2013 Osavuosikatsaus 1-6

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2013 Osavuosikatsaus 1-6"

Transkriptio

1 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto 2013 Osavuosikatsaus 1-6 Mikkeli Pieksämäki Juva

2 Sisältö OSAVUOSIKATSAUS Johdanto Laadukasta opetusta Yhteishaun hakijatilanteen kehittyminen Taitaja-toiminta Yrittäjyyskasvatuksen ja yrittäjyyden teemavuosi Kansainvälisyys Aikuiskoulutus Oppisopimuspalvelut Aluekehityksen tilannekatsaus Hallinto- ja talouspalvelut Talous lukuina

3 3 OSAVUOSIKATSAUS Johdanto Etelä-Savon Koulutus Oy:n järjestämisluvan mukainen perustutkinto-opiskelijoiden määrä on tällä hetkellä 2725 opiskelijapaikkaa vuositasolla. Vuoteen 2016 mennessä Esedulta vähenee asteittain kaikkiaan 265 opiskelijapaikkaa siten, että vuonna 2014 vähenee 45 paikkaa ja kahtena seuraavana vuonna 110 paikkaa. Etelä-Savon Koulutus Oy:n järjestämisluvan mukaiset opiskelijapaikat ovat olleet jo useamman vuodenajan aina täynnä. Kaikkiaan vähennys tarkoittaa vuoden 2013 yksikköhinnoin noin 3 miljoonan euron tulokertymän vähenemistä ja kun siihen lisätään yksikköhintojen aleneminen, indeksikorotusten puutuminen sekä palkankorotusvaikutukset, on talouden tiukkeneminen noin 5 miljoonan euron luokkaa. Etelä-Savon Koulutus Oy:n hallitus teki kokouksessaan linjauksia nuorten koulutustarjonnan suuntaamisesta tulevaisuuteen. Koulutustarjonnan suuntaamisessa on otettu huomioon ympäristön muutokset ja niihin sopeutuminen Työelämän osaajien koulutus- ja kehittämistarpeen tyydyttäminen Koulutuksen ja kehittämisen suunnitelma (KESU) vuosille (OKM) Huonon vetovoiman koulutuksien vähentäminen Aloituspaikat paikkakunnittain ja vuosittain vakio Yksittäisten ja kalliiden koulutusten keskittäminen joko Mikkeliin tai Pieksämäelle Arvioitu koulutuksen kehittämisen investointitarpeet, tarvittavat tilat ja laitteet arvioitu mahdollisuudet toimipisteiden vähentämiseksi ja tilojenkäytön tehostamiseksi Arvioitu esityksen vaikutus henkilöstömitoitukseen Arvioitu koulutustarjonnan muutoksen riskit Nuorten ammatilliseen perustutkintoon johtavan koulutuksen vuosittainen tarjonta vuonna 2014 on 843 paikkaa, joista Mikkelissä 676 ja Pieksämäellä 167. Tavoitteena, että nuorten vuosiopiskelijamäärä järjestämisluvasta noin opiskelijaa, mikä 8 % vuotuisella keskeyttämisprosentilla edellyttää yli 700 opiskelijan sisäänottoa vuosittain. Tavoite edellyttää hakijamäärän kasvua ja paikan vastaanottavien lukumäärän kasvua. Vuoden 2013 yhteishaussa paikan vastaanotti 652 opiskelijaa. Ensisijaisia hakijoita oli 829.

4 Yhteishakuun alustavasti ei enää laitettaisi auki paikkoja Juvalle pienten hakijamäärien vuoksi. Pieksämäelle olisi tarkoitus keskittää nuorten metallialan koulutus ja vastaavasti autoalan koulutus Mikkeliin. Luonnonvara-alalla ei enää vuonna 2014 aloiteta maatalousyrittäjä-koulutusta, vaan siinä keskitytään aikuiskoulutukseen. Puutarha-alan koulutukses- Mikkeli Pieksämäki Perustutkinto nuoret nuoret Käsi- ja taideteollisuusalan pt, artesaani 25 0 Tieto- ja viestintätekniikan pt, datanomi Kotityö- ja puhdistuspalvelujen pt, kodin-/toimitilahuoltaja 0 0 Yhteishaun alustavat suunnitelma vuodelle Hotelli-, ravintola- ja catering-alan pt, tarjoilija/kokki Elintarvikealan pt, leipuri-kondiittori 25 0 Elintarvikealan pt, elintarvikkeiden valmistaja Sosiaali- ja terveysalan pt, lähihoitaja Hiusalan pt, parturi-kampaaja Kauneudenhoitoalan pt, kosmetologi Liiketalouden pt, merkonomi Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus (Vaku) 0 Maahanmuuttajien amm. peruskoulutukseen valmistava ko 0 0 Ammattistartti 0 Talouskoulu 0 Puutarhatalouden pt, puutarhuri Maatalousalan pt, maaseutuyrittäjä 0 0 Metsäalan pt, metsäkoneenkuljettaja Kiinteistöpalvelujen pt, kiinteistönhoitaja 0 0 Pieksämäki: tämä määrä joka kolmas vuosi datanomit, hius- ja kauneus Sisältää Mikkelissä matkailualan Kone- ja metallialan pt, levyseppähitsaaja/koneistaja 0 32 Talotekniikan pt, putkiasentaja 22 0 Pmäki: joka kolmas vuosi Pmäki: joka kolmas vuosi viherrakentaminen, kukka- ja puutarhakauppa, ei tuotannnon koulutusohjelmaa metalli keskitetty Pieksämäelle 60 0 autoala keskitetty Autoalan pt, ajoneuvoasentaja/autokorinkorjaaja Mikkeliin Logistiikan pt, ajoneuvonkuljettaja 48 0 Sähkö- ja automaatiotekniikan pt, sähköasentaja Rakennusalan pt, talonrakentaja Pintakäsittelyalan pt, maalari 22 0 yhteensä

5 sa luovutaan tuotannon koulutusohjelmasta ja keskitytään viherrakentamiseen sekä kukka- ja puutarhakauppaan. Koulutustarjontaa kokonaisuutena tullaan käsittelemään vielä syyskuussa 2013 omistajakuntien sivistystoimenjohtajien sekä osakeyhtiön hallituksen kanssa ennen lopullista yhteishaussa keväällä 2014 auki asetettavien opiskelijapaikkojen ilmoittamista valtakunnalliseen Kouluta -tietokantaan. Syyskuun jälkeen muutoksia ei voi enää tehdä koskien vuotta Nuorille suunnattujen yhteishaussa olevien aloituspaikkojen lisäksi on tarkoin suunnattava aikuiskoulutus siten, että voidaan nuorisoikäluokan pienenemisestä huolimatta tarjota riittävä määrä eturivin taitajia toiminta-alueen työelämän tarpeisiin. Kokonaisuutena koulutuksessa tulee kyetä järjestämään joustavia ja työelämälähtöisiä osaamisen kehittämisen polkuja niin nuorille kuin aikuisillekin. Haastavat ajat talouden suhteen jatkuvat edelleen. Yt-menettelyn kautta on sopeutettu henkilöstömenoja, mutta yleinen kustannustason nousu sekä tulevat rahoituksen leikkaukset aiheuttavat säästöpaineita myös jatkossa. Laadukkaan opetuksen jatkaminen edellyttää kone- ja laitehankintoja monille aloille, joten riittävä investointitaso on kyettävä pitämään yllä. Taloutta sopeutetaan ensisijaisesti luopumalla osasta kiinteistöjä. Kesän aikana luovuttiin Nikkarilan ja Taitolan toimipisteistä. Tilapalveluselvitys sekä opiskelijapalveluiden selvitys tehdään syksyn 2013 aikana toimintojen tehostamiseksi ja aitojen joustavien opintopolkujen varmistamiseksi. Haasteita tulee olemaan myös päättyvien koulutusten hallitussa lopettamisessa. Aloilla, joille ei enää oteta uusia opiskelijaryhmiä, opiskelijamäärä pienenee vähitellen, mutta silti on pyrittävä turvaamaan laadukas opetus loppuun saakka. Syksyn aikana tehtävään kehittämissuunnitelmaan kootaan myös näiden lopetettavien koulutusten hallittu alasajosuunnitelma. 5

6 6 1 Laadukasta opetusta Opettajat ja koko henkilökunta tekivät laadukasta työtä opiskelijoiden parissa kevätlukukaudella. Vaikka meneillään oli monia kipeitäkin muutoksia yt-menettelyn ja toimitilamuutosten takia, niin opetuksen laatu pysyi erinomaisella tasolla. Keväällä 2013 kaikkiaan 834 opiskelijaa sai tutkintotodistuksen (perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon suorittajat). Näistä 576 suoritti tutkintonsa ammatillisena peruskoulutuksena ja 258 näyttötutkintona. Tämän lisäksi todistuksia jaettiin ohjaavan, valmistavan tai valmentavan koulutuksen suorittaneille. Opetuksen laatu on myös opiskelijoiden mielestä kehittynyt parempaan suuntaan. Toisen vuoden opiskelijoiden palautekyselyssä kaikkien kysymysten keskiarvo oli 3,69, mikä ylitti organisaation tavoitetuloksen (3,60). Sekä kaikkien kysymysten keskiarvo että yleisarvosana kehittyivät positiivisesti vuoden 2012 olokyselyyn verrattuna. Lisäksi lähes 90 % yksittäisistä kysymyksistä tulos on parantunut vuoden 2012 olokyselyyn verrattuna. Valmistuvien opiskelijoiden päättökyselyn kaikkien kysymysten keskiarvo oli 3,71 ja yleisarvosana 3,56. Kummallakin mittarilla mitattuna Esedun valmistuvien opiskelijoiden tyytyväisyys oli parantunut edellisvuoteen verrattuna. Myös opiskelijapalautekyselyiden vastausasteet parantuivat edellisvuoteen verrattuna. Ensimmäisen vuosipuolikkaan opiskelijapalautteiden perusteella Esedun yhdeksi vahvuudeksi voidaan lukea onnistunut työssäoppimisen organisointi sekä opiskelijaryhmien hyvä yhteishenki. Kehittämiskohteiksi on puolestaan tunnistettu verkko-opintomahdollisuuksien kehittäminen (mobiilioppiminen) sekä opiskelijoiden mahdollisuus tehdä valintoja yli koulutusalarajojen. Kumpaankin kehityskohtaan on kiinnitetty huomiota alkuvuonna toteutetuissa johdon katselmuksissa ja kehitystyö on alkanut. Näyttötutkintoperusteisessa koulutuksessa uudistettiin palautejärjestelmä alkuvuodesta Kesäkuun lopussa uuden järjestelmän käyttöönottovaihe on vielä menossa, mutta alustavat tulokset ja kokemukset uudistetusta järjestelmästä ovat kannustavia. Tuloksien näkökulmasta näyttötutkintoperusteisen koulutuksen palautetulokset jatkavat pääasiallisesti organisaation tavoitteen saavuttavaa ja ylittävää linjaa. Koulutustuotteita ja opetuksen uusia toteutusmalleja kehitettiin edelleen Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaiseman Koulutus ja tutkimus vuonna kehittämissuunnitelman linjausten mukaisesti. Esedun opetussuunnitelmatyö jatkui keväällä 2013 käynnistyneillä johdon katselmuksilla ja työ jatkuu edelleen niin, että uudistuneet opetussuunnitelmat ovat käytössä syksyllä Uusissa opetussuunnitelmissa opintoviikot on muutettu ECVET - järjestelmän mukaisiksi opintopisteiksi. Opetussuunnitelmatyön etenemistä hidastaa se, että Opetushallitus tiedottaa niukasti mahdollisista tutkinnon perusteisiin tulevista muutoksista. Esedussa on opetuksessa meneillään monia kokeiluja, joilla haetaan uusia monipuolisia mahdollisuuksia opintojen suorittamiseksi. Kokeilussa on mm. työssäoppimisvaltaisia opintoja, ammatillisten ja ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien yhdistelyä ja NY (Nuori Yrittäjyys) Vuosi Yrittäjänä toimintaa. Syksyllä tarjolle tulee myös ns. 2+1 malli, jossa opiskelijalla on mahdollisuus siirtyä viimeiseksi opintovuodeksi oppisopimusopiskelijaksi. Yrittäjyyden ja yrittäjyyskasvatuksen teemavuosi vahvisti henkilöstön positiivista yrittäjämäistä asennetta ja lisäsi yrittäjyyskasvatuksen osaamista. Monilla aloilla tehty

7 arvokas kehitystyö opintojen sisältöjen ja opetusmenetelmien eteen jää usein huomaamatta, samoin kuin opetus- ja ohjaushenkilöstön jokapäiväinen arvokas työ normaalin arjen pyörittämisessä. 7 2 Yhteishaun hakijatilanteen kehittyminen Vuosi Aloituspaikat Vetovoimaluku 1. toivehakijat Paikan vastaanottaneet , , , , Yhteishaun kehittyminen Valtakunnallisessa yhteishaussa keväällä 2013 Esedussa oli yhteensä 841 aloituspaikkaa, joihin oli 829 ensisijaista hakijaa (vetovoimaluku 0,99). Kaikkiaan hakijoita oli Toukokuussa toteutettiin valintakokeet haastatteluineen. Hyväksytyistä opiskelijoista opiskelupaikan ilmoitti vastaanottavansa 652 henkilöä. Tekniikka- ja tuotantoaloilla suurimpaan osaan tarjolla olevista tutkinnoista oli hyvin hakijoita. Suurimmassa suosiossa nuorten keskuudessa olivat talotekniikan, metsäkonealan, sähköalan ja logistiikan opinnot. Maatalous- ja puutarha-alan vetovoima ei edelleenkään ollut riittävän hyvä ja yllättäen myös rakennusalan vetovoima oli heikentynyt edellisiin vuosiin verrattuna. Myös Juvan tilanne on ongelmallinen pienen hakijamäärän vuoksi. Kesän 2013 täydennyshaussa Esedussa oli tarjolla 126 aloituspaikkaa, joihin oli kaikkiaan 226 ensisijaista hakijaa. Valintakokeiden jälkeen täydennyshaussa valittiin 78 opiskelijaa. Hyvinvointi- ja palvelualojen tutkinnoista Mikkelissä sosiaali- ja terveysala, hius- ja kauneudenhoitoala sekä liiketalous olivat vetovoimaisia. Matkailu- ja ravitsemisalan hakijamäärät puolestaan laskivat aikaisemmista vuosista. Pieksämäellä yhteishaun hakijamäärä kasvoi edellisestä yhteishausta. Juvalla työelämän kanssa yhteistyössä koulutuskokeiluna käynnistynyt elintarvikealan perustutkinnon vetovoima oli yhteishaussa erittäin heikko. Näyttötutkintona suoritettavien perustutkintojen vetovoima oli erityisen hyvä sosiaali- ja terveysalalla, liiketaloudessa sekä matkailu- ja ravitsemisalalla.

8 8 3 Taitaja-toiminta Kilpailutoiminta on oleellinen osa ammatillista koulutusta. Kilpailuissa opiskelijat pääsevät testaamaan ja kehittämään omaa ammattitaitoaan ja harjoittelemaan paineen alla työskentelyä tiukassa aikataulussa. Kilpailutoiminta tarjoaa yhden tavan kehittää oppilaitoksen toimintaa ja opetusta sekä verrata opetuksen tasoa muihin oppilaitoksiin. Esedusta osallistui tänä vuonna ennätysmäärä opiskelijoita Taitaja-finaaliin. Kaikkiaan yksitoista opiskelijaa kisasi ammattitaidon paremmuudesta Joensuussa kahdeksassa eri lajissa. Parhaiten menestyi Toni Salmela autonasennuksessa saavuttaen prossia. Esedun Taitaja 2013 finalistien sijoitukset: Autonasennus: Toni Salmela, 3. sija Autokorinkorjaus: Niko Rossi, 7. sija Automaalaus: Lauri Laamanen, 6. sija Metsäkoneen käyttö: Tatu Mikkonen, 5. sija ja Markus Hyvönen, 8. sija Kukkasidonta: Taru Kaukonen, 4. sija Lähihoitaja: Noora Lipsanen / Erica Palosaari, 5. sija Putkiasennus: Juho Laasonen, 4. sija Talonrakennus, kirvestyöt: Juuso Poutanen, 8 sija Talonrakennus, muuraus ja laatoitus: Johanna Eloranta, 7. sija WorldSkills Leipzig 2013 Heinäkuussa ammattitaidon maailmanmestaruuskisoissa Leipzigissä Esedua edusti Suomen maajoukkueessa Joonas Innanen. Hänen kilpailulajinsa oli teräsrakennetyöt. Innanen saavutti kilpailuissa kolmannen sijan. Innasen menestyksen takana oli hänen perusteellinen valmistautumisensa kisoihin. Innanen treenasi ja valmentautui kisoihin Esedun koneja metalliosastolla Mikkelissä. Aika monta viikonloppua tuli vietettyä Otavankadun metallilla. Kesäkuussa keskityin lähinnä vain kilpailujen ennakkotehtävään, jonka kilpailijat olivat saaneet etukäteen. Itse kilpailutehtävä oli muunnos tästä ennakkotehtävästä, Innanen. Joonas Innanen 3. sija teräsrakennetyöt WorldSkills Leipzig 2013

9 9 Joonas Innanen on valmistunut Esedusta vuonna 2010 levyseppähitsaajaksi. Mikkelin ammattikorkeakoulussa opiskeleva Innanen toimii tuntiopettajana Esedun kone- ja metallipuolella. Kisojen jälkeen Innanen palasi aikuiskoulutuksen opetustehtäviin Eseduun, kunnes jatkaa syksyllä jälleen opintojaan ammattikorkeakoulussa. Innasen tukijoukoissa kilpailuissa toimi Esedun metallialan opettaja Pasi Vuohelainen Pieksämäeltä. Vuohelainen toimi myös tuomarina teräsrakennetöiden MM-kilpailuissa. 4 Yrittäjyyskasvatuksen ja yrittäjyyden teemavuosi FIRMAXI yrittäjyyttä vahvemmaksi hankkeen (ESR) toteutuksen yhteydessä teemavuodelle suunnitellut toimenpiteet käsittivät mm. yrittäjyyttä tukevan pedagogiikan kehittämisen, opiskelijayrittäjyyden toimintaedellytysten kehittämisen ja yrittäjyyden lisäämisen sekä laatupalkintokilpailuun osallistumisen. Henkilöstön kevään ja syksyn kehittämispäivät suunnattiin yrittäjyyskasvatuksen kehittämiseen kaikilla koulutusaloilla ja opetuksen tukipalveluissa. Lisäksi järjestettiin yrittäjyyskasvatusta edistäviä lyhytkestoisia koulutuksia, kuten HOPE Kipinä-valmennus ja NYyritysten ohjaaja koulutus. Opetustyön kehittämisen tueksi laadittiin Opettajan opas yrittäjyyskasvatukseen, joka jaettiin koko henkilöstölle teemavuoden alkaessa. Opiskelijoille tarjottiin mahdollisuus osallistua NY24h leireille sekä aloittaa NYyritystoiminta osana opiskelua. Myös osuuskunta- ja harjoitusyritystoimintaa kehitettiin. Keväällä 2013 järjestettiin liikeideakilpailu, jonka pohjalta ainakin 2 uutta yritystä on aloittanut toimintansa. Opettajatiimit kehittivät opetusprosesseja siten, että opiskelijoilta vaadittiin enemmän aktiivisuutta, annettiin vastuuta ja luotiin aitoja asiakaspalvelutilanteita. Teemavuoden aikana luotiin pohjaa yrittäjämäisen pedagogiikan toteuttamiselle. Esimerkiksi Esedun omalle myymälälle laadittiin kehittämissuunnitelma ja merkonomiopiskelijoille suunnattu DiiliAkatemia pilotoitiin yhteistyössä yritysten kanssa. Yrittäjyyspassista kehitettiin sähköinen versio ja Y-Star palkitsemiset toteutettiin kuukausittain. Yrittäjyyskasvatustyötä edistettiin myös toteuttamalla Y-kyselyt sekä opiskelijoille että opettajille. Kyselyn vastausten pohjalta valittiin kehittämiskohteita, joita kehitetään ja seurataan tulevina vuosina. Myös koulutuskeskus Salpauksen kanssa toteutettu yrittäjyyskasvatukseen suunnattu vertaisarviointi antoi tietoa vahvuuksista ja kehittämiskohteista. Henkilöstö osallistui laajasti teemavuoden tapahtumiin ja toimintojen kehittämiseen. Henkilöstökoulutuksiin osallistui yli 300 henkilöä ja lisäksi monet henkilöt olivat mukana teemakohtaisissa kehittämistyöryhmissä. Opiskelijat ottivat tarjotun leiritoiminnan ja yrittäjyyden vastaan hyvin. Esimerkiksi leireille osallistui yli 100 ja NY-yrittäjyyteen yli 50 opiskelijaa. Yrittäjän päivän tapahtumiin osallistui puolestaan yli 1000 opiskelijaa. Teemavuosi ja teemavuoden toiminta näkyi jokapäiväisen työn lisäksi myös mediassa. Esedun julkisilla verkkosivuilla kerrottiin yrittäjyyskasvatustyöstä, tapahtumista ja palkitsemisista kerrottiin mm. Facebookissa. Paikallisissa lehdissä ja radiossa kerrottiin mm. joulutori-projektista, NY-yrittäjyydestä ja liikeideakilpailusta. Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että teemavuosi oli paikallaan. Paljon saatiin aikaan, ja yrittäjyyskasvatukseen liittyvä kehittämisprosessi hyvään alkuun.

10 10 5 Kansainvälisyys Kansainvälisiin vaihtoihin osallistuneet opiskelijat ja henkilöstö (tammi-kesäkuu 2013) Kansainvälisyyteen panostettiin jälleen kevään aikana. Kaikkiaan 90 opiskelijaa sai mahdollisuuden lähteä ulkomaille joko työssäoppimisjaksolle tai erilaisille vierailuille. Asiantuntijavaihtoja toteutui yli 70. Esedun keskeinen painopistealue kansainvälisyydessä on Venäjä, ja kevään aikana toteutuikin useita venäläisten vierailuja Mikkeliin ja Pieksämäelle, samoin esedulaisia kävi vierailuilla Venäjällä. Haasteena on edelleen saada enemmän nuoria opiskelijoita kiinnostumaan Venäjälle suuntautuvista vaihdoista, joihin oppilaitoksemme on viime vuosina satsannut kehittämisresurssia.

11 11 6 Aikuiskoulutus Aikuiskoulutuksessa siirryttiin vuoden alusta nuorten koulutuksen kanssa yhteisen opiskelijahallintaohjelma Primuksen käyttöön. Tietokantojen yhdistäminen tehtiin kesäkuussa. Aikuiskoulutuksen haasteeksi muodostui vuoden alusta alkanut Nuorten aikuisten osaamisohjelma, johon haetaan vuotiaita vailla ammatillista perustutkintoa olevia nuoria aikuisia opiskelemaan ammatti- ja erikoisammattitutkintoja ja niiden osia. Sekä opiskelijarekrytointi että soveltuvan koulutustarjonnan suunnittelu ovat olleet vaativia. Opiskelijoita ohjelmaan ei ole kevään aikana saatu kuin muutama. Toteutuksen painopiste onkin siirtynyt syyskaudelle. Tiedottaminen, myynti- ja markkinointityö on tuottanut tulosta erityisesti perustutkintojen osalta. Suosituimpia tutkintoja ovat olleet sosiaali- ja terveysalan, logistiikan, sähkö- ja automaatiotekniikan, hotelli-, ravintola- ja catering-alan, liiketalouden ja pintakäsittelyalan perustutkinnot, mutta myös muihin tutkintoihin oli runsaasti kysyntää. Valitettavaa on, että huomattava osa hakijoista on jäämässä vaille koulutuspaikkaa. Valtionosuuspaikat ammatilliseen lisäkoulutukseen ovat sen sijaan täyttyneet heikosti muutamia tutkintoja lukuun ottamatta. Tuotekehitys- ja markkinointitoimenpiteitä tarvitaan syksylle runsaasti, jos aiotaan paikat saada täyteen. Aikuiskoulutusjohtaja jäi huhtikuun alusta opintovapaalle. Hänen tehtäviään on hoitanut oman työn ohessa hankepäällikkö, joka pystyy elokuun alusta ottamaan po. tehtävän kokoaikaisesti hoitaakseen. 7 Oppisopimuspalvelut Vuoden alkupuoliskolla uudet oppisopimukset ovat painottuneet ammatillisiin perustutkintoihin, joissa määrä on kasvanut kahteen edelliseen vuoteen verrattuna vajaalla 20%:lla. Huhtikuussa saavutettiin kuluvan vuoden talousarvioon asetettu tavoite, joka on 270 ammatillista perustutkintoon johtavaa oppisopimusta. Asetettu tavoite ylitettäneen noin 10 %:lla, eli päädytään perustutkinnoissa lukuun 300. Lisäkoulutusten (ammattitutkinnot, erikoisammattitutkinnot) osalta uusien oppisopimusten määrät ovat jääneet pieneksi. Tähän on vaikuttanut OPH:n lisäkoulutuspaikkojen leikkaus aiemmasta 460:stä 355:een opiskelijapaikkaan. Ensimmäisen kvartaalin aikana oppisopimuksia lisäkoulutuksiin on tehty ainoastaan rekrytoivina ja työllistymistä tukevina. Maaliskuun lopulla lisäkoulutuksiin otto vapautettiin. Tästä johtuen uusia lisäkoulutuksia on syntynyt ja syntyy niin, että syyskuun laskentapäivään mennessä paikkamäärätavoite saavutettaneen. Nuorisotakuun piiriin kuuluvien oppisopimuspaikkojen täyttäminen on ollut varsin haasteellista, eikä ole odotettavissa että läheskään kaikkia varattuja paikkoja saadaan täyteen.

12 12 Amm. lisäkoulutus kpl OPPISOPIMUSTEN MÄÄRÄ KK 20. PVÄ LISÄKOULUTUS V 2011 V 2012 V 2013 Amm. Perustutkinnot kpl OPPISOPIMUSTEN MÄÄRÄ KK 20. PVÄ PERUSTUTKINNOT V V V Oppisopimusten lukumäärän kehitys, lisäkoulutus ja perustutkinnot

13 13 UPM Pelloksen tehtaalta valmistui levyalan ammattitutkintoryhmä, yhteensä 20 henkilöä. Opinnot suoritettiin Etelä- Savon Koulutus Oy:n järjestämänä oppisopimuskoulutuksena. Tietopuolisen koulutuksen ja tutkinnot otti vastaan Kymenlaakson amk. Kuvassa vasemmalta Jani Räisänen (Pellos), Anu Penttinen (Esedu), Olavi Liukkonen (Kyamk) ja tehtaan johtaja Tommi Takanen Pellokselta jakamassa todistuksia. 8 Aluekehityksen tilannekatsaus Elokuun alussa Esedussa aloitti uusi hankepäällikkö Kati Torniainen. Aluekehityksen osalta toiminta on jatkunut vilkkaana koko kuluneen alkuvuoden. Volyymiltaan hankesalkku on noin 11,5 miljoonaa euroa. Salkussa on EU-osarahoitteisia, valtion ja TYKE-ohjelman hankkeita. Alkuvuosi on ollut vilkasta aikaa kansallisesti rahoitettavien kehittämishankkeitten uusien hakujen osalta. Monia ammatillista koulutusta ja työelämää kehittäviä hankkeita käynnistyykin loppuvuonna. Kehittämiskohteina ovat mm. työssäoppimisen ohjaus mobiililaitteita hyödyntäen, opettajien valmentaminen työpaikkaohjaajakouluttajiksi, toimielimen työskentelytavat, työssäoppimisen laajentaminen ammattitaitoa täydentäviin tutkinnon osiin ja uusien opiskelijavalinnan perusteiden jalkauttaminen yhdessä itäsuomalaisten oppilaitosten kanssa. EU-hankkeiden osalta saatiin myönteiset jatkorahoituspäätökset kolmelle isolle kehittämishankkeelle (POINTTI, Opin Ovi ja Avoin ammattiopisto) ja näin turvataan kehittämistyön jatkoa mahdollisimman pitkälle ohjelmakausien taitteeseen vuodelle Opetusteknologiahankintoja toteuttavissa hankkeissa on tapahtunut paljon. Oppilaitokselle on hankittu mm. hitsaussimulaattori, mobiililaitteita sekä toteutettu teknisiä tietoverkkojen kapasiteettivahvistuksia. Päätökset ajankohtaisten 3D tulostimien hankinnoista oppilaitoskäyttöön on myös tehty. Maaseutuohjelman rahoituksella aloitti toimintansa Maatila ICT-hanke, joka on maakunnallinen vuosina toteutettava koulutushanke. Sen keskeisenä tavoitteena on kehittää tietoyhteiskuntapalveluiden käyttöä maaseudulla. Hanke toteutetaan yhteistyössä SA- MI:n kanssa.

14 14 9 Hallinto- ja talouspalvelut Talouspalvelut Talous- ja henkilöstöpalveluita koskevassa liikkeenluovutuksessa Kunnan Taitoa Oy:lle on seuraavaksi vuorossa maksuliikenteen siirto. Asiaa on valmisteltu ja siirron aikatauluksi on sovittu syyskuun alku. Taitoan maksuliikenteen hoidettavaksi siirretään tekninen siirto pankkiin, kuten ostoreskontran ja palkanlaskennan siirrot. Kassat ja niiden hallinnointi jää Etelä-Savon Koulutus Oy:lle. Myös muilta osin vastuunjakotaulukoita Taitoan kanssa on käyty läpi ja täsmennetty. Esedun uuteen intraan on syötetty sisältöä markkinointitiimin ohjauksella ja avustuksella. BDO Audiator Oy:n tilintarkastaja Jukka Vuorio tarkasti opetushallituksen vuoden 2012 kustannusten tiedonkeruutilaston. Loppupalaverissa hän ei löytänyt tilaston teosta huomautettavaa, palaute oli hyvää. Raportoinnin hän antaa Etelä-Savon Koulutus Oy:n tilintarkastaja Aki Rusasen kautta. Vuosi 2013 on seuraava kustannuspohjan tarkistusvuosi; vaikuttaa siis vuosien rahoitukseen. Hallintopalvelut Tiedonhallinta, asiakirjahallinnointi ja arkistotoimi muutti huhtikuussa Otavankatu 4:n toimipisteeseen, joka on myös kirjaamon käyntiosoite. Autovakuutusten ja vahinkoilmoitusten hoito keskitettiin keväällä Hallintopalveluihin. Kansallisten ja EU-hankintojen (yli e) kilpailuttaminen hoidetaan myös keskitetysti Hallintopalveluissa. Aikuiskoulutuskeskuksen väliarkistossa on pysyvästi säilytettäviä asiakirjoja vuosilta , jotka oli tarkoitus siirtää Otavankadun arkistoon. Väliarkistossa huomattiin hajua, joten ilma tutkittiin. Kansiot vaihdetaan uusiin arkistokoteloihin. Syyskuussa alkaa lakisääteinen koko organisaation tason Tiedonohjaussuunnitelma TOS (eams) projekti. Esedussa otetaan käyttöön uusi valtakunnallinen tehtäväluokitus. Uuden tiedonohjaussuunnitelman teko kestää keskimäärin 2 vuotta. Tällä hetkellä on käytössä soveltuvin osin vuoden 2008 suunnitelma. Arkistolain :n 8 mukaisesti jokaisen arkistonmuodostajan on ylläpidettävä arkistonmuodostussuunnitelmaa. Arkistonmuodostussuunnitelma antaa julkista tietoa etsivälle kokonaiskuvan organisaation asiakirjoista ja tietojärjestelmistä sekä ohjaa koko organisaation tiedonhallintaa, mm. kuinka kauan asiakirjaa säilytetään, mihin järjestelmään asiakirja on rekisteröity, vastuuhenkilö. Dynasty for SQL asianhallintajärjestelmän versionvaihto toteutetaan vuoden 2014 alussa, jolloin otetaan käyttöön myös tiedonohjausjärjestelmän TOJ, johon uusi tiedonohjaussuunnitelma käytännössä tallennetaan. Ammattiosaamisen näyttötoimikunta perustetaan Dynastyyn, josta toimikunnan päätökset ja niihin liittyvät asiakirjat löytyvät. Syksyn aikana Tiedonohjausryhmän toimintaa organisoidaan uudelleen niukkenevien resurssien osalta tehostamalla toimintatapoja ja kouluttautumalla. Etelä-Savon Koulutus Oy:n arkisto avataan ja asiakirjat arkistoidaan vuosilta

15 15 ICT-palvelut Tietohallintoa on työllistänyt erityisesti Taitolan toimintojen siirto muihin toimipisteisiin. Työhön on sisältynyt tietoliikenneyhteyksien purkua, laitteiden siirtoa ja verkkojen sekä tietojärjestelmien määrittelyä muuttuneeseen tilanteeseen. Muuton yhteydessä ITtukihenkilöiden vastuualueita on määritelty uudelleen. Tukihenkilöiden työtilat ovat hieman heikentyneet Taitolasta siirtymisen yhteydessä, mikä hankaloittaa osittain työssäoppimispaikkojen tarjoamista Esedun IT-alan opiskelijoille. Essin, henkilöstön uuden sähköisen työpöydän, elokuulle suunniteltua käyttöönottoa on valmisteltu. Henkilöstön sähköpostijärjestelmä on uudistettu kokonaisuudessaan kevään/alkukesän aikana. Ravitsemispalvelut Ravitsemispalveluissa on panostettu erityisesti uusien tilojen toimivuuteen. Taitolan ja Nikkarilan laitteet on sijoitettu uudelleen niin ravitsemispalveluiden kuin alan opetuksenkin käyttöön. Otavankadun leipomon suunnittelu käynnistettiin ja samassa yhteydessä osa tuotantokeittiön tiloista luovutettiin leipomon käyttöön. Keittiössä tehtiin remontti kesän aikana joissa joiden laitteiden osalta luovuttiin. Uusi tiiviimpi keittiö saatiin käyntiin elokuun alussa. Leipomon ja myymälän suunnittelua jatketaan tiiviissä yhteistyössä opetuksen kanssa. Ravitsemispalveluiden henkilöstön mitoitusta ja tehtävänkuvien määrittelyä on tehty kevään aikana vastaamaan palveluvolyymejä. Pieksämäen osalta työtä jatketaan syksyn ja tulevan kevään aikana. Henkilöstön siirtyminen uusiin tehtäviin ja uusien henkilöiden nopea perehdyttäminen on tuonut haastetta. Paremman Palvelun osaaja koulutus järjestettiin elokuussa. Koulutus oli erittäin antoisa ja henkilöstö koki koulutuksen positiivisena yllätyksenä ja henkilöstön henki on ollut hyvä Mikkelin Ravirata Oy:n hyvin alkanut yhteistyö jatkui tänäkin vuonna St Michell raveilla, jonne toimitettiin ruokaa ravikansalle. Radio Mikkeli teki haastattelun kyseisen tapahtuman tiimoilta ja toi ravitsemispalveluista positiivista imagoa toiminnastamme. Oiva eli valtakunnallinen elintarvikevalvontatietojen julkistamisjärjestelmä starttasi toukokuussa. Ammattikeittiöissä tämä näkyy siten, että elintarvikevalvojien tekemien tarkastusten tulokset julkaistaan internetissä hymynaamoin. Valvontatietojen julkaisemisella pyritään lisäämään valvonnan läpinäkyvyyttä sekä antamaan kuluttajille tietoa valintojensa tueksi. Kevään aikana järjestettiin perinteinen sydänviikko. Tulevana syksynä järjestetään erilaisia teemoja ravitsemispalveluissa, esimerkiksi Ruralia-instituutin kanssa teemme lähiruokapäivä tempauksen jossa käytetään mahdollisimman paljon etelä-savolaista ruokaa. Etelä- Savosta tempaukseen lähtee mukaan kaikki kunnat ja kaupungit. Tavoitteena on saada julkista positiivista kuvaa ja edistää paikallisen ruoan käyttöä.

16 16 Henkilöstöpalvelut Helmikuussa toteutuneen Audiatorin palkkatarkastuksen tavoitteena oli varmistaa, että palkkoja maksetaan vain henkilökuntaan kuuluville ja että palkanmaksussa on noudatettu työehtosopimuksia, lakeja ja osakeyhtiön omia ohjeita. Lisäksi tarkastettiin, että palkkaustietojen toimittamisen ketjun sisäinen valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Saadussa raportissa ei ilmennyt mitään erityistä huomautettavaa. Kela teki tarkastuksen työterveyshuollon kustannusten korvaushakemuksesta vuodelta Tarkastamisen tavoitteena on edistää työpaikoilla hyvän työterveyshuoltokäytännön toteutumista, antaa työnantajalle työterveyshuollon korvaamiseen liittyviä ohjeita ja neuvoja ja selvittää korvaushakemuksessa ilmoitettujen kustannusten oikeellisuus ja niiden korvattavuus. Tarkastuksessa oli mukana kirjanpitäjä, työterveyshoitaja sekä henkilöstöpäällikkö. Tarkastuksen perusteella tarkennettiin korvattavia toimenpiteitä sekä ryhdyttiin seuraamaan korvattavia kustannuksia korvausluokan mukaisesti. Keväällä olleen turvallisuuskyselyn perusteella turvallisuuskouluttaja Marjuska Falck piti kolme koulutustilaisuutta henkilöstölle. Koulutuksissa orientoiduttiin turvallisuusasioihin sekä kartoitettiin keskeisiä ongelmia ja niiden ratkaisuja. Esedussa valmistellaan toimintamallia savuttomaksi työpaikaksi muuttumiselle sekä henkilöstön savuttomuuden tukemiseen. Syksyn aikana kilpailutetaan työterveyshuolto alkavaksi, edellinen kilpailutus toteutettiin vuonna Henkilöstösuunnitelman päivitys tehdään vastaamaan ennakoitavissa olevia muutoksia. Syyskuussa käynnistetään opettajien palkkauksen kokonaisarvioinnin päivitys. Palvelussuhdeopas päivitetään sekä laajennetaan automaattinen työajanseuranta järjestelmä Pieksämäelle tukipalveluhenkilöstölle. Viestintä- ja markkinointipalvelut Markkinointi - ja viestintäpalveluiden alkuvuoden iso ponnistus oli henkilökunnalle tarkoitetun sähköisen työpöydän tekeminen. Sähköinen työpöytä - Essi - korvaa vanhan intranetin ja se otetaan käyttöön lukuvuoden alussa elokuun puolivälissä. Viestintäpalvelut tuotti kolmen vuoden tauon jälkeen painetun vuosikertomuksen Esedun toiminnasta. Alkuvuodesta kilpailutettiin paino- ja kopiointipalvelut ja painokumppaniksi valittiin valtakunnallinen Kopijyvä Oy. Alkukesästä lanseerattiin Esedun uusi hakukampanjoiden slogan Vain valituille. Sosiaalista mediaa otettiin vahvemmin mukaan hakukampanjoiden mainontaan. Esedu liittyi nuorison suosimaan Instagram-kuvapalvelun. Kesän ajan Facebookissa mainostettiin sekä aikuiskoulutusta, lisähakua että vuotiaille tarkoitettua nuorten aikuisten osaamisohjelman koulutuksia.

17 17 10 Talous lukuina Kirjanpidon toteutuma oli maaliskuun lopun tilanteen mukaan euroa tappiollinen ja kesäkuun lopussa euroa tappiota. Vastaava luku vuonna 2012 oli euroa tappiollinen. Talouden suunta on saatu korjattua edelliseen vuoteen verrattuna. Työvoimapoliittisen ja muun myytävänkoulutuksen myyntituotot näyttäisivät toteutuvan budjetoidun mukaisena. Tuet ja avustukset näyttäisi jäävän budjetoidusta. Tilakulut ylittävät budjetoidun. Johdon tulosennuste koko tilikauden osalta on noin euroa plussaa.1,5 miljoonan euron investointibudjetista on kesäkuun loppuun mennessä toteutettu ,05 euroa ja poistoja on kertynyt euroa. Poistojen osalta tullaan jäämään hiukan alle budjetoidun tason. Seuraavassa osakeyhtiötason tuloslaskelma per toteutuma, jossa vertailu edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan sekä laskennallinen ja johdon ennuste tilikauden 2013 toteutumaksi.

18 18

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA Kansallisen seuranta-arvioinnin tavoitteet ja periaatteet Oppimistulosten seuranta-arvioinnit 2008 2009 Tiedotustilaisuus

Lisätiedot

Opintopolku.fi. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta. Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi. Opintopolku.

Opintopolku.fi. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta. Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi. Opintopolku. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi Oppija ja elinikäinen oppiminen Hakeutujan palvelut Opintojen aikaiset palvelut Siirtymävaiheen

Lisätiedot

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11. VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013 Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.2013 7.11.2013 2 Miten vastataan työelämälähtöisyyteen?? 7.11.2013 3 7.11.2013

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Tiedotusvälineille 3.8.2011 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

2015 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä

2015 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä Saimaan ammattiopisto Sampo tarjoaa ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille sekä koulutus- ja kehittämispalveluja yrityksille ja muille yhteisöasiakkaille. Saimaan ammattiopisto Sampo aloitti toimintansa

Lisätiedot

Kainuun toisen asteen koulutuksen kevään 2012 yhteishaku

Kainuun toisen asteen koulutuksen kevään 2012 yhteishaku TIEDOTE Julkaisuvapaa 19.3.2012 heti Kainuun toisen asteen koulutuksen kevään 2012 yhteishaku Toisen asteen koulutuksen valtakunnallinen sähköinen yhteishaku päättyi 16.3.2012. Kainuussa ensisijaisia hakijoita

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Aineistoa vapaasti käytettäväksi

Tiedotusvälineille Aineistoa vapaasti käytettäväksi Tiedotusvälineille 9.8.2010 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2010 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Avoimet ovet esittelypolut

Avoimet ovet esittelypolut LIITE 1 1 (6) Avoimet ovet 2016 -esittelypolut Tervetuloa tutustumaan Jyväskylän ammattiopiston koulutustarjontaan 22. 24.11.2016 klo 9.00 14.00. Ruokataukoa pidämme klo 11.00 12.00, jolloin ei järjestetä

Lisätiedot

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013 Mika Tammilehto Muutoksen ajureita Talouden epävarmuus ja rakenteiden muuttuminen

Lisätiedot

LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI Koulutuksen järjestäjän nimi. Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka. pv.kk.xxxx.

LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI Koulutuksen järjestäjän nimi. Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka. pv.kk.xxxx. LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI 27.8.1998 Koulutuksen järjestäjän nimi Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka pv.kk.xxxx xxx/430/xxxx KOULUTUKSENJÄRJESTÄMISLUPA. Opetusministeriö on ammatillisesta

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2009 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2009 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Tiedotusvälineille 6.8.2009 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2009 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013 Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013 Aikuiskoulutukselle asetetut tavoitteet 18-64-vuotiaista vähintään 60 prosenttia osallistuu vuosittain aikuiskoulutukseen Aliedustettujen ryhmien osallistumisen kasvattaminen

Lisätiedot

20. (29.60) Ammatillinen koulutus

20. (29.60) Ammatillinen koulutus Yhteiskunnallinen vaikuttavuus 2. (29.6) Ammatillinen koulutus Ammatillisen koulutuksen päämääränä on vahvistaa työelämän ja yhteiskunnan hyvinvointia ja kilpailukykyä kansainvälistyvässä toimintaympäristössä

Lisätiedot

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika :40:57 1(5) HAKUTOIVETILASTO

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika :40:57 1(5) HAKUTOIVETILASTO Tulostuspvm ja -aika 18.04.2016 10:40:57 1(5) Hakuehdot Koulutuksen alkamisaika: 2016 Syksy Oppilaitos: 10053 Koulutuskeskus Salpaus Tiedot päivitetty Opintopolusta: 18.4.2016 08:07 Haku- Koodi Toimipiste

Lisätiedot

Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala

Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala 13.3.2015 Valma-työryhmä: Hannele Siekkinen, Jaana Haikara, Tytti Sydänmetsä, Paula Jaakkonen, Arto Huuskonen, Ritva Joki-Kolehmainen

Lisätiedot

A m mattilaisille on kysyntää!

A m mattilaisille on kysyntää! A m mattilaisille on kysyntää! 1 3 Sisältö Ammattilaisille on kysyntää Ammattilaisille on kysyntää... 3 Arvot... 5 Koulutusalat KSAO:ssa... 5 Koulutusväylät... 5 Organisaatio... 7 Nuoret... 9 Kansainvälinen

Lisätiedot

Ammatillisen aikuiskoulutuksen lainsäädännön uudistusnäkymät. Markku Kokkonen Johtamisen erikoisammattitutkinnon kehittämispäivä 13.4.

Ammatillisen aikuiskoulutuksen lainsäädännön uudistusnäkymät. Markku Kokkonen Johtamisen erikoisammattitutkinnon kehittämispäivä 13.4. Ammatillisen aikuiskoulutuksen lainsäädännön uudistusnäkymät Markku Kokkonen Johtamisen erikoisammattitutkinnon kehittämispäivä 13.4.2010 Rahoitus Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009)

Lisätiedot

Opinvipinää

Opinvipinää Opinvipinää 4.11.2016 Haku Lappiaan Yhteishaku www.opintopolku.fi 21.2. 14.3.2017 Kaikilla aloilla myös yo-paikkoja Jatkuva haku suoraan oppilaitokseen Yhteishakuaikana keskitetysti, jos jo aiempi ammatti

Lisätiedot

VST. Osaamisen ja sivistyksen asialla

VST.  Osaamisen ja sivistyksen asialla VST www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Näyttötutkinnot Ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia tutkintoja Työkokemuksella, opinnoissa tai muun toiminnan kautta hankittu osaaminen osoitetaan

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Opiskelijan ja näyttötutkinnon suorittajan arviointi 6-7.2.2013 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja

Lisätiedot

Eronneet ja keskeyttäneet 4-6/2015

Eronneet ja keskeyttäneet 4-6/2015 Eronneet ja keskeyttäneet 4-6/2015 5.8.2015 Opiskelijoita 20.1.2015 526 1022 600 820 2968 Eronneet opiskelijat ajalta 1.4.-30.6.2015 AIKO HAYO H HAYO K HAYO IISAKKI IKATA IKOL OSARA LUPI MSKK KOSOL TKTO

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika 17.03.2015 15:22:21 1(4) HAKUTOIVETILASTO

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika 17.03.2015 15:22:21 1(4) HAKUTOIVETILASTO Tulostuspvm ja -aika 17.03.15 15:22:21 1() Hakuehdot Koulutuksen alkamisaika: 15 Syksy Haku: Yhteishaku ammatilliseen ja lukioon, kevät 15 Koulutuksen järjestäjä: 0973110-9 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Nuorisotakuun ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet 21.5.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-,

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia 3.6.2015 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Käsiteltävät selvitykset: Selvitys nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimenpideohjelman tuloksellisuudesta

Lisätiedot

Oppimisvalmiuksia mittaava koe osaamisen kehittämisen suunnittelun tukena

Oppimisvalmiuksia mittaava koe osaamisen kehittämisen suunnittelun tukena Oppimisvalmiuksia mittaava koe osaamisen kehittämisen suunnittelun tukena Stadin ammattiopiston kokemuksia 4/5/13 Miksi? Stadin ammattiopiston toiminta-ajatuksena on monipuolisen ja laadukkaan ammatillisen

Lisätiedot

Perustietokyselyn täyttäminen -ammatillinen peruskoulutus

Perustietokyselyn täyttäminen -ammatillinen peruskoulutus Ammatillisen koulutuksen opiskelijahallinnon koulutuspäivät 4.9. Oulu, 6.9. Tampere, 11.9. Helsinki Perustietokyselyn täyttäminen -ammatillinen peruskoulutus Emmi Ranta, erityisasiantuntija, OPH Ammatillinen

Lisätiedot

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2016

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2016 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2016 Pisteytys perustuu yhteishaun yleiseen pistelaskuun, ellei toisin mainita. Yleisessä pistelaskussa voi saada maksimissaan 40 pistettä. Yhdellä

Lisätiedot

YLEISSIVISTÄVÄ JA AMMATILLINEN KOULUTUS UUDISTUVAT

YLEISSIVISTÄVÄ JA AMMATILLINEN KOULUTUS UUDISTUVAT YLEISSIVISTÄVÄ JA AMMATILLINEN KOULUTUS UUDISTUVAT Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät IX 1.-2.12.2009 Irmeli Halinen OPETUSHALLITUS Terveisiä Opetushallituksesta 2 UUDISTUNEET AMMATILLISET

Lisätiedot

OPETUSHALLITUS WERA web-raportointipalvelu. WERAn TILASTOJEN VALMISTUMISAJAT VUONNA 2010 JA VUO- DEN 2011 ALUSSA (tammi- ja helmikuu)

OPETUSHALLITUS WERA web-raportointipalvelu. WERAn TILASTOJEN VALMISTUMISAJAT VUONNA 2010 JA VUO- DEN 2011 ALUSSA (tammi- ja helmikuu) OPETUSHALLITUS 8.3.2010 WERA web-raportointipalvelu WERAn TILASTOJEN VALMISTUMISAJAT VUONNA 2010 JA VUO- DEN 2011 ALUSSA (tammi- ja helmikuu) 1. ALOITUSPAIKAT, ammatillinen koulutus ja ammattikorkeakoulutus

Lisätiedot

Ammattikoulutuksen järjestäjäkenttä tänään

Ammattikoulutuksen järjestäjäkenttä tänään Ammattikoulutuksen järjestäjäkenttä tänään Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma seminaari Paasitorni 2.8.213 Erityisasiantuntija Riku Honkasalo Opetushallitus Esityksen sisältö Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Savon koulutuskuntayhtymä, tukitoimet koulutusaloittain, yhteishaku 2016

Savon koulutuskuntayhtymä, tukitoimet koulutusaloittain, yhteishaku 2016 Savon koulutuskuntayhtymä, tukitoimet koulutusaloittain, yhteishaku 2016 Soveltuvuus- / pääsykoe ajankohta Aloituspaikat 2016 Mahdollisuus opiskeluun pienemmässä ryhmässä Ammatino hjaaja Oppimisen tukipajat

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus ja ammattiosaamisen näytöt Toisen asteen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta. elinkeinoelämän näkökulmasta

Ammatillinen koulutus ja ammattiosaamisen näytöt Toisen asteen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta. elinkeinoelämän näkökulmasta Ammatillinen koulutus ja ammattiosaamisen näytöt Toisen asteen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta elinkeinoelämän näkökulmasta Mirja Mirja Hannula Elinkeinoelämän keskusliitto EK EK

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia PAIKKO työkalujen käytöstä. Alueelliset työpajapäivät Tampere

Käytännön kokemuksia PAIKKO työkalujen käytöstä. Alueelliset työpajapäivät Tampere Käytännön kokemuksia PAIKKO työkalujen käytöstä Alueelliset työpajapäivät 11.-12.6.2014 Tampere Tutkinnon perusteiden työversio Tutkinnon perusteiden riisuttu versio, joka sisältää Sisällöt suoraan tutkinnon

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Kevään 2016 yhteishaku

Kevään 2016 yhteishaku Kevään 2016 yhteishaku Yh Ammatilliseen koulutuksen hakuprosessi muodostuu kolmesta kokonaisuudesta yhteishaku, erillishaku ja lisähaku. Yhteishaku, opintopolku.fi, 23.2. - 15.3.2016 peruskoulun päättäneet

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTO- TOIMINNAN KEHITTÄMISSEMINAARI. Seppo Hyppönen Ammatillinen aikuiskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos

NÄYTTÖTUTKINTO- TOIMINNAN KEHITTÄMISSEMINAARI. Seppo Hyppönen Ammatillinen aikuiskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos NÄYTTÖTUTKINTO- TOIMINNAN KEHITTÄMISSEMINAARI Seppo Hyppönen Ammatillinen aikuiskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos tilastoja Opiskelijat näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa v. 2012 oppilaitos

Lisätiedot

Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla Hankkeen tavoitteet Kohderyhmät ja hyödynsaajat...

Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla Hankkeen tavoitteet Kohderyhmät ja hyödynsaajat... 1 (5) Päivämäärä: Suunnitelman laatija(t): Salme Lehtinen Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla 2 + 1 Valtionavustus 346/422/2008 13.10.2008 Hankkeen hallinnointi, kustannuspaikka,

Lisätiedot

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 17.3.2008 Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen Näyttötutkintona

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen kokeilu - Väliraporttien kertomaa Ammattistartista

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen kokeilu - Väliraporttien kertomaa Ammattistartista Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen kokeilu - Väliraporttien kertomaa Ammattistartista Helsingin tekniikan alan oppilaitos, Vallilan koulutusyksikkö Aira Rajamäki 14.3.2007

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO Ammatillinen peruskoulutus AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO 2008 10 I VASTAAJAN TIEDOT 1. Koulutuksen järjestäjän nimi - valitkaa

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013

Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013 Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013 24.10.2012 Turku Kjell Henrichson Yhteiskuntatakuun taustoja 110 000 perusasteen varassa olevaa alle 30-vuotiasta. 55 000 työtöntä alle 30-vuotiasta, joista

Lisätiedot

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella Johtaja Hannu Sirén 12.10.2011 Hallitusohjelma Elinikäisen oppimisen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut ovat tarjolla kaikille yhden luukun periaatteen

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma Ammatillisen koulutuksen hyvinvointiseminaari Helsinki ke 9.2.2011 Opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi Taustaa (1) Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus 4.12.2013 Pasi Rentola Ammatillisen koulutuksen rahoituksen kokonaisuus Oppilaitosmuotoinen ammatillinen peruskoulutus 1,662 mrd. euroa Oppilaitosmuotoinen ammatillinen

Lisätiedot

Miten autan nuoren opintoihin? Palvelujohtaja Mari Tuomikoski

Miten autan nuoren opintoihin? Palvelujohtaja Mari Tuomikoski Miten autan nuoren opintoihin? Palvelujohtaja Mari Tuomikoski z Ohjaako palkka ammatinvalintaa? 2 10.3.2015 Entä auringonlaskun ammatit ja suosikkiammatit? 3 10.3.2015 Verkkopalveluissa on saatavilla laajasti

Lisätiedot

Nuorisotakuun toimeenpano ammatillisen koulutuksen keskeiset toimet

Nuorisotakuun toimeenpano ammatillisen koulutuksen keskeiset toimet Nuorisotakuun toimeenpano ammatillisen koulutuksen keskeiset toimet Ammatillisen peruskoulutuksen riittävän tarjonnan turvaaminen Opiskelijavalintojen ja sähköisten hakupalveluiden uudistaminen Nuorten

Lisätiedot

Arja Pietikäinen Savon ammatti- ja aikuisopisto

Arja Pietikäinen Savon ammatti- ja aikuisopisto ECVET Round Table 2016 Osaamisperusteisuus ja eurooppalaiset suositukset muutoksessa Arja Pietikäinen Savon ammatti- ja aikuisopisto Mitä tunnustettavaksi haettavat opinnot ja osaaminen voivat ammatillisessa

Lisätiedot

AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014

AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014 AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014 lisätietoja antavat - laatu- ja suunnittelujohtaja Marjo-Riitta Järvinen, Lahden ammattikorkeakoulu - kehittämispäällikkö Sari Mikkola,

Lisätiedot

O H J A U S H E N K I L Ö S T Ö L L E klo Omnia Sampola rehtori Maija Aaltola

O H J A U S H E N K I L Ö S T Ö L L E klo Omnia Sampola rehtori Maija Aaltola O M N I A N I N F O O H J A U S H E N K I L Ö S T Ö L L E 23.9.2016 klo 11.30-15.00 Omnia Sampola rehtori Maija Aaltola OHJELMA Uudistuva Omnia, yksi oppilaitos Opiskelijatilanne syksyllä 2016 Ammatilliset

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn. tehostamisohjelma. Määrällisen seurannan tulokset. Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn. tehostamisohjelma. Määrällisen seurannan tulokset. Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma Määrällisen seurannan tulokset 2013 2014 Sisällys Sisällys... 2 1. Määrällinen seuranta... 3 2. Tutkinnon suorittamisen lopettaminen... 4 2.1 Tulokset

Lisätiedot

HE 62/2014 vp. sekä tutkintotilaisuuksiin. Esitys liittyy valtion vuoden 2014 ensimmäiseen

HE 62/2014 vp. sekä tutkintotilaisuuksiin. Esitys liittyy valtion vuoden 2014 ensimmäiseen HE 62/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Perustutkinnot: Eronneet ja keskeyttäneet 10-12/2015

Perustutkinnot: Eronneet ja keskeyttäneet 10-12/2015 Perustutkinnot: Eronneet ja keskeyttäneet 10-12/2015 Opiskelijoita 20.9.2015 491 1090 599 835 3015 Eronneet opiskelijat ajalta 1.10.-31.12.2015 HAYO H HAYO K HAYO IISAKKI IKATA IKOL OSARA LUPI MSKK KOSOL

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (7) Opetuslautakunta OTJ/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (7) Opetuslautakunta OTJ/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (7) 7 A. Mirka Vainikan ym. valtuustoaloite nuorisotakuun toteuttamisesta HEL 2012-015496 T 00 00 03 Päätös päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Lisätiedot

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Yhteishaku, kevät 2016 Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Mitä ysin jälkeen? Peruskoulun jälkeen voit hakea ammattioppilaitokseen hakea lukioon suorittaa 3-4 vuodessa ammatillisen

Lisätiedot

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma 1 Sisällys 1. Oulun alueen ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittämissuunnitelman keskeiset kohdat... 2 2. Oulun alueen kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Demotilaisuus Hakulomake. - Eli hakulomakkeen luonti, hakeminen ja hakemusten käsittely uudessa palvelussa

Demotilaisuus Hakulomake. - Eli hakulomakkeen luonti, hakeminen ja hakemusten käsittely uudessa palvelussa Demotilaisuus 18.1.2013 Hakulomake - Eli hakulomakkeen luonti, hakeminen ja hakemusten käsittely uudessa palvelussa Esityksen tavoitteet Kertoa, miten OPH luo hakulomakkeen ja oppilaitokset lisäävät mahdollisia

Lisätiedot

Työelämässä vaadittava osaaminen opetuksen, ohjauksen ja arvioinnin perustaksi

Työelämässä vaadittava osaaminen opetuksen, ohjauksen ja arvioinnin perustaksi Työelämässä vaadittava osaaminen opetuksen, ohjauksen ja arvioinnin perustaksi Ammatillisen koulutuksen yhteistyöfoorumi 2015 M/S Viking Gabriella ke 25.3.2015 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi

Lisätiedot

Opiskelijoidemme näköinen Salpaus

Opiskelijoidemme näköinen Salpaus Opiskelijoidemme näköinen Salpaus Oppilaitoksen toimintakulttuurin kehittäminen; osallistavan toimintatutkimuksen tulokset TutkeOpe2015 -hanke 15.9.2016 Pedagogiset huiput seminaari, Levi Merja Tirkkonen,

Lisätiedot

Uusi NAO maahanmuuttajille

Uusi NAO maahanmuuttajille Uusi NAO maahanmuuttajille Ikkunat auki eurooppalaiseen aikuiskoulutukseen, Helsinki 17.-18.11.2016 Ulla-Jill Karlsson Neuvotteleva virkamies Ammatillisen koulutuksen osasto Uusi NAO maahanmuuttajille

Lisätiedot

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008 Opetushallitus Pvm 31.3.2008 PL 380 Dnro 00531 HELSINKI 7/521/2008 Asia: NUORTEN SYRJÄYTYMISEN EHKÄISYYN JA TYÖLLISYYDEN PARANTAMISEEN VALTION TALOUSARVIOSSA VUODELLE 2008 VARATUN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Lahden diakonian instituutti Vastuuta ottamalla opit 3- hanke Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015 Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Anne-Maria Karjalainen kehittämisvastaava Lahden diakonian

Lisätiedot

Läpäisyn tehostamisohjelma osana koulutustakuuta Elise Virnes

Läpäisyn tehostamisohjelma osana koulutustakuuta Elise Virnes Läpäisyn tehostamisohjelma osana koulutustakuuta 6.5.2013 Elise Virnes Nuorisotakuu nyt Väliraportti, Nuorten yhteiskuntatakuu 2013, TEM raportteja 8/2012, valmistui 15.3. Ensimmäisessä työryhmän raportissa

Lisätiedot

Työpajan agenda. Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Työpajan agenda. Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi ALPE -työpaja Haku erityisoppilaitoksiin, vammaisten valmentavaan ja kuntouttavaan opetukseen ja ohjaukseen sekä erityisen koulutustehtävän omaavien ammatillisten oppilaitosten ammatillisiin perustutkintoihin

Lisätiedot

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Puutarhatalouden perustutkinto Määräys 75/011/2014. Marjatta Säisä

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Puutarhatalouden perustutkinto Määräys 75/011/2014. Marjatta Säisä Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Puutarhatalouden perustutkinto Määräys 75/011/2014 Marjatta Säisä Tutkintojen uudistuksessa on vahvistettu osaamisperusteisuutta opetuskeskeisestä ajattelusta

Lisätiedot

Valmistaudu tuleviin opintoihin!

Valmistaudu tuleviin opintoihin! Valmistaudu tuleviin opintoihin! Perusopetuksen jälkeinen valmistava koulutus 2017 2018 Oletko vailla opiskelupaikkaa? Ei hätää, tarjolla on useita mahdollisuuksia! Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Verkostoseminaari 24.-25.11.2010 Helsinki Ulla Aunola, opetusneuvos, Ammattikoulutus/Tutkinnot Opiskelijan arviointi opsin luku 4. Oppimisen arviointi

Lisätiedot

Uusimmat tiedot puhtausalan tutkintouudistuksesta

Uusimmat tiedot puhtausalan tutkintouudistuksesta Uusimmat tiedot puhtausalan tutkintouudistuksesta Puhtausalan esimies- ja asiantuntijapäivät Hotelli Haaga 20.1.2017 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Perustetyöryhmän eteneminen Toimikausi

Lisätiedot

Sedu Aikuiskoulutuksen tulosyksiköt: Hyvinvointi Maaseutu Palvelu Tekniikka Yrittäjyys, kauppa ja kulttuuri Oppisopimuspalvelut

Sedu Aikuiskoulutuksen tulosyksiköt: Hyvinvointi Maaseutu Palvelu Tekniikka Yrittäjyys, kauppa ja kulttuuri Oppisopimuspalvelut Sedu Aikuiskoulutus on kunnallinen liikelaitos, joka toteuttaa laadukkaita koulutus- ja konsultointipalveluja sekä oppisopimuskoulutusta alueen työ- ja elinkeinoelämän tarpeisiin. Sedu Aikuiskoulutuksen

Lisätiedot

TUTKINTOJEN TULOSVERTAILU

TUTKINTOJEN TULOSVERTAILU TUTKINTOJEN TULOSVERTAILU TUTKINTOJEN KEHITTÄMINEN KOKONAISPISTESIJOITUS 1) OKM linjaukset (vähennykset ja lisäykset) 2) Seudulliset työvoimatarpeet /TEtoimiston listat 3) Kansallisesti harvinainen ala

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 1 Yhteystiedot Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 www.jao.fi/fi/jyvaskylan-oppisopimuskeskus oppisopimus@jao.fi 2 Oppisopimuskoulutus

Lisätiedot

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012 Anu Anttila Yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa on kiteytetty viiteen toimintamalliin 1. Työpajalla

Lisätiedot

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Satu Hekkala Johdanto Tämä artikkeli kertoo Oulun Diakoniaopiston opinto-ohjaussuunnitelman kehittämistyöstä ja esittelee lyhyesti opinto-ohjaussuunnitelman

Lisätiedot

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Seinäjoki, 13.3.2013 Nuorisotakuun taustoja Perusasteen varassa olevat nuoret Työttömät alle 30-vuotiaat nuoret Työn ja koulutuksen

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioijan opas

Näyttötutkinnon arvioijan opas Näyttötutkinnon arvioijan opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen

Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen Sisältö 3 Yleistä ammattiosaamisen näytöistä ja työssäoppimisesta 4 Opettajan näyttö- ja työssäoppimistyön korvaaminen 5 Oppilaitoksessa vai työpaikassa? 6 Matkakorvaukset

Lisätiedot

PERUSTUTKINNOT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN MENESTYSTEKIJÄKSI , Oulu

PERUSTUTKINNOT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN MENESTYSTEKIJÄKSI , Oulu PERUSTUTKINNOT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN MENESTYSTEKIJÄKSI 22.9.2009, Oulu Työelämälähtöisten perustutkintojen toteuttaminen - Opetussuunnitelmat ja näyttötutkintojen järjestämissuunnitelmat johtamisen

Lisätiedot

V I E R A S K I E L I S T E N KO U L U T U S - J A O S A A M I S PA LV E L U T O M N I A S S A

V I E R A S K I E L I S T E N KO U L U T U S - J A O S A A M I S PA LV E L U T O M N I A S S A 2 V I E R A S K I E L I S T E N KO U L U T U S - J A O S A A M I S PA LV E L U T O M N I A S S A 3. 1 1. 2 0 1 6 R I I K K A - M A R I A Y L I - S U O M U O M N I A N KO U LU T U S - JA PA LV E LU V E

Lisätiedot

Virtuaaliammattikorkeakoulu. strategia versio 1.1

Virtuaaliammattikorkeakoulu. strategia versio 1.1 Virtuaaliammattikorkeakoulu www.virtuaaliamk.fi www.amk.fi VirtuaaliAMK-toiminnan strategialinjaukset strategia versio 1.1 1 Visio Virtuaaliammattikorkeakoulu on Suomen ammattikorkeakoulujen muodostama

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO. Seppo Valio

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO. Seppo Valio AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Seppo Valio seppo.valio@oph.fi www.oph.fi OSAAMISPERUSTEISUUDEN VAHVISTAMINEN Opetuskeskeisestä ajattelusta oppimiskeskeiseen

Lisätiedot

Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa

Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Karelia-amk ja Itä-Suomen yliopisto/avoin yliopisto Aducate www.aikuiskoulutuksenvoima.fi www.facebook.com/aikuiskoulutuksenvoima

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisessa koulutuksessa. Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Ajankohtaista ammatillisessa koulutuksessa. Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ajankohtaista ammatillisessa koulutuksessa Opetusneuvos Tarja Riihimäki KESU:n koulutuspoliittisia lähtökohtia Suomalaiset maailman osaavin kansa vuonna 2020 nuorista aikuisista runsaalla kolmanneksella

Lisätiedot

Pirkanmaalla ammattiopiston perustutkinnon suorittaneiden työmarkkinatilanne vuoden 2009 lopussa

Pirkanmaalla ammattiopiston perustutkinnon suorittaneiden työmarkkinatilanne vuoden 2009 lopussa Pirkanmaalla ammattiopiston perustutkinnon suorittaneiden työmarkkinatilanne vuoden 2009 lopussa Tarkastelussa on yhteensä vuosina 2005-2009 suoritetut perustutkinnot. Sijoittumista katsotaan vuoden 2009

Lisätiedot

Yrittäjyys Sampossa. Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö

Yrittäjyys Sampossa. Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö Yrittäjyys Sampossa Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö paivi.ovaska@edusampo.fi Menossa olevat yrittäjyyden kehittämishankkeet Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta (ESR) Sampon ja

Lisätiedot

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa Osaamisperusteisuutta vahvistamassa 18.12.2015 opetusneuvos Hanna Autere ja yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Tutkintojärjestelmän kehittämisen tahtotila (TUTKE 2) osaamisperusteisuus työelämälähtöisyys

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT Ammatillinen lisäkoulutus 3.9.2013 Kuopio 5.9.2013 Tampere 10.9.2013 Helsinki 12.9.2013 Oulu Antti Markkanen Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Ammatillisen aikuiskoulutuksen ja näyttötutkintotoiminnan kehittämisseminaari Maaliskuu 2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Lisätiedot

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 27.8.2014 päivitetty Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteistyötavoitteet lukioiden ja peruskoulujen kanssa Jokaisen peruskoulunsa päättävän nuoren tulisi löytää

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ilmoittautuminen: www.osao.fi/koulutuskalenteri Lisätietoja: Anu Hultqvist Koulutuspäällikkö, OSAO anu.hultqvist@osao.fi Koulutuksen toteutus Kontaktiopetuksena: Oppilaitoksella

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki 23.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPRATIIVINN SOPIMUS 2016 Sivistystoimiala Palvelualue: Ammatillinen koulutus Sopimuksen tarkoitus: Sivistystoimialan tavoitteena on järjestää korkeatasoisia ja laadukkaita kasvatus- ja opetuspalveluja,

Lisätiedot