Opiskelijan nimi: Ryhmätunnus: Puhelinnumero: Ryhmänohjaajan nimi: Puhelinnumero: Opinto ohjaajan nimi: Puhelinnumero: Terveydenhoitajan nimi:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opiskelijan nimi: Ryhmätunnus: Puhelinnumero: Ryhmänohjaajan nimi: Puhelinnumero: Opinto ohjaajan nimi: Puhelinnumero: Terveydenhoitajan nimi:"

Transkriptio

1

2 Tärkeätyhteystiedot Opiskelijannimi: Ryhmätunnus: Puhelinnumero: Ryhmänohjaajannimi: Puhelinnumero: Opinto ohjaajannimi: Puhelinnumero: Terveydenhoitajannimi: Puhelinnumero: Kuraattorinnimi: Puhelinnumero: 2

3 SISÄLLYSLUETTELO 1 REHTORIENTERVEISET ETELÄ SAVONAMMATTIOPISTO TOIMIPISTEET LUKUVUOSI OPISKELIJAHUOLLONPALVELUT Ryhmänohjaajajaopinto ohjaaja Kuraattori Erityisopetus Opiskeluterveydenhuolto Opiskelijahuoltoryhmä Opiskelijatutortoiminta Oppilaitospastori Kodinjaoppilaitoksenvälinenyhteistyö OPISKELIJAPALVELUT Opintotoimisto Primus opiskelijahallinto ohjelma Kirjasto OPISKELUKUSTANNUKSETJAOPINTOSOSIAALISETEDUT Opiskelukustannukset Opiskelijaruokailu Opintotuki Koulumatkatuki ETELÄ SAVONAMMATTIOPISTONJÄRJESTYSSÄÄNNÖT Oppilaitosyhteisönä Etelä Savonammattiopistonjärjestyssäännöt Seuraamuksetjärjestyssääntöjenrikkomisesta OPINNOT Henkilökohtainenopiskelusuunnitelma(HOPS)jahenkilökohtainenopetuksen järjestämissuunnitelma(hojks) Työjärjestykset Työssäoppiminen Kansainvälisetopinnot Valinnaisetopinnot Kahdentutkinnonsuorittaminen Urheiluakatemia opinnot Verkko opiskelumahdollisuus Poissaolotjaniihinreagointi Opintojentilapäinenkeskeyttäminenjaeroaminen OPISKELIJANARVIOINTI Oppimisenjaosaamisenarviointi

4 9.2 Arvosananuusiminenjaarvosanankorottaminen Arvioinninoikaiseminen Osaamisentunnistaminenjatunnustaminen Opintojenmukauttaminenjaopinnoistavapauttaminen Uusintakoekäytäntö Todistus Osallistuminenoppilaitoksentoimintaan ASUNTOLATOIMINTA Asuntolasäännöt MIKKELIOPISKELUKAUPUNKINA Opiskelija asuminen Monipuolisetjahyvätharrastusmahdollisuudet PIEKSÄMÄKIOPISKELUKAUPUNKINA LIITETietotekniikanopiskelijakäytönsäännöt Omiamuistiinpanoja Etelä-Savon ammattiopiston toimipisteet ja oppilaitoksen yhteystiedot löydät tämän oppaan takakannesta. 4

5 1 REHTORIENTERVEISET ToivotammesinutlämpimästitervetulleeksiopiskelemaanEtelä Savonammattiopistoon! Tämän oppaan tarkoituksena on auttaa sinua opintojesi alkuun kertomalla sinulle keskeiset tiedot oppilaitoksestamme ja opiskeluun liittyvistä asioista. Toivomme, että löydät tästä oppaastavastauksiakysymyksiisijaettätämäopastoimiitukenasimatkallauuteenosaamiseen. Oppilaitoksessammevoitopiskellamonipuolisiakäytännöntyössäsitarvitsemiasitietojajataitoja.Voithankkiaitsellesisopivanperus,ammatti taierikoisammattitutkinnon,taikkasuorittaa työelämän osaamistestejä tai sertifikaatteja (kielitutkinnon, atk ajokortin, hygieniapassin, työturvallisuuskortinjne.).myösosatutkinnonsuorittaminenkoulutuspalveluihimmekuuluvissa perus,ammatti,jaerikoisammattitutkinnoissaonmahdollista. Etelä Savonammattiopistoonnykyaikainenosaamisenkehittäjä Tavoitteenammeonkouluttaaeturivintaitajiatyöelämään.Tarjoammesinullemahdollisuuden rakentaaomanopintopolkusi,jollasaavutattyöelämässätarvittavanosaamisenlaadukkaastija joustavasti.jottavalmistuisiteturivintaitajaksi,sinuntäytyyasennoituavastuullisestiopintoihisi.odotammesinultaahkeruutta, uteliaisuutta,luovuutta,määrätietoisuuttajasisuakehittää omaaosaamistasijaammattitaitoasi.odotammesinultamyösaktiivistaasennettaopiskeluun, haluaoppiauuttajasoveltaamyösaikaisempiatietojasijataitojasiopiskelussa.näitäsamoja asioita myös työmarkkinat arvostavat. Huomaamyös, ettävalttia opinnoissasi on sinulle työelämässä, harrastuksissa javapaa aikana kertynyt osaaminen ja elämänkokemuksesi sekä niidentuomatnäkemyksetasioista. Oppilaitoksessamme on aikuismaisen rento meininki ja reilu palveluhenkinen henkilökunta, jotenopiskelukinonmutkatontajamukavaa.otarohkeastiyhteyttämeihin,äläepäröi,josjokinasiajääepäselväksitaihaluatmuutenvaintarkempiatietojakoulutuksistammetaikkaoppilaitoksestamme kokohenkilöstömmeonpalveluksessasijaauttaasinuamielellään. Kysyrohkeasi,oleaktiivinen,annapalautettajanautiopiskeluajastasi! Etelä SavonKoulutusOy/Etelä Savonammattiopisto TaruSärkkä VesaVainikainen rehtori rehtori Hyvinvointi japalvelualat Tekniikka jatuotantoalat 5

6 2 ETELÄ SAVONAMMATTIOPISTO Etelä Savon ammattiopisto on seitsemän koulutusalan toisen asteen ammatillinen oppilaitos. Oppilaitoksellamme on toimipisteet Mikkelissä, Pieksämäellä ja Juvalla. Mikkelissä toiminta tapahtuuseitsemässä,pieksämälläkahdessajajuvallayhdessätoimipisteessä.lisäksiaikuiskoulutustajärjestetäänvakituistentoimipisteidenulkopuolella. Etelä Savonammattiopistossaopiskeleeammatillisessaperustutkintokoulutuksessanoin2500 opiskelijaajaaikuiskoulutuksessanoin6000opiskelijaavuodessa.henkilökuntaaonnoin500, joistasuurinosaonopettajia. Etelä Savon ammattiopiston omistaa Etelä Savon Koulutus Oy, jonka toimitusjohtaja on KeijoTikka. Koulutusjakaantuukahteenkoulutuksentoimialaan.Koulutuksentoimialatovat: Hyvinvointi japalvelualat,johtajanarehtoritarusärkkä Tekniikka jatuotantoalat,johtajanarehtorivesavainikainen 6

7 7

8 Toimipisteet: Mikkeli Valmentavajakuntouttavaopetusjaohjaus Otavankatu Otavankatu4,Mikkeli Matkailu,ravitsemis jatalousala, kone jametalliala,ammattistartti Sähkö jaautomaatiotekniikka,tieto jatietoliikennetekniikka,sosiaali,terveys jaliikunta ala Opinto ohjaajapäivisivonen puh Opinto ohjaajakirsinoponen puh Opinto ohjaajamarjateräväinen puh Raviradantie Raviradantie4 6,Mikkeli Tekniikanjaliikenteenala:pintakäsittelyalajarakennusala Tekniikanjaliikenteenala:autoala,kiinteistöpalvelut, maanmittausala,puuala,talotekniikka Yhteiskuntatieteiden,liiketaloudenjahallinnonala TaitolaRaviradantie18,Mikkeli Kulttuuriala,luonnontieteidenala Salos aari Metsäkouluntie10,Mikkeli Luonnonvara jaympäristöala Otavan koulutilakoulutilantie12,otava Luonnonvara jaympäristöala Opinto ohjaajahelenateittinen puh Opinto ohjaajajarmopietikäinen puh Opinto ohjaajahelenateittinen puh Opinto ohjaajasannasiitonen puh Opinto ohjaajapäivisivonen puh Opinto ohjaajasannasiitonen puh Kinnari Tekniikanjaliikenteenala: Logistiikka Opinto ohjaajajarmopietikäinen puh Pieksämäki Nikkarila Metsäopistontie100,Pieksämäki Kuusitie Kauppajapalvelut Kuusitie41,Pieksämäki Tekniikkajaliikenne Opinto ohjaajamarikarvonen puh Opinto ohjaajamarikarvonen puh Opinto ohjaajaheinipalomäki puh Juva Juva Tirrolantie7,JUVA Opinto ohjaajajuhalajunen puh

