2013 Osavuosikatsaus 1-6

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2013 Osavuosikatsaus 1-6"

Transkriptio

1 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto 2013 Osavuosikatsaus 1-6 Mikkeli Pieksämäki Juva

2 Sisältö OSAVUOSIKATSAUS Johdanto Laadukasta opetusta Yhteishaun hakijatilanteen kehittyminen Taitaja-toiminta Yrittäjyyskasvatuksen ja yrittäjyyden teemavuosi Kansainvälisyys Aikuiskoulutus Oppisopimuspalvelut Aluekehityksen tilannekatsaus Hallinto- ja talouspalvelut Talous lukuina

3 3 OSAVUOSIKATSAUS Johdanto Etelä-Savon Koulutus Oy:n järjestämisluvan mukainen perustutkinto-opiskelijoiden määrä on tällä hetkellä 2725 opiskelijapaikkaa vuositasolla. Vuoteen 2016 mennessä Esedulta vähenee asteittain kaikkiaan 265 opiskelijapaikkaa siten, että vuonna 2014 vähenee 45 paikkaa ja kahtena seuraavana vuonna 110 paikkaa. Etelä-Savon Koulutus Oy:n järjestämisluvan mukaiset opiskelijapaikat ovat olleet jo useamman vuodenajan aina täynnä. Kaikkiaan vähennys tarkoittaa vuoden 2013 yksikköhinnoin noin 3 miljoonan euron tulokertymän vähenemistä ja kun siihen lisätään yksikköhintojen aleneminen, indeksikorotusten puutuminen sekä palkankorotusvaikutukset, on talouden tiukkeneminen noin 5 miljoonan euron luokkaa. Etelä-Savon Koulutus Oy:n hallitus teki kokouksessaan linjauksia nuorten koulutustarjonnan suuntaamisesta tulevaisuuteen. Koulutustarjonnan suuntaamisessa on otettu huomioon ympäristön muutokset ja niihin sopeutuminen Työelämän osaajien koulutus- ja kehittämistarpeen tyydyttäminen Koulutuksen ja kehittämisen suunnitelma (KESU) vuosille (OKM) Huonon vetovoiman koulutuksien vähentäminen Aloituspaikat paikkakunnittain ja vuosittain vakio Yksittäisten ja kalliiden koulutusten keskittäminen joko Mikkeliin tai Pieksämäelle Arvioitu koulutuksen kehittämisen investointitarpeet, tarvittavat tilat ja laitteet arvioitu mahdollisuudet toimipisteiden vähentämiseksi ja tilojenkäytön tehostamiseksi Arvioitu esityksen vaikutus henkilöstömitoitukseen Arvioitu koulutustarjonnan muutoksen riskit Nuorten ammatilliseen perustutkintoon johtavan koulutuksen vuosittainen tarjonta vuonna 2014 on 843 paikkaa, joista Mikkelissä 676 ja Pieksämäellä 167. Tavoitteena, että nuorten vuosiopiskelijamäärä järjestämisluvasta noin opiskelijaa, mikä 8 % vuotuisella keskeyttämisprosentilla edellyttää yli 700 opiskelijan sisäänottoa vuosittain. Tavoite edellyttää hakijamäärän kasvua ja paikan vastaanottavien lukumäärän kasvua. Vuoden 2013 yhteishaussa paikan vastaanotti 652 opiskelijaa. Ensisijaisia hakijoita oli 829.

4 Yhteishakuun alustavasti ei enää laitettaisi auki paikkoja Juvalle pienten hakijamäärien vuoksi. Pieksämäelle olisi tarkoitus keskittää nuorten metallialan koulutus ja vastaavasti autoalan koulutus Mikkeliin. Luonnonvara-alalla ei enää vuonna 2014 aloiteta maatalousyrittäjä-koulutusta, vaan siinä keskitytään aikuiskoulutukseen. Puutarha-alan koulutukses- Mikkeli Pieksämäki Perustutkinto nuoret nuoret Käsi- ja taideteollisuusalan pt, artesaani 25 0 Tieto- ja viestintätekniikan pt, datanomi Kotityö- ja puhdistuspalvelujen pt, kodin-/toimitilahuoltaja 0 0 Yhteishaun alustavat suunnitelma vuodelle Hotelli-, ravintola- ja catering-alan pt, tarjoilija/kokki Elintarvikealan pt, leipuri-kondiittori 25 0 Elintarvikealan pt, elintarvikkeiden valmistaja Sosiaali- ja terveysalan pt, lähihoitaja Hiusalan pt, parturi-kampaaja Kauneudenhoitoalan pt, kosmetologi Liiketalouden pt, merkonomi Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus (Vaku) 0 Maahanmuuttajien amm. peruskoulutukseen valmistava ko 0 0 Ammattistartti 0 Talouskoulu 0 Puutarhatalouden pt, puutarhuri Maatalousalan pt, maaseutuyrittäjä 0 0 Metsäalan pt, metsäkoneenkuljettaja Kiinteistöpalvelujen pt, kiinteistönhoitaja 0 0 Pieksämäki: tämä määrä joka kolmas vuosi datanomit, hius- ja kauneus Sisältää Mikkelissä matkailualan Kone- ja metallialan pt, levyseppähitsaaja/koneistaja 0 32 Talotekniikan pt, putkiasentaja 22 0 Pmäki: joka kolmas vuosi Pmäki: joka kolmas vuosi viherrakentaminen, kukka- ja puutarhakauppa, ei tuotannnon koulutusohjelmaa metalli keskitetty Pieksämäelle 60 0 autoala keskitetty Autoalan pt, ajoneuvoasentaja/autokorinkorjaaja Mikkeliin Logistiikan pt, ajoneuvonkuljettaja 48 0 Sähkö- ja automaatiotekniikan pt, sähköasentaja Rakennusalan pt, talonrakentaja Pintakäsittelyalan pt, maalari 22 0 yhteensä

5 sa luovutaan tuotannon koulutusohjelmasta ja keskitytään viherrakentamiseen sekä kukka- ja puutarhakauppaan. Koulutustarjontaa kokonaisuutena tullaan käsittelemään vielä syyskuussa 2013 omistajakuntien sivistystoimenjohtajien sekä osakeyhtiön hallituksen kanssa ennen lopullista yhteishaussa keväällä 2014 auki asetettavien opiskelijapaikkojen ilmoittamista valtakunnalliseen Kouluta -tietokantaan. Syyskuun jälkeen muutoksia ei voi enää tehdä koskien vuotta Nuorille suunnattujen yhteishaussa olevien aloituspaikkojen lisäksi on tarkoin suunnattava aikuiskoulutus siten, että voidaan nuorisoikäluokan pienenemisestä huolimatta tarjota riittävä määrä eturivin taitajia toiminta-alueen työelämän tarpeisiin. Kokonaisuutena koulutuksessa tulee kyetä järjestämään joustavia ja työelämälähtöisiä osaamisen kehittämisen polkuja niin nuorille kuin aikuisillekin. Haastavat ajat talouden suhteen jatkuvat edelleen. Yt-menettelyn kautta on sopeutettu henkilöstömenoja, mutta yleinen kustannustason nousu sekä tulevat rahoituksen leikkaukset aiheuttavat säästöpaineita myös jatkossa. Laadukkaan opetuksen jatkaminen edellyttää kone- ja laitehankintoja monille aloille, joten riittävä investointitaso on kyettävä pitämään yllä. Taloutta sopeutetaan ensisijaisesti luopumalla osasta kiinteistöjä. Kesän aikana luovuttiin Nikkarilan ja Taitolan toimipisteistä. Tilapalveluselvitys sekä opiskelijapalveluiden selvitys tehdään syksyn 2013 aikana toimintojen tehostamiseksi ja aitojen joustavien opintopolkujen varmistamiseksi. Haasteita tulee olemaan myös päättyvien koulutusten hallitussa lopettamisessa. Aloilla, joille ei enää oteta uusia opiskelijaryhmiä, opiskelijamäärä pienenee vähitellen, mutta silti on pyrittävä turvaamaan laadukas opetus loppuun saakka. Syksyn aikana tehtävään kehittämissuunnitelmaan kootaan myös näiden lopetettavien koulutusten hallittu alasajosuunnitelma. 5

6 6 1 Laadukasta opetusta Opettajat ja koko henkilökunta tekivät laadukasta työtä opiskelijoiden parissa kevätlukukaudella. Vaikka meneillään oli monia kipeitäkin muutoksia yt-menettelyn ja toimitilamuutosten takia, niin opetuksen laatu pysyi erinomaisella tasolla. Keväällä 2013 kaikkiaan 834 opiskelijaa sai tutkintotodistuksen (perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon suorittajat). Näistä 576 suoritti tutkintonsa ammatillisena peruskoulutuksena ja 258 näyttötutkintona. Tämän lisäksi todistuksia jaettiin ohjaavan, valmistavan tai valmentavan koulutuksen suorittaneille. Opetuksen laatu on myös opiskelijoiden mielestä kehittynyt parempaan suuntaan. Toisen vuoden opiskelijoiden palautekyselyssä kaikkien kysymysten keskiarvo oli 3,69, mikä ylitti organisaation tavoitetuloksen (3,60). Sekä kaikkien kysymysten keskiarvo että yleisarvosana kehittyivät positiivisesti vuoden 2012 olokyselyyn verrattuna. Lisäksi lähes 90 % yksittäisistä kysymyksistä tulos on parantunut vuoden 2012 olokyselyyn verrattuna. Valmistuvien opiskelijoiden päättökyselyn kaikkien kysymysten keskiarvo oli 3,71 ja yleisarvosana 3,56. Kummallakin mittarilla mitattuna Esedun valmistuvien opiskelijoiden tyytyväisyys oli parantunut edellisvuoteen verrattuna. Myös opiskelijapalautekyselyiden vastausasteet parantuivat edellisvuoteen verrattuna. Ensimmäisen vuosipuolikkaan opiskelijapalautteiden perusteella Esedun yhdeksi vahvuudeksi voidaan lukea onnistunut työssäoppimisen organisointi sekä opiskelijaryhmien hyvä yhteishenki. Kehittämiskohteiksi on puolestaan tunnistettu verkko-opintomahdollisuuksien kehittäminen (mobiilioppiminen) sekä opiskelijoiden mahdollisuus tehdä valintoja yli koulutusalarajojen. Kumpaankin kehityskohtaan on kiinnitetty huomiota alkuvuonna toteutetuissa johdon katselmuksissa ja kehitystyö on alkanut. Näyttötutkintoperusteisessa koulutuksessa uudistettiin palautejärjestelmä alkuvuodesta Kesäkuun lopussa uuden järjestelmän käyttöönottovaihe on vielä menossa, mutta alustavat tulokset ja kokemukset uudistetusta järjestelmästä ovat kannustavia. Tuloksien näkökulmasta näyttötutkintoperusteisen koulutuksen palautetulokset jatkavat pääasiallisesti organisaation tavoitteen saavuttavaa ja ylittävää linjaa. Koulutustuotteita ja opetuksen uusia toteutusmalleja kehitettiin edelleen Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaiseman Koulutus ja tutkimus vuonna kehittämissuunnitelman linjausten mukaisesti. Esedun opetussuunnitelmatyö jatkui keväällä 2013 käynnistyneillä johdon katselmuksilla ja työ jatkuu edelleen niin, että uudistuneet opetussuunnitelmat ovat käytössä syksyllä Uusissa opetussuunnitelmissa opintoviikot on muutettu ECVET - järjestelmän mukaisiksi opintopisteiksi. Opetussuunnitelmatyön etenemistä hidastaa se, että Opetushallitus tiedottaa niukasti mahdollisista tutkinnon perusteisiin tulevista muutoksista. Esedussa on opetuksessa meneillään monia kokeiluja, joilla haetaan uusia monipuolisia mahdollisuuksia opintojen suorittamiseksi. Kokeilussa on mm. työssäoppimisvaltaisia opintoja, ammatillisten ja ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien yhdistelyä ja NY (Nuori Yrittäjyys) Vuosi Yrittäjänä toimintaa. Syksyllä tarjolle tulee myös ns. 2+1 malli, jossa opiskelijalla on mahdollisuus siirtyä viimeiseksi opintovuodeksi oppisopimusopiskelijaksi. Yrittäjyyden ja yrittäjyyskasvatuksen teemavuosi vahvisti henkilöstön positiivista yrittäjämäistä asennetta ja lisäsi yrittäjyyskasvatuksen osaamista. Monilla aloilla tehty

7 arvokas kehitystyö opintojen sisältöjen ja opetusmenetelmien eteen jää usein huomaamatta, samoin kuin opetus- ja ohjaushenkilöstön jokapäiväinen arvokas työ normaalin arjen pyörittämisessä. 7 2 Yhteishaun hakijatilanteen kehittyminen Vuosi Aloituspaikat Vetovoimaluku 1. toivehakijat Paikan vastaanottaneet , , , , Yhteishaun kehittyminen Valtakunnallisessa yhteishaussa keväällä 2013 Esedussa oli yhteensä 841 aloituspaikkaa, joihin oli 829 ensisijaista hakijaa (vetovoimaluku 0,99). Kaikkiaan hakijoita oli Toukokuussa toteutettiin valintakokeet haastatteluineen. Hyväksytyistä opiskelijoista opiskelupaikan ilmoitti vastaanottavansa 652 henkilöä. Tekniikka- ja tuotantoaloilla suurimpaan osaan tarjolla olevista tutkinnoista oli hyvin hakijoita. Suurimmassa suosiossa nuorten keskuudessa olivat talotekniikan, metsäkonealan, sähköalan ja logistiikan opinnot. Maatalous- ja puutarha-alan vetovoima ei edelleenkään ollut riittävän hyvä ja yllättäen myös rakennusalan vetovoima oli heikentynyt edellisiin vuosiin verrattuna. Myös Juvan tilanne on ongelmallinen pienen hakijamäärän vuoksi. Kesän 2013 täydennyshaussa Esedussa oli tarjolla 126 aloituspaikkaa, joihin oli kaikkiaan 226 ensisijaista hakijaa. Valintakokeiden jälkeen täydennyshaussa valittiin 78 opiskelijaa. Hyvinvointi- ja palvelualojen tutkinnoista Mikkelissä sosiaali- ja terveysala, hius- ja kauneudenhoitoala sekä liiketalous olivat vetovoimaisia. Matkailu- ja ravitsemisalan hakijamäärät puolestaan laskivat aikaisemmista vuosista. Pieksämäellä yhteishaun hakijamäärä kasvoi edellisestä yhteishausta. Juvalla työelämän kanssa yhteistyössä koulutuskokeiluna käynnistynyt elintarvikealan perustutkinnon vetovoima oli yhteishaussa erittäin heikko. Näyttötutkintona suoritettavien perustutkintojen vetovoima oli erityisen hyvä sosiaali- ja terveysalalla, liiketaloudessa sekä matkailu- ja ravitsemisalalla.

8 8 3 Taitaja-toiminta Kilpailutoiminta on oleellinen osa ammatillista koulutusta. Kilpailuissa opiskelijat pääsevät testaamaan ja kehittämään omaa ammattitaitoaan ja harjoittelemaan paineen alla työskentelyä tiukassa aikataulussa. Kilpailutoiminta tarjoaa yhden tavan kehittää oppilaitoksen toimintaa ja opetusta sekä verrata opetuksen tasoa muihin oppilaitoksiin. Esedusta osallistui tänä vuonna ennätysmäärä opiskelijoita Taitaja-finaaliin. Kaikkiaan yksitoista opiskelijaa kisasi ammattitaidon paremmuudesta Joensuussa kahdeksassa eri lajissa. Parhaiten menestyi Toni Salmela autonasennuksessa saavuttaen prossia. Esedun Taitaja 2013 finalistien sijoitukset: Autonasennus: Toni Salmela, 3. sija Autokorinkorjaus: Niko Rossi, 7. sija Automaalaus: Lauri Laamanen, 6. sija Metsäkoneen käyttö: Tatu Mikkonen, 5. sija ja Markus Hyvönen, 8. sija Kukkasidonta: Taru Kaukonen, 4. sija Lähihoitaja: Noora Lipsanen / Erica Palosaari, 5. sija Putkiasennus: Juho Laasonen, 4. sija Talonrakennus, kirvestyöt: Juuso Poutanen, 8 sija Talonrakennus, muuraus ja laatoitus: Johanna Eloranta, 7. sija WorldSkills Leipzig 2013 Heinäkuussa ammattitaidon maailmanmestaruuskisoissa Leipzigissä Esedua edusti Suomen maajoukkueessa Joonas Innanen. Hänen kilpailulajinsa oli teräsrakennetyöt. Innanen saavutti kilpailuissa kolmannen sijan. Innasen menestyksen takana oli hänen perusteellinen valmistautumisensa kisoihin. Innanen treenasi ja valmentautui kisoihin Esedun koneja metalliosastolla Mikkelissä. Aika monta viikonloppua tuli vietettyä Otavankadun metallilla. Kesäkuussa keskityin lähinnä vain kilpailujen ennakkotehtävään, jonka kilpailijat olivat saaneet etukäteen. Itse kilpailutehtävä oli muunnos tästä ennakkotehtävästä, Innanen. Joonas Innanen 3. sija teräsrakennetyöt WorldSkills Leipzig 2013

9 9 Joonas Innanen on valmistunut Esedusta vuonna 2010 levyseppähitsaajaksi. Mikkelin ammattikorkeakoulussa opiskeleva Innanen toimii tuntiopettajana Esedun kone- ja metallipuolella. Kisojen jälkeen Innanen palasi aikuiskoulutuksen opetustehtäviin Eseduun, kunnes jatkaa syksyllä jälleen opintojaan ammattikorkeakoulussa. Innasen tukijoukoissa kilpailuissa toimi Esedun metallialan opettaja Pasi Vuohelainen Pieksämäeltä. Vuohelainen toimi myös tuomarina teräsrakennetöiden MM-kilpailuissa. 4 Yrittäjyyskasvatuksen ja yrittäjyyden teemavuosi FIRMAXI yrittäjyyttä vahvemmaksi hankkeen (ESR) toteutuksen yhteydessä teemavuodelle suunnitellut toimenpiteet käsittivät mm. yrittäjyyttä tukevan pedagogiikan kehittämisen, opiskelijayrittäjyyden toimintaedellytysten kehittämisen ja yrittäjyyden lisäämisen sekä laatupalkintokilpailuun osallistumisen. Henkilöstön kevään ja syksyn kehittämispäivät suunnattiin yrittäjyyskasvatuksen kehittämiseen kaikilla koulutusaloilla ja opetuksen tukipalveluissa. Lisäksi järjestettiin yrittäjyyskasvatusta edistäviä lyhytkestoisia koulutuksia, kuten HOPE Kipinä-valmennus ja NYyritysten ohjaaja koulutus. Opetustyön kehittämisen tueksi laadittiin Opettajan opas yrittäjyyskasvatukseen, joka jaettiin koko henkilöstölle teemavuoden alkaessa. Opiskelijoille tarjottiin mahdollisuus osallistua NY24h leireille sekä aloittaa NYyritystoiminta osana opiskelua. Myös osuuskunta- ja harjoitusyritystoimintaa kehitettiin. Keväällä 2013 järjestettiin liikeideakilpailu, jonka pohjalta ainakin 2 uutta yritystä on aloittanut toimintansa. Opettajatiimit kehittivät opetusprosesseja siten, että opiskelijoilta vaadittiin enemmän aktiivisuutta, annettiin vastuuta ja luotiin aitoja asiakaspalvelutilanteita. Teemavuoden aikana luotiin pohjaa yrittäjämäisen pedagogiikan toteuttamiselle. Esimerkiksi Esedun omalle myymälälle laadittiin kehittämissuunnitelma ja merkonomiopiskelijoille suunnattu DiiliAkatemia pilotoitiin yhteistyössä yritysten kanssa. Yrittäjyyspassista kehitettiin sähköinen versio ja Y-Star palkitsemiset toteutettiin kuukausittain. Yrittäjyyskasvatustyötä edistettiin myös toteuttamalla Y-kyselyt sekä opiskelijoille että opettajille. Kyselyn vastausten pohjalta valittiin kehittämiskohteita, joita kehitetään ja seurataan tulevina vuosina. Myös koulutuskeskus Salpauksen kanssa toteutettu yrittäjyyskasvatukseen suunnattu vertaisarviointi antoi tietoa vahvuuksista ja kehittämiskohteista. Henkilöstö osallistui laajasti teemavuoden tapahtumiin ja toimintojen kehittämiseen. Henkilöstökoulutuksiin osallistui yli 300 henkilöä ja lisäksi monet henkilöt olivat mukana teemakohtaisissa kehittämistyöryhmissä. Opiskelijat ottivat tarjotun leiritoiminnan ja yrittäjyyden vastaan hyvin. Esimerkiksi leireille osallistui yli 100 ja NY-yrittäjyyteen yli 50 opiskelijaa. Yrittäjän päivän tapahtumiin osallistui puolestaan yli 1000 opiskelijaa. Teemavuosi ja teemavuoden toiminta näkyi jokapäiväisen työn lisäksi myös mediassa. Esedun julkisilla verkkosivuilla kerrottiin yrittäjyyskasvatustyöstä, tapahtumista ja palkitsemisista kerrottiin mm. Facebookissa. Paikallisissa lehdissä ja radiossa kerrottiin mm. joulutori-projektista, NY-yrittäjyydestä ja liikeideakilpailusta. Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että teemavuosi oli paikallaan. Paljon saatiin aikaan, ja yrittäjyyskasvatukseen liittyvä kehittämisprosessi hyvään alkuun.

