Koulutus uudesta yhteispohjoismaisesta taseselvitysmallista Oulu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koulutus uudesta yhteispohjoismaisesta taseselvitysmallista Oulu 7.10.2014"

Transkriptio

1 Koulutus uudesta yhteispohjoismaisesta taseselvitysmallista Oulu

2 Pohjoismaisen taseselvitysmallin yleiskuvaus Pasi Lintunen / Fingrid Oyj

3 Nordic Balance Settlement projektin taustoja ja tavoitteita Taustaa Tavoitteet ja hyödyt Pohjoismaiden eri markkinatasealueiden taseselvitysten harmonisointi on perusedellytys toimiville sähkön harmonisoiduille vähittäismarkkinoille Pohjoismaissa Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt ovat vastuussa kansallisten markkinatasealueiden taseselvityksestä Pohjoismaiset regulaattorit ovat antaneet tukensa NBS-projektille ja taseselvitysasioiden harmonisoinnille Tehdä eri markkinatasealueiden taseselvitys mahdollisimman samanlaisilla periaatteilla yhden selvitysyksikön kautta ja näin luoda tasevastaaville matalampi kynnys toimia useassa Pohjoismaassa. Suunnitella tasevastaaville mahdollisimman samanlaiset toimintaedellytykset riippumatta markkinatasealueesta Luoda yhteistyössä muiden sähkömarkkinatoimijoiden kanssa yhteiset säännöt ja standardit tiedonvaihdolle Edesauttaa omalta osaltaan yhteispohjoismaisten vähittäismarkkinoiden toteutumista Toimia edelläkävijänä taseselvitysasioissa Euroopan tasolla Vähentää pitkällä aikajänteellä taseselvityksen kustannuksia Pohjoismaissa

4 Taustaa Suunnitteluvaihe I 2010 Suunnitteluvaihe II 2011 Toteutusvaihe /2016 Referenssiryhmä pohjoismaisista sähkömarkkinatoimijoista Suunnitelmaraportin kommentointi ja päivitys Tarvittavien lakimuutosten analysointi eri pohjoismaissa ja keskustelut NordREGin kanssa Taseselvitysmallin hiominen mm. luonnos tuotannon käsittelystä Pohjoismaiden välisestä taseselvityksestä suunnitelma Taseselvityssopimusten määrittelimisen aloittaminen Selvitysyhtiön organisaatiomallista suunnitelma Eri vaihtoehtojen kartoittaminen taseselvitysjärjestelmän osalta Tarvittavien lakimuutosten toteuttaminen Taseselvityssopimusten viimeistely Selvitysyhtiön organisaation viimeisteleminen Yhteistyö markkinatoimijoiden kanssa Taseselvitysjärjestelmän määritteleminen ja julkinen hankintaprojekti Mallin viimeisteleminen (Handbook), testaaminen ja oikeellisuuden varmistaminen Mallin käyttöönotto En.dk jäi pois projektista Päätös projektin jatkosta

5 Ajankohtaista NBS-projektista esett Oy palveluyhtiö on perustettu ja yhtiö tulee hoitamaan operatiivisen taseselvityksen Norjan, Suomen ja Ruotsin markkinatasealueille (MBA) Taseselvitysmallin edellyttämät lakimuutokset ovat meneillään eri maissa Taseselvityksen tietojärjestelmän suunnittelu on käynnissä taseselvitysjärjestelmä laskutus- ja kirjanpitojärjestelmä Referenssiryhmä on kokoontunut säännöllisin väliajoin, viimeksi syyskuussa ja seuraavan kerran joulukuussa Kansallisia infopäiviä pidetty säännöllisin väliajoin, viimeksi huhtikuussa ja seuraavan kerran marraskuussa

6 Taseselvityksessä mukana olevat markkinatoimijat Kantaverkkoyhtiöillä on kansallisesti tasevastuu tasehallinnasta ja taseselvityksestä. Selvitysyhtiö esett tekee palveluyhtiönä markkinatasealuiden taseselvityksen ja solmii taseselvityssopimukset tasevastaavien kanssa. Sähköpörssi, jonka kanssa selvitetään sähköpörssikaupat. Tasevastaavalla on taseselvityssopimus ISR:n kanssa ja tasevastaava on vastuullinen tasevastuunsa osapuolten taseselvityksestä. Nord Pool Spot ISR Verkonhaltijalla on vastuu tuottajien ja kuluttajien kytkennästä verkkoalueellaan. Verkonhaltijan velvoite on mitata tuotanto, kulutus ja rajapistemittaukset muihin verkkoihin sekä raportoida kyseiset tiedot niihin oikeutetuille markkinatoimijoille. DSO BRP BRP BRP DSO DSO Sähkön myyjä myy sähköä loppukuluttajille ja tekee sähkökauppaa muiden markkinatoimijoiden kanssa markkinatasealueella. RE RE RE

7 Mallin pääperiaatteita ja muutoksia Keskitetty taseselvitys 2009 harmonisoidun 2-tasemallin mukaisesti Keskitetty raportointi ja taseselvitys yhden selvitysyhtiön kautta Taseselvitystietojen raportointi 13 päivän kuluessa toimituspäivästä klo 12:00 CET mennessä Taseselvitysjakso lyhenee yhteen viikkoon ja viikkolaskutus Taseselvitys ja laskutus tehdään CET (Nord Pool Spot) ajassa Taseselvitystietojen korjausten osalta kahdenkeskiset korjaukset osapuolten välillä Harmonisoitu sanomaformaatti NBS:n tietovirroille

8 Mallin pääperiaatteita ja muutoksia Verkkoyhtiön rooli raportoinnissa kasvaa Yhdellä sähkön myyjällä voi olla eri tasevastaava tuotannolle ja kulutukselle per verkkoalue. Yhdellä osapuolella voi olla eri tasevastaava eri verkkoalueilla Verkkoalueiden välillä käytetään taseselvityksessä rajapistesummia yksittäisten mittausten sijaan Tuotannon osalta kansallisia eroavaisuuksia; Suomessa alle 1 MVA kulutustaseessa ja tuotantoyksikön osalta netotettu tuotanto (omakäyttö voidaan netottaa tuotannon kanssa)

9 Mistä löytää tietoa NBS-projektista? Projektin internet-sivuilta Handbook markkinatoimijoille kirjaa päivitetään jatkuvasti mm. referenssiryhmältä ja markkinatoimijoilta saadun palautteen sekä tietojärjestelmäsuunnittelun pohjalta. Viimeksi päivitetty 09/2014 Projektin ja kantaverkkoyhtiöiden internet-sivuilta kansallisten infopäivien laajennettu materiaali (myös projektin internet-sivuilla) Fingridin osalta Sanomaformaattiin liittyviä asioita löytyy myös Nordic Ediel Groupin sivuilta osoitteesta Kysymyksiä voi lähettää

10 Jakeluverkon ja tasevastaavatason taseselvitys uudessa mallissa Pasi Lintunen / Fingrid Oyj

11 Handbook taseselvitykselle 1/2 Chapter 1 Introduction 2 3 Nordic Imbalance Settlement Model Settlement structure management 4 Metering 5 Settlement data reporting 6 Imbalance settlement Contents Perustietoa ja taustoja Nordic Balance Settlement (NBS) -projektista Handbookin tarkoitus Merkittävimmät muutokset käytössä oleviin kansallisiin malleihin Tietoa kansallisista lainsäädännöistä Kuvaus NBS:n organisaatiomallista Kuvaus mallista ja sen liiketoimintaprosesseista, toiminnallisuuksista sekä periaatteista Eri markkiosapuolten roolit ja vastuut taseselvityksessä Keskeiset asiat taseselvitysyhtiön ja tasevastavaavien välisestä taseselvityssopimuksesta Käyttöönottosuunnitelma Rakenteellisten tietojen hallinnointi ja vastuut sekä raportointiaikataulut Rakenteellisten tietojen muutokset Taseselvitystietojen mittaus, laskeminen ja raportointi Viittaukset puuttuvien tietojen arviointimalleihin Taseselvitystietojen raportointivaatimukset ja tietovirrat Vastuut taseselvitystietojen raportoinnista ja raportointiaikataulut Tasepoikkeamalaskentojen periatteet Tuotanto- ja kulutustaselaskentojen kuvaus Esimerkki tasepoikkeamalaskennoista Kansalliset tasoituslaskentaprosessit

12 Handbook taseselvitykselle 2/2 Chapter 7 Invoicing 8 Communication 9 Collateral management 10 Market behavior reporting 11 Appendices Contents Laskutusprosessi ja laskutettavat komponentit (tasepoikkemat, reservit ja muut komponentit Hinnoittelumallit Maksukomponentit Laskutuksen aikataulut Veroasiat Esimerkki laskuksesta Sanomaformaatit ja protokollat Taseselvitysyhtiön tarjomat palvelukanavat; Information Service and Online Service Taseselvitysyhtiön raportointi Vakuuksien hallintamalliprosessi Vakuusvaateen laskeminen Markkinakäyttäytymisen monitorointi ja raportointi Key performance indicators (suorituskykymittarointi) Ohjeet tasevastaavana aloittamiseksi Taseselvitystietojen kahdenkeskiset korjaukset Kansalliset eroavaisuudet NBS-mallissa

13 Handbookissa käytettyjä termejä 1/3 Term Abbreviation Explanation Balance Responsible Party Balancing Market Delivery Hour / Day Distribution System Operator Frequency Containment Reserves Frequency Restoration Reserves Imbalance Adjustment BRP DSO FCR FRR Tasevastaavalla tarkoitetaan markkinatoimijaa, jolla on voimassa oleva taseselvityssopimus selvitysyhtiön kanssa. Tasevastuu tarkoittaa sitä, että sähkökaupan osapuolen tuotanto ja hankinta kattavat tämän kulutukset ja sähkön toimitukset kunkin tunnin aikana. Kaikki sähkökaupan osapuolet ovat tasevastuullisia. Tarkoitetaan kaupallisia ja operatiivia toimenpiteitä, joilla hallinnoidaan markkinapohjaisesti sähkötaseita ENTSO-E:n verkkokoodien mukaisesti. Pohjoismaiset säätösähkömarkkinat ovat yksi osa Balancing Markettia. Säätösähkömarkkinat ovat tehotasapainon ylläpitämiseksi tarvittava "työkalu", jonne säätökykyisen kapasiteetin haltijat voivat jättää säätötarjouksia vapaasta säätökapasiteetistaan. Vuorokauden täysi tunti, merkitään muodossa tai Aika 00:00 kuuluu käyttötuntiin Taseselvitys tehdään käyttötuntitasolla. Verkonhaltijalla tarkoitetaan yhteisöä tai laitosta, jolla on hallinnassaan sähköverkkoa ja joka harjoittaa luvanvaraista sähköverkkotoimintaa. Verkonhaltijan velvollisuus on toimittaa ja siirtää sähköä verkkoalueellaan tuottajilta kuluttajille. Verkonhalitjan velvollisuus mitata tuotantoa, kulutusta, rajapistemittauksia ja raportoida kyseisiä tietoja niihin oikeutetuille sähkömarkkinatoimijoille. Verkonhalitjan vastuu liittyy myös ns. suljettuihin jakeluverkkoihin. Frequency Containment Reserves tarkoittaa yhtä reservilajia, jolla ylläpidetään sähköjärjestelmän taajuus ja tehotasapaino ja jolla varaudutaan sähköjärjestelmän tuotantoja verkkohäiriöihin. Frequency Restoration Reserves tarkoittaa yhtä reservilajia, jolla ylläpidetään sähköjärjestelmän taajuus ja tehotasapaino ja jolla varaudutaan sähköjärjestelmän tuotantoja verkkohäiriöihin. Tarkoitetaan energiasummaa, joka lasketaan tasevastaavakohtaisesti ja vaikuttaa tasevastaavan tasepoikkeamalaskentaan. Kyseiseen energiasummaan lasketaan yhteen kaikki reservikaupat tasevastaavan ja kantaverkkoyhtiöiden välillä.

14 Handbookissa käytettyjä termejä 2/3 Term Abbreviation Explanation Imbalance Settlement Responsible Key Performance Indicator Market Balance Area Market Entity Market Entity Connection Market Participants ISR KPI MBA ME MEC MP Metered data - Metering Grid Area MGA Osapuoli, joka on vastuullinen operatiivisen taseselvityksen toteuttamisesta tasevastaavien kanssa markkinatasealueittain. esett on yhtiö, joka hoitaa ISR:n velvoitteet taseselvityksessä. KPI:t ovat suorituskykymittareita, joilla mitataan eri markkinaosapuolten (kantaverkkoyhtiöt, verkkoyhtiöt, tasevastaavat ja sähkön myyjät) suorituskykyä vastuullaan olevan taseselvityksen osalta. Markkinatasealue, jolla taseselvitys tehdään alueella toimivien verkkoyhtiöiden, sähkön myyjien, tasevastaavien ja selvitysyhtiön kesken. Sähköpörssin Elspot-hinta on aina sama yhdellä markkinatasealueella. Termi, jota käytetään yleisesti markkinatasealueille, verkkoalueille, tuotantoyksiköille ja säätöobjekteille. Termi, jota käytetään erilaisille taseselvitysliitynnöille eri markkitoimijoiden tai market entitien välillä. Esim. kahdenkeskiset kaupat osapuolten välillä ja osapuolen mitattu toimitus verkkoalueella ovat MEC-tyyppejä. MEC:n liittyvä aikasarjadata on perusta taseselvitykselle. Markkinatoimijat ovat osapuolia taseselvityksessä ja yleinen nimitys kantaverkkoyhtiöille, tasevastaaville, verkkoyhtiöille ja sähkön myyjille. Mitatulla tiedolla tarkoitetaan yleisesti taseselvitykseen liittyvää aikasarjatietoa, joita markkitoimijat mittaavat, keräävät ja raportoivat selvitysyhtiön ja muidenkin osapuolten taseselvitykseen. MGA:lla tarkoitetaan verkkoaluetta, jolla kulutus ja/tai tuotanto ja rajapistemittaukset voidaan mitata. Rajapistemittauksilla mitataan energiat sisään verkkoalueille ja ulos verkkoalueilta. Yksi verkonhalitja on vastuullinen verkkoalueen mittauksista ja niiden raportoinnista muille taseselvityksen osapuolille. MGA määritellään maakohtaisesti ja lähtökohtaisesti Suomessa jo taseselvityksessä käytössä olevia verkkoalueita tullaan käyttämään myös pohjoismaisessa taseselvityksessä.

15 Handbookissa käytettyjä termejä 3/3 Term Abbreviation Explanation Nord Pool Spot Production Unit Regulation Object Retailer Replacement Reserves Service Provider Transmission System Operator NPS PU RO RE RR SP TSO Pohjoismainen sähköpörssi, jonka kautta selvitetään taseselvityksessä käytettävät sähköpörssikaupat. Toimii tällä hetkellä Norjassa, Tanskassa, Ruotsissa, Suomessa, Eestissä ja Lietuassa. Tuotantoyksiköllä tarkoitetaan tuotantolaitosta, joka käsittää yhden tai useamman generaattorin yhdellä MGA:lla. Tuotantoyksiköstä voidaan tarvittaessa muodostaa myös oma MGA. Säätöobjektilla tarkoitetaan yhtä tai useampaa generaattoria ja/tai tuotantoyksikköä yhdellä markkinatasealueella. Säätöobjektit päätetään kantaverkkoyhtiön ja tasevastaavan välillä. Tarkoitus on, että yksi säätöobjekti voidaan muodostaa vain yhden tyyppisestä tuotantolajista (tuuli-, ydin-, vesi-, lämpövoima jne...). Yksi tasevastaava on aina vastuullinen yhdestä säätöobjektista. Sähkön myyjä, jolla on kiinteitä sähköntoimituksia tai mitattua toimitusta kantaverkossa, alueverkossa tai useammassa kuin yhdessä jakeluverkossa. Sähkön myyjä myy sähköä suoraan loppukuluttajille. Se ostaa ja myy suoraan tuottajille, toisille sähkön myyjille, tasevastaaville ja sähköpörssiin. Sähkön myyjällä tulee aina olla tasevastaava, jonka taseselvityksessä kyseisen myyjän taseselvitystiedot selvitetään. Replacement Reserves tarkoittaa yhtä reservilajia, jolla ylläpidetään sähköjärjestelmän taajuus ja tehotasapaino ja jolla varaudutaan sähköjärjestelmän tuotanto- ja verkkohäiriöihin. Palvelutoimittajalla tarkoitetaan osapuolta, joka myy palveluna tasehallintaa ja taseselvitystä markkinatoimijoille. Kantaverkkoyhtiö, jolla on vastuu sähköntoimituksesta kantaverkkotasolla sekä vastuu kyseisen maan sähköjärjestelmän teknisestä toimivuudesta, käyttövarmuudesta sekä valtakunnallisen tasevastuun (tasehallinta ja taseselvitys) hoidosta. Pohjoismaisia kantaverkkoyhtiöitä ovat Statnett/Norja, Fingrid/Suomi ja Svenska Kraftnät/Ruotsi.

16 Taseselvitysmallin pääprosessit TASEPOIKKEAMASELVITYS TALOUDELLISTEN RISKIEN HALLINOINTI MARKKINOIDEN SUORITUSKYKY Rakenteelliset tiedot Tiedon mittaus ja raportointi Raportointi ja ylläpito Perusteet taseselvityksen tekemiselle Vakuuksien hallinta ja seuranta Vakuudet ovat riittävällä tasolla Markkinakäyttäy -tymisen monitorointi Riittävä suorituskyky Taseselvitys Tasepoikkeamien laskenta Laskutus Tasepoikkeamien ja reservien laskutus Raportointi Taseselvitystietojen raportointi Lähtökohtana taseselvitykselle on vuonna 2009 harmonisoitu kaksitasemalli, jossa tasepoikkeamat laskentaan erikseen tuotanto- ja kulutustaseen osalta. Kulutustaseessa käytetään 1-hinta ja tuotantotaseessa 2-hintajärjestelmää

17 Merkittäviä muutoksia Sähkön myyjällä useita tasevastaavia Yhdellä sähkön myyjällä voi olla eri tasevastaava tuotannolle ja kulutukselle per verkkoalue. Yhdellä osapuolella voi olla eri tasevastaava eri verkkoalueilla.

18 Merkittäviä muutoksia Verkkoalueiden (MGA) väliset rajapistemittaussummat Exchange measurement sum 1 MGA1 area DSO1 responsible 2 4 MGA2 area DSO2 responsible 5 3 Verkkoalueiden välisten rajapistemittausten osalta taseselvityksessä käytetään rajapistemittaussummia Kahden verkkoalueen välisten mittausten osalta verkonhaltijoiden tulee sopia kumpi verkonhaltijoista toimittaa puuttuvat mittaustiedot toiselle, joka laskee summan ja toimittaa ISR:n taseselvitykseen (myös molempien mahdollista toimittaa)

19 Merkittäviä muutoksia Avoimet toimitusketjut Suomessa Tasevastaavalla on velvoite sen tasevastuun avoimessa toimituksessa olevien sähkön myyjien taseselvityksessä. ISR BRP Selvitysyhtiö tekee taseselvityksen tasevastaavakohtaisesti ja perustuen siihen tietoon, jota markkinatoimijat ovat raportoineet selvitysyhtiön taseselvitykseen. RE1 RE2 RE5 ISR BRP RE3 RE1 RE2 RE3 RE4 RE5 RE4 Tasevastuu MGA MGA Toimitukset

20 Yleistä rakenteellisten tietojen hallinnasta Taseselvityksen rakenteellisten tietojen hallinta on perusedellytys onnistuneelle taseselvitykselle Rakenteellisten tietojen ylläpidolla mahdollistetaan taseselvityksen oikeellisuus markkinatoimijoiden välillä (BRP ja RE) ja market entitien ja market entity connectionien välillä (esim. BRP ja MGA). Jokainen markkinatoimija on velvollinen ylläpitämään ja raportoimaan rakenteellisten tietojen muutokset: Selvitysyhtiö ylläpitää rakenteellisia tietoja tasevastaavilta ja verkkoyhtiöiltä saamansa tiedon perusteella Verkkoyhtiö on velvollinen raportoimaan verkkoalueihinsa liittyvät rakenteelliset tiedot (esim. verkkoalueiden välisten rajapistesummien päivitys) Tasevastaava on velvollinen ylläpitämään ja päivittämään tasevastuunsa rakenteellisia tietoja (esim. sähkön myyjät, joiden tasevastaava se on eri verkkoalueilla). Rakenteellisten tietojen päivittämiselle on määräajat, joita ennen tiedot on raportoitava selvitysyhtiön taseselvitykseen. Rakenteelliset tiedot ja niiden muutokset julkistetaan selvitysyhtiön taseselvitysjärjestelmän kautta markkinatoimijoille.

21 Rakenteelliset tiedot NBS-mallissa MBA Market Participants Nord Pool Spot DSO ISR BRP BRP BRP DSO DSO RO MGA Market Entities RE RE RE PU

22 Market Entity Connectionit NBS-mallissa Nimi Consumption Metered Consumption Profiled Production MGA Exchanges MGA Exchange Trade PX Market Trade PX Market Flows Bilateral Trade Kuvaus Mitattu kulutus per osapuoli ja verkkoalue käytetään tuntitasolla taseselvityksessä. Mitattu profiilikulutus per osapuoli ja verkkoalue käytetään tuntitasolla taseselvityksessä. Tuotanto per tuotantoyksikkö käytetään tuntitasolla taseselvityksessä. Tuotanto eritellään tuotantolajeittain (vesi, ydin, tuuli. aalto, kaasu, aurinko, lauhde jne...) MGA Exchangella tarkoitetaan kahden verkkoalueen välistä rajapistemittaussummaa tuntitasolla. The MGA Exchange Trade tarkoittaa ostoa ja myyntiä kahden verkkoalueen välillä, jotka sijaitsevat eri markkinatasealueella. Sähköpörssikaupat Nord Pool Spotissa Elspot (day-ahead) ja Elbas (Intraday) Sähköpörssisiirrot kahden eri markkinatasealueen välillä ja jotka perustuvat day-ahead markkinoihin (Elbas flow) ja intraday markkinoihin (Elbas flow). Kahden markkinatoimijan välinen kahdenkeskinen sähkökauppa tuntitasolla. Production Plans Imbalance Adjustment MGA Imbalance Tasevastaavien raportoimat tuotantosuunnitelmat säätöobjektikohtaisesti. Energiasumma, joka lasketaan tasevastaavakohtaisesti ja vaikuttaa tasevastaavan tasepoikkeamalaskentaan. Kyseiseen energiasummaan lasketaan yhteen kaikki reservikaupat tasevastaavan ja kantaverkkoyhtiöiden välillä. Verkkoalueen tasepoikkemalla tarkoitetaan virhettä, jossa verkkoalueen rajapistesummaan verrataan osapuolten toimituksia verkkoalueelle ja tuotantoa verkkoalueelta. Jos raportoidut tiedot ovat oikein, niin laskennan tulos on nolla (0). Taseselvityksessä kyseinen virhe lasketaan verkkoalueen tasevastaavan taseselvitykseen.

23 Rakenteellisten tietojen raportointi RE DSO Mitä raportoidaan? MEC:t kulutustiedoille 2 2 MEC:t tuotantotiedoille 3 MEC:t verkkoalueiden (MGA) välisille rajapistemittaussummille BRP ISR 8 Nord Pool Spot 4 4 Verkkoalueiden (MGA) rakenne 5 5 Bilateraalikaupat 10 9 TSO Säätöobjektit (RO) 7 7 RE - BRP välinen rakenne 8 8 MGA - MBA välinen rakenne N N N 3 vrk ennen toimituspäivää 14 vrk ennen toimituspäivää 14 vrk ennen voimaantuloa 9 9 Säätöobjektit Markkinatoimijoiden voimassaolo

24 Mitattujen toimitusten eri tyypit Rajapistemittaukset MGA:n välillä Tuotantotiedot Kulutustiedot Rajapistemittaussummat Tuntimitattu tuotanto per MGA Mitattu kulutus per MGA Profiiili kulutus per MGA Häviöt per MGA Mitattu kulutus Pumput (vain Norjassa) Pumppuvarastot (vain Norjassa) Interruptible (vain Ruotsissa) Teollisuus yli 50 MW (vain Ruotsissa) Profiilikulutus Pumput (vain Norjassa) Mitatut häviöt (Profiloidut häviöt)

25 Tuotannon käsittely Tuotantomittausten raportointi NBS-mallissa perustuu nettomittauksiin eli tuotantoyksikön omakäyttö voidaan vähentää tuotannosta Netotettavaksi hyväksytty omakäyttö on määritelty kansallisissa asetuksissa ja Suomessa asetuksessa "Kauppa - ja teollisuusministeriön asetus voimalaitosten omakäyttölaitteista". Löytyy osoitteesta Alle 1 MVA:n tuotanto voidaan käsitellä Suomessa kulutustaseessa kuten nykyään Tehdaslaitoksen osalta tuotanto ja kulutus tulee raportoida erikseen tuotanto- ja kulutustaseeseen ts. tehdasprosessiin tarkoitettua tuotantoa ei voi netoittaa kulutuksen kanssa (lukuunottamatta omakäyttöä ja alle 1 MVA tuotantoa) Tuotanto kirjataan yhdelle osapuolelle ja osuusvoiman jakaminen tulee tehdä ennakkokirjauksilla ennen käyttötuntia

26 Tuotannon nettomittaus Mittaus on toteutettu siten että sekä tuotanto ja omakäyttö mitataan yhdellä samalla mittauslaitteella, joka mittaa molemmat suunnat Jos tuotanto ylittää omakäytön, niin ne voidaan netoittaa ja raportoida tuotantotaseeseen Jos tuotantoyksikkö ei ole käytössä, mutta siellä on omakäyttöä, niin silloin yksikön omakäyttö raportoidaan kulutustaseeseen

27 Tuotannon bruttomittaus Bruttomittauksella tarkoitetaan, että tuotanto mitataan suoraan generaattorin navoista, jolloin mukana ei ole omakäyttöä Kuvassa mittari 1 tarkoittaa tuotannon mittaus ja omakäytön mittaukselle on oma mittari 2 Tuotanto raportoidaan tuotantotaseeseen ja kulutus kulutustaseeseen

28 Tuotanto- ja kulutusmittauksista (pientuotanto ja teollisuuslaitoksen tuotanto) Nettomittausta 1 voidaan käyttää viereisen kuvan mukaisesti Erillistä mittausta 2 ei vaadita Suomessa enintään 3X63 A Kulutusta C ei ole kuitenkaan hyväksyttävää netoittaa tuotannon kanssa esim. teollisuuslaitoksen tilanteessa on hyväksyttävää netoittaa ainoastaan omakäyttö OC teollisuuslaitoksen tuotannon kanssa

29 Taseselvitystietojen raportointiaikataulu (13 vuorokautta) VIIKKO 1 VIIKKO 2 VIIKKO 3 Toimituspäivä M T W T F S Toimitusviikko 1 S Raportointi D + 2 M T W T F S S Lopullinen raportointi D + 13 (12 CET) Toimitusviikko 2 M T W T F S S Toimitusviikko 3 Tietoja voidaan raportoida ja päivittää toimituspäivän osalta aina lopulliseen raportointipäivään asti (raportointi suljetaan yksi päivä kerrallaan) Taselaskentoja lasketaan päivittäin perustuen muuttuneisiin raportointitietoihin

30 Taseselvitysraportointi ennen käyttötuntia Tietovirrat RE DSO 2 Tuotantotosuunnitelmat (ENTSO_E ERRP Planned Recources schedule) 3 Tasepoikkeamiin vaikuttavat säätötarjoukset ja reservikaupat (ENTSO-E ERRP Reserve Bid Document for Reserve Tenders) BRP ISR 5 Nord Pool Spot 4 5 Kahdenkeskiset kaupat (ENTSO-E ESS Schedule Document) ja niiden vahvistaminen (ENTSO-E ESS Confirmation Report) Elspot and Elbas kaupat ja kaupat markkinatasealueiden välillä (ENTSO-E ESS Schedule Document) 3 TSO 5 RE = Sähkönmyyjä DSO = Verkonhaltija BRP = Tasevastaava ISR = Selvitysyksikkö TSO = Kantaverkkoyhtiö

31 Taseselvitysraportointi käyttötunnin jälkeen RE BRP *) Ei kuulu varsinaisesti SR:n taseselvitykseen 3 5 Online Service and/or Information Service DSO 9 ISR TSO 1 2 Nord Pool Spot Tietovirrat Tasepoikkeamiin vaikuttavien säätöjen ja reservien energiat ja kustannukset (ENTSO-E ERRP Reserve allocation result document) Säätösähkön hinnat (ENTSO-E EPD Publication Document) Sitovat tuotantosuunnitelmat (ENTSO-E ERRP Planned resource schedule) Tunneittain mitattu kulutus per käyttöpaikka (ebix EMD model measure for billing, Validated Data for Billing Energy) (* Verkkoalueiden (MGA) välinen rajapistemittaussumma (ebix EMD model measure for imbalance settlement, Aggregated Data per Neighbouring Grid For Settlement Responsible) Tunneittain mitattu tuotanto per tuotantoyksikkö (ebix EMD model measure for billing, Validated Data for Billing Energy) 6a) Tunneittain mitattu kulutussumma osapuolikohtaisesti per verkkoalue (MGA) 6b) Häviöt per verkkoalue (ebix EMD model measure for imbalance settlement, Aggregated Data per MGA for Imbalance Settlement to Settlement Responsible) Alustava arvioitu osapuolikohtainen kuormituskäyräkulutus (PPC) per MGA (ebix EMD model measure for imbalance settlement, Aggregated Data per MGA for Imbalance Settlement to Settlement Responsible) Alustavan tasesähkölaskennan tulokset (ENTSO-E ESP Energy account report (EAR) Verkkoalueen (MGA) tasevirhe ((ENTSO-E ESP Energy account report (EAR))

32 Raportointi taseselvityksen valmistumisen jälkeen Tietovirrat RE DSO 1 Lopullisen tasesähkön laskennan tulokset (ENTSO-E ESP Energy account report (EAR) 3 2 Tasesähkön laskutus (Laskutusjärjestelmästä ja tiedot myös Online Servicen ja/tai Information Servicen kautta. Energioiden toimitus mahdollisesti myös sanomilla ) BRP ISR Nord Pool Spot 3 4 Verkon tasevirhe (Online Servicen ja/tai Information Servicen kautta) Muu taseselvityksen tarkistamiseen liittyvä informaatio (Online Servicen ja/tai Information Servicen kautta ja/tai sanomina) 6 5 Reservienergioiden laskutus (Laskutusjärjestelmästä ja tiedot myös Online Servicen ja/tai Information Servicen kautta) TSO 6 Tasealueiden (MBA) välinen taseselvitys TSO:iden kanssa

33 Raportointivastuu ja aikataulu Tasevastaava (BRP) BRP:n vastuulla Bilateraalikaupat Tuotantosuunnitelmat Säätösähkömarkkinoiden tarjoukset ylös- ja alassäädöille Tuotantosuunnitelmien päivitys (Ruotsi) Bilateraalikauppojen hyväksyntä vastapuolen ilmoituksen mukaisesti Ennen käyttötuntia (45 min) Lyhyt aika käyttötunnin jälkeen Toimituspäivä +1 (12 CET mennessä) 1 Huomio! Suomessa 20 min ennen käyttötuntia Vastapuoli TSO / ISR TSO

34 Raportointivastuu ja aikataulu Verkkoyhtiö (DSO) DSO:n vastuulla Alustava tuotanto per tuotantoyksikkö Lopullinen tuotanto per tuotantoyksikkö Alustava aggregoitu osapuolikohtainen kulutus Ennen käyttötuntia Toimituspäivä Toimituspäivä +13 (12 CET mennessä) 3 Vastapuoli ISR Lopullinen aggregoitu osapuolikohtainen kulutus 3 Alustava käyttöpaikkakohtainen kulutus Lopullinen käyttöpaikkakohtainen kulutus 1 3 RE

35 Raportointivastuu ja aikataulu Selvitysyhtiö (ISR) ISR:n vastuulla Alustava aggregoitava tieto Lopullinen aggregoitu tieto Alustavan tasepoikkeamalaskennan tulokset Lopullisen tasepoikkeamalaskennan tulokset Laskutus Alustava aggregoitava tieto Lopullinen aggregoitu tieto Alustava aggregoitava tieto Lopullinen aggregoitu tieto Ennen käyttötuntia Käyttötunnin jälkeen Lopullisen taseselvityksen valmistumisen jälkeen Laadun tarkistaminen Vastapuoli BRP RE DSO

36 Raportointivastuu ja aikataulu Nord Pool Spot (NPS) NPS:n vastuulla Elspot-kauppojen raportointi Elbas-kauppojen raportointi Ennen käyttötuntia 1 2 Käyttötunnin jälkeen Toimituspäivä +x Vastapuoli TSO Elspot-kauppojen raportointi Elbas-kauppojen raportointi 1 2 ISR

37 Raportointivastuu ja aikataulu kantaverkkoyhtiö (TSO) TSO:n vastuulla Ennen käyttötuntia Käyttötunnin jälkeen Toimituspäivä +x Vastapuoli Reservien raportointi 1 BRP Reservien raportointi Tuotantosuunnitelmien raportointi 1 2 ISR

38 Tuotanto- ja kulutustaseen tasepoikkeaminen laskenta 2009 harmonisoidun mallin mukaisesti Tuotantotase Kulutustase Tasepoikkeamalaskennat perustuvat tiettyyn määräaikaan raportoituun taseselvitystietoon Laskennat lasketaan tasevastaavakohtaisesti ja sisältävät tasevastaavan tasevastuun piirissä olevien markkinaosapuolten taseselvitystietoihin (perustuen rakenteellisiin tietoihin) Tuotantosuunnitelma Toteutunut tuotanto Tuotantoon vaikuttavat säädöt Tuotannon tasepoikkema 2-hintamalli Tuotantomaksu Tuotantosuunnitelma Toteutunut kulutus Kaupat Kulutukseen vaikuttavat säädöt Kulutuksen tasepoikkeama 1-hintamalli Volyymimaksu Kulutusmaksu

39 1- ja 2-hintamalli ja liityntä taseselvitykseen 2-hintamallissa lasketaan omat hinnat tuotanto- ja kulutustaseen poikkeamille Tuotantotaseen tasesähkön myyntihinta (ISR myy BRP) perustuu säätösähkömarkkinoiden ylössäätöhintaan Kulutustaseen tasesähkön ostohinta (ISR ostaa BRP) perustuu säätösähkömarkkinoiden alassäätöhintaan Ylössäätö/alassäätötunti määräytyy sen mukaan kumpaan suuntaan on säädetty enemmän käyttötunnin aikana. Jos säätöjä ei ole tehty, niin spot-hintaa käytetään sekä ostolle että myynnille. Ylössäätötunnin aikana tasesähkön ostohinta perustuu spot-hintaan ja vastaavasti alassäätötunnin aikana tasesähkön myyntihinta perustuu spothintaan 1-hintamallissa tasesähkön ostolle ja myynnille käytetään samaa hintaa / MWh Ylössäätötunti 2-hinta Ei säätöjä Alassäätötunti Ylössäätötunti 1-hinta Ei säätöjä Ylössäätöhinta Spot-hinta Alassäätöhinta Tasevastaavan ostohinta tasepoikkeamalle Tasevastaavan myyntihinta tasepoikkeamalle Alassäätötunti

40 Puuttuvat tiedot taseselvityksessä ja tasevirheiden korjaaminen Tasepoikkeamat lasketaan perustuen tiettyyn määräaikaan mennessä raportoituun ja vastaanotettuun taseselvitystietoon Jos jotain tiettyä taseselvitysdataa ei ole vastaanotettu määräaikaan mennessä, niin laskennassa käytetään arvoa nolla Taseselvityksen sulkeuduttua mahdolliset korjaukset taseisiin tehdään ko. osapuolten välillä ei selvitysyhtiön kautta

41 Laskutuksen aikataulu Viikko 1 Viikko 2 Viikko 3 Viikko 4 M T W T F S Toimitusviikko 1 Toimituspäivä S Raportointi (T+2) M T W T F S Mahdollista päivittää tietoja toimituspäivän osalta Jatkuva tasepoikkeamien laskenta perustuen vastaanotettuun tietoon S Lopullinen raportointi (T+13) Toimitusviikko 2 M T W T F S S Toimitusviikko 3 M Laskutus 1 Taseselvitys päättyy viikko 1 osalta

42 Maksurakenne Maksu Yksikkö Kuvaus Viikkomaksu Valuuttamaksu Kulutusmaksu Tuotantomaksu Volyymimaksu kulutustaseen poikkeamalle EUR/Week EUR EUR/MWh EUR/MWh EUR/MWh Peritään tasevastaavalta viikkolaskutuksen yhteydessä (vastaava kuin kuukausimaksu nykyään) Peritään tasevastaavilta, jotka haluavat laskutuksen SEK tai NOK EUR sijaan. Tarvitaan selvitysyhtiön valuuttariskin hallinnointiin. Peritään maakohtaisesti TSO:iden reservikustannusten kattamiseksi Peritään maakohtaisesti TSO:iden reservikustannusten kattamiseksi Toimii incentiivinä tasevastaaville tasepoikkeaman minimoimiseksi Peritään markkinatasealuekohtaisesti tasevastaavien laskutuksen yhteydessä

43 Kommunikointi selvitysyhtiön ja markkinatoimijoiden välillä Pääkommunikointi kanavat selvitysyhtiön raportointiin ovat Messaging Service, Online Service ja Information Service Messaging Servicen kautta raportoidaan sanomina toimitettavat taseselvitystiedot Online Service (vastaavanlainen kuin LTJ ekstranet nykyään) on pääkanava osapuolikohtaisten taseselvitystietojen tarkistamiseen markkinatoimijoille Julkisella puolella raportoidaan kaikille yhtäläisesti näytettävää tietoja Rajoitetulla/yksityisellä puolella näytetään vain tietylle osapuolelle oikeutettua tietoa. Mahdollista myös päivittää tietoja manuaalisesti Rakenteellisten tietojen hallinnointi on tarkoitus tehdä Online Servicen kautta Information Service on tarkoitettu "machine to machine" kommunikointiin ja toimijat voivat siirtää sitä kautta tietoja omaan selvitysjärjestelmäänsä

44 Esim. osapuolten käyttöoikeuksista taseselvitystietoihin The example is based on the following assumptions BRP1 is a BPR for RE1 consumption in MGA1 RE2 production in MGA1 RE3 losses in MGA1 BRP1 imbalance in MGA1 RE2 consumption in MGA2 BRP1 (as a RE) consumption in MGA2 BRP2 is a BRP for RE4 production in MGA2 RE5 losses in MGA2 BRP2 imbalance in MGA2

45 Suorituskykyyn liittyvä monitorointi Selvitysyhtiö on velvollinen seuraamaan markkinatoimijoiden suorituskykyä Tasevastaavien osalta suorituskykymittareilla mitataan mm. että tasevastaavien tasepoikkeamat ovat kohtuullisissa rajoissa Verkkoyhtiöiden osalta voidaan mitata mm. miten alustavat ja lopulliset raportoitavat taseselvitystiedot vastaavat toisiaan ja mitä tietoa on puuttunut

46

47 esett Oy c/o Fingrid Läkkisepäntie 21 P.O.Box 530 FI Helsinki, Finland

48 Markkinatoimijat taseselvityksessä Kansalliset lainsäädännöt liittyen taseselvitykseen Kantaverkkoyhtiöt ovat vastuussa taseselvityksestä Nord Pool Spot ISR (esett) Selvitysyhtiö esett Oy tekee palveluyhtiönä operatiivisen taseselvityksen BRP BRP BRP Tasevastaavatason taseselvitys sovitaan taseselvityssopimuksessa ja lainsäädännössä RE RE RE Sähkön myyjien velvoitteet on määritelty lainsäädännössä ja muissa sopimuksissa DSO DSO DSO Verkkoyhtiöiden velvoitteet on määritelty lainsäädännössä ja muissa sopimuksissa

49 Balance Responsibility and Agreements In order to act as a BRP, the market participant has to have a valid imbalance settlement agreement with the ISR. The scope of the imbalance settlement agreement will be limited to issues regarding the settlement and invoicing of activated imbalance adjustment. The purpose of the imbalance settlement agreement is to assure financial liability for and planning of imbalances between the generation and consumption of power: Liability of the ISR Collateral requirement Procedures when contract is breached by the BRP Law and place of court Local TSOs may require separate or joint balance management agreements with the BRPs. As before, a BRP shall have a valid agreement with the TSO if the BRP is providing reserves in the balancing markets. The agreement regulates the relations between the parties. Detailed agreement and related context will be published at a later stage

50 BRP Operation in Multiple Countries in the Nordic Imbalance Settlement Model A single BRP can operate in multiple countries in the Nordic Imbalance Settlement Model with similar practices and with ISR as the counter party for services, reporting and imbalance settlement (single point of contact). In addition to Nordic Imbalance Settlement Model practices which are harmonized to large extent between countries, some national differences remain due for example legislation and current state of the AMR. Settlement related invoicing is performed on country level, resulting to one invoice per each country of operation. BRP may select the currency of the invoice per each country, being either local currency (e.g. SEK) or the default currency (EUR). If another currency than EUR is selected a currency fee to cover ISR currency risk shall be applied. Based on the country of operation there may be country specific fees that are applied to invoicing of imbalances, in addition to general fees (for example peak load fee in Sweden).

51 Imbalance Settlement Settlement structure defines how the information about the imbalance settlement structure and hierarchy (relations) is collected and managed, e.g. information about a new Metering Grid Area (MGA) or the contact information of a market participant. Metering and reporting data handles the imbalance settlement data reception, validation, storing and reporting by ISR. Settlement structure IMBALANCE SETTLEMENT Data metering and reporting Revised settlement structure Complete basis for settlement Settlement handles the production and consumption imbalance settlement calculations, quality assurance and publishing of results. Invoicing handles the ISR s invoicing of BRPs, based on realized imbalances. Reporting includes the creation, distribution and publishing of various reports and files provided by the ISR. Reporting is also done through the Online Service and Information Service that are provided to market participants. Settlement Invoicing Reporting Volumes settled Settled volumes invoiced Imbalance settled

52 Financial Risk Management and Market Performance Collateral management includes control of the BRPs collateral demands, as defined and calculated by ISR, as well as followup of the placed collateral deposits in comparison to demands. Market behavior monitoring is based on the analysis of the BRPs' imbalances. These are analyzed by calculating a set of KPIs, which show the BRPs market performance (e.g. quality of reported data, reporting frequency, relative imbalances, absolute imbalances and imbalance costs per unit). The quality of DSOs reporting will also be monitored. FINANCIAL RISK MGMT BRP collateral control and follow-up Sufficient collaterals set MARKET PERFORMANCE Market behavior monitoring Sufficient market performance

53 Settlement Data Reporting Overview The settlement data shall be reported to ISR via market messages or via Online Service The reported data is further aggregated by ISR in order to establish the consumption and production imbalances Gate closure times differ depending on the data that is being reported ISR performs validations on received data and publishes it in the Online Service The verification of the bilateral trades and MGA exchanges is performed by verifying that values reported by the two counterparts are equal In the Nordic Imbalance Settlement Model, the hourly data is collected daily and within the stipulated 13 days, this data should be used in the imbalance settlement. Nordic Imbalance Settlement Model utilizes the Nordic calendar in all reporting schedule (CET), similar to Nord Pool Spot practices

54 Reporting Requirements Unit and Accuracy Sign Status of reported values The unit of reported values shall be in kwh according to the BRS. Aggregated values shall have the same resolution as the original registered values in kwh. o Sweden: meter values shall be reported with up to three decimals, rounding is not permitted o Norway: meter values should be reported with whole numbers, no decimals o Finland: meter values are recommended to be reported with up to two decimals, rounding is not permitted Sign implies that aggregated consumption and input of power to the MGA from an adjacent MGA shall be reported with negative sign. Meter values from production units and power from the MGA to an adjacent MGA shall be reported with a positive sign. All reported meter values shall be marked with a status (Quantity Quality according to BRS) indicating the quality of the metered values. Following Quantity Quality statuses can be set: o Metered o Temporary o Does not exist o Estimated, approved for billing The default status for all values is Metered

55 Calculation of Production Imbalance Settlement Source DSO Metered production per PU Metered production per BRP per MBA Input from market participants Calculation result Aggregated value BRP Production plans per BRP per RO Planned production per BRP per MBA Balancing market FCR per type and RO Production imbalance adjustment up per BRP per MBA Production imbalance per BRP per MBA Balancing market FRR per type and RO Balancing market RR per type and RO Production imbalance adjustment down per BRP per MBA

56 Consumption Imbalance Settlement Source BRP DSO DSO DSO DSO NPS Production plans per BRP per RO Metered consumption per RE per MGA Preliminary profiled consumption per RE per MGA Metered production per PU MGA exchange per MGA per adjacent MGA Elspot trade per RE per MBA Calculated MGA imbalance per BRP per MGA MGA exchange trade per MGA per adjacent MGA Planned production per BRP per MBA Consumption per BRP per MBA Preliminary profiled onsumption per BRP per MBA Calculated MGA imbalance per BRP per MBA MGA exchange trade per BRP per MBA Elspot trade per BRP per MBA Input from market participants Calculation result Aggregated value Consumption imbalance per BRP per MBA NPS BRP Balancing market Balancing market Balancing market Elbas trade per RE per MBA Bilateral trades per counterpart per MGA FCR per type and RO FRR per type and RO RR per type and RO Elbas trade per BRP per MBA Bilateral trades per BRP per MBA Consumption imbalance adjustment up per BRP per MBA Consumption imbalance adjustment down per BRP per MBA

57 Example of the Imbalance Settlement As a result of the BRP`s production imbalance calculation ( (-10)) there is a 5 MWh surplus in the BRP s production imbalance. The BRP sells 5 MWh imbalance power to the ISR. Production imbalance [MWh] Production plan 50 Metered production 65 Imbalance adjustment (up regulation, sale to TSO) -10 Imbalance calculation Production Imbalance Production balance imbalance calculation Metered production [MWh] Production plan [MWh] Imbalance adjustment [MWh] Imbalance [MWh] Delivery hour Consumption Imbalance As a result of the BRP s consumption imbalance calculation (50 + (-20) + (- 45)) there is a -15 MWh deficit in the BRP s consumption imbalance The BRP buys 15 MWh from the ISR Consumption imbalance Production plan 50 Bilateral trades (purchase) 5 Elspot trades (sale) -25 Metered Consumption -10 MGA imbalance -30 Profiled consumption -5 Imbalance calculation Delivery hour Consumption balance imbalance calculation Production Plan [MWh] Bilater + Elspot Trades [MWh] Metered consumption MGA imbalance Profiled consumption [MWh] [MWh] Imbalance [MWh]

58 Laskutusprosessi Selvitysyhtiö laskee ja laskuttaa tasepoikkeamat ja reservien laskutuksen viikkotasolla 1 3 ISR TSO 1 Process step 1 Tasepoikkeaminen ja maksujen laskutus 2 2 Laskujen maksaminen 3 3 Hyvityslaskujen suoritus 4 4 Tasepoikkeamien tuloutus TSO:ille 5 5 Reservien tuloutus TSO:ille BRP 6 6 Laskutus TSO:ilta BRP:n roolissa 7 7 Laskutus ISR:n palvelusta 8 8 Hyvityslaskujen ja maksujen maksaminen

59 Invoice The BRP will receive one electronic invoice for each country it is active in from the ISR The invoice will contain the volumes (MWh) and amounts (EUR) per market balance area The invoice is a combination of fees and amounts Source Consumption imbalance settlement volumes Production imbalance settlement volumes Consumption imbalance amounts per BRP per MBA Input from market parties Volume Balancing market Balancing market NPS Down-regulating price per bidding area (EUR/MWh) Up-regulating price per bidding area (EUR/MWh) Elspot price per MBA (EUR/MWh) OR OR OR Consumption imbalance price (EUR/MWh) Production imbalance sales price (EUR/MWh)* * BRP sales to SR Production imbalance purchase price (EUR/MWh) Production imbalance amounts per BRP per MBA Amount Calculation result Consumption fee (total MWh consumed per country, EUR) Consumption fees per BRP per MBA Production fee (total MWh produced per country, EUR) Consumption imbalance fee (EUR/MWh) Production fees per BRP per MBA Consumption imbalance fees per BRP per MBA Weekly fee (EUR/week) Weekly fee per BRP per country Currency fee (EUR/MWh) Currency fee per BRP per country

60 Example of the Imbalance Amount Calculation and Invoicing Price Item or Fee Production Imbalance As a result of the BRP`s production imbalance calculation there is a 5 MWh production surplus in the BRP s production imbalance which the BRP sells to the ISR Invoicing is done from the BRP s point of view. In the invoicing a negative expense means compensation to the BRP Invoicing Information Production Balance Invoicing Information [MWh] Sale of imbalance power Purchase imbalance power 0 0 Sale of imbalance adjustment Purchase of imbalance adjustment 0 0 Production fee ,50 Purchase sum -136,50 Sale sum 550 Total 413,50 /MWh Up regulation price 40 Elspot price 30 Sales price for production imbalance 30 Purchase price for production imbalance 40 Production fee 2,10 Consumption Imbalance As a result of the BRP s consumption imbalance calculation there is a consumption deficit of -15 MWh which the BRP buys from the ISR The invoicing is done from the BRP s point of view In the invoicing a negative expense means compensation to the BRP Price Item or Fee Invoicing Information Consumption Balance Invoicing Information [MWh] Selling imbalance power 0 0 Purchase imbalance power Consumption Fee ,00 Consumption Imbalance Fee ,50 Purchase sum - 847,50 Sale sum - 0 Total -847,50 /MWh Up regulation price 40 Elspot price 30 Sales and purchase price for consumption imbalance 40 Consumption Fee 3,00 Consumption Imbalance Fee 7,50

Nordic Balance Settlement. NBS keskustelutilaisuus 22.11.2013 Sokos Hotelli Presidentti Jari Hirvonen & Pasi Lintunen

Nordic Balance Settlement. NBS keskustelutilaisuus 22.11.2013 Sokos Hotelli Presidentti Jari Hirvonen & Pasi Lintunen Nordic Balance Settlement NBS keskustelutilaisuus Sokos Hotelli Presidentti Jari Hirvonen & Pasi Lintunen Project plan draft, 17.1.2013 Agenda 1. Taseselvitysmallin vastuut 2. Taseselvityksen aikataulu

Lisätiedot

Nordic Balance Settlement. Keskustelu-/infotilaisuus markkinatoimijoille Finlandia-talo 24.8.2012 Taseselvitysmallin läpikäynti Pasi Lintunen

Nordic Balance Settlement. Keskustelu-/infotilaisuus markkinatoimijoille Finlandia-talo 24.8.2012 Taseselvitysmallin läpikäynti Pasi Lintunen Nordic Balance Settlement Keskustelu-/infotilaisuus markkinatoimijoille Finlandia-talo 24.8.2012 Taseselvitysmallin läpikäynti Pasi Lintunen Esityksen sisältö 1. Taustaa 2. Merkittäviä muutoksia 3. Taseselvityksen

Lisätiedot

Handbookin muutoksia ja tarkennuksia malliin. NBS Infopäivä 21.11.2014 Pasi Lintunen / Fingrid Oyj

Handbookin muutoksia ja tarkennuksia malliin. NBS Infopäivä 21.11.2014 Pasi Lintunen / Fingrid Oyj Handbookin muutoksia ja tarkennuksia malliin NBS Infopäivä 21.11.2014 Pasi Lintunen / Fingrid Oyj Esityksen sisältö 1. Handbookin (HB) muutoksia ja tarkennuksia malliin 2. Markkinatoimijoiden esittämiä

Lisätiedot

NBS MUUTOKSET Sähkönmyyjälle ja Tasevastaavalle. Tom Backman 29.8.2014

NBS MUUTOKSET Sähkönmyyjälle ja Tasevastaavalle. Tom Backman 29.8.2014 NBS MUUTOKSET Sähkönmyyjälle ja Tasevastaavalle Tom Backman 29.8.2014 NBS keskeiset muutokset, yhteenveto Sähkönmyyjä Taseselvitysosapuoli vaihtuu Fingrid -> esett. Kommunikointiin tulee myös uudet työvälineet

Lisätiedot

Tasepalvelun kokemuksia ja tulevaisuuden suunnitelmia. Sähkömarkkinapäivä 18.3.2010 Pasi Aho Fingrid Oyj

Tasepalvelun kokemuksia ja tulevaisuuden suunnitelmia. Sähkömarkkinapäivä 18.3.2010 Pasi Aho Fingrid Oyj Tasepalvelun kokemuksia ja tulevaisuuden suunnitelmia Sähkömarkkinapäivä 18.3.2010 Pasi Aho Fingrid Oyj 2 Mitä tasepalvelu on? Suunnittelua ja raportointia ennen käyttötuntia: tuotanto + hankinta = kulutus

Lisätiedot

Nordic Balance Settlement (NBS) Tasevastaavapäivä 18.11.2010, Linnanmäki Pasi Aho/Pasi Lintunen

Nordic Balance Settlement (NBS) Tasevastaavapäivä 18.11.2010, Linnanmäki Pasi Aho/Pasi Lintunen Nordic Balance Settlement (NBS) Tasevastaavapäivä 18.11.2010, Linnanmäki Pasi Aho/Pasi Lintunen 2 Esityksen sisältö: 1. Projektista 2. Raportointi ja taseselvitys 3. Taseselvityksen aikataulu ja laskutus

Lisätiedot

Nordic Balance Settlement (NBS) Markkinatoimikunta 2.2.2011 Pasi Aho

Nordic Balance Settlement (NBS) Markkinatoimikunta 2.2.2011 Pasi Aho Nordic Balance Settlement (NBS) Markkinatoimikunta 2.2.2011 Pasi Aho 2 Taustaa projektille... SVK + SN COBS projekti: yhteinen TSO:den taseselvitys kuormituskäyrä ja tasoituslaskenta raportti valmis 18.12.2009

Lisätiedot

Koulutus yhteispohjoismaisesta taseselvitysmallista Vantaa

Koulutus yhteispohjoismaisesta taseselvitysmallista Vantaa Koulutus yhteispohjoismaisesta taseselvitysmallista Vantaa 28.5.2015 Pohjoismaisen taseselvitysmallin tiivis kertaus olennaisimmat muutokset nykymalliin Pasi Lintunen / Fingrid Oyj Nordic Balance Settlement

Lisätiedot

Raportointi ja taseselvitys 1.1.2009 alkaen

Raportointi ja taseselvitys 1.1.2009 alkaen 1 Raportointi ja taseselvitys 1.1.2009 alkaen Pasi Lintunen Voimajärjestelmän käyttö / Tasepalvelu Tasepalveluseminaari 19.8.2008 2 Yleistä taseselvityksestä Taseselvityksessä selvitetään sähkömarkkinatoimijoiden

Lisätiedot

BL20A0400 Sähkömarkkinat. Valtakunnallinen sähkötaseiden hallinta ja selvitys Jarmo Partanen

BL20A0400 Sähkömarkkinat. Valtakunnallinen sähkötaseiden hallinta ja selvitys Jarmo Partanen BL20A0400 Sähkömarkkinat Valtakunnallinen sähkötaseiden hallinta ja selvitys Jarmo Partanen Valtakunnalliset sähkötaseet Kaikille sähkökaupan osapuolille on tärkeää sähköjärjestelmän varma ja taloudellisesti

Lisätiedot

Nordic Balance Settlement projektin (NBS) tilannekatsaus. Tasevastaavapäivä Pasi Lintunen

Nordic Balance Settlement projektin (NBS) tilannekatsaus. Tasevastaavapäivä Pasi Lintunen Nordic Balance Settlement projektin (NBS) tilannekatsaus Tasevastaavapäivä 3.11.2011 Pasi Lintunen 2 Vuoden 2010 lopulla tasevastaavapäivillä... Selvitettiin taustatekijöitä ja syitä projektin käynnistämiselle.

Lisätiedot

Tasepalvelun pohjoismainen harmonisointi, sovitun mallin pääperiaatteet

Tasepalvelun pohjoismainen harmonisointi, sovitun mallin pääperiaatteet 1 Tasepalvelun pohjoismainen harmonisointi, sovitun mallin pääperiaatteet Pasi Aho Voimajärjestelmän käyttö / Tasepalvelu Tasepalveluseminaari 19.8.2008 2 Tasepalvelun kehitys Kotimainen kehitys: 1997-1998

Lisätiedot

Osuusvoimalaitoksen taseselvityksen ohje yhteispohjoismaisen taseselvitysmallin (NBS) taseselvitykseen

Osuusvoimalaitoksen taseselvityksen ohje yhteispohjoismaisen taseselvitysmallin (NBS) taseselvitykseen Osuusvoimalaitoksen taseselvityksen ohje yhteispohjoismaisen taseselvitysmallin (NBS) taseselvitykseen 23.01.2017 Versiohistoria Version päivämäärä Selite 12.1.2017 Ensimmäinen versio 23.1.2017 Sivulle

Lisätiedot

Osuusvoimalaitoksen taseselvityksen ohje yhteispohjoismaisen taseselvitysmallin (NBS) taseselvitykseen

Osuusvoimalaitoksen taseselvityksen ohje yhteispohjoismaisen taseselvitysmallin (NBS) taseselvitykseen Osuusvoimalaitoksen taseselvityksen ohje yhteispohjoismaisen taseselvitysmallin (NBS) taseselvitykseen Versiohistoria Version päivämäärä Selite 12.1.2017 Ensimmäinen versio 23.1.2017 Sivulle 4, kappaleeseen

Lisätiedot

Markkinoiden tiedonvaihto murroksessa - ajatuksia tulevasta. Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö Sähkömarkkinapäivä 12.4.2012

Markkinoiden tiedonvaihto murroksessa - ajatuksia tulevasta. Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö Sähkömarkkinapäivä 12.4.2012 Markkinoiden tiedonvaihto murroksessa - ajatuksia tulevasta Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö Sähkömarkkinapäivä 12.4.2012 2 Mitä on markkinoiden tiedonvaihto? Tietosisältöjä: siirtokapasiteetteja, säätösähkötarjouksia,

Lisätiedot

YHTEISPOHJOISMAINEN TASESELVITYSMALLI JA SEN VAIKUTUKSET LAHTI ENERGIA OY:LLE

YHTEISPOHJOISMAINEN TASESELVITYSMALLI JA SEN VAIKUTUKSET LAHTI ENERGIA OY:LLE Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknillinen tiedekunta Energiatekniikan koulutusohjelma BH10A0200 Energiatekniikan kandidaatintyö ja seminaari YHTEISPOHJOISMAINEN TASESELVITYSMALLI JA SEN VAIKUTUKSET

Lisätiedot

BL20A0400 Sähkömarkkinat. Valtakunnallinen sähkötaseiden hallinta ja selvitys Jarmo Partanen

BL20A0400 Sähkömarkkinat. Valtakunnallinen sähkötaseiden hallinta ja selvitys Jarmo Partanen BL20A0400 Sähkömarkkinat Valtakunnallinen sähkötaseiden hallinta ja selvitys Jarmo Partanen Valtakunnalliset sähkötaseet Kaikille sähkökaupan osapuolille on tärkeää sähköjärjestelmän varma ja taloudellisesti

Lisätiedot

Pohjoismaisen taseselvityksen käsikirja. Ohjeet ja säännöt markkinaosapuolille. 21. maaliskuuta 2016

Pohjoismaisen taseselvityksen käsikirja. Ohjeet ja säännöt markkinaosapuolille. 21. maaliskuuta 2016 Pohjoismaisen taseselvityksen käsikirja Ohjeet ja säännöt markkinaosapuolille 21. maaliskuuta 2016 Liiketoimintaprosessi: Pohjoismainen taseselvitys Versio: 2.13 Status: Käyttöönottoa varten Päiväys: 21.3.2016

Lisätiedot

Liite 1 TASEVASTUUTA JA TASESELVITYSTÄ KOSKEVA KÄSIKIRJA OSA 2: FINGRID OYJ:N YLEISET TASESELVITYKSEN EHDOT

Liite 1 TASEVASTUUTA JA TASESELVITYSTÄ KOSKEVA KÄSIKIRJA OSA 2: FINGRID OYJ:N YLEISET TASESELVITYKSEN EHDOT Liite 1 TASEVASTUUTA JA TASESELVITYSTÄ KOSKEVA KÄSIKIRJA OSA 2: FINGRID OYJ:N YLEISET TASESELVITYKSEN EHDOT 1 Johdanto... 3 2 Valtakunnallinen taseselvitys... 3 3 Tasevastaavan vastuut... 4 4 Rakenteellisten

Lisätiedot

Liite 1 TASEVASTUUTA JA TASESELVITYSTÄ KOSKEVA KÄSIKIRJA OSA 2: FINGRID OYJ:N YLEISET TASESELVITYKSEN EHDOT

Liite 1 TASEVASTUUTA JA TASESELVITYSTÄ KOSKEVA KÄSIKIRJA OSA 2: FINGRID OYJ:N YLEISET TASESELVITYKSEN EHDOT Liite 1 TASEVASTUUTA JA TASESELVITYSTÄ KOSKEVA KÄSIKIRJA OSA 2: FINGRID OYJ:N YLEISET TASESELVITYKSEN EHDOT 1 Johdanto... 3 2 Valtakunnallinen taseselvitys... 3 3 Tasevastaavan vastuut... 4 4 Rakenteellisten

Lisätiedot

Yhteispohjoismaisen taseselvitysmalli ja sen käyttöönoton vaikutukset Suomessa

Yhteispohjoismaisen taseselvitysmalli ja sen käyttöönoton vaikutukset Suomessa Muistio 1 (23) Nordic Balance Settlement Yhteispohjoismaisen taseselvitysmalli ja sen käyttöönoton vaikutukset Suomessa Sisällysluettelo 1 Yhteenveto... 2 2 Tausta... 2 3 Yhteispohjoismaisen taseselvitysmallin

Lisätiedot

Pohjoismaisen taseselvityksen käsikirja. Ohjeet ja säännöt markkinaosapuolille. 7. lokakuuta 2015

Pohjoismaisen taseselvityksen käsikirja. Ohjeet ja säännöt markkinaosapuolille. 7. lokakuuta 2015 Pohjoismaisen taseselvityksen käsikirja Ohjeet ja säännöt markkinaosapuolille 7. lokakuuta 2015 Liiketoimintaprosessi: Pohjoismainen taseselvitys Versio: 2.12 Status: Käyttöönottoa varten Päiväys: 7.10.2015

Lisätiedot

Säätösähkömarkkinat uusien haasteiden edessä

Säätösähkömarkkinat uusien haasteiden edessä 1 Säätösähkömarkkinat uusien haasteiden edessä Johtaja Reima Päivinen, Fingrid Oyj Sähkömarkkinapäivä 21.4.2009 2 Mitä on säätösähkö? Vuorokauden sisäiset kulutuksen muutokset Vastuu: Markkinatoimijat

Lisätiedot

Sähkömarkkinatiedon läpinäkyvyys eurooppalainen lainsäädäntö valmis. Markkinatoimikunta Katja Lipponen

Sähkömarkkinatiedon läpinäkyvyys eurooppalainen lainsäädäntö valmis. Markkinatoimikunta Katja Lipponen Sähkömarkkinatiedon läpinäkyvyys eurooppalainen lainsäädäntö valmis Markkinatoimikunta 3.10.2013 Katja Lipponen Commission Regulation (EU) No 543/2013 of 14 June 2013 on submission and publication of data

Lisätiedot

Liite 1 TASEVASTUUTA JA TASESELVITYSTÄ KOSKEVA KÄSIKIRJA OSA 1: FINGRID OYJ:N YLEISET TASEHALLINNAN EHDOT

Liite 1 TASEVASTUUTA JA TASESELVITYSTÄ KOSKEVA KÄSIKIRJA OSA 1: FINGRID OYJ:N YLEISET TASEHALLINNAN EHDOT Liite 1 TASEVASTUUTA JA TASESELVITYSTÄ KOSKEVA KÄSIKIRJA OSA 1: FINGRID OYJ:N YLEISET TASEHALLINNAN EHDOT 2 (6) 1 Johdanto... 3 2 Valtakunnallinen tasehallinta... 3 3 Tasevastaavan sähkötaseen tasapaino

Lisätiedot

Tunninvaihdeongelmien hoitaminen tuotantosuunnitelmien porrastuksella. Tasevastaavapäivä Anders Lundberg

Tunninvaihdeongelmien hoitaminen tuotantosuunnitelmien porrastuksella. Tasevastaavapäivä Anders Lundberg Tunninvaihdeongelmien hoitaminen tuotantosuunnitelmien porrastuksella Tasevastaavapäivä Anders Lundberg Taajuuden heikentyminen Taajuuden laatu on heikentynyt merkittävästi viime vuosina, syinä mm. markkinoiden

Lisätiedot

Yritysesittely ja katsaus NBS projektiin. Anna Kirkland-Kaukinen, Pasi Lintunen, Jonni Laine, Paula Berg, Niko Jauhiainen

Yritysesittely ja katsaus NBS projektiin. Anna Kirkland-Kaukinen, Pasi Lintunen, Jonni Laine, Paula Berg, Niko Jauhiainen Yritysesittely ja katsaus NBS projektiin Anna Kirkland-Kaukinen, Pasi Lintunen, Jonni Laine, Paula Berg, Niko Jauhiainen esett Oy esett Oy toimii operatiivisena taseselvitysyhtiönä tarjoten taseselvitys

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus. Juha Kekkonen Markkinatoimikunta 6.10.2011

Ajankohtaiskatsaus. Juha Kekkonen Markkinatoimikunta 6.10.2011 Ajankohtaiskatsaus Juha Kekkonen Markkinatoimikunta 6.10.2011 Pohjoismainen tasepalvelu NBS-projektin tilanne keväällä EN.dk jättäytyi taka-alalle hankkeesta lausuntokierroksen perusteella mallia ja design

Lisätiedot

Fingridin palvelut markkinoille. Juha Kekkonen Markkinatoimikunta

Fingridin palvelut markkinoille. Juha Kekkonen Markkinatoimikunta Fingridin palvelut markkinoille Juha Kekkonen Markkinatoimikunta 2 Asikastyytyväisyys Fingrid tekee marraskuussa-11 kyselyn asiakastyytyväisyydestä Markkinatoimijoille osoitettava kysely koskee Fingridin

Lisätiedot

Käyttövarmuuden haasteet tuotannon muuttuessa ja markkinoiden laajetessa Käyttövarmuuspäivä Johtaja Reima Päivinen Fingrid Oyj

Käyttövarmuuden haasteet tuotannon muuttuessa ja markkinoiden laajetessa Käyttövarmuuspäivä Johtaja Reima Päivinen Fingrid Oyj Käyttövarmuuden haasteet tuotannon muuttuessa ja markkinoiden laajetessa Käyttövarmuuspäivä Johtaja Fingrid Oyj 2 Käyttövarmuuden haasteet Sähkön riittävyys talvipakkasilla Sähkömarkkinoiden laajeneminen

Lisätiedot

Tilannekatsaus säätösähkömarkkinoita koskeviin kansainvälisiin selvityksiin

Tilannekatsaus säätösähkömarkkinoita koskeviin kansainvälisiin selvityksiin 1 Tilannekatsaus säätösähkömarkkinoita koskeviin kansainvälisiin selvityksiin Erkki Stam Markkinakehitys, Fingrid Oyj Tasepalveluseminaari 19.8.2008 2 Säätösähkömarkkinan rooli Järjestelmän taajuuden ja

Lisätiedot

NBS projektin tilannekatsaus. Tasevastaavapäivä 8.11.2012 Pasi Aho

NBS projektin tilannekatsaus. Tasevastaavapäivä 8.11.2012 Pasi Aho NBS projektin tilannekatsaus Tasevastaavapäivä 8.11.2012 Pasi Aho Mieleenpalautus siitä mitä ollaan tekemässä... N B S V I S I O N NOW Common principles since Jan 1 2009: 2 balances Imbalance power pricing

Lisätiedot

Datahub-seurantaryhmän kokous Nordic Imbalance Settlementin (NBS) ja esett:n kuulumiset

Datahub-seurantaryhmän kokous Nordic Imbalance Settlementin (NBS) ja esett:n kuulumiset Datahub-seurantaryhmän kokous 4.4.2017 Nordic Imbalance Settlementin (NBS) ja esett:n kuulumiset esett Oy Agenda Parallel Settlementin (rinnakkainen selvitys) aikataulu ja NBS käyntiin 1.5.2017 01:00 EEST

Lisätiedot

NBS-hankkeen edellyttämät säännösmuutokset

NBS-hankkeen edellyttämät säännösmuutokset NBS-hankkeen edellyttämät säännösmuutokset Fingrid: NBS-keskustelutilaisuus 21.11.2014 Arto Rajala TEM/Energiaosasto Energiamarkkinat Sisällys Säännöshankkeen tavoitteet ja työsuunnitelma Muutokset sähkömarkkinalakiin

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus. Markkinatoimikunta Juha Kekkonen

Ajankohtaiskatsaus. Markkinatoimikunta Juha Kekkonen Ajankohtaiskatsaus Markkinatoimikunta 2.2.2012 Juha Kekkonen Eurooppalaisia markkinasääntöjä tulossa Kapasiteetin allokointi, pullonkaulojen hallinta (CACM) markkinoiden kannalta tärkein vireillä oleva

Lisätiedot

Tasepalvelusopimuksen liite 1. Voimassa 1.10.2013 alkaen TASEPALVELUN SOVELLUSOHJE

Tasepalvelusopimuksen liite 1. Voimassa 1.10.2013 alkaen TASEPALVELUN SOVELLUSOHJE Tasepalvelusopimuksen liite 1. Voimassa 1.10.2013 alkaen TASEPALVELUN SOVELLUSOHJE 2 (20) 1 YLEISTÄ... 4 2 RAPORTOINTI... 4 2.1 Rakenteelliset tiedot... 4 2.2 Välityspalvelu... 5 2.3 Tuotantosuunnitelmat...

Lisätiedot

Datahub webinaarit Taseselvitys ja tasevirheiden käsittely

Datahub webinaarit Taseselvitys ja tasevirheiden käsittely Datahub webinaarit 2017 Taseselvitys ja tasevirheiden käsittely Kouluttaja esa.pietarinen@fingrid.fi p. 030 395 5277 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238 2 Webinaarin

Lisätiedot

NPS:n toinen huutokauppa (2 nd auction) Markkinatoimikunta 10.2.2015

NPS:n toinen huutokauppa (2 nd auction) Markkinatoimikunta 10.2.2015 NPS:n toinen huutokauppa (2 nd auction) Markkinatoimikunta 10.2.2015 Nykyinen käytäntö Mikäli ensimmäisellä kierroksella ei saada muodostettua hintaa, niin 1. muutetaan blokkitarjoukset tuntitarjouksiksi

Lisätiedot

Ajankohtaista markkinakehityksestä. Neuvottelukunta 16.12.2014 Juha Kekkonen

Ajankohtaista markkinakehityksestä. Neuvottelukunta 16.12.2014 Juha Kekkonen Ajankohtaista markkinakehityksestä Neuvottelukunta 16.12.2014 Juha Kekkonen Sisältö Eurooppa: market coupling, verkkokoodit Itämeren alue: Reservimarkkinat, NBS, Suomi: pitkät siirto-oikeudet, Venäjän

Lisätiedot

Uudet markkinapalvelut. Juha Kekkonen 12.12.2013

Uudet markkinapalvelut. Juha Kekkonen 12.12.2013 Uudet markkinapalvelut Juha Kekkonen 12.12.2013 Aiheet Alkuperätakuut Pohjoismainen taseselvitys Tiedonvaihdon kehittäminen Data-hub Alkuperätakuut 4 Toimintamalli tänään Fingrid myöntää tuottajille alkuperätakuut

Lisätiedot

Voimajärjestelmän tehotasapainon ylläpito. Vaelluskalafoorumi Kotkassa Erikoisasiantuntija Anders Lundberg Fingrid Oyj

Voimajärjestelmän tehotasapainon ylläpito. Vaelluskalafoorumi Kotkassa Erikoisasiantuntija Anders Lundberg Fingrid Oyj Voimajärjestelmän tehotasapainon ylläpito Vaelluskalafoorumi Kotkassa 4-5.10.2012 Erikoisasiantuntija Anders Lundberg Fingrid Oyj Sähköntuotannon ja kulutuksen välinen tasapaino Fingrid huolehtii Suomen

Lisätiedot

Markkinakehityksen ajankohtauskatsaus. Tasevastaavapäivä 3.11.2011 Petri Vihavainen

Markkinakehityksen ajankohtauskatsaus. Tasevastaavapäivä 3.11.2011 Petri Vihavainen Markkinakehityksen ajankohtauskatsaus Tasevastaavapäivä 3.11.2011 Petri Vihavainen Esityksen sisältö Fingridin strategia sähkömarkkinoiden kehittämisestä Ruotsi Venäjä ENTSO-E Markkinatieto Tehoreservit

Lisätiedot

Tasehallinta ja Tasepalvelusopimus 1.1.2009 alkaen

Tasehallinta ja Tasepalvelusopimus 1.1.2009 alkaen 1 Tasehallinta ja Tasepalvelusopimus 1.1.2009 alkaen Anders Lundberg Voimajärjestelmän käyttö / Tasepalvelu Tasepalveluseminaari 19.8.2008 2 Tasehallinta Tuotantosuunnitelmat Tuotantosuunnitelmia tarvitaan:

Lisätiedot

15 minuutin tuotantosuunnitelmat. Tasevastaavapäivä Hartwall Areena Jyrki Uusitalo

15 minuutin tuotantosuunnitelmat. Tasevastaavapäivä Hartwall Areena Jyrki Uusitalo 15 minuutin tuotantosuunnitelmat Tasevastaavapäivä 10.11.2009 Hartwall Areena Jyrki Uusitalo aug-95 dec-95 apr-96 aug-96 dec-96 apr-97 aug-97 dec-97 apr-98 aug-98 dec-98 apr-99 aug-99 dec-99 apr-00 aug-00

Lisätiedot

LUONNOS. KVS2016 tariffirakenne esimerkkejä. Neuvottelukunta

LUONNOS. KVS2016 tariffirakenne esimerkkejä. Neuvottelukunta LUONNOS KVS2016 tariffirakenne esimerkkejä Neuvottelukunta 19.5.2014 2 Esityksen sisältö 1. Kantaverkkotariffi 2014 2. Edellisen neuvottelukunnan kokouksen 19.3 evästeet 3. Sähkön tuotannon tariffin nykyinen

Lisätiedot

Verkkosääntöfoorumi Timo Kaukonen. Käytön verkkosäännöt mitä tietoja tarvitaan ja mihin niitä käytetään

Verkkosääntöfoorumi Timo Kaukonen. Käytön verkkosäännöt mitä tietoja tarvitaan ja mihin niitä käytetään Verkkosääntöfoorumi Käytön verkkosäännöt mitä tietoja tarvitaan ja mihin niitä käytetään Agenda Käytön verkkosääntöjen voimaantulo Tiedonvaihdon osapuolet Vaatimukset, roolit ja vastuut Tiedonvaihdon yleisiä

Lisätiedot

Kysyntäjousto Fingridin näkökulmasta. Tasevastaavailtapäivä 20.11.2014 Helsinki Jonne Jäppinen

Kysyntäjousto Fingridin näkökulmasta. Tasevastaavailtapäivä 20.11.2014 Helsinki Jonne Jäppinen Kysyntäjousto Fingridin näkökulmasta Tasevastaavailtapäivä 20.11.2014 Helsinki Jonne Jäppinen 2 Sähköä ei voi varastoida: Tuotannon ja kulutuksen välinen tasapaino on pidettävä yllä joka hetki! Vuorokauden

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

TASESOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ LUONNOS 7.7.2015

TASESOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ LUONNOS 7.7.2015 TASESOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ LUONNOS 7.7.2015 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS...

Lisätiedot

Automaattisten reservien kehitysnäkymät. Markkinatoimikunta Jyrki Uusitalo

Automaattisten reservien kehitysnäkymät. Markkinatoimikunta Jyrki Uusitalo Automaattisten reservien kehitysnäkymät Markkinatoimikunta Jyrki Uusitalo Reservilajit Toimintotaso FCR Frequency Containment Reserve Taajuuden vakautusreservi FRR Frequency Restoration Reserve Taajuuden

Lisätiedot

Laura Ihamäki & Vesa Vänskä Tasevastaavailtapäivä , Helsinki. Ajankohtaista reserveistä osa 1

Laura Ihamäki & Vesa Vänskä Tasevastaavailtapäivä , Helsinki. Ajankohtaista reserveistä osa 1 Laura Ihamäki & Vesa Vänskä, Helsinki Ajankohtaista reserveistä osa 1 Sisältö Osa 1 Mitä ovat reservit? Katsaus reservien hankinnan toteumiin Rajasiirtokapasiteetin varaaminen afrr reserville Säätösähkömarkkinasopimuksen

Lisätiedot

16. Allocation Models

16. Allocation Models 16. Allocation Models Juha Saloheimo 17.1.27 S steemianalsin Optimointiopin seminaari - Sks 27 Content Introduction Overall Efficienc with common prices and costs Cost Efficienc S steemianalsin Revenue

Lisätiedot

Säätösähkömarkkinat kehittyy mutta miten? Tasevastaavailtapäivä 21.11.2013 Jani Piipponen

Säätösähkömarkkinat kehittyy mutta miten? Tasevastaavailtapäivä 21.11.2013 Jani Piipponen Säätösähkömarkkinat kehittyy mutta miten? Tasevastaavailtapäivä Jani Piipponen Säätösähkömarkkinat kehittyy mutta miten? Esityksen sisältö Pohjoismainen säätösähkömarkkinaselvitys (RPM Review) Säätötarjousten

Lisätiedot

2.1 Säätösähkömarkkinoille osallistumiselle asetettavat vaatimukset

2.1 Säätösähkömarkkinoille osallistumiselle asetettavat vaatimukset 1 MÄÄRITELMÄT Tässä liitteessä tarkoitetaan seuraavilla määritelmillä, isolla alkukirjaimella kirjoitettuna, tässä kappaleessa kullekin määritelmälle kirjattua merkitystä. Säätötarjouksella tarkoitetaan

Lisätiedot

Fingridin tasevastaavailtapäivä Nordic Imbalance Settlementin (NBS) ja esett:n kuulumiset Pasi Lintunen / esett Oy

Fingridin tasevastaavailtapäivä Nordic Imbalance Settlementin (NBS) ja esett:n kuulumiset Pasi Lintunen / esett Oy Fingridin tasevastaavailtapäivä 22.3.2017 Nordic Imbalance Settlementin (NBS) ja esett:n kuulumiset Pasi Lintunen / esett Oy Agenda Parallel Settlementin (rinnakkainen selvitys) aikataulu ja NBS käyntiin

Lisätiedot

Liite 1 TASEVASTUUTA JA TASESELVITYSTÄ KOSKEVA KÄSIKIRJA OSA 1: FINGRID OYJ:N YLEISET TASEHALLINNAN EHDOT

Liite 1 TASEVASTUUTA JA TASESELVITYSTÄ KOSKEVA KÄSIKIRJA OSA 1: FINGRID OYJ:N YLEISET TASEHALLINNAN EHDOT Liite 1 TASEVASTUUTA JA TASESELVITYSTÄ KOSKEVA KÄSIKIRJA OSA 1: FINGRID OYJ:N YLEISET TASEHALLINNAN EHDOT 2 (7) 1 Johdanto... 3 2 Valtakunnallinen tasehallinta... 3 3 Tasevastaavan sähkötaseen tasapaino

Lisätiedot

Tilannekatsaus varavoimalaitoksiin, nopeaan häiriöreserviin sekä kysyntäjoustoon. Jonne Jäppinen

Tilannekatsaus varavoimalaitoksiin, nopeaan häiriöreserviin sekä kysyntäjoustoon. Jonne Jäppinen Tilannekatsaus varavoimalaitoksiin, nopeaan häiriöreserviin sekä kysyntäjoustoon Jonne Jäppinen Reservihankinta muutoksessa- FRR-M Tulvakautena niukkuutta vesivoiman reserveissä - toukokuussa 2014 koeluontoisesti

Lisätiedot

Markkinatoimikunnan kokous Pohjoismaisen tasehallinnan ajankohtaistilanne

Markkinatoimikunnan kokous Pohjoismaisen tasehallinnan ajankohtaistilanne Markkinatoimikunnan kokous Pohjoismaisen tasehallinnan ajankohtaistilanne Irtiotto pohjoismaisessa tasehallinnassa Svenska kraftnät (Svk) ja Statnett (SN) julkistivat 20.6. kahdenkeskisesti valmistelemansa

Lisätiedot

First week of Parallel settlement completed

First week of Parallel settlement completed JÄSENTIEDOTE 1(7) Tuukka Heikkilä 13.2.2017 Jakelu: sähköverkko, sähkökauppa ja sähköntuotantotoimialojen jäsenet Tiedoksi: Sähköverkko, sähkökauppa ja sähköntuotantotoimialojen yhteistoimintajäsenet,

Lisätiedot

Mistä joustoa sähköjärjestelmään?

Mistä joustoa sähköjärjestelmään? Mistä joustoa sähköjärjestelmään? Joustoa sähköjärjestelmään Selvityksen lähtökohta Markkinatoimijoitten tarpeet toiveet Sähkömarkkinoiden muutostilanne Kansallisen ilmastoja energiastrategian vaikuttamisen

Lisätiedot

15 minuutin tuotantosuunnitelmat. Käyttötoimikunta Jyrki Uusitalo

15 minuutin tuotantosuunnitelmat. Käyttötoimikunta Jyrki Uusitalo 15 minuutin tuotantosuunnitelmat Käyttötoimikunta 24.9.2009 Jyrki Uusitalo aug-95 dec-95 apr-96 aug-96 dec-96 apr-97 aug-97 dec-97 apr-98 aug-98 dec-98 apr-99 aug-99 dec-99 apr-00 aug-00 dec-00 01-apr

Lisätiedot

Eurooppalainen markkinakehitys. Tasevastaavapäivä 18.11.2010 Juha Kekkonen

Eurooppalainen markkinakehitys. Tasevastaavapäivä 18.11.2010 Juha Kekkonen Eurooppalainen markkinakehitys Tasevastaavapäivä 18.11.2010 Juha Kekkonen 2 Poliittiset puitteet Lissabonin sopimus EU:lle lisää toimivaltaa energia-asioissa 3. sisämarkkinapaketti Uusia instituutioita:

Lisätiedot

Reservit. Käyttötoimikunta Vesa Vänskä

Reservit. Käyttötoimikunta Vesa Vänskä Reservit Käyttötoimikunta 3.12.2012 Vesa Vänskä Taajuudenhallinta ja reservit verkkosääntö (LFC & R NC) Yleistä (1/2) verkkosäännön tavoitteena infran ja resurssien tehokas käyttö varmistaa sähköjärjestelmien

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

ISO vai TSO. Juha Kekkonen. 1 Juha Kekkonen

ISO vai TSO. Juha Kekkonen. 1 Juha Kekkonen ISO vai TSO Juha Kekkonen 1 Juha Kekkonen TSOiden eriyttäminen (unbundling) Ongelma: Tuotannon määräysvalta kantaverkkoon vaikeuttaa TSO:n toimimista markkinoiden edistäjänä Komission vaihtoehdot: omistuksellinen

Lisätiedot

Markkinatoimikunta Aggregointimahdollisuuksien. kehittäminen reservimarkkinoille

Markkinatoimikunta Aggregointimahdollisuuksien. kehittäminen reservimarkkinoille Markkinatoimikunta Aggregointimahdollisuuksien kehittäminen reservimarkkinoille Taajuusohjattu häiriöreservi Taajuusohjattu häiriöreservi aktivoituu häiriötilanteissa erittäin nopeasti, aktivointien kesto

Lisätiedot

Baltian markkinakehitysasiat. Markkinatoimikunnan kokous Juha Hiekkala

Baltian markkinakehitysasiat. Markkinatoimikunnan kokous Juha Hiekkala Baltian markkinakehitysasiat Markkinatoimikunnan kokous 2 Taustaa Baltian markkinakehitysasioille Estlinkin myötä Baltia kytkeytyi sähköisesti EU-markkinoihin sähkön sisämarkkinasäädäntö voimassa Baltiassa

Lisätiedot

EstLink 2 käyttöönotto

EstLink 2 käyttöönotto EstLink 2 käyttöönotto Käyttötoimikunta The sole responsibility of this publication lies with the author. The European Union is not responsible for any use that may be made of the information contained

Lisätiedot

Asiakastiedote 18.03.2009: E 2 analyysi-järjestelmään lisätyt markkinatiedot: Nord Pool: NP365, Elbas, Official exchange rates

Asiakastiedote 18.03.2009: E 2 analyysi-järjestelmään lisätyt markkinatiedot: Nord Pool: NP365, Elbas, Official exchange rates intstream a Europower company Asiakastiedote 18.03.2009: E 2 E 2 analyysi-järjestelmään lisätyt markkinatiedot: Nord Pool: NP365, Elbas, Official exchange rates EEX: Phelix, Swissix spot tunneittain, finanssimarkkinat

Lisätiedot

Jukka Ruusunen Neuvottelukunta Katsaus Fingridin ajankohtaisiin asioihin

Jukka Ruusunen Neuvottelukunta Katsaus Fingridin ajankohtaisiin asioihin Jukka Ruusunen Neuvottelukunta 11.9.2017 Katsaus Fingridin ajankohtaisiin asioihin Pohjoismainen tasehallintamalli Irtiotto pohjoismaisessa tasehallinnassa Svenska kraftnät (Svk) ja Statnett (SN) julkistivat

Lisätiedot

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :42 / 1. SHADOW - Main Result

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :42 / 1. SHADOW - Main Result SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table 13.6.2013 19:42 / 1 Minimum

Lisätiedot

Suomen Atomiteknillisen seuran vuosikokous 24.2.2003 Tieteiden talo

Suomen Atomiteknillisen seuran vuosikokous 24.2.2003 Tieteiden talo Suomen Atomiteknillisen seuran vuosikokous 24.2.2003 Tieteiden talo Päivi Aaltonen Energia-alan Keskusliitto ry Finergy PKA / 24.2.2003 / 1 1 PM Sähkömarkkinoiden tavoitteet ja kehitys 2 PM sähkömarkkinoiden

Lisätiedot

Capacity Utilization

Capacity Utilization Capacity Utilization Tim Schöneberg 28th November Agenda Introduction Fixed and variable input ressources Technical capacity utilization Price based capacity utilization measure Long run and short run

Lisätiedot

( ( OX2 Perkkiö. Rakennuskanta. Varjostus. 9 x N131 x HH145

( ( OX2 Perkkiö. Rakennuskanta. Varjostus. 9 x N131 x HH145 OX2 9 x N131 x HH145 Rakennuskanta Asuinrakennus Lomarakennus Liike- tai julkinen rakennus Teollinen rakennus Kirkko tai kirkollinen rak. Muu rakennus Allas Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a 0 0,5 1 1,5 2 km

Lisätiedot

Reservien hankinta Käyttötoimikunta Jyrki Uusitalo

Reservien hankinta Käyttötoimikunta Jyrki Uusitalo Reservien hankinta 2016 Käyttötoimikunta 4.11.2015 Jyrki Uusitalo Reservien hankinta 2016 FCR FRR-A FRR-M Verkkosäännöt FCR vuosihankinta vuodelle 2016 Fingrid on tehnyt hankintapäätöksen taajuusohjatusta

Lisätiedot

( ,5 1 1,5 2 km

( ,5 1 1,5 2 km Tuulivoimala Rakennukset Asuinrakennus Liikerak. tai Julkinen rak. Lomarakennus Teollinen rakennus Kirkollinen rakennus Varjostus "real case" h/a 1 h/a 8 h/a 20 h/a 4 5 3 1 2 6 7 8 9 10 0 0,5 1 1,5 2 km

Lisätiedot

Energiantuotannon ja käytön muutosten vaikutukset voimajärjestelmän hallintaan ja kantaverkon kehitystarpeisiin

Energiantuotannon ja käytön muutosten vaikutukset voimajärjestelmän hallintaan ja kantaverkon kehitystarpeisiin Energiantuotannon ja käytön muutosten vaikutukset voimajärjestelmän hallintaan ja kantaverkon kehitystarpeisiin Jussi Jyrinsalo Sähkötutkimuspoolin tutkimusseminaari 18.10.2012 Johdanto Toimitusvarmuuden

Lisätiedot

Efficiency change over time

Efficiency change over time Efficiency change over time Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 14.11.2007 Contents Introduction (11.1) Window analysis (11.2) Example, application, analysis Malmquist index (11.3) Dealing with panel

Lisätiedot

Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava

Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava VAALAN KUNTA TUULISAIMAA OY Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava Liite 3. Varjostusmallinnus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 12.5.2015 P25370 SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations

Lisätiedot

Tynnyrivaara, OX2 Tuulivoimahanke. ( Layout 9 x N131 x HH145. Rakennukset Asuinrakennus Lomarakennus 9 x N131 x HH145 Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a

Tynnyrivaara, OX2 Tuulivoimahanke. ( Layout 9 x N131 x HH145. Rakennukset Asuinrakennus Lomarakennus 9 x N131 x HH145 Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a , Tuulivoimahanke Layout 9 x N131 x HH145 Rakennukset Asuinrakennus Lomarakennus 9 x N131 x HH145 Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a 0 0,5 1 1,5 km 2 SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations

Lisätiedot

Ajankohtaista markkinakehityksestä. Markkinatoimikunta 4.3.2009 Juha Kekkonen

Ajankohtaista markkinakehityksestä. Markkinatoimikunta 4.3.2009 Juha Kekkonen Ajankohtaista markkinakehityksestä Markkinatoimikunta 4.3.2009 Juha Kekkonen 2 Pullonkaulat ongelmana 2008 Yhtenäisen hinta-alueen laajuus tuntitasolla mittattuna 1.1.-31.12.2008 98 % 52 % 14 % 9 % 31.12.2008

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table 22.12.2014 11:33 / 1 Minimum

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Calculation: N117 x 9 x HH141 Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG

Lisätiedot

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :47 / 1. SHADOW - Main Result

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :47 / 1. SHADOW - Main Result SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

Markkinatoimijat, asiakaskysely 2011. Markkinatoimikunta 2.2.2012

Markkinatoimijat, asiakaskysely 2011. Markkinatoimikunta 2.2.2012 Markkinatoimijat, asiakaskysely Markkinatoimikunta 2.2.2012 Yleistä Vastauksia yhteensä 125, vastausprosentti 42 14 tasepalveluasiakasta + 20 muuta markkinatoimijaa Kysymykset kohdistettu vastaajaryhmittäin

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

Laskutus, valuutat ja vakuudet. NBS-infopäivä 21.11.2014 Fredrik Åström

Laskutus, valuutat ja vakuudet. NBS-infopäivä 21.11.2014 Fredrik Åström Laskutus, valuutat ja vakuudet NBS-infopäivä 21.11.2014 Fredrik Åström Esityksen aiheet 1. Laskutus ja maksut 2. Valuuttamalli 3. Vakuudet 2 Laskutusmallin avainasiat Viikoittainen laskutus, laskut lähtevät

Lisätiedot

,0 Yes ,0 120, ,8

,0 Yes ,0 120, ,8 SHADOW - Main Result Calculation: Alue 2 ( x 9 x HH120) TuuliSaimaa kaavaluonnos Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

Verkkotoimikunta Petri Parviainen. Ajankohtaista Sähkönsiirto-asiakkaille Joulukuu 2017

Verkkotoimikunta Petri Parviainen. Ajankohtaista Sähkönsiirto-asiakkaille Joulukuu 2017 Verkkotoimikunta 29.12.2017 Petri Parviainen Ajankohtaista Sähkönsiirto-asiakkaille Joulukuu 2017 Ajankohtaista sähkönsiirto -asiakkaille 12_2017 Kantaverkon kehittämissuunnitelma 2017 on valmistunut.

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

Katsaus reserveihin. Tasevastaavapäivä Anders Lundberg

Katsaus reserveihin. Tasevastaavapäivä Anders Lundberg Katsaus reserveihin Tasevastaavapäivä 8.11.2012 Anders Lundberg 2 Esityksen sisältö Reserviterminologia Taajuusohjattujen reservien hankinta vuodelle 2013 Uuden reservilajin implementointi Pohjoismaissa

Lisätiedot

Sähkömarkkinoiden tiedonvaihto Suomessa

Sähkömarkkinoiden tiedonvaihto Suomessa Sähkömarkkinoiden tiedonvaihto Suomessa Jan Segerstam, Kehitysjohtaja, Empower IM Oy 29.9.2015 29.9.2015 Tiedonvaihtojärjestelmä Tiedonvaihtojärjestelmä on kokonaisuus, jonka puitteissa sähkömarkkinoiden

Lisätiedot

Datahub webinaarit Mittaustietojen hallinta datahubissa

Datahub webinaarit Mittaustietojen hallinta datahubissa Datahub webinaarit 2017 Mittaustietojen hallinta datahubissa 26.4.2017 Kouluttaja esa.pietarinen@fingrid.fi p. 030 395 5277 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus. Markkinatoimikunta Juha Kekkonen

Ajankohtaiskatsaus. Markkinatoimikunta Juha Kekkonen Ajankohtaiskatsaus Markkinatoimikunta Juha Kekkonen ENTSO-E: Koodien tilanne CACM Capacity allocation and congestion management (CACM) pelisäännöt vuorokausi- ja päivänsisäislle markkinoille ja kapasiteetin

Lisätiedot

Ajankohtaista sähkön älykkäästä mittaamisesta. Älykäs energianmittaus , Jyväskylän Paviljonki Sirpa Leino

Ajankohtaista sähkön älykkäästä mittaamisesta. Älykäs energianmittaus , Jyväskylän Paviljonki Sirpa Leino Ajankohtaista sähkön älykkäästä mittaamisesta Älykäs energianmittaus 10.2.2015, Jyväskylän Paviljonki Sirpa Leino Tarve lisätä älyä sähkönjakeluverkkoihin EU:n ilmastotavoitteet 20-20-20 Hiilidioksidipäästöjen

Lisätiedot

Viranomaisen näkökulma Tasehallinnan verkkosääntö

Viranomaisen näkökulma Tasehallinnan verkkosääntö Viranomaisen näkökulma Tasehallinnan verkkosääntö Yli-insinööri Jarno Lamponen Energiamarkkinavirasto Fingridin keskustelutilaisuus 12.8.2013 Sisältö 1. Tausta EU-tasoisille verkkosäännöille 2. Verkkosääntöjen

Lisätiedot

Suomen Aurinkolämpö Oy

Suomen Aurinkolämpö Oy Suomen Aurinkolämpö Oy Verkkoon kytkettävät aurinkopaneelijärjestelmät Marko Harju 0505123254 Suomenaurinkolampo.fi Yritysesittely Kajaanilainen 2012 perustettu perheyritys Kilpailukykyisiä tuotteita,

Lisätiedot

papinet -sanomastandardit

papinet -sanomastandardit papinet -sanomastandardit Tapio Räsänen Puutavaralogistiikan kehittämishaasteita 14.6.2007 1 papinet on An international paper and forest products industry e-business initiative. A set of standard electronic

Lisätiedot