Osavuosikatsaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2002"

Transkriptio

1 1 Osavuosikatsaus YHTEENVETO Liikevaihto tuhatta euroa kasvu 95,8 % Liikevoitto 96 tuhatta euroa (-445 tuhatta euroa) kasvu 121,5 % Sähköinen liiketoiminta kasvoi 119,6 % Kansainvälinen liiketoiminta kasvoi 211,3 % Kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta 25,8 % Henkilöstön määrä katsauskauden lopussa 179 kasvu 53,0 % Vertailutietoina on käytetty vuoden 2001 vastaavan ajankohdan lukuja. LIIKEVAIHTO BasWare-konsernin (myöhemmin yhtiö) liikevaihto kasvoi katsauskaudella 95,8 prosenttia (77,2 %) ja oli tuhatta euroa (2.075 tuhatta euroa). Liikevaihdon kasvu oli kokonaan orgaanista. Liikevaihdosta 60,6 prosenttia (60,5 %) muodostui omien tuotteiden myynnistä ja 39,4 prosenttia (39,5 %) tuotteisiin liittyvistä palveluista. Yhtiön liikevaihdon kansainvälinen osuus oli 25,8 prosenttia (16,2 %). Yhtiön sähköinen liiketoiminta kasvoi 119,6 prosenttia (143,2 %), mikä edustaa 77,1 prosenttia (68,7 %) koko liikevaihdosta. Talousohjauksen liiketoiminta kasvoi 54,4 prosenttia (44,2 %) ja oli 22,9 prosenttia (31,3 %) yhtiön liikevaihdosta. TULOSKEHITYS Yhtiön liikevoitto oli katsauskaudella 96 tuhatta euroa (-445 tuhatta euroa). Liikevoiton osuus liikevaihdosta oli 2,4 prosenttia (-21,4 prosenttia). Yhtiön kiinteät kulut ovat kasvaneet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 60,4 prosenttia (98,2 %). Kiinteät kulut kasvoivat edelliseen neljännekseen verrattuna 5,7 prosenttia. Yhtiön voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 140 tuhatta euroa (-376 tuhatta euroa) ja tilikauden voitto oli 58 tuhatta euroa (-376 tuhatta euroa). RAHOITUS JA INVESTOINNIT Yhtiön rahoitusasema on hyvä. Taseen loppusumma oli tuhatta euroa ( tuhatta euroa). Omavaraisuusaste oli 75,7 prosenttia (84,4 %) ja nettovelat suhteessa omaan pääomaan (gearing) 52,4 (-66,3). Yhtiön likvidit varat olivat tuhatta euroa (6.042 tuhatta euroa).

2 2 Yhtiön käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 110 tuhatta euroa (298 tuhatta euroa) ja ne jakautuivat normaaleihin kasvun vaatimiin lisä- ja korvausinvestointeihin. TUOTEKEHITYS Yhtiö panostaa edelleen vahvasti tuotekehitykseen ja henkilöstön osaamiseen. Tuotekehityskulut olivat katsauskaudella 751 tuhatta euroa (495 tuhatta euroa) ja ne vastasivat 18,5 prosenttia (23,9 %) liikevaihdosta. Yhtiön laskentakäytännön mukaisesti kaikki tuotekehitykseen ja henkilöstön kehittämiseen liittyvät panostukset on kirjattu suoraan kuluksi. Tuotekehityksessä työskenteli 45 (34) henkilöä katsauskauden lopussa. HENKILÖSTÖ Yhtiön henkilöstön kokonaismäärä oli katsauskauden lopussa 179 (117). Henkilöstö kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 53,0 prosenttia ja edelliseen neljännekseen verrattuna 6,5 prosenttia. Neljänneksen aikana henkilökuntaa palkattiin lähinnä asiakasrajapintaan liittyviin toimintoihin sekä tuotekehitykseen. Yhtiön rekrytointitoiminta on jatkunut aktiivisena ja henkilöstön vaihtuvuus on pysynyt normaalina. Yhtiöllä on voimassa kattava henkilöstön optio-ohjelma. Osakkeiden merkintäajat on porrastettu alkamaan , , ja LIIKETOIMINTA Kansainvälistyminen ja jakelukanava Yhtiön liikevaihdon kansainvälinen osuus oli 25,8 prosenttia (16.2 %) ja liiketoiminta kasvoi 211,3 prosenttia (642,8 %). Katsauskauden lopussa yhtiöllä oli asiakkaita kahdeksassa eri maassa. Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa tytäryhtiöt Ruotsissa, Saksassa, Hollannissa ja Isossa- Britanniassa. Katsauskauden aikana tehtiin päätös viidennen tytäryhtiön perustamisesta Tanskaan. BasWare A/S:n toiminta käynnistyy alkaen. Kokonaispalvelua tarjoavia jälleenmyyjiä oli katsauskauden lopussa yhteensä kahdeksan kappaletta kuudessa eri maassa. Markkinointia tukevia aktiivisia kumppaneita oli yhteensä kuusi Pohjoismaissa ja Benelux-maissa. Jälleenmyyntiverkoston laajentamista valmistellaan Belgiassa, Sveitsissä, Itävallassa ja Ranskassa. Sähköinen liiketoiminta Yhtiön sähköinen liiketoiminta kasvoi katsauskaudella 119,6 prosenttia (143,2 %). Liiketoiminnasta 66,6 prosenttia (76,4 %) tuli kotimaasta ja 33,4 prosenttia (23,6 %) ulkomailta.

