KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/ 2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/ 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/ 2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/ 2012"

Transkriptio

1 1 Aika klo Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä Markku Huttunen jäsen poissa Matti Jantunen jäsen läsnä Heikki Juutinen jäsen läsnä Riitta Kauppinen jäsen poissa Tuula Merjola-Partanen jäsen läsnä Mauri Pesonen jäsen läsnä Marja-Sisko Pihl jäsen läsnä Taina Tammekann jäsen läsnä Maija Taskinen jäsen läsnä Annikki Tiilikainen jäsen läsnä Taisto Toppinen jäsen läsnä, poistui :n 225 käsittelyn jälkeen. Antti Airas Huttusen varajäsen läsnä, poistui :n 231 käsittelyn jälkeen kirkkovaltuuston Ilkka Raninen puheenjohtaja poissa kirkkovaltuuston Juhani Laurinkari varapuheenjohtaja poissa Reijo Leino kirkkoherra poissa Kirsi Leino vs. kirkkoherra poissa Hannu Komulainen vs. kirkkoherra Kirsi Leinon sij. läsnä Jaana Marjanen lääninrovasti läsnä Aulikki Mäkinen kirkkoherra läsnä Veli Mäntynen vt. kirkkoherra läsnä Ilpo Rannankari tuomiorovasti läsnä Lahja Pyykönen viestintäpäällikkö läsnä Arja Keränen vs.henkilöstöpäällikkö läsnä Kokoukseen velvoitetut Timo Korhonen hallintojohtaja läsnä Mika Pulkkinen vt. rekisterinjohtaja läsnä Raija Luomanperä vs. hallintosihteeri läsnä Kokoukseen kutsuttu Riitta-Liisa Taskinen lapsityönjohtaja, läsnä :ät Aarne Laukkanen puistopäällikkö, läsnä :ät Kokouksen avaus Puheenjohtaja toivotti osanottajat tervetulleiksi ja avasi kokouksen. Kokouksen aluksi puheenjohtaja piti alkuhartauden, jonka aikana veisattiin virsi 448.

2 2 210 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi yksitoista (11) jäsentä ja se on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava vähintään kolme päivää ennen kokousta. Esityslista on postitettu hallintovirastosta Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 211 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAIN VALINTA, PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄOLO Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Taina Tammekann ja Maija Taskinen. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen ja pidetään nähtävänä hallintovirastossa viraston aukioloaikana. 212 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Päätettiin, että ilmoitusasioissa Mika Pulkkinen antaa selvityksen seurakuntien jäsenmääristä. Lisäksi päätettiin käsitellä muissa asioissa nuorisosihteerin virka-asiaa. Muilta osin esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi. 213 KIRKKONEUVOSTON SIHTEERIN OTTAMINEN Kirkkoneuvoston ohjesäännön 8 :n mukaan kokouksen pöytäkirjaa pitää yhteisen kirkkoneuvoston tähän tehtävään valitsema sihteeri, joka voi olla seurakuntayhtymän tai sen seurakunnan viranhaltija. Kulumassa olevalla toimikaudella sihteerinä on toiminut hallintosihteeri Arja Keränen. Arja Keränen on virkavapaalla hallintosihteerin tehtävästä ja hoitaa henkilöstöpäällikön viransijaisuutta saakka. Hallintosihteerin viransijaisena toimii toimistosihteeri Raija Luomanperä. - että kirkkoneuvosto ottaa itselleen sihteerin. Kirkkoneuvosto otti Raija Luomanperän sihteeriksi.

3 3 214 KUOPION SEURAKUNTIEN LAPSI- JA PERHETYÖN STRATEGIA Yhteisen lapsityön johtokunta nimesi syksyllä 2011 työryhmän laatimaan yhteisen lapsityön strategiaa vuosille Työryhmä on kokoontunut kirkkoherra Aulikki Mäkisen johdolla yhdeksän kertaa ja on luovuttanut työnsä johtokunnalle. Työskentelyn kuluessa tehtävä muotoutui koskemaan Kuopion seurakuntien lapsi- ja perhetyötä. Katsottiin myös, että ajanjaksoa voisi pidentää jaksolle Strategiatyöryhmä on ottanut kantaa sekä lapsi- ja perhetyön toiminnan sisältöä että toiminnan organisaatiota koskien. Yhteisen lapsityön johtokunta päätti kokouksessaan , että jokaiseen seurakuntaan perustetaan työryhmä suunnittelemaan alueensa lapsi- ja perhetyön toiminnan ja sisällön uudistamista toimintakaudelle Työryhmät lähettävät ehdotuksensa yhteisen lapsityön toimistoon mennessä. Esityslistan liitteinä ovat julkaistavaksi tarkoitettu Kuopion seurakuntien lapsi- ja perhetyön strategia (liite 1) sekä työntekijöille tarkoitettu Kuopion seurakuntien lapsi- ja perhetyön strategiset linjaukset (liite 2). Yhteisen lapsityön johtokunta käsitteli Kuopion seurakuntien lapsi- ja perhetyön strategiaa ja Kuopion seurakuntien lapsi- ja perhetyön strategisia linjauksia Johtokunta päätti hyväksyä lapsi- ja perhetyön strategian ja lapsi- ja perhetyön strategiset linjaukset ja antaa ne tiedoksi yhteiselle kirkkoneuvostolle. - että Kuopion seurakuntien lapsi- ja perhetyön strategia ja lapsi- ja perhetyön strategiset linjaukset merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 215 YHTEISEN LAPSITYÖN JOHTAMISJÄRJESTELYT Lapsityönjohtaja Riitta-Liisa Taskinen siirtyy eläkkeelle Henkilöstösuunnitelman mukaan virkaa ei täytetä uudelleen. Strategiatyöryhmä on ehdottanut , että yhteisen lapsityön johtamisessa olisi siirtymäaika , jona aikana tutkitaan yhteisen työmuodon asemaa tulevina vuosina. Vaihtoehtoina ovat lapsi- ja perhetyön siirtyminen kokonaan seurakuntien alaisuuteen tai yhteisen työalan toiminnan jatkuminen. Talouden säästövaatimukset ja laajenevat alueliitokset antavat tulevaisuuden suunnittelulle omat haasteensa.

