Toimitusjohtajan katsaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimitusjohtajan katsaus"

Transkriptio

1 Vuosikatsaus 2008

2 Sisältö ISS lyhyesti 4 Palvelukonsepti 6 Markkinakatsaus 8 Vastuullisuus 10 Siivouspalvelut 12 Toimistopalvelut 14 Kiinteistönhuolto 16 Tekniset palvelut ja rakentaminen 18 Ruokailupalvelut 20 Turvallisuuspalvelut 22 ISS lukuina 24 ISS:n johtoryhmä 26 Yhteystiedot 27

3 Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2008 oli ISS Palveluille syksyn maailmantalouden romahduksesta huolimatta hyvä niin kasvun kuin kannattavuudenkin osalta. Liikevaihtomme kasvoi 6 % ja säilytimme hyvän kannattavuustason. Merkittävintä kasvu oli teknisissä palveluissa. Erityisiä ilonaiheita vuonna 2008 oli henkilöstömme tyytyväisyyden ja työviihtyvyyden parantuminen, joka on osoitus, että olemme tehneet oikeita toimenpiteitä. ISS:n ja Ruokakeskon välinen kokonaisvaltainen sopimus oli esimerkki suomalaisten asiakkaiden halusta keskittää entistä suurempia palvelukokonaisuuksia. ISS-konsernin kannalta Hewlett Packardin 40 maata kattava sopimus oli puolestaan merkittävä osoitus palvelumarkkinoiden globaalisuudesta. Toimialalla on tapahtunut viime vuosina paljon muutoksia ja lisäksi muutosten suunta on jyrkentynyt. Vuoden viimeisellä neljänneksellä taloudellinen taantuma oli jo havaittavissa. Asiakkaat vaativat palvelutuottajalta entistä vahvemmin läpinäkyvyyttä, avoimuutta, joustoa, ketteryyttä, tuottavuuden nostamista ja asiakkaan arvoketjun ymmärtämistä. Maailmantalouden vaikutukset näkyvät myös positiivisesti, sillä palvelualaa uhannut yleinen työvoimapula siirtyy näissä olosuhteissa hiukan myöhemmäksi tulevaisuuteen. Onnistunut ulkoistaminen on noussut yrityksissä avainasemaan kilpailukyvyn parantamisessa. Markkinat ovat aiempaa voimakkaammin keskittymässä, ja yritykset etsivät entistä laajempia kokonaisuuksia yksinkertaistaakseen omia prosessejaan ja vapauttaakseen resurssejaan. Kiinteistöpalveluiden toimittajalla on oltava vahvat ja kilpailukykyiset henkilöstöprosessit sekä yhä syvempi ymmärrys asiakkaan liiketoiminnasta ja strategisista haasteista. Hidastuneen talouskasvun johdosta olemme tarkistaneet omia kasvutavoitteitamme aiempaa maltillisemmiksi. Vuonna 2009 keskitymme pääosin orgaaniseen kasvuun sekä palvelutarjontamme laajentamiseen. Uskomme myös saavuttavamme merkittäviä uusia palvelusopimusratkaisuja kuntasektorin puolelta, sillä julkinen palvelutuotanto on ajautumassa mahdottomaan kustannusrakenteeseen, jota lisäksi rasittaa kuntien työvoiman runsas eläköityminen. Keskitymme voimakkaasti henkilöstöstrategiamme eteenpäin viemiseen ja kehitämme mm. henkilöstön koulutustarjontaa ja tuemme esimiestyötä. Työhyvinvointiin ja työuran pidentämiseen tähtäävät toimenpiteet sekä hyvästä työstä palkitseminen ovat merkittävässä roolissa varmistaessamme työvoiman saatavuuden myös taloudellisen taantuman jälkeisiksi vuosiksi. Henkilöstövaltaisessa yrityksessä yrityksen kannattavuuden varmistaminen ja toiminnan jatkuvuuden turvaaminen on paitsi taloudellisesti myös sosiaalisesti vastuullista toimintaa. Näemme seuraavat vuodet hyvin haasteellisina, mutta myös merkittävänä mahdollisuuksien aikana, jolloin toimitilapalveluiden markkinat ja alan yritysten markkinaosuudet tulevat muuttumaan. Kiinteistö- ja toimitilapalvelut integroituvat asiakkaiden ydintoiminnan tukiprosesseihin. Syntyy asiakaskohtaisia, henkilöstövaltaisia tukipalveluratkaisuja, joissa arvontuotto pohjautuu hyvään henkilöstöjohtamiseen ja asiakkaan ydintoiminnan arvoketjun ymmärtämiseen. Uskomme, että taloudellinen epävakaus ja hidastuva talouskasvu ovat meille selkeä mahdollisuus lujittaa asemaamme yhä laajempien henkilöstövaltaisten tukipalveluiden tuottajana. KARI VIRTA toimitusjohtaja ISS Palvelut

4 ISS asiakkaan asialla ISS Palvelut on Suomen johtava kiinteistö- ja toimitilapalveluyritys. Tuotamme yksityiselle ja julkiselle sektorille henkilöstövaltaisia tukipalveluja, jotka mahdollistavat asiakkaiden keskittymisen omaan ydinliiketoimintaansa. Palvelut kattavat monipuolisesti kaikki kiinteistön omistajien ja käyttäjien tarvitsemat ylläpito- ja tukipalvelut sekä niiden manageerauksen. Ratkaisumme vaihtelevat yksittäisistä palveluista laajempiin, useista palveluista koostuviin ja asiakaskohtaisesti räätälöityihin kokonaisuuksiin. Asiakkaan tarve on aina kaiken toiminnan perustana. Palvelumme vahvistavat toiminnallisesti, laadullisesti ja taloudellisesti asiakkaidemme toiminta- ja kilpailukykyä ja vapauttavat asiakkaamme prosesseja niiden omaan ydinliiketoimintaan. Kilpailuetumme syntyy ISS:n ainutlaatuisesta tavasta johtaa, motivoida ja integroida henkilöstöä ja prosesseja. Hallitsemalla kokonaisuutta pystymme tehostamaan asiakkaidemme tukipalveluita ja tarjoamaan kustannussäästöjä. Luottamuksellisuus ja vuorovaikutteinen kumppanuus kuuluvat tapaamme toimia. ISS Palvelujen liikevaihto vuonna 2008 oli 472 miljoonaa euroa. Henkilökuntaa oli yli , mikä tekee ISS:stä Suomen neljänneksi suurimman yksityisen työnantajan. Yhtiö toimii valtakunnallisesti ja paikallisesti. ISS Palvelut on osa kansainvälistä ISS-konsernia, jonka palveluksessa työskentelee ammattilaista 50 eri maassa. Tavoitteenamme on olla alan johtava yritys ja edelläkävijä maailmassa. Kasvua haemme niin yritysostojen kautta kuin palveluvalikoiman laajentamisen avulla. Visiomme on olla integroija. Luomme arvoa asiakkaallemme yhdistämällä palvelumme asiakkaan prosesseihin ja luomme arvoa henkilöstöllemme tarjoamalla innostavia työmahdollisuuksia. Yhtiön strategisia tavoitteita ovat: ARVO HENKILÖSTÖLLE onnistumisen edellytykset innostavassa ympäristössä TUOTANNOLLINEN TEHOKKUUS tehokkaimmat prosessit, työkalut ja menetelmät sekä resurssien käyttö ARVO ASIAKKAALLE palveluilla tuotetaan lisäarvoa asiakkaan ydinliiketoiminnalle ISS-arvoketju Toimiva malli yritysostoihin ja liikkeenluovutuksiin Yritysostot Vahva, tehokas ja yrittäjyysmyönteinen organisaatio Liikeidea Liikevaihdon ja tuottavuuden kasvu Kasvu Palvelukonsepti Asiakaslähtöiset, edistykselliset ja lisäarvoa tuottavat palvelukonseptit Tyytyväiset ja uskolliset asiakkaat Työhyvinvointi Asiakastyytyväisyys Ammattitaitoinen ja motivoitu henkilöstö Palvelun arvo Tavoitteemme on tuottaa mitattavaa lisäarvoa asiakkaille 4 VUOSIKATSAUS 2008 ISS lyhyesti

5 Arvot Päivittäisessä toiminnassa työntekoa ohjaavat toimintatavat, jotka pohjautuvat arvoihimme. REHELLISYYS Me kunnioitamme VASTUU Me otamme vastuun YRITTÄJYYS Me toimimme LAATU Me toimitamme ISS lyhyesti VUOSIKATSAUS

6 Monipalveluratkaisu Suunta integroituihin palveluihin ASIAKAS ASIAKAS YKSITTÄIS- PALVELUT Kiinteistömanageri Integroija Palvelukeskus 24/7 MONIPALVELU Ruokailu Siivous Kiinteistöhuolto Turvallisuus Toimisto Muut palvelut Ylläpito Omistajapalvelut Käyttäjäpalvelut Lisäarvopalvelut INTEGROITU PALVELURATKAISU Tyypillinen kiinteistömanageeraussopimus Integroitu sopimus ISS ratkaisumallit ISS monipalveluratkaisussa asiakkaan palvelu- ja tukitoimintoratkaisut kootaan yhdeksi toimivaksi kokonaisuudeksi, jota kehitetään yhdessä asiakkaan kanssa kumppanuus-periaatteella. Monipalvelu koostuu kahdesta tai useammasta palvelusta ja on asiakaskohtaisesti räätälöitävissä. ISS monipalveluratkaisu linkittyy suoraan asiakkaan omiin tuotanto- ja palveluprosesseihin. Kiinteistöpalveluihin voidaan ISS monipalveluratkaisussa yhdistää myös muita henkilöstövaltaisia tukipalveluita. Kenkätehtaasta moderniksi toimistotilaksi Tampereella sijaitsevasta historiallisesta ATTILAN kenkätehtaasta peruskorjattiin moderni toimitilojen keskittymä. ISS Palvelut vastaa monipuolisesti kiinteistön käyttäjien arjen sujuvuudesta. Monipalvelukonsepti on osoittanut toimivuutensa lyhyessä ajassa. Attila on yksi ISS Palveluiden uusista monipalveluasiakkuuksista. Attilan omistaja Senaatti-kiinteistöt osti rakennuttamisen ISS Prokolta, joka huolehti muun muassa suunnittelusta, tarjouksista ja rakennuttamisen valvonnasta. Helmikuussa 2008 uusi uljas Attila vihittiin virallisesti käyttöön. Kiinteistön palvelu- ja tukitoiminnot koottiin yhdeksi toimivaksi kokonaisuudeksi. ISS Palvelut huolehtii Attilassa kiinteistönhuollosta, aulapalvelusta, siivouksesta, hälytyskeskuspalvelusta sekä postituspalveluista. Toimiva yhteistyö ja kommunikaatio vuokralaisten kanssa ovatkin ISS:n toiminnan kulmakiviä Attilassa. - Monipalvelukonsepti linkittää Attilassa käytettävät palvelut helposti hallittavaksi ja tehokkaaksi kokonaisuudeksi. Se tuntuu myös selvästi pienentävän kustannuksia, sanoo kiinteistöpäällikkö TAPIO HYRKKÄNEN Senaatti-kiinteistöstä. 6 VUOSIKATSAUS 2008 Palvelukonsepti

