SUOMEN KOSMETOLOGIEN YHDISTYKSEN OPISTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN KOSMETOLOGIEN YHDISTYKSEN OPISTO"

Transkriptio

1 SUOMEN KOSMETOLOGIEN YHDISTYKSEN OPISTO Toimintakertomus

2 Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opisto Pajuniityntie 3, Helsinki Puh. (09) Fax (09) Ulkoasu: Viestintä Memedia, Vaula Aunola Valokuvat: SKY-Opisto, Vaula Aunola, ellei toisin ole mainittu. Kirjapaino: Nykypaino 2012

3 Toimintakertomus Lukuvuosi Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opisto 8 Tapahtumia 16 Lukuvuoden opetus 18 Kauneutta kaikille - SKY-Opiston sosiaalinen vastuu 20 Kauneudenhoitoalan perustutkinto 21 Ammatillinen täydennyskoulutus 21 Kansainvälinen CIDESCO- tutkinto 22 Aikuiskoulutus ja näyttötutkinnot 23 Aikuisopiskelijan kertomaa 24 Työssäoppiminen 24 On-the-job-learning period in France 25 Työssäoppimassa Sloveniassa 26 Kosmetologin erikoisammattitutkinto 27 Opinto-ohjaus 27 Oppilaskunta 28 Asiakaspalvelu 28 Opetushoitola Verso 29 Ryhmät Keväällä 2011 valmistuneet opiskelijat 3

4 Lukuvuosi LUKUVUOSI on ollut täynnä ahkeraa työskentelyä ja moninaisia haasteita. Lukuvuoden aikana ovat toteutuneet kaikki normaaliin opetustoimintaamme kuuluvat tapahtumat; opetus, tehtävät, kokeet, ammattiosaamisen näytöt, työssäoppiminen, kansainvälinen tutkinto, kokoukset ja monet muut asiat ovat täyttäneet työpäivämme. Ammatillinen koulutyö ei kuitenkaan ole vain opetukseen ja arviointiin liittyvää toimintaa vaan tarvitaan yhä enenevässä määrin toiminnan profiloitumista, kehittämistä valittuun suuntaan. Lukuvuoden aikana kehittämistyön painopistealueet ovat olleet laatukäsikirjan kokoaminen ja toisaalta opetustyön kehittäminen asiakaspalvelun kautta. Jo useamman vuoden ajan olemme suunnitelleet ja joskus jopa käynnistäneetkin laatukäsikirjan kokoamistyön. Aina on kuitenkin joku muu asia mennyt tärkeysjärjestyksessä edelle. Lukuvuonna päätettiin kuitenkin ryhtyä vauhdilla työhön, jonka valmistelu oli käynnistynyt jo edellisenä keväänä. Työskentelyssä oli päädytty yhteistoimintaan Helsingin maalariammattikoulun ja Kelloseppäkoulun kanssa, jotka molemmat ovat samanlaisia, yksialaisia ja yksityisiä ammattioppilaitoksia kuten Opisto. Laatujärjestelmäksi valittiin CAF 2006 (Common Assessment Framework) ja perehdytys ja opastus hankittiin yhteisesti Tampereen ammattiopistosta laatupäällikkö Ritva Korteelta ja hänen tiimiltään. Ensimmäinen yhteinen tilaisuus järjestettiin syksyllä. Tuolloin kaikkien kolmen oppilaitoksen henkilöstöt tutustuivat toisiinsa ja saivat opastusta tulevasta laatukäsikirjan kokoamisesta. Yhteisen tilaisuuden jälkeen kukin oppilaitos tahollaan alkoi työstää laatukäsikirjaansa oman aikataulun ja ohjeistuksen mukaisesti. Opistossa jakauduttiin viiteen eri ryhmään arviointialueitten mukaan, jotka ovat johtajuus, strategiat ja toiminnan suunnittelu, henkilöstö, kumppanuudet ja resurssit sekä prosessit. Jokainen ryhmä kokoontui neljä kertaa kooten käsikirjaan näihin aiheisiin kuuluvat toimintatavat Opistossa. Työskentely selkeytti ymmärrystämme yhteisistä toimintatavoista, avasi silmiä ja toivoakseni toi myös käsityksen toimintamme kokonaisuudesta. Laatukäsikirjan piti valmistua keväällä 2012, mutta kuten niin monesti aikaisemminkin, olimme laatineet liian kireän aikataulun ja valmistuminen siirrettiin alkusyksyyn. Näin ensi vuoden toimintaan on jo annettu suunta; laatukäsikirjan valmistuttua päästään varsinaiseen toiminnan arviointiin. Laatutyö ja käsikirja ovat jatkossa välttämättömiä. Koulutuksen järjestäjällä edellytetään olevan toimiva laatujärjestelmä käytössään vuonna Asiakaspalvelu oppimisen keinona ja menetelmänä on perinteisesti ollut keskeistä Opiston toiminnassa. Asiakkaita on aina palveltu ja samalla opittu kauneudenhoitoalan hoito-, ohjaus- ja myyntityötä. Lukuvuoden aikana siirryimme vuosia kestäneen suunnittelun jälkeen sähköiseen ajanvaraukseen. Tämä uudistus teetti runsaasti työtä opetuksen tukipalveluhenkilöstölle erikoisesti asiakaspalveluassistentille, joka työsti hankittua ohjelmaa oppilaitokseen ja Opetushoitola Versoon sopivaksi. Ajanvarausjärjestelmään siirtymiselle laati estenomiopiskelija Anna Holopainen opinnäytetyönään markkinointisuunnitelman. Sähköinen ajanvarausjärjestelmä on selkiyttänyt toimintaa ja mahdollistanut hoitopalvelujen suuntaamisen aina opetuksessa olleisiin hoitoihin, jolloin työhön harjaantuminen on käynnistynyt heti opetuksen jälkeen. Asiakkaat näkevät kotisivuiltamme, mitä on tekeillä ja mitä hoitoja on tarjolla. Puhelimessa jonottaminen on jäänyt. Asiakkaat voivat tilata ajan, koska heille sopii. Olemme siis siirtyneet nykyaikaan ja pystymme palvelemaan asiakkaitamme paremmin. Sähköisen ajanvarauksen kautta tuli myös muu sosiaalinen media osaksi toimintaamme. Facebook ja asiakaspalveluposti ovat hyviä keinoja kommunikoida asiakkaiden kanssa ja toisaalta markkinoida palvelujamme. Tämä on johtanut muutamien hallintoja tukipalveluhenkilöstön toimenkuvien tarkennuksiin. Näin pitääkin olla. Työnkuvat elävät ja muuttuvat ajanmukaisiksi. Asiakaspalvelu oppimisen keinona ei ole vain opettajien asia. Pienessä yhden alan oppilaitoksessa koko henkilökunta on mukana siinä. Kaikki työyhteisössä olevat ovat asiantuntijoita ja malleja opiskelijoille. Tästä syystä asiakaspalvelun määrää kontaktiopetuksessa onkin lähdetty määrätietoisesti lisäämään. Oppilaitoksen ulkopuolella tapahtuvan työssäoppimisen lisäksi tehdään sitä myös oppilaitosympäristössä, jota kehitetään ajanmukaiseen suuntaan. Tämä edellyttää työelämän sääntöjen omaksumista, joka joillekin on vaikeaa oppia tässä yksityisyyttä korostavassa yhteiskunnassa. Mikä asiakaspalvelusta tekee niin tärkeän oppimismuodon kauneudenhoi- 4

5 toalalla? Hoitomenetelmiin harjaantuminen, hoitotekniikoiden osaaminen ei pelkästään riitä. Kauneudenhoitoalan asiakaspalvelu edellyttää läsnäoloa, toisen ihmisen aitoa kohtaamista ja kuuntelemista. Asiakkaan asemaan on paneuduttava antauduttava. On osattava olla empaattinen, mutta etäisyys on kuitenkin säilytettävä. Jokainen asiakas on otettava huomioon omana itsenään tilanteessa on siis oltava täysin, koko persoonallaan läsnä. Juuri tätä kohtaamista, läsnäoloa on harjoiteltava, kokemuksia kerättävä, erilaisia ja eri-ikäisiä ihmisiä kohdattava hoitotilanteessa. Sitä ei saa häiritä kiire, ympäröivä hälinä tai oma mieliala. Asiakaspalvelussa niin kuin kaikessa muussakin on päästävä tasaiseen, hyvään laatuun. Siksi sitä on harjoiteltava. Myös opettajat tarvitsevat työelämäkokemuksia. Tästä syystä ovatkin opettajien työelämäjaksot tulevana tavoitteena tärkeät. Omat työkokemukset ja asiakaskontaktit rikastuttavat opetusta, antavat työhön sisältöä ja pitävät taidot ajan tasalla. Moni opettajistamme tekeekin hoitoja omalla ajallaan, normaalin työajan ja mahdollisten lisäopintojensa ulkopuolella. Lukuvuoden aikana järjestettiin muutama tilaisuus, jossa opettajat saivat perehtyä uusiin hierontoihin ja harjoitella niitä toisilleen. Tämä sai hyvää palautetta keväällä käymissäni kehityskeskusteluissa. Tavoitteenani onkin luoda vuosityösuunnitelmiin järjestelmä, joka mahdollistaa opettajien työelämäjaksot säännöllisin väliajoin. Näin työelämä ja sen kautta syntyneet kokemukset ovat jatkuvasti mukana jokaisen ammatinopettajan työssä. Ammatillisen koulutuksen arvostus on ollut viime vuosina nousussa. Se on jopa vetovoimaisempaa kuin lukiokoulutus. Opiskelijapaikan valinta kertoo ihmisen, nuoren tai aikuisen, arvoista ja kiinnostuksen kohteista. Toisaalta talouden heikentyminen ja aloituspaikkojen vähennysuhka varsinkin kauneudenhoitoalalla ovat huolestuttavia. Kauneutta kaikille toimintamme on osoittanut, miten tärkeää työmme on. Se helpottaa arkea ja auttaa jaksamaan jokaista elämäntilanteesta riippumatta. Tavoitteena on, että yhteiskunnassa tunnustetaan kauneudenhoito merkittäväksi osaksi hyvinvointia ja kauneuden ja hyvinvoinnin tekijät, kosmetologit ja kosmetiikkaneuvojat löytävät paikkansa. Lukuvuoden aikana omalle kohdalleni osui tunnustus, jonka haluan nostaa esiin koko työyhteisöämme ja alamme koskevaksi. Suomen ammatilliset reh- torit on nimennyt vuodesta 1994 lähtien vuoden ammatillisen rehtorin ja vuonna 2011 tuo kunnia osui minulle. Kriteereinä nimitykselle on mm. toiminta yhteiskunnallisena vaikuttajana ammatinopetuksen kentällä, oman työyhteisön ja ammatillisen koulutuksen kehittäminen. Omalta osaltani näin palkinnon tunnustuksena koko kauneudenhoitoalalle ja pienelle yksialaiselle oppilaitokselle. Kollegat halusivat osoittaa kantanaan, että myös pienessä yksialaisessa oppilaitoksessa voidaan tehdä hyvää työtä Suomen ammatillisen koulutuksen eteen. Mm. näillä sanoilla pokaali luovutettiin syksyllä 2011 rehtorien neuvottelupäivien yhteydessä. Totean nyt, niin kuin palkintoa vastaanottaessani, ettei rehtori ole mitään yksin. Hän ja sen myötä menestyvä koulu tarvitsee innostuneita opiskelijoita, ammattitaitoisia ja työhönsä sitoutuneita opettajia ja henkilökuntaa sekä aktiivisen johtokunnan tuekseen. Minulla on ollut onni ja iloa saada nämä kaikki. Siksi haluankin jakaa saamani tunnustuksen koko oppilaitoksen ja johtokunnan kanssa. Yhdessä tekeminen on suuri voimavara, joka antaa meille voimia selviytyä arjen aherruksesta. Se auttaa meitä pääsemään tavoitteisiin yhteisten arvojemme mukaisesti. Kiitos siis vielä kerran kaikille. Lukuvuoden päättyessä haluan kiittää kaikkia työtovereitani, opiskelijoita, opettajia ja koko henkilökuntaa onnistuneesti tehdystä työstä. Kiitos myös Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opiston Säätiön hallitukselle, johtokunnallemme sekä kaikille yrityksille ja yksityisille henkilöille, jotka ovat tukeneet toimintaamme. Onnitteluni tänään valmistuville ja opiskelunsa päättäville. Toivon, että hyvin ansaitun loman jälkeen olemme valmiit virkistäytyneinä jatkamaan merkittävää tehtäväämme alan opetuksen ja osaamisen kehittämisessä ja ylläpitämisessä. Toivotan kaikille kaunista, aurinkoista ja lämmintä kesää! Marja-Liisa Nevalainen rehtori 5

6 Suomen Kosmetologien VISIO Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opisto on kauneudenhoitoalan johtava oppilaitos Suomessa. Perinteikäs SKY- Opisto tunnustetaan edistyksellisenä kauneudenhoitoalan kansallisena ja kansainvälisenä vaikuttajana. Se on merkityksellinen yhteiskunnallinen vastuunkantaja, joka toimii tiiviissä yhteistyössä työelämän, järjestöjen ja viranomaisten kanssa alan osaamisen ja arvostuksen edistäjänä. TOIMINTA-AJATUS Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opisto antaa kauneudenhoitoalan perustutkintoon johtavaa ja valmistavaa koulutusta sekä ammatillista jatko- ja täydennyskoulutusta. Toiminnan päämääränä on alan ammatillisen osaamisen jatkuva kehittäminen ja ammattitaidon laadun ylläpitäminen. OMISTAJA/KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄ Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opiston Säätiö. Johtokunta Marita Koskinen Anne Räikkönen Arja Korkala Marge Uibu Marjo Väisänen Krista Matara Kaisa Sjöblom puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen varajäsen varajäsen Lukuvuoden aikana johtokunta kokoontui seitsemän kertaa. Kokouksissa sihteerinä on toiminut rehtori, Säätiön asiamies Marja-Liisa Nevalainen. Tilintarkastuksen vuodelta 2011 suorittivat KHT-tilintarkastaja Matti Sulander ja HTM-tilintarkastaja Teija Moisala. OPPILAITOKSEN HENKILÖKUNTA REHTORI Nevalainen Marja-Liisa, HuK, kosmetologi, ammatinopettaja APULAISREHTORI Halsas-Lehto Anna-Liisa, TtM, kosmetologi, ammatinopettaja OPETTAJAT Bremer Ditte, erikoiskosmetologi, näyttötutkintomestari Hakala Pirella, erikoiskosmetologi, ammatinopettaja Kalliomaa Leena, erikoiskosmetologi, ammatinopettaja, luottamusmies Keränen Liisa, FM Kinnunen Hille, estenomi, terveydenhoitaja AMK Leino Pirjo, kosmetologi, maskeeraaja Linnanen Johanna, kosmetologi Liuska Eija, erikoiskosmetologi, ammatinopettaja, näyttötutkintomestari Männistö-Ojainmaa Sari, erikoiskosmetologi, ammatinopettaja, näyttötutkintomestari, oppilaskunnan kuraattori Ojavuo Sari, erikoiskosmetologi, yo-merkonomi, ammatinopettaja Raivio Taina, estenomi, ammatinopettaja Sjöblom Kaisa, fysioterapeutti AMK, kosmetologi, ammatinopettaja Tuovinen Anssi, fil.yo Westerlund Sirpa, estenomi, yo-merkonomi, ammatinopettaja Vuorinen Anna, kosmetologi, työpaikkaohjaaja Väisänen Marjo, estenomi, yo-merkonomi, ammatinopettaja, opinto-ohjaaja, näyttötutkintomestari OPETUSHOITOLA VERSO Heikkinen Kati, kosmetologi, työpaikkaohjaaja Paronen Sari, kosmetologi, työpaikkaohjaaja Willberg Sari, kosmetologi, työpaikkaohjaaja TOIMIHENKILÖT Alenius Kirsi, talouspäällikkö Havulinna Merja, johdon assistentti Kojo Pirkko, koulusihteeri Tuomi Pia, asiakaspalveluassistentti 6

7 Yhdistyksen Opisto OPISKELIJATERVEYDENHUOLTO Helistö Silja, terveydenhoitaja, Helsingin kaupunki HENKILÖKUNNAN LISÄKOULUTUS JA TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Henkilökunta on osallistunut erilaisiin ammatilliseen koulutukseen liittyviin sekä kauneudenhoitoalaa koskeviin koulutuksiin ja tiedotustilaisuuksiin. Lisäksi toimintaa on kehitetty erilaisissa projekteissa, joihin on saatu erillistä valtionavustusta. Tällaisia ovat olleet esimerkiksi työpaikalla tapahtuvan opiskelun ja ammattiosaamisen näyttöjen kehittäminen, oppimisympäristöjen kehittäminen sekä työkykypassin käyttöönoton tukeminen. Lukuvuoden aikana ovat toiminnan kehittämisen painopistealueita olleet laatukäsikirjan kokoaminen ja asiakaspalvelun sekä muun opetuksen kehittäminen. Toiminnan suunnittelua ja arviointia on tehty henkilökunnan kokouksissa koko lukuvuoden ajan. TYÖSUOJELU Opiston työsuojelupäällikkönä toimii rehtori Marja-Liisa Nevalainen. Työsuojeluvaltuutettu oli saakka Taina Raivio ja 1. varavaltuutettu Anna-Liisa Halsas-Lehto. Työsuojeluvaltuutettuna aloitti Kaisa Sjöblom ja 1. varavaltuutettuna Taina Raivio alkaen. TYÖTERVEYSHUOLTO Henkilökunnan työterveyshuollosta on tehty sopimus Työterveys-Mehiläisen kanssa. Lisäksi vakinaiselle henkilökunnalle on otettu ryhmäsairausvakuutus, joka kattaa lääkäripalkkiot ja lääkkeet. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITTELUSTA JA TOTEUTTAMISESTA VASTAAVA TOIMIELIN Toimielimeen ovat kuuluneet: Kallunki Soile, kosmetologi, yrittäjä, puheenjohtaja Heikkinen Kati, kosmetologi, työpaikkaohjaaja, jäsen Westerlund Siru, ammatinopettaja, työssäoppimisen koordinaattori, sihteeri Raivio Taina, ammatinopettaja, jäsen Saure Mervi, kosmetologi, jäsen Tanska-Lonka Nina, kosmetologi, jäsen Teppana Mirta-Milla, oppilaskunnan puheenjohtaja, opiskelijajäsen RUOKAILU SKY-Opiston kahvila Mini Bar Pisa, Sirkka Salminen OPPILAITOKSEN TILAT Pajuniityntie 3, Helsinki, 1240 m2 Isännöinti: Timo Salminen, Corbel Oy Kiinteistöhuolto: Tmi Arto Hämäläinen TILOJEN SIISTEYS OR-Clean Oy TIETOTEKNINEN TUKI IT Consulting Nurminen Ky LUKUVUODEN OPETUS Opetus alkoi ja päättyi Lauantaityöpäiviä olivat: ja LUKUVUODEN AIKANA PIDETYT LOMAT Syysloma vko 43 Joululoma Talviloma vko 8 7

8 8

9 Tapahtumia ELOKUU Lukuvuoden suunnittelupäivät henkilökunnalle Syyslukukausi alkaa! Henkilökunnan vierailu Ihoakatemiassa Kierrätystyöpaja opiskelijoille Ulkoilupäivä Nuuksiossa SKY-Opiston golf-kisa Pickala Golf:ssa Opiskelijoita lähihoitajamessuilla SYYSKUU SKY:n toiminnanjohtaja Hanne Niemistö ja toimistosihteeri Aini-Maija Helle esittelemässä yhdistyksen toimintaa opiskelijoille Tutustumisilta uusien opiskelijoiden perheenjäsenille Ensiapukoulutus 23.9 Tutoreiden maahantuojakierros ensimmäisen vuoden opiskelijoille 26.9 Rîgas Kosmêtikas skola:n opettajat viikon ajan tutustumassa SKY-Opistoon Opiskelijoita tekemässä hoitoja näkövammaisten toimintakeskus Iiriksessä 9

10 LOKAKUU Laatutyön käynnistys Helsingin Maalariammattikoulun ja Kelloseppäkoulun kanssa Ensiapukoulutus Kosmetologipäivät Kauneusmessut MARRASKUU Opettajia Cimo:n rahoittamalla valmistelevalla vierailulla Ranskassa Johtokunnan ja henkilökunnan yhteinen tapaaminen LAVI-projektin 1st Transnational meeting Riikassa, Latviassa Valintakokeet tammikuussa 2012 aloittavalle aikuisryhmälle Studia messut JOULUKUU Henkilökunnan suunnittelupäivät Suomen CIDESCO-koulujen aamiaistapaaminen Virtuaalisen opetusmateriaalin kuvaukset Heltech:n kanssa SKY:n seniorit vierailulla SKY:n toiminnanjohtaja Hanne Niemistö ja toimittaja Meri Eskola vierailulla Virtuaalisen opetusmateriaalin kuvaukset Heltech:n kanssa Puurojuhla TAMMIKUU 9.1. Ilta12 aloitti opinnot Virtuaalisen opetusmateriaalin työpaja Heltech:ssä Koulupoliisi Esa Välimäki luennoimassa Taitaja semifinaali Savonlinnassa Finecvet 3 kokous Camillen-koulutus henkilökunnalle Opettajat Glykopeel-koulutuksessa Ihoakatemiassa 10

11 HELMIKUU Ihoseminaari kauneudenhoitoalan opettajille Avoimet ovet Anna hyvän kiertää tapahtuma Kivelän sairaalassa Iltaryhmien te ta Kynsiaiheinen iltapäivä MAALISKUU Ryhmä 10 B opintomatkalla Düsseldorfissa Koulutuskeskus Salpauksen rehtori Marita Modenius ja apulaisrehtori Päivi Saarelainen vierailulla Henkilökunnan suunnittelupäivät Humanistisen ammattikorkeakoulun viittomakielen opiskelijat työssäoppimassa Haaga-Helian opettajakoulutuksen vaihtoopiskelija Gabriele Feldinger vierailulla Säätiön tilintarkastus HUHTIKUU 5.4. Kiirastorstain teemapäivä Urheilulääketiede 2012 seminaari Yrittäjyysiltapäivä TOUKOKUU CIDESCO-tutkinto vuotta sitten valmistuneet kosmetologiseniorit vierailulla Kulttuuriministeri Paavo Arhinmäki vierailulla Valintakokeet Näyttötutkinto Arviointi päättyy KESÄKUU 1.6. Lukuvuoden päättäjäiset 4.6 Henkilökunnan suunnittelu- ja palautepäivä 11

12 Beauty in Depth SKY-Opistossa käynnistyi syksyllä 2010 Opetushallituksen tukema Beauty in Depth -hanke, jonka päätavoitteena oli kehittää kosmetiikan ainesosa- ja tuotetuntemuksen koulutusta SKY-Opistossa ja sen täydennyskoulutuksessa. Hankkeessa toimivat ammatinopettajat Sari Ojavuo, Leena Kalliomaa ja Anna-Liisa Halsas-Lehto yhdessä ranskalaisen kosmetologikoulun Lysée Polyvalent Privé D Esthetique Cosmetique de Touraine n kanssa. Syksyllä 2011 SKY-Opistossa järjestettiin projektiin liittyvä Ranska-aiheinen teemapäivä, jolloin Leena Kalliomaa ja Sari Ojavuo kertoivat opiskelijoille sekä henkilökunnalle hankkeesta. Päivän vieraana oli erikoiskosmetologi Kim Hovisilta, joka kertoi ranskalaisesta kulttuurista innoittavaan tapaansa. 12

13 Leonardo da Vinci Latvialaisen Rîgas Kosmêtikas skola:n rehtori Nellija Janaus ja opettajat Inga Zandersone, Inâra Stepanova, Linda Grînfelde ja Linda Zeltina vierailivat Leonardo da Vinci -liikkuvuushankkeen puitteissa SKY-Opistossa syyskuisen viikon ajan. Vierailun aikana he seurasivat opetusta, tutustuivat kauneushoitoloihin (Siluetti Spa, Katin Kauneuskulma), suomalaiseen opetusjärjestelmään, kulttuuriin ja Helsinkiin. Syyskuussa käynnistyi kansainvälinen Leonardo da Vinci kumppanuushanke Development of Joint learning material for Beauticians, jonka koordinaattorina toimii Rîgas Kosmêtikas skola. Sky-Opiston kanssa kumppaneina on myös Latvijas kosmêtiku un kosmetologu asociâcija Latviasta ja Eesti Esimene Erakosmeetikakool Virosta. Hankkeessa on tarkoitus tehdä yhteistä englanninkielistä opetusmateriaalia ja luoda työssäoppimispaikkojen verkosto Latviaan, Viroon ja Suomeen. Ensimmäinen kokoontuminen oli Riikassa Vierailulle osallistuivat ensimmäisen vuoden opiskelijat Anu Niemi, Miia Ihalainen, Heini Lahdensuo, Marika Lehtinen ja opettajat Ditte Bremer, Anna-Liisa Halsas-Lehto, Eija Liuska, Kaisa Sjöblom, Taina Raivio, Siru Westerlund ja työpaikkaohjaaja Sari Willberg. 13

14 CIDESCO vierailu Suomen CIDESCO koulujen edustajat kokoontuivat aamiaiselle SKY-Opistolle Suomen Cidesco ry:n puheenjohtaja Lisa Hyvärinen kertoi tulevista tapahtumista ja hänen johdollaan keskusteltiin yhteisistä toimintamahdollisuuksista. Taitaja 2012 SKY-Opiston karsintakilpailusta pääsivät semifinaaleihin Savonlinnaan 09A:lta Alisa Mikkola ja 10A:lta Katinka Tolvanen. 14

15 CIDESCO Tutkinto Kansainvälinen CIDESCO -tutkinto järjestettiin

16 Lukuvuoden opetus 11A 11B 11C Ihon hoito asiakaspalvelussa Ihon hoito hoitolassa Kasvojen ihon hoito ja klassinen hieronta Vartalon ihon hoito ja klassinen hieronta Käsien ja jalkojen ihon hoito Anatomia ja fysiologia Ihon rakenne ja toiminta, ihomuutokset ja ihotaudit Ainesosa- ja tuotetuntemus Hygienia, työturvallisuus ja kestävä kehitys Ihonhoidon ohjaus hoitolassa Ohjaus ihonhoidossa Kestovärjäys ja perusehostus Yrittäjyys ja yrityksen perustaminen Ravintotietous, terveysliikunnan ohjaus ja ergonomia Ihon hoito asiakaspalvelussa Ihon hoito hoitolassa Kasvojen ihon hoito ja klassinen hieronta Vartalon ihon hoito ja klassinen hieronta Käsien ja jalkojen ihon hoito Anatomia ja fysiologia Ihon rakenne ja toiminta, ihomuutokset ja ihotaudit Ainesosa- ja tuotetuntemus Hygienia, työturvallisuus ja kestävä kehitys Ihonhoidon ohjaus hoitolassa Ohjaus ihonhoidossa Kestovärjäys ja perusehostus Yrittäjyys ja yrityksen perustaminen Ravintotietous, terveysliikunnan ohjaus ja ergonomia Ihonhoito ja ihonhoidon ohjaus asiakaspalvelussa Orientaatio ja ryhmänohjaus Kasvojen ihonhoito ja klassinen hieronta Vartalon hoito ja klassinen hieronta Käsien ja jalkojen ihon hoito Anatomia ja fysiologia Ihon rakenne ja toiminta, ihomuutokset ja ihotaudit Ainesosa- ja tuotetuntemus Hygienia, työturvallisuus ja kestävä kehitys Ihonhoito ja ihonhoidon ohjaus työelämässä, Ohjaus ihonhoidossa Kestovärjäys ja perusehostus Yrittäjyys ja yrityksen perustaminen Ravintotietous, terveysliikunnan ohjaus ja ergonomia 16

17 10A 10B 09A Anatomia ja fysiologia Ihonhoidon ohjaus asiakaspalvelussa Yrittäjyys kauneudenhoitoalan yrityksessä Yrittäjyys ja yrityksen perustaminen Täydentävä ehostus Täydentävät ihonhoidot hoitolassa Täydentävä ihon hoito Täydentävät ihonhoidot asiakaspalvelussa Taide ja kulttuuri Yrittäjyys kauneushoitolassa Psykologia Ruotsi Äidinkieli Fysiikka ja kemia Kulttuurien tuntemus Anatomia ja fysiologia Ihonhoidon ohjaus asiakaspalvelussa Yrittäjyys kauneudenhoitoalan yrityksessä Yrittäjyys ja yrityksen perustaminen Täydentävä ehostus Täydentävät ihonhoidot hoitolassa Yrittäjyys kauneushoitolassa Täydentävät ihon hoidot Aromahieronta täydentävissä ihonhoidoissa Kansainvälinen tutkinto Kylpylähoitojen perusteet Aromahieronta Ihon hoito kylpylässä Äidinkieli Englanti asiakaspalvelussa Matematiikka Fysiikka ja kemia Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto Taide ja kulttuuri Kulttuurien tuntemus Psykologia Työelämään valmistava työssäoppiminen Syventävä asiakaspalvelu Ammattitaidon syventäminen Kansainvälinen tutkinto 17

18 Kauneutta kaikille SKY-Opiston sosiaalinen vastuu Toiminnan tausta-ajatuksena on kauneudenhoidon palvelujen tuottaminen yksilöille ja ryhmille, joiden ei ole sosiaalisten tai terveydellisten syiden takia mahdollista niitä saavuttaa. Tavoitteena on parantaa fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia tukemalla itsetuntoa ja sen kehitystä ja hyväksytyksi tulemisen tunnetta mm. kosketuksen ja kauniimman minän kautta. Samalla opiskelijat saavat kohdata erilaisia, eri elämäntilanteissa olevia asiakkaita, oppivat ymmärtämään oman työnsä arvon ja yhteiskunnallisen merkityksen sekä vahvistavat omaa kehittyvää ammatti-identiteettiään. Kauneutta kaikille toimintaa koordinoi asiakaspalveluassistentti Pia Tuomi. Lukuvuoden aikana on Kauneutta kaikille toimintaan liittyneet mm. seuraavat tapahtumat ja vierailut: NÄKÖVAMMAISTEN KESKUSLIITTO RY Kauneutta kaikille toiminta käynnistyi syksyllä kun olimme mukana Hyvän olon päivä -pienoismessuilla Iiris-keskuksessa Ryhmä 10B teki useita hoitoja päivän aikana. 18

19 Espoon Kaupungin sosiaali ja terveystoimi järjesti GLAMOURIA PITKÄAIKAISHOITOON tapahtuman marraskuussa Opiskelijat vierailivat Viherkodissa Espoossa ja tekivät päivän aikana asukkaille käsihoitoja, kasvohoitoja, ripsien ja kulmien värjäyksiä sekä meikkejä. RIISTAVUOREN PALVELUKESKUS Lokakuussa ryhmä 10A vieraili Riistavuoren palvelukeskuksessa tehden hoitoja asukkaille. PALVELUKESKUS MERIKAARI, LAUTTASAARI Ryhmä 09A vieraili yhden iltapäivän Lauttasaaressa missä kokoontui toimintaterapeutin ohjaama kuntoutujien ryhmä. Heille tehtiin mm. intialaista päähierontaa. Helsingin kaupungin LASTENSUOJELUN TUKIASUNTOJEN KAUNEUSILTA SYKSYLLÄ 2011 JA KEVÄÄLLÄ 2012 Kauneusilta on jo perinteinen tapahtuma, missä opiskelijat tekivät hoitoja sekä ohjasivat ihonhoidossa. OULUNKYLÄ ENSIKOTI Opiskelijoita on vieraillut useaan kertaan tiistain hyvinvointiryhmässä tekemässä hoitoja äideille ja henkilökunnalle. KIVELÄN SAIRAALA Ystävänpäivä, Anna hyvän kiertää tapahtuma. Laajin vuoden Kauneutta kaikille tapahtumista oli tänä lukuvuonna Kivelän sairaalan ystävänpäivätapahtuma. Tapahtumaan osallistuivat lähes kaikki Opiston opiskelijat sekä opettajat. Luokat hajaantuivat ympäri sairaalaa ja ystävänpäivälahjana 103 asukasta sai hoidon opiston opiskelijoilta. Helsingin kaupungin OMAISHOIDON TUKI Aiempien vuosien tapaan ovat omaishoitajat ja heidän läheisensä käyneet hoidoissa lukuvuoden aikana.. 19

20 ttisuus Kauneudenhoitoalan perustutkinto OPPILAITOKSESSA on järjestämisluvan mukaisesti 130 opiskelijaa. Ryhmäkoko on 16 opiskelijaa. Iltaisin opiskelee 3 ryhmää, muut ovat päiväopetuksessa. Perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista, vapaasti valittavista tutkinnon osista ja ammattitaitoa täydentävistä tutkinnon osista. Lukion koko oppimäärästä tai toisen alan ammatillisesta perustutkinnosta luetaan hyväksi 40 opintoviikkoa. Perustutkinnossa on valittavissa kaksi koulutusohjelmaa: Kosmetologin koulutusohjelma, sekä Kauneudenhoidon ja tuoteneuvonnan koulutusohjelma. Asiantunetemus Ihon hoidon ohjaus Näköaisti HYVINVOINTI Asiakaspalvelu Yhteistyötaito Esittely Ohjaus Terveet elintavat Hyvä terveys KOSMETOLOGI Värien erottelukyky Yrittäjähenkisyys Ympäristötietoisuus Ammatin arvostus Suunnittelu Toteutus Markkinointi Käden taidot Kielitaito Päätöksenteko Ehostus Ihonhoito Hieronta Koordinaatiokyky Empaa Kauneus Terveys Samanarvoisuus Palveleminen Tasapainoinen mieli Sosiaaliset taidot Tarpeiden tunnistus Arviointi Kosmetologin koulutusohjelma Ammatilliset tutkinnon osat Ihon hoito Ihonhoidon ohjaus Ehostus Kauneudenhoitoalan yrittäjyys ja yritystoiminta Täydentävät ihonhoidot Kaikille valinnaiset tutkinnon osat Vapaasti valittavat tutkinnon osat Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat Kauneudenhoidon ja tuoteneuvonnan koulutusohjelma Ammatilliset tutkinnon osat Ihon hoito Ihonhoidon ohjaus Ehostus Kauneudenhoitoalan yrittäjyys ja yritystoiminta Kauneudenhoito- ja tuoteneuvonta Kaikille valinnaiset tutkinnon osat Vapaasti valittavat tutkinnon osat Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 120 ov 90 ov 30 ov 10 ov 5 ov 10 ov 20 ov 15 ov 10 ov 20 ov 120 ov 90 ov 30 ov 10 ov 5 ov 10 ov 20 ov 15 ov 10 ov 20 ov 20

21 Ammatillinen täydennyskoulutus TÄYDENNYSKOULUTUKSEN suunnittelijana on toiminut estenomi, ammatinopettaja Siru Westerlund. Täydennyskoulutuskurssit on suunniteltu täydentämään ja syventämään työelämässä olevien kosmetologien ammattitaitoa monipuolisesti. Kuluvana lukuvuotena aloitettiin Kauneudenhoidon ja tuoteneuvonnan koulutusohjelman (ammattinimike on kosmetiikkaneuvoja) toteuttaminen täydennyskoulutuksena, koulutus jatkuu syyslukukautena Uudistuneet ja monipuoliset tietotekniikka -kurssit, jotka toteutettiin yhdessä eri kouluttajien kanssa, olivat suosittuja ja hyödyllisiä työelämässä toimiville kauneudenhoitoalan yrittäjille. Toivottu Ammattiin palaavien kosmetologien -kurssi toteutettiin jälleen syyskuussa tällä kertaa iltakurssina. Kurssille osallistui 7 innokasta kosmetologia, jotka päivittivät tietojaan ja taitojaan. Osa heistä palasikin kurssin jälkeen takaisin työelämään kauneudenhoitolalle. SKY-Opistossa toteutettiin myös yhdessä Educa Insituutin kanssa Työpaikkaohjaajan peruskoulutus kauneudenhoitoalan yrityksissä työskenteleville kosmetologeille. Tässä koulutuksessa perehdyttiin Kauneudenhoitoalan tutkinnon perusteisiin sekä selvitettiin työpaikkaohjaajan roolia opiskelijan ammattiosaamisen näytöissä. JÄRJESTETYT TÄYDENNYSKOULUTUSKURSSIT Syyslukukaudella: Aromaterapia ja eteeriset öljyt kauneudenhoidossa Trendimeikki Yrityksen kotisivut Lymfahieronta kasvoille ja sen kertauspäivä Arki- ja juhlameikki aikuiselle naiselle Työpaikkaohjaaja -koulutus Ammattiin palaavat kosmetologit Kevätlukukaudella: Auyrvedinen ihon ja kehon hoito Intialainen päänhieronta Vartalohieronta Yrityksen kotisivut Tyylikästä yritysviestintää tekstinkäsittelyllä Intialainen päänhieronta Kiinalainen lääketiede ihon hoidossa Ihoseminaari kauneudenhoitoalan opettajille Kauneudenhoidon ja tuoteneuvonnan koulutusohjelma: Syventävä ainesosatietous sekä Kauneudenhoitoalan viestintä Kansainvälinen CIDESCO- tutkinto KANSAINVÄLINEN CIDESCO -TUTKINTO järjestettiin Tutkintoon osallistui valmistuvista ryhmistä 21 opiskelijaa ja kansainvälisenä CIDESCO:n lähettämänä tutkinnonvalvojana toimi kosmetologi Nicola Romeril Sveitsistä. Oppilaitoksen puolesta tutkinnon järjestelyistä ja arvioinnista vastasivat opettajat Taina Raivio, Sari Ojavuo ja Anna-Liisa Halsas-Lehto. 21

22 Aikuiskoulutus ja näyttötutkinnot Kauneudenhoitoalan perustutkintoon valmistavaa aikuiskoulutusta järjestetään sekä päivä- että iltakoulutuksena. Päiväopetuksena aikuiskoulutus kestää 2 vuotta ja opiskelupäivät ovat maanantaista perjantaihin. Koulutus alkaa joka toinen syksy. Iltalinjalla opiskellaan maanantaista torstaihin klo ja koulutus kestää 2,5 vuotta. Iltalinja alkaa aina tammikuussa. Opintojen alussa opiskelijan kanssa laaditaan henkilökohtaistamissuunnitelma, jota päivitetään opintojen aikana. Henkilökohtaistamissuunnitelmassa otetaan huomioon opiskelijan aikaisempi osaaminen ja kartoitetaan mahdollisuuksia joustavaan opiskeluun. Ennen näyttötutkintoon osallistumista opiskelijalla tulee olla hyväksytysti suoritettuna kaikki opintojaksot ja työssäoppiminen. Näin pyritään varmistamaan se, että opiskelijalla on realistiset mahdollisuudet läpäistä näyttötutkinto hyväksytysti. Näyttötutkinnon hyväksytysti suorittaminen on edellytys tutkintotodistuksen saamiselle. Myös aikuisopiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa kansainvälinen CIDESCOtutkinto. Lukuvuoden aikana SKY- Opistossa on opiskellut yksi aikuisryhmä päiväkoulutuksessa sekä kolme ryhmää iltakoulutuksessa. Keväällä 2012 valmistui yksi iltaryhmä. NÄYTTÖTUTKINNOT Kauneudenhoitoalan perustutkinnon näyttötutkinto jaettiin kuluneen lukuvuoden aikana kahteen osaan siten, että marraskuussa 2011 annettiin näyttö ihon hoidosta, ehostuksesta sekä yritystoiminnasta ja keväällä 2012 annettiin näyttö jäljellä olevista tutkinnon osista. Tämä järjestely koettiin hyväksi sekä näytön antajien että arvioijien taholta. Arvioinnista vastasivat työelämän edustajina kosmetologit Kati Heikkinen, Mia Peltonen ja Satu Pihlhjerta sekä opetuksen edustajana ammatinopettaja, näyttötutkintomestari Sari Männistö-Ojainmaa. Tutkintojärjestelyistä vastasi näyttötutkintomestari Marjo Väisänen. Etelä-Suomen Kosmetologikoulussa järjestettiin kaksi tutkintotilaisuutta lukuvuoden aikana. Arvioinnista vastasivat työelämän edustajina kosmetologit Tuula Rantanen, Sirkka Kaartti ja erikoiskosmetologi Pia Kolehmainen sekä opetuksen edustajana ammatinopettaja, näyttötutkintomestari Sari Männistö-Ojainmaa, joka myös vastasi tutkintojärjestelyistä. Lukuvuoden aikana oli kosmetologin erikoisammattitutkinnon eri osien näyttötutkintotilaisuuksia seuraavasti: Aromaterapia ja eteeriset öljyt kauneudenhoidossa Arvioinnista vastasivat työelämän edustajina erikoiskosmetologit Mira Ingelius ja Pia Kolehmainen sekä opetuksen edustajana ammatinopettaja Taina Raivio Täydentävät ihonhoitomuodot Arvioinnista vastasivat työelämän edustajina erikoiskosmetologit Kim Hovisilta ja Pia Kolehmainen sekä opetuksen edustajana erikoiskosmetologi Ditte Bremer. Molempien erikoisammattitutkinnon osanäyttöjen järjestelyistä vastasi näyttötutkintomestari Marjo Väisänen. 22

23 AIKUISOPISKELIJAN KERTOMAA Olen ammatiltani silmälääkäri, opiskelin lääketiedettä Venäjällä ja minulla on 18 vuoden työkokemus. Olen kuitenkin aina ollut kiinnostunut kosmetologiasta ja kauneuskirurgiasta, ja jo 90-luvulla työskennellessäni lääkärinä olen käynyt kosmetologin koulutuksen Moskovassa. Kauneudenhoidosta tuli minulle lempiharrastus. Muutettuani Suomeen halusin ensin työskennellä lääkärinä, mutta sitten päädyin vaihtamaan alaa kauneudenhoitoalalle. Olen saanut paljon tietoja erilaisista koulutusvaihtoehdoista, mutta valintani kannalta ratkaisevaa oli tapaaminen rehtori Marja-Liisa Nevalaisen kanssa Lääkäripäivillä vuonna Päädyin siksi opiskelemaan SKY-Opistoon. Nyt opintojeni alusta on kulunut jo 1,5 vuotta, enkä ole kertaakaan katunut, että tulin juuri tänne. Joka päivä pidän opiskelustani ja tulevasta ammatistani yhä enemmän ja enemmän. SKY-Opisto opiskelutilana herättäisi kenessä tahansa ihailua. Hyvin varustellut hoitoluokat ovat valoisia ja tilavia. Opiskelijoiden käytössä ovat ammatilliseen käyttöön tarkoitetut hoitolaitteet, -työkalut ja -tuotteet. Opistossa on tietokoneilla varusteltuja teorialuokkia sekä kirjasto, josta löysin paljon minulle jo ennestään tuttuja lääkäreille tarkoitettuja oppikirjoja. Ihailtava on myöskin takallinen ruokailuhuone, joka on auki aamusta iltaan ja jossa voi rauhassa syödä välipalan tai vain viettää aikaa sohvalla. Kaikki on ajateltu niin hyvin sekä koulumenestyksen että oleskelun mukavuuden kannalta! Viihtyisä Opetushoitola Verso - ei kovin suuri ja erittäin toiminnallinen on nyt mieluinen harjoittelupaikkani. Opiston suurin plussa on mielestäni kuitenkin henkilökunta. Nämä ihmiset ovat uskollisia ammatilleen ja rakastuneita omaan työhönsä, he ovat työpaikoillaan aamusta myöhäiseen iltaan. Heidän korkea koulutuksen tasonsa, ammattitaitonsa, ystävällisyytensä ja valmiutensa auttaa opiskelijoita ovat suorastaan ihastuttavia. Oppimisen prosessi on suunniteltu hyvin, siinä löytyy opiskelun ja harjoittelemisen lisäksi aikaa myös oppimismatkoille Pariisiin, Riikaan tai Tukholmaan. Luennot opistossa ovat erinomaisia, niissä annetaan paljon tietoa tiiviissä muodossa. Erityisesti uuden tiedon paljouden huomaa iltaopiskelussa, kun opiskelupäivä kestää 4 tuntia ja luentomateriaalia on 7 tunnin opiskelupäivälle. Venäjällä kosmetologin ammatti kuuluu terveydenhoidon alan ammatteihin, siksi kosmetologin koulutukseen kuuluu pakollinen sairaanhoitajan koulutus. Tämän takia pystyn ottaamaan kantaa siihen, miten SKY-Opistossa opetetaan muun muassa anatomian, fysiologian, mikrobiologian, aseptiikan, kemian ja ainetuntemuksen oppimääriä. Tiedon määrä on suuri, ja se on hyvin tiivistetty. Opiskelijan oikeasti täytyy tehdä kotona paljon töitä, opiskella ja etsiä tietoa internetistä. Luulen, että ilman lääketieteellistä koulutustani saattaisin kokea tällaista opiskelutahtia jopa vähän vaikeaksi, varsinkin koska opiskelen vieraalla kielellä. Toisinaan lääkärinä kiinnitän huomiota siihen, että vaikka hygieniaa ja aseptiikkaa opetetaan teoriassa, niitä voisi mielestäni enemmän vaatia käytännön harjoittelussa. Marina Kozhinova 23

24 Työssäoppiminen Työssäoppiminen on tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua oppimista, jonka tavoitteena on, että opiskelija oppii osan tutkintoon kuuluvasta ammattitaidosta ja opetussuunnitelman tavoitteista todellisessa työympäristössä ja sen säännöillä. Työssäoppimisen laajuus perustutkinnossa on vähintään 20 opintoviikkoa. Kuluneen lukuvuoden aikana SKY-Opiston opiskelijat suorittivat työssäoppimisjaksoja Ihon hoidon, Ihon hoidon ohjauksen, Täydentävien ihon hoitojen, Kauneudenhoitoalan yrittäjyyden sekä Kylpylähoitojen opintokokonaisuuksissa sekä Suomessa että ulkomailla (Slovenia ja Ranska). Myös ammattiosaamisen näyttöjä suoritettiin työssäoppimisjakson yhteydessä työpaikoilla. maahantuojilla, tavarataloissa ja kauneushoitoloissa. ON-THE-JOB-LEARNING PERIOD IN FRANCE In the spring term 2012 there was a possibility to go abroad to France and to do my last On-The- Job-Learning period concerning my studies to become a beauty therapist. I applied for the place and got it. The job was in the marketing apartment of the Sothys Group with the brand named Bernard Cassiere in a small beautiful town called Brive. My job was to work within the marketing apartment and help with developing a new line for sensitive and couperotic skin. The job was very interesting and I got to see how multidimensional it is to create the products for the field of skin care and beauty. I got to see some of the first steps of developing, producing and marketing the products which gave me a chance to learn things that is not possible to learn otherwise. The team behind the Bernard Cassiere product line is amazing. The people are warm, wise and full of energy. It is like a huge family working together to gain the most brilliant results. Working with the team was a great experience and it showed me what the main meaning of the functional work community is. I learned a lot, got to see France and got new friends, what else could one expect of the most perfect On-The- Job-Learning-Period? TYÖSSÄOPPIMISPAIKAT SUOMESSA Anttila Artemis City spa Parfums Christian Dior Oy Disar Center Elegia Day Spa ElinVoimastudio Oy EL-salonki Emotion Eurocosmetics Oy Katin Kauneuskulma Kauneus- ja Terveyspiste Eila Hellgren Kauneus- ja terveyshoitola Corallia Kauneushoitola Maarit Leikoski Oy Kauneuskeskus Pinjami Kauneuskeskus BB Kicks Myyrmannin apteekki Norex Cosmetics Oy Opetushoitola Verso Sokos Stockmann Oyj Stockmann Beauty SW Day Spa The Body Shop Yves Rocher Annastiina Rönn 24

25 TYÖSSÄOPPIMASSA SLOVENIASSA Saavuimme aurinkoiseen Ljubljanaan iltapäivällä. Majoittauduimme kolmen Omnian koulun opiskelijan kanssa kauniiseen apartementokseen. Majoituksemme sijaitsi vanhassakaupungissa, ihan keskustan läheisyydessä. Loppu päivän tutkimme lähi seutuja ja tutustuimme hieman kaupunkiin. Toisena päivänä pääsimme tutustumaan työssäoppimispaikkaamme, joka sijaitsi lyhyen bussimatkan päässä majoituksestamme. Paikka oli pieni, mutta sitäkin pippurisempi ja työntekijät olivat todella mukavia. Kolmen viikon aikana ehdimme tekemään ja kokemaan paljon. Saimme kokeilla uusia ja erilaisia hoitoja, kuten epilaatiota ja laseria. Myös kasvo- ja jalkahoidot poikkesivat hieman hoidoista, joita SKY-Opistossa teemme, esim. kasvojen kuorinta tehtiin kristallikuorintalaitteella ja ihonpuhdistus tehtiin käsin. Opimme käyttämään hieman uusia tuotesarjoja, kuten esimerkiksi Afroditea. Yhtenä maanantaina pääsimme tutustumaan Ljubljanan kosmetologi kouluun, jossa saimme tehdä toisillemme geelikynnet, joka oli hienoa, koska meistä kumpikaan ei ollut saanut aikaisemmin niitä oppia. Koulu oli iso ja koulussa oli myös muiden alojen opiskelijoita. Viikonloput vietimme rauhallisesti kaupunkiin tutustuen sekä tietysti shoppaillen. Kaupunki oli erityisen kaunis ja tunnelmallinen, koska jouluvalot sytytettiin, ne olivat todella näyttävät. Sää oli usein aurinkoinen, mutta aamupäivät olivat yleensä todella sumuisia, kaupunkia ympäröivien vuorien vuoksi. Kolmen työssäoppimisviikon jälkeen, olimme kokeneet paljon uutta ja olimme ehtineet rakastua Ljubljanan kulttuuriin ja kauniisiin maisemiin. Vaikka työpaikalta ja koko Sloveniasta oli haikeaa lähteä, olimme kuitenkin innoissamme kotiin paluusta. Tia Christiansen ja Alisa Mikkola 09A 25

26 Kosmetologin erikoisammattitutkinto VALMISTAVA KOULUTUS ERAM 09 Syksyllä 2009 alkanut Kosmetologin erikoisammattitutkintoon valmistava monimuotoinen koulutus jatkui Opetusjärjestelyt oli suunniteltu siten, että kosmetologien oli mahdollista opiskella työnsä ohella ja yhdistää oppimisensa välittömästi työhönsä. Lähiopetusta tarjottiin oppilaitoksen tiloissa joka toinen viikko 3 päivää viikossa, jolloin paneuduttiin uuden oppimiseen. Opintoihin liittyvä harjaantuminen sekä sarjahoitojen toteutus ja seuranta tapahtuivat pääosin työelämässä. Lukuvuoden opintoihin sisältyivät pareittain toteutettavat harjoitustyöt; oppiminen perustuu omakohtaiseen kokemukseen, jossa opiskelija seuraa ja tutkii hoidon kokonaisuuteen vaikuttavia tekijöitä sekä hoitajan että asiakkaan näkökulmasta. Tämä oppimisprosessi mahdollistui itse saatujen sarjahoitojen ja asiakkaille tehtyjen hoitojen / sarjahoitojen myötä. Oman työn kehittymistä ja hoitojen vaikutusmahdollisuuksia seurattiin pitämällä päiväkirjaa ja tekemällä analyysejä hoitojen tuloksista. Tästä muodostui kirjallinen materiaali oppimisen ja näyttötutkintojen tueksi. Opetuksen etenemisjärjestys on jo aikaisempien erikoisammattitutkinnon koulutusten aikana osoittautunut tärkeäksi tekijäksi opiskelijan kehittymisessä kokonaisvaltaiseksi ihonhoitajaksi. Lukuvuonna toteutuneiden opintojaksojen Aromaterapia ja eteeriset öljyt kauneudenhoidossa sekä Täydentävät ihonhoitomuodot aikana tutustuttiin mm. eteeristen öljyjen käyttöön kauneudenhoitoalalla ja laajennettiin ihonhoidollista näkemystä hierontamenetelmien kera. Lisäksi perehdyttiin ayurvediseen ihonhoitoon ja asiakkaan ohjaukseen. Lukuvuoden kolmas opintojakso, Kosmetologin kasvu ja kehitys, tarjosi mm. oman sarjahoitokokemuksen sekä erilaisten hoitojen yhdistämismahdollisuuksia; tutkinnon viimeisen osan opinnot ja portfolion työstäminen jatkuvat kesän aikana syksyyn 2012 asti. Lukuvuonna toteutuneet tutkinnon osat: 1. Aromaterapia ja eteeriset öljyt kauneudenhoidossa. Eteeristen öljyjen vaikutukset ja kemiallinen koostumus sekä käyttö ihon ja kehonhoidossa. Opettajana Sari Ojavuo. Anatomia ja fysiologia, opettajana Anna-Liisa Halsas-Lehto. 2. Täydentävät ihonhoitomuodot. Vanhaan intialaiseen kokonaisvaltaiseen hoitamiseen perustuvat kasvojen ja koko kehon hoidot sekä intialainen päänhieronta; lämpimien kasviöljyjen ja eteeristen öljyjen sekä valmiiden ayurvedisten öljyseosten käyttö. Opettajana Sari Ojavuo. 3. Kosmetologin kasvu ja kehitys. Opiskelijoiden kokonaisvaltainen kehon sarjahoito ja siihen liittyvä itsehoito-ohjelma. Opettajana Sari Ojavuo. Kiinalaisen lääketieteen perusteet, opettajana Reino Knaapila. Lukuvuoden aikana pidetyt luennot: Kaija Puro, Ruusupuu Finland: Primavera ihonhoitosarjana ja Primaveran aromaterapiatuotteet. Luontaishoitaja Reino Knaapila: Kiinalaisen lääketieteen perusteet. 26

27 Opinto-ohjaus OPINTO-OHJAUS on osa oppilaitoksen kasvatus- ja oppimistavoitteita tukevaa toimintaa. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskeluohjelma. Tuloksekkaan opiskelun edellytyksenä on, että opiskelija sitoutuu opiskeluunsa. Opinto-ohjaajina ovat toimineet Siru Westerlund ja Marjo Väisänen. VALINTAKOKEET Opiskelijavalintojen tueksi on järjestetty valintakokeet marraskuussa 2011 ja toukokuussa Valintakokeet järjestettiin Psykologitiimi Päämäärä Oy:n avulla. Valintakokeet sisältävät: - soveltuvuuskokeen, joka sisältää persoonallisuus- ja kykytestin - psykologin ja opettajan haastattelun - mahdollisuuden tutustua oppilaitokseen ja opetukseen. Kaikki hakijat saavat halutessaan palautteen valintakokeen tuloksesta. Opiskelijarekrytointia on tehty erilaisissa tilaisuuksissa: - Studia-messut Avoimien ovien päivät ja koulutusinfot Oppilaitoksessa on käynyt vuoden aikana tutustumassa opiskelijaryhmiä (mm. viittomakielen opiskelijoita HumAk:sta) ja työelämään tutustujia. TUTORTOIMINTA Toisen vuoden opiskelijoita on toiminut tutoreina. He ovat tukeneet ja auttaneet uusia opiskelijoita sopeutumaan opiskeluun ja opiskeluympäristöön, sekä vierailleet heidän kanssaan kauneudenhoitoalan maahantuojayrityksissä. Lisäksi tutorit ovat olleet mukana edustamassa oppilaitosta erilaisissa esittely- ja rekrytointi-tilaisuuksissa. Tutoreina ovat toimineet: 10A: Meri Anttila, Taru Anttila ja Jenni Kuusi, Tinja Tiilikainen 10B: Maria Kaarnakari ja Sara Lemola OPPILASKUNTA Lukuvuonna oppilaskunnan puheenjohtajana toimi Mirta-Milla Teppana ja sihteerinä Jenni Rissanen, molemmat 09A ryhmästä. Oppilaskunta järjesti syksyn perinteisen ulkoilupäivän Nuuksiossa, jossa käveltiin luonnossa ja paistettiin makkaraa nuotiolla. Kiirastorstain hyvinvointiteemapäivän koristelusta vastasi oppilaskunta. Oppilaskunta kokoontui säännöllisesti ja esityslistalla vaihtelivat esimerkiksi siivoukseen, ruokailuun, opetukseen ja viihtymiseen liittyvät puheenaiheet. Oppilaskunta järjesti myös ammattilakkien esittelytilaisuuden. Oppilaskunnan kuraattorina toimi lukuvuonna Sari Männistö- Ojainmaa. 27

28 Asiakaspalvelu SKY-Opisto on tarjonnut lukuvuonna perinteikästä ja korkealaatuista asiakaspalvelua opiskelijatyönä. Kehittymisessä opiskelijasta kauneudenhoitoalan ammattilaiseksi aito asiakaspalvelu on korvaamaton oppimiskeino. Asiakaspalvelutuntien aikana opiskelijat tekevät kaikkia kauneudenhoitoalan töitä ja suosittelevat ja myyvät tuotteita sekä hoitavat ajanvarausta, huolehtivat välinehuollosta ja hoitoluokan siisteydestä. Hoitotapahtumassa asiakas ja opiskelija ovat tiiviissä vuorovaikutuksessa keskenään. Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa hoidon ottaen huomioon asiakkaansa tarpeet ja toiveet. Opettaja on asiakaspalvelussa mukana ohjaamassa ja arvioimassa. Asiakaspalveluassistentti puolestaan ohjaa palvelua myynti-, kassa- ja ajanvarauspisteessä. Syksystä 2011 asiakaspalvelussa otettiin käyttöön uusi sähköinen ajanvarausjärjestelmä palvelemaan entistä paremmin tämän päivän kuluttajan tarpeita. Asiakkaat ovat voineet tämän jälkeen tehdä hoitovarauksia edelleen Opiston ajanvarauspuhelimessa tai heille sopivana ajankohtana netissä osoitteessa Ennen käyttöönottoa Opistolla sähköinen ajanvarausjärjestelmä oli suunniteltu palvelemaan lähinnä hoitoloita ja vastaavia pienehköjä palvelupisteitä. Ohjelman päivittäminen vastaamaan oppilaitoksen tarpeita on vaatinut asiakaspalveluassistentti Pia Tuomelta suurta työpanosta sekä tiivistä yhteistyötä ohjelman tehneen yrityksen kanssa. Haasteita ovat asettaneet niin Opiston tarjoama laaja hoitovalikoima kuin se, että asiakaspalvelussa kaikki opiskelijat ovat tekemässä hoitoja vuorollaan. Koko syyslukukauden jatkuneen kehitystyön ansiosta SKY-Opisto on lopulta saanut selkeän ja toimivan ajanvaraussivuston, joka on saanut paljon kiitosta myös asiakkailta. Opiskelijoille uuden ohjelman käyttöönotto on antanut paremmat eväät selviytyä entistäkin paremmin muuttuvassa työelämässä. Opetushoitola Verso Kulunut lukuvuosi on ollut näin työpaikkaohjaajan kannalta katsottuna haasteellinen. Toimintaa on kehitetty siten, että saimme käyttöömme sähköisen ajanvarausohjelman sekä kosketusnäytöllä toimivan kassaohjelman. Syksyllä otimme käyttöön Italialaisen kansainvälisesti tunnetun Biolinen hoitolasarjan. Yhteistyö maahantuojan kanssa on lähtenyt sujumaan hyvin ja koulutuksia olemme saaneet aina halutessa. Lukuvuoden aikana Versossa on ollut työssäoppimassa opiskelijoita oman koulun opiskelijoiden lisäksi Helsingin palvelualojen oppilaitoksesta, Omniasta Espoosta, Prakticumista sekä Porvoon Amistosta. Ensimmäistä kertaa meillä on suorittanut työssäoppimista kosmetiikkaneuvojiksi valmistuvia opiskelijoita, jotka kokivat Versossa suoritetun hoitolajakson ammatillisen kehittymisen kannalta opettavaisena. Verson työvuosi on ollut mielenkiintoinen, työntäyteinen ja haasteellinen. Toimintamme jatkuu tänäkin kesänä juhannukseen asti ja lomilta palaamme elokuun alussa virkein mielin ja uusin haastein 28

29 Ryhmät 09 A 10 B 11 B Ilta 10 Ilta 12 Sari Ojavuo Asikkala Aida Brun Marlene Christiansen Tia Kinner Julia Kivelä Sari Mikkola Alisa Mulari Sanna Rissanen Jenni Sadiku Nora Saukko Minna Sivonen Janina Tattari Maria Teppana Mirta 10 A Leena Kalliomaa Alasalmi Riikka Anttila Meri Anttila Taru Chudova Ekaterina Huovinen Maria Joenpolvi Heli Kuusi Jenni Pentikäinen Hanna Sulasalmi Riikka Tiilikainen Tinja Timonen Tuulia Tolvanen Katinka Valkonen Johanna Wathén Sanja Sari Männistö- Ojainmaa Burke Tiina Hirvonen Minna Kaarnakari Maria Laukkanen Kiia Laurila Femmi Lemola Sara Martikainen Mari Raitio Ria Rantala Ida Ruotsinsalo Milja Rönn Annastiina Tanskanen Inari Tarkki Anna Vuorela Annadaria 11 A Taina Raivio Heikkinen Mona Heiskanen Marika Ihalainen Miia Junno Noora Koivusilta Jasmin Lindfors Sara Manninen Inka Mäki-Leppilampi Lina Rantala Juuli Rissanen Melissa Siivonen Johanna Tuuli Leena Anna-Liisa Halsas-Lehto Eerola Caroline Heikkilä Viivi Jacobsson Marianne Koivula Emma Lahdensuo Heini Laurila Krista Leinimaa Riina Lindholm Madde Lundmark Henrika Pitkänen Mirka Puhk Amanda Sarlio Juulia Sassi Riina Sole Pauliina Vesala Annukka Yliräisänen Eveliina 11 C Eija Liuska Agge Jenni Aguilar Elina Davis Johanna Hartikainen Milla Hämäläinen Sarianne Kouva Saija Kuurto Maiju Lehtinen Marika Lepistö Noora Liin Mai Malmström Krista Millaskangas Niina-Mari Tolonen Satu Varpula Sari Vikman Janika Willberg Heidi Marjo Väisänen Ekholm Maria Kalmus-Mäns Signe Kupri Lidia Kytönen Susanna Luostarinen Nina Mikkonen Sointu Mäyränen Anne Nyman Kaisa Poti Ann-Mari Pouru Vilma Pyytövaara Outi Pöysti Suvi Rikkola Marianna Suvinen Krista Westerlund Emilia Viitaluoma Reeta Ilta 11 Ditte Bremer Heikkinen Riikka Herranen Mervi Kozhinova Marina Lönnqvist Anna Monthan Minna Nevalainen Nenja Niemi Anu Puumalainen Heidi Rosentau Maarja Saukkomaa Ida Törnqvist Heidi von Wehrt Merja Kaisa Sjöblom Heikkinen Tuuli Joutsimies Karoliina Kiuru Linda Laine Irina Laitinen Suvi Oikkonen Kristina Salo Piia Sulasaari Disa Valkama Hanna Wallenius Jonna Valli Katariina Vähäpassi Anne Åkerlund Satu ERAM 09 Sari Ojavuo Ahola Mirka Heikkinen Kati Hietakangas Johanna Joosela Tiina 29

30 Toukokuussa 2011 kosmetologeiksi valmistuneet opettajineen ja ohjaajineen. Ryhmäkuvat: Foto Oskar 30

31 08A-ryhmä keväällä

32 32 09B-ryhmä keväällä 2011.

33 09C-ryhmä keväällä

34 34 Ilta09-ryhmä keväällä 2011.

35 Eram09 -ryhmä keväällä

36 Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opisto Pajuniityntie 3, Helsinki Puh. (09) Fax (09)

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Kristiina Sallinen VALMA - Ammatilliseen perustutkintoon valmentava koulutus

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti Kahden tutkinnon kotiväenilta ti 11.10.2016 Kahden tutkinnon opinnot Jyväskylän ammattiopistossa koulutuspäällikkö Taina Roivainen Arjessa sattuu ja tapahtuu opinto-ohjaaja Tarja Nykänen ja Sirpa Puikkonen

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 206-207 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 62 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit www.imatranyhteislukio.fi

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen tunnustamisen taustaa Oppimisympäristöjen monipuolistuminen Koulutuksen taloudellisuuden, tehokkuuden

Lisätiedot

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA?

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? RAKENNUS- JA METSÄALAN PETUSTUTKINTOJEN OPPIMISTULOKSET 12.11.2012, OPH NÄYTÖISTÄ KOOTUT TIEDOT 1. Koulutuksen järjestäjän nimi, oppilaitoksen/toimintayksikön

Lisätiedot

HIUSALAN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTAMISHANKE

HIUSALAN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTAMISHANKE HIUSALAN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTAMISHANKE 12.12.2008 2008 Opetushallitus Helsinki Nina Raki, Omnia Projektin organisaatio OHJAUSRYHMÄ (OPH, sidosryhmäedustajat) Koordinointi

Lisätiedot

Lapin ammattiopistossa

Lapin ammattiopistossa VALMA JA TELMA Lapin ammattiopistossa Mitä on Valma? Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA) on yhdistetty neljä aiempaa eri kohderyhmille suunnattua valmistavaa, valmentavaa,

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset Työssäoppimisen valmistelu ja suunnittelu Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset ver 21.11.2013 Taustamuuttujina opiskelijatiedoissa ovat mm. tutkinnon nimi, työssäoppimispaikan nimi, suoritetaanko

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS Toisen asteen koulutukseen kuuluu lukio ja ammatillinen koulutus. Toisen asteen koulutukseen voi hakea vain kaksi kertaa vuodessa eli keväällä ja

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2016-2017 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Haapajärven ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT...

Lisätiedot

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa Osaamisperusteisuutta vahvistamassa 18.12.2015 opetusneuvos Hanna Autere ja yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Tutkintojärjestelmän kehittämisen tahtotila (TUTKE 2) osaamisperusteisuus työelämälähtöisyys

Lisätiedot

Laajennettu työssäoppiminen

Laajennettu työssäoppiminen Laajennettu työssäoppiminen Liiketalouden perustutkinto Esityksen nimi / Tekijä 13.11.2013 1 Nykyisin käytössä olevat mallit Koulutuskeskus Sedu, Seinäjoki, Koulukatu, liiketalouden perustutkinto Tieto-

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

LUOTSATEN TYÖSSÄOPPIMAAN

LUOTSATEN TYÖSSÄOPPIMAAN TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUSPROSESSI LUOTSATEN TYÖSSÄOPPIMAAN LaVaTo laatua ja valinnaisuutta työssäoppimiseen Loppuseminaari 15.11.2012 Hillevi Kivelä, Vaasanammattiopisto ammattiopisto Työssäoppimisen laatukriteereitä

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 1. Y1 OPPILAITOS -Toimiala / yksikkö 2. Y2. Ikä 3. S0 Valmistutko tänä kevään? 4. S 1a Millaisen arvioit elämäntilanteesi olevan 4 kuukauden kuluttua valmistumisesi

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ilmoittautuminen: www.osao.fi/koulutuskalenteri Lisätietoja: Anu Hultqvist Koulutuspäällikkö, OSAO anu.hultqvist@osao.fi Koulutuksen toteutus Kontaktiopetuksena: Oppilaitoksella

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa 8.4.2016 Kati Lounema yksikön päällikkö, opetusneuvos, Opetushallitus Säädökset Tutkinnon perusteet Valmentavan koulutuksen perusteet Koulutuksen

Lisätiedot

VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5

VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5 VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5 TYÖNTEKIJÄLISTA MAALISKUU LAUANTAI 02.03.2013 3 LK Anne Laine Jenni Sokura Satu Tolonen Anni Rämä Linda Laurikainen Sonja Meuronen

Lisätiedot

SOHO - Training Course Sigulda, Latvia

SOHO - Training Course Sigulda, Latvia 1 SOHO - Training Course 16.-20.10.2013 Sigulda, Latvia Eija Kauniskangas Keravan nuorisopalvelut eija.kauniskangas@kerava.fi p. 040 3182196 2 SOHO - European Training Course Siguldassa, Latviassa pidetty

Lisätiedot

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Liisi Mattila ja Anu Parantainen 3.5.2016 M.O.T. monenlaisia oppijoita työpaikalla Mukana menossa: Turun kaupungin sivistystoimiala, ammatillinen

Lisätiedot

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA TIEDOTE 1(5) TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA 1.8.2015 Tutkinnon perusteet muuttuvat valtakunnallisesti syksyllä 2015, ja kaikki oppilaitoksen opiskelijat siirtyvät suorittamaan tutkintonsa

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa 2011 Osaamisen arviointi (1) Osaaminen (oppimisen tulosta) arvioidaan mahdollisimman aidoissa työelämän

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

Suomen kielen itseopiskelumateriaali

Suomen kielen itseopiskelumateriaali Selma Selkokielisyyttä maahanmuuttajille (OPH) Suomen kielen itseopiskelumateriaali Nimi: Ryhmätunnus: Tutkinto: Tämä opiskelumateriaali liittyy alakohtaiseen lähiopetuspäivään. Kun olet osallistunut lähiopetukseen

Lisätiedot

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Tiedotustilaisuus koulutuksen järjestäjille Susanna Tauriainen Tiedotustilaisuus 15.9.2008 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO

TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 0 05 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

Arja Pietikäinen Savon ammatti- ja aikuisopisto

Arja Pietikäinen Savon ammatti- ja aikuisopisto ECVET Round Table 2016 Osaamisperusteisuus ja eurooppalaiset suositukset muutoksessa Arja Pietikäinen Savon ammatti- ja aikuisopisto Mitä tunnustettavaksi haettavat opinnot ja osaaminen voivat ammatillisessa

Lisätiedot

Pöytyän kunta Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen vakanssien sijoittuminen yhtenäiskouluille

Pöytyän kunta Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen vakanssien sijoittuminen yhtenäiskouluille Pöytyän kunta ja lukiokoulutuksen vakanssien sijoittuminen ille Elisenvaaran Tehtävänimike Vakanssinumero Vakanssin tämänhetkinen hoitaja Rehtori 550 Mika Virtanen - luokanopettaja, apulaisrehtori 513

Lisätiedot

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus Työpaja 4 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle 15.4.2015 Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Tutkinnon

Lisätiedot

Oppisopimuksella ammattiin

Oppisopimuksella ammattiin Oppisopimuksella ammattiin Video: oppisopimuskoulutus: Puualan perustutkinto https://www.youtube.com/watch?v=pvxiyx zaivm Oppisopimus on Työssä oppimista, jota täydennetään opiskelulla oppilaitoksessa

Lisätiedot

Suomen Cup - Keuruu Naiset 5,4 km

Suomen Cup - Keuruu Naiset 5,4 km 11.1.014-700 m 1 75 318518 Heini Hokkanen 6:51. (1) 13:3.0 0.0 68 3185343 Susanna Saapunki 6:59.4 (3) 13:46.1 +14.1 3 90 3185114 Laura Mononen 6:57.0 () 13:57.4 +5.4 4 81 3185089 Maija Hakala 7:07.0 (4)

Lisätiedot

Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala

Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala 13.3.2015 Valma-työryhmä: Hannele Siekkinen, Jaana Haikara, Tytti Sydänmetsä, Paula Jaakkonen, Arto Huuskonen, Ritva Joki-Kolehmainen

Lisätiedot

CHEM-A jakson palautetilaisuus. Tapani Vuorinen

CHEM-A jakson palautetilaisuus. Tapani Vuorinen CHEM-A1000 1. jakson palautetilaisuus Tapani Vuorinen Sisältö 10:15 Aloitus ja ohjelma, Tapani 10:20 YTHS:n esittely & SÄTKY-kysely, Anna-Reetta 10:40 Vaihtoon 3. lukuvuotena, Heidi ja Kaisa 11:00 Omat

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto

Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto 18.11.2014 Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto 1.8.2015 Heljä Järnefelt erityisasiantuntija Tutkinnon perusteet perustuvat uusiin lakeihin Avaa hyperlinkki Laki ammatillisesta koulutuksesta

Lisätiedot

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Lahden diakonian instituutti Vastuuta ottamalla opit 3- hanke Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015 Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Anne-Maria Karjalainen kehittämisvastaava Lahden diakonian

Lisätiedot

Onko hanketyön tuloksista eväitä opetukseen terveysalalla?

Onko hanketyön tuloksista eväitä opetukseen terveysalalla? Onko hanketyön tuloksista eväitä opetukseen terveysalalla? Kommenttipuheenvuoro viljelijälämpöyrittäjien työturvallisuusseminaarissa 10.11.2008 KT, tth, Ritva Kuoppamäki Terveiset SeAMK Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA Kansallisen seuranta-arvioinnin tavoitteet ja periaatteet Oppimistulosten seuranta-arvioinnit 2008 2009 Tiedotustilaisuus

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa 12.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan antamalla opiskelijalle suullista tai

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2014 Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA. Lokakuu 2016 Koonnut Irma Kettunen

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA. Lokakuu 2016 Koonnut Irma Kettunen VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA Lokakuu 216 Koonnut Irma Kettunen Sisällys 1. Opiskelu peruskoulussa... 3 2. Opiskelu lukiossa... 4 3. Opiskelu ammattioppilaitoksessa ja ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

Yhteiset tutkinnon osat Valinnaiset opinnot

Yhteiset tutkinnon osat Valinnaiset opinnot Yhteiset tutkinnon osat Valinnaiset opinnot Pakollisten opintojen lisäksi yhteisiin tutkinnon osiin liittyy valinnaisia opintoja yhteensä 16 osp Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 3 osp Matemaattis-luonnontieteellinen

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

TERV ETULOA

TERV ETULOA 2 TERV ETULOA VALINTAINFOON 3 Video näyttötutkinnosta SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 4 Y L I O P I S T O T J A T I E D E K O R K E A K O U L U T A M M AT T I K O R K E A K O U L U TYÖELÄMÄ Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

OPPIMINEN SIIRTYY TYÖELÄMÄÄN Koulutussopimus. Maija Aaltola rehtori Omnia Koulutus selvityshenkilö OKM

OPPIMINEN SIIRTYY TYÖELÄMÄÄN Koulutussopimus. Maija Aaltola rehtori Omnia Koulutus selvityshenkilö OKM 2 OPPIMINEN SIIRTYY TYÖELÄMÄÄN Koulutussopimus SOTE-PEDA webinaari 3.2.2017 Maija Aaltola rehtori Omnia Koulutus selvityshenkilö OKM 3 KOULUTUS- SOPIMUKSEN TAVOITTEET Työpaikoilla toteutettavan ja käytännön

Lisätiedot

Maahanmuuttajien koulutus Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä. Maahanmuuttoasiain toimikunnan kokous 27.3.2014 Joensuu

Maahanmuuttajien koulutus Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä. Maahanmuuttoasiain toimikunnan kokous 27.3.2014 Joensuu Maahanmuuttajien koulutus Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä Maahanmuuttoasiain toimikunnan kokous 27.3.2014 Joensuu 2 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Ammattiopistot (Joensuu, Niittylahti, Kitee,

Lisätiedot

/ FLORISTISEN ALAN TUTKINTOTILAISUUDET 1/6 Päivitetty

/ FLORISTISEN ALAN TUTKINTOTILAISUUDET 1/6 Päivitetty 2010 - / FLORISTISEN ALAN TUTKINTOTILAISUUDET 1/6 Päivitetty 19.8. Tammikuu 5.1. S koulutus S koulutus Kukkasidonta ja Anne Friman Kaire Uueni-Martikainen 7.1. Yrkesakademin i Yrkesakademin i Yrittäjyys

Lisätiedot

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen Futurex Helmikuu 2011 Tuire Palonen Missio! Korkea-asteen täydennyskoulutuksen tehtävänä on yhdessä työympäristöjen oman toiminnan kanssa pitää huolta siitä että koulutus, tutkimus ja työelämässä hankittu

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

OPAL: Laatuvertailun tulokset

OPAL: Laatuvertailun tulokset 1 / 6 5.4.2016 10:14 OPAL: Laatuvertailun tulokset Takaisin Koulutuksia Opiskelijoita Kansallinen, ESR, Ammatillinen, Nonstop, Rintamakoulutus, , Päättymispäivämäärä 01.01.2015 jälkeen, Päättymispäivämäärä

Lisätiedot

www.edu.fi/ammattipeda https://hyvatkaytannot.oph.fi/ Julkaisut ja aineistot on jäsennetty aihealueen mukaan Arviointi Arvioinnin opas on laadittu ammatillisen koulutuksen ja näyttötutkintojen järjestäjien,

Lisätiedot

KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA

KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA Hyvä vastaaja! Kysely on osa kartoitustyötä, jolla keräämme tietoa työssäoppimisesta toisen asteen ammatillisen perustutkinnon opiskelijoilta.

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset Johtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen vastuualue 18.11.2014 Muutosten kokonaisuus ammatillisessa koulutuksessa

Lisätiedot

Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa 18.-20.4.2016 Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Esityksen sisältö: Säädösmuutokset voimaan 1.8.2016, koska lukion

Lisätiedot

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012 Anu Anttila Yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa on kiteytetty viiteen toimintamalliin 1. Työpajalla

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. ja suunnitelmallinen toteuttaminen

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. ja suunnitelmallinen toteuttaminen Hyväksymismerkinnät 1 (5) Tämän asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat kauneudenhoitoalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA Peruskoulupohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Eläintenhoidon koulutusohjelma, Eläintenhoitaja, 3-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

HIUSALAN PERUSTUTKINTO

HIUSALAN PERUSTUTKINTO 1. JOHDANTO... 2 2. KANSALLISET OPPIMISTULOKSET... 2 3. OPPILAITOSKOHTAISET OPPIMISTULOKSET... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 3.1 Rakennusalan perustutkinto... 4 4. ERITYISOPISKELIJOIDEN OPPIMISTULOKSET...

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Pirkko Laurila

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Pirkko Laurila ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Arvioinnin opas, sisältö Luvut A ja B samansisältöisiä: Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi

Lisätiedot

Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla Hankkeen tavoitteet Kohderyhmät ja hyödynsaajat...

Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla Hankkeen tavoitteet Kohderyhmät ja hyödynsaajat... 1 (5) Päivämäärä: Suunnitelman laatija(t): Salme Lehtinen Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla 2 + 1 Valtionavustus 346/422/2008 13.10.2008 Hankkeen hallinnointi, kustannuspaikka,

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto (sira)

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto (sira) VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Käsi ja taideteollisuusalan perustutkinto (sira) Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Piippolan ammatti ja kulttuuriopisto Hyväksytty: 2 Sisällys... 1 JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Merja Lahdenkauppi, Riitta Karusaari & Tuula Junttila Osaamisen ja sivistyksen asialla MATKAILUALAN/ HOTELLI-, RAVINTOLA-

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen 19.3.2015 Messukeskus Aira Rajamäki, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus Oppimisen

Lisätiedot

Sopimus Opiskelija oppii työssä

Sopimus Opiskelija oppii työssä Oppisopimus Työpaikka/ työpaikkakouluttaja - kouluttaa - arvioi Sopimus Opiskelija oppii työssä Tietopuolinen koulutus oppilaitoksessa monimuotoisesti Opettaja koordinoi, ohjaa, arvioi Tutkintotodistus:

Lisätiedot

Puistopuutarhurin ammattitutkinnon ja puistomestarin erikoisammattitutkinnon perusteiden päivitys. Hanna Tajakka Konsulttipalvelu Viher-Arkki

Puistopuutarhurin ammattitutkinnon ja puistomestarin erikoisammattitutkinnon perusteiden päivitys. Hanna Tajakka Konsulttipalvelu Viher-Arkki Puistopuutarhurin ammattitutkinnon ja puistomestarin erikoisammattitutkinnon perusteiden päivitys Hanna Tajakka Konsulttipalvelu Viher-Arkki 1 Esityksen sisältö Perustetyöryhmän esittely Valmistelun aikataulu

Lisätiedot

Oulaisten ammattiopisto Liiketalouden yksikkö 2007 RAPORTTI KANSAINVÄLISELTÄ TYÖELÄMÄJAKSOLTA. Veszprém, Unkari. Aika 18.3. 12.4.

Oulaisten ammattiopisto Liiketalouden yksikkö 2007 RAPORTTI KANSAINVÄLISELTÄ TYÖELÄMÄJAKSOLTA. Veszprém, Unkari. Aika 18.3. 12.4. 1 Mervi Matinlauri Oulaisten ammattiopisto Liiketalouden yksikkö RAPORTTI 2007 RAPORTTI KANSAINVÄLISELTÄ TYÖELÄMÄJAKSOLTA Paikka Veszprém, Unkari Aika 18.3. 12.4.2007 1. Taustatyö ja kohteen kuvaus Tavoitteenani

Lisätiedot

Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe. Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus

Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe. Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus 6.11.2014 Lyhyt prosessikuvaus OKM ja OPH virkamiesvalmistelua 2012 > Taustaselvityksiä ja yhteistyöseminaareja

Lisätiedot

Tutkinnon muodostuminen

Tutkinnon muodostuminen Tutkinnon muodostuminen Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 19.3.2015 yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Valtioneuvoston asetus ammatillisen perustutkinnon muodostumisesta

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

HIUSALAN PERUSTUTKINTO

HIUSALAN PERUSTUTKINTO 1. JOHDANTO... 2 2. KANSALLISET OPPIMISTULOKSET... 2 3. OPPILAITOSKOHTAISET OPPIMISTULOKSET... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 3.1 Rakennusalan perustutkinto... 4 4. ERITYISOPISKELIJOIDEN OPPIMISTULOKSET...

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan opinnollistaminen. Verkkovirta-seminaari Tampereella 18.4.2016 Mai Salmenkangas, Metropolia

Vapaaehtoistoiminnan opinnollistaminen. Verkkovirta-seminaari Tampereella 18.4.2016 Mai Salmenkangas, Metropolia Vapaaehtoistoiminnan opinnollistaminen Verkkovirta-seminaari Tampereella 18.4.2016 Mai Salmenkangas, Metropolia Metropolian osahanke: Vapaaehtoistoiminnan opinnollistaminen Hankehakemuksessa luvattua:

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI Pohjois-Savon terveydenhoitajayhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI YHDISTYKSEN HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT HALLITUS Puheenjohtaja Fatima Moursad (Maaninka),

Lisätiedot

TOPIAS projekti / Topirkka.fi portaali.

TOPIAS projekti / Topirkka.fi portaali. TOPIAS projekti / Topirkka.fi portaali http://www.topirkka.fi 29.11.2011 Topias projekti Topias projekti on Pirkanmaalaisten oppilaitosten vastaus työelämäyhteyksien kehittämishaasteeseen. TOPIAS on lisännyt

Lisätiedot

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin kokonaisuus arvioinnin periaatteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen oppimisen

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Ammatillisen aikuiskoulutuksen ja näyttötutkintotoiminnan kehittämisseminaari Maaliskuu 2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Lisätiedot

ECVET tulee, oletko valmis!

ECVET tulee, oletko valmis! ECVET tulee, oletko valmis! ECVET EXPERT -toiminto 2012 2013 Tampere 27.3.2013 Leena-Maija Talikka, CIMO Bryggen kommunikea 2010 Tavoitteita: Ammatillisen koulutuksen vetovoima Ammattitaitokilpailut, Skills

Lisätiedot

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli.

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli. Page 1 of 5 E S I K A T S E L U Päättökysely syksy 2013 - kevät 2014 Taustatiedot Sukupuoli Nainen Mies Äidinkieli Suomi Ruotsi Venäjä Muu Ikäryhmä Alle 18 vuotta 18-24 vuotta Yli 24 vuotta Koulutustausta

Lisätiedot

Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin

Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin Kotityö ja puhdistuspalvelujen perustutkinnossa Nakkila Pirkko 29.11.2012 Työllistyminen on yksi keskeinen keino syrjäytymisen ehkäisemiseen Riittävät

Lisätiedot

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Kuvasanakirja näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Suomen koulutusjärjestelmä Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot Lukio/ Ylioppilastutkinto

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 1 15 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

Tavoitteena laadukkaat järjestämissuunnitelmat

Tavoitteena laadukkaat järjestämissuunnitelmat November 16, 2011 Tavoitteena laadukkaat järjestämissuunnitelmat Näyttötutkintomestarin koulutusohjelma 25 op Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu 1 2 Tavoitteena laadukkaat

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan ja

Lisätiedot