TULOSTEIDEN TEKO.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TULOSTEIDEN TEKO. www.dapal.fi"

Transkriptio

1 TULOSTEIDEN TEKO

2 1 YLEISTÄ TULOSTEIDEN TEKEMISESTÄ Tulosteiden teko ja muokkaus tapahtuu Tilastot ja eräajot -ohjelman kohdan 9. Apuohjelmia toiminnoilla. Normaalit tulosteet ovat yksittäistulosteita. Tulosteet on ryhmitelty sen mukaisesti, mistä ohjelmista niitä otetaan. Ammattikorteista ja ajanvarauksesta otettavat tulosteet löytyvät kohdasta 96. Ammattitulosteiden teko. Muista ohjelmista otettavat tulosteet (kassa, varasto jne.) löytyvät taasen kohdasta 92. Tulosteiden teko, vakiot. TULOSTE-EDITORI Tulosteita muokataan ja tehdään tuloste-editorilla. Uusia tulosteita kannattaa tehdä yleensä aina vanhojen pohjalta virheiden välttämiseksi (Enter ja Lisää tuloste vanhalla pohjalla). Vanhoja muokatessa on myös syytä ottaa samalla tavalla kopio alkuperäisestä. Tulosteiden teko rakentuu editointipohjasta, jonne kirjoitetaan tulosteeseen vakiona tuleva teksti ja merkit, sekä poimittavien kenttien luettelosta, josta valitaan eri ohjelmiin syötettyä tietoa tulostumaan haluttuihin kohtiin. Tulosteeseen meno: Ctrl_Enter = Muutos. Ins = Lisäys. Enter ja Lisää tuloste vanhalla pohjalla = Ottaa kopion valitusta tulosteesta. Enter ja Kopioi tekstipohja = Kopioi tiedoston valitun tulosteen editointipohjaksi (esim. tekstin siirto Wordistä). Tulosteen määrittelykentät (yläosa): Tulosteen nimi Tuloste n:o Alustuskoodi Mihin tulostetaan Kysy se tulostettaessa Jatkotulosteet Luvut euroina Pituus Leveys Tuoterivejä Sivunvaihto Nimen loppuun kannattaa merkitä, mille kirjoittimelle se on ohjattu. Ketjutusta varten voi tulosteelle antaa numeron. Kirjoittimen ohjauksen tunnus (katso monisteen lopusta!) Tulostuslaitteen tunnus (tulostus selitteen tunnuksen mukaan. norm. LPT1=työpisteen oma kirjoitin, LPT2=verkkokirjoitin, CON=näyttö, muu neljä merkkiä=saman nimiseen tiedostoon). Jos tässä merkki, kysyy tulostuslaitteen tulostettaessa. Ketjuttaessa annetaan jatkotulosteiden numerot. Jos tässä tähti, niin kaikki tulosteen markkamääräiset summat kääntyvät euroiksi. Monestako rivistä tuloste koostuu (A=n.44, A4=n.64). Montako merkkiä tuloste on leveä (A4=n.70). Kuittitulosteissa määrittelee tuoterivien määrän. Jos tässä tähti, niin tulosteen loppuun tulee automaattinen sivunvaihto.

3 2 Poimittavat kentät (alaosa): Kortti Nimi Riv Sar Pit Ens. Viim. Mistä ohjelman osasta ko. kenttä haetaan. Mikä on kentän nimi. Mille riville kenttä tulostetaan. Mille sarkainkohdalle kenttä tulostetaan. Montako merkkiä kenttä varaa. Jos kenttään tulostuva teksti on pidempi kuin määrittely jää ylimääräiset merkit tulostumatta. Ryhmätulosteissa määrittelee rajauksen alun (jos vain Ens. kohdassa merkki, kysyy rajausta tulostettaessa). Ryhmätulosteissa määrittelee rajauksen lopun. Editointipohja (F1) Ylänurkassa näkyy rivi- ja sarakekohta jolla kursori on. Tallettaminen Ctrl_Enter, poistuminen ilman tallennusta Esc. Huom! Jos vain poistaa tekstiä, ei tallennus onnistu oikein -> täytyy lisätä merkki ja poistaa se, jotta editori tunnistaisi toiminnot muutokseksi. Perustoiminnot: Nuolinäppäimet Ctrl_nuolet sivuille Home End Ctrl_P F1 F2 F3 F F9 Ins liikkuminen merkki/rivi kerrallaan liikkuminen sana kerrallaan rivin alkuun rivin loppuun poistaa rivin alueen alku alueen loppu kopioi alueen kursorin kohdalle poistaa alueen tulostaa alueen vaihtaa lisäystilan ja korvaustilan välillä Harjoitus 1: Yksittäistulosteen teko Tehtävä Ratkaisumalli Tehdään Ajanvaraus- ohjelmaan (lääkärillä)käyntitodistus. Tulosteeseen näkymään esim. liikkeen omat tiedot, potilaan tiedot, ajankohta, lääkärin nimi ja todistuksen antajan nimi. 1. Tulosteen asetukset sopiviksi (katso vastaavanlaisesta tulosteesta mallia). 2. Editointipohjaan haluttu teksti (hahmottelua helpottaa tämän monisteen lopusta löytyvä sabluunamalli). 3. Merkitään editointipohjasta ylös ne kordinaatit (rivi ja sarkainkohta), joihin kenttiä halutaan poimia. 4. Syötetään kordinaatit haluttuihin kenttiin (ja kentän pituus).. Talletetaan ja otetaan ajanvarauksesta testituloste.