7

8 Markkinat muutoksessa Viime vuosina Suomessa palveluiden osuus kansantaloudesta on ollut voimakkaassa kasvussa. Työvoimantarve palvelualoilla tulee lisääntymään voimakkaasti erityisesti julkisella sektorilla, jossa ulkoistukset tulevat varmasti lisääntymään. Työvoimatilanne näkyy myös kiinteistö- ja toimitilapalveluissa, ja avaa ISS Palveluille myös mahdollisuuksia. Asiakkaat keskittyvät entistä enemmän omaan ydintoimintaansa ja haluavat keskittää hankintojaan, supistaa kumppanien verkostoa ja ostaa isompia, useamman palvelun kokonaisuuksia. Myös ulkoistamisen syyt ovat muuttuneet yhä monisyisemmiksi. Lyhyen aikavälin kustannussäästöjen lisäksi yritykset tavoittelevat joustoa, parempaa palvelun laatua tai mahdollisuutta erikoistua. Kumppaneiden valinnassa painavat mm. kyky myydä kokonaisratkaisuja ja mahdollisuus huolehtia siirtyvästä henkilöstöstä. Julkisen sektorin kasvun lisäksi keskeinen trendi alalla on kansainvälistyminen. Yhä useammin asiakkaat etsivät kumppania, joka pystyy toimimaan laajemmilla markkinoilla ja vastaamaan kansainvälistyvien asiakkaiden tarpeisiin. ISS on kansainvälinen yritys, jonka toiminta perustuu vahvasti paikallisuuteen. Palvelukonsepti ja asiakkuuden hallintamenetelmät ovat yhdenmukaiset, mutta niitä johdetaan paikallisesti paikallisista asiakastarpeista lähtien. Markkinajohtajana ISS Palveluilta odotetaan myös kehitystyötä. Tämän eteen on tehty paljon ja kehitystyö jatkuu edelleen. ISS Palveluilla on kattavat resurssit toimia kasvavilla markkinoilla ja vastata toimintaympäristön haasteisiin. Trendinä laajempi kokonaisuus ja kansainvälistyminen Tulevaisuudessa raja yksinomaan asiakkaiden kiinteistöön ja tiloihin liittyviin palveluihin tulee hämärtymään ja palvelut liittyvät entistä enemmän suoraan asiakkaiden tuotanto- ja palveluprosesseihin. Asiakohtaisesti räätälöidyissä ratkaisuissa asiakkaan saama lisäarvo perustuu yrityksen laajempaan tuntemukseen.

9

10 Kannamme vastuuta suomalaisesta yhteiskunnasta ISS:n yhteiskuntavastuuta ja kestävää kehitystä koskevat perusperiaatteet on kiteytetty ISS Palveluiden arvoihin ja menettelytapasääntöihin, yhteiskuntavastuu- ja ympäristöpolitiikkaan, laatupolitiikkaan, henkilöstö- ja koulutuspolitiikkaan sekä turvallisuuspolitiikkaan. Uskomme, että vastuullinen toiminta mahdollistaa kestävällä pohjalla olevan kannattavan liiketoiminnan kasvun. Vastuuta omasta ja asiakkaan arjesta ISS:n liiketoiminnan kasvu ja toiminnan kehittyminen on viime kädessä kiinni henkilöstömme ammattitaidosta, tiedosta ja sitoutumisesta. Haluamme toiminnallamme ylläpitää nykyisen henkilöstön hyvinvointia ja ammatillista osaamista sekä varmistaa ammattitaitoisen työvoiman saannin tulevaisuudessa. Huolehdimme, että henkilöstöllämme on motivoivat ja työskentelyä tukevat olosuhteet, erinomaisen palvelun tuottamiseen tarvittava tieto ja osaaminen. Huolehdimme myös, että henkilöstömme ymmärtää asiakkaan toiminnan luonteeseen ja palveluympäristöön liittyvät erityispiirteet ja -vaatimukset. Sitoutumista ja tietämystä edistetään kaikille ISS:läisille yhteisillä arvoilla, visiolla ja strategialla, huolellisella perehdytyksellä ja työhön opastuksella, kehityskeskusteluilla, avoimella kommunikoinnilla sekä henkilöstön valmennus- ja kehittämisohjelmilla. Yhtenä Suomen suurimmista työnantajista ISS osallistuu aktiivisesti myös koko yhteiskuntaa ja toimialaa koskevan työelämän kehittämiseen ja työmarkkinapolitiikan rakentamiseen yhdessä ammattiliittojen kanssa. Hyvissä voimissa ISS aloitti vuonna 2007 laajan ja kokonaisvaltaisen työhyvinvoinnin lisäämiseen tähtäävän projektin. Merkittävässä roolissa projektissa ovat työkyvyn ylläpito ja työturvallisuuden parantaminen sekä henkilöstöjohtaminen. Vuonna 2008 otimme käyttöön laajamittaisen koko henkilöstön kattavan kannustinjärjestelmän, jonka avulla haluamme motivoida työntekijöitämme kiinnittämään huomiota työturvallisuuteen, työergonomiaan sekä hyvinvoinnin ja yhdessäolon kehittämiseen. Seuraamme henkilöstöpolitiikkamme toteutumista lähes 30 erilaisella henkilöstömittarilla. Seurattavia muuttujia ovat mm. henkilöstön määrä, pysyvyys, koulutus, työaika, sairauspoissaolot ja tapaturmatilastot. Toimintamme perustuu tiimityöhön, osallistavaan henkilöstöjohtamiseen ja hyvään esimiestyöhön, joissa onnistumista palkitsemme säännöllisesti. Oma vuosittain toteutettava työilmapiiritutkimuksemme osoittaa, että ISS:ssä henkilöstön työviihtyvyys ja tyytyväisyys ovat systemaattisesti kehittyneet tehtyjen toimenpiteiden myötä vuodesta 2005 lähtien.

11 ISS:n työhyvinvointiohjelman Hyvissä voimissa -kehityshanke käynnistyi vuonna Projekti on asetettu vuosille , ja sen tavoitteena on vähentää työkyvyttömyyden kustannuksia sekä lisätä henkilöstön työhyvinvointia. Loppuvuodesta 2008 pilotoimme työkykyrahaston toimintaa ja kehitimme työkykyriskien hallinnan prosesseja, mittareita ja raportointia. Käynnistimme myös työkykykoulutuskierroksen, jota jatketaan vuonna Osaaminen näkyy asiakkaalle laatuna Henkilöstöstrategiamme yhtenä tavoitteena on jatkuva henkilöstön osaamisen kehittäminen. Toteutamme henkilöstöllemme ammatillista ja asiakaspalvelukoulutusta ja kannustamme ammatillisten tutkintojen suorittamiseen. Maahanmuuttajataustaisille työntekijöille on oma koulutusohjelma. Olemme myös aktiivisesti kehittämässä ja tukemassa suomalaista ammattitutkintojärjestelmää yhteistyössä opetusviranomaisten ja paikallisten oppilaitosten kanssa. Koko esimieskuntamme koulutettiin kevään 2008 aikana työtyytyväisyyttä ja strategian kehittämistä sekä jalkauttamista tukevien osallistavien johtamismenetelmien käyttöön. Lisäksi uudistimme tehtäväkohtaista ja työsuojelun perehdytystä sekä käynnistimme toimihenkilöille uudistetut ISS Way -perehdytyspäivät ja aloitimme maahanmuuttajille suunnatut perehdytykset useilla eri kielillä. Valtakunnallisena koulutuksen yhteistyökumppaninamme on Amiedu, joka on verkostoitunut paikallisten oppilaitosten kanssa. Muita koulutuksen yhteistyökumppaneina ovat mm. hankintayhteistyökumppanit ja työterveyshuolto. Amiedun kanssa toteutimme lähes 2800 koulutuspäivää, joihin osallistui yli 600 henkilöä. Ammattitutkintoon tähtäävän koulutuksen aloitti vuoden 2008 aikana Amiedussa 111 henkilöä. Lisäksi koulutimme henkilöstöämme paikallisissa oppilaitoksissa ympäri Suomea. Työturvallisuuden edelläkävijä ISS Palvelut on jäsenenä Työterveyslaitoksen organisoimassa Nollatapaturmaa-foorumissa. Tämä on osoitus, että teemme aktiivisesti ja suunnitelmallisesti työtä työturvallisuuden parantamiseksi ja haluamme kehittyä työturvallisuuden edelläkävijäksi. Vuonna 2008 tapaturmatunnusluvut kehittyivät positiivisesti. Läheltä piti -vaaratilannemäärät pysyivät samalla tasolla kuin vuonna Emme saavuttaneet koko yrityksen tasolla kokonaistavoitettamme tapaturmalukumäärien vähentämisessä, mutta saimme monissa yksiköissä aikaan merkittävää positiivista kehitystä. Uusia työturvallisuuskortteja myönnettiin vuoden 2008 aikana 591 ISS:läiselle. Vuonna 2008 uusi työsuojeluorganisaatio aloitti toimintansa. Päivitimme myös kaksivuotisen työsuojelun toimintaohjelman, jonka päätavoitteina ovat tapaturmamäärän ja tapaturmaisten sairauspoissaolojen vähentäminen sekä ammattitautien estäminen. Lisäksi ohjelmassa keskitytään ennalta ehkäisevään toimintaan, tapaturmien tutkintaan ja niistä oppimiseen sekä asiakasyhteistyöhön. Toteutuneita työturvallisuuskoulutuksia olivat mm. esimiesten ja työsuojeluhenkilöstön riskienarviointi- ja tapaturmantutkintakoulutus sekä sähkötiloissa työskentelevien siivoojien ja kiinteistönhoitajien sähköturvallisuuskoulutus. Tilaajavastuulain soveltamisesta toteutui ensimmäinen työsuojelupiirin tarkastus. Alueellisia työturvallisuustapahtumia toteutettiin pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Kouvolassa, ja niitä on tarkoitus järjestää vuoden 2009 aikana lisää. Vuoden 2009 aikana painotamme erityisesti perehdytystä, riskienarviointia ja tapaturmien tutkintaa. Tulemme mm. toteuttamaan yhdessä työterveyshuollon kanssa työpaikkaselvityksiä ja lisäämään asiakasyhteistyötä työturvallisuusasioissa. ISS tukena asiakkaan ympäristötyössä Ympäristöstä huolehtiminen, sen suojelu sekä ympäristönsuojelun tason jatkuva parantaminen ovat ISS:n liiketoiminnan peruslähtökohtia. Jokainen työntekijämme on sitoutunut arvojemme mukaisesti ottamaan vastuuta yhteisestä ympäristöstämme ja toimimaan aktiivisesti ympäristövaikutusten ehkäisemiseksi. ISS Palveluiden ympäristöjärjestelmä on osa yrityksen johtamisjärjestelmää ja olennainen osa päivittäistä palvelutuotantoamme. ISS Palveluiden ympäristöpäämääriksi on asetettu kiinteistöjen ympäristösuorituskyvyn parantaminen ammattitaitoisella palvelutuotannolla, henkilöstön ympäristöosaamisen ja -tietoisuuden jatkuva kehittäminen, energian ja muiden luonnonvarojen kulutuksen vähentäminen, jätteiden synnyn ehkäisy ja hyötykäytön lisääminen sekä asiakkaiden oman ympäristötyön tukeminen. Ympäristöjärjestelmän keskeisenä elementtinä toimivat palvelutuotekohtaiset ympäristöohjelmat. Vuoden 2009 ympäristöohjelmissa yhtenä tärkeänä teemana on henkilöstön ympäristöosaamisen ja -tietoisuuden kehittäminen. Tulemme järjestämään työntekijöillemme ympäristöaiheisia koulutuksia sekä toteutamme erilaisia toimihenkilöille suunnattuja ympäristötietoisuutta lisääviä kampanjoita. Tavoitteenamme on, että jokainen ISS:läinen ymmärtää omasta toiminnasta aiheutuvat ympäristövaikutukset sekä tuntee keinot niiden hallitsemiseksi. Yhteiskunnan rakenteiden ylläpitoon, jokapäiväiseen elämään, työntekoon ja asumiseen kuluu päivittäin enemmän energiaa kuin teollisuudella tuotantoonsa. Rakennetun ympäristön ekologinen jalanjälki on merkittävä, siksi kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen on avainasemassa ilmastonmuutoksen torjunnassa. ISS:llä on merkittävä rooli energian kulutuksen minimoinnissa sekä omien tuotantoprosessiensa kautta että koordinoimalla asiakkaille kokonaisvaltaisia ja samalla mahdollisimman energiatehokkaita sekä ekologisia palveluratkaisuja. ISS on toteuttanut yhdessä asiakkaiden kanssa useita onnistuneita energian säästöön tähtääviä hankkeita, joissa on rakennettu energiankulutuksen seuranta- ja analyysijärjestelmiä sekä koulutettu kiinteistöjen käyttäjiä. ISS ja vastuullisuus VUOSIKATSAUS

12 MAYREE SOHMEELOH-AHONEN siivooja Helsinki-Vantaa Lentoasema Finavia Siivouspalvelut > Q3E Siivouspalvelukonsepti takaa kokonaisvaltaisen ja ammattitaitoisen puhtauspalvelun > Toiminta ja tavoitteet suunnitellaan aina yhteistyössä asiakkaan kanssa > Asiakkaan ympäristö- ja turvallisuusvaatimukset sisällytetään ISS:n toimintaan Siivouspalvelut huolehtii kiinteistöjen ja toimitilojen puhtaudesta ja viihtyvyydestä. Ylläpito- ja erillissiivouskohteita ovat hyvin erilaiset asiakasympäristöt, joihin kuuluu niin julkisia kuin yksityisen sektorin yrityksiä ja yhteisöjä. Erityyppisten siivouskohteiden vaatimukset huomioidaan kehittämällä henkilöstön asiakaskohtaista erikoisosaamista. Toiminta perustuu Q3E Siivouspalvelukonseptiin, joka on ISS:n kokonaisvaltainen ja yhtenäinen tapa tuottaa puhtauspalvelua. Painopistealueina konseptissa ovat osaamisen kehittäminen ja yhteistyö asiakkaan kanssa sekä nykyaikaiset siivousmenetelmät ja työtavat. Laatu-, ympäristö- ja turvallisuusnäkökulmat ovat myös keskeisellä sijalla. Palveluja kehitettiin vuonna 2008 Vuonna 2008 ISS Siivouspalveluissa keskityttiin sisäisten prosessien ja Q3E Siivouspalvelukonseptin kehittämiseen. Tavoitteena on varmistaa, että työn tekemiseen käytetään aina parhaita mahdollisia välineitä, koneita ja menetelmiä, ja että henkilöstö on perehdytetty näiden käyttämiseen. Myös työn järkevä suunnittelu ja rytmitys ovat osa konseptia. Asiakasnäkökulmaan kiinnitettiin huomiota muun muassa kehittämällä yhteistyötä ja parantamalla raportointia. valtakunnallisesti kaikissa yksiköissä. Lisäksi esimiehille järjestettiin lattiamateriaaleihin ja niiden hoitoon keskittyneitä koulutuksia sekä puhdastila-teemapäivä. Kustannustehokkuus etusijalla 2009 Heikentyneen yleisen taloustilanteen vuoksi monet ISS:n asiakkaat hakevat kustannussäästöjä myös siivouspalveluista. Tämän vuoksi ISS:n tavoitteena vuonna 2009 on tarjota uusia kustannustehokkaita ratkaisuja ja kiinnittää erityistä huomiota siivouksen suunnitteluun ja mitoitukseen sekä välinekehitykseen. ISS haluaa huolehtia tasaisesta työnlaadusta ja samalla pitää huolta henkilöstöstään tuottamalla selkokielistä koulutusmateriaalia myös muille kuin äidinkielenään suomea puhuville työntekijöille. Osaavan ja ammattitaitoisen työvoiman rekrytointiin panostetaan jatkossakin. Ympäristönäkökulma ja kiinteistön elinkaariajattelu korostuvat entisestään tulevina vuosina. Valitsemalla ympäristöystävällisiä materiaaleja ja välineitä ISS kantaa osansa ympäristövastuusta. Vuoden aikana ISS Siivouspalveluissa järjestettiin useita koulutustilaisuuksia siivoushenkilöstölle. Palveluohjaajakoulutuksia pidettiin Erityyppisten siivouskohteiden vaatimukset huomioidaan kehittämällä henkilöstön asiakaskohtaista erikoisosaamista. 12 VUOSIKATSAUS 2008 Siivouspalvelut

13 TARJA PALOMÄKI siivooja ISS Palvelut Turku Dipolin täytyy aina olla edustuskunnossa, koska sisään saattaa piipahtaa myös tuleva asiakas katsomaan tiloja koska vain, toteavat Lea Liesiö (takana vas.), Arja Kirves, Mervi Kivistö, Elizabeta Nakevska (edessä vas.), Eeva Ramsi ja Ritva Rautelin. Yhteistyöllä parhaat ratkaisut Vaativat pintamateriaalit ja kova kulutus asettavat haasteita siivouspalveluille Teknillisen korkeakoulun kokous- ja kongressikeskus Dipolissa. Parhaat toimintamallit ja välineet on löydetty ISS Palveluiden ja Dipolin vuodesta 2000 jatkuneen yhteistyön tuloksena. Otaniemessä sijaitsevassa Dipolissa voi käydä päivän aikana jopa tuhansia ihmisiä, joten tilojen tulee olla aina edustuskunnossa. Myös erikoinen arkkitehtuuri ja pintamateriaalit, kuten luonnonkivi, betoni, puupaneeli ja tekstiili tekevät kohteesta haasteellisen siivottavan. Toimivien ratkaisujen avulla kiinteistö säilyy hyvässä kunnossa ja kalliiden korjausten tarve vähenee. ISS:n toiminta Dipolissa on ympäristöystävällistä: kaikki jätteet lajitellaan ja esimerkiksi paperiset käsipyyhkeet vaihdettiin kankaisiin. Dipolille myönnettiinkin Green Office -merkki vuonna 2004 ensimmäisenä kokouspaikkana Suomessa. Tärkein osatekijä sujuvassa yhteistyössä on ISS:n työstään kiinnostunut ja joustava tiimi, joka ymmärtää Dipolin toiminnan sekä rakennuksen erityisvaatimukset. Olemme olleet valtavan tyytyväisiä siivouspalveluistamme vastaavan tiimimme ammattitaitoiseen ja laadukkaaseen palveluun, kertoo toimialapäällikkö LEA LIESIÖ Dipolista.

14 PAULA SPOOF palveluemäntä Tapiola-ryhmä

15 Toimistopalvelut > Ulkoistaminen tuo joustavuutta ruuhkatilanteisiin ja vaihteleviin resurssitarpeisiin > Koko organisaation tukipalveluja kehitetään ja johdetaan keskitetysti > ISS hoitaa myös henkilöstöhallinnan ja perehdyttämisen ISS Toimistopalvelut tarjoaa resursseja ja toimintamalleja jokapäiväisiin toimitilojen tukipalvelutehtäviin, kuten aula- ja vastaanottopalveluihin, puhelinvaihteen hoitoon sekä dokumenttien ja varaston hallintaan. Palvelukokonaisuuden tuottaa yrityksen tiloissa työskentelevä toimistopalvelutiimi. ISS Toimistopalvelujen ydinosaamista on asiakkaiden toiveiden mukaisten ja kustannustehokkaiden palveluratkaisujen suunnittelu ja toteutus. Perinteisten toimistopalveluiden lisäksi ISS voi ottaa vastuulleen hyvinkin asiakaskohtaisia palveluita. Tärkeiden tukitoimintojen keskittäminen yhdelle palvelutarjoajalle parantaa tuottavuutta ja joustavuutta. ISS organisoi usein erillään olevat toimiston tukitoiminnot yhdeksi kokonaisuudeksi, jolloin samalla henkilömäärällä voidaan hoitaa enemmän tehtäviä. Perinteisistä henkilöstövuokrausyrityksistä poiketen ISS hoitaa myös työnjohdon, henkilöstön perehdyttämisen ja laadun seurannan. ISS:n moniosaajat voivat toimia useammassa tehtävässä, mikä takaa toimivan varamiesjärjestelmän. Koulutukseen panostettiin vahvasti Vuonna 2008 ISS lanseerasi kansainvälisen palvelukonseptin mukaisen Reception Excellence -aulapalvelun. Normaalia aulapalvelua laajempaan kokonaisuuteen voidaan sisällyttää muun muassa aulan visuaalisen ilmeen suunnittelu sekä toiminnallisuuden ja yritysturvallisuuden varmistaminen. Vierailijoille suunnattujen palveluiden lisäksi henkilökunta huolehtii monipuolisesti myös yrityksen sisäisistä tukipalveluista. Reception Excellence -ammattilaisten rekrytointiin kiinnitetään erityistä huomiota, ja hakijoilta testataan muun muassa asiakaspalvelu- ja kielitaito. Koulutukseen panostettiin vahvasti vuoden aikana. Aikuiskoulutuskeskus Amiedun kanssa räätälöitiin ISS Toimistopalveluille oma koulutusohjelma, jossa on koulutusryhmiä sekä esimiehille että työntekijöille. Amiedu toimii yhteistyökumppanina myös ISS:n suunnittelemissa Reception Excellence -koulutuksissa. Toimistopalvelujen ulkoistaminen kasvussa Suurin osa ISS Toimistopalvelujen asiakkaista on edelleen yksityisen sektorin yrityksiä. Vuonna 2008 erityisesti aulapalvelujen osuus kasvoi. Toimistopalvelujen ulkoistaminen on edelleen melko vähäistä moniin muihin tukitoimiin verrattuna, mutta tietoisuus toimintamallista on jatkuvassa kasvussa ja kiinnostus selvästi lisääntynyt. Vuoden 2009 haasteena on ISS Toimistopalvelujen ja ulkoistusmahdollisuuden aktiivinen markkinoiminen sekä nykyisille että uusille kohderyhmille. Toimiston tukitoimintojen ulkoistamisen uskotaan lisääntyvän tulevaisuudessa etenkin julkisella sektorilla. Konseptin kehittämistä ja toimintamallin jalkauttamista jatketaan myös olemassa oleviin kohteisiin. Aulapalvelu on yritykseen saapuvan vieraan ensimmäinen kontakti yritykseen. Hyvin toimivaan aulapalveluun kannattaa siksi kiinnittää huomiota. BIOENERGIAYH- TIÖ VAPO OY on ulkoistanut pääkonttorinsa aulapalvelut ISS Palveluille. ISS:n ja Vapon yhteistyö alkoi keväällä 2008 Vapon ulkoistaessa pääkonttorinsa aula- ja toimistopalvelut, skannaus- ja reitityspalvelut sekä kiinteistönhoidon ISS:lle. Aulapalvelu yrityksen käyntikorttina Toimistopalveluihin kuuluu muun muassa postitus- ja arkistointipalvelu, lomakevaraston hoito sekä kokoustilapalvelu. Sopimuksen myötä kahdeksan Vapossa näissä tehtävissä toiminutta työntekijää siirtyi ISS:n palvelukseen niin sanottuina vanhoina työntekijöinä. Yhteistyö on molempien kannalta sujunut erinomaisesti alusta lähtien, minkä seurauksena Vapo ulkoisti vuoden aikana ISS:lle myös muita organisaation tukitoimintoja. Loppuvuodesta palvelukokonaisuuteen liitettiin siivouspalvelu ja keväällä 2009 puutarhanhoito. Vapossa työskentelevä ISS:n tiimi koostuu ammattitaitoisista moniosaajista, jotka pystyvät toimimaan useammassa työtehtävässä. Tämä takaa palveluiden joustavuuden ja tehokkuuden. ISS:n huolehtiessa pääkonttorin tukitoiminnoista pystyvät Vapon työntekijät keskittymään entistä paremmin varsinaisiin työtehtäviinsä. ISS organisoi usein erillään olevat toimiston tukitoiminnot yhdeksi kokonaisuudeksi, jolloin samalla henkilömäärällä voidaan hoitaa enemmän tehtäviä. Toimistopalvelut VUOSIKATSAUS

