KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio"

Transkriptio

1 1 Aika klo Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä Markku Huttunen jäsen poissa Matti Jantunen jäsen poissa Heikki Juutinen jäsen läsnä Riitta Kauppinen jäsen läsnä Tuula Merjola-Partanen jäsen läsnä Mauri Pesonen jäsen läsnä Marja-Sisko Pihl jäsen poissa Taina Tammekann jäsen läsnä Maija Taskinen jäsen poissa Annikki Tiilikainen jäsen poissa Taisto Toppinen jäsen poissa Eero Koivisto Jantusen varajäsen läsnä Upi Heinonen Toppisen varajäsen läsnä Riitta-Liisa Rautsi Taskisen varajäsen läsnä Sinikka Kervinen Pihlin varajäsen läsnä Antti Airas Huttusen varajäsen läsnä Tarja Saharinen Tiilikaisen varajäsen läsnä kirkkovaltuuston Ilkka Raninen puheenjohtaja läsnä kirkkovaltuuston Juhani Laurinkari varapuheenjohtaja poissa Reijo Leino kirkkoherra läsnä Jaana Marjanen lääninrovasti läsnä Aulikki Mäkinen kirkkoherra poissa Matti Pentikäinen kirkkoherra läsnä Ilpo Rannankari tuomiorovasti läsnä Ulla Remes vt. viestintäpäällikkö läsnä Arja Keränen vt. henkilöstöpäällikkö läsnä Kokoukseen velvoitetut Timo Korhonen hallintojohtaja läsnä Mika Pulkkinen vt. rekisterinjohtaja läsnä Tuulikki Kuhlman vs. hallintosihteeri läsnä Kokouksen avaus Puheenjohtaja toivotti osanottajat terve tulleiksi ja avasi kokouksen. Kokouksen aluksi puheenjohtaja piti alkuhartauden, jonka aikana veisattiin virsi KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi yksitoista (11) jäsentä ja se on päätösvaltainen, kun enemmän

2 2 kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava vähintään kolme päivää ennen kokousta. Esityslista on postitettu hallintovirastosta Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 200 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAIN VALINTA, PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄOLO Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eero Koivisto ja Riitta-Liisa Rautsi. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen ja pidetään nähtävänä hallintovirastossa viraston aukioloaikana. 201 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi, seuraavalla lisäyksellä: käsitellään :ssä 210 Rahusenkankaan asuntotontin vuokraopimuksen uusiminen. 202 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON SIHTEERIN VALINTA Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 1 :n 2 momentin mukaan kirkkovaltuusto valitsee itselleen sihteerin. Puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat pöytäkirjan. Kirkkovaltuuston sihteerinä on toiminut alkaen vs. hallintosihteeri Raija Luomanperä.. Raija Luomanperä on palannut hoitamaan omaa tehtäväänsä Tuomiokirkkoseurakunnan toimistosihteerinä Vs. hallintosihteerinä on toiminut lukien toimistosihteeri Tuulikki Kuhlman. Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, - että kirkkovaltuusto valitsee itselleen sihteerin. Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin. 203 KALLAVEDEN SEURAKUNNAN LAAJAA YLIOPISTOTUTKINTOA EDELLYTTÄVÄN KANTTO- RIN VIRAN TÄYTTÄMINEN Kallaveden seurakuntaneuvosto myönsi kanttori Seppo Kirkiselle eron Kallaveden seurakunnan laajaa yliopistotutkintoa edellyttävästä kanttorin virasta lukien. Samassa yhteydessä seurakuntaneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että laajaa yliopistotutkintoa edellyttävä kanttorin virka täytettäisiin. Esitystään seurakuntaneuvosto perustelee sillä, että seurakuntayhtymän kirkkomusiikkia koskevassa strategiassa on esitetty säilytettäviksi nimenomaan laajaa yliopistotutkintoa edellyttävät kanttorin virat. Lisäksi seurakuntaneuvosto esittää,

