Pohjois-Helsingin kuvataidekoulu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pohjois-Helsingin kuvataidekoulu"

Transkriptio

1 Pohjois-Helsingin kuvataidekoulu OPINTO-OPAS toimikausi Oppaan sisältö: Kalenteritietoja Henkilökunta ja koulun yhteystiedot Ohjeita opiskelijoille ja vanhemmille Opintojen rakenne Oppilasarviointi ja opetusraportit Päättötyö Ilmoittautuminen, peruutukset ja tärkeät toimistoasiat Lukukausimaksut ja vapaaoppilaspaikat Todistukset, korvaavat ja täydentävät opinnot Vakuutukset Lukujärjestyksistä poikkeaminen Oppilastyöt ja näyttelyt Kuvataidekoulun kannatusyhdistys Kuvataidekoulusta ja taiteen perusopetuksesta Kuva: Maarit Kytöharju.

2 Kalenteritietoja Syyslukukausi alkaa viikolla 34 (maanantaista alkaen) ja päättyy viikoilla 50 tai 51. Arkipyhät ja Malmitalon aukioloajat vaikuttavat ryhmäkohtaisesti lukukauden päättymisen ajankohtaan. Kaikilla ryhmillä on syksyn aikana yhteensä 16 opetuskertaa. Kevätlukukausi alkaa viikolla 2 (keskiviikosta alkaen) ja päättyy viikoilla Kaikilla ryhmillä on kevätlukukauden aikana yhteensä 17 opetuskertaa. Syysloma on viikolla 42: Talviloma on viikolla 8: Pääsiäisloma on Malmitalolla ei ole opetusta: pyhäinpäivänä (la) , itsenäisyyspäivänä (la) kiirastorstaina (to) , vappuaattona (to) vappupäivänä (pe) , helatorstaina (to) Itä-Pakilassa ei ole opetusta: itsenäisyyspäivänä (la) vappuaattona (to) helatorstaina (to) Henkilökunta ja koulun yhteystiedot Viva Granlund Elina Gyldén Hannele Heino Liisa Ikävalko Soile Kinnunen Maarit Myllynen Hanna Parviainen Selja Raudas Heidi Romo Anna Tahkola Riiko Vormala kuvataiteilija/the art students league of New York TaK/TaiK, taidekasvatus Aalto-yliopisto keraamikko, TaK/TaiK, kuvataideopettaja kuvataideopettaja, lasitaiteilija, TaM/TaiK arkkitehti/tampere TKK ja tait.pedag.opinnot /Lahti TaM/TaiK, taidekasvatus ja luokanopettajan pätevyys/helsingin yliopisto TaK/TaiK, taidekasvatus Aalto-yliopisto kuvataiteilija, TaM/TaiK rehtori, MA Fine Art UK, VTM ja pedag.opinnot/helsingin yliopisto kuvataiteilija TaM/TaiK, taidekasvatus Aalto-yliopisto kuvataiteilija/opintoja Vapaassa taidekoulussa KUVATAIDEKOULU Päätoimipaikka ja toimisto: Itä-Pakila, Ohrahuhdantie 2 B, Helsinki SIVUTOIMIPISTEET Malmitalo, Ala-Malmintori 1, Helsinki Kanneltalo, Klaneettitie 5, Helsinki Rehtori: Heidi Romo, Oppilasasiat ja laskutus: Sirpa Takkunen, (09) , Kouluisäntä: Timo Ryhänen

3 Ohjeita opiskelijoille ja vanhemmille Opiskelun säännöllisyys ja poissaolot Opettajat valmistavat kullekin ryhmälle työsuunnitelman, jonka opillinen sisältö perustuu jatkuvuuteen. Jotkut tehtävät saattavat kestää useita opetuskertoja. Oppitunneille olisi hyvä osallistua säännöllisesti, jotta työskentely olisi pitkäjänteistä. Toivomme, että yli kahden kerran peräkkäisistä poissaoloista ilmoitettaisiin koulun toimistoon. Poissaoloja ei voi korvata muilla tunneilla, eikä niistä saa hyvitystä paitsi jos kyseessä on pitkällinen (yli kuukauden kestävä) sairaus. Oppitunnin alkaminen ja päättyminen On tärkeää, että koululle tullaan ajoissa, eikä lähdetä pois ennen opetuksen päättymistä. Opettajalle pitää ilmoittaa tunnin alussa, jos oppilas joutuu jonain kertana poikkeuksellisesti lähtemään etuajassa. Opetuskerran alku ja päätös ovat pedagogisesti merkittäviä tilanteita. Opetuskerran alussa opettaja esittelee tehtävän ja käytettävät materiaalit. Opetuskerran lopuksi koko ryhmä keskustelee työprosessista ja valmiista teoksista. Keskustelutilanteet edistävät ryhmähenkeä ja oppimismotivaatiota. Oppitunnin lopussa saatetaan myös valmistella seuraavan opetuskerran työskentelyä. Lapset, joita vanhemmat kuljettavat koululle, on syytä tuoda perille asti ja huolehtia, että opettaja tai koulun henkilökunnan edustaja on paikalla. Toivomuksena on, että oppilas ei saavu koululle paljon ennen tuntien alkamista. Opettaja tarvitsee opetusta edeltävän ajan oppituntien valmistamiseen. Mikäli vanhemmat jäävät tuntien ajaksi odottamaan, he voivat istua Itä-Pakilan toimipisteen eteisessä. Taukotila on varattu opetusryhmien ja koulun henkilökunnan käyttöön. Malmitalon ja Kanneltalon toimitiloissa ei varsinaisia odotustiloja valitettavasti ole. Suojavaatteet Oppilas nauttii kuvataidetyöskentelystä parhaiten, kun hänen ei tarvitse kantaa huolta vaatteiden likaantumisesta. Koulun opetuspisteissä on jonkin verran työtakkeja, joilla voi suojata vaatteita. Ihan pienille lapsille kannattaa tehdä oma suojavaate esim. aikuisen vanhasta paidasta. Suojapaidan allekaan ei kannata pukea vaatteita, jotka eivät saisi tahriintua. Myös kenkien tai sisätossujen olisi hyvä olla sellaiset, että niiden tahriintuminen esim. maaliin ei haittaa. Oppilaiden henkilökohtaisia työtakkeja tai paitoja ei valitettavasti ole mahdollista säilyttää koululla oppilaiden suuren määrän vuoksi.

4 Opintojen rakenne Kuvataidekoulun opetussuunnitelma noudattaa Opetushallituksen taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden kuvataiteen laajan oppimäärän perusteita. 1. Valmentavat opinnot (4 6-vuotiaille 1 2 tuntia viikossa) Kuva: Maarit Kytöharju. Alle kouluikäisten ryhmiä kutsutaan valmentaviksi, koska ne toimivat johdantona taiteen perusopetukseen siirtymiselle. Opetuksen perustana on lapsen kokonaisvaltainen suhde ympäristöön, luontainen uteliaisuus ja leikki. Opetus painottuu havainnoinnin ja mielikuvituksen kehittämiseen ja rikastuttamiseen. Työskentelyprosessia ja ilmaisua harjaannutetaan aisteja stimuloivan ja leikinomaisen työskentelyn avulla. Kuvismuskari (6 7-vuotiaille) Valmentavien opintojen ja perusopintojen välimaastoon sijoittuvat Pakilan musiikkiopiston ja Pohjois-Helsingin kuvataidekoulun yhteistyönä järjestämät kuvismuskarit. Ryhmissä on kaksi opettajaa, yksi molemmista oppilaitoksista. Opettajat suunnittelevat opetuksen siten, että kuvalliset ja musiikilliset elementit tukevat toisiaan. Yhteisenä tavoitteena on aistien herkistäminen ja muistin, mielikuvituksen, vuorovaikutustaitojen, motoriikan sekä rytmi- ja harmoniatajun kehittäminen. Kuvataideopetus tutustuttaa ikäkaudelle soveltuviin kuvallisen ilmaisun välineisiin ja tekniikoihin, väriopin ja sommittelun perusteisiin. Lisäksi harjoitellaan havainnontekoa ja kuvanlukutaitoa. Musiikinopetuksessa tutustutaan musiikin elementteihin (rytmit, soitinvärit, melodiat), omaan äänenkäyttöön ja musiikin muotoihin. Keskeiset työtavat ovat laulaminen, loruilu, soittaminen, liikunta ja kuuntelu. 2. Perusopinnot (7 12-vuotiaille, 2 3 tuntia viikossa) Taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän mukainen opetus alkaa perusopinnoista. Opetuksessa pyritään antamaan oppilaille käsitys kuvallisen kielen perusteista, kuten kuvasomittelusta, perusväreistä ja niiden sekoituksista, perusmuodoista, kolmiulotteisista rakenteista ja tilallisuudesta sekä mittasuhteista. Opinnoissa kehitetään monipuolista visuaalista ajattelua ja ilmaisua. Harjoitellaan kuvan tekemisen ja kolmiulotteisen muovailun työtapoja ja tekniikoita sekä tutustutaan taiteen ilmiöihin ja käsitteistöön. Oppilasryhmät muodostetaan lähellä toisiaan olevista ikäryhmistä. Arkkitehtuuri- ja rakentelupainotteinen perusopetus (8 11-vuotiaille) Tässä opetusryhmässä harjoitellaan tilan hahmottamista ja kehitetään havaintokykyä rakennettua ympäristöä tarkastellen. Tehtävät sisältävät kolmiulotteista työskentelyä, kuten rakentelua. Opetusryhmään otetaan ensisijaisesti kuvataidekoulussa jo 1 2 vuotta opiskelleita.

5 Periodityöpaja (12 14-vuotiaille) Periodiopinnot sijoittuvat perusopintojen loppuvaiheeseen. Tarvittaessa ne voidaan lukea myös syventäviin opintoihin kuuluviksi, jos oppilaan henkilökohtainen opintosuunnitelma sitä edellyttää. Periodityöpajan opintovuosi sisältää kolme opintojaksoa eli periodia. Yksi periodi kestää 11 opetuskertaa. Periodeissa tutustutaan kuvataiteen eri osa-alueisiin vaihtuvien taiteilijaopettajien opastuksella. Kukin opettaja on oman alansa erityisosaaja (esim. grafiikan periodia ohjaa graafikko, tila- ja ympäristöjaksoa arkkitehti). Jokaisen periodin viimeinen opetuskerta käytetään työnäytekansion eli portfolion kokoamiseen. Portfolio-työskentely kehittää oppilaan itsearviointikykyä. Periodiopintojen päätteeksi oppilas voi pyytää koululta kirjallisen arvioinnin omasta portfoliostaan. Periodityöpajaan otetaan ensisijaisesti perusopintoihin osallistuneita oppilaita. Jos ryhmissä on tilaa, niihin voidaan hakemusten perusteella hyväksyä myös uusia oppilaita. Periodityöpajassa voi opiskella 3 vuotta. Kahden opintovuoden jälkeen on mahdollista siirtyä syventävään työpajaan. Opintojaksot vaihtuvat kolmen periodivuoden aikana seuraavasti: 1. Lukuvuosi: piirustus ja maalaus, sarjakuva, valokuvaus. 2. Lukuvuosi: grafiikka, kuvanveisto ja keramiikka, piirustus ja maalaus. 3. Lukuvuosi: tila- ja ympäristötaide, keramiikka ja maalaus, animaatio. 3. Syventävät opinnot (13 20-vuotiaille, 3 4 tuntia viikossa) Kuva: Maarit Kytöharju Työpajoissa syvennetään tietoja ja taitoja valitulla kuvataiteen osa-alueella sekä tutustutaan kyseisen kuvataiteen alan historiaan ja nykypäivän ilmiöihin. Työskentelyssä painotetaan pitkäjänteisyyttä ja itsenäisen kuvallisen ilmaisun kehittämistä. Tavoitteena on myös kulttuuritottumusten ja ympäristöön suuntautuvan esteettisen asenteen ja ajattelun kehittäminen. Kolmen työpajaopintovuoden jälkeen opiskelija voi tehdä visuaalisten taiteiden kuvataiteen laajan oppimäärän päättötyön joko omassa työpajassaan tai ateljee työpajassa. Valittavina olevat työpajat vaihtelevat vuosittain koulun resurssien ja oppilaiden kiinnostuksen mukaan. Työpajojen valintaoppaassa on lisätietoja kustakin työpajasta. Työpajaa voi vaihtaa vuosittain. Ateljee työpaja (16 20-vuotiaille, 4 tuntia viikossa) Työpaja on tarkoitettu useita vuosia syventävissä työpajoissa opiskelleille. Työskentely painottuu oman persoonallisen kuvallisen ilmaisun kehittämiseen. Opiskelijat voivat valita oman kuvataiteellisen projektin ja tehdä siitä päättötyön.

6 4. Aikuisten kuvataidekasvatus (yli 20-vuotiaille) Kuvis+ (3 tuntia viikossa, 12 opetusviikkoa lukukaudessa) Työpaja on tarkoitettu aikuisille taideharrastajille ja sellaisille kuvataidekoulun oppilaille, jota haluavat jatkaa kuvataidekoulua laajan oppimäärän taiteen perusopetuksen opintojen päättymisen jälkeen. Koska kurssi ei kuulu taiteen perusopetuksen piiriin, aikuisopiskelijat tuovat omat taidemateriaalit mukanaan tai maksavat pienen erillisen materiaalikorvauksen koululle. Oppilasarviointi ja opetusraportit Oppitunneilla harjoitellaan kuvataiteellista arviointia keskustelemalla teoksista. Syventävissä työpajoissa järjestetään keskustelutilaisuuksia, joissa tarkastellaan jokaisen oppilaan teoksia vuorollaan. Näiden keskustelujen tavoitteena on rohkaista tulkitsemaan taidetta persoonallisesti sekä ymmärtämään ja arvostamaan toisten työskentelyä. Keskustellessa opitaan visuaalisten taiteiden käsitteitä ja pohditaan taiteen peruskysymyksiä. Perusopintojen alusta alkaen jokainen oppilas saa lukuvuoden päätteeksi lyhyen sanallisen arvion opintojensa etenemisestä. Lukukausien päättyessä opettajat jakavat oppilaille myös opetusraportin eli yhteenvedon kussakin ryhmässä lukukauden aikana tehdyistä teoksista. Päättötyö Syventävien työpajaopintojen loppuvaiheessa voi valita oman kuvataiteellisen projektin ja tehdä siitä päättötyön. Päättötyöhön kuuluu kuvallisen osuuden lisäksi kirjallinen osuus, jossa eritellään työprosessia ja lopputulosta. Päättötyön voi tehdä kolmen lukuvuoden syventävien työpajaopintojen jälkeen. Päättötyö toteutetaan syventävässä työpajassa tai ateljee työpajassa. Päättötyön tekemisestä kiinnostuneen pitää ilmoittautua oman työpajansa opettajalle, joka antaa kirjalliset päättötyöohjeet. Päättötyötään tekeville järjestetään yhteinen päättötyöseminaari. Seminaariin sisältyy sekä itsenäistä työskentelyä että opetusta noin opetustuntia lukuvuodessa. Päättötyöt esitellään omana näyttelykokonaisuutena. Näyttelyn yhteydessä pidetään päättötöiden esittelytilaisuus, joka on yleisölle avoin ja siihen osallistuvat päättötöiden arvioitsijat. Päättötyöstä saa erillisen todistuksen ja päättötyön arvioi kirjallisesti kaksi arvioitsijaa.

7 Ilmoittautuminen, peruutukset ja tärkeät toimistoasiat Oppilaan yksityisasiat Opettajan on erittäin tärkeää saada tietää opiskelijoiden allergioista, oppimiseen ja keskittymiseen vaikuttavista haasteista, lääkitystä vaativista sairauksista sekä muista ryhmätyöskentelyyn ja kuvataiteen tekemiseen vaikuttavista tai erityistä huomiota vaativista seikoista. Nämä tiedot ovat luottamuksellisia, oppilaan ja opettajan välistä yhteistyötä helpottavia yksityisasioita. Oppilaskortisto Tiedottamisen ja yhteydenpidon kannalta on tärkeää, että oppilaskortisto pysyy ajan tasalla. Ilmoita koulun toimistoon kaikki oppilastietoja koskevat muutokset. Kuvien käyttölupa Kuvataidekoulu pyytää vanhemmilta erillisellä kaavakkeella luvan käyttää oppilaan työskentelyyn ja oppilastöihin liittyvää kuvamateriaalia tiedotuksessa. Kaavake postitetaan lukukausimaksulomakkeen yhteydessä ja lupa on voimassa toistaiseksi kunnes se kirjallisesti perutaan. Oppilaspaikan peruminen Oppilaspaikan perumisesta pitää ilmoittaa kuvataidekoulun toimistoon välittömästi. Uusien oppilaiden kohdalla lukuvuoden ensimmäisestä opetuskerrasta ei veloiteta lukukausimaksua, jos oppilaspaikka perutaan heti ensimmäisen kokeilukerran jälkeen. Jatkoilmoittautuminen Kun oppilas on hyväksytty kouluun, hän säilyttää opiskelupaikkansa palauttamalla maaliskuussa jatkoilmoittautumislomakkeen kouluun. Lomakkeet postitetaan oppilaille kotiin. Seuraavan vuoden opetusryhmät muodostetaan näiden lomakkeiden perusteella. On siis tärkeää, että lomake palautetaan ajoissa. Siinäkin tapauksessa, että oppilas ei enää aio jatkaa opiskeluaan, tarvitsemme tiedon opiskelun keskeyttämisestä. Tällöin vapautuneelle oppilaspaikalle voidaan ottaa uusi oppilas. Välivuoden pitäminen Oppilas voi pitää välivuoden opiskelussaan erityisestä syystä. Välivuodesta pitää tehdä kirjallinen ilmoitus. Välivuotta pitäville lähetetään jatkoilmoittautumiskaavake keväällä. Tiedotus Ilmoittautuminen on sitova. Peruutuksista, jotka tehdään syyslukukaudella viikon 36 jälkeen ja kevätlukukaudella viikon 2 jälkeen laskutetaan koko lukukausimaksu. Lukukausien alussa postitetaan lukukausimaksulomakkeiden yhteydessä koulun toiminnasta kertova tiedote. Muut ajankohtaistiedotteet lähetetään sähköpostitse oppilaiden huoltajille. Ajankohtaisista asioista tiedotetaan myös osoitteessa:

8 Lukukausimaksut ja vapaaoppilaspaikat LUKUKAUSIMAKSUT VK valmentavat opinnot, 2 vkt* (4 6-v.) 150 PK1 perusopinnot, 2 vkt (7 9-v.) 150 PK2 perusopinnot, 2,67 vkt (9 12-v.) 170 APK arkkitehtuuripainotteiset perusopinnot, 2,67 vkt 170 kuvismuskari, 2 vkt (6 7-v.) 245 musakuvis, 2 vkt (7 8-v.) 300 periodityöpaja, 3 vkt (12 14-v.) 190 syventävät työpajat, 3 vkt (13 20-v.)190 ateljee työpaja, 4 vkt (16 20-v.) 220 kuvis+, 3 vkt, 12 opetusviikkoa (yli 20-v.) 190 *vkt = opetustuntia viikossa, 1 opetustunti = 45 min. Uusien oppilaiden sisäänkirjoitusmaksu on 6. Kuvataidekoulussa opiskelevien sisarusten alennukset ovat: 15 /ensimmäisestä sisaruksesta, 25 /toisesta, 35 /kolmannesta jne. Samana lukukautena kahdessa työpajassa opiskeleville toisen työpajan lukukausimaksu on 90. Päättötyön tekijöiltä peritään 60 osallistumismaksu, päättötyönäyttelyn, -seminaarin ja -arvioinnin kuluihin. Lukukausimaksun maksamatta jättäminen aiheuttaa opiskelupaikan menettämisen. Vapaaoppilaspaikat Johtokunta myöntää vuosittain muutamia maksuhuojennuksia lukukausi-maksuihin. Huojennusta voi hakea koulun toimistosta saatavilla lomakkeilla. Hakemukset pitää toimittaa lomakkeessa pyydettyine liitteineen toimistoon mennessä (koko lukuvuoden anomukset). Kevätlukukauden vapaaoppilaspaikka-anomukset pitää toimittaa liitteineen koulun toimistoon mennessä. Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä. Huojennuksien saamiseen vaikuttaa taloudellisten syiden ohella oppilaan motivoituneisuus ja osallistuminen tunneille. Vapaaoppilaspaikkoja jaettaessa ensisijaisessa asemassa ovat aiemmin kuvataidekoulussa opiskelleet.

9 Todistukset, korvaavat ja täydentävät opinnot Opiskelutodistus Opiskelutodistuksen saa koulun toimistosta tilaamalla. Tarvittaessa todistukseen voi pyytää myös opettajan lausunnon. Laajan oppimäärän todistukset Kuvataidekoulussa opiskellaan taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden kuvataiteen laajan oppimäärän mukaisesti. Opiskelutunteihin lasketaan lukukausien aikana ja kesäisin kuvataidekoulun järjestämät lyhytkurssit sekä opetukseen kuuluvat kotitehtävät. Perusopintojen päättötodistus Perusopintojen päättötodistuksen saa, kun on opiskellut perusopintoja 540 oppituntia ja tehnyt periodityöpajassa portfolion. Kaksi arvioitsijaa laatii kirjallisen lausunnon oppilaan edistymisestä perusopintojen päättötodistukseen. Syventävien opintojen päättötodistus Syventävien opintojen päättötodistuksen saa, kun on opiskellut syventäviä opintoja 660 oppituntia sekä tehnyt päättötyön, jonka laajuudeksi lasketaan 100 oppituntia. Kaksi arvioitsijaa antaa päättötyöstä kirjallisen arvioinnin ja arvosanan (1 5). Arvosanakriteerit löytyvät päättötyöntekijöille laadituista ohjeista. Korvaavat suoritukset Opiskelijalla on mahdollisuus anoa korvaavina suorituksina kuvataidekoulun ulkopuolella suoritettuja kursseja. Korvaavista suorituksista päättää rehtori yhdessä kuvataidekoulun opettajista muodostetun arviointityöryhmän kanssa. Lyhytkurssitoiminta Lukuvuoden aikana ja kesäisin kuvataidekoulu järjestää opiskelijoilleen kuvataiteen alojen erikoiskursseja. Koulu järjestää myös kuvataiteen täydennyskoulutusta luokanopettajille, päiväkotien henkilökunnalle ja muille lasten parissa työskenteleville. Kursseista tiedotetaan oppilastiedotteissa, kirjastojen ja koulujen ilmoitustauluilla, paikallislehdissä sekä koulun kotisivuilla:

10 Vakuutukset Mahdollisten tapaturmien varalta koulu on vakuuttanut opiskelijat. Vakuutus on voimassa kouluaikana ja edestakaisilla koulumatkoilla. Erityisesti Itä-Pakilan toimipisteessä opiskelevien on syytä noudattaa varovaisuutta kuvataidekoulumatkan suhteen. Ohrahuhdantiellä jalkakäytävän ja koulun oven välillä on autotie ja parkkialue. Tien laitaan parkkeeratut autot saattavat haitata näkyvyyttä ja tien ylityksessä pitää olla erityisen tarkkaavainen. Rakennuksen seinän vieressä on keltaisella merkitty jalankulkukaista. Vanhempiaan odottavien lasten on aiheellista pysytellä koulun aulassa. Lukujärjestyksistä poikkeaminen Opintokäynnit Opintokäynneillä haetaan vaikutteita työskentelyyn luonnosta, rakennetusta ympäristöstä, historiallisista kohteista, museoista ja taidenäyttelyistä. Näyttely- ja museokäynneillä perehdytään kuvataiteen historiaan, vertaillaan eri taideilmiöitä ja tutustutaan erilaisiin kulttuureihin sekä kuvataiteen ja muiden visuaalisten taiteiden ammattilaisten työhön ja työtapoihin. Näyttelyiden ja museoiden aukioloaikojen takia opetuskerran viikonpäivää ja kellonaikaa saatetaan joutua muuttamaan näyttelykäynnin ajaksi. Käynneistä ilmoitetaan kotiin etukäteen kirjallisesti. Ryhmä lähtee (ellei toisin ilmoiteta) yhdessä opettajan kanssa kuvataidekoululta ja palaa sinne. Näyttelykäyntiin kuluu yleensä kahden opetuskerran tunnit. Valmentavien ja perusopetusryhmien vanhemmat ovat tervetulleita osallistumaan näyttelykäynteihin omakustanteisesti, ja olemaan apuna kuljetuksissa. Projektityöskentely Kuvataiteeseen liittyy erilaisten projektien toteuttaminen, jolloin opetusryhmä saattaa joutua kokoontumaan poikkeuksellisina aikoina, ja poikkeuksellisissa paikoissa. Opettajat ilmoittavat kotiin kirjallisesti kaikista tuntityöskentelyn poikkeamista. Opettajan sairastuminen Opettajan sairastuessa äkillisesti ei sijaista valitettavasti aina saada. Näissä tapauksissa koulu varaa oikeuden peruuttaa kyseisen opetuskerran, joka korvataan myöhemmin.

11 Oppilastyöt ja näyttelyt Oppilastyöt jaetaan pääsääntöisesti oppilaille lukukauden päättyessä. Opettaja voi myös jakaa töitä kotiin opintovuoden aikana harkintansa mukaan. Koululla ei ole mahdollisuutta säilyttää oppilastöitä kesäloman yli. Kaikki oppilastyöt pitää noutaa toukokuun loppuun mennessä. Tämän jälkeen koululla ei ole velvollisuutta säilyttää niitä. Lukuvuoden päättyessä järjestetään oppilastöiden kevätnäyttely ja avointen ovien päivä. Näyttelyllä on tärkeä merkitys koulun opetuksen arvioinnin ja opiskelun motivaation kannalta. Siellä on ainutkertainen tilaisuus saada kokonaiskuva koulun opetuksesta ja eri-ikäisten lasten ja nuorten kuvallisesta ilmaisusta. Näyttelyyn jääneet työt pitää noutaa näyttelyn päätyttyä opettajan ilmoittamana ajankohtana, sillä koululla ei ole mahdollisuutta säilyttää niitä tilan ahtauden vuoksi. Kuvataidekoulun kannatusyhdistys Pohjois-Helsingin kuvataidekoulun kannatusyhdistykseen voi liittyä maksamalla yhdistyksen jäsenmaksun 15. Kannatusyhdistyksen vuosikokous pidetään maalis huhtikuussa. Siihen voivat osallistua kaikki jäsenmaksun maksaneet. Kokouksessa valitaan Pohjois-Helsingin kuvataidekoulun kannatusyhdistyksen johtokunnan uudet jäsenet erovuoroisten tilalle, hyväksytään tilinpäätös, tulo- ja menoarvio sekä toimintasuunnitelma. Lisäksi vahvistetaan kuluvan vuoden lukukausimaksut. Johtokunta Koulun hallinnosta ja taloudesta vastaa Pohjois-Helsingin kuvataidekoulun kannatusyhdistyksen johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja kuusi jäsentä. Toimikaudella johtokunnan jäsenet ovat: Marja Frimodig, Hannele Heino, Sinikka Kataja, Riikka Mäkikoskela, Juha Nuutila (varapuheenjohtaja), Taina Taube, Sari Vesanen (puheenjohtaja). Talous Helsingin kaupungin vuosittainen toiminta-avustus ja opetusministeriön tuntiperusteinen valtionavustus kattavat noin 2/3 osan koulun tuloista. Kuvataidekoulun lukukausimaksut muodostavat n. 1/3 tuloista.

12 Kuvataidekoulusta ja taiteen perusopetuksesta Pohjois-Helsingin kuvataidekoulu on perustettu vuonna Koulua ylläpitää rekisteröity Pohjois-Helsingin kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry. Pohjois-Helsingin kuvataidekoulu antaa visuaalisten taiteiden kuvataiteen laajan oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta 4 20-vuotiaille lapsille ja nuorille. Opetus on tavoitteellista ja vuodesta toiseen etenevää. Pohjois-Helsingin kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry sai opetusministeriön myöntämän järjestämisluvan kuvataiteen perusopetukseen vuonna Kuvataidekoulun opetus perustuu opetussuunnitelmaan, joka on laadittu Opetushallituksen taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän perusteiden ( ) mukaisesti. Opetuksen tarkoituksena on: antaa kokonaispersoonallisuutta kehittävää, yleissivistävää ja laaja-alaista kuvataideopetusta tukea ja laajentaa päiväkotien ja peruskoulun kuvaamataidon opetusta luoda edellytyksiä kuvataiteen ja muiden visuaalisen alan taiteiden ammattiopinnoille. Oppilaspaikkoja on noin 420. Alkavana lukuvuonna opetusryhmiä on 41 sisältäen yhden aikuisille kuvataiteen harrastajille suunnatun kurssin. Opiskelu tapahtuu maanantaista perjantaihin iltapäivisin ja iltaisin sekä lauantaisin päivällä. Opetus etenee ikäryhmittäin. Kuva: Maarit Kytöharju

Koulu on perustettu 1987. Toiminnasta vastaa Vihdin Kuvataidekoulun Kannatusyhdistys ry.

Koulu on perustettu 1987. Toiminnasta vastaa Vihdin Kuvataidekoulun Kannatusyhdistys ry. 1 Tervetuloa! Vihdin kuvataidekoulu antaa tavoitteellisesti etenevää taiteen perusopetusta. Koulussa on noin 270 oppilaspaikkaa 5-20 -vuotiaille lapsille ja nuorille. Koulun opetuksesta vastaavat rehtori

Lisätiedot

PORIN TAIDEKOULU. Visuaalisten taiteiden laaja oppimäärä. Lasten ja nuorten opetussuunnitelma

PORIN TAIDEKOULU. Visuaalisten taiteiden laaja oppimäärä. Lasten ja nuorten opetussuunnitelma PORIN TAIDEKOULU Visuaalisten taiteiden laaja oppimäärä Lasten ja nuorten opetussuunnitelma Päivitetty 2.6.2014 Koulutuksen järjestämislupa: Pvm 19.10.2000 Tämän opetussuunnitelman pohjana on ollut Opetushallituksen

Lisätiedot

Lasten ja nuorten. Opinto-opas

Lasten ja nuorten. Opinto-opas Lasten ja nuorten Opinto-opas Sisällysluettelo 1. Yhteystiedot 2. Taidekoulun toiminta-ajatus 3. Opintojen eteneminen ja laajuus 4. Oppilaan tiedot 5. Lukukausimaksut 6. Oppilaspaikka 7. Opetuskäytännöt

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KUVATAIDEKOULU KUVATAITEEN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO

VALKEAKOSKEN KUVATAIDEKOULU KUVATAITEEN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO VALKEAKOSKEN KUVATAIDEKOULU KUVATAITEEN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO TAITEEN PERUSOPETUKSEN VISUAALISTEN TAITEIDEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2004 ALKAEN Laki 633/1998 A 813/1998 1. luku Opetussuunnitelman

Lisätiedot

Taide- ja muotoilukoulu TAIKA opetussuunnitelma 2014

Taide- ja muotoilukoulu TAIKA opetussuunnitelma 2014 Taide- ja muotoilukoulu TAIKA opetussuunnitelma 2014 päivitetty 12.5.2015 SISÄLTÖ 1 MEIDÄN KOULUMME TAIDE- JA MUOTOILUKOULU TAIKA 1.1 ILMAISUN TAIKAA TAITEEN JA TAITOJEN TALOSSA 1.2 OPPIMIS- JA OPETTAMISKÄSITYKSESTÄMME

Lisätiedot

Oppilaskirje 2015-2016

Oppilaskirje 2015-2016 INFOA! SÄILYTÄ TÄMÄ! Kuvataide- ja käsityökoulu Emil Akaan osasto/silmu Oppilaskirje 2015-2016 Sisällysluettelo sivu Tärkeät päivämäärät 3 Henkilökunta ja yhteystiedot 4 Toimitilat 4 Tiedottaminen 4 Oppilasryhmät

Lisätiedot

LUKUVUOSIOPAS 2015 2016 NÄPSÄ-KÄSITYÖKOULU www.taitopirkanmaa.fi

LUKUVUOSIOPAS 2015 2016 NÄPSÄ-KÄSITYÖKOULU www.taitopirkanmaa.fi LUKUVUOSIOPAS 2015 2016 NÄPSÄ-KÄSITYÖKOULU www.taitopirkanmaa.fi 1 NÄPSÄ-KÄSITYÖKOULU Taito Pirkanmaa ry:n Näpsä-käsityökoulussa alkaa syksyllä 26. lukuvuosi. Näpsä-käsityökoulu on maan suurin käsityökoulu,

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUS. TEATTERITAITEEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Loimaan työväenopistossa

TAITEEN PERUSOPETUS. TEATTERITAITEEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Loimaan työväenopistossa Loimaan työväenopisto Loimaan Seudun Teatteriyhdistys ry TAITEEN PERUSOPETUS TEATTERITAITEEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Loimaan työväenopistossa Tämä opetussuunnitelma täsmentää ja täydentää

Lisätiedot

VANHEMPIEN OPAS OPINNOT

VANHEMPIEN OPAS OPINNOT VANHEMPIEN OPAS Kauniaisten kuvataidekoulu on suomen ensimmäinen kuvataidekoulu. Se on perustettu vuonna 1978. Kuvataidekoulu antaa taiteen perusopetusta 4-20 - vuotiaille lapsille ja nuorille, kerran

Lisätiedot

Käsityön taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma 2006 Taito-käsityökoulu Helsky

Käsityön taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma 2006 Taito-käsityökoulu Helsky Käsityön taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma 2006 Taito-käsityökoulu Helsky H E L S I N GIN K Ä S I - J A T AI D E T E OLLISUUS RY www.helsky.net KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN PERUSTIEDOT

Lisätiedot

Kotkan opiston Lasten ja nuorten taidekoulun taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukainen opetusuunnitelma

Kotkan opiston Lasten ja nuorten taidekoulun taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukainen opetusuunnitelma Kotkan opiston Lasten ja nuorten taidekoulun taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukainen opetusuunnitelma Hyväksytty Kotkan kaupungin koulutuslautakunnassa 13.06.2006 1 Sisältö 1. Kotkan opiston

Lisätiedot

LAPUAN KANSALAISOPISTO. Lapuan taidekoulun. kuvataiteen, käsityön ja teatteritaiteenyleisen. oppimäärän opetussuunnitelma

LAPUAN KANSALAISOPISTO. Lapuan taidekoulun. kuvataiteen, käsityön ja teatteritaiteenyleisen. oppimäärän opetussuunnitelma LAPUAN KANSALAISOPISTO Lapuan taidekoulun kuvataiteen, käsityön ja teatteritaiteenyleisen oppimäärän opetussuunnitelma 1 Sisältö 1.Lapuan taidekoulun toiminta-ajatus 2. Taiteen perusopetuksen arvot ja

Lisätiedot

Aikuisten taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä. Visuaaliset taiteet: kuvataide

Aikuisten taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä. Visuaaliset taiteet: kuvataide Aikuisten taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä Visuaaliset taiteet: kuvataide Opetussuunnitelma 27.5.2013 1 Alkusanat Keravan Opisto haluaa tarjota aikuisille, sekä keravalaisille että lähikuntien

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen Musiikkiopisto/ Viitasalo-opisto ja Saarijärven Kuvataidekoulu. Virvatuli-raportti Lukuvuosi 2012 2013

Pohjoisen Keski-Suomen Musiikkiopisto/ Viitasalo-opisto ja Saarijärven Kuvataidekoulu. Virvatuli-raportti Lukuvuosi 2012 2013 Pohjoisen Keski-Suomen Musiikkiopisto/ Viitasalo-opisto ja Saarijärven Kuvataidekoulu Virvatuli-raportti Lukuvuosi 2012 2013 3.4.2014 1 SISÄLLYS JOHDANTO 1 TAUSTATIETOA 1.1 VIITASALO-OPISTO 1.1.1 Henkilökunta

Lisätiedot

KUULA-OPISTO TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

KUULA-OPISTO TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA KUULA-OPISTO TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA Tämä opetussuunnitelma täsmentää ja täydentää niitä tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä, joita Opetushallituksen

Lisätiedot

MUSIIKINOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2010

MUSIIKINOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2010 MUSIIKINOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2010 10.8.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTA-AJATUS 4 1.1 SIBELIUS-OPISTON ARVOT 4 1.2 OPPIMISKÄSITYS 4 1.3 OPISKELUYMPÄRISTÖ 5 2 OPETUKSEN RAKENNE 5 2.1 VARHAISIÄN

Lisätiedot

Nurmijarven. -25vuotta! tanssiopisto. Arjesta juhlaa. tanssien. Nurmijarven tanssiopiston yhteystiedot ja opetuspisteet

Nurmijarven. -25vuotta! tanssiopisto. Arjesta juhlaa. tanssien. Nurmijarven tanssiopiston yhteystiedot ja opetuspisteet Nurmijarven tanssiopiston yhteystiedot ja opetuspisteet TOIMISTO Keskivari 4, 01800 Klaukkala avoinna ma klo 10-18.30, ti-to klo 9-15 puh. 09-879 9284, fax 09-290 66762 sähköposti: tanssiopisto@nto.fi

Lisätiedot

VANTAAN KUVATAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA

VANTAAN KUVATAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA 1 VANTAAN KUVATAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA Laaja oppimäärä Vapaa-ajan lautakunta 12.5.2004 2 Sisällysluettelo: sivu Oppilaitoksen toiminta-ajatus 1 Opetusjärjestelyt ja hallinto 1 Toiminnan arvot 1 Oppimiskäsitys

Lisätiedot

HELSINGIN TAITEILIJASEURA TOIMINTASUUNNITELMA 2014

HELSINGIN TAITEILIJASEURA TOIMINTASUUNNITELMA 2014 HELSINGIN TAITEILIJASEURA TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. YLEISTÄ Helsingin Taiteilijaseura ry:n tarkoituksena on edistää ja valvoa helsinkiläisten kuvataiteilijoiden yleisiä ja yhteisiä ammatillisia, taloudellisia

Lisätiedot

LAHDEN KONSERVATORIO MUSIIKIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ

LAHDEN KONSERVATORIO MUSIIKIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ LAHDEN KONSERVATORIO MUSIIKIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ 2004 Konservatorion toiminta-ajatus Lahden konservatorio on musiikin ammatillista koulutusta

Lisätiedot

OPPILAAN OPAS. 6.8.2014 (Säilytä koko musiikkiopisto-opintojesi ajan!) Oikeus muutoksiin pidätetään

OPPILAAN OPAS. 6.8.2014 (Säilytä koko musiikkiopisto-opintojesi ajan!) Oikeus muutoksiin pidätetään OPPILAAN OPAS 6.8.2014 (Säilytä koko musiikkiopisto-opintojesi ajan!) Oikeus muutoksiin pidätetään Kankaanpään musiikkiopisto 2 (25) Sisällysluettelo 1 ALKUSANAT... 4 2 TOIMISTON AUKIOLOAJAT... 4 3 PUHELINNUMEROT...

Lisätiedot

Töölön musiikkikoulun musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelma 2015

Töölön musiikkikoulun musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelma 2015 Töölön musiikkikoulun musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelma 2015 1. YLEISTÄ 1.1 TÖÖLÖN MUSIIKKIKOULUN TOIMINTA-AJATUS 1.2 ARVOT JA TAVOITTEET 2. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 2.1 OPPIMISKÄSITYS 2.2 OPPIMISYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

NÄIN HOIDAN ASIANI LUMOSSA

NÄIN HOIDAN ASIANI LUMOSSA NÄIN HOIDAN ASIANI LUMOSSA Opintosuunnitelma Hahmottele suunnitelmasi koko lukioajalle. Voit muuttaa sitä opintojen edetessä. Seuraa opintojesi edistymistä ja muuta suunnitelmaasi tarvittaessa. Neuvottele

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN MUSIIKKIOPISTO MUSIIKIN TAITEEN PERUSOPETUS OPETUSSUUNNITELMA

VALKEAKOSKEN MUSIIKKIOPISTO MUSIIKIN TAITEEN PERUSOPETUS OPETUSSUUNNITELMA VALKEAKOSKEN MUSIIKKIOPISTO MUSIIKIN TAITEEN PERUSOPETUS OPETUSSUUNNITELMA LAAJA OPPIMÄÄRÄ 1.8.2011 SISÄLTÖ sivu 1. TAITEEN PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ, ARVOT JA YLEISET TAVOITTEET 3 1 Musiikin laajan oppimäärän

Lisätiedot

HELSINGIN KIELILUKION OPINTO-OPAS

HELSINGIN KIELILUKION OPINTO-OPAS 1 HELSINGIN KIELILUKION OPINTO-OPAS... 3 Kotona maailmalla... 3 Helsingin kielilukion toiminta-ajatus... 3 Yhteystiedot... 3 LUKUVUODEN 2015 2016 AIKATAULUJA JA TAPAHTUMIA... 4 Huoltajille... 5 Jakson

Lisätiedot

aikuislukion opinto-opas 2015 2016

aikuislukion opinto-opas 2015 2016 Töölön yhteiskoulun aikuislukion opinto-opas 2015 2016 TÖÖLÖN YHTEISKOULUN AIKUISLUKIO Urheilukatu 10 12, 00250 Helsinki 1 www.tyk.fi Ylläpitäjä: Töölön Yhteiskoulu Oy sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@tyk.fi

Lisätiedot

Oulunkylän yhteiskoulun lukion. opinto-opas

Oulunkylän yhteiskoulun lukion. opinto-opas opinto-opas n lukion 2015-2016 MIKA ANDERSSON CAVE PAINTING Kuvataiteen lukiodiplomi Tehtävä 6. Maailmankaikkeus Kannen kuva: Arja Holma Taitto: Rauni Eskelinen/Jaana Björklund H1 Next Print Oy Sisältö

Lisätiedot

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOULUN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 1 1.1. Helsingin ranskalais-suomalainen

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI OPETUSSUUNNITELMA 2014 VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO

LAITILAN KAUPUNKI OPETUSSUUNNITELMA 2014 VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO LAITILAN KAUPUNKI VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA 2014 Hyväksytty Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunnassa 11.3.2014 Voimassa 1.8.2014 alkaen 1 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS... 3 2. ARVOT...

Lisätiedot

AIOTKO TEHDÄ PÄÄTTÖTYÖN?

AIOTKO TEHDÄ PÄÄTTÖTYÖN? 31.8.2012 AIOTKO TEHDÄ PÄÄTTÖTYÖN? ESPOON KUVATAIDEKOULUN PÄÄTTÖTYÖOHJEET OPPILAILLE 2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO MIKÄ PÄÄTTÖTYÖ ON? 3 KOSKA PÄÄTTÖTYÖN VOI SUORITTAA 3 MITEN PÄÄTTÖTYÖ SUORITETAAN

Lisätiedot