Palautekysely MARC21 -formaatin ja LINDAn järjestelmän vaihdon tiedotuksesta Loppuraportti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palautekysely MARC21 -formaatin ja LINDAn järjestelmän vaihdon tiedotuksesta Loppuraportti"

Transkriptio

1 Palautekysely MARC21 -formaatin ja LINDAn järjestelmän vaihdon tiedotuksesta Loppuraportti

2 Kysely toteutettiin Helsingin yliopiston E-lomakkeella ajalla Kyselystä tiedotettiin kirjastonjohtajien (HY, Linnea2 ja AMKIT) postituslistoilla, Voyagerkirjastojen yleisellä voy-listalla, ARTO- ja VIOLA-tiedontuottajien listoilla, järjestelmätoimittajien yhteistyöryhmän katve-listalla sekä Kansalliskirjaston kirjastoalalle suunnatuilla verkkosivuilla ajankohtaisuutisissa. Vastauksia saatiin yhteensä 203 kpl. Vastaajat Vastauksia saatiin yliopistokirjastoista 111 kpl, ammattikorkeakoulukirjastoista 61, yleisistä kirjastoista 4, julkisrahoitteisista erikoiskirjastoista 20 sekä muista organisaatioista 7. Uudistukset eivät varsinaisesti koskeneet yleisiä kirjastoja, jotka eivät ole mukana LINDAssa ja siirtyvät uuteen formaattiin vasta myöhemmin. Erikoiskirjastoistakin uudistukset koskivat konkreettisesti vain niitä muutamia, jotka ovat mukana yhteisluettelossa. Tästä syystä nämä sektorit olivat kokoonsa nähden aliedustettuja. Muut vastanneet organisaatiot ovat olleet tiedontuottajakumppaneita ja/tai kirjastojärjestelmätoimittajia.

3 Vastaajista suurin osa (110) oli luetteloijia. Johtajia oli 18, systeeminhoitajia 38, asiakaspalveluhenkilökuntaa (ml. kaukopalvelu) 14 ja muita 23. Sanallisista vastauksista saattoi päätellä, että vaihtoehdon 'muu' olivat valinneet myös jotkut sellaiset, jotka tekivät omassa organisaatiossaan useita mainituista tehtävistä. Tämäkin jakauma oli odotettavissa, koska molemmat uudistukset vaikuttivat konkreettisimmin juuri luetteloijien työhön. Ristiintaulukoinnin perusteella kriittisintä oli ammattikorkeakoulujen henkilökunta. Tehtäväryhmittäin hajontaa oli enemmän eri ryhmät myös ovat tarvinneet tietoa eri asioista ja eri aikaan. 1 1 Tekstissä olevissa taulukoissa parhaat tulokset on merkitty vihreällä ja huonoimmat harmaalla.

4 MARC 21 kysymykset MARC21-vastauksia tuli hiukan enemmän kuin Aleph-LINDA-vastauksia, johtuen siitä, että formaattikonversio koskee koko kenttää kun taas yhteisluetteloon luetteloivat toistaiseksi vain Linnea2-kirjastot. 1.1 Mistä saanut tietoamarc21-formaattiuudistuksesta Kpl; vastaajalla oli mahdollisuus valita useampi vaihtoehto. Marc-listalta 93 Muulta KKn postituslistalta 148 Verkkosivuilta 114 KVPn uutiskirjeestä 34 MARC-koulutuksista 151 Muissa kokouksissa 99 Työtovereilta 143 Muualta 14 En ole saanut asiasta tietoa 1 Tärkeimmiksi tietolähteiksi nousivat yleiset postituslistat, koulutustilaisuudet ja työtoverit. Hiukan yllättäen tähän tarkoitukseen nimenomaisesti avattu Marc-lista jäi häntäpäähän ilmeisesti sille liittyminen oli vaatinut oma-aloitteisempaa kiinnostusta asiaan. Lähes puolet vastaajista oli kuitenkin seurannut sitäkin. Muissa tietolähteissä mainittiin useimmin luettelointiryhmä tai oman organisaation sisäiset koulutukset. Vain yksi vastaaja oli ilmoittanut jääneensä kokonaan tietämättömäksi hän oli asiakaspalveluhenkilökuntaa ammattikorkeakoulukirjastossa. 1.2 Oletko saanut tarpeeksi tietoa Kyllä vastausten osuus sektoreittain YHT. % yo amk erikois yleiset* muut* Miksi päätetty siirtyä MARC21:een 78,6 84,4 67,2 85,0 Millä foorumeilla päätös on tehty 60,8 61,7 60,6 70,0 Mikä konversiossa muuttuu 69,7 76,1 55,7 85,0 Miten konversio tehdään 51,5 59,8 40,0 55,0 Miten vaikuttaa käytännössä 50,5 59,8 38,3 55,0 Mikä on aikataulu 64,0 72,2 44,2 70,0 Mihin voi antaa palautetta 57,1 62,6 48,3 60,0 *Yleisten kirjastojen ja muiden organisaatioiden vastaajamäärät (4/7) olivat sen verran pieniä, ettei ole mielekästä vertailla näitä jakaumia suurempien sektorien kanssa.

5 Kyllä vastausten osuus tehtävittäin YHT. % johto luett. syst. asiak. muu Miksi päätetty siirtyä MARC21:een 78,6 100,0 81,7 79,0 50,0 63,6 Millä foorumeilla päätös on tehty 60,8 77,8 59,2 63,9 42,9 60,9 Mikä konversiossa muuttuu 69,7 77,8 75,2 56,8 50,0 69,6 Miten konversio tehdään 51,5 44,4 51,9 51,4 50,0 56,5 Miten vaikuttaa käytännössä 50,5 47,6 51,9 44,4 50,0 56,5 Mikä on aikataulu 64,0 44,4 75,2 55,6 57,1 43,5 Mihin voi antaa palautetta 57,1 61,1 63,9 51,4 50,0 34,8 Parhaiten tiedettiin syy, miksi formaattia oli päätetty vaihtaa yli kolme neljäsosaa vastaajista tiesi tämän. Huonoimmin tiedotus oli onnistunut formaattikonversion käytännön vaikutusten osalta, mutta siitäkin oli puolet katsonut saaneensa tarpeeksi tietoa. Sektoreittain ammattikorkeakoulut kokivat saaneensa tietoa huonoimmin, tehtävittäin tiedonsaannissa ole enemmän hajontaa eri ryhmät myös tarvitsevat tietoa ensisijaisesti eri asioista. 1.3 Saamani ohjeet ovat olleet Selkeitä

6 Riittäviä Oikeaan aikaan

7 (Täysin tai jokseenkin) samaa mieltä olleiden osuus sektoreittain YHT. % yo amk erikois yleiset* muut* Selkeitä 56,6 63,6 40,0 68,4 Riittäviä 42,1 48,6 28,3 47,4 Oikeaan aikaan 41,5 49,5 22,0 47,4 Samaa mieltä olleiden osuus tehtävittäin YHT. % johto luett. syst. asiak. muu Selkeitä 56,6 58,2 59,3 45,7 64,3 54,6 Riittäviä 42,1 55,6 44,5 28,6 57,2 31,8 Oikeaan aikaan 41,5 61,1 41,7 33,3 69,2 38,1 Parhaiten on onnistuttu ohjeiden selkeydessä ja huonoimmin niiden aikataulutuksessa sama on ilmaistu vielä suoremmin sanallisessa palautteessa. Tyytymättömintä oli ammattikorkeakoulujen henkilöstö ja tehtävistä systeeminhoitajat. Tehtäväryhmistä tyytyväisimpiä oli asiakaspalveluhenkilökunta. Aleph-LINDA kysymykset 2.1 Mistä saanut tietoa LINDAn järjestelmän vaihdosta Kpl; Vastaajalla oli mahdollisuus valita useampi vaihtoehto. KKn postituslistoilta 107 Verkkosivuilta 77 KVPn uutiskirjeestä 36 LINDA-päivässä 67 Aleph-koulutuksista 90 Muissa kokouksissa 78 Työtovereilta 108 Muualta 8 En ole saanut asiasta tietoa 4 MARC-tiedotuksen tapaan tärkeimmiksi kanaviksi nousivat postituslistat ja työtoverit. Koulutustilaisuudet (yleinen LINDA-päivä ja Aleph-järjestelmäkoulutukset) olivat myös yhteenlaskettuna tärkeä kanava.