3 3 että kanttorin viransijaisuus voitaisiin täyttää, kunnes virka vakinaisesti täytetty. Yhteisen kirkkoneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaan luvan avoimen viran täyttämiseen antaa yhteinen kirkkoneuvosto. Hallintojohtajan käsityksen mukaan kanttorin virka on välttämätöntä täyttää Kallaveden seurakunnan toiminnan turvaamiseksi. Sama koskee myös sijaisuuden hoitoa. Hallintojohtaja ehdottaa, 1. että Kallaveden seurakunta oikeutetaan täyttämään laajaa yliopistotutkintoa edellyttävä kanttorin virka ja 2. että Kallaveden seurakunta oikeutetaan palkkaamaan kanttorin virkaan sijainen kunnes virka on vakinaisesti täytetty. 204 TUUSNIEMEN SEURAKUNTATALON MUUTOS- JA KORJAUSHANKKEEN URAKOITSIJOI- DEN VALINTA Vuosien Investointisuunnitelmassa on Tuusniemen seurakuntatalon muutos- ja korjaustyöhön varattu euron määräraha. Muutos- ja korjaustyö sisältää mm. seurakuntasalin muuttamisen kirkkosaliksi ja nykyisten kerhotilojen yhdistämisen monikäyttötilaksi. Muutoksen jälkeen kirkkosalia käytetään pääasiassa talviaikana jumalanpalvelustilana ja erilaisiin sakraalitoimituksiin. Monikäyttötila toimii kokoustilana ja mm. muistotilaisuuksien pitopaikkana. Hanke on hyväksytyn kiinteistöstrategian ja investointisuunnitelman mukainen. Seurakuntatalon muutoksen jälkeen kirkkorakennus muutetaan kesäkirkoksi ja talviaikaisesta käytöstä luovutaan kokonaan. Muutos- ja korjaustyöhön sisältyy myös nykyisen suoran sähkölämmityksen muuttaminen kaukolämpöön ja ilmastointijärjestelmän parantaminen. Rakennusta laajennetaan vesikatolle sijoitettavalla uudella ilmanvaihtokone- ja tekniikkakonehuoneella. Arkkitehti- ja pääsuunnittelijana on Arkkitehtuura Oy, rakennesuunnittelijana insinööritoimisto Rakennepiste Oy ja lvia-suunnittelijana Insinööritoimisto LVI-insinöörit Ky sekä sähkösuunnittelijana Insinööritoimisto Risto Happonen Oy. Suunnitelmat ovat olleet nähtävänä Järvi-Kuopion seurakuntaneuvostossa Hankkeelle on saatu rakennuslupa Muutosalueen pinta-ala on 231,5 m2 ja uuden laajennuksena 2. kerrokseen toteutettavan konehuoneen / teknisen tilan pinta-ala on 120 m2. Rakennuksen kerrosala 638 m2 ja kokonaisala 758 m2. Tilavuus on 2148 m3. Tuusniemen seurakuntatalon korjaushankkeesta järjestettiin tarjouskilpailu avoimen menettelyn mukaisena hankintana keväällä. Tarjousten jättöaika päättyi Rakennusteknisistä töistä saatiin ainoastaan yksi tarjous.

4 4 Putkiurakasta tuli 3, iv-urakasta 3 ja säätölaiteurakasta 4 sekä sähköurakasta 5 tarjousta. Tarjousten mukaan hankkeen kokonaiskustannus rakennuttajamenot mukaan lukien oli euroa. Talousarvion mukainen määräraha ylittyi eurolla eli 31 %:lla. Kustannusarvio ylittyi lähinnä rakennusteknisten ja sähkötöiden osalta. Kustannusarvion ylittymisen ja tarjousten vähäisyyden takia päätettiin hankkeen aikataulua siirtää syksyyn, samanaikaiseen tarjouskilpailuun Alavan kirkon peruskorjauksen kanssa. Tuusniemen seurakuntatalon suunnitelmaa tarkistettiin ja karsittiin käyttäjien kanssa pidetyssä neuvottelussa. Karsintaa tehtiin arviolta n euroa. Hankkeesta järjestettiin uusi tarjouskilpailu avoimen menettelyn mukaisena hankintana. Hankintailmoitus on julkaistu sähköisessä ilmoitusjärjestelmässä HILMAssa Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007). Tarjoukset on pyydetty jaettuna urakkana eli rakennustekniset työt, putki-, ilmanvaihto- ja säätölaite- sekä sähkötyöt. Rakennusteknisten töiden urakoitsija toimii pääurakoitsijana jolle alistetaan sivu-urakoitsijoina toimivat talotekniikan urakoitsijat. Seurakuntayhtymä tekee erilliset urakkasopimukset pääurakoitsijan ja sivuurakoitsijoiden kanssa. Tarjousten jättöaika päättyi klo Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti rakennusteknisestä/pääurakasta 6 rakennusliikettä: Mijorak Oy, Kuopion Monirakennus Oy, Monitoimi KK Oy, Pyhäsalmen Rakennus Oy, Rakennus ja Remontti Makkonen Oy ja Sumeri Rakennustyöt Oy. Putkiurakasta tarjouksen jätti 4 urakoitsijaa: Okun Putkityö Oy, Kolmen Sähkö Oy/Ilmapörssi, Lämpökarelia Oy, ja Ekosavo LVI Oy. Ilmanvaihtourakasta tarjouksen jätti 7 urakoitsijaa: Ilmasiili Oy, Lämpökarelia Oy, Rakennusparoni Oy, Aftex Oy/KS-Taltek, Kolmen Sähkö Oy/Ilmapörssi, Ekosavo LVI Oy ja Caverion Suomi Oy. Säätölaiteurakasta tarjouksen jätti 3 urakoitsijaa: Fidelix Oy, Caverion Suomi Oy Automaatioratkaisut ja Schneider Electric. Sähkötöiden urakasta tarjouksen jätti 4 urakoitsijaa: JOB Kiinteistötekniikka Oy, Sähkötoimisto Murtola Oy, Sähkö Jave Oy ja Koillis-Savon Sähkö Oy. Tarjoukset avattiin klo Tarjouksen avaamisessa läsnä Pauli Niskanen, Eeva Räsänen ja Martti Sutinen. Avaamisesta on laadittu avauspöytäkirja, joka on esityslistan liitteenä 1. Hankintalain 46 :n mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen. Tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava tarjouskilpailusta. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen täytyy tehdä heti tarjousten avaamisen jälkeen ennen tarjousten vertailua.

