Palautekysely MARC21 -formaatin ja LINDAn järjestelmän vaihdon tiedotuksesta Loppuraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palautekysely MARC21 -formaatin ja LINDAn järjestelmän vaihdon tiedotuksesta Loppuraportti"

Transkriptio

1 Palautekysely MARC21 -formaatin ja LINDAn järjestelmän vaihdon tiedotuksesta Loppuraportti

2 Kysely toteutettiin Helsingin yliopiston E-lomakkeella ajalla Kyselystä tiedotettiin kirjastonjohtajien (HY, Linnea2 ja AMKIT) postituslistoilla, Voyagerkirjastojen yleisellä voy-listalla, ARTO- ja VIOLA-tiedontuottajien listoilla, järjestelmätoimittajien yhteistyöryhmän katve-listalla sekä Kansalliskirjaston kirjastoalalle suunnatuilla verkkosivuilla ajankohtaisuutisissa. Vastauksia saatiin yhteensä 203 kpl. Vastaajat Vastauksia saatiin yliopistokirjastoista 111 kpl, ammattikorkeakoulukirjastoista 61, yleisistä kirjastoista 4, julkisrahoitteisista erikoiskirjastoista 20 sekä muista organisaatioista 7. Uudistukset eivät varsinaisesti koskeneet yleisiä kirjastoja, jotka eivät ole mukana LINDAssa ja siirtyvät uuteen formaattiin vasta myöhemmin. Erikoiskirjastoistakin uudistukset koskivat konkreettisesti vain niitä muutamia, jotka ovat mukana yhteisluettelossa. Tästä syystä nämä sektorit olivat kokoonsa nähden aliedustettuja. Muut vastanneet organisaatiot ovat olleet tiedontuottajakumppaneita ja/tai kirjastojärjestelmätoimittajia.

3 Vastaajista suurin osa (110) oli luetteloijia. Johtajia oli 18, systeeminhoitajia 38, asiakaspalveluhenkilökuntaa (ml. kaukopalvelu) 14 ja muita 23. Sanallisista vastauksista saattoi päätellä, että vaihtoehdon 'muu' olivat valinneet myös jotkut sellaiset, jotka tekivät omassa organisaatiossaan useita mainituista tehtävistä. Tämäkin jakauma oli odotettavissa, koska molemmat uudistukset vaikuttivat konkreettisimmin juuri luetteloijien työhön. Ristiintaulukoinnin perusteella kriittisintä oli ammattikorkeakoulujen henkilökunta. Tehtäväryhmittäin hajontaa oli enemmän eri ryhmät myös ovat tarvinneet tietoa eri asioista ja eri aikaan. 1 1 Tekstissä olevissa taulukoissa parhaat tulokset on merkitty vihreällä ja huonoimmat harmaalla.

4 MARC 21 kysymykset MARC21-vastauksia tuli hiukan enemmän kuin Aleph-LINDA-vastauksia, johtuen siitä, että formaattikonversio koskee koko kenttää kun taas yhteisluetteloon luetteloivat toistaiseksi vain Linnea2-kirjastot. 1.1 Mistä saanut tietoamarc21-formaattiuudistuksesta Kpl; vastaajalla oli mahdollisuus valita useampi vaihtoehto. Marc-listalta 93 Muulta KKn postituslistalta 148 Verkkosivuilta 114 KVPn uutiskirjeestä 34 MARC-koulutuksista 151 Muissa kokouksissa 99 Työtovereilta 143 Muualta 14 En ole saanut asiasta tietoa 1 Tärkeimmiksi tietolähteiksi nousivat yleiset postituslistat, koulutustilaisuudet ja työtoverit. Hiukan yllättäen tähän tarkoitukseen nimenomaisesti avattu Marc-lista jäi häntäpäähän ilmeisesti sille liittyminen oli vaatinut oma-aloitteisempaa kiinnostusta asiaan. Lähes puolet vastaajista oli kuitenkin seurannut sitäkin. Muissa tietolähteissä mainittiin useimmin luettelointiryhmä tai oman organisaation sisäiset koulutukset. Vain yksi vastaaja oli ilmoittanut jääneensä kokonaan tietämättömäksi hän oli asiakaspalveluhenkilökuntaa ammattikorkeakoulukirjastossa. 1.2 Oletko saanut tarpeeksi tietoa Kyllä vastausten osuus sektoreittain YHT. % yo amk erikois yleiset* muut* Miksi päätetty siirtyä MARC21:een 78,6 84,4 67,2 85,0 Millä foorumeilla päätös on tehty 60,8 61,7 60,6 70,0 Mikä konversiossa muuttuu 69,7 76,1 55,7 85,0 Miten konversio tehdään 51,5 59,8 40,0 55,0 Miten vaikuttaa käytännössä 50,5 59,8 38,3 55,0 Mikä on aikataulu 64,0 72,2 44,2 70,0 Mihin voi antaa palautetta 57,1 62,6 48,3 60,0 *Yleisten kirjastojen ja muiden organisaatioiden vastaajamäärät (4/7) olivat sen verran pieniä, ettei ole mielekästä vertailla näitä jakaumia suurempien sektorien kanssa.

5 Kyllä vastausten osuus tehtävittäin YHT. % johto luett. syst. asiak. muu Miksi päätetty siirtyä MARC21:een 78,6 100,0 81,7 79,0 50,0 63,6 Millä foorumeilla päätös on tehty 60,8 77,8 59,2 63,9 42,9 60,9 Mikä konversiossa muuttuu 69,7 77,8 75,2 56,8 50,0 69,6 Miten konversio tehdään 51,5 44,4 51,9 51,4 50,0 56,5 Miten vaikuttaa käytännössä 50,5 47,6 51,9 44,4 50,0 56,5 Mikä on aikataulu 64,0 44,4 75,2 55,6 57,1 43,5 Mihin voi antaa palautetta 57,1 61,1 63,9 51,4 50,0 34,8 Parhaiten tiedettiin syy, miksi formaattia oli päätetty vaihtaa yli kolme neljäsosaa vastaajista tiesi tämän. Huonoimmin tiedotus oli onnistunut formaattikonversion käytännön vaikutusten osalta, mutta siitäkin oli puolet katsonut saaneensa tarpeeksi tietoa. Sektoreittain ammattikorkeakoulut kokivat saaneensa tietoa huonoimmin, tehtävittäin tiedonsaannissa ole enemmän hajontaa eri ryhmät myös tarvitsevat tietoa ensisijaisesti eri asioista. 1.3 Saamani ohjeet ovat olleet Selkeitä

6 Riittäviä Oikeaan aikaan

7 (Täysin tai jokseenkin) samaa mieltä olleiden osuus sektoreittain YHT. % yo amk erikois yleiset* muut* Selkeitä 56,6 63,6 40,0 68,4 Riittäviä 42,1 48,6 28,3 47,4 Oikeaan aikaan 41,5 49,5 22,0 47,4 Samaa mieltä olleiden osuus tehtävittäin YHT. % johto luett. syst. asiak. muu Selkeitä 56,6 58,2 59,3 45,7 64,3 54,6 Riittäviä 42,1 55,6 44,5 28,6 57,2 31,8 Oikeaan aikaan 41,5 61,1 41,7 33,3 69,2 38,1 Parhaiten on onnistuttu ohjeiden selkeydessä ja huonoimmin niiden aikataulutuksessa sama on ilmaistu vielä suoremmin sanallisessa palautteessa. Tyytymättömintä oli ammattikorkeakoulujen henkilöstö ja tehtävistä systeeminhoitajat. Tehtäväryhmistä tyytyväisimpiä oli asiakaspalveluhenkilökunta. Aleph-LINDA kysymykset 2.1 Mistä saanut tietoa LINDAn järjestelmän vaihdosta Kpl; Vastaajalla oli mahdollisuus valita useampi vaihtoehto. KKn postituslistoilta 107 Verkkosivuilta 77 KVPn uutiskirjeestä 36 LINDA-päivässä 67 Aleph-koulutuksista 90 Muissa kokouksissa 78 Työtovereilta 108 Muualta 8 En ole saanut asiasta tietoa 4 MARC-tiedotuksen tapaan tärkeimmiksi kanaviksi nousivat postituslistat ja työtoverit. Koulutustilaisuudet (yleinen LINDA-päivä ja Aleph-järjestelmäkoulutukset) olivat myös yhteenlaskettuna tärkeä kanava.

8 Muissa tietolähteissä mainittiin joko luettelointiryhmä tai organisaation sisäinen koulutus. Kaikkiaan neljä vastaajaa ei ollut saanut asiasta mitään tietoa etukäteen he olivat asiakaspalvelutai muuta henkilökuntaa ammattikorkeakoulu- ja erikoiskirjastoissa. 2.2 Oletko saanut tarpeeksi tietoa Kyllä vastausten osuus sektoreittain YHT. % yo amk** erikois yleiset* muut* Miksi siirrytty Alephiin 56,8 57,8 43,3 80,0 Miten vaikuttaa käytännössä 27,2 35,7 10,0 15,0 Mikä on aikataulu 54,8 55,6 40,0 65,0 Mistä saa lisätietoa 45,7 44,2 30,0 65,0 *Yleisten kirjastojen ja muiden organisaatioiden vastaajamäärät (4/7) olivat sen verran pieniä, ettei ole mielekästä vertailla näitä jakaumia suurempien sektorien kanssa. ** ammattikorkeakoulukirjastoista vain puolet olivat vastanneet myös Aleph-LINDAa koskeviin kysymyksiin Kyllä vastausten osuus tehtävittäin YHT. % johto luett. syst. asiak. muu Miksi siirrytty Alephiin 56,8 76,5 49,5 84,0 41,7 50,0 Miten vaikuttaa käytännössä 27,2 17,7 32,6 12,0 25,0 30,0 Mikä on aikataulu 54,8 52,9 61,1 48,0 41,7 42,1 Mistä saa lisätietoa 45,7 46,7 50,0 43,5 25,0 40,0 Kaiken kaikkiaan tietoa LINDAn järjestelmän vaihdosta on saatu huonommin kuin formaattiuudistuksesta. Vain tieto järjestelmän vaihdon syystä ja aikataulusta oli saavuttanut yli puolet vastaajista. Erityisen huono tulos oli käytännön vaikutusten osalta. Tyytyväisimmiltä vaikuttivat jälleen erikoiskirjastolaiset ja tyytymättömimpiä oltiin ammattikorkeakoulujen kirjastoissa. Toisaalta ammattikorkeakoulusektorilta näihin kysymyksiin oli ylipäätään vastannut vain alle puolet (muut olivat vastanneet pelkästään MARC21- ja/tai yleisiin kysymyksiin), kun taas erikoiskirjastoista olivat lähes kaikki vastanneet myös näihin. Erikoiskirjastojen vastaajat tulivat luultavasti pääsääntöisesti niistä organisaatioista, jotka ovat mukana yhteisluettelossa, kun taas ammattikorkeakouluista LINDAan ei luetteloi vielä yksikään. Poimintaluetteloinnin ongelmat ja asiakaskäyttöliittymän viivästyminen koskevat kaikkia sektoreita. Tehtävittäin oli hiukan hajontaa, mutta yleisesti ottaen luetteloijat olivat kokeneet saaneensa tietoa järjestelmän vaihdosta parhaiten ja asiakaspalveluhenkilökunta huonoimmin.

9 2.3 Saamani ohjeet ovat olleet Selkeitä Riittäviä

10 Oikeaan aikaan Samaa mieltä olleiden osuus sektoreittain YHT. % yo amk** erikois yleiset* muut* Selkeitä 42,4 41,5 33,3 55,0 Riittäviä 32,5 33,6 16,7 40,0 Oikeaan aikaan 32,9 32,7 30,4 30,0 Samaa mieltä olleiden osuus tehtävittäin YHT. % johto luett. syst. asiak. muu Selkeitä 42,4 46,7 44,0 33,3 36,7 47,1 Riittäviä 32,5 43,8 30,2 25,0 36,7 41,2 Oikeaan aikaan 32,9 37,5 30,8 29,2 27,3 50,0 Tulokset olivat huonompia kuin formaattivaihdon kohdalla. Selkeys sai näissäkin ohjeissa parhaat arviot, mutta silti selvästi alle puolet oli siitä edes jokseenkin samaa mieltä. Vain kolmannes piti ohjeita riittävinä ja oikea-aikaisina. Eri sektorit ja eri tehtäväryhmät ovat tarvinneet Alephin osalta erilaisia ohjeita, mikä on varmasti vaikuttanut arvioiden hajontaan.

11 Yleiset kysymykset 3.1 Mikä olisi paras tiedotuskanava tämäntyyppisissä asioissa Sähköpostilistat 153 Palvelupostiosoitteet 20 Wiki 27 Verkkosivut 89 KVP uutiskirje 22 Kokoukset 30 Koulutustilaisuudet 143 Muu 6 Vaikka sähköpostien tulvasta usein valitetaan, sitä oli kuitenkin pidetty ehdottomasti tärkeimpänä tiedotuskanavana. Yksi vastaaja oli kommentoinut kuitenkin, ettei se toimi yksityiskohtaisten luettelointiongelmien selvittämiseen. Toisaalta niiden voidaan katsoa kuuluvan ohjeistuksen ja/tai koulutuksen piiriin, ei varsinaisen tiedotuksen. Koulutustilaisuuksia onkin pidetty lähes yhtä tärkeänä kanavana. Kolmanneksi nousevat "vanhanaikaiset" verkkosivut, wiki ei ollut saanut mainittavaa kannatusta. Yhdessä vastauksessa oli täsmennetty tarkemmin: "Eri tieto eri paikoista, alussa koulutus, sitten muut kanavat". Avovastauksissa mainittiin oman organisaation sisäinen koulutus joka MARC ja LINDAvastausten mukaan olikin jo toiminut hyvin ja ohjeistus ylipäätään, kanavasta riippumatta. Useampi vastaaja oli tähän kirjoittanut turhautuneena "mikä tahansa, kunhan tietoa saa" -tyyppisiä kommentteja. Yksi vastaaja toivoi: "Kirjaston johtajille suoraan postia ainakin aikatauluista".

12 3.2 Aiemmin annettu palaute Puolet tähän kysymykseen vastanneista (88/180) ei ollut antanut spontaania palautetta hankkeiden aikana. Niistä, jotka sitä olivat antaneet, suurin osa (55/92) oli sitä mieltä, että heidän antamansa palaute oli huomioitu vain ammattikorkeakoulusektorilla oltiin asiasta enimmäkseen eri mieltä. Niiltä sektoreilta, joilta oli runsaammin vastanneita, eniten spontaania palautetta oli annettu yliopistokirjastoista. 56 %. Ammattikorkeakoulujen henkilöstöstä 51,0 % ja erikoiskirjastoista 44,4 % oli antanut suoraa palautetta aiemmin. Tehtäväryhmittäin aktiivisimpia olivat olleet systeeminhoitajat. Heistä vain neljännes ilmoitti, ettei ollut antanut palautetta aiemmin. Aiemmin palautetta antaneiden osuus tehtäväryhmittäin: johto 64,3 % luetteloijat 50,0 % systeeminhoitajat 75,9 % asiakaspalveluhenkilökunta 18,8 % muut 31,9 %

13 4. Yhteenveto sanallisesta palautteesta Yleistä Yli puolet vastaajista (113/203) oli antanut myös sanallista palautetta. Sitä kertyi yhteensä 24 sivun verran. Vastauksissa purkautuu toisaalta yleinen ärtyneisyys ja turhautuneisuus tyyliin: "Perseelleen meni " ja "pännii niiiiiiiin". Tällaisia vastauksia tuli varsinkin heti ensimmäisten joukossa. Myöhemmin tulleet kommentit olivat yleensä pitempiä (pisimmät lähes A4n mittaisia) ja niissä oleva kritiikki oli rakentavampaa. Kyselyn tarkoituksena oli saada palautetta tiedotuksen onnistumisesta, mutta harvat vastaajat olivat keskittyneet itse tiedotukseen. Monessa vastauksessa todettiin suoraan, että ongelma ei ollut tiedotuksessa vaan itse hankkeiden toteuttamisessa. Selkeimmin asia on muotoiltu seuraavassa vastauksessa: "Sekä MARC21-formaattiin siirtymisessä että Aleph-Lindan käyttöönotossa olleet ja jatkuvat ongelmat eivät todellakaan ole mitään 'tiedottamispuutteita'. Se ei paljon lohduta, jos tiedotetaan hyvissä ajoin, että ette tule saamaan toimivia työvälineitä ja ajantasaisia ohjeita silloin kun teidän pitää aloittaa jokapäiväinen työnne uudella formaatilla ja ohjelmistolla." Näkemys puutteellisesta suunnittelusta ja/tai projektinhallinnasta toistui useissa vastauksissa - kaikkiaan 74 kommentissa viitattiin puutteelliseen valmisteluun, resursointiin ja/tai liian kireään aikatauluun. Useampikin vastaaja oli siteerannut suoraan vanhaa kansanviisautta "Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty". Hyvin monessa vastauksessa korostettiin, että perimmäinen ongelma oli kahden suuren uudistuksen toteuttaminen yhtä aikaa. Todettiin, että kentällä ei jaksettu omaksua kaikkea kerralla, esim. "Ehkä olisi helpottanut, jos olisi saanut opetella uuden luettelointitavan ensin vanhalla, tutulla Voyagerilla ja Alephin vasta sen jälkeen kun MARC21 olisi ollut edes jotenkin hallussa." Vielä suurempi osa vastaajista epäili, että kakku oli liian suuri myös Kansalliskirjaston resursseille. Moni vastaaja mainitsi nimenomaisesti puutteellisen resursoinnin Kansalliskirjastossa. Kritiikki ei kohdistunut hankkeita toteuttaneeseen henkilökuntaan, vaan päinvastoin heitä kiiteltiin jopa nimeltä mainiten useassa kommentissa. Kaikkein keskeisin viesti sisältyy seuraavaan kommenttiin: "Henkilökohtaisella tasolla yhteistyö toimii ja Kansalliskirjaston henkilöstö on mielestäni mukavaa ja asiantuntevaa. Prosessien tasolla toiminta näyttää kuitenkin olevan törmäyskurssilla kentän suuntaan, ja törmäys on sitä suurempi, mitä lähemmäs mennään varsinaisia loppukäyttäjiä." Kiitoksia annettiin ennen muuta siitä, että koulutuksia järjestettiin eri puolilla Suomea.

14 MARC 21 kommentit MARC-kommenteista osa koski itse formaattia, josta toiset pitivät, toiset eivät. Yksityiskohdat, kuten välimerkitys (varsinkin ne loppupisteet!) kirvoitti paljon kommentteja. Paljon oli myös kommentteja, jotka liittyivät jonkin yksittäisen kentän käyttöön. Suurin MARC21-uudistushankkeeseen kohdistuva kritiikki tuli ohjeista, sekä siitä että ne olivat puutteellisia, että siitä että ne tulivat liian myöhään. Esim. "Ohjeet tulivat myöhään, aina korostetaan luetteloinnin tarkkuuden tärkeyttä, mutta kuukauteen ei voinut tehdä yhtään mitään muuta kuin keskentekoisia luettelointeja." Toisaalta ymmärrystäkin riitti käytännön ongelmille: "Ohjeita on saatu sitä mukaa kuin niitä Kansalliskirjastolla on ollut antaa. Edelleen on epäselviä kohtia, koska ilmeisestikään kaikki asiat eivät ole olleet selviä myöskään niille, jotka uudistusta ovat hoitaneet. Ehkä vielä huolellisempi valmistelu olisi tuottanut valmiimmat ohjeet." Vilpittömiä kiitoksiakin tuli, varsinkin koulutuksesta ja niistä ohjeista, joita oli saatu. Varsinaisen konversion katsottiin pääosin sujuneen hyvin, jopa yhden ärtyneen kommentin sanoin: "Toki itse konversio sujui mallikkaasti, mutta kaikki muu ei." Ja vaikka moni ei tuntunutkaan pitävän uudesta formaatista, kansainvälistä yhdenmukaisuutta pidettiin hyvänä ja tärkeänä askeleena. Aleph-LINDA kommentit Myös näissä vastauksissa oli joukossa sellaisia, joissa oli kommentoitu enemmän itse tuotetta ja sen ominaisuuksia, mm. Aleph-clientin liian pientä fonttia ja ohjelman kömpelyyttä yleensäkin. Aleph-LINDA -hankkeeseen liittyvät kommentit kohdistuivat ennen muuta liian kireään aikatauluun, johon viitattiin lähes jokaisessa kommentissa. Se nähtiin pääsääntöisesti kaikkien muidenkin ongelmien syynä. Henkilöresurssien puutteeseen oli myös moni halunnut kiinnittää huomiota. MARC-formaatin tapaan lisää ohjeita kaivattiin myös Alephista. Keskeinen viesti kiteytyi kommentissa: "Järjestelmä otettiin käyttöön pahasti keskeneräisenä. Kouluttajien järjestelmäosaaminen myös jokseenkin vajavaista, koska uusi järjestelmä heillekin vieras. Keskitetyn ohjeistuksen puutteet, kouluttautuminen liiaksi kirjastojen oman aktiivisuuden ja osaamisen varassa." Muutamassa vastauksessa mainittiin lisäksi päätöksenteko Aleph-järjestelmästä, joka oli koettu Kansalliskirjaston saneluksi. Esim. "Aleph-päätös 'runtattiin' Kk:n taholta kentälle ainoana mahdollisena vaihtoehtona ja ajettiin läpi nopeimmalla mahdollisella aikataululla, ilman että tietokantaympäristöistä olisi riittävästi asianosaisten tahojen (kk-kirjastot ym.) kanssa keskusteltu." LINDA/Aleph-koulutuksesta tuli sekä ruusuja että risuja.

15 Kehittämisehdotukset Lopussa oli mahdollisuus antaa Kansalliskirjastolle yleisiä kehittämisehdotuksia. Ne noudattivat muun palautteen linjaa ja käsittelivät pääsääntöisesti samoja asioita. Yleiseen projektinhallintaan eli sen puuttumiseen kiinnitettiin huomiota nimenomaan näissä kommenteissa. Mm.: "Lähtokohtaisesti realistiset, resursseihin suhteutetut aikataulut tällaisia suuria muutoksia tehtäessä, jotta asiat ehdittäisiin valmistella huolella. Aikatauluihin liittyvät epävarmuudet ja asioiden / aikataulujen varmistuminen viime tingassa eivät ole hyvä juttu. Asioiden toteutus, tiedotus ja sulattelu paikallistasollakin vaatii aikansa; suuressa organisaatiossa kysymys on lukuisasta joukosta tekijöitä ja toimijoita, joiden on sisäistettävä muutosten vaikutukset." Nasevimmin saatu palaute oli onnistuttu kiteyttämään seuraavassa kommentissa: " - 1 suuri muutos kerrallaan - riittävä testaaminen ennen muutosta - riittävä henkilöresursointi suuriin muutoksiin - tiedotusta parannettava: wiki, intra - ohjeistusta parannettava" Liite 1: Kysymyslomake

16 Liite 1 Kansalliskirjasto / Kirjastoverkkopalvelut Palautekysely MARC21-formaatin ja LINDAn järjestelmän vaihdon tiedotuksesta Joulukuussa siirryttiin luetteloinnissa käyttämään MARC21-formaattia sekä siirrettiin yhteisluettelo LINDA Voyagerista Aleph-järjestelmään. Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluissa haluamme tietää, miten tiedotus näistä suurista muutoksista on onnistunut. Toivomme teiltä palautetta - se auttaa meitä parantamaan toimintaamme jatkossa. Voit halutessasi vastata vain MARC21stä tai vain Aleph-LINDAa koskeviin kysymyksiin. Ainoastaan * merkityt kentät ovat pakollisia. Punainen? on linkki lisäohjeisiin. Taustatiedot Organisaatio * Tehtävä * --Valitse tästä-- --Valitse tästä-- 1. MARC21 -kysymykset 1.1 Mistä olet saanut tietoa MARC21-uudistuksesta Marc-listalta Muulta Kansalliskirjaston postituslistalta (voy-listat, pomot-lista tms.) Verkkosivuilta Kirjastoverkkopalvelujen uutiskirjeestä MARC-koulutustilaisuuksissa Muissa kokouksissa (Triangelipäivät, Kirjastopäivät tms.) Työtovereilta Muualta (täsmennä alla mistä) En ole saanut asiasta tietoa 1.1.8b Mistä muualta?

17 1.2 Oletko mielestäsi saanut tarpeeksi tietoa siitä kyllä ei Miksi on päätetty siirtyä MARC21-formaattiin Millä foorumeilla päätös tästä on tehty Mikä formaattikonversiossa muuttuu Miten formaattikonversio tehdään Mitä muutos vaikuttaa käytännössä (esim. luettelointiin) Mikä on muutoksen aikataulu Mihin palautetta voi antaa 1.3 Saamani ohjeet ovat olleet täysin samaa mieltä jokseenkin samaa mieltä jokseenkin eri mieltä täysin eri mieltä Selkeitä Riittäviä Oikeaan aikaan 1.4 Muita kommentteja liittyen MARC21-uudistukseen 2. Aleph-LINDA -kysymykset 2.1 Mistä olet saanut tietoa LINDAn järjestelmän vaihdosta Kansalliskirjaston postituslistoilta Verkkosivuilta Kirjastoverkkopalveluiden uutiskirjeestä LINDA-päivässä Aleph-koulutustilaisuudessa Muissa kokouksissa (Triangelipäivät tms.) Työtovereilta Muualta (täsmennä alla mistä) En ole saanut asiasta tietoa 2.1.8b Mistä muualta?

18 2.2 Oletko mielestäsi saanut tarpeeksi tietoa siitä kyllä ei Miksi LINDA on siirretty uuteen järjestelmään Miten muutos vaikuttaa käytännössä Mikä on järjestelmän vaihdon aikataulu Mistä saa lisätietoa 2.3 Saamani ohjeet ovat olleet täysin samaa mieltä jokseenkin samaa mieltä jokseenkin eri mieltä täysin eri mieltä Selkeitä Riittäviä Oikeaan aikaan 2.4 Muita kommentteja liittyen LINDAn järjestelmän vaihtoon 3. Yleistä liittyen MARC21een ja LINDAan 3.1 Mikä olisi mielestäsi paras tiedotuskanava tämäntyyppisissä asioissa Sähköpostilistat (esim. voy-listat, marc-lista, kirjo-lista jne.) Palvelupostiosoitteet (marc-posti, linnea-posti) Wiki Verkkosivut Kirjastoverkkopalvelujen uutiskirje Kokoukset Koulutustilaisuudet Muu (täsmennä alla mikä) 3.1.8b Mikä muu?

19 3.2 Miten antamasi palaute on huomioitu? Antamani palaute on huomioitu täysin samaa mieltä jokseenkin samaa mieltä jokseenkin eri mieltä täysin eri mieltä en ole antanut palautetta 3.3 Kehittämisehdotuksia Tietojen lähetys Kiitokset vaivannäöstä!

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Antikoagulaatiohoidon omahoidon ja sähköisen hoitopalautejärjestelmän kehittäminen terveysasemilla -hanke Ulkoinen arviointi Mari Luntamo Antikoagulaatiohoidon

Lisätiedot

1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2. 6. Sisäisen viestinnän sujuvuus... 14

1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2. 6. Sisäisen viestinnän sujuvuus... 14 SISÄLLYS 1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2 2. Vastaajat... 2 3. Tyytyväisyys sisäiseen viestintään koko organisaatiossa ja omassa yksikössä 5 3.1. Tyytyväisyys ikäryhmittäin...

Lisätiedot

Marja Kurkela Hallintotieteiden yo Aluetieteen ja Ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto

Marja Kurkela Hallintotieteiden yo Aluetieteen ja Ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto Tampereen seudun osuustoimintakeskuksen asiakastutkimus 2003 Miten keskus on onnistunut tehtävässään? Marja Kurkela Hallintotieteiden yo Aluetieteen ja Ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto Tampereen

Lisätiedot

Tanja Matikainen Terttu Kauranen Tuuli Mirola. Saimaan ammattikorkeakoulun sidosryhmäkysely 2012

Tanja Matikainen Terttu Kauranen Tuuli Mirola. Saimaan ammattikorkeakoulun sidosryhmäkysely 2012 Tanja Matikainen Terttu Kauranen Tuuli Mirola Saimaan ammattikorkeakoulun sidosryhmäkysely 2012 Saimaan ammattikorkeakoulu Saimaa University of Applied Sciences 2012 SISÄLTÖ 1 Johdanto... 3 1.1 Kyselyn

Lisätiedot

KYSELY KELAN ALLE 40-VUOTIAILLE TOIMIHENKILÖILLE

KYSELY KELAN ALLE 40-VUOTIAILLE TOIMIHENKILÖILLE KYSELY KELAN ALLE 40-VUOTIAILLE TOIMIHENKILÖILLE Kyselyraportti Kelan toimihenkilöyhdistyksen nuorisotoimikunta 4/2012 1 SISÄLLYS 1 KYSELYN TAUSTA JA TOTEUTUS 3 1.1 Taustaa 3 1.2 Kyselyn toteuttaminen

Lisätiedot

Nina Parkkonen OPINNÄYTETYÖ 1(30) Suomen Liikemiesten kauppaopisto- Atk-Instituutti Informaatio- ja kirjastopalvelut 25.4.2005

Nina Parkkonen OPINNÄYTETYÖ 1(30) Suomen Liikemiesten kauppaopisto- Atk-Instituutti Informaatio- ja kirjastopalvelut 25.4.2005 Nina Parkkonen OPINNÄYTETYÖ 1(30) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 ERIKOISKIRJASTOT... 3 2.1 Erikoiskirjastot... 3 2.2 Erikoiskirjastojen neuvosto... 3 3 KIRJASTOJEN ATK-JÄRJESTELMÄ... 4 3.1 Kirjastojärjestelmä...

Lisätiedot

Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen

Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen Merja Tyynismaa Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen Jälkiarviointi Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 34/2009 gg Merja Tyynismaa Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden

Lisätiedot

Lasten kanssa työskentelevien ammattilaisten näkemyksiä vanhempien päihteidenkäytöstä kärsivien lasten auttamisesta

Lasten kanssa työskentelevien ammattilaisten näkemyksiä vanhempien päihteidenkäytöstä kärsivien lasten auttamisesta LASINEN LAPSUUS ammattilaiskysely 2010 Lasten kanssa työskentelevien ammattilaisten näkemyksiä vanhempien päihteidenkäytöstä kärsivien lasten auttamisesta Tyyne Hakkarainen Kesäkuu 2010 Sisällys Aineisto...

Lisätiedot

Av-kääntäjien opiskelijakyselyn tuloksia

Av-kääntäjien opiskelijakyselyn tuloksia Av-kääntäjien opiskelijakyselyn tuloksia Av-kääntäjät.fi-sivustolla toteutettiin keväällä 2011 kysely, joka oli suunnattu kaikille Suomen kielten ja kääntämisen opiskelijoille. Kyselyn tarkoituksena oli

Lisätiedot

NUORET MUKAAN KIRJASTOTOIMINNAN KEHITTÄMISEEN - HANKKEEN LOPPURAPORTTI

NUORET MUKAAN KIRJASTOTOIMINNAN KEHITTÄMISEEN - HANKKEEN LOPPURAPORTTI NUORET MUKAAN KIRJASTOTOIMINNAN KEHITTÄMISEEN - HANKKEEN LOPPURAPORTTI Selene Keränen Projektityöntekijä Kuopion kaupunginkirjasto 30.4.2014 2 SISÄLTÖ 1 NUORET MUKAAN KIRJASTOTOIMINNAN KEHITTÄMISEEN HANKE

Lisätiedot

Erittäin paljon Jonkin verran Ei kovinkaan paljon Ei ollenkaan

Erittäin paljon Jonkin verran Ei kovinkaan paljon Ei ollenkaan 1 Yhteenveto toisesta Laajakaistakyselystä: kokemuksia kolmessa taloyhtiössä loppuvuonna 2002 Järjestyksessä toinen käyttäjäkysely järjestettiin marras-joulukuussa 2002. Ilmoitus kyselystä jaettiin kolmen

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

KALASTUSALUEIDEN TALOUSHALLINNON ONGELMIEN KARTOITUS

KALASTUSALUEIDEN TALOUSHALLINNON ONGELMIEN KARTOITUS KALASTUSALUEIDEN TALOUSHALLINNON ONGELMIEN KARTOITUS Kalastusalueiden kyselyn tulokset Tuire Mäki Jyväskylän yliopisto Taloustieteen tiedekunta 7.10.2008 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 TAUSTATIEDOT... 4 2.1

Lisätiedot

Venäjä-osaajan oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus. Arviointi. KOPSU, Korkeasti koulutettujen oppisopimustyyppisen koulutuksen kehittämishanke

Venäjä-osaajan oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus. Arviointi. KOPSU, Korkeasti koulutettujen oppisopimustyyppisen koulutuksen kehittämishanke Venäjä-osaajan oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus 2010 2011 Arviointi KOPSU, Korkeasti koulutettujen oppisopimustyyppisen koulutuksen kehittämishanke Sisällysluettelo 1 Johdanto... - 3-2 Venäjän-osaajan

Lisätiedot

Prosessinjohdon ja tuomioistuinkäytäntöjen yhtenäisyys Helsingin hovioikeuspiirissä

Prosessinjohdon ja tuomioistuinkäytäntöjen yhtenäisyys Helsingin hovioikeuspiirissä Helsingin hovioikeuspiirin käräjäoikeuspainotteinen laatuhanke 2012 Prosessinjohdon ja tuomioistuinkäytäntöjen yhtenäisyys Helsingin hovioikeuspiirissä Kihlakunnansyyttäjä Sari Aho Asianajaja Anders Bygglin

Lisätiedot

Toimiston asiakirjastandardit opetuskäytössä Selvityksen tulokset

Toimiston asiakirjastandardit opetuskäytössä Selvityksen tulokset Toimiston asiakirjastandardit opetuskäytössä Hanna Vuohelainen Asiakirjastandardien käyttö opetuksessa 2 (26) Sisältö 1 Taustaksi ja johdannoksi... 3 2 Asiakirjastandardit osana SFS ry:n standardisointityötä

Lisätiedot

Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja A Tutkimukset ja selvitykset. Nro 7. Risut ja ruusut

Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja A Tutkimukset ja selvitykset. Nro 7. Risut ja ruusut Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja A Tutkimukset ja selvitykset. Nro 7 Risut ja ruusut Ammattikorkeakoulukirjastojen asiakastyytyväisyyskyselyn loppuraportti Jyrki Ollikainen - Janne Suhonen

Lisätiedot

HAIPRO-VAARATAPAHTUMIEN RAPORTOINTI: TULOKSIA JA KOKEMUKSIA KÄSITTELYSTÄ

HAIPRO-VAARATAPAHTUMIEN RAPORTOINTI: TULOKSIA JA KOKEMUKSIA KÄSITTELYSTÄ Alustava yhteenveto vastauksista; 21.2.2008 1(24) HAIPRO-VAARATAPAHTUMIEN RAPORTOINTI: TULOKSIA JA KOKEMUKSIA KÄSITTELYSTÄ Kaarin Ruuhilehto ja Jari Knuuttila Sisällys 1. Johdanto 2. Vastaajien taustatiedot

Lisätiedot

Työmieli-hankkeen arviointiraportti

Työmieli-hankkeen arviointiraportti Työmieli-hankkeen arviointiraportti ajanjaksolta: huhtikuu 2010 - toukokuu 2011 Hanna Hannukainen Sisällys 1. Aluksi... 2 2. Työmieli-hanke lyhyesti... 3 3. Arvioinnin lähtökohdat ja arvioinnin kokonaisuus...

Lisätiedot

TEKNAN JÄSENIEN ARVIO TEKNAN NYKYTILASTA JA TULEVAISUUDEN TARPEISTA SEKÄ POTENTIAALISTEN JÄSENIEN NÄKEMYS JÄRJESTÖSTÄ

TEKNAN JÄSENIEN ARVIO TEKNAN NYKYTILASTA JA TULEVAISUUDEN TARPEISTA SEKÄ POTENTIAALISTEN JÄSENIEN NÄKEMYS JÄRJESTÖSTÄ TEKNAN JÄSENIEN ARVIO TEKNAN NYKYTILASTA JA TULEVAISUUDEN TARPEISTA SEKÄ POTENTIAALISTEN JÄSENIEN NÄKEMYS JÄRJESTÖSTÄ Mielipidekysely Laine, Pauliina 199147 Nuora, Katriina 198502 i TIIVISTELMÄ TAMPEREEN

Lisätiedot

Selvitys ESR tavoite 4 - ja 6 ohjelmien ennakointihankkeiden vaikuttavuudesta

Selvitys ESR tavoite 4 - ja 6 ohjelmien ennakointihankkeiden vaikuttavuudesta Kirsti Stenvall & Kirsi Tolonen Ennakoinnin hyöty ammatillisessa koulutuksessa Selvitys ESR tavoite 4 - ja 6 ohjelmien ennakointihankkeiden vaikuttavuudesta Euroopan sosiaalirahasto Työministeriö Suomen

Lisätiedot

CASE Korkeakoulutuksen harjoittelun työelämälähtöiset hyvät käytännöt ja kehittämishaasteet. Tampereen ammattikorkeakoulu 2009

CASE Korkeakoulutuksen harjoittelun työelämälähtöiset hyvät käytännöt ja kehittämishaasteet. Tampereen ammattikorkeakoulu 2009 CASE Korkeakoulutuksen harjoittelun työelämälähtöiset hyvät käytännöt ja kehittämishaasteet Tampereen ammattikorkeakoulu 2009 CASE Korkeakoulutuksen harjoittelun työelämälähtöiset hyvät käytännöt ja kehittämishaasteet

Lisätiedot

Fortum Tutor -ohjelman arviointi

Fortum Tutor -ohjelman arviointi Fortum Tutor -ohjelman arviointi Maarit Nieminen Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU Kannen kuvat: Tomi Parkkonen Copyright 2011 KIHU Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän julkaisun tai sen osan

Lisätiedot

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander. Lähiruokaohjelman laadullinen arviointi. TK-Eval Arviointiraportti 19.5.2015

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander. Lähiruokaohjelman laadullinen arviointi. TK-Eval Arviointiraportti 19.5.2015 2015 Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Lähiruokaohjelman laadullinen arviointi TK-Eval Arviointiraportti 19.5.2015 1 SISÄLTÖ YHTEENVETO... 3 1 LÄHIRUOKAOHJELMA... 7 2 TEHTÄVÄ JA OHJAAVA AJATTELUTAPA... 8

Lisätiedot

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Ei vain tätä päivää varten OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä 3 2. Johdanto, tausta ja asetelma 4 3. Toteutus,

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Kokemuksia, kontakteja ja kannustavia haasteita

Kokemuksia, kontakteja ja kannustavia haasteita Kokemuksia, kontakteja ja kannustavia haasteita Raportti kyselystä uusille opiskelijoille 2013 Nyyti ry Sisäl tö Johdanto... 1 1 Tulokset... 2 1.1 Vastaajien taustatietoja... 2 1.2 Uusi asuinpaikka ja

Lisätiedot

Nykytilaselvitys, osa IB: Pohjois-Pohjanmaan työnantaja- ja yrityspalvelut

Nykytilaselvitys, osa IB: Pohjois-Pohjanmaan työnantaja- ja yrityspalvelut OSUMA Ohjauksella osuvuutta aikuisopiskeluun -projekti, F10279 Helena Ylisirniö - Raila Idström AIKUISOPISKELUN TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN NYKYTILA POHJOIS- POHJANMAALLA Nykytilaselvitys, osa

Lisätiedot

Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä

Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä 1 Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä 27.1. 15.11.214 Olli Setälä FM 2 Sisällys 1. Kyselyn taustaa, toteutus ja vastausten käsittely... 1 2. Vastaajat... 2 3.

Lisätiedot

TOP SCHOOL -HANKKEEN ARVIOINTI

TOP SCHOOL -HANKKEEN ARVIOINTI TOP SCHOOL -HANKKEEN ARVIOINTI 2013 TOP School -hankkeen rahoittajia ovat Pirkanmaan liitto, Euroopan aluekehitysrahasto ja Tampereen kaupunki 2 Lukijalle Kehittämishankkeen tavoitteena on aina tuottaa

Lisätiedot