10 10 5 Kansainvälisyys Kansainvälisiin vaihtoihin osallistuneet opiskelijat ja henkilöstö (tammi-kesäkuu 2013) Kansainvälisyyteen panostettiin jälleen kevään aikana. Kaikkiaan 90 opiskelijaa sai mahdollisuuden lähteä ulkomaille joko työssäoppimisjaksolle tai erilaisille vierailuille. Asiantuntijavaihtoja toteutui yli 70. Esedun keskeinen painopistealue kansainvälisyydessä on Venäjä, ja kevään aikana toteutuikin useita venäläisten vierailuja Mikkeliin ja Pieksämäelle, samoin esedulaisia kävi vierailuilla Venäjällä. Haasteena on edelleen saada enemmän nuoria opiskelijoita kiinnostumaan Venäjälle suuntautuvista vaihdoista, joihin oppilaitoksemme on viime vuosina satsannut kehittämisresurssia.

11 11 6 Aikuiskoulutus Aikuiskoulutuksessa siirryttiin vuoden alusta nuorten koulutuksen kanssa yhteisen opiskelijahallintaohjelma Primuksen käyttöön. Tietokantojen yhdistäminen tehtiin kesäkuussa. Aikuiskoulutuksen haasteeksi muodostui vuoden alusta alkanut Nuorten aikuisten osaamisohjelma, johon haetaan vuotiaita vailla ammatillista perustutkintoa olevia nuoria aikuisia opiskelemaan ammatti- ja erikoisammattitutkintoja ja niiden osia. Sekä opiskelijarekrytointi että soveltuvan koulutustarjonnan suunnittelu ovat olleet vaativia. Opiskelijoita ohjelmaan ei ole kevään aikana saatu kuin muutama. Toteutuksen painopiste onkin siirtynyt syyskaudelle. Tiedottaminen, myynti- ja markkinointityö on tuottanut tulosta erityisesti perustutkintojen osalta. Suosituimpia tutkintoja ovat olleet sosiaali- ja terveysalan, logistiikan, sähkö- ja automaatiotekniikan, hotelli-, ravintola- ja catering-alan, liiketalouden ja pintakäsittelyalan perustutkinnot, mutta myös muihin tutkintoihin oli runsaasti kysyntää. Valitettavaa on, että huomattava osa hakijoista on jäämässä vaille koulutuspaikkaa. Valtionosuuspaikat ammatilliseen lisäkoulutukseen ovat sen sijaan täyttyneet heikosti muutamia tutkintoja lukuun ottamatta. Tuotekehitys- ja markkinointitoimenpiteitä tarvitaan syksylle runsaasti, jos aiotaan paikat saada täyteen. Aikuiskoulutusjohtaja jäi huhtikuun alusta opintovapaalle. Hänen tehtäviään on hoitanut oman työn ohessa hankepäällikkö, joka pystyy elokuun alusta ottamaan po. tehtävän kokoaikaisesti hoitaakseen. 7 Oppisopimuspalvelut Vuoden alkupuoliskolla uudet oppisopimukset ovat painottuneet ammatillisiin perustutkintoihin, joissa määrä on kasvanut kahteen edelliseen vuoteen verrattuna vajaalla 20%:lla. Huhtikuussa saavutettiin kuluvan vuoden talousarvioon asetettu tavoite, joka on 270 ammatillista perustutkintoon johtavaa oppisopimusta. Asetettu tavoite ylitettäneen noin 10 %:lla, eli päädytään perustutkinnoissa lukuun 300. Lisäkoulutusten (ammattitutkinnot, erikoisammattitutkinnot) osalta uusien oppisopimusten määrät ovat jääneet pieneksi. Tähän on vaikuttanut OPH:n lisäkoulutuspaikkojen leikkaus aiemmasta 460:stä 355:een opiskelijapaikkaan. Ensimmäisen kvartaalin aikana oppisopimuksia lisäkoulutuksiin on tehty ainoastaan rekrytoivina ja työllistymistä tukevina. Maaliskuun lopulla lisäkoulutuksiin otto vapautettiin. Tästä johtuen uusia lisäkoulutuksia on syntynyt ja syntyy niin, että syyskuun laskentapäivään mennessä paikkamäärätavoite saavutettaneen. Nuorisotakuun piiriin kuuluvien oppisopimuspaikkojen täyttäminen on ollut varsin haasteellista, eikä ole odotettavissa että läheskään kaikkia varattuja paikkoja saadaan täyteen.

