Pohjois-Helsingin kuvataidekoulu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pohjois-Helsingin kuvataidekoulu"

Transkriptio

1 Pohjois-Helsingin kuvataidekoulu OPINTO-OPAS toimikausi Oppaan sisältö: Kalenteritietoja Henkilökunta ja koulun yhteystiedot Ohjeita opiskelijoille ja vanhemmille Opintojen rakenne Oppilasarviointi ja opetusraportit Päättötyö Ilmoittautuminen, peruutukset ja tärkeät toimistoasiat Lukukausimaksut ja vapaaoppilaspaikat Todistukset, korvaavat ja täydentävät opinnot Vakuutukset Lukujärjestyksistä poikkeaminen Oppilastyöt ja näyttelyt Kuvataidekoulun kannatusyhdistys Kuvataidekoulusta ja taiteen perusopetuksesta Kuva: Maarit Kytöharju.

2 Kalenteritietoja Syyslukukausi alkaa viikolla 34 (maanantaista alkaen) ja päättyy viikoilla 50 tai 51. Arkipyhät ja Malmitalon aukioloajat vaikuttavat ryhmäkohtaisesti lukukauden päättymisen ajankohtaan. Kaikilla ryhmillä on syksyn aikana yhteensä 16 opetuskertaa. Kevätlukukausi alkaa viikolla 2 (keskiviikosta alkaen) ja päättyy viikoilla Kaikilla ryhmillä on kevätlukukauden aikana yhteensä 17 opetuskertaa. Syysloma on viikolla 42: Talviloma on viikolla 8: Pääsiäisloma on Malmitalolla ei ole opetusta: pyhäinpäivänä (la) , itsenäisyyspäivänä (la) kiirastorstaina (to) , vappuaattona (to) vappupäivänä (pe) , helatorstaina (to) Itä-Pakilassa ei ole opetusta: itsenäisyyspäivänä (la) vappuaattona (to) helatorstaina (to) Henkilökunta ja koulun yhteystiedot Viva Granlund Elina Gyldén Hannele Heino Liisa Ikävalko Soile Kinnunen Maarit Myllynen Hanna Parviainen Selja Raudas Heidi Romo Anna Tahkola Riiko Vormala kuvataiteilija/the art students league of New York TaK/TaiK, taidekasvatus Aalto-yliopisto keraamikko, TaK/TaiK, kuvataideopettaja kuvataideopettaja, lasitaiteilija, TaM/TaiK arkkitehti/tampere TKK ja tait.pedag.opinnot /Lahti TaM/TaiK, taidekasvatus ja luokanopettajan pätevyys/helsingin yliopisto TaK/TaiK, taidekasvatus Aalto-yliopisto kuvataiteilija, TaM/TaiK rehtori, MA Fine Art UK, VTM ja pedag.opinnot/helsingin yliopisto kuvataiteilija TaM/TaiK, taidekasvatus Aalto-yliopisto kuvataiteilija/opintoja Vapaassa taidekoulussa KUVATAIDEKOULU Päätoimipaikka ja toimisto: Itä-Pakila, Ohrahuhdantie 2 B, Helsinki SIVUTOIMIPISTEET Malmitalo, Ala-Malmintori 1, Helsinki Kanneltalo, Klaneettitie 5, Helsinki Rehtori: Heidi Romo, Oppilasasiat ja laskutus: Sirpa Takkunen, (09) , Kouluisäntä: Timo Ryhänen

3 Ohjeita opiskelijoille ja vanhemmille Opiskelun säännöllisyys ja poissaolot Opettajat valmistavat kullekin ryhmälle työsuunnitelman, jonka opillinen sisältö perustuu jatkuvuuteen. Jotkut tehtävät saattavat kestää useita opetuskertoja. Oppitunneille olisi hyvä osallistua säännöllisesti, jotta työskentely olisi pitkäjänteistä. Toivomme, että yli kahden kerran peräkkäisistä poissaoloista ilmoitettaisiin koulun toimistoon. Poissaoloja ei voi korvata muilla tunneilla, eikä niistä saa hyvitystä paitsi jos kyseessä on pitkällinen (yli kuukauden kestävä) sairaus. Oppitunnin alkaminen ja päättyminen On tärkeää, että koululle tullaan ajoissa, eikä lähdetä pois ennen opetuksen päättymistä. Opettajalle pitää ilmoittaa tunnin alussa, jos oppilas joutuu jonain kertana poikkeuksellisesti lähtemään etuajassa. Opetuskerran alku ja päätös ovat pedagogisesti merkittäviä tilanteita. Opetuskerran alussa opettaja esittelee tehtävän ja käytettävät materiaalit. Opetuskerran lopuksi koko ryhmä keskustelee työprosessista ja valmiista teoksista. Keskustelutilanteet edistävät ryhmähenkeä ja oppimismotivaatiota. Oppitunnin lopussa saatetaan myös valmistella seuraavan opetuskerran työskentelyä. Lapset, joita vanhemmat kuljettavat koululle, on syytä tuoda perille asti ja huolehtia, että opettaja tai koulun henkilökunnan edustaja on paikalla. Toivomuksena on, että oppilas ei saavu koululle paljon ennen tuntien alkamista. Opettaja tarvitsee opetusta edeltävän ajan oppituntien valmistamiseen. Mikäli vanhemmat jäävät tuntien ajaksi odottamaan, he voivat istua Itä-Pakilan toimipisteen eteisessä. Taukotila on varattu opetusryhmien ja koulun henkilökunnan käyttöön. Malmitalon ja Kanneltalon toimitiloissa ei varsinaisia odotustiloja valitettavasti ole. Suojavaatteet Oppilas nauttii kuvataidetyöskentelystä parhaiten, kun hänen ei tarvitse kantaa huolta vaatteiden likaantumisesta. Koulun opetuspisteissä on jonkin verran työtakkeja, joilla voi suojata vaatteita. Ihan pienille lapsille kannattaa tehdä oma suojavaate esim. aikuisen vanhasta paidasta. Suojapaidan allekaan ei kannata pukea vaatteita, jotka eivät saisi tahriintua. Myös kenkien tai sisätossujen olisi hyvä olla sellaiset, että niiden tahriintuminen esim. maaliin ei haittaa. Oppilaiden henkilökohtaisia työtakkeja tai paitoja ei valitettavasti ole mahdollista säilyttää koululla oppilaiden suuren määrän vuoksi.

4 Opintojen rakenne Kuvataidekoulun opetussuunnitelma noudattaa Opetushallituksen taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden kuvataiteen laajan oppimäärän perusteita. 1. Valmentavat opinnot (4 6-vuotiaille 1 2 tuntia viikossa) Kuva: Maarit Kytöharju. Alle kouluikäisten ryhmiä kutsutaan valmentaviksi, koska ne toimivat johdantona taiteen perusopetukseen siirtymiselle. Opetuksen perustana on lapsen kokonaisvaltainen suhde ympäristöön, luontainen uteliaisuus ja leikki. Opetus painottuu havainnoinnin ja mielikuvituksen kehittämiseen ja rikastuttamiseen. Työskentelyprosessia ja ilmaisua harjaannutetaan aisteja stimuloivan ja leikinomaisen työskentelyn avulla. Kuvismuskari (6 7-vuotiaille) Valmentavien opintojen ja perusopintojen välimaastoon sijoittuvat Pakilan musiikkiopiston ja Pohjois-Helsingin kuvataidekoulun yhteistyönä järjestämät kuvismuskarit. Ryhmissä on kaksi opettajaa, yksi molemmista oppilaitoksista. Opettajat suunnittelevat opetuksen siten, että kuvalliset ja musiikilliset elementit tukevat toisiaan. Yhteisenä tavoitteena on aistien herkistäminen ja muistin, mielikuvituksen, vuorovaikutustaitojen, motoriikan sekä rytmi- ja harmoniatajun kehittäminen. Kuvataideopetus tutustuttaa ikäkaudelle soveltuviin kuvallisen ilmaisun välineisiin ja tekniikoihin, väriopin ja sommittelun perusteisiin. Lisäksi harjoitellaan havainnontekoa ja kuvanlukutaitoa. Musiikinopetuksessa tutustutaan musiikin elementteihin (rytmit, soitinvärit, melodiat), omaan äänenkäyttöön ja musiikin muotoihin. Keskeiset työtavat ovat laulaminen, loruilu, soittaminen, liikunta ja kuuntelu. 2. Perusopinnot (7 12-vuotiaille, 2 3 tuntia viikossa) Taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän mukainen opetus alkaa perusopinnoista. Opetuksessa pyritään antamaan oppilaille käsitys kuvallisen kielen perusteista, kuten kuvasomittelusta, perusväreistä ja niiden sekoituksista, perusmuodoista, kolmiulotteisista rakenteista ja tilallisuudesta sekä mittasuhteista. Opinnoissa kehitetään monipuolista visuaalista ajattelua ja ilmaisua. Harjoitellaan kuvan tekemisen ja kolmiulotteisen muovailun työtapoja ja tekniikoita sekä tutustutaan taiteen ilmiöihin ja käsitteistöön. Oppilasryhmät muodostetaan lähellä toisiaan olevista ikäryhmistä. Arkkitehtuuri- ja rakentelupainotteinen perusopetus (8 11-vuotiaille) Tässä opetusryhmässä harjoitellaan tilan hahmottamista ja kehitetään havaintokykyä rakennettua ympäristöä tarkastellen. Tehtävät sisältävät kolmiulotteista työskentelyä, kuten rakentelua. Opetusryhmään otetaan ensisijaisesti kuvataidekoulussa jo 1 2 vuotta opiskelleita.

5 Periodityöpaja (12 14-vuotiaille) Periodiopinnot sijoittuvat perusopintojen loppuvaiheeseen. Tarvittaessa ne voidaan lukea myös syventäviin opintoihin kuuluviksi, jos oppilaan henkilökohtainen opintosuunnitelma sitä edellyttää. Periodityöpajan opintovuosi sisältää kolme opintojaksoa eli periodia. Yksi periodi kestää 11 opetuskertaa. Periodeissa tutustutaan kuvataiteen eri osa-alueisiin vaihtuvien taiteilijaopettajien opastuksella. Kukin opettaja on oman alansa erityisosaaja (esim. grafiikan periodia ohjaa graafikko, tila- ja ympäristöjaksoa arkkitehti). Jokaisen periodin viimeinen opetuskerta käytetään työnäytekansion eli portfolion kokoamiseen. Portfolio-työskentely kehittää oppilaan itsearviointikykyä. Periodiopintojen päätteeksi oppilas voi pyytää koululta kirjallisen arvioinnin omasta portfoliostaan. Periodityöpajaan otetaan ensisijaisesti perusopintoihin osallistuneita oppilaita. Jos ryhmissä on tilaa, niihin voidaan hakemusten perusteella hyväksyä myös uusia oppilaita. Periodityöpajassa voi opiskella 3 vuotta. Kahden opintovuoden jälkeen on mahdollista siirtyä syventävään työpajaan. Opintojaksot vaihtuvat kolmen periodivuoden aikana seuraavasti: 1. Lukuvuosi: piirustus ja maalaus, sarjakuva, valokuvaus. 2. Lukuvuosi: grafiikka, kuvanveisto ja keramiikka, piirustus ja maalaus. 3. Lukuvuosi: tila- ja ympäristötaide, keramiikka ja maalaus, animaatio. 3. Syventävät opinnot (13 20-vuotiaille, 3 4 tuntia viikossa) Kuva: Maarit Kytöharju Työpajoissa syvennetään tietoja ja taitoja valitulla kuvataiteen osa-alueella sekä tutustutaan kyseisen kuvataiteen alan historiaan ja nykypäivän ilmiöihin. Työskentelyssä painotetaan pitkäjänteisyyttä ja itsenäisen kuvallisen ilmaisun kehittämistä. Tavoitteena on myös kulttuuritottumusten ja ympäristöön suuntautuvan esteettisen asenteen ja ajattelun kehittäminen. Kolmen työpajaopintovuoden jälkeen opiskelija voi tehdä visuaalisten taiteiden kuvataiteen laajan oppimäärän päättötyön joko omassa työpajassaan tai ateljee työpajassa. Valittavina olevat työpajat vaihtelevat vuosittain koulun resurssien ja oppilaiden kiinnostuksen mukaan. Työpajojen valintaoppaassa on lisätietoja kustakin työpajasta. Työpajaa voi vaihtaa vuosittain. Ateljee työpaja (16 20-vuotiaille, 4 tuntia viikossa) Työpaja on tarkoitettu useita vuosia syventävissä työpajoissa opiskelleille. Työskentely painottuu oman persoonallisen kuvallisen ilmaisun kehittämiseen. Opiskelijat voivat valita oman kuvataiteellisen projektin ja tehdä siitä päättötyön.

6 4. Aikuisten kuvataidekasvatus (yli 20-vuotiaille) Kuvis+ (3 tuntia viikossa, 12 opetusviikkoa lukukaudessa) Työpaja on tarkoitettu aikuisille taideharrastajille ja sellaisille kuvataidekoulun oppilaille, jota haluavat jatkaa kuvataidekoulua laajan oppimäärän taiteen perusopetuksen opintojen päättymisen jälkeen. Koska kurssi ei kuulu taiteen perusopetuksen piiriin, aikuisopiskelijat tuovat omat taidemateriaalit mukanaan tai maksavat pienen erillisen materiaalikorvauksen koululle. Oppilasarviointi ja opetusraportit Oppitunneilla harjoitellaan kuvataiteellista arviointia keskustelemalla teoksista. Syventävissä työpajoissa järjestetään keskustelutilaisuuksia, joissa tarkastellaan jokaisen oppilaan teoksia vuorollaan. Näiden keskustelujen tavoitteena on rohkaista tulkitsemaan taidetta persoonallisesti sekä ymmärtämään ja arvostamaan toisten työskentelyä. Keskustellessa opitaan visuaalisten taiteiden käsitteitä ja pohditaan taiteen peruskysymyksiä. Perusopintojen alusta alkaen jokainen oppilas saa lukuvuoden päätteeksi lyhyen sanallisen arvion opintojensa etenemisestä. Lukukausien päättyessä opettajat jakavat oppilaille myös opetusraportin eli yhteenvedon kussakin ryhmässä lukukauden aikana tehdyistä teoksista. Päättötyö Syventävien työpajaopintojen loppuvaiheessa voi valita oman kuvataiteellisen projektin ja tehdä siitä päättötyön. Päättötyöhön kuuluu kuvallisen osuuden lisäksi kirjallinen osuus, jossa eritellään työprosessia ja lopputulosta. Päättötyön voi tehdä kolmen lukuvuoden syventävien työpajaopintojen jälkeen. Päättötyö toteutetaan syventävässä työpajassa tai ateljee työpajassa. Päättötyön tekemisestä kiinnostuneen pitää ilmoittautua oman työpajansa opettajalle, joka antaa kirjalliset päättötyöohjeet. Päättötyötään tekeville järjestetään yhteinen päättötyöseminaari. Seminaariin sisältyy sekä itsenäistä työskentelyä että opetusta noin opetustuntia lukuvuodessa. Päättötyöt esitellään omana näyttelykokonaisuutena. Näyttelyn yhteydessä pidetään päättötöiden esittelytilaisuus, joka on yleisölle avoin ja siihen osallistuvat päättötöiden arvioitsijat. Päättötyöstä saa erillisen todistuksen ja päättötyön arvioi kirjallisesti kaksi arvioitsijaa.

7 Ilmoittautuminen, peruutukset ja tärkeät toimistoasiat Oppilaan yksityisasiat Opettajan on erittäin tärkeää saada tietää opiskelijoiden allergioista, oppimiseen ja keskittymiseen vaikuttavista haasteista, lääkitystä vaativista sairauksista sekä muista ryhmätyöskentelyyn ja kuvataiteen tekemiseen vaikuttavista tai erityistä huomiota vaativista seikoista. Nämä tiedot ovat luottamuksellisia, oppilaan ja opettajan välistä yhteistyötä helpottavia yksityisasioita. Oppilaskortisto Tiedottamisen ja yhteydenpidon kannalta on tärkeää, että oppilaskortisto pysyy ajan tasalla. Ilmoita koulun toimistoon kaikki oppilastietoja koskevat muutokset. Kuvien käyttölupa Kuvataidekoulu pyytää vanhemmilta erillisellä kaavakkeella luvan käyttää oppilaan työskentelyyn ja oppilastöihin liittyvää kuvamateriaalia tiedotuksessa. Kaavake postitetaan lukukausimaksulomakkeen yhteydessä ja lupa on voimassa toistaiseksi kunnes se kirjallisesti perutaan. Oppilaspaikan peruminen Oppilaspaikan perumisesta pitää ilmoittaa kuvataidekoulun toimistoon välittömästi. Uusien oppilaiden kohdalla lukuvuoden ensimmäisestä opetuskerrasta ei veloiteta lukukausimaksua, jos oppilaspaikka perutaan heti ensimmäisen kokeilukerran jälkeen. Jatkoilmoittautuminen Kun oppilas on hyväksytty kouluun, hän säilyttää opiskelupaikkansa palauttamalla maaliskuussa jatkoilmoittautumislomakkeen kouluun. Lomakkeet postitetaan oppilaille kotiin. Seuraavan vuoden opetusryhmät muodostetaan näiden lomakkeiden perusteella. On siis tärkeää, että lomake palautetaan ajoissa. Siinäkin tapauksessa, että oppilas ei enää aio jatkaa opiskeluaan, tarvitsemme tiedon opiskelun keskeyttämisestä. Tällöin vapautuneelle oppilaspaikalle voidaan ottaa uusi oppilas. Välivuoden pitäminen Oppilas voi pitää välivuoden opiskelussaan erityisestä syystä. Välivuodesta pitää tehdä kirjallinen ilmoitus. Välivuotta pitäville lähetetään jatkoilmoittautumiskaavake keväällä. Tiedotus Ilmoittautuminen on sitova. Peruutuksista, jotka tehdään syyslukukaudella viikon 36 jälkeen ja kevätlukukaudella viikon 2 jälkeen laskutetaan koko lukukausimaksu. Lukukausien alussa postitetaan lukukausimaksulomakkeiden yhteydessä koulun toiminnasta kertova tiedote. Muut ajankohtaistiedotteet lähetetään sähköpostitse oppilaiden huoltajille. Ajankohtaisista asioista tiedotetaan myös osoitteessa:

8 Lukukausimaksut ja vapaaoppilaspaikat LUKUKAUSIMAKSUT VK valmentavat opinnot, 2 vkt* (4 6-v.) 150 PK1 perusopinnot, 2 vkt (7 9-v.) 150 PK2 perusopinnot, 2,67 vkt (9 12-v.) 170 APK arkkitehtuuripainotteiset perusopinnot, 2,67 vkt 170 kuvismuskari, 2 vkt (6 7-v.) 245 musakuvis, 2 vkt (7 8-v.) 300 periodityöpaja, 3 vkt (12 14-v.) 190 syventävät työpajat, 3 vkt (13 20-v.)190 ateljee työpaja, 4 vkt (16 20-v.) 220 kuvis+, 3 vkt, 12 opetusviikkoa (yli 20-v.) 190 *vkt = opetustuntia viikossa, 1 opetustunti = 45 min. Uusien oppilaiden sisäänkirjoitusmaksu on 6. Kuvataidekoulussa opiskelevien sisarusten alennukset ovat: 15 /ensimmäisestä sisaruksesta, 25 /toisesta, 35 /kolmannesta jne. Samana lukukautena kahdessa työpajassa opiskeleville toisen työpajan lukukausimaksu on 90. Päättötyön tekijöiltä peritään 60 osallistumismaksu, päättötyönäyttelyn, -seminaarin ja -arvioinnin kuluihin. Lukukausimaksun maksamatta jättäminen aiheuttaa opiskelupaikan menettämisen. Vapaaoppilaspaikat Johtokunta myöntää vuosittain muutamia maksuhuojennuksia lukukausi-maksuihin. Huojennusta voi hakea koulun toimistosta saatavilla lomakkeilla. Hakemukset pitää toimittaa lomakkeessa pyydettyine liitteineen toimistoon mennessä (koko lukuvuoden anomukset). Kevätlukukauden vapaaoppilaspaikka-anomukset pitää toimittaa liitteineen koulun toimistoon mennessä. Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä. Huojennuksien saamiseen vaikuttaa taloudellisten syiden ohella oppilaan motivoituneisuus ja osallistuminen tunneille. Vapaaoppilaspaikkoja jaettaessa ensisijaisessa asemassa ovat aiemmin kuvataidekoulussa opiskelleet.

9 Todistukset, korvaavat ja täydentävät opinnot Opiskelutodistus Opiskelutodistuksen saa koulun toimistosta tilaamalla. Tarvittaessa todistukseen voi pyytää myös opettajan lausunnon. Laajan oppimäärän todistukset Kuvataidekoulussa opiskellaan taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden kuvataiteen laajan oppimäärän mukaisesti. Opiskelutunteihin lasketaan lukukausien aikana ja kesäisin kuvataidekoulun järjestämät lyhytkurssit sekä opetukseen kuuluvat kotitehtävät. Perusopintojen päättötodistus Perusopintojen päättötodistuksen saa, kun on opiskellut perusopintoja 540 oppituntia ja tehnyt periodityöpajassa portfolion. Kaksi arvioitsijaa laatii kirjallisen lausunnon oppilaan edistymisestä perusopintojen päättötodistukseen. Syventävien opintojen päättötodistus Syventävien opintojen päättötodistuksen saa, kun on opiskellut syventäviä opintoja 660 oppituntia sekä tehnyt päättötyön, jonka laajuudeksi lasketaan 100 oppituntia. Kaksi arvioitsijaa antaa päättötyöstä kirjallisen arvioinnin ja arvosanan (1 5). Arvosanakriteerit löytyvät päättötyöntekijöille laadituista ohjeista. Korvaavat suoritukset Opiskelijalla on mahdollisuus anoa korvaavina suorituksina kuvataidekoulun ulkopuolella suoritettuja kursseja. Korvaavista suorituksista päättää rehtori yhdessä kuvataidekoulun opettajista muodostetun arviointityöryhmän kanssa. Lyhytkurssitoiminta Lukuvuoden aikana ja kesäisin kuvataidekoulu järjestää opiskelijoilleen kuvataiteen alojen erikoiskursseja. Koulu järjestää myös kuvataiteen täydennyskoulutusta luokanopettajille, päiväkotien henkilökunnalle ja muille lasten parissa työskenteleville. Kursseista tiedotetaan oppilastiedotteissa, kirjastojen ja koulujen ilmoitustauluilla, paikallislehdissä sekä koulun kotisivuilla:

10 Vakuutukset Mahdollisten tapaturmien varalta koulu on vakuuttanut opiskelijat. Vakuutus on voimassa kouluaikana ja edestakaisilla koulumatkoilla. Erityisesti Itä-Pakilan toimipisteessä opiskelevien on syytä noudattaa varovaisuutta kuvataidekoulumatkan suhteen. Ohrahuhdantiellä jalkakäytävän ja koulun oven välillä on autotie ja parkkialue. Tien laitaan parkkeeratut autot saattavat haitata näkyvyyttä ja tien ylityksessä pitää olla erityisen tarkkaavainen. Rakennuksen seinän vieressä on keltaisella merkitty jalankulkukaista. Vanhempiaan odottavien lasten on aiheellista pysytellä koulun aulassa. Lukujärjestyksistä poikkeaminen Opintokäynnit Opintokäynneillä haetaan vaikutteita työskentelyyn luonnosta, rakennetusta ympäristöstä, historiallisista kohteista, museoista ja taidenäyttelyistä. Näyttely- ja museokäynneillä perehdytään kuvataiteen historiaan, vertaillaan eri taideilmiöitä ja tutustutaan erilaisiin kulttuureihin sekä kuvataiteen ja muiden visuaalisten taiteiden ammattilaisten työhön ja työtapoihin. Näyttelyiden ja museoiden aukioloaikojen takia opetuskerran viikonpäivää ja kellonaikaa saatetaan joutua muuttamaan näyttelykäynnin ajaksi. Käynneistä ilmoitetaan kotiin etukäteen kirjallisesti. Ryhmä lähtee (ellei toisin ilmoiteta) yhdessä opettajan kanssa kuvataidekoululta ja palaa sinne. Näyttelykäyntiin kuluu yleensä kahden opetuskerran tunnit. Valmentavien ja perusopetusryhmien vanhemmat ovat tervetulleita osallistumaan näyttelykäynteihin omakustanteisesti, ja olemaan apuna kuljetuksissa. Projektityöskentely Kuvataiteeseen liittyy erilaisten projektien toteuttaminen, jolloin opetusryhmä saattaa joutua kokoontumaan poikkeuksellisina aikoina, ja poikkeuksellisissa paikoissa. Opettajat ilmoittavat kotiin kirjallisesti kaikista tuntityöskentelyn poikkeamista. Opettajan sairastuminen Opettajan sairastuessa äkillisesti ei sijaista valitettavasti aina saada. Näissä tapauksissa koulu varaa oikeuden peruuttaa kyseisen opetuskerran, joka korvataan myöhemmin.

11 Oppilastyöt ja näyttelyt Oppilastyöt jaetaan pääsääntöisesti oppilaille lukukauden päättyessä. Opettaja voi myös jakaa töitä kotiin opintovuoden aikana harkintansa mukaan. Koululla ei ole mahdollisuutta säilyttää oppilastöitä kesäloman yli. Kaikki oppilastyöt pitää noutaa toukokuun loppuun mennessä. Tämän jälkeen koululla ei ole velvollisuutta säilyttää niitä. Lukuvuoden päättyessä järjestetään oppilastöiden kevätnäyttely ja avointen ovien päivä. Näyttelyllä on tärkeä merkitys koulun opetuksen arvioinnin ja opiskelun motivaation kannalta. Siellä on ainutkertainen tilaisuus saada kokonaiskuva koulun opetuksesta ja eri-ikäisten lasten ja nuorten kuvallisesta ilmaisusta. Näyttelyyn jääneet työt pitää noutaa näyttelyn päätyttyä opettajan ilmoittamana ajankohtana, sillä koululla ei ole mahdollisuutta säilyttää niitä tilan ahtauden vuoksi. Kuvataidekoulun kannatusyhdistys Pohjois-Helsingin kuvataidekoulun kannatusyhdistykseen voi liittyä maksamalla yhdistyksen jäsenmaksun 15. Kannatusyhdistyksen vuosikokous pidetään maalis huhtikuussa. Siihen voivat osallistua kaikki jäsenmaksun maksaneet. Kokouksessa valitaan Pohjois-Helsingin kuvataidekoulun kannatusyhdistyksen johtokunnan uudet jäsenet erovuoroisten tilalle, hyväksytään tilinpäätös, tulo- ja menoarvio sekä toimintasuunnitelma. Lisäksi vahvistetaan kuluvan vuoden lukukausimaksut. Johtokunta Koulun hallinnosta ja taloudesta vastaa Pohjois-Helsingin kuvataidekoulun kannatusyhdistyksen johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja kuusi jäsentä. Toimikaudella johtokunnan jäsenet ovat: Marja Frimodig, Hannele Heino, Sinikka Kataja, Riikka Mäkikoskela, Juha Nuutila (varapuheenjohtaja), Taina Taube, Sari Vesanen (puheenjohtaja). Talous Helsingin kaupungin vuosittainen toiminta-avustus ja opetusministeriön tuntiperusteinen valtionavustus kattavat noin 2/3 osan koulun tuloista. Kuvataidekoulun lukukausimaksut muodostavat n. 1/3 tuloista.

12 Kuvataidekoulusta ja taiteen perusopetuksesta Pohjois-Helsingin kuvataidekoulu on perustettu vuonna Koulua ylläpitää rekisteröity Pohjois-Helsingin kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry. Pohjois-Helsingin kuvataidekoulu antaa visuaalisten taiteiden kuvataiteen laajan oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta 4 20-vuotiaille lapsille ja nuorille. Opetus on tavoitteellista ja vuodesta toiseen etenevää. Pohjois-Helsingin kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry sai opetusministeriön myöntämän järjestämisluvan kuvataiteen perusopetukseen vuonna Kuvataidekoulun opetus perustuu opetussuunnitelmaan, joka on laadittu Opetushallituksen taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän perusteiden ( ) mukaisesti. Opetuksen tarkoituksena on: antaa kokonaispersoonallisuutta kehittävää, yleissivistävää ja laaja-alaista kuvataideopetusta tukea ja laajentaa päiväkotien ja peruskoulun kuvaamataidon opetusta luoda edellytyksiä kuvataiteen ja muiden visuaalisen alan taiteiden ammattiopinnoille. Oppilaspaikkoja on noin 420. Alkavana lukuvuonna opetusryhmiä on 41 sisältäen yhden aikuisille kuvataiteen harrastajille suunnatun kurssin. Opiskelu tapahtuu maanantaista perjantaihin iltapäivisin ja iltaisin sekä lauantaisin päivällä. Opetus etenee ikäryhmittäin. Kuva: Maarit Kytöharju

Pohjois-Helsingin kuvataidekoulu

Pohjois-Helsingin kuvataidekoulu Pohjois-Helsingin kuvataidekoulu 2017-2018 OPAS OPPILAILLE JA VANHEMMILLE Sisältö: Kuvataidekoulusta ja taiteen perusopetuksesta Ohjeita opiskelijoille ja vanhemmille Ilmoittautuminen, peruutukset, toimistoasiat

Lisätiedot

Pohjois-Helsingin kuvataidekoulu

Pohjois-Helsingin kuvataidekoulu Pohjois-Helsingin kuvataidekoulu 2016-2017 OPAS OPPILAILLE JA VANHEMMILLE Sisältö: Kuva: Nuppu-Roosa Keskisen päättötyöstä Kuvataidekoulusta ja taiteen perusopetuksesta Ohjeita opiskelijoille ja vanhemmille

Lisätiedot

ASKOLAN KUVATAIDEKOULU

ASKOLAN KUVATAIDEKOULU Vanhemmille ASKOLAN KUVATAIDEKOULU Askolan kuvataidekoulu on perustettu vuonna 1992. Koulun ylläpitäjänä toimii Askolan kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry. Koulu on antanut taiteen perusopetusta syksystä

Lisätiedot

Koulu on perustettu 1987. Toiminnasta vastaa Vihdin Kuvataidekoulun Kannatusyhdistys ry.

Koulu on perustettu 1987. Toiminnasta vastaa Vihdin Kuvataidekoulun Kannatusyhdistys ry. 1 Tervetuloa! Vihdin kuvataidekoulu antaa tavoitteellisesti etenevää taiteen perusopetusta. Koulussa on noin 270 oppilaspaikkaa 5-20 -vuotiaille lapsille ja nuorille. Koulun opetuksesta vastaavat rehtori

Lisätiedot

Vantaan kuvataidekoulu

Vantaan kuvataidekoulu Emma Kuusela, 9 v. Vantaan kuvataidekoulu OPINTO-OPAS Lukuvuosi 2015 2016 Heleanore Mandri, 16 v. Henna Nuorti, 19 v. Tervetuloa Vantaan kuvataidekouluun! TAITEEN PERUSOPETUSTA vuodesta 1982. Taustakuva:

Lisätiedot

Keravan kuvataidekoulu. Lukuvuosi

Keravan kuvataidekoulu. Lukuvuosi Keravan kuvataidekoulu Lukuvuosi 2016-2017 Opetuspaikat Keravan kuvataidekoulu Paasikivenkatu 5 04200 Kerava Taidepäiväkoti Konsti (kuvismuskarin opetus) Puusepänkatu 3 04200 Kerava Toimisto Paasikivenkatu

Lisätiedot

MILLAINEN KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULU ON?

MILLAINEN KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULU ON? OPPILAAN OPAS MILLAINEN KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULU ON? Kuvataidekoulumme on perustettu vuonna 1982 antamaan kuvataiteen opetusta lapsille ja nuorille. Koulutuslautakunta hyväksyi 15.6.2006

Lisätiedot

VANHEMPIEN OPAS OPINNOT

VANHEMPIEN OPAS OPINNOT VANHEMPIEN OPAS Kauniaisten kuvataidekoulu on suomen ensimmäinen kuvataidekoulu. Se on perustettu vuonna 1978. Kuvataidekoulu antaa taiteen perusopetusta 4-20 - vuotiaille lapsille ja nuorille, kerran

Lisätiedot

Lukukausimaksu. Peruutusehdot

Lukukausimaksu. Peruutusehdot Vihdin kuvataidekoulu Voimapolku 3 03100 Nummela 050 411 8055 vihdin.kuvataidekoulu@kolumbus.fi www.vihdinkuvataidekoulu.com Tervetuloa! Vihdin kuvataidekoulu antaa tavoitteellisesti etenevää taiteen perusopetusta.

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän PORVOON KAUPUNKI Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kaupunki / Sivistyslautakunta 4.9.2007 1. TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS,

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUS. Kuvataidekoulu. 110300 KUVATAITEEN PERUSTEET 1 (60 t)

TAITEEN PERUSOPETUS. Kuvataidekoulu. 110300 KUVATAITEEN PERUSTEET 1 (60 t) TAITEEN PERUSOPETUS 42 Taiteen perusopetus alkaa kansalaisopistossa viikolla 36. Katso ilmoittautumisohjeet oppaan takakannesta. Taiteen perusopetuksessa opiskelevilla sisaruksilla on oikeus sisaralennukseen.

Lisätiedot

Lukukausimaksu. Peruutusehdot

Lukukausimaksu. Peruutusehdot Vihdin kuvataidekoulu Voimapolku 3 03100 Nummela 050 411 8055 vihdin.kuvataidekoulu@kolumbus.fi www.vihdinkuvataidekoulu.com Facebook, Instagram Lukukausimaksu Tervetuloa! Vihdin kuvataidekoulu antaa tavoitteellisesti

Lisätiedot

Nykyiset oppilaat voivat ilmoittautua syyslukukaudelle suoraan opettajalle huhtikuun lopussa oppilaille jaettavilla ilmoittautumislomakkeilla.

Nykyiset oppilaat voivat ilmoittautua syyslukukaudelle suoraan opettajalle huhtikuun lopussa oppilaille jaettavilla ilmoittautumislomakkeilla. Askolan kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Opetustoiminta Kannatusyhdistys jatkaa edelleen Askolan kuvataidekoulun ylläpitämistä. Kuvataidekoulussa annetaan kuvataiteen perusopetusta

Lisätiedot

TIEDOTE OPPILAILLE ELOKUU 2015

TIEDOTE OPPILAILLE ELOKUU 2015 1 TIEDOTE OPPILAILLE ELOKUU 2015 Tervetuloa takaisin musiikkiopiston opintojen pariin kesätauon jälkeen. Tervetuloa mukaan musiikkiopiston toimintaan myös kaikki uudet oppilaat ja heidän vanhempansa. Seuraavassa

Lisätiedot

OPINTO-OPAS Lukuvuosi

OPINTO-OPAS Lukuvuosi Taustakuva (sävytetty): Laura Herno, 16 v Pöllö: Sanni Kapiainen, 8 v. OPINTO-OPAS Lukuvuosi 2017 2018 Tervetuloa Vantaan kuvataidekouluun! TAITEEN PERUSOPETUSTA vuodesta 1982. Lukuvuosi 2017 2018 Syyslukukausi

Lisätiedot

Lasten ja nuorten. Opinto-opas

Lasten ja nuorten. Opinto-opas Lasten ja nuorten Opinto-opas Sisällysluettelo 1. Yhteystiedot 2. Taidekoulun toiminta-ajatus 3. Opintojen eteneminen ja laajuus 4. Oppilaan tiedot 5. Lukukausimaksut 6. Oppilaspaikka 7. Opetuskäytännöt

Lisätiedot

OPINTO-OPAS Lukuvuosi

OPINTO-OPAS Lukuvuosi OPINTO-OPAS Lukuvuosi 2016 2017 Taustakuva: Minni Skyttén, 16 v (öljymaalaus, sävytetty) Tervetuloa Vantaan kuvataidekouluun! TAITEEN PERUSOPETUSTA vuodesta 1982. Lukuvuosi 2016 2017 Syyslukukausi 22.8.

Lisätiedot

TAITO KÄSITYÖ- JA MUOTOILUKOULU. Viikki Malmi Maatulli Keskusta Paloheinä Herttoniemi Pohjois-Haaga. Opas vanhemmille & oppilaille

TAITO KÄSITYÖ- JA MUOTOILUKOULU. Viikki Malmi Maatulli Keskusta Paloheinä Herttoniemi Pohjois-Haaga. Opas vanhemmille & oppilaille TAITO KÄSITYÖ- JA MUOTOILUKOULU Viikki Malmi Maatulli Keskusta Paloheinä Herttoniemi Pohjois-Haaga Opas vanhemmille & oppilaille 2017-2018 Opas vanhemmille & oppilaille 2017-2018 OPPILAAKSI HAKEMINEN JA

Lisätiedot

a P ep t e er us TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi

a P ep t e er us TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi T a TI e P n o e er us u S ep t TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi Hän ei tiennyt ettei sitä pysty kukaan tekemään. Niinpä hän meni ja teki sen. Hei koululaisen kotiväki!

Lisätiedot

KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT

KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT TYÖPAJAT 2016-2017 KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT Työpajaopinnot ovat opetussuunnitelman mukaisia syventäviä opintoja. Työpajaopinnot on tarkoitettu ensisijaisesti perusopinnot

Lisätiedot

KUVATAIDEKOULUN SÄÄNNÖT

KUVATAIDEKOULUN SÄÄNNÖT KUVATAIDEKOULUN SÄÄNNÖT Villa Arttu Kankurinkatu 4-6, 05800 Hyvinkää 019 459 2584 rehtori 019 459 2446 opettajainhuone www.hyvinkaa.fi/kuvataidekoulu email:etunimi.sukunimi@hyvinkaa.fi OPETTAJAT Vakinaiset

Lisätiedot

KUVATAIDE. Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman kehittäminen > yleissivistävä koulutus > taiteen perusopetus > kuvataide

KUVATAIDE. Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman kehittäminen > yleissivistävä koulutus > taiteen perusopetus > kuvataide www.edu.fi > yleissivistävä koulutus > taiteen perusopetus > kuvataide KUVATAIDE Kuvataiteessa taiteen perusopetusta annetaan joko yleisen tai laajan oppimäärän mukaan. Mahdolliset varhaisiän ja aikuisten

Lisätiedot

Aiotko ohjata tai arvioida PALETIN? Lohjanseudun kuvataidekoulun päättötyöohjeet ohjaajille ja ulkopuolisille arvioitsijoille

Aiotko ohjata tai arvioida PALETIN? Lohjanseudun kuvataidekoulun päättötyöohjeet ohjaajille ja ulkopuolisille arvioitsijoille Aiotko ohjata tai arvioida PALETIN? Lohjanseudun kuvataidekoulun päättötyöohjeet ohjaajille ja ulkopuolisille arvioitsijoille SYKSY 2010 MIKÄ PALETTI ON? Taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden laajan

Lisätiedot

HYVINKÄÄN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULU OPPILAAN OPAS

HYVINKÄÄN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULU OPPILAAN OPAS HYVINKÄÄN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULU OPPILAAN OPAS 2017-2018 KUVATAIDEKOULUN SÄÄNNÖT JA KÄYTÄNNÖT Villa Arttu Kankurinkatu 4-6 05800 Hyvinkää 019-459 2446 opettajainhuone www.hyvinkaa.fi/kuvataidekoulu

Lisätiedot

turun seudun musiikkiopisto Turun seudun musiikkiopiston säännöt

turun seudun musiikkiopisto Turun seudun musiikkiopiston säännöt turun seudun musiikkiopisto Turun seudun musiikkiopiston säännöt 2 Yleistä Tähän järjestyssääntöön/opinto-oppaaseen on koottu musiikkioppilaitoksia ja taiteen perusopetusta koskevia yleisiä sääntöjä sekä

Lisätiedot

HAMINAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULU OPETUSSUUNNITELMA

HAMINAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULU OPETUSSUUNNITELMA HAMINAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULU OPETUSSUUNNITELMA KUVATAITEEN PERUSOPETUS HAMINAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUSSA 1. Toiminta-ajatus Haminan lasten ja nuorten kuvataidekoulun toiminta-ajatuksena

Lisätiedot

BALLET KAUKAMETSÄ. Kainuun musiikkiopiston tanssiosaston opinto- opas 2015-2016

BALLET KAUKAMETSÄ. Kainuun musiikkiopiston tanssiosaston opinto- opas 2015-2016 BALLET KAUKAMETSÄ Kainuun musiikkiopiston tanssiosaston opinto- opas 2015-2016 Kuvat: Natalia Hoskio, Anni Kääriäinen, Valeria Andreeva KAINUUN MUSIIKKIOPISTON BALLET KAUKAMETSÄ Ballet Kaukametsä antaa

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998,

Lisätiedot

LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTON OPPILAIDEN OPAS

LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTON OPPILAIDEN OPAS LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTON OPPILAIDEN OPAS lukuvuosi 2015-2016 Hyvät oppilaat Musiikkiopiston aukioloajat Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa työskentelyänne Lauttasaaren musiikkiopistossa. Tähän

Lisätiedot

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA 2006 1.6.2006 Tom Linkopuu 1 KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA 1. Toiminta-ajatus 2. Kuvataiteen opetuksen

Lisätiedot

Sisällysluettelo sivu

Sisällysluettelo  sivu INFOA! SÄILYTÄ TÄMÄ! Kuvataide- ja käsityökoulu Emil Kangasalan osasto Siluetti Oppilaskirje 2016-2017 1 Sisällysluettelo sivu Tärkeät päivämäärät 3 Henkilökunta ja yhteystiedot 5 Toimitilat 5 Tiedottaminen

Lisätiedot

Käsityön taiteen perusopetus UUDET RYHMÄT ALKAVAT SYKSYLLÄ 2017 SYVENTÄVÄT OPINNOT, E172514

Käsityön taiteen perusopetus UUDET RYHMÄT ALKAVAT SYKSYLLÄ 2017 SYVENTÄVÄT OPINNOT, E172514 Haku Käsityön taiteen syventäviin opintoihin Sivu 1 / 9 Käsityön taiteen perusopetus UUDET RYHMÄT ALKAVAT SYKSYLLÄ 2017 SYVENTÄVÄT OPINNOT, E172514 Opetus perustuu Opetushallituksen visuaalisten taiteiden

Lisätiedot

Sisällysluettelo sivu

Sisällysluettelo  sivu INFOA! SÄILYTÄ TÄMÄ! Kuvataide- ja käsityökoulu Emil Kangasalan osasto Siluetti Oppilaskirje 2015-2016 1 Sisällysluettelo sivu Tärkeät päivämäärät 3 Henkilökunta ja yhteystiedot 4 Toimitilat 4 Tiedottaminen

Lisätiedot

Sisällysluettelo sivu

Sisällysluettelo  sivu INFOA! SÄILYTÄ TÄMÄ! Kuvataide- ja käsityökoulu Emil Pälkäneen osasto Oppilaskirje 2016-2017 Sisällysluettelo sivu Tärkeät päivämäärät 3 Henkilökunta ja yhteystiedot 4 Toimitilat 4 Tiedottaminen 4 Oppilasryhmät

Lisätiedot

OPPILAAN OPAS

OPPILAAN OPAS HYVINKÄÄN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULU OPPILAAN OPAS 2016-2017 KUVATAIDEKOULUN SÄÄNNÖT Villa Arttu Kankurinkatu 4-6, 05800 Hyvinkää 040 179 6852 rehtori 019 459 2446 opettajainhuone www.hyvinkaa.fi/kuvataidekoulu

Lisätiedot

Porin taidekoulun työpajaopinnot

Porin taidekoulun työpajaopinnot Porin taidekoulun työpajaopinnot Syventävissä opinnoissa oppilaat valitsevat itseään kiinnostavan työpajan vähintään vuodeksi kerrallaan. Työpajoissa työskennellään pitkäjänteisesti syventyen yhden taidemuodon

Lisätiedot

Teatteritaiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma

Teatteritaiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Teatteritaiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kansalaisopisto 8.9.2011 Pentti Kinosmaa, Eeva Puromies 1 Teatteritaiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO. Perusopetus

KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO. Perusopetus 1 KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO Kirkkonummen musiikkiopisto on kaksikielinen kunnallinen musiikkioppilaitos, joka antaa opetusta kirkkonummelaisille ja siuntiolaisille lapsille ja nuorille. Musiikkiopistossa

Lisätiedot

Sivistyslautakunta vahvisti musiikkiopiston maksut lukuvuodelle kokouksessaan

Sivistyslautakunta vahvisti musiikkiopiston maksut lukuvuodelle kokouksessaan SISÄLLYS 1.8.2016 MUSIIKKILEIKKIKOULU 1 Musiikkileikkikoulu 2 2 Kuvismuskari yhteistyössä Taidekoulun kanssa 2 VALMENTAVA SOITONOPETUS..2 3 Soitinvuokra 2 4 Oppimateriaalimaksu 2 5 Soitinryhmät 2 6 Koulupajat

Lisätiedot

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Liite nro 4. Kansalaisopiston kurssimaksuissa noudatettavat periaatteet ja kurssien hinnoittelu lukuvuonna 2008-2009

Liite nro 4. Kansalaisopiston kurssimaksuissa noudatettavat periaatteet ja kurssien hinnoittelu lukuvuonna 2008-2009 Liite nro 4 Yhdtr. 30.7.2008 223 liite2 Kansalaisopiston kurssimaksuissa noudatettavat periaatteet ja kurssien hinnoittelu lukuvuonna 2008-2009 Kurssihinnoittelun lähtökohtana on oppitunnin tuotantohinta,

Lisätiedot

RIIHIMÄEN LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA

RIIHIMÄEN LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA RIIHIMÄEN LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA Visuaalisten taiteiden yleinen oppimäärä OSA A: KUVATAIDE Sisällys RIIHIMÄEN LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA... 1 Visuaalisten

Lisätiedot

Yhteystiedot: Rehtori Minna Palokangas , Tuottaja/toimistosihteeri Maria Tolonen

Yhteystiedot: Rehtori Minna Palokangas , Tuottaja/toimistosihteeri Maria Tolonen OPINTO-OPAS LUKUVUOSI 2017 2018 Kajaani Dancen 40. toimintavuosi Kajaani Dancen tanssikoulu antaa tanssin taiteen laajaa ja yleisen oppimäärän opetusta, ja avointa opetusta. Eri-ikäisille tanssijoille

Lisätiedot

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita Tapiolan lukiossa Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita kursseja mielenkiintonsa mukaan vapaassa

Lisätiedot

Kalkkisten koulu 2015 2016

Kalkkisten koulu 2015 2016 Lukuvuosisuunnitelma Kalkkisten koulu 2015 2016 yhteystiedot koulu Lähiosoite Kenttätie 5 Postinumero 17240 Postitoimipaikka Kalkkinen Puhelin 03 7671008 Sähköposti kalkkistenkoulu@asikkala.fi Kanslia

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu

Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu Pähkinätie 6 01710 Vantaa Puh. (09) 530 1100 muskari.musike@kolumbus.fi www.kolumbus.fi/muskari.musike Hämeenkylän musiikkileikkikoulun

Lisätiedot

Opetuksen tavoitteet

Opetuksen tavoitteet 5.20 Kuvataide Kuvataideopetuksen lähtökohtana on kulttuurisesti monimuotoinen todellisuus, jota tutkitaan kuvia tuottamalla ja tulkitsemalla. Opiskelijoiden kokemukset, mielikuvitus, luova ajattelu ja

Lisätiedot

LUKUVUOSIOPAS 2015 2016 NÄPSÄ-KÄSITYÖKOULU www.taitopirkanmaa.fi

LUKUVUOSIOPAS 2015 2016 NÄPSÄ-KÄSITYÖKOULU www.taitopirkanmaa.fi LUKUVUOSIOPAS 2015 2016 NÄPSÄ-KÄSITYÖKOULU www.taitopirkanmaa.fi 1 NÄPSÄ-KÄSITYÖKOULU Taito Pirkanmaa ry:n Näpsä-käsityökoulussa alkaa syksyllä 26. lukuvuosi. Näpsä-käsityökoulu on maan suurin käsityökoulu,

Lisätiedot

BALLET KAUKAMETSÄ. Kainuun musiikkiopiston tanssiosaston opinto-opas

BALLET KAUKAMETSÄ. Kainuun musiikkiopiston tanssiosaston opinto-opas BALLET KAUKAMETSÄ Kainuun musiikkiopiston tanssiosaston opinto-opas 2016-2017 KAINUUN MUSIIKKIOPISTON BALLET KAUKAMETSÄ Ballet Kaukametsä antaa tanssin perusopetusta ja eri-ikäisille tanssijoille tarjotaan

Lisätiedot

Kokemäen kansalaisopisto

Kokemäen kansalaisopisto Kokemäen kansalaisopisto LUKUVUODEN 2014 2015 TOIMINTASUUNNITELMA Työvuoden pituus ja opetuksen järjestäminen Työvuosi 1.8.2014 31.7.2015 Syyskausi 8.9. 13.12.2014 Kevätkausi 7.1. 11.5.2015 Syysloma 20.

Lisätiedot

Arkki -opas vanhemmille

Arkki -opas vanhemmille Arkki -opas vanhemmille Yhteystiedot Lasten ja nuorten arkkitehtuurikoulu Arkki ry Tallberginkatu 1 C 106 00180 HELSINKI Anna työrauha puh. +358 50 5258 66 8 info@arkki.net www.arkki.net Rehtori Johtava

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA AIKUISILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA AIKUISILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA AIKUISILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998, 1 sekä

Lisätiedot

ARKKITEHTUURI VIDEO DIGITAALINEN KUVA VALOKUVA KERAMIIKKA KUVANVEISTO PIIRUSTUS SARJAKUVA KUVATAIDE PIIRUSTUS-MAALAUS-GRAFIIKKA PIIRUSTUS MAALAUS

ARKKITEHTUURI VIDEO DIGITAALINEN KUVA VALOKUVA KERAMIIKKA KUVANVEISTO PIIRUSTUS SARJAKUVA KUVATAIDE PIIRUSTUS-MAALAUS-GRAFIIKKA PIIRUSTUS MAALAUS TYÖPAJAT 2009-2010 Lukuvuoden 2009-2010 työpajoiksi tarjoamme: ARKKITEHTUURI VIDEO DIGITAALINEN KUVA VALOKUVA KERAMIIKKA KUVANVEISTO PIIRUSTUS SARJAKUVA KUVATAIDE PIIRUSTUS-MAALAUS-GRAFIIKKA PIIRUSTUS

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Opas oppilaille, opetusharjoittelijoille ja ohjaaville opettajille 2014-2015 Sisällys YLEISTÄ TIETOA HARJOITUSMUSIIKKIOPISTOSTA HAKU VALINTAPERUSTEET

Lisätiedot

Yleisten osien valmistelu

Yleisten osien valmistelu Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Yleisten osien valmistelu Alustavien luonnosten tarkastelua Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen 15.4.2016 Opetushallitus

Lisätiedot

Teoksen portfolion edellyttää osallistumista välipalavereihin ja päättötyönäyttelyyn sekä oman päättötyösi esittelyn

Teoksen portfolion edellyttää osallistumista välipalavereihin ja päättötyönäyttelyyn sekä oman päättötyösi esittelyn PÄÄTTÖTYÖOPAS SISÄLLYSLUETTELO Mikä on päättötyö... 1 Päättötyö ja päättötodistus... 2 Milloin päättötyön voi suorittaa... 3 Miten päättötyö suoritetaan... 4 Portfolio... 5 Näitä asioita voisit portfoliossasi

Lisätiedot

Mitä ops- perusteiden opintokokonaisuus- ja tavoitealueteks4stä nousee? Mitä perusteet kannustavat muu7amaan?

Mitä ops- perusteiden opintokokonaisuus- ja tavoitealueteks4stä nousee? Mitä perusteet kannustavat muu7amaan? Mitä ops- perusteiden opintokokonaisuus- ja tavoitealueteks4stä nousee? Mitä perusteet kannustavat muu7amaan? Kuvataide, arkkitehtuuri ja mediataide, Luotsit- hanke Tampere 3.10.2017 Heli Tiainen Opintokokonaisuus

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KUVATAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA. Kauniaisten kuvataidekoulu: Odenwall

KAUNIAISTEN KUVATAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA. Kauniaisten kuvataidekoulu: Odenwall KAUNIAISTEN KUVATAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA Kauniaisten kuvataidekoulu: Odenwall 0 SISÄLTÖ 1. Kauniaisten kuvataidekoulun toiminta-ajatus 3 2. Opetuksen arvot ja yleiset tavoitteet 3 Taiteen perusopetuksen

Lisätiedot

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS Mitä taiteen perusopetus on? Koulutuksen järjestäminen Taiteen perusopetuksen lainsäädäntö

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2013 2014 OPETUSOHJELMAN PERUSTEET

LUKUVUODEN 2013 2014 OPETUSOHJELMAN PERUSTEET Kokemäen kansalaisopisto 25.6.2013 LUKUVUODEN 2013 2014 OPETUSOHJELMAN PERUSTEET Työvuoden pituus ja opetuksen järjestäminen Työvuosi 1.8.2013 31.7.2014 Syyskausi 9.9. 15.12.2013 Kevätkausi 7.1. 18.5.2014

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKIOPISTOON

ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKIOPISTOON ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKIOPISTOON Hakuaika Perusopetukseen Ilmoittautuminen testeihin 9.4. 13.5.2011 Testipäivät Keskustassa ma ke 30.5. 1.6.2011 Veikkolassa to 26.5.2011 Hakuaika Avoimelle osastolle 9.4.

Lisätiedot

KEVÄT 2018 SUOMEA JYVÄSKYLÄSSÄ. Jyväskylän Kansalaisopisto. Gradia Jyväskylän koulutuskuntayhtymä. Jyväskylän Yliopiston Kielikeskus

KEVÄT 2018 SUOMEA JYVÄSKYLÄSSÄ. Jyväskylän Kansalaisopisto. Gradia Jyväskylän koulutuskuntayhtymä. Jyväskylän Yliopiston Kielikeskus KEVÄT 2018 Jyväskylän Kansalaisopisto Gradia Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Jyväskylän Yliopiston Kielikeskus Monikulttuurikeskus Gloria Huhtasuon asukasyhdistys Jyvälän Setlementti ry SUOMEA JYVÄSKYLÄSSÄ

Lisätiedot

Mukavaa lukuvuotta 2013 2014. Tästä oppaasta löydät musiikkileikkikoulun toimintaan liittyvää tarpeellista tietoa.

Mukavaa lukuvuotta 2013 2014. Tästä oppaasta löydät musiikkileikkikoulun toimintaan liittyvää tarpeellista tietoa. HEI MUSIIKKILEIKKIKOULULAINEN JASOITINRYHMÄLÄINEN! Mukavaa lukuvuotta 2013 2014. Tästä oppaasta löydät musiikkileikkikoulun toimintaan liittyvää tarpeellista tietoa. Musiikkileikkikoulun lukuvuoteen sisältyvätopetuksen

Lisätiedot

Taidekoulu Oiva KUVATAITEEN PERUSOPETUS. yleisen oppimäärän opetussuunnitelma

Taidekoulu Oiva KUVATAITEEN PERUSOPETUS. yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Taidekoulu Oiva KUVATAITEEN PERUSOPETUS yleisen oppimäärän opetussuunnitelma 2 KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄ Nimi: Seinäjoen kansalaisopisto Osoite: Vapaudentie 83, 60100 Seinäjoki Puhelin: Opisto 06-4162463,

Lisätiedot

PÄÄTTÖTYÖ. Päättötyö arvioidaan sanallisesti sekä numeroasteikolla 1-5.

PÄÄTTÖTYÖ. Päättötyö arvioidaan sanallisesti sekä numeroasteikolla 1-5. LV 2015 2016 PÄÄTTÖTYÖ On itsenäisesti suunniteltava ja toteutettava kokonaisuus, jonka tekemiseen varataan aikaa yksi lukuvuosi. Päättötyö ilmentää tekijänsä taiteellisia vahvuuksia ja ilmaisuvoimaa sekä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 1901/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 1901/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) 30 Asianro 1901/00.01.02.00/2016 Taiteen perusopetuksen käsityön laajan oppimäärän opetuksen aloittaminen Kuopiossa, Kuopion Rouvasväenyhdistys ry:n hakemus kasvun

Lisätiedot

Kokkolan lasten ja nuorten kuvataidekoulu

Kokkolan lasten ja nuorten kuvataidekoulu Kokkolan lasten ja nuorten kuvataidekoulu Kuvataiteen syventävien opintojen päättötyö Opetussuunnitelman perusteet ( Opetushallitus / Maarays 39/01L/2002 ) Saadakseen päättötodistuksen laajan oppimäärän

Lisätiedot

Joensuun steinerkoulun valinnaisaineopas lukuvuodelle

Joensuun steinerkoulun valinnaisaineopas lukuvuodelle Joensuun steinerkoulun valinnaisaineopas lukuvuodelle 2017-2018 VALINNAISAINEIDEN VALINTA Valinnaisaineet ovat pakollinen osa oppilaiden oppimäärää. Opetussuunnitelmamme tarjoaa erilaisia valinnanmahdollisuuksia

Lisätiedot

SUOSITUS LAAJAN OPPIMÄÄRÄN PÄÄTTÖTYÖKÄYTÄNNÖIKSI

SUOSITUS LAAJAN OPPIMÄÄRÄN PÄÄTTÖTYÖKÄYTÄNNÖIKSI SUOSITUS LAAJAN OPPIMÄÄRÄN PÄÄTTÖTYÖKÄYTÄNNÖIKSI 17.12.2009 Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liiton opetussuunnitelmatyöryhmä (Heli Tiainen, Marketta Urpo-Koskinen ja Leena Stolzmann) on laatinut

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin kuvataidekoulu OPPILAAN OPAS 2010-2011

Jyväskylän kaupungin kuvataidekoulu OPPILAAN OPAS 2010-2011 Jyväskylän kaupungin kuvataidekoulu OPPILAAN OPAS 2010-2011 Opas löytyy myös koulun kotisivuilta: www. jyvaskyla.fi/kuvataidekoulu SISÄLLYS Yhteystiedot... 1 Kuvataidekoulun tehtävät... 2 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

HEI VALMENNUSOPPILAAT!

HEI VALMENNUSOPPILAAT! HEI VALMENNUSOPPILAAT! Mukavaa lukuvuotta 2013 2014. Tästä oppaasta löydät opiskeluun ja lukuvuoden kulkuun liittyvää tarpeellista tietoa. OPETUS Lukuvuoden opetus järjestetään 19.8.2013 28.5.2014 välisenä

Lisätiedot

OPPILAAN OPAS 2006-2007

OPPILAAN OPAS 2006-2007 Jyväskylän kaupungin kuvataidekoulu OPPILAAN OPAS 2006-2007 21. opintovuosi Jyväskylän kaupungin kuvataidekoulu on arkkitehtuurin ja kuvataiteen aloilla taiteen perusopetusta antava oppilaitos Oppaan tiedot

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 6.luokka Johdanto Uuden opetussuunnitelman mukaisesti Veromäen koulussa opiskellaan valinnaisaineita alakoulun neljänneltä luokalta alkaen. Valinnaisten opintojen opiskelu

Lisätiedot

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT KAUHAJOEN KAUPUNKI SIVISTYSOSASTO KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT TOIMINTAOHJE Sivistyslautakunta 9.6.2010, 92 Päivitys: Sivistyslautakunta 25.5.2011 70 1 Lähtökohta Suomessa vakinaisesti asuvat lapset

Lisätiedot

KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT

KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT TYÖPAJAT 2017-2018 KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT Työpajaopinnot ovat opetussuunnitelman mukaisia syventäviä opintoja. Työpajaopinnot on tarkoitettu ensisijaisesti perusopinnot

Lisätiedot

T A I T E E N P E R U S O P E T U K S E N O P E T U S S U U N N I T E L M A K Ä S I T Y Ö ÅBOLANDS HANTVERK R.F.

T A I T E E N P E R U S O P E T U K S E N O P E T U S S U U N N I T E L M A K Ä S I T Y Ö ÅBOLANDS HANTVERK R.F. T A I T E E N P E R U S O P E T U K S E N O P E T U S S U U N N I T E L M A K Ä S I T Y Ö ÅBOLANDS HANTVERK R.F. www.gullkrona.fi Sisällysluettelo 1 Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tehtävä, arvot

Lisätiedot

Oppilaskirje 2015-2016

Oppilaskirje 2015-2016 INFOA! SÄILYTÄ TÄMÄ! Kuvataide- ja käsityökoulu Emil Akaan osasto/silmu Oppilaskirje 2015-2016 Sisällysluettelo sivu Tärkeät päivämäärät 3 Henkilökunta ja yhteystiedot 4 Toimitilat 4 Tiedottaminen 4 Oppilasryhmät

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus erillisiin erityisopettajan opintoihin hyväksytyille

Tiedotustilaisuus erillisiin erityisopettajan opintoihin hyväksytyille Tiedotustilaisuus erillisiin erityisopettajan opintoihin hyväksytyille Tiistai 12.6.2012 klo 15-17 Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Opettajankoulutuslaitos Erityispedagogiikan koulutus Yleistä opinnoista

Lisätiedot

OPPILAAN OPAS 2015-2016

OPPILAAN OPAS 2015-2016 i OPPILAAN OPAS 2015-2016 Jyväskylän kaupungin kuvataidekoulu Opas löytyy myös koulun kotisivuilta:www. jyvaskyla.fi/kuvataidekoulu www.facebook.com/kuvataidekoulu http://kuvataidekoulu.blogspot.fi https://instagram.com/jklkuvataidekoulu

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän opetussuunnitelma 2003 (tiivistelmä)

Taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän opetussuunnitelma 2003 (tiivistelmä) Taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän opetussuunnitelma 2003 (tiivistelmä) Kaukametsän opisto, Koskikatu 4 B, 87 200 KAJAANI http://www.kaukametsa.fi Puhelin 08-6155 2381 Lisätiedot

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus erillisiin erityisopettajan opintoihin hyväksytyille

Tiedotustilaisuus erillisiin erityisopettajan opintoihin hyväksytyille Tiedotustilaisuus erillisiin erityisopettajan opintoihin hyväksytyille Tiistai 11.6.2013 klo 14-16 Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Opettajankoulutuslaitos Erityispedagogiikan koulutus Yleistä opinnoista

Lisätiedot

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS).

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS). 8. OPPILAAN ARVIOINTI 8.1. Arviointi opintojen aikana 8.1.1. Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi Oppimisvaikeudet tulee ottaa huomioon oppilaan arvioinnissa. Tämä koskee myös oppilaita, joiden vaikeudet

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA LIITE ------- Musiikki: Piano, musiikinteoria ja säveltapailu Tanssi Esittävät taiteet: Teatteritaide Visuaaliset

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Opas oppilaille, opetusharjoittelijoille ja ohjaaville opettajille 2013-2014 Sisällys YLEISTÄ TIETOA HARJOITUSMUSIIKKIOPISTOSTA HAKU VALINTAPERUSTEET

Lisätiedot

Minit ja Uimataidottomat minit Tikkurila toimintakaudella 2015 2016

Minit ja Uimataidottomat minit Tikkurila toimintakaudella 2015 2016 Minit ja Uimataidottomat minit Tikkurila toimintakaudella 2015 2016 Minien ryhmät on tarkoitettu 4-6-vuotiaille lapsille. Harjoituksiin sisältyy aina kuivaharjoittelua, jossa verrytellään, jumpataan ja

Lisätiedot

Opas perusopetuksen oppilaalle

Opas perusopetuksen oppilaalle Opas perusopetuksen oppilaalle Hyvää lukuvuotta 2017 2018 ja tervetuloa opiskelemaan musiikkiopistoon! Tästä oppaasta löydät lukuvuoden kulkuun ja opiskeluusi liittyvää tarpeellista tietoa. Sinulla on

Lisätiedot

Käsityön taiteen perusopetus UUDET RYHMÄT ALKAVAT SYKSYLLÄ 2017 PERUSOPINNOT, E172512

Käsityön taiteen perusopetus UUDET RYHMÄT ALKAVAT SYKSYLLÄ 2017 PERUSOPINNOT, E172512 Haku Käsityön taiteen perusopintoihin Sivu 1 / 8 Käsityön taiteen perusopetus UUDET RYHMÄT ALKAVAT SYKSYLLÄ 2017 PERUSOPINNOT, E172512 Opetus perustuu Opetushallituksen visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän

Lisätiedot

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet KUVATAIDE VL.7-9 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan, taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja käyttämään

Lisätiedot

MÄÄRÄYS 40/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN TEATTERITAITEEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002

MÄÄRÄYS 40/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN TEATTERITAITEEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002 MÄÄRÄYS 40/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN TEATTERITAITEEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002 Opetushallitus 2002 Opetushallitus Kansi Taitto Viherjuuren Ilme Oy Pirjo Nylund ISBN 952

Lisätiedot

Ilmoittautuminen Musiikkikoulu Musiken oppilaaksi lukuvuodelle 2014-2015

Ilmoittautuminen Musiikkikoulu Musiken oppilaaksi lukuvuodelle 2014-2015 Ilmoittautuminen Musiikkikoulu Musiken oppilaaksi lukuvuodelle 2014-2015 Lämpimästi tervetuloa Musiikkikoulu Musiken oppilaaksi lukuvuodelle 2014-2015. Tästä tiedotteesta löydät: opetusaineet hinnaston

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Luonnos 11.11.2015 Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Arviointi perusopetuksessa Arviointikulttuurin keskeiset piirteet Rohkaisu ja kannustus Oppilaiden osallisuus arvioinnissa Tuetaan

Lisätiedot

T1 Oppilas harjoittelee havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja tekee taidetta

T1 Oppilas harjoittelee havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja tekee taidetta KUVATAITEEN OPETUS JOENSUUN SEUDUN OPETUSSUUNNITELMASSA Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja

Lisätiedot

Lintulammen koulun valinnaiset aineet

Lintulammen koulun valinnaiset aineet Lintulammen koulun valinnaiset aineet 24.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Jokaisen oppilaan opintoihin tulee perusopetuksen aikana sisältyä vähintään 9 vuosiviikkotuntia (vvt) valinnaisten aineiden

Lisätiedot

LUKUVUOSI LIIKUNTA (4.-6.-luokat) MUSIIKKI (4.-6.-luokat)

LUKUVUOSI LIIKUNTA (4.-6.-luokat) MUSIIKKI (4.-6.-luokat) Haminan koulu 4.-6.-luokkien VALINNAISAINEOPAS lv. 2017-2018 LUKUVUOSI 2017-2018 Uudessa opetussuunnitelmassa 1.8.2016 alkaen valinnaisaineita opetetaan neljännellä vuosiluokalla yksi 45 min. viikkotunti.

Lisätiedot

Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä. Pirjo Koivula Opetusneuvos

Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä. Pirjo Koivula Opetusneuvos Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä Pirjo Koivula Opetusneuvos 12 Sanallinen arviointi 2 Arviointi lukuvuoden päättyessä Opintojen aikainen arviointi sisältää myös oppimisprosessin

Lisätiedot

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Minna Daniel 15.6.2016 1 Opinnot Joka vuosi aloittaa 85 aikuisopetukseen suuntautuvaa opiskelijaa, joista puolet tutkintoopiskelijoita

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 22.5.2013 38 ASIKKALAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA

Sivistyslautakunta 22.5.2013 38 ASIKKALAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 22.5.2013 38 ASIKKALAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA 1. TOIMINTA-AJATUS Toiminta-alue ja ylläpitäjä Tehtävät Tavoitteet Kulttuuripalvelujen tuottaminen 2. OPPIMISKÄSITYS 3.

Lisätiedot

YHTEISHAKU Hakuaika ammatilliseen ja lukiokoulutukseen

YHTEISHAKU Hakuaika ammatilliseen ja lukiokoulutukseen YHTEISHAKU 2018 Hakuaika ammatilliseen ja lukiokoulutukseen 20.2.-13.3.2018 LISÄKSI: *Haku erityisammattioppilaitoksiin ja siellä oleviin VALMA ja TELMA valmentaviin koulutukseen 14.3.-4.4.2018 *Haku perusopetuksen

Lisätiedot

INFOA! SÄILYTÄ TÄMÄ! Kuvataide- ja käsityökoulu Emil Valkeakoski

INFOA! SÄILYTÄ TÄMÄ! Kuvataide- ja käsityökoulu Emil Valkeakoski INFOA! SÄILYTÄ TÄMÄ! Kuvataide- ja käsityökoulu Emil Valkeakoski Oppilaskirje 2017-2018 Sisällysluettelo sivu Tärkeät päivämäärät 2 Henkilökunta ja yhteystiedot 3 Toimitilat 3 Tiedottaminen 4 Oppilasryhmät

Lisätiedot