Valtakunnallinen koulutus: Nuorten työelämätaidot ja syrjimätön työelämä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtakunnallinen koulutus: Nuorten työelämätaidot ja syrjimätön työelämä"

Transkriptio

1 Valtakunnallinen koulutus: Nuorten työelämätaidot ja syrjimätön työelämä Työ- ja elinkeinoministeriön YES Yhdenvertaisuus Etusijalle -hanke sekä Taloudellisen tiedotustoimiston Samalle viivalle -hanke järjestivät nuorten työelämätaitoja ja syrjimätöntä työelämää käsitelleen koulutuspäivän perjantaina Helsingissä. Puhujina olivat työelämän tutkijat, kehittäjät ja asiantuntijat, työnantajat, opinto-ohjaajat, opettajat sekä nuoret itse. Päivän juontajana toimi muusikko, kolumnisti Tommy Lindgren. Koulutuspäivä oli suunnattu ensisijaisesti lukioiden ja toisen asteen ammatillisten oppilaitosten opintoohjaajille sekä peruskoulujen oppilaanohjaajille. Mukana oli myös nuoria eri järjestöistä ja kumppanikouluista yhteensä osallistujia oli 72 lähinnä pääkaupunkiseudulta, mutta myös muualta Eteläja Itä-Suomesta. Koulutuksessa käytiin keskustelua nuorten työnhausta ja työhönottotilanteista: mitä nuorten pitäisi tietää ja osata sekä miten nuoria voi tukea työelämään pääsyssä? Päivän aikana kuultiin näkemyksiä työelämän pelisäännöistä: mitä työnantajat odottavat nuorilta työntekijöiltä ja mitä nuoret itse odottavat työelämältä ja johtamiselta? Koulutuspäivä tarjosi lisäksi tietoa työelämän yhdenvertaisuudesta sekä siitä, millaista syrjintää työelämässä esiintyy nuoria työnhakijoita kohtaan. Päivän ohjelma oli jaettu seuraaviin neljään teemakokonaisuuteen, joita lähestyttiin yritys- ja koulupuheenvuorojen, tutkimustiedon, tietoiskujen sekä nuorten puheenvuorojen kautta: 1) Nuoret ja työelämä, 2) Koulu, nuoret ja yritykset: toimivia työkaluja yhteistyöhön, 3) Nuorten urasuunnitelmien ja työelämään pääsyn tukeminen, sekä 4) Syrjimätön rekrytointi ja työelämän monimuotoisuus kolikon kaksi puolta. Esimies voi vaikuttaa koko toimialansa työnantajakuvaan Nuoret ja työelämä -osion aloitti liiketoiminnanjohtaja Päivi Salminen-Kultanen T- Media Oy:stä esittelemällä Nuoret ja johtaminen tutkimuksen tuloksia. Tutkimuksen mukaan ei ole aivan samantekevää, millainen on nuoren ensikosketus työelämään vaikkapa ensimmäisen kesätyöpaikan kautta. Esimiehellä on tärkeä rooli työnantajakuvan luomisessa ja yksittäinen esimies voi vaikuttaa jopa koko toimialan imagoon. Nuoret odottavat esimieheltä kiinnostusta ja tukea urakehitykseen sekä kannustavan ja rennon ilmapiirin luomista työpaikalla. Esimiehen rooli on muuttumassa: esimieheltä toivotaan nykyään myös nuorten alaistensa koutsaamista ja sparrausta.

