Nimi/Namn klo/kl. Tehtä vä/uppg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nimi/Namn klo/kl. Tehtä vä/uppg"

Transkriptio

1 2/ Tekninen valiokunta/tekniska Aika/Tid , klo/kl. 17:00-20:00 Paikka/Plats Kuntala kh1 - Sockengården kst 1 Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn klo/kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Boman Rainer 17:00-20:00 Puh.joht./Ordf. Hursti Jari 17:00-20:00 Varapuh.joht./Viceordf. Sandström Stefan 17:00-20:00 Jäsen/Medlem Jalas Jyri 17:00-20:00 Jäsen/Medlem Holmberg Gunilla 17:00-20:00 Jäsen/Medlem Backström Hannele 17:00-20:00 Jäsen/Medlem Viita Mari 17:00-20:00 Jäsen/Medlem Björn Jani 17:00-19:50 Jäsen/Medlem Hämäläinen Monika 17:00-20:00 Jäsen/Medlem Olli Seppälä 17:00-20:00 Nuorisovalt. ed/ungdomsfullm.repr. Muu/Övriga Myllyvirta Ilari 17:00-20:00 Esitt./Föredr. Wickström Karl-Johan 17:00-20:00 Pöytäkirjanp./Protokol lf. Rainer Långsjö 17:00-19:30 Tialpalvelup. / Lokalservicechef Matti Huttunen 17:00-19:45 Vesihuoltop. / Vattenförsörjningsche f Päivämäärä Datum Allekirjoitukset Underskrift Käsitellyt asiat Ärenden Päivämäärä Datum Pöytäkirjan tarkastus justering Pöytäkirja nähtävänä et framlagt Puheenjohtaja/Ordförande Pöytäkirjantarkastaja/juste rare Pöytäkirjanpitäjä/förare Pöytäkirjantarkastaja/justera re

2 2/ Luettelo käsitellyistä asioista/ärendeförteckning Otsikko/Rubrik Sivu/Sida 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet 3 13 Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare 4 14 Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan 5 15 Toiminnan tuki- ja avustushakemus/kitön Vesiosuuskunta / Ansökan om stöd och bidrag för verksamheten/kitö Vattenandelslag 6 16 Kotimäen päiväkodin vuokraus / Uthyrning av Kotimäki daghem Etelä-Paippisen vesihuoltosuunnitelman hyväksyminen / Godkännande vattenförsörjningsplan för Södra-Paipis 18 Kartanonrinteen asemakaava-alueen kunnallistekniikka suunnitelmien hyväksyminen / Kommunaltekniken för detaljplaneområdet Herrgårdsbrinken - godkännande av planer Ilmoitusasiat / Delgivningar Sipoonrannan satama-alue / Hamnområdet vid Sibbo Strand 23

3 2/ Tekninen valiokunta/tekniska Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet TEKVLK 12 Tekninen valiokunta / Tekniska Todettiin, että kokous oli laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen. Konstaterades att sammanträdet var lagligen sammankallat och beslutfört.

4 2/ Tekninen valiokunta/tekniska Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare TEKVLK 13 Tekninen valiokunta / Tekniska Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin/till protokolljusterare valdes Jyri Jalas & Mari Viita

5 2/ Tekninen valiokunta/tekniska Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan TEKVLK 14 Tekninen valiokunta / Tekniska Esityslista hyväksyttiin. Föredragningslistan godkändes.

6 2/ Valtuusto Tekninen valiokunta/tekniska Toiminnan tuki- ja avustushakemus/kitön Vesiosuuskunta / Ansökan om stöd och bidrag för verksamheten/kitö vattenandelslag 262/ /2012 TEYMPVLK 46 Tekniikka- ja ympäristövaliokunta Valmistelija: kuntatekniikan päällikkö Matti Stolp, matti.stolp(at)sipoo.fi Kitön vesiosuuskunta on perustettu kesällä 2010 ja osuuskunta on rekisteröity tammikuussa Osuuskunnan tarkoituksena on rakentaa pääasiassa Kitön ja Löparön saarille sekä osaan Spjutsundin kylää vesi- ja viemäriverkosto ja mahdollisesti valokaapeli. Osuuskunnan alueella on noin 400 kiinteistöä, joista noin 130 kiinteistöä on asuttuja. Osuuskuntaan on liittynyt noin 200 jäsentä (tammikuu 2012 tilanne). Osuuskunta on teettänyt hankkeesta esisuunnitelman, jonka mukaan vesihuollon runkoverkoston kustannukset ovat noin 3,2 M. Osuuskunta on jättänyt Sipoon kunnalle kirjeen ja esityksen (liite 1/ 46 teympvlk), jossa he pyytävät Sipoon kunnan tukea ja vastauksia seuraaviin asioihin: 1. Kunnan takuu, max , pankkilainoille 2. Kunnan myymälle vedelle kohtuullinen hinta 3. Kunnan investointituki osuuskunnalle v Liittyminen kunnan verkostoon ilman liittymismaksua 5. Kunta ottaa tämän alueen vesihuollon kehittämissuunnitelmaan kehittämiskohdealueeksi, jotta mahdollistettaisiin valtion ja EU:n tuki hankkeelle 6. Kunta osoittaa osuuskunnan liittymiskohdan kunnan vesihuoltoverkostoon Sipoon kunnan vesihuoltoverkostoon on viime vuosina liitetty kaksi vesiosuuskuntaa. GV-Hydro osuuskunta, joka sijaitsee Gumbostrandin alueella mantereella, osuuskunnan jäsenet pääosin omakotiasukkaita, liitettiin kunnanhallituksen päättämin ehdoin: - osuuskunta rakensi itse verkoston sekä asensi mittarikaivot kunnan ja osuuskunnan verkoston liitoskohtaan, kunta ei perinyt erillistä liittymismaksua - vedestä ja jätevesien johtamisesta kunta perii mitattuun vesimäärään perustuvan käyttömaksun, joka suuruudeltaan vastaa

7 2/ Valtuusto Tekninen valiokunta/tekniska kunnalle veden hankinnasta ja jäteveden käsittelystä aiheutuvia kustannuksia - ajatuksena oli, että kunta lunastaa verkoston, kun osuuskunta on kattanut vähintään 80 % verkoston rakentamiskustannuksista Katrineholmenin saaren kesäasukkaat ovat liittyneet tekniikka- ja ympäristölautakunnan päättämin ehdoin: - liittyjät rakensivat itse verkoston ja asensivat liitospaikkaan mantereelle mittarikaivot - liittyjät maksavat liittymismaksuja ns. kesävesiliittyjinä /max 100m2 ja /max 150 m2:n loma-asunto, liittyjät kustantavat kiint.kohtaiset jätevesipumppaamot - käyttömaksut samat, kuin muilla Sipoon vesilaitoksen liittyjillä Sipoossa on lisäksi Sibbe vesihuolto-osuuskunta jättänyt vastaavanlaisen ehdotuksen liittymisehdoista kunnan vesihuoltoverkostoon. Kunnanjohtajan esitys: Sipoon tekniikka- ja ympäristövaliokunta esittää kunnanhallitukselle, että Kitön vesiosuuskunnan esittämiin kysymyksiin otetaan kantaa seuraavasti: 1. Kunta ei anna Kitön Vesosuuskunnan lainoille takausta. 2. Kunta myy Kitön Vesiosuuskunnalle vettä ja ottaa vastaan jätevettä samalla hinnalla, kuin muillekin kuluttajille, osuuskunnalta ei peritä kuitenkaan perusmaksua. 3. Kunta ei anna investointitukea Kitön Vesiosuuskunnalle. 4. Kitön Vesiosuuskunta voi liittyä kunnan vesihuoltoverkostoon korvauksetta. 5. Kunta voi harkintansa jälkeen ottaa Kitön vesiosuuskunnan esittämän alueen tai osan siitä kunnan seuraavaan vesihuollon kehittämissuunnitelmaan. 6. Kitön vesiosuuskunnan liitospaikka on mantereella osoitteessa Sivermaantie 199, johon osuuskunta rakentaa mittauskaivot erikseen veden ja jäteveden mittausta varten. Lisäksi Sipoon kunnan vesilaitoksen edustajilla on oikeus osallistua asiantuntijoina verkoston suunnitteluun ja rakentamiseen. Sipoon kunta edellyttää, että vesiosuuskunta käyttää samanlaisia vesihuoltolaitoksen toimitusehtoja, joita Sipoon vesilaitos käyttää. Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

8 2/ Valtuusto Tekninen valiokunta/tekniska KH 176 Kunnanhallitus Takauksen osalta todetaan, että valtuusto hyväksyi takauksen myöntämisen GV-Hydro -nimiselle vesiosuuskunnalle. Lähtökohtana oli tuolloin, että kunta lunastaa johtoverkoston sen jälkeen kun osuuskunta on maksanut vähintään 80 % rakentamiskustannuksista. Tämä tapahtui vuonna Vesiosuuskunta GV-Hydron omistajat olivat pääosin Sipoon vakituisia asukkaita, kun taas Kitön Vesiosuuskunnan jäsenet ovat lähinnä kesäasukkaita. Kunn.joht:n ehdotus Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunta ei anna Kitön Vesiosuuskunnan lainoille takausta. Muilta osin kunnanhallitus päättää antaa vesiosuuskunnan esittämiin kysymyksiin tekniikka- ja ympäristövaliokunnan ehdotuksen mukaiset vastaukset. Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Liite 1/ 176 KV 62 Valtuusto Merkittiin pöytäkirjaan, että valtuuston puheenjohtaja Christel Liljeström ja valtuutettu Hanne Aho saapuivat kokoukseen. Varavaltuutettu Hans-Peter Lindgren, joka oli kutsuttu Christel Liljeströmin tilalle, toimi tämän jälkeen valtuutettu Magnus Åströmin varavaltuutettuna. Maria Liljeström ilmoitti olevansa esteellinen, minkä vuoksi hän ei osallistunut tämän asian käsittelyyn. Rolf Björkell (r.) teki valtuustoryhmän puolesta seuraavan ehdotuksen: Valtuusto päättää, että asia palautetaan jatkovalmisteluun, jotta valtuusto voi tehdä siitä päätöksen mahdollisimman pian. Valtuusto lähtee siitä, että valmistelijat samanaikaisesti ottavat kantaa yleisiin periaatteisiin, ehtoihin ja muihin edellytyksiin, jotta kunnan takaus voidaan myöntää. Pentti Sittnikow (ps.) kannatti kunnanhallituksen ehdotusta. Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kaksi ehdotusta, minkä vuoksi oli äänestettävä. Hän ehdotti, että kunnanhallituksen esitystä kannattavat äänestävät jaa ja Rolf Björkellin ehdotusta kannattavat äänestävät ei. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Äänestyksessä

9 2/ Valtuusto Tekninen valiokunta/tekniska annettiin 2 "jaa -ääntä ja 40 ei -ääntä, liite 3. Puheenjohtaja totesi, että valtuusto oli äänestyksen jälkeen äänin 40 2 päättänyt hyväksyä Rolf Björkellin ehdotuksen. Päätös Valtuusto päätti äänestyksen jälkeen, että asia palautetaan jatkovalmisteluun, jotta valtuusto voi tehdä siitä päätöksen mahdollisimman pian. Valtuusto lähtee siitä, että valmistelijat samanaikaisesti ottavat kantaa yleisiin periaatteisiin, ehtoihin ja muihin edellytyksiin, jotta kunnan takaus voidaan myöntää. Liitteet 1-3/62. TEKVLK Tekninen valiokunta / Tekniska Valmistelija/Beredare: Vesihuoltopäällikkö/Vattenförsörjningschef Matti Huttunen, matti.huttunen(at)sipoo.fi Kitön vesiosuuskunnan tausta ja tavoite Kitön vesiosuuskunta on perustettu keväällä Alueen palvelut ovat huonot, eikä alueella ole kunnallista vesihuoltoa. Alueen pohjaveden laatu on yleisesti heikko. Monin paikoin vedessä on liian suuria pitoisuuksia rautaa, mangaania, kalkkia ja klorideja. Myös veden riittävyyden kanssa on ollut ongelmia. Alue sijaitsee meren rannalla, jolloin jätevesien asianmukainen käsittely on entistäkin tärkeämpää. Suuriin yksiköihin, kuten Viikinmäen jätevedenpuhdistamoon, keskitetty jätevesien käsittely on huomattavasti tehokkaampaa ja hallitumpaa kuin kiinteistökohtaisilla puhdistusjärjestelmillä. Vesiosuuskunnan tavoitteena onkin vuoteen 2015 mennessä rakentaa toimiva vesi-, jätevesi-, kuitukaapeli- ja sähkönjakeluverkosto Kitön alueelle. Osuuskunnan suunniteltuun toiminta-alueeseen kuuluvat itäinen Löparö, Kitö, Näset, Spjutsundin kylä ja Hemisviken. Tällä alueella sijaitsee yhteensä noin 350 kiinteistöä, koostuen sekä ympärivuotisista että sesonkipainotteisista kiinteistönomistajista. Tarkemmin Kitön vesiosuuskunnasta voi lukea asialistan mukana jaetusta esitteestä (liite 1/ 15 tekvlk). Kitön vesiosuuskunta vesihuoltolain näkökulmasta Vesihuoltolaki velvoittaa kunnan huolehtimaan siitä, että ryhdytään toimenpiteisiin tarvetta vastaavan vesihuoltolaitoksen perustamiseksi tai jonkin nykyisen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen laajentamiseksi, jos suurehkon asukasjoukon tarve

10 2/ Valtuusto Tekninen valiokunta/tekniska tai terveydelliset tai ympäristönsuojelulliset syyt sitä vaativat. Edellä esitetyn perusteella kaikki vesihuoltolain tarkoittamat, vesihuollon järjestämisvelvollisuuden laukaisevat syyt, täyttyvät Kitön alueella. Tästäkin syystä on tärkeää, että Kitön vesiosuuskunta tulee perustetuksi. Kitön vesiosuuskunnan esitys Sipoon kunnalle Kitön vesiosuuskunta on jättänyt Sipoon kunnalle kirjeen ja esityksen (liite 2/ 15 tekvlk), jossa he pyytävät Sipoon kunnan tukea ja vastauksia seuraaviin asioihin: 1. Kunnan takuu, max , pankkilainoille 2. Kunnan myymälle vedelle kohtuullinen hinta 3. Kunnan investointituki osuuskunnalle v Liittyminen kunnan verkostoon ilman liittymismaksua 5. Kunta ottaa tämän alueen vesihuollon kehittämissuunnitelmaan kehittämiskohdealueeksi, jotta mahdollistettaisiin valtion ja EU:n tuki hankkeelle 6. Kunta osoittaa osuuskunnan liittymiskohdan kunnan vesihuoltoverkostoon Kitön vesiosuuskunnan liittymissopimuksen sisältö Kohtia 2, 4 ja 6 on käsitelty yhteistyössä Kitön vesiosuuskunnan kanssa laaditussa liittymissopimuksessa (liite 3/ 15 tekvlk). Liittymissopimuksen mukaan Kitön vesiosuuskunnan liittymispiste sijaitsee osoitteessa Sivermaantie 199. Sipoon kunnan vesihuoltolaitos toimittaa talousveden Kitön vesiosuuskunnalle tässä pisteessä ja vastaanottaa Kitön vesiosuuskunnan toimittaman jäteveden tässä pisteessä. Liitoskohta varustetaan virtaamamittarilla. Sipoon vesihuoltolaitos toimii tukkuveden toimittajana Kitön vesiosuuskunnalle, eikä tukkuvesilaitoksen periaatteisiin kuulu liittymismaksun periminen. Tästä johtuen myöskään Kitön vesiosuuskunnalta ei peritä liittymismaksua. Talousvesi myydään ja jätevesi vastaanotetaan taksan mukaisella hinnalla alennettuna 50 %:lla. Alennetut käyttömaksut mahdollistavat tasapuoliset ja kohtuulliset kustannukset Kitön vesiosuuskunnan asiakkaille kunnallisen vesihuollon piirissä oleviin asukkaisiin nähden. Vesihuoltolain mukaan vesihuoltolaitoksen perimien maksujen tulee perustua todellisiin kustannuksiin. Tätä periaatetta kutsutaan kustannusvastaavuuden periaatteeksi. Tavanomaisesti alueen rakentamiskustannuksista vastaisi Sipoon kunnan vesihuoltolaitos, mutta Kitön alueen rakentamiskustannuksista tulee vastaamaan Kitön vesiosuuskunta.

11 2/ Valtuusto Tekninen valiokunta/tekniska Näin ollen alueen vesihuollon toteuttamisen kustannukset jäävät Sipoon kunnan vesihuoltolaitoksen osalta huomattavan pieniksi. Alentamalla Kitön vesiosuuskunnan käyttömaksuja toteutetaan siis vesihuoltolain kustannusvastaavuuden periaatetta. Alennetuilla käyttömaksuilla varmistetaan myös Kitön vesiosuuskunnan taloudelliset edellytykset toimia alueellaan vesihuoltolain vaatimusten mukaisesti. Kitön vesiosuuskunnalta perittävä perusmaksu perustuu prosenttiosuuteen käyttömaksusta. Perusmaksun prosenttiosuus (P %) on Sipoon kunnan viimeksi hyväksytyn tilinpäätöksen talous- ja jäteveden perusmaksu tämän ja talous- ja jäteveden käyttömaksun summasta. Tarkempi perusmaksun muodostuminen on esitetty itse liittymissopimuksessa. Tällä hetkellä tavallisen yksityisasiakkaan perusmaksu perustuu vesimittarin kokoon. Poikkeava maksuperuste on perusteltua tässä tapauksessa, koska Kitön vesiosuuskunta on suurkuluttaja ja vesimittarien koon mukainen laskutusjärjestelmä ei sovi vesiosuuskunnan perusmaksun laskutusjärjestelmäksi. Näin ollen osuuskunnan osalta perusmaksun määräytymisen perustaksi on sovittu keskimääräinen perusmaksu siten, että siitä annetaan 50 % alennus alennetun käyttömaksun muodossa. Näin osuuskunnan perusmaksu on myös aiheuttamisperiaatteen mukainen ratkaisu. Alennetut käyttö- ja perusmaksut määritellään aina tapauskohtaisesti perustuen vesiosuuskunnan toimittamiin taloudellisiin laskelmiin, kuitenkin siten, että 50 prosentin alennus käyttö- ja perusmaksuihin on suurin mahdollinen alennus, minkä kunta voi myöntää. Kitön vesiosuuskunnan tapauksessa taloudellisen tarkastelun perusteella on päädytty edellä esitettyihin alennusprosentteihin. Kitön vesiosuuskunnan alue ja vesihuollon kehittämissuunnitelma Vesihuoltolain 5 :n mukaan kunnan tehtävänä on vesihuollon kehittäminen yhdyskuntakehitystä vastaavasti koko alueellaan ja pääkeinona tässä on kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelman laatiminen. Näin ollen kohtaan 5 ehdotetaan vastaukseksi, että kunta käsittelee seuraavassa vesihuollon kehittämissuunnitelmassa myös Kitön vesiosuuskunnan alueen. Kitön vesiosuuskunnalle myönnettävät lainat, takaukset sekä yleiset periaatteet näiden myöntämiselle Kuten aikaisemmin on esitetty, on kunnalla vesihuoltolain mukainen velvollisuus ryhtyä toimenpiteisiin vesihuollon järjestämiseksi Kitön alueella perustamalla uusi vesihuoltolaitos tai liittämällä alue jonkun nykyisen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueeseen. Kitön infrastruktuurihanke on taloudellisesti, terveydellisesti ja

12 2/ Valtuusto Tekninen valiokunta/tekniska ympäristönsuojelullisesti erittäin merkittävä hanke kunnalle, minkä vuoksi hankkeen toteutumista tulisi edistää mahdollisuuksien mukaan. Vesiosuuskuntien pankkilainojen takauksien myöntämisen ensimmäisenä periaatteena voidaan pitää sitä, että vesihuoltohankkeen yhteydessä alueelle on rakennettava vesihuoltoverkoston lisäksi myös kuitukaapeliverkosto. Toisena periaatteena voidaan pitää, että hanke on merkittävä kunnalle niin taloudellisista, terveydellisistä kuin ympäristönsuojelullisista näkökulmista katsottuna. Kolmantena periaatteena voidaan pitää sitä, että vesiosuuskunnan tulee toimittaa uskottavat taloudelliset laskelmat siitä, että vesiosuuskunnalla on realistiset taloudelliset mahdollisuudet toimia alueellaan vesihuoltolain tarkoittaman vesihuoltolaitoksen roolissa. Neljäntenä periaatteena on että takaus käsittää korkeintaan kolmanneksen rakennettavan vesihuolto ja kuitukaapeliverkon omaisuuden arvosta. Kitön vesiosuuskunta on täsmentänyt jättämässään kirjeessään (liite 4/ 15 tekvlk) takausanomustaan siten, että osuuskunta anoo Sipoon kunnalta :n takausta, joka olisi voimassa vuoden 2016 loppuun saakka. Kitön vesiosuuskunnan tapauksessa kaikki edellä mainitut periaatteet täyttyvät. Tämän vuoksi kohtaan 1 esitetään vastaukseksi, että kunta myöntää euron takauksen Kitön vesiosuuskunnan pankkilainoille siten että se on voimassa vuoden 2016 loppuun saakka. Vesiosuuskuntahankkeiden edistämisessä voidaan viidentenä periaatteena pitää sitä, että edistäminen tapahtuu mahdollisten alennettujen käyttö- ja perusmaksujen kautta tapauskohtaisen harkinnan ja taloudellisen tarkastelun jälkeen eikä suorina investointitukina. Kunnan vesihuoltolaitos myy talousvettä ja vastaanottaa jätevettä Kitön vesiosuuskunnalta puoleen hintaan normaaliin vesihuoltotaksaan verrattuna. Myös perusmaksuun on ehdotettu 50 %:n alennusta. Tästä johtuen esitetään, että kohtaan 3 vastataan, että kunta ei myönnä Kitön vesiosuuskunnalle euron investointitukea. Teknisen johtajan esitys Tekninen valiokunta esittää kunnanhallitukselle 1) että se hyväksyy Kitön vesiosuuskunnan kanssa laaditun liittymissopimuksen ja oikeuttaa teknisen johtajan allekirjoittamaan liittymissopimuksen 2) että vesiosuuskunnan kunnalle esittämiin kysymyksiin

13 2/ Valtuusto Tekninen valiokunta/tekniska vastataan seuraavasti: Kunta antaa valtuuston päätöksen mukaisesti Kitön Vesiosuuskunnan pankkilainoille euron takauksen, joka on voimassa vuoden 2016 loppuun saakka Kunta myy Kitön Vesiosuuskunnalle vettä ja vastaanottaa jätevettä liittymissopimuksen ehtojen mukaisesti Kunta ei anna investointitukea Kitön Vesiosuuskunnalle Kitön Vesiosuuskunta voi liittyä kunnan vesihuoltolaitoksen verkostoon liittymissopimuksen ehtojen mukaisesti Kunta käsittelee seuraavassa vesihuollon kehittämissuunnitelmassa myös Kitön Vesiosuuskunnan alueen Kitön Vesiosuuskunnan liitoskohta on liittymissopimuksessa määritetyssä paikassa. 3) että käyttö- ja perusmaksut määritetään jatkossa esittelytekstissä esitettyjen periaatteiden mukaisesti vesihuoltolain tarkoittamille vesihuoltolaitoksille sekä esittää takaussitoumusten periaatteiden hyväksymistä Tekninen valiokunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle 1) että se hyväksyy Kitön Vesiosuuskunnan pankkilainoille takauksen euroa, joka on voimassa vuoden 2016 loppuun saakka ja oikeuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan takaussitoumuksen 2) että vesiosuuskuntien pankkilainojen sitoumukset määritetään jatkossa esittelytekstissä esitettyjen periaatteiden mukaisesti vesihuoltolain tarkoittamille vesihuoltolaitoksille sekä esittää takaussitoumusten periaatteiden hyväksymistä Tekniska direktörens förslag Tekniska föreslår för kommunstyrelsen 1) att den godkänner avtalet om anslutning som utarbetats tillsammans med Kitö Vattenandelslag och befullmäktigar tekniska direktören att underteckna avtalet om anslutning. 2) att de frågor som vattenandelslaget ställt kommunen besvaras enligt följande: Kommunen garanterar Kitö Vattenandelslags lån för euro i enlighet med fullmäktiges beslut. Garantin löper till utgången av 2016

14 2/ Valtuusto Tekninen valiokunta/tekniska Kommunen säljer vatten och tar emot avloppsvatten enligt avtalet om anslutning Kommunen ger inte investeringsstöd åt Kitö Vattenandelslag Kitö Vattenandelslag kan ansluta sig till kommunens vattentjänstverks nät i enlighet med villkoren i avtalet om anslutning Kommunen behandlar i den följande utvecklingsplanen för vattenförsörjning även Kitö Vattenandelslagets område Anslutningspunkten för Kitö Vattenandelslag är på den plats som anges i avtalet om anslutning. 3) att bruks- och grundavgifterna för de vattentjänstverk som anges i lagen om vattentjänster i fortsättningen bestäms i enlighet med de principer som framförs i föredragningstexten samt föreslår att principerna för borgensförbindelser godkänns. Tekniska föreslår för kommunstyrelsen och vidare för fullmäktige 1) att den godkänner en garanti på euro för Kitö Vattenandelslagets banklån, som är i kraft till utgången av 2016, och befullmäktigar kommundirektören att underteckna borgensförbindelsen 2) att förbindelserna för vattenandelslagens banklån för de vattentjänstverk som anges i lagen om vattentjänster i fortsättningen bestäms i enlighet med de principer som framförs i föredragningstexten samt föreslår att principerna för borgensförbindelser godkänns. Jani Björn ehdotti asian jättämistä pöydälle. Ehdotus ei saanut kannatusta, joten ehdotus raukesi. Asian käsittelyä jatkettiin. Jani Björn föreslog bordläggning av ärendet. Förslaget fick inget understöd så förslaget förföll. Behandlingen av ärendet fortsatte. Päätös Tekninen valiokunta hyväksyi esittelijän esityksen. Jani Björn ilmoitti pöytäkirjaan eriävän mielipiteensä. Jyri Jalas jätti eriävän mielipiteensä, liite 5/ 15 tekvlk. vaikka hän ei asian käsittelyssä esittänyt vastaehdotusta. Beslut Tekniska godkände föredragandens förslag.

15 2/ Valtuusto Tekninen valiokunta/tekniska Jani Björn anmälde avvikande mening till protokollet. Jyri Jalas anmälde avvikande mening, bilaga 5/ 15 tekuts. fastän han inte under ärendets behandling framfört ett motförslag.

16 2/ Tekninen valiokunta/tekniska Kotimäen päiväkodin vuokraus / Uthyrning av Kotimäki daghem 91/ /2013 TEKVLK 16 Tekninen valiokunta / Tekniska Valmistelija/Beredare: vt. tilapalvelupäällikkö/tf. lokalservicechef Rainer Långsjö, rainer.langsjo(at)sipoo.fi Kotimäen päiväkoti kiinteistössä, osoite: Iso kylätie 38, tiloissa toimii tällä hetkellä Kotimäen päiväkoti. Kotimäen Päiväkotiyhdistys ry vuokraa tiloja tällä hetkellä Toimitilat-yksiköltä, joissa yhdistys harjoittaa päiväkotitoimintaa ostopalvelusopimuksella. Kotimäen päiväkotiyhdistyksen ja Sipoon kunnan sivistysosaston välinen ostopalvelusopimus päättyy 31 heinäkuuta 2013, jolloin myös Kotimäen päiväkotiyhdistyksen ja Toimitilat-yksikön välinen vuokrasopimus päättyy. Sipoon kunnan sivistysosasto esittää, että Kotimäen päiväkotiyhdistys jatkaa kiinteistössä yksityisenä päiväkotina. Kotimäen päiväkotiyhdistys on halukas vuokraamaan tilat Sipoon kunnalta yksityiseen päiväkotitoimintaansa varten. Tekniikka- ja ympäristöosaston Toimitilat yksikkö ja Sivistysosasto sekä Kotimäen päiväkotiyhdistys ovat neuvotelleet kiinteistön vuokraamisesta 12 helmikuuta Vuokraneuvotteluiden perusteella tekniselle valiokunnalle esitetään Kotimäen päiväkodin vuokraamista Kotimäen päiväkotiyhdistykselle. Vuokraneuvotteluissa sovittiin että kiinteistön turvallisuuden parantamiseksi lähellä olevan tasoristeyksen osalta tehdään esitys tekniselle valiokunnalla kevään aikana. Päiväkodin lähellä olevaan junaradan tasoristeykseen ehdotetaan kieltomerkein toteutettavaa raskaiden ajoneuvojen läpiajokieltoa. Liitteessä 1/ 16 tekvlk esitetään Kotimäen päiväkodin vuokrausperiaatteet, jossa esitetään vuokralaisen (Kotimäen päiväkotiyhdistys) ja vuokranantajan (Sipoon kunta / Tekniikka- ja ympäristöosasto / Toimitilat -yksikkö) vastuut, erityisehdot. Vuokrauksen periaatteet noudattavat pääsääntöisesti päiväkotien kunnan sisäisen vuokrauksen periaatteita. Vuokrausperiaatteiden keskeinen sisältö on seuraava: Vuokrasopimuksen vuokra-aika on 2 vuotta, jonka jälkeen sen jatkamisesta sovitaan vuosittain. Kiinteistö sijaitsee kaavoitettavalla alueella ja uuden kaavan toteutusvaiheessa kiinteistö todennäköisesti puretaan. Vuokrasopimus on oikeus irtisanoa, mikäli vuokralainen ei käytä kiinteistöä päiväkotitoimintaan tai kiinteistö vaatii sen jäljellä olevaan käyttöaikaan nähden suuria

17 2/ Tekninen valiokunta/tekniska kunnossapitotoimenpiteitä. Muilta osin vuokrasopimuksen irtisanomisaika on 6 kk molemmin puolin. Vuokralainen huolehtii, ettei toiminnasta aiheudu häiriötä tai muuta haittaa. Vuokrattavat tilat ovat n.194m2 ja vuokralainen maksaisi vuokraa kiinteistöstä 2000 /kk. Vuokra sidotaan kiinteistön ylläpidon kokonaisindeksiin. Kotimäen päiväkodin vuokramaksu alkaisi , josta lähtien rakennus olisi Kotimäen päiväkotiyhdistyksen käytettävissä heidän oman päiväkotitoiminnan aloittamiseksi. Sipoon kunnan toimitilat hoitaisi omat vastuunsa, kuten ensimmäisen kerroksen eteläpäädyn kolmen ikkunan vaihdon yllä mainittuun päivämäärään mennessä. Ikkunoiden vaihto on ennakoitu korjaustoimenpide ja toimitilat yksikkö on jo aikaisemmin hankkinut ikkunat varastoonsa. Teknisen johtajan esitys Kotimäen päiväkoti vuokrataan Kotimäen Päiväkotiyhdistys ry:lle liitteen 1/ 16 tekvlk:n vuokrausperiaatteiden mukaisesti ja tekninen valiokunta oikeuttaa teknisen johtajan allekirjoittamaan vuokrausperiaatteiden mukaisen vuokrasopimuksen Kotimäen Päiväkotiyhdistys ry:n kanssa. Tekniska direktörens förslag Kotimäki daghem uthyrs till Kotimäki Päiväkotiyhdistys ry i enlighet med uthyrningsprinciperna i bilaga 1/ 16 temiljuts och tekniska befullmäktigar tekniska direktören att underteckna hyresavtalet med Kotimäen Päiväkotiyhdistys ry i enlighet med uthyrningsprinciperna. Päätös Tekninen valiokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän esityksen Beslut Tekniska godkände enhälligt föredragandens förslag

18 2/ Tekninen valiokunta/tekniska Etelä-Paippisen vesihuoltosuunnitelman hyväksyminen / Godkännande vattenförsörjningsplan för Södra-Paipis 111/ /2013 TEKVLK 17 Tekninen valiokunta / Tekniska Valmistelija/Beredare: Vesihuoltopäällikkö/Vattenförsörjningschef Matti Huttunen, matti.huttunen(at)sipoo.fi Vesihuoltosuunnitelma kattaa koko Etelä-Paippisen alueen, joka on Sipoon vesihuollon kehittämissuunnitelmassa luokiteltu kiireellisyysluokan 2 mukaiseksi kohteeksi. Suunnitelman (liite 1/ 17 ja 2/ 17 tekymp vlk) tavoitteena on saada koko Etelä-Paippisen alue kunnallisen vesihuollon piiriin vuosien aikana. Monin paikoin alueella on jo kunnallinen vesijohto. Hankkeen toteuttaminen vaatii vesihuoltorakentamista noin 11 kilometriä. Hankkeelle on investointisuunnitelmassa varattu vuodelle euron määräraha. Hankkeen investointitarve ja toteutus on seuraava: : , pl : , pl : , pl : , pl Etelä-Paippisen viemäröinti on tarkoitus toteuttaa matalapaineviemäröintinä. Jätevedet johdetaan paineviemärein Nikkilään, josta ne pumpataan edelleen Helsingin Viikinmäen jätevedenpuhdistamolle puhdistettavaksi. Viemäröinnin yhteydessä rakennetaan myös vesijohtoa niille alueille, joilla vesijohtoa ei entuudestaan jo ole. Kunnan toimesta on SKT Suomi Oy laatinut alueelle vesihuoltosuunnitelman. Johtolinjojen rakentamiskustannukset ovat arvion mukaan noin euroa (alv 0 %). Suunnitelman toteuttamisella voidaan saattaa kunnallisen viemäröinnin piiriin noin 150 kiinteistöä ja kunnallisen vedenjakelun piiriin noin 60 kiinteistöä. Etelä-Paippisen alueelta saatavien liittymismaksujen voidaan arvioida olevan keskimääräisellä liittymismaksulla ja eri liittymisasteilla seuraavat: - 65 %:n liittymisaste: o vesilaitos: n o viemärilaitos: n o yhteensä n %:n liittymisaste:

19 2/ Tekninen valiokunta/tekniska o vesilaitos: n o viemärilaitos: n o yhteensä n Sipoon kunnassa vesihuoltolaitokseen on liittynyt tällä hetkellä noin 65 % kunnan asukkaista. Teknisen johtajan esitys Tekninen valiokunta hyväksyy SKT Suomi Oy:n laatimat Etelä-Paippisen vesihuoltosuunnitelmat. Tekniska direktörens förslag Tekniska godkänner av SKT Suomi Oy den uppgjorda vattenförsörjningsplanen för området Södra-Paipis. Päätös Tekninen valiokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän esityksen Beslut Tekniska godkände enhälligt föredragandens förslag

20 2/ Tekninen valiokunta/tekniska Kartanonrinteen asemakaava-alueen kunnallistekniikka suunnitelmien hyväksyminen / Kommunaltekniken för detaljplaneområdet Herrgårdsbrinken - godkännande av planer 33//2012 TEKVLK 18 Tekninen valiokunta / Tekniska Valmistelija/Beredare: vs. kuntatekniikan päällikkö/ tf kommuntekniska chefen Risto Hautsalo, risto.hautsalo(at)sipoo.fi Kartanonrinteen asemakaava Nikkilässä on saanut lainvoiman Kunta on aloittamassa tonttien myyntiä alueella. Ins.toimisto Severi Anttonen Ky on laatinut alueen kunnallistekniikan suunnitelmat seuraavasti: Katu piir. n:ro Kaava-alueen asemapiirustus Kartanonrinne, pituusleikkaus Rinnekuja Rinnepolku Rinnemetsänpiha Luhtavillanpiha Suunnitelmista laadittu asemapiirustus (1 2082) on jaettu valiokunnalle liitteenä 1/ 18 tekvlk. Suunnitelmista on kuulutettu ja ne ovat olleet yleisesti nähtävillä välisenä aikana. Nähtävilläoloaikana suunnitelmista ei ole jätetty muistutuksia. Teknisen johtajan esitys Tekninen valiokunta päättää hyväksyä ins.toimisto Severi Anttonen Ky:n laatimat em. Kartanonrinteen asemakaava-alueen kunnallistekniset suunnitelmat. Tekniska direktörens förslag Tekniska beslutar godkänna av ing.byrå Severi Anttonen Ky uppgjorda planerna för kommunalteknik för detaljplaneområdet Herrgårdsbrinken. Päätös Tekninen valiokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän esityksen Beslut Tekniska godkände enhälligt föredragandens förslag

21 2/ Tekninen valiokunta/tekniska Ilmoitusasiat / Delgivningar TEKVLK 19 Tekninen valiokunta / Tekniska Tekninen valiokunta päättää merkitä tiedoksi seuraavat asiakirjat / Tekniska besluter anteckna följande dokument för kännedom: - Nikkilän Sydän, projektisuunnitelma Tilapalvelupäällikön hankintapäätöksiä / Lokalservicechefens anskaffningsbeslut - 4 Nikkilän sydän - hanskesuunnittelun valmistelu / Nickby hjärta - beredning av projketplanering Nikkilän sydän-hankkeen hankesunnittelun valmistelijaksi valitaan Rakennuttajatoimisto HTJ tarjouksen mukaan euron (alv 0 %) kattohintaan - 5 Päiväkoti Lillbonden/palotoimisto; puuosien, ikkunoiden ja ovien uusiminen, urakoitsijoiden valinta Urakoitsijaksi valitaan Pernajan Rakennus Oy hintaan euroa (alv 0 %). Valinnan perusteena on halvin hinta. - 6 Aravatalon katon uusimien, urakoitsijan valinta / Förnyande av Aravahusets tak, val av entreprenör Urakoitsijaksi valitaan SR-Talot Oy hintaan euroa (alv 0 %). Valinnan perusteena on halvin hinta. Kuntatekniikan päällikön muu päätös / Kommuntekniska chefens övrigt beslut - 1 Samtycke till uppsättning av trafikmärke mellan Bergomvägen och Österkullavägen / Lupa liikennemerkin asettamiseen välille Bergomvägen ja Österkullavägen Sibbo kommun ger sitt samtycke till att sätta upp trafikmärket nr 31 (Last- och paketbilstrafik föbjuden) mellan Bergomvägen och Österkullavägen enligt ansökan / Sipoon kunta antaa suostumuksensa asettaa liikennemerkki nro 313 (Kuorma- ja pakettiautolla ajo kielletty) välille Bergomvägen ja Österkullavägen hakemuksen mukaisesti. Päätös

22 2/ Tekninen valiokunta/tekniska Merkittiin tiedoksi Beslut Antecknades för kännedom

23 2/ Tekninen valiokunta/tekniska Sipoonrannan satama-alue / Hamnområdet vid Sibbo Strand TEKVLK 20 Tekninen valiokunta / Tekniska Sipoonrannan satama on vielä keskeneräinen. Saaristolaisten ja veneilijöiden palvelut tulee turvata myös alueen rakennusaikana. Tekninen valiokunta kehottaa kunnanhallitusta ryhtymään toimenpiteisiin että sovitut asiat toteutuvat rakennusaikana. Hamnen vid Sibbo Strand är ännu ofärdig. Service för skärgårdsbor och båtfolk skall tryggas även under byggtiden. Tekniska uppmanar kommunstyrelsen att vidta åtgärder så att vad som överenskommits förverkligas under byggtiden.

Toiminnan tuki- ja avustushakemus/kitön Vesiosuuskunta / Ansökan om stöd och bidrag för verksamheten/kitö Vattenandelslag

Toiminnan tuki- ja avustushakemus/kitön Vesiosuuskunta / Ansökan om stöd och bidrag för verksamheten/kitö Vattenandelslag Valtuusto 62 18.06.2012 Tekninen valiokunta/tekniska 15 18.03.2013 utskottet Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 128 25.03.2013 Toiminnan tuki- ja avustushakemus/kitön Vesiosuuskunta / Ansökan om stöd och bidrag

Lisätiedot

TEYMPVLK 46 Tekniikka- ja ympäristövaliokunta 14.5.2012 Valmistelija: kuntatekniikan päällikkö Matti Stolp, matti.stolp(at)sipoo.

TEYMPVLK 46 Tekniikka- ja ympäristövaliokunta 14.5.2012 Valmistelija: kuntatekniikan päällikkö Matti Stolp, matti.stolp(at)sipoo. Valtuusto 6 15.04.2013 6 Toiminnan tuki- ja avustushakemus/kitön Vesiosuuskunta 262//2012 TEYMPVLK 46 Tekniikka- ja ympäristövaliokunta 14.5.2012 Valmistelija: kuntatekniikan päällikkö Matti Stolp, matti.stolp(at)sipoo.fi

Lisätiedot

KITÖ VATTENANDELSLAG KITÖN VESIOSUUSKUNTA. Årsmöte 27.5.2012 Vuosikokous 27.5.2012

KITÖ VATTENANDELSLAG KITÖN VESIOSUUSKUNTA. Årsmöte 27.5.2012 Vuosikokous 27.5.2012 KITÖ VATTENANDELSLAG KITÖN VESIOSUUSKUNTA Årsmöte 27.5.2012 Vuosikokous 27.5.2012 1 KALLELSE TILL ORDINARIE ANDELSSTÄMMA Tid: 27.05. 2012, kl 14.00 Plats: Byarsborg, Spjutsund Ärenden: På den ordinarie

Lisätiedot

319 11.12.2012 14 04.06.2013. 14 Rakennusvelvoitteen lykkäys/asunto Oy Sipoon Karpalo / Uppskjutande av byggnadsförpliktelse/asunto Oy Sipoon Karpalo

319 11.12.2012 14 04.06.2013. 14 Rakennusvelvoitteen lykkäys/asunto Oy Sipoon Karpalo / Uppskjutande av byggnadsförpliktelse/asunto Oy Sipoon Karpalo Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 319 11.12.2012 14 04.06.2013 14 Rakennusvelvoitteen lykkäys/asunto Oy Sipoon Karpalo / Uppskjutande av byggnadsförpliktelse/asunto Oy Sipoon

Lisätiedot

8 29.01.2014 42 11.02.2014

8 29.01.2014 42 11.02.2014 Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 8 29.01.2014 42 11.02.2014 Tontinvaraushakemus asumisoikeus- ja vuokra-asuntojen rakentamista varten/avain Yhtiöt / Ansökan om

Lisätiedot

LAIHIAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS

LAIHIAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS LAIHIAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS MAKSUPERUSTEET Liittymismaksut Perusmaksut Käyttömaksut MAKSUT Liittymismaksut Perusmaksut Käyttömaksut Rakennusaikainen vesi Kesävesipostien käyttömaksu Viivästyskorko

Lisätiedot

96 23.10.2013 344 05.11.2013 59 04.06.2014 191 17.06.2014 6 28.01.2015

96 23.10.2013 344 05.11.2013 59 04.06.2014 191 17.06.2014 6 28.01.2015 Maankäyttöjaosto/ Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ 96 23.10.2013 344 05.11.2013 59 04.06.2014 191 17.06.2014 6 28.01.2015 Pähkinälehdon

Lisätiedot

Aika/Tid , Klo/Kl. 16:30-19:10 Paikka/Plats Kuntala Kokoushuone 2 (KEKE), 2 krs / Sockengården Mötestum 2 (KEKE), vån. 2

Aika/Tid , Klo/Kl. 16:30-19:10 Paikka/Plats Kuntala Kokoushuone 2 (KEKE), 2 krs / Sockengården Mötestum 2 (KEKE), vån. 2 4/2017 1 Aika/Tid 19.04.2017, Klo/Kl. 16:30-19:10 Paikka/Plats Kuntala Kokoushuone 2 (KEKE), 2 krs / Sockengården Mötestum 2 (KEKE), vån. 2 Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv.

Lisätiedot

87 22.10.2014 275 25.11.2014 21 18.03.2015 87 31.03.2015. Kaavoitusohjelma 2015-2018, päivitetty / Planläggningsprogram 2015-2018, uppdaterat

87 22.10.2014 275 25.11.2014 21 18.03.2015 87 31.03.2015. Kaavoitusohjelma 2015-2018, päivitetty / Planläggningsprogram 2015-2018, uppdaterat Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 87 22.10.2014 275 25.11.2014 21 18.03.2015 87 31.03.2015

Lisätiedot

Aika/Tid , Klo/Kl. 15:00-15:30 Paikka/Plats Kuntala Kokoushuone 2 (KEKE), 2 krs / Sockengården Mötestum 2 (KEKE), vån. 2

Aika/Tid , Klo/Kl. 15:00-15:30 Paikka/Plats Kuntala Kokoushuone 2 (KEKE), 2 krs / Sockengården Mötestum 2 (KEKE), vån. 2 6/2017 1 Aika/Tid 25.04.2017, Klo/Kl. 15:00-15:30 Paikka/Plats Kuntala Kokoushuone 2 (KEKE), 2 krs / Sockengården Mötestum 2 (KEKE), vån. 2 Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv.

Lisätiedot

Lapinkylän vesiosuuskunta Lappböle vattenandelslag

Lapinkylän vesiosuuskunta Lappböle vattenandelslag Lapinkylän vesiosuuskunta Lappböle vattenandelslag Vuosikokous 8.5.2014 8.5.2014 Lapinkylän vesiosuuskunta vuosikokous 1 Neljäs toimintavuosi, 2013 Jäsenistö ja kerätyt maksut Vuoden lopussa oli Lapvokin

Lisätiedot

Luhangan kunta. Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma

Luhangan kunta. Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma Luhangan kunta Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma 07.01.2013 Sisällysluettelo 1 Johdanto...5 2 Vesihuoltolaki (119/2001)...5 3 Vesihuoltolaitosten

Lisätiedot

Liittyjältä peritään asemakaava-alueella liittymismaksua vesimittarin koon ja liittyjän arvioidun vedenkulutuksen mukaan seuraavasti.

Liittyjältä peritään asemakaava-alueella liittymismaksua vesimittarin koon ja liittyjän arvioidun vedenkulutuksen mukaan seuraavasti. HUITTISTEN KAUPUNGIN VESIJOHTO- JA VIEMÄRIVERKOSTON LIITTYMISPERUSTEET Hyväksytty tekla 15.11.2016 Voimaantulo 16.11.2016 1 Liittymiskohta Vesihuoltolaitos määrittää vesi- ja viemäri- ja liittymien liittämiskohdat.

Lisätiedot

SKÅLDÖN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Raasepori. Työ: E25781. Turku 10.09.2013

SKÅLDÖN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Raasepori. Työ: E25781. Turku 10.09.2013 SKÅLDÖN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti Raasepori Työ: E25781 Turku 10.09.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 Turku Puhelin 010 241 4400 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN VESIJOHTO- JA VIEMÄRIVERKOSTON LIITTYMISPERUSTEET Hyväksytty kv 11.11.2014 Voimaantulo 1.12.2014

HUITTISTEN KAUPUNGIN VESIJOHTO- JA VIEMÄRIVERKOSTON LIITTYMISPERUSTEET Hyväksytty kv 11.11.2014 Voimaantulo 1.12.2014 HUITTISTEN KAUPUNGIN VESIJOHTO- JA VIEMÄRIVERKOSTON LIITTYMISPERUSTEET Hyväksytty kv 11.11.2014 Voimaantulo 1.12.2014 1 Liittymiskohta Vesihuoltolaitos määrittää vesi-, viemäri- ja hulevesiliittymien liittämiskohdat.

Lisätiedot

6 20.01.2016 25 02.02.2016

6 20.01.2016 25 02.02.2016 Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 6 20.01.2016 25 02.02.2016 Rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen asettaminen Pohjois-Paippisten osayleiskaava-alueelle / Utfärdande

Lisätiedot

Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 106 09.12.2015 265 15.12.2015 43 20.04.2016 214 26.04.2016

Lisätiedot

Liittyminen maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueeseen / Anslutande till ett samarbetsområde för landsbygdsförvaltningen

Liittyminen maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueeseen / Anslutande till ett samarbetsområde för landsbygdsförvaltningen Tekniikka- ja ympäristövlk/ Utsk. f 25 22.02.2010 tekn. och miljö Tekniikka- ja ympäristövlk/ Utsk. f 116 27.10.2010 tekn. och miljö Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 337 16.11.2010 Liittyminen maaseutuhallinnon

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE E25781 RAASEPORIN VEDEN TOIMINTA-ALUE RAASEPORIN KAUPUNKI Muutoslista ARY ARY MHAN VALMIS 10.09.2013 ARY ARY MHAN LUONNOS 20.06.2013 ARY ARY MHAN LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT

Lisätiedot

Valmistelija / lisätietojen antaja: yhdyskuntatekniikan päällikkö Esko Vuolukka, puh. 09 4258 3757 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.

Valmistelija / lisätietojen antaja: yhdyskuntatekniikan päällikkö Esko Vuolukka, puh. 09 4258 3757 tai sähköposti etunimi.sukunimi@karkkila. Tekninen lautakunta 101 30.10.2013 Kaupunginhallitus 340 04.11.2013 Järvenpäänkylän vesiosuuskunnan toiminta-alueen hyväksyminen 258/11.04.00/2013 Tekninen lautakunta 27.10.2011 92 Esittelijä: tekninen

Lisätiedot

Aika/Tid 07.11.2012, klo/kl. 17:00-19:15 Paikka/Plats Kunnanhallituksen kokoushuone 1 / Kommunstyrelsens mötesrum 1

Aika/Tid 07.11.2012, klo/kl. 17:00-19:15 Paikka/Plats Kunnanhallituksen kokoushuone 1 / Kommunstyrelsens mötesrum 1 9/2012 1 Aika/Tid 07.11.2012, klo/kl. 17:00-19:15 Paikka/Plats Kunnanhallituksen kokoushuone 1 / Kommunstyrelsens mötesrum 1 OSALLISTUJAT/DELTAGARE Nimi/Namn Klo/kl. Tehtä vä/uppg Lisätiedot LÄSNÄ/NÄRV.

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA 5.6.2014

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA 5.6.2014 Kokousaika Torstai 5. kesäkuuta 2014 kello 18.00 21.10 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE E27744 LOIMAAN VEDEN TOIMINTA-ALUE LOIMAAN VESI -LIIKELAITOS Muutoslista ARY ARY MHAN LUONNOS 18.06.2015 ARY ARY MHAN LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT

Lisätiedot

1 Liittymismaksun yleiset määräytymisperusteet

1 Liittymismaksun yleiset määräytymisperusteet 1 Nurmijärven Vesi - liikelaitoksen PALVELUMAKSUHINNASTO Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta hyväksynyt 28.10.2009 42 Nurmijärven Vesi liikelaitoksen johtokunta tarkistanut 20.10.2010 39 Nurmijärven

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 05/15.11.2012 58

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 05/15.11.2012 58 Nro 05/15.11.2012 58 Kokousaika 15.11.2012 klo 19.00 19.42 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu Paikalla.klo 17:0019:00

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN / VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSAN TARKISTAMINEN

VESIHUOLTOLAITOKSEN TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN / VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSAN TARKISTAMINEN Tekninen lautakunta 28 21.04.2015 Tekninen lautakunta 37 26.05.2015 Tekninen lautakunta 63 27.11.2015 Kunnanhallitus 188 30.11.2015 Valtuusto 69 07.12.2015 VESIHUOLTOLAITOKSEN TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA HAJA- ASUTUSALUEIDEN VIEMÄRÖINTIIN

VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA HAJA- ASUTUSALUEIDEN VIEMÄRÖINTIIN Vesiosuuskuntaseminaari 27.9.2008 VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA HAJA- ASUTUSALUEIDEN Hanna Yli-Tolppa Mäntsälän Vesi VESIHUOLLON JÄRJESTÄMINEN: - Vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden laajentaminen haja-asutusalueille

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 4291/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 4291/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2017 1 (1) 22 Asianro 4291/14.05.00.01/2017 Karttulan vesiosuuskunnan vesi- ja jätevesiviemäriverkoston toiminta-alueen tarkistaminen Kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen

Lisätiedot

Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 41 31.01.2012 7 15.01.2013 Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle Saariston ja rannikon osayleiskaavan hyväksymispäätöksestä jätetyistä

Lisätiedot

Tiedoksi lautakunnalle Savukosken lämpölaitoksen energiamaksun korottaminen Talousarvion toteutuminen tammi-lokakuu 2015 Muut asiat

Tiedoksi lautakunnalle Savukosken lämpölaitoksen energiamaksun korottaminen Talousarvion toteutuminen tammi-lokakuu 2015 Muut asiat SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 24.11.2015 klo 18.00 19.30 Paikka Savukosken kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t 27 28 29 30 Tiedoksi lautakunnalle Savukosken lämpölaitoksen

Lisätiedot

HIRVIHAARAN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti

HIRVIHAARAN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti 2(5) 1. LÄHTÖKOHDAT Hirvihaaran kylässä todettiin kiinteistökohtaiset vedenhankintaratkaisut ongelmaisiksi huonojen pohjavesivarojen johdosta.

Lisätiedot

Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 9 29.01.2014 43 11.02.2014 72 27.08.2014 6 09.09.2014

Lisätiedot

Vuolenkosken vesiosuuskunnan VVOK rakentamisaikaisen lainan takaus. Vuolenkosken vesiosuuskunnan VVOK kirje 18.2.2014:

Vuolenkosken vesiosuuskunnan VVOK rakentamisaikaisen lainan takaus. Vuolenkosken vesiosuuskunnan VVOK kirje 18.2.2014: Kunnanhallitus 57 03.03.2014 Kunnanhallitus 95 24.03.2014 Kunnanvaltuusto 17 10.04.2014 Vuolenkosken vesiosuuskunnan VVOK rakentamisaikaisen lainan takaus 372/02.03.06/2014 Kunnanhallitus 03.03.2014 57

Lisätiedot

5 Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma / Budget 2018 och ekonomiplan

5 Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma / Budget 2018 och ekonomiplan Valtuusto 119 13.11.2017 Kunnanhallitus/Kommunstyrel 5 28.11.2017 sen 5 Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien 2018-2020 taloussuunnitelma / Budget 2018 och ekonomiplan 2018-2020 322/02.02.00/2017 KH 267 Kunnanhallitus

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

KOLARIN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA KOLARIN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2.5.2016, Kolarin kunnanhallitus Ins. (AMK) Teemu Heikkinen, Projektipäällikkö SUUNNITELMAN TAUSTA Perustuu vesihuoltolakiin Kunnan tulee kehittää vesihuoltoaan

Lisätiedot

SOPIMUS KIINTEISTÖN LIITTÄMISESTÄ VESIHUOLTOLAITOKSEEN JA SEN KÄYTÖSTÄ

SOPIMUS KIINTEISTÖN LIITTÄMISESTÄ VESIHUOLTOLAITOKSEEN JA SEN KÄYTÖSTÄ SOPIMUS KIINTEISTÖN LIITTÄMISESTÄ VESIHUOLTOLAITOKSEEN JA SEN KÄYTÖSTÄ Tekninen lautakunta hyväksynyt 12.3.2002 Voimaantulopäivä 15.3.2002 Sopimus kiinteistön liittämisestä vesihuoltolaitokseen ja sen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 35 02.02.2015. 35 Asianro 8528/10.00.02.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 35 02.02.2015. 35 Asianro 8528/10.00.02.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 9 21.1.2015 35 Asianro 8528/10.00.02.01/2014 Kolmisopen ryhmäpuutarha-alueen 297-30-9905-1 maanvuokrasopimuksen uusiminen ja rakennusten

Lisätiedot

Lapuan kaupungin vesihuoltolaitoksen vesihuoltotaksa 2016

Lapuan kaupungin vesihuoltolaitoksen vesihuoltotaksa 2016 Lapuan kaupungin vesihuoltolaitoksen vesihuoltotaksa 2016 2 VESIHUOLTOLAITOKSEN YHTEYSTIEDOT Kunnallistekniikan päällikkö Jarmo Hietala s-posti jarmo.hietala@lapua.fi puh. 06 4384 640, 044 4384 640 Rakennusmestari

Lisätiedot

LIITTYMISMAKSUN MÄÄRÄYTYMISPERUSTE Liittymismaksu määräytyy liitetyn rakennuksen lämpimän kerrosalan mukaan.

LIITTYMISMAKSUN MÄÄRÄYTYMISPERUSTE Liittymismaksu määräytyy liitetyn rakennuksen lämpimän kerrosalan mukaan. PUDASJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA Liite 5 Vesihuoltolaitoksen taksa Hyväksytty Pudasjärven Vesiosuuskunnan hallituksen kokouksessa 25.11.2016 Voimaantulopäivä 1.1.2016 Vesihuoltolaitos perii liittymistä ja käyttöä

Lisätiedot

Vesiosuuskunnat ja julkinen sääntely

Vesiosuuskunnat ja julkinen sääntely Vesiosuuskunnat ja julkinen sääntely Ulvila 8.5.2014 Kari Nykänen 1 Vesiosuuskuntatoimintaa määrittävät keskeiset lait laki Osuuskuntalaki 1.1.2014 Vesihuolto- 1.9.2014 Vesiosuuskunnat OSUUSKUNTALAKI MÄÄRITTELEE

Lisätiedot

Kiinteän omaisuuden myynti/määräala kiinteistöstä Gröndal 753-421-12-1 sekä kiinteistö 753-421-878-4/Louhintahiekka Oy

Kiinteän omaisuuden myynti/määräala kiinteistöstä Gröndal 753-421-12-1 sekä kiinteistö 753-421-878-4/Louhintahiekka Oy Valtuusto 65 18.06.2012 Kiinteän omaisuuden myynti/määräala kiinteistöstä Gröndal 753-421-12-1 sekä kiinteistö 753-421-878-4/Louhintahiekka Oy 299/10.00.02/2012 KAAVJAOS 39 Kaavoitusjaosto 28.03.2012 Valmistelija:

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2015 Kunnanhallitus. Tiistai 27.10.2015 klo 17.00 17.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2015 Kunnanhallitus. Tiistai 27.10.2015 klo 17.00 17.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2015 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 27.10.2015 klo 17.00 17.50 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Nikkilän OP- korttelin maankäyttösopimukset / Markanvändnigsavtalen i OP-kvarteret

Nikkilän OP- korttelin maankäyttösopimukset / Markanvändnigsavtalen i OP-kvarteret Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 66 08.06.2016 265 21.06.2016 Nikkilän OP- korttelin maankäyttösopimukset / Markanvändnigsavtalen i OP-kvarteret 1600/10.00.00/2016

Lisätiedot

Merkitään vesijohdon ja/tai viemäreiden liittämiskohdat ja viemäreidenpadotuskorkeudet

Merkitään vesijohdon ja/tai viemäreiden liittämiskohdat ja viemäreidenpadotuskorkeudet VESIHUOLTOSANASTOA Asemapiirustus Asiakas Asukasvastineluku (AVL) Haja-asutusalue Hulevesi Merkitään vesijohdon ja/tai viemäreiden liittämiskohdat ja viemäreidenpadotuskorkeudet Kiinteistön omistaja, kiinteistön

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 25.9.2012 kello 17.00-17.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA FCG Finnish Consulting Group Oy Pieksämäen kaupunki VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue 0143-P12743 14.2.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg 3/2017 1 Sipoon Vesi - Sibbo Vatten -liikelaitoksen johtokunta Aika/Tid 04.04.2017, Klo/Kl. 17:00-17:10 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kuntalan kh-kokoushuone Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 9 21.01.2015. 9 Asianro 8528/10.00.02.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 9 21.01.2015. 9 Asianro 8528/10.00.02.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 (1) 9 Asianro 8528/10.00.02.01/2014 Kolmisopen ryhmäpuutarha-alueen 297-30-9905-1 maanvuokrasopimuksen uusiminen ja rakennusten luovuttaminen / Kolmisopen Ryhmäpuutarhayhdistys

Lisätiedot

URJALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA

URJALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA URJALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA Tämä taksa korvaa edellisen, Urjalan kunnanvaltuuston vahvistaman taksan ja tulee voimaan 01.08.2012 alkaen. Tämän taksan on Urjalan tekninen lautakunta vahvistanut

Lisätiedot

KH 158 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 9.6.2009 Valmistelija/Beredare: tekninen johtaja/tekniska direktören Veikko Raiskila, veikko raiskila@sipoo.

KH 158 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 9.6.2009 Valmistelija/Beredare: tekninen johtaja/tekniska direktören Veikko Raiskila, veikko raiskila@sipoo. Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 158 09.06.2009 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 209 01.09.2009 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 220 15.09.2009 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 261 13.10.2009 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 79 18.05.2016. 79 Asianro 3472/02.05.01.00/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 79 18.05.2016. 79 Asianro 3472/02.05.01.00/2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2016 1 (1) 79 Asianro 3472/02.05.01.00/2016 Vesiosuuskuntien avustaminen vuonna 2016 Va. suunnittelujohtaja Martti Lätti Asemakaavoitus Tiivistelmä Kuopion kaupunki on varannut

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 Tekninen lautakunta 30.9.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 30.9.2014 klo 16.30 18.00 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 Lammasluoto. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2, PL 57, 21101 Naantali.

NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 Lammasluoto. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2, PL 57, 21101 Naantali. NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 1 OSAPUOLET 1.1 Vuokranantaja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2, Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2,

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Henkilöstö norm. työaika Iltaisin ja viikonloppuna Miestyö 38,00 /h 76,00 /h Työnjohto I 60,00 /h 120,00 /h Työnjohto II 75,00 /h 150,00 /h

Henkilöstö norm. työaika Iltaisin ja viikonloppuna Miestyö 38,00 /h 76,00 /h Työnjohto I 60,00 /h 120,00 /h Työnjohto II 75,00 /h 150,00 /h VESIHUOLTOLAITOS VESI-JA VIEMÄRILAITOKSEN TAKSAT 1.2.2013 ALKAEN Kuluttaja-asiakkaat (hinnat sis. alv:n 24 %) Vesimaksut /m³ 2,11 Jätevesimaksut /m³ 3,15 Perusmaksu vedestä /vuosi - mittari 15 20 mm -

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA PROTOKOLL 3/ SIPOON KUNTA SIBBO KOMMUN. Suomenkielinen koulutusjaosto

PÖYTÄKIRJA PROTOKOLL 3/ SIPOON KUNTA SIBBO KOMMUN. Suomenkielinen koulutusjaosto Suomenkielinen koulutusjaosto 3/2016 1 Aika/Tid 25.04.2016, klo/kl. 17:00-18:35 Paikka/Plats Kuntala, Kunnanhallituksen kokoushuone 2 OSALLISTUJAT/DELTAGARE Nimi/Namn Klo/kl. Tehtä vä/uppg Lisätiedot LÄSNÄ/NÄRV.

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAKI JA VESIHUOLTOLAITOSTEN YHDISTYMINEN

VESIHUOLTOLAKI JA VESIHUOLTOLAITOSTEN YHDISTYMINEN VESIHUOLTOLAKI JA VESIHUOLTOLAITOSTEN YHDISTYMINEN Suomen Vesiyhdistyksen Vesihuoltojaoston seminaari 6.11.2013 Anneli Tiainen Lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys 1 KUNTARAKENNELAKI 1.7.2013 (ent.

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Nro 8/2013. Torstai 7.11.2013 kello 17.30-18.15. Kunnanvirasto. Kunnanhallituksen huone.

Tekninen lautakunta Nro 8/2013. Torstai 7.11.2013 kello 17.30-18.15. Kunnanvirasto. Kunnanhallituksen huone. RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Nro 8/2013 KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 7.11.2013 kello 17.30-18.15. Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite nro Asia nro Kunnanvirasto. Kunnanhallituksen huone.

Lisätiedot

Villingin vesiosuuskunnan perustamisasiakirja on allekirjoitettu 3.9.2007. Villingin vesiosuuskunta on rekisteröity kaupparekisteriin 2.11.2007.

Villingin vesiosuuskunnan perustamisasiakirja on allekirjoitettu 3.9.2007. Villingin vesiosuuskunta on rekisteröity kaupparekisteriin 2.11.2007. Villingin vesiosuuskunnan perustamisasiakirja on allekirjoitettu 3.9.2007. Villingin vesiosuuskunta on rekisteröity kaupparekisteriin 2.11.2007. Toimintakertomus 2011 Vesiosuuskunnan viidennen toimintakauden

Lisätiedot

Vesihuollon kehittämissuunnitelma 2014 / Utvecklingsplan för vattentjänster 2014

Vesihuollon kehittämissuunnitelma 2014 / Utvecklingsplan för vattentjänster 2014 Tekninen valiokunta/tekniska utskottet Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 67 04.06.2014 182 17.06.2014 Vesihuollon kehittämissuunnitelma 2014 / Utvecklingsplan för vattentjänster 2014 660/10.03.01/2014 TEKVLK

Lisätiedot

RUSKON KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN MAKSUPERUSTEET

RUSKON KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN MAKSUPERUSTEET Tekniset palvelut VESIHUOLTOLAITOKSEN MAKSUPERUSTEET Tekninen lautakunta 11.12.2015 129 Kunnanhallitus 11.1.2016 9 Kunnanvaltuusto 25.1.2016 7 Voimaantulo 1.3.2016 2 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 2 LIITTYMISMAKSUT...

Lisätiedot

Kunnan tehtävät ja vastuu vesihuollossa. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Kunnan tehtävät ja vastuu vesihuollossa. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Kunnan tehtävät ja vastuu vesihuollossa Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Vesihuoltolain velvoitteet Vesihuollon kehittäminen Vesihuollon järjestäminen Toiminta-alueen

Lisätiedot

Pyhä-Luosto Vesi Oy. Voimaantulopäivä YLEISTÄ 2. LIITTYMISMAKSU. 2.1 Liittymismaksun määräytyminen

Pyhä-Luosto Vesi Oy. Voimaantulopäivä YLEISTÄ 2. LIITTYMISMAKSU. 2.1 Liittymismaksun määräytyminen Pyhä-Luosto Vesi Oy Voimaantulopäivä 1.2.2008 1. YLEISTÄ Pyhä-Luosto Vesi Oy perii tässä taksassa lueteltuja maksuja toiminta-alueellaan Pelkosenniemen ja Sodankylän kunnissa, sekä Kemijärven kaupungissa

Lisätiedot

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: 20600971 PORIN VESI SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista FIANRY FIANRY FIMKIT VALMIS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 1 3 MÄÄRITTELYPERUSTEET...

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9 Tekninen lautakunta 9.12.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 9.12.2015 klo 16.30 - Kunnanviraston kokoushuone Hannu Koivistoinen Päivi Heinilä Irja

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 10/17.11.2011 132

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 10/17.11.2011 132 Nro 10/17.11.2011 132 Kokousaika 17.11.2011 klo 19.00 19:56 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu Paikalla Varajäsen Paikalla

Lisätiedot

Liittymismaksu oikeuttaa liittymään laitoksen verkostoon. Liittymismaksu on ainoastaan siirtokelpoinen.

Liittymismaksu oikeuttaa liittymään laitoksen verkostoon. Liittymismaksu on ainoastaan siirtokelpoinen. Voimaantulopäivä 1.1.2009 1. YLEISTÄ Pyhä-Luosto Vesi Oy perii tässä taksassa lueteltuja maksuja toiminta-alueellaan Pelkosenniemen ja Sodankylän kunnissa, sekä Kemijärven kaupungissa ottaen huomioon liittymistä

Lisätiedot

TAKSAMALLI / HINNASTO

TAKSAMALLI / HINNASTO TAKSAMALLI / HINNASTO 15.02.2007 Sivu 1 0 YLEISTÄ 3 1 KÄYTTÖMAKSUT 3 1.1 Vesimaksu, /m 3 3 1.2 Jätevesimaksu, /m 3 3 1.3 Sako- ja umpikaivoliete, /m3 3 2 PERUSMAKSUT 4 3 LIITTYMISMAKSUT 8 4 VESIHUOLTO-OSUUSKUNTIEN

Lisätiedot

Pudasjärven kaupunki. Vesihuollon kehittämissuunnitelma

Pudasjärven kaupunki. Vesihuollon kehittämissuunnitelma Pudasjärven kaupunki Vesihuollon kehittämissuunnitelma 12.10.2015 Vesihuollon termejä Vesihuolto; vesihuollolla tarkoitetaan veden johtamista, käsittelyä ja toimittamista talousvetenä käytettäväksi sekä

Lisätiedot

Hakemus Sipoon kunnan osan liittämiseksi Vantaan kaupunkiin / Ansökan om att ansluta en del av Sibbo kommun till Vanda stad

Hakemus Sipoon kunnan osan liittämiseksi Vantaan kaupunkiin / Ansökan om att ansluta en del av Sibbo kommun till Vanda stad Valtuusto 95 16.05.2016 Kunnanhallitus/Kommunstyrel 250 07.06.2016 sen Hakemus Sipoon kunnan osan liittämiseksi Vantaan kaupunkiin / Ansökan om att ansluta en del av Sibbo kommun till Vanda stad 1293/10.00.02/2015

Lisätiedot

Sepänkannas III asemakaava-alueen omakotitonttien vuokrausperusteiden hyväksyminen

Sepänkannas III asemakaava-alueen omakotitonttien vuokrausperusteiden hyväksyminen Yhdyskuntatekniikan lautakunta 27.02.20 Kunnanhallitus 9 7.0.20 Kunnanvaltuusto.0.20 Sepänkannas III asemakaava-alueen omakotitonttien vuokrausperusteiden hyväksyminen 6/0.00.02/20 Yhdyskuntatekniikan

Lisätiedot

2/ Pöytäkirja Protokoll. Suomenkielinen koulutusjaosto. Aika/Tid , Klo/Kl. 17:00-17:50 Paikka/Plats Kunnanhallituksen kokoushuone 1

2/ Pöytäkirja Protokoll. Suomenkielinen koulutusjaosto. Aika/Tid , Klo/Kl. 17:00-17:50 Paikka/Plats Kunnanhallituksen kokoushuone 1 2/2015 1 Suomenkielinen koulutusjaosto Aika/Tid 09.03.2015, Klo/Kl. 17:00-17:50 Paikka/Plats Kunnanhallituksen kokoushuone 1 Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Rope Maarit

Lisätiedot

Suunnitteluinsinööri 10.11.2010 Velkuanmaan osayleiskaava 9.11.2010 Velkuanmaan osayleiskaavassa on osoitettu mm. uusia asuinaluevarauksia rantavyöhykkeelle 37 omakotitontin verran sekä matkailua palvelevia

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 1.9.2014 klo 17.00 17.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 1.9.2014 klo 17.00 17.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 1.9.2014 klo 17.00 17.40 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

KH 211 Kunnanhallitus 19.10.2015 Valmistelija: talous- ja hallintojohtaja Pekka Laitasalo, pekka.laitasalo(at)sipoo.fi

KH 211 Kunnanhallitus 19.10.2015 Valmistelija: talous- ja hallintojohtaja Pekka Laitasalo, pekka.laitasalo(at)sipoo.fi Valtuusto 83 14.12.2015 Sipoon kunnan sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen 1297/02.07.00/2015 KH 211 Kunnanhallitus 19.10.2015 Valmistelija: talous- ja hallintojohtaja Pekka Laitasalo, pekka.laitasalo(at)sipoo.fi

Lisätiedot

Toimisto avoinna ma-to klo 8.00 15.45, pe klo 8.00 15.30

Toimisto avoinna ma-to klo 8.00 15.45, pe klo 8.00 15.30 Liittämis- ja maksuperusteet sekä maksut 1.1.2016 Toimisto avoinna ma-to klo 8.00 15.45, pe klo 8.00 15.30 Kurikkatie 14, 90440 Kempele Puhelin: (08) 8828 300, telefax (08) 8828 310 Päivystys: 0400 586

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 125. 125 Teollisuustontin vuokrauspäätöksen jatkaminen Rakennuspalvelu J. Nyström Oy:lle, kortteli 83001 tontti 6

Espoon kaupunki Pöytäkirja 125. 125 Teollisuustontin vuokrauspäätöksen jatkaminen Rakennuspalvelu J. Nyström Oy:lle, kortteli 83001 tontti 6 16.11.2015 Sivu 1 / 1 5498/02.07.00/2014 6 12.1.2015 125 Teollisuustontin vuokrauspäätöksen jatkaminen Rakennuspalvelu J. Nyström Oy:lle, kortteli 83001 tontti 6 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen,

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 17.11.2014 kello 18.00-18.20 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 18 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 34. 34 Kolmen asuntotontin vuokraus Gumbölestä Skanska Talonrakennus Oy:lle, kortteli 71020 tontit 10, 11 ja 12

Espoon kaupunki Pöytäkirja 34. 34 Kolmen asuntotontin vuokraus Gumbölestä Skanska Talonrakennus Oy:lle, kortteli 71020 tontit 10, 11 ja 12 13.04.2015 Sivu 1 / 1 1602/02.07.00/2015 34 Kolmen asuntotontin vuokraus Gumbölestä Skanska Talonrakennus Oy:lle, kortteli 71020 tontit 10, 11 ja 12 Valmistelijat / lisätiedot: Laura Schrey, puh. 040 536

Lisätiedot

ESITYS KAUPUNGINHALLITUKSELLE PITKÄAIKAISEN VUOKRASOPIMUKSEN TEKEMISEKSI MERISATAMAN KYLPYLÄ OY:N KANSSA

ESITYS KAUPUNGINHALLITUKSELLE PITKÄAIKAISEN VUOKRASOPIMUKSEN TEKEMISEKSI MERISATAMAN KYLPYLÄ OY:N KANSSA ESITYS KAUPUNGINHALLITUKSELLE PITKÄAIKAISEN VUOKRASOPIMUKSEN TEKEMISEKSI MERISATAMAN KYLPYLÄ OY:N KANSSA Lilk 1998-12/542, 1997/92-542L, 1997-60/614P Merisataman Kylpylä Oy toimitti liikuntavirastoon 14.1.1998

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 18. 18 Liiketontin vuokraaminen Kaitaalta Avoin Yhtiö Jukka ja Sirpa Kolmoselle, kortteli 31059 tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 18. 18 Liiketontin vuokraaminen Kaitaalta Avoin Yhtiö Jukka ja Sirpa Kolmoselle, kortteli 31059 tontti 1 02.02.2015 Sivu 1 / 1 177/02.07.00/2015 18 Liiketontin vuokraaminen Kaitaalta Avoin Yhtiö Jukka ja Sirpa Kolmoselle, kortteli 31059 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Katja Hakala, puh. 046 877 2956

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 4291/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 4291/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2017 1 (1) 116 Asianro 4291/14.05.00.01/2017 Karttulan vesiosuuskunnan vesi- ja jätevesiverkoston toiminta-alueen tarkistaminen Kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 69. Valmistelijat / lisätiedot: Harri Kivinen, puh. 050 358 3145 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 69. Valmistelijat / lisätiedot: Harri Kivinen, puh. 050 358 3145 etunimi.sukunimi@espoo.fi 6.10.015 Sivu 1 / 1 1340/0.07.00/015 3 16.3.015 69 Träskändan kartanon vuokraaminen Valmistelijat / lisätiedot: Harri Kivinen, puh. 050 358 3145 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Merimaskun kirkonkylän venesataman hoitosopimuksen jatkaminen T:mi Marita Lambergin kanssa

Merimaskun kirkonkylän venesataman hoitosopimuksen jatkaminen T:mi Marita Lambergin kanssa Kaupunginhallitus 132 29.03.2010 Kaupunginhallitus 488 19.11.2012 Kaupunginhallitus 429 21.10.2013 Merimaskun kirkonkylän venesataman hoitosopimuksen jatkaminen T:mi Marita Lambergin kanssa 950/10.01.02/2013

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 18. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 18. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 17.02.2016 Sivu 1 / 1 5223/2015 14.05.00 18 Espoon vesihuollon toiminta-alueen 2016 hyväksyminen (KH-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Petri Vainio, puh. 050 590 8678 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Vastamäen alueen vesihuollon rakentaminen. Vahantajoen vesihuolto-osuuskunta 29.4.2014 V Arvonen

Vastamäen alueen vesihuollon rakentaminen. Vahantajoen vesihuolto-osuuskunta 29.4.2014 V Arvonen Vastamäen alueen vesihuollon rakentaminen Vahantajoen vesihuolto-osuuskunta 29.4.2014 V Arvonen Esityksen sisältö Hankkeen taustaa Vastamäen tilanne vesihuollon näkökulmasta Alkuperäinen tavoite Tilanne

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 65. 65 Asuntotontin vuokraaminen Leppävaarasta Avara Koti Oy:lle, korttelin 51038 tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 65. 65 Asuntotontin vuokraaminen Leppävaarasta Avara Koti Oy:lle, korttelin 51038 tontti 1 02.06.2014 Sivu 1 / 1 4766/02.07.00/2012 122 3.12.2012 122 2.12.2013 65 Asuntotontin vuokraaminen Leppävaarasta Avara Koti Oy:lle, korttelin 51038 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Henry Laine, puh.

Lisätiedot

Nimi Klo. Tehtä vä. Hämäläinen Monika 18:00-18:50 jäsen

Nimi Klo. Tehtä vä. Hämäläinen Monika 18:00-18:50 jäsen Pöytäkirja 5/2016 1 Valtuusto Aika 05.09.2016, Klo. 18:00-18:50 Paikka Nikkilän sydän aula, Iso Kylätie 12 Osallistujat Nimi Klo. Tehtä vä Läsnä Liljeström Christel 18:00-18:50 valt. pj. Vestman Heikki

Lisätiedot

Aloite merkittiin tiedoksi.

Aloite merkittiin tiedoksi. Valtuusto 126 07.10.2013 Tekninen valiokunta/tekniska 29 17.03.2014 utskottet Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 126 22.04.2014 Aloite kunnan tilojen käytöstä kolmannen sektorin tarpeisiin/sosialidemokraattinen

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA. Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet. Työ: 21984YV. Turku 29.01.2010

MYNÄMÄEN KUNTA. Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet. Työ: 21984YV. Turku 29.01.2010 MYNÄMÄEN KUNTA Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet Vedenjakelun ja viemäröinnin verkostoalueet Työ: 21984YV Turku 29.01.2010 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 Turku Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401

Lisätiedot

TEKVLK 95 Tekninen valiokunta Valmistelija: vesihuoltopäällikkö Matti Huttunen, matti.huttunen(at)sipoo.fi

TEKVLK 95 Tekninen valiokunta Valmistelija: vesihuoltopäällikkö Matti Huttunen, matti.huttunen(at)sipoo.fi Valtuusto 67 09.11.2015 Vesihuollon organisaatiomallin hyväksyminen 1307/10/2015 TEKVLK 95 Tekninen valiokunta 14.9.2015 Valmistelija: vesihuoltopäällikkö Matti Huttunen, matti.huttunen(at)sipoo.fi Tausta

Lisätiedot

Vuolenkosken vesiosuuskunnan VVOK rakentamisaikaisen lainan takaus, kunnanvaltuuston päätöksen 10.4.2014 toimeenpano

Vuolenkosken vesiosuuskunnan VVOK rakentamisaikaisen lainan takaus, kunnanvaltuuston päätöksen 10.4.2014 toimeenpano Kunnanhallitus 57 03.03.2014 Kunnanhallitus 95 24.03.2014 Kunnanvaltuusto 17 10.04.2014 Kunnanhallitus 179 30.06.2014 Vuolenkosken vesiosuuskunnan VVOK rakentamisaikaisen lainan takaus, kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 7/2015. KOKOUSAIKA 4.11.2015 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE

Tekninen lautakunta 7/2015. KOKOUSAIKA 4.11.2015 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE YPÄJÄN KUNTA Tekninen lautakunta ASIALISTA 7/2015 KOKOUSAIKA 4.11.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 44 Saapuneet asiakirjat 45 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta 18.8.2010

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta 18.8.2010 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 Tekninen lautakunta 18.8.2010 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 18.8.2010 klo 16.30 18.00 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi Silvennoinen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 7. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 7. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh 12.01.2015 Sivu 1 / 1 5499/02.07.00/2014 7 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta, kortteli 85127 tontti 3 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

KENET OY:N LIITTYMISMAKSUJEN HINNOITTELUMENETELMÄT 1.1.2013

KENET OY:N LIITTYMISMAKSUJEN HINNOITTELUMENETELMÄT 1.1.2013 1 / 6 KENET OY:N LIITTYMISMAKSUJEN HINNOITTELUMENETELMÄT 1.1.2013 1 Yleistä KENET Oy jakeluverkon haltijana noudattaa yleisiä liittymisehtoja (Sähkönkäyttöpaikkojen liittymisen ehdot LE 05, Alueverkon

Lisätiedot

Liittymismaksun yksikköhinta on 1.1.2015 alkaen 3,32 /k-m 2.

Liittymismaksun yksikköhinta on 1.1.2015 alkaen 3,32 /k-m 2. PIRKKALAN KUNNAN VESIHUOLLON LIITTYMISMAKSUTAKSA Yleiset periaatteet Liittymismaksut koskevat uusia liittyjiä, jotka liitetään vesihuoltoverkostoihin. Rakennusten lisärakentamista koskee ns. lisäliittymismaksu.

Lisätiedot

PAAVOLAN VESI OY Kyyräntie 33 92400 RUUKKI

PAAVOLAN VESI OY Kyyräntie 33 92400 RUUKKI PAAVOLAN VESI OY Kyyräntie 33 92400 RUUKKI OHJEITA UUDELLE LIITTYJÄLLE 2015 Paavolan Vesi Oy vastaa vesihuollosta eli talousveden toimittamisesta ja jäteveden poisjohtamisesta Siikajoen kunnan alueella.

Lisätiedot

66 09.06.2010. KOULJAOS 37 Suomenkielinen koulutusjaosto 22.4.2009 Valmistelija/Beredare: opetusjohtaja Jari Alasmäki jari.alasmaki(at)sipoo.

66 09.06.2010. KOULJAOS 37 Suomenkielinen koulutusjaosto 22.4.2009 Valmistelija/Beredare: opetusjohtaja Jari Alasmäki jari.alasmaki(at)sipoo. Valtuusto 34 26.04.2010 Suomenkielinen koulutusjaosto 51 02.06.2010 Sivistysvaliokunta/ Bildningsutskottet 66 09.06.2010 Leppätien koulun uudisrakennuksen luonnospiirustukset 198/05.06.02/2009 KOULJAOS

Lisätiedot

Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel

Lisätiedot