Kokemäen kaupungin perusopetuksen palveluverkkoselvitys vuosille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokemäen kaupungin perusopetuksen palveluverkkoselvitys vuosille 2014-2030"

Transkriptio

1 Kokemäen kaupungin perusopetuksen palveluverkkoselvitys vuosille Tiedotustilaisuus henkilöstölle Tiedotustilaisuus yleisölle Kouluverkkoselvittäjä Jarno Moisala Kokemäen kaupunki

2 ?

3 Yleistä palveluverkkoselvityksestä! Kouluverkkoselvityksessä, myöhemmin perusopetuksen palveluverkkoselvityksessä, tarkastellaan ja kuvataan perusopetuksen palveluverkon nykytila ja tulevaisuuden kehittämisvaihtoehdot.! Tarkastelukulmana on laadukkaiden perusopetuksen palvelujen turvaaminen taloudellisuuden ja toiminnallisuuden näkökulmasta.! Selvityksen tarkoituksena on esittää päätöksentekoa varten kokonaiskuva perusopetuksen palveluverkon nykytilanteesta sekä talouden ja toiminnallisuuden näkökulmasta realistiset kehittämisvaihtoehdot perusopetuksen palvelujen turvaamiseksi Kokemäellä myös tulevaisuudessa.! Selvityksessä tarkastellaan lisäksi varhaiskasvatuksen palveluverkkoa siltä osin kuin se toimii samoissa tai rinnakkaisissa tiloissa perusopetuksen kanssa.! 90-sivuisessa selvityksessä esitetään nykytilanteen kuvauksen lisäksi 4 erilaista vaihtoehtoa palveluverkon kehittämiseksi. Jokainen näistä vaihtoehdoista lähtee siitä, että verkkoratkaisu astuisi voimaan lukuvuoden alusta alkaen. Näin kukin ratkaisuista kytkeytyy Tulkkilan koulun peruskorjaushankkeen valmistumiseen.

4 Aiemmat palveluverkkoselvitykset! Edellinen koulutoimen kouluverkkoselvitys on valmistunut Selvityksen lähtökohta taloudellinen. Kehittämisvaihtoehdoiksi selvityksessä esitettiin " Kuurolan koulun lakkauttaminen (lakkautettu 2006) " Kankaantaustan koulun lakkauttaminen (lakkautettu 2005) " Jalonojan koulun lakkauttaminen (lakkautettu 2009)! Sitä edeltänyt laajempi kouluverkkoselvitys, kaupungin peruskoulujen saneeraustoimikunnan peruskoulujen saneeraussuunnitelma valmistunut v Päivitetty v. 1981, 1982, 1983, 1984, Ehdotettu alustava koulujen sulkemisaikaesitys: " 1. Kulkkilan ala-aste v (lakkautettu 1982), " 2. Kuurolan ala-aste v (lakkautettu 2006), " 3. Kakkulaisen ala-aste v (lakkautettu 1998), " 4. Raition ala-aste v (lakkautettu 1998), " 5. Tuomaalan ala-aste v ja " 6. Korkeaojan ala-aste v. 1986! Viimeisen 35 vuoden aikana Kokemäeltä on lakkautettu seuraavat 10 peruskoulua: Jalonojan koulu (lakkauttamisvuosi 2009), Kuurolan koulu (2006), Ala-Haapion koulu (2005), Kankaantaustan koulu (2005), Kakkulaisten koulu (1998), Raition koulu (1998), Piilijoen koulu (1996), Järilän koulu (1996), Rajaojan koulu (1992) ja Kulkkilan koulu (1982).

5 Kokemäen perusopetuksen toimintaympäristön nykytila ja muutokset " Väestörakenteen toteutuneet ja tulevat muutokset " Perusopetuksen palvelutarpeen toteutuneet ja tulevat muutokset " Väestöllisen huoltosuhteen kehittyminen

6 Kokemäen väestöennuste vuoteen 2030 saakka # Ennustejakson aikana yli 74-vuotiaiden osuus koko väestöstä tulee nousemaan yli 40 prosenttia. # Toisaalta vuotiaiden osuus laskee noin 20 prosenttia. # Peruskoululaisten määrä ei juurikaan muutu ennustejakson aikana. # Väestörakenteen muutos näkyy selkeästi palvelutarpeiden kehitystä koskevassa ennusteessa

7 Ennuste palvelutarpeiden kehityksestä Lähde: Porin selvitysalueen kuntavertailu

8 Väestöllinen huoltosuhde " Väestöllinen huoltosuhde kertoo työikäisten ja ei-työikäisten määrien suhteen. " Suhdeluku lasketaan siten, että ei-työikäisiksi määritellään kaikki alle 15-vuotiaat ja yli 64- vuotiaat ja työikäisiä ovat näiden rajojen väliin sijoittuvat. " Esim. suhdeluku 50 tarkoittaa, että sataa työikäistä kohti on 50 alle 15-vuotiasta ja yli 64- vuotiasta. " Tulevina vuosina yhä pienempi työikäisten joukko vastaa alle 15- ja yli 64-vuotiaiden hyvinvoinnista. Tämä vaikuttaa verotulokertymiin alenevasti.

9 Kokemäen perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen nykyinen palveluverkko " Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkko tällä hetkellä " Henkilöstömäärät " Peruskouluilla työskentelevän henkilöstön eläköitymisennusteet

10 Perusopetuksen palveluverkko nyt " Kokemäellä perusopetuksen kouluja on tällä hetkellä seuraavasti:! 1 6 vuosiluokkien kouluja (sis. esiopetus) 6 kpl! 7 9 vuosiluokkien kouluja 1 kpl! Lisäksi 0 9 vuosiluokille järjestää perusopetusta Forsbyn koulu (erityisopetus) " Esi- ja perusopetuksen oppilaita Kokemäellä on seuraavasti:! Esioppilaita 76! Vuosiluokkien 1 6 oppilaita 478! Vuosiluokkien 7 9 oppilaita 236! Yhteensä 790 oppilasta

11 Oppilasmäärät nyt Oppilastilanne Esiop. 1 lk 2 lk 3 lk 4 lk 5 lk 6 lk 7 lk 8 lk 9 lk Tiedot perustuvat tilastointipäivän tietoihin. Perusopetuksen oppilaita oli yhteensä 790 Oppilasmääriä tarkasteltaessa huomataan, ettei ikäluokkien suuruuden välillä ole havaittavissa selkeitä trendejä. Ikäluokkien suuruuden vaihteluväli on enimmillään noin 20 oppilasta

12 Peruskouluilla työskentelevä henkilöstö " Peruskouluilla työskentelevän henkilöstön henkilötyövuosien määrä oli kaikkiaan 96,97 henkilötyövuotta. Työpanokset jakaantuivat seuraavasti: Nimike Henkilötyövuosia Rehtori/koulunjohtaja 7 Luokanopettaja 23 Erityisopettaja/erityisluokanopett. 8 Esiopetuksen tuntiopettaja 4 Tuntiopettaja 6 Lehtori 18 Koulunkäyntiavustaja 18,52 Koulusihteeri 0,5 Ruoka- ja siivouspalveluiden henkilöstö 9,43 Kiinteistöpalveluiden henkilöstö 2,52 Opetushenkilöstö yhteensä 66 henkilötyövuotta Kaikki yhteensä 96,97 henkilötyövuotta.

13 Varhaiskasvatuksen palveluverkko nyt

14 Päivähoidossa työskentelevä henkilöstö " Päivähoidossa työskentelevän henkilöstön henkilötyövuosien määrä oli kaikkiaan 58,37 henkilötyövuotta. Työpanokset jakaantuivat seuraavasti: Nimike Henkilötyövuosia Päiväkodin johtaja 3 Lastentarhanopettaja 7,49 Lastenhoitaja 18,88 Ryhmäavustaja 2 Perhepäivähoitaja 27 Yhteensä 58,37 henkilötyövuotta

15 Peruskouluilla työskentelevän henkilökunnan eläköitymisennuste Tiedot perustuvat kaupungin laatimiin ennusteisiin. Vuosina opetuspalveluista eläköityy arviolta 19 henkilötyvuotta. Samana aikana ruoka- ja siivouspalveluista eläköityy arviolta 9,5 henkilötyövuotta.

16 Kokemäen perusopetuksen koulukiinteistöjen kuntokartoitus ja investointitarpeet " Tilahallinnon laatima kuntokartoitus perusopetuksen käytössä olevista koulukiinteistöistä " Tilahallinnon laatima koulukiinteistöjen ns. minimitason edellyttämä investointitarvekartoitus vuosille

17 Koulukiinteistöjen kuntokartoitus " Alla olevassa taulukossa esitetyt alustavat kuntoarviot perustuvat kaupungin tilahallinnon laatimiin arvioihin. Keskiarvo Yleinen Pinnat Keittiö LVIS Rakenteet Ulkovaippa Pihaalue Korkeaojan koulu 2, Lähteenmäen koulu 1, Peipohjan koulu 3, Risten koulu 1, Tulkkilan koulu (sis. Forsbyn koulu) 3, Tuomaalan koulu 1, Yhteiskoulu 1, Keskiarvo 2,18 2,43 2,43 2,43 2,57 1,57 2,00 1,86 Kuntoluokitus 1 Hyväkuntoinen, uutta vastaava, ei korjaustarvetta 10 vuoden kuluessa 2 Tyydyttävässä kunnossa, korjaustarve vuoden kuluessa 3 Välttävässä kunnossa, korjaustarve 1..4 vuoden kuluessa 4 Huonokuntoinen, teknisesti vanhentunut, korjaustarve 0..1 vuoden kuluessa

18 Koulukiinteistöjen investointitarve vuosina " Koulukiinteistöjen ennakoitu investointitarve vuosina on yhteensä 14,3 miljoonaa euroa. " Peruskorjaustarve perustuu kuntokartoitukseen ja tilahallinnon asiantuntemukseen. Investointien allokointi perustuu arvioon niiden kiireellisyydestä. Investointitarve perustuu oletukseen, ettei nykyiseen palveluverkkoon tehtäisi muutoksia. Hinnat on arvioitu vuoden 2014 kustannustasossa. " Kustannusarviot tarkentuvat siinä vaiheessa kun kuntokartoitusta huomattavasti yksityiskohtaisempi kuntoarvio tehdään. Tämä tapahtuu silloin kun kiinteistölle suunnitellut toimenpiteet ovat konkretisoitumassa esimerkiksi talousarvioon suunniteltujen määrärahavarausten esitysten yhteydessä. " Tilahallinnon arvion mukaan koulukiinteistöissä täytyy toteuttaa vuosina seuraavat välttämättömät peruskorjaustoimenpiteet (seuraava slide)

19 Investointitarve vuosina Vuodet Koulu Tehtävä korjaus Kustannusarvio ( ) Peruskorjaus Tulkkila Punaisen rakennuksen peruskorjaus Peipohja Päärakennuksen korjaus Laajennus (500m 2 ) Korkeaoja Peruskorjaus Peltikaton maalaaminen Yhteiskoulu Lukio-osan ilmanvaihtojärjestelmän uusiminen Ikkunoiden uusimista Riste Lämmitysjärjestelmän uusiminen Tuomaala Lämmitysjärjestelmän uusiminen Lähteenmäki Ikkunaremontti Riste Sisäpuolinen remontointi Tuomaala Sisäpuolinen remontointi Yhteiskoulu Sisäpuolinen remontointi Lähteenmäki Sisäpuolinen remontointi Yhteensä

20 Kokemäen taloudellisen toimintaympäristön kehittyminen vuosina " Talouden tunnuslukujen kehittyminen ja käytettävissä olevat resurssit vertailujaksolla oletuksella ettei mitään tehdä.

21 Jos jatketaan niin kuin ennenkin " Kaupungin taloudellinen tilanne on nykytiedon valossa jo lähivuosina hyvin vaikea. " Palvelutarpeiden pohjalta laadittu painelaskelma osoittaa, että mikäli toimintatapoja ja palveluverkkoa ei kehitetä, paine tuloveroprosentin nostoon kohoaa 7,4 %-yksikköön vuoteen 2025 mennessä (verrattuna vuoteen 2012). Nettokustannukset e 2021 e 2025 e Päivähoito ja esiopetus Perusopetus ja lukio Vanhusten hoito Perusterveydenhuolto, avohoito Erikoissairaanhoito Muut tehtävät (sis. avustukset) Toimintakate Tulot Kunnallisvero Kiinteistövero Yhteisövero-osuudet Valtionosuudet Tulot yhteensä Rahoituskulut ja -tuotot Vuosikate Poistot Tilikauden tulos Kasvupaine veroprosenttiin + 0,80 + 2,70 + 4,70 + 7,40 Veroprosentti tasapainossa 20,55 23,45 25,45 28,15 Lähde: Porin selvitysalueen kuntavertailu

22 Kaupungin talouden näkymät " Kaupungin taloudellisen toimintaympäristön kehittymiseen merkittävimmän haasteen palvelutuotannon näkökulmasta tuo vanhuspalveluiden tarpeen huomattava ennakoitu kasvu. " Painelaskelmien perusteella näyttää siltä, että kaupungin tulot ovat jo vuonna 2021 runsaat 4,1 miljoonaa menoja pienemmät ja vuoteen 2025 mennessä kaikkiaan 7,2 miljoonaa euroa menoja pienemmät. Oletuksella ettei tuloveroprosenttia korotettaisi. " Kokemäki näyttää myös menettävän uusimpien valtionosuuslaskelmien perusteella 0,7 0,8 miljoonaa euroa vuodessa verrattuna vuoteen " Lisäksi kaupungin lainakanta tulee kasvamaan lähivuosina, koska investointitaso jo nykyisellä suunnitelmakaudella on vuosittain noin 3 miljoona euroa suurempi kuin käyttötaloudesta saatava vuosikate. " Erityisenä, huomionarvoisena riskinä kaupungin talouden kannalta on pidettävä nykyisen erittäin alhaisen korkotason ennakoitua nousua. " Korkotason nousu yhdellä prosenttiyksiköllä tietäisi käytännössä noin euron lisäystä vuosittaisiin korkomenoihin. Mahdollisen korkotason nousun lisäksi lainamäärän kasvaminen nykyisestä 17,1 miljoonasta vuoden 2016 suunniteltuun 28,4 milj. euroon tulee, vaikka korkotaso pysyisi nykyisellään, kasvattamaan korkomenoja noin eurolla vuodessa.

23 Palveluverkon kehittämisvaihtoehdot 1-4 " Kehittämisvaihtoehtojen taustatekijät " Palveluverkon kehittämisvaihtoehdot 1-4

24 Kehittämisvaihtoehtojen taustoista " Perusopetuslain 4 mukaan kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista edellyttävänä vuotena esiopetusta. " Lain 6 mukaan opetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden matkat ovat asutuksen, koulujen ja muiden opetuksen järjestämispaikkojen sijainti ja liikenneyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä. " Selvityksessä esitetään neljä eri vaihtoehtoa, joiden pohjalta Kokemäen perusopetuksen palveluverkkoa voitaisiin kehittää. " Kaikki nämä vaihtoehdot mahdollistavat toteutuessaan sen, että kaupunki järjestää esi- ja perusopetuksen edelleenkin edellä esitettyjen perusopetuslain vaatimusten mukaisesti. Tällä tarkoitetaan sitä, että opetus on tulevaisuudessakin järjestetty siten, että oppilaiden matkat ovat asutuksen, koulujen ja muiden opetuksen järjestämispaikkojen sijainti ja liikenneyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä.

25 Kehittämisvaihtoehtojen taustoista " Tulkkilan koulun lisäksi Lähteenmäen koulua ei esitetä lakkautettavaksi missään palveluverkon kehittämisvaihtoehdossa.! Lähteenmäen koulun säilyttäminen on perusteltua erityisesti sijainnin mutta myös sen vuoksi, että kiinteistö on vastikään peruskorjattu, eivätkä sen oppilasennusteet ennusta oppilasmäärän laskua lähivuosina.! Tulkkilan koulua ei esitetä lakkautettavaksi erityisesti sijainnin vuoksi, mutta myös sen vuoksi, että kaupunginvaltuusto on juuri päättänyt koulun laajan peruskorjauksen toteuttamisesta. " Kokemäen yhteiskoulu ei ole mukana tässä tarkastelussa muilta osin kuin 6-luokkien koulun tiloihin siirtämisen osalta, koska ko. koulu on ainoa 7 9 luokille opetusta tarjoava koulu Kokemäellä. " Kussakin kehittämisvaihtoehdossa tarkastellaan Tulkkilan koulun oppilasmäärien kehittymistä vaihtoehdon toteutuessa jo lukuvuodesta eteenpäin, vaikka oppilaat siirtyisivät kaikissa vaihtoehdoissa Tulkkilan kouluun pääosin vasta lukuvuodesta lähtien.

26 Kehittämisvaihtoehtojen taustoista " Eri palveluverkon kehittämisvaihtoehdoissa on huomioitu vaihtoehdon vaikutukset varhaiskasvatuspalveluihin siltä osin kuin päivähoitoa lakkautettavissa koulurakennuksissa tai niihin liittyvissä muissa tiloissa järjestetään.! Nykyisessä perusopetuksen palveluverkossa päivähoitoa järjestetään Korkeaojan, Lähteenmäen, Peipohjan ja Tulkkilan koulujen yhteydessä. " Kaupungin toimintapolitiikan mukaista on pyrkiä hankkiutumaan eroon palvelutuotannon käytöstä poistetuista kiinteistöistä. On kuitenkin huomioitava se mahdollisuus, ettei lakkautettavia kiinteistöjä tai jotakin niistä ei haluta myydä tai ei saada lyhyellä aikavälillä myytyä. Tästä syystä kustakin palveluverkon kehittämisvaihtoehdosta on laskettu kaksi vaihtoehtoa kustannussäästöille: näistä ensimmäisessä lakkautettavat koulukiinteistöt pysyvät kaupungin omistuksessa ja jälkimmäisessä kiinteistöjen omistuksesta luovutaan. " Laskelmissa ei oteta huomioon koulukiinteistöjen myyntihintaa, joka jää mahdollisessa myyntitilanteessa erikseen arvioitavaksi. " Seuraavaksi esitetään 4 palveluverkon kehittämisvaihtoehtoa sekä tarkastellaan vaihtoehtojen taloudellisia ja muita vaikutuksia.

27 Kehittämisvaihtoehto 1/Yleistä " Esi- ja perusopetuksen 0 6 luokkien palveluverkon muodostavat Lähteenmäen ja Tulkkilan koulut " Tässä vaihtoehdossa Tulkkilan koulu saneerataan 3- sarjaiseksi + punaisen koulun saneeraus toteutetaan " Korkeaoja, Peipohjan, Risten ja Tuomaalan koulut lakkautettaisiin siten, että koulujen oppilaat siirtyisivät lukuvuoden alkaessa pääosin Tulkkilan kouluun (Sääksjärven pohjoispuolella asuvat Lähteenmäen kouluun)

28 Kehittämisvaihtoehto 1/ Oppilasmäärät ja luokkakoot " Oppilasennusteiden mukaan Tulkkilan koulun oppilasmäärä tulisi olemaan enimmillään 388 lukuvuonna , jolloin lakkautettavien koulujen oppilaat siirtyisivät Tulkkilan kouluun. " Tässä vaihtoehdossa 6-luokkalaiset siirtyisivät Yhteiskouluun " Tulkkilan koulu kykenisi vastaanottamaan suljettavien koulujen oppilaat, kun ryhmäkokojen suosituksena käytetään opetus- ja kulttuuriministeriön perusopetuksen laatukriteerejä, joissa ryhmäkoon suositeltavaksi enimmäiskooksi asetetaan oppilasta. Tulkkilan koulun oppilasmäärät vuosiluokittain palveluverkon kehittämisvaihtoehdossa 1. Tulkkilan koulun keskimääräiset ja laskennalliset oppilasryhmäkoot luokka-asteittain palveluverkon kehittämisvaihtoehdossa 1.

29 Kehittämisvaihtoehto 1/Muutokset koulukuljetuksissa " Vaihtoehdon toteutuessa kuljetusoppilaiden määrä nousisi huomattavasti. " Tällä hetkellä kuljetusoppilaita on 88, vaihtoehdon toteutuessa määrä tulisi olemaan 163. " Muutokset oppilaaksiottoalueittain:! Korkeaoja: vaihtoehdon toteutuessa 24 kuljetusoppilasta (tällä hetkellä 8)! Peipohja: vaihtoehdon toteutuessa 14 kuljetusoppilasta (tällä hetkellä 12)! Riste: vaihtoehdon toteutuessa 24 kuljetusoppilasta (tällä hetkellä 9)! Tuomaala: vaihtoehdon toteutuessa 47 kuljetusoppilasta (tällä hetkellä 5) " Koulukuljetuskustannukset nousisivat euroa/vuosi.

30 Kehittämisvaihtoehto 1/Muutokset päivähoidon järjestämisessä " Korkeaojan koulu! Koulukiinteistössä toimii tällä hetkellä ryhmäperhepäiväkoti 8 12 lapselle.! Koulun toiminnan jatkumisesta riippumatta ryhmäperhepäiväkodin toiminnan jatkuminen haasteellista! Mikäli Korkeaojan koulun toiminta loppuu päivähoito voidaan järjestää " 1. Perhepäivähoitona Korkeaojan kylällä edellyttäen, että kylältä löytyy sopiva perhepäivähoitaja " 2. Kolmiperhepäivähoitona, jolloin hoitaja hoitaa kahden perheen lapsia lasten kodeissa vuorotellen tai aina toisen lapsen kodissa " 3. Tulkkilan ja Peipohjan päiväkodeissa tai perhepäivähoidossa keskustan alueella, mikäli toisen vanhemman työ suuntautuu Kokemäen keskustaan " 4. Mikäli vanhempien työpaikka sijaitsee esimerkiksi Porin suunnalla, voidaan päivähoito ostaa seudullisen sopimuksen mukaisesti esimerkiksi Harjavallasta, Nakkilasta, Ulvilasta tai Porista. " Peipohjan koulu! Päiväkotiryhmän tilat ovat peruskorjauksen tarpeessa joka tapauksessa.! Koulun toiminnan loppuessa Peipohjan päiväkodin sivutoimipisteen toimintaa ei ole järkevää jatkaa nykyisissä tiloissa.! Sivutoimipisteen toiminnan lakatessa tarpeellista miettiä, miten saadaan päivähoidon kapasiteettia Peipohjan alueella lisättyä.

31 Kehittämisvaihtoehto 1/Muutokset henkilöstössä " Kehittämisvaihtoehdon henkilöstövaikutukset:! Opetushenkilöstö: - 7 henkilötyövuotta! Siivoushenkilöstö: - 2,16 henkilötyövuotta! Kiinteistönhoitohenkilöstö: - 0,78 henkilötyövuotta " Tulevina vuosina henkilöstöä eläköityy siten, ettei kehittämisvaihtoehto johtane irtisanomisiin, vaan sopeuttaminen voitaisiin toteuttaa eläköitymisen ja tehtävien uudelleenjärjestelyjen kautta.

32 Kehittämisvaihtoehto 1/ Kustannussäästöt " Säästöt toimintamenoissa! Merkittävin säästö tulisi opettajien määrän vähennyksestä, joka tuottaisi noin euron säästöt vuodessa.! Kiinteistöjen ylläpitokustannuksista koituu euron säästö, mikäli kaupunki ei luovu kiinteistöistä. Mikäli lakkautetuista kouluista luovutaan, ylläpitokustannusten säästö on yhteensä noin euroa.! Ruokapalvelujen henkilöstö- ja kuljetuskustannukset lakkautettavien koulujen osalta poistuvat (yhteensä noin euroa). " Lisäkustannukset toimintamenoissa! Koulukuljetuskustannukset nousevat Korkeaojan koulukuljetuskustannusten lasku huomioiden noin euroa. Tulkkilan koulun ruokapalvelujen henkilöstö- ja kuljetuskustannukset nousevat noin euroa. " Kokonaisvaikutus toimintamenoihin! Kehittämisvaihtoehto tuottaisi vuositasolla kaupungin toimintamenoihin euron nettosäästöt (syntyvistä säästöistä vähennetty uudistuksen aiheuttamat lisäkustannukset) kiinteistöjen omistuksesta riippuen. Tässä ei ole huomioitu mahdollista kiinteistöjen myyntihintaa.

33 Kehittämisvaihtoehto 1/ Kustannussäästöt Säästöt investoinneissa " Kehittämisvaihtoehto 1 vähentäisi koulukiinteistöjen investointitarvetta Tulkkilan punaisen rakennuksen peruskorjaus huomioon ottaen yhteensä euroa vuosina " Merkittävin investointitarvetta vähentävä tekijä olisi Peipohjan koulun peruskorjaamiselta ja laajennukselta välttyminen (yhteensä euroa). " Myös Korkeaojan koulun peruskorjaamiselta välttyminen on merkittävä investointitarvetta vähentävä tekijä (kustannusarvio euroa). " Risten ja Tuomaalan koulujen lakkauttaminen vähentäisi investointitarvetta yhteensä euroa.

34 Kehittämisvaihtoehto 1/Yhteenveto " Kehittämisvaihtoehto 1:ssä perusopetuksen 0 6 luokkien palveluverkon muodostavat Lähteenmäen ja Tulkkilan koulut (syyslukukauden 2016 alusta). " Tulkkilan koulun peruskorjaushanketta laajennetaan niin, että hanke mahdollistaa koulun toiminnan 3-sarjaisena (kaupunginvaltuusto tekee erillisen euron investointipäätöksen ns. punaisen koulun peruskorjaamisesta). " 6-luokkien opetus siirretään Kokemäen yhteiskoulun tiloihin (syyslukukauden 2016 alusta). " Korkeaojan, Peipohjan, Risten ja Tuomaalan koulut lakkautetaan (syyslukukauden 2016 alusta). " Toimintamenojen nettosäästöt ovat arviolta vähintään noin euroa kalenterivuosi (mikäli kaupunki ei luovu kiinteistöistä). " Toimintamenojen nettosäästöt ovat arviolta vähintään noin euroa/ kalenterivuosi (mikäli kaupunki luopuu kiinteistöistä). " Investointimenojen nettosäästöt tarkastelujaksolla ovat arviolta vähintään noin euroa.

35 Kehittämisvaihtoehto 2/Yleistä " Esi- ja perusopetuksen 0 6 luokkien palveluverkon muodostavat Lähteenmäen, Tulkkilan ja Tuomaalan koulut " Tässä vaihtoehdossa Tulkkilan koulu saneerataan 3-sarjaiseksi + punaisen koulun saneeraus toteutetaan " Korkeaoja, Peipohjan ja Risten koulut lakkautettaisiin siten, että koulujen oppilaat siirtyisivät lukuvuoden alkaessa pääosin Tulkkilan kouluun (Sääksjärven pohjoispuolella asuvat Lähteenmäen kouluun)

36 Kehittämisvaihtoehto 2/ Oppilasmäärät ja luokkakoot " Kokemäen kaupungin oppilasennusteiden mukaan Tulkkilan koulun oppilasmäärä tulisi olemaan enimmillään 355 lukuvuonna , jolloin lakkautettavien koulujen oppilaat siirtyisivät Tulkkilan kouluun. " 6-luokkalaiset siirtyvät Yhteiskouluun. " Luokka-asteittainen ryhmäkokojen tarkastelu osoittaa, että Tulkkilan koulu kykenisi vastaanottamaan suljettavien koulujen oppilaat, kun ryhmäkokojen suosituksena käytetään opetus- ja kulttuuriministeriön perusopetuksen laatukriteerejä, joissa ryhmäkoon suositeltavaksi enimmäiskooksi asetetaan oppilasta. Tulkkilan koulun oppilasennusteen mukaiset oppilasmäärät vuosiluokittain palveluverkon kehittämisvaihtoehdossa 2. Tulkkilan koulun oppilasennusteen mukaiset keskimääräiset ja laskennalliset oppilasryhmäkoot luokka-asteittain palveluverkon kehittämisvaihtoehdossa 2.

37 Kehittämisvaihtoehto 2/Muutokset koulukuljetuksissa " Vaihtoehdon toteutuessa kuljetusoppilaiden määrä nousisi nykyisestä noin kolmellakymmenellä. " Kehittämisvaihtoehto 2:ssa koulukuljetuskustannukset palveluverkon nousisivat nykyhinnoin euroa. " Korkeaojan koulua lukuun ottamatta koulukuljetuskustannukset nousisivat. " Muutokset oppilaaksiottoalueittain:! Korkeaoja: vaihtoehdon toteutuessa 24 kuljetusoppilasta (tällä hetkellä 8)! Peipohja: vaihtoehdon toteutuessa 14 kuljetusoppilasta (tällä hetkellä 12)! Riste: vaihtoehdon toteutuessa 24 kuljetusoppilasta (tällä hetkellä 9)

38 Kehittämisvaihtoehto 2/Muutokset päivähoidon järjestämisessä " Korkeaojan koulu! Koulukiinteistössä toimii tällä hetkellä ryhmäperhepäiväkoti 8 12 lapselle.! Koulun toiminnan jatkumisesta riippumatta ryhmäperhepäiväkodin toiminnan jatkuminen haasteellista! Mikäli Korkeaojan koulun toiminta loppuu päivähoito voidaan järjestää " 1. Perhepäivähoitona Korkeaojan kylällä edellyttäen, että kylältä löytyy sopiva perhepäivähoitaja " 2. Kolmiperhepäivähoitona, jolloin hoitaja hoitaa kahden perheen lapsia lasten kodeissa vuorotellen tai aina toisen lapsen kodissa " 3. Tulkkilan ja Peipohjan päiväkodeissa tai perhepäivähoidossa keskustan alueella, mikäli toisen vanhemman työ suuntautuu Kokemäen keskustaan " 4. Mikäli vanhempien työpaikka sijaitsee esimerkiksi Porin suunnalla, voidaan päivähoito ostaa seudullisen sopimuksen mukaisesti esimerkiksi Harjavallasta, Nakkilasta, Ulvilasta tai Porista. " Peipohjan koulu! Päiväkotiryhmän tilat ovat peruskorjauksen tarpeessa joka tapauksessa.! Koulun toiminnan loppuessa Peipohjan päiväkodin sivutoimipisteen toimintaa ei ole järkevää jatkaa nykyisissä tiloissa.! Sivutoimipisteen toiminnan lakatessa tarpeellista miettiä, miten saadaan päivähoidon kapasiteettia Peipohjan alueella lisättyä.

39 Kehittämisvaihtoehto 2/Muutokset henkilöstössä " Kehittämisvaihtoehdon henkilöstövaikutukset:! Opettajat: - 5 virkaa! Siivoushenkilöstö: - 1,96 henkilötyövuotta! Kiinteistönhoitajat: - 0,67 henkilötyövuotta " Tulevina vuosina henkilöstöä eläköityy siten, ettei kehittämisvaihtoehdon pitäisi johtaa irtisanomisiin, vaan sopeuttaminen voitaisiin toteuttaa eläköitymisen ja tehtävien uudelleenjärjestelyjen kautta.

40 Kehittämisvaihtoehto 2/ Kustannussäästöt " Säästöt toimintamenoissa:! Merkittävin säästö tulisi opettajien määrän vähennyksestä, joka tuottaisi noin euron säästöt vuodessa.! Kiinteistöjen ylläpitokustannuksista koituu euron säästö, mikäli kaupunki ei luovu kiinteistöistä. Mikäli lakkautetuista kouluista luovutaan, ylläpitokustannusten säästö on yhteensä noin euroa.! Ruokapalvelujen henkilöstö- ja kuljetuskustannukset lakkautettavien koulujen osalta poistuvat (yhteensä noin euroa). " Lisäkustannukset toimintamenoissa:! Koulukuljetuskustannukset nousevat Korkeaojan koulukuljetuskustannusten lasku huomioiden noin euroa.! Tulkkilan koulun ruokapalvelujen henkilöstö- ja kuljetuskustannukset nousevat noin euroa. " Kokonaisvaikutus toimintamenoihin:! Kehittämisvaihtoehto tuottaisi vuositasolla kaupungin toimintamenoihin euron nettosäästöt (syntyvistä säästöistä vähennetty uudistuksen aiheuttamat lisäkustannukset) kiinteistöjen omistuksesta riippuen. Tässä ei ole huomioitu mahdollista kiinteistöjen myyntihintaa.

41 Kehittämisvaihtoehto 2/ Kustannussäästöt Säästöt investoinneissa " Kehittämisvaihtoehto 2 vähentäisi koulukiinteistöjen investointitarvetta Tulkkilan punaisen rakennuksen peruskorjaus huomioon ottaen yhteensä euroa vuosina " Merkittävin investointitarvetta vähentävä tekijä olisi Peipohjan koulun peruskorjaamiselta ja laajennukselta välttyminen (yhteensä euroa). " Myös Korkeaojan koulun peruskorjaamiselta välttyminen on merkittävä investointitarvetta vähentävä tekijä (kustannusarvio euroa).

42 Kehittämisvaihtoehto 2/Yhteenveto " Kehittämisvaihtoehto 2:ssä perusopetuksen 0 6 luokkien palveluverkon muodostavat Lähteenmäen, Tulkkilan ja Tuomaalan koulut (syyslukukauden 2016 alusta). " Tulkkilan koulun peruskorjaushanketta laajennetaan niin, että hanke mahdollistaa koulun toiminnan 3-sarjaisena (kaupunginvaltuusto tekee erillisen euron investointipäätöksen ns. punaisen koulun peruskorjaamisesta). " 6-luokkien opetus siirretään Kokemäen yhteiskoulun tiloihin (syyslukukauden 2016 alusta). " Korkeaojan, Peipohjan ja Risten koulut lakkautetaan (syyslukukauden 2016 alusta). " Toimintamenojen nettosäästöt ovat arviolta vähintään noin euroa/ kalenterivuosi (mikäli kaupunki ei luovu kiinteistöistä). " Toimintamenojen nettosäästöt ovat arviolta vähintään noin euroa/ kalenterivuosi (mikäli kaupunki luopuu kiinteistöistä). " Investointimenojen nettosäästöt tarkastelujaksolla ovat arviolta vähintään noin euroa.

43 Kehittämisvaihtoehto 3/Yleistä " Esi- ja perusopetuksen 0 6 luokkien palveluverkon muodostavat Lähteenmäen, Peipohjan ja Tulkkilan koulut " Tässä vaihtoehdossa Tulkkilan koulu saneerataan 3-sarjaiseksi + punaisen koulun saneeraus toteutetaan " Korkeaojan, Risten ja Tuomaalan koulut lakkautettaisiin siten, että koulujen oppilaat siirtyisivät lukuvuoden alkaessa pääosin Tulkkilan kouluun (Sääksjärven pohjoispuolella asuvat Lähteenmäen kouluun)

44 Kehittämisvaihtoehto 3/ Oppilasmäärät ja luokkakoot " Kokemäen kaupungin oppilasennusteiden mukaan Tulkkilan koulun oppilasmäärä tulisi olemaan enimmillään 336 lukuvuonna , jolloin lakkautettavien koulujen oppilaat siirtyisivät Tulkkilan kouluun. " Tässä vaihtoehdossa 6-luokkalaiset eivät siirry Yhteiskouluun. " Luokka-asteittainen ryhmäkokojen tarkastelu osoittaa, että Tulkkilan koulu kykenisi vastaanottamaan suljettavien koulujen oppilaat, kun ryhmäkokojen suosituksena käytetään opetus- ja kulttuuriministeriön perusopetuksen laatukriteerejä, joissa ryhmäkoon suositeltavaksi enimmäiskooksi asetetaan oppilasta. Tulkkilan koulun oppilasennusteen mukaiset oppilasmäärät vuosiluokittain palveluverkon kehittämisvaihtoehdossa 3. Tulkkilan koulun oppilasennusteen mukaiset keskimääräiset ja laskennalliset oppilasryhmäkoot luokka-asteittain palveluverkon kehittämisvaihtoehdossa 3. Tässä vaihtoehdossa Tulkkilan koulu tulisi todennäköisesti olemaan osin 2-sarjainen ja osin 3- sarjainen.

45 Kehittämisvaihtoehto 3/Muutokset koulukuljetuksisssa " Vaihtoehdon toteutuessa kuljetusoppilaiden määrä nousisi huomattavasti. " Tällä hetkellä kuljetusoppilaita on 88, vaihtoehdon toteutuessa määrä tulisi olemaan 149. " Muutokset oppilaaksiottoalueittain:! Korkeaoja: vaihtoehdon toteutuessa 24 kuljetusoppilasta (tällä hetkellä 8)! Riste: vaihtoehdon toteutuessa 24 kuljetusoppilasta (tällä hetkellä 9)! Tuomaala: vaihtoehdon toteutuessa 47 kuljetusoppilasta (tällä hetkellä 5) " Koulukuljetuskustannukset nousisivat euroa/vuosi.

46 Kehittämisvaihtoehto 3/Muutokset päivähoidon järjestämisessä " Korkeaojan koulu! Koulukiinteistössä toimii tällä hetkellä ryhmäperhepäiväkoti 8 12 lapselle.! Koulun toiminnan jatkumisesta riippumatta ryhmäperhepäiväkodin toiminnan jatkuminen haasteellista! Mikäli Korkeaojan koulun toiminta loppuu päivähoito voidaan järjestää " 1. Perhepäivähoitona Korkeaojan kylällä edellyttäen, että kylältä löytyy sopiva perhepäivähoitaja " 2. Kolmiperhepäivähoitona, jolloin hoitaja hoitaa kahden perheen lapsia lasten kodeissa vuorotellen tai aina toisen lapsen kodissa " 3. Tulkkilan ja Peipohjan päiväkodeissa tai perhepäivähoidossa keskustan alueella, mikäli toisen vanhemman työ suuntautuu Kokemäen keskustaan " 4. Mikäli vanhempien työpaikka sijaitsee esimerkiksi Porin suunnalla, voidaan päivähoito ostaa seudullisen sopimuksen mukaisesti esimerkiksi Harjavallasta, Nakkilasta, Ulvilasta tai Porista.

47 Kehittämisvaihtoehto 3/Muutokset henkilöstössä " Kehittämisvaihtoehdon henkilöstövaikutukset:! Opetushenkilöstö: - 7 henkilötyövuotta! Siivoushenkilöstö: - 1,16 henkilötyövuotta! Kiinteistönhoitohenkilöstö: - 0,37 henkilötyövuotta " Tulevina vuosina henkilöstöä eläköityy siten, ettei kehittämisvaihtoehto johtane irtisanomisiin, vaan sopeuttaminen voitaisiin toteuttaa eläköitymisen ja tehtävien uudelleenjärjestelyjen kautta.

48 Kehittämisvaihtoehto 3/ Kustannussäästöt " Säästöt toimintamenoissa! Merkittävin säästö tulisi opettajien määrän vähennyksestä, joka tuottaisi noin euron säästöt vuodessa.! Kiinteistöjen ylläpitokustannuksista koituu euron säästö, mikäli kaupunki ei luovu kiinteistöistä. Mikäli lakkautetuista kouluista luovutaan, ylläpitokustannusten säästö on yhteensä noin euroa.! Ruokapalvelujen henkilöstö- ja kuljetuskustannukset lakkautettavien koulujen osalta poistuvat (yhteensä noin euroa). " Lisäkustannukset toimintamenoissa! Koulukuljetuskustannukset nousevat Korkeaojan koulukuljetuskustannusten lasku huomioiden noin euroa. Tulkkilan koulun ruokapalvelujen henkilöstö- ja kuljetuskustannukset nousevat noin euroa. " Kokonaisvaikutus toimintamenoihin! Kehittämisvaihtoehto tuottaisi vuositasolla kaupungin toimintamenoihin euron nettosäästöt (syntyvistä säästöistä vähennetty uudistuksen aiheuttamat lisäkustannukset) kiinteistöjen omistuksesta riippuen. Tässä ei ole huomioitu mahdollista kiinteistöjen myyntihintaa.

49 Kehittämisvaihtoehto 3/ Kustannussäästöt Säästöt investoinneissa " Kehittämisvaihtoehto 3 vähentäisi koulukiinteistöjen investointitarvetta Tulkkilan punaisen rakennuksen peruskorjaus huomioon ottaen yhteensä vain euroa vuosina " Merkittävin investointitarvetta vähentävä tekijä olisi Korkeaojan koulun peruskorjaamiselta välttyminen (kustannusarvio euroa). " Risten ja Tuomaalan koulujen lakkauttaminen vähentäisi investointitarvetta yhteensä euroa.

50 Kehittämisvaihtoehto 3/Yhteenveto " Kehittämisvaihtoehto 3:ssä perusopetuksen 0 6 luokkien palveluverkon muodostavat Lähteenmäen, Peipohjan ja Tulkkilan koulut (syyslukukauden 2016 alusta " Tulkkilan koulun peruskorjaushanketta laajennetaan niin, että hanke mahdollistaa koulun toiminnan 3-sarjaisena (kaupunginvaltuusto tekee erillisen euron investointipäätöksen ns. punaisen koulun peruskorjaamisesta). " Tulkkilan koulu toimisi tässä vaihtoehdossa osin 2- ja osin 3-sarjaisena. Osa Tuomaalan koulun oppilaista voisi siirtyä käymään koulua peruskorjatussa Peipohjan koulussa. " Korkeaojan, Tuomaalan ja Risten koulut lakkautetaan (syyslukukauden 2016 alusta). " Toimintamenojen nettosäästöt ovat arviolta vähintään noin euroa/ kalenterivuosi (mikäli kaupunki ei luovu kiinteistöistä). " Toimintamenojen nettosäästöt ovat arviolta vähintään noin euroa/ kalenterivuosi (mikäli kaupunki luopuu kiinteistöistä). " Investointimenojen nettosäästöt tarkastelujaksolla ovat arviolta vähintään noin euroa.

51 Kehittämisvaihtoehto 4/Yleistä " Esi- ja perusopetuksen 0 6 luokkien palveluverkon muodostavat Lähteenmäen, Peipohjan, Risten, Tulkkilan ja Tuomaalan koulut " Tässä vaihtoehdossa Tulkkilan koulu saneerataan 2- sarjaiseksi " Korkeaojan koulu lakkautettaisiin siten, että koulun oppilaat siirtyisivät lukuvuoden alkaessa pääosin Tulkkilan kouluun (Sääksjärven pohjoispuolella asuvat Lähteenmäen kouluun)

52 Kehittämisvaihtoehto 4/ Oppilasmäärät ja luokkakoot " Oppilasennusteiden mukaan Tulkkilan koulun oppilasmäärä tulisi olemaan enimmillään 255 lukuvuonna , jolloin Korkeaojan koulun oppilaat siirtyisivät pääasiassa Tulkkilan kouluun. " Tässä vaihtoehdossa 6-luokkalaiset eivät siirry Kokemäen yhteiskouluun. " Korkeaojan koulun oppilaiden siirtyminen Tulkkilan kouluun ei opetusryhmien koon näkökulmasta tuottaisi ongelmia, kun ryhmäkokojen suosituksena käytetään opetus- ja kulttuuriministeriön perusopetuksen laatukriteerejä, joissa ryhmäkoon suositeltavaksi enimmäiskooksi asetetaan oppilasta. Tulkkilan koulun oppilasmäärät vuosiluokittain palveluverkon kehittämisvaihtoehdossa 4. Tulkkilan koulun keskimääräiset ja laskennalliset oppilasryhmäkoot luokka-asteittain palveluverkon kehittämisvaihtoehdossa 4.

53 Kehittämisvaihtoehto 4/Muutokset koulukuljetuksissa " Vaihtoehdolla vaikutuksia vain Korkeaojan koulun koulukuljetustarpeisiin. " Tällä hetkellä kuljetusoppilaita on 88, vaihtoehdon 4 toteutuessa määrä tulisi olemaan 104.! Korkeaoja: vaihtoehdon toteutuessa 24 kuljetusoppilasta (tällä hetkellä 8) " Koulukuljetuskustannukset laskisivat 3952 euroa/vuosi.

54 Kehittämisvaihtoehto 4/Muutokset päivähoidon järjestämisessä " Korkeaojan koulu! Koulukiinteistössä toimii tällä hetkellä ryhmäperhepäiväkoti 8 12 lapselle.! Koulun toiminnan jatkumisesta riippumatta ryhmäperhepäiväkodin toiminnan jatkuminen haasteellista! Mikäli Korkeaojan koulun toiminta loppuu päivähoito voidaan järjestää " 1. Perhepäivähoitona Korkeaojan kylällä edellyttäen, että kylältä löytyy sopiva perhepäivähoitaja " 2. Kolmiperhepäivähoitona, jolloin hoitaja hoitaa kahden perheen lapsia lasten kodeissa vuorotellen tai aina toisen lapsen kodissa " 3. Tulkkilan ja Peipohjan päiväkodeissa tai perhepäivähoidossa keskustan alueella, mikäli toisen vanhemman työ suuntautuu Kokemäen keskustaan " 4. Mikäli vanhempien työpaikka sijaitsee esimerkiksi Porin suunnalla, voidaan päivähoito ostaa seudullisen sopimuksen mukaisesti esimerkiksi Harjavallasta, Nakkilasta, Ulvilasta tai Porista.

55 Kehittämisvaihtoehto 4/Muutokset henkilöstössä " Kehittämisvaihtoehdon henkilöstövaikutukset:! Opetushenkilöstö: - 2 henkilötyövuotta! Siivoushenkilöstö: - 0,35 henkilötyövuotta! Kiinteistönhoitohenkilöstö: - 0,15 henkilötyövuotta " Tulevina vuosina henkilöstöä eläköityy siten, ettei kehittämisvaihtoehto johtane irtisanomisiin, vaan sopeuttaminen voitaisiin toteuttaa eläköitymisen ja tehtävien uudelleenjärjestelyjen kautta.

56 Kehittämisvaihtoehto 4/ Kustannussäästöt " Säästöt toimintamenoissa! Merkittävin säästö tulisi opettajien määrän vähennyksestä, joka tuottaisi noin euron säästöt vuodessa.! Kiinteistöjen ylläpitokustannuksista koituu euron säästö, mikäli kaupunki ei luovu kiinteistöistä. Mikäli lakkautetuista kouluista luovutaan, ylläpitokustannusten säästö on yhteensä noin euroa.! Ruokapalvelujen henkilöstö- ja kuljetuskustannukset Korkeaojan koulun osalta poistuvat (vähennys noin euroa). " Lisäkustannukset toimintamenoissa! Kehittämisvaihtoehdosta 4 ei aiheudu lisäyksiä toimintamenoihin. " Kokonaisvaikutus toimintamenoihin! Kehittämisvaihtoehto tuottaisi vuositasolla kaupungin toimintamenoihin euron nettosäästöt (syntyvistä säästöistä vähennetty uudistuksen aiheuttamat lisäkustannukset) kiinteistön omistuksesta riippuen. Tässä ei ole huomioitu mahdollista kiinteistön myyntihintaa.

57 Kehittämisvaihtoehto 4/ Kustannussäästöt Säästöt investoinneissa " Kehittämisvaihtoehto 1 vähentäisi koulukiinteistöjen investointitarvetta vuosina yhteensä euroa (= Korkeaojan koulun peruskorjaamiselta välttyminen).

58 Kehittämisvaihtoehto 4/Yhteenveto " Kehittämisvaihtoehto 4:ssä perusopetuksen 0 6 luokkien palveluverkon muodostavat Lähteenmäen, Peipohjan, Tulkkilan, Tuomaalan ja Risten koulut (syyslukukauden 2016 alusta). " Tulkkilan koulun peruskorjaushanke toteutetaan kaupunginvaltuuston päättämässä laajuudessa niin, että koulu toimii 2-sarjaisena. " Korkeaojan koulu lakkautetaan (syyslukukauden 2016 alusta). " Toimintamenojen nettosäästöt ovat arviolta vähintään noin euroa/ kalenterivuosi (mikäli kaupunki ei luovu kiinteistöstä). " Toimintamenojen nettosäästöt ovat arviolta vähintään noin euroa/ kalenterivuosi (mikäli kaupunki luopuu kiinteistöstä). " Investointimenojen nettosäästöt tarkastelujaksolla ovat arviolta vähintään noin euroa.

59 Palveluverkkoselvityksen aikataulusuunnitelma TOUKOKUU 12.5 Kaupunginhallituksen kokous - Kaupunginhallitus valitsee kaupunginjohtajan esittelystä palveluverkon kehittämisvaihtoehdon. - Kaupunginhallituksen valitsema palveluverkon kehittämisvaihtoehto (+selvitys) lähetetään hallintolain 34 ja 42 edellyttämälle lausuntokierrokselle asianosaisille sekä kunnan toimielimille Kuntalaisten kuulemistilaisuus palveluverkkoselvityksestä ja kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesta verkkoratkaisuehdotuksesta Kaupunginvaltuuston kokous - Kaupunginvaltuusto käy selvityksestä keskustelun ja merkitsee asian tiedoksensa. ELOKUU Kaupunginhallituksen kokous - Kaupunginhallitus päättää selvitystä koskevan ehdotuksen tekemisestä kaupunginvaltuustolle Kaupunginvaltuuston kokous - Kaupunginvaltuusto päättää palveluverkkoratkaisusta Selitysten ja lausuntojen antamisten määräaika päättyy KESÄKUU 3.6. Kaupungin yhteistyötoimikunnan kokous - Yhteistyötoimikunta käsittelee asian ja antaa lausuntonsa siitä Kaupunginhallituksen kokous - Kaupunginhallitus käsittelee saapuneet lausunnot ja selitykset ja antaa vastineensa niiden johdosta

60 Kiitos! " Palveluverkkoselvityksen materiaali on tutustuttavissa kaupungin verkkosivuilla osoitteessa -> Oikopolkuja -> Kouluverkkoselvitys 2014

Perusopetuksen ja päivähoidon palveluverkkoselvittys

Perusopetuksen ja päivähoidon palveluverkkoselvittys RAAHEN KAUPUNKI Perusopetuksen ja päivähoidon palveluverkkoselvitys FCG KONSULTOINTI OY P21270P001 1 (74) Oksanen Raila Sisällys 1 Johdantoo... 1 1.1 Tehtävän rajaus ja selvityksen materiaalista sopiminen.........

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetusvirasto

Kasvatus- ja opetusvirasto Kasvatus- ja opetusvirasto Versio 7.0, 21.3.2014 EK Sivu 1 Sisältö TAUSTAA... 5 Asian aikaisempi käsittely... 6 Opetustoimen palveluverkon kehittämisen peruslinjaukset... 7 Oppilasmäärät... 7 Nykytila...

Lisätiedot

Nokian kouluverkko- ja johtamisjärjestelmä

Nokian kouluverkko- ja johtamisjärjestelmä FCG KONSULTOINTI Nokian kouluverkko- ja johtamisjärjestelmä Selvitys FCG KONSULTOINTI OY P26251 FCG KONSULTOINTI OY Selvitys 1 (48) Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 Tehtävän rajaus... 3 1.2 Selvityksessä

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Varhaiskasvatuksen. Uudessakaupungissa. Palveluverkkoselvitys

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Varhaiskasvatuksen. Uudessakaupungissa. Palveluverkkoselvitys UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Varhaiskasvatuksen perusopetuksen Uudessakaupungissa ja kiinteistöt Palveluverkkoselvitys Palveluverkkoselvitys 1 (35) FCG KONSULTOINTI OY P24201P001 Palveluverkkoselvitys 2 (3)

Lisätiedot

KOULUVERKKOSUUNNITELMA

KOULUVERKKOSUUNNITELMA 1 EURAN KUNNAN KOULUVERKKOSUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2020 10.5.2015 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 NYKYTILA 2.1 Varhaiskasvatus 2.2 Perusopetus 2.3 Toisen asteen koulutus 2.4 Yleistä 2.5 Koulukiinteistöt

Lisätiedot

LAUKAAN KOULUVERKKOSELVITYS LAUKAAN KOULUTUSLAUTAKUNTA

LAUKAAN KOULUVERKKOSELVITYS LAUKAAN KOULUTUSLAUTAKUNTA LAUKAAN KOULUVERKKOSELVITYS LAUKAAN KOULUTUSLAUTAKUNTA LOKAKUU 2005 2 SISÄLTÖ 1. KOULUVERKON SELVITYSTYÖN TAUSTAA 3 2. NYKYINEN KOULUVERKKO 3 3. OPPILASENNUSTEET V. 2006 2012 12 4. ERITYISOPETUS 15 5.

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN PALVELUVERKKOSELVITYKSEN KOULUTILAISUUS 2

PERUSOPETUKSEN PALVELUVERKKOSELVITYKSEN KOULUTILAISUUS 2 MUISTIO 17.4.2014 PERUSOPETUKSEN PALVELUVERKKOSELVITYKSEN KOULUTILAISUUS 2 Aika: Perjantai 4.4.2014 kello 18.00 20.50 Paikka: Korkeaojan koulu (os. Kullaantie 690, Kokemäki) Tarkoitettu: Erityisesti Korkeaojan

Lisätiedot

Salon kaupunki. Kouluverkkoselvitys. Hyvinvointipalvelut, Lasten ja nuorten palvelualue

Salon kaupunki. Kouluverkkoselvitys. Hyvinvointipalvelut, Lasten ja nuorten palvelualue Salon kaupunki Kouluverkkoselvitys Hyvinvointipalvelut, Lasten ja nuorten palvelualue 25.02.2014 Sisällysluettelo Työryhmän ehdotus 1. Toimeksianto 2. Työryhmän tavoitteet työskentelylle 3. Lähtökohdat

Lisätiedot

LUONNOS 3.2.2014. Sodankylän kunnan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 2014 2017

LUONNOS 3.2.2014. Sodankylän kunnan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 2014 2017 LUONNOS 3.2.2014 Sodankylän kunnan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 2014 2017 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 1 1. Johdanto... 2 2. Sodankylän varhaiskasvatuksen ja koulutuksen

Lisätiedot

Hiiden koulun tulevaisuutta koskeva selvitys

Hiiden koulun tulevaisuutta koskeva selvitys 2014 Hiiden koulun tulevaisuutta koskeva selvitys Kasvatus- ja opetuslautakunta HIIDEN KOULUN TULEVAISUUTTA KOSKEVA SUUNNITTELMA 29.10.2014 30.9.2014 Selvitys Sivistystoimi Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 2 Porvoon kaupungin pohjoisosien alue... 4. Kartta... 4

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 2 Porvoon kaupungin pohjoisosien alue... 4. Kartta... 4 PORVOON KAUPUNGIN POHJOISOSIEN KOULUVERKKOSELVITYS 17.11.2014 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Porvoon kaupungin pohjoisosien alue... 4 Kartta... 4 3 Nykytilanne... 5 Huomioitavat näkökulmat... 5 Oppilasmäärät...

Lisätiedot

SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN KEHITTÄMISEKSI

SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN KEHITTÄMISEKSI Pöytyän kunta SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN KEHITTÄMISEKSI Suunnitelma nähtäväksi kuntalaisten ja muiden itsensä osallisiksi katsovien vaikuttamismahdollisuuksia sekä lausuntojen antamista varten

Lisätiedot

Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025

Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025 Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025 Luonnos KUNLA 23.4.2013 Ehdotus KUNLA 1.10.2013 KH 21.10.2013 KUNLA 21.11.2013 KH 2.12.2013 www.nurmijarvi.fi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Palveluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys

Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys Työryhmän loppuraportti Nykytilan kuvaus ja uuden kunnan tulevaisuuden ennakointi Taloustyöryhmä 2.6.2014 1 Johdanto Työryhmän kokoonpano ja toimeksianto Jäsen

Lisätiedot

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Kunnanvaltuusto. Aika 02.03.2015 klo 18:00-19:25. Kunnantalo, valtuustosali. Käsitellyt asiat

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Kunnanvaltuusto. Aika 02.03.2015 klo 18:00-19:25. Kunnantalo, valtuustosali. Käsitellyt asiat LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kunnanvaltuusto Aika 02.03.2015 klo 18:00-19:25 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2018 TALOUSARVIO VUODELLE 2015

SAVONLINNAN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2018 TALOUSARVIO VUODELLE 2015 SAVONLINNAN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2018 TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Kaupunginvaltuusto 15.12.2014 ja 22.12.2014 SAVONLINNAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

Lisätiedot

Sisältö. 1 Johdanto... 2 2 Yleinen taloudellinen tilanne... 3 2.1 Talouden suhdannenäkymät 2015 2017... 3. 2.2 Valtionosuuksien leikkaukset...

Sisältö. 1 Johdanto... 2 2 Yleinen taloudellinen tilanne... 3 2.1 Talouden suhdannenäkymät 2015 2017... 3. 2.2 Valtionosuuksien leikkaukset... Talouden tervehdyttämisen ja tuottavuuden parantamisen linjaukset 4.6.2015 Sisältö 1 Johdanto... 2 2 Yleinen taloudellinen tilanne... 3 2.1 Talouden suhdannenäkymät 2015 2017... 3 2.2 Valtionosuuksien

Lisätiedot

Talousarvio 2014. Taloussuunnitelma 2014-2016 Investointisuunnitelma 2014-2018

Talousarvio 2014. Taloussuunnitelma 2014-2016 Investointisuunnitelma 2014-2018 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014-2016 Investointisuunnitelma 2014-2018 Hyvinkään kaupunki Kaupunginvaltuusto 25.11.2013 TALOUSARVIO 2014 Sisällysrakenne I YLEISPERUSTELUT 1 Kaupunkistrategia 2 Talousarvion

Lisätiedot

uiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwerty- qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm- qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm- qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm-

uiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwerty- qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm- qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm- qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm- qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm VARKAUDEN KAUPUNGIN SIVISTYS- TOIMEN TILA- JA PALVELUSUUNNI- TELMA Koulu- ja päiväkotiverkko 08/2014 qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmrty- uiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwerty-

Lisätiedot

Pohjois-Euran varhaiskasvatuspalvelut 495/12.05.00/2012

Pohjois-Euran varhaiskasvatuspalvelut 495/12.05.00/2012 Kasvatus- ja opetuslautakunta 78 17.10.2012 Kasvatus- ja opetuslautakunta 90 21.11.2012 Kasvatus- ja opetuslautakunta 19 03.04.2013 Kasvatus- ja opetuslautakunta 23 19.06.2013 Kunnanhallitus 188 12.08.2013

Lisätiedot

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus 2012 2 Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Tampereen kaupunkiseutu 2012 Teksti:

Lisätiedot

EURAN KOULUTUSPALVELUT

EURAN KOULUTUSPALVELUT EURAN KOULUTUSPALVELUT Euran koulutuspalveluiden rakenteen kehittämisvaihtoehtoja 2010-2020 Rehtorikokous 13.1.2011 Kasvatus- ja opetuslautakunan seminaari 26.1.2011 Kasvatus- ja opetuslautakunta 17.3.2011/

Lisätiedot

Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017

Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Hyväksytty valtuustossa 9.12.2014 1 1. KUNNAN STRATEGIA...3 1.1 Ympäröivän maailman muutokset...3 1.2 Kemiönsaaren strategia...4 1.3 Kunnan hallinto ja siinä

Lisätiedot

Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa

Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa 6.5.2012 Sisältö 1. Taustaksi 3 2. Varhaiskasvatuksen kokonaisuus

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2017 TALOUSARVIO VUODELLE 2014

SAVONLINNAN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2017 TALOUSARVIO VUODELLE 2014 SAVONLINNAN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2017 TALOUSARVIO VUODELLE 2014 Kaupunginjohtajan esitys 22.10.2013 SAVONLINNAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO VUODELLE 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014

Lisätiedot

Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2010-2011

Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2010-2011 Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2010-2011 Kv 08.12.2008 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 YLEISPERUSTELUT... 5 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA LÄHTÖKOHDAT SUUNNITTELUKAUDELLE 2009 2011...

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA 23.3.2011. Palveluverkon kehittämissuunnitelma, kuntalaispalaute

KANGASALAN KUNTA 23.3.2011. Palveluverkon kehittämissuunnitelma, kuntalaispalaute KANGASALAN KUNTA 23.3.2011 Palveluverkon kehittämissuunnitelma, kuntalaispalaute Kangasalan kunta pyysi kuntalaisilta palautetta liittyen palveluverkon kehittämissuunnitelmaan vuosille 2011 2030. Palautteita

Lisätiedot

Lapuan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-2017

Lapuan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-2017 Lapuan kaupungin TALOUSARVIO 2015 ja TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 2 Lapuan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-2017 Sisällysluettelo Sivunro 1 Yleinen taloudellinen tilanne 4 2 Kuntatalouden

Lisätiedot

Selvitys Porvoon ruotsinkielisestä kouluverkosta

Selvitys Porvoon ruotsinkielisestä kouluverkosta Selvitys Porvoon ruotsinkielisestä kouluverkosta 9.10.2013 Sisältö Johdanto... 3 Nykyinen kouluverkko 4 Selvityksen lähtökohdat.. 5 Koulukiinteistöjen haasteet 5 Oppilasmäärä 6 Talous. 7 Koulukuljetus

Lisätiedot

H&M HENRICSON 3.2.2015

H&M HENRICSON 3.2.2015 (Käännös) H&M HENRICSON 3.2.2015 PARAISTEN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN KOULUVERKKO www.henricson.fi I YLEINEN OSA 4 1 TAUSTAA JA ODOTETTU LISÄARVO 4 1.1 TOIMEKSIANTO 4 1.2 AIKAISEMPIEN SELVITYSTEN HUOMIOON

Lisätiedot