2013 Osavuosikatsaus 1-3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2013 Osavuosikatsaus 1-3"

Transkriptio

1 Etelä-Savon koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto 2013 Osavuosikatsaus 1-3 Mikkeli Pieksämäki Juva

2 Sisältö OSAVUOSIKATSAUS Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksena suoritettava koulutus (Nuoret)... 4 Taitaja-finaaliin Esedusta lähtevät kilpailijat, lajit ja valmentajat:... 5 Yrittäjyyskasvatuksen edistäminen... 5 Johdon katselmukset Aikuiskoulutus- ja oppisopimuspalvelut... 7 Oppisopimuspalvelut Aluekehityksen tilannekatsaus Hallinto- ja talouspalvelut Talous lukuina

3 3 OSAVUOSIKATSAUS Johdanto Alkukevät on tulevaisuuden tekemisen kannalta aina merkittävintä aikaa, kun valmistaudutaan nuorten yhteishakuun joka rintamalla. Koulutusalat ovat olleet erinomaisesti esillä kaupunkikuvassa erilaisten kilpailujen ja messujen myötä. Vuoden 2012 lopussa alkanut yhteistoimintaneuvottelu saatiin päätökseen ja lomautettavien lukumäärä lopulta puolittui. Henkilöstöresurssien tehokkaaseen käyttöön on panostettu koko johdon toimesta. Kaikkia toimintoja on arvioitu kriittisesti ja resursointia on optimoitu ja suunniteltu yhteistoiminnallisesti tehokkaamman toiminnan malli toimialojen henkilöstön kanssa. Opetuksen tuntikehystä on tarkasteltu myös kriittisesti koskien tulevaa lukuvuotta ja muutokset resursointiin tehdään syyslukukauden alusta lukien. Lähiopetustuntien määrä pudotetaan koko oppilaitoksen tasolla 27 tuntiin opintoviikkoa kohden. Samanaikaisesti otetaan käyttöön uutta opetusteknologiaa, joka mahdollistaa opiskelijoiden omaehtoisen osaamisen kehittämisen ajasta ja paikasta riippumattomasti. Tuottojen ja kulujen tehokkaaseen seurantaan ja ennustamiseen on kehitetty uusi työkalu, jolla rehtorin voivat koulutuspäälliköittäin seurata ja arvioida kokonaisresursoinnin tilannetta.

4 4 1 Ammatillisen peruskoulutuksena suoritettava koulutus (Nuoret) Valtakunnallisessa yhteishaussa 2013 Etelä-Savon ammattiopistoon haki ensisijaisesti 827 nuorta. Kaikkiaan hakijoita oli Viime syksynä tehtyjen aloituspaikkojen vähennysten seurauksena aloituspaikkojen määrä ja hakijamäärä ovat nyt tasapainossa. Eniten hakijoita sekä ensisijaisesti että kaikista hakijoista oli Mikkelissä lähihoitajakoulutukseen (ensisijaisia: 110, kaikki hakijat: 202) ja Pieksämäellä kosmetologikoulutukseen (ensisijaisia: 40, kaikki hakijat: 100). Mikkelissä toiseksi eniten hakijoita oli merkonomikoulutukseen (ensisijaisia: 60, kaikki hakijat 202) ja kolmanneksi eniten autoalan koulutukseen (ensisijaisia: 55, kaikki hakijat 183). Pieksämäellä toiseksi suosituin tutkinto oli ensisijaisten hakijoiden määrillä mitattuna datanomi (23 hakijaa) ja kolmanneksi suosituin metsäkoneenkuljettajakoulutus (22 hakijaa). Esedun Pieksämäen yksikkö kasvatti hakijamääriään roimasti. Ensisijaisten hakijoiden määrä nousi viime vuodesta peräti 50 prosentilla (vuonna 2013: 188 ensisijaista hakijaa, vuonna 2012: 125 ensisijaista hakijaa. Hakijamäärien kasvu selittyy osittain sillä, että tänä vuonna aloituspaikkoja on kaudenhoitoalalla, jossa on sisäänotto vain joka kolmas vuosi. Suhteellisesti eniten hakijamäärät nousivat ICT-alan tutkinnoissa, joissa on pienet aloituspaikkamäärät. Eniten hakijamääriä viime vuodesta kasvatti Pieksämäen datanomikoulutus, jonka ensisijaiset hakijat yli tuplaantuivat (vuonna 2013: 23 hakijaa, vuonna 2012: 10 hakijaa.) Toiseksi eniten hakijamääriään kasvatti Mikkelin tieto- ja tietoliikennetekniikan koulutus, joka myös enemmän kuin tuplasi ensisijaiset hakijansa (vuonna 2013: 22 hakijaa, vuonna 2012: 10 hakijaa.) Esedun Juvan yksikön tutkinnot, elintarvikealan - ja rakennusalan perustutkinto, menettivät vetovoimaansa. Kahteen Juvalla tarjolla olevaan tutkintoon oli ensisijaisia hakijoita 11 (vuonna 2012: 19). Yhteishaun pääsy- ja soveltuvuuskokeet pidetään huhti-toukokuussa. Opiskelijavalinnat tehdään kesäkuussa. Yhteishaussa vapaaksi jäävät aloituspaikat tulevan hakuun heinäkuun täydennyshaussa Taitaja-toiminta Kilpailutoiminta on oleellinen osa ammatillista koulutusta. Kilpailuissa opiskelijat pääsevät testaamaan ja kehittämään omaa ammattitaitoaan ja harjoittelemaan paineen alla työskentelyä tiukassa aikataulussa. Kilpailutoiminta tarjoaa yhden tavan kehittää oppilaitoksen toimintaa ja opetusta sekä verrata opetuksen tasoa muihin oppilaitoksiin. Esedu järjesti tammi-helmikuun vaihteessa ennätysmäärän ammattitaidon SM-kilpailujen semifinaaleja. Kolmen viikon aikana Esedulla järjestettiin semifinaalit seitsemässä kilpailulajissa, jotka olivat metsäkoneenkäyttö, koneistus, tarjoilija, talonrakennus (kirvestyöt), talonrakennus (muuraus ja laatoitus), automaalaus ja autokorinkorjaus. Etelä-Savossa ei ole tilojen ja majoituskapasiteetin puolesta mahdollista järjestää ammattitaidon SM-kilpailutapahtumaa, ja siksi panostamme aktiivisesti semifinaalien järjestämiseen. Esedun jär-