12 12 Amm. lisäkoulutus kpl OPPISOPIMUSTEN MÄÄRÄ KK 20. PVÄ LISÄKOULUTUS V 2011 V 2012 V 2013 Amm. Perustutkinnot kpl OPPISOPIMUSTEN MÄÄRÄ KK 20. PVÄ PERUSTUTKINNOT V V V Oppisopimusten lukumäärän kehitys, lisäkoulutus ja perustutkinnot

13 13 UPM Pelloksen tehtaalta valmistui levyalan ammattitutkintoryhmä, yhteensä 20 henkilöä. Opinnot suoritettiin Etelä- Savon Koulutus Oy:n järjestämänä oppisopimuskoulutuksena. Tietopuolisen koulutuksen ja tutkinnot otti vastaan Kymenlaakson amk. Kuvassa vasemmalta Jani Räisänen (Pellos), Anu Penttinen (Esedu), Olavi Liukkonen (Kyamk) ja tehtaan johtaja Tommi Takanen Pellokselta jakamassa todistuksia. 8 Aluekehityksen tilannekatsaus Elokuun alussa Esedussa aloitti uusi hankepäällikkö Kati Torniainen. Aluekehityksen osalta toiminta on jatkunut vilkkaana koko kuluneen alkuvuoden. Volyymiltaan hankesalkku on noin 11,5 miljoonaa euroa. Salkussa on EU-osarahoitteisia, valtion ja TYKE-ohjelman hankkeita. Alkuvuosi on ollut vilkasta aikaa kansallisesti rahoitettavien kehittämishankkeitten uusien hakujen osalta. Monia ammatillista koulutusta ja työelämää kehittäviä hankkeita käynnistyykin loppuvuonna. Kehittämiskohteina ovat mm. työssäoppimisen ohjaus mobiililaitteita hyödyntäen, opettajien valmentaminen työpaikkaohjaajakouluttajiksi, toimielimen työskentelytavat, työssäoppimisen laajentaminen ammattitaitoa täydentäviin tutkinnon osiin ja uusien opiskelijavalinnan perusteiden jalkauttaminen yhdessä itäsuomalaisten oppilaitosten kanssa. EU-hankkeiden osalta saatiin myönteiset jatkorahoituspäätökset kolmelle isolle kehittämishankkeelle (POINTTI, Opin Ovi ja Avoin ammattiopisto) ja näin turvataan kehittämistyön jatkoa mahdollisimman pitkälle ohjelmakausien taitteeseen vuodelle Opetusteknologiahankintoja toteuttavissa hankkeissa on tapahtunut paljon. Oppilaitokselle on hankittu mm. hitsaussimulaattori, mobiililaitteita sekä toteutettu teknisiä tietoverkkojen kapasiteettivahvistuksia. Päätökset ajankohtaisten 3D tulostimien hankinnoista oppilaitoskäyttöön on myös tehty. Maaseutuohjelman rahoituksella aloitti toimintansa Maatila ICT-hanke, joka on maakunnallinen vuosina toteutettava koulutushanke. Sen keskeisenä tavoitteena on kehittää tietoyhteiskuntapalveluiden käyttöä maaseudulla. Hanke toteutetaan yhteistyössä SA- MI:n kanssa.

14 14 9 Hallinto- ja talouspalvelut Talouspalvelut Talous- ja henkilöstöpalveluita koskevassa liikkeenluovutuksessa Kunnan Taitoa Oy:lle on seuraavaksi vuorossa maksuliikenteen siirto. Asiaa on valmisteltu ja siirron aikatauluksi on sovittu syyskuun alku. Taitoan maksuliikenteen hoidettavaksi siirretään tekninen siirto pankkiin, kuten ostoreskontran ja palkanlaskennan siirrot. Kassat ja niiden hallinnointi jää Etelä-Savon Koulutus Oy:lle. Myös muilta osin vastuunjakotaulukoita Taitoan kanssa on käyty läpi ja täsmennetty. Esedun uuteen intraan on syötetty sisältöä markkinointitiimin ohjauksella ja avustuksella. BDO Audiator Oy:n tilintarkastaja Jukka Vuorio tarkasti opetushallituksen vuoden 2012 kustannusten tiedonkeruutilaston. Loppupalaverissa hän ei löytänyt tilaston teosta huomautettavaa, palaute oli hyvää. Raportoinnin hän antaa Etelä-Savon Koulutus Oy:n tilintarkastaja Aki Rusasen kautta. Vuosi 2013 on seuraava kustannuspohjan tarkistusvuosi; vaikuttaa siis vuosien rahoitukseen. Hallintopalvelut Tiedonhallinta, asiakirjahallinnointi ja arkistotoimi muutti huhtikuussa Otavankatu 4:n toimipisteeseen, joka on myös kirjaamon käyntiosoite. Autovakuutusten ja vahinkoilmoitusten hoito keskitettiin keväällä Hallintopalveluihin. Kansallisten ja EU-hankintojen (yli e) kilpailuttaminen hoidetaan myös keskitetysti Hallintopalveluissa. Aikuiskoulutuskeskuksen väliarkistossa on pysyvästi säilytettäviä asiakirjoja vuosilta , jotka oli tarkoitus siirtää Otavankadun arkistoon. Väliarkistossa huomattiin hajua, joten ilma tutkittiin. Kansiot vaihdetaan uusiin arkistokoteloihin. Syyskuussa alkaa lakisääteinen koko organisaation tason Tiedonohjaussuunnitelma TOS (eams) projekti. Esedussa otetaan käyttöön uusi valtakunnallinen tehtäväluokitus. Uuden tiedonohjaussuunnitelman teko kestää keskimäärin 2 vuotta. Tällä hetkellä on käytössä soveltuvin osin vuoden 2008 suunnitelma. Arkistolain :n 8 mukaisesti jokaisen arkistonmuodostajan on ylläpidettävä arkistonmuodostussuunnitelmaa. Arkistonmuodostussuunnitelma antaa julkista tietoa etsivälle kokonaiskuvan organisaation asiakirjoista ja tietojärjestelmistä sekä ohjaa koko organisaation tiedonhallintaa, mm. kuinka kauan asiakirjaa säilytetään, mihin järjestelmään asiakirja on rekisteröity, vastuuhenkilö. Dynasty for SQL asianhallintajärjestelmän versionvaihto toteutetaan vuoden 2014 alussa, jolloin otetaan käyttöön myös tiedonohjausjärjestelmän TOJ, johon uusi tiedonohjaussuunnitelma käytännössä tallennetaan. Ammattiosaamisen näyttötoimikunta perustetaan Dynastyyn, josta toimikunnan päätökset ja niihin liittyvät asiakirjat löytyvät. Syksyn aikana Tiedonohjausryhmän toimintaa organisoidaan uudelleen niukkenevien resurssien osalta tehostamalla toimintatapoja ja kouluttautumalla. Etelä-Savon Koulutus Oy:n arkisto avataan ja asiakirjat arkistoidaan vuosilta