3 3 Kotimaan liiketoiminta kasvoi 91,2 prosenttia (101,4 %) ja ulkomaiden 211,3 prosenttia (642,8 %). Liiketoiminta perustui edelleen pitkälti BasWare e-flow ostolaskujen käsittelyjärjestelmän lisenssi- ja palvelumyyntiin. Järjestelmien kysyntä jatkuu vahvana Pohjoismaissa ja nyt myös Hollannin markkina-alueella kysyntä on lähtenyt huomattavaan kasvuun. Uusia sopimuksia solmittiin katsauskauden aikana 15 kappaletta mm. Kemira Chemicals Oy:n ja Paroc Oy:n kanssa Suomessa, Sweco AB:n ja Graninge AB:n kanssa Ruotsissa, Det Norske Veritas AS:n kanssa Norjassa sekä Bührmann Ubbens B.V:n kanssa Hollannissa. Sähköisen hankintajärjestelmäohjelmiston markkinointi on lähtenyt Suomessa hyvin liikkeelle. Tuotteeseen kehitetään parhaillaan katalogitoimintoa, jonka valmistuttua tilikauden jälkimmäisellä puoliskolla tuote voidaan lanseerata täysipainoisesti kansainvälisille markkinoille. Lisäksi yhtiö sopi Iocore Oyj:n kanssa hankintatoimen konsultointikumppanuudesta Suomessa. Sähköisen laskutuksen mahdollistavan myeflow.com-palvelun myynti on kehittynyt suunnitelmien mukaisesti, tosin markkinat ovat Suomessa vielä alkuvaiheessa. Uusia asiakkuussopimuksia solmittiin katsauskauden aikana 21 kappaletta mm. Kemira Chemicals Oy:n, Helsingin kaupungin, Finnair Oyj:n, Yhtyneet Kuvalehdet Oy:n, Metsäliitto-Yhtymän ja Pfizerin kanssa. Talousohjauksen liiketoiminta Budjetoinnin, ennustamisen ja raportoinnin sekä konsernilaskennan tuotteet sisältävä talousohjauksen liiketoiminta kasvoi 54,4 prosenttia (44,2 %). Kasvu perustui sekä tuote- että palvelutuottojen myönteiseen kehitykseen. IAS:n (International Accounting Standards) vaatimukset huomioivan käyttövalmiin liiketoimintamallin kehitystyö on edennyt hyvin ja kiinnostus sitä kohtaan on osoittautunut erittäin suureksi. Uusia sopimuksia solmittiin katsauskauden aikana 4 kappaletta Lillbacka Oy:n, Veikkaus Oy:n, Grundfos Environment Finlandin ja Vapo Oy Energian kanssa. KATSAUSKAUDEN MUUT TAPAHTUMAT Yhtiön pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2001 tilinpäätöksen ja päätti jakaa osinkoa hallituksen esityksen mukaisesti 0,035 euroa osakkeelta eli yhteensä 300 tuhatta euroa. Edellisten tilikausien voittovarat -tilille päätettiin jättää ,76 euroa. Yhtiökokous vahvisti tuloslaskelman ja taseen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta Yhtiön hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Kirsi Eräkangas, Kim Ignatius, Antti Pöllänen, Sakari Perttunen, Ilkka Sihvo, Jukka Sonninen ja Hannu Vaajoensuu. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien osakepääoman korottamisesta yhdessä tai useammassa erässä uusmerkinnällä ja/tai yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta siten, että uusmerkinnässä tai vaihtovelkakirjoja tai optio-oikeuksia annettaessa yhteensä oikeutetaan

4 4 merkitsemään enintään kappaletta uusia osakkeita. Osakepääomaa voidaan valtuutuksen perusteella korottaa enintään ,60 eurolla. Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita, vaihtovelkakirjalainaa tai optio-oikeuksia. Samalla yhtiökokous peruutti yhtiökokouksen hallitukselle antaman käyttämättömän valtuutuksen päättää osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä ja/tai vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta. Yhtiö noudattaa voimaan tullutta Helsingin Pörssin hallituksen hyväksymää sisäpiiriohjetta. OMA PÄÄOMA Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa (34.428) osakkeenomistajaa. Osakepääoma oli euroa ja osakkeiden lukumäärä kpl. Katsauskaudella osakkeen ylin kurssi oli 5,75 euroa, alin 4,87 euroa ja päätöskurssi oli 5,10 euroa. Katsauskauden keskikurssi oli 5,24 euroa. Osakkeita vaihdettiin katsauskauden aikana kappaletta. Osakekannan markkina-arvo katsauskauden lopun kurssilla oli tuhatta euroa. KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Yhtiö avasi Islannin markkinat huhtikuun alussa, kun lentoyhtiö Icelandair päätti hankkia käyttöönsä BasWare e-flow ostolaskujen käsittelyjärjestelmän. Sopimus sisältää option järjestelmän laajentamiseen koskemaan myös Icelandair Hotels ja Iceland Travel yhtiöitä. Alussa järjestelmän piiriin tulee 200 loppukäyttäjää. Yhtiön jälleenmyyjä TAG Services Pty Ltd. teki Australiassa sopimuksen APN Newspapers Pty:n kanssa BasWare e-flow ostolaskujen käsittelyjärjestelmän toimittamisesta 250 loppukäyttäjälle. Sopimus on BasWaren ensimmäinen Australiassa ja Euroopan ulkopuolella. BasWaren ja TAG Servicen yhteistyösopimus solmittiin kesäkuussa 2001 ja markkinointi Australiassa aloitettiin elokuussa. Iocore Western Europen kanssa lokakuussa 2001 solmittu myynti- ja markkinointiyhteistyösopimus muutettiin huhtikuussa jälleenmyyjäsopimukseksi Belgian ja Luxemburgin markkina-alueilla. Iocore Western Europe on Iocore Oyj:n tytäryhtiö ja sen pääkonttori sijaitsee Mechelenissä, Belgiassa. Yhtiön saksalainen tytäryhtiö BasWare GmbH solmi sopimuksen BasWare e-flow ostolaskujen käsittelyjärjestelmän toimittamisesta ISS Deutschlandille. Järjestelmä asennetaan yli sadalle loppukäyttäjälle. Sopimus on BasWaren päänavaus Saksan markkinoilla. LÄHIAJAN NÄKYMÄT Yhtiö uskoo liiketoiminnan kasvun jatkuvan edellisen vuoden tasolla vuonna Kustannusten kasvu on edellistä vuotta selvästi hitaampaa.

