POROKYLÄN KOULUN TOIMINTAKERTOMUS 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POROKYLÄN KOULUN TOIMINTAKERTOMUS 2013"

Transkriptio

1 POROKYLÄN KOULUN TOIMINTAKERTOMUS YLEISTÄ

2 Oppilaat ja opetushenkilöstö Vuonna 2013 Porokylän koulussa oli 288 oppilasta (syyslukukauden alussa). Tarkemmat tiedot oppilastilastoista löytyvät tarvittaessa syyskuussa täytetyistä Perusopetuksen tilastoista. Luokanopettajia oli 13, lisäksi englannin kielen opettaja, resurssiopettaja, erityisopettaja, erityisluokanopettaja, suomi toisena kielenä opettaja ja rehtori. Kaikki opettajat olivat kelpoisia virkaansa. Koulunkäynninohjaajia oli 10, joista kolme työskenteli pienluokassa. Syyslukukaudella yläkoulun opettajat pitivät tunteja liikunnassa (2vvt), historiassa (1vvt), musiikissa (2 vvt) ja erityisopetuksessa (10 vvt). Kevätlukukaudella Kirkkokadulta vierailevia aineenopettajia oli tekstiilityössä (4 vvt), historiassa (2 vvt), musiikissa (2 vvt) ja erityisopetuksessa (10 vvt). Opettajien yhteissuunnitteluaikaa käytettiin keskimäärin kolme tuntia viikossa ja se sisälsi viikkopalaverin, tiimityöskentelyä tai muuta yhteissuunnittelua maanantaisin klo sekä muuta yhteistyötä opettajien, muiden viranomaisten ja kotien kanssa. Opettajatiimit on muodostettu luokka-asteittain ( , ja ). Yhteistyö oppilaiden vanhempien kanssa Yhteydenpidossa oppilaiden koteihin käytettiin nettipohjaista WILMA ohjelmaa. Niihin koteihin, joissa nettiyhteyttä ei ole, lähetettiin viestien tulosteet. Kaikkiin koteihin lähetettiin myös paperinen lukuvuositiedote elokuussa ja tarpeen mukaan muita tiedotteita. Luokkien vanhempainillat pidettiin syyslukukauden aikana. Iltojen aiheet suunniteltiin yhdessä, ja niihin osallistui luokanopettajien lisäksi englanninopettaja ( lk), erityisopettaja ( lk), kouluterveydenhoitaja (5. lk) ja koulupsykologi (4. lk). Luokissa on järjestetty myös muita vanhempainiltoja, jotka ovat sisältäneet esim. mukavaa yhdessäoloa tai rahainkeruun suunnittelua luokkaretkiä varten. 1A-luokassa vanhempia on kutsuttu mukaan toimimaan avustavana aikuisena, ja suurin osa luokan vanhemmista käytti mahdollisuuden hyväkseen. Syyskuussa vietimme valtakunnallista Kodin ja koulun päivää, joka sisälsi koulupäivän aikana kahvitarjoilua, näyttelyitä ja avoimet ovet oppituntien seuraamiseksi. Lisäksi pidettiin iltatapahtuma, jossa oli kahvi- ja mehutarjoilu, peli- ja leikkimahdollisuuksia, avoimet ovet luokkiin sekä oppilaat vastaan vanhemmat jalkapallo-ottelu. Vanhempainpiiri on toiminut säännöllisesti. Se on järjestänyt kokoontumisia ja muita tempauksia, kuten Kiva kaveri äänestyksen luokittain ja palkitsemisen kevätjuhlassa sekä harrasteiltapäivän elokuussa. Tapahtumia

3 Liikuntatempauksia oli vuoden mittaan useita. Järjestimme Hyvärilässä talviliikuntapäivän maaliskuussa. Huhtikuussa 2.-luokkalaiset kävivät uimaopetuksessa Sotkalla ja 5.-luokkalaiset Lieksassa, kaikki luokat kaksi kertaa. Lisäksi oppilaita osallistui kaupungin urheilukilpailuihin (mm. jääkiekkoturnaus, yleisurheilu, jääkiekko, hiihto, maastojuoksu) ja kaupungin edustajina piirikisoihin. Omia musiikkitapahtumia järjestettiin vuoden aikana pitämällä perinteiset syys- ja kevätlaulajaiset. Laulajaiset ovat yhteislaulutapahtumia, joihin luokat ja bändikerho valmistelevat säestyksen ja esilaulun. Myös huoltajat kutsutaan mukaan laulajaisiin ja osanottoa on ollutkin mukavasti. Taikuri Timo Salomaa esiintyi koululla vappuaattona. Angelit yhtye piti koululla konsertin, jonka järjesti kulttuuritoimi Armas Palm ja Nando Blomerus esittivät joulumusiikkia järjestetyssä konsertissa. Syyslukukauden aikana Tuula Partanen ja koulun kuoro osallistuivat Nurmeksen joulumusiikin ohjelmistoon ja esiintyivät yhdessä Joensuun kaupunginorkesterin kanssa kahdessa Jouluilta konsertissa: Joensuun Carelia-salissa ja Nurmeksen ev.lut. kirkossa. Joulun alla osallistuimme tietenkin myös perinteiseen Hyvän joulun toivotus Suomen lapsille joululaulutapahtumaan, johon koulun kuoro nauhoitti CD-levyn koululaisten valmistautumista varten. Yhteistyö Nurmeksen evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen seurakunnan kanssa oli monipuolista. Seurakuntien edustajat pitivät päivänavaukset perjantaisin ja koululaisjumalanpalvelukset järjestettiin keväällä ja jouluna. Lisäksi seurakunnat järjestivät ekaluokkalaisten koulutielle siunaamisen koulun salissa. Kevätlukukaudella osallistuimme Pääsiäisen polku -tapahtumaan (2.-luokat) evankelis-luterilaisessa kirkossa. Kuudesluokkalaiset osallistuivat Kotikirkko tutuksi -tapahtumaan syyskuussa. Lokakuussa seurakunta järjesti Mikko goes to heaven yhtyeen konsertin koululle. 2. KÄYTTÖSUUNNITELMAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN OPISKELIJOIDEN HYVINVOINTI JA TURVALLISUUS Koulukiusaamisen ennaltaehkäiseminen Porokylän koulu on ollut mukana KiVa Koulu toimintamallissa syksystä 2009 alkaen. Porokylän koulussa on pidetty ohjelman mukaisesti oppitunteja sekä luokkalaisille sekä käytetty KiVa koulun ohjeita ja lomakkeita kiusaamistapausten seulontaan ja selvittämiseen. KiVa koulu laati vuoden 2011 lopussa KiVa koulu laatusuositukset, joiden mukaan laadimme oman koulun KiVa koulu laatukortin keväällä Toimintamallin periaatteet käytiin jokavuotiseen tapaan läpi henkilökunnan palaverissa syyskuussa. Oppilaita KiVa koulu toiminnasta muistutettiin lukuvuoden

4 avajaisissa. Koteihin lähetettiin tietoa lukuvuositiedotteen mukana. Aiempina vuosina KiVa koulu -toimintamallia on esitelty myös vanhempainilloissa. Myös koulun nettisivuilta löytyy lisätietoa KiVa koulu toiminnastamme sekä linkki KiVa koulun omille nettisivuille. KiVa tiimissä selvitettävänä olleiden kiusaamistapausten määrä koko vuonna oli yhteensä 12 (6 keväällä 2013, 6 syksyllä 2013). Oppilaat ja opettajat täyttivät kiusaamistilanteen seurantakyselyn keväällä Oppilaiden täyttämän seurantakyselyn tulosten mukaan toisia toistuvasti kiusaavien oppilaiden määrä on laskenut vuodessa 3 prosenttiyksikköä (10% > 7%), koko maan keskiarvon ollessa 8%. Luku kertoo, kuinka suuri osuus oppilaista on vastannut itse kiusaavansa toistuvasti muita. Heistä 95% on kuitenkin vastannut lopettaneensa kiusaamisen selvittämiskeskustelujen jälkeen. Kiusattujen määrä on 11% oppilaista, koko maan keskiarvon ollessa 16%. Luku kertoo, kuinka suuri osuus oppilaista on vastannut joutuvansa itse toistuvasti (vähintään pari kertaa kuussa) kiusatuksi. Koulun ilmapiiri arvioidaan melko hyväksi, arvosanalla 2,9 (asteikko 0-4). Terveelliset ja turvalliset työtilat Koululle tilattiin sisäilmatutkimus kesäkuussa, sillä luokassa 309 oli havaittu tunkkaista hajua, etenkin luokan tyhjillään olon jälkeen. Sisäilmatalon henkilöstö ja kaupungin tekninen toimi tekivät tutkimuksia kesän ja syksyn aikana. Tutkimusraportti saatiin Alla on lainattu tekstit raportin johdannosta ja johtopäätöksistä: Tutkimusajankohta ja tutkijat: Minna Laurinen, rakennusterveysasiantuntija, olosuhdemittausjakso , materiaalimikrobinäytteet ja Tutkimusten rajaus: Tutkimusten tavoitteena oli selvittää Porokylän koulun luokan 309 mahdollisia sisäilman laatuun vaikuttavia hajuhaitta- ja riskitekijöitä. Tilan käyttäjillä on esiintynyt mm. silmä- ja hengitystieoireita. Oireilujen on epäilty liittyvän tilan sisäilman laatuun. Luokan 309 rakenneteknisillä tutkimuksilla selvitettiin luokan holvin/sisäkaton mikrobiologista kuntoa. Lisäksi selvitettiin luokkien 309, 311 ja 312 sisäilman perusolosuhteita sekä tilojen paine-eroa ulkoilmaan nähden reilun kahden viikon ajan tallentavilla olosuhdemittareilla. Aikaisemmat tutkimukset / käytettävissä olleet asiakirjat: - Muistio , Suomen Sisäilmakeskus Oy - Sisäilmastoselvitys , Työterveyslaitos - Lausunto , Insinööritoimisto Is Consults Oy - Muistio , Homepurkupalaveri, Martti Pussinen Aikaisemmissa tutkimuksissa oli luokkatilassa todettu hajuhaittaa. Alakattotilassa oli todettu tunkkaista hajua. Lisäksi oli todettu ilmavirtauksia ja epätiivis viemärin läpivienti sekä kaapeliläpivienti alakattotilassa (muistio 2011, SSK Oy). Työterveyslaitoksen

