Miten yhdessä helpotamme yrittäjän arkea

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Miten yhdessä helpotamme yrittäjän arkea"

Transkriptio

1 Miten yhdessä helpotamme yrittäjän arkea Fysi-yrittäjäkierros 2012

2 Vältetty riski on parempi kuin korvattu riski! - raha ei korvaa kaikkea esim. ihmishenkeä Maine on yrityksen arvokkain tase-erä. 2

3 Elinkaaret / Yritys Perustaminen Tuote ja palveluidean löytäminen Startti ja kasvu Osakassopimus Vakiintuminen Kasvu Kansainvälistyminen Työntekijät Avioehto Keskinäinen testamentti Sukupolven vaihdos Yrityksen myynti / lopetus Luopuminen 3

4 Riskin merkityksen arviointi riskikentällä Rahallinen vaikutus + Katastrofi Suuri euromääräinen vaikutus/ Pieni todennäköisyys Esimerkiksi: Totaali tulipalo Vakuuta oikein Vakuutusmäärä /omavastuu Jatkuvuussuunnitelma Suojaukset Merkityksetön Pieni vaikutus/ pieni todennäköisyys Kriittinen Suuri vaikutus/ ja toteutuessaan korvaamaton Yrityksen omistaja/ toimiva johto ei pysty sairauden, tapaturman, työkyvyttömyyden tai kuoleman vuoksi johtamaan yritystä! Avainhenkilöiden työpanoksen menettäminen Vakuuta oikein Riittävä vakuutusmäärä Riittävä vakuutusturva Rutiini Pieni vaikutus/ suuri todennäköisyys Esimerkiksi: Särkymiset Omalla riskillä Seuraa Esimerkiksi: Varkaudet, Ilkivalta Kouluta, ohjeista, suojaa Poista riski Seuraa 4 - Riskin todennäköisyys +

5 Yrittäjän riskeistä seinistä ja katoista katse on siirtymässä yrittäjään itseensä, ympäristöön ja sopimuksiin 5

6 Yrittäjä vai palkansaaja? Tapaturmavakuutuslaki Yrittäjän eläkelaki (YEL) Työttömyysturvalaki verotus 6

7 Eläketurvalla vaikutat YEL työtulo vaikuttaa (7 105,84 minimi maksimi /v.) eläkkeeseen työttömyysturvaan (8520 /v.) sairauspäivärahaan äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainraha sekä osittainen vanhempainraha erityishoitoraha kuntoutuslain mukainen kuntoutusraha asumistuki 7

8 Vuonna 2010 työeläkkeelle siirtyneiden keski-määräinen työeläke eläkelajin mukaan, /kk Luku- Miehet: määrä Naiset: YEL VE TK TT OSE VE TK TT OSE Kaikki Miehet Naiset VE=vanhuuseläke, TK=työkyvyttömyyseläke, TT=työttömyyseläke, OSE=osa-aikaeläke 8 Lähde ETK

9 Sairauspäiväraha , , , , , , , ,40 Vähimmäispäiväraha 22,96 Huom! TT 5 pv/v, SV 6 pv/v, LST 7 pv/v 9

10 Kelan päivärahataulukko 10 Lähde KELA

11 FYSI-turva Fennian etupaketti FYSI ry:n jäsenille 11

12 Fysi-turvan tärkeimmät ominaisuudet YRITTÄJÄ JA HENKILÖSTÖ Sairauskuluvakuutus korvaa sairauden sekä tapaturman aiheuttamia hoitokuluja sekä työ- että vapaa-ajalla. Terveydenhoidon puhelinneuvonta Lisäksi FYSI ry:n jäsenenä sinulla on käytössäsi terveydenhoidon puhelinpalvelu 24 h. Henkilöstön etupaketti antaa työntekijöillesi mm. alennuksia näiden kodin ja perheen vakuutuksiin. POTILASVAKUUTUS Lakisääteinen potilasvakuutus korvaa potilasvahinkolain mukaisesti Suomessa annetun terveyden- ja sairaanhoidon hteydessä potilaalle aiheutuneen henkilövahingon. YRITYKSEN OMAISUUS JA TOIMINTA Tapaturmakeskeytysvakuutus koko vakinaiselle henkilöstölle, esim. jos työntekijäsi on estynyt saapumasta työhön tapaturman vuoksi, vakuutus korvaa menetettyä tuloa yritykselle aina euroon/kk asti. Tapaturmakeskeytys yrittäjälle esim. jos yrittäjä itse on estynyt saapumasta työhön tapaturman vuoksi, vakuutus korvaa menetettyä tuloa aina euroa/kk asti. Huom! yrittäjällä on oltava lisäksi Yrittäjän Fenniasopimus. Hoitovälineiden omaisuusvakuutus muualla kuin yrityksen toimitiloissa, esim. jos autossasi olevaa yrityksen omaisuutta tuhoutuu se korvataan euroon asti. AJONEUVOT 70 %:n lähtöbonus laajaan Fenniakaskoon. 20 %:n alennus yksityiskäyttöisen henkilöauton laajan Fenniakaskon maksusta, myös vuokraautovakuutuksesta sekä lasivakuutuksesta 12

13 FYSI-turvan tarkempi sisältö Yrittäjän ja henkilöstön turva Yrityksen sairauskuluvakuutus Korvaa sairauden sekä tapaturman aiheuttamia hoitokuluja, esim. - yleis- ja erikoislääkärin määräämät välttämättömät tutkimukset - hoitopäivämaksut aina 400 euroa/vrk asti - lääkärin määräämän psykoterapian - tapaturman aiheuttamat hammasvammat Korvaa vakuutuksen voimassa ollessa Suomessa aiheutuneet hoitokulut Korvaa sairaanhoitokuluja siltä osin kuin lakisääteinen vakuutus ei niitä korvaa tai ne eivät kuulu yrityksen työterveyshuoltosopimukseen On voimassa työ- ja vapaa-aikana, myös kaikessa urheilutoiminnassa Korvaa tutkimuksia ja hoitoa myös yksityissektorin hoitolaitoksissa Vakuutusmäärä euroa 13 Omavastuu 15 %, kuitenkin vähintään 84 euroa sairautta tai tapaturmaa kohti Kattaa vakuutuksen voimassa ollessa alkaneen sairauden ja vakuutuksen voimassa ollessa sattuneen tapaturman tutkimus- ja hoitokulut lukuun ottamatta rajoitusehdon alaisia hoitokuluja Vakuutus myönnetään terveysselvityksen perusteella, alle 60-vuotiaille Vakuutus päättyy viimeistään kun vakuutettu henkilö täyttää 68 vuotta Vakuutus voi päättyä myös aikaisemmin jos työsuhde päättyy. Henkilöstön etupaketti Henkilöstön etupaketin avulla sitoutat työntekijöitäsi ja vahvistat heidän vakuutusturvaansa niin työntekijänä kuin yksityishenkilönäkin. Henkilöstön etupaketin kautta henkilöstösi saa Fenniasta erikoisetuja omiin vakuutuksiinsa ja mm. alennuksia kodin ja perheen vakuutuksiin sekä turvallisuuteen liittyviä lisäpalveluja ja etuja.

14 Yrityksesi omaisuuden ja toiminnan turva Oikeusturvavakuutus Korvauksen yläraja on euroa yhtä vakuutustapahtumaa kohti. Yhden kalenterivuoden aikana vakuutuksesta maksettavien korvausten enimmäismäärä useammasta kuin yhdestä vakuutustapahtumasta on kuitenkin enintään euroa. Omavastuu on 15 % kuluista, kuitenkin vähintään 500 euroa ja vakuutuksen voimassaoloalue on Suomi. Toiminnan vastuuvakuutus Korvauksen yläraja on euroa henkilö- ja esinevahingoissa. Omavastuu on 500 euroa ja vakuutuksen voimassaoloalue on Eurooppa. Vakuutukseen sovelletaan vastuuvakuutuksen erityisehtoja, esim. - Vakuutus korvaa myös käsiteltävää tai säilytettävää potilaan omaisuutta kohdanneet vahingot Vakuutus korvaa myös säilytettäväksi otettuja pukimia ja henkilökohtaisia käyttöesineitä kohdanneet vahingot, mikäli säilö on sen hoitajiksi määrättyjen henkilöiden pysyvässä valvonnassa. Tapaturmakeskeytysvakuutus Vakuutettuna on yrityksen vakinainen henkilöstö. Vakuutus korvaa, kun toiminta keskeytyy vakuutetulle henkilölle sattuneen, Yritysturvan ehdoissa määritellyn tapaturman vuoksi. Korvauksen yläraja henkilöä ja vahinkoa kohti on euroa kuukaudessa. Korvausta maksetaan enintään kolmelta kuukaudelta. Omavastuu on 500 euroa. Vakuutuksen voimassaoloalue on Suomi. Jos yrittäjällä on Yrittäjän Fenniasopimus ja toiminta keskeytyy yrittäjää kohdanneen Yritysturva vakuutusehdoissa määritellyn tapaturman vuoksi, on korvauksen yläraja vahinkotapahtumaa kohti euroa kuukaudessa ja enintään kolmen kuukauden ajalta.

15 Yrityskeskeytysvakuutus Vakuutus korvaa, kun toiminta keskeytyy vakuutuskirjassa mainitun, liiketoiminnassa käytettävän omaisuuden vahingoittumisen vuoksi. Vakuutus ei kuitenkaan korvaa, jos toiminta keskeytyy ajoneuvojen, moottorityökoneiden tai muiden kulkuvälineiden vahingoittumisen vuoksi. Keskeytysvakuutuksen vakuutusturvana on All Risks ja vakuutuksen kohteena on yrityksen myyntikate sekä muuttuviin kuluihin kirjatut palkat. Keskeytysvakuutuskorvausta maksetaan enintään 12 kuukauden ajan. Omavastuu on 500 euroa ja vakuutuksen voimassaoloalue on Suomi. Omaisuusvakuutukset Omaisuus vakuutuspaikassa: Omaisuusvakuutuksen vakuutusturvana on All Risks ja se kattaa yrityksen irtaimen omaisuuden ns. täysarvovakuutuksena. Irtaimen omaisuuden vakuutusmääränä on omaisuuden jälleenhankinta-arvo, vakuutusehtojen ja vakuutuskirjatekstien rajoitukset huomioon ottaen. Omavastuu on 500 euroa ja irtaimen käyttö-, vaihto- ja vieraan omaisuuden vakuutus on voimassa vakuutuspaikassa. Vakuutus kattaa myös vakuutuspaikan ulkopuolella kaikkialla Suomessa tilapäisesti olevaa omaisuutta: Vakuutettuun irtaimistoon sisältyvien, vakuutuksenottajan yleis- ja taloushallintoon käytettävien kannettaviksi suunniteltujen tietojenkäsittely- ja tietoliikennelaitteiden osalta vakuutus on voimassa kaikkialla Suomessa euron määrään saakka. Hoitovälineiden osalta vakuutus on voimassa kaikkialla Suomessa euron määrään saakka. Tällaisen omaisuuden rikosvahingoissa, jotka kohdistuvat rakennus- tai asennustyömailla tai ajoneuvoissa tai kulkuneuvoissa oleviin laitteisiin, vähennetään vahingon määrästä omavastuuna 25 %, kuitenkin vähintään vakuutuskirjassa mainittu omavastuu. 15

16 Lakisääteinen potilasvakuutus Lakisääteinen Potilasvakuutus korvaa potilasvahinkolain mukaisesti Suomessa annetun terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä potilaalle aiheutuneen henkilövahingon. Korvausta potilasvahingosta haetaan Potilasvakuutuskeskuksesta. Jokaisella terveyden- ja sairaanhoitotoimintaa harjoittavalla on oltava potilasvakuutus potilasvahinkolain mukaisen vastuun varalta. Potilasvakuutuksesta maksetaan korvausta terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä potilaalle aiheutuneesta henkilövahingosta. Henkilövahingolla tarkoitetaan sairautta, vammaa tai muuta terveydentilan tilapäistä tai pysyvää heikentymistä taikka kuolemaa. Potilasvahinkolakia sovelletaan sekä terveydenhuollon ammattihenkilöiden että terveyden-huollon toimintayksiköissä tapahtuvaan toimintaan. Lain tarkoittamaa terveyden- ja sairaanhoitotoimintaa on mm. kuntoutus ja fysikaalinen hoito. Potilasvahinkolain perusteella ei korvata kaikkia terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä aiheutuvia seurauksia vaan ainoastaan ne henkilövahingot, jotka ovat todennäköisesti aiheutuneet hoidosta. Vahingon aiheuttajana voi olla esimerkiksi hoito-vahinko, laitevahinko, infektiovahinko, tapaturma-vahinko tai palovahinko. 16 Potilasvakuutuksen maksuperusteena on yrityksen vuosipalkat, ja vähimmäismaksu vuonna 2010 on 40 euroa. Potilasvakuutuksen maksu itsenäiselle ammatinharjoittajalle vuonna 2010 on 40 euroa. Korvauksen määrällä ei ole ylärajaa eikä vakuutuksessa ole omavastuuosuutta. Kuitenkin, jos vahingon aiheuttamat kulut ovat alle 200 euroa, ei niitä korvata. Potilasvakuutuksen voimassaoloalue on Suomi. Yrityksesi ja perheesi ajoneuvojen turva 20 %:n alennus yksityiskäyttöisen henkilöauton laajan Fenniakaskon maksusta, myös lasivakuutuksesta sekä vuokra-autovakuutuksesta. 70 %:n lähtöbonus laajaan Fenniakaskoon, jos autosi kolarivakuutuksen perusteella ei ole korvattu vahinkoja kahteen edelliseen vuoteen. Nämä edut saat, kun yksityiskäyttöön rekisteröidyllä henkilöautollasi on Fenniassa liikennevakuutus ja kolarivakuutuksen sisältävä laaja Fenniakasko. Ajoneuvon ikä enintään 15 vuotta.

17 Yrityksen sairauskuluvakuutus Fysi Partners Finland Oy:n osakasyrityksille

18 Vakuutuksen sisältö Edellyttää Fennian kokonaisasiakkuutta Korvaa sairauden tai tapaturman aiheuttamia hoitokuluja Korvaa vakuutuksen voimassa ollessa Suomessa aiheutuneet hoitokulut Korvaa sairaanhoitokuluja siltä osin kuin lakisääteinen vakuutus ei niitä korvaa tai ne eivät kuulu yrityksen työterveyshuoltosopimukseen On voimassa työ- ja vapaa-aikana, myös kaikessa urheilutoiminnassa Korvaa tutkimuksia ja hoitoa myös yksityissektorin hoitolaitoksissa 18

19 Ryhmäsairauskuluvakuutus Vakuutettuina ovat kaikki alle 68-vuotiaat työsuhteessa olevat työntekijät Vakuutus korvaa hoitokuluja enintään euroa samaa sairautta tai tapaturmaa kohti Vakuutuksen omavastuu on 10 euroa jokaista lääkärissä käyntiä kohti Vakuutus korvaa myös ennen vakuutuksen alkamista todettujen sairauksien tai tapaturmien hoitokuluja Vakuutus ei korvaa lääkkeitä Vakuutus päättyy viimeistään kun vakuutettu henkilö täyttää 68 vuotta Vakuutus voi päättyä myös aikaisemmin jos työsuhde päättyy tai vakuutuksenottajan Fysi Partners Finland Oy:n jäsenyys päättyy 19

20 Korvattavat hoitokulut Erikoislääkärin palkkiot Tutkimukset, jotka ovat yleis- ja/tai erikoislääkärin määräämiä ja yleisesti hyväksytyn lääketieteellisen käsityksen mukaan välttämättömiä (esim. röntgen- ja laboratoriokokeet) Hoitopäivämaksut max. 400,00 euroa / vrk Muut sairaanhoitokulut (esim. poliklinikkamaksu, toimistomaksu, leikkaussalivuokra) Sairaanhoitona annettu lääkärin määräämä psykoterapia (koko vakuutusaikana vain 1 jakso/max 12 kk) Leikkaus- ja kipsaushoidon jälkeinen välitön fysikaalinen hoito (yksi jakso max 10 kertaa sairautta tai tapaturmaa kohti) Elimistön yleissairauden parantamiseksi välttämätön hammashoito (esim. nivelreuma, sokeritauti) Tapaturman aiheuttamat hammasvammat 20

21 Korvausta ei makseta, jos kyseessä on Terveystarkastus, sairauden ennaltaehkäisy (esim. influenssarokotus), vuositarkastus (esim. gynekologi) Fysikaalinen tai siihen rinnastettava hoito, paitsi leikkaus- ja kipsaushoidon jälkeinen välitön fysikaalinen hoito (yksi jakso max 10 kertaa sairautta tai tapaturmaa kohti) Kuntoutus tai siihen rinnastettava hoito, kuten erilaiset terapiahoidot Luontaistuotteet, vitamiinit, ravinto- ym. valmisteet, perusvoiteet, hivenainetutkimukset Normaali raskaudentila, synnytys, lapsettomuuden hoito, raskauden keskeytys Kosmeettiset hoidot (paitsi tapaturman aiheuttamien vammojen korjaaminen) Näöntarkastus, silmälasit/piilolinssit, taittovirheet, heikkonäköisyys Alkoholin, lääkeaineiden tai huumeiden käyttö Normaali hammashoito (esim. paikkaushoito, viisaudenhampaan poisto, oikomishoito, juurihoito) Matka- ja yöpymiskulut (ambulanssikuljetus korvataan) 21

Fennian jäsenetuvakuutukset. Edut voimassa 1.1.2012 alkaen

Fennian jäsenetuvakuutukset. Edut voimassa 1.1.2012 alkaen Fennian jäsenetuvakuutukset Edut voimassa 1.1.2012 alkaen 1 Jäsenenä Suomen Yrittäjissä Suomen Yrittäjät kokoaa kaikenkokoiset yritykset kaikilta toimialoilta kautta maan. Järjestöön kuuluu kaikkiaan 115

Lisätiedot

Järjestövakuutus. TUOTESELOSTE Voimassa 1.8.2012 alkaen.

Järjestövakuutus. TUOTESELOSTE Voimassa 1.8.2012 alkaen. Järjestövakuutus TUOTESELOSTE Voimassa 1.8.2012 alkaen. Olemme räätälöineet vakuutuskokonaisuuden, joka kattaa järjestötoiminnan omaisuuden ja toiminnan tärkeimmät vahinkoriskit. Tuoteselosteen tarkoituksena

Lisätiedot

Nuorisovakuutus TUOTESELOSTE VOIMASSA 1.7.2007 ALKAEN

Nuorisovakuutus TUOTESELOSTE VOIMASSA 1.7.2007 ALKAEN Nuorisovakuutus TUOTESELOSTE VOIMASSA 1.7.2007 ALKAEN Lähivakuutuksen Nuorisovakuutuksessa on valmiiksi mietittynä nuoren ja hänen perheensä tarpeita vastaava vakuutusturva. Nuorisovakuutukseen sisältyy

Lisätiedot

Yksilöllistä VAKUUTUSTURVAA. Kodin ja perheen vakuutusehdot voimassa 1.1.2015 alkaen

Yksilöllistä VAKUUTUSTURVAA. Kodin ja perheen vakuutusehdot voimassa 1.1.2015 alkaen Yksilöllistä VAKUUTUSTURVAA Kodin ja perheen vakuutusehdot voimassa 1.1.2015 alkaen Kodin ja perheen vakuutusehdot lukijalle Tervetuloa tutustumaan Kodin ja perheen vakuutusehtoihin Kanssamme tekemäsi

Lisätiedot

Yrittäjän Oikea Turva

Yrittäjän Oikea Turva Yrittäjän Oikea Turva vakuutusopas voimassa 1.1.2009 alkaen. Yrittäjän on tärkeää kyetä keskittymään omaan liiketoimintaansa. Toimintahäiriöitä ja yllättäviä kustannuseriä ei kaivata. Tarkoituksenmukaiseen

Lisätiedot

POHJANTÄHTITURVA YRITYKSELLE. Esite voimassa 1.4.2011 alkaen

POHJANTÄHTITURVA YRITYKSELLE. Esite voimassa 1.4.2011 alkaen POHJANTÄHTITURVA YRITYKSELLE Esite voimassa 1.4.2011 alkaen 2 SISÄLLYSLUETTELO POHJANTÄHTITURVA YRITYKSESI TURVAKSI 4 Mikä on Pohjantähtiturva? 4 Yksilöllistä vakuutusturvaa ja parempaa palvelua 4 Mitä

Lisätiedot

Yksityistapaturmavakuutus sekä tapaturma- ja sairauskuluvakuutus Vakuutusehdot 11 G

Yksityistapaturmavakuutus sekä tapaturma- ja sairauskuluvakuutus Vakuutusehdot 11 G Yksityistapaturmavakuutus sekä tapaturma- ja sairauskuluvakuutus Vakuutusehdot 11 G Voimassa 1.1.2014 alkaen Sisällys 1. Henkilövakuutukset 2. Yhteiset määräykset yksityistapaturmavakuutukselle ja tapaturma-

Lisätiedot

POHJANTÄHTITURVA KODILLE

POHJANTÄHTITURVA KODILLE POHJANTÄHTITURVA KODILLE Vakuutusehdot voimassa 1.7.2014 alkaen SISÄLLYSLUETTELO POHJANTÄHTITURVA KODILLE VV110 SISÄLTÖ 11 VV120 POHJANTÄHTIBONUS 11 1 Yleistä bonuksesta 11 2 Bonuksen kertyminen ja väheneminen

Lisätiedot

Henkilövakuutusehdot, EHTO HEN 100.15, voimassa 1.1.2015 alkaen

Henkilövakuutusehdot, EHTO HEN 100.15, voimassa 1.1.2015 alkaen Henkilövakuutusehdot, EHTO HEN 100.15, voimassa 1.1.2015 alkaen henkilövakuutustuotteet If Henkilövakuutukseen voi sisältyä Turvat hoitokulujen (3.1) ja lyhytaikaisen työkyvyttömyyden (3.4) varalta, Turvat

Lisätiedot

POHJANTÄHTITURVA KODILLE

POHJANTÄHTITURVA KODILLE POHJANTÄHTITURVA KODILLE Vakuutusehdot voimassa 1.7.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO POHJANTÄHTITURVA KODILLE VV110 SISÄLTÖ 10 VV120 POHJANTÄHTIBONUS 10 1 Yleistä bonuksesta 10 2 Bonuksen kertyminen ja väheneminen

Lisätiedot

Valintaopas aikuisten sairauskuluvakuutuksista

Valintaopas aikuisten sairauskuluvakuutuksista Valintaopas aikuisten sairauskuluvakuutuksista Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista 11.3.2014 Marjo Ylönen FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Lisätiedot

Toimeentuloturva. Lakisääteinen sosiaaliturva ja vapaaehtoiset vakuutukset. Toimittaja: Pauliina Hilkamo

Toimeentuloturva. Lakisääteinen sosiaaliturva ja vapaaehtoiset vakuutukset. Toimittaja: Pauliina Hilkamo Toimeentuloturva 2003 Lakisääteinen sosiaaliturva ja vapaaehtoiset vakuutukset Toimittaja: Pauliina Hilkamo Copyright: Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Varma-Sampo 2003 ISSN 0785-014X Edita Prima Oy Helsinki

Lisätiedot

TUOTESELOSTE VOIMASSA 1.7.2007 ALKAEN

TUOTESELOSTE VOIMASSA 1.7.2007 ALKAEN Kotivakuutus TUOTESELOSTE VOIMASSA 1.7.2007 ALKAEN KOTIVAKUUTUS Lähivakuutuksen Kotivakuutus on vakuutussopimus, johon kokoat perheesi tarpeita parhaiten vastaavan vakuutusturvan. Vakuutus muodostuu esinevakuutuksesta

Lisätiedot

TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2009 alkaen.

TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2009 alkaen. TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2009 alkaen. Yritysykkönen Pohjola on valmiiksi miettinyt sinulle vakuutuskokonaisuuden, joka kattaa vähittäiskaupan ja palvelualan omaisuuden ja toiminnan tärkeimmät vahinkoriskit.

Lisätiedot

Uuden yrityksen Starttivakuutus

Uuden yrityksen Starttivakuutus TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2009 alkaen Uuden yrityksen Starttivakuutus Pohjola haluaa auttaa uutta yrittäjää alkutaipaleella. Vakuuttamisen pitää olla helppoa ja sopivan hintaista, mutta turvan tulee olla

Lisätiedot

Yrityksen perusvakuutus

Yrityksen perusvakuutus TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2009 alkaen Yrityksen perusvakuutus Pohjola on valmiiksi miettinyt sinulle vakuutuskokonaisuuden, joka kattaa vähittäiskaupan, palvelualan ja tiettyjen tuotantotoimintaa harjoittavien

Lisätiedot

Pohjolan Mittaturva. Kodin ja perheen vakuutukset

Pohjolan Mittaturva. Kodin ja perheen vakuutukset Pohjolan Mittaturva Kodin ja perheen vakuutukset Pohjolan Mittaturva Kodin ja perheen vakuutukset Tuoteseloste on voimassa 1.3.2008 alkaen. Sisällysluettelo Ovatko vakuutuksesi ajan tasalla...3 Yksi sopimus,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. aiheuttama pysyvä haitta 6. 3.1.2 Tapaturman aiheuttama kuolema 6. 1.4.1 Kilpaurheilurajoitus 3

SISÄLLYSLUETTELO. aiheuttama pysyvä haitta 6. 3.1.2 Tapaturman aiheuttama kuolema 6. 1.4.1 Kilpaurheilurajoitus 3 VAKUUTUSEHDOT 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLO 3 1.1 Voimassaolo 3 1.2 Voimassaoloaika ja -alue 3 1.3 Ulkomaille muuton vaikutus vakuutuksen voimassaoloon 1.4 Voimassaolo urheilussa ja eräissä

Lisätiedot

VAKUUTUSEHDOT TAPATURMA

VAKUUTUSEHDOT TAPATURMA VAKUUTUSEHDOT TAPATURMA 1 Voimassa 1.4.2013 alkaen. SISÄLLYSLUETTELO 1 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLO 3 1.1 Voimassaolo 3 1.2 Voimassaoloaika ja -alue 3 1.3 Ulkomaille muuton vaikutus vakuutuksen voimassaoloon

Lisätiedot

Kotivakuutus Tuotetiedot

Kotivakuutus Tuotetiedot Kotivakuutus Tuotetiedot Voimassa 1.3.2013 alkaen Tuoteselosteesta saat tarvitsemasi tiedot voidaksesi valita tarpeitasi parhaiten vastaavan vakuutuksen. Vakuutusturva on selostettu oleellisimmilta osilta.

Lisätiedot

Koti-, atka- a tapaturmavakuutus NUORTEN IF YOU TURVANASI. Vakuutusesite If You -vakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen

Koti-, atka- a tapaturmavakuutus NUORTEN IF YOU TURVANASI. Vakuutusesite If You -vakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen Koti-, atka- a tapaturmavakuutus NUORTEN IF YOU TURVANASI Vakuutusesite If You -vakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen PERUSASIOITA, jotka on hyvä tietää VAKUUTUS ON KAIKKIA OSAPUOLIA VELVOITTAVA SOPIMUS Vakuutus

Lisätiedot

mittaturvan vakuutusehdot

mittaturvan vakuutusehdot mittaturvan vakuutusehdot Henkilövakuutukset Vahinkovakuutukset Matkavakuutukset Voimassa 1.1.2010 alkaen 103 641 1 11.09 (02.10) 70 000 SISÄLLYSLUETTELO mittaturvan vakuutusehdot...1 henkilövakuutukset...4

Lisätiedot

YLEISURHEILULISENSSIIN LIITTYVÄ TAPATURMAVAKUUTUS...2

YLEISURHEILULISENSSIIN LIITTYVÄ TAPATURMAVAKUUTUS...2 Mtu 1 YLEISURHEILULISENSSIIN LIITTYVÄ TAPATURMAVAKUUTUS...2 1. Vakuutetut ja edunsaajat...2 2. Vakuutuksen voimassaoloaika ja voimassaoloalue...2 3. Vakuutuksen sisältö...2 4. Korvauksenhakuohjeet...3

Lisätiedot

YLEISURHEILULISENSSIIN LIITTYVÄ TAPATURMAVAKUUTUS...2

YLEISURHEILULISENSSIIN LIITTYVÄ TAPATURMAVAKUUTUS...2 Mtu 1 YLEISURHEILULISENSSIIN LIITTYVÄ TAPATURMAVAKUUTUS...2 1. Vakuutetut ja edunsaajat...2 2. Vakuutuksen voimassaoloaika ja voimassaoloalue...2 3. Vakuutuksen sisältö...2 4. Korvauksenhakuohjeet...3

Lisätiedot

POHJANTÄHTITURVA KODILLE. Tuoteseloste voimassa 1.7.2014 alkaen

POHJANTÄHTITURVA KODILLE. Tuoteseloste voimassa 1.7.2014 alkaen POHJANTÄHTITURVA KODILLE Tuoteseloste voimassa 1.7.2014 alkaen POHJANTÄHTITURVA KODILLE Tämä tuoteseloste on tarkoitettu avuksesi tutustuessasi Pohjantähtiturvan tuotevalikoimaan. Tuoteselosteen tarkoitus

Lisätiedot

Yrittäjän TAPATURMAVAKUUTUS. Vakuutusopas Yrittäjän tapaturmavakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen

Yrittäjän TAPATURMAVAKUUTUS. Vakuutusopas Yrittäjän tapaturmavakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen Yrittäjän TAPATURMAVAKUUTUS Vakuutusopas Yrittäjän tapaturmavakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen YRITTÄJÄN TAPATURMAVAKUUTUS Sisällys Lakisääteinen tapaturmavakuutus työntekijöiden turvana.... 3 Yrittäjän

Lisätiedot

Pohjolan Mittaturva. Kodin ja perheen vakuutukset. Ovathan vakuutuksesi oikein mitoitetut?

Pohjolan Mittaturva. Kodin ja perheen vakuutukset. Ovathan vakuutuksesi oikein mitoitetut? Pohjolan Mittaturva Kodin ja perheen vakuutukset Ovathan vakuutuksesi oikein mitoitetut? Tämä tuoteseloste kertoo Mittaturvasta Tuoteseloste on voimassa 1.1.2009 alkaen. Mittaturva on joustava vakuutussopimus.

Lisätiedot

Yritysvakuutus Tuoteseloste

Yritysvakuutus Tuoteseloste Yritysvakuutus Tuoteseloste Omaisuusvakuutus, keskeytysvakuutus, vastuuvakuutus, oikeusturvavakuutus Voimassa 1.4.2012 alkaen Tämä tuoteseloste antaa sinulle tiedot, joita tarvitset voidaksesi valita parhaiten

Lisätiedot

TUOTESELOSTE MATKA 1

TUOTESELOSTE MATKA 1 TUOTESELOSTE MATKA 1 Voimassa 1.2.2015 alkaen. 2 SISÄLLYSLUETTELO Matkavakuutus - turvanasi reissussa Mitä voit vakuuttaa matkavakuutuksella? 4 Matkavakuutuksen voimassaolo 5 Mikä on matka? 5 Matkavakuutuksen

Lisätiedot

POHJANTÄHTITURVA KODILLE. Tuoteseloste voimassa 1.7.2014 alkaen

POHJANTÄHTITURVA KODILLE. Tuoteseloste voimassa 1.7.2014 alkaen 120 vuotta POHJANTÄHTITURVA KODILLE Tuoteseloste voimassa 1.7.2014 alkaen POHJANTÄHTITURVA KODILLE Tämä tuoteseloste on tarkoitettu avuksesi tutustuessasi Pohjantähtiturvan tuotevalikoimaan. Tuoteselosteen

Lisätiedot