TEYMPVLK 46 Tekniikka- ja ympäristövaliokunta Valmistelija: kuntatekniikan päällikkö Matti Stolp, matti.stolp(at)sipoo.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TEYMPVLK 46 Tekniikka- ja ympäristövaliokunta 14.5.2012 Valmistelija: kuntatekniikan päällikkö Matti Stolp, matti.stolp(at)sipoo."

Transkriptio

1 Valtuusto Toiminnan tuki- ja avustushakemus/kitön Vesiosuuskunta 262//2012 TEYMPVLK 46 Tekniikka- ja ympäristövaliokunta Valmistelija: kuntatekniikan päällikkö Matti Stolp, matti.stolp(at)sipoo.fi Kitön vesiosuuskunta on perustettu kesällä 2010 ja osuuskunta on rekisteröity tammikuussa Osuuskunnan tarkoituksena on rakentaa pääasiassa Kitön ja Löparön saarille sekä osaan Spjutsundin kylää vesi- ja viemäriverkosto ja mahdollisesti valokaapeli. Osuuskunnan alueella on noin 400 kiinteistöä, joista noin 130 kiinteistöä on asuttuja. Osuuskuntaan on liittynyt noin 200 jäsentä (tammikuu 2012 tilanne). Osuuskunta on teettänyt hankkeesta esisuunnitelman, jonka mukaan vesihuollon runkoverkoston kustannukset ovat noin 3,2 M. Osuuskunta on jättänyt Sipoon kunnalle kirjeen ja esityksen (liite 1/ 46 teympvlk), jossa he pyytävät Sipoon kunnan tukea ja vastauksia seuraaviin asioihin: 1. Kunnan takuu, max , pankkilainoille 2. Kunnan myymälle vedelle kohtuullinen hinta 3. Kunnan investointituki osuuskunnalle v Liittyminen kunnan verkostoon ilman liittymismaksua 5. Kunta ottaa tämän alueen vesihuollon kehittämissuunnitelmaan kehittämiskohdealueeksi, jotta mahdollistettaisiin valtion ja EU:n tuki hankkeelle 6. Kunta osoittaa osuuskunnan liittymiskohdan kunnan vesihuoltoverkostoon Sipoon kunnan vesihuoltoverkostoon on viime vuosina liitetty kaksi vesiosuuskuntaa. GV-Hydro osuuskunta, joka sijaitsee Gumbostrandin alueella mantereella, osuuskunnan jäsenet pääosin omakotiasukkaita, liitettiin kunnanhallituksen päättämin ehdoin: - osuuskunta rakensi itse verkoston sekä asensi mittarikaivot kunnan ja osuuskunnan verkoston liitoskohtaan, kunta ei perinyt erillistä liittymismaksua - vedestä ja jätevesien johtamisesta kunta perii mitattuun vesimäärään perustuvan käyttömaksun, joka suuruudeltaan vastaa kunnalle veden hankinnasta ja jäteveden käsittelystä aiheutuvia

2 kustannuksia - ajatuksena oli, että kunta lunastaa verkoston, kun osuuskunta on kattanut vähintään 80 % verkoston rakentamiskustannuksista Katrineholmenin saaren kesäasukkaat ovat liittyneet tekniikka- ja ympäristölautakunnan päättämin ehdoin: - liittyjät rakensivat itse verkoston ja asensivat liitospaikkaan mantereelle mittarikaivot - liittyjät maksavat liittymismaksuja ns. kesävesiliittyjinä /max 100m2 ja /max 150 m2:n loma-asunto, liittyjät kustantavat kiint.kohtaiset jätevesipumppaamot - käyttömaksut samat, kuin muilla Sipoon vesilaitoksen liittyjillä Sipoossa on lisäksi Sibbe vesihuolto-osuuskunta jättänyt vastaavanlaisen ehdotuksen liittymisehdoista kunnan vesihuoltoverkostoon. Kunnanjohtajan esitys: Sipoon tekniikka- ja ympäristövaliokunta esittää kunnanhallitukselle, että Kitön vesiosuuskunnan esittämiin kysymyksiin otetaan kantaa seuraavasti: 1. Kunta ei anna Kitön Vesosuuskunnan lainoille takausta. 2. Kunta myy Kitön Vesiosuuskunnalle vettä ja ottaa vastaan jätevettä samalla hinnalla, kuin muillekin kuluttajille, osuuskunnalta ei peritä kuitenkaan perusmaksua. 3. Kunta ei anna investointitukea Kitön Vesiosuuskunnalle. 4. Kitön Vesiosuuskunta voi liittyä kunnan vesihuoltoverkostoon korvauksetta. 5. Kunta voi harkintansa jälkeen ottaa Kitön vesiosuuskunnan esittämän alueen tai osan siitä kunnan seuraavaan vesihuollon kehittämissuunnitelmaan. 6. Kitön vesiosuuskunnan liitospaikka on mantereella osoitteessa Sivermaantie 199, johon osuuskunta rakentaa mittauskaivot erikseen veden ja jäteveden mittausta varten. Lisäksi Sipoon kunnan vesilaitoksen edustajilla on oikeus osallistua asiantuntijoina verkoston suunnitteluun ja rakentamiseen. Sipoon kunta edellyttää, että vesiosuuskunta käyttää samanlaisia vesihuoltolaitoksen toimitusehtoja, joita Sipoon vesilaitos käyttää. Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. KH 176 Kunnanhallitus Takauksen osalta todetaan, että valtuusto hyväksyi

3 takauksen myöntämisen GV-Hydro -nimiselle vesiosuuskunnalle. Lähtökohtana oli tuolloin, että kunta lunastaa johtoverkoston sen jälkeen kun osuuskunta on maksanut vähintään 80 % rakentamiskustannuksista. Tämä tapahtui vuonna Vesiosuuskunta GV-Hydron omistajat olivat pääosin Sipoon vakituisia asukkaita, kun taas Kitön Vesiosuuskunnan jäsenet ovat lähinnä kesäasukkaita. Kunn.joht:n ehdotus Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunta ei anna Kitön Vesiosuuskunnan lainoille takausta. Muilta osin kunnanhallitus päättää antaa vesiosuuskunnan esittämiin kysymyksiin tekniikka- ja ympäristövaliokunnan ehdotuksen mukaiset vastaukset. Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Liite 1/ 176 KV 62 Valtuusto Merkittiin pöytäkirjaan, että valtuuston puheenjohtaja Christel Liljeström ja valtuutettu Hanne Aho saapuivat kokoukseen. Varavaltuutettu Hans-Peter Lindgren, joka oli kutsuttu Christel Liljeströmin tilalle, toimi tämän jälkeen valtuutettu Magnus Åströmin varavaltuutettuna. Maria Liljeström ilmoitti olevansa esteellinen, minkä vuoksi hän ei osallistunut tämän asian käsittelyyn. Rolf Björkell (r.) teki valtuustoryhmän puolesta seuraavan ehdotuksen: Valtuusto päättää, että asia palautetaan jatkovalmisteluun, jotta valtuusto voi tehdä siitä päätöksen mahdollisimman pian. Valtuusto lähtee siitä, että valmistelijat samanaikaisesti ottavat kantaa yleisiin periaatteisiin, ehtoihin ja muihin edellytyksiin, jotta kunnan takaus voidaan myöntää. Pentti Sittnikow (ps.) kannatti kunnanhallituksen ehdotusta. Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kaksi ehdotusta, minkä vuoksi oli äänestettävä. Hän ehdotti, että kunnanhallituksen esitystä kannattavat äänestävät jaa ja Rolf Björkellin ehdotusta kannattavat äänestävät ei. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Äänestyksessä annettiin 2 "jaa -ääntä ja 40 ei -ääntä, liite 3. Puheenjohtaja totesi, että valtuusto oli äänestyksen jälkeen äänin 40 2 päättänyt hyväksyä Rolf Björkellin ehdotuksen.

4 Päätös Valtuusto päätti äänestyksen jälkeen, että asia palautetaan jatkovalmisteluun, jotta valtuusto voi tehdä siitä päätöksen mahdollisimman pian. Valtuusto lähtee siitä, että valmistelijat samanaikaisesti ottavat kantaa yleisiin periaatteisiin, ehtoihin ja muihin edellytyksiin, jotta kunnan takaus voidaan myöntää. Liitteet 1-3/62. TEKVLK 15 Tekninen valiokunta Valmistelija: Vesihuoltopäällikkö Matti Huttunen, matti.huttunen(at)sipoo.fi Kitön vesiosuuskunnan tausta ja tavoite Kitön vesiosuuskunta on perustettu keväällä Alueen palvelut ovat huonot, eikä alueella ole kunnallista vesihuoltoa. Alueen pohjaveden laatu on yleisesti heikko. Monin paikoin vedessä on liian suuria pitoisuuksia rautaa, mangaania, kalkkia ja klorideja. Myös veden riittävyyden kanssa on ollut ongelmia. Alue sijaitsee meren rannalla, jolloin jätevesien asianmukainen käsittely on entistäkin tärkeämpää. Suuriin yksiköihin, kuten Viikinmäen jätevedenpuhdistamoon, keskitetty jätevesien käsittely on huomattavasti tehokkaampaa ja hallitumpaa kuin kiinteistökohtaisilla puhdistusjärjestelmillä. Vesiosuuskunnan tavoitteena onkin vuoteen 2015 mennessä rakentaa toimiva vesi-, jätevesi-, kuitukaapeli- ja sähkönjakeluverkosto Kitön alueelle. Osuuskunnan suunniteltuun toiminta-alueeseen kuuluvat itäinen Löparö, Kitö, Näset, Spjutsundin kylä ja Hemisviken. Tällä alueella sijaitsee yhteensä noin 350 kiinteistöä, koostuen sekä ympärivuotisista että sesonkipainotteisista kiinteistönomistajista. Tarkemmin Kitön vesiosuuskunnasta voi lukea asialistan mukana jaetusta esitteestä (liite 1/ 15 tekvlk). Kitön vesiosuuskunta vesihuoltolain näkökulmasta Vesihuoltolaki velvoittaa kunnan huolehtimaan siitä, että ryhdytään toimenpiteisiin tarvetta vastaavan vesihuoltolaitoksen perustamiseksi tai jonkin nykyisen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen laajentamiseksi, jos suurehkon asukasjoukon tarve tai terveydelliset tai ympäristönsuojelulliset syyt sitä vaativat. Edellä esitetyn perusteella kaikki vesihuoltolain tarkoittamat, vesihuollon järjestämisvelvollisuuden laukaisevat syyt, täyttyvät Kitön alueella. Tästäkin syystä on tärkeää, että Kitön vesiosuuskunta tulee perustetuksi. Kitön vesiosuuskunnan esitys Sipoon kunnalle Kitön vesiosuuskunta on jättänyt Sipoon kunnalle kirjeen ja

5 esityksen (liite 2/ 15 tekvlk), jossa he pyytävät Sipoon kunnan tukea ja vastauksia seuraaviin asioihin: 1. Kunnan takuu, max , pankkilainoille 2. Kunnan myymälle vedelle kohtuullinen hinta 3. Kunnan investointituki osuuskunnalle v Liittyminen kunnan verkostoon ilman liittymismaksua 5. Kunta ottaa tämän alueen vesihuollon kehittämissuunnitelmaan kehittämiskohdealueeksi, jotta mahdollistettaisiin valtion ja EU:n tuki hankkeelle 6. Kunta osoittaa osuuskunnan liittymiskohdan kunnan vesihuoltoverkostoon Kitön vesiosuuskunnan liittymissopimuksen sisältö Kohtia 2, 4 ja 6 on käsitelty yhteistyössä Kitön vesiosuuskunnan kanssa laaditussa liittymissopimuksessa (liite 3/ 15 tekvlk). Liittymissopimuksen mukaan Kitön vesiosuuskunnan liittymispiste sijaitsee osoitteessa Sivermaantie 199. Sipoon kunnan vesihuoltolaitos toimittaa talousveden Kitön vesiosuuskunnalle tässä pisteessä ja vastaanottaa Kitön vesiosuuskunnan toimittaman jäteveden tässä pisteessä. Liitoskohta varustetaan virtaamamittarilla. Sipoon vesihuoltolaitos toimii tukkuveden toimittajana Kitön vesiosuuskunnalle, eikä tukkuvesilaitoksen periaatteisiin kuulu liittymismaksun periminen. Tästä johtuen myöskään Kitön vesiosuuskunnalta ei peritä liittymismaksua. Talousvesi myydään ja jätevesi vastaanotetaan taksan mukaisella hinnalla alennettuna 50 %:lla. Alennetut käyttömaksut mahdollistavat tasapuoliset ja kohtuulliset kustannukset Kitön vesiosuuskunnan asiakkaille kunnallisen vesihuollon piirissä oleviin asukkaisiin nähden. Vesihuoltolain mukaan vesihuoltolaitoksen perimien maksujen tulee perustua todellisiin kustannuksiin. Tätä periaatetta kutsutaan kustannusvastaavuuden periaatteeksi. Tavanomaisesti alueen rakentamiskustannuksista vastaisi Sipoon kunnan vesihuoltolaitos, mutta Kitön alueen rakentamis- kustannuksista tulee vastaamaan Kitön vesiosuuskunta. Näin ollen alueen vesihuollon toteuttamisen kustannukset jäävät Sipoon kunnan vesihuoltolaitoksen osalta huomattavan pieniksi. Alentamalla Kitön vesiosuuskunnan käyttömaksuja toteutetaan siis vesihuoltolain kustannusvastaavuuden periaatetta. Alennetuilla käyttömaksuilla varmistetaan myös Kitön vesiosuuskunnan taloudelliset edellytykset toimia alueellaan vesihuoltolain vaatimusten mukaisesti. Kitön vesiosuuskunnalta perittävä perusmaksu perustuu prosenttiosuuteen käyttömaksusta. Perusmaksun prosenttiosuus (P %) on Sipoon kunnan viimeksi hyväksytyn tilinpäätöksen talous- ja

