SUOMEN KOSMETOLOGIEN YHDISTYKSEN OPISTO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN KOSMETOLOGIEN YHDISTYKSEN OPISTO"

Transkriptio

1 SUOMEN KOSMETOLOGIEN YHDISTYKSEN OPISTO Toimintakertomus

2 Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opisto Pajuniityntie 3, Helsinki Puh. (09) Fax (09) Ulkoasu: Viestintä Memedia, Vaula Aunola Valokuvat: SKY-Opisto, Vaula Aunola, ellei toisin ole mainittu. Kirjapaino: Nykypaino 2012

3 Toimintakertomus Lukuvuosi Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opisto 8 Tapahtumia 16 Lukuvuoden opetus 18 Kauneutta kaikille - SKY-Opiston sosiaalinen vastuu 20 Kauneudenhoitoalan perustutkinto 21 Ammatillinen täydennyskoulutus 21 Kansainvälinen CIDESCO- tutkinto 22 Aikuiskoulutus ja näyttötutkinnot 23 Aikuisopiskelijan kertomaa 24 Työssäoppiminen 24 On-the-job-learning period in France 25 Työssäoppimassa Sloveniassa 26 Kosmetologin erikoisammattitutkinto 27 Opinto-ohjaus 27 Oppilaskunta 28 Asiakaspalvelu 28 Opetushoitola Verso 29 Ryhmät Keväällä 2011 valmistuneet opiskelijat 3

4 Lukuvuosi LUKUVUOSI on ollut täynnä ahkeraa työskentelyä ja moninaisia haasteita. Lukuvuoden aikana ovat toteutuneet kaikki normaaliin opetustoimintaamme kuuluvat tapahtumat; opetus, tehtävät, kokeet, ammattiosaamisen näytöt, työssäoppiminen, kansainvälinen tutkinto, kokoukset ja monet muut asiat ovat täyttäneet työpäivämme. Ammatillinen koulutyö ei kuitenkaan ole vain opetukseen ja arviointiin liittyvää toimintaa vaan tarvitaan yhä enenevässä määrin toiminnan profiloitumista, kehittämistä valittuun suuntaan. Lukuvuoden aikana kehittämistyön painopistealueet ovat olleet laatukäsikirjan kokoaminen ja toisaalta opetustyön kehittäminen asiakaspalvelun kautta. Jo useamman vuoden ajan olemme suunnitelleet ja joskus jopa käynnistäneetkin laatukäsikirjan kokoamistyön. Aina on kuitenkin joku muu asia mennyt tärkeysjärjestyksessä edelle. Lukuvuonna päätettiin kuitenkin ryhtyä vauhdilla työhön, jonka valmistelu oli käynnistynyt jo edellisenä keväänä. Työskentelyssä oli päädytty yhteistoimintaan Helsingin maalariammattikoulun ja Kelloseppäkoulun kanssa, jotka molemmat ovat samanlaisia, yksialaisia ja yksityisiä ammattioppilaitoksia kuten Opisto. Laatujärjestelmäksi valittiin CAF 2006 (Common Assessment Framework) ja perehdytys ja opastus hankittiin yhteisesti Tampereen ammattiopistosta laatupäällikkö Ritva Korteelta ja hänen tiimiltään. Ensimmäinen yhteinen tilaisuus järjestettiin syksyllä. Tuolloin kaikkien kolmen oppilaitoksen henkilöstöt tutustuivat toisiinsa ja saivat opastusta tulevasta laatukäsikirjan kokoamisesta. Yhteisen tilaisuuden jälkeen kukin oppilaitos tahollaan alkoi työstää laatukäsikirjaansa oman aikataulun ja ohjeistuksen mukaisesti. Opistossa jakauduttiin viiteen eri ryhmään arviointialueitten mukaan, jotka ovat johtajuus, strategiat ja toiminnan suunnittelu, henkilöstö, kumppanuudet ja resurssit sekä prosessit. Jokainen ryhmä kokoontui neljä kertaa kooten käsikirjaan näihin aiheisiin kuuluvat toimintatavat Opistossa. Työskentely selkeytti ymmärrystämme yhteisistä toimintatavoista, avasi silmiä ja toivoakseni toi myös käsityksen toimintamme kokonaisuudesta. Laatukäsikirjan piti valmistua keväällä 2012, mutta kuten niin monesti aikaisemminkin, olimme laatineet liian kireän aikataulun ja valmistuminen siirrettiin alkusyksyyn. Näin ensi vuoden toimintaan on jo annettu suunta; laatukäsikirjan valmistuttua päästään varsinaiseen toiminnan arviointiin. Laatutyö ja käsikirja ovat jatkossa välttämättömiä. Koulutuksen järjestäjällä edellytetään olevan toimiva laatujärjestelmä käytössään vuonna Asiakaspalvelu oppimisen keinona ja menetelmänä on perinteisesti ollut keskeistä Opiston toiminnassa. Asiakkaita on aina palveltu ja samalla opittu kauneudenhoitoalan hoito-, ohjaus- ja myyntityötä. Lukuvuoden aikana siirryimme vuosia kestäneen suunnittelun jälkeen sähköiseen ajanvaraukseen. Tämä uudistus teetti runsaasti työtä opetuksen tukipalveluhenkilöstölle erikoisesti asiakaspalveluassistentille, joka työsti hankittua ohjelmaa oppilaitokseen ja Opetushoitola Versoon sopivaksi. Ajanvarausjärjestelmään siirtymiselle laati estenomiopiskelija Anna Holopainen opinnäytetyönään markkinointisuunnitelman. Sähköinen ajanvarausjärjestelmä on selkiyttänyt toimintaa ja mahdollistanut hoitopalvelujen suuntaamisen aina opetuksessa olleisiin hoitoihin, jolloin työhön harjaantuminen on käynnistynyt heti opetuksen jälkeen. Asiakkaat näkevät kotisivuiltamme, mitä on tekeillä ja mitä hoitoja on tarjolla. Puhelimessa jonottaminen on jäänyt. Asiakkaat voivat tilata ajan, koska heille sopii. Olemme siis siirtyneet nykyaikaan ja pystymme palvelemaan asiakkaitamme paremmin. Sähköisen ajanvarauksen kautta tuli myös muu sosiaalinen media osaksi toimintaamme. Facebook ja asiakaspalveluposti ovat hyviä keinoja kommunikoida asiakkaiden kanssa ja toisaalta markkinoida palvelujamme. Tämä on johtanut muutamien hallintoja tukipalveluhenkilöstön toimenkuvien tarkennuksiin. Näin pitääkin olla. Työnkuvat elävät ja muuttuvat ajanmukaisiksi. Asiakaspalvelu oppimisen keinona ei ole vain opettajien asia. Pienessä yhden alan oppilaitoksessa koko henkilökunta on mukana siinä. Kaikki työyhteisössä olevat ovat asiantuntijoita ja malleja opiskelijoille. Tästä syystä asiakaspalvelun määrää kontaktiopetuksessa onkin lähdetty määrätietoisesti lisäämään. Oppilaitoksen ulkopuolella tapahtuvan työssäoppimisen lisäksi tehdään sitä myös oppilaitosympäristössä, jota kehitetään ajanmukaiseen suuntaan. Tämä edellyttää työelämän sääntöjen omaksumista, joka joillekin on vaikeaa oppia tässä yksityisyyttä korostavassa yhteiskunnassa. Mikä asiakaspalvelusta tekee niin tärkeän oppimismuodon kauneudenhoi- 4

5 toalalla? Hoitomenetelmiin harjaantuminen, hoitotekniikoiden osaaminen ei pelkästään riitä. Kauneudenhoitoalan asiakaspalvelu edellyttää läsnäoloa, toisen ihmisen aitoa kohtaamista ja kuuntelemista. Asiakkaan asemaan on paneuduttava antauduttava. On osattava olla empaattinen, mutta etäisyys on kuitenkin säilytettävä. Jokainen asiakas on otettava huomioon omana itsenään tilanteessa on siis oltava täysin, koko persoonallaan läsnä. Juuri tätä kohtaamista, läsnäoloa on harjoiteltava, kokemuksia kerättävä, erilaisia ja eri-ikäisiä ihmisiä kohdattava hoitotilanteessa. Sitä ei saa häiritä kiire, ympäröivä hälinä tai oma mieliala. Asiakaspalvelussa niin kuin kaikessa muussakin on päästävä tasaiseen, hyvään laatuun. Siksi sitä on harjoiteltava. Myös opettajat tarvitsevat työelämäkokemuksia. Tästä syystä ovatkin opettajien työelämäjaksot tulevana tavoitteena tärkeät. Omat työkokemukset ja asiakaskontaktit rikastuttavat opetusta, antavat työhön sisältöä ja pitävät taidot ajan tasalla. Moni opettajistamme tekeekin hoitoja omalla ajallaan, normaalin työajan ja mahdollisten lisäopintojensa ulkopuolella. Lukuvuoden aikana järjestettiin muutama tilaisuus, jossa opettajat saivat perehtyä uusiin hierontoihin ja harjoitella niitä toisilleen. Tämä sai hyvää palautetta keväällä käymissäni kehityskeskusteluissa. Tavoitteenani onkin luoda vuosityösuunnitelmiin järjestelmä, joka mahdollistaa opettajien työelämäjaksot säännöllisin väliajoin. Näin työelämä ja sen kautta syntyneet kokemukset ovat jatkuvasti mukana jokaisen ammatinopettajan työssä. Ammatillisen koulutuksen arvostus on ollut viime vuosina nousussa. Se on jopa vetovoimaisempaa kuin lukiokoulutus. Opiskelijapaikan valinta kertoo ihmisen, nuoren tai aikuisen, arvoista ja kiinnostuksen kohteista. Toisaalta talouden heikentyminen ja aloituspaikkojen vähennysuhka varsinkin kauneudenhoitoalalla ovat huolestuttavia. Kauneutta kaikille toimintamme on osoittanut, miten tärkeää työmme on. Se helpottaa arkea ja auttaa jaksamaan jokaista elämäntilanteesta riippumatta. Tavoitteena on, että yhteiskunnassa tunnustetaan kauneudenhoito merkittäväksi osaksi hyvinvointia ja kauneuden ja hyvinvoinnin tekijät, kosmetologit ja kosmetiikkaneuvojat löytävät paikkansa. Lukuvuoden aikana omalle kohdalleni osui tunnustus, jonka haluan nostaa esiin koko työyhteisöämme ja alamme koskevaksi. Suomen ammatilliset reh- torit on nimennyt vuodesta 1994 lähtien vuoden ammatillisen rehtorin ja vuonna 2011 tuo kunnia osui minulle. Kriteereinä nimitykselle on mm. toiminta yhteiskunnallisena vaikuttajana ammatinopetuksen kentällä, oman työyhteisön ja ammatillisen koulutuksen kehittäminen. Omalta osaltani näin palkinnon tunnustuksena koko kauneudenhoitoalalle ja pienelle yksialaiselle oppilaitokselle. Kollegat halusivat osoittaa kantanaan, että myös pienessä yksialaisessa oppilaitoksessa voidaan tehdä hyvää työtä Suomen ammatillisen koulutuksen eteen. Mm. näillä sanoilla pokaali luovutettiin syksyllä 2011 rehtorien neuvottelupäivien yhteydessä. Totean nyt, niin kuin palkintoa vastaanottaessani, ettei rehtori ole mitään yksin. Hän ja sen myötä menestyvä koulu tarvitsee innostuneita opiskelijoita, ammattitaitoisia ja työhönsä sitoutuneita opettajia ja henkilökuntaa sekä aktiivisen johtokunnan tuekseen. Minulla on ollut onni ja iloa saada nämä kaikki. Siksi haluankin jakaa saamani tunnustuksen koko oppilaitoksen ja johtokunnan kanssa. Yhdessä tekeminen on suuri voimavara, joka antaa meille voimia selviytyä arjen aherruksesta. Se auttaa meitä pääsemään tavoitteisiin yhteisten arvojemme mukaisesti. Kiitos siis vielä kerran kaikille. Lukuvuoden päättyessä haluan kiittää kaikkia työtovereitani, opiskelijoita, opettajia ja koko henkilökuntaa onnistuneesti tehdystä työstä. Kiitos myös Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opiston Säätiön hallitukselle, johtokunnallemme sekä kaikille yrityksille ja yksityisille henkilöille, jotka ovat tukeneet toimintaamme. Onnitteluni tänään valmistuville ja opiskelunsa päättäville. Toivon, että hyvin ansaitun loman jälkeen olemme valmiit virkistäytyneinä jatkamaan merkittävää tehtäväämme alan opetuksen ja osaamisen kehittämisessä ja ylläpitämisessä. Toivotan kaikille kaunista, aurinkoista ja lämmintä kesää! Marja-Liisa Nevalainen rehtori 5

6 Suomen Kosmetologien VISIO Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opisto on kauneudenhoitoalan johtava oppilaitos Suomessa. Perinteikäs SKY- Opisto tunnustetaan edistyksellisenä kauneudenhoitoalan kansallisena ja kansainvälisenä vaikuttajana. Se on merkityksellinen yhteiskunnallinen vastuunkantaja, joka toimii tiiviissä yhteistyössä työelämän, järjestöjen ja viranomaisten kanssa alan osaamisen ja arvostuksen edistäjänä. TOIMINTA-AJATUS Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opisto antaa kauneudenhoitoalan perustutkintoon johtavaa ja valmistavaa koulutusta sekä ammatillista jatko- ja täydennyskoulutusta. Toiminnan päämääränä on alan ammatillisen osaamisen jatkuva kehittäminen ja ammattitaidon laadun ylläpitäminen. OMISTAJA/KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄ Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opiston Säätiö. Johtokunta Marita Koskinen Anne Räikkönen Arja Korkala Marge Uibu Marjo Väisänen Krista Matara Kaisa Sjöblom puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen varajäsen varajäsen Lukuvuoden aikana johtokunta kokoontui seitsemän kertaa. Kokouksissa sihteerinä on toiminut rehtori, Säätiön asiamies Marja-Liisa Nevalainen. Tilintarkastuksen vuodelta 2011 suorittivat KHT-tilintarkastaja Matti Sulander ja HTM-tilintarkastaja Teija Moisala. OPPILAITOKSEN HENKILÖKUNTA REHTORI Nevalainen Marja-Liisa, HuK, kosmetologi, ammatinopettaja APULAISREHTORI Halsas-Lehto Anna-Liisa, TtM, kosmetologi, ammatinopettaja OPETTAJAT Bremer Ditte, erikoiskosmetologi, näyttötutkintomestari Hakala Pirella, erikoiskosmetologi, ammatinopettaja Kalliomaa Leena, erikoiskosmetologi, ammatinopettaja, luottamusmies Keränen Liisa, FM Kinnunen Hille, estenomi, terveydenhoitaja AMK Leino Pirjo, kosmetologi, maskeeraaja Linnanen Johanna, kosmetologi Liuska Eija, erikoiskosmetologi, ammatinopettaja, näyttötutkintomestari Männistö-Ojainmaa Sari, erikoiskosmetologi, ammatinopettaja, näyttötutkintomestari, oppilaskunnan kuraattori Ojavuo Sari, erikoiskosmetologi, yo-merkonomi, ammatinopettaja Raivio Taina, estenomi, ammatinopettaja Sjöblom Kaisa, fysioterapeutti AMK, kosmetologi, ammatinopettaja Tuovinen Anssi, fil.yo Westerlund Sirpa, estenomi, yo-merkonomi, ammatinopettaja Vuorinen Anna, kosmetologi, työpaikkaohjaaja Väisänen Marjo, estenomi, yo-merkonomi, ammatinopettaja, opinto-ohjaaja, näyttötutkintomestari OPETUSHOITOLA VERSO Heikkinen Kati, kosmetologi, työpaikkaohjaaja Paronen Sari, kosmetologi, työpaikkaohjaaja Willberg Sari, kosmetologi, työpaikkaohjaaja TOIMIHENKILÖT Alenius Kirsi, talouspäällikkö Havulinna Merja, johdon assistentti Kojo Pirkko, koulusihteeri Tuomi Pia, asiakaspalveluassistentti 6

7 Yhdistyksen Opisto OPISKELIJATERVEYDENHUOLTO Helistö Silja, terveydenhoitaja, Helsingin kaupunki HENKILÖKUNNAN LISÄKOULUTUS JA TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Henkilökunta on osallistunut erilaisiin ammatilliseen koulutukseen liittyviin sekä kauneudenhoitoalaa koskeviin koulutuksiin ja tiedotustilaisuuksiin. Lisäksi toimintaa on kehitetty erilaisissa projekteissa, joihin on saatu erillistä valtionavustusta. Tällaisia ovat olleet esimerkiksi työpaikalla tapahtuvan opiskelun ja ammattiosaamisen näyttöjen kehittäminen, oppimisympäristöjen kehittäminen sekä työkykypassin käyttöönoton tukeminen. Lukuvuoden aikana ovat toiminnan kehittämisen painopistealueita olleet laatukäsikirjan kokoaminen ja asiakaspalvelun sekä muun opetuksen kehittäminen. Toiminnan suunnittelua ja arviointia on tehty henkilökunnan kokouksissa koko lukuvuoden ajan. TYÖSUOJELU Opiston työsuojelupäällikkönä toimii rehtori Marja-Liisa Nevalainen. Työsuojeluvaltuutettu oli saakka Taina Raivio ja 1. varavaltuutettu Anna-Liisa Halsas-Lehto. Työsuojeluvaltuutettuna aloitti Kaisa Sjöblom ja 1. varavaltuutettuna Taina Raivio alkaen. TYÖTERVEYSHUOLTO Henkilökunnan työterveyshuollosta on tehty sopimus Työterveys-Mehiläisen kanssa. Lisäksi vakinaiselle henkilökunnalle on otettu ryhmäsairausvakuutus, joka kattaa lääkäripalkkiot ja lääkkeet. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITTELUSTA JA TOTEUTTAMISESTA VASTAAVA TOIMIELIN Toimielimeen ovat kuuluneet: Kallunki Soile, kosmetologi, yrittäjä, puheenjohtaja Heikkinen Kati, kosmetologi, työpaikkaohjaaja, jäsen Westerlund Siru, ammatinopettaja, työssäoppimisen koordinaattori, sihteeri Raivio Taina, ammatinopettaja, jäsen Saure Mervi, kosmetologi, jäsen Tanska-Lonka Nina, kosmetologi, jäsen Teppana Mirta-Milla, oppilaskunnan puheenjohtaja, opiskelijajäsen RUOKAILU SKY-Opiston kahvila Mini Bar Pisa, Sirkka Salminen OPPILAITOKSEN TILAT Pajuniityntie 3, Helsinki, 1240 m2 Isännöinti: Timo Salminen, Corbel Oy Kiinteistöhuolto: Tmi Arto Hämäläinen TILOJEN SIISTEYS OR-Clean Oy TIETOTEKNINEN TUKI IT Consulting Nurminen Ky LUKUVUODEN OPETUS Opetus alkoi ja päättyi Lauantaityöpäiviä olivat: ja LUKUVUODEN AIKANA PIDETYT LOMAT Syysloma vko 43 Joululoma Talviloma vko 8 7

8 8

9 Tapahtumia ELOKUU Lukuvuoden suunnittelupäivät henkilökunnalle Syyslukukausi alkaa! Henkilökunnan vierailu Ihoakatemiassa Kierrätystyöpaja opiskelijoille Ulkoilupäivä Nuuksiossa SKY-Opiston golf-kisa Pickala Golf:ssa Opiskelijoita lähihoitajamessuilla SYYSKUU SKY:n toiminnanjohtaja Hanne Niemistö ja toimistosihteeri Aini-Maija Helle esittelemässä yhdistyksen toimintaa opiskelijoille Tutustumisilta uusien opiskelijoiden perheenjäsenille Ensiapukoulutus 23.9 Tutoreiden maahantuojakierros ensimmäisen vuoden opiskelijoille 26.9 Rîgas Kosmêtikas skola:n opettajat viikon ajan tutustumassa SKY-Opistoon Opiskelijoita tekemässä hoitoja näkövammaisten toimintakeskus Iiriksessä 9

10 LOKAKUU Laatutyön käynnistys Helsingin Maalariammattikoulun ja Kelloseppäkoulun kanssa Ensiapukoulutus Kosmetologipäivät Kauneusmessut MARRASKUU Opettajia Cimo:n rahoittamalla valmistelevalla vierailulla Ranskassa Johtokunnan ja henkilökunnan yhteinen tapaaminen LAVI-projektin 1st Transnational meeting Riikassa, Latviassa Valintakokeet tammikuussa 2012 aloittavalle aikuisryhmälle Studia messut JOULUKUU Henkilökunnan suunnittelupäivät Suomen CIDESCO-koulujen aamiaistapaaminen Virtuaalisen opetusmateriaalin kuvaukset Heltech:n kanssa SKY:n seniorit vierailulla SKY:n toiminnanjohtaja Hanne Niemistö ja toimittaja Meri Eskola vierailulla Virtuaalisen opetusmateriaalin kuvaukset Heltech:n kanssa Puurojuhla TAMMIKUU 9.1. Ilta12 aloitti opinnot Virtuaalisen opetusmateriaalin työpaja Heltech:ssä Koulupoliisi Esa Välimäki luennoimassa Taitaja semifinaali Savonlinnassa Finecvet 3 kokous Camillen-koulutus henkilökunnalle Opettajat Glykopeel-koulutuksessa Ihoakatemiassa 10

11 HELMIKUU Ihoseminaari kauneudenhoitoalan opettajille Avoimet ovet Anna hyvän kiertää tapahtuma Kivelän sairaalassa Iltaryhmien te ta Kynsiaiheinen iltapäivä MAALISKUU Ryhmä 10 B opintomatkalla Düsseldorfissa Koulutuskeskus Salpauksen rehtori Marita Modenius ja apulaisrehtori Päivi Saarelainen vierailulla Henkilökunnan suunnittelupäivät Humanistisen ammattikorkeakoulun viittomakielen opiskelijat työssäoppimassa Haaga-Helian opettajakoulutuksen vaihtoopiskelija Gabriele Feldinger vierailulla Säätiön tilintarkastus HUHTIKUU 5.4. Kiirastorstain teemapäivä Urheilulääketiede 2012 seminaari Yrittäjyysiltapäivä TOUKOKUU CIDESCO-tutkinto vuotta sitten valmistuneet kosmetologiseniorit vierailulla Kulttuuriministeri Paavo Arhinmäki vierailulla Valintakokeet Näyttötutkinto Arviointi päättyy KESÄKUU 1.6. Lukuvuoden päättäjäiset 4.6 Henkilökunnan suunnittelu- ja palautepäivä 11

12 Beauty in Depth SKY-Opistossa käynnistyi syksyllä 2010 Opetushallituksen tukema Beauty in Depth -hanke, jonka päätavoitteena oli kehittää kosmetiikan ainesosa- ja tuotetuntemuksen koulutusta SKY-Opistossa ja sen täydennyskoulutuksessa. Hankkeessa toimivat ammatinopettajat Sari Ojavuo, Leena Kalliomaa ja Anna-Liisa Halsas-Lehto yhdessä ranskalaisen kosmetologikoulun Lysée Polyvalent Privé D Esthetique Cosmetique de Touraine n kanssa. Syksyllä 2011 SKY-Opistossa järjestettiin projektiin liittyvä Ranska-aiheinen teemapäivä, jolloin Leena Kalliomaa ja Sari Ojavuo kertoivat opiskelijoille sekä henkilökunnalle hankkeesta. Päivän vieraana oli erikoiskosmetologi Kim Hovisilta, joka kertoi ranskalaisesta kulttuurista innoittavaan tapaansa. 12

13 Leonardo da Vinci Latvialaisen Rîgas Kosmêtikas skola:n rehtori Nellija Janaus ja opettajat Inga Zandersone, Inâra Stepanova, Linda Grînfelde ja Linda Zeltina vierailivat Leonardo da Vinci -liikkuvuushankkeen puitteissa SKY-Opistossa syyskuisen viikon ajan. Vierailun aikana he seurasivat opetusta, tutustuivat kauneushoitoloihin (Siluetti Spa, Katin Kauneuskulma), suomalaiseen opetusjärjestelmään, kulttuuriin ja Helsinkiin. Syyskuussa käynnistyi kansainvälinen Leonardo da Vinci kumppanuushanke Development of Joint learning material for Beauticians, jonka koordinaattorina toimii Rîgas Kosmêtikas skola. Sky-Opiston kanssa kumppaneina on myös Latvijas kosmêtiku un kosmetologu asociâcija Latviasta ja Eesti Esimene Erakosmeetikakool Virosta. Hankkeessa on tarkoitus tehdä yhteistä englanninkielistä opetusmateriaalia ja luoda työssäoppimispaikkojen verkosto Latviaan, Viroon ja Suomeen. Ensimmäinen kokoontuminen oli Riikassa Vierailulle osallistuivat ensimmäisen vuoden opiskelijat Anu Niemi, Miia Ihalainen, Heini Lahdensuo, Marika Lehtinen ja opettajat Ditte Bremer, Anna-Liisa Halsas-Lehto, Eija Liuska, Kaisa Sjöblom, Taina Raivio, Siru Westerlund ja työpaikkaohjaaja Sari Willberg. 13

14 CIDESCO vierailu Suomen CIDESCO koulujen edustajat kokoontuivat aamiaiselle SKY-Opistolle Suomen Cidesco ry:n puheenjohtaja Lisa Hyvärinen kertoi tulevista tapahtumista ja hänen johdollaan keskusteltiin yhteisistä toimintamahdollisuuksista. Taitaja 2012 SKY-Opiston karsintakilpailusta pääsivät semifinaaleihin Savonlinnaan 09A:lta Alisa Mikkola ja 10A:lta Katinka Tolvanen. 14

15 CIDESCO Tutkinto Kansainvälinen CIDESCO -tutkinto järjestettiin

16 Lukuvuoden opetus 11A 11B 11C Ihon hoito asiakaspalvelussa Ihon hoito hoitolassa Kasvojen ihon hoito ja klassinen hieronta Vartalon ihon hoito ja klassinen hieronta Käsien ja jalkojen ihon hoito Anatomia ja fysiologia Ihon rakenne ja toiminta, ihomuutokset ja ihotaudit Ainesosa- ja tuotetuntemus Hygienia, työturvallisuus ja kestävä kehitys Ihonhoidon ohjaus hoitolassa Ohjaus ihonhoidossa Kestovärjäys ja perusehostus Yrittäjyys ja yrityksen perustaminen Ravintotietous, terveysliikunnan ohjaus ja ergonomia Ihon hoito asiakaspalvelussa Ihon hoito hoitolassa Kasvojen ihon hoito ja klassinen hieronta Vartalon ihon hoito ja klassinen hieronta Käsien ja jalkojen ihon hoito Anatomia ja fysiologia Ihon rakenne ja toiminta, ihomuutokset ja ihotaudit Ainesosa- ja tuotetuntemus Hygienia, työturvallisuus ja kestävä kehitys Ihonhoidon ohjaus hoitolassa Ohjaus ihonhoidossa Kestovärjäys ja perusehostus Yrittäjyys ja yrityksen perustaminen Ravintotietous, terveysliikunnan ohjaus ja ergonomia Ihonhoito ja ihonhoidon ohjaus asiakaspalvelussa Orientaatio ja ryhmänohjaus Kasvojen ihonhoito ja klassinen hieronta Vartalon hoito ja klassinen hieronta Käsien ja jalkojen ihon hoito Anatomia ja fysiologia Ihon rakenne ja toiminta, ihomuutokset ja ihotaudit Ainesosa- ja tuotetuntemus Hygienia, työturvallisuus ja kestävä kehitys Ihonhoito ja ihonhoidon ohjaus työelämässä, Ohjaus ihonhoidossa Kestovärjäys ja perusehostus Yrittäjyys ja yrityksen perustaminen Ravintotietous, terveysliikunnan ohjaus ja ergonomia 16

17 10A 10B 09A Anatomia ja fysiologia Ihonhoidon ohjaus asiakaspalvelussa Yrittäjyys kauneudenhoitoalan yrityksessä Yrittäjyys ja yrityksen perustaminen Täydentävä ehostus Täydentävät ihonhoidot hoitolassa Täydentävä ihon hoito Täydentävät ihonhoidot asiakaspalvelussa Taide ja kulttuuri Yrittäjyys kauneushoitolassa Psykologia Ruotsi Äidinkieli Fysiikka ja kemia Kulttuurien tuntemus Anatomia ja fysiologia Ihonhoidon ohjaus asiakaspalvelussa Yrittäjyys kauneudenhoitoalan yrityksessä Yrittäjyys ja yrityksen perustaminen Täydentävä ehostus Täydentävät ihonhoidot hoitolassa Yrittäjyys kauneushoitolassa Täydentävät ihon hoidot Aromahieronta täydentävissä ihonhoidoissa Kansainvälinen tutkinto Kylpylähoitojen perusteet Aromahieronta Ihon hoito kylpylässä Äidinkieli Englanti asiakaspalvelussa Matematiikka Fysiikka ja kemia Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto Taide ja kulttuuri Kulttuurien tuntemus Psykologia Työelämään valmistava työssäoppiminen Syventävä asiakaspalvelu Ammattitaidon syventäminen Kansainvälinen tutkinto 17

18 Kauneutta kaikille SKY-Opiston sosiaalinen vastuu Toiminnan tausta-ajatuksena on kauneudenhoidon palvelujen tuottaminen yksilöille ja ryhmille, joiden ei ole sosiaalisten tai terveydellisten syiden takia mahdollista niitä saavuttaa. Tavoitteena on parantaa fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia tukemalla itsetuntoa ja sen kehitystä ja hyväksytyksi tulemisen tunnetta mm. kosketuksen ja kauniimman minän kautta. Samalla opiskelijat saavat kohdata erilaisia, eri elämäntilanteissa olevia asiakkaita, oppivat ymmärtämään oman työnsä arvon ja yhteiskunnallisen merkityksen sekä vahvistavat omaa kehittyvää ammatti-identiteettiään. Kauneutta kaikille toimintaa koordinoi asiakaspalveluassistentti Pia Tuomi. Lukuvuoden aikana on Kauneutta kaikille toimintaan liittyneet mm. seuraavat tapahtumat ja vierailut: NÄKÖVAMMAISTEN KESKUSLIITTO RY Kauneutta kaikille toiminta käynnistyi syksyllä kun olimme mukana Hyvän olon päivä -pienoismessuilla Iiris-keskuksessa Ryhmä 10B teki useita hoitoja päivän aikana. 18

19 Espoon Kaupungin sosiaali ja terveystoimi järjesti GLAMOURIA PITKÄAIKAISHOITOON tapahtuman marraskuussa Opiskelijat vierailivat Viherkodissa Espoossa ja tekivät päivän aikana asukkaille käsihoitoja, kasvohoitoja, ripsien ja kulmien värjäyksiä sekä meikkejä. RIISTAVUOREN PALVELUKESKUS Lokakuussa ryhmä 10A vieraili Riistavuoren palvelukeskuksessa tehden hoitoja asukkaille. PALVELUKESKUS MERIKAARI, LAUTTASAARI Ryhmä 09A vieraili yhden iltapäivän Lauttasaaressa missä kokoontui toimintaterapeutin ohjaama kuntoutujien ryhmä. Heille tehtiin mm. intialaista päähierontaa. Helsingin kaupungin LASTENSUOJELUN TUKIASUNTOJEN KAUNEUSILTA SYKSYLLÄ 2011 JA KEVÄÄLLÄ 2012 Kauneusilta on jo perinteinen tapahtuma, missä opiskelijat tekivät hoitoja sekä ohjasivat ihonhoidossa. OULUNKYLÄ ENSIKOTI Opiskelijoita on vieraillut useaan kertaan tiistain hyvinvointiryhmässä tekemässä hoitoja äideille ja henkilökunnalle. KIVELÄN SAIRAALA Ystävänpäivä, Anna hyvän kiertää tapahtuma. Laajin vuoden Kauneutta kaikille tapahtumista oli tänä lukuvuonna Kivelän sairaalan ystävänpäivätapahtuma. Tapahtumaan osallistuivat lähes kaikki Opiston opiskelijat sekä opettajat. Luokat hajaantuivat ympäri sairaalaa ja ystävänpäivälahjana 103 asukasta sai hoidon opiston opiskelijoilta. Helsingin kaupungin OMAISHOIDON TUKI Aiempien vuosien tapaan ovat omaishoitajat ja heidän läheisensä käyneet hoidoissa lukuvuoden aikana.. 19

20 ttisuus Kauneudenhoitoalan perustutkinto OPPILAITOKSESSA on järjestämisluvan mukaisesti 130 opiskelijaa. Ryhmäkoko on 16 opiskelijaa. Iltaisin opiskelee 3 ryhmää, muut ovat päiväopetuksessa. Perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista, vapaasti valittavista tutkinnon osista ja ammattitaitoa täydentävistä tutkinnon osista. Lukion koko oppimäärästä tai toisen alan ammatillisesta perustutkinnosta luetaan hyväksi 40 opintoviikkoa. Perustutkinnossa on valittavissa kaksi koulutusohjelmaa: Kosmetologin koulutusohjelma, sekä Kauneudenhoidon ja tuoteneuvonnan koulutusohjelma. Asiantunetemus Ihon hoidon ohjaus Näköaisti HYVINVOINTI Asiakaspalvelu Yhteistyötaito Esittely Ohjaus Terveet elintavat Hyvä terveys KOSMETOLOGI Värien erottelukyky Yrittäjähenkisyys Ympäristötietoisuus Ammatin arvostus Suunnittelu Toteutus Markkinointi Käden taidot Kielitaito Päätöksenteko Ehostus Ihonhoito Hieronta Koordinaatiokyky Empaa Kauneus Terveys Samanarvoisuus Palveleminen Tasapainoinen mieli Sosiaaliset taidot Tarpeiden tunnistus Arviointi Kosmetologin koulutusohjelma Ammatilliset tutkinnon osat Ihon hoito Ihonhoidon ohjaus Ehostus Kauneudenhoitoalan yrittäjyys ja yritystoiminta Täydentävät ihonhoidot Kaikille valinnaiset tutkinnon osat Vapaasti valittavat tutkinnon osat Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat Kauneudenhoidon ja tuoteneuvonnan koulutusohjelma Ammatilliset tutkinnon osat Ihon hoito Ihonhoidon ohjaus Ehostus Kauneudenhoitoalan yrittäjyys ja yritystoiminta Kauneudenhoito- ja tuoteneuvonta Kaikille valinnaiset tutkinnon osat Vapaasti valittavat tutkinnon osat Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 120 ov 90 ov 30 ov 10 ov 5 ov 10 ov 20 ov 15 ov 10 ov 20 ov 120 ov 90 ov 30 ov 10 ov 5 ov 10 ov 20 ov 15 ov 10 ov 20 ov 20

21 Ammatillinen täydennyskoulutus TÄYDENNYSKOULUTUKSEN suunnittelijana on toiminut estenomi, ammatinopettaja Siru Westerlund. Täydennyskoulutuskurssit on suunniteltu täydentämään ja syventämään työelämässä olevien kosmetologien ammattitaitoa monipuolisesti. Kuluvana lukuvuotena aloitettiin Kauneudenhoidon ja tuoteneuvonnan koulutusohjelman (ammattinimike on kosmetiikkaneuvoja) toteuttaminen täydennyskoulutuksena, koulutus jatkuu syyslukukautena Uudistuneet ja monipuoliset tietotekniikka -kurssit, jotka toteutettiin yhdessä eri kouluttajien kanssa, olivat suosittuja ja hyödyllisiä työelämässä toimiville kauneudenhoitoalan yrittäjille. Toivottu Ammattiin palaavien kosmetologien -kurssi toteutettiin jälleen syyskuussa tällä kertaa iltakurssina. Kurssille osallistui 7 innokasta kosmetologia, jotka päivittivät tietojaan ja taitojaan. Osa heistä palasikin kurssin jälkeen takaisin työelämään kauneudenhoitolalle. SKY-Opistossa toteutettiin myös yhdessä Educa Insituutin kanssa Työpaikkaohjaajan peruskoulutus kauneudenhoitoalan yrityksissä työskenteleville kosmetologeille. Tässä koulutuksessa perehdyttiin Kauneudenhoitoalan tutkinnon perusteisiin sekä selvitettiin työpaikkaohjaajan roolia opiskelijan ammattiosaamisen näytöissä. JÄRJESTETYT TÄYDENNYSKOULUTUSKURSSIT Syyslukukaudella: Aromaterapia ja eteeriset öljyt kauneudenhoidossa Trendimeikki Yrityksen kotisivut Lymfahieronta kasvoille ja sen kertauspäivä Arki- ja juhlameikki aikuiselle naiselle Työpaikkaohjaaja -koulutus Ammattiin palaavat kosmetologit Kevätlukukaudella: Auyrvedinen ihon ja kehon hoito Intialainen päänhieronta Vartalohieronta Yrityksen kotisivut Tyylikästä yritysviestintää tekstinkäsittelyllä Intialainen päänhieronta Kiinalainen lääketiede ihon hoidossa Ihoseminaari kauneudenhoitoalan opettajille Kauneudenhoidon ja tuoteneuvonnan koulutusohjelma: Syventävä ainesosatietous sekä Kauneudenhoitoalan viestintä Kansainvälinen CIDESCO- tutkinto KANSAINVÄLINEN CIDESCO -TUTKINTO järjestettiin Tutkintoon osallistui valmistuvista ryhmistä 21 opiskelijaa ja kansainvälisenä CIDESCO:n lähettämänä tutkinnonvalvojana toimi kosmetologi Nicola Romeril Sveitsistä. Oppilaitoksen puolesta tutkinnon järjestelyistä ja arvioinnista vastasivat opettajat Taina Raivio, Sari Ojavuo ja Anna-Liisa Halsas-Lehto. 21

22 Aikuiskoulutus ja näyttötutkinnot Kauneudenhoitoalan perustutkintoon valmistavaa aikuiskoulutusta järjestetään sekä päivä- että iltakoulutuksena. Päiväopetuksena aikuiskoulutus kestää 2 vuotta ja opiskelupäivät ovat maanantaista perjantaihin. Koulutus alkaa joka toinen syksy. Iltalinjalla opiskellaan maanantaista torstaihin klo ja koulutus kestää 2,5 vuotta. Iltalinja alkaa aina tammikuussa. Opintojen alussa opiskelijan kanssa laaditaan henkilökohtaistamissuunnitelma, jota päivitetään opintojen aikana. Henkilökohtaistamissuunnitelmassa otetaan huomioon opiskelijan aikaisempi osaaminen ja kartoitetaan mahdollisuuksia joustavaan opiskeluun. Ennen näyttötutkintoon osallistumista opiskelijalla tulee olla hyväksytysti suoritettuna kaikki opintojaksot ja työssäoppiminen. Näin pyritään varmistamaan se, että opiskelijalla on realistiset mahdollisuudet läpäistä näyttötutkinto hyväksytysti. Näyttötutkinnon hyväksytysti suorittaminen on edellytys tutkintotodistuksen saamiselle. Myös aikuisopiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa kansainvälinen CIDESCOtutkinto. Lukuvuoden aikana SKY- Opistossa on opiskellut yksi aikuisryhmä päiväkoulutuksessa sekä kolme ryhmää iltakoulutuksessa. Keväällä 2012 valmistui yksi iltaryhmä. NÄYTTÖTUTKINNOT Kauneudenhoitoalan perustutkinnon näyttötutkinto jaettiin kuluneen lukuvuoden aikana kahteen osaan siten, että marraskuussa 2011 annettiin näyttö ihon hoidosta, ehostuksesta sekä yritystoiminnasta ja keväällä 2012 annettiin näyttö jäljellä olevista tutkinnon osista. Tämä järjestely koettiin hyväksi sekä näytön antajien että arvioijien taholta. Arvioinnista vastasivat työelämän edustajina kosmetologit Kati Heikkinen, Mia Peltonen ja Satu Pihlhjerta sekä opetuksen edustajana ammatinopettaja, näyttötutkintomestari Sari Männistö-Ojainmaa. Tutkintojärjestelyistä vastasi näyttötutkintomestari Marjo Väisänen. Etelä-Suomen Kosmetologikoulussa järjestettiin kaksi tutkintotilaisuutta lukuvuoden aikana. Arvioinnista vastasivat työelämän edustajina kosmetologit Tuula Rantanen, Sirkka Kaartti ja erikoiskosmetologi Pia Kolehmainen sekä opetuksen edustajana ammatinopettaja, näyttötutkintomestari Sari Männistö-Ojainmaa, joka myös vastasi tutkintojärjestelyistä. Lukuvuoden aikana oli kosmetologin erikoisammattitutkinnon eri osien näyttötutkintotilaisuuksia seuraavasti: Aromaterapia ja eteeriset öljyt kauneudenhoidossa Arvioinnista vastasivat työelämän edustajina erikoiskosmetologit Mira Ingelius ja Pia Kolehmainen sekä opetuksen edustajana ammatinopettaja Taina Raivio Täydentävät ihonhoitomuodot Arvioinnista vastasivat työelämän edustajina erikoiskosmetologit Kim Hovisilta ja Pia Kolehmainen sekä opetuksen edustajana erikoiskosmetologi Ditte Bremer. Molempien erikoisammattitutkinnon osanäyttöjen järjestelyistä vastasi näyttötutkintomestari Marjo Väisänen. 22

23 AIKUISOPISKELIJAN KERTOMAA Olen ammatiltani silmälääkäri, opiskelin lääketiedettä Venäjällä ja minulla on 18 vuoden työkokemus. Olen kuitenkin aina ollut kiinnostunut kosmetologiasta ja kauneuskirurgiasta, ja jo 90-luvulla työskennellessäni lääkärinä olen käynyt kosmetologin koulutuksen Moskovassa. Kauneudenhoidosta tuli minulle lempiharrastus. Muutettuani Suomeen halusin ensin työskennellä lääkärinä, mutta sitten päädyin vaihtamaan alaa kauneudenhoitoalalle. Olen saanut paljon tietoja erilaisista koulutusvaihtoehdoista, mutta valintani kannalta ratkaisevaa oli tapaaminen rehtori Marja-Liisa Nevalaisen kanssa Lääkäripäivillä vuonna Päädyin siksi opiskelemaan SKY-Opistoon. Nyt opintojeni alusta on kulunut jo 1,5 vuotta, enkä ole kertaakaan katunut, että tulin juuri tänne. Joka päivä pidän opiskelustani ja tulevasta ammatistani yhä enemmän ja enemmän. SKY-Opisto opiskelutilana herättäisi kenessä tahansa ihailua. Hyvin varustellut hoitoluokat ovat valoisia ja tilavia. Opiskelijoiden käytössä ovat ammatilliseen käyttöön tarkoitetut hoitolaitteet, -työkalut ja -tuotteet. Opistossa on tietokoneilla varusteltuja teorialuokkia sekä kirjasto, josta löysin paljon minulle jo ennestään tuttuja lääkäreille tarkoitettuja oppikirjoja. Ihailtava on myöskin takallinen ruokailuhuone, joka on auki aamusta iltaan ja jossa voi rauhassa syödä välipalan tai vain viettää aikaa sohvalla. Kaikki on ajateltu niin hyvin sekä koulumenestyksen että oleskelun mukavuuden kannalta! Viihtyisä Opetushoitola Verso - ei kovin suuri ja erittäin toiminnallinen on nyt mieluinen harjoittelupaikkani. Opiston suurin plussa on mielestäni kuitenkin henkilökunta. Nämä ihmiset ovat uskollisia ammatilleen ja rakastuneita omaan työhönsä, he ovat työpaikoillaan aamusta myöhäiseen iltaan. Heidän korkea koulutuksen tasonsa, ammattitaitonsa, ystävällisyytensä ja valmiutensa auttaa opiskelijoita ovat suorastaan ihastuttavia. Oppimisen prosessi on suunniteltu hyvin, siinä löytyy opiskelun ja harjoittelemisen lisäksi aikaa myös oppimismatkoille Pariisiin, Riikaan tai Tukholmaan. Luennot opistossa ovat erinomaisia, niissä annetaan paljon tietoa tiiviissä muodossa. Erityisesti uuden tiedon paljouden huomaa iltaopiskelussa, kun opiskelupäivä kestää 4 tuntia ja luentomateriaalia on 7 tunnin opiskelupäivälle. Venäjällä kosmetologin ammatti kuuluu terveydenhoidon alan ammatteihin, siksi kosmetologin koulutukseen kuuluu pakollinen sairaanhoitajan koulutus. Tämän takia pystyn ottaamaan kantaa siihen, miten SKY-Opistossa opetetaan muun muassa anatomian, fysiologian, mikrobiologian, aseptiikan, kemian ja ainetuntemuksen oppimääriä. Tiedon määrä on suuri, ja se on hyvin tiivistetty. Opiskelijan oikeasti täytyy tehdä kotona paljon töitä, opiskella ja etsiä tietoa internetistä. Luulen, että ilman lääketieteellistä koulutustani saattaisin kokea tällaista opiskelutahtia jopa vähän vaikeaksi, varsinkin koska opiskelen vieraalla kielellä. Toisinaan lääkärinä kiinnitän huomiota siihen, että vaikka hygieniaa ja aseptiikkaa opetetaan teoriassa, niitä voisi mielestäni enemmän vaatia käytännön harjoittelussa. Marina Kozhinova 23

24 Työssäoppiminen Työssäoppiminen on tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua oppimista, jonka tavoitteena on, että opiskelija oppii osan tutkintoon kuuluvasta ammattitaidosta ja opetussuunnitelman tavoitteista todellisessa työympäristössä ja sen säännöillä. Työssäoppimisen laajuus perustutkinnossa on vähintään 20 opintoviikkoa. Kuluneen lukuvuoden aikana SKY-Opiston opiskelijat suorittivat työssäoppimisjaksoja Ihon hoidon, Ihon hoidon ohjauksen, Täydentävien ihon hoitojen, Kauneudenhoitoalan yrittäjyyden sekä Kylpylähoitojen opintokokonaisuuksissa sekä Suomessa että ulkomailla (Slovenia ja Ranska). Myös ammattiosaamisen näyttöjä suoritettiin työssäoppimisjakson yhteydessä työpaikoilla. maahantuojilla, tavarataloissa ja kauneushoitoloissa. ON-THE-JOB-LEARNING PERIOD IN FRANCE In the spring term 2012 there was a possibility to go abroad to France and to do my last On-The- Job-Learning period concerning my studies to become a beauty therapist. I applied for the place and got it. The job was in the marketing apartment of the Sothys Group with the brand named Bernard Cassiere in a small beautiful town called Brive. My job was to work within the marketing apartment and help with developing a new line for sensitive and couperotic skin. The job was very interesting and I got to see how multidimensional it is to create the products for the field of skin care and beauty. I got to see some of the first steps of developing, producing and marketing the products which gave me a chance to learn things that is not possible to learn otherwise. The team behind the Bernard Cassiere product line is amazing. The people are warm, wise and full of energy. It is like a huge family working together to gain the most brilliant results. Working with the team was a great experience and it showed me what the main meaning of the functional work community is. I learned a lot, got to see France and got new friends, what else could one expect of the most perfect On-The- Job-Learning-Period? TYÖSSÄOPPIMISPAIKAT SUOMESSA Anttila Artemis City spa Parfums Christian Dior Oy Disar Center Elegia Day Spa ElinVoimastudio Oy EL-salonki Emotion Eurocosmetics Oy Katin Kauneuskulma Kauneus- ja Terveyspiste Eila Hellgren Kauneus- ja terveyshoitola Corallia Kauneushoitola Maarit Leikoski Oy Kauneuskeskus Pinjami Kauneuskeskus BB Kicks Myyrmannin apteekki Norex Cosmetics Oy Opetushoitola Verso Sokos Stockmann Oyj Stockmann Beauty SW Day Spa The Body Shop Yves Rocher Annastiina Rönn 24

25 TYÖSSÄOPPIMASSA SLOVENIASSA Saavuimme aurinkoiseen Ljubljanaan iltapäivällä. Majoittauduimme kolmen Omnian koulun opiskelijan kanssa kauniiseen apartementokseen. Majoituksemme sijaitsi vanhassakaupungissa, ihan keskustan läheisyydessä. Loppu päivän tutkimme lähi seutuja ja tutustuimme hieman kaupunkiin. Toisena päivänä pääsimme tutustumaan työssäoppimispaikkaamme, joka sijaitsi lyhyen bussimatkan päässä majoituksestamme. Paikka oli pieni, mutta sitäkin pippurisempi ja työntekijät olivat todella mukavia. Kolmen viikon aikana ehdimme tekemään ja kokemaan paljon. Saimme kokeilla uusia ja erilaisia hoitoja, kuten epilaatiota ja laseria. Myös kasvo- ja jalkahoidot poikkesivat hieman hoidoista, joita SKY-Opistossa teemme, esim. kasvojen kuorinta tehtiin kristallikuorintalaitteella ja ihonpuhdistus tehtiin käsin. Opimme käyttämään hieman uusia tuotesarjoja, kuten esimerkiksi Afroditea. Yhtenä maanantaina pääsimme tutustumaan Ljubljanan kosmetologi kouluun, jossa saimme tehdä toisillemme geelikynnet, joka oli hienoa, koska meistä kumpikaan ei ollut saanut aikaisemmin niitä oppia. Koulu oli iso ja koulussa oli myös muiden alojen opiskelijoita. Viikonloput vietimme rauhallisesti kaupunkiin tutustuen sekä tietysti shoppaillen. Kaupunki oli erityisen kaunis ja tunnelmallinen, koska jouluvalot sytytettiin, ne olivat todella näyttävät. Sää oli usein aurinkoinen, mutta aamupäivät olivat yleensä todella sumuisia, kaupunkia ympäröivien vuorien vuoksi. Kolmen työssäoppimisviikon jälkeen, olimme kokeneet paljon uutta ja olimme ehtineet rakastua Ljubljanan kulttuuriin ja kauniisiin maisemiin. Vaikka työpaikalta ja koko Sloveniasta oli haikeaa lähteä, olimme kuitenkin innoissamme kotiin paluusta. Tia Christiansen ja Alisa Mikkola 09A 25

26 Kosmetologin erikoisammattitutkinto VALMISTAVA KOULUTUS ERAM 09 Syksyllä 2009 alkanut Kosmetologin erikoisammattitutkintoon valmistava monimuotoinen koulutus jatkui Opetusjärjestelyt oli suunniteltu siten, että kosmetologien oli mahdollista opiskella työnsä ohella ja yhdistää oppimisensa välittömästi työhönsä. Lähiopetusta tarjottiin oppilaitoksen tiloissa joka toinen viikko 3 päivää viikossa, jolloin paneuduttiin uuden oppimiseen. Opintoihin liittyvä harjaantuminen sekä sarjahoitojen toteutus ja seuranta tapahtuivat pääosin työelämässä. Lukuvuoden opintoihin sisältyivät pareittain toteutettavat harjoitustyöt; oppiminen perustuu omakohtaiseen kokemukseen, jossa opiskelija seuraa ja tutkii hoidon kokonaisuuteen vaikuttavia tekijöitä sekä hoitajan että asiakkaan näkökulmasta. Tämä oppimisprosessi mahdollistui itse saatujen sarjahoitojen ja asiakkaille tehtyjen hoitojen / sarjahoitojen myötä. Oman työn kehittymistä ja hoitojen vaikutusmahdollisuuksia seurattiin pitämällä päiväkirjaa ja tekemällä analyysejä hoitojen tuloksista. Tästä muodostui kirjallinen materiaali oppimisen ja näyttötutkintojen tueksi. Opetuksen etenemisjärjestys on jo aikaisempien erikoisammattitutkinnon koulutusten aikana osoittautunut tärkeäksi tekijäksi opiskelijan kehittymisessä kokonaisvaltaiseksi ihonhoitajaksi. Lukuvuonna toteutuneiden opintojaksojen Aromaterapia ja eteeriset öljyt kauneudenhoidossa sekä Täydentävät ihonhoitomuodot aikana tutustuttiin mm. eteeristen öljyjen käyttöön kauneudenhoitoalalla ja laajennettiin ihonhoidollista näkemystä hierontamenetelmien kera. Lisäksi perehdyttiin ayurvediseen ihonhoitoon ja asiakkaan ohjaukseen. Lukuvuoden kolmas opintojakso, Kosmetologin kasvu ja kehitys, tarjosi mm. oman sarjahoitokokemuksen sekä erilaisten hoitojen yhdistämismahdollisuuksia; tutkinnon viimeisen osan opinnot ja portfolion työstäminen jatkuvat kesän aikana syksyyn 2012 asti. Lukuvuonna toteutuneet tutkinnon osat: 1. Aromaterapia ja eteeriset öljyt kauneudenhoidossa. Eteeristen öljyjen vaikutukset ja kemiallinen koostumus sekä käyttö ihon ja kehonhoidossa. Opettajana Sari Ojavuo. Anatomia ja fysiologia, opettajana Anna-Liisa Halsas-Lehto. 2. Täydentävät ihonhoitomuodot. Vanhaan intialaiseen kokonaisvaltaiseen hoitamiseen perustuvat kasvojen ja koko kehon hoidot sekä intialainen päänhieronta; lämpimien kasviöljyjen ja eteeristen öljyjen sekä valmiiden ayurvedisten öljyseosten käyttö. Opettajana Sari Ojavuo. 3. Kosmetologin kasvu ja kehitys. Opiskelijoiden kokonaisvaltainen kehon sarjahoito ja siihen liittyvä itsehoito-ohjelma. Opettajana Sari Ojavuo. Kiinalaisen lääketieteen perusteet, opettajana Reino Knaapila. Lukuvuoden aikana pidetyt luennot: Kaija Puro, Ruusupuu Finland: Primavera ihonhoitosarjana ja Primaveran aromaterapiatuotteet. Luontaishoitaja Reino Knaapila: Kiinalaisen lääketieteen perusteet. 26

27 Opinto-ohjaus OPINTO-OHJAUS on osa oppilaitoksen kasvatus- ja oppimistavoitteita tukevaa toimintaa. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskeluohjelma. Tuloksekkaan opiskelun edellytyksenä on, että opiskelija sitoutuu opiskeluunsa. Opinto-ohjaajina ovat toimineet Siru Westerlund ja Marjo Väisänen. VALINTAKOKEET Opiskelijavalintojen tueksi on järjestetty valintakokeet marraskuussa 2011 ja toukokuussa Valintakokeet järjestettiin Psykologitiimi Päämäärä Oy:n avulla. Valintakokeet sisältävät: - soveltuvuuskokeen, joka sisältää persoonallisuus- ja kykytestin - psykologin ja opettajan haastattelun - mahdollisuuden tutustua oppilaitokseen ja opetukseen. Kaikki hakijat saavat halutessaan palautteen valintakokeen tuloksesta. Opiskelijarekrytointia on tehty erilaisissa tilaisuuksissa: - Studia-messut Avoimien ovien päivät ja koulutusinfot Oppilaitoksessa on käynyt vuoden aikana tutustumassa opiskelijaryhmiä (mm. viittomakielen opiskelijoita HumAk:sta) ja työelämään tutustujia. TUTORTOIMINTA Toisen vuoden opiskelijoita on toiminut tutoreina. He ovat tukeneet ja auttaneet uusia opiskelijoita sopeutumaan opiskeluun ja opiskeluympäristöön, sekä vierailleet heidän kanssaan kauneudenhoitoalan maahantuojayrityksissä. Lisäksi tutorit ovat olleet mukana edustamassa oppilaitosta erilaisissa esittely- ja rekrytointi-tilaisuuksissa. Tutoreina ovat toimineet: 10A: Meri Anttila, Taru Anttila ja Jenni Kuusi, Tinja Tiilikainen 10B: Maria Kaarnakari ja Sara Lemola OPPILASKUNTA Lukuvuonna oppilaskunnan puheenjohtajana toimi Mirta-Milla Teppana ja sihteerinä Jenni Rissanen, molemmat 09A ryhmästä. Oppilaskunta järjesti syksyn perinteisen ulkoilupäivän Nuuksiossa, jossa käveltiin luonnossa ja paistettiin makkaraa nuotiolla. Kiirastorstain hyvinvointiteemapäivän koristelusta vastasi oppilaskunta. Oppilaskunta kokoontui säännöllisesti ja esityslistalla vaihtelivat esimerkiksi siivoukseen, ruokailuun, opetukseen ja viihtymiseen liittyvät puheenaiheet. Oppilaskunta järjesti myös ammattilakkien esittelytilaisuuden. Oppilaskunnan kuraattorina toimi lukuvuonna Sari Männistö- Ojainmaa. 27

28 Asiakaspalvelu SKY-Opisto on tarjonnut lukuvuonna perinteikästä ja korkealaatuista asiakaspalvelua opiskelijatyönä. Kehittymisessä opiskelijasta kauneudenhoitoalan ammattilaiseksi aito asiakaspalvelu on korvaamaton oppimiskeino. Asiakaspalvelutuntien aikana opiskelijat tekevät kaikkia kauneudenhoitoalan töitä ja suosittelevat ja myyvät tuotteita sekä hoitavat ajanvarausta, huolehtivat välinehuollosta ja hoitoluokan siisteydestä. Hoitotapahtumassa asiakas ja opiskelija ovat tiiviissä vuorovaikutuksessa keskenään. Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa hoidon ottaen huomioon asiakkaansa tarpeet ja toiveet. Opettaja on asiakaspalvelussa mukana ohjaamassa ja arvioimassa. Asiakaspalveluassistentti puolestaan ohjaa palvelua myynti-, kassa- ja ajanvarauspisteessä. Syksystä 2011 asiakaspalvelussa otettiin käyttöön uusi sähköinen ajanvarausjärjestelmä palvelemaan entistä paremmin tämän päivän kuluttajan tarpeita. Asiakkaat ovat voineet tämän jälkeen tehdä hoitovarauksia edelleen Opiston ajanvarauspuhelimessa tai heille sopivana ajankohtana netissä osoitteessa Ennen käyttöönottoa Opistolla sähköinen ajanvarausjärjestelmä oli suunniteltu palvelemaan lähinnä hoitoloita ja vastaavia pienehköjä palvelupisteitä. Ohjelman päivittäminen vastaamaan oppilaitoksen tarpeita on vaatinut asiakaspalveluassistentti Pia Tuomelta suurta työpanosta sekä tiivistä yhteistyötä ohjelman tehneen yrityksen kanssa. Haasteita ovat asettaneet niin Opiston tarjoama laaja hoitovalikoima kuin se, että asiakaspalvelussa kaikki opiskelijat ovat tekemässä hoitoja vuorollaan. Koko syyslukukauden jatkuneen kehitystyön ansiosta SKY-Opisto on lopulta saanut selkeän ja toimivan ajanvaraussivuston, joka on saanut paljon kiitosta myös asiakkailta. Opiskelijoille uuden ohjelman käyttöönotto on antanut paremmat eväät selviytyä entistäkin paremmin muuttuvassa työelämässä. Opetushoitola Verso Kulunut lukuvuosi on ollut näin työpaikkaohjaajan kannalta katsottuna haasteellinen. Toimintaa on kehitetty siten, että saimme käyttöömme sähköisen ajanvarausohjelman sekä kosketusnäytöllä toimivan kassaohjelman. Syksyllä otimme käyttöön Italialaisen kansainvälisesti tunnetun Biolinen hoitolasarjan. Yhteistyö maahantuojan kanssa on lähtenyt sujumaan hyvin ja koulutuksia olemme saaneet aina halutessa. Lukuvuoden aikana Versossa on ollut työssäoppimassa opiskelijoita oman koulun opiskelijoiden lisäksi Helsingin palvelualojen oppilaitoksesta, Omniasta Espoosta, Prakticumista sekä Porvoon Amistosta. Ensimmäistä kertaa meillä on suorittanut työssäoppimista kosmetiikkaneuvojiksi valmistuvia opiskelijoita, jotka kokivat Versossa suoritetun hoitolajakson ammatillisen kehittymisen kannalta opettavaisena. Verson työvuosi on ollut mielenkiintoinen, työntäyteinen ja haasteellinen. Toimintamme jatkuu tänäkin kesänä juhannukseen asti ja lomilta palaamme elokuun alussa virkein mielin ja uusin haastein 28

29 Ryhmät 09 A 10 B 11 B Ilta 10 Ilta 12 Sari Ojavuo Asikkala Aida Brun Marlene Christiansen Tia Kinner Julia Kivelä Sari Mikkola Alisa Mulari Sanna Rissanen Jenni Sadiku Nora Saukko Minna Sivonen Janina Tattari Maria Teppana Mirta 10 A Leena Kalliomaa Alasalmi Riikka Anttila Meri Anttila Taru Chudova Ekaterina Huovinen Maria Joenpolvi Heli Kuusi Jenni Pentikäinen Hanna Sulasalmi Riikka Tiilikainen Tinja Timonen Tuulia Tolvanen Katinka Valkonen Johanna Wathén Sanja Sari Männistö- Ojainmaa Burke Tiina Hirvonen Minna Kaarnakari Maria Laukkanen Kiia Laurila Femmi Lemola Sara Martikainen Mari Raitio Ria Rantala Ida Ruotsinsalo Milja Rönn Annastiina Tanskanen Inari Tarkki Anna Vuorela Annadaria 11 A Taina Raivio Heikkinen Mona Heiskanen Marika Ihalainen Miia Junno Noora Koivusilta Jasmin Lindfors Sara Manninen Inka Mäki-Leppilampi Lina Rantala Juuli Rissanen Melissa Siivonen Johanna Tuuli Leena Anna-Liisa Halsas-Lehto Eerola Caroline Heikkilä Viivi Jacobsson Marianne Koivula Emma Lahdensuo Heini Laurila Krista Leinimaa Riina Lindholm Madde Lundmark Henrika Pitkänen Mirka Puhk Amanda Sarlio Juulia Sassi Riina Sole Pauliina Vesala Annukka Yliräisänen Eveliina 11 C Eija Liuska Agge Jenni Aguilar Elina Davis Johanna Hartikainen Milla Hämäläinen Sarianne Kouva Saija Kuurto Maiju Lehtinen Marika Lepistö Noora Liin Mai Malmström Krista Millaskangas Niina-Mari Tolonen Satu Varpula Sari Vikman Janika Willberg Heidi Marjo Väisänen Ekholm Maria Kalmus-Mäns Signe Kupri Lidia Kytönen Susanna Luostarinen Nina Mikkonen Sointu Mäyränen Anne Nyman Kaisa Poti Ann-Mari Pouru Vilma Pyytövaara Outi Pöysti Suvi Rikkola Marianna Suvinen Krista Westerlund Emilia Viitaluoma Reeta Ilta 11 Ditte Bremer Heikkinen Riikka Herranen Mervi Kozhinova Marina Lönnqvist Anna Monthan Minna Nevalainen Nenja Niemi Anu Puumalainen Heidi Rosentau Maarja Saukkomaa Ida Törnqvist Heidi von Wehrt Merja Kaisa Sjöblom Heikkinen Tuuli Joutsimies Karoliina Kiuru Linda Laine Irina Laitinen Suvi Oikkonen Kristina Salo Piia Sulasaari Disa Valkama Hanna Wallenius Jonna Valli Katariina Vähäpassi Anne Åkerlund Satu ERAM 09 Sari Ojavuo Ahola Mirka Heikkinen Kati Hietakangas Johanna Joosela Tiina 29

30 Toukokuussa 2011 kosmetologeiksi valmistuneet opettajineen ja ohjaajineen. Ryhmäkuvat: Foto Oskar 30

31 08A-ryhmä keväällä

32 32 09B-ryhmä keväällä 2011.

33 09C-ryhmä keväällä

34 34 Ilta09-ryhmä keväällä 2011.

35 Eram09 -ryhmä keväällä

36 Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opisto Pajuniityntie 3, Helsinki Puh. (09) Fax (09)

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ (Luonnos 19.11.2008) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ Johdanto 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tavoitteet 1.2 Sosiaali-

Lisätiedot

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov G. Musiikkialan perustutkinto Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV 1.1. Työtehtävän suunnittelu Yrittäjyysosaaminen ja työelämätaidot Yrittäjyyden perus 3 ov - yrittäjyys ja yrittäjyyden

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

SOSIAALI-, TERVEYS- ja LIIKUNTA-ALAN KOULUTUS TYÖELÄMÄN ARVIOIJILLE. syksy 2015 ja kevät 2016

SOSIAALI-, TERVEYS- ja LIIKUNTA-ALAN KOULUTUS TYÖELÄMÄN ARVIOIJILLE. syksy 2015 ja kevät 2016 Hyvinvointi ja palveluala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Otavankatu 4 50100 MIKKELI SOSIAALI-, TERVEYS- ja LIIKUNTA-ALAN KOULUTUS TYÖELÄMÄN ARVIOIJILLE syksy 2015 ja kevät 2016 Työelämän edustajina,

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot

Toimintakertomus. Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opisto Pajuniityntie 3, 00320 Helsinki Puh. (09) 8386 160 Fax (09) 8386 1611 www.skyo.

Toimintakertomus. Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opisto Pajuniityntie 3, 00320 Helsinki Puh. (09) 8386 160 Fax (09) 8386 1611 www.skyo. Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opisto Toimintakertomus 2012-2013 Toimintakertomus 3 Lukuvuosi 2012 2013 6 Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opisto 9 Tapahtumia 14 Nuori yrittäjä 16 Lukuvuoden opetus 18

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Kristiina Sallinen VALMA - Ammatilliseen perustutkintoon valmentava koulutus

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 2017-2018 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 1621 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus

Ammatillinen koulutus Ammatillinen koulutus pähkinänkuoressa AMMA projekti, 2005. Ammatillinen koulutus maahanmuuttajille. YLIOPISTOT 4-7 vuotta Suomen koulutusjärjestelmä AMMATTIKORKEA- KOULUT, 4 vuotta Suomessa kaikki käyvät

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINNIN KOKONAISUUS Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

OPISKELIJAN ARVIOINNIN KOKONAISUUS Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen OPISKELIJAN ARVIOINNIN KOKONAISUUS Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 11.11.2009 Osaamisen tunnistaminen selvitetään ennen kyseisten opintojen alkamista, mitä ja millaista osaamista opiskelijalla

Lisätiedot

ARVIOINTI ARVIOINNIN OPPAASSA

ARVIOINTI ARVIOINNIN OPPAASSA ARVIOINTI ARVIOINNIN OPPAASSA Ammatillinen peruskoulutus 21.3.2013 Arvioinnin opas, sisältö Luvut A ja B samansisältöisiä: Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi N TUTKINTOKOHTAINEN OSA LUONNONTIETEIDEN ALA Datanomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma OPH:n määräys 85/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttö Ammatillisiin perustutkintoihin on liitetty ammattiosaamisen näytöt osaksi opiskelijan arviointia

Lisätiedot

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10. Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.2011 Sisältö 1. WinNova 2. Opiskelijoiden perehdyttäminen arviointiin 3.

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Media-assistentti Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Kauneudenhoitoalan perustutkinnon perusteiden (opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon perusteiden) uudistaminen 12.12.2008 Taina Raivio Perusteiden uudistamistyön taustaa Päivitystarvetta vahvistivat kauneudenhoitoalan

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

303 Kauneudenhoito Palvelut 303 Kauneudenhoito Lajivastaavat

303 Kauneudenhoito Palvelut 303 Kauneudenhoito Lajivastaavat Palvelut 303 Kauneudenhoito Lajivastaavat Mari-Anne Laamo Koulutuskeskus Salpaus mari-anne.laamo(at)salpaus.fi puh. 044 708 0246 1 / 10 Päivi Björninen Koulutuskeskus Salpaus paivi.bjorninen(at)salpaus.fi

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

Mikä on ammatillinen tutkinto?

Mikä on ammatillinen tutkinto? Mikä on ammatillinen tutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä ammatillinen tutkinto tarkoittaa. Kainuun ammattiopisto Opintie 3, 87100 Kajaani p. (08) 61 651 www.kao.fi Mikä on

Lisätiedot

Ammatillinen oppilaitos toimintaympäristönä

Ammatillinen oppilaitos toimintaympäristönä Ammatillinen oppilaitos toimintaympäristönä 29.05.13 Heidi Laurinen-Nokua Opinto-ohjaaja Omnia ammattiopisto Ammattioppilaitos ennen ja tänään Ei umpikujakoulutusta, vaan tutkinto takaa yhtäläiset jatkoopiskeluoikeudet

Lisätiedot

Lähihoitaja 80 ov (120) / 2v Yo-pohjainen koulutus SOTE. Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto

Lähihoitaja 80 ov (120) / 2v Yo-pohjainen koulutus SOTE. Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto Lähihoitaja 80 ov (120) / 2v Yo-pohjainen koulutus SOTE LÄHIHOITAJA - Lähellä sinua Sosiaali- ja terveysalan opistolla tarjoamme Sinulle mahdollisuuden hankkia ihmisläheisen ammatin, jonka työllistymisnäkymät

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

Välinehuoltoalan perustutkinto - koulutuskokeilu 2014-2018 Turun ammatti-instituutti Aikuiskoulutus Välinehuoltoalan perustutkinto

Välinehuoltoalan perustutkinto - koulutuskokeilu 2014-2018 Turun ammatti-instituutti Aikuiskoulutus Välinehuoltoalan perustutkinto Välinehuoltoalan perustutkinto - koulutuskokeilu 2014-2018 Turun ammatti-instituutti Aikuiskoulutus Välinehuoltoalan perustutkinto 18.5.2015 Erkkilä-Ojala Tarja 1 Koulutuskokeilut 2014-2018 Välinehuoltoalan

Lisätiedot

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti Kahden tutkinnon kotiväenilta ti 11.10.2016 Kahden tutkinnon opinnot Jyväskylän ammattiopistossa koulutuspäällikkö Taina Roivainen Arjessa sattuu ja tapahtuu opinto-ohjaaja Tarja Nykänen ja Sirpa Puikkonen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 206-207 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 62 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit www.imatranyhteislukio.fi

Lisätiedot

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA?

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? RAKENNUS- JA METSÄALAN PETUSTUTKINTOJEN OPPIMISTULOKSET 12.11.2012, OPH NÄYTÖISTÄ KOOTUT TIEDOT 1. Koulutuksen järjestäjän nimi, oppilaitoksen/toimintayksikön

Lisätiedot

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUS www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUSKOULUTUS TYÖSSÄ OPPIMINEN TEORIAOPINNOT TUTKINTOTILAISUUDET työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettäviä

Lisätiedot

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja ARVIOIJAKOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ NÄYTTÖTUTKINNOISTA 2. TUTKINTORAKENNE 3. AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN 1. Tutkintotilaisuuden suorittamissuunnitelma

Lisätiedot

Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015. Opetusneuvos Ulla Aunola Ammatillinen peruskoulutus

Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015. Opetusneuvos Ulla Aunola Ammatillinen peruskoulutus Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015 Opetusneuvos Ulla Aunola Ammatillinen peruskoulutus Lait ja asetukset, tutkintojen perusteet ja muut määräykset voimaan 1.8.2015

Lisätiedot

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin YHDESSÄ Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin AMISTO 2.1.2014 Anu Raudasoja HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu 1.1.2014 YHDESSÄ Teemat: 1. Tutkinnon perusteista OPSiin 2. OPSista HOPSiin

Lisätiedot

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET Ammatillisen tutkinnon suorittamista ja ammatillista koulutusta koskevat yleiset siirtymäsäännökset Vuoden 2018 alusta

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen tunnustamisen taustaa Oppimisympäristöjen monipuolistuminen Koulutuksen taloudellisuuden, tehokkuuden

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen

Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015 Eija Kauppinen Lait ja asetukset, tutkintojen perusteet ja muut määräykset voimaan 1.8.2015 Vuosien 1999-2001 perustutkinnon perusteiden mukaan

Lisätiedot

Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opisto Pajuniityntie 3, 00320 Helsinki Puh. (09) 8386 160 Fax (09) 8386 1611 www.skyo.fi

Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opisto Pajuniityntie 3, 00320 Helsinki Puh. (09) 8386 160 Fax (09) 8386 1611 www.skyo.fi SUOMEN KOSMETOLOGIEN YHDISTYKSEN OPISTO TOIMINTAKERTOMUS 2013-2014 Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opisto Pajuniityntie 3, 00320 Helsinki Puh. (09) 8386 160 Fax (09) 8386 1611 www.skyo.fi SUOMEN KOSMETOLOGIEN

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

HIUSALAN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTAMISHANKE

HIUSALAN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTAMISHANKE HIUSALAN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTAMISHANKE 12.12.2008 2008 Opetushallitus Helsinki Nina Raki, Omnia Projektin organisaatio OHJAUSRYHMÄ (OPH, sidosryhmäedustajat) Koordinointi

Lisätiedot

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Mikä on ammattilukiotoiminta Torniossa? Mitä tahansa ammatillista perustutkintoa opiskeleva opiskelija voi opiskella perustutkinnon rinnalle myös ylioppilastutkinnon

Lisätiedot

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen (työpaja 4) Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Oulu 27.9.2017 Keskeiset käsitteet Henkilökohtaistaminen = toiminta, jossa tunnistetaan ja

Lisätiedot

Laajennettu työssäoppiminen

Laajennettu työssäoppiminen Laajennettu työssäoppiminen Liiketalouden perustutkinto Esityksen nimi / Tekijä 13.11.2013 1 Nykyisin käytössä olevat mallit Koulutuskeskus Sedu, Seinäjoki, Koulukatu, liiketalouden perustutkinto Tieto-

Lisätiedot

Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista Kauneudenhoitoalan perustutkinto, kosmetologi

Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista Kauneudenhoitoalan perustutkinto, kosmetologi 1 Suunnitelma jen toteuttamisesta ja arvioinnista Kauneudenhoitoalan perustutkinto, kosmetologi Tutkinnon osan nimi ja sen laajuus (osp) Pakolliset tutkinnon osat Ehostus 10 osp Ammatillisen perustutkinnon

Lisätiedot

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset Työssäoppimisen valmistelu ja suunnittelu Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset ver 21.11.2013 Taustamuuttujina opiskelijatiedoissa ovat mm. tutkinnon nimi, työssäoppimispaikan nimi, suoritetaanko

Lisätiedot

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TI 1.2.2011 TYÖSSÄ OPPIMISEN OHJAAMINEN 8.00 -> Linjastoaamiainen (ruokala, Rustholli) 9.00 -> Työpaikkaohjaajan tietoperusta 9.30 -> Oppimis- ja

Lisätiedot

Kaupan lähiesimieskoulutus

Kaupan lähiesimieskoulutus Kaupan lähiesimieskoulutus -uutta osaamista kaupan kentälle -Tiiminvetäjä -Tuoteryhmävastaava -Lähiesimies Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Koulutus pähkinänkuoressa Perustana opetusministeriön työnjohtokoulutuskokeilu

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO. Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista

Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO. Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista Koul Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Kuv Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen kansallinen oppimistulosten

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Artesaani Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen suunnitelma Määräys 53/011/2014 (sisältää määräyksen 4/011/2015

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio tori t Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi

Lisätiedot

Lapin ammattiopistossa

Lapin ammattiopistossa VALMA JA TELMA Lapin ammattiopistossa Mitä on Valma? Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA) on yhdistetty neljä aiempaa eri kohderyhmille suunnattua valmistavaa, valmentavaa,

Lisätiedot

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Sisältö 1. Suomen koulutusjärjestelmä 2. Ammattitaidon hankkiminen (näyttötutkinto ja ammatillinen peruskoulutus) 3. Arviointi KORKEAKOULUTUTKINTO

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteuttaminen

Työssäoppimisen toteuttaminen Työssäoppimisen toteuttaminen 1 Sisällöt Määritelmät Valmistautuminen työssäoppimisen ohjaamiseen Mitä meidän työyhteisössä voi oppia? Yhteistyö oppilaitoksen kanssa Tutkinnon perusteiden merkitys työssäoppimisessa

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2016-2017 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

VALINNAISTARJOTTIMET JÄMSÄN AMMATTIOPISTO LUKUVUOSI

VALINNAISTARJOTTIMET JÄMSÄN AMMATTIOPISTO LUKUVUOSI VALINNAISTARJOTTIMET JÄMSÄN AMMATTIOPISTO LUKUVUOSI 2016-2017 TUTKINNON OSA TARJOTIN: Avoin nuorille ja aikuisille KV-valmennus Syyslukukausi: viikot 37 40, ma-iltapäivisin 12:15 15:45 (4h) Kevätlukukausi:

Lisätiedot

Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö

Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö Ammattilaisen kädenjälki 8.11.2017 Helsinki Kiertotalous ja kestävän kehityksen osaaminen koulutusreformissa Kiertotalous ja kestävän kehityksen osaaminen

Lisätiedot

Kaupan lähiesimieskoulutus

Kaupan lähiesimieskoulutus Kaupan lähiesimieskoulutus uutta osaamista kaupan kentälle MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Kirsti Jokiranta Työnjohtokoulutuskokeilun verkostopäivä 25.5.2009 Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Miksi

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO, (120 ov) OPETUSSUUNNITELMA 2010. Näyttötutkinto

KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO, (120 ov) OPETUSSUUNNITELMA 2010. Näyttötutkinto KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO, (120 ov) OPETUSSUUNNITELMA 2010 Näyttötutkinto SISÄLLYSLUETTELO KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO, 120 ov... 3 TUTKINNON HENKILÖKOHTAISTAMINEN... 3 TUTKINTOTILAISUUDET

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS Toisen asteen koulutukseen kuuluu lukio ja ammatillinen koulutus. Toisen asteen koulutukseen voi hakea vain kaksi kertaa vuodessa eli keväällä ja

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

Matkailualan perustutkinnon perusteiden muutokset ja

Matkailualan perustutkinnon perusteiden muutokset ja Matkailualan perustutkinnon perusteiden muutokset ja 1.8.2015 Opetusneuvos Merja Lahdenkauppi 18.11.2014 Osaamisperusteisuuden vahvistaminen Opetus- ja oppiainekeskeisestä ajattelusta opiskelijan oppimiseen

Lisätiedot

HIUSALAN PERUSTUTKINTO, PARTURI-KAMPAAJA (120 ov) OPETUSSUUNNITELMA 2010. Näyttötutkinto

HIUSALAN PERUSTUTKINTO, PARTURI-KAMPAAJA (120 ov) OPETUSSUUNNITELMA 2010. Näyttötutkinto HIUSALAN PERUSTUTKINTO, PARTURI-KAMPAAJA (120 ov) OPETUSSUUNNITELMA 2010 Näyttötutkinto SISÄLLYSLUETTELO HIUSALAN PERUSTUTKINTO, PARTURI-KAMPAAJA, 120 ov... 3 TUTKINNON HENKILÖKOHTAISTAMINEN... 3 TUTKINTOTILAISUUDET

Lisätiedot

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan koulutuskokeilujen jaosto 16.3.2015 Opetusneuvos Aira Rajamäki Lait

Lisätiedot

Opinnollistaminen oppilaitoksen näkökulmasta

Opinnollistaminen oppilaitoksen näkökulmasta Opinnollistaminen oppilaitoksen näkökulmasta Marjut Nyström, lehtori Keskuspuiston ammattiopisto 23.9.2015 Erityisesti Sinulle Opinnollistamisen määritelmä Opinnollistamisella tarkoitetaan ammatillisen

Lisätiedot

2014 2015 Elämän eväät

2014 2015 Elämän eväät 2014 2015 Elämän eväät YLEISTÄ s. 3 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 4 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 5 AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITET- TAVAN KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA

Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITET- TAVAN KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITET- TAVAN KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Helsingin palvelualojen oppilaitos 23.10.2011 1 KAUNEUDENHOITOALAN KUVAUS

Lisätiedot

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa Osaamisperusteisuutta vahvistamassa 18.12.2015 opetusneuvos Hanna Autere ja yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Tutkintojärjestelmän kehittämisen tahtotila (TUTKE 2) osaamisperusteisuus työelämälähtöisyys

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKE- TALOUDEN JA HALLINNON ALA Merkonomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Liiketalouden perustutkinnon tutkintokohtainen

Lisätiedot

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINTI 7.9. 2009

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINTI 7.9. 2009 ÄIDINKIELI, SUOMI, 4 OV, pakollinen opintojakso Mediaosaaminen Kielen ja kulttuurin tunteminen 2 opintoviikkoa 1. lukuvuosi 2 opintoviikkoa 2. lukuvuosi. Kirjalliset/suulliset tuotokset ja kokeet Portfolio

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Haapajärven ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT...

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma

asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Opetussuunnitelma 3.0 /30.5.2014 1 (10) LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 1 Opintopolku asiakaspalvelun ja myynnin työtehtäviin asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi

Lisätiedot

Hyria Koulutus Oy esittäytyy. HYRIA / Leena Hietanen

Hyria Koulutus Oy esittäytyy. HYRIA / Leena Hietanen Hyria Koulutus Oy esittäytyy 1 HYRIA / Leena Hietanen 25.11.2014 Toimipisteet Hyvinkäällä: HYRIA HYVINKÄÄ Karankatu 3 5 rautatieasema HYRIA HYVINKÄÄ Uudenmaankatu 20 muuttamassa Karankadulle, mahdollisesti

Lisätiedot

Oppilaitosnuorisotyö Tredussa nuoren tukeminen opintojen rinnalla. TPY:n symposium 27.5.2014

Oppilaitosnuorisotyö Tredussa nuoren tukeminen opintojen rinnalla. TPY:n symposium 27.5.2014 Oppilaitosnuorisotyö Tredussa nuoren tukeminen opintojen rinnalla TPY:n symposium 27.5.2014 OIVA - Ohjauksen interventioilla vaikuttavuutta läpäisyn tehostamiseen 1.9.2013-31.12.2014 OIVA on osa Opetushallituksen

Lisätiedot

TYÖELÄMÄLÄHTÖINEN TYÖPAIKKAOHJAAJAKOULUTUS ERITYINEN-PROJEKTIN PÄÄTÖSSEMINAARI 20.3.2007

TYÖELÄMÄLÄHTÖINEN TYÖPAIKKAOHJAAJAKOULUTUS ERITYINEN-PROJEKTIN PÄÄTÖSSEMINAARI 20.3.2007 TYÖELÄMÄLÄHTÖINEN TYÖPAIKKAOHJAAJAKOULUTUS ERITYINEN-PROJEKTIN PÄÄTÖSSEMINAARI 20.3.2007 Anne Aalto, Kim Karlsson Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUSOHJELMAN PERUSTEET

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt

Ammattiosaamisen näytöt Työpaikkaohjaaja kouluttajakoulutus Veijo Kykkänen Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt ovat ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa osa opiskelijan arviointia.

Lisätiedot

YLEISTÄ s. 3 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 4 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 120 ov s.

YLEISTÄ s. 3 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 4 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 120 ov s. Elämän eväät YLEISTÄ s. 3 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 4 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 5 KOTITALOUSOPETUS 20 ov s. 6 HAKEUTUMINEN KOULUTUKSIIN

Lisätiedot

YLEISTÄ s. 3 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 4 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 120 ov s.

YLEISTÄ s. 3 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 4 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 120 ov s. Elämän eväät YLEISTÄ s. 3 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 4 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 5 KOTITALOUSOPETUS 20 ov s. 6 HAKEUTUMINEN KOULUTUKSIIN

Lisätiedot

Kouluttajan ja tutkintojen järjestäjän vastuu tutkintojen laadusta. Veikko Ollila

Kouluttajan ja tutkintojen järjestäjän vastuu tutkintojen laadusta. Veikko Ollila Kouluttajan ja tutkintojen järjestäjän vastuu tutkintojen laadusta Tehtävä? Mikä on ammatillisen aikuiskoulutuksen tehtävä nykyisessä yhteiskunnassamme? Entä näyttötutkintojen tehtävä? Yhteiskunta sekä

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

LUOTSATEN TYÖSSÄOPPIMAAN

LUOTSATEN TYÖSSÄOPPIMAAN TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUSPROSESSI LUOTSATEN TYÖSSÄOPPIMAAN LaVaTo laatua ja valinnaisuutta työssäoppimiseen Loppuseminaari 15.11.2012 Hillevi Kivelä, Vaasanammattiopisto ammattiopisto Työssäoppimisen laatukriteereitä

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ilmoittautuminen: www.osao.fi/koulutuskalenteri Lisätietoja: Anu Hultqvist Koulutuspäällikkö, OSAO anu.hultqvist@osao.fi Koulutuksen toteutus Kontaktiopetuksena: Oppilaitoksella

Lisätiedot

Musiikkialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen

Musiikkialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen Musiikkialan perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015 Eija Kauppinen Lait ja asetukset, tutkintojen perusteet ja muut määräykset voimaan 1.8.2015 Vuosien 1999-2001 perustutkinnon perusteiden mukaan

Lisätiedot

Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt

Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt Pedagoginen johtaminen ja opetuksen kehittäminen Salpauksessa - kaikki yhdessä tehtäviensä mukaisesti Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt Koulutusjohtajat Hankkeiden rahoitus Hannu

Lisätiedot

LUKIO-OPINNOT. Viherlaakson lukion opinto-ohjaajat Riina Laasonen & Salla Purho

LUKIO-OPINNOT. Viherlaakson lukion opinto-ohjaajat Riina Laasonen & Salla Purho LUKIO-OPINNOT Viherlaakson lukion opinto-ohjaajat Riina Laasonen & Salla Purho Opinto-ohjaajat Riina Laasonen 1 D, E, F Salla Purho - 1 A, B, C MITÄ LUKIOSTA ON HYVÄ TIETÄÄ? Oppimateriaalit hankittava

Lisätiedot

Tekemällä oppii projektin opinnollistamisen malli

Tekemällä oppii projektin opinnollistamisen malli Tekemällä oppii projektin opinnollistamisen malli Tekemällä oppii projektin loppuseminaari Oppimisen onni ja opinnollistaminen 12.11.2013 Sirpa Rintala Opinnollistaminen Työpaikkakohtainen Kaksisuuntainen

Lisätiedot

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen Terttu Virtanen Aikuiskoulutusjohtaja Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen oleellinen osa oppilaitosten

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii Oppisopimuskoulutus Tekemällä oppii Sopii kuin nakutettu Perustietoa oppisopimuksesta Oppisopimus on käytännöllinen tapa kouluttautua ja kouluttaa yritykseen ammattitaitoista henkilöstöä sekä kehittää

Lisätiedot

Opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpauksessa. Merja Rui ja Heikki Tuomainen lehtorit, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus

Opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpauksessa. Merja Rui ja Heikki Tuomainen lehtorit, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus Opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpauksessa Merja Rui ja Heikki Tuomainen lehtorit, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus Pedagoginen johtaminen Salpauksessa Opiskelijat ja työelämä Maarit

Lisätiedot

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI Valmis -hanke Salon seudun ammattiopisto Toimintamalli Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaaminen työelämään hotelli-,

Lisätiedot

Viittomakielisen ohjauksen perustutkinnon perusteiden muutokset Opetusneuvos Ulla Aunola Ammatillinen peruskoulutus

Viittomakielisen ohjauksen perustutkinnon perusteiden muutokset Opetusneuvos Ulla Aunola Ammatillinen peruskoulutus Viittomakielisen ohjauksen perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015 Opetusneuvos Ulla Aunola Ammatillinen peruskoulutus Lait ja asetukset, tutkintojen perusteet ja muut määräykset voimaan 1.8.2015

Lisätiedot

www.edu.fi/ammattipeda https://hyvatkaytannot.oph.fi/ Julkaisut ja aineistot on jäsennetty aihealueen mukaan Arviointi Arvioinnin opas on laadittu ammatillisen koulutuksen ja näyttötutkintojen järjestäjien,

Lisätiedot