SODANKYLÄN VANHUSTYÖN KOTIHOIDON SISÄLTÖ JA PALVELUJEN PIIRIIN OTTAMISEN KRITEERISTÖ (Tietoa kuntalaisille sekä opas henkilöstölle.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SODANKYLÄN VANHUSTYÖN KOTIHOIDON SISÄLTÖ JA PALVELUJEN PIIRIIN OTTAMISEN KRITEERISTÖ (Tietoa kuntalaisille sekä opas henkilöstölle."

Transkriptio

1 SODANKYLÄN VANHUSTYÖN KOTIHOIDON SISÄLTÖ JA PALVELUJEN PIIRIIN OTTAMISEN KRITEERISTÖ (Tietoa kuntalaisille sekä opas henkilöstölle.) Sodankylän vanhustyö/kotihoito Vanhustyönjohtaja Inga Mukku Kotihoidon oh Anitta Kaisanlahti

2 SISÄLLYS 1. KOTIHOIDON MÄÄRITELMÄ 2. KOTIHOIDON TAVOITTEET JA SISÄLTÖ 2.1. Kotihoidon tavoitteet 2.2. Kotihoidon sisältö Sairaanhoidolliset tehtävät Henkilökohtainen hygienia Ravitsemus Tekstiilihuolto Siistimiset Ulkoilu ja saattoapu Asiointi Muut tehtävät 2.3. Ilta- ja viikonlopun kotihoito 2.4. Yöhoito 3. KOTIHOITO VOI OLLA TILAPÄISTÄ, SÄÄNNÖLLISTÄ TAI TEHOSTETTUA 3.1. Tilapäinen kotihoito 3.2. Säännöllinen kotihoito 3.3. Tehostettu kotihoito 4. KOTIHOIDON TOIMINTAPERIAATTEET JA HYVÄN HOIDON EDELLYTYKSET 4.1. Toimintaperiaatteemme 4.2. Hoito- ja palvelusuunnitelma (pahosu) 5. SODANKYLÄN KUNNAN KOTIHOIDON ASIAKKAAKSI OTTAMISEN KRITEERIT 5.1 Palvelujen piiriin ottaminen 5.2. Palvelujen keskeyttäminen tai lopettaminen 6. TUKIPALVELUT 7. TYÖSUOJELULLISET VAATIMUKSET KOTIHOIDOSSA

3 1. KOTIHOIDON MÄÄRITELMÄ Kotihoidon palveluilla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain (710/1982, ) mukaisia kotipalveluja ja terveydenhuoltolain (1326/ , 20, 25 ) mukaista kotisairaanhoitoa. Vanhusten kotihoidon palvelukokonaisuuden muodostavat kotihoito (kotipalvelu ja kotisairaanhoitaja), kotihoidon tukipalvelut (mm. ateria-, turva-, pyykki- ja asiointipalvelut) sekä asiakkaan palveluntuottajalta esimerkiksi palvelusetelillä ostamat täydentävät palvelut kuten siivouspalvelut tai lyhytaikaiset hoiva- ja omaishoitajan lakisääteisten vapaiden järjestämiseksi lomahoitopalvelut. Sodankylässä kotihoito on yhdistetty kotipalvelun ja kotisairaanhoidon palvelukokonaisuudeksi, joka toimii osana vanhustyötä. Kotihoidolla (hoivapalvelut ja sairaanhoidolliset palvelut) tarkoitetaan asumiseen, henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon sekä muuhun tavanomaiseen ja totunnaiseen kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista, niissä avustamista, sekä sairaanhoitopalveluita. ASIAKAS Yhteydenotto: geriatri/ lääkäri muistihoitaja LKS omainen sos. toimi P A H O S U Kotihoidon osastonhoitaja /Tiiminvastaava: Tiimivastaava ottaa yhteyttä asiakkaaseen /omaiseen ja kartoittaa alustavasti palveluiden tarpeen Yhteydenotto: Moniammatillinen kotiutuspalaveri Sodankylän TK:ssa Akuutti käynti + hoidon tarpeen arviointi Kotihoito tekee kotikäynnin hoidon tarpeen arvioimiseksi Ohjataan muiden palveluiden piiriin Tilapäinen tai satunainen hoito Pidetään moniammatillinen hoitokokous Asiakkuus päättyy: Tilanne korjaantuu Asiakas siirtyy toiseen hoitolaitokseen Asiakas kuolee Asiakas saa sovitut kotihoidon palvelut Kaavio 1: Kotihoidon uuden asiakkuuden prosessi 2. KOTIHOIDON TAVOITTEET JA SISÄLTÖ 2.1. Kotihoidon tavoitteet Kotihoidon tavoitteena on tukea asiakkaan toimintakykyä ja elämänhallintaa siten, että hän voi asua turvallisesti kotona mahdollisimman pitkään. Kotihoito kohdentuu ensisijaisesti paljon hoitoa ja huolenpitoa tarvitseville ikäihmisille ja pitkäaikaissairaille. Kotihoidon palvelujen tarve arvioidaan yksilöllisesti yhdessä asiakkaan, omaisen ja kotihoidonhenkilöstön kanssa (katso myös 4.1). Kotihoidon käynnin sisältöön kuuluu mm. avustettavat tehtävät, sosiaalista hyvinvointia edistävät tehtävät sekä informatiiviset tehtävät.

4 Asiakas tarvitsee kotihoitoa, kun hänellä on sellaisia toimintakyvyn vajeita, jotka vaikeuttavat päivittäistä selviytymistä ja ovat esteenä kotona asumiselle ilman tuke ja apua. Toimintakyvyllä tarkoitetaan selviytymistä päivittäisistä toiminnoista siinä ympäristössä, jossa asiakas elää arkeaan. Toimintakyvyn mittaamisessa käytetään tällä hetkellä mm. RAVA-, MMSE- sekä GERI-arviointimenetelmiä. AVUSTETTAVAT TEHTÄVÄT - tukipalveluina/muut toimijat Ylläpitotehtävät: - ravinto ja ruokailun turvaaminen - vaatehuolto - asiointi ja sen järjestäminen - pienimuotoinen siistiminen SOSIAALISTA HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT TEHTÄVÄT Osallistumiseen aktivointi: - kannustaminen - esteiden poistaminen ja vähentäminen - apuvälineiden käyttöön opastaminen INFORMATIIVISET TEHTÄVÄT: - ydintehtävä - oheistehtävä Hoitotehtävät: - kokonaisvaltainen hoito - hygienia, perushoito, suun hoito - voinnin ja hoidon seuranta sekä tarkkailu - lääkehoidon toteuttaminen Ongelmien ja vaikeuksien vähentäminen: - keskustelu ja tukeminen - yhteydenotot muihin viranomaisiin Opastavat tehtävät: - kuntoutus ja kuntouttavan työotteen toteuttaminen - toimintojen harjaannuttaminen - terveyskasvatus ja sairauksien ennaltaehkäisy - turvallisuuden kartoittaminen Myönteisten vuorovaikutussuhteiden edistäminen: - perhesuhteet, naapurit, tuttavat - harrastustoiminta (yksinäisyyden ehkäisy) Tiedonsaannissa avustaminen: - titetomateriaalin välittäminen - tiedon välittäminen Yhteiskunnan tarjoamista etuuksista tiedottaminen: - sosiaaliavustukset - yhteydenotot muihin viranomaisiin Muiden organisaatioiden järjestämistä toiminnoista tiedottaminen: - järjestöt, seurakunnat, kirjasto, vapaaaikatoimi Kaavio 2: Kuvaa kotihoidon käynnin sisältöä ydintehtävän ja täydentävien tehtävien osalta 2.2. Kotihoidon sisältö Kotihoidon sisällöstä sovitaan palvelujen kartoituksen pohjalta yleensä moniammatillisessa hoitokokouksessa. Palvelujen kartoituksen yhteydessä selvitetään aina asiakkaan omaisten/läheisten tai muiden toimijoiden mahdollisuudet avustaa häntä Sairaanhoidolliset tehtävät Terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan palveluja on tarjolla arkipäivisin kello Sairaanhoidollisia palveluita annetaan joka päivä kello Sairaanhoidollisen palvelun saaminen edellyttää lääkärin lähetettä sekä kotihoidon kriteerien täyttymistä. Lääkäri tekee lähetteen kirjaamalla hoidon tarpeen sähköisen sairauskertomuksen YLE-lehdelle ja lähettämällä tiedon Pegassos-postilla kotihoidon työntekijöille (tai vaihtoehtoisesti paperilähetteellä). Sairaanhoidollisia palveluita antaa koulutettu henkilökunta suunnitelmallisesti. Työ sisältää asiakkaan hoidon ja avun tarpeen kartoitusta, lääkärin määräämän hoidon toteutusta, seurantaa ja kirjaamista. Hoito edellyttää jatkuvaa asiakkaan toimintakyvyn arviointia ja

