Utbildningsstyrelsen Bob Karlsson direktör

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Utbildningsstyrelsen 2015. Bob Karlsson direktör"

Transkriptio

1 Utbildningsstyrelsen 2015 Bob Karlsson direktör För kunskap och bildning

2 Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014 Tas i bruk årskurs 1 6 senast i augusti 2016 årskurs 7 senast i augusti 2017 årskurs 8 senast i augusti 2018 årskurs 9 senast i augusti 2019 Grunderna för läroplanen för den gymnasieutbildningen Tas i bruk sannolikt enbart för nybörjarna 2016, därefter successivt För kunskap och bildning

3 Ny lag om småbarnspedagogik 2015 (?) Dagvård -> småbarnspedagogik Individuell vårdplan -> pedagogisk plan THL -> OPH, dvs. Utbildningsstyrelsen tar över ansvaret som sakkunnigt ämbetsverk; nya grunder för småbarnspedagogik så småningom Allmän modernisering av dagvårdslagen Barnets bästa i fokus Gruppstorlek begränsas (för barn över 3 år max gruppstorlek 21 barn / 3 personal; under 3 år 12 barn / 3 personal) För kunskap och bildning

4 Framtidens grundskola Styrgrupp med beslutsfattare och sakkunniga Ordf. Krista Kiuru Mot ett nytt lyft! Arbetsgrupp 1 Kompetens och lärande i samhället utveckling av inlärningsresultaten jämlikhet och likabehandling i utbildningen ekonomisk tillväxt och konkurrensförmåga minoriteters ställning Arbetsgrupp 2 Motivation och undervisning inlärningsmotivation, skoltrivsel och välbefinnande lärmiljöer och lärmetoder utveckling av uppläggningen av undervisningen utveckling av lärarutbildningen Arbetssätt: toppexpertisen inom forskning och praxis tillsammans, brett samarbete med aktörer, kommunikation För kunskap och bildning

5 Rapporten publiceras 12.3 Inlärningsresultaten och rättvis bedömning Jämlikhet och likvärdig utbildning Minoriteternas ställning och behov Motivation, skoltrivsel och välbefinnande Lärmiljö och undervisningsmetoder Undervisningsarrangemang Utvecklandet av lärarutbildningen För kunskap och bildning

6 Nätverket för skolutveckling Ett utvecklingsnätverk för skolor, koordineras av Utbildningsstyrelsen hittills 38 kommuner, 157 skolor som vill verka som föregångare i utvecklandet av den finländska utbildningen. Målsättningen är att föra modellen med anordnarnas utvecklingsplan (KuntaKesu) till skolnivån För kunskap och bildning

7 Teman för skolutveckling Elevens lärande kompetenser, IT, individualisering etc. Personalens kompetens den nya pedagogiken, kompanjonlärarskap, teknologin mm. Hållbart välbefinnande Ledarskap lärmiljöer, delaktighet, stöd i arbetet delat ledarskap, läroplansledning För kunskap och bildning

8 Nätverkets verksamhet Fritt nätverkande efter kick off 12.9 Skoldirektörsträffar har ordnats; nästa Inget särskilt svenskspråkigt nätverk - men nog ett informellt en svenskspråkig nätverksträff i Tammerfors en nationell nätverksträff Målet med båda är att bilda konkreta nätverk För kunskap och bildning

9 De svenskspråkiga skolorna som är med i nätverket Borgå: Gammelbacka skola, Grännäs skola, Kvarnbackens skola, Lyceiparkens skola, Strömborgska skolan, Vårberga skola Grankulla: Granhultsskola, Hagelstamska skola Helsingfors: Hoplaxskolan, Kottby, Månsas Pedersöre: Forsby skola, Sursik skola Raseborg: Karis svenska högstadium, Katarinaskolan Vanda: Helsinge skola Vasa: Vasa övningsskola Åbo: Cygnaeus skola För kunskap och bildning

10

11 Sitra kouluttaa ja verkottaa Yhteiskunnallista osaamista rakentavaa Elinvoima-foorumit Sisältöjä luovaa ja jalostavaa Foorumeissa poikkiyhteiskunnallinen joukko yhteiskunnan vaikuttajia etsii yhdessä uusia elinvoiman lähteitä Suomelle. Poikkiyhteiskunnallista Yhteistoiminnalliseen oppimiseen perustuvaa Uusi työ (2011) Uusi demokratia ( ) Kestävä talous ( ) Uusi turvallisuus ( ) Uusi koulutus ( ) Verkostoja rakentavaa Riippumatonta Uusi koulutus foorumi 2015

12 Uusi koulutus -foorumin tavoite Muodostamme yhdessä uuden koulutuksen tulevaisuuden vision Ratkomme siihen liittyviä haasteita, löydämme uusia mahdollisuuksia ja määritämme askeleet kohti tulevaa Otamme mukaan uuden koulutuksen tekijät kaikkialta yhteiskunnasta 12

13 Sitra Etunimi Uusi Sukunimi koulutus foorumi

14 Foorumi on vuorovaikutusta ja yhdessä tekemistä Tavoitteena avoimuus ja osallistumisen mahdollistaminen Periaatteina aito läsnäolo ja vuoropuhelu Täydellisten vastausten sijaan tavoittelemme oikeita kysymyksiä, ideointia ja kokeiluja Uusi koulutus -Facebook-ryhmässä on jo yli 900 jäsentä Twitterissä #uusikoulutus Uusi koulutus foorumi 2015

15 Uusi koulutus foorumin osallistujat Anna-Sofia Berner, Helsingin Sanomat Aleksej Fedotov, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto Kirsi Harra-Vauhkonen, Sanoma Pro Oy Sami Honkonen, Reaktor Oy Jan-Markus Holm, EduCluster Finland Oy Mervi Jansson, Omnia Laura Juvonen, Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö Lauri Järvilehto, Filosofian akatemia Jari-Pekka Kaleva, Neogames Finland ry Bob Karlsson, Opetushallitus Maarit Korhonen, Turun kaupunki Tapio Kujala, Kansanvalistusseura Kristiina Kumpulainen, Helsingin yliopisto Mikko Kutvonen, Toimiva Kaupunki Nina Lahtinen, Opetusalan ammattijärjestö Jarkko Lahtinen, Kuntaliitto Maisa Lehtovuori, STT-lehtikuva Teemu Leinonen, Aalto yliopisto Petri Lempinen, Amke ry Ulla Nord, Helsingin Diakonissalaitos Pertti Parpala, Ritaharjun koulu Leena Pöntynen, Ylöjärven kaupunki Immo Salo, Ivorio Oy Tiina Silander, Jyväskylän yliopisto Mika Sivula, Pielaveden kunta Nuppu Stenros, WÄRK ry Esa Suominen, Valtiovarainministeriö Heikki Toivanen, Partus Oy Anu Urpalainen, Eduskunta Laura Vanhanen, Kirkon Ulkomaanapu Milma Arola, Sitra Uusi koulutus foorumi 2015

16 Sparrausryhmä foorumin tukena Foorumin työskentelyä tukee ryhmä, jonka tehtävänä on sparrata foorumin viestejä ja sanomaa yhteiskunnalle Anita Lehikoinen, OKM Heljä Misukka, OAJ Tuula Haatainen, Kuntaliitto Tommi Laitio, Helsingin kaupunki Saku Tuominen, Idealist Oy Päivi Castrén, Wärtsilä Oy Kirsti Lonka, Helsingin yliopisto Uusi koulutus foorumi 2015

17 Foorumi on määritellyt kuusi teemaa, joiden ympärille tulevaisuuden koulutus rakentuu

18 Uudistuva, rajat rikkova ja ketterä koulutusjärjestelmä Oppiminen tapahtuu vuorovaikutteisesti verkostoissa iästä ja ajasta riippumatta Joustava ja ajassa elävä oppimispolku mahdollistaa taitojen kehittymisen muuttuvassa maailmassa Koulutusjärjestelmä on mukana synnyttämässä muutosta ja tulevaisuutta Asiakastyytyväisyys ja palaute on tehty avoimeksi Koulutuksessa on enemmän valinnanvapautta, yhteisöllisyyttä ja avointa kehittämistä kokeilu Education Model Canvas Ideana on luoda työkalu, joka auttaa uusien opetusinnovaatioiden suunnittelussa. Canvas on visuaalinen kartta, joka auttaa kysymään oikeat kysymykset ja luomaan näin syvällisempää ymmärrystä suunnitteilla olevasta mallista. Työkalu suunnitellaan yhdessä koulujen, hallinnon ja rahoittajien kanssa, jolloin työkalu auttaa kehittäjiä kommunikoimaan paremmin intressitahojen kanssa. 1/6 Uusi koulutus foorumi 2015

19 Oppijakeskeiset oppimisympäristöt Yksilöä tuetaan kasvussa täyteen potentiaaliinsa Jokainen kuuluu porukkaan, eikä sillä ole niin väliä, miten porukka muodostuu Etsitään ja luodaan yhteyksiä ihmisten ja asioiden välillä, ruokitaan uteliaisuutta Tuetaan yksilöä ymmärtämään itsensä osana ryhmää ja verkostoa sekä sen potentiaalia 2/6 kokeilu Nuorten Makertila Maker- tai hakkeritilat ovat fyysisiä tiloja, joissa rakentamisesta, tieteestä, koodaamisesta tai taiteesta kiinnostuneet voivat tavata ja harrastaa. Tilat tarjoavat puitteet ja laitteet tekemiselle. Usein tiloissa järjestetään myös koulutusta eri aiheista, vaikkapa koodaamisesta tai robottien ohjelmoinnista. Ideana on luoda nuorille suunnattu maker-tila ja sitä myöten juurruttaa makerkulttuuria entisestään Suomeen. Uusi koulutus foorumi 2015

20 Alueellinen tasa-arvo Mahdollisuus oppia ei riipu asuinpaikasta Koulu on naapuruston keskus, joka avataan myös kansalaisyhteiskunnalle ja yrityksille Opettajan tehtävänä on kaikilla koulutusasteilla (varhaiskasvatuksesta korkeakouluun) tietää, mitä opiskelijalle kuuluu ja miten hänen opintonsa sujuvat 3/6 kokeilu Innoleiri Innoleiri on ajatus kesä- tai talviloma leiristä lapsille, joilla ei loman aikana ole muita virikkeitä. Leirillä kokeillaan rohkeasti uusia oppimisen muotoja. Leireillä voidaan mm. kokeilla uusia oppiaineita, ilmiölähtöistä oppimista sekä uusia opettamisen ja oppimisen tapoja. Uusi koulutus foorumi 2015

21 Digiajan koulutus Suomi on oppimisteknologian luomisen ja hyödyntämisen globaali suunnannäyttäjä Suomi on quantified learningin" pioneeri Oppimisteknologian hyödyntämistä hankaloittavat yksilölliset, tekniset, hallinnolliset ja lainsäädännölliset haasteet ylitetään Suomalaiset opettajat ja oppijat omaksuvat nopeasti uusimmat teknologiset ratkaisut ja hyödyntävät niitä rohkeasti ja innokkaasti Teknologiset ja ei-teknologiset oppimisratkaisut tukevat toisiaan saumattomasti kokeilu Ope Talks Ope Talks on idea nettiportaalista, jossa suomalaiset opettajat jakavat oppimisen ja opettamisen parhaita käytäntöjään videoiden muodossa. Kuka tahansa voi jättää videonsa muiden katsottavaksi. Tarkoituksena on edistää jakamisen kulttuuria ja levittää hyvä käytäntöjä. Kokeilu on aloitettu ja sen satoa voi katsoa täältä: 4/6 Uusi koulutus foorumi 2015

22 Suomi on oppimisen ja osaamisen johtava maa Suomi on maailman johtava koulutustoimija Oppimiskokemukset synnyttävät osaamista, joka rakentaa yhteiskuntaa, luo työpaikkoja ja jaettavaa maailmanlaajuisesti Suomalaiset ovat aktiivisia muutosagentteja kansallisesti ja globaalisti Projekteista ja hankkeista siirrytään kokonaisvaltaiseen kehittämiseen ja yksittäisistä projekteista siirrytään kansallisiin uudistuksiin, joita rakennetaan ja hyödynnetään yhdessä - yritykset, kolmas sektori ja koko koulutuksen kenttä on otettu tähän työhön mukaan Nykyisistä tutkintorakenteista, oppiaineista ja kouluasteista siirrytään joustaviin, tarvelähtöisiin osaamisratkaisuihin, joihin on sisäänrakennettu innostava tekemisen imu ja monimuotoinen toteutus. Opettaja-professio täydentyy omaan intohimoon perustuvalla yrittäjyydellä Suomi on maailman halutuin oppimiskumppani ja jatkuvasti kehittävä osaamisyhteiskunta synnyttää uutta palveluliiketoimintaa Rahaa on, kohdennus remonttiin 5/6 kokeilu Koulutusvientikokeilu Ideana on herättää uutta toimijarajat ylittävää yhteistyötä koulutusviennin saralla. Millainen olisi toimijakentän yhdessä luoma vientikokonaisuus tai palvelutuote? Kokeiluvaiheessa tavoitteena on kerätä toimijat Uusi eri koulutus sektoreilta foorumi yhteen 2015 ja hahmottaa kokonaisuuden ydinainekset.

23 Maailman paras oppimisen johtamisen maa - opettamisen johtamisesta siirrytään oppimisen edellytysten johtamiseen Johtajan tehtävä on luoda oppimisen edellytykset, jotka mahdollistavat oppijan intohimon, vahvuuden ja lahjakkuuden löytymisen Johtaja valmentaa ja palvelee oppivaa yhteisöä Johtaja on nöyrä. ( Nöyryys ei ole sitä, että ajattelet vähemmän itsestäsi, vaan että ajattelet itseäsi vähemmän. -Rick Warren) Johtaminen on tiimityötä (Johtaja = opetusministeri, kunnanjohtaja, opetuspäällikkö, rehtori, opettaja, kaikki tasot) 6/6 Tavoitteena on kehittää toimintakulttuuri, joka vastaa oppimisen Uusi kehittämisen koulutus foorumi tarpeisiin kokeilu Living lab lukioon Ideana on malli, jossa rehtori, opettajat ja oppilaat yhdessä suunnittelevat tapoja parantaa oppimisen edellytyksiä. Tämä tapahtuu valikoidun ryhmän viikoittaisissa lab-työpajoissa. Työpajoissa pohditaan koulun haasteita, ideoidaan uutta ja muotoillaan pieniä kokeiluja seuraavalle viikolle. Seuraavalla viikolla arvioidaan kokeilun onnistuminen ja jatko. Työpajoja ohjaa ulkopuolinen fasilitaattori.

24 Foorumi tekee kokeiluja, joissa ideoita kokeillaan käytännössä

25 Kokeilukulttuuri Uusi koulutus -foorumilla Kokeilukulttuuri vastaa tarpeeseen nopeasta ja ketterästä tavasta kehittää uutta Kokeilukulttuurissa ideat viedään käytäntöön nopeasti ja pienellä budjetilla Kokeilujen avulla pyritään oppimaan ideoista ja toimintamalleista lisää käytännön kautta Kokeiltaessa myös epäonnistuminen sallitaan ja nähdään tuloksena Foorumin aikana toteutetaan noin kymmenen käytännön kokeilua Ensimmäiset kuusi kokeilua aloitettiin helmikuussa ja toiset maaliskuussa Kokeilut valitaan foorumilaisten ideoista sekä avoimella ideakuulutuksella kerättyjen ideoiden joukosta OPPIMINEN OSALLISTAMINEN JULKISEN KESKUSTELUN LUOMINEN RAKENTEIDEN JA KÄYTÄNTÖJEN HAASTAMINEN Uusi koulutus -foorumi 2015

26 Kun on aika saada työ pakettiin Foorumin eri vaiheiden lopputuotokset tallennetaan kevään aikana työkirjaan, joka on verkossa avoimesti tutustuttavana Foorumin sanoma (visio ja suositukset) tiivistetään loppukeväästä pamflettiin/työpaperiin Foorumin työtä esitellään keskustelunavaustilaisuudessa

27 Tule mukaan keskustelemaan ja seuraamaan foorumin työtä verkossa! #uusikoulutus Uusi koulutus -ryhmä Uusi koulutus -foorumi 2015

28 Vad följer på Toppkompetens? 1. Fortsatt inriktning på skoldirektörsnivån och strategiskt ledarskap? 2. Fokusering på rektorns ledarskap och utvecklingsarbetet inom nätverket för skolutveckling? 3. Utvecklingsprojekt utgående från helhetsskapande undervisning och mångsidig kompetens? Pedagogik och didaktik - lärare Ledarskap - rektor Undervisningsarrangemang - skoldirektör För kunskap och bildning

#uusikoulutus, sitra.fi/uusi-koulutus

#uusikoulutus, sitra.fi/uusi-koulutus #uusikoulutus, sitra.fi/uusi-koulutus Sitra 2015 Maa, jossa kaikki rakastavat oppimista ISBN 978-951-563-929-5 (nid.) ISBN 978-951-563-928-8 (PDF) www.sitra.fi Julkaisua koskevat tiedustelut: julkaisut@sitra.fi

Lisätiedot

MERKKEJÄ TULEVAISUUDEN OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ. Antti Rajala Jaakko Hilppö Kristiina Kumpulainen Varpu Tissari Leena Krokfors Lasse Lipponen

MERKKEJÄ TULEVAISUUDEN OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ. Antti Rajala Jaakko Hilppö Kristiina Kumpulainen Varpu Tissari Leena Krokfors Lasse Lipponen Antti Rajala Jaakko Hilppö Kristiina Kumpulainen Varpu Tissari Leena Krokfors Lasse Lipponen MERKKEJÄ TULEVAISUUDEN OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Raportit ja selvitykset 2010:3 Opetushallitus ja tekijät Raportit

Lisätiedot

ULOS LUOKKAHUONEESTA. Matka vaikuttavaan oppimiseen

ULOS LUOKKAHUONEESTA. Matka vaikuttavaan oppimiseen ULOS LUOKKAHUONEESTA Matka vaikuttavaan oppimiseen OPIN SAFARILLA perustelemaan. Ymmärsin, että yleensä perustelut ovat tärkeimpiä avaimia sekä ongelman ytimen että näkökulman ratkaisumahdollisuuksien

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran tehtävä on edistää Suomen vakaata ja tasapainoista kehitystä, talouden määrällistä ja laadullista kasvua sekä kansainvälistä

Lisätiedot

KOHTI UUTTA OPETTAJUUTTA TOISEN ASTEEN AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA

KOHTI UUTTA OPETTAJUUTTA TOISEN ASTEEN AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA Juhani Honka, Lasse Lampinen & Ilkka Vertanen (toim.) KOHTI UUTTA OPETTAJUUTTA TOISEN ASTEEN AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA Skenaariot opettajan työn muutoksista ja opettajien koulutustarpeista vuoteen 2010

Lisätiedot

JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN

JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN Copyright Business Arena Oy ja Serus Media Oy/ Personal Book Käsikirjoitus: Mikko Markkanen, Toni Pienonen ja muut businessarenalaiset. Tilaaja: Business

Lisätiedot

OPPI KIRJA. Kuinka oppimisesta tuli jokaisen oma juttu OTAVAN OPISTO & OTAVAN OPISTON OSUUSKUNTA

OPPI KIRJA. Kuinka oppimisesta tuli jokaisen oma juttu OTAVAN OPISTO & OTAVAN OPISTON OSUUSKUNTA OPPI KIRJA Kuinka oppimisesta tuli jokaisen oma juttu OTAVAN OPISTO & OTAVAN OPISTON OSUUSKUNTA OPPIKIRJA Kuinka oppimisesta tuli jokaisen oma juttu Toimittaneet Pauliina Jalonen & Noora Jokinen OTAVAN

Lisätiedot

AMMATTITAITO ON AINA MUODISSA

AMMATTITAITO ON AINA MUODISSA AMMATTITAITO ON AINA MUODISSA Tässä Työelämä on julkaisun tarvitsee otsikon osaavia mahdollinen tekijöitä alaotsikko tasaus Tekstiili- vasemmalle ja vaatetusalan koulutusselvitys Raportit ja selvitykset

Lisätiedot

Marja Kankaanranta (toim.) Opetusteknologia KOULUN ARJESSA

Marja Kankaanranta (toim.) Opetusteknologia KOULUN ARJESSA Marja Kankaanranta (toim.) Opetusteknologia KOULUN ARJESSA Opetusteknologia koulun arjessa Opetusteknologia koulun arjessa Toimittanut Marja Kankaanranta JULKAISUN MYYNTI: Koulutuksen tutkimuslaitos Asiakaspalvelu

Lisätiedot

ERILAISET OPPIJAT YHTEINEN KOULU

ERILAISET OPPIJAT YHTEINEN KOULU ERILAISET OPPIJAT YHTEINEN KOULU Kannen kuva: Antero Aaltonen ERILAISET OPPIJAT YHTEINEN KOULU Julkaisija Opetushallitus 2006 Toimittanut Annu Kekäläinen Toimituskunta Anna-Kaisa Mustaparta Erja Vitikka

Lisätiedot

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke 2011-2012 Alkusanat Luet tai selailet parhaillaan raporttia, jossa pureudutaan UUSI OSAAJA 2 hankkeen (2011-12) ja erityisesti -tiimin

Lisätiedot

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 VANTAA Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 Sivistystoimi 2011 Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Johdanto... 5 2 Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman lähtökohdat... 6 2.1 Näkökulmia

Lisätiedot

eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 8/2013 uusi oppiminen

eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 8/2013 uusi oppiminen eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 8/2013 uusi oppiminen uusi oppiminen Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 8/2013 Kannen kuva: Kartanonkosken koulu, Vantaa Kuvaaja: Veikko Somerpuro Kuvan

Lisätiedot

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017 varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland Varsinais-Suomen maakuntastrategia

Lisätiedot

Tekoja, tunnetta ja toimintaa urapolulle

Tekoja, tunnetta ja toimintaa urapolulle Tekoja, tunnetta ja toimintaa urapolulle Irma Kunnari & Susanna Niinistö-Sivuranta (toim.) Irma Kunnari & Susanna Niinistö-Sivuranta (toim.) Tekoja, tunnetta ja toimintaa urapolulle HAMK Hämeen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

Näin perustimme yrityksen

Näin perustimme yrityksen Näin perustimme yrityksen Helsingin kaupungin opetusviraston henkilöstölehti Yrittäjyys ja yrittäjämäinen työskentely ovat tulevaisuuden menestystekijöitä Me suomalaiset olemme lähihistoriamme aikana selviytyneet

Lisätiedot

This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail.

This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Author(s): Jalkanen, Juha; Järvenoja, Marjaana; Litola, Kristiina

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

2 /2013. Helsingin huomio kohdistuu nuoriin. Miten nuorten hyvinvointia. Maahanmuuttajien toinen sukupolvi. Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation

2 /2013. Helsingin huomio kohdistuu nuoriin. Miten nuorten hyvinvointia. Maahanmuuttajien toinen sukupolvi. Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation 2 /2013 Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation Helsingin huomio kohdistuu nuoriin Miten nuorten hyvinvointia pitäisi mitata? Maahanmuuttajien toinen sukupolvi Helsingin kaupungin tietokeskus Helsingfors

Lisätiedot

Miten Suomi ratkaisee maailman viheliäisimpiä ongelmia Consider it solved Maabrändiraportti 25.11.10.

Miten Suomi ratkaisee maailman viheliäisimpiä ongelmia Consider it solved Maabrändiraportti 25.11.10. TEHTÄVÄ SUOMELLE! Miten Suomi ratkaisee maailman viheliäisimpiä ongelmia Consider it solved Maabrändiraportti 25.11.10. 3 Tehtävä Suomelle Miten Suomi osoittaa vahvuutensa ratkaisemalla maailman viheliäisimpiä

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot

Yliopistojen rakenteellinen kehittäminen, akateemiset yhteisöt ja muutos RAKE-yhteishankkeen (2008 2009) loppuraportti

Yliopistojen rakenteellinen kehittäminen, akateemiset yhteisöt ja muutos RAKE-yhteishankkeen (2008 2009) loppuraportti Opetusministeriö Undervisningsministeriet Yliopistojen rakenteellinen kehittäminen, akateemiset yhteisöt ja muutos RAKE-yhteishankkeen (2008 2009) loppuraportti Opetusministeriön julkaisuja 2010:5 Helena

Lisätiedot

Diginatiivit, työ, kansalaisuus

Diginatiivit, työ, kansalaisuus Kansallinen ennakointiverkosto Diginatiivit, työ, kansalaisuus Toim. Tomi Leivo, Marjut Mutanen, Riitta Nieminen-Sundell ISBN 978-951-563-698-0 Helsinki 2009 Kuvitukset: Riina ja Sami Kaarla Esipuhe Sukupolvisidonnaiset

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Sivistysltk 5.6.2014 Liite 7 Saarijärven kaupungin sivistystoimen Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Kuva: Jari Penttinen (2014) Työryhmä: Arja

Lisätiedot

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA SISÄLLYS ESIPUHE.......................................................................................3

Lisätiedot