Kokemäen kaupungin perusopetuksen palveluverkkoselvitys vuosille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokemäen kaupungin perusopetuksen palveluverkkoselvitys vuosille 2014-2030"

Transkriptio

1 Kokemäen kaupungin perusopetuksen palveluverkkoselvitys vuosille Tiedotustilaisuus henkilöstölle Tiedotustilaisuus yleisölle Kouluverkkoselvittäjä Jarno Moisala Kokemäen kaupunki

2 ?

3 Yleistä palveluverkkoselvityksestä! Kouluverkkoselvityksessä, myöhemmin perusopetuksen palveluverkkoselvityksessä, tarkastellaan ja kuvataan perusopetuksen palveluverkon nykytila ja tulevaisuuden kehittämisvaihtoehdot.! Tarkastelukulmana on laadukkaiden perusopetuksen palvelujen turvaaminen taloudellisuuden ja toiminnallisuuden näkökulmasta.! Selvityksen tarkoituksena on esittää päätöksentekoa varten kokonaiskuva perusopetuksen palveluverkon nykytilanteesta sekä talouden ja toiminnallisuuden näkökulmasta realistiset kehittämisvaihtoehdot perusopetuksen palvelujen turvaamiseksi Kokemäellä myös tulevaisuudessa.! Selvityksessä tarkastellaan lisäksi varhaiskasvatuksen palveluverkkoa siltä osin kuin se toimii samoissa tai rinnakkaisissa tiloissa perusopetuksen kanssa.! 90-sivuisessa selvityksessä esitetään nykytilanteen kuvauksen lisäksi 4 erilaista vaihtoehtoa palveluverkon kehittämiseksi. Jokainen näistä vaihtoehdoista lähtee siitä, että verkkoratkaisu astuisi voimaan lukuvuoden alusta alkaen. Näin kukin ratkaisuista kytkeytyy Tulkkilan koulun peruskorjaushankkeen valmistumiseen.

4 Aiemmat palveluverkkoselvitykset! Edellinen koulutoimen kouluverkkoselvitys on valmistunut Selvityksen lähtökohta taloudellinen. Kehittämisvaihtoehdoiksi selvityksessä esitettiin " Kuurolan koulun lakkauttaminen (lakkautettu 2006) " Kankaantaustan koulun lakkauttaminen (lakkautettu 2005) " Jalonojan koulun lakkauttaminen (lakkautettu 2009)! Sitä edeltänyt laajempi kouluverkkoselvitys, kaupungin peruskoulujen saneeraustoimikunnan peruskoulujen saneeraussuunnitelma valmistunut v Päivitetty v. 1981, 1982, 1983, 1984, Ehdotettu alustava koulujen sulkemisaikaesitys: " 1. Kulkkilan ala-aste v (lakkautettu 1982), " 2. Kuurolan ala-aste v (lakkautettu 2006), " 3. Kakkulaisen ala-aste v (lakkautettu 1998), " 4. Raition ala-aste v (lakkautettu 1998), " 5. Tuomaalan ala-aste v ja " 6. Korkeaojan ala-aste v. 1986! Viimeisen 35 vuoden aikana Kokemäeltä on lakkautettu seuraavat 10 peruskoulua: Jalonojan koulu (lakkauttamisvuosi 2009), Kuurolan koulu (2006), Ala-Haapion koulu (2005), Kankaantaustan koulu (2005), Kakkulaisten koulu (1998), Raition koulu (1998), Piilijoen koulu (1996), Järilän koulu (1996), Rajaojan koulu (1992) ja Kulkkilan koulu (1982).

5 Kokemäen perusopetuksen toimintaympäristön nykytila ja muutokset " Väestörakenteen toteutuneet ja tulevat muutokset " Perusopetuksen palvelutarpeen toteutuneet ja tulevat muutokset " Väestöllisen huoltosuhteen kehittyminen

6 Kokemäen väestöennuste vuoteen 2030 saakka # Ennustejakson aikana yli 74-vuotiaiden osuus koko väestöstä tulee nousemaan yli 40 prosenttia. # Toisaalta vuotiaiden osuus laskee noin 20 prosenttia. # Peruskoululaisten määrä ei juurikaan muutu ennustejakson aikana. # Väestörakenteen muutos näkyy selkeästi palvelutarpeiden kehitystä koskevassa ennusteessa

7 Ennuste palvelutarpeiden kehityksestä Lähde: Porin selvitysalueen kuntavertailu

8 Väestöllinen huoltosuhde " Väestöllinen huoltosuhde kertoo työikäisten ja ei-työikäisten määrien suhteen. " Suhdeluku lasketaan siten, että ei-työikäisiksi määritellään kaikki alle 15-vuotiaat ja yli 64- vuotiaat ja työikäisiä ovat näiden rajojen väliin sijoittuvat. " Esim. suhdeluku 50 tarkoittaa, että sataa työikäistä kohti on 50 alle 15-vuotiasta ja yli 64- vuotiasta. " Tulevina vuosina yhä pienempi työikäisten joukko vastaa alle 15- ja yli 64-vuotiaiden hyvinvoinnista. Tämä vaikuttaa verotulokertymiin alenevasti.

9 Kokemäen perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen nykyinen palveluverkko " Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkko tällä hetkellä " Henkilöstömäärät " Peruskouluilla työskentelevän henkilöstön eläköitymisennusteet

10 Perusopetuksen palveluverkko nyt " Kokemäellä perusopetuksen kouluja on tällä hetkellä seuraavasti:! 1 6 vuosiluokkien kouluja (sis. esiopetus) 6 kpl! 7 9 vuosiluokkien kouluja 1 kpl! Lisäksi 0 9 vuosiluokille järjestää perusopetusta Forsbyn koulu (erityisopetus) " Esi- ja perusopetuksen oppilaita Kokemäellä on seuraavasti:! Esioppilaita 76! Vuosiluokkien 1 6 oppilaita 478! Vuosiluokkien 7 9 oppilaita 236! Yhteensä 790 oppilasta

11 Oppilasmäärät nyt Oppilastilanne Esiop. 1 lk 2 lk 3 lk 4 lk 5 lk 6 lk 7 lk 8 lk 9 lk Tiedot perustuvat tilastointipäivän tietoihin. Perusopetuksen oppilaita oli yhteensä 790 Oppilasmääriä tarkasteltaessa huomataan, ettei ikäluokkien suuruuden välillä ole havaittavissa selkeitä trendejä. Ikäluokkien suuruuden vaihteluväli on enimmillään noin 20 oppilasta

12 Peruskouluilla työskentelevä henkilöstö " Peruskouluilla työskentelevän henkilöstön henkilötyövuosien määrä oli kaikkiaan 96,97 henkilötyövuotta. Työpanokset jakaantuivat seuraavasti: Nimike Henkilötyövuosia Rehtori/koulunjohtaja 7 Luokanopettaja 23 Erityisopettaja/erityisluokanopett. 8 Esiopetuksen tuntiopettaja 4 Tuntiopettaja 6 Lehtori 18 Koulunkäyntiavustaja 18,52 Koulusihteeri 0,5 Ruoka- ja siivouspalveluiden henkilöstö 9,43 Kiinteistöpalveluiden henkilöstö 2,52 Opetushenkilöstö yhteensä 66 henkilötyövuotta Kaikki yhteensä 96,97 henkilötyövuotta.

13 Varhaiskasvatuksen palveluverkko nyt

14 Päivähoidossa työskentelevä henkilöstö " Päivähoidossa työskentelevän henkilöstön henkilötyövuosien määrä oli kaikkiaan 58,37 henkilötyövuotta. Työpanokset jakaantuivat seuraavasti: Nimike Henkilötyövuosia Päiväkodin johtaja 3 Lastentarhanopettaja 7,49 Lastenhoitaja 18,88 Ryhmäavustaja 2 Perhepäivähoitaja 27 Yhteensä 58,37 henkilötyövuotta

15 Peruskouluilla työskentelevän henkilökunnan eläköitymisennuste Tiedot perustuvat kaupungin laatimiin ennusteisiin. Vuosina opetuspalveluista eläköityy arviolta 19 henkilötyvuotta. Samana aikana ruoka- ja siivouspalveluista eläköityy arviolta 9,5 henkilötyövuotta.

16 Kokemäen perusopetuksen koulukiinteistöjen kuntokartoitus ja investointitarpeet " Tilahallinnon laatima kuntokartoitus perusopetuksen käytössä olevista koulukiinteistöistä " Tilahallinnon laatima koulukiinteistöjen ns. minimitason edellyttämä investointitarvekartoitus vuosille

17 Koulukiinteistöjen kuntokartoitus " Alla olevassa taulukossa esitetyt alustavat kuntoarviot perustuvat kaupungin tilahallinnon laatimiin arvioihin. Keskiarvo Yleinen Pinnat Keittiö LVIS Rakenteet Ulkovaippa Pihaalue Korkeaojan koulu 2, Lähteenmäen koulu 1, Peipohjan koulu 3, Risten koulu 1, Tulkkilan koulu (sis. Forsbyn koulu) 3, Tuomaalan koulu 1, Yhteiskoulu 1, Keskiarvo 2,18 2,43 2,43 2,43 2,57 1,57 2,00 1,86 Kuntoluokitus 1 Hyväkuntoinen, uutta vastaava, ei korjaustarvetta 10 vuoden kuluessa 2 Tyydyttävässä kunnossa, korjaustarve vuoden kuluessa 3 Välttävässä kunnossa, korjaustarve 1..4 vuoden kuluessa 4 Huonokuntoinen, teknisesti vanhentunut, korjaustarve 0..1 vuoden kuluessa

18 Koulukiinteistöjen investointitarve vuosina " Koulukiinteistöjen ennakoitu investointitarve vuosina on yhteensä 14,3 miljoonaa euroa. " Peruskorjaustarve perustuu kuntokartoitukseen ja tilahallinnon asiantuntemukseen. Investointien allokointi perustuu arvioon niiden kiireellisyydestä. Investointitarve perustuu oletukseen, ettei nykyiseen palveluverkkoon tehtäisi muutoksia. Hinnat on arvioitu vuoden 2014 kustannustasossa. " Kustannusarviot tarkentuvat siinä vaiheessa kun kuntokartoitusta huomattavasti yksityiskohtaisempi kuntoarvio tehdään. Tämä tapahtuu silloin kun kiinteistölle suunnitellut toimenpiteet ovat konkretisoitumassa esimerkiksi talousarvioon suunniteltujen määrärahavarausten esitysten yhteydessä. " Tilahallinnon arvion mukaan koulukiinteistöissä täytyy toteuttaa vuosina seuraavat välttämättömät peruskorjaustoimenpiteet (seuraava slide)

19 Investointitarve vuosina Vuodet Koulu Tehtävä korjaus Kustannusarvio ( ) Peruskorjaus Tulkkila Punaisen rakennuksen peruskorjaus Peipohja Päärakennuksen korjaus Laajennus (500m 2 ) Korkeaoja Peruskorjaus Peltikaton maalaaminen Yhteiskoulu Lukio-osan ilmanvaihtojärjestelmän uusiminen Ikkunoiden uusimista Riste Lämmitysjärjestelmän uusiminen Tuomaala Lämmitysjärjestelmän uusiminen Lähteenmäki Ikkunaremontti Riste Sisäpuolinen remontointi Tuomaala Sisäpuolinen remontointi Yhteiskoulu Sisäpuolinen remontointi Lähteenmäki Sisäpuolinen remontointi Yhteensä

20 Kokemäen taloudellisen toimintaympäristön kehittyminen vuosina " Talouden tunnuslukujen kehittyminen ja käytettävissä olevat resurssit vertailujaksolla oletuksella ettei mitään tehdä.

21 Jos jatketaan niin kuin ennenkin " Kaupungin taloudellinen tilanne on nykytiedon valossa jo lähivuosina hyvin vaikea. " Palvelutarpeiden pohjalta laadittu painelaskelma osoittaa, että mikäli toimintatapoja ja palveluverkkoa ei kehitetä, paine tuloveroprosentin nostoon kohoaa 7,4 %-yksikköön vuoteen 2025 mennessä (verrattuna vuoteen 2012). Nettokustannukset e 2021 e 2025 e Päivähoito ja esiopetus Perusopetus ja lukio Vanhusten hoito Perusterveydenhuolto, avohoito Erikoissairaanhoito Muut tehtävät (sis. avustukset) Toimintakate Tulot Kunnallisvero Kiinteistövero Yhteisövero-osuudet Valtionosuudet Tulot yhteensä Rahoituskulut ja -tuotot Vuosikate Poistot Tilikauden tulos Kasvupaine veroprosenttiin + 0,80 + 2,70 + 4,70 + 7,40 Veroprosentti tasapainossa 20,55 23,45 25,45 28,15 Lähde: Porin selvitysalueen kuntavertailu

22 Kaupungin talouden näkymät " Kaupungin taloudellisen toimintaympäristön kehittymiseen merkittävimmän haasteen palvelutuotannon näkökulmasta tuo vanhuspalveluiden tarpeen huomattava ennakoitu kasvu. " Painelaskelmien perusteella näyttää siltä, että kaupungin tulot ovat jo vuonna 2021 runsaat 4,1 miljoonaa menoja pienemmät ja vuoteen 2025 mennessä kaikkiaan 7,2 miljoonaa euroa menoja pienemmät. Oletuksella ettei tuloveroprosenttia korotettaisi. " Kokemäki näyttää myös menettävän uusimpien valtionosuuslaskelmien perusteella 0,7 0,8 miljoonaa euroa vuodessa verrattuna vuoteen " Lisäksi kaupungin lainakanta tulee kasvamaan lähivuosina, koska investointitaso jo nykyisellä suunnitelmakaudella on vuosittain noin 3 miljoona euroa suurempi kuin käyttötaloudesta saatava vuosikate. " Erityisenä, huomionarvoisena riskinä kaupungin talouden kannalta on pidettävä nykyisen erittäin alhaisen korkotason ennakoitua nousua. " Korkotason nousu yhdellä prosenttiyksiköllä tietäisi käytännössä noin euron lisäystä vuosittaisiin korkomenoihin. Mahdollisen korkotason nousun lisäksi lainamäärän kasvaminen nykyisestä 17,1 miljoonasta vuoden 2016 suunniteltuun 28,4 milj. euroon tulee, vaikka korkotaso pysyisi nykyisellään, kasvattamaan korkomenoja noin eurolla vuodessa.

23 Palveluverkon kehittämisvaihtoehdot 1-4 " Kehittämisvaihtoehtojen taustatekijät " Palveluverkon kehittämisvaihtoehdot 1-4

24 Kehittämisvaihtoehtojen taustoista " Perusopetuslain 4 mukaan kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista edellyttävänä vuotena esiopetusta. " Lain 6 mukaan opetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden matkat ovat asutuksen, koulujen ja muiden opetuksen järjestämispaikkojen sijainti ja liikenneyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä. " Selvityksessä esitetään neljä eri vaihtoehtoa, joiden pohjalta Kokemäen perusopetuksen palveluverkkoa voitaisiin kehittää. " Kaikki nämä vaihtoehdot mahdollistavat toteutuessaan sen, että kaupunki järjestää esi- ja perusopetuksen edelleenkin edellä esitettyjen perusopetuslain vaatimusten mukaisesti. Tällä tarkoitetaan sitä, että opetus on tulevaisuudessakin järjestetty siten, että oppilaiden matkat ovat asutuksen, koulujen ja muiden opetuksen järjestämispaikkojen sijainti ja liikenneyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä.

25 Kehittämisvaihtoehtojen taustoista " Tulkkilan koulun lisäksi Lähteenmäen koulua ei esitetä lakkautettavaksi missään palveluverkon kehittämisvaihtoehdossa.! Lähteenmäen koulun säilyttäminen on perusteltua erityisesti sijainnin mutta myös sen vuoksi, että kiinteistö on vastikään peruskorjattu, eivätkä sen oppilasennusteet ennusta oppilasmäärän laskua lähivuosina.! Tulkkilan koulua ei esitetä lakkautettavaksi erityisesti sijainnin vuoksi, mutta myös sen vuoksi, että kaupunginvaltuusto on juuri päättänyt koulun laajan peruskorjauksen toteuttamisesta. " Kokemäen yhteiskoulu ei ole mukana tässä tarkastelussa muilta osin kuin 6-luokkien koulun tiloihin siirtämisen osalta, koska ko. koulu on ainoa 7 9 luokille opetusta tarjoava koulu Kokemäellä. " Kussakin kehittämisvaihtoehdossa tarkastellaan Tulkkilan koulun oppilasmäärien kehittymistä vaihtoehdon toteutuessa jo lukuvuodesta eteenpäin, vaikka oppilaat siirtyisivät kaikissa vaihtoehdoissa Tulkkilan kouluun pääosin vasta lukuvuodesta lähtien.

26 Kehittämisvaihtoehtojen taustoista " Eri palveluverkon kehittämisvaihtoehdoissa on huomioitu vaihtoehdon vaikutukset varhaiskasvatuspalveluihin siltä osin kuin päivähoitoa lakkautettavissa koulurakennuksissa tai niihin liittyvissä muissa tiloissa järjestetään.! Nykyisessä perusopetuksen palveluverkossa päivähoitoa järjestetään Korkeaojan, Lähteenmäen, Peipohjan ja Tulkkilan koulujen yhteydessä. " Kaupungin toimintapolitiikan mukaista on pyrkiä hankkiutumaan eroon palvelutuotannon käytöstä poistetuista kiinteistöistä. On kuitenkin huomioitava se mahdollisuus, ettei lakkautettavia kiinteistöjä tai jotakin niistä ei haluta myydä tai ei saada lyhyellä aikavälillä myytyä. Tästä syystä kustakin palveluverkon kehittämisvaihtoehdosta on laskettu kaksi vaihtoehtoa kustannussäästöille: näistä ensimmäisessä lakkautettavat koulukiinteistöt pysyvät kaupungin omistuksessa ja jälkimmäisessä kiinteistöjen omistuksesta luovutaan. " Laskelmissa ei oteta huomioon koulukiinteistöjen myyntihintaa, joka jää mahdollisessa myyntitilanteessa erikseen arvioitavaksi. " Seuraavaksi esitetään 4 palveluverkon kehittämisvaihtoehtoa sekä tarkastellaan vaihtoehtojen taloudellisia ja muita vaikutuksia.

27 Kehittämisvaihtoehto 1/Yleistä " Esi- ja perusopetuksen 0 6 luokkien palveluverkon muodostavat Lähteenmäen ja Tulkkilan koulut " Tässä vaihtoehdossa Tulkkilan koulu saneerataan 3- sarjaiseksi + punaisen koulun saneeraus toteutetaan " Korkeaoja, Peipohjan, Risten ja Tuomaalan koulut lakkautettaisiin siten, että koulujen oppilaat siirtyisivät lukuvuoden alkaessa pääosin Tulkkilan kouluun (Sääksjärven pohjoispuolella asuvat Lähteenmäen kouluun)

28 Kehittämisvaihtoehto 1/ Oppilasmäärät ja luokkakoot " Oppilasennusteiden mukaan Tulkkilan koulun oppilasmäärä tulisi olemaan enimmillään 388 lukuvuonna , jolloin lakkautettavien koulujen oppilaat siirtyisivät Tulkkilan kouluun. " Tässä vaihtoehdossa 6-luokkalaiset siirtyisivät Yhteiskouluun " Tulkkilan koulu kykenisi vastaanottamaan suljettavien koulujen oppilaat, kun ryhmäkokojen suosituksena käytetään opetus- ja kulttuuriministeriön perusopetuksen laatukriteerejä, joissa ryhmäkoon suositeltavaksi enimmäiskooksi asetetaan oppilasta. Tulkkilan koulun oppilasmäärät vuosiluokittain palveluverkon kehittämisvaihtoehdossa 1. Tulkkilan koulun keskimääräiset ja laskennalliset oppilasryhmäkoot luokka-asteittain palveluverkon kehittämisvaihtoehdossa 1.

29 Kehittämisvaihtoehto 1/Muutokset koulukuljetuksissa " Vaihtoehdon toteutuessa kuljetusoppilaiden määrä nousisi huomattavasti. " Tällä hetkellä kuljetusoppilaita on 88, vaihtoehdon toteutuessa määrä tulisi olemaan 163. " Muutokset oppilaaksiottoalueittain:! Korkeaoja: vaihtoehdon toteutuessa 24 kuljetusoppilasta (tällä hetkellä 8)! Peipohja: vaihtoehdon toteutuessa 14 kuljetusoppilasta (tällä hetkellä 12)! Riste: vaihtoehdon toteutuessa 24 kuljetusoppilasta (tällä hetkellä 9)! Tuomaala: vaihtoehdon toteutuessa 47 kuljetusoppilasta (tällä hetkellä 5) " Koulukuljetuskustannukset nousisivat euroa/vuosi.

30 Kehittämisvaihtoehto 1/Muutokset päivähoidon järjestämisessä " Korkeaojan koulu! Koulukiinteistössä toimii tällä hetkellä ryhmäperhepäiväkoti 8 12 lapselle.! Koulun toiminnan jatkumisesta riippumatta ryhmäperhepäiväkodin toiminnan jatkuminen haasteellista! Mikäli Korkeaojan koulun toiminta loppuu päivähoito voidaan järjestää " 1. Perhepäivähoitona Korkeaojan kylällä edellyttäen, että kylältä löytyy sopiva perhepäivähoitaja " 2. Kolmiperhepäivähoitona, jolloin hoitaja hoitaa kahden perheen lapsia lasten kodeissa vuorotellen tai aina toisen lapsen kodissa " 3. Tulkkilan ja Peipohjan päiväkodeissa tai perhepäivähoidossa keskustan alueella, mikäli toisen vanhemman työ suuntautuu Kokemäen keskustaan " 4. Mikäli vanhempien työpaikka sijaitsee esimerkiksi Porin suunnalla, voidaan päivähoito ostaa seudullisen sopimuksen mukaisesti esimerkiksi Harjavallasta, Nakkilasta, Ulvilasta tai Porista. " Peipohjan koulu! Päiväkotiryhmän tilat ovat peruskorjauksen tarpeessa joka tapauksessa.! Koulun toiminnan loppuessa Peipohjan päiväkodin sivutoimipisteen toimintaa ei ole järkevää jatkaa nykyisissä tiloissa.! Sivutoimipisteen toiminnan lakatessa tarpeellista miettiä, miten saadaan päivähoidon kapasiteettia Peipohjan alueella lisättyä.

31 Kehittämisvaihtoehto 1/Muutokset henkilöstössä " Kehittämisvaihtoehdon henkilöstövaikutukset:! Opetushenkilöstö: - 7 henkilötyövuotta! Siivoushenkilöstö: - 2,16 henkilötyövuotta! Kiinteistönhoitohenkilöstö: - 0,78 henkilötyövuotta " Tulevina vuosina henkilöstöä eläköityy siten, ettei kehittämisvaihtoehto johtane irtisanomisiin, vaan sopeuttaminen voitaisiin toteuttaa eläköitymisen ja tehtävien uudelleenjärjestelyjen kautta.

32 Kehittämisvaihtoehto 1/ Kustannussäästöt " Säästöt toimintamenoissa! Merkittävin säästö tulisi opettajien määrän vähennyksestä, joka tuottaisi noin euron säästöt vuodessa.! Kiinteistöjen ylläpitokustannuksista koituu euron säästö, mikäli kaupunki ei luovu kiinteistöistä. Mikäli lakkautetuista kouluista luovutaan, ylläpitokustannusten säästö on yhteensä noin euroa.! Ruokapalvelujen henkilöstö- ja kuljetuskustannukset lakkautettavien koulujen osalta poistuvat (yhteensä noin euroa). " Lisäkustannukset toimintamenoissa! Koulukuljetuskustannukset nousevat Korkeaojan koulukuljetuskustannusten lasku huomioiden noin euroa. Tulkkilan koulun ruokapalvelujen henkilöstö- ja kuljetuskustannukset nousevat noin euroa. " Kokonaisvaikutus toimintamenoihin! Kehittämisvaihtoehto tuottaisi vuositasolla kaupungin toimintamenoihin euron nettosäästöt (syntyvistä säästöistä vähennetty uudistuksen aiheuttamat lisäkustannukset) kiinteistöjen omistuksesta riippuen. Tässä ei ole huomioitu mahdollista kiinteistöjen myyntihintaa.

33 Kehittämisvaihtoehto 1/ Kustannussäästöt Säästöt investoinneissa " Kehittämisvaihtoehto 1 vähentäisi koulukiinteistöjen investointitarvetta Tulkkilan punaisen rakennuksen peruskorjaus huomioon ottaen yhteensä euroa vuosina " Merkittävin investointitarvetta vähentävä tekijä olisi Peipohjan koulun peruskorjaamiselta ja laajennukselta välttyminen (yhteensä euroa). " Myös Korkeaojan koulun peruskorjaamiselta välttyminen on merkittävä investointitarvetta vähentävä tekijä (kustannusarvio euroa). " Risten ja Tuomaalan koulujen lakkauttaminen vähentäisi investointitarvetta yhteensä euroa.

34 Kehittämisvaihtoehto 1/Yhteenveto " Kehittämisvaihtoehto 1:ssä perusopetuksen 0 6 luokkien palveluverkon muodostavat Lähteenmäen ja Tulkkilan koulut (syyslukukauden 2016 alusta). " Tulkkilan koulun peruskorjaushanketta laajennetaan niin, että hanke mahdollistaa koulun toiminnan 3-sarjaisena (kaupunginvaltuusto tekee erillisen euron investointipäätöksen ns. punaisen koulun peruskorjaamisesta). " 6-luokkien opetus siirretään Kokemäen yhteiskoulun tiloihin (syyslukukauden 2016 alusta). " Korkeaojan, Peipohjan, Risten ja Tuomaalan koulut lakkautetaan (syyslukukauden 2016 alusta). " Toimintamenojen nettosäästöt ovat arviolta vähintään noin euroa kalenterivuosi (mikäli kaupunki ei luovu kiinteistöistä). " Toimintamenojen nettosäästöt ovat arviolta vähintään noin euroa/ kalenterivuosi (mikäli kaupunki luopuu kiinteistöistä). " Investointimenojen nettosäästöt tarkastelujaksolla ovat arviolta vähintään noin euroa.

35 Kehittämisvaihtoehto 2/Yleistä " Esi- ja perusopetuksen 0 6 luokkien palveluverkon muodostavat Lähteenmäen, Tulkkilan ja Tuomaalan koulut " Tässä vaihtoehdossa Tulkkilan koulu saneerataan 3-sarjaiseksi + punaisen koulun saneeraus toteutetaan " Korkeaoja, Peipohjan ja Risten koulut lakkautettaisiin siten, että koulujen oppilaat siirtyisivät lukuvuoden alkaessa pääosin Tulkkilan kouluun (Sääksjärven pohjoispuolella asuvat Lähteenmäen kouluun)

36 Kehittämisvaihtoehto 2/ Oppilasmäärät ja luokkakoot " Kokemäen kaupungin oppilasennusteiden mukaan Tulkkilan koulun oppilasmäärä tulisi olemaan enimmillään 355 lukuvuonna , jolloin lakkautettavien koulujen oppilaat siirtyisivät Tulkkilan kouluun. " 6-luokkalaiset siirtyvät Yhteiskouluun. " Luokka-asteittainen ryhmäkokojen tarkastelu osoittaa, että Tulkkilan koulu kykenisi vastaanottamaan suljettavien koulujen oppilaat, kun ryhmäkokojen suosituksena käytetään opetus- ja kulttuuriministeriön perusopetuksen laatukriteerejä, joissa ryhmäkoon suositeltavaksi enimmäiskooksi asetetaan oppilasta. Tulkkilan koulun oppilasennusteen mukaiset oppilasmäärät vuosiluokittain palveluverkon kehittämisvaihtoehdossa 2. Tulkkilan koulun oppilasennusteen mukaiset keskimääräiset ja laskennalliset oppilasryhmäkoot luokka-asteittain palveluverkon kehittämisvaihtoehdossa 2.

37 Kehittämisvaihtoehto 2/Muutokset koulukuljetuksissa " Vaihtoehdon toteutuessa kuljetusoppilaiden määrä nousisi nykyisestä noin kolmellakymmenellä. " Kehittämisvaihtoehto 2:ssa koulukuljetuskustannukset palveluverkon nousisivat nykyhinnoin euroa. " Korkeaojan koulua lukuun ottamatta koulukuljetuskustannukset nousisivat. " Muutokset oppilaaksiottoalueittain:! Korkeaoja: vaihtoehdon toteutuessa 24 kuljetusoppilasta (tällä hetkellä 8)! Peipohja: vaihtoehdon toteutuessa 14 kuljetusoppilasta (tällä hetkellä 12)! Riste: vaihtoehdon toteutuessa 24 kuljetusoppilasta (tällä hetkellä 9)

38 Kehittämisvaihtoehto 2/Muutokset päivähoidon järjestämisessä " Korkeaojan koulu! Koulukiinteistössä toimii tällä hetkellä ryhmäperhepäiväkoti 8 12 lapselle.! Koulun toiminnan jatkumisesta riippumatta ryhmäperhepäiväkodin toiminnan jatkuminen haasteellista! Mikäli Korkeaojan koulun toiminta loppuu päivähoito voidaan järjestää " 1. Perhepäivähoitona Korkeaojan kylällä edellyttäen, että kylältä löytyy sopiva perhepäivähoitaja " 2. Kolmiperhepäivähoitona, jolloin hoitaja hoitaa kahden perheen lapsia lasten kodeissa vuorotellen tai aina toisen lapsen kodissa " 3. Tulkkilan ja Peipohjan päiväkodeissa tai perhepäivähoidossa keskustan alueella, mikäli toisen vanhemman työ suuntautuu Kokemäen keskustaan " 4. Mikäli vanhempien työpaikka sijaitsee esimerkiksi Porin suunnalla, voidaan päivähoito ostaa seudullisen sopimuksen mukaisesti esimerkiksi Harjavallasta, Nakkilasta, Ulvilasta tai Porista. " Peipohjan koulu! Päiväkotiryhmän tilat ovat peruskorjauksen tarpeessa joka tapauksessa.! Koulun toiminnan loppuessa Peipohjan päiväkodin sivutoimipisteen toimintaa ei ole järkevää jatkaa nykyisissä tiloissa.! Sivutoimipisteen toiminnan lakatessa tarpeellista miettiä, miten saadaan päivähoidon kapasiteettia Peipohjan alueella lisättyä.

39 Kehittämisvaihtoehto 2/Muutokset henkilöstössä " Kehittämisvaihtoehdon henkilöstövaikutukset:! Opettajat: - 5 virkaa! Siivoushenkilöstö: - 1,96 henkilötyövuotta! Kiinteistönhoitajat: - 0,67 henkilötyövuotta " Tulevina vuosina henkilöstöä eläköityy siten, ettei kehittämisvaihtoehdon pitäisi johtaa irtisanomisiin, vaan sopeuttaminen voitaisiin toteuttaa eläköitymisen ja tehtävien uudelleenjärjestelyjen kautta.

40 Kehittämisvaihtoehto 2/ Kustannussäästöt " Säästöt toimintamenoissa:! Merkittävin säästö tulisi opettajien määrän vähennyksestä, joka tuottaisi noin euron säästöt vuodessa.! Kiinteistöjen ylläpitokustannuksista koituu euron säästö, mikäli kaupunki ei luovu kiinteistöistä. Mikäli lakkautetuista kouluista luovutaan, ylläpitokustannusten säästö on yhteensä noin euroa.! Ruokapalvelujen henkilöstö- ja kuljetuskustannukset lakkautettavien koulujen osalta poistuvat (yhteensä noin euroa). " Lisäkustannukset toimintamenoissa:! Koulukuljetuskustannukset nousevat Korkeaojan koulukuljetuskustannusten lasku huomioiden noin euroa.! Tulkkilan koulun ruokapalvelujen henkilöstö- ja kuljetuskustannukset nousevat noin euroa. " Kokonaisvaikutus toimintamenoihin:! Kehittämisvaihtoehto tuottaisi vuositasolla kaupungin toimintamenoihin euron nettosäästöt (syntyvistä säästöistä vähennetty uudistuksen aiheuttamat lisäkustannukset) kiinteistöjen omistuksesta riippuen. Tässä ei ole huomioitu mahdollista kiinteistöjen myyntihintaa.

41 Kehittämisvaihtoehto 2/ Kustannussäästöt Säästöt investoinneissa " Kehittämisvaihtoehto 2 vähentäisi koulukiinteistöjen investointitarvetta Tulkkilan punaisen rakennuksen peruskorjaus huomioon ottaen yhteensä euroa vuosina " Merkittävin investointitarvetta vähentävä tekijä olisi Peipohjan koulun peruskorjaamiselta ja laajennukselta välttyminen (yhteensä euroa). " Myös Korkeaojan koulun peruskorjaamiselta välttyminen on merkittävä investointitarvetta vähentävä tekijä (kustannusarvio euroa).

42 Kehittämisvaihtoehto 2/Yhteenveto " Kehittämisvaihtoehto 2:ssä perusopetuksen 0 6 luokkien palveluverkon muodostavat Lähteenmäen, Tulkkilan ja Tuomaalan koulut (syyslukukauden 2016 alusta). " Tulkkilan koulun peruskorjaushanketta laajennetaan niin, että hanke mahdollistaa koulun toiminnan 3-sarjaisena (kaupunginvaltuusto tekee erillisen euron investointipäätöksen ns. punaisen koulun peruskorjaamisesta). " 6-luokkien opetus siirretään Kokemäen yhteiskoulun tiloihin (syyslukukauden 2016 alusta). " Korkeaojan, Peipohjan ja Risten koulut lakkautetaan (syyslukukauden 2016 alusta). " Toimintamenojen nettosäästöt ovat arviolta vähintään noin euroa/ kalenterivuosi (mikäli kaupunki ei luovu kiinteistöistä). " Toimintamenojen nettosäästöt ovat arviolta vähintään noin euroa/ kalenterivuosi (mikäli kaupunki luopuu kiinteistöistä). " Investointimenojen nettosäästöt tarkastelujaksolla ovat arviolta vähintään noin euroa.

43 Kehittämisvaihtoehto 3/Yleistä " Esi- ja perusopetuksen 0 6 luokkien palveluverkon muodostavat Lähteenmäen, Peipohjan ja Tulkkilan koulut " Tässä vaihtoehdossa Tulkkilan koulu saneerataan 3-sarjaiseksi + punaisen koulun saneeraus toteutetaan " Korkeaojan, Risten ja Tuomaalan koulut lakkautettaisiin siten, että koulujen oppilaat siirtyisivät lukuvuoden alkaessa pääosin Tulkkilan kouluun (Sääksjärven pohjoispuolella asuvat Lähteenmäen kouluun)

44 Kehittämisvaihtoehto 3/ Oppilasmäärät ja luokkakoot " Kokemäen kaupungin oppilasennusteiden mukaan Tulkkilan koulun oppilasmäärä tulisi olemaan enimmillään 336 lukuvuonna , jolloin lakkautettavien koulujen oppilaat siirtyisivät Tulkkilan kouluun. " Tässä vaihtoehdossa 6-luokkalaiset eivät siirry Yhteiskouluun. " Luokka-asteittainen ryhmäkokojen tarkastelu osoittaa, että Tulkkilan koulu kykenisi vastaanottamaan suljettavien koulujen oppilaat, kun ryhmäkokojen suosituksena käytetään opetus- ja kulttuuriministeriön perusopetuksen laatukriteerejä, joissa ryhmäkoon suositeltavaksi enimmäiskooksi asetetaan oppilasta. Tulkkilan koulun oppilasennusteen mukaiset oppilasmäärät vuosiluokittain palveluverkon kehittämisvaihtoehdossa 3. Tulkkilan koulun oppilasennusteen mukaiset keskimääräiset ja laskennalliset oppilasryhmäkoot luokka-asteittain palveluverkon kehittämisvaihtoehdossa 3. Tässä vaihtoehdossa Tulkkilan koulu tulisi todennäköisesti olemaan osin 2-sarjainen ja osin 3- sarjainen.

45 Kehittämisvaihtoehto 3/Muutokset koulukuljetuksisssa " Vaihtoehdon toteutuessa kuljetusoppilaiden määrä nousisi huomattavasti. " Tällä hetkellä kuljetusoppilaita on 88, vaihtoehdon toteutuessa määrä tulisi olemaan 149. " Muutokset oppilaaksiottoalueittain:! Korkeaoja: vaihtoehdon toteutuessa 24 kuljetusoppilasta (tällä hetkellä 8)! Riste: vaihtoehdon toteutuessa 24 kuljetusoppilasta (tällä hetkellä 9)! Tuomaala: vaihtoehdon toteutuessa 47 kuljetusoppilasta (tällä hetkellä 5) " Koulukuljetuskustannukset nousisivat euroa/vuosi.

46 Kehittämisvaihtoehto 3/Muutokset päivähoidon järjestämisessä " Korkeaojan koulu! Koulukiinteistössä toimii tällä hetkellä ryhmäperhepäiväkoti 8 12 lapselle.! Koulun toiminnan jatkumisesta riippumatta ryhmäperhepäiväkodin toiminnan jatkuminen haasteellista! Mikäli Korkeaojan koulun toiminta loppuu päivähoito voidaan järjestää " 1. Perhepäivähoitona Korkeaojan kylällä edellyttäen, että kylältä löytyy sopiva perhepäivähoitaja " 2. Kolmiperhepäivähoitona, jolloin hoitaja hoitaa kahden perheen lapsia lasten kodeissa vuorotellen tai aina toisen lapsen kodissa " 3. Tulkkilan ja Peipohjan päiväkodeissa tai perhepäivähoidossa keskustan alueella, mikäli toisen vanhemman työ suuntautuu Kokemäen keskustaan " 4. Mikäli vanhempien työpaikka sijaitsee esimerkiksi Porin suunnalla, voidaan päivähoito ostaa seudullisen sopimuksen mukaisesti esimerkiksi Harjavallasta, Nakkilasta, Ulvilasta tai Porista.

47 Kehittämisvaihtoehto 3/Muutokset henkilöstössä " Kehittämisvaihtoehdon henkilöstövaikutukset:! Opetushenkilöstö: - 7 henkilötyövuotta! Siivoushenkilöstö: - 1,16 henkilötyövuotta! Kiinteistönhoitohenkilöstö: - 0,37 henkilötyövuotta " Tulevina vuosina henkilöstöä eläköityy siten, ettei kehittämisvaihtoehto johtane irtisanomisiin, vaan sopeuttaminen voitaisiin toteuttaa eläköitymisen ja tehtävien uudelleenjärjestelyjen kautta.

48 Kehittämisvaihtoehto 3/ Kustannussäästöt " Säästöt toimintamenoissa! Merkittävin säästö tulisi opettajien määrän vähennyksestä, joka tuottaisi noin euron säästöt vuodessa.! Kiinteistöjen ylläpitokustannuksista koituu euron säästö, mikäli kaupunki ei luovu kiinteistöistä. Mikäli lakkautetuista kouluista luovutaan, ylläpitokustannusten säästö on yhteensä noin euroa.! Ruokapalvelujen henkilöstö- ja kuljetuskustannukset lakkautettavien koulujen osalta poistuvat (yhteensä noin euroa). " Lisäkustannukset toimintamenoissa! Koulukuljetuskustannukset nousevat Korkeaojan koulukuljetuskustannusten lasku huomioiden noin euroa. Tulkkilan koulun ruokapalvelujen henkilöstö- ja kuljetuskustannukset nousevat noin euroa. " Kokonaisvaikutus toimintamenoihin! Kehittämisvaihtoehto tuottaisi vuositasolla kaupungin toimintamenoihin euron nettosäästöt (syntyvistä säästöistä vähennetty uudistuksen aiheuttamat lisäkustannukset) kiinteistöjen omistuksesta riippuen. Tässä ei ole huomioitu mahdollista kiinteistöjen myyntihintaa.

49 Kehittämisvaihtoehto 3/ Kustannussäästöt Säästöt investoinneissa " Kehittämisvaihtoehto 3 vähentäisi koulukiinteistöjen investointitarvetta Tulkkilan punaisen rakennuksen peruskorjaus huomioon ottaen yhteensä vain euroa vuosina " Merkittävin investointitarvetta vähentävä tekijä olisi Korkeaojan koulun peruskorjaamiselta välttyminen (kustannusarvio euroa). " Risten ja Tuomaalan koulujen lakkauttaminen vähentäisi investointitarvetta yhteensä euroa.

50 Kehittämisvaihtoehto 3/Yhteenveto " Kehittämisvaihtoehto 3:ssä perusopetuksen 0 6 luokkien palveluverkon muodostavat Lähteenmäen, Peipohjan ja Tulkkilan koulut (syyslukukauden 2016 alusta " Tulkkilan koulun peruskorjaushanketta laajennetaan niin, että hanke mahdollistaa koulun toiminnan 3-sarjaisena (kaupunginvaltuusto tekee erillisen euron investointipäätöksen ns. punaisen koulun peruskorjaamisesta). " Tulkkilan koulu toimisi tässä vaihtoehdossa osin 2- ja osin 3-sarjaisena. Osa Tuomaalan koulun oppilaista voisi siirtyä käymään koulua peruskorjatussa Peipohjan koulussa. " Korkeaojan, Tuomaalan ja Risten koulut lakkautetaan (syyslukukauden 2016 alusta). " Toimintamenojen nettosäästöt ovat arviolta vähintään noin euroa/ kalenterivuosi (mikäli kaupunki ei luovu kiinteistöistä). " Toimintamenojen nettosäästöt ovat arviolta vähintään noin euroa/ kalenterivuosi (mikäli kaupunki luopuu kiinteistöistä). " Investointimenojen nettosäästöt tarkastelujaksolla ovat arviolta vähintään noin euroa.

51 Kehittämisvaihtoehto 4/Yleistä " Esi- ja perusopetuksen 0 6 luokkien palveluverkon muodostavat Lähteenmäen, Peipohjan, Risten, Tulkkilan ja Tuomaalan koulut " Tässä vaihtoehdossa Tulkkilan koulu saneerataan 2- sarjaiseksi " Korkeaojan koulu lakkautettaisiin siten, että koulun oppilaat siirtyisivät lukuvuoden alkaessa pääosin Tulkkilan kouluun (Sääksjärven pohjoispuolella asuvat Lähteenmäen kouluun)

52 Kehittämisvaihtoehto 4/ Oppilasmäärät ja luokkakoot " Oppilasennusteiden mukaan Tulkkilan koulun oppilasmäärä tulisi olemaan enimmillään 255 lukuvuonna , jolloin Korkeaojan koulun oppilaat siirtyisivät pääasiassa Tulkkilan kouluun. " Tässä vaihtoehdossa 6-luokkalaiset eivät siirry Kokemäen yhteiskouluun. " Korkeaojan koulun oppilaiden siirtyminen Tulkkilan kouluun ei opetusryhmien koon näkökulmasta tuottaisi ongelmia, kun ryhmäkokojen suosituksena käytetään opetus- ja kulttuuriministeriön perusopetuksen laatukriteerejä, joissa ryhmäkoon suositeltavaksi enimmäiskooksi asetetaan oppilasta. Tulkkilan koulun oppilasmäärät vuosiluokittain palveluverkon kehittämisvaihtoehdossa 4. Tulkkilan koulun keskimääräiset ja laskennalliset oppilasryhmäkoot luokka-asteittain palveluverkon kehittämisvaihtoehdossa 4.

53 Kehittämisvaihtoehto 4/Muutokset koulukuljetuksissa " Vaihtoehdolla vaikutuksia vain Korkeaojan koulun koulukuljetustarpeisiin. " Tällä hetkellä kuljetusoppilaita on 88, vaihtoehdon 4 toteutuessa määrä tulisi olemaan 104.! Korkeaoja: vaihtoehdon toteutuessa 24 kuljetusoppilasta (tällä hetkellä 8) " Koulukuljetuskustannukset laskisivat 3952 euroa/vuosi.

54 Kehittämisvaihtoehto 4/Muutokset päivähoidon järjestämisessä " Korkeaojan koulu! Koulukiinteistössä toimii tällä hetkellä ryhmäperhepäiväkoti 8 12 lapselle.! Koulun toiminnan jatkumisesta riippumatta ryhmäperhepäiväkodin toiminnan jatkuminen haasteellista! Mikäli Korkeaojan koulun toiminta loppuu päivähoito voidaan järjestää " 1. Perhepäivähoitona Korkeaojan kylällä edellyttäen, että kylältä löytyy sopiva perhepäivähoitaja " 2. Kolmiperhepäivähoitona, jolloin hoitaja hoitaa kahden perheen lapsia lasten kodeissa vuorotellen tai aina toisen lapsen kodissa " 3. Tulkkilan ja Peipohjan päiväkodeissa tai perhepäivähoidossa keskustan alueella, mikäli toisen vanhemman työ suuntautuu Kokemäen keskustaan " 4. Mikäli vanhempien työpaikka sijaitsee esimerkiksi Porin suunnalla, voidaan päivähoito ostaa seudullisen sopimuksen mukaisesti esimerkiksi Harjavallasta, Nakkilasta, Ulvilasta tai Porista.

55 Kehittämisvaihtoehto 4/Muutokset henkilöstössä " Kehittämisvaihtoehdon henkilöstövaikutukset:! Opetushenkilöstö: - 2 henkilötyövuotta! Siivoushenkilöstö: - 0,35 henkilötyövuotta! Kiinteistönhoitohenkilöstö: - 0,15 henkilötyövuotta " Tulevina vuosina henkilöstöä eläköityy siten, ettei kehittämisvaihtoehto johtane irtisanomisiin, vaan sopeuttaminen voitaisiin toteuttaa eläköitymisen ja tehtävien uudelleenjärjestelyjen kautta.

56 Kehittämisvaihtoehto 4/ Kustannussäästöt " Säästöt toimintamenoissa! Merkittävin säästö tulisi opettajien määrän vähennyksestä, joka tuottaisi noin euron säästöt vuodessa.! Kiinteistöjen ylläpitokustannuksista koituu euron säästö, mikäli kaupunki ei luovu kiinteistöistä. Mikäli lakkautetuista kouluista luovutaan, ylläpitokustannusten säästö on yhteensä noin euroa.! Ruokapalvelujen henkilöstö- ja kuljetuskustannukset Korkeaojan koulun osalta poistuvat (vähennys noin euroa). " Lisäkustannukset toimintamenoissa! Kehittämisvaihtoehdosta 4 ei aiheudu lisäyksiä toimintamenoihin. " Kokonaisvaikutus toimintamenoihin! Kehittämisvaihtoehto tuottaisi vuositasolla kaupungin toimintamenoihin euron nettosäästöt (syntyvistä säästöistä vähennetty uudistuksen aiheuttamat lisäkustannukset) kiinteistön omistuksesta riippuen. Tässä ei ole huomioitu mahdollista kiinteistön myyntihintaa.

57 Kehittämisvaihtoehto 4/ Kustannussäästöt Säästöt investoinneissa " Kehittämisvaihtoehto 1 vähentäisi koulukiinteistöjen investointitarvetta vuosina yhteensä euroa (= Korkeaojan koulun peruskorjaamiselta välttyminen).

58 Kehittämisvaihtoehto 4/Yhteenveto " Kehittämisvaihtoehto 4:ssä perusopetuksen 0 6 luokkien palveluverkon muodostavat Lähteenmäen, Peipohjan, Tulkkilan, Tuomaalan ja Risten koulut (syyslukukauden 2016 alusta). " Tulkkilan koulun peruskorjaushanke toteutetaan kaupunginvaltuuston päättämässä laajuudessa niin, että koulu toimii 2-sarjaisena. " Korkeaojan koulu lakkautetaan (syyslukukauden 2016 alusta). " Toimintamenojen nettosäästöt ovat arviolta vähintään noin euroa/ kalenterivuosi (mikäli kaupunki ei luovu kiinteistöstä). " Toimintamenojen nettosäästöt ovat arviolta vähintään noin euroa/ kalenterivuosi (mikäli kaupunki luopuu kiinteistöstä). " Investointimenojen nettosäästöt tarkastelujaksolla ovat arviolta vähintään noin euroa.

59 Palveluverkkoselvityksen aikataulusuunnitelma TOUKOKUU 12.5 Kaupunginhallituksen kokous - Kaupunginhallitus valitsee kaupunginjohtajan esittelystä palveluverkon kehittämisvaihtoehdon. - Kaupunginhallituksen valitsema palveluverkon kehittämisvaihtoehto (+selvitys) lähetetään hallintolain 34 ja 42 edellyttämälle lausuntokierrokselle asianosaisille sekä kunnan toimielimille Kuntalaisten kuulemistilaisuus palveluverkkoselvityksestä ja kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesta verkkoratkaisuehdotuksesta Kaupunginvaltuuston kokous - Kaupunginvaltuusto käy selvityksestä keskustelun ja merkitsee asian tiedoksensa. ELOKUU Kaupunginhallituksen kokous - Kaupunginhallitus päättää selvitystä koskevan ehdotuksen tekemisestä kaupunginvaltuustolle Kaupunginvaltuuston kokous - Kaupunginvaltuusto päättää palveluverkkoratkaisusta Selitysten ja lausuntojen antamisten määräaika päättyy KESÄKUU 3.6. Kaupungin yhteistyötoimikunnan kokous - Yhteistyötoimikunta käsittelee asian ja antaa lausuntonsa siitä Kaupunginhallituksen kokous - Kaupunginhallitus käsittelee saapuneet lausunnot ja selitykset ja antaa vastineensa niiden johdosta

60 Kiitos! " Palveluverkkoselvityksen materiaali on tutustuttavissa kaupungin verkkosivuilla osoitteessa -> Oikopolkuja -> Kouluverkkoselvitys 2014

Kokemäen kaupungin perusopetuksen palveluverkkoselvitys vuosille

Kokemäen kaupungin perusopetuksen palveluverkkoselvitys vuosille Kokemäen kaupungin perusopetuksen palveluverkkoselvitys vuosille 2014-2030 Mielipiteiden esittämistilaisuus 19.5.2014 Kouluverkkoselvittäjä Jarno Moisala Kokemäen kaupunki Yleistä palveluverkkoselvityksestä!

Lisätiedot

Palveluverkkoselvityksen kuntalaistilaisuus Koulukeskuksen auditorio, Kouluverkkoselvittäjä Jarno Moisala.

Palveluverkkoselvityksen kuntalaistilaisuus Koulukeskuksen auditorio, Kouluverkkoselvittäjä Jarno Moisala. Kokemäen kaupungin perusopetuksen palveluverkkoselvitys Eli katsaus kouluverkkoselvityksen selvitysvaiheessa tiedossa oleviin seikkoihin, kuten toimintaympäristöön, taloudellisiin tekijöihin, kiinteistöjen

Lisätiedot

Perusopetuksen palveluverkkoselvitys Eli kouluverkkoselvityksen toteuttamisaikataulu, sisältö ja tavoitteet

Perusopetuksen palveluverkkoselvitys Eli kouluverkkoselvityksen toteuttamisaikataulu, sisältö ja tavoitteet Perusopetuksen palveluverkkoselvitys Eli kouluverkkoselvityksen toteuttamisaikataulu, sisältö ja tavoitteet Kuntalaisinfo 27.2.2014 Jarno Moisala Kokemäen kaupunki Palveluverkkoselvitys ja tavoitteet!

Lisätiedot

Rahoituskulut ja tuotot Vuosikate

Rahoituskulut ja tuotot Vuosikate HARJAVALTA 2012 2017e 2021e 2025e Veroprosentti 18,75 19,75 19,75 19,75 Päivähoito ja esiopetus 4 3111 3219 3137 3167 Perusopetus ja lukio 6195 6149 6136 6191 Vanhusten hoito 5 8 524 10 302 12 522 15 523

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN PALVELUVERKKOSELVITYS 2014-2030

KOKEMÄEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN PALVELUVERKKOSELVITYS 2014-2030 KOKEMÄEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN PALVELUVERKKOSELVITYS 2014-2030 Kokemäen kaupunki Kouluverkkoselvittäjä Jarno Moisala 7.5.2014, versio 1.1 2 Sisällysluettelo Kouluverkkoselvittäjän saatesanat 6 1. Johdanto

Lisätiedot

Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta

Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta LIITEOSA (liite 16) Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta Selvitysalue, Keuruu, Multia ja Mänttä-Vilppula Lähde: Miettinen/FCG 5/2015 Lähtötiedot Kuntatalouden trendiennusteen lähtötiedot

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden muutos ja kuntatalous. Jyväskylän selvitysalue 17.12.2013 Heikki Miettinen

Asukkaiden palvelutarpeiden muutos ja kuntatalous. Jyväskylän selvitysalue 17.12.2013 Heikki Miettinen Asukkaiden palvelutarpeiden muutos ja kuntatalous Jyväskylän selvitysalue 17.12.2013 Heikki Miettinen Kuntatalouden ennakoinnin rajoitukset Useissa asioissa kehitys on epävarmaa: yleinen talouskehitys

Lisätiedot

päivitetty YHDEN ALAKOULUN MALLIN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET

päivitetty YHDEN ALAKOULUN MALLIN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET päivitetty 30.11.2015 YHDEN ALAKOULUN MALLIN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET 2 1. JOHDANTO Perusopetuslain mukaan kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta

Lisätiedot

Kuntatalouden trendit ja painelaskelmat. Raahen selvitysalue 1.9.2014 Heikki Miettinen

Kuntatalouden trendit ja painelaskelmat. Raahen selvitysalue 1.9.2014 Heikki Miettinen Kuntatalouden trendit ja painelaskelmat Raahen selvitysalue 1.9.2014 Heikki Miettinen Kuntatalouden trendiennusteen lähtötiedot ja oletukset Lähtötiedot 2012 tilinpäätöstiedot ja 2013 tilinpäätösten ennakkotiedot(tilastokeskus)

Lisätiedot

Kuntatalouden trendi. Oulun selvitysalue Heikki Miettinen

Kuntatalouden trendi. Oulun selvitysalue Heikki Miettinen Kuntatalouden trendi Oulun selvitysalue 7.5.2014 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Heinävesi 23.5.2014 Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Heinävesi 23.5.2014 Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi 23.5.2014 Tuomas Jalava Joroinen Leppävirta Keski-Savon selvitysalue Varkaus Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Joroinen 27.5.2014 Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Joroinen 27.5.2014 Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi 27.5.2014 Tuomas Jalava Heinävesi Leppävirta Keski-Savon selvitysalue Varkaus Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Nokian kaupunki 11.2.2015 Heikki Miettinen

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Nokian kaupunki 11.2.2015 Heikki Miettinen Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi Nokian kaupunki 11.2.2015 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Varkaus 27.5.2014 Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Varkaus 27.5.2014 Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi 27.5.2014 Tuomas Jalava Heinävesi Joroinen Leppävirta Keski-Savon selvitysalue Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Pyhäjoki 15.8.2014 Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Pyhäjoki 15.8.2014 Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi 15.8.2014 Tuomas Jalava Raahe Siikajoki Raahen seudun selvitysalue Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Siikajoki 15.8.2014 Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Siikajoki 15.8.2014 Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi 15.8.2014 Tuomas Jalava Raahe Pyhäjoki Raahen seudun selvitysalue Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ja kuntatalouden ennakointi. Jämsä-Kuhmoinen selvitysalue Heikki Miettinen

Asukkaiden palvelutarpeiden ja kuntatalouden ennakointi. Jämsä-Kuhmoinen selvitysalue Heikki Miettinen Asukkaiden palvelutarpeiden ja kuntatalouden ennakointi selvitysalue 14.11.2014 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana

Lisätiedot

FORSSAN PALVELUVERKKOSELVITYS - vaihtoehtoluonnokset

FORSSAN PALVELUVERKKOSELVITYS - vaihtoehtoluonnokset FORSSAN PALVELUVERKKOSELVITYS - vaihtoehtoluonnokset 2.11.2015 ESKO KORHONEN & RAILA OKSANEN FCG KONSULTOINTI OY Toimeksianto Toimeksianto Etenemissuunnitelma Aloituspalaveri ja tehtävän tarkentaminen

Lisätiedot

Perusopetuksen kouluverkko ja varhaiskasvatuksen toimipaikkaverkko Kirkonkylällä, Ämmänsaaressa ja Pitämällä

Perusopetuksen kouluverkko ja varhaiskasvatuksen toimipaikkaverkko Kirkonkylällä, Ämmänsaaressa ja Pitämällä Sivistyslautakunta 85 27.08.2014 Sivistyslautakunta 106 30.09.2014 Perusopetuksen kouluverkko ja varhaiskasvatuksen toimipaikkaverkko Kirkonkylällä, Ämmänsaaressa ja Pitämällä SIVLTK 85 Sivistyslautakunta

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Kouluverkkoselvitys. Lausunto

NOUSIAISTEN KUNTA. Kouluverkkoselvitys. Lausunto NOUSIAISTEN KUNTA Kouluverkkoselvitys Lausunto FCG KOULUTUS JA KONSULTOINTI OY P19874P001 Lausunto 1 (6) Oksanen Raila Sisällys 1 Johdanto... 1 1.1 Vaihtoehto 1. Valpperin koulun toiminta jatkaa korjaamattomassa

Lisätiedot

Miehikkälän taloustarkastelu Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Ohjausryhmän kokous 13.10.2014 Riitta Ekuri

Miehikkälän taloustarkastelu Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Ohjausryhmän kokous 13.10.2014 Riitta Ekuri Miehikkälä Hamina Pyhtää Kotka Virolahti MML, 2012 Miehikkälän taloustarkastelu Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Ohjausryhmän kokous 13.10.2014 Riitta Ekuri Kuntatalouden trendiennusteen lähtötiedot

