5.2 Sähköpostipalautusten ja tarkastustilanteen hallinta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "5.2 Sähköpostipalautusten ja tarkastustilanteen hallinta"

Transkriptio

1 68 Harjoitustehtävien palautus ja hallinta jotka eivät ole palautusta tehneet. Tämä työmäärä on ollut keskimäärin viisi merkintää viikossa kurssilla, jolla on ollut palautusta viikossa Käyttökokemukset ja opetukset Opiskelijat ovat jopa yllättävän hyvin ymmärtäneet esseiden vaikutuksen asioiden seuraamiseen ja tenttiin vastaamisen harjoittelun motivaation. Hyvin harvat ovat olleet kiinnostuneita siitä, montako pistettä (ja minkälaisella algoritmilla) esseistä saa "bonusta" tenttiin. Jotta palautusten "itsekirjautuminen" toimisi oikein kannattaa opiskelijoille kertoa, että palautusohjeiden noudattaminen järjestyksessä on erityisen tärkeää. Varsinkin kannattaa korostaa sitä tosiseikkaa, että assistenteille tulee väärin palautetuista esseistä ylimääräistä työtä. Tyypilliset ongelmat lähinnä ensimmäisinä palautusviikkoina ovat olleet: palautusnumeron varauksen unohtaminen ja toisella viikolla edellisen viikon palautusnumeron käyttäminen. WWW-käyttöliittymä palautukseen ja omien palautusten seurantaan on ollut riittävän yksinkertainen ja selkeä. Suurin ongelma on ollut erillisessä ohjelmassa, jonka avulla opettaja tekee muutoksia tietokantaan. Tämä ohjelma on nopeasti kirjoitettu alunperin yhden ihmisen käyttöön ja siitä levinnyt useammalle kurssille. Ohjelma on vaikeakäyttöinen jopa ohjelmistotekniikan ammattilaiselle, mutta tästä huolimatta siitä ei vielä ole saatu aikaiseksi uutta versiota. 5.2 Sähköpostipalautusten ja tarkastustilanteen hallinta Kirsti Ala-Mutka Tausta Tämä järjestelmä toteutettiin vuonna 1997 Laajan ohjelmoinnin kurssin ohjelmointiharjoitustöiden palautuksen ja tarkastuksen hallintaan. Harjoitustöiden palautukset oli kurssilla edellisinä vuosina suoritettu sähköpostitse, jolloin automaatti lajitteli ne otsikon perusteella työaiheittain kurssitunnuksen hakemistoihin. Järjestelyssä oli kuitenkin selviä puutteita. Se ei osannut ottaa huomioon opiskelijan mahdollisesti tekemiä useita palautusyrityksiä, joista varmuuden vuoksi olisi talletettava muutkin kuin viimeisin versio. Ongelmia tuottivat myös opiskelijoille korjattavaksi annetut työt (bumerangit), joiden palautukset olisi pitänyt käsitellä muista eroavasti. Bumerangipalautusten määräajat erosivat yleisistä ja lisäksi ne olisi pitänyt pystyä ohjaamaan työtä jo aiemmin tarkastaneelle assistentille käsiteltäväksi. Yleensäkään yhteisistä poikkeavien määräaikojen asettaminen, esimerkiksi sairastumisen vuoksi annettavan lisäajan yhteydessä, ei ollut mahdollista.

2 Harjoitustehtävien palautus ja hallinta 69 Myös assistenttien työmäärien ja työn etenemisen valvontaan kaivattiin apukeinoja. Kurssin aloitti tyypillisesti n. 500 opiskelijaa, palautettavia harjoitustöitä oli neljä kappaletta ja tarkastusta suorittavia assistentteja kahdeksan Toteutus Toteutettu ratkaisu pysyi opiskelijoiden kannalta ennallaan; harjoitustyöt palautettiin edelleenkin sähköpostitse työaiheen mukaisilla otsikoilla varustettuna. Uudessa toteutuksessa myös normaaleista määräajoista poikkeavat palautukset pystytään opettajan määrittelemien henkilökohtaisten määräaikojen avulla käsittelemään opiskelijan kannalta ilman erityistoimenpiteitä. Tarkastusten helpottamiseksi töiden tallennushierarkia jaettiin aihe- sekä tarkastustilakohtaisiin hakemistoihin. Näin työn sijainti ja nimi hakemistohierarkiassa ilmaisevat yksikäsitteisesti työn aiheen, tarkastusvaiheen, työn tekijän sekä tarkastajan nimen. Tarkastajan nimi liitetään työhön ensimmäisen tarkastukseenoton yhteydessä, jotta mahdolliset bumerangit osataan kohdistaa oikealle henkilölle tarkastettavaksi. Harjoitustyötä kuvaavaa tiedostoa siirretään hakemistosta toiseen, kunnes se päätyy tilaan hyväksytty/hylätty. Jotta hakemistojen sisällöt pysyisivät laillisina, töiden palautusta ja assistenttien toimintoja varten on luotu ohjelmat, jotka toimintoja suorittaessaan samalla valvovat niiden laillisuutta. Lisäksi tarkastustilanteen valvontaan on toteutettu CGI-skriptejä, joiden avulla tarkastusten etenemistä voi seurata WWW-selaimen avulla. Järjestelmä perustuu kurssitunnuksen alle luotuun hakemistorakenteeseen, jonne luotiin harjoitustyövaiheittain hakemistot tarkastusta odottaville, bumerangeiksi annetuille, hyväksytyille sekä hylätyille harjoitustöille. Kuva 5.1 esittää järjestelmän hakemistorakenteen. Hakemistorakenne määritellään järjestelmän tekstimuotoisessa konfiguraatiotiedostossa. Kantahakemiston alle määritellään käytettävät harjoitustyöt (tai saman työn eri vaiheet), joiden alta löytyy työaihekohtaiset hakemistot. Jokainen työaihehakemisto jaetaan eri tarkastustiloja kuvaaviin hakemistoihin, joiden alle opiskelijoiden työt sijoitetaan. Kuvassa esitetään tilanne lukuvuonna 97-98, jolloin opiskelijoiden tuli palauttaa työt neljässä vaiheessa. Toisessa vaiheessa työaiheena oli neljä eri nimistä työtä ja töihin tuli rekisteröityä ennen työn palauttamista. Kurssilla oli sääntönä, että työstä voidaan antaa bumerangi enintään kaksi kertaa. Tämä määrä on kuitenkin järjestelmän konfiguraatiotiedoston avulla helposti muutettavissa. Järjestelmä on tehty siten, ettei rekisteröinti ole pakollinen, mutta sitä käytettiin kurssilla, koska sen avulla pystyttiin arvioimaan kuinka opiskelijat jakautuivat työaiheittain tarkasteltuna.

3 70 Harjoitustehtävien palautus ja hallinta htyot_s97-k98 vaihe1 vaihe2 vaihe3 vaihe4 pass.txt closed.txt backup tilasto monte_carlo caesar reppu tilasto monte_carlo caesar reppu rekisteroidyt palautetut bumerangit1 bumerangit2 hyvaksytyt hylatyt Fig. 5.1 Harjoitustöiden hallintajärjestelmän hakemistorakenne Opiskelija palauttaa harjoitustyön sähköpostitse osoitteeseen Viestin Subject-kentän tulee olla muotoa <työvaihe>:<työaihe>:<opiskelija> Esitetyn kuvan termeillä esimerkiksi vaihe2:reppu: Kurssitunnukselle asetettu sähköpostin käsittelyautomaatti käsittelee sähköpostipalautukset. Kaikista saapuvista sähköposteista otetaan varmuuskopio, jonka jälkeen tarkistetaan seuraavat asiat: 1. Otsikon formaatti. Virheellisellä otsikolla (ei tunnistettavissa harjoitustyöksi) saapuneet mailit palautetaan lähettäjälle palautusohjeiden kera. 2. Pituus. Liian lyhyt (<2000 tavua) tai liian pitkä (> tavua) maili palautetaan lähettäjälle tilannetta kuvaavan viestin kera. Kyseessä on joko ollut vahingossa lähetetty tyhjä viesti tai virheellisesti binaariohjelmia sisältävä palautus. 3. Palautusaika. Saapuvan viestin palautusaika otetaan käyttöjärjestelmältä, ja sitä verrataan opettajan asettamiin harjoitustöiden aikarajoihin. Palautusajan ohittanut työ saa vastauksenaan viestin työn myöhästymisestä. Palautusajan ulkopuolella palautuksia otetaan vastaan vain seuraavissa tilanteissa:

4 Harjoitustehtävien palautus ja hallinta 71 i. Opiskelijalle on annettu bumerangi kyseisestä harjoitustyöstä. ii. Opiskelijan opiskelijanumero on erikseen määritelty kyseisen työvaiheen aikarajatiedostossa, ja annettua määräaikaa ei ole vielä ohitettu. 4. Opettajan asettamia muita tarkistuksia, esimerkiksi suoritettu rekisteröinti kyseiseen työaiheeseen. Laillisesti palautettu työ tallennetaan työaiheen ja työn tilan mukaiseen hakemistoon. Onnistuneen tallennuksen jälkeen työn palauttaneelle lähettäjälle lähetetään viesti palautuksen onnistumisesta. Mikäli tallennus ei pääty onnistuneesti, lähetetään opiskelijalle viesti, joka ilmaisee palautuksen epäonnistumisen sekä pyytää ottamaan yhteyttä opettajaan. Sähköpostien käsittelyautomaatti on toteutettu siten, että asettamalla muuttujien arvot oikeiksi kurssin alussa sama tiedosto toimii koko kurssin ajan muita muutoksia tarvitsematta. Kurssin alussa asetetaan palautusten avaus- ja sulkemismääräajat kaikille työvaiheille, eikä niitä tarvitse kurssin suorituksen aikana päivittää. Jokaiselle työvaiheelle voidaan määritellä tiedosto, johon opettaja voi kurssin aikana kirjata opiskelijoille yleisistä aikarajoista poikkeavia harjoitustöiden palautusaikoja. Poikkeukselliset määräajat merkitään tekstitiedostoon opiskelijakohtaisesti omille riveilleen, formaatin tulee noudattaa seuraavaa: <opiskelijanumero>:<pvm>:<klo> Esimerkkimääritys: # Keuhkoputkentulehduksen vuoksi myönnetty viikon lisäaika # opiskelijalle 85067, deadline : : Harjoitustyötiedostojen nimeämiskäytäntö Opiskelija rekisteröityy töihin WWW-lomakkeen kautta ja ilmoittaa samalla, mitä työtä haluaa ryhtyä tekemään. Jos työhön rekisteröinti on mahdollista, eikä opiskelijalla ole voimassa olevaa aiempaa rekisteröintimerkintää, onnistuneesta rekisteröinnistä ilmoitetaan opiskelijalle WWW-sivulla. Samalla hänelle luodaan työaiheen rekisteroidyt -hakemistoon tunnustiedosto nimelle <opiskelijanro>. Opiskelijan tunnisteena käytetään kaikissa tunnustiedostoissa opiskelijanumeroa, jonka tiedetään olevan kaikilla TTKK:n opiskelijoilla yksikäsitteisesti opiskelijat erottava tunniste. Jos opiskelija on jo rekisteröitynyt yhteen työhön, hän voi vaihtaa aihetta rekisteröitymällä toiseen työaiheeseen ja vahvistamalla aiheen vaihdon. Opiskelijan palauttaessa harjoitustyötä palautusautomaatti sijoittaa palautuksen johonkin hakemistoista palautetut, bumerangit1 tai bumerangit2. Hakemistoon palautetut (ensimmäiset palautukset) sijoitetut työt on nimetty <opiskelija>.<id>, jossa <id> erottaa samalla opiskelijanumerolla alkavat tie-

5 72 Harjoitustehtävien palautus ja hallinta dostot toisistaan. Opiskelijan ensimmäinen palautus hakemistoon saa <id>-arvon 0. Jos opiskelija palauttaa työn uudelleen, ennen kuin se on otettu tarkastettavaksi, työ tallennetaan uudelle yhtä suuremmalle <id>:n arvolle. Bumerangihakemistoihin palautetut työt on nimetty <assari>.<opiskelija>.<id>, missä <assari> on työtä tarkastaneen assistentin käyttäjätunnus. Assistentti voi ottaa työn tarkastettavaksi komennolla co.py, joka hakee pyydetyn opiskelijan työn ja kopioi sen assistentin työhakemistoon tarkastusta varten. Nimi on valittu muistuttamaan komentoa, jota käytetään RCS-versionhallinnassa työn järjestelmästä käsittelyyn ottamiseksi. Tarkastukseen ottamisen merkiksi kurssin tiedostohierarkiaan merkitään tilaa ilmaisevaan hakemistoon tyhjä tunnustiedosto <assari>.<opiskelijanro>. Nimen alussa <assari> kertoo käyttäjätunnuksen, joka on ottanut työn tarkastettavakseen ja <id>-päätteen puuttuminen ilmaisee että työlle on suoritettu operaatioita opiskelijan tekemän palautuksen jälkeen. Koska assistentit toimivat usein samanaikaisesti, co.py huolehtii siitä, ettei kaksi assistenttia pysty sotkemaan toistensa toimintaa yrittämällä ottaa samaa työtä itselleen yhtä aikaa. co.py tarkistaa myös, ettei assistentti ota itselleen tarkastettavaksi jo toiselle assistentille nimettyä työtä. Assistentti merkitsee tarkastuksen tuloksen käyttämällä komentoa ci.py, joka siirtää co.py:n luoman tyhjän tunnustiedoston tarkastuksen tulosta ilmaisevaan hakemistoon ( hyvaksytyt, hylatyt, bumerangit1 tai bumerangit2 ). Myös tämä ohjelma tarkistaa, että assistentti merkitsee tarkastustuloksia vain itse tarkastukseen ottamilleen töille. Komennon nimi on yhtenevä versionhallintaohjelmistossa käytettävän uuden versiotiedoston tallennuskomennon kanssa. Tarkistustuloksen merkiksi luodaan kyseiseen hakemistoon tyhjä tunnustiedosto nimelle <assari>.<opiskelijanro>. Hakemistossa hyvaksytyt tai hylatyt tiedosto tarkoittaa työn lopullista arvostelutulosta. Bumerangihakemistoissa tiedosto ilmaisee, että työ on annettu uudelleen korjattavaksi ja opiskelijalla on oikeus yleisistä määräajoista riippumatta tehdä työstä pyydetty bumerangipalautus. Normaalioloissa opiskelijan numero on yhden työvaiheen alla enintään kahdessa kohtaa: hakemistossa rekisteroidyt sekä työn tilaa ilmaisevassa hakemistossa. Mikäli sama numero löytyy useammasta paikasta, on kyseessä useampaan kertaan suoritettu palautus (useita <id>-arvoja) tai jokin toimintavirhe. Tällöin skriptit tulostavat tiedon ongelmatilanteesta ja assistentin on selvitettävä asia tarkistamalla ja poistamalla ylimääräiset tiedostot siten, että vain yksi opiskelijanumeron sisältävä palautus/tunnustiedosto jää jäljelle. Näin toiminnot varoittavat aina heti ristiriitaisia tietoja havaitessaan ja järjestelmän sisältävät tiedot pysyvät määrittelyn mukaisina. Erikoisemmissa järjestelmän asetuksista tai tilasta johtuvissa virhetilanteissa ohjelmat tulostavat virheilmoituksen näytölle sekä lähettävät tiedon virheestä ja

6 Harjoitustehtävien palautus ja hallinta 73 käsiteltävänä olleista parametreista konfiguraatiotiedostossa määriteltyyn ylläpitäjän osoitteeseen. Näin virhe tulee nopeasti tiedoksi järjestelmää ylläpitävälle taholle, joka pystyy korjaamaan asian. Tarkastustilanteen seuranta Harjoitustöiden tarkastustilanteen seuranta on yksinkertaista selkeän hakemistojärjestelmän ja opiskelijakohtaisten tiedostojen avulla. Niinpä sekä opiskelijoille että opettajalle on toteutettu WWW-sivujen avulla mahdollisuus ajantasaisen tarkastustilanteen seurantaan. Yleinen harjoitustöiden tilanteen tarkkailuun toteutettu ohjelma käy läpi pyydetyn harjoitustyöaiheen hakemistot ja tulostaa listat eri tiloissa olevista harjoitustöistä. Sivulla näkyy opiskelijanumerolistat rekisteröityneistä, hyväksytyistä, hylätyistä sekä bumerangiksi annetuista töistä. Assistenttien työmäärien seurantaan on toteutettu ohjelmat, joiden avulla kerätään työvaiheittain tarkastetuksi kirjatut työt assistenteittain kirjattuna. Tarkempia tietoja halutessa voidaan vielä hakea nimetyn assistentin tarkastamat työvaiheen työt kaikista harjoitustyöaiheista. Lopuksi tulostetaan taulukkomuotoinen yhteenveto työmääristä. Tiedot kootaan listaamalla työhakemistojen tiedostoja ja erottamalla niiden nimissä esiintyvät opiskelijanumerot ja assistenttien tunnukset. Tarkastusta odottavat bumerangipalautukset erotetaan korjattavaksi annetuista lihavoidulla kirjasintyypillä Kokemukset ja opetukset Järjestelmä tuntui erittäin toimivalta töiden tarkastuksen hallinnan suhteen. Palautukset ohjautuivat automaattisesti oikeille tarkastajille ja tarkastusten kokonaistilanne oli jatkuvasti selvillä. Kurssin luennoijan oli helppo seurata eri assistenttien aktiivisuutta ja työmääriä palkanlaskentaa varten. Töiden käsittelyn rajoittaminen skriptien kautta tapahtuvaksi poisti inhimillisistä virheistä johtuvat töiden hukkumiset ja tulosten merkintävirheet. Myös varmistusjärjestelmät tuntuivat toimivan riittävän hyvin. Erään harjoitustyön määräajan kynnyksellä postitusjärjestelmä kaatui, jolloin suuri osa ajoissa lähetetyistä palautuksista saapui perille vasta vuorokausi määräajan jälkeen. Vaikka automaatti ensin palautti työt lähettäjilleen liian myöhäisinä palautuksina, ongelman selvittyä viikonlopun jälkeen pystyttiin kaikki ajoissa lähetetyt työt palauttamaan varmistuskopioista järjestelmään eikä opiskelijoille aiheutunut ylimääräistä työtä. Parannusehdotukseksi järjestelmään huomattiin piankin se, että co.py-ohjelman olisi hyvä osata automaattisesti etsiä assistentille aikajärjestyksessä vanhin työ tarkastettavaksi. Alkuperäisessä toteutuksessa assistentin oli itse valittava ja kerrot-

7 74 Harjoitustehtävien palautus ja hallinta tava tarkastukseen otettavan opiskelijan työ. Myös se, etteivät co.py ja ci.py automaattisesti osanneet käsitellä opiskelijalta ennen tarkastuksen tulosta saapuneita useampia palautuksia, aiheutti lisätyötä assistenteille. Tällaisia tilanteita ei kuitenkaan ollut kovin suuressa määrin. Rutiinitoimintojen poistamisen kannalta olisi ollut hyvä myös lisätä co.py-ohjelmaan toiminto, jolla se purkaa opiskelijan palauttaman tiedostopaketin ja kääntää sen valmiiksi ajettavaan muotoon, jota assistentti tarkastuksessaan tarvitsee. Ohjeistuksesta huolimatta järjestelmä on monimutkainen konfiguroida kurssille. Alunperin haluttiin, ettei järjestelmä ryhdy itse luomaan hakemistorakennettaan, vaan se jätetään opettajan tehtäväksi. Myöhemmin on kuitenkin tultu siihen tulokseen, että käyttöönotto olisi helpompaa, mikäli hakemistorakenne luotaisiin automaattisesti konfiguraatiotiedoston perusteella. Eräs opettajan työtä selvästi helpottava piirre järjestelmässä on sen tarjoama helppokäyttöinen henkilökohtaisten palautusmääräaikojen asetus: kun päätös on kerran kirjattu tiedostoon, järjestelmä huolehtii poikkeuksellisen palautusoikeuden oikeasta käsittelystä. Järjestelmää voisi tulevaisuudessa kehittää esimerkiksi siten, että myös korjattavaksi annetuille harjoitustöille kirjattaisiin automaattisesti samalla tavalla valvottava palautusaika. Tämänhetkisessä järjestelmässä bumerangipalautusten määräaikoja ei valvota automaattisesti muuten kuin kaikkien töiden viimeiseksi asetetun palautuspäivän muodossa. Järjestelmä tuntuu toimivan hyvin tilanteissa, joissa kaivataan lähinnä automaattista harjoitustöiden palautuksen käsittelyä sekä tarkastustilanteen valvontaa. Järjestelmää käytetään nykyään muun muassa Seittiohjelmoinnin kurssilla. 5.3 Kaksivaiheinen harjoitustöiden automaattitarkastus sekä tarkastusprosessin hallinta Kirsti Ala-Mutka Johdanto Laajassa ohjelmoinnissa oli kehitetty kohdassa 5.2 esitetty opiskelijoiden harjoitustöiden käsittelyä koordinoiva järjestelmä, jolla pystyttiin organisoimaan ja valvomaan satojen harjoitustöiden palautusta sekä tarkastusta. Ongelmia aiheuttivat kuitenkin työt, jotka oli tehty huolimattomasti tai puutteellisesti ja jouduttiin hylkäämään suoraan tai ainakin antamaan korjattavaksi useaan kertaan. Vaikka assistentit antoivat opiskelijoiden käyttöön testipenkin ja vaativat, että töiden on toimittava testipenkin testeillä ennen kuin niitä saa palauttaa, palautusten joukosta löytyi aina myös töitä, jotka eivät toteuttaneet vaatimuksia.

Harjoitustöiden hallintajärjestelmä

Harjoitustöiden hallintajärjestelmä Harjoitustöiden hallintajärjestelmä 1 Yleistä Tavoitteena oli toteuttaa järjestelmä palautettujen harjoitustöiden tarkistuksen hallintaan. Opiskelijoiden palautukset oli Laajan ohjelmoinnin kurssilla perinteisesti

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Työpaja Työpaja on vertaisarviointiin soveltuva työkalu. Työpaja mahdollistaa töiden palautuksen ja niiden jakelun opiskelijoiden arvioitavaksi sekä arvioinnin antamisen. Laita Muokkaustila päälle ja lisää

Lisätiedot

Pauliina Munter / Suvi Junes Tampereen yliopisto/tietohallinto 2013

Pauliina Munter / Suvi Junes Tampereen yliopisto/tietohallinto 2013 Tehtävä 2.2. Tehtävä-työkalun avulla opiskelijat voivat palauttaa tehtäviä Moodleen opettajan arvioitaviksi. Palautettu tehtävä näkyy ainoastaan opettajalle, ei toisille opiskelijoille. Tehtävä-työkalun

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta

Lisätiedot

TEHTÄVIEN PALAUTTAMINEN MOODLEEN

TEHTÄVIEN PALAUTTAMINEN MOODLEEN TEHTÄVIEN PALAUTTAMINEN MOODLEEN Moodlessa opettaja voi valita tehtävälleen jonkun neljästä erilaisesta tehtävämuodosta: Lähetä yksi tiedosto opiskelija palauttaa yhden tiedoston. Tiedostojen lähetys opiskelija

Lisätiedot

http://www.wordle.net Opiskelijan ohje Tutkintopalvelu 1.9.2013

http://www.wordle.net Opiskelijan ohje Tutkintopalvelu 1.9.2013 http://www.wordle.net Opiskelijan ohje 1.9.2013 Opiskelijan ohje 2 (9) n käyttöohje tutkinnon suorittajalle Ohjeen sisältö TIEKEn tutkintoja hallinnoidaan ssa, jonka osoite on /tupa. Jokainen TIEKEn tutkintoa

Lisätiedot

Moodle opiskelijan opas. Verkko oppimisympäristön käyttö

Moodle opiskelijan opas. Verkko oppimisympäristön käyttö Moodle opiskelijan opas Verkko oppimisympäristön käyttö Marko Jarva 21.1.2009 Sisällysluettelo 1 Aloitusnäkymä... 3 1.1 Kirjautuminen... 3 2 Kurssin sivu... 4 2.1 Aiheet ja näkymä... 4 3 Omat tiedot...

