SODANKYLÄN VANHUSTYÖN KOTIHOIDON SISÄLTÖ JA PALVELUJEN PIIRIIN OTTAMISEN KRITEERISTÖ (Tietoa kuntalaisille sekä opas henkilöstölle.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SODANKYLÄN VANHUSTYÖN KOTIHOIDON SISÄLTÖ JA PALVELUJEN PIIRIIN OTTAMISEN KRITEERISTÖ (Tietoa kuntalaisille sekä opas henkilöstölle."

Transkriptio

1 SODANKYLÄN VANHUSTYÖN KOTIHOIDON SISÄLTÖ JA PALVELUJEN PIIRIIN OTTAMISEN KRITEERISTÖ (Tietoa kuntalaisille sekä opas henkilöstölle.) Sodankylän vanhustyö/kotihoito Vanhustyönjohtaja Inga Mukku Kotihoidon oh Anitta Kaisanlahti

2 SISÄLLYS 1. KOTIHOIDON MÄÄRITELMÄ 2. KOTIHOIDON TAVOITTEET JA SISÄLTÖ 2.1. Kotihoidon tavoitteet 2.2. Kotihoidon sisältö Sairaanhoidolliset tehtävät Henkilökohtainen hygienia Ravitsemus Tekstiilihuolto Siistimiset Ulkoilu ja saattoapu Asiointi Muut tehtävät 2.3. Ilta- ja viikonlopun kotihoito 2.4. Yöhoito 3. KOTIHOITO VOI OLLA TILAPÄISTÄ, SÄÄNNÖLLISTÄ TAI TEHOSTETTUA 3.1. Tilapäinen kotihoito 3.2. Säännöllinen kotihoito 3.3. Tehostettu kotihoito 4. KOTIHOIDON TOIMINTAPERIAATTEET JA HYVÄN HOIDON EDELLYTYKSET 4.1. Toimintaperiaatteemme 4.2. Hoito- ja palvelusuunnitelma (pahosu) 5. SODANKYLÄN KUNNAN KOTIHOIDON ASIAKKAAKSI OTTAMISEN KRITEERIT 5.1 Palvelujen piiriin ottaminen 5.2. Palvelujen keskeyttäminen tai lopettaminen 6. TUKIPALVELUT 7. TYÖSUOJELULLISET VAATIMUKSET KOTIHOIDOSSA

3 1. KOTIHOIDON MÄÄRITELMÄ Kotihoidon palveluilla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain (710/1982, ) mukaisia kotipalveluja ja terveydenhuoltolain (1326/ , 20, 25 ) mukaista kotisairaanhoitoa. Vanhusten kotihoidon palvelukokonaisuuden muodostavat kotihoito (kotipalvelu ja kotisairaanhoitaja), kotihoidon tukipalvelut (mm. ateria-, turva-, pyykki- ja asiointipalvelut) sekä asiakkaan palveluntuottajalta esimerkiksi palvelusetelillä ostamat täydentävät palvelut kuten siivouspalvelut tai lyhytaikaiset hoiva- ja omaishoitajan lakisääteisten vapaiden järjestämiseksi lomahoitopalvelut. Sodankylässä kotihoito on yhdistetty kotipalvelun ja kotisairaanhoidon palvelukokonaisuudeksi, joka toimii osana vanhustyötä. Kotihoidolla (hoivapalvelut ja sairaanhoidolliset palvelut) tarkoitetaan asumiseen, henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon sekä muuhun tavanomaiseen ja totunnaiseen kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista, niissä avustamista, sekä sairaanhoitopalveluita. ASIAKAS Yhteydenotto: geriatri/ lääkäri muistihoitaja LKS omainen sos. toimi P A H O S U Kotihoidon osastonhoitaja /Tiiminvastaava: Tiimivastaava ottaa yhteyttä asiakkaaseen /omaiseen ja kartoittaa alustavasti palveluiden tarpeen Yhteydenotto: Moniammatillinen kotiutuspalaveri Sodankylän TK:ssa Akuutti käynti + hoidon tarpeen arviointi Kotihoito tekee kotikäynnin hoidon tarpeen arvioimiseksi Ohjataan muiden palveluiden piiriin Tilapäinen tai satunainen hoito Pidetään moniammatillinen hoitokokous Asiakkuus päättyy: Tilanne korjaantuu Asiakas siirtyy toiseen hoitolaitokseen Asiakas kuolee Asiakas saa sovitut kotihoidon palvelut Kaavio 1: Kotihoidon uuden asiakkuuden prosessi 2. KOTIHOIDON TAVOITTEET JA SISÄLTÖ 2.1. Kotihoidon tavoitteet Kotihoidon tavoitteena on tukea asiakkaan toimintakykyä ja elämänhallintaa siten, että hän voi asua turvallisesti kotona mahdollisimman pitkään. Kotihoito kohdentuu ensisijaisesti paljon hoitoa ja huolenpitoa tarvitseville ikäihmisille ja pitkäaikaissairaille. Kotihoidon palvelujen tarve arvioidaan yksilöllisesti yhdessä asiakkaan, omaisen ja kotihoidonhenkilöstön kanssa (katso myös 4.1). Kotihoidon käynnin sisältöön kuuluu mm. avustettavat tehtävät, sosiaalista hyvinvointia edistävät tehtävät sekä informatiiviset tehtävät.

4 Asiakas tarvitsee kotihoitoa, kun hänellä on sellaisia toimintakyvyn vajeita, jotka vaikeuttavat päivittäistä selviytymistä ja ovat esteenä kotona asumiselle ilman tuke ja apua. Toimintakyvyllä tarkoitetaan selviytymistä päivittäisistä toiminnoista siinä ympäristössä, jossa asiakas elää arkeaan. Toimintakyvyn mittaamisessa käytetään tällä hetkellä mm. RAVA-, MMSE- sekä GERI-arviointimenetelmiä. AVUSTETTAVAT TEHTÄVÄT - tukipalveluina/muut toimijat Ylläpitotehtävät: - ravinto ja ruokailun turvaaminen - vaatehuolto - asiointi ja sen järjestäminen - pienimuotoinen siistiminen SOSIAALISTA HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT TEHTÄVÄT Osallistumiseen aktivointi: - kannustaminen - esteiden poistaminen ja vähentäminen - apuvälineiden käyttöön opastaminen INFORMATIIVISET TEHTÄVÄT: - ydintehtävä - oheistehtävä Hoitotehtävät: - kokonaisvaltainen hoito - hygienia, perushoito, suun hoito - voinnin ja hoidon seuranta sekä tarkkailu - lääkehoidon toteuttaminen Ongelmien ja vaikeuksien vähentäminen: - keskustelu ja tukeminen - yhteydenotot muihin viranomaisiin Opastavat tehtävät: - kuntoutus ja kuntouttavan työotteen toteuttaminen - toimintojen harjaannuttaminen - terveyskasvatus ja sairauksien ennaltaehkäisy - turvallisuuden kartoittaminen Myönteisten vuorovaikutussuhteiden edistäminen: - perhesuhteet, naapurit, tuttavat - harrastustoiminta (yksinäisyyden ehkäisy) Tiedonsaannissa avustaminen: - titetomateriaalin välittäminen - tiedon välittäminen Yhteiskunnan tarjoamista etuuksista tiedottaminen: - sosiaaliavustukset - yhteydenotot muihin viranomaisiin Muiden organisaatioiden järjestämistä toiminnoista tiedottaminen: - järjestöt, seurakunnat, kirjasto, vapaaaikatoimi Kaavio 2: Kuvaa kotihoidon käynnin sisältöä ydintehtävän ja täydentävien tehtävien osalta 2.2. Kotihoidon sisältö Kotihoidon sisällöstä sovitaan palvelujen kartoituksen pohjalta yleensä moniammatillisessa hoitokokouksessa. Palvelujen kartoituksen yhteydessä selvitetään aina asiakkaan omaisten/läheisten tai muiden toimijoiden mahdollisuudet avustaa häntä Sairaanhoidolliset tehtävät Terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan palveluja on tarjolla arkipäivisin kello Sairaanhoidollisia palveluita annetaan joka päivä kello Sairaanhoidollisen palvelun saaminen edellyttää lääkärin lähetettä sekä kotihoidon kriteerien täyttymistä. Lääkäri tekee lähetteen kirjaamalla hoidon tarpeen sähköisen sairauskertomuksen YLE-lehdelle ja lähettämällä tiedon Pegassos-postilla kotihoidon työntekijöille (tai vaihtoehtoisesti paperilähetteellä). Sairaanhoidollisia palveluita antaa koulutettu henkilökunta suunnitelmallisesti. Työ sisältää asiakkaan hoidon ja avun tarpeen kartoitusta, lääkärin määräämän hoidon toteutusta, seurantaa ja kirjaamista. Hoito edellyttää jatkuvaa asiakkaan toimintakyvyn arviointia ja

5 hoitosuunnitelmien tarkistamista. Tehtävät sisältävät myös ennaltaehkäisevän terveysneuvonnan, ohjauksen, omatoimisuuden tukemisen ja kannustamisen, omaisten ohjauksen ja tukemisen, sairaanhoitotarvikkeiden jakelua, apuvälineasioiden organisoimista, apuvälineiden käytön ohjausta, etuuksien ja tukien haun avustamista (esim. Kelan hoitotuet ja palvelusetelit). Säännöllisen kotihoidon asiakkaan lääkehuolto sisältää reseptien uusinnasta huolehtimisen, lääkkeiden jaon hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti. Asiakkaan lääkkeenjaossa hyödynnetään koneellisen lääkkeenjaon mahdollisuuksia. Koneellisen lääkkeenjaon jakokustannuksista vastaa kunnan vanhustyö kokeilun ajan, jonka jälkeen ratkaistaan millä tavoin kustannukset jaetaan. Mikäli asiakas tarvitsee vain lääkkeenjaon, ohjataan hänet koneellisen lääkkeenjaon piiriin Henkilökohtainen hygienia Henkilökohtaisen hygienian ylläpitämiseen kuuluu asiakkaan avustaminen suihkuissa asiakkaan omia voimavaroja tukien kerran viikossa (vanhustentaloilla suihkun asemasta vaihtoehtoisesti sauna kerran viikossa). Lisäksi huolehditaan päivittäiset pikkupesut asiakkaan tarpeen mukaisesti. Tarvittaessa huolehditaan ihon perusrasvauksesta, parranajosta sekä kynsien leikkauksesta. Omissa kodeissa (ei vanhustentalot) sauna järjestetään tukipalveluna. Mikäli asiakkaalla on vanhankansan ulkosauna, johon vedet ja puut joudutaan kantamaan, ohjataan asiakas käyttämään yksityisiä palveluita saunan lämmittämiseksi. Vähävaraisella ja toimintakyvyltään alentuneella on mahdollisuus saada tukipalveluseteli, jonka hakemisessa kotihoidon henkilökunta avustaa Ravitsemus Asiakasta ohjataan ja neuvotaan syömään terveellistä ja monipuolista ruokaa. Käyntien yhteydessä huolehditaan aamu-, väli- ja iltapalan laitosta, riittävän nesteen saannista sekä hyvästä ravitsemustilasta. Ruokailun toteutumista seurataan erityisesti muistiongelmaisilla sekä heillä, joilla on erityisiä terveydellisiä syitä. Myös painon seuranta 1 x kk kuuluu ravitsemuksen seurantaan. Mikäli asiakas itse ei kykene valmistamaan lounasta/päivällistä, tilataan ateriat hänelle tukipalveluna ja/tai hankitaan valmiita eineksiä Tekstiilihuolto Mikäli asiakkaalla on oma pyykkikone, avustetaan häntä pyykin pesussa (enintään 2 koneellista viikossa). Kotihoidon työntekijän poistuessa asiakkaan luota, kone voidaan jättää päälle, mikäli asiakkaalta/omaiselta saadaan tähän kirjallinen lupa. Lakanat ja tyynyliinat vaihdetaan tarpeen mukaan (kuuluu yleensä perussiivoukseen). Silitys, mankelointi, vaatteiden pesu käsin sekä mattojen, verhojen yms. pesut ohjataan lähipiirille tai yksityisille palveluntuottajille. Mahdollisuuksien mukaan pyykkihuolto järjestetään tukipalveluna. Mikäli pyykinpesua on enemmän kuin 2 koneellista viikossa, ohjataan asiakas käyttämään yksityisiä palveluntuottajia. Pienituloisella ja toimintakyvyltään alentuneella on mahdollista saada erillisestä hakemuksella tukipalveluseteli.

6 Siistiminen Perussiivouksessa ohjataan käyttämään yksityisiä palveluntuottajia. Pienituloisella on mahdollista saada erillisellä hakemuksella tukipalveluseteli siivouspalvelujen hankkimista varten. Kotihoidon henkilökunta ohjaa palvelusetelin hakemisessa. Kotihoito huolehtii päivittäisestä pienistä siisteystoimista niin, että riittävä hygieniataso säilyy. Riittävän hygieniatason ylläpitämiseksi siivotaan jääkaappi, tehdään lattioiden kosteapyyhintä sekä WC:n siistiminen tarvittaessa (eritteet siivotaan). Asiakkaan tiskit tiskataan, ruokailu- ja keittiön työtasot siistitään ja roskat viedään ulos tarvittaessa. Pakastimen sulatus ohjataan lähipiirille tai yksityisille palveluntuottajille. Pienituloisella ja toimintakyvyltään alentuneella on mahdollista saada erillisestä hakemuksella tukipalveluseteli. Omaisen asuessa samassa taloudessa, pyritään siihen, että omainen huolehtii siistimisestä Ulkoilu ja saattoapu Ensisijaisesti ulkoilu ja saattoapu järjestetään omaisten, lähipiirin tai vapaaehtoistyön turvin. Kotihoidon asiakkaiden kanssa ulkoillaan kotihoidon työtilanteen mukaan. Ulkoilutuksessa huomioidaan asiakkaiden tasapuolinen kohtelu. Mikäli asiakkaan jatkohoidon kannalta on välttämätöntä ja läheisillä/omaisilla ei ole mahdollisuutta lähteä asiakkaan tueksi, kotihoito hoitaa asiakkaan saattamisen lääkäriin Asiointi Kauppa-asiat hoitaa asiakas, omaiset, tai kotihoidon työntekijä avustaa asiakasta tekemään tilauksen ja toimittaa laaditun kauppalistan sovittuun kauppaan. Kauppa toimittaa tavarat tilauksen perusteella asiakkaalle. Tilaus edellyttää tiliasiakkuutta ja sopimusta kaupan ja asiakkaan välillä. Asiakkaan asioiden hoitaja (omainen tai edunvalvoja) huolehtii sopimuksen tekemisessä. Laskutus hoituu suoraan asiakkaalta. Apteekkiasiointi voidaan järjestää tarvittaessa tukipalveluna. Erityistilanteessa kotihoidon työntekijä voi avustaa asiakasta asiointikäynnillä. Tällainen erityistilanne voi olla, kun asiakkaalla ei ole paikkakunnalla omaista/läheistä ja asiakas välttämättä tarvitsee uusia vaatteita, kodinkoneita yms. Pankki- ym asioinnit hoitaa ensisijaisesti asiakas itse tai hänen uskottu henkilönsä Muut tehtävät Posti haetaan postilaatikosta. Lumet lakaistaan/luodaan oven edustalta siltä osin kuin välttämättömän liikkumisen turvaaminen edellyttää (tarkoittaa portaita ja niiden välitöntä edustaa). Palovaroittimet sekä turvapuhelimen toiminta testataan säännöllisesti kerran kuukaudessa.

7 Asiakkaan lemmikkieläinten hoito ja ulkoiluttaminen eivät sisälly kotihoidon tehtäviin. Aktivoidaan osallistumaan erilaisiin tapahtumiin hyödyntäen muiden toimijoiden tukea. Kotihoidon henkilöstö seuraa käyntiensä yhteydessä omaishoitajien jaksamista ja läheislomittajien soveltuvuutta omaishoitajien lakisääteisten vapaiden lomittajina Ilta- ja viikonlopun kotihoito Omaisten ja läheisten kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä ilta- ja viikonloppujen palveluista. Mikäli läheiset/omaiset eivät vastaa säännöllisesti ilta- ja viikonlopun hoidosta toivotaan heidän ilmoittavan etukäteen kotihoidon henkilökunnalle saapumisestaan. Samalla sovitaan siitä, millä tavoin vierailevat vastaavat asiakkaan hoidosta. Ilta- ja viikonlopputyössä työtehtävät rajataan minimiin. Mikäli asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelma sisältää viikonlopun hoivaa ja hoitoa ja omainen/läheinen vastaa poikkeuksellisesti asiakkaan hoidosta keskeytetään asiakkaan hoitomaksu tältä ajanjaksolta, mikäli ilmoitus tulee 5 vuorokautta ennen keskeytyksen alkua. Samoin toimitaan myös pitempien keskeytysten kohdalla Yöhoito Kotihoidossa yöhoitoa järjestetään kirkonkylän alueella erityistilanteessa esim. terveyskeskuksesta kotiutuksen turvaamiseksi. Säännöllinen yöhoito edellyttää erillistä suunnitelmaa ja siitä peritään asiakasmaksulain mukainen kotihoidon maksu. Kirkonkylän alueella kotihoidon henkilökunta voi asiakkaan hoidon vaatiessa ohjata yöaikaiset turvapuhelinhälytykset kotihoidon kiertävälle yöhoitajalle. Hälytyksen tullessa yöhoitaja arvioi hoidon tarpeen soittamalla tai käymällä paikan päällä. Hälytysluonteisista käynneistä peritään 10 /käynti maksua. Mikäli kuukaudessa hälytysluonteisia käyntejä on 5 tai enemmän liitetään käynneistä 30 min/kerta asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan ja laskutus tapahtuu asiakasmaksulainperusteella. 3. KOTIHOITO VOI OLLA TILAPÄISTÄ, SÄÄNNÖLLISTÄ TAI TEHOSTETTUA KOTIHOITOA 3.1. Tilapäinen kotihoito Tilapäinen kotihoito on tarkoitettu asiakkaan väliaikaiseen palvelutarpeeseen, jolloin palvelu toteutuu kahden viikon välein tai harvemmin (Marevan-asiakkaat, ompeleiden poistot, verikokeiden ottaminen, leikkauksen jälkihoidossa avustaminen tai silmätippojen laittaminen.) Tilapäisestä kotihoidosta peritään perusturvalautakunnan vahvistama palvelumaksu, joka on tällä hetkellä 8,70 /käynti Säännöllinen kotihoito Säännöllisellä kotihoidolla tarkoitetaan vähintään kerran viikossa asiakkaan kotona annettavaa palvelua. Säännöllisestä kotihoidosta tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma. Säännöllinen kotihoito voi sisältää pelkästään sairaanhoidollisia palveluja tai hoivapalveluja tai molempia. Riippuen palvelujen määrästä kotihoito voi olla joko tuettua, valvottua tai tehostettua. Tuetulla kotihoidolla tarkoitetaan sellaista palvelun määrää, jossa asiakkaalla itsellään on vielä toimintakykyä niin, että hän pärjää pääsääntöisesti itsenäisesti, tai hänen hoidostaan vastaa pääasiassa omainen. Valvotulla kotihoidolla

8 tarkoitetaan tilannetta, jossa asiakas tarvitsee useita kertoja päivässä tukea ja valvontaa selvitäkseen kotona-asumisesta. TUETTU 1 TUETTU 2 TUETTU 3 VALVOTTU 1 VALVOTTU 2 VALVOTTU 3 TEHOSTETTU 3-5 H/KK 6-11 H/KK H/KK H/KK H/KK H/KK YLI 60 H/KK 8 % 15 % 20% 25% 30% 35% 35% Kaavio 3: Säännöllinen kotihoito suhteessa palveluiden määrään ja tulorajan ylittävästä osuudesta perittävä maksu kuukaudessa. Asiakkaan maksut määräytyvät hänen bruttotulojen ja saadun palvelujen määrän mukaan. Maskut laskutetaan asiakkaalta kuukausittain. Kuukausimaksutaulukon hyväksyy perusturvalautakunta Tehostettu kotihoito Tehostetussa kotihoidossa asiakas on jatkuvan päivittäisen avun tarpeessa. Asiakas saa mm. sairaanhoidollisia palveluita esim. suonensisäisiä lääkityksiä tai vaativaa haavanhoitoa tai saattohoitoa yhteistyössä omaisten kanssa. Tehostettu kotihoito on yleensä välivaihe siirryttäessä tehostettuun palveluasumiseen. Tehostetusta kotihoidosta päätetään SAS-työryhmässä. 4. KOTIHOIDON TOIMINTAPERIAATTEET JA HYVÄN HOIDON EDELLYTYKSET 4.1. Toimintaperiaatteemme Kotihoidon toimintaperiaatteena on antaa hyvää, turvallista, asiakaslähtöistä, kuntouttavaa hoivaa ja hoitoa kotihoidon kriteerit täyttäville asiakkaille. Asiakkaita kohdellaan tasavertaisesti ja toiminnan suunnittelussa huomioidaan kunnan antamat kulloisetkin resurssit. Henkilökunta auttaa luomaan asiakkaalle turvaverkkoa kotona selviytymisen tueksi. Toiminta perustuu voimassa olevaan lainsäädäntöön. Palvelujen tarpeen arviointitehtävissä asiakkaaseen otetaan yhteyttä vähintään seitsemän työpäivän kuluessa yhteydenotosta palvelujen tarpeen arvioimiseksi. Kotiutumistilanteissa ja kiireellisissä tapauksissa palvelutarve arvioidaan viipymättä. Kotihoidon tarkoituksena on neuvonnan, ohjauksen hoidon toteutuksen sekä kuntouttavan työotteen avulla turvata omassa kodissaan asuvien asiakkaiden tarvitsemat hoito- ja hoivapalvelut parhaalla mahdollisella terveyskeskuksen kotiutuspalaverissa keskiviikkoisin kello arvioidaan ennakolta vuodeosastolla olevien kotihoidon vanhojen asiakkaiden sekä mahdollisten uusien asiakkaiden kotiutumisen ajankohtaa uusien asiakkaiden osalta terveyskeskus kutsuu koolle moniammatillisen hoitokokouksen, johon asianomaisen alueen kotihoidon työntekijä osallistuu. Yleensä hoitokokouksessa ovat läsnä vuodeosaston lääkäri, vuodeosaston sairaanhoitaja, fysioterapeutti, kotihoidon työntekijä, asiakas ja mahdollisesti hänen omaisensa ja sosiaalityöntekijä Säännöllisen kotihoidon piirissä olevan asiakkaan kanssa laaditaan yksilöllinen hoito- ja palvelusuunnitelma, joka pohjautuu toimintakykyarvioihin sekä moniammatillisen hoitokokoukseen. huolehditaan että asiakkaalla on turvallisen toimintakyvyn ja hoidon kannalta välttämättömät apuvälineet. Apuvälineasioissa tehdään yhteistyötä fysioterapian kanssa,

9 4.2. Hoito- ja palvelusuunnitelma (pahosu) Kotihoito perustuu hoito- ja palvelusuunnitelmaan ja hoito toteutetaan yhdessä asiakkaan ja omaisten kanssa. Hoito- ja palvelusuunnitelman tarkoituksena on koota, rajata ja tuoda ilmi asiakkaan hoivan ja hoidon tarpeet yksilöllisyyttä ja itsemääräämisoikeutta kunnioittaen huomioiden kuntoutus sekä asiakkaan omat voimavarat. Hoito- ja palvelusuunnitelmassa huomioidaan asiakkaan fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset tarpeet kuntoutumista tukevalla tavoitteellisella otteella. Hoito- ja palvelusuunnitelmassa sovitaan työnjaosta asiakkaan hoitoon osallistuvien muiden toimijoiden, kuten esim. omaisten ja kotihoidon henkilöstön kesken. Hoito- ja palvelusuunnitelma tarkistetaan kaksi kertaa vuodessa tai tarvittaessa. Suunnitelman taristuksessa kotihoidon määrää voidaan lisätä, vähentää, tai se voidaan lopettaa kokonaan riippuen asiakkaan toimintakyvystä. 5. SODANKYLÄN KOTIHOIDON ASIAKKAAKSI OTTAMISEN KRITEERIT Kotihoidon asiakkaaksi ottamisen kriteereillä selkeytetään palvelujen kohdentumista kotihoitoa tarvitseville ikäihmisille. Palvelujen järjestämisen lähtökohtana on asiakkaan tasavertainen ja oikeudenmukainen kohtelu asuinpaikasta riippumatta. Kotihoito painottuu yli 75-vuotiaisiin. Asiakkaan toimintakykyä ja palvelujen tarvetta arvioidaan erilasten toimintakykymittareiden avulla. Mittareita ovat mm. RAVA-indeksi, MMSE, Geri-kaavake lisäksi yksilöllisesti voidaan valita muita asiakkaan tilanteen kannalta tarpeellisia seurantamenetelmiä. Mittarit luovat kriteeristön, joka ohjaa asiakkaaksi ottamisen perusteita. Kriteerien avulla kotihoidon palvelut kohdennetaan niille henkilöille, jotka alentuneen toimintakykynsä vuoksi tarvitsevat eniten tukea kotona selviytymisessä. Kriteerien käyttö mahdollistaa tasa-arvoisen ja oikeudenmukaisen palvelujen saatavuuden Palvelujen piiriin ottaminen Aloite asiakkaaksi ottamisesta voi tulla asiakkaalta itseltä, hänen läheiseltään, häntä hoitavalta taholta, sosiaalitoimen tai viranomaisen edustajalta, vanhustyönjohtajalta, SAS-työryhmän jäseniltä tai joltakin muulta taholta. Kotihoidon palvelu käynnistyy tiimin sairaanhoitajan ja/tai lähihoitajan palveluarviokäynnillä asiakkaan kotona tai mahdollisesti terveyskeskuksessa järjestettävässä hoitokokouksessa. Hoitaja arvioi palvelujen tarvetta yhteistyössä asiakkaan ja hänen omaistensa kanssa laaja-alaisesti. Arvioinnissa otetaan aina huomioon omaisen/lähipiirin hoitoon osallistumismahdollisuudet. o sosiaalihuoltolakiin liittyvissä palvelutarpeen arviontitehtävissä asiakkaaseen (yli 75-vuotias) otetaan yhteyttä viimeistään seitsemän (7) työpäivän kuluessa yhteydenottopyynnöstä. Kiireellisissä tapauksissa hoidon tarve/palvelutarve arvioidaan viipymättä Säännöllisen kotihoidon piiriin otetaan henkilö, joka ei selviydy arkielämän toiminnoista itsenäisesti, omaisten, läheisten tai tukipalveluiden tuella. Hoivan, huolenpidon ja/tai sairaanhoidon tarpeen tulee olla toistuvaa, päivittäistä tai useita kertoja viikossa tapahtuvaa. Lähtökohtana on, että asiakkaan hoito ja huolenpito vaatii sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön ammattiosaamista. Asiakkaan kotiutuminen terveyskeskuksesta edellyttää uusissa asiakassuhteissa ja vanhojen asiakkaiden osalta tilanteen muuttuessa hoitokokouksen järjestämistä. Hoitokokouksen järjestämisestä sovitaan viikottaisessa kotiutuspalaverissa (keskiviikkoisin kello 13).

10 o Vuodeosaston hoitaja kutsuu koolle hoitokokouksen, johon osallistuvat asiakas, mahdollisesti omainen, vuodeosaston sairaanhoitaja, vuodeosaston lääkäri, fysioterapeutti, kotihoidon työntekijä sekä mahdollisesti sosiaalityöntekijä. o Hoitokokouksessa selvitetään jatkokuntoutumiseen ja kotonaselviytymiseen vaikuttavia asioita (mm. turvallisuus, liikkuminen, lääkitys, etuudet, omaisen sekä tukiverkoston rooli ja vastuualueet) Kotihoidon säännöllisenä asiakkaana voi olla henkilö, jonka toimintakykyä mitattaessa RAVAindeksi on vähintään 1,5 (tavoite 1,75). Arvioinnissa huomioidaan kotona selviytymistä kokonaisuutena, johon vaikuttavat asiakkaan sairaudet, asunto-olosuhteet ja hänen sosiaalinen verkostonsa. o pääsääntöisesti tulee kyetä liikkumaan/siirtymään yhden hoitajan avustamana o asiakkaan tulee pääsääntöisesti kyetä syömään itsenäisesti o kotihoidon käyntejä voi olla enintään 80 h/kk. Mikäli käyntejä tarvitaan jatkuvasti enemmän SAS-työryhmä päättää oikeasta sijoituspaikasta (yleensä tehostettu palveluasuminen) Tilapäisesti asiakas voi olla erityisen syyn vuoksi kotihoidon asiakkaana, kun RAVA-indeksi on alle 1,5. Tällaisia erityisiä syitä ovat esim. leikkauksen jälkitila, haavahoidot, muistisairaus, mielenterveydelliset tai sosiaaliset perusteet. Tyypillinen tilapäinen asiakkuus tulee kysymykseen esim. terveyskeskuksesta kotiutumistilanteessa. Tilapäinen asiakkuus kestää yleensä enintään 5 käyntikertaa. RAVA-indeksin ollessa alle 1,50 päätetään hänen kotihoidon asiakkaaksi ottamisesta SAStyöryhmän kokouksessa. Työryhmä huomioi päätöstä tehdessään asiakkaan kokonaistilanteen. Mikäli asiakas ei täytä toimintakykynsä ym. huomioon otettavien seikkojen osalta kotihoidon kriteeristön mukaisia asiakkaaksi ottamisen perusteita, ohjataan hänet käyttämään perusterveydenhuollon tavanomaisia palveluita (terveyskeskuksen laboratorio, avoterveydenhuollon aikuisneuvolan palvelut). SAS-työryhmä voi ohjata asiakkaan geriatriseen arvioon, mikäli sairauskertomuksesta ei käy ilmi, että riittävät tutkimukset on tehty Palvelujen keskeyttäminen tai lopettaminen Asiakkaan palveluntarvetta seurataan säännöllisesti hoito- ja palvelusuunnitelmassa sovitun aikataulun mukaisesti, tai tarvittaessa. Hoito- ja palvelusuunnitelma pidetään tarpeen mukaisena ja mikäli arvioinnin yhteydessä todetaan, ettei asiakas tarvitse jotain palvelua se voidaan lopettaa. Erityistilanteita, jolloin kotihoidon palvelut voidaan lopettaa: asiakas ei sitoudu yhteistyöhön tai aggressiivinen käytös estää hoidon toteuttamisen tai aiheuttaa työturvallisuusriskin asiakkaan aggressiivista käyttäytymistä ei saada hallintaan, eikä hän suostu yhteistyöhön, vaikka ymmärtäisi yhteistyön merkityksen oman hoitonsa kannalta päihteiden vaikutuksen alaisena olevan asiakkaan yleistila tarkistetaan ja suunnitellut hoitotoimenpiteet toteutetaan vasta asiakkaan selvittyä Palveluiden lopettaminen käsitellään SAS-työryhmässä. Kotihoidon osastonhoitaja tekee viranhaltijapäätöksen palveluiden lopettamisesta. Asiakas voi halutessaan tehdä päätöksestä oikaisuvaatimuksen perusturvalautakunnalle. Ennen palvelujen lopettamista asiakasta tai hänen laillista edustajaansa on kuultava ja annettava ohjausta siitä, mistä asiakas voi halutessaan saada tarvitsemiaan palveluja.

11 6. TUKIPALVELUT Asiakkaalle voidaan palvelujen tarpeen arvioinnin yhteydessä sopia järjestettäväksi tukipalveluita. Tukipalveluita ovat mm. ateriapalvelut, siivouspalvelut ja kuljetuspalvelut. Ateriapalvelut voidaan järjestää arkipäivisin kirkonkylän alueella kotia. Kotiin kuljetettavan aterian hinnan päättää perusturvalautakunta ruokahuollon esimiehen esityksestä. Tällä hetkellä hinta on 4,50 /. Kirkonkylän alueella kotikuljetuksen toteuttaa Seitasäätiö ja asiakkaalta peritään kuljetuksesta tällä hetkellä perusturvalautakunnan päätöksen mukaisti 1,5 /ateria. Asiointipalvelut tarkoittavat lääkehuoltoon liittyvää apteekkiasiointia silloin, kun asiakas itse tai hänen läheisensä ei kykene huolehtimaan asioinnista niin, että lääkehuollon turvallisuus toteutuisi. Asioinnista peritään tällä hetkellä 4 /käynti. Siivouspalvelut asiakas hankkii yksityisiltä palveluntuottajilta tai Seita-säätiöltä. Siivouspalvelujen hankintaan pienituloisilla on mahdollisuus saada tukipalveluseteli. Tukipalveluseteli haetaan erillisellä hakemuksella. Tukipalvelusetelin saamisen kriteeristöt on vahvistanut perustuvalautakunta. Kuljetuspalvelua on palveluliikenne, paikallisliikenne ja taksipalvelut sekä vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut. Lisäksi Kelan korvaamat matkat. Saunotus toteutetaan enintään kerran viikossa. Ei sisällä ulkosaunaan veden kantamista, lämmittämistä ja puuhuoltoa, jota varten pienituloisella ja toimintakyvyltään alentuneella on mahdollista saada erillisestä hakemuksella tukipalveluseteli. Turvapuhelimen ym. teknologian järjestämisessä avustetaan asiakasta turvallisen kotona-asumisen tukemiseksi. 7. TYÖSUOJELULLISET VAATIMUKSET KOTIHOIDOSSA Työturvallisuuslaki (738/2002) määrittelee työnantajan vastuun työolojen turvallisuudesta ja terveellisyydestä. Työnantajan on huolehdittava siitä, että työntekijä ei joudu toisen kodissa alttiiksi tapaturmavaaroille, työympäristön altisteille tai haitalliselle kuormitukselle. Voimakkaasti päihteiden vaikutuksen alaisena olevan asiakkaan yleistila tarkistetaan ja suunnitellut hoitotoimenpiteet toteutetaan asiakkaan selvittyä. Hoitajan läsnä ollessa päihteiden vaikutuksen alaisena tai uhkaavasti käyttäytyvä asiakkaan vieras/omainen pyydetään poistumaan paikalta kunnes hoitaja on toteuttanut asiakkaan hoitotoimenpiteet. Hoitajan läsnä ollessa asiakkaan ei tule tupakoida. Käytetään apuvälineitä aina, kun se on mahdollista turvaamaan sekä työntekijöiden että asiakkaiden turvallisuus. Kaikki asiakkaan kotona olevat, hoitajien käyttämät/tarvitsemat työvälineet tulee olla käyttökunnossa ja turvallisuusseikat huomioitu. Vialliset sähkölaitteet tulee korjauttaa viipymättä. Korjauttamisesta vastaa asiakas tai hänen edustajansa. Kotihoitoon ei voida ottaa asiakasta, jonka aggressiivista käyttäytymistä ei saada hallintaan.

Kotihoidon kriteerit alkaen

Kotihoidon kriteerit alkaen Kotihoidon kriteerit 1.1.2017 alkaen Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite Kotihoidon kriteerit Toimintakyky Palvelun tarve Palvelun määrä Palvelun tavoite Asioiden hoitoon liittyvissä

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON SISÄLTÖ JA ASIAKKAAKSI OTTAMISEN KRITEERIT 1.8.2009 ALKAEN. Kotihoidonjohtaja. Päivi Joensuu

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON SISÄLTÖ JA ASIAKKAAKSI OTTAMISEN KRITEERIT 1.8.2009 ALKAEN. Kotihoidonjohtaja. Päivi Joensuu JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON SISÄLTÖ JA ASIAKKAAKSI OTTAMISEN KRITEERIT 1.8.2009 ALKAEN Kotihoidonjohtaja Päivi Joensuu 23.4.2009 SISÄLLYS 1. KOTIHOIDON MÄÄRITELMÄ 2. KOTIHOIDON TAVOITTEET JA SISÄLTÖ 2.1

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI 1 (4) KOTIHOIDON KRITEERIT Kriteerien tarkoitus Kotihoidon kriteerien tarkoitus on selkiyttää palvelujen kohdentamista kotihoitoa tarvitseville ikääntyneille uusikaupunkilaisille. Kotisairaanhoidon palvelut

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Oheismateriaali ltk 20.10.2015 JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Alajärvi, Vimpeli, Soini 1 SISÄLTÖ 1. KOTIHOIDON TUKIPALVELUT... 3 2. Ateriapalvelu... 3 3. Kauppapalvelu... 4 4. Kylvetyspalvelu...

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.6.2010 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Saunapalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut 1.1.2014 Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu henkilölle, joka ei selviydy omassa kodissaan tehostetun kotihoidon turvin. Asukkaan maksut koostuvat

Lisätiedot

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet 1.1.2014 alkaen Ikäihmisten lautakunta 17.12.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta...

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1.2012 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut. Iäkkäiden henkilöiden kotiin annettavat palvelut yhteistoiminta-alueella

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut. Iäkkäiden henkilöiden kotiin annettavat palvelut yhteistoiminta-alueella 1 Koski TL Lieto Marttila Tarvasjoki Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut Iäkkäiden henkilöiden kotiin annettavat palvelut yhteistoiminta-alueella Kotiin vietävien palveluiden myöntämisen perusteet ja

Lisätiedot

PALVELUSETELI HAKEMINEN JA MYÖNTÄMINEN

PALVELUSETELI HAKEMINEN JA MYÖNTÄMINEN PALVELUSETELI TÄMÄ ESITE KERTOO PALVELUSETELIS- TÄ SÄÄNNÖLLISEEN JA TILAPÄISEEN KOTIHOITOON JA OMAISHOIDON LOMITTAMISEEN OPAS ASIAKKAILLE L TAMMIKUU 2012 PALVELUSETELI JIK ky johtokunta on päättänyt palvelusetelin

Lisätiedot

Palvelun sisältö KEHITYSVAMMAISTEN TUETUN KOTONA ASUMISEN PALVELUT VAMMAISPALVELU, KEHITYSVAMMAHUOLTO

Palvelun sisältö KEHITYSVAMMAISTEN TUETUN KOTONA ASUMISEN PALVELUT VAMMAISPALVELU, KEHITYSVAMMAHUOLTO 1 VAMMAISPALVELU, KEHITYSVAMMAHUOLTO 0, Joensuun ja Kontiolahden sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue KEHITYSVAMMAISTEN TUETUN KOTONA ASUMISEN PALVELUT Tämä ohje on tarkoitettu tuetun asumisen

Lisätiedot

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ensisijaisena toimenpiteenä ennen hoitomaksun alentamista edellytetään aina, että asiakas anoo Kelalta ne etuudet, joihin yleensä kotihoidon

Lisätiedot

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN Sitten, kun en enää muista nimeäni, sitten, kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen, sitten, kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi jälleen, sitten, kun en enää ole tuottava yksilö. Kohdelkaa

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin kotihoidon sisältö

Hämeenlinnan kaupungin kotihoidon sisältö Liite 2 / Ikla 16.9.2015 47 Hämeenlinnan kaupungin kotihoidon sisältö Visio IKLA (Palvelusuuunnitelma 2014-2017) Hämeenlinnassa asuvat Suomen tyytyväisimmät ja toimintakykyisimmät ikäihmiset Ikäihmisten

Lisätiedot

KOTIHOIDON PALVELUT KOTIHOIDON TOTEUTUS

KOTIHOIDON PALVELUT KOTIHOIDON TOTEUTUS TYRNÄVÄN KOTIHOITO Vanhuspalveluissa noudatetaan valtakunnallisia laatusuosituksia hyvästä palvelusta, tuetaan ikääntyneiden elämänlaatua, itsemääräämisoikeutta ja itsenäistä asumista omassa kodissa mahdollisimman

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS

KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS 1 Sisällys 1 Lapsiperheiden kotipalvelun ja kriteerien tarkoitus... 3 2 Lapsiperheiden kotipalvelun lainsäädännöllinen perusta... 3 3 Lapsiperheiden

Lisätiedot

Kotihoidon palvelukuvaus ja palvelujen myöntämiskriteerit 1.3.2011 alkaen

Kotihoidon palvelukuvaus ja palvelujen myöntämiskriteerit 1.3.2011 alkaen Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Versio 2, päivitys 12.6.2013/Hyväks. R Hjelm Peruspalvelulautakunta 15.12.10 113 Kotihoidon palvelukuvaus ja palvelujen myöntämiskriteerit

Lisätiedot

kotihoito palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut

kotihoito palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut MYÖNTÄMISPERUSTEET kotihoito palveluasuminen tehostettu palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut Sisällys 1. Kotihoidon myöntämisperusteet.3 2. Palveluasumisen myöntämisperusteet 5 3.Tehostetun palveluasumisen

Lisätiedot

VAASAN KOTIHOIDON PALVELUKUVAUS (Sotela 02.02.2016 12)

VAASAN KOTIHOIDON PALVELUKUVAUS (Sotela 02.02.2016 12) VAASAN KOTIHOIDON PALVELUKUVAUS (Sotela 02.02.2016 12) Kotihoidon palveluja toteutetaan asiakaslähtöisesti ja toimintakykyä edistävällä työotteella, joka tukee asiakkaiden itsenäistä selviytymistä, omatoimisuutta

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi?

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi? ASIAKASPALAUTE Tämän asiakaspalaute keskustelun tarkoituksena on asiakkaan saamien palveluiden kehittäminen. Kysymyksiin vastataan keskustelemalla asiakkaan (ja omaisen) kanssa. Kotihoidon työntekijä osallistuu

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI Omaishoidon tuen ohje SISÄLLYS 1. Yleistä... 1 2. Omaishoidon tuen myöntäminen... 1 2.1. Tuen hakeminen... 1 2.2. Tuen myöntämisedellytykset... 1 3. Hoitopalkkio...

Lisätiedot

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE LIITE 3 1(7) VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE Kanta-Kauhavan kotihoito K u n t a y h t y m ä K a k s i n e u v o i n e n I k ä i h m i s t e n p a l v e l u t K o t i h o i t o K a n t a - K a u h a v a 3 /

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö. Kotisairaanhoito

Kotihoidon sisältö. Kotisairaanhoito Kotihoidon palvelukuvaus Kotihoidon toimintaperiaatteena on tukea asiakkaan kotona asumista, terveyttä ja toimintakykyä sekä antaa hyvää ja turvallista hoivaa ja hoitoa ja huolenpitoa kotihoidon kriteerit

Lisätiedot

Kotihoidon myöntämisen perusteet Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alueella

Kotihoidon myöntämisen perusteet Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alueella Akaan kaupunki Perusturvatoimi Vanhus- ja vammaistyön tehtäväalue Kotihoidon myöntämisen perusteet Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alueella Kotihoidon sisältö ja tehtävät Vanhuspalvelulaki eli laki ikääntyneen

Lisätiedot

Karungin palvelukoti. Asukasopas. Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen.

Karungin palvelukoti. Asukasopas. Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen. Karungin palvelukoti Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen. Sitten kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi jälleen, sitten

Lisätiedot

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6. KOTOA KOTIIN - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.2015 Projektin taustat ja pilotti Tarkastelun kohteena ne asiakkaat, jotka

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT ALKAEN

KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT ALKAEN KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT..0 ALKAEN Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (9/9): Kotona annettava palvelu (648/9): Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotisairaanhoidosta ja sosiaalihuoltoasetuksen

Lisätiedot

Vanhus- ja vammaispalvelut 2016

Vanhus- ja vammaispalvelut 2016 Vanhus- ja vammaispalvelut 2016 VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT vanhus- ja vammaispalveluiden johtaja Soili Partanen HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT PALVELUT palvelupäällikkö Kirsi Oksanen PALVELUOHJAUS RUORI Ateriapalvelu

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut Asumispalvelut Laatija: Tarja Huttunen Hyväksyjä: Palvelutasomääritykset ja myöntämisperusteet Sisältö 1. SÄÄDÖKSET 2 2. KÄSITTEET 2 3.

Lisätiedot

PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET

PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET perusturvaltk 17.3.2015 LIITE 2. PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET 1 SÄÄDÖKSET 1.1 Ohjaava lainsäädäntö - Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidontuesta (937/2005). -

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 1802/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 1802/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2014 1 (1) 24 Asianro 1802/00.01.03.00/2014 Lääkkeiden annosjakelun kilpailutus ja kaupungin järjestämisvastuun piiriin kuuluvien asiakkaiden kriteerit Lääkkeiden annosjakelupalvelun

Lisätiedot

Hailuodon kotihoidon myöntämisperusteet alkaen

Hailuodon kotihoidon myöntämisperusteet alkaen Liite 1. Perusturvalautakunta 9.11.2016 65 1 Hailuodon kotihoidon myöntämisperusteet 1.12.2016 alkaen Vanhuspalveluissa noudatetaan valtakunnallisia laatusuosituksia hyvästä palvelusta, tuetaan ikääntyneiden

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ/ Palvelukuvaus. Kilpailutuksen kohteena on puitesopimus aikaperusteisesta ostopalvelusta

TARJOUSPYYNTÖ/ Palvelukuvaus. Kilpailutuksen kohteena on puitesopimus aikaperusteisesta ostopalvelusta A. Kotihoitopalvelut 1. Toimintaympäristö 1.1 Kotihoidon palvelut 1/7 Kotihoito kuuluu perusturvan toimialan, ikäihmisten hyvinvointipalveluiden tulosalueen kotona selviytymistä tukevien palveluiden tulosyksikköön.

Lisätiedot

Tukipalvelukriteerit Uudessakaupungissa

Tukipalvelukriteerit Uudessakaupungissa 1 (5) Anniina Saarinen, Minna Kivijärvi, Pirjo Rakkolainen, Laura Kirkkomäki Tukipalvelukriteerit Uudessakaupungissa 3 2 (5) UUDENKAUPUNGIN TUKIPALVELUKRITEERIT Uudenkaupungin kotona asumista tukevat tukipalvelut

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Kotihoito

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Kotihoito Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Kotihoito Palvelutasomääritykset ja myöntämisperusteet Kotihoito Laatija: Hanna Jokinen Hyväksyjä: Sisällys 1 SÄÄDÖKSET... 2 1.1 Ohjaava säädökset...

Lisätiedot

PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA:

PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA: Liite 2 PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA: Kuvaus tehostetun palveluasumisen asiakkaiden hoidon, hoivan ja

Lisätiedot

Stltk 17.12.2012, liite OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET. Omaishoito Mitä se on

Stltk 17.12.2012, liite OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET. Omaishoito Mitä se on Stltk 17.12.2012, liite OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Omaishoito Mitä se on Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN 1 LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN (Laki omaishoidontuesta 2.12.2005/937) Omaishoidon tuen sisältö: Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää)

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 alkaen (Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1. Omaishoidon tuen perusteet Laki omaishoidon tuesta (937/ 2005) Asiakasmaksulaki

Lisätiedot

EP Ikä-sote 29.4.2016. Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen

EP Ikä-sote 29.4.2016. Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen EP Ikä-sote 29.4.2016 Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen 2 -Onni asuu kotona VISIO Jokaisen vastuu omasta hyvinvoinnistaan, omaehtoinen toiminta ja omahoito, 3- sektori ja vapaaehtoistoiminta, sähköiset

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin kotihoidon kriteerit ja palvelujen sisältö

Seinäjoen kaupungin kotihoidon kriteerit ja palvelujen sisältö Seinäjoen kaupungin kotihoidon kriteerit ja palvelujen sisältö Koonnut Päivi Niiranen Projektikoordinaattori Väli-Suomen IKÄKASTE Etelä-Pohjanmaan vanhustyön kehittämiskeskus-hanke Kesäkuu 2010 SISÄLLYS

Lisätiedot

TYÖNKUVAT. Vanhusneuvoston työkokous Saara Bitter

TYÖNKUVAT. Vanhusneuvoston työkokous Saara Bitter TYÖNKUVAT Vanhusneuvoston työkokous 5.10.2015 Saara Bitter LÄÄKÄRI Muistilääkäri on muistisairauksiin perehtynyt lääkäri, tavallisimmin geriatri, neurologian tai psykogeriatrian erikoislääkäri. Hän toimii

Lisätiedot

Asiakkaan oma arvio kotihoidon tarpeesta. Palvelutarpeen arvion pohjalta on laadittu yksilöllinen hoito ja palvelusuunnitelma

Asiakkaan oma arvio kotihoidon tarpeesta. Palvelutarpeen arvion pohjalta on laadittu yksilöllinen hoito ja palvelusuunnitelma 1(5) FYYSINEN TOIMINTAKYKY Asiakkaalla on koettu kotihoidon tarve. Asiakas ei selviydy päivittäisistä toiminnoista itsenäisesti koska hänen toimintakykynsä on selkeästi alentunut. Palveluntarve MAPLe_5

Lisätiedot

KOTIHOIDON MYÖNTÄMISPERUSTEET

KOTIHOIDON MYÖNTÄMISPERUSTEET Oheisliite PETULTK 26.1.2012 14 Oheisliite kh 6.2.2012 32 KOTIHOIDON MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.2.2012 alkaen Hankasalmen kunta 1 Sisältö 1 Kotihoidon toiminnan tavoitteet... 2 2 Kotihoidon käsitteet... 2 3

Lisätiedot

Kuusamon kaupunki. KOTIHOITO Apajatie 6-8-E 93600 Kuusamo

Kuusamon kaupunki. KOTIHOITO Apajatie 6-8-E 93600 Kuusamo Kuusamon kaupunki KOTIHOITO Apajatie 6-8-E 93600 Kuusamo KOTIHOIDON ARVOT * TURVALLISUUS * IHMISEN ARVOSTAMINEN * LUOVA OSAAMINEN *kunnioitamme asiakkaan vakaumusta, kotia ja yksityisyyttä *työtämme tekevät

Lisätiedot

Tuen yleiset myöntämisperusteet

Tuen yleiset myöntämisperusteet Yleistä Omaishoidontukea koskeva laki (937/2005) tuli voimaan 1.1.2006. Laki korvasi sosiaalihuoltolaissa olleet omaishoidontukea koskevat säännökset sekä asetuksen omaishoidontuesta. Samaan aikaan myös

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI

KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI Tämä ohjeistus astuu voimaan 01.01.2009 ja on voimassa toistaiseksi. Ohjeistusta tarkistetaan tarvittaessa. 1. TUEN HAKU Omaishoidon tuesta säädetään

Lisätiedot

Varsinais-Suomen alueen vastaukset

Varsinais-Suomen alueen vastaukset Varsinais-Suomen alueen vastaukset 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Valitkaa kunta, tai kunnat, jotka kuuluvat kuntayhtymään/yhteistoiminta-alueeseen. 10 2. Valitkaa yksi parhaaksi arvioimanne vaihtoehto : Kyselyn

Lisätiedot

PALVELUSETELI PALVELUASUMISEEN PALVELUSETELITASOT JA HINNAT:

PALVELUSETELI PALVELUASUMISEEN PALVELUSETELITASOT JA HINNAT: PALVELUSETELI PALVELUASUMISEEN PALVELUSETELITASOT JA HINNAT: Kuvaus palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen asiakkaiden hoidon, hoivan ja palveluiden tasoista. PALVELUTASO 1 Asiakas suoriutuu päivittäisistä

Lisätiedot

Kotiutuskäytännöt Kokemäellä

Kotiutuskäytännöt Kokemäellä Kotiutuskäytännöt Kokemäellä Kotihoidon näkökulmia kotiutukseen Kokemäen nykytilanteesta Vuonna 2013 alkuvuodesta ollut viimeksi tk sairaalassa pitkäaikaisia potilaita Tk sairaalassa keskim. 10 kokemäkeläistä

Lisätiedot

Heinolan kaupunki/ Heinolan kotihoito. Sosiaali- ja terveystoimi Rauhankatu 3 18100 Heinola puh. (03) 84 930

Heinolan kaupunki/ Heinolan kotihoito. Sosiaali- ja terveystoimi Rauhankatu 3 18100 Heinola puh. (03) 84 930 Kotona paras Heinolan kaupunki/ Heinolan kotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Rauhankatu 3 18100 Heinola puh. (03) 84 930 Kotihoidon organisaatio: Kotihoidon johtaja Marjatta Lahti kotihoidon ohjaaja Tuija

Lisätiedot

Säkylän kunta KOTIHOITO OMA KOTI KULLAN KALLIS. Designed by M. Hakala

Säkylän kunta KOTIHOITO OMA KOTI KULLAN KALLIS. Designed by M. Hakala Säkylän kunta KOTIHOITO OMA KOTI KULLAN KALLIS Designed by M. Hakala KOTIHOITO Kotihoidolla tarkoitetaan kotipalveluja, kotisairaanhoitoa ja erilaisia tukipalveluja. Kotihoidon tarkoituksena on auttaa

Lisätiedot

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Li 2 Ikla 15.12.2010 3 Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Yleiset perusteet Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvaa säännöllisen

Lisätiedot

YMPÄRIVUOROKAUTISEN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN MÄÄRITTELY

YMPÄRIVUOROKAUTISEN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN MÄÄRITTELY 21.3.2011 YMPÄRIVUOROKAUTISEN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN MÄÄRITTELY Tässä liitteessä on kuvattu palvelusetelin sisältö ja sille asetettavat vähimmäisvaatimukset, tukipalvelut, palvelusetelitasot ja

Lisätiedot

Stltk 27.1.2016 5 liite 3 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET. Omaishoito Mitä se on?

Stltk 27.1.2016 5 liite 3 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET. Omaishoito Mitä se on? Stltk 27.1.2016 5 liite 3 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Omaishoito Mitä se on? Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa

Lisätiedot

Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen. Soveltamisohje

Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen. Soveltamisohje Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen Soveltamisohje Sisällysluettelo Lainsäädäntö ja järjestämisvelvollisuus... 3 Menettely palveluasumista haettaessa... 3 Myöntämisen perusteet... 4 Palveluasumisen

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sosiaalihuoltolai n 23 :n l i i k k u m i s t a tukevat palvelut S o v e l t a m i s o h j e e t 1.1.2017 alkaen Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sisällys Sosiaalihuoltolain 23.n mukaisten liikkumista

Lisätiedot

Palveluseteli. tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin. Tietoa palvelusetelin käytöstä

Palveluseteli. tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin. Tietoa palvelusetelin käytöstä Palveluseteli tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin Tietoa palvelusetelin käytöstä 1 Palveluseteli Palvelusetelin käyttö merkitsee uutta tapaa järjestää ja saada kaupungin palveluja. Helsingissä sosiaalivirastossa

Lisätiedot

VANHUSTEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN

VANHUSTEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN VANHUSTEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO Lainsäädännöllinen perusta ja kaupungin vanhustyön

Lisätiedot

KOTONA ANNETTAVA PALVELU (asiakasmaksuasetus 3, ei kerrytä maksukattoa) TILAPÄINEN KOTIHOITO

KOTONA ANNETTAVA PALVELU (asiakasmaksuasetus 3, ei kerrytä maksukattoa) TILAPÄINEN KOTIHOITO KOTONA ANNETTAVA PALVELU (asiakasmaksuasetus 3, ei kerrytä maksukattoa) TILAPÄINEN KOTIHOITO Tilapäinen kotihoito, kotisairaanhoito tai tehostettu kotisairaanhoito Lääkärin/hammaslääkärin kotikäynti 19,10

Lisätiedot

KOTIHOIDON SISÄ LTO Kä rsä mä ellä 2016

KOTIHOIDON SISÄ LTO Kä rsä mä ellä 2016 KOTIHOIDON SISÄ LTO Kä rsä mä ellä 2016 Kotihoito toteutetaan kuntouttavalla työotteella siten, että asiakkaan omaa toimintakykyä ylläpidetään ja asiakasta ohjataan tekemään mahdollisimman omatoimisesti

Lisätiedot

ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ

ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ Saara Bitter 9.4.2015 Ennaltaehkäisevät kotikäynnit 75-vuotiaille. Asiakkaalle lähetettiin kirje, jossa oli ilmoitettu aika palveluneuvojan kotikäynnistä. Tämä malli ei

Lisätiedot

(6) PALVELUSETELI VANHUSTEN PALVELUISSA. Palveluseteliä käytetään vanhusten palveluissa seuraavasti:

(6) PALVELUSETELI VANHUSTEN PALVELUISSA. Palveluseteliä käytetään vanhusten palveluissa seuraavasti: 11.11.2016 1 (6) PALVELUSETELI VANHUSTEN PALVELUISSA Palveluseteliä käytetään vanhusten palveluissa seuraavasti: Omaishoidon vapaan aikainen hoito (palvelusetelin arvo kiinteä) Tehostettu palveluasuminen

Lisätiedot

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta Liite Peruspalvelulautakunta 11.12.2014 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos Jyta SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2015 1. Säännöllinen kotihoito Henkilömäärä

Lisätiedot

Kelhänkatu 3, Jämsä Saapunut:

Kelhänkatu 3, Jämsä Saapunut: Saapunut: Palvelua tarvitsevan henkilötiedot Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Osoite, katu, paikkakunta, postinumero Puhelinnumero Sähköpostiosoite Perhesuhteet naimaton naimisissa avoliitossa eronnut

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN. Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas.

Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN. Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas. Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas. RANUAN KUNTA/Perusturva Yleinen info. 1 Tervetuloa palveluasumiseen! Asukasvalintakäsittely

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUT

IKÄIHMISTEN PALVELUT IKÄIHMISTEN PALVELUT päivitys 9.6.2016 1 (6) KOTIHOITO Kotipalvelu, kotisairaanhoito ja tukipalvelut muodostavat kotihoidon yksikön. Kotihoidolla tarkoitetaan asiakkaan henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon,

Lisätiedot

Poskelapin Ikäihminen toimijana-hanke. Työaika 50 %

Poskelapin Ikäihminen toimijana-hanke. Työaika 50 % Poskelapin Ikäihminen toimijana-hanke Ajalla 1.10.13-31.5.2014 Inarin kunnan kehittäjätyöntekijänä terveydenhoitaja Anneli Pekkala Työaika 50 % Lähtökohta: Inarin kunnan hyvinvointia ja terveyttä edistävät

Lisätiedot

KOTIHOITO POSIOLLA 20.1.2015

KOTIHOITO POSIOLLA 20.1.2015 KOTIHOITO POSIOLLA 20.1.2015 SISÄLTÖ Sivu 1. KOTIHOITO POSIOLLA 3 2. KOTIHOIDON TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT 4 3. KOTIHOITOPALVELUIDEN LAATU 6 4. KOTIHOIDON TOTEUTUS 6 4.1. Palvelutarpeen arviointi ja kotihoidon

Lisätiedot

Ikääntyneiden palvelut Asiakasmaksut 2016

Ikääntyneiden palvelut Asiakasmaksut 2016 Ikääntyneiden palvelut Asiakasmaksut 2016 Kotihoidon asiakasmaksut Kotihoitoon kuuluvan kotipalvelun järjestäminen perustuu sosiaalihuoltolain (1301/2014) 19 :n ja kotisairaanhoidon järjestäminen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

TYÖNKUVAT. Gerontologinen sosiaalityö työkokous Saara Bitter

TYÖNKUVAT. Gerontologinen sosiaalityö työkokous Saara Bitter TYÖNKUVAT Gerontologinen sosiaalityö työkokous 18.11.2015 Saara Bitter MUISTIHOITAJA Muistihoitajalla tarkoitetaan etenevien muistisairauksien hoitoon perehtynyttä terveydenhuollon henkilöä. Muistihoitaja

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA ASUKASFOORUMI 15.3.2011 Minna-Maria Behm, Teija Malinen, Erja Inkiläinen & Eeva-Liisa Saarinen Vanhusten palvelut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotessa Vanhusten

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMINEN Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä vastaa kunta. Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen,

Lisätiedot

KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT

KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT 2014 1. SOVELTAMISALA Sosiaali- ja terveyspalveluista perittäviä maksuja koskevat säännökset ovat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa

Lisätiedot

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10. VANHUSPALVELULAKI Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.2013 Lain tarkoitus ( 1 ) IKÄÄNTYNYTTÄ VÄESTÖÄ KOSKEVAT TAVOITTEET

Lisätiedot

Kotkan kotihoidon kehittäminen: vastuuhoitajuudella lisäarvoa asiakkaalle

Kotkan kotihoidon kehittäminen: vastuuhoitajuudella lisäarvoa asiakkaalle Kotkan kotihoidon kehittäminen: vastuuhoitajuudella lisäarvoa asiakkaalle Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori Lappeenranta 9.10.2013 Kotihoito on ennaltaehkäiseviä ja toimintakykyä edistäviä

Lisätiedot

Kohta 2. Omaishoidon tuen hakeminen, käsittely ja päätöksenteko

Kohta 2. Omaishoidon tuen hakeminen, käsittely ja päätöksenteko Hallitus 64 11.03.2015 Omaishoidon tuen kriteerit 2015 251/05.12.00.01/2015 EKSTPHAL 64 Eksoten yhtenäiset omaishoidon tuen myöntämisperusteet ovat olleet käytössä vuoden 2010 alusta. Myöntämisperusteita

Lisätiedot

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta Liite Peruspalvelulautakunta 10.12.2013 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos Jyta SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2014 1. Säännöllinen kotihoito Henkilömäärä

Lisätiedot

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014-2016 Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta WEBROPOL -KYSELY Kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta

Lisätiedot

Tilastoinnin muutoksia tilastovuosille 2011 ja 2012

Tilastoinnin muutoksia tilastovuosille 2011 ja 2012 Tilastoinnin muutoksia tilastovuosille 2011 ja 2012 Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilasto Mikko Mehtonen Erityisasiantuntija Kuntaliitto - kuntatalous Muut toimintatiedot (taulukko 51) Tukiopetustuntien

Lisätiedot

VALOT TOIMINTAMALLI. 1. Omaishoitotilanteen tunnistaminen. 2. Yhteistyön käynnistäminen omaisen kanssa. 3. Selvityksen tekeminen terveydenhuollossa

VALOT TOIMINTAMALLI. 1. Omaishoitotilanteen tunnistaminen. 2. Yhteistyön käynnistäminen omaisen kanssa. 3. Selvityksen tekeminen terveydenhuollossa VALOT TOIMINTAMALLI 1. Omaishoitotilanteen tunnistaminen Kaikki ammattiryhmät Ennustettavissa oleva omaishoito Käynnissä oleva omaishoito 2. Yhteistyön käynnistäminen kanssa Vastuu työntekijä (esim. hoitaja,

Lisätiedot

Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu

Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu PERHEHOITO Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu PERHEHOITO PALVELUNA Perhehoidolla tarkoitetaan iäkkään henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella

Lisätiedot

IÄKKÄIDEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOIVAPALVELU JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET PIRKKALAN YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA 1.1.2014 LUKIEN

IÄKKÄIDEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOIVAPALVELU JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET PIRKKALAN YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA 1.1.2014 LUKIEN Pirkkalan yhteistoiminta-alue Vanhusten palvelut 1 (8) IÄKKÄIDEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOIVAPALVELU JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET PIRKKALAN YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA 1.1.2014 LUKIEN id: 404395 2 (8) SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

Sirkka Jakonen Johtaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue. Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3.

Sirkka Jakonen Johtaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue. Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3. Vanhuspalvelulain valvonta Sirkka Jakonen Johtaja Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3.2014 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi! Vanhuspalvelulailla pyritään turvaamaan

Lisätiedot

Yhdessä ikääntyen, voimavaroja tukien VANHUSPALVELUT

Yhdessä ikääntyen, voimavaroja tukien VANHUSPALVELUT Yhdessä ikääntyen, voimavaroja tukien VANHUSPALVELUT SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN VANHUSPALVELUT HAAPAVEDEN KARTANONVÄKI Rautionkuja 1 Alice Pekkala 050 374 8968, hoitajat p. 043 211 1573 IIN KARTANONVÄKI

Lisätiedot

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678 1 Sosiaalipalvelut Kuntoutus, asuminen ja päivätoiminta Tuulikello Kuntoutusjaksot 375 Osastojakso, jonka aikana asiakkaalle tehdään moniammatillinen kokonaistilanteen arviointi, kuntoutuksen suunnittelu

Lisätiedot

Rai- vertailukehittämisen seminaari. 27.9.2012 Helsinki Messukeskus Tarja Viitikko

Rai- vertailukehittämisen seminaari. 27.9.2012 Helsinki Messukeskus Tarja Viitikko Rai- vertailukehittämisen seminaari 27.9.2012 Helsinki Messukeskus Tarja Viitikko Eksote kartalla Etäisyyksiä Lappeenrannasta: Helsinkiin 220 km Pietariin 230 km Venäjän rajalle 35 km Terveyttä ja hyvinvointia

Lisätiedot

Palvelun tuntimäärä/kk ja kuukausimaksun %-määrä tulorajan ylittävästä tulosta. yli 5- Henkilöluku Tuloraja % % % % % %

Palvelun tuntimäärä/kk ja kuukausimaksun %-määrä tulorajan ylittävästä tulosta. yli 5- Henkilöluku Tuloraja % % % % % % ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI, KOTIHOIDON MAKSUT 1.1.2016 ALKAEN Perusturvalautakunta 16.12.2015, liite nro 4 Äänekoski Palvelun tuntimäärä/kk ja kuukausimaksun %-määrä tulorajan ylittävästä tulosta Tuntia kuukaudessa

Lisätiedot

Muistipalvelut. Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu Hämeenlinna p

Muistipalvelut. Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu Hämeenlinna p Muistipalvelut Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu 12 13100 Hämeenlinna p. 044 726 7400 info@muistiaina.fi Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry tarjoaa Muistipalveluita Hämeenlinnan alueella asuville

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuoden 2016 alusta alkaen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuoden 2016 alusta alkaen Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuoden 2016 alusta alkaen Palveluasumisesta perittävä hoitomaksu hoitosuus/ravatar 0-2,5 2,51-3 yli 3,01 tuloraja 573 36% 40% 44% Palveluasumisesta peritään

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja Henkilökohtaisen avun hakeminen Työpaja 10.10.2013 Vammaispalvelulaki - Henkilökohtainen apu liittyy vammaispalvelulakiin. - Vammaispalvelulaki uudistui 1.9.2009. - Vammaispalvelulakia muutettiin, jotta

Lisätiedot

HOITO- JA HOIVAPALVELUT

HOITO- JA HOIVAPALVELUT Hoito- ja hoivapalvelut Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT IKÄIHMISTEN OMAISHOITO Myöntämisperusteet Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä PL 4 (Meijerikatu 2) 74101 Iisalmi Puhelinvaihde (017) 272

Lisätiedot

KOTIHOIDON PALVELUJEN PIIRIIN OTTAMISEN PERUSTEET JA PALVELUJEN SISÄLTÖ

KOTIHOIDON PALVELUJEN PIIRIIN OTTAMISEN PERUSTEET JA PALVELUJEN SISÄLTÖ KOTIHOIDON PALVELUJEN PIIRIIN OTTAMISEN PERUSTEET JA PALVELUJEN SISÄLTÖ 1.1.2014 Perusturvalautakunta 28.1.2014 Liite 13 Sivu 2 / 12 SISÄLLYS JOUTSAN KUNNAN KOTIHOIDON PALVELUJEN PIIRIIN OTTAMISEN PERUSTEET

Lisätiedot

Päivitys Kotihoitotoimiston sisäänkäynti terveyskeskuksen etupihan puolelta. Kotihoito. Ilomantsin kunta

Päivitys Kotihoitotoimiston sisäänkäynti terveyskeskuksen etupihan puolelta. Kotihoito. Ilomantsin kunta 2016 Päivitys 5.8.2016 Kotihoitotoimiston sisäänkäynti terveyskeskuksen etupihan puolelta Kotihoito Ilomantsin kunta 1 Kotihoito Ilomantsin kunnassa Kotihoidolla tuetaan ihmisiä selviytymään jokapäiväisistä

Lisätiedot