OSALLISENA SUOMESSA -KOKEILU. Sari Pöyhönen Jyväskylän yliopisto Soveltavan kielentutkimuksen keskus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSALLISENA SUOMESSA -KOKEILU. Sari Pöyhönen Jyväskylän yliopisto Soveltavan kielentutkimuksen keskus"

Transkriptio

1 OSALLISENA SUOMESSA -KOKEILU Sari Pöyhönen Jyväskylän yliopisto Soveltavan kielentutkimuksen keskus

2 Osallisena Suomessa Suurhanke kotoutumisen ja kotouttamistyön edistämiseksi Pohjautuu SM:n hanke-esitykseen 2009 Maahanmuuttajien tehokkaan kotouttamisen kolme polkua Osa kotouttamislain kokonaisuudistusta Kokeilulakihanke (luku 9) Rahoittajia/osapuolia: Suomen Kulttuurirahasto, Svenska kulturfonden, valtio (SM, TEM, OKM), Suomen Kuntaliitto 10 kokeilua (16 kuntaa)

3 Hankkeen tavoitteet Luoda paremmat edellytykset maahanmuuttajien kotoutumiselle Lapset, nuoret ja aikuiset Luoda ja kokeilla vaihtoehtoisia tapoja koulutuksen järjestämiseen Kehittää koulutuksen sisältöjä Kehittää alkuvaiheen ohjausta ja neuvontaa Kehittää asiantuntijoiden osaamista

4 Kolme kotoutumispolkua Polku 1. Työmarkkinoille suuntaavat maahanmuuttajat Työpaikka Suomessa tai työllistymisen edellytykset Polku 2. Erityistä tukea tarvitsevat maahanmuuttajat Kotiäidit, iäkkäät, luku- ja kirjoitustaidottomat, oppimisvaikeuksiset, vähäinen koulutustausta, muut erityistukea tarvitsevat Polku 3. Lapset ja nuoret Varhaiskasvatusikäiset, oppivelvolliset, oppivelvollisuus iän ylittäneet Polkujen limittäisyys Esim. oppivelvollisuusiän ylittäneet nuoret

5 Hankkeen kehittämissuunnitelma Kokeiluhankkeiden ja pitkäjänteisen työn tueksi Kehittämissuunnitelman tukena: Asiantuntijoiden kuulemiset ja haastattelut Viranomaiset eri hallinnontasoilla Kolmas sektori, erityisesti järjestöt Kunta-alan asiantuntijat Hankkeiden edustajat Selvitykset ja tutkimukset Kysely n. 900 maahanmuuttajalle YKI-testissä Toteuttajana Soveltavan kielentutkimuksen keskus Ohjaajana monialainen kehittämisryhmä

6

7 Kehittämissuunnitelman sisältö Taustatietoa Maahanmuuttajista Suomessa Maahanmuuttajat kielenkäyttäjinä -kyselyn tuloksista Hankkeista Pohjoismaiden ja Kanadan kotouttamistyöstä Kotoutumisen hallinto ja rahoitus Viranomaistyö Kolmas sektori Kotouttamisen rahoitus Kotoutumiskoulutuksen rakenteellinen ja pedagoginen kehittäminen Nykytila ja lähtökohdat uudistamiseksi Uusi rakenne poluille 1 ja 2 Erityisryhmät

8 Kehittämissuunnitelman sisältö Lasten ja nuorten kotoutuminen ja koulutus Oppimisen jatkumot Koulutuspolulla eteneminen Toinen kieli, äidinkieli, kielitaidon arviointi Moniammatillinen yhteistyö Ohjaus ja oppilashuolto Koulutuksen arviointi ja seuranta Nykytila Koulutuksen makro- ja mikrotason laatu Kotoutumiskoulutuksen arvioinnin ja seurannan kohteet Asiantuntijoiden osaamisen kehittäminen Opettajien perus- ja täydennyskoulutus Neuvonnan ja ohjauksen asiantuntijoiden perus- ja täydennyskoulutus Kohti monikulttuurista työyhteisöä

9 Kehittämissuunnitelman teesit Ennakoiva ohjaus ja neuvonta Asiakaslähtöisyys Joustavat ja vaihtoehtoiset tavat tehdä (toisin) Moniammatillinen yhteistyö Toimintakulttuurin muutos

10 Kotoutumiskoulutus Suomessa - nykytila OPH: Kotoutumiskoulutuksen suositus (2007) Tavoitteena suomen tai ruotsin kielen taito, joka riittää arjessa selviämiseen, työelämään ja jatko-opintoihin (toimiva peruskielitaito B1.1) Pääpaino suomen tai ruotsin kielen opetuksessa Laajuus 45 ov, kesto n. 10 kuukautta Ongelmia mm. koulutuksen hankinnassa ja pedagogisessa toteutuksessa

11 Kotoutumiskoulutuksen haasteita Yksilölliset tarpeet Tavoitteet ja sisällöt Resurssit Toiminnallinen pedagogiikka Yhteistyö

12 Kotoutumiskoulutuksen rakenne poluille 1 ja 2 Lähtökohtana joustavat toimintatavat niin hallinnollisesti kuin pedagogisesti Mahdollisuus saada kotoutumiskoulutusta asuinpaikasta riippumatta, joustavat asiakkuussuhteet Kolme etenemisvauhtia (nopea, perus, hidas) Ohjaus olennainen osa koulutusta ennen, aikana ja välissä (ohjauspysäkit) Moduulien valinta yksilöllisten tarpeiden mukaan Tavoitetaso vaihtelee A2.2-B2, max 60 ov Luku- ja kirjoitustaidottomien koulutus Kaikissa mukana työharjoittelua! Opetussisältöjen integrointi toisiinsa Valinnaisia moduuleja Arjen taidot, vanhemmuus, osallisuus, elinkeinoelämä, oma äidinkieli

13 Erityisryhmien koulutus: toimenpiteitä Luku- ja kirjoitustaidottomat Kehitetään vaihtoehtoisia tapoja kouluttaa luku- ja kirjoitustaidottomia. Järjestetään nuorille luku- ja kirjoitustaidottomille erillistä intensiivistä koulutusta. Kehitetään kotoutumiskoulutuksessa tukiopetusta erityistukea tarvitseville. Kotiäidit Kehitetään kotiäitien mahdollisuuksia osallistua kotoutumiskoulutukseen osapäiväisesti tai muutamia kertoja viikossa. Kehitetään lastenhoitojärjestelyjä koulutuksen aikana sekä aamu- tai iltapäiväkursseja, joissa äidit ja lapset voivat yhtä aikaa oppia kieltä toiminnallisesti. Luodaan toimintamalleja osallistujien saavuttamiseksi.

14 Erityisryhmien koulutus: toimenpiteitä Iäkkäät Otetaan koulutuksessa huomioon iäkkäiden kotoutujien oppimisen erityispiirteet. Tuetaan vertaistukiryhmien ja maahanmuuttajajärjestöjen toimintaa iäkkäiden kotoutumisessa Oppimisvaikeuksiset Kehitetään kotoutumiskoulutuksen pedagogisia käytänteitä siten, että koulutuksessa huomioidaan oppimisvaikeudet ja opetuksen eriyttäminen. Kehitetään alkukartoitusta ja ohjausta oppimisvaikeuksien tunnistamiseksi. Tiivistetään moniammatillista yhteistyötä oppimisvaikeuksien diagnosoinnissa. Kehitetään asiantuntijoiden osaamista oppimisvaikeuksien arvioinnista ja oppimisvaikeuksien tukemisesta.