Lisätiedot

Maastotietokannan torrent-jakelun shapefile-tiedostojen purkaminen zip-arkistoista Windows-komentojonoilla

Maastotietokannan torrent-jakelun shapefile-tiedostojen purkaminen zip-arkistoista Windows-komentojonoilla Maastotietokannan torrent-jakelun shapefile-tiedostojen purkaminen zip-arkistoista Windows-komentojonoilla Viimeksi muokattu 5. toukokuuta 2012 Maastotietokannan torrent-jakeluun sisältyy yli 5000 zip-arkistoa,

Lisätiedot

Luento 4. Timo Savola. 21. huhtikuuta 2006

Luento 4. Timo Savola. 21. huhtikuuta 2006 UNIX-käyttöjärjestelmä Luento 4 Timo Savola 21. huhtikuuta 2006 Osa I Shell Lausekkeet Komentoriville kirjotettu komento on lauseke echo "foo" echo $USER MUUTTUJA=1 ls -l Rivinvaihto

Lisätiedot

OHJE SENAATTILAN KÄYTTÄJÄKSI REKISTERÖITYMISTÄ VARTEN 2.10.2015

OHJE SENAATTILAN KÄYTTÄJÄKSI REKISTERÖITYMISTÄ VARTEN 2.10.2015 OHJE SENAATTILAN KÄYTTÄJÄKSI REKISTERÖITYMISTÄ VARTEN 2.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Senaattilan käyttäjäksi rekisteröityminen (sivut 3-24) Sähköpostiosoitteella rekisteröityminen Virtu-tunnistautumisella

Lisätiedot

Kandidaatintyöprosessi Sähköenergiatekniikan laitoksella

Kandidaatintyöprosessi Sähköenergiatekniikan laitoksella kn 5.2.2009 Kandidaatintyöprosessi Sähköenergiatekniikan laitoksella Tiedoksi kandidaatintöiden ohjaajille: Valmistautuminen kandityön tekemiseen, esitietovaatimukset: Kandidaatintyö voidaan aloittaa tyypillisesti

Lisätiedot

Hops-ohjaajan ohje Opiskelijan hopsit.

Hops-ohjaajan ohje Opiskelijan hopsit. Hops-ohjaajan ohje Tässä ohjeessa kuvataan kaksi erilaista tapaa hakea tietyn opiskelijan lähettämä hops. Ensin ohjeistetaan miten toimitaan, jos hopsin ryhmätyökalu on käytössä, eli ohjaajalle on luotu

Lisätiedot

Ohjeita peda.net palvelun Luo uusi osioon

Ohjeita peda.net palvelun Luo uusi osioon Ohjeita peda.net palvelun Luo uusi osioon - Elikkä tuo kyseinen kohta löytyy omalta sivultasi oikeasta ylä-laidasta, kuten alla näkyvästä kuvasta näkyy. Sekä tuo kyseinen kohta näkyy luokkien sivuilla

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 Yleistä Palautuslaatikosta... 3. 2 Tarkastajan yhteenvetonäkymä... 7. 3 Palautusten tallentaminen omalle koneelle...

Sisällysluettelo. 1 Yleistä Palautuslaatikosta... 3. 2 Tarkastajan yhteenvetonäkymä... 7. 3 Palautusten tallentaminen omalle koneelle... Palautuslaatikko 2 Sisällysluettelo 1 Yleistä Palautuslaatikosta... 3 1.1 Palautuslaatikon luominen... 3 2 Tarkastajan yhteenvetonäkymä... 7 2.1 Palautusten tarkastelu... 8 2.2 Arvosanojen antaminen...

Lisätiedot

Käyttöohje. Labra. Helsinki 25.8.2008 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Käyttöohje. Labra. Helsinki 25.8.2008 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Käyttöohje Labra Helsinki 25.8.2008 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos 1 Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (9+1op) Projektiryhmä Henrik Naakka, projektipäällikkö,

Lisätiedot

Testitapaukset - Siirtoprotokolla

Testitapaukset - Siirtoprotokolla Testitapaukset - Siirtoprotokolla Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.2 22.03.02 Ville Vaittinen Ajankohtaistettu versio Sisällysluettelo 2. Siirtotiedoston testitapaukset... 3 2.1 Siirtotiedoston luonti...

Lisätiedot

Tapahtumakalenteri & Jäsentietojärjestelmä Ylläpito

Tapahtumakalenteri & Jäsentietojärjestelmä Ylläpito Tapahtumakalenteri & Jäsentietojärjestelmä Ylläpito Henri Kinnunen, Seppo Tompuri, Tero Malkki, Matti Heiskanen, Tommi Rönkönharju, Tuomas Valkeapää Sisällysluettelo 1. Alkusanat.2 2. Asennusohje..2 3.

Lisätiedot

Visma Approval Center. Versiosaate 1.3

Visma Approval Center. Versiosaate 1.3 Visma Approval Center Versiosaate 1.3 Visma Approval Center - Versiosaate 1.3 Kaikkia koskettavat kehitykset Muutokset käyttöliittymän välilehdissä Tarkastajat ja hyväksyjät näkevät ylävalikon jatkossa

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 2.3.2011 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 2.3.2011 1 / 39 Kertausta: tiedoston avaaminen Kun ohjelma haluaa lukea tai kirjoittaa tekstitiedostoon, on ohjelmalle

Lisätiedot

Tehtävä. Asetukset. Moodlen versiossa 2.3. käyttöön tuli uusi tehtävätyyppi, jonka on tarkoitus tulevaisuudessa korvata aiemmat tehtävätyypit.

Tehtävä. Asetukset. Moodlen versiossa 2.3. käyttöön tuli uusi tehtävätyyppi, jonka on tarkoitus tulevaisuudessa korvata aiemmat tehtävätyypit. Tehtävä Moodlen versiossa 2.3. käyttöön tuli uusi tehtävätyyppi, jonka on tarkoitus tulevaisuudessa korvata aiemmat tehtävätyypit. Uusi tehtävä näkyy Lisää aineisto tai aktiviteetti - valikossa muiden

Lisätiedot

Länsi-Suomi-rastien ajanotossa käytetään E-Results Lite -ajanotto-ohjelmaa.

Länsi-Suomi-rastien ajanotossa käytetään E-Results Lite -ajanotto-ohjelmaa. Sivu 1/10 Länsi-Suomi-rastien ajanotossa käytetään E-Results Lite -ajanotto-ohjelmaa. Ohjelma käyttää suunnistusliiton emit -rekisteriä, joka sisältää nimet sekä leimasimien numerot. Rekisteriä on täydennetty

Lisätiedot

Windows Vistan varmuuskopiointi

Windows Vistan varmuuskopiointi Vaihtoehtoja varmuuskopiointiin 1 Windows Vistan varmuuskopiointi Sisällysluettelo mikko.kaariainen@opisto.hel.fi Windows Vistan varmuuskopiointi... 2 Ensimmäinen varmuuskopiointi ja asetukset... 2 Seuraava

Lisätiedot

Tietokannan luominen:

Tietokannan luominen: Moodle 2 Tietokanta: Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia, linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat,

Lisätiedot

Lyseopaneeli 2.0. Käyttäjän opas

Lyseopaneeli 2.0. Käyttäjän opas Lyseopaneeli 2.0 Käyttäjän opas 1. Esittely Lyseopaneeli on Oulun Lyseon lukion käyttäjätietojen hallintapalvelu jonka tarkoitus on niputtaa yhteen muutamia oleellisia toimintoja. 2. Yleistä paneelin käytöstä

Lisätiedot

Ohje 1 (12) Maarit Hynninen-Ojala MOODLE PIKAOHJE. Kirjautuminen Moodleen ja työtilan valitseminen

Ohje 1 (12) Maarit Hynninen-Ojala MOODLE PIKAOHJE. Kirjautuminen Moodleen ja työtilan valitseminen Ohje 1 (12) Maarit Hynninen-Ojala MOODLE PIKAOHJE Kirjautuminen Moodleen ja työtilan valitseminen 1. Verkko-osoite: http://moodle.metropolia.fi 2. Kirjautuminen: omat verkkotunnukset 3. Oma Moodlessa näkyvät

Lisätiedot

PALPA Extranet Ohje palautuspisteille

PALPA Extranet Ohje palautuspisteille PALPA Extranet Ohje palautuspisteille Päivitetty 22.4.2015 Sisältö REKISTERÖITYMINEN JA KIRJAUTUMINEN Nykyiset palautuspisteet Uusien palautuspisteiden rekisteröinti EXTRANETIN KÄYTTÖ Palautuspisteen tietojen

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta Metsähallitus ilmoittaa käynnissä olevista

Lisätiedot

Opus Online Client Web asetukset. Opus Internet ajanvaraus

Opus Online Client Web asetukset. Opus Internet ajanvaraus Opus Online Client Web asetukset Opus Internet ajanvaraus Sivu 2 / 14 Sisältö Opus Online Client... 3 Web asetukset... 3 Vastaanotot... 3 Hoitohenkilöt... 5 Luo aliverkkotunnus... 6 Mukauttaminen... 7

Lisätiedot

JOHDANTO... 5 PÄÄKONFIGURAATIOTIEDOSTO... 5 3.3 KIELET... 5 4 KÄYNNISTÄMINEN...6 4.1 JOHDANTO... 6

JOHDANTO... 5 PÄÄKONFIGURAATIOTIEDOSTO... 5 3.3 KIELET... 5 4 KÄYNNISTÄMINEN...6 4.1 JOHDANTO... 6 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2 1 IMAGEBLEND...3 1.1 JOHDANTO... 3 2 OHJELMISTO...4 2.1 JOHDANTO... 4 2.2 OHJELMAPAKETIN PURKAMINEN... 4 2.3 HAKEMISTORAKENNE... 4 3 KONFIGUROINTI...5 3.1 3.2 JOHDANTO...

Lisätiedot

MOODLE TUTUKSI. Pirkko Vänttilä Oulun aikuiskoulutuskeskus 4.8.2008

MOODLE TUTUKSI. Pirkko Vänttilä Oulun aikuiskoulutuskeskus 4.8.2008 2008 MOODLE TUTUKSI Pirkko Vänttilä Oulun aikuiskoulutuskeskus 4.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. ALOITUSNÄKYMÄ... 4 2. TUTUSTUMINEN... 5 3. KESKUSTELUT... 8 4. VIESTIT... 10 5. CHATIT... 10 6. TIEDOSTOJA OMALTA

Lisätiedot

1 Turnitin-tehtävä Moodlessa 1. 1.1 Opettajan näkymä Turnitin-tehtävässä 4. 1.2 Raportin katselu 8. 1.3 Raportin tulostus 10. 1.

1 Turnitin-tehtävä Moodlessa 1. 1.1 Opettajan näkymä Turnitin-tehtävässä 4. 1.2 Raportin katselu 8. 1.3 Raportin tulostus 10. 1. Alkuperän tarkistus -Turnitin-tehtävä Moodlessa Opettajan ohje Sisällys 1 Turnitin-tehtävä Moodlessa 1 1.1 Opettajan näkymä Turnitin-tehtävässä 4 1.2 Raportin katselu 8 1.3 Raportin tulostus 10 1.4 Kommentointi

Lisätiedot

Excel-taulukkoon X- ja Y-sarakkeisiin tallennettujen koordinaattien muuntaminen paikkatietokohteiksi

Excel-taulukkoon X- ja Y-sarakkeisiin tallennettujen koordinaattien muuntaminen paikkatietokohteiksi Excel-taulukkoon X- ja Y-sarakkeisiin tallennettujen koordinaattien muuntaminen paikkatietokohteiksi Esimerkkinä Excel-taulukkona ladattavat Helsingin pysäköintilippuautomaatit Viimeksi muokattu 27. huhtikuuta

Lisätiedot

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset - Avaa Työkalut valikko ja valitse Tilien asetukset - Valitse vasemman reunan lokerosta Lähtevän postin palvelin (SM - Valitse listasta palvelin, jonka

Lisätiedot

Tässä ohjeessa kerrotaan, miten 7.1.2015 alkaen käyttöönotettavaan AIPAL aikuiskoulutuksen palautejärjestelmään myönnetään käyttöoikeuksia.

Tässä ohjeessa kerrotaan, miten 7.1.2015 alkaen käyttöönotettavaan AIPAL aikuiskoulutuksen palautejärjestelmään myönnetään käyttöoikeuksia. AIPAL-KÄYTTÖOHJE 7.1.2015 1(6) Näyttötutkinnon järjestäjän AIPAL-koulutustoimijan pääkäyttäjälle TERVETULOA AIPAL - KOULUTUSTOIMIJAN PÄÄKÄYTTÄJÄKSI! Tässä ohjeessa kerrotaan, miten 7.1.2015 alkaen käyttöönotettavaan

Lisätiedot

Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen kuluttaja-asiakkaana

Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen kuluttaja-asiakkaana Ohje 1 (5) Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen kuluttaja-asiakkaana Energiapeiliin rekisteröityminen vaatii henkilökohtaisia pankkitunnuksia. Käytössä on seuraavien verkkopankkien tunnistautumispalvelut:

Lisätiedot

OPI-Maksut - Käyttötapaukset

OPI-Maksut - Käyttötapaukset OPIMaksut Käyttötapaukset Toiminnallisuudet ja käyttötapaukset: maksupalvelutoiminnot Toimeksiannon lisääminen Palveluväylä toiminto: Toimeksiannon lisääminen Yleiskuvaus Palveluväylään sallitut asiointisovellukset

Lisätiedot

OHJ-7400 Graafisen käyttöliittymän ohjelmointi 4/6 op

OHJ-7400 Graafisen käyttöliittymän ohjelmointi 4/6 op OHJ-7400 Graafisen käyttöliittymän ohjelmointi 4/6 op Syksy 2007, periodit 1-2 Harjoitustyö Yleistä Harjoitustyö tehdään 2 hengen ryhmissä. Yhden hengen ryhmistä tulee sopia kurssiassistentin kanssa erikseen

Lisätiedot

OHJE SENAATTILAN KÄYTTÄJÄKSI REKISTERÖITYMISTÄ VARTEN 29.5.2015

OHJE SENAATTILAN KÄYTTÄJÄKSI REKISTERÖITYMISTÄ VARTEN 29.5.2015 OHJE SENAATTILAN KÄYTTÄJÄKSI REKISTERÖITYMISTÄ VARTEN 29.5.2015 SISÄLLYSLUETTELO Senaattilan käyttäjäksi rekisteröityminen sivut 3-25 Sähköpostiosoitteella rekisteröityminen sivut 7-14 Virtu-tunnistautumisella

Lisätiedot

Synkka Laatu Infopaketti Olemassa olevat tuotteet

Synkka Laatu Infopaketti Olemassa olevat tuotteet Infopaketti Olemassa olevat tuotteet SISÄLLYS 1 Lähtökohdat 3 2 Tarkastukset 3 2.1 Myyntierät... 3 2.2 Vähittäistuotteet... 4 2.3 Tarkastusraportti... 4 2.3.1 Huomautusaika... 5 3 Hinnasto 5 4 Laskutus

Lisätiedot

Aineistosiirron testauksen aloituksen ohje Trafin sopimuskumppaneille

Aineistosiirron testauksen aloituksen ohje Trafin sopimuskumppaneille TraFin ulkoinen integraatio Aineistosiirron testauksen aloituksen ohje Trafin sopimuskumppaneille Ohje 26.2.2014 Versio 1.1, Hyväksytty Luottamuksellinen Vastuutaho Trafi MUUTOSHISTORIA Versio Päiväys

Lisätiedot

H9 Julkaiseminen webissä

H9 Julkaiseminen webissä H9 Julkaiseminen webissä Tässä harjoituksessa opetetaan kaksi tapaa viedä tiedostoja jakoon webin kautta (tehtävä 1 ja tehtävä 3), sekä kokeillaan yksinkertaista, jokamiehen tapaa tehdä oma sivusto (tehtävä

Lisätiedot

Nexetic Shield Unlimited

Nexetic Shield Unlimited Nexetic Shield Unlimited Käyttöohje 1. Asennus ja käyttöönotto 2. Ohjelman käyttäminen 3. Lisäasetukset 4. Tietojen palautus 1. Asennus ja käyttöönotto Asiakasohjelman asennus Tehtyäsi tilauksen varmistusohjelmasta

Lisätiedot

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia)

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia) HOPS-PROSESSI Teatterikorkeakoulun perustutkintojen tutkintosäännön 12 :n mukaan opiskelija laatii opintojensa suunnittelun tueksi henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). Opintosuunnitelma on tutkintokohtainen.

Lisätiedot

BUSINESS ONLINE TRADE FINANCE TUONTIREMBURSSIT JA -PERITTÄVÄT

BUSINESS ONLINE TRADE FINANCE TUONTIREMBURSSIT JA -PERITTÄVÄT BUSINESS ONLINE TRADE FINANCE TUONTIREMBURSSIT JA -PERITTÄVÄT Danske Bank Trade Finance Danske Bank Oyj Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Hiililaiturinkuja 2, 00075 DANSKE BANK. Y-tunnus 1730744-7

Lisätiedot

Nexetic Shield Unlimited

Nexetic Shield Unlimited Nexetic Shield Unlimited Käyttöohje 1. Asennus ja käyttöönotto 2. Ohjelman käyttäminen 3. Lisäasetukset 4. Tietojen palautus 1. Asennus ja käyttöönotto Asiakasohjelman asennus Tehtyäsi tilauksen varmistusohjelmasta

Lisätiedot

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU SAMK SoleOps uusintatenttijärjestelmä 1(8) Opettajan rooli Tässä ohjeessa on selostettu SoleOPSin uusintatenttijärjestelmässä opettajan tehtäviin kuuluvat toiminnot. Näitä ovat: 1. uusintatenttipäivämäärien

Lisätiedot

LB-Sokopro projektipankki, Elementtisuunnitelmatiedostojen nimeäminen ja vienti projektipankkiin OSAAVA SUOMALAINEN PERHEYHTIÖ

LB-Sokopro projektipankki, Elementtisuunnitelmatiedostojen nimeäminen ja vienti projektipankkiin OSAAVA SUOMALAINEN PERHEYHTIÖ LB-Sokopro projektipankki, Elementtisuunnitelmatiedostojen nimeäminen ja vienti projektipankkiin OSAAVA SUOMALAINEN PERHEYHTIÖ Suunnitelman perustietojen syöttö Sokoprohon JB-02_2_1.pdf Elementti tunnus

Lisätiedot

Kortinhaltijat joilla on maksukeskeytys Maksuryhmään liitettyjen kortinhaltijoiden lukumäärä, joiden maksut ovat tilapäisesti keskeytetty.

Kortinhaltijat joilla on maksukeskeytys Maksuryhmään liitettyjen kortinhaltijoiden lukumäärä, joiden maksut ovat tilapäisesti keskeytetty. 1(6) MAKSURYHMÄN HALLINTA Maksuryhmäkohtaiselle sivulle pääset klikkaamalla yksittäisen maksuryhmän nimeä verkkopalvelun etusivulla tai valitsemalla ryhmän Maksuryhmät - osion listalta. Sivun tiedot ja

Lisätiedot

Pikaohje Sopimus Pro verkkopalvelun käyttämiseen

Pikaohje Sopimus Pro verkkopalvelun käyttämiseen Pikaohje Sopimus Pro verkkopalvelun käyttämiseen Oppisopimuskeskuksen Sopimus Pro -verkkopalvelu on tarkoitettu oppisopimuskoulutuksessa tehtävien jaksoarviointien ja koulutuskorvaushakemusten täyttämistä

Lisätiedot

Seutudokumenttien pä ivittä misohje

Seutudokumenttien pä ivittä misohje Seutudokumenttien pä ivittä misohje Kirjautuminen sisällönhallinta-työkaluun Käytä ylläpidossa Firefox-selainta. Käyttäjätunnukset Käy rekisteröitymässä osoitteessa www./kirjaudu kohdassa Rekisteröidy.

Lisätiedot

ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015

ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015 ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015 Sisältö ARVI-menettelyn perusteet... 1 Arvioinnin syöttäminen... 2 Arvion lähettäminen TE-toimistoon... 5 Sovelluksen sulkeminen... 6 Virhetilanteiden

Lisätiedot

Toimittajaportaali: Usein kysyttyjä kysymyksiä e-laskuista

Toimittajaportaali: Usein kysyttyjä kysymyksiä e-laskuista Toimittajaportaali: Usein kysyttyjä kysymyksiä e-laskuista 2011 Toimittajaportaali Kysymyksiä? Missä voin rekisteröityä portaalin käyttäjäksi? Mistä saan uuden salasanan ja kuinka kirjaudun portaaliin?

Lisätiedot

Uusi asunto-osakeyhtiölaki

Uusi asunto-osakeyhtiölaki OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Uusi asunto-osakeyhtiölaki Osakkeenomistajan remontit Pakkalan Sali 2. 9 2010 Pekka Luoto Uusien määräysten tavoitteita, miksi uudet määräykset ovat

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 15.3.2010 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 15.3.2010 1 / 56 Tiedostoista: tietojen tallentaminen ohjelman suorituskertojen välillä Monissa sovelluksissa ohjelman

Lisätiedot

Plagioinnin tunnistaminen lähdekielisistä ohjelmista

Plagioinnin tunnistaminen lähdekielisistä ohjelmista Plagioinnin tunnistaminen lähdekielisistä ohjelmista Plagiointi- ja tutkimusetiikka seminaari 30.09.2003 Kirsti Ala-Mutka TTY/Ohjelmistotekniikka Sisältö Plagiointi ohjelmointikursseilla Tyypillisiä ulkoasumuutoksia

Lisätiedot

Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen yritysasiakkaana

Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen yritysasiakkaana Ohje 1 (10) Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen yritysasiakkaana Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen vaatii henkilökohtaisia pankkitunnuksia. Käytössä on seuraavien verkkopankkien

Lisätiedot

TERVETULOA OPISKELEMAAN MOODLE-OPPIMISYMPÄRISTÖSSÄ!

TERVETULOA OPISKELEMAAN MOODLE-OPPIMISYMPÄRISTÖSSÄ! TERVETULOA OPISKELEMAAN MOODLE-OPPIMISYMPÄRISTÖSSÄ! Tämä on opiskelijan Moodle-opas, josta saat tärkeimmät neuvot opiskellessasi LOVe lääkehoidon verkkokursseilla Moodle- oppimisympäristössä. Seuraamalla

Lisätiedot

KServer Etäohjaus Spesifikaatio asiakaspuolen toteutuksille

KServer Etäohjaus Spesifikaatio asiakaspuolen toteutuksille KServer Etäohjaus 1 (5) KServer Etäohjaus Spesifikaatio asiakaspuolen toteutuksille Palvelimen toteutuksen ollessa versio 1.0, spesifikaation versio 1.0.0. 2009, Riku Eskelinen/ KServer Software Development

Lisätiedot

CT30A2500 TCP/IP perusteet Harjoitustyö

CT30A2500 TCP/IP perusteet Harjoitustyö CT30A2500 TCP/IP perusteet Harjoitustyö YLEISTÄ Kurssin harjoitustyö on 2 hengen ryhmätyö, joka tehdään tieto-sähkötalossa luokassa 6325. Harjoitustyötä varten ilmoittaudutaan ryhmälistalle, joka sijaitsee

Lisätiedot

Tikon ostolaskujen käsittely

Tikon ostolaskujen käsittely Toukokuu 2013 1 (7) 6.3.0 Copyright Aditro 2013 Toukokuu 2013 2 (7) Sisällysluettelo 1. Käyttäjäasetukset... 3 2. Yleiset parametrit... 3 3. Kierrätysasetukset... 3 4. palvelimen tiedot... 4 5. lähetyksen

Lisätiedot

Memeo Instant Backup Pikaopas. Vaihe 1: Luo oma, ilmainen Memeo-tili. Vaihe 2: Liitä tallennusväline tietokoneeseen

Memeo Instant Backup Pikaopas. Vaihe 1: Luo oma, ilmainen Memeo-tili. Vaihe 2: Liitä tallennusväline tietokoneeseen Johdanto Memeo Instant Backup on yksinkertainen varmuuskopiointiratkaisu monimutkaiseen digitaaliseen maailmaan. Memeo Instant Backup suojaa arvokkaat tietosi varmuuskopioimalla C-aseman tiedot automaattisesti

Lisätiedot

Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla

Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla Johdanto... 2 1. Opetushenkilökunnan tehtävät... 2 1.1. Kurssin vastuuopettaja... 2 1.2. Kurssimestarit ja assistentit... 3 1.2.1. Vastuuyliopiston

Lisätiedot

Harjoitustyö 3 - Reittioptimisaatio

Harjoitustyö 3 - Reittioptimisaatio Harjoitustyö 3 - Reittioptimisaatio Tampereen kaupunki tarjoaa avoin data -sivuilla kaupungin avoimena julkaistun tietoaineston osana Tampereen joukkoliikenteen aikataulut, reitit sekä rajapinnan joukkoliikenteen

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 28.2.2011 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 28.2.2011 1 / 46 Ohjelmointiprojektin vaiheet 1. Määrittely 2. Ohjelman suunnittelu (ohjelman rakenne ja ohjelman

Lisätiedot

Maventa Connector Käyttöohje

Maventa Connector Käyttöohje Maventa Connector Käyttöohje 17.4.2015 Sisällys 1. Esittely... 2 1.1. Käytön edellytykset... 2 1.2. Tuetut aineistomuodot... 2 2. Asennustiedosto... 3 2.1. Sisäänkirjautuminen... 7 3. Asetuksien määrittäminen...

Lisätiedot

Tikon ostolaskujen käsittely

Tikon ostolaskujen käsittely Toukokuu 2014 1 (8) Toukokuu 2014 2 (8) Sisällysluettelo 1. Käyttäjäasetukset... 3 2. Yleiset parametrit... 3 3. Kierrätysasetukset... 3 4. palvelimen tiedot... 4 5. lähetyksen aktivointi... 5 6. Eräajot

Lisätiedot

TEKNINEN OHJE VAIHTOTASETIETOJEN TIEDOSTORAPORTOINTIIN EXCEL-TYÖKIRJALLA

TEKNINEN OHJE VAIHTOTASETIETOJEN TIEDOSTORAPORTOINTIIN EXCEL-TYÖKIRJALLA TEKNINEN OHJE VAIHTOTASETIETOJEN TIEDOSTORAPORTOINTIIN EXCEL-TYÖKIRJALLA SUOMEN PANKKI Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto 1 / 10 Versio Pvm Päivittäjä 1.0 20.2.2007 Härkönen, Tony 1.1 24.2.2007 Huhtaniska,

Lisätiedot

Osallistujan ohje. TIEKE www.tieke.fi

Osallistujan ohje. TIEKE www.tieke.fi Osallistujan ohje TIEKE Osallistujan ohje 1 (8) Osallistujan ohje in, rekisteröityminen ja testin tekeminen Olet aloittamassa testiä, jossa arvioit omia tieto- ja viestintäteknisiä taitojasi. Tämä ohje

Lisätiedot

Tulosta yrityksesi tuloslaskelma ja tase myöhempää tarkastusta varten. Ota varmuuskopio tilanteesta ennen tilimuunnosta.

Tulosta yrityksesi tuloslaskelma ja tase myöhempää tarkastusta varten. Ota varmuuskopio tilanteesta ennen tilimuunnosta. Tilimuunnosohje 1 (5) Tilimuunnosajo Tilimuunnosajo täytyy tehdä jos halutaan vaihtaa yritykselle tilikartta ja säilyttää tilien tapahtumat. Tilikartan vaihtoa varten perustetaan uusi yritys, jonne muunnosajossa

Lisätiedot

Seurantajärjestelmä ja vuosiraportointi Poimintoja raportoijalle, TETS. 22.1.2013 Saara Elväs

Seurantajärjestelmä ja vuosiraportointi Poimintoja raportoijalle, TETS. 22.1.2013 Saara Elväs Seurantajärjestelmä ja vuosiraportointi Poimintoja raportoijalle, Saara Elväs Vuosiraportointi 2012 Kaikki tiedot tulee raportoida seurantajärjestelmään maaliskuun loppuun 2013 mennessä Tiedot tarkastetaan,

Lisätiedot

Ostolaskujen haku Netvisorista

Ostolaskujen haku Netvisorista Ostolaskujen haku Netvisorista Päiväys: 9.4.2015 Laatinut: Riitta Kemppainen Sisällysluettelo 1 ValueFrameen tehtävät määritykset... 3 1.1 1.2 1.3 1.4 2 Yleiset ValueFrame-määritykset... 3 Osaprojektien

Lisätiedot

SÄHKÖINEN TARJOUSKYSELY PROJECTINFOSSA

SÄHKÖINEN TARJOUSKYSELY PROJECTINFOSSA SÄHKÖINEN TARJOUSKYSELY PROJECTINFOSSA SISÄLTÖ Johdanto... 3 Hakemistorakenteen luonti... 4 Tarjouskyselyn vastaanottajien lisääminen... 5 Tiedostojen kerääminen... 6 Sähköisen tarjouskyselyn luonti...

Lisätiedot

Amazon Web Services (AWS) on varmaankin maailman suosituin IaaS-tarjoaja. Lisäksi se tarjoaa erilaisia PaaS-kategoriaan kuuluvia palveluita.

Amazon Web Services (AWS) on varmaankin maailman suosituin IaaS-tarjoaja. Lisäksi se tarjoaa erilaisia PaaS-kategoriaan kuuluvia palveluita. 1 2 Amazon Web Services (AWS) on varmaankin maailman suosituin IaaS-tarjoaja. Lisäksi se tarjoaa erilaisia PaaS-kategoriaan kuuluvia palveluita. 3 4 Region vastaa palvelun fyysistä sijaintipaikkaa (AWS

Lisätiedot

JAKELUPISTE KÄYTTÖOHJE 2/6

JAKELUPISTE KÄYTTÖOHJE 2/6 käyttöohjeet JAKELUPISTE KÄYTTÖOHJE 2/6 1. Esittely JakeluPiste on helppo ja yksinkertainen ratkaisu tiedostojen lähettämiseen ja vastaanottamiseen. Olipa kyseessä tärkeä word dokumentti tai kokonainen

Lisätiedot

TARKASTUSMENETTELYT JA NIIDEN APUVÄLINETUKI

TARKASTUSMENETTELYT JA NIIDEN APUVÄLINETUKI TARKASTUSMENETTELYT JA NIIDEN APUVÄLINETUKI Vesa Tenhunen Tarkastusmenettelyt Keino etsiä puutteita ohjelmakoodeista, dokumenteista ym. ohjelmistoprosessissa syntyvästä materiaalista Voidaan käyttää kaikissa

Lisätiedot

10. ASIAKASHALLINTA CRM; Osoitetarrat, ryhmäsähköposti ja export

10. ASIAKASHALLINTA CRM; Osoitetarrat, ryhmäsähköposti ja export 10. ASIAKASHALLINTA CRM; Osoitetarrat, ryhmäsähköposti ja export 10.1. PERIAATE CRM asiakashallintajärjestelmästä voidaan tulostaa osoitetarrat, lähettää ryhmäsähköpostia sekä exportata (viedä) hakutuloksia

Lisätiedot

Yksilötilaajan ohje. TIEKE www.tieke.fi

Yksilötilaajan ohje. TIEKE www.tieke.fi Yksilötilaajan ohje TIEKE Yksilötilaajan ohje 1 (9) Yksilötilaajan ohje in lyhyesti Olet tilaamassa ja tekemässä testiä, jossa arvioit omia tieto- ja viestintäteknisiä taitojasi. Tämä ohje auttaa sinua

Lisätiedot

WinhaWille-opas opiskelijoille

WinhaWille-opas opiskelijoille WinhaWille-opas opiskelijoille Sisällys Esittely 2 Sisäänkirjautuminen 2 Omien tietojen tarkistaminen ja muuttaminen 3, 4 Omien suoritusten ja opiskelusuunnitelman seuraaminen 5 Ilmoittautumiset 6 HOPS:n

Lisätiedot

Mukaan.fi on oma verkkopalvelu juuri sinulle, joka olet kiinnostunut erityistä tukea käyttävien lasten, nuorten ja aikuisten elämästä.

Mukaan.fi on oma verkkopalvelu juuri sinulle, joka olet kiinnostunut erityistä tukea käyttävien lasten, nuorten ja aikuisten elämästä. Tule mukaan! Mukaan.fi on oma verkkopalvelu juuri sinulle, joka olet kiinnostunut erityistä tukea käyttävien lasten, nuorten ja aikuisten elämästä. Tämän helppokäyttöisen netin kohtaamis- ja keskustelupaikan

Lisätiedot

Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus

Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus kirjautuminen palveluun: https://asiointi.rauma.fi/epermit/fi/reservation Huom! Palvelu voi toimia ajoittain hitaasti. Ole kärsivällinen! Ohjeet vanhan venepaikan

Lisätiedot

Luento 2 Moodle ja sähköposti, O365. 15.9.2015 Aulikki Hyrskykari

Luento 2 Moodle ja sähköposti, O365. 15.9.2015 Aulikki Hyrskykari Luent 2 Mdle ja sähköpsti, O365 15.9.2015 Aulikki Hyrskykari Mdle ja sähköpsti, O365 Yleistä kurssiasiaa vertaisarviinneista ja harjituksista Viestittäminen kurssiin liittyvissä asiissa Mdle / vastuupettajat

Lisätiedot

Paul Tötterman paul.totterman@iki.fi. 26. kesäkuuta 2009

Paul Tötterman paul.totterman@iki.fi. 26. kesäkuuta 2009 Paul Tötterman paul.totterman@iki.fi 26. kesäkuuta 2009 Historia /POSIX Linux Käyttöjärjestelmä Sisältö Ohjelmiston ja raudan rajapinta Resurssien hallinta ja jakelu Palvelut ohjelmille verkko tiedostojärjestelmä

Lisätiedot

WWW. sivut, jotka työntekijän tulee tietää.

WWW. sivut, jotka työntekijän tulee tietää. 1 WWW. sivut, jotka työntekijän tulee tietää. www.jasentieto.fi > Jäsenrekisteri www.tyoteho.fi >Tuntikirjaukset www.asiointitili.suomi.fi > Palkanmaksu ja työsopimus www.espoo.fi/liikunta / webtimmi >

Lisätiedot

Johdatus ohjelmointiin

Johdatus ohjelmointiin Johdatus ohjelmointiin EXAM tentin liitetiedostojen lataaminen, käyttäminen ja palauttaminen Kerro mahdolliset puutteet tai parannusehdotukset: pietari.heino@tut.fi Tällä sivulla on selitetty lyhyesti

Lisätiedot

Opiskelijoiden tietokonelaitteistoa koskeva sopimus

Opiskelijoiden tietokonelaitteistoa koskeva sopimus Opiskelijoiden tietokonelaitteistoa koskeva sopimus 1. Sopimuksen osapuolet Optima (alla nimettynä Optima ) Optiman täysi-ikäinen allekirjoittanut opiskelija, tai alaikäisen Optiman opiskelijan allekirjoittanut

Lisätiedot

Mallintaminen; kurssipalautejärjestelmä

Mallintaminen; kurssipalautejärjestelmä Thomas Gustafsson & Saara Salminen Mallintaminen; kurssipalautejärjestelmä Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Tietotekniikan koulutusohjelma Mallintaminen, tehtävä 1 21.1.2012 Tiivistelmä Tekijä(t)

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 11.2.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 11.2.2009 1 / 33 Kertausta: listat Tyhjä uusi lista luodaan kirjoittamalla esimerkiksi lampotilat = [] (jolloin

Lisätiedot

elearning Salpaus http://elsa.salpaus.fi Elsa-tutuksi

elearning Salpaus http://elsa.salpaus.fi Elsa-tutuksi elearning Salpaus http://elsa.salpaus.fi Elsa-tutuksi SISÄLLYSLUETTELO 1 MIKÄ ON ELSA, ENTÄ MOODLE?... 3 1.1 MITÄ KURSSILLA VOIDAAN TEHDÄ?... 3 2 KURSSILLE KIRJAUTUMINEN... 3 3 KURSSILLE LIITTYMINEN...

Lisätiedot

Vedä ja pudota Maamittauslaitoksen JPEG2000-ortoilmakuva GeoTIFF-muotoon

Vedä ja pudota Maamittauslaitoksen JPEG2000-ortoilmakuva GeoTIFF-muotoon Vedä ja pudota Maamittauslaitoksen JPEG2000-ortoilmakuva GeoTIFF-muotoon Jukka Rahkonen http://latuviitta.org Viimeksi muutettu 16. lokakuuta 2012 Tiivistelmä Latuviitta.ogr -sivuston palautteessa kaivattiin

Lisätiedot

Tulli Suomen sisäkaupan ascii-muotoinen tilastoilmoitus Sivu 1(6) Tilastointi 1.12.2014

Tulli Suomen sisäkaupan ascii-muotoinen tilastoilmoitus Sivu 1(6) Tilastointi 1.12.2014 Tulli Suomen sisäkaupan ascii-muotoinen tilastoilmoitus Sivu 1(6) SISÄKAUPAN TILASTOILMOITUKSEN (INTRASTAT) TIETUEKUVAUS TUONTI/VIENTI 1. Johdanto Sisäkaupan tilastointiohjeet julkaistaan vuosittain ilmoitusvelvollisille

Lisätiedot

3T eopiston pikaopas. 22.9.2014 tuki@3tonline.fi 010 2310 344. ffff

3T eopiston pikaopas. 22.9.2014 tuki@3tonline.fi 010 2310 344. ffff 3T eopiston pikaopas 22.9.2014 tuki@3tonline.fi 010 2310 344 1 Multimedioiden valitseminen ja vaihtaminen 3T eopistossa käytät sovittua määrää 3T Opetusmultimedioita verkkokursseilla ilman osallistujamäärärajoitusta.

Lisätiedot

1 Visma Econet Pro Arkistointi

1 Visma Econet Pro Arkistointi 1 Visma Econet Pro Arkistointi 1.1 Arkistointiajo Visma Econet Pro:n on lisätty ominaisuus, jolla tietokannassa olevista tiedoista voidaan ajaa arkistointiajo. Arkistointi luo määriteltyyn hakemistoon

Lisätiedot

Opinnäytteen tallennus Theseus-verkkokirjastoon

Opinnäytteen tallennus Theseus-verkkokirjastoon Opinnäytteen tallennus Theseus-verkkokirjastoon Opinnäytetyö tallennetaan Theseukseen vasta kun se on valmis ja hyväksytty. Työ ei kuitenkaan näy Internetissä välittömästi tallennuksen jälkeen vaan vasta

Lisätiedot

CLIENT TIEDONSIIRTO-JA RAPORTOINTIOHJELMA

CLIENT TIEDONSIIRTO-JA RAPORTOINTIOHJELMA CLIENT k k k k k TIEDONSIIRTO-JA RAPORTOINTIOHJELMA Sisältö 1. Yleistä CLIENT tiedonsiirto-ja raportointiohjelmasta... 3 2. Asetukset... 4 2.1 Yleiset asetukset... 4 2.2 Raportissa näytettävät sarakkeet...

Lisätiedot

Autokunto-ohjelmiston käyttöohjeet

Autokunto-ohjelmiston käyttöohjeet Autokunto-ohjelmiston käyttöohjeet Koskilinjat Oy Panu Toropainen SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...I 1. TÖIHIN SISÄÄN JA ULOS KIRJAUTUMINEN...1 1.1. Työlle kirjautuminen...2 1.2. Vikailmoituksen tekeminen...5

Lisätiedot

Vianova Systems Finland Oy:n Novapoint käytön tuki

Vianova Systems Finland Oy:n Novapoint käytön tuki Vianova Systems Finland Oy:n Novapoint käytön tuki Yleistä Vianova Systems Finland Oy:n Novapoint ylläpitosopimus sisältää ohjelmiston käytön tukipalvelun. Asiakas on oikeutettu saamaan kohtuullisessa

Lisätiedot

Tekstinkäsittelyn jatko KSAO Liiketalous 1. Osanvaihto näkyy näytöllä vaakasuorana kaksoispisteviivarivinä ja keskellä riviä lukee osanvaihdon tyyppi

Tekstinkäsittelyn jatko KSAO Liiketalous 1. Osanvaihto näkyy näytöllä vaakasuorana kaksoispisteviivarivinä ja keskellä riviä lukee osanvaihdon tyyppi KSAO Liiketalous 1 Osat Tiedosto voidaan jakaa osiin ja jokainen osa muotoilla erikseen. Osa voi olla miten pitkä tahansa, yhdestä kappaleesta kokonaiseen tiedostoon. Osanvaihto näkyy näytöllä vaakasuorana

Lisätiedot

WiseMaster Mentor. Tuote-esite. M-Technology Oy. www.m-technology.fi / www.wisemaster.fi

WiseMaster Mentor. Tuote-esite. M-Technology Oy. www.m-technology.fi / www.wisemaster.fi WiseMaster Mentor Tuote-esite M-Technology Oy / www.wisemaster.fi M-Technology M-Technology Oy, Oulu (2001) Vuonna 2001 perustettu suomalainen mobiiliteknologiayritys Yrittäjien ja työntekijöiden kokonaan

Lisätiedot

ALVin käyttöohjeet. Kuvaus, rajaus ja tallennus puhelimella ALVin -mobiilisovelluksen avulla dokumentit kuvataan, rajataan ja tallennetaan palveluun.

ALVin käyttöohjeet. Kuvaus, rajaus ja tallennus puhelimella ALVin -mobiilisovelluksen avulla dokumentit kuvataan, rajataan ja tallennetaan palveluun. ALVin käyttöohjeet Nämä käyttöohjeet sisältävät hyödyllisiä vinkkejä palvelun käyttöön. Ne kannattaa lukea ennen palvelun käyttöä. Jos kuitenkin kohtaat ongelmia etkä löydä niihin ratkaisua näistä käyttöohjeista

Lisätiedot

Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden

Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden 1 Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden asiakkaan lisääminen Laskujen haku Salasanan vaihto

Lisätiedot