16 Projektipäällikkö Jani Savolainen (kesk.) esittelee Jyrki Reinikaiselle (vas.) ja Markku Raatikaiselle energianhallintovalvomoa, joka tukee paikallisten kiinteistönhoitajien toimintaa. Kiinteistötehokkuus kasvaa energialasku ei ISS PALVELUIDEN ja SENAATTI-KIINTEISTÖJEN 10-vuotisen kumppanuuden tavoitteena ovat tehokkaat ja ekologiset kiinteistöpalvelut. Yhteistyössä luodut toimintamallit ovat tuoneet merkittäviä kustannussäästöjä vähentämällä kiinteistöjen energiankulutusta Itä-Suomen alueella. Senaatti-kiinteistöt hallinnoi Itä-Suomessa useita suuria kiinteistökohteita, mukaan lukien Kuopion sekä Joensuun yliopistot. Alueen kiinteistöjen energiankulutus kasvoi tasaisesti vuoteen 2003 asti, jolloin Senaatti-kiinteistöt aloitti energiankulutuksen seurantajärjestelmän kehittämisen yhteistyössä ISS:n kanssa. Yhteisen Energiansäästötoimenpiteet käytäntöön -hankkeen tuloksena syntyneet ohjeet ja toimintamallit ovat nyt käytössä. Säännöllisesti seurattavia asioita ovat muun muassa kiinteistöjen energiankulutus ja sisäilman laatu. Teknisten ratkaisujen avulla kiinteistönhoitoa on saatu kehitettyä aiempaa ennakoivampaan suuntaan, jolloin myös energiatehokkuus on kasvanut. JARI REDSVEN palveluohjaaja Kauppakeskus Jumbo Hankkeen seurauksena rakennuskohtainen energiankulutus alkoi pienentyä välittömästi. Vuosina säästöä tuli Itä-Suomen toimialueella pelkästään kaukolämmön osalta yhteensä yli miljoona euroa.

17 KIMMO KOSKINEN huoltomies Scandic Plaza Kiinteistönhuolto > Kiinteistön energiankäyttö optimoidaan energiapalvelujen avulla > Toimiva suunnittelu ja seuranta lisäävät kustannustehokkuutta > Valtakunnallisuus tuo toimintavarmuutta ja alueellisuus nopeaa reagointikykyä ISS Palveluiden kiinteistönhuolto vastaa kokonaisvaltaisesti erilaisten kiinteistöjen toimivuudesta ja arvon säilymisestä. Palvelut kattavat päivittäisen kiinteistönhuollon, talotekniikan huollon, ulkoalueiden hoidon ja energiapalvelut. Monipuolisten palveluiden avulla ISS parantaa kiinteistöjen käytettävyyttä, turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Myös energiankäytön optimointi ja sisäilmaolosuhteiden parantaminen ovat tärkeä osa kiinteistönhuoltoa. Kiinteistöt ovat omistajilleen merkittäviä investointeja, joiden ylläpidon tarkoituksena on niiden arvon, kunnon ja käytettävyyden säilyttäminen sekä käyttö- ja kunnossapitokustannusten optimoiminen. Kiinteistön loppukäyttäjän tyytyväisyys omaan toiminta- tai työympäristöönsä on ISS Kiinteistönhuollon merkittävin tavoite. Suunnittelun rooli kasvoi Kiinteistönhuolto kasvoi vuonna 2008 yleisen markkinakehityksen mukaisesti. Ennakkosuunnitteluun ja työn järkevään mitoitukseen kiinnitettiin entistä enemmän huomiota, sillä taloudellisen tilanteen kiristyttyä suunnittelun avulla saavutetaan kustannustehokkaammat asiakasratkaisut. Suunnittelun rooli kiinteistönhuollon toiminnanohjauksessa kasvoi, minkä seurauksena suunnittelijoiden määrä kiinteistönhuollossa kaksinkertaistettiin. ISS Palvelut lanseerasi vuoden aikana uuden palvelutuotteen, kiinteistön manageerauspalvelun. Kyseessä on kumppanuussopimusmalli, jossa ISS:n rooli on toimia asiakkaan tukipalveluiden integroijana ja ottaa kokonaisvastuu asiakkaiden kiinteistö- ja ylläpitopalvelujen johtamisesta. Koulutuksen tarve kasvaa jatkuvasti raportointivaatimusten ja teknisen osaamisen tarpeen lisääntyessä. Kiinteistönhuollossa aloitettiin oppilaitosyhteistyö määrittelemällä uusia koulutuskokonaisuuksia ja muun muassa lisäkouluttamalla vartijoita päivystäjiksi. Energiatehokkuus tulevaisuuden haasteena Vuoden 2008 lopun taloudellinen alamäki johti paitsi suunnittelun roolin kasvamiseen, niin myös tarjouspyyntöjen tulvaan asiakkaiden hakiessa kustannussäästöjä kilpailuttamalla palvelutuottajia erittäin aktiivisesti. ISS Kiinteistönhuolto pärjäsi kilpailutuksissa hyvin ja jopa kasvatti markkinaosuuttaan. ISS Palvelut uskoo, että kiinteistönhuoltopalvelujen ulkoistus tulee jatkumaan tasaisesti vuonna 2009, joten alalla on runsaasti kasvupotentiaalia. Suurin haaste tulevaisuudessa on energiatehokkuuden parantaminen. ISS tulee ottamaan oman, energian käyttöä automaattisesti seuraavan energiapalvelujärjestelmän käyttöön entistä laajemmin vuonna Kiinteistön loppukäyttäjän tyytyväisyys omaan toiminta- tai työympäristöönsä on ISS:n kiinteistönhuollon merkittävin tavoite. Toimistopalvelut VUOSIKATSAUS

18 JUHA PAANANEN lv-asentaja Senaatti-kiinteistöt Tekniset palvelut ja rakennuttaminen > ISS:llä valmius ottaa kokonaisvastuu rakennuttamisesta ja kiinteistöjen teknisestä ylläpidosta > Palvelutuottajien määrän väheneminen tuo vaivattomuutta > Projektinjohtopalvelulla pystytään tuottamaan asiakkaille merkittävää kustannusetua Rakennuttamispalvelut tuottaa rakennuttamiseen, suunnitteluun, kiinteistöjen investointeihin ja käytönohjaukseen liittyviä palveluja sekä tilamuutospalveluja. ISS:n rooli voi vaihdella aina mittavien hankkeiden projektinjohtokonsultoinnista pienten hankkeiden rakennuttamis- ja valvontatehtäviin. Osaaminen kattaa koko ketjun suunnittelun kilpailuttamisesta valmiin rakennuksen takuutarkastukseen ja käyttöönoton konsultointiin sekä valmiiden rakennusten olosuhteiden optimointiin. Tekniset palvelut tarjoaa kiinteistöjen teknisen ylläpidon palveluja, joiden avulla varmistetaan kiinteistön laadukas toiminta, hyvät käyttöolosuhteet ja tehokas energiankäyttö. Palvelutuotteet kattavat kiinteistön LVIK- ja sähkötyöt sekä korjausrakentamisen ja kiinteistöautomaation. Rakennuttamisessa ja teknisissä palveluissa ISS:n tärkein menestystekijä vahvan ammattitaidon ja korkean laadun lisäksi on kokonaispalvelu. Yhtenäiset toimintatavat rakentamiseen Vuoden 2008 aikana Rakennuttamispalveluissa otettiin käyttöön projektinhallintaohjelma Rakennuttamistieto. Rakennustietojärjestelmä takaa aina yhtenäiset toimintatavat ja tasalaatuiset palvelut asiakkaasta ja kohteesta riippumatta. ISS Prokossa aloitettiin laatujärjestelmän uusiminen Rakli-SKOL-ATL -mallin mukaiseksi. Tavoitteena on järjestelmän sertifioiminen. Vuonna 2008 liike-, toimitila- ja teollisuusympäristöjen sisäilmaongelmien ratkaisemiseen keskittynyt sisäilmalaboratorio siirtyi ISS:n uuteen Jyväskylän toimitaloon. Tilauskanta säilyi hyvällä tasolla Heikentyneestä taloustilanteesta huolimatta rakennuttamisen tilauskanta pysyi vuoden 2008 aikana normaalilla tasolla. Myös Teknisissä palveluissa solmittiin useita merkittäviä sopimuksia. Edellisvuosina aloitetuista mittavista hankkeista Porvoon kirkon korjaus valmistui vuoden 2008 keväällä, ja Helsinki-Vantaan ulkomaanterminaalin laajennus jatkuu edelleen. Vuoden 2009 alussa markkinatilanne on rakennuttamisen osalta haasteellinen. Rakentamisen hiipuessa kilpailu kiristyy myös korjausrakentamisen puolella. Infra-hankkeiden osalta kysynnän uskotaan kuitenkin kasvavan vuoden 2009 aikana. Rakennuttamisessa ja teknisissä palveluissa ISS:n tärkein menestystekijä vahvan ammattitaidon ja korkean laadun lisäksi on kokonaispalvelu. 18 VUOSIKATSAUS 2008 Tekniset palvelut ja rakennuttaminen

