2013 Osavuosikatsaus 1-3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2013 Osavuosikatsaus 1-3"

Transkriptio

1 Etelä-Savon koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto 2013 Osavuosikatsaus 1-3 Mikkeli Pieksämäki Juva

2 Sisältö OSAVUOSIKATSAUS Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksena suoritettava koulutus (Nuoret)... 4 Taitaja-finaaliin Esedusta lähtevät kilpailijat, lajit ja valmentajat:... 5 Yrittäjyyskasvatuksen edistäminen... 5 Johdon katselmukset Aikuiskoulutus- ja oppisopimuspalvelut... 7 Oppisopimuspalvelut Aluekehityksen tilannekatsaus Hallinto- ja talouspalvelut Talous lukuina

3 3 OSAVUOSIKATSAUS Johdanto Alkukevät on tulevaisuuden tekemisen kannalta aina merkittävintä aikaa, kun valmistaudutaan nuorten yhteishakuun joka rintamalla. Koulutusalat ovat olleet erinomaisesti esillä kaupunkikuvassa erilaisten kilpailujen ja messujen myötä. Vuoden 2012 lopussa alkanut yhteistoimintaneuvottelu saatiin päätökseen ja lomautettavien lukumäärä lopulta puolittui. Henkilöstöresurssien tehokkaaseen käyttöön on panostettu koko johdon toimesta. Kaikkia toimintoja on arvioitu kriittisesti ja resursointia on optimoitu ja suunniteltu yhteistoiminnallisesti tehokkaamman toiminnan malli toimialojen henkilöstön kanssa. Opetuksen tuntikehystä on tarkasteltu myös kriittisesti koskien tulevaa lukuvuotta ja muutokset resursointiin tehdään syyslukukauden alusta lukien. Lähiopetustuntien määrä pudotetaan koko oppilaitoksen tasolla 27 tuntiin opintoviikkoa kohden. Samanaikaisesti otetaan käyttöön uutta opetusteknologiaa, joka mahdollistaa opiskelijoiden omaehtoisen osaamisen kehittämisen ajasta ja paikasta riippumattomasti. Tuottojen ja kulujen tehokkaaseen seurantaan ja ennustamiseen on kehitetty uusi työkalu, jolla rehtorin voivat koulutuspäälliköittäin seurata ja arvioida kokonaisresursoinnin tilannetta.

4 4 1 Ammatillisen peruskoulutuksena suoritettava koulutus (Nuoret) Valtakunnallisessa yhteishaussa 2013 Etelä-Savon ammattiopistoon haki ensisijaisesti 827 nuorta. Kaikkiaan hakijoita oli Viime syksynä tehtyjen aloituspaikkojen vähennysten seurauksena aloituspaikkojen määrä ja hakijamäärä ovat nyt tasapainossa. Eniten hakijoita sekä ensisijaisesti että kaikista hakijoista oli Mikkelissä lähihoitajakoulutukseen (ensisijaisia: 110, kaikki hakijat: 202) ja Pieksämäellä kosmetologikoulutukseen (ensisijaisia: 40, kaikki hakijat: 100). Mikkelissä toiseksi eniten hakijoita oli merkonomikoulutukseen (ensisijaisia: 60, kaikki hakijat 202) ja kolmanneksi eniten autoalan koulutukseen (ensisijaisia: 55, kaikki hakijat 183). Pieksämäellä toiseksi suosituin tutkinto oli ensisijaisten hakijoiden määrillä mitattuna datanomi (23 hakijaa) ja kolmanneksi suosituin metsäkoneenkuljettajakoulutus (22 hakijaa). Esedun Pieksämäen yksikkö kasvatti hakijamääriään roimasti. Ensisijaisten hakijoiden määrä nousi viime vuodesta peräti 50 prosentilla (vuonna 2013: 188 ensisijaista hakijaa, vuonna 2012: 125 ensisijaista hakijaa. Hakijamäärien kasvu selittyy osittain sillä, että tänä vuonna aloituspaikkoja on kaudenhoitoalalla, jossa on sisäänotto vain joka kolmas vuosi. Suhteellisesti eniten hakijamäärät nousivat ICT-alan tutkinnoissa, joissa on pienet aloituspaikkamäärät. Eniten hakijamääriä viime vuodesta kasvatti Pieksämäen datanomikoulutus, jonka ensisijaiset hakijat yli tuplaantuivat (vuonna 2013: 23 hakijaa, vuonna 2012: 10 hakijaa.) Toiseksi eniten hakijamääriään kasvatti Mikkelin tieto- ja tietoliikennetekniikan koulutus, joka myös enemmän kuin tuplasi ensisijaiset hakijansa (vuonna 2013: 22 hakijaa, vuonna 2012: 10 hakijaa.) Esedun Juvan yksikön tutkinnot, elintarvikealan - ja rakennusalan perustutkinto, menettivät vetovoimaansa. Kahteen Juvalla tarjolla olevaan tutkintoon oli ensisijaisia hakijoita 11 (vuonna 2012: 19). Yhteishaun pääsy- ja soveltuvuuskokeet pidetään huhti-toukokuussa. Opiskelijavalinnat tehdään kesäkuussa. Yhteishaussa vapaaksi jäävät aloituspaikat tulevan hakuun heinäkuun täydennyshaussa Taitaja-toiminta Kilpailutoiminta on oleellinen osa ammatillista koulutusta. Kilpailuissa opiskelijat pääsevät testaamaan ja kehittämään omaa ammattitaitoaan ja harjoittelemaan paineen alla työskentelyä tiukassa aikataulussa. Kilpailutoiminta tarjoaa yhden tavan kehittää oppilaitoksen toimintaa ja opetusta sekä verrata opetuksen tasoa muihin oppilaitoksiin. Esedu järjesti tammi-helmikuun vaihteessa ennätysmäärän ammattitaidon SM-kilpailujen semifinaaleja. Kolmen viikon aikana Esedulla järjestettiin semifinaalit seitsemässä kilpailulajissa, jotka olivat metsäkoneenkäyttö, koneistus, tarjoilija, talonrakennus (kirvestyöt), talonrakennus (muuraus ja laatoitus), automaalaus ja autokorinkorjaus. Etelä-Savossa ei ole tilojen ja majoituskapasiteetin puolesta mahdollista järjestää ammattitaidon SM-kilpailutapahtumaa, ja siksi panostamme aktiivisesti semifinaalien järjestämiseen. Esedun jär-

5 jestämiin semifinaaleihin osallistui yhteensä noin 80 ammattiin opiskelevaa nuorta. Jokaisessa lajissa oli kilpailijana myös yksi tai kaksi Esedun omaa opiskelijaa. Jokaisesta semifinaalista pääsi 1-2 parasta osallistujaa Taitaja-finaaliin, joka pidetään Joensuussa Esedusta osallistuu tänä vuonna ennätysmäärä opiskelijoita Taitaja-finaaliin. Kaikkiaan yhdeksän opiskelijaa lähtee kisaamaan ammattitaidon paremmuudesta Joensuuhun kahdeksassa eri lajissa. Finalistit valmistautuvat kisoihin kevään aikana omien valmentajiensa opastuksella. Taitaja-finaaliin Esedusta lähtevät kilpailijat, lajit ja valmentajat: Kukkasidonta: opiskelija Taru Kaukonen, valmentaja Kati Paasonen Talonrakennus, muuraus ja laatoitus: opiskelija Johanna Eloranta, valmentajat Hannu Toivanen ja Markku Hyttinen Talonrakennus, kirvestyöt: opiskelija Juuso Poutanen, valmentaja Juha Lajunen Lähihoitaja: opiskelija Erica Palosaari ja Noora Lipsanen, valmentajat Tarja Pajunen ja Maija Seppänen Automaalaus: opiskelija Lauri Laamanen, valmentaja Arto Hyötyläinen Autonasennus: opiskelija Toni Salmela, valmentaja Pekka Pesonen Metsäkoneen käyttö: opiskelija Tatu Mikkonen, valmentaja Pekka Parta Putkiasennus: opiskelija Juho Laasonen, valmentaja Samuli Puranen 5 Yrittäjyyskasvatuksen edistäminen Yrittäjyyskasvatuksen ja yrittäjyyden kehittäminen on jatkunut alkuvuoden aikana vilkkaana. FIR- MAXI- liikeideakilpailu lanseerattiin ja esiteltiin tammikuun Y-iskuissa, joissa kerrottiin myös muista Yrittäjyyskasvatuksen teemavuoden tapahtumista. Liikeideakilpailun väliarviointiin saatiin yhteensä 11 liikeideaa. Arviointiryhmässä on mukana Esedun edustajan lisäksi edustajat Handelsbankista, Uusyrityskeskuksesta ja ELY-keskuksesta. Kilpailua tulevat mm. Pohjola Vakuutus Oy, Suur- Savon Osuuspankki ja Länsi Savo. Esedun DiiliAkatemian toimintamallia kehitetään liiketalouden koulutusalalla yhteistyössä paikallisten yritysten kanssa. Tavoitteena on kehittää kansallinen eri maakunnissa toteutettava kilpailu, johon osallistuvat opiskelijat saavat suoritettua 10 ov:n laajuiset yrittäjyysopinnot. Toimintamallia pilotoidaan keväällä ja kehittäminen jatkuu syksyllä Esedun myymälän kehittämissuunnitelma on valmistunut. Myymälä toimii monialaisena oppimisympäristönä, jossa markkinoidaan ja myydään sekä opiskelijayritysten että Esedun omia tuotteita ja palveluja. Opiskelijayritysten kehittäminen ja ohjaus on jatkunut. Alkuvuoden aikana on ollut toiminnassa yhteensä 14 NY yritystä, joista 10 rakennusalalta ja 4 leipomoalalta. Opiskelija-osuuskunnat Eyemedia ja Pilotti ovat jatkaneet toimintaansa. Y-Star palkitsemisprosessi on jatkunut edelleen. Palkitut kokevat saamansa palkinnon merkittäväksi tunnustukseksi yrittäjämäisestä työstä tai opiskelusta. Tammikuussa järjestettiin HOPE Kipinä-valmennus, johon osallistui yhteensä 88 opettajaa ja opiskelijaa. Aiheena oli tiimivalmennus ja yrittäjämäinen toiminta sekä opiskelijayrittäjyyden edistäminen. Helmikuussa järjestettyyn Esedun koko henkilöstön yrittäjyyskasvatuksen n kehittämispäivään osallistui yhteensä 239 henkilöä

6 Yrittäjyyskasvatuksen vertaisarviointi Salpauksen kanssa on saatu päätökseen ja esille tulleita kehittämiskohteita lähdetään työstämään vertaisarvioinnissa mukana olleilla koulutusaloilla, ja koko Esedua koskevat kehittämiskohteet käsitellään organisaatiotasolla. 6 Johdon katselmukset Etelä-Savon ammattiopiston pedagogisen johtamisen sekä laadunhallinnan toteuttamisen uudeksi välineeksi on otettu johdon katselmukset. Vuoden 2013 aikana toteutetaan katselmukset kaikkiin ammatillisiin perustutkintoihin, ja ne ovat jatkoa vuonna 2011 toteutetuille ops-katselmuksille sekä viime vuonna toteutetulle tutkintojen arvioinnille. Pääasiallisena tarkastelun kohteena on opetussuunnitelmien toteutuminen käytännössä. Katselmointiryhmään kuuluvat opetuksen johtoryhmän jäsenet Vesa Vainikainen, Taru Särkkä, Marja Anttalainen, Anu Pynnönen (1.4. alkaen Riitta Flinkkilä) sekä toimitusjohtaja Keijo Tikka. Sihteerinä ja katselmusten koordinoijana toimii laatukoordinaattori Raisa Karjalainen. Katselmuksien tavoitteena on varmistaa opetuksen toteutuminen opetussuunnitelman mukaisesti sekä kerätä tietoa opetussuunnitelmien ECVET-uudistuksen tueksi. Katselmuksien rakenne on suunniteltu tavoitteiden pohjalta huomioiden laadun kehittämisen erityiset painopisteet (laadun jatkuva parantaminen, tulosten julkisuus ja läpinäkyvyys sekä laadun kehittäminen yhteistyössä henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa). Katselmoijat tutustuvat kunkin tutkinnon nykytilaan, opetussuunnitelman toteutumiseen käytännön opetuksessa, haastattelevat opettajia ja opiskelijoita sekä antavat palautetta katselmoitavasta tutkinnosta. Tammi-maaliskuun aikana on toteutettu katselmukset pintakäsittelyalan, rakennusalan, metsäalan, liiketalouden sekä tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoihin.

7 7 2 Aikuiskoulutus- ja oppisopimuspalvelut Vuonna 2013 budjetoitu työvoimapoliittisen koulutuksen myynti 1,7 miljoonaa euroa saavutetaan. Saatu lisäkoulutuksen rahoitus tullaan käyttämään kokonaan, mikäli koulutukset käynnistyvät suunnitellusti ja opiskelijat kokevat koulutuksemme vetovoimaisiksi. Perustutkintoihin valmistavan koulutuksen oletetaan myös täyttyvän täysimääräisesti. Henkilöstökoulutuksessa C&Q - järjestelmä tuottaa hyvin tietoa yritysten koulutustarpeista ja mikäli niihin pystytään oikeaaikaisesti vastaamaan, henkilöstökoulutuksen ja yhteishankintakoulutuksen määrä nousee vuonna Nuorten aikuisten osaamisohjelman kautta koulutuksen määrää pystytään myös lisäämään. Kaikki edellä mainittu edellyttää, että aikuiskoulutuksen toteutukseen, kehittämiseen, myyntiin ja markkinointiin voidaan panostaa. Talousarviosta 2013 on aikuiskoulutus- ja oppisopimuspalveluiden toimialalta karsittu pois vuonna 2012 käytössä ollut ns. jalkautuvan markkinoinnin työaika. Myös markkinointimateriaaleihin, painatuksiin ja ilmoituksiin varattu raha on aiempia vuosia pienempi. Lisäksi on huomioitava, että opetushenkilöstön työaika on täysimääräisesti mitoitettu opetustehtäviin sekä muihin opetuksen kehittämistehtäviin eikä henkilöstömenokehyksessä ole koulutuksen lisämyyntiin tai nykyisten koulutusten markkinointityöhön vaadittavaa rahallista tai henkilöresurssia tai joustoa. Oppisopimuspalvelut Alkuvuoden aikana uudet oppisopimukset ovat painottuneet ammatillisiin perustutkintoihin. Niitä tehtiin yhteensä 79. Vastaavana aikana v uusia perustutkintoja tehtiin 43. Lisäkoulutusten (ammattitutkinnot, erikoisammattitutkinnot) osalta uusien oppisopimusten määrät ovat jääneet pieneksi. Tähän on vaikuttanut lisäkoulutuspaikkojen määrän pienentäminen aiemmasta 460:stä 355:een. Ensimmäisen kvartaalin aikana oppisopimuksia lisäkoulutuksiin on tehty ainoastaan rekrytoivina ja työllistymistä tukevina. Maaliskuun lopulla lisäkoulutuksiin otto vapautettiin muutamin poikkeuksin: - ESEDU:n henkilöstö, kaikki tutkinnot. (voivat käyttää muita kuin opso rahoituksia) - kuntatyönantajille sekä julkiselle sektorille (valtion työpaikat) ei tehdä seuraaviin tutkintoihin o Johtamisen erikoisammattitutkinnot o Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinnot

8 8 Suoritetut tutkinnot aloittain Tekniset ja tuotantoalat Hyvinvointi ja palvelualat Edellä mainittu linjaus koskee normaaleita lisäkoulutuspaikkakiintiöitä. Nuorten aikuisten osaamisohjelman paikat (35 kpl) ovat erillisiä, ja niitä käytetään kyseiseen ryhmään kuuluvien oppisopimuksiin. Uusia oppisopimuksia alkuvuonna on tehty seuraavasti: v 2013 v 2012 Perustutkinnot Ammattitutkinnot Erikoisammattitutkinnot 8 66 Ei tutkintoon johtavat 1 42

9 9 Tutkintosuoritukset vuosi 2012 vuosi 2013 Koulutustakuu osana yhteiskuntatakuuta koskettaa myös oppisopimuskoulutusta. Tiedottaminen peruskoulun v päättävien ja nuorten aikuisten osaamisohjelmasta on aloitettu.

