Osavuosikatsaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2000"

Transkriptio

1 Osavuosikatsaus Yhteenveto Liikevaihto tuhatta euroa - kasvu 76,5 % Liikevaihdon kasvu kolmannella neljänneksellä 105,6 % Liikevoitto 569 tuhatta euroa - lasku 21,3 % Sähköinen liiketoiminta kasvoi 197,3 % Kansainvälistyminen oli menestyksellistä - BasWare e-flow PIP on nyt Pohjoismaiden johtava ostolaskujen käsittelyjärjestelmä Kaikki yhtiön liiketoiminta-alueet olivat kannattavia Henkilöstön määrä katsauskauden lopussa 82 - kasvu 49,0 % Katsauskauden aikana yhtiö perusti tytäryhtiöt Saksaan ja Isoon-Britanniaan sekä solmi jälleenmyyntisopimuksia Isossa-Britanniassa, Hollannissa ja Tanskassa. Sähköisen liiketoiminnan e-flow-tuoteperhe laajeni e-flow POP - hankintojen hallintajärjestelmällä ja MyEflow.com -verkkolaskujärjestelmällä. Vertailutietoina on käytetty vuoden 1999 vastaavan ajankohdan lukuja. Liikevaihto BasWare-konsernin (myöhemmin yhtiö) liikevaihto kasvoi katsauskaudella 76,5 prosenttia päätyen tuhanteen euroon. Liikevaihdon kasvu oli kokonaan orgaanista. Kolmannen neljänneksen liikevaihto oli tuhatta euroa, mikä vastaa prosentin kasvua edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Liikevaihdosta 66,4 prosenttia (58,1 %) muodostui omien tuotteiden myynnistä ja 33,6 prosenttia (41,9 %) tuotteisiin liittyvistä palveluista. Tuotteiden bruttomyynnistä 78,3 prosenttia (100 %) muodostui kotimaan yksikön myynnistä ja 21,7 prosenttia (0 %) ulkomaisten yksiköiden myynnistä. Ulkomaiden osuus liikevaihdosta oli 6,2 prosenttia (0 %). BasWare e-flow -liiketoiminta kasvoi 197,3 prosenttia mikä edustaa 48,0 prosenttia koko liikevaihdosta. Talousohjauksen liiketoiminta kasvoi suunnitelmien mukaisesti 31,7 prosenttia ja oli 42,8 prosenttia yhtiön liikevaihdosta. Tytäryhtiö NextWare Oy:n liiketoiminta kasvoi 14,6 prosenttia ja oli 9,2 prosenttia liikevaihdosta. Kansainvälistyminen eteni katsauskaudella hyvin ja BasWare e-flow - tuoteperheen liikevaihtoa kertyi suunnitellusti Hollannista, Ruotsista ja Norjasta.

