Palautekysely MARC21 -formaatin ja LINDAn järjestelmän vaihdon tiedotuksesta Loppuraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palautekysely MARC21 -formaatin ja LINDAn järjestelmän vaihdon tiedotuksesta Loppuraportti"

Transkriptio

1 Palautekysely MARC21 -formaatin ja LINDAn järjestelmän vaihdon tiedotuksesta Loppuraportti

2 Kysely toteutettiin Helsingin yliopiston E-lomakkeella ajalla Kyselystä tiedotettiin kirjastonjohtajien (HY, Linnea2 ja AMKIT) postituslistoilla, Voyagerkirjastojen yleisellä voy-listalla, ARTO- ja VIOLA-tiedontuottajien listoilla, järjestelmätoimittajien yhteistyöryhmän katve-listalla sekä Kansalliskirjaston kirjastoalalle suunnatuilla verkkosivuilla ajankohtaisuutisissa. Vastauksia saatiin yhteensä 203 kpl. Vastaajat Vastauksia saatiin yliopistokirjastoista 111 kpl, ammattikorkeakoulukirjastoista 61, yleisistä kirjastoista 4, julkisrahoitteisista erikoiskirjastoista 20 sekä muista organisaatioista 7. Uudistukset eivät varsinaisesti koskeneet yleisiä kirjastoja, jotka eivät ole mukana LINDAssa ja siirtyvät uuteen formaattiin vasta myöhemmin. Erikoiskirjastoistakin uudistukset koskivat konkreettisesti vain niitä muutamia, jotka ovat mukana yhteisluettelossa. Tästä syystä nämä sektorit olivat kokoonsa nähden aliedustettuja. Muut vastanneet organisaatiot ovat olleet tiedontuottajakumppaneita ja/tai kirjastojärjestelmätoimittajia.

3 Vastaajista suurin osa (110) oli luetteloijia. Johtajia oli 18, systeeminhoitajia 38, asiakaspalveluhenkilökuntaa (ml. kaukopalvelu) 14 ja muita 23. Sanallisista vastauksista saattoi päätellä, että vaihtoehdon 'muu' olivat valinneet myös jotkut sellaiset, jotka tekivät omassa organisaatiossaan useita mainituista tehtävistä. Tämäkin jakauma oli odotettavissa, koska molemmat uudistukset vaikuttivat konkreettisimmin juuri luetteloijien työhön. Ristiintaulukoinnin perusteella kriittisintä oli ammattikorkeakoulujen henkilökunta. Tehtäväryhmittäin hajontaa oli enemmän eri ryhmät myös ovat tarvinneet tietoa eri asioista ja eri aikaan. 1 1 Tekstissä olevissa taulukoissa parhaat tulokset on merkitty vihreällä ja huonoimmat harmaalla.

4 MARC 21 kysymykset MARC21-vastauksia tuli hiukan enemmän kuin Aleph-LINDA-vastauksia, johtuen siitä, että formaattikonversio koskee koko kenttää kun taas yhteisluetteloon luetteloivat toistaiseksi vain Linnea2-kirjastot. 1.1 Mistä saanut tietoamarc21-formaattiuudistuksesta Kpl; vastaajalla oli mahdollisuus valita useampi vaihtoehto. Marc-listalta 93 Muulta KKn postituslistalta 148 Verkkosivuilta 114 KVPn uutiskirjeestä 34 MARC-koulutuksista 151 Muissa kokouksissa 99 Työtovereilta 143 Muualta 14 En ole saanut asiasta tietoa 1 Tärkeimmiksi tietolähteiksi nousivat yleiset postituslistat, koulutustilaisuudet ja työtoverit. Hiukan yllättäen tähän tarkoitukseen nimenomaisesti avattu Marc-lista jäi häntäpäähän ilmeisesti sille liittyminen oli vaatinut oma-aloitteisempaa kiinnostusta asiaan. Lähes puolet vastaajista oli kuitenkin seurannut sitäkin. Muissa tietolähteissä mainittiin useimmin luettelointiryhmä tai oman organisaation sisäiset koulutukset. Vain yksi vastaaja oli ilmoittanut jääneensä kokonaan tietämättömäksi hän oli asiakaspalveluhenkilökuntaa ammattikorkeakoulukirjastossa. 1.2 Oletko saanut tarpeeksi tietoa Kyllä vastausten osuus sektoreittain YHT. % yo amk erikois yleiset* muut* Miksi päätetty siirtyä MARC21:een 78,6 84,4 67,2 85,0 Millä foorumeilla päätös on tehty 60,8 61,7 60,6 70,0 Mikä konversiossa muuttuu 69,7 76,1 55,7 85,0 Miten konversio tehdään 51,5 59,8 40,0 55,0 Miten vaikuttaa käytännössä 50,5 59,8 38,3 55,0 Mikä on aikataulu 64,0 72,2 44,2 70,0 Mihin voi antaa palautetta 57,1 62,6 48,3 60,0 *Yleisten kirjastojen ja muiden organisaatioiden vastaajamäärät (4/7) olivat sen verran pieniä, ettei ole mielekästä vertailla näitä jakaumia suurempien sektorien kanssa.

5 Kyllä vastausten osuus tehtävittäin YHT. % johto luett. syst. asiak. muu Miksi päätetty siirtyä MARC21:een 78,6 100,0 81,7 79,0 50,0 63,6 Millä foorumeilla päätös on tehty 60,8 77,8 59,2 63,9 42,9 60,9 Mikä konversiossa muuttuu 69,7 77,8 75,2 56,8 50,0 69,6 Miten konversio tehdään 51,5 44,4 51,9 51,4 50,0 56,5 Miten vaikuttaa käytännössä 50,5 47,6 51,9 44,4 50,0 56,5 Mikä on aikataulu 64,0 44,4 75,2 55,6 57,1 43,5 Mihin voi antaa palautetta 57,1 61,1 63,9 51,4 50,0 34,8 Parhaiten tiedettiin syy, miksi formaattia oli päätetty vaihtaa yli kolme neljäsosaa vastaajista tiesi tämän. Huonoimmin tiedotus oli onnistunut formaattikonversion käytännön vaikutusten osalta, mutta siitäkin oli puolet katsonut saaneensa tarpeeksi tietoa. Sektoreittain ammattikorkeakoulut kokivat saaneensa tietoa huonoimmin, tehtävittäin tiedonsaannissa ole enemmän hajontaa eri ryhmät myös tarvitsevat tietoa ensisijaisesti eri asioista. 1.3 Saamani ohjeet ovat olleet Selkeitä

6 Riittäviä Oikeaan aikaan

7 (Täysin tai jokseenkin) samaa mieltä olleiden osuus sektoreittain YHT. % yo amk erikois yleiset* muut* Selkeitä 56,6 63,6 40,0 68,4 Riittäviä 42,1 48,6 28,3 47,4 Oikeaan aikaan 41,5 49,5 22,0 47,4 Samaa mieltä olleiden osuus tehtävittäin YHT. % johto luett. syst. asiak. muu Selkeitä 56,6 58,2 59,3 45,7 64,3 54,6 Riittäviä 42,1 55,6 44,5 28,6 57,2 31,8 Oikeaan aikaan 41,5 61,1 41,7 33,3 69,2 38,1 Parhaiten on onnistuttu ohjeiden selkeydessä ja huonoimmin niiden aikataulutuksessa sama on ilmaistu vielä suoremmin sanallisessa palautteessa. Tyytymättömintä oli ammattikorkeakoulujen henkilöstö ja tehtävistä systeeminhoitajat. Tehtäväryhmistä tyytyväisimpiä oli asiakaspalveluhenkilökunta. Aleph-LINDA kysymykset 2.1 Mistä saanut tietoa LINDAn järjestelmän vaihdosta Kpl; Vastaajalla oli mahdollisuus valita useampi vaihtoehto. KKn postituslistoilta 107 Verkkosivuilta 77 KVPn uutiskirjeestä 36 LINDA-päivässä 67 Aleph-koulutuksista 90 Muissa kokouksissa 78 Työtovereilta 108 Muualta 8 En ole saanut asiasta tietoa 4 MARC-tiedotuksen tapaan tärkeimmiksi kanaviksi nousivat postituslistat ja työtoverit. Koulutustilaisuudet (yleinen LINDA-päivä ja Aleph-järjestelmäkoulutukset) olivat myös yhteenlaskettuna tärkeä kanava.

8 Muissa tietolähteissä mainittiin joko luettelointiryhmä tai organisaation sisäinen koulutus. Kaikkiaan neljä vastaajaa ei ollut saanut asiasta mitään tietoa etukäteen he olivat asiakaspalvelutai muuta henkilökuntaa ammattikorkeakoulu- ja erikoiskirjastoissa. 2.2 Oletko saanut tarpeeksi tietoa Kyllä vastausten osuus sektoreittain YHT. % yo amk** erikois yleiset* muut* Miksi siirrytty Alephiin 56,8 57,8 43,3 80,0 Miten vaikuttaa käytännössä 27,2 35,7 10,0 15,0 Mikä on aikataulu 54,8 55,6 40,0 65,0 Mistä saa lisätietoa 45,7 44,2 30,0 65,0 *Yleisten kirjastojen ja muiden organisaatioiden vastaajamäärät (4/7) olivat sen verran pieniä, ettei ole mielekästä vertailla näitä jakaumia suurempien sektorien kanssa. ** ammattikorkeakoulukirjastoista vain puolet olivat vastanneet myös Aleph-LINDAa koskeviin kysymyksiin Kyllä vastausten osuus tehtävittäin YHT. % johto luett. syst. asiak. muu Miksi siirrytty Alephiin 56,8 76,5 49,5 84,0 41,7 50,0 Miten vaikuttaa käytännössä 27,2 17,7 32,6 12,0 25,0 30,0 Mikä on aikataulu 54,8 52,9 61,1 48,0 41,7 42,1 Mistä saa lisätietoa 45,7 46,7 50,0 43,5 25,0 40,0 Kaiken kaikkiaan tietoa LINDAn järjestelmän vaihdosta on saatu huonommin kuin formaattiuudistuksesta. Vain tieto järjestelmän vaihdon syystä ja aikataulusta oli saavuttanut yli puolet vastaajista. Erityisen huono tulos oli käytännön vaikutusten osalta. Tyytyväisimmiltä vaikuttivat jälleen erikoiskirjastolaiset ja tyytymättömimpiä oltiin ammattikorkeakoulujen kirjastoissa. Toisaalta ammattikorkeakoulusektorilta näihin kysymyksiin oli ylipäätään vastannut vain alle puolet (muut olivat vastanneet pelkästään MARC21- ja/tai yleisiin kysymyksiin), kun taas erikoiskirjastoista olivat lähes kaikki vastanneet myös näihin. Erikoiskirjastojen vastaajat tulivat luultavasti pääsääntöisesti niistä organisaatioista, jotka ovat mukana yhteisluettelossa, kun taas ammattikorkeakouluista LINDAan ei luetteloi vielä yksikään. Poimintaluetteloinnin ongelmat ja asiakaskäyttöliittymän viivästyminen koskevat kaikkia sektoreita. Tehtävittäin oli hiukan hajontaa, mutta yleisesti ottaen luetteloijat olivat kokeneet saaneensa tietoa järjestelmän vaihdosta parhaiten ja asiakaspalveluhenkilökunta huonoimmin.

9 2.3 Saamani ohjeet ovat olleet Selkeitä Riittäviä

10 Oikeaan aikaan Samaa mieltä olleiden osuus sektoreittain YHT. % yo amk** erikois yleiset* muut* Selkeitä 42,4 41,5 33,3 55,0 Riittäviä 32,5 33,6 16,7 40,0 Oikeaan aikaan 32,9 32,7 30,4 30,0 Samaa mieltä olleiden osuus tehtävittäin YHT. % johto luett. syst. asiak. muu Selkeitä 42,4 46,7 44,0 33,3 36,7 47,1 Riittäviä 32,5 43,8 30,2 25,0 36,7 41,2 Oikeaan aikaan 32,9 37,5 30,8 29,2 27,3 50,0 Tulokset olivat huonompia kuin formaattivaihdon kohdalla. Selkeys sai näissäkin ohjeissa parhaat arviot, mutta silti selvästi alle puolet oli siitä edes jokseenkin samaa mieltä. Vain kolmannes piti ohjeita riittävinä ja oikea-aikaisina. Eri sektorit ja eri tehtäväryhmät ovat tarvinneet Alephin osalta erilaisia ohjeita, mikä on varmasti vaikuttanut arvioiden hajontaan.

11 Yleiset kysymykset 3.1 Mikä olisi paras tiedotuskanava tämäntyyppisissä asioissa Sähköpostilistat 153 Palvelupostiosoitteet 20 Wiki 27 Verkkosivut 89 KVP uutiskirje 22 Kokoukset 30 Koulutustilaisuudet 143 Muu 6 Vaikka sähköpostien tulvasta usein valitetaan, sitä oli kuitenkin pidetty ehdottomasti tärkeimpänä tiedotuskanavana. Yksi vastaaja oli kommentoinut kuitenkin, ettei se toimi yksityiskohtaisten luettelointiongelmien selvittämiseen. Toisaalta niiden voidaan katsoa kuuluvan ohjeistuksen ja/tai koulutuksen piiriin, ei varsinaisen tiedotuksen. Koulutustilaisuuksia onkin pidetty lähes yhtä tärkeänä kanavana. Kolmanneksi nousevat "vanhanaikaiset" verkkosivut, wiki ei ollut saanut mainittavaa kannatusta. Yhdessä vastauksessa oli täsmennetty tarkemmin: "Eri tieto eri paikoista, alussa koulutus, sitten muut kanavat". Avovastauksissa mainittiin oman organisaation sisäinen koulutus joka MARC ja LINDAvastausten mukaan olikin jo toiminut hyvin ja ohjeistus ylipäätään, kanavasta riippumatta. Useampi vastaaja oli tähän kirjoittanut turhautuneena "mikä tahansa, kunhan tietoa saa" -tyyppisiä kommentteja. Yksi vastaaja toivoi: "Kirjaston johtajille suoraan postia ainakin aikatauluista".