9 3 LUKUVUOSI Jaksotus Lukuvuodenloma ajat Lukuvuosialkaato /ma15.8.(jatkavatopiskelijat) 1. to to pe pe Syyslomavko43( ) 3. ma ma Joululoma ti ti ke pe talvilomavko9( ) 6. ma to Päättäjäiset/valmistumisjuhlat: OPISKELIJAHUOLLONPALVELUT 4.1 Ryhmänohjaajajaopinto ohjaaja Ryhmänohjaajaonlähintukihenkilösi.Hänperehdyttääsinutopintoihinjaoppilaitokseen,seuraa poissaolojasi ja vastaa ryhmäsi hyvinvoinnista. Hän myös informoi opintoihisi kuuluvista arjen asioista. Ryhmänohjaaja, opinto ohjaaja, kuraattori sekä muu verkosto tekevät tiivistä yhteistyötäsinunparhaaksesijatietystisinunluvallasi. Opinto ohjauksentavoitteenaonauttaajatukeaopiskelijaaopintojensuunnittelussajaetenemisessäsekätyöelämäänsiirtymisessä.opinto ohjaustatoteutammeluokkatunneilla,pienryhmäohjauksena ja henkilökohtaisena ohjauksena. Opinto ohjaaja ja ryhmänohjaajasi kertovat sinulleohjauksentoteuttamisenkäytännöistä.ohjaustasaatopintojesisuunnitteluunjavalintojentekemiseen,opinnäytetyönlaatimiseen,työssäoppimiseenjahenkilökohtaisiinoppimiseen liittyviin asioihin. Opintojesi loppuvaiheessa keskitymme työelämään siirtymiseen ja jatkoopintoihin. Opinto ohjaaja ja ryhmänohjaajasi ovat opiskelusi tukihenkilöitä, joiden puoleen voitkääntyäkaikissaopiskeluusiliittyvissäisoissajapienissäongelmissa. 4.2 Kuraattori Kuraattorionoppilaitoksensosiaalityöntekijä.Hänauttaajatukeesinuaomaanelämääsiliittyvissäkysymyksissä.Hänenkanssaanvoitkeskustellaihmissuhde jaopiskeluasioistasekäasumiseenjatalouteenliittyvistäkysymyksistä.kuraattorintehtäviinkuuluumyösyhteistyöntekeminenhuoltajienjaperheidensekäviranomaistenkanssa. Kuraattoriinvoiottaayhteyttäkukatahansa.Kuraattorinkanssakäydytkeskustelutovatmaksuttomiajaluottamuksellisia. Oppilaitostarjoaaerityisestioppimisenpulmiinjaelämänhallinnanhaasteisiintehostettuatukeans.Varikko toiminnanyhteydessä.varikossatoimiilaaja alainenerityisopettajasekäohjaaja.varikossavoidaanpohtiaerivaihtoehtojaasioiden,opintojenjaomanelämäntilanteenhelpottamiseksisekäsaadatukeajaohjaustaopintojensuorittamisessa.varikkoonvoihakeutua oma aloitteisestitaiomanalanhenkilöstön(opettajat,opinto ohjaaja,kuraattori)kautta. 9

10 Kuraattorimme Lukio,sosiaali,terveys jaliikunta ala,matkailu, ravitsemis jatalousala,valmentavajakuntouttava opetusjaohjaus,ammattistarttisekälivakka Tekniikanjaliikenteenala Taitola,merkonomitjaluonnonvara ala PieksämäenjaJuvantoimipisteet Varikko kuraattoritanjaketokallio puh kuraattorisaaralaukkanen puh kuraattoritarjaikonen puh kuraattorihelihollari puh puh Erityisopetus Etelä Savon ammattiopistossa opiskelijalle pyritään turvaamaan hänen oppimisedellytystensä mukaiset tukitoimet ja riittävä ohjaus. Ensisijaisesti erityistä tukea tarvitsevat opiskelijamme opiskelevat tavallisissa opetusryhmissä, mutta tarvittaessa perustelluista syistä opetusta voidaanjärjestäämyöspienryhmissä.oppimistavoidaantarvittaessatukeamyösyksilöllisestitai pienryhmässä opiskelijahuollon osana toteutuvassa Varikko toiminnassa. Kaikilla aloilla toimii erityisopetuksen vastuuopettaja (erva), jolta saat tietoa erityisopetuksen järjestelyistä omalla alallasi.erityisopetustakoskevissayleisissäasioissaotayhteyttälaaja alaiseenerityisopettajaan TuulaLaukkaseenp Opiskeluterveydenhuolto MikkelinterveyskeskusvastaaopiskeluterveydenhuollostaMikkelissä,PieksämäenterveyskeskusPieksämäelläsekäJuvanterveyskeskusJuvalla.Jokaisellakoulutusalallaonnimettyterveydenhoitajansa. Opiskelun alkuvaiheessa terveydenhoitaja kertoo kaikille uusille opiskelijoille opiskeluterveydenhuoltopalveluista. Pieksämäelläopiskeluterveydenhuollossaonkäytettävissämielenterveys,kriisi japäihdetyötä tekeväsairaanhoitajapiiariikonen.ajanvarausterveydenhoitajaanneliauvisentaikuraattori HeliHollarinkautta. Terveydenhoitajanvastaanotot: MikkelissäOtavankatu4:nyksikössä.Äkillisiäsairauksiajamuutanopeaaapuatarvitseviatilanteitavartenonaamuvastaanottojokaarkipäiväklo8 10,vastaanototajanvarauksellaklo Metsäkoulu:Terveydenhoitajatavattavissakuukauden1.ja3.keskiviikkoklo8 15. Otavankoulutila:kuukauden2.ja4.tiistaiavoinvastaanottoklo8 10,vastaanototajanvarauksellaklo PieksämäelläKuusitientoimipisteessääkillisiäsairauksiajamuutanopeaaapuatarvitseviatilanteitavartenonaamuvastaanottoma peklo8 10,klo10 16vastaanottoajanvarauksella. Nikkarilassavastaanottokeskiviikkoisinaamupäivällä. JuvallaterveydenhoitajanvastaanottoonJuvantoimipisteenC rakennuksessa. 10

11 Terveydenhoitajamme Tekniikan ja liikenteen alat Raviradantie 4 6 sekä Kinnari, matkailu ravitsemis ja talousala, valmentavanjakuntouttavankoulutuksenopiskelijat Sosiaali jaterveysala,hiusala,merkonomit,datanomit,kulttuurialajametsäkoulu,mikael koulun Livakka ryhmä Otavankoulutila,tekniikanjaliikenteenalaOtavankatu4 Pieksämäki,Kuusitientoimipiste Pieksämäki,Nikkarila Hanna RiikkaKankainen puh SirpaRautio puh TiinaJukarainen puh AnneliAuvinen puh HannaNaukkarinen puh Juva HannaAhonen puh ja MikkelissäjaPieksämäelläopiskeluterveydenhuollonlääkärillevarataanaikaterveydenhoitajalta.Lääkärinjaterveydenhoitajanpalvelutovatopiskelijoillemaksuttomia,poikkeuksenajotkut lääkärin kirjoittamat todistukset esim. ajokorttitodistus. Kiireellisissä tapauksissa ota yhteys Etelä SavonEnsineuvoonpuh Kiireellisetsairaudet/tapaturmathoidetaanMikkelissäMikkelinkeskussairaalanyhteydessäolevassaYhteispäivystyksessä,jonneeitarvitsevarata aikaa. Pieksämäellä tapaturmat sekä kiireellistä ensiapua vaativat tilanteet hoidetaan Pieksämäen sairaalanensiavussama peklo Kiireellisetsairausasiathoidetaanterveyskeskuksessama peklo ,ajanvarauspuh ,ma peklo sekäla su klo päivystysPieksämäensairaalanensiavussa,eiajanvarausta.Yöaikana päivystysmikkelinkeskussairaalassa,yhteysensinmikkelinensineuvoonpuh Opiskelijahuoltoryhmä Opiskelijahuoltoryhmäonmukanaedistämässäturvallistajaavointaoppimisympäristöä.Opiskelijahuoltoryhmäonosatoimintayksiköntukipalveluja. Opiskelijahuoltoryhmässävoidaankäsitellämyösyksittäisenopiskelijanopintoihintaielämäntilanteeseenliittyviäpulmia.Opiskelijataihänenhuoltajansavoivatollaläsnäryhmienkokouksissa silloin, kun opiskelijan asiaa käsitellään. Opiskelija ja/tai hänen huoltajansa voivatmyös pyytääasiansakäsittelyäopiskelijahuoltoryhmässä. 4.6 Opiskelijatutortoiminta Toimintayksiköissämmeonkoulutettujatutoropiskelijoita,jotkatoimivatvertaistutoreinasekä koulutuksenmarkkinointitehtävissä. Ryhmäonmoniammatillinenasiantuntijaryhmä,johonkuuluvatalantiimikoordinaattorit,opinto ohjaaja, erityisopetusvastaava, ryhmänohjaaja, terveydenhoitaja, kuraattori ja muut tarvittavatyhteistyötahot,kutenkoulutuspäällikköjaasuntolanhoitaja.sekokoontuuvähintäänkerrankunkinjaksonaikana.ryhmänjäsenetovatvaitiolovelvollisia. Opiskelijatutoreihinvoitollayhteydessäkaikissaopiskeluusiliittyvissäasioissa.Tutoritesittäytyvätuusilleopiskelijoilleensimmäisinäkoulupäivinä.Opiskelijatutorointi(laajuus2ov)onosa 11

12 4.7 Oppilaitospastori vapaastivalittaviaopintoja.uusiatutoreitahaetaanaina1.vuodenkeväällä,tulesinäkinmukaantoimintaan! EsedunoppilaitospappinaMikkelissätoimiiJaanaPietiläinen.Hänonopiskelijoidenjahenkilökunnankäytettävissäsekäiloissaettäsuruissa.Otarohkeastiyhteyttäkaipaatsittenkriisiapua, tietoamikkelinalueenseurakuntientoiminnastataimuutenvainjuttuseuraa.jaanakäyesittäytymässä Mikkelin ja Juvan toimipisteissä syksyn aikana. Tapaaminen Jaanan kanssa järjestyy ottamalla hihasta kiinni tavatessa. Pieksämäellä oppilaitospastorina toimii Anne Nousiainen. Anneen voit olla yhteyksissä sähköpostitse tai puhelimitse Kodinjaoppilaitoksenvälinenyhteistyö 5 OPISKELIJAPALVELUT 5.1 Opintotoimisto Huoltajillaonensisijainenvastuulapsensakasvatuksesta.Oppilaitostukeekasvatustajavastaa opetuksesta. Yhteinen kasvatusvastuu toteutuu oppilaitoksen ja kodin välisenä yhteistyönä, jonka tavoitteena on edistää oppimisesi edellytyksiä, turvallisuutta ja hyvinvointia koulussa. Kodinjaoppilaitoksenvälinenyhteistyökäynnistyylukuvuodenalussajärjestettävilläkotiväenilloilla.Yhteydenpitohuoltajiintapahtuutarvelähtöisestikokoopiskelunajan.Alle18 vuotiaiden opiskelijoidenkodinjaoppilaitoksenväliseenviestintäänonkäytössäwilma liittymä.senavulla voiseuratamm.opintojenetenemistäjapoissaolojasekälähettääviestejäoppilaitoksenhenkilöstölle.liittymänkäytöstätiedotammehuoltajillesyksyllä. Jokaisessatoimipisteessäonomaopintotoimisto,jossaopiskelija asioitahoidetaan.opintotoimistoistavoitsaadaapuaesim.hakiessasiopinto taikoulumatkatukea.saatopintotoimistosta myöstarvitsemasiläsnäolotodistuksetjavirallisenotteenopintosuoritusrekisteristä. Otavankoulutila,Avoinna:ma to ja ;pe ja opintosihteeripuh Salosaari(Metsäkoulu),Avoinna:klo opintosihteeripuh Otavankatu,Avoinna:klo opintosihteeritsosiaali,terveys jaliikunta ala,sähkö jaelektroniikka alapuh , matkailu, ravitsemus ja talousala, hiusala, kone ja metalliala puh sekä puh Raviradantie4 6,Avoinna:klo opintosihteeripuh opintosihteeripuh Kinnari, säännölliset opintosihteerin palveluajat Kinnarissa ilmoitetaan toisen jakson alussa, muinaaikoinaopintotoimistonpalvelutsaaraviradantie4 6:sta. Taitola,Avoinna:klo opintosihteeripuh

13 Juva,Avoinna:ma peklo9 15 toimistosihteeripuh Pieksämäki,Avoinna:ma to ,pe opintosihteeripuh Primus opiskelijahallinto ohjelma Oppilaitoksessamme on käytössä Primus opiskelijahallinto ohjelma, jossa pidetään yllä mm. opiskelijanhenkilö jasuoritustietoja.primukseninternet liittymän,wilman,kauttavoittarkistaajamuokatahenkilötietojasi,katsoaopintosuorituksiasi,tarkistaatyöjärjestyksesijaseurata poissaolojasisekäollayhteydessäopettajiisijakoulunmuuhunhenkilökuntaan.wilmankäyttöönsaatopastustaopintojenalussa. 5.3 Kirjasto Oppilaitoksen kirjasto palvelee arkipäivisin lukukausien aikana. Opiskelun alettua kirjastopisteissäkerrotaankirjastontarjoamistapalveluista.otavankadunkirjastossajaotavankoulutilan kirjastossakirjastoaineistoavoivatlainatakaikkiasiakkaaksiilmoittautuneet.muissakirjastopisteissäopiskelijatjahenkilökuntavoivatkäyttääkäsikirjastoaineistoapaikanpäällä.etelä Savon ammattiopiston kirjaston aineistotiedot on tallennettu SAVOTTA kirjastojen kanssa samaan kokoelmatietokantaan, joka on selattavissa kirjastopisteittäin osoitteessa: Aukioloaika ym. muutoksista ilmoitetaan verkkosivuilla osoitteessa: >palvelut >kirjastopalvelut >ko.kirjastopiste.osoitteestalöytyymyöslinkkejä kirjastoninternet palveluihin. Lunttapuh japalvelusihteeriTerttuSiiriäinenpuh Kirjastopisteet Kirjastoaineisto Avoinna Otavankadunkirjasto Otavankatu4,Mikkeli Sosiaali,terveys ja liikunta ala Matkailu,ravitsemis ja talousala Tekniikanjaliikenteenala Yhteiskuntatieteiden,liiketaloudenjahallinnonala ma,ke,toklo9 16 tiistaisinklo9 17 perjantaisinklo9 15 Otavankoulutilankirjasto Maatalous japuutarha ala torstaisinklo10 17 Koulutilantie12,Otava SalosaarenkäsikirjastoMetsäala Metsäkouluntie10,Mikkeli TaitolankäsikirjastoKäsi jataideteollisuusala Raviradantie18,MikkeliAudiovisuaalisenviestinnänala JuvankäsikirjastoTekniikanjaliikenteenala Tirrolantie7,Juva 13

14 6 OPISKELUKUSTANNUKSETJAOPINTOSOSIAALISETEDUT 6.1 Opiskelukustannukset 6.2 Opiskelijaruokailu Opiskelijaostaaitseoppikirjat,opiskeluvälineetsekäopetusmonisteet.Joillakinaloillaopiskelijatostavattyöasunsasekähenkilökohtaisettyövälineensäitse.Ryhmänohjaajasikertoosinulle tarvittavistahankinnoista.muistathan,ettäoppilaitoseivastaahenkilökohtaisestaomaisuudestasi.pidähuolitarvikkeistasijasäilytäneainalukollisessakaapissasilloinkunetniitätarvitse. Ammattiopistossaperustutkinto opiskelijoilletarjotaanyksimaksutonateriapäivässä.jossinulla on erityisruokavalio, ota yhteyttä terveydenhoitajaan, pyydä häneltä todistus ja toimita se opiskelijaravintolanruokapalveluvastaavalle. Otavankatu4 LOUNASAIKAMimosassa 1.vuosikurssi klo vuosikurssi klo vuosikurssi klo Aikuisopiskelijatklo Kahvila Kaktus avoinnama to (kiinni ) pe (kiinni ) Myynnissäsuolastajamakeaakahvileipää,mehua,limsaa,jogurttia, makeisia. LounasravintolaMimosassaontavallisimmaterityisruokavaliothuomioitulounasvaihtoehdoissa. MahdollisestamuustaerityisruokavaliostasivoitsopiaruokapalveluvastaavaRaijaHalttusenkanssa, puh opiskelijanonvarauduttava esittämäänruokailuuntullessaanopiskelijakortti. Omaehtoisessa,perustutkintoonvalmistavassakoulutuksessaopiskelevallelounasruokailuMimosassa onlähiopintopäivinämaksuton.aikuistenlounasruokailukuitataankassallaolevaanlistaan. Juoma,kahvi javälipala automaatitovatpääaulassa.huom!ethänruokaileopetustiloissa. Raviradantientoimipisteet,Raviradantie4 6jaRaviradantie8 10 LounasravintolaNapostella Raviradantie8 10 Avoinnama peklo Lounasaika: 1.vuosikurssi 2.vuosikurssi 3.vuosikurssi Aikuisopiskelijat klo klo klo klo Aikuisopiskelijat,jotkamaksavatitseruokailunsa, voivatruokaillahenkilöstöravintolanpuolella.lounasvaihtojaontarjollauseita.maksuvälineinäkäyvätkäteinen,pankki jaluottokortitsekälounassetelit. Napostellaonedullinenlounasravintola.Tavallisimmaterityisruokavaliotonhuomioitulounasvaihtoehdoissa.MahdollisestamuustaerityisruokavaliostasivoitsopiasuoraanruokapalveluvastaavaSari Knuutisenkanssapuh

15 Omaehtoisessa,perustutkintoonvalmistavassakoulutuksessaopiskelevallelounasruokailuNapostellassaonlähiopintopäivinämaksuton.Opiskelijanon varauduttavaesittämäänruokailuuntullessaan opiskelijakortti.aikuistenlounasruokailukuitataan kassallaolevaanlistaan. Välipalajajuoma automaatit(raviradantie8 10) ovatkeskuskadulla,auditorionedessäjanapostellanaulassa.huom!ethänruokaileopetustiloissa. KahvitellassajaBreikissäonmyynnissäerilaisia makeitajasuolaisiakahvileipiä,keittolounassekä kylmiäjalämpimiäjuomia.maksuvälineinäkäyvät käteinen,pankki jaluottokortitsekälounassetelit. Juoma,kahvi javälipala automaatit(raviradantie 4 6)ovatAjaCrakennustenaulassa.Automaatit toimivatrahallajapuhelimella. Taitola,Raviradantie Tavallisimmaterityisruokavaliotonhuomioitulounasvaihtoehdoissa.MahdollisestamuustaerityisruokavaliostasivoitsopiasuoraanSariLoposen kanssa,puh.(015) Omaehtoisessa,perustutkintoonvalmistavassakoulutuksessaopiskelevallelounasruokailuonlähiopintopäivinämaksuton.Opiskelijanonvarauduttava esittämäänruokailuuntullessaanopiskelijakortti. Aikuisopiskelijoidenlounasruokailukuitataankassallaolevaanlistaan. Virvoitusjuoma automaattilöytyyruokalasta.huom!ethänruokaileopetustiloissa Kinnari,Kinnarinkatu3AMikkeli Valmistuusyyskuussa2011 RuokailuajatKiito Orava Lounas klo Kahvilapalvelut klo Rakennuksestalöytyyjuoma javälipalaautomaatteja KahvilaKahvitella Raviradantie8 10 Avoinnapääsääntöisestima pe8 15 Iltakoulutustenkahvi jaruokapalveluistatiedotetaanerikseen. Taitolankahvilajalounaspalvelut Kahvila klo ja klo Lounasaika klo KahvilaBreikki Raviradantie4 6 avoinna matoklo pe RuokailuajatKoulutilalla Aamupalama klo Aamupalati pe klo Lounas klo Päivällinenkylmäpakattunaklo Kahvilapalvelut klo