10 10 3 Aluekehityksen tilannekatsaus Aluekehityksen osalta toiminta jatkuu kuten aiemminkin. Volyymiltaan hankesalkku on noin 12 miljoonaa euroa. Salkussa on EU-osarahoitteisia, valtion rahoittamia ja TYKE-ohjelman hankkeita. Alkuvuosi on ollut vilkasta aikaa kansallisesti rahoitettavien kehittämishankkeitten uusien hakujen osalta. Sen sijaan uusia EU-hankkeita ei enää ohjelmakauden loppupuolella ole tulossa vaan toiminta keskittyy vanhojen hankkeiden jatkamiseen ja loppuun viemiseen. Erityisen vilkasta toiminta on ollut koulutusviennissä. Pietarissa Suomi-talolla sekä Mikkelissä ja Pieksämäellä on järjestetty useita lupaavia koulutuksen markkinointitilaisuuksia ja pilottikoulutuksia. Verkostot ovat jo vakiintumassa rakennus-, metsä- ja sosiaali- ja terveysaloilla. Yritysten sukupolvenvaihdokset ovat olleet tuotekehityksessä ja uudistunut toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin. Osaamiskartoitukset (C&Q) yrityksissä ovat laajentuneet uusille aloille. Ne kattavat pian kaikki Esedun koulutusalat ja toiminta-alueen. Nuorisotakuuseen liittyvät toimet ovat olleet myös aluekehitystyössä mukana. Erityisesti Nuorten aikuisten osaamisohjelman haasteet on otettu vastaan hanketyössä. Avoin ammattiopisto-, Naseva- ja OpinOvi-hankkeet tukevat ohjelmaa opiskelijarekrytoinneilla ja tukitoimilla Aluekehittäminen ja yrittäjyys, tuotot talousarvio

11 11 4 Hallinto- ja talouspalvelut Talouspalvelut Hallitus päätti liikkeenluovutuksesta alkaen Kunnan Taitoa Oy:lle koskien talous- ja henkilöstöpalveluita. Taitoaan siirtyi talouspalveluista yksi henkilö hoitamaan osto- ja myyntilaskuja ja lisäksi siellä hoidetaan tekninen pääkirjanpito. Tammi- helmikuun aikana valmisteltiin asiaa koskevat sopimukset, käytiin läpi vastuunjakotaulukoita ja yhtenäistämissuunnitelmia. Maksuliikenteen siirtyminen kirjattiin vielä yhtenäistämissuunnitelmaan, siirto toteutetaan vuoden 2013 aikana. Myös kaikki talous- ja henkilöstöhallinnon ohjelmistot siirrettiin Taitoalle. Liikkeenluovutus valmisteltiin huolellisesti ja se meni hallitusti ja hyvällä yhteistyöllä Taitoa kanssa. Vuoden 2013 aikana kehitetään yhtenäistämissuunnitelmaan kirjattuja asioita. Talouspalveluiden tehtävänkuvia on muutettu ja toimintoja tehostettu ja sähköistetty. Myyntilaskut siirrettiin sähköiseen tiedonsiirtoon Taitoaan, josta ne lähetetään edelleen tulostuspalveluun. Paperiset ostolaskut menevät suoraan skannauspalveluun, tästä johtuen osakeyhtiön laskutusosoite muuttui, tästä muutoksesta tiedotettiin talouspalveluista keskitetysti toimittajille. Muistioiden kierto toteutetaan osittain sähköisesti. Henkilöstön osaamista on kehitetty sekä talon sisäisellä (mm. Excel-koulutus), että alan koulutusta järjestävien tahojen koulutuksilla. Lisäksi on osallistuttu koko konsernin uuden taloushallinnon ohjelmiston esiselvitys ja valmisteluvaiheeseen. Budjettia on hiottu vielä alkuvuodesta. Tilinpäätös on tarkastettu ja hyväksytty ja Opetushallituksen tilastoa ollaan tekemässä. Raportointia on kehitetty laatimalla mm. ennusteraporttipohja rehtoreiden ja koulutuspäälliköiden käyttöön. Tiedonhallinta, asiakirjahallinto ja arkistotoimi Etelä-Savon koulutuksen kuntayhtymä purkautui vuoden 2012 lopussa. Kuntayhtymän ja osakeyhtiön hallituksille valmisteltiin esitys kuntayhtymän arkistojen päättämisestä, arkistotiloista, tietopalvelun hoitamisesta ja kustannuksista sekä asianhallintajärjestelmän kuntayhtymän tuotantokannan passivoinnista. Vuoden 2012 lopussa päättyi Etelä- Savon koulutuksen kuntayhtymän toiminta myös kiinteistöjen omistajana ja ylläpitäjänä. Tästä eteenpäin rakennusten ylläpidosta ja kehittämisestä vastaavat Mikkelin kaupungin omistama Oppilaitoskiinteistöt Oy ja Juvan kunta. Kiinteistöjen ja rakentamisen asiakirjat on arkistoitu kuntayhtymän arkistoon. ESKKYn päättöjuhlat järjestettiin Napostellassa Raviradantie Paikalla oli yli 80 kutsuvierasta. Kuntayhtymän pitkäaikainen johtaja Jaakko Niemi piti juhlapuheen. Ansiomerkkejä jaettiin hallituksen ja tarkastuslautakunnan pitkäaikaisille jäsenille. Kuntayhtymän luovutti Etelä- Savon Koulutus Oy:n stipenditilille euroa jaettavaksi opiskelijoille. ESKKYn arkistot seulottiin, järjestettiin, luetteloitiin ja siirrettiin päätearkistoon, arkistot päätettiin. Määräajan säilytettäviä asiakirjoja hävitettiin Otavan koulutilalla, Metsäkoululla ja Taitolassa. Sel-

12 12 laiset asiakirjat, joissa on vielä säilytysaikaa jäljellä, siirrettiin Otavankatu 4:n väliarkistoon (päätearkiston yhteydessä), josta ne hävitetään säilytysajan päätyttyä. Asianhallintajärjestelmä Dynasty for SQL versionvaihto siirtyi vuoden 2014 tammikuuhun. ICT-palvelut ICT-palvelut tarjoaa jatkuvasti työssäoppimispaikkoja aidoissa IT-alan töissä Esedun opiskelijoille. Vuoden alkukuukausina työssäoppijoita on ollut yhteensä kuusi, lisäksi eräs 3. vuosikurssin opiskelija tekee ICT-palveluissa päättötyötään. Vuosi 2013 näyttää olevan erityisesti uusien opetusteknologioiden hyödyntämisen tehostamisen vuosi. ICT-palvelut on ollut aktiivisesti mukana UPEAhankkeen kautta opetuskäyttöön hankittujen laitteiden (mm. ipadit latauslaukkuineen, Apple-TV:t, älypuhelimet, kontrolleripohjainen WLAN-ratkaisu, hitsaussimulaattorit) hankinnassa ja käyttöönotossa. Erillisten perehdytystilaisuuksien (mm. ipadin hipelöintiklinikka) kautta on tehty laitteiden käyttöä ja mahdollisuuksia tutummaksi yhä laajemmin Esedun henkilöstön keskuudessa. Esedun uusien pääpalvelinten käyttöönotto on hyvässä vauhdissa. Samassa yhteydessä on aloitettu myös ICT-asiantuntijoiden osaamisen kehittäminen/päivittäminen. Ravitsemispalvelut Ravitsemispalveluissa on panostettu erityisesti Raviradantien 8-10 uusien tilojen käyttöönottoon ja toimivuuteen. Logistiikka-ala koulutuksen kanssa alkanut yhteistyö ruokakuljetusten järjestämisestä omiin toimipisteisiin, osana työelämälähtöistä oppimista on käynnistynyt hyvin. Kevään aikana on henkilöstöä siirtynyt uusiin tehtäviin. Kokki on siirtynyt ammatinohjaajaksi Innoon. Henkilöstön siirtyminen toisiin tehtäviin ja uusien henkilöiden nopea perehdyttäminen on tuonut haastetta, mutta henkilöstön henki on ollut hyvä. Työssäoppijoita on toimipisteissä on ollut kiitettävästi. Ravitsemispalveluissa on monimuotoisia oppimismahdollisuuksia joten se tukee opiskelijoiden oppimista. Vuosittain ravitsemispalveluiden yhdeksässä eri toimipisteessä käy noin sata opiskelijaa työssäoppimassa. Koko ravitsemispalveluiden henkilöstölle tarkoitettu Paremman Palvelun osaaja koulutus järjestetään elokuussa Suurin osa henkilöstöstä on suorittanut verkkokoulutuksena ravitsemispassikoulutuksen. Oiva starttaa toukokuussa eli valtakunnallinen elintarvikevalvontatietojen julkistamisjärjestelmä. Oiva lähtee käyntiin toukokuussa Ammattikeittiöissä tämä näkyy siten, että elintarvikevalvojien tekemien tarkastusten tulokset julkaistaan internetissä hymynaamoin. Valvontatietojen julkaisemisella pyritään lisäämään valvonnan läpinäkyvyyttä sekä antamaan kuluttajille tietoa valintojensa tueksi. Ravitsemispalvelut tulee ennen Oivan tuloa tekemään yhteistyötä paikallisten valvontaviranomaisen kanssa koetarkastuksen, jossa nähdään kuinka tämänhetkinen laaduntarkastuslista toimii.

