AMMATTIKORKEAKOULULAKI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AMMATTIKORKEAKOULULAKI"

Transkriptio

1 AMMATTIKORKEAKOULULAKI ASEMA Ammattikorkeakoulut ovat osa korkeakoulujärjestelmää Ammattikorkeakoulut ja yliopistot muodostavat yhdessä korkeakoululaitoksen TEHTÄVÄ Korkeakouluopetusta ammatillisiin asiantuntijatehtäviin Opetusta palveleva sekä työelämää ja aluekehitystä tukeva soveltava tutkimus- ja kehitystyö Aluekehitystehtävä

2 AMMATTIKORKEAKOULUJEN YHTEISET KEHITTÄMISVERKOSTOT VUOSINA Opinto-ohjauksen kehittäminen Ura- ja rekrytointipalveluiden kehittäminen Harjoittelun kehittäminen Virtuaaliammattikorkeakoulun kehittäminen Opinnäytetöiden kehittäminen Valtakunnallinen opinnäytetyökilpailu Itä- ja Kaakkois-Aasian yhteistyöverkosto Ammattikorkeakoulujen kansainvälisen toiminnan kehittäminen

3 AMMATTIKORKEAKOULUN JATKOTUTKINTOJEN VAKINAISTAMINEN NYKYINEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄ Ammattikorkeakoulututkinto opintojen rakenne ja tutkintotavoitteet AmkA:ssa OPM päättää koulutusohjelmista amk:n esityksestä tutkintojen nimet ja tutkintonimikkeet AmkA:ssa Ammatilliset erikoistumisopinnot ammatillisiin jatkotutkintoihin johtavat erikoistumisopinnot (AmkA 12 ); ei ole otettu käyttöön

4 AMMATTIKORKEAKOULUN JATKOTUTKINTOJEN VAKINAISTAMINEN... Ammattikorkeakoulun jatkotutkinnon kokeilu opintojen tarkoitus, rakenne ja laajuus kokeilulaissa OPM päättää kokeiluluvasta (koulutusohjelmasta) amk:n hakemuksesta ja korkeakoulujen arviointineuvoston ehdotuksen perusteella jatkotutkintojen nimet korkeakoulututkintojen järjestelmästä annetun asetuksen 9 a :ssä

5 AMMATTIKORKEAKOULUN JATKOTUTKINTOJEN VAKINAISTAMINEN... MITÄ ASIASSA ON JO TEHTY Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma ammattikorkeakoulujen jatkotutkintokokeilun arvioinnin tulokset huomioon ottaen eduskunnalle annetaan hallituksen esitys ammattikorkeakoulujen tutkintojärjestelmän kehittämisestä siten, että uudet säädökset ovat voimassa jatkotutkintokokeilun loppuessa vuonna 2005 tässä yhteydessä selvitetään käytettävä tutkinnon nimi, joka jatkotutkintoa paremmin kuvaa tutkinnon luonnetta ja rinnastaa sen oikealla tavalla muihin korkeakoulututkintoihin lisäksi arvioidaan tarvittava työkokemus

6 AMMATTIKORKEAKOULUN JATKOTUTKINTOJEN VAKINAISTAMINEN... MITÄ ASIASSA ON JO TEHTY... Pääministeri Matti Vanhasen hallitusohjelma ammattikorkeakoulun tutkintojen asema ja niiden tuottama kelpoisuus korkeakoulututkintojen järjestelmässä selkeytetään. Ammattikorkeakoulujen jatkotutkinnot arvioidaan ja saatujen tulosten pohjalta selvitetään mahdollisuudet niiden käyttöönottoon eri opiskelualoilla.

7 AMMATTIKORKEAKOULUN JATKOTUTKINTOJEN VAKINAISTAMINEN... MITÄ ASIASSA ON JO TEHTY... Väliarviointi väliarvioinnin suorittanut arviointiryhmä painotti muun muassa tutkintojen työelämälähtöisyyttä, niitä koskevan tutkimustiedon lisäämistä sekä jatkotutkintojen kehittämistä yliopistojen maisteritutkintoihin verrattavina tutkintoina jatkotutkinto-opiskelijoiden kelpoisuus- vaatimuksena oleva työelämäkokemus on arviointiryhmän mielestä säilytettävä, mutta sen pituutta ja kertymisajankohtaa on syytä pohtia

8 AMMATTIKORKEAKOULUN JATKOTUTKINTOJEN VAKINAISTAMINEN... MITÄ ASIASSA ON JO TEHTY... OPM:n muistio ammattikorkeakoulun jatkotutkintojen vakinaistamisesta - kuulemistilaisuus Yleiset kommentit jatkotutkinnot tulevat vakinaistumaan jatkotutkintojen kehittämisen perustuttava työelämän tarpeisiin kansainvälisen arvioinnin tulokset oleellisia etenemisestä päätettäessä korkeakoulusektoreiden erilainen profiloituminen on tärkeätä

9 AMMATTIKORKEAKOULUN JATKOTUTKINTOJEN VAKINAISTAMINEN... MITÄ ASIASSA ON JO TEHTY... OPM:n muistio ammattikorkeakoulun jatkotutkintojen vakinaistamisesta - kuulemistilaisuus Kommentit selvitettäviin asioihin useimpien mielestä jatkotutkinnot kaikille koulutusaloille koulutusohjelmia koskevassa päätöksenteossa samanlainen menettely kuin ammattikorkeakoulututkinnon osalta jatkotutkinnon aseman määrittely korkeakoulututkintojen järjestelmässä oleellista kysymys sopivasta tutkintonimikkeestä jakaa mielipiteitä työkokemusvaatimus halutaan säilyttää, mutta sen laajuudesta ja kertymisajankohdasta erilaisia näkemyksiä

10 AMMATTIKORKEAKOULUN JATKOTUTKINTOJEN VAKINAISTAMINEN... Miten HE:n valmistelussa edetään toinen kuulemistilaisuus kansainvälinen arviointi lausuntokierros tai kuuleminen HE:n antaminen eduskunnalle

11 Ammattikorkeakoulut ja aluekehitys Hallitusohjelma Osaamiskeskittymien muodostumisen tukeminen Korkeakoulujen alueellisen vaikuttavuuden lisääminen Osaamiskeskusohjelma: erityisesti hyvinvointipalvelujen, elinkeinoelämän ja teollisuuden huippuosaamisen kehittämisen tuki Osaamis- ja teknologiakeskukset: myös keskusten ulkopuolisten alueiden osaamis- ja teknologiaperustan parantaminen

12 Ammattikorkeakoulut ja aluekehitys Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma osaaminen ja innovaatiotoiminta vastavoimaksi alueelliselle keskittymiskehitykselle hyvinvointi perustuu alueellisesti kattavaan koulutus- ja tutkimustoimintaan, joka edellyttää: koulutus- ja tutkimuspolitiikan ja aluepolitiikan yhteensovittamista, alueellisen yhteistyön vahvistamista, koulutus- ja tutkimustoiminnan yhteensovittamista alueiden elinkeino- ja hyvinvointistrategioihin, alueellisen ennakoinnin tehostamista alueiden kansainvälistymisen tukemista maahanmuutto- ja koulutuspolitiikan vahvempaa yhteyttä

13 Ammattikorkeakoulut ja aluekehitys Korkeakoulut innovaatiojärjestelmän perusta Tavoitteena kansainvälisesti kilpailukykyinen ja alueiden tarpeisiin vastaava järjestelmä Korkeakouluilla myös yhteiskunnallinen palvelutehtävä, ammattikorkeakoululaki: ammattikorkeakoulujen tehtävänä työelämää ja aluekehitystä tukeva ja alueen elinkeinorakenteen huomioon ottava soveltava tutkimus- ja kehitystyö yhteistyövelvoite oman alueen elinkeino- ja työelämän suuntaan ammattikorkeakoulujen yhteistyö samalla alueella toimittaessa: mm. yhteiset koulutus- ja tutkimusyksiköt mahdollisia

14 Ammattikorkeakoulut ja aluekehitys Ammattikorkeakoulujen osalta keskeistä koulutustarjonnan suuntaaminen alueen tarpeisiin ammattikorkeakouluverkon kehittäminen työelämäyhteistyön vahvistaminen tutkimus- ja kehitystyö Keinoja koulutustarjonnan rakenteen kehittäminen aluekehityshankkeiden kokoaminen suuremmiksi kokonaisuuksiksi verkottumisen lisääminen yritysten/työyhteisöjen suuntaan yhteistyökumppaneiden sitoutuminen yrityshautomotoiminta ja yrittäjyyden edistäminen aikuiskoulutusyhteistyön lisääminen alueella

15 Ammattikorkeakoulut ja aluekehitys Alueellisen vaikuttavuuden edistäminen korkeakoulujen aluestrategioiden päivitys ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen työnjako koulutustarjonnan kokonaisuus vahvempi t&k painotus hankkeiden priorisointi tavoitesopimukset: aluevaikutusten vahvistaminen tutkimus- ja kehitystyö alueellisen innovaatiotoiminnan vahvistaminen painopiste pk-yritysten ja hyvinvointipalvelujen kehittämistarpeissa riittävän suurten, kansainvälisesti kiinnostavien ja kilpailukykyisten osaamiskokonaisuuksien muodostaminen ja niiden määrätietoinen kehittäminen ja hyödyntäminen

16 Koulutustarjonnan rakenteellinen kehittäminen kehittämissuunnitelman mukaisen koulutustarjonnan vähentämisen menettelytavoista sovittiin tavoiteneuvotteluissa 2004 amk:t tekevät selvitykset hyvän opetuksen ja t&k toiminnan edellytyksistä mm. viestinnän alan yksiköissä ARENEn alakohtaiset työryhmät OPM:n ohjeistus keväällä 2004

17 Opetusministeriön periaatteita amk:jen koulutustarjonnan mitoittamisessa lisätarjonnalla tuetaan kehittämissuunnitelman mukaisia muutoksia jatketaan tarjonnan alueellista tasapainottamista luodaan myönteisiä aluekehitysimpulsseja huomioidaan tutkinnon suorittaneiden alueelline sijoittuminen ja työllistyminen vähennetään kulttuurialan ja marata-alan tarjonta lisäaloituspaikkoja ei ammattikorkeakouluille, joilla on huomattavaa ylitäyttöä

18 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖ Taustana ammattikorkeakoulujen ja niiden t&k-toiminnan kehitys uusi ammattikorkeakoululaki Laaja-alainen työryhmä asetettiin Työryhmän raportti luovutettiin Lausuntokierros päättyy huhtikuussa OPM:n ja AMK:jen tavoiteneuvottelut keväällä 2005

19 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖ MÄÄRITELMÄ Tutkimus- ja kehittämistoiminnalla (t&k) tarkoitetaan systemaattista toimintaa tiedon lisäämiseksi ja tiedon käyttämistä uusien sovellusten löytämiseksi. T&k-toimintaan sisällytetään perustutkimus, soveltava tutkimus sekä kehittämistyö. Ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehitystön pääasiallinen sisältö on soveltava tutkimus ja kehittämistyö, joka kytkeytyy opetukseen, työelämään ja aluekehitykseen

20 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖ STRATEGIAT Ammattikorkeakoulujen arvioivat ja päivittävät tutkimus- ja kehitystyötä koskevat strategiansa Aluestrategioissa t&k-työ nykyistä laajemmin Hankkeita pyritään lisäämään ja priorisoimaan erityisesti alueen ja amk:n vahvoilla aloilla ORGANISOINTI JA AMK-VERKKO Tutkimus- ja kehitystyö on kiinteässä yhteydessä opetukseen, työelämäyhteistyöhön ja aluekehitystyöhön Tukipalvelut tarjotaan keskitetysti Pieniä yksialaisia pisteitä kootaan suuremmiksi monialaisiksi kokonaisuuksiksi

21 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖ YHTEISTYÖN VAHVISTAMINEN Ammattikorkeakoulujen keskinäistä yhteistyötä lisätään Yhteistyö yliopistojen kanssa tärkeää kansainvälisen kilpailuaseman parantamiseksi Kansainvälistä opiskelija-, opettaja-, tutkija- ja asiantuntijavaihtoa lisätään Kannustimia yritys- ja työelämäyhteistyöhön

22 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖ RAHOITUS Ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehitystyön perusrahoitusta lisättävä väh. 10 milj. eurolla v Opetusministeriön hankerahoitusta suunnattava nykyistä enemmän mahdollistamaan pk-yritysten ja hyvinvointi-sektorin kanssa yhteistyössä tehtävää t&k-työtä Tekesin ja Suomen Akatemian rahoitusmahdollisuuksien nykyistä laajempi hyödyntäminen Sosiaalisia ja organisatorisia innovaatioita sekä hyvinvointipalveluja tukevan t&k-työn rahoitusmahdollisuuksien kehittäminen Yrityssektorin rahoitusosuus nykyistä korkeammalle tasolle EU:n rakennerahastojen hyödyntäminen Kumppaneita EU:n tutkimuksen puiteohjelmiin

23 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖ TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖN KYTKEYTYMINEN OPETUKSEEN Opettajille määräaikaisen päätoimisen työskentelyn mahdollisuuksia tutkimus- ja kehitystyöhankkeissa Ammattikorkeakoulujen henkilöstön tutkimus- ja kehitystyön osaamista vahvistetaan valtakunnallisesti ammattikorkeakoulujen yhteisellä ohjelmalla Jatkotutkintojen kehittäminen tutkimus- ja kehitystyön tavoitteiden mukaisesti

24 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖ TULOSTEN HYÖDYNTÄMINEN Hyödyntämiseen liittyviä kannustimia ja toimintamalleja tulee vahvistaa Tulosten raportointi ja julkaisut Riittävät innovaatioiden tukipalvelut EETTISET PELISÄÄNNÖT Tutkimusetiikan koulutus ja hyvän tutkimuskäytännön edistäminen Tutkimus- ja kehitystyön tulosten julkisuus on pidettävä lähtökohtana. Opinnäytetöiden on oltava julkisia ja niiden tulee olla avoimesti arvioitavissa

25 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖ YRITTÄJYYDEN EDISTÄMINEN Yrittäjyyden edistäminen kehittämisstrategioihin Tutkimushankkeilla, yrityshautomoyhteistyöllä ja opiskelijoita yrittäjyyteen kannustavilla toimilla (opiskeluaikainen yrittäjyys, sukupolvenvaihdos-hankkeet, kummiyritystoiminta) Korkeakoulujen osaamiseen perustuvien uusien yritysten riskirahoituksen roolia ja sen tarjoamia mahdollisuuksia tulee selvittää TILASTOINNIN KEHITTÄMINEN Tutkimus- ja kehitystyön tilastollista seurantaa selvitetään yhteistyössä Tilastokeskuksen kanssa

26 TUOTANTOPAINOTTEISEN INSINÖÖRIKOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN Tekniikan perustutkinto insinööri ei tarvetta koulutuksen laajuuden tai nimikkeen muutoksiin Työelämäyhteydet koulutuksen vahvuus normaalin harjoittelun lisäksi 30 opintopisteen laajuiset työelämäintegroidut opinnot Koulutuksen toteuttaminen tuotantopainotteisuutta mahdollisuus toteuttaa kaikissa tekniikan koulutusohjelmissa

27 TUOTANTOPAINOTTEISEN INSINÖÖRIKOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN... Koulutusmäärät ja koulutuksen vetovoima Tavoitesopimuksissa sovittu (nuorten koulutus) Aloittaa TUPA koulutuksen Toteutunut

28 TUOTANTOPAINOTTEISEN INSINÖÖRIKOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN... Tuotantopainotteisuutta myös aikuiskoulutukseen nuorten ja aikuiskoulutuksen eriytyvät markkinat Tarvitaan muutosta asenteissa ja opetuksen toteutustavoissa Opintojen etenemisen edistäminen tuotantopainotteisuus hyvä tapa edistää tekniikan alan opintoja

29 TUOTANTOPAINOTTEISEN INSINÖÖRIKOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN... Odotukset TUPA-laatuhankkeelle työelämän tarpeisiin vastaaminen tuotantopainotteisen koulutuksen lisääntyminen ammattikorkeakouluissa hyvien käytäntöjen hyödyntäminen seuranta- ja arviointitietojen kerääminen

30 Toimenpideohjelma teknikkotyövoiman poistumaa korvaamaan

SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN

SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 1.1 Sisältö

Lisätiedot

SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULUN, SEINÄJOEN AMMATILLISEN KORKEAKOULUOPETUKSEN KUNTAYHTYMÄN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TAVOITESOPIMUS VUOSILLE 2004-2006

SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULUN, SEINÄJOEN AMMATILLISEN KORKEAKOULUOPETUKSEN KUNTAYHTYMÄN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TAVOITESOPIMUS VUOSILLE 2004-2006 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULUN, SEINÄJOEN AMMATILLISEN KORKEAKOULUOPETUKSEN KUNTAYHTYMÄN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TAVOITESOPIMUS VUOSILLE 2004-2006 Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK) ja Seinäjoen

Lisätiedot

HUMANISTISEN AMMATTIKORKEAKOULUN, SUOMEN HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TAVOITESOPIMUS VUOSILLE 2007-2009

HUMANISTISEN AMMATTIKORKEAKOULUN, SUOMEN HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TAVOITESOPIMUS VUOSILLE 2007-2009 HUMANISTISEN AMMATTIKORKEAKOULUN, SUOMEN HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TAVOITESOPIMUS VUOSILLE 2007-2009 Humanistinen ammattikorkeakoulu ja Suomen Humanistinen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

5. TYÖRYHMÄN EHDOTUKSET. 5.1. Alueiden innovaatiotoiminnan vahvistaminen

5. TYÖRYHMÄN EHDOTUKSET. 5.1. Alueiden innovaatiotoiminnan vahvistaminen 66 5. TYÖRYHMÄN EHDOTUKSET 5.1. Alueiden innovaatiotoiminnan vahvistaminen Kansallisen innovaatiojärjestelmän rinnalle ja sitä täydentämään on alueiden eri toimijoiden yhteistyönä aikaan saatava kansainväliseen

Lisätiedot

KORKEAKOULUJEN RAKENTEELLISEN KEHITTÄ- MISEN SUUNTAVIIVAT VUOSILLE 2008 2011

KORKEAKOULUJEN RAKENTEELLISEN KEHITTÄ- MISEN SUUNTAVIIVAT VUOSILLE 2008 2011 OPETUSMINISTERIÖ 7.3.2008 KORKEAKOULUJEN RAKENTEELLISEN KEHITTÄ- MISEN SUUNTAVIIVAT VUOSILLE 2008 2011 Opetusministeriö esittää tässä asiakirjassa valtakunnallisen korkeakoulupolitiikan linjauksiin pohjautuvat

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI AMMATTIKORKEAKOULUJEN TULOKSELLINEN TOIMINTA Case:Tampereen ammattikorkeakoulu Maija Ollila Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 Työn

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN Selvitys/kehittämisraportti Professori Jorma Rantanen 31.1.2009 Saatteeksi Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Yritysten ja ammattikorkeakoulujen T&K -yhteistyö

Yritysten ja ammattikorkeakoulujen T&K -yhteistyö Työraportteja 69 / 2004 Working Papers Liisa Marttila, Mika Kautonen, Heidi Niemonen & Kaarina von Bell Yritysten ja ammattikorkeakoulujen T&K -yhteistyö Ammattikorkeakoulut alueellisessa innovaatiojärjestelmässä:

Lisätiedot

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen 1 2 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Muuttuva toimintaympäristö... 5 2.1 Osaaminen ja asiantuntemus työelämässä... 5 2.2 Alueiden kehittäminen

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulutuksen työelämälähtöisyyden kehittäminen

Ammattikorkeakoulutuksen työelämälähtöisyyden kehittäminen Ammattikorkeakoulutuksen työelämälähtöisyyden kehittäminen Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 188/2009 Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus

Lisätiedot

ja Tammelan kunnat. Päätoimipaikka: Hämeenlinna Muut tutkintoon johtavan koulutuksen

ja Tammelan kunnat. Päätoimipaikka: Hämeenlinna Muut tutkintoon johtavan koulutuksen 1 LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä 1.2. Ylläpitäjän

Lisätiedot

Asia: Teknillisen korkeakoulun, Helsingin kauppakorkeakoulun ja Taideteollisen korkeakoulun yhdistäminen uudeksi yliopistoksi

Asia: Teknillisen korkeakoulun, Helsingin kauppakorkeakoulun ja Taideteollisen korkeakoulun yhdistäminen uudeksi yliopistoksi Taideteollisen korkeakoulun hallitus Lausunto 11.4.2007 Asia: Teknillisen korkeakoulun, Helsingin kauppakorkeakoulun ja Taideteollisen korkeakoulun yhdistäminen uudeksi yliopistoksi Taideteollinen korkeakoulun

Lisätiedot

YHDESSÄ VAI YKSIN? ITÄ-SUOMEN LÄÄNIN AMMATTIKORKEAKOULUJEN YHTEISTYÖSELVITYS

YHDESSÄ VAI YKSIN? ITÄ-SUOMEN LÄÄNIN AMMATTIKORKEAKOULUJEN YHTEISTYÖSELVITYS Selvitysmies, professori Pentti Maljojoki YHDESSÄ VAI YKSIN? ITÄ-SUOMEN LÄÄNIN AMMATTIKORKEAKOULUJEN YHTEISTYÖSELVITYS MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2011 Kulttuuria ja kansainvälisyyttä

Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2011 Kulttuuria ja kansainvälisyyttä OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 143 TUTKIMUKSIA Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2011 Kulttuuria ja kansainvälisyyttä Kuva: Minna Scheinin TOIMINTA-AJATUS: Turun AMK:n tehtävänä

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen. Yhteistyöllä tuloksia

Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen. Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitos

Lisätiedot

STRATEGIAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA KAUDELLE 2007-2010

STRATEGIAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA KAUDELLE 2007-2010 1 STRATEGIAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA KAUDELLE 2007-2010 SISÄLTÖ Sivu 1. SUUNNITELMAN TAUSTA JA TARKOITUS 3 2. STRATEGIA 4 2.1. Vaasan yliopiston arvot 4 2.2. Vaasan yliopiston visio 2020 4 2.2.1. Yliopiston

Lisätiedot

SAVONIAN STRATEGIA 2013 2016

SAVONIAN STRATEGIA 2013 2016 K E H I T T Ä M I S - J A P A L V E L U K E S K U S SAVONIAN STRATEGIA 2013 2016 H Y V Ä K S Y T T Y : Savonia-ammattikorkeakoulun hallitus 18.6.2013 ( 7) H Y V Ä K S Y T T Y : Savonia-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Suomi osaamispohjaiseen nousuun Tutkimus- ja innovaatiopolitiikan toimintaohjelma

Suomi osaamispohjaiseen nousuun Tutkimus- ja innovaatiopolitiikan toimintaohjelma Suomi osaamispohjaiseen nousuun Tutkimus- ja innovaatiopolitiikan toimintaohjelma Opetus- ja kulttuuriministeriö Työ- ja elinkeinoministeriö 12.12.2012 2 TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTOLLE Tutkimus- ja

Lisätiedot

Uudenlaista sankaruutta

Uudenlaista sankaruutta Riitta Käyhkö Simo Hakamäki Mika Kananen Veijo Kavonius Jarmo Pirhonen Pertti Puusaari Matti Kajaste Karl Holm Uudenlaista sankaruutta Ammattikorkeakoulujen aluekehitysvaikutuksen huippuyksiköt KORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

Tutkimus- ja innovaatiopoliittinen linjaus 2011 2015

Tutkimus- ja innovaatiopoliittinen linjaus 2011 2015 Tutkimus- ja innovaatiopoliittinen linjaus 2011 2015 Tutkimus- ja innovaationeuvosto 2 Linjaus 2011 2015 Esipuhe Tutkimus- ja innovaationeuvosto laatii kerran toimikaudellaan koulutus-, tutkimus- ja innovaatiopoliittisen

Lisätiedot

Luovuuden, osaamisen ja innovatiivisuuden politiikkaohjelmaehdotus

Luovuuden, osaamisen ja innovatiivisuuden politiikkaohjelmaehdotus Luovuuden, osaamisen ja innovatiivisuuden politiikkaohjelmaehdotus Innovatiivisuuden edistäminen ja innovaatioiden hyödyntäminen ovat Suomen menestyksen ja kilpailukyvyn, yhteiskunnan uudistumisen sekä

Lisätiedot

LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA

LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 1 LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 2012-2014 SLOGAN esitys: Enemmän Yhdessä JEDU STRATEGIA STRATEGIA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 2 A. KUNTAYHTYMÄN YHTEINEN OSA Sisältö

Lisätiedot

Toisen asteen koulutuksen kehittäminen Hämeenlinnan seudulla

Toisen asteen koulutuksen kehittäminen Hämeenlinnan seudulla Toisen asteen koulutuksen kehittäminen Hämeenlinnan seudulla Toisen asteen koulutuksen kehittäminen Hämeenlinnan seudulla Neuvottelu- ja valmisteluryhmä 2009 Suomen Kuntaliitto Hämeenlinnan kaupunki Helsinki

Lisätiedot

Mahdollinen korkeakouluyhteisö

Mahdollinen korkeakouluyhteisö 1 Hannu Katajamäki, Essi Artima, Marjut Hannelin, Juha Kinnunen, Heikki K. Lyytinen, Aimo Oikari & Marja-Liisa Tenhunen Mahdollinen korkeakouluyhteisö Lahden korkeakouluyksiköiden alueellisen vaikuttavuuden

Lisätiedot

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvoston 5.11.2014 hyväksymä asiakirja Esipuhe Tiivistelmä 1. Globaalin toimintaympäristön

Lisätiedot

LUONNOS 19.9.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA

LUONNOS 19.9.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 1 LUONNOS 19.9.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 2012-2014 SLOGAN esitys: Enemmän Yhdessä JEDU STRATEGIA STRATEGIA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 2 A. KUNTAYHTYMÄN YHTEINEN OSA Sisältö

Lisätiedot

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset. EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset. EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010 Huhtikuu

Lisätiedot

Suomen harpattava uusiin innovaatioihin

Suomen harpattava uusiin innovaatioihin Suomen harpattava uusiin innovaatioihin EK:n innovaatiopoliittiset linjaukset vuoteen 2015 Suomen harpattava uusiin innovaatioihin EK:n innovaatiopoliittiset linjaukset vuoteen 2015 3 Sisältö Esipuhe...5

Lisätiedot

Yliopistokeskusten rahoitusselvitys Selvitys yliopistokeskusten rahoituksesta sekä rahoituksen kehittämislinjoista

Yliopistokeskusten rahoitusselvitys Selvitys yliopistokeskusten rahoituksesta sekä rahoituksen kehittämislinjoista Arja Poranen Yliopistokeskusten rahoitusselvitys Selvitys yliopistokeskusten rahoituksesta sekä rahoituksen kehittämislinjoista Oulun yliopisto Kajaanin yliopistokeskus Kajaani 2006 Tiivistelmä Tiivistelmä

Lisätiedot