SYSOPENIN LIIKEVAIHTO KAKSINKERTAISTUI JA TULOS KASVOI LÄHES KOLMANNEKSEN; OSAVUOSIKATSAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SYSOPENIN LIIKEVAIHTO KAKSINKERTAISTUI JA TULOS KASVOI LÄHES KOLMANNEKSEN; OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2000"

Transkriptio

1 SYSOPENIN LIIKEVAIHTO KAKSINKERTAISTUI JA TULOS KASVOI LÄHES KOLMANNEKSEN; OSAVUOSIKATSAUS Liikevaihto 4,8 miljoona euroa, kasvua viime vuoden vastaavasta 109 % (2,3 miljoonaa euroa) - Tulos 0,6 miljoona euroa, kasvua 29 % - Liikevoitto ennen liikearvopoistoja 0,7 miljoona euroa, (14,5 % liikevaihdosta), laskua 3,6 % - Henkilöstön määrä katsauskauden lopussa 231 henkilöä (kasvua 157 %) - Kasvukehitys edennyt alkuvuodesta suunnitellun mukaisesti - Johto arvioi saavuttavansa vuoden 2000 liikevaihtotavoitteensa 33,6 miljoonaa euroa, ja säilyttävänsä kannattavuuden hyvällä tasolla LIIKEVAIHTO Sysopen Oyj -konsernin (myöhemmin Konserni) liikevaihto nousi katsauskaudella 4,8 miljoonaan euroon (vuonna 1999 vastaavana katsauskautena 2,3 miljoonaa euroa). Proformaliikevaihto, katsauskauden yrityskaupat (CallCom Oy ja QL-Systems Oy) mukaan lukien, oli hieman yli 5,0 miljoonaa euroa. Konsernin tuloslaskelma ei sisällä maaliskuussa tehtyjä yrityskauppoja, sillä ne merkittiin kaupparekisteriin katsauskauden jälkeen. Konserni jatkoi voimakasta kasvuaan katsauskauden aikana erityisesti orgaanisen kasvun ja yritysostojen kautta. Kasvua oli yhteensä 120 % (proforma). Kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 4 % (1999: 2 %). LIIKEVOITTO JA TULOSKEHITYS Konsernin tulos säilyi erittäin voimakkaasta kasvusta huolimatta hyvänä. Konsernin liikevoitto ennen liikearvopoistoja oli lähes 0,7 miljoonaa euroa (vuonna 1999: 0,7 miljoonaa euroa), joka vastasi 14,5 % katsauskauden liikevaihdosta (vuonna 1999: 31 %). Tulos oli 0,6 miljoonaa euroa (vuonna 1999: 0,49 miljoonaa euroa), jossa kasvua 29 % edellisvuoden vastaavaan kauteen verrattuna. Liikevoiton suhteellinen lasku aiheutui pääosin voimakkaasta kasvusta ja yrityskauppojen valmistelusta sekä kotimaassa että ulkomailla, ja yrityskauppojen toteuttamisesta sekä liiketoimintojen integroinnista kotimaassa. HENKILÖSTÖ Henkilöstön määrä kasvoi voimakkaasti ollen katsauskauden lopussa 231 henkilöä. Kasvua edelliseen vuoteen kertyi 157 %. Keskimäärin henkilöstöä oli 201, ja vastaavana ajankohtana 1999 yhteensä 86 henkilöä.

2 Henkilöstön orgaaninen kasvu oli 18 %. Orgaaninen kasvu oli voimakkainta Kuopion yksikössä. RAHOITUS JA INVESTOINNIT Konsernin rahoitusasema säilyi hyvänä koko katsauskauden. Taseen loppusumma oli 14,9 miljoonaa euroa, ja omavaraisuusaste 67 % (vuonna 1999: 75 %). Nettovelat suhteessa omaan pääomaan (gearing) oli 80 % (-87 %). Konsernin likvidit varat olivat 8,2 miljoonaa euroa (4,0 miljoonaa euroa). Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 0,34 miljoona euroa. Bruttoinvestointien lisäksi Konserni panosti merkittävästi yritysostoihin, ja palveluiden ja ohjelmistokomponenttien tuotekehitykseen sekä kansainvälistymiseen. Tuotekehitykseen ja kansainvälistymiseen kohdistuneet kulut kirjattiin suoraan kuluksi. OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET Osakepääoma ( euroa) ja osakelukumäärä ( kpl) pysyivät katsauskaudella muuttumattomina. Maaliskuussa tehdyt yrityskaupat rekisteröitiin kaupparekisteriin katsauskauden jälkeen. Katsauskauden ylin kurssi oli euroa ja alin euroa. Markkina-arvo maaliskuun lopussa oli euroa. Osakkeenomistajia oli oli kaikkiaan YHTIÖKOKOUKSET Konsernin varsinainen yhtiökokous pidettiin , jossa yhtiökokous - vahvisti tilivuoden 1999 tilinpäätöksen ja myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden - vahvisti vuoden 1999 voitonjaon; osinko 0,11 euroa osaketta kohden eli yhteensä euroa (62 % Konsernin voitosta) - päätti, että hallituksessa jatkavat Kari Karvinen, Jorma Kylätie, Risto Linturi, Matti Savolainen ja Timo Tiihonen - päätti käyttämättömien antivaltuuksien peruuttamisesta - valtuutti hallituksen vuoden kuluessa yhtiökokouksesta päättämään yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta, optio-oikeuksien antamisesta ja/tai osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä siten, että vaihtovelkakirjalainoja vaihdettaessa, optio-oikeuksien mukaisia osakkeita merkittäessä ja/tai uusmerkinnässä voidaan antaa enintään yhteensä kappaletta yhtiön osakkeita ja siten korottaa osakepääomaa enintään markalla. Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta ja päättää merkinnästä apporttiomaisuutta vastaan - käyttämätöntä antivaltuutta oli jäljellä yhteensä kappaletta (merkitty kaupparekisteriin ) YRITYSOSTOT Konserni hankki katsauskaudella kaksi yhtiötä, jotka molemmat olivat osa strategian mukaista kansainvälistymistä ja laajentumista valmisohjelmistoihin. Kumpikin tehdyistä kaupoista merkittiin kaupparekisteriin katsauskauden jälkeen.

3 Ensimmäinen yritysosto tehtiin maaliskuussa, kun konserni hankki Siemens Osakeyhtiöltä omistukseensa CallCom oy:n koko osakekannan. Hankinta toteutettiin samalla, kun Konserni solmi Siemens Osakeyhtiön kanssa yhteistyösopimuksen koskien puhelin- ja kommunikaatiojärjestelmien informaatio- ja tavoitettavuusratkaisuja sekä niiden mobiilisovelluksia. Siemens ja SysOpen solmivat kaupan vahvistaakseen CallComin tuotteiden jatkokehitystä erityisesti tuotteiden integroimiseksi osaksi sähköistä liiketoimintaa tukevia asiakasratkaisuja. Kauppa oli jatkoa SysOpenin joulukuussa 1999 tekemälle Dycom Oy:n ostolle ja panostukselle telekommunikaatioalan osaamiseen sekä langattomiin teknologioihin. Yrityskauppa toteutettiin pääosin osakevaihtona. SysOpenin hallitus tarjosi ylimääräisen yhtiökokouksen antamien valtuuksien perusteella Siemensille merkittäväksi kappaletta SysOpenin uusia osakkeita. Osakkeet tarjottiin apporttiomaisuutta vastaan, joka muodostuu 51 %:sta CallComin osakekannasta. Toinen yrityskauppa tehtiin myös maaliskuun lopulla, kun konserni hankki omistukseensa espoolaisen vaativien logistiikkasovellusten kehittämiseen erityisesti Internet- ja windows-alustoille erikoistuneen QL- Systems Oy:n koko osakekannan. Yrityskauppa toteutettiin osakevaihtona. SysOpenin hallitus tarjosi ylimääräisen yhtiökokouksen antamien valtuuksien perusteella QL-Systemsin omistajille merkittäväksi kappaletta SysOpenin uusia osakkeita. Osakkeet tarjottiin apporttiomaisuutta vastaan, joka muodostuu QL-Systemsin osakekannasta. Tehtyjen kahden yrityskaupan lisäksi valmisteltiin muita yrityskauppoja, joista kaksi toteutui katsauskauden jälkeen. LIIKETOIMINTA-ALUEET Konserni uudisti organisaationsa maaliskuussa ja muodosti kolme liiketoiminta-aluetta. Strategian mukaisesti SysOpen keskittyy jatkossa suurten ja keskisuurten yritysten sekä julkisyhteisöjen integroituihin ebusiness-ratkaisuihin (Integrated esolutions). Keskeisessä asemassa on yritysten operatiivisten järjestelmien integroiminen osaksi uusia Internet- ja Wireless-ratkaisuja. Kolme muodostettua toisiaan täydentävää liiketoiminta-aluetta ovat: - Enterprise Application Solutions - sähköisen liiketoiminnan integroidut tietotekniikkaratkaisut (77 % liikevaihdosta) - Consulting Services- konsultointipalvelut liiketoiminnan, logistiikan ja tietotekniikan kehittämiseen (17 % liikevaihdosta) - Software Solutions - valmisohjelmistoihin pohjautuvat ohjelmistotuoteratkaisut (6 % liikevaihdosta). Pääliiketoiminta-alue, Enterprise Application Solutions kasvoi ja sen kannattavuus oli hyvä. Konsultointipalveluiden kannattavuus oli myöskin hyvä. Ohjelmistotuoteratkaisut oli lievästi tappiollinen tuotekehitykseen ja markkinointiin sekä myyntiin tehtyjen panostusten johdosta. Panostuksia tehtiin erityisesti asiakkuuden hallintaan (CRM), ohjelmistokomponenttien ja oman portaalikehyksen kehittämiseen sekä tietovirtojen hallinnan (EDOM)

4 ohjelmistokomponenttien kehittämiseen. CallCom Oy:n ja QL-Systems Oy:n valmisohjelmistoratkaisut eivät olleet vielä mukana katsauskauden aikana. TÄRKEIMMÄT TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDEN JÄLKEEN Huhtikuussa hankki omistukseensa ammattiliittojen ja työttömyyskassojen operatiivisia ja sähköisen asioinnin järjestelmiä toimittavan helsinkiläisen Benefect Oy:n koko osakekannan. Benefect Oy:n henkilöstömäärä huhtikuussa oli 17. Benefect on Suomen markkinajohtaja ammattiliittojärjestelmissä ja toiseksi suurin työttömyyskassajärjestelmien toimittaja. Yrityskauppa toteutettiin osakevaihtona. SysOpenin hallitus tarjosi yhtiökokouksen antamien valtuuksien perusteella Benefectin omistajille merkittäväksi kappaletta SysOpenin uusia osakkeita. Osakkeet tarjottiin apporttiomaisuutta vastaan, joka muodostuu Benefectin koko osakekannasta. Toukokuun alussa konserni hankki omistukseensa varkautelaisen integroituja ebusiness-ratkaisuja toimittavan Sypal Oy:n. Kauppahinta toteutettiin osakevaihtona. SysOpenin hallitus tarjosi yhtiökokouksen antamien valtuuksien perusteella Sypalin omistajille merkittäväksi kappaletta SysOpenin uusia osakkeita. Osakkeet tarjottiin apporttiomaisuutta vastaan, joka muodostuu Sypalin koko osakekannasta. Sypal Oy:n henkilöstömäärä toukokuun alussa oli 27. Benefect ja Sypal Oy:n yrityskauppojen jälkeen on hallituksella käytettävissään antivaltuutta yhteensä kappaletta yhtiön osakkeita, ja oikeus siten korottaa osakepääomaa enintään ,- markalla. LOPPUVUODEN 2000 NÄKYMÄT Loppuvuoden tilauskanta on hyvä, erityisesti pääliiketoiminta-alueella integroiduissa sähköisen asioinnin ratkaisuissa ja konsultointipalveluissa. Ohjelmistotuoteratkaisuissa tilauskannan odotetaan paranevan loppuvuodesta kolmannella ja erityisesti neljännellä vuosineljänneksellä. Johto arvioi saavuttavansa vuoden 2000 proforma-liikevaihtotavoitteensa 33,6 miljoonaa euroa. Loppuvuoden osalta kannattavuuden arvioidaan olevan kolmatta vuosineljännestä lukuunottamatta hyvä. Koko vuoden kannattavuuden odotetaan säilyvän viimevuotisella hyvällä tasolla (EBITA yli 15 %). Konserni neuvottelee parhaillaan aktiivisesti useista yritysostoista. Erityisesti ulkomailla neuvotellaan yritysostoista, joilla pyritään vahvistamaan merkittävästi integroituja sähköisen asioinnin ratkaisuja ja avaamaan vientimahdollisuuksia langattomille ohjelmistoratkaisuille ja hankituille ohjelmistotuotteille. Painopiste ostettavissa yrityksissä on niiden liiketoiminnan synergiassa ja kannattavuudessa. PÖRSSIN SISÄPIIRIOHJEISTUS KÄYTTÖÖN Sysopen Oyj otti käyttöönsä Pörssin uuden sisäpiiriohjeen alkaen.

5 TALOUSTIEDOTTEET VUONNA 2000 Loppuvuoden osavuosikatsaukset julkistetaan seuraavasti: - osavuosikatsaus 2.vuosineljännekseltä osavuosikatsaus 3.vuosineljännekseltä TIEDOTUSTILAISUUS Järjestämme analyytikoille ja lehdistön edustajille tiedotustilaisuuden osavuosikatsauksestamme tiistaina klo 9.00 ravintola Sundmanissa, Eteläranta 16, Helsinki. Helsingissä Sysopen Oyj:n hallitus

6 Konsernin tuloslaskelma (3 kk) (1000 eur) LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Liiketoiminnan muut kulut Poistot ja arvonalennukset LIIKEVOITTO ENNEN LIIKEARVOPOISTOA Poistot liikearvosta LIIKEVOITTO Rahoitustuotot ja kulut Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Tilinpäätössiirrot 0 0 Välittömät verot Vähemmistön osuus TILIKAUDEN VOITTO

7 Konsernin tase (1000 euroa) VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot Konserniliikearvo Aineettomat hyödykkeet yhteensä Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset 1084 Muut sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT 105 Vaihto-omaisuus Lyhytaikaiset saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma Osakeanti 6 Ylikurssirahasto Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ VÄHEMMISTÖOSUUS TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma VASTATTAVAA

8 Konsernin tunnusluvut Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut (1000 euroa) Liikevaihto Liikevaihdon kasvu, % Liikevoitto ennen liikearvopoistoja % liikevaihdosta Liikevoitto % liikevaihdosta Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja % liikevaihdosta Oman pääoman tuotto, % Sijoitetun pääoman tuotto, % Korollinen vieras pääoma Rah.om.arvopaperit+Rahat ja pankkis Nettovelkaantumisaste % (Net Gearing) Omavaraisuusaste, % Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen % liikevaihdosta 7 9 Henkilöstö kauden lopussa Henkilöstö keskimäärin Konsernin osakekohtaiset tunnusluvut Tulos/osake, euroa (konserni) 0,08 0,059 0,18 Oma pääoma/osake, euroa 1,19 0,55 1,22 Tunnusluvut osavuosilta on laskettu 3 kk:n jaksolle. Tulos/osake ja oma pääoma/osake on laskettu osakkeiden laimennusvaikutuksella oikaistun osakelukumäärän ( kpl) mukaan. Osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa oli kpl. Konsernilla ei ole johdannaissopimuksista johtuvia vastuita. Osavuosikatsauksen luvut eivät ole tilintarkastettuja.

SysOpen Oyj:n (myöhemmin konserni) liikevaihto nousi katsauskaudella 15,0 miljoonaan euroon (10,2 miljoonaa euroa).

SysOpen Oyj:n (myöhemmin konserni) liikevaihto nousi katsauskaudella 15,0 miljoonaan euroon (10,2 miljoonaa euroa). PÖRSSITIEDOTE 1 (1) SYSOPEN OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2001 - Liikevaihto 15,0 miljoona euroa (kasvua viime vuoden vastaavasta 46 %) - Liikevoitto ennen liikearvopoistoja 18,6 % liikevaihdosta

Lisätiedot

SYSOPEN OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.1999-30.6.1999

SYSOPEN OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.1999-30.6.1999 Sysopen Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.1999 1(5) SYSOPEN OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.1999-30.6.1999 Liikevaihto Tietotekniikan asiantuntijapalveluiden kysyntä jatkui voimakkaana katsausaikana. Sysopen Oyj

Lisätiedot

DIGIAN NELJÄS VUOSINELJÄNNES 2014: KOTIMAAN KANNATTAVUUS ERITTÄIN HYVÄLLÄ TASOLLA, QT:N LIIKEVAIHTO VAHVASSA KASVUSSA

DIGIAN NELJÄS VUOSINELJÄNNES 2014: KOTIMAAN KANNATTAVUUS ERITTÄIN HYVÄLLÄ TASOLLA, QT:N LIIKEVAIHTO VAHVASSA KASVUSSA DIGIAN NELJÄS VUOSINELJÄNNES 2014: KOTIMAAN KANNATTAVUUS ERITTÄIN HYVÄLLÄ TASOLLA, QT:N LIIKEVAIHTO VAHVASSA KASVUSSA Yhteenveto Tammi-joulukuu Liikevaihto 97,4 (99,7) miljoonaa euroa, laskua 2,3 prosenttia

Lisätiedot

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.5.2005 klo 10.30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2005

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.5.2005 klo 10.30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2005 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.5.2005 klo 10.30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2005 - liikevaihto 17,0 miljoonaa euroa (15,4 miljoonaa euroa) - liikevaihdon kasvu 10,3

Lisätiedot

Digian kolmas vuosineljännes 2013: Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi, mutta panostukset kansainväliseen liiketoimintaan rasittivat kannattavuutta

Digian kolmas vuosineljännes 2013: Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi, mutta panostukset kansainväliseen liiketoimintaan rasittivat kannattavuutta Digian kolmas vuosineljännes 2013: Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi, mutta panostukset kansainväliseen liiketoimintaan rasittivat kannattavuutta Yhteenveto Tammi-syyskuu Liikevaihto 73,0 (75,0) miljoonaa

Lisätiedot

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto oli 14,2 prosenttia liikevaihdosta

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto oli 14,2 prosenttia liikevaihdosta Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto oli 14,2 prosenttia liikevaihdosta Yhteenveto - Liikevaihto 32,8 miljoonaa euroa, kasvua 6,4 prosenttia - Liikevoitto

Lisätiedot

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto 14,2 prosenttia liikevaihdosta

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto 14,2 prosenttia liikevaihdosta Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto 14,2 prosenttia liikevaihdosta Yhteenveto - Liikevaihto 32,8 miljoonaa euroa, kasvua 6,4 prosenttia - Liikevoitto

Lisätiedot

SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2003

SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.02.2004 KLO 8.00 SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2003 Scanfil konsernin liikevaihto kasvoi 16,1 % edelliseen vuoteen verrattuna kannattavuuden

Lisätiedot

2 (8) Kauppa nostaa Rakentajain Konevuokraamo -konsernin markkinaosuuden yli 30 prosenttiin eli johtavaksi kotimaassa.

2 (8) Kauppa nostaa Rakentajain Konevuokraamo -konsernin markkinaosuuden yli 30 prosenttiin eli johtavaksi kotimaassa. 12.11.2003 10:30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSI RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2003 - liikevaihto 7-9/2003, 15,45 miljoonaa euroa (17,20 miljoonaa euroa) - tulos ennen satunnaisia

Lisätiedot

SysOpen Digia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.4.2006 klo 09:30

SysOpen Digia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.4.2006 klo 09:30 SysOpen Digia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.4.2006 klo 09:30 SYSOPEN DIGIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2006-31.3.2006 (IFRS) Yhteenveto - Liikevaihto 16,9 miljoonaa euroa (8,3 miljoonaa euroa 1-3/2005) - Liikevoitto

Lisätiedot

Aldata Solution Oyj Pörssitiedote 1(14) 14.2.2002 kello 9.00. Kannattavuus säilyi hyvällä tasolla vuoden 2001 viimeisellä vuosineljänneksellä

Aldata Solution Oyj Pörssitiedote 1(14) 14.2.2002 kello 9.00. Kannattavuus säilyi hyvällä tasolla vuoden 2001 viimeisellä vuosineljänneksellä Aldata Solution Oyj Pörssitiedote 1(14) 14.2.2002 kello 9.00 ALDATA SOLUTION OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2001 (Tilintarkastamaton) Aldatan kannattavuus parani huomattavasti vuonna 2001 Neljännellä

Lisätiedot

SYSOPENDIGIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2007-30.6.2007. Yhteenveto. Tammi-kesäkuu

SYSOPENDIGIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2007-30.6.2007. Yhteenveto. Tammi-kesäkuu SYSOPENDIGIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2007-30.6.2007 Yhteenveto Tammi-kesäkuu - Liikevaihto 52,2 miljoonaa euroa, kasvu 42 prosenttia - Liikevaihdon pro forma kasvu 3 prosenttia - Liikevoitto 5,3 miljoonaa

Lisätiedot

RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.8.2004 klo 8.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2004 30.6.2004

RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.8.2004 klo 8.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2004 30.6.2004 RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.8.2004 klo 8.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2004 30.6.2004 - Liikevaihto kasvoi 76% ollen 141,7 (80,7)Me - Altiman ja tanskalaisen Treffco-yhtiön yhdistäminen Ramirentiin on edennyt

Lisätiedot

SYSOPEN DIGIA OYJ:N NELJÄS VUOSINELJÄNNES JA TILINPÄÄTÖS 2006 (IFRS)

SYSOPEN DIGIA OYJ:N NELJÄS VUOSINELJÄNNES JA TILINPÄÄTÖS 2006 (IFRS) SysOpen Digia Oyj PÖRSSITIEDOTE 8.2.2007 kello 9:15 SYSOPEN DIGIA OYJ:N NELJÄS VUOSINELJÄNNES JA TILINPÄÄTÖS 2006 (IFRS) Yhteenveto - Tilikauden 2006 liikevaihto 85,0 miljoonaa euroa, kasvu 40 prosenttia

Lisätiedot

RAISIO YHTYMÄ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2002 RAISIO LIFE SCIENCES RAVINTORAISIO RAISIO CHEMICALS

RAISIO YHTYMÄ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2002 RAISIO LIFE SCIENCES RAVINTORAISIO RAISIO CHEMICALS RAISIO CHEMICALS RAVINTORAISIO RAISIO LIFE SCIENCES OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2002 Raisio Yhtymä on kasvava ja kansainvälinen teollisuuskonserni, joka kehittää, valmistaa ja markkinoi paperikemikaaleja,

Lisätiedot

Tecnomen Oyj PÖRSSITIEDOTE 06.02.2008 klo 8.30

Tecnomen Oyj PÖRSSITIEDOTE 06.02.2008 klo 8.30 Tecnomen Oyj PÖRSSITIEDOTE 06.02.2008 klo 8.30 TECNOMENIN TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2007 (tilintarkastamaton) Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli 19,2 miljoonaa euroa (20,1) ja liiketulos oli 1,8

Lisätiedot

SIILI KASVOI YLI 50 % JA PARANSI EDELLEEN KANNATTAVUUTTAAN, KÄYTTÖKATE KASVOI 70 %

SIILI KASVOI YLI 50 % JA PARANSI EDELLEEN KANNATTAVUUTTAAN, KÄYTTÖKATE KASVOI 70 % TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 (tilintarkastettu) SIILI KASVOI YLI 50 % JA PARANSI EDELLEEN KANNATTAVUUTTAAN, KÄYTTÖKATE KASVOI 70 % Siili Solutions Oyj Yhtiötiedote 27.2.2015 kello 10.00 Tammi Joulukuu

Lisätiedot

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS)

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS) Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS) Yhteenveto - Liikevaihto 30,8 miljoonaa euroa, laskua 2,6 prosenttia - Liikevoitto 3,7 miljoonaa euroa, laskua 13,1 prosenttia - Kannattavuus (EBIT-%)

Lisätiedot

INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.2.2002 klo 12.00

INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.2.2002 klo 12.00 INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.2.2002 klo 12.00 INCAP-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2001 Incap-konsernin liikevaihto kasvoi edelleen ja tulos parani selvästi. Liikevaihto oli 99,7 miljoonaa euroa eli

Lisätiedot

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 (IFRS)

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 (IFRS) OSAVUOSIKATSAUS 1(17) BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 (IFRS) YHTEENVETO Tammi-kesäkuu (H1): - Liikevaihto 30 056 tuhatta euroa (20 490 tuhatta euroa H1/2005) kasvu 47 prosenttia - Liikevoitto 3

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012

SOLTEQ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 Pörssitiedote 1 (17) SOLTEQ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 - Solteq Oyj osti 22.3.2012 Aldata Solution Finland Oy:n koko osakekannan noin 8,3 miljoonan euron kauppahinnalla Aldata Solution Oyj:ltä.

Lisätiedot

Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS)

Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS) Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS) Yhteenveto Tammi-syyskuu - Liikevaihto 87,1 miljoonaa euroa, laskua 3,6 prosenttia - Liikevoitto 11,5 miljoonaa euroa, kasvua 9,7 prosenttia - Kannattavuus

Lisätiedot

10.2.2005 kello 10.00

10.2.2005 kello 10.00 Vacon Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.2.2005 kello 10.00 VACON OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12. Vaconin vuosi päättyi vahvaan neljännekseen Lokakuu-joulukuu pääkohdat: Liikevaihto oli 35,5 milj. euroa, kasvua

Lisätiedot

SIILI KASVAA KANNATTAVASTI JA LUOTTAA SUOMALAISEEN OHJELMISTO-OSAAMISEEN

SIILI KASVAA KANNATTAVASTI JA LUOTTAA SUOMALAISEEN OHJELMISTO-OSAAMISEEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2013 (tilintarkastettu) SIILI KASVAA KANNATTAVASTI JA LUOTTAA SUOMALAISEEN OHJELMISTO-OSAAMISEEN Siili Solutions Oyj Yhtiötiedote 27.2.2014 kello 10.00 Tammi Joulukuu 2013:

Lisätiedot

Proha Oyj on nopeasti kasvava ja kannattava, kansainvälisesti toimiva tietotekniikan palveluyritys. Proha toimii kolmella liiketoiminta-alueella:

Proha Oyj on nopeasti kasvava ja kannattava, kansainvälisesti toimiva tietotekniikan palveluyritys. Proha toimii kolmella liiketoiminta-alueella: Vuosikertomus 1999 Proha lyhyesti Proha Oyj on nopeasti kasvava ja kannattava, kansainvälisesti toimiva tietotekniikan palveluyritys. Proha toimii kolmella liiketoiminta-alueella: Projektijohtaminen (Project

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 (IFRS)

SOLTEQ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 (IFRS) Pörssitiedote 1 SOLTEQ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 (IFRS) Tasaista kehitystä sekä merkittävä strategiaa toteuttava yritysjärjestely - Liikevaihto oli 18,96 miljoonaa euroa (20,39 miljoonaa euroa),

Lisätiedot

ZEELAND OYJ:N PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1.-30.6.2014 (tilintarkastamaton)

ZEELAND OYJ:N PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1.-30.6.2014 (tilintarkastamaton) Julkaistu: 2014-08-26 07:59:33 CEST Zeeland Oyj Yhtiötiedote ZEELAND OYJ:N PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1.-30.6.2014 (tilintarkastamaton) Helsinki, 2014-08-26 07:59 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- TAMMIKUU KESÄKUU 2014

Lisätiedot

ETTEPLAN OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.02.2008 KLO 10.30 1 (17)

ETTEPLAN OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.02.2008 KLO 10.30 1 (17) ETTEPLAN OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.02.2008 KLO 10.30 1 (17) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2007 Liikevaihto 125,2 milj. euroa + 28 % Liikevoitto 11,6 milj. euroa + 72 % Tilikauden tulos 7,8 milj. euroa + 88

Lisätiedot

KANNATTAVA KASVU JATKUI RAMIRENTIN TULOS KAKSINKERTAISTUI

KANNATTAVA KASVU JATKUI RAMIRENTIN TULOS KAKSINKERTAISTUI Ramirent-konsernin tilinpäätöstiedote 2006 KANNATTAVA KASVU JATKUI RAMIRENTIN TULOS KAKSINKERTAISTUI Liikevaihto kasvoi 28,0 % ollen 497,9 (389,0) Me. Liikevoitto ennen poistoja (EBITDA) kasvoi 60,2 %

Lisätiedot

SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2002

SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2002 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 20.02.2003 KLO 9.00 SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2002 Scanfil konsernin pro forma -liikevaihto laski kannattavuuden säilyessä hyvällä tasolla.

Lisätiedot