5 jestämiin semifinaaleihin osallistui yhteensä noin 80 ammattiin opiskelevaa nuorta. Jokaisessa lajissa oli kilpailijana myös yksi tai kaksi Esedun omaa opiskelijaa. Jokaisesta semifinaalista pääsi 1-2 parasta osallistujaa Taitaja-finaaliin, joka pidetään Joensuussa Esedusta osallistuu tänä vuonna ennätysmäärä opiskelijoita Taitaja-finaaliin. Kaikkiaan yhdeksän opiskelijaa lähtee kisaamaan ammattitaidon paremmuudesta Joensuuhun kahdeksassa eri lajissa. Finalistit valmistautuvat kisoihin kevään aikana omien valmentajiensa opastuksella. Taitaja-finaaliin Esedusta lähtevät kilpailijat, lajit ja valmentajat: Kukkasidonta: opiskelija Taru Kaukonen, valmentaja Kati Paasonen Talonrakennus, muuraus ja laatoitus: opiskelija Johanna Eloranta, valmentajat Hannu Toivanen ja Markku Hyttinen Talonrakennus, kirvestyöt: opiskelija Juuso Poutanen, valmentaja Juha Lajunen Lähihoitaja: opiskelija Erica Palosaari ja Noora Lipsanen, valmentajat Tarja Pajunen ja Maija Seppänen Automaalaus: opiskelija Lauri Laamanen, valmentaja Arto Hyötyläinen Autonasennus: opiskelija Toni Salmela, valmentaja Pekka Pesonen Metsäkoneen käyttö: opiskelija Tatu Mikkonen, valmentaja Pekka Parta Putkiasennus: opiskelija Juho Laasonen, valmentaja Samuli Puranen 5 Yrittäjyyskasvatuksen edistäminen Yrittäjyyskasvatuksen ja yrittäjyyden kehittäminen on jatkunut alkuvuoden aikana vilkkaana. FIR- MAXI- liikeideakilpailu lanseerattiin ja esiteltiin tammikuun Y-iskuissa, joissa kerrottiin myös muista Yrittäjyyskasvatuksen teemavuoden tapahtumista. Liikeideakilpailun väliarviointiin saatiin yhteensä 11 liikeideaa. Arviointiryhmässä on mukana Esedun edustajan lisäksi edustajat Handelsbankista, Uusyrityskeskuksesta ja ELY-keskuksesta. Kilpailua tulevat mm. Pohjola Vakuutus Oy, Suur- Savon Osuuspankki ja Länsi Savo. Esedun DiiliAkatemian toimintamallia kehitetään liiketalouden koulutusalalla yhteistyössä paikallisten yritysten kanssa. Tavoitteena on kehittää kansallinen eri maakunnissa toteutettava kilpailu, johon osallistuvat opiskelijat saavat suoritettua 10 ov:n laajuiset yrittäjyysopinnot. Toimintamallia pilotoidaan keväällä ja kehittäminen jatkuu syksyllä Esedun myymälän kehittämissuunnitelma on valmistunut. Myymälä toimii monialaisena oppimisympäristönä, jossa markkinoidaan ja myydään sekä opiskelijayritysten että Esedun omia tuotteita ja palveluja. Opiskelijayritysten kehittäminen ja ohjaus on jatkunut. Alkuvuoden aikana on ollut toiminnassa yhteensä 14 NY yritystä, joista 10 rakennusalalta ja 4 leipomoalalta. Opiskelija-osuuskunnat Eyemedia ja Pilotti ovat jatkaneet toimintaansa. Y-Star palkitsemisprosessi on jatkunut edelleen. Palkitut kokevat saamansa palkinnon merkittäväksi tunnustukseksi yrittäjämäisestä työstä tai opiskelusta. Tammikuussa järjestettiin HOPE Kipinä-valmennus, johon osallistui yhteensä 88 opettajaa ja opiskelijaa. Aiheena oli tiimivalmennus ja yrittäjämäinen toiminta sekä opiskelijayrittäjyyden edistäminen. Helmikuussa järjestettyyn Esedun koko henkilöstön yrittäjyyskasvatuksen n kehittämispäivään osallistui yhteensä 239 henkilöä

6 Yrittäjyyskasvatuksen vertaisarviointi Salpauksen kanssa on saatu päätökseen ja esille tulleita kehittämiskohteita lähdetään työstämään vertaisarvioinnissa mukana olleilla koulutusaloilla, ja koko Esedua koskevat kehittämiskohteet käsitellään organisaatiotasolla. 6 Johdon katselmukset Etelä-Savon ammattiopiston pedagogisen johtamisen sekä laadunhallinnan toteuttamisen uudeksi välineeksi on otettu johdon katselmukset. Vuoden 2013 aikana toteutetaan katselmukset kaikkiin ammatillisiin perustutkintoihin, ja ne ovat jatkoa vuonna 2011 toteutetuille ops-katselmuksille sekä viime vuonna toteutetulle tutkintojen arvioinnille. Pääasiallisena tarkastelun kohteena on opetussuunnitelmien toteutuminen käytännössä. Katselmointiryhmään kuuluvat opetuksen johtoryhmän jäsenet Vesa Vainikainen, Taru Särkkä, Marja Anttalainen, Anu Pynnönen (1.4. alkaen Riitta Flinkkilä) sekä toimitusjohtaja Keijo Tikka. Sihteerinä ja katselmusten koordinoijana toimii laatukoordinaattori Raisa Karjalainen. Katselmuksien tavoitteena on varmistaa opetuksen toteutuminen opetussuunnitelman mukaisesti sekä kerätä tietoa opetussuunnitelmien ECVET-uudistuksen tueksi. Katselmuksien rakenne on suunniteltu tavoitteiden pohjalta huomioiden laadun kehittämisen erityiset painopisteet (laadun jatkuva parantaminen, tulosten julkisuus ja läpinäkyvyys sekä laadun kehittäminen yhteistyössä henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa). Katselmoijat tutustuvat kunkin tutkinnon nykytilaan, opetussuunnitelman toteutumiseen käytännön opetuksessa, haastattelevat opettajia ja opiskelijoita sekä antavat palautetta katselmoitavasta tutkinnosta. Tammi-maaliskuun aikana on toteutettu katselmukset pintakäsittelyalan, rakennusalan, metsäalan, liiketalouden sekä tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoihin.

7 7 2 Aikuiskoulutus- ja oppisopimuspalvelut Vuonna 2013 budjetoitu työvoimapoliittisen koulutuksen myynti 1,7 miljoonaa euroa saavutetaan. Saatu lisäkoulutuksen rahoitus tullaan käyttämään kokonaan, mikäli koulutukset käynnistyvät suunnitellusti ja opiskelijat kokevat koulutuksemme vetovoimaisiksi. Perustutkintoihin valmistavan koulutuksen oletetaan myös täyttyvän täysimääräisesti. Henkilöstökoulutuksessa C&Q - järjestelmä tuottaa hyvin tietoa yritysten koulutustarpeista ja mikäli niihin pystytään oikeaaikaisesti vastaamaan, henkilöstökoulutuksen ja yhteishankintakoulutuksen määrä nousee vuonna Nuorten aikuisten osaamisohjelman kautta koulutuksen määrää pystytään myös lisäämään. Kaikki edellä mainittu edellyttää, että aikuiskoulutuksen toteutukseen, kehittämiseen, myyntiin ja markkinointiin voidaan panostaa. Talousarviosta 2013 on aikuiskoulutus- ja oppisopimuspalveluiden toimialalta karsittu pois vuonna 2012 käytössä ollut ns. jalkautuvan markkinoinnin työaika. Myös markkinointimateriaaleihin, painatuksiin ja ilmoituksiin varattu raha on aiempia vuosia pienempi. Lisäksi on huomioitava, että opetushenkilöstön työaika on täysimääräisesti mitoitettu opetustehtäviin sekä muihin opetuksen kehittämistehtäviin eikä henkilöstömenokehyksessä ole koulutuksen lisämyyntiin tai nykyisten koulutusten markkinointityöhön vaadittavaa rahallista tai henkilöresurssia tai joustoa. Oppisopimuspalvelut Alkuvuoden aikana uudet oppisopimukset ovat painottuneet ammatillisiin perustutkintoihin. Niitä tehtiin yhteensä 79. Vastaavana aikana v uusia perustutkintoja tehtiin 43. Lisäkoulutusten (ammattitutkinnot, erikoisammattitutkinnot) osalta uusien oppisopimusten määrät ovat jääneet pieneksi. Tähän on vaikuttanut lisäkoulutuspaikkojen määrän pienentäminen aiemmasta 460:stä 355:een. Ensimmäisen kvartaalin aikana oppisopimuksia lisäkoulutuksiin on tehty ainoastaan rekrytoivina ja työllistymistä tukevina. Maaliskuun lopulla lisäkoulutuksiin otto vapautettiin muutamin poikkeuksin: - ESEDU:n henkilöstö, kaikki tutkinnot. (voivat käyttää muita kuin opso rahoituksia) - kuntatyönantajille sekä julkiselle sektorille (valtion työpaikat) ei tehdä seuraaviin tutkintoihin o Johtamisen erikoisammattitutkinnot o Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinnot

8 8 Suoritetut tutkinnot aloittain Tekniset ja tuotantoalat Hyvinvointi ja palvelualat Edellä mainittu linjaus koskee normaaleita lisäkoulutuspaikkakiintiöitä. Nuorten aikuisten osaamisohjelman paikat (35 kpl) ovat erillisiä, ja niitä käytetään kyseiseen ryhmään kuuluvien oppisopimuksiin. Uusia oppisopimuksia alkuvuonna on tehty seuraavasti: v 2013 v 2012 Perustutkinnot Ammattitutkinnot Erikoisammattitutkinnot 8 66 Ei tutkintoon johtavat 1 42

9 9 Tutkintosuoritukset vuosi 2012 vuosi 2013 Koulutustakuu osana yhteiskuntatakuuta koskettaa myös oppisopimuskoulutusta. Tiedottaminen peruskoulun v päättävien ja nuorten aikuisten osaamisohjelmasta on aloitettu.

10 10 3 Aluekehityksen tilannekatsaus Aluekehityksen osalta toiminta jatkuu kuten aiemminkin. Volyymiltaan hankesalkku on noin 12 miljoonaa euroa. Salkussa on EU-osarahoitteisia, valtion rahoittamia ja TYKE-ohjelman hankkeita. Alkuvuosi on ollut vilkasta aikaa kansallisesti rahoitettavien kehittämishankkeitten uusien hakujen osalta. Sen sijaan uusia EU-hankkeita ei enää ohjelmakauden loppupuolella ole tulossa vaan toiminta keskittyy vanhojen hankkeiden jatkamiseen ja loppuun viemiseen. Erityisen vilkasta toiminta on ollut koulutusviennissä. Pietarissa Suomi-talolla sekä Mikkelissä ja Pieksämäellä on järjestetty useita lupaavia koulutuksen markkinointitilaisuuksia ja pilottikoulutuksia. Verkostot ovat jo vakiintumassa rakennus-, metsä- ja sosiaali- ja terveysaloilla. Yritysten sukupolvenvaihdokset ovat olleet tuotekehityksessä ja uudistunut toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin. Osaamiskartoitukset (C&Q) yrityksissä ovat laajentuneet uusille aloille. Ne kattavat pian kaikki Esedun koulutusalat ja toiminta-alueen. Nuorisotakuuseen liittyvät toimet ovat olleet myös aluekehitystyössä mukana. Erityisesti Nuorten aikuisten osaamisohjelman haasteet on otettu vastaan hanketyössä. Avoin ammattiopisto-, Naseva- ja OpinOvi-hankkeet tukevat ohjelmaa opiskelijarekrytoinneilla ja tukitoimilla Aluekehittäminen ja yrittäjyys, tuotot talousarvio

11 11 4 Hallinto- ja talouspalvelut Talouspalvelut Hallitus päätti liikkeenluovutuksesta alkaen Kunnan Taitoa Oy:lle koskien talous- ja henkilöstöpalveluita. Taitoaan siirtyi talouspalveluista yksi henkilö hoitamaan osto- ja myyntilaskuja ja lisäksi siellä hoidetaan tekninen pääkirjanpito. Tammi- helmikuun aikana valmisteltiin asiaa koskevat sopimukset, käytiin läpi vastuunjakotaulukoita ja yhtenäistämissuunnitelmia. Maksuliikenteen siirtyminen kirjattiin vielä yhtenäistämissuunnitelmaan, siirto toteutetaan vuoden 2013 aikana. Myös kaikki talous- ja henkilöstöhallinnon ohjelmistot siirrettiin Taitoalle. Liikkeenluovutus valmisteltiin huolellisesti ja se meni hallitusti ja hyvällä yhteistyöllä Taitoa kanssa. Vuoden 2013 aikana kehitetään yhtenäistämissuunnitelmaan kirjattuja asioita. Talouspalveluiden tehtävänkuvia on muutettu ja toimintoja tehostettu ja sähköistetty. Myyntilaskut siirrettiin sähköiseen tiedonsiirtoon Taitoaan, josta ne lähetetään edelleen tulostuspalveluun. Paperiset ostolaskut menevät suoraan skannauspalveluun, tästä johtuen osakeyhtiön laskutusosoite muuttui, tästä muutoksesta tiedotettiin talouspalveluista keskitetysti toimittajille. Muistioiden kierto toteutetaan osittain sähköisesti. Henkilöstön osaamista on kehitetty sekä talon sisäisellä (mm. Excel-koulutus), että alan koulutusta järjestävien tahojen koulutuksilla. Lisäksi on osallistuttu koko konsernin uuden taloushallinnon ohjelmiston esiselvitys ja valmisteluvaiheeseen. Budjettia on hiottu vielä alkuvuodesta. Tilinpäätös on tarkastettu ja hyväksytty ja Opetushallituksen tilastoa ollaan tekemässä. Raportointia on kehitetty laatimalla mm. ennusteraporttipohja rehtoreiden ja koulutuspäälliköiden käyttöön. Tiedonhallinta, asiakirjahallinto ja arkistotoimi Etelä-Savon koulutuksen kuntayhtymä purkautui vuoden 2012 lopussa. Kuntayhtymän ja osakeyhtiön hallituksille valmisteltiin esitys kuntayhtymän arkistojen päättämisestä, arkistotiloista, tietopalvelun hoitamisesta ja kustannuksista sekä asianhallintajärjestelmän kuntayhtymän tuotantokannan passivoinnista. Vuoden 2012 lopussa päättyi Etelä- Savon koulutuksen kuntayhtymän toiminta myös kiinteistöjen omistajana ja ylläpitäjänä. Tästä eteenpäin rakennusten ylläpidosta ja kehittämisestä vastaavat Mikkelin kaupungin omistama Oppilaitoskiinteistöt Oy ja Juvan kunta. Kiinteistöjen ja rakentamisen asiakirjat on arkistoitu kuntayhtymän arkistoon. ESKKYn päättöjuhlat järjestettiin Napostellassa Raviradantie Paikalla oli yli 80 kutsuvierasta. Kuntayhtymän pitkäaikainen johtaja Jaakko Niemi piti juhlapuheen. Ansiomerkkejä jaettiin hallituksen ja tarkastuslautakunnan pitkäaikaisille jäsenille. Kuntayhtymän luovutti Etelä- Savon Koulutus Oy:n stipenditilille euroa jaettavaksi opiskelijoille. ESKKYn arkistot seulottiin, järjestettiin, luetteloitiin ja siirrettiin päätearkistoon, arkistot päätettiin. Määräajan säilytettäviä asiakirjoja hävitettiin Otavan koulutilalla, Metsäkoululla ja Taitolassa. Sel-

12 12 laiset asiakirjat, joissa on vielä säilytysaikaa jäljellä, siirrettiin Otavankatu 4:n väliarkistoon (päätearkiston yhteydessä), josta ne hävitetään säilytysajan päätyttyä. Asianhallintajärjestelmä Dynasty for SQL versionvaihto siirtyi vuoden 2014 tammikuuhun. ICT-palvelut ICT-palvelut tarjoaa jatkuvasti työssäoppimispaikkoja aidoissa IT-alan töissä Esedun opiskelijoille. Vuoden alkukuukausina työssäoppijoita on ollut yhteensä kuusi, lisäksi eräs 3. vuosikurssin opiskelija tekee ICT-palveluissa päättötyötään. Vuosi 2013 näyttää olevan erityisesti uusien opetusteknologioiden hyödyntämisen tehostamisen vuosi. ICT-palvelut on ollut aktiivisesti mukana UPEAhankkeen kautta opetuskäyttöön hankittujen laitteiden (mm. ipadit latauslaukkuineen, Apple-TV:t, älypuhelimet, kontrolleripohjainen WLAN-ratkaisu, hitsaussimulaattorit) hankinnassa ja käyttöönotossa. Erillisten perehdytystilaisuuksien (mm. ipadin hipelöintiklinikka) kautta on tehty laitteiden käyttöä ja mahdollisuuksia tutummaksi yhä laajemmin Esedun henkilöstön keskuudessa. Esedun uusien pääpalvelinten käyttöönotto on hyvässä vauhdissa. Samassa yhteydessä on aloitettu myös ICT-asiantuntijoiden osaamisen kehittäminen/päivittäminen. Ravitsemispalvelut Ravitsemispalveluissa on panostettu erityisesti Raviradantien 8-10 uusien tilojen käyttöönottoon ja toimivuuteen. Logistiikka-ala koulutuksen kanssa alkanut yhteistyö ruokakuljetusten järjestämisestä omiin toimipisteisiin, osana työelämälähtöistä oppimista on käynnistynyt hyvin. Kevään aikana on henkilöstöä siirtynyt uusiin tehtäviin. Kokki on siirtynyt ammatinohjaajaksi Innoon. Henkilöstön siirtyminen toisiin tehtäviin ja uusien henkilöiden nopea perehdyttäminen on tuonut haastetta, mutta henkilöstön henki on ollut hyvä. Työssäoppijoita on toimipisteissä on ollut kiitettävästi. Ravitsemispalveluissa on monimuotoisia oppimismahdollisuuksia joten se tukee opiskelijoiden oppimista. Vuosittain ravitsemispalveluiden yhdeksässä eri toimipisteessä käy noin sata opiskelijaa työssäoppimassa. Koko ravitsemispalveluiden henkilöstölle tarkoitettu Paremman Palvelun osaaja koulutus järjestetään elokuussa Suurin osa henkilöstöstä on suorittanut verkkokoulutuksena ravitsemispassikoulutuksen. Oiva starttaa toukokuussa eli valtakunnallinen elintarvikevalvontatietojen julkistamisjärjestelmä. Oiva lähtee käyntiin toukokuussa Ammattikeittiöissä tämä näkyy siten, että elintarvikevalvojien tekemien tarkastusten tulokset julkaistaan internetissä hymynaamoin. Valvontatietojen julkaisemisella pyritään lisäämään valvonnan läpinäkyvyyttä sekä antamaan kuluttajille tietoa valintojensa tueksi. Ravitsemispalvelut tulee ennen Oivan tuloa tekemään yhteistyötä paikallisten valvontaviranomaisen kanssa koetarkastuksen, jossa nähdään kuinka tämänhetkinen laaduntarkastuslista toimii.

13 13 Henkilöstöpalvelut Tammikuussa käytiin YT-neuvottelut. Kuun lopussa päättyneiden neuvottelujen päätökset saatiin , jolloin lomautuksia ryhdyttiin panemaan toimeen. Esimiehille järjestettiin helmikuussa valmennus YT-menettelyjen toteuttamiseen. Tammi-helmikuu valmisteltiin palkanlaskennan siirtoa Kunnan Taitoa Oy:lle. Siirto toteutettiin , jolloin kaksi palkkasihteeriä siirtyi Taitoan palvelukseen. Muutos merkitsee uusien toimintatapojen omaksumista sekä tehtävien jakoa alkaen henkilöstöpalveluissa toimii 3,5 HTV aiemman 6,5 HTV sijaan. Helmikuussa ennen muutosta toteutettiin Audiatorin toimesta palkkatarkastus. JHL:n luottamusmiehet vaihtuivat, uutena pääluottamusmiehenä aloitti Jarno Strengell Mikkelistä sekä luottamusmiehenä Päivi Tapanainen Pieksämäeltä. JYTY ry:n luottamusmieheksi vaihtui Mari Miettinen-Räsänen Pieksämäeltä. Pääluottamusmiehenä jatkaa Eija Loisa Mikkelistä. Tykyssä otettiin käyttöön uusi maksutapa, Sporttipassi. Käyttö helpottui ja käyttöpaikat monipuolistuivat ja yksittäisten laskujen käsittely jäi pois. Tuttujen tyky -toimintojen lisäksi alkuvuodesta kokeillaan taideterapiaa, Kin-Ball-jättipallon peluuta, hiihtokoulua sekä risuaskartelua. Työterveyshuoltoa hoitaa Esedussa Terveystalo. Terveystalon ekstranetin raportoinnin avulla päästään paremmin huomioimaan varhaisen tuen mallia. Esedun meneillään olleet Aslakkuntoutukset, Pomo-aslak ja tukipalveluhenkilöstön aslak päättyivät. Uusi opettajille tarkoitettu aslak-kuntoutus käynnistyi. Turvallisuuskouluttaja Marjuska Falck toteutti henkilöstölle turvallisuuskyselyn helmikuussa. Turvallisuuskyselystä saatujen tietojen pohjalta järjestetään Pieksämäellä ja Mikkelissä turvallisuuskoulutukset huhtikuussa.

14 14 5 Talous lukuina Kirjanpidon toteutuma on maaliskuun lopun tilanteen mukaan euroa tappiollinen. Vastaava luku vuonna 2012 oli euroa tappiollinen. Joten parannusta edelliseen vuoteen verrattuna on tapahtunut. Työvoimapoliittisen koulutuksen myyntituotot näyttäisivät toteutuvan budjetoidun mukaisena, mutta muu koulutuksen myynti laahaa selkeästi budjetoidusta jäljessä noin euron verran. Johdon tulosennuste koko tilikauden osalta on euroa voittoa. Mikäli myynti ei ala lisääntymään, on henkilöstöä mitoitettava pienemmäksi edelleen. 1,5 miljoonan euron investointibudjetista on maaliskuun loppuun mennessä toteutettu ,42 euroa. Joten poistojen osalta tullaan jäämään alle budjetoidun tason. Hanketoimintaan on budjetoidusta yksikköhintarahoituksesta tuloutettu kulujen mukaisesti 31,5 % eli ,22 euroa. Kirjanpitoon on tuloutunut tukia ja avustuksia budjetoidusta eurosta mennessä 21 % budjetoidusta eli ,49 euroa. Liitteenä osakeyhtiötason tuloslaskelma per toteutuma, jossa vertailu edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan sekä laskennallinen ja johdon ennuste tilikauden 2013 toteutumaksi.

15 15

Kainuun toisen asteen koulutuksen kevään 2012 yhteishaku

Kainuun toisen asteen koulutuksen kevään 2012 yhteishaku TIEDOTE Julkaisuvapaa 19.3.2012 heti Kainuun toisen asteen koulutuksen kevään 2012 yhteishaku Toisen asteen koulutuksen valtakunnallinen sähköinen yhteishaku päättyi 16.3.2012. Kainuussa ensisijaisia hakijoita

Lisätiedot

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA Kansallisen seuranta-arvioinnin tavoitteet ja periaatteet Oppimistulosten seuranta-arvioinnit 2008 2009 Tiedotustilaisuus

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

2015 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä

2015 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä Saimaan ammattiopisto Sampo tarjoaa ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille sekä koulutus- ja kehittämispalveluja yrityksille ja muille yhteisöasiakkaille. Saimaan ammattiopisto Sampo aloitti toimintansa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus 1 (6) Osavuosikatsaus 1/2016 MHS 4/2016 asia nro 63 Maakuntajohtajan katsaus Tuleva aluehallintouudistus Pääministeri Sipilän hallitus on päättänyt toteuttaa vuoden 2019 alusta alkaen laajan SOTE- ja aluehallinnon

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT Ammatillinen lisäkoulutus 3.9.2013 Kuopio 5.9.2013 Tampere 10.9.2013 Helsinki 12.9.2013 Oulu Antti Markkanen Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi. Erityisen monipuolista opiskelua

Ammattiopisto Luovi. Erityisen monipuolista opiskelua Ammattiopisto Luovi Ammattiopisto Luovi luvuin Suomen suurin ammatillinen erityisoppilaitos Osa Hengitysliittoa Toimii 25 paikkakunnalla Henkilöstö yli 860 asiantuntijaa Ammatillisessa peruskoulutuksessa

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Tiedotusvälineille 3.8.2011 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014

AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014 AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014 lisätietoja antavat - laatu- ja suunnittelujohtaja Marjo-Riitta Järvinen, Lahden ammattikorkeakoulu - kehittämispäällikkö Sari Mikkola,

Lisätiedot

20. (29.60) Ammatillinen koulutus

20. (29.60) Ammatillinen koulutus Yhteiskunnallinen vaikuttavuus 2. (29.6) Ammatillinen koulutus Ammatillisen koulutuksen päämääränä on vahvistaa työelämän ja yhteiskunnan hyvinvointia ja kilpailukykyä kansainvälistyvässä toimintaympäristössä

Lisätiedot

Kevään 2016 yhteishaku

Kevään 2016 yhteishaku Kevään 2016 yhteishaku Yh Ammatilliseen koulutuksen hakuprosessi muodostuu kolmesta kokonaisuudesta yhteishaku, erillishaku ja lisähaku. Yhteishaku, opintopolku.fi, 23.2. - 15.3.2016 peruskoulun päättäneet

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Nuorisotakuun ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet 21.5.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-,

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA TIEDOTE 1(5) TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA 1.8.2015 Tutkinnon perusteet muuttuvat valtakunnallisesti syksyllä 2015, ja kaikki oppilaitoksen opiskelijat siirtyvät suorittamaan tutkintonsa

Lisätiedot

Ammattikoulutuksen järjestäjäkenttä tänään

Ammattikoulutuksen järjestäjäkenttä tänään Ammattikoulutuksen järjestäjäkenttä tänään Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma seminaari Paasitorni 2.8.213 Erityisasiantuntija Riku Honkasalo Opetushallitus Esityksen sisältö Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Opintopolku.fi. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta. Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi. Opintopolku.

Opintopolku.fi. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta. Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi. Opintopolku. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi Oppija ja elinikäinen oppiminen Hakeutujan palvelut Opintojen aikaiset palvelut Siirtymävaiheen

Lisätiedot

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013 Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013 Aikuiskoulutukselle asetetut tavoitteet 18-64-vuotiaista vähintään 60 prosenttia osallistuu vuosittain aikuiskoulutukseen Aliedustettujen ryhmien osallistumisen kasvattaminen

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Aineistoa vapaasti käytettäväksi

Tiedotusvälineille Aineistoa vapaasti käytettäväksi Tiedotusvälineille 9.8.2010 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2010 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

Läpäisyn tehostamisohjelma osana koulutustakuuta Elise Virnes

Läpäisyn tehostamisohjelma osana koulutustakuuta Elise Virnes Läpäisyn tehostamisohjelma osana koulutustakuuta 6.5.2013 Elise Virnes Nuorisotakuu nyt Väliraportti, Nuorten yhteiskuntatakuu 2013, TEM raportteja 8/2012, valmistui 15.3. Ensimmäisessä työryhmän raportissa

Lisätiedot

Opiskelijoidemme näköinen Salpaus

Opiskelijoidemme näköinen Salpaus Opiskelijoidemme näköinen Salpaus Oppilaitoksen toimintakulttuurin kehittäminen; osallistavan toimintatutkimuksen tulokset TutkeOpe2015 -hanke 15.9.2016 Pedagogiset huiput seminaari, Levi Merja Tirkkonen,

Lisätiedot

HE 62/2014 vp. sekä tutkintotilaisuuksiin. Esitys liittyy valtion vuoden 2014 ensimmäiseen

HE 62/2014 vp. sekä tutkintotilaisuuksiin. Esitys liittyy valtion vuoden 2014 ensimmäiseen HE 62/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPRATIIVINN SOPIMUS 2016 Sivistystoimiala Palvelualue: Ammatillinen koulutus Sopimuksen tarkoitus: Sivistystoimialan tavoitteena on järjestää korkeatasoisia ja laadukkaita kasvatus- ja opetuspalveluja,

Lisätiedot

OPETUSHALLITUS WERA web-raportointipalvelu. WERAn TILASTOJEN VALMISTUMISAJAT VUONNA 2010 JA VUO- DEN 2011 ALUSSA (tammi- ja helmikuu)

OPETUSHALLITUS WERA web-raportointipalvelu. WERAn TILASTOJEN VALMISTUMISAJAT VUONNA 2010 JA VUO- DEN 2011 ALUSSA (tammi- ja helmikuu) OPETUSHALLITUS 8.3.2010 WERA web-raportointipalvelu WERAn TILASTOJEN VALMISTUMISAJAT VUONNA 2010 JA VUO- DEN 2011 ALUSSA (tammi- ja helmikuu) 1. ALOITUSPAIKAT, ammatillinen koulutus ja ammattikorkeakoulutus

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016

Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016 Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016 Seuraamme kaupungin väestön määrän kehitystä kuukausittain.

Lisätiedot

Kohti ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen kevään 2016 yhteishakua

Kohti ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen kevään 2016 yhteishakua Kohti ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen kevään 2016 yhteishakua Kielikoe ja oppimisvalmiuskoe tilaisuus VARIA 23.11. Kevään 2016 ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku + muutokset

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma 1 Sisällys 1. Oulun alueen ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittämissuunnitelman keskeiset kohdat... 2 2. Oulun alueen kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Arto Ylitalo Kuntayhtymän johtaja Luottamushenkilöiden koulutus- ja perehdytysohjelma Rovaniemen kaupunki 11.4.2013 Omistajat - koko Lapin asialla Organisaation tehtävät

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013

Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013 Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013 24.10.2012 Turku Kjell Henrichson Yhteiskuntatakuun taustoja 110 000 perusasteen varassa olevaa alle 30-vuotiasta. 55 000 työtöntä alle 30-vuotiasta, joista

Lisätiedot

Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2013

Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2013 Oulunkaaren kuntayhtymä Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2013 Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Kuntapalvelutoimiston ta-2013 toimeenpano palvelualoittain... 3 1.1 Henkilöstöpalvelut...

Lisätiedot

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 27.8.2014 päivitetty Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteistyötavoitteet lukioiden ja peruskoulujen kanssa Jokaisen peruskoulunsa päättävän nuoren tulisi löytää

Lisätiedot

Pöytäkirja 10/ (14) Johtoryhmä Aika klo 09:03-12:07. Kotkan kampus, rehtorin työhuone B1014.

Pöytäkirja 10/ (14) Johtoryhmä Aika klo 09:03-12:07. Kotkan kampus, rehtorin työhuone B1014. Pöytäkirja 10/2016 1 (14) Johtoryhmä 19.10.2016 Aika 19.10.2016 klo 09:03-12:07 Paikka Kotkan kampus, rehtorin työhuone B1014 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 133 Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus Muuntamo kesäkahvila, Seuratalonrinne 1, Kokemäki

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus Muuntamo kesäkahvila, Seuratalonrinne 1, Kokemäki Yhtymähallitus 25.8.2016 1 AIKA Torstai 25.8.2016 klo 17.00-18.15 PAIKKA Muuntamo kesäkahvila, Seuratalonrinne 1, Kokemäki PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja

Lisätiedot

Opintopolku ja muut oppijan palvelut infotilaisuus Messukeskus

Opintopolku ja muut oppijan palvelut infotilaisuus Messukeskus Opintopolku ja muut oppijan palvelut infotilaisuus 11.11.2016 Messukeskus Ammatillinen koulutus uudistuu ajankohtaista reformista Opetusneuvos Erja Kärnä, Opetushallitus Ammatillisen koulutuksen reformi

Lisätiedot

KATSAUS NUORISOTAKUUN TOTEUTTAMISESTA KUNNISSA. Päivi Pienmäki-Jylhä

KATSAUS NUORISOTAKUUN TOTEUTTAMISESTA KUNNISSA. Päivi Pienmäki-Jylhä KATSAUS NUORISOTAKUUN TOTEUTTAMISESTA KUNNISSA Päivi Pienmäki-Jylhä Nuorisotakuu kunnissa Nuorten monialaiset ohjaus- ja palveluverkostot Etsivä nuorisotyö Työpajatoiminta Nuorisolain mukaiset nuorten

Lisätiedot

Käyttöönottosuunnitelma, versio Asiakaskäyttöönotto

Käyttöönottosuunnitelma, versio Asiakaskäyttöönotto Ulla, Anu, Anita, Arja Käyttöönottosuunnitelma, versio 0.5 - Asiakaskäyttöönotto Kehittämisjaoksen kokous 11.6.2012 Sisällölliset tavoitteet ottaa toteutettava palvelukokonaisuus käyttöön vaiheittain ja

Lisätiedot

Vapaasti valittavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa

Vapaasti valittavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Vapaasti valittavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 19.3.2015 yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus 4. Vapaasti

Lisätiedot

KOKOUSAIKA Torstai klo Muuntamo kesäkahvila, Seuratalonrinne 1, Kokemäki

KOKOUSAIKA Torstai klo Muuntamo kesäkahvila, Seuratalonrinne 1, Kokemäki KOKOUSKUTSU 6 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 18.8.2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 25.8.2016 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Muuntamo kesäkahvila, Seuratalonrinne 1, Kokemäki 40

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008 Opetushallitus Pvm 31.3.2008 PL 380 Dnro 00531 HELSINKI 7/521/2008 Asia: NUORTEN SYRJÄYTYMISEN EHKÄISYYN JA TYÖLLISYYDEN PARANTAMISEEN VALTION TALOUSARVIOSSA VUODELLE 2008 VARATUN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ilmoittautuminen: www.osao.fi/koulutuskalenteri Lisätietoja: Anu Hultqvist Koulutuspäällikkö, OSAO anu.hultqvist@osao.fi Koulutuksen toteutus Kontaktiopetuksena: Oppilaitoksella

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Hakukirje Yksi kirje, jolla haetaan lukiokoulutuksen järjestämislupaa ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaa

Lisätiedot

Kuukauden tilasto: Vieraskielisten opiskelijoiden osuus on kasvanut merkittävästi 2000-luvulta lähtien

Kuukauden tilasto: Vieraskielisten opiskelijoiden osuus on kasvanut merkittävästi 2000-luvulta lähtien Kuukauden tilasto: opiskelijoiden osuus on kasvanut merkittävästi 2000-luvulta lähtien Vuonna 2015 perusopetuksen oppilaista kuusi prosenttia oli vieraskielisiä, ts. äidinkieli oli jokin muu kuin suomi,

Lisätiedot

RAPORTOINTISUUNNITELMA 2012

RAPORTOINTISUUNNITELMA 2012 RAPORTOINTISUUNNITELMA 2012 Karviaiselle on laadittu raportointisuunnitelma aikatauluineen. Karviaisen vuoden 2012 raportointisuunnitelma koostuu 3 osavuosikatsauksesta (31.3.; 30.6.; ja 30.9.) ja 8 kuukausittaisesta

Lisätiedot

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Hakukirje Yksi kirje, jolla haetaan lukiokoulutuksen järjestämislupaa ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaa

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 2 / 2015

Sivistyslautakunta 2 / 2015 KOKOUSKUTSU/ ASIALISTA Sivistyslautakunta 2 / 2015 Kokousaika 17.3.2015 klo 18:00 Kokouspaikka Mäntyharjun kunnanvirasto, kokoushuone Lahna Kokousen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Ammatillisen aikuiskoulutuksen lainsäädännön uudistusnäkymät. Markku Kokkonen Johtamisen erikoisammattitutkinnon kehittämispäivä 13.4.

Ammatillisen aikuiskoulutuksen lainsäädännön uudistusnäkymät. Markku Kokkonen Johtamisen erikoisammattitutkinnon kehittämispäivä 13.4. Ammatillisen aikuiskoulutuksen lainsäädännön uudistusnäkymät Markku Kokkonen Johtamisen erikoisammattitutkinnon kehittämispäivä 13.4.2010 Rahoitus Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009)

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintojen uudistaminen

Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintojen uudistaminen Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintojen uudistaminen Johtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Koulutuspolitiikan osasto 8.11.2013 Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintojen

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO, PELIGRAFIIKAN

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

Toteuma

Toteuma 1 Kymenlaakson Liitto OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2013 Osavuosikatsauksessa arvioidaan talouden toteutumista suhteessa valtuuston hyväksymään vuoden 2013 talousarvioon. Arvio tehdään kirjanpidon toteuman

Lisätiedot

Koulutusrahaston vuosi 2011 9.2.2012

Koulutusrahaston vuosi 2011 9.2.2012 Koulutusrahaston vuosi 2011 9.2.2012 Koulutusrahasto Perustettu lailla vuonna 1970 Eroraharahastona o Hoitaa lakisääteisiä tehtäviä, jotka valmisteltu kolmikantaisesti o Rahaston perustamisesta sovittiin

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus Aikuisten näyttötutkinnot 1 Luksia, Leena Rantanen- Väntsi Ammatillisen koulutuksen kehityshaasteet Arvomuutos ja kulutuskansalaisuus psykologisen sopimuksen murros Työelämän muuttuvat

Lisätiedot

Itsearviointi ja tulosten hyödyntäminen

Itsearviointi ja tulosten hyödyntäminen Laatuseminaari 7-8.12.2015 Itsearviointi ja tulosten hyödyntäminen Laadulla tulosta 2 Hankkeessa mukana olevat koulutuksen järjestäjät Sastamalan koulutuskuntayhtymä (koordinaattori) Faktia Koulutus Oy

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Ammatillisen aikuiskoulutuksen ja näyttötutkintotoiminnan kehittämisseminaari Maaliskuu 2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Lisätiedot

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Seinäjoki, 13.3.2013 Nuorisotakuun taustoja Perusasteen varassa olevat nuoret Työttömät alle 30-vuotiaat nuoret Työn ja koulutuksen

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016

Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016 Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016 Seuraamme kaupungin väestön määrän kehitystä kuukausittain.

Lisätiedot

Työttömyys helpottui vain hieman tammikuusta helmikuuhun Etelä-Savossa. Työllisyyskatsaus, helmikuu klo 9:00

Työttömyys helpottui vain hieman tammikuusta helmikuuhun Etelä-Savossa. Työllisyyskatsaus, helmikuu klo 9:00 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2014 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Työttömyys helpottui vain hieman tammikuusta helmikuuhun Etelä-Savossa Työllisyyskatsaus, helmikuu 2014 25.3.2014 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki 23.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Satu Hekkala Johdanto Tämä artikkeli kertoo Oulun Diakoniaopiston opinto-ohjaussuunnitelman kehittämistyöstä ja esittelee lyhyesti opinto-ohjaussuunnitelman

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2016 1 Kokousaika kello 9:30 11.30 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama sivistyksen, taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö ja

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama sivistyksen, taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö ja koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama sivistyksen, taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö ja työelämän kehittäjä. 1 Suomalainen koulutusjärjestelmä Tohtorin tutkinto

Lisätiedot

Yli työtöntä Etelä-Savossa kesäkuun lopussa. Työllisyyskatsaus, kesäkuu klo 9:00

Yli työtöntä Etelä-Savossa kesäkuun lopussa. Työllisyyskatsaus, kesäkuu klo 9:00 NÄKYMIÄ HEINÄKUU 2014 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Yli 9 000 työtöntä Etelä-Savossa kesäkuun lopussa Työllisyyskatsaus, kesäkuu 2014 22.7.2014 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli kesäkuun lopussa

Lisätiedot

Päivi Kipinoinen

Päivi Kipinoinen YRITYKSEN OMISTAJANVAIHDOSKOULUTUS 8.2.2016 Päivi Kipinoinen YRITYKSEN OMISTAJANVAIHDOSKOULUTUS Työvoimakoulutuksena toteutettava mestari-kisälli toimintamalliin perustuva koulutuskokeilu Toteutusaika

Lisätiedot

Koulutukseen hakeutuminen 2014

Koulutukseen hakeutuminen 2014 Koulutus 2016 Koulutukseen hakeutuminen 2014 Uusien ylioppilaiden välitön pääsy jatko-opintoihin yhä vaikeaa Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan uusia ylioppilaita oli vuonna 2014 noin 32 100. Heistä

Lisätiedot

työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä

työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä Hanki tutkinto tai kehitä osaamistasi! OPISKELE AMMATTI OPPISOPIMUKSELLA. Oppisopimuskoulutus on työsuhteeseen tai yrittäjyyteen perustuvaa

Lisätiedot

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2014 Kunnanhallitus 24.2.2014 ( 23): Verontilityslakiin viime vuonna tehdystä muutoksesta johtuva tilitysrytmin nopeutuminen vaikuttaa alkuvuoden verotilityksiin. Tammikuun verotilityksen

Lisätiedot

InfoOmnia on koko Omniaa ja aluetta palveleva toiminto (tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelu TNO)

InfoOmnia on koko Omniaa ja aluetta palveleva toiminto (tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelu TNO) InfoOmnia InfoOmnia on koko Omniaa ja aluetta palelea toiminto (tieto-, neuonta- ja ohjauspalelu TNO) InfoOmnian palelutarjontaan kuuluat: Omnian opiskelijoiden opintotoimistopalelut hakijoiden palelut

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

YLEISSIVISTÄVÄ JA AMMATILLINEN KOULUTUS UUDISTUVAT

YLEISSIVISTÄVÄ JA AMMATILLINEN KOULUTUS UUDISTUVAT YLEISSIVISTÄVÄ JA AMMATILLINEN KOULUTUS UUDISTUVAT Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät IX 1.-2.12.2009 Irmeli Halinen OPETUSHALLITUS Terveisiä Opetushallituksesta 2 UUDISTUNEET AMMATILLISET

Lisätiedot

Maahanmuuttajien koulutus Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä. Maahanmuuttoasiain toimikunnan kokous 27.3.2014 Joensuu

Maahanmuuttajien koulutus Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä. Maahanmuuttoasiain toimikunnan kokous 27.3.2014 Joensuu Maahanmuuttajien koulutus Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä Maahanmuuttoasiain toimikunnan kokous 27.3.2014 Joensuu 2 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Ammattiopistot (Joensuu, Niittylahti, Kitee,

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

3.1 Karelia Expert matkailupalvelu Oy:n roolin ja aseman määrittäminen

3.1 Karelia Expert matkailupalvelu Oy:n roolin ja aseman määrittäminen JOENSUUN KAUPUNGIN MATKAILUPALVELUSOPIMUS 1. Osapuolet Palvelun tuottaja Karelia Expert matkailupalvelu Oy (0932125-7) Koskikatu 5, 80100 Edustaja Toimitusjohtaja Markku Litja Palvelun tilaaja Edustaja

Lisätiedot

Tilannekatsaus 1 (5) 3.12.2013 2. Teema 5: Johtajuus, tuloshakuisuus ja toimivat prosessit. REDU / Pertti Heikkilä.

Tilannekatsaus 1 (5) 3.12.2013 2. Teema 5: Johtajuus, tuloshakuisuus ja toimivat prosessit. REDU / Pertti Heikkilä. Tilannekatsaus 1 (5) Teema 5: Johtajuus, tuloshakuisuus ja toimivat prosessit Teemaa koordinoi REDU ja osatoteuttajia ovat em. lisäksi KPEDU, OSAO, RAAHENAO ja SAKK. Koonti perustuu REDU:n, KPEDU:n ja

Lisätiedot

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Media-alan koulutuksen kehittämispäivä 22.11.2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Sisältö Yleiset periaatteet

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen tulevaisuus - Työssäoppimisen tavoitteet vs. toteutus. Lauri Kurvonen

Ammatillisen koulutuksen tulevaisuus - Työssäoppimisen tavoitteet vs. toteutus. Lauri Kurvonen Ammatillisen koulutuksen tulevaisuus - Työssäoppimisen tavoitteet vs. toteutus Lauri Kurvonen 14.5.2011 Sisällys Mitä on hyvä työssäoppiminen? Työssäoppimisen haasteet ja ongelmat Työssäoppimisen ja AM-

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2009 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2009 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Tiedotusvälineille 6.8.2009 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2009 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013 Mika Tammilehto Muutoksen ajureita Talouden epävarmuus ja rakenteiden muuttuminen

Lisätiedot

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella Johtaja Hannu Sirén 12.10.2011 Hallitusohjelma Elinikäisen oppimisen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut ovat tarjolla kaikille yhden luukun periaatteen

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus 4.12.2013 Pasi Rentola Ammatillisen koulutuksen rahoituksen kokonaisuus Oppilaitosmuotoinen ammatillinen peruskoulutus 1,662 mrd. euroa Oppilaitosmuotoinen ammatillinen

Lisätiedot

Kuinka suuri osa opiskelupaikoista varataan ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakeville syksyn 2014 haussa?

Kuinka suuri osa opiskelupaikoista varataan ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakeville syksyn 2014 haussa? 9. Usein kysytyt kysymykset Miten opiskelijavalintojen uudistus toteutetaan vaiheittain? Opiskelijavalintauudistuksen ensimmäisessä vaiheessa korkeakoulut voivat oman päätöksensä mukaan varata paikkoja

Lisätiedot

Koulutukseen hakeutuminen 2012

Koulutukseen hakeutuminen 2012 Koulutus 2014 Koulutukseen hakeutuminen 2012 Peruskoulun päättäneiden ja uusien ylioppilaiden välitön hakeutuminen Välitön pääsy jatko-opintoihin helpottui peruskoulun päättäneillä mutta vaikeutui uusilla

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 1 15 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

Etelä-Savossa työpaikkoja avoinna työnvälityksessä 14 % edellisvuoden tammikuuta enemmän. Työllisyyskatsaus, tammikuu

Etelä-Savossa työpaikkoja avoinna työnvälityksessä 14 % edellisvuoden tammikuuta enemmän. Työllisyyskatsaus, tammikuu NÄKYMIÄ HELMIKUU 2014 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Etelä-Savossa työpaikkoja avoinna työnvälityksessä 14 % edellisvuoden tammikuuta enemmän Työllisyyskatsaus, tammikuu 2014 25.2.2014 klo 9:00 Työttömät työnhakijat

Lisätiedot

VAL211 OSAAMISEN ARVIOINTI OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN

VAL211 OSAAMISEN ARVIOINTI OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Rovaniemen koulutuskuntayhtymä koulutuksen osa Osaamis- n itsetuntemus Hyväksymismerkinnät 1 (6) ryhmä- tai vertaisarviointia. n itsearviointi selvittää fyysisiä, sosiaalisia ja psyykkisiä edellytyksiään

Lisätiedot

Tilaisuuden avaus. VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT , Helsinki, Messukeskus. Pääjohtaja Aulis Pitkälä

Tilaisuuden avaus. VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT , Helsinki, Messukeskus. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Tilaisuuden avaus VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT 7.12.2015, Helsinki, Messukeskus Pääjohtaja Aulis Pitkälä Digitaalisen oppimisen ja pedagogiikan nykytila - vahvuuksia ja kehittämiskohteita

Lisätiedot