Lisätiedot

Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi. Janakkala Heikki Miettinen

Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi. Janakkala Heikki Miettinen Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi 24.1.2014 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

TIEDOTUSTILAISUUS PALVELUVERKKOSELVITYKSESTÄ JA SELVITTÄJÄN KEHITTÄMISVAIHTOEHDOISTA (YLEISÖ)

TIEDOTUSTILAISUUS PALVELUVERKKOSELVITYKSESTÄ JA SELVITTÄJÄN KEHITTÄMISVAIHTOEHDOISTA (YLEISÖ) PÖYTÄKIRJA 13.5.2014 TIEDOTUSTILAISUUS PALVELUVERKKOSELVITYKSESTÄ JA SELVITTÄJÄN KEHITTÄMISVAIHTOEHDOISTA (YLEISÖ) Aika: Keskiviikko 7.5.2014 kello 18.00 Paikka: Koulukeskuksen auditorio (Haapionkatu 13,

Lisätiedot

MIELIPITEIDEN ESITTÄMISTILAISUUS PALVELUVERKKOSELVITYKSESTÄ

MIELIPITEIDEN ESITTÄMISTILAISUUS PALVELUVERKKOSELVITYKSESTÄ Muistio kirjatuista mielipiteistä tilaisuudessa 19.5.2014 MIELIPITEIDEN ESITTÄMISTILAISUUS PALVELUVERKKOSELVITYKSESTÄ Aika: Maanantai 19.5.2014 kello 18.00 Paikka: Koulukeskuksen auditorio (Haapionkatu

Lisätiedot

Vuodeosasto- ja päivystysinvestointi Armilan toimintojen siirtyminen keskussairaalan huomioitu. Hallitus 14.1.2015

Vuodeosasto- ja päivystysinvestointi Armilan toimintojen siirtyminen keskussairaalan huomioitu. Hallitus 14.1.2015 Vuodeosasto- ja päivystysinvestointi Armilan toimintojen siirtyminen keskussairaalan huomioitu Hallitus 14.1.2015 Yhteenveto Armilan ja keskussairaalan toiminnan yhdistäminen näyttää kannattavalta sekä

Lisätiedot

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA LOUNAIS-SUOMESSA

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA LOUNAIS-SUOMESSA PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2016 2017 LOUNAIS-SUOMESSA Lounais-Suomen aluehallintovirasto 1.6.2016 Kansikuva taiteilija Pekka Vuoren luvalla. Helsingin

Lisätiedot

Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi. Hattula Heikki Miettinen

Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi. Hattula Heikki Miettinen Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi 24.1.2014 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN PALVELUVERKKOSELVITYKSEN KOULUTILAISUUS 2

PERUSOPETUKSEN PALVELUVERKKOSELVITYKSEN KOULUTILAISUUS 2 MUISTIO 17.4.2014 PERUSOPETUKSEN PALVELUVERKKOSELVITYKSEN KOULUTILAISUUS 2 Aika: Perjantai 4.4.2014 kello 18.00 20.50 Paikka: Korkeaojan koulu (os. Kullaantie 690, Kokemäki) Tarkoitettu: Erityisesti Korkeaojan

Lisätiedot

Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta:

Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta: Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta: Kuntakohtainen paine veroprosentin korottamiseksi 2012 2017e 2021e 2025e Harjavalta 23,6 23,4 25,0

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden, rekrytointitarpeiden ja talouden ennakointi (ART) Savonlinnan kaupunki 19.2.2013 Heikki Miettinen

Asukkaiden palvelutarpeiden, rekrytointitarpeiden ja talouden ennakointi (ART) Savonlinnan kaupunki 19.2.2013 Heikki Miettinen Asukkaiden palvelutarpeiden, rekrytointitarpeiden ja talouden ennakointi (ART) n kaupunki 19.2.2013 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta 4 22.01.2014. 4 Asianro 260/02.02/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta 4 22.01.2014. 4 Asianro 260/02.02/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (1) 4 Asianro 260/02.02/2014 Perusopetuksen palveluverkostomuutokset 1.8.2014 alkaen Perusopetuksen palveluverkostomuutos: Kemppaanmäen koulun lakkauttaminen 1.8.2014

Lisätiedot

Heinolan kaupunki. Sivistystoimi Palveluverkkoselvitys 9.3.2015. Johannes Rinkinen

Heinolan kaupunki. Sivistystoimi Palveluverkkoselvitys 9.3.2015. Johannes Rinkinen Heinolan kaupunki Sivistystoimi Palveluverkkoselvitys 9.3.2015 Johannes Rinkinen Lähtökohdat Seminaarin koulu ja Myllyojan koulu väistötiloissa Peruskorjaustarve lukiolla, Niemelä-talon kouluosassa ja

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 53 14.10.2015

Sivistyslautakunta 53 14.10.2015 Sivistyslautakunta 53 14.10.2015 Ehdotus päivähoidon, ruotsinkielisen koulutuksen, suomenkielisen koulutuksen ja joukkoliikenteen vuoden 2016 talousarvioksi ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelmaksi 2391/02.02.00/2015

Lisätiedot

Loimaan linja Keskusta-alueen päivähoitoselvitys 2015

Loimaan linja Keskusta-alueen päivähoitoselvitys 2015 Loimaan linja Keskusta-alueen päivähoitoselvitys 2015 Koulutuslautakunta 27.4.2015 Kaupunginhallitus 11.5.2015 1. Keskusta-alueen päivähoidon nykytilanne 1 Päiväkodit ym. päivähoitopaikat keskusta-alueella

Lisätiedot

Kiukaisten yhteiskoulun lakkauttaminen

Kiukaisten yhteiskoulun lakkauttaminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 68 26.10.2015 Kunnanhallitus 193 02.11.2015 Kiukaisten yhteiskoulun lakkauttaminen 250/12.00.00/2015 Kasvope 26.10.2015 68 Euran kunnan kouluverkkosuunnitelmaa on käsitelty

Lisätiedot

Kuva: Kunnallisveron trendilaskelma sekä palvelujen nettokustannusennusteet

Kuva: Kunnallisveron trendilaskelma sekä palvelujen nettokustannusennusteet Meur 1 (5) FCG Konsultointi Oy 9.3.2015 Palvelutarpeen muutos kumpuaa väestörakenteen muutoksesta Alla olevassa kuvaajassa on kuvattu koko Hämeenlinnan osalta kunnallisveron trendilaskelmaa sekä palveluiden

Lisätiedot

Koulutuslautakunta. Valtuustoseminaari

Koulutuslautakunta. Valtuustoseminaari Koulutuslautakunta Valtuustoseminaari 16.9.2013 VARHAISKASVATUS Kaupungin päiväkoteja 32 Ostopalvelupäiväkoteja 13 Perhepäivähoitajia 45 Kaupungin ryhmäperhepäiväkoteja 3 Avointa päiväkotitoimintaa 6 toimipisteessä

Lisätiedot

Porin selvitysalueen vertailutilastoja

Porin selvitysalueen vertailutilastoja Merikarvia Siikainen Pomarkku Pori Lavia Ulvila Luvia Nakkila Harjavalta Kokemäki Porin selvitysalueen vertailutilastoja Sisältö Taloudellisten tunnuslukujen vertailua Porin selvitysalueen kunnissa Väestörakenteeseen

Lisätiedot

Miten kunnan tulos lasketaan?

Miten kunnan tulos lasketaan? Miten kunnan tulos lasketaan? TP 213 Laihia Toimintamenot - 48,826 M (sisältää kaikki kunnan käyttötalousmenot, mutta ei investointeja) Toimintatulot + 7, 78 M (toimintatuloja ovat mm. lasten päivähoitomaksut,

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Kontiolahti Olli Hokkanen

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Kontiolahti Olli Hokkanen Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) 23.5.2013 Olli Hokkanen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%)

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) KOULUTUSLAUTAKUNTA 70 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/ Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2013 2014 2015 2016 2016

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN PALVELUVERKON SELVITYS 2016 KUNTALAISILTA. Keskiviikko klo Harjuniityn koulu

PERUSOPETUKSEN PALVELUVERKON SELVITYS 2016 KUNTALAISILTA. Keskiviikko klo Harjuniityn koulu PERUSOPETUKSEN PALVELUVERKON SELVITYS 2016 KUNTALAISILTA Keskiviikko 5.10.2016 klo 18.00 Harjuniityn koulu LÄHTÖKOHDAT SELVITYSTYÖLLE Kaupunginvaltuusto 14.9.2016 Koulukiinteistöjen merkittävä korjausvelka

Lisätiedot

Ennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu.

Ennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu. 2013=. 2013=. KEURUU Ennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu. 1 6-vuotiaat ja kunnallisessa päivähoidossa olevat Muutos

Lisätiedot

Meilahden ja Pikku Huopalahden alueen kouluverkko. Ideariihi klo 18 Meilahden ala-asteen koulu

Meilahden ja Pikku Huopalahden alueen kouluverkko. Ideariihi klo 18 Meilahden ala-asteen koulu Meilahden ja Pikku Huopalahden alueen kouluverkko Ideariihi 30.9. klo 18 Meilahden ala-asteen koulu Miksi? Hyvän oppiminen ja kasvu Laadukas oppimisympäristö, hyvät toimintaedellytykset ja monipuolinen

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan selvitys talouden sopeuttamisen mahdollisuuksista vuonna 2013

Sivistyslautakunnan selvitys talouden sopeuttamisen mahdollisuuksista vuonna 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 276/02.02.00/2012 45 Sivistyslautakunnan selvitys talouden sopeuttamisen mahdollisuuksista vuonna 2013 Raision kaupungin alustavan vuoden 2012 tilinpäätöksen mukaan

Lisätiedot

- 1 - Varhaiskasvatuksen ja sosiaalitoimen tiivistä moniammatillista yhteistyötä jatketaan.