15 15 ICT-palvelut Tietohallintoa on työllistänyt erityisesti Taitolan toimintojen siirto muihin toimipisteisiin. Työhön on sisältynyt tietoliikenneyhteyksien purkua, laitteiden siirtoa ja verkkojen sekä tietojärjestelmien määrittelyä muuttuneeseen tilanteeseen. Muuton yhteydessä ITtukihenkilöiden vastuualueita on määritelty uudelleen. Tukihenkilöiden työtilat ovat hieman heikentyneet Taitolasta siirtymisen yhteydessä, mikä hankaloittaa osittain työssäoppimispaikkojen tarjoamista Esedun IT-alan opiskelijoille. Essin, henkilöstön uuden sähköisen työpöydän, elokuulle suunniteltua käyttöönottoa on valmisteltu. Henkilöstön sähköpostijärjestelmä on uudistettu kokonaisuudessaan kevään/alkukesän aikana. Ravitsemispalvelut Ravitsemispalveluissa on panostettu erityisesti uusien tilojen toimivuuteen. Taitolan ja Nikkarilan laitteet on sijoitettu uudelleen niin ravitsemispalveluiden kuin alan opetuksenkin käyttöön. Otavankadun leipomon suunnittelu käynnistettiin ja samassa yhteydessä osa tuotantokeittiön tiloista luovutettiin leipomon käyttöön. Keittiössä tehtiin remontti kesän aikana joissa joiden laitteiden osalta luovuttiin. Uusi tiiviimpi keittiö saatiin käyntiin elokuun alussa. Leipomon ja myymälän suunnittelua jatketaan tiiviissä yhteistyössä opetuksen kanssa. Ravitsemispalveluiden henkilöstön mitoitusta ja tehtävänkuvien määrittelyä on tehty kevään aikana vastaamaan palveluvolyymejä. Pieksämäen osalta työtä jatketaan syksyn ja tulevan kevään aikana. Henkilöstön siirtyminen uusiin tehtäviin ja uusien henkilöiden nopea perehdyttäminen on tuonut haastetta. Paremman Palvelun osaaja koulutus järjestettiin elokuussa. Koulutus oli erittäin antoisa ja henkilöstö koki koulutuksen positiivisena yllätyksenä ja henkilöstön henki on ollut hyvä Mikkelin Ravirata Oy:n hyvin alkanut yhteistyö jatkui tänäkin vuonna St Michell raveilla, jonne toimitettiin ruokaa ravikansalle. Radio Mikkeli teki haastattelun kyseisen tapahtuman tiimoilta ja toi ravitsemispalveluista positiivista imagoa toiminnastamme. Oiva eli valtakunnallinen elintarvikevalvontatietojen julkistamisjärjestelmä starttasi toukokuussa. Ammattikeittiöissä tämä näkyy siten, että elintarvikevalvojien tekemien tarkastusten tulokset julkaistaan internetissä hymynaamoin. Valvontatietojen julkaisemisella pyritään lisäämään valvonnan läpinäkyvyyttä sekä antamaan kuluttajille tietoa valintojensa tueksi. Kevään aikana järjestettiin perinteinen sydänviikko. Tulevana syksynä järjestetään erilaisia teemoja ravitsemispalveluissa, esimerkiksi Ruralia-instituutin kanssa teemme lähiruokapäivä tempauksen jossa käytetään mahdollisimman paljon etelä-savolaista ruokaa. Etelä- Savosta tempaukseen lähtee mukaan kaikki kunnat ja kaupungit. Tavoitteena on saada julkista positiivista kuvaa ja edistää paikallisen ruoan käyttöä.

16 16 Henkilöstöpalvelut Helmikuussa toteutuneen Audiatorin palkkatarkastuksen tavoitteena oli varmistaa, että palkkoja maksetaan vain henkilökuntaan kuuluville ja että palkanmaksussa on noudatettu työehtosopimuksia, lakeja ja osakeyhtiön omia ohjeita. Lisäksi tarkastettiin, että palkkaustietojen toimittamisen ketjun sisäinen valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Saadussa raportissa ei ilmennyt mitään erityistä huomautettavaa. Kela teki tarkastuksen työterveyshuollon kustannusten korvaushakemuksesta vuodelta Tarkastamisen tavoitteena on edistää työpaikoilla hyvän työterveyshuoltokäytännön toteutumista, antaa työnantajalle työterveyshuollon korvaamiseen liittyviä ohjeita ja neuvoja ja selvittää korvaushakemuksessa ilmoitettujen kustannusten oikeellisuus ja niiden korvattavuus. Tarkastuksessa oli mukana kirjanpitäjä, työterveyshoitaja sekä henkilöstöpäällikkö. Tarkastuksen perusteella tarkennettiin korvattavia toimenpiteitä sekä ryhdyttiin seuraamaan korvattavia kustannuksia korvausluokan mukaisesti. Keväällä olleen turvallisuuskyselyn perusteella turvallisuuskouluttaja Marjuska Falck piti kolme koulutustilaisuutta henkilöstölle. Koulutuksissa orientoiduttiin turvallisuusasioihin sekä kartoitettiin keskeisiä ongelmia ja niiden ratkaisuja. Esedussa valmistellaan toimintamallia savuttomaksi työpaikaksi muuttumiselle sekä henkilöstön savuttomuuden tukemiseen. Syksyn aikana kilpailutetaan työterveyshuolto alkavaksi, edellinen kilpailutus toteutettiin vuonna Henkilöstösuunnitelman päivitys tehdään vastaamaan ennakoitavissa olevia muutoksia. Syyskuussa käynnistetään opettajien palkkauksen kokonaisarvioinnin päivitys. Palvelussuhdeopas päivitetään sekä laajennetaan automaattinen työajanseuranta järjestelmä Pieksämäelle tukipalveluhenkilöstölle. Viestintä- ja markkinointipalvelut Markkinointi - ja viestintäpalveluiden alkuvuoden iso ponnistus oli henkilökunnalle tarkoitetun sähköisen työpöydän tekeminen. Sähköinen työpöytä - Essi - korvaa vanhan intranetin ja se otetaan käyttöön lukuvuoden alussa elokuun puolivälissä. Viestintäpalvelut tuotti kolmen vuoden tauon jälkeen painetun vuosikertomuksen Esedun toiminnasta. Alkuvuodesta kilpailutettiin paino- ja kopiointipalvelut ja painokumppaniksi valittiin valtakunnallinen Kopijyvä Oy. Alkukesästä lanseerattiin Esedun uusi hakukampanjoiden slogan Vain valituille. Sosiaalista mediaa otettiin vahvemmin mukaan hakukampanjoiden mainontaan. Esedu liittyi nuorison suosimaan Instagram-kuvapalvelun. Kesän ajan Facebookissa mainostettiin sekä aikuiskoulutusta, lisähakua että vuotiaille tarkoitettua nuorten aikuisten osaamisohjelman koulutuksia.