19 KATRIINA JAUHOLA-SEITSALO arkkitehti Musiikkitalo Kustannussäästöjä kiinteään hintaan Kokonaisvaltainen kiinteistötekninen ratkaisu tarjoaa asiakkaalle parempaa laatua pienemmillä kustannuksilla. Myllykosken paperitehtaalla uusi kiinteähintainen sopimusmalli on ollut käytössä huhtikuusta 2008 lähtien. ABB:n alihankkijana toimiva ISS Tekniset Palvelut tuottaa teknisiä kunnossapitopalveluita Anjalankoskella sijaitsevalle MYLLYKOSKI PAPERILLE. Kiinteään kuukausihintaan pohjautuva sopimus koskee kiinteistöteknisiä järjestelmiä sekä prosessi-ilmalaitteita. Kiinteä palveluhinta auttaa asiakasta kustannusten ennakoimisessa. Sen etuna on myös erillisen laskutuksen poistuminen. Asiakasyritys voi luottaa siihen, että ISS Tekniset Palvelut hoitaa sovitut huollot ja korjaukset ilman erityistä tilausta. Prosessiteollisuudessa yksittäinen käyttökatko voi aiheuttaa merkittäviä kustannuksia. Tehokkaan valvonnan avulla korjaukset voidaan kuitenkin tehdä ennen kuin tuotantotappioita aiheutuu. ISS arvioi asiakkaan huolto- ja korjaustoimenpiteiden tarpeen ja rakentaa yksilöllisen sekä kustannustehokkaan ratkaisun. Palvelukonseptia kehitetään jatkuvasti vastaamaan entistä paremmin asiakkaan tarpeita.

20 MIRKA AAPALAHTI keittiömestari Telia Soneran Ravintola Ruokailupalvelut > ISS:llä valmius hoitaa kokonaisten kuntien ruokailupalvelut > Ruokailupalvelut räätälöidään aina asiakassegmenttien mukaisesti > Uusi henkilöstöravintolamalli siirtää kokonaisuuden hallinnan ISS:lle ISS Ruokailupalvelut tarjoaa monipuolisia sopimusruokailupalveluita yrityksille ja julkiselle sektorille, kuten kaupungeille ja kunnille. Ruokailupalveluiden päätuotteita ovat lounasruokailupalvelut, kokous- ja edustuspalvelut sekä kahvilapalvelut. ISS:n vahvuuvuksia ovat ruokailupalveluiden tarjoaminen osana kokonaispalveluratkaisua sekä tiivis vuorovaikutus asiakkaan kanssa. Tämä mahdollistaa palvelun kehittämisen ja nopean reagoinnin asiakkaan tarpeiden muuttumiseen. Merkittäviä uudistuksia vuonna 2008 Vuonna 2008 ISS Ruokailupalveluissa panostettiin uudistuksiin monilla tavoin. ISS esitteli ruokailupalveluihin uuden toimintamallin, missä ISS hallitsee kaikkia henkilöstöravintolatoimintaan liittyviä kustannuksia ravintolan vuokrasta raaka-aineisiin ja koneiden huollosta henkilöstön palkkoihin. Kokonaisuuden hallitseminen mahdollistaa kustannusten tarkemman seurannan ja toiminnan kehittämisen. Ruokailupalveluissa uudistettiin ulkoinen ilme pohjoismaisen pelkistetyksi, ISS:n brändin mukaiseksi siniseksi. Ilmeen jalkauttaminen alkoi maaliskuussa Myös tuotevalikoimaan tehtiin merkittäviä muutoksia ja eri asiakassegmenttien valikoimia standardoitiin. Vuonna 2008 ISS Ruokailupalveluissa aloitettiin kaksi uutta koulutushanketta. Vuoden kestävä esimiesten täydennyskoulutus saadaan päätökseen kesällä Lisäksi tuotannon ja asiakaspalvelun parissa työskenteleville räätälöitiin ammattitaitoa kehittävä koulutus yhteistyössä Amiedun kanssa. Vuoden 2009 tavoitteena kasvu Vuoden 2008 lopussa kolmannes liikevaihdosta tuli julkiselta puolelta, ja tulevaisuudessa kasvua haetaan erityisesti kuntasektorilta. Kunnissa ISS Ruokailupalvelut tarjoaa ruokailupalveluja muun muassa oppilaitoksille, sairaaloille ja vanhainkodeille. Yksityisellä sektorilla asiakkaat ovat eri alojen yrityksiä ja yhteisöjä. Kasvu on ruokailupalveluissa tärkeä tavoite vuodelle Haasteena on ylläpitää kilpailukyky kustannuksissa, laadussa ja toimintavarmuudessa. Muita tärkeitä hankkeita ovat uuden ilmeen, konseptin, tuotteiden ja tuotenimien jalkauttaminen. ISS esitteli ruokailupalveluihin uuden toimintamallin, missä ISS hallitsee kaikkia henkilöstöravintolatoimintaan liittyviä kustannuksia. 20 VUOSIKATSAUS 2008 Ruokailupalvelut

21 Laadukasta ruokaa viihtyisissä tiloissa Hyvän henkilöstöravintolan ominaisuuksiin kuuluu maukkaan ja terveellisen ruoan lisäksi viihtyisät tilat sekä uudistuva valikoima. TELIASONERAN pääkonttorin henkilöstöravintolassa on remontin ja uuden konseptin myötä kaikki palaset kohdallaan. TeliaSoneran pääkonttorin henkilöstöravintola on erinomainen esimerkki tämän hetken tilasuunnittelun trendeistä. Sisustusarkkitehtitoimisto dsign Vertti Kivi & Co:n suunnittelemassa sisustuksessa on panostettu viihtyisyyteen ja luotu tiloja erikokoisille ruokailijaryhmille. TeliaSoneran henkilöstöravintolaan luotiin myös täysin uudenlainen toimintamalli. ISS Ruokailupalvelut vastaa kaikista ravintolan toimintaan liittyvistä kustannuksista, kuten vuokrasta, raaka-aineista, koneista ja niiden huollosta. Tämän ansiosta muun muassa toiminnan koordinointi ja aterian todellisten kustannusten laskeminen on helpompaa. Lisäksi TeliaSonera halusi investoida ruoan terveellisyyteen, sillä työaikaisella ruokailulla on suuri merkitys työhyvinvoinnille. ISS kehitti TeliaSoneralle yrityksen toiveiden mukaisen, terveellisemmän tuotetarjonnan. Valikoiman ytimenä on runsas ja monipuolinen salaattipöytä, mikä on onnistuneesti houkutellut ihmisiä kevyemmän vaihtoehdon pariin.

22 Turvallisuuspalvelut > Vartijan tehtäviin voidaan yhdistää muita organisaation tukitoimintoja > Verkkopohjaiset turvallisuuspalvelut säästävät kustannuksia ja lisäävät tehokkuutta > Turvallisuuspalvelujen automatisointi takaa toimintavarmuuden ISS Turvallisuuspalvelut suunnittelee ja toteuttaa asiakkaiden tarpeisiin mitoitettuja turvallisuusratkaisuja. Palvelut kattavat vartioinnin, turvajärjestelmien asennukset ja huollon, etäkäyttäjäpalvelut sekä turvallisuusverkkopalvelut. ISS Turvallisuuspalveluiden toiminnan ytimenä ovat turvapalvelujen automatisointi, palvelujen siirtäminen verkkoon sekä turvallisuuspalvelujen yhdistäminen muihin ISS:n palveluihin. Turvallisuuspalveluiden vahvuutena on monipalvelu. Perinteisiin vartijan tehtäviin voidaan yhdistää esimerkiksi toimistopalvelun tai kiinteistönhoidon tehtäviä. Kustannussäästöjä sekä entistä nopeampaa palvelua asiakkaille syntyy myös ISS:n tarjoamista verkkopohjaisista turvallisuuspalveluista ja etävalvonnasta. Etäpalvelu on ympäristöystävällinen toimintamuoto, sillä ajokilometrien määrä vähenee. Työvoiman tarve lisääntyi vuonna 2008 Vuosi 2008 oli ISS Turvallisuuspalveluille monilla tavoin hyvä. Yksikkö solmi monia isoja sopimuksia ja lisäsi markkinaosuuttaan edellisvuodesta. Liikevaihto kasvoi yli 10 prosenttia. Hyvin sujunut vuosi lisäsi myös työvoiman tarvetta. Turvallisuuspalvelut koulutti vuoden aikana peräti 150 uutta vartijaa ja 30 uutta turvatarkastajaa. Yhä useammin vartijoiden peruskoulutukseen yhdistetään jonkin muun toimialan, kuten kiinteistönhuollon osaamista. ISS luopui vuoden aikana vanhuksille suunnatusta turvapuhelin-liiketoiminnasta. Turvatekniikka- ja turvaverkkoliiketoiminnan osuutta sen sijaan kasvatettiin yrityskauppojen avulla. Turvaverkon kehittäminen jatkuu Julkisella sektorilla turvallisuuspalvelujen ulkoistaminen ei ole ollut yhtä suosittua kuin yksityisellä sektorilla, mutta osuus on ollut kasvussa ja ISS on solminut merkittäviä sopimuksia myös julkisen puolen toimijoiden kanssa. Analogisen turvaverkon digitalisoimista jatketaan vuonna Siirtyminen digitaaliseen verkkoon mahdollistaa entistä monipuolisempien ja kattavampien palvelujen kehittämisen. Digitaalisessa verkossa voidaan myös hyödyntää kuvaa ja ääntä. Lisäksi sinne voidaan rakentaa enemmän palveluja kuin analogiseen verkkoon. Turvallisuuspalveluissa jatketaan monipalvelutuotteiden kehittämistä. Tavoitteena on tarjota kustannustehokkaampia ja asiakkaiden tarpeisiin paremmin räätälöityjä ratkaisuja. Mittavaa ja tehokasta turvapalvelua Pohjois-Suomessa OSUUSKAUPPA ARINA on monialayritys, joka palvelee kuluttajia koko Pohjois- Suomessa. ISS Palvelut on tuottanut Arinalle kattavaa turvallisuusalan kokonaispalvelua vuoden 2009 alusta. Ainutlaatuiseksi ratkaisun tekee sen laajuus. Kaikkiaan 11 eri turvapalvelutuotetta kattava kokonaisratkaisu on räätälöity alusta asti tiiviissä yhteistyössä Arinan kanssa. Tavanomaisen vahtimestaritoiminnan lisäksi on otettu käyttöön nykyaikaisin kameravalvontatekniikka, jolla voidaan saavuttaa tehokkuutta vartiointiin. Päivittäis- ja käyttötavara, polttoneste- ja liikennemyymälä- sekä hotelli- ja ravintolapalveluita tarjoava Arina on Pohjois-Suomen alueella merkittävä ja maantieteellisesti laajalle alueelle levittäytynyt asiakas. Palveluratkaisu kattaa yli 100 kiinteistöä ja työllistää yli 300 ISS:n ammattilaista. Arinalle tuotetun palvelun keskeisenä valttina ovat synergiaedut, joita on saavutettu hyödyntämällä ISS:n olemassa olevaa henkilöstöä mahdollisimman tehokkaasti. Kustannuksissa on säästetty esimerkiksi kouluttamalla kiinteistöpalvelujen työntekijöitä vartijoiksi. Vastaava ristiinkoulutus on ollut aiemmin käytössä lähinnä lentoasemilla. Yhä useammin vartijoiden peruskoulutukseen yhdistetään jonkin muun toimialan, kuten kiinteistönhuollon osaamista. 22 VUOSIKATSAUS 2008 Turvallisuuspalvelut

