Osavuosikatsaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2001"

Transkriptio

1 Osavuosikatsaus YHTEENVETO Liikevaihto tuhatta euroa - kasvu 77,2 % Liikevoitto -445 tuhatta euroa (-15 tuhatta euroa) Sähköinen liiketoiminta kasvoi 143,2 % Kansainvälinen myynti kasvoi 207 % Kansainvälisen myynnin osuus oli 26,2 % Henkilöstön määrä katsauskauden lopussa kasvu 67,1 % Vertailutietoina on käytetty vuoden 2000 vastaavan ajankohdan lukuja. LIIKEVAIHTO BasWare-konsernin (myöhemmin yhtiö) liikevaihto kasvoi katsauskaudella 77,2 prosenttia päätyen tuhanteen euroon. Liikevaihdon kasvu oli kokonaan orgaanista. Liikevaihdosta 60,5 prosenttia (58,8 %) muodostui omien tuotteiden myynnistä ja 39,5 prosenttia (41,2 %) tuotteisiin liittyvistä palveluista. Kansainvälistyminen eteni katsauskaudella hyvin. Tuotteiden bruttomyynnistä 73,8 prosenttia (80,9 %) muodostui kotimaan myynnistä ja 26,2 prosenttia (19,1 %) ulkomaan myynnistä. Ulkomaiden osuus liikevaihdosta oli 16,2 prosenttia (3,7 %). Sähköinen liiketoiminta kasvoi 143,2 prosenttia mikä edustaa 68,7 prosenttia koko liikevaihdosta. Talousohjauksen liiketoiminta kasvoi 44,2 prosenttia ja oli 28,0 prosenttia yhtiön liikevaihdosta. Asiakaskohtaiseen järjestelmäkehitykseen liittyvän liiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 3,3 prosenttia. TULOSKEHITYS BasWare-konsernin liikevoitto oli katsauskaudella -445 tuhatta euroa (-15 tuhatta euroa). Yhtiön tulos on suunnitellun mukaisella tasolla. Liikevoiton osuus liikevaihdosta oli -21,4 prosenttia (-1,3 prosenttia). Yhtiön kiinteät kulut ovat kasvaneet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 98,2 prosenttia. Kasvupanostusten vuoksi kustannusrakenne on muuttunut merkittävästi. Vahvimmin panostettiin jakelukanavan rakentamiseen, asiakaspalveluorganisaatioon ja tuotekehitykseen. Yhtiön voitto ennen satunnaisia eriä oli -376 tuhatta euroa (2 tuhatta euroa) ja voitto katsauskaudella -376 tuhatta euroa (-91 tuhatta euroa).

