Suomen Atomiteknillisen seuran vuosikokous Tieteiden talo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Atomiteknillisen seuran vuosikokous 24.2.2003 Tieteiden talo"

Transkriptio

1 Suomen Atomiteknillisen seuran vuosikokous Tieteiden talo Päivi Aaltonen Energia-alan Keskusliitto ry Finergy PKA / / 1

2 1 PM Sähkömarkkinoiden tavoitteet ja kehitys 2 PM sähkömarkkinoiden toimintaperiaatteita 3 Miten markkinat ovat toimineet? 4 Sähköyhtiöiden toiminnan riskejä 5 Toimiiko markkinamekanismi? PKA / / 2

3 Sähkömarkkinalaki voimaan sähkön tuotanto ja myynti avattiin kilpailulle pistehinnoittelu sähkön siirtoon asteittain alkaen Sähkömarkkinalaki 1 Tämän lain tarkoituksena on varmistaa edellytykset tehokkaasti toimiville sähkömarkkinoille siten, että kohtuuhintaisen ja riittävän hyvälaatuisen sähkön saanti voidaan turvata. Sen saavuttamisen ensisijaisina keinoina ovat terveen ja toimivan taloudellisen kilpailun turvaaminen sähkön tuotannossa ja myynnissä sekä kohtuullisten ja tasapuolisten palveluperiaatteiden ylläpito sähköverkkojen toiminnassa. PKA / / 3

4 Sähkön tuotantomuodot Pohjoismaissa, % 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % Muu uusiutuva Muu lämpövoima Ydinvoima Vesivoima 0 % Nordel Tanska Suomi Norja Ruotsi Islanti PKA / / 4

5 Sähkön eri tuotantomuotojen suhteelliset kustannukset Periaatekuvaus, mittakaava on suuntaa antava. Muuttuvat tuotantokustannukset (euroa/mwh) Kulutus Öljylauhde Kaasuturbiinit Vesivoima (keskivesivuosi) Ydinvoima CHP Hiililauhde Tuotantokyky (TWh/a) PKA / / 5

6 v Statnett Marked aloittaa Spot-markkinan Norjassa v norjalais-ruotsalainen sähköpörssi Nord Pool syntyy v El-Ex aloittaa toiminnan Suomessa v Suomi Nord Pooliin omana hinta-alueenaan vv Tanska mukaan omina hinta-alueinaan v Fingrid omistajaksi Nord Pool Spotiin PKA / / 6

7 pistehinnoittelu verkkoon pääsyssä kaikilla markkinaosapuolilla tasevastuu; Fingridillä valtakunnallinen tasevastuu (1 tunti) pitkän ajan tasevastuu markkinaosapuolilla hinnan muodostus sähköpörssissä siirtorajoitusten hoito PKA / / 7

8 AVOINTEN TOIMITUSTEN KETJU FGS hierarkinen taso 1. TV. TV. hierarkinen taso 2. Tasevastaavat 24 kpl MO. MO. MO. Muut osapuolet 137 kpl hierarkinen taso 3. MO. Loppukäyttäjät 3,0 milj. kpl FGS = Fingrid Oyj/tasesähköyksikkö TV. = Tasevastaava MO. = Sähkömarkkinaosapuoli MO. = Sähkömarkkinaosapuoli Avointen toimitusten ketju päättyy aina tasesähköyksikköön Lähde: Fingrid Oyj PKA / / 8

9 vähäsateinen kesä ja syksy kylmä talvikausi seuraukset... PKA / / 9

10 Pohjoismaisten vesivarastojen poikkeama normaalista, TWh 40.0 TWh v 2002 v vko PKA / / 10

11 Sähköpörssin päivän spot-keskihinta v PKA / / 11 EUR/MWh

12 Spot-Helsinki kuukausikeskihinnat NOK/MWh *) kk *) Systeemihinta (Norja + Ruotsi) PKA / / 12

13 120.0 Vesivarastojen yli-/alijäämä ja systeemihinta vv TWh, euroa/mwh v 2002 v 2003 SP02 SP vko PKA / / 13

14 PKA / / 14 1/1997 4/1997 7/ /1997 1/1998 4/1998 7/ /1998 1/1999 4/1999 7/ /1999 1/2000 4/2000 7/ /2000 1/2001 4/2001 7/ /2001 1/2002 4/2002 7/ /2002 Sähköenergian hinnan reaalinen kehitys (suhteutettu kuluttajahintaindeksiin) 100 = vuoden 1997 alun hintataso Kotitaloudet Keskisuuri teollisuus

15 Sähköenergian hinnan kehitys PKA / / 15 4/2002 1/1997 4/1997 7/ /1997 1/1998 4/1998 7/ /1998 1/1999 4/1999 7/ /1999 1/2000 4/2000 7/ /2000 1/2001 4/2001 7/ /2001 1/2002 7/ /2002 1/ = vuoden 1997 alun hintataso Kotitaloudet Keskisuuri teollisuus

16 hintariski hinnan vaihtelut suuria PM sähkömarkkinoilla kulutuksen ennustevirheet (lämpötila) toimitusvelvollisuus paluumuuttajat kuormituskäyrämenettely tasoituslaskenta, virheet kulutusennusteissa, lämpötilakorjaus viranomais- / poliittinen riski lait, direktiivit, viranomaisen toiminta ja tulkinnat PKA / / 16

17 Finanssimarkkinat (hintariski) Sääjohdannaiset (lämpötila) Pitkäaikaiset sopimukset? Aktiivinen hinnoittelupolitiikka? Kehittyneet tietojärjestelmät PKA / / 17

18 finanssikaupalla voidaan varmistaa osto-tai myyntihinta tulevaisuudessa riippumatta markkinahinnasta Nord Poolin futuurit forwardit ja optiot (n. 40 % osuus); OTC-markkinoiden tuotteet (n. 60 % osuus) Nord Poolin tuotteet eivät johda sähkön fyysiseen toimitukseen referenssinä spot-hinta PKA / / 18

19 Prices at Nord Pool 780 NOK/MWh ELSPOT - Systemprice Eltermin-Futures, closing value last trading day Eltermin-Forward, closing value last trading day Lähde:Nord Pool ASA PKA / / 19

20 Forward-noteerausten kehitys v NOK/MWh FWSO-02 FWV2-02 FWV päivä PKA / / 20

21 Tuotantokapasiteettia ei ole lisätty kysynnän kasvun suhteessa. Antavatko vapaat markkinat riittävää varmuutta kapasiteetti-investoinneille? Ovatko PM sähkömarkkinat liian riippuvaisia vesivoimasta (suuret hintavaihtelut)? Mikä on oikea tuotantokapasiteetin ja kulutushuipun suhde? Maiden väliset siirtorajoitukset johtavat markkinoiden pilkkoutumiseen. Luoko nykyinen siirtorajoitusten hallintatapa liian suuren riskin markkinoille? Tulisiko siirtorajoitusten hallintatavan kannustaa siirtokapasiteetin lisäykseen? PKA / / 21

22 Markkinahintasignaalit eivät ulotu kuluttajatasolle. Tulisiko sähkön myyjien harrastaa aktiivisempaa hinnoittelupolitiikkaa? Saataisiinko näin lisää hintajoustavuutta sähkön kysyntään? Markkinahinta vaihtelee tuotantokapasiteetti-tilanteen mukaan. Ok! Onko vaihteluväli liian suuri? Onko hyväksyttävää, että hinnan määräytyminen siirtyy poikkeuksellisissa tilanteissa tuotannon kustannuskriteereistä kulutuksen jouston puolelle? Entä kuinka alhainen sähkön hinta voi olla? Hyväksyvätkö poliitikot / sähkön käyttäjät ajoittaiset korkeat hinnat? PKA / / 22

23 Sähkön kulutuksen kattaminen eri tuotantomuodoin Periaatekuvaus, mittakaava on suuntaa antava. Muuttuvat tuotantokustannukset (euroa/mwh) Kulutus Öljylauhde Kaasuturbiinit Kulutuksen jousto Vesivoima (keskivesivuosi) Ydinvoima CHP Hiililauhde Tuotantokyky (TWh/a) PKA / / 23