2 Sosiaalisen median hyödyntäminen työssä on diginatiiveille itsestäänselvyys. Myös palautteen antaminen ja perehdyttäminen nousivat esiin nuorten vastauksissa. Pelkät kehityskeskustelut eivät nuorten mielestä riitä ja perehdyttämiseen pitäisi panostaa kunnolla. Sosiaalisen median merkitys kasvaa jatkuvasti yhtenä työvälineenä ja kommunikointikanavana; kun nyt alle 19-vuotiaat nuoret diginatiivit aikanaan siirtyvät työelämään, sosiaalisen median hyödyntäminen työssä on heille täysin itsestäänselvyys. Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto Sakki ry:n hallituksen jäsen Petri Nikander toi kommenttipuheenvuorossaan esiin, kuinka nuorten on usein vaikea ymmärtää miten haasteellista johtaminen on ja mitä se esimieheltä vaatii. Nuoret tarvitsevatkin lisää tietoa johtamisesta prosessina. Nikander painotti, että johtamisen opintoja pitäisi sisällyttää nykyistä enemmän myös ammatillisiin opintoihin ja nuoria pitäisi kannustaa opinto-ohjauksessa suuntautumaan johtamisen opintoihin. Tavallinen, hyvä työ arvoonsa Nuoret ja työelämä -osion päätteeksi juontaja Tommy Lindgren haastatteli henkilöstöjohtaja Sara Purhosta Diacor Terveyspalvelut Oy:stä ja rekrytointipäällikkö Maria Dahlbergia ISS Palvelut Oy:stä. Haastattelun teemana oli monimuotoisuuden johtaminen nuorten näkökulmasta. Sekä Diacor että ISS ovat YEShankkeen tuella perustetun Suomen monimuotoisuusverkoston jäseniä. Diacorilla pyritään rekrytoinnista lähtien huolehtimaan siitä, että työyhteisöissä on erilaisia ihmisiä, jotta yhteiseen tekemiseen saadaan erilaisia katsantokantoja. ISS:llä monimuotoisuus on ollut jo vuosia itsestäänselvyys, johon panostetaan jatkuvasti. Nuoret ja johtaminen -tutkimuksen tuloksissa sekä sosiaali- ja terveyspalveluala että kiinteistö- ja rakennusalat sijoittuivat nuorten mielikuvissa toimialojen häntäpäähän. Molemmilla aloilla onkin tavoitteena lisätä houkuttelevuutta ja vetovoimaisuutta työvoimatarpeen täyttämiseksi. Purhonen näkee sosiaali- ja terveysalan vahvuutena hyvät työllisyysnäkymät ja Diacor pyrkiikin tekemään tiivistä yhteistyötä oppilaitosten kanssa lisätäkseen nuorten kiinnostusta alaa kohtaan. Sama tilanne on kiinteistö- ja rakennusalalla: esimerkiksi ISS:lle pääsee Dahlbergin mukaan matalammalla kynnyksellä töihin kuin monille muille aloille ja nuorille voidaan tarjota arvokasta työkokemusta. Vahvuutena hyvät työllisyysnäkymät Sekä Dahlberg että Purhonen totesivat, etteivät heidän edustamansa alat pysty koskaan kilpailemaan isojen brändien kanssa houkuttelevuudesta. Olisi kuitenkin tärkeää keskustella eri alojen ja töiden arvottamisesta ja arvostamisesta siitä, miten tavallisen, hyvän työn arvoa voidaan nostaa. Dahlberg korosti, että yhteiskunnassa tarvitaan myös töitä, joihin pääsee hieman helpommin sisään. Esimerkiksi kiinteistöalan vahvuutena on se, että töitä ei tarvitse viedä kotiin, vaan ne jäävät työpaikalle päivän päätyttyä.