2 Tuloskehitys BasWare-konsernin liikevoitto oli katsauskaudella 569 tuhatta euroa (723 tuhatta euroa), jossa on laskua 21,3 prosenttia. Kasvuvauhdista huolimatta yhtiön tulos on onnistuttu pitämään suunnitellun mukaisella hyvällä tasolla. Liikevoiton osuus liikevaihdosta oli 12,4 prosenttia. Kolmannen neljänneksen liikevoitto kasvoi 4,1 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 237 tuhatta euroa (228 tuhatta euroa). Yhtiö panosti edelleen voimakkaasti kasvuun ja siten kustannusrakenne on muuttunut edelliseen vuoteen verrattuna. Kiinteät kulut ovat kasvaneet 111,2 prosenttia. Kansainvälistymisstrategian mukaisesti vahvimmin panostettiin jakelukanavan rakentamiseen ja tuotekehitykseen. Tuotekehityksen henkilöstöä lisättiin myös kahden kokonaan uuden tuotteen vuoksi. Pörssilistautumisesta johtuvat kuukausittaiset kulut ovat nykytasolla 10 tuhatta euroa ja yhteensä 83 tuhatta euroa. Yhtiön voitto ennen satunnaisia eriä oli 712 tuhatta euroa (724 tuhatta euroa). Yhtiö kirjasi helmikuiseen listautumiseen liittyneet välittömät kulut 247 tuhatta euroa taseeseen oman pääoman ylikurssirahastoa vähentävästi. Listautumiseen liittyvät välilliset kulut 116 tuhatta euroa on kirjattu tulosvaikutteisesti satunnaisiin eriin. Yhtiön voitto katsauskaudella oli 400 tuhatta euroa (522 tuhatta euroa). Yhtiön tulos kehittyy myynnin kausivaihteluiden mukaisesti ja painottuu siten yleensä vasta tilivuoden loppujaksoille. Rahoitus ja investoinnit Yhtiön rahoitusasema on vahva. Taseen loppusumma oli tuhatta euroa (2.137 tuhatta euroa). Omavaraisuusaste oli 90,7 prosenttia (60,2 %) ja nettovelat suhteessa omaan pääomaan (gearing) 79,0 (-37,6). Yhtiön likvidit varat olivat tuhatta euroa (620 tuhatta euroa). Yhtiön käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 352 tuhatta euroa ja ne jakautuivat normaaleihin kasvun vaatimiin lisä- ja korvausinvestointeihin. Tuotekehitys Yhtiö panostaa edelleen voimakkaasti tuotekehitykseen ja henkilöstön osaamiseen. Tuotekehityskulut olivat katsauskaudella tuhatta euroa (666 tuhatta euroa) ja ne vastasivat 27,2 prosenttia liikevaihdosta. Yhtiön laskentakäytännön mukaisesti kaikki tuotekehitykseen ja henkilöstön kehittämiseen liittyvät panostukset on kirjattu suoraan kuluksi. Tuotekehityksessä työskenteli 30 (21) henkilöä katsauskauden lopussa.

3 Henkilöstö Yhtiön henkilöstön kokonaismäärä oli katsauskauden lopussa 82, kasvua 49,0 prosenttia. Eniten uutta henkilöstöä on palkattu tuotekehitykseen, asiakaspalveluun ja kansainvälisiin toimintoihin. Yhtiön rekrytointitoiminta on ollut olosuhteisiin nähden onnistunutta ja henkilöstön vaihtuvuus oli normaalia. Yhtiöllä on voimassa koko henkilöstöä koskeva optio-ohjelma. Osakkeiden merkintäaika alkaa porrastetusti , , ja BasWare e-flow liiketoiminta Sähköistä liiketoimintaa tukevat e-flow tuoteperheen ohjelmistot menestyivät katsauskaudella erinomaisesti. Liiketoiminnan kasvu oli 197,3 prosenttia, josta 85,1 prosenttia tuli kotimaasta. Ulkomaiden netto-osuus nousi 330 tuhanteen euroon (0 tuhatta euroa). Katsauskauden lopussa e-flow-tuotteita myi ulkomailla kahdeksan jälleenmyyjää viidessä eri maassa. Tämän lisäksi myynti- ja markkinointitoimintaa käynnistettiin Saksassa ja Isossa-Britanniassa omien tytäryhtiöiden kautta. BasWare e-flow PIP ostolaskujen käsittelyjärjestelmällä on selvä kilpailullinen etumatka Pohjoismaissa. Suomessa kysyntä kasvaa kiivaasti jo kolmatta vuotta peräkkäin, kun taas Ruotsissa ja Norjassa markkinat ovat vasta siirtymässä nopeaan kasvuvaiheeseen. BasWaren markkinajohtajan asema luo edellykset liiketoiminnan huomattavan kasvun jatkumiseen. Tanskassa BasWare teki katsauskauden aikana jälleenmyyntisopimuksen WMdata A/s:n kanssa. WM-data jatkaa jälleenmyynnistä yritysjärjestelyistä johtuvista syistä luopuvan A-team A/s:n aloittamaa toimintaa. Liikkeelle lähtevä markkina ja vuoden alussa aloitetut markkinointitoimenpiteet luovat toiminnalle hyvän lähtökohdan ja tämän odotetaan johtavan ensimmäisiin kauppoihin tilikauden viimeisen neljänneksen aikana. Hollannin alkuvaiheessa olevat markkinat aukaistiin katsauskauden aikana solmimalla kaksi toimitussopimusta yhteistyössä BasWaren jälleenmyyjänä toimivan Swets-Farringtonin kanssa. Yhteistyö toisen jälleenmyyjän, Canon Nederland N.V:n kanssa on lähtenyt myönteisesti liikkeelle ja tulosta odotetaan saatavan jo lähitulevaisuudessa. BasWarella on Hollannissa paikallisten kumppaneiden tukemiseksi toimipiste, joka syyskuussa päätettiin muuttaa tytäryhtiöksi. Saksan toimintaa käynnistämään perustettiin oma tytäryhtiö BasWare GmbH, jonka toiminta käynnistyi elokuussa. Vastaavasti oma yhtiö, BasWare UK Ltd perustettiin syyskuussa Isoon-Britanniaan, jossa liiketoiminta käynnistyy lokakuussa alussa. Saksan ja Ison-Britannian tytäryhtiöiden tehtävänä on käynnistää suoramyyntitoiminta keskittyen erityisesti globaaleihin asiakkaisiin jälleenmyyjien keskittyessä kotimarkkinaorganisaatioihin.

4 Jälleenmyyntiverkoston laajentamista valmistellaan Sveitsissä ja Itävallassa. Belgiassa jälleenmyyjähaku ei ole vielä tuottanut tulosta ja projektia on päätetty jatkaa vasta vuonna BasWare e-flow tuoteperheen uusien tuotteiden markkinoille tulo edistyi suunnitellusti. Hankintojen hallintajärjestelmä e-flow POP:n ensimmäiset toimitukset Suomessa lähtivät liikkeelle katsauskauden aikana. Tuotteen markkinointi aloitetaan Skandinaviassa loppuvuoden aikana. Sähköisen laskutuksen mahdollistavan MyEflow.com-palvelun pilotointivaihe käynnistyi viiden suuryrityksen voimin. BasWare käynnistää tuotantovaiheen marras-joulukuussa. Sonera Juxto aloittaa palvelun tarjoamisen alkuvuonna Palvelu on kaikille avoin ja mahdollistaa verkkolaskujen luonnin, välittämisen ja vastaanottamisen eri muodoissa sekä yrityksille että yksityisille. Liiketoiminta-alueen uusia asiakkaita olivat kolmannen vuosineljänneksen aikana mm. StoraEnso Timber (Suomi, Ruotsi, Itävalta, Tsekki), Länsivoima (Suomi), Suomen Pankki (Suomi), Stockmann (Suomi), Helvar Merca Group (Suomi), Stockholm Hamn (Ruotsi). Aikaisemmin tilikaudella sopimuksia on tehty mm. seuraavien organisaatioiden kanssa: Gjensidige Forsikring (Norja); Sveaskog ja Stockholm Vatten (Ruotsi), Helsingin kaupunki, VR-Konserni, Elcoteq Networks, Altia Group, Ensto, Pharmacia&Upjohn, Valtion Kiinteistölaitos ja Oulun kaupunki (Suomi). Talousohjauksen liiketoiminta Yhtiön talousohjauksen liiketoiminta kasvoi edelleen vakaasti, 31,7 prosenttia. Saavutettu markkinajohtajan asema on pystytty pitämään Suomessa jo vuosia. Budjetoinnin, ennustamisen ja raportoinnin sekä konsernilaskennan tuotteiden jatkuva asiakaspohjainen tuotekehitys ja selainpohjaiset käyttöliittymät tuovat tasaisesti uusia asiakkaita. Katsauskauden aikana yhtiö aloitti talousohjauksen liiketoiminnan kansainvälistämiseen johtavat valmistelut. Tuoteperheen kansainvälinen levitys tulee aluksi kattamaan Pohjoismaat. Liiketoiminta-alueen uusia asiakkaita kolmannen vuosineljänneksen aikana olivat mm. Tamfelt, Rautaruukki Steel ja Diacor Terveyspalvelut. Tilikauden kahden ensimmäisen neljänneksen aikana uusia asiakkaita olivat mm. Verohallitus, Huoneistokeskus, Helsingin Energia, Turun Puhelin, Fortum Energiatalo ja Novo Group. Tytäryhtiö NextWare Oy toi tilikauden alussa markkinoille NextHour-ohjelmiston työajan seurantaan ja raportointiin. Teknisesti moderni tuote on päässyt markkinoille hyvin ja sen kysyntänäkymät ovat hyvät. Tuotteella on tällä hetkellä noin kymmenen asiakasta, joista suurimmat ovat Osuuspankkikeskus ja Fortum.

5 Katsauskauden muut tapahtumat Tytäryhtiö NextWare Oy:n liiketoiminnot siirrettiin emoyhtiöön elokuussa, koska NextWare oli suuntautunut toiminnassaan yhä enemmän valmisohjelmistoihin. Siirrolla tavoitellaan tehokkuushyötyjä, jotka saavutetaan myynnin ja tuotekehityksen yhdistämisellä. Yhtiö otti käyttöönsä alkaen uuden organisaatiomallin, joka tukee paremmin nopeasti etenevää kansainvälistymistä. Samalla yhtiön johtoa vahvistettiin uudella tuotekehitysjohtajalla sekä Ison-Britannian ja Irlannin toiminnoista vastaavalla johtajalla. Yhtiön palveluliiketoiminnan toimintamallia uudistettiin elokuussa. Se tähtää kysyntäpotentiaalin täysimääräiseen hyödyntämiseen sekä uusien, globaalin jakeluverkon käyttöön tulevien palveluiden kehittämiseen. Uuden toimintamallin uskotaan vaikuttavan positiivisesti palvelutuottojen kehittymiseen kuluvan tilikauden viimeisestä vuosineljänneksestä lähtien. Kolmannen vuosineljänneksen aikana aloitettiin valmistelut USA:n liiketoimintojen käynnistämiseksi suuntaamalla myyntipanostuksia BasWaren asiakkaisiin, joilla on toimintaa Yhdysvalloissa. Toiminta alueella aloitetaan vuoden 2001 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa osakkeenomistajaa. Osakepääoma on euroa ja osakkeiden lukumäärä kpl. Osakkeen arvo oli 8,90 euroa, mikä on 56,1 prosenttia korkeampi kuin yleisöannin merkintähinta 5,70 euroa ja 27,1 prosenttia korkeampi kuin instituutioannin merkintähinta 7 euroa. Yhtiö on katsauskauden aikana ryhtynyt noudattamaan voimaan tullutta Helsingin Pörssin hallituksen hyväksymää sisäpiiriohjetta. Katsauskauden jälkeiset tapahtumat Yhtiön hallitus on päättänyt organisoida ohjelmistojen ASPliiketoiminnan perustettavan MyEflow.com-liiketoimintayksikön alaisuuteen marraskuusta alkaen. Yksikön perustamisen tavoitteena on MyEflow.comverkkolaskupalvelun kaupallistaminen sekä e-flow tuotteiden tarjonta ASPpalveluina. BasWare on sopinut ruotsalaisen jälleenmyyjänsä Enterprise Service Holding AB:n kanssa tämän e-flow liiketoiminnan ostosta. Liiketoiminta ja sen työntekijät siirtyvät perustettavan tytäryhtiön, BasWare AB:n palvelukseen marraskuun alussa. Hankittavan yksikön liikevaihto tämän vuoden ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana oli noin SEK 5 miljoonaa. Ruotsissa kysyntä sähköisen liiketoiminnan tuotteita kohtaan on erittäin suurta ja markkina-alue on BasWarelle strategisesti tärkeä. Tytäryhtiön perustaminen nähtiin välttämättömäksi kasvavan kysynnän tyydyttämiseksi.