12 3.2 Aiemmin annettu palaute Puolet tähän kysymykseen vastanneista (88/180) ei ollut antanut spontaania palautetta hankkeiden aikana. Niistä, jotka sitä olivat antaneet, suurin osa (55/92) oli sitä mieltä, että heidän antamansa palaute oli huomioitu vain ammattikorkeakoulusektorilla oltiin asiasta enimmäkseen eri mieltä. Niiltä sektoreilta, joilta oli runsaammin vastanneita, eniten spontaania palautetta oli annettu yliopistokirjastoista. 56 %. Ammattikorkeakoulujen henkilöstöstä 51,0 % ja erikoiskirjastoista 44,4 % oli antanut suoraa palautetta aiemmin. Tehtäväryhmittäin aktiivisimpia olivat olleet systeeminhoitajat. Heistä vain neljännes ilmoitti, ettei ollut antanut palautetta aiemmin. Aiemmin palautetta antaneiden osuus tehtäväryhmittäin: johto 64,3 % luetteloijat 50,0 % systeeminhoitajat 75,9 % asiakaspalveluhenkilökunta 18,8 % muut 31,9 %

13 4. Yhteenveto sanallisesta palautteesta Yleistä Yli puolet vastaajista (113/203) oli antanut myös sanallista palautetta. Sitä kertyi yhteensä 24 sivun verran. Vastauksissa purkautuu toisaalta yleinen ärtyneisyys ja turhautuneisuus tyyliin: "Perseelleen meni " ja "pännii niiiiiiiin". Tällaisia vastauksia tuli varsinkin heti ensimmäisten joukossa. Myöhemmin tulleet kommentit olivat yleensä pitempiä (pisimmät lähes A4n mittaisia) ja niissä oleva kritiikki oli rakentavampaa. Kyselyn tarkoituksena oli saada palautetta tiedotuksen onnistumisesta, mutta harvat vastaajat olivat keskittyneet itse tiedotukseen. Monessa vastauksessa todettiin suoraan, että ongelma ei ollut tiedotuksessa vaan itse hankkeiden toteuttamisessa. Selkeimmin asia on muotoiltu seuraavassa vastauksessa: "Sekä MARC21-formaattiin siirtymisessä että Aleph-Lindan käyttöönotossa olleet ja jatkuvat ongelmat eivät todellakaan ole mitään 'tiedottamispuutteita'. Se ei paljon lohduta, jos tiedotetaan hyvissä ajoin, että ette tule saamaan toimivia työvälineitä ja ajantasaisia ohjeita silloin kun teidän pitää aloittaa jokapäiväinen työnne uudella formaatilla ja ohjelmistolla." Näkemys puutteellisesta suunnittelusta ja/tai projektinhallinnasta toistui useissa vastauksissa - kaikkiaan 74 kommentissa viitattiin puutteelliseen valmisteluun, resursointiin ja/tai liian kireään aikatauluun. Useampikin vastaaja oli siteerannut suoraan vanhaa kansanviisautta "Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty". Hyvin monessa vastauksessa korostettiin, että perimmäinen ongelma oli kahden suuren uudistuksen toteuttaminen yhtä aikaa. Todettiin, että kentällä ei jaksettu omaksua kaikkea kerralla, esim. "Ehkä olisi helpottanut, jos olisi saanut opetella uuden luettelointitavan ensin vanhalla, tutulla Voyagerilla ja Alephin vasta sen jälkeen kun MARC21 olisi ollut edes jotenkin hallussa." Vielä suurempi osa vastaajista epäili, että kakku oli liian suuri myös Kansalliskirjaston resursseille. Moni vastaaja mainitsi nimenomaisesti puutteellisen resursoinnin Kansalliskirjastossa. Kritiikki ei kohdistunut hankkeita toteuttaneeseen henkilökuntaan, vaan päinvastoin heitä kiiteltiin jopa nimeltä mainiten useassa kommentissa. Kaikkein keskeisin viesti sisältyy seuraavaan kommenttiin: "Henkilökohtaisella tasolla yhteistyö toimii ja Kansalliskirjaston henkilöstö on mielestäni mukavaa ja asiantuntevaa. Prosessien tasolla toiminta näyttää kuitenkin olevan törmäyskurssilla kentän suuntaan, ja törmäys on sitä suurempi, mitä lähemmäs mennään varsinaisia loppukäyttäjiä." Kiitoksia annettiin ennen muuta siitä, että koulutuksia järjestettiin eri puolilla Suomea.

14 MARC 21 kommentit MARC-kommenteista osa koski itse formaattia, josta toiset pitivät, toiset eivät. Yksityiskohdat, kuten välimerkitys (varsinkin ne loppupisteet!) kirvoitti paljon kommentteja. Paljon oli myös kommentteja, jotka liittyivät jonkin yksittäisen kentän käyttöön. Suurin MARC21-uudistushankkeeseen kohdistuva kritiikki tuli ohjeista, sekä siitä että ne olivat puutteellisia, että siitä että ne tulivat liian myöhään. Esim. "Ohjeet tulivat myöhään, aina korostetaan luetteloinnin tarkkuuden tärkeyttä, mutta kuukauteen ei voinut tehdä yhtään mitään muuta kuin keskentekoisia luettelointeja." Toisaalta ymmärrystäkin riitti käytännön ongelmille: "Ohjeita on saatu sitä mukaa kuin niitä Kansalliskirjastolla on ollut antaa. Edelleen on epäselviä kohtia, koska ilmeisestikään kaikki asiat eivät ole olleet selviä myöskään niille, jotka uudistusta ovat hoitaneet. Ehkä vielä huolellisempi valmistelu olisi tuottanut valmiimmat ohjeet." Vilpittömiä kiitoksiakin tuli, varsinkin koulutuksesta ja niistä ohjeista, joita oli saatu. Varsinaisen konversion katsottiin pääosin sujuneen hyvin, jopa yhden ärtyneen kommentin sanoin: "Toki itse konversio sujui mallikkaasti, mutta kaikki muu ei." Ja vaikka moni ei tuntunutkaan pitävän uudesta formaatista, kansainvälistä yhdenmukaisuutta pidettiin hyvänä ja tärkeänä askeleena. Aleph-LINDA kommentit Myös näissä vastauksissa oli joukossa sellaisia, joissa oli kommentoitu enemmän itse tuotetta ja sen ominaisuuksia, mm. Aleph-clientin liian pientä fonttia ja ohjelman kömpelyyttä yleensäkin. Aleph-LINDA -hankkeeseen liittyvät kommentit kohdistuivat ennen muuta liian kireään aikatauluun, johon viitattiin lähes jokaisessa kommentissa. Se nähtiin pääsääntöisesti kaikkien muidenkin ongelmien syynä. Henkilöresurssien puutteeseen oli myös moni halunnut kiinnittää huomiota. MARC-formaatin tapaan lisää ohjeita kaivattiin myös Alephista. Keskeinen viesti kiteytyi kommentissa: "Järjestelmä otettiin käyttöön pahasti keskeneräisenä. Kouluttajien järjestelmäosaaminen myös jokseenkin vajavaista, koska uusi järjestelmä heillekin vieras. Keskitetyn ohjeistuksen puutteet, kouluttautuminen liiaksi kirjastojen oman aktiivisuuden ja osaamisen varassa." Muutamassa vastauksessa mainittiin lisäksi päätöksenteko Aleph-järjestelmästä, joka oli koettu Kansalliskirjaston saneluksi. Esim. "Aleph-päätös 'runtattiin' Kk:n taholta kentälle ainoana mahdollisena vaihtoehtona ja ajettiin läpi nopeimmalla mahdollisella aikataululla, ilman että tietokantaympäristöistä olisi riittävästi asianosaisten tahojen (kk-kirjastot ym.) kanssa keskusteltu." LINDA/Aleph-koulutuksesta tuli sekä ruusuja että risuja.