5 selvityksessä oli myös epäilys, että homeisen hajun lähde voisi olla luokan yläpohjarakenteissa. Käytetyt mittalaitteet: - Tinytag/Magnesense (olosuhde-, hiilidioksidi- ja paine-erologgerit) - Rakenteiden suhteellista kosteutta ja lämpötilaa mitattiin Vaisalan HMP 41-mittalaitteella ja HMP 42-mitta-anturilla. Laite ja antura ovat uusia (02/2013). Anturi on kalibroitu 02/2013. Kalibroitujen mittapäidentarkkuus on +/-3,0 % RH (0 90 % RH) sekä lämpötila +/-0,4 ºC. Johtopäätökset: Porokylän koulun kolmessa luokkatilassa mitattiin olosuhteita (lämpötilaa, hiilidioksidia ja suhteellista kosteutta sekä painesuhteita) tallentavilla mittalaitteilla reilun kahden viikon tarkastelujaksona. Mittauspaikat olivat luokkatiloissa 309, 311 ja 312. Kaikkien mitattujen luokkatilojen hiilidioksidipitoisuudet olivat hyvällä tasolla koko mittausjakson ajan. Hiilidioksidipitoisuudet eivät ylittäneet mittausjakson aikana Asumisterveysohjeessa annettuja ohjearvoja. Sisäilman hiilidioksidipitoisuudelle ei ole terveysperusteisia ohjearvoja ja sisäilman kohonnut hiilidioksidipitoisuus on osoitus mm. ilmanvaihdon riittämättömyydestä. Kun sisäilman hiilidioksidipitoisuus ylittää1500 ppm, ilmanvaihto ei ole terveydensuojelulain edellyttämällä tasolla. Tilojen sisäilman suhteellinen kosteus (Rh) oli vuoden aikaan ja ulkoilman olosuhteisiin nähden tavanomainen. Luokkatilojen lämpöolosuhteet olivat mittausjakson aikana hyvät, ollen keskimäärin C. Hetkellisesti lämpötila nousi luokkatiloissa C (0,5-1 tunnin ajan). Kaikkien tilojen paine-erot olivat ulkoilmaan nähden pääsääntöisesti ylipaineiset. Tulokset vaihtelivat suuresti, joskin muutamia poikkeuksia painesuhteissa oli sääolosuhteiden vaikutuksesta. Tilojen painesuhteet tulee säätää ja tasapainottaa. Luokkatilan 309 alakattotilasta, kipsilevyn taustapahvista otetussa materiaalinäytteessä todettiin viitteitä mikrobikasvusta. Näytteessä todettiin kosteusvaurioita indikoivia mikrobeja. Alakattorakenteiden yläpuolisessa betoniholvissa todettiin ilmavuoto- ja epätiiveyskohtia, joista oli aistittavissa mikrobiperäistä hajua. Haju on seurausta mikrobien aktiivisesta kasvusta ja aineenvaihdunnasta. Hajun lähde on todennäköisesti luokan kattorakenteena oleva betoniholvi, minkä yläpuolella on vanhat puulastueristeet. Ullakolta avattiin ko. rakennetta ja rakenneavauksessa oli aistittavissa myös poikkeava mikrobiperäinen haju. Rakenneavauskohdasta puueristeestä otetuissa näytteissä ei todettu poikkeavuutta mikrobipitoisuudessa, mutta poikkeava haju antava kosteus- ja mikrobivaurio on muussa kohtaa/kauempana rakenteessa (puueristeessä). Suosittelemme hajuhaitan ja mikrobivaurioituneiden materiaalien poistamista. Rakennusmestari Ilkka Kauppisen mukaan suositellut korjaustoimet tehdään kesällä 2014, sillä niitä ei voi tehdä koulun toiminta-aikana. Luokan 309 sisäkaton holvissa olevia epätiiviitä sähköläpivientejä yms. on tiivistetty marraskuun 2013 aikana. Luokkatilaan on myös laitettu Genano-ilmanpuhdistin marraskuun aikana.

6 Terveystarkastaja Hannu Pesonen toteaa antamassaan lausunnossa, että luokkatilaa voidaan tutkimusraportin tietojen perusteella käyttää kunnes korjaustoimet saadaan tehtyä kesän aikana. Tilanne arvioidaan kuitenkin uudelleen, jos tilassa esiintyy lisääntyvää oireilua tai sisäilmahaittoja. Tutkimusraportista on tiedotettu huoltajille Wilman kautta. Raportti kokonaisuudessaan on vanhempien nähtävissä koululla. Tiedotustilaisuus luvattiin järjestää vanhempien mahdollisesta pyynnöstä, mutta ainakaan vuoden 2013 aikana sitä ei pyydetty. Raporttia käsitellään vanhempainpiirin palaverissa vuoden 2014 alussa. KOULUTUSTOIMINNAN LAADUN KEHITTÄMINEN Oppilaiden osallisuuden lisääminen Porokylän koulussa saatiin jo kevätlukukaudella 2012 valmiiksi hyvinvointisuunnitelma, jonka tärkeimmäksi kehittämiskohteeksi nousi oppilaiden osallisuuden lisääminen koulun toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa. Tavoitteeksi otettiin käynnistää oppilaskuntatoiminta lukuvuoden aikana. Syksyn 2012 aikana oppilaat valitsivat edustajansa oppilaskunnan hallitukseen kaikilta luokilta. Oppilaskunnan hallituksen kanssa opiskeltiin kokoustekniikkaa. Luokista kerättiin toiveita oppilaskuntatoimintaa ajatellen ja niitä käytiin läpi hallituksessa. Kevätlukukaudella 2013 päästiin toteuttamaan oppilaiden toiveita ja ideoita. Oppilaskunnan hallitus vei eteenpäin oppilaiden toiveita rehtorille huhtikuussa pidetyssä kokouksessa. Toiveita on toteutettu mahdollisuuksien mukaan, mm. on hankittu uusia välituntivälineitä, viherkasveja ja mattoja luokkiin ja presidenttien kuvat on laitettu koulun seinälle. Toukokuussa pidetyssä palaverissa oppilaskunnan hallituksen, vanhempainpiirin ja keittiöhenkilöstön kanssa käsiteltiin oppilailta saatuja mielipiteitä ja toiveita kouluruokailusta sekä keskusteltiin kouluruokailusta yleisesti. Syyslukukaudella oppilaskunta järjesti nimikilpailun koulun ruokalalle. Kilpailuun osallistuttiin luokittain ja keittiöhenkilökunta valitsi voittajan, joka oli 2B-luokan ehdotus Ravintola Ruokalandia. Lisäksi oppilaskunnan hallitus perehtyi rehtorin johdolla koulun pelastussuunnitelmaan Pelastussuunnitelma käytiin yhdessä läpi ja tehtiin turvallisuuskävely, jossa tutustuttiin koulun sammutusvälineiden paikkoihin yms. Luokkiin jaettiin tiivistelmät pelastussuunnitelmasta, joihin tutustuttiin luokan edustajan ja opettajan esittelemänä. Jatkossa oppilaskuntatoimintaa pyritään edelleen vahvistamaan ja vakiinnuttamaan. Vuoden 2014 alussa voimaan tulleiden Perusopetuslain lakimuutosten (POL 47 a ) myötä oppilaskuntatoimintaa suunnataan entistä enemmän koulun toimintaan ja kehittämiseen vaikuttamiseen sekä opetussuunnitelman, siihen liittyvien suunnitelmien ja järjestyssääntöjen valmisteluun. Oppilaskunnan toimintaa ohjataan