2 RAHOITUS JA INVESTOINNIT Yhtiön rahoitusasema on hyvä. Taseen loppusumma oli tuhatta euroa ( tuhatta euroa). Omavaraisuusaste oli 84,4 prosenttia (88,5 %) ja nettovelat suhteessa omaan pääomaan (gearing) 66,3 (-89,5). Yhtiön likvidit varat olivat tuhatta euroa (8.309 tuhatta euroa). Yhtiön käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 289 tuhatta euroa ja ne jakautuivat normaaleihin kasvun vaatimiin lisä- ja korvausinvestointeihin. Katsauskauden aikana käynnistettiin yhtiön taloushallinnon perusjärjestelmien uudistusprojekti ja perustettiin konsernin yhtiöiden taloushallinnon palvelukeskus. TUOTEKEHITYS Yhtiö panostaa edelleen vahvasti tuotekehitykseen ja henkilöstön osaamiseen. Tuotekehityskulut olivat katsauskaudella 495 tuhatta euroa (394 tuhatta euroa) ja ne vastasivat 23,9 prosenttia liikevaihdosta. Yhtiön laskentakäytännön mukaisesti kaikki tuotekehitykseen ja henkilöstön kehittämiseen liittyvät panostukset on kirjattu suoraan kuluksi. Tuotekehityksessä työskenteli 34 (19) henkilöä katsauskauden lopussa. Yhtiö perusti tuotekehitysyksikön Tampereelle. HENKILÖSTÖ Yhtiön henkilöstön kokonaismäärä oli katsauskauden lopussa 117 (70), kasvua 67,1 prosenttia. Uutta henkilöstöä on palkattu eniten tuotekehitykseen, asiakaspalveluun ja kansainvälisiin toimintoihin. Yhtiön rekrytointitoiminta on ollut aktiivista ja henkilöstön vaihtuvuus oli normaalia. Yhtiöllä on voimassa kattava henkilöstön optio-ohjelma. Osakkeiden merkintäaika alkaa porrastetusti , , ja SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA Sähköisen liiketoiminnan e-flow-ohjelmistot menestyivät katsauskaudella hyvin ja liiketoiminta kasvoi 143,2 prosenttia. Liiketoiminnasta 76,4 prosenttia tuli kotimaasta ja 23,6 prosenttia ulkomailta. Kotimaan liiketoiminta kasvoi 101,4 prosenttia ja ulkomaiden liiketoiminta kasvoi 642,8 prosenttia. BasWare e-flow ohjelmistojen kilpailullinen etumatka on pystytty säilyttämään. Katsauskauden liiketoiminta perustui edelleen pitkälti e-flow PIP ostolaskujen käsittelyjärjestelmän lisenssi- ja palvelumyyntiin. Uudet hankintojen hallinnan ja verkkolaskujen välityksen ohjelmistot sekä ASP-pohjaiset palvelut vahvistavat tuoteperheen kilpailuasemaa entisestään.

3 Vastaavaa tuoteportfoliota ei näyttäisi löytyvän yhdeltäkään kilpailijalta. Kysyntätilanne jatkuu vahvana. Markkinajohtajan asema luo edellytykset sähköisen liiketoiminnan huomattavan kasvun jatkumiseen. Jälleenmyyntikanava BasWare on vahvistanut omaa suoramyyntikanavaansa katsauskauden aikana siten, että tytäryhtiöiden myynti- ja markkinointitoiminta on voitu aloittaa täysimääräisesti Saksassa, Hollannissa ja Isossa-Britanniassa. Epäsuoran jakelun osalta BasWare on tarkentanut toimintamalliaan niin, että kumppanit on ryhmitelty kahteen luokkaan. Kokonaispalvelua tarjoavia jälleenmyyjiä oli katsauskauden lopussa Pohjoismaissa ja Hollannissa yhteensä neljä kappaletta. Markkinointia tukevia aktiivisia kumppaneita oli yhteensä kuusi Hollannissa, Isossa-Britanniassa ja saksankielisissä maissa. Kumppanimallin muutos vahvistaa oman suoramyynnin roolia niissä maissa, joissa BasWarella on tytäryhtiö. Yhtiö allekirjoitti helmikuussa jälleenmyyntisopimuksen ruotsalaisen WM-data eapplications AB:n kanssa. BasWare e-flow PIP ostolaskujen käsittelyjärjestelmä on saavuttanut nopeasti markkinajohtajan aseman kaikissa Pohjoismaissa ja WM-datan ryhtyminen jälleenmyyjäksi vahvistaa BasWaren markkina-asemaa entisestään. Yhteistyön seurauksena BasWare e-flow PIP:n myyntiverkosto kattaa koko Ruotsin. Saksassa ja Isossa-Britanniassa käynnistettiin voimakas markkinointi katsauskauden aikana. Maissa päästiin aloittamaan tuotteiden ensiasennukset asiakkaille maaliskuun lopussa. Hollannissa kumppanien markkinointipanostukset ovat olleet riittämättömiä ja tämän vuoksi vastuuta on siirretty BasWaren paikalliselle tytäryhtiölle. Jälleenmyyntiverkoston laajentamista valmistellaan Belgiassa, Sveitsissä ja Itävallassa. Tuotteiden ASP-jakelu Katsauskauden aikana e-flow-ohjelmistojen ASP-jakelu käynnistettiin laajalla yhteistyörintamalla. Jakelukanavaa kehitettiin kotimaassa myös jälleenmyyntisopimuksilla tavoitteena tarjota tuotteet yhä laajemman kohderyhmän ulottuville. ASP-jakelun ja myeflow.com-verkkolaskupalvelun nopean leviämisen varmistamiseksi solmittiin jakelu- ja operaattoriyhteistyösopimuksia Proha Oyj:n, Oy Datatie Ab:n, EmCe Solution Partner Oy:n, OpusCapita Oyj:n ja Iocore Oyj:n kanssa. Iocoren kanssa tehty sopimus sisältää myös teknologiayhteistyötä. Yhteistyökuviot ovat edenneet suotuisasti, mutta niiden kaupallinen vaikutus jäi vielä katsauskaudella vähäiseksi. Uudet tuotteet BasWare e-flow tuoteperheen uusien tuotteiden markkinoille tulo on siirretty aikataulussaan eteenpäin. Hankintojen hallintajärjestelmä e-flow POP:n

4 täysimääräinen markkinointi aloitetaan Suomessa kuluvan neljänneksen aikana ja muissa Pohjoismaissa seuraavan neljänneksen aikana. Sähköisen laskutuksen mahdollistavan myeflow.com-palvelun myynti ja markkinointi on edistynyt odotusten mukaisesti. Sopimusasiakkaita oli katsauskauden päättyessä yli 20. Asiakkaita liitetään parhaillaan palvelun käyttäjiksi minkä vuoksi laskuvolyymi on ollut katsauskaudella vielä vähäinen. Toiminnan arvioidaan käynnistyvän kuluvan neljänneksen aikana, jolloin tuotot muodostuvat pääasiassa käynnistämispalveluista ja liityntämaksuista. Tuottojen painopiste siirtyy volyymipohjaiseen laskutukseen tilikauden jälkimmäisellä puoliskolla. Sähköisen liiketoiminta-alueen uusia asiakkaita olivat ensimmäisen vuosineljänneksen aikana mm. Vattenfall Oy, Raision Yhtymä Oyj, Engel-Yhtymä Oy, Orion-yhtymä Oyj, Pricewaterhouse Coopers A/S, Color Line A/S ja Elisa Communications Oyj. TALOUSOHJAUKSEN LIIKETOIMINTA Yhtiön talousohjauksen liiketoiminta kasvoi 44,2 prosenttia. Kasvu perustui pitkälti palvelutuottojen myönteiseen kehitykseen. Budjetoinnin, ennustamisen ja raportoinnin sekä konsernilaskennan tuotteiden asiakaskunta kasvaa vakaasti ja olemassa olevat asiakkaat laajentavat ohjelmistojensa käyttöä. Liiketoiminnan kehittämistä tullaan suuntaamaan erityisesti käyttövalmiiden bisnesmallien kehittämiseen, jolloin BasWare pystyy erottautumaan paremmin kilpailijoistaan. Tämän lisäksi liiketoimintayksikköön perustetaan uusi osasto, joka tarjoaa talousohjauksen prosessikonsultointia ja uusiin bisnesmalleihin perustuvaa konsultointia. Katsauskauden aikana yhtiö aloitti talousohjauksen liiketoiminnan kansainvälistämiseen johtavat valmistelut. Tuoteperheen kansainvälinen levitys tullaan aloittamaan Ruotsista siinä vaiheessa, kun bisnesmallit ovat jakelukelpoisia. KATSAUSKAUDEN MUUT TAPAHTUMAT Yhtiön pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2000 tilinpäätöksen ja päätti jakaa osinkoa vuodelta 2000 hallituksen esityksen mukaisesti 0,91 markkaa (0, euroa) osakkeelta eli yhteensä ,00 euroa. Edellisten tilikausien voittovarat -tilille päätettiin jättää ,11 euroa. Yhtiökokous vahvisti tuloslaskelman ja taseen tilintarkastajien esityksen mukaisesti ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta Yhtiön hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Ilkka Sihvo, Kirsi Eräkangas, Sakari Perttunen, Antti Pöllänen, Jukka Sonninen ja Hannu Vaajoensuu. Uudeksi jäseneksi valittiin Kim Ignatius.

5 OMA PÄÄOMA JA OSAKEKURSSIN KEHITTYMINEN Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa osakkeenomistajaa. Osakepääoma on euroa ja osakkeiden lukumäärä kpl. Katsauskaudella osakkeen ylin kurssi oli 6,35 euroa, alin 5,15 euroa ja päätöskurssi oli 5,70 euroa. Katsauskauden keskikurssi oli 6,18 euroa. Osakkeita vaihdettiin katsauskauden aikana kappaletta. KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Ison-Britannian markkinat avautuivat huhtikuussa, kun Fortum O&M Ltd. valitsi BasWare e-flow PIP -ohjelmiston ostolaskujen käsittelyjärjestelmäkseen. BasWare UK Ltd:n päämääränä on laajentaa toimintaansa nopeasti Isossa- Britanniassa ja Irlannissa ja solmittu kauppa antaa hyvän pohjan jatkotoiminnalle. Yhtiö solmi huhtikuussa merkittävän kaupan Tieliikelaitoksen kanssa. Tieliikelaitos hankki käyttöönsä BasWare e-flow PIP ostolaskujen käsittelyjärjestelmän ja EDA arkistointijärjestelmän julkisen kilpailun jälkeen. Ohjelmistojen arvioitu käyttäjämäärä on noin tuhat ja laskuja järjestelmällä käsitellään noin kappaletta vuodessa. Yhtiö toimittaa yhdessä Oy Datatie Ab:n kanssa BasWare e-flow PIP ostolaskujen käsittelyjärjestelmän ASP-palveluna Elisa Communications Oyj:lle, Kolumbus Oy:lle sekä Direktia Oy:lle. Toimitussopimus on BasWarelle merkittävä päänavaus ASP-markkinoilla ja sillä uskotaan olevan huomattava taloudellinen vaikutus muutaman vuoden kuluessa. LÄHIAJAN NÄKYMÄT Yhtiö uskoo liiketoiminnan kasvun jatkuvan edelleen vahvana. Sähköisen liiketoiminnan osalta kasvun arvioidaan jatkuvan vuonna 2001 yli sadan prosentin vauhdilla. Talousohjauksen osalta ennakoidaan toiminnan jatkuvan nykytasolla. Yhtiö arvioi liikevaihdon kasvun olevan yli 75 prosenttia vuonna Panostukset kansainvälisen markkinointiin sekä tuotekehitykseen jatkuvat edelleen. Toiminnan kasvu alkaa jatkossa yhä enenevässä määrin suuntautua suoraan asiakasrajapintaan liittyviin toimintoihin. Alkuvuoden kaltaisia tytäryhtiöiden käynnistämiseen liittyviä kertainvestointeja ei enää realisoidu tämän tilikauden aikana, koska jakelukanavan laajentaminen mm. Ranskaan ja USA:han toteutetaan aikaisintaan tilikauden lopulla. Yhtiö arvioi vuoden 2001 liiketuloksen olevan edellistä vuotta korkeammalla. Toisen vuosineljänneksen tuloksen arvioidaan olevan selvästi voitollinen ja tämä nostaa ensimmäisen vuosipuoliskon tuloksen voitolliseksi.

6 Yhtiön tulos kehittyy myynnin kausivaihteluiden mukaisesti ja painottuu yleensä vasta tilivuoden loppujaksoille. Vuoden 2000 osalta liikevaihto ja tulos kertyivät vuosineljänneksittäin seuraavasti: Q1 Q2 Q3 Q4 Q1/2001 Liikevaihto Liikevoitto Kasvustrategiansa mukaisesti BasWare neuvottelee jatkuvasti yritysostoista, jotka liittyvät yhtiön tuotteiden jakelukanavan tai tuotetarjonnan vahvistamiseen. TIEDOTUSTILAISUUS Yhtiö järjestää tänään osavuosikatsausta käsittelevän tiedotustilaisuuden toimittajille kello 10 ja analyytikoille kello hotelli Kämpissä, Jean Sibelius huoneessa. Tilaisuudessa yhtiön toimitusjohtaja Hannu Vaajoensuu ja hallituksen puheenjohtaja Ilkka Sihvo kommentoivat osavuosikatsausta ja vastaavat esitettyihin kysymyksiin. Tervetuloa. Vantaalla BasWare Oyj:n hallitus Sihvo Ilkka, puheenjohtaja Eräkangas Kirsi Ignatius Kim Pöllänen Antti Perttunen Sakari Sonninen Jukka Vaajoensuu Hannu, toimitusjohtaja

7 BasWare Oyj Konsernin tuloslaskelma tuhatta euroa Liikevaihto , , ,0 Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto , , ,8 Rahoitustuotot ja -kulut Voitto ennen satunnaisia eriä ,1 2 0, ,9 Satunnaiset erät Voitto ennen veroja , , ,4 Välittömät verot Tilikauden voitto , , ,0

8 BasWare Oyj Konsernitase tuhatta euroa % % % Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot Liikearvo Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset , , ,0 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset , , ,0 Vastaavaa yhteensä , , ,0 Vastattavaa Oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto , , ,9 Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma , , ,1 Vastattavaa yhteensä , , ,0

9 BasWare Oyj Konsernin tunnusluvut Oman pääoman tuotto, % -15,87 % 0,16 % 19,47 % Sijoitetun pääoman tuotto, % -15,17 % 0,20 % 28,06 % Nettovelkaantumisaste (Net Gearing) -66,30 % -89,48 % -75,35 % Omavaraisuusaste, % 84,36 % 88,54 % 85,92 % Konsernin osakekohtaiset tunnusluvut Tulos/osake, euro -0,04 0,00 0,14 Oma pääoma/osake, euro 1,01 1,17 1,21 Kehitys vuosineljänneksittäin Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 tuhatta euroa Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Liikevoitto-% -1,3 % 19,2 % 14,6 % 34,4 % -21,4 %

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2003

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2003 OSAVUOSIKATSAUS 1 Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2003 YHTEENVETO Liikevaihto 11 980 tuhatta euroa kasvu 29,5 % Q2 liikevaihto 6 546 tuhatta euroa kasvu 26,2 % Liikevoitto -692 tuhatta euroa (669 tuhatta euroa)

Lisätiedot

V U O S I K E RT O M U S

V U O S I K E RT O M U S VUOSIKERTOMUS 2000 Sisällys Tietoja osakkeenomistajille.................................... 2 BasWare lyhyesti............................................ 3 Päämäärä ja strategia........................................

Lisätiedot

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 (IFRS)

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 (IFRS) OSAVUOSIKATSAUS 1(17) BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 (IFRS) YHTEENVETO Tammi-kesäkuu (H1): - Liikevaihto 30 056 tuhatta euroa (20 490 tuhatta euroa H1/2005) kasvu 47 prosenttia - Liikevoitto 3

Lisätiedot

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2007 (IFRS)

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2007 (IFRS) OSAVUOSIKATSAUS 1(19) BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2007 (IFRS) YHTEENVETO Tammi kesäkuu (H1): - Liikevaihto 34 814 tuhatta euroa (30 083 tuhatta euroa H1/2006) kasvu 16 prosenttia - Liikevoitto 4

Lisätiedot

BASWARE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Basware Oyj:n neljäs vuosineljännes ja vuosi 2007

BASWARE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Basware Oyj:n neljäs vuosineljännes ja vuosi 2007 Basware Oyj 1 (26) BASWARE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Basware Oyj:n neljäs vuosineljännes ja vuosi 2007 Yhteenveto (suluissa edellisen vuoden vastaava ajankohta, jollei toisin mainita.) Tilikausi 2007: Liikevaihto

Lisätiedot

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2008-30.9.2008 (IFRS)

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2008-30.9.2008 (IFRS) Pörssitiedote 1 (19) BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9. (IFRS) YHTEENVETO Tammi syyskuu - Liikevaihto 59 804 tuhatta euroa (50 082 tuhatta euroa) kasvu 19,4 prosenttia - Liikevoitto 4 557 tuhatta euroa

Lisätiedot

26.1.2010 1-12/ 2009. Muutos, %

26.1.2010 1-12/ 2009. Muutos, % Pörssitiedote 1 (28) BASWARE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Basware Oyj:n neljäs vuosineljännes ja vuosi YHTEENVETO (suluissa edellisen vuoden vastaava ajankohta, jollei toisin mainita) Tilikausi - Liikevaihto

Lisätiedot

SYSOPENIN LIIKEVAIHTO KAKSINKERTAISTUI JA TULOS KASVOI LÄHES KOLMANNEKSEN; OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2000

SYSOPENIN LIIKEVAIHTO KAKSINKERTAISTUI JA TULOS KASVOI LÄHES KOLMANNEKSEN; OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2000 SYSOPENIN LIIKEVAIHTO KAKSINKERTAISTUI JA TULOS KASVOI LÄHES KOLMANNEKSEN; OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2000 - Liikevaihto 4,8 miljoona euroa, kasvua viime vuoden vastaavasta 109 % (2,3 miljoonaa euroa) -

Lisätiedot

SysOpen Oyj:n (myöhemmin konserni) liikevaihto nousi katsauskaudella 15,0 miljoonaan euroon (10,2 miljoonaa euroa).

SysOpen Oyj:n (myöhemmin konserni) liikevaihto nousi katsauskaudella 15,0 miljoonaan euroon (10,2 miljoonaa euroa). PÖRSSITIEDOTE 1 (1) SYSOPEN OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2001 - Liikevaihto 15,0 miljoona euroa (kasvua viime vuoden vastaavasta 46 %) - Liikevoitto ennen liikearvopoistoja 18,6 % liikevaihdosta

Lisätiedot

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2012-30.9.2012 (IFRS)

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2012-30.9.2012 (IFRS) Osavuosikatsaus 1 (24) BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9. (IFRS) YHTEENVETO Tammi syyskuu : Palveluliiketoiminta nosti liikevaihdon kasvuun kolmannella neljänneksellä - Liikevaihto 83 272 tuhatta euroa

Lisätiedot

Basware raportoi yhtä liiketoimintasegmenttiä: hankinnasta maksuun (Purchase to Pay, P2P).

Basware raportoi yhtä liiketoimintasegmenttiä: hankinnasta maksuun (Purchase to Pay, P2P). Osavuosikatsaus 1 (26) BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6. (IFRS) YHTEENVETO Tammi kesäkuu : Palveluliiketoiminnan kasvu jatkuu vahvana - Liikevaihto 61 617 tuhatta euroa (56 153 tuhatta euroa) kasvu 9,7

Lisätiedot

BASWAREN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1. 31.12.2012 (IFRS)

BASWAREN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1. 31.12.2012 (IFRS) Tilinpäätöstiedote 1 (28) BASWAREN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1. 31.12. (IFRS) Basware Oyj:n neljäs vuosineljännes ja vuosi YHTEENVETO (suluissa edellisen vuoden vastaava ajankohta, jollei toisin mainita)

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Proha Oyj Tilinpäätöstiedote 17.2.2011 klo 08.45

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Proha Oyj Tilinpäätöstiedote 17.2.2011 klo 08.45 1 (23) Tilinpäätöstiedote klo 08.45 PROHAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2010 (IFRS) Prohalla selvä parannus liiketuloksessa tilikaudella 2010 (Suluissa edellisen vuoden vastaava ajankohta, jollei toisin

Lisätiedot

Aldata Solution Oyj Pörssitiedote 1(14) 14.2.2002 kello 9.00. Kannattavuus säilyi hyvällä tasolla vuoden 2001 viimeisellä vuosineljänneksellä

