Koulutus uudesta yhteispohjoismaisesta taseselvitysmallista Oulu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koulutus uudesta yhteispohjoismaisesta taseselvitysmallista Oulu 7.10.2014"

Transkriptio

1 Koulutus uudesta yhteispohjoismaisesta taseselvitysmallista Oulu

2 Pohjoismaisen taseselvitysmallin yleiskuvaus Pasi Lintunen / Fingrid Oyj

3 Nordic Balance Settlement projektin taustoja ja tavoitteita Taustaa Tavoitteet ja hyödyt Pohjoismaiden eri markkinatasealueiden taseselvitysten harmonisointi on perusedellytys toimiville sähkön harmonisoiduille vähittäismarkkinoille Pohjoismaissa Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt ovat vastuussa kansallisten markkinatasealueiden taseselvityksestä Pohjoismaiset regulaattorit ovat antaneet tukensa NBS-projektille ja taseselvitysasioiden harmonisoinnille Tehdä eri markkinatasealueiden taseselvitys mahdollisimman samanlaisilla periaatteilla yhden selvitysyksikön kautta ja näin luoda tasevastaaville matalampi kynnys toimia useassa Pohjoismaassa. Suunnitella tasevastaaville mahdollisimman samanlaiset toimintaedellytykset riippumatta markkinatasealueesta Luoda yhteistyössä muiden sähkömarkkinatoimijoiden kanssa yhteiset säännöt ja standardit tiedonvaihdolle Edesauttaa omalta osaltaan yhteispohjoismaisten vähittäismarkkinoiden toteutumista Toimia edelläkävijänä taseselvitysasioissa Euroopan tasolla Vähentää pitkällä aikajänteellä taseselvityksen kustannuksia Pohjoismaissa

4 Taustaa Suunnitteluvaihe I 2010 Suunnitteluvaihe II 2011 Toteutusvaihe /2016 Referenssiryhmä pohjoismaisista sähkömarkkinatoimijoista Suunnitelmaraportin kommentointi ja päivitys Tarvittavien lakimuutosten analysointi eri pohjoismaissa ja keskustelut NordREGin kanssa Taseselvitysmallin hiominen mm. luonnos tuotannon käsittelystä Pohjoismaiden välisestä taseselvityksestä suunnitelma Taseselvityssopimusten määrittelimisen aloittaminen Selvitysyhtiön organisaatiomallista suunnitelma Eri vaihtoehtojen kartoittaminen taseselvitysjärjestelmän osalta Tarvittavien lakimuutosten toteuttaminen Taseselvityssopimusten viimeistely Selvitysyhtiön organisaation viimeisteleminen Yhteistyö markkinatoimijoiden kanssa Taseselvitysjärjestelmän määritteleminen ja julkinen hankintaprojekti Mallin viimeisteleminen (Handbook), testaaminen ja oikeellisuuden varmistaminen Mallin käyttöönotto En.dk jäi pois projektista Päätös projektin jatkosta

5 Ajankohtaista NBS-projektista esett Oy palveluyhtiö on perustettu ja yhtiö tulee hoitamaan operatiivisen taseselvityksen Norjan, Suomen ja Ruotsin markkinatasealueille (MBA) Taseselvitysmallin edellyttämät lakimuutokset ovat meneillään eri maissa Taseselvityksen tietojärjestelmän suunnittelu on käynnissä taseselvitysjärjestelmä laskutus- ja kirjanpitojärjestelmä Referenssiryhmä on kokoontunut säännöllisin väliajoin, viimeksi syyskuussa ja seuraavan kerran joulukuussa Kansallisia infopäiviä pidetty säännöllisin väliajoin, viimeksi huhtikuussa ja seuraavan kerran marraskuussa

6 Taseselvityksessä mukana olevat markkinatoimijat Kantaverkkoyhtiöillä on kansallisesti tasevastuu tasehallinnasta ja taseselvityksestä. Selvitysyhtiö esett tekee palveluyhtiönä markkinatasealuiden taseselvityksen ja solmii taseselvityssopimukset tasevastaavien kanssa. Sähköpörssi, jonka kanssa selvitetään sähköpörssikaupat. Tasevastaavalla on taseselvityssopimus ISR:n kanssa ja tasevastaava on vastuullinen tasevastuunsa osapuolten taseselvityksestä. Nord Pool Spot ISR Verkonhaltijalla on vastuu tuottajien ja kuluttajien kytkennästä verkkoalueellaan. Verkonhaltijan velvoite on mitata tuotanto, kulutus ja rajapistemittaukset muihin verkkoihin sekä raportoida kyseiset tiedot niihin oikeutetuille markkinatoimijoille. DSO BRP BRP BRP DSO DSO Sähkön myyjä myy sähköä loppukuluttajille ja tekee sähkökauppaa muiden markkinatoimijoiden kanssa markkinatasealueella. RE RE RE

7 Mallin pääperiaatteita ja muutoksia Keskitetty taseselvitys 2009 harmonisoidun 2-tasemallin mukaisesti Keskitetty raportointi ja taseselvitys yhden selvitysyhtiön kautta Taseselvitystietojen raportointi 13 päivän kuluessa toimituspäivästä klo 12:00 CET mennessä Taseselvitysjakso lyhenee yhteen viikkoon ja viikkolaskutus Taseselvitys ja laskutus tehdään CET (Nord Pool Spot) ajassa Taseselvitystietojen korjausten osalta kahdenkeskiset korjaukset osapuolten välillä Harmonisoitu sanomaformaatti NBS:n tietovirroille

8 Mallin pääperiaatteita ja muutoksia Verkkoyhtiön rooli raportoinnissa kasvaa Yhdellä sähkön myyjällä voi olla eri tasevastaava tuotannolle ja kulutukselle per verkkoalue. Yhdellä osapuolella voi olla eri tasevastaava eri verkkoalueilla Verkkoalueiden välillä käytetään taseselvityksessä rajapistesummia yksittäisten mittausten sijaan Tuotannon osalta kansallisia eroavaisuuksia; Suomessa alle 1 MVA kulutustaseessa ja tuotantoyksikön osalta netotettu tuotanto (omakäyttö voidaan netottaa tuotannon kanssa)

9 Mistä löytää tietoa NBS-projektista? Projektin internet-sivuilta Handbook markkinatoimijoille kirjaa päivitetään jatkuvasti mm. referenssiryhmältä ja markkinatoimijoilta saadun palautteen sekä tietojärjestelmäsuunnittelun pohjalta. Viimeksi päivitetty 09/2014 Projektin ja kantaverkkoyhtiöiden internet-sivuilta kansallisten infopäivien laajennettu materiaali (myös projektin internet-sivuilla) Fingridin osalta Sanomaformaattiin liittyviä asioita löytyy myös Nordic Ediel Groupin sivuilta osoitteesta Kysymyksiä voi lähettää

10 Jakeluverkon ja tasevastaavatason taseselvitys uudessa mallissa Pasi Lintunen / Fingrid Oyj

11 Handbook taseselvitykselle 1/2 Chapter 1 Introduction 2 3 Nordic Imbalance Settlement Model Settlement structure management 4 Metering 5 Settlement data reporting 6 Imbalance settlement Contents Perustietoa ja taustoja Nordic Balance Settlement (NBS) -projektista Handbookin tarkoitus Merkittävimmät muutokset käytössä oleviin kansallisiin malleihin Tietoa kansallisista lainsäädännöistä Kuvaus NBS:n organisaatiomallista Kuvaus mallista ja sen liiketoimintaprosesseista, toiminnallisuuksista sekä periaatteista Eri markkiosapuolten roolit ja vastuut taseselvityksessä Keskeiset asiat taseselvitysyhtiön ja tasevastavaavien välisestä taseselvityssopimuksesta Käyttöönottosuunnitelma Rakenteellisten tietojen hallinnointi ja vastuut sekä raportointiaikataulut Rakenteellisten tietojen muutokset Taseselvitystietojen mittaus, laskeminen ja raportointi Viittaukset puuttuvien tietojen arviointimalleihin Taseselvitystietojen raportointivaatimukset ja tietovirrat Vastuut taseselvitystietojen raportoinnista ja raportointiaikataulut Tasepoikkeamalaskentojen periatteet Tuotanto- ja kulutustaselaskentojen kuvaus Esimerkki tasepoikkeamalaskennoista Kansalliset tasoituslaskentaprosessit

12 Handbook taseselvitykselle 2/2 Chapter 7 Invoicing 8 Communication 9 Collateral management 10 Market behavior reporting 11 Appendices Contents Laskutusprosessi ja laskutettavat komponentit (tasepoikkemat, reservit ja muut komponentit Hinnoittelumallit Maksukomponentit Laskutuksen aikataulut Veroasiat Esimerkki laskuksesta Sanomaformaatit ja protokollat Taseselvitysyhtiön tarjomat palvelukanavat; Information Service and Online Service Taseselvitysyhtiön raportointi Vakuuksien hallintamalliprosessi Vakuusvaateen laskeminen Markkinakäyttäytymisen monitorointi ja raportointi Key performance indicators (suorituskykymittarointi) Ohjeet tasevastaavana aloittamiseksi Taseselvitystietojen kahdenkeskiset korjaukset Kansalliset eroavaisuudet NBS-mallissa

13 Handbookissa käytettyjä termejä 1/3 Term Abbreviation Explanation Balance Responsible Party Balancing Market Delivery Hour / Day Distribution System Operator Frequency Containment Reserves Frequency Restoration Reserves Imbalance Adjustment BRP DSO FCR FRR Tasevastaavalla tarkoitetaan markkinatoimijaa, jolla on voimassa oleva taseselvityssopimus selvitysyhtiön kanssa. Tasevastuu tarkoittaa sitä, että sähkökaupan osapuolen tuotanto ja hankinta kattavat tämän kulutukset ja sähkön toimitukset kunkin tunnin aikana. Kaikki sähkökaupan osapuolet ovat tasevastuullisia. Tarkoitetaan kaupallisia ja operatiivia toimenpiteitä, joilla hallinnoidaan markkinapohjaisesti sähkötaseita ENTSO-E:n verkkokoodien mukaisesti. Pohjoismaiset säätösähkömarkkinat ovat yksi osa Balancing Markettia. Säätösähkömarkkinat ovat tehotasapainon ylläpitämiseksi tarvittava "työkalu", jonne säätökykyisen kapasiteetin haltijat voivat jättää säätötarjouksia vapaasta säätökapasiteetistaan. Vuorokauden täysi tunti, merkitään muodossa tai Aika 00:00 kuuluu käyttötuntiin Taseselvitys tehdään käyttötuntitasolla. Verkonhaltijalla tarkoitetaan yhteisöä tai laitosta, jolla on hallinnassaan sähköverkkoa ja joka harjoittaa luvanvaraista sähköverkkotoimintaa. Verkonhaltijan velvollisuus on toimittaa ja siirtää sähköä verkkoalueellaan tuottajilta kuluttajille. Verkonhalitjan velvollisuus mitata tuotantoa, kulutusta, rajapistemittauksia ja raportoida kyseisiä tietoja niihin oikeutetuille sähkömarkkinatoimijoille. Verkonhalitjan vastuu liittyy myös ns. suljettuihin jakeluverkkoihin. Frequency Containment Reserves tarkoittaa yhtä reservilajia, jolla ylläpidetään sähköjärjestelmän taajuus ja tehotasapaino ja jolla varaudutaan sähköjärjestelmän tuotantoja verkkohäiriöihin. Frequency Restoration Reserves tarkoittaa yhtä reservilajia, jolla ylläpidetään sähköjärjestelmän taajuus ja tehotasapaino ja jolla varaudutaan sähköjärjestelmän tuotantoja verkkohäiriöihin. Tarkoitetaan energiasummaa, joka lasketaan tasevastaavakohtaisesti ja vaikuttaa tasevastaavan tasepoikkeamalaskentaan. Kyseiseen energiasummaan lasketaan yhteen kaikki reservikaupat tasevastaavan ja kantaverkkoyhtiöiden välillä.

14 Handbookissa käytettyjä termejä 2/3 Term Abbreviation Explanation Imbalance Settlement Responsible Key Performance Indicator Market Balance Area Market Entity Market Entity Connection Market Participants ISR KPI MBA ME MEC MP Metered data - Metering Grid Area MGA Osapuoli, joka on vastuullinen operatiivisen taseselvityksen toteuttamisesta tasevastaavien kanssa markkinatasealueittain. esett on yhtiö, joka hoitaa ISR:n velvoitteet taseselvityksessä. KPI:t ovat suorituskykymittareita, joilla mitataan eri markkinaosapuolten (kantaverkkoyhtiöt, verkkoyhtiöt, tasevastaavat ja sähkön myyjät) suorituskykyä vastuullaan olevan taseselvityksen osalta. Markkinatasealue, jolla taseselvitys tehdään alueella toimivien verkkoyhtiöiden, sähkön myyjien, tasevastaavien ja selvitysyhtiön kesken. Sähköpörssin Elspot-hinta on aina sama yhdellä markkinatasealueella. Termi, jota käytetään yleisesti markkinatasealueille, verkkoalueille, tuotantoyksiköille ja säätöobjekteille. Termi, jota käytetään erilaisille taseselvitysliitynnöille eri markkitoimijoiden tai market entitien välillä. Esim. kahdenkeskiset kaupat osapuolten välillä ja osapuolen mitattu toimitus verkkoalueella ovat MEC-tyyppejä. MEC:n liittyvä aikasarjadata on perusta taseselvitykselle. Markkinatoimijat ovat osapuolia taseselvityksessä ja yleinen nimitys kantaverkkoyhtiöille, tasevastaaville, verkkoyhtiöille ja sähkön myyjille. Mitatulla tiedolla tarkoitetaan yleisesti taseselvitykseen liittyvää aikasarjatietoa, joita markkitoimijat mittaavat, keräävät ja raportoivat selvitysyhtiön ja muidenkin osapuolten taseselvitykseen. MGA:lla tarkoitetaan verkkoaluetta, jolla kulutus ja/tai tuotanto ja rajapistemittaukset voidaan mitata. Rajapistemittauksilla mitataan energiat sisään verkkoalueille ja ulos verkkoalueilta. Yksi verkonhalitja on vastuullinen verkkoalueen mittauksista ja niiden raportoinnista muille taseselvityksen osapuolille. MGA määritellään maakohtaisesti ja lähtökohtaisesti Suomessa jo taseselvityksessä käytössä olevia verkkoalueita tullaan käyttämään myös pohjoismaisessa taseselvityksessä.

15 Handbookissa käytettyjä termejä 3/3 Term Abbreviation Explanation Nord Pool Spot Production Unit Regulation Object Retailer Replacement Reserves Service Provider Transmission System Operator NPS PU RO RE RR SP TSO Pohjoismainen sähköpörssi, jonka kautta selvitetään taseselvityksessä käytettävät sähköpörssikaupat. Toimii tällä hetkellä Norjassa, Tanskassa, Ruotsissa, Suomessa, Eestissä ja Lietuassa. Tuotantoyksiköllä tarkoitetaan tuotantolaitosta, joka käsittää yhden tai useamman generaattorin yhdellä MGA:lla. Tuotantoyksiköstä voidaan tarvittaessa muodostaa myös oma MGA. Säätöobjektilla tarkoitetaan yhtä tai useampaa generaattoria ja/tai tuotantoyksikköä yhdellä markkinatasealueella. Säätöobjektit päätetään kantaverkkoyhtiön ja tasevastaavan välillä. Tarkoitus on, että yksi säätöobjekti voidaan muodostaa vain yhden tyyppisestä tuotantolajista (tuuli-, ydin-, vesi-, lämpövoima jne...). Yksi tasevastaava on aina vastuullinen yhdestä säätöobjektista. Sähkön myyjä, jolla on kiinteitä sähköntoimituksia tai mitattua toimitusta kantaverkossa, alueverkossa tai useammassa kuin yhdessä jakeluverkossa. Sähkön myyjä myy sähköä suoraan loppukuluttajille. Se ostaa ja myy suoraan tuottajille, toisille sähkön myyjille, tasevastaaville ja sähköpörssiin. Sähkön myyjällä tulee aina olla tasevastaava, jonka taseselvityksessä kyseisen myyjän taseselvitystiedot selvitetään. Replacement Reserves tarkoittaa yhtä reservilajia, jolla ylläpidetään sähköjärjestelmän taajuus ja tehotasapaino ja jolla varaudutaan sähköjärjestelmän tuotanto- ja verkkohäiriöihin. Palvelutoimittajalla tarkoitetaan osapuolta, joka myy palveluna tasehallintaa ja taseselvitystä markkinatoimijoille. Kantaverkkoyhtiö, jolla on vastuu sähköntoimituksesta kantaverkkotasolla sekä vastuu kyseisen maan sähköjärjestelmän teknisestä toimivuudesta, käyttövarmuudesta sekä valtakunnallisen tasevastuun (tasehallinta ja taseselvitys) hoidosta. Pohjoismaisia kantaverkkoyhtiöitä ovat Statnett/Norja, Fingrid/Suomi ja Svenska Kraftnät/Ruotsi.

16 Taseselvitysmallin pääprosessit TASEPOIKKEAMASELVITYS TALOUDELLISTEN RISKIEN HALLINOINTI MARKKINOIDEN SUORITUSKYKY Rakenteelliset tiedot Tiedon mittaus ja raportointi Raportointi ja ylläpito Perusteet taseselvityksen tekemiselle Vakuuksien hallinta ja seuranta Vakuudet ovat riittävällä tasolla Markkinakäyttäy -tymisen monitorointi Riittävä suorituskyky Taseselvitys Tasepoikkeamien laskenta Laskutus Tasepoikkeamien ja reservien laskutus Raportointi Taseselvitystietojen raportointi Lähtökohtana taseselvitykselle on vuonna 2009 harmonisoitu kaksitasemalli, jossa tasepoikkeamat laskentaan erikseen tuotanto- ja kulutustaseen osalta. Kulutustaseessa käytetään 1-hinta ja tuotantotaseessa 2-hintajärjestelmää

17 Merkittäviä muutoksia Sähkön myyjällä useita tasevastaavia Yhdellä sähkön myyjällä voi olla eri tasevastaava tuotannolle ja kulutukselle per verkkoalue. Yhdellä osapuolella voi olla eri tasevastaava eri verkkoalueilla.

18 Merkittäviä muutoksia Verkkoalueiden (MGA) väliset rajapistemittaussummat Exchange measurement sum 1 MGA1 area DSO1 responsible 2 4 MGA2 area DSO2 responsible 5 3 Verkkoalueiden välisten rajapistemittausten osalta taseselvityksessä käytetään rajapistemittaussummia Kahden verkkoalueen välisten mittausten osalta verkonhaltijoiden tulee sopia kumpi verkonhaltijoista toimittaa puuttuvat mittaustiedot toiselle, joka laskee summan ja toimittaa ISR:n taseselvitykseen (myös molempien mahdollista toimittaa)

19 Merkittäviä muutoksia Avoimet toimitusketjut Suomessa Tasevastaavalla on velvoite sen tasevastuun avoimessa toimituksessa olevien sähkön myyjien taseselvityksessä. ISR BRP Selvitysyhtiö tekee taseselvityksen tasevastaavakohtaisesti ja perustuen siihen tietoon, jota markkinatoimijat ovat raportoineet selvitysyhtiön taseselvitykseen. RE1 RE2 RE5 ISR BRP RE3 RE1 RE2 RE3 RE4 RE5 RE4 Tasevastuu MGA MGA Toimitukset

20 Yleistä rakenteellisten tietojen hallinnasta Taseselvityksen rakenteellisten tietojen hallinta on perusedellytys onnistuneelle taseselvitykselle Rakenteellisten tietojen ylläpidolla mahdollistetaan taseselvityksen oikeellisuus markkinatoimijoiden välillä (BRP ja RE) ja market entitien ja market entity connectionien välillä (esim. BRP ja MGA). Jokainen markkinatoimija on velvollinen ylläpitämään ja raportoimaan rakenteellisten tietojen muutokset: Selvitysyhtiö ylläpitää rakenteellisia tietoja tasevastaavilta ja verkkoyhtiöiltä saamansa tiedon perusteella Verkkoyhtiö on velvollinen raportoimaan verkkoalueihinsa liittyvät rakenteelliset tiedot (esim. verkkoalueiden välisten rajapistesummien päivitys) Tasevastaava on velvollinen ylläpitämään ja päivittämään tasevastuunsa rakenteellisia tietoja (esim. sähkön myyjät, joiden tasevastaava se on eri verkkoalueilla). Rakenteellisten tietojen päivittämiselle on määräajat, joita ennen tiedot on raportoitava selvitysyhtiön taseselvitykseen. Rakenteelliset tiedot ja niiden muutokset julkistetaan selvitysyhtiön taseselvitysjärjestelmän kautta markkinatoimijoille.

21 Rakenteelliset tiedot NBS-mallissa MBA Market Participants Nord Pool Spot DSO ISR BRP BRP BRP DSO DSO RO MGA Market Entities RE RE RE PU

22 Market Entity Connectionit NBS-mallissa Nimi Consumption Metered Consumption Profiled Production MGA Exchanges MGA Exchange Trade PX Market Trade PX Market Flows Bilateral Trade Kuvaus Mitattu kulutus per osapuoli ja verkkoalue käytetään tuntitasolla taseselvityksessä. Mitattu profiilikulutus per osapuoli ja verkkoalue käytetään tuntitasolla taseselvityksessä. Tuotanto per tuotantoyksikkö käytetään tuntitasolla taseselvityksessä. Tuotanto eritellään tuotantolajeittain (vesi, ydin, tuuli. aalto, kaasu, aurinko, lauhde jne...) MGA Exchangella tarkoitetaan kahden verkkoalueen välistä rajapistemittaussummaa tuntitasolla. The MGA Exchange Trade tarkoittaa ostoa ja myyntiä kahden verkkoalueen välillä, jotka sijaitsevat eri markkinatasealueella. Sähköpörssikaupat Nord Pool Spotissa Elspot (day-ahead) ja Elbas (Intraday) Sähköpörssisiirrot kahden eri markkinatasealueen välillä ja jotka perustuvat day-ahead markkinoihin (Elbas flow) ja intraday markkinoihin (Elbas flow). Kahden markkinatoimijan välinen kahdenkeskinen sähkökauppa tuntitasolla. Production Plans Imbalance Adjustment MGA Imbalance Tasevastaavien raportoimat tuotantosuunnitelmat säätöobjektikohtaisesti. Energiasumma, joka lasketaan tasevastaavakohtaisesti ja vaikuttaa tasevastaavan tasepoikkeamalaskentaan. Kyseiseen energiasummaan lasketaan yhteen kaikki reservikaupat tasevastaavan ja kantaverkkoyhtiöiden välillä. Verkkoalueen tasepoikkemalla tarkoitetaan virhettä, jossa verkkoalueen rajapistesummaan verrataan osapuolten toimituksia verkkoalueelle ja tuotantoa verkkoalueelta. Jos raportoidut tiedot ovat oikein, niin laskennan tulos on nolla (0). Taseselvityksessä kyseinen virhe lasketaan verkkoalueen tasevastaavan taseselvitykseen.

23 Rakenteellisten tietojen raportointi RE DSO Mitä raportoidaan? MEC:t kulutustiedoille 2 2 MEC:t tuotantotiedoille 3 MEC:t verkkoalueiden (MGA) välisille rajapistemittaussummille BRP ISR 8 Nord Pool Spot 4 4 Verkkoalueiden (MGA) rakenne 5 5 Bilateraalikaupat 10 9 TSO Säätöobjektit (RO) 7 7 RE - BRP välinen rakenne 8 8 MGA - MBA välinen rakenne N N N 3 vrk ennen toimituspäivää 14 vrk ennen toimituspäivää 14 vrk ennen voimaantuloa 9 9 Säätöobjektit Markkinatoimijoiden voimassaolo

24 Mitattujen toimitusten eri tyypit Rajapistemittaukset MGA:n välillä Tuotantotiedot Kulutustiedot Rajapistemittaussummat Tuntimitattu tuotanto per MGA Mitattu kulutus per MGA Profiiili kulutus per MGA Häviöt per MGA Mitattu kulutus Pumput (vain Norjassa) Pumppuvarastot (vain Norjassa) Interruptible (vain Ruotsissa) Teollisuus yli 50 MW (vain Ruotsissa) Profiilikulutus Pumput (vain Norjassa) Mitatut häviöt (Profiloidut häviöt)

25 Tuotannon käsittely Tuotantomittausten raportointi NBS-mallissa perustuu nettomittauksiin eli tuotantoyksikön omakäyttö voidaan vähentää tuotannosta Netotettavaksi hyväksytty omakäyttö on määritelty kansallisissa asetuksissa ja Suomessa asetuksessa "Kauppa - ja teollisuusministeriön asetus voimalaitosten omakäyttölaitteista". Löytyy osoitteesta Alle 1 MVA:n tuotanto voidaan käsitellä Suomessa kulutustaseessa kuten nykyään Tehdaslaitoksen osalta tuotanto ja kulutus tulee raportoida erikseen tuotanto- ja kulutustaseeseen ts. tehdasprosessiin tarkoitettua tuotantoa ei voi netoittaa kulutuksen kanssa (lukuunottamatta omakäyttöä ja alle 1 MVA tuotantoa) Tuotanto kirjataan yhdelle osapuolelle ja osuusvoiman jakaminen tulee tehdä ennakkokirjauksilla ennen käyttötuntia

26 Tuotannon nettomittaus Mittaus on toteutettu siten että sekä tuotanto ja omakäyttö mitataan yhdellä samalla mittauslaitteella, joka mittaa molemmat suunnat Jos tuotanto ylittää omakäytön, niin ne voidaan netoittaa ja raportoida tuotantotaseeseen Jos tuotantoyksikkö ei ole käytössä, mutta siellä on omakäyttöä, niin silloin yksikön omakäyttö raportoidaan kulutustaseeseen

27 Tuotannon bruttomittaus Bruttomittauksella tarkoitetaan, että tuotanto mitataan suoraan generaattorin navoista, jolloin mukana ei ole omakäyttöä Kuvassa mittari 1 tarkoittaa tuotannon mittaus ja omakäytön mittaukselle on oma mittari 2 Tuotanto raportoidaan tuotantotaseeseen ja kulutus kulutustaseeseen

28 Tuotanto- ja kulutusmittauksista (pientuotanto ja teollisuuslaitoksen tuotanto) Nettomittausta 1 voidaan käyttää viereisen kuvan mukaisesti Erillistä mittausta 2 ei vaadita Suomessa enintään 3X63 A Kulutusta C ei ole kuitenkaan hyväksyttävää netoittaa tuotannon kanssa esim. teollisuuslaitoksen tilanteessa on hyväksyttävää netoittaa ainoastaan omakäyttö OC teollisuuslaitoksen tuotannon kanssa

29 Taseselvitystietojen raportointiaikataulu (13 vuorokautta) VIIKKO 1 VIIKKO 2 VIIKKO 3 Toimituspäivä M T W T F S Toimitusviikko 1 S Raportointi D + 2 M T W T F S S Lopullinen raportointi D + 13 (12 CET) Toimitusviikko 2 M T W T F S S Toimitusviikko 3 Tietoja voidaan raportoida ja päivittää toimituspäivän osalta aina lopulliseen raportointipäivään asti (raportointi suljetaan yksi päivä kerrallaan) Taselaskentoja lasketaan päivittäin perustuen muuttuneisiin raportointitietoihin

30 Taseselvitysraportointi ennen käyttötuntia Tietovirrat RE DSO 2 Tuotantotosuunnitelmat (ENTSO_E ERRP Planned Recources schedule) 3 Tasepoikkeamiin vaikuttavat säätötarjoukset ja reservikaupat (ENTSO-E ERRP Reserve Bid Document for Reserve Tenders) BRP ISR 5 Nord Pool Spot 4 5 Kahdenkeskiset kaupat (ENTSO-E ESS Schedule Document) ja niiden vahvistaminen (ENTSO-E ESS Confirmation Report) Elspot and Elbas kaupat ja kaupat markkinatasealueiden välillä (ENTSO-E ESS Schedule Document) 3 TSO 5 RE = Sähkönmyyjä DSO = Verkonhaltija BRP = Tasevastaava ISR = Selvitysyksikkö TSO = Kantaverkkoyhtiö

31 Taseselvitysraportointi käyttötunnin jälkeen RE BRP *) Ei kuulu varsinaisesti SR:n taseselvitykseen 3 5 Online Service and/or Information Service DSO 9 ISR TSO 1 2 Nord Pool Spot Tietovirrat Tasepoikkeamiin vaikuttavien säätöjen ja reservien energiat ja kustannukset (ENTSO-E ERRP Reserve allocation result document) Säätösähkön hinnat (ENTSO-E EPD Publication Document) Sitovat tuotantosuunnitelmat (ENTSO-E ERRP Planned resource schedule) Tunneittain mitattu kulutus per käyttöpaikka (ebix EMD model measure for billing, Validated Data for Billing Energy) (* Verkkoalueiden (MGA) välinen rajapistemittaussumma (ebix EMD model measure for imbalance settlement, Aggregated Data per Neighbouring Grid For Settlement Responsible) Tunneittain mitattu tuotanto per tuotantoyksikkö (ebix EMD model measure for billing, Validated Data for Billing Energy) 6a) Tunneittain mitattu kulutussumma osapuolikohtaisesti per verkkoalue (MGA) 6b) Häviöt per verkkoalue (ebix EMD model measure for imbalance settlement, Aggregated Data per MGA for Imbalance Settlement to Settlement Responsible) Alustava arvioitu osapuolikohtainen kuormituskäyräkulutus (PPC) per MGA (ebix EMD model measure for imbalance settlement, Aggregated Data per MGA for Imbalance Settlement to Settlement Responsible) Alustavan tasesähkölaskennan tulokset (ENTSO-E ESP Energy account report (EAR) Verkkoalueen (MGA) tasevirhe ((ENTSO-E ESP Energy account report (EAR))

32 Raportointi taseselvityksen valmistumisen jälkeen Tietovirrat RE DSO 1 Lopullisen tasesähkön laskennan tulokset (ENTSO-E ESP Energy account report (EAR) 3 2 Tasesähkön laskutus (Laskutusjärjestelmästä ja tiedot myös Online Servicen ja/tai Information Servicen kautta. Energioiden toimitus mahdollisesti myös sanomilla ) BRP ISR Nord Pool Spot 3 4 Verkon tasevirhe (Online Servicen ja/tai Information Servicen kautta) Muu taseselvityksen tarkistamiseen liittyvä informaatio (Online Servicen ja/tai Information Servicen kautta ja/tai sanomina) 6 5 Reservienergioiden laskutus (Laskutusjärjestelmästä ja tiedot myös Online Servicen ja/tai Information Servicen kautta) TSO 6 Tasealueiden (MBA) välinen taseselvitys TSO:iden kanssa

33 Raportointivastuu ja aikataulu Tasevastaava (BRP) BRP:n vastuulla Bilateraalikaupat Tuotantosuunnitelmat Säätösähkömarkkinoiden tarjoukset ylös- ja alassäädöille Tuotantosuunnitelmien päivitys (Ruotsi) Bilateraalikauppojen hyväksyntä vastapuolen ilmoituksen mukaisesti Ennen käyttötuntia (45 min) Lyhyt aika käyttötunnin jälkeen Toimituspäivä +1 (12 CET mennessä) 1 Huomio! Suomessa 20 min ennen käyttötuntia Vastapuoli TSO / ISR TSO

34 Raportointivastuu ja aikataulu Verkkoyhtiö (DSO) DSO:n vastuulla Alustava tuotanto per tuotantoyksikkö Lopullinen tuotanto per tuotantoyksikkö Alustava aggregoitu osapuolikohtainen kulutus Ennen käyttötuntia Toimituspäivä Toimituspäivä +13 (12 CET mennessä) 3 Vastapuoli ISR Lopullinen aggregoitu osapuolikohtainen kulutus 3 Alustava käyttöpaikkakohtainen kulutus Lopullinen käyttöpaikkakohtainen kulutus 1 3 RE

35 Raportointivastuu ja aikataulu Selvitysyhtiö (ISR) ISR:n vastuulla Alustava aggregoitava tieto Lopullinen aggregoitu tieto Alustavan tasepoikkeamalaskennan tulokset Lopullisen tasepoikkeamalaskennan tulokset Laskutus Alustava aggregoitava tieto Lopullinen aggregoitu tieto Alustava aggregoitava tieto Lopullinen aggregoitu tieto Ennen käyttötuntia Käyttötunnin jälkeen Lopullisen taseselvityksen valmistumisen jälkeen Laadun tarkistaminen Vastapuoli BRP RE DSO

36 Raportointivastuu ja aikataulu Nord Pool Spot (NPS) NPS:n vastuulla Elspot-kauppojen raportointi Elbas-kauppojen raportointi Ennen käyttötuntia 1 2 Käyttötunnin jälkeen Toimituspäivä +x Vastapuoli TSO Elspot-kauppojen raportointi Elbas-kauppojen raportointi 1 2 ISR

37 Raportointivastuu ja aikataulu kantaverkkoyhtiö (TSO) TSO:n vastuulla Ennen käyttötuntia Käyttötunnin jälkeen Toimituspäivä +x Vastapuoli Reservien raportointi 1 BRP Reservien raportointi Tuotantosuunnitelmien raportointi 1 2 ISR

38 Tuotanto- ja kulutustaseen tasepoikkeaminen laskenta 2009 harmonisoidun mallin mukaisesti Tuotantotase Kulutustase Tasepoikkeamalaskennat perustuvat tiettyyn määräaikaan raportoituun taseselvitystietoon Laskennat lasketaan tasevastaavakohtaisesti ja sisältävät tasevastaavan tasevastuun piirissä olevien markkinaosapuolten taseselvitystietoihin (perustuen rakenteellisiin tietoihin) Tuotantosuunnitelma Toteutunut tuotanto Tuotantoon vaikuttavat säädöt Tuotannon tasepoikkema 2-hintamalli Tuotantomaksu Tuotantosuunnitelma Toteutunut kulutus Kaupat Kulutukseen vaikuttavat säädöt Kulutuksen tasepoikkeama 1-hintamalli Volyymimaksu Kulutusmaksu

39 1- ja 2-hintamalli ja liityntä taseselvitykseen 2-hintamallissa lasketaan omat hinnat tuotanto- ja kulutustaseen poikkeamille Tuotantotaseen tasesähkön myyntihinta (ISR myy BRP) perustuu säätösähkömarkkinoiden ylössäätöhintaan Kulutustaseen tasesähkön ostohinta (ISR ostaa BRP) perustuu säätösähkömarkkinoiden alassäätöhintaan Ylössäätö/alassäätötunti määräytyy sen mukaan kumpaan suuntaan on säädetty enemmän käyttötunnin aikana. Jos säätöjä ei ole tehty, niin spot-hintaa käytetään sekä ostolle että myynnille. Ylössäätötunnin aikana tasesähkön ostohinta perustuu spot-hintaan ja vastaavasti alassäätötunnin aikana tasesähkön myyntihinta perustuu spothintaan 1-hintamallissa tasesähkön ostolle ja myynnille käytetään samaa hintaa / MWh Ylössäätötunti 2-hinta Ei säätöjä Alassäätötunti Ylössäätötunti 1-hinta Ei säätöjä Ylössäätöhinta Spot-hinta Alassäätöhinta Tasevastaavan ostohinta tasepoikkeamalle Tasevastaavan myyntihinta tasepoikkeamalle Alassäätötunti

40 Puuttuvat tiedot taseselvityksessä ja tasevirheiden korjaaminen Tasepoikkeamat lasketaan perustuen tiettyyn määräaikaan mennessä raportoituun ja vastaanotettuun taseselvitystietoon Jos jotain tiettyä taseselvitysdataa ei ole vastaanotettu määräaikaan mennessä, niin laskennassa käytetään arvoa nolla Taseselvityksen sulkeuduttua mahdolliset korjaukset taseisiin tehdään ko. osapuolten välillä ei selvitysyhtiön kautta

41 Laskutuksen aikataulu Viikko 1 Viikko 2 Viikko 3 Viikko 4 M T W T F S Toimitusviikko 1 Toimituspäivä S Raportointi (T+2) M T W T F S Mahdollista päivittää tietoja toimituspäivän osalta Jatkuva tasepoikkeamien laskenta perustuen vastaanotettuun tietoon S Lopullinen raportointi (T+13) Toimitusviikko 2 M T W T F S S Toimitusviikko 3 M Laskutus 1 Taseselvitys päättyy viikko 1 osalta

42 Maksurakenne Maksu Yksikkö Kuvaus Viikkomaksu Valuuttamaksu Kulutusmaksu Tuotantomaksu Volyymimaksu kulutustaseen poikkeamalle EUR/Week EUR EUR/MWh EUR/MWh EUR/MWh Peritään tasevastaavalta viikkolaskutuksen yhteydessä (vastaava kuin kuukausimaksu nykyään) Peritään tasevastaavilta, jotka haluavat laskutuksen SEK tai NOK EUR sijaan. Tarvitaan selvitysyhtiön valuuttariskin hallinnointiin. Peritään maakohtaisesti TSO:iden reservikustannusten kattamiseksi Peritään maakohtaisesti TSO:iden reservikustannusten kattamiseksi Toimii incentiivinä tasevastaaville tasepoikkeaman minimoimiseksi Peritään markkinatasealuekohtaisesti tasevastaavien laskutuksen yhteydessä

43 Kommunikointi selvitysyhtiön ja markkinatoimijoiden välillä Pääkommunikointi kanavat selvitysyhtiön raportointiin ovat Messaging Service, Online Service ja Information Service Messaging Servicen kautta raportoidaan sanomina toimitettavat taseselvitystiedot Online Service (vastaavanlainen kuin LTJ ekstranet nykyään) on pääkanava osapuolikohtaisten taseselvitystietojen tarkistamiseen markkinatoimijoille Julkisella puolella raportoidaan kaikille yhtäläisesti näytettävää tietoja Rajoitetulla/yksityisellä puolella näytetään vain tietylle osapuolelle oikeutettua tietoa. Mahdollista myös päivittää tietoja manuaalisesti Rakenteellisten tietojen hallinnointi on tarkoitus tehdä Online Servicen kautta Information Service on tarkoitettu "machine to machine" kommunikointiin ja toimijat voivat siirtää sitä kautta tietoja omaan selvitysjärjestelmäänsä

44 Esim. osapuolten käyttöoikeuksista taseselvitystietoihin The example is based on the following assumptions BRP1 is a BPR for RE1 consumption in MGA1 RE2 production in MGA1 RE3 losses in MGA1 BRP1 imbalance in MGA1 RE2 consumption in MGA2 BRP1 (as a RE) consumption in MGA2 BRP2 is a BRP for RE4 production in MGA2 RE5 losses in MGA2 BRP2 imbalance in MGA2

45 Suorituskykyyn liittyvä monitorointi Selvitysyhtiö on velvollinen seuraamaan markkinatoimijoiden suorituskykyä Tasevastaavien osalta suorituskykymittareilla mitataan mm. että tasevastaavien tasepoikkeamat ovat kohtuullisissa rajoissa Verkkoyhtiöiden osalta voidaan mitata mm. miten alustavat ja lopulliset raportoitavat taseselvitystiedot vastaavat toisiaan ja mitä tietoa on puuttunut

46

47 esett Oy c/o Fingrid Läkkisepäntie 21 P.O.Box 530 FI Helsinki, Finland

48 Markkinatoimijat taseselvityksessä Kansalliset lainsäädännöt liittyen taseselvitykseen Kantaverkkoyhtiöt ovat vastuussa taseselvityksestä Nord Pool Spot ISR (esett) Selvitysyhtiö esett Oy tekee palveluyhtiönä operatiivisen taseselvityksen BRP BRP BRP Tasevastaavatason taseselvitys sovitaan taseselvityssopimuksessa ja lainsäädännössä RE RE RE Sähkön myyjien velvoitteet on määritelty lainsäädännössä ja muissa sopimuksissa DSO DSO DSO Verkkoyhtiöiden velvoitteet on määritelty lainsäädännössä ja muissa sopimuksissa

49 Balance Responsibility and Agreements In order to act as a BRP, the market participant has to have a valid imbalance settlement agreement with the ISR. The scope of the imbalance settlement agreement will be limited to issues regarding the settlement and invoicing of activated imbalance adjustment. The purpose of the imbalance settlement agreement is to assure financial liability for and planning of imbalances between the generation and consumption of power: Liability of the ISR Collateral requirement Procedures when contract is breached by the BRP Law and place of court Local TSOs may require separate or joint balance management agreements with the BRPs. As before, a BRP shall have a valid agreement with the TSO if the BRP is providing reserves in the balancing markets. The agreement regulates the relations between the parties. Detailed agreement and related context will be published at a later stage

50 BRP Operation in Multiple Countries in the Nordic Imbalance Settlement Model A single BRP can operate in multiple countries in the Nordic Imbalance Settlement Model with similar practices and with ISR as the counter party for services, reporting and imbalance settlement (single point of contact). In addition to Nordic Imbalance Settlement Model practices which are harmonized to large extent between countries, some national differences remain due for example legislation and current state of the AMR. Settlement related invoicing is performed on country level, resulting to one invoice per each country of operation. BRP may select the currency of the invoice per each country, being either local currency (e.g. SEK) or the default currency (EUR). If another currency than EUR is selected a currency fee to cover ISR currency risk shall be applied. Based on the country of operation there may be country specific fees that are applied to invoicing of imbalances, in addition to general fees (for example peak load fee in Sweden).

51 Imbalance Settlement Settlement structure defines how the information about the imbalance settlement structure and hierarchy (relations) is collected and managed, e.g. information about a new Metering Grid Area (MGA) or the contact information of a market participant. Metering and reporting data handles the imbalance settlement data reception, validation, storing and reporting by ISR. Settlement structure IMBALANCE SETTLEMENT Data metering and reporting Revised settlement structure Complete basis for settlement Settlement handles the production and consumption imbalance settlement calculations, quality assurance and publishing of results. Invoicing handles the ISR s invoicing of BRPs, based on realized imbalances. Reporting includes the creation, distribution and publishing of various reports and files provided by the ISR. Reporting is also done through the Online Service and Information Service that are provided to market participants. Settlement Invoicing Reporting Volumes settled Settled volumes invoiced Imbalance settled

52 Financial Risk Management and Market Performance Collateral management includes control of the BRPs collateral demands, as defined and calculated by ISR, as well as followup of the placed collateral deposits in comparison to demands. Market behavior monitoring is based on the analysis of the BRPs' imbalances. These are analyzed by calculating a set of KPIs, which show the BRPs market performance (e.g. quality of reported data, reporting frequency, relative imbalances, absolute imbalances and imbalance costs per unit). The quality of DSOs reporting will also be monitored. FINANCIAL RISK MGMT BRP collateral control and follow-up Sufficient collaterals set MARKET PERFORMANCE Market behavior monitoring Sufficient market performance

53 Settlement Data Reporting Overview The settlement data shall be reported to ISR via market messages or via Online Service The reported data is further aggregated by ISR in order to establish the consumption and production imbalances Gate closure times differ depending on the data that is being reported ISR performs validations on received data and publishes it in the Online Service The verification of the bilateral trades and MGA exchanges is performed by verifying that values reported by the two counterparts are equal In the Nordic Imbalance Settlement Model, the hourly data is collected daily and within the stipulated 13 days, this data should be used in the imbalance settlement. Nordic Imbalance Settlement Model utilizes the Nordic calendar in all reporting schedule (CET), similar to Nord Pool Spot practices

54 Reporting Requirements Unit and Accuracy Sign Status of reported values The unit of reported values shall be in kwh according to the BRS. Aggregated values shall have the same resolution as the original registered values in kwh. o Sweden: meter values shall be reported with up to three decimals, rounding is not permitted o Norway: meter values should be reported with whole numbers, no decimals o Finland: meter values are recommended to be reported with up to two decimals, rounding is not permitted Sign implies that aggregated consumption and input of power to the MGA from an adjacent MGA shall be reported with negative sign. Meter values from production units and power from the MGA to an adjacent MGA shall be reported with a positive sign. All reported meter values shall be marked with a status (Quantity Quality according to BRS) indicating the quality of the metered values. Following Quantity Quality statuses can be set: o Metered o Temporary o Does not exist o Estimated, approved for billing The default status for all values is Metered

55 Calculation of Production Imbalance Settlement Source DSO Metered production per PU Metered production per BRP per MBA Input from market participants Calculation result Aggregated value BRP Production plans per BRP per RO Planned production per BRP per MBA Balancing market FCR per type and RO Production imbalance adjustment up per BRP per MBA Production imbalance per BRP per MBA Balancing market FRR per type and RO Balancing market RR per type and RO Production imbalance adjustment down per BRP per MBA

56 Consumption Imbalance Settlement Source BRP DSO DSO DSO DSO NPS Production plans per BRP per RO Metered consumption per RE per MGA Preliminary profiled consumption per RE per MGA Metered production per PU MGA exchange per MGA per adjacent MGA Elspot trade per RE per MBA Calculated MGA imbalance per BRP per MGA MGA exchange trade per MGA per adjacent MGA Planned production per BRP per MBA Consumption per BRP per MBA Preliminary profiled onsumption per BRP per MBA Calculated MGA imbalance per BRP per MBA MGA exchange trade per BRP per MBA Elspot trade per BRP per MBA Input from market participants Calculation result Aggregated value Consumption imbalance per BRP per MBA NPS BRP Balancing market Balancing market Balancing market Elbas trade per RE per MBA Bilateral trades per counterpart per MGA FCR per type and RO FRR per type and RO RR per type and RO Elbas trade per BRP per MBA Bilateral trades per BRP per MBA Consumption imbalance adjustment up per BRP per MBA Consumption imbalance adjustment down per BRP per MBA

57 Example of the Imbalance Settlement As a result of the BRP`s production imbalance calculation ( (-10)) there is a 5 MWh surplus in the BRP s production imbalance. The BRP sells 5 MWh imbalance power to the ISR. Production imbalance [MWh] Production plan 50 Metered production 65 Imbalance adjustment (up regulation, sale to TSO) -10 Imbalance calculation Production Imbalance Production balance imbalance calculation Metered production [MWh] Production plan [MWh] Imbalance adjustment [MWh] Imbalance [MWh] Delivery hour Consumption Imbalance As a result of the BRP s consumption imbalance calculation (50 + (-20) + (- 45)) there is a -15 MWh deficit in the BRP s consumption imbalance The BRP buys 15 MWh from the ISR Consumption imbalance Production plan 50 Bilateral trades (purchase) 5 Elspot trades (sale) -25 Metered Consumption -10 MGA imbalance -30 Profiled consumption -5 Imbalance calculation Delivery hour Consumption balance imbalance calculation Production Plan [MWh] Bilater + Elspot Trades [MWh] Metered consumption MGA imbalance Profiled consumption [MWh] [MWh] Imbalance [MWh]

58 Laskutusprosessi Selvitysyhtiö laskee ja laskuttaa tasepoikkeamat ja reservien laskutuksen viikkotasolla 1 3 ISR TSO 1 Process step 1 Tasepoikkeaminen ja maksujen laskutus 2 2 Laskujen maksaminen 3 3 Hyvityslaskujen suoritus 4 4 Tasepoikkeamien tuloutus TSO:ille 5 5 Reservien tuloutus TSO:ille BRP 6 6 Laskutus TSO:ilta BRP:n roolissa 7 7 Laskutus ISR:n palvelusta 8 8 Hyvityslaskujen ja maksujen maksaminen

59 Invoice The BRP will receive one electronic invoice for each country it is active in from the ISR The invoice will contain the volumes (MWh) and amounts (EUR) per market balance area The invoice is a combination of fees and amounts Source Consumption imbalance settlement volumes Production imbalance settlement volumes Consumption imbalance amounts per BRP per MBA Input from market parties Volume Balancing market Balancing market NPS Down-regulating price per bidding area (EUR/MWh) Up-regulating price per bidding area (EUR/MWh) Elspot price per MBA (EUR/MWh) OR OR OR Consumption imbalance price (EUR/MWh) Production imbalance sales price (EUR/MWh)* * BRP sales to SR Production imbalance purchase price (EUR/MWh) Production imbalance amounts per BRP per MBA Amount Calculation result Consumption fee (total MWh consumed per country, EUR) Consumption fees per BRP per MBA Production fee (total MWh produced per country, EUR) Consumption imbalance fee (EUR/MWh) Production fees per BRP per MBA Consumption imbalance fees per BRP per MBA Weekly fee (EUR/week) Weekly fee per BRP per country Currency fee (EUR/MWh) Currency fee per BRP per country

60 Example of the Imbalance Amount Calculation and Invoicing Price Item or Fee Production Imbalance As a result of the BRP`s production imbalance calculation there is a 5 MWh production surplus in the BRP s production imbalance which the BRP sells to the ISR Invoicing is done from the BRP s point of view. In the invoicing a negative expense means compensation to the BRP Invoicing Information Production Balance Invoicing Information [MWh] Sale of imbalance power Purchase imbalance power 0 0 Sale of imbalance adjustment Purchase of imbalance adjustment 0 0 Production fee ,50 Purchase sum -136,50 Sale sum 550 Total 413,50 /MWh Up regulation price 40 Elspot price 30 Sales price for production imbalance 30 Purchase price for production imbalance 40 Production fee 2,10 Consumption Imbalance As a result of the BRP s consumption imbalance calculation there is a consumption deficit of -15 MWh which the BRP buys from the ISR The invoicing is done from the BRP s point of view In the invoicing a negative expense means compensation to the BRP Price Item or Fee Invoicing Information Consumption Balance Invoicing Information [MWh] Selling imbalance power 0 0 Purchase imbalance power Consumption Fee ,00 Consumption Imbalance Fee ,50 Purchase sum - 847,50 Sale sum - 0 Total -847,50 /MWh Up regulation price 40 Elspot price 30 Sales and purchase price for consumption imbalance 40 Consumption Fee 3,00 Consumption Imbalance Fee 7,50

Nordic Balance Settlement. NBS keskustelutilaisuus 22.11.2013 Sokos Hotelli Presidentti Jari Hirvonen & Pasi Lintunen

Nordic Balance Settlement. NBS keskustelutilaisuus 22.11.2013 Sokos Hotelli Presidentti Jari Hirvonen & Pasi Lintunen Nordic Balance Settlement NBS keskustelutilaisuus Sokos Hotelli Presidentti Jari Hirvonen & Pasi Lintunen Project plan draft, 17.1.2013 Agenda 1. Taseselvitysmallin vastuut 2. Taseselvityksen aikataulu

Lisätiedot

NBS MUUTOKSET Sähkönmyyjälle ja Tasevastaavalle. Tom Backman 29.8.2014

NBS MUUTOKSET Sähkönmyyjälle ja Tasevastaavalle. Tom Backman 29.8.2014 NBS MUUTOKSET Sähkönmyyjälle ja Tasevastaavalle Tom Backman 29.8.2014 NBS keskeiset muutokset, yhteenveto Sähkönmyyjä Taseselvitysosapuoli vaihtuu Fingrid -> esett. Kommunikointiin tulee myös uudet työvälineet

Lisätiedot

OLLI VILPPO LIIKENNEVIRASTON RATAJOHTOVERKKOTOIMINNAN VELVOITTEET JA MAHDOLLISUUDET AVOIMILLA SÄHKÖMARKKINOILLA. Diplomityö

OLLI VILPPO LIIKENNEVIRASTON RATAJOHTOVERKKOTOIMINNAN VELVOITTEET JA MAHDOLLISUUDET AVOIMILLA SÄHKÖMARKKINOILLA. Diplomityö OLLI VILPPO LIIKENNEVIRASTON RATAJOHTOVERKKOTOIMINNAN VELVOITTEET JA MAHDOLLISUUDET AVOIMILLA SÄHKÖMARKKINOILLA Diplomityö Tarkastajat: professori Petri Suomala ja professori Pertti Järventausta Tarkastajat

Lisätiedot

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA LUT ENERGIA SÄHKÖTEKNIIKKA DIPLOMITYÖ TASEHALLINNAN KEHITTÄMINEN SUOMEN SÄHKÖMARKKINOILLA. Professori Jarmo Partanen

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA LUT ENERGIA SÄHKÖTEKNIIKKA DIPLOMITYÖ TASEHALLINNAN KEHITTÄMINEN SUOMEN SÄHKÖMARKKINOILLA. Professori Jarmo Partanen TEKNILLINEN TIEDEKUNTA LUT ENERGIA SÄHKÖTEKNIIKKA DIPLOMITYÖ TASEHALLINNAN KEHITTÄMINEN SUOMEN SÄHKÖMARKKINOILLA Työn tarkastajat: Professori Satu Viljainen Professori Jarmo Partanen Työn ohjaajat: Insinööri

Lisätiedot

LAURA POIKELA SÄHKÖN MYYJÄN TASEENVARMISTUSPALVELUN KEHITTÄ- MINEN

LAURA POIKELA SÄHKÖN MYYJÄN TASEENVARMISTUSPALVELUN KEHITTÄ- MINEN LAURA POIKELA SÄHKÖN MYYJÄN TASEENVARMISTUSPALVELUN KEHITTÄ- MINEN Diplomityö Tarkastaja: professori Pertti Järventausta Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

BL20A0400 Sähkömarkkinat. Valtakunnallinen sähkötaseiden hallinta ja selvitys Jarmo Partanen

BL20A0400 Sähkömarkkinat. Valtakunnallinen sähkötaseiden hallinta ja selvitys Jarmo Partanen BL20A0400 Sähkömarkkinat Valtakunnallinen sähkötaseiden hallinta ja selvitys Jarmo Partanen Valtakunnalliset sähkötaseet Kaikille sähkökaupan osapuolille on tärkeää sähköjärjestelmän varma ja taloudellisesti

Lisätiedot

Keskustelutilaisuus 8.5.2012 - Siirtorajoitusten hallinnan verkkosäännöstö (Network Code on Capacity Allocation CACM)

Keskustelutilaisuus 8.5.2012 - Siirtorajoitusten hallinnan verkkosäännöstö (Network Code on Capacity Allocation CACM) Keskustelutilaisuus 8.5.2012 - Siirtorajoitusten hallinnan verkkosäännöstö (Network Code on Capacity Allocation CACM) Tilaisuuden avaus, kuulemisprosessi ja -aikataulu Viranomaisen puheenvuoro Verkkosäännön

Lisätiedot

TEKNILLINEN KORKEAKOULU Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto TASEHALLINTA POHJOISMAISILLA SÄHKÖMARKKINOILLA

TEKNILLINEN KORKEAKOULU Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto TASEHALLINTA POHJOISMAISILLA SÄHKÖMARKKINOILLA TEKNILLINEN KORKEAKOULU Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto Tatu Pahkala TASEHALLINTA POHJOISMAISILLA SÄHKÖMARKKINOILLA Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin

Lisätiedot

LAURI KONSÉN KESKIPITKÄN AIKAVÄLIN MYYNTIENNUSTEEN PARANTAMINEN ENERGIAYHTIÖSSÄ

LAURI KONSÉN KESKIPITKÄN AIKAVÄLIN MYYNTIENNUSTEEN PARANTAMINEN ENERGIAYHTIÖSSÄ LAURI KONSÉN KESKIPITKÄN AIKAVÄLIN MYYNTIENNUSTEEN PARANTAMINEN ENERGIAYHTIÖSSÄ Diplomityö Tarkastaja: professori Pertti Järventausta Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan

Lisätiedot

Sähkön vähittäismarkkinoiden nykyiset liiketoimintaprosessit

Sähkön vähittäismarkkinoiden nykyiset liiketoimintaprosessit Sähkön vähittäismarkkinoiden nykyiset liiketoimintaprosessit LUONNOS 2 (135) SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 Määritelmät ja lyhenteet... 8 1 Johdanto... 12 1.1 Taustaa... 14 1.2 Valittu kuvaustapa...

Lisätiedot

Tasesähkön hinnoittelumallit tuulivoimalle

Tasesähkön hinnoittelumallit tuulivoimalle TEKNILLINEN KORKEAKOULU Konetekniikan osasto Aleksi Helander Tasesähkön hinnoittelumallit tuulivoimalle Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten Espoossa

Lisätiedot

Selvitys sähkön vähittäismarkkinoiden tulevaisuuden tiedonvaihtoratkaisusta. Loppuraportti

Selvitys sähkön vähittäismarkkinoiden tulevaisuuden tiedonvaihtoratkaisusta. Loppuraportti Selvitys sähkön vähittäismarkkinoiden tulevaisuuden tiedonvaihtoratkaisusta Loppuraportti 2 (181) SISÄLLYSLUETTELO MÄÄRITELMÄT... 7 1 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET... 12 2 JOHDANTO... 18 2.1 Selvityksen

Lisätiedot

PRINCE2 2005 Glossary of Terms Finnish

PRINCE2 2005 Glossary of Terms Finnish Acceptance criteria Activity network A prioritised list of criteria that the final product(s) must meet before the customer will accept them; a measurable definition of what must be done for the final

Lisätiedot

EUROOPPALAISTEN VALIMOIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT Tammikuu 2009

EUROOPPALAISTEN VALIMOIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT Tammikuu 2009 EUROOPPALAISTEN VALIMOIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT Tammikuu 2009 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. GENERAL REMARKS a) Nämä yleiset sopimusehdot on laadittu Euroopan valimoliiton CAEFin (COMMITTEE OF ASSOCIATIONS OF

Lisätiedot

PRINCE2 Glossary of Terms English - Finnish

PRINCE2 Glossary of Terms English - Finnish English Term English Description Translated term Translated description accept (risk response) A risk response to a threat where a conscious and deliberate decision is taken to retain the threat, having

Lisätiedot

ITIL-sanasto ja lyhenteet Suomenkielinen

ITIL-sanasto ja lyhenteet Suomenkielinen ITIL Suomenkielinen sanasto, v1.0, 29 heinäkuuta 2011 perustuu englanninkieliseen sanastoon v1.0, 29 heinäkuuta 2011 ITIL-sanasto ja lyhenteet Suomenkielinen Tämä sanasto on vapaasti ladattavissa. Katso

Lisätiedot

Sähkön tukkumarkkinan toimivuus Suomessa

Sähkön tukkumarkkinan toimivuus Suomessa Sähkön tukkumarkkinan toimivuus Suomessa 21.12.2012 Iivo Vehviläinen, Marika Bröckl, Laura Hakala, Juha Vanhanen Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo Summary... 3 1 Johdanto... 4 1.1 Tausta ja tavoitteet...

Lisätiedot

Sähkön kysyntäjouston edistäminen

Sähkön kysyntäjouston edistäminen Sähkön kysyntäjouston edistäminen Sähkön kysyntäjouston roolia ja tavoitteita sähkömarkkinoilla selvittäneen työryhmän mietintö 14.3.2008 Mietintö julkaistaan myöhemmin työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja

Lisätiedot

ENERGIAKONGRESSI 29.10.2014 TAMPEREEN MESSU- JA URHEILUKESKUS

ENERGIAKONGRESSI 29.10.2014 TAMPEREEN MESSU- JA URHEILUKESKUS 2014 ENERGIAKONGRESSI 29.10.2014 TAMPEREEN MESSU- JA URHEILUKESKUS ENERGIAKONGRESSI 29.10.2014 A1 Energiamarkkinat Puheenjohtaja: Johtaja Jukka Leskelä, Energiateollisuus ry 8:00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

Lisätiedot

Sähkön kysyntäjouston edistäminen. Sähkön kysyntäjouston roolia ja tavoitteita sähkömarkkinoilla selvittäneen työryhmän mietintö

Sähkön kysyntäjouston edistäminen. Sähkön kysyntäjouston roolia ja tavoitteita sähkömarkkinoilla selvittäneen työryhmän mietintö Sähkön kysyntäjouston edistäminen Sähkön kysyntäjouston roolia ja tavoitteita sähkömarkkinoilla selvittäneen työryhmän mietintö Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja ilmasto 15/2008 Sähkön

Lisätiedot

Kysynnän jousto Suomeen soveltuvat käytännön ratkaisut ja vaikutukset verkkoyhtiöille (DR pooli) -

Kysynnän jousto Suomeen soveltuvat käytännön ratkaisut ja vaikutukset verkkoyhtiöille (DR pooli) - Kysynnän jousto Suomeen soveltuvat käytännön ratkaisut ja vaikutukset verkkoyhtiöille (DR pooli) - Loppuraportti Pertti Järventausta, Sami Repo, Petri Trygg, Antti Rautiainen, Antti Mutanen, Kimmo Lummi,

Lisätiedot

HEWLETT-PACKARD CUSTOMER TERMS PORTFOLIO

HEWLETT-PACKARD CUSTOMER TERMS PORTFOLIO HP CUSTOMER TERMS - Portfolio Agreement Number(s) where required HP: Customer: Effective Date (if applicable): Term Length (if applicable): HEWLETT-PACKARD CUSTOMER TERMS PORTFOLIO 1. Parties. These terms

Lisätiedot

SÄÄTÖSÄHKÖMARKKINASOPIMUS NRO XX OSAPUOLI sekä FINGRID OYJ

SÄÄTÖSÄHKÖMARKKINASOPIMUS NRO XX OSAPUOLI sekä FINGRID OYJ SÄÄTÖSÄHKÖMARKKINASOPIMUS NRO XX OSAPUOLI sekä FINGRID OYJ 2 (6) 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS JA VOIMASSAOLO XXX (Asiakas) ja Fingrid Oyj (Fingrid) ovat tehneet seuraavan sopimuksen. Fingrid ylläpitää osaltaan

Lisätiedot

Sähkönkulutuksen ennustaminen ja sen vaikutus myyjän sähkön hankintakustannuksiin

Sähkönkulutuksen ennustaminen ja sen vaikutus myyjän sähkön hankintakustannuksiin Jaakko Westerlund Sähkönkulutuksen ennustaminen ja sen vaikutus myyjän sähkön hankintakustannuksiin Sähkötekniikan korkeakoulu Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin

Lisätiedot

Selvitys sähkömarkkinoiden keskitetystä tiedonvaihdosta

Selvitys sähkömarkkinoiden keskitetystä tiedonvaihdosta Selvitys sähkömarkkinoiden keskitetystä tiedonvaihdosta Väliraportti 2 (137) Sisällysluettelo MÄÄRITELMÄT... 5 1 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET... 8 2 JOHDANTO... 15 2.1 Selvityksen tausta ja tarkoitus...

Lisätiedot

Lyhyen aikavälin hankinnan suunnittelu

Lyhyen aikavälin hankinnan suunnittelu RAPORTTI NRO 23/2000 Lyhyen aikavälin hankinnan suunnittelu EME järjestelmän kannalta Veikko Kekkonen TESLA-raportti nro 23/2000 Lyhyen aikavälin hankinnan suunnittelu EME järjestelmän kannalta Veikko

Lisätiedot

Sähköverkkoyhtiön tietojärjestelmien kehittäminen

Sähköverkkoyhtiön tietojärjestelmien kehittäminen Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto Sähköverkot ja suurjännitetekniikka Stefan Forsström Sähköverkkoyhtiön tietojärjestelmien kehittäminen Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi

Lisätiedot

LABELLING SUOSITUS SÄHKÖN TUOTESELOSTEEKSI

LABELLING SUOSITUS SÄHKÖN TUOTESELOSTEEKSI MUISTIO 1(8) 12.5.2004 muutettu 29.6.2007 muutettu 30.6.2008, päivitetty 17.6.2013 Energiateollisuuden suosituksessa on pyritty edistämään periaatetta, jonka mukaan sähkön alkuperä voidaan hyödyntää vain

Lisätiedot

Pilottiselvitys arvonlisäverolainsäädännön yrityksille aiheuttamista hallinnollisista kustannuksista

Pilottiselvitys arvonlisäverolainsäädännön yrityksille aiheuttamista hallinnollisista kustannuksista Pilottiselvitys arvonlisäverolainsäädännön yrityksille aiheuttamista hallinnollisista kustannuksista Mittaamismenetelmät ja hallinnollisia kustannuksia koskevat arviot KTM Julkaisuja 14/2007 Marja-Liisa

Lisätiedot

Sähkömarkkinat - opetusmoniste

Sähkömarkkinat - opetusmoniste LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LUT ENERGIA SÄHKÖTEKNIIKKA Sähkömarkkinat - opetusmoniste LUT 2014 Jarmo Partanen, Satu Viljainen, Jukka Lassila, Samuli Honkapuro, Kaisa Salovaara, Salla Annala, Mari

Lisätiedot