4 4 Yhteinen kirkkoneuvosto on myöntänyt Riitta-Liisa Taskiselle eron lapsityön johtajan virasta lähtien. Viimeinen työpäivä on , ja vuosiloma on Yhteisen lapsityön johtamisen vastuu tulee siirtää lapsityönohjaaja Riitta Immoselle Strategiatyöryhmän ehdotus on, että Kallaveden seurakunnan lapsityönohjaaja Tuula Hoffren toimisi siirtymäkauden aikana Riitta Immosen työparina yhteisen lapsityön lähiesimiestyössä. Tänä aikana tulee tehdä suunnitelma Kuopion seurakuntien lapsi- ja perhetyön toiminnan uudistamisesta strategian ja säästötavoitteiden mukaisesti. Kallaveden seurakuntaneuvosto on tehnyt myönteisen päätöksen Tuula Hoffrenin tehtävien siirtymisestä yhteiseen lapsityöhön kahtena päivänä viikossa väliseksi ajaksi. Tuula Hoffren toimii tällä hetkellä Kallaveden seurakunnan kasvatuksen lähiesimiehenä. Lastenohjaajien työpanosta käytetään jo tällä hetkellä osittain Kallaveden lapsi- ja perhetyöhön. Yhteisen lapsityön johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että lapsityönohjaaja Riitta Immonen toimii vt. lapsityönjohtajana välisen ajan ja että lapsityönohjaaja Tuula Hoffren siirtyy yhteisen lapsityön lähiesimieheksi kahtena päivänä viikossa väliseksi ajaksi. Samassa yhteydessä kun päätetään yhteisen lapsityön johtamisjärjestelyistä on perusteltua päättää myös ao. henkilöiden palkkauksesta. Lapsityön johtajan palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 602 mukaan. Riitta Immonen hoitaa lähes kaikki lapsityön johtajan tehtävät. Hän ei kuitenkaan täytä lapsityön johtajan viran muodollisia kelpoisuusehtoja. Hänen peruspalkkansa voisi määräytyä lapsityön johtajan viran vaativuusryhmän 602 peruspalkasta vähennettynä 5%:lla (2 990,93 euroa.). Tuula Hoffrenin palkkaus voisi määräytyä vaativuusryhmän 503 peruspalkasta ( euroa ja 143,76 euron suuruisesta erityisestä perusteesta). 1. että lapsityönohjaaja Riitta Immonen toimii vt. lapsityönjohtajana välisen ajan, 2. että Riitta Immosen palkkaus määräytyy lapsityön johtajan vaativuusryhmän 602 peruspalkasta vähennettynä 5 %:lla (2 990, 93 euroa) 3. että lapsityönohjaaja Tuula Hoffren siirtyy yhteisen lapsityön lähiesimieheksi kahtena päivänä viikossa väliseksi ajaksi, 4. että Tuula Hoffrenin palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 503 peruspalkasta ja 132,69 euron suuruisesta erityisperusteesta ( 2 471,96 euroa) ja

5 5 5. että seurakuntayhtymässä tehdään vuoden 2013 aikana suunnitelma Kuopion seurakuntien lapsi- ja perhetyön järjestämiseksi ja toiminnan uudistamiseksi. Hallintojohtajan esitykset hyväksyttiin. 216 ARKKUHAUTOJEN KAIVAMISEN UUDELLLEEN JÄRJESTÄMINEN Kuopion ev..lut. seurakuntayhtymän Ison, Flodbergin, Kettulanlahden ja Vehmasmäen arkkuhautojen kaivaminen on tehty ostopalveluna lähtien. Urakkasopimus on tehty 1+3 vuodeksi ISS Palvelut Oy:n kanssa. Sopimuksessa on maininta urakkahinnan tarkistamisesta vuosittain. ISS Palvelut on toimittanut ehdotuksen uusista arkkuhautojen kaivamisesta perittävistä maksuista. Esityslistan liitteenä 3 on taulukko sopimushetkellä perittävistä ja ehdotus uusista maksuista. Hinnan korotus on 198 euroa/syvä hauta eli 182 % ja 180 euroa/matala hauta eli 220 %. Lisäksi siirtomaksua ehdotetaan korotettavaksi euroa eli 42 %. ISS Palvelut perustelevat näin suurta hinnankorotusta, että heillä ei ollut ensimmäisellä kerralla kokemusta ja ammattitaitoa laskea todellisia kustannuksia. Ehdotus arkkuhautojen kaivamisesta perittäviksi uusiksi maksuiksi on kohtuuttoman suuri, eikä sitä ole mahdollista hyväksyä. Urakkasopimuksen tekovaiheessa vuonna 2011 ostopalveluihin varattiin euroa/vuosi. Uuden hintapyynnön jälkeen kustannukset olisivat noin euroa/vuosi. Vuonna 2009 tehdyn seurannan mukaan kaivaminen seurakuntayhtymän omana työnä maksoi 339 euroa/hauta eli noin euroa/vuosi. Urakkasopimuksen ensimmäinen sopimusvuosi päättyi , jonka jälkeen sitä ei ole jatkettu kohtuuttoman hintakorotuspyynnön vuoksi. Arkkuhautojen kaivamisen siirtäminen ostopalveluiksi tehtiin tilanteessa, jossa hautaustoimesta oli jäämässä kaksi henkilöä eläkkeelle ja tarjouspyyntökilpailun jälkeen ostopalveluna kaivamisesta perittävät kustannukset olivat kohtuulliset. Uudessa tilanteessa olisi perusteltua siirtää arkkuhautojen kaivaminen takaisin seurakuntayhtymän omaksi työksi. Siirtyminen edellyttäisi kahden työsopimussuhteisen erityisammattimiehen palkkaamista hautaustoimeen. Hautaustoimesta ei ole poistettu kalustoa, jolla kaivutyö on tehty, joten tältäkin osalta se olisi mahdollista. Tästä järjestelystä saadaan noin euroa säästöä/vuosi, koska talousarviosta voidaan poistaa ostopalveluihin varattu määräraha. Hautaustoimen työntekijöiden työpaikkakokouksessa käsiteltiin ko. asiaa ja kaikki hautaustoimen työntekijät olivat sitä mieltä, että arkkuhautojen kaivaminen on mahdollista tehdä jatkossa omana työnä sillä ehdolla, että nykyisen työntekijävahvuuden lisäksi palkataan kaksi erityisammattimiestä lisää. Tämän hetken tilanteen vuoksi arkkuhautojen kaivamisessa voitaisiin menetellä seuraavasti:

6 6 1. ISS Palvelut Oy:n kanssa tekemä arkkuhaudan kaivamisen urakkasopimuksen todetaan päättyneen , ensimmäisen sopimusvuoden jälkeen, 2. Arkkuhautojen kaivaminen siirtyy seurakuntayhtymän omaksi työksi alkaen, 3. Hautaustoimeen palkataan kaksi henkilöä toistaiseksi voimassa olevaan työsopimussuhteiseen erityisammattimiehen 402 vaativuusryhmän toimeen, 4. Talousarvioon varataan v.2013 henkilöstömenoihin euroa (yhden henkilön menot on euroa/vuosi) sis. sivukulut, 5. Talousarviosta poistetaan v.2013 ko. ostopalveluihin varattu määräraha euroa. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että ISS Palvelut Oy:n kanssa tehdyn arkkuhaudan kaivamista koskevan sopimuksen todetaan päättyneen ensimmäisen sopimusvuoden jälkeen ja että arkkuhautojen kaivaminen siirtyy seurakuntayhtymän omaksi työksi. Lisäksi johtokunta päätti esittää, että hautatoimeen palkataan kaksi henkilöä toistaiseksi voimassa olevaan työsopimussuhteeseen, että palkkaamiseen varataan määräraha vuoden 2013 talousarviossa ja että talousarviosta poistetaan ostopalveluihin varattu määräraha. Hallintojohtaja ehdottaa 1. että ISS Palvelut Oy:n kanssa tehty arkkuhaudan kaivamista koskeva urakkasopimus todetaan päättyneeksi , ensimmäisen sopimusvuoden jälkeen, 2. että arkkuhautojen kaivaminen siirtyy seurakuntayhtymän omaksi työksi alkaen, 3. että hautaustoimeen palkataan kaksi henkilöä toistaiseksi voimassa olevaan työsopimussuhteiseen erityisammattimiehen 402 vaativuusryhmän toimeen, 4. että vuoden 2013 talousarvioon lisätään henkilöstömenoihin euron määräraha kahden erityisammattimiehen palkkaamiseen (yhden henkilön menot on euroa/vuosi) sis. sivukulut ja 5. että vuoden 2013 talousarviosta poistetaan ostopalveluihin varattu määräraha euroa. Hallintojohtajan esitykset hyväksyttiin. 217

7 7 HAUTAUSTOIMEN OHJESÄÄNTÖ, HAUTAUSMAIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT - JA HAUTA- USMAIDEN KAAVA Kuopion ev.lut.seurakuntayhtymällä on tällä hetkellä 30 hautausmaata, joista 23:een tehdään hautauksia. Vuoden 2013 alusta Nilsiän kaupunki liittyy Kuopion kaupunkiin ja samalla myös seurakunnallinen toiminta yhdistyy. Tässä yhteydessä Kuopion seurakuntayhtymään tulee neljä uutta hautausmaata, joista kolmeen tehdään hautauksia. Vuoden 2013 alusta alkaen seurakuntayhtymällä on 34 hautausmaata, joista 26:een tehdään hautauksia. Hautausmaiden määrä on lisääntynyt seurakuntaliitosten seurauksena seuraavasti: 1. Vuoden 2005 alusta Vehmersalmen kunta liittyi Kuopion kaupunkiin, jonka seurauksena tuli kolme hautausmaata, joista kahteen tehdään hautauksia, 2. Vuoden 2011 alusta perustettiin yli kuntarajojen Järvi-Kuopion seurakunta (Juankoski, Kaavi, Riistavesi, Tuusniemi ja Vehmersalmi), lisäksi Karttulan kunta liittyi Kuopion kaupunkiin, tämän seurauksena tuli 17 uutta hautausmaata, joista 12:sta tehdään hautauksia, 3. Vuoden 2013 alusta Nilsiän kaupunki liittyy Kuopion kaupunkiin, jonka seurauksena tulee neljä hautausmaata, joista kolmeen tehdään hautauksia. Kuopion ev.lut.seurakuntayhtymän voimassa oleva hautaustoimen ohjesääntö on vahvistettu Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulissa Lisäksi sillä hetkellä seurakuntayhtymällä käytössä olevien (11) hautausmaan käyttösuunnitelmat on vahvistettu Kirkkolain 17 luku 7 :n mukaan kirkkovaltuusto hyväksyy hautaustoimen ohjesäännön, joka on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Hautaustoimen ohjesääntöön on otettava tarkemmat toimeenpanoa ja menettelyä koskevat määräykset haudoista, hautakirjanpidosta, haudan hoidolle asetetuista vaatimuksista ja hautamuistomerkkien hyväksymisestä sekä hautausmaalla noudatettavasta järjestyksestä. Vuoden 2013 alusta alkaen kaikilla Kuopion seurakuntayhtymän hautausmailla noudatetaan seurakuntayhtymän voimassa olevaa hautaustoimen ohjesääntöä. Kirkkolain 17 luku 8 :n mukaan kirkkovaltuusto hyväksyy jokaista hautausmaata varten hautausmaakaavan ja hautausmaan käyttösuunnitelman, jotka on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Kirkkojärjestyksen 17 luvun 6 :ssä säädetään niistä asioista, joista hautausmaakaavassa ja hautausmaan käyttösuunnitelmassa on määrättävä. Seurakuntayhtymälle tulleilla uusilla hautausmailla ainoastaan muutamilla on vanha hautausmaakohtainen käyttösuunnitelma, jotka ovat peräisin 1970 ja lukujen vaihteesta. Nilsiän seurakunnan kirkkovaltuusto on hyväksynyt joulukuussa 2000 Kankaisen hautausmaan käyttösuunnitelman, mutta sitä ei ole vahvistettu tuomiokapitulissa. KL 17 luvun 8 :n mukaan

8 8 käyttösuunnitelma on vahvistettava tuomiokapitulissa, joten Kankaisen hautausmaan käyttösuunnitelma ei ole näin ollen lainvoimainen. Hautausmaan käyttösuunnitelmassa määritellään mm. onko hautausmaalla tai sen osalla syvähautaus ja missä järjestyksessä hautaosastot otetaan käyttöön. Nilsiän seurakunnan Kankaisen hautausmaan käyttösuunnitelman kohdassa yleistä mainitaan, että hautausmaalla ei käytetä syvähautausta. Muiden hautausmaiden käyttösuunnitelmissa ei ole mainintaa hautasyvyydestä. Yhdenmukaisen menettelyn ja tasa-arvoisen kohtelun vuoksi vuoden 2013 alusta alkaen seurakuntayhtymän kaikilla hautausmailla tehdään syvähautaus, jos se on maaperän vuoksi mahdollista. Hautausmaakohtaiset tarkemmat rajoitukset selviävät mm. syvähautauksen kohdalta myöhemmin tehtävistä käyttösuunnitelmista. Toteutuneiden seurakuntaliitosten myötä seurakuntayhtymälle tulleiden hautausmaiden maastokartoitus on tehty vuoden 2011 aikana ja Nilsiän hautausmaiden kartoitustyö on tarkoitus tehdä vuoden 2013 aikana. Tämän jälkeen hautapaikkakartat ja hautakirjanpito tehdään samalle tasolle vuoden 2015 loppuun mennessä seurakuntayhtymän muiden hautausmaiden kanssa. Tämän jälkeen päivitetään hautaustoimen ohjesääntö ja voimassa olevat vanhat käyttösuunnitelmat sekä tehdään uusille hautausmaille hautausmaakohtaiset käyttösuunnitelmat. Edelleen päivitetään ja tehdään seurakuntayhtymän kaikille hautausmaille uusi hautausmaakaava. Edellä mainittu muutostyö kestää arviolta vuoden 2015 loppuun saakka. Muutostyön aikana hautausmailla noudatetaan seurakuntayhtymän hautaustoimen ohjesääntöä. Hautausmaalla, jolla on vahvistettu käyttösuunnitelma, sitä sovelletaan sen toiminnassa. Hautausmaalla, jolla ei ole käyttösuunnitelmaa, sovelletaan sillä aikaisemmin käytännössä hyväksi todettuja menettelytapoja. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että hautausmaiden yhteismäärä ja liittymisajankohta merkitään tiedoksi. Lisäksi johtokunta päätti esittää, että hautausmailla noudatetaan muutostyön aikana seurakuntayhtymän voimassa olevaa ohjesääntöä ja voimassaolevia hautausmaakohtaisia käyttösuunnitelmia lukuun ottamatta Nilsiän Kankaisen hautausmaata ja että seurakuntayhtymän kaikilla hautausmailla tehdään syvähautauksia, mikäli maaperä sen sallii. Johtokunta päätti esittää myös, että muutostyön valmistuttua hautaustoimen ohjesääntö ja vanhat hautausmaan käyttösuunnitelmat päivitetään ja tehdään uudet hautausmaakohtaiset käyttösuunnitelmat ja hautausmaakaavat. 1. että hautausmaiden yhteismäärä ja liittymisajankohdat merkitään tiedoksi, 2. että hautausmaiden toiminnassa noudatetaan muutostyön aikana seurakuntayhtymän hautaustoimen ohjesääntöä ja voimassa olevia hautausmaakohtaisia käyttösuunnitelmia, lukuun ottamatta Nilsiän Kankaisen hautausmaata,

9 9 3. että seurakuntayhtymän kaikilla hautausmailla tehdään syvähautauksia, jos maaperä sen sallii, 4. että muutostyön valmistuttua (arvio 2015) päivitetään hautaustoimen ohjesääntö ja vanhat hautausmaan käyttösuunnitelmat ja 5. että tehdään uudet hautausmaakohtaiset käyttösuunnitelmat ja hautausmaakaavat. Hallintojohtajan esitykset hyväksyttiin. 218 TOIMINTASUUNNITELMA NILSIÄN HAUTAUSTOIMEN YHDISTÄMSESTÄ KUOPION SEURA- KUNTAYHTYMÄN HAUTAUSTOIMEEN Kuntaliitoksen myötä Nilsiän kaupunki liittyy vuoden 2013 alusta Kuopion kaupunkiin. Myös Nilsiän seurakunta liittyy Kuopion evl.lut. seurakuntayhtymään. Esityslistan liitteenä 4 olevassa kahdeksankohtaisessa toimintasuunnitelmassa on selvitetty asioita, jotka pitäisi ottaa huomioon kun Nilsiän seurakunnan hautaustoimi yhdistyy Kuopion seurakuntayhtymän hautaustoimeen.. Lisäksi liitteenä on luettelo seurakuntayhtymän kaikista hautausmaista. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli toimintasuunnitelmaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle toimintasuunnitelman hyväksymistä esitetyssä muodossa. - että hautaustoimen toimintasuunnitelma Nilsiän seurakunnan hautausmaiden yhdistämiseksi Kuopion seurakuntayhtymän hautausmaihin vuoden 2013 alusta hyväksytään. Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin. 219 KALLAVEDEN SEURAKUNNAN 4. SEURAKUNTAPASTORIN VIRAN TÄYTTÄMINEN Yhteisen kirkkoneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaan palvelussuhteen tullessa avoimeksi luvan sen täyttämiseen antaa yhteinen kirkkoneuvosto. Lupa tulee olla päätettynä hyvissä ajoin, jotta voidaan ryhtyä virkojen täyttämisprosessiin asianmukaisesti ilman viivytystä. Kallaveden seurakunnan 4.. seurakuntapastori Matti Pentikäinen on valittu Kallaveden kirkkoherraksi pidetyssä vaalissa. Näin ollen 4. seurakuntapastorin virka on tulossa avoimeksi. Myös Kallaveden seurakunnan määräaikaisen 5. seurakuntapastorin virka lakkaa Tällöin Kallaveden seurakunnan pappien määrä vähenee 10:stä 9.ään Kun Kallaveden seurakunnan väkiluku ei laske vaan näyttää kasvavan hitaasti, on 4. seurakuntapastorin viran täyttäminen välttämätöntä Kallaveden seurakunnan toiminnan turvaamiseksi.