8 Muissa tietolähteissä mainittiin joko luettelointiryhmä tai organisaation sisäinen koulutus. Kaikkiaan neljä vastaajaa ei ollut saanut asiasta mitään tietoa etukäteen he olivat asiakaspalvelutai muuta henkilökuntaa ammattikorkeakoulu- ja erikoiskirjastoissa. 2.2 Oletko saanut tarpeeksi tietoa Kyllä vastausten osuus sektoreittain YHT. % yo amk** erikois yleiset* muut* Miksi siirrytty Alephiin 56,8 57,8 43,3 80,0 Miten vaikuttaa käytännössä 27,2 35,7 10,0 15,0 Mikä on aikataulu 54,8 55,6 40,0 65,0 Mistä saa lisätietoa 45,7 44,2 30,0 65,0 *Yleisten kirjastojen ja muiden organisaatioiden vastaajamäärät (4/7) olivat sen verran pieniä, ettei ole mielekästä vertailla näitä jakaumia suurempien sektorien kanssa. ** ammattikorkeakoulukirjastoista vain puolet olivat vastanneet myös Aleph-LINDAa koskeviin kysymyksiin Kyllä vastausten osuus tehtävittäin YHT. % johto luett. syst. asiak. muu Miksi siirrytty Alephiin 56,8 76,5 49,5 84,0 41,7 50,0 Miten vaikuttaa käytännössä 27,2 17,7 32,6 12,0 25,0 30,0 Mikä on aikataulu 54,8 52,9 61,1 48,0 41,7 42,1 Mistä saa lisätietoa 45,7 46,7 50,0 43,5 25,0 40,0 Kaiken kaikkiaan tietoa LINDAn järjestelmän vaihdosta on saatu huonommin kuin formaattiuudistuksesta. Vain tieto järjestelmän vaihdon syystä ja aikataulusta oli saavuttanut yli puolet vastaajista. Erityisen huono tulos oli käytännön vaikutusten osalta. Tyytyväisimmiltä vaikuttivat jälleen erikoiskirjastolaiset ja tyytymättömimpiä oltiin ammattikorkeakoulujen kirjastoissa. Toisaalta ammattikorkeakoulusektorilta näihin kysymyksiin oli ylipäätään vastannut vain alle puolet (muut olivat vastanneet pelkästään MARC21- ja/tai yleisiin kysymyksiin), kun taas erikoiskirjastoista olivat lähes kaikki vastanneet myös näihin. Erikoiskirjastojen vastaajat tulivat luultavasti pääsääntöisesti niistä organisaatioista, jotka ovat mukana yhteisluettelossa, kun taas ammattikorkeakouluista LINDAan ei luetteloi vielä yksikään. Poimintaluetteloinnin ongelmat ja asiakaskäyttöliittymän viivästyminen koskevat kaikkia sektoreita. Tehtävittäin oli hiukan hajontaa, mutta yleisesti ottaen luetteloijat olivat kokeneet saaneensa tietoa järjestelmän vaihdosta parhaiten ja asiakaspalveluhenkilökunta huonoimmin.

9 2.3 Saamani ohjeet ovat olleet Selkeitä Riittäviä

10 Oikeaan aikaan Samaa mieltä olleiden osuus sektoreittain YHT. % yo amk** erikois yleiset* muut* Selkeitä 42,4 41,5 33,3 55,0 Riittäviä 32,5 33,6 16,7 40,0 Oikeaan aikaan 32,9 32,7 30,4 30,0 Samaa mieltä olleiden osuus tehtävittäin YHT. % johto luett. syst. asiak. muu Selkeitä 42,4 46,7 44,0 33,3 36,7 47,1 Riittäviä 32,5 43,8 30,2 25,0 36,7 41,2 Oikeaan aikaan 32,9 37,5 30,8 29,2 27,3 50,0 Tulokset olivat huonompia kuin formaattivaihdon kohdalla. Selkeys sai näissäkin ohjeissa parhaat arviot, mutta silti selvästi alle puolet oli siitä edes jokseenkin samaa mieltä. Vain kolmannes piti ohjeita riittävinä ja oikea-aikaisina. Eri sektorit ja eri tehtäväryhmät ovat tarvinneet Alephin osalta erilaisia ohjeita, mikä on varmasti vaikuttanut arvioiden hajontaan.

11 Yleiset kysymykset 3.1 Mikä olisi paras tiedotuskanava tämäntyyppisissä asioissa Sähköpostilistat 153 Palvelupostiosoitteet 20 Wiki 27 Verkkosivut 89 KVP uutiskirje 22 Kokoukset 30 Koulutustilaisuudet 143 Muu 6 Vaikka sähköpostien tulvasta usein valitetaan, sitä oli kuitenkin pidetty ehdottomasti tärkeimpänä tiedotuskanavana. Yksi vastaaja oli kommentoinut kuitenkin, ettei se toimi yksityiskohtaisten luettelointiongelmien selvittämiseen. Toisaalta niiden voidaan katsoa kuuluvan ohjeistuksen ja/tai koulutuksen piiriin, ei varsinaisen tiedotuksen. Koulutustilaisuuksia onkin pidetty lähes yhtä tärkeänä kanavana. Kolmanneksi nousevat "vanhanaikaiset" verkkosivut, wiki ei ollut saanut mainittavaa kannatusta. Yhdessä vastauksessa oli täsmennetty tarkemmin: "Eri tieto eri paikoista, alussa koulutus, sitten muut kanavat". Avovastauksissa mainittiin oman organisaation sisäinen koulutus joka MARC ja LINDAvastausten mukaan olikin jo toiminut hyvin ja ohjeistus ylipäätään, kanavasta riippumatta. Useampi vastaaja oli tähän kirjoittanut turhautuneena "mikä tahansa, kunhan tietoa saa" -tyyppisiä kommentteja. Yksi vastaaja toivoi: "Kirjaston johtajille suoraan postia ainakin aikatauluista".

12 3.2 Aiemmin annettu palaute Puolet tähän kysymykseen vastanneista (88/180) ei ollut antanut spontaania palautetta hankkeiden aikana. Niistä, jotka sitä olivat antaneet, suurin osa (55/92) oli sitä mieltä, että heidän antamansa palaute oli huomioitu vain ammattikorkeakoulusektorilla oltiin asiasta enimmäkseen eri mieltä. Niiltä sektoreilta, joilta oli runsaammin vastanneita, eniten spontaania palautetta oli annettu yliopistokirjastoista. 56 %. Ammattikorkeakoulujen henkilöstöstä 51,0 % ja erikoiskirjastoista 44,4 % oli antanut suoraa palautetta aiemmin. Tehtäväryhmittäin aktiivisimpia olivat olleet systeeminhoitajat. Heistä vain neljännes ilmoitti, ettei ollut antanut palautetta aiemmin. Aiemmin palautetta antaneiden osuus tehtäväryhmittäin: johto 64,3 % luetteloijat 50,0 % systeeminhoitajat 75,9 % asiakaspalveluhenkilökunta 18,8 % muut 31,9 %