5 5 Yhtiö arvioi vuoden 2002 liikevoiton olevan edellistä vuotta korkeammalla. Yhtiölle ominaisen kausivaihtelun mukaisesti valtaosa tilikauden voitosta kertyy vasta viimeisellä neljänneksellä. Ranskan markkinoiden käynnistäminen aloitetaan kuluvan vuoden toisen neljänneksen aikana yhteistyöjärjestelyiden kautta. Tämän ja vuoden 2001 osalta liikevaihto ja tulos kertyivät vuosineljänneksittäin seuraavasti: Q1/2001 Q2/2001 Q3/2001 Q4/2001 Liikevaihto Liikevoitto Q1/2002 Liikevaihto Liikevoitto 96 Kasvustrategiansa mukaisesti yhtiö neuvottelee jatkuvasti yritysostoista, jotka liittyvät yhtiön tuotteiden jakelukanavan tai tuotetarjonnan vahvistamiseen. TIEDOTUSTILAISUUS Yhtiö järjestää tänään osavuosikatsausta käsittelevän tiedotustilaisuuden toimittajille kello ja analyytikoille kello hotelli Kämpissä, Jean Sibelius -huoneessa. Tilaisuudessa yhtiön toimitusjohtaja Hannu Vaajoensuu ja hallituksen puheenjohtaja Ilkka Sihvo kommentoivat osavuosikatsausta ja vastaavat esitettyihin kysymyksiin. Tervetuloa. Espoossa BasWare Oyj:n hallitus Sihvo Ilkka, puheenjohtaja Eräkangas Kirsi Ignatius Kim Pöllänen Antti Perttunen Sakari Sonninen Jukka Vaajoensuu Hannu, toimitusjohtaja

6 6 BasWare Oyj Konsernin tuloslaskelma tuhatta euroa Liikevaihto , , ,0 Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto 96 2, , ,1 Rahoitustuotot ja -kulut Voitto ennen veroja 140 3, , ,9 Välittömät verot Tilikauden voitto 58 1, , ,7

7 7 BasWare Oyj Konsernitase tuhatta euroa % % % Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Liikearvo Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Osuudet omistusyhteysyrityksissä Vaihtuvat vastaavat , , ,3 Vaihto-omaisuus Lyhytaikaiset saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset , , ,7 Vastaavaa yhteensä , , ,0 Vastattavaa Oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto , , ,9 Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma , , ,1 Vastattavaa yhteensä , , ,0

8 8 BasWare Oyj. Konsernin tunnusluvut Liikevaihto Liikevaihdon kasvu, % 95,8 % 77,2 % 66,3 % Liikevoitto % liikevaihdosta 2,4 % -21,4 % 3,1 % Oman pääoman tuotto, % 2,5 % -15,9 % 3,4 % Sijoitetun pääoman tuotto, % 6,2 % -15,2 % 6,1 % Nettovelkaantumisaste (Net Gearing) -52,4 % -66,3 % -53,3 % Omavaraisuusaste, % 75,7 % 84,4 % 76,9 % Taseen loppusumma Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen % liikevaihdosta 2,7 % 13,9 % 9,7 % Tutkimus- ja kehitysmenot % liikevaihdosta 18,5 % 23,9 % 18,3 % Henkilöstö keskimäärin tilikauden aikana 173,7 111,7 136,8 Henkilöstö kauden lopussa Henkilöstön kasvu, % 53,0 % 67,1 % 66,3 % Konsernin osakekohtaiset tunnusluvut Tulos/osake, euro 0,01-0,04 0,04 Oma pääoma/osake, euro 1,06 1,01 1,09

Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2001

Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2001 Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2001 YHTEENVETO Liikevaihto 2.075 tuhatta euroa - kasvu 77,2 % Liikevoitto -445 tuhatta euroa (-15 tuhatta euroa) Sähköinen liiketoiminta kasvoi 143,2 % Kansainvälinen myynti

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2001

Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2001 16.10.2001 Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2001 YHTEENVETO Liikevaihto 8.413 tuhatta euroa - kasvu 82,7 % Q3 liikevaihto 2.931 tuhatta euroa (1.625 tuhatta euroa) Liikevoitto 184 tuhatta euroa (569 tuhatta euroa)

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2003

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2003 OSAVUOSIKATSAUS 1 Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2003 YHTEENVETO Liikevaihto 11 980 tuhatta euroa kasvu 29,5 % Q2 liikevaihto 6 546 tuhatta euroa kasvu 26,2 % Liikevoitto -692 tuhatta euroa (669 tuhatta euroa)

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2000

Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2000 Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2000 Yhteenveto Liikevaihto 4.605 tuhatta euroa - kasvu 76,5 % Liikevaihdon kasvu kolmannella neljänneksellä 105,6 % Liikevoitto 569 tuhatta euroa - lasku 21,3 % Sähköinen liiketoiminta

Lisätiedot

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 (IFRS)

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 (IFRS) OSAVUOSIKATSAUS 1(17) BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 (IFRS) YHTEENVETO Tammi-kesäkuu (H1): - Liikevaihto 30 056 tuhatta euroa (20 490 tuhatta euroa H1/2005) kasvu 47 prosenttia - Liikevoitto 3

Lisätiedot

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2007 (IFRS)

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2007 (IFRS) OSAVUOSIKATSAUS 1(19) BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2007 (IFRS) YHTEENVETO Tammi kesäkuu (H1): - Liikevaihto 34 814 tuhatta euroa (30 083 tuhatta euroa H1/2006) kasvu 16 prosenttia - Liikevoitto 4

Lisätiedot

SYSOPENIN LIIKEVAIHTO KAKSINKERTAISTUI JA TULOS KASVOI LÄHES KOLMANNEKSEN; OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2000

SYSOPENIN LIIKEVAIHTO KAKSINKERTAISTUI JA TULOS KASVOI LÄHES KOLMANNEKSEN; OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2000 SYSOPENIN LIIKEVAIHTO KAKSINKERTAISTUI JA TULOS KASVOI LÄHES KOLMANNEKSEN; OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2000 - Liikevaihto 4,8 miljoona euroa, kasvua viime vuoden vastaavasta 109 % (2,3 miljoonaa euroa) -

Lisätiedot

V U O S I K E RT O M U S

V U O S I K E RT O M U S VUOSIKERTOMUS 2000 Sisällys Tietoja osakkeenomistajille.................................... 2 BasWare lyhyesti............................................ 3 Päämäärä ja strategia........................................

Lisätiedot

BASWARE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Basware Oyj:n neljäs vuosineljännes ja vuosi 2007

BASWARE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Basware Oyj:n neljäs vuosineljännes ja vuosi 2007 Basware Oyj 1 (26) BASWARE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Basware Oyj:n neljäs vuosineljännes ja vuosi 2007 Yhteenveto (suluissa edellisen vuoden vastaava ajankohta, jollei toisin mainita.) Tilikausi 2007: Liikevaihto

Lisätiedot

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2010-30.6.2010 (IFRS)

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2010-30.6.2010 (IFRS) Osavuosikatsaus 1 (17) 12.7. BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6. (IFRS) YHTEENVETO Tammi kesäkuu H1 - Liikevaihto 49 743 tuhatta euroa (44 446 tuhatta euroa) kasvu 11,9 prosenttia - Liikevoitto 5 143 tuhatta

Lisätiedot

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2008-30.6.2008 (IFRS)

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2008-30.6.2008 (IFRS) Osavuosikatsaus 1 (19) BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2008-30.6.2008 (IFRS) YHTEENVETO Tammi kesäkuu H1 - Liikevaihto 40 545 tuhatta euroa (34 814 tuhatta euroa) kasvu 16,5 prosenttia - Liikevoitto 2 177

Lisätiedot

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2008-30.9.2008 (IFRS)

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2008-30.9.2008 (IFRS) Pörssitiedote 1 (19) BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9. (IFRS) YHTEENVETO Tammi syyskuu - Liikevaihto 59 804 tuhatta euroa (50 082 tuhatta euroa) kasvu 19,4 prosenttia - Liikevoitto 4 557 tuhatta euroa

Lisätiedot

26.1.2010 1-12/ 2009. Muutos, %

26.1.2010 1-12/ 2009. Muutos, % Pörssitiedote 1 (28) BASWARE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Basware Oyj:n neljäs vuosineljännes ja vuosi YHTEENVETO (suluissa edellisen vuoden vastaava ajankohta, jollei toisin mainita) Tilikausi - Liikevaihto

Lisätiedot

SysOpen Oyj:n (myöhemmin konserni) liikevaihto nousi katsauskaudella 15,0 miljoonaan euroon (10,2 miljoonaa euroa).

SysOpen Oyj:n (myöhemmin konserni) liikevaihto nousi katsauskaudella 15,0 miljoonaan euroon (10,2 miljoonaa euroa). PÖRSSITIEDOTE 1 (1) SYSOPEN OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2001 - Liikevaihto 15,0 miljoona euroa (kasvua viime vuoden vastaavasta 46 %) - Liikevoitto ennen liikearvopoistoja 18,6 % liikevaihdosta

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO JA TULOS (suluissa edellisvuoden vastaavan neljänneksen luku)

LIIKEVAIHTO JA TULOS (suluissa edellisvuoden vastaavan neljänneksen luku) LEHDISTÖTIEDOTE 29.4.2004 KLO 9.00 STONESOFT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2004 YHTEENVETO - Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 5.0 miljoonaa euroa, -16% verrattuna edellisvuoden vastaavaan

Lisätiedot

BASWARE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Basware Oyj:n neljäs vuosineljännes ja vuosi 2008

BASWARE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Basware Oyj:n neljäs vuosineljännes ja vuosi 2008 Pörssitiedote 1 (26) BASWARE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Basware Oyj:n neljäs vuosineljännes ja vuosi YHTEENVETO (suluissa edellisen vuoden vastaava ajankohta, jollei toisin mainita) Tilikausi - Liikevaihto

Lisätiedot

ETTEPLAN OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.04.2006 KLO 10.00 1(9) ETTEPLANIN LIIKEVAIHTO KASVOI 15 %, LIIKEVOITTO OLI 1,5 MILJ. EUROA

ETTEPLAN OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.04.2006 KLO 10.00 1(9) ETTEPLANIN LIIKEVAIHTO KASVOI 15 %, LIIKEVOITTO OLI 1,5 MILJ. EUROA ETTEPLAN OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.04.2006 KLO 10.00 1(9) OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2006 ETTEPLANIN LIIKEVAIHTO KASVOI 15 %, LIIKEVOITTO OLI 1,5 MILJ. EUROA - Konsernin liikevaihto 22,4 milj.euroa (19,4) -

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2005. Solteq Oyj Pörssitiedote 18.4.2005 kello 9.00 SOLTEQ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.

SOLTEQ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2005. Solteq Oyj Pörssitiedote 18.4.2005 kello 9.00 SOLTEQ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3. Julkaistu: 2005-04-18 07:59:19 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2005 Solteq Oyj Pörssitiedote 18.4.2005 kello 9.00 SOLTEQ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2005

Lisätiedot

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2012-30.9.2012 (IFRS)

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2012-30.9.2012 (IFRS) Osavuosikatsaus 1 (24) BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9. (IFRS) YHTEENVETO Tammi syyskuu : Palveluliiketoiminta nosti liikevaihdon kasvuun kolmannella neljänneksellä - Liikevaihto 83 272 tuhatta euroa

Lisätiedot

TJ Group -konsernin IFRS-standardien mukainen osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2005

TJ Group -konsernin IFRS-standardien mukainen osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2005 1 (11) TJ Group -konsernin IFRS-standardien mukainen osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2005 Liikevaihto 3,15 milj. euroa (5,15 milj. euroa) Liikevoitto 0,32 milj. euroa (-1,29 milj. euroa) Tulos ennen veroja 0,32

Lisätiedot

FINNLINES OYJ 7.8.2003

FINNLINES OYJ 7.8.2003 1(5) FINNLINES OYJ 7.8.2003 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2003 Toimintaympäristö Talven poikkeukselliset sääolosuhteet sekä alkuvuoden aikana eri puolilla Eurooppaa järjestetyt muutaman päivän satamalakot

Lisätiedot

Ramirent-konsernin osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2005

Ramirent-konsernin osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2005 Ramirent-konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2005 Ramirent-konsernin osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2005 KAUDEN KESKEISET TUNNUSLUVUT Liikevaihto kasvoi 21,9 % ollen 172,7 (141,7) Me. Liikevoitto ennen

Lisätiedot

Tecnotree Osavuosikatsaus

Tecnotree Osavuosikatsaus 2013 Tecnotree Osavuosikatsaus TECNOTREE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 (TILINTARKASTAMATON) 29.4.2013 klo 8:30 Tecnotree on kansainvälinen teleoperaattoreiden it-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa

Lisätiedot

DIGIAN ENSIMMÄINEN VUOSINELJÄNNES 2015: LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO KASVOIVAT QT:N ERITTÄIN VAHVAN KASVUN (30,9 %) TUKEMANA

DIGIAN ENSIMMÄINEN VUOSINELJÄNNES 2015: LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO KASVOIVAT QT:N ERITTÄIN VAHVAN KASVUN (30,9 %) TUKEMANA DIGIAN ENSIMMÄINEN VUOSINELJÄNNES 2015: LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO KASVOIVAT QT:N ERITTÄIN VAHVAN KASVUN (30,9 %) TUKEMANA Yhteenveto Tammi-maaliskuu Liikevaihto 25,7 (24,0) miljoonaa euroa, kasvua 7,1

Lisätiedot

Tammi maaliskuu 2013: Liikevaihto kasvoi vaikeissa markkinaolosuhteissa ja muutoksessa ohjelmistoista palveluihin

Tammi maaliskuu 2013: Liikevaihto kasvoi vaikeissa markkinaolosuhteissa ja muutoksessa ohjelmistoista palveluihin Osavuosikatsaus 1 (27) BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013 (IFRS) YHTEENVETO Tammi maaliskuu 2013: Liikevaihto kasvoi vaikeissa markkinaolosuhteissa ja muutoksessa ohjelmistoista palveluihin - Liikevaihto

Lisätiedot

Basware raportoi yhtä liiketoimintasegmenttiä: hankinnasta maksuun (Purchase to Pay, P2P).

Basware raportoi yhtä liiketoimintasegmenttiä: hankinnasta maksuun (Purchase to Pay, P2P). Osavuosikatsaus 1 (26) BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6. (IFRS) YHTEENVETO Tammi kesäkuu : Palveluliiketoiminnan kasvu jatkuu vahvana - Liikevaihto 61 617 tuhatta euroa (56 153 tuhatta euroa) kasvu 9,7

Lisätiedot

Tecnomen Oyj PÖRSSITIEDOTE 26.04.2006 klo 8.30

Tecnomen Oyj PÖRSSITIEDOTE 26.04.2006 klo 8.30 Tecnomen Oyj PÖRSSITIEDOTE 26.04.2006 klo 8.30 TECNOMENIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.03.2006 (tilintarkastamaton) Tilikauden liikevaihto kasvoi 20,9 prosenttia ollen 15,2 miljoonaa euroa (12,6), tulos oli

Lisätiedot

10.10.2013. Basware arvioi vuoden 2013 liikevaihdon kasvavan ja vuoden 2013 liikevoiton (EBIT) olevan positiivinen. Muutos, % 7 9/ 2012

10.10.2013. Basware arvioi vuoden 2013 liikevaihdon kasvavan ja vuoden 2013 liikevoiton (EBIT) olevan positiivinen. Muutos, % 7 9/ 2012 Osavuosikatsaus 1 (20) BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9. (IFRS) YHTEENVETO Tammi syyskuu : Automatisointipalvelujen vahva kasvu jatkuu - Liikevaihto 90 300 tuhatta euroa (83 272 tuhatta euroa) kasvua

Lisätiedot

DIGIAN TOINEN VUOSINELJÄNNES 2015: LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO SELVÄSSÄ KASVUSSA

DIGIAN TOINEN VUOSINELJÄNNES 2015: LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO SELVÄSSÄ KASVUSSA DIGIAN TOINEN VUOSINELJÄNNES 2015: LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO SELVÄSSÄ KASVUSSA Yhteenveto Tammi-kesäkuu Liikevaihto 52,8 (48,5) miljoonaa euroa, kasvua 8,9 prosenttia Liikevoitto ennen kertaluonteisia

Lisätiedot

Aldata Solution Oyj Pörssitiedote 1(14) 14.2.2002 kello 9.00. Kannattavuus säilyi hyvällä tasolla vuoden 2001 viimeisellä vuosineljänneksellä

Aldata Solution Oyj Pörssitiedote 1(14) 14.2.2002 kello 9.00. Kannattavuus säilyi hyvällä tasolla vuoden 2001 viimeisellä vuosineljänneksellä Aldata Solution Oyj Pörssitiedote 1(14) 14.2.2002 kello 9.00 ALDATA SOLUTION OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2001 (Tilintarkastamaton) Aldatan kannattavuus parani huomattavasti vuonna 2001 Neljännellä

Lisätiedot