Sähkömarkkinat Suomessa ja EU:ssa. Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sähkömarkkinat Suomessa ja EU:ssa. Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 17.12.2013"

Transkriptio

1 Sähkömarkkinat Suomessa ja EU:ssa Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea

2 Säännelty verkkotoiminta mahdollistaa kilpailun sähkömarkkinoilla Tuotanto ja myynti: 400 voimalaitosta (FI) 120 tuotantoyhtiötä (FI) 75 vähittäismyyjää (FI) Avoin kilpailulle, ei toimilupia Vähittäismyynnissä toimitusvelvollinen myyjä kullakin alueella SUURET KÄYTTÄJÄT Sähkön siirto ja jakelu: Luonnollinen monopoli Eriytetty muista liiketoiminnosta EMV valvoo Asiakas: Voi valita vapaasti myyjänsä Sopimussuhteessa sekä myyjään että verkkoyhtiöön Verkkomaksu ei riipu sähkön myyjästä (maksu oikeuttaa käyttämään koko verkkoa) Lähde: Energiamaailma.fi/ Energiateollisuus ry

3 Siirto- ja jakeluverkkotoiminta Fingrid Oyj:n kantaverkko: kv johdot ja silmukoidut 110 kv johdot, km johtoja, järjestelmävastaavana rajattomat oikeudet käyttötunnin aikana Jakeluverkot, noin 85 yhtiötä, maantieteellinen vastuualue, km johtoja SML:n velvollisuudet verkonhaltijoille: Siirto-, liittämis- ja kehittämisvelvollisuus Syrjimättömyys Hinnoittelun kohtuullisuus (kohtuullinen tuotto valvontajaksolla) Jakeluverkkojen tasahinta Verkonhaltijat vastaavat mittauksesta Energiamarkkinavirasto valvoo +/ MW DC MW, MW AC +/- 350 MW DC +/- 50 MW AC + 60 MW AC +100 MW AC MW DC Lähde: Fingrid Oyj

4 Järjestelmävastuu Fingridin tehtävänä on pitää sähköt päällä koko Suomessa kaikissa tilanteissa Voimajärjestelmä on mitoitettu siten, että se kestää minkä tahansa yksittäisen vian eli johdon tai voimalaitoksen vioittumisen (n-1) Kulutuksen ja tuotannon tasapainon (taajuuden) ylläpitoa varten sähköjärjestelmässä on ylläpidettävä riittävä määrä ns. pyörivää reserviä (Taajuusohjattu käyttöreservi ja taajuusohjattu häiriöreservi) Mikäli taajuutta ei kyetä pelkästään taajuusohjattujen reservien avulla pitämään sallituissa rajoissa, täytyy ylös- tai alassäätöjä tehdä manuaalisesti säätösähkömarkkinoilla. Käyttö- ja häiriöreservien määrästä sovitaan pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden kesken

5 Reservien ylläpito Suomessa *) Pohjoismaissa yhteensä 600 MW, mikä jaetaan Pohjoismaiden kesken vuosittain vuosienergioiden suhteessa **) Pohjoismaiden suurinta mitoittavaa vikaa vastaava määrä jaetaan Pohjoismaiden kesken viikoittain mitoittavien vikojen suhteessa ***) Mitoittavaa vikaa vastaava määrä Lähde: Fingrid Oyj

6 Eurooppalaisten energiamarkkinoiden yhdentyminen EU:n tavoitteena yhtenäiset sähkö- ja kaasumarkkinat vuoden 2014 loppuun mennessä (tavoitteesta myöhästyttäneen) Sähkömarkkinadirektiivi ja yhteiset verkkosäännöt EU:sta Lisätään kilpailua ja talousalueen kilpailukykyä, pidetään energian hinta kohtuullisena ja parannetaan toimitusvarmuutta. Helpotetaan uusiutuvan energian tavoitteisiin pääsemistä. Valmistelussa käytetty esimerkkinä hyvin toimivaa pohjoismaista sähkömarkkinamallia, joka perustuu energian hintaan ( energy only ) EU:n III energian sisämarkkinapaketti toimeenpantu Suomessa syksyllä 2013 (sis sähkö- ja maakaasumarkkinadirektiivit)

7 Sähkön tuotanto Pohjoismaissa 2012 Energiamuotojen osuus Pohjoismaissa Pohjoismaiden tuotantorakenteet (vesi/lämpövoimajärjestelmät) tukevat toisiaan. Lauhdetuotannon määrä ja päästöt vaihtelevat vesitilanteen mukaan. Lähde: ENTSO-E: Memo (Ennakollinen data )

8 Yhteispohjoismainen sähkömarkkina Vahvat siirtoyhteydet mahdollistavat likvidin ja kilpaillun tukkusähkömarkkinan erilaisten tuotantorakenteiden yhteensovittamisen kustannusten ja CO2-päästöjen vähentämiseksi sähköjärjestelmän reservien yhteisen hyödyntämisen tehokkaan tuotannon ja kulutuksen välisen säädön Lähde: Energiateollisuus ry

9 Eurooppalaiset spot-markkinat yhdistyvät Vuorokausimarkkinoiden markkinakytkentä etenee: Central West + Pohjoismaat + UK + Baltia + Central South + Iberia + Central East + South-East Sähkömarkkinat 2013: 13 maata, 260 milj. ihmistä Tuotantokapasiteetti 490 GW Siirtoverkko km Sähkön kulutus 1900 TWh/a Maiden rajat ylittävä kauppa 200 TWh/a 2014 mennessä yhteiset verkkosäännöt EU:hun Lähde: Fingrid

10 Sähkömarkkinaosapuolet Tuottajat Ostajat Loppukäyttäjä Suomessa sähkön tuottajalla on oltava ostaja sähkölle, jotta se voi syöttää sähkön verkkoon. Tarjous pörssiin Välittäjä, vähittäismyyjä Sähköpörssi Loppukäyttäjä Järjestelmävastaava Tasepoikkeama syntyy, jos tuottaja ei tuota ennalta lupaamaansa sähkömäärää jos osapuolen hankinta ei vastaa kulutusta

11 Sähkön hinnanmuodostus Nord Poolin spot-markkinoilla Tuotantokustannus (sähkön hinta), /MWh Hiililauhde Öljylauhde Laitosten ajojärjestys tuotantokustannusten mukaan. Kysyntä =tarjonta markkinahinta Sähkön hinta päästökaupassa Sähkön hinta ilman päästökauppaa Vesi- ja tuulivoima Ydinvoima CHP Tuotanto, TWh Sähkön kulutus K a a s u t u r b i i n i t

12 Markkinapohjaiset sähkönhankintamuodot Suomessa Käyttötunti Markkinaosapuolet Järjestelmävastaava Strateginen suunnittelu vuositasolla Finanssimarkkinat 4v-7,5h ELSPOT 36-12h ELBAS 32-1h Tasesähkökauppa Tunninaikaiset tehokaupat Säätösähkömarkkinat Taseselvitys valmistuu viim 2kk jälkeen Kahdenväliset sopimukset, OTC Tiedot toimitettava viim. 20min ennen 4 vuotta 32h 12h 1h 2kk 70% sähköstä myydään Nord Poolin spot-markkinoilla (ELSPOT) Referenssihinta markkinoille Lähde: Tatu Pahkala

13 Sähkön hankinta tunneittain Lähde: ÅF-Consult Oy

14 Vaihteleva uusiutuva energia (tuuli, aurinko) lisää markkinahinnan vaihtelua Tuntikohtaiset tukkumarkkinahinnat 2010 Tuntikohtaiset tukkumarkkinahinnat 2030 Based on Pöyry North-West European Intermittency Study Based on Pöyry North-West European Intermittency Study Kysynnänjouston, älyverkkojen sekä varastojen merkitys kasvaa

15 Ohjauskeinojen vaikutus sähkön tukkumarkkinahintaan (ilmiötasolla) /MWh ETS Perusura RES Dian tarkoituksena on havainnollistaa hintakehitystä ilmiötasolla, koska skenaariot johtavat ainoastaan %:n päästövähennyksiin sähköntuotannossa vuosina ETS-skenaariossa pääohjauskeinona on päästökauppa, RES-skenaariossa uusiutuvan energian tukimekanismit ja perusurassa näiden yhdistelmä. Lähde: SKM Market Predictor

16 Ohjauskeinojen vaikutuksia teollisuudelle Päästökauppa Korottaa sähkön hintaa, jonka kautta kuluttajat maksavat päästövähennystoimien kustannukset Heikentää energiaintensiivisen teollisuuden kilpailukykyä, mikä voi johtaa hiilivuotoon Uusiutuvan energian tukimekanismit Suomessa rahoitetaan valtion budjetista Tukimekanismit laskevat sähkön tukkumarkkinahintaa Heikentää perinteisten peruskuormalaitosten käyttötarvetta ja kannattavuutta (sekä nykyiset laitokset että uudet investoinnit)

17 Kapasiteettimekanismit Perinteisten peruskuormalaitosten kannattavuuden heikentyessä on vaarana, että kapasiteettia poistuu markkinoilta tai uutta kapasiteettia ei synny markkinaehtoisesti Eräissä Euroopan maissa on suunnitteilla kapasiteettimarkkinoita tai -maksuja Suomessa rahoitetaan jo 400 MW:n laudekapasiteetin ylläpitoa Pidemmälle menevä tapa on maksaa tuottajille energian lisäksi myös kyvystä tuottaa sähköä tehopulatilanteessa Erityisenä uhkana ovat toisistaan poikkeavat kansalliset tukijärjestelmät, jotka hankaloittavat sisämarkkinoiden toimintaa.

18 Venäjän kapasiteettimaksu vähensi radikaalisti sähkön tuontia Suomeen Koko tuonnin osuus ollut noin % sähkön kulutuksesta Tasainen tuonti Venäjältä tyrehtyi 2012 alussa, kun Venäjä otti käyttöön kapasiteettimaksuin aamu- ja iltakulutushuipun aikaan. Tuonti väheni noin 60% Viro Norja Ruotsi Venäjä Myös eurooppalaiset kapasitettimekanismit vähentävät maiden välistä kauppaa yhteismarkkinoiden hyötyjä menetetään Source: Energiateollisuus ry

19 MWh/h Sähkön kulutus- ja tuotantohuiput Kulutushuippu Vuoden tuotantohuippu Lähde: Energiamarkkinavirasto (Tilastokeskus ja Fingrid)

20 Yhdistetyn sähkön ja lämmön tuotannon (CHP) periaate korkea hyötysuhde Prosessi, jossa primäärienergia (polttoaine) muunnetaan samanaikaisesti sekä sähköksi että lämmöksi Lämpö voidaan hyödyntää rakennusten lämmitykseen ja käyttöveteen kaukolämpöjärjestelmässä CHP-laitos Sähkö Prosessilämpö ja kuuma vesi voidaan käyttää myös teollisuusprosessissa Kaukokylmä Kaukolämpö Lämmin käyttövesi CHP laitokset voidaan suunnitella myös kaukokylmän tuotantoon Teollisuushöyry Huonetilan lämmitys

21 CHP vähentää polttoaineen käyttöä ja CO 2 päästöjä TWh/a TWh/a Polttoaineen kulutus ilman CHP:tä Polttoaineen kulutus ilman yhteistuotantoa Säästö CHP:stä säästö yhteistuotannosta Toteutunut polttoaineen 20 kulutus Milj. t CO 2 CO 2 päästöt ilman CHP:tä Säästö CHP:stä 10 5 Toteutuneet CO 2 päästöt CHP:stä Lähde: Energiateollisuus ry

Fortumin energiakatsaus 1/2015

Fortumin energiakatsaus 1/2015 Fortumin energiakatsaus 1/2015 ESIPUHE Pohjoismainen sähkömarkkina muutoksessa Nord Pool -alue Pohjoismaissa ja Baltiassa on ainutlaatuinen esimerkki toimivasta alueellisesta sähkömarkkinasta. Pohjoismainen

Lisätiedot

Sähkömarkkinat - opetusmoniste

Sähkömarkkinat - opetusmoniste LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LUT ENERGIA SÄHKÖTEKNIIKKA Sähkömarkkinat - opetusmoniste LUT 2014 Jarmo Partanen, Satu Viljainen, Jukka Lassila, Samuli Honkapuro, Kaisa Salovaara, Salla Annala, Mari

Lisätiedot

Energia- ja ilmastotiekartta 2050. Parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean mietintö 16. päivänä lokakuuta 2014

Energia- ja ilmastotiekartta 2050. Parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean mietintö 16. päivänä lokakuuta 2014 Energia- ja ilmastotiekartta 2050 Parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean mietintö 16. päivänä lokakuuta 2014 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja ilmasto 31/2014 Energia- ja ilmastotiekartta

Lisätiedot

Pohjoismainen sähkömarkkina ja edelläkävijyyden eväät

Pohjoismainen sähkömarkkina ja edelläkävijyyden eväät Pohjoismainen sähkömarkkina ja edelläkävijyyden eväät Kilpailukyky Kestävä kehitys Tasapaino? Tasapaino? Kestävä Toimitusvarmuus Toimitusvarmuus Sisältö: 1. Askel askeleelta kohti eurooppalaista sähkömarkkinaa...

Lisätiedot

TEKNILLINEN KORKEAKOULU Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto TASEHALLINTA POHJOISMAISILLA SÄHKÖMARKKINOILLA

TEKNILLINEN KORKEAKOULU Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto TASEHALLINTA POHJOISMAISILLA SÄHKÖMARKKINOILLA TEKNILLINEN KORKEAKOULU Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto Tatu Pahkala TASEHALLINTA POHJOISMAISILLA SÄHKÖMARKKINOILLA Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin

Lisätiedot

Working Paper Kilpailu sähkömarkkinoilla: Sähkömarkkinoiden keskeiset piirteet ja toiminta

Working Paper Kilpailu sähkömarkkinoilla: Sähkömarkkinoiden keskeiset piirteet ja toiminta econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Hirvonen,

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n lehti 1/2009. Fingrid varautuu huomisen energiaratkaisuihin sivu 8. Mistä sähkössä maksetaan? sivu 12

Fingrid Oyj:n lehti 1/2009. Fingrid varautuu huomisen energiaratkaisuihin sivu 8. Mistä sähkössä maksetaan? sivu 12 Fingrid Oyj:n lehti 1/2009 Fingrid varautuu huomisen energiaratkaisuihin sivu 8 Mistä sähkössä maksetaan? sivu 12 Tässä numerossa FINGRID Fingrid Oyj:n lehti 12. vuosikerta 1/2009 Toimitus Puhelin: 030

Lisätiedot

Sähkön kysyntäjouston edistäminen

Sähkön kysyntäjouston edistäminen Sähkön kysyntäjouston edistäminen Sähkön kysyntäjouston roolia ja tavoitteita sähkömarkkinoilla selvittäneen työryhmän mietintö 14.3.2008 Mietintö julkaistaan myöhemmin työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja

Lisätiedot

Hyvä tietää sähkömarkkinoista

Hyvä tietää sähkömarkkinoista Hyvä tietää sähkömarkkinoista Julkaisija: Energiateollisuus ry ja Fingrid Oyj Teksti: Maarit Kauniskangas Ulkoasu: Innocorp Oy Hyvä tietää sähkömarkkinoista Painettu ISBN 978-952-5615-29-6 Sähköinen pdf-julkaisu

Lisätiedot

Sähkön tukkumarkkinan toimivuus Suomessa

Sähkön tukkumarkkinan toimivuus Suomessa Sähkön tukkumarkkinan toimivuus Suomessa 21.12.2012 Iivo Vehviläinen, Marika Bröckl, Laura Hakala, Juha Vanhanen Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo Summary... 3 1 Johdanto... 4 1.1 Tausta ja tavoitteet...

Lisätiedot

TUULIVOIMAN MARKKINAVAIKUTUKSET

TUULIVOIMAN MARKKINAVAIKUTUKSET TUULIVOIMAN MARKKINAVAIKUTUKSET SUOMEN TUULIVOIMAYHDISTYS RY Selvityksen toteutus: Energiakolmio Oy SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 1 2. Pitkän aikavälin skenaario 2030... 2 2.1 Arvio sähköntarpeesta...

Lisätiedot

ENERGIAKONGRESSI 29.10.2014 TAMPEREEN MESSU- JA URHEILUKESKUS

ENERGIAKONGRESSI 29.10.2014 TAMPEREEN MESSU- JA URHEILUKESKUS 2014 ENERGIAKONGRESSI 29.10.2014 TAMPEREEN MESSU- JA URHEILUKESKUS ENERGIAKONGRESSI 29.10.2014 A1 Energiamarkkinat Puheenjohtaja: Johtaja Jukka Leskelä, Energiateollisuus ry 8:00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

Lisätiedot

Hinta-alueselvitys Loppuraportti Marraskuu 2009

Hinta-alueselvitys Loppuraportti Marraskuu 2009 Hinta-alueselvitys Loppuraportti Marraskuu 2009 Fingrid Oyj, Arkadiankatu 23 B, 00100 Helsinki, puh. 030 395 5000, www.fingrid.fi Sisältö Yhteenveto... 1 1 Selvityksen taustat ja tehtävänanto... 6 2 Selvityksen

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö Selvitys 60K05458.01-Q210-002B Lokakuu 2005 Kauppa- ja teollisuusministeriö Turpeen kilpailukyky lauhdesähkön tuotannossa päästökauppatilanteessa Sivu 2 (27) Esipuhe Tämä Turpeen kilpailukyky lauhdesähkön

Lisätiedot

4Eurooppalainen. 8Neljä sähköaluetta SÄHKÖMARKKINAT. markkinamalli haasteiden edessä. Ruotsiin. Sähkön hinta pidettävä 15kohtuullisena

4Eurooppalainen. 8Neljä sähköaluetta SÄHKÖMARKKINAT. markkinamalli haasteiden edessä. Ruotsiin. Sähkön hinta pidettävä 15kohtuullisena Fingrid Oyj:n lehti 1/2011 SÄHKÖMARKKINAT 4Eurooppalainen markkinamalli haasteiden edessä 8Neljä sähköaluetta Ruotsiin Sähkön hinta pidettävä 15kohtuullisena Tässä numerossa FINGRID Fingrid Oyj:n lehti

Lisätiedot

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUKOLÄMMÖN TUOTANTOA JA KULUTUSTA TASAPAINOTTAVAT LIIKETOIMINTAMALLIT. Aino-Kaisa Manninen

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUKOLÄMMÖN TUOTANTOA JA KULUTUSTA TASAPAINOTTAVAT LIIKETOIMINTAMALLIT. Aino-Kaisa Manninen TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUKOLÄMMÖN TUOTANTOA JA KULUTUSTA TASAPAINOTTAVAT LIIKETOIMINTAMALLIT Aino-Kaisa Manninen Diplomityö Tuotantotalouden koulutusohjelma Marraskuu 2014 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ

Lisätiedot

JESSE RUOTSALAINEN KYSYNTÄJOUSTO SÄHKÖMARKKINOILLA

JESSE RUOTSALAINEN KYSYNTÄJOUSTO SÄHKÖMARKKINOILLA JESSE RUOTSALAINEN KYSYNTÄJOUSTO SÄHKÖMARKKINOILLA Projektityö Tarkastaja: tutkija Sami Repo 2 3 TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Sähkötekniikan koulutusohjelma RUOTSALAINEN, JESSE: Kysyntäjousto

Lisätiedot

Vuosikatsaus 3. Hallinnointi 219. Tilinpäätös 33. Yhteystiedot 243 Oikeudellinen tiedote 244. Tilinpäätös 87. Toimitusjohtajan katsaus 4

Vuosikatsaus 3. Hallinnointi 219. Tilinpäätös 33. Yhteystiedot 243 Oikeudellinen tiedote 244. Tilinpäätös 87. Toimitusjohtajan katsaus 4 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Vuosikatsaus 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Fortumin vuosi 2013 7 Toiminta- ja markkina-alueet 7 Konsernin liiketoimintarakenne 9 Toimintavuoden merkittävimmät tapahtumat

Lisätiedot

PIENEN KOKOLUOKAN CHP-TUOTANNON KAN- NATTAVUUS KUNNALLISEN LÄMPÖLAITOKSEN YHTEYDESSÄ

PIENEN KOKOLUOKAN CHP-TUOTANNON KAN- NATTAVUUS KUNNALLISEN LÄMPÖLAITOKSEN YHTEYDESSÄ LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Energiatekniikan koulutusohjelma Matti Wallin PIENEN KOKOLUOKAN CHP-TUOTANNON KAN- NATTAVUUS KUNNALLISEN LÄMPÖLAITOKSEN YHTEYDESSÄ Feasibility

Lisätiedot

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet 2013 VUOSIKERTOMUS Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet Fingrid laatii konsernitilinpäätöksen ja osavuosikatsaukset kansainvälisten EU:n hyväksymien IFRS-raportointistandardien ja arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

YDINVOIMAINVESTOINTIEN VAIKUTUKSET ELINKEINOELÄMÄN JA KOTITALOUKSIEN SÄHKÖN HINTAAN

YDINVOIMAINVESTOINTIEN VAIKUTUKSET ELINKEINOELÄMÄN JA KOTITALOUKSIEN SÄHKÖN HINTAAN PELLERVON TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN RAPORTTEJA 218 PALKANSAAJIEN TUTKIMUSLAITOS, TUTKIMUKSIA 109 YDINVOIMAINVESTOINTIEN VAIKUTUKSET ELINKEINOELÄMÄN JA KOTITALOUKSIEN SÄHKÖN HINTAAN Helsinki 2009

Lisätiedot

Vihreät sertifikaatit ja sähköntuotanto Suomessa. malli biomassalla tuotetun sähkön tukemisesta

Vihreät sertifikaatit ja sähköntuotanto Suomessa. malli biomassalla tuotetun sähkön tukemisesta Vihreät sertifikaatit ja sähköntuotanto Suomessa malli biomassalla tuotetun sähkön tukemisesta Pro gradu -tutkielma Kari Aarnos Op. nro: 011713881 Helsingin yliopisto Taloustieteen laitos Ympäristöekonomia

Lisätiedot

SÄHKÖMARKKINOIDEN INTEGRAATIO ETENEE. Pohjoismainen tasepalveluyhtiö Suomeen. Kohti eurooppalaisia sähkömarkkinoita. Kysyntäjousto avaa uusia

SÄHKÖMARKKINOIDEN INTEGRAATIO ETENEE. Pohjoismainen tasepalveluyhtiö Suomeen. Kohti eurooppalaisia sähkömarkkinoita. Kysyntäjousto avaa uusia Fingrid Oyj:n lehti 1/2013 SÄHKÖMARKKINOIDEN INTEGRAATIO ETENEE 4 16 mahdollisuuksia Kohti eurooppalaisia sähkömarkkinoita Kysyntäjousto avaa uusia 20 Pohjoismainen tasepalveluyhtiö Suomeen Tässä numerossa

Lisätiedot

Sähköverkko- ja sähkökauppaliiketoiminnan nykytila ja kehitysnäkymiä

Sähköverkko- ja sähkökauppaliiketoiminnan nykytila ja kehitysnäkymiä Raportti 15.6.2015 Sähköverkko- ja sähkökauppaliiketoiminnan nykytila ja kehitysnäkymiä Lappeenrannan teknillinen yliopisto 2015 Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology

Lisätiedot

KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA. Työ- ja elinkeinoministeriö Energiateollisuus ry. Loppuraportti 26.

KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA. Työ- ja elinkeinoministeriö Energiateollisuus ry. Loppuraportti 26. KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA Työ- ja elinkeinoministeriö Energiateollisuus ry Loppuraportti 26. elokuuta 211 PÖYRY MANAGEMENT CONSULTING OY, 52A14971 Yhteystiedot Pöyry

Lisätiedot

KERTOMUS SÄHKÖN TOIMITUSVARMUUDESTA 2013 21.11.2013

KERTOMUS SÄHKÖN TOIMITUSVARMUUDESTA 2013 21.11.2013 ENERGIAMARKKINAVIRASTO KERTOMUS SÄHKÖN TOIMITUSVARMUUDESTA 2013 21.11.2013 Energiamarkkinavirasto Lintulahdenkuja 4 Puhelin 029 505 0000 S-posti virasto@energiamarkkinavirasto.fi Energimarknadsverket 00530

Lisätiedot

Sähkömarkkinat 2030 visio eurooppalaisista sähkömarkkinoista

Sähkömarkkinat 2030 visio eurooppalaisista sähkömarkkinoista Sähkömarkkinat 2030 visio eurooppalaisista sähkömarkkinoista Hiilineutraali tulevaisuus Uusiutuva energia Turvattu sähkön saanti Kilpaillut markkinat Monia mahdollisuuksia kuluttajille Kilpailu turvaa

Lisätiedot

Haminan Energia Oy on monipuolinen energia-alan palvelutuotantoon erikoistunut yritys, joka on 100 % Haminan kaupungin omistuksessa.

Haminan Energia Oy on monipuolinen energia-alan palvelutuotantoon erikoistunut yritys, joka on 100 % Haminan kaupungin omistuksessa. VUOSIKERTOMUS 213 SISÄLLYS 3 Haminan Energian vuosi 213 4 Toimitusjohtajan katsaus 8 Varatoimitusjohtajan katsaus 12 Suomen energiavuosi 213 14 Energialiiketoiminta 16 Verkostoliiketoiminta 18 Tietohallinto

Lisätiedot

SÄHKÖMARKKINASKENAARIOT VUOTEEN 2035

SÄHKÖMARKKINASKENAARIOT VUOTEEN 2035 SÄHKÖMARKKINASKENAARIOT VUOTEEN 2035 Työ ja elinkeinoministeriö Loppuraportti 5.12.2012 Joulukuu 2012 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 2 LASKENNAN LÄHTÖKOHDAT... 4 2.1 Polttoaineiden ja päästöoikeuden

Lisätiedot

Vuosikertomus 2008. Vuosikertomus 2008

Vuosikertomus 2008. Vuosikertomus 2008 Vuosikertomus 2008 Vuosikertomus 2008 Sisältö 02 Fortum lyhyesti 04 Talouden yhteenveto 06 Päätökset 08 Luku 1: 15 Fortum vuonna 2008 16 Toimitusjohtajan katsaus 19 Strategia Luku 2: Luku 3: Luku 4: Luku

Lisätiedot