2013 Osavuosikatsaus 1-3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2013 Osavuosikatsaus 1-3"

Transkriptio

1 Etelä-Savon koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto 2013 Osavuosikatsaus 1-3 Mikkeli Pieksämäki Juva

2 Sisältö OSAVUOSIKATSAUS Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksena suoritettava koulutus (Nuoret)... 4 Taitaja-finaaliin Esedusta lähtevät kilpailijat, lajit ja valmentajat:... 5 Yrittäjyyskasvatuksen edistäminen... 5 Johdon katselmukset Aikuiskoulutus- ja oppisopimuspalvelut... 7 Oppisopimuspalvelut Aluekehityksen tilannekatsaus Hallinto- ja talouspalvelut Talous lukuina

3 3 OSAVUOSIKATSAUS Johdanto Alkukevät on tulevaisuuden tekemisen kannalta aina merkittävintä aikaa, kun valmistaudutaan nuorten yhteishakuun joka rintamalla. Koulutusalat ovat olleet erinomaisesti esillä kaupunkikuvassa erilaisten kilpailujen ja messujen myötä. Vuoden 2012 lopussa alkanut yhteistoimintaneuvottelu saatiin päätökseen ja lomautettavien lukumäärä lopulta puolittui. Henkilöstöresurssien tehokkaaseen käyttöön on panostettu koko johdon toimesta. Kaikkia toimintoja on arvioitu kriittisesti ja resursointia on optimoitu ja suunniteltu yhteistoiminnallisesti tehokkaamman toiminnan malli toimialojen henkilöstön kanssa. Opetuksen tuntikehystä on tarkasteltu myös kriittisesti koskien tulevaa lukuvuotta ja muutokset resursointiin tehdään syyslukukauden alusta lukien. Lähiopetustuntien määrä pudotetaan koko oppilaitoksen tasolla 27 tuntiin opintoviikkoa kohden. Samanaikaisesti otetaan käyttöön uutta opetusteknologiaa, joka mahdollistaa opiskelijoiden omaehtoisen osaamisen kehittämisen ajasta ja paikasta riippumattomasti. Tuottojen ja kulujen tehokkaaseen seurantaan ja ennustamiseen on kehitetty uusi työkalu, jolla rehtorin voivat koulutuspäälliköittäin seurata ja arvioida kokonaisresursoinnin tilannetta.

4 4 1 Ammatillisen peruskoulutuksena suoritettava koulutus (Nuoret) Valtakunnallisessa yhteishaussa 2013 Etelä-Savon ammattiopistoon haki ensisijaisesti 827 nuorta. Kaikkiaan hakijoita oli Viime syksynä tehtyjen aloituspaikkojen vähennysten seurauksena aloituspaikkojen määrä ja hakijamäärä ovat nyt tasapainossa. Eniten hakijoita sekä ensisijaisesti että kaikista hakijoista oli Mikkelissä lähihoitajakoulutukseen (ensisijaisia: 110, kaikki hakijat: 202) ja Pieksämäellä kosmetologikoulutukseen (ensisijaisia: 40, kaikki hakijat: 100). Mikkelissä toiseksi eniten hakijoita oli merkonomikoulutukseen (ensisijaisia: 60, kaikki hakijat 202) ja kolmanneksi eniten autoalan koulutukseen (ensisijaisia: 55, kaikki hakijat 183). Pieksämäellä toiseksi suosituin tutkinto oli ensisijaisten hakijoiden määrillä mitattuna datanomi (23 hakijaa) ja kolmanneksi suosituin metsäkoneenkuljettajakoulutus (22 hakijaa). Esedun Pieksämäen yksikkö kasvatti hakijamääriään roimasti. Ensisijaisten hakijoiden määrä nousi viime vuodesta peräti 50 prosentilla (vuonna 2013: 188 ensisijaista hakijaa, vuonna 2012: 125 ensisijaista hakijaa. Hakijamäärien kasvu selittyy osittain sillä, että tänä vuonna aloituspaikkoja on kaudenhoitoalalla, jossa on sisäänotto vain joka kolmas vuosi. Suhteellisesti eniten hakijamäärät nousivat ICT-alan tutkinnoissa, joissa on pienet aloituspaikkamäärät. Eniten hakijamääriä viime vuodesta kasvatti Pieksämäen datanomikoulutus, jonka ensisijaiset hakijat yli tuplaantuivat (vuonna 2013: 23 hakijaa, vuonna 2012: 10 hakijaa.) Toiseksi eniten hakijamääriään kasvatti Mikkelin tieto- ja tietoliikennetekniikan koulutus, joka myös enemmän kuin tuplasi ensisijaiset hakijansa (vuonna 2013: 22 hakijaa, vuonna 2012: 10 hakijaa.) Esedun Juvan yksikön tutkinnot, elintarvikealan - ja rakennusalan perustutkinto, menettivät vetovoimaansa. Kahteen Juvalla tarjolla olevaan tutkintoon oli ensisijaisia hakijoita 11 (vuonna 2012: 19). Yhteishaun pääsy- ja soveltuvuuskokeet pidetään huhti-toukokuussa. Opiskelijavalinnat tehdään kesäkuussa. Yhteishaussa vapaaksi jäävät aloituspaikat tulevan hakuun heinäkuun täydennyshaussa Taitaja-toiminta Kilpailutoiminta on oleellinen osa ammatillista koulutusta. Kilpailuissa opiskelijat pääsevät testaamaan ja kehittämään omaa ammattitaitoaan ja harjoittelemaan paineen alla työskentelyä tiukassa aikataulussa. Kilpailutoiminta tarjoaa yhden tavan kehittää oppilaitoksen toimintaa ja opetusta sekä verrata opetuksen tasoa muihin oppilaitoksiin. Esedu järjesti tammi-helmikuun vaihteessa ennätysmäärän ammattitaidon SM-kilpailujen semifinaaleja. Kolmen viikon aikana Esedulla järjestettiin semifinaalit seitsemässä kilpailulajissa, jotka olivat metsäkoneenkäyttö, koneistus, tarjoilija, talonrakennus (kirvestyöt), talonrakennus (muuraus ja laatoitus), automaalaus ja autokorinkorjaus. Etelä-Savossa ei ole tilojen ja majoituskapasiteetin puolesta mahdollista järjestää ammattitaidon SM-kilpailutapahtumaa, ja siksi panostamme aktiivisesti semifinaalien järjestämiseen. Esedun jär-

5 jestämiin semifinaaleihin osallistui yhteensä noin 80 ammattiin opiskelevaa nuorta. Jokaisessa lajissa oli kilpailijana myös yksi tai kaksi Esedun omaa opiskelijaa. Jokaisesta semifinaalista pääsi 1-2 parasta osallistujaa Taitaja-finaaliin, joka pidetään Joensuussa Esedusta osallistuu tänä vuonna ennätysmäärä opiskelijoita Taitaja-finaaliin. Kaikkiaan yhdeksän opiskelijaa lähtee kisaamaan ammattitaidon paremmuudesta Joensuuhun kahdeksassa eri lajissa. Finalistit valmistautuvat kisoihin kevään aikana omien valmentajiensa opastuksella. Taitaja-finaaliin Esedusta lähtevät kilpailijat, lajit ja valmentajat: Kukkasidonta: opiskelija Taru Kaukonen, valmentaja Kati Paasonen Talonrakennus, muuraus ja laatoitus: opiskelija Johanna Eloranta, valmentajat Hannu Toivanen ja Markku Hyttinen Talonrakennus, kirvestyöt: opiskelija Juuso Poutanen, valmentaja Juha Lajunen Lähihoitaja: opiskelija Erica Palosaari ja Noora Lipsanen, valmentajat Tarja Pajunen ja Maija Seppänen Automaalaus: opiskelija Lauri Laamanen, valmentaja Arto Hyötyläinen Autonasennus: opiskelija Toni Salmela, valmentaja Pekka Pesonen Metsäkoneen käyttö: opiskelija Tatu Mikkonen, valmentaja Pekka Parta Putkiasennus: opiskelija Juho Laasonen, valmentaja Samuli Puranen 5 Yrittäjyyskasvatuksen edistäminen Yrittäjyyskasvatuksen ja yrittäjyyden kehittäminen on jatkunut alkuvuoden aikana vilkkaana. FIR- MAXI- liikeideakilpailu lanseerattiin ja esiteltiin tammikuun Y-iskuissa, joissa kerrottiin myös muista Yrittäjyyskasvatuksen teemavuoden tapahtumista. Liikeideakilpailun väliarviointiin saatiin yhteensä 11 liikeideaa. Arviointiryhmässä on mukana Esedun edustajan lisäksi edustajat Handelsbankista, Uusyrityskeskuksesta ja ELY-keskuksesta. Kilpailua tulevat mm. Pohjola Vakuutus Oy, Suur- Savon Osuuspankki ja Länsi Savo. Esedun DiiliAkatemian toimintamallia kehitetään liiketalouden koulutusalalla yhteistyössä paikallisten yritysten kanssa. Tavoitteena on kehittää kansallinen eri maakunnissa toteutettava kilpailu, johon osallistuvat opiskelijat saavat suoritettua 10 ov:n laajuiset yrittäjyysopinnot. Toimintamallia pilotoidaan keväällä ja kehittäminen jatkuu syksyllä Esedun myymälän kehittämissuunnitelma on valmistunut. Myymälä toimii monialaisena oppimisympäristönä, jossa markkinoidaan ja myydään sekä opiskelijayritysten että Esedun omia tuotteita ja palveluja. Opiskelijayritysten kehittäminen ja ohjaus on jatkunut. Alkuvuoden aikana on ollut toiminnassa yhteensä 14 NY yritystä, joista 10 rakennusalalta ja 4 leipomoalalta. Opiskelija-osuuskunnat Eyemedia ja Pilotti ovat jatkaneet toimintaansa. Y-Star palkitsemisprosessi on jatkunut edelleen. Palkitut kokevat saamansa palkinnon merkittäväksi tunnustukseksi yrittäjämäisestä työstä tai opiskelusta. Tammikuussa järjestettiin HOPE Kipinä-valmennus, johon osallistui yhteensä 88 opettajaa ja opiskelijaa. Aiheena oli tiimivalmennus ja yrittäjämäinen toiminta sekä opiskelijayrittäjyyden edistäminen. Helmikuussa järjestettyyn Esedun koko henkilöstön yrittäjyyskasvatuksen n kehittämispäivään osallistui yhteensä 239 henkilöä

6 Yrittäjyyskasvatuksen vertaisarviointi Salpauksen kanssa on saatu päätökseen ja esille tulleita kehittämiskohteita lähdetään työstämään vertaisarvioinnissa mukana olleilla koulutusaloilla, ja koko Esedua koskevat kehittämiskohteet käsitellään organisaatiotasolla. 6 Johdon katselmukset Etelä-Savon ammattiopiston pedagogisen johtamisen sekä laadunhallinnan toteuttamisen uudeksi välineeksi on otettu johdon katselmukset. Vuoden 2013 aikana toteutetaan katselmukset kaikkiin ammatillisiin perustutkintoihin, ja ne ovat jatkoa vuonna 2011 toteutetuille ops-katselmuksille sekä viime vuonna toteutetulle tutkintojen arvioinnille. Pääasiallisena tarkastelun kohteena on opetussuunnitelmien toteutuminen käytännössä. Katselmointiryhmään kuuluvat opetuksen johtoryhmän jäsenet Vesa Vainikainen, Taru Särkkä, Marja Anttalainen, Anu Pynnönen (1.4. alkaen Riitta Flinkkilä) sekä toimitusjohtaja Keijo Tikka. Sihteerinä ja katselmusten koordinoijana toimii laatukoordinaattori Raisa Karjalainen. Katselmuksien tavoitteena on varmistaa opetuksen toteutuminen opetussuunnitelman mukaisesti sekä kerätä tietoa opetussuunnitelmien ECVET-uudistuksen tueksi. Katselmuksien rakenne on suunniteltu tavoitteiden pohjalta huomioiden laadun kehittämisen erityiset painopisteet (laadun jatkuva parantaminen, tulosten julkisuus ja läpinäkyvyys sekä laadun kehittäminen yhteistyössä henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa). Katselmoijat tutustuvat kunkin tutkinnon nykytilaan, opetussuunnitelman toteutumiseen käytännön opetuksessa, haastattelevat opettajia ja opiskelijoita sekä antavat palautetta katselmoitavasta tutkinnosta. Tammi-maaliskuun aikana on toteutettu katselmukset pintakäsittelyalan, rakennusalan, metsäalan, liiketalouden sekä tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoihin.

7 7 2 Aikuiskoulutus- ja oppisopimuspalvelut Vuonna 2013 budjetoitu työvoimapoliittisen koulutuksen myynti 1,7 miljoonaa euroa saavutetaan. Saatu lisäkoulutuksen rahoitus tullaan käyttämään kokonaan, mikäli koulutukset käynnistyvät suunnitellusti ja opiskelijat kokevat koulutuksemme vetovoimaisiksi. Perustutkintoihin valmistavan koulutuksen oletetaan myös täyttyvän täysimääräisesti. Henkilöstökoulutuksessa C&Q - järjestelmä tuottaa hyvin tietoa yritysten koulutustarpeista ja mikäli niihin pystytään oikeaaikaisesti vastaamaan, henkilöstökoulutuksen ja yhteishankintakoulutuksen määrä nousee vuonna Nuorten aikuisten osaamisohjelman kautta koulutuksen määrää pystytään myös lisäämään. Kaikki edellä mainittu edellyttää, että aikuiskoulutuksen toteutukseen, kehittämiseen, myyntiin ja markkinointiin voidaan panostaa. Talousarviosta 2013 on aikuiskoulutus- ja oppisopimuspalveluiden toimialalta karsittu pois vuonna 2012 käytössä ollut ns. jalkautuvan markkinoinnin työaika. Myös markkinointimateriaaleihin, painatuksiin ja ilmoituksiin varattu raha on aiempia vuosia pienempi. Lisäksi on huomioitava, että opetushenkilöstön työaika on täysimääräisesti mitoitettu opetustehtäviin sekä muihin opetuksen kehittämistehtäviin eikä henkilöstömenokehyksessä ole koulutuksen lisämyyntiin tai nykyisten koulutusten markkinointityöhön vaadittavaa rahallista tai henkilöresurssia tai joustoa. Oppisopimuspalvelut Alkuvuoden aikana uudet oppisopimukset ovat painottuneet ammatillisiin perustutkintoihin. Niitä tehtiin yhteensä 79. Vastaavana aikana v uusia perustutkintoja tehtiin 43. Lisäkoulutusten (ammattitutkinnot, erikoisammattitutkinnot) osalta uusien oppisopimusten määrät ovat jääneet pieneksi. Tähän on vaikuttanut lisäkoulutuspaikkojen määrän pienentäminen aiemmasta 460:stä 355:een. Ensimmäisen kvartaalin aikana oppisopimuksia lisäkoulutuksiin on tehty ainoastaan rekrytoivina ja työllistymistä tukevina. Maaliskuun lopulla lisäkoulutuksiin otto vapautettiin muutamin poikkeuksin: - ESEDU:n henkilöstö, kaikki tutkinnot. (voivat käyttää muita kuin opso rahoituksia) - kuntatyönantajille sekä julkiselle sektorille (valtion työpaikat) ei tehdä seuraaviin tutkintoihin o Johtamisen erikoisammattitutkinnot o Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinnot

8 8 Suoritetut tutkinnot aloittain Tekniset ja tuotantoalat Hyvinvointi ja palvelualat Edellä mainittu linjaus koskee normaaleita lisäkoulutuspaikkakiintiöitä. Nuorten aikuisten osaamisohjelman paikat (35 kpl) ovat erillisiä, ja niitä käytetään kyseiseen ryhmään kuuluvien oppisopimuksiin. Uusia oppisopimuksia alkuvuonna on tehty seuraavasti: v 2013 v 2012 Perustutkinnot Ammattitutkinnot Erikoisammattitutkinnot 8 66 Ei tutkintoon johtavat 1 42

9 9 Tutkintosuoritukset vuosi 2012 vuosi 2013 Koulutustakuu osana yhteiskuntatakuuta koskettaa myös oppisopimuskoulutusta. Tiedottaminen peruskoulun v päättävien ja nuorten aikuisten osaamisohjelmasta on aloitettu.

10 10 3 Aluekehityksen tilannekatsaus Aluekehityksen osalta toiminta jatkuu kuten aiemminkin. Volyymiltaan hankesalkku on noin 12 miljoonaa euroa. Salkussa on EU-osarahoitteisia, valtion rahoittamia ja TYKE-ohjelman hankkeita. Alkuvuosi on ollut vilkasta aikaa kansallisesti rahoitettavien kehittämishankkeitten uusien hakujen osalta. Sen sijaan uusia EU-hankkeita ei enää ohjelmakauden loppupuolella ole tulossa vaan toiminta keskittyy vanhojen hankkeiden jatkamiseen ja loppuun viemiseen. Erityisen vilkasta toiminta on ollut koulutusviennissä. Pietarissa Suomi-talolla sekä Mikkelissä ja Pieksämäellä on järjestetty useita lupaavia koulutuksen markkinointitilaisuuksia ja pilottikoulutuksia. Verkostot ovat jo vakiintumassa rakennus-, metsä- ja sosiaali- ja terveysaloilla. Yritysten sukupolvenvaihdokset ovat olleet tuotekehityksessä ja uudistunut toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin. Osaamiskartoitukset (C&Q) yrityksissä ovat laajentuneet uusille aloille. Ne kattavat pian kaikki Esedun koulutusalat ja toiminta-alueen. Nuorisotakuuseen liittyvät toimet ovat olleet myös aluekehitystyössä mukana. Erityisesti Nuorten aikuisten osaamisohjelman haasteet on otettu vastaan hanketyössä. Avoin ammattiopisto-, Naseva- ja OpinOvi-hankkeet tukevat ohjelmaa opiskelijarekrytoinneilla ja tukitoimilla Aluekehittäminen ja yrittäjyys, tuotot talousarvio

11 11 4 Hallinto- ja talouspalvelut Talouspalvelut Hallitus päätti liikkeenluovutuksesta alkaen Kunnan Taitoa Oy:lle koskien talous- ja henkilöstöpalveluita. Taitoaan siirtyi talouspalveluista yksi henkilö hoitamaan osto- ja myyntilaskuja ja lisäksi siellä hoidetaan tekninen pääkirjanpito. Tammi- helmikuun aikana valmisteltiin asiaa koskevat sopimukset, käytiin läpi vastuunjakotaulukoita ja yhtenäistämissuunnitelmia. Maksuliikenteen siirtyminen kirjattiin vielä yhtenäistämissuunnitelmaan, siirto toteutetaan vuoden 2013 aikana. Myös kaikki talous- ja henkilöstöhallinnon ohjelmistot siirrettiin Taitoalle. Liikkeenluovutus valmisteltiin huolellisesti ja se meni hallitusti ja hyvällä yhteistyöllä Taitoa kanssa. Vuoden 2013 aikana kehitetään yhtenäistämissuunnitelmaan kirjattuja asioita. Talouspalveluiden tehtävänkuvia on muutettu ja toimintoja tehostettu ja sähköistetty. Myyntilaskut siirrettiin sähköiseen tiedonsiirtoon Taitoaan, josta ne lähetetään edelleen tulostuspalveluun. Paperiset ostolaskut menevät suoraan skannauspalveluun, tästä johtuen osakeyhtiön laskutusosoite muuttui, tästä muutoksesta tiedotettiin talouspalveluista keskitetysti toimittajille. Muistioiden kierto toteutetaan osittain sähköisesti. Henkilöstön osaamista on kehitetty sekä talon sisäisellä (mm. Excel-koulutus), että alan koulutusta järjestävien tahojen koulutuksilla. Lisäksi on osallistuttu koko konsernin uuden taloushallinnon ohjelmiston esiselvitys ja valmisteluvaiheeseen. Budjettia on hiottu vielä alkuvuodesta. Tilinpäätös on tarkastettu ja hyväksytty ja Opetushallituksen tilastoa ollaan tekemässä. Raportointia on kehitetty laatimalla mm. ennusteraporttipohja rehtoreiden ja koulutuspäälliköiden käyttöön. Tiedonhallinta, asiakirjahallinto ja arkistotoimi Etelä-Savon koulutuksen kuntayhtymä purkautui vuoden 2012 lopussa. Kuntayhtymän ja osakeyhtiön hallituksille valmisteltiin esitys kuntayhtymän arkistojen päättämisestä, arkistotiloista, tietopalvelun hoitamisesta ja kustannuksista sekä asianhallintajärjestelmän kuntayhtymän tuotantokannan passivoinnista. Vuoden 2012 lopussa päättyi Etelä- Savon koulutuksen kuntayhtymän toiminta myös kiinteistöjen omistajana ja ylläpitäjänä. Tästä eteenpäin rakennusten ylläpidosta ja kehittämisestä vastaavat Mikkelin kaupungin omistama Oppilaitoskiinteistöt Oy ja Juvan kunta. Kiinteistöjen ja rakentamisen asiakirjat on arkistoitu kuntayhtymän arkistoon. ESKKYn päättöjuhlat järjestettiin Napostellassa Raviradantie Paikalla oli yli 80 kutsuvierasta. Kuntayhtymän pitkäaikainen johtaja Jaakko Niemi piti juhlapuheen. Ansiomerkkejä jaettiin hallituksen ja tarkastuslautakunnan pitkäaikaisille jäsenille. Kuntayhtymän luovutti Etelä- Savon Koulutus Oy:n stipenditilille euroa jaettavaksi opiskelijoille. ESKKYn arkistot seulottiin, järjestettiin, luetteloitiin ja siirrettiin päätearkistoon, arkistot päätettiin. Määräajan säilytettäviä asiakirjoja hävitettiin Otavan koulutilalla, Metsäkoululla ja Taitolassa. Sel-

12 12 laiset asiakirjat, joissa on vielä säilytysaikaa jäljellä, siirrettiin Otavankatu 4:n väliarkistoon (päätearkiston yhteydessä), josta ne hävitetään säilytysajan päätyttyä. Asianhallintajärjestelmä Dynasty for SQL versionvaihto siirtyi vuoden 2014 tammikuuhun. ICT-palvelut ICT-palvelut tarjoaa jatkuvasti työssäoppimispaikkoja aidoissa IT-alan töissä Esedun opiskelijoille. Vuoden alkukuukausina työssäoppijoita on ollut yhteensä kuusi, lisäksi eräs 3. vuosikurssin opiskelija tekee ICT-palveluissa päättötyötään. Vuosi 2013 näyttää olevan erityisesti uusien opetusteknologioiden hyödyntämisen tehostamisen vuosi. ICT-palvelut on ollut aktiivisesti mukana UPEAhankkeen kautta opetuskäyttöön hankittujen laitteiden (mm. ipadit latauslaukkuineen, Apple-TV:t, älypuhelimet, kontrolleripohjainen WLAN-ratkaisu, hitsaussimulaattorit) hankinnassa ja käyttöönotossa. Erillisten perehdytystilaisuuksien (mm. ipadin hipelöintiklinikka) kautta on tehty laitteiden käyttöä ja mahdollisuuksia tutummaksi yhä laajemmin Esedun henkilöstön keskuudessa. Esedun uusien pääpalvelinten käyttöönotto on hyvässä vauhdissa. Samassa yhteydessä on aloitettu myös ICT-asiantuntijoiden osaamisen kehittäminen/päivittäminen. Ravitsemispalvelut Ravitsemispalveluissa on panostettu erityisesti Raviradantien 8-10 uusien tilojen käyttöönottoon ja toimivuuteen. Logistiikka-ala koulutuksen kanssa alkanut yhteistyö ruokakuljetusten järjestämisestä omiin toimipisteisiin, osana työelämälähtöistä oppimista on käynnistynyt hyvin. Kevään aikana on henkilöstöä siirtynyt uusiin tehtäviin. Kokki on siirtynyt ammatinohjaajaksi Innoon. Henkilöstön siirtyminen toisiin tehtäviin ja uusien henkilöiden nopea perehdyttäminen on tuonut haastetta, mutta henkilöstön henki on ollut hyvä. Työssäoppijoita on toimipisteissä on ollut kiitettävästi. Ravitsemispalveluissa on monimuotoisia oppimismahdollisuuksia joten se tukee opiskelijoiden oppimista. Vuosittain ravitsemispalveluiden yhdeksässä eri toimipisteessä käy noin sata opiskelijaa työssäoppimassa. Koko ravitsemispalveluiden henkilöstölle tarkoitettu Paremman Palvelun osaaja koulutus järjestetään elokuussa Suurin osa henkilöstöstä on suorittanut verkkokoulutuksena ravitsemispassikoulutuksen. Oiva starttaa toukokuussa eli valtakunnallinen elintarvikevalvontatietojen julkistamisjärjestelmä. Oiva lähtee käyntiin toukokuussa Ammattikeittiöissä tämä näkyy siten, että elintarvikevalvojien tekemien tarkastusten tulokset julkaistaan internetissä hymynaamoin. Valvontatietojen julkaisemisella pyritään lisäämään valvonnan läpinäkyvyyttä sekä antamaan kuluttajille tietoa valintojensa tueksi. Ravitsemispalvelut tulee ennen Oivan tuloa tekemään yhteistyötä paikallisten valvontaviranomaisen kanssa koetarkastuksen, jossa nähdään kuinka tämänhetkinen laaduntarkastuslista toimii.

13 13 Henkilöstöpalvelut Tammikuussa käytiin YT-neuvottelut. Kuun lopussa päättyneiden neuvottelujen päätökset saatiin , jolloin lomautuksia ryhdyttiin panemaan toimeen. Esimiehille järjestettiin helmikuussa valmennus YT-menettelyjen toteuttamiseen. Tammi-helmikuu valmisteltiin palkanlaskennan siirtoa Kunnan Taitoa Oy:lle. Siirto toteutettiin , jolloin kaksi palkkasihteeriä siirtyi Taitoan palvelukseen. Muutos merkitsee uusien toimintatapojen omaksumista sekä tehtävien jakoa alkaen henkilöstöpalveluissa toimii 3,5 HTV aiemman 6,5 HTV sijaan. Helmikuussa ennen muutosta toteutettiin Audiatorin toimesta palkkatarkastus. JHL:n luottamusmiehet vaihtuivat, uutena pääluottamusmiehenä aloitti Jarno Strengell Mikkelistä sekä luottamusmiehenä Päivi Tapanainen Pieksämäeltä. JYTY ry:n luottamusmieheksi vaihtui Mari Miettinen-Räsänen Pieksämäeltä. Pääluottamusmiehenä jatkaa Eija Loisa Mikkelistä. Tykyssä otettiin käyttöön uusi maksutapa, Sporttipassi. Käyttö helpottui ja käyttöpaikat monipuolistuivat ja yksittäisten laskujen käsittely jäi pois. Tuttujen tyky -toimintojen lisäksi alkuvuodesta kokeillaan taideterapiaa, Kin-Ball-jättipallon peluuta, hiihtokoulua sekä risuaskartelua. Työterveyshuoltoa hoitaa Esedussa Terveystalo. Terveystalon ekstranetin raportoinnin avulla päästään paremmin huomioimaan varhaisen tuen mallia. Esedun meneillään olleet Aslakkuntoutukset, Pomo-aslak ja tukipalveluhenkilöstön aslak päättyivät. Uusi opettajille tarkoitettu aslak-kuntoutus käynnistyi. Turvallisuuskouluttaja Marjuska Falck toteutti henkilöstölle turvallisuuskyselyn helmikuussa. Turvallisuuskyselystä saatujen tietojen pohjalta järjestetään Pieksämäellä ja Mikkelissä turvallisuuskoulutukset huhtikuussa.

14 14 5 Talous lukuina Kirjanpidon toteutuma on maaliskuun lopun tilanteen mukaan euroa tappiollinen. Vastaava luku vuonna 2012 oli euroa tappiollinen. Joten parannusta edelliseen vuoteen verrattuna on tapahtunut. Työvoimapoliittisen koulutuksen myyntituotot näyttäisivät toteutuvan budjetoidun mukaisena, mutta muu koulutuksen myynti laahaa selkeästi budjetoidusta jäljessä noin euron verran. Johdon tulosennuste koko tilikauden osalta on euroa voittoa. Mikäli myynti ei ala lisääntymään, on henkilöstöä mitoitettava pienemmäksi edelleen. 1,5 miljoonan euron investointibudjetista on maaliskuun loppuun mennessä toteutettu ,42 euroa. Joten poistojen osalta tullaan jäämään alle budjetoidun tason. Hanketoimintaan on budjetoidusta yksikköhintarahoituksesta tuloutettu kulujen mukaisesti 31,5 % eli ,22 euroa. Kirjanpitoon on tuloutunut tukia ja avustuksia budjetoidusta eurosta mennessä 21 % budjetoidusta eli ,49 euroa. Liitteenä osakeyhtiötason tuloslaskelma per toteutuma, jossa vertailu edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan sekä laskennallinen ja johdon ennuste tilikauden 2013 toteutumaksi.

15 15

Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto 2 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Tiukkenevan talouden haasteet... 4 3 Kevään kehittämistoimet ja laadunhallinta... 6 4 Uudella organisaatiolla muutokseen...

Lisätiedot

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA Hallitus 12.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 3 ESEDUN NYKYTILA 2010 2013... 4 3.1. Esedun strategia... 4 3.2. Koulutuksen tunnuslukuja... 7 3.3. Koulutuksen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 3/2014

Osavuosikatsaus 3/2014 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Osavuosikatsaus 3/2014 Mikkeli Pieksämäki Juva www.esedu.fi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Matkalla tulevaisuuteen: teemavuosi 2014-2015... 4 3 Toiminnan kuvausta...

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN RAPORTOINTI

SISÄISEN VALVONNAN RAPORTOINTI SISÄISEN VALVONNAN RAPORTOINTI 30.09.2013 SISÄISEN VALVONNAN RAPORTOINTI 30.9.2013 Yksikkö: KOULUTUSPALVELUT TELLU: tekniikan ja liikenteen ala, luonnonvara- ja ympäristöala /koulutuspäällikkö Raija Peippo

Lisätiedot

1 Toimintakertomus... 4

1 Toimintakertomus... 4 Tilinpäätös 2014 1 Toimintakertomus... 4 1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus... 4 1.2 Kuntayhtymän hallinto... 5 Organisaatio 31.12.2014... 5 Toimielimet... 6 Henkilöstö... 8 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta...

Lisätiedot

17.4.2015. Katsaus Päijät-Hämeen koulutuskonserni kuntayhtymän ja Koulutuskeskus Salpauksen toimintaan

17.4.2015. Katsaus Päijät-Hämeen koulutuskonserni kuntayhtymän ja Koulutuskeskus Salpauksen toimintaan Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Raportointi jäsenkuntiin Katsaus Päijät-Hämeen koulutuskonserni kuntayhtymän ja Koulutuskeskus Salpauksen toimintaan Talouden raportit tuloslaskelma rahoituslaskelma tase

Lisätiedot

Yhtymäsuunnitelman ja talousarvion toteutuminen 1.1.- 30.6.2012

Yhtymäsuunnitelman ja talousarvion toteutuminen 1.1.- 30.6.2012 2012 Yhtymäsuunnitelman ja talousarvion toteutuminen 1.1.- 30.6.2012 Johtoryhmä 30.8.2012 Yhtymähallitus 6.9.2012 YT-ryhmä 6.9.2012 Tarkastuslautakunta 6.9.2012 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 YHTYMÄN YLEINEN TILANNE

Lisätiedot

RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2014

RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 204 206 JA TALOUSARVIO VUODELLE 204 Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 26.9.203 Liite 9/ Yhtymävaltuusto 23.0.203

Lisätiedot

2012 Osavuosikatsaus 1-9

2012 Osavuosikatsaus 1-9 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto 212 Osavuosikatsaus 1-9 Mikkeli Pieksämäki Juva www.esedu.fi Sisältö OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 3.9.212... 3 1 Perustutkinto-opiskelijoiden määrän kehittyminen...

Lisätiedot

Toiminta-ajatuksemme mukaisesti

Toiminta-ajatuksemme mukaisesti VUOSIKERTOMUS 2014 1 YHTEYSTIEDOT KOTEKON KAMPUS, Kymenlaaksonkatu 29, 48100 Kotka Kymen Konservatorio ja oppisopimuskoulutus, Kymenlaaksonkatu 29, 48100 Kotka HAMINAN KAMPUS, Erottajankatu 21, 49400 Hamina

Lisätiedot

YV 30.5.2013 tark.ltk 12.3.2013 Yh 28.2.2013

YV 30.5.2013 tark.ltk 12.3.2013 Yh 28.2.2013 YV 30.5.2013 tark.ltk 12.3.2013 Yh 28.2.2013 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA 2012 2 3 KUNTAYHTYMÄN TASEKIRJA 2012 76 SISÄLLYSLUETTELO I KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Kuntayhtymän kehitys

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 1 Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1 Johtavan rehtorin katsaus Tavoitteiden toteutuminen Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

YV 14.6.2012 tark.ltk 15.3.2012 Yh 28.2.2012 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS

YV 14.6.2012 tark.ltk 15.3.2012 Yh 28.2.2012 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS YV 14.6.2012 tark.ltk 15.3.2012 Yh 28.2.2012 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO KUNTAYHTYMÄN TASEKIRJA 2011 I KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Kuntayhtymän kehitys ja olennaiset

Lisätiedot

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymävaltuusto Pöytäkirja 21.5.2014 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2014 YHTYMÄVALTUUSTON PÖYTÄKIRJA 1/2014 Aika Tiistai 21.5.2014 klo

Lisätiedot

Kiipulasäätiö. Kiipula. Perustamisvuosi: 1945 Päätoimipaikka: Janakkala Vuosivaihto: n. 28,4 milj. euroa Henkilöstö: 409

Kiipulasäätiö. Kiipula. Perustamisvuosi: 1945 Päätoimipaikka: Janakkala Vuosivaihto: n. 28,4 milj. euroa Henkilöstö: 409 Kiipulasäätiö Kiipula Perustamisvuosi: 1945 Päätoimipaikka: Janakkala Vuosivaihto: n. 28,4 milj. euroa Henkilöstö: 409 2 Sisältö Kiipulasäätiö...2 Sisältö...3 Muutoksesta voimaa uuteen kasvuun...4 Työtä

Lisätiedot

Yhtymäsuunnitelman ja talousarvion toteutuminen 1.1.- 30.6.2015. Johtoryhmä 6.8.2015 Yhtymähallitus 20.8.2015

Yhtymäsuunnitelman ja talousarvion toteutuminen 1.1.- 30.6.2015. Johtoryhmä 6.8.2015 Yhtymähallitus 20.8.2015 w 2015 Yhtymäsuunnitelman ja talousarvion toteutuminen 1.1.- 30.6.2015 Johtoryhmä 6.8.2015 Yhtymähallitus 20.8.2015 1 Sisällys 1 YHTYMÄN YLEINEN TILANNE... 3 1.1 TILANNEARVIO 1.1.-30.6.2015... 3 1.2. OPISKELIJATILANNE...

Lisätiedot

YV 2011 Yh 22.2.2011 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA 2010

YV 2011 Yh 22.2.2011 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA 2010 YV 2011 Yh 24 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 3 KUNTAYHTYMÄN TASEKIRJA 2010 I KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Kuntayhtymän kehitys ja olennaiset tapahtumat... 4 1.2

Lisätiedot

Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu. Toimintakertomus

Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu. Toimintakertomus Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu 2007 Toimintakertomus Tekstit ja kaaviot Terttu Kauranen, Mervi Palonen, Tarja Turkkila Valokuvat Marleena Liikkanen, Ari Nakari, Mervi Palonen, Harri Uura, EKAMK arkisto

Lisätiedot

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymävaltuusto Pöytäkirja 23.0.203 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/203 YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 2/203 Aika Keskiviikko 23.0.203 klo 5.03

Lisätiedot

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä www.phkk.fi Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015 2017 Talousarvio vuodelle 2015 Tuoterenkaan johtokunta Koulutuskeskus Salpauksen johtokunta Konsernihallitus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA 2013. Hyväksytty yhtymävaltuustossa 10.6.2014 7

TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA 2013. Hyväksytty yhtymävaltuustossa 10.6.2014 7 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA 2013 Hyväksytty yhtymävaltuustossa 10.6.2014 7 KUNTAYHTYMÄN TASEKIRJA 2013 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA 2013... 1 1.1 Kuntayhtymän kehitys ja

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10996 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 18.10.2012 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI. Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen

31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI. Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen 31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen 31.8.2012 TEM/TYO/Henna Keränen NUORET PALVELUISSA HYVIÄ

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä. Tilinpäätös 2012. Tasekirja

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä. Tilinpäätös 2012. Tasekirja Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Tilinpäätös 2012 Tasekirja Tasekirjan sisällys Toimintakertomus Kuntayhtymän johtajan katsaus... 1 Keudan strategia... 4 Keudan hallinto... 8 Arvio merkittävimmistä

Lisätiedot

YHDISTÄMISESTÄ YHDISTYMISEEN. Oy Porvoo International College Ab

YHDISTÄMISESTÄ YHDISTYMISEEN. Oy Porvoo International College Ab YHDISTÄMISESTÄ YHDISTYMISEEN Oy Porvoo International College Ab Toimintakertomus 2012 1 Yhdistämisestä yhdistymiseen Vuosi 2012 on ollut oppilaitokselle historiallinen. Päätökset vuodelta 2008 realisoituivat.

Lisätiedot

Kirkkopalvelut-Kotimaan toimintakertomus 2013

Kirkkopalvelut-Kotimaan toimintakertomus 2013 Kirkkopalvelut-Kotimaan toimintakertomus 2013 Toimintakertomus 2013 KIRKKOPALVELUT-KOTIMAA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Sisällysluettelo Johtajan katsaus 2 Kirkkopalvelyt ry:n hallituksen toimintakertomus vuodelta

Lisätiedot

3. Tuoterenkaan pääomittamisen toteuttaminen.

3. Tuoterenkaan pääomittamisen toteuttaminen. 1 (27) Arvoisa kuntajohto Kiitos nopeasta reagoinnistanne Tuoterenkaan omistajakannanotot ja -kirjeeseemme ja asian käsittelystä kuntajohdon kokouksessa 11.12.2013. Päätöksenne mukaisesti kuntien päätökset

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös

Toimintakertomus ja tilinpäätös Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 1/2015 Sisällys 1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2 VALTAKUNNALLINEN JA MAAKUNNALLINEN TOIMINNANOHJAUS... 6 2.1 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma...

Lisätiedot

TTSon valtakunnallinen koulutus- ja tutkimusorganisaatio,

TTSon valtakunnallinen koulutus- ja tutkimusorganisaatio, Toimintakertomus 2006 TTS LYHYESTI TTSon valtakunnallinen koulutus- ja tutkimusorganisaatio, jonka palveluksessa on 200 työntekijää ja liikevaihto on noin 15 miljoonaa euroa. Toiminta-ajatuksenamme on

Lisätiedot

Yh 25.2.2010 26 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS 6.5.2010 12:50

Yh 25.2.2010 26 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS 6.5.2010 12:50 1 Yh 25.2.2010 26 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA 2009 KUNTAYHTYMÄN TASEKIRJA 2009 SISÄLLYSLUETTELO I KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Kuntayhtymän kehitys ja olennaiset tapahtumat... 4 1.2

Lisätiedot