4 3 6. Hiotaan tulostetta lopulliseksi. Ratkaisuesimerkki Esimerkissä tuloste tehdään HP Laserjet laserkirjoittimelle. Jos mallin mukaan tehdään tuloste jollekin muulle tulostimelle, tulee alustuskoodi valita sen mukaisesti (sen voi katsoa toimivasta vanhasta tulosteesta). Tulosteen asetuksiksi laitetaan seuraavat: Asetus Arvo Kommentti Tulosteen nimi...:käyntitodistus Pituus...:46 [A:n maksimi] Tuloste n:o...: [tyhjä] Alustuskoodi...:ü [HP6L-ohjaus A] Leveys...:79 Mihin tulostetaan...:lpt1 Kysy se tulostettaessa...: * [testausta varten] Tuoterivejä...: [tyhjä] Jatkotulosteet...: [tyhjä] Sivunvaihto...: * Tehdään editointipohja (F1) seuraavanlaiseksi: HUOM! Mallissa olevat numerot kertovat sopivat rivi- ja sarkainkohdat, niitä ei ole tarkoitus kopioida editointipohjaan. 1 {rivit} {sarkaimet} KÄYNTITODISTUS Potilaan nimi...: 17,30 Henkilötunnus...: 18, Käyntiajankohta...: Pvm 21,34 Klo 22,34-22,40 23 Lääkärin nimi...: 24, Päiväys: 36,10 37 Liikkeen edustaja: 39 39,20

5 4 Kenttiin laitetaan seuraavat poiminnat: Kortti Nimi Riv Sar Pit Asiakas Oman yrit:n nimi Asiakas Oman yrit:n osoite Asiakas Oman yrit:n postiosoit Asiakas Oman yrit:n puhelin Asiakas Tämä päivä Asiakas Sukunimi+etunimi Asiakas Henkilötunnus Asiakas Käyttäjän nimi Lääkäri Lääkäri nimi Lääkäri Lääkäri titteli Varaus Päivä Varaus Alkaa kello Varaus Loppuu kello Lopputulos on jokseenkin seuraavan näköinen A paperille tulostettuna. SILMÄLÄÄKÄRIKESKUS MINNA MAISTRAATINTORI 3 A HELSINKI P KÄYNTITODISTUS Potilaan nimi...: KÄHKÖNEN ANSSI Henkilötunnus...: L Käyntiajankohta...: Pvm Klo 16:00-16:20 Lääkärin nimi...: LASSE LÄÄKÄRI SILM.ERIK.LÄÄK. Päiväys: Liikkeen edustaja: SANTERI LANER

6 TULOSTEIDEN TEOSSA HUOMIOON OTETTAVAA Ohjauskoodit Joissain tulosteissa on kirjoittimen ohjauskoodeja editointipohjassa. Ne kertovat tulostimelle mm. mitä kirjasinlajia ja -kokoa käytetään. Ohjauskoodit ovat tulostumattomia (esim. jos jonkun rivin alussa on koodi ja sen perässä normaalia tekstiä, tulostuu teksti kuitenkin sarakkeelle 1, kuin koodia ei olisi ollutkaan). Eri kirjoittimilla on erilaiset ohjauskoodit. Laserjettien ohjauskoodeja on selostettu liitteissä. Alustuskoodi Alustuskoodi kertoo tulostimelle yleensä mm. paperikoon ja paperilähteen. Alustuskoodien sisältämät ohjauskoodit löytyvät Vakiot ja oletukset -asetuksista. Eri tulostimille on erilaiset ohjauskoodit. Niitä EI saa muuttaa tai lisätä kuin todelliset superkäyttäjät. Alustuskoodista on hyvä muistaa vain se, että laittaa uuteen tulosteeseen tunnuksesi saman kuin jo toimivassa tulosteessa on. Liitteistä löytyy HP:n Laserjeteille tehtyjä perusalustuskoodeja. Lääkärilomakkeet Lääkärilomake -tulosteet, jotka on tehty laserkirjoittimelle, hakevat peruslomakepohjan tiedostosta. Tiedostot on määritelty Vakiot ja oletukset -asetuksissa. Lääkärilomakkeita voi muokata muutoin samalla tavoin kuin muitakin (järkevintä on tosin ottaa kopio vanhasta Lisää lomake vanhalla pohjalla -toiminnolla ja muokata kopiota ennen kuin poistaa alkuperäisen). MARKKINOINTITULOSTEET Markkinointitulosteet kohdasta löytyy osoitetarrat -tuloste, joka tekee asiakaspoiminnan valituilla hakukriteereillä tarralomakkeille. Tarralomakkeen määrittely löytyy kohdasta 92. kirjoittimet (tulostin, jonka tunnus on Tarr ). Kopioi tiedostoon -toiminnalla saa tarra-tulosteen tiedostoksi, jonka voi esim. toimittaa postituspalveluun. Kohdassa 98. Tarratiedosto lasertarroiksi saa muutettua ryhmätulosteissa tehdyn tiedoston tarralomakkeelle tulostettavaan muotoon. Tämä mahdollistaa osoitetarrat - toimintoa tarkemmilla hakukriteereillä tehdyn ryhmätulosteen muuntamisen osoitetarroiksi. Muunnettavan tiedoston tulee olla seuraavassa muodossa: Muoto: Kommentti: Etunimi+sukunimi1 {rivi 1} Lähiosoite1 {rivi 2} Postiosoite1 {rivi 3} {rivi 4 - tyhjä} Etunimi+sukunimi2 {rivi } Lähiosoite2 {rivi 6} Postiosoite2 {rivi 7} {rivi 8 - tyhjä} Etunimi+sukunimi3 {rivi 9} Lähiosoite3 {rivi 10} Postiosoite3 {rivi 11} {rivi 12 - tyhjä}...jne.

7 6 RYHMÄTULOSTEET Eli: ryhmätulosteen pituudeksi 4, ei sivunvaihtoa. Mihin tulostetaan kohdassa valinta TARR. Vaihtoehtoisesti tuloste voi olla yhden rivin mittainen ja kentät asetettu tulostumaan seuraavasti: Rivi Sarake Pituus Sukunimi+Etunimi Lähiosoite Postiosoite Ryhmätulosteet tekevät määritellyn tulosteen tietyn poiminnan jokaisesta löydöksestä. Ryhmätulosteilla voi esim. luoda asiakaskortistosta tietynlaisen tiedoston mm. siirrettäväksi tekstinkäsittelyyn (joukkokirjeet) tai postituspalveluihin toimitettavaksi. Ryhmätulosteilla voi myös tulostaa esim. asiakkaan postitustiedot sopivalle kohdalle monistettuun kirjeeseen ikkunakuorilähetystä varten. Edelleen ryhmätulosteita voi hyödyntää esim. tietynlaisten asiakkaiden määrän selvittämiseen. Ryhmätulosteet määritellään (riippuen siitä mihin ohjelmiston osaan syötettyä tietoa halutaan poimia) joko Tulosteiden teko, vakiot - tai Ammattitulosteiden teko -kohdassa. Yksinkertainen ryhmätuloste kostuu yhdestä rivistä, jolle tulostuu halutut poiminta tiedot. Seuraavassa harjoituksessa tehdään asiakaspoiminta yhdistettäväksi Word-dokumenttiin. Harjoitus 2: Asiakastietojen poiminta MS Wordiin ja joukkokirjeen teko Tehtävä Ratkaisumalli Ratkaisuesimerkki Tehdään joukkokirjeenä Wordillä lääkärikutsu potilaille seuraavan lääkäripäivän mukaan. Poimitaan Dapalista kirjeisiin potilaan nimi ja osoitetiedot, viimeisin lääkärissä käyntipäivä ja tutkineen lääkärin nimi. Menettelyllä saadaan asiakkaille siistit yksilölliset kutsukirjeet. 1. Luodaan sopiva ryhmätuloste (merkitään erotinmerkit kenttien väliin). 2. Tulostetaan ryhmätuloste tiedostoon. 3. Poimitaan luotu tiedosto Wordiin ja muokataan sitä halutun näköiseksi (esim. isot/pienet kirjaimet). Tallennetaan tiedosto Word - muodossa. 4. Yhdistetään luotu Word-tietolähde joukkokirjeeseen. Tehdään ryhmä-ammattituloste, johon tulostuu halutut kentät Tulosteen asetukset seuraaviksi Tulosteen nimi...: WORD POIMINTA Pituus...: 1 Tuloste n:o...: Alustuskoodi...: Leveys...: 200 Mihin tulostetaan: WORD Kysy se tulostettaessa: Tuoterivejä: Jatkotulosteet: Sivunvaihto:

8 7 Editointipohja -merkitään editointipohjaan erotinmerkki (puolipiste) tietyin välein (sarkainkohtiin 40,80,120,160). Poiminnat -niiden kenttien, joiden halutaan toimivan haun rajaajina, Ens. - kohtaan laitetaan jokin merkki. Kortti Nimi Riv Sar Pit Ens. Viim. Asiakas Sukunimi+etunimi Asiakas Henkilötunnus A Asiakas Lähiosoite Asiakas Postiosoite Lääkäri Lääkäri nimi Lääkäri Lääkäripäivä Tulostetaan luotu tuloste tiedostoon. Avataan luotu tiedosto Wordiin (MS-DOS-teksti) ja muokataan tiedostoa -valitaan koko teksti muokattavaksi -valitaan Taulukko, Muunna teksti taulukoksi. Jos välimerkki onpuolipiste valitaan suoraan OK. -lisätään taulukkoon otsikkorivi, joka kertoo sarakkeiden sisällön (nimi, lähiosoite, postiosoite, lääkäri, lääkäripäivä). -tallennetaan Tiedosto, Tallenna nimellä -toiminnolla (HUOM! Valitse tiedostomuodoksi Word -asiakirja). -sulje tiedosto. Tehdään yhdistäminen -ota uusi asiakirja (tai vanha kirje) -valitse Työkalut, Yhdistä. -valitse Luo -> joukkokirjeet -> aktiivinen ikkuna. -valitse Nouda tiedot -> avaa tietolähde ja valitse aiemmin tallettamasi asiakastiedosto (tiedostomuoto pitäisi olla Wordasiakirja). Valitse lopuksi Muokkaa pääasiakirjaa. -Valitse Lisää yhdistämiskenttä -toiminnolla haluamiisi kohtiin Dapal- ohjelmistosta poimitut tiedot (esim. yläreunaan nimi ja osoite ja tekstin sekaan lääkäripäivä ja lääkärin nimi). -Tulosta lopuksi kirjeet Yhdistä kirjoittimelle -painikkeella.

9 8 Valmis kirje voisi näyttää esim. seuraavanlaiselta: SILMÄLÄÄKÄRIKESKUS MINNA Maistraatintori 3 A HELSINKI P Laner Santeri Väinö Auerink 1 N HELSINKI Hei, Kävitte viimeksi silmälääkärillämme lääkärinänne oli tuolloin LASSE LÄÄKÄRI Viime käynnillänne sovittu tarkastuskäynnin ajankohta lähestyy. Olkaa ystävällisiä ja ottakaa yhteys ajanvaraukseemme p niin katsotaan Teille sopiva uusi käyntipäivä ja aika. Uudet lääkärimme Tarjotaksemme Teille entistään parempaa palvelua olemme onnistuneet saamaan lisää silmälääkäripäiviä. Uudet lääkärimme Tiina Tensio ja Ville Visus pitävät vastaanottoaan meillä aina maanantaisin ja keskiviikkoisin. Torstaisin pitää edelleen perinteisesti Lasse Lääkäri vastaanottoaan. Tervetuloa! Olli Optikko PS. Uudet silmälasimallimme ovat saapuneet, tule valitsemaan omasi!

10 9 LISÄHARJOITUKSIA (NOPEILLE) 1. NÄÖNTUTKIMUS PALAUTE TULOSTE - Koululaisten näöntarkastuksesta annettava palautetuloste silmälasikorttiin. - Tulostumaan mm. asiakkaan perustiedot, liikkeen tiedot, näöntarkastus- ja lasimääräysarvot yms. 2. RYHMÄTULOSTE PIILOLASIKAMPANJAAN - Poimitaan tiedostoon postitustiedot. - Rajauksena näöntarkastuksen SF- ja CYL-arvot sekä käyntipäivä. - Tiedon lähettäminen sähköpostilla. 3. PIILOLASIKAMPANJAN KUTSUTTAVIEN TULOSTAMINEN TARROIL- LE 4.3. KOHDAN TOIMINNOLLA - Edellisen harjoituksen aineiston muuntaminen tarratulosteeksi (muista oikeat tulostusmuodot!). - Tiedoston järjestäminen WORD:llä tai EXCEL:llä postinumerojärjestykseen ja kirjainkokojen siistiminen (nimi ja lähisosoite aloittaen isolla, postitoimipaikka kokonaan isolla). Muista avaus ja -tallennusmuoto MS- DOS (rastita myös WORDissä Työkalut, Asetukset, Yleiset vahvista muunnos avattaessa).

11 10 LIITE 1: Mallisabluuna A -paperista. Sabluunan avulla voi hahmotella A tulosteen asettelua

12 11 LIITE 2: TULOSTIMIEN VALMIIT ALUSTUSKOODIT (HP:n LASEREILLE) Tulosteiden määrittelyssä voi kirjoitinkomennot (mm. marginaalit, paperilähteet ja fonttimääritykset) syöttää suoraan editointipohjaan. Usein käytettäviä tulosteen alkuun tulevia peruskomentoja on ryhmitelty valmiiksi alustuskoodeiksi, jotka voidaan valita merkitsemällä tulosteen teossa koodin tunnus kohtaan alustuskoodi. Seuraavassa on esitetty HP Laserjeteille tehdyt perus alustuskoodit. 6L, 1100, 2100, 4000 (tulostimet, jotka ottavat pienet paperit syöttöaukon keskeltä) asiakaskortit = Ç (alt-128) ylälokero A-paperi = ü (alt-129) ylälokero 6P (tulostimet, jotka ottavat pienet paperit syöttöaukon vasemmasta reunasta) asiakaskortit = é (alt-130) ylälokero A-paperi = â (alt-131) ylälokero KAIKKI HP:n TULOSTIMET A4-paperi = ç (alt-13) alalokero A4 vaakaan = à (alt-133) alalokero

