BASWARE OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 12:00 1(6)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BASWARE OYJ PÖRSSITIEDOTE 19.4.2000 klo 12:00 1(6)"

Transkriptio

1 BASWARE OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 12:00 1(6) BASWARE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS Liikevaihto tuhatta euroa kasvu 44,6 % - Liiketulos 15 tuhatta euroa lasku 108,8 % - Henkilöstön määrä katsauskauden lopussa 70 - kasvu 62,8 % LIIKEVAIHTO BasWare-konsernin liikevaihto kasvoi katsauskaudella hyvään ja konsernille jo tavanomaiseen tahtiin päätyen tuhanteen euroon. Liikevaihto kasvoi edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna 44,6 prosenttia. Kasvu oli kokonaan orgaanista. Ensimmäinen vuosineljännes on kuitenkin konsernille aina selvästi vaatimattomin, mikä johtuu valmisohjelmistojen hankintojen painottumisesta tilivuoden myöhäisemmille jaksoille. Liikevaihdosta 58,8 prosenttia muodostui omien tuotteiden myynnistä ja 41,2 prosenttia tuotteisiin liittyvistä palveluista. Tuotteiden bruttomyynnistä 80,9 prosenttia muodostui kotimaan yksikköjen myynnistä ja 19,1 prosenttia ulkomaisten jälleenmyyjien myynnistä. Ulkomaan liiketoiminnan osuus oli 3,7 prosenttia. Liikevaihdon osalta selvästi voimakkainta kasvua osoittaa edelleen sähköistä liiketoimintaa tukevien ohjelmistojen liiketoiminta. TULOSKEHITYS BasWare-konsernin liiketulos heikkeni viime tilikauden vastaavasta ajanjaksosta 15 tuhanteen euroon (189 tuhatta euroa). Tulos oli suunnitellun mukainen. Konsernin kustannusrakenne on muuttunut edellisen vuoden vastaavaan tilikauteen verrattuna, jolloin konserni toimi pelkästään kotimaassa. Kansainvälistymisstrategian mukaiset panostukset jakelukanavan rakentamiseksi ja tuotekehityksen vahvistamiseksi ovat lisänneet kustannuksia merkittävästi. Konsernin tulos kehittyy myynnin kausivaihteluiden mukaisesti ja painottuu siten vasta tilivuoden loppujaksoille. Konserni kirjasi helmikuussa tapahtuneeseen listautumiseen liittyneet välittömät kulut 247 tuhatta euroa taseeseen oman pääoman ylikurssirahastoa vähentävästi. Listautumiseen liittyvät välilliset kulut 93 tuhatta euroa on kirjattu tulosvaikutteisesti satunnaisiin eriin.

2 RAHOITUS JA INVESTOINNIT Taseen loppusumma oli tuhatta euroa (1.707 tuhatta euroa). Omavaraisuusaste oli 88,5 prosenttia (52,4 %) ja nettovelat suhteessa omaan pääomaan 2.3 (-26.5). Konsernin likvidit varat olivat tuhatta euroa (507 tuhatta euroa). Konsernin investoinnit ovat olleet normaaleja käyttöomaisuusinvestointeja, jotka liittyivät suoraan toiminnan laajentumiseen, henkilökunnan määrän kasvuun, tietojärjestelmiin tai vanhentunutta omaisuutta korvaaviin hankintoihin. Konsernin panostus tuotekehitykseen ja henkilökunnan osaamisen kehittämiseen jatkui edelleen vahvana. Konsernin laskentakäytännön mukaisesti kaikki tuotekehitykseen ja henkilöstön kehittämiseen liittyvät panostukset on kirjattu suoraan kuluksi. HENKILÖSTÖ Konsernin henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 70. Henkilöstön määrä lisääntyi 27 henkilöä viime tilikauden vastaavasta ajankohdasta. Henkilöstömäärän kasvu oli 62.8 prosenttia. Konsernin henkilöstön vaihtuvuus oli edelleen vähäistä. VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS BasWare Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Kokous vahvisti yhtiön tuloslaskelman ja taseen tilikaudelta sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen voitonjakoehdotuksen, jonka mukaan osakkeenomistajille jaettiin osinkona 0,64 euroa osakkeelta, yhteensä euroa. Voittovarojen tilille jätettiin euroa. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Kirsi Eräkangas, Sakari Perttunen, Antti Pöllänen, Ilkka Sihvo ja Hannu Vaajoensuu. Tilintarkastajaksi valittiin KHT-Yhteisö SVH PricewaterhouseCoopers Oy. Ylimääräinen yhtiökokous valitsi uudeksi hallituksen jäseneksi SAP Finland Oy:n toimitusjohtajan Jukka Sonnisen. LISTAUTUMINEN BasWare Oyj:n hallitus päätti aloittaa listautumisvalmistelut ja hakea yhtiön osakkeiden ottamista Helsingin Pörssin NM-listalle. Listautumista edelsi yhdistetty osakeanti ja myynti Osakemyynti oli osaketta ja osakeanti osaketta. Osakkeen merkintähinta oli instituutioannissa 7,00 euroa, yleisöannissa 5,70 euroa ja henkilöstöannissa 5,13 euroa. Osakeanti keskeytettiin yleisö- ja instituutioannin osalta suuren kysynnän aiheuttaman ylimerkinnän vuoksi. Osakeannissa ja myynnissä merkityt osakkeet allokoitiin merkitsijöiden kesken siten, että institutionaalisten sijoittajien osuudeksi muodostui osaketta, yleisön osuudeksi osaketta ja henkilöstöannin osuudeksi osaketta. Kaupankäynti yhtiön osakkeilla alkoi Helsingin Pörssin Prelistalla ja NM-listalla

3 OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET BasWare Oyj:n osakkeet liitettiin arvo-osuusjärjestelmään Ylimääräinen yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön osakepääoman ja vähimmäis- sekä enimmäispääoman euromääräiseksi. Samalla yhtiön vähimmäis- ja enimmäispääomaa muutettiin siten, että vähimmäispääoma on euroa ja enimmäispääoma euroa. Samassa kokouksessa yhtiön osakepääomaa päätettiin korottaa rahastoannilla eurolla euroon. Rahastoanti toteutettiin siirtämällä edellisten tilikausien voittotililtä euroa osakepääomaan antamatta uusia osakkeita. Lisäksi osakkeiden lukumäärää lisättiin siten, että yksi osake vastaa kuutta osaketta (split 1:6). Yhtiön osakepääoma euroa jakautui tämän jälkeen osakkeeseen. Osakkeen nimellisarvosta luovuttiin ja osakkeen kirjanpidolliseksi vasta-arvoksi määriteltiin 0.03 euroa. Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous päätti korottaa osakepääomaa suunnatulla osakeannilla eurolla euroon. Osakepääoman korottaminen tapahtui tarjousaikana sijoittajien tekemien merkintäsitoumusten perusteella. Muutokset merkittiin kaupparekisteriin Samassa kokouksessa päätettiin myös optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden henkilökuntaan kuuluville. Optiooikeuksia annetaan kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä BasWare Oyj:n osaketta. Osakkeiden merkintäaika alkaa porrastetusti , , ja Osakkeiden merkintäaika päättyy kaikilla optiotodistuksilla Osakepääomaa voidaan optio-oikeuksien perusteella korottaa enintään eurolla, mikä vastaa noin 4,9 prosenttia yhtiön osakepääomasta listautumisannin jälkeen. Lisäksi hallitus valtuutettiin päättämään yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen osakepääoman korottamisesta yhdessä tai useammassa erässä uusmerkinnällä ja/tai yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta siten, että uusmerkinnässä tai vaihtovelkakirjoja tai optio-oikeuksia annettaessa yhteensä oikeutetaan merkitsemään enintään kappaletta uusia osakkeita. Osakepääomaa voidaan valtuutuksen perusteella korottaa enintään eurolla. Valtuutus sisältää oikeuden päättää merkintöjen hinnoista, merkintään oikeutetuista, merkintä-ehdoista ja vaihtovelkakirjalainan ja optio-oikeuksien ehdoista. Silloin kun osakepääomaa korotetaan uusmerkinnällä muutoin kuin vaihtovelkakirjalainan tai optio-oikeuden perusteella, hallitus on oikeutettu päättämään, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan tai muutoin tietyin ehdoin.