5 5 Tarjouspyyntöasiakirjoissa on edellytetty, että urakkatarjous on annettava käyttämällä tarjouspyynnön liitteenä olevaa tarjouslomaketta ja yksikköhintaluetteloa. Urakkatarjoushinta on jaoteltava tarjouslomakkeen nimikejaon mukaisiin osahintoihin. Tarjouksen liitteeksi on pyydetty erittelyt ja todistukset tarjoajan kelpoisuuden tarkastamiseksi. Lisäksi tarjouspyyntöasiakirjoissa on edellytetty, että tarjouksen tulee saapua rakennuttajalle suljetussa kirjekuoressa. Tarjouspyyntöasiakirjojen mukaan tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa tarkastetaan tarjousten osalta kelpoisuusehtojen sekä tarjoajalle asetettujen laadullisten vähimmäisvaatimusten toteutuminen. Hintavertailuun otetaan mukaan ainoastaan ne tarjoukset, jotka täyttävät kaikki tarjouspyynnössä asetetut vähimmäisvaatimukset. Hankintapäätös tehdään hinnan perusteella.. Tarjouskilpailusta voidaan poistaa hankintalain 71 :n mukaisesti sellainen tarjoaja, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi tai joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen. Tarjouspyyntöasiakirjoissa on mainittu, että seurakuntayhtymällä on oikeus hyväksyä tai hylätä tehdyt tarjoukset. Tässä tarjouskilpailussa tarjoajalle asetettiin seuraavia kelpoisuusvaatimuksia: 1. Tarjoajan kelpoisuuden tarkastaminen Tarjoajan tulee olla asianomaisella toimialalla Rakentamisen Laatu RALA ry:n päteväksi toteama yritys tai sen tulee toimittaa pätevyytensä toteamiseksi tarvittavat vastaavat tiedot ja todistukset yhteiskunnallisten velvoitteiden täyttämisestä. Tarjoajan on oltava rekisteröity ammatti- tai elinkeinorekisteriin sijoittautumismaansa lainsäädännön mukaisesti. Toimittajan tulee kuulua ennakkoperintärekisteriin. Ennen sopimuksen tekoa selvitetään tilaajavastuulain (1233/2006) mukaiset velvoitteet. Sumeri Rakennustyöt Oy:n tarjous rakennusteknisistä töistä oli euroa. Rakennuttajan/tilaajan taholta tarjoushinta todettiin välittömästi liian alhaiseksi. Yhteydenoton jälkeen Sumeri Rakennustyöt Oy on lähettänyt päivätyn kirjeen tarjouksen takaisin vedosta. Kirjeen mukaan alhaiseen hintaan on syynä huomattava virhe tarjouksessa. Tarjous on jätetty pois jatkokäsittelystä. Tarjoajien kelpoisuusehdot täyttivät kaikki muut tarjoajat. 2. Tarjouksen hintavertailu Hintavertailuun otetaan mukaan ainoastaan ne tarjoukset, jotka täyttävät kaikki tarjouspyynnössä asetetut vähimmäisvaatimukset. Hankintapäätös tehdään hinnan (halvin) perusteella, hinnat on esitetty liitteessä 1. Rakennusurakan/pääurakan halvin hinta on Pyhäsalmen Rakennus Oy:llä.

6 6 Putkiurakan halvin hinta on Ekosavo LVI Oy:llä. Ilmastointiurakan halvin hinta on Rakennusparoni Oy:llä. Sähköurakan halvin hinta on Koillis-Savon Sähkö Oy:llä. Säätölaiteurakan halvin hinta on Sneider Electric Oy:llä. Urakkatarjoukset ovat nähtävissä kokouksessa. Urakkaneuvottelu rakennusurakasta on pidetty , jossa Pyhäsalmen Rakennus Oy:tä edusti Matti Ruotoistenmäki ja rakennuttajan puolelta Pauli Niskanen, Timo Korhonen ja Martti Sutinen. Suunnittelijan edustajana Matti Rouvinen Arkkitehtuura Oy:sta. Neuvottelussa käytiin pääpiirteissään läpi tarjouspyyntöasiakirjat ja tarjous. Molemmat osapuolet totesivat tarjouksen vastaavan tarjouspyyntöasiakirjojen sisältöä. Urakkaneuvottelusta on laadittu muistio. Sivu-urakoiden urakkaneuvottelu on pidetty Urakkaneuvottelumuistiot liitetään urakkasopimuksiin. Urakan työaikataulu on suunniteltu ajalle marraskuu 2013 kesäkuu Hankkeen arvioitu kokonaiskustannus: urakat yhteensä ,24 euroa lisä- ja muutostyöarvio n. 10 % ,00 kalusto- ym hankinnat ,00 aluelämpöliittymä ,00 muut rakennuttajan kulut, mm. väistöt ,00 YHTEENSÄ euroa Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että Tuusniemen seurakuntatalon muutos- ja korjaushankkeen urakoitsijoiksi hyväksytään seuraavat urakoitsijat: - Rakennusurakka/pääurakka Pyhäsalmen Rakennus Oy. - Putkiurakka Ekosavo LVI Oy. - Ilmastointiurakka Rakennusparoni Oy. - Sähköurakka Koillis-Savon Sähkö Oy. - Säätölaiteurakka Sneider Electric Oy. Lisäksi johtokunta päätti esittää, että urakkasopimukset tehdään jokaisesta urakkamuodosta hyväksytyn urakoitsijan kanssa. Hankkeen kokonaiskustannuksiksi on arvioitu euroa ja se ajoittuu kahdelle vuodelle..vuoden 2013 talousarviossa hankkeen toteuttamiseen on varattu euron määräraha. Loppurahoitus on tarkoitus sisällyttää vuoden 2014 talousarvioon. Seurakuntayhtymän taloudellinen tilanne on parantunut muutaman viime vuoden aikana. Keskeinen syy tähän on ollut suurten investointien siirtäminen. Tämä on kasvattanut kassavarantoa ja parantanut maksukykyä. Keskeisen ongelman muodostaa kirkosta eroamisen seurauksena verotulojen kasvun tyrehtyminen ja jopa kääntyminen laskuun. Keskeinen ongelma tulevina vuosina on, että ilman todella mittavaa toimintakulujen leikkaamista ei vuosittain jää vuosikatetta, jolla voitaisiin kattaa investointikuluja. Tästä syystä päätös Tuusniemen seurakuntatalon muutos- ja korjaushankkeen aloittamisesta on perusteltua tehdä yhteisessä kirkkovaltuustossa.

7 7 Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, 1. että Tuusniemen seurakuntatalon muutos- ja korjaushanke käynnistetään, 2. että muutos- ja korjaushankkeen urakoitsijoiksi hyväksytään - Rakennusurakka/pääurakka Pyhäsalmen Rakennus Oy. - Putkiurakka Ekosavo LVI Oy. - Ilmastointiurakka Rakennusparoni Oy. - Sähköurakka Koillis-Savon Sähkö Oy. - Säätölaiteurakka Sneider Electric Oy ja 3. että urakkasopimukset tehdään jokaisesta urakkamuodosta hyväksytyn urakoitsijan kanssa erikseen. 205 TUOMIOKIRKON RAKENNUSHISTORIASELVITYS Tuomiokirkon rakennushistoriaselvitys on valmistunut Historiaselvityksen on laatinut Casaco Oy / arkkitehti Sanna Ihatsu. Tuomiokirkon peruskorjauksen hankesuunnitelman yhteydessä rakennushistoriaselvitys laatiminen nähtiin tarpeelliseksi täydentämään jatkosuunnittelua. Hankesuunnitelma valmistui v ja on käsitelty kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnassa sekä tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvostossa Laaditussa rakennushistoriaselvityksessä on Tuomiokirkon rakentamisen vaiheet 1800-luvulta saakka päätöksenteko suunnittelu, rakentaminen, tehdyt korjaukset ja muutoksiin tähän nykypäivään jaksoon saakka. Esityslistan liitteenä 2 on rakennushistoriaselvitys. Tuomiokirkko täyttää 200 vuotta vuonna Investointisuunnitelman mukaan tuleva peruskorjaus on aikataulutettu vuodelle 2015 ja juhlavuodeksi suunniteltu v Tarkoituksena on, että nyt valmistunutta rakennushistoriaselvitystä täydennetään tulevan peruskorjauksen rakennusvaiheen tiedoilla. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli selvitystä ja päätti antaa sen yhteiselle kirkkoneuvostolle tiedoksi. Hallintojohtaja ehdottaa, - että Tuomiokirkon rakennushistoriaselvitys merkitään tiedoksi. Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

8 8 206 METSÄSTYSVUOKRASOPIMUKSEN TÄYDENTÄMINEN KOSKENKYLÄN RIISTAPOJAT RY:N KANSSA KIRKKOHARJU RN:o TILALLE Koskenkylän Riistapojat Ry:llä on metsästysvuokrasopimus viideksi vuodeksi koskien hirvieläinten metsästystä Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän omistamaa tilaa Kirkkoharju RN:o (pinta-ala 40 ha) väliseksi ajaksi. Koskenkylä Riistapojat Ry on ilmoittanut haluavansa muuttaa metsästysvuokrasopimuksen koskemaan kaikkea riistan metsästystä sopimuskauden loppuun. Tila on tullut seurakuntayhtymän omistukseen Karttulan seurakunnalta seurakuntaliitoksen yhteydessä. Koskenkylän riistapojat ry:llä on ollut ko. tiloille edellinen metsästysoikeus Karttulan seurakunnalta. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan tekemän periaatepäätöksen mukaan metsästysmaista perittävä korvaus kaiken riistan metsästyksestä on 0,50 euroa/ha/vuosi. Pienriista ja pienpedot 0,25 /ha/v ja hirvieläimistä 0,25 /ha/v. Pinta-alan mukaan viiden vuoden vuokra on (0,25 x40hax5v) 50 euroa minkä metsästysseura on jo maksanut. Lisämaksua tulisi 30 (0,25 x40hax3v) sopimuksen loppuajalle saakka. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle metsästysvuokrasopimuksen tekemistä esitetyin ehdoin. Hallintojohtaja ehdottaa, 1.että Koskenkylän Riistapojat ry:n kanssa tehtyä Kirkkoharju RN:o (pinta-ala 40 ha) tilaa koskevaa metsästysvuokrasopimusta muutetaan väliseksi ajaksi koskemaan kaikkea riistan metsästystä ja 2.että vuokrana peritään 30 euron kertakorvaus. 207 METSÄSTYSVUOKRASOPIMUKSEN TEKEMINEN RUOKOSEN METSÄSTYSSEURA Ry:n KANSSA ISO-PAPPILAN RN:o TILALLE Ruokosen metsästysseura ry anoo metsästysoikeutta viideksi vuodeksi koskien kaiken riistan metsästystä Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän omistaman tilan Iso-Pappila RN:o Petäjälahden palstalle (pinta-ala 64 ha) väliseksi ajaksi.

9 9 Tila on tullut seurakuntayhtymän omistukseen Nilsiän seurakunnalta seurakuntaliitoksen yhteydessä. Ruokosen metsästysseura ry:llä on ollut ko. tiloille edellinen metsästysoikeus Nilsiän seurakunnalta. Tila sijaitsee Nilsiässä. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan tekemän periaatepäätöksen mukaan metsästysmaista perittävä korvaus kaiken riistan metsästyksestä on 0,50 euroa/ha/vuosi. Pienriista ja pienpedot 0,25 /ha/v ja hirvieläimistä 0,25 /ha/v. Pinta-alan mukaan viiden vuoden vuokra on (0,50 x64hax5v) 160 euroa. Tilojen metsästysvuokrasopimus voitaneen hyväksyä. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle metsästysvuokrasopimuksen tekemistä esitetyin ehdoin Hallintojohtaja ehdottaa, 1.että seurakuntayhtymä tekee metsästysvuokrasopimuksen Iso- Pappila RN:o (pinta-ala 64 ha) tilalle Ruokosen metsästysseura ry:n kanssa väliseksi ajaksi kaiken riistan metsästystä varten ja 2. että vuokrana peritään 160 euron kertakorvaus. 208 METSÄSTYSVUOKRASOPIMUKSEN TEKEMINEN KUMPULAN ERÄ Ry:n KANSSA KUUSELAN RN:o TILALLE Kumpulan Erä ry anoo metsästysoikeutta viideksi vuodeksi koskien kaiken riistan metsästystä Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän omistaman tilan Kuusela RN:o (pinta-ala 43,8 ha) tilalle väliseksi ajaksi. Tila on tullut seurakuntayhtymän omistukseen Nilsiän seurakunnalta seurakuntaliitoksen yhteydessä. Kumpulan Erä ry:llä on ollut ko. tiloille edellinen metsästysoikeus Nilsiän seurakunnalta. Tila sijaitsee Rautavaaralla ja on pinta-alaltaan yhteensä 43,8 ha. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan tekemän periaatepäätöksen mukaan metsästysmaista perittävä korvaus kaiken riistan metsästyksestä on 0,50 euroa/ha/vuosi. Pienriista ja pienpedot 0,25 /ha/v ja hirvieläimistä 0,25 /ha/v. Pinta-alan mukaan viiden vuoden vuokra on (0,50 x43,8hax5v) 109,50 euroa.

10 10 Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle vuokrasopimuksen tekemistä esitetyin ehdoin. Hallintojohtaja ehdottaa, 1.että seurakuntayhtymä tekee metsästysvuokrasopimuksen Kuusela RN:o (pinta-ala 43,8 ha) tilalle Kumpulan Erä ry:n kanssa väliseksi ajaksi kaiken riistan metsästystä varten 2. että vuokrana peritään 109,50 euron kertakorvaus. 209 PAPINSALO NRO 28 HUVILAPALSTAN VUOKRASOPIMUKSEN TEKEMINEN Kirkkovaltuusto on kokouksessaan vahvistanut ne periaatteet, joilla seurakuntayhtymän omistamia huvilatontteja tarjotaan ostettavaksi tai vuokrattavaksi nykyisille vuokralaisille. Kirkkovaltuusto on lisännyt periaatteisiin, että mikäli kiinteistön arvo nousee kaavoituksen tai sen valmistelun tms. seurauksena niin kiinteistölle arvioidaan uusi käypä hinta. Mikäli ostovaihtoehto ei vuokralaista kiinnosta, on tontteja edelleen mahdollista myös vuokrata. Vuokrat perustuvat myyntihinnasta laskettuun 4 %:n suuruiseen tuotto-odotukseen. Myyntihinnat perustuvat laillistetun kiinteistövälittäjän arvioon ja vastaavat Kuopion seudun huvilatonttien hintoja mm. Kuopion kaupungin ja Siilinjärven seurakunnan omista tonteistaan perimiä hintoja. Vuokrasopimus esitetään tehtäväksi 30 vuodeksi. Vuokrasopimuksen voi siirtää kolmannelle seurakuntayhtymää kuulematta ja se on kiinnityskelpoinen. Edellisessä vuokrasopimuksessa, joka on päättynyt , on ollut vuokralaisina myös Riitta Hautaniemi, Anne ja Pertti Kotovuori He ovat myyneet helmikuussa 2013 kauppakirjalla tontilla olevista rakennuksista ja vuokraoikeudesta osuutensa Simo Kokolle, Hannu Pesoselle, Hanna ja Petteri Mussalolle. Omistajat kauppakirjan mukaan ovat Simo Kokko 1/3, Hannu Pesonen 1/3, Hanna Mussalo 1/6 ja Petteri Mussalo 1/6 ja he ovat ilmoittaneet haluavansa jatkaa vuokrasopimusta 30 vuodeksi ja ovat hyväksyneet kirkkovaltuuston vahvistaman vuosivuokran. Nykyinen vuokrasopimus on päättynyt Kirkkolain 14 luvun 4 :n mukaan seurakunnan kiinteän omaisuuden vuokraamista koskeva päätös on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi, jos vuokra-aikaa on yli 10 vuotta. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle vuokrasopimuksen tekemistä esitetyin ehdoin. Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,

11 11 1.että seurakuntayhtymä jatkaa Simo Kokon (1/3), Hannu Pesosen (1/3) Hanna Mussalon (1/6) ja Petteri Mussalon (1/6) kanssa tehtyä vuokrasopimusta Mustasalon tilan huvilapalstasta 2000 m2, Papinsalo nro 28, 2.että vuokrasopimus tehdään 30 vuodeksi ja vuosivuokra on 648, 3.että vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin ja 4.että yhteisen kirkkovaltuuston vuokrauspäätös alistetaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi. 210 RAHUSENKANKAAN ASUNTOTONTIN VUOKRASOPIMUKSEN UUSIMINEN Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymä omistaa useita asuntotontteja Kettulanlahdessa ja Rahusenkankaalla. Näiden asuntotonttien vuokrasopimukset ovat päättymässä vuosien 2012 ja 2013 aikana. Vuonna 2012 erääntyi 22 ja vuonna 2013 erääntyy 8 vuokrasopimusta. Tonteista 10 sijaitsee Rahusenkankaan alueella ja 20 Kettulanlahden alueella. Ensimmäisten tonttien vuokra-aika päättyy Yhteinen kirkkovaltuusto käsitteli asuntotonttien vuokrasopimusten jatkamista. Kirkkovaltuusto päätti, että vuokrasopimuksia jatketaan 50 vuodella. Samalla asuntotonttien nykyarvot tarkistettiin ja jokaiselle tontille arvioitiin käypä hinta. Nykyisille vuokralaisille tullaan tarjoamaan myös mahdollisuutta lunastaa tontit omikseen. Uudet vuosivuokrat on määritelty 4 %:ksi tontin myyntihinnasta. Seuraavan asuntotontin vuokrasopimus päättyy vuoden 2013 aikana. Vuokralaiset Janne Ruotsalainen ja Kirsi Koponen ovat ilmoittaneet haluavansa jatkaa vuokrasopimusta 50 vuotta. Vuokrat on tarkistettu vuoden 2013 tasolle. Ruotsalainen Janne ja Koponen Kirsi Rahusenkangas Kirkkolain 14 luvun 4 :n mukaan seurakunnan kiinteän omaisuuden vuokraamista koskeva päätös on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi jos vuokra-aika on yli 10 vuotta. Yhteinen kirkkovaltuusto käsitteli Kettulanlahden ja Rahusenkankaan asuntotonttien vuokrasopimusten uusimisasiaa useiden tonttien osalta Janne Ruotsalaisen ja Kirsi Koposen tontti Rahusenkangas oli virheellisesti laitettu pelkästään nimi Janne Ruotsalainen. Hallintojohtaja ehdottaa kirkkovaltuustolle esitettäväksi, 1. että seurakuntayhtymä tekee edellä mainittujen vuokralaisten kanssa asuntotontti Rahusenkangas vuokrasopimuksen 50 vuodeksi 1548 vuosivuokralla, 2. että vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin ja

12 12 3. että yhteisen kirkkovaltuuston vuokrauspäätös alistetaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi. 211 SELITYKSEN ANTAMINEN KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE H.R.HEINICKE GMBH/FINES ENERGY OY.N VALITUKSEEN Yhteinen kirkkoneuvosto päätti valita krematorion laajennushankkeen toteuttajaksi Rakennusliike Lyytinen & Pojat Oy:n. Samalla kirkkoneuvosto päätti hylätä H.R. Heinicke GmbH/Finess :n tarjouksen tarjouspyynnön vastaisena ja sulkea sen tarjouskilpailusta. H.R.Heinicke GmlH teki päätöksestä oikaisuvaatimuksen ja valitti siitä Markkinaoikeuteen ja vaati hankintapäätöksen täytäntöönpanon väliaikaista kieltämistä ja hankintapäätöksen kumoamista. Toissijaisesti valittaja vaati, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksuna euroa. Markkinaoikeus hylkäsi antamallaan päätöksellä valittajan vaatimuksen hankintapäätöksen täytäntöönpanon väliaikaisesta kieltämisestä. Hankintasopimus allekirjoitettiin Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli H.R.Heinicke GmlH.n hankintaoikaisua ja hylkäsi sen perusteettomana. Kirkkoneuvosto antoi markkinaoikeudelle vastineen valitukseen ja esitti valituksen hylkäämistä perusteettomana. Markkinaoikeus on hylännyt H.R.Heinicke GmbH:n valituksen ja hyvitysmaksun maksamisen. Samalla markkinaoikeus velvoitti seurakuntayhtymän korvaamaan valittajan oikeudenkäyntikulut euroa viivästyskorkoineen. H.R.Heinicke GmbH/Fiess Energy Oy on valittanut markkinaoikeuden päätöksestä Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Korkein hallinto-oikeus on pyytänyt seurakuntayhtymältä selvitystä valitukseen. Korkeimman hallinto-oikeuden lausuntopyyntö ja ao. valitus ovat esityslistan liitteenä 3. Valittaja on vaatinut euron hyvitysmaksun määräämistä seurakuntayhtymälle. Lisäksi valittaja on väittänyt, ettei tarjouskilpailun voittaneen tarjouksen ja muiden tarjoajien kuin valittajan tarjous ole täyttäneet ympäristöluvan vaatimuksia ja siten valittajalla oli todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu. Ehdotus Korkeimmalle hallinto-oikeudelle annettavaksi selitykseksi on esityslistan liitteenä 4. Hallintojohtaja ehdottaa, - että Korkeimmalle hallinto-oikeudelle annetaan liitteen 4 mukainen selitys H.R.Heinicke GmbH/IFiness Energy Oy:n valitukseen Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

13 MUUT ASIAT 213 ILMOITUSASIAT Muita asioita ei ollut. Seuraava yhteisen kirkkoneuvoston kokous perutaan. Seuraava kokous pidetään MUUTOKSENHAKUOHJE JA VALITUSOSOITUS Annettiin kirkkolain mukainen muutoksenhakuohje ja valitusosoitus, liite :ään KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen klo Hannu Koskelainen puheenjohtaja Tuulikki Kuhlman sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Kuopiossa Eero Koivisto Riitta-Liisa Rautsi

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2014. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2014. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio 1 Aika 26.5.2014 klo 16.30 17.10 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2014 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2014 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2014 1 Aika tiistai 16.12.2014 klo 18.00 20.15 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja Ilkka Raninen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika Maanantai 20.5.2013 klo 16.30-18 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 11/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 11/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 7.10.2013 klo 16.30 17.40 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/ 2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/ 2012

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/ 2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/ 2012 1 Aika 8.10.2012 klo 16.30-18.20 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 9/2015 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 9/2015. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 9/2015 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 9/2015. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio 1 Aika Maanantai 14.9.2015 klo 16.30 18.00 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Reijo Leino puheenjohtaja poissa Pekka Niiranen varapuheenjohtaja läsnä Upi

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio.

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio. 1 Aika 28.5.2012 klo 16.30 18.05. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio. Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 11.6.2012 klo 16.30 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 23.1.2012 klo 16.30 17.40 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2013 1 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.00 20.14 Paikka Kallaveden kirkko, Rauhalahdentie 21, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja Ilkka Raninen 43 valtuutettua

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1 /2013. Alavan seurakuntatalo, Keihäskatu 5, 70620 KUOPIO

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1 /2013. Alavan seurakuntatalo, Keihäskatu 5, 70620 KUOPIO KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2013 1 Aika tiistai 15.1.2013 klo 18 Paikka Alavan seurakuntatalo, Keihäskatu 5, 70620 KUOPIO Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja valtuutetut Kokouksen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 16.12.2013 klo 16.30 18.00 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2006 1 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2006. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2006 1 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2006. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2006 1 Aika 10.4.2006 klo 16.30 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Savinainen puheenjohtaja läsnä Juha Voutilainen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 2.5.2011 klo 16.30 17.25. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja poissa Väinö Matti

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3 /2012 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 3 /2012

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3 /2012 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 3 /2012 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3 /2012 1 Aika Tiistai 11.12.2012 klo 18.00 20.10 Paikka Keskusseurakuntatalo, koulutussali, Suokatu 22 Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja valtuutetut Kokouksen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2014. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2014. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio 1 Aika 10.03.2014 klo 16.30 17.20 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2 /2013. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2 /2013. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 Aika tiistai 11.6.2013 klo 18-20.20 Paikka Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja valtuutetut Kokouksen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/ 2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 5/ 2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/ 2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 5/ 2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika Maanantai 22.4.2013 klo 16.30 18.25 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2015 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2015. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2015 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2015. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio 1 Aika tiistai 14.4.2015 klo 16.30-17.58 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Reijo Leino puheenjohtaja poissa Pekka Niiranen varapuheenjohtaja läsnä Upi

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 15/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 15/2014

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 15/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 15/2014 1 Aika 15.12.2014 klo 16.30 17.46 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2015 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2015. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2015 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2015. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio 1 Aika Maanantai 25.5.2015 klo 16.30 17.10 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Reijo Leino puheenjohtaja läsnä Pekka Niiranen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2011 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2011

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2011 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2011 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2011 1 Aika 13.12.2011 klo 18.00 22.15. Paikka Kallaveden seurakuntakeskus, Rauhalahdentie 21, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Ilkka Raninen, puheenjohtaja

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 14.2.2011 klo 16.30 18.40. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio 1 Aika 7.4.2014 klo 16.30 17.30 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2010 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2010. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2010 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2010. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 24.5.2010 klo 16.30 17.45. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja poissa Seppo Huttunen varapuheenjohtaja läsnä Riitta

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 18 /2006 1 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 18 /2006

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 18 /2006 1 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 18 /2006 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 18 /2006 1 Aika 18.12.2006, klo 16.30 18.10 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Savinainen puheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2011 1(25) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 18.8.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2011 1(25) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 18.8.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2011 1(25) Aika Torstai 18.8.2011 klo 16.15 17.05 Paikka Osallistujat Julkujärven leirikeskus, Ylöjärvi Jäsenet Karhola, Anne puheenjohtaja Alaja, Riitta

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(25) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 27.3.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(25) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 27.3.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(25) Aika Torstai 27.3.2014 klo 16.15 18.35 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Alaja, Riitta Alajoki, Asko

Lisätiedot

Aika: Keskiviikkona 22. toukokuuta 2013 kello 12.00-13.20. kahvitarjoilu alkaen kello 11.30 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, Kokoushuone 1

Aika: Keskiviikkona 22. toukokuuta 2013 kello 12.00-13.20. kahvitarjoilu alkaen kello 11.30 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, Kokoushuone 1 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA ( 1 ) Aika: Keskiviikkona 22. toukokuuta 2013 kello 12.00-13.20. kahvitarjoilu alkaen kello 11.30 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, Kokoushuone 1 Läsnä: Kai Holmberg

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Sivu 89

Kirkkoneuvosto Sivu 89 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 6/2013 Kirkkoneuvosto Sivu 89 Kokousaika 13.11.2013 klo 18.00-18.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Seurakuntatalo Iris Leppänen, puheenjohtaja Kauko Nuutinen Maija

Lisätiedot