3 Konkreettista kosketusta työelämään Koulutuspäivän toisen osion teemana oli Koulu, nuoret ja yritykset toimivia työkaluja yhteistyöhön. Pukinmäen peruskoulun opintoohjaaja Monica Sourander ja äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja Ritva Hyttinen esittelivät Työnhakuharkat -työkalusta saamiaan kokemuksia. Yläkoululaisten rekrytointimallia oli keväällä 2012 mukana kehittämässä Samalle viivalle -hanke. Sourander ja Hyttinen korostivat TET-jaksoihin panostamisen olevan ensiarvoisen tärkeää. Nuori tarvitsee TET-jaksolle aikuisen tukea ja kouluissa pitäisi olla opinto-ohjaajan lisäksi myös muita innokkaita tekijöitä samassa tiimissä. 9.-luokkalaisten Mukhtar Abdin ja Miika Kalliokosken mukaan TET-jaksolta saa hyvää kokemusta ja Samalle viivalle -hankkeen Työnhakuharkat toimii hyvin. Projektipäällikkö Evelyn Sõer Taloudellisesta tiedotustoimistosta (TAT) kertoi Samalle viivalle -hankkeessa kehitetyistä yritysvierailutyökaluista, jotka tarjoavat nuorille verkostoitumista ja tietoa työelämästä. Työkalut on suunnattu erityisesti yläkouluikäisille maahanmuuttajataustaisille nuorille ja tavoitteena on antaa aitoa, konkreettista kosketusta työelämään. Yritysvierailutehtäviä on neljä: Kysy pois!, Säännöt selväksi, Verkostot tutuksi ja Ideasta tuotteeksi. Tasapaino työn ja vapaa-ajan välillä tärkeä Koulutuspäivän osallistujat pääsivät testaamaan Säännöt selväksi -yritysvierailutehtävää ja listaamaan mielestään 10 tärkeintä työelämän pelisääntöä. Top 10 -listalle pääsivät seuraavat asiat: Kuva: Mehdi Arai, Samalle viivalle -ESR-hanke; Taloudellisen tiedotustoimiston TATin Samalle viivalle -hankkeen ja TEMin YEShankkeen koulutus: Nuorten työelämätaidot ja syrjimätön työelämä työmotivaatio valmius kehittää itseään ajoissa oleminen ja täsmällisyys oma-aloitteisuus kyky ottaa vastaan palautetta erilaisten työtapojen arvostaminen käytöstavat puolin ja toisin omasta jaksamisesta huolehtiminen lainsäädännön noudattaminen (salassapito ym.) sovitusta kiinni pitäminen Asianajaja, osakas Casper Herler Asianajotoimisto Borenius Oy:stä painotti puheenvuorossaan, että tämän päivän työelämätaidot ovat täysin toisenlaisia kuin 20 vuotta sitten. Y-sukupolven nuoret ovat tottuneet jo koulussa tiimityöhön ja globaali työympäristö edellyttää joustavuutta esimerkiksi työaikojen suhteen. Tasapaino työn ja oman ajan välillä on kuitenkin ehdottoman tärkeä on osattava asettaa itselleen rajat, ettei työnteosta tule 24 h online -tyyppistä. Boreniuksella monimuotoisuus on lähtökohtana suunniteltaessa rekrytointeja ja tiimien kokoonpanoja. Monimuotoisuus nähdään innovaation lähteenä ja organisaation rikastuttajana. Naisten urakehitystä,

4 perhevapailta paluuta ja yrityksessä pysymistä on pyritty tukemaan esimerkiksi helpottamalla ruuhkavuosien tuomia haasteita erilaisin joustoin, kuten aikaistamalla palaverien aloitusajankohtaa sekä kotiruokapalvelulla. Lisäksi yrityksessä on käynnistetty monimuotoisuuspainotteinen harjoitteluohjelma, jossa tarjotaan TET-jaksoja eri kulttuuritaustoista tuleville nuorille. Nuoret arvostavat oppisopimusta ja työssä oppimista Koulutuspäivän kolmannessa osiossa pohdittiin keinoja nuorten urasuunnitelmien ja työelämään pääsyn tukemiseksi. Neuvotteleva virkamies Harry Pulliainen työ- ja elinkeinoministeriöstä kertoi hallitusohjelmaan sisältyvän nuorten yhteiskuntatakuun toteutuksesta. Hallitusohjelman mukaisesti asetetun Nuorten yhteiskuntatakuu -työryhmän työn edistämiseksi on tehty kolme kyselyä. Nuorille suunnattuun kyselyyn mol.fi-sivujen kautta saatiin yli 6300 vastausta. Nuorten vastauksissa oppisopimusta ja työssä oppimista pidettiin parhaina väylinä ammattitaidon kartuttamiseen. Ammatin ja koulutuksen valinnassa nuoret toivoivat lisää tukea. Työttömistä nuorista 35 % koki esteitä koulutuksen aloittamiselle. Työhön tai harjoitteluun menon esteitä olivat usein työ- tai harjoittelupaikkojen puute. Vastausten perusteella nuoret kokevat ongelmia sitä vähemmän, mitä pidemmälle he ovat kouluttautuneet. Pelkän peruskoulun varassa olevista nuorista joka viides kokee myös terveydentilaansa liittyviä esteitä. Työkokemuksen hankinnassa oltiin yleisesti valmiita panostamaan työnhakuun. Myös palkkatuettu työ koettiin hyväksi vaihtoehdoksi. Nuorten yhteiskuntatakuu Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta. 2. Jokaiselle peruskoulun päättäneelle taataan koulutuspaikka lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, oppisopimuksessa, työpajassa, kuntoutuksessa tai muulla tavoin. Parikymmentä sekuntia aikaa vakuuttaa vastaanottaja Johtaja Mika Wilén ja HR-konsultti Virpi Mäentaus ManpowerGroupista toivat puheenvuorossaan esiin rekrytointiammattilaisen näkökulman nuorten työnhakuun ja työhönottotilanteisiin valmistautumiseen. Työnhaku on heidän mukaansa opittavissa oleva taito, jota tarvitaan niin kauan kuin ollaan työelämässä. Työnhaku, kuten minkä tahansa taidon oppiminen, vaatii kovaa työtä ja ahkeraa harjoittelua. Nuoren on tärkeää tutustua omiin kiinnostuksenkohteisiinsa, taitoihinsa ja kykyihinsä, sekä mahdollisuuksiinsa työmarkkinoilla. Perusteellinen valmistautuminen on työnhaussa tärkeää. CV ja hakemus eivät saisi olla pelkkää elämänkertaa, vaan niistä pitäisi tehdä myyntikirje: hakijalla on käytännössä vain parikymmentä sekuntia aikaa vakuuttaa hakemuksensa vastaanottaja. Hakemuksesta pitäisi käydä ilmi hakijan oma kiinnostus toimialaan, mitä hän osaa ja mitä hän on valmis oppimaan, sekä mitä lisäarvoa hän tuo organisaatioon.