Aldata Solution Oyj Pörssitiedote 1(14) 14.2.2002 kello 9.00. Kannattavuus säilyi hyvällä tasolla vuoden 2001 viimeisellä vuosineljänneksellä Aldata Solution Oyj Pörssitiedote 1(14) 14.2.2002 kello 9.00 ALDATA SOLUTION OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2001 (Tilintarkastamaton) Aldatan kannattavuus parani huomattavasti vuonna 2001 Neljännellä

Lisätiedot

BasWare lyhyesti 2. Vuoden 2004 päätapahtumat 3 tavoitteet ja avainluvut 2004 3

BasWare lyhyesti 2. Vuoden 2004 päätapahtumat 3 tavoitteet ja avainluvut 2004 3 Sisällys BasWare vuosikertomus 2004 Sisällysluettelo BasWare lyhyesti 2 Vuoden 2004 päätapahtumat 3 Taloudelliset tavoitteet ja avainluvut 2004 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 6 Missio 7 Visio 7

Lisätiedot

DIGIAN TOINEN VUOSINELJÄNNES 2015: LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO SELVÄSSÄ KASVUSSA

DIGIAN TOINEN VUOSINELJÄNNES 2015: LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO SELVÄSSÄ KASVUSSA DIGIAN TOINEN VUOSINELJÄNNES 2015: LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO SELVÄSSÄ KASVUSSA Yhteenveto Tammi-kesäkuu Liikevaihto 52,8 (48,5) miljoonaa euroa, kasvua 8,9 prosenttia Liikevoitto ennen kertaluonteisia

Lisätiedot

- Vienti kasvoi edelleen liikevaihtoa nopeammin ja oman kansainvälisen myyntiverkoston laajentaminen jatkui

- Vienti kasvoi edelleen liikevaihtoa nopeammin ja oman kansainvälisen myyntiverkoston laajentaminen jatkui COMPTEL OYJ PÖRSSITIEDOTE 5.2.2001 KELLO 8.00 COMPTELIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2000 Vuosi 2000 Liikevaihto 358,8 Mmk, +54,5% Liikevoitto 131,9 Mmk, +65,7 % Voitto ennen veroja 137,4 Mmk, +63,4 %

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS. Proha Oyj Osavuosikatsaus 28.10.2010 klo 08.45

OSAVUOSIKATSAUS. Proha Oyj Osavuosikatsaus 28.10.2010 klo 08.45 1 (17) Osavuosikatsaus klo 08.45 PROHAN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2010 (IFRS) Prohan liiketulos tavoitteiden mukainen ilman luovutusvoittoa (Suluissa edellisen vuoden vastaava ajankohta, jollei toisin

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2006. Solteq Oyj Pörssitiedote 10.08.2006 kello 9.00 SOLTEQ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.

SOLTEQ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2006. Solteq Oyj Pörssitiedote 10.08.2006 kello 9.00 SOLTEQ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6. Julkaistu: 2006-08-10 08:00:03 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2006 Solteq Oyj Pörssitiedote 10.08.2006 kello 9.00 SOLTEQ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2006

Lisätiedot

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13)

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13) EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5. klo 16.30 1 (13) Exel Composites Oyj:n osavuosikatsaus Q1 lyhyesti - Liikevaihto oli 21,5 miljoonaa euroa, kasvua 20,7 prosenttia edellisvuodesta (Q1/: 17,8 miljoonaa

Lisätiedot

DIGIAN NELJÄS VUOSINELJÄNNES 2014: KOTIMAAN KANNATTAVUUS ERITTÄIN HYVÄLLÄ TASOLLA, QT:N LIIKEVAIHTO VAHVASSA KASVUSSA

DIGIAN NELJÄS VUOSINELJÄNNES 2014: KOTIMAAN KANNATTAVUUS ERITTÄIN HYVÄLLÄ TASOLLA, QT:N LIIKEVAIHTO VAHVASSA KASVUSSA DIGIAN NELJÄS VUOSINELJÄNNES 2014: KOTIMAAN KANNATTAVUUS ERITTÄIN HYVÄLLÄ TASOLLA, QT:N LIIKEVAIHTO VAHVASSA KASVUSSA Yhteenveto Tammi-joulukuu Liikevaihto 97,4 (99,7) miljoonaa euroa, laskua 2,3 prosenttia

Lisätiedot

https://newsclient.omxgroup.com/cdspublic/viewdisclosure.action?disclosureid=26771...

https://newsclient.omxgroup.com/cdspublic/viewdisclosure.action?disclosureid=26771... Page 1 of 12 Julkaistu: 2008-04-16 08:00:00 CEST Solteq Oyj -neljännesvuosikatsaus Solteq Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2008 Solteq Oyj Pörssitiedote 16.4.2008 klo 9.00 - Liikevaihto kasvoi 8,1 % ja

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2011

SOLTEQ OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2011 Pörssitiedote 1 (15) SOLTEQ OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2011 - Liikevaihto nousi 0,5 % ja oli 27,1 miljoonaa euroa (27,0 miljoonaa euroa) - Liiketulos oli 1.453 tuhatta euroa (-4.315 tuhatta euroa)

Lisätiedot

1 (16) Marimekko Oyj, Osavuosikatsaus 9.5.2012 klo 8.30 MARIMEKKO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2012

1 (16) Marimekko Oyj, Osavuosikatsaus 9.5.2012 klo 8.30 MARIMEKKO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2012 1 (16) Marimekko Oyj, Osavuosikatsaus 9.5.2012 klo 8.30 MARIMEKKO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2012 Tammi-maaliskuussa 2012 Marimekko-konsernin liikevaihto kasvoi 9 prosenttia ja kansainvälinen myynti

Lisätiedot

SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2002

SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2002 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 20.02.2003 KLO 9.00 SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2002 Scanfil konsernin pro forma -liikevaihto laski kannattavuuden säilyessä hyvällä tasolla.

Lisätiedot

PÖRSSITIEDOTE 23.7.2003 COMPTEL OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2003-30.6.2003. Comptelin tulos kääntyi voitolliseksi 1(11)

PÖRSSITIEDOTE 23.7.2003 COMPTEL OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2003-30.6.2003. Comptelin tulos kääntyi voitolliseksi 1(11) COMPTEL OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2003-30.6.2003 Comptelin tulos kääntyi voitolliseksi Comptel saavutti ensimmäisellä vuosipuoliskolla 28,8 miljoonan euron liikevaihdon ja 1,7 miljoonan euron tuloksen rahoituserien

Lisätiedot

28.4.2005 kello 10.00

28.4.2005 kello 10.00 Vacon Oyj PÖRSSITIEDOTE 28.4.2005 kello 10.00 IFRS-standardien mukainen osavuosikatsaus Tammikuu-maaliskuu 2005 VACONIN TILAUKSET JA LIIKEVAIHTO KASVUSSA Tammikuu-maaliskuun pääkohdat: Saadut tilaukset

Lisätiedot

https://newsclient.omxgroup.com/cdspublic/viewdisclosure.action?disclosureid=29361...

https://newsclient.omxgroup.com/cdspublic/viewdisclosure.action?disclosureid=29361... Page 1 of 12 Julkaistu: 2008-10-15 08:00:00 CEST Solteq Oyj - Osavuosikatsaus Solteq Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2008 Solteq Oyj Pörssitiedote 15.10.2008 klo 9.00 - Liikevaihto kasvoi katsauskaudella

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 (IFRS)

SOLTEQ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 (IFRS) Pörssitiedote 1 SOLTEQ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 (IFRS) Tasaista kehitystä sekä merkittävä strategiaa toteuttava yritysjärjestely - Liikevaihto oli 18,96 miljoonaa euroa (20,39 miljoonaa euroa),

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 5.2.2010 KLO 9.00 WULFF-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2009

WULFF-YHTIÖT OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 5.2.2010 KLO 9.00 WULFF-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2009 WULFF-YHTIÖT OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 5.2.2010 KLO 9.00 WULFF-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2009 - Konsernin liikevaihto kasvoi 27,6% vuoden viimeisellä neljänneksellä edellisvuoden

Lisätiedot