6 Yhtiö allekirjoitti lokakuussa vuokrasopimuksen, jonka perusteella BasWare Oyj:n pääkonttori siirtyy syyskuussa 2001 Espoon Leppävaaraan. Loppuvuoden 2000 näkymät BasWaren liiketoiminnan vahvan orgaanisen kasvun uskotaan jatkuvan. Kasvunäkymät ovat hyvin positiiviset yhtiön pääliiketoiminnan muodostavan e- Flow n osalta koko Euroopassa. Skandinavian ja Hollannin osalta tilanne edistyy suunnitellun mukaisesti ja uusien jälleenmyyjien osalta odotusarvo Hollannissa, Tanskassa ja Isossa-Britanniassa on loppuvuotta ajatellen korkea. Saksassa ja Isossa-Britanniassa käynnistyneet tytäryhtiöt pääsevät aloittamaan markkinoinnin tämän vuoden lopussa, joten niiden vaikutus yhtiön liikevaihtoon jää vielä tänä vuonna vähäiseksi. Ruotsin tytäryhtiö konsolidoidaan tilikauden kahden viimeisen kuukauden osalta ja sen vaikutuksen arvioidaan olevan neutraali tilikauden tulokseen. Omat tytäryhtiöt nostavat nopean kansainvälistymisen ohella merkittävästi yhtiön kansainvälisen liiketoiminnan osuutta. Yhtiön viimeisen vuosineljänneksen odotetaan olevan liikevaihdoltaan ja kannattavuudeltaan parempi kuin vuoden muut neljännekset ja sen odotetaan nostavan tilivuoden tuloksen edellisen vuoden tasolle. Kannattavuuden suhteellinen taso laskee kuitenkin edellisestä vuodesta voimakkaiden lähitulevaisuuteen kohdistuvien jakelukanava- ja tuotekehityspanostusten myötä. Yhtiön uudet, katsauskauden aikana kehitysvaiheessa olleet tuotteet päästään kaupallistamaan täysimääräisesti ensi tilikauden alkupuolella ja tämän uskotaan vaikuttavan positiivisesti ensi vuoden kannattavuuteen. Laajennusten vaikutus alkaa näkyä liiketoiminnassa jo loppuvuodesta, mutta erityisesti seuraavan tilikauden toisesta neljänneksestä lähtien, jolloin kansainvälinen jakelu on saatu täyteen vauhtiin. Kasvustrategiansa mukaisesti BasWare neuvottelee jatkuvasti yritysostoista, jotka liittyvät yhtiön tuotteiden jakelukanavan tai tuotetarjonnan vahvistamiseen. Yhtiöllä on käynnissä neuvotteluja myös globaaleista yhteistyökuvioista kansainvälisen aseman vahvistamiseksi. Vantaalla BasWare Oyj:n hallitus Ilkka Sihvo, puheenjohtaja Kirsi Eräkangas Antti Pöllänen Sakari Perttunen Jukka Sonninen Hannu Vaajoensuu, toimitusjohtaja

7 BasWare Oyj Konsernin tuloslaskelma tuhatta euroa % % % Liikevaihto , , ,0 Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto , , ,3 Rahoitustuotot ja -kulut Voitto ennen satunnaisia eriä , , ,7 Satunnaiset erät Voitto ennen veroja , , ,7 Välittömät verot Tilikauden voitto 400 8, , ,3

8 BasWare Oyj Konsernitase tuhatta euroa % % % Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset , , ,2 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset , , ,8 Vastaavaa yhteensä , , ,0 Vastattavaa Oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto , , ,5 Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma , , ,5 Vastattavaa yhteensä , , ,0

9 BasWare Oyj Konsernin tunnusluvut Oman pääoman tuotto, % 11,12 % 50,81 % 69,93 % Sijoitetun pääoman tuotto, % 15,95 % 65,53 % 92,01 % Nettovelkaantumisaste (Net Gearing) -79,04 % -37,63 % -63,42 % Omavaraisuusaste, % 90,72 % 60,24 % 66,46 % Konsernin osakekohtaiset tunnusluvut Osakekohtaiset tunnusluvut Tulos/osake, euro 0,06 0,07 0,16 Oma pääoma/osake, euro 1,16 0,18 0,27

V U O S I K E RT O M U S

V U O S I K E RT O M U S VUOSIKERTOMUS 2000 Sisällys Tietoja osakkeenomistajille.................................... 2 BasWare lyhyesti............................................ 3 Päämäärä ja strategia........................................