5 hoitosuunnitelmien tarkistamista. Tehtävät sisältävät myös ennaltaehkäisevän terveysneuvonnan, ohjauksen, omatoimisuuden tukemisen ja kannustamisen, omaisten ohjauksen ja tukemisen, sairaanhoitotarvikkeiden jakelua, apuvälineasioiden organisoimista, apuvälineiden käytön ohjausta, etuuksien ja tukien haun avustamista (esim. Kelan hoitotuet ja palvelusetelit). Säännöllisen kotihoidon asiakkaan lääkehuolto sisältää reseptien uusinnasta huolehtimisen, lääkkeiden jaon hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti. Asiakkaan lääkkeenjaossa hyödynnetään koneellisen lääkkeenjaon mahdollisuuksia. Koneellisen lääkkeenjaon jakokustannuksista vastaa kunnan vanhustyö kokeilun ajan, jonka jälkeen ratkaistaan millä tavoin kustannukset jaetaan. Mikäli asiakas tarvitsee vain lääkkeenjaon, ohjataan hänet koneellisen lääkkeenjaon piiriin Henkilökohtainen hygienia Henkilökohtaisen hygienian ylläpitämiseen kuuluu asiakkaan avustaminen suihkuissa asiakkaan omia voimavaroja tukien kerran viikossa (vanhustentaloilla suihkun asemasta vaihtoehtoisesti sauna kerran viikossa). Lisäksi huolehditaan päivittäiset pikkupesut asiakkaan tarpeen mukaisesti. Tarvittaessa huolehditaan ihon perusrasvauksesta, parranajosta sekä kynsien leikkauksesta. Omissa kodeissa (ei vanhustentalot) sauna järjestetään tukipalveluna. Mikäli asiakkaalla on vanhankansan ulkosauna, johon vedet ja puut joudutaan kantamaan, ohjataan asiakas käyttämään yksityisiä palveluita saunan lämmittämiseksi. Vähävaraisella ja toimintakyvyltään alentuneella on mahdollisuus saada tukipalveluseteli, jonka hakemisessa kotihoidon henkilökunta avustaa Ravitsemus Asiakasta ohjataan ja neuvotaan syömään terveellistä ja monipuolista ruokaa. Käyntien yhteydessä huolehditaan aamu-, väli- ja iltapalan laitosta, riittävän nesteen saannista sekä hyvästä ravitsemustilasta. Ruokailun toteutumista seurataan erityisesti muistiongelmaisilla sekä heillä, joilla on erityisiä terveydellisiä syitä. Myös painon seuranta 1 x kk kuuluu ravitsemuksen seurantaan. Mikäli asiakas itse ei kykene valmistamaan lounasta/päivällistä, tilataan ateriat hänelle tukipalveluna ja/tai hankitaan valmiita eineksiä Tekstiilihuolto Mikäli asiakkaalla on oma pyykkikone, avustetaan häntä pyykin pesussa (enintään 2 koneellista viikossa). Kotihoidon työntekijän poistuessa asiakkaan luota, kone voidaan jättää päälle, mikäli asiakkaalta/omaiselta saadaan tähän kirjallinen lupa. Lakanat ja tyynyliinat vaihdetaan tarpeen mukaan (kuuluu yleensä perussiivoukseen). Silitys, mankelointi, vaatteiden pesu käsin sekä mattojen, verhojen yms. pesut ohjataan lähipiirille tai yksityisille palveluntuottajille. Mahdollisuuksien mukaan pyykkihuolto järjestetään tukipalveluna. Mikäli pyykinpesua on enemmän kuin 2 koneellista viikossa, ohjataan asiakas käyttämään yksityisiä palveluntuottajia. Pienituloisella ja toimintakyvyltään alentuneella on mahdollista saada erillisestä hakemuksella tukipalveluseteli.

6 Siistiminen Perussiivouksessa ohjataan käyttämään yksityisiä palveluntuottajia. Pienituloisella on mahdollista saada erillisellä hakemuksella tukipalveluseteli siivouspalvelujen hankkimista varten. Kotihoidon henkilökunta ohjaa palvelusetelin hakemisessa. Kotihoito huolehtii päivittäisestä pienistä siisteystoimista niin, että riittävä hygieniataso säilyy. Riittävän hygieniatason ylläpitämiseksi siivotaan jääkaappi, tehdään lattioiden kosteapyyhintä sekä WC:n siistiminen tarvittaessa (eritteet siivotaan). Asiakkaan tiskit tiskataan, ruokailu- ja keittiön työtasot siistitään ja roskat viedään ulos tarvittaessa. Pakastimen sulatus ohjataan lähipiirille tai yksityisille palveluntuottajille. Pienituloisella ja toimintakyvyltään alentuneella on mahdollista saada erillisestä hakemuksella tukipalveluseteli. Omaisen asuessa samassa taloudessa, pyritään siihen, että omainen huolehtii siistimisestä Ulkoilu ja saattoapu Ensisijaisesti ulkoilu ja saattoapu järjestetään omaisten, lähipiirin tai vapaaehtoistyön turvin. Kotihoidon asiakkaiden kanssa ulkoillaan kotihoidon työtilanteen mukaan. Ulkoilutuksessa huomioidaan asiakkaiden tasapuolinen kohtelu. Mikäli asiakkaan jatkohoidon kannalta on välttämätöntä ja läheisillä/omaisilla ei ole mahdollisuutta lähteä asiakkaan tueksi, kotihoito hoitaa asiakkaan saattamisen lääkäriin Asiointi Kauppa-asiat hoitaa asiakas, omaiset, tai kotihoidon työntekijä avustaa asiakasta tekemään tilauksen ja toimittaa laaditun kauppalistan sovittuun kauppaan. Kauppa toimittaa tavarat tilauksen perusteella asiakkaalle. Tilaus edellyttää tiliasiakkuutta ja sopimusta kaupan ja asiakkaan välillä. Asiakkaan asioiden hoitaja (omainen tai edunvalvoja) huolehtii sopimuksen tekemisessä. Laskutus hoituu suoraan asiakkaalta. Apteekkiasiointi voidaan järjestää tarvittaessa tukipalveluna. Erityistilanteessa kotihoidon työntekijä voi avustaa asiakasta asiointikäynnillä. Tällainen erityistilanne voi olla, kun asiakkaalla ei ole paikkakunnalla omaista/läheistä ja asiakas välttämättä tarvitsee uusia vaatteita, kodinkoneita yms. Pankki- ym asioinnit hoitaa ensisijaisesti asiakas itse tai hänen uskottu henkilönsä Muut tehtävät Posti haetaan postilaatikosta. Lumet lakaistaan/luodaan oven edustalta siltä osin kuin välttämättömän liikkumisen turvaaminen edellyttää (tarkoittaa portaita ja niiden välitöntä edustaa). Palovaroittimet sekä turvapuhelimen toiminta testataan säännöllisesti kerran kuukaudessa.

7 Asiakkaan lemmikkieläinten hoito ja ulkoiluttaminen eivät sisälly kotihoidon tehtäviin. Aktivoidaan osallistumaan erilaisiin tapahtumiin hyödyntäen muiden toimijoiden tukea. Kotihoidon henkilöstö seuraa käyntiensä yhteydessä omaishoitajien jaksamista ja läheislomittajien soveltuvuutta omaishoitajien lakisääteisten vapaiden lomittajina Ilta- ja viikonlopun kotihoito Omaisten ja läheisten kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä ilta- ja viikonloppujen palveluista. Mikäli läheiset/omaiset eivät vastaa säännöllisesti ilta- ja viikonlopun hoidosta toivotaan heidän ilmoittavan etukäteen kotihoidon henkilökunnalle saapumisestaan. Samalla sovitaan siitä, millä tavoin vierailevat vastaavat asiakkaan hoidosta. Ilta- ja viikonlopputyössä työtehtävät rajataan minimiin. Mikäli asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelma sisältää viikonlopun hoivaa ja hoitoa ja omainen/läheinen vastaa poikkeuksellisesti asiakkaan hoidosta keskeytetään asiakkaan hoitomaksu tältä ajanjaksolta, mikäli ilmoitus tulee 5 vuorokautta ennen keskeytyksen alkua. Samoin toimitaan myös pitempien keskeytysten kohdalla Yöhoito Kotihoidossa yöhoitoa järjestetään kirkonkylän alueella erityistilanteessa esim. terveyskeskuksesta kotiutuksen turvaamiseksi. Säännöllinen yöhoito edellyttää erillistä suunnitelmaa ja siitä peritään asiakasmaksulain mukainen kotihoidon maksu. Kirkonkylän alueella kotihoidon henkilökunta voi asiakkaan hoidon vaatiessa ohjata yöaikaiset turvapuhelinhälytykset kotihoidon kiertävälle yöhoitajalle. Hälytyksen tullessa yöhoitaja arvioi hoidon tarpeen soittamalla tai käymällä paikan päällä. Hälytysluonteisista käynneistä peritään 10 /käynti maksua. Mikäli kuukaudessa hälytysluonteisia käyntejä on 5 tai enemmän liitetään käynneistä 30 min/kerta asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan ja laskutus tapahtuu asiakasmaksulainperusteella. 3. KOTIHOITO VOI OLLA TILAPÄISTÄ, SÄÄNNÖLLISTÄ TAI TEHOSTETTUA KOTIHOITOA 3.1. Tilapäinen kotihoito Tilapäinen kotihoito on tarkoitettu asiakkaan väliaikaiseen palvelutarpeeseen, jolloin palvelu toteutuu kahden viikon välein tai harvemmin (Marevan-asiakkaat, ompeleiden poistot, verikokeiden ottaminen, leikkauksen jälkihoidossa avustaminen tai silmätippojen laittaminen.) Tilapäisestä kotihoidosta peritään perusturvalautakunnan vahvistama palvelumaksu, joka on tällä hetkellä 8,70 /käynti Säännöllinen kotihoito Säännöllisellä kotihoidolla tarkoitetaan vähintään kerran viikossa asiakkaan kotona annettavaa palvelua. Säännöllisestä kotihoidosta tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma. Säännöllinen kotihoito voi sisältää pelkästään sairaanhoidollisia palveluja tai hoivapalveluja tai molempia. Riippuen palvelujen määrästä kotihoito voi olla joko tuettua, valvottua tai tehostettua. Tuetulla kotihoidolla tarkoitetaan sellaista palvelun määrää, jossa asiakkaalla itsellään on vielä toimintakykyä niin, että hän pärjää pääsääntöisesti itsenäisesti, tai hänen hoidostaan vastaa pääasiassa omainen. Valvotulla kotihoidolla

8 tarkoitetaan tilannetta, jossa asiakas tarvitsee useita kertoja päivässä tukea ja valvontaa selvitäkseen kotona-asumisesta. TUETTU 1 TUETTU 2 TUETTU 3 VALVOTTU 1 VALVOTTU 2 VALVOTTU 3 TEHOSTETTU 3-5 H/KK 6-11 H/KK H/KK H/KK H/KK H/KK YLI 60 H/KK 8 % 15 % 20% 25% 30% 35% 35% Kaavio 3: Säännöllinen kotihoito suhteessa palveluiden määrään ja tulorajan ylittävästä osuudesta perittävä maksu kuukaudessa. Asiakkaan maksut määräytyvät hänen bruttotulojen ja saadun palvelujen määrän mukaan. Maskut laskutetaan asiakkaalta kuukausittain. Kuukausimaksutaulukon hyväksyy perusturvalautakunta Tehostettu kotihoito Tehostetussa kotihoidossa asiakas on jatkuvan päivittäisen avun tarpeessa. Asiakas saa mm. sairaanhoidollisia palveluita esim. suonensisäisiä lääkityksiä tai vaativaa haavanhoitoa tai saattohoitoa yhteistyössä omaisten kanssa. Tehostettu kotihoito on yleensä välivaihe siirryttäessä tehostettuun palveluasumiseen. Tehostetusta kotihoidosta päätetään SAS-työryhmässä. 4. KOTIHOIDON TOIMINTAPERIAATTEET JA HYVÄN HOIDON EDELLYTYKSET 4.1. Toimintaperiaatteemme Kotihoidon toimintaperiaatteena on antaa hyvää, turvallista, asiakaslähtöistä, kuntouttavaa hoivaa ja hoitoa kotihoidon kriteerit täyttäville asiakkaille. Asiakkaita kohdellaan tasavertaisesti ja toiminnan suunnittelussa huomioidaan kunnan antamat kulloisetkin resurssit. Henkilökunta auttaa luomaan asiakkaalle turvaverkkoa kotona selviytymisen tueksi. Toiminta perustuu voimassa olevaan lainsäädäntöön. Palvelujen tarpeen arviointitehtävissä asiakkaaseen otetaan yhteyttä vähintään seitsemän työpäivän kuluessa yhteydenotosta palvelujen tarpeen arvioimiseksi. Kotiutumistilanteissa ja kiireellisissä tapauksissa palvelutarve arvioidaan viipymättä. Kotihoidon tarkoituksena on neuvonnan, ohjauksen hoidon toteutuksen sekä kuntouttavan työotteen avulla turvata omassa kodissaan asuvien asiakkaiden tarvitsemat hoito- ja hoivapalvelut parhaalla mahdollisella terveyskeskuksen kotiutuspalaverissa keskiviikkoisin kello arvioidaan ennakolta vuodeosastolla olevien kotihoidon vanhojen asiakkaiden sekä mahdollisten uusien asiakkaiden kotiutumisen ajankohtaa uusien asiakkaiden osalta terveyskeskus kutsuu koolle moniammatillisen hoitokokouksen, johon asianomaisen alueen kotihoidon työntekijä osallistuu. Yleensä hoitokokouksessa ovat läsnä vuodeosaston lääkäri, vuodeosaston sairaanhoitaja, fysioterapeutti, kotihoidon työntekijä, asiakas ja mahdollisesti hänen omaisensa ja sosiaalityöntekijä Säännöllisen kotihoidon piirissä olevan asiakkaan kanssa laaditaan yksilöllinen hoito- ja palvelusuunnitelma, joka pohjautuu toimintakykyarvioihin sekä moniammatillisen hoitokokoukseen. huolehditaan että asiakkaalla on turvallisen toimintakyvyn ja hoidon kannalta välttämättömät apuvälineet. Apuvälineasioissa tehdään yhteistyötä fysioterapian kanssa,

9 4.2. Hoito- ja palvelusuunnitelma (pahosu) Kotihoito perustuu hoito- ja palvelusuunnitelmaan ja hoito toteutetaan yhdessä asiakkaan ja omaisten kanssa. Hoito- ja palvelusuunnitelman tarkoituksena on koota, rajata ja tuoda ilmi asiakkaan hoivan ja hoidon tarpeet yksilöllisyyttä ja itsemääräämisoikeutta kunnioittaen huomioiden kuntoutus sekä asiakkaan omat voimavarat. Hoito- ja palvelusuunnitelmassa huomioidaan asiakkaan fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset tarpeet kuntoutumista tukevalla tavoitteellisella otteella. Hoito- ja palvelusuunnitelmassa sovitaan työnjaosta asiakkaan hoitoon osallistuvien muiden toimijoiden, kuten esim. omaisten ja kotihoidon henkilöstön kesken. Hoito- ja palvelusuunnitelma tarkistetaan kaksi kertaa vuodessa tai tarvittaessa. Suunnitelman taristuksessa kotihoidon määrää voidaan lisätä, vähentää, tai se voidaan lopettaa kokonaan riippuen asiakkaan toimintakyvystä. 5. SODANKYLÄN KOTIHOIDON ASIAKKAAKSI OTTAMISEN KRITEERIT Kotihoidon asiakkaaksi ottamisen kriteereillä selkeytetään palvelujen kohdentumista kotihoitoa tarvitseville ikäihmisille. Palvelujen järjestämisen lähtökohtana on asiakkaan tasavertainen ja oikeudenmukainen kohtelu asuinpaikasta riippumatta. Kotihoito painottuu yli 75-vuotiaisiin. Asiakkaan toimintakykyä ja palvelujen tarvetta arvioidaan erilasten toimintakykymittareiden avulla. Mittareita ovat mm. RAVA-indeksi, MMSE, Geri-kaavake lisäksi yksilöllisesti voidaan valita muita asiakkaan tilanteen kannalta tarpeellisia seurantamenetelmiä. Mittarit luovat kriteeristön, joka ohjaa asiakkaaksi ottamisen perusteita. Kriteerien avulla kotihoidon palvelut kohdennetaan niille henkilöille, jotka alentuneen toimintakykynsä vuoksi tarvitsevat eniten tukea kotona selviytymisessä. Kriteerien käyttö mahdollistaa tasa-arvoisen ja oikeudenmukaisen palvelujen saatavuuden Palvelujen piiriin ottaminen Aloite asiakkaaksi ottamisesta voi tulla asiakkaalta itseltä, hänen läheiseltään, häntä hoitavalta taholta, sosiaalitoimen tai viranomaisen edustajalta, vanhustyönjohtajalta, SAS-työryhmän jäseniltä tai joltakin muulta taholta. Kotihoidon palvelu käynnistyy tiimin sairaanhoitajan ja/tai lähihoitajan palveluarviokäynnillä asiakkaan kotona tai mahdollisesti terveyskeskuksessa järjestettävässä hoitokokouksessa. Hoitaja arvioi palvelujen tarvetta yhteistyössä asiakkaan ja hänen omaistensa kanssa laaja-alaisesti. Arvioinnissa otetaan aina huomioon omaisen/lähipiirin hoitoon osallistumismahdollisuudet. o sosiaalihuoltolakiin liittyvissä palvelutarpeen arviontitehtävissä asiakkaaseen (yli 75-vuotias) otetaan yhteyttä viimeistään seitsemän (7) työpäivän kuluessa yhteydenottopyynnöstä. Kiireellisissä tapauksissa hoidon tarve/palvelutarve arvioidaan viipymättä Säännöllisen kotihoidon piiriin otetaan henkilö, joka ei selviydy arkielämän toiminnoista itsenäisesti, omaisten, läheisten tai tukipalveluiden tuella. Hoivan, huolenpidon ja/tai sairaanhoidon tarpeen tulee olla toistuvaa, päivittäistä tai useita kertoja viikossa tapahtuvaa. Lähtökohtana on, että asiakkaan hoito ja huolenpito vaatii sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön ammattiosaamista. Asiakkaan kotiutuminen terveyskeskuksesta edellyttää uusissa asiakassuhteissa ja vanhojen asiakkaiden osalta tilanteen muuttuessa hoitokokouksen järjestämistä. Hoitokokouksen järjestämisestä sovitaan viikottaisessa kotiutuspalaverissa (keskiviikkoisin kello 13).

10 o Vuodeosaston hoitaja kutsuu koolle hoitokokouksen, johon osallistuvat asiakas, mahdollisesti omainen, vuodeosaston sairaanhoitaja, vuodeosaston lääkäri, fysioterapeutti, kotihoidon työntekijä sekä mahdollisesti sosiaalityöntekijä. o Hoitokokouksessa selvitetään jatkokuntoutumiseen ja kotonaselviytymiseen vaikuttavia asioita (mm. turvallisuus, liikkuminen, lääkitys, etuudet, omaisen sekä tukiverkoston rooli ja vastuualueet) Kotihoidon säännöllisenä asiakkaana voi olla henkilö, jonka toimintakykyä mitattaessa RAVAindeksi on vähintään 1,5 (tavoite 1,75). Arvioinnissa huomioidaan kotona selviytymistä kokonaisuutena, johon vaikuttavat asiakkaan sairaudet, asunto-olosuhteet ja hänen sosiaalinen verkostonsa. o pääsääntöisesti tulee kyetä liikkumaan/siirtymään yhden hoitajan avustamana o asiakkaan tulee pääsääntöisesti kyetä syömään itsenäisesti o kotihoidon käyntejä voi olla enintään 80 h/kk. Mikäli käyntejä tarvitaan jatkuvasti enemmän SAS-työryhmä päättää oikeasta sijoituspaikasta (yleensä tehostettu palveluasuminen) Tilapäisesti asiakas voi olla erityisen syyn vuoksi kotihoidon asiakkaana, kun RAVA-indeksi on alle 1,5. Tällaisia erityisiä syitä ovat esim. leikkauksen jälkitila, haavahoidot, muistisairaus, mielenterveydelliset tai sosiaaliset perusteet. Tyypillinen tilapäinen asiakkuus tulee kysymykseen esim. terveyskeskuksesta kotiutumistilanteessa. Tilapäinen asiakkuus kestää yleensä enintään 5 käyntikertaa. RAVA-indeksin ollessa alle 1,50 päätetään hänen kotihoidon asiakkaaksi ottamisesta SAStyöryhmän kokouksessa. Työryhmä huomioi päätöstä tehdessään asiakkaan kokonaistilanteen. Mikäli asiakas ei täytä toimintakykynsä ym. huomioon otettavien seikkojen osalta kotihoidon kriteeristön mukaisia asiakkaaksi ottamisen perusteita, ohjataan hänet käyttämään perusterveydenhuollon tavanomaisia palveluita (terveyskeskuksen laboratorio, avoterveydenhuollon aikuisneuvolan palvelut). SAS-työryhmä voi ohjata asiakkaan geriatriseen arvioon, mikäli sairauskertomuksesta ei käy ilmi, että riittävät tutkimukset on tehty Palvelujen keskeyttäminen tai lopettaminen Asiakkaan palveluntarvetta seurataan säännöllisesti hoito- ja palvelusuunnitelmassa sovitun aikataulun mukaisesti, tai tarvittaessa. Hoito- ja palvelusuunnitelma pidetään tarpeen mukaisena ja mikäli arvioinnin yhteydessä todetaan, ettei asiakas tarvitse jotain palvelua se voidaan lopettaa. Erityistilanteita, jolloin kotihoidon palvelut voidaan lopettaa: asiakas ei sitoudu yhteistyöhön tai aggressiivinen käytös estää hoidon toteuttamisen tai aiheuttaa työturvallisuusriskin asiakkaan aggressiivista käyttäytymistä ei saada hallintaan, eikä hän suostu yhteistyöhön, vaikka ymmärtäisi yhteistyön merkityksen oman hoitonsa kannalta päihteiden vaikutuksen alaisena olevan asiakkaan yleistila tarkistetaan ja suunnitellut hoitotoimenpiteet toteutetaan vasta asiakkaan selvittyä Palveluiden lopettaminen käsitellään SAS-työryhmässä. Kotihoidon osastonhoitaja tekee viranhaltijapäätöksen palveluiden lopettamisesta. Asiakas voi halutessaan tehdä päätöksestä oikaisuvaatimuksen perusturvalautakunnalle. Ennen palvelujen lopettamista asiakasta tai hänen laillista edustajaansa on kuultava ja annettava ohjausta siitä, mistä asiakas voi halutessaan saada tarvitsemiaan palveluja.

11 6. TUKIPALVELUT Asiakkaalle voidaan palvelujen tarpeen arvioinnin yhteydessä sopia järjestettäväksi tukipalveluita. Tukipalveluita ovat mm. ateriapalvelut, siivouspalvelut ja kuljetuspalvelut. Ateriapalvelut voidaan järjestää arkipäivisin kirkonkylän alueella kotia. Kotiin kuljetettavan aterian hinnan päättää perusturvalautakunta ruokahuollon esimiehen esityksestä. Tällä hetkellä hinta on 4,50 /. Kirkonkylän alueella kotikuljetuksen toteuttaa Seitasäätiö ja asiakkaalta peritään kuljetuksesta tällä hetkellä perusturvalautakunnan päätöksen mukaisti 1,5 /ateria. Asiointipalvelut tarkoittavat lääkehuoltoon liittyvää apteekkiasiointia silloin, kun asiakas itse tai hänen läheisensä ei kykene huolehtimaan asioinnista niin, että lääkehuollon turvallisuus toteutuisi. Asioinnista peritään tällä hetkellä 4 /käynti. Siivouspalvelut asiakas hankkii yksityisiltä palveluntuottajilta tai Seita-säätiöltä. Siivouspalvelujen hankintaan pienituloisilla on mahdollisuus saada tukipalveluseteli. Tukipalveluseteli haetaan erillisellä hakemuksella. Tukipalvelusetelin saamisen kriteeristöt on vahvistanut perustuvalautakunta. Kuljetuspalvelua on palveluliikenne, paikallisliikenne ja taksipalvelut sekä vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut. Lisäksi Kelan korvaamat matkat. Saunotus toteutetaan enintään kerran viikossa. Ei sisällä ulkosaunaan veden kantamista, lämmittämistä ja puuhuoltoa, jota varten pienituloisella ja toimintakyvyltään alentuneella on mahdollista saada erillisestä hakemuksella tukipalveluseteli. Turvapuhelimen ym. teknologian järjestämisessä avustetaan asiakasta turvallisen kotona-asumisen tukemiseksi. 7. TYÖSUOJELULLISET VAATIMUKSET KOTIHOIDOSSA Työturvallisuuslaki (738/2002) määrittelee työnantajan vastuun työolojen turvallisuudesta ja terveellisyydestä. Työnantajan on huolehdittava siitä, että työntekijä ei joudu toisen kodissa alttiiksi tapaturmavaaroille, työympäristön altisteille tai haitalliselle kuormitukselle. Voimakkaasti päihteiden vaikutuksen alaisena olevan asiakkaan yleistila tarkistetaan ja suunnitellut hoitotoimenpiteet toteutetaan asiakkaan selvittyä. Hoitajan läsnä ollessa päihteiden vaikutuksen alaisena tai uhkaavasti käyttäytyvä asiakkaan vieras/omainen pyydetään poistumaan paikalta kunnes hoitaja on toteuttanut asiakkaan hoitotoimenpiteet. Hoitajan läsnä ollessa asiakkaan ei tule tupakoida. Käytetään apuvälineitä aina, kun se on mahdollista turvaamaan sekä työntekijöiden että asiakkaiden turvallisuus. Kaikki asiakkaan kotona olevat, hoitajien käyttämät/tarvitsemat työvälineet tulee olla käyttökunnossa ja turvallisuusseikat huomioitu. Vialliset sähkölaitteet tulee korjauttaa viipymättä. Korjauttamisesta vastaa asiakas tai hänen edustajansa. Kotihoitoon ei voida ottaa asiakasta, jonka aggressiivista käyttäytymistä ei saada hallintaan.

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON SISÄLTÖ JA ASIAKKAAKSI OTTAMISEN KRITEERIT 1.8.2009 ALKAEN. Kotihoidonjohtaja. Päivi Joensuu

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON SISÄLTÖ JA ASIAKKAAKSI OTTAMISEN KRITEERIT 1.8.2009 ALKAEN. Kotihoidonjohtaja. Päivi Joensuu JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON SISÄLTÖ JA ASIAKKAAKSI OTTAMISEN KRITEERIT 1.8.2009 ALKAEN Kotihoidonjohtaja Päivi Joensuu 23.4.2009 SISÄLLYS 1. KOTIHOIDON MÄÄRITELMÄ 2. KOTIHOIDON TAVOITTEET JA SISÄLTÖ 2.1

Lisätiedot

Kotihoidon kriteerit alkaen

Kotihoidon kriteerit alkaen Kotihoidon kriteerit 1.1.2017 alkaen Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite Kotihoidon kriteerit Toimintakyky Palvelun tarve Palvelun määrä Palvelun tavoite Asioiden hoitoon liittyvissä

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNGIN KOTIHOIDON TOIMINTAPERIAATTEET, KRITEERIT JA SISÄLTÖ

KOKKOLAN KAUPUNGIN KOTIHOIDON TOIMINTAPERIAATTEET, KRITEERIT JA SISÄLTÖ KOKKOLAN KAUPUNGIN KOTIHOIDON TOIMINTAPERIAATTEET, KRITEERIT JA SISÄLTÖ KOTIHOITO Kotihoidon palveluilla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain (710/1982) mukaisia kotipalveluja ja kansanterveyslain (66/1972)

Lisätiedot

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa.

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa. Kotihoidon id myöntämisen perusteet 1.4.2014 alkaen - Rovaniemi Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen kohdentumista t (oikea-aikaisuus, i saavutettavuus), tt varattujen voimavarojen

Lisätiedot

SALLAN KUNNAN KOTIHOIDON SISÄLTÖ JA PALVELUJEN PIIRIIN OTTAMISEN KRITEERIT

SALLAN KUNNAN KOTIHOIDON SISÄLTÖ JA PALVELUJEN PIIRIIN OTTAMISEN KRITEERIT SALLAN KUNNAN KOTIHOIDON SISÄLTÖ JA PALVELUJEN PIIRIIN OTTAMISEN KRITEERIT 22.5.2015 1. 1. KOTIHOIDON MÄÄRITELMÄ Kotihoidon toiminta perustuu voimassa olevaan lainsäädäntöön. Kotipalvelu on määritelty

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI 1 (4) KOTIHOIDON KRITEERIT Kriteerien tarkoitus Kotihoidon kriteerien tarkoitus on selkiyttää palvelujen kohdentamista kotihoitoa tarvitseville ikääntyneille uusikaupunkilaisille. Kotisairaanhoidon palvelut

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 10.2.2014, 12. Kuva Anne-Maria Näkkäläjärvi

Perusturvalautakunta 10.2.2014, 12. Kuva Anne-Maria Näkkäläjärvi Perusturvalautakunta 10.2.2014, 12 Kuva Anne-Maria Näkkäläjärvi ENONTEKIÖN kunnan KOTIPALVELUN ja tukipalveluiden SISÄLTÖ JA KRITEERIT 2014 SISÄLLYS: 1. Yleiset periaatteet 2. Asiakkaan palvelutarpeen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI 1 (5) KOTIHOIDON KRITEERIT Kriteerien tarkoitus Kotihoidon kriteerien tarkoitus on selkiyttää palvelujen kohdentamista kotihoitoa tarvitseville ikääntyneille uusikaupunkilaisille. Kotisairaanhoidon palvelut

Lisätiedot

SALLAN KUNNAN KOTIHOITOPALVELUN KRITEERIT

SALLAN KUNNAN KOTIHOITOPALVELUN KRITEERIT SALLAN KUNNAN KOTIHOITOPALVELUN KRITEERIT 18.4.2017 SISÄLLYS 1. KOTIHOIDON MÄÄRITELMÄ... 3 1.1 Säännöllinen kotihoito (kotipalvelu/kotisairaanhoito)... 3 1.2 Tilapäinen kotihoito (kotipalvelu/kotisairaanhoito)...

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

Kotihoito kotona asumisen tueksi. Kotihoito ja tukipalvelut

Kotihoito kotona asumisen tueksi. Kotihoito ja tukipalvelut Kotihoito kotona asumisen tueksi Kotihoito ja tukipalvelut Kotihoito Kotihoitoon kuuluvat kotipalvelu ja kotisairaanhoito. Kotihoito auttaa silloin, kun turvallinen kotona asuminen edellyttää sosiaali-

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Oheismateriaali ltk 20.10.2015 JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Alajärvi, Vimpeli, Soini 1 SISÄLTÖ 1. KOTIHOIDON TUKIPALVELUT... 3 2. Ateriapalvelu... 3 3. Kauppapalvelu... 4 4. Kylvetyspalvelu...

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja tehtävät

Kotihoidon sisältö ja tehtävät Akaan kaupunki Perusturvatoimi Vanhus- ja vammaistyön tehtäväalue Kotihoidon sisältö ja tehtävät Kotihoidon palvelukokonaisuuden muodostavat kotipalvelu, kotisairaanhoito, kotisairaala ja kotihoidon tukipalvelut.

Lisätiedot

KUUMA KOTIHOIDON PALVELUT - kohti yhtenäisiä käytäntöjä MUSTIJOEN KOTIHOIDON MYÖNTÄMISPERUSTEET JA TOIMINTAOHJE

KUUMA KOTIHOIDON PALVELUT - kohti yhtenäisiä käytäntöjä MUSTIJOEN KOTIHOIDON MYÖNTÄMISPERUSTEET JA TOIMINTAOHJE KUUMA KOTIHOIDON PALVELUT - kohti yhtenäisiä käytäntöjä MUSTIJOEN KOTIHOIDON MYÖNTÄMISPERUSTEET JA TOIMINTAOHJE 1. Kotihoidon toimintaperiaatteet Kotihoidon toimintaperiaatteena on antaa hyvää ja turvallista

Lisätiedot

Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Kotihoito KOTIHOIDON PALVELUJEN MYÖNTÄMINEN JA KOTIHOIDON PALVELUJEN SISÄLTÖ

Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Kotihoito KOTIHOIDON PALVELUJEN MYÖNTÄMINEN JA KOTIHOIDON PALVELUJEN SISÄLTÖ Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Kotihoito KOTIHOIDON PALVELUJEN MYÖNTÄMINEN JA KOTIHOIDON PALVELUJEN SISÄLTÖ 2016 SISÄLTÖ 1 Kotihoito 1.1 Kotihoidon palvelujen myöntäminen 1.2. Kotihoidon palveluja

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut 1.1.2014 Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu henkilölle, joka ei selviydy omassa kodissaan tehostetun kotihoidon turvin. Asukkaan maksut koostuvat

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.6.2010 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Saunapalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD. Vanhusten kotihoidon ja laitos ja palveluasumisen kriteerit 1.7.2012 alkaen

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD. Vanhusten kotihoidon ja laitos ja palveluasumisen kriteerit 1.7.2012 alkaen KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD Vanhusten kotihoidon ja laitos ja palveluasumisen kriteerit 1.7.2012 alkaen Sosiaali ja terveyslautakunta 13.6.2012 KOKKOLAN KAUPUNGIN VANHUSPALVELUT 2012 KOTIHOIDON KRITEERIT

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Oheismateriaali ltk 20.12.2016 JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Alajärvi, Vimpeli 1 SISÄLTÖ 1. KOTIHOIDON TUKIPALVELUT... 3 2. Ateriapalvelu... 3 3. Asiointipalvelu... 4 4. Kylvetyspalvelu... 4

Lisätiedot

jotka sairautensa tai toimintakykynsä alentumisen vuoksi eivät voi käyttää muita avoterveydenhuollon ja sairaanhoidon palveluja

jotka sairautensa tai toimintakykynsä alentumisen vuoksi eivät voi käyttää muita avoterveydenhuollon ja sairaanhoidon palveluja KOTIHOIDON MYÖNTÄMISKRITEERIT 1. Kriteerien tarkoitus Kotihoidon kriteerien tarkoitus on selkiyttää palvelujen kohdentamista kotihoitoa tarvitseville asiakkaille. Palvelujen järjestämisen lähtökohtana

Lisätiedot

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet 1.1.2014 alkaen Ikäihmisten lautakunta 17.12.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta...

Lisätiedot

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut. Iäkkäiden henkilöiden kotiin annettavat palvelut yhteistoiminta-alueella

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut. Iäkkäiden henkilöiden kotiin annettavat palvelut yhteistoiminta-alueella 1 Koski TL Lieto Marttila Tarvasjoki Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut Iäkkäiden henkilöiden kotiin annettavat palvelut yhteistoiminta-alueella Kotiin vietävien palveluiden myöntämisen perusteet ja

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI. Kotipalveluohje KOTIPALVELUN MYÖNTÄMISEN KRITEERIT JA PALVELUJEN SISÄLTÖ

NURMEKSEN KAUPUNKI. Kotipalveluohje KOTIPALVELUN MYÖNTÄMISEN KRITEERIT JA PALVELUJEN SISÄLTÖ Sosiaalilautakunta 2.4.2013 31 NURMEKSEN KAUPUNKI Kotipalveluohje KOTIPALVELUN MYÖNTÄMISEN KRITEERIT JA PALVELUJEN SISÄLTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1. KOTIPALVELU... 1 2. KOTIPALVELUN PALVELUJEN MYÖNTÄMINEN...

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1.2012 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN JA PERHETYÖN KRITEERIT

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN JA PERHETYÖN KRITEERIT TAMPERE Lanula 27.8.2009, 111 Päivitetty 1.2.2015 LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN JA PERHETYÖN KRITEERIT TAMPERE 2(6) Sisällysluettelo 1. LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN JA PERHETYÖN KRITEERIT: TAUSTA JA PERUSTEET...

Lisätiedot

PALVELUSETELI HAKEMINEN JA MYÖNTÄMINEN

PALVELUSETELI HAKEMINEN JA MYÖNTÄMINEN PALVELUSETELI TÄMÄ ESITE KERTOO PALVELUSETELIS- TÄ SÄÄNNÖLLISEEN JA TILAPÄISEEN KOTIHOITOON JA OMAISHOIDON LOMITTAMISEEN OPAS ASIAKKAILLE L TAMMIKUU 2012 PALVELUSETELI JIK ky johtokunta on päättänyt palvelusetelin

Lisätiedot

SÄKYLÄN KOTIHOITO OMA KOTI KULLAN KALLIS

SÄKYLÄN KOTIHOITO OMA KOTI KULLAN KALLIS SÄKYLÄN KOTIHOITO OMA KOTI KULLAN KALLIS KOTIIN ANNETTAVAT PALVELUT Säännöllinen kotihoito Kotihoidon palvelu on säännöllistä silloin, kun asiakas saa palvelua vähintään kerran viikossa ja vähintään kuukauden

Lisätiedot

Kotihoidon tukipalveluiden myöntämisperusteet. 1.1 Kotihoidon tukipalveluiden strategiset tavoitteet ja toimintaperiaatteet

Kotihoidon tukipalveluiden myöntämisperusteet. 1.1 Kotihoidon tukipalveluiden strategiset tavoitteet ja toimintaperiaatteet 1(6) 1. Kotihoidon tukipalvelut 1.1 Kotihoidon tukipalveluiden strategiset tavoitteet ja toimintaperiaatteet Siilinjärven kunnan kotihoidon tukipalveluilla täydennetään kotihoidon antamaan henkilökohtaista

Lisätiedot

Palvelun sisältö KEHITYSVAMMAISTEN TUETUN KOTONA ASUMISEN PALVELUT VAMMAISPALVELU, KEHITYSVAMMAHUOLTO

Palvelun sisältö KEHITYSVAMMAISTEN TUETUN KOTONA ASUMISEN PALVELUT VAMMAISPALVELU, KEHITYSVAMMAHUOLTO 1 VAMMAISPALVELU, KEHITYSVAMMAHUOLTO 0, Joensuun ja Kontiolahden sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue KEHITYSVAMMAISTEN TUETUN KOTONA ASUMISEN PALVELUT Tämä ohje on tarkoitettu tuetun asumisen

Lisätiedot

Kotihoidon toiminta-ajatus ja toimintaperiaatteet 9.10.2014

Kotihoidon toiminta-ajatus ja toimintaperiaatteet 9.10.2014 Kotihoidon toiminta-ajatus ja toimintaperiaatteet 9.10.2014 Kotihoidon toiminta-ajatus perustuu vanhustyön visioon: Nurmijärvellä iäkkäät henkilöt voivat elää aktiivista ja turvallista elämää esteettömässä

Lisätiedot

Ikäneuvo-hanke Asiakasohjauksen kokeiluun osallistuvien kuntien yhteiset kotihoidon ja tukipalvelujen kriteerit

Ikäneuvo-hanke Asiakasohjauksen kokeiluun osallistuvien kuntien yhteiset kotihoidon ja tukipalvelujen kriteerit Ikäneuvo-hanke Asiakasohjauksen kokeiluun osallistuvien kuntien yhteiset kotihoidon ja tukipalvelujen kriteerit 1 Kotihoito yhteiset kriteerit 1/2 Kotihoitoa järjestetään eri-ikäisille asiakkaille, jotka

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN ASIAKKUUSKRITEERIT

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN ASIAKKUUSKRITEERIT Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.8.2013 11 Liite 1.4.4. VANTAAN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Vanhus- ja vammaispalvelut KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN ASIAKKUUSKRITEERIT 1.9.2013 ALKAEN

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin kotihoidon sisältö

Hämeenlinnan kaupungin kotihoidon sisältö Liite 2 / Ikla 16.9.2015 47 Hämeenlinnan kaupungin kotihoidon sisältö Visio IKLA (Palvelusuuunnitelma 2014-2017) Hämeenlinnassa asuvat Suomen tyytyväisimmät ja toimintakykyisimmät ikäihmiset Ikäihmisten

Lisätiedot

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ensisijaisena toimenpiteenä ennen hoitomaksun alentamista edellytetään aina, että asiakas anoo Kelalta ne etuudet, joihin yleensä kotihoidon

Lisätiedot

KOTIHOIDON PALVELUKUVAUS JA KRITEERIT 1.1.2015 alkaen (MP ja MH 3.12.2014)

KOTIHOIDON PALVELUKUVAUS JA KRITEERIT 1.1.2015 alkaen (MP ja MH 3.12.2014) 1/4 Perus 15.12.2014 108 liite 4 KOTIHOIDON PALVELUKUVAUS JA KRITEERIT 1.1.2015 alkaen (MP ja MH 3.12.2014) 1. Kotihoidon määritelmä Lapinlahden kunnan yhdistettyyn kotihoitoon sisältyvät sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

KOTIHOIDON PALVELUT KOTIHOIDON TOTEUTUS

KOTIHOIDON PALVELUT KOTIHOIDON TOTEUTUS TYRNÄVÄN KOTIHOITO Vanhuspalveluissa noudatetaan valtakunnallisia laatusuosituksia hyvästä palvelusta, tuetaan ikääntyneiden elämänlaatua, itsemääräämisoikeutta ja itsenäistä asumista omassa kodissa mahdollisimman

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET 1 ASIAKKAAKSI TULEMINEN Päivätoimintaan tullaan palvelutarpeenarvioinnin kautta, jolloin kartoitetaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan selviytyminen päivittäiseistä

Lisätiedot

Etelä-Kymenlaakson kotihoidon kriteerit. [Kirjoita asiakirjan alaotsikko]

Etelä-Kymenlaakson kotihoidon kriteerit. [Kirjoita asiakirjan alaotsikko] Etelä-Kymenlaakson kotihoidon kriteerit [Kirjoita asiakirjan alaotsikko] Kotihoidon työryhmä 2011-2012 Sisältö Toiminta-ajatus... 3 Palvelutarpeen arviointi... 3 Neuvontapalvelut... 3 Kotipalvelut... 3

Lisätiedot

4.3.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖN JA KOTIPALVELUN

4.3.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖN JA KOTIPALVELUN 4.3.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖN JA KOTIPALVELUN PALVELUKRITEERIT 1. Mitä on lapsiperheiden kotipalvelu ja perhetyö? Lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön tavoitteena on

Lisätiedot

Hoidonporrastuksen kriteerit JJR 10.3.2010. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3.

Hoidonporrastuksen kriteerit JJR 10.3.2010. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3.2010 YLEISTÄ Kotona asumista tuetaan ensisijaisesti tukipalvelujen avulla (ateria-, turva- ja kuljetuspalvelu).

Lisätiedot

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN Sitten, kun en enää muista nimeäni, sitten, kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen, sitten, kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi jälleen, sitten, kun en enää ole tuottava yksilö. Kohdelkaa

Lisätiedot

Ikäneuvo Työryhmä kokous

Ikäneuvo Työryhmä kokous Ikäneuvo Työryhmä 2 12.4.2017 kokous 1 Kotihoito yhteiset kriteerit 1/2 Kotihoitoa järjestetään eri-ikäisille asiakkaille, jotka eivät selviydy kotona arkielämän toiminnoissa itsenäisesti, omaisten tuella

Lisätiedot

Kotihoidon palvelukuvaus ja palvelujen myöntämiskriteerit 1.3.2011 alkaen

Kotihoidon palvelukuvaus ja palvelujen myöntämiskriteerit 1.3.2011 alkaen Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Versio 2, päivitys 12.6.2013/Hyväks. R Hjelm Peruspalvelulautakunta 15.12.10 113 Kotihoidon palvelukuvaus ja palvelujen myöntämiskriteerit

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet

Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet Perusturvalautakunta 17.12.2013 167, Liite 2. Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet 1 Ikäihmisten asumispalvelut Lyhytaikainen asuminen Lyhytaikaisella asumispalvelulla pyritään

Lisätiedot

Sipoon kunnan kotihoidon palveluiden sisältö

Sipoon kunnan kotihoidon palveluiden sisältö Sipoon kunnan kotihoidon palveluiden sisältö Sipoon sosiaali- ja terveysvaliokunta 27 25.5.2015 Sisältö Kotihoidon palvelut... 3 1. Arviointikäynti... 4 2. Hoito- ja palvelusuunnitelma... 5 3. Kotona asumista

Lisätiedot

Mäntyharjun kunta 16.9.2009 Perusturvapalvelut

Mäntyharjun kunta 16.9.2009 Perusturvapalvelut Mäntyharjun kunta 16.9.2009 Perusturvapalvelut IKÄÄNTYNEIDEN JA VAMMAISTEN KOTIHOIDON TOIMINTAPERIAATTEET, KRITEERIT JA SISÄLTÖ Kotihoidon toiminta perustuu voimassa olevaan lainsäädäntöön, (Kansanterveyslaki

Lisätiedot

VAASAN KOTIHOIDON PALVELUKUVAUS (Sotela 02.02.2016 12)

VAASAN KOTIHOIDON PALVELUKUVAUS (Sotela 02.02.2016 12) VAASAN KOTIHOIDON PALVELUKUVAUS (Sotela 02.02.2016 12) Kotihoidon palveluja toteutetaan asiakaslähtöisesti ja toimintakykyä edistävällä työotteella, joka tukee asiakkaiden itsenäistä selviytymistä, omatoimisuutta

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT 2014 SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT SUONENJOEN KAUPUNGIN PÄIVÄKESKUKSEN TOIMINTA-AJATUS: Iloa ja eloa ikääntyneen arkeen. Omien voimavarojen mukaan, yhdessä ja yksilöllisesti. PÄIVÄKESKUS JOHDANTO

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNGIN KOTIHOIDON PALVELUIDEN SISÄLTÖ 1/2015

PORVOON KAUPUNGIN KOTIHOIDON PALVELUIDEN SISÄLTÖ 1/2015 PORVOON KAUPUNGIN KOTIHOIDON PALVELUIDEN SISÄLTÖ 1/2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 128 18.12.2014 Sisältö Kotihoidon palvelut... 3 1 Arviointikäynti... 4 2 Hoito- ja palvelusuunnitelma... 5 3 Kotona

Lisätiedot

Säännöllisessä kotihoidossa olevien asiakkaiden toimintakykyä, palvelutarvetta ja terveydentilaa seurataan Rai -arviointimenetelmällä.

Säännöllisessä kotihoidossa olevien asiakkaiden toimintakykyä, palvelutarvetta ja terveydentilaa seurataan Rai -arviointimenetelmällä. KOTIHOIDON MYÖNTÄMISKRITEERIT 1. KRITEERIEN TARKOITUS Kotihoidon kriteerien tarkoitus on selkiyttää säännöllistä kotipalvelua, kotisairaanhoitoa ja/tai kotihoidon tukipalvelujen kohdentamista. Palvelujen

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö. Kotisairaanhoito

Kotihoidon sisältö. Kotisairaanhoito Kotihoidon palvelukuvaus Kotihoidon toimintaperiaatteena on tukea asiakkaan kotona asumista, terveyttä ja toimintakykyä sekä antaa hyvää ja turvallista hoivaa ja hoitoa ja huolenpitoa kotihoidon kriteerit

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS

KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS 1 Sisällys 1 Lapsiperheiden kotipalvelun ja kriteerien tarkoitus... 3 2 Lapsiperheiden kotipalvelun lainsäädännöllinen perusta... 3 3 Lapsiperheiden

Lisätiedot

kotihoito palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut

kotihoito palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut MYÖNTÄMISPERUSTEET kotihoito palveluasuminen tehostettu palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut Sisällys 1. Kotihoidon myöntämisperusteet.3 2. Palveluasumisen myöntämisperusteet 5 3.Tehostetun palveluasumisen

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT

VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT Sallan kunta Sosiaali- ja terveyslautakunta SAS-työryhmä 2015 VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN

Lisätiedot

Henkilömäärä Tuloraja /kk Maksuprosentit

Henkilömäärä Tuloraja /kk Maksuprosentit Hyväksytty johtokunta 29.2.2009 230 SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT..200 ALKAEN Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (92/92): Kotona annettava palvelu

Lisätiedot

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Ikäihmisten palveluiden tulevaisuuden visio Osallistava ja turvallinen Osallistava ja turvallinen kunta, joka tarjoaa ikäihmisille

Lisätiedot

Kotihoidon myöntämisen perusteet Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alueella

Kotihoidon myöntämisen perusteet Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alueella Akaan kaupunki Perusturvatoimi Vanhus- ja vammaistyön tehtäväalue Kotihoidon myöntämisen perusteet Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alueella Kotihoidon sisältö ja tehtävät Vanhuspalvelulaki eli laki ikääntyneen

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KOTIHOIDON PALVELUT JA NIIDEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.2.2014 ALKAEN

VALKEAKOSKEN KOTIHOIDON PALVELUT JA NIIDEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.2.2014 ALKAEN VALKEAKOSKEN KOTIHOIDON PALVELUT JA NIIDEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.2.2014 ALKAEN Sisällys 1. KOTIHOITO... 2 2. KOTIHOIDON PALVELUT... 3 2.1 Kotihoidon sisältö... 3 2.1.1 Sairaanhoito- ja huolenpito... 3 2.1.2

Lisätiedot

PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAN LAAJENNETUN TUETUN ASUMI- SEN KRITEERIT 1.11.2014 ALKAEN

PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAN LAAJENNETUN TUETUN ASUMI- SEN KRITEERIT 1.11.2014 ALKAEN Kotihoito 1 (5) PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAN LAAJENNETUN TUETUN ASUMI- SEN KRITEERIT 1.11.2014 ALKAEN Laajennettu tuettu asuminen tarkoittaa välimuotoista asumismuotoa kodin ja tehostetun palveluasumisen

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Kotihoidon palvelut ja myöntämisperusteet

Kiteen kaupunki Kotihoidon palvelut ja myöntämisperusteet Kiteen kaupunki Kotihoidon palvelut ja myöntämisperusteet Perustuvalautaunta 17.12.2013 167, Liite 1 Kotihoito Kotihoidon palveluilla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain (710/1982) ja sosiaalihuoltoasetuksen

Lisätiedot

HOIDON JA HOIVAN PALVELUT / KOTIHOIDON, KOTIHOIDON TUKIPALVELUIDEN, MUISTINEUVOLATOIMINNAN JA PÄIVÄTOIMINNAN ASIAKASMAKSUT 1.1.

HOIDON JA HOIVAN PALVELUT / KOTIHOIDON, KOTIHOIDON TUKIPALVELUIDEN, MUISTINEUVOLATOIMINNAN JA PÄIVÄTOIMINNAN ASIAKASMAKSUT 1.1. HOIDON JA HOIVAN PALVELUT / KOTIHOIDON, KOTIHOIDON TUKIPALVELUIDEN, MUISTINEUVOLATOIMINNAN JA PÄIVÄTOIMINNAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja ohjaava lainsäädäntö

Lisätiedot

Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen

Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen 1 Sosiaali- ja terveystoimiala Koti- ja laitoshoidon palvelut Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.4.2014 36 2 Ikäihmisten päivätoiminnan tarkoitus

Lisätiedot

1.10.2014 KOTIHOIDON JA KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN KRITEERIT 1.10.2014 ALKAEN SUONENJOEN KAUPUNKI KRITEERIT

1.10.2014 KOTIHOIDON JA KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN KRITEERIT 1.10.2014 ALKAEN SUONENJOEN KAUPUNKI KRITEERIT 1.10.2014 SUONENJOEN KAUPUNKI KOTIHOIDON JA KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN KRITEERIT 1.10.2014 ALKAEN KRITEERIT SUONENJOEN KAUPUNGIN KOTIHOIDON TOIMINTA-AJATUS: Kotihoidon (kotipalvelu ja kotisairaanhoito)

Lisätiedot

11-20 tuntia/kk. 5-10 tuntia/kk

11-20 tuntia/kk. 5-10 tuntia/kk JUUPAJOEN KUNNAN SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 (keltaisella merkityt muutoksia/tarkennuksia) Sosiaalihuoltolain (388/2008) mukaisista palveluista perittäviä maksuja, korvauksia ja vuokria

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

LLKY:N KOTIHOIDON JA TUKIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2012 ALKAEN

LLKY:N KOTIHOIDON JA TUKIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2012 ALKAEN LLKY:N KOTIHOIDON JA TUKIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2012 ALKAEN Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (912/92): Kotona annettava palvelu (1648/92): Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 20.6.2012 liite nro 22 Perusturvalautakunta 27.3.2013 liite nro 5

Perusturvalautakunta 20.6.2012 liite nro 22 Perusturvalautakunta 27.3.2013 liite nro 5 Perusturvalautakunta 20.6.2012 liite nro 22 Perusturvalautakunta 27.3.2013 liite nro 5 ARJEN TUEN KOTIHOIDON ASIAKKAAKSI TULON JA TUKIPALVELUIDEN KRITEERIT SEKÄ OHJEISTUKSET YHTENÄISTEN PALVELUIDEN MYÖNTÄMISEEN

Lisätiedot

Palveluseteli tilapäiseen ja säännölliseen kotihoitoon sekä omaishoidon vapaan järjestämiseen

Palveluseteli tilapäiseen ja säännölliseen kotihoitoon sekä omaishoidon vapaan järjestämiseen Palveluseteli tilapäiseen ja säännölliseen kotihoitoon sekä omaishoidon vapaan järjestämiseen Kotihoitopalveluiden ja omaishoidon vapaan saamisen perusteet Kotihoitopalvelut voivat olla joko tilapäisiä

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI Omaishoidon tuen ohje SISÄLLYS 1. Yleistä... 1 2. Omaishoidon tuen myöntäminen... 1 2.1. Tuen hakeminen... 1 2.2. Tuen myöntämisedellytykset... 1 3. Hoitopalkkio...

Lisätiedot

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE LIITE 3 1(7) VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE Kanta-Kauhavan kotihoito K u n t a y h t y m ä K a k s i n e u v o i n e n I k ä i h m i s t e n p a l v e l u t K o t i h o i t o K a n t a - K a u h a v a 3 /

Lisätiedot

Karungin palvelukoti. Asukasopas. Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen.

Karungin palvelukoti. Asukasopas. Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen. Karungin palvelukoti Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen. Sitten kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi jälleen, sitten

Lisätiedot

Prosessikansio. Kotihoidon asiakasprosessi. Prosessin vastuuhenkilö: Prosessin kuvaus pvä / päivitys pvä LIITE 3

Prosessikansio. Kotihoidon asiakasprosessi. Prosessin vastuuhenkilö: Prosessin kuvaus pvä / päivitys pvä LIITE 3 LIITE 3 Prosessikansio Kotihoidon asiakasprosessi Prosessin vastuuhenkilö: Kotihoidon ohjaajat Riitta-Liisa Stolt ja Irmeli Elo Prosessin kuvaus pvä / päivitys pvä 29.8.2007 8.10.2007 7.11.2007 29.1.2008

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Kotihoito

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Kotihoito Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Kotihoito Palvelutasomääritykset ja myöntämisperusteet Kotihoito Laatija: Hanna Jokinen Hyväksyjä: Sisällys 1 SÄÄDÖKSET... 2 1.1 Ohjaava säädökset...

Lisätiedot

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 Lähihoitajan tutkinto, suuntautuminen kuntoutukseen Kyky itsenäiseen ja aktiiviseen työskentelyyn Omaa hyvät

Lisätiedot

Palvelukeskus Maijala

Palvelukeskus Maijala Palvelukeskus Maijala Perustietoa Maijalasta Asuntoja palvelukeskuksessa on 87 kpl, joista Mattilaksi kutsutussa E-talossa 21 kpl. Palvelukeskus Maijalassa on 79 yksiötä ja 8 kaksiota. Asunnot ovat savuttomia,

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

Hailuodon kotihoidon myöntämisperusteet alkaen

Hailuodon kotihoidon myöntämisperusteet alkaen Liite 1. Perusturvalautakunta 9.11.2016 65 1 Hailuodon kotihoidon myöntämisperusteet 1.12.2016 alkaen Vanhuspalveluissa noudatetaan valtakunnallisia laatusuosituksia hyvästä palvelusta, tuetaan ikääntyneiden

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut Asumispalvelut Laatija: Tarja Huttunen Hyväksyjä: Palvelutasomääritykset ja myöntämisperusteet Sisältö 1. SÄÄDÖKSET 2 2. KÄSITTEET 2 3.

Lisätiedot

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi?

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi? ASIAKASPALAUTE Tämän asiakaspalaute keskustelun tarkoituksena on asiakkaan saamien palveluiden kehittäminen. Kysymyksiin vastataan keskustelemalla asiakkaan (ja omaisen) kanssa. Kotihoidon työntekijä osallistuu

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN KOTIHOIDON KRITEERIT JA PALVELUJEN SISÄLTÖ

LAPUAN KAUPUNGIN KOTIHOIDON KRITEERIT JA PALVELUJEN SISÄLTÖ LAPUAN KAUPUNGIN KOTIHOIDON KRITEERIT JA PALVELUJEN SISÄLTÖ SISÄLLYS 1. LAPUAN KAUPUNGIN KOTIHOITO 3 2. KOTIHOIDON KRITEERIT 3 3. KOTIHOIDON PALVELUJEN SISÄLTÖ 6 3.1 Kotihoidon sisältö ja tehtävät 6 3.2

Lisätiedot

ALS ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut

ALS ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut ALS ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut Sosiaaliohjaaja Porin perusturva Vammaispalvelut LAINSÄÄDÄNTÖ Perustuslaki : 6 yhdenvertaisuus, 19 oikeus sosiaaliturvaan Sosiaalihuoltolaki: 1 yksityisen henkilön,

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön kriteerit 2015

Lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön kriteerit 2015 Lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön kriteerit 2015 Sisällys 1.LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU... 2 1.1 Lapsiperheiden kotipalvelun sisältö... 3 1.2 Lapsiperheiden kotipalvelun aloittaminen... 3 1.3 Lapsiperheiden

Lisätiedot

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6. KOTOA KOTIIN - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.2015 Projektin taustat ja pilotti Tarkastelun kohteena ne asiakkaat, jotka

Lisätiedot

KOTIHOIDON MYÖNTÄMISPERUSTEET

KOTIHOIDON MYÖNTÄMISPERUSTEET Oheisliite PETULTK 26.1.2012 14 Oheisliite kh 6.2.2012 32 KOTIHOIDON MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.2.2012 alkaen Hankasalmen kunta 1 Sisältö 1 Kotihoidon toiminnan tavoitteet... 2 2 Kotihoidon käsitteet... 2 3

Lisätiedot

Kuntoutus ja ennaltaehkäisy. TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso

Kuntoutus ja ennaltaehkäisy. TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso KOKONAISUUS A: Kotiin vietävien palvelujen sisältö ja kohdentuminen Kuntoutus ja ennaltaehkäisy TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso Eija Janhunen TAVOITTEENA MAAKUNNALLINEN IDEAALIMALLI KUNTOUTTAVAN

Lisätiedot

Jokaiselle sairastuneelle laaditaan hoitosuunnitelma. Järjestetään yhteistyössä OYS:n ja Oulun seudun muistiyhdistyksen

Jokaiselle sairastuneelle laaditaan hoitosuunnitelma. Järjestetään yhteistyössä OYS:n ja Oulun seudun muistiyhdistyksen Muistipolku Tämä esite on tarkoitettu muistisairaille ja heidän läheisilleen. Esitteeseen on kirjattu palveluita, joita sairastunut voi tarvita sairautensa eri vaiheissa. Esite auttaa valitsemaan jokaiselle

Lisätiedot

Hoitopolkutarinoita Kotihoidon asiakas

Hoitopolkutarinoita Kotihoidon asiakas Hoitopolkutarinoita Kotihoidon asiakas Outi Iharvaara Rai- seminaari 3.4.2013 Asiakkaan taustatiedot 78- vuotias yksin asuva mies, jolla todettu lievä Alzheimerin tauti. Aivoinfarkti x 2 Vaimo kuollut

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN 1 LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN (Laki omaishoidontuesta 2.12.2005/937) Omaishoidon tuen sisältö: Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 1802/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 1802/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2014 1 (1) 24 Asianro 1802/00.01.03.00/2014 Lääkkeiden annosjakelun kilpailutus ja kaupungin järjestämisvastuun piiriin kuuluvien asiakkaiden kriteerit Lääkkeiden annosjakelupalvelun

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT ALKAEN

KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT ALKAEN KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT..0 ALKAEN Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (9/9): Kotona annettava palvelu (648/9): Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotisairaanhoidosta ja sosiaalihuoltoasetuksen

Lisätiedot

Palveluntuottaja pystyy aloittamaan uuden asiakkaan palvelun seuraavana päivänä ja viimeistään kahden vuorokauden sisällä palvelun tilaamisesta.

Palveluntuottaja pystyy aloittamaan uuden asiakkaan palvelun seuraavana päivänä ja viimeistään kahden vuorokauden sisällä palvelun tilaamisesta. ma la klo ma su klo Palveluntuottaja pystyy aloittamaan uuden asiakkaan palvelun seuraavana päivänä ja viimeistään kahden vuorokauden sisällä palvelun tilaamisesta. Asiakkaalle on nimetty vastuuhoitaja

Lisätiedot

Kotihoito Kauhajoki. Kotipalvelu Kotisairaanhoito Tukipalvelut Omaishoidontuki Päivätoiminta. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä

Kotihoito Kauhajoki. Kotipalvelu Kotisairaanhoito Tukipalvelut Omaishoidontuki Päivätoiminta. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Kotihoito Kauhajoki Kotipalvelu Kotisairaanhoito Tukipalvelut Omaishoidontuki Päivätoiminta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Kauhajoen kotihoitotoimisto

Lisätiedot

PTL 29.8.2013 100 Liite 2 Dno 810/05.05.00/2013

PTL 29.8.2013 100 Liite 2 Dno 810/05.05.00/2013 Kirkkonummen kotihoidon kriteerit ja palvelujen sisältö 2013 Sisällysluettelo 1. Kirkkonummen kotihoito 2 1.1. Lakisääteinen palvelutarpeen arviointi 4 2. Palvelun piiriin ottaminen 4 3. Kotiuttamisprosessi

Lisätiedot

TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI

TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI 1 Kyh 17.5.2011 66 Kyh liite 1 Kyh 22.9.2011 105 Kyh liite 4 TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI 2 Sisällysluettelo Asumispalvelut 3 Asumispalveluiden hakeminen 3 Palvelutarpeen

Lisätiedot

Kotihoito ja tukipalvelut. Hyvinvointipalvelut

Kotihoito ja tukipalvelut. Hyvinvointipalvelut Kotihoito ja tukipalvelut Hyvinvointipalvelut Kotihoito Kotihoitoon kuuluvat kotipalvelu, kotisairaanhoito, saattohoito ja tukipalvelut. Kotihoito auttaa silloin, kun turvallinen kotona asuminen edellyttää

Lisätiedot

Vanhus- ja vammaispalvelut 2016

Vanhus- ja vammaispalvelut 2016 Vanhus- ja vammaispalvelut 2016 VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT vanhus- ja vammaispalveluiden johtaja Soili Partanen HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT PALVELUT palvelupäällikkö Kirsi Oksanen PALVELUOHJAUS RUORI Ateriapalvelu

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin kotihoidon kriteerit ja palvelujen sisältö

Seinäjoen kaupungin kotihoidon kriteerit ja palvelujen sisältö Seinäjoen kaupungin kotihoidon kriteerit ja palvelujen sisältö Koonnut Päivi Niiranen Projektikoordinaattori Väli-Suomen IKÄKASTE Etelä-Pohjanmaan vanhustyön kehittämiskeskus-hanke Kesäkuu 2010 SISÄLLYS

Lisätiedot