13 12 LIITE 3: PCL KIRJOITINKOMENNOT (HP:n LASEREILLE) Komennot kirjoitetaan tulostettavan tekstin sekaan. -> -merkintä komennon alussa tarkoittaa ESC-merkkiä, joka syntyy painamalla ensin CTRL_P ja tämän jälkeen ESC. Merkki näkyy editointipohjassa pienenä nuolena ja alustuskomentojen määrittelyssä vihreänä [ -merkkinä. # -merkin kohdalle annetaan halutun vaihtoehdon numero tai lukuarvo. Pienet ja isot kirjaimet tulee kirjoittaa kuten ne on annettu! Ole tarkka pienen L:n ja 1:n erottamisessa (pieni L kirjain on merkitty kaunokirjoitettuna l l erottamisen helpottamiseksi). Dapalin tulosteissa usein käytetyt komennot on lihavoitu. TOIMINTO KOMENTO VAIHTOEHDOT (NRO) TYÖNOHJAUSKOMENNOT Alkutila ->E Ei sovelleta SIVUNOHJAUSKOMENNOT Paperilähde ->&l #H 0 = tulostaa tai poistaa nykyisen sivun 1 = lokero 2 2 = käsinsyöttö, papen 3 = käsinsyöttö, kirjekuori 4 = lokero 1 = lokero 3 7 = autovalinta (HUOM! Nämä lokeromääritykset HP 2100, muissa saattavat poiketa näistä) Paperin koko ->&l #A 1 = executive 2 = letter 3 = legal 4 = A = A4 6 = 8-JIS 8 = 8, X 13 9 = B (ISO) 71 = postikortti (yksinkertainen) 72 = postikortti (kaksinkertainen) 80 = Monarch 81 = Commercial 10 90= DL 91 = kansainvälinen C 100 = B 101 = mukautettu Suunta ->&l #0 0 = PVsty 1 = vaaka 2 = käännetty pysty 3 = käännetty vaaka Yläreunus ->&l #E # = rivimäärä Tekstin pituus ->&l #F # = rivimäärä yläreunuksesta (alamarginaali) Vasen reunus ->&a#l # = sarakemäärä Oikea reunus ->&a#m # = sarakemäärä vasemmasta reunuksesta Vaakaliikeindeksi ->&k#h 1/120 tuuman välein (tiivistää vaakasuuntaisia välejä) Pystyliikeindeksi ->&l #C 1/48 tuuman välein (tiivistää pystysuuntaisia välejä) Rivien väli ->&l #D # = riviä tuumalle (1, 2, 3, 4,, 6, 12, 16, 24, 48) Perforoinnin ohitus ->&l #L 0 = ei käytössä 1 = käytössä

14 13 TOIMINTO KOMENTO VAIHTOEHDOT (NRO) KOHDISTIMEN PAIKKA Pystykohta (riveinä) ->&a#r # = rivinumero Pystykohta (pisteinä) ->*p#y # = pistenumero (300 pistettä = 1 tuuma) Pystykohta ->&a#v # = desimaalipisteen numero (720 desipistettä = (desimaalipisteinä) 1 tuuma) Vaakakohta (sarakkeina) ->&a#c # = sarakenumero Vaakakohta (pisteinä) ->*p#x # = pisteluku (300 pistettä = 1 tuuma) Vaakakohta ->&a#h # = desimaalipisteluku (desimaalipisteinä) (720 desimaalipistettä = 1 tuuma) OHJELMOINTIVIHJEITÄ Rivinkierto ->&s#c 0 = käytössä 1 = ei käytössä Näyttötoiminnot aktivoitu ->Y ei sovelleta Näyttötoiminnot poissa ->Z ei sovelleta käytöstä KIELEN VALINTA Siirto PCL-tilaan ->%#A 0 = käytä edellistä PCL-kohdistinkohtaa 1 = käytä nykyistä HP-GL/2:n kynäkohtaa Siirto HP-GU2-tilaan ->%#B 0 = käytä edellistä HP-GU2-kynäkohtaa 1 = käytä nykyistä PCL-kohdistinkohtaa FONTIN VALINTA Merkistöt ->(# BU = HP Roman-8-merkistö 10U = IBM Layout (PC-8) (koodisivu 437) oletusmerkistö 12U = IBM Layout Eurooppaa varten (PC-80) (koodisivu 80) SM = Math-8 19U = Windows 3.1 Latin 1 9E = Windows 3.1 Latin 2 (yleinen Itä-Euroopassa) T = Windows 3.1 Latin (yleinen Turkissa) 79L = Wingdings Font Vakiovälistys ->(s#p 0 = kiinteä 1 = suhteutettu Vakioaskel ->(s#h # = merkkiä tuumalle Aseta askeltila ->&k#s 0 = 10 4 = 12 (elite) 2 = 16, - 16,7 (tiivistetty) Vakiokorkeus ->(s#v # = pistettä Vakiotyyli ->(s#s 0 = pystysuora (yhtenäinen) 1 = kursiivi 4 = tiivistetty = tiivistetty kursiivi Viivan vakiopaksuus ->(s#b 0 = normaali (kirja tai teksti) 1 = puolilihavoitu 3 = lihavoitu 4 = extra lihavoitu Kirjasinleikkaus ->(s#t Tulosta PCL-fonttiluettelo nähdäksesi kullekin sisäiselle fontille määrätyn komennon.

15 14 LIITE 4: PCL FONTTIKOMENNOT (HP:n LASEREILLE) Komennoissa <ESC> tarkoittaa ESC merkkiä (CTRL_P + ESC). Fontit ovat 2100 tulostimesta. Jotkin yksittäiset fontit eivät välttämättä toimi kaikissa HP:n tulostimissa. Suhteuttamattomista fonteista hyviä ovat Courier ja Letter Gothic, suhteutetuista Univers, Arial ja Times.

16 1

17 LIITE : ASCII TAULU. Paina ALT näppäin pohjaan (EI ALT GR!!) ja näppäile numeronäppäimistöltä (EI KIRJAINTEN YLÄPUOLELTA!) haluamasi merkin vasemmalla puolella oleva numero. Nosta ALT näppäin vasta kun olet näppäillyt koko numeron. Esim: näppäily ALT_6 = A ja ALT_168 = ê. 16

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15 AB-ajokortti 2 Excel 97 Sisällys Taulukkolaskenta...4 Excel...5 Alueiden valinta...5 Automaattinen laskenta...6 Excelin käytön perusperiaatteita...6 Täyttökahva, aikasarjat, muut sarjat...7 Solun sisällön

Lisätiedot

Käyttöopas optikkoliikkeille ja silmälääkärivastaanotoille

Käyttöopas optikkoliikkeille ja silmälääkärivastaanotoille Käyttöopas optikkoliikkeille ja silmälääkärivastaanotoille SISÄLLYS KÄYTTÖOPPAASTA... 1 YLEISTÄ... 1 TÄRKEIMPIÄ ASIOITA KÄYTTÖOHJEISTA JA OHJELMISTOJEN KÄYTÖSTÄ... 1 1. OHJELMISTOJEN TÄRKEIMMÄT TOIMINTAPERIAATTEET...

Lisätiedot

SELKOTIETO OY. Netti-Jäseri Käyttöohje. Netti-Jäseri

SELKOTIETO OY. Netti-Jäseri Käyttöohje. Netti-Jäseri 1 SELKOTIETO OY Netti-Jäseri Käyttöohje Netti-Jäseri N E T T I - J Ä S E R I Y H D I S T Y K S E N J Ä S E N R E K I S T E R I O H J E L M A Käyttöohje Selkotieto Oy PL 24 00351 HELSINKI Puh. 050 517 5386

Lisätiedot

Microsoft Excelin perusteita Keijo Salakari 7. Maaliskuuta 2006

Microsoft Excelin perusteita Keijo Salakari 7. Maaliskuuta 2006 Microsoft Excelin perusteita Keijo Salakari 7. Maaliskuuta 2006 Microsoft Excel perusteita 2 (36) Sisältö 1 MS EXCEL OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN... 4 1.1 KÄYNNISTÄ-VALIKON KAUTTA... 4 1.2 TYÖPÖYDÄN PIKAKUVAKE...

Lisätiedot

Fivaldi käsikirja. Tilaustenkäsittely TILAUSTENKÄSITTELY

Fivaldi käsikirja. Tilaustenkäsittely TILAUSTENKÄSITTELY TILAUSTENKÄSITTELY 1 Sisällysluettelo sivu YLEISTÄ... 4 Laskutuksen käyttöönoton työjärjestys lyhyesti... 4 TILAUKSEN TIEDOT välilehti... 5 Uuden tilauksen otsikkotietojen syöttäminen... 5 Tietokenttien

Lisätiedot

Sisällys... 2. Tekstinkäsittely... 5

Sisällys... 2. Tekstinkäsittely... 5 SISÄLLYS Sisällys... 2 Tekstinkäsittely... 5 Osa 1... 6 Aloitus... 6 Wordin perusteet... 6 Ohjelman käynnistäminen... 6 Tehtäväruutu... 7 Viivain... 7 Tilarivi... 7 Kysymysruutu... 7 Työkalurivit... 7

Lisätiedot

EXCEL- TAULUKKOLASKENTA

EXCEL- TAULUKKOLASKENTA EXCEL- TAULUKKOLASKENTA Kevät 2008 osittain HAMKin tietotyövälineetmateriaalin pohjalta (http://www.elearningcentre.hamk.fi/ttv/) Excel-taulukkolaskenta ja sen käyttöliittymä... 1 Tiedoston avaaminen,

Lisätiedot

HYVÄT TYÖSKENTELYTAVAT. www.dapal.fi

HYVÄT TYÖSKENTELYTAVAT. www.dapal.fi HYVÄT TYÖSKENTELYTAVAT www.dapal.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO OHJELMISTON YLEISIÄ OMINAISUUKSIA... 3 AJANVARAUS... 5 YLEISTÄ AMMATTIKORTEISTA... 6 LÄÄKÄRIKORTTI... 7 SILMÄLASIKORTTI... 8 PIILOLASIKORTTI... 9

Lisätiedot

Laskutus. Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi

Laskutus. Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi Laskutus Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Ecom Laskutus...3 1.1 Laskutusoletukset...3 1.2 Laskutuksen perusoletukset...4 1.21 Laskutusoletukset, minimikate%...4 1.22

Lisätiedot

PIKAOPAS. Optikkoliikkeen- ja silmälääkärivastaanotonohjelmisto

PIKAOPAS. Optikkoliikkeen- ja silmälääkärivastaanotonohjelmisto PIKAOPAS Optikkoliikkeen- ja silmälääkärivastaanotonohjelmisto Copyright Dapal Oy 1997 www.dapal.fi OPPAASTA Tämän pikaoppaan tarkoituksena on tutustuttaa Sinut Dapal-ohjelmistoon. Opas antaa Sinulle käsityksen

Lisätiedot

Metseri 7.0 Käyttöohje. Metseri 7.0

Metseri 7.0 Käyttöohje. Metseri 7.0 1 Metseri 7.0 Käyttöohje Metseri 7.0 M E T S E R I M E T S Ä S T Y S S E U R A N R E K I S T E R I Käyttöohje Web-Media Huopalahdentie 3 E 84 00330 HELSINKI Puh. 050 517 5386 Fax. 050 8517 5386 Email:

Lisätiedot

Lomakkeiden muokkaus

Lomakkeiden muokkaus Lomakkeiden muokkaus Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Ecom lomakkeiden muokkausohjelma...3 1.1 Lomakeohjelman sijainti...4 1.2 Lomakeohjelman avaus...4 1.3 Lomakkeen

Lisätiedot

Käyttöopas. Potilaskortisto-ohjelma Potilastietojen hallinta ja laskutus

Käyttöopas. Potilaskortisto-ohjelma Potilastietojen hallinta ja laskutus Käyttöopas Potilaskortisto-ohjelma Potilastietojen hallinta ja laskutus 1 Tämän julkaisun sisältöä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Esimerkeissä esitetyt yritykset, nimet ja muut tiedot ovat

Lisätiedot

WORD 2007/2010 pikaohje. Kajaanin AMK. Mervi Ruotsalainen 29.8.2010

WORD 2007/2010 pikaohje. Kajaanin AMK. Mervi Ruotsalainen 29.8.2010 1 WORD 2007/2010 pikaohje. Kajaanin AMK Mervi Ruotsalainen 29.8.2010 2 Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 1.1 OFFICE- OHJELMIEN MUUTTAMINEN SUOMEN KIELELLE... 3 1.2 WORDIN OMA OHJETOIMINTO... 3 1.3 WORDIN IKKUNAN

Lisätiedot

RAPORTOINTI JA KAUSITOIMET

RAPORTOINTI JA KAUSITOIMET RAPORTOINTI JA KAUSITOIMET Raportointi ja kausitoimet Yleistä i YLEISTÄ... 5 RAPORTOINTI JA KAUSITOIMET YLEISESTI... 5 KAUSITOIMET... 6 KAUSITOIMET YLEISESTI... 6 ILTATOIMET... 6 YLEISTÄ... 6 PÄIVÄN KASSARAPORTTI...

Lisätiedot

Metseri 8.0 Käyttöohje. Metseri 8.0

Metseri 8.0 Käyttöohje. Metseri 8.0 1 Metseri 8.0 Käyttöohje Metseri 8.0 M E T S E R I M E T S Ä S T Y S S E U R A N R E K I S T E R I Käyttöohje Web-Media Ulvilantie 27f D 22 00350 HELSINKI Puh. 050 517 5386 Fax. 050 8517 5386 Email: timo.mattila@web-media.fi

Lisätiedot

1 PERUSTIEDOT. Yleisohjeita Dafon käyttöön. Perustieto-ohjelmat. 1.1 Tuotekoodin ylläpito. Dafo Versio 10 PERUSTIEDOT. Käyttöohje

1 PERUSTIEDOT. Yleisohjeita Dafon käyttöön. Perustieto-ohjelmat. 1.1 Tuotekoodin ylläpito. Dafo Versio 10 PERUSTIEDOT. Käyttöohje 1 Yleisohjeita Dafon käyttöön DAFOn ohjelmissa pätevät normaalit Windowsin perussäännöt. Nyt myös Kopioi ja Liitä - toiminnot ovat tuettuja läpi järjestelmän. Työpöydän DAFO -ikonista saadaan tuplaklikillä

Lisätiedot

Taseri 5.0 Käyttöohje. Taseri 5.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1

Taseri 5.0 Käyttöohje. Taseri 5.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 1 Taseri 5.0 Käyttöohje Taseri 5.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 T A S E R I Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M A Käyttöohje Web-Media Ulvilantie 27f

Lisätiedot

Taseri 6.0 Käyttöohje. Taseri 6.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1

Taseri 6.0 Käyttöohje. Taseri 6.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1 1 Taseri 6.0 Käyttöohje Taseri 6.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1 T A S E R I Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M

Lisätiedot

ASTERI LASKUTUS KÄYTTÖOHJEET 03/2015

ASTERI LASKUTUS KÄYTTÖOHJEET 03/2015 ASTERI LASKUTUS KÄYTTÖOHJEET 03/2015 Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 atsoft@atsoft.fi SISÄLLYSLUETTELO TUKI JA INTERNET... 9 1 LISENSSIEHDOT... 10 2 ASENTAMINEN... 11 2.1 ASENTAMINEN

Lisätiedot

1. Johdanto... 5. 2. Asennus... 5. 2.1. Ohjelmistovaatimukset... 5. 2.2. SQL Server Express Editionin asennus... 5. 3. Käyttöönotto...