5 CV:n tuunauspajassa koulutuspäivän osallistujat pääsivät esittämään parannusehdotuksia kahteen nuorten tekemään CV:hen ja työhakemukseen. Tehtävän yhteydessä pohdittiin muun muassa sitä, miten tuoda CV:hen ja hakemukseen persoonallisuutta ja kuinka liikuntavammasta voi mainita vai kannattaako siitä mainita lainkaan. Valokuva ei ole Virpi Mäentauksen mukaan hakemuksessa pakollinen, mutta se tuo persoonallisuutta. Vammaa ei kannata hakemuksessa korostaa esteenä, vaan sen voi tarvittaessa tuoda esiin vaikkapa harrastusten kautta. Suurin osa avoinna olevista työpaikoista on niin sanottuja piilotyöpaikkoja, joista ei ilmoiteta julkisesti. Siksi työnhaussa kannattaakin hyödyntää kaikki mahdolliset kontaktiverkostot. Jos hakijalla on haasteita suomen kielen kanssa, hänen on hyvä pyytää apua hakemuksen tekoon ensivaikutelma on tärkeä ja ainakin kaikkein yksinkertaisimmat kielioppivirheet kannattaa siivota hakemuksesta pois. Nuorten vahvuutena rohkeus ja kyky verkostoitua Koulutuspäivän neljännessä ja viimeisessä osiossa käsiteltiin syrjimättömyyttä ja monimuotoisuutta työelämässä. Tutkija Liisa Larja Helsingin yliopistosta esitteli keväällä 2012 julkaistua tutkimusta, jossa muun muassa verrattiin suomalais- ja venäläisnimisten työnhakijoiden etenemistä työnhakuprosessissa. Tutkimuksessa todettiin, että venäläisnimisten hakijoiden oli lähetettävä kaksi kertaa enemmän kirjallisia hakemuksia kuin suomalaisnimisten päästäkseen edes työhaastatteluun. Tulos antaa viitteitä siitä, että venäläisnimisiä syrjitään rekrytoinnissa etnisen alkuperänsä perusteella. Lähde: Larja, Warius, Sundbäck, Liebkind, Kandolin, Jasinskaja-Lahti, (2012). Discrimination in the Finnish Labor Market. An Overview and a Field Experiment on Recruitment. Päivän viimeisessä alustuksessa CGI Logican henkilöstöjohtaja Saara Lamberg korosti muutoksen välttämättömyyttä yrityksen menestyksen ja tulevaisuuden kannalta. Asiakkaat ja toimintaympäristö muuttuvat, samalla myös yrityksen on muututtava. Nuorten vahvuuksia työyhteisön rikastuttajina ovat Lambergin mukaan oma-aloitteisuus, monipuolinen kielitaito, nopea oppiminen, rohkeus, kyky verkostoitua, hyvät akateemiset työskentelytaidot sekä herkkyys reagoida ympäristön signaaleihin. Nuorten työelämätaidot ja syrjimätön työelämä -koulutuspäivä järjestettiin osana YES Yhdenvertaisuus Etusijalle - hanketta, joka on saanut rahoitusta Euroopan yhteisöjen työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta koskevasta PROGRESS-ohjelmasta ( ), sekä osana Samalle viivalle -hanketta, joka on saanut rahoitusta Euroopan sosiaalirahastosta. Tämän raportin sisältö ei välttämättä edusta Euroopan komission kantoja tai näkemyksiä, eikä komissio vastaa raportin sisällön käytöstä.

SAMALLE VIIVALLE. Malleja monikulttuuristen nuorten ja työelämän kumppanuuteen. Kesätyöpaikka. tutuksi. Sarja. kuva. Työelämäillat.

SAMALLE VIIVALLE. Malleja monikulttuuristen nuorten ja työelämän kumppanuuteen. Kesätyöpaikka. tutuksi. Sarja. kuva. Työelämäillat. SAMALLE VIIVALLE Malleja monikulttuuristen nuorten ja työelämän kumppanuuteen Ura haaveet Hissipuhe Ideasta tuotteeksi kesätyöpaikka Tietoa myös vanhemmille Sarja kuva Verkostot tutuksi Apuun Työelämäillat

Lisätiedot

NUORET HYVINVOINNIN AMMATTILAISET. Osaavaa henkilöstöä tulevaisuuden sosiaalialalle

NUORET HYVINVOINNIN AMMATTILAISET. Osaavaa henkilöstöä tulevaisuuden sosiaalialalle NUORET HYVINVOINNIN AMMATTILAISET Osaavaa henkilöstöä tulevaisuuden sosiaalialalle 1 Helsingissä 2012 Opas on toteutettu Sosiaalialan Työnantajat ry:n toimeksiannosta Taloudellinen tiedotustoimisto TATissa.

Lisätiedot

Nuoret ja työnantajat yhteisen pulman edessä

Nuoret ja työnantajat yhteisen pulman edessä nuorisofoorumi 2013 Nuoret ja työnantajat yhteisen pulman edessä Helsingissä 2013 Taloudellinen tiedotustoimisto TAT Graafinen suunnittelu ja taitto: Vanto Design Oy Kuvat: Dora Cheffi Kustantaja: Taloudellinen

Lisätiedot

Osallisena Suomessa -hanke Ulkomaantaustaisten työllistyminen Kartoitustyö

Osallisena Suomessa -hanke Ulkomaantaustaisten työllistyminen Kartoitustyö Osallisena Suomessa -hanke Ulkomaantaustaisten työllistyminen Kartoitustyö HAMK Business Point Satu Nyholm SISÄLLYS TIIVISTELMÄ... 1 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN... 2 1.1 Tutkimusmenetelmät... 2 2 TULOSTEN

Lisätiedot

Ari Haapanen. Monimuotoisuusbarometri 2007. ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana. monikko monikko

Ari Haapanen. Monimuotoisuusbarometri 2007. ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana. monikko monikko Ari Haapanen Monimuotoisuusbarometri 2007 ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana monikko monikko Ari Haapanen Monimuotoisuusbarometri 2007 - ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana

Lisätiedot

!"#$%&&#'&()*+,'$#-#&',()-%&)./0""%&//&'1(),,#'2323!

!#$%&&#'&()*+,'$#-#&',()-%&)./0%&//&'1(),,#'2323! !"#$%&&#'&()*+,'$#-#&',()-%&)./0""%&//&'1(),,#'2323! Lapin nuorten näkemyksiä työstä ja elämästä Lapissa Lapin liitto !"#$%&&#'()*+,-'$#.#&'' -)*.%&*/0122%&00&'3)*--#'4545!' Lapin nuorten näkemyksiä työstä

Lisätiedot

NUORISO- T A K U U N

NUORISO- T A K U U N YRITYKSET NUORISO- T A K U U N PUOLESTA TEKOEHDOTUKSIA N U O R T E N TYÖLLISTYMISEKSI McDonald s Oy SISÄLLYS 3 ALKUSANAT 4 TYÖMINISTERI LAURI IHALAINEN: NUORET ODOTTAVAT MAHDOLLISUUTTA 5 YRITYKSET NUORISOTAKUUN

Lisätiedot

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke 2011-2012 Alkusanat Luet tai selailet parhaillaan raporttia, jossa pureudutaan UUSI OSAAJA 2 hankkeen (2011-12) ja erityisesti -tiimin

Lisätiedot

EKA TYÖPAIKKA TEKOJA NUORTEN TYÖLLISTYMISEN PUOLESTA

EKA TYÖPAIKKA TEKOJA NUORTEN TYÖLLISTYMISEN PUOLESTA EKA TYÖPAIKKA TEKOJA NUORTEN TYÖLLISTYMISEN PUOLESTA McDonald s Oy JOHDANTO SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 NUORET JA TYÖ: NUORISOTYÖTTÖMYYS YHTEINEN HAASTEEMME... 4 Talouskriisin varjo seuraa nuoria...

Lisätiedot

Menestystä monimuotoisuudesta elinvoimaa erilaisuudesta. Hyviä käytäntöjä monimuotoisuuden johtamiseen

Menestystä monimuotoisuudesta elinvoimaa erilaisuudesta. Hyviä käytäntöjä monimuotoisuuden johtamiseen Menestystä monimuotoisuudesta elinvoimaa erilaisuudesta Hyviä käytäntöjä monimuotoisuuden johtamiseen Sisällys 2 Tämä julkaisu on tuotettu osana YES Yhdenvertaisuus Etusijalle -hanketta, joka on saanut

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006 Kaisa-Mari Huovinen ja Piia Oranen MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006 Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Onnistuneesti työelämään!

Onnistuneesti työelämään! JOHANNA KORKEAMÄKI TERHI KORKIALA KIMMO TERÄVÄ Onnistuneesti työelämään! Tukea nuoren työkykyyn ja oppimiseen työuran alussa Sisällys 3 Lukijalle 5 Nuoret ja työ 5 Tukea nuoren työuran alkuun 6 Nuoret

Lisätiedot

Työelämäpassi Opiskelijan materiaali

Työelämäpassi Opiskelijan materiaali Työelämäpassi Opiskelijan materiaali 1 SISÄLLYSLUETTELO TE-KORTISTA LYHYESTI... 2 Kortin sisältö... 2 MODUULI 2: TYÖNHAUN ASIAKIRJAT... 3 Työhakemus... 3 Ansioluettelo... 5 Eri alojen toiveita ansioluettelon

Lisätiedot

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Leenamaija Otala CICERO Learning Network, 2011 Tiivistelmä CICERO Learning Network ja Henry ry. (Henkilöstönjohdonryhmä

Lisätiedot

TYÖ ELÄ Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut

TYÖ ELÄ Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut TYÖ ELÄ MÄ Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut TYÖLLISYYDENHOIDON PALVELUYKSIKKÖ Työnantaja! Nyt kannattaa työllistää! Tampereen kaupungin työllisyydenhoidon palveluyksikkö tarjoaa työnantajalle maksuttoman

Lisätiedot

MAST. selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä. Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä

MAST. selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä. Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä MAST selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Työhön! Selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Kirjoittajat: Piia Virtanen ja Hanna Stenroos

Lisätiedot

31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI. Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen

31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI. Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen 31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen 31.8.2012 TEM/TYO/Henna Keränen NUORET PALVELUISSA HYVIÄ

Lisätiedot

KIIKARISSA TYÖELÄMÄ. Malleja koulujen ja yritysten kumppanuuteen

KIIKARISSA TYÖELÄMÄ. Malleja koulujen ja yritysten kumppanuuteen KIIKARISSA TYÖELÄMÄ Malleja koulujen ja yritysten kumppanuuteen 2013 2014 Helsingissä 2013 Taloudellinen tiedotustoimisto TAT Työryhmä: Katja Laurén, Liisa Tenhunen-Ruotsalainen ja Elinkeinoelämän nuoriso-ohjelman

Lisätiedot

Sijoitus tulevaan. Yritys-oppilaitosyhteistyö osaamisen kehittäjänä. EK:n henkilöstö -ja koulutustiedustelu

Sijoitus tulevaan. Yritys-oppilaitosyhteistyö osaamisen kehittäjänä. EK:n henkilöstö -ja koulutustiedustelu Yritys-oppilaitosyhteistyö osaamisen kehittäjänä EK:n henkilöstö -ja koulutustiedustelu Henkilöstö- ja koulutustiedustelu Elinkeinoelämän keskusliitto EK selvittää vuosittain henkilöstö- ja koulutustiedustelulla

Lisätiedot

Loppuraportti. Joustotyöstä jaksamista työelämään-esiselvityshanke 1.2.-31.12.2014

Loppuraportti. Joustotyöstä jaksamista työelämään-esiselvityshanke 1.2.-31.12.2014 Loppuraportti Joustotyöstä jaksamista työelämään-esiselvityshanke 1.2.-31.12.2014 Minna Majava Heli Alaräisänen Lapin yliopisto 17.12.2014 SISÄLLYS 1. Johdanto... 1 2. Joustotyön käsite ja historia...