17 17 10 Talous lukuina Kirjanpidon toteutuma oli maaliskuun lopun tilanteen mukaan euroa tappiollinen ja kesäkuun lopussa euroa tappiota. Vastaava luku vuonna 2012 oli euroa tappiollinen. Talouden suunta on saatu korjattua edelliseen vuoteen verrattuna. Työvoimapoliittisen ja muun myytävänkoulutuksen myyntituotot näyttäisivät toteutuvan budjetoidun mukaisena. Tuet ja avustukset näyttäisi jäävän budjetoidusta. Tilakulut ylittävät budjetoidun. Johdon tulosennuste koko tilikauden osalta on noin euroa plussaa.1,5 miljoonan euron investointibudjetista on kesäkuun loppuun mennessä toteutettu ,05 euroa ja poistoja on kertynyt euroa. Poistojen osalta tullaan jäämään hiukan alle budjetoidun tason. Seuraavassa osakeyhtiötason tuloslaskelma per toteutuma, jossa vertailu edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan sekä laskennallinen ja johdon ennuste tilikauden 2013 toteutumaksi.

18 18

Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto 2 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Tiukkenevan talouden haasteet... 4 3 Kevään kehittämistoimet ja laadunhallinta... 6 4 Uudella organisaatiolla muutokseen...

Lisätiedot

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA Hallitus 12.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 3 ESEDUN NYKYTILA 2010 2013... 4 3.1. Esedun strategia... 4 3.2. Koulutuksen tunnuslukuja... 7 3.3. Koulutuksen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 3/2014

Osavuosikatsaus 3/2014 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Osavuosikatsaus 3/2014 Mikkeli Pieksämäki Juva www.esedu.fi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Matkalla tulevaisuuteen: teemavuosi 2014-2015... 4 3 Toiminnan kuvausta...

Lisätiedot

Toiminta-ajatuksemme mukaisesti

Toiminta-ajatuksemme mukaisesti VUOSIKERTOMUS 2014 1 YHTEYSTIEDOT KOTEKON KAMPUS, Kymenlaaksonkatu 29, 48100 Kotka Kymen Konservatorio ja oppisopimuskoulutus, Kymenlaaksonkatu 29, 48100 Kotka HAMINAN KAMPUS, Erottajankatu 21, 49400 Hamina

Lisätiedot

Kiipula. Kiipulasäätiö

Kiipula. Kiipulasäätiö Kiipulasäätiö Kiipula Perustamisvuosi: 1945 Kotipaikka: Janakkala Säätiön tarkoituksena on huolehtia vammaisten, erityistä tukea tarvitsevien ja muiden henkilöiden ammatillisesta koulutuksesta sekä ammatillisesta

Lisätiedot

Kiipulasäätiö. Kiipula. Perustamisvuosi: 1945 Päätoimipaikka: Janakkala Vuosivaihto: n. 28,4 milj. euroa Henkilöstö: 409

Kiipulasäätiö. Kiipula. Perustamisvuosi: 1945 Päätoimipaikka: Janakkala Vuosivaihto: n. 28,4 milj. euroa Henkilöstö: 409 Kiipulasäätiö Kiipula Perustamisvuosi: 1945 Päätoimipaikka: Janakkala Vuosivaihto: n. 28,4 milj. euroa Henkilöstö: 409 2 Sisältö Kiipulasäätiö...2 Sisältö...3 Muutoksesta voimaa uuteen kasvuun...4 Työtä

Lisätiedot

Kiipula. Perustamisvuosi: 1945. Kotipaikka: Janakkala

Kiipula. Perustamisvuosi: 1945. Kotipaikka: Janakkala Kiipula Perustamisvuosi: 1945 Kotipaikka: Janakkala Säätiön tarkoituksena on huolehtia vammaisten, erityistä tukea tarvitsevien ja muiden henkilöiden ammatillisesta koulutuksesta sekä ammatillisesta ja

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN RAPORTOINTI

SISÄISEN VALVONNAN RAPORTOINTI SISÄISEN VALVONNAN RAPORTOINTI 30.09.2013 SISÄISEN VALVONNAN RAPORTOINTI 30.9.2013 Yksikkö: KOULUTUSPALVELUT TELLU: tekniikan ja liikenteen ala, luonnonvara- ja ympäristöala /koulutuspäällikkö Raija Peippo

Lisätiedot

RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2014

RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 204 206 JA TALOUSARVIO VUODELLE 204 Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 26.9.203 Liite 9/ Yhtymävaltuusto 23.0.203

Lisätiedot

K i i p u l a s ä ä t i ö Vu o s i ker t o m u s 2 0 1 0

K i i p u l a s ä ä t i ö Vu o s i ker t o m u s 2 0 1 0 Kiipulasäätiö Vuosikertomus 2010 Kiipulasäätiö Perustamisvuosi: 1945 Päätoimipaikka: Janakkala Vuosivaihto: n. 28,7 milj. euroa Henkilöstö: 396 2 Kiipulasäätiö...2 Sisältö...3 Talouden taantumasta kasvuun...4

Lisätiedot

Yhtymäsuunnitelman ja talousarvion toteutuminen 1.1.- 30.6.2015. Johtoryhmä 6.8.2015 Yhtymähallitus 20.8.2015

Yhtymäsuunnitelman ja talousarvion toteutuminen 1.1.- 30.6.2015. Johtoryhmä 6.8.2015 Yhtymähallitus 20.8.2015 w 2015 Yhtymäsuunnitelman ja talousarvion toteutuminen 1.1.- 30.6.2015 Johtoryhmä 6.8.2015 Yhtymähallitus 20.8.2015 1 Sisällys 1 YHTYMÄN YLEINEN TILANNE... 3 1.1 TILANNEARVIO 1.1.-30.6.2015... 3 1.2. OPISKELIJATILANNE...

Lisätiedot

Kiipula. Perustamisvuosi: 1945. Kotipaikka: Janakkala

Kiipula. Perustamisvuosi: 1945. Kotipaikka: Janakkala Kiipula Perustamisvuosi: 1945 Kotipaikka: Janakkala Säätiön tarkoituksena on huolehtia vammaisten, erityistä tukea tarvitsevien ja muiden henkilöiden ammatillisesta koulutuksesta sekä ammatillisesta ja

Lisätiedot

Taitoa työelämään osaamista tulevaan

Taitoa työelämään osaamista tulevaan 2011-2012 Taitoa työelämään osaamista tulevaan 1 Kuntayhtymäjohtajan/ rehtorin tervehdys Toimintakertomus 2011-2012 3. Kuntayhtymäjohtajan/rehtorin tervehdys 4. Opiskelijapalvelut 6. Kansainvälisyys 8.

Lisätiedot

Yhtymäsuunnitelman ja talousarvion toteutuminen 1.1.- 30.6.2012

Yhtymäsuunnitelman ja talousarvion toteutuminen 1.1.- 30.6.2012 2012 Yhtymäsuunnitelman ja talousarvion toteutuminen 1.1.- 30.6.2012 Johtoryhmä 30.8.2012 Yhtymähallitus 6.9.2012 YT-ryhmä 6.9.2012 Tarkastuslautakunta 6.9.2012 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 YHTYMÄN YLEINEN TILANNE

Lisätiedot

TTS LYHYESTI. Sisällys 2 TTS LYHYESTI 3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TTS LYHYESTI. Sisällys 2 TTS LYHYESTI 3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Vuosikertomus 2008 TTS LYHYESTI TS on valtakunnallinen koulutus- ja tutkimusorganisaatio, jonka palveluksessa on 220 työntekijää ja liikevaihto on noin 18 miljoonaa euroa. Toiminta-ajatuksenamme on parantaa

Lisätiedot

YV 30.5.2013 tark.ltk 12.3.2013 Yh 28.2.2013

YV 30.5.2013 tark.ltk 12.3.2013 Yh 28.2.2013 YV 30.5.2013 tark.ltk 12.3.2013 Yh 28.2.2013 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA 2012 2 3 KUNTAYHTYMÄN TASEKIRJA 2012 76 SISÄLLYSLUETTELO I KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Kuntayhtymän kehitys

Lisätiedot

31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI. Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen

31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI. Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen 31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen 31.8.2012 TEM/TYO/Henna Keränen NUORET PALVELUISSA HYVIÄ

Lisätiedot

TTS LYHYESTI. Sisällys

TTS LYHYESTI. Sisällys Vuosikertomus 2007 TTS LYHYESTI T TS on valtakunnallinen koulutus- ja tutkimusorganisaatio, jonka palveluksessa on 185 työntekijää ja liikevaihto on noin 15 miljoonaa euroa. Toimintaajatuksenamme on parantaa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA 2013. Hyväksytty yhtymävaltuustossa 10.6.2014 7

TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA 2013. Hyväksytty yhtymävaltuustossa 10.6.2014 7 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA 2013 Hyväksytty yhtymävaltuustossa 10.6.2014 7 KUNTAYHTYMÄN TASEKIRJA 2013 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA 2013... 1 1.1 Kuntayhtymän kehitys ja

Lisätiedot

Uudistua vai surkastua - ammatillinen koulutus säästökuurilla

Uudistua vai surkastua - ammatillinen koulutus säästökuurilla 2015 Uudistua vai surkastua - ammatillinen koulutus säästökuurilla Sisällysluettelo 1 Johdanto UUDISTUA VAI SURKASTUA 1.1 Selvityksen toteutus AMMATILLINEN KOULUTUS SÄÄSTÖKUURILLA 1.2 Muutoksen ajurit

Lisätiedot

Toimintakertomus 2006

Toimintakertomus 2006 Toimintakertomus 2006 Hyvinvointiala Opintie 3 87100 KAJAANI Asemakatu 2 (hiusala) 87100 KAJAANI Kuhmontie 3 (Karhulanvaara) 89800 SUOMUSSALMI Kulttuuriala Timperintie 3 87400 KAJAANI Liiketalouden ala

Lisätiedot

KESKI POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ KULTTUURIALAN TYÖRYHMÄN AINEISTOA

KESKI POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ KULTTUURIALAN TYÖRYHMÄN AINEISTOA KESKI POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ KULTTUURIALAN TYÖRYHMÄN AINEISTOA 12.4.2012 1. Taustaa ja ryhmän tehtävä Syksyllä 2011 toimintaympäristössä tapahtui lukuisia muutoksia. Hallitusohjelmassa ja valtion budjetissa

Lisätiedot

KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Marika Koramo (toim.) KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Koonti Opetushallituksen valtionavustusrahoituksella tuetuista ammattikoulutuksen kansainvälistymishankkeista Raportit

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN AMMATTI-INSTITUUTTI

VAKKA-SUOMEN AMMATTI-INSTITUUTTI VAKKA-SUOMEN AMMATTI-INSTITUUTTI NOVIDAN STRATEGIA VUOSILLE 2007-2012 Hyväksytty ammatillisen koulutuksen johtokunnassa 12.4.2007 SISÄLTÖ Sivu 1. Johdanto 3 2. Missio 3 3. Visio 3 4. Arvot 3 5. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Toimintakertomus 2008

Toimintakertomus 2008 Toimintakertomus 200 Täysillä mukana. Tule rohkeasti vaan, yhdessä onnistutaan! Sisältö 1 Johtajan katsaus 1 Johtajan katsaus 3 2 Erityisen tärkeille henkilöille 4 3 Luovi toimii 6 4 Luovin eurot 7 5 Ammatillinen

Lisätiedot

1 Toimintakertomus... 4

1 Toimintakertomus... 4 Tilinpäätös 2014 1 Toimintakertomus... 4 1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus... 4 1.2 Kuntayhtymän hallinto... 5 Organisaatio 31.12.2014... 5 Toimielimet... 6 Henkilöstö... 8 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta...

Lisätiedot

OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI JOULUKUU 2010

OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI JOULUKUU 2010 LIITE OSELA 24.2.2011 TAMPEREEN KAUPUNKI OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI JOULUKUU 2010 Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen Osaamisen ja elinkeinojen

Lisätiedot

VUODEN 2010 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2012

VUODEN 2010 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2012 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2010 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2012 1 TALOUSARVION LAADINTAPROSESSI Kuntayhtymän talousarvioiden laadintaprosessissa on pyritty noudattamaan

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2016 2018 ja talousarvio vuodelle 2016

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2016 2018 ja talousarvio vuodelle 2016 valmisteluversio 31.8.2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2016 2018 ja talousarvio vuodelle 2016 Me muutamme maailmaa. Yhtymähallitus 28.9.2015 xxx Yhtymäkokous 26.10.2015 xxx Päijät-Hämeen koulutuskonserni

Lisätiedot

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymävaltuusto Pöytäkirja 23.0.203 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/203 YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 2/203 Aika Keskiviikko 23.0.203 klo 5.03

Lisätiedot