16 Koulutila,Koulutilantie12,Otava Tavallisimmat erityisruokavaliot on huomioitu lounasvaihtoehdoissa. Mahdollisesta muusta erityisruokavaliostasivoitsopiasuoraansatumesiäisenkanssapuh Otavankoulutilallaonmyösvirvoitusjuoma automaatti. Salosaari,Metsäkouluntie10,Mikkeli RuokailuajatMetsäkoululla Aamupalati pe klo Lounasma pe klo Päivällinen klo RuokailuajatTeräspadassa Lounas klo KahvilaPapupata Avoinnapääsääntöisestima pe Iltakoulutustenkahvi jaruokapalveluistatiedotetaanerikseen Tavallisimmaterityisruokavaliotonhuomioitulounasvaihtoehdoissa.MahdollisestamuustaerityisruokavaliostasivoitsopiasuoraanSirkkaVäisäsen kanssa,puh Virvoitusjuoma automaattionpääaulassa. PIEKSÄMÄKI Kuusitie,Kuusitie4 Nikkarila, Metsäopistontie100 RuokailuajatNikkarilassa Aamupala klo Lounas klo Päivällinenhaettavissa klo Tavallisimmaterityisruokavaliotonhuomioitu lounasvaihtoehdoissa.mahdollisestamuusta erityisruokavaliostasivoitsopia ruokapalveluvastaavamargitkimarinkanssa,puh Tavallisimmaterityisruokavaliotonhuomioitu lounasvaihtoehdoissa.mahdollisestamuusta erityisruokavaliostasivoitsopiaruokapalveluvastaava EilaParviaisenkanssa,puh Juva, Tirrolantie7 Kahvilapalvelut klo , klo ja klo Lounas klo Tavallisimmaterityisruokavaliotonhuomioitu lounasvaihtoehdoissa.mahdollisestamuusta erityisruokavaliostasivoitsopiasuoraan ruokapalveluvastaavakirsilahti Lipsasenkanssa puh

17 Ruokapalvelut Otavankadun, Raviradantien, Pieksämäen ja Juvantoimipisteissä ruokapalvelut tuottaa Etelä SavonKoulutusOy:nravitsemispalvelut.Yhteishenkilö:RuokapalvelupäällikköVirpiRönkköpuh Salosaaren, Otavan koulutilan ja Taitolan toimipisteiden palvelut tuottaa Mikkelin ruoka ja puhtauspalvelut.yhteishenkilö:palvelujohtajamarjutkuosmapuh Hyvääruokahalua! 6.3 Opintotuki Opintotukikoostuuopintorahasta,asumislisästäjavaltiontakaamastaopintolainasta.Opintotuentarkoituksenaonturvataopiskeluaikaisentoimeentulonrahoitussiltäosinkuinrahoitusta eikatsotavanhempienvelvollisuudeksitaitoimeentuloaeiolemuullatavointurvattu.säännöllinenjaahkeraosallistuminenopetukseenonopiskelijantyötäjamahdollistaaopintotuensaamisen.sinunonoma aloitteisestiselvitettäväpoissaolosiryhmäohjaajallesi.oppilaitoslähettää KELAlle valvontailmoituksen jos opiskelusi ei ole säännöllistä. Tällaisessa tilanteessa KELA tiedusteleesinulta perusteitaopiskelunepäsäännöllisyyteenjavoitodetaettäetoleoikeutettu opintotukeen. Opintotukeen liittyvistä palveluista vastaa Kansaneläkelaitos, KELA, HakemuslomakkeetvoittulostaasuoraanKELAnwww sivuiltataivoittehdähakemuksensuoraannetissä. 6.4 Koulumatkatuki 7 ETELÄ SAVONAMMATTIOPISTONJÄRJESTYSSÄÄNNÖT 7.1 Oppilaitosyhteisönä Koulumatkatuki on korvaus, jota ammatillisen koulutuksen opiskelija voi hakea päivittäisten koulumatkojen kustannuksista. Olet oikeutettu koulumatkatukeen, mikäli päivittäinen koulumatkasionvähintään10kmjakustannuksetylittävätkuukaudessa54euroa.koulumatkatukenakorvataanpäivittäistenkoulumatkojenkustannukset.opiskelijamaksaaitsekoulumatkakustannuksista omavastuuosuuden 43 euroa kuukaudessa.työssäoppimisjakso voi muuttaa koulumatkatukikorvauksia, tarkista oletko oikeutettu korvaukseen. Koulumatkatukeen liittyvän neuvonnansaatopintotoimistosta.myöskoulumatkatukeenliittyvätasiathoitaakela.koulumatkatukeaonhaettavaerikseenjokalukuvuodeksi. Jokainenopiskelijaonarvokas.Mikälisinuataimuutaopiskelijaakiusataan,syrjitääntaihäiritään, ilmoita siitä välittömästi ryhmäohjaajallesi, opolle, opettajalle tai muulle henkilöstöön kuuluvalle.näinautatkorjaamaanvakavanhäiriönoppilaitoksemmetoiminnassa. Oppilaitoksenomaisuusonhankittuensisijaisestiopiskelijoitavarten.Opiskelijanetu on,että oppilaitoksen omaisuutta ei kadoteta tai turmella. Jos opiskelija huomaa näin tapahtuneen, hänen tulee ilmoittaa välittömästi asia ryhmäohjaajalle tai muulle henkilökuntaan kuuluvalle. Näinautetaankorvauksenperimistävahingonaiheuttaneilta. Matkapuhelimenkäytössänoudatetaanyleistäkännykkäetikettiäelipuhelinpidetäänopetustilanteissasuljettuna.Kamerakännykänkäytössänoudatetaanhyviätapojajahuomioidaanyksityisyydensuoja. Tupakointionkiellettyoppilaitoksenalueella.Päihtyneenäesiintyminenjapäihdyttävienaineidenvälittäminenjakauppaaminenonehdottomastikiellettylainmukaan. 17

18 Oppilaitoksessamme on turvallisuussuunnitelma, päihdeohjelma, kriisitoimintamalli ja tasaarvo jayhdenvertaisuussuunnitelma,jotkaohjaavattoimintaamme.suunnitelmatovatnähtävinätoimintayksiköidenilmoitustauluillasekäverkkosivuillamme 7.2 Etelä Savonammattiopistonjärjestyssäännöt Järjestyssääntöjentarkoitusonedistäähenkilöstönjaopiskelijoidenvälistäyhteistyötä,sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Järjestyssäännöt koskevatopiskelijoitajahenkilökuntaa.järjestyssääntöihinvoidaanliittääyksikkökohtaisialisäyksiäjasovelluksia.(järjestyssäännöthyv ) 1 Lukujärjestyksetja muutohjeet määräaikoineenovatsitovia.opiskelijoillaon läsnäolovelvollisuus. 2 Säännöllinenjaahkeraosallistuminenopetukseenonopiskelijantyötäjamahdollistaaopintotuensaamisen.Opiskelijanonoma aloitteisestiselvitettäväpoissaolonsaryhmäohjaajalle. 3 Jokainenopiskelijaonarvokas.Emmesyrjitaikiusaamuitaemmekäsalliniintapahtuvan.Mikäli sinuataimuutaopiskelijaakiusataan,syrjitääntaihäiritään,ilmoitasiitävälittömästiryhmäohjaajalletaimuullehenkilöstöönkuuluvalle.näinautatkorjaamaanvakavanhäiriönoppilaitoksentoiminnassa. 4 Oppilaitoksenomaisuus onhankittu ensisijaisestiopiskelijoita varten.opiskelijan etu on, että oppilaitoksenomaisuuttaeikadotetataiturmella.josopiskelijahuomaanäintapahtuneen,hänen tuleeilmoittaavälittömästiasiaryhmäohjaajalletaimuullehenkilökuntaankuuluvalle.näinautetaankorvauksenperimistävahingonaiheuttaneilta.tahallaantaihuolimattomuuttaanaiheutetun vahingonjoutuuvahingontekijäkorvaamaanitse. 5 Koulueivastaaopiskelijoidenhenkilökohtaisestaomaisuudesta. 6 Päihteidentaihuumeidenhallussapitoja/tainiidenvaikutuksenalaisenaoleminenonkielletty koulunalueellamukaanlukienasuntola. Tupakointionkiellettyoppilaitoksenalueella,samoin oppilaitoksenjärjestämissätilaisuuksissa,vierailuillajaedustustehtävissä. 7 Työtapaturmia ja onnettomuuksia ehkäisemme noudattamalla työsuojeluohjeita ja sääntöjä sekäilmoittamallahenkilökuntaankuuluvallehavaituistapuutteista.olemmeosaltammevastuussa omastajamuidenturvallisestaliikkumisestakoulunalueellajasenläheisyydessä. 8 Autojen,moottoripyörien,mopojenjaskoottereidenpysäköintionsallittuvainsiihenosoitetuillaalueilla.Ajoneuvojentarpeetonkäyttökoulupäivänaikanaonkielletty. 9 Matkapuhelimetonopetuksenaikanapidettäväsuljettuina.Kamerakännykänkäytössäonnoudatettavahyviätapojajahuomioitavayksityisyydensuoja.MyösMP3 soitintenkäyttöonkielletty opetuksenaikana. 18

19 7.3 Seuraamuksetjärjestyssääntöjenrikkomisesta Opiskelijalle,jokahäiritseeopetustataimuutenrikkoojärjestystä,taikkamenetteleevilpillisesti,voidaanantaakirjallinenvaroitus.Kirjallisenvaroituksenantaakoulutuspäällikkö. Josrikkomusonvakavataijosopiskelijajatkaaedellätarkoitettuaepäasiallistakäyttäytymistä kirjallisen varoituksen saatuaan, hänet voidaan erottaa oppilaitoksesta määräajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi tai opintojen jäljellä olevaksi ajaksi. Erottamisesta päättää rehtori koulutuspäällikönesityksestä. Päihteidentaihuumeidenhallussapitoja/tainiidenvaikutuksenalaisenaoleminenonainavakavarikkomusjaalle18 vuotiaidenosaltavakavastarikkomuksestaonilmoitettavahuoltajalle jaasuinkunnansosiaalitoimeen. Opetusta häiritsevä opiskelija voidaan määrätä poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi luokkahuoneestataimuustatilasta,jossaopetustaannetaan,taikkaoppilaitoksenjärjestämästä tilaisuudesta. Josopiskelijaontutkimuksenalaisenarikoksesta,häneltävoidaantutkimuksenajaksipidättää oikeusopiskeluun,josseopiskelijantekemäksiepäiltyynrikokseentaisiihenliittyviinseikkoihin nähdenonperusteltua. Ammatillisetperustutkinnot(120ov)muodostuvatseuraavistaopinnoista: Ammatillisettutkinnonosat(90ov) sisältäätyössäoppimistavähintään24ovjaopinnäytteenvähintään2ov Ammattitaitoatäydentävättutkinnonosat(20ov) Vapaastivalittavattutkinnonosat(10ov) 8 OPINNOT 8.1 Henkilökohtainenopiskelusuunnitelma(HOPS)jahenkilökohtainenopetuksen järjestämissuunnitelma(hojks) Opiskelijanosallistuminenopetukseenvoidaanevätäenintäänjäljelläolevantyöpäivänajaksi, josonolemassavaara,ettätoisenopiskelijantaioppilaitoksessataimuussaopetustilassatyöskentelevän henkilön turvallisuus kärsii opiskelijan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi,taikkaopetustaisiihenliittyvätoimintavaikeutuukohtuuttomastiopiskelijanhäiritsevänkäyttäytymisenvuoksi. HOPStehdäänperustutkinnonopetussuunnitelmanjaomientavoitteittesisekävalintojesiperusteella. HOPS voi pitää sisällään erilaisia oppimisen suoritustapoja ja tavoitteita, opintojen ajoitusta, alustavia valinnaisaineiden valintoja sekä suunnitelman työssäoppimisesta. HOPSia tarkennetaan lukuvuosittain opintojen edetessä. HOPSin laadinnasta vastaa ryhmänohjaajasi yhdessäsinunkanssasi. Erityistä tukea tarvitsevalle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma, HOJKS. Siinä määritellään tarvittavat tukitoimet ja ne järjestelyt, joita opintojesi ja työllistymisesi tueksi käytetään. HOJKSin laadinnasta vastaa ryhmänohjaajasi yhdessäsinunjahuoltajiesikanssa. 19

20 8.2 Työjärjestykset Jokaisenopiskelijanhenkilökohtainenjaksokohtainenjaviikoittainentyöjärjestysonnähtävissä Wilmassanoinviikkoaennenuudenjaksonalkua. 8.3 Työssäoppiminen Ammatillisten perustutkintojen opintoihin sisältyy opetussuunnitelman mukaista työssäoppimistavähintään24ov.työssäoppimisentavoitteenaon,ettäopitosantutkintoonkuuluvasta ammattitaidostajaopetussuunnitelmantavoitteistatodellisessatyöympäristössäjasensäännöillä. Työssäoppimispaikkojen kanssa laaditaan aina kirjallinen sopimus, jossa määritellään jaksontavoitteet,sisällötjamuutjaksoonliittyvätasiat.työssäoppimisenaikanajaksonvastuuopettaja huolehtii yhteistyössä työpaikkaohjaajan kanssa ohjaamisestasi oppimistavoitteiden saavuttamiseksi. 8.4 Kansainvälisetopinnot Koulutuksen ylläpitäjä on vakuuttanut opiskelijat työtapaturman varalle. Tämä vakuutus on voimassa myöstyössäoppimisjakson aikana, mikäli et ole työsopimussuhteessa työnantajaan. Tapaturmansattumisenjälkeenopetuksestavastaavaopettajahuolehtiisiitä,ettäkäytyksikkösitoimistossatekemässätapaturmailmoituksen,jonkaperusteellavakuutusyhtiömaksaatapaturmasta aiheutuneet kustannukset. Oppilaitos maksaa ateriakorvausta 3,5 euroa/työpäivä, mikäli joudut maksamaan itse aterioinnin työssäoppimispaikassa. Korvaus maksetaan työssäoppimisjaksonpäätyttyätyönantajanantamaatodistustavastaan.mikälisaatpalkkaa,siitäperitäännormaaliennakkopidätys. Kansainvälisyysonnykypäivääjaosatyöelämänvaatimiataitoja oppilaitoksessammevoitkansainvälistyämonellatavalla.kansainvälisinäopintoinavoitsuorittaaosanopinnoistasiulkomailla joko suorittamalla työssäoppimisjakson toisessa maassa tai hakeutumalla mukaan erilaisiin kansainvälisiinprojekteihin,joidenpuitteissavoidaantehdälyhyempiopintomatkaulkomaille. Hakuaikakansainväliseenvaihtoononjokalukuvuosialkusyksystä.Vaihtoonvalitutosallistuvat kansainvälisenvaihdonvalmennuskurssille,jollahesaavattarvittavattiedotvaihtoprosessista. Kansainvälistyävoitmyöskansainväliselläopintopolullakotimaassa:valitsemallaerilaisiakielikurssejataiosallistuaulkomaistenvaihto opiskelijoidentutoroimiseenesedussa. Toimipisteidenkansainvälistenopintojenvastuuopettajat(kv vastaavat)tiedottavatkansainvälisistäopiskelumahdollisuuksistasekäopastavatjaauttavatkansainvälistenopintojenkäynnistämisessä.opintojentavoitteetjahyväksiluvunsovitomanopettajasikanssa. Lisätietoakansainvälisyysasioistawww.esedu.fijaopintopolkujenvalintaoppaasta. 8.5 Valinnaisetopinnot Valinnaisten opintojen tarjonta vaihtelee vuosittain. Opinto ohjaajat esittelevät opiskelijoille tarjontaa ja opastavat yhdessä ryhmänohjaajan kanssa valintojen tekemisessä. Muista, että opintovalintasi ovat sitovia. Opintojaksolle ilmoittautumisen voit peruuttaa vain painavasta syystäsovittuasi peruutuksesta opinto ohjaajan kanssa. Opintoja voit valita myös oppilaitoksemmemuistatoimipisteistä. 8.6 Kahdentutkinnonsuorittaminen Sinullaonmahdollisuusottaavalinnaisiintutkinnonosiinlukiontavoitteidenmukaisiaopintoja jaosallistuakolmannenopiskeluvuodenaikanayo kirjoituksiin.lukio opintojatarjoamme40ov =kurssiamikkelissä,35ovpieksämäellä,jotkakorvaavattutkinnostaammattitaitoatäydentävättutkinnonosatsekäniidenvalinnaisetlisäosat(20ov)javapaastivalittavattutkinnonosat 20

21 (10 ov) sekä 10 ov valinnaisia tutkinnon osia. Kahden tutkinnon opinnoista opot tiedottavat lukuvuoden alussa. Opintoihin edellytetään vähintään keskiarvoa 7.0 perusopetuksen lukuaineissa,minkälisäksikiinnitetäänerityistähuomiotakieltenjamatematiikanarvosanoihin.opot tiedottavat sinulle hakumenettelystä. Päätös opiskelijavalinnasta tehdään 1. jakson aikana. KahdentutkinnonsuorittajienopintojenkoordinoinnistajaseurannastavastaaMikkelissäopinto ohjaaja Marja Teräväinen ja Pieksämäellä opinto ohjaaja Heini Palomäki. Opinnot järjestämmeyhteistyössämikkelinetä jaaikuislukionsekäpieksämäenlukionkanssa. 8.7 Urheiluakatemia opinnot Urheiluakatemia opintoihin voi hakea urheilulajin aktiivinen kilpaharrastaja joka on seura tai lajivalmennuksessa. Sopimus opinnoista tehdään Etelä Savon Urheiluakatemian kanssa lukuvuodeksi kerrallaan. Sopimus edellyttää aktiivista osallistumista valmennukseen, mutta myös opintojen sujumista. Sopimus voidaan tarvittaessa purkaa lukuvuoden aikana. Urheiluakatemiaopinnoillavoikorvatatutkinnossaliikuntaa5opintoviikkoajavapaastivalittaviatutkinnon osiamaksimissaan10opintoviikkoa(yhteensäpääsääntöisesti5 15ov). Urheiluakatemiaanvalituilleopiskelijoillejärjestetääntiedotustilaisuushetilukuvuodenalussa erikseenmikkelissäjapieksämäellä.lisätietojaurheiluakatemiantoiminnastasaatomaltavalmentajaltasijaetelä SavonUrheiluakatemiantoiminnanjohtajaltaSamiPiisilältäpuh Verkko opiskelumahdollisuus Etelä Savonammattiopistonopiskelijoillaonmahdollisuussuorittaamyösverkko opintoja.lisätietojasaatopintojenaikanaomaltaopinto ohjaajaltasi. 8.9 Poissaolotjaniihinreagointi Äkillisestä poissaolosta sinun tulee ilmoittaa välittömästi ryhmänohjaajallesi tai opettajalle, jonka tunnilta joudut olemaan poissa. Työssäoppimisen aikana poissaoloista on ilmoitettava välittömästityöpaikallesekäohjaavalleopettajalle. Muista!Runsaatpoissaolotestävätopinnoissaetenemisensekäopintotuensaamisen. Poissaoloiksieilueta: opintojensuorittamistamuualla(mm.urheiluakatemia,lukio opinnot) osallistumistaoppilaitoksenedustustehtäviinjakehittämistehtäviin käyntejäopiskelijahuoltohenkilöstönvastaanotolla osallistumistatukiopetukseen osallistumistaoppilaitostenpääsykokeisiin Opiskelijanonkuitenkinainailmoitettavanäistäryhmänohjaajallesekäopettajille,joidentunneiltajoutuuolemaanpoissa. KaikkiopiskelijanpoissaolotkirjataanWilmaan.18vuottatäyttänytopiskelijavoiitseantaaselvityksen poissaoloihin Wilmassa. Ryhmänohjaaja käy selvityksen läpi ja tarvittaessa pyytää opiskelijaltalisäselvityksenesimerkiksitoistuvienpoissaolojenosalta.alle18 vuotiaanopiskelijanpoissaolonvoiselvittäävainhuoltaja. Poissaloihinpuututaanoppilaitoksessammeseuraavasti: 1.vaihe: kunopiskelijallaonpoissaoloja35h(tai10%osaamiskokonaisuudenlaajuudesta)tai poissaoloilmanhyväksyttävääsyytäontapahtunutkahtenaperäkkäisenäaamuna 21

22 MITÄTEHDÄÄN ryhmänohjaajaottaayhteyttäopiskelijaanjaalaikäisenopiskelijankohdallamyösopiskelijanhuoltajaanjapyytääselvitystäpoissaoloista selvityksenperusteellaryhmänohjaajakäykeskusteluakorjaavistatoimenpiteistä: vastaavienopintojensuorittaminenjonkintoisenryhmänmukana osaamisenjaoppimisenosoittaminenaihealueeseensoveltuvallatavalla rästitentti muutmahdollisettoimenpiteet jos poissaoloille ei ole hyväksyttävää syytä, ryhmänohjaaja antaa suullisen huomautuksen,jonkahänkirjaaopiskelijatietokantaan(primus)jalähettääalaikäisenosaltatiedoksi myöshuoltajalle 2.vaihe: kunopiskelijallaonpoissaolojayhteensä70h(tai20%osaamiskokonaisuudenlaajuudesta) MITÄTEHDÄÄN ryhmänohjaajaonyhteydessäopiskelijaanjaalaikäisenopiskelijankohdallamyöshuoltajaanjapyytääselvityksenpoissaoloista ryhmänohjaajajaopiskelijatekevätkirjallisensopimuksen,jossamääritelläänpoissaolojenkorvaaminen(kuinkaopiskelijahankkiivastaavanosaamisen)sekäsovitaantilanteen seurannasta(mm.opintojeneteneminensovitusti,säännöllinenläsnäoloopetuksessa) opinto ohjaaja ja/tai kuraattori ja/tai terveydenhoitaja kutsutaan mukaan tilanteen jatkoselvittelyävarten jospoissaoloilleei ole hyväksyttävääsyytä,koulutuspäällikköantaakirjallisenvaroituksen,jonkaryhmänohjaajakirjaaopiskelijatietokantaan(primus)jasaattaaalaikäisenosaltatiedoksimyöshuoltajalle 3.vaihe: kunopiskelijallaonpoissaolojayhteensä105htai30%osaamiskokonaisuudenlaajuudesta MITÄTEHDÄÄN ryhmänohjaajaonyhteydessäopiskelijaanjaalaikäisenopiskelijankohdallamyöshuoltajaanjapyytääselvityksenpoissaoloista sovitaan korjaavat toimenpiteet, mikäli kyseessä on erityisen painavat ja opiskelijasta riippumattomatsyyt(esim.sairaus)taimääräaikainenkeskeytys(jottaeiturhaankuluteta opiskeluoikeusaikaa) ryhmänohjaajajaopiskelijatekevätkirjallisensopimuksen,jossamääritelläänpoissaolojenkorvaaminen(kuinkaopiskelijahankkiivastaavanosaamisen) opinto ohjaaja ja/tai kuraattori ja/tai terveydenhoitaja kutsutaan mukaan tilanteen jatkoselvittelyävarten huoltajan (täysi ikäisen kohdalla myös opiskelijan) suostumuksella voidaan jatkosuunnitelmientekoonkutsuamyösulkoisenverkostonasiantuntija tehdään tarvittavat opinto ohjelman tai opetuksen järjestelyjen tarkentamiset ja uudelleenmäärittelyt(esim.hojks) jospoissaoloilleeiolehyväksyttävääsyytäeikäopiskelijanoudatatehtyäsuunnitelmaa, voirehtoritehdäkoulutuksenmääräaikaisenkeskeytyksen,jokakirjataanopiskelijatietokantaanjasaatetaanalaikäisenosaltatiedoksimyöshuoltajalle 22

23 8.10 Opintojentilapäinenkeskeyttäminenjaeroaminen Lakiammatillisestakoulutuksesta(L603/1998) 31 Opiskeluaika Opiskelijan tulee suorittaa opintonsa enintään yhtä vuotta opintojen laajuudeksi määriteltyä aikaa pidemmässä ajassa, jollei opiskelijalle perustellusta syystä myönnetä suoritusaikaan pidennystä. Opiskelija, joka ei ole suorittanut opintojaan 1 mom. mainitussa ajassa, katsotaan eronneeksi. Eronneeksi katsotaan myös sellainen opiskelija, joka pätevää syytä ilmoittamatta on poissa opetuksesta, jos on ilmeistä, ettei hänen tarkoituksenaan ole jatkaa opintoja. Edellä olevan lainkohdan perusteella opiskelija voidaan katsoa eronneeksi, kun opiskeluaika on kulunut umpeen eikä opiskelija ole saanut tutkintotodistusta. Myös silloin kun opiskelija on ollut poissa yhtäjaksoisesti vähintään 10 koulupäivää, eikä ole ilmoittanut pätevää syytä poissaololleen, hänet katsotaan eronneeksi. Päästäkseen uudelleen opiskelijaksi eronneen tai eronneeksi katsotun on haettava normaalin hakumenettelyn kautta tai sovittava oppilaitoksen kanssa opintojen jatkamisesta ilman hakumenettelyä. Erotetun opiskelijan on suoritettava suorittamatta jääneet opinnot. Hänen opiskeluaikaansa myönnetään pidennystä erottamisaika, ellei erikseen muuta sovita. 9 OPISKELIJANARVIOINTI OLETKO ERONNUT kirje lähetetään opiskelijalle (alaikäisen kohdalla kopio myös huoltajalle) kun opiskelijaonollutkaksiviikkoayhtäjaksoisestipoissatai hänelläonpoissaolojakuukaudenajalta50%opetustunneistatai rästiinonjäänyt3taiuseampiaosaamiskokonaisuuksiajaopiskelijaeioletoteuttanutsovittujatoimenpiteitärästiensuorittamiseksi Opiskelijallaonoikeusanoatilapäistäkeskeytystäopintoihinsaraskauden,äitiysloman,asevelvollisuudensuorittamisentaisairaudenvuoksi.Silloinopiskeluaikaanmyönnetäänpidennystä tai opintojen aloittamisaikaa siirretään hakemuksen perusteella. Tilapäisen keskeytyksen hyväksyyrehtori. Josopiskelijaharkitseeopintojensakeskeyttämistä,hänentuleeennenkeskeyttämistäkeskustella huoltajien, ryhmänohjaajan, opinto ohjaajan ja kuraattorin kanssa. Lisäksi hänen tulee hoitaa muut keskeyttämiseen liittyvät toimenpiteet, esim. pukukaapin avaimen, työasujen ja työvälineiden palauttaminen saamiensa ohjeiden mukaisesti. Kadonneista oppilaitoksen tavaroistaperitäänmaksu. Opiskelijavoierotaoppilaitoksestaomastatahdostaan,ilmoittamallasiitäoppilaitoksenkäyttämällälomakkeella.Alaikäisenilmoitusonpätevävain,jossenonallekirjoittanutmyösopiskelijanhuoltaja. Opiskelijanarvioinnillaohjataan,motivoidaanjakannustetaanopiskelijaatavoitteidensaavuttamiseen ja tuetaan opiskelijan myönteisen minäkuvan kehittymistä sekä kasvua ammattiihmisenä.lisäksiarviointituottaatietoaosaamisestaopiskelijalleitselleen,opettajillejatyönantajillesekäjatko opintoihinhakeutumistavarten. Opintojenalussaopettajatiedottaaosaamiskokonaisuudensisällöstä,ammattitaitovaatimuksista(ammatillisettutkinnonosat)taitavoitteista(ammattitaitoatäydentävättutkinnonosat)sekä arvioinnista. 23

24 9.1 Oppimisenjaosaamisenarviointi Ammatillisessa peruskoulutuksessa oppimisenarvioinnilla tarkoitetaan jatkuvaa opintojen aikaista, sinulle annettavaa, kannustavaa ja motivoivaa palautetta siitä, mitä jo osaat ja missä sinun pitää vielä kehittyä. Samalla vahvistetaan itsearviointitaitojasi. Oppimisen arviointi on suullistataikirjallistapalautetta,jonkaperusteellasinullaonmahdollisuusmuuttaatoimintaasi. OsaamiskokonaisuudenpäätyttyäsinulleannetaanopintokorttiinS merkintäjasanallinenarvio oppimisesta. Siinä tapauksessa, että et ole osallistunut opetukseen lainkaan, sinulle laitetaan merkintäe.onsyytäpainottaa,ettätämäeiolearviointiaosaamisesta. Ammatillisessa peruskoulutuksessa osaamisen arvioinnissa arvioidaan ammattitaitovaatimusten tai tavoitteiden saavuttamista. Ammatillisten tutkinnon osien osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä, jota täydennetään muulla arvioinnilla. Opetushallitus on määrännyt tutkinnon perusteissa tutkinnonosittain, onko muun arvioinnin käyttö mahdollista. Ammattiosaamisen näyttöjen toimielin hyväksyy koulutuksen järjestäjän näyttöjä koskevan toteuttamis ja arviointisuunnitelman. Sinulla on mahdollisuus osoittaa osaamistasi monipuolisesti ja arvioidamyösitseosaamistasi. Ammattiosaamisennäytötovatsinun,opettajasijatyöelämänyhdessäsuunnittelemia,toteuttamiajaarvioimiatyöprosesseja.Osoitatosaamistasitekemälläkäytännöntyötehtäviämahdollisimmanaidoissatyötilanteissa,joissaarvioidaanmiten hyvin oletsaavuttanutammattitaitovaatimustenedellyttämänammattitaidon. Arviointi asteikkoonvaltakunnallinenjasiinäonmääriteltyhyväksyttävänsuorituksen,tyydyttävän(t1),hyvän(h2)jakiitettävän(k3),osaamisentasot.tutkinnonosanarvosanastapäättää opetuksestavastaavaopettajataijosopettajiaonuseita,opettajatyhdessä.arvosananantamisen edellytyksenä on että olet suorittanut ammattiosaamisen näytön ja mahdollisen muulla arvioinnilla arvioitavan osaamisen hyväksytysti.opettajat kirjaavat arvosanasi opintosuoritusrekisteriisikahdenviikonkuluessatutkinnonosansuorittamisesta. 9.2 Arvosananuusiminenjaarvosanankorottaminen Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelijalle, joka ei ole suorittanut tutkintoon kuuluvia opintojaeikäammattiosaamisennäyttöjähyväksytystitaijokahaluaakorottaasaamaansaarvosanaa, järjestetään mahdollisuus uusimiseen tai korottamiseen. Jokaisen tutkinnon osan kohdalla selvitetään, miten sen voi uusia tai korottaa. Arvioinnin uusiminen ja korottaminen eivät koske oppimisen arviointia. Arvosanan korottaminen koskee ainoastaan koko tutkinnon osanarvosanaa.uusinta jakorottamismahdollisuuksistasinuatiedotetaanetukäteen. 9.3 Arvioinninoikaiseminen Josolettyytymätöntutkinnonosanarviointiin,voitpyytääsiihensuullisesti(dokumentoidaan oppilaitoksentaholta)taikirjallisestioikaisuaopettajaltataimuultapäätöksentehneeltähenkilöltä14päivänkuluessasiitä,kunsinullaonolluttilaisuussaadaarvioinnintuloksettietoosi.jos oletoikaisupyynnönjälkeentyytymätönpäätökseen,voithakeasiihenkirjallisestioikaisuatoimielimeltä14päivänkuluessasiitä,kunoletsaanuttiedonpäätöksestä.toimielinvoivelvoittaa tekemäänuudenarvioinnin,josarviointipäätösonsenmielestävirheellinen. 9.4 Osaamisentunnistaminenjatunnustaminen Osaamisen tunnustamisella korvataan tai luetaan hyväksi opintojasi. Aiempaa osaamista olet voinut hankkia esim. työkokemuksena sekä perusopetuksen jälkeen suoritetuissa opinnoissa. Osaamisen tunnustamisella vähennetään opintojen päällekkäisyyttä ja mahdollisesti lyhenne 24

25 täänopiskeluaikaasi.osaamisentunnustamistahaetennenkyseistenopintojenalkua.keskusteleasiastaryhmänohjaajasikanssahops/tullaantutuksi haastattelussa. Toiminäin: Ammatillisettutkinnonosat/opintokokonaisuudet Teeesitysosaamisentunnustamisestasiihentarkoitetullalomakkeellajatarvittavilla liitteillä. Kyseisenopintojakson/opintokokonaisuudenopetuksestavastaavaopettajatekee asiastapäätöksenyhdessäopinto ohjaajankanssajahuolehtiisuorituksenkirjaamisestaopintosuoritusrekisteriisi. Keskusteletunnustamisenvaikutuksestahenkilökohtaiseenopiskelusuunnitelmaasi ryhmänohjaajanjaopinto ohjaajankanssa. Ammattitaitoatäydentävättutkinnonosat(atto opinnot),vapaastivalittavattutkinnonosatja ammatillisiinopintoihinsisältyvätmuutvalinnaisettutkinnonosat Otakopiottodistuksista,joillahaethyväksilukuajavaraaaikaopinto ohjaajaltasi. Opinto ohjaajamerkitseehyväksiluvutopintorekisteriisi. Keskustelehyväksiluvunvaikutuksestahenkilökohtaiseenopiskelusuunnitelmaasi ryhmänohjaajanjaopinto ohjaajankanssa. EsityksetontehtäväHOPS keskustelunyhteydessä. 9.5 Opintojenmukauttaminenjaopinnoistavapauttaminen Opintojasivoidaanyksilöllistäämukauttamalla,josetkaikiltaosinsaavutatutkinnontavoitteita. Mukautusvoikoskeaopintokokonaisuuttaja/taiyksittäistäopintojaksoa.Jossinullaonperusopetuksessaollutyksilöllistettyjäoppiaineita,täällämukauttamisentarvearvioidaanuudelleen. Aineenopettaja keskustelee mukauttamisesta kanssasi ja lisäksi alaikäisen opintojen mukauttamiseen tarvitaan huoltajan suostumus. Opintokokonaisuuden mukauttaminen voi vaikuttaa jatko opintokelpoisuuteesi.erityisopetuksestavastaavaopettaja,opinto ohjaajajaaineenopettajaselvittävättarvittaessasinullemukautuksenperiaatteet.mukautustehdäänennenmukautettavanopintojaksonalkuaerillisellälomakkeella.mukautusedellyttäähojksia. Josolettäyttänyt18vuottaennenopintojenaloittamistaoppilaitoksessamme,saathalutessasi vapautuksenliikunnan,terveystiedonsekätaidejakulttuurinopintokokonaisuuksienopinnoista.vapautuksestavoitsopiaopinto ohjaajasikanssa. 25

26 9.6 Uusintakoekäytäntö Etelä Savonammattiopistollaonyhteisetuusintakoepäivät.Uusintakokeitajärjestetäänkyseisinäpäivinäklo toimipisteissä Mikkeli Otavankatu Raviradantie Salosaari Otavankoulutila Pieksämäki Kuusitie Nikkarila Toimipisteissäilmoitetaankoepaikkaerikseen! Syyslukukausi Uusintakokeeseenilmoittautuminen: Opiskelijantuleeilmoittautuauusintakokeeseenuusintakoelomakkeellaviikkoa ennenkoepäivää.lomakkeitaonsaatavilla opintotoimistoistajaniidentäyttämisessä sinuaopastavatryhmänohjaaja,opintoohjaajajatarvittaessaopintosihteeri.ilmoittautumislomakepalautetaanopintotoimistoon Kevätlukukausi Todistus Tutkintotodistuksesi sisältää päättötodistuksen ja näyttötodistuksen. Päättötodistus sisältää kaikkitutkinnonammatilliset,ammattitaitoatäydentävätjavapaastivalittavattutkinnonosat. Ammatillisistatutkinnonosistaannetutarvosanatmuodostuvatammattiosaamisennäyttöjenja muunosaamisesiperusteella.ammattitaitoatäydentävättutkinnonosatjavapaastivalittavat tutkinnonosatarvioidaanmuullatavoin.jatko opintoihinhaetpäättötodistuksenarvosanoilla. 9.8 Osallistuminenoppilaitoksentoimintaan Jokaisellaopiskelijallaonoikeusturvalliseenjaviihtyisäänopiskeluympäristöönjajokaisellaon velvollisuushuolehtiasentoteutumisesta. Näyttötodistussisältääammatillistentutkinnonosienammattiosaamisennäyttöjenkuvauksen, näyttöpaikan ja arvosanan. Näyttötodistus on tärkeä työnhakutilanteissa, siitä työnantaja saa tietoaosaamisestasikäytännöntyötehtävissäjasiinänimetääntyöpaikat,joissaammattiosaamisennäytötonannettu. Etelä Savonammattiopistossasinullaonmahdollisuusosallistuaoppilaitoksentoimintaanlähtemällämukaantutortoimintaan.Tutoritovattoisenvuodenopiskelijoitajaheidätrekrytoidaan aloiltaensimmäisenopiskeluvuodenkevätlukukaudella. Etelä SavonammattiopistossatoimiiopiskelijayhdistysEsedury.,jonkatoiminnastatiedotetaan lukuvuodenalussa.opiskelijayhdistyksentoimintaanvoivatosallistuakaikkiesedunopiskelijat. Lisäksiopiskelijajäseniätoimiierilaisissaoppilaitoksentoimintaakehittävissätyöryhmissäkuten ammattiosaamisennäyttöjentoimielimessä. SuomenAmmattiinOpiskelevienKeskusliitto SAKKIryjaSuomenOpiskelija AllianssiOSKUry esittelevätvuosittaintoimintaansaetelä Savonammattiopistossaopiskeleville. 26

SISÄLLYSLUETTELO 1. YHTEYSTIEDOT... 3

SISÄLLYSLUETTELO 1. YHTEYSTIEDOT... 3 SISÄLLYSLUETTELO 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. OPISKELU... 5 Lukuvuoden 2015-2016 työ- ja loma-ajat... 5 Koulutus- ja opintoalat... 5 Ammatillisen perustutkinnon rakenne... 8 Opiskelun eteneminen... 9 Opiskelijan

Lisätiedot

Sastamalan oppilaitokset opiskelijan opas 2014-2015

Sastamalan oppilaitokset opiskelijan opas 2014-2015 Sastamalan oppilaitokset opiskelijan opas 2014-2015 SISÄLLYS 1. OPINTOJEN JAKSOTUS... 3 Lukuvuoden 2014 2015 koulupäivät ja lomat... 3 2. AMMATILLISEN TUTKINNON MUODOSTUMINEN... 3 Ammatillisen tutkinnon

Lisätiedot

Opiskelijan infopaketti nuorten koulutus

Opiskelijan infopaketti nuorten koulutus Opiskelijan infopaketti nuorten koulutus 2015 2016 Yhteystietoja Sisällysluettelo Hyria koulutus Oy Torikatu 18 (PL 67) 05800 Hyvinkää Vaihde 019 778 3000 info@hyria.fi Toimitusjohtaja, johtava rehtori

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2014-2015

Opiskelijan opas 2014-2015 Opiskelijan opas 2014-2015 1. YHTEYSTIEDOT... 5 2. OPISKELU... 6 Lukuvuoden 2014-2015 työ- ja loma-ajat...6 Koulutus- ja opintoalat...7 Ammatillisen perustutkinnon rakenne... 9 Opiskelun eteneminen...11

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2014-2015

Opiskelijan opas 2014-2015 Opiskelijan opas 2014-2015 Tärkeät yhteystiedot Nimi Ryhmän tunnus Sähköpostiosoitteeni Nimi Puh. Ryhmänohjaaja Tiimivastaava Koulutuspäällikkö Koulutusjohtaja Rehtori Keskeiset opettajat: Opinto-ohjaaja

Lisätiedot

Opiskelijan infopaketti nuorten koulutus

Opiskelijan infopaketti nuorten koulutus Opiskelijan infopaketti nuorten koulutus 2014 2015 Yhteystietoja Sisällysluettelo Hyria koulutus Oy / Hyria aikuiskoulutus Oy Torikatu 18 (PL 67) 05800 Hyvinkää Vaihde (019) 778 3000 info@hyria.fi Hyria

Lisätiedot

1. Onnittelut opiskelupaikan johdosta

1. Onnittelut opiskelupaikan johdosta 1. Onnittelut opiskelupaikan johdosta Uusi lukuvuosi alkaa ja aloitat aherruksen Ekamissa, Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa yli 2000 muun nuoren ekamilaisen kanssa. Opiskelijan opas tutustuttaa sinut

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelijaksi Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopistoon!

Tervetuloa opiskelijaksi Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopistoon! Opiskelijan opas 2014 2015 1 Tervetuloa opiskelijaksi Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopistoon! Lämpimät onnittelut saavuttamastasi opiskelupaikasta. Henkilökunta toivottaa Sinulle menestystä opinnoissasi.

Lisätiedot

Oppaan kuvat: istockphoto, Lasse Kantola, Karoliina Kivistö, Pia Rautio, Sonja Siikanen, Petri Smura

Oppaan kuvat: istockphoto, Lasse Kantola, Karoliina Kivistö, Pia Rautio, Sonja Siikanen, Petri Smura Hyvän elämän puolesta OPISKELIJAN OPAS syksy 2014 - kevät 2015 Info lukujärjestyksistä Työjärjestykset ja luokkatilat ovat näkyvissä Wilmassa, internetosoitteessa https://dila.starsoft.fi Jokaisella opiskelijalla

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 1 (35) Opetussuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 2 (35) Sisällysluettelo 1 Opiskelijan arvioinnin...

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2014-2015. Presidentinkatu 3 Kuopio

Opiskelijan opas 2014-2015. Presidentinkatu 3 Kuopio Opiskelijan opas 2014-2015 Presidentinkatu 3 Kuopio OPISKELIJAN OPAS SAVON AMMATTI- JA AIKUISOPISTO Presidentinkatu 3 2014-2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 1 1 KOULUTUS... 1 1.1 TYÖSSÄOPPIMINEN... 1 1.2 AMMATTIOSAAMISEN

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan OPAS

Aikuisopiskelijan OPAS Aikuisopiskelijan OPAS Pieksämäki Sisältö Oppilaitoksen esittely... 4 Toimipisteesi... 4 Aikuisopiskelun lähtökohtana aikaisempi osaaminen... 5 Opintojen suunnittelu ja oppimisen taidot... 5 Tutkinnon

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2012-2013 LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA TOIVALA

Opiskelijan opas 2012-2013 LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA TOIVALA Opiskelijan opas 2012-2013 LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA TOIVALA 2 Arvoisa opiskelija Savon ammatti- ja aikuisopiston puolesta toivotan Sinut tervetulleeksi opiskelemaan oppilaitokseemme. Vaativana tehtävänäsi

Lisätiedot

Toivomme, että opiskelun aloittaminen ja opiskeluyhteisömme jäseneksi liittyminen sujuvat tämän oppaan avulla helposti.

Toivomme, että opiskelun aloittaminen ja opiskeluyhteisömme jäseneksi liittyminen sujuvat tämän oppaan avulla helposti. OPISKELIJALLE Tervetuloa opiskelemaan Sataeduun. Edessäsi ovat mieleenpainuvat ja tulokselliset opiskeluvuodet. Toivomme, että opiskelun aloittaminen ja opiskeluyhteisömme jäseneksi liittyminen sujuvat

Lisätiedot

Opiskelijan opas. lukuvuosi 2015 2016

Opiskelijan opas. lukuvuosi 2015 2016 Opiskelijan opas lukuvuosi 2015 2016 Sisältö 1. Tervetuloa opiskelemaan!... 5 2. Opiskelun aloitus... 6 Lukuvuoden työ- ja lomapäivät...6 Valmistumispäivät...6 Lukujärjestykset...6 Opintotoimisto ja hakutoimisto...7

Lisätiedot

OPISKELIJAN OPAS syksy 2012 - kevät 2013. Hyvän elämän puolesta

OPISKELIJAN OPAS syksy 2012 - kevät 2013. Hyvän elämän puolesta OPISKELIJAN OPAS syksy 2012 - kevät 2013 Hyvän elämän puolesta Sisällysluettelo Info lukujärjestyksistä Lukujärjestykset ja luokkatilat ovat ryhmittäin näkyvissä internetissä osoitteessa ressu.salpaus.fi.

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2015 2016. Ammatillinen perustutkinto. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi

Opiskelijan opas 2015 2016. Ammatillinen perustutkinto. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi Opiskelijan opas 2015 2016 Ammatillinen perustutkinto Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi 2 Opiskelijan opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto Julkaisija: Oulun seudun ammattiopisto OSAO Taitto,

Lisätiedot

Opiskelijan Opas 2015 2016

Opiskelijan Opas 2015 2016 Opiskelijan opas 2015 2016 SALPAUKSEN KOULUTUSTARJONTA Onnittelut opiskelupaikan johdosta! HUMANISTINEN JA KASVATUSALA Nuoriso ja vapaa-aika KULTTUURIALA Kulta, hopea ja kaiverrus Musiikki Puuala Rakennusala

Lisätiedot

Hyvän elämän puolesta

Hyvän elämän puolesta Hyvän elämän puolesta OPISKELIJAN OPAS syksy 2015 - kevät 2016 Info lukujärjestyksistä Työjärjestykset ja luokkatilat ovat näkyvissä Wilmassa, internetosoitteessa https://dila.starsoft.fi Jokaisella opiskelijalla

Lisätiedot

Lahden diakonian instituutti. Opiskelijan opas

Lahden diakonian instituutti. Opiskelijan opas Lahden diakonian instituutti Opiskelijan opas syksy 2010 - kevät 2011 Sisällysluettelo 3 Rehtorin tervehdys 4 Mitä, missä ja milloin 4 Yhteystiedot 4 Aukioloajat 4 Aikataulut 5 Luokkatilat 7 Atk ja internet

Lisätiedot

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Rehtori hyväksynyt 10.9.2012, 89. Voimaantulo 1.8.2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON KESKEISET ARVOT... 3 3 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON

Lisätiedot

OPISKELIJAN KALENTERI 2009 2010 MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS

OPISKELIJAN KALENTERI 2009 2010 MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS Ahlmanin ammattiopisto OPISKELIJAN KALENTERI 200 20 MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS AHLMANin ammattiopisto Nuorille luonnonvara- ja ympäristöala matkailu-, ravitsemis- ja talousala AHLMAN-instituutti Aikuisille

Lisätiedot

OPISKELUOPAS 2014-2015

OPISKELUOPAS 2014-2015 OPISKELUOPAS 2014-2015 Sisällysluettelo TERVETULOA OPISKELEMAAN LUKUVUOSI 2014-2015 OPISKELIJAN ETUUDET NEUVOJA JA OHJAUSTA POISSAOLO-OHJEISTUS TYÖSSÄOPPIMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT OPINTOJEN YHDISTÄMINEN

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2013-2014. Ammattiopisto Livia Maaseutuopisto

Opiskelijan opas 2013-2014. Ammattiopisto Livia Maaseutuopisto Opiskelijan opas 2013-2014 Ammattiopisto Livia Maaseutuopisto 1 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT... 3 KOULUTUSOHJELMAT... 4 TOIMITILAT TUORLASSA... 5 TOIMITILAT PAIMIOSSA... 6 I TUTKINTORAKENNE... 7 AMMATILLISET

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2015-2016. Ammattiopisto Livia Maaseutuopisto

Opiskelijan opas 2015-2016. Ammattiopisto Livia Maaseutuopisto Opiskelijan opas 2015-2016 Ammattiopisto Livia Maaseutuopisto 1 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT... 3 OSAAMISALAT... 4 TOIMITILAT TUORLASSA... 5 TOIMITILAT PAIMIOSSA... 6 I TUTKINTORAKENNE... 7 AMMATILLISET

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2012-2013. Ammattiopisto Livia Maaseutuopisto

Opiskelijan opas 2012-2013. Ammattiopisto Livia Maaseutuopisto Opiskelijan opas 2012-2013 Ammattiopisto Livia Maaseutuopisto 1 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT... 3 KOULUTUSOHJELMAT... 4 TOIMITILAT TUORLASSA... 5 TOIMITILAT PAIMIOSSA... 6 I TUTKINTORAKENNE... 7 AMMATILLISET

Lisätiedot

Opiskelijan ja huoltajan opas

Opiskelijan ja huoltajan opas Opiskelijan ja huoltajan opas Opiskelijan ja huoltajan opas Keski-Pohjanmaan maaseutuopiston Kannuksen yksikön eläintenhoidon koulutusohjelma sekä lukio (kennelala) Ammattitaito Ammattitaito koostuu monesta

Lisätiedot

Opiskelijan. opas. Oulun yksikkö

Opiskelijan. opas. Oulun yksikkö Opiskelijan opas 2015 2016 Oulun yksikkö Opiskelijan oma sivu Nimi Osoite Puhelin Luokanvalvoja Puhelin Opiskeluhyvinvoinnin yhteyshenkilöt Nimi Puhelin Nimi Puhelin Sisällysluettelo Tervetuloa opiskelemaan

Lisätiedot

Opiskelijan ja huoltajan opas. nuorten ammatillinen peruskoulutus 2011-2012

Opiskelijan ja huoltajan opas. nuorten ammatillinen peruskoulutus 2011-2012 Opiskelijan ja huoltajan opas nuorten ammatillinen peruskoulutus 2011-2012 Opiskelijan ja huoltajan opas nuorten ammatillinen peruskoulutus 2011-2012 Keski-Pohjanmaan maaseutuopiston Kannuksen yksikön

Lisätiedot