24 sähkömarkkinalain muutos ( ); ns. 2 paketti * vakiokorvausvelvoite jvh:lle * myyjän vaihto, tasoituslaskenta sähkön sisämarkkinadirektiivimuutos (2004) * labelling (= sähkön tuoteseloste) * verkkotariffien metodologian ennakkohyväksyntä * viranomaisen päätökset 2+2 kuukaudessa * viranomaisen päätökset voimaan muutoksenhausta huolimatta KTM-työryhmät (2003 aikana): Kihara, ESO, Kohtuullisuuden valvontaperiaatteet, Toimitusvarmuus PKA / / 24

25 PKA / / 25

26 Sähkönsiirtoyhteydet Pohjoismaihin, MW Lähteet: Nordel, Fingrid Käytössä Rakenteilla Suunnitteilla Suunnitteilla olevien hankkeiden toteutuminen on epävarmaa Iso-Britannia PKA / / 26

27 Tanska Norja Ruotsi Suomi Sähkön kulutus Pohjoismaissa Lähteet: Eurelectric, Nordel TWh PKA / / 27

28 TWh Sähkön tuotanto energialähteittäin Pohjoismaissa Lähteet: Eurelectric, Nordel muu/ei määritelty öljy maakaasu turve kivihiili ydinvoima muut uusiutuvat vesivoima tuuli kulutus PKA / / 28 Euroopan sähkömarkkinoiden kehitysnäkymiä JT /

29 KULUTUSHUIPPU Uusi kulutushuippu: klo Keskikulutus MW Suomen tuotanto (alustava): - ydinvoima 2679 MW - teollisuus vp MW - kaukolämpö vp MW - lauhdevoima 2900 MW - vesivoima 1520 MW - muut tuotanto 368 MW - tuonti 1794 MW (n. 80 % tuonnista Venäjältä) klo 17-18, MWh Ydinvoima Teollisuus vp Kaukolämpö Lauhdevoima Muu tuotanto tuonti/vienti Vesivoima Lähde: Fingrid Oyj PKA / / 29

30 TASESÄHKÖN HINNOITTELU Tasesähkön hinta määräytyy tehtyjen säätöjen perusteella Hinta Ylössäätöhinta = Tasesähkön myyntihinta Hinta Alassäätö Ylössäätö Suomen Spot-hinta - MWh + MWh SÄÄTÖSÄHKÖ Alassäätöhinta = Tasesähkön ostohinta TASESÄHKÖ Lähde: Fingrid Oyj PKA / / 30

31 TASESÄHKÖN HINNOITTELU Tasesähkön hinta määräytyy tehtyjen säätöjen perusteella Hinta Ylössäätöhinta = Tasesähkön myyntihinta Hinta Alassäätö Ylössäätö Suomen Spot-hinta - MWh + MWh SÄÄTÖSÄHKÖ Alassäätöhinta = Tasesähkön ostohinta TASESÄHKÖ Lähde: Fingrid Oyj PKA / / 31

32 SÄÄTÖSÄHKÖMARKKINA Säätötarjoukset Yhden tarjouksen vähimmäiskapasiteetti on 10 MW Tarjoukset annetaan sähköisesti Fingridille viimeistään 30 minuuttia ennen käyttötunnin alkua Tarjouksessa ilmoitetaan teho (+ / - MW), hinta (euro/mwh) ja siirtoalue (P1 pohj. / P1 etelä) Tarjottu säätö tulee olla toteutettavissa täyteen tehoonsa 10 minuutissa Parhaiten tähän soveltuvat vesivoimalaitokset joiden tehonmuutokset voidaan toteuttaa nopeasti Lähde: Fingrid Oyj PKA / / 32

33 Päästöoikeuksien vaikutus sähkön hintaan pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla. Periaatekuvaus, mittakaava on suuntaa antava. Muuttuvat tuotantokustannukset (euroa/mwh) Suuntaa-antava sähkön hintataso päästökaupassa Kulutus Öljylauhde Kaasuturbiinit Suuntaa-antava sähkön hintataso nykyisin päästöoikeuksista aiheutuva muutos Vesivoima (keskivesivuosi) Tuuli Tuonti Ydinvoima CHP Hiililauhde Tuotantokyky (TWh/a) PKA / / 33

Sähkön hinta pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla

Sähkön hinta pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknillinen tiedekunta Energiatekniikan koulutusohjelma BH10A0200 Energiatekniikan kandidaatintyö ja seminaari Sähkön hinta pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla Price of

Lisätiedot

Sähkömarkkinat - opetusmoniste

Sähkömarkkinat - opetusmoniste LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LUT ENERGIA SÄHKÖTEKNIIKKA Sähkömarkkinat - opetusmoniste LUT 2014 Jarmo Partanen, Satu Viljainen, Jukka Lassila, Samuli Honkapuro, Kaisa Salovaara, Salla Annala, Mari

Lisätiedot

Pohjoismainen sähkömarkkina ja edelläkävijyyden eväät

Pohjoismainen sähkömarkkina ja edelläkävijyyden eväät Pohjoismainen sähkömarkkina ja edelläkävijyyden eväät Kilpailukyky Kestävä kehitys Tasapaino? Tasapaino? Kestävä Toimitusvarmuus Toimitusvarmuus Sisältö: 1. Askel askeleelta kohti eurooppalaista sähkömarkkinaa...

Lisätiedot

POHJOISMAISET SÄHKÖMARKKINAT. ATS syysseminaari ja 40 vuotisjuhlat 13.10.2006 Toimialajohtaja, professori Mikko Kara

POHJOISMAISET SÄHKÖMARKKINAT. ATS syysseminaari ja 40 vuotisjuhlat 13.10.2006 Toimialajohtaja, professori Mikko Kara POHJOISMAISET SÄHKÖMARKKINAT ATS syysseminaari ja 40 vuotisjuhlat 13.10.2006 Toimialajohtaja, professori Mikko Kara POHJOISMAINEN SÄHKÖMARKKINA EDELLÄKÄVIJÄNÄ 3 SÄHKÖPÖRSSI OHJAA TEHOKKAASTI VOIMALAITOSTEN

Lisätiedot

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA LUT ENERGIA SÄHKÖTEKNIIKKA DIPLOMITYÖ TASEHALLINNAN KEHITTÄMINEN SUOMEN SÄHKÖMARKKINOILLA. Professori Jarmo Partanen

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA LUT ENERGIA SÄHKÖTEKNIIKKA DIPLOMITYÖ TASEHALLINNAN KEHITTÄMINEN SUOMEN SÄHKÖMARKKINOILLA. Professori Jarmo Partanen TEKNILLINEN TIEDEKUNTA LUT ENERGIA SÄHKÖTEKNIIKKA DIPLOMITYÖ TASEHALLINNAN KEHITTÄMINEN SUOMEN SÄHKÖMARKKINOILLA Työn tarkastajat: Professori Satu Viljainen Professori Jarmo Partanen Työn ohjaajat: Insinööri

Lisätiedot

Sähkön kysyntäjouston edistäminen

Sähkön kysyntäjouston edistäminen Sähkön kysyntäjouston edistäminen Sähkön kysyntäjouston roolia ja tavoitteita sähkömarkkinoilla selvittäneen työryhmän mietintö 14.3.2008 Mietintö julkaistaan myöhemmin työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja

Lisätiedot

BL20A0400 Sähkömarkkinat. Valtakunnallinen sähkötaseiden hallinta ja selvitys Jarmo Partanen

BL20A0400 Sähkömarkkinat. Valtakunnallinen sähkötaseiden hallinta ja selvitys Jarmo Partanen BL20A0400 Sähkömarkkinat Valtakunnallinen sähkötaseiden hallinta ja selvitys Jarmo Partanen Valtakunnalliset sähkötaseet Kaikille sähkökaupan osapuolille on tärkeää sähköjärjestelmän varma ja taloudellisesti

Lisätiedot

Sähkömarkkinoiden avautuminen Euroopassa ja sen vaikutukset Suomen sähkömarkkinoihin

Sähkömarkkinoiden avautuminen Euroopassa ja sen vaikutukset Suomen sähkömarkkinoihin 2.4.2006 Kauppatieteiden osasto Teknologiatutkimus 90671K Kandidaatintutkielma (teknologiatutkimus) Sähkömarkkinoiden avautuminen Euroopassa ja sen vaikutukset Suomen sähkömarkkinoihin Milla Ratilainen

Lisätiedot

Mistä joustoa sähköjärjestelmään?

Mistä joustoa sähköjärjestelmään? Mistä joustoa sähköjärjestelmään? Joustoa sähköjärjestelmään Selvityksen lähtökohta Markkinatoimijoitten tarpeet toiveet Sähkömarkkinoiden muutostilanne Kansallisen ilmastoja energiastrategian vaikuttamisen

Lisätiedot

Fortumin energiakatsaus 1/2015

Fortumin energiakatsaus 1/2015 Fortumin energiakatsaus 1/2015 ESIPUHE Pohjoismainen sähkömarkkina muutoksessa Nord Pool -alue Pohjoismaissa ja Baltiassa on ainutlaatuinen esimerkki toimivasta alueellisesta sähkömarkkinasta. Pohjoismainen

Lisätiedot

PK-yritysten energiaopas

PK-yritysten energiaopas PK-yritysten energiaopas 2003 Kauppa- ja teollisuusministeriö Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto TT ISBN 951-9148-96-5 2 PK-yritysten energiaopas Esipuhe Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton

Lisätiedot

Sähkön kysyntäjouston edistäminen. Sähkön kysyntäjouston roolia ja tavoitteita sähkömarkkinoilla selvittäneen työryhmän mietintö

Sähkön kysyntäjouston edistäminen. Sähkön kysyntäjouston roolia ja tavoitteita sähkömarkkinoilla selvittäneen työryhmän mietintö Sähkön kysyntäjouston edistäminen Sähkön kysyntäjouston roolia ja tavoitteita sähkömarkkinoilla selvittäneen työryhmän mietintö Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja ilmasto 15/2008 Sähkön

Lisätiedot

JUHA-PEKKA PAUNU SÄHKÖN MARKKINAHINNAN KEHITYS PÄÄSTÖKAUPAN AIKANA

JUHA-PEKKA PAUNU SÄHKÖN MARKKINAHINNAN KEHITYS PÄÄSTÖKAUPAN AIKANA JUHA-PEKKA PAUNU SÄHKÖN MARKKINAHINNAN KEHITYS PÄÄSTÖKAUPAN AIKANA Projektityö Tarkastaja: Sami Repo II SISÄLLYS 1. Johdanto...1 2. Pohjoismaiset sähkömarkkinat...2 2.1. Pohjoismaiden tuotanto-osuudet...2

Lisätiedot

MISTÄ LISÄJOUSTOA SÄHKÖJÄRJESTELMÄÄN?

MISTÄ LISÄJOUSTOA SÄHKÖJÄRJESTELMÄÄN? Marraskuu 2012 MISTÄ LISÄJOUSTOA SÄHKÖJÄRJESTELMÄÄN? Loppuraportti I (123) Konsultit Ari Aalto Niina Honkasalo Pekka Järvinen Jaakko Jääskeläinen Markku Raiko Anni Sarvaranta Energiateollisuus ry Fingrid

Lisätiedot

LAURI KONSÉN KESKIPITKÄN AIKAVÄLIN MYYNTIENNUSTEEN PARANTAMINEN ENERGIAYHTIÖSSÄ

LAURI KONSÉN KESKIPITKÄN AIKAVÄLIN MYYNTIENNUSTEEN PARANTAMINEN ENERGIAYHTIÖSSÄ LAURI KONSÉN KESKIPITKÄN AIKAVÄLIN MYYNTIENNUSTEEN PARANTAMINEN ENERGIAYHTIÖSSÄ Diplomityö Tarkastaja: professori Pertti Järventausta Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan

Lisätiedot

TEKNILLINEN KORKEAKOULU Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto TASEHALLINTA POHJOISMAISILLA SÄHKÖMARKKINOILLA

TEKNILLINEN KORKEAKOULU Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto TASEHALLINTA POHJOISMAISILLA SÄHKÖMARKKINOILLA TEKNILLINEN KORKEAKOULU Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto Tatu Pahkala TASEHALLINTA POHJOISMAISILLA SÄHKÖMARKKINOILLA Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin

Lisätiedot

T I E D O T T E I T A

T I E D O T T E I T A 2 0 0 7 V T T T I E D O T T E I T A V T T T I E D O T T E I T A Esa Rinta-Runsala & Jukka Kiviniemi Sähköyhtiön riskienhallinta avoimilla sähkömarkkinoilla TV T T V T T V T T V T T V T T V T T V T T V

Lisätiedot

OLLI VILPPO LIIKENNEVIRASTON RATAJOHTOVERKKOTOIMINNAN VELVOITTEET JA MAHDOLLISUUDET AVOIMILLA SÄHKÖMARKKINOILLA. Diplomityö

OLLI VILPPO LIIKENNEVIRASTON RATAJOHTOVERKKOTOIMINNAN VELVOITTEET JA MAHDOLLISUUDET AVOIMILLA SÄHKÖMARKKINOILLA. Diplomityö OLLI VILPPO LIIKENNEVIRASTON RATAJOHTOVERKKOTOIMINNAN VELVOITTEET JA MAHDOLLISUUDET AVOIMILLA SÄHKÖMARKKINOILLA Diplomityö Tarkastajat: professori Petri Suomala ja professori Pertti Järventausta Tarkastajat

Lisätiedot

KERTOMUS SÄHKÖN TOIMITUSVARMUUDESTA 2013 21.11.2013

KERTOMUS SÄHKÖN TOIMITUSVARMUUDESTA 2013 21.11.2013 ENERGIAMARKKINAVIRASTO KERTOMUS SÄHKÖN TOIMITUSVARMUUDESTA 2013 21.11.2013 Energiamarkkinavirasto Lintulahdenkuja 4 Puhelin 029 505 0000 S-posti virasto@energiamarkkinavirasto.fi Energimarknadsverket 00530

Lisätiedot

VTT TIEDOTTEITA 2509. Maija Ruska & Göran Koreneff. Ydinvoimalaitoshankkeiden vaikutukset kilpailuun sähkömarkkinoilla

VTT TIEDOTTEITA 2509. Maija Ruska & Göran Koreneff. Ydinvoimalaitoshankkeiden vaikutukset kilpailuun sähkömarkkinoilla VTT TIEDOTTEITA 2509 Maija Ruska & Göran Koreneff Ydinvoimalaitoshankkeiden vaikutukset kilpailuun sähkömarkkinoilla VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2509 Ydinvoimalaitoshankkeiden vaikutukset kilpailuun

Lisätiedot

Sähkön hinta. Jarmo Partanen jarmo.partanen@lut.fi 040-5066564. J.Partanen www.lut.fi/lutenergia Sähkömarkkinat

Sähkön hinta. Jarmo Partanen jarmo.partanen@lut.fi 040-5066564. J.Partanen www.lut.fi/lutenergia Sähkömarkkinat Sähkön hinta Jarmo Partanen jarmo.partanen@lut.fi 0405066564 1 LUT strategiset painopistealueet Energiatehokkuus* ja energiamarkkinat Strategisen tason liiketoiminnan ja teknologian johtaminen Tieteellinen

Lisätiedot

SÄHKÖN MARKKINAHINTAA SELITTÄVÄT TEKIJÄT Case: Nord Pool 2000 2005

SÄHKÖN MARKKINAHINTAA SELITTÄVÄT TEKIJÄT Case: Nord Pool 2000 2005 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO KAUPPATIETEIDEN OSASTO Laskentatoimen ja rahoituksen laitos Rahoitus SÄHKÖN MARKKINAHINTAA SELITTÄVÄT TEKIJÄT Case: Nord Pool 2000 2005 Tekijä: Simo Kalatie Tarkastajat:

Lisätiedot

YDINVOIMAINVESTOINTIEN VAIKUTUKSET ELINKEINOELÄMÄN JA KOTITALOUKSIEN SÄHKÖN HINTAAN

YDINVOIMAINVESTOINTIEN VAIKUTUKSET ELINKEINOELÄMÄN JA KOTITALOUKSIEN SÄHKÖN HINTAAN PELLERVON TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN RAPORTTEJA 218 PALKANSAAJIEN TUTKIMUSLAITOS, TUTKIMUKSIA 109 YDINVOIMAINVESTOINTIEN VAIKUTUKSET ELINKEINOELÄMÄN JA KOTITALOUKSIEN SÄHKÖN HINTAAN Helsinki 2009

Lisätiedot

Sähkön tukkumarkkinan toimivuus Suomessa

Sähkön tukkumarkkinan toimivuus Suomessa Sähkön tukkumarkkinan toimivuus Suomessa 21.12.2012 Iivo Vehviläinen, Marika Bröckl, Laura Hakala, Juha Vanhanen Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo Summary... 3 1 Johdanto... 4 1.1 Tausta ja tavoitteet...

Lisätiedot

Hyvä tietää sähkömarkkinoista

Hyvä tietää sähkömarkkinoista Hyvä tietää sähkömarkkinoista Julkaisija: Energiateollisuus ry ja Fingrid Oyj Teksti: Maarit Kauniskangas Ulkoasu: Innocorp Oy Hyvä tietää sähkömarkkinoista Painettu ISBN 978-952-5615-29-6 Sähköinen pdf-julkaisu

Lisätiedot

Sähkömarkkinat Suomessa ja EU:ssa. Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 17.12.2013

Sähkömarkkinat Suomessa ja EU:ssa. Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 17.12.2013 Sähkömarkkinat Suomessa ja EU:ssa Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 17.12.2013 Säännelty verkkotoiminta mahdollistaa kilpailun sähkömarkkinoilla Tuotanto ja myynti: 400 voimalaitosta (FI) 120

Lisätiedot

POHJOISMAISET SÄHKÖMARKKINAT. hinnanmuutoksen paineissa. Trends

POHJOISMAISET SÄHKÖMARKKINAT. hinnanmuutoksen paineissa. Trends SURVEY ENERGY... Pekka Pirilä POHJOISMAISET SÄHKÖMARKKINAT hinnanmuutoksen paineissa Vesivoimalla tuotetaan tänä päivänä noin puolet pohjoismaisesta sähköenergiasta. Markkinat ovat avoimet ja vapaa kilpailu

Lisätiedot

Sähkön tukku- ja vähittäismarkkinoiden toimivuus. Selvitysmies Matti Purasjoen raportti

Sähkön tukku- ja vähittäismarkkinoiden toimivuus. Selvitysmies Matti Purasjoen raportti Sähkön tukku- ja vähittäismarkkinoiden toimivuus Selvitysmies Matti Purasjoen raportti Kauppa- ja teollisuusministeriö 2006 2 Esipuhe Elokuun 22. päivänä vuonna 2002 kolme virastopäällikköä lähestyi kauppa-

Lisätiedot

Sähkön hinnan muodostuminen

Sähkön hinnan muodostuminen Sähkön hinnan muodostuminen ATS-Energiakanavan seminaari 22.9.2003 Ritva Hirvonen Sähkömarkkinat Suomessa sähkömarkkinat avattiin kilpailulle 1995. Sähkönkäyttäjät voivat vapaasti ostaa sähköenergiansa

Lisätiedot

Working Paper Kilpailu sähkömarkkinoilla: Sähkömarkkinoiden keskeiset piirteet ja toiminta

Working Paper Kilpailu sähkömarkkinoilla: Sähkömarkkinoiden keskeiset piirteet ja toiminta econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Hirvonen,

Lisätiedot