- 1 - Varhaiskasvatuksen ja sosiaalitoimen tiivistä moniammatillista yhteistyötä jatketaan. - 1-1.1 Koululautakunta 1.1.1 Varhaiskasvatus Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa (VASU) toteutetaan kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä ja lasten vanhempien kanssa käydään kasvatuskumppanuusneuvottelu

Lisätiedot

Sivistystoimen kehittämissuunnitelma 2013 2017

Sivistystoimen kehittämissuunnitelma 2013 2017 Sivistystoimen kehittämissuunnitelma 2013 2017 Kehittämissuunnitelman täydennys 18.2.2014 Heinämaan koulun lakkauttamiseen liittyvä selvitys/opetuspalvelut 14.2.2014 Orimattilan kaupungin taloudellinen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2012 1 (7) Opetuslautakunta OTJ/6 30.10.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2012 1 (7) Opetuslautakunta OTJ/6 30.10.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2012 1 (7) 184 Suomalaisen Yhteiskoulun Osakeyhtiön laina-anomus HEL 2012-012276 T 02 05 03 00 Päätös päätti antaa Suomalaisen Yhteiskoulun Osakeyhtiön 245 000 euron suuruisesta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta 63 11.11.2014. 63 Asianro 7202/00.01.02.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta 63 11.11.2014. 63 Asianro 7202/00.01.02.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (1) 63 Asianro 7202/00.01.02.00/2014 Perusopetuksen palveluverkoston muutos 1.8.2016 alkaen: Kemppaanmäen koulun lakkauttaminen ja opetuksen ja oppilaiden siirtäminen

Lisätiedot

KHAL KVALT

KHAL KVALT KHAL 9.12.2013 310 KVALT 16.12.2013 Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 17.6.2013 50, että kunnassa tehdään palveluverkkotarkastelu, jonka yhteydessä kouluverkkoselvitys päivitetään Oppilasmäärissä ei

Lisätiedot

KUULEMINEN RUOVEDEN KUNNAN KOULULAITOKSEN PEKKALAN JA VISUVEDEN KYLÄKOULUJEN LAKKAUTTAMISASIASSA (Kuntalaki 29 ja Hallintolaki 34 ) 3.6.

KUULEMINEN RUOVEDEN KUNNAN KOULULAITOKSEN PEKKALAN JA VISUVEDEN KYLÄKOULUJEN LAKKAUTTAMISASIASSA (Kuntalaki 29 ja Hallintolaki 34 ) 3.6. KUULEMINEN RUOVEDEN KUNNAN KOULULAITOKSEN PEKKALAN JA VISUVEDEN KYLÄKOULUJEN LAKKAUTTAMISASIASSA (Kuntalaki 29 ja Hallintolaki 34 ) 3.6.2014 Urheilutalolla Ruovesi Ruoveden valtuusto on strategiassaan

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseudun erityinen kuntajakoselvitys Talous ja henkilöstö

Jyväskylän kaupunkiseudun erityinen kuntajakoselvitys Talous ja henkilöstö Jyväskylän kaupunkiseudun erityinen kuntajakoselvitys Talous ja henkilöstö Jouko Selvitysryhmä PÄIVÄHOIDON TARPEEN MUUTOS VUONNA 2029 30 % 23 % 20 % 10 % 0 % 7 % 4 % 4 % 4 % 3 % 0 % Hankasalmi 2 % Joutsa

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

VAIHTOEHTO 1, yksityiskohtaisempi kustannusvaikutuslaskelma vuosittainen säästö

VAIHTOEHTO 1, yksityiskohtaisempi kustannusvaikutuslaskelma vuosittainen säästö Loviisan kouluverkon kehittämissuunnitelma 2015-2020 liite 2 VAIHTOEHTO 1, yksityiskohtaisempi kustannusvaikutuslaskelma vuosittainen säästö - Valkon koulu siirretään Suomenkieliseen koulukeskukseen. -

Lisätiedot

Päiväkoti- ja Kouluverkko. Toinen luonnos

Päiväkoti- ja Kouluverkko. Toinen luonnos Päiväkoti- ja Kouluverkko Toinen luonnos 6.11.2009 Sipoon kunnan kasvustrategiassa varaudutaan 35 000 uuteen asukkaaseen vuoteen 2025 mennessä. Kaavoitusohjelman mukaiset asukasmäärälisäykset ja palveluiden

Lisätiedot

Palveluverkkotyö. Tilannekatsaus 4.6.2009

Palveluverkkotyö. Tilannekatsaus 4.6.2009 Palveluverkkotyö Tilannekatsaus 4.6.2009 koulutus alakoulut 1.-6.lk yläkoulut 7.-9.lk lukio varhaiskasvatus päivähoito esikoulu iltapäivätoiminta nuorisopalvelu kirjasto ja tietopalvelut museopalvelut

Lisätiedot

Päiväkoti- ja kouluverkosta Kaupunginhallituksen, teknisen lautakunnan ja sivistyslautakunnan iltakoulu 10.2.2014 Markku Kankkunen, Tuija Kauppinen

Päiväkoti- ja kouluverkosta Kaupunginhallituksen, teknisen lautakunnan ja sivistyslautakunnan iltakoulu 10.2.2014 Markku Kankkunen, Tuija Kauppinen Päiväkoti- ja kouluverkosta Kaupunginhallituksen, teknisen lautakunnan ja sivistyslautakunnan iltakoulu 10.2.2014 Markku Kankkunen, Tuija Kauppinen 11.2.2014 muutettu dioja 7 ja 23 iltakoulun keskustelun

Lisätiedot

Liite Sivistyslautakunta 29.1.2015 KOULUTUKSEN ARVIOINTI PERUSOPETUS

Liite Sivistyslautakunta 29.1.2015 KOULUTUKSEN ARVIOINTI PERUSOPETUS KOULUTUKSEN ARVIOINTI PERUSOPETUS ( Arviointikohteiden numerointi ja muu merkintätapa ovat samat kuin arviointisuunnitelmassa, jonka kohtaa 7 ei pystytä arvioimaan nykyisten tietosuojasäännösten voimassa

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

kanslia O:/strategiat SIVISTYSTOIMIALAN TASAPAINOTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2015-2020

kanslia O:/strategiat SIVISTYSTOIMIALAN TASAPAINOTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2015-2020 kanslia O:/strategiat SIVISTYSTOIMIALAN TASAPAINOTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2015-2020 Tasapainotusohjelman tekstiosa Palveluverkko rationalisoidaan SIVISTYSTOIMI brutto netto Punkaharjun ja Punkasalmen koulujen

Lisätiedot

Urjalan kouluverkkoa koskeva kokonaissuunnitelma 2010 2016

Urjalan kouluverkkoa koskeva kokonaissuunnitelma 2010 2016 Urjalan kouluverkkoa koskeva kokonaissuunnitelma 2010 2016 Kouluverkkotyöryhmä toukokuu 2010 1 Johdanto Urjalan sivistyslautakunta asetti 6 / 18.2.2010 työryhmän laatimaan Urjalan kouluverkkoa koskevan

Lisätiedot

Kasvatus- ja sivistystoimen palvelukorit - kuntalainen edellä

Kasvatus- ja sivistystoimen palvelukorit - kuntalainen edellä Kasvatus- ja sivistystoimen palvelukorit - kuntalainen edellä Palveluverkkomuutosten taustalla I Toiminnan laatu Kaiken palvelutuotannon ja toiminnan lähtökohtana pitää olla kuntalainen (tuotantolähtöisyys

Lisätiedot

VAIKUTUS KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN

VAIKUTUS KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN VAIHTOEHTOJEN VERTAILU Vaihtoehto KUSTANNUKSET investointi ylläpito/kk VAIKUTUS KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN TOIMINNALLISET HYÖDYT/EDUT TOIMINNALLISET HAITAT/HAASTEET Vaihtoehto 1 Opintien (suppea vaihtoehto) 2

Lisätiedot

- 1 - koulutoimen tavoite sujuvan oppimispolun prosessista ja varhaisen tuen käytännöistä.

- 1 - koulutoimen tavoite sujuvan oppimispolun prosessista ja varhaisen tuen käytännöistä. - 1-1.1 Koululautakunta 1.1.1 Varhaiskasvatus Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa (VASU) toteutetaan kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä ja lasten vanhempien kanssa käydään kasvatuskumppanuusneuvottelu

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2017 talousarvio

Forssan kaupungin vuoden 2017 talousarvio MEDIATIEDOTE Julkaisuvapaa 14.12.2016 klo 18.00 Forssan kaupungin vuoden 2017 talousarvio Uusi vuosi uudet kujeet! Näin tavataan aina vuoden vaihtuessa todeta ja paljon on ensi ja seuraavina vuosina tapahtumassakin.

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN PÄIVÄHOIDON PALVELUVERKKOSELVITYS 2009-2010 -> VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUSTOIMEN PALVELUVERKKOSELVITYS

JOENSUUN KAUPUNGIN PÄIVÄHOIDON PALVELUVERKKOSELVITYS 2009-2010 -> VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUSTOIMEN PALVELUVERKKOSELVITYS 2.11.2010 JOENSUUN KAUPUNGIN PÄIVÄHOIDON PALVELUVERKKOSELVITYS 2009-2010 -> VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUSTOIMEN PALVELUVERKKOSELVITYS Tarve selvitykselle kuntaliitoksista -> Tietoa kokonaisuudesta Muuttunut

Lisätiedot

PORIN SEUDUN KUUDEN KUNNAN ELINVOIMA-ANALYYSI ALUEELLISESTA, VÄESTÖLLISESTÄ JA TALOUDELLISESTA NÄKÖKULMASTA

PORIN SEUDUN KUUDEN KUNNAN ELINVOIMA-ANALYYSI ALUEELLISESTA, VÄESTÖLLISESTÄ JA TALOUDELLISESTA NÄKