POHJOISMAISET SÄHKÖMARKKINAT. ATS syysseminaari ja 40 vuotisjuhlat Toimialajohtaja, professori Mikko Kara

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POHJOISMAISET SÄHKÖMARKKINAT. ATS syysseminaari ja 40 vuotisjuhlat 13.10.2006 Toimialajohtaja, professori Mikko Kara"

Transkriptio

1 POHJOISMAISET SÄHKÖMARKKINAT ATS syysseminaari ja 40 vuotisjuhlat Toimialajohtaja, professori Mikko Kara

2 POHJOISMAINEN SÄHKÖMARKKINA EDELLÄKÄVIJÄNÄ

3 3 SÄHKÖPÖRSSI OHJAA TEHOKKAASTI VOIMALAITOSTEN KÄYTTÖÄ LYHYELLÄ AIKAVÄLILLÄ Pörssin suurin ongelma tuotannon keskittyneisyys t Keskittyneillä markkinoilla suuret toimijat voivat vaikuttaa spothintaan. t Neljän suurimman yhtiön osuus sähkön tuotannosta yli puolet. t Samoilla yhtiöillä paljon päästötöntä vesi ja ydinvoimaa. t Muissa eurooppalaisissa sähköpörsseissä tuotanto vielä keskittyneempää, esimerkiksi Ranskassa EdF hallitsee markkinoita ja vain noin 4 % sähköstä kulkee pörssin kautta. Fortum 14 % E.ON Muut 9 % 43 % Statkraft 9 % Helsingin Energia Vattenfall 2 % 23 % Sähkön tuotanto Nordel alueella 2004

4 4 VAPAAT SÄHKÖMARKKINAT OVAT HYÖDYTTÄNEET ASIAKKAITA Pörssihinta nousi äkillisesti 2002/2003 vesitilanteen huonontuessa Uusi valvontamalli = vuoden 1997 alun hintataso 130 Keskisuuri teollisuus Kotitaloudet /1997 4/1997 7/ /1997 1/1998 4/1998 7/ /1998 1/1999 4/1999 7/ /1999 1/2000 4/2000 7/ /2000 1/2001 4/2001 7/ /2001 1/2002 4/2002 7/ /2002 1/2003 4/2003 7/ /2003 1/2004 4/2004 7/ /2004 1/2005 4/2005 7/ /2005 1/2006 4/ = vuoden 1997 alun hintataso 105 Keskisuuri teollisuus Kotitaloudet /1997 4/1997 7/ /1997 1/1998 4/1998 7/ /1998 1/1999 4/1999 7/ /1999 1/2000 4/2000 7/ /2000 1/2001 4/2001 7/ /2001 1/2002 4/2002 7/ /2002 1/2003 4/2003 7/ /2003 1/2004 4/2004 7/ /2004 1/2005 4/2005 7/ /2005 1/2006 4/2006 Sähköenergian hinnan reaalinen kehitys (suhteutettu kuluttajahintaindeksiin) Verottoman siirtohinnan reaalinen kehitys (suhteutettu kuluttajahintaindeksiin) Sähköenergian hinta laski markkinoiden vapauttamisen jälkeen: hyvät vesivuodet ja kilpailu asiakkaista Siirtohinnat nousivat markkinoiden vapauttamisen jälkeen Kuvat: Energiamarkkinavirasto

5 PÄÄSTÖOIKEUSMARKKINAT JA PÄÄSTÖKAUPAN VAIKUTUS SÄHKÖN HINTAAN

6 6 VESITILANNE VAIKUTTAA EDELLEEN ENITEN POHJOISMAISEEN SÄHKÖN HINTAAN Päästökauppa on nostanut hintatasoa /MWh EU:n päästökauppa alkaa TWh Systeemihinta Neg. hydrobalanssi

7 7 POLIITTISET PÄÄTÖKSET, POLTTOAINEIDEN HINNAT JA SÄÄ VAIKUTTAVAT PÄÄSTÖOIKEUKSIEN HINTAAN Kuva: Point Carbon

8 8 PÄÄSTÖOIKEUDEN HINTA VAIKUTTAA VOIMAKKAASTI SÄHKÖFUTUUREIDEN HINTAAN Sähkö /MWh Päästöoikeus /t Sähkö forward 06 Sähkö forward 07 Päästöoikeus 06 Päästöoikeus 07

9 SÄHKÖMARKKINOIDEN SUURIMPANA HAASTEENA UUDET INVESTOINNIT

10 10 POHJOISMAISET SÄHKÖMARKKINAT TULOSSA INVESTOINTIVAIHEESEEN Suomen oma tuotantokapasiteetti ei enää ylitä huipputehon tarvetta t Huipputehon tarve ja sähkön käyttö kasvavat kapasiteettia nopeammin. t Etenkin Suomi voimakkaasti riippuvainen tuontisähköstä. Vuonna 2005 Suomen sähkönhankinnasta noin 20 % tuotiin tuonnista 2/3 Venäjältä. t Vapailta markkinoilta on OL3 lisäksi tullut niukasti investointeja. Erityisesti huippuvoimakapasiteetti tiukilla. t Hitaan reservikapasiteetin ylläpitoon suunnitteilla kansallinen järjestelmä, tähdätään yhteispohjoismaiseen ratkaisuun. MW Tuotantokapasiteetti huippukuormituskaudella Sähkön tuontikapasiteetti Suomeen Sähkönkulutuksen maksimi tuntiteho

11 11 INVESTOINTEJA HIDASTAA EPÄVARMUUS HINNOISTA JA POLIITTISISTA PÄÄTÖKSISTÄ t Polttoaineiden ja sähkön hinnat volatiileja. t Päästöoikeusmarkkinat epäkypsät, hintavaihtelut vaikuttavat voimakkaasti sähkömarkkinoihin. t Korkeat sähkön hinnat nostaneet vapaiden markkinoiden toimivuuden puheenaiheeksi pelko re regulaatiosta ja markkinoihin puuttumisesta lisää investoijan riskiä. t Uuteen sähköntuotantoon investoidaan vain, jos sähkön hinta pysyy korkeampana kuin uuden tuotannon pitkän aikavälin kustannukset. Ydinvoima Vesivoima Tuulivoima CHP teollisuus CHP lämpövoima Lauhde Kaasuturbiinit Kapasiteettimuutokset pohjoismaisella markkina alueella MW

12 12 KAPASITEETTITILANNE PARANEMASSA? Sähkön hinta on saavuttamassa tason, jolla investoinnit ovat kannattavia t Nordel seuraa pohjoismaista kapasiteettitilannetta arvio vuodelle 2009 selkeästi parempi kuin aiempi arvio vuodelle t OL3 valmistumiseen asti pohjoismaat ovat etenkin huonoina vesivuosina ja kylminä talvikausina riippuvaisia sähkön tuonnista sähkön hintapiikit lisääntyvät, kun edullista kapasiteettia ei ole tarjolla. Sweden Norway Finland Denmark Nordel Päätetyt ja suunnitellut nettolisäykset kapasiteettiin Hydro Nuclear Other thermal Wind

13 SUOMEN SÄHKÖMARKKINOIDEN HAASTEET

14 14 VIIME VUOSINA SUOMEN JA RUOTSIN ALUEHINTAEROT KASVANEET Kun Suomen aluehinta muodostuu, on toimijoilla mahdollisuus vaikuttaa sähkön hintaan t Hyvinä vesivuosina siirtokapasiteetti rajoittaa sähkön vientiä Suomesta Ruotsiin sähkön hinta Suomessa edullisempi kuin Ruotsissa. t Huonoina vesivuosina sähkö Suomessa kalliimpaa kuin Ruotsissa. t Päästökauppa on lisännyt sähkön tuontitarvetta Suomeen sähkö Suomessa pääsääntöisesti kalliimpaa kuin Ruotsissa. miljoonaa euroa Hintaerojen kustannukset vuositasolla t Vuonna 2005 ja alkuvuonna 2006 (8.5. asti) hintaero on muodostunut suureksi, kun Suomi eronnut omaksi hintaalueekseen * Hintaerotunteja 9 % vuonna 2005 ja 8 % vuonna 2006.

15 15 UUDET SIIRTOYHTEYDET VAHVISTAVAT POHJOISMAIDEN SISÄISIÄ YHTEYKSIÄ Yhteyksiä myös markkina alueen ulkopuolelle MARKKINA ALUEEN ULKOPUOLELLE t Estlink Suomen ja Viron välillä, 350 MW loppuvuodesta 2006 t NorNed Norjan ja Alankomaiden välille, 700 MW alkuvuodesta 2008 Available cross border trading capacities at the end of 2009, MW Norway Sweden Finland 0 RU POHJOISMAIDEN SISÄISET t Nea Järpströmmen Norjan ja Ruotsin välille elokuussa 2009 t Storebælt Itä ja Länsi Tanskan välille 600 MW 2009/ NL Denmark W D 600 PL 350 Denmark E EST

16 16 SUOMESSA MUUTAMA SUURI YRITYS KÄYTTÄÄ SUUREN OSAN SÄHKÖSTÄ Yksityinen 22 % Sähkön käyttö 2004 Muu jalostus 24 % Jalostus 56 % Maatalous 3 % Palvelu 12 % Rautaruukki 1 % Stora Enso 10 % Julkinen 7 % Outokumpu 3 % M Real 5 % UPM Kymmene 13 % t Teollisuus vastaa 56 % Suomen sähkön käytöstä. t 5 sähkönkäytöltään suurinta yritystä vastaa noin kolmanneksesta Suomen sähkön käytöstä.

17 17 JA SÄHKÖN TUOTANTO ON KESKITTYNYT MUUTAMALLE YRITYKSELLE t Vuonna 2004 Suomessa tuotettiin sähköä 82 TWh. Fortum ja PVO vastaavat 57 % Suomen sähkön tuotannosta. t Teollisuus tuottaa omissa tai osakkuusvoimalaitoksissaan suuren osan sähköstä. Teollisuuden oma tuotanto 11 TWh. Sähkön käyttäjien osuus voimalaitosyhtiöiden tuotannosta ainakin 16,5 TWh. Käytännössä vapaille markkinoille jää noin 55 TWh. t Teollisuuden oma ja osakkuustuotanto myös vähentää suurten käyttäjien tarvetta pörssiostoihin. Teollisuus 13 % Jakeluyhtiöt 16 % Muut voimayhtiöt 14 % PVO 28 % Fortum 29 %

18 18 SPOT KAUPPAAN OSALLISTUVIA SÄHKÖN KÄYTTÄJIÄ VÄHÄN Hinta määräytyy tuottajien intressien mukaan t Vuonna 2005 Pohjoismaissa käytetystä sähköstä 45 % ostettiin pörssistä. t Suomalaiset spot kauppaa käyvät osapuolet: Chevys Voiman Ostajat Oy Energiameklarit Oy E.ON Finland Oy Fingrid Oyj Fortum Power and Heat Oy Graninge Energia Oy Helsingin Energia Kaakon Energia Oy Kuopion Energia Kymppivoima Hankinta Oy Lahti Energia Oy M Real Oyj Oulun Energia Outokumpu Oyj Oy Shell AB Turku Energia Oy Åbo Energi Ab PVO Pool Oy RAO Nordic Oy Station 1 Oy Stora Enso Oyj Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta Tampereen kaupungin Sähkölaitos UPM Kymmene Oy Vantaan Energia Vattenfall Sähköntuotanto Oy t Jos sähkön käyttäjiä olisi pörssissä enemmän: hintajousto lisääntyisi, hintapiikit pienenisivät ja markkinoiden toimivuus paranisi.

19 19 KYSYNNÄN HINTAJOUSTON EDUT MERKITTÄVÄT t Hinta alenee. t Hintapiikit vähenevät. t Markkinoiden toimivuus paranee. t Määräävän markkinaaseman käyttäminen hankaloituu. t Tarve kalliille uusille investoinneille vähenee. t Toimitusvarmuus paranee. Muuttuvat tuotantokustannukset ( /MWh) Jäykkä kulutus Joustava kulutus Sähkön hinta laskee, jos kulutus joustaa CHP Hiililauhde Öljylauhde Kaasuturbiinit Vesivoima Ydinvoima Tuotanto TWh

20 SÄHKÖMARKKINOIDEN TULEVAISUUS

21 21 EU:N SUUNTANA YHTEISET SÄHKÖN JA KAASUN SISÄMARKKINAT Vapaat energiamarkkinat tukevat Euroopan talouskasvua t Markkinat kuitenkin edelleen keskittyneitä. Kun yksi tai muutama suuri sähköntuottaja hallitsee markkinoita, voivat nämä vaikuttaa suoraan hintoihin tai ottaa kapasiteettia pois markkinoilta. t Kilpailtujen ja monopolitoimintojen eriyttäminen useissa jäsenmaissa vielä kesken. t Markkinat ovat edelleen pääsääntöisesti kansalliset tai alueelliset. Uusia siirtoyhteyksiä tarvitaan. Maiden välisten siirtojohtojen kapasiteetti tulee saada markkinaehtoiseen käyttöön. t Läpinäkyvyyden puute. Komission kyselyn mukaan 83 % osapuolista ei ole tyytyväisiä läpinäkyvyyteen. t Hinnanmuodostus. Hintojen nousua ei voida kokonaan selittää polttoaineiden hintojen nousulla. Päästöoikeuksien hinnan läpimenosta ei olla yksimielisiä.

22 22 EU:N SÄHKÖN SISÄMARKKINOISTA TULEE MAAILMAN LAAJIMMAT INTEGROITUNEET MARKKINAT Sähköpörssien kautta myytävän sähkön osuus kulutuksesta kasvussa Spot kauppojen volyymi/alueen sähkönkäyttö, % APX (Alankomaat) EEX (Saksa) Nord Pool (Pohjoismaat) Powernext (Ranska) Data: EU Commission, Energy sector inquiry, draft preliminary report 2006, Nord Pool.

Vuosikertomus Vuosike

Vuosikertomus Vuosike 2010 osikertomus Vuosikertomus Vuosikertomus Vuosike Vuosikerto ikertomus Vuos m FORTUM OYJ VUOSIKERTOMUS 2010 Vuosikertomus 2010 Fortum vuonna 2010 01 Fortum lyhyesti 02 Konsernin liiketoimintarakenne

Lisätiedot

Sisällys. Tietoa sijoittajille...kannen sisäsivu Pankkeja ja pankkiiriliikkeitä...kannen sisäsivu

Sisällys. Tietoa sijoittajille...kannen sisäsivu Pankkeja ja pankkiiriliikkeitä...kannen sisäsivu 2003 Vuosikertomus 2003 Vuosikertomus 2003 Vuosikertomus 2003 Vuosikertomus 2003 Vuosikertomus 2003 Vuosikertomu Sisällys Tietoa sijoittajille...kannen sisäsivu Pankkeja ja pankkiiriliikkeitä...kannen

Lisätiedot

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet 2013 VUOSIKERTOMUS Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet Fingrid laatii konsernitilinpäätöksen ja osavuosikatsaukset kansainvälisten EU:n hyväksymien IFRS-raportointistandardien ja arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

Hyvä tietää sähkömarkkinoista

Hyvä tietää sähkömarkkinoista Hyvä tietää sähkömarkkinoista Julkaisija: Energiateollisuus ry ja Fingrid Oyj Teksti: Maarit Kauniskangas Ulkoasu: Innocorp Oy Hyvä tietää sähkömarkkinoista Painettu ISBN 978-952-5615-29-6 Sähköinen pdf-julkaisu

Lisätiedot

Osaamisella tuloksiin. Vuosikertomus 2009

Osaamisella tuloksiin. Vuosikertomus 2009 Osaamisella tuloksiin Vuosikertomus 2009 Energiamme edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää Fortum on Pohjoismaihin, Venäjälle ja Itämeren alueelle keskittyvä johtava energiayhtiö. Liiketoimintaamme

Lisätiedot

Vuosikatsaus 3. Hallinnointi 219. Tilinpäätös 33. Yhteystiedot 243 Oikeudellinen tiedote 244. Tilinpäätös 87. Toimitusjohtajan katsaus 4

Vuosikatsaus 3. Hallinnointi 219. Tilinpäätös 33. Yhteystiedot 243 Oikeudellinen tiedote 244. Tilinpäätös 87. Toimitusjohtajan katsaus 4 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Vuosikatsaus 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Fortumin vuosi 2013 7 Toiminta- ja markkina-alueet 7 Konsernin liiketoimintarakenne 9 Toimintavuoden merkittävimmät tapahtumat

Lisätiedot

GLOBAALIT HAASTEET ENERGIAINFO 2/10. tarjoavat myös onnistumisen iloa sivu 6

GLOBAALIT HAASTEET ENERGIAINFO 2/10. tarjoavat myös onnistumisen iloa sivu 6 ENERGIAINFO 2/10 GLOBAALIT HAASTEET tarjoavat myös onnistumisen iloa sivu 6 ONE METSO ONE ENERKEY sivu 7 ORIONILLA LÄÄKKEET ENERGIATEHOKKUUTEEN sivu 8 SÄHKÖMARKKINAT 2010 sivu 10 YHTEISPOHJOISMAINEN VÄHITTÄISMARKKINA

Lisätiedot

s.53 s.22 s.50 s.46 s.14 s.32 s.67 Polttolaitosmies Asiakaspalvelupäällikkö Pia Sillstén Kaukolämpöasentaja Tarmo tuominen Kaukolämpöasentaja

s.53 s.22 s.50 s.46 s.14 s.32 s.67 Polttolaitosmies Asiakaspalvelupäällikkö Pia Sillstén Kaukolämpöasentaja Tarmo tuominen Kaukolämpöasentaja Vuosikertomus 2011 Lukuisat turkuenergialaiset varmistavat työllään joka päivä, että kaupunkilaisten arki pyörii tuttuun tapaan. Vuosikertomuksemme sivuilla pääset tutustumaan muutamaan heistä. Lue myös

Lisätiedot

The Biofore Company. vuosikertomus 2012. sisältö

The Biofore Company. vuosikertomus 2012. sisältö The Biofore Company vuosikertomus 2 Sisältö UPM-KONSERNI Avaintietoja 2 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 UPM:n liiketoimintojen strateginen suunta 6 UPM sijoituskohteena 9 Taloudelliset tavoitteet ja tulokseen

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ LIIKETOIMINTA-ALUEET MENESTYSTEKIJÄT YHTIÖN HALLINNOINTI TILINPÄÄTÖS 2009

SISÄLTÖ. Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ LIIKETOIMINTA-ALUEET MENESTYSTEKIJÄT YHTIÖN HALLINNOINTI TILINPÄÄTÖS 2009 SISÄLTÖ Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ 2 Lyhyesti 4 Avaintietoja 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Visio ja toiminta-ajatus 10 Strategia ja taloudelliset tavoitteet 12 Riskienhallinta 14 Markkinatekijät LIIKETOIMINTA-ALUEET

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ

Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ SISÄLTÖ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS UPM-Kymmene Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 22.3.2010 klo 14.30 Helsingin Messukeskuksessa, osoite Messuaukio 1, 00520 Helsinki.

Lisätiedot

2 Avaintietoja 1999 2008 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Strategia ja taloudelliset tavoitteet 8 Markkinatekijät. 10 Energia ja sellu

2 Avaintietoja 1999 2008 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Strategia ja taloudelliset tavoitteet 8 Markkinatekijät. 10 Energia ja sellu VUOSIKERTOMUS 20 08 Sisällysluettelosta pääset suoraan haluamallesi sivulle - painat vain otsikkoa. Acrobatissa valitse asetus: Näytä/Sivunäyttö/Yksi sivu Sisältö 2 Avaintietoja 1999 2008 4 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

4.Luento: Energiankäyttö Suomessa

4.Luento: Energiankäyttö Suomessa 4.Luento: Energiankäyttö Suomessa Rakennusten lämmitys Teollisuus tärkein Liikenteen energiankulutus lähes kaksinkertaistunut 80- luvusta Sähkön osuus kulutuksessa kasvanut nopeasti Suomen energiantuotannon

Lisätiedot

Kivihiilen käytön hallittu rajoittaminen sähkön ja lämmön tuotannossa. Toimikunnan mietintö

Kivihiilen käytön hallittu rajoittaminen sähkön ja lämmön tuotannossa. Toimikunnan mietintö Kivihiilen käytön hallittu rajoittaminen sähkön ja lämmön tuotannossa Toimikunnan mietintö Valmistunut 21.06.2004 2 Esipuhe Kauppa- ja teollisuusministeriö asetti 3.10.2002 toimikunnan selvittämään kivihiilen

Lisätiedot

VATT TUTKIMUKSET. 170 30 prosentin vähennystavoitteeseen siirtymisen energia- ja kansantaloudelliset vaikutukset

VATT TUTKIMUKSET. 170 30 prosentin vähennystavoitteeseen siirtymisen energia- ja kansantaloudelliset vaikutukset VATT TUTKIMUKSET 170 30 prosentin vähennystavoitteeseen siirtymisen energia- ja kansantaloudelliset vaikutukset Juha Honkatukia Tiina Koljonen Antti Lehtilä Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government

Lisätiedot

energiaa elämään. Yhteiskuntavastuuraportti 2008

energiaa elämään. Yhteiskuntavastuuraportti 2008 energiaa elämään. Yhteiskuntavastuuraportti 2008 2008 / YHTEISKUNTAvastuuRAPORTTI / VANTAAN ENERGIA Olemme tunnistaneet toimintamme merkittävimmät vaikutukset sekä ympäristöön että yhteiskuntaan. Jatkuvalla

Lisätiedot

Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina. Kuva: Helsingin Energia

Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina. Kuva: Helsingin Energia Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina Kuva: Helsingin Energia Toimeksiantaja: Energiateollisuus ry 29. elokuuta 2013 Laatinut: Bionova Consulting Panu Pasanen, Tytti Bruce,

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ

VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ Contents SISÄLTÖ UPM KONSERNI 1 Visio, toiminta-ajatus, arvot 2 Lyhyesti 4 Avaintietoja 2010 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 UPM The Biofore Company 10 Strategia 11 Taloudelliset

Lisätiedot

Asia: Valtiontuki SA.33823 (2012/N) Suomi Tuki Manner-Suomen ja Ahvenanmaan väliselle sähkökaapelille

Asia: Valtiontuki SA.33823 (2012/N) Suomi Tuki Manner-Suomen ja Ahvenanmaan väliselle sähkökaapelille EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 31.7.2012 C(2012) 5526 final Asia: Valtiontuki SA.33823 (2012/N) Suomi Tuki Manner-Suomen ja Ahvenanmaan väliselle sähkökaapelille Arvoisa ulkoasiainministeri Euroopan komissio

Lisätiedot

KANTAVERKKO ja käyttövarmuus 4 14. Käyttötoiminnan verkkosäännöt valmistelussa. Sähköjärjestelmä uudessa tilanteessa. Fingrid.

KANTAVERKKO ja käyttövarmuus 4 14. Käyttötoiminnan verkkosäännöt valmistelussa. Sähköjärjestelmä uudessa tilanteessa. Fingrid. Fingrid Oyj:n lehti 3/2012 KANTAVERKKO ja käyttövarmuus 4 14 muuttaa Sähköjärjestelmä uudessa tilanteessa Fingrid 26 Käyttötoiminnan verkkosäännöt valmistelussa PÄÄKIRJOITUS FINGRID Fingrid Oyj:n lehti

Lisätiedot

POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI

POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI 1/2013 Energian tulevaisuus ja sen haasteet Säätövoiman tarve kasvaa 12 Bioenergiaohjelman 16 voimalaitosta 16 Olkiluodossa eletään vahvan kasvun aikaa 26

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ

VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ VUOSIKERTOMUS 213 UPM Vuosikertomus 213 Sisältö UPM konserni UPM lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 3 Strategia 5 UPM sijoituskohteena 9 Taloudelliset tavoitteet ja tulokseen vaikuttavat tekijät 11 Riskienhallinta

Lisätiedot

Hallitus arvioi sähkön tarvetta syksyllä 2008 hyväksytyssä ilmasto- ja energiastrategiassa.

Hallitus arvioi sähkön tarvetta syksyllä 2008 hyväksytyssä ilmasto- ja energiastrategiassa. Vihreän kasvun malli V i h r e ä t e s i t t e l e e m a l - l i n, j o l l a y h t e i s k u n n a n s ä h k ö n t a r v e t u r v a t a a n i l m a n l i s ä y d i n v o i m a a. E s i t y s s i s ä

Lisätiedot

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet VUOSIKERTOMUS 2014 Vuosikertomus 2014 Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet Fingrid laatii konsernitilinpäätöksen ja osavuosikatsaukset kansainvälisten EU:n hyväksymien IFRSraportointistandardien

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2008. Turku Energia

VUOSIKERTOMUS 2008. Turku Energia VUOSIKERTOMUS 2008 Turku Energia SISÄLLYSLUETTELO Vuosi 2008 lyhyesti etulieve Keskeiset tapahtumat 2008 etulieve Turku Energia tänään 3 Toimitusjohtajan katsaus 6 Energia-alan toimintaympäristö muutoksessa

Lisätiedot

Markkinakatsaus 4a/2010. Katsaus postipalvelumarkkinoihin. Markkinakatsaus 4a/2010

Markkinakatsaus 4a/2010. Katsaus postipalvelumarkkinoihin. Markkinakatsaus 4a/2010 Markkinakatsaus 4a/2010 Katsaus postipalvelumarkkinoihin 2010 Markkinakatsaus 4a/2010 Markkinakatsaus 4a/2010 - Katsaus postipalvelumarkkinoihin 2010 13.12.2010 Viestintävirasto 2010 Tiedustelut: markkinaselvitykset@ficora.fi

Lisätiedot

PIENEN KOKOLUOKAN CHP-TUOTANNON KAN- NATTAVUUS KUNNALLISEN LÄMPÖLAITOKSEN YHTEYDESSÄ

PIENEN KOKOLUOKAN CHP-TUOTANNON KAN- NATTAVUUS KUNNALLISEN LÄMPÖLAITOKSEN YHTEYDESSÄ LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Energiatekniikan koulutusohjelma Matti Wallin PIENEN KOKOLUOKAN CHP-TUOTANNON KAN- NATTAVUUS KUNNALLISEN LÄMPÖLAITOKSEN YHTEYDESSÄ Feasibility

Lisätiedot

YDINTEKNIIKKA. 3/98, vol. 27 ERIKOISNUMERO: Teollisuuden Voima Oy

YDINTEKNIIKKA. 3/98, vol. 27 ERIKOISNUMERO: Teollisuuden Voima Oy SUOMEN ATOMITEKNILLINEN SEURA- ATOMTEKNISKA SALLSKAPET I FINLAND ry YDINTEKNIIKKA Teollisuuden Voima Oy 3/98, vol. 27 ERIKOISNUMERO: llkka-christian Bjorklund: T otuuden hetki 3 Resume: A moment of truth

Lisätiedot

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HAJAUTETUT ENERGIAJÄRJESTELMÄT

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HAJAUTETUT ENERGIAJÄRJESTELMÄT RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HAJAUTETUT ENERGIAJÄRJESTELMÄT SUOMEN ILMASTOPANEELI RAPORTTI 4/2013 M. AIRAKSINEN 1, J. SEPPÄLÄ 2 T. VAINIO 1, P. TUOMINEN 1, P K. REGINA 2, P. PELTONEN-SAINIO 2, S. LUOSTARINEN

Lisätiedot

2010 SAVON VOIMA OYJ VUOSIKERTOMUS

2010 SAVON VOIMA OYJ VUOSIKERTOMUS 2010 SAVON VOIMA OYJ VUOSIKERTOMUS www.savonvoima.fi SAVON VOIMA OYJ VUOSIKERTOMUS 2010 1 VALOA ELÄMÄÄN JA ENERGIAA TOIMINTAAN. SAVON VOIMA OYJ on sähköä ja lämpöä tuottava ja markkinoiva kotimainen energiayhtiö,

Lisätiedot