15 Erityisryhmien koulutus: toimenpiteitä Korkeasti koulutetut Lisätään kielikoulutuksen joustavuutta ja vaihtoehtoisia koulutusmuotoja, jotka soveltuvat korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien tarpeisiin. Tuetaan korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien pääsyä työyhteisöihin sekä heidän osaamisensa kehittämistä työyhteisössä. Panostetaan uraohjaukseen. Lisätään viranomaisten ja paikallisten oppilaitosten tietämystä aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta sekä ulkomaisten tutkintojen tunnustamisesta. Työperusteiset maahanmuuttajat Kehitetään vaihtoehtoisia ratkaisuja (kustannukset, vastuutaho, järjestämispaikka ja aika, sisällöt) työperusteisten maahanmuuttajien koulutuksen hankintaan sekä koulutukseen.

16 Erityistukea tarvitsevat maahanmuuttajat kipupisteitä lausuntojen ja kuulemisten mukaan Vastuukysymykset Mielestämme 2-polun maahanmuuttajat eivät kuulu TE-toimiston asiakkaiksi ennen kuin osaavat lukea ja kirjoittaa ja ovat hakeutumassa työelämään. (TE-toimisto) 2 polun maahanmuuttajien siirtäminen työhallinnosta pelkästään kunnan vastuulle voi vaikeuttaa koulutukseen tai työelämään sijoittumista tai pahimmassa tapauksessa johtaa kokonaan työelämästä syrjäytymiseen. (kunta) me tehtiin ihan tietoinen valinta et otettiin kurssille ne joissa on enemmän potentiaalia -- koska ne kurssit on kuitenkin työvoimapoliittisia kursseja (kouluttaja)

17 Erityistukea tarvitsevat maahanmuuttajat kipupisteitä lausuntojen ja kuulemisten mukaan Pompoteltava ryhmä? kuntien vai työhallinnon asiakkaita? Pompotteleva ryhmä? vaikeasti tavoitettavat kotiäidit, etuuksia hyväksikäyttävät alisuoriutujat Tunnistettu ja tunnustettu ryhmä! arjen taitoja ja tarkoituksenmukaista koulutusta tarvitsevat tavoitteena (vaikka etäisempänäkin) työelämä

18 Luku- ja kirjoitustaidottomat - kouluttajien näkökulmia Erityisryhmä isolla E:llä me erotutaan siitä porukasta muutenkin niin paljon ku ne opiskelijat on semmonen huutomerkki siellä muitten ryhmien joukossa (kouluttaja) Aikuisoppijat tavallaan se lähtöasenne et sä opetat aikuisia etkä lapsia vaikka sä opetatkin lukemaan ja kirjottamaan (kouluttaja) Kielitaidon osuus elämänhallinnassa kaikki ei opi lukemaan ja kirjoittamaan ja kaikkien ei edes tarvitse oppia lukemaan ja kirjoittamaan että monen elämä mullistuu vain sillä että et oppii sanomaan tai oppii sen osoitteen sanomaan (kouluttaja)

19 Lasten ja nuorten kotoutuminen Kasvatuksen ja koulutuksen jatkuvuus nivelvaiheet Varhaiskasvatus esiopetus alakoulu yläkoulu toinen aste korkea-aste Suomi ja ruotsi toisena kielenä opiskelun integrointi muihin oppiaineisiin Oman äidinkielen vahvistaminen oppimisen tukena Ohjaus ja oppilashuolto avainasemassa! Perusopetuksessa myöhään tulleet nuoret Perusopetuksen loppuun saattaminen ja pääsy jatko-opintoihin Ammatillisen koulutuksen kieli- ja opiskelutaitojen tuki

20 Lasten ja nuorten kotoutuminen: toimenpiteitä Koulutuksen nivelvaiheet Luodaan malleja perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden nuorten perusopetuksen loppuun saattamiseksi sekä jatko-opintoihin hakeutumiseksi ja pääsemiseksi. Mallien lähtökohtia ovat tehostettu toisen kielen ja äidinkielen opetus sekä oppimisen tuki muiden aineiden opinnoissa. Ohjaus ja oppilashuolto Kiinnitetään erityistä huomiota jatkuvuuteen: annetaan opinto-ohjausta koko polun ajan ja seurataan oppilaiden sijoittumista jatko-opintoihin tai työelämään. Varmistetaan tiedon siirtyminen asteelta toiselle.

21 Lasten ja nuorten kotoutuminen: toimenpiteitä Vahvistetaan toisen kielen ja äidinkielen oppimista kaikissa koulutusmuodoissa. Määritellään oppiaineille ydinainekset ja kielelliset tavoitteet. Vahvistetaan toisen kielen ja äidinkielen opetuksen asemaa ammatillisessa peruskoulutuksessa ja lukiokoulutuksessa.

22 10 hanketta useita kokeiluja Pääkaupunkiseutu (Helsinki, Espoo, Vantaa) Delaktig i Finland Raasepori ja pääkaupunkiseutu Rannikko-Pohjanmaa (Kaskinen, Korsnäs, Kristiinankapunki, Maalahti, Närpiö) Turku Tampere Hämeenlinna Kuopio Vaasa Pudasjärvi Meri-Lappi (Kemi & Tornio) Kaikissa kokeiluissa yhteistyötä koulutusta tarjoavien oppilaitosten sekä kolmannen sektorin kanssa.

23 Esimerkkejä kokeiluista Kotoutumiskoulutus Koulutuksen uudistaminen hankinnasta pedagogiseen kehittämiseen TURKU Uusien oppimisympäristöjen kehittäminen K5-KUNNAT Ruotsinkielinen/kaksikielinen kotoutumiskoulutus DELAKTIG I FINLAND Nopeat oppijat Alkukartoitus ja portfoliotyöskentely VAASA Työllistämistä edistävä toiminta, koulutuksen ja työelämän nivel HÄMEENLINNA Kielikoulutuksen ja työharjoittelun kehittäminen RAASEPORI Rajapinnoilla olijat, odottajat Kielipajatoiminta työelämävalmennus, kädentaidot, kielikoulutus MERI-LAPPI Intensiivikursseja kotoutumiskoulutukseen jonottaville KUOPIO

24 Esimerkkejä kokeiluista Kotiäidit Kieli- ja yhteiskuntakoulutusta vanhemmille ja lapsille PK Kotouttava ohjaus ja opetus ostopalveluna järjestöiltä TURKU Varhaiskasvatusesikoulualakoulu Kielikylpy, valmistava esiopetus VAASA Lapsen toiminnallisen kaksikielisyyden tukeminen PK Kieli- ja kulttuuritietoisen kasvuympäristön vahvistaminen PK Nivelvaiheet, valmistavat Avoin valmistava koulutus (koulutus ja ennalta ehkäisevä sosiaalityö) PK Lukioon valmistava koulutus PK Peruskoulun päättötodistuksen suorittaminen TAMPERE

25 Esimerkkejä kokeiluista Nuoret Luku- ja kirjoitustaidottomien nuorten koulutus TAMPERE Nuorten turvapaikanhakijoiden koulutus PUDASJÄRVI Suomen kielen alkeisopetus ja oman äidinkielen opetus TURKU Asiantuntijat Opetushenkilöstön koulutus SPECIMA-HANKKEET Työnantajien kulttuuriosaamisen kehittäminen HÄMEENLINNA

26 Kehittämisen haasteita ja mahdollisuuksia Mehän teemme jo yhteistyötä. Jaettu tavoite? Yhteistyön käytänteet? Yhteistyön laatu? Suomalaisen kotouttamispolitiikan viranomaislähtöisyys Kolmannen sektorin tunnistaminen ja tunnustaminen Käytänteiden muuttaminen (hallinto, koulutus, kotouttava tuki)

27 Yhteystietoja Osallisena Suomessa -hanke Projektipäällikkö Peter Kariuki, Kehittämissuunnitelma Erikoistutkija Sari Pöyhönen, Erikoistutkija Mirja Tarnanen, Lainsäädäntö Ylitarkastaja Sonja Hämäläinen,

28 Lähteet SM Maahanmuuttajien tehokkaan kotouttamisen kolme polkua - Kokeilulailla toteutettava alkuvaiheen ohjauksen malli Osallisena Suomessa. Ladattavana netissä. OPH Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus. Suositus opetussuunnitelmaksi. Helsinki: Opetushallitus. Ladattavissa netissä. Pöyhönen, S., Tarnanen, M., Vehviläinen, E., Virtanen, A. & L. Pihlaja Osallisena Suomessa. Kehittämissuunnitelma maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseksi. Soveltavan kielentutkimuksen keskus ja Suomen Kulttuurirahasto. Ladattavissa netissä. Pöyhönen, S., Tarnanen, M., Kyllönen, T., Vehviläinen, E.-M. & T. Rynkänen Kielikoulutus maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksessa. Tavoitteet, toteutus ja hallinnollinen yhteistyö. Jyväskylän yliopisto: Soveltavan kielentutkimuksen keskus. Ladattavissa netissä.

Osallisena Suomessa. Kehittämissuunnitelma maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseksi. Suomen Kulttuurirahasto

Osallisena Suomessa. Kehittämissuunnitelma maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseksi. Suomen Kulttuurirahasto Osallisena Suomessa Kehittämissuunnitelma maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseksi Suomen Kulttuurirahasto Jyväskylän yliopisto Soveltavan kielentutkimuksen keskus Osallisena Suomessa Kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

MITEN VALTION KOTOUTTAMISPOLITIIKKA VOI TUKEA LAPSIA JA NUORIA? Projektikoordinaattori Said Aden työ- ja elinkeinoministeriö

MITEN VALTION KOTOUTTAMISPOLITIIKKA VOI TUKEA LAPSIA JA NUORIA? Projektikoordinaattori Said Aden työ- ja elinkeinoministeriö MITEN VALTION KOTOUTTAMISPOLITIIKKA VOI TUKEA LAPSIA JA NUORIA? Projektikoordinaattori Said Aden työ- ja elinkeinoministeriö Muutokset pähkinänkuoressa 1. Soveltamisala koskee kaikkia maahanmuuttajia Yksilölliset

Lisätiedot

Kielikoulutus maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksessa

Kielikoulutus maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksessa Kielikoulutus maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksessa Tavoitteet, toteutus ja hallinnollinen yhteistyö Soveltavan kielentutkimuksen keskus KIELIKOULUTUS MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTUMISKOULUTUKSESSA Tavoitteet,

Lisätiedot

Mitä voidaan oppia muiden kuntien ja alueiden maahanmuuttostrategioista. ohjelmista? VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho

Mitä voidaan oppia muiden kuntien ja alueiden maahanmuuttostrategioista. ohjelmista? VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho Mitä voidaan oppia muiden kuntien ja alueiden maahanmuuttostrategioista ja ohjelmista? VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho 26.6.2013 2 1. ANALYYSIN TOTEUTTAMINEN Tämä selvitys on tehty Hyria Oy:n Mosaiikki

Lisätiedot

SEUDULLINEN KOTOUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016. Regina Ruohonen 31.3.2013. Naantali Masku Parainen Kaarina Rusko Raisio

SEUDULLINEN KOTOUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016. Regina Ruohonen 31.3.2013. Naantali Masku Parainen Kaarina Rusko Raisio RAISION KAUPUNKI SEUDULLINEN KOTOUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016 Regina Ruohonen 31.3.2013 Naantali Masku Parainen Kaarina Rusko Raisio Sauvo Paimio Mynämäki Lieto Nousiainen Sisällysluettelo 1. Kotouttamisohjelman

Lisätiedot

Aikuisten luku- ja kirjoitustaidottomuus Suomessa

Aikuisten luku- ja kirjoitustaidottomuus Suomessa Aikuisten luku- ja kirjoitustaidottomuus Suomessa Taina Tammelin-Laine Luku- ja kirjoitustaito on ja on ollut jo yli sadan vuoden ajan meille suomalaisille itsestään selvä asia. Kaikkialla tilanne ei kuitenkaan

Lisätiedot

korkeakoulutettujen maahanmuuttajien kotoutumista tukeva koulutus suomessa

korkeakoulutettujen maahanmuuttajien kotoutumista tukeva koulutus suomessa korkeakoulutettujen maahanmuuttajien kotoutumista tukeva koulutus suomessa Suomen kesäyliopistot ry sonja valjus mika nirvi ESIPUHE -2- Opetusministeriö on yhdessä ministeriötä avustavan vapaan sivistystyön

Lisätiedot

Keravan kaupungin kotouttamisohjelma

Keravan kaupungin kotouttamisohjelma versio 3.10.2013 Keravan kaupungin kotouttamisohjelma 2014-2017 Kaupunginvaltuusto xx.xx.2013 Sisällysluettelo 1 Johdanto 2 Maahanmuuttajat Keravalla 3 Kotouttamistyön käsitteitä 4 Kotouttamisohjelman

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN KOTOUTTAMISOHJELMA

LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN KOTOUTTAMISOHJELMA LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN KOTOUTTAMISOHJELMA 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 3 2 KOTOUTTAMISLAIN JA KOTOUTTAMISOHJELMAN TARKOITUS 4 3 LAIN MUKAISET KOTOUTTAMISTA EDISTÄVÄT JA TUKEVAT PALVELUT 6 4

Lisätiedot

KOTOUTTAJANA KANSALAISOPISTO

KOTOUTTAJANA KANSALAISOPISTO KOTOUTTAJANA KANSALAISOPISTO OMAEHTOINEN KOTOUTUMISKOULUTUS TYÖVOIMAPOLIITTINEN KOTOUTUMISKOULUTUS NUORISOTAKUUKOULUTUS OMAEHTOINEN KOTOUTUMISKOULUTUS Erilaiset elämäntilanteet asettavat erilaisia koulutustarpeita.

Lisätiedot

MERI-LAPIN SEUDULLINEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 KEMI KEMINMAA SIMO TERVOLA TORNIO

MERI-LAPIN SEUDULLINEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 KEMI KEMINMAA SIMO TERVOLA TORNIO MERI-LAPIN SEUDULLINEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 KEMI KEMINMAA SIMO TERVOLA TORNIO Heli-Marja Angeria 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 1.1 LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 1.2 KESKEISET KÄSITTEET... 5 1.3 SEUDULLISEN

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA POHJOIS-SATAKUNTA 2013

MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA POHJOIS-SATAKUNTA 2013 1 MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA POHJOIS-SATAKUNTA 2013 Honkajoki, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Pomarkku ja Siikainen PoSa johtokunta 25.6.2013 80 2 SISÄLLYS 1. KÄSITTEITÄ 3 2. TOIMINTAA OHJAAVAT

Lisätiedot

Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016

Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016 Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016 Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013 2016 1 Sisällys Lukijalle 3 Monikulttuurinen Jyväskylä 5 Maahanmuuttajat nuoria aikuisia 7 Maahanmuuttajat työelämässä

Lisätiedot

Maahanmuutto ja monimuotoisuus Helsingissä 2013 2016

Maahanmuutto ja monimuotoisuus Helsingissä 2013 2016 Maahanmuutto ja monimuotoisuus Helsingissä 2013 2016 Sisällys Maahanmuutto ja monimuotoisuus Helsingissä 2013 2016 3 1 Työllistyminen ja koulutus 5 2 Lasten ja nuorten koulutus 9 3 Perheiden tuki osana

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN KOULUTUS SUOMESSA TILANNEKATSAUS

MAAHANMUUTTAJIEN KOULUTUS SUOMESSA TILANNEKATSAUS MAAHANMUUTTAJIEN KOULUTUS SUOMESSA TILANNEKATSAUS Raportit ja selvitykset 2011:3 Sisältö 1 Taustaa 3 1.1 Maahanmuuttajia koskeva lainsäädäntö ja maahanmuuttopoliittiset linjaukset 5 1.2 Työnjako maahanmuuttoasioissa

Lisätiedot

Joensuun kaupungin kotouttamisohjelma 2014 2017

Joensuun kaupungin kotouttamisohjelma 2014 2017 Kuin yhtä perhettä Kuva: Kimmo Kirves Joensuun kaupungin kotouttamisohjelma 2014 2017 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa _. _.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 0. Johdanto..3 1. Kotouttamisohjelman lähtökohdat...4

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus. Opetussuunnitelma 2012 Luonnos

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus. Opetussuunnitelma 2012 Luonnos Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus Opetussuunnitelma 2012 Luonnos Jyväskylän kansalaisopisto Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus Opetussuunnitelma 2012 2 Jyväskylän kaupunki / Jyväskylän

Lisätiedot

MONIKULTTUURINEN OHJAUS

MONIKULTTUURINEN OHJAUS MONIKULTTUURINEN OHJAUS 2011 SISÄLTÖ 3... Johdanto 4... Eri kieli- ja kulttuuritaustainen oppilas koulussa 7... Monikulttuurinen ohjaus ja opintojen tukeminen 11... Oppilaan- ja opinto-ohjaus lapsen ja

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN KOTOUTTAMISOHJELMA 2013-2016

KAARINAN KAUPUNGIN KOTOUTTAMISOHJELMA 2013-2016 KAARINAN KAUPUNGIN KOTOUTTAMISOHJELMA 2013-2016 Eero-Tapani Hynynen Sisällysluettelo KAARINAN KAUPUNGIN KOTOUTTAMISOHJELMA 2013-2016... 1 1. Maahanmuutto ja kotouttaminen osana Kaarinan kaupungin strategiaa...

Lisätiedot

K5-alueen maahanmuuttajien Kotouttamisohjelma Yleinen osa

K5-alueen maahanmuuttajien Kotouttamisohjelma Yleinen osa K5-alueen maahanmuuttajien Kotouttamisohjelma Yleinen osa K5 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. YLEISTÄ KOTOUTTAMISOHJELMASTA 4 2. ULKOMAALAIS-/MAAHANMUUTTAJATILANNE K5:N ALUEELLA 4 3. KOTOUTTAMISLAIN TARKOITUS

Lisätiedot

[ALUEELLINEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2013-2016]

[ALUEELLINEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2013-2016] [ALUEELLINEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2013-2016] Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Maahanmuuttajat seutukunnassa... 4 3. Kotouttamistyön käsitteitä... 7 4. Kotouttamisohjelman 2013 2016 linjaukset... 8 5. Kotouttamistyön

Lisätiedot

3.2 Kiintiöpakolaisten vastaanotto ja Janakkalan kiintiöpakolaiset...9

3.2 Kiintiöpakolaisten vastaanotto ja Janakkalan kiintiöpakolaiset...9 JANAKKALAN A M L E J H O S U ISU R U U T T L U K I MON 2012-2013 12.3.2012 1 (68) Sisältö 1. Johdanto...2 2. Ohjelman lähtökohta, sisältö ja tavoitteet...3 3. Maahanmuuttaja kuntalaisena...7 3.1 Ulkomaalaisten

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien perusopetus

Aikuisten maahanmuuttajien perusopetus Aikuisten maahanmuuttajien perusopetus Kehittämisehdotukset Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2014:23 Aikuisten maahanmuuttajien perusopetus Kehittämisehdotukset Opetus-

Lisätiedot

Kainuun kuntien yhteinen kotouttamisohjelma 2014-2017

Kainuun kuntien yhteinen kotouttamisohjelma 2014-2017 Kainuun kuntien yhteinen kotouttamisohjelma 2014-2017 SUOMUSSALMI PUOLANKA HYRYNSALMI VAALA RISTIJÄRVI PALTAMO KAJAANI SOTKAMO KUHMO KAINUUN KUNTIEN YHTEINEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 Asta Komulainen

Lisätiedot

Marjatta Kokkonen Tiina Oikarinen. Kotoutumista KAIKILLE! Vammaiset maahanmuuttajat ja kotoutumiskoulutus

Marjatta Kokkonen Tiina Oikarinen. Kotoutumista KAIKILLE! Vammaiset maahanmuuttajat ja kotoutumiskoulutus Marjatta Kokkonen Tiina Oikarinen Kotoutumista KAIKILLE! Vammaiset maahanmuuttajat ja kotoutumiskoulutus 1 Kotoutumista kaikille! Vammaiset maahanmuuttajat ja kotoutumiskoulutus Marjatta Kokkonen ja Tiina

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttostrategia 2017

Lapin maahanmuuttostrategia 2017 ELINVOIMAA ALUEELLE 1 2013 Lapin maahanmuuttostrategia 2017 MIRVA PETÄJÄMAA Lapin maahanmuuttostrategia 2017 MIRVA PETÄJÄMAA IV Esipuhe Vielä 1980-luvun alkupuolella Lapissa asui vain parisensataa ulkomaan

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJATAUSTAISET OPISKELIJAT LUKIOKOULUTUKSESSA

MAAHANMUUTTAJATAUSTAISET OPISKELIJAT LUKIOKOULUTUKSESSA MAAHANMUUTTAJATAUSTAISET OPISKELIJAT LUKIOKOULUTUKSESSA 2012 SISÄLTÖ 3... Maahanmuuttajataustaiset opiskelijat lukiokoulutuksessa 4... Maahanmuuttajataustaisen opiskelijan tie lukioon 8... Maahanmuuttajataustaisen

Lisätiedot

Maahanmuuttajien oppisopimuskoulutus Selvitys maahanmuuttajille suunnatun oppisopimuskoulutuksen kehittämistarpeista Satakunnassa

Maahanmuuttajien oppisopimuskoulutus Selvitys maahanmuuttajille suunnatun oppisopimuskoulutuksen kehittämistarpeista Satakunnassa Maahanmuuttajien oppisopimuskoulutus Selvitys maahanmuuttajille suunnatun oppisopimuskoulutuksen kehittämistarpeista Satakunnassa Syyskuu 2010 Annakatriina Jylhä Porin yliopistokeskus 1 1 JOHDANTO...4

Lisätiedot

KAINUUN KUNTIEN YHTEINEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017

KAINUUN KUNTIEN YHTEINEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 KAINUUN KUNTIEN YHTEINEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 Asta Komulainen Sanna Lanki Ellinoora Neitola SISÄLTÖ ESIPUHE... 3 1 LÄHTÖKOHDAT... 4 1.1 LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 1.2 KOTOUTUMISEN EDISTÄMINEN PAIKALLISTASOLLA...

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO MAAHANMUUTTAJAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINTOKOULUTUKSEN TUKITOIMIEN KEHITTÄMINEN

TAMPEREEN YLIOPISTO MAAHANMUUTTAJAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINTOKOULUTUKSEN TUKITOIMIEN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO MAAHANMUUTTAJAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINTOKOULUTUKSEN TUKITOIMIEN KEHITTÄMINEN Kasvatustieteiden yksikkö, ammattikasvatus Pro gradu -tutkielma Kirsti Kaivola 2012 TIIVISTELMÄ Tampereen

Lisätiedot