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖURIEN JATKAMINEN

IKÄÄNTYNEIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖURIEN JATKAMINEN Pekka Peltonen ja Outi Wallin IKÄÄNTYNEIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖURIEN JATKAMINEN työntekijän, organisaation ja talouden näkökulmasta IKÄSTRATEGIA -HANKKEEN TUTKIMUSRAPORTTI Ikääntyneiden työntekijöiden työurien

Lisätiedot

OSAAMISTARPEET KIINTEISTÖ- JA RAKENTAMISALALLA

OSAAMISTARPEET KIINTEISTÖ- JA RAKENTAMISALALLA Atte Vieno, Alina Inkinen, Teemu Vehmaskoski & Aleksis Nokso-Koivisto OSAAMISTARPEET KIINTEISTÖ- JA RAKENTAMISALALLA Laadullisten ennakointihankkeiden yhteenveto TIIVISTELMÄ Tämä yhteenveto on toteutettu

Lisätiedot

Korkeakouluopiskelijoiden. opinnäytetyö- ja uraryhmään osallistuminen

Korkeakouluopiskelijoiden. opinnäytetyö- ja uraryhmään osallistuminen Korkeakouluopiskelijoiden opinnäytetyö- ja uraryhmään osallistuminen Opiskelijoiden näkemyksiä ryhmästä ja omasta osaamisesta Jenni Kaisto, Oulun yliopisto, Ohjaus- ja työelämäpalvelut 1 Sisältö 1 Johdanto...

Lisätiedot

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM. Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 40 KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.) YISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAJAT VARSINAIS-SUOMESSA Hyvinvointiklusterin esiselvitys Projektien projekti

Lisätiedot

SISÄLLYS OPPAAN KIRJOITTAJAT:

SISÄLLYS OPPAAN KIRJOITTAJAT: HYVÄN KESÄTYÖN OPAS SISÄLLYS Hyvän kesätyön opas 3 Suomalainen kesätyö on ainutlaatuinen 4 Nostetaan kesätyö yhdessä seuraavalle tasolle 4 Miksi kesätyön kehittäminen kannattaa? 5 Hyvän kesätyön periaatteet

Lisätiedot

Jännän äärellä. Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta

Jännän äärellä. Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta Jännän äärellä Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta Minea Wilo ja Suomen Lukiolaisten Liitto ry Jännän äärellä Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta 2012 Sisältö Alkusanat....

Lisätiedot

MATKALLA JOHTAJUUTEEN

MATKALLA JOHTAJUUTEEN Laurea Julkaisut I Laurea Publications Anni Sinkko (toim.) MATKALLA JOHTAJUUTEEN Artikkeleita Johtaminen työyhteisössä -opintojaksolta Laurea Julkaisut I Laurea Publications I 50 Anni Sinkko (toim.) MATKALLA

Lisätiedot

1/2012. Työelämä karsastaa erilaisuutta. Aivovamma. ei ole este työuralle. Työvalmentajan tuella työelämään

1/2012. Työelämä karsastaa erilaisuutta. Aivovamma. ei ole este työuralle. Työvalmentajan tuella työelämään 1/2012 Aivovamma ei ole este työuralle Työelämä karsastaa erilaisuutta Työvalmentajan tuella työelämään Pääkirjoitus Raamisopimus vauhdittaa vammaisten työllistymistä V ammaisten työllistymisen edistämisessä

Lisätiedot

Mahmoud, Mertsi ja Maija

Mahmoud, Mertsi ja Maija Mahmoud, Mertsi ja Maija Monimuotoinen työyhteisö ja syrjimätön työn arki KOULUTUSAINEISTO TYÖPAIKOILLE YHDEN- VERTAISUUDEN EDISTÄMISEKSI TYÖELÄMÄSSÄ Julkaisija: SAK, EK, STTK ja AKAVA Teksti: Linnea Alho,

Lisätiedot