13 13 Henkilöstöpalvelut Tammikuussa käytiin YT-neuvottelut. Kuun lopussa päättyneiden neuvottelujen päätökset saatiin , jolloin lomautuksia ryhdyttiin panemaan toimeen. Esimiehille järjestettiin helmikuussa valmennus YT-menettelyjen toteuttamiseen. Tammi-helmikuu valmisteltiin palkanlaskennan siirtoa Kunnan Taitoa Oy:lle. Siirto toteutettiin , jolloin kaksi palkkasihteeriä siirtyi Taitoan palvelukseen. Muutos merkitsee uusien toimintatapojen omaksumista sekä tehtävien jakoa alkaen henkilöstöpalveluissa toimii 3,5 HTV aiemman 6,5 HTV sijaan. Helmikuussa ennen muutosta toteutettiin Audiatorin toimesta palkkatarkastus. JHL:n luottamusmiehet vaihtuivat, uutena pääluottamusmiehenä aloitti Jarno Strengell Mikkelistä sekä luottamusmiehenä Päivi Tapanainen Pieksämäeltä. JYTY ry:n luottamusmieheksi vaihtui Mari Miettinen-Räsänen Pieksämäeltä. Pääluottamusmiehenä jatkaa Eija Loisa Mikkelistä. Tykyssä otettiin käyttöön uusi maksutapa, Sporttipassi. Käyttö helpottui ja käyttöpaikat monipuolistuivat ja yksittäisten laskujen käsittely jäi pois. Tuttujen tyky -toimintojen lisäksi alkuvuodesta kokeillaan taideterapiaa, Kin-Ball-jättipallon peluuta, hiihtokoulua sekä risuaskartelua. Työterveyshuoltoa hoitaa Esedussa Terveystalo. Terveystalon ekstranetin raportoinnin avulla päästään paremmin huomioimaan varhaisen tuen mallia. Esedun meneillään olleet Aslakkuntoutukset, Pomo-aslak ja tukipalveluhenkilöstön aslak päättyivät. Uusi opettajille tarkoitettu aslak-kuntoutus käynnistyi. Turvallisuuskouluttaja Marjuska Falck toteutti henkilöstölle turvallisuuskyselyn helmikuussa. Turvallisuuskyselystä saatujen tietojen pohjalta järjestetään Pieksämäellä ja Mikkelissä turvallisuuskoulutukset huhtikuussa.

14 14 5 Talous lukuina Kirjanpidon toteutuma on maaliskuun lopun tilanteen mukaan euroa tappiollinen. Vastaava luku vuonna 2012 oli euroa tappiollinen. Joten parannusta edelliseen vuoteen verrattuna on tapahtunut. Työvoimapoliittisen koulutuksen myyntituotot näyttäisivät toteutuvan budjetoidun mukaisena, mutta muu koulutuksen myynti laahaa selkeästi budjetoidusta jäljessä noin euron verran. Johdon tulosennuste koko tilikauden osalta on euroa voittoa. Mikäli myynti ei ala lisääntymään, on henkilöstöä mitoitettava pienemmäksi edelleen. 1,5 miljoonan euron investointibudjetista on maaliskuun loppuun mennessä toteutettu ,42 euroa. Joten poistojen osalta tullaan jäämään alle budjetoidun tason. Hanketoimintaan on budjetoidusta yksikköhintarahoituksesta tuloutettu kulujen mukaisesti 31,5 % eli ,22 euroa. Kirjanpitoon on tuloutunut tukia ja avustuksia budjetoidusta eurosta mennessä 21 % budjetoidusta eli ,49 euroa. Liitteenä osakeyhtiötason tuloslaskelma per toteutuma, jossa vertailu edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan sekä laskennallinen ja johdon ennuste tilikauden 2013 toteutumaksi.

15 15

2012 Osavuosikatsaus 1-9

2012 Osavuosikatsaus 1-9 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto 212 Osavuosikatsaus 1-9 Mikkeli Pieksämäki Juva www.esedu.fi Sisältö OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 3.9.212... 3 1 Perustutkinto-opiskelijoiden määrän kehittyminen...

Lisätiedot

RPKK KoulutustaRjonta 2009

RPKK KoulutustaRjonta 2009 RPKK koulutustarjonta 2009 huomisen SUUNNANNÄYTTÄJÄt 2 Suomen ensimmäinen Suomen ensimmäisen kauppaopiston, Raahen Porvari- ja Kauppakoulun, perustivat laivanvarustajaveljekset Johan ja Baltzar Fellman

Lisätiedot

2013 Osavuosikatsaus 1-6

2013 Osavuosikatsaus 1-6 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto 2013 Osavuosikatsaus 1-6 Mikkeli Pieksämäki Juva www.esedu.fi Sisältö OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2013... 3 Johdanto... 3 1 Laadukasta opetusta... 6 2 Yhteishaun

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Kouvolan seudun ammattiopisto

Kouvolan kaupunki Kouvolan seudun ammattiopisto Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2015 Vastuuhenkilö Rehtori Timo Olli Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset KSAO järjestää Opetus- ja kulttuuriministeriön alaista nuorten ja

Lisätiedot

Kainuun toisen asteen koulutuksen kevään 2012 yhteishaku

Kainuun toisen asteen koulutuksen kevään 2012 yhteishaku TIEDOTE Julkaisuvapaa 19.3.2012 heti Kainuun toisen asteen koulutuksen kevään 2012 yhteishaku Toisen asteen koulutuksen valtakunnallinen sähköinen yhteishaku päättyi 16.3.2012. Kainuussa ensisijaisia hakijoita

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2014

Osavuosikatsaus 1/2014 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Osavuosikatsaus 1/2014 Mikkeli Pieksämäki Juva www.esedu.fi 2 Sisältö OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2014... 3 Johdanto... 3 1 Opiskelija- ja hakijamäärät laskussa...

Lisätiedot

2013 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä

2013 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä Saimaan ammattiopisto Sampo tarjoaa ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille sekä koulutus- ja kehittämispalveluja yrityksille ja muille yhteisöasiakkaille. Saimaan ammattiopisto Sampo aloitti toimintansa

Lisätiedot

Ajankohtaista ministeriöstä - Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittäminen. Opso ry syysseminaari 19.11.2013 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Ajankohtaista ministeriöstä - Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittäminen. Opso ry syysseminaari 19.11.2013 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Ajankohtaista ministeriöstä - Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittäminen Opso ry syysseminaari 19.11.2013 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Vuoden 2014 oppisopimuskoulutuksen lisäkoulutuksen paikat Päätös

Lisätiedot

14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova,

14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova, Oppisopimustoiminnan i i i ajankohtaiskatsaus k t 14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova, Henkilöstö 3 ½ koulutustarkastajaa 4 ½ koulutussihteeriä Toimipisteet Otavankatu 5A, Pori ja Satamakatu 17, Rauma Eniten

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä on vuoden 2014 alusta lähtien kolme tulosaluetta

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä on vuoden 2014 alusta lähtien kolme tulosaluetta TOIMINNAN KUVAUS: KPEDUN UUSI ORGANISAATIO LUONNOS Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä on vuoden 2014 alusta lähtien kolme tulosaluetta Keski-Pohjanmaan ammattiopisto/nuorten koulutuksen tulosalue Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

Koulutuskuntayhtymän hallinnollinen rakenne 1.8.2011

Koulutuskuntayhtymän hallinnollinen rakenne 1.8.2011 Koulutuskuntayhtymän hallinnollinen rakenne 1.8.2011 Omistajakunnat Valtuusto Puheenjohtaja Jari Blom Hallitus Puheenjohtaja Pauli Partanen Tarkastuslautakunta Johtaja Vesa Saarikoski aikuisopisto ammattiopisto

Lisätiedot

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä. Päijät-Hämeen koulutuskonserni Koulutuskeskus Salpaus Lahden ammattikorkeakoulu Tuoterengas

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä. Päijät-Hämeen koulutuskonserni Koulutuskeskus Salpaus Lahden ammattikorkeakoulu Tuoterengas Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä Päijät-Hämeen koulutuskonserni Koulutuskeskus Salpaus Lahden ammattikorkeakoulu Tuoterengas 12.2.2013 Päijät-Hämeen koulutuskonserni Päijät-Hämeen koulutuskonserni

Lisätiedot

Taitaja2016. Lajiohjausryhmäpäivä 1.9.2015. www.taitaja2016.fi

Taitaja2016. Lajiohjausryhmäpäivä 1.9.2015. www.taitaja2016.fi Taitaja2016 Lajiohjausryhmäpäivä 1.9.2015 www.taitaja2016.fi Taitaja-kilpailun pakolliset teemat: Yrittäjyys Kestävä kehitys Työhyvinvointi Työturvallisuus Jatkuvat kehittämisteemat: Pedagoginen kehittäminen

Lisätiedot

Nuorten aikuisten osaamisohjelma Pirkanmaalla. Outi Rantanen ja Marjo Nieminen 13.6.2013

Nuorten aikuisten osaamisohjelma Pirkanmaalla. Outi Rantanen ja Marjo Nieminen 13.6.2013 Nuorten aikuisten osaamisohjelma Pirkanmaalla Outi Rantanen ja Marjo Nieminen 13.6.2013 Nuorten aikuisten osaamisohjelma Pirkanmaalla v. 2013 Laaja tarjonta eri alojen tutkintoja, opiskelijatyövuosia on

Lisätiedot

Ammatillisen lisäkoulutuksen ajankohtaiskatsaus. Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus

Ammatillisen lisäkoulutuksen ajankohtaiskatsaus. Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus 2013 Ammatillisen lisäkoulutuksen ajankohtaiskatsaus Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus Ammattikoulutus Johtaja Pasi Kankare Ammatillinen peruskoulutus Opetusneuvos

Lisätiedot

Uraohjaus joustavasti toiselta asteelta ammattikorkeakouluun -projekti 1.1.2011 31.12.2012

Uraohjaus joustavasti toiselta asteelta ammattikorkeakouluun -projekti 1.1.2011 31.12.2012 Uraohjaus joustavasti toiselta asteelta ammattikorkeakouluun -projekti 1.1.2011 31.12.2012 Tavoite Kehittää toiselta asteelta ammattikorkeakouluun tapahtuvan siirtymävaiheen sujuvuutta Ohjaus Ura- ja jatko-opintosuunnittelu

Lisätiedot

2015 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä

2015 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä Saimaan ammattiopisto Sampo tarjoaa ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille sekä koulutus- ja kehittämispalveluja yrityksille ja muille yhteisöasiakkaille. Saimaan ammattiopisto Sampo aloitti toimintansa

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008 Elise Virnes AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET Madaltaa siirtymiskynnystä perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2011 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä omistaa Liedon ammatti- ja aikuisopiston, Loimaan ammatti- ja aikuisopiston ja Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen ja sen ohjaaminen - koulutuksen järjestäjän näkökulma. Arja-Leena Saastamoinen 13.12.2011

Elinikäinen oppiminen ja sen ohjaaminen - koulutuksen järjestäjän näkökulma. Arja-Leena Saastamoinen 13.12.2011 Elinikäinen oppiminen ja sen ohjaaminen - koulutuksen järjestäjän näkökulma Arja-Leena Saastamoinen 13.12.2011 Etelä-Savon Koulutus Oy Perustettu 1.1.2009, koulutustehtävä ja järjestämisluvat siirtretty

Lisätiedot

AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014

AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014 AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014 lisätietoja antavat - laatu- ja suunnittelujohtaja Marjo-Riitta Järvinen, Lahden ammattikorkeakoulu - kehittämispäällikkö Sari Mikkola,

Lisätiedot

Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto. 2013 Osavuosikatsaus 1-9. Mikkeli Pieksämäki Juva. www.esedu.fi

Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto. 2013 Osavuosikatsaus 1-9. Mikkeli Pieksämäki Juva. www.esedu.fi Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto 2013 Osavuosikatsaus 1-9 Mikkeli Pieksämäki Juva www.esedu.fi 2 Sisältö OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013... 3 Johdanto... 3 1 Järjestämisluvan mukainen opiskelijamäärä

Lisätiedot

AMMATTITAIDON SM-KILPAILUT SEINÄJOELLA 10. 12.5.2016. Kumppanuusesite

AMMATTITAIDON SM-KILPAILUT SEINÄJOELLA 10. 12.5.2016. Kumppanuusesite AMMATTITAIDON SM-KILPAILUT SEINÄJOELLA 10. 12.5.2016 Kumppanuusesite Tekijöitä tarvitaan Parhaat esiin Taitaja - Ammatillisen koulutuksen suurin vuosittainen tapahtuma Suomessa Taitaja2016 järjestetään

Lisätiedot

Omnian avoin ammattiopisto Mahdollistaa yksilöllisiä ja joustavia polkuja

Omnian avoin ammattiopisto Mahdollistaa yksilöllisiä ja joustavia polkuja Omnian aoin ammattiopisto Mahdollistaa yksilöllisiä ja joustaia polkuja Marja Muukkonen ja Jaanamari Österman Aoin ammattiopisto Mahdollisuus suorittaa ammattiopiston ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelman

Lisätiedot

Kevään 2016 yhteishaku

Kevään 2016 yhteishaku Kevään 2016 yhteishaku Yh Ammatilliseen koulutuksen hakuprosessi muodostuu kolmesta kokonaisuudesta yhteishaku, erillishaku ja lisähaku. Yhteishaku, opintopolku.fi, 23.2. - 15.3.2016 peruskoulun päättäneet

Lisätiedot

Opintopolku. Hakeutuminen perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin keväällä ja kesällä 2014. Elinikäisen koulutuksen kehittämispäivät 8.-9.10.

Opintopolku. Hakeutuminen perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin keväällä ja kesällä 2014. Elinikäisen koulutuksen kehittämispäivät 8.-9.10. Opintopolku Hakeutuminen perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin keväällä ja kesällä 2014 Elinikäisen koulutuksen kehittämispäivät 8.-9.10.2014 Turku Oppija ja elinikäinen oppiminen Hakeutujan palvelut

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012. Elise Virnes

Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012. Elise Virnes Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012 Elise Virnes Nuorten yhteiskuntatakuu Pääministeri Kataisen hallitusohjelmaan on kirjattu nuorten yhteiskuntatakuun toteuttaminen nuorten työllisyyden edistämiseksi ja

Lisätiedot

DigiOpit - verraten hyvää. Lahden diakonian instituutti Anne-Maria Karjalainen aikuiskoulutusvastaava anne-maria.karjalainen@dila.

DigiOpit - verraten hyvää. Lahden diakonian instituutti Anne-Maria Karjalainen aikuiskoulutusvastaava anne-maria.karjalainen@dila. DigiOpit - verraten hyvää Lahden diakonian instituutti Anne-Maria Karjalainen aikuiskoulutusvastaava anne-maria.karjalainen@dila.fi 044-713 2323 Lahden diakonian instituutti on ammattioppilaitos keskellä

Lisätiedot

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen Näyttötutkintojen rahoitus Olli Vuorinen Ammatillinen peruskoulutus tutkintoon johtava (opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus) tutkintoon valmistava (näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen

Lisätiedot

Laadunhallinta Koulutuskeskus Salpauksessa. Laatu- ja arviointipäällikkö Sari Mikkola

Laadunhallinta Koulutuskeskus Salpauksessa. Laatu- ja arviointipäällikkö Sari Mikkola Laadunhallinta Koulutuskeskus Salpauksessa Laatu- ja arviointipäällikkö Sari Mikkola Laadunhallinta Koulutuskeskus Salpauksessa (vrt. Ammatillisen koulutuksen laadunhallintasuositus) Salpauksessa laadunhallinnalla

Lisätiedot

Katariina Männikkö. Haku perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen uudistuu 11.12.2012 Oppijan seminaari, Finlandia-talo

Katariina Männikkö. Haku perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen uudistuu 11.12.2012 Oppijan seminaari, Finlandia-talo Katariina Männikkö Haku perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen uudistuu 11.12.2012 Oppijan seminaari, Finlandia-talo Haku perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen Mitä on perusopetuksen jälkeinen koulutus?

Lisätiedot

Katariina Männikkö. Ammattistartit sähköiseen hakuun 28.11.2012 Ammattistarttipäivät

Katariina Männikkö. Ammattistartit sähköiseen hakuun 28.11.2012 Ammattistarttipäivät Katariina Männikkö Ammattistartit sähköiseen hakuun 28.11.2012 Ammattistarttipäivät Oppijan palvelut Oppijan verkkopalvelun esittelyvideo http://www.youtube.com/watch?v=yjfkp9xl8cq Nykytila Tavoitetila

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT Ammatillinen lisäkoulutus 3.9.2013 Kuopio 5.9.2013 Tampere 10.9.2013 Helsinki 12.9.2013 Oulu Antti Markkanen Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

Asumisen tukeminen nuorisotakuun toteutumisen mahdollisuutena. Tuomas Nurmela Puheenjohtaja Nuorisoasuntoliitto

Asumisen tukeminen nuorisotakuun toteutumisen mahdollisuutena. Tuomas Nurmela Puheenjohtaja Nuorisoasuntoliitto Asumisen tukeminen nuorisotakuun toteutumisen mahdollisuutena Tuomas Nurmela Puheenjohtaja Nuorisoasuntoliitto Miksi nuorisotakuuta tarvitaan? Vuosittain noin 3 5 % ikäluokasta ei jatka toisen asteen opetukseen

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO

KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO, Kokkola Hyvinvointikampus, Kokkola Kannuksen toimipaikka Kaustisen toimipaikka Kälviän toimipaikka Perhon toimipaikka Toholammin toimipaikka 2013 2014 Koulutus- ja opintoala

Lisätiedot

1.1 Kohderahoitteiset tehtävät. Sitovuustaso. Toiminnan kuvaus/perustehtävä

1.1 Kohderahoitteiset tehtävät. Sitovuustaso. Toiminnan kuvaus/perustehtävä 1.1 Kohderahoitteiset tehtävät Toimiala/Palveluketju Vastuuhenkilö Sitovuustaso Taseyksikkö Kouvolan seudun ammattiopisto Rehtori Timo Olli Toiminnan kuvaus/perustehtävä Kouvolan seudun ammattiopiston

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Tiedonsiirron ja nivelvaihetiimin vuosikello. Aika Sisältö Kohderyhmä Vastuutaho Nivelvaihetiimin toimenpiteet ja vastuu/-t

Tiedonsiirron ja nivelvaihetiimin vuosikello. Aika Sisältö Kohderyhmä Vastuutaho Nivelvaihetiimin toimenpiteet ja vastuu/-t Tiedonsiirron ja nivelvaihetiimin vuosikello Aika Sisältö Kohderyhmä Vastuutaho Nivelvaihetiimin toimenpiteet ja vastuu/-t Elokuu Täydennyshaun tulokset Jälkiohjaus Tiedonsiirto koulutusten järjestäjien

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

HAKEMUS 12.3.2013. Pohjois-karjalan koulutuskuntayhtymän kehittämisasiakirjassa vuosille 2012-2015:

HAKEMUS 12.3.2013. Pohjois-karjalan koulutuskuntayhtymän kehittämisasiakirjassa vuosille 2012-2015: Opetushallitus LAAJENNETTU TYÖSSÄOPPIMINEN Painopiste 1. Vaihtoehtoiset tavat suorittaa ammatillinen perustutkinto yhdistämällä oppilaitoksessa, työpajassa ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista sekä oppisopimuskoulutusta

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Nuorisotakuun ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet 21.5.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-,

Lisätiedot

Työvoimakoulutus ja työssä oppiminen. Johanna Laukkanen 27.1.2010

Työvoimakoulutus ja työssä oppiminen. Johanna Laukkanen 27.1.2010 Työvoimakoulutus ja työssä oppiminen Johanna Laukkanen 27.1.2010 Ammatillinen työvoimakoulutus Ammatillinen työvoimakoulutus Pääosin tutkintotavoitteista koulutusta Myös lisä- ja täydennyskoulutusta Yrittäjäkoulutusta

Lisätiedot

20. (29.60) Ammatillinen koulutus

20. (29.60) Ammatillinen koulutus Yhteiskunnallinen vaikuttavuus 2. (29.6) Ammatillinen koulutus Ammatillisen koulutuksen päämääränä on vahvistaa työelämän ja yhteiskunnan hyvinvointia ja kilpailukykyä kansainvälistyvässä toimintaympäristössä

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi. Erityisen monipuolista opiskelua

Ammattiopisto Luovi. Erityisen monipuolista opiskelua Ammattiopisto Luovi Ammattiopisto Luovi luvuin Suomen suurin ammatillinen erityisoppilaitos Osa Hengitysliittoa Toimii 25 paikkakunnalla Henkilöstö yli 860 asiantuntijaa Ammatillisessa peruskoulutuksessa

Lisätiedot

SOSIAALI-, TERVEYS- ja LIIKUNTA-ALAN KOULUTUS TYÖELÄMÄN ARVIOIJILLE. syksy 2015 ja kevät 2016

SOSIAALI-, TERVEYS- ja LIIKUNTA-ALAN KOULUTUS TYÖELÄMÄN ARVIOIJILLE. syksy 2015 ja kevät 2016 Hyvinvointi ja palveluala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Otavankatu 4 50100 MIKKELI SOSIAALI-, TERVEYS- ja LIIKUNTA-ALAN KOULUTUS TYÖELÄMÄN ARVIOIJILLE syksy 2015 ja kevät 2016 Työelämän edustajina,

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Aineistoa vapaasti käytettäväksi

Tiedotusvälineille Aineistoa vapaasti käytettäväksi Tiedotusvälineille 9.8.2010 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2010 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

Hankkeen rahoitus 8.6.2015 2

Hankkeen rahoitus 8.6.2015 2 Hankkeen rahoitus 8.6.2015 2 Hankkeen perustiedot OpsoDiili Itä-Suomi, Nuorten oppisopimuskoulutuksen toteutusedellytysten vahvistaminen Hankeaika1.5.2015-31.12.2017 Rahoittaja: ESR / Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisesta aikuiskoulutuksesta. Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus

Ajankohtaista ammatillisesta aikuiskoulutuksesta. Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus Ajankohtaista ammatillisesta aikuiskoulutuksesta Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus Näyttötutkinnot: tilastotietoja Vuosina 1995 2013 suoritettu yhteensä 153 486 ammatillista

Lisätiedot

Katariina Männikkö. Haku perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen uudistuu 24.1.2013 Kotitalousopetuksen järjestäjien tilaisuus

Katariina Männikkö. Haku perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen uudistuu 24.1.2013 Kotitalousopetuksen järjestäjien tilaisuus Katariina Männikkö Haku perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen uudistuu 24.1.2013 Kotitalousopetuksen järjestäjien tilaisuus Mikä muuttuu kotitalousopetuksen järjestäjien kannalta? Kotitalousopetus poistuu

Lisätiedot

Innovaatiopäivä 7.5.2014

Innovaatiopäivä 7.5.2014 Innovaatiopäivä 7.5.2014 Teakin koulutustarjonta yrityksille 1 Teak Opiskelijamäärä 400 700 opiskelijaa/päivä Yli 100 000 opiskelijatyöpäivää vuosittain Liikevaihto n. 5.5 milj.euroa Toiminta valtakunnallista

Lisätiedot

Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2014

Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2014 Oulunkaaren kuntayhtymä Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2014 Julkaistu 20.5.2014 Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Kuntapalvelutoimiston ta-2014 toimeenpano palvelualoittain...

Lisätiedot

Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt

Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt Pedagoginen johtaminen ja opetuksen kehittäminen Salpauksessa - kaikki yhdessä tehtäviensä mukaisesti Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt Koulutusjohtajat Hankkeiden rahoitus Hannu

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJANUOREN KOULUTUSPOLUN MONET MUTKAT SUORIKSI 13.12.2011. Projektikoordinaattori Anu Parantainen Maahanmuuttajanuorten VaSkooli -hanke

MAAHANMUUTTAJANUOREN KOULUTUSPOLUN MONET MUTKAT SUORIKSI 13.12.2011. Projektikoordinaattori Anu Parantainen Maahanmuuttajanuorten VaSkooli -hanke MAAHANMUUTTAJANUOREN KOULUTUSPOLUN MONET MUTKAT SUORIKSI 13.12.2011 Projektikoordinaattori Anu Parantainen Maahanmuuttajanuorten VaSkooli -hanke 1 Esityksen rakenne Maahanmuuttajanuorten koulutusmahdollisuuksien

Lisätiedot

Nuorisotakuun ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet 21.5.2013

Nuorisotakuun ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet 21.5.2013 Nuorisotakuun ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet 21.5.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-,

Lisätiedot

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA TIEDOTE 1(5) TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA 1.8.2015 Tutkinnon perusteet muuttuvat valtakunnallisesti syksyllä 2015, ja kaikki oppilaitoksen opiskelijat siirtyvät suorittamaan tutkintonsa

Lisätiedot

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit E N E M M Ä N O S A A M I S T A 21.11.2012 1 Mihin tarpeeseen hanke vastaa ja miten? Ammatillisella aikuiskoulutuksella

Lisätiedot

Etelä-Savon Teollisuuden osaajat

Etelä-Savon Teollisuuden osaajat Etelä-Savon Teollisuuden osaajat YHTEISTYÖSSÄ MUKANA Eteläsavolainen verkostohanke Rahoitus: rakennerahastot (ESR), Etelä-Savon ELY - keskus Kokonaishanke 896 000 ESR -rahan osuus 581 000 Hallinnoijana

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

Opintopolku.fi. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta. Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi. Opintopolku.

Opintopolku.fi. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta. Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi. Opintopolku. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi Oppija ja elinikäinen oppiminen Hakeutujan palvelut Opintojen aikaiset palvelut Siirtymävaiheen

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO. Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista

Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO. Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista Koul Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Kuv Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen kansallinen oppimistulosten

Lisätiedot

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen!

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! OPPISOPIMUS Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! KEUDA 1 1.4.2015 OPPISOPIMUS Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Omistajakunnat Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula sekä

Lisätiedot

Ajankohtaista nuorisotakuusta ja toisen asteen opiskelijavalintojen uudistamisesta

Ajankohtaista nuorisotakuusta ja toisen asteen opiskelijavalintojen uudistamisesta Ajankohtaista nuorisotakuusta ja toisen asteen opiskelijavalintojen uudistamisesta Johtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Koulutuspolitiikan osasto 11.12.2012 Nuorisotakuu käynnistyy

Lisätiedot

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013 Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013 Aikuiskoulutukselle asetetut tavoitteet 18-64-vuotiaista vähintään 60 prosenttia osallistuu vuosittain aikuiskoulutukseen Aliedustettujen ryhmien osallistumisen kasvattaminen

Lisätiedot

Koulutuksen tarjoamat valmiudet tulevaisuuden osaajille. Autoalan opettaja- ja kouluttajapäivät HML 3.-4.4.2014

Koulutuksen tarjoamat valmiudet tulevaisuuden osaajille. Autoalan opettaja- ja kouluttajapäivät HML 3.-4.4.2014 Koulutuksen tarjoamat valmiudet tulevaisuuden osaajille Autoalan opettaja- ja kouluttajapäivät HML 3.-4.4.2014 Markku Kainuun Suonpää, ammattiopisto, opettaja, aikuiskoulutus NTM, tutkintovastaava Ohjelma

Lisätiedot

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 27.8.2014 päivitetty Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteistyötavoitteet lukioiden ja peruskoulujen kanssa Jokaisen peruskoulunsa päättävän nuoren tulisi löytää

Lisätiedot

AMMATTIKOULUTUS-TOIMINTAYKSIKKÖ, YKSIKÖT JA NIIDEN TEHTÄVÄT

AMMATTIKOULUTUS-TOIMINTAYKSIKKÖ, YKSIKÖT JA NIIDEN TEHTÄVÄT AMMATTIKOULUTUS-TOIMINTAYKSIKKÖ, YKSIKÖT JA NIIDEN TEHTÄVÄT AMMATTIKOULUTUS- toimintayksikkö Johtaja Pasi Kankare Ennakointi yksikkö yksikön päällikkö Matti Kimari Tutkinnot yksikkö yksikön päällikkö Sirkka-Liisa

Lisätiedot

Nuorten aikuisten osaamisohjelma Ville Heinonen

Nuorten aikuisten osaamisohjelma Ville Heinonen Nuorten aikuisten osaamisohjelma Ville Heinonen Tausta Nuorten yhteiskuntatakuu Erillinen ohjelma 20 29-vuotiaille, vailla toisen asteen tutkintoa oleville Lisärahoitus ammatti- ja erikoisammattitutkintoon

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

2014 2015 Elämän eväät

2014 2015 Elämän eväät 2014 2015 Elämän eväät YLEISTÄ s. 3 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 4 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 5 AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA

Lisätiedot

Oppisopimus koulutusmuotona. Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö

Oppisopimus koulutusmuotona. Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö Oppisopimus koulutusmuotona Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö Oppisopimus on ollut aiemmin Suomessa pääasiassa aikuisten koulutusmuoto ammatillisten tutkintojen suorittamiseen Oppisopimuskoulutuksella

Lisätiedot

Ammattireitti. Laajennetun työssäoppimisen kokeilu. Tekemisen meininkiä OSAOn Muhoksen yksikössä

Ammattireitti. Laajennetun työssäoppimisen kokeilu. Tekemisen meininkiä OSAOn Muhoksen yksikössä Ammattireitti Laajennetun työssäoppimisen kokeilu Tekemisen meininkiä OSAOn Muhoksen yksikössä Laajennetun työssäoppimisen kokeilu Oulun seudun ammattiopisto OSAO on mukana Opetushallituksen rahoittamassa

Lisätiedot

OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013

OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013 OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013 1. 2+1 TOTEUTUKSEN KRITEERIT 2. 2+1 MALLIN TOTEUTUS RAKENNUSALALLA 3. OPPIMISPOLKUJA 4. POSITIIVISTA / POHDITTAVAA Oppisopimusfoorumi Hannu Rinne TUTKINNON TAVOITTEET KOLMELLE

Lisätiedot

OTA TALTEEN! Muoviteollisuuden ammatilliset näyttötutkinnot MUOVISTA AMMATTI. - Ammatista tutkinto

OTA TALTEEN! Muoviteollisuuden ammatilliset näyttötutkinnot MUOVISTA AMMATTI. - Ammatista tutkinto Muoviteollisuuden ammatilliset näyttötutkinnot OTA TALTEEN! MUOVISTA AMMATTI - Ammatista tutkinto Suorita perus-, ammattitai erikoisammattitutkinto Muovien kiehtovaan maailmaan pääsee montaa reittiä. Ilman

Lisätiedot

Koulutuskeskus Salpaus

Koulutuskeskus Salpaus Koulutuskeskus Salpaus Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymä Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymä on maakunnallinen koulutuksen järjestäjä, kehittäjä ja ylläpitäjä. Koulutuskeskus Salpauksen,

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPRATIIVINN SOPIMUS 2016 Sivistystoimiala Palvelualue: Ammatillinen koulutus Sopimuksen tarkoitus: Sivistystoimialan tavoitteena on järjestää korkeatasoisia ja laadukkaita kasvatus- ja opetuspalveluja,

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Ennakointikamari LVIS

Ennakointikamari LVIS Ennakointikamari LVIS LVIS-alojen ammatillisen koulutuksen tarjonta ja kysyntä pääkaupunkiseudulla Minkälaisiin tehtäviin oppilaitoksista valmistutaan? Sähkö-ja automaatiotekniikan perustutkinto Sähkö-

Lisätiedot

Ratkaisuja omissa organisaatioissa muutoksiin tieto-, neuvonta- ja ohjausjärjestelyihin

Ratkaisuja omissa organisaatioissa muutoksiin tieto-, neuvonta- ja ohjausjärjestelyihin Ratkaisuja omissa organisaatioissa muutoksiin tieto-, neuvonta- ja ohjausjärjestelyihin ELO-tavoitteiden saavuttamiseksi Digitaaliset palvelut ja kopase.fi Etelä- Savossa lyhyt tilannekuva Marjaana Kivelä,

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

Hakuajat. Vapaista opiskelupaikoista ilmoitetaan erikseen www.ysao.fi

Hakuajat. Vapaista opiskelupaikoista ilmoitetaan erikseen www.ysao.fi Hakuajat Yhteishaku ammatilliseen koulutukseen 24.2. 17.3.2015 Haku ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaan koulutukseen 18.3. 8.4.2015 Haku Valma-koulutukseen 19.5. 21.7.2014 - kaikkien hakujen hakemukset

Lisätiedot

N:o 33/400/2004. 2. Opetusministeriö ohje perusasteen jälkeisiksi tutkinnoiksi katsottavista koulutuksista ja tutkinnoista

N:o 33/400/2004. 2. Opetusministeriö ohje perusasteen jälkeisiksi tutkinnoiksi katsottavista koulutuksista ja tutkinnoista 28.6.2004 N:o 33/400/2004 Noste-avustusten saajille Opetusministeriön ohje perusasteen jälkeisiksi tutkinnoiksi katsottavista koulutuksista ja tutkinnoista Noste-avustuksin rahoitettavaan toimintaan osallistumisedellytyksiä

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus Muuntamo kesäkahvila, Seuratalonrinne 1, Kokemäki

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus Muuntamo kesäkahvila, Seuratalonrinne 1, Kokemäki Yhtymähallitus 25.8.2016 1 AIKA Torstai 25.8.2016 klo 17.00-18.15 PAIKKA Muuntamo kesäkahvila, Seuratalonrinne 1, Kokemäki PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja

Lisätiedot

PERUSTEIDEN TOIMEENPANON SEURANTA: KYSELY KAIKILLE AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄJILLE 1

PERUSTEIDEN TOIMEENPANON SEURANTA: KYSELY KAIKILLE AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄJILLE 1 JÄRJESTÄJILLE 1 Taustatiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjätyyppi Kunta Kuntayhtymä Muu taustayhteisö Vastaajan nimi Vastaajan asema organisaatiossa Vastaajan sähköpostiosoite Vastaajan

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä.

OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä. OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä. MITÄ OPPISOPIMUKSELLA VOI OPISKELLA? Oppisopimus on työssäoppimista ja opiskelua oppilaitoksessa Oppisopimuksen avulla voit suorittaa perustutkinnon

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013

Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013 Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013 24.10.2012 Turku Kjell Henrichson Yhteiskuntatakuun taustoja 110 000 perusasteen varassa olevaa alle 30-vuotiasta. 55 000 työtöntä alle 30-vuotiasta, joista

Lisätiedot

YLEISTÄ s. 3 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 4 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 120 ov s.

YLEISTÄ s. 3 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 4 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 120 ov s. Elämän eväät YLEISTÄ s. 3 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 4 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 5 KOTITALOUSOPETUS 20 ov s. 6 HAKEUTUMINEN KOULUTUKSIIN

Lisätiedot

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma 1 Sisällys 1. Oulun alueen ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittämissuunnitelman keskeiset kohdat... 2 2. Oulun alueen kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

Johtoryhmän kokous 19.5.2009 klo 9 11 / Mikkeli / Kaupungintalo

Johtoryhmän kokous 19.5.2009 klo 9 11 / Mikkeli / Kaupungintalo UUSI PARADIGMA MUN JUTTU! Johtoryhmän kokous 19.5.2009 klo 9 11 / Mikkeli / Kaupungintalo Muistio 1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.00 ja toivotti osallistujat tervetulleiksi kera kahvin. - puheenjohtajana

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Arto Ylitalo Kuntayhtymän johtaja Luottamushenkilöiden koulutus- ja perehdytysohjelma Rovaniemen kaupunki 11.4.2013 Omistajat - koko Lapin asialla Organisaation tehtävät

Lisätiedot

KOKOUSAIKA Torstai klo Muuntamo kesäkahvila, Seuratalonrinne 1, Kokemäki

KOKOUSAIKA Torstai klo Muuntamo kesäkahvila, Seuratalonrinne 1, Kokemäki KOKOUSKUTSU 6 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 18.8.2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 25.8.2016 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Muuntamo kesäkahvila, Seuratalonrinne 1, Kokemäki 40

Lisätiedot

Ammattipätevyysseminaari. Yli-insinööri Timo Repo

Ammattipätevyysseminaari. Yli-insinööri Timo Repo Ammattipätevyysseminaari Yli-insinööri Timo Repo Keskeiset säädökset Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee ammatilliseen koulutukseen liittyvän lainsäädännön ja valtioneuvoston päätökset sekä ohjaa

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014 esityksen ammatillisesta

Lisätiedot

Toiminnanohjauksen ja laadunhallinnan työkaluja ammatillisessa koulutuksessa - Case Koulutuskeskus Salpaus

Toiminnanohjauksen ja laadunhallinnan työkaluja ammatillisessa koulutuksessa - Case Koulutuskeskus Salpaus Toiminnanohjauksen ja laadunhallinnan työkaluja ammatillisessa koulutuksessa - Case Koulutuskeskus Salpaus Sari Mikkola Laatu- ja arviointipäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Päijät-Hämeen koulutuskonserni

Lisätiedot

Koordinaattorin tilannekatsaus ja väliraportti v.2014

Koordinaattorin tilannekatsaus ja väliraportti v.2014 Koordinaattorin tilannekatsaus ja väliraportti v.2014 PERUSTASON ENSIHOIDON KOULUTUSKOKEILUJEN YHTEISTYÖPÄIVÄ 25.3.2015 Marja Veikkola Väliraportin tietojen kerääminen Webropol kysely 2.1. - 23.1.2015

Lisätiedot

Opintopolku ja muut oppijan palvelut infotilaisuus Messukeskus

Opintopolku ja muut oppijan palvelut infotilaisuus Messukeskus Opintopolku ja muut oppijan palvelut infotilaisuus 11.11.2016 Messukeskus Ammatillinen koulutus uudistuu ajankohtaista reformista Opetusneuvos Erja Kärnä, Opetushallitus Ammatillisen koulutuksen reformi

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

KOORDINOIJAN TILANNEKATSAUS

KOORDINOIJAN TILANNEKATSAUS hyvinvointiteknologian koulutuskokeilut 2014-2018 KOORDINOIJAN TILANNEKATSAUS Verkostopäivä 21.11.2014 Marja Veikkola, koulutuskokeilujen koordinaattori (Osekk) Koulutuskokeilujen koordinointi Opetushallitus

Lisätiedot