No 32. Zenshindojo ry. Perustettu Kirjannut Timo Klemola KARATE * TAIJIQUAN * YIQUAN * ZEN. Huomioita wado-ryun kuzushista, taustaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "No 32. Zenshindojo ry. Perustettu 1987. Kirjannut Timo Klemola KARATE * TAIJIQUAN * YIQUAN * ZEN. Huomioita wado-ryun kuzushista, taustaa"

Transkriptio

1 HUOMIOITA No 32 3/2004 huhtikuu Zenshindojo ry. Perustettu Kirjannut Timo Klemola KARATE * TAIJIQUAN * YIQUAN * ZEN Huomioita wado-ryun kuzushista, taustaa Kuzushi tarkoittaa horjutusta ja on läsnä kumite gatojen viimeisessä elementissä. Jos tutkii asiasta kirjoitettuja artikkeleita, voi huomata että Jigoro Kano ( ) luodessaan modernin judon toi voimakkaasti esiin tämän periaatteen yhtenä vanhan jujutsun keskeisenä ideana. Kenji Tomiki, nk. Tomiki-aikidon perustaja, on kirjoittanut kaksi mielenkiintoista artikkelia vanhan bujutsun periaatteista ja niiden yhteydestä moderniin budoon. Artikkelissaan "On Jujutsu and its Modernization" 1 hän kirjoittaa, että vanhan jujutsun salaisuus on kiteytetty seuraavassa sanonnassa: "Todellinen luonnollinen asento (shizentai) on mushin-mielentilan 2 ilmausta. Hallitse voimaa pehmeyden avulla. Nämä ovat jujutsun periaatteet." Hän toteaa, että Jigoro Kano onnistui selittämään hyvin nämä periaatteet muodostaessaan omia judon periaatteitaan. Judohan tarkoittaa "pehmeää tietä". Kano analysoi edellä kuvatun sanonnan ja muodosti siitä kolme judon periaatetta: 1 Saatavissa internetissä osoitteessa: 2 Mushin; tyhjä mieli, ei-mieli

2 1. Luonnollisen kehon periaate (shizentai no ri), joka liittyy asentoon. Kyse on luonnollisesta asennosta, josta voidaan vapaasti hyökätä ja puolustautua ja sopeutua kaikkiin tilanteisiin. 2. Pehmeyden periaate (ju no ri), joka liittyy puolustautumiseen. Tämä periaate tarkoittaa, että vastustajan hyökkäävää voimaa ei pidä vastustaa vastakkaisella voimalla. On parempi antaa tämän voiman valua tyhjiin siirtämällä oma vartalo pois hyökkäysvoiman tieltä (taisabaki). 3. Tasapainon murtamisen periaate (kuzushi no ri). Tämä tarkoittaa sitä, että on pyrittävä voittamaan käyttämällä hyväksi kohtaa, jossa vastustajan tasapaino murtuu horjuttamalla häntä tai imeytymällä kiinni vastustajan vartaloon. Tomiki kuvaa edelleen 3 jujutsun "salaisen periaatteen" olevan taisabakin, vartalon siirtämisen pois hyökkääjän voiman tieltä. Hyökkäyksen näkökulmasta Tomiki tekee seuraavan kahtiajaon: 1. Vastustaja on kiinni sinussa ja yrittää kaataa tai muuten hallita vartaloasi. Nykyään puhuttaisi tässä yhteydessä "grappling"-etäisyydestä, painietäisyydestä. 2. Vastustaja lyö tai potkaisee etäältä tai yrittää satuttaa sinua jollakin aseella. Tomiki kuvaa sitten, miten Jigoro Kano keskittyi erityisesti kehittämään tilannetta, jota kuvataan ensimmäisessä kohdassa. Se tarkoittaa käytännössä keskittymistä nagewazaa, heittotekniikkaan ja katame-wazaan, hallintatekniikkaan. Tilannetta kaksi, jossa käytetään myös iskuja ja potkuja, ei judossa kehitetty. Tomiki korostaa, että taisabaki on kuitenkin tekniikka, jota käytetään kaikissa tilanteissa, mitä tahansa vastustajan voimakasta hyökkäystä vastaan, ja luonnollinen asento (shizentai) on sellainen, että siitä voidaan väistää mihin suuntaan tahansa, siis tehdä taisabaki. Edelleen Tomiki analysoi atemi-wazaa ja kanzetsu-wazaa ja löytää niistä kaksi peruspiirrettä, jotka kummatkin ovat tuleet esiin bujutsun historiassa: 1. Atemi -waza tarkoittaa vastustajan hallintaa lyömällä tai potkaisemalla jotakin kehon heikkoa aluetta (kyusho) ja kansezu-waza tarkoittaa vastustajan hallintaa murtamalla nivel tai repäisemällä se sijoiltaan. Toisin sanoen nämä tekniikat on suunniteltu vastustajan tappamiseksi tai vammauttamiseksi. 2. Atemi-wazalla voi horjuttaa vastustajaa tarttumalla johonkin kehon mekaanisesti heikkoon kohtaan ja työntämällä (kuzushin peiraate, tasapainon murtamisen periaatet); kansezu-wazalla voidaan hallita vastustaja kevyellä voimalla käyttämällä hyväksi nivelten ääriasentoja. 3 2

3 Nämä periaatteet näkyvä hyvin myös wadossa ja erityisesti kumite gatassa. Kumite gatojen kamae, lähtöasento on shizentai, luonnollinen asento. Wadon kamae ei ole matala eikä pitkä. Tämä näkyy hyvin myös veitsitekniikoiden ja miekkatekniikoiden lähtöasennoissa, joissa myös kädet ovat luonnollisti sivuilla, eivät missään erityisessä kamaessa. Toinen, pehemeyden periaate tulee hyvin esiin kumite gatojen ensimmäisessä elementissä, jonka perusidea on juuri taisabaki niin, että vastustajan voiman annetaan mennä ohi. Kolmas periaate, tasapainon murtamisen periaate on läsnä kumite gatojen viimeisessä elementissä. Tomiki teki edellä erottelun kahteen kamppailuetäisyyteen: iskuetäisyyteen ja painietäisyyteen. Hän kaipaa artikkelissaan sekä judoon että aikidoon randoria, vapaata harjoitusta, jossa harjoitellaan hyökkäyksen vastaanottamista kummallakin etäisyydellä, koska hänen mielestään budo-laji ei ole "täydellinen", jos siinä ei harjoitella kumpaakin etäisyyttä. Mutä Ohtsukan kumite gatoihin tulee, niin voi sanoa, että ne tätyttävät nämä kummatkin vaatimukset. Niissä harjoitellaan sekä iskuetäisyyttä ja siihen liittyvää vartalon väistöä (taisabaki), että grappling-etäisyyttä, ja siihen liittyvää horjutuksen periaatetta (kuzushi). Tämä on varmasti wado-tyyliin liittyvä erityispiirre, joka juontuu nimenomaan vanhasta jujutsusta ja sen periaatteista. Wadon taisabaki ja kuzushi ovat siis myös näiden kahden perustavan kamppailuetäisyyden periaatteita. Kenji Tomiki selittää tarkemmin horjutuksen periaatetta toisessa artikkelissaan Fundamental Principles of Judo 4. Tässä pitkä lainaus ja vapaa käännös Tomikilta: "Kodokanin judossa huomattiin, että vanhojen jujutsu-koulujen tekniikoiden periaate (oli kyse paljaasta nyrkistä tai aseesta kuten miekka, keihäs, keppi jne.) koostui hyökkäyksestä vartaloon, joka oli menettänyt tasapainonsa. Sitä kutsutaan termillä kuzure-no-jotai, murtuneen tasapainon tila. Joskus vastustaja itse menettää tasapainonsa, toisinaan vastustajan tasapaino murretaan tarkoituksellisesti ja saatetaan hänet haavoittuvaan asentoon. Judossa jokainen tekniikka jaetaan kahteen vaiheeseen: tsukuri (valmistautuminen) ja kake (hyökkäys). Valmistautuminen jaetaan edelleen kahteen: aite-no-tsukuri (vastustajan valmistaminen) ja jibun-notsukuri (itsen valmistaminen). Vastustajan valmistaminen tarkoittaa hänen tasapainonsa murtamista ja hänen asettamistaan niin, että tekniikka on helppo tehdä, ennen tekniikan suorittamista. Samalla on asetettava itsensä sellaiseen asemaan ja asentoon, mistä tekniikka on helppo suorittaa. Tätä tarkoittaa "itsen valmistaminen". (...) "Vastustajan valmistamiseksi" on tutkittava ja harjoiteltava tasapainon murtamisen teoriaa. "Itsen valmistamiseksi" on välttämätöntä harjoitella luonnollista asentoa (shizentai) ja tutkittava ma-ain (etäisyyden ja rytmin) teoriaa." Sitten Tomiki kuvaa oman aikido-tyylinsä perusharjoituksia (kihon dosa), joissa näitä vanhoja jujutsun periaatteita pyritään noudattamaan. Kuvaus on erityisesti 4 Ks: 3

4 kuzushin kohdalla mielenkiintoinen ja auttaa ymmärtämään kumite gatojen kuzushia. Tomiki kirjoittaa näin: "Tasapainon murtamisen periaatetta (kuzushi no ri) käytetään vastahyökkäyksessä. Se on metodi, jonka avulla luodaan hetki, joka voi johtaa voittoon hyödyntämällä vastustajan huono tasapaino kaatamalla hänet tai liimautumalla hänen vartaloonsa. Tässä erotetaan: 1. Kyynärpään hallinta jodan ja gedan tasoilla; 2. ranteen hallinta jodan ja gedan tasoilla; 3. leuan hallinta, joka jakaantuu kahteen: a. vältetään vastustajan leikkaukset ja pistot etäisyyden päästä ja b. virrataan voiman mukana, johon on tartuttu." Kumite gatat ja kuzushin periaate Tomikin kuvaus kuzushista tuntuu heti tutulta, jos on tehnyt wadon kumite gatoja, joiden horjutuksissa on täsmälleen samoja elementtejä. Tomikin luokittelu auttaa myös luokittelemaan kumite gatojen kuzushia. Tomiki luettelee kyynärpään ja ranteen kontrollin kahdella tasolla ja leuan hallinnan. Kaikki nämä löytyvät kumite gatoista, mutta myös muuta: ainakin edellisten lisäksi polven, olkapään ja selän hallinta horjutuksen aikaansaamiseksi. Itse asiassa näyttää siltä, että Ohtsuka on sijoittanut kumiten gatojen viimeiseen, kuzushi-elementtiin kaikki keskeiset kehon biomekaaniset kohdat, joiden kautta kehon tasapainoa vastaan voidaan hyökätä. Yksi keskeinen piirre kumite gatojen kuzushissa on, että se tehdään yhtäaikaa kahdesta tai kolmesta kohtaa, sekä alhaalta: joko polvesta tai alaselästä, että ylhäältä. Tämä on tietysti luonnollista ihmiskehon rakenteen kannalta. Kumite gatojen kuzushia voisi luokitella siis Tomikin esitämällä tavalla niiden biomekaanisten heikkojen kohtien kautta, joihin hyökkäys kohdistuu. Näin saataisi seuraava luokitus. Kuvissa esiintyy vain yksi esimerkki jokaisesta kohdasta. Samaa tekniikkaa saatetaan käyttää myös toisissa kumite gatoissa.: 1. Ranne sekä gedan (kuva 1) että jodan (kuva 2) alueella. Esim. kumite gata Kyynärpää (kuva 3). Kumite gata Olkapää (kuva 4). Kumite gata Leuka (kuva 5). Kumite gata Alaselkä (kuva 6). Kumiten gata Polvi tai tukijalka. Polvihorjutus on näkyvissä kaikissa kuvissa. 4

5 Kuvat 1-6. Edelleen kumite gatoissa toteutaan Tomikin kuvaamaa kuzure-no-jotain periaatetta eli hyökätään vartaloon, joka on menettänyt tasapainonsa, koska silloin se on haavoittuvimmillaan. Horjutuksen yhteydessä tehtyä atemia on vaikea torjua. Kuzushista voidaan ottaa esiin ainakin viisi aspektia: 1. Atemilla tehtävä kuzushi, 2. kuzushi avaa tien atemiin, 3. kuzushi valmistaa heiton, 4. kuzushi estää vastustajaa hyökkäämästä, 5. kuzushin suunta. Nämä ovat kaikki läsnä kumite gatoissa ja antavat mahdollisuuksia eri variaatioihin. Kaikki horjutukset, jotka tehdään esimerkiksi leuasta voivat olla atemilla tehtyjä horjutuksia, koska voimme tietenkin joko työntää leuasta tai iskeä siihen. Monissa kumite gatoissa kuzushin jälkeen tehdään atemi, kun vastustajan vartalo on taivutettu huonoon asentoon. Esimerkiksi suigetsu-alueelle tehtävä atemi on varmaan tehokkaampi, kun se tehdään taaksepäin taivutettuun vartaloon. Tietysti kumite gatojen kuzushi toimii myös heittoon tai kaatoon valmistavana. Ehkä tämä näkyy 5

6 parhaiten, jos siihen yhdistää ashi-barain. Kihon kumite no 10 on tästä periaatteesta hyvä esimerkki. Horjutettu vastustaja on myös niin huonossa asennossa, että hän on ainakin vähän aikaa käytännössä toimintakyvytön eikä pysty tekemään omaa hyökkäystä. Tämä antaa sitten puolustajalle aikaa tehdä, mitä tilanne vaatii. Judossa horjutus on analysoitu kahdeksaan suuntaan. Puhutaankin happo no kuzushista. Kahdeksaa horjutussuuntaa kuvataan yleensä alalla olevalla ilmansuuntakuviolla: Kumite gatojen horjutus suuntautuu pääasiassa taka- ja etuviistoon (kuvan korostetut viivat), kuvat 7-10: Kuvat

7 Kyse ei ole siis samalla tavalla "happo no kuzushista" kuten judossa, vaan neljästä horjutuksen perussuunnasta, jotka ovat myös ihmiskehon herkimmät horjutussuunnat. Mutta myös suoraan taakse polvesta tehtävää horjutusta käytetään. Tätä tapaa voidaan käyttää esimerkiksi kumite gata no 1:n toisessa elementissä. Polvien käytöstä vielä Kumite gatojen tekniikoista monet näyttävät olevan peräisin Naihanchi-katasta. Polven aktiivinen käyttö on tässä suhteessa mielenkiintoinen. Mehän tiedämme wado-ryun historiasta, että Hironori Ohtsuka oppi Naihanchi-katan Choki Motobulta. Hän oppi Motobulta paljon myös Naihanchi katan soveltamisen periaatteita. Jos tutkii Motobun 1926 julkaisemaa kirjaa "Okinawa Kempo Karatejutsu" ja kirjan kamppailusovelluksia, yhteys wado-ryn tekniikoihin on aika ilmeinen. Kirjan sovelluksissa Motobu näyttää myös saman polven käytön tavan, jonka Ohtsuka on sitten ottanut mukaan myös kumite gatoihin. Motobun kirjan tekstissä tekniikka ei tule esiin, mutta valokuvissa (ks. esim. Motobu 2002, s. 56, kuva 4 b) tekniikka näkyy selvästi. Erityisen mielenkiintoinen on Motobun oppilaan Marukawa Kenjin artikkeli "Talking About My Teacher", jonka Patrick McCarthy on kääntänyt Motobun vuonna 1932 julkaiseman kirjan "Watashi no Karate-jutsu","Karate, My Art", johdantosivuille. Sivulla 29 Kenji kertoo opettajastaan näin: "Hänen ipponkeninsä oli hyvin voimakas ja hän käytti sitä paljon otellessaan. Hän myös liikkui paljon vastustajan liikkeen mukaan. Siihen aikaan sellaista ei paljon nähnyt, mutta Motobulle tämä oli luontaista. Opettaja oli varsinainen uudistaja. Hän käytti myös tekniikkaa, jota en ollut koskaan aikaisemmin nähnyt ennen häntä enkä hänen jälkeensä: hän antoi jalkansa liukua vastustajan asennon sisään niin että hän pystyi kaatamaan tämän pudottamalla polvensa vastustajan jalan sivua vasten." Polven käyttö horjutuksessa vastustajan jalan tai polven sivusta, jonka Ohtsuka otti mukaan kumite gatoihinsa, oli siis yksi Motobun erikoistekniikoista. Tämä sitaatti antaa vinkin myös tämän tekniikan voimasta: sillä voi helposti kaataa vastustajan, jos sen tekee laajasti ja vartalon painopistettä oikein käyttäen. 7

8 Seuraavissa kuvissa tämän tekniikan neljä variaatiota, jotka perustuvat ai-hanmi ja gyaku-hanmi tilanteisiin. Kuvissa 11 ja 12 on ai-hanmi -tilanne ja kuvissa 13 ja 14 gyaku-hanmi. Kuvat Jos jalka on huonossa asennossa, kun taivuttaa polvea, kierukka saattaa vaurioitua. Tässäkin tekniikassa piilee tämä vaara. Siksi kannattaa tutkia tarkasti, miten polvihorjutus tai -kaato kannattaa teknisesti tehdä. Jos teemme sen oikealla jalalla, niin kuin se kumite gatoissa tehdään, on kaksi mahdollisuutta: tekniikka suuntautuu joko vasemmalle eli sisäänpäin tai oikealle eli ulospäin. Tehtäessä horjutus sisäänpäin ja jos seisomme naihanchi-dachissa, riittää että pudotamme painopistettä. Tämäkin tekniikka voidaan tehdä niin, että alkuasennossa jalkaterä on eteenpäin ja sitten jalka kierretään sisään ja samalla pudotetaan paino alas. Silloin on huomattava, että jalka kiertyy ylhäältä lonkasta asti ja lattiassa kantapään varassa. Samalla tavalla tehdään kierto ulospäin: ylhäältä lonkasta asti ja kantapään varassa. Voi olla että on muitakin 8

9 tapoja, mutta ainakin tämä tapa pitää polven kunnossa, koska siihen ei kohdistu mitään kiertoliikettä. Tämä tapa antaa myös polvelle laajan sivuttaisen liikelaajuuden ja mahdollistaa hyvin vastustajan etujalan kontrollin. Ohtsuka oivalsi tämän tekniikan merkityksen kuzushin kannalta, koska hän oli luultavasti törmännyt samaan ajatteluun vanhassa jujutsussa. Kumte gatat edustavat hyvin wadon koryua. Löydämme sieltä Shindo Yoshin ryu jujutsun periaatteita, klassisen kenjutsun periaatteita, mutta myös okinawalaisen karaten ja erityisesti Naihanchi-katan periaatteita. Tämän lisäksi harjoittelemme niiden avulla myös Choki Motobun erikoistekniikkaa. Hieno koryu-paketti siis. Hironori Ohtsuka kuvaa itse wadon syntyaikoja näin: "Noihin aikoihin karaten suosio kasvoi jatkuvasti. Monet tunnetut okinawalaiset opettajat olivat aloittaneet opetuksen Tokiossa ja minä aloin opetella karaten tekniikoita heiltä. Ajattelin että okinawalaisissa kamppailutaidoissa oli monia hienoja elementtejä ja päätin yhdistää ne Shinto Yoshin-ryun jujutsun parhaiden elementtien kanssa ja luoda aidon ja alkuperäisen japanilaisen taistelutaidon. Tässä prosessissa kehitin kumiten, gyakunagen, idorin, tachiain, tanken-dorin ja shinken-shirai-dorin tekniikat." 5 [Ohtsukan mainitsemat japaninkieliset termit tarkoittavat, ottelua, vastaheittoja, istuen ja seisten tehtäviä tekniikoita, veitsitekniikoita ja miekkatekniikoita.] Vielä lyhyesti kihon kumitesta ja kuzushista Kihon kumiteissa on myös koko joukko kuzushin periaatteita, jotka täydentävät kumite gatojen horjutusideoita. Seuraavassa nämä ideat lyhyesti vain luettelomaisesti: Kihon kumite no 2. Polvi painaa jalasta. Jos teet tämän niin, että ensin painat, sitten peräännyt kaatoon, huomaat tämän horjutuksen vaikutuksen. 4. Horjutus kädellä käsivarresta. Toimii kontrollina ja painaa vastustajaa takaviistoon. Tähänkin voi lisätä nopean suunnan vaihdon ja kaadon. 5. Käden veto ennen kote-gaeshia toimii myös kuzushina, josta sitten heitto toiseen suuntaan. Voidaan vahvistaa lukolla. 8. Horjutus kuin kumite gatoissa polvesta ja vartalosta. 10. Horjuta ylös ja etuviistoon ennen heittoa, kuin judossa, ote takista. *** 5 9

10 Taiji-leirin kertausta Teimme lauantaina koko päivän 24-askelta ja harjoittelimme siihen liittyviä periaatteita tekemättä kertaakaan läpi koko 24-askeleen liikesarjaa. Kokoan tähän yhteen joitakin asioita, joita kävimme läpi, lähinnä muistin tueksi heille, jotka olivat paikalla. Ensinnäkin seisonta-harjoittelun tärkeys. Missä tahansa taijin muodon asennossa voi seistä pitempiä aikoja, mutta perusasentoja ovat alun nk. wu-chi asento, josta koko liikesarja lähtee liikkeelle ja erityisesti nk. kolmen pallon asento, jossa kädet on kohotettu rinnan eteen kannattelemaan kuviteltua palloa. Tämä asento antaa perusrakenteen kaikille liikesarjan asennoille. Sen avulla voi kehittää tunteen koko kehon voimasta, yhtenäisyydestä ja sisäisestä voimasta. Ongelmahan on, miten tämän kehon yhtenäisyyden tunteen saa sitten siirretyksi liikesarjaan ja pysymään monimutkaisen liikkeiden aikana. Harjoittelimme sitä lähtemällä liikkeelle suoraan tästä asennosta. On hyvä harjoitus etsiä ensin kehon yhtenäisyyden tunne seisomalla paikallaan viisi tai kymmenen minuuttia ja siirtyä siitä sitten suoraan liikesarjaan. Samaa ajatusta voi soveltaa myös tehdessään taiji-qigong harjoituksia. Näihin liikkeisiin voi siirtyä suoraan seisonta-asennosta ja liikkeen jälkeen voi myös palata siihen. Kävimme läpi liikesarjan liikkeitä yksitellen tekemällä niistä qigong-harjoituksia. Tätä harjoitustapaa voidaan kutsua taiji-qigongiksi. Silloin liike otetaan liikesarjasta, mutta sitä tehdään useita kertoja perätysten qigong-harjoitusten tapaan. Harjoituksessa pyritään silloin myös qigongin lailla kehon liikkeen, hengityksen ja mielen harmonian saavuttamiseen. Samalla pidetään yllä ja tutkitaan myös taijin liikesarjan tekemisessä keskeisiä periaatteita. Seuraavassa 24-askeleen liikesarjaan perustuvan taiji-qigongin liikkeiden luettelo, johon olen lisännyt pari liikettä, joita emme tehneet: 1. Avausliike. Tässä tutkimme sitä, miten liikkeen aikana annetaan voiman suuntautua tietoisesti eteen, ylös, itseä kohti ja alas. Kyseessä on taijin neljä perusvoimaa: peng, lu, an, ji ympyrä (oikea järjestys olisi: ji, peng, lu, an). Lisäsimme tähän myös kiertovoiman oikealle ja vasemmalle, jolloin kaikki kuusi perusvoimaa tulevat mukaan harjoitukseen. 2. Hevosen harjan jakaminen. Liike, kuten muutkin seuraavat liikkeet, tehdään jatkuvana niin, että kummatkin kädet tekevät omia ympyräliikkeitään ja paino siirtyy vuorotellen jalalta toiselle. 3. Harjaa polvea. 4. Torju apinan hyökkäys. Tämän teimme kahdella tavalla. Yksi tapa on tehdä liike toinen jalka edessä ja siirtää painoa jalalta toiselle. Toinen tapa on seistä tasaseisonnassa. 10

11 5. Torjunta ja veto alas. Tämä oli kahden liikkeen muodostama osa linnunpyrstöön tarttumisesta. Itse asiassa tästä kokonaisuudesta on helppo muodostaa useita vastaavia liikesarjoja. 6. Tartu linnun pyrstöön. (Jotkut vielä ehkä muistavat Jan Dieperslootin linnunpyrstösarjan, jonka avulla harjoittelimme keskilinjan liikkeitä.) 7. Pilvikädet ja piiska. Teimme tätä niin, että muodostimme piiskan pilvikäsistä vuorotellen oikealle ja vasemmalle. Näin saimme piiskankin harjoiteltua helposti peilikuvana. 8. Potku oikealla ja vasemmalla jalalla. 9. Isku korville. Tätä emme tehneet, mutta liike syntyy helposti, kun jatkaa iskun korville kahdeksi vaakaympyräksi. Paino tietenkin siirtyy vuorotellen taakse ja eteen. Toinen tärkeä liike syntyy, kun vaihtaa sitten käsien liikesuunnan, jolloin kädet työntyvät sisäkautta eteen sormet edellä ja sitten erkanevat ja perääntyvät ulkoa taakse. Tämä on erityisen tärkeä harjoitus taijin työnnön tekniikan opettelussa. 10. Käärme ryömii (ei niin kovin) alas. Tässä harjoituksessa oli mahdollista venyttää jalkoja, jos sen teki hieman alempaa. 11. Kaunis nainen heittää sukkulaa. Tätä emme tehneet, mutta sukkulaliike on edellisten tavoin helppo täydentää niin, että se voidaan tehdä jatkuvana liikesarjana. 12. Avaa kädet kuin viuhkat. 13. Torjunta ja lyöntiyhdistelmä. 14. Iske nyrkillä vaakasuoraan. Tässä on hyvä taiji-qigong liikesarja, joka kannattelee tietysti taijin muodon opettelua, mutta toimii hyvin myös itsenäisenä harjoituksena. Sitä voi opettaa budolajien harrastajille, koska se sisältää kaikki keskeiset keskilinjan liikkeet, voimantuoton periaatteet, avautumiset, sulkeutumiset jne. Sitä voi opettaa myös muuten kiinalaisena aamuvoimisteluna erilaisissa ryhmissä, missä tämän tyyppisestä liikkeestä voi olla iloa ja hyötyä. Yksi asia, mitä halusin korostaa on, että taijin harrastajankaan ei pidä takertua liikaa liikesarjaan ja sen tekemiseen niin, että liikesarja pitäisi aina tehdä kokonaisena. Miksi? Kannattaa kysyä, ketä varten harjoittelee. Itseä varten tietysti. Ja kuka määrittelee sen, miten ja mitä asioita tulee harjoitella. Taiji ei ole vain liikesarjan harjoittelua, vaan se on myös paljon, paljon muuta. Aivan aluksi teimme myös Huangin viittä liikettä, erilaisia käsien pyörityksiä, jotka antavat rentoutta ja keskilinjan perusliikkeet. Tämäkin viiden liikkeen sarja on erinomainen taiji-qigong liikesarja itsenään. Will Lim, joka opetti tätä sarjaa kerran Turussa Ilpo Jalamon järjestämällä leirillä, kertoi opettavansa sitä Yhdysvalloissa asuinpaikkakuntansa hotellien aamuvoimisteluna. Se on sopivan yksinkertainen, mutta samalla sopivan haasteellinen tällaiseenkin tarkoitukseen. Siihenkin on helppo keksiä variaatioita, jos niin haluaa. Harjoittelimme hetken myös nopeutta ja voimantuottoa. On tietysti selvää, että taiji voi toimia itsepuolustustaitona vain, jos sen kaikki itsepuolustusharjoitukset otetaan myös harjoittelun alle. Pelkkä 24-askeleen harjoittelu ei anna mitään 11

12 itsepuolustustaitoja, mutta jos siihen liitetään tui-shou (push hands) harjoitukset, sovellukset parin kanssa ja nopeuden ja koko kehon voimantuottoon liittyvät harjoitukset, niin koko paketti on kasassa. Teknisesti 24-askelta sisältää kyllä tarpeeksi itsepuolustuksen tekniikkaa: sieltä löytyy torjuntasysteemi, lyöntisysteemi, potkusysteemi ja jopa joitakin heittoja ja kyynär- ja rannelukkoja. Käsittelemme tällaisia asioita sitten seuraavalla leirillä, jonka pidämme toukokuussa. *** Zhangin leiri Laittakaa kalentereihinne Zhangin yi quan leiri, joka pidetään Tampereella, Saukonpuiston koululla toukokuun päivä. Tarkemmat tiedot löytyvät kotisvuiltamme. 12

No 31. Zenshindojo ry. Perustettu 1987. Kirjannut Timo Klemola KARATE * TAIJIQUAN * YIQUAN * ZEN. Kumite gatat ja wado-ryu tyylinä

No 31. Zenshindojo ry. Perustettu 1987. Kirjannut Timo Klemola KARATE * TAIJIQUAN * YIQUAN * ZEN. Kumite gatat ja wado-ryu tyylinä HUOMIOITA No 31 2/2004 helmikuu Zenshindojo ry. Perustettu 1987. Kirjannut Timo Klemola KARATE * TAIJIQUAN * YIQUAN * ZEN Kumite gatat ja wado-ryu tyylinä On mielenkiintoisa tutkia näitä wado-ryun kumite

Lisätiedot

Muodon 3. osa. liike lantion

Muodon 3. osa. liike lantion Muodon 3. osa Liikkeen Yin -osa Liikkeen Yang osa K = I tai II osan kertausta periaate nro periaate nro liike lantion loppusuunta huomioita 60 Kanna tiike- 187 pallo kanna tiikeri vuorelle KA ri vuorelle

Lisätiedot

1. Aloitusliike...2. 2. Villihevosen harjan jakaminen molemmille puolille...3. 3. Valkoinen kurki levittää siipensä...6

1. Aloitusliike...2. 2. Villihevosen harjan jakaminen molemmille puolille...3. 3. Valkoinen kurki levittää siipensä...6 24 liikkeen Taiji Sisältö 1. Aloitusliike...2 2. Villihevosen harjan jakaminen molemmille puolille...3 3. Valkoinen kurki levittää siipensä...6 4. Harjaa polvea ja käännä askelta molemmille puolille...7

Lisätiedot

6. kyu. 5. kyu. aihanmi katatedori ikkyo omote etujalalla liikkeelle ura takajalalla liikkeelle ei saa työntää kädellä

6. kyu. 5. kyu. aihanmi katatedori ikkyo omote etujalalla liikkeelle ura takajalalla liikkeelle ei saa työntää kädellä 6. kyu aihanmi katatedori ikkyo omote etujalalla liikkeelle ura takajalalla liikkeelle ei saa työntää kädellä aihanmi katatedori iriminage molemmat kädet uken olkapäillä gyakuhanmi katatedori shihonage

Lisätiedot

VALMIUSASENTO SEISTEN vasen jalka hieman oikean jalan etupuolella jalkaterät hartian leveyden verran erillään sivusuunnassa jalkaterät ovat hieman

VALMIUSASENTO SEISTEN vasen jalka hieman oikean jalan etupuolella jalkaterät hartian leveyden verran erillään sivusuunnassa jalkaterät ovat hieman VALMIUSASENTO SEISTEN vasen jalka hieman oikean jalan etupuolella jalkaterät hartian leveyden verran erillään sivusuunnassa jalkaterät ovat hieman sisäänpäin kääntyneenä polvet hieman koukussa, paino molemmilla

Lisätiedot

KATA JA BUNKAI DOJOSSA

KATA JA BUNKAI DOJOSSA KATA JA BUNKAI DOJOSSA Humberto Betancourt Jos katsotaan kataa kuin rakennuksen perustusta, niin bunkai on sen perusyksikkö. Ilman bunkain ymmärrystä kata olisi kuin jonkinlainen tanssi, joka imitoi taistelua;

Lisätiedot

Oranssi vyö, 4.kyu (Yonkyu)

Oranssi vyö, 4.kyu (Yonkyu) Oranssi vyö, 4.kyu (Yonkyu) Tasovaatimus 60 %, noin yksi vuosi peruskurssista, väh. 40 harj.kertaa 1. Ukemit Eteenpäin rullaava sama kuin valkoinen, tehtävä pystystä kiinnitä huomiota päkiään ja valmiusasentoon

Lisätiedot

Sandokai Aikido Jo-katat

Sandokai Aikido Jo-katat Sandokai Aikido Jo-katat Kirjoittaja: Virpi Jylhä Tässä ovat nuotit Jo-katoihin 6, 8, 13, 22 ja 31. Muista kuitenkin, että katoja voi tehdä myös eri tavoilla ja on tärkeää opetella ne siten, kuin oma opettaja

Lisätiedot

Käsipositio futari geiko

Käsipositio futari geiko Käsipositio futari geiko Käsipositiodrilli on Anten luoma virtaava pariharjoitekokoelma, joka koostuu useammasta tasosta. Harjoitteen perusmuodosta on johdettu laajempia yksittäisiä pariharjoitteita (vastatekniikat,

Lisätiedot

Kyynärvarren ja ranteen vahvistaminen sekä vammojen ennaltaehkäisy

Kyynärvarren ja ranteen vahvistaminen sekä vammojen ennaltaehkäisy PS&V-MM 2011 Kyynärvarren ja ranteen vahvistaminen sekä vammojen ennaltaehkäisy Tärkein yksittäinen tekijä sulkapalloilijan kyynärvarren sekä ranteen vammojen ennaltaehkäisyssä on oikea mailaote. Muista

Lisätiedot

iloa yhdessä liikkuen KUMINAUHALLA VOIMAA

iloa yhdessä liikkuen KUMINAUHALLA VOIMAA iloa yhdessä liikkuen KUMINAUHALLA VOIMAA LIHASVOIMAHARJOITUSTEN LIIKEPANKKI HARTIASEUDUN LIIKKEET VETO LEUKAAN Kohota kyynärpäät ylös ja venytä kuminauhaa leuan alle. HARTIASEUDUN LIIKKEET HARTIOIDEN

Lisätiedot

Liikkeet ovat eritasoisia. Aloita A tason liikkeistä ja siirry pelaajien kehittyessä B tason liikkeisiin ja aina E tasolle asti.

Liikkeet ovat eritasoisia. Aloita A tason liikkeistä ja siirry pelaajien kehittyessä B tason liikkeisiin ja aina E tasolle asti. POLVIKONTROLLI Ohjelman tarkoitus on ennaltaehkäistä polvivammoja parantamalla polvikontrollia, tasapainoa, keskivartalon hallintaa, alaraajojen lihasvoimaa, nivelliikkuvuutta, koordinaatiota sekä hypyn

Lisätiedot

19.4.2009 PERUSTEKNIIKAT

19.4.2009 PERUSTEKNIIKAT 19.4.2009 PERUSTEKNIIKAT Perustekniikkaharjoittelun pääsyyt ovat vahvan asennon kehittäminen ja tekniikan maadoittaminen omien kehonmekanismien tarkastelu suurten liikkeiden avulla. Perustekniikan harjoittelulla

Lisätiedot

VENYTTELYOHJE B-juniorit

VENYTTELYOHJE B-juniorit VENYTTELYOHJE B-juniorit Venyttelyn perusteet: Toisin kuin yleensä uskotaan, lihasta voidaan venyttää myös ennen tai jälkeen raskaan suorituksen. Venyttelyn ja lihaksen venyttämisen kesto riippuu siitä,

Lisätiedot

12. mon, ylempi valkoinen (vyömerkki, 2-3 kk aloittamisesta)

12. mon, ylempi valkoinen (vyömerkki, 2-3 kk aloittamisesta) Nämä juniorivyökoevaatimukset ovat voimassa Jyväskylän Jigotaissa. Lihavoidulla tekstillä kirjoitetut tekniikat ovat aikaisemmissa vyökokeissa tekemättömiä tekniikoita. Aikaisempien vyökokeiden asiat on

Lisätiedot

SEISAN 1(12) SEISAN. 1. Yoi

SEISAN 1(12) SEISAN. 1. Yoi SEISAN 1(12) Kuvien lähde: Gijomonkai ry:n katavideo Tekstien lähde: Shoko-Ryu kolleegio Shoko-Ryu vyokoevaatimukset (Lokakuu 2003 Tarkistettu versio helmikuu 2004 ) SEISAN 1. Yoi 2. Askel vasemmalla jalalla

Lisätiedot

VALMENTAJA 1 AMMUNNAN PERUSTEET. Asko Nuutinen

VALMENTAJA 1 AMMUNNAN PERUSTEET. Asko Nuutinen VALMENTAJA 1 AMMUNNAN PERUSTEET Asko Nuutinen Ammunnan perusteet - tuuli Kuvat: Jami Aho Malli: Eija Salonen Asko Nuutinen - Ammunta on taitolaji joka on opittavissa harjoittelemalla - perusteet heti oikein

Lisätiedot

Taso 2: Haastavammat perusharjoitteet InnoSport

Taso 2: Haastavammat perusharjoitteet InnoSport 1 / 7 8.10.2009 19:29 Taso 2: Haastavammat perusharjoitteet Taso 2: Haastavammat perusharjoitteet 2. taso koostuu lattiatasossa tehtävistä perusharjoitteista. Kaikki harjoitteet tehdään oman kehon painoa

Lisätiedot

Lisää toiminnallista voimaa

Lisää toiminnallista voimaa 1 Lisää toiminnallista voimaa Käytä näitä liikkeitä itsenäisenä harjoituksena, alkuverryttelynä kuntosalilla tai valmistautuessasi nostotöihin. Voit käyttää kotona painona esimerkiksi kirjaa. Itsenäisenä

Lisätiedot

Pesäpallon perustekniikat. Eero Pitkänen Aineseminaari 2ov Liikunnan sivuaineopinnot Joensuun yliopisto kevät 2003

Pesäpallon perustekniikat. Eero Pitkänen Aineseminaari 2ov Liikunnan sivuaineopinnot Joensuun yliopisto kevät 2003 Pesäpallon perustekniikat Eero Pitkänen Aineseminaari 2ov Liikunnan sivuaineopinnot Joensuun yliopisto kevät 2003 Pesäpallon perustekniikoita ovat heitto kiinniotto syöttö lyönti peruslyönti näpäys Heitto

Lisätiedot

Liikuntaohjelma: viikot 1-6

Liikuntaohjelma: viikot 1-6 Liikuntaohjelma: viikot 1-6 Tässä on erinomainen koko kehoa hyödyntävä liikuntaohjelma, joka tarkoitettu aloittelijoille. Se sopii täydellisesti normaaliin elämäntyyliin, sillä voit harjoitella koska sinulle

Lisätiedot

3. Kehittävä venyttely: Kehittävällä venyttelyllä kehitetään lihasten liikkuvuutta, joilla on suoria vaikutuksia mm.

3. Kehittävä venyttely: Kehittävällä venyttelyllä kehitetään lihasten liikkuvuutta, joilla on suoria vaikutuksia mm. Liikkuvuuden kehittäminen Venyttelyn merkitys koripalloilijalle voidaan jakaa karkeasti kolmeen osaan: Valmistava venyttely: suoritetaan ennen harjoitusta tai peliä! Valmistavassa venyttelyssä avataan

Lisätiedot

D -IKÄISTEN HARJOITTELUA

D -IKÄISTEN HARJOITTELUA D -IKÄISTEN HARJOITTELUA VERYTTELYT niveljumppa Erityisen tärkeitä kaikki käsien heilautukset, olkapäiden rentouden kehittämiseen paljon aikaa. Matkitaan rennosti iskulyönnin käsien vientiä ylös ja liikettä

Lisätiedot

Potilasohje liike- ja liikuntaharjoitteluun polvi- ja lonkkanivelrikossa

Potilasohje liike- ja liikuntaharjoitteluun polvi- ja lonkkanivelrikossa Potilasohje liike- ja liikuntaharjoitteluun polvi- ja lonkkanivelrikossa Hilkka Virtapohja ja Jari Arokoski Lisätietoa 19.2.2007 Nivelrikon seurauksena lihasvoima heikkenee ja nivel jäykistyy. Nivelrikkopotilaiden

Lisätiedot

TOIMINNALLINEN LIIKKUVUUS

TOIMINNALLINEN LIIKKUVUUS TOIMINNALLINEN LIIKKUVUUS SUOMEN URHEILUOPISTO VALMENNUSKESKUS Pia Pekonen & Annimari Savolainen ASKELKYYKKY KÄDET YLHÄÄLLÄ Polvissa noin 90 asteen kulma Keskivartalossa pito Käsien vienti yhdessä ylös

Lisätiedot

Vaikutus: etureisi Ota nilkasta kiinni vastakkaisella kädellä ja vedä kantapäätä kohti pakaraa

Vaikutus: etureisi Ota nilkasta kiinni vastakkaisella kädellä ja vedä kantapäätä kohti pakaraa Venyttelyohje: Jalat 1. Vaikutus: etureisi, lonkan koukistaja Ota nilkasta kiinni vastakkaisella kädellä ja vedä kantapäätä kohti pakaraa. Paina lantiota eteen. 2. Vaikutus: etureisi, lonkan koukistaja

Lisätiedot

Harjoituksia nivelrikkopotilaalle

Harjoituksia nivelrikkopotilaalle Harjoituksia nivelrikkopotilaalle www.parempaaelamaa.fi/kipu Lonkat ja polvet Lihasvoima Asetu kylkimakuulle Nosta hitaasti ylempi jalka ilmaan ja tuo se hitaasti takaisin alas Toista 5 10 kertaa kummallakin

Lisätiedot

NÄIN JUOSTAAN OIKEIN. Virheitä korjaamalla kohti parempaa juoksutekniikkaa

NÄIN JUOSTAAN OIKEIN. Virheitä korjaamalla kohti parempaa juoksutekniikkaa NÄIN JUOSTAAN OIKEIN Virheitä korjaamalla kohti parempaa juoksutekniikkaa NÄIN JUOSTAAN OIKEIN Virheitä korjaamalla kohti parempaa juoksutekniikkaa Juoksutekniikan suhteen urheilija toimii kuin kone: vahvasta

Lisätiedot

BAKASANA ELI KURKIASENTO ON YKSI TUNNETUIMMISTA SELÄN KIERTO, SAADAAN VÄHEMMÄN TUNNETTU PARSVA (SIVU) HALLINNAN JA SYVIEN VATSALIHASTEN TYÖSKENTELYN

BAKASANA ELI KURKIASENTO ON YKSI TUNNETUIMMISTA SELÄN KIERTO, SAADAAN VÄHEMMÄN TUNNETTU PARSVA (SIVU) HALLINNAN JA SYVIEN VATSALIHASTEN TYÖSKENTELYN KAKSITOISTA Sivuttainen kurki BAKASANA ELI KURKIASENTO ON YKSI TUNNETUIMMISTA KÄSITASAPAINOASENNOISTA. KUN BAKASANAAN LISÄTÄÄN SELÄN KIERTO, SAADAAN VÄHEMMÄN TUNNETTU PARSVA (SIVU) BAKASANA. KÄSITASAPAINOASANAT

Lisätiedot

KOTIKUNTOILUOPAS. Selkä, vatsa, jalat, kädet, niska ja hartiat

KOTIKUNTOILUOPAS. Selkä, vatsa, jalat, kädet, niska ja hartiat KOTIKUNTOILUOPAS Selkä, vatsa, jalat, kädet, niska ja hartiat Tämä opas on tehty opinnäytetyönä aiheena Seniorit kuntoon kotikonstein. Oppaan ovat tehneet Kouvolan seudun ammattiopiston sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Taso 4: Kuntosaliharjoitteet InnoSport

Taso 4: Kuntosaliharjoitteet InnoSport 1 / 7 8.10.2009 20:38 Taso 4: Kuntosaliharjoitteet Taso 4: Kuntosaliharjoitteet 4. taso koostuu harjoitteista, jotka tehdään kuntosaliharjoitteluna ja toiminnallisena harjoitteluna. Kuntosaliharjoittelussa

Lisätiedot

Ergonomisten kantovälineiden käyttöohjeita. Kiedo ry Keski-Suomen kestovaippa- ja kantoliinayhdistys. Kuinka saada lapsi selkään kantorepulla?

Ergonomisten kantovälineiden käyttöohjeita. Kiedo ry Keski-Suomen kestovaippa- ja kantoliinayhdistys. Kuinka saada lapsi selkään kantorepulla? Ergonomisten kantovälineiden käyttöohjeita Kiedo ry Keski-Suomen kestovaippa- ja kantoliinayhdistys Kuinka saada lapsi selkään kantorepulla? On monia tapoja saada lapsi selkään kantorepulla. Kokeile erilaisia

Lisätiedot

TEHOKAS KOTIJUMPPA JOULUTAUOLLE!

TEHOKAS KOTIJUMPPA JOULUTAUOLLE! TEHOKAS KOTIJUMPPA JOULUTAUOLLE! Pysy kunnossa Tapiolan Voimistelijoiden ryhmäliikunnan joulutauon aikana. Helpot ja tehokkaat kotijumppaohjeet, ovat tauon aikana motivoimassa sinua liikkumaan. Kotijumppa

Lisätiedot

Laitilan Jyske ry 5.4.15 Toimintakäsikirja

Laitilan Jyske ry 5.4.15 Toimintakäsikirja Keskivartalolihaskuntoharjoituksia Seuraavassa on muutamia keskivartalon voimaan ja hallintaan keskittyviä harjoituksia. Aluksi esitetyt määrät voivat tuntua isoilta. Voitkin aluksi aloittaa pienemmistä

Lisätiedot

TAKLAAMINEN BLOKKAAMINEN

TAKLAAMINEN BLOKKAAMINEN TAKLAAMINEN BLOKKAAMINEN HUOMIOI TURVASEIKAT harjoitteissa valmentajan selkeät komennot - pilli hammassuojat käyttöön harjoituksissa niska kiinni hartiasuojiin, jolloin katse on eteenpäin. Mahdollinen

Lisätiedot

Fysioterapeutin ohjeita olkapääpotilaalle

Fysioterapeutin ohjeita olkapääpotilaalle Fysioterapia Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Seinäjoen keskussairaala Hanneksenrinne 7 60220 Seinäjoki puh. 06 415 4111 Ähtärin sairaala Sairaalantie 4 E 63700 Ähtäri puh. 06 415 7111 Fysioterapia 2

Lisätiedot

Tai Chi Qigong Shibashi: Ohjekirja

Tai Chi Qigong Shibashi: Ohjekirja Tai Chi Qigong Shibashi: Ohjekirja Tai Chi Qigong Shibashi videon liitemateriaali (Saat ilmaisen kopion videosta: www.taichi18.com) Voit vapaasti jakaa ohjekirjan niiden kanssa, jotka tarvitsevat sitä,

Lisätiedot

Loppuverryttelyn yhteydessä venytysten kesto 15-30 sekuntia per jalka/puoli. *Keskipitkä venytys

Loppuverryttelyn yhteydessä venytysten kesto 15-30 sekuntia per jalka/puoli. *Keskipitkä venytys Johdanto Tässä oppaassa on kuvattu ja esitetty jalkapalloilijan tärkeimpiin lihasryhmiin kohdistuvat venytykset. Tavoitteena on selkeyttää pelaajille ja valmentajille sekä pelaajien vanhemmille mitä venytyksiä

Lisätiedot

( 32 LIIKETTÄ / 4.GUP / SININEN VYÖ ) Liikesarjan alussa oppilas seisoo viivalla AB ja katse on suuntaan D

( 32 LIIKETTÄ / 4.GUP / SININEN VYÖ ) Liikesarjan alussa oppilas seisoo viivalla AB ja katse on suuntaan D Joon-Gun ( 32 LIIKETTÄ / 4.GUP / SININEN VYÖ ) Liikesarjan alussa oppilas seisoo viivalla AB ja katse on suuntaan D On nimetty isänmaallisen Ahn Joong-Gun:in mukaan. Hän salamurhasi Hiro-Bumi Iton, ensimmäisen

Lisätiedot

ALKUVERRYTTELY: KÄSIEN PYÖRITTELY, SELKÄRULLAUS JA POLVENNOSTOKÄVELY PAIKALLAAN

ALKUVERRYTTELY: KÄSIEN PYÖRITTELY, SELKÄRULLAUS JA POLVENNOSTOKÄVELY PAIKALLAAN KUNTOPIIRI- OHJELMA KUNTOPIIRITYYPPINEN LIHASKUNTOHARJOITUS Treeni 1 Ikäisesi nuoren suositellaan harrastavan vähintään 3 kertaa viikossa lihaskuntoa, liikkuvuutta ja luiden terveyttä edistävää liikuntaa

Lisätiedot

PERUSASIAT KUNNIAAN HEITON OPETTAMINEN

PERUSASIAT KUNNIAAN HEITON OPETTAMINEN PERUSASIAT KUNNIAAN HEITON OPETTAMINEN Opettaessasi tai opetellessasi oikeaa heitto tyyliä on ensimmäiseksi tiedettävä miten heittää tällä hetkellä. Meidän tulisi enemmän katsoa, miten heitto pelaajalta

Lisätiedot

3. Koordinaatioharjoittelu:

3. Koordinaatioharjoittelu: 55 LIITE 2/2 3. Koordinaatioharjoittelu: Koordinaatio askelluksilla pyritään harjoittamaan juoksemisen osa-alueita. Askellukset toimivat erinomaisena harjoitteena askeltiheyden sekä askelkontaktin harjoittamiseen.

Lisätiedot

BONUSOHJELMAT TREENINAUaHOILLA

BONUSOHJELMAT TREENINAUaHOILLA BONUSOHJELMAT TREENINAUaHOILLA Pysy lomalla ja matkoillakin teräskunnossa, tekemällä 5 tehokasta ja nopeaa treeniohjelmaa Seuraavassa 2 bonustreeniohjelmaa artikkelista Treenaa kotona Muscle&Fitness Hers-lehden

Lisätiedot

Hard Core Keskivartalo

Hard Core Keskivartalo Hard Core Keskivartalo Keskivartalo kuntopiiri kestävyysurheilijalle Keskity jokaisessa liikkeessä keskivartaloon ja siihen että paketti pysyy kasassa. Staattisissa liikkeissä lankkupito toimii perusasentona.

Lisätiedot

Henkilökohtainen harjoitusohjelma

Henkilökohtainen harjoitusohjelma Henkilökohtainen harjoitusohjelma Fysio-MM Oy - Laadukasta kuntoutusta asiakkaan parhaaksi Kinesiocenter Bomba Laatija Mika Mustonen Asiakas Leppoisasti liikkeelle PHT Tabata-kahvakuulalla 25.7.2012 Tabata-sarja

Lisätiedot

LANKAKERÄ NEULOMINEN

LANKAKERÄ NEULOMINEN LANKAKERÄ NEULOMINEN LANKAKERÄLEIKKI Oppilaat seisovat luokassa ja heittelevät lankakerää ristiin rastiin. Ensimmäinen heittäjä sitoo langanpään sormeensa, heittää kerän seuraavalle. Tämä ottaa langasta

Lisätiedot

Vapaauinti. Kallio Kontula Malmi Mäkelänrinne Pasila Siltamäki Töölö Vuosaari. www.urheiluhallit.fi

Vapaauinti. Kallio Kontula Malmi Mäkelänrinne Pasila Siltamäki Töölö Vuosaari. www.urheiluhallit.fi 1 Vapaauinti Pidä asento mahdollisimman virtaviivaisena. Vesiraja kulkee noin hiusrajan kohdalla. Vartalo kiertyy pituusakselin ympäri suunnilleen yhtä paljon molempiin suuntiin. Hartiat kiertyvät hieman

Lisätiedot

VENYTTELYOHJE EVU - 00. Mika Laaksonen

VENYTTELYOHJE EVU - 00. Mika Laaksonen VENYTTELYOHJE EVU - 00 Mika Laaksonen MIKSI ON HYVÄ VENYTELLÄ PELIEN JA HARJOITUSTEN JÄLKEEN? Kova harjoittelu ja treeni kiristävät lihaksia, jos venyttely laiminlyödään. Näin lihakset väsyvät nopeammin

Lisätiedot

POTILAAN OPAS. Olkapään tekonivelleikkaus. Olkapään/REVERSE harjoitusohjeita!

POTILAAN OPAS. Olkapään tekonivelleikkaus. Olkapään/REVERSE harjoitusohjeita! POTILAAN OPAS Olkapään tekonivelleikkaus Olkapään/REVERSE harjoitusohjeita! Sisältö Tämän oppaan tarkoituksena on tukea kuntoutumistanne tekonivel leikkauksen jälkeen. Kuntoutuminen olkapään tekonivelleikkauksesta

Lisätiedot

1. Liikkuvuusharjoittelusta 3. 2. Toiminnallisia liikkuvuusliikkeitä alku- ja loppuverryttelyyn 4. 3. Kotiharjoitteluopas liikkuvuuden lisäämiseen 10

1. Liikkuvuusharjoittelusta 3. 2. Toiminnallisia liikkuvuusliikkeitä alku- ja loppuverryttelyyn 4. 3. Kotiharjoitteluopas liikkuvuuden lisäämiseen 10 12/2013 Sisällysluettelo 1. Liikkuvuusharjoittelusta 3 2. Toiminnallisia liikkuvuusliikkeitä alku- ja loppuverryttelyyn 4 3. Kotiharjoitteluopas liikkuvuuden lisäämiseen 10 4. Muistiinpanoja 17 Lähteet

Lisätiedot

Lajitekniikka: venyttely

Lajitekniikka: venyttely Alaraajat Etureiden lihakset Seiso ryhdikkäästi. Ota yhdellä tai kahdella kädellä kiinni nilkastasi. Pidä jalat samansuuntaisena ja lantio suorassa. Työnnä lantiota hiukan eteenpäin jännittämällä pakaralihakset.

Lisätiedot

NIVELLIIKKUVUUSHARJOITTEITA

NIVELLIIKKUVUUSHARJOITTEITA Frisbee vinottain vettä vasten = vastus pienempi kuin edellä. (Kuva 171) Frisbee pystysuoraan vettä vasten = kevyin vastus. (Kuva 172) Frisbeeharjoituksia Useimpia seuraavista frisbee-harjoituksista voi

Lisätiedot

KOTIVENYTTELYOHJELMA REIDEN TAKAOSAN LIHAKSET REIDEN LÄHENTÄJÄT PAKARALIHAKSET

KOTIVENYTTELYOHJELMA REIDEN TAKAOSAN LIHAKSET REIDEN LÄHENTÄJÄT PAKARALIHAKSET KOTIVENYTTELYOHJELMA REIDEN TAKAOSAN LIHAKSET Ojenna toinen jalka suoraksi eteen ja pidä toinen jalka koukistettuna vieressä. Nojaa ylävartaloa eteen kohti venytettävää jalkaa. Pidä selkä suorana.tunne

Lisätiedot

1. Alkulämmittely kuntopyörällä 15min, josta viimeinen 5min aerobisen kynnyksen. 2. Keskivartalojumppa 15min jumppa kiertävänä, 30 työtä/ 1 palautus

1. Alkulämmittely kuntopyörällä 15min, josta viimeinen 5min aerobisen kynnyksen. 2. Keskivartalojumppa 15min jumppa kiertävänä, 30 työtä/ 1 palautus Pyöräilyvoimaa Lihaskunto- ohjelma pyöräilijälle Harjoituksilla on tarkoitus parantaa liikkuvuutta, nostaa jalkojen voimatasoa, harjoittaa tukilihaksia sekä parantaa keskivartalon lihaskestävyyttä. Keskity

Lisätiedot

Opas omatoimiseen harjoitteluun

Opas omatoimiseen harjoitteluun Opas omatoimiseen harjoitteluun Muista myös taitopassi ja kuperkeikkapassi Tämä on opas omatoimiseen jalkapallotaitojen harjoitteluun. Oppaasta saat vinkkejä eri tekniikoiden opetteluun. Katso ja opi videolta

Lisätiedot

LIHASKUNTOHARJOITTELU KOTONA

LIHASKUNTOHARJOITTELU KOTONA LIHASKUNTOHARJOITTELU KOTONA Tähän on kerätty liikemalleja, joita voidaan suorittaa kotona. Kaikkia liikkeitä ei tarvitse kerralla tehdä, vaan tarkoituksena on poimia itselle sopivat liikkeet omaksi kuntopiiriksi.

Lisätiedot

iloa yhdessä liikkuen KUMINAUHALLA VOIMAA

iloa yhdessä liikkuen KUMINAUHALLA VOIMAA iloa yhdessä liikkuen KUMINAUHALLA VOIMAA Lihasvoimaharjoitusten liikepankki Tämä voimaharjoittelun liikepankki on koottu teille, hyvät vertaisohjaajat, jotka liikutatte ikäihmisiä meidän Eläkeläiset ry:n

Lisätiedot

KESKEISIMMÄT OPPIMISTAVOITTEET KOROSTETTAVAT YDINKOHDAT. TEKNISET TAIDOT perusluistelu - liu ut

KESKEISIMMÄT OPPIMISTAVOITTEET KOROSTETTAVAT YDINKOHDAT. TEKNISET TAIDOT perusluistelu - liu ut 48 A KESKEISIMMÄT OPPIMISTAVOITTEET KOROSTETTAVAT YDINKOHDAT TEKNISET TAIDOT perusluistelu - liu ut - eteenpäin luistelu - taaksepäin luistelu - aurajarrutus mailankäsittely - syöttäminen - haltuunotto

Lisätiedot

FYYSISEN HARJOITTELUN SUUNTAVIIVAT 8-9 LUOKAN POJILLE Pertti Honkanen

FYYSISEN HARJOITTELUN SUUNTAVIIVAT 8-9 LUOKAN POJILLE Pertti Honkanen FYYSISEN HARJOITTELUN SUUNTAVIIVAT 8-9 LUOKAN POJILLE Pertti Honkanen Liiku kevyesti ensimmäinen 5 minuuttia. Seuraavaksi lisätään hieman tehoa seuraavat 5-8 minuuttia ja valitse listalta vähintään 6 liikkumistapaa

Lisätiedot

Taso 1. Yhden pelaajan pallokontrollitemput SORMILYÖNTI HIHALYÖNTI

Taso 1. Yhden pelaajan pallokontrollitemput SORMILYÖNTI HIHALYÖNTI Taso 1 Yhden pelaajan pallokontrollitemput SORMILYÖNTI 1. Heitä pallo, tee 1 sormilyönti ja ota koppi x 10 3. Heitä pallo, tee 2 sormilyöntiä ja ota koppi x 10 5. Heitä pallo, tee 3 sormilyöntiä ja ota

Lisätiedot

TSEMPPIÄ KESÄÄN JA MUISTA, ETTÄ VASTUU ON NYT SINULLA! MITÄ ENEMMÄN JAKSAT TEHDÄ TÖITÄ KESÄLLÄ, SITÄ HELPOMPAA PELAAMINEN ON ITSE PELIKAUDEN AIKANA!

TSEMPPIÄ KESÄÄN JA MUISTA, ETTÄ VASTUU ON NYT SINULLA! MITÄ ENEMMÄN JAKSAT TEHDÄ TÖITÄ KESÄLLÄ, SITÄ HELPOMPAA PELAAMINEN ON ITSE PELIKAUDEN AIKANA! - Alla omatoimisen jakson harjoitteet ja ohjeet harjoitteiden suorittamiselle. - Sinulle tarjotaan avaimet kehittymiseen ja sinulla on avaimet lunastaa peliaikaa! - Sinä valitset haluatko tehdä kesällä

Lisätiedot

B-luokka 20.12.2013. Yleistä. Hyppy. Hyppy. Hypyn arvostelu juoksu. Hypyn arvostelu. mattokasa

B-luokka 20.12.2013. Yleistä. Hyppy. Hyppy. Hypyn arvostelu juoksu. Hypyn arvostelu. mattokasa Yleistä B-luokka Kilpailuihin voi osallistua aikaisintaan sen vuoden syksynä, kun voimistelija täyttää 7 vuotta (lisenssikausi syksy 2013 - kevät 2014 / 2006 syntynyt) B-luokkaan voi siirtyä kilpailemaan,

Lisätiedot

KEPPIJUMPAN PERUSLIIKKEITÄ "Keppijumpan isän" Juhani Salakan ohjeita oikeisiin liikesuorituksiin. Perusohje: Aluksi suurin huomio oikeaan suoritustekniikkaan (opetellaan ensin "uimaan" ja mennään vasta

Lisätiedot

JES! Virtuaali juoksukoulu - Kuntopiiri

JES! Virtuaali juoksukoulu - Kuntopiiri JES! Virtuaali juoksukoulu - Kuntopiiri Lämmittele kuntopiirin ensimmäinen kierros eli tee liikkeet huomattavasti kevyemmin kuin kolme muuta kierrosta. -työ osuus per liike 30sek -Palautus liikkeiden välissä

Lisätiedot

Opinnäytetyö Fysioterapiaopiskelijat Mari Kopra Eija Saarinen. Opinnäytetyö: Mari Kopra ja Eija Saarinen

Opinnäytetyö Fysioterapiaopiskelijat Mari Kopra Eija Saarinen. Opinnäytetyö: Mari Kopra ja Eija Saarinen Opinnäytetyö Fysioterapiaopiskelijat Mari Kopra TASAPAINOHARJOITUKSIA VERTAISOHJAAJIEN KÄYTTÖÖN Tasapainoharjoitukset on suunniteltu vertaisohjaajien työkaluiksi, he voivat hyödyntää näitä kortteja omissa

Lisätiedot

HANKI KESTÄVÄ KESKIVARTALO SELKÄSI TUEKSI!

HANKI KESTÄVÄ KESKIVARTALO SELKÄSI TUEKSI! Miesten jumppaopas HANKI KESTÄVÄ KESKIVARTALO SELKÄSI TUEKSI! TÄSMÄLIIKUNTAA KESKIVARTALOON 2-3 kertaa viikossa 15 min. päivässä HARJOITTELE KEHOLLESI HYVÄ PERUSTA rankasi pysyy hyvässä ryhdissä ja löydät

Lisätiedot

SVINGIN KIINNITYSKOHDAT

SVINGIN KIINNITYSKOHDAT Antti Mäihäniemi opettaa kesäisin Master Golfissa ja talvisin Golfin Vermon House Prona. Hän on tutkinut golfsvingiä omatoimisesti yli kymmenen vuoden ajan. Hän on oppinut, että vain kyseenalaistamalla

Lisätiedot

AKTIVOI KESKIVARTALO. Keskivartalolihasten hallinta ja vahvistaminen Opas yläkouluikäisten tyttöjen lentopallovalmentajille

AKTIVOI KESKIVARTALO. Keskivartalolihasten hallinta ja vahvistaminen Opas yläkouluikäisten tyttöjen lentopallovalmentajille AKTIVOI KESKIVARTALO Keskivartalolihasten hallinta ja vahvistaminen Opas yläkouluikäisten tyttöjen lentopallovalmentajille VALMENTAJALLE Lentopallo vaatii pelaajalta monipuolista kehonhallintaa ja vakautta.

Lisätiedot

Nuorten Liiketaitoharjoittelu

Nuorten Liiketaitoharjoittelu Nuorten Liiketaitoharjoittelu Käytännön harjoitus Suomen Palloliitto Koulutuskiertue 2010 1.LIIKETAITO: VALMIUSASENTO TAVOITE: Valmiusasento, josta liike tapahtuu mihin tahansa suuntaan mahdollisimman

Lisätiedot

TEMPPUILIJAN SUORITUSKORTTI

TEMPPUILIJAN SUORITUSKORTTI TEMPPUILIJAN SUORITUSKORTTI BOING-temppuradalle on suunniteltu kahdeksan erilaista temppua, joista radan järjestäjä on valinnut osan BOING-temppurataan. Suorituspaikkojen ohjeet saat suorituspaikoilta

Lisätiedot

YLEISURHEILUKOULUTUKSEN PÄÄMÄÄRÄ

YLEISURHEILUKOULUTUKSEN PÄÄMÄÄRÄ YLEISURHEILUKOULUTUKSEN PÄÄMÄÄRÄ Yleisurheilukoulutuksen päämääränä - opettaa koulutettaville liikkumisen perusmuodot - kehittää nopeusvoimaa, nopeutta, reaktio- ja koordinaatiokykyä. Yleisurheiluun sopivana

Lisätiedot

vyötekniikat 2014 WWW.KOMBATAN.ORG

vyötekniikat 2014 WWW.KOMBATAN.ORG vyötekniikat 2014 WWW.KOMBATAN.ORG KOMBATAN / 1. ASTE Kumarrukset ja salikäyttäytyminen Jalkatyöskentely 1. Eteen (45 astetta) 2. Taakse (45 astetta) 3. Sivulle Pyörityksiä 1 kepillä (askelilla eteen taakse)

Lisätiedot

KUNTOSALILLA TEHTÄVÄ LIHASKUNTOHARJOITUS ENSIMMÄISET 12 VIIKKOA

KUNTOSALILLA TEHTÄVÄ LIHASKUNTOHARJOITUS ENSIMMÄISET 12 VIIKKOA KUNTOSALI -OHJELMA KUNTOSALILLA TEHTÄVÄ LIHASKUNTOHARJOITUS ENSIMMÄISET 12 VIIKKOA Treeni 1 Ikäisesi nuoren suositellaan harrastavan vähintään 3 kertaa viikossa lihaskuntoa, liikkuvuutta ja luiden terveyttä

Lisätiedot

ALOITTELIJAN KUNTOSALIOPAS

ALOITTELIJAN KUNTOSALIOPAS ALOITTELIJAN KUNTOSALIOPAS JOHDANTO Tämä opas on tarkoitettu sinulle, joka haluat aloittaa kuntosaliharjoittelun. Opas sisältää tietoa, jota tarvitset harjoitellaksesi tehokkaasti, turvallisesti ja tavoitteellisesti.

Lisätiedot

Käytä sitä kättä. Opas pareettisen yläraajan terapeuttiseen harjoitteluun. Lisätietoa: www.aivoliitto.fi www.sydänliitto.fi. www.kaypahoito.

Käytä sitä kättä. Opas pareettisen yläraajan terapeuttiseen harjoitteluun. Lisätietoa: www.aivoliitto.fi www.sydänliitto.fi. www.kaypahoito. Oppaan ovat tuottaneet fysioterapeuttiopiskelijat Lasse Hytönen ja Petteri Lemmetyinen opinnäytetyönä Mikkelin Ammattikorkeakoulussa Savonlinnassa yhteistyössä Kruunupuisto Punkaharjun Kuntoutuskeskuksen

Lisätiedot

GRADUOINTI TEKNIIKAT 2012

GRADUOINTI TEKNIIKAT 2012 GRADUOINTI TEKNIIKAT 2012 SKANDINAVIAN SINMOO HAPKIDO JÄRJESTÖ www.hapkido.fi 1 25 PERUSPOTKUA Peruskurssi keltainen 1. Sääripotku 2. Sisäpuolinen kiertopotku 3. Reisipotku 4. Matala sivupotku 5. Vastasuuntaan

Lisätiedot

KESKEISIMMÄT OPPIMISTAVOITTEET KOROSTETTAVAT YDINKOHDAT. LAJITAIDOT juokseminen - perusjuoksu

KESKEISIMMÄT OPPIMISTAVOITTEET KOROSTETTAVAT YDINKOHDAT. LAJITAIDOT juokseminen - perusjuoksu 40 A KESKEISIMMÄT OPPIMISTAVOITTEET KOROSTETTAVAT YDINKOHDAT LAJITAIDOT juokseminen - perusjuoksu liike ja voima suuntautuvat eteenpäin -> sivuttaisliike pois käsien korostunut käyttö vartalo hieman etunojassa,

Lisätiedot

Ennalta voidaan sopia mm. kuinka monta askelta ja mitä hyökkäystekniikka käytetään sekä hyökkäyskohde.

Ennalta voidaan sopia mm. kuinka monta askelta ja mitä hyökkäystekniikka käytetään sekä hyökkäyskohde. Otteluharjoitteet Sovelletaan liikesarjojen tekniikoita, ja myös muita perustekniikoita, todellista liikkuvaa vastustajaa vastaan erilaisissa tilanteissa. Otteluharjoitteiden tarkoituksena on kehittää

Lisätiedot

Kaikki Pelissätehtäväkortit

Kaikki Pelissätehtäväkortit Kaikki Pelissätehtäväkortit 1. Salmiakkikuljetus Lapsi kuljettaa salmiakkiruudun ympäri ensin toiseen suuntaan ja sitten toiseen suuntaan. Pelaajan tulee käyttää vasenta ja oikeaa jalkaa. Toinen ja neljäs

Lisätiedot

Mahdollisimman leveä V-torjunta

Mahdollisimman leveä V-torjunta Mahdollisimman leveä V-torjunta Monella V-tyylin maalivahdilla on toiveena saada torjunta-asennostaan entistä leveämpi ja peittävämpi. Toivotaan että V olisi HannuToivosmaisen, AriAhosmaisen tai KariLehtosmaisen

Lisätiedot

1) Alkulämpö 12 min. Alkulämpö ulkona. Lämmittely 4 min, viimeinen pari uunista ulos. Koordinaatiot 3 min, hölkkäpalautus.

1) Alkulämpö 12 min. Alkulämpö ulkona. Lämmittely 4 min, viimeinen pari uunista ulos. Koordinaatiot 3 min, hölkkäpalautus. 1) Alkulämpö 12 min Lämmittely 4 min, viimeinen pari uunista ulos Parijono ja 1-2 hippaa. Parijonossa ollaan kokoajan pienessä liikkeessä 1) 1 min Paikallaan juoksu 2) 30 sek Pikkuvuorohyppely 3) 30 sek

Lisätiedot

1(5) GRADUOINTIOHJE 15.8.2004 Suomen Karate-Do Shotokai ry

1(5) GRADUOINTIOHJE 15.8.2004 Suomen Karate-Do Shotokai ry 1(5) SUOMEN KARATE-DO SHOTOKAI RY:N GRADUOINTIOHJE 1 JOHDANTO 1.1 Tämä graduointiohje antaa suuntaviivat ja yleiset puitteet :n (SKDS) harjoittelusta graduointivaatimusten muodossa. 1.2 Tähän kirjatut

Lisätiedot

LENTOPALLON PERUSTEKNIIKOITA

LENTOPALLON PERUSTEKNIIKOITA LENTOPALLON PERUSTEKNIIKOITA Sormilyönti (passi) o liike nopeasti pallon alle, lantio pallon alle o juoksuvauhdin pysäytys, tasapainoinen asento, toinen (oikea) jalka hiukan eteen: pienellä askeleella

Lisätiedot

OMATOIMIKAUDEN HARJOITUSOHJELMA HARJOITUS 1. OHJEITA OMATOIMIKAUDELLE:

OMATOIMIKAUDEN HARJOITUSOHJELMA HARJOITUS 1. OHJEITA OMATOIMIKAUDELLE: OMATOIMIKAUDEN HARJOITUSOHJELMA OHJEITA OMATOIMIKAUDELLE: Harjoittele omatoimikauden aikana omia kehityskohteitasi tavoitteesi mukaisesti ja tee joukkueen omatoimiharjoitukset. Suunnittele viikon harjoittelu

Lisätiedot

Lonkan lähennys istuen (reiden lähentäjälihas, hoikkalihas ja harjannelihas)

Lonkan lähennys istuen (reiden lähentäjälihas, hoikkalihas ja harjannelihas) 2-6 kuukautta amputaatiosta: ensiproteesi Tässä vaiheessa on aika aloittaa vaativammat harjoitteet, joilla tähdätään vartalon kokonaisvaltaisempaan vahvistukseen, tasapainon hallitsemiseen seisoma-asennossa

Lisätiedot

TAITOKOULU OSA 7. Tervetuloa Taitokoulun seitsemännelle oppitunnille! Nyt lisätään laukaukseen tehoa ja viimeistellään kuin Selänne!

TAITOKOULU OSA 7. Tervetuloa Taitokoulun seitsemännelle oppitunnille! Nyt lisätään laukaukseen tehoa ja viimeistellään kuin Selänne! TAITOKOULU OSA 7 Tässä syntyy Teemu Selänteen NHL-uran maali numero 667. St. Louisin maalivahti Brian Elliott seuraa Anaheimin 42-vuotiaan hyökkääjän virheetöntä suoritusta. Tässä Teemu on mestari Lisää

Lisätiedot

Loppuverryttely salissa

Loppuverryttely salissa 1) Loppuverryttely (jäähdyttely) 10 min Jäähdyttely 3 min 3 min juoksua eli kenttä kerran ympäri reipasta vauhtia Tämän jälkeen puoleen väliin kenttään rento spurtti ja loppu matka kevyttä hölkkää toista

Lisätiedot

TORJUNTA TORJUNNAN KEHITTELY

TORJUNTA TORJUNNAN KEHITTELY TORJUNTA Torjunta on lentopalloilun ensimmäinen ja tärkein puolustusmuoto. Torjunnan tehtävä on peittää sovittu alue kentästä ja näin helpottaa takapelaajien kenttäpuolustusta. Torjunnalla voidaan myös

Lisätiedot

www.gains.fi/kotijumppa 1. Etukyykky 2-4 x 10-20

www.gains.fi/kotijumppa 1. Etukyykky 2-4 x 10-20 www.gains.fi/kotijumppa 1. Etukyykky 2-4 x 10-20 Ota isompi vesikanisteri tai vaikka matkalaukku syliin. Jalat hartianlevyiseen haaraasentoon, jalkaterät suoraan eteenpäin. Polven tulee ehdottomasti mennä

Lisätiedot

VESIRALLI 3 kurssirunko

VESIRALLI 3 kurssirunko VESIRALLI 3 kurssirunko KERTA ALTAAN REUNALLA ALLAS SUORITUS/OSAAMINEN 1. Tutustuminen Hengitys Asento; ryhti, liukuasento 2. Hengitys 3. Hengitys 4. Hengitys 5. Hengitys VR 2 osaamistavoitteiden kertaus,

Lisätiedot

Savonlinnan AJO Kesäohjelma NO: 1 1.6-3.8.2014

Savonlinnan AJO Kesäohjelma NO: 1 1.6-3.8.2014 Savonlinnan AJO Kesäohjelma NO: 1 1.6-3.8. Viikko:23 Kova Maanantai 2.6 Tiistai 3.6 Keskiviikko4.6 Torstai 5.6 Perjantai 6.6 Lauantai 7.6 Sunnuntai 8.6 Pihlis 16.30 18.30 POWER POWER POWER POWER POWER

Lisätiedot

1. Niilo 2. Juho Kusti 3. Tapio 4. Valentin 5. Paavo 6. Siiri 7. Hertta 8. Veikko 9. Ester 10.Henry

1. Niilo 2. Juho Kusti 3. Tapio 4. Valentin 5. Paavo 6. Siiri 7. Hertta 8. Veikko 9. Ester 10.Henry KEKSI SUKUNIMI SEURAAVILLE ETUNIMILLE 1. Niilo 2. Juho Kusti 3. Tapio 4. Valentin 5. Paavo 6. Siiri 7. Hertta 8. Veikko 9. Ester 10.Henry KEKSI ETUNIMI SEURAAVILLE SUKUNIMILLE 1. Laine 2. Sillanpää 3.

Lisätiedot

Vyökoevaatimukset SHOKYUDAN SHINSA 5. kyu - 4. dan Budoseura Kobushikai ry

Vyökoevaatimukset SHOKYUDAN SHINSA 5. kyu - 4. dan Budoseura Kobushikai ry KOBUSHIKAI SHORINJIRYU KARATEDO Vyökoevaatimukset SHOKYUDAN SHINSA 5. kyu - 4. dan Budoseura Kobushikai ry 1 DOJON SÄÄNNOT 1. Salille tultaessa ja poislähtiessä on tapana kumartaa dojon keskustaa kohti.

Lisätiedot

MIEKKAILUN KUNTOTESTAUS, OSA I

MIEKKAILUN KUNTOTESTAUS, OSA I MIEKKAILUN KUNTOTESTAUS, OSA I Sisällysluettelo: 1 Lihaskuntotestit 1.1 Etunojapunnerrus 1.2 Staattinen kylkilihasliike 1.3 Staattinen vatsa/selkälihasliike 1.4 Dynaaminen vatsalihasliike 2 Nopeusvoimatestit

Lisätiedot

LIPPUPALLODEMO 1,5 H 1

LIPPUPALLODEMO 1,5 H 1 LIPPUPALLODEMO 1,5 H 1 1.TUTUSTUMINEN PALLOON pareittain heittoharjoittelua kahdessa rivissä huomioi turvallisuusseikat - rauhallisia, tarkkoja heittoja 2 2. OPETUSKESKUSTELU: OTE PALLOSTA HEITOSSA etusormi

Lisätiedot

Tukimies. Tukimiehen tehtävät? Tukimiehen ominaisuudet? Miten kehitän? Pelinlukua Liikkumista Juoksupuolustusta Heittopuolustusta

Tukimies. Tukimiehen tehtävät? Tukimiehen ominaisuudet? Miten kehitän? Pelinlukua Liikkumista Juoksupuolustusta Heittopuolustusta Tukimies LB Tukimies Tukimiehen tehtävät? Tukimiehen ominaisuudet? Miten kehitän? Pelinlukua Liikkumista Juoksupuolustusta Heittopuolustusta Esihavannointi suorituksen tarkoituksen tunnistaminen suorituksen

Lisätiedot

NATSAKOKEET Sotkamon Tsuyoi ry.

NATSAKOKEET Sotkamon Tsuyoi ry. NATSAKOKEET Sotkamon Tsuyoi ry. Graduointivaliokunta Natsakokeiden filosofiaa: - Graduointiohjeet eivät määrittele natsakokeiden sisältöjä, joten se jää seuran/ graduoitsijan kontolle. - Natsakokeiden

Lisätiedot

AHTAAN OLKANIVELEN AVARRUSLEIKKAUS (ACROMIOPLASTIA) POTILASOPAS

AHTAAN OLKANIVELEN AVARRUSLEIKKAUS (ACROMIOPLASTIA) POTILASOPAS AHTAAN OLKANIVELEN AVARRUSLEIKKAUS (ACROMIOPLASTIA) POTILASOPAS Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri /Ähtärin sairaala Fysioterapia Protokolla 1(6) AHDAS OLKANIVEL (OLKANIVELEN PINNE-/ KIERTÄJÄKALVOSINOIREYHTYMÄ)

Lisätiedot

FcJazzC14 Mentaalisesti vahvana. kesän peleihin. Markku Gardin 1.4.2014

FcJazzC14 Mentaalisesti vahvana. kesän peleihin. Markku Gardin 1.4.2014 FcJazzC14 Mentaalisesti vahvana kesän peleihin Markku Gardin 1.4.2014 Mentaalitarinoita "Peliä edeltävänä iltana makaan vuoteessani ja kuvittelen mielessäni, kuinka teen maalin ja kuinka pelaan hyvin.

Lisätiedot