6 jäteveden perusmaksu tämän ja talous- ja jäteveden käyttömaksun summasta. Tarkempi perusmaksun muodostuminen on esitetty itse liittymissopimuksessa. Tällä hetkellä tavallisen yksityisasiakkaan perusmaksu perustuu vesimittarin kokoon. Poikkeava maksuperuste on perusteltua tässä tapauksessa, koska Kitön vesiosuuskunta on suurkuluttaja ja vesimittarien koon mukainen laskutusjärjestelmä ei sovi vesiosuuskunnan perusmaksun laskutusjärjestelmäksi. Näin ollen osuuskunnan osalta perusmaksun määräytymisen perustaksi on sovittu keskimääräinen perusmaksu siten, että siitä annetaan 50 % alennus alennetun käyttömaksun muodossa. Näin osuuskunnan perusmaksu on myös aiheuttamisperiaatteen mukainen ratkaisu. Alennetut käyttö- ja perusmaksut määritellään aina tapauskohtaisesti perustuen vesiosuuskunnan toimittamiin taloudellisiin laskelmiin, kuitenkin siten, että 50 prosentin alennus käyttö- ja perusmaksuihin on suurin mahdollinen alennus, minkä kunta voi myöntää. Kitön vesiosuuskunnan tapauksessa taloudellisen tarkastelun perusteella on päädytty edellä esitettyihin alennusprosentteihin. Kitön vesiosuuskunnan alue ja vesihuollon kehittämissuunnitelma Vesihuoltolain 5 :n mukaan kunnan tehtävänä on vesihuollon kehittäminen yhdyskuntakehitystä vastaavasti koko alueellaan ja pääkeinona tässä on kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelman laatiminen. Näin ollen kohtaan 5 ehdotetaan vastaukseksi, että kunta käsittelee seuraavassa vesihuollon kehittämissuunnitelmassa myös Kitön vesiosuuskunnan alueen. Kitön vesiosuuskunnalle myönnettävät lainat, takaukset sekä yleiset periaatteet näiden myöntämiselle Kuten aikaisemmin on esitetty, on kunnalla vesihuoltolain mukainen velvollisuus ryhtyä toimenpiteisiin vesihuollon järjestämiseksi Kitön alueella perustamalla uusi vesihuoltolaitos tai liittämällä alue jonkun nykyisen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueeseen. Kitön infrastruktuurihanke on taloudellisesti, terveydellisesti ja ympäristönsuojelullisesti erittäin merkittävä hanke kunnalle, minkä vuoksi hankkeen toteutumista tulisi edistää mahdollisuuksien mukaan. Vesiosuuskuntien pankkilainojen takauksien myöntämisen ensimmäisenä periaatteena voidaan pitää sitä, että vesihuoltohankkeen yhteydessä alueelle on rakennettava vesihuoltoverkoston lisäksi myös kuitukaapeliverkosto. Toisena periaatteena voidaan pitää, että hanke on merkittävä kunnalle niin taloudellisista, terveydellisistä kuin ympäristönsuojelullisista näkökulmista katsottuna. Kolmantena periaatteena voidaan pitää sitä, että vesiosuuskunnan tulee toimittaa uskottavat taloudelliset laskelmat siitä, että vesiosuuskunnalla on realistiset taloudelliset mahdollisuudet toimia alueellaan vesihuoltolain tarkoittaman

7 vesihuoltolaitoksen roolissa. Neljäntenä periaatteena on että takaus käsittää korkeintaan kolmanneksen rakennettavan vesihuolto ja kuitukaapeliverkon omaisuuden arvosta. Kitön vesiosuuskunta on täsmentänyt jättämässään kirjeessään (liite 4/ 15 tekvlk) takausanomustaan siten, että osuuskunta anoo Sipoon kunnalta :n takausta, joka olisi voimassa vuoden 2016 loppuun saakka. Kitön vesiosuuskunnan tapauksessa kaikki edellä mainitut periaatteet täyttyvät. Tämän vuoksi kohtaan 1 esitetään vastaukseksi, että kunta myöntää euron takauksen Kitön vesiosuuskunnan pankkilainoille siten että se on voimassa vuoden 2016 loppuun saakka. Vesiosuuskuntahankkeiden edistämisessä voidaan viidentenä periaatteena pitää sitä, että edistäminen tapahtuu mahdollisten alennettujen käyttö- ja perusmaksujen kautta tapauskohtaisen harkinnan ja taloudellisen tarkastelun jälkeen eikä suorina investointitukina. Kunnan vesihuoltolaitos myy talousvettä ja vastaanottaa jätevettä Kitön vesiosuuskunnalta puoleen hintaan normaaliin vesihuoltotaksaan verrattuna. Myös perusmaksuun on ehdotettu 50 %:n alennusta. Tästä johtuen esitetään, että kohtaan 3 vastataan, että kunta ei myönnä Kitön vesiosuuskunnalle euron investointitukea. Teknisen johtajan esitys Tekninen valiokunta esittää kunnanhallitukselle 1) että se hyväksyy Kitön vesiosuuskunnan kanssa laaditun liittymissopimuksen ja oikeuttaa teknisen johtajan allekirjoittamaan liittymissopimuksen 2) että vesiosuuskunnan kunnalle esittämiin kysymyksiin vastataan seuraavasti: Kunta antaa valtuuston päätöksen mukaisesti Kitön Vesiosuuskunnan pankkilainoille euron takauksen, joka on voimassa vuoden 2016 loppuun saakka Kunta myy Kitön Vesiosuuskunnalle vettä ja vastaanottaa jätevettä liittymissopimuksen ehtojen mukaisesti Kunta ei anna investointitukea Kitön Vesiosuuskunnalle Kitön Vesiosuuskunta voi liittyä kunnan vesihuoltolaitoksen verkostoon liittymissopimuksen ehtojen mukaisesti Kunta käsittelee seuraavassa vesihuollon kehittämissuunnitelmassa myös Kitön Vesiosuuskunnan alueen Kitön Vesiosuuskunnan liitoskohta on liittymissopimuksessa määritetyssä paikassa. 3) että käyttö- ja perusmaksut määritetään jatkossa esittelytekstissä

8 esitettyjen periaatteiden mukaisesti vesihuoltolain tarkoittamille vesihuoltolaitoksille sekä esittää takaussitoumusten periaatteiden hyväksymistä Tekninen valiokunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle 1) että se hyväksyy Kitön Vesiosuuskunnan pankkilainoille takauksen euroa, joka on voimassa vuoden 2016 loppuun saakka ja oikeuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan takaussitoumuksen 2) että vesiosuuskuntien pankkilainojen sitoumukset määritetään jatkossa esittelytekstissä esitettyjen periaatteiden mukaisesti vesihuoltolain tarkoittamille vesihuoltolaitoksille sekä esittää takaussitoumusten periaatteiden hyväksymistä Päätös Tekninen valiokunta hyväksyi esittelijän esityksen. Jani Björn ilmoitti pöytäkirjaan eriävän mielipiteensä. Jyri Jalas jätti eriävän mielipiteensä, liite 5/ 15 tekvlk. vaikka hän ei asian käsittelyssä esittänyt vastaehdotusta. KH 128 Kunnanhallitus Kunn.joht:n ehdotus Kunnanhallitus päättää 1. hyväksyä Kitön Vesiosuuskunnan kanssa laaditun liittymissopimuksen ja oikeuttaa teknisen johtajan allekirjoittamaan liittymissopimuksen 2. vastata vesiosuuskunnan kunnalle esittämiin kysymyksiin seuraavasti: Kunta myy Kitön Vesiosuuskunnalle vettä ja vastaanottaa jätevettä liittymissopimuksen ehtojen mukaisesti. Kunta ei anna investointitukea Kitön Vesiosuuskunnalle. Kitön Vesiosuuskunta voi liittyä kunnan vesihuoltolaitoksen verkostoon liittymissopimuksen ehtojen mukaisesti. Kunta käsittelee seuraavassa vesihuollon kehittämissuunnitelmassa myös Kitön Vesiosuuskunnan alueen.

9 Kitön Vesiosuuskunnan liitoskohta on liittymissopimuksessa määritetyssä paikassa. 3. hyväksyä, että vesihuoltolain tarkoittamien vesihuoltolaitosten käyttö- ja perusmaksut määritetään jatkossa teknisen valiokunnan esittelytekstissä esitettyjen periaatteiden mukaisesti kuitenkin siten, että sekä myyjän että ostajan taloudelliset laskelmat otetaan huomioon. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, 1. että se hyväksyy Kitön Vesiosuuskunnan pankkilainoille euron takauksen, joka on voimassa vuoden 2016 loppuun saakka 2. että vesiosuuskuntien pankkilainojen sitoumukset määritetään jatkossa teknisen valiokunnan esittelytekstissä esitettyjen periaatteiden mukaisesti vesihuoltolain tarkoittamille vesihuoltolaitoksille sekä esittää takaussitoumusten periaatteiden hyväksymistä. Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Liitteet 1-5/ 128 KV Valtuusto Liite 1/

LOHJA OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 HAJA-ASUTUSALUEIDEN VESIHUOLLON AVUSTUSPERIAATTEIDEN TARKISTAMINEN. Nykyiset avustusperiaatteet ovat seuraavat:

LOHJA OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 HAJA-ASUTUSALUEIDEN VESIHUOLLON AVUSTUSPERIAATTEIDEN TARKISTAMINEN. Nykyiset avustusperiaatteet ovat seuraavat: LOHJA OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 HAJA-ASUTUSALUEIDEN VESIHUOLLON AVUSTUSPERIAATTEIDEN TARKISTAMINEN 147/74/2011 TEKLA 30 Kaupunginvaltuusto hyväksyi 12.1.2005 21 vesihuoltolaitoksen toimintaalueen ulkopuolisten

Lisätiedot

Kuntarajat ylittävä yhteistyö sekä vesiosuuskuntien ja kuntien välinen yhteistyö

Kuntarajat ylittävä yhteistyö sekä vesiosuuskuntien ja kuntien välinen yhteistyö RAPORTTI 16WWE0916 30.5.2011 Maaningan ja Siilinjärven kunnat, Nilsiän kaupunki Kuntarajat ylittävä yhteistyö sekä vesiosuuskuntien ja kuntien välinen yhteistyö 1 Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 KUNTIEN VÄLINEN

Lisätiedot

KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 2 KV 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 2 KV 3 ILMOITUSASIAT... 2 KV 4 ESITYSLISTAN

KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 2 KV 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 2 KV 3 ILMOITUSASIAT... 2 KV 4 ESITYSLISTAN KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 2 KV 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 2 KV 3 ILMOITUSASIAT... 2 KV 4 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN... 2 KV 5 PROJEKTIPÄÄLLIKÖN PALKKAAMINEN...

Lisätiedot

JÄNHIÄLÄN VESIOSUUSKUNNAN TAKAUSHAKEMUS VESIHUOLTOHANKKEEN RAHOITTAMISEKSI. Jänhiälän vesihuolto-osuuskunnan hakemus 29.10.2012:

JÄNHIÄLÄN VESIOSUUSKUNNAN TAKAUSHAKEMUS VESIHUOLTOHANKKEEN RAHOITTAMISEKSI. Jänhiälän vesihuolto-osuuskunnan hakemus 29.10.2012: Kaupunginhallitus 522 19.11.2012 JÄNHIÄLÄN VESIOSUUSKUNNAN TAKAUSHAKEMUS VESIHUOLTOHANKKEEN RAHOITTAMISEKSI 672/10/2012 KH 522 Jänhiälän vesihuolto-osuuskunnan hakemus 29.10.2012: Valtioneuvoston hyväksymä

Lisätiedot

LÖYTÖ-VITSIÄLÄN VESIOSUUSKUNNTA TIEDOTE 1/2015 VIEMÄRIVERKOSTON TOTEUTUS 2015-2017

LÖYTÖ-VITSIÄLÄN VESIOSUUSKUNNTA TIEDOTE 1/2015 VIEMÄRIVERKOSTON TOTEUTUS 2015-2017 LÖYTÖ-VITSIÄLÄN VESIOSUUSKUNNTA TIEDOTE 1/2015 VIEMÄRIVERKOSTON TOTEUTUS 2015-2017 Löytö- Vitsiälän vesiosuuskunnan vesihuollon hanke etenee pikkuhiljaa kohti rakennusvaihetta. Tiedotimme syksyllä 2014

Lisätiedot

Vesihuolto-osuuskunta YMPÄRISTÖ- OPAS. Osuuskunnan. Haja-asutuksen vesihuolto. perustaminen suunnittelu rakentaminen rahoitus vastuut talous ylläpito

Vesihuolto-osuuskunta YMPÄRISTÖ- OPAS. Osuuskunnan. Haja-asutuksen vesihuolto. perustaminen suunnittelu rakentaminen rahoitus vastuut talous ylläpito Varsinais-Suomi YMPÄRISTÖ- OPAS 1 2010 Osuuskunnan perustaminen suunnittelu rakentaminen rahoitus vastuut talous ylläpito Haja-asutuksen vesihuolto Vesihuolto-osuuskunta 1 Sisältö Vesihuolto-osuuskunta...

Lisätiedot

Vesihuolto-osuuskunta YMPÄRISTÖ- OPAS. Osuuskunnan. Haja-asutuksen vesihuolto. perustaminen suunnittelu rakentaminen rahoitus vastuut talous ylläpito

Vesihuolto-osuuskunta YMPÄRISTÖ- OPAS. Osuuskunnan. Haja-asutuksen vesihuolto. perustaminen suunnittelu rakentaminen rahoitus vastuut talous ylläpito Varsinais-Suomi YMPÄRISTÖ- OPAS 1 2010 Osuuskunnan perustaminen suunnittelu rakentaminen rahoitus vastuut talous ylläpito Haja-asutuksen vesihuolto Vesihuolto-osuuskunta 1 Sisältö Vesihuolto-osuuskunta...

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA. Vesihuollon kehittämissuunnitelma

SIILINJÄRVEN KUNTA. Vesihuollon kehittämissuunnitelma RAPORTTI 16WWE0916 30.5.2011 SIILINJÄRVEN KUNTA Vesihuollon kehittämissuunnitelma Sivu 2 (36) Sisältö 1 JOHDANTO... 5 1.1 Kehittämissuunnitelman tavoite... 5 1.2 Vesihuollon järjestämisvastuu ja toiminta-alueet...

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristökeskus Helsinki 2005

Uudenmaan ympäristökeskus Helsinki 2005 999 UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS - MONISTEITA 160 VESIOSUUSKUNNAN ABC Matti Heino, Pentti Vanhala, Kirsi Vilonen ja Hanna Yli-Tolppa Uudenmaan ympäristökeskus Helsinki 2005 2 Tekijät ovat vastuussa julkaisun

Lisätiedot

KUOPION VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMALUONNOS VUOTEEN 2020

KUOPION VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMALUONNOS VUOTEEN 2020 KUOPION VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMALUONNOS VUOTEEN 2020 26.3.2012 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 5 1 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT... 7 1.1 Lainsäädäntö... 7 1.1.1 Vesihuoltolaki... 7 1.1.2 Ympäristönsuojelulaki...

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 Kunnanhallitus 9.1.2012. 1. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajien vaali vuodeksi 2012...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 Kunnanhallitus 9.1.2012. 1. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajien vaali vuodeksi 2012... PÖYTÄKIRJA 1/2012 Kunnanhallitus 9.1.2012 Käsiteltävät asiat 1. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajien vaali vuodeksi 2012...2 2. Valtuuston kokoukset...3 3. Kunnan ilmoitusten julkaiseminen...4

Lisätiedot

LIITE B1, TEKLA 16.6.2010

LIITE B1, TEKLA 16.6.2010 Kaupunginhallitus 31 31.01.2011 NAANTALIN KAUPUNGIN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Tekninen lautakunta 16.06.2010 76 Suunnitteluinsinööri Mika Hirvi 3.6.2010: Naantalin kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

KH 98 Saarijärven Seudun Asumisooikeusyhditys on jättänyt 12.3.2012 kaupungille seuraavan takausanomuksen:

KH 98 Saarijärven Seudun Asumisooikeusyhditys on jättänyt 12.3.2012 kaupungille seuraavan takausanomuksen: Kaupunginhallitus 98 14.05.2012 Kaupunginhallitus 65 18.02.2013 Kaupunginhallitus 72 06.03.2013 Kaupunginhallitus 81 25.03.2013 Kaupunginhallitus 21 03.02.2014 TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN SAARIJÄRVEN SEUDUN

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1 Kunnanhallitus AIKA 20.08.2013 09:00-11:50 PAIKKA Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 213 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

6 7 Kaupunginhallitus 13.4.2015 Liite 1 138 1 MIKKELIN ALUEEN VESIOSUUSKUNTIEN YHTEISHALLINNOINNIN SELVITYSTYÖ Tilaaja: Mikkelin kaupunki Maaseutu- ja tielautakunta 2013 Martti Kääriäinen 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E23446.10. Turku, 20.12.2010

KAARINAN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E23446.10. Turku, 20.12.2010 KAARINAN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Työ: E23446.10 Turku, 20.12.2010 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A IKAALISTEN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Käsitelty pvm Hyväksytty pvm Tekninen lautakunta 19.6.2013/42 19.6.2013/42 Kaupunginhallitus 12.8.2013/137 12.8.2013/137

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 129 8/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 04.11.2009 kello 16.00-17.40 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan toiminta-alueen määrittäminen

Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan toiminta-alueen määrittäminen 1(10) KTY-toiminta-alueen määritys, liite Kaupunkisuunnittelu Asianumero 1506/11.04.00/2014 Vesihuoltotyöryhmän vastine Salon kaupunki Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan toiminta-alueen määrittäminen

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 Sivu 1 (30) Kunnanhallitus. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 Sivu 1 (30) Kunnanhallitus. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 Sivu 1 (30) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.1.2012 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnantalo,

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA 2030

KANGASALAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA 2030 KANGASALAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA 2030 15.1.2014 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. VESIHUOLLON NYKYTILA... 4 2.1 YLEISKUVAUS SUUNNITTELUALUEESTA... 4 2.1.1 Asutus... 4 2.1.2

Lisätiedot

PÄÄTÖS, JOSTA VALITETAAN

PÄÄTÖS, JOSTA VALITETAAN Helsinki Helsingfors Dnro Dnr 6.4.2005 UUS-2003-V-41-321 Helsingin hallinto-oikeus Viite / Hänvisning Asia / Ärende VALITUS PÄÄTÖS, JOSTA VALITETAAN Kirkkonummen kunnanhallituksen päätös 13.12.2004 632,

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 14.5.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 74 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 75 Työjärjestyksen

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 2 / 2005 Kunnanvaltuusto

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 2 / 2005 Kunnanvaltuusto POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 2 / 2005 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Perjantai 15.04.2005 klo 14.00 KOKOUSPAIKKA 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

maanantaina 20.5.2002 klo 10.00-11.00... 2 KIRKONKYLÄN KOULUJEN SUUNNITTELU... 3 KIRKONKYLÄN KOULUN VESIKATON UUSIMINEN... 5

maanantaina 20.5.2002 klo 10.00-11.00... 2 KIRKONKYLÄN KOULUJEN SUUNNITTELU... 3 KIRKONKYLÄN KOULUN VESIKATON UUSIMINEN... 5 Tekninenlautakunta maanantaina 20.5.2002 klo 10.00-11.00... 2 KIRKONKYLÄN KOULUJEN SUUNNITTELU... 3 KIRKONKYLÄN KOULUN VESIKATON UUSIMINEN... 5 TIEVALOJEN HUOLTOSOPIMUS LÄNSITEC OY:N KANSSA... 6 VESIHUOLTOLAIN

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI. Vesihuollon kehittämissuunnitelma. Työ: 20851YV40. Kaarina 22.10.2004. Air-Ix Ympäristö Oy. Muut toimistot:

KASKISTEN KAUPUNKI. Vesihuollon kehittämissuunnitelma. Työ: 20851YV40. Kaarina 22.10.2004. Air-Ix Ympäristö Oy. Muut toimistot: KASKISTEN KAUPUNKI Vesihuollon kehittämissuunnitelma Työ: 20851YV40 Kaarina 22.10.2004 Air-Ix Ympäristö Oy Muut toimistot: PL 52 TAMPERE 20781 KAARINA ESPOO Puh. (02) 5159 500 OULU Fax (02) 5159 501 NÄRPIÖ

Lisätiedot

Kiinteän omaisuuden myynti/määräala kiinteistöstä Gröndal 753-421-12-1 sekä kiinteistö 753-421-878-4/Louhintahiekka Oy

Kiinteän omaisuuden myynti/määräala kiinteistöstä Gröndal 753-421-12-1 sekä kiinteistö 753-421-878-4/Louhintahiekka Oy Valtuusto 65 18.06.2012 Kiinteän omaisuuden myynti/määräala kiinteistöstä Gröndal 753-421-12-1 sekä kiinteistö 753-421-878-4/Louhintahiekka Oy 299/10.00.02/2012 KAAVJAOS 39 Kaavoitusjaosto 28.03.2012 Valmistelija:

Lisätiedot

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA, TALOUSVESI

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA, TALOUSVESI FCG Finnish Consulting Group Oy Pieksämäen kaupunki VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA, TALOUSVESI Raportti 0143-P12743 14.2.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Raportti I 14.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1

Lisätiedot

Tampereen kaupunki. Vesihuollon kehittämissuunnitelma

Tampereen kaupunki. Vesihuollon kehittämissuunnitelma Tampereen kaupunki Vesihuollon kehittämissuunnitelma Maria Åkerman Vesihuollon kehittämissuunnittelun ohjausryhmä 2008 Vesihuollon kehittämissuunnitelma Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1 Kunnanhallitus AIKA 20.08.2013 09:00-11:50 PAIKKA Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 213 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot