Opiskelijan nimi: Ryhmätunnus: Puhelinnumero: Ryhmänohjaajan nimi: Puhelinnumero: Opinto ohjaajan nimi: Puhelinnumero: Terveydenhoitajan nimi:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opiskelijan nimi: Ryhmätunnus: Puhelinnumero: Ryhmänohjaajan nimi: Puhelinnumero: Opinto ohjaajan nimi: Puhelinnumero: Terveydenhoitajan nimi:"

Transkriptio

1

2 Tärkeätyhteystiedot Opiskelijannimi: Ryhmätunnus: Puhelinnumero: Ryhmänohjaajannimi: Puhelinnumero: Opinto ohjaajannimi: Puhelinnumero: Terveydenhoitajannimi: Puhelinnumero: Kuraattorinnimi: Puhelinnumero: 2

3 SISÄLLYSLUETTELO 1 REHTORIENTERVEISET ETELÄ SAVONAMMATTIOPISTO TOIMIPISTEET LUKUVUOSI OPISKELIJAHUOLLONPALVELUT Ryhmänohjaajajaopinto ohjaaja Kuraattori Erityisopetus Opiskeluterveydenhuolto Opiskelijahuoltoryhmä Opiskelijatutortoiminta Oppilaitospastori Kodinjaoppilaitoksenvälinenyhteistyö OPISKELIJAPALVELUT Opintotoimisto Primus opiskelijahallinto ohjelma Kirjasto OPISKELUKUSTANNUKSETJAOPINTOSOSIAALISETEDUT Opiskelukustannukset Opiskelijaruokailu Opintotuki Koulumatkatuki ETELÄ SAVONAMMATTIOPISTONJÄRJESTYSSÄÄNNÖT Oppilaitosyhteisönä Etelä Savonammattiopistonjärjestyssäännöt Seuraamuksetjärjestyssääntöjenrikkomisesta OPINNOT Henkilökohtainenopiskelusuunnitelma(HOPS)jahenkilökohtainenopetuksen järjestämissuunnitelma(hojks) Työjärjestykset Työssäoppiminen Kansainvälisetopinnot Valinnaisetopinnot Kahdentutkinnonsuorittaminen Urheiluakatemia opinnot Verkko opiskelumahdollisuus Poissaolotjaniihinreagointi Opintojentilapäinenkeskeyttäminenjaeroaminen OPISKELIJANARVIOINTI Oppimisenjaosaamisenarviointi

4 9.2 Arvosananuusiminenjaarvosanankorottaminen Arvioinninoikaiseminen Osaamisentunnistaminenjatunnustaminen Opintojenmukauttaminenjaopinnoistavapauttaminen Uusintakoekäytäntö Todistus Osallistuminenoppilaitoksentoimintaan ASUNTOLATOIMINTA Asuntolasäännöt MIKKELIOPISKELUKAUPUNKINA Opiskelija asuminen Monipuolisetjahyvätharrastusmahdollisuudet PIEKSÄMÄKIOPISKELUKAUPUNKINA LIITETietotekniikanopiskelijakäytönsäännöt Omiamuistiinpanoja Etelä-Savon ammattiopiston toimipisteet ja oppilaitoksen yhteystiedot löydät tämän oppaan takakannesta. 4

5 1 REHTORIENTERVEISET ToivotammesinutlämpimästitervetulleeksiopiskelemaanEtelä Savonammattiopistoon! Tämän oppaan tarkoituksena on auttaa sinua opintojesi alkuun kertomalla sinulle keskeiset tiedot oppilaitoksestamme ja opiskeluun liittyvistä asioista. Toivomme, että löydät tästä oppaastavastauksiakysymyksiisijaettätämäopastoimiitukenasimatkallauuteenosaamiseen. Oppilaitoksessammevoitopiskellamonipuolisiakäytännöntyössäsitarvitsemiasitietojajataitoja.Voithankkiaitsellesisopivanperus,ammatti taierikoisammattitutkinnon,taikkasuorittaa työelämän osaamistestejä tai sertifikaatteja (kielitutkinnon, atk ajokortin, hygieniapassin, työturvallisuuskortinjne.).myösosatutkinnonsuorittaminenkoulutuspalveluihimmekuuluvissa perus,ammatti,jaerikoisammattitutkinnoissaonmahdollista. Etelä Savonammattiopistoonnykyaikainenosaamisenkehittäjä Tavoitteenammeonkouluttaaeturivintaitajiatyöelämään.Tarjoammesinullemahdollisuuden rakentaaomanopintopolkusi,jollasaavutattyöelämässätarvittavanosaamisenlaadukkaastija joustavasti.jottavalmistuisiteturivintaitajaksi,sinuntäytyyasennoituavastuullisestiopintoihisi.odotammesinultaahkeruutta, uteliaisuutta,luovuutta,määrätietoisuuttajasisuakehittää omaaosaamistasijaammattitaitoasi.odotammesinultamyösaktiivistaasennettaopiskeluun, haluaoppiauuttajasoveltaamyösaikaisempiatietojasijataitojasiopiskelussa.näitäsamoja asioita myös työmarkkinat arvostavat. Huomaamyös, ettävalttia opinnoissasi on sinulle työelämässä, harrastuksissa javapaa aikana kertynyt osaaminen ja elämänkokemuksesi sekä niidentuomatnäkemyksetasioista. Oppilaitoksessamme on aikuismaisen rento meininki ja reilu palveluhenkinen henkilökunta, jotenopiskelukinonmutkatontajamukavaa.otarohkeastiyhteyttämeihin,äläepäröi,josjokinasiajääepäselväksitaihaluatmuutenvaintarkempiatietojakoulutuksistammetaikkaoppilaitoksestamme kokohenkilöstömmeonpalveluksessasijaauttaasinuamielellään. Kysyrohkeasi,oleaktiivinen,annapalautettajanautiopiskeluajastasi! Etelä SavonKoulutusOy/Etelä Savonammattiopisto TaruSärkkä VesaVainikainen rehtori rehtori Hyvinvointi japalvelualat Tekniikka jatuotantoalat 5

6 2 ETELÄ SAVONAMMATTIOPISTO Etelä Savon ammattiopisto on seitsemän koulutusalan toisen asteen ammatillinen oppilaitos. Oppilaitoksellamme on toimipisteet Mikkelissä, Pieksämäellä ja Juvalla. Mikkelissä toiminta tapahtuuseitsemässä,pieksämälläkahdessajajuvallayhdessätoimipisteessä.lisäksiaikuiskoulutustajärjestetäänvakituistentoimipisteidenulkopuolella. Etelä Savonammattiopistossaopiskeleeammatillisessaperustutkintokoulutuksessanoin2500 opiskelijaajaaikuiskoulutuksessanoin6000opiskelijaavuodessa.henkilökuntaaonnoin500, joistasuurinosaonopettajia. Etelä Savon ammattiopiston omistaa Etelä Savon Koulutus Oy, jonka toimitusjohtaja on KeijoTikka. Koulutusjakaantuukahteenkoulutuksentoimialaan.Koulutuksentoimialatovat: Hyvinvointi japalvelualat,johtajanarehtoritarusärkkä Tekniikka jatuotantoalat,johtajanarehtorivesavainikainen 6

7 7

8 Toimipisteet: Mikkeli Valmentavajakuntouttavaopetusjaohjaus Otavankatu Otavankatu4,Mikkeli Matkailu,ravitsemis jatalousala, kone jametalliala,ammattistartti Sähkö jaautomaatiotekniikka,tieto jatietoliikennetekniikka,sosiaali,terveys jaliikunta ala Opinto ohjaajapäivisivonen puh Opinto ohjaajakirsinoponen puh Opinto ohjaajamarjateräväinen puh Raviradantie Raviradantie4 6,Mikkeli Tekniikanjaliikenteenala:pintakäsittelyalajarakennusala Tekniikanjaliikenteenala:autoala,kiinteistöpalvelut, maanmittausala,puuala,talotekniikka Yhteiskuntatieteiden,liiketaloudenjahallinnonala TaitolaRaviradantie18,Mikkeli Kulttuuriala,luonnontieteidenala Salos aari Metsäkouluntie10,Mikkeli Luonnonvara jaympäristöala Otavan koulutilakoulutilantie12,otava Luonnonvara jaympäristöala Opinto ohjaajahelenateittinen puh Opinto ohjaajajarmopietikäinen puh Opinto ohjaajahelenateittinen puh Opinto ohjaajasannasiitonen puh Opinto ohjaajapäivisivonen puh Opinto ohjaajasannasiitonen puh Kinnari Tekniikanjaliikenteenala: Logistiikka Opinto ohjaajajarmopietikäinen puh Pieksämäki Nikkarila Metsäopistontie100,Pieksämäki Kuusitie Kauppajapalvelut Kuusitie41,Pieksämäki Tekniikkajaliikenne Opinto ohjaajamarikarvonen puh Opinto ohjaajamarikarvonen puh Opinto ohjaajaheinipalomäki puh Juva Juva Tirrolantie7,JUVA Opinto ohjaajajuhalajunen puh

9 3 LUKUVUOSI Jaksotus Lukuvuodenloma ajat Lukuvuosialkaato /ma15.8.(jatkavatopiskelijat) 1. to to pe pe Syyslomavko43( ) 3. ma ma Joululoma ti ti ke pe talvilomavko9( ) 6. ma to Päättäjäiset/valmistumisjuhlat: OPISKELIJAHUOLLONPALVELUT 4.1 Ryhmänohjaajajaopinto ohjaaja Ryhmänohjaajaonlähintukihenkilösi.Hänperehdyttääsinutopintoihinjaoppilaitokseen,seuraa poissaolojasi ja vastaa ryhmäsi hyvinvoinnista. Hän myös informoi opintoihisi kuuluvista arjen asioista. Ryhmänohjaaja, opinto ohjaaja, kuraattori sekä muu verkosto tekevät tiivistä yhteistyötäsinunparhaaksesijatietystisinunluvallasi. Opinto ohjauksentavoitteenaonauttaajatukeaopiskelijaaopintojensuunnittelussajaetenemisessäsekätyöelämäänsiirtymisessä.opinto ohjaustatoteutammeluokkatunneilla,pienryhmäohjauksena ja henkilökohtaisena ohjauksena. Opinto ohjaaja ja ryhmänohjaajasi kertovat sinulleohjauksentoteuttamisenkäytännöistä.ohjaustasaatopintojesisuunnitteluunjavalintojentekemiseen,opinnäytetyönlaatimiseen,työssäoppimiseenjahenkilökohtaisiinoppimiseen liittyviin asioihin. Opintojesi loppuvaiheessa keskitymme työelämään siirtymiseen ja jatkoopintoihin. Opinto ohjaaja ja ryhmänohjaajasi ovat opiskelusi tukihenkilöitä, joiden puoleen voitkääntyäkaikissaopiskeluusiliittyvissäisoissajapienissäongelmissa. 4.2 Kuraattori Kuraattorionoppilaitoksensosiaalityöntekijä.Hänauttaajatukeesinuaomaanelämääsiliittyvissäkysymyksissä.Hänenkanssaanvoitkeskustellaihmissuhde jaopiskeluasioistasekäasumiseenjatalouteenliittyvistäkysymyksistä.kuraattorintehtäviinkuuluumyösyhteistyöntekeminenhuoltajienjaperheidensekäviranomaistenkanssa. Kuraattoriinvoiottaayhteyttäkukatahansa.Kuraattorinkanssakäydytkeskustelutovatmaksuttomiajaluottamuksellisia. Oppilaitostarjoaaerityisestioppimisenpulmiinjaelämänhallinnanhaasteisiintehostettuatukeans.Varikko toiminnanyhteydessä.varikossatoimiilaaja alainenerityisopettajasekäohjaaja.varikossavoidaanpohtiaerivaihtoehtojaasioiden,opintojenjaomanelämäntilanteenhelpottamiseksisekäsaadatukeajaohjaustaopintojensuorittamisessa.varikkoonvoihakeutua oma aloitteisestitaiomanalanhenkilöstön(opettajat,opinto ohjaaja,kuraattori)kautta. 9

10 Kuraattorimme Lukio,sosiaali,terveys jaliikunta ala,matkailu, ravitsemis jatalousala,valmentavajakuntouttava opetusjaohjaus,ammattistarttisekälivakka Tekniikanjaliikenteenala Taitola,merkonomitjaluonnonvara ala PieksämäenjaJuvantoimipisteet Varikko kuraattoritanjaketokallio puh kuraattorisaaralaukkanen puh kuraattoritarjaikonen puh kuraattorihelihollari puh puh Erityisopetus Etelä Savon ammattiopistossa opiskelijalle pyritään turvaamaan hänen oppimisedellytystensä mukaiset tukitoimet ja riittävä ohjaus. Ensisijaisesti erityistä tukea tarvitsevat opiskelijamme opiskelevat tavallisissa opetusryhmissä, mutta tarvittaessa perustelluista syistä opetusta voidaanjärjestäämyöspienryhmissä.oppimistavoidaantarvittaessatukeamyösyksilöllisestitai pienryhmässä opiskelijahuollon osana toteutuvassa Varikko toiminnassa. Kaikilla aloilla toimii erityisopetuksen vastuuopettaja (erva), jolta saat tietoa erityisopetuksen järjestelyistä omalla alallasi.erityisopetustakoskevissayleisissäasioissaotayhteyttälaaja alaiseenerityisopettajaan TuulaLaukkaseenp Opiskeluterveydenhuolto MikkelinterveyskeskusvastaaopiskeluterveydenhuollostaMikkelissä,PieksämäenterveyskeskusPieksämäelläsekäJuvanterveyskeskusJuvalla.Jokaisellakoulutusalallaonnimettyterveydenhoitajansa. Opiskelun alkuvaiheessa terveydenhoitaja kertoo kaikille uusille opiskelijoille opiskeluterveydenhuoltopalveluista. Pieksämäelläopiskeluterveydenhuollossaonkäytettävissämielenterveys,kriisi japäihdetyötä tekeväsairaanhoitajapiiariikonen.ajanvarausterveydenhoitajaanneliauvisentaikuraattori HeliHollarinkautta. Terveydenhoitajanvastaanotot: MikkelissäOtavankatu4:nyksikössä.Äkillisiäsairauksiajamuutanopeaaapuatarvitseviatilanteitavartenonaamuvastaanottojokaarkipäiväklo8 10,vastaanototajanvarauksellaklo Metsäkoulu:Terveydenhoitajatavattavissakuukauden1.ja3.keskiviikkoklo8 15. Otavankoulutila:kuukauden2.ja4.tiistaiavoinvastaanottoklo8 10,vastaanototajanvarauksellaklo PieksämäelläKuusitientoimipisteessääkillisiäsairauksiajamuutanopeaaapuatarvitseviatilanteitavartenonaamuvastaanottoma peklo8 10,klo10 16vastaanottoajanvarauksella. Nikkarilassavastaanottokeskiviikkoisinaamupäivällä. JuvallaterveydenhoitajanvastaanottoonJuvantoimipisteenC rakennuksessa. 10

11 Terveydenhoitajamme Tekniikan ja liikenteen alat Raviradantie 4 6 sekä Kinnari, matkailu ravitsemis ja talousala, valmentavanjakuntouttavankoulutuksenopiskelijat Sosiaali jaterveysala,hiusala,merkonomit,datanomit,kulttuurialajametsäkoulu,mikael koulun Livakka ryhmä Otavankoulutila,tekniikanjaliikenteenalaOtavankatu4 Pieksämäki,Kuusitientoimipiste Pieksämäki,Nikkarila Hanna RiikkaKankainen puh SirpaRautio puh TiinaJukarainen puh AnneliAuvinen puh HannaNaukkarinen puh Juva HannaAhonen puh ja MikkelissäjaPieksämäelläopiskeluterveydenhuollonlääkärillevarataanaikaterveydenhoitajalta.Lääkärinjaterveydenhoitajanpalvelutovatopiskelijoillemaksuttomia,poikkeuksenajotkut lääkärin kirjoittamat todistukset esim. ajokorttitodistus. Kiireellisissä tapauksissa ota yhteys Etelä SavonEnsineuvoonpuh Kiireellisetsairaudet/tapaturmathoidetaanMikkelissäMikkelinkeskussairaalanyhteydessäolevassaYhteispäivystyksessä,jonneeitarvitsevarata aikaa. Pieksämäellä tapaturmat sekä kiireellistä ensiapua vaativat tilanteet hoidetaan Pieksämäen sairaalanensiavussama peklo Kiireellisetsairausasiathoidetaanterveyskeskuksessama peklo ,ajanvarauspuh ,ma peklo sekäla su klo päivystysPieksämäensairaalanensiavussa,eiajanvarausta.Yöaikana päivystysmikkelinkeskussairaalassa,yhteysensinmikkelinensineuvoonpuh Opiskelijahuoltoryhmä Opiskelijahuoltoryhmäonmukanaedistämässäturvallistajaavointaoppimisympäristöä.Opiskelijahuoltoryhmäonosatoimintayksiköntukipalveluja. Opiskelijahuoltoryhmässävoidaankäsitellämyösyksittäisenopiskelijanopintoihintaielämäntilanteeseenliittyviäpulmia.Opiskelijataihänenhuoltajansavoivatollaläsnäryhmienkokouksissa silloin, kun opiskelijan asiaa käsitellään. Opiskelija ja/tai hänen huoltajansa voivatmyös pyytääasiansakäsittelyäopiskelijahuoltoryhmässä. 4.6 Opiskelijatutortoiminta Toimintayksiköissämmeonkoulutettujatutoropiskelijoita,jotkatoimivatvertaistutoreinasekä koulutuksenmarkkinointitehtävissä. Ryhmäonmoniammatillinenasiantuntijaryhmä,johonkuuluvatalantiimikoordinaattorit,opinto ohjaaja, erityisopetusvastaava, ryhmänohjaaja, terveydenhoitaja, kuraattori ja muut tarvittavatyhteistyötahot,kutenkoulutuspäällikköjaasuntolanhoitaja.sekokoontuuvähintäänkerrankunkinjaksonaikana.ryhmänjäsenetovatvaitiolovelvollisia. Opiskelijatutoreihinvoitollayhteydessäkaikissaopiskeluusiliittyvissäasioissa.Tutoritesittäytyvätuusilleopiskelijoilleensimmäisinäkoulupäivinä.Opiskelijatutorointi(laajuus2ov)onosa 11

12 4.7 Oppilaitospastori vapaastivalittaviaopintoja.uusiatutoreitahaetaanaina1.vuodenkeväällä,tulesinäkinmukaantoimintaan! EsedunoppilaitospappinaMikkelissätoimiiJaanaPietiläinen.Hänonopiskelijoidenjahenkilökunnankäytettävissäsekäiloissaettäsuruissa.Otarohkeastiyhteyttäkaipaatsittenkriisiapua, tietoamikkelinalueenseurakuntientoiminnastataimuutenvainjuttuseuraa.jaanakäyesittäytymässä Mikkelin ja Juvan toimipisteissä syksyn aikana. Tapaaminen Jaanan kanssa järjestyy ottamalla hihasta kiinni tavatessa. Pieksämäellä oppilaitospastorina toimii Anne Nousiainen. Anneen voit olla yhteyksissä sähköpostitse tai puhelimitse Kodinjaoppilaitoksenvälinenyhteistyö 5 OPISKELIJAPALVELUT 5.1 Opintotoimisto Huoltajillaonensisijainenvastuulapsensakasvatuksesta.Oppilaitostukeekasvatustajavastaa opetuksesta. Yhteinen kasvatusvastuu toteutuu oppilaitoksen ja kodin välisenä yhteistyönä, jonka tavoitteena on edistää oppimisesi edellytyksiä, turvallisuutta ja hyvinvointia koulussa. Kodinjaoppilaitoksenvälinenyhteistyökäynnistyylukuvuodenalussajärjestettävilläkotiväenilloilla.Yhteydenpitohuoltajiintapahtuutarvelähtöisestikokoopiskelunajan.Alle18 vuotiaiden opiskelijoidenkodinjaoppilaitoksenväliseenviestintäänonkäytössäwilma liittymä.senavulla voiseuratamm.opintojenetenemistäjapoissaolojasekälähettääviestejäoppilaitoksenhenkilöstölle.liittymänkäytöstätiedotammehuoltajillesyksyllä. Jokaisessatoimipisteessäonomaopintotoimisto,jossaopiskelija asioitahoidetaan.opintotoimistoistavoitsaadaapuaesim.hakiessasiopinto taikoulumatkatukea.saatopintotoimistosta myöstarvitsemasiläsnäolotodistuksetjavirallisenotteenopintosuoritusrekisteristä. Otavankoulutila,Avoinna:ma to ja ;pe ja opintosihteeripuh Salosaari(Metsäkoulu),Avoinna:klo opintosihteeripuh Otavankatu,Avoinna:klo opintosihteeritsosiaali,terveys jaliikunta ala,sähkö jaelektroniikka alapuh , matkailu, ravitsemus ja talousala, hiusala, kone ja metalliala puh sekä puh Raviradantie4 6,Avoinna:klo opintosihteeripuh opintosihteeripuh Kinnari, säännölliset opintosihteerin palveluajat Kinnarissa ilmoitetaan toisen jakson alussa, muinaaikoinaopintotoimistonpalvelutsaaraviradantie4 6:sta. Taitola,Avoinna:klo opintosihteeripuh

13 Juva,Avoinna:ma peklo9 15 toimistosihteeripuh Pieksämäki,Avoinna:ma to ,pe opintosihteeripuh Primus opiskelijahallinto ohjelma Oppilaitoksessamme on käytössä Primus opiskelijahallinto ohjelma, jossa pidetään yllä mm. opiskelijanhenkilö jasuoritustietoja.primukseninternet liittymän,wilman,kauttavoittarkistaajamuokatahenkilötietojasi,katsoaopintosuorituksiasi,tarkistaatyöjärjestyksesijaseurata poissaolojasisekäollayhteydessäopettajiisijakoulunmuuhunhenkilökuntaan.wilmankäyttöönsaatopastustaopintojenalussa. 5.3 Kirjasto Oppilaitoksen kirjasto palvelee arkipäivisin lukukausien aikana. Opiskelun alettua kirjastopisteissäkerrotaankirjastontarjoamistapalveluista.otavankadunkirjastossajaotavankoulutilan kirjastossakirjastoaineistoavoivatlainatakaikkiasiakkaaksiilmoittautuneet.muissakirjastopisteissäopiskelijatjahenkilökuntavoivatkäyttääkäsikirjastoaineistoapaikanpäällä.etelä Savon ammattiopiston kirjaston aineistotiedot on tallennettu SAVOTTA kirjastojen kanssa samaan kokoelmatietokantaan, joka on selattavissa kirjastopisteittäin osoitteessa: Aukioloaika ym. muutoksista ilmoitetaan verkkosivuilla osoitteessa: >palvelut >kirjastopalvelut >ko.kirjastopiste.osoitteestalöytyymyöslinkkejä kirjastoninternet palveluihin. Lunttapuh japalvelusihteeriTerttuSiiriäinenpuh Kirjastopisteet Kirjastoaineisto Avoinna Otavankadunkirjasto Otavankatu4,Mikkeli Sosiaali,terveys ja liikunta ala Matkailu,ravitsemis ja talousala Tekniikanjaliikenteenala Yhteiskuntatieteiden,liiketaloudenjahallinnonala ma,ke,toklo9 16 tiistaisinklo9 17 perjantaisinklo9 15 Otavankoulutilankirjasto Maatalous japuutarha ala torstaisinklo10 17 Koulutilantie12,Otava SalosaarenkäsikirjastoMetsäala Metsäkouluntie10,Mikkeli TaitolankäsikirjastoKäsi jataideteollisuusala Raviradantie18,MikkeliAudiovisuaalisenviestinnänala JuvankäsikirjastoTekniikanjaliikenteenala Tirrolantie7,Juva 13

14 6 OPISKELUKUSTANNUKSETJAOPINTOSOSIAALISETEDUT 6.1 Opiskelukustannukset 6.2 Opiskelijaruokailu Opiskelijaostaaitseoppikirjat,opiskeluvälineetsekäopetusmonisteet.Joillakinaloillaopiskelijatostavattyöasunsasekähenkilökohtaisettyövälineensäitse.Ryhmänohjaajasikertoosinulle tarvittavistahankinnoista.muistathan,ettäoppilaitoseivastaahenkilökohtaisestaomaisuudestasi.pidähuolitarvikkeistasijasäilytäneainalukollisessakaapissasilloinkunetniitätarvitse. Ammattiopistossaperustutkinto opiskelijoilletarjotaanyksimaksutonateriapäivässä.jossinulla on erityisruokavalio, ota yhteyttä terveydenhoitajaan, pyydä häneltä todistus ja toimita se opiskelijaravintolanruokapalveluvastaavalle. Otavankatu4 LOUNASAIKAMimosassa 1.vuosikurssi klo vuosikurssi klo vuosikurssi klo Aikuisopiskelijatklo Kahvila Kaktus avoinnama to (kiinni ) pe (kiinni ) Myynnissäsuolastajamakeaakahvileipää,mehua,limsaa,jogurttia, makeisia. LounasravintolaMimosassaontavallisimmaterityisruokavaliothuomioitulounasvaihtoehdoissa. MahdollisestamuustaerityisruokavaliostasivoitsopiaruokapalveluvastaavaRaijaHalttusenkanssa, puh opiskelijanonvarauduttava esittämäänruokailuuntullessaanopiskelijakortti. Omaehtoisessa,perustutkintoonvalmistavassakoulutuksessaopiskelevallelounasruokailuMimosassa onlähiopintopäivinämaksuton.aikuistenlounasruokailukuitataankassallaolevaanlistaan. Juoma,kahvi javälipala automaatitovatpääaulassa.huom!ethänruokaileopetustiloissa. Raviradantientoimipisteet,Raviradantie4 6jaRaviradantie8 10 LounasravintolaNapostella Raviradantie8 10 Avoinnama peklo Lounasaika: 1.vuosikurssi 2.vuosikurssi 3.vuosikurssi Aikuisopiskelijat klo klo klo klo Aikuisopiskelijat,jotkamaksavatitseruokailunsa, voivatruokaillahenkilöstöravintolanpuolella.lounasvaihtojaontarjollauseita.maksuvälineinäkäyvätkäteinen,pankki jaluottokortitsekälounassetelit. Napostellaonedullinenlounasravintola.Tavallisimmaterityisruokavaliotonhuomioitulounasvaihtoehdoissa.MahdollisestamuustaerityisruokavaliostasivoitsopiasuoraanruokapalveluvastaavaSari Knuutisenkanssapuh

15 Omaehtoisessa,perustutkintoonvalmistavassakoulutuksessaopiskelevallelounasruokailuNapostellassaonlähiopintopäivinämaksuton.Opiskelijanon varauduttavaesittämäänruokailuuntullessaan opiskelijakortti.aikuistenlounasruokailukuitataan kassallaolevaanlistaan. Välipalajajuoma automaatit(raviradantie8 10) ovatkeskuskadulla,auditorionedessäjanapostellanaulassa.huom!ethänruokaileopetustiloissa. KahvitellassajaBreikissäonmyynnissäerilaisia makeitajasuolaisiakahvileipiä,keittolounassekä kylmiäjalämpimiäjuomia.maksuvälineinäkäyvät käteinen,pankki jaluottokortitsekälounassetelit. Juoma,kahvi javälipala automaatit(raviradantie 4 6)ovatAjaCrakennustenaulassa.Automaatit toimivatrahallajapuhelimella. Taitola,Raviradantie Tavallisimmaterityisruokavaliotonhuomioitulounasvaihtoehdoissa.MahdollisestamuustaerityisruokavaliostasivoitsopiasuoraanSariLoposen kanssa,puh.(015) Omaehtoisessa,perustutkintoonvalmistavassakoulutuksessaopiskelevallelounasruokailuonlähiopintopäivinämaksuton.Opiskelijanonvarauduttava esittämäänruokailuuntullessaanopiskelijakortti. Aikuisopiskelijoidenlounasruokailukuitataankassallaolevaanlistaan. Virvoitusjuoma automaattilöytyyruokalasta.huom!ethänruokaileopetustiloissa Kinnari,Kinnarinkatu3AMikkeli Valmistuusyyskuussa2011 RuokailuajatKiito Orava Lounas klo Kahvilapalvelut klo Rakennuksestalöytyyjuoma javälipalaautomaatteja KahvilaKahvitella Raviradantie8 10 Avoinnapääsääntöisestima pe8 15 Iltakoulutustenkahvi jaruokapalveluistatiedotetaanerikseen. Taitolankahvilajalounaspalvelut Kahvila klo ja klo Lounasaika klo KahvilaBreikki Raviradantie4 6 avoinna matoklo pe RuokailuajatKoulutilalla Aamupalama klo Aamupalati pe klo Lounas klo Päivällinenkylmäpakattunaklo Kahvilapalvelut klo

16 Koulutila,Koulutilantie12,Otava Tavallisimmat erityisruokavaliot on huomioitu lounasvaihtoehdoissa. Mahdollisesta muusta erityisruokavaliostasivoitsopiasuoraansatumesiäisenkanssapuh Otavankoulutilallaonmyösvirvoitusjuoma automaatti. Salosaari,Metsäkouluntie10,Mikkeli RuokailuajatMetsäkoululla Aamupalati pe klo Lounasma pe klo Päivällinen klo RuokailuajatTeräspadassa Lounas klo KahvilaPapupata Avoinnapääsääntöisestima pe Iltakoulutustenkahvi jaruokapalveluistatiedotetaanerikseen Tavallisimmaterityisruokavaliotonhuomioitulounasvaihtoehdoissa.MahdollisestamuustaerityisruokavaliostasivoitsopiasuoraanSirkkaVäisäsen kanssa,puh Virvoitusjuoma automaattionpääaulassa. PIEKSÄMÄKI Kuusitie,Kuusitie4 Nikkarila, Metsäopistontie100 RuokailuajatNikkarilassa Aamupala klo Lounas klo Päivällinenhaettavissa klo Tavallisimmaterityisruokavaliotonhuomioitu lounasvaihtoehdoissa.mahdollisestamuusta erityisruokavaliostasivoitsopia ruokapalveluvastaavamargitkimarinkanssa,puh Tavallisimmaterityisruokavaliotonhuomioitu lounasvaihtoehdoissa.mahdollisestamuusta erityisruokavaliostasivoitsopiaruokapalveluvastaava EilaParviaisenkanssa,puh Juva, Tirrolantie7 Kahvilapalvelut klo , klo ja klo Lounas klo Tavallisimmaterityisruokavaliotonhuomioitu lounasvaihtoehdoissa.mahdollisestamuusta erityisruokavaliostasivoitsopiasuoraan ruokapalveluvastaavakirsilahti Lipsasenkanssa puh

17 Ruokapalvelut Otavankadun, Raviradantien, Pieksämäen ja Juvantoimipisteissä ruokapalvelut tuottaa Etelä SavonKoulutusOy:nravitsemispalvelut.Yhteishenkilö:RuokapalvelupäällikköVirpiRönkköpuh Salosaaren, Otavan koulutilan ja Taitolan toimipisteiden palvelut tuottaa Mikkelin ruoka ja puhtauspalvelut.yhteishenkilö:palvelujohtajamarjutkuosmapuh Hyvääruokahalua! 6.3 Opintotuki Opintotukikoostuuopintorahasta,asumislisästäjavaltiontakaamastaopintolainasta.Opintotuentarkoituksenaonturvataopiskeluaikaisentoimeentulonrahoitussiltäosinkuinrahoitusta eikatsotavanhempienvelvollisuudeksitaitoimeentuloaeiolemuullatavointurvattu.säännöllinenjaahkeraosallistuminenopetukseenonopiskelijantyötäjamahdollistaaopintotuensaamisen.sinunonoma aloitteisestiselvitettäväpoissaolosiryhmäohjaajallesi.oppilaitoslähettää KELAlle valvontailmoituksen jos opiskelusi ei ole säännöllistä. Tällaisessa tilanteessa KELA tiedusteleesinulta perusteitaopiskelunepäsäännöllisyyteenjavoitodetaettäetoleoikeutettu opintotukeen. Opintotukeen liittyvistä palveluista vastaa Kansaneläkelaitos, KELA, HakemuslomakkeetvoittulostaasuoraanKELAnwww sivuiltataivoittehdähakemuksensuoraannetissä. 6.4 Koulumatkatuki 7 ETELÄ SAVONAMMATTIOPISTONJÄRJESTYSSÄÄNNÖT 7.1 Oppilaitosyhteisönä Koulumatkatuki on korvaus, jota ammatillisen koulutuksen opiskelija voi hakea päivittäisten koulumatkojen kustannuksista. Olet oikeutettu koulumatkatukeen, mikäli päivittäinen koulumatkasionvähintään10kmjakustannuksetylittävätkuukaudessa54euroa.koulumatkatukenakorvataanpäivittäistenkoulumatkojenkustannukset.opiskelijamaksaaitsekoulumatkakustannuksista omavastuuosuuden 43 euroa kuukaudessa.työssäoppimisjakso voi muuttaa koulumatkatukikorvauksia, tarkista oletko oikeutettu korvaukseen. Koulumatkatukeen liittyvän neuvonnansaatopintotoimistosta.myöskoulumatkatukeenliittyvätasiathoitaakela.koulumatkatukeaonhaettavaerikseenjokalukuvuodeksi. Jokainenopiskelijaonarvokas.Mikälisinuataimuutaopiskelijaakiusataan,syrjitääntaihäiritään, ilmoita siitä välittömästi ryhmäohjaajallesi, opolle, opettajalle tai muulle henkilöstöön kuuluvalle.näinautatkorjaamaanvakavanhäiriönoppilaitoksemmetoiminnassa. Oppilaitoksenomaisuusonhankittuensisijaisestiopiskelijoitavarten.Opiskelijanetu on,että oppilaitoksen omaisuutta ei kadoteta tai turmella. Jos opiskelija huomaa näin tapahtuneen, hänen tulee ilmoittaa välittömästi asia ryhmäohjaajalle tai muulle henkilökuntaan kuuluvalle. Näinautetaankorvauksenperimistävahingonaiheuttaneilta. Matkapuhelimenkäytössänoudatetaanyleistäkännykkäetikettiäelipuhelinpidetäänopetustilanteissasuljettuna.Kamerakännykänkäytössänoudatetaanhyviätapojajahuomioidaanyksityisyydensuoja. Tupakointionkiellettyoppilaitoksenalueella.Päihtyneenäesiintyminenjapäihdyttävienaineidenvälittäminenjakauppaaminenonehdottomastikiellettylainmukaan. 17

18 Oppilaitoksessamme on turvallisuussuunnitelma, päihdeohjelma, kriisitoimintamalli ja tasaarvo jayhdenvertaisuussuunnitelma,jotkaohjaavattoimintaamme.suunnitelmatovatnähtävinätoimintayksiköidenilmoitustauluillasekäverkkosivuillamme 7.2 Etelä Savonammattiopistonjärjestyssäännöt Järjestyssääntöjentarkoitusonedistäähenkilöstönjaopiskelijoidenvälistäyhteistyötä,sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Järjestyssäännöt koskevatopiskelijoitajahenkilökuntaa.järjestyssääntöihinvoidaanliittääyksikkökohtaisialisäyksiäjasovelluksia.(järjestyssäännöthyv ) 1 Lukujärjestyksetja muutohjeet määräaikoineenovatsitovia.opiskelijoillaon läsnäolovelvollisuus. 2 Säännöllinenjaahkeraosallistuminenopetukseenonopiskelijantyötäjamahdollistaaopintotuensaamisen.Opiskelijanonoma aloitteisestiselvitettäväpoissaolonsaryhmäohjaajalle. 3 Jokainenopiskelijaonarvokas.Emmesyrjitaikiusaamuitaemmekäsalliniintapahtuvan.Mikäli sinuataimuutaopiskelijaakiusataan,syrjitääntaihäiritään,ilmoitasiitävälittömästiryhmäohjaajalletaimuullehenkilöstöönkuuluvalle.näinautatkorjaamaanvakavanhäiriönoppilaitoksentoiminnassa. 4 Oppilaitoksenomaisuus onhankittu ensisijaisestiopiskelijoita varten.opiskelijan etu on, että oppilaitoksenomaisuuttaeikadotetataiturmella.josopiskelijahuomaanäintapahtuneen,hänen tuleeilmoittaavälittömästiasiaryhmäohjaajalletaimuullehenkilökuntaankuuluvalle.näinautetaankorvauksenperimistävahingonaiheuttaneilta.tahallaantaihuolimattomuuttaanaiheutetun vahingonjoutuuvahingontekijäkorvaamaanitse. 5 Koulueivastaaopiskelijoidenhenkilökohtaisestaomaisuudesta. 6 Päihteidentaihuumeidenhallussapitoja/tainiidenvaikutuksenalaisenaoleminenonkielletty koulunalueellamukaanlukienasuntola. Tupakointionkiellettyoppilaitoksenalueella,samoin oppilaitoksenjärjestämissätilaisuuksissa,vierailuillajaedustustehtävissä. 7 Työtapaturmia ja onnettomuuksia ehkäisemme noudattamalla työsuojeluohjeita ja sääntöjä sekäilmoittamallahenkilökuntaankuuluvallehavaituistapuutteista.olemmeosaltammevastuussa omastajamuidenturvallisestaliikkumisestakoulunalueellajasenläheisyydessä. 8 Autojen,moottoripyörien,mopojenjaskoottereidenpysäköintionsallittuvainsiihenosoitetuillaalueilla.Ajoneuvojentarpeetonkäyttökoulupäivänaikanaonkielletty. 9 Matkapuhelimetonopetuksenaikanapidettäväsuljettuina.Kamerakännykänkäytössäonnoudatettavahyviätapojajahuomioitavayksityisyydensuoja.MyösMP3 soitintenkäyttöonkielletty opetuksenaikana. 18

19 7.3 Seuraamuksetjärjestyssääntöjenrikkomisesta Opiskelijalle,jokahäiritseeopetustataimuutenrikkoojärjestystä,taikkamenetteleevilpillisesti,voidaanantaakirjallinenvaroitus.Kirjallisenvaroituksenantaakoulutuspäällikkö. Josrikkomusonvakavataijosopiskelijajatkaaedellätarkoitettuaepäasiallistakäyttäytymistä kirjallisen varoituksen saatuaan, hänet voidaan erottaa oppilaitoksesta määräajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi tai opintojen jäljellä olevaksi ajaksi. Erottamisesta päättää rehtori koulutuspäällikönesityksestä. Päihteidentaihuumeidenhallussapitoja/tainiidenvaikutuksenalaisenaoleminenonainavakavarikkomusjaalle18 vuotiaidenosaltavakavastarikkomuksestaonilmoitettavahuoltajalle jaasuinkunnansosiaalitoimeen. Opetusta häiritsevä opiskelija voidaan määrätä poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi luokkahuoneestataimuustatilasta,jossaopetustaannetaan,taikkaoppilaitoksenjärjestämästä tilaisuudesta. Josopiskelijaontutkimuksenalaisenarikoksesta,häneltävoidaantutkimuksenajaksipidättää oikeusopiskeluun,josseopiskelijantekemäksiepäiltyynrikokseentaisiihenliittyviinseikkoihin nähdenonperusteltua. Ammatillisetperustutkinnot(120ov)muodostuvatseuraavistaopinnoista: Ammatillisettutkinnonosat(90ov) sisältäätyössäoppimistavähintään24ovjaopinnäytteenvähintään2ov Ammattitaitoatäydentävättutkinnonosat(20ov) Vapaastivalittavattutkinnonosat(10ov) 8 OPINNOT 8.1 Henkilökohtainenopiskelusuunnitelma(HOPS)jahenkilökohtainenopetuksen järjestämissuunnitelma(hojks) Opiskelijanosallistuminenopetukseenvoidaanevätäenintäänjäljelläolevantyöpäivänajaksi, josonolemassavaara,ettätoisenopiskelijantaioppilaitoksessataimuussaopetustilassatyöskentelevän henkilön turvallisuus kärsii opiskelijan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi,taikkaopetustaisiihenliittyvätoimintavaikeutuukohtuuttomastiopiskelijanhäiritsevänkäyttäytymisenvuoksi. HOPStehdäänperustutkinnonopetussuunnitelmanjaomientavoitteittesisekävalintojesiperusteella. HOPS voi pitää sisällään erilaisia oppimisen suoritustapoja ja tavoitteita, opintojen ajoitusta, alustavia valinnaisaineiden valintoja sekä suunnitelman työssäoppimisesta. HOPSia tarkennetaan lukuvuosittain opintojen edetessä. HOPSin laadinnasta vastaa ryhmänohjaajasi yhdessäsinunkanssasi. Erityistä tukea tarvitsevalle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma, HOJKS. Siinä määritellään tarvittavat tukitoimet ja ne järjestelyt, joita opintojesi ja työllistymisesi tueksi käytetään. HOJKSin laadinnasta vastaa ryhmänohjaajasi yhdessäsinunjahuoltajiesikanssa. 19

20 8.2 Työjärjestykset Jokaisenopiskelijanhenkilökohtainenjaksokohtainenjaviikoittainentyöjärjestysonnähtävissä Wilmassanoinviikkoaennenuudenjaksonalkua. 8.3 Työssäoppiminen Ammatillisten perustutkintojen opintoihin sisältyy opetussuunnitelman mukaista työssäoppimistavähintään24ov.työssäoppimisentavoitteenaon,ettäopitosantutkintoonkuuluvasta ammattitaidostajaopetussuunnitelmantavoitteistatodellisessatyöympäristössäjasensäännöillä. Työssäoppimispaikkojen kanssa laaditaan aina kirjallinen sopimus, jossa määritellään jaksontavoitteet,sisällötjamuutjaksoonliittyvätasiat.työssäoppimisenaikanajaksonvastuuopettaja huolehtii yhteistyössä työpaikkaohjaajan kanssa ohjaamisestasi oppimistavoitteiden saavuttamiseksi. 8.4 Kansainvälisetopinnot Koulutuksen ylläpitäjä on vakuuttanut opiskelijat työtapaturman varalle. Tämä vakuutus on voimassa myöstyössäoppimisjakson aikana, mikäli et ole työsopimussuhteessa työnantajaan. Tapaturmansattumisenjälkeenopetuksestavastaavaopettajahuolehtiisiitä,ettäkäytyksikkösitoimistossatekemässätapaturmailmoituksen,jonkaperusteellavakuutusyhtiömaksaatapaturmasta aiheutuneet kustannukset. Oppilaitos maksaa ateriakorvausta 3,5 euroa/työpäivä, mikäli joudut maksamaan itse aterioinnin työssäoppimispaikassa. Korvaus maksetaan työssäoppimisjaksonpäätyttyätyönantajanantamaatodistustavastaan.mikälisaatpalkkaa,siitäperitäännormaaliennakkopidätys. Kansainvälisyysonnykypäivääjaosatyöelämänvaatimiataitoja oppilaitoksessammevoitkansainvälistyämonellatavalla.kansainvälisinäopintoinavoitsuorittaaosanopinnoistasiulkomailla joko suorittamalla työssäoppimisjakson toisessa maassa tai hakeutumalla mukaan erilaisiin kansainvälisiinprojekteihin,joidenpuitteissavoidaantehdälyhyempiopintomatkaulkomaille. Hakuaikakansainväliseenvaihtoononjokalukuvuosialkusyksystä.Vaihtoonvalitutosallistuvat kansainvälisenvaihdonvalmennuskurssille,jollahesaavattarvittavattiedotvaihtoprosessista. Kansainvälistyävoitmyöskansainväliselläopintopolullakotimaassa:valitsemallaerilaisiakielikurssejataiosallistuaulkomaistenvaihto opiskelijoidentutoroimiseenesedussa. Toimipisteidenkansainvälistenopintojenvastuuopettajat(kv vastaavat)tiedottavatkansainvälisistäopiskelumahdollisuuksistasekäopastavatjaauttavatkansainvälistenopintojenkäynnistämisessä.opintojentavoitteetjahyväksiluvunsovitomanopettajasikanssa. Lisätietoakansainvälisyysasioistawww.esedu.fijaopintopolkujenvalintaoppaasta. 8.5 Valinnaisetopinnot Valinnaisten opintojen tarjonta vaihtelee vuosittain. Opinto ohjaajat esittelevät opiskelijoille tarjontaa ja opastavat yhdessä ryhmänohjaajan kanssa valintojen tekemisessä. Muista, että opintovalintasi ovat sitovia. Opintojaksolle ilmoittautumisen voit peruuttaa vain painavasta syystäsovittuasi peruutuksesta opinto ohjaajan kanssa. Opintoja voit valita myös oppilaitoksemmemuistatoimipisteistä. 8.6 Kahdentutkinnonsuorittaminen Sinullaonmahdollisuusottaavalinnaisiintutkinnonosiinlukiontavoitteidenmukaisiaopintoja jaosallistuakolmannenopiskeluvuodenaikanayo kirjoituksiin.lukio opintojatarjoamme40ov =kurssiamikkelissä,35ovpieksämäellä,jotkakorvaavattutkinnostaammattitaitoatäydentävättutkinnonosatsekäniidenvalinnaisetlisäosat(20ov)javapaastivalittavattutkinnonosat 20

21 (10 ov) sekä 10 ov valinnaisia tutkinnon osia. Kahden tutkinnon opinnoista opot tiedottavat lukuvuoden alussa. Opintoihin edellytetään vähintään keskiarvoa 7.0 perusopetuksen lukuaineissa,minkälisäksikiinnitetäänerityistähuomiotakieltenjamatematiikanarvosanoihin.opot tiedottavat sinulle hakumenettelystä. Päätös opiskelijavalinnasta tehdään 1. jakson aikana. KahdentutkinnonsuorittajienopintojenkoordinoinnistajaseurannastavastaaMikkelissäopinto ohjaaja Marja Teräväinen ja Pieksämäellä opinto ohjaaja Heini Palomäki. Opinnot järjestämmeyhteistyössämikkelinetä jaaikuislukionsekäpieksämäenlukionkanssa. 8.7 Urheiluakatemia opinnot Urheiluakatemia opintoihin voi hakea urheilulajin aktiivinen kilpaharrastaja joka on seura tai lajivalmennuksessa. Sopimus opinnoista tehdään Etelä Savon Urheiluakatemian kanssa lukuvuodeksi kerrallaan. Sopimus edellyttää aktiivista osallistumista valmennukseen, mutta myös opintojen sujumista. Sopimus voidaan tarvittaessa purkaa lukuvuoden aikana. Urheiluakatemiaopinnoillavoikorvatatutkinnossaliikuntaa5opintoviikkoajavapaastivalittaviatutkinnon osiamaksimissaan10opintoviikkoa(yhteensäpääsääntöisesti5 15ov). Urheiluakatemiaanvalituilleopiskelijoillejärjestetääntiedotustilaisuushetilukuvuodenalussa erikseenmikkelissäjapieksämäellä.lisätietojaurheiluakatemiantoiminnastasaatomaltavalmentajaltasijaetelä SavonUrheiluakatemiantoiminnanjohtajaltaSamiPiisilältäpuh Verkko opiskelumahdollisuus Etelä Savonammattiopistonopiskelijoillaonmahdollisuussuorittaamyösverkko opintoja.lisätietojasaatopintojenaikanaomaltaopinto ohjaajaltasi. 8.9 Poissaolotjaniihinreagointi Äkillisestä poissaolosta sinun tulee ilmoittaa välittömästi ryhmänohjaajallesi tai opettajalle, jonka tunnilta joudut olemaan poissa. Työssäoppimisen aikana poissaoloista on ilmoitettava välittömästityöpaikallesekäohjaavalleopettajalle. Muista!Runsaatpoissaolotestävätopinnoissaetenemisensekäopintotuensaamisen. Poissaoloiksieilueta: opintojensuorittamistamuualla(mm.urheiluakatemia,lukio opinnot) osallistumistaoppilaitoksenedustustehtäviinjakehittämistehtäviin käyntejäopiskelijahuoltohenkilöstönvastaanotolla osallistumistatukiopetukseen osallistumistaoppilaitostenpääsykokeisiin Opiskelijanonkuitenkinainailmoitettavanäistäryhmänohjaajallesekäopettajille,joidentunneiltajoutuuolemaanpoissa. KaikkiopiskelijanpoissaolotkirjataanWilmaan.18vuottatäyttänytopiskelijavoiitseantaaselvityksen poissaoloihin Wilmassa. Ryhmänohjaaja käy selvityksen läpi ja tarvittaessa pyytää opiskelijaltalisäselvityksenesimerkiksitoistuvienpoissaolojenosalta.alle18 vuotiaanopiskelijanpoissaolonvoiselvittäävainhuoltaja. Poissaloihinpuututaanoppilaitoksessammeseuraavasti: 1.vaihe: kunopiskelijallaonpoissaoloja35h(tai10%osaamiskokonaisuudenlaajuudesta)tai poissaoloilmanhyväksyttävääsyytäontapahtunutkahtenaperäkkäisenäaamuna 21

22 MITÄTEHDÄÄN ryhmänohjaajaottaayhteyttäopiskelijaanjaalaikäisenopiskelijankohdallamyösopiskelijanhuoltajaanjapyytääselvitystäpoissaoloista selvityksenperusteellaryhmänohjaajakäykeskusteluakorjaavistatoimenpiteistä: vastaavienopintojensuorittaminenjonkintoisenryhmänmukana osaamisenjaoppimisenosoittaminenaihealueeseensoveltuvallatavalla rästitentti muutmahdollisettoimenpiteet jos poissaoloille ei ole hyväksyttävää syytä, ryhmänohjaaja antaa suullisen huomautuksen,jonkahänkirjaaopiskelijatietokantaan(primus)jalähettääalaikäisenosaltatiedoksi myöshuoltajalle 2.vaihe: kunopiskelijallaonpoissaolojayhteensä70h(tai20%osaamiskokonaisuudenlaajuudesta) MITÄTEHDÄÄN ryhmänohjaajaonyhteydessäopiskelijaanjaalaikäisenopiskelijankohdallamyöshuoltajaanjapyytääselvityksenpoissaoloista ryhmänohjaajajaopiskelijatekevätkirjallisensopimuksen,jossamääritelläänpoissaolojenkorvaaminen(kuinkaopiskelijahankkiivastaavanosaamisen)sekäsovitaantilanteen seurannasta(mm.opintojeneteneminensovitusti,säännöllinenläsnäoloopetuksessa) opinto ohjaaja ja/tai kuraattori ja/tai terveydenhoitaja kutsutaan mukaan tilanteen jatkoselvittelyävarten jospoissaoloilleei ole hyväksyttävääsyytä,koulutuspäällikköantaakirjallisenvaroituksen,jonkaryhmänohjaajakirjaaopiskelijatietokantaan(primus)jasaattaaalaikäisenosaltatiedoksimyöshuoltajalle 3.vaihe: kunopiskelijallaonpoissaolojayhteensä105htai30%osaamiskokonaisuudenlaajuudesta MITÄTEHDÄÄN ryhmänohjaajaonyhteydessäopiskelijaanjaalaikäisenopiskelijankohdallamyöshuoltajaanjapyytääselvityksenpoissaoloista sovitaan korjaavat toimenpiteet, mikäli kyseessä on erityisen painavat ja opiskelijasta riippumattomatsyyt(esim.sairaus)taimääräaikainenkeskeytys(jottaeiturhaankuluteta opiskeluoikeusaikaa) ryhmänohjaajajaopiskelijatekevätkirjallisensopimuksen,jossamääritelläänpoissaolojenkorvaaminen(kuinkaopiskelijahankkiivastaavanosaamisen) opinto ohjaaja ja/tai kuraattori ja/tai terveydenhoitaja kutsutaan mukaan tilanteen jatkoselvittelyävarten huoltajan (täysi ikäisen kohdalla myös opiskelijan) suostumuksella voidaan jatkosuunnitelmientekoonkutsuamyösulkoisenverkostonasiantuntija tehdään tarvittavat opinto ohjelman tai opetuksen järjestelyjen tarkentamiset ja uudelleenmäärittelyt(esim.hojks) jospoissaoloilleeiolehyväksyttävääsyytäeikäopiskelijanoudatatehtyäsuunnitelmaa, voirehtoritehdäkoulutuksenmääräaikaisenkeskeytyksen,jokakirjataanopiskelijatietokantaanjasaatetaanalaikäisenosaltatiedoksimyöshuoltajalle 22

23 8.10 Opintojentilapäinenkeskeyttäminenjaeroaminen Lakiammatillisestakoulutuksesta(L603/1998) 31 Opiskeluaika Opiskelijan tulee suorittaa opintonsa enintään yhtä vuotta opintojen laajuudeksi määriteltyä aikaa pidemmässä ajassa, jollei opiskelijalle perustellusta syystä myönnetä suoritusaikaan pidennystä. Opiskelija, joka ei ole suorittanut opintojaan 1 mom. mainitussa ajassa, katsotaan eronneeksi. Eronneeksi katsotaan myös sellainen opiskelija, joka pätevää syytä ilmoittamatta on poissa opetuksesta, jos on ilmeistä, ettei hänen tarkoituksenaan ole jatkaa opintoja. Edellä olevan lainkohdan perusteella opiskelija voidaan katsoa eronneeksi, kun opiskeluaika on kulunut umpeen eikä opiskelija ole saanut tutkintotodistusta. Myös silloin kun opiskelija on ollut poissa yhtäjaksoisesti vähintään 10 koulupäivää, eikä ole ilmoittanut pätevää syytä poissaololleen, hänet katsotaan eronneeksi. Päästäkseen uudelleen opiskelijaksi eronneen tai eronneeksi katsotun on haettava normaalin hakumenettelyn kautta tai sovittava oppilaitoksen kanssa opintojen jatkamisesta ilman hakumenettelyä. Erotetun opiskelijan on suoritettava suorittamatta jääneet opinnot. Hänen opiskeluaikaansa myönnetään pidennystä erottamisaika, ellei erikseen muuta sovita. 9 OPISKELIJANARVIOINTI OLETKO ERONNUT kirje lähetetään opiskelijalle (alaikäisen kohdalla kopio myös huoltajalle) kun opiskelijaonollutkaksiviikkoayhtäjaksoisestipoissatai hänelläonpoissaolojakuukaudenajalta50%opetustunneistatai rästiinonjäänyt3taiuseampiaosaamiskokonaisuuksiajaopiskelijaeioletoteuttanutsovittujatoimenpiteitärästiensuorittamiseksi Opiskelijallaonoikeusanoatilapäistäkeskeytystäopintoihinsaraskauden,äitiysloman,asevelvollisuudensuorittamisentaisairaudenvuoksi.Silloinopiskeluaikaanmyönnetäänpidennystä tai opintojen aloittamisaikaa siirretään hakemuksen perusteella. Tilapäisen keskeytyksen hyväksyyrehtori. Josopiskelijaharkitseeopintojensakeskeyttämistä,hänentuleeennenkeskeyttämistäkeskustella huoltajien, ryhmänohjaajan, opinto ohjaajan ja kuraattorin kanssa. Lisäksi hänen tulee hoitaa muut keskeyttämiseen liittyvät toimenpiteet, esim. pukukaapin avaimen, työasujen ja työvälineiden palauttaminen saamiensa ohjeiden mukaisesti. Kadonneista oppilaitoksen tavaroistaperitäänmaksu. Opiskelijavoierotaoppilaitoksestaomastatahdostaan,ilmoittamallasiitäoppilaitoksenkäyttämällälomakkeella.Alaikäisenilmoitusonpätevävain,jossenonallekirjoittanutmyösopiskelijanhuoltaja. Opiskelijanarvioinnillaohjataan,motivoidaanjakannustetaanopiskelijaatavoitteidensaavuttamiseen ja tuetaan opiskelijan myönteisen minäkuvan kehittymistä sekä kasvua ammattiihmisenä.lisäksiarviointituottaatietoaosaamisestaopiskelijalleitselleen,opettajillejatyönantajillesekäjatko opintoihinhakeutumistavarten. Opintojenalussaopettajatiedottaaosaamiskokonaisuudensisällöstä,ammattitaitovaatimuksista(ammatillisettutkinnonosat)taitavoitteista(ammattitaitoatäydentävättutkinnonosat)sekä arvioinnista. 23

24 9.1 Oppimisenjaosaamisenarviointi Ammatillisessa peruskoulutuksessa oppimisenarvioinnilla tarkoitetaan jatkuvaa opintojen aikaista, sinulle annettavaa, kannustavaa ja motivoivaa palautetta siitä, mitä jo osaat ja missä sinun pitää vielä kehittyä. Samalla vahvistetaan itsearviointitaitojasi. Oppimisen arviointi on suullistataikirjallistapalautetta,jonkaperusteellasinullaonmahdollisuusmuuttaatoimintaasi. OsaamiskokonaisuudenpäätyttyäsinulleannetaanopintokorttiinS merkintäjasanallinenarvio oppimisesta. Siinä tapauksessa, että et ole osallistunut opetukseen lainkaan, sinulle laitetaan merkintäe.onsyytäpainottaa,ettätämäeiolearviointiaosaamisesta. Ammatillisessa peruskoulutuksessa osaamisen arvioinnissa arvioidaan ammattitaitovaatimusten tai tavoitteiden saavuttamista. Ammatillisten tutkinnon osien osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä, jota täydennetään muulla arvioinnilla. Opetushallitus on määrännyt tutkinnon perusteissa tutkinnonosittain, onko muun arvioinnin käyttö mahdollista. Ammattiosaamisen näyttöjen toimielin hyväksyy koulutuksen järjestäjän näyttöjä koskevan toteuttamis ja arviointisuunnitelman. Sinulla on mahdollisuus osoittaa osaamistasi monipuolisesti ja arvioidamyösitseosaamistasi. Ammattiosaamisennäytötovatsinun,opettajasijatyöelämänyhdessäsuunnittelemia,toteuttamiajaarvioimiatyöprosesseja.Osoitatosaamistasitekemälläkäytännöntyötehtäviämahdollisimmanaidoissatyötilanteissa,joissaarvioidaanmiten hyvin oletsaavuttanutammattitaitovaatimustenedellyttämänammattitaidon. Arviointi asteikkoonvaltakunnallinenjasiinäonmääriteltyhyväksyttävänsuorituksen,tyydyttävän(t1),hyvän(h2)jakiitettävän(k3),osaamisentasot.tutkinnonosanarvosanastapäättää opetuksestavastaavaopettajataijosopettajiaonuseita,opettajatyhdessä.arvosananantamisen edellytyksenä on että olet suorittanut ammattiosaamisen näytön ja mahdollisen muulla arvioinnilla arvioitavan osaamisen hyväksytysti.opettajat kirjaavat arvosanasi opintosuoritusrekisteriisikahdenviikonkuluessatutkinnonosansuorittamisesta. 9.2 Arvosananuusiminenjaarvosanankorottaminen Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelijalle, joka ei ole suorittanut tutkintoon kuuluvia opintojaeikäammattiosaamisennäyttöjähyväksytystitaijokahaluaakorottaasaamaansaarvosanaa, järjestetään mahdollisuus uusimiseen tai korottamiseen. Jokaisen tutkinnon osan kohdalla selvitetään, miten sen voi uusia tai korottaa. Arvioinnin uusiminen ja korottaminen eivät koske oppimisen arviointia. Arvosanan korottaminen koskee ainoastaan koko tutkinnon osanarvosanaa.uusinta jakorottamismahdollisuuksistasinuatiedotetaanetukäteen. 9.3 Arvioinninoikaiseminen Josolettyytymätöntutkinnonosanarviointiin,voitpyytääsiihensuullisesti(dokumentoidaan oppilaitoksentaholta)taikirjallisestioikaisuaopettajaltataimuultapäätöksentehneeltähenkilöltä14päivänkuluessasiitä,kunsinullaonolluttilaisuussaadaarvioinnintuloksettietoosi.jos oletoikaisupyynnönjälkeentyytymätönpäätökseen,voithakeasiihenkirjallisestioikaisuatoimielimeltä14päivänkuluessasiitä,kunoletsaanuttiedonpäätöksestä.toimielinvoivelvoittaa tekemäänuudenarvioinnin,josarviointipäätösonsenmielestävirheellinen. 9.4 Osaamisentunnistaminenjatunnustaminen Osaamisen tunnustamisella korvataan tai luetaan hyväksi opintojasi. Aiempaa osaamista olet voinut hankkia esim. työkokemuksena sekä perusopetuksen jälkeen suoritetuissa opinnoissa. Osaamisen tunnustamisella vähennetään opintojen päällekkäisyyttä ja mahdollisesti lyhenne 24

25 täänopiskeluaikaasi.osaamisentunnustamistahaetennenkyseistenopintojenalkua.keskusteleasiastaryhmänohjaajasikanssahops/tullaantutuksi haastattelussa. Toiminäin: Ammatillisettutkinnonosat/opintokokonaisuudet Teeesitysosaamisentunnustamisestasiihentarkoitetullalomakkeellajatarvittavilla liitteillä. Kyseisenopintojakson/opintokokonaisuudenopetuksestavastaavaopettajatekee asiastapäätöksenyhdessäopinto ohjaajankanssajahuolehtiisuorituksenkirjaamisestaopintosuoritusrekisteriisi. Keskusteletunnustamisenvaikutuksestahenkilökohtaiseenopiskelusuunnitelmaasi ryhmänohjaajanjaopinto ohjaajankanssa. Ammattitaitoatäydentävättutkinnonosat(atto opinnot),vapaastivalittavattutkinnonosatja ammatillisiinopintoihinsisältyvätmuutvalinnaisettutkinnonosat Otakopiottodistuksista,joillahaethyväksilukuajavaraaaikaopinto ohjaajaltasi. Opinto ohjaajamerkitseehyväksiluvutopintorekisteriisi. Keskustelehyväksiluvunvaikutuksestahenkilökohtaiseenopiskelusuunnitelmaasi ryhmänohjaajanjaopinto ohjaajankanssa. EsityksetontehtäväHOPS keskustelunyhteydessä. 9.5 Opintojenmukauttaminenjaopinnoistavapauttaminen Opintojasivoidaanyksilöllistäämukauttamalla,josetkaikiltaosinsaavutatutkinnontavoitteita. Mukautusvoikoskeaopintokokonaisuuttaja/taiyksittäistäopintojaksoa.Jossinullaonperusopetuksessaollutyksilöllistettyjäoppiaineita,täällämukauttamisentarvearvioidaanuudelleen. Aineenopettaja keskustelee mukauttamisesta kanssasi ja lisäksi alaikäisen opintojen mukauttamiseen tarvitaan huoltajan suostumus. Opintokokonaisuuden mukauttaminen voi vaikuttaa jatko opintokelpoisuuteesi.erityisopetuksestavastaavaopettaja,opinto ohjaajajaaineenopettajaselvittävättarvittaessasinullemukautuksenperiaatteet.mukautustehdäänennenmukautettavanopintojaksonalkuaerillisellälomakkeella.mukautusedellyttäähojksia. Josolettäyttänyt18vuottaennenopintojenaloittamistaoppilaitoksessamme,saathalutessasi vapautuksenliikunnan,terveystiedonsekätaidejakulttuurinopintokokonaisuuksienopinnoista.vapautuksestavoitsopiaopinto ohjaajasikanssa. 25

26 9.6 Uusintakoekäytäntö Etelä Savonammattiopistollaonyhteisetuusintakoepäivät.Uusintakokeitajärjestetäänkyseisinäpäivinäklo toimipisteissä Mikkeli Otavankatu Raviradantie Salosaari Otavankoulutila Pieksämäki Kuusitie Nikkarila Toimipisteissäilmoitetaankoepaikkaerikseen! Syyslukukausi Uusintakokeeseenilmoittautuminen: Opiskelijantuleeilmoittautuauusintakokeeseenuusintakoelomakkeellaviikkoa ennenkoepäivää.lomakkeitaonsaatavilla opintotoimistoistajaniidentäyttämisessä sinuaopastavatryhmänohjaaja,opintoohjaajajatarvittaessaopintosihteeri.ilmoittautumislomakepalautetaanopintotoimistoon Kevätlukukausi Todistus Tutkintotodistuksesi sisältää päättötodistuksen ja näyttötodistuksen. Päättötodistus sisältää kaikkitutkinnonammatilliset,ammattitaitoatäydentävätjavapaastivalittavattutkinnonosat. Ammatillisistatutkinnonosistaannetutarvosanatmuodostuvatammattiosaamisennäyttöjenja muunosaamisesiperusteella.ammattitaitoatäydentävättutkinnonosatjavapaastivalittavat tutkinnonosatarvioidaanmuullatavoin.jatko opintoihinhaetpäättötodistuksenarvosanoilla. 9.8 Osallistuminenoppilaitoksentoimintaan Jokaisellaopiskelijallaonoikeusturvalliseenjaviihtyisäänopiskeluympäristöönjajokaisellaon velvollisuushuolehtiasentoteutumisesta. Näyttötodistussisältääammatillistentutkinnonosienammattiosaamisennäyttöjenkuvauksen, näyttöpaikan ja arvosanan. Näyttötodistus on tärkeä työnhakutilanteissa, siitä työnantaja saa tietoaosaamisestasikäytännöntyötehtävissäjasiinänimetääntyöpaikat,joissaammattiosaamisennäytötonannettu. Etelä Savonammattiopistossasinullaonmahdollisuusosallistuaoppilaitoksentoimintaanlähtemällämukaantutortoimintaan.Tutoritovattoisenvuodenopiskelijoitajaheidätrekrytoidaan aloiltaensimmäisenopiskeluvuodenkevätlukukaudella. Etelä SavonammattiopistossatoimiiopiskelijayhdistysEsedury.,jonkatoiminnastatiedotetaan lukuvuodenalussa.opiskelijayhdistyksentoimintaanvoivatosallistuakaikkiesedunopiskelijat. Lisäksiopiskelijajäseniätoimiierilaisissaoppilaitoksentoimintaakehittävissätyöryhmissäkuten ammattiosaamisennäyttöjentoimielimessä. SuomenAmmattiinOpiskelevienKeskusliitto SAKKIryjaSuomenOpiskelija AllianssiOSKUry esittelevätvuosittaintoimintaansaetelä Savonammattiopistossaopiskeleville. 26

Opiskelijan nimi: Ryhmätunnus: Puhelinnumero: Ryhmänohjaajan nimi: Puhelinnumero: Opinto-ohjaajan nimi: Puhelinnumero: Terveydenhoitajan nimi:

Opiskelijan nimi: Ryhmätunnus: Puhelinnumero: Ryhmänohjaajan nimi: Puhelinnumero: Opinto-ohjaajan nimi: Puhelinnumero: Terveydenhoitajan nimi: 1 Tärkeät yhteystiedot Opiskelijan nimi: Ryhmätunnus: Puhelinnumero: Ryhmänohjaajan nimi: Puhelinnumero: Opinto-ohjaajan nimi: Puhelinnumero: Terveydenhoitajan nimi: Puhelinnumero: Kuraattorin nimi: Puhelinnumero:

Lisätiedot

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta.

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta. Arviointisuunnitelma Arviointisuunnitelma on osa Raahen Porvari- ja Kauppakoulun 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa Opetushallituksen määräyksiin perustuvien liiketalouden perustutkinnon (Dno

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI

OPISKELIJAN ARVIOINTI OPISKELIJAN ARVIOINTI 26.3.2013 Jyväskylä Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 5.5.2015

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 5.5.2015 Tutkinto: Tutkinnon osan nimi ja laajuus: AUDIOVISUALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO AUDIOVISUAALISEN TUONTANNON TOTEUTTAMINEN 45 osp pakollinen tutkinnon osa 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen toteuttamisesta

Lisätiedot

MUKAUTTAMINEN. Kaija Peuna. YTM, ammatillinen erityisopettaja kaija.peuna@jamk.fi gsm. 040-540 7860

MUKAUTTAMINEN. Kaija Peuna. YTM, ammatillinen erityisopettaja kaija.peuna@jamk.fi gsm. 040-540 7860 MUKAUTTAMINEN Kaija Peuna YTM, ammatillinen erityisopettaja kaija.peuna@jamk.fi gsm. 040-540 7860 ERITYISOPETUS Kun oppiminen tuottaa vaikeuksia Kun opetusta on järjestettävä toisella tavalla LAISSA: vammaisuuden,

Lisätiedot

Opiskelijan OPAS 2015-2016. Etelä-Savon ammattiopisto. esedu.fi

Opiskelijan OPAS 2015-2016. Etelä-Savon ammattiopisto. esedu.fi Opiskelijan OPAS 2015-2016 Etelä-Savon ammattiopisto esedu.fi TÄRKEÄT YHTEYSTIEDOT Opiskelijan nimi: Ryhmätunnus: Puhelinnumero: Ryhmänohjaajan nimi: Puhelinnumero: Opinto-ohjaajan nimi: Puhelinnumero:

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI PERUSTUTKINNON PERUSTEISSA

OPISKELIJAN ARVIOINTI PERUSTUTKINNON PERUSTEISSA OPISKELIJAN ARVIOINTI PERUSTUTKINNON PERUSTEISSA 2012 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS).

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS). 8. OPPILAAN ARVIOINTI 8.1. Arviointi opintojen aikana 8.1.1. Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi Oppimisvaikeudet tulee ottaa huomioon oppilaan arvioinnissa. Tämä koskee myös oppilaita, joiden vaikeudet

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ Hallitus 3.5.2015 64 1 1 Järjestyssäännön tarkoitus Järjestyssääntö luo edellytykset opiskelun kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden saavuttamiselle

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen ja sen ohjaaminen - koulutuksen järjestäjän näkökulma. Arja-Leena Saastamoinen 13.12.2011

Elinikäinen oppiminen ja sen ohjaaminen - koulutuksen järjestäjän näkökulma. Arja-Leena Saastamoinen 13.12.2011 Elinikäinen oppiminen ja sen ohjaaminen - koulutuksen järjestäjän näkökulma Arja-Leena Saastamoinen 13.12.2011 Etelä-Savon Koulutus Oy Perustettu 1.1.2009, koulutustehtävä ja järjestämisluvat siirtretty

Lisätiedot

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin YHDESSÄ Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin AMISTO 2.1.2014 Anu Raudasoja HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu 1.1.2014 YHDESSÄ Teemat: 1. Tutkinnon perusteista OPSiin 2. OPSista HOPSiin

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ

OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ ARVIOINNIN PERUSLÄHTÖKOHTIA Arviointikriteerit ovat kirjalliset, jotka toimitetaan työpaikalle Arvioinnin perustana on aina etukäteen sovitut tavoitteet Arvioinnin

Lisätiedot

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TI 1.2.2011 TYÖSSÄ OPPIMISEN OHJAAMINEN 8.00 -> Linjastoaamiainen (ruokala, Rustholli) 9.00 -> Työpaikkaohjaajan tietoperusta 9.30 -> Oppimis- ja

Lisätiedot

Opiskelija siirtyy suorittamaan ammatillisen perustutkinnon loppuun oppisopimuskoulutuksena (2+1 malli)

Opiskelija siirtyy suorittamaan ammatillisen perustutkinnon loppuun oppisopimuskoulutuksena (2+1 malli) Opiskelija siirtyy suorittamaan ammatillisen perustutkinnon loppuun oppisopimuskoulutuksena (2+1 malli) Aloitusvaihe Opinto-ohjaaja tiedottaa opiskelijaryhmiä mahdollisuudesta tehdä tutkinto loppuun oppisopimuskoulutuksena

Lisätiedot

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10. Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.2011 Sisältö 1. WinNova 2. Opiskelijoiden perehdyttäminen arviointiin 3.

Lisätiedot

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI Valmis -hanke Salon seudun ammattiopisto Toimintamalli Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaaminen työelämään hotelli-,

Lisätiedot

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Sisältö 1. Suomen koulutusjärjestelmä 2. Ammattitaidon hankkiminen (näyttötutkinto ja ammatillinen peruskoulutus) 3. Arviointi KORKEAKOULUTUTKINTO

Lisätiedot

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän 2+1 -malli. Vastuut toimijoiden kesken

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän 2+1 -malli. Vastuut toimijoiden kesken Jyväskylän koulutuskuntayhtymän 2+1 -malli Vastuut toimijoiden kesken 2 + 1 malliin siirtymisen edellytykset Opiskelijalla tulee olla: ammattitaito täydentävät opinnot (20 ov) suoritettu 18 v ikä, pääsääntöisesti

Lisätiedot

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA TIEDOTE 1(5) TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA 1.8.2015 Tutkinnon perusteet muuttuvat valtakunnallisesti syksyllä 2015, ja kaikki oppilaitoksen opiskelijat siirtyvät suorittamaan tutkintonsa

Lisätiedot

OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS. Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus

OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS. Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus OPISKELIJAN ITSEARVIOINTI Itsearviointi liittyy kiinteästi elinikäisen oppimisen ajatteluun sekä opiskelijan

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen

Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen Sisältö 3 Yleistä ammattiosaamisen näytöistä ja työssäoppimisesta 4 Opettajan näyttö- ja työssäoppimistyön korvaaminen 5 Oppilaitoksessa vai työpaikassa? 6 Matkakorvaukset

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA Tutkinto: Talotekniikan PT Tutkinnon osan nimi ja laajuus: ILMANVAIHTOJÄRJESTELMIEN ASENTAMINEN 15 OSP, valinnainen. 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen toteuttamisesta Tämän perusteella opiskelija voi hakea

Lisätiedot

Turvallisuusalan perustutkinto. Tutkinto- ja koulutusohjelmakohtainen ammattiosaamisen näyttöjen. toteuttamis- ja arviointisuunnitelma

Turvallisuusalan perustutkinto. Tutkinto- ja koulutusohjelmakohtainen ammattiosaamisen näyttöjen. toteuttamis- ja arviointisuunnitelma ammattiosaamisen näytöt 1 (8) Turvallisuusalan perustutkinto Tutkinto- ja koulutusohjelmakohtainen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma Suunnitelma on hyväksytty Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUS www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUSKOULUTUS TYÖSSÄ OPPIMINEN TEORIAOPINNOT TUTKINTOTILAISUUDET työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettäviä

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Turun ammatti-instituutin nuorisoasteen opiskelija-arvioinnin toteuttamissuunnitelma

Turun ammatti-instituutin nuorisoasteen opiskelija-arvioinnin toteuttamissuunnitelma Turun ammatti-instituutin nuorisoasteen opiskelija-arvioinnin toteuttamissuunnitelma Liite Turun ammatti-instituutin opetussuunnitelman yhteiseen osaan Hyväksytty: Kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielinen

Lisätiedot

Opintojen suunnittelu ja opinto-ohjaus

Opintojen suunnittelu ja opinto-ohjaus 1 Opintojen suunnittelu ja opinto-ohjaus Tutustuminen jatko-opintovaihtoehtoihin ja alustava jatko-opintosuunnitelma Perehtyminen valintakriteereihin TET-päivät työpaikoille jatko-opintopaikkoihin Lukiosuunnitelman

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA 0 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA Toimitilahuoltajan perustutkinto Hyväksytty Bovallius- ammattiopiston ja koulutuskeskus Agricolan Pieksämäen ammatillisen koulutuksen toimielimessä 29.3.2011. 1

Lisätiedot

LAADITTU EHDOTUS 9.1.2010 5/2007 LR PN ja ML

LAADITTU EHDOTUS 9.1.2010 5/2007 LR PN ja ML MENETTELYOHJE 2.7 1.2 11/09 1 (8) 4.2.7 Arviointi 1 Menettelyohjeen tarkoitus Forssan ammatti-instituutin opiskelijan arviointia koskevan menettelyohjeen tarkoitus on luoda eri koulutusaloille yhtenäinen

Lisätiedot

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen Puitesopimus Keski-Suomen työpajoilla tapahtuvaa nuorisoasteen koulutuksena toteutettavaa opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen opintojaksojen suorittamista koskien Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Lisätiedot

Kuopion Konservatorio

Kuopion Konservatorio 1 Kuopion Konservatorio OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA JOHDANTO Ammatillisen tutkinnon perusteiden mukaan koulutuksen järjestäjä laatii opetussuunnitelman yhteyteen opinto-ohjaussuunnitelman. Kuopion konservatorion

Lisätiedot

Kehityskeskustelulomake

Kehityskeskustelulomake Kehityskeskustelulomake Täytetty: PERUSTIEDOT Henkilötiedot Nimi: Syntymäaika: Osoite: Puhelin: E-mail: Huoltajan yhteystiedot: Opiskelu Ryhmänohjaajan/luokanvalvojan nimi: Mitkä asiat ovat hyvin elämässäsi

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä.

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä. Ohjeen nimi MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Vastuuhenkilö Opetusjohtaja Tuija Vänttinen Voimaantulo 1.8.2011 Päätös Koulutustiimi 17.5.2011 76 Johtoryhmä 24.5.2011 74 AMK-hallitus 14.6.2011

Lisätiedot

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä Suunnitelman laadinta Pvm 15/2 2013 Rakenteen tarkistus Pvm 21/3 2013 Muodollinen tarkistus Pvm 28/3 2013 Suunnitelman hyväksyntä Pvm 17/4 2013 Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnan jaostossa Pvm

Lisätiedot

Työelämälähtöinen opetussuunnitelma uraohjauksen tukena

Työelämälähtöinen opetussuunnitelma uraohjauksen tukena Työelämälähtöinen opetussuunnitelma uraohjauksen tukena Kiinni Työelämässä Mahis työhön projektin väliseminaari 11.11.2009 Liisa Metsola Ammattikoulutuksen kehittäminen - yksikkö Opetushallitus Ammatillisten

Lisätiedot

Musiikkialan perustutkinto

Musiikkialan perustutkinto Musiikkialan perustutkinto Opetussuunnitelman yhteinen osa SISÄLLYS 1.Opetussuunnitelma ja sen soveltaminen 1 1.1 Kuopion konservatorio 1 1.2 Kuopion konservatorion arvot 1 2. Kuopion konservatorion ammatillinen

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Tutkinnon osan nimi ja laajuus: 2.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus, 20 osp. Pakollinen

Lisätiedot

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio 2015-16 Opinto-opas Kerimäen lukio Opinto-opas Näin opiskellaan Kerimäen lukiossa Tervetuloa opiskelemaan Kerimäen lukioon! Opintoihin liittyvissä kysymyksissä sinua neuvovat rehtori, opinto-ohjaaja ja

Lisätiedot

09.01.2012. Säännös Päätös Ratkaisuvalta Delegointi/ vastuuviranomainen 9 1 koulutuksen järjestämisluvan hakeminen. koulutuksen.

09.01.2012. Säännös Päätös Ratkaisuvalta Delegointi/ vastuuviranomainen 9 1 koulutuksen järjestämisluvan hakeminen. koulutuksen. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä 09.01.2012 LAINSÄÄDÄNNÖN MUKAISTEN VIRANOMAISTEHTÄVIEN RATKAISUVALLAN DELEGOINNIT Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998 ja sen muutokset Säännös Päätös Ratkaisuvalta

Lisätiedot

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telefax

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telefax 23.8.2011 Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telefax Helsingin medialukio Helsingin medialukio PL 3512 Moisiontie 3 Telefax 00099 Helsingin kaupunki 00730 Helsinki (09) 310 82918 (09) 310 82926 YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

Wilma. https://wilma.sakky.fi

Wilma. https://wilma.sakky.fi Wilma https://wilma.sakky.fi Mikä Wilma on? Opiskelijan Wilma lukujärjestykset suorituksien seuranta poissaolojen seuranta oppilaitoksen tiedotteet viestintä opettajien kanssa kurssien valinta kyselyihin

Lisätiedot

Pehmeä lasku perustutkintoon koulutusmalli Jipot & jekut 22.4.2009

Pehmeä lasku perustutkintoon koulutusmalli Jipot & jekut 22.4.2009 Pehmeä lasku perustutkintoon koulutusmalli Jipot & jekut 22.4.2009 Maahanmuuttajanuorten VaSkooli Salon seudun koulutuskuntayhtymä Tomi Vuorela Mervi Leino 1 Pehmeä lasku perustutkintoon koulutusmallin

Lisätiedot

Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään

Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään KUNTOUTUSPÄIVÄT 19.3.2010 Juhani Pirttiniemi opetusneuvos, KT Opetushallitus Säädöstaustaa: L 631/1998 8 : Ammatillista

Lisätiedot

Muutokset 1.8.2015 alkaen

Muutokset 1.8.2015 alkaen Muutokset 1.8.2015 alkaen Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta (L630/1998, muutos L787/2014) tuli voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Sisältö 1 JOHDANTOA... 3 2 TUTKINNON MUODOSTUMINEN... 6 3 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN KUVAUKSET... 7 4 TUTKINNON OSIEN ARVIOINTIMENETELMÄT...

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen osaamisala, artesaani Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Asiakaslähtöinen valmistaminen 15 osp, pakollinen tutkinnon

Lisätiedot

Työssäoppiminen Ammatillinen koulutus. 11.5.2012 Ammatillisen koulutuksen johtoryhmä Päivitetty 2.9.2013 (MO)

Työssäoppiminen Ammatillinen koulutus. 11.5.2012 Ammatillisen koulutuksen johtoryhmä Päivitetty 2.9.2013 (MO) 0 Työssäoppiminen Ammatillinen koulutus 11.5.2012 Ammatillisen koulutuksen johtoryhmä Päivitetty 2.9.2013 (MO) Työssäoppimisen kuvaus (katso myös: www.laakeri.info\) Tavoitteet /tulokset Suunnittele Toteuta

Lisätiedot

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29)

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelun aikana opettajaopiskelija osoittaa ammattipedagogisissa opinnoissa hankkimaansa osaamista. Tavoitteena on,

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40 Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40 Ammattistartti on valtakunnallisesti ja paikallisesti suunnattu ratkaisemaan ongelmia, jotka syntyvät nuoren uravalinnan

Lisätiedot

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 27.8.2014 päivitetty Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteistyötavoitteet lukioiden ja peruskoulujen kanssa Jokaisen peruskoulunsa päättävän nuoren tulisi löytää

Lisätiedot

Sopimus työssäoppimisympäristöstä

Sopimus työssäoppimisympäristöstä Kanneljärven Opisto TYÖSSÄOPPIMISLOMAKKEET LIITE 1 Sopimus työssäoppimisympäristöstä ILMOITTAUTUMINEN KANNELJÄRVEN OPISTON PYSYVÄKSI TYÖSSÄOPPIMISPAIKAKSI Työnantaja Työpaikka Osoite Työpaikkaohjaajat

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN 21.10.2015

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN 21.10.2015 TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN 21.10.2015 21.10.2015 Kaurialan lukio Mistä kouluun liittyvistä asioista olette keskustelleet kotona? Yhteystietoja koulumme kotisivut: www.kktavastia.fi/ ryhmänohjaajan sähköpostiosoite:

Lisätiedot

Opinnollistaminen oppilaitoksen näkökulmasta

Opinnollistaminen oppilaitoksen näkökulmasta Opinnollistaminen oppilaitoksen näkökulmasta Marjut Nyström, lehtori Keskuspuiston ammattiopisto 23.9.2015 Erityisesti Sinulle Opinnollistamisen määritelmä Opinnollistamisella tarkoitetaan ammatillisen

Lisätiedot

Työssäoppiminen: työssä, oppimassa vai pakkotöissä. Lauri Kurvonen 29.1.2011

Työssäoppiminen: työssä, oppimassa vai pakkotöissä. Lauri Kurvonen 29.1.2011 Työssäoppiminen: työssä, oppimassa vai pakkotöissä Lauri Kurvonen 29.1.2011 Sisällys Mitä on työssäoppiminen? Työssäoppimisen haasteet ja ongelmat Työssäoppimisen ja AM-näyttöjen rahoitus Opiskelijoiden

Lisätiedot

Työväline työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen toteutuksen arviointiin

Työväline työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen toteutuksen arviointiin Oppimistulosten arvioinnin kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla Erja Kotimäki projektipäällikkö SOTE JÄRKEVÄ -projekti Projektissa kehitetään lähihoitajakoulutukseen soveltuva, näyttöjärjestelmään yhdistetty

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

Arkioppimisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Arkioppimisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arkioppimisen tunnistaminen ja tunnustaminen Eurooppalainen opintopolku verkosto http://eurooppalainenopintopolku.fi/index.php Leonardo kesäpäivät 2014 3.6.2014 Anne Mari Behm Savonlinnan ammatti ja aikuisopisto

Lisätiedot

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015 VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus Käynnistyy 11.8.2015 Korvaa nykyiset neljä koulutusta Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (Ammattistartti) Ammatilliseen

Lisätiedot

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 1/2 Tutkinnon perusteisiin sisältyy erilaisia

Lisätiedot

Työssäoppimisen yleisopas

Työssäoppimisen yleisopas Työssäoppimisen yleisopas SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 TIETOA ETELÄ-SAVON AMMATTIOPISTOSTA... 2 3 MITÄ TYÖSSÄOPPIMINEN ON?... 2 4 OPISKELIJAN TAVOITTEELLINEN OHJAAMINEN... 2 5 KIRJALLINEN SOPIMUS

Lisätiedot

OPISKELUHUOLLON SUUNNITELMA 2014

OPISKELUHUOLLON SUUNNITELMA 2014 OPISKELUHUOLLON SUUNNITELMA 2014 Hyväksytty /. 2015 1 OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMAN TAVOITTEET JA PERIAATTEET Oulun Palvelualan Opiston tehtävänä on tarjota kotitalousopetusta ja ammatillista opetusta sekä

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

Opetusministerin esittelystä säädetään ammatillisesta koulutuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (630/1998) nojalla:

Opetusministerin esittelystä säädetään ammatillisesta koulutuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (630/1998) nojalla: Asetus ammatillisesta koulutuksesta 6.11.1998/811 Opetusministerin esittelystä säädetään ammatillisesta koulutuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (630/1998) nojalla: 1 luku Opetus 1 Koulutusalat

Lisätiedot

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT KAUHAJOEN KAUPUNKI SIVISTYSOSASTO KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT TOIMINTAOHJE Sivistyslautakunta 9.6.2010, 92 Päivitys: Sivistyslautakunta 25.5.2011 70 1 Lähtökohta Suomessa vakinaisesti asuvat lapset

Lisätiedot

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE Ammattikorkeakoulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Hyväksilukeminen... 3 2.1. Hyväksilukemismenettelyyn liitetään

Lisätiedot

HYVÄN OHJAUKSEN KRITEERIT. Hyvän ohjauksen kriteerit perusopetukseen, lukiokoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen

HYVÄN OHJAUKSEN KRITEERIT. Hyvän ohjauksen kriteerit perusopetukseen, lukiokoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen HYVÄN OHJAUKSEN KRITEERIT Hyvän ohjauksen kriteerit perusopetukseen, lukiokoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen Sisällys 1. Hyvän ohjauksen kriteerien tehtävä... 3 2. Hyvän ohjauksen kriteerien käyttö

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelu, toteutus ja arviointi Laki ammatillisesta koulutuksesta 630 / 1998, 25 a : Ammattiosaamisen

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 1 (35) Opetussuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 2 (35) Sisällysluettelo 1 Opiskelijan arvioinnin...

Lisätiedot

Avoin ammattiopisto. Stadin ammattiopiston avointen opintojen toimintamalli

Avoin ammattiopisto. Stadin ammattiopiston avointen opintojen toimintamalli Avoin ammattiopisto Stadin ammattiopiston avointen opintojen toimintamalli Taustaa Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän Nuorten tuki hanke Ohjaamo malli Nuorten pitkäkestoinen ohjaus ja tuki http://avoinammattiopisto.ning.com/page/ohjaamo-1

Lisätiedot

Ryhmänohjaajan muistilista opintojen ohjauksesta opintojen aikana Ryhmänohjaajan käsikirjan LIITE 2.

Ryhmänohjaajan muistilista opintojen ohjauksesta opintojen aikana Ryhmänohjaajan käsikirjan LIITE 2. 1 Ryhmänohjaajan muistilista opintojen ohjauksesta opintojen aikana Ryhmänohjaajan käsikirjan LIITE 2. ENSIMMÄISEN OPISKELUVUODEN ALUSSA Tärkeää on opintoihin, ryhmään ja oppilaitokseen tutustuttaminen,

Lisätiedot

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA SEUROISSA TYÖSKENTELEVILLE

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA SEUROISSA TYÖSKENTELEVILLE LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA SEUROISSA TYÖSKENTELEVILLE Oppisopimuskoulutus on ammatillista peruskoulutusta, joka koostuu työnopetuksesta työpaikalla ja tietopuolisesta opetuksesta

Lisätiedot

OPISKELIJAN OPAS 2011-2012

OPISKELIJAN OPAS 2011-2012 OPISKELIJAN OPAS 2011-2012 SISÄLLYS TERVETULOA LAPIN MATKAILUOPISTOON 3 LAPIN MATKAILUOPISTO 4 AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS JA LUKUVUOSI 2011-2012 5 AMMATTITAIDON HANKKIMINEN 6 Ilmoittautuminen ja opinto-oikeus

Lisätiedot

Työkykypassin käyttöönotto Savon ammatti- ja aikuisopistossa

Työkykypassin käyttöönotto Savon ammatti- ja aikuisopistossa Työkykypassin käyttöönotto Savon ammatti- ja aikuisopistossa Kuvaus prosessista Päivi Virtaharju Ritva Ylitervo Tiedottaminen työkykypassista henkilöstölle: läsnä 20 hlöä eri aloilta Tutustumiskokous työryhmään

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti on ollut todella mahtavaa! Olen todella tykännyt olla täällä ja sen myös huomaa arvosanoistani. Kiitokset ammattistartin keksijöille!

Lisätiedot

Opetusministerin esittelystä säädetään ammatillisesta koulutuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (630/1998) nojalla:

Opetusministerin esittelystä säädetään ammatillisesta koulutuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (630/1998) nojalla: 1 of 8 21/03/2011 11:28 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1998» 6.11.1998/811 6.11.1998/811 Seurattu SDK 203/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Asetus ammatillisesta

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN JÄRJES- TÄMISSUUNNITELMA

TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN JÄRJES- TÄMISSUUNNITELMA 1 Porvoo International College 2015 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN JÄRJES- TÄMISSUUNNITELMA Ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun

Lisätiedot

Opinto-opas 2014 2015

Opinto-opas 2014 2015 Opinto-opas 2014 2015 SISÄLLYS Johdanto...3 Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma...3 Ryhmänohjaajan työtehtävät...3 Opinto-ohjaus...3 Erityisopetus (perustutkintoon suuntautunut)....4 Läsnäolo poissaolo...4

Lisätiedot

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Voimaan 28.8.2014 sisältävät opiskelijan tai harjoittelijan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia määräyksiä, joiden lähtökohtana ovat ammatillisesta

Lisätiedot

OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTI MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA OPPIMISTULOKSIA

OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTI MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA OPPIMISTULOKSIA OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTI MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA OPPIMISTULOKSIA Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto (hiusalan ja maatalousalan vertailut) Anu Räisänen Helsinki 2013 ARVIOINTIASETELMA

Lisätiedot

Jyväskylän ammattiopisto Työssäoppimisen ohjausprosessi 29.10.2012 1

Jyväskylän ammattiopisto Työssäoppimisen ohjausprosessi 29.10.2012 1 Jyväskylän ammattiopisto Työssäoppimisen ohjausprosessi 29.10.2012 1 29.10.2012 2 Tarkoitus Työssäoppimisen ohjauksen tavoite on ohjata opiskelijaa työssäoppimisjaksojen eri vaiheissa sekä ammattiosaamisen

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

työpaikkaohjaaja Know How-messut Ammatinopettaja/ryhmänohjaaja Marraskuussa

työpaikkaohjaaja Know How-messut Ammatinopettaja/ryhmänohjaaja Marraskuussa OPAS OHJAAJILLE Perustiedot oppitunneilla Ammatinopettaja 1. vuoden alusta jatkuen läpi opintojen, kaikissa ammattiaineissa Työpaikkavierailuja, työnantajien/ammatinedustajien vierailuja Ammatinopettaja

Lisätiedot

Osaamisen tunnustaminen ammatillisissa perustutkinnoissa (opetussuunnitelmaperusteinen koulutus)

Osaamisen tunnustaminen ammatillisissa perustutkinnoissa (opetussuunnitelmaperusteinen koulutus) Ohje 1 (5) Osaamisen tunnustaminen ammatillisissa perustutkinnoissa (opetussuunnitelmaperusteinen koulutus) Opiskelijalla on halutessaan mahdollisuus hakea osaamisen tunnustamista ennen opintojen alkua.

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA Suomenkielisen opetuksen 3.1.2 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta 26.1.2012

Lisätiedot

Oppisopimuksia ammattikoululaisille

Oppisopimuksia ammattikoululaisille Oppisopimuksia ammattikoululaisille Jaakko Lainio 20.3.2014 Viimeinen vuosi oppisopimuksella Erinomainen yhdistelmämahdollisuus! Opiskellaan ensin perustaidot koulussa ja siirrytään välillä oppisopimuksella

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄN TÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄN TÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄN TÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 10.12.2013 Voimaan 1.1.2014 ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN

Lisätiedot

Ryhmänohjaajan ohje Ammatillisen koulutuksen johtoryhmä 8.4.2011 (päivitetty 15.5.2013/MO, päivitetty 24.4.2014, päivitetty 22.1.

Ryhmänohjaajan ohje Ammatillisen koulutuksen johtoryhmä 8.4.2011 (päivitetty 15.5.2013/MO, päivitetty 24.4.2014, päivitetty 22.1. Ryhmänohjaajan ohje Ammatillisen koulutuksen johtoryhmä 8.4.2011 (päivitetty 15.5.2013/MO, päivitetty 24.4.2014, päivitetty 22.1.2015) Tässä ohjeessa pyritään muistilistatyyppisesti luettelemaan ryhmänohjaajan

Lisätiedot

Opinto-ohjaajan koulutus. JAMK/ammatillinen opettajakorkeakoulu. Emmi Matikainen JOENSUUN KONSERVATORION OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA.

Opinto-ohjaajan koulutus. JAMK/ammatillinen opettajakorkeakoulu. Emmi Matikainen JOENSUUN KONSERVATORION OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA. Opinto-ohjaajan koulutus JAMK/ammatillinen opettajakorkeakoulu Emmi Matikainen JOENSUUN KONSERVATORION OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA Johdanto Tämä artikkeli on tehty osana Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillisen

Lisätiedot