1. Johdanto... 5. 2. Asennus... 5. 2.1. Ohjelmistovaatimukset... 5. 2.2. SQL Server Express Editionin asennus... 5. 3. Käyttöönotto... Käyttäjän opas 1. Johdanto... 5 2. Asennus... 5 2.1. Ohjelmistovaatimukset... 5 2.2. SQL Server Express Editionin asennus... 5 3. Käyttöönotto... 5 3.1. Omat tiedot... 5 3.2. Yrityksen logon asettaminen...

Lisätiedot

Taseri PRO 2.0 Käyttöohje. Taseri PRO 2.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

Taseri PRO 2.0 Käyttöohje. Taseri PRO 2.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 Taseri PRO 2.0 Käyttöohje Taseri PRO 2.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 T A S E R I P R O Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M A Käyttöohje Web-Media

Lisätiedot

ASTERI LÄHETELASKUTUS KÄYTTÖOHJEET 05/2015

ASTERI LÄHETELASKUTUS KÄYTTÖOHJEET 05/2015 ASTERI LÄHETELASKUTUS KÄYTTÖOHJEET 05/2015 Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 atsoft@atsoft.fi SISÄLLYSLUETTELO 1 TUKI JA INTERNET... 5 2 ASENTAMINEN... 6 2.1 ASENTAMINEN YHDELLE KONEELLE...

Lisätiedot

OpenOffice.org Writer 3.1.0

OpenOffice.org Writer 3.1.0 OpenOffice.org Writer 3.1.0 Sisällysluettelo 1 Näppäimistö...1 2 Tulostumattomien merkkien näyttäminen...1 3 Tekstin kirjoittamisen perussäännöt...2 4 Kumoaminen...2 5 Näkymät ja zoomaus...2 6 Tiedoston

Lisätiedot

Microsoft Office 2010: Word jatkokurssi

Microsoft Office 2010: Word jatkokurssi Microsoft Office 2010: Word jatkokurssi 2 / 13 Sisällysluettelo 1 SFS 2487 asettelumalli v. 2007... 3 2 Wordin oletusasetukset... 4 3 Wordin pikaosien tekeminen ja hallinta... 4 4 Taulukoiden käyttö ja

Lisätiedot

Käsikirja. Copyright 1995 2012 Codeman Software. Klaani 5.6 Käsikirja

Käsikirja. Copyright 1995 2012 Codeman Software. Klaani 5.6 Käsikirja Käsikirja Copyright 1995 2012 Codeman Software Klaani 5.6 Käsikirja Tulostettu 5.11.2012 Esipuhe Esipuhe Tämä käsikirja on tarkoitettu kaikille Klaani ohjelman käyttäjille tai sen käyttäjiksi aikoville

Lisätiedot

SISÄLLYS. Sisällys... 2. Excel 2003

SISÄLLYS. Sisällys... 2. Excel 2003 SISÄLLYS Sisällys... 2 Taulukkolaskenta... 5 Excel taulukkolaskentaohjelma... 6 Työkalurivit... 7 Valikot... 7 Työkalurivien ja valikoiden asetukset... 7 Työkalurivin näyttäminen ja piilottaminen... 7

Lisätiedot

Käyttöopas DYMO Label TM. v.8

Käyttöopas DYMO Label TM. v.8 Käyttöopas DYMO Label TM v.8 Copyright 2009 Sanford, L.P. Kaikki oikeudet pidätetään. Muokattu 9/09. Mitään tämän asiakirjan tai ohjelmiston osaa ei saa kopioida eikä lähettää missään muodossa tai millään

Lisätiedot

Aditro Tikon -ohjelman uusi ylläpito

Aditro Tikon -ohjelman uusi ylläpito Maaliskuu 2012 1 (84) Aditro Tikon -ohjelman uusi ylläpito Käyttöohje Maaliskuu 2012 2 (84) Sisällysluettelo Johdanto... 4 1. Uuden käyttöliittymän avaaminen... 5 1.1. Uuden ylläpidon taulut... 7 1.2.

Lisätiedot

LabOran käyttö. kahdeksan oppijaksoa. Johan Westerlund Matti Liljeqvist

LabOran käyttö. kahdeksan oppijaksoa. Johan Westerlund Matti Liljeqvist LabOran käyttö kahdeksan oppijaksoa Johan Westerlund Matti Liljeqvist Kahdeksan oppituntia LabOran käytöstä Tällä kurssilla opiskellaan LabOra -jumalanpalvelusohjelman käyttöä kahdeksassa jaksossa. Jokainen

Lisätiedot