SUOMEN KOSMETOLOGIEN YHDISTYKSEN OPISTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN KOSMETOLOGIEN YHDISTYKSEN OPISTO"

Transkriptio

1 SUOMEN KOSMETOLOGIEN YHDISTYKSEN OPISTO Toimintakertomus

2 Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opisto Pajuniityntie 3, Helsinki Puh. (09) Fax (09) Ulkoasu: Viestintä Memedia, Vaula Aunola Valokuvat: SKY-Opisto, Vaula Aunola, ellei toisin ole mainittu. Kirjapaino: Nykypaino 2012

3 Toimintakertomus Lukuvuosi Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opisto 8 Tapahtumia 16 Lukuvuoden opetus 18 Kauneutta kaikille - SKY-Opiston sosiaalinen vastuu 20 Kauneudenhoitoalan perustutkinto 21 Ammatillinen täydennyskoulutus 21 Kansainvälinen CIDESCO- tutkinto 22 Aikuiskoulutus ja näyttötutkinnot 23 Aikuisopiskelijan kertomaa 24 Työssäoppiminen 24 On-the-job-learning period in France 25 Työssäoppimassa Sloveniassa 26 Kosmetologin erikoisammattitutkinto 27 Opinto-ohjaus 27 Oppilaskunta 28 Asiakaspalvelu 28 Opetushoitola Verso 29 Ryhmät Keväällä 2011 valmistuneet opiskelijat 3

4 Lukuvuosi LUKUVUOSI on ollut täynnä ahkeraa työskentelyä ja moninaisia haasteita. Lukuvuoden aikana ovat toteutuneet kaikki normaaliin opetustoimintaamme kuuluvat tapahtumat; opetus, tehtävät, kokeet, ammattiosaamisen näytöt, työssäoppiminen, kansainvälinen tutkinto, kokoukset ja monet muut asiat ovat täyttäneet työpäivämme. Ammatillinen koulutyö ei kuitenkaan ole vain opetukseen ja arviointiin liittyvää toimintaa vaan tarvitaan yhä enenevässä määrin toiminnan profiloitumista, kehittämistä valittuun suuntaan. Lukuvuoden aikana kehittämistyön painopistealueet ovat olleet laatukäsikirjan kokoaminen ja toisaalta opetustyön kehittäminen asiakaspalvelun kautta. Jo useamman vuoden ajan olemme suunnitelleet ja joskus jopa käynnistäneetkin laatukäsikirjan kokoamistyön. Aina on kuitenkin joku muu asia mennyt tärkeysjärjestyksessä edelle. Lukuvuonna päätettiin kuitenkin ryhtyä vauhdilla työhön, jonka valmistelu oli käynnistynyt jo edellisenä keväänä. Työskentelyssä oli päädytty yhteistoimintaan Helsingin maalariammattikoulun ja Kelloseppäkoulun kanssa, jotka molemmat ovat samanlaisia, yksialaisia ja yksityisiä ammattioppilaitoksia kuten Opisto. Laatujärjestelmäksi valittiin CAF 2006 (Common Assessment Framework) ja perehdytys ja opastus hankittiin yhteisesti Tampereen ammattiopistosta laatupäällikkö Ritva Korteelta ja hänen tiimiltään. Ensimmäinen yhteinen tilaisuus järjestettiin syksyllä. Tuolloin kaikkien kolmen oppilaitoksen henkilöstöt tutustuivat toisiinsa ja saivat opastusta tulevasta laatukäsikirjan kokoamisesta. Yhteisen tilaisuuden jälkeen kukin oppilaitos tahollaan alkoi työstää laatukäsikirjaansa oman aikataulun ja ohjeistuksen mukaisesti. Opistossa jakauduttiin viiteen eri ryhmään arviointialueitten mukaan, jotka ovat johtajuus, strategiat ja toiminnan suunnittelu, henkilöstö, kumppanuudet ja resurssit sekä prosessit. Jokainen ryhmä kokoontui neljä kertaa kooten käsikirjaan näihin aiheisiin kuuluvat toimintatavat Opistossa. Työskentely selkeytti ymmärrystämme yhteisistä toimintatavoista, avasi silmiä ja toivoakseni toi myös käsityksen toimintamme kokonaisuudesta. Laatukäsikirjan piti valmistua keväällä 2012, mutta kuten niin monesti aikaisemminkin, olimme laatineet liian kireän aikataulun ja valmistuminen siirrettiin alkusyksyyn. Näin ensi vuoden toimintaan on jo annettu suunta; laatukäsikirjan valmistuttua päästään varsinaiseen toiminnan arviointiin. Laatutyö ja käsikirja ovat jatkossa välttämättömiä. Koulutuksen järjestäjällä edellytetään olevan toimiva laatujärjestelmä käytössään vuonna Asiakaspalvelu oppimisen keinona ja menetelmänä on perinteisesti ollut keskeistä Opiston toiminnassa. Asiakkaita on aina palveltu ja samalla opittu kauneudenhoitoalan hoito-, ohjaus- ja myyntityötä. Lukuvuoden aikana siirryimme vuosia kestäneen suunnittelun jälkeen sähköiseen ajanvaraukseen. Tämä uudistus teetti runsaasti työtä opetuksen tukipalveluhenkilöstölle erikoisesti asiakaspalveluassistentille, joka työsti hankittua ohjelmaa oppilaitokseen ja Opetushoitola Versoon sopivaksi. Ajanvarausjärjestelmään siirtymiselle laati estenomiopiskelija Anna Holopainen opinnäytetyönään markkinointisuunnitelman. Sähköinen ajanvarausjärjestelmä on selkiyttänyt toimintaa ja mahdollistanut hoitopalvelujen suuntaamisen aina opetuksessa olleisiin hoitoihin, jolloin työhön harjaantuminen on käynnistynyt heti opetuksen jälkeen. Asiakkaat näkevät kotisivuiltamme, mitä on tekeillä ja mitä hoitoja on tarjolla. Puhelimessa jonottaminen on jäänyt. Asiakkaat voivat tilata ajan, koska heille sopii. Olemme siis siirtyneet nykyaikaan ja pystymme palvelemaan asiakkaitamme paremmin. Sähköisen ajanvarauksen kautta tuli myös muu sosiaalinen media osaksi toimintaamme. Facebook ja asiakaspalveluposti ovat hyviä keinoja kommunikoida asiakkaiden kanssa ja toisaalta markkinoida palvelujamme. Tämä on johtanut muutamien hallintoja tukipalveluhenkilöstön toimenkuvien tarkennuksiin. Näin pitääkin olla. Työnkuvat elävät ja muuttuvat ajanmukaisiksi. Asiakaspalvelu oppimisen keinona ei ole vain opettajien asia. Pienessä yhden alan oppilaitoksessa koko henkilökunta on mukana siinä. Kaikki työyhteisössä olevat ovat asiantuntijoita ja malleja opiskelijoille. Tästä syystä asiakaspalvelun määrää kontaktiopetuksessa onkin lähdetty määrätietoisesti lisäämään. Oppilaitoksen ulkopuolella tapahtuvan työssäoppimisen lisäksi tehdään sitä myös oppilaitosympäristössä, jota kehitetään ajanmukaiseen suuntaan. Tämä edellyttää työelämän sääntöjen omaksumista, joka joillekin on vaikeaa oppia tässä yksityisyyttä korostavassa yhteiskunnassa. Mikä asiakaspalvelusta tekee niin tärkeän oppimismuodon kauneudenhoi- 4

5 toalalla? Hoitomenetelmiin harjaantuminen, hoitotekniikoiden osaaminen ei pelkästään riitä. Kauneudenhoitoalan asiakaspalvelu edellyttää läsnäoloa, toisen ihmisen aitoa kohtaamista ja kuuntelemista. Asiakkaan asemaan on paneuduttava antauduttava. On osattava olla empaattinen, mutta etäisyys on kuitenkin säilytettävä. Jokainen asiakas on otettava huomioon omana itsenään tilanteessa on siis oltava täysin, koko persoonallaan läsnä. Juuri tätä kohtaamista, läsnäoloa on harjoiteltava, kokemuksia kerättävä, erilaisia ja eri-ikäisiä ihmisiä kohdattava hoitotilanteessa. Sitä ei saa häiritä kiire, ympäröivä hälinä tai oma mieliala. Asiakaspalvelussa niin kuin kaikessa muussakin on päästävä tasaiseen, hyvään laatuun. Siksi sitä on harjoiteltava. Myös opettajat tarvitsevat työelämäkokemuksia. Tästä syystä ovatkin opettajien työelämäjaksot tulevana tavoitteena tärkeät. Omat työkokemukset ja asiakaskontaktit rikastuttavat opetusta, antavat työhön sisältöä ja pitävät taidot ajan tasalla. Moni opettajistamme tekeekin hoitoja omalla ajallaan, normaalin työajan ja mahdollisten lisäopintojensa ulkopuolella. Lukuvuoden aikana järjestettiin muutama tilaisuus, jossa opettajat saivat perehtyä uusiin hierontoihin ja harjoitella niitä toisilleen. Tämä sai hyvää palautetta keväällä käymissäni kehityskeskusteluissa. Tavoitteenani onkin luoda vuosityösuunnitelmiin järjestelmä, joka mahdollistaa opettajien työelämäjaksot säännöllisin väliajoin. Näin työelämä ja sen kautta syntyneet kokemukset ovat jatkuvasti mukana jokaisen ammatinopettajan työssä. Ammatillisen koulutuksen arvostus on ollut viime vuosina nousussa. Se on jopa vetovoimaisempaa kuin lukiokoulutus. Opiskelijapaikan valinta kertoo ihmisen, nuoren tai aikuisen, arvoista ja kiinnostuksen kohteista. Toisaalta talouden heikentyminen ja aloituspaikkojen vähennysuhka varsinkin kauneudenhoitoalalla ovat huolestuttavia. Kauneutta kaikille toimintamme on osoittanut, miten tärkeää työmme on. Se helpottaa arkea ja auttaa jaksamaan jokaista elämäntilanteesta riippumatta. Tavoitteena on, että yhteiskunnassa tunnustetaan kauneudenhoito merkittäväksi osaksi hyvinvointia ja kauneuden ja hyvinvoinnin tekijät, kosmetologit ja kosmetiikkaneuvojat löytävät paikkansa. Lukuvuoden aikana omalle kohdalleni osui tunnustus, jonka haluan nostaa esiin koko työyhteisöämme ja alamme koskevaksi. Suomen ammatilliset reh- torit on nimennyt vuodesta 1994 lähtien vuoden ammatillisen rehtorin ja vuonna 2011 tuo kunnia osui minulle. Kriteereinä nimitykselle on mm. toiminta yhteiskunnallisena vaikuttajana ammatinopetuksen kentällä, oman työyhteisön ja ammatillisen koulutuksen kehittäminen. Omalta osaltani näin palkinnon tunnustuksena koko kauneudenhoitoalalle ja pienelle yksialaiselle oppilaitokselle. Kollegat halusivat osoittaa kantanaan, että myös pienessä yksialaisessa oppilaitoksessa voidaan tehdä hyvää työtä Suomen ammatillisen koulutuksen eteen. Mm. näillä sanoilla pokaali luovutettiin syksyllä 2011 rehtorien neuvottelupäivien yhteydessä. Totean nyt, niin kuin palkintoa vastaanottaessani, ettei rehtori ole mitään yksin. Hän ja sen myötä menestyvä koulu tarvitsee innostuneita opiskelijoita, ammattitaitoisia ja työhönsä sitoutuneita opettajia ja henkilökuntaa sekä aktiivisen johtokunnan tuekseen. Minulla on ollut onni ja iloa saada nämä kaikki. Siksi haluankin jakaa saamani tunnustuksen koko oppilaitoksen ja johtokunnan kanssa. Yhdessä tekeminen on suuri voimavara, joka antaa meille voimia selviytyä arjen aherruksesta. Se auttaa meitä pääsemään tavoitteisiin yhteisten arvojemme mukaisesti. Kiitos siis vielä kerran kaikille. Lukuvuoden päättyessä haluan kiittää kaikkia työtovereitani, opiskelijoita, opettajia ja koko henkilökuntaa onnistuneesti tehdystä työstä. Kiitos myös Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opiston Säätiön hallitukselle, johtokunnallemme sekä kaikille yrityksille ja yksityisille henkilöille, jotka ovat tukeneet toimintaamme. Onnitteluni tänään valmistuville ja opiskelunsa päättäville. Toivon, että hyvin ansaitun loman jälkeen olemme valmiit virkistäytyneinä jatkamaan merkittävää tehtäväämme alan opetuksen ja osaamisen kehittämisessä ja ylläpitämisessä. Toivotan kaikille kaunista, aurinkoista ja lämmintä kesää! Marja-Liisa Nevalainen rehtori 5

6 Suomen Kosmetologien VISIO Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opisto on kauneudenhoitoalan johtava oppilaitos Suomessa. Perinteikäs SKY- Opisto tunnustetaan edistyksellisenä kauneudenhoitoalan kansallisena ja kansainvälisenä vaikuttajana. Se on merkityksellinen yhteiskunnallinen vastuunkantaja, joka toimii tiiviissä yhteistyössä työelämän, järjestöjen ja viranomaisten kanssa alan osaamisen ja arvostuksen edistäjänä. TOIMINTA-AJATUS Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opisto antaa kauneudenhoitoalan perustutkintoon johtavaa ja valmistavaa koulutusta sekä ammatillista jatko- ja täydennyskoulutusta. Toiminnan päämääränä on alan ammatillisen osaamisen jatkuva kehittäminen ja ammattitaidon laadun ylläpitäminen. OMISTAJA/KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄ Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opiston Säätiö. Johtokunta Marita Koskinen Anne Räikkönen Arja Korkala Marge Uibu Marjo Väisänen Krista Matara Kaisa Sjöblom puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen varajäsen varajäsen Lukuvuoden aikana johtokunta kokoontui seitsemän kertaa. Kokouksissa sihteerinä on toiminut rehtori, Säätiön asiamies Marja-Liisa Nevalainen. Tilintarkastuksen vuodelta 2011 suorittivat KHT-tilintarkastaja Matti Sulander ja HTM-tilintarkastaja Teija Moisala. OPPILAITOKSEN HENKILÖKUNTA REHTORI Nevalainen Marja-Liisa, HuK, kosmetologi, ammatinopettaja APULAISREHTORI Halsas-Lehto Anna-Liisa, TtM, kosmetologi, ammatinopettaja OPETTAJAT Bremer Ditte, erikoiskosmetologi, näyttötutkintomestari Hakala Pirella, erikoiskosmetologi, ammatinopettaja Kalliomaa Leena, erikoiskosmetologi, ammatinopettaja, luottamusmies Keränen Liisa, FM Kinnunen Hille, estenomi, terveydenhoitaja AMK Leino Pirjo, kosmetologi, maskeeraaja Linnanen Johanna, kosmetologi Liuska Eija, erikoiskosmetologi, ammatinopettaja, näyttötutkintomestari Männistö-Ojainmaa Sari, erikoiskosmetologi, ammatinopettaja, näyttötutkintomestari, oppilaskunnan kuraattori Ojavuo Sari, erikoiskosmetologi, yo-merkonomi, ammatinopettaja Raivio Taina, estenomi, ammatinopettaja Sjöblom Kaisa, fysioterapeutti AMK, kosmetologi, ammatinopettaja Tuovinen Anssi, fil.yo Westerlund Sirpa, estenomi, yo-merkonomi, ammatinopettaja Vuorinen Anna, kosmetologi, työpaikkaohjaaja Väisänen Marjo, estenomi, yo-merkonomi, ammatinopettaja, opinto-ohjaaja, näyttötutkintomestari OPETUSHOITOLA VERSO Heikkinen Kati, kosmetologi, työpaikkaohjaaja Paronen Sari, kosmetologi, työpaikkaohjaaja Willberg Sari, kosmetologi, työpaikkaohjaaja TOIMIHENKILÖT Alenius Kirsi, talouspäällikkö Havulinna Merja, johdon assistentti Kojo Pirkko, koulusihteeri Tuomi Pia, asiakaspalveluassistentti 6

7 Yhdistyksen Opisto OPISKELIJATERVEYDENHUOLTO Helistö Silja, terveydenhoitaja, Helsingin kaupunki HENKILÖKUNNAN LISÄKOULUTUS JA TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Henkilökunta on osallistunut erilaisiin ammatilliseen koulutukseen liittyviin sekä kauneudenhoitoalaa koskeviin koulutuksiin ja tiedotustilaisuuksiin. Lisäksi toimintaa on kehitetty erilaisissa projekteissa, joihin on saatu erillistä valtionavustusta. Tällaisia ovat olleet esimerkiksi työpaikalla tapahtuvan opiskelun ja ammattiosaamisen näyttöjen kehittäminen, oppimisympäristöjen kehittäminen sekä työkykypassin käyttöönoton tukeminen. Lukuvuoden aikana ovat toiminnan kehittämisen painopistealueita olleet laatukäsikirjan kokoaminen ja asiakaspalvelun sekä muun opetuksen kehittäminen. Toiminnan suunnittelua ja arviointia on tehty henkilökunnan kokouksissa koko lukuvuoden ajan. TYÖSUOJELU Opiston työsuojelupäällikkönä toimii rehtori Marja-Liisa Nevalainen. Työsuojeluvaltuutettu oli saakka Taina Raivio ja 1. varavaltuutettu Anna-Liisa Halsas-Lehto. Työsuojeluvaltuutettuna aloitti Kaisa Sjöblom ja 1. varavaltuutettuna Taina Raivio alkaen. TYÖTERVEYSHUOLTO Henkilökunnan työterveyshuollosta on tehty sopimus Työterveys-Mehiläisen kanssa. Lisäksi vakinaiselle henkilökunnalle on otettu ryhmäsairausvakuutus, joka kattaa lääkäripalkkiot ja lääkkeet. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITTELUSTA JA TOTEUTTAMISESTA VASTAAVA TOIMIELIN Toimielimeen ovat kuuluneet: Kallunki Soile, kosmetologi, yrittäjä, puheenjohtaja Heikkinen Kati, kosmetologi, työpaikkaohjaaja, jäsen Westerlund Siru, ammatinopettaja, työssäoppimisen koordinaattori, sihteeri Raivio Taina, ammatinopettaja, jäsen Saure Mervi, kosmetologi, jäsen Tanska-Lonka Nina, kosmetologi, jäsen Teppana Mirta-Milla, oppilaskunnan puheenjohtaja, opiskelijajäsen RUOKAILU SKY-Opiston kahvila Mini Bar Pisa, Sirkka Salminen OPPILAITOKSEN TILAT Pajuniityntie 3, Helsinki, 1240 m2 Isännöinti: Timo Salminen, Corbel Oy Kiinteistöhuolto: Tmi Arto Hämäläinen TILOJEN SIISTEYS OR-Clean Oy TIETOTEKNINEN TUKI IT Consulting Nurminen Ky LUKUVUODEN OPETUS Opetus alkoi ja päättyi Lauantaityöpäiviä olivat: ja LUKUVUODEN AIKANA PIDETYT LOMAT Syysloma vko 43 Joululoma Talviloma vko 8 7

8 8

9 Tapahtumia ELOKUU Lukuvuoden suunnittelupäivät henkilökunnalle Syyslukukausi alkaa! Henkilökunnan vierailu Ihoakatemiassa Kierrätystyöpaja opiskelijoille Ulkoilupäivä Nuuksiossa SKY-Opiston golf-kisa Pickala Golf:ssa Opiskelijoita lähihoitajamessuilla SYYSKUU SKY:n toiminnanjohtaja Hanne Niemistö ja toimistosihteeri Aini-Maija Helle esittelemässä yhdistyksen toimintaa opiskelijoille Tutustumisilta uusien opiskelijoiden perheenjäsenille Ensiapukoulutus 23.9 Tutoreiden maahantuojakierros ensimmäisen vuoden opiskelijoille 26.9 Rîgas Kosmêtikas skola:n opettajat viikon ajan tutustumassa SKY-Opistoon Opiskelijoita tekemässä hoitoja näkövammaisten toimintakeskus Iiriksessä 9

10 LOKAKUU Laatutyön käynnistys Helsingin Maalariammattikoulun ja Kelloseppäkoulun kanssa Ensiapukoulutus Kosmetologipäivät Kauneusmessut MARRASKUU Opettajia Cimo:n rahoittamalla valmistelevalla vierailulla Ranskassa Johtokunnan ja henkilökunnan yhteinen tapaaminen LAVI-projektin 1st Transnational meeting Riikassa, Latviassa Valintakokeet tammikuussa 2012 aloittavalle aikuisryhmälle Studia messut JOULUKUU Henkilökunnan suunnittelupäivät Suomen CIDESCO-koulujen aamiaistapaaminen Virtuaalisen opetusmateriaalin kuvaukset Heltech:n kanssa SKY:n seniorit vierailulla SKY:n toiminnanjohtaja Hanne Niemistö ja toimittaja Meri Eskola vierailulla Virtuaalisen opetusmateriaalin kuvaukset Heltech:n kanssa Puurojuhla TAMMIKUU 9.1. Ilta12 aloitti opinnot Virtuaalisen opetusmateriaalin työpaja Heltech:ssä Koulupoliisi Esa Välimäki luennoimassa Taitaja semifinaali Savonlinnassa Finecvet 3 kokous Camillen-koulutus henkilökunnalle Opettajat Glykopeel-koulutuksessa Ihoakatemiassa 10

11 HELMIKUU Ihoseminaari kauneudenhoitoalan opettajille Avoimet ovet Anna hyvän kiertää tapahtuma Kivelän sairaalassa Iltaryhmien te ta Kynsiaiheinen iltapäivä MAALISKUU Ryhmä 10 B opintomatkalla Düsseldorfissa Koulutuskeskus Salpauksen rehtori Marita Modenius ja apulaisrehtori Päivi Saarelainen vierailulla Henkilökunnan suunnittelupäivät Humanistisen ammattikorkeakoulun viittomakielen opiskelijat työssäoppimassa Haaga-Helian opettajakoulutuksen vaihtoopiskelija Gabriele Feldinger vierailulla Säätiön tilintarkastus HUHTIKUU 5.4. Kiirastorstain teemapäivä Urheilulääketiede 2012 seminaari Yrittäjyysiltapäivä TOUKOKUU CIDESCO-tutkinto vuotta sitten valmistuneet kosmetologiseniorit vierailulla Kulttuuriministeri Paavo Arhinmäki vierailulla Valintakokeet Näyttötutkinto Arviointi päättyy KESÄKUU 1.6. Lukuvuoden päättäjäiset 4.6 Henkilökunnan suunnittelu- ja palautepäivä 11

12 Beauty in Depth SKY-Opistossa käynnistyi syksyllä 2010 Opetushallituksen tukema Beauty in Depth -hanke, jonka päätavoitteena oli kehittää kosmetiikan ainesosa- ja tuotetuntemuksen koulutusta SKY-Opistossa ja sen täydennyskoulutuksessa. Hankkeessa toimivat ammatinopettajat Sari Ojavuo, Leena Kalliomaa ja Anna-Liisa Halsas-Lehto yhdessä ranskalaisen kosmetologikoulun Lysée Polyvalent Privé D Esthetique Cosmetique de Touraine n kanssa. Syksyllä 2011 SKY-Opistossa järjestettiin projektiin liittyvä Ranska-aiheinen teemapäivä, jolloin Leena Kalliomaa ja Sari Ojavuo kertoivat opiskelijoille sekä henkilökunnalle hankkeesta. Päivän vieraana oli erikoiskosmetologi Kim Hovisilta, joka kertoi ranskalaisesta kulttuurista innoittavaan tapaansa. 12

13 Leonardo da Vinci Latvialaisen Rîgas Kosmêtikas skola:n rehtori Nellija Janaus ja opettajat Inga Zandersone, Inâra Stepanova, Linda Grînfelde ja Linda Zeltina vierailivat Leonardo da Vinci -liikkuvuushankkeen puitteissa SKY-Opistossa syyskuisen viikon ajan. Vierailun aikana he seurasivat opetusta, tutustuivat kauneushoitoloihin (Siluetti Spa, Katin Kauneuskulma), suomalaiseen opetusjärjestelmään, kulttuuriin ja Helsinkiin. Syyskuussa käynnistyi kansainvälinen Leonardo da Vinci kumppanuushanke Development of Joint learning material for Beauticians, jonka koordinaattorina toimii Rîgas Kosmêtikas skola. Sky-Opiston kanssa kumppaneina on myös Latvijas kosmêtiku un kosmetologu asociâcija Latviasta ja Eesti Esimene Erakosmeetikakool Virosta. Hankkeessa on tarkoitus tehdä yhteistä englanninkielistä opetusmateriaalia ja luoda työssäoppimispaikkojen verkosto Latviaan, Viroon ja Suomeen. Ensimmäinen kokoontuminen oli Riikassa Vierailulle osallistuivat ensimmäisen vuoden opiskelijat Anu Niemi, Miia Ihalainen, Heini Lahdensuo, Marika Lehtinen ja opettajat Ditte Bremer, Anna-Liisa Halsas-Lehto, Eija Liuska, Kaisa Sjöblom, Taina Raivio, Siru Westerlund ja työpaikkaohjaaja Sari Willberg. 13

14 CIDESCO vierailu Suomen CIDESCO koulujen edustajat kokoontuivat aamiaiselle SKY-Opistolle Suomen Cidesco ry:n puheenjohtaja Lisa Hyvärinen kertoi tulevista tapahtumista ja hänen johdollaan keskusteltiin yhteisistä toimintamahdollisuuksista. Taitaja 2012 SKY-Opiston karsintakilpailusta pääsivät semifinaaleihin Savonlinnaan 09A:lta Alisa Mikkola ja 10A:lta Katinka Tolvanen. 14

15 CIDESCO Tutkinto Kansainvälinen CIDESCO -tutkinto järjestettiin

16 Lukuvuoden opetus 11A 11B 11C Ihon hoito asiakaspalvelussa Ihon hoito hoitolassa Kasvojen ihon hoito ja klassinen hieronta Vartalon ihon hoito ja klassinen hieronta Käsien ja jalkojen ihon hoito Anatomia ja fysiologia Ihon rakenne ja toiminta, ihomuutokset ja ihotaudit Ainesosa- ja tuotetuntemus Hygienia, työturvallisuus ja kestävä kehitys Ihonhoidon ohjaus hoitolassa Ohjaus ihonhoidossa Kestovärjäys ja perusehostus Yrittäjyys ja yrityksen perustaminen Ravintotietous, terveysliikunnan ohjaus ja ergonomia Ihon hoito asiakaspalvelussa Ihon hoito hoitolassa Kasvojen ihon hoito ja klassinen hieronta Vartalon ihon hoito ja klassinen hieronta Käsien ja jalkojen ihon hoito Anatomia ja fysiologia Ihon rakenne ja toiminta, ihomuutokset ja ihotaudit Ainesosa- ja tuotetuntemus Hygienia, työturvallisuus ja kestävä kehitys Ihonhoidon ohjaus hoitolassa Ohjaus ihonhoidossa Kestovärjäys ja perusehostus Yrittäjyys ja yrityksen perustaminen Ravintotietous, terveysliikunnan ohjaus ja ergonomia Ihonhoito ja ihonhoidon ohjaus asiakaspalvelussa Orientaatio ja ryhmänohjaus Kasvojen ihonhoito ja klassinen hieronta Vartalon hoito ja klassinen hieronta Käsien ja jalkojen ihon hoito Anatomia ja fysiologia Ihon rakenne ja toiminta, ihomuutokset ja ihotaudit Ainesosa- ja tuotetuntemus Hygienia, työturvallisuus ja kestävä kehitys Ihonhoito ja ihonhoidon ohjaus työelämässä, Ohjaus ihonhoidossa Kestovärjäys ja perusehostus Yrittäjyys ja yrityksen perustaminen Ravintotietous, terveysliikunnan ohjaus ja ergonomia 16

17 10A 10B 09A Anatomia ja fysiologia Ihonhoidon ohjaus asiakaspalvelussa Yrittäjyys kauneudenhoitoalan yrityksessä Yrittäjyys ja yrityksen perustaminen Täydentävä ehostus Täydentävät ihonhoidot hoitolassa Täydentävä ihon hoito Täydentävät ihonhoidot asiakaspalvelussa Taide ja kulttuuri Yrittäjyys kauneushoitolassa Psykologia Ruotsi Äidinkieli Fysiikka ja kemia Kulttuurien tuntemus Anatomia ja fysiologia Ihonhoidon ohjaus asiakaspalvelussa Yrittäjyys kauneudenhoitoalan yrityksessä Yrittäjyys ja yrityksen perustaminen Täydentävä ehostus Täydentävät ihonhoidot hoitolassa Yrittäjyys kauneushoitolassa Täydentävät ihon hoidot Aromahieronta täydentävissä ihonhoidoissa Kansainvälinen tutkinto Kylpylähoitojen perusteet Aromahieronta Ihon hoito kylpylässä Äidinkieli Englanti asiakaspalvelussa Matematiikka Fysiikka ja kemia Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto Taide ja kulttuuri Kulttuurien tuntemus Psykologia Työelämään valmistava työssäoppiminen Syventävä asiakaspalvelu Ammattitaidon syventäminen Kansainvälinen tutkinto 17

18 Kauneutta kaikille SKY-Opiston sosiaalinen vastuu Toiminnan tausta-ajatuksena on kauneudenhoidon palvelujen tuottaminen yksilöille ja ryhmille, joiden ei ole sosiaalisten tai terveydellisten syiden takia mahdollista niitä saavuttaa. Tavoitteena on parantaa fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia tukemalla itsetuntoa ja sen kehitystä ja hyväksytyksi tulemisen tunnetta mm. kosketuksen ja kauniimman minän kautta. Samalla opiskelijat saavat kohdata erilaisia, eri elämäntilanteissa olevia asiakkaita, oppivat ymmärtämään oman työnsä arvon ja yhteiskunnallisen merkityksen sekä vahvistavat omaa kehittyvää ammatti-identiteettiään. Kauneutta kaikille toimintaa koordinoi asiakaspalveluassistentti Pia Tuomi. Lukuvuoden aikana on Kauneutta kaikille toimintaan liittyneet mm. seuraavat tapahtumat ja vierailut: NÄKÖVAMMAISTEN KESKUSLIITTO RY Kauneutta kaikille toiminta käynnistyi syksyllä kun olimme mukana Hyvän olon päivä -pienoismessuilla Iiris-keskuksessa Ryhmä 10B teki useita hoitoja päivän aikana. 18

19 Espoon Kaupungin sosiaali ja terveystoimi järjesti GLAMOURIA PITKÄAIKAISHOITOON tapahtuman marraskuussa Opiskelijat vierailivat Viherkodissa Espoossa ja tekivät päivän aikana asukkaille käsihoitoja, kasvohoitoja, ripsien ja kulmien värjäyksiä sekä meikkejä. RIISTAVUOREN PALVELUKESKUS Lokakuussa ryhmä 10A vieraili Riistavuoren palvelukeskuksessa tehden hoitoja asukkaille. PALVELUKESKUS MERIKAARI, LAUTTASAARI Ryhmä 09A vieraili yhden iltapäivän Lauttasaaressa missä kokoontui toimintaterapeutin ohjaama kuntoutujien ryhmä. Heille tehtiin mm. intialaista päähierontaa. Helsingin kaupungin LASTENSUOJELUN TUKIASUNTOJEN KAUNEUSILTA SYKSYLLÄ 2011 JA KEVÄÄLLÄ 2012 Kauneusilta on jo perinteinen tapahtuma, missä opiskelijat tekivät hoitoja sekä ohjasivat ihonhoidossa. OULUNKYLÄ ENSIKOTI Opiskelijoita on vieraillut useaan kertaan tiistain hyvinvointiryhmässä tekemässä hoitoja äideille ja henkilökunnalle. KIVELÄN SAIRAALA Ystävänpäivä, Anna hyvän kiertää tapahtuma. Laajin vuoden Kauneutta kaikille tapahtumista oli tänä lukuvuonna Kivelän sairaalan ystävänpäivätapahtuma. Tapahtumaan osallistuivat lähes kaikki Opiston opiskelijat sekä opettajat. Luokat hajaantuivat ympäri sairaalaa ja ystävänpäivälahjana 103 asukasta sai hoidon opiston opiskelijoilta. Helsingin kaupungin OMAISHOIDON TUKI Aiempien vuosien tapaan ovat omaishoitajat ja heidän läheisensä käyneet hoidoissa lukuvuoden aikana.. 19

20 ttisuus Kauneudenhoitoalan perustutkinto OPPILAITOKSESSA on järjestämisluvan mukaisesti 130 opiskelijaa. Ryhmäkoko on 16 opiskelijaa. Iltaisin opiskelee 3 ryhmää, muut ovat päiväopetuksessa. Perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista, vapaasti valittavista tutkinnon osista ja ammattitaitoa täydentävistä tutkinnon osista. Lukion koko oppimäärästä tai toisen alan ammatillisesta perustutkinnosta luetaan hyväksi 40 opintoviikkoa. Perustutkinnossa on valittavissa kaksi koulutusohjelmaa: Kosmetologin koulutusohjelma, sekä Kauneudenhoidon ja tuoteneuvonnan koulutusohjelma. Asiantunetemus Ihon hoidon ohjaus Näköaisti HYVINVOINTI Asiakaspalvelu Yhteistyötaito Esittely Ohjaus Terveet elintavat Hyvä terveys KOSMETOLOGI Värien erottelukyky Yrittäjähenkisyys Ympäristötietoisuus Ammatin arvostus Suunnittelu Toteutus Markkinointi Käden taidot Kielitaito Päätöksenteko Ehostus Ihonhoito Hieronta Koordinaatiokyky Empaa Kauneus Terveys Samanarvoisuus Palveleminen Tasapainoinen mieli Sosiaaliset taidot Tarpeiden tunnistus Arviointi Kosmetologin koulutusohjelma Ammatilliset tutkinnon osat Ihon hoito Ihonhoidon ohjaus Ehostus Kauneudenhoitoalan yrittäjyys ja yritystoiminta Täydentävät ihonhoidot Kaikille valinnaiset tutkinnon osat Vapaasti valittavat tutkinnon osat Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat Kauneudenhoidon ja tuoteneuvonnan koulutusohjelma Ammatilliset tutkinnon osat Ihon hoito Ihonhoidon ohjaus Ehostus Kauneudenhoitoalan yrittäjyys ja yritystoiminta Kauneudenhoito- ja tuoteneuvonta Kaikille valinnaiset tutkinnon osat Vapaasti valittavat tutkinnon osat Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 120 ov 90 ov 30 ov 10 ov 5 ov 10 ov 20 ov 15 ov 10 ov 20 ov 120 ov 90 ov 30 ov 10 ov 5 ov 10 ov 20 ov 15 ov 10 ov 20 ov 20

21 Ammatillinen täydennyskoulutus TÄYDENNYSKOULUTUKSEN suunnittelijana on toiminut estenomi, ammatinopettaja Siru Westerlund. Täydennyskoulutuskurssit on suunniteltu täydentämään ja syventämään työelämässä olevien kosmetologien ammattitaitoa monipuolisesti. Kuluvana lukuvuotena aloitettiin Kauneudenhoidon ja tuoteneuvonnan koulutusohjelman (ammattinimike on kosmetiikkaneuvoja) toteuttaminen täydennyskoulutuksena, koulutus jatkuu syyslukukautena Uudistuneet ja monipuoliset tietotekniikka -kurssit, jotka toteutettiin yhdessä eri kouluttajien kanssa, olivat suosittuja ja hyödyllisiä työelämässä toimiville kauneudenhoitoalan yrittäjille. Toivottu Ammattiin palaavien kosmetologien -kurssi toteutettiin jälleen syyskuussa tällä kertaa iltakurssina. Kurssille osallistui 7 innokasta kosmetologia, jotka päivittivät tietojaan ja taitojaan. Osa heistä palasikin kurssin jälkeen takaisin työelämään kauneudenhoitolalle. SKY-Opistossa toteutettiin myös yhdessä Educa Insituutin kanssa Työpaikkaohjaajan peruskoulutus kauneudenhoitoalan yrityksissä työskenteleville kosmetologeille. Tässä koulutuksessa perehdyttiin Kauneudenhoitoalan tutkinnon perusteisiin sekä selvitettiin työpaikkaohjaajan roolia opiskelijan ammattiosaamisen näytöissä. JÄRJESTETYT TÄYDENNYSKOULUTUSKURSSIT Syyslukukaudella: Aromaterapia ja eteeriset öljyt kauneudenhoidossa Trendimeikki Yrityksen kotisivut Lymfahieronta kasvoille ja sen kertauspäivä Arki- ja juhlameikki aikuiselle naiselle Työpaikkaohjaaja -koulutus Ammattiin palaavat kosmetologit Kevätlukukaudella: Auyrvedinen ihon ja kehon hoito Intialainen päänhieronta Vartalohieronta Yrityksen kotisivut Tyylikästä yritysviestintää tekstinkäsittelyllä Intialainen päänhieronta Kiinalainen lääketiede ihon hoidossa Ihoseminaari kauneudenhoitoalan opettajille Kauneudenhoidon ja tuoteneuvonnan koulutusohjelma: Syventävä ainesosatietous sekä Kauneudenhoitoalan viestintä Kansainvälinen CIDESCO- tutkinto KANSAINVÄLINEN CIDESCO -TUTKINTO järjestettiin Tutkintoon osallistui valmistuvista ryhmistä 21 opiskelijaa ja kansainvälisenä CIDESCO:n lähettämänä tutkinnonvalvojana toimi kosmetologi Nicola Romeril Sveitsistä. Oppilaitoksen puolesta tutkinnon järjestelyistä ja arvioinnista vastasivat opettajat Taina Raivio, Sari Ojavuo ja Anna-Liisa Halsas-Lehto. 21

22 Aikuiskoulutus ja näyttötutkinnot Kauneudenhoitoalan perustutkintoon valmistavaa aikuiskoulutusta järjestetään sekä päivä- että iltakoulutuksena. Päiväopetuksena aikuiskoulutus kestää 2 vuotta ja opiskelupäivät ovat maanantaista perjantaihin. Koulutus alkaa joka toinen syksy. Iltalinjalla opiskellaan maanantaista torstaihin klo ja koulutus kestää 2,5 vuotta. Iltalinja alkaa aina tammikuussa. Opintojen alussa opiskelijan kanssa laaditaan henkilökohtaistamissuunnitelma, jota päivitetään opintojen aikana. Henkilökohtaistamissuunnitelmassa otetaan huomioon opiskelijan aikaisempi osaaminen ja kartoitetaan mahdollisuuksia joustavaan opiskeluun. Ennen näyttötutkintoon osallistumista opiskelijalla tulee olla hyväksytysti suoritettuna kaikki opintojaksot ja työssäoppiminen. Näin pyritään varmistamaan se, että opiskelijalla on realistiset mahdollisuudet läpäistä näyttötutkinto hyväksytysti. Näyttötutkinnon hyväksytysti suorittaminen on edellytys tutkintotodistuksen saamiselle. Myös aikuisopiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa kansainvälinen CIDESCOtutkinto. Lukuvuoden aikana SKY- Opistossa on opiskellut yksi aikuisryhmä päiväkoulutuksessa sekä kolme ryhmää iltakoulutuksessa. Keväällä 2012 valmistui yksi iltaryhmä. NÄYTTÖTUTKINNOT Kauneudenhoitoalan perustutkinnon näyttötutkinto jaettiin kuluneen lukuvuoden aikana kahteen osaan siten, että marraskuussa 2011 annettiin näyttö ihon hoidosta, ehostuksesta sekä yritystoiminnasta ja keväällä 2012 annettiin näyttö jäljellä olevista tutkinnon osista. Tämä järjestely koettiin hyväksi sekä näytön antajien että arvioijien taholta. Arvioinnista vastasivat työelämän edustajina kosmetologit Kati Heikkinen, Mia Peltonen ja Satu Pihlhjerta sekä opetuksen edustajana ammatinopettaja, näyttötutkintomestari Sari Männistö-Ojainmaa. Tutkintojärjestelyistä vastasi näyttötutkintomestari Marjo Väisänen. Etelä-Suomen Kosmetologikoulussa järjestettiin kaksi tutkintotilaisuutta lukuvuoden aikana. Arvioinnista vastasivat työelämän edustajina kosmetologit Tuula Rantanen, Sirkka Kaartti ja erikoiskosmetologi Pia Kolehmainen sekä opetuksen edustajana ammatinopettaja, näyttötutkintomestari Sari Männistö-Ojainmaa, joka myös vastasi tutkintojärjestelyistä. Lukuvuoden aikana oli kosmetologin erikoisammattitutkinnon eri osien näyttötutkintotilaisuuksia seuraavasti: Aromaterapia ja eteeriset öljyt kauneudenhoidossa Arvioinnista vastasivat työelämän edustajina erikoiskosmetologit Mira Ingelius ja Pia Kolehmainen sekä opetuksen edustajana ammatinopettaja Taina Raivio Täydentävät ihonhoitomuodot Arvioinnista vastasivat työelämän edustajina erikoiskosmetologit Kim Hovisilta ja Pia Kolehmainen sekä opetuksen edustajana erikoiskosmetologi Ditte Bremer. Molempien erikoisammattitutkinnon osanäyttöjen järjestelyistä vastasi näyttötutkintomestari Marjo Väisänen. 22

23 AIKUISOPISKELIJAN KERTOMAA Olen ammatiltani silmälääkäri, opiskelin lääketiedettä Venäjällä ja minulla on 18 vuoden työkokemus. Olen kuitenkin aina ollut kiinnostunut kosmetologiasta ja kauneuskirurgiasta, ja jo 90-luvulla työskennellessäni lääkärinä olen käynyt kosmetologin koulutuksen Moskovassa. Kauneudenhoidosta tuli minulle lempiharrastus. Muutettuani Suomeen halusin ensin työskennellä lääkärinä, mutta sitten päädyin vaihtamaan alaa kauneudenhoitoalalle. Olen saanut paljon tietoja erilaisista koulutusvaihtoehdoista, mutta valintani kannalta ratkaisevaa oli tapaaminen rehtori Marja-Liisa Nevalaisen kanssa Lääkäripäivillä vuonna Päädyin siksi opiskelemaan SKY-Opistoon. Nyt opintojeni alusta on kulunut jo 1,5 vuotta, enkä ole kertaakaan katunut, että tulin juuri tänne. Joka päivä pidän opiskelustani ja tulevasta ammatistani yhä enemmän ja enemmän. SKY-Opisto opiskelutilana herättäisi kenessä tahansa ihailua. Hyvin varustellut hoitoluokat ovat valoisia ja tilavia. Opiskelijoiden käytössä ovat ammatilliseen käyttöön tarkoitetut hoitolaitteet, -työkalut ja -tuotteet. Opistossa on tietokoneilla varusteltuja teorialuokkia sekä kirjasto, josta löysin paljon minulle jo ennestään tuttuja lääkäreille tarkoitettuja oppikirjoja. Ihailtava on myöskin takallinen ruokailuhuone, joka on auki aamusta iltaan ja jossa voi rauhassa syödä välipalan tai vain viettää aikaa sohvalla. Kaikki on ajateltu niin hyvin sekä koulumenestyksen että oleskelun mukavuuden kannalta! Viihtyisä Opetushoitola Verso - ei kovin suuri ja erittäin toiminnallinen on nyt mieluinen harjoittelupaikkani. Opiston suurin plussa on mielestäni kuitenkin henkilökunta. Nämä ihmiset ovat uskollisia ammatilleen ja rakastuneita omaan työhönsä, he ovat työpaikoillaan aamusta myöhäiseen iltaan. Heidän korkea koulutuksen tasonsa, ammattitaitonsa, ystävällisyytensä ja valmiutensa auttaa opiskelijoita ovat suorastaan ihastuttavia. Oppimisen prosessi on suunniteltu hyvin, siinä löytyy opiskelun ja harjoittelemisen lisäksi aikaa myös oppimismatkoille Pariisiin, Riikaan tai Tukholmaan. Luennot opistossa ovat erinomaisia, niissä annetaan paljon tietoa tiiviissä muodossa. Erityisesti uuden tiedon paljouden huomaa iltaopiskelussa, kun opiskelupäivä kestää 4 tuntia ja luentomateriaalia on 7 tunnin opiskelupäivälle. Venäjällä kosmetologin ammatti kuuluu terveydenhoidon alan ammatteihin, siksi kosmetologin koulutukseen kuuluu pakollinen sairaanhoitajan koulutus. Tämän takia pystyn ottaamaan kantaa siihen, miten SKY-Opistossa opetetaan muun muassa anatomian, fysiologian, mikrobiologian, aseptiikan, kemian ja ainetuntemuksen oppimääriä. Tiedon määrä on suuri, ja se on hyvin tiivistetty. Opiskelijan oikeasti täytyy tehdä kotona paljon töitä, opiskella ja etsiä tietoa internetistä. Luulen, että ilman lääketieteellistä koulutustani saattaisin kokea tällaista opiskelutahtia jopa vähän vaikeaksi, varsinkin koska opiskelen vieraalla kielellä. Toisinaan lääkärinä kiinnitän huomiota siihen, että vaikka hygieniaa ja aseptiikkaa opetetaan teoriassa, niitä voisi mielestäni enemmän vaatia käytännön harjoittelussa. Marina Kozhinova 23

24 Työssäoppiminen Työssäoppiminen on tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua oppimista, jonka tavoitteena on, että opiskelija oppii osan tutkintoon kuuluvasta ammattitaidosta ja opetussuunnitelman tavoitteista todellisessa työympäristössä ja sen säännöillä. Työssäoppimisen laajuus perustutkinnossa on vähintään 20 opintoviikkoa. Kuluneen lukuvuoden aikana SKY-Opiston opiskelijat suorittivat työssäoppimisjaksoja Ihon hoidon, Ihon hoidon ohjauksen, Täydentävien ihon hoitojen, Kauneudenhoitoalan yrittäjyyden sekä Kylpylähoitojen opintokokonaisuuksissa sekä Suomessa että ulkomailla (Slovenia ja Ranska). Myös ammattiosaamisen näyttöjä suoritettiin työssäoppimisjakson yhteydessä työpaikoilla. maahantuojilla, tavarataloissa ja kauneushoitoloissa. ON-THE-JOB-LEARNING PERIOD IN FRANCE In the spring term 2012 there was a possibility to go abroad to France and to do my last On-The- Job-Learning period concerning my studies to become a beauty therapist. I applied for the place and got it. The job was in the marketing apartment of the Sothys Group with the brand named Bernard Cassiere in a small beautiful town called Brive. My job was to work within the marketing apartment and help with developing a new line for sensitive and couperotic skin. The job was very interesting and I got to see how multidimensional it is to create the products for the field of skin care and beauty. I got to see some of the first steps of developing, producing and marketing the products which gave me a chance to learn things that is not possible to learn otherwise. The team behind the Bernard Cassiere product line is amazing. The people are warm, wise and full of energy. It is like a huge family working together to gain the most brilliant results. Working with the team was a great experience and it showed me what the main meaning of the functional work community is. I learned a lot, got to see France and got new friends, what else could one expect of the most perfect On-The- Job-Learning-Period? TYÖSSÄOPPIMISPAIKAT SUOMESSA Anttila Artemis City spa Parfums Christian Dior Oy Disar Center Elegia Day Spa ElinVoimastudio Oy EL-salonki Emotion Eurocosmetics Oy Katin Kauneuskulma Kauneus- ja Terveyspiste Eila Hellgren Kauneus- ja terveyshoitola Corallia Kauneushoitola Maarit Leikoski Oy Kauneuskeskus Pinjami Kauneuskeskus BB Kicks Myyrmannin apteekki Norex Cosmetics Oy Opetushoitola Verso Sokos Stockmann Oyj Stockmann Beauty SW Day Spa The Body Shop Yves Rocher Annastiina Rönn 24

25 TYÖSSÄOPPIMASSA SLOVENIASSA Saavuimme aurinkoiseen Ljubljanaan iltapäivällä. Majoittauduimme kolmen Omnian koulun opiskelijan kanssa kauniiseen apartementokseen. Majoituksemme sijaitsi vanhassakaupungissa, ihan keskustan läheisyydessä. Loppu päivän tutkimme lähi seutuja ja tutustuimme hieman kaupunkiin. Toisena päivänä pääsimme tutustumaan työssäoppimispaikkaamme, joka sijaitsi lyhyen bussimatkan päässä majoituksestamme. Paikka oli pieni, mutta sitäkin pippurisempi ja työntekijät olivat todella mukavia. Kolmen viikon aikana ehdimme tekemään ja kokemaan paljon. Saimme kokeilla uusia ja erilaisia hoitoja, kuten epilaatiota ja laseria. Myös kasvo- ja jalkahoidot poikkesivat hieman hoidoista, joita SKY-Opistossa teemme, esim. kasvojen kuorinta tehtiin kristallikuorintalaitteella ja ihonpuhdistus tehtiin käsin. Opimme käyttämään hieman uusia tuotesarjoja, kuten esimerkiksi Afroditea. Yhtenä maanantaina pääsimme tutustumaan Ljubljanan kosmetologi kouluun, jossa saimme tehdä toisillemme geelikynnet, joka oli hienoa, koska meistä kumpikaan ei ollut saanut aikaisemmin niitä oppia. Koulu oli iso ja koulussa oli myös muiden alojen opiskelijoita. Viikonloput vietimme rauhallisesti kaupunkiin tutustuen sekä tietysti shoppaillen. Kaupunki oli erityisen kaunis ja tunnelmallinen, koska jouluvalot sytytettiin, ne olivat todella näyttävät. Sää oli usein aurinkoinen, mutta aamupäivät olivat yleensä todella sumuisia, kaupunkia ympäröivien vuorien vuoksi. Kolmen työssäoppimisviikon jälkeen, olimme kokeneet paljon uutta ja olimme ehtineet rakastua Ljubljanan kulttuuriin ja kauniisiin maisemiin. Vaikka työpaikalta ja koko Sloveniasta oli haikeaa lähteä, olimme kuitenkin innoissamme kotiin paluusta. Tia Christiansen ja Alisa Mikkola 09A 25

26 Kosmetologin erikoisammattitutkinto VALMISTAVA KOULUTUS ERAM 09 Syksyllä 2009 alkanut Kosmetologin erikoisammattitutkintoon valmistava monimuotoinen koulutus jatkui Opetusjärjestelyt oli suunniteltu siten, että kosmetologien oli mahdollista opiskella työnsä ohella ja yhdistää oppimisensa välittömästi työhönsä. Lähiopetusta tarjottiin oppilaitoksen tiloissa joka toinen viikko 3 päivää viikossa, jolloin paneuduttiin uuden oppimiseen. Opintoihin liittyvä harjaantuminen sekä sarjahoitojen toteutus ja seuranta tapahtuivat pääosin työelämässä. Lukuvuoden opintoihin sisältyivät pareittain toteutettavat harjoitustyöt; oppiminen perustuu omakohtaiseen kokemukseen, jossa opiskelija seuraa ja tutkii hoidon kokonaisuuteen vaikuttavia tekijöitä sekä hoitajan että asiakkaan näkökulmasta. Tämä oppimisprosessi mahdollistui itse saatujen sarjahoitojen ja asiakkaille tehtyjen hoitojen / sarjahoitojen myötä. Oman työn kehittymistä ja hoitojen vaikutusmahdollisuuksia seurattiin pitämällä päiväkirjaa ja tekemällä analyysejä hoitojen tuloksista. Tästä muodostui kirjallinen materiaali oppimisen ja näyttötutkintojen tueksi. Opetuksen etenemisjärjestys on jo aikaisempien erikoisammattitutkinnon koulutusten aikana osoittautunut tärkeäksi tekijäksi opiskelijan kehittymisessä kokonaisvaltaiseksi ihonhoitajaksi. Lukuvuonna toteutuneiden opintojaksojen Aromaterapia ja eteeriset öljyt kauneudenhoidossa sekä Täydentävät ihonhoitomuodot aikana tutustuttiin mm. eteeristen öljyjen käyttöön kauneudenhoitoalalla ja laajennettiin ihonhoidollista näkemystä hierontamenetelmien kera. Lisäksi perehdyttiin ayurvediseen ihonhoitoon ja asiakkaan ohjaukseen. Lukuvuoden kolmas opintojakso, Kosmetologin kasvu ja kehitys, tarjosi mm. oman sarjahoitokokemuksen sekä erilaisten hoitojen yhdistämismahdollisuuksia; tutkinnon viimeisen osan opinnot ja portfolion työstäminen jatkuvat kesän aikana syksyyn 2012 asti. Lukuvuonna toteutuneet tutkinnon osat: 1. Aromaterapia ja eteeriset öljyt kauneudenhoidossa. Eteeristen öljyjen vaikutukset ja kemiallinen koostumus sekä käyttö ihon ja kehonhoidossa. Opettajana Sari Ojavuo. Anatomia ja fysiologia, opettajana Anna-Liisa Halsas-Lehto. 2. Täydentävät ihonhoitomuodot. Vanhaan intialaiseen kokonaisvaltaiseen hoitamiseen perustuvat kasvojen ja koko kehon hoidot sekä intialainen päänhieronta; lämpimien kasviöljyjen ja eteeristen öljyjen sekä valmiiden ayurvedisten öljyseosten käyttö. Opettajana Sari Ojavuo. 3. Kosmetologin kasvu ja kehitys. Opiskelijoiden kokonaisvaltainen kehon sarjahoito ja siihen liittyvä itsehoito-ohjelma. Opettajana Sari Ojavuo. Kiinalaisen lääketieteen perusteet, opettajana Reino Knaapila. Lukuvuoden aikana pidetyt luennot: Kaija Puro, Ruusupuu Finland: Primavera ihonhoitosarjana ja Primaveran aromaterapiatuotteet. Luontaishoitaja Reino Knaapila: Kiinalaisen lääketieteen perusteet. 26

27 Opinto-ohjaus OPINTO-OHJAUS on osa oppilaitoksen kasvatus- ja oppimistavoitteita tukevaa toimintaa. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskeluohjelma. Tuloksekkaan opiskelun edellytyksenä on, että opiskelija sitoutuu opiskeluunsa. Opinto-ohjaajina ovat toimineet Siru Westerlund ja Marjo Väisänen. VALINTAKOKEET Opiskelijavalintojen tueksi on järjestetty valintakokeet marraskuussa 2011 ja toukokuussa Valintakokeet järjestettiin Psykologitiimi Päämäärä Oy:n avulla. Valintakokeet sisältävät: - soveltuvuuskokeen, joka sisältää persoonallisuus- ja kykytestin - psykologin ja opettajan haastattelun - mahdollisuuden tutustua oppilaitokseen ja opetukseen. Kaikki hakijat saavat halutessaan palautteen valintakokeen tuloksesta. Opiskelijarekrytointia on tehty erilaisissa tilaisuuksissa: - Studia-messut Avoimien ovien päivät ja koulutusinfot Oppilaitoksessa on käynyt vuoden aikana tutustumassa opiskelijaryhmiä (mm. viittomakielen opiskelijoita HumAk:sta) ja työelämään tutustujia. TUTORTOIMINTA Toisen vuoden opiskelijoita on toiminut tutoreina. He ovat tukeneet ja auttaneet uusia opiskelijoita sopeutumaan opiskeluun ja opiskeluympäristöön, sekä vierailleet heidän kanssaan kauneudenhoitoalan maahantuojayrityksissä. Lisäksi tutorit ovat olleet mukana edustamassa oppilaitosta erilaisissa esittely- ja rekrytointi-tilaisuuksissa. Tutoreina ovat toimineet: 10A: Meri Anttila, Taru Anttila ja Jenni Kuusi, Tinja Tiilikainen 10B: Maria Kaarnakari ja Sara Lemola OPPILASKUNTA Lukuvuonna oppilaskunnan puheenjohtajana toimi Mirta-Milla Teppana ja sihteerinä Jenni Rissanen, molemmat 09A ryhmästä. Oppilaskunta järjesti syksyn perinteisen ulkoilupäivän Nuuksiossa, jossa käveltiin luonnossa ja paistettiin makkaraa nuotiolla. Kiirastorstain hyvinvointiteemapäivän koristelusta vastasi oppilaskunta. Oppilaskunta kokoontui säännöllisesti ja esityslistalla vaihtelivat esimerkiksi siivoukseen, ruokailuun, opetukseen ja viihtymiseen liittyvät puheenaiheet. Oppilaskunta järjesti myös ammattilakkien esittelytilaisuuden. Oppilaskunnan kuraattorina toimi lukuvuonna Sari Männistö- Ojainmaa. 27

28 Asiakaspalvelu SKY-Opisto on tarjonnut lukuvuonna perinteikästä ja korkealaatuista asiakaspalvelua opiskelijatyönä. Kehittymisessä opiskelijasta kauneudenhoitoalan ammattilaiseksi aito asiakaspalvelu on korvaamaton oppimiskeino. Asiakaspalvelutuntien aikana opiskelijat tekevät kaikkia kauneudenhoitoalan töitä ja suosittelevat ja myyvät tuotteita sekä hoitavat ajanvarausta, huolehtivat välinehuollosta ja hoitoluokan siisteydestä. Hoitotapahtumassa asiakas ja opiskelija ovat tiiviissä vuorovaikutuksessa keskenään. Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa hoidon ottaen huomioon asiakkaansa tarpeet ja toiveet. Opettaja on asiakaspalvelussa mukana ohjaamassa ja arvioimassa. Asiakaspalveluassistentti puolestaan ohjaa palvelua myynti-, kassa- ja ajanvarauspisteessä. Syksystä 2011 asiakaspalvelussa otettiin käyttöön uusi sähköinen ajanvarausjärjestelmä palvelemaan entistä paremmin tämän päivän kuluttajan tarpeita. Asiakkaat ovat voineet tämän jälkeen tehdä hoitovarauksia edelleen Opiston ajanvarauspuhelimessa tai heille sopivana ajankohtana netissä osoitteessa Ennen käyttöönottoa Opistolla sähköinen ajanvarausjärjestelmä oli suunniteltu palvelemaan lähinnä hoitoloita ja vastaavia pienehköjä palvelupisteitä. Ohjelman päivittäminen vastaamaan oppilaitoksen tarpeita on vaatinut asiakaspalveluassistentti Pia Tuomelta suurta työpanosta sekä tiivistä yhteistyötä ohjelman tehneen yrityksen kanssa. Haasteita ovat asettaneet niin Opiston tarjoama laaja hoitovalikoima kuin se, että asiakaspalvelussa kaikki opiskelijat ovat tekemässä hoitoja vuorollaan. Koko syyslukukauden jatkuneen kehitystyön ansiosta SKY-Opisto on lopulta saanut selkeän ja toimivan ajanvaraussivuston, joka on saanut paljon kiitosta myös asiakkailta. Opiskelijoille uuden ohjelman käyttöönotto on antanut paremmat eväät selviytyä entistäkin paremmin muuttuvassa työelämässä. Opetushoitola Verso Kulunut lukuvuosi on ollut näin työpaikkaohjaajan kannalta katsottuna haasteellinen. Toimintaa on kehitetty siten, että saimme käyttöömme sähköisen ajanvarausohjelman sekä kosketusnäytöllä toimivan kassaohjelman. Syksyllä otimme käyttöön Italialaisen kansainvälisesti tunnetun Biolinen hoitolasarjan. Yhteistyö maahantuojan kanssa on lähtenyt sujumaan hyvin ja koulutuksia olemme saaneet aina halutessa. Lukuvuoden aikana Versossa on ollut työssäoppimassa opiskelijoita oman koulun opiskelijoiden lisäksi Helsingin palvelualojen oppilaitoksesta, Omniasta Espoosta, Prakticumista sekä Porvoon Amistosta. Ensimmäistä kertaa meillä on suorittanut työssäoppimista kosmetiikkaneuvojiksi valmistuvia opiskelijoita, jotka kokivat Versossa suoritetun hoitolajakson ammatillisen kehittymisen kannalta opettavaisena. Verson työvuosi on ollut mielenkiintoinen, työntäyteinen ja haasteellinen. Toimintamme jatkuu tänäkin kesänä juhannukseen asti ja lomilta palaamme elokuun alussa virkein mielin ja uusin haastein 28

29 Ryhmät 09 A 10 B 11 B Ilta 10 Ilta 12 Sari Ojavuo Asikkala Aida Brun Marlene Christiansen Tia Kinner Julia Kivelä Sari Mikkola Alisa Mulari Sanna Rissanen Jenni Sadiku Nora Saukko Minna Sivonen Janina Tattari Maria Teppana Mirta 10 A Leena Kalliomaa Alasalmi Riikka Anttila Meri Anttila Taru Chudova Ekaterina Huovinen Maria Joenpolvi Heli Kuusi Jenni Pentikäinen Hanna Sulasalmi Riikka Tiilikainen Tinja Timonen Tuulia Tolvanen Katinka Valkonen Johanna Wathén Sanja Sari Männistö- Ojainmaa Burke Tiina Hirvonen Minna Kaarnakari Maria Laukkanen Kiia Laurila Femmi Lemola Sara Martikainen Mari Raitio Ria Rantala Ida Ruotsinsalo Milja Rönn Annastiina Tanskanen Inari Tarkki Anna Vuorela Annadaria 11 A Taina Raivio Heikkinen Mona Heiskanen Marika Ihalainen Miia Junno Noora Koivusilta Jasmin Lindfors Sara Manninen Inka Mäki-Leppilampi Lina Rantala Juuli Rissanen Melissa Siivonen Johanna Tuuli Leena Anna-Liisa Halsas-Lehto Eerola Caroline Heikkilä Viivi Jacobsson Marianne Koivula Emma Lahdensuo Heini Laurila Krista Leinimaa Riina Lindholm Madde Lundmark Henrika Pitkänen Mirka Puhk Amanda Sarlio Juulia Sassi Riina Sole Pauliina Vesala Annukka Yliräisänen Eveliina 11 C Eija Liuska Agge Jenni Aguilar Elina Davis Johanna Hartikainen Milla Hämäläinen Sarianne Kouva Saija Kuurto Maiju Lehtinen Marika Lepistö Noora Liin Mai Malmström Krista Millaskangas Niina-Mari Tolonen Satu Varpula Sari Vikman Janika Willberg Heidi Marjo Väisänen Ekholm Maria Kalmus-Mäns Signe Kupri Lidia Kytönen Susanna Luostarinen Nina Mikkonen Sointu Mäyränen Anne Nyman Kaisa Poti Ann-Mari Pouru Vilma Pyytövaara Outi Pöysti Suvi Rikkola Marianna Suvinen Krista Westerlund Emilia Viitaluoma Reeta Ilta 11 Ditte Bremer Heikkinen Riikka Herranen Mervi Kozhinova Marina Lönnqvist Anna Monthan Minna Nevalainen Nenja Niemi Anu Puumalainen Heidi Rosentau Maarja Saukkomaa Ida Törnqvist Heidi von Wehrt Merja Kaisa Sjöblom Heikkinen Tuuli Joutsimies Karoliina Kiuru Linda Laine Irina Laitinen Suvi Oikkonen Kristina Salo Piia Sulasaari Disa Valkama Hanna Wallenius Jonna Valli Katariina Vähäpassi Anne Åkerlund Satu ERAM 09 Sari Ojavuo Ahola Mirka Heikkinen Kati Hietakangas Johanna Joosela Tiina 29

30 Toukokuussa 2011 kosmetologeiksi valmistuneet opettajineen ja ohjaajineen. Ryhmäkuvat: Foto Oskar 30

31 08A-ryhmä keväällä

32 32 09B-ryhmä keväällä 2011.

33 09C-ryhmä keväällä

34 34 Ilta09-ryhmä keväällä 2011.

35 Eram09 -ryhmä keväällä

36 Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opisto Pajuniityntie 3, Helsinki Puh. (09) Fax (09)

Toimintakertomus. Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opisto Pajuniityntie 3, 00320 Helsinki Puh. (09) 8386 160 Fax (09) 8386 1611 www.skyo.

Toimintakertomus. Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opisto Pajuniityntie 3, 00320 Helsinki Puh. (09) 8386 160 Fax (09) 8386 1611 www.skyo. Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opisto Toimintakertomus 2012-2013 Toimintakertomus 3 Lukuvuosi 2012 2013 6 Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opisto 9 Tapahtumia 14 Nuori yrittäjä 16 Lukuvuoden opetus 18

Lisätiedot

Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opisto Pajuniityntie 3, 00320 Helsinki Puh. (09) 8386 160 Fax (09) 8386 1611 www.skyo.fi

Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opisto Pajuniityntie 3, 00320 Helsinki Puh. (09) 8386 160 Fax (09) 8386 1611 www.skyo.fi SUOMEN KOSMETOLOGIEN YHDISTYKSEN OPISTO TOIMINTAKERTOMUS 2013-2014 Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opisto Pajuniityntie 3, 00320 Helsinki Puh. (09) 8386 160 Fax (09) 8386 1611 www.skyo.fi SUOMEN KOSMETOLOGIEN

Lisätiedot

SUOMEN KOSMETOLOGIEN YHDISTYKSEN OPISTO TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015 1

SUOMEN KOSMETOLOGIEN YHDISTYKSEN OPISTO TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015 1 SUOMEN KOSMETOLOGIEN YHDISTYKSEN OPISTO TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015 1 2 SUOMEN KOSMETOLOGIEN YHDISTYKSEN OPISTO Pajuniityntie 11 00320 Helsinki puh. (09) 8386 160 www.skyo.fi SUOMEN KOSMETOLOGIEN YHDISTYKSEN

Lisätiedot

Opiskelijan opas Nuorisoaste 2012 2013

Opiskelijan opas Nuorisoaste 2012 2013 Opiskelijan opas Nuorisoaste 2012 2013 7.8.2012 Opiskelijan nimi Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opisto Pajuniityntie 3, 00320 Helsinki P. (09) 838 6160 www.skyo.fi HYVÄ SKY-OPISTON OPISKELIJA! 4 1. SUOMEN

Lisätiedot

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015 MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015 VISIOMME MERCURIA - alansa ykkönen OSAAMISLUPAUKSEMME parasta ammattiosaamista ARVOMME yhdessä vastuullisesti uudistaen MERCURIA toimintakertomus 2014 2015 Kertomus

Lisätiedot

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012 MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012 MERCURIAn visio 2000+ MERCURIA on haluttu ja arvostettu kaupallisen alan kouluttaja. MERCURIAn toiminta-ajatus MERCURIA tarjoaa korkeatasoisia koulutus-, tutkimus- ja

Lisätiedot

Taitoa työelämään osaamista tulevaan

Taitoa työelämään osaamista tulevaan 2011-2012 Taitoa työelämään osaamista tulevaan 1 Kuntayhtymäjohtajan/ rehtorin tervehdys Toimintakertomus 2011-2012 3. Kuntayhtymäjohtajan/rehtorin tervehdys 4. Opiskelijapalvelut 6. Kansainvälisyys 8.

Lisätiedot

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2008 2009

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2008 2009 MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2008 2009 MERCURIAn visio 2000+ MERCURIA on haluttu ja arvostettu kaupallisen alan kouluttaja. MERCURIAn toiminta-ajatus MERCURIA tarjoaa korkeatasoisia koulutus-, tutkimus- ja

Lisätiedot

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2012 2013

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2012 2013 MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2012 2013 MERCURIAn visio 2000+ MERCURIA on haluttu ja arvostettu kaupallisen alan kouluttaja. MERCURIAn toiminta-ajatus MERCURIA tarjoaa korkeatasoisia koulutus-, tutkimus- ja

Lisätiedot

TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI

TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI Työvalta- työssäoppiminen tutkinnoksi tai sen osaksi S86134 Laadullinen raportti Toimittaja: Jari Kalliokoski Taitto: Jari Kalliokoski Projektin toteuttajaorganisaatiot:

Lisätiedot

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2007 2008

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2007 2008 MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2007 2008 Mercurian visio 2000+ Mercuria on haluttu ja arvostettu kaupallisen alan kouluttaja. Mercurian toiminta-ajatus Mercuria tarjoaa korkeatasoisia koulutus-, tutkimus- ja

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO NOVIDAN TOIMINTAKERTOMUS

UUDENKAUPUNGIN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO NOVIDAN TOIMINTAKERTOMUS 2012 2013 UUDENKAUPUNGIN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO NOVIDAN TOIMINTAKERTOMUS on profiloitunut aktiiviseksi toimijaksi työelämän kanssa. Tässä lehdessä: Rehtori 2 Alaesittelyt 3-11 Liiketalouden perustutkintoa

Lisätiedot

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2006 2007

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2006 2007 MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2006 2007 Mercuria toimintakertomus 2006 2007 Kertomus 99. toimintavuodelta KAUPPIAITTEN KAUPPAOPPILAITOS Toisen asteen koulutus Liiketalouden perustutkinto: merkonomi MERCURIA

Lisätiedot

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi laakeri www..info työelämäyhteistyö sujuvaksi Sisältö Työelämän ja ammatillisten oppilaitosten tuloksekas yhteistyö...3 Kokenut vs. uusi työpaikkaohjaaja...4 Oppia ja osaamisen arviointia työtä tekemällä...5

Lisätiedot

4. 2013. Geronomikoulutus Vallin 60 vuotisjuhla Hoiva avustajakoulutus. Teema: koulutus

4. 2013. Geronomikoulutus Vallin 60 vuotisjuhla Hoiva avustajakoulutus. Teema: koulutus 4. 2013 Geronomikoulutus Vallin 60 vuotisjuhla Hoiva avustajakoulutus Teema: koulutus Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 Vanhustyön erikoisammatti - tutkinto uudistetaan 6 Merkonomista sosionomiksi

Lisätiedot

Lehti. uudistuu! OPINTO- OHJAAJA. ammattilehti 1/2015. Suomen opinto-ohjaajat ry:n järjestölehti

Lehti. uudistuu! OPINTO- OHJAAJA. ammattilehti 1/2015. Suomen opinto-ohjaajat ry:n järjestölehti OPINTO- OHJAAJA ammattilehti 1/2015 Lehti uudistuu! Suomen opinto-ohjaajat ry:n järjestölehti Uutuudet tammikuussa 2015! Uusi pätevä Futurix Oppilaan tueksi Futurix 7 9 Täysin uudistettu oppilaanohjaksen

Lisätiedot

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2005 2006

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2005 2006 MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2005 2006 Mercuria toimintakertomus 2005 2006 Kertomus 98. toimintavuodelta KAUPPIAITTEN KAUPPAOPPILAITOS Toisen asteen koulutus Liiketalouden perustutkinto: merkonomi MERCURIA

Lisätiedot

amicase Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Noste auttaa jaksamaan s.14 Tehokas Spar Akatemia s.

amicase Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Noste auttaa jaksamaan s.14 Tehokas Spar Akatemia s. amicase Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Tehokas Spar Akatemia s.10 Noste auttaa jaksamaan s.14 Johtaminen vaatii oppimista s.16 amicase 1 2005 Sisältö 4 Jet vahvistaa

Lisätiedot

TOPO hanke Työssäoppimisen portaat 2009-2012 Omnian julkaisuja C 12. ISBN: 978-952-5745-11-5 (nid.) ISBN: 978-952-5745-12-2 (pdf)

TOPO hanke Työssäoppimisen portaat 2009-2012 Omnian julkaisuja C 12. ISBN: 978-952-5745-11-5 (nid.) ISBN: 978-952-5745-12-2 (pdf) TOPO hanke Työssäoppimisen portaat 2009-2012 Omnian julkaisuja C 12 ISBN: 978-952-5745-11-5 (nid.) ISBN: 978-952-5745-12-2 (pdf) Toimitus: Kirjoittajat: Julkaisija: Rahoittaja: Ville Krannila Kaisa Aho,

Lisätiedot

Näyttöä on? Keudis ja Hoksu duunissa.

Näyttöä on? Keudis ja Hoksu duunissa. Näyttöä on? Keudis ja Hoksu duunissa. Erityistä 2012 Tervehdys! Tämä opus kertoo nuorista nimeltä Keudis ja Hoksu. Keudis on lempinimi, jonka kaverit (silloin kun niitä on) ovat antaneet päähenkilöllemme,

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS LUKUVUOSI 2012-2013

VUOSIKERTOMUS LUKUVUOSI 2012-2013 Turvallisuusalan koulutus alkoi. Eväsrepun uudet tilat. SAKUn kesäkisoissa tuli menestystä. Uusi infopiste valmistui n ammattiopiston VUOSIKERTOMUS LUKUVUOSI 2012-2013 Nils-Erik Nisse Andersson opetti

Lisätiedot

aikun kaiku Raahen Autopelti Oy:llä on hyvät kokemukset oppisopimuskoulutuksesta Metallialan monet mahdollisuudet

aikun kaiku Raahen Autopelti Oy:llä on hyvät kokemukset oppisopimuskoulutuksesta Metallialan monet mahdollisuudet RAAHEN AIKUN ASIAKASLEHTI NRO 1/2012 aikun kaiku Raahen Autopelti Oy:llä on hyvät kokemukset oppisopimuskoulutuksesta 8 9 Metallialan monet mahdollisuudet 6 7 Veera Saari innostui koulunkäyntiavustajan

Lisätiedot

Tavastia Tapetilla. Menestystä vuodelle 2014! Menestystä Vuodelle 2014

Tavastia Tapetilla. Menestystä vuodelle 2014! Menestystä Vuodelle 2014 Tavastia Tapetilla Menestystä vuodelle 2014! Menestystä Vuodelle 2014 1/2014 Sisältö Koulutuskuntayhtymä Tavastia uusi organisaatio on vuoden ikäinen...3 Kuntayhtymän johtajan vuosikatsaus...3 Oppilaitos

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS. Sastamalan koulutuskuntayhtymä

VUOSIKERTOMUS. Sastamalan koulutuskuntayhtymä VUOSIKERTOMUS Sastamalan koulutuskuntayhtymä SISÄLLYS Taitoa työelämään osaamista tulevaan Kuntayhtymäjohtajan katsaus vuoteen 2012...4 Sastamalan koulutuskuntayhtymä, SASKY...6 Hallinto...7 Vuosi 2012

Lisätiedot

Salon lukio Kaherinkatu 2, 24130 Salo. Puhelin 02 778 6100 (kanslia) 044 778 6101 (rehtori) Telefax 02 778 6106. Kotisivut: http:/www.salonlukio.

Salon lukio Kaherinkatu 2, 24130 Salo. Puhelin 02 778 6100 (kanslia) 044 778 6101 (rehtori) Telefax 02 778 6106. Kotisivut: http:/www.salonlukio. Vuosikertomus lukuvuodelta 2014-2015 Salon lukio Kaherinkatu 2, 24130 Salo Puhelin 02 778 6100 (kanslia) 044 778 6101 (rehtori) Telefax 02 778 6106 Kotisivut: http:/www.salonlukio.fi Salon lukion logo

Lisätiedot

k u u l u m i s i a Kiipulan ammattiopiston K e s ä k u u 2 0 1 1 Taitaja-kisoista kultaa! s. 3 Wilma otetaan käyttöön s. 7

k u u l u m i s i a Kiipulan ammattiopiston K e s ä k u u 2 0 1 1 Taitaja-kisoista kultaa! s. 3 Wilma otetaan käyttöön s. 7 Kiipulan ammattiopiston k u u l u m i s i a K e s ä k u u 2 0 1 1 Taitaja-kisoista kultaa! s. 3 Wilma otetaan käyttöön s. 7 Virvelinrannasta arjen taitoja s. 14-15 Kiipulan arvot näkyvät arjessa Päättyvä

Lisätiedot

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN. Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN. Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä J o h d a n t o POLKUJA TYÖELÄMÄÄN Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä ANNE AALTO, SEIJA ESKOLA, KIM KARLSSON JA ELINA KOPU (TOIM.) Anne Aalto, Seija Eskola, Kim

Lisätiedot

Taitoa työelämään osaamista tulevaan 2010 2011

Taitoa työelämään osaamista tulevaan 2010 2011 Taitoa työelämään osaamista tulevaan 2010 2011 Vuosikertomus 2010 2011 3 Kuntayhtymäjohtajan/rehtorin tervehdys 4 Opiskelijahuolto 5 Ammattistartti 6 Kansainvälisyys 7 Lukuvuonna 2010 2011 ammattiin valmistuneet

Lisätiedot

vuosikertomus 2014-2015, 133. lukuvuosi

vuosikertomus 2014-2015, 133. lukuvuosi R A A H E N P O RVA R I - J A K A U P P A KO U LU vuosikertomus 2014-2015, 133. lukuvuosi Raahen Porvari- ja Kauppakoulu RAAHEN PORVARI- JA KAUPPAKOULU vuosikertomus 2014 2015, 133. lukuvuosi Katsaus lukuvuoden

Lisätiedot