Harjoitustöiden hallintajärjestelmä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Harjoitustöiden hallintajärjestelmä"

Transkriptio

1 Harjoitustöiden hallintajärjestelmä 1 Yleistä Tavoitteena oli toteuttaa järjestelmä palautettujen harjoitustöiden tarkistuksen hallintaan. Opiskelijoiden palautukset oli Laajan ohjelmoinnin kurssilla perinteisesti suoritettu sähköpostitse, jolloin automaatti lajitteli ne otsikon mukaan aiheittain. Ongelmia tuotti kuitenkin moninkertaiset palautukset sekä opiskelijoille annetut bumerangit, joiden palautukset piti osata käsitellä muista eroavasti, oikealle tarkistajalle suunnaten. Myös assistenttien työmäärien ja -vauhdin valvontaan kaivattiin apukeinoja. Toteutettu ratkaisu pysyi opiskelijoiden kannalta ennallaan; harjoitustyöt palautetaan edelleenkin sähköpostitse työaiheen mukaisilla otsikoilla varustettuna. Myös normaaleista määräajoista poikkeavat palautukset pystytään käsittelemään opiskelijan kannalta samalla tavalla, opettajan määrittelemien henkilökohtaisten määräaikojen avulla. Tarkistusten helpottamiseksi töiden tallennushierarkia jaettiin aihe- sekä tarkistustilakohtaisiin hakemistoihin, jolloin työn sijainti ja nimi hakemistohierarkiassa ilmaisevat työn aiheen, tarkistusvaiheen, työn tekijän sekä tarkistajan nimen. Tarkistajan nimi liitetään työhön ensimmäisen tarkistukseenoton yhteydessä, jotta mahdolliset bumerangit osataan suunnata oikealle henkilölle tarkistettavaksi. Harjoitustyötä kuvaavaa tiedostoa siirretään hakemistosta toiseen, kunnes se päätyy tilaan hyväksytty/hylätty. Jotta hakemistojen sisällöt pysyisivät laillisina, töiden palautusta ja assistenttien toimintoja varten on luotu ohjelmat, jotka toimintoja suorittaessaan samalla valvovat niiden laillisuutta. Lisäksi tarkistustilanteen valvontaan on toteutettu CGI-skriptejä, joiden avulla tarkistusten etenemistä voi seurata WWW-selaimen avulla. Järjestelmä koostuu useista eri tarkoitukseen kirjoitetuista ohjelmista, jotka käsittelevät yhteisesti määriteltyä hakemistorakennetta. Hakemistorakenne kuvataan luvussa 2. Luku 3 esittelee käytetyt harjoitustyötiedostojen nimeämisperiaatteet, ja luvuissa 4-9 esitellään käytettävät ohjelmat: palautus.py subok.py co.py ci.py laajarek.py seuranta.py assarit.py assaritiedot.py Palautettujen harjoitustöiden tallettaminen. taan $HOME/.procmailrc:sta. Harjoitustyöpalautuksen henkilökohtaisen deadlinen tarkistus. taan $HOME/.procmailrc:sta. Harjoitustyön tarkistukseen ottaminen. Assistenteille. taan komentoriviltä. Tarkistustuloksen kirjaaminen. Assistenteille. taan komentoriviltä. Harjoitustyöhön rekisteröityminen. Opiskelijoille. taan WWW-lomakkeelta. Harjoitustyötarkistusten/rekisteröintien seuranta. Opettajalle. taan WWW-lomakkeelta. Assistenttien työtehon seuranta. Opettajalle. taan WWW-lomakkeelta. Yksittäisen assistentin työskentelytietojen haku. Opettajalle. taan WWW-lomakkeelta. Tämän dokumentin tarkoituksena on toimia lähinnä ohjeena järjestelmää käyttäville ja asentaville henkilöille. Tarkempia tietoja suunnittelusta ja toteutuksesta saa osoitteesta 1

2 2 Hakemistorakenne htyot_s97-k98 vaihe1 vaihe2 vaihe3 vaihe4 pass.txt closed.txt backup tilasto monte_carlo caesar reppu tilasto monte_carlo caesar reppu rekisteroidyt palautetut bumerangit1 bumerangit2 hyvaksytyt hylatyt Hakemistorakenne määritellään tiedostossa definitions.py. Kantahakemiston alle määritellään käytettävät harjoitustyöt (tai saman työn eri vaiheet), joiden alta löytyy työaihekohtaiset hakemistot. Jokainen työaihehakemisto jaetaan eri tarkistusvaiheita kuvaaviin hakemistoihin, joiden alle opiskelijoiden työt sijoitetaan. Hakemistorakenne määritellään tiedostossa definitions.py. Tässä dokumentissa käytetään esimerkkinä Laajan Ohjelmoinnin syksyn 1997 asetuksia: Hakemisto, jonka alle rakenne tehdään BASEDIR = '/home/laaja/htyot_s97-k98/' Harjoitustöiden tunnisteet sekä selväkieliset nimet työvaiheittain. Työhakemistojen oikeudet esim. chmod 750. ASSIGNMENTS_1 = {} ASSIGNMENTS_2 = { 'tilasto': 'Tilastonikkari', 'monte_carlo': 'Monte Carlo', 'caesar': 'Caesar-salaus', 'reppu': 'Reppu-probleema' } ASSIGNMENTS_3 = {} ASSIGNMENTS_4 = {} Harjoitustyövaiheet ja niiden harjoitustyöt. Vaihehakemistojen oikeudet esim. chmod 750. PHASES = { 'vaihe1': ASSIGNMENTS_1, 'vaihe2': ASSIGNMENTS_2, 2

3 'vaihe3': ASSIGNMENTS_3, 'vaihe4': ASSIGNMENTS_4 } Hakemistot, jotka löytyvät kunkin harjoitustyön alta REGDIR = '/rekisteroidyt/' chmod 750 WORKDIR = '/palautetut/' chmod 770 BUM1DIR = '/bumerangit1/' chmod 770 BUM2DIR = '/bumerangit2/' chmod 770 OKDIR = '/hyvaksytyt/' chmod 770 FAILDIR = '/hylatyt/' chmod 770 Tiedosto, joka sisältää vaiheen suljettujen harjoitustöiden tunnisteet. Sijaitsee työvaihehakemistossa, samalla tasolla kuin työkohtaiset hakemistot. chmod 660. CLOSED = 'closed.txt' Backuphakemisto, joka sisältää alihakemiston jokaista harjoitustyötä kohti. Sijaitsee työvaihehakemistossa, samalla tasolla kuin työkohtaiset hakemistot. chmod 550. Alihakemistoilla chmod 750. BACKUPDIR = 'backup/' On huomattava, että hakemistorakenteessa käytettävät nimet määräytyvät täysin tiedoston definitions.py perusteella. Vaihekohtaisen hakemistonimen muoto vaihe[0-9] ei ole pakollinen muilta osin kuin sisältämänsä numeron perusteella, joka päättää nimen. Hakemiston nimi voi olla myös pelkkä numero, tai toisella merkkijonolla alkava nimi. Muiden järjestelmään liittyvien skriptien kutsuissa kutsuparametrien muoto muuttuu vastaavasti. Palautusautomaatin yhteydessä numeroa edeltävään merkkijonoon hakemiston nimessä viitataan nimellä $PREFIX. 3 Harjoitustyötiedostojen nimeämiskäytäntö Rekisteröintiautomaatin luomat tiedostot ovat muotoa <opiskelija> ja sijaitsevat harjoitustöiden hakemistossa REGDIR. Opiskelijan tunnisteena käytetään opiskelijanumeroa Palautusautomaatin luomat tiedostot tulevat hakemistoihin WORKDIR, BUM1DIR tai BUM2DIR. Hakemistoon WORKDIR (ensimmäiset palautukset) sijoitetut työt ovat muotoa <opiskelija>.<id>, jossa <id> erottaa saman opiskelijanumeron omaavat tiedostot toisistaan. Bumerangihakemistoihin palautetut työt ovat muotoa <assari>.<opiskelija>.<id>, missä <assari> on työtä tarkistaneen assistentin käyttäjätunnus. Co.py ja ci.py muuttavat tiedostojen nimiä siten, että assistentin otettua co.py:a käyttäen tiedosto tarkistettavaksi, jää hakemistoon jäljelle tyhjä tiedosto nimeltä <assari>.<opiskelija>. Kun assistentti ilmoittaa tarkistuksensa tuloksen ci.py:a käyttäen, siirretään tyhjä tiedosto <assari>.<opiskelijanumero> haluttuun hakemistoon (OKDIR, FAILDIR, BUM1DIR, BUM2DIR ). Normaalioloissa opiskelijan numero on yhden työvaiheen alla enintään kahdessa kohtaa: hakemistossa REGDIR sekä työn tilaa ilmaisevassa hakemistossa. Mikäli sama numero löytyy useammasta paikasta, on kyseessä useampikertainen palautus, tai jokin muu toimintavirhe. Tällöin skriptit kieltäytyvät normaalista toiminnasta ja tulostavat virheilmoituksessaan löydettyjen tiedostojen nimet. Asia on selvitettävä käsin siten, että vain yksi opiskelijanumeron sisältävä palautus jää jäljelle. 3

4 4 Palautusautomaatti Kurssille Laaja ohjelmointi toteutettu harjoitustöiden vastaanottoautomaatti, joka automatisoi sähköpostilla palautettavien harjoitustöiden talletuksen. Harjoitustyön palauttaminen Harjoitustyö palautetaan sähköpostitse osoitteeseen Palautettavan työn Subject-kentän tulee olla muotoa <työvaihe>:<työaihe>:<opiskelija>. <työvaihe> Harjoitustyövaihe, vaihtoehdot TYO1, TYO2, TYO3, TYO4 <työaihe> Palautetun harjoitustyön aihe, kuuluu joukkoon PHASES[tyovaihe].keys( ) <opiskelija> Palautuksen tekevän opiskelijan opiskelijanumero Käytettävät hakemistot ja tiedostot $HOME/.procmail/ procmail.log procmailin lokitiedosto procmail.backup kopio kaikista saaduista maileista (paitsi ylipitkistä) liian_lyhyt vastaanotettu liian_pitkä ei_rekisteröitynyt ei_harjoitustyö palautus_myohassa kiinni opiskelijoille lähetettäviä vastausviestejä $HOME/tmp hakemisto, johon tehdään tilapäistiedostoja $HOME/bin/palautus.py palautusten talletuksesta huolehtiva skripti $HOME/bin/subok.py henkilökohtaisen deadlinen tarkistava skripti $EXDIR/$PREFIX[1-4]/pass.txt tiedosto, johon on kirjattu opiskelijat henkilökohtaisine palautusmääräaikoineen $EXDIR/$PREFIX[1-4]/backup hakemisto, johon kopiot laillisista harjoitustyöpalautuksista talletetaan Harjoitustyöpalautuksen käsittely Sähköpostipalautukset käsitellään tiedostossa $HOME/.procmailrc tehtyjen määritysten mukaisesti. Kaikista saapuvista maileista otetaan varmuuskopio, jonka jälkeen tarkistetaan seuraavat asiat: 1. Otsikon formaatti. Virheellisellä otsikolla saapuneet mailit palautetaan lähettäjälle ohjeiden kera ($HOME/.procmail/ei_harjoitustyo). 2. Pituus. Liian lyhyt (<2000 tavua ) tai liian pitkä (> tavua) maili palautetaan lähettäjälle sopivan viestin kera ($HOME/.procmail/liian_lyhyt tai $HOME/.procmail/liian_pitka). 3. Palautusaika. Saapuvan viestin palautusaika otetaan käyttöjärjestelmältä, ja sitä verrataan opettajan asettamiin harjoitustöiden aikarajoihin. Palautusajan ohittanut työ saa vastauksenaan viestin $HOME/.procmail/palautus_myohassa. Palautusajan ulkopuolella palautuksia otetaan vastaan vain seuraavissa tilanteissa: i. Opiskelijalta löytyy bumerangi kyseisestä harjoitustyöstä. ii. Opiskelijan opiskelijanumero on erikseen määritelty kyseisen työvaiheen aikarajatiedostossa, ja annettua määräaikaa ei ole vielä ohitettu. Aikarajatiedoston sijainti määritellään tiedostossa $HOME/.procmailrc muuttujalla $PASSFILE 4. Opettajan asettamia muut tarkistukset, esimerkiksi suoritettu rekisteröinti kyseiseen työaiheeseen. 4

5 Laillisesti palautettu työ annetaan syötteenä skriptille $HOME/bin/palautus.py, joka saa argumentteinaan työvaiheen, -aiheen ja opiskelijanumeron. Skriptin onnistuneen suorituksen jälkeen lähettäjälle lähetetään kuittaus $HOME/.procmail/vastaanotettu. Mikäli skriptin suoritus ei pääty onnistuneesti, lähetetään opiskelijalle viesti, joka ilmaisee palautuksen epäonnistumisen. Procmailrc on kirjoitettu siten, että muuttujien arvot oikein asettamalla sama tiedosto toimii koko kurssin ajan muita muutoksia tarvitsematta. Esimerkkitiedosto löytyy osoitteesta /home/laaja/.procmail/ procmailrc.gen, jota muuttamalla saadaan kurssikohtaisesti sopiva procmailrc. Ote tiedoston /home/laaja/.procmail/procmailrc.gen konfiguraatio-osasta: seuraavien muuttujien arvoja on mahdollisesti muutettava EXDIR = $HOME/htyot_s97-k98 SAVESCRIPT = $HOME/bin/palautus.py palautuksen talletusskripti SUBCHECK = $HOME/bin/subok.py special deadlinen tarkistus PYTHONLOCK = $HOME/tmp/python.lck PREFIX = vaihe vaihenumeron edessä skriptien kutsuissa (ja hakemistonimissä) PASSFILE = pass.txt tiedosto erityisdeadlineille Palautusvaiheiden tärkeät päivämäärät, formaattina vvvvkkpphh Vaiheiden määrä on vapaasti valittavissa, lisää/vähennä muuttujia tarpeen mukaan. START1 = ensimmäisen vaiheen alku CLOSE1 = "- deadline END1 = "- sulku START2 = toinen vaihe... CLOSE2 = END2 = muuttujien arvojen asetuksen loppu Seuraavat nimet on korvattava kurssiin liittyvillä arvoilla WORKMAX palautettavien harjoitustöiden lukumäärä MAILLOOP kurssitunnuksen sähköpostiosoite (esim. EXAMPLE1 opiskelijoiden esimerkeissä käytetty merkkijono, joka ei saisi ilmetä palautusmailin otsikossa. Esim. Laajassa Ohjelmoinnissa Semin opiskelijanumero. Poikkeusdeadlinet määritellään vaihekohtaisesti tiedostoon $PASSFILE, omille riveilleen, formaatin tulee noudattaa seuraavaa: <opiskelijanumero>:<pvm>:<klo> Esimerkkimääritys Keuhkoputkentulehduksen vuoksi myönnetty viikon lisäaika opiskelijalle P.U.U. Silmä 85067: :

6 4.1 Palautus.py Laajan ohjelmoinnin harjoitustyöpalautuksen talletus. Tallettaa stdin:stä luetun palautuksen harjoitustyöhakemistoon, sekä kopion backup-hakemistoon. $HOME/bin/palautus.py vaihe[1-4] numero tyoaihe Argumentit vaihe[1-4] Haluttu työvaihe. Mahdolliset arvot listassa PHASES.keys( ). numero Opiskelijanumero, jonka työ palautetaan. tyoaihe Palautetun harjoitustyön aihe. Opiskelijan palautus talletetaan vaiheen BACKUPDIR-hakemistoon nimellä <opiskelija>.<id>, jossa <id> on opiskelijan aiempien BACKUPDIR-hakemistossa olevien tiedostojen määrä. Tämän jälkeen etsitään opiskelijanumeron sisältävää tiedostoa vaiheen alta hakemistoista WORKDIR, BUM1DIR ja BUM2DIR. Mikäli löytynyt tiedosto on muotoa (<assari>.)<opiskelija>, se on tyhjä tunnustiedosto, joka poistetaan ja palautus talletetaan hakemistoon nimellä (<assari>.)<opiskelija>.<id>, missä <id>=0. Mikäli taas hakemistosta löytyy jo <id>-osan sisältäv(i)ä tiedostoja, palautus talletetaan muista palautuksista eroavalla <id>:llä. Virhetilanteet Mikäli skriptin suorituksessa tulee virhetilanteita, niistä lähetetään mailia tiedostossa definitions.py määriteltyyn osoitteeseen ERRORADDRESS. Virheilmoituksessa kerrotaan ongelman aiheuttaja ja opiskelijanumero, jonka kohdalla ongelma ilmeni. Procmailin suorituksessa ilmenneet ongelmat näkyvät lokitiedostosta. Kaikki saapuneet alle tavun mittaiset mailit löytyvät jälkeenpäin procmail.backup:sta. HUOM! Opiskelijan palautus sallittuna palautusaikana on aina sallittua (mahdollisen rekisteröinnin tarkistuksen puitteissa). Palautuksia voi siis periaatteessa tulla, vaikka työ on jo tarkistettavana, tai vaikkapa hyväksytty. Co.py ja ci.py havaitsevat tilanteen myöhemmin, mikäli niitä yritetään kyseisellä opiskelijanumerolla käyttää. Palautettu työ on aina muotoa (<assari>.)<opiskelija>.<id>, kun taas tarkistettavana oleva tai tarkistettu työ on muotoa <assari>.<opiskelija>. 6

7 4.2 Subok.py Laajan ohjelmoinnin harjoitustyöpalautuksen deadlinen tarkistus. Tarkistaa annetusta tiedostosta annetulle opiskelijanumerolle merkityn aikarajan ohituksen. $HOME/bin/subok.py numero tiedosto Argumentit numero tiedosto Opiskelijanumero, jonka aikarajaa tarkistetaan. Aikarajat sisältävä tiedosto. Käytettävä formaatti kuvataan tarkemmin luvun neljä alussa, alakohdassa Harjoitustyöpalautuksen käsittely. Etsitään argumenttina annetusta tiedostosta ensimmäinen annetulla opiskelijanumerolla alkava rivi, jonka formaatti on <opiskelija>:vvvv.kk.pp:hh.mm.ss. Verrataan käyttöjärjestelmältä saatua kellonaikaa löydettyyn aikaan. Mikäli opiskelijaa ei löydy tai opiskelijan aikaraja on ohitettu, lopetetaan ohjelman suoritus virhestatuksella. Virhetilanteet Mikäli skriptin suorituksessa tulee virhetilanteita, niistä lähetetään mailia tiedostossa definitions.py määriteltyyn osoitteeseen ERRORADDRESS. Tämänhetkisessä toteutuksessa virhetilanteiksi luetaan ainoastaan virheellisestä skriptin käynnistyksestä johtuva toiminnan keskeytys. 7

8 5 Co.py Laajan ohjelmoinnin harjoitustöiden tarkistukseen ottaminen. Siirtää opiskelijan palautuksen komentoriviargumenttina annettuun hakemistoon assistentin käsiteltäväksi. $HOME/bin/co.py vaihe[1-4] numero kohde Argumentit vaihe[1-4] Haluttu työvaihe. Mahdolliset arvot listassa PHASES.keys( ). numero Opiskelijanumero, jonka työ halutaan ottaa tarkistettavaksi. kohde Hakemisto, johon työ halutaan siirtää. Esimerkkikutsu $HOME/bin/co.py vaihe ~kirsti/laaja/htyot Annetun opiskelijanumeron sisältävää tiedostoa etsitään kaikista työhakemistoista annetun vaiheen alta. Tiedostojen on oltava muotoa <assari>.<opiskelija>.<id>, missä <assari>-osa ei ole pakollinen, mutta <id> vaaditaan ehdottomasti ( se ilmaisee työn olevan palautus, eikä tyhjä tunnustiedosto). Kun tiedosto on löytynyt, se siirretään annettuun kohdehakemistoon. Alkuperäiseen hakemistoon jätetään tyhjä tiedosto muotoa <assari>.<opiskelija> Virheilmoitukset usage: co.py vaihe[1-4] numero kohde Virheelliset komentoriviargumentit. <kohde> is not a directory Annettua hakemistoa ei löydy Incorrect login: <ei_oma_loginname>.<opiskelija>.<id> Löydettiin tiedosto annetulla opiskelijanumerolla, mutta sen nimessä on toisen assistentin käyttäjätunnus. Incorrect filename: <jokin_virheellinen_tiedostonimi> (<assari>.)<opiskelija>.<id> expected Löydettiin virheellisen muotoinen tiedostonimi, joka sisälsi halutun opiskelijanumeron. Filename containing <opiskelija> not found Ei löydy halutun opiskelijan tiedostoa. Too many occurrencies of <opiskelija> in filenames: <listausta tiedostoista>... Sama opiskelijanumero esiintyy useammassa eri tiedoston nimessä. <kohde/harjoitustyö> already exists Kohdehakemistossa on jo olemassa kyseisen niminen tiedosto. Lisäksi saattaa tulla systeemitoimintojen epäonnistumisesta kertova virheilmoitus, jollaisen ilmetessä on syytä ottaa yhteyttä Kirstiin HUOM! Skripti ei toimi, mikäli opiskelijalla on useampia palautuksia. Näistä on tällöin valittava yksi, joka jätetään jäljelle kun muut poistetaan (käsin). Tämän jälkeen voidaan käyttää co.py:a. 8

9 6 Ci.py Laajan ohjelmoinnin harjoitustöiden tarkistustulosten merkintä. Merkitään tarkistettu työ hyväksytyksi, hylätyksi tai bumerangiksi. $HOME/bin/ci.py vaihe[1-4] numero [ok fail bum1 bum2] Argumentit vaihe[1-4] Haluttu työvaihe. Mahdolliset arvot listassa PHASES.keys( ). numero Opiskelijanumero, jonka työn tarkistustulos ilmoitetaan. [ok fail bum1 bum2] Tarkistuksen tulos. Esimerkkikutsu ~$HOME/bin/ci.py vaihe bum1 Annetun opiskelijanumeron sisältävää tiedostoa etsitään kaikista työhakemistoista annetun vaiheen alta. Vain muotoa <assari>.<opiskelija> olevat tiedostot hyväksytään. Kun kyseinen (tyhjä) tiedosto on löytynyt, se siirretään annetun argumentin mukaiseen hakemistoon. Virheilmoitukset usage: ci.py vaihe[1-4] numero [ok fail bum1 bum2] Virheelliset komentoriviargumentit. Incorrect login: <ei_oma_loginname>.<opiskelijanumero> Löydettiin tiedosto annetulla opiskelijanumerolla, mutta sen nimessä on toisen assistentin käyttäjätunnus. Incorrect filename: <jokin_virheellinen_tiedostonimi> (<assari>.)<numero>.<id> expected Löydettiin virheellisen muotoinen tiedostonimi, joka sisälsi halutun opiskelijanumeron. Filename <assari>.<opiskelija> not found Ei löydy tiedostoa, joka osoittaisi assistentin ottaneen työtä tarkistettavakseen. Too many occurrencies of <assari>.<opiskelija> in filenames: <listausta tiedostoista>... <assari>.<opiskelija> esiintyy useammassa eri tiedoston nimessä. <määränpää/assari.opnro> already exists Samanniminen tunnustiedosto on jo olemassa. Lisäksi saattaa tulla systeemitoimintojen epäonnistumisesta kertova virheilmoitus, jollaisen ilmetessä on syytä ottaa yhteyttä Kirstiin HUOM! Skripti ei toimi, mikäli oikean nimistä tiedostoa ei löydy harjoitustyöhakemistoista. Kyseessä voi tällöin olla virheellisesti suoritettu tarkistukseen otto tai opiskelijan tekemä uusintapalautus työn tarkistukseenoton jälkeen. 9

10 7 Laajarek.py Laajan ohjelmoinnin harjoitustöihin rekisteröityminen. Skriptiä kutsutaan WWW-lomakkeelta, jonka metodiksi merkitään Parametrit Skriptiä kutsuttaessa sille tulee välittää seuraavat parametrit vaihenro Haluttu työvaihe. Mahdolliset arvot listassa PHASES.keys( ). valinta Harjoitustyön tunniste. Mahdolliset arvot listassa PHASES(vaihenro).keys( ) opnro Opiskelijanumero. opnimi Opiskelijan nimi. Esimerkkikutsu laajarek.py?vaihenro=vaihe1&valinta=tilasto&opnro=140400&opnimi=ahto%20simakuutio WWW-lomake generoi kutsun automaattisesti valittujen parametrien ja lomakkeen metodin perusteella. Opiskelijat ilmoittautuvat haluamaansa harjoitustyöhön WWW-lomakkeelta. Opiskelijan ilmoittautuessa työhön luodaan tiedosto <opiskelijanumero> halutun työaiheen REGDIR-hakemistoon. Luotu tiedosto sisältää ilmoittautuneen opiskelijan nimen. Ennen ilmoittautumisen kirjausta tarkistetaan, saako haluttuun työhön enää ilmoittautua (löytyykö työn tunniste tiedostosta CLOSED) ja onko opiskelijalla jo aiempia ilmoittautumisia saman työvaiheen työhön. Skripti huolehtii siitä, että yhdellä opiskelijalla voi olla vain yksi ilmoittautuminen/vaihe. Mikäli opiskelija haluaa ilmoittautua uuteen työhön, vanha ilmoittautuminen poistetaan. Ilmoittautumisen onnistumisesta tulostetaan ilmoitus opiskelijalle. Virhetilanteet Näytölle tulostetaan virheilmoitus seuraavissa tilanteissa: - virheellinen arvo parametrilla vaihenro - virheellinen arvo parametrilla valinta - puutteellinen rekisteröintilomakkeen täyttö - virheellinen opiskelijanumero (opiskelijanumeron on oltava 5-6 numeron sarja) - yritettiin rekisteröintiä työhön, joka on jo suljettu - yritettiin rekisteröintiä joka oli jo olemassa Lisäksi ilmoitetaan, mikäli opiskelijalla oli aiempi rekisteröinti, joka poistettiin uutta tehtäessä Lähetetään sähköpostia osoitteeseen ERRORADDRESS, mikäli skriptin suorituksessa tapahtuu toimintavirhe. Virhe todennäköisesti johtuu tällöin virheellisestä hakemistorakenteesta tai väärin asetetuista suojauksista. Virheilmoituksessa kerrotaan ongelmakohta, sekä opiskelijanumero, jonka rekisteröitymisessä ongelma ilmeni. 10

11 8 Seuranta.py Laajan ohjelmoinnin harjoitustyötilanteen tarkkailu. Tulostaa tiedot palautetuista, bumerangeista, hyväksytyistä ja hylätyistä harjoitustöistä. Jos skriptiä kutsutaan WWW-lomakkeelta, metodiksi tulee merkitä voidaan tietenkin kirjoittaa myös suoraan linkiksi. Parametrit Skriptiä kutsuttaessa sille tulee välittää seuraavat parametrit vaihenro Haluttu työvaihe. Mahdolliset arvot listassa PHASES.keys( ). valinta Harjoitustyön tunniste. Mahdolliset arvot listassa PHASES(vaihenro).keys( ). Mikäli halutaan tiedot kaikista vaiheen harjoitustöistä, parametrin arvoksi annetaan kaikki. tiedot Ei ole pakollinen. Mikäli tätä parametria ei anneta tulostetaan harjoitustyöstä rekisteröintiä lukuunottamatta kaikki tiedot. Parametrin arvolla kaikki tulostetaan lisäksi rekisteritiedot, kun taas arvolla rekisteri tulostetaan pelkät rekisteröitymistiedot. Esimerkkikutsu seuranta.py?vaihenro=vaihe1&valinta=tilasto&tiedot=rekisteri Skripti tulostaa sille välitettyjen parametrien mukaiset tiedot. Vaihtoehtoina on siis: - Tiedot nimettyyn harjoitustyöhön rekisteröityneistä opiskelijoista - Tiedot kaikkiin annetun vaiheen harjoitustöihin rekisteröityneistä opiskelijoista - Palautettujen, bumerangien, hyväksyttyjen ja hylättyjen töiden määrät nimetystä harjoitustyöstä - Palautetut, bumerangit, hyväksytyt ja hylätyt kaikista vaiheen harjoitustöistä, lopuksi yhteenveto Tiedot kootaan listaamalla työhakemistojen tiedostoja ja erottamalla niiden nimissä esiintyvät opiskelijanumerot. Tarkistusta odottavat bumerangipalautukset erotetaan korjattavaksi annetuista lihavoidulla kirjaisintyypillä. Virhetilanteet Näytölle tulostetaan virheilmoitus seuraavissa tilanteissa: - virheellinen arvo parametrilla vaihenro - virheellinen arvo parametrilla valinta - puutteelliset parametrit Lähetetään sähköpostia osoitteeseen ERRORADDRESS, mikäli skriptin suorituksessa tapahtuu toimintavirhe. Virhe todennäköisesti johtuu tällöin virheellisestä hakemistorakenteesta tai väärin asetetuista suojauksista. 11

12 9 Assarit.py Laajan ohjelmoinnin harjoitustöiden tarkistuksen tarkkailu. Assistenttien työmäärien kerääminen. Jos skriptiä kutsutaan WWW-lomakkeelta, metodiksi tulee merkitä voidaan tietenkin kirjoittaa myös suoraan linkiksi. Parametrit Skriptiä kutsuttaessa sille tulee välittää seuraavat parametrit vaihenro Haluttu työvaihe. Mahdolliset arvot listassa PHASES.keys( ). Esimerkkikutsu assarit.py?vaihenro=vaihe1 Skripti tulostaa annetun työvaiheen tarkistetuiksi kirjatut työt assistenteittain taulukoituna. Assistenttikohtaisilla linkeilla voidaan suorittaa kutsu skriptille assaritiedot.py, joka tulostaa tarkemmat assistenttikohtaiset tiedot. Virhetilanteet Näytölle tulostetaan virheilmoitus seuraavissa tilanteissa: - virheellinen arvo parametrilla vaihenro - puutteelliset parametrit Lähetetään sähköpostia osoitteeseen ERRORADDRESS, mikäli skriptin suorituksessa tapahtuu toimintavirhe. Virhe todennäköisesti johtuu tällöin virheellisestä hakemistorakenteesta tai väärin asetetuista suojauksista. 12

13 10 Assaritiedot.py Assistenttikohtaisten tarkistustietojen keräys ja näytölle tulostus. Jos skriptiä kutsutaan WWW-lomakkeelta, metodiksi tulee merkitä voidaan tietenkin kirjoittaa myös suoraan linkiksi. Parametrit Skriptiä kutsuttaessa sille tulee välittää seuraavat parametrit vaihenro Haluttu työvaihe. Mahdolliset arvot listassa PHASES.keys( ). person Assistentti. Mahdolliset arvot listassa TUTORS. Esimerkkikutsu assaritiedot.py?vaihenro=vaihe1&person=rike Skripti tulostaa nimetyn assistentin tarkistamat työvaiheen työt kaikista harjoitustyöaiheista. Lopuksi taulukkomuotoinen yhteenveto työmääristä. Tiedot kootaan listaamalla työhakemistojen tiedostoja ja erottamalla niiden nimissä esiintyvät opiskelijanumerot ja assistenttien tunnukset. Tarkistusta odottavat bumerangipalautukset erotetaan korjattavaksi annetuista lihavoidulla kirjasintyypillä. Virhetilanteet Näytölle tulostetaan virheilmoitus seuraavissa tilanteissa: - virheellinen arvo parametrilla vaihenro - virheellinen arvo parametrilla person - puutteelliset parametrit Lähetetään sähköpostia osoitteeseen ERRORADDRESS, mikäli skriptin suorituksessa tapahtuu toimintavirhe. Virhe todennäköisesti johtuu tällöin virheellisestä hakemistorakenteesta tai väärin asetetuista suojauksista. 13

5.2 Sähköpostipalautusten ja tarkastustilanteen hallinta

5.2 Sähköpostipalautusten ja tarkastustilanteen hallinta 68 Harjoitustehtävien palautus ja hallinta jotka eivät ole palautusta tehneet. Tämä työmäärä on ollut keskimäärin viisi merkintää viikossa kurssilla, jolla on ollut 80-100 palautusta viikossa. 5.1.3 Käyttökokemukset

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 2.3.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 2.3.2009 1 / 28 Puhelinluettelo, koodi def lue_puhelinnumerot(): print "Anna lisattavat nimet ja numerot." print

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 2.3.2011 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 2.3.2011 1 / 39 Kertausta: tiedoston avaaminen Kun ohjelma haluaa lukea tai kirjoittaa tekstitiedostoon, on ohjelmalle

Lisätiedot

Luento 4. Timo Savola. 21. huhtikuuta 2006

Luento 4. Timo Savola. 21. huhtikuuta 2006 UNIX-käyttöjärjestelmä Luento 4 Timo Savola 21. huhtikuuta 2006 Osa I Shell Lausekkeet Komentoriville kirjotettu komento on lauseke echo "foo" echo $USER MUUTTUJA=1 ls -l Rivinvaihto

Lisätiedot

Kuva: Ilpo Okkonen

Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS OHJAAJAN OHJE 14.2.2017 Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS Oulun yliopistossa Oulun yliopiston koulutusneuvosto on päättänyt, että OodiHOPS-toiminto otetaan käyttöön vähintään aloittavilla opiskelijoilla

Lisätiedot

Maastotietokannan torrent-jakelun shapefile-tiedostojen purkaminen zip-arkistoista Windows-komentojonoilla

Maastotietokannan torrent-jakelun shapefile-tiedostojen purkaminen zip-arkistoista Windows-komentojonoilla Maastotietokannan torrent-jakelun shapefile-tiedostojen purkaminen zip-arkistoista Windows-komentojonoilla Viimeksi muokattu 5. toukokuuta 2012 Maastotietokannan torrent-jakeluun sisältyy yli 5000 zip-arkistoa,

Lisätiedot

A&O:n käyttöohje. 1. Rekisteröityminen ja kurssille ilmoittautuminen. 2. Sisäänkirjautuminen. (Lisää löydät osoitteesta:

A&O:n käyttöohje. 1. Rekisteröityminen ja kurssille ilmoittautuminen. 2. Sisäänkirjautuminen. (Lisää löydät osoitteesta: A&O:n käyttöohje (Lisää löydät osoitteesta: http://ao4.ee.tut.fi/wiki/) 1. Rekisteröityminen ja kurssille ilmoittautuminen Mene osoitteeseen http://ao4.ee.tut.fi TTY:n opiskelijat voivat rekisteröityä

Lisätiedot

Vianova Systems Finland Oy:n Novapoint käytön tuki

Vianova Systems Finland Oy:n Novapoint käytön tuki Vianova Systems Finland Oy:n Novapoint käytön tuki Yleistä Vianova Systems Finland Oy:n Novapoint ylläpitosopimus sisältää ohjelmiston käytön tukipalvelun. Asiakas on oikeutettu saamaan kohtuullisessa

Lisätiedot

Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle

Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle 2 Sisällys 1 Palvelunhallinta... 3 1.1 Käyttäjäryhmän luominen... 3 2 Tehtävienhallinta- perustiedot... 4 2.1 Yhtiön perustiedot... 4 2.2 Tehtävä-/

Lisätiedot

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Helsingin yliopisto WebOodi 1 OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Opetustapahtuman opiskelijalistan tulostaminen Ilmoittautuneista opiskelijoista

Lisätiedot

PALPA Extranet Ohje palautuspisteille

PALPA Extranet Ohje palautuspisteille PALPA Extranet Ohje palautuspisteille Päivitetty 22.4.2015 Sisältö REKISTERÖITYMINEN JA KIRJAUTUMINEN Nykyiset palautuspisteet Uusien palautuspisteiden rekisteröinti EXTRANETIN KÄYTTÖ Palautuspisteen tietojen

Lisätiedot

OHJE SENAATTILAN KÄYTTÄJÄKSI REKISTERÖITYMISTÄ VARTEN 2.10.2015

OHJE SENAATTILAN KÄYTTÄJÄKSI REKISTERÖITYMISTÄ VARTEN 2.10.2015 OHJE SENAATTILAN KÄYTTÄJÄKSI REKISTERÖITYMISTÄ VARTEN 2.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Senaattilan käyttäjäksi rekisteröityminen (sivut 3-24) Sähköpostiosoitteella rekisteröityminen Virtu-tunnistautumisella

Lisätiedot

Visma Fivaldi sovelluspalvelu: Laskut sähköpostiin ja tulostuspalveluun. 1 Yleistä

Visma Fivaldi sovelluspalvelu: Laskut sähköpostiin ja tulostuspalveluun. 1 Yleistä 2 Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Laskujen välitys / Perustiedot / Välitystavat... 4 2.1 Laskut asiakkaan sähköpostiin... 4 2.2 Laskujen lähetys tulostuspalveluun... 7 3 Yrityksen oletusvälitystapa... 9 4 Yritysrekisteri...

Lisätiedot

KYMP Webmail -palvelu

KYMP Webmail -palvelu KYMP Webmail -palvelu Sisältö 1. Kirjautuminen... 3 2. Viestin merkinnät... 4 3. Viestien lukeminen... 4 Viestiin vastaaminen... 4 Viestin välittäminen edelleen / uudelleen ohjaus... 5 4. Viestin kirjoittaminen...

Lisätiedot

Pikaohjeet A&O oppimisympäristön käytön aloittamiseen

Pikaohjeet A&O oppimisympäristön käytön aloittamiseen Pikaohjeet A&O oppimisympäristön käytön aloittamiseen 1. Kirjaudu A&O-ympäristöön Verkkopalvelun sisällöntuotanto kurssilla käytettävä A&O alusta löytyy verkko-osoitteesta: http://ao4.ee.tut.fi/hypermedia/

Lisätiedot

Nexetic Shield Unlimited

Nexetic Shield Unlimited Nexetic Shield Unlimited Käyttöohje 1. Asennus ja käyttöönotto 2. Ohjelman käyttäminen 3. Lisäasetukset 4. Tietojen palautus 1. Asennus ja käyttöönotto Asiakasohjelman asennus Tehtyäsi tilauksen varmistusohjelmasta

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 15.3.2010 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 15.3.2010 1 / 56 Tiedostoista: tietojen tallentaminen ohjelman suorituskertojen välillä Monissa sovelluksissa ohjelman

Lisätiedot

Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen StorageIT varmuuskopiointipalvelun.

Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen StorageIT varmuuskopiointipalvelun. StorageIT 2006 varmuuskopiointiohjelman asennusohje. Hyvä asiakkaamme! Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen StorageIT varmuuskopiointipalvelun. Ennen asennuksen aloittamista Varmista, että

Lisätiedot

Suoritusten kirjaaminen WinOodissa: Opintoneuvojan ohje

Suoritusten kirjaaminen WinOodissa: Opintoneuvojan ohje Helsingin yliopisto WinOodi Sivu 1/6 Suoritusten kirjaaminen WinOodissa: Opintoneuvojan ohje Opettajat voivat WebOodissa kirjata arviointeja kokonaisille opintojaksoille ja siirtää ne rekisteröitäviksi

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 3.3.2010 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 3.3.2010 1 / 44 Kertausta: tiedoston avaaminen Kun ohjelma haluaa lukea tai kirjoittaa tekstitiedostoon, on ohjelmalle

Lisätiedot

Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen

Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen 1 Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Sisällysluettelo Opetustapahtuman opiskelijalistan tulostaminen... 2 Tenttien opiskelijalistojen tulostaminen... 3

Lisätiedot

BUSINESS ONLINE TRADE FINANCE TUONTIREMBURSSIT JA -PERITTÄVÄT

BUSINESS ONLINE TRADE FINANCE TUONTIREMBURSSIT JA -PERITTÄVÄT BUSINESS ONLINE TRADE FINANCE TUONTIREMBURSSIT JA -PERITTÄVÄT Danske Bank Trade Finance Danske Bank Oyj Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Hiililaiturinkuja 2, 00075 DANSKE BANK. Y-tunnus 1730744-7

Lisätiedot

Nexetic Shield Unlimited

Nexetic Shield Unlimited Nexetic Shield Unlimited Käyttöohje 1. Asennus ja käyttöönotto 2. Ohjelman käyttäminen 3. Lisäasetukset 4. Tietojen palautus 1. Asennus ja käyttöönotto Asiakasohjelman asennus Tehtyäsi tilauksen varmistusohjelmasta

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 28.2.2011 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 28.2.2011 1 / 46 Ohjelmointiprojektin vaiheet 1. Määrittely 2. Ohjelman suunnittelu (ohjelman rakenne ja ohjelman

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena. etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

Irman käyttöohje Tunturisuunnistajille

Irman käyttöohje Tunturisuunnistajille Irman käyttöohje Tunturisuunnistajille Tämä ohje on tarkoitettu niille suunnistajille joilla ei ole koskaan ollut nk. lisenssiä. Mikäli sinulla on joskus ollut lisenssi, niin ohjeet Irman käyttöön löytyvät

Lisätiedot

3.3 Kurssin palauttaminen

3.3 Kurssin palauttaminen 3.3 Kurssin palauttaminen Yleistä kurssin palauttamisesta Kurssipohjan tulee olla luotuna Moodleen ennen kuin sen päälle voi palauttaa varmuuskopion. Yleensä palauttaminen kannattaa tehdä siten, että entisen

Lisätiedot

LB-Sokopro projektipankki, Elementtisuunnitelmatiedostojen nimeäminen ja vienti projektipankkiin OSAAVA SUOMALAINEN PERHEYHTIÖ

LB-Sokopro projektipankki, Elementtisuunnitelmatiedostojen nimeäminen ja vienti projektipankkiin OSAAVA SUOMALAINEN PERHEYHTIÖ LB-Sokopro projektipankki, Elementtisuunnitelmatiedostojen nimeäminen ja vienti projektipankkiin OSAAVA SUOMALAINEN PERHEYHTIÖ Suunnitelman perustietojen syöttö Sokoprohon JB-02_2_1.pdf Elementti tunnus

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 4.3.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 4.3.2009 1 / 35 Tiedostot Tiedostojen käsittelyä tarvitaan esimerkiksi seuraavissa tilanteissa: Ohjelman käsittelemiä

Lisätiedot

Toinen harjoitustyö. ASCII-grafiikkaa 2017

Toinen harjoitustyö. ASCII-grafiikkaa 2017 Toinen harjoitustyö ASCII-grafiikkaa 2017 Yleistä Tehtävä: tee Javalla ASCII-merkkeinä esitettyä grafiikkaa käsittelevä ASCIIArt17-ohjelma omia operaatioita ja taulukoita käyttäen. Työ tehdään pääosin

Lisätiedot

OHJE SENAATTILAN KÄYTTÄJÄKSI REKISTERÖITYMISTÄ VARTEN 29.5.2015

OHJE SENAATTILAN KÄYTTÄJÄKSI REKISTERÖITYMISTÄ VARTEN 29.5.2015 OHJE SENAATTILAN KÄYTTÄJÄKSI REKISTERÖITYMISTÄ VARTEN 29.5.2015 SISÄLLYSLUETTELO Senaattilan käyttäjäksi rekisteröityminen sivut 3-25 Sähköpostiosoitteella rekisteröityminen sivut 7-14 Virtu-tunnistautumisella

Lisätiedot

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Helsingin yliopisto WebOodi 1 OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Opetustapahtuman opiskelijalistan tulostaminen Ilmoittautuneista opiskelijoista

Lisätiedot

[Jnix näyttökoe. o ei ole sallittua käyttää mitään verkkolevyjakoa tai mitään siihen rinnastettavaa järjestelmdä.

[Jnix näyttökoe. o ei ole sallittua käyttää mitään verkkolevyjakoa tai mitään siihen rinnastettavaa järjestelmdä. v1 081213 DTEK 1043 Opiskelun ja työelämän tietotekniikka [Jnix näyttökoe Tärkeää Naytt«ikokee(ssa/n) o saa hakea ohjeita Internetistä. o ei saa käyttää kurssimateriaaleja. o ei saa käyttää kirjallisia

Lisätiedot

Lähettäjän ja vastaanottajan ollessa rekisteröitynä Maventaan verkkolaskuosoitteena käytetään OVTtunnusta.

Lähettäjän ja vastaanottajan ollessa rekisteröitynä Maventaan verkkolaskuosoitteena käytetään OVTtunnusta. 2 Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Käyttöoikeuksien määrittely Palvelunhallinnassa... 4 3 Fivaldi yrityksen rekisteröinti Maventa-palveluun... 4 3.1 Yleistä... 4 3.2 Uusi rekisteröinti... 4 3.3 Useamman yrityksen

Lisätiedot

Simulaattorin asennus- ja käyttöohje

Simulaattorin asennus- ja käyttöohje Linux ja Windows XP Versio Päiväys Muokkaaja Kuvaus 0.2 16.2.2006 Mikko Halttunen Katselmoinin jälkeen 0.1 13.2.2006 Mikko Halttunen Alustava versio Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Simulaattorin asennus...

Lisätiedot

KServer Etäohjaus Spesifikaatio asiakaspuolen toteutuksille

KServer Etäohjaus Spesifikaatio asiakaspuolen toteutuksille KServer Etäohjaus 1 (5) KServer Etäohjaus Spesifikaatio asiakaspuolen toteutuksille Palvelimen toteutuksen ollessa versio 1.0, spesifikaation versio 1.0.0. 2009, Riku Eskelinen/ KServer Software Development

Lisätiedot

PALAUTUKSEN PERUSTOIMINNALLISUUDEN KUVAUS

PALAUTUKSEN PERUSTOIMINNALLISUUDEN KUVAUS PALAUTUKSEN PERUSTOIMINNALLISUUDEN KUVAUS Palautuksen tekemiseen liittyvät seuraavat vaiheet: Sovi asiakkaan kanssa tuotteen palautuksesta haluamallasi tavalla Varmista, että asiakkaan sähköpostiosoite

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 16.3.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 16.3.2009 1 / 40 Kertausta: tiedostosta lukeminen Aluksi käsiteltävä tiedosto pitää avata: tiedostomuuttuja = open("teksti.txt","r")

Lisätiedot

Käyttöohje. Boa Open Access. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Käyttöohje. Boa Open Access. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Käyttöohje Boa Open Access Helsinki 5.5.2006 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (6 ov) Projektiryhmä Ilmari Heikkinen

Lisätiedot

OHJ-7400 Graafisen käyttöliittymän ohjelmointi 4/6 op

OHJ-7400 Graafisen käyttöliittymän ohjelmointi 4/6 op OHJ-7400 Graafisen käyttöliittymän ohjelmointi 4/6 op Syksy 2007, periodit 1-2 Harjoitustyö Yleistä Harjoitustyö tehdään 2 hengen ryhmissä. Yhden hengen ryhmistä tulee sopia kurssiassistentin kanssa erikseen

Lisätiedot

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005 Outlook Express Käyttöliittymä Outlook Express on windows käyttöön tarkoitettu sähköpostin ja uutisryhmien luku- ja kirjoitussovellus. Se käynnistyy joko omasta kuvakkeestaan työpöydältä tai Internet Explorer

Lisätiedot

Windows Vistan varmuuskopiointi

Windows Vistan varmuuskopiointi Vaihtoehtoja varmuuskopiointiin 1 Windows Vistan varmuuskopiointi Sisällysluettelo mikko.kaariainen@opisto.hel.fi Windows Vistan varmuuskopiointi... 2 Ensimmäinen varmuuskopiointi ja asetukset... 2 Seuraava

Lisätiedot

Länsi-Suomi-rastien ajanotossa käytetään E-Results Lite -ajanotto-ohjelmaa.

Länsi-Suomi-rastien ajanotossa käytetään E-Results Lite -ajanotto-ohjelmaa. Sivu 1/10 Länsi-Suomi-rastien ajanotossa käytetään E-Results Lite -ajanotto-ohjelmaa. Ohjelma käyttää suunnistusliiton emit -rekisteriä, joka sisältää nimet sekä leimasimien numerot. Rekisteriä on täydennetty

Lisätiedot

Toimittajaportaalin pikaohje

Toimittajaportaalin pikaohje 1 Toimittajaportaalin pikaohje Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden asiakkaan lisääminen Laskujen

Lisätiedot

Käyttöohje. Aija. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Käyttöohje. Aija. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Käyttöohje Aija Helsinki 2.9.2005 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Sisältö 1. Yleistä...3 2. Järjestelmän toiminnot...4 2.1 Rekisteröityminen...4 2.2 Sisäänkirjautuminen...4

Lisätiedot

XML tehtävien työnkulku

XML tehtävien työnkulku XML tehtävien työnkulku -- TMC työskentelyohjeet LYHYT VERSIO XML harjoitusten toimintaohjeet (lyhyt versio) (XMLStarlet ohjeet löytyvät pitkästä versiosta) ELEC-C1220 - Automaatio 2 Sisältö LYHYT VERSIO

Lisätiedot

SÄHKÖPOSTIN SALAUSPALVELU

SÄHKÖPOSTIN SALAUSPALVELU ------- SÄHKÖPOSTIN SALAUSPALVELU Käyttäjän opas ver. 106865-4, 6.2.2014 Sisältö 1 Salauspalvelun toimintaperiaate... 1 2 Salauspalvelun käyttö... 2 2.1 Avausviestin lähettäminen... 2 2.2 Vastaanottajan

Lisätiedot

Kirjoita oma versio funktioista strcpy ja strcat, jotka saavat parametrinaan kaksi merkkiosoitinta.

Kirjoita oma versio funktioista strcpy ja strcat, jotka saavat parametrinaan kaksi merkkiosoitinta. Tehtävä 63. Kirjoita oma versio funktiosta strcmp(),joka saa parametrinaan kaksi merkkiosoitinta. Tee ohjelma, jossa luetaan kaksi merkkijonoa, joita sitten verrataan ko. funktiolla. Tehtävä 64. Kirjoita

Lisätiedot

LUKUKAUSI-ILMOITTAUTUMINEN

LUKUKAUSI-ILMOITTAUTUMINEN LUKUKAUSI-ILMOITTAUTUMINEN 15.8.2014 Yleistä Opiskelija voi ilmoittautua läsnä- tai poissaolevaksi myös WebOodin kautta. Läsnäolevaksi ilmoittautuva opiskelija voi maksaa ylioppilaskunnan jäsenmaksun,

Lisätiedot

Hakemistojen sisällöt säilötään linkitetyille listalle.

Hakemistojen sisällöt säilötään linkitetyille listalle. Harjoitustyö 1 Harjoitustyö Tehtävä: ohjelmoi Java-kielellä komentoikkunaa (komentotulkkia, komentoriviä) simuloiva olioperustainen ohjelma. Hakemistojen sisällöt säilötään linkitetyille listalle. Työ

Lisätiedot

Käyttöohje. Ticket Inspector. Versio 1.0. Sportum Oy

Käyttöohje. Ticket Inspector. Versio 1.0. Sportum Oy Käyttöohje Ticket Inspector Versio 1.0 Sportum Oy 10.5.2017 Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 2. Kirjautuminen ensimmäisellä kerralla / PIN-koodin unohtuessa... 3 3. Tunnistautuminen... 4 4. Päänäkymä...

Lisätiedot

Luento 3. Timo Savola. 7. huhtikuuta 2006

Luento 3. Timo Savola. 7. huhtikuuta 2006 UNIX-käyttöjärjestelmä Luento 3 Timo Savola 7. huhtikuuta 2006 Osa I Käyttöoikeudet Käyttöoikeudet Monen käyttäjän järjestelmä Prosessit kuuluvat eri käyttäjille Tiedostot kuuluvat

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Työpaja Työpaja on vertaisarviointiin soveltuva työkalu. Työpaja mahdollistaa töiden palautuksen ja niiden jakelun opiskelijoiden arvioitavaksi sekä arvioinnin antamisen. Laita Muokkaustila päälle ja lisää

Lisätiedot

Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden

Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden 1 Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden asiakkaan lisääminen Laskujen haku Salasanan vaihto

Lisätiedot

Ostolaskujen haku Netvisorista

Ostolaskujen haku Netvisorista Ostolaskujen haku Netvisorista Päiväys: 9.4.2015 Laatinut: Riitta Kemppainen Sisällysluettelo 1 ValueFrameen tehtävät määritykset... 3 1.1 1.2 1.3 1.4 2 Yleiset ValueFrame-määritykset... 3 Osaprojektien

Lisätiedot

Ohjeet e kirjan ostajalle

Ohjeet e kirjan ostajalle 1 Ohjeet e kirjan ostajalle 1. Ostaminen ja käyttöönotto 1.1. Näin saat e kirjan käyttöösi Lataa tietokoneellesi Adobe Digital Editions (ADE) ohjelma täältä: http://www.adobe.com/products/digitaleditions/.

Lisätiedot

ORGANISAATION KIRJAUTUMINEN TURVASIRU.FI-PALVELUUN

ORGANISAATION KIRJAUTUMINEN TURVASIRU.FI-PALVELUUN ORGANISAATION KIRJAUTUMINEN TURVASIRU.FI-PALVELUUN Organisaatiot kuten eläinsuojeluyhdistykset kirjautuvat KIRJAUTUMINEN ORGANISAATIOT-osiosta: http://www.turvasiru.fi/pet/turvasiru.jsp Organisaatioiden

Lisätiedot

Sähköpostitilin käyttöönotto

Sähköpostitilin käyttöönotto Sähköpostitilin käyttöönotto Versio 1.0 Jarno Parkkinen jarno@atflow.fi Sivu 1 / 16 1 Johdanto... 2 2 Thunderbird ohjelman lataus ja asennus... 3 3 Sähköpostitilin lisääminen ja käyttöönotto... 4 3.2 Tietojen

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU ETUSIVU Kun tulet SOKU-järjestelmän (SOKU) etusivulle, näet listan avoimista työpaikoista. Yläpalkissa mustalla ympyröitynä on Kirjaudu-nappi Kun klikkaat sitä, pääset kirjautumissivulle.

Lisätiedot

Harjoitustyö: virtuaalikone

Harjoitustyö: virtuaalikone Harjoitustyö: virtuaalikone Toteuta alla kuvattu virtuaalikone yksinkertaiselle olio-orientoituneelle skriptauskielelle. Paketissa on testaamista varten mukana kaksi lyhyttä ohjelmaa. Ohjeita Noudata ohjelman

Lisätiedot

OPI-Maksut - Käyttötapaukset

OPI-Maksut - Käyttötapaukset OPIMaksut Käyttötapaukset Toiminnallisuudet ja käyttötapaukset: maksupalvelutoiminnot Toimeksiannon lisääminen Palveluväylä toiminto: Toimeksiannon lisääminen Yleiskuvaus Palveluväylään sallitut asiointisovellukset

Lisätiedot

Verkkotietopalvelu Käyttöopas osiot koskien Green Card suoritusten vastaanottajien sekä suorittajien tietojen lisäämistä

Verkkotietopalvelu Käyttöopas osiot koskien Green Card suoritusten vastaanottajien sekä suorittajien tietojen lisäämistä Verkkotietopalvelu Käyttöopas osiot koskien Green Card suoritusten vastaanottajien sekä suorittajien tietojen lisäämistä Seurakäyttäjille Pähkinänkuoressa: 1. Kirjaudu järjestelmään admin.golf.fi seurakohtaisilla

Lisätiedot

Kurssit Virkussa - ohje yhdistyskäyttäjälle

Kurssit Virkussa - ohje yhdistyskäyttäjälle Kurssit Virkussa - ohje yhdistyskäyttäjälle Kursseja voi anoa yhdistyksessä yhdistyskäyttäjä, jolla on yhdistyksen sääntöjen mukainen oikeus anoa kursseja (esim nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö).

Lisätiedot

T harjoitustyö, kevät 2012

T harjoitustyö, kevät 2012 T-110.4100 harjoitustyö, kevät 2012 Kurssiassistentit T-110.4100@tkk.fi Tietotekniikan laitos Perustieteiden korkeakoulu Aalto-yliopisto 31.1.2012 Yleistä Kurssin osasuoritteita ovat kaksi osatenttiä,

Lisätiedot

Pohjantähden sähköinen vakuutushakemus Koulutus- ja esittelymateriaali

Pohjantähden sähköinen vakuutushakemus Koulutus- ja esittelymateriaali Laturi Pohjantähden sähköinen vakuutushakemus Koulutus- ja esittelymateriaali Laturi on Pohjantähden selainpohjainen vakuutushakemusjärjestelmä, jolla välitetään liikenne- ja ajoneuvovakuutushakemukset

Lisätiedot

Sonera Microsoft Office 365 -palvelun käyttöönotto-opas pääkäyttäjälle. Microsoft Office 365:n käytön aloittaminen

Sonera Microsoft Office 365 -palvelun käyttöönotto-opas pääkäyttäjälle. Microsoft Office 365:n käytön aloittaminen käyttöönotto-opas pääkäyttäjälle Microsoft Office 365:n käytön aloittaminen OHJE Pääkäyttäjän käyttöönotto-opas Microsoft Office 365:n käytön aloittaminen Johdanto 3 1. Sonera Omat Sivut -tilin luominen

Lisätiedot

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU SAMK SoleOps uusintatenttijärjestelmä 1(8) Opettajan rooli Tässä ohjeessa on selostettu SoleOPSin uusintatenttijärjestelmässä opettajan tehtäviin kuuluvat toiminnot. Näitä ovat: 1. uusintatenttipäivämäärien

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE

ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE 1 (5) ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE Opintojen toteutuksille tulee ilmoittautua SoleOPSissa niiden ilmoittautumisaikana joko HOPSilta tai toteutussuunnitelmalta. Ilmoittautumisajat - syksyn opinnoille 15.4.

Lisätiedot

EXAM opiskelijan ohjeet

EXAM opiskelijan ohjeet 1 EXAM opiskelijan ohjeet Sisältö Ilmoittautuminen tenttiin ja tenttitilan varaaminen... 1 Ajankohdan vaihtaminen... 5 Tentti-ilmoittautumisen peruminen... 5 Tenttitilat... 5 Tenttiin tulo... 5 Tenttiminen...

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 1.3.2010 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 1.3.2010 1 / 36 Monikko Monikko (engl. tuple) muistuttaa listaa, mutta monikon sisältöä ei voi muuttaa sen jälkeen,

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta

Lisätiedot

Hops-ohjaajan ohje Opiskelijan hopsit.

Hops-ohjaajan ohje Opiskelijan hopsit. Hops-ohjaajan ohje Tässä ohjeessa kuvataan kaksi erilaista tapaa hakea tietyn opiskelijan lähettämä hops. Ensin ohjeistetaan miten toimitaan, jos hopsin ryhmätyökalu on käytössä, eli ohjaajalle on luotu

Lisätiedot

OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ. 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla?

OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ. 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla? OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla? Rekisteröitymällä saat käyttöösi koulusi hankkimat sähköiset opetus- ja oppimateriaalit. Pääset

Lisätiedot

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset - Avaa Työkalut valikko ja valitse Tilien asetukset - Valitse vasemman reunan lokerosta Lähtevän postin palvelin (SM - Valitse listasta palvelin, jonka

Lisätiedot

F-Secure 5.42 -virustorjuntaohjelmiston käyttö

F-Secure 5.42 -virustorjuntaohjelmiston käyttö F-Secure 5.42 -virustorjuntaohjelmiston käyttö Tässä ohjeessa käsitellään: 1. Ohjelmiston asennuksen jälkeen. 1.1 Käyttöasetusten ja toiminnan tarkistus --> 2. Käyttäjäkohtaisten asetuksien muokkaaminen

Lisätiedot

CSV - XML ohjelman käyttöohje

CSV - XML ohjelman käyttöohje CSV - XML ohjelman käyttöohje Käynnistä ohjelma CSC_Virta_Julkaisut_ToXMLConverter.exe CSV-XML muunnos tapahtuu etenemällä ohjelmassa järjestyksessä 1. -> 6. ylhäältä oikealle: Perustoimintoja voi suorittaa

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 7.2.2011 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 7.2.2011 1 / 39 Kännykkäpalautetteen antajia kaivataan edelleen! Ilmoittaudu mukaan lähettämällä ilmainen tekstiviesti

Lisätiedot

Pedanet oppilaan ohje Aleksanteri Kenan koulu Eija Arvola

Pedanet oppilaan ohje Aleksanteri Kenan koulu Eija Arvola Pedanet oppilaan ohje Aleksanteri Kenan koulu Eija Arvola 26.8.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. Omat asetukset kuntoon (kaikkien tehtävä aluksi) sivut 3-5 2. Tärkeiden sivujen tilaaminen omiin linkkeihin sivut

Lisätiedot

24h Admin V1.00 20.11.2004 / 24h_Admin_v100.pdf 1/9

24h Admin V1.00 20.11.2004 / 24h_Admin_v100.pdf 1/9 24h Admin V1.00 20.11.2004 / 24h_Admin_v100.pdf 1/9 Copyright Yleiskuvaus 1. Perusasioita kirjautumisesta 2. Kirjautuminen 3. Sivut 4. Yläpalkki 5. Sivujen kuvaukset 5.1 Versiotiedot 5.2 Pääsivu 5.3 Valikon

Lisätiedot

Apply-palvelu: maisterivalinnan koulutus laitoksille https://apply.aalto.fi. Mari Riihiaho

Apply-palvelu: maisterivalinnan koulutus laitoksille https://apply.aalto.fi. Mari Riihiaho Apply-palvelu: maisterivalinnan koulutus laitoksille https://apply.aalto.fi Mari Riihiaho 5.3.2012 Kirjautuminen ja käyttöoikeudet Järjestelmään kirjaudutaan Aalto tunnuksella (käyttäjätunnus ja salasana)

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE

ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE 1 (8) ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE Opintojen toteutuksille tulee ilmoittautua SoleOPSissa niiden ilmoittautumisaikana joko HOPSilta tai toteutussuunnitelmalta. Ilmoittautumisajat - syksyn opinnoille 15.4.

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 18.3.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 18.3.2009 1 / 51 Olioista (kertausta) Olioiden avulla voidaan kuvata useammasta arvosta koostuvaa kokonaisuutta

Lisätiedot

Tarjoustyökalun käyttöohje

Tarjoustyökalun käyttöohje Tarjoustyökalun käyttöohje Suomen johtava projektipankki! Kustannustehokkaaseen rakennusprojektien hallintaan SokoPro on Kopijyvän ratkaisu kustannustehokkaaseen rakennusprojektin hallintaan. Rakennusprojektiaineistojen

Lisätiedot

Yliopistohaku.fi -palvelun Oma haku -palvelu

Yliopistohaku.fi -palvelun Oma haku -palvelu Hakijan ohje Opetushallitus syksy 2013 Yliopistohaku.fi -palvelun Oma haku -palvelu Sisältö Yliopistohaku.fi palvelun Oma haku -palvelu... 2 Aloitusnäyttö... 4 Kirjaudu Oma haku -palveluun... 5 Entä jos

Lisätiedot

Harjoitus 6 (viikko 42)

Harjoitus 6 (viikko 42) Nämä ovat kurssin viimeiset harjoitukset. Hyväksytyistä ratkaisuista ja läsnäoloista kerättyjen pisteiden summan tulee olla vähintään 40 % ( pistettä) tehtävien ja läsnäolopisteiden kokonaislukumäärien

Lisätiedot

Opiskelijoiden HOPSit

Opiskelijoiden HOPSit Opiskelijoiden HOPSit Ohje kommentoijalle ja hyväksyjälle/19.3.2014 Täydennetty ohjetta/2.1.2014: Lisätty tietoa opiskelijoiden lisäämisestä Omiin opiskelijoihin, mikä helpottaa HOPSien käsittelyä. Tarvittavat

Lisätiedot

CAD-kuvat, käyttöohjeet ja muut dokumentit helposti netistä

CAD-kuvat, käyttöohjeet ja muut dokumentit helposti netistä 1 (6) CAD-kuvat, käyttöohjeet ja muut dokumentit helposti netistä Kun tarvitaan CAD-kuvia, käyttöohjeita tai muuta dokumentaatiota Siemensin automaatio tai käyttötekniikan tuotteista, löytyy internetistä

Lisätiedot

ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015

ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015 ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015 Sisältö ARVI-menettelyn perusteet... 1 Arvioinnin syöttäminen... 2 Arvion lähettäminen TE-toimistoon... 5 Sovelluksen sulkeminen... 6 Virhetilanteiden

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 9.2.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 9.2.2009 1 / 35 Listat Esimerkki: halutaan kirjoittaa ohjelma, joka lukee käyttäjältä 30 lämpötilaa. Kun lämpötilat

Lisätiedot

Maksuturva-palvelun rajapintakuvaus verkkokaupalle / MAKSUN PERUUTUS

Maksuturva-palvelun rajapintakuvaus verkkokaupalle / MAKSUN PERUUTUS Maksuturva-palvelun rajapintakuvaus verkkokaupalle / MAKSUN PERUUTUS Versio 4.0 2(5) Sisältö 1. Muutokset... 3 2. Maksun peruutuksen tiedot... 3 2.1 Kenttien selitteet Maksun peruutuksen tiedot... 4 3.

Lisätiedot

Titta-palvelun käyttöohje

Titta-palvelun käyttöohje LUONNOS 2 (12) Sisällysluettelo 1 Rekisteröityminen... 4 2 Kirjautuminen... 5 2.1 Unohtunut salasana... 5 2.2 Unohtunut käyttäjätunnus... 6 3 Etusivu... 6 4 Käyttäjätoiminnot... 6 4.1 Salasanan vaihtaminen...

Lisätiedot

Pauliina Munter / Suvi Junes Tampereen yliopisto/tietohallinto 2013

Pauliina Munter / Suvi Junes Tampereen yliopisto/tietohallinto 2013 Tehtävä 2.2. Tehtävä-työkalun avulla opiskelijat voivat palauttaa tehtäviä Moodleen opettajan arvioitaviksi. Palautettu tehtävä näkyy ainoastaan opettajalle, ei toisille opiskelijoille. Tehtävä-työkalun

Lisätiedot

Maventa Connector Käyttöohje

Maventa Connector Käyttöohje Maventa Connector Käyttöohje 17.4.2015 Sisällys 1. Esittely... 2 1.1. Käytön edellytykset... 2 1.2. Tuetut aineistomuodot... 2 2. Asennustiedosto... 3 2.1. Sisäänkirjautuminen... 7 3. Asetuksien määrittäminen...

Lisätiedot

1. Adobe Digital Editions ohjelman käyttöönotto

1. Adobe Digital Editions ohjelman käyttöönotto 1. Adobe Digital Editions ohjelman käyttöönotto Useimmat verkkokaupassa myytävät e-kirjat on suojattu Adobe DRM suojauksella. Näitä e-kirjoja voi lukea vain Adobe Digital Editions ohjelmalla, joka on asennettava

Lisätiedot

1 Turnitin-tehtävä Moodlessa 1. 1.1 Opettajan näkymä Turnitin-tehtävässä 4. 1.2 Raportin katselu 8. 1.3 Raportin tulostus 10. 1.

1 Turnitin-tehtävä Moodlessa 1. 1.1 Opettajan näkymä Turnitin-tehtävässä 4. 1.2 Raportin katselu 8. 1.3 Raportin tulostus 10. 1. Alkuperän tarkistus -Turnitin-tehtävä Moodlessa Opettajan ohje Sisällys 1 Turnitin-tehtävä Moodlessa 1 1.1 Opettajan näkymä Turnitin-tehtävässä 4 1.2 Raportin katselu 8 1.3 Raportin tulostus 10 1.4 Kommentointi

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Kehittämisosasto Opiskelijarekisteri. Oodi 2.71 Käyttöohje Opintokokonaisuuden rekisteröinti OPINTOKOKONAISUUDEN REKISTERÖINTI

Helsingin yliopisto Kehittämisosasto Opiskelijarekisteri. Oodi 2.71 Käyttöohje Opintokokonaisuuden rekisteröinti OPINTOKOKONAISUUDEN REKISTERÖINTI OPINTOKOKONAISUUDEN REKISTERÖINTI Opintokokonaisuuden ja tutkinnon hyväksyminen ikkunassa tehdään opintokokonaisuuden ja tutkinnon rekisteröinti sekä niiden muutokset. Tässä ohjeessa kuvataan opintokokonaisuuden

Lisätiedot

Käyttöohje. Labra. Helsinki 25.8.2008 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Käyttöohje. Labra. Helsinki 25.8.2008 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Käyttöohje Labra Helsinki 25.8.2008 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos 1 Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (9+1op) Projektiryhmä Henrik Naakka, projektipäällikkö,

Lisätiedot

OPINTOKOKONAISUUDEN REKISTERÖINTI

OPINTOKOKONAISUUDEN REKISTERÖINTI 1 OPINTOKOKONAISUUDEN REKISTERÖINTI Opintokokonaisuuden ja tutkinnon hyväksyminen -ikkunassa tehdään opintokokonaisuuden ja tutkinnon rekisteröinti sekä niiden muutokset. Tässä ohjeessa kuvataan opintokokonaisuuden

Lisätiedot

JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE

JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE TEKNINEN OHJE OSAAJAPLUS- JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN OsaajaPlus -järjestelmä on luotu siten, että sen käyttöön tarvittavat ohjelmat ovat maksutta ladattavissa internetistä.

Lisätiedot