15 Kehittämisehdotukset Lopussa oli mahdollisuus antaa Kansalliskirjastolle yleisiä kehittämisehdotuksia. Ne noudattivat muun palautteen linjaa ja käsittelivät pääsääntöisesti samoja asioita. Yleiseen projektinhallintaan eli sen puuttumiseen kiinnitettiin huomiota nimenomaan näissä kommenteissa. Mm.: "Lähtokohtaisesti realistiset, resursseihin suhteutetut aikataulut tällaisia suuria muutoksia tehtäessä, jotta asiat ehdittäisiin valmistella huolella. Aikatauluihin liittyvät epävarmuudet ja asioiden / aikataulujen varmistuminen viime tingassa eivät ole hyvä juttu. Asioiden toteutus, tiedotus ja sulattelu paikallistasollakin vaatii aikansa; suuressa organisaatiossa kysymys on lukuisasta joukosta tekijöitä ja toimijoita, joiden on sisäistettävä muutosten vaikutukset." Nasevimmin saatu palaute oli onnistuttu kiteyttämään seuraavassa kommentissa: " - 1 suuri muutos kerrallaan - riittävä testaaminen ennen muutosta - riittävä henkilöresursointi suuriin muutoksiin - tiedotusta parannettava: wiki, intra - ohjeistusta parannettava" Liite 1: Kysymyslomake

16 Liite 1 Kansalliskirjasto / Kirjastoverkkopalvelut Palautekysely MARC21-formaatin ja LINDAn järjestelmän vaihdon tiedotuksesta Joulukuussa siirryttiin luetteloinnissa käyttämään MARC21-formaattia sekä siirrettiin yhteisluettelo LINDA Voyagerista Aleph-järjestelmään. Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluissa haluamme tietää, miten tiedotus näistä suurista muutoksista on onnistunut. Toivomme teiltä palautetta - se auttaa meitä parantamaan toimintaamme jatkossa. Voit halutessasi vastata vain MARC21stä tai vain Aleph-LINDAa koskeviin kysymyksiin. Ainoastaan * merkityt kentät ovat pakollisia. Punainen? on linkki lisäohjeisiin. Taustatiedot Organisaatio * Tehtävä * --Valitse tästä-- --Valitse tästä-- 1. MARC21 -kysymykset 1.1 Mistä olet saanut tietoa MARC21-uudistuksesta Marc-listalta Muulta Kansalliskirjaston postituslistalta (voy-listat, pomot-lista tms.) Verkkosivuilta Kirjastoverkkopalvelujen uutiskirjeestä MARC-koulutustilaisuuksissa Muissa kokouksissa (Triangelipäivät, Kirjastopäivät tms.) Työtovereilta Muualta (täsmennä alla mistä) En ole saanut asiasta tietoa 1.1.8b Mistä muualta?

17 1.2 Oletko mielestäsi saanut tarpeeksi tietoa siitä kyllä ei Miksi on päätetty siirtyä MARC21-formaattiin Millä foorumeilla päätös tästä on tehty Mikä formaattikonversiossa muuttuu Miten formaattikonversio tehdään Mitä muutos vaikuttaa käytännössä (esim. luettelointiin) Mikä on muutoksen aikataulu Mihin palautetta voi antaa 1.3 Saamani ohjeet ovat olleet täysin samaa mieltä jokseenkin samaa mieltä jokseenkin eri mieltä täysin eri mieltä Selkeitä Riittäviä Oikeaan aikaan 1.4 Muita kommentteja liittyen MARC21-uudistukseen 2. Aleph-LINDA -kysymykset 2.1 Mistä olet saanut tietoa LINDAn järjestelmän vaihdosta Kansalliskirjaston postituslistoilta Verkkosivuilta Kirjastoverkkopalveluiden uutiskirjeestä LINDA-päivässä Aleph-koulutustilaisuudessa Muissa kokouksissa (Triangelipäivät tms.) Työtovereilta Muualta (täsmennä alla mistä) En ole saanut asiasta tietoa 2.1.8b Mistä muualta?

18 2.2 Oletko mielestäsi saanut tarpeeksi tietoa siitä kyllä ei Miksi LINDA on siirretty uuteen järjestelmään Miten muutos vaikuttaa käytännössä Mikä on järjestelmän vaihdon aikataulu Mistä saa lisätietoa 2.3 Saamani ohjeet ovat olleet täysin samaa mieltä jokseenkin samaa mieltä jokseenkin eri mieltä täysin eri mieltä Selkeitä Riittäviä Oikeaan aikaan 2.4 Muita kommentteja liittyen LINDAn järjestelmän vaihtoon 3. Yleistä liittyen MARC21een ja LINDAan 3.1 Mikä olisi mielestäsi paras tiedotuskanava tämäntyyppisissä asioissa Sähköpostilistat (esim. voy-listat, marc-lista, kirjo-lista jne.) Palvelupostiosoitteet (marc-posti, linnea-posti) Wiki Verkkosivut Kirjastoverkkopalvelujen uutiskirje Kokoukset Koulutustilaisuudet Muu (täsmennä alla mikä) 3.1.8b Mikä muu?

19 3.2 Miten antamasi palaute on huomioitu? Antamani palaute on huomioitu täysin samaa mieltä jokseenkin samaa mieltä jokseenkin eri mieltä täysin eri mieltä en ole antanut palautetta 3.3 Kehittämisehdotuksia Tietojen lähetys Kiitokset vaivannäöstä!

Erikoiskirjastojen vastaajat palvelukyselyssä 2010. Päivi Jokitalo Kansalliskirjasto. Kirjastoverkkopalvelut paivi.jokitalo@helsinki.

Erikoiskirjastojen vastaajat palvelukyselyssä 2010. Päivi Jokitalo Kansalliskirjasto. Kirjastoverkkopalvelut paivi.jokitalo@helsinki. Erikoiskirjastojen vastaajat palvelukyselyssä 2010 Päivi Jokitalo Kansalliskirjasto. Kirjastoverkkopalvelut paivi.jokitalo@helsinki.fi Tammikuu 2011 Palvelukyselyn vastaajat sektoreittain yleinen kirjasto

Lisätiedot

Kirjastoverkkopalvelujen palvelukysely 2014

Kirjastoverkkopalvelujen palvelukysely 2014 Kirjastoverkkopalvelujen palvelukysely 2014 Asiantuntijaseminaari 29.4.2014 Anna Niemelä Palvelukyselyn tarkoitus Kehittämisen väline asiakastyytyväisyyden kartoittaminen tieto asiakastyytyväisyyden muutoksista

Lisätiedot

MARC 21 YHTEISEKSI FORMAATIKSI -- SUOSITUS ERIKOISKIRJASTOILLE?

MARC 21 YHTEISEKSI FORMAATIKSI -- SUOSITUS ERIKOISKIRJASTOILLE? MARC 21 YHTEISEKSI FORMAATIKSI -- SUOSITUS ERIKOISKIRJASTOILLE? Erikoiskirjastojen neuvosto Helsingissä 21.11.2006 Esittelijä: Nanna Jokinen TAUSTOJA LYHYESTI ja lisää osoitteessa www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/formaatti/

Lisätiedot

Rinnakkaistallennus ja -kysely Tampereen yliopistossa Tanja Heikkilä Tampereen yliopiston kirjasto

Rinnakkaistallennus ja -kysely Tampereen yliopistossa Tanja Heikkilä Tampereen yliopiston kirjasto Rinnakkaistallennus ja -kysely Tampereen yliopistossa 14.6.2012 Tanja Heikkilä Tampereen yliopiston kirjasto Tutkimusjulkaisujen rinnakkaistallentaminen Rehtorin päätös (16.4.2009) kehottaa tutkijoita

Lisätiedot

P-klubin palautekysely 2012

P-klubin palautekysely 2012 P-klubin palautekysely 2012 P-klubi keräsi toiminnastaan jälleen vuoden 2012 keväällä palautetta, jotta jatkossa yhdistystä voitaisiin kehittää entistä enemmän palvelemaan jäsenistönsä toiveita. Klubikyselyyn