4 KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT BasWare Oyj on tehnyt sopimuksen e-flow-ohjelmistojen jälleenmyynnistä Hollannissa Farrington Data Processing Holland B.V:n kanssa. Yhtiö on Hollannin johtava dokumenttien hallintajärjestelmien toimittaja ja sillä on 110 työntekijää. BasWare Oyj:n hallitus on tehnyt päätöksen tytäryhtiön perustamisesta Saksaan. Tytäryhtiö toimii BasWaren Keski-Euroopan toimintojen keskuspaikkana ja vastaa Saksan markkinoiden lisäksi BasWare Beneluxin toiminnasta sekä Sveitsin ja Itävallan markkinoiden avaamisesta vuoden 2001 aikana. STRATEGIATARKISTUKSET BasWare Oyj:n hallitus on täsmentänyt kansainvälistymisstrategiaansa, jonka mukaan konsernin kansainvälistymistä nopeutetaan perustettavien tytäryhtiöiden, yritysostojen ja uusien markkinointipanostusten avulla. Tytäryhtiöt perustetaan Saksaan ja Isoon-Britanniaan toisen vuosineljänneksen aikana tukemaan ja kehittämään jälleenmyyntiverkostoa sekä vastaamaan konsernin tuotteiden markkinoinnista valituille segmenteille. LÄHIAJAN NÄKYMÄT Konserni jatkaa vahvaa kasvuaan liiketoimintasuunnitelmansa mukaisesti. Valmisohjelmistojen mittava tilaus- ja tarjouskanta niin Suomessa, Ruotsissa kuin Norjassakin kertovat vahvan kysynnän jatkumisesta. e-flow tuoteperheen merkittävästi lisääntyneet myyntija markkinointiaktiviteetit Skandinaviassa ja Hollannissa ennakoivat kansainvälisen tuotemyynnin nopeaa kasvua erityisesti tilivuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Kansainvälisen jakelukanavan laajentaminen uusiin maihin kuten Saksaan, Isoon-Britanniaan ja Belgiaan edistyy suunnitelmien mukaisesti ja tuotteiden markkinointi näissä maissa voidaan aloittaa vuoden loppuun mennessä. Pohjois-Amerikan osalta selvitykset jakelukanavan osalta valmistuvat toisen vuosineljänneksen aikana. Voimakkaasta kansainvälistymisestä ja siihen liittyvästä kulujen kasvusta huolimatta yhtiön johto arvioi, että konsernin tuloskehitys paranee huomattavasti loppuvuonna. Edellisen vuoden kannattavuuden suhteellista tasoa ei kuitenkaan tulla saavuttamaan. Strategiansa mukaisesti BasWare-konserni neuvottelee jatkuvasti yritysostoista. Vantaalla BasWare Oyj:n hallitus Ilkka Sihvo, puheenjohtaja Kirsi Eräkangas Antti Pöllänen Sakari Perttunen Jukka Sonninen Hannu Vaajoensuu, toimitusjohtaja

5 KONSERNIN TULOSLASKELMA tuhatta euroa % % % Liikevaihto , , ,0 Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto -15-1, , ,3 Rahoitustuotot ja - kulut Voitto ennen satunnaisia eriä , , ,7 Satunnaiset erät Voitto ennen veroja -91-7, , ,7 Välittömät verot Tilikauden voitto -91-7, , ,3 KONSERNITASE tuhatta euroa % % % Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset , , ,2 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja

6 pankkisaamiset , , ,8 Vastaavaa yhteensä , , ,0 Vastattavaa Oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto , , ,5 Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma Vastattavaa yhteensä , , , , , ,0

7 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Oman pääoman tuotto, % 0,16 % 0,01 % 69,93 % Sijoitetun pääoman tuotto, % 0,20 % 0,02 % 92,01 % Nettovelkaantumisaste (Net Gearing) -2,30 % -26,51 % -13,90 % Omavaraisuusaste, % 88,54 % 52,36 % 66,46 % OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT Tulos/osake, euro 0,00 0,02 0,16 Oma pääoma/osake, euro 1,17 0,12 0,27 Lisätietoja antavat: Toimitusjohtaja Hannu Vaajoensuu, BasWare Oyj, p. (09) , tai , sähköposti: Hallituksen puheenjohtaja Ilkka Sihvo, BasWare Oyj, p. (09) , tai , sähköposti: BasWare Oyj Hannu Vaajoensuu Jakelu: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet Neither this press release nor any copy of it may be taken, transmitted into or distributed in the United States of America or its territories or possessions.

TIETO-X OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-30.9.2003

TIETO-X OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-30.9.2003 Tieto-X Oyj Pörssitiedote 22.10.2003 1 (6) TIETO-X OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-30.9.2003 Tieto-X:n liikevaihto kasvoi edelleen, kannattavuus heikkeni hieman. Tieto-X:n liikevaihto jatkoi edelleen

Lisätiedot

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13)

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13) EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5. klo 16.30 1 (13) Exel Composites Oyj:n osavuosikatsaus Q1 lyhyesti - Liikevaihto oli 21,5 miljoonaa euroa, kasvua 20,7 prosenttia edellisvuodesta (Q1/: 17,8 miljoonaa

Lisätiedot

CORRECTION: IXONOS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.12.2008

CORRECTION: IXONOS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.12.2008 CORRECTION: IXONOS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.12.2008 KORJAUKSET IXONOSIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 11.2.2009: KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, rivit Lyhytaikaisten lainojen nosto ja Lyhytaikaisten

Lisätiedot

NOKIAN RENKAAT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI- MAALISKUU 2000

NOKIAN RENKAAT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI- MAALISKUU 2000 27. huhtikuu 2000 00:00 kategoriassa Pörssitiedotteet Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 27.4.2000 klo 8.00 NOKIAN RENKAAT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI- MAALISKUU 2000 Tulos per osake tammi- maaliskuussa

Lisätiedot

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake.

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake. COMPTEL OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA Pörssitiedote 6.2.2015 klo 8.00 Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (: 0,01 euroa) per osake.

Lisätiedot

Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko. Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015

Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko. Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko Q1 2 Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko

Lisätiedot

Huhtamäki 2014. Tilinpäätös ja toimintakertomus

Huhtamäki 2014. Tilinpäätös ja toimintakertomus Huhtamäki 2014 Sisällys Huhtamäki 2014 lukuina 1 Toimitusjohtajan katsaus 2014 2 2014 4 Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös 2014 10 Konsernin tuloslaskelma (IFRS) 10 Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot

HKScanin toimitusjohtaja Hannu Kottonen kommentoi vuoden 2014 ensimmäistä neljännestä:

HKScanin toimitusjohtaja Hannu Kottonen kommentoi vuoden 2014 ensimmäistä neljännestä: HKScan-konsernin osavuosikatsaus Q1/2014, 7.5.2014, klo 8.00-1- HKScan-konsernin osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2014: Rakennemuutos etenee vuosineljänneksen tulos oli pettymys * Liikevaihto oli 465,4 (507,1)

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1-12/2014

Tilinpäätöstiedote 1-12/2014 Tilinpäätöstiedote 1-12/2014 1 (17) Tulikivi Oyj Tilinpäätöstiedote 1-12/2014 6.2.2015 klo 10.00 - Tulikivi-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 10,7 Me (11,8 Me 10-12/2013), liiketulos

Lisätiedot

Cargotecin tammi maaliskuun 2014 osavuosikatsaus: liikevoitto parani tehostamistoimenpiteiden myötä sekä Kalmarissa että Hiabissa

Cargotecin tammi maaliskuun 2014 osavuosikatsaus: liikevoitto parani tehostamistoimenpiteiden myötä sekä Kalmarissa että Hiabissa CARGOTEC OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.4.2014 KLO 12 Cargotecin tammi maaliskuun 2014 osavuosikatsaus: liikevoitto parani tehostamistoimenpiteiden myötä sekä Kalmarissa että Hiabissa Tammi maaliskuu 2014 lyhyesti

Lisätiedot

It s all about peace of mind

It s all about peace of mind It s all about peace of mind VUOSIKERTOMUS 2011 Protecting the irreplaceable Sisältö F-secure lyhyesti 1 vuosi 2011 lyhyesti 3 toimitusjohtajan katsaus 2011 4 Hallituksen toimintakertomus 2011 6 Taloudellinen

Lisätiedot

Afarak Group Oyj ( Afarak tai Yhtiö ) (LSE: AFRK, OMX: AFAGR) tilinpäätöstiedote 16.2.2015 klo 09:00

Afarak Group Oyj ( Afarak tai Yhtiö ) (LSE: AFRK, OMX: AFAGR) tilinpäätöstiedote 16.2.2015 klo 09:00 Afarak Group Oyj ( Afarak tai Yhtiö ) (LSE: AFRK, OMX: AFAGR) tilinpäätöstiedote 16.2.2015 klo 09:00 AFARAK GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 Tammi joulukuu 2014: - Liikevaihto kasvoi 27,4

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto laski 15,3 % johtuen pääosin TeliaSonera Finlandille myydystä kuluttaja- ja verkkoliiketoiminnasta.

Konsernin liikevaihto laski 15,3 % johtuen pääosin TeliaSonera Finlandille myydystä kuluttaja- ja verkkoliiketoiminnasta. 9.3.2015 1(8) AINA GROUPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014 Konserni Aina Group Oyj:n konsernitilinpäätös on laadittu Suomen kirjanpitolainsäädännön mukaisesti (FAS). Laadintaperiaatteet ovat Aina Group Oyj-konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus

Hallituksen toimintakertomus Hallituksen toimintakertomus 1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO % liikevaihdosta 2 Markkinoiden kehitys Comptel toimii teleoperaattoreiden ohjelmistomarkkinoilla maailmanlaajuisesti. 75 5 15 1 Teleoperaattoreiden

Lisätiedot

Salcomp Oyj. Osakeanti ja -myynti. Enintään 17 000 000 osaketta. Alustava hintaväli 3,20-4,00 euroa

Salcomp Oyj. Osakeanti ja -myynti. Enintään 17 000 000 osaketta. Alustava hintaväli 3,20-4,00 euroa LISTALLEOTTOESITE 27.2.2006 Osakkeiden lopullisesta merkintä- ja myyntihinnasta, Osakkeiden kokonaislukumäärästä ja eri sijoittajaryhmille myytävien Osakkeiden lukumäärästä päätetään lopullisesti institutionaalisille

Lisätiedot

LAURANTIS PHARMAN TILINTARKASTAMATON OSAVUOSIKATSAUS 31.3.2014 PÄÄTTYNEELTÄ KOLMEN KUUKAUDEN KAUDELTA

LAURANTIS PHARMAN TILINTARKASTAMATON OSAVUOSIKATSAUS 31.3.2014 PÄÄTTYNEELTÄ KOLMEN KUUKAUDEN KAUDELTA LAURANTIS PHARMAN TILINTARKASTAMATON OSAVUOSIKATSAUS 31.3.2014 PÄÄTTYNEELTÄ KOLMEN KUUKAUDEN KAUDELTA Pääkohdat ensimmäiseltä vuosineljännekseltä Laurantis Pharma -konserni (Laurantis tai Yhtiö) ja Hermo

Lisätiedot

Kokouspöytäkirja 1/2015 Varsinainen yhtiökokous

Kokouspöytäkirja 1/2015 Varsinainen yhtiökokous Kokouspöytäkirja 1/2015 Varsinainen yhtiökokous Pöyry Oyj PL 4 (Jaakonkatu 3) FI-01621 Vantaa Finland Kotipaikka Vantaa, Finland Y-tunnus 1009321-2 Puh. +358 10 3311 Faksi +358 10 33 21816 E-mail: group@poyry.com

Lisätiedot

PIHLAJALINNAN LISTAUTUMISANTI

PIHLAJALINNAN LISTAUTUMISANTI Konserni sijoita parempaan huomiseen PIHLAJALINNAN LISTAUTUMISANTI 25.5. 2.6.2015 www.pihlajalinna.fi/listautumisanti Markkinointiesite. Tämä ei ole listalleottoesite. Listalleottoesite on saatavilla osoitteessa

Lisätiedot

Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu. Ekokem-konserni IFRS 2014 IFRS 2013 FAS 2012

Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu. Ekokem-konserni IFRS 2014 IFRS 2013 FAS 2012 EKOKEM-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014 Konsernin vuoden 2014 tulos Ekokem-konsernin liikevaihto oli 200,8 miljoonaa euroa (195,2 milj. e). Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 2,9 prosenttia. Liikevaihdon

Lisätiedot

TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO KONSERNI LYHYESTI YHTIÖKOKOUS

TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO KONSERNI LYHYESTI YHTIÖKOKOUS VUOSIKERTOMUS 1996 TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO Tämä on Tamfelt 2 Konserni lyhyesti 2 Yhtiökokous 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan haastattelu 4 Verkatehtaan

Lisätiedot

8. Tilikauden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen yhtiökokoukselle

8. Tilikauden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen yhtiökokoukselle KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Afarak Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 8.5.2015 kello 10.00 alkaen Helsingissä ravintola Palacen tiloissa,

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT. Yleiskuvaus

OSAKEANNIN EHDOT. Yleiskuvaus OSAKEANNIN EHDOT Yleiskuvaus Cleantech Invest Oyj ( Cleantech Invest tai Yhtiö ) tarjoaa enintään 15.386.000 Yhtiön uutta A-sarjan osaketta ( Antiosakkeet ) yksityishenkilöiden ja yhteisöjen ( Yleisösijoittaja

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

TIEDON osavuosikatsaus 4/2012 (1.1. 31.12.) Selkeä parannus varsinaisen liiketoiminnan kannattavuudessa, strategian toteutus aikataulussa

TIEDON osavuosikatsaus 4/2012 (1.1. 31.12.) Selkeä parannus varsinaisen liiketoiminnan kannattavuudessa, strategian toteutus aikataulussa TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 6.2.2013, klo 8.00 1 (45) TIEDON osavuosikatsaus 4/2012 (1.1. 31.12.) Selkeä parannus varsinaisen liiketoiminnan kannattavuudessa, strategian toteutus aikataulussa Katsauksen pääkohdat

Lisätiedot

Sisällysluettelosluettelo

Sisällysluettelosluettelo SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelosluettelo Liiketoiminta 5 Tietoa osakkeenomistajille 5 Elisa lyhyesti 7 Toimitusjohtajan katsaus 8 Henkilöasiakkaat 10 Yritysasiakkaat 12 Tilinpäätös 14 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

HKScan Oyj. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

HKScan Oyj. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,10 euroa osakkeelta ja ylimääräistä osinkoa 0,39 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan

Lisätiedot

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen YHTIÖKOKOUSKUTSU Aspo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 9. huhtikuuta 2015 klo 14.00 Pörssitalon pörssisalissa osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki.

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen YHTIÖKOKOUSKUTSU :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 14.4.2015 klo 14.00 osoitteessa Marina Congress Center, Nauticasali, Katajanokanlaituri 6, Helsinki.

Lisätiedot

LISTAUTUMISANNIN EHDOT

LISTAUTUMISANNIN EHDOT LISTAUTUMISANNIN EHDOT Jäljempänä termillä merkintä tarkoitetaan sijoittajan antamaa tarjousta tai sitoumusta listautumisannissa eikä merkitystä ole sillä, onko sijoittaja tarjoutunut tai sitoutunut ostamaan

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI TASEKIRJA 30.6.2012 Osoite: Verkatehtaankatu 6, Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0213815-0 Säilytettävä: 30.6.2021 asti Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.7.2011-30.6.2012 Sisällys Sivu

Lisätiedot