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2003

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2003 OSAVUOSIKATSAUS 1 Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2003 YHTEENVETO Liikevaihto 11 980 tuhatta euroa kasvu 29,5 % Q2 liikevaihto 6 546 tuhatta euroa kasvu 26,2 % Liikevoitto -692 tuhatta euroa (669 tuhatta euroa)

Lisätiedot

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 (IFRS)

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 (IFRS) OSAVUOSIKATSAUS 1(17) BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 (IFRS) YHTEENVETO Tammi-kesäkuu (H1): - Liikevaihto 30 056 tuhatta euroa (20 490 tuhatta euroa H1/2005) kasvu 47 prosenttia - Liikevoitto 3

Lisätiedot

BASWARE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Basware Oyj:n neljäs vuosineljännes ja vuosi 2007

BASWARE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Basware Oyj:n neljäs vuosineljännes ja vuosi 2007 Basware Oyj 1 (26) BASWARE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Basware Oyj:n neljäs vuosineljännes ja vuosi 2007 Yhteenveto (suluissa edellisen vuoden vastaava ajankohta, jollei toisin mainita.) Tilikausi 2007: Liikevaihto

Lisätiedot

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2007 (IFRS)

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2007 (IFRS) OSAVUOSIKATSAUS 1(19) BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2007 (IFRS) YHTEENVETO Tammi kesäkuu (H1): - Liikevaihto 34 814 tuhatta euroa (30 083 tuhatta euroa H1/2006) kasvu 16 prosenttia - Liikevoitto 4

Lisätiedot

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2008-30.9.2008 (IFRS)

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2008-30.9.2008 (IFRS) Pörssitiedote 1 (19) BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9. (IFRS) YHTEENVETO Tammi syyskuu - Liikevaihto 59 804 tuhatta euroa (50 082 tuhatta euroa) kasvu 19,4 prosenttia - Liikevoitto 4 557 tuhatta euroa

Lisätiedot

26.1.2010 1-12/ 2009. Muutos, %

26.1.2010 1-12/ 2009. Muutos, % Pörssitiedote 1 (28) BASWARE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Basware Oyj:n neljäs vuosineljännes ja vuosi YHTEENVETO (suluissa edellisen vuoden vastaava ajankohta, jollei toisin mainita) Tilikausi - Liikevaihto

Lisätiedot

SysOpen Oyj:n (myöhemmin konserni) liikevaihto nousi katsauskaudella 15,0 miljoonaan euroon (10,2 miljoonaa euroa).

SysOpen Oyj:n (myöhemmin konserni) liikevaihto nousi katsauskaudella 15,0 miljoonaan euroon (10,2 miljoonaa euroa). PÖRSSITIEDOTE 1 (1) SYSOPEN OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2001 - Liikevaihto 15,0 miljoona euroa (kasvua viime vuoden vastaavasta 46 %) - Liikevoitto ennen liikearvopoistoja 18,6 % liikevaihdosta

Lisätiedot

SYSOPENIN LIIKEVAIHTO KAKSINKERTAISTUI JA TULOS KASVOI LÄHES KOLMANNEKSEN; OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2000

SYSOPENIN LIIKEVAIHTO KAKSINKERTAISTUI JA TULOS KASVOI LÄHES KOLMANNEKSEN; OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2000 SYSOPENIN LIIKEVAIHTO KAKSINKERTAISTUI JA TULOS KASVOI LÄHES KOLMANNEKSEN; OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2000 - Liikevaihto 4,8 miljoona euroa, kasvua viime vuoden vastaavasta 109 % (2,3 miljoonaa euroa) -

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2012-30.9.2012 (IFRS)

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2012-30.9.2012 (IFRS) Osavuosikatsaus 1 (24) BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9. (IFRS) YHTEENVETO Tammi syyskuu : Palveluliiketoiminta nosti liikevaihdon kasvuun kolmannella neljänneksellä - Liikevaihto 83 272 tuhatta euroa

Lisätiedot

BASWAREN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1. 31.12.2012 (IFRS)

BASWAREN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1. 31.12.2012 (IFRS) Tilinpäätöstiedote 1 (28) BASWAREN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1. 31.12. (IFRS) Basware Oyj:n neljäs vuosineljännes ja vuosi YHTEENVETO (suluissa edellisen vuoden vastaava ajankohta, jollei toisin mainita)

Lisätiedot

BasWare lyhyesti 2. Vuoden 2004 päätapahtumat 3 tavoitteet ja avainluvut 2004 3

BasWare lyhyesti 2. Vuoden 2004 päätapahtumat 3 tavoitteet ja avainluvut 2004 3 Sisällys BasWare vuosikertomus 2004 Sisällysluettelo BasWare lyhyesti 2 Vuoden 2004 päätapahtumat 3 Taloudelliset tavoitteet ja avainluvut 2004 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 6 Missio 7 Visio 7

Lisätiedot

Basware raportoi yhtä liiketoimintasegmenttiä: hankinnasta maksuun (Purchase to Pay, P2P).

Basware raportoi yhtä liiketoimintasegmenttiä: hankinnasta maksuun (Purchase to Pay, P2P). Osavuosikatsaus 1 (26) BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6. (IFRS) YHTEENVETO Tammi kesäkuu : Palveluliiketoiminnan kasvu jatkuu vahvana - Liikevaihto 61 617 tuhatta euroa (56 153 tuhatta euroa) kasvu 9,7

Lisätiedot

2 2000 Osavuosikatsaus

2 2000 Osavuosikatsaus 2 2000 Osavuosikatsaus Tammikuu Kesäkuu Liiketoiminta-alueiden liikevaihto kasvoi 6 %, Finanssiryhmän 13 % Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 39,5 milj. euroa (53,7), kertaluonteiset erät sisältäen

Lisätiedot

www.jippiigroup.com Tähän teksti Tietoja osakkeenomistajille

www.jippiigroup.com Tähän teksti Tietoja osakkeenomistajille Tähän teksti www.jippiigroup.com Tietoja osakkeenomistajille Yhtiökokous Vuoden 2000 varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 6.6.2001 klo 13 elokuvateatteri Tennispalatsissa, Salomonkatu 15, 00100

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 5.2.2010 KLO 9.00 WULFF-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2009

WULFF-YHTIÖT OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 5.2.2010 KLO 9.00 WULFF-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2009 WULFF-YHTIÖT OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 5.2.2010 KLO 9.00 WULFF-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2009 - Konsernin liikevaihto kasvoi 27,6% vuoden viimeisellä neljänneksellä edellisvuoden

Lisätiedot

SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2002

SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2002 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 20.02.2003 KLO 9.00 SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2002 Scanfil konsernin pro forma -liikevaihto laski kannattavuuden säilyessä hyvällä tasolla.

Lisätiedot

Ramirentilla on 243 toimipistettä 11 maassa

Ramirentilla on 243 toimipistettä 11 maassa R A M I R E N T I N V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 3 Ramirentilla on 243 toimipistettä 11 maassa Ramirentin toimipisteet Euroopassa Suomi 100 Norja 38 Ruotsi 43 Tanska 15 Viro 10 Latvia 9 Liettua 3 Puola

Lisätiedot

SYSOPEN OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.1999-30.6.1999

SYSOPEN OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.1999-30.6.1999 Sysopen Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.1999 1(5) SYSOPEN OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.1999-30.6.1999 Liikevaihto Tietotekniikan asiantuntijapalveluiden kysyntä jatkui voimakkaana katsausaikana. Sysopen Oyj

Lisätiedot

Toiminnallisen kannattavuuden parantuminen jatkui edelleen loka-joulukuussa 2000

Toiminnallisen kannattavuuden parantuminen jatkui edelleen loka-joulukuussa 2000 FINNAIR OYJ PÖRSSITIEDOTE 7.3.2001 klo 09:00 1(16) FINNAIR KONSERNIN TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.4.-31.12.2000 Selkeä tulosparannus vaikeissa oloissa Koko tilikauden liikevaihto kasvoi 5,5 % ja oli 1 259,3

Lisätiedot

SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2003

SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.02.2004 KLO 8.00 SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2003 Scanfil konsernin liikevaihto kasvoi 16,1 % edelliseen vuoteen verrattuna kannattavuuden

Lisätiedot

- Vienti kasvoi edelleen liikevaihtoa nopeammin ja oman kansainvälisen myyntiverkoston laajentaminen jatkui

- Vienti kasvoi edelleen liikevaihtoa nopeammin ja oman kansainvälisen myyntiverkoston laajentaminen jatkui COMPTEL OYJ PÖRSSITIEDOTE 5.2.2001 KELLO 8.00 COMPTELIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2000 Vuosi 2000 Liikevaihto 358,8 Mmk, +54,5% Liikevoitto 131,9 Mmk, +65,7 % Voitto ennen veroja 137,4 Mmk, +63,4 %

Lisätiedot

TEKLA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2002 LIIKEVAIHTO KASVOI 28 PROSENTTIA; PAINOPISTE KANNATTAVUUDEN PARANTAMISEEN

TEKLA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2002 LIIKEVAIHTO KASVOI 28 PROSENTTIA; PAINOPISTE KANNATTAVUUDEN PARANTAMISEEN Tekla Oyj Pörssitiedote 5.11.2002 klo 9.00 TEKLA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2002 LIIKEVAIHTO KASVOI 28 PROSENTTIA; PAINOPISTE KANNATTAVUUDEN PARANTAMISEEN Infrastruktuurin hallintaohjelmistoja toimittavan

Lisätiedot

Proha Oyj on nopeasti kasvava ja kannattava, kansainvälisesti toimiva tietotekniikan palveluyritys. Proha toimii kolmella liiketoiminta-alueella:

Proha Oyj on nopeasti kasvava ja kannattava, kansainvälisesti toimiva tietotekniikan palveluyritys. Proha toimii kolmella liiketoiminta-alueella: Vuosikertomus 1999 Proha lyhyesti Proha Oyj on nopeasti kasvava ja kannattava, kansainvälisesti toimiva tietotekniikan palveluyritys. Proha toimii kolmella liiketoiminta-alueella: Projektijohtaminen (Project

Lisätiedot

PÖRSSITIEDOTE 23.7.2003 COMPTEL OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2003-30.6.2003. Comptelin tulos kääntyi voitolliseksi 1(11)

PÖRSSITIEDOTE 23.7.2003 COMPTEL OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2003-30.6.2003. Comptelin tulos kääntyi voitolliseksi 1(11) COMPTEL OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2003-30.6.2003 Comptelin tulos kääntyi voitolliseksi Comptel saavutti ensimmäisellä vuosipuoliskolla 28,8 miljoonan euron liikevaihdon ja 1,7 miljoonan euron tuloksen rahoituserien

Lisätiedot

Vuosikertomus 1999. Comptel Oyj

Vuosikertomus 1999. Comptel Oyj Vuosikertomus 1999 Comptel Oyj Tietoja osakkaille Yhtiökokous Comptel Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 3.4.2 klo 15. Helsingin Messukeskuksessa, salissa C1, osoitteessa Messuaukio1,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Q2/2011 CRAMO OYJ

OSAVUOSIKATSAUS Q2/2011 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2011 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2011 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2011 VAHVA LIIKEVAIHDON KASVU, PAREMPI KANNATTAVUUS, LISÄÄNTYNYT MARKKINOIDEN

Lisätiedot

YIT Oyj - YIT:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2001: Liikevaihto kasvoi voimakkaasti ja tulos parani

YIT Oyj - YIT:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2001: Liikevaihto kasvoi voimakkaasti ja tulos parani YIT Etusivu / Tiedotteet / YIT:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2001: Liikevaihto kasvoi voimakkaasti ja tulos parani YIT:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2001: Liikevaihto kasvoi voimakkaasti ja tulos parani

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS. Proha Oyj Osavuosikatsaus 28.10.2010 klo 08.45

OSAVUOSIKATSAUS. Proha Oyj Osavuosikatsaus 28.10.2010 klo 08.45 1 (17) Osavuosikatsaus klo 08.45 PROHAN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2010 (IFRS) Prohan liiketulos tavoitteiden mukainen ilman luovutusvoittoa (Suluissa edellisen vuoden vastaava ajankohta, jollei toisin

Lisätiedot