Yksilölliset kuntoutusmenetelmät arkea tukemassa. Elina Havukainen Suomen Autismiyhdistys ry.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yksilölliset kuntoutusmenetelmät arkea tukemassa. Elina Havukainen Suomen Autismiyhdistys ry."

Transkriptio

1 Yksilölliset kuntoutusmenetelmät arkea tukemassa Elina Havukainen Suomen Autismiyhdistys ry.

2 Miksi? Vaikeuksia arjen hallinnassa, opiskeluissa, työelämässä, sosiaalisissa suhteissa, haastavaa käyttäytymistä jne. Päätöksenteko ja ongelmanratkaisu usein vaikeaa-> kokonaisuuksien hahmottaminen. Toimintatavat voivat olla jäykkiä ja kaavamaisia (etenkin autismin kirjolla) Toiminnanohjaukseen liittyvät vaikeudet Suunnitelman tekeminen tavoitteeseen pääsemiseksi haasteellista vaikeuksia hahmottaa tehtäväkokonaisuutta, yksityiskohtiin keskittyminen Sosiaalisten pelisääntöjen ymmärtäminen ja sisäistäminen vaikeaa, ryhmään liittyminen haasteellista Poikkeava reagointi aistiärsykkeisiin keskittyminen saattaa häiriintyä helposti Vaikea pyytää apua/neuvoja Tiedon ja toimintamallien yhteensovittaminen uudessa opiskeluympäristössä

3 Kuntoutuksen lähtökohtia Käyttäytymisen ymmärtäminen Neurokognitiivisten erityisvaikeuksien kanssa työskentely (sentraalinen koherenssi, toiminnanohjaus, sosiaalinen kognitio, aistit) Esim. autismin kirjon henkilöllä kehittyminen voi olla hitaampaa kuin ikätovereilla, monet taidot kehittyvät vielä aikuisiällä (mm. sosiaaliset taidot) Tavoitteena: Arjessa selviytymisen taitojen lisääntyminen Tukitoimien tarve väheneminen Opiskelu mahdollistuu Työelämään sijoittuminen helpottuu Oppimisen haasteet (erityisesti vuorovaikutustaidot ja muut sosioemotionaaliset taidot sekä kontekstien hahmottaminen) Opetellaan taitoja toimia vuorovaikutuksessa muiden kanssa Lisätään taitoja arjessa Elämälle sisältöä Tavoitteena löytää mielekäs, yksilöllinen elämänura

4 Kuntoutuksen lähtökohtia Kuntoutus toimintakyvyn lisäämistä tai ylläpitämistä Lähtökohta: kaikilla toimintakykyä Lähdetään liikkeelle siitä mitä henkilö osaa Mahdollisuus osata enemmän, osallistua yhteiskuntaan potentiaaliensa mukaisesti Toimintakyky lisääntyy -> oma päätäntävalta lisääntyy -> koettu hyvinvointi lisääntyy Syrjäytyminen yhteiskunnasta tuo mukanaan kustannuksia Vaikeuksia elää itsenäistä elämää ja työllistyä nykyisillä työmarkkinoilla ilman tukea -> alisuoriutuminen, sekundääriset mielenterveyden ongelmat

5 Kuntoutuksen sisältöjä 1. Itsenäisen asumisen taidot, arkitaidot 2. Elämän sisältö, uran/paikan löytyminen yhteiskunnassa (opiskelu, työ, työ- tai päivätoiminta) 3. Elämäntilanteen muutokset ja siirtymävaiheet 4. Haasteelliset tilanteet, haastava käyttäytyminen 5. Sosiaalinen kanssakäyminen 6. Opiskelutaidot, opiskelun jäsentäminen 7. Parisuhde, seksuaalisuus 8. Tunnetaidot 9. Perhe/vanhempainohjaus

6 Yksilökuntoutus Kokonaisuutena pitkäkestoinen kuntoutusjakso, jonka tarkoituksena on elämän uran löytyminen ja omien selviytymiskeinojen lisääntyminen Kokonaiskesto vaihtelee, voi olla esim. 1-2 vuotta Tapaamisten tiheys 1-3krt. vko Lyhytkestoiset ohjausprosessit (ADHD/neuropsykiatrinen ohjaus, tukikeskustelut, seksuaalineuvonta, perheohjaus) Asiakkaan tarve määrittelee työntekijän!

7 ADHD/neuropsykiatrinen ohjaus Keskeinen tavoite on itsenäiseen elämään liittyvien selviytymistaitojen edistäminen. Ohjauksen/valmennuksen sisältöjä mm. opiskelu- ja työtaitojen kohentaminen aikuiselämän ja tulevaisuuden suunnitteluun liittyvien taitojen sosiaalisten taidot itsetuntemuksen ja identiteetti -> sosiaalitoimen maksusitoumus Coaching: Arjenhallinnan pulmien ratkomiseen tähtäävää, lyhytkestoista ratkaisu- ja voimavarakeskeistä yhteistyötä Sisällöt voivat olla varsin samanlaisia kuin yksilökuntoutuksessa muutoinkin Tapaamisia on 1 3 kertaa viikossa. Tapaamisten välillä asiakkaalla on kotitehtäviä ja harjoituksia. Yksi coach-prosessi esimerkiksi 5 10 kertaa. Prosessin lopussa arvioidaan tilanne ja laaditaan jatkosuositukset ->pääasiassa kuntien terveystoimen maksusitoumuksella tai itse maksavana asiakkaana

8 Tukikeskustelut Liikkeelle asiakkaan omista kysymyksistä ja konkreettisista tilanteista Tukea elämänhallintaan ja erilaisten tilanteiden jäsentämiseen esim. käytösongelmat, kommunikointiongelmat, uudet tilanteet, diagnoosi, toiminnanohjauksen ongelmat, tunteiden kanssa työskentely Ratkaisukeskeinen ote kertaan säännöllisesti Tavoitteellista, suunnitelmallista, käytännönläheistä Positiivinen minäkuva Tunnetaidot, sosiaaliset taidot, ongelmanratkaisutaidot, arjen taidot, psyykkisen kuormituksen väheneminen

9 Seksuaalineuvonta Neuropsykiatrinen seksuaalineuvonta Erityispiirteet huomioivaa Yksilöllistä Tavoitteellista Asiakkaan tarpeista lähtevää työskentelyä -> mahdollisuus työstää seksuaalisuuteen ja sukupuolisuuteen liittyviä kysymyksiä Seksuaalikasvatusta voi saada myös muussa neuropsykiatrisessa ohjauksessa. Seksuaalineuvontaa voi antaa vain auktorisoitu seksuaalineuvoja tai - terapeutti

10 Vanhempain-/perheohjaus Psykoedukatiivista Ratkaisu- ja voimavaraistakeskeistä työskentelyä Tarkastellaan ja tuetaan vanhemman tai vanhempien kykyä kannustaa ja ohjata lasta Vuorovaikutusta tukevaa Perheohjaus koko perheelle Vanhempainohjaus pelkästään vanhemmille suunnattuna Molempien tarkoituksena lisätä koko perheen kokemaa hyvinvointia, parantaa perheen sisäisiä suhteita ja näin vaikuttaa epäsuorasti myös neuropsykiatrisen lapsen/nuoren hyvinvoinnin lisääntymiseen

11 Ryhmäkuntoutus Kooltaan, sisällöltään ja kestoltaan toimintakykyä kehittäviä Keskeistä sosiaalisten vuorovaikutustaitojen vahvistaminen ja vertaistuki Ryhmäkerrat ovat min pituisia Ryhmät kokoontuvat yleensä kerran viikossa Kesto kertaa/jakso Esim. kognitiivisten taitojen ryhmiä ja sosiaalisten taitojen ryhmiä

12 Ryhmäkuntoutus Sosiaalisten taitojen ryhmät Itsetuntemusta lisäävät ryhmät (esim. diagnoosi, seksuaalikasvatus) Mielenterveysryhmät Harrastepohjaiset ryhmät Arkielämäntaitoja tukevat ryhmät Opiskelua tukevat ryhmät Pienryhmässä tapahtuva kuntoutus Kuntoutuskurssit KELA

13 Neuropsykiatrisia erityispiirteitä ja niiden tulkintaa VALIKOIVA PUHUMATTOMUUS ahdistuneisuus? vai vaikeus hahmottaa milloin on sopiva puhua ja milloin pitää lopettaa? LUKKOONMENO JA POISSAOLOKOHTAUS asiasisällön ahdistavuutta? vai aistikanavien sulkeutumista liiallisen ärsyketulvan takia? EHDOTON TARVE ONNISTUA JA OLLA TÄYDELLINEN itsekkyyttä? vai kokonaisuuden hahmottamisvaikeutta AISTIPOIKKEAVUUDET nirsoilua vai totta? MUUTUMATTOMUUDEN VAATIMUS JA SIIRTYMISEN VAIKEUDET tietoinen vastustaminen? vai oikea vaikeus?

14 Neuropsykiatrisia erityispiirteitä ja niiden tulkintaa MIELIKUVITUKSEN PUUTTEET toden ja tarun erottamisvaikeutta ja satuilua vai valehtelua? VAIKEUS JAKAA ASIOITA? kasvojen tunnistusvaikeutta vai epäkohteliaisuutta? HUONO KÄSIALA automatisoitumisen vaikeutta vai laiskuutta? MUSTAVALKOINEN AJATTELU pelkkää huonoa asennetta vai kyvyttömyyttä joustavasti ajatella useita asioita yhtä aikaa ja tehdä vertailuja? AUKTORITEETTIEN VASTUSTAMINEN ylimielisyyttä vai yleisten tosiasioiden hahmottamisen vaikeutta? TULKINTA OHJAA TOIMIAMME ETSITÄÄN YMMÄRRYSTÄ

Onko lapsella ERITYISVAIKEUS? Kirsi Karimo lastenpsykiatri Ylöjärven Perheneuvola

Onko lapsella ERITYISVAIKEUS? Kirsi Karimo lastenpsykiatri Ylöjärven Perheneuvola Onko lapsella ERITYISVAIKEUS? Kirsi Karimo lastenpsykiatri Ylöjärven Perheneuvola 1 Jotakin kummaa? Lapsi ei ole sellainen kuin hänen oletetaan olevansuhteessa SISARUKSIIN tai IKÄTOVEREIHIN - vanhemmat,

Lisätiedot

Palvelutuotteet 2015. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä

Palvelutuotteet 2015. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Palvelutuotteet 2015 Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Hallitus 19.12.2014 Sisällys 1. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä ja palveluihin ohjautuminen... 1 1.1.

Lisätiedot

Autismikäsikirja 1.0 Eteva kuntayhtymä 2011

Autismikäsikirja 1.0 Eteva kuntayhtymä 2011 Autismikäsikirja 1.0 Eteva kuntayhtymä 2011 Eteva kuntayhtymä Johtoryhmä 8.6.2011 Autismikäsikirja 1.0 Leena Alho-Näveri, Toni Ikonen, Marjatta Karjala, Susanna Kortelainen, Tarja Ruotsalainen, Katja

Lisätiedot

NEUROLOGISIA ERITYISVAIKEUKSIA OMAAVIEN NUORTEN KUNTOUTUSKURSSIN MERKITYS JA HYÖTY. - nuorten, vanhempien ja kurssityöntekijöiden kokemana

NEUROLOGISIA ERITYISVAIKEUKSIA OMAAVIEN NUORTEN KUNTOUTUSKURSSIN MERKITYS JA HYÖTY. - nuorten, vanhempien ja kurssityöntekijöiden kokemana NEUROLOGISIA ERITYISVAIKEUKSIA OMAAVIEN NUORTEN KUNTOUTUSKURSSIN MERKITYS JA HYÖTY - nuorten, vanhempien ja kurssityöntekijöiden kokemana Kirsi Rönkä Pro Gradu tutkielma Kansanterveystiede Itä-Suomen yliopisto

Lisätiedot

KUNTOUDU KAUPUNGISSA 2009. Invalidiliiton Lahden Kuntoutuskeskus

KUNTOUDU KAUPUNGISSA 2009. Invalidiliiton Lahden Kuntoutuskeskus KUNTOUDU KAUPUNGISSA 2009 Invalidiliiton Lahden Kuntoutuskeskus 20 vuottako siitä jo on? Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskus perustettiin vuonna 1989. Silloin sen nimi oli Invalidiliiton sopeutumisvalmennuskeskus.

Lisätiedot

Starttivalmennussuunnitelma

Starttivalmennussuunnitelma Starttivalmennussuunnitelma Helsingin Diakonissalaitos Sisältö 3 Johdanto 3 Starttivalmennuksen yleiset tavoitteet 4 Mistä starttivalmennus muodostuu 5 Starttivalmennuksen teemat 8 Elinikäisen oppimisen

Lisätiedot

Vapaa-ajanohjaus. Käsikirja erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten harrastustoiminnan edistämiseksi. Noora Mikkonen ja Johanna Rouvinen

Vapaa-ajanohjaus. Käsikirja erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten harrastustoiminnan edistämiseksi. Noora Mikkonen ja Johanna Rouvinen Vapaa-ajanohjaus Käsikirja erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten harrastustoiminnan edistämiseksi Noora Mikkonen ja Johanna Rouvinen SISÄLTÖ JOHDANTO 3 1 LASTEN JA NUORTEN ERITYISPIIRTEITÄ 4 1.1

Lisätiedot

Erityisvaikeuksien huomaaminen ja huomioiminen asiakkaan ohjauksessa. FYYRArinki sulkeutuu 18.11.2014. Tänään teemoina

Erityisvaikeuksien huomaaminen ja huomioiminen asiakkaan ohjauksessa. FYYRArinki sulkeutuu 18.11.2014. Tänään teemoina Erityisvaikeuksien huomaaminen ja huomioiminen asiakkaan ohjauksessa FYYRArinki sulkeutuu 18.11.2014 Piia Virtanen KM, erityisopettaja BOVALLIUS ERITYISEN Piia Virtanen OSAAVAA 18.11.2014 OPETUSTA JA OHJAUSTA

Lisätiedot

NEUROPSYKIATRINEN LUOTSAUSTOIMINTA KOKEMUKSIA JA KEHITTÄMISEHDOTUKSIA POHJOIS- SUOMESTA

NEUROPSYKIATRINEN LUOTSAUSTOIMINTA KOKEMUKSIA JA KEHITTÄMISEHDOTUKSIA POHJOIS- SUOMESTA OPINNÄYTETYÖ Kaisa Luokkanen 2008 NEUROPSYKIATRINEN LUOTSAUSTOIMINTA KOKEMUKSIA JA KEHITTÄMISEHDOTUKSIA POHJOIS- SUOMESTA SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali-, terveys-

Lisätiedot

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman Mieli myllertää Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sisältö Alkusanat 3 1 Perustietoa mielenterveydestä 5 Käsitteitä

Lisätiedot

KUNTOUTUSKOMPASSI VARHAISKUNTOUTUSPALVELUT YLÖJÄRVELLÄ. www.ylojarvi.fi

KUNTOUTUSKOMPASSI VARHAISKUNTOUTUSPALVELUT YLÖJÄRVELLÄ. www.ylojarvi.fi KUNTOUTUSKOMPASSI VARHAISKUNTOUTUSPALVELUT YLÖJÄRVELLÄ www.ylojarvi.fi Kuntoutuskompassin tarkoituksena on antaa tietoa päivähoitoikäisten lasten vanhemmille sekä kaupungin henkilöstölle varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

NEUROPSYKIATRISEN HOIDON JA LÄÄKEHOIDON ERITYISPIIRTEET. 22.11.2012 Nina Lehtinen

NEUROPSYKIATRISEN HOIDON JA LÄÄKEHOIDON ERITYISPIIRTEET. 22.11.2012 Nina Lehtinen NEUROPSYKIATRISEN HOIDON JA LÄÄKEHOIDON ERITYISPIIRTEET 22.11.2012 Nina Lehtinen MITÄ ON NEUROPSYKIATRIA? Neuropsykiatrian perustana on käsitys mielen ja aivojen erottamattomuudesta Tietoisuus, persoonallisuus,

Lisätiedot

Tulipalojen sammuttamisesta voimavarojen vahvistamiseen - Tunnista voimavarasi kyselyn lähtökohdat ja kehittämisprosessi

Tulipalojen sammuttamisesta voimavarojen vahvistamiseen - Tunnista voimavarasi kyselyn lähtökohdat ja kehittämisprosessi Tulipalojen sammuttamisesta voimavarojen vahvistamiseen - Tunnista voimavarasi kyselyn lähtökohdat ja kehittämisprosessi Elina Korhonen Teemaseminaari (8 op) Syksy 2013 Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus

Lisätiedot

Toiminnanohjaus oppilaan koulutyössä suunnitellusti kohti tavoitetta

Toiminnanohjaus oppilaan koulutyössä suunnitellusti kohti tavoitetta Tuula Iivanainen Sirpa Puska Minna Sillanpää Toiminnanohjaus oppilaan koulutyössä suunnitellusti kohti tavoitetta Metropolia Ammattikorkeakoulu Erikoistumisopinnot Psykomotoriikka toimintakyvyn tukena

Lisätiedot

NEUROPSYKIATRISEN VALMENTAJAN TYÖSSÄ JAKSAMINEN

NEUROPSYKIATRISEN VALMENTAJAN TYÖSSÄ JAKSAMINEN Heli Peltola Jaana Rahikainen NEUROPSYKIATRISEN VALMENTAJAN TYÖSSÄ JAKSAMINEN Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Helmikuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 2.3.2009 Tekijä(t) Rahikainen

Lisätiedot

ELÄMÄNLANKA-PROJEK- TIIN OSALLISTUNEIDEN NUORTEN ELÄMÄNPOLKU- JEN KUVAUS

ELÄMÄNLANKA-PROJEK- TIIN OSALLISTUNEIDEN NUORTEN ELÄMÄNPOLKU- JEN KUVAUS OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA ELÄMÄNLANKA-PROJEK- TIIN OSALLISTUNEIDEN NUORTEN ELÄMÄNPOLKU- JEN KUVAUS Opinnäytetyö JOTENKIN VAAN ALETTIIN JUTELLA. SAATETTIIN

Lisätiedot

ELÄMÄNLANKA-projekti Loppuraportti 2013

ELÄMÄNLANKA-projekti Loppuraportti 2013 ELÄMÄNLANKA-projekti Loppuraportti 2013 Savon Vammaisasuntosäätiö ja Honkalampi-säätiö 26.1.2014/MH SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 2. ELÄMÄNLANKA-PROJEKTIN TAUSTA JA TOIMINNAN TARPEET... 4 2.1 Tehdyt ennakkoselvitykset...

Lisätiedot

Yhdessä perheen kanssa

Yhdessä perheen kanssa Yhdessä perheen kanssa Vaahteramäen palvelut Sisällysluettelo 4. Beardsleen perheinterventio 6. Menneisyysmatkailu 7. Nuorten DKT-taitovalmennusryhmä 8. Rentoutus ja kehomeditaatioryhmät 9. Vaahteramäen

Lisätiedot

Autismin kirjon oppilas koulussa

Autismin kirjon oppilas koulussa Autismin kirjon oppilas koulussa Autismin kirjo Autismin kirjo (ASD = Autistic Spectrum Disorder) tarkoittaa autismia ja autismin kaltaisia oireyhtymiä. Autismin kirjon oireyhtymät ovat keskushermoston

Lisätiedot

ELÄMÄNLANKA-PROJEKTI LUO KUNTOUTUSKURSSIMALLIA NUORILLE, JOILLA ON NEUROLOGISIA ERITYISVAIKEUKSIA

ELÄMÄNLANKA-PROJEKTI LUO KUNTOUTUSKURSSIMALLIA NUORILLE, JOILLA ON NEUROLOGISIA ERITYISVAIKEUKSIA KATSAUS MARJO HODJU KIRSI RÖNKÄ ELÄMÄNLANKA-PROJEKTI LUO KUNTOUTUSKURSSIMALLIA NUORILLE, JOILLA ON NEUROLOGISIA ERITYISVAIKEUKSIA Projektin tavoitteet Elämänlanka-projektissa suunnitellaan ja toteutetaan

Lisätiedot

ADHD-LAPSEN VANHEMPIEN VOIMAANNUTTAVA OHJAUS

ADHD-LAPSEN VANHEMPIEN VOIMAANNUTTAVA OHJAUS ADHD-LAPSEN VANHEMPIEN VOIMAANNUTTAVA OHJAUS Kirjallisuuskatsaus Hoitotyön koulutusohjelma, sairaanhoitaja Opinnäytetyö 17.4.2008 Jonna Mutanen Katja Nissinen HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIA Sosiaali-

Lisätiedot

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

Työntekijän käsikirja

Työntekijän käsikirja KEHITYSVAMMAISEN JA KEHITYSVIIVEISEN LAPSEN KUNTOUTUS- JA PALVELUKETJU JÄMSÄSSÄ V. 2009 Työntekijän käsikirja Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien verkostoitunut vammaistyön kehittämisyksikkö -hanke Armi

Lisätiedot

Susanna Löf OSAAMISKARTTA OPPIMISEN OHJAAMISEN TYÖVÄLINEENÄ

Susanna Löf OSAAMISKARTTA OPPIMISEN OHJAAMISEN TYÖVÄLINEENÄ Susanna Löf OSAAMISKARTTA OPPIMISEN OHJAAMISEN TYÖVÄLINEENÄ Kasvatustieteen pro gradu tutkielma Syyslukukausi 2010 Opettajankoulutuslaitos Jyväskylän yliopisto TIIVISTELMÄ Susanna Löf Osaamiskartta oppimisen

Lisätiedot

VERTAISTUKIRYHMÄN OHJAAJAN OPAS

VERTAISTUKIRYHMÄN OHJAAJAN OPAS Susanna Hjulberg Kirsi Träskelin VERTAISTUKIRYHMÄN OHJAAJAN OPAS Sisällysluettelo Lukijalle 3 Vertaistukiryhmän teoreettiset lähtökohdat 4 Vertaistukiryhmän suunnittelussa ja toteutuksessa käytetyt näkökulmat

Lisätiedot

Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma

Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Loviisan suomenkielinen jaosto, 07.03.2012 Koulutuspäällikön hyväksymä muutos kappale 5.4, 14.10.2014, 104 Sisällysluettelo sivu 1 Loviisan kaupungin

Lisätiedot

MAAILMA SILMISTÄS HEIJASTUU... Neurologisia erityisvaikeuksia omaavien nuorten elämäntilanne

MAAILMA SILMISTÄS HEIJASTUU... Neurologisia erityisvaikeuksia omaavien nuorten elämäntilanne MAAILMA SILMISTÄS HEIJASTUU... Neurologisia erityisvaikeuksia omaavien nuorten elämäntilanne Marjo Hujanen Pro gradu -tutkielma Kuopion yliopisto Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Sosiaalityön ja sosiaalipedagogiikan

Lisätiedot

AUTISMI Mitä se on? Tietoa autismista

AUTISMI Mitä se on? Tietoa autismista AUTISMI Mitä se on? Tietoa autismista LUKIJALLE Olemme kolme sairaanhoitajaopiskelijaa Seinäjoen Ammattikorkeakoulusta Sosiaali- ja terveysalan yksiköstä. Valmistumme joulukuussa 2009 hoitotyön koulutusohjelmasta.

Lisätiedot

Punkaharjun esiopetussuunnitelma SIVISTYSLAUTAKUNTA 15.6.2011 33

Punkaharjun esiopetussuunnitelma SIVISTYSLAUTAKUNTA 15.6.2011 33 Punkaharjun esiopetussuunnitelma SIVISTYSLAUTAKUNTA 15.6.2011 33 Punkaharjun kunta 2011 Johdanto Työryhmä laati Kerimäen ja Punkaharjun kunnan esiopetussuunnitelman esiopetuksesta annetun lainsäädännön,

Lisätiedot

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 9 2012 Satoa ryhmästä opas hyvinvointiryhmän ohjaajalle Martin, Heiska, Syvälahti, Hoikkala Satoa ryhmästä opas hyvinvointiryhmän ohjaajalle Julkaisija: Ylioppilaiden

Lisätiedot