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen Paavo Nisula Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä mieltä olet

Lisätiedot

Kansallinen yhteisluettelo kirjastojen luettelointiyhteistyön tukena. Pori Nina Hyvönen

Kansallinen yhteisluettelo kirjastojen luettelointiyhteistyön tukena. Pori Nina Hyvönen Kansallinen yhteisluettelo kirjastojen luettelointiyhteistyön tukena Pori 8.12.2010 Nina Hyvönen Agenda Kansallinen yhteisluettelo- tavoiteltavat hyödyt Lindasta liikkeelle Jatkosuunnitelmat Muuta huomioitavaa

Lisätiedot

Kokkolan vertaisohjaajien kouluttaja -koulutuksen palaute (2/2016)

Kokkolan vertaisohjaajien kouluttaja -koulutuksen palaute (2/2016) 1 22.3.2016 Kokkolan vertaisohjaajien kouluttaja -koulutuksen palaute (2/2016) Koulutuksen ajankohta: 1.10.2015 5.2.2016, Yhteisöklubi Silta, Kokkola Kouluttajat: Anne Laimio & Heli Lumiaro 2 Kokkolan

Lisätiedot

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2010 yhteenveto KTAMKn tuloksista

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2010 yhteenveto KTAMKn tuloksista AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2010 yhteenveto KTAMKn tuloksista Neljäs valtakunnallinen amk-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely järjestettiin keväällä 2010. KTAMKn vastauksia kertyi 330 kappaletta.

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

Kansalliskirjaston palvelupaletti erikoiskirjastoille

Kansalliskirjaston palvelupaletti erikoiskirjastoille Kansalliskirjaston palvelupaletti erikoiskirjastoille Heli Kautonen Palvelupäällikkö, Kansalliskirjasto, kirjastoverkkopalvelut 25.11.2013 Erikoiskirjastojen ja tietopalvelujen verkoston syyskokous Kansalliskirjaston

Lisätiedot

Ryhmätyöt. Ryhmätyön kysymykset:

Ryhmätyöt. Ryhmätyön kysymykset: Ryhmätyöt RYHMÄ 1 (pj Liisa Björkqvist)... 2 1. Tehtävät nyt ja tulevaisuudessa... 2... 3 3. Uusi kirjastojärjestelmä... 3 RYHMÄ 2 (pj Maria Kovero)... 4 1. Työryhmien tehtävät... 4... 4 3. Uuden kirjastojärjestelmän

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Yhteisten palvelujen ohjauksen uudistaminen. Annu Jauhiainen

Yhteisten palvelujen ohjauksen uudistaminen. Annu Jauhiainen Yhteisten palvelujen ohjauksen uudistaminen Annu Jauhiainen Kirjastojen yhteiset palvelut Kansalliskirjasto Kirjastoverkkopalvelut Johtaminen Talous Viestintä Koulutus Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto

Lisätiedot

Kansallinen metatietovaranto Melindan tilannekatsaus

Kansallinen metatietovaranto Melindan tilannekatsaus Kansallinen metatietovaranto Melindan tilannekatsaus Minna Olkinuora-Tauru Asiantuntijaseminaari 28.4.2015 Kansallinen metatietovaranto Yleisten kirjastojen käyttöönotot Tampere-PIKI käyttöönoton valmistelu

Lisätiedot

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50 Vastausten määrä: 68 Tulostettu 7.5.2010 14:23:50 Poiminta 1.1 Minkä erikoiskirjaston / tutkimuslaitoksen palveluja arvioit (valitse yksi vaihtoehto) = 12 (Museoviraston kirjasto) 1.1 Minkä erikoiskirjaston

Lisätiedot

Itä-Suomen kirjastohenkilöstön pätevöittämiskoulutus "KIPA

Itä-Suomen kirjastohenkilöstön pätevöittämiskoulutus KIPA Itä-Suomen kirjastohenkilöstön pätevöittämiskoulutus "KIPA Palautekyselyn tulokset (N=22) Palautekyselyyn vastasi 16 naista ja kuusi miestä eli 22 opiskelijaa. Vastausprosentti oli 69 kohderyhmästä (kokonaisuutta

Lisätiedot

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista Viides valtakunnallinen amk-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely järjestettiin keväällä 2013. KTAMKn vastauksia kertyi 282 kappaletta.

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

Kansallinen metatietovaranto -hankkeen koulutukset ja tilaisuudet ammattikorkeakoulukirjastoille

Kansallinen metatietovaranto -hankkeen koulutukset ja tilaisuudet ammattikorkeakoulukirjastoille RAPORTTI 1 (8) Kansallinen metatietovaranto -hankkeen koulutukset ja tilaisuudet ammattikorkeakoulukirjastoille Metatietovarantohankkeen koulutuskokonaisuuden tavoitteena on kirjastojen onnistuneen liittymisprosessin

Lisätiedot

Kokoelmien tärkeyden keskiarvot toimipisteittäin

Kokoelmien tärkeyden keskiarvot toimipisteittäin Palvelunlaatukysely: Kokoelmapalvelut Kokoelmapalvelujen tärkeys Palvelunlaatukyselyssä toimintojen tärkeyttä mitattiin arvoasteikolla, jossa erittäin tärkeä sai arvon, jokseenkin tärkeä arvon ja ei ollenkaan

Lisätiedot

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Miksi tuutoriksi hakeuduttiin?... 4 3. Tuutorin tehtävien arvioiminen... 5 4. Väittämien toteutuminen... 7 5. Miten

Lisätiedot

Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2krs, Huone C222

Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2krs, Huone C222 Kansallinen elektroninen kirjasto ESITYSLISTA 3/2008 1 (5) OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 3/2008 Aika 15.9.2008 klo 12.00 15.00 Paikka Läsnä Esittelijä Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2krs,

Lisätiedot

Tarvekyselyraportti: Suomenkieliset palvelut Karlskogan kunnassa

Tarvekyselyraportti: Suomenkieliset palvelut Karlskogan kunnassa Tarvekyselyraportti: Suomenkieliset palvelut Karlskogan kunnassa Anne Ågren Suomen kielen hallintoalueen kehittäjä Heinäkuu 2014 Sisällysluettelo Tausta, tarkoitus ja toteutus Vastausprosentti Toiminnat

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

Auktoriteettitietokanta

Auktoriteettitietokanta Auktoriteettitietokanta Linnea2 yleiskokous 24.11.2010 Laila Heinemann Kansalliskirjasto / Kirjastoverkkopalvelut Nykytila Kirjastojen auktoriteettitietoja ylläpidetään kirjastojärjestelmällä, jossa ei

Lisätiedot

Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely Yhteenveto yhteisöasiakkaiden kyselystä

Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely Yhteenveto yhteisöasiakkaiden kyselystä Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely 2012 Yhteenveto yhteisöasiakkaiden kyselystä Sisältö 1 Kirjastoautopalvelujen asiakaskyselyn toteutus...2 2 Kirjastopalveluiden käyttö...3 2.1 Kirjastoautossa ja pää-

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen Linda Holma Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

TULOKSET MAASEUTUVERKOSTON SÄHKÖINEN KYSELY JA VERKOSTOANALYYSI

TULOKSET MAASEUTUVERKOSTON SÄHKÖINEN KYSELY JA VERKOSTOANALYYSI TULOKSET MAASEUTUVERKOSTON SÄHKÖINEN KYSELY JA VERKOSTOANALYYSI MAASEUTUVERKOSTOYKSIKÖN TOIMINTA Maaseutuverkostoyksikön tuoma lisäarvo (2008 vs. 2012) OSA-ALUEEN KESKIARVO Kansainvälistymisen tuki 2,9

Lisätiedot

Tuloksista toimenpiteisiin Kirjastojen käyttäjäkysely 2013 arvioinnin työvälineenä

Tuloksista toimenpiteisiin Kirjastojen käyttäjäkysely 2013 arvioinnin työvälineenä Tuloksista toimenpiteisiin Kirjastojen käyttäjäkysely 2013 arvioinnin työvälineenä OKM:n kirjastopäivät 28.11.2013 Anna Niemelä Kansalliskirjasto Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely Toteutettu vuosina

Lisätiedot

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Julkisessa keskustelussa nostetaan ajoittain esille väitteitä siitä, haluavatko miehet vai naiset seksiä useammin ja joutuvatko jotkut elämään seksuaalisessa

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto )

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto ) Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto 27.10.2015) 1. Ikäsi Yhteensä 31 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue

Lisätiedot

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä Psykologia 7 KAMA Tutkimus toteutettiin: 4.10.2016-18.11.2016 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1.1 Mitä ovat ulkonäköpaineet?

Lisätiedot

TITANIC TEMPPU, vaan ei karille

TITANIC TEMPPU, vaan ei karille TITANIC TEMPPU, vaan ei karille Mikko Mäkelä Tuomo Rintamäki 17/10/10 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences 1 Metropolia- ammattikorkeakoulusta Suomen suurin ammattikorkeakoulu, joka aloitti

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Yhteenveto saattohoidon arvioinneista

Yhteenveto saattohoidon arvioinneista Yhteenveto saattohoidon arvioinneista Yhteenvedossa käytetyt Saattohoidon arviointilomakkeet on jaettu yksiköissä Kouvolassa ja Eksoten alueella. Lomakkeita on jaettu omaisille vuosina 2009 2010 ja yhdistykselle

Lisätiedot

PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi

PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi Ramboll Finland Oy Knowledge taking people further PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi Porotalouskysely 13.1.2009 PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi Porotalouskysely

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuurikysely

Turvallisuuskulttuurikysely Turvallisuuskulttuurikysely Kuntayhtymähallitus 21.1.2014 Maijaterttu Tiainen Ylihoitaja, potilasturvallisuuskoordinaattori Turvallisuuskulttuuri On organisaation kykyä ja tahtoa ymmärtää: Millaista turvallinen

Lisätiedot

Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään

Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään Yleistä... 3 Sijainti... 3 Kirjautuminen... 3 Kyselyn rakenne... 3 Opettajan toiminnot kirjautumisen jälkeen... 3 Lukuvuoden opintojaksojen listaaminen...

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen

Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen STUL Ry. Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen Tutkimuksen toteutus Tämän tutkimuksen on tehnyt STUL Ry:n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy. Aineisto kerättiin

Lisätiedot

ARTTU Kuntalaistutkimus 2015 Lappeenranta

ARTTU Kuntalaistutkimus 2015 Lappeenranta ARTTU Kuntalaistutkimus 2015 Osallistuminen ja vaikuttaminen Yleisiä näkemyksiä, päätöksenteko ja osallistuminen Kuntalaistutkimus 2015 Lappeenrannan vastausprosentti 39,8% (N=478) Kuntalaiskysely on osa

Lisätiedot

Kansallisen metatietovarannon (yhteisluettelo) tilannekatsaus. Nina Hyvönen 15.11.2011 OKM Kirjastopäivät

Kansallisen metatietovarannon (yhteisluettelo) tilannekatsaus. Nina Hyvönen 15.11.2011 OKM Kirjastopäivät Kansallisen metatietovarannon (yhteisluettelo) tilannekatsaus Nina Hyvönen 15.11.2011 OKM Kirjastopäivät Yhteisluettelo nyt LINDA- tietokannassa on yliopistokirjastojen, eräiden erikoiskirjastojen ja kirjastosulautumissa

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö. Koulutuskysely asuinkiinteistöjen turvallisuuskoulutetuille

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö. Koulutuskysely asuinkiinteistöjen turvallisuuskoulutetuille Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Koulutuskysely asuinkiinteistöjen turvallisuuskoulutetuille 2012 Mistä kyselyssä oli kyse? SPEK ryhmän omatoimisen varautumisen kurssitetuille suunnattiin asiakaskysely

Lisätiedot

MAL verkosto 02/2011 kooste palautteesta

MAL verkosto 02/2011 kooste palautteesta PALAUTE Palautekyselyyn saatiin yhteensä 43 vastausta. Vastaajat edustivat 17 MAL verkoston 19 jäsenseudusta ja lisäksi kahta valtionhallinnon organisaatiota. Kolme vastaajaa ei ilmoittanut tietoja itsestään

Lisätiedot

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Toteutimme syyskuussa 2013 jäsenillemme kyselyn liittyen mm. työhyvinvointiin, ajankohtaisiin työmarkkina-asioihin sekä luottamusmiestoimintaan.

Lisätiedot

D1 YA-joukkue Palaute pelaajilta ja vanhemmilta

D1 YA-joukkue Palaute pelaajilta ja vanhemmilta D1 YA-joukkue Palaute pelaajilta ja vanhemmilta Tässä esityksessä on kaudella 2011-2012 Kiva HT D1 nimellä pelanneen seurayhteistyöjoukkueen palauteyhteenveto Joukkue pelasi kaudella 2011-2012 aluekarsinnan

Lisätiedot

Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden asiakaskysely 2015 ja 2016

Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden asiakaskysely 2015 ja 2016 1 Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden asiakaskysely 2015 ja 2016 Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden asiakaskyselyt toteutettiin vuosien 2015 ja 2016 keväällä. Kyselylomakkeet annettiin sillä hetkellä hoidossa/asiakkaana

Lisätiedot

asiakastyytyväisyystutkimus

asiakastyytyväisyystutkimus OVOn harrasteryhmien asiakastyytyväisyystutkimus 2010 Tutkimuksen toteutus Tutkimus tehtiin keväällä 2010 (sama tutkimus toteutettu myös keväällä 2007, 2008 ja 2009) Tutkimus toteutettiin ensimmäistä kertaa

Lisätiedot

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610.

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610. YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö ALAIKÄISYKSIKÖIDEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin

Lisätiedot

Kansallinen metatietovaranto sisältöjä ja jaettua osaamista. Nina Hyvönen

Kansallinen metatietovaranto sisältöjä ja jaettua osaamista. Nina Hyvönen Kansallinen metatietovaranto sisältöjä ja jaettua osaamista Nina Hyvönen 25.11.2011 Nykytilanne LINDA- tietokannassa on yliopistokirjastojen, eräiden erikoiskirjastojen ja yhteiskirjastoissa mukana olevien

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

CxO Professional Oy 2017

CxO Professional Oy 2017 Tausta Kysely lanseerattiin 3.10.2016. Tavoitteena oli 100 vastausta. Vastausaikaa oli alun perin lokakuun 2016 loppuun, mutta sitä pidennettiin ensin marraskuun loppuun ja lopulta 13.1.2017 saakka. Vastaajille

Lisätiedot

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 1 Linnea2-konsortion ohjausryhmän kokous Aika: 20.3.2009 klo 9-12 Paikka: Joensuun yliopiston kirjasto, Joensuu Läsnä: Esittelijä: Sihteeri: Ari Muhonen, puheenjohtaja Kristiina Hormia-Poutanen Helena

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

Luettelointi tilastoina

Luettelointi tilastoina Luettelointi tilastoina AMK metatietoryhmä, kehittämispäivä Diakonia-ammattikorkeakoulu 10.12.2014 Markku Laitinen, Kansalliskirjasto markku.laitinen@helsinki.fi http://www.helsinki.fi/~malaitin/ Tietoisku

Lisätiedot

KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY

KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY KAUNIALAN SAIRAALA OY 2016 1 ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY V. 2016 Kysely toteutettiin ajalla 1.3 15.6.2016 Kysely jaettiin hoitohenkilöstön toimesta kaikille Toimelan

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014 Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset Kevät 2014 Laatukysely 2014 Rovaniemen varhaiskasvatuspalveluissa laatua arvioitiin uudistetun laatukyselyn avulla. Kyselyn uudistamisella haluttiin kohdentaa

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV. 2015-2016 Yleistä kyselystä Arviointikyselyn saivat 36 huoltajaa, joista palautui 32 Vastausprosentti 89 % Arviointikyselyn ajankohta oli 2.5

Lisätiedot

Palvelulaatukysely: Henkilökunta

Palvelulaatukysely: Henkilökunta Palvelulaatukysely: Henkilökunta Henkilökunnan tärkeys Eri muuttujien tärkeyttä mitattiin palvelunlaatukyselyssä arvoasteikolla, jossa erittäin tärkeä sai arvon, jokseenkin tärkeä arvon ja ei ollenkaan

Lisätiedot

KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/22. KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/22

KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/22. KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/22 KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/22 Tervetuloa täyttämään kysely! Koulutunnus: Opettajasalasana: Kirjaudu kyselyyn KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/22

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen Iina Mustalampi Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä

Lisätiedot

KDK-asiakasliittymä - tilannekatsaus. OKM kirjastopäivät Kristiina Hormia-Poutanen

KDK-asiakasliittymä - tilannekatsaus. OKM kirjastopäivät Kristiina Hormia-Poutanen KDK-asiakasliittymä - tilannekatsaus OKM kirjastopäivät 15.11.2011 Kristiina Hormia-Poutanen KDK-asiakasliittymä tavoitteita Kirjastojen, arkistojen ja museoiden yhteistyö Yhteinen asiakasliittymä kansallinen,

Lisätiedot

KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE

KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE Lasten ja nuorten harrasteryhmät Kyselyt oli suunnattu erikseen lapsille (alle 13v.), nuorille (yli 13v.) sekä vanhemmille. Eniten vastauksia

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen Asiakaskyselyn 2013 tulokset

Varhaiskasvatuksen Asiakaskyselyn 2013 tulokset Varhaiskasvatuksen Asiakaskyselyn 2013 tulokset Kyselyyn vastaajia 3217 henkilöä Englanninkieliseen kyselyyn vastaajia 22 henkilöä Vastaajia yhteensä 3239 henkilöä Generated on 22.03.2013 07:50 Taustatiedot

Lisätiedot

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Selvitys Porvoon nuorkauppakamari yhteistyössä Porvoon Yrittäjät Lähtökohta Porvoolaisille yrittäjille suunnatussa kyselyssä lähtökohta

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Kysely lapsiperheille tarjolla olevasta tuesta Heinolassa

Kysely lapsiperheille tarjolla olevasta tuesta Heinolassa Keväällä 2016 toteutettiin 10-vuotis juhlavuoden kunniaksi Heinolan perhekeskuksen ja ehkäisevän perhetyön toimintaa koskeva kysely. Kysely lapsiperheille tarjolla olevasta tuesta Heinolassa Kyselyn tulokset

Lisätiedot

Kansallisgallerian valmistautuminen tiedonsiirtoon Siina Hälikkä

Kansallisgallerian valmistautuminen tiedonsiirtoon Siina Hälikkä Kansallisgallerian valmistautuminen tiedonsiirtoon 24.1.2017 Siina Hälikkä Pilottiprojekti Kansallisgalleriassa Kaksi tietokantaa: audiovisuaalisten aineistot (Avokaado), taidehistorialliset asiakirja-aineistot

Lisätiedot

IT palveluiden palautekysely henkilökunnalle helmikuu 2013 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Rovaniemen ammattikorkeakoulu

IT palveluiden palautekysely henkilökunnalle helmikuu 2013 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Rovaniemen ammattikorkeakoulu IT palveluiden palautekysely henkilökunnalle helmikuu 2013 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Rovaniemen ammattikorkeakoulu Kysely lähetettiin Kemi Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian, Lapin yliopiston

Lisätiedot

KYSELY MONITOIMITALOISSA ONNI JA JALO TYÖSKENTELEVILLE 11/2015. Juha Kokkonen & Jaana Poikolainen

KYSELY MONITOIMITALOISSA ONNI JA JALO TYÖSKENTELEVILLE 11/2015. Juha Kokkonen & Jaana Poikolainen Monitoimitalojen toiminnan suunnittelu ja toteutus käyttäjien arvioimana [toteutus Asuinalue lapsiperheiden kokemana hanke] KYSELY MONITOIMITALOISSA ONNI JA JALO TYÖSKENTELEVILLE 11/2015 Juha Kokkonen

Lisätiedot

Metsäpirtin multa. Asiakastyytyväisyyskysely 2015

Metsäpirtin multa. Asiakastyytyväisyyskysely 2015 Metsäpirtin multa Asiakastyytyväisyyskysely 2015 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority 2 Helsingin

Lisätiedot

PIKI-verkkokirjasto Infotilaisuus Arena versio. Leila Virta ja

PIKI-verkkokirjasto Infotilaisuus Arena versio. Leila Virta ja PIKI-verkkokirjasto Infotilaisuus Arena 2.6.6-versio Leila Virta 15.1. ja 20.1.2014 1 Verkkokirjaston päivitys 11.12.13 Arena 2.6.6-versio Arenan käyttämä julkaisujärjestelmä Liferay päivitetty uuteen

Lisätiedot

ARTTU2-kuntaseminaari Kommenttipuheenvuoro Kehitysjohtaja Markku Heinonen

ARTTU2-kuntaseminaari Kommenttipuheenvuoro Kehitysjohtaja Markku Heinonen ARTTU2-kuntaseminaari 10.12.2015 Kommenttipuheenvuoro Kehitysjohtaja Markku Heinonen Kyselyt kuntien päätöksenteon apuvälineenä Asukkaiden palaute ja tyytyväisyys keskeisessä roolissa kuntapalvelujen kehittämisessä

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Tommi Kukkonen Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Raportti: Sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoiden tietotaidoista seksuaalirikoksen uhrin kohtaamisessa ja hoidossa (2014)

Raportti: Sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoiden tietotaidoista seksuaalirikoksen uhrin kohtaamisessa ja hoidossa (2014) Raportti: Sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoiden tietotaidoista seksuaalirikoksen uhrin kohtaamisessa ja hoidossa (2014) 1 Tukinainen kartoitti kyselyllään sosiaali- ja terveydenhuollon oppilaitoksessa

Lisätiedot

Kirjastojärjestelmä. Leena Kinnunen Lapin kirjastokokous Rovaniemi

Kirjastojärjestelmä. Leena Kinnunen Lapin kirjastokokous Rovaniemi Kirjastojärjestelmä Leena Kinnunen Lapin kirjastokokous Rovaniemi 6.5.2015 Kaupalliset kirjastojärjestelmät Rovaniemen kaupunginkirjaston hankkeessa vuosina 2011-2013 selvitettiin tarjolla olevia kaupallisia

Lisätiedot

VERKKO-OPISTO Sähköinen kokous

VERKKO-OPISTO Sähköinen kokous VERKKO-OPISTO Sähköinen kokous Timo Reko timo.reko@msl.fi Sähköinen kokous Yhdistyksen hallitus voi halutessaan järjestää kokouksensa myös sähköisesti. Sähköinen kokous sopii erityisesti sellaisiin kokouksiin,

Lisätiedot

Korkeakoulurajat ylittävän opiskelun toteutus. Opetuksen tietojärjestelmien integraatioprojekti

Korkeakoulurajat ylittävän opiskelun toteutus. Opetuksen tietojärjestelmien integraatioprojekti Korkeakoulurajat ylittävän opiskelun toteutus Opetuksen tietojärjestelmien integraatioprojekti FUAS pähkinänkuoressa FUAS on Hämeen ammattikorkeakoulun, Lahden ammattikorkeakoulun ja Laurea - ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

YSAsta YSOon. Mikko Lappalainen Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmän kokous,

YSAsta YSOon. Mikko Lappalainen Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmän kokous, YSAsta YSOon Mikko Lappalainen mikko.lappalainen@helsinki.fi Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmän kokous, 1.12.2016 1 Sisällys 1. Miksi 2. Miten 3. Milloin 2 YSAsta YSOon eli Asiasanastosta ontologiaan?

Lisätiedot

Tiivistelmä Lastensuojelun Keskusliiton sidosryhmäkartoituksesta

Tiivistelmä Lastensuojelun Keskusliiton sidosryhmäkartoituksesta Toukokuu 2017 Tiivistelmä Lastensuojelun Keskusliiton sidosryhmäkartoituksesta Hyvä vastaanottaja, Lastensuojelun Keskusliitto teetti keväällä 2017 sidosryhmäkartoituksen strategiatyönsä pohjaksi. Sidosryhmäkartoituksessa

Lisätiedot

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen Futurex Helmikuu 2011 Tuire Palonen Missio! Korkea-asteen täydennyskoulutuksen tehtävänä on yhdessä työympäristöjen oman toiminnan kanssa pitää huolta siitä että koulutus, tutkimus ja työelämässä hankittu

Lisätiedot

Kouluttaja: Mirja Heikkilä Vastuuhlö: Kaisu Lähteenmäki Toteutus: 2014

Kouluttaja: Mirja Heikkilä Vastuuhlö: Kaisu Lähteenmäki Toteutus: 2014 1 Lappeenrannan vertaisohjaajien kouluttaja koulutusten palautteet Kysely tehty 1/014 Kouluttaja: Mirja Heikkilä Vastuuhlö: Kaisu Lähteenmäki Toteutus: 014 Avita Kaveria hanke YHTEENVETO 1. Millä paikkakunnalla

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Kotunet. - julkaisuja 1. Kehitysvammaliiton jäsenkysely: toiminnalla jäsenten kannatus. Leena Matikka. Sisältö. Julkaisija

Kotunet. - julkaisuja 1. Kehitysvammaliiton jäsenkysely: toiminnalla jäsenten kannatus. Leena Matikka. Sisältö. Julkaisija Kotunet - julkaisuja 1 Sisältö Kehitysvammaliiton monipuolisella toiminnalla jäsenten kannatus 2 Kyselyn toteutus 2 Vastausten edustavuus 3 Vastanneiden henkilöiden kuvailu 4 Tulokset 4 Leena Matikka Kehitysvammaliiton

Lisätiedot

Juulin kehittäminen: tilannekatsaus

Juulin kehittäminen: tilannekatsaus Juulin kehittäminen: tilannekatsaus VIRTA-julkaisuyhteyshenkilöiden kokous, 4.11.2016 Jyrki Ilva Juuli-julkaisutietoportaali Juuli-portaali (www.juuli.fi) ollut käytössä kesäkuusta 2013 lähtien Uutta dataa

Lisätiedot

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.)

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) SeAMK:n Kirjasto- ja tietopalvelun opiskelijoiden syyskuussa 2010 tekemän E-kirjakyselyn tuloksia TAUSTATIETOJA Kyselytutkimus

Lisätiedot

KYSELY: Lasten ja nuorten kriisiavun saatavuus 11/2016

KYSELY: Lasten ja nuorten kriisiavun saatavuus 11/2016 KYSELY: Lasten ja nuorten kriisiavun saatavuus 11/2016 KYSELY: Lasten ja nuorten kriisiavun saatavuus Tausta Perheen kriisitilanteessa - esimerkiksi avioerossa, perheenjäsenen kuollessa tai joutuessa onnettomuuteen

Lisätiedot

Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely

Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely 1 Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely Vakkamedian uutistoimintaa vajaan kymmenen vuoden ajan hoitanut Matti Jalava suunnittelee toiminnan lopettamista tämän vuoden aikana. Lauantaina 26.2.2005 Vakkamedian

Lisätiedot

Uudistetun Janettiedonhakupalvelun

Uudistetun Janettiedonhakupalvelun Uudistetun Janettiedonhakupalvelun kehittäminen Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjasto 17.3.15 Anne Pajunen YMP13S1 Uudistettu Janet-tiedonhakupalvelu Uudistettu Janet-tiedonhakupalvelu tarjoaa hakumahdollisuuden

Lisätiedot

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2006

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2006 AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2006 Ammattikorkeakoulujen toinen yhteinen kirjaston asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin 14.3.-13.4.2006 lähes samansisältöisenä kuin vuonna 2004. Vastausten

Lisätiedot

Perusterveysbarometri Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto

Perusterveysbarometri Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto Perusterveysbarometri Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto Johdanto ja keskeiset tulokset Perusterveysbarometri 2 Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto ovat toteuttaneet yhteistyössä

Lisätiedot

Melinda ja yleiset kirjastot Tilannekatsaus

Melinda ja yleiset kirjastot Tilannekatsaus Melinda ja yleiset kirjastot Tilannekatsaus Minna Olkinuora-Tauru, kehittämispäällikkö Kirjastoverkkopäivät 23.10.2014 Pilotit tuotantoon Avoimia kysymyksiä Monitahoinen prosessi Pilotit tuotantoon Askelia

Lisätiedot

KYSELY OPISKELIJOILLE, OPETTAJILLE/ OPETUKSEN TUKIHENKILÖILLE JA TYÖELÄMÄKUMPPANEILLE SYKSY 2016 YHTEENVETO

KYSELY OPISKELIJOILLE, OPETTAJILLE/ OPETUKSEN TUKIHENKILÖILLE JA TYÖELÄMÄKUMPPANEILLE SYKSY 2016 YHTEENVETO KYSELY OPISKELIJOILLE, OPETTAJILLE/ OPETUKSEN TUKIHENKILÖILLE JA TYÖELÄMÄKUMPPANEILLE SYKSY 2016 YHTEENVETO Shake-projektin Innosessio, Manu Rantanen 9.2.2017 Manu Rantanen/ Ruralia-instituutti 23.1.2017

Lisätiedot

KYSELY FARMASEUTTISEN HENKILÖSTÖN APTEEKKIKOHTAISEN ERÄN TOTEUTUKSESTA Jukka Koskipirtti

KYSELY FARMASEUTTISEN HENKILÖSTÖN APTEEKKIKOHTAISEN ERÄN TOTEUTUKSESTA Jukka Koskipirtti KYSELY FARMASEUTTISEN HENKILÖSTÖN APTEEKKIKOHTAISEN ERÄN TOTEUTUKSESTA 1.12.2012 Jukka Koskipirtti Farmaseuttisen henkilöstön apteekkikohtainen erä 1.12.2012 0,7 marraskuun palkkasummasta Sähköpostikysely

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Roni Sorsa Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot