Osavuosikatsaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2001"

Transkriptio

1 Osavuosikatsaus YHTEENVETO Liikevaihto tuhatta euroa - kasvu 82,7 % Q3 liikevaihto tuhatta euroa (1.625 tuhatta euroa) Liikevoitto 184 tuhatta euroa (569 tuhatta euroa) Q3 liikevoitto 142 tuhatta euroa (237 tuhatta euroa) Sähköinen liiketoiminta kasvoi 176,4 % Kansainvälinen myynti kasvoi 153,3 % Kansainvälisen myynnin osuus 30,0 % Henkilöstön määrä katsauskauden lopussa kasvu 79,3 % Vertailutietoina on käytetty vuoden 2000 vastaavan ajankohdan lukuja. LIIKEVAIHTO BasWare-konsernin (myöhemmin yhtiö) liikevaihto kasvoi katsauskaudella 82,7 prosenttia päätyen tuhanteen euroon. Liikevaihdon kasvu oli kokonaan orgaanista. Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 80,4 prosenttia ja oli tuhatta euroa (1.625 tuhatta euroa). Liikevaihdosta 68,5 prosenttia (66,4 %) muodostui omien tuotteiden myynnistä ja 31,5 prosenttia (33,6 %) tuotteisiin liittyvistä palveluista. Kansainvälistyminen eteni katsauskaudella edelleen hyvin. Tuotteiden bruttomyynnistä 70,0 prosenttia (78,3 %) muodostui kotimaan yksikön myynnistä ja 30,0 prosenttia (21,7 %) ulkomaisten yksiköiden myynnistä. Ulkomaiden osuus liikevaihdosta oli 16,6 prosenttia (6,2 %). Sähköinen liiketoiminta kasvoi 176,4 prosenttia mikä edustaa 72,0 prosenttia koko liikevaihdosta. Talousohjauksen liiketoiminta kasvoi 10,4 prosenttia ja oli 25,7 prosenttia yhtiön liikevaihdosta. Asiakaskohtaiseen järjestelmäkehitykseen liittyvän liiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 2,3 prosenttia. TULOSKEHITYS BasWare-konsernin liikevoitto oli katsauskaudella 184 tuhatta euroa (569 tuhatta euroa). Yhtiön tulos on suunnitellun mukaisella tasolla. Liikevoiton osuus liikevaihdosta oli 2,2 prosenttia (12,4 prosenttia). Kolmannen vuosineljänneksen tulos oli 142 tuhatta euroa (237 tuhatta euroa). Yhtiön kiinteät kulut ovat kasvaneet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 98,3 prosenttia. Kasvupanostusten vuoksi kustannusrakenne on muuttunut merkittävästi. Panostukset kansainväliseen markkinointiin, jakelukanavaan sekä tuotekehitykseen jatkuivat edelleen, mutta saavutetun tason jälkeen kustannusten kasvu hidastuu ja suuntautuu yhä enenevässä määrin suoraan asiakasrajapintaan liittyviin toimintoihin.

2 Yhtiön voitto ennen satunnaisia eriä oli 371 tuhatta euroa (712 tuhatta euroa) ja voitto katsauskaudella 215 tuhatta euroa (400 tuhatta euroa). RAHOITUS JA INVESTOINNIT Yhtiön rahoitusasema on hyvä. Taseen loppusumma oli tuhatta euroa ( tuhatta euroa). Omavaraisuusaste oli 83,0 prosenttia (90,7 %) ja nettovelat suhteessa omaan pääomaan (gearing) 53,7 (-79,0). Yhtiön likvidit varat olivat tuhatta euroa (7.827 tuhatta euroa). Yhtiön käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 729 tuhatta euroa (352 tuhatta euroa) ja ne jakautuivat normaaleihin kasvun vaatimiin lisä- ja korvausinvestointeihin. Katsauskauden aikana saatettiin loppuun yhtiön taloushallinnon perusjärjestelmien uudistusprojekti ja perustettiin konsernin yhtiöiden taloushallinnon palvelukeskus. Yhtiö muutti katsauskauden lopussa uusiin toimitiloihin. TUOTEKEHITYS Yhtiö panostaa edelleen vahvasti tuotekehitykseen ja henkilöstön osaamiseen. Tuotekehityskulut olivat katsauskaudella tuhatta euroa (1.253 tuhatta euroa) ja ne vastasivat 19,2 prosenttia liikevaihdosta. Yhtiön laskentakäytännön mukaisesti kaikki tuotekehitykseen ja henkilöstön kehittämiseen liittyvät panostukset on kirjattu suoraan kuluksi. Tuotekehityksessä työskenteli 35 (30) henkilöä katsauskauden lopussa. HENKILÖSTÖ Yhtiön henkilöstön kokonaismäärä oli katsauskauden lopussa 147 (82), kasvua 79,3 prosenttia. Uutta henkilöstöä on palkattu eniten asiakaspalveluun, kansainvälisiin toimintoihin, tuotekehitykseen ja myyntiin. Yhtiön rekrytointitoiminta on ollut aktiivista ja henkilöstön vaihtuvuus oli normaalia. Yhtiöllä on voimassa kattava henkilöstön optio-ohjelma. Osakkeiden merkintäaika alkaa porrastetusti , , ja SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA Sähköisen liiketoiminnan BasWare e-flow -ohjelmistot menestyivät katsauskaudella edelleen hyvin ja liiketoiminta kasvoi 176,4 prosenttia. Liiketoiminnasta 76,9 prosenttia tuli kotimaasta ja 23,1 prosenttia ulkomailta. Kotimaan liiketoiminta kasvoi 150,2 prosenttia ja ulkomaiden liiketoiminta kasvoi 324,0 prosenttia. BasWare on vahvistanut omaa suoramyyntikanavaansa katsauskauden aikana siten, että tytäryhtiöiden myynti- ja markkinointitoiminta on voitu aloittaa täysimääräisesti Saksassa, Hollannissa ja Isossa-Britanniassa. Markkinoiden varhainen vaihe on hidastuttanut

3 liiketoiminnan käynnistämistä, mutta myyntiaktiviteettien ja tarjouskannan jatkuva laajentuminen ennakoi kuitenkin liiketoiminnan volyymin ripeää kasvua jatkossa. BasWare e-flow ohjelmistojen kilpailullinen etumatka on selkeä ja sitä on pystytty jopa kasvattamaan. Katsauskauden liiketoiminta perustui edelleen pitkälti ostolaskujen käsittelyjärjestelmän lisenssi- ja palvelumyyntiin. Uudet hankintojen hallinnan ja verkkolaskujen välityksen ohjelmistot vahvistavat tuoteperheen kilpailuasemaa entisestään. Vastaavaa tuoteportfoliota ei näyttäisi löytyvän yhdeltäkään kilpailijalta. Kysyntätilanne jatkuu edelleen vahvana. Markkinajohtajan asema luo edellytykset sähköisen liiketoiminnan huomattavan kasvun jatkumiseen. Ostolaskujen käsittely ja sähköinen hankinta BasWare e-flow ohjelmistoja tarjotaan ASP-palveluna yhtiön yhteistyökumppaneina toimivien Oy Datatie Ab:n ja Proha Oyj:n välityksellä. Ensimmäiset ASP-sopimukset on solmittu, mutta laajamittaisempaan volyymiin päästään vasta vuoden 2002 aikana. Sähköisen hankintajärjestelmä BasWare e-flow POP:n täysimääräinen markkinointi Suomessa on käynnistynyt ja ensimmäiset kaupat on tehty. Muissa Pohjoismaissa markkinointi käynnistyi kolmannen vuosineljänneksen aikana. Kysyntä on lähdössä liikkeelle ja BasWaren tuotekonsepti tuntuu kilpailukykyiseltä. BasWare toi yhteistyössä Andersenin kanssa kesäkuussa markkinoille myös edullisen kokonaiskonseptin sähköiseen hankintaan. Konseptissa Andersen vastaa hankinnan toimintamallin analysoinnista ja suunnittelusta sekä muutoksenhallinnasta. BasWare tuo konseptiin BasWare e-flow hankintojen hallintaohjelmiston sekä sovelluksen testauksen, toteutuksen ja ylläpidon. Uusia BasWare e-flow -asiakkaita katsauskauden aikana olivat mm. Sampo Oyj, Merita Pankki, Sisu-Auto Oy, Toyota Motor Finland Oy, Ericsson AB, Tetra Pak AB, Ergo Intergration A/S, Expert Eilag A/S ja Spenncon A/S. Jälleenmyyntikanava Epäsuoran jakelun osalta BasWare on tarkentanut toimintamalliaan niin, että kumppanit on ryhmitelty kahteen luokkaan. Kokonaispalvelua tarjoavia jälleenmyyjiä oli katsauskauden lopussa yhteensä yhdeksän kappaletta kahdeksassa eri maassa. Markkinointia tukevia aktiivisia kumppaneita oli yhteensä kuusi Hollannissa, Isossa-Britanniassa ja saksankielisissä maissa. Kumppanimallin muutos vahvistaa oman suoramyynnin roolia niissä maissa, joissa BasWarella on tytäryhtiö. Yhtiö allekirjoitti katsauskauden aikana uusia jälleenmyyntisopimuksia ruotsalaisen WMdata eapplications AB:n, brittiläisen LANkind Ltd:n, saksalaisen inform. Consult GmbH:n ja australialaisen TAG Services Pty Ltd:n kanssa. Jälleenmyyntiverkoston laajentamista valmistellaan Belgiassa, Sveitsissä, Itävallassa ja Irlannissa.

4 Verkkolaskupalvelu Yhtiön myeflow.com-verkkolaskupalvelun nopean leviämisen varmistamiseksi solmittiin jakelu- ja operaattoriyhteistyösopimuksia Proha Oyj:n, Oy Datatie Ab:n, EmCe Solution Partner Oy:n, OpusCapita Oyj:n ja Iocore Oyj:n kanssa. Yhteistyökuviot ovat edenneet suotuisasti, mutta niiden kaupallinen vaikutus jäi vielä katsauskaudella vähäiseksi. Sähköisen laskutuksen mahdollistavan myeflow.com-palvelun myynti ja markkinointi on edistynyt edelleen odotusten mukaisesti. Sopimusasiakkaita oli katsauskauden päättyessä yli 60. Asiakkaita liitetään parhaillaan palvelun käyttäjiksi minkä vuoksi laskuvolyymi on ollut katsauskaudella vielä vähäinen. Tuotot muodostuvat pääasiassa käynnistämispalveluista ja liityntämaksuista. Tuottojen painopiste alkaa siirtyä volyymipohjaiseen laskutukseen tilikauden jälkimmäisellä puoliskolla. Yhtiö solmi katsauskauden aikana operaattoreiden väliset yhteistyösopimukset TietoEnator Oyj:n ja Suomen Posti Oyj:n kanssa. Nämä Suomen verkkolaskumarkkinoiden ensimmäiset toiminnalliset yhteistyösopimukset mahdollistavat asiakkaiden verkkolaskujen välityksen kyseisten operaattoreiden välillä. Yhteistyön ansiosta sekä laskujen lähettäjien että vastaanottajien palvelunkäyttö helpottuu, kun operaattorit huolehtivat laskujen välityksestä oikeille tahoille. Verkkolaskupalvelu myeflow.com:n käyttäjiksi ovat katsauskauden aikana liittyneet mm. MatkaKaleva Oy, Kohdematkat Oy, Sampo Rahoitus Oy, TNT Suomi Oy, Senaatti Kiinteistöt, AEL, Helvar Merca Oy Ab, Lehtikuva Oy, ABB ja Nordic Aluminium Oyj. Yhteistyökumppaneista Datatie on aloittanut laskutuspilotoinnin Elisa-konsernin kanssa. TALOUSOHJAUKSEN LIIKETOIMINTA Yhtiön talousohjauksen liiketoiminta kasvoi 10,4 prosenttia. Kasvu perustui palvelutuottojen myönteiseen kehitykseen. Budjetoinnin, ennustamisen ja raportoinnin sekä konsernilaskennan tuotteiden asiakaskunta kasvaa vakaasti ja olemassa olevat asiakkaat laajentavat ohjelmistojensa käyttöä. Liiketoiminnan kehittämistä suunnataan erityisesti käyttövalmiiden liiketoimintamallien kehittämiseen, jolloin BasWare pystyy erottautumaan paremmin kilpailijoistaan. Talousohjauksen liiketoiminta organisoitiin omaksi yksikökseen alkaen. Yksikön perustamisen tavoitteena on liiketoiminnan vakaa ja kannattava kasvu, joka saadaan aikaan myyntitoimintaa tehostamalla, palveluvolyymia nostamalla ja vuonna 2002 alkavalla kansainvälistymisellä. Samanaikaisesti perustettiin uusi toiminto, joka tarjoaa talousohjauksen prosessikonsultointia ja uusiin liiketoimintamalleihin perustuvaa konsultointia. Yhtiö lanseerasi uuden talousohjauksen konseptin menestyksekkäästi syyskuussa Konseptin avulla yhtiö haluaa tarjota kokonaisvaltaista ja käytännönläheistä lähestymistapaa ohjausjärjestelmien rakentamiseen, valmiita toimintamalleja sekä laajaalaista tulevaisuuden hallintaa. Uusi konsepti pitää sisällään Target-tuoteperheen, siihen

5 liittyvän installointikonsultoinnin sekä niihin pohjautuvat tuotteistetut, pitkälle jalostetut liiketoimintamallit. Ensimmäisten liiketoimintamallien toteutuksessa huomioidaan erityisesti IAS (International Accounting Standards) vaatimukset. Talousohjauksen liiketoiminta tukee asiakasyritysten IAS-siirtymäprojekteja tarjoamalla IAS-workshoppeja, konserniohjauksen muutoskartoituksia, projektitukea sekä kokonaisvaltaisia talousohjauksen ratkaisuja. Uusia Target-asiakkaita katsauskauden aikana olivat mm. Tieliikelaitos, Enermet Oy, Elisa Business Solutions ja Rautaruukki Oyj. KATSAUSKAUDEN MUUT TAPAHTUMAT Yhtiö teki Solotes Finland Oy:n kanssa sopimuksen, jonka perusteella BasWaren NextHour-henkilöstöraportointijärjestelmän tuoteoikeudet ja tuotteeseen liittyvä liiketoiminta siirtyvät Solotesille. Yhtiön pääkonttori muutti 1.9. Vantaalta Espoon Leppävaaraan. Uudet tilat sijaitsevat osoitteessa Linnoitustie 2 B, talo Cello, Espoo. Postiosoite on PL 97, Espoo. Yhtiö solmi Merita Pankki Oyj:n kanssa sopimuksen BasWare e-flow -ostolaskujen käsittelyjärjestelmän toimittamisesta Nordea-konsernin käyttöön Suomessa. Järjestelmään liitetään noin loppukäyttäjää ja yhteistyötä on jatkossa mahdollisuus laajentaa koskemaan myös muita Nordea-konsernin Pohjoismaisia yhtiöitä. OMA PÄÄOMA Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa (34.152) osakkeenomistajaa. Osakepääoma on euroa ja osakkeiden lukumäärä kpl. Katsauskaudella osakkeen ylin kurssi oli 8,20 euroa, alin 4,30 euroa ja päätöskurssi oli 4,40 euroa. Katsauskauden keskikurssi oli 6,14 euroa. Osakkeita vaihdettiin katsauskauden aikana kappaletta. KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Yhtiö teki lokakuussa merkittäviä kauppoja Keski-Euroopassa. Sveitsin markkinat avautuivat, kun CIBA Vision päätti ottaa käyttöönsä BasWare e-flow ostolaskujen käsittelyjärjestelmän. Kaupan teki BasWaren saksalainen tytäryhtiö BasWare GmbH. Hollannissa YTONG Nederland B.V. solmi sopimuksen BasWare e-flow ostolaskujen käsittelyjärjestelmästä. Ohjelmiston toimittaa yhtiön jälleenmyyjä Momentum B.V. Yhtiö solmi lokakuussa jälleenmyyntiin tähtäävän myynti- ja markkinointiyhteistyösopimuksen Iocoren kanssa. Iocore B.V. ryhtyy tarjoamaan BasWare e-flow -tuotteita Hollannissa ja Iocore Benelux/Luxemburg Belgiassa. Sopimus on BasWaren päänavaus Belgian markkinoilla.

6 LÄHIAJAN NÄKYMÄT Yhtiö uskoo liiketoiminnan kasvun jatkuvan edelleen vahvana. Yleisen taloudellisen tilanteen heikentyminen ei ole toistaiseksi olennaisesti vaikuttanut yhtiön liiketoiminnan kasvuvauhtiin. Sähköisen liiketoiminnan osalta kasvun arvioidaan jatkuvan vuonna 2001 yli sadan prosentin vauhdilla. Talousohjauksen osalta toiminnan ennakoidaan kasvavan maltillisesti. Yhtiö arvioi liikevaihdon kasvun jatkuvan alkuvuoden kaltaisena loppuvuonna Panostukset kansainvälisen markkinointiin sekä tuotekehitykseen jatkuvat edelleen. Toiminnan kasvu suuntautuu yhä enenevässä määrin suoraan asiakasrajapintaan liittyviin toimintoihin. Alkuvuoden kaltaisia tytäryhtiöiden käynnistämiseen liittyviä kertainvestointeja ei enää realisoidu tämän tilikauden aikana. Jakelukanavan laajentaminen mm. Ranskaan ja Yhdysvaltoihin toteutetaan aikaisintaan vuoden 2002 toisella neljänneksellä. Vuoden 2002 ensimmäisen neljänneksen kuukausikustannukset eivät kasva merkittävästi vuoden 2001 lopun tasosta. Yhtiö arvioi vuoden 2001 liikevoiton olevan edellistä vuotta korkeammalla. Yhtiölle ominaisen kausivaihtelun mukaisesti valtaosa tilikauden voitosta kertyy vasta viimeisellä neljänneksellä. Vuoden 2000 ja kuluvan vuoden kolmen ensimmäisen neljänneksen osalta liikevaihto ja tulos kertyivät vuosineljänneksittäin seuraavasti: Q1/2000 Q2/2000 Q3/2000 Q4/2000 Liikevaihto Liikevoitto Q1/2001 Q2/2001 Q3/2001 Liikevaihto Liikevoitto Kasvustrategiansa mukaisesti BasWare neuvottelee jatkuvasti yritysostoista, jotka liittyvät yhtiön tuotteiden jakelukanavan tai tuotetarjonnan vahvistamiseen. TIEDOTUSTILAISUUS Yhtiö järjestää tänään osavuosikatsausta käsittelevän tiedotustilaisuuden toimittajille kello ja analyytikoille kello hotelli Kämpissä, Jean Sibelius -huoneessa. Tilaisuudessa yhtiön toimitusjohtaja Hannu Vaajoensuu ja hallituksen puheenjohtaja Ilkka Sihvo kommentoivat osavuosikatsausta ja vastaavat esitettyihin kysymyksiin. Tervetuloa.

7 Espoossa BasWare Oyj:n hallitus Sihvo Ilkka, puheenjohtaja Eräkangas Kirsi Ignatius Kim Pöllänen Antti Perttunen Sakari Sonninen Jukka Vaajoensuu Hannu, toimitusjohtaja KONSERNIN TULOSLASKELMA tuhatta euroa % % % Liikevaihto , , ,0 Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto 184 2, , ,8 Rahoitustuotot ja -kulut Voitto ennen satunnaisia eriä 371 4, , ,9 Satunnaiset erät Voitto ennen veroja 371 4, , ,4 Välittömät verot Tilikauden voitto 215 2, , ,0

8 KONSERNITASE tuhatta euroa % % % Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot Liikearvo Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset , , ,0 Vaihtuvat vastaavat Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset , , ,0 Vastaavaa yhteensä , , ,0 Vastattavaa Oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto , , ,9 Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma , , ,1 Vastattavaa yhteensä , , ,0

9 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Oman pääoman tuotto, % 2,94 % 11,12 % 19,47 % Sijoitetun pääoman tuotto, % 4,93 % 15,95 % 28,06 % Nettovelkaantumisaste (Net Gearing) -53,72 % -79,04 % -75,35 % Omavaraisuusaste, % 83,04 % 90,72 % 85,92 % KONSERNIN OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT Tulos/osake, euro 0,03 0,06 0,14 Oma pääoma/osake, euro 1,08 1,16 1,21 KONSERNIN TULOSLASKELMA NELJÄNNEKSITTÄIN 2000 JA 2001 Q1 Q2 Q3 Q4 tuhatta euroa Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Liikevoitto-% -1,3 % 19,2 % 14,6 % 34,4 % Q1 Q2 Q3 tuhatta euroa Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Liikevoitto-% -21,4 % 14,3 % 4,8 %

Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2001

Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2001 Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2001 YHTEENVETO Liikevaihto 2.075 tuhatta euroa - kasvu 77,2 % Liikevoitto -445 tuhatta euroa (-15 tuhatta euroa) Sähköinen liiketoiminta kasvoi 143,2 % Kansainvälinen myynti

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2000

Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2000 Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2000 Yhteenveto Liikevaihto 4.605 tuhatta euroa - kasvu 76,5 % Liikevaihdon kasvu kolmannella neljänneksellä 105,6 % Liikevoitto 569 tuhatta euroa - lasku 21,3 % Sähköinen liiketoiminta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2003

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2003 OSAVUOSIKATSAUS 1 Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2003 YHTEENVETO Liikevaihto 11 980 tuhatta euroa kasvu 29,5 % Q2 liikevaihto 6 546 tuhatta euroa kasvu 26,2 % Liikevoitto -692 tuhatta euroa (669 tuhatta euroa)

Lisätiedot

V U O S I K E RT O M U S

V U O S I K E RT O M U S VUOSIKERTOMUS 2000 Sisällys Tietoja osakkeenomistajille.................................... 2 BasWare lyhyesti............................................ 3 Päämäärä ja strategia........................................

Lisätiedot

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 (IFRS)

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 (IFRS) OSAVUOSIKATSAUS 1(17) BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 (IFRS) YHTEENVETO Tammi-kesäkuu (H1): - Liikevaihto 30 056 tuhatta euroa (20 490 tuhatta euroa H1/2005) kasvu 47 prosenttia - Liikevoitto 3

Lisätiedot

BASWARE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Basware Oyj:n neljäs vuosineljännes ja vuosi 2007

BASWARE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Basware Oyj:n neljäs vuosineljännes ja vuosi 2007 Basware Oyj 1 (26) BASWARE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Basware Oyj:n neljäs vuosineljännes ja vuosi 2007 Yhteenveto (suluissa edellisen vuoden vastaava ajankohta, jollei toisin mainita.) Tilikausi 2007: Liikevaihto

Lisätiedot

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2007 (IFRS)

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2007 (IFRS) OSAVUOSIKATSAUS 1(19) BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2007 (IFRS) YHTEENVETO Tammi kesäkuu (H1): - Liikevaihto 34 814 tuhatta euroa (30 083 tuhatta euroa H1/2006) kasvu 16 prosenttia - Liikevoitto 4

Lisätiedot

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2010-30.6.2010 (IFRS)

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2010-30.6.2010 (IFRS) Osavuosikatsaus 1 (17) 12.7. BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6. (IFRS) YHTEENVETO Tammi kesäkuu H1 - Liikevaihto 49 743 tuhatta euroa (44 446 tuhatta euroa) kasvu 11,9 prosenttia - Liikevoitto 5 143 tuhatta

Lisätiedot

26.1.2010 1-12/ 2009. Muutos, %

26.1.2010 1-12/ 2009. Muutos, % Pörssitiedote 1 (28) BASWARE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Basware Oyj:n neljäs vuosineljännes ja vuosi YHTEENVETO (suluissa edellisen vuoden vastaava ajankohta, jollei toisin mainita) Tilikausi - Liikevaihto

Lisätiedot

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2008-30.9.2008 (IFRS)

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2008-30.9.2008 (IFRS) Pörssitiedote 1 (19) BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9. (IFRS) YHTEENVETO Tammi syyskuu - Liikevaihto 59 804 tuhatta euroa (50 082 tuhatta euroa) kasvu 19,4 prosenttia - Liikevoitto 4 557 tuhatta euroa

Lisätiedot

BASWARE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Basware Oyj:n neljäs vuosineljännes ja vuosi 2008

BASWARE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Basware Oyj:n neljäs vuosineljännes ja vuosi 2008 Pörssitiedote 1 (26) BASWARE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Basware Oyj:n neljäs vuosineljännes ja vuosi YHTEENVETO (suluissa edellisen vuoden vastaava ajankohta, jollei toisin mainita) Tilikausi - Liikevaihto

Lisätiedot

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2012-30.9.2012 (IFRS)

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2012-30.9.2012 (IFRS) Osavuosikatsaus 1 (24) BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9. (IFRS) YHTEENVETO Tammi syyskuu : Palveluliiketoiminta nosti liikevaihdon kasvuun kolmannella neljänneksellä - Liikevaihto 83 272 tuhatta euroa

Lisätiedot

Tammi maaliskuu 2013: Liikevaihto kasvoi vaikeissa markkinaolosuhteissa ja muutoksessa ohjelmistoista palveluihin

Tammi maaliskuu 2013: Liikevaihto kasvoi vaikeissa markkinaolosuhteissa ja muutoksessa ohjelmistoista palveluihin Osavuosikatsaus 1 (27) BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013 (IFRS) YHTEENVETO Tammi maaliskuu 2013: Liikevaihto kasvoi vaikeissa markkinaolosuhteissa ja muutoksessa ohjelmistoista palveluihin - Liikevaihto

Lisätiedot

SysOpen Oyj:n (myöhemmin konserni) liikevaihto nousi katsauskaudella 15,0 miljoonaan euroon (10,2 miljoonaa euroa).

SysOpen Oyj:n (myöhemmin konserni) liikevaihto nousi katsauskaudella 15,0 miljoonaan euroon (10,2 miljoonaa euroa). PÖRSSITIEDOTE 1 (1) SYSOPEN OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2001 - Liikevaihto 15,0 miljoona euroa (kasvua viime vuoden vastaavasta 46 %) - Liikevoitto ennen liikearvopoistoja 18,6 % liikevaihdosta

Lisätiedot

10.10.2013. Basware arvioi vuoden 2013 liikevaihdon kasvavan ja vuoden 2013 liikevoiton (EBIT) olevan positiivinen. Muutos, % 7 9/ 2012

10.10.2013. Basware arvioi vuoden 2013 liikevaihdon kasvavan ja vuoden 2013 liikevoiton (EBIT) olevan positiivinen. Muutos, % 7 9/ 2012 Osavuosikatsaus 1 (20) BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9. (IFRS) YHTEENVETO Tammi syyskuu : Automatisointipalvelujen vahva kasvu jatkuu - Liikevaihto 90 300 tuhatta euroa (83 272 tuhatta euroa) kasvua

Lisätiedot

Basware raportoi yhtä liiketoimintasegmenttiä: hankinnasta maksuun (Purchase to Pay, P2P).

Basware raportoi yhtä liiketoimintasegmenttiä: hankinnasta maksuun (Purchase to Pay, P2P). Osavuosikatsaus 1 (26) BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6. (IFRS) YHTEENVETO Tammi kesäkuu : Palveluliiketoiminnan kasvu jatkuu vahvana - Liikevaihto 61 617 tuhatta euroa (56 153 tuhatta euroa) kasvu 9,7

Lisätiedot

BASWAREN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1. 31.12.2012 (IFRS)

BASWAREN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1. 31.12.2012 (IFRS) Tilinpäätöstiedote 1 (28) BASWAREN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1. 31.12. (IFRS) Basware Oyj:n neljäs vuosineljännes ja vuosi YHTEENVETO (suluissa edellisen vuoden vastaava ajankohta, jollei toisin mainita)

Lisätiedot

BasWare lyhyesti 2. Vuoden 2004 päätapahtumat 3 tavoitteet ja avainluvut 2004 3

BasWare lyhyesti 2. Vuoden 2004 päätapahtumat 3 tavoitteet ja avainluvut 2004 3 Sisällys BasWare vuosikertomus 2004 Sisällysluettelo BasWare lyhyesti 2 Vuoden 2004 päätapahtumat 3 Taloudelliset tavoitteet ja avainluvut 2004 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 6 Missio 7 Visio 7

Lisätiedot

SYSOPENIN LIIKEVAIHTO KAKSINKERTAISTUI JA TULOS KASVOI LÄHES KOLMANNEKSEN; OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2000

SYSOPENIN LIIKEVAIHTO KAKSINKERTAISTUI JA TULOS KASVOI LÄHES KOLMANNEKSEN; OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2000 SYSOPENIN LIIKEVAIHTO KAKSINKERTAISTUI JA TULOS KASVOI LÄHES KOLMANNEKSEN; OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2000 - Liikevaihto 4,8 miljoona euroa, kasvua viime vuoden vastaavasta 109 % (2,3 miljoonaa euroa) -

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Proha Oyj Tilinpäätöstiedote 17.2.2011 klo 08.45

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Proha Oyj Tilinpäätöstiedote 17.2.2011 klo 08.45 1 (23) Tilinpäätöstiedote klo 08.45 PROHAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2010 (IFRS) Prohalla selvä parannus liiketuloksessa tilikaudella 2010 (Suluissa edellisen vuoden vastaava ajankohta, jollei toisin

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS. Proha Oyj Osavuosikatsaus 28.10.2010 klo 08.45

OSAVUOSIKATSAUS. Proha Oyj Osavuosikatsaus 28.10.2010 klo 08.45 1 (17) Osavuosikatsaus klo 08.45 PROHAN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2010 (IFRS) Prohan liiketulos tavoitteiden mukainen ilman luovutusvoittoa (Suluissa edellisen vuoden vastaava ajankohta, jollei toisin

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2007

SOLTEQ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2007 SOLTEQ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2007 - Liikevaihto kasvoi 13,3 % ja oli 13,5 miljoonaa euroa (11,9 miljoonaa euroa) - Liiketulos oli 0,5 miljoonaa euroa (0,2 miljoonaa euroa) - Liikevaihdon ennakoidaan

Lisätiedot

Setec V U O S I K E R T O M U S

Setec V U O S I K E R T O M U S Setec V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 3 Setec Oy Vantaa, Suomi Setec TAG AB Tukholma, Ruotsi Government & Corporate -liiketoimintayksikkö Telecom & Media -liiketoimintayksikkö Banking & Retail -liiketoimintayksikkö

Lisätiedot

PÖRSSITIEDOTE 23.7.2003 COMPTEL OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2003-30.6.2003. Comptelin tulos kääntyi voitolliseksi 1(11)

PÖRSSITIEDOTE 23.7.2003 COMPTEL OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2003-30.6.2003. Comptelin tulos kääntyi voitolliseksi 1(11) COMPTEL OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2003-30.6.2003 Comptelin tulos kääntyi voitolliseksi Comptel saavutti ensimmäisellä vuosipuoliskolla 28,8 miljoonan euron liikevaihdon ja 1,7 miljoonan euron tuloksen rahoituserien

Lisätiedot

Aldata Solution Oyj Pörssitiedote 1(14) 14.2.2002 kello 9.00. Kannattavuus säilyi hyvällä tasolla vuoden 2001 viimeisellä vuosineljänneksellä

Aldata Solution Oyj Pörssitiedote 1(14) 14.2.2002 kello 9.00. Kannattavuus säilyi hyvällä tasolla vuoden 2001 viimeisellä vuosineljänneksellä Aldata Solution Oyj Pörssitiedote 1(14) 14.2.2002 kello 9.00 ALDATA SOLUTION OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2001 (Tilintarkastamaton) Aldatan kannattavuus parani huomattavasti vuonna 2001 Neljännellä

Lisätiedot

SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2002

SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2002 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 20.02.2003 KLO 9.00 SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2002 Scanfil konsernin pro forma -liikevaihto laski kannattavuuden säilyessä hyvällä tasolla.

Lisätiedot

2 2000 Osavuosikatsaus

2 2000 Osavuosikatsaus 2 2000 Osavuosikatsaus Tammikuu Kesäkuu Liiketoiminta-alueiden liikevaihto kasvoi 6 %, Finanssiryhmän 13 % Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 39,5 milj. euroa (53,7), kertaluonteiset erät sisältäen

Lisätiedot

Vuosikertomus 1999. Comptel Oyj

Vuosikertomus 1999. Comptel Oyj Vuosikertomus 1999 Comptel Oyj Tietoja osakkaille Yhtiökokous Comptel Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 3.4.2 klo 15. Helsingin Messukeskuksessa, salissa C1, osoitteessa Messuaukio1,

Lisätiedot

Katsauskauden jälkeen Comptel julkisti toimitussopimuksen mediaattoriratkaisun toimittamisesta Brasil Telecomin GSM- ja GPRS- ja EDGE-verkkoihin.

Katsauskauden jälkeen Comptel julkisti toimitussopimuksen mediaattoriratkaisun toimittamisesta Brasil Telecomin GSM- ja GPRS- ja EDGE-verkkoihin. COMPTEL OYJ COMPTELIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1-31.12.2003 Vuosi 2003 oli monella tapaa muutoksen vuosi Comptelille. Markkinoiden puolitoista vuotta jatkunut heikkeneminen päättyi. Yritys kykeni tässä edelleen

Lisätiedot

https://newsclient.omxgroup.com/cdspublic/viewdisclosure.action?disclosureid=24124...

https://newsclient.omxgroup.com/cdspublic/viewdisclosure.action?disclosureid=24124... Page 1 of 11 Julkaistu: 2007-10-24 08:01:33 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2007 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.10.2007 klo 9.00 - Liikevaihto kasvoi 16,8 %

Lisätiedot