10 10 Myös kirkkoherran mahdollisuudet osallistua seurakunnan toiminnalliseen puoleen on yhä rajallisempaa hallinnollisten tehtävien lisääntymisen vuoksi., mikäli Maaningan seurakunta liitetään Kallaveden seurakuntaan. Vuonna 2013 kasvaa rippikouluryhmien määrä 16:sta 18:ta. Kallaveden seurakuntaneuvosto on käsitellyt asiaa Seurakuntaneuvosto päätti pyytää yhteiseltä kirkkoneuvostolta lupaa ryhtyä heti toimenpiteisiin 4. seurakuntapastorin viran täyttämiseen. Johtoryhmä käsitteli ko. viran täyttämistä Johtoryhmä päätti puoltaa sen täyttämistä. - että Kallaveden seurakunta oikeutetaan täyttämään 4. seurakuntapastorin virka. Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin 220 POHJOIS-SOISALON METSÄSTYSSEURA RY :N METSÄSTYSVUOKRASOPIMUKSEN UUSIMINEN Kuopion ev. lut. seurakuntayhtymällä ja Pohjois-Soisalon Metsästysseura ry:llä on vuokrasopimus koskien kaikkea metsästystä seurakuntayhtymän omistamilla tiloilla Repokangas pinta-ala yhteensä n. 177 ha, Savolanmäki , 60 ha ja Omanaharju ha. Tilat sijaitsevat Kuopion kaupungin Räsälän kylässä. Nykyiset vuokrasopimukset ovat päättyneet Tilat on vuokrattu erillisillä sopimuksilla, jotka on nyt tarkoitus yhdistää samaan metsästysvuokrasopimukseen. Pohjois-Savon Metsästysseura ry on anonut vuokrasopimusten jatkamista. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan tekemän periaatepäätöksen mukaan metsästysmaista perittävä korvaus kaiken riistan metsästyksestä on 0,50 euroa/ha/vuosi. Pienriista ja pienpedot 0,25 /ha/v ja hirvieläimistä 0,25 /ha/v. Vuokrattavan alueen pinta-ala on n. 247 ha. Viiden vuoden vuokraksi tulee 617,50 euroa.(247hax0,50 x5v) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle vuokrasopimuksen tekemistä esitetyin ehdoin. 1.että seurakuntayhtymä vuokraa tilojen Repokangas R:no 15:40, Savolanmäki 4:11, ja Omenaharju 7:11 maa-alueet Kuopion kaupungin Räsälän kylältä yhteispinta-alaltaan n. 247 ha Pohjois-Savon Metsästysseura ry:lle väliseksi ajaksi kaikkea metsästystä varten ja 2. että vuokrana peritään 617,50 euron kertakorvaus.

11 11 Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 221 ISO-TERVO NRO 51 HUVILAPALSTAN VUOKRASOPIMUKSEN TEKEMINEN Kirkkovaltuusto on vahvistanut ne periaatteet, joilla seurakuntayhtymän omistamia huvilatontteja tarjotaan ostettavaksi tai vuokrattavaksi nykyisille vuokralaisille. Kirkkovaltuusto on lisännyt periaatteisiin, että mikäli kiinteistön arvo nousee kaavoituksen tai sen valmistelun tms. seurauksena niin kiinteistön arvo arvioidaan uudelleen. Mikäli ostovaihtoehto ei vuokralaista kiinnosta, on tontteja edelleen mahdollista myös vuokrata. Vuokrat perustuvat myyntihinnasta laskettuun 4 %:n suuruiseen tuotto-odotukseen. Myyntihinnat perustuvat laillistetun kiinteistövälittäjän arvioon ja vastaavat Kuopion seudun huvilatonttien hintoja mm. Kuopion kaupungin ja Siilinjärven seurakunnan omista tonteistaan perimiä hintoja. Vuokrasopimus esitetään tehtäväksi 30 vuodeksi. Vuokrasopimuksen voi siirtää kolmannelle seurakuntayhtymää kuulematta ja se on kiinnityskelpoinen. Helena Vantila on ilmoittanut haluavansa jatkaa vuokrasopimusta 30 vuodeksi ja hän on hyväksynyt kirkkovaltuuston vahvistaman vuosivuokran. Nykyinen vuokrasopimus on päättynyt Kirkkolain 14 luvun 4 :n mukaan seurakunnan kiinteän omaisuuden vuokraamista koskeva päätös on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi, jos vuokra-aikaa on yli 10 vuotta. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle vuokrasopimuksen tekemistä esitetyin ehdoin. Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, 1. että seurakuntayhtymä jatkaa Helena Vantilan kanssa tehtyä vuokrasopimusta Mustasalon tilalla sijaitsevasta m2:n suuruisesta huvilapalstasta Iso-Tervo nro 51, 2. että vuokra-aika on 30 vuotta ja vuosivuokra 320, 3. että vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin ja 4. että vuokrauspäätös alistetaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin 222 MUSTASALO NRO 3 HUVILAPALSTAN VUOKRASOPIMUKSEN TEKEMINEN

12 12 Kirkkovaltuusto on vahvistanut ne periaatteet, joilla seurakuntayhtymän omistamia huvilatontteja tarjotaan ostettavaksi tai vuokrattavaksi nykyisille vuokralaisille. Kirkkovaltuusto on lisännyt periaatteisiin, että mikäli kiinteistön arvo nousee kaavoituksen tai sen valmistelun tms. seurauksena niin kiinteistön arvo arvioidaan uudellleen. Mikäli ostovaihtoehto ei vuokralaista kiinnosta, on tontteja edelleen mahdollista myös vuokrata. Vuokrat perustuvat myyntihinnasta laskettuun 4 %:n suuruiseen tuotto-odotukseen. Myyntihinnat perustuvat laillistetun kiinteistövälittäjän arvioon ja vastaavat Kuopion seudun huvilatonttien hintoja mm. Kuopion kaupungin ja Siilinjärven seurakunnan omista tonteistaan perimiä hintoja. Vuokrasopimus esitetään tehtäväksi 30 vuodeksi. Vuokrasopimuksen voi siirtää kolmannelle seurakuntayhtymää kuulematta ja se on kiinnityskelpoinen. Toivo Tiirikaisen perikunta on ilmoittanut haluavansa jatkaa vuokrasopimusta 30 vuodeksi ja he ovat hyväksyneet kirkkovaltuuston vahvistaman vuosivuokran. Nykyinen vuokrasopimus päättyy Kirkkolain 14 luvun 4 :n mukaan seurakunnan kiinteän omaisuuden vuokraamista koskeva päätös on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi, jos vuokra-aikaa on yli 10 vuotta. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle vuokrasopimuksen tekemistä esitetyin ehdoin. Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, 1. että seurakuntayhtymä jatkaa Toivo Tiirikaisen perikunnan kanssa tehtyä vuokrasopimusta Mustasalon tilalla sijaitsevasta 2000 m²:n suuruisesta huvilapalstasta Mustasalo nro 3 2. että vuokra-aika on 30 vuotta ja vuosivuokra 668, 3.että vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin ja 4. vuokraamista koskeva päätös alistetaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 223 RAPORTTI SEURAKUNTAYHTYMÄN TALOUDEN KEHITYKSESTÄ Yhteisen kirkkoneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaan kirkkoneuvostoa on informoitava säännöllisesti seurakuntayhtymän talouden kehityksestä. Raportti talouden kehityksestä on esityslistan liitteenä 5. Hallintojohtaja esittelee raporttia tarkemmin kokouksessa.

13 13 - että raportti merkitään tiedoksi. Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin. 224 RAPORTTI SEURAKUNTAYHTYMÄN SIJOITUSTOIMINNASTA Yhteisen kirkkoneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaan kirkkoneuvostoa on informoitava säännöllisesti seurakuntayhtymän sijoitustoiminnasta. Yhteenveto sijoitustoiminnan tilanteesta on esityslistan liitteenä 6. Hallintojohtaja esittelee raporttia tarkemmin kokouksessa. - että raportti merkitään tiedoksi. Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin. 225 AINI HYVÖSEN TESTAMENTTIRAHASTON OSAKKEEN MYYNTI Aini Hyvönen on päivätyllä testamentilla testamentannut Kuopion seurakuntayhtymälle asunto-osakkeen. Testamentin määräyksen mukaan testamentilla saatu omaisuus tai sen myynnistä saadut varat on käytettävä vanhustyön tukemiseen. Testamentti ei sisällä muita ehtoja. Testamentti on esityslistan liitteenä 7. Aini Hyvönen on kuollut Perunkirjoitustilaisuus on pidetty Hallintojohtaja osallistui perunkirjoitukseen seurakuntayhtymän edustajana. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti ottaa testamentin vastaan ja sitoutua täyttämään sen ehdot. Testamentilla saatu asunto-osake sijaitsee Asunto Oy Ollinpuisto nimisessä asunto-osakeyhtiössä osoitteessa Savonkatu 24 B. Se on suuruudeltaan 39,50 m2 käsittäen 1h+kk+sauna. Huoneisto tällä hetkellä tyhjänä. Testamentilla saadun omaisuuden käyttämiseen vanhustyön tukemiseen on kaksi mahdollisuutta: 1. Asunto-osake vuokrataan ja vuokratulon ja vastikkeen välinen erotus käytetään testamentin määräämään tarkoitukseen tai 2. Asunto-osake myydään ja näin saadut varat käytetään vanhustyön tukemiseen.

14 14 Asunnon vuokraaminen tuottaa vuosittain arviolta euroa nettotuloa. Lisäksi on huomioitava vuokrahuoneiston hallinnoinnista aiheutuvat kulut. Toinen vaihtoehto on myydä asunto-osake ja käyttää näin saadut varat vanhustyön tukemiseen. Asunto-osakkeen myynti olisi toimivampi vaihtoehto. Huoneistosta on laadittu arvio. Huoneiston markkina-arvoksi on arvioitu euroa. Arvion tarkkuus on +/- 10 %. Auktorisoidun kiinteistönarvioijan laatima arvio on esityslistan liitteenä 8. Hallintojohtajan käsityksen mukaan voitaisiin toimia seuraavasti. Asuntoosake voitaisiin myydä hautainhoitorahastolle käypään markkinahintaan. Näin saadut varat voitaisiin rahastoida Aini Hyvösen nimeä kantavaan rahastoon. Koska testamentti on tehty seurakuntayhtymälle, sen tuottoa on perusteltua käyttää vanhustyöhön koko seurakuntayhtymä alueella eli vanhustyön tukemiseen kaikissa paikallisseurakunnissa. Koska seurakuntayhtymässä ei ole hallintoelintä, joka vastaisi vanhustyöstä yhtymän alueella, voisi rahaston hoitokuntana toimia tiimi, johon jokainen paikallisseurakunta voisi nimetä edustajansa. Hoitokunta päättäisi rahaston varojen jaosta vanhustyöhön. Rahastolle tulisi myös valmistella sääntö. Asiassa voitaisiin edetä siten, että tehtäisiin päätös asunto-osakkeen myynnistä hautainhoitorahastolle. Samalla voitaisiin paikallisseurakuntia pyytää nimeämään rahaston hoitokuntaan edustajansa. Lisäksi ryhdyttäisiin valmistelemaan rahastolle sääntöä siten, että joulukuussa kokoontuva yhteinen kirkkovaltuusto voisi hyväksyä ne. 1. että Aini Hyvösen seurakuntayhtymälle testamenttaama asunto-osake myydään hautainhoitorahastolle euron kauppahinnalla, 2. että näin saadut varat rahastoidaan Aini Hyvösen nimeä kantavaan rahastoon, 3. että rahastolle valmistellaan säännöt ja 4. että kutakin paikallisseurakuntaa pyydetään nimeämään yksi edustaja hoitokuntaan. Hallintojohtajan esitykset hyväksyttiin. 226 KIRKKOPÄIVIEN TALOUS- JA YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN Yhteinen kirkkoneuvosto päätti , että kirkkopäivät vuonna 2013 järjestetään Kuopiossa. Samassa yhteydessä seurakuntayhtymä sitoutui rahoittamaan kirkkopäivien järjestämistä merkittävällä tavalla. Seurakuntayhtymän rahoitusosuus kirkkopäivistä on yhteensä n euroa. Lisäksi seurakuntayhtymä vastaa paikallisen kirkkopäiväsihteerin palkkauskuluista. Kaiken kaikkiaan seurakuntayhtymän taloudelliset vastuut

15 15 kirkkopäivien järjestelyistä nousevat n euroon. Kirkkopäivien järjestäminen on huomioitu seurakuntayhtymän vuosien 2012 ja 2013 talousarvioissa. Kirkkopäivät järjestetään yhteistyössä Kirkkopalvelut ry:n, kirkkohallituksen, Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin ja Kuopion kaupungin kanssa. Lisäksi päivä ovat pieneltä osaltaan rahoittamassa eräät ympäristön seurakunnat. Tapana on ollut jo muutamien aikaisempien kirkkopäivien ajan tehdä kirkkopäivien järjestämisestä osapuolten kesken talous- ja yhteistyösopimus. Ehdotus Kuopion kirkkopäivien talous- ja yhteistyösopimukseksi on esityslistan liitteenä 9. Sopimuksessa on mm. säännökset johtoryhmän kokoonpanosta ja tehtävistä, tuottojen ja kulujen budjetoinnista, maksuliikenteen ja kirjanpidon hoidosta, eri osapuolten taloudellisista vastuista, tilintarkastuksesta ja yli- tai alijäämän jakamisesta osapuolten kesken. - että kirkkopäivien talous- ja yhteistyösopimus hyväksytään liitteen 9 mukaisena. Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin. 227 TUOMIOKAPITULIN MÄÄRÄYS YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON PUHEENJOHTAJAKSI VUO- SIKSI Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on määrännyt Alavan seurakunnan kirkkoherran Hannu Koskelaisen Kuopion ev. lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajaksi vuosiksi että tuomiokapitulin päätös merkitään tiedoksi. Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin. 228 ERON MYÖNTÄMINEN BARNABE KOKOLLE YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON JÄSENYY- DESTÄ JA VARAJÄSENEN KUTSUMINEN HÄNEN TILALLEEN JÄLJELLÄ OLEVAKSI TOIMI- KAUDEKSI Barnabe Koko on toimittanut yhteiselle kirkkovaltuustolle esityslistan liitteenä 10 olevan kirjelmän, jossa hän pyytää eroa yhteisen kirkkovaltuuston jäsenyydestä muutettuaan Kallaveden seurakunnan alueelta Männistön seurakunnan alueelle. Kirkkojärjestyksen 7 luvun 2 :n mukaan jos seurakuntavaaleilla valittu luottamishenkilö kuolee, saa eron kirkkolain 7 luvun 3 :n 2 momentissa mainitusta tai muusta syystä taikka menettää vallikelpoisuutensa, on toi-

16 16 mielimen, jonka jäsen hän on, todettava hänen luottamustoimensa lakanneeksi. Hänen tilalleen kutsutaan varajäsen. Barnabe Koko on menettänyt vaalikelpoisuutensa muuttaessaan Kallaveden seurakunnan alueelta Männistön seurakunnan alueelle. Siinä vaaliliitossa, mistä Barnabe Koko on valittu yhteiseen kirkkovaltuustoon seuraava varajäsen on Maija Svärd. Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, 1. että Barnabe Kokolle myönnetään ero yhteisen kirkkovaltuuston jäsenyydestä ja 2. että hänen tilalleen kutsutaan varajäsen yhteiseen kirkkovaltuustoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 229 REKISTERISIHTEERI IRJA KORHOSEN VIRKAVAPAUSANOMUS Rekisterisihteeri Irja Korhonen on toimittanut yhteiselle kirkkoneuvostolle esityslistan liitteenä 11 olevan kirjelmän, jossa hän anoo osittaista virkavapautta (39 % täydestä työajasta) rekisterisihteerin virasta siirtyäkseen osa-aikaeläkkeelle lukien. Hänen tarkoituksensa olisi hoitaa virkaansa 61 % eli 22 tuntia/viikko. - että rekisterisihteeri Irja Korhoselle myönnetään lukien osittaista palkatonta virkavapautta ( 39 % täydestä työajasta) osa-aikaeläkkeelle siirtymistä varten. Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin. 230 KIRKKOHERRA JAANA MARJASEN MATKA-AVUSTUSANOMUS Kirkkoherra Jaana Marjanen on toimittanut yhteiselle kirkkoneuvostolle esityslistan liitteenä 12 olevan kirjelmän, jossa hän anoo, että seurakuntayhtymä maksaisi hänen omavastuuosuutensa Suomen lähetysseuran Etiopiaan järjestämän matkan kustannuksista sekä matkakustannukset Suomessa, johon kuuluu lento Kuopio Helsinki Kuopio ja yöpyminen hotellissa Vantaalla. Matkan kokonaiskustannukset (lennot Helsinki - Addis Abeba Helsinki, majoitukset, ruokailut ja kuljetukset Etiopiassa) ovat noin euroa, josta osanottajien omavastuuosuus on euroa. ja kotimaanlentojen ja majoituksen arviolta yhteensä 320 euroa. Suomen Lähetysseura on kutsunut Jaana Marjasen Kuopion seurakuntien edustajana tutustumaan Etiopian luterilaiseen Mekane Yesus-kirkkoon

17 17 ja lähetysseuran työhön Muut ryhmän jäsenet edustavat Helsingin, Tampereen ja Vantaan seurakuntia. Ajatus on, että ryhmän jäsenet seurakuntineen toimisivat keväällä 2013 isäntinä ja emäntinä, kun Lähetysseura kutsuu Etiopiasta Mekane Yesuskirkon edustajia kirkkopäiville ja lähetysjuhlille. Juhlien väliajalla vieraat tutustuvat eri seurakuntiin ja hiippakuntiin. Kuopion osalle tulisi alustavan suunnitelman mukaan kirkkopäivien jälkeen yksi vieras, jonka kulut ja ohjelma Kuopion seurakunnissa olisi hoidettava. Hallintojohtajan käsityksen mukaan avustuksen myöntäminen kirkkoherra Jaana Marjaselle on perusteltua. Samalla hänet voitaisiin velvoittaa toimittamaan yhteiselle kirkkoneuvostolle raportti matkasta. 1. että kirkkoherra Jaana Marjaselle myönnetään euroa matkaavustus Suomen lähetysseuran Etiopiaan suuntautuvan matkan kustannuksiin, 2. että tarvittavat varat osoitetaan yhteisen kirkkoneuvoston käyttövaroista ja 3. että Jaana Marjanen velvoitetaan toimittamaan matkakertomus matkastaan yhteiselle kirkkoneuvostolle kolmen viikon kuluessa matkan päättymisestä. Kirkkoneuvosto Jaana Marjanen poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 231 MUUT ASIAT 232 ILMOITUSASIAT Keskusteltiin kirkkovaltuuston päätöksestä koskien nuorisosihteerin viran iatkamista. Tämän esityslistan liitteenä jaetaan tiedoksi: - yhteisen lapsityön johtokunnan pöytäkirja 3/ yhteisen nuoriso- ja oppilaitostyön johtokunnan pöytäkirja 3/ Joroisten seurakunnan irtisanoutuminen taloushallinnon tehtävien hoitamisesta tilikauden 2012 jälkeen. - Mika Pulkkisen selvitys seurakuntien jäsenmääristä. - että ilmoitusasiat merkitään tiedoksi. Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi.

18 MUUTOKSENHAKUOHJE JA VALITUSOSOITUS Annettiin kirkkolain mukainen muutoksenhakuohje ja valitusosoitus, liite :ään KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen klo Hannu Koskelainen puheenjohtaja Raija Luomanperä sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Kuopiossa Maija Taskinen Taina Tammekann

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 11.6.2012 klo 16.30 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 16.12.2013 klo 16.30 18.00 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 14.2.2011 klo 16.30 18.40. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2010 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2010. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2010 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2010. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 24.5.2010 klo 16.30 17.45. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja poissa Seppo Huttunen varapuheenjohtaja läsnä Riitta

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2014. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2014. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio 1 Aika 10.03.2014 klo 16.30 17.20 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2013 1 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.00 20.14 Paikka Kallaveden kirkko, Rauhalahdentie 21, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja Ilkka Raninen 43 valtuutettua

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 15/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 15/2014

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 15/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 15/2014 1 Aika 15.12.2014 klo 16.30 17.46 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2 /2013. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2 /2013. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 Aika tiistai 11.6.2013 klo 18-20.20 Paikka Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja valtuutetut Kokouksen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Sivu 169

Kirkkoneuvosto Sivu 169 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 5/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 169 Kokousaika 21.11.2012 klo 18.00-19.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Seurakuntatalo Erkki Jaskari, puheenjohtaja Kauko Nuutinen

Lisätiedot

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 PÖYTÄKIRJA 5/2012 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Nuortentilat, III kerros B, 45700 Kuusankoski

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 16/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.9.2007 407. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 16/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.9.2007 407. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.9.2007 407 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 426 455 Aika torstai 6.9.2007 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2015 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2015. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2015 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2015. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio 1 Aika tiistai 14.4.2015 klo 16.30-17.58 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Reijo Leino puheenjohtaja poissa Pekka Niiranen varapuheenjohtaja läsnä Upi

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto 16.6.2005 78

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto 16.6.2005 78 Yhteinen kirkkovaltuusto 16.6.2005 78 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 16.6.2005 klo 18.00-20.50 Paikka toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 Osallistujat liite 1, liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 19.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen Tero Kiiskinen Hannu

Lisätiedot

Keskiviikko 25.2.2009 klo 17.15 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.2.2009 klo 17.15 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 2/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(30) 51 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.2.2009 klo 17.15 21.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2010 1 (35) 27.10.2010

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2010 1 (35) 27.10.2010 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2010 1 (35) KOKOUSAIKA Keskiviikko klo 16.00-19.10 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Seppo Pulkkinen, vpj. 124-138 Martti Hara Marja-Leena

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 25.3.2010 28. Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 25.3.2010 28. Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 25.3.2010 28 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 25.3.2010 klo 18.00 19.30 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

SISÄLTÖ. 8. Seurakuntajaon muutokseen liittyvät päätökset. 9. Kirjallisuus ja lähteet

SISÄLTÖ. 8. Seurakuntajaon muutokseen liittyvät päätökset. 9. Kirjallisuus ja lähteet 1 SELVITYS JUANKOSKEN, KAAVIN, RIISTAVEDEN, TUUSNIEMEN JA VEHMERSALMEN SEURAKUNTIEN YHDISTYMISEKSI YHDEKSI SEURAKUNNAKSI JA LIITTYMISEKSI OSAKSI KUOPION SEURAKUNTAYHTYMÄÄ SISÄLTÖ 1. Selvityksen tausta

Lisätiedot

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 11/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(26) 229 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Julkunen Pirkko Korhonen Pentti Kuusela Marjatta Määttänen Petra

kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Julkunen Pirkko Korhonen Pentti Kuusela Marjatta Määttänen Petra 26.11.2009 614 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 621 662 Aika torstai 26.11.2009 klo 16.00 17.35 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.11.2010 562 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 584 610 Aika torstai 25.11.2010 klo16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 6/2014. Muurlan Rantamaja, Pyymäentie 31 B, 25130 MUURLA kts. ajo-ohje liitteenä

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 6/2014. Muurlan Rantamaja, Pyymäentie 31 B, 25130 MUURLA kts. ajo-ohje liitteenä 1 Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 6/2014 Aika: Keskiviikkona 11.6.2014 klo 18.00 19.50 Paikka: Muurlan Rantamaja, Pyymäentie 31 B, 25130 MUURLA kts. ajo-ohje liitteenä Läsnä: Jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.2.2013 klo 18.30 21.32 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 60 KOKOUKSEN AVAUS 80 61 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2011 1(31) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 22.9.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2011 1(31) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 22.9.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2011 1(31) Aika Torstai 22.9.2011 klo 18.30 20.00 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja Isotalo, Markku Karhola,

Lisätiedot

Sammeli Juntunen Tuula Rasimus Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 122-133, 139-143 134-138

Sammeli Juntunen Tuula Rasimus Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 122-133, 139-143 134-138 SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto 7/2014 Kokous 19.8.2014 Aika Tiistai 19.8.2014 klo 16.00 18.05 Paikka Tavisalo, Kesäkodintie 32, Kerimäki Osallistujat Jäsenet ( x ) Juntunen

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15) Aika: Keskiviikko 8.5.2013 kello 16.30-17.37 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 24/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2005 542. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 24/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2005 542. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 24.11.2005 542 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 536 562 Aika torstai 24.11.2005 klo 16.00 19.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/ 2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 03.05.2012 1

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/ 2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 03.05.2012 1 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 03.05.2012 1 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 03.05.2012 klo 18.00-19.44 Paikka Uittamon seurakuntakoti, Rusthollinrinne 1 Läsnä Norvasuo,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot