KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/ 2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/ 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/ 2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/ 2012"

Transkriptio

1 1 Aika klo Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä Markku Huttunen jäsen poissa Matti Jantunen jäsen läsnä Heikki Juutinen jäsen läsnä Riitta Kauppinen jäsen poissa Tuula Merjola-Partanen jäsen läsnä Mauri Pesonen jäsen läsnä Marja-Sisko Pihl jäsen läsnä Taina Tammekann jäsen läsnä Maija Taskinen jäsen läsnä Annikki Tiilikainen jäsen läsnä Taisto Toppinen jäsen läsnä, poistui :n 225 käsittelyn jälkeen. Antti Airas Huttusen varajäsen läsnä, poistui :n 231 käsittelyn jälkeen kirkkovaltuuston Ilkka Raninen puheenjohtaja poissa kirkkovaltuuston Juhani Laurinkari varapuheenjohtaja poissa Reijo Leino kirkkoherra poissa Kirsi Leino vs. kirkkoherra poissa Hannu Komulainen vs. kirkkoherra Kirsi Leinon sij. läsnä Jaana Marjanen lääninrovasti läsnä Aulikki Mäkinen kirkkoherra läsnä Veli Mäntynen vt. kirkkoherra läsnä Ilpo Rannankari tuomiorovasti läsnä Lahja Pyykönen viestintäpäällikkö läsnä Arja Keränen vs.henkilöstöpäällikkö läsnä Kokoukseen velvoitetut Timo Korhonen hallintojohtaja läsnä Mika Pulkkinen vt. rekisterinjohtaja läsnä Raija Luomanperä vs. hallintosihteeri läsnä Kokoukseen kutsuttu Riitta-Liisa Taskinen lapsityönjohtaja, läsnä :ät Aarne Laukkanen puistopäällikkö, läsnä :ät Kokouksen avaus Puheenjohtaja toivotti osanottajat tervetulleiksi ja avasi kokouksen. Kokouksen aluksi puheenjohtaja piti alkuhartauden, jonka aikana veisattiin virsi 448.

2 2 210 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi yksitoista (11) jäsentä ja se on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava vähintään kolme päivää ennen kokousta. Esityslista on postitettu hallintovirastosta Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 211 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAIN VALINTA, PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄOLO Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Taina Tammekann ja Maija Taskinen. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen ja pidetään nähtävänä hallintovirastossa viraston aukioloaikana. 212 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Päätettiin, että ilmoitusasioissa Mika Pulkkinen antaa selvityksen seurakuntien jäsenmääristä. Lisäksi päätettiin käsitellä muissa asioissa nuorisosihteerin virka-asiaa. Muilta osin esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi. 213 KIRKKONEUVOSTON SIHTEERIN OTTAMINEN Kirkkoneuvoston ohjesäännön 8 :n mukaan kokouksen pöytäkirjaa pitää yhteisen kirkkoneuvoston tähän tehtävään valitsema sihteeri, joka voi olla seurakuntayhtymän tai sen seurakunnan viranhaltija. Kulumassa olevalla toimikaudella sihteerinä on toiminut hallintosihteeri Arja Keränen. Arja Keränen on virkavapaalla hallintosihteerin tehtävästä ja hoitaa henkilöstöpäällikön viransijaisuutta saakka. Hallintosihteerin viransijaisena toimii toimistosihteeri Raija Luomanperä. - että kirkkoneuvosto ottaa itselleen sihteerin. Kirkkoneuvosto otti Raija Luomanperän sihteeriksi.

3 3 214 KUOPION SEURAKUNTIEN LAPSI- JA PERHETYÖN STRATEGIA Yhteisen lapsityön johtokunta nimesi syksyllä 2011 työryhmän laatimaan yhteisen lapsityön strategiaa vuosille Työryhmä on kokoontunut kirkkoherra Aulikki Mäkisen johdolla yhdeksän kertaa ja on luovuttanut työnsä johtokunnalle. Työskentelyn kuluessa tehtävä muotoutui koskemaan Kuopion seurakuntien lapsi- ja perhetyötä. Katsottiin myös, että ajanjaksoa voisi pidentää jaksolle Strategiatyöryhmä on ottanut kantaa sekä lapsi- ja perhetyön toiminnan sisältöä että toiminnan organisaatiota koskien. Yhteisen lapsityön johtokunta päätti kokouksessaan , että jokaiseen seurakuntaan perustetaan työryhmä suunnittelemaan alueensa lapsi- ja perhetyön toiminnan ja sisällön uudistamista toimintakaudelle Työryhmät lähettävät ehdotuksensa yhteisen lapsityön toimistoon mennessä. Esityslistan liitteinä ovat julkaistavaksi tarkoitettu Kuopion seurakuntien lapsi- ja perhetyön strategia (liite 1) sekä työntekijöille tarkoitettu Kuopion seurakuntien lapsi- ja perhetyön strategiset linjaukset (liite 2). Yhteisen lapsityön johtokunta käsitteli Kuopion seurakuntien lapsi- ja perhetyön strategiaa ja Kuopion seurakuntien lapsi- ja perhetyön strategisia linjauksia Johtokunta päätti hyväksyä lapsi- ja perhetyön strategian ja lapsi- ja perhetyön strategiset linjaukset ja antaa ne tiedoksi yhteiselle kirkkoneuvostolle. - että Kuopion seurakuntien lapsi- ja perhetyön strategia ja lapsi- ja perhetyön strategiset linjaukset merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 215 YHTEISEN LAPSITYÖN JOHTAMISJÄRJESTELYT Lapsityönjohtaja Riitta-Liisa Taskinen siirtyy eläkkeelle Henkilöstösuunnitelman mukaan virkaa ei täytetä uudelleen. Strategiatyöryhmä on ehdottanut , että yhteisen lapsityön johtamisessa olisi siirtymäaika , jona aikana tutkitaan yhteisen työmuodon asemaa tulevina vuosina. Vaihtoehtoina ovat lapsi- ja perhetyön siirtyminen kokonaan seurakuntien alaisuuteen tai yhteisen työalan toiminnan jatkuminen. Talouden säästövaatimukset ja laajenevat alueliitokset antavat tulevaisuuden suunnittelulle omat haasteensa.

4 4 Yhteinen kirkkoneuvosto on myöntänyt Riitta-Liisa Taskiselle eron lapsityön johtajan virasta lähtien. Viimeinen työpäivä on , ja vuosiloma on Yhteisen lapsityön johtamisen vastuu tulee siirtää lapsityönohjaaja Riitta Immoselle Strategiatyöryhmän ehdotus on, että Kallaveden seurakunnan lapsityönohjaaja Tuula Hoffren toimisi siirtymäkauden aikana Riitta Immosen työparina yhteisen lapsityön lähiesimiestyössä. Tänä aikana tulee tehdä suunnitelma Kuopion seurakuntien lapsi- ja perhetyön toiminnan uudistamisesta strategian ja säästötavoitteiden mukaisesti. Kallaveden seurakuntaneuvosto on tehnyt myönteisen päätöksen Tuula Hoffrenin tehtävien siirtymisestä yhteiseen lapsityöhön kahtena päivänä viikossa väliseksi ajaksi. Tuula Hoffren toimii tällä hetkellä Kallaveden seurakunnan kasvatuksen lähiesimiehenä. Lastenohjaajien työpanosta käytetään jo tällä hetkellä osittain Kallaveden lapsi- ja perhetyöhön. Yhteisen lapsityön johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että lapsityönohjaaja Riitta Immonen toimii vt. lapsityönjohtajana välisen ajan ja että lapsityönohjaaja Tuula Hoffren siirtyy yhteisen lapsityön lähiesimieheksi kahtena päivänä viikossa väliseksi ajaksi. Samassa yhteydessä kun päätetään yhteisen lapsityön johtamisjärjestelyistä on perusteltua päättää myös ao. henkilöiden palkkauksesta. Lapsityön johtajan palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 602 mukaan. Riitta Immonen hoitaa lähes kaikki lapsityön johtajan tehtävät. Hän ei kuitenkaan täytä lapsityön johtajan viran muodollisia kelpoisuusehtoja. Hänen peruspalkkansa voisi määräytyä lapsityön johtajan viran vaativuusryhmän 602 peruspalkasta vähennettynä 5%:lla (2 990,93 euroa.). Tuula Hoffrenin palkkaus voisi määräytyä vaativuusryhmän 503 peruspalkasta ( euroa ja 143,76 euron suuruisesta erityisestä perusteesta). 1. että lapsityönohjaaja Riitta Immonen toimii vt. lapsityönjohtajana välisen ajan, 2. että Riitta Immosen palkkaus määräytyy lapsityön johtajan vaativuusryhmän 602 peruspalkasta vähennettynä 5 %:lla (2 990, 93 euroa) 3. että lapsityönohjaaja Tuula Hoffren siirtyy yhteisen lapsityön lähiesimieheksi kahtena päivänä viikossa väliseksi ajaksi, 4. että Tuula Hoffrenin palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 503 peruspalkasta ja 132,69 euron suuruisesta erityisperusteesta ( 2 471,96 euroa) ja

5 5 5. että seurakuntayhtymässä tehdään vuoden 2013 aikana suunnitelma Kuopion seurakuntien lapsi- ja perhetyön järjestämiseksi ja toiminnan uudistamiseksi. Hallintojohtajan esitykset hyväksyttiin. 216 ARKKUHAUTOJEN KAIVAMISEN UUDELLLEEN JÄRJESTÄMINEN Kuopion ev..lut. seurakuntayhtymän Ison, Flodbergin, Kettulanlahden ja Vehmasmäen arkkuhautojen kaivaminen on tehty ostopalveluna lähtien. Urakkasopimus on tehty 1+3 vuodeksi ISS Palvelut Oy:n kanssa. Sopimuksessa on maininta urakkahinnan tarkistamisesta vuosittain. ISS Palvelut on toimittanut ehdotuksen uusista arkkuhautojen kaivamisesta perittävistä maksuista. Esityslistan liitteenä 3 on taulukko sopimushetkellä perittävistä ja ehdotus uusista maksuista. Hinnan korotus on 198 euroa/syvä hauta eli 182 % ja 180 euroa/matala hauta eli 220 %. Lisäksi siirtomaksua ehdotetaan korotettavaksi euroa eli 42 %. ISS Palvelut perustelevat näin suurta hinnankorotusta, että heillä ei ollut ensimmäisellä kerralla kokemusta ja ammattitaitoa laskea todellisia kustannuksia. Ehdotus arkkuhautojen kaivamisesta perittäviksi uusiksi maksuiksi on kohtuuttoman suuri, eikä sitä ole mahdollista hyväksyä. Urakkasopimuksen tekovaiheessa vuonna 2011 ostopalveluihin varattiin euroa/vuosi. Uuden hintapyynnön jälkeen kustannukset olisivat noin euroa/vuosi. Vuonna 2009 tehdyn seurannan mukaan kaivaminen seurakuntayhtymän omana työnä maksoi 339 euroa/hauta eli noin euroa/vuosi. Urakkasopimuksen ensimmäinen sopimusvuosi päättyi , jonka jälkeen sitä ei ole jatkettu kohtuuttoman hintakorotuspyynnön vuoksi. Arkkuhautojen kaivamisen siirtäminen ostopalveluiksi tehtiin tilanteessa, jossa hautaustoimesta oli jäämässä kaksi henkilöä eläkkeelle ja tarjouspyyntökilpailun jälkeen ostopalveluna kaivamisesta perittävät kustannukset olivat kohtuulliset. Uudessa tilanteessa olisi perusteltua siirtää arkkuhautojen kaivaminen takaisin seurakuntayhtymän omaksi työksi. Siirtyminen edellyttäisi kahden työsopimussuhteisen erityisammattimiehen palkkaamista hautaustoimeen. Hautaustoimesta ei ole poistettu kalustoa, jolla kaivutyö on tehty, joten tältäkin osalta se olisi mahdollista. Tästä järjestelystä saadaan noin euroa säästöä/vuosi, koska talousarviosta voidaan poistaa ostopalveluihin varattu määräraha. Hautaustoimen työntekijöiden työpaikkakokouksessa käsiteltiin ko. asiaa ja kaikki hautaustoimen työntekijät olivat sitä mieltä, että arkkuhautojen kaivaminen on mahdollista tehdä jatkossa omana työnä sillä ehdolla, että nykyisen työntekijävahvuuden lisäksi palkataan kaksi erityisammattimiestä lisää. Tämän hetken tilanteen vuoksi arkkuhautojen kaivamisessa voitaisiin menetellä seuraavasti:

6 6 1. ISS Palvelut Oy:n kanssa tekemä arkkuhaudan kaivamisen urakkasopimuksen todetaan päättyneen , ensimmäisen sopimusvuoden jälkeen, 2. Arkkuhautojen kaivaminen siirtyy seurakuntayhtymän omaksi työksi alkaen, 3. Hautaustoimeen palkataan kaksi henkilöä toistaiseksi voimassa olevaan työsopimussuhteiseen erityisammattimiehen 402 vaativuusryhmän toimeen, 4. Talousarvioon varataan v.2013 henkilöstömenoihin euroa (yhden henkilön menot on euroa/vuosi) sis. sivukulut, 5. Talousarviosta poistetaan v.2013 ko. ostopalveluihin varattu määräraha euroa. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että ISS Palvelut Oy:n kanssa tehdyn arkkuhaudan kaivamista koskevan sopimuksen todetaan päättyneen ensimmäisen sopimusvuoden jälkeen ja että arkkuhautojen kaivaminen siirtyy seurakuntayhtymän omaksi työksi. Lisäksi johtokunta päätti esittää, että hautatoimeen palkataan kaksi henkilöä toistaiseksi voimassa olevaan työsopimussuhteeseen, että palkkaamiseen varataan määräraha vuoden 2013 talousarviossa ja että talousarviosta poistetaan ostopalveluihin varattu määräraha. Hallintojohtaja ehdottaa 1. että ISS Palvelut Oy:n kanssa tehty arkkuhaudan kaivamista koskeva urakkasopimus todetaan päättyneeksi , ensimmäisen sopimusvuoden jälkeen, 2. että arkkuhautojen kaivaminen siirtyy seurakuntayhtymän omaksi työksi alkaen, 3. että hautaustoimeen palkataan kaksi henkilöä toistaiseksi voimassa olevaan työsopimussuhteiseen erityisammattimiehen 402 vaativuusryhmän toimeen, 4. että vuoden 2013 talousarvioon lisätään henkilöstömenoihin euron määräraha kahden erityisammattimiehen palkkaamiseen (yhden henkilön menot on euroa/vuosi) sis. sivukulut ja 5. että vuoden 2013 talousarviosta poistetaan ostopalveluihin varattu määräraha euroa. Hallintojohtajan esitykset hyväksyttiin. 217

7 7 HAUTAUSTOIMEN OHJESÄÄNTÖ, HAUTAUSMAIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT - JA HAUTA- USMAIDEN KAAVA Kuopion ev.lut.seurakuntayhtymällä on tällä hetkellä 30 hautausmaata, joista 23:een tehdään hautauksia. Vuoden 2013 alusta Nilsiän kaupunki liittyy Kuopion kaupunkiin ja samalla myös seurakunnallinen toiminta yhdistyy. Tässä yhteydessä Kuopion seurakuntayhtymään tulee neljä uutta hautausmaata, joista kolmeen tehdään hautauksia. Vuoden 2013 alusta alkaen seurakuntayhtymällä on 34 hautausmaata, joista 26:een tehdään hautauksia. Hautausmaiden määrä on lisääntynyt seurakuntaliitosten seurauksena seuraavasti: 1. Vuoden 2005 alusta Vehmersalmen kunta liittyi Kuopion kaupunkiin, jonka seurauksena tuli kolme hautausmaata, joista kahteen tehdään hautauksia, 2. Vuoden 2011 alusta perustettiin yli kuntarajojen Järvi-Kuopion seurakunta (Juankoski, Kaavi, Riistavesi, Tuusniemi ja Vehmersalmi), lisäksi Karttulan kunta liittyi Kuopion kaupunkiin, tämän seurauksena tuli 17 uutta hautausmaata, joista 12:sta tehdään hautauksia, 3. Vuoden 2013 alusta Nilsiän kaupunki liittyy Kuopion kaupunkiin, jonka seurauksena tulee neljä hautausmaata, joista kolmeen tehdään hautauksia. Kuopion ev.lut.seurakuntayhtymän voimassa oleva hautaustoimen ohjesääntö on vahvistettu Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulissa Lisäksi sillä hetkellä seurakuntayhtymällä käytössä olevien (11) hautausmaan käyttösuunnitelmat on vahvistettu Kirkkolain 17 luku 7 :n mukaan kirkkovaltuusto hyväksyy hautaustoimen ohjesäännön, joka on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Hautaustoimen ohjesääntöön on otettava tarkemmat toimeenpanoa ja menettelyä koskevat määräykset haudoista, hautakirjanpidosta, haudan hoidolle asetetuista vaatimuksista ja hautamuistomerkkien hyväksymisestä sekä hautausmaalla noudatettavasta järjestyksestä. Vuoden 2013 alusta alkaen kaikilla Kuopion seurakuntayhtymän hautausmailla noudatetaan seurakuntayhtymän voimassa olevaa hautaustoimen ohjesääntöä. Kirkkolain 17 luku 8 :n mukaan kirkkovaltuusto hyväksyy jokaista hautausmaata varten hautausmaakaavan ja hautausmaan käyttösuunnitelman, jotka on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Kirkkojärjestyksen 17 luvun 6 :ssä säädetään niistä asioista, joista hautausmaakaavassa ja hautausmaan käyttösuunnitelmassa on määrättävä. Seurakuntayhtymälle tulleilla uusilla hautausmailla ainoastaan muutamilla on vanha hautausmaakohtainen käyttösuunnitelma, jotka ovat peräisin 1970 ja lukujen vaihteesta. Nilsiän seurakunnan kirkkovaltuusto on hyväksynyt joulukuussa 2000 Kankaisen hautausmaan käyttösuunnitelman, mutta sitä ei ole vahvistettu tuomiokapitulissa. KL 17 luvun 8 :n mukaan

8 8 käyttösuunnitelma on vahvistettava tuomiokapitulissa, joten Kankaisen hautausmaan käyttösuunnitelma ei ole näin ollen lainvoimainen. Hautausmaan käyttösuunnitelmassa määritellään mm. onko hautausmaalla tai sen osalla syvähautaus ja missä järjestyksessä hautaosastot otetaan käyttöön. Nilsiän seurakunnan Kankaisen hautausmaan käyttösuunnitelman kohdassa yleistä mainitaan, että hautausmaalla ei käytetä syvähautausta. Muiden hautausmaiden käyttösuunnitelmissa ei ole mainintaa hautasyvyydestä. Yhdenmukaisen menettelyn ja tasa-arvoisen kohtelun vuoksi vuoden 2013 alusta alkaen seurakuntayhtymän kaikilla hautausmailla tehdään syvähautaus, jos se on maaperän vuoksi mahdollista. Hautausmaakohtaiset tarkemmat rajoitukset selviävät mm. syvähautauksen kohdalta myöhemmin tehtävistä käyttösuunnitelmista. Toteutuneiden seurakuntaliitosten myötä seurakuntayhtymälle tulleiden hautausmaiden maastokartoitus on tehty vuoden 2011 aikana ja Nilsiän hautausmaiden kartoitustyö on tarkoitus tehdä vuoden 2013 aikana. Tämän jälkeen hautapaikkakartat ja hautakirjanpito tehdään samalle tasolle vuoden 2015 loppuun mennessä seurakuntayhtymän muiden hautausmaiden kanssa. Tämän jälkeen päivitetään hautaustoimen ohjesääntö ja voimassa olevat vanhat käyttösuunnitelmat sekä tehdään uusille hautausmaille hautausmaakohtaiset käyttösuunnitelmat. Edelleen päivitetään ja tehdään seurakuntayhtymän kaikille hautausmaille uusi hautausmaakaava. Edellä mainittu muutostyö kestää arviolta vuoden 2015 loppuun saakka. Muutostyön aikana hautausmailla noudatetaan seurakuntayhtymän hautaustoimen ohjesääntöä. Hautausmaalla, jolla on vahvistettu käyttösuunnitelma, sitä sovelletaan sen toiminnassa. Hautausmaalla, jolla ei ole käyttösuunnitelmaa, sovelletaan sillä aikaisemmin käytännössä hyväksi todettuja menettelytapoja. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että hautausmaiden yhteismäärä ja liittymisajankohta merkitään tiedoksi. Lisäksi johtokunta päätti esittää, että hautausmailla noudatetaan muutostyön aikana seurakuntayhtymän voimassa olevaa ohjesääntöä ja voimassaolevia hautausmaakohtaisia käyttösuunnitelmia lukuun ottamatta Nilsiän Kankaisen hautausmaata ja että seurakuntayhtymän kaikilla hautausmailla tehdään syvähautauksia, mikäli maaperä sen sallii. Johtokunta päätti esittää myös, että muutostyön valmistuttua hautaustoimen ohjesääntö ja vanhat hautausmaan käyttösuunnitelmat päivitetään ja tehdään uudet hautausmaakohtaiset käyttösuunnitelmat ja hautausmaakaavat. 1. että hautausmaiden yhteismäärä ja liittymisajankohdat merkitään tiedoksi, 2. että hautausmaiden toiminnassa noudatetaan muutostyön aikana seurakuntayhtymän hautaustoimen ohjesääntöä ja voimassa olevia hautausmaakohtaisia käyttösuunnitelmia, lukuun ottamatta Nilsiän Kankaisen hautausmaata,

9 9 3. että seurakuntayhtymän kaikilla hautausmailla tehdään syvähautauksia, jos maaperä sen sallii, 4. että muutostyön valmistuttua (arvio 2015) päivitetään hautaustoimen ohjesääntö ja vanhat hautausmaan käyttösuunnitelmat ja 5. että tehdään uudet hautausmaakohtaiset käyttösuunnitelmat ja hautausmaakaavat. Hallintojohtajan esitykset hyväksyttiin. 218 TOIMINTASUUNNITELMA NILSIÄN HAUTAUSTOIMEN YHDISTÄMSESTÄ KUOPION SEURA- KUNTAYHTYMÄN HAUTAUSTOIMEEN Kuntaliitoksen myötä Nilsiän kaupunki liittyy vuoden 2013 alusta Kuopion kaupunkiin. Myös Nilsiän seurakunta liittyy Kuopion evl.lut. seurakuntayhtymään. Esityslistan liitteenä 4 olevassa kahdeksankohtaisessa toimintasuunnitelmassa on selvitetty asioita, jotka pitäisi ottaa huomioon kun Nilsiän seurakunnan hautaustoimi yhdistyy Kuopion seurakuntayhtymän hautaustoimeen.. Lisäksi liitteenä on luettelo seurakuntayhtymän kaikista hautausmaista. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli toimintasuunnitelmaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle toimintasuunnitelman hyväksymistä esitetyssä muodossa. - että hautaustoimen toimintasuunnitelma Nilsiän seurakunnan hautausmaiden yhdistämiseksi Kuopion seurakuntayhtymän hautausmaihin vuoden 2013 alusta hyväksytään. Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin. 219 KALLAVEDEN SEURAKUNNAN 4. SEURAKUNTAPASTORIN VIRAN TÄYTTÄMINEN Yhteisen kirkkoneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaan palvelussuhteen tullessa avoimeksi luvan sen täyttämiseen antaa yhteinen kirkkoneuvosto. Lupa tulee olla päätettynä hyvissä ajoin, jotta voidaan ryhtyä virkojen täyttämisprosessiin asianmukaisesti ilman viivytystä. Kallaveden seurakunnan 4.. seurakuntapastori Matti Pentikäinen on valittu Kallaveden kirkkoherraksi pidetyssä vaalissa. Näin ollen 4. seurakuntapastorin virka on tulossa avoimeksi. Myös Kallaveden seurakunnan määräaikaisen 5. seurakuntapastorin virka lakkaa Tällöin Kallaveden seurakunnan pappien määrä vähenee 10:stä 9.ään Kun Kallaveden seurakunnan väkiluku ei laske vaan näyttää kasvavan hitaasti, on 4. seurakuntapastorin viran täyttäminen välttämätöntä Kallaveden seurakunnan toiminnan turvaamiseksi.

10 10 Myös kirkkoherran mahdollisuudet osallistua seurakunnan toiminnalliseen puoleen on yhä rajallisempaa hallinnollisten tehtävien lisääntymisen vuoksi., mikäli Maaningan seurakunta liitetään Kallaveden seurakuntaan. Vuonna 2013 kasvaa rippikouluryhmien määrä 16:sta 18:ta. Kallaveden seurakuntaneuvosto on käsitellyt asiaa Seurakuntaneuvosto päätti pyytää yhteiseltä kirkkoneuvostolta lupaa ryhtyä heti toimenpiteisiin 4. seurakuntapastorin viran täyttämiseen. Johtoryhmä käsitteli ko. viran täyttämistä Johtoryhmä päätti puoltaa sen täyttämistä. - että Kallaveden seurakunta oikeutetaan täyttämään 4. seurakuntapastorin virka. Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin 220 POHJOIS-SOISALON METSÄSTYSSEURA RY :N METSÄSTYSVUOKRASOPIMUKSEN UUSIMINEN Kuopion ev. lut. seurakuntayhtymällä ja Pohjois-Soisalon Metsästysseura ry:llä on vuokrasopimus koskien kaikkea metsästystä seurakuntayhtymän omistamilla tiloilla Repokangas pinta-ala yhteensä n. 177 ha, Savolanmäki , 60 ha ja Omanaharju ha. Tilat sijaitsevat Kuopion kaupungin Räsälän kylässä. Nykyiset vuokrasopimukset ovat päättyneet Tilat on vuokrattu erillisillä sopimuksilla, jotka on nyt tarkoitus yhdistää samaan metsästysvuokrasopimukseen. Pohjois-Savon Metsästysseura ry on anonut vuokrasopimusten jatkamista. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan tekemän periaatepäätöksen mukaan metsästysmaista perittävä korvaus kaiken riistan metsästyksestä on 0,50 euroa/ha/vuosi. Pienriista ja pienpedot 0,25 /ha/v ja hirvieläimistä 0,25 /ha/v. Vuokrattavan alueen pinta-ala on n. 247 ha. Viiden vuoden vuokraksi tulee 617,50 euroa.(247hax0,50 x5v) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle vuokrasopimuksen tekemistä esitetyin ehdoin. 1.että seurakuntayhtymä vuokraa tilojen Repokangas R:no 15:40, Savolanmäki 4:11, ja Omenaharju 7:11 maa-alueet Kuopion kaupungin Räsälän kylältä yhteispinta-alaltaan n. 247 ha Pohjois-Savon Metsästysseura ry:lle väliseksi ajaksi kaikkea metsästystä varten ja 2. että vuokrana peritään 617,50 euron kertakorvaus.

11 11 Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 221 ISO-TERVO NRO 51 HUVILAPALSTAN VUOKRASOPIMUKSEN TEKEMINEN Kirkkovaltuusto on vahvistanut ne periaatteet, joilla seurakuntayhtymän omistamia huvilatontteja tarjotaan ostettavaksi tai vuokrattavaksi nykyisille vuokralaisille. Kirkkovaltuusto on lisännyt periaatteisiin, että mikäli kiinteistön arvo nousee kaavoituksen tai sen valmistelun tms. seurauksena niin kiinteistön arvo arvioidaan uudelleen. Mikäli ostovaihtoehto ei vuokralaista kiinnosta, on tontteja edelleen mahdollista myös vuokrata. Vuokrat perustuvat myyntihinnasta laskettuun 4 %:n suuruiseen tuotto-odotukseen. Myyntihinnat perustuvat laillistetun kiinteistövälittäjän arvioon ja vastaavat Kuopion seudun huvilatonttien hintoja mm. Kuopion kaupungin ja Siilinjärven seurakunnan omista tonteistaan perimiä hintoja. Vuokrasopimus esitetään tehtäväksi 30 vuodeksi. Vuokrasopimuksen voi siirtää kolmannelle seurakuntayhtymää kuulematta ja se on kiinnityskelpoinen. Helena Vantila on ilmoittanut haluavansa jatkaa vuokrasopimusta 30 vuodeksi ja hän on hyväksynyt kirkkovaltuuston vahvistaman vuosivuokran. Nykyinen vuokrasopimus on päättynyt Kirkkolain 14 luvun 4 :n mukaan seurakunnan kiinteän omaisuuden vuokraamista koskeva päätös on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi, jos vuokra-aikaa on yli 10 vuotta. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle vuokrasopimuksen tekemistä esitetyin ehdoin. Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, 1. että seurakuntayhtymä jatkaa Helena Vantilan kanssa tehtyä vuokrasopimusta Mustasalon tilalla sijaitsevasta m2:n suuruisesta huvilapalstasta Iso-Tervo nro 51, 2. että vuokra-aika on 30 vuotta ja vuosivuokra 320, 3. että vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin ja 4. että vuokrauspäätös alistetaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin 222 MUSTASALO NRO 3 HUVILAPALSTAN VUOKRASOPIMUKSEN TEKEMINEN

12 12 Kirkkovaltuusto on vahvistanut ne periaatteet, joilla seurakuntayhtymän omistamia huvilatontteja tarjotaan ostettavaksi tai vuokrattavaksi nykyisille vuokralaisille. Kirkkovaltuusto on lisännyt periaatteisiin, että mikäli kiinteistön arvo nousee kaavoituksen tai sen valmistelun tms. seurauksena niin kiinteistön arvo arvioidaan uudellleen. Mikäli ostovaihtoehto ei vuokralaista kiinnosta, on tontteja edelleen mahdollista myös vuokrata. Vuokrat perustuvat myyntihinnasta laskettuun 4 %:n suuruiseen tuotto-odotukseen. Myyntihinnat perustuvat laillistetun kiinteistövälittäjän arvioon ja vastaavat Kuopion seudun huvilatonttien hintoja mm. Kuopion kaupungin ja Siilinjärven seurakunnan omista tonteistaan perimiä hintoja. Vuokrasopimus esitetään tehtäväksi 30 vuodeksi. Vuokrasopimuksen voi siirtää kolmannelle seurakuntayhtymää kuulematta ja se on kiinnityskelpoinen. Toivo Tiirikaisen perikunta on ilmoittanut haluavansa jatkaa vuokrasopimusta 30 vuodeksi ja he ovat hyväksyneet kirkkovaltuuston vahvistaman vuosivuokran. Nykyinen vuokrasopimus päättyy Kirkkolain 14 luvun 4 :n mukaan seurakunnan kiinteän omaisuuden vuokraamista koskeva päätös on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi, jos vuokra-aikaa on yli 10 vuotta. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle vuokrasopimuksen tekemistä esitetyin ehdoin. Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, 1. että seurakuntayhtymä jatkaa Toivo Tiirikaisen perikunnan kanssa tehtyä vuokrasopimusta Mustasalon tilalla sijaitsevasta 2000 m²:n suuruisesta huvilapalstasta Mustasalo nro 3 2. että vuokra-aika on 30 vuotta ja vuosivuokra 668, 3.että vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin ja 4. vuokraamista koskeva päätös alistetaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 223 RAPORTTI SEURAKUNTAYHTYMÄN TALOUDEN KEHITYKSESTÄ Yhteisen kirkkoneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaan kirkkoneuvostoa on informoitava säännöllisesti seurakuntayhtymän talouden kehityksestä. Raportti talouden kehityksestä on esityslistan liitteenä 5. Hallintojohtaja esittelee raporttia tarkemmin kokouksessa.

13 13 - että raportti merkitään tiedoksi. Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin. 224 RAPORTTI SEURAKUNTAYHTYMÄN SIJOITUSTOIMINNASTA Yhteisen kirkkoneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaan kirkkoneuvostoa on informoitava säännöllisesti seurakuntayhtymän sijoitustoiminnasta. Yhteenveto sijoitustoiminnan tilanteesta on esityslistan liitteenä 6. Hallintojohtaja esittelee raporttia tarkemmin kokouksessa. - että raportti merkitään tiedoksi. Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin. 225 AINI HYVÖSEN TESTAMENTTIRAHASTON OSAKKEEN MYYNTI Aini Hyvönen on päivätyllä testamentilla testamentannut Kuopion seurakuntayhtymälle asunto-osakkeen. Testamentin määräyksen mukaan testamentilla saatu omaisuus tai sen myynnistä saadut varat on käytettävä vanhustyön tukemiseen. Testamentti ei sisällä muita ehtoja. Testamentti on esityslistan liitteenä 7. Aini Hyvönen on kuollut Perunkirjoitustilaisuus on pidetty Hallintojohtaja osallistui perunkirjoitukseen seurakuntayhtymän edustajana. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti ottaa testamentin vastaan ja sitoutua täyttämään sen ehdot. Testamentilla saatu asunto-osake sijaitsee Asunto Oy Ollinpuisto nimisessä asunto-osakeyhtiössä osoitteessa Savonkatu 24 B. Se on suuruudeltaan 39,50 m2 käsittäen 1h+kk+sauna. Huoneisto tällä hetkellä tyhjänä. Testamentilla saadun omaisuuden käyttämiseen vanhustyön tukemiseen on kaksi mahdollisuutta: 1. Asunto-osake vuokrataan ja vuokratulon ja vastikkeen välinen erotus käytetään testamentin määräämään tarkoitukseen tai 2. Asunto-osake myydään ja näin saadut varat käytetään vanhustyön tukemiseen.

14 14 Asunnon vuokraaminen tuottaa vuosittain arviolta euroa nettotuloa. Lisäksi on huomioitava vuokrahuoneiston hallinnoinnista aiheutuvat kulut. Toinen vaihtoehto on myydä asunto-osake ja käyttää näin saadut varat vanhustyön tukemiseen. Asunto-osakkeen myynti olisi toimivampi vaihtoehto. Huoneistosta on laadittu arvio. Huoneiston markkina-arvoksi on arvioitu euroa. Arvion tarkkuus on +/- 10 %. Auktorisoidun kiinteistönarvioijan laatima arvio on esityslistan liitteenä 8. Hallintojohtajan käsityksen mukaan voitaisiin toimia seuraavasti. Asuntoosake voitaisiin myydä hautainhoitorahastolle käypään markkinahintaan. Näin saadut varat voitaisiin rahastoida Aini Hyvösen nimeä kantavaan rahastoon. Koska testamentti on tehty seurakuntayhtymälle, sen tuottoa on perusteltua käyttää vanhustyöhön koko seurakuntayhtymä alueella eli vanhustyön tukemiseen kaikissa paikallisseurakunnissa. Koska seurakuntayhtymässä ei ole hallintoelintä, joka vastaisi vanhustyöstä yhtymän alueella, voisi rahaston hoitokuntana toimia tiimi, johon jokainen paikallisseurakunta voisi nimetä edustajansa. Hoitokunta päättäisi rahaston varojen jaosta vanhustyöhön. Rahastolle tulisi myös valmistella sääntö. Asiassa voitaisiin edetä siten, että tehtäisiin päätös asunto-osakkeen myynnistä hautainhoitorahastolle. Samalla voitaisiin paikallisseurakuntia pyytää nimeämään rahaston hoitokuntaan edustajansa. Lisäksi ryhdyttäisiin valmistelemaan rahastolle sääntöä siten, että joulukuussa kokoontuva yhteinen kirkkovaltuusto voisi hyväksyä ne. 1. että Aini Hyvösen seurakuntayhtymälle testamenttaama asunto-osake myydään hautainhoitorahastolle euron kauppahinnalla, 2. että näin saadut varat rahastoidaan Aini Hyvösen nimeä kantavaan rahastoon, 3. että rahastolle valmistellaan säännöt ja 4. että kutakin paikallisseurakuntaa pyydetään nimeämään yksi edustaja hoitokuntaan. Hallintojohtajan esitykset hyväksyttiin. 226 KIRKKOPÄIVIEN TALOUS- JA YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN Yhteinen kirkkoneuvosto päätti , että kirkkopäivät vuonna 2013 järjestetään Kuopiossa. Samassa yhteydessä seurakuntayhtymä sitoutui rahoittamaan kirkkopäivien järjestämistä merkittävällä tavalla. Seurakuntayhtymän rahoitusosuus kirkkopäivistä on yhteensä n euroa. Lisäksi seurakuntayhtymä vastaa paikallisen kirkkopäiväsihteerin palkkauskuluista. Kaiken kaikkiaan seurakuntayhtymän taloudelliset vastuut

15 15 kirkkopäivien järjestelyistä nousevat n euroon. Kirkkopäivien järjestäminen on huomioitu seurakuntayhtymän vuosien 2012 ja 2013 talousarvioissa. Kirkkopäivät järjestetään yhteistyössä Kirkkopalvelut ry:n, kirkkohallituksen, Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin ja Kuopion kaupungin kanssa. Lisäksi päivä ovat pieneltä osaltaan rahoittamassa eräät ympäristön seurakunnat. Tapana on ollut jo muutamien aikaisempien kirkkopäivien ajan tehdä kirkkopäivien järjestämisestä osapuolten kesken talous- ja yhteistyösopimus. Ehdotus Kuopion kirkkopäivien talous- ja yhteistyösopimukseksi on esityslistan liitteenä 9. Sopimuksessa on mm. säännökset johtoryhmän kokoonpanosta ja tehtävistä, tuottojen ja kulujen budjetoinnista, maksuliikenteen ja kirjanpidon hoidosta, eri osapuolten taloudellisista vastuista, tilintarkastuksesta ja yli- tai alijäämän jakamisesta osapuolten kesken. - että kirkkopäivien talous- ja yhteistyösopimus hyväksytään liitteen 9 mukaisena. Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin. 227 TUOMIOKAPITULIN MÄÄRÄYS YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON PUHEENJOHTAJAKSI VUO- SIKSI Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on määrännyt Alavan seurakunnan kirkkoherran Hannu Koskelaisen Kuopion ev. lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajaksi vuosiksi että tuomiokapitulin päätös merkitään tiedoksi. Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin. 228 ERON MYÖNTÄMINEN BARNABE KOKOLLE YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON JÄSENYY- DESTÄ JA VARAJÄSENEN KUTSUMINEN HÄNEN TILALLEEN JÄLJELLÄ OLEVAKSI TOIMI- KAUDEKSI Barnabe Koko on toimittanut yhteiselle kirkkovaltuustolle esityslistan liitteenä 10 olevan kirjelmän, jossa hän pyytää eroa yhteisen kirkkovaltuuston jäsenyydestä muutettuaan Kallaveden seurakunnan alueelta Männistön seurakunnan alueelle. Kirkkojärjestyksen 7 luvun 2 :n mukaan jos seurakuntavaaleilla valittu luottamishenkilö kuolee, saa eron kirkkolain 7 luvun 3 :n 2 momentissa mainitusta tai muusta syystä taikka menettää vallikelpoisuutensa, on toi-

16 16 mielimen, jonka jäsen hän on, todettava hänen luottamustoimensa lakanneeksi. Hänen tilalleen kutsutaan varajäsen. Barnabe Koko on menettänyt vaalikelpoisuutensa muuttaessaan Kallaveden seurakunnan alueelta Männistön seurakunnan alueelle. Siinä vaaliliitossa, mistä Barnabe Koko on valittu yhteiseen kirkkovaltuustoon seuraava varajäsen on Maija Svärd. Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, 1. että Barnabe Kokolle myönnetään ero yhteisen kirkkovaltuuston jäsenyydestä ja 2. että hänen tilalleen kutsutaan varajäsen yhteiseen kirkkovaltuustoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 229 REKISTERISIHTEERI IRJA KORHOSEN VIRKAVAPAUSANOMUS Rekisterisihteeri Irja Korhonen on toimittanut yhteiselle kirkkoneuvostolle esityslistan liitteenä 11 olevan kirjelmän, jossa hän anoo osittaista virkavapautta (39 % täydestä työajasta) rekisterisihteerin virasta siirtyäkseen osa-aikaeläkkeelle lukien. Hänen tarkoituksensa olisi hoitaa virkaansa 61 % eli 22 tuntia/viikko. - että rekisterisihteeri Irja Korhoselle myönnetään lukien osittaista palkatonta virkavapautta ( 39 % täydestä työajasta) osa-aikaeläkkeelle siirtymistä varten. Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin. 230 KIRKKOHERRA JAANA MARJASEN MATKA-AVUSTUSANOMUS Kirkkoherra Jaana Marjanen on toimittanut yhteiselle kirkkoneuvostolle esityslistan liitteenä 12 olevan kirjelmän, jossa hän anoo, että seurakuntayhtymä maksaisi hänen omavastuuosuutensa Suomen lähetysseuran Etiopiaan järjestämän matkan kustannuksista sekä matkakustannukset Suomessa, johon kuuluu lento Kuopio Helsinki Kuopio ja yöpyminen hotellissa Vantaalla. Matkan kokonaiskustannukset (lennot Helsinki - Addis Abeba Helsinki, majoitukset, ruokailut ja kuljetukset Etiopiassa) ovat noin euroa, josta osanottajien omavastuuosuus on euroa. ja kotimaanlentojen ja majoituksen arviolta yhteensä 320 euroa. Suomen Lähetysseura on kutsunut Jaana Marjasen Kuopion seurakuntien edustajana tutustumaan Etiopian luterilaiseen Mekane Yesus-kirkkoon

17 17 ja lähetysseuran työhön Muut ryhmän jäsenet edustavat Helsingin, Tampereen ja Vantaan seurakuntia. Ajatus on, että ryhmän jäsenet seurakuntineen toimisivat keväällä 2013 isäntinä ja emäntinä, kun Lähetysseura kutsuu Etiopiasta Mekane Yesuskirkon edustajia kirkkopäiville ja lähetysjuhlille. Juhlien väliajalla vieraat tutustuvat eri seurakuntiin ja hiippakuntiin. Kuopion osalle tulisi alustavan suunnitelman mukaan kirkkopäivien jälkeen yksi vieras, jonka kulut ja ohjelma Kuopion seurakunnissa olisi hoidettava. Hallintojohtajan käsityksen mukaan avustuksen myöntäminen kirkkoherra Jaana Marjaselle on perusteltua. Samalla hänet voitaisiin velvoittaa toimittamaan yhteiselle kirkkoneuvostolle raportti matkasta. 1. että kirkkoherra Jaana Marjaselle myönnetään euroa matkaavustus Suomen lähetysseuran Etiopiaan suuntautuvan matkan kustannuksiin, 2. että tarvittavat varat osoitetaan yhteisen kirkkoneuvoston käyttövaroista ja 3. että Jaana Marjanen velvoitetaan toimittamaan matkakertomus matkastaan yhteiselle kirkkoneuvostolle kolmen viikon kuluessa matkan päättymisestä. Kirkkoneuvosto Jaana Marjanen poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 231 MUUT ASIAT 232 ILMOITUSASIAT Keskusteltiin kirkkovaltuuston päätöksestä koskien nuorisosihteerin viran iatkamista. Tämän esityslistan liitteenä jaetaan tiedoksi: - yhteisen lapsityön johtokunnan pöytäkirja 3/ yhteisen nuoriso- ja oppilaitostyön johtokunnan pöytäkirja 3/ Joroisten seurakunnan irtisanoutuminen taloushallinnon tehtävien hoitamisesta tilikauden 2012 jälkeen. - Mika Pulkkisen selvitys seurakuntien jäsenmääristä. - että ilmoitusasiat merkitään tiedoksi. Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi.

18 MUUTOKSENHAKUOHJE JA VALITUSOSOITUS Annettiin kirkkolain mukainen muutoksenhakuohje ja valitusosoitus, liite :ään KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen klo Hannu Koskelainen puheenjohtaja Raija Luomanperä sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Kuopiossa Maija Taskinen Taina Tammekann

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2014. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2014. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio 1 Aika ma 3.2.2014 klo 16.30 16.53 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1 /2014. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1 /2014. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 Aika tiistai 14.1.2014 klo 18.00 19.00 Paikka Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja Ilkka Raninen valtuutetut

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2015 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2015

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2015 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2015 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2015 1 Aika Keskiviikko 7.10.2015 klo 18.00 18.25 Paikka Kaavin seurakuntatalo, Kirkkorannantie 1, Kaavi Kokoonpano ja läsnäolo Matti Jantunen puheenjohtaja

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 11.4.2011 klo 16.30 17.10. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 16.5.2011 klo 16.30 18.00. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2014

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Aika 25.8.2014 klo 16.30 17.20 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2011 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2011. Riistaveden seurakuntatalo, Keskustie 2 Riistavesi

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2011 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2011. Riistaveden seurakuntatalo, Keskustie 2 Riistavesi KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2011 1 Aika keskiviikko 16.3.2011 klo 17.30 18.00 Paikka Riistaveden seurakuntatalo, Keskustie 2 Riistavesi Kokoonpano ja läsnäolo Ilkka Raninen puheenjohtaja

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio.

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio. 1 Aika 16.4.2012 klo 16.30 18.20. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio. Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) 173 Kokouksen avaus Puheenjohtaja käytti puheenvuoron, jossa hän mm. kertasi kuluneena vuonna käsiteltyjä asioita, ja avasi kokouksen. 174 Kokouksen

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 21.1.2015 klo 17-18.20 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.00 20.40 Paikka Kirkko, hautausmaa ja virastotalo Läsnä Petteri Hämäläinen vt. kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 Kokousaika: Keskiviikko 15.4.2015 klo 16.30 18.50 Kokouspaikka: Kerimäen seurakuntakoti Saapuvilla olleet jäsenet: Lamberg Jani, puheenjohtaja Hannonen Tapani, vara puh.joht.

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 13.6.2011 klo 16.30 17.55. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

KUOPION TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2016 Suokatu 22, 70100 KUOPIO PÖYTÄKIRJA 2/2016 p. 040-484 8248 SEURAKUNTANEUVOSTO

KUOPION TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2016 Suokatu 22, 70100 KUOPIO PÖYTÄKIRJA 2/2016 p. 040-484 8248 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika Tiistai 23.2.2016 klo 17.00 18.30 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, kerhohuone Samuli, C-rappu 2.kerros Ilpo Rannankari puheenjohtaja läsnä Liisa Karjalainen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 20.2.2012 klo 16.30 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja poissa Väinö Matti Miettinen

Lisätiedot

VIROLAHDEN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kappelineuvosto 22.9.2014

VIROLAHDEN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kappelineuvosto 22.9.2014 1 KAPPELINEUVOSTON KOKOUS AIKA maanantai 22.9.2014 klo 19.00 20.30 PAIKKA Lähivakuutuksen kokoustila, Kiputie 2, 2. krs., Virojoki läsnä/poissa OSALLISTUJAT Silander, Outi varapuheenjohtaja, kirkkoneuvoston

Lisätiedot

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous pidetään torstaina klo 18.00 Vapaaehtoiskeskus Pysäkin auditoriossa, Kirjastokatu 1, Hämeenlinna.

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 12.9.2011 klo 16.30-17.25. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2012 1.3.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2012 1.3.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) KOKOUSTIEDOT Aika 1.3.2012 klo 17-19.10 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio 1 Aika 12.5.2014 klo 16.30 17.05 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen ,Aika 15.4.2014 klo 17.30 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 Kirkkoneuvosto 26.10.2009 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 09.11.2009

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 Kirkkoneuvosto 26.10.2009 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 09.11.2009 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.55 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015 Sivu 1/4 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistai 14.04.2015 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Jarmo Arvola Leena Hafrén Timo Isotalo Pekka Kalmi Outi Leino Kaija Mäki Taina Mäkinen Eila Saari Taru Sahla

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.16 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Paikka Torstai klo 18.00 Virastotalo LÄSNÄ Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Holppi Hanna- Maria Ääri Anna- Liisa Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru Laakso Arvo

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5 1/5 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai 12.2.2013 klo 18.00 Paikka Läsnä Auran seurakunnan virastotalo Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Kalmi Pekka Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Lindholm Minna

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2016 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2016. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2016 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2016. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio 1 Aika Ma 25.4.2016 klo 16.30 17.35 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Reijo Leino puheenjohtaja poissa Pekka Niiranen varapuheenjohtaja läsnä Upi Heinonen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 13/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 13/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 13/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 13/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 7.11.2011 klo 16.30 18.00. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 16.6.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 22.6.2016-23.7.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 9/2015 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 9/2015. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 9/2015 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 9/2015. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio 1 Aika Maanantai 14.9.2015 klo 16.30 18.00 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Reijo Leino puheenjohtaja poissa Pekka Niiranen varapuheenjohtaja läsnä Upi

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 12/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 12/2014. Keskusseurakuntatalo, Kahvio, Suokatu 22, Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 12/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 12/2014. Keskusseurakuntatalo, Kahvio, Suokatu 22, Kuopio 1 Aika 27.10.2014 klo 16.30 19.02 Paikka Keskusseurakuntatalo, Kahvio, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 54 Kirkkoneuvosto 5/2010 11.10.2010

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 54 Kirkkoneuvosto 5/2010 11.10.2010 54 52 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 11.10.2010 52 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 10/2013. KOKOUSAIKA tiistaina 27. päivänä elokuuta 2013. Markku Huttunen Erkki Huuskonen Ellen Kellberg

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 10/2013. KOKOUSAIKA tiistaina 27. päivänä elokuuta 2013. Markku Huttunen Erkki Huuskonen Ellen Kellberg 132 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 10/2013 KOKOUSAIKA tiistaina 27. päivänä elokuuta 2013 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen Erkki Huuskonen Ellen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 27 Kirkkoneuvosto 25.10.2007 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 06.11.2007

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 27 Kirkkoneuvosto 25.10.2007 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 06.11.2007 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 27 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.30 20.30 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Käsiteltävät asiat 209 Kokouksen avaus 210 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 211 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 212 Ääntenlaskijoiden

Lisätiedot

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika maanantai 7.11.2011 klo 17.30 Paikka Mikaelinkirkon takkahuone, Emännänpolku 1, Helsinki Läsnä Poissa Häkkänen Martti, puh.johtaja

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.8.2015 Keskiviikko klo 18 18.45 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 1. Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 1. Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Poikluoman seurakuntatalo, Poikluomantie 9 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja Airio, Mirja Andersson,

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkoneuvosto 1/2010 10.02.2010

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkoneuvosto 1/2010 10.02.2010 1 1 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 10.02.2010 1 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto 48-59 09.06.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto 48-59 09.06.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 48-59 09.06.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 09.06.2015 kello 18.00 19.10 Paikka: Rusk seurakuntakeskus, kokoustila (Vanhatie 7 21290 Rusko) Kirkkeuvost jäsenet Pasi Salminen, kirkkoherra,

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Tiistai 12.2.1.2015 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Heikki Kilpeläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 Kirkkoneuvosto 10.12.2013. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 Kirkkoneuvosto 10.12.2013. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 10.12.2013 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi Aila varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet:

Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet: Kokouskutsu Seurakuntaneuvosto 13.2.2012 klo 18.00 Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet: Kokoonnumme ma. 13.2.2012 toimittamaan kirkolliskokouksen-

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) KOKOUSTIEDOT Aika 28.5.2012 klo 17 19.10 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen Jukka

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 13.02.2012

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 13.02.2012 1 1 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 1 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta

Lisätiedot

3.10.2011 Kokous 7/2011 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 3.10.2011 klo 18.00-19.30

3.10.2011 Kokous 7/2011 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 3.10.2011 klo 18.00-19.30 3.10.2011 Kokous 7/2011 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 3.10.2011 klo 18.00-19.30 Jäsenet Posti Timo pj Elonsalo Raimo Erkkilä Pentti Harinen Ari poissa Hickey Hanna-Leena Kaurila

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kappelineuvosto 18.5.2015

MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kappelineuvosto 18.5.2015 1 KAPPELINEUVOSTON KOKOUS AIKA maanantai 18.5.2015 klo 18.00 20.25 PAIKKA Seurakuntakoti, Pappilankuja 3 läsnä/poissa OSALLISTUJAT Astola, Matti kappalainen, puheenjohtaja ( x ) Kaitainen, Markku kappelineuvoston

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA/ 2013-03 PÖYTÄKIRJA

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA/ 2013-03 PÖYTÄKIRJA Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantaina klo 17.00 18.20. Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuoneessa läsnä / poissa Osanottajat Ylikangas Kimmo, kirkkoherra Grönlund Reino, jäsen Hartikainen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 9/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 9/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 9/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 9/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 29.8.2011 klo 16.30 17.35. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 25.11.2013 KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 25.11.2013 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 25.11.2013 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 2.12.2013-3.1.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen.

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa, poissa Jouni Lehtonen Pirkko

Lisätiedot

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 29.1.2013 klo 19.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, alasali Läsnä: Äystö Leena, pj Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Joutsiniemi Juha Kangasluoma Pentti Kontola

Lisätiedot

18.3.2013 Kokous 2 /2013 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 18.3.2013 klo 18.00 19.45

18.3.2013 Kokous 2 /2013 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 18.3.2013 klo 18.00 19.45 18.3.2013 Kokous 2 /2013 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 18.3.2013 klo 18.00 19.45 Jäsenet Poissaolosta ilmoittaneiden tilalle kutsutut varajäsenet Posti Timo pj Elonsalo Raimo

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24.3.2011 N:o 3/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32

LAUKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24.3.2011 N:o 3/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32 Kokousaika Tiistai 29.3.2011 kello 16.30 18.29 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät/läsnä Henkilökohtaiset varajäsenet Hytönen Pauliina Kallio

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kirkkoneuvosto 102-116 28.10.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kirkkoneuvosto 102-116 28.10.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 102-116 28.10.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 28.10.2014 kello 18.00 19.45 Paikka: Rusk seurakuntakeskuksen (Vanhatie 7, 21290 Rusko) kokoustilassa Kirkkeuvost jäsenet Pasi Salminen,

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 SIVU 1/2013. PAIKKA Seurakuntakeskus, Latokartanontie 5. Sikala Touko

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 SIVU 1/2013. PAIKKA Seurakuntakeskus, Latokartanontie 5. Sikala Touko KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 SIVU 1/2013 AIKA Keskiviikko 16.1.2013 klo 18 18.20 PAIKKA Seurakuntakeskus, Latokartanontie 5 Aakula Kari Haikka Juha Hietanen Markku Hjerppe Ilkka Jokinen Kaarina Luukkonen

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon kerhohuone. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 Kirkkovaltuusto 01.12.2008 PÖYTÄKIRJA 17.12.2008. Hannu Luostarinen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 Kirkkovaltuusto 01.12.2008 PÖYTÄKIRJA 17.12.2008. Hannu Luostarinen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 20.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Pauli Hujanen Matti Loponen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kirkkoneuvosto 13.05.2015

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kirkkoneuvosto 13.05.2015 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 20.00 Paikka: Lamminniemen kappeli Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 3/2015 23.6.2015

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 3/2015 23.6.2015 Aika Tiistai 23.6.2015 klo 18.00 19.28 Paikka Seurakuntakeskuksessa Läsnä Poissa Läsnä Jäsenet: Eveliina Hall Kristiina Häkkänen Piia Hämäläinen Panu Karjalainen Matti Kemppainen Helen Kokkonen Liisa Kuoksa

Lisätiedot

Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo

Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kokouspaikka Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo Läsnä: Anu Aalto Tuomas Alaterä Kaarlo

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63 Aika tiistaina 24.5.2016 kello 16.30 17.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Raskinen Marjatta jäsen

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Raskinen Marjatta jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 4/2015 Sivu 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 9.4.2015 klo 17.00-19.12 Paikka Inkeroisten seurakuntatalo Läsnä et Heinonen Heikki kirkkoherra, pj.

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2010 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2010. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2010 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2010. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 24.5.2010 klo 16.30 17.45. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja poissa Seppo Huttunen varapuheenjohtaja läsnä Riitta

Lisätiedot

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2014. sivut 51-56 KOKOUSAIKA. 26.8.2014 klo 18.00 20.15

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2014. sivut 51-56 KOKOUSAIKA. 26.8.2014 klo 18.00 20.15 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2014 sivut 51-56 KOKOUSAIKA klo 18.00 20.15 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄOLIJAT (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Raahen seurakunnan virastotalo, Kirkkokatu 33, RAAHE Joensuu Harri

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto 9.3.2011 klo 18.00 Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto 9.3.2011 klo 18.00 Seurakuntakoti klo 18.00 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä päättäminen 5. Työjärjestyksen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 32 Kirkkoneuvosto 3/2014 5.5.2014

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 32 Kirkkoneuvosto 3/2014 5.5.2014 32 29 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 5.5.2014 29 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10 / 2014 SIVU 61/2014. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10 / 2014 SIVU 61/2014. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10 / 2014 SIVU 61/2014 AIKA Keskiviikko 22.10.2014 klo 9 11.40 PAIKKA Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 27.5.2014 2.6.2014. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A. varajäsen (Simo Rahtu)

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 27.5.2014 2.6.2014. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A. varajäsen (Simo Rahtu) Kirkkoneuvosto 2752014 262014 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 2752014 klo 1700-1850 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Läsnä jäsenet: Jouni Riipinen Terttu Lehtola Hannu Erola Leena Järventie

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 17.01.2011 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 26.01.2011

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 17.01.2011 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 26.01.2011 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.30 20.45 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 9/2010 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 9/2010. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 9/2010 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 9/2010. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika: 14.6.2010 klo 16.30 18.00. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Seppo Huttunen varapuheenjohtaja läsnä Riitta

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 11.11.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 11.11.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 11.11.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 16.11.2015-17.12.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 16.12.2013 klo 16.30 18.00 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2011 Kirkkoneuvosto 8.11.2011. Aika Maanantai 7.11.2011 klo 18.30 Paikka Uusi Pappila, Toivakantie 46

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2011 Kirkkoneuvosto 8.11.2011. Aika Maanantai 7.11.2011 klo 18.30 Paikka Uusi Pappila, Toivakantie 46 Aika Maanantai 7.11.2011 klo 18.30 Paikka Uusi Pappila, Toivakantie 46 Jäsenet läsnä = x poissa Raija Häkkinen x varajäsen Jouko Pirkkanen x Reijo Koskinen vpj. x Pentti Marttinen x Sointu Ojonen x Elina

Lisätiedot

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 05/2013 Kirkkoneuvosto 23.04.2013

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 05/2013 Kirkkoneuvosto 23.04.2013 46 KOKOUSAIKA Tiistaina 23.4.2013 klo 19.00 20.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä jäsenet: Lemettinen Maiju Haukkala Pentti Hietala Heikki Kangasluoma Pentti Koskiahde Markku Kuntsi

Lisätiedot

15 Valtuustoaloite hautausmaiden esitteen valmistamisesta

15 Valtuustoaloite hautausmaiden esitteen valmistamisesta VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 6.11.2012 klo 18.00 Sivu 1 15 Valtuustoaloite hautausmaiden esitteen valmistamisesta Valtuutettu Tuulikki Kouhi on tehnyt 7.12.2010 aloitteen hautausmaiden esitteen valmistamiseksi.

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/ 2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/ 2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/ 2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/ 2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika maanantaina 4.2.2013 klo 16.30-17.00 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 5/

PÖYTÄKIRJA 5/ Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 5/2012 5.6.2012 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SIVU 36 ILMOITUSASIAT 2 37 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 6/2010 Kirkkoneuvosto 3.6.2010 52 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 6/2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 6/2010 Kirkkoneuvosto 3.6.2010 52 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 6/2010 Kirkkoneuvosto 3.6.2010 52 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 6/2010 KOKOUSAIKA torstaina 3. päivänä kesäkuuta 2010 kello 10.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo, takasali Sari Heiskanen Markku

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3 /2014 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 3 /2014

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3 /2014 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 3 /2014 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3 /2014 1.Aika ma 2.6.2014 klo 18.00 19.38 Paikka Nilsiän seurakuntakoti, juhlasali, Nilsiäntie 59, 73300 Nilsiä Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja Ilkka

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 11/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 11/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 7.10.2013 klo 16.30 17.40 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti

Lisätiedot

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 Kirkkoneuvosto sivut 65-72 KOKOUSAIKA. 21.10.2014 klo 18.00 20.25

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 Kirkkoneuvosto sivut 65-72 KOKOUSAIKA. 21.10.2014 klo 18.00 20.25 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 sivut 65-72 KOKOUSAIKA klo 18.00 20.25 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄOLIJAT (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) poissaolijat: MUUT LÄSNÄOLIJAT (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 18.08 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. Ainali Päivi jäsen

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika: 20.5.2013 klo 17.30-18.00 Paikka: Seurakuntatalo Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala

Lisätiedot

JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNNÖT

JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNNÖT Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymä JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNNÖT - Yhteisen diakoniatyön johtosääntö - Yhteisen sielunhoidon johtosääntö - Yhteisen lapsityön johtosääntö - Yhteisen nuoriso- ja oppilaitostyön

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kirkkovaltuusto 07.01.2015

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kirkkovaltuusto 07.01.2015 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Keskiviikona klo 18.00 18.25 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6 / 2008. AIKA 10.12.2008 keskiviikkona klo 18.30 21.01

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6 / 2008. AIKA 10.12.2008 keskiviikkona klo 18.30 21.01 NRO 6 / 2008 Sivu 1 Kirkkovaltuusto 10.12.2008 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.12.2008 keskiviikkona klo 18.30 21.01 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Sulonen Ritva, puheenjohtaja

Lisätiedot

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 8-2012 1

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 8-2012 1 Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 8-2012 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8-2012 Kirkkoneuvosto Aika: MA 26.11.2012 KLO 16.30 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Antola Tuomas puheenjohtaja

Lisätiedot

Kylliäinen Kylli. Mertanen Terttu. Suomalainen Mikko jäsen. Muut osallistujat Pasma Marko johtoryhmän puheenjohtaja

Kylliäinen Kylli. Mertanen Terttu. Suomalainen Mikko jäsen. Muut osallistujat Pasma Marko johtoryhmän puheenjohtaja Pöytäkirja HÄMEENLINNA-VANAJAN 13.10.2015 SEURAKUNTA Nro 5/2015 DIAKONIATYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1/5 Kokousaika Tiistai 13.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalo, kokoushuone 3. krs, Rauhankatu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 9.6.2015 KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 9.6.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 09.06.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 15.06.2015-16.07.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(6) Kirkkoneuvosto 4/2011 10.5.2011. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(6) Kirkkoneuvosto 4/2011 10.5.2011. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(6) KOKOUSTIEDOT Aika 10.5.2011 klo 17-17.52 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Vähäsarja Vilho vs. kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj.

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 20.2.2014 N:o 2/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 17.2.2014 Sivu 11

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 20.2.2014 N:o 2/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 17.2.2014 Sivu 11 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 17.2.2014 Sivu 11 Kokousaika Torstai 20.2.2014 kello 16.30 18.20 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina, poissa ei varajäsentä Kallio Marja, poissa

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 17.56 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj., poistui kokouksesta

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 9/2014 09.12.2014

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 9/2014 09.12.2014 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 08.12.2014 klo 17.00 19.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 AKAA Päätöksentekijät Lindström Sari kirkkoherra Haavisto Tuija

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 (10) A S I A L U E T T E L O: 135. Kokouksen avaus 136. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 137. Pöytäkirjantarkastajien valinta 138. Ääntenlaskijoiden valinta

Lisätiedot

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO TÖÖLÖN SEURAKUNNAN PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika: 9.2.2011 kello 18.15-22.00 Paikka: Läsnä. Seurakuntakoti, Runeberginkatu 39 A Naukkarinen Auvo, puheenjohtaja Ahokas Lari Akaan-Penttilä Aulikki

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 11/2010 Kirkkoneuvosto 28.10.2010 102 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 11/2010 Kirkkoneuvosto 28.10.2010 102 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2010 Kirkkoneuvosto 28.10.2010 102 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2010 KOKOUSAIKA torstaina 28.10.2010 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo, takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2015 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2015 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone KOKOUSKUTSU 1/2015 Kirkkoneuvosto Kokousaika keskiviikko 7.1.2014 klo 17 Kokouspaikka Simeon-talon kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3 /2012 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 3 /2012

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3 /2012 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 3 /2012 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3 /2012 1 Aika Tiistai 11.12.2012 klo 18.00 20.10 Paikka Keskusseurakuntatalo, koulutussali, Suokatu 22 Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja valtuutetut Kokouksen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 Kirkkoneuvosto 12.06.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 Kirkkoneuvosto 12.06.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.50 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Castrén Helena, kirkkoherra Hämäläinen Sari Kantola

Lisätiedot