7 oppilaiden ikä ja edellytykset huomioiden niin, että se edistää oppilaiden yhteistyötä toistensa ja koulun kanssa sekä oppilaiden osallisuutta heitä koskevissa päätöksissä. Kerhotoiminnan kehittäminen Koulun kerhotoiminnan tavoitteet löytyvät Nurmeksen kaupungin opetussuunnitelmasta: Kerhotoiminta tukee perusopetuksen tavoitteiden mukaisesti oppilaan sosiaalista kasvua ja oppilaan itsensä monipuolista kehittymistä. Kerhotoiminnan tarkoituksena on edistää oppilaiden myönteisten harrastusten viriämistä sekä antaa oppilaille mahdollisuus muuhunkin kuin tavanomaiseen koulutyöhön turvallisessa ja rauhallisessa ympäristössä. Kerhotoiminnan tavoitteena on: kodin ja koulun kasvatustyön tukeminen lasten osallisuuden lisääminen mahdollisuuden antaminen sosiaalisten taitojen kehittämiseen ja yhteisöllisyyteen kasvamiseen tilaisuuden antaminen onnistumisen ja osaamisen kokemuksiin luovan toiminnan ja ajattelun kehittäminen lasten ja nuorten kannustaminen tuottamaan omaa kulttuuriaan mahdollisuus oppilaan tuntemisen lisäämiseen harrastuneisuuden tukeminen ja myönteisten harrastusten edistäminen. Kerhotoiminnan järjestämisen periaatteet Porokylän koulussa ovat seuraavat: Tiedottaminen: Kerhotarjotin oli nähtävillä WILMAssa, koulun nettisivuilla sekä koululla paperiversioina luokkien ja käytävien ilmoitustauluilla. Oppilaille tiedotettiin kerhoista lukuvuoden aloitustilaisuudessa ja luokissa sekä vanhempainpiirin harrasteiltapäivässä. Lukuvuoden aikana kerhokuulumiset ja tiedotteet välitettiin WILMAssa ja koulun nettisivuilla. Käytännön järjestelyistä: Kerhot kokoontuvat koululla. Ohjaajina toimivat koulun omat opettajat ja koulunkäynninohjaajat. Kerhonohjaajat raportoivat kuukausittain pidetyistä kerhotunneista rehtorille, myös laskutus pidetyistä tunneista tapahtuu kuukausittain. Kerhotoiminnan arviointi ja kehittäminen: Kerhonohjaajien käytössä on OPH:n lomakkeita kerhotyön suunnitteluun ja arviointiin. Kerhotoiminnan arviointi kerhonohjaajien osalta kerran lukuvuodessa, kerholaisilta ja huoltajilta lukuvuoden / kerhon päättyessä.

8 Kevätlukukaudella kartoitetaan seuraavan lukuvuoden kerhotoiveet oppilailta ja huoltajilta sekä laaditaan seuraavan lukuvuoden kerhosuunnitelma. Kevätlukukaudella 2013 kokoontuivat seuraavat kerhot: Bändikerho, ohjaajana Tuula Partanen. 12 kokoontumista, kerholaisia 9. Teatterikerho, ohjaajana Hanna Jeskanen. 17 kokoontumista, kerholaisia 11. Poikien sählykerho luokkalaisille, ohjaajana Juha Partanen. 9 kokoontumista, 9 kerholaista. Askartelukerho, ohjaajina Maarit Koukkari ja Anita Halonen. 19 kokoontumista, 11 kerholaista. Askartelukerhon töiden näyttely pidettiin huhtikuussa kirjaston aulatiloissa. Mäkiautokerho, ohjaajina Juha Partanen ja Tommi Isotalo. 18 kokoontumista, 7 kerholaista. Syyslukukaudella 2013 kokoontuivat seuraavat kerhot: Askartelukerho luokkalaisille, ohjaajina Maarit Koukkari ja Mari Kapanen. Kokoontumisia 15, kerholaisia 15. Sählykerho luokkien pojille, ohjaajina Juha Partanen tai Tommi Isotalo. Kokoontumisia 9, kerholaisia 13. Teatterikerho, ohjaajana Hanna Jeskanen. Kokoontumisia 12, kerholaisia 10. Kitarakerho, ohjaajana Mari Karjalainen. Kokoontumisia 6, kerholaisia 12. Lemmikkikerho, ohjaajana Hanna Ryynänen. Kokoontumisia 4 (kausikerho syyskuun ajan), kerholaisia 13. Kuoro, ohjaajana Tuula Partanen. Kokoontumisia 4, kerholaisia 9 (kuoro harjoitteli pääosin taidetuntien aikana). Käsityökerho, ohjaajana Mari Kapanen. Kokoontumisia 2, kerholaisia 2 (lopetettiin kerholaisten vähäisen määrän takia). Syksyn kerhotoiminta on toiminut mielestämme hyvin. Toivomme, että jatkossakin opettajia ja koulunkäynninohjaajia riittää kerhonohjaajiksi. Kerhonohjaajat ja oppilaat tuntevat toisensa, tiedonkulku toimii ja kerhotoiminta parantaa opetushenkilöstön ja kerholaisten vuorovaikutusta. Teemme kerhosuunnitelman keväällä 2014 lukuvuodelle Lisäämme jatkossa mahdollisesti kausikerhoja, jotka eivät kokoonnu koko lukuvuotta tai lukukautta. Kerhojen sisällöissä huomioidaan oppilaiden toiveet, jotka täytyy kerätä kevättalvella. Myös oppilashuollollisesti toimiville kerhoille (kutsukerhot) voisi olla tarvetta. Opetushenkilöstö arvioi keväällä 2013 kerhotoiminnan laatua uusien laatukriteereiden perusteella. Arvioinnissa todettiin vahvuuksina kerhotoiminnan monipuolisuus, koulun oman opetushenkilöstön työskentely kerhojen ohjaamisessa ja se, että kerhon alkua voi koulupäivän jälkeen odotella koululla. Kehittämisalueeksi arvioitiin

9 se, että kuljetusoppilaiden mahdollisuutta osallistua kerhoihin tasavertaisesti muiden oppilaiden kanssa olisi kehitettävä. SYRJÄYTYMISEN EHKÄISY Erityisopetuksen kehittäminen Erityisopetuksen opetusjärjestelyt pyrittiin suunnittelemaan oppilaiden tarpeiden mukaan ja ne huomioitiin lukuvuoden suunnittelussa jo edellisenä keväänä. Suunnittelua on tehty yhteisissä palavereissa, tiimien kokoontumisissa ja muulla yhteissuunnitteluajalla. Oppilaiden pedagogisia asiakirjoja on tehty opettajien yhteistyönä. Oppilaiden saamat tukitoimet perustuvat heille tehtyihin pedagogisin arvioihin ja selvityksiin sekä oppimissuunnitelmiin ja HOJKS:iin. Pienluokan oppilaiden integrointia isompiin luokkiin toteutetaan kaikissa taitoja taideaineissa. Opettajana voi tällöin olla luokanopettaja, jota avustaa koulunkäynninohjaaja, tai luokanopettaja - erityisluokanopettaja työpari (samanaikaisopetus) ja erityisluokanopettaja, jota avustaa koulunkäynninohjaaja. Koululle on hankittu erityisopetuksen kehittämiseen liittyvää ammattikirjallisuutta, jota on esitelty opettajille. Erityisopetukseen liittyvissä koulutuksissa käytiin seuraavasti: - Lapsen kasvun ja kuntoutumisen päivä/ Mäntykankaan koulu 4.10., 3 opettajaa osallistui - Itä-Suomen erityisopetuksen päivät/ AVI , 4 opettajaa sekä koulunkäynninohjaajia osallistui - Sujuvaksi lukijaksi sujuvan lukemisen tukeminen/ Niilo Mäki instituutti ja OPH, , 2 opettajaa osallistui. TYÖKYKY JA OSAAMINEN Ammatillinen täydennyskoulutus Opettajat osallistuivat VESO-koulutuksiin 2.2. (koulujen yhteinen, aiheena oppimisen kolmiportainen tuki) ja (koulukohtainen, Porokylän koulun aiheena ensiaputaidot ja turvallisuus). Lisäksi koulunkäynninohjaajat osallistuivat kuntien yhteiseen ohjaajien koulutukseen Joensuussa. Muissa koulutuksissa kävimme seuraavasti: Marketta Taskinen Leena Marttila KiVa koulu kick off 5.2., Positiivisen kurinpidon ja luokanhallinnan koulutus/ AVI Lasten ja nuorten käytöshäiriöiden kohtaaminen/ Suomen psykologinen instituutti 11.1.

10 Tuula Partanen Sujuvaksi lukijaksi sujuvan lukemisen tukeminen/ Niilo Mäki instituutti ja OPH, Taimi Neuvonen Lasten ja nuorten käytöshäiriöiden kohtaaminen/ Suomen psykologinen instituutti Pirjo Turunen Ortodoksisuus tutuksi/ Valamon kansanopisto Pirjo Kortelainen KiVa koulu kick off 11.4., Bändisoiton perusteet Seija Honkanen Lasten ja nuorten käytöshäiriöiden kohtaaminen/ Suomen psykologinen instituutti 11.1., Positiivisen kurinpidon ja luokanhallinnan koulutus/ AVI Tommi Isotalo Itä-Suomen erityisopetuksen päivät Juha Partanen Koulujen turvallisuuspäivä Aira Ilen Positiivisen kurinpidon ja luokanhallinnan koulutus/ AVI , Comenius-apulaisopettajien ohjaajien valmennus/ CIMO Hanna Jeskanen Kaksikielinen lapsi koulussa 1 pv Hanna Ryynänen Positiivisen kurinpidon ja luokanhallinnan koulutus/ AVI KiVa Koulu kick off 5.2. Sanna Sinokki Lapsen kasvun ja kuntoutumisen päivä/ Mäntykankaan koulu 4.10., KiVa koulu kick off 11.4., Lapsen oikeuskäsitys, tunnetaidot ja haastavan käyttäytymisen kohtaaminen (10 op)/ Itä-Suomen yliopisto 24.9., Erja Hämynen Itä-Suomen erityisopetuksen päivät/ AVI , Salassapitosäännökset moniammatillisissa yhteistyötilanteissa/ Aducate 26.3., Lapsen kasvun ja kuntoutumisen päivä/ Mäntykankaan koulu 4.10., OPS2016 Tulevaisuuden koulu Toimintakulttuuri murroksessa Katja Tolvanen Lapsen kasvun ja kuntoutumisen päivä/ Mäntykankaan koulu 4.10., Johtajuusvalmennus, Koulujen turvallisuuspäivä 10.4., Salassapitosäännökset moniammatillisissa yhteistyötilanteissa/ Aducate 26.3., OPS2016 Tulevaisuuden koulu Toimintakulttuuri murroksessa , Itä-Suomen erityisopetuksen päivät/ AVI Tiina Pellikka Sujuvaksi lukijaksi sujuvan lukemisen tukeminen/ Niilo Mäki instituutti ja OPH, Hannele Roininen Itä-Suomen erityisopetuksen päivät Mari Karjalainen Sosiaalisten taitojen ja motivaatiotekijöiden tukeminen esi- ja alkuopetuksessa/ Niilo Mäki säätiö , OPS2016 Tulevaisuuden koulu Toimintakulttuuri murroksessa Terhi Mikkilä Positiivisen kurinpidon ja luokanhallinnan koulutus/ AVI Mari Kapanen Itä-Suomen erityisopetuksen päivät Jenni Heikkinen Itä-Suomen erityisopetuksen päivät Pidempikestoiset koulutukset:

11 Laatutyö opetustoimessa 11 op/ Aducate, Katja Tolvanen ja Taimi Neuvonen Juha Partanen Minustako rehtori koulutus, 6 op/ Aducate Katja Tolvanen Pro Rexi johtajuusvalmennus/ Suomen rehtorit, SanomaPro, ProPractica, jossa kolme kaksipäiväistä seminaaria (syyskuu 2012, helmi- ja huhtikuu 2013) Tietoa tarjolla olevista koulutuksista välitetään sähköpostilla ja tarkoitukseen varatulla ilmoitustaululla. Koulutukset valitaan yhdessä rehtorin kanssa, opettajan/ koulunkäynninohjaajan omat toiveet ja tarpeet sekä koulun tarpeet huomioiden. Olemme välittäneet koulutuksissa saatua tietoa muille viikkopalavereissa ja saatua materiaalia jakamalla. Opetushenkilöstön säännölliset terveystarkastukset Koko opetushenkilöstö lukuun ottamatta heitä, jotka olivat noin vuoden sisällä käyneet työterveystarkastuksessa, kävi edellisen kerran työterveystarkastuksessa tammi-helmikuussa Työterveystarkastusten yhteenveto löytyy vuoden 2012 toimintakertomuksesta. Tyky ja tyhy toiminnan sekä työnohjauspalveluiden kehittäminen Koulultamme on osallistuttu koko kunnan opetustoimelle järjestettyihin tapahtumiin (virkistysiltapäivä ja jouluateria ). Lisäksi on järjestetty oman koulun tyky-toimintaa, jota on suunniteltu yhdessä viikkopalavereissa. Vuoden aikana on järjestetty seuraavaa: teatteriesitys Vadelmavenepakolainen Nurmes-talolla ja ravintolapäivällinen puheterapeutin luento äänenhuollosta ja ääniergonomiasta opettajan työssä lukuvuoden päättäjäisillanvietto Hyvärilän rantasaunalla joogaa koulun salissa ja retki KoliRelaxSpa-kylpylään glögitarjoilu ja kirjakaupan esittelyiltapäivä kirjakauppa Sananhelinässä Lisäksi opettajainhuoneeseen ostettiin niskanhierontalaite. Tyky-toiminnan lisäksi pyrimme pitämään työhyvinvointia yllä huolehtimalla keskustelevasta ja avoimesta työilmapiiristä. Opetushenkilöstölle on esitelty työnohjaustoimintaa, ja Mäntykankaan koulun työnohjausesite on opettajainhuoneen ilmoitustaululla. Työnohjauksessa kävi yksi ryhmä syksyn aikana. Opetushenkilöstön kehityskeskustelut pidettiin helmi-maaliskuussa ja koulunkäynninohjaajien osalta uudelleen marraskuussa.

12 Uudelle henkilöstölle pidettiin perehdytyspalaverit ennen työn alkua. Uusille opettajille ja koulunkäynninohjaajille tarkoitetut perehdytyskansiot uudistettiin kesällä ja ne olivat käytössä syksyllä. Lisäksi kullekin uudelle viranhaltijalle/työntekijälle oli nimetty tutor, joka perehdytti uutta tulokasta käytännön työtehtävissä syksyn mittaan. 3. KOULUN OMIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Kevätlukukausi 2013 (lukuvuoden tavoitteet): Hyvinvointisuunnitelma käytännössä: oppilaskuntatoiminnan käynnistäminen ks. luku KOULUTUSTOIMINNAN LAADUN KEHITTÄMINEN/ Oppilaiden osallisuuden lisääminen KiVa koulu toimintamallin noudattaminen ks. luku OPISKELIJOIDEN HYVINVOINTI JA TURVALLISUUS/ Koulukiusaamisen ennaltaehkäiseminen Kestävän kehityksen ohjelma Kestävän kehityksen ohjelma on työkalu, jolla koulu tekee näkyväksi omat tavoitteensa ja toimensa kestävän tulevaisuuden toteutumiseksi. Kestävän kehityksen ohjelmamme valmistui kevätlukukauden 2011 alussa. Lukuvuonna keskityttiin lähiympäristön merkityksen tiedostamiseen. Lähiympäristöä tarkasteltiin niin ekologisesti, kulttuurisesti kuin sosiaalisestikin kestävän kehityksen näkökulmasta. Tavoitteena oli, että oppisimme arvostamaan enemmän kotikaupunkimme luonnon monimuotoisuutta, sekä tutustuisimme sen ihmisiin ja tunnusomaisiin piirteisiin, kuten hallintoon, kulttuuriin, elinkeinoihin ja yrityksiin. Suunnitelmissa oli mm. koulun pihaan tutustumista (mm. kasvit), pihan siivoustalkoot, pihan viihtyisyyteen vaikuttaminen (esim. oppilaskuntatoiminnan kautta, esim. uusi pihateline, kukka- tai muita istutuksia), lähiympäristön siivousta (koulureittien tienvarret, siivoushaaste) ja kotikaupunkiin tutustumista, esim. kaupungintalo, Ikolan museo, maatilat, yritykset, Kristalli, vanhainkodit, päiväkodit). Osa suunnitelmista toteutettiin jo syksyllä 2012 (toteutumisesta kerrottiin vuoden 2012 toimintakertomuksessa). Kevään 2013 aikana: siivottiin koulun lähiympäristöä ( lk)

13 vierailtiin maatilalla Salmenkylässä (4. lk) osallistuttiin valtakunnalliseen kalastuspäivään Nurmeksen venerannassa (3A, 3B, 4B) käytiin Ikolan museossa (6A) hankittiin koululle Nurmes-lautapelejä, joita pelattiin oppitunneilla. Lähiympäristön ja kotiseudun huomioiminen kuuluu opetussuunnitelman mukaan opetukseen ja koulutyöhön. Ottamalla nämä asiat erityisteemaksi pystyimme toivottavasti lisäämään lähiympäristön merkityksen ja mahdollisuuksien ymmärtämistä. Perusopetuksen laatukriteerit Nurmeksessa opetustoimen laatutyö aloitettiin jo syyslukukaudella Porokylän koulusta Laatutyö opetustoimessa (11 op) koulutuskokonaisuuteen ja laatukriteereiden laadintaan osallistuivat Taimi Neuvonen (laatuvastaava opettaja) ja Katja Tolvanen (rehtori). Koulutukseen kuului viisi lähiopetusjaksoa ( , , , ja ), joiden aikana laadittiin Nurmekseen oma laatukäsikirja. Koulukohtaiset laatuarvioinnit tehtiin koululla helmi-huhtikuussa. Opetuksen järjestäjän tason arviointeja tehtiin rehtorityöryhmässä kevään, kesän ja syksyn aikana. Katja Tolvanen Porokylän koululta ja Johanna Nevalainen Kirkkokadun koululta olivat esittelemässä laatujärjestelmää sivistyslautakunnan kokouksessa , jolloin laatujärjestelmä hyväksyttiin käyttöön otettavaksi. Porokylän koulun laatuarvioinnissa kehittämiskohteiksi nousivat älytaulujen tai muun uuden opetusteknologian hankkiminen vuonna 2014 oppimisympäristöjen monipuolisen käyttämisen edellytyksenä sekä uudisrakennuksen valmistuminen, jotta iltapäivätoiminta saisi asianmukaiset tilat, ja samalla koulu saisi helpotusta opetustilojen vähyyteen ja ahtauteen. Vuoden 2014 talousarviossa saatiin investointirahaa opetusteknologiaan, mutta uudisrakennuksen rakennustöiden aloitusta päätettiin myöhästyttää kaupungin tiukan taloustilanteen vuoksi. Syyslukukausi 2013 (lukuvuoden tavoitteet): Kestävän kehityksen ohjelma/ kansainvälisyys Kansainvälisyys valittiin kestävän kehityksen ohjelman teemaksi lukuvuodelle jo syksyllä 2012, jolloin valmistelimme yhteistä Comenius -projektihakemusta yhdessä 11 muun Euroopan maan kanssa. Koulumme sai avustusta CIMOlta (kansainvälisen liikkuvuuden keskus) Istanbulissa pidettyä valmistavaa vierailua varten. Valmistavaan vierailuun osallistui rehtori Kesäkuussa 2013 selvisi, ettei

14 Comenius hankehakemuksemme ollut mennyt läpi. Sen sijaan olimme saaneet mahdollisuuden vastaanottaa Comenius apuopettaja. Portugalilainen Alexandra Fernandes aloitti työskentelyn koulullamme ja työskentely jatkuu toukokuun 2013 loppuun saakka. Alexandran harjoittelun kustantaa CIMOn kansallinen toimisto Portugalissa. Alexandra on mukana oppitunnilla viikoittain, yhdessä koulun omien opettajien kanssa. Kansainvälisyysteema huomioitiin syksyn aikana myös päivänavausten sisällöissä ja syyslaulajaisten lauluvalinnoissa. Viikon ruokalista oli ruokalassa nähtävillä kuudesluokkalaisten englanniksi kääntämänä. 4A-luokka järjesti Maanosat näyttelyn luokan oppilaille. Kansainvälisyysteema jatkuu kevätlukukaudella Teemavuoden tavoitteet laadittiin opettajatiimeissä syyslukukauden alussa: Tavoitteet: Avoin, luonteva, ennakkoluuloton ja tiedonhaluinen suhtautuminen muiden maiden kulttuureihin ja ihmisiin. Rohkaistuminen vuorovaikutukseen. Comenius -apuopettajan vierailun tavoitteet: Rohkeus lähestyä ja käyttää omaa kielitaitoa. Apuopettajan kotimaahan (Portugali) tutustuminen. Opetushenkilöstön kesken tapahtuu tietojen ja käytänteiden vaihtoa. Apuopettajan työpanoksen hyödyntäminen ja jakaminen: Työskentelyn painotus on luokilla, mutta kaikki pääsevät tutustumaan apuopettajaan. Aluksi apuopettajalle annetaan aikaa tutustua kaupunkiin, kouluun ja tapakulttuuriin, hän voi seurata koulutyötä ja perehtyä koulun käytänteisiin. Hänellä on jaksoittain tietyt opettajat ja ryhmät, joiden kanssa hän pääosin työskentelee. Viikkotyöaika on tuntia, se käytetään pääsääntöisesti ma to, jolloin loppuviikosta jää aikaa matkustella ja tutustua ympäristöön. Kansainvälisyys teeman muu toteutus: Syyslaulajaisissa on musiikkia eri puolilta maailmaa. Lauantaityöpäivä on kansainvälisyyden teemapäivä, toteutetaan mm. Unicef kävely. Myös Eurooppa päivä 9.5. huomioidaan. Kouluruokailussa vietetään kansainvälistä viikkoa. Hyvinvointisuunnitelma/ oppilaskuntatoiminnan vakiinnuttaminen ks. luku KOULUTUSTOIMINNAN LAADUN KEHITTÄMINEN/ Oppilaiden osallisuuden lisääminen

SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013-2014

SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013-2014 SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013-2014 KOULU: Paraistenseudun koulu KEHITTÄMISSUUNNITELMA KEHITTÄMISKERTOMUS 1. JOHTAJUUS Työn kehittämistä tukevat käytänteet Koulun verkostoituminen ja yhteistyö

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Kalkkisten koulu 2015 2016

Kalkkisten koulu 2015 2016 Lukuvuosisuunnitelma Kalkkisten koulu 2015 2016 yhteystiedot koulu Lähiosoite Kenttätie 5 Postinumero 17240 Postitoimipaikka Kalkkinen Puhelin 03 7671008 Sähköposti kalkkistenkoulu@asikkala.fi Kanslia

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 Ilpo Tervonen, 18.8.2015 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Hillatien koulussa on turvallinen ja kaikkia kannustava työskentely-ympäristö,

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA UTAJÄRVEN KUNTA UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015. Lukuvuosi _2015-2016 R1 21 R2 9 R3 18 R4 4. Yhteensä 52 1/7

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA UTAJÄRVEN KUNTA UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015. Lukuvuosi _2015-2016 R1 21 R2 9 R3 18 R4 4. Yhteensä 52 1/7 1/7 UTAJÄRVEN KUNTA Liite UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015 Lukuvuosi _2015-2016 OPETUSSUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN opetustunnit yleisopetus vkt sltk myöntänyt 136 käytössä 136 opiskelijamäärä vuosiluokittain

Lisätiedot

KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA

KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA Lasse Heiskanen Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDENT LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA Perusasteen

Lisätiedot

Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015. Oppilasmäärä lukuvuoden päättyessä. Luokalle jääneiden lukumäärä. Työnantajan järjestämä koulutus

Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015. Oppilasmäärä lukuvuoden päättyessä. Luokalle jääneiden lukumäärä. Työnantajan järjestämä koulutus Eurajoen kunta / koulutoimi PERUSKOULUN TOIMINTAKERTOMUS Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015 Rikantilan koulu A. TILASTOLLISET ASIAT 1. Peruskoulun oppilaiden lukumäärä kevätlukukauden 2014 päättyessä Oppilasmäärä

Lisätiedot

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen Sivu 1/5 Märynummen koulu Salon kaupunki 1760/12.00.01.01/2015 Yleiset Koulu: Märynummen koulu Ylläpitäjä: Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto: Ala-asteen koulu Opetuskieli: Suomi Koulupiiri: Salo Opiskelijamäärä:

Lisätiedot

Simonkylän koulun lukuvuosisuunnitelma 2014-2015

Simonkylän koulun lukuvuosisuunnitelma 2014-2015 Simonkylän koulun lukuvuosisuunnitelma 2014-2015 Koulun perustiedot Yhteystiedot Oppilasmäärä 0.lk 1lk 2lk 3lk 5.lk 6.lk yht. oppilasmäärä 1 1 1 4 1 1 9 tytöt 1 1 3 1 6 Perusopetusryhmien määrä Luokat

Lisätiedot

K e r h o t o i m i n n a n k e h i t t ä m i s s u u n n i t e l ma 2014-2 0 2 0

K e r h o t o i m i n n a n k e h i t t ä m i s s u u n n i t e l ma 2014-2 0 2 0 K e r h o t o i m i n n a n k e h i t t ä m i s s u u n n i t e l ma 2014-2 0 2 0 1 S einäjoen kaupunki Kerhotoiminnan kehittämissuunnitelma 2014 2020 s isällysluettelo 1. Kerhotoiminnan valtakunnalliset

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016

PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 JOHDANTO Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on turvata lapselle tuttu ja turvallinen paikka viettää koulun jälkeistä

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI KIRKKOKADUN KOULU KIRKKOKATU 15 75500 NURMES KIRKKOKADUN KOULUN TOIMINTAKERTOMUS 2013. Yleistä

NURMEKSEN KAUPUNKI KIRKKOKADUN KOULU KIRKKOKATU 15 75500 NURMES KIRKKOKADUN KOULUN TOIMINTAKERTOMUS 2013. Yleistä NURMEKSEN KAUPUNKI KIRKKOKADUN KOULU KIRKKOKATU 15 75500 NURMES KIRKKOKADUN KOULUN TOIMINTAKERTOMUS 2013 Yleistä Kirkkokadun alakoulu ja yläkoulu olivat yhdistyneet yhtenäiskouluksi syyslukukauden alussa

Lisätiedot

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Kauhavan kaupunki Sivistystoimi NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Varhaiskasvatus-esiopetus, esiopetus-alkuopetus, alakoulu-yläkoulu ja yläkoulu-toinen aste Oppilaanohjauksen, tehostetun ja erityisen tuen -KELPO

Lisätiedot

Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut)

Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut) Hyvinkään varhaiskasvatus ja perusopetus Lapsi Kasvun ja oppimisen asiantuntijat Luokanopettaja Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut) Esiopetuksesta perusopetukseen lastentarhanopettajan,

Lisätiedot

KIRJOLAN KOULUN KERHO-OHJE Soveltuvin osin käytössä myös Saaren koululla

KIRJOLAN KOULUN KERHO-OHJE Soveltuvin osin käytössä myös Saaren koululla KIRJOLAN KOULUN KERHO-OHJE Soveltuvin osin käytössä myös Saaren koululla Koulun kerhotoiminta on säännöllistä, suunnitelmallista ja tavoitteellista. Kerhoissa toimitaan turvallisesti ja hyviä käytöstapoja

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015. Sepänmäen koulu

TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015. Sepänmäen koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015 Sepänmäen koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Sepänmäen erityisopetusyksikkö toteuttaa oppilaan yksilöllisistä tarpeista lähtevää kasvatusta tavoitteena

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS, PERUSOPETUS JA LUKIOKOULUTUS

VARHAISKASVATUS, PERUSOPETUS JA LUKIOKOULUTUS 1 1. Opiskelijoiden hyvinvointi ja turvallisuus - koulukiusaamisen ennaltaehkäiseminen 0 -toleranssi kiusaamisessa - terveelliset ja turvalliset työtilat Koulukiusaamistapausten luku, sisäilma- ja rakennetutkimukset

Lisätiedot

ROMANILASTEN PERUSOPETUKSEN TUKEMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

ROMANILASTEN PERUSOPETUKSEN TUKEMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA ROMANILASTEN PERUSOPETUKSEN TUKEMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. Romanioppilaiden määrä ja opetuksen vastuutahot kunnassa 3 2. Romanioppilaan kohtaaminen 4 3. Suvaitsevaisuuden ja hyvien

Lisätiedot

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS www.nurmijarvi.fi ELOKUU 7. luokkalaisten ryhmäyttämiset syyskuun SYYSKUU Vanhempainilta 7. luokkalaisten huoltajille lokakuun loppuun Alueen vastaava nuoriso-ohjaaja

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://web.tuusula.fi/kirkonkylankoulu

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://web.tuusula.fi/kirkonkylankoulu KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://web.tuusula.fi/kirkonkylankoulu 1. LUKUVUODEN 2013-2014 TYÖ JA LOMA-AJAT Syyslukukausi 12.8.2013 (ma) - 21.12.2013 (lauantai) Syysloma 14.10.-20.10.2013

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi.. LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet koulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 107 koulua * 1 kunnasta (.. mennessä) 800 700 7 00 00 400 0 0 100 1 0 Alakoulut

Lisätiedot

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi OPPILASKUNTAKANSIO www.sastamalannuoret.fi 2015-2016 SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi Sisällys OSALLISUUS JA VAIKUTTAMINEN... 2 Yhteisökasvatuksen ja osallisuuden periaatteet... 2 Oppilaskuntaosallisuus...

Lisätiedot

Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 13 13 9 13 12 14

Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 13 13 9 13 12 14 Koulu: Iisveden koulu Lukuvuosi: 2014-2015 Virat ja toimet Viran ja toimen nimike Määrä Lisätietoja Rehtori Luokanopettaja 4 yhdellä rehtorin tehtävät Aineen lehtori Erityisopettaja Erityisluokanopettaja

Lisätiedot

Työpaja: Verkostoituminen Liikkuvissa kouluissa älä tee kaikkea yksin

Työpaja: Verkostoituminen Liikkuvissa kouluissa älä tee kaikkea yksin Työpaja: Verkostoituminen Liikkuvissa kouluissa älä tee kaikkea yksin Jukka Karvinen, Liikkuva koulu Ville Laivamaa, Lappeen koulun rehtori (aluerehtori) TYÖPAJAN KUVAUS: Koulujen välisen vuorovaikutuksen

Lisätiedot

Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012

Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012 Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012 Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset

Lisätiedot

11.3. Pedagoginen toimikunta kokoontui laatimaan yhtenäiskoulun toimintakulttuuritekstiä toimintakulttuuriteksti tarkistettiin ja pedagoginen

11.3. Pedagoginen toimikunta kokoontui laatimaan yhtenäiskoulun toimintakulttuuritekstiä toimintakulttuuriteksti tarkistettiin ja pedagoginen 11.3. Pedagoginen toimikunta kokoontui laatimaan yhtenäiskoulun toimintakulttuuritekstiä. 19.5. toimintakulttuuriteksti tarkistettiin ja pedagoginen toimikunta kokoontui sellaisenaan viimeisen kerran.

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi Alakoulut 0..0 LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet alakoulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 7 alakoulua (0.. mennessä) Liikkuva koulu -tiimissä Opettajainkokouksessa

Lisätiedot

TVA LOMAKKEET SELITYKSINEEN 2015

TVA LOMAKKEET SELITYKSINEEN 2015 TVA LOMAKKEET SELITYKSINEEN 2015 TVA-LOMAKKEET JA NIIDEN KÄYTTÖ 2015 Tämän vuoden TVA-lomakkeissa on vain pieniä muutoksia. Lomakkeiden lisäksi niistä on kirjoitettu tarkennukset erilliselle lomakkeelle.

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Kodin ja koulun yhteistyö 2.0 vanhempien osallisuus tulevaisuuden koulussa

Kodin ja koulun yhteistyö 2.0 vanhempien osallisuus tulevaisuuden koulussa Kodin ja koulun yhteistyö 2.0 vanhempien osallisuus tulevaisuuden koulussa Kotkan perusopetuksen pajapäivä, 10.10.2015 Tuija Metso Suomen Vanhempainliitto Vanhempainyhdistysten yhteistyöjärjestö noin 1350

Lisätiedot

KERHONJÄRJESTÄJILLE, KOULUILLE JA OPETTAJILLE

KERHONJÄRJESTÄJILLE, KOULUILLE JA OPETTAJILLE KOULUN KERHOTOIMINNAN KÄSIKIRJA 2 KERHONJÄRJESTÄJILLE, KOULUILLE JA OPETTAJILLE SUVI LAPPALAINEN LAHDEN KAUPUNKI LASTEN JA NUORTEN KASVU Sisällysluettelo 1. Koulun kerhotoiminnan järjestäminen 2. Kerhotoiminnan

Lisätiedot

Kenelle kerho on suunnattu, miten oppilaat ilmoittautuvat ja miten osallistujat valitaan, mikäli halukkaita on enemmän kuin tilaa?

Kenelle kerho on suunnattu, miten oppilaat ilmoittautuvat ja miten osallistujat valitaan, mikäli halukkaita on enemmän kuin tilaa? KERHOSUUNNITELMAN TEKEMINEN (Tiedoston voi ladata koulun nettisivun linkeistä) Luettuasi Liite 1 ja 2, vastaa seuraaviin kysymyksiin ja toimita vastaus, eli kerhosuunnitelma, rehtorille Mikä on oppilaskerhon

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi 2011-2012 Mukkulan peruskoulu 1. OPPILASHUOLLON TOIMINTA-AJATUS Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma. Opettajat. Toiminta-ajatus / keskeiset tavoitteet. Koulun perustiedot. Oppilasmäärä luokittain. Tuntikehys.

Vuosisuunnitelma. Opettajat. Toiminta-ajatus / keskeiset tavoitteet. Koulun perustiedot. Oppilasmäärä luokittain. Tuntikehys. Harhalan koulu Sivu 1/6 Vuosisuunnitelma Koulun perustiedot Koulu:Harhalan koulu Ylläpitäjä:Kaupungm ylläpitämä koulu Koulumuoto:Ala-asteen koulu Oppilasmäärä luokittain Suunnitelma l. luokka 5 2. luokka

Lisätiedot

ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUOSI 2015 2016 IVALON ALA-ASTEEN KOULU

ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUOSI 2015 2016 IVALON ALA-ASTEEN KOULU ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUOSI 2015 2016 IVALON ALA-ASTEEN KOULU 1. ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TAVOITTEET JA ARVOT Perusopetuslain (48 a ) mukaan aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea

Lisätiedot

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Lapsi ja nuori elää samanaikaisesti sekä kodin että koulun vaikutuspiirissä. Tämä edellyttää näiden kasvatusyhteisöjen vuorovaikutusta ja

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma. Koulun perustiedot. Oppilasmäärä luokittain. Opettajat. Tuntikehys

Vuosisuunnitelma. Koulun perustiedot. Oppilasmäärä luokittain. Opettajat. Tuntikehys Aitoon koulu Sivu 1/5 Vuosisuunnitelma Koulun perustiedot Koulu:Aitoon koulu Ylläpitäjä:Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto:Ala-asteen koulu Oppilasmäärä luokittain : 5 opp. : 7 opp. 3. 1k:4opp. 4. lk:

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 10.8.2010 4.6.2011

ORIMATTILAN KAUPUNKI PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 10.8.2010 4.6.2011 ORIMATTILAN KAUPUNKI PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 10.8.2010 4.6.2011 Sivistyslautakunta 15.6.2010 SISÄLTÖ ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE

Lisätiedot

KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/22. KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/22

KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/22. KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/22 KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/22 Tervetuloa täyttämään kysely! Koulutunnus: Opettajasalasana: Kirjaudu kyselyyn KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/22

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2013-2014

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2013-2014 OPPILASHUOLLON MALLI Pitkäkankaan koulu 2013-2014 OPPILAS- HUOLTO Turvallisuus KiVa-KOULU Oppiminen ja hyvinvointi Ennaltaehkäisevä työ YHTEISÖLLINEN TUKI OPPILASHUOLTOTYÖ koordinointi, kokoontuminen viikoittain,

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2015-2016 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

lisäksi keväällä 1 päivä myöhemmin sovitun mukaisesti

lisäksi keväällä 1 päivä myöhemmin sovitun mukaisesti ************************************************************************ Saaren koulun työsuunnitelma lukuvuonna 2014-15 ************************************************************************ 1. Koulun

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KÄSIKIRJA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KÄSIKIRJA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KÄSIKIRJA Oulunsalo Opetussuunnitelman perusteet muuttuivat vuoden 2011 alusta, mikä velvoitti kuntia tekemään muutoksia myös kuntakohtaisiin opetussuunnitelmiin. Oulunsalon

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 Lielahden koulu tänään Oppilaita on yhteensä 577-264 oppilasta vuosiluokilla 1-6 - 313 oppilasta vuosiluokilla 7-10 Luokkia - 7. luokkia

Lisätiedot

Valitse kyllä tai ei sen mukaan miten ollaan viime lukuvuonna toimittu. Mikäli vastaat ei, perustele halutessasi lyhyesti, miksi näin ei ole tehty.

Valitse kyllä tai ei sen mukaan miten ollaan viime lukuvuonna toimittu. Mikäli vastaat ei, perustele halutessasi lyhyesti, miksi näin ei ole tehty. Laatukortti 13 Koulun kerhotoiminta 1. Suunnittelu Rehtori täyttää Valitse kyllä tai ei sen mukaan miten ollaan viime lukuvuonna toimittu. Mikäli vastaat ei, perustele halutessasi lyhyesti, miksi näin

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2012-2013

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2012-2013 OPPILASHUOLLON MALLI Pitkäkankaan koulu 2012-2013 OPPILAS- HUOLTO Turvallisuus KiVa-KOULU Oppiminen ja hyvinvointi Ennaltaehkäisevä työ YHTEISÖLLINEN TUKI OPPILASHUOLTOTYÖ koordinointi, kokoontuminen viikoittain,

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seuranta. Huoltajat - 578 Paltamo (N = 10) Riitta Rajala 28.2.2015

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seuranta. Huoltajat - 578 Paltamo (N = 10) Riitta Rajala 28.2.2015 Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seuranta Huoltajat - (N = 10) Riitta Rajala 28.2.2015 Hyvä aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäjä! Opetushallitus toteutti valtakunnallisen perusopetuksen aamu-

Lisätiedot

Tunti liikuntaa koulupäivään! Lisää liikettä organisoimalla rehtori Ville Laivamaa

Tunti liikuntaa koulupäivään! Lisää liikettä organisoimalla rehtori Ville Laivamaa Liikkuva koulu Lappeenranta Tunti liikuntaa koulupäivään! Lisää liikettä organisoimalla 3.2.2016 rehtori Ville Laivamaa Liikkuva Lappeen päiväkotikoulu Lappeen päiväkotikoulussa on varhaiskasvatuksen piirissä

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA ALKAEN

KITEEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA ALKAEN 1/1 KITEEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.8.2013 ALKAEN 1. Taustaa Kiteen kaupungin sivistystoimi on järjestänyt perusopetuslain 8 a luvun mukaista aamu- ja

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

Louhen koulun kokonaistuntikehys on lukuvuonna yhteensä 61 tuntia, josta 5 tuntia on varattu erityisopetukseen.

Louhen koulun kokonaistuntikehys on lukuvuonna yhteensä 61 tuntia, josta 5 tuntia on varattu erityisopetukseen. Louhen koulu 1. Koulun tiedot 1. Koulun tiedot Koulu: Louhen koulu Ylläpitäjä: Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto: Ala-asteen koulu Opetuskieli: Suomi Koulupiiri: yhteinen Opiskelijamäärä: Louhen koulun

Lisätiedot

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA korostaa ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen merkitystä tehostettu tuki (yleisten tukitoimenpiteiden tehostaminen määrällisesti ja laadullisesti sekä opetuksen järjestäminen

Lisätiedot

TUPOKSEN YHTENÄISKOULUN TAPAHTUMAKALENTERI LV

TUPOKSEN YHTENÄISKOULUN TAPAHTUMAKALENTERI LV TUPOKSEN YHTENÄISKOULUN TAPAHTUMAKALENTERI LV. 2016 17 Päivitetty 13.9.16. Koulumme tavoitteet tänä lukuvuotena: TVT:n pedagogisen käytön kehittäminen koulupäivän toiminnallisuuden ja liikunnallisuuden

Lisätiedot

1-6.luokilla oppilaita opetetaan pääsääntöisesti perusopetusryhmissä luokanopettajien toimesta.

1-6.luokilla oppilaita opetetaan pääsääntöisesti perusopetusryhmissä luokanopettajien toimesta. Pyhäjoen kunta Yppärin koulun vuosisuunnitelma lv. 2014-2015 1. Koulun perustiedot: Oppilasmäärä: 57 Perusopetusryhmien määrä: 3, lisäksi esikouluryhmä 2. Lukuvuoden työ-/ja loma-ajat Sivistyslautakunnan

Lisätiedot

METSOKANKAAN KOULU PATAMÄESSÄ. Lukuvuosi 2015-16

METSOKANKAAN KOULU PATAMÄESSÄ. Lukuvuosi 2015-16 METSOKANKAAN KOULU PATAMÄESSÄ Lukuvuosi 2015-16 Luokat ja henkilökunta Ensi lukuvuoden 4A ja 4B 5ABCDE laaja-alainen erityisopettaja Päivi Juustila englannin ja saksan opettaja teknisen työn opettaja koulunkäynnin

Lisätiedot

Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012

Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012 Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012 Koulujen yhteinen teema lukuvuoden 2011-2012 aikana: Kunnassa yhteisesti toteutettava teema on tämän lukuvuoden aikana hyvinvointi. Aihekokonaisuuteen

Lisätiedot

Toimipiste 1.vsk 2.vsk 3.vsk 4vsk aikuiset yhteensä. Päätoimiset tuntiopettat. Lukiolähtöiset 9 5 14 Peruskoululähtöiset

Toimipiste 1.vsk 2.vsk 3.vsk 4vsk aikuiset yhteensä. Päätoimiset tuntiopettat. Lukiolähtöiset 9 5 14 Peruskoululähtöiset Kuhmon yhteislukion lukuvuosisuunnitelma lv. 2010 2011 1. Opiskelijamäärä lukuvuoden alkaessa 2. Opettajien määrä Päätoimiset tuntiopettat sivutoimiset tuntiopettajat Toimipiste 1.vsk 2.vsk 3.vsk 4vsk

Lisätiedot

HAKASUON KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA 2013-2014. 1. Toiminta-ajatus Olemme hyvä kasvupaikka. 2. Painopistealueet ja keskeiset tavoitteet

HAKASUON KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA 2013-2014. 1. Toiminta-ajatus Olemme hyvä kasvupaikka. 2. Painopistealueet ja keskeiset tavoitteet HAKASUON KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA 2013-2014 1. Toiminta-ajatus Olemme hyvä kasvupaikka. 2. Painopistealueet ja keskeiset tavoitteet Koko koulu: kiireettömyys perinteet hyvinvointi: yhdessä tekeminen

Lisätiedot

Liite LEMIN KUNNAN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODEKSI 2016-2017. Hyväksytty sivistyslautakunnassa 11.5.2016 31

Liite LEMIN KUNNAN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODEKSI 2016-2017. Hyväksytty sivistyslautakunnassa 11.5.2016 31 Liite LEMIN KUNNAN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODEKSI 2016-2017 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 11.5.2016 31 2 (5) 1. TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEET Aamu- ja iltapäivätoiminta on perusopetuslain

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 4

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 4 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 4 Lukkarin koulun johtokunta 23.04.2012 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 2 4 A LUOKAN LUOKKARETKI 6 3 1B JA 2B LUOKKIEN YÖKOULU 7 4 LUKKARIN KOULUN KOULUKOHTAISET LAATUTYÖN KEHITTÄMISKOHTEET

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu Lielahden koulu Oppilaita on yhteensä 607 - yläkoulussa 324 - alakoulussa 283 Luokkia - 7. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta - 8. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta

Lisätiedot

koulun nimi Valmistava opetus

koulun nimi Valmistava opetus ASIKKALAN KUNTA koulun nimi Valmistava opetus LUKUVUOSISUUNNITELMA (PA9 ) 2016-2017 YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite: Perusopetukseen valmistava opetus Tallukantie 1 Postinumero ja postitoimipaikka 17200

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2014-2015 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen Sivu 1/5 Meritalon koulu Salon kaupunki 1760/12.00.01.01/2015 Yleiset Koulu: Meritalon koulu Ylläpitäjä: Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto: Erityiskoulu Opetuskieli: Suomi Koulupiiri: Salo Opiskelijamäärä:

Lisätiedot

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Hokkanen Taina: 22vvh, josta 8h Mustamäki, 7h Armfelt, 3h Hajala sekä 4h Meri-Halikko

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Hokkanen Taina: 22vvh, josta 8h Mustamäki, 7h Armfelt, 3h Hajala sekä 4h Meri-Halikko Sivu 1/6 Mustamäen koulu Salon kaupunki 1760/12.00.01.01/2015 Yleiset Koulu: Mustamäen koulu Ylläpitäjä: Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto: Ala-asteen koulu Opetuskieli: Suomi Koulupiiri: Salo Opiskelijamäärä:

Lisätiedot

ASKARTELU JA KUVATAIDE

ASKARTELU JA KUVATAIDE NURMEKSEN KAUPUNGIN ILTAPÄIVÄTOIMINTA K KAUSISUUNNITELMA SYKSY 2014 - KAU- SI ULKOILU JA LIIKKUMINEN ASKARTELU JA KUVATAIDE ILMAISU- TAITO MUSIIKKI MUUT ELO- SYYS- Ulkoleikit, ulkoilualueeseen tutustuminen

Lisätiedot

Siv.ltk 24.5.2011 PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

Siv.ltk 24.5.2011 PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 0 Siv.ltk 24.5.2011 PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Wiitaunioni Sivistystoimi 2011 1 1 Toiminta-ajatus ja tavoitteet Ai- toiminta tarjoaa lapselle tutun ja turvallisen aikuisen

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

Ketolanperän koulu. Liikkuva koulu voi hyvin!

Ketolanperän koulu. Liikkuva koulu voi hyvin! Ketolanperän koulu Liikkuva koulu voi hyvin! Liikkuva koulu -koulutus Juha Isosaari & Laura Isoaho 20.9.2012 Ketolanperän koulu 94 oppilasta, 6 opettajaa Luokat 0-4 Haja-asutusalueen koulu Suuri osa kyyditysoppilaita

Lisätiedot

Ruukin ja Linjamäen koulujen. TURVALLISUUSVUOSI lv. 2007-2008

Ruukin ja Linjamäen koulujen. TURVALLISUUSVUOSI lv. 2007-2008 Ruukin ja Linjamäen koulujen TURVALLISUUSVUOSI lv. 2007-2008 "Tavoitteena turvallisuustietoinen Koulutie" Ruukin koulu, Koulutie 7 Päätavoitteemme on ehkäistä ja rajoittaa onnettomuuksien ja vahinkojen

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu

Opetussuunnitelma. Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu Opetussuunnitelma Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu 1 Hyväksytty opetuslautakunnassa 12.4.2011 Johdanto Perusopetuslaki on muuttunut osittain 24.6.2010 (PoL 642/2010). Tästä johtuen myös perusopetuksen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN. (1. ja 2. luokkien sekä erityisen tuen oppilaille) TOIMINTASUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN. (1. ja 2. luokkien sekä erityisen tuen oppilaille) TOIMINTASUUNNITELMA ORIMATTILAN KAUPUNKI PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN (1. ja 2. luokkien sekä erityisen tuen oppilaille) TOIMINTASUUNNITELMA 11.8.2014 29.5.2015 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Lisätiedot

Askelmerkit hyvään kouluun

Askelmerkit hyvään kouluun Askelmerkit hyvään kouluun Kuva: Elli Jokitulppo Raahen peruskoulujen laatukäsikirja Op.ltk. 17.04.2013 47 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 1 2. OPETUSTYÖN LAATUTEKIJÄT 2 3. LAATUKORTIT 1-11 1. Johtaminen

Lisätiedot

Kysely huoltajille ja oppilaille

Kysely huoltajille ja oppilaille Kysely huoltajille ja oppilaille Kysely huoltajille ja oppilaille tammikuussa 2013 Kysely lähetettiin kaikille 20 000 oppilaan huoltajille Wilman kautta Kyselyyn vastasi 3400 huoltajaa Sekä 2500 oppilasta

Lisätiedot

TEOLLISUUSRAKENNUSTEN TOIMISTOTILOJEN ILMAN LAATU (INDOOR AIR QUALITY IN OFFICES ADJACENT TO INDUSTRIAL HALLS)

TEOLLISUUSRAKENNUSTEN TOIMISTOTILOJEN ILMAN LAATU (INDOOR AIR QUALITY IN OFFICES ADJACENT TO INDUSTRIAL HALLS) TEOLLISUUSRAKENNUSTEN TOIMISTOTILOJEN ILMAN LAATU (INDOOR AIR QUALITY IN OFFICES ADJACENT TO INDUSTRIAL HALLS) Liisa KUJANPÄÄ 1, Sirpa RAUTIALA 1, Helmi KOKOTTI 2, and Marjut REIMAN 1,* 1 Finnish Institute

Lisätiedot

Lohjan OPS2016- prosessi

Lohjan OPS2016- prosessi Lohjan OPS2016- prosessi Lukuvuosi 2012-2013 lokakuu Sivistysjohtaja asettaa opetussuunnitelman ohjausryhmän, ohjausryhmä aloittaa työnsä Sivistysjohtaja, ohjausryhmän jäsenet Sähköinen Google Drive alusta

Lisätiedot

KOULUJEN KERHOTOIMINTA. Toiminnan periaatteet alkaen

KOULUJEN KERHOTOIMINTA. Toiminnan periaatteet alkaen KOULUJEN KERHOTOIMINTA Toiminnan periaatteet 1.8.2016 alkaen 1 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Kerhotoiminta... 3 Yhteistyö... 3 Tavoitteet... 4 Laadun kriteerejä... 4 Ajankohta ja kerhoaika... 4 Vastuu ja vakuutukset...

Lisätiedot

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Lumijoen kunta päivitetty 4/11 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan laki astui voimaan 1.8.2004. Kunta vastaa järjestetystä iltapäivätoiminnan lainmukaisuudesta.

Lisätiedot

OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS

OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS Yhden päivän mittaiset (6h) koulutustilaisuudet: "Tulevaisuuden koulu - mitä suuntaviivoja ops2016 antaa koulun ja opetuksen kehittämiseen" - uuden opetussuunnitelmaluonnoksen

Lisätiedot

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25)

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Sivu 1/5 Pajulan koulu Salon kaupunki 1760/12.00.01.01/2015 Yleiset Koulu: Pajulan koulu Ylläpitäjä: Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto: Ala-asteen koulu Opetuskieli: Suomi Koulupiiri: Salo Opiskelijamäärä:

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 KUNTA: HALLINTOKUNTA/SEKTORI: VESILAHTI SIVISTYSTOIMI / luokka-asteet 1.-6. KOHDE- Opettajat Liikennekasvatuksen merkityksen sisäistäminen,

Lisätiedot

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Korkeakosken koulun opetussuunnitelman täydennysosa (2010 perusteiden mukaan) Muilta osin opetussuunnitelma on hyväksytty 30.11.2010 5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Oppilas elää samanaikaisesti

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN JA TOISEN ASTEEN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS

PERUSOPETUKSEN JA TOISEN ASTEEN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS PERUSOPETUKSEN JA TOISEN ASTEEN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS www.nurmijarvi.fi KUUKAUSI TOIMENPIDE VASTUUHENKILÖ LÄSNÄ LOMAKKEET MUUTA ELOKUU Edellisenä keväänä päättötodistuksen saaneitten 9.- luokkalaisten

Lisätiedot

MARTTI AHTISAAREN KOULU

MARTTI AHTISAAREN KOULU MARTTI AHTISAAREN KOULU YHTEENVETO SISÄILMATUTKIMUKSISTA JA - KORJAUKSISTA 2016 1 Tutkimusten lähtökohdat Tutkimusten alussa, marraskuussa 2015, esille nousi ongelmallisina tiloina erityisesti seuraavat:

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoiminnan laatukriteerit

Aamu- ja iltapäivätoiminnan laatukriteerit Liite 1 Tavoite 1. Sisältöjen monipuolisuus Käytänteet: Vuosittaisen toimintasuunnitelman laatiminen, kts. sisällöt yksikkökohtaisten viikkosuunnitelmien laatiminen kysely perheille toimintakauden alkaessa

Lisätiedot

ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUOSI 2015 2016. Inarin koulu

ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUOSI 2015 2016. Inarin koulu ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUOSI 2015 2016 Inarin koulu 2 1. ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TAVOITTEET JA ARVOT Iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea koulun ja kodin yhteistä kasvatustyötä. Toiminnan

Lisätiedot

Koulun työsuunnitelma

Koulun työsuunnitelma Koulun työsuunnitelma Iitin kunta Koulutuspalvelut Lukuvuosi 2013-2014 Tillolan koulu Vuosiluokat 1-6 1 1 Työsuunnitelmaa ohjaava säädöspohja ja työsuunnitelman käsittely Perusopetusasetus (20.11.1998/852)

Lisätiedot

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Joensuu

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Joensuu KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Joensuu Tulkintaohjeita: Kaikki koulut viittaavat oppilaiden vastauksiin kaikissa Suomen kouluissa. Tulokset on raportoitu erikseen alakoulujen ja yläkoulujen

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa 1.4 (s 9) Koulun tasaarvosuunnitelma Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa laaditaan erilliseksi liitteeksi.

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 22 18 21 26 17 17

Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 22 18 21 26 17 17 Koulu: Sammalselän koulu Lukuvuosi: 2014 Virat ja toimet Viran ja toimen nimike Määrä Lisätietoja Luokanopettaja 6 1 virka täytetty määräajaksi englannin lehtori 1 kiertävä Erityisopettaja 1 kiertävä Erityisluokanopettaja

Lisätiedot

************************************************************************ Saaren koulun työsuunnitelma lukuvuonna 2015 16

************************************************************************ Saaren koulun työsuunnitelma lukuvuonna 2015 16 ************************************************************************ Saaren koulun työsuunnitelma lukuvuonna 2015 16 ************************************************************************ 1. Koulun

Lisätiedot

Malvaan koulu. Lukuvuoden 2011-2012 työsuunnitelma

Malvaan koulu. Lukuvuoden 2011-2012 työsuunnitelma 1 Malvaan koulu Lukuvuoden 2011-2012 työsuunnitelma Malvaan nykyinen koulu on rakennettu v. 1956. Alkava lukuvuosi on 55. koulumme historiassa. Malvaan koulu on kaksiopettajainen perusopetuksen alakoulu.

Lisätiedot

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi Perusopetuksen arviointi Koulun turvallisuus 2010 oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010 Tietotuotanto ja laadunarviointi Tampere Kyselyn taustaa Zef kysely tehtiin tuotannon toimeksiannosta vuosiluokkien

Lisätiedot