13 4. Yhteenveto sanallisesta palautteesta Yleistä Yli puolet vastaajista (113/203) oli antanut myös sanallista palautetta. Sitä kertyi yhteensä 24 sivun verran. Vastauksissa purkautuu toisaalta yleinen ärtyneisyys ja turhautuneisuus tyyliin: "Perseelleen meni " ja "pännii niiiiiiiin". Tällaisia vastauksia tuli varsinkin heti ensimmäisten joukossa. Myöhemmin tulleet kommentit olivat yleensä pitempiä (pisimmät lähes A4n mittaisia) ja niissä oleva kritiikki oli rakentavampaa. Kyselyn tarkoituksena oli saada palautetta tiedotuksen onnistumisesta, mutta harvat vastaajat olivat keskittyneet itse tiedotukseen. Monessa vastauksessa todettiin suoraan, että ongelma ei ollut tiedotuksessa vaan itse hankkeiden toteuttamisessa. Selkeimmin asia on muotoiltu seuraavassa vastauksessa: "Sekä MARC21-formaattiin siirtymisessä että Aleph-Lindan käyttöönotossa olleet ja jatkuvat ongelmat eivät todellakaan ole mitään 'tiedottamispuutteita'. Se ei paljon lohduta, jos tiedotetaan hyvissä ajoin, että ette tule saamaan toimivia työvälineitä ja ajantasaisia ohjeita silloin kun teidän pitää aloittaa jokapäiväinen työnne uudella formaatilla ja ohjelmistolla." Näkemys puutteellisesta suunnittelusta ja/tai projektinhallinnasta toistui useissa vastauksissa - kaikkiaan 74 kommentissa viitattiin puutteelliseen valmisteluun, resursointiin ja/tai liian kireään aikatauluun. Useampikin vastaaja oli siteerannut suoraan vanhaa kansanviisautta "Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty". Hyvin monessa vastauksessa korostettiin, että perimmäinen ongelma oli kahden suuren uudistuksen toteuttaminen yhtä aikaa. Todettiin, että kentällä ei jaksettu omaksua kaikkea kerralla, esim. "Ehkä olisi helpottanut, jos olisi saanut opetella uuden luettelointitavan ensin vanhalla, tutulla Voyagerilla ja Alephin vasta sen jälkeen kun MARC21 olisi ollut edes jotenkin hallussa." Vielä suurempi osa vastaajista epäili, että kakku oli liian suuri myös Kansalliskirjaston resursseille. Moni vastaaja mainitsi nimenomaisesti puutteellisen resursoinnin Kansalliskirjastossa. Kritiikki ei kohdistunut hankkeita toteuttaneeseen henkilökuntaan, vaan päinvastoin heitä kiiteltiin jopa nimeltä mainiten useassa kommentissa. Kaikkein keskeisin viesti sisältyy seuraavaan kommenttiin: "Henkilökohtaisella tasolla yhteistyö toimii ja Kansalliskirjaston henkilöstö on mielestäni mukavaa ja asiantuntevaa. Prosessien tasolla toiminta näyttää kuitenkin olevan törmäyskurssilla kentän suuntaan, ja törmäys on sitä suurempi, mitä lähemmäs mennään varsinaisia loppukäyttäjiä." Kiitoksia annettiin ennen muuta siitä, että koulutuksia järjestettiin eri puolilla Suomea.

14 MARC 21 kommentit MARC-kommenteista osa koski itse formaattia, josta toiset pitivät, toiset eivät. Yksityiskohdat, kuten välimerkitys (varsinkin ne loppupisteet!) kirvoitti paljon kommentteja. Paljon oli myös kommentteja, jotka liittyivät jonkin yksittäisen kentän käyttöön. Suurin MARC21-uudistushankkeeseen kohdistuva kritiikki tuli ohjeista, sekä siitä että ne olivat puutteellisia, että siitä että ne tulivat liian myöhään. Esim. "Ohjeet tulivat myöhään, aina korostetaan luetteloinnin tarkkuuden tärkeyttä, mutta kuukauteen ei voinut tehdä yhtään mitään muuta kuin keskentekoisia luettelointeja." Toisaalta ymmärrystäkin riitti käytännön ongelmille: "Ohjeita on saatu sitä mukaa kuin niitä Kansalliskirjastolla on ollut antaa. Edelleen on epäselviä kohtia, koska ilmeisestikään kaikki asiat eivät ole olleet selviä myöskään niille, jotka uudistusta ovat hoitaneet. Ehkä vielä huolellisempi valmistelu olisi tuottanut valmiimmat ohjeet." Vilpittömiä kiitoksiakin tuli, varsinkin koulutuksesta ja niistä ohjeista, joita oli saatu. Varsinaisen konversion katsottiin pääosin sujuneen hyvin, jopa yhden ärtyneen kommentin sanoin: "Toki itse konversio sujui mallikkaasti, mutta kaikki muu ei." Ja vaikka moni ei tuntunutkaan pitävän uudesta formaatista, kansainvälistä yhdenmukaisuutta pidettiin hyvänä ja tärkeänä askeleena. Aleph-LINDA kommentit Myös näissä vastauksissa oli joukossa sellaisia, joissa oli kommentoitu enemmän itse tuotetta ja sen ominaisuuksia, mm. Aleph-clientin liian pientä fonttia ja ohjelman kömpelyyttä yleensäkin. Aleph-LINDA -hankkeeseen liittyvät kommentit kohdistuivat ennen muuta liian kireään aikatauluun, johon viitattiin lähes jokaisessa kommentissa. Se nähtiin pääsääntöisesti kaikkien muidenkin ongelmien syynä. Henkilöresurssien puutteeseen oli myös moni halunnut kiinnittää huomiota. MARC-formaatin tapaan lisää ohjeita kaivattiin myös Alephista. Keskeinen viesti kiteytyi kommentissa: "Järjestelmä otettiin käyttöön pahasti keskeneräisenä. Kouluttajien järjestelmäosaaminen myös jokseenkin vajavaista, koska uusi järjestelmä heillekin vieras. Keskitetyn ohjeistuksen puutteet, kouluttautuminen liiaksi kirjastojen oman aktiivisuuden ja osaamisen varassa." Muutamassa vastauksessa mainittiin lisäksi päätöksenteko Aleph-järjestelmästä, joka oli koettu Kansalliskirjaston saneluksi. Esim. "Aleph-päätös 'runtattiin' Kk:n taholta kentälle ainoana mahdollisena vaihtoehtona ja ajettiin läpi nopeimmalla mahdollisella aikataululla, ilman että tietokantaympäristöistä olisi riittävästi asianosaisten tahojen (kk-kirjastot ym.) kanssa keskusteltu." LINDA/Aleph-koulutuksesta tuli sekä ruusuja että risuja.

15 Kehittämisehdotukset Lopussa oli mahdollisuus antaa Kansalliskirjastolle yleisiä kehittämisehdotuksia. Ne noudattivat muun palautteen linjaa ja käsittelivät pääsääntöisesti samoja asioita. Yleiseen projektinhallintaan eli sen puuttumiseen kiinnitettiin huomiota nimenomaan näissä kommenteissa. Mm.: "Lähtokohtaisesti realistiset, resursseihin suhteutetut aikataulut tällaisia suuria muutoksia tehtäessä, jotta asiat ehdittäisiin valmistella huolella. Aikatauluihin liittyvät epävarmuudet ja asioiden / aikataulujen varmistuminen viime tingassa eivät ole hyvä juttu. Asioiden toteutus, tiedotus ja sulattelu paikallistasollakin vaatii aikansa; suuressa organisaatiossa kysymys on lukuisasta joukosta tekijöitä ja toimijoita, joiden on sisäistettävä muutosten vaikutukset." Nasevimmin saatu palaute oli onnistuttu kiteyttämään seuraavassa kommentissa: " - 1 suuri muutos kerrallaan - riittävä testaaminen ennen muutosta - riittävä henkilöresursointi suuriin muutoksiin - tiedotusta parannettava: wiki, intra - ohjeistusta parannettava" Liite 1: Kysymyslomake

16 Liite 1 Kansalliskirjasto / Kirjastoverkkopalvelut Palautekysely MARC21-formaatin ja LINDAn järjestelmän vaihdon tiedotuksesta Joulukuussa siirryttiin luetteloinnissa käyttämään MARC21-formaattia sekä siirrettiin yhteisluettelo LINDA Voyagerista Aleph-järjestelmään. Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluissa haluamme tietää, miten tiedotus näistä suurista muutoksista on onnistunut. Toivomme teiltä palautetta - se auttaa meitä parantamaan toimintaamme jatkossa. Voit halutessasi vastata vain MARC21stä tai vain Aleph-LINDAa koskeviin kysymyksiin. Ainoastaan * merkityt kentät ovat pakollisia. Punainen? on linkki lisäohjeisiin. Taustatiedot Organisaatio * Tehtävä * --Valitse tästä-- --Valitse tästä-- 1. MARC21 -kysymykset 1.1 Mistä olet saanut tietoa MARC21-uudistuksesta Marc-listalta Muulta Kansalliskirjaston postituslistalta (voy-listat, pomot-lista tms.) Verkkosivuilta Kirjastoverkkopalvelujen uutiskirjeestä MARC-koulutustilaisuuksissa Muissa kokouksissa (Triangelipäivät, Kirjastopäivät tms.) Työtovereilta Muualta (täsmennä alla mistä) En ole saanut asiasta tietoa 1.1.8b Mistä muualta?

17 1.2 Oletko mielestäsi saanut tarpeeksi tietoa siitä kyllä ei Miksi on päätetty siirtyä MARC21-formaattiin Millä foorumeilla päätös tästä on tehty Mikä formaattikonversiossa muuttuu Miten formaattikonversio tehdään Mitä muutos vaikuttaa käytännössä (esim. luettelointiin) Mikä on muutoksen aikataulu Mihin palautetta voi antaa 1.3 Saamani ohjeet ovat olleet täysin samaa mieltä jokseenkin samaa mieltä jokseenkin eri mieltä täysin eri mieltä Selkeitä Riittäviä Oikeaan aikaan 1.4 Muita kommentteja liittyen MARC21-uudistukseen 2. Aleph-LINDA -kysymykset 2.1 Mistä olet saanut tietoa LINDAn järjestelmän vaihdosta Kansalliskirjaston postituslistoilta Verkkosivuilta Kirjastoverkkopalveluiden uutiskirjeestä LINDA-päivässä Aleph-koulutustilaisuudessa Muissa kokouksissa (Triangelipäivät tms.) Työtovereilta Muualta (täsmennä alla mistä) En ole saanut asiasta tietoa 2.1.8b Mistä muualta?

18 2.2 Oletko mielestäsi saanut tarpeeksi tietoa siitä kyllä ei Miksi LINDA on siirretty uuteen järjestelmään Miten muutos vaikuttaa käytännössä Mikä on järjestelmän vaihdon aikataulu Mistä saa lisätietoa 2.3 Saamani ohjeet ovat olleet täysin samaa mieltä jokseenkin samaa mieltä jokseenkin eri mieltä täysin eri mieltä Selkeitä Riittäviä Oikeaan aikaan 2.4 Muita kommentteja liittyen LINDAn järjestelmän vaihtoon 3. Yleistä liittyen MARC21een ja LINDAan 3.1 Mikä olisi mielestäsi paras tiedotuskanava tämäntyyppisissä asioissa Sähköpostilistat (esim. voy-listat, marc-lista, kirjo-lista jne.) Palvelupostiosoitteet (marc-posti, linnea-posti) Wiki Verkkosivut Kirjastoverkkopalvelujen uutiskirje Kokoukset Koulutustilaisuudet Muu (täsmennä alla mikä) 3.1.8b Mikä muu?

19 3.2 Miten antamasi palaute on huomioitu? Antamani palaute on huomioitu täysin samaa mieltä jokseenkin samaa mieltä jokseenkin eri mieltä täysin eri mieltä en ole antanut palautetta 3.3 Kehittämisehdotuksia Tietojen lähetys Kiitokset vaivannäöstä!

Kyselyt 2010. Käyttäjäkysely 2010. Keskustelu- ja tiedotustilaisuus 17.6.2010

Kyselyt 2010. Käyttäjäkysely 2010. Keskustelu- ja tiedotustilaisuus 17.6.2010 Kyselyt 2010 Käyttäjäkysely 2010 Keskustelu- ja tiedotustilaisuus 17.6.2010 Mitä luvassa tänään? Tavoite: saada kirjastojen näkemys kyselyn hyödyistä ja ongelmista jatkoa varten Lyhyt katsaus käyttäjäkyselyn

Lisätiedot

Erikoiskirjastojen vastaajat palvelukyselyssä 2010. Päivi Jokitalo Kansalliskirjasto. Kirjastoverkkopalvelut paivi.jokitalo@helsinki.

Erikoiskirjastojen vastaajat palvelukyselyssä 2010. Päivi Jokitalo Kansalliskirjasto. Kirjastoverkkopalvelut paivi.jokitalo@helsinki. Erikoiskirjastojen vastaajat palvelukyselyssä 2010 Päivi Jokitalo Kansalliskirjasto. Kirjastoverkkopalvelut paivi.jokitalo@helsinki.fi Tammikuu 2011 Palvelukyselyn vastaajat sektoreittain yleinen kirjasto

Lisätiedot

Kirjastoverkkopalvelujen palvelukysely 2014

Kirjastoverkkopalvelujen palvelukysely 2014 Kirjastoverkkopalvelujen palvelukysely 2014 Asiantuntijaseminaari 29.4.2014 Anna Niemelä Palvelukyselyn tarkoitus Kehittämisen väline asiakastyytyväisyyden kartoittaminen tieto asiakastyytyväisyyden muutoksista

Lisätiedot

Kirjastoverkkopalvelujen palvelukysely 2012

Kirjastoverkkopalvelujen palvelukysely 2012 Kirjastoverkkopalvelujen palvelukysely 2012 Asiantuntijaseminaari 25.4.2012 Anna Niemelä Esityksen kulku Palvelukyselyn tarkoitus ja toteuttaminen Keskeiset tulokset Jatkotoimenpiteet Silmäys vuoden 2010

Lisätiedot

MARC 21 YHTEISEKSI FORMAATIKSI -- SUOSITUS ERIKOISKIRJASTOILLE?

MARC 21 YHTEISEKSI FORMAATIKSI -- SUOSITUS ERIKOISKIRJASTOILLE? MARC 21 YHTEISEKSI FORMAATIKSI -- SUOSITUS ERIKOISKIRJASTOILLE? Erikoiskirjastojen neuvosto Helsingissä 21.11.2006 Esittelijä: Nanna Jokinen TAUSTOJA LYHYESTI ja lisää osoitteessa www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/formaatti/

Lisätiedot

Vastausten määrä: 597 Tulostettu 16.4.2010 12:11:33

Vastausten määrä: 597 Tulostettu 16.4.2010 12:11:33 Vastausten määrä: 597 Tulostettu 16.4.2010 12:11:33 Poiminta kaikki vastaukset ovat mukana Taustasi Mitä kirjastosektoria edustat? yliopistokirjasto (ml. Kansalliskirjasto) 160 27% ammattikorkeakoulukirjasto

Lisätiedot

Kirjastoverkkopalvelut. Asiakaskysely kansallisista kirjastoverkkopalveluista

Kirjastoverkkopalvelut. Asiakaskysely kansallisista kirjastoverkkopalveluista Kirjastoverkkopalvelut Asiakaskysely kansallisista kirjastoverkkopalveluista 2008 ASIAKASKYSELY KANSALLISISTA KIRJASTOVERKKOPALVELUISTA 1. Kirjastosektori ( Mitä kirjastosektoria edustat ) 2. Työtehtävä

Lisätiedot

Kansalliskirjaston keskitetyt kirjastoverkkopalvelut nykytila ja tulevaisuudennäkymiä

Kansalliskirjaston keskitetyt kirjastoverkkopalvelut nykytila ja tulevaisuudennäkymiä Kansalliskirjaston keskitetyt kirjastoverkkopalvelut nykytila ja tulevaisuudennäkymiä Korkeakoulukirjastojen johtajien neuvottelupäivät 10.2.2009 Kristiina Hormia-Poutanen Korkeakouluverkon muutokset -

Lisätiedot

Kuvailutyöryhmät, koulutus ja viestintä. Maria Kovero Kuvailun tiedotuspäivät 21.3.2013

Kuvailutyöryhmät, koulutus ja viestintä. Maria Kovero Kuvailun tiedotuspäivät 21.3.2013 Kuvailutyöryhmät, koulutus ja viestintä Maria Kovero Kuvailun tiedotuspäivät 21.3.2013 22.3.2013 1 Kuvailun kansallisten yhteistyöryhmien roolit esimerkkinä RDAn käyttöönotto RDA-projekti - käännös - tiedotus

Lisätiedot

Metatietovaranto Melinda Hankkeen tilanne Minna Olkinuora-Tauru

Metatietovaranto Melinda Hankkeen tilanne Minna Olkinuora-Tauru Metatietovaranto Melinda Hankkeen tilanne 13.11.2012 Minna Olkinuora-Tauru Tavoite : Yhteinen metatietovaranto Suomen kirjastoille tarjoaa kirjastojen metatiedon tuotannolle uuden työskentely- ja toimintaympäristön

Lisätiedot

Kirjastoverkkopalveluiden yhteistyömuotoja

Kirjastoverkkopalveluiden yhteistyömuotoja Kirjastoverkkopalveluiden yhteistyömuotoja Minna-Liisa Kivinen suunnittelupäällikkö Yhteistyö KAM sektorin kanssa Määrämuotoiset ja edustukselliset yhteistyöelimet Yhteistyö sektoreiden päättävien elinten

Lisätiedot

Porin kirjaston asiakaskysely 2011

Porin kirjaston asiakaskysely 2011 2011 Porin kirjaston asiakaskysely 2011 Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 1. Kyselyn toteutus ja osallistujat Porin kaupunginkirjasto on koko 2000-luvun ajan tehnyt vuosittain asiakaskyselyn

Lisätiedot

Kansallisen metatietovarannon (yhteisluettelo) tilannekatsaus. Nina Hyvönen 22.11.2011 Linnea2-konsortio

Kansallisen metatietovarannon (yhteisluettelo) tilannekatsaus. Nina Hyvönen 22.11.2011 Linnea2-konsortio Kansallisen metatietovarannon (yhteisluettelo) tilannekatsaus Nina Hyvönen 22.11.2011 Linnea2-konsortio Tavoiteltavat hyödyt Luo edellytyksiä kirjastojärjestelmäarkkitehtuurin muutokselle. Tehostaa kirjastojen

Lisätiedot

Varastokirjasto - ei varasto vaan kirjasto. STKS:n seminaari 20.1.2011

Varastokirjasto - ei varasto vaan kirjasto. STKS:n seminaari 20.1.2011 Varastokirjasto - ei varasto vaan kirjasto STKS:n seminaari 20.1.2011 Taustaa Varastokirjasto perustettiin Kuopioon 1989 helpottamaan yliopistokirjastojen tilaongelmia (-> useita komiteanmietintöjä tilaongelmista

Lisätiedot

P-klubin palautekysely 2012

P-klubin palautekysely 2012 P-klubin palautekysely 2012 P-klubi keräsi toiminnastaan jälleen vuoden 2012 keväällä palautetta, jotta jatkossa yhdistystä voitaisiin kehittää entistä enemmän palvelemaan jäsenistönsä toiveita. Klubikyselyyn

Lisätiedot

Asiakaskysely FinELib-konsortion jäsenille 2005

Asiakaskysely FinELib-konsortion jäsenille 2005 Asiakaskysely FinELib-konsortion jäsenille 2005 Taustatiedot Vastaamalla tähän kyselyyn kirjastot voivat arvioida FinELibin tarjoamia elektronisen aineiston hankintaan ja kansalliseen Nelli-portaaliin

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

Kansallinen yhteisluettelo kirjastojen luettelointiyhteistyön tukena. Pori Nina Hyvönen

Kansallinen yhteisluettelo kirjastojen luettelointiyhteistyön tukena. Pori Nina Hyvönen Kansallinen yhteisluettelo kirjastojen luettelointiyhteistyön tukena Pori 8.12.2010 Nina Hyvönen Agenda Kansallinen yhteisluettelo- tavoiteltavat hyödyt Lindasta liikkeelle Jatkosuunnitelmat Muuta huomioitavaa

Lisätiedot

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA?

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? Raportti syksyn 2012 kyselystä Nyyti ry Opiskelijoiden tukikeskus 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. TULOKSET... 4 2.1 Vastaajien taustatiedot... 4 2.2 Asuinpaikan muutos ja uusi

Lisätiedot

Rinnakkaistallennus ja -kysely Tampereen yliopistossa Tanja Heikkilä Tampereen yliopiston kirjasto

Rinnakkaistallennus ja -kysely Tampereen yliopistossa Tanja Heikkilä Tampereen yliopiston kirjasto Rinnakkaistallennus ja -kysely Tampereen yliopistossa 14.6.2012 Tanja Heikkilä Tampereen yliopiston kirjasto Tutkimusjulkaisujen rinnakkaistallentaminen Rehtorin päätös (16.4.2009) kehottaa tutkijoita

Lisätiedot

Kansalliskirjaston palvelupaletti erikoiskirjastoille

Kansalliskirjaston palvelupaletti erikoiskirjastoille Kansalliskirjaston palvelupaletti erikoiskirjastoille Heli Kautonen Palvelupäällikkö, Kansalliskirjasto, kirjastoverkkopalvelut 25.11.2013 Erikoiskirjastojen ja tietopalvelujen verkoston syyskokous Kansalliskirjaston

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011

Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011 Jäsenkysely 2011 Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011 Kyselyn tausta, toteutus ja edustavuus Kysely toteutettiin sähköpostilla tehtynä kokonaistutkimuksena 8.-23.8.2011, niille jäsenille, jotka

Lisätiedot

Ryhmätyöt. Ryhmätyön kysymykset:

Ryhmätyöt. Ryhmätyön kysymykset: Ryhmätyöt RYHMÄ 1 (pj Liisa Björkqvist)... 2 1. Tehtävät nyt ja tulevaisuudessa... 2... 3 3. Uusi kirjastojärjestelmä... 3 RYHMÄ 2 (pj Maria Kovero)... 4 1. Työryhmien tehtävät... 4... 4 3. Uuden kirjastojärjestelmän

Lisätiedot

Uutiskirjeiden palautekyselyn rapotti 2014

Uutiskirjeiden palautekyselyn rapotti 2014 Uutiskirjeiden palautekyselyn rapotti 2014, Uutisia maailmalta sekä Kirjaston ja tietopalvelun uutisia L A S T E N S U O J E L U N K E S K U S L I I T T O C E N T R A L F Ö R B U N D E T F Ö R B A R N

Lisätiedot

ProCountorin asiakastyytyväisyyskysely 2009

ProCountorin asiakastyytyväisyyskysely 2009 Sivu 1(9) ProCountorin asiakastyytyväisyyskysely 2009 Asiakkaat tyytyväisiä palveluun ProCountorin vuosittaiseen asiakastyytyväisyyskyselyyn vastasi tänä vuonna ennätykselliset 561 vastaajaa (179 vastaajaa

Lisätiedot

Asiakaskysely 2011. Olemme toimineet FINASin kanssa yhteistyössä. KAIKKI VASTAAJAT Vastaajia yhteensä: 182 (61%) Sähköpostikutsujen määrä: 298

Asiakaskysely 2011. Olemme toimineet FINASin kanssa yhteistyössä. KAIKKI VASTAAJAT Vastaajia yhteensä: 182 (61%) Sähköpostikutsujen määrä: 298 Asiakaskysely 2011 FINAS-akkreditointipalvelun asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin marras-joulukuussa 2011. Kysely lähetettiin sähköisenä kaikille FINASin asiakkaille. Kyselyyn saatiin yhteensä 182

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2015 havainnot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2015 havainnot Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 201 havainnot KYSELYN TAVOITE JA TOTEUTUS Tavoitteena oli selvittää Iisalmen kaupungin elinvoimapalveluiden vuoden 201 aikana asioineiden

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö viestinnän tukena suomalaisissa yliopistokirjastoissa

Sosiaalisen median käyttö viestinnän tukena suomalaisissa yliopistokirjastoissa Sosiaalisen median käyttö viestinnän tukena suomalaisissa yliopistokirjastoissa 1.7.2011 Suomen yliopistokirjastojen neuvosto lähetti huhti-toukokuussa 2011 yliopistokirjastoille kyselyn Sosiaalisen median

Lisätiedot

Kyselytutkimus Tajua Mut! toimintamallista 2017

Kyselytutkimus Tajua Mut! toimintamallista 2017 Kyselytutkimus Tajua Mut! toimintamallista 2017 Tajua Mut! -kyselytutkimus Tutkimuskysymys: Miten Tajua Mut! -toimintamalliin koulutetut kokevat toimintamallin tarpeellisuuden ja käytön? Kysely lähetettiin

Lisätiedot

Yhteisten palvelujen ohjauksen uudistaminen. Annu Jauhiainen

Yhteisten palvelujen ohjauksen uudistaminen. Annu Jauhiainen Yhteisten palvelujen ohjauksen uudistaminen Annu Jauhiainen Kirjastojen yhteiset palvelut Kansalliskirjasto Kirjastoverkkopalvelut Johtaminen Talous Viestintä Koulutus Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto

Lisätiedot

Hankintayhteistyö korkeakoulujen kirjastojärjestelmän hankinnassa

Hankintayhteistyö korkeakoulujen kirjastojärjestelmän hankinnassa Hankintayhteistyö korkeakoulujen kirjastojärjestelmän hankinnassa Missä mennään -webinaari Minna-Liisa Kivinen Kirjastojen taustajärjestelmän hankintayhteistyö Kaikki Voyageria käyttävät kirjastot ovat

Lisätiedot

Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013

Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

Luetteloinnin tiedotuspäivä 17.5.2011

Luetteloinnin tiedotuspäivä 17.5.2011 Luetteloinnin tiedotuspäivä 17.5.2011 Yleisten kirjastojen kokemuksia kuvailuformaattien ja kirjastojärjestelmien muutoksesta: Tampereen kaupunginkirjasto 17.5.2011 Eeva-Riitta Peltonen 1 Tietokannan konversio,

Lisätiedot

Korkeakoulukirjastojen RAKE-hanke

Korkeakoulukirjastojen RAKE-hanke Korkeakoulukirjastojen RAKE-hanke 2008 Korkeakoulukirjastojen rakenteellisen kehittämisen hanke Hankkeen tehtävänä on 1. hahmotella korkeakoulukirjastojen organisoituminen uudistuvassa korkeakoululaitoksessa

Lisätiedot

Asiakaspalvelutilanne-kysely 6.-11.10.2014

Asiakaspalvelutilanne-kysely 6.-11.10.2014 2014 Asiakaspalvelutilanne-kysely 6.-11.10.2014 Nokian kaupunginkirjasto Raportin kokosi Päivi Kari Raportti 6.11.2014 Nokian kaupunginkirjaston asiakaspalvelutilanne-kysely: Millaista asiakaspalvelua

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Europassin käyttö Suomessa

Europassin käyttö Suomessa Europassin käyttö Suomessa Europassin asiakaskysely 2015 Taustaa Kyselyn tavoitteena oli selvittää Europassin tunnettuutta ja käyttöä sekä kerätä palautetta ja kehittämisideoita. Kutsu osallistua kyselyyn

Lisätiedot

Kuiluanalyysi kertoo, kuinka hyvin tarkasteltu organisaatio on onnistunut vastaamaan vastaajien odotuksiin.

Kuiluanalyysi kertoo, kuinka hyvin tarkasteltu organisaatio on onnistunut vastaamaan vastaajien odotuksiin. 7/2013 Nokian kaupunginkirjaston tuloksia Kirjastojen kansallisessa käyttäjäkyselyssä 2013 Kirjastojen yhteinen kysely toteutettiin tänä vuonna kolmatta kertaa. Kyselyä koordinoi kirjastosektorien yhteinen

Lisätiedot

Kuntapäättäjien näkemyksiä kirjastopalvelujen tilasta ja tasosta

Kuntapäättäjien näkemyksiä kirjastopalvelujen tilasta ja tasosta Kuntapäättäjien näkemyksiä kirjastopalvelujen tilasta ja tasosta Tuloksia Itä-Suomen kirjastojen laatutason kartoituksesta Kohti uutta kirjastolakia 21.4.2015 Varkaus Marja Tiittanen-Savolainen Itä-Suomen

Lisätiedot

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 2010 Asiakaskysely Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 1. Kyselyn toteutus ja osallistujat Porin kaupunginkirjasto tekee joka vuosi asiakaskyselyn, jolla mitataan kirjastopalvelujen laatua

Lisätiedot

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2010 yhteenveto KTAMKn tuloksista

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2010 yhteenveto KTAMKn tuloksista AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2010 yhteenveto KTAMKn tuloksista Neljäs valtakunnallinen amk-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely järjestettiin keväällä 2010. KTAMKn vastauksia kertyi 330 kappaletta.

Lisätiedot

Museoiden keskustelutilaisuus 20.8.2009. Kansalliskirjasto Museovirasto Arkistolaitos

Museoiden keskustelutilaisuus 20.8.2009. Kansalliskirjasto Museovirasto Arkistolaitos Museoiden keskustelutilaisuus 20.8.2009 Kansalliskirjasto Museovirasto Arkistolaitos AGENDA Mikä KDK:n asiakasliittymä? Mitä asiakkaat siitä saavat? tiedonhaku Palvelut Europeana ja muut ulkoiset järjestelmät

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen Paavo Nisula Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä mieltä olet

Lisätiedot

Auktoriteettitietokanta

Auktoriteettitietokanta Auktoriteettitietokanta Linnea2 yleiskokous 24.11.2010 Laila Heinemann Kansalliskirjasto / Kirjastoverkkopalvelut Nykytila Kirjastojen auktoriteettitietoja ylläpidetään kirjastojärjestelmällä, jossa ei

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja. Tero Björkman. Opiskelijakunta JAMKO

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja. Tero Björkman. Opiskelijakunta JAMKO JUPINAVIIKOT 2017 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja Tero Björkman Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 Johdanto... 3 Palautteiden

Lisätiedot

KOPIOLUETTELOINTI KANSALLISKIRJASTON TIETOKANNOISTA

KOPIOLUETTELOINTI KANSALLISKIRJASTON TIETOKANNOISTA KOPIOLUETTELOINTI KANSALLISKIRJASTON TIETOKANNOISTA Maakuntakirjastokokous, Jyväskylä 16.3.2006 Lauri Aho SISÄLTÖ Mitä on kopioluettelointi? Tilastoja Tietokannat Tietoliikenneyhteydet Asiakasohjelmistot

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen metatietovaranto KDK 2012 seminaari 30.5.2012. Terhi Mikkola, Kansalliskirjasto

Kirjastojen kansallinen metatietovaranto KDK 2012 seminaari 30.5.2012. Terhi Mikkola, Kansalliskirjasto Kirjastojen kansallinen metatietovaranto KDK 2012 seminaari 30.5.2012 Terhi Mikkola, Kansalliskirjasto Tavoite : Yhteinen metatietovaranto kaikille Suomen kirjastoille tarjoaa kirjastojen metatiedon tuotannolle

Lisätiedot

KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA

KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA Kuusamon luonnonvarojen yhteensovittamissuunnitelman yhtenä osana on laadittu vuorovaikutusta lisäävä kysely luonnonvarojen merkittävyydestä sekä

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

Kansallinen metatietovaranto Melindan tilannekatsaus

Kansallinen metatietovaranto Melindan tilannekatsaus Kansallinen metatietovaranto Melindan tilannekatsaus Minna Olkinuora-Tauru Asiantuntijaseminaari 28.4.2015 Kansallinen metatietovaranto Yleisten kirjastojen käyttöönotot Tampere-PIKI käyttöönoton valmistelu

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Kansallisen metatietovarannon (yhteisluettelo) tilannekatsaus. Nina Hyvönen 15.11.2011 OKM Kirjastopäivät

Kansallisen metatietovarannon (yhteisluettelo) tilannekatsaus. Nina Hyvönen 15.11.2011 OKM Kirjastopäivät Kansallisen metatietovarannon (yhteisluettelo) tilannekatsaus Nina Hyvönen 15.11.2011 OKM Kirjastopäivät Yhteisluettelo nyt LINDA- tietokannassa on yliopistokirjastojen, eräiden erikoiskirjastojen ja kirjastosulautumissa

Lisätiedot

Kirjastojen yhteisten palvelujen ohjauksen uudistaminen. Annu Jauhiainen Kirjastoverkkopäivät 23.10.2012

Kirjastojen yhteisten palvelujen ohjauksen uudistaminen. Annu Jauhiainen Kirjastoverkkopäivät 23.10.2012 Kirjastojen yhteisten palvelujen ohjauksen uudistaminen Annu Jauhiainen Kirjastoverkkopäivät 23.10.2012 Kirjastojen yhteiset palvelut Kansalliskirjasto Kirjastoverkkopalvelut Johtaminen Talous Viestintä

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008

ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008 Sivu 1(8) ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008 ProCountor tutki syyskuun alussa asiakkaittensa tyytyväisyyttä ProCountor-ohjelmistoon sekä Helpdesk-palveluun. Asiakaskyselyyn vastasi 179 käyttäjää.

Lisätiedot

Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2krs, Huone C222

Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2krs, Huone C222 Kansallinen elektroninen kirjasto ESITYSLISTA 3/2008 1 (5) OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 3/2008 Aika 15.9.2008 klo 12.00 15.00 Paikka Läsnä Esittelijä Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2krs,

Lisätiedot

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50 Vastausten määrä: 68 Tulostettu 7.5.2010 14:23:50 Poiminta 1.1 Minkä erikoiskirjaston / tutkimuslaitoksen palveluja arvioit (valitse yksi vaihtoehto) = 12 (Museoviraston kirjasto) 1.1 Minkä erikoiskirjaston

Lisätiedot

Kansallinen metatietovaranto -hankkeen koulutukset ja tilaisuudet ammattikorkeakoulukirjastoille

Kansallinen metatietovaranto -hankkeen koulutukset ja tilaisuudet ammattikorkeakoulukirjastoille RAPORTTI 1 (8) Kansallinen metatietovaranto -hankkeen koulutukset ja tilaisuudet ammattikorkeakoulukirjastoille Metatietovarantohankkeen koulutuskokonaisuuden tavoitteena on kirjastojen onnistuneen liittymisprosessin

Lisätiedot

Ensitietotoiminnan ulkoisen arvioinnin tuloksia 14.11.2011

Ensitietotoiminnan ulkoisen arvioinnin tuloksia 14.11.2011 Ensitietotoiminnan ulkoisen arvioinnin tuloksia 14.11.2011 Arviointi- ja koulutusyksikkö 15.11.2011 1 Arvioinnin toteutus n arviointi- ja koulutusyksikkö toteuttanut arviointia vuosien 2009-2011 aikana.

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

LINDAn kustannushyötyanalyysi KYSELYN ALUSTAVAT TULOKSET

LINDAn kustannushyötyanalyysi KYSELYN ALUSTAVAT TULOKSET 1 6.6.2011 / LL LINDAn kustannushyötyanalyysi KYSELYN ALUSTAVAT TULOKSET Sisältö 1. Taustaa... 2 1.1. LINDAn kustannushyötyanalyysi... 2 1.2 Kyselyistä... 2 2. Kysely kaukopalveluvirkailijoille... 2 2.

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Kansallinen metatietovaranto sisältöjä ja jaettua osaamista. Nina Hyvönen

Kansallinen metatietovaranto sisältöjä ja jaettua osaamista. Nina Hyvönen Kansallinen metatietovaranto sisältöjä ja jaettua osaamista Nina Hyvönen 25.11.2011 Nykytilanne LINDA- tietokannassa on yliopistokirjastojen, eräiden erikoiskirjastojen ja yhteiskirjastoissa mukana olevien

Lisätiedot

Savonian opiskelijaintra Reppu. Viestintäpäällikkö Petteri Alanko 25.3.2014

Savonian opiskelijaintra Reppu. Viestintäpäällikkö Petteri Alanko 25.3.2014 Savonian opiskelijaintra Reppu Viestintäpäällikkö Petteri Alanko 25.3.2014 Sisältö: - mistä lähdettiin - Reppu nyt - Ajatuksia tulevaisuudesta Savonia pähkinänkuoressa Yksi Suomen suurimmista ja monialaisimmista

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat Savon ammattija aikuisopistossa sekä Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelevat

Lisätiedot

Tuloksista toimenpiteisiin Kirjastojen käyttäjäkysely 2013 arvioinnin työvälineenä

Tuloksista toimenpiteisiin Kirjastojen käyttäjäkysely 2013 arvioinnin työvälineenä Tuloksista toimenpiteisiin Kirjastojen käyttäjäkysely 2013 arvioinnin työvälineenä OKM:n kirjastopäivät 28.11.2013 Anna Niemelä Kansalliskirjasto Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely Toteutettu vuosina

Lisätiedot

Kokkolan vertaisohjaajien kouluttaja -koulutuksen palaute (2/2016)

Kokkolan vertaisohjaajien kouluttaja -koulutuksen palaute (2/2016) 1 22.3.2016 Kokkolan vertaisohjaajien kouluttaja -koulutuksen palaute (2/2016) Koulutuksen ajankohta: 1.10.2015 5.2.2016, Yhteisöklubi Silta, Kokkola Kouluttajat: Anne Laimio & Heli Lumiaro 2 Kokkolan

Lisätiedot

E-lomake - KYSELY kirjastoille toimintaympäristön muutoksista

E-lomake - KYSELY kirjastoille toimintaympäristön muutoksista 1 of 5 7.1.2009 14:04 KYSELY kirjastoille toimintaympäristön muutoksista FinELib järjestää jäsenorganisaatioilleen toimintaympäristön muutoksia koskevan kyselyn. Kyselyllä on tarkoitus selvittää, mitä

Lisätiedot

Turvallisuus. Ymmärrys. Lämpö. Ylivertainen Palvelukokemus TERVEYSTALON HALUTUN PALVELUKOKEMUKSEN MÄÄRITTELY

Turvallisuus. Ymmärrys. Lämpö. Ylivertainen Palvelukokemus TERVEYSTALON HALUTUN PALVELUKOKEMUKSEN MÄÄRITTELY Ylivertainen Palvelukokemus TERVEYSTALON HALUTUN PALVELUKOKEMUKSEN MÄÄRITTELY Turvallisuus Lämpö & Ymmärrys Terveystalossa tunnen olevani parhaissa käsissä. Asiakkaalle välittyy lämmin tunnelma. Minusta

Lisätiedot

Itä-Suomen kirjastohenkilöstön pätevöittämiskoulutus "KIPA

Itä-Suomen kirjastohenkilöstön pätevöittämiskoulutus KIPA Itä-Suomen kirjastohenkilöstön pätevöittämiskoulutus "KIPA Palautekyselyn tulokset (N=22) Palautekyselyyn vastasi 16 naista ja kuusi miestä eli 22 opiskelijaa. Vastausprosentti oli 69 kohderyhmästä (kokonaisuutta

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Palaute FinELibin e- kirjakilpailutuksesta

Palaute FinELibin e- kirjakilpailutuksesta Palaute FinELibin e- kirjakilpailutuksesta Arja Tuuliniemi Kirjastoverkkopalvelut/FinELib Hankkeen tausta FinELib käytti vuoden 2010 ylijäämästä varoja kotimaisten e-kirjojen hankintaan Hankinnan tavoitteena

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Yhdistyksen jäsenkysely 2013

Yhdistyksen jäsenkysely 2013 Yhdistyksen jäsenkysely 13 Yhdistys järjesti jäsenkyselyn loka marraskuussa 13. Kysely toteutettiin Googlella ja linkki välitettiin Uutiskirjeen kautta. Kysely toteutettiin myös ruotsinkielisenä. Ensimmäisen

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden keskitettyjen palveluiden ohjausjärjestelmän arviointi

Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden keskitettyjen palveluiden ohjausjärjestelmän arviointi Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden keskitettyjen palveluiden ohjausjärjestelmän arviointi Minna-Liisa Kivinen suunnittelupäällikkö Keskitettyjen palveluiden ohjaus Ohjausryhmä Ohjattavat palvelut

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Matkailu- ja ravitsemisala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Matkailu- ja ravitsemisala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja JUPINAVIIKOT 2015 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Matkailu- ja ravitsemisala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Ilona Palonen Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Contents

Lisätiedot

Kasvun vuosi Melindassa. Yhteistyö jatkuu!

Kasvun vuosi Melindassa. Yhteistyö jatkuu! Kasvun vuosi Melindassa. Yhteistyö jatkuu! Minna Olkinuora-Tauru, kehittämispäällikkö Kirjastoverkkopäivät 23.10.2013 Kasvun vuosi Melindassa Oppiminen Muutos Laajeneminen Melinda Kansallinen metatietovaranto

Lisätiedot

Tampereen Melinda - yhteisluettelon pilottiprojekti. Pirkko Lindberg Kirjastopalvelujohtaja Tampereen kaupunginkirjasto-pirkanmaan maakuntakirjasto

Tampereen Melinda - yhteisluettelon pilottiprojekti. Pirkko Lindberg Kirjastopalvelujohtaja Tampereen kaupunginkirjasto-pirkanmaan maakuntakirjasto Tampereen Melinda - yhteisluettelon pilottiprojekti Pirkko Lindberg Kirjastopalvelujohtaja Tampereen kaupunginkirjasto-pirkanmaan maakuntakirjasto Mikä Melinda on? (Diojen 1-7 sisältö: Johanna Jauhonen)

Lisätiedot

Melinda nyt! Ajankohtaista hankkeesta

Melinda nyt! Ajankohtaista hankkeesta Melinda nyt! Ajankohtaista hankkeesta Minna Olkinuora-Tauru, kehittämispäällikkö Kuvailupäivät 26.3.2014 Melindassa työskennellään yhteistyössä Yhteisillä pelisäännöillä - Tavoitetila Erikoiskirjastot

Lisätiedot

Päivi Jokitalo. Kansalliskirjasto. Kirjastoverkkopalvelut. Kirjastojen käyttäjäkysely

Päivi Jokitalo. Kansalliskirjasto. Kirjastoverkkopalvelut. Kirjastojen käyttäjäkysely Päivi Jokitalo. Kansalliskirjasto. Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen käyttäjäkysely Tämän päivän sisällöt : Kirjastojen käyttäjäkysely erikoiskirjastojen vastaukset 2010 kyselyn kehittäminen jatkossa

Lisätiedot

Kansallinen metatietovarantohankkeen. Nina Hyvönen 24.4.2012

Kansallinen metatietovarantohankkeen. Nina Hyvönen 24.4.2012 Kansallinen metatietovarantohankkeen tilannekatsaus Nina Hyvönen 24.4.2012 Hankkeen tilanne nyt 3. vaihe 2011-2015 katteen laajentaminen yleisten kirjastojen projekti alkoi syksyllä 2011 ammattikorkeakoulukirjastojen

Lisätiedot

YHTEENVETO KYSELYISTÄ JÄRJESTÖJEN TYÖNTEKIJÖILLE VAPAAEHTOISISTA SEKÄ VERTAISISTA JA KOKEMUSASIANTUNTIJOISTA

YHTEENVETO KYSELYISTÄ JÄRJESTÖJEN TYÖNTEKIJÖILLE VAPAAEHTOISISTA SEKÄ VERTAISISTA JA KOKEMUSASIANTUNTIJOISTA YHTEENVETO KYSELYISTÄ JÄRJESTÖJEN TYÖNTEKIJÖILLE VAPAAEHTOISISTA SEKÄ VERTAISISTA JA KOKEMUSASIANTUNTIJOISTA Jouni Puumalainen 28.2.2017 1. Johdanto Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma

Lisätiedot

Nelli-opetus Helsingin yliopiston kirjastoissa

Nelli-opetus Helsingin yliopiston kirjastoissa Nelli-opetus Helsingin yliopiston kirjastoissa Nicola Nykopp 19.5. 2005 Humanistisen tiedekunnan kirjasto Kouluttavat kirjastot Helsingin Yliopistolla useita kirjastoja, joista useimmat ovat järjestäneet

Lisätiedot

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista Viides valtakunnallinen amk-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely järjestettiin keväällä 2013. KTAMKn vastauksia kertyi 282 kappaletta.

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Uudet kuvailusäännöt ja tietokantojen 0-alueen konversio. Ulla Ikäheimo 9.5.2012 Arto-päivä, Helsinki

Uudet kuvailusäännöt ja tietokantojen 0-alueen konversio. Ulla Ikäheimo 9.5.2012 Arto-päivä, Helsinki Uudet kuvailusäännöt ja tietokantojen 0-alueen konversio Ulla Ikäheimo 9.5.2012 Arto-päivä, Helsinki Kirjastoaineistojen kuvailusäännöt (ISBD Consolidated) IFLA Cataloguing Section ja ISBD Review Group

Lisätiedot

Kokoelmien tärkeyden keskiarvot toimipisteittäin

Kokoelmien tärkeyden keskiarvot toimipisteittäin Palvelunlaatukysely: Kokoelmapalvelut Kokoelmapalvelujen tärkeys Palvelunlaatukyselyssä toimintojen tärkeyttä mitattiin arvoasteikolla, jossa erittäin tärkeä sai arvon, jokseenkin tärkeä arvon ja ei ollenkaan

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014

Työhyvinvointikysely 2014 Työhyvinvointikysely 2014 1. Henkilöstö- ja tehtäväryhmäsi 2. Yksikkösi Vastaajien määrä: 3. Omaan työhön liittyvä informaatio Minulla on selkeä tehtäväkuva 1 18 0 64 89 172 4,3 4,4 Minulle on täysin

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 1 Linnea2-konsortion ohjausryhmän kokous Aika: 20.3.2009 klo 9-12 Paikka: Joensuun yliopiston kirjasto, Joensuu Läsnä: Esittelijä: Sihteeri: Ari Muhonen, puheenjohtaja Kristiina Hormia-Poutanen Helena

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

TTYHY:n jäsenkysely 2014

TTYHY:n jäsenkysely 2014 TTYHY:n jäsenkysely 2014 1. Oletko saanut yhdistyksestä tarvitsemaasi apua tai palvelua? Kerrotko missä onnistuimme tai mitä jäit kaipaamaan. en Rakenneuudistus: työsopimukseen lisätty koeaika tiettyyn

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen Linda Holma Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Kysely yliopisto- ja ammattikorkeakoulukirjastoille

Kysely yliopisto- ja ammattikorkeakoulukirjastoille Kysely yliopisto- ja ammattikorkeakoulukirjastoille Korkeakoulukirjastojen määrä, rakenne, rahoitus ja hallinto Korkeakoulukirjastojen rakenteellisen kehittämisen hankkeen työryhmä 7.10.2008 Vastausten

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

TULOKSET MAASEUTUVERKOSTON SÄHKÖINEN KYSELY JA VERKOSTOANALYYSI

TULOKSET MAASEUTUVERKOSTON SÄHKÖINEN KYSELY JA VERKOSTOANALYYSI TULOKSET MAASEUTUVERKOSTON SÄHKÖINEN KYSELY JA VERKOSTOANALYYSI MAASEUTUVERKOSTOYKSIKÖN TOIMINTA Maaseutuverkostoyksikön tuoma lisäarvo (2008 vs. 2012) OSA-ALUEEN KESKIARVO Kansainvälistymisen tuki 2,9

Lisätiedot