23 SINI VÄÄTÄINEN vartija/reseptionisti ISS Security OP Omaisuudenhoito SINI VÄÄTÄINEN vartija/reseptionisti OP Omaisuudenhoito

24 ISS lukuina ISS PALVELUIDEN TUNNUSLUVUT LIIKEVAIHDON JAKAUMA Liikevaihto HFM FI, milj. eur Liikevoitto HFM FI CBIII, milj. eur Liikevoitto HFM FI CBIII % 7,9 7,5 5,0 8,8 8,1 Liikevaihto/työntekijä tuhat eur Työntekijämäärä * * Siivouspalvelut Tekniset palvelut 39,2 % 16,0 % VUONNA 2008 YRITYSOSTOT VUONNA 2008 Kiinteistön hoito 14,1 % Keskimääräisen työpäivän pituus 6, 8 h Eltel Networks Oy:n turvaliiketoiminnat Turvallisuuspalvelut 9,2 % Kesätyöntekijöitä Henkilöstökulut milj. eur Palkkojen osuus henkiöstökuluista 80 % Maksetut palkat 233 milj. eur Enocell Oy Helsingin Tehdaspalvelu HTP Oy Kuopion Saneerauspari Oy Vaasan LVI-Huolto ja Säätö Oy Toimistopalvelut 6,6 % Muut Kiinteistöjen investointipalvelut ja rakennuttaminen Ruokailupalvelut 5,6 % 3,9 % 2,7 % Teollisuuspalvelut 2,6 % Eläkekulut 40 milj. eur ISS-KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2008 ISS NORDIC Liikevaihto Liikevoitto % 5, MDKK (keskikurssi 7, Suomen pankki) = 9,2 miljardia EUR Maat Tanska, Färsaaret, Grönlanti, Suomi, Islanti, Ruotsi, Norja Henkilöstö Liikevaihto 2,3 miljardia EUR ISS Palveluiden osuus koko kansainvälisen ISS-konsernin liikevaihdosta noin 5 % Työntekijöitä ISS-konserni on Euroopan 4. suurin ja maailman 9. suurin työnantaja. ISS Palvelut on osa kansainvälistä ISS-konsernia, joka on perustettu vuonna 1901 Tanskassa. ISS A/S toimii 50 maassa ympäri maailmaa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Kööpenhaminassa. ISS-konsernin omistavat pääomasijoitusyhtiöt EQT ja Goldman Sachs capital Partners. 24 VUOSIKATSAUS 2008 ISS lukuina

25 TYÖSUHTEIDEN KESTO VUODEN 2008 LOPUSSA HENKILÖSTÖN JAKAUMA AMMATTINIMIKKEITTÄIN (n.) Yli 2 vuotta työsuhteessa olleet 66,3 % Siivoojat Yli 5 vuotta työsuhteessa olleet 45,2 % Kiinteistönhoitajat Pysyvät työsuhteet 90,0 % Teknisten palveluiden työntekijät 500 Ruokailupalvelutyöntekijät 150 ANSIOMERKIT JA KUNNIAKIRJAT Keskuskauppakamarin ansiomerkkejä ja kunniakirjoja on luovutettu 42 vuoden aikana yhteensä ja kultakelloja yhteensä kpl. Vuonna 2008 myönnettiin 392 ISS:läiselle ansiomerkit 10, 20, 30 ja 40 vuoden työstä. ISS kustantaa sekä itse juhlan että kaikkien kutsuttujen matkakulut kotiovelta juhlapaikalle + huolehtii kuljetusjärjestelyistä. Tilaisuuteen kutsutaan kaikki työntekijät eri puolilta Suomea. Toimistopalveluhenkilöt Vartijat Rakennuttamispalvelut Toimihenkilöt TYÖNTEKIJÖIDEN MÄÄRÄ ALUEITTAIN (noin) HENKILÖSTÖN IKÄJAKAUMA Alle 25 v 18,2 % v 22,0 % v 19,7 % 400 Pohjois-Suomi v 23,6 % yli 54 v 16,6 % Oulu-Kainuu HENKILÖSTÖN JAKAUMA SUKUPUOLEN MUKAAN Koko henkilöstö, naisia 62,4 % Palveluesimiehet, naisia 51,7 % Pohjanmaa Itä-Suomi Keski-Suomi 700 Pirkanmaa Häme Kaakkois-Suomi TYÖHYVINVOINTI JA TYÖTERVEYS Sairauspoissaolot ,3 % 2008 ISS Palveluiden työtapaturmapoissaolopäivät yht , kehitys -8 % ( v ) 5,8 % Lounais-Suomi Pääkaupunkiseutu ISS lukuina VUOSIKATSAUS

26 ISS Palveluiden johtoryhmä Kari Virta, toimitusjohtaja Juha Savolainen, avainasiakkaat Mika Martola, liiketoiminnan kehitys Jorma Vallaskivi, talous ja hallinto Hannu Kankkunen, turvallisuuspalvelut Sirpa Huuskonen, henkilöstö Petri Myllyniemi, tekniset palvelut ja rakennuttaminen Peter Westermarck, kiinteistö- ja toimitilapalvelut (Etelä-Suomi) Aarne Martikainen, kiinteistö- ja toimitilapalvelut (muu Suomi) 26 VUOSIKATSAUS 2008 Johtoryhmä

27 ISS Palvelut Oy, PL 100 (Rajatorpantie 8 A) Puhelin , Faksi

28

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

Mittarit kertovat ja eurot puhuvat

Mittarit kertovat ja eurot puhuvat Mittarit kertovat ja eurot puhuvat Uuden työelämän trendit -huippuseminaari Tornio 7.9.2016 Tauno Hepola, Mcompetence Oy Toimitusjohtaja, yritysvalmentaja TYÖELÄMÄN LAADULLA ON MAHDOLLISTA RAKENTAA KILPAILUETUA,

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN

TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN PUUSTELLI GROUP OY LOPPURAPORTTI TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Laatija: Timo Hemmilä, Hemcon Oy Päiväys: Luottamuksellisuus: julkinen Hyväksynyt: Tarmo Vesimäki, Puustelli Group Oy Projektin

Lisätiedot

Maintpartner-konserni

Maintpartner-konserni Maintpartner-konserni Yritysesittely Huhtikuu 2016 100 % teollisuuden kunnossapitoa Itämeren alueella Avainluvut 2015 Liikevaihto 170 M, EBITDA 4,4 M Henkilöstön määrä 1600 Omistuspohja Pääomasijoittaja

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Länsi-Suomen Diakonialaitos. Diakonialaitoksen säätiö PDL Palvelut Oy 2016

Länsi-Suomen Diakonialaitos. Diakonialaitoksen säätiö PDL Palvelut Oy 2016 Länsi-Suomen Diakonialaitos Diakonialaitoksen säätiö PDL Palvelut Oy 2016 Diakonialaitoksen konserni Yhteiskunnallisen konsernin, Länsi- Suomen Diakonialaitoksen säätiön ja PDL Palvelut Oy:n esittely lyhyesti

Lisätiedot

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä?

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? Kestävä kehitys Kelassa 2012 Sisältö 1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? 3 Painopisteenä kestävyys 3 Ohjelman perusta ja tavoite 3 Yhteinen globaali haaste 3 Kestävyys on monien asioiden summa 4 2

Lisätiedot

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Kirsi Ahola Työelämän lait ohjaavat esimiestä määrittelemällä velvollisuudet ja toimintatavat Työturvallisuuslaki 738/2002: Työnantaja on velvollinen

Lisätiedot

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 Hannu Leinonen Konsernijohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 25.7.2008 1 Sisältö Osavuosikatsaus 1-6/2008 Strategisia askeleita kaudella Näkymät vuodelle 2008

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja Valtiovarainministeriö vastaa valtioneuvoston osana» vakaan ja kestävän kasvun edellytyksiä vahvistavasta talouspolitiikasta,»

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2017-2021 Työeläke on keskeinen osa hyvinvointia ja siihen luotetaan. Se on rahoituksellisesti kestävä, edistää talouden vakautta ja on tehokkaasti järjestetty. on lakisääteinen

Lisätiedot

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana Pirjo Pöyhiä Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Pirjo Pöyhiä 2.4.2014 1 Palkeet - Vaikuttava

Lisätiedot

CAF JA DIGITALISAATIO - PALVELUKETJUT KESKIÖSSÄ

CAF JA DIGITALISAATIO - PALVELUKETJUT KESKIÖSSÄ CAF JA DIGITALISAATIO - PALVELUKETJUT KESKIÖSSÄ Kansallisen arviointi- ja laatuverkoston seminaari 1.9.2016 Jussi Kleemola TÄMÄ ON SOLITA. Liikevaihto 2015 49,7 miljoonaa euroa Yli 430 ammattilaista Yli

Lisätiedot

QL Excellence -käsikirja

QL Excellence -käsikirja QL Excellence -käsikirja QL Laatutoiminta Oy:n laadunhallinta 2010 Sisällysluettelo: QL Excellence -käsikirja...3 Yleiskuvaus... 3 Laatupolitiikka...3 Laatukäsikirja...3 Laadunhallintajärjestelmän kuvaus...

Lisätiedot

Tuotannon virtautus ja nopeutettu korjaaminen Teoriaa, kokemuksia ja oppeja Juha Salminen, Consti Yhtiöt

Tuotannon virtautus ja nopeutettu korjaaminen Teoriaa, kokemuksia ja oppeja Juha Salminen, Consti Yhtiöt Tuotannon virtautus ja nopeutettu korjaaminen Teoriaa, kokemuksia ja oppeja Juha Salminen, Consti Yhtiöt LCI-Päivä 2016 TUOTANNON VIRTAUTUS JA TAHTIAIKA LEAN CONSTRUCTION KONFERENSSI, CHICAGO 2016 Kiinnostava

Lisätiedot

Kannattavasti kasvava YIT

Kannattavasti kasvava YIT 1 14.11. 2007 YIT OYJ Kannattavasti kasvava YIT Sijoitus - Invest 14.11.2007 klo 11.30-11.50 Konsernijohtaja Hannu Leinonen 15.11.2007 klo 15.30-15.50 Varatoimitusjohtaja Sakari Toikkanen 2 14.11. 2007

Lisätiedot

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa Uudistamme rohkeasti Uudistaminen on sitä, että reagoimme muuttuvaan toimintaympäristöön aiempaa herkemmin. Kehitämme ammattitaitoamme, kokeilemme rohkeasti uusia toimintatapoja ja opimme yhdessä luottaen

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus 10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus Wulff merkittävä toimistomaailman toimija Pohjoismaissa ö 1 Wulff-Yhtiöt lukuina ö 2 Wulff-Yhtiöt Oyj liikevaihdon jakautuminen vuonna 2010

Lisätiedot

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö Visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa yrittämisen perusedellytykset. Kunnan

Lisätiedot

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä.

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Ratkaisumyynti: mahdollisuuksia

Lisätiedot

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016 MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ 9. elokuuta 1 Työympäristöasiantuntija Martela on yksi Pohjoismaiden johtavista käyttäjälähtöisiä työ- ja oppimisympäristöjä toteuttavista yrityksistä. Tarjoamme asiakkaillemme

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja. Varsinainen yhtiökokous 2016

Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja. Varsinainen yhtiökokous 2016 Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja Varsinainen yhtiökokous 2016 Liikevaihto Uponor-konserni, M 2014 2015 Muutos Liikevaihto 1 023,9 1 050,8 2,6 % Orgaaninen kasvu 5,2 % ilman

Lisätiedot

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA....YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU TEKSTI: Lauri Kuukasjärvi, Ilona Mansikka, Maija Toukola, Tarja

Lisätiedot

Terveydellä ja hyvinvoinnilla lisäarvoa liiketoiminnalle

Terveydellä ja hyvinvoinnilla lisäarvoa liiketoiminnalle Terveydellä ja hyvinvoinnilla lisäarvoa liiketoiminnalle Case Skanska, 16.3.216 Kirsi Mettälä, Skanska Hanna von Weissenberg, Terveystalo Maailmanlaajuinen Skanska Yhdysvallat Norja Ruotsi Suomi Iso-Britannia

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimen strategia

Joensuun seudun hankintatoimen strategia Joensuun seudun hankintatoimen strategia Page 1 Visio Vuonna 2015 Joensuun seudun hankintatoimi on edistyksellisten ja kilpailukykyisten hankintapalveluiden tarjoaja ja aluekehityksellisesti merkittävä

Lisätiedot

Miten Valtori auttaa valtionhallinnon ICT-kustannustavoitteiden saavuttamisessa? Valtio Expo Toimitusjohtaja Kari Pessi, Valtori

Miten Valtori auttaa valtionhallinnon ICT-kustannustavoitteiden saavuttamisessa? Valtio Expo Toimitusjohtaja Kari Pessi, Valtori Miten Valtori auttaa valtionhallinnon ICT-kustannustavoitteiden saavuttamisessa? Valtio Expo Toimitusjohtaja Kari Pessi, Valtori Mikä on Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori? Valtori tuottaa

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset

Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset 28.4.2016 Muutostekijöitä on runsaasti Ilmastonmuutos Niukkeneva julkinen talous Väestön ikääntyminen Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus 14.3.2005 Sisällys Vuosi 2004 Näkymät vuodelle 2005 Strategiset valinnat Vuosi 2004 Tietoliikennemarkkinat Elisa säilytti asemansa kovassa kilpailussa Kokonaismarkkinan kasvu pieni

Lisätiedot

YIT:n maantieteellinen laajentuminen

YIT:n maantieteellinen laajentuminen 1 YIT:n maantieteellinen laajentuminen Hannu Leinonen Toimitusjohtaja Tilaisuus, analyytikoille, sijoittajille ja medialle 30.5.2008 2 Sisältö Maantieteellisen laajentumisen strategian toteuttaminen YIT:n

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 1405/01.00.02/2014 94 Henkilöstökertomus vuodelta 2013 Valmistelijat / lisätiedot: Jere Kunnas, puh. 046 877 3285 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Työhyvinvointi yrityksesi elinvoima

Työhyvinvointi yrityksesi elinvoima Työhyvinvointi yrityksesi elinvoima Hyvinvoivat työntekijät tekevät työnsä hyvin Kun yrityksesi työntekijät kokevat työnsä mielekkääksi ja palkitsevaksi, he panostavat sen tekemiseen. Näet tuloksen osaamisena

Lisätiedot

PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Miten hankitaan kestävää ja vastuullista palveluntuottajan näkökulma Paula Juvonen

PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Miten hankitaan kestävää ja vastuullista palveluntuottajan näkökulma Paula Juvonen PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Miten hankitaan kestävää ja vastuullista palveluntuottajan näkökulma 24.11.2016 Paula Juvonen Arkea Oy Arkea Oy tuottaa ruoka-, siivous-, turvallisuus- ja kiinteistönhoitopalveluja.

Lisätiedot

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaarikeskustelu ja Pomotsekki työhyvinvoinnin tukena Työkaarikeskustelu Työhyvinvointi rakennetaan yhdessä Eri-ikäisten työkykyä ja työssä onnistumista

Lisätiedot

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj Tulos Q1 2013 Helsinki, 19.4.2013 Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj 19.4.2013 1 Sisältö Suomisen Q1 2013 lyhyesti Taloudellinen katsaus Q1 2013 Strategian

Lisätiedot

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa TRIO-ohjelman jatko Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän T&K-investoinneista Alan yritykset työllistävät suoraan 258 000 ihmistä,

Lisätiedot

Ibero Liikelahjat osaksi Wulff-konsernia

Ibero Liikelahjat osaksi Wulff-konsernia Ibero Liikelahjat osaksi Wulff-konsernia Wulff-Yhtiöt on ostanut 28.9.2008 Ibero Liikelahjat Oy:n koko osakekannan Progift Oy:ltä. Yrityskauppa vahvistaa Wulff-konsernin liikelahjamyyntiä ja asemaa liikelahjamarkkinoilla.

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos 27.10.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki, jossa korostuu hyvä elämänlaatu ja oma

Lisätiedot

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus Liikevoittomarginaali parani Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja 25. lokakuuta 2016 Keskeistä kolmannella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus 1.12.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa pieni kaupunki, suuria elämyksiä Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki,

Lisätiedot

Monipuolista hienomekaniikkaa. Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI Järvenpää. Tel (0)

Monipuolista hienomekaniikkaa. Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI Järvenpää. Tel (0) Monipuolista hienomekaniikkaa Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI-04430 Järvenpää. Tel. +358 (0) 9 836 6070. www.mecsalo.com Liiketoiminta Valmistamme edistyksellisiä tuotteita vaativiin sovelluksiin

Lisätiedot

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet!

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! 18.5.2016 Kanta-liittymisen ja -hyödyntämisen tukiprojekti yksityisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa Kanta-palveluiden

Lisätiedot

Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen, tänään, huomenna

Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen, tänään, huomenna Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen, tänään, huomenna Henkilöstöjohdon seminaari 27.3.2012 Varatoimitusjohtaja Eija Lehto-Kannisto Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen Perspektiivinä viimeiset noin 10

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Valtorin strategia, päivitetty syksyllä 2016

Valtorin strategia, päivitetty syksyllä 2016 Valtorin strategia, päivitetty syksyllä 2016 Toiminta-ajatus, ja eteneminen Valtori tuottaa valtionhallinnon toimialariippumattomat ICT-palvelut Lähtötilanne Erilaisia palveluita käytössä Erilaiset toimintaprosessit

Lisätiedot

Nostetta kuormankäsittelyyn

Nostetta kuormankäsittelyyn Kuormausnosturit Vaihtolavalaitteet Ajoneuvotrukit Takalaitanostimet Puutavara- ja kierrätysnosturit Nostetta kuormankäsittelyyn www.hiab.com Hiab tuntee kuormankäsittelyn toimialat ja niiden erityispiirteet.

Lisätiedot

Ethical Leadership and Management symposium

Ethical Leadership and Management symposium www.laurea.fi Ethical Leadership and Management symposium Hyvinvointipalvelut ekosysteemien tietojen mallintaminen 6.10.2016 Dos. Jorma Jokela 2 3 MORFEUS hanke WORKSHOP työskentelyn taustalla yliopettaja

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

TRIO-ohjelman jatko. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman jatko. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman jatko Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-toiminta jatkuu vaikka ohjelma päättyy Kansallisesti tarkasteltuna kehittymisen ja sen tukemisen tarve

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Lisää vauhtia kasvuun pääomasijoittajan tuella

Lisää vauhtia kasvuun pääomasijoittajan tuella Lisää vauhtia kasvuun pääomasijoittajan tuella Helsingin Kauppakamari 16.3.2016 Panu Vuorela Agenda Kuka on Panu Vuorela ja Vaaka Partners? Kasvua pääomasijoittajan tuella? Case Musti ja Mirri - operaatioiden

Lisätiedot

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta LARK5-seminaari 22.9.2016 Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta Perho Liiketalousopisto Oy:n tavoite Perho Liiketalousopisto

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio. Yhtiökokous 2016

Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio. Yhtiökokous 2016 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Yhtiökokous 2016 Vuosi 2015 lyhyesti Hyvä vuosi Tiedolle IT-palveluissa markkinoita nopeampi kasvu Lisääntyneet investoinnit sekä yritysostot kasvun ja innovaatioiden

Lisätiedot

OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma

OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma Paikallisuus ja yhteiskunta Kestävä taloudellinen menestyminen Hyvinvointi ja turvallisuus paikallisesti ja valtakunnallisesti Ympäristö Oman toiminnan ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Ekologisen innovaation merkitys Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Meidän kaikkien täytyy ottaa ekologinen innovaatio huomioon Kun 53 % eurooppalaisten yritysten päätöksentekijöistä pitää

Lisätiedot

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Kuntastrategia 2022 URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Vetovoima Lähipalvelut Elinvoimaisuus Asukaslähtöisyys YRITYSTOIMINTA Edistämme kasvua ja yhteistyötä PALVELUT Varmistamme lähipalvelut kuntalaisille TALOUS

Lisätiedot

Työhyvinvointi johtaa tuloksiin

Työhyvinvointi johtaa tuloksiin Riitta Hyppänen Työhyvinvointi johtaa tuloksiin Parhaat käytännöt kymmenen vuoden ajalta Talentum Helsinki 2010 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry Kustantaja: Talentum

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja

Lisätiedot

YIT-konsernin tilinpäätös 2007

YIT-konsernin tilinpäätös 2007 YIT-konsernin tilinpäätös 2007 Hannu Leinonen Toimitusjohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 8.2.2008 1 Sisältö YIT-konsernin tilinpäätös 2007 Katsaus vuoteen 2007 Tulevaisuuden näkymät 2 YIT-konsernin

Lisätiedot

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Strategia 2015-2017 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Opiskelijan parhaaksi Työelämän parhaaksi Laadukasta koulutusta, joustavasti ja uudistuen Osaava,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1.2006 31.3.2006 1 Elisan Q1 2006 Q1 2006 ja taloudellinen tilanne Katsaus matkaviestintään ja kiinteän verkon liiketoimintaan Strategian toteuttaminen Näkymät vuodelle 2006 2 Q1 2006

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Tulostiedote 1.1. - 31.12.27 Esitys 11.2. Toimintakatsaus Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Suominen yhteensä Milj. EUR Q4/27 Q4/26 27 26 Liikevaihto 54,1 54,2 215,2 22,6 Liikevoitto ennen arvonalennuksia

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

Liikeidea. Etunimi Sukunimi

Liikeidea. Etunimi Sukunimi Liikeidea Funidata Oy on perustettu maaliskuussa 2016 Tampereen yliopiston, Jyväskylän yliopiston, Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston yhteisen Opintohallinnon tietojärjestelmän modernisointi OTM-hankkeen

Lisätiedot

Luotettava ratkaisutoimittaja

Luotettava ratkaisutoimittaja Luotettava ratkaisutoimittaja 40 vuoden kokemuksella 1 Asiakaslähtöistä ongelmanratkaisua jo 40 vuotta Vuonna 1976 perustettu Sermatech Group on kasvanut 40 vuodessa mekaniikan suunnittelu- ja valmistusyhtiöstä

Lisätiedot

Cargotec Varsinainen yhtiökokous

Cargotec Varsinainen yhtiökokous Cargotec Varsinainen yhtiökokous 22.3.2016 Toimitusjohtaja Mika Vehviläinen 22.3.2016 2 Yhtiökokous Cargotecin vuosi 2015 Onnistumiset Selkeä kannattavuuden paraneminen Kalmarissa ja Hiabissa Kannattavin

Lisätiedot

Valtavalo Oy. LED-valoputkilla energiatehokkuutta, ilmastonmuutoksen hillitsemista ja kansainvälistä businestä

Valtavalo Oy. LED-valoputkilla energiatehokkuutta, ilmastonmuutoksen hillitsemista ja kansainvälistä businestä Valtavalo Oy LED-valoputkilla energiatehokkuutta, ilmastonmuutoksen hillitsemista ja kansainvälistä businestä Ilmastonmuutoksesta liiketoimintaa 17.2.2016 TkT Simo Makkonen Hallituksen puheenjohtaja, Valtavalo

Lisätiedot

RIIHITONTTU Business Campus

RIIHITONTTU Business Campus RIIHITONTTU Business Campus Vehreä Urbaani Työympäristö Niittykummun Tulevaisuuden Keskustan Sykkeessä RIIHITONTTU Business Campus 1) Hyvä sijainti, helposti saavutettavissa 2) Runsaasti autopaikkoja 3)

Lisätiedot

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja KONEen yhtiökokous 2015 23. helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja 2014: Kannattava kasvu jatkui 2014 2013 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset Me 6 812,6 6 151,0

Lisätiedot

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6. TalokeskusYhtiötOy Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.2014 Stefan Fransman Kehityspäällikkö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä 14.3.2016-13.3.2019 Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 KASTE-HANKESUUNNITELMA JA - HAKEMUS. Silja Ässämäki

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 KASTE-HANKESUUNNITELMA JA - HAKEMUS. Silja Ässämäki KESKI-SUOMEN SOTE 2020 KASTE-HANKESUUNNITELMA JA - HAKEMUS Silja Ässämäki 11.12.2013 Kaste-hankesuunnitelma 2014-2016 Keski-Suomen SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti Hakijana

Lisätiedot

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan?

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Matkailun laatu laatukäsikirja osaksi yrityksen sähköistä liiketoimintaa Sähköinen aamuseminaari matkailualan toimijoille 24.8.2010 Riitta Haka

Lisätiedot

Viestinnän ja johtamisen yhteispeli. TAMK, Teiskontie 33, Tampere klo Tuottavuus ja viestintä

Viestinnän ja johtamisen yhteispeli. TAMK, Teiskontie 33, Tampere klo Tuottavuus ja viestintä Viestinnän ja johtamisen yhteispeli TAMK, Teiskontie 33, Tampere 31.05.3007 klo 12.00 Tuottavuus ja viestintä Teknologiayhteiskunnan haaste Tehokkuuden tavoittelu on aina ohjannut kehitystämme. Ihmisen

Lisätiedot

Hymyn hinta. tutkimus palvelukulttuurin kehittämisestä Suomessa

Hymyn hinta. tutkimus palvelukulttuurin kehittämisestä Suomessa Hymyn hinta tutkimus palvelukulttuurin kehittämisestä Suomessa Kuinka voimme kehittää suomalaista palvelukulttuuria? Panostamalla henkilökohtaiseen palveluun Erinomainen palvelukokemus on mieleenpainuva

Lisätiedot

Glaston tammi-maaliskuu 2016

Glaston tammi-maaliskuu 2016 Glaston tammi-maaliskuu 2016 28.4.2016 Q1 lyhyesti Saadut tilaukset olivat 25,0 (22,5) M Tilauskanta 31.3.2016 oli 34,5 (52,8) M Liikevaihto oli 29,4 (26,3) M Vertailukelpoinen liikevoitto oli 0,7 (1,2)

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Suomen työterveyslääkäriyhdistys 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Katri Tiitola 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi

Lisätiedot

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Olli Laitinen Metsäliitto Puunhankinta 1 2 3 Edistämme kestävän kehityksen mukaista tulevaisuutta Tuotteidemme pääraaka-aine on kestävästi hoidetuissa

Lisätiedot

HÄVIKIN HALLINTA RUOKAPALVELUISSA - PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Nordic Food Waste: Food banks and food redistribution työpaja 27.5.

HÄVIKIN HALLINTA RUOKAPALVELUISSA - PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Nordic Food Waste: Food banks and food redistribution työpaja 27.5. HÄVIKIN HALLINTA RUOKAPALVELUISSA - PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Nordic Food Waste: Food banks and food redistribution työpaja 27.5.2016 Arkea Oy Arkea Oy tuottaa ruoka-, siivous-, turvallisuus- ja kiinteistönhoitopalveluja.

Lisätiedot

Strategisen työhyvinvoinnin kehittämishanke

Strategisen työhyvinvoinnin kehittämishanke Strategisen työhyvinvoinnin kehittämishanke 2011-2014 Kaiku-hankkeiden teemapäivä / Hotelli Seurahuone Marianne Turja 4/6/2014 KEHITTÄMISHANKKEEN PÄÄKOHDAT Tavoitteena kokonaisvaltainen hyvinvointijohtaminen,

Lisätiedot

Kesätyökysely työnantajille Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto

Kesätyökysely työnantajille Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto Kesätyökysely työnantajille 2012 Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto Tutkimuksen toteutus Mitä tutkittiin? Tavoitteena selvittää työnantajien käytäntöjä kesätyöntekijöiden

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-9/2008

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-9/2008 YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-9/28 Hannu Leinonen Konsernijohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 29.1.28 Itävalta Latvia Liettua Norja Puola Romania Ruotsi Saksa Suomi Tanska Tshekki Unkari Venäjä

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Osavuosikatsausjulkistus

Osavuosikatsausjulkistus Osavuosikatsausjulkistus (1.11.2007 31.7.2008) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 28.8.2008 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 3. neljänneksellä Osavuosikatsaus Q3/2008

Lisätiedot

DNA:n huhti-kesäkuu 2012. Osavuosikatsaus 20.7.2012

DNA:n huhti-kesäkuu 2012. Osavuosikatsaus 20.7.2012 DNA:n huhti-kesäkuu 2012 Osavuosikatsaus 20.7.2012 Sisältö Taloudellinen kehitys Tärkeimmät tapahtumat Markkinatilanne Tulevaisuuden näkymät 2 20.7.2012 Julkinen Yhteenveto Q2 Liikevaihto kasvoi 7,2 %

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Jukka Moisio, toimitusjohtaja Jari Mäntylä, talousjohtaja Helsingissä 28.4.2006 1 Liikevaihto kasvoi 10,6 % ja myyntimäärät 3,6 %* ) Taloudellinen kehitys Q1/2006

Lisätiedot

Osaamisen hallinta ja kehittäminen. Turvallinen Pirkanmaa

Osaamisen hallinta ja kehittäminen. Turvallinen Pirkanmaa Osaamisen hallinta ja kehittäminen tiedot kokemus kontaktit taidot henkinen ja fyysinen energia motivaatio henkilökohtaiset taidot arvot ja asenteet Yksilön osaaminen Lähde. Otala 2002 Osaaminen Tieto

Lisätiedot

Suomen elintarviketalouden laatustrategia ja -tavoitteet

Suomen elintarviketalouden laatustrategia ja -tavoitteet Suomen elintarviketalouden laatustrategia ja -tavoitteet maa- ja metsätalousministeriö, marraskuu 2007 Visio Kuluttaja haluaa suomalaisia elintarvikkeita ja ruokapalveluita sekä luottaa suomalaisen elintarvikeketjun

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia ohjaa kunnan työnantajatoimintaa Tavoitteet

Lisätiedot

MEILTÄHÄN TÄMÄ KÄY. Meillä osataan! reilu henki, parempi mieli! meillä tuetaan ja rohkaistaan! Avoimuus kunniaan! KEHITYMME JA KEHITÄMME YHDESSÄ!

MEILTÄHÄN TÄMÄ KÄY. Meillä osataan! reilu henki, parempi mieli! meillä tuetaan ja rohkaistaan! Avoimuus kunniaan! KEHITYMME JA KEHITÄMME YHDESSÄ! Meillä osataan! VÄLITÄMME TOISISTAMME! Meillä on mahdollisuuksia! Avoimuus kunniaan! MEILTÄHÄN TÄMÄ KÄY. Henkilöstöjohtamisella huipulle Kuopion kaupungin henkilöstöohjelma 2012 2015 meillä tuetaan ja

Lisätiedot

Työkaarikeskustelu työhyvinvoinnin tukena

Työkaarikeskustelu työhyvinvoinnin tukena Hyvinvointia työstä Työkaarikeskustelu työhyvinvoinnin tukena Marjo Wallin, erikoistutkija 14.10.2016 Työterveyslaitos Marjo Wallin www.ttl.fi 2 Työhyvinvointi rakennetaan yhdessä Eri-ikäisten työkykyä

Lisätiedot