Kaupunginvaltuuston kokouksen päätösten laillisuus ja täytäntöönpano

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupunginvaltuuston 30.3.2015 kokouksen päätösten laillisuus ja täytäntöönpano"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuuston kokouksen päätösten laillisuus ja täytäntöönpano KH 197 Selostus: Kuntalain 56 :n mukaan, jos kaupunginhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa, tai että päätös on muuten lainvastainen kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Kuntalain 23 :n mukaan kaupunginhallituksen on myös huolehdittava valtuuston tekemien päätösten täytäntöönpanemisesta. Kaupunginvaltuusto käsitteli seuraavat asiat: 6 Sisävesi Life IP-hankehakemus Päätös annetaan tiedoksi ja toimenpiteitä varten kehitysjohtajalle sekä talouspalveluille ja Kerimäen aluejohtokunnalle. 7 Valtionosuuspäätökset ja talousarvion muutosvalmistelu vuodelle 2015 Päätös annetaan tiedoksi ja toimenpiteitä varten talousjohtajalle, joka ohjeistaa toimialoja 8 Talousarvion 2014 tulojen alitukset ja menojen ylitykset Päätös annetaan tiedoksi ja toimenpiteitä varten talousjohtajalle, joka ohjeistaa toimialoja 9 Savonlinnasali Oy:n hakemus euron omavelkaisen lainan takaukseen Päätös annetaan tiedoksi Savonlinnasali Oy:lle. Asia annetaan talousjohtajalle uudelleen valmisteltavaksi. 10 Talousarvion 2015 konsernikorttien täydentäminen Päätös annetaan tiedoksi ja toimenpiteitä varten talousjohtajalle. 11 Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistövero Kaupunginvaltuusto merkitsi asian tiedoksi. Päätös lähetetään tiedoksi ja toimenpiteitä varten tekniselle johtajalle ja talousjohtajalle. 12 Savonlinnan Seudun Nuorisoasunnot ry:n esitys kaupungin periaatepäätöksestä pääomalainasta tai avustuksesta sekä tertiäärilainan korkojen maksusta Päätös annetaan tiedoksi ja toimenpiteitä varten talousjohtajalle. 13 Kumpurannan koulun lakkauttaminen lukien

2 Päätös annetaan tiedoksi ja toimenpiteitä varten sivistystoimenjohtajalle. 14 Särkilahden koulun lakkauttaminen lukien Päätös annetaan tiedoksi ja toimenpiteitä varten sivistystoimenjohtajalle. 15 Savonlinnan kaupungin suunta sote-tuotantoalueasiassa Päätös annetaan tiedoksi ja toimenpiteitä varten perusturvajohtajalle. Päätös on annettu tiedoksi Pohjois-Savon alueen kunnille sekä Pohjois-Savon maakuntaliiton sote-palveluiden tuottamisen ohjausja seurantaryhmälle. 16 Yksityisen päiväkotihoidon palvelusetelin käyttöönotto ja arvo Asia palautetaan valtuuston päätöksen mukaisesti uudelleen valmisteltavaksi siten, että uudelleen valmistelun lähtökohta on, että päätösvalta pysyy kaupunginvaltuustolla. Jatkovalmistelussa on selvitettävä, missä toimitilat sijaitsevat, henkilöstön asema, mikäli toimintoja ulkoistetaan sekä kilpailutussäännökset. Sellaista uudistusta ei tule viedä eteenpäin, jossa kustannukset olisivat suuremmat kuin, jos palvelut tuotettaisiin kaupungin omana toimintana. Kun asiassa oli tehty ehdotus, jonka hyväksyminen keskeyttäisi asian asiallisen käsittelyn tuli asiasta tehdä päätös. Suoritetussa koneellisessa äänestyksessä asian käsittelyn jatkamisen puolesta äänesti 33 valtuutettua ja asian palauttamisen puolesta 18 valtuutettua. Savonlinnan kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 19 :n mukaan: "Jos keskustelun kuluessa tehdään kannatettu ehdotus asian pöydällepanosta tai jokin muu ehdotus, esimerkiksi uudelleenvalmisteluehdotus, jonka hyväksyminen keskeyttäisi asian asiallisen käsittelyn, seuraavien puhujien on puheenjohtajan kehotuksesta rajoitettava puheenvuoronsa koskemaan vain tätä ehdotusta ja siitä on tehtävä päätös ennen kuin keskustelua itse asiasta jatketaan. Jos ehdotus hyväksytään, puheenjohtaja keskeyttää asian käsittelyn, jos se hylätään, jatkuu käsittely. Asia, joka esitetään ensimmäisen kerran valtuustolle, pannaan pöydälle seuraavaan kokoukseen, jos vähintään neljäsosa läsnä olevista valtuutetuista sitä pyytää. Muussa tapauksessa pöydällepanosta päätetään äänten enemmistöllä." Puheenjohtaja totesi, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun. Päätös lähetetään toimenpiteitä varten varhaiskasvatuspäällikölle.

3 17 Asemakaavan muutos kaupunginosan 23, korttelit 46-60, osassa korttelia 10 sekä niihin liittyvät puisto-, lähivirkistys-, pysäköinti ja katualueet (Saimaan Laguuni) Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 18 Asemakaavan muuttaminen 1. kaupunginosan 12 korttelissa tontilla 13, Tarkastamonkatu 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 19 Savonrannan rantayleiskaavan muutos tiloilla ja

4 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 20 Keskustaajaman itäosan osayleiskaavan muutos, valtatie 14 itäpuolinen alue, ns. Nojanmaan pellot Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 21 Nojanmaan peltojen (Itäkeskus) asemakaava Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 22 Seppo Sorrin eroaminen Savonrannan aluejohtokunnan jäsenyydestä Päätös annetaan pöytäkirjaotteella tiedoksi Seppo Sorrille sekä Tanja Kokkoselle ja Savonrannan aluejohtokunnalle 23 Pirjo Juutin ero Kerimäen aluejohtokunnan varajäsenyydestä Päätös annetaan pöytäkirjaotteella tiedoksi Pirjo Juutille sekä Sisko Parviaiselle ja Kerimäen aluejohtokunnalle 24 Testamentilla saadun omaisuuden palauttaminen kuolinpesälle Päätös annetaan toimenpiteitä varten tiedoksi kaupunginlakimiehelle. Kaupunginvaltuusto valtuutti kaupunginlakimiehen suorittamaan

5 Katila-tilan (Lemmitty) palautuksen valmistelun sekä luovuttamaan testamentilla saadun omaisuuden Hellin Katrin Lemmitty Ihalaisen kuolinpesälle. 25 Hallintosääntömuutos 4 luku 6 lautakunnan erityinen ratkaisuvalta Päätös annetaan tiedoksi ja toimenpiteitä varten sivistystoimialalle. Hallintojohtaja tekee päätöksen mukaiset muutokset hallintosääntöön. 26 Valtuustoaloitteet vuodelta 2014 Päätös annetaan toimenpiteitä varten tiedoksi toimialoille sekä toimialajohtajille, joilla on keskeneräisiä käsittelemättömiä valtuustoaloitteita vuodelta Keskeneräisten valtuustoaloitteiden osalta aloitteet tulee saattaa käsitellyksi siten, että ne tuodaan kesäkuun valtuuston päätettäväksi. 27 Kuntalaisaloitteet vuodelta 2014 Päätös annetaan toimenpiteitä varten tiedoksi toimialoille sekä toimialajohtajille, joilla on keskeneräisiä käsittelemättömiä kuntalaisaloitteita Keskeneräisten kuntalaisaloitteiden osalta aloitteet tulee saattaa käsitellyksi siten, että ne tuodaan kesäkuun valtuuston päätettäväksi. 28 Perussuomalaisten valtuustoaloite kaavoitettavien tonttien löytymiseksi Savonrannan kirkonkylän keskustan alueelta 29 Erkki Rakkolaisen ym. valtuustoaloite, Nälkälinnanmäelle asemakaava, jossa arvokas kirjastorakennus suojellaan 30 Jarkko Wuorisen ym. aloite nopeusrajoitusten kartoittamisesta ydinkeskustan ulkopuolisilla kokoojateillä 31 Seija Puputin valtuustoaloite: Ikääntyneiden kotona asuvien toimintakyvyn edistäminen - Seniori-campus - vanha kirjastotalo uuteen aktiiviseen elämään 32 Matti Lundeniuksen valtuustoaloite kaupungin omaisuuden tehokkaammasta hyödyntämisestä 33 Valtuutettu Raimo Laamasen ilmoitus Kokoomuksen valtuustoryhmästä eroamisesta ja liittymisestä Kristillisdemokraattien valtuustoryhmään

6 Kaupunginvaltuusto merkitsi asian tiedoksi. 34 Ilmoitus Vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtajan vaihtumisesta Kaupunginvaltuusto merkitsi asian tiedoksi. 35 Kaupunginvaltuustolle tiedoksi saatettavat asiat Kaupunginvaltuusto merkitsi asian tiedoksi. 36 Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite; Matkailukeskuksen mahdollistava kaava Kyrönniemeen Perussuomalaisten valtuustoryhmä jätti seuraavan valtuustoaloitteen: "Perussuomalaisten valtuustoryhmä tekee valtuustoaloitteen matkailukeskuksen mahdollistavasta kaavasta Kyrönniemeen. Kaavan avulla yksityinen toimija investoi alueelle leirintäalueen, matkailuautoalueen, veneilykeskuksen sisältäen muun muassa kesäkuukausina matkailukeskuksen ja keskustan sataman väliä tihein välein operoivan venebussin. Läheinen Kyrönniemen urheilukenttä täydentää palveluja jo olemassa olevalla infralla ja fasiliteeteilla. Savonlinnassa on tällä hetkellä leirintäalue noin kahdeksan kilometrin päässä kaupungin keskustasta ja kaupungin tärkeimmistä nähtävyyksistä. Leirintäalueiden käyttäjät ovat nykyisin yhä useammin matkailuautoa käyttäviä perheitä tai varttuneempia pareja. Heille aivan kaupungin lähellä sijaitseva matkailun tukikohta antaa parhaat mahdollisuudet tutustua Savonlinnan kaupunkiin, ja toisaalta se mahdollistaa uusien matkailuryhmien edullisen ja helpon viivähtämisen kaupungissa. Savonlinnan kaupunginvaltuuston perussuomalaisten valtuustoryhmä: Kati Verho, Juha Kukkonen, Matti Lundenius, Erkki Rakkolainen, Seppo Kosonen ja Erkki Itkonen." Kaupunginhallitus lähettää perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloitteen tekniselle johtajalle ja kaavoituspäällikölle valmisteltavaksi. 37 Juha Kukkosen valtuustoaloite; Ostopalvelujen määrän ja laadun yksityiskohtainen selvitys toimialoittain ja tehtävittäin Valtuutettu Juha Kukkonen luki ja jätti seuraavan aloitteen: "Ostopalvelujen määrän ja laadun yksityiskohtainen selvitys toimialoittain ja tehtävittäin. Perussuomalaisten valtuustoryhmä tekee valtuustoaloitteen ostopalvelujen määrän ja laadun yksityiskohtaisesta selvityksestä toimialoittain ja tehtävittäin. Ostopalvelujen määrä toimialoilla on suuri. Kokonaismäärä on useita kymmeniä miljoonia euroja vuosittain. Jotta ostopalvelujen mahdollista ottamista kaupungin omaksi toiminnaksi voitaisiin edes harkita, sitä ennen on tehtävä ostopalvelujen määrän ja laadun yksityiskohtainen selvitys toimialoittain ja tehtävittäin. Savonlinnan kaupunginvaltuuston perussuomalaisten valtuustoryhmä Juha Kukkonen"

7 Kaupunginhallitus lähettää Juha Kukkosen jättämän valtuustoaloitteen talousjohtajalle valmisteltavaksi. 38 Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite; Savonlinnan Yrityspalvelut Oy:n selvitys Valtuutettu Erkki Rakkolainen luki ja jätti seuraavan perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloitteen: "Esitän, että Savonlinnan Yrityspalvelut Oy:n on annettava neljännesvuosittain kaupunginvaltuustolle selvitys niistä uusista työpaikoista, jotka ovat syntyneet Savonlinnan Yrityspalvelut Oy:n myötävaikutuksella ja selvitys sen koko toiminnasta. Savonlinnan kaupunginvaltuuston perussuomalaisten valtuustoryhmä: Kati Verho, Juha Kukkonen, Matti Lundenius, Erkki Rakkolainen, Seppo Kosonen ja Erkki Itkonen." Kaupunginhallitus lähettää perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloitteen kehitysjohtajalle valmisteltavaksi. 39 Vihreiden valtuustoryhmän valtuustoaloite Savonlinnan kaupungin ostotietojen julkaisemisesta : Valtuutettu Varpu Vaarnamo luki ja jätti vihreiden valtuustoryhmän aloitteen: "Kunta on asukkaidensa yhteisö. Asukkailla on oikeus tietää, millaisia päätöksiä kaupungissa tehdään ja mihin verorahoja käytetään. Nykyaikana avoimuudella on yhä suurempi rooli luottamuksen rakentamisessa ja demokratian vahvistamisessa. Myös lain mukaan kaiken julkisen sektorin tiedon pitäisi olla lähtökohtaisesti julkista. Jakamalla tietoa avoimesti tarjotaan eväitä asukkaiden aktiivisuudelle ja lisätään tietoisuutta kaupungin toiminnan ja talouden mittasuhteista. Avoimuus voi parhaimmillaan parantaa kaupungin mainetta ja kohentaa sitä kautta kilpailukykyä. Helsingin kaupunki julkaisi marraskuussa omat ostotietonsa vuosilta 2012 ja Tämän uskotaan tuoneen "ryhtiliikkeen" kaupungin rahankäyttöön. Helsingin kaupunginjohtaja Jussi Pajunen arvelee, että avoimuudella voitaisiin saavuttaa jopa yhden tai kahden prosentin säästöt kaupungin menoissa (HS ). Savonlinnan on seurattava aikaansa ja lisättävä hallintonsa ja rahankäyttönsä avoimuutta etenkin, kun samaan aikaan ollaan tekemässä kipeitä leikkauksia, jotka koskettavat jokaista kaupunkilaista. Edellä olevan perusteella me allekirjoittaneet esitämme, että Savonlinna julkaisee omat ostotietonsa taannehtivasti vuoden 2014 alusta alkaen. Savonlinnassa Varpu Vaarnamo, Stephen Condit, Juha Parkkinen"

8 Kaupunginhallitus lähettää vihreiden valtuustoryhmän jättämän valtuustoaloitteen talousjohtajalle valmisteltavaksi. (Valmistelu: kaupunginlakimies Aki Rasimus, puh , hallintojohtaja Saku Linnamurto puh: ) Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunginvaltuuston kokouksen päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja kuuluvat valtuuston toimivaltaan ja, että päätökset eivät ole lainvastaisia ja panee ne täytäntöön. Käsittely: Kaupunginjohtaja muutti esitystään siten, että kaupunginvaltuuston päätös 16 Yksityisen päiväkotihoidon palvelusetelin käyttöönotto ja arvo, osalta täytäntöönpano jätetään tekemättä ja täytäntöönpano siirrettään seuraavaan kokoukseen. Muilta osin kaupunginhallitus toteaa, että kaupunginvaltuuston kokouksen päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja kuuluvat valtuuston toimivaltaan ja, että päätökset eivät ole lainvastaisia ja panee ne täytäntöön. Päätös: Toimenpiteet: Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan muutetun esityksen. Hallintopalvelut

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 28.5.1997 28 Voimaantulo: 1.7. 1997 Muutos: Kaupunginvaltuusto 26.3.2009 14 Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt

Lisätiedot

Keskeiset periaatteet yhtiötä perustettaessa ovat seuraavat:

Keskeiset periaatteet yhtiötä perustettaessa ovat seuraavat: Kaupunginhallitus 89 20.12.2012 Tekninen lautakunta 85 12.02.2013 Vapaa-aikajaosto 5 25.02.2013 Sivistyslautakunta 49 27.02.2013 Kaupunginhallitus 142 04.03.2013 Kaupunginhallitus 154 05.03.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: 12.6.1995 Voimaantulo: 1.7.1995 Muutettu: 13.10.2003 Muutettu 8.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2 Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Sisällysluettelo Yleiset määräykset... 2 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt... 2 2 Valtuustoryhmän muodostaminen... 2 3 Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä

Lisätiedot

Ympäristöministeriön vastinepyyntö maanomistajan lausuntoon Savolan lunastuslupa-asiassa

Ympäristöministeriön vastinepyyntö maanomistajan lausuntoon Savolan lunastuslupa-asiassa Kaupunginhallitus 87 02.03.2015 Kaupunginhallitus 107 09.03.2015 Kaupunginhallitus 160 25.03.2015 Ympäristöministeriön vastinepyyntö maanomistajan lausuntoon Savolan lunastuslupa-asiassa 120/51.512/2014

Lisätiedot

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Yhtymähallitus 21.4.2010 68 Yhtymävaltuusto 5.5.2010 7 Yhtymävaltuustosta ja yhtymähallituksesta käytetään jäljempänä nimitystä valtuusto ja hallitus Hyväksytty 5.5.2010 Voimaan

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA ESITYSLISTA 6/2010 1

MÄNTYHARJUN KUNTA ESITYSLISTA 6/2010 1 MÄNTYHARJUN KUNTA ESITYSLISTA 6/2010 1 Kunnanhallitus 26.04.2010 AIKA 18:00 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Kalla KÄSITELTÄVÄT ASIAT Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1.

Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Iitin kunta Pöytäkirja 5/2014 86 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika Maanantai 17.02.2014 klo 17:30-20:20 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Pitkänen Jyrki Drockila Leif

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A N:o 2009 HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ N:o Kv Säännön nimi 1/2009 15.12.2008 Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto on muuttanut hallintosääntöä 9.3.2009

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2007 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 19.3.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 15 33 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone -2, KH 13.1.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 13.1.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 3/2012

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 3/2012 -3, KH 13.2.2012 15:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 13.2.2012 Esityslista 3/2012 -2, KH 13.2.2012 15:00 Kokousaika Maanantai 13.2.2012 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen huone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus 1/2014 1 (-51) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 1/2014 1 (-51) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 1/2014 1 (-51) Aika Maanantaina 13. tammikuuta 2014 klo 18.00-19.00 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

221 Kaupunginvaltuuston kokouksen 28.4.2015 täytäntöönpanot. 222 Prosenttitaidetta Mikkelin uudelle Kirkonvarkauden asuinalueelle

221 Kaupunginvaltuuston kokouksen 28.4.2015 täytäntöönpanot. 222 Prosenttitaidetta Mikkelin uudelle Kirkonvarkauden asuinalueelle Mikkeli Pöytäkirja 16/2015 1 (42) Kaupunginhallitus 22.06.2015 Aika 22.06.2015, klo 15:02-18:28 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 217 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 Kunnanhallitus 17.8.2015. 97. Kunnanvaltuuston päätösten 20.7.2015 täytäntöönpano...163

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 Kunnanhallitus 17.8.2015. 97. Kunnanvaltuuston päätösten 20.7.2015 täytäntöönpano...163 PÖYTÄKIRJA 10/2015 Kunnanhallitus 17.8.2015 Asialista 97. Kunnanvaltuuston päätösten 20.7.2015 täytäntöönpano...163 98. Talouden väliraportti...163 99. Toimivalta kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa...164

Lisätiedot

Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Veli-Pekka Suni

Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Veli-Pekka Suni Viranomainen No 1/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Valtuusto Sivu 1 KOKOUSAIKA Maanantai 17.3.2014 kello 19.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 25.03.2013

Kaupunginhallitus 25.03.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/2013 241 Kaupunginhallitus 25.03.2013 Aika 25.03.2013 klo 18:00-21:11 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 101 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KESKENERÄISET VALTUUSTOALOITTEET 1 28.10.14

KESKENERÄISET VALTUUSTOALOITTEET 1 28.10.14 KESKENERÄISET VALTUUSTOALOITTEET 1 2/11 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN SIDONNAISUUKSIEN JULKISTAMISTA KAUPUNGIN VERKKOSIVUILLA KOSKEVA ALOITE 994/00.01.01/13, 33/11/11 4 17/11 ALOITE LEIKKIPUISTOTOIMINNAN TURVAAMISEKSI

Lisätiedot

Valtuusto 23.03.2015 Sivu 1 / 31

Valtuusto 23.03.2015 Sivu 1 / 31 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 23.03.2015 Sivu 1 / 31 Kokoustiedot Aika 23.03.2015 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 16 / 2014 Sivu 1. Aika 18.08.2014 Maanantai klo 15.00-19.04 Konsertti- ja kongressitalo Mikaelin kokoustila

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 16 / 2014 Sivu 1. Aika 18.08.2014 Maanantai klo 15.00-19.04 Konsertti- ja kongressitalo Mikaelin kokoustila Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 16 / 2014 Sivu 1 Kaupunginhallitus 18.08.2014 Kokoustiedot Aika 18.08.2014 Maanantai klo 15.00-19.04 Paikka Konsertti- ja kongressitalo Mikaelin kokoustila Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokousaika Keskiviikko 19.12.2012 kello 17.10-19:24 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite Asia 244 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 245 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Nastolan kunta Pöytäkirja 2/2014 42. Valtuusto. Aika 28.04.2014 klo 18:00-19:05. Nastolan kunnantalo, valtuustosali.

Nastolan kunta Pöytäkirja 2/2014 42. Valtuusto. Aika 28.04.2014 klo 18:00-19:05. Nastolan kunnantalo, valtuustosali. Nastolan kunta Pöytäkirja 2/2014 42 Valtuusto Aika 28.04.2014 klo 18:00-19:05 Paikka Nastolan kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 12 Talouden tasapainottamisen toimenpiteet vuodelle

Lisätiedot

189 Yhteistyösopimus Mikkelin Palloilijat ry:n kanssa vuodelle 2015

189 Yhteistyösopimus Mikkelin Palloilijat ry:n kanssa vuodelle 2015 Mikkeli Pöytäkirja 14/2015 1 (37) Aika 01.06.2015, klo 15:06-18:34 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 185 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 186 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KITEEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ KITEEN KAUPUNGIN KH 2.2.2015 Esitys, jossa huomioitu talous- ja hallintojohtajan sekä hallintopäällikön virkojen perustamisesta johtuvat muutokset SISÄLLYSLUETTELO YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 HALLINNOLLINEN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kunnanvaltuusto 04.03.2015 AIKA 18:00-19:39 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 4 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 TYÖJÄRJESTYKSEN

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 16 21.9.2015 483

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 16 21.9.2015 483 KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 16 21.9.2015 483 Kokousaika 21.9.2015 klo 17.00 19.32 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Keskiviikkona 26.11.2008 klo 8.00-16.00

Keskiviikkona 26.11.2008 klo 8.00-16.00 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/2008 1 Kaupunginvaltuusto 17.11.2008 Aika 17.11.2008 klo 18:00-20:17 (tauot 18.50-18.59 ja 19.55-20.08) Paikka Läsnä Kaupunginvaltuuston istuntosali Luettelon mukaan Pykälät

Lisätiedot

KESKENERÄISET VALTUUSTOALOITTEET 1 6.4.15

KESKENERÄISET VALTUUSTOALOITTEET 1 6.4.15 KESKENERÄISET VALTUUSTOALOITTEET 1 2/11 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN SIDONNAISUUKSIEN JULKISTAMISTA KAUPUNGIN VERKKOSIVUILLA KOSKEVA ALOITE 994/00.01.01/13, 33/11/11 5 17/11 ALOITE LEIKKIPUISTOTOIMINNAN TURVAAMISEKSI

Lisätiedot

Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 26

Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 26 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 26 Kokoustiedot Aika 18.08.2014 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 73. 28 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 74

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 73. 28 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 74 3/2014 70 Kaupunginvaltuusto TID - AIKA 01.04.2014 kl./klo 17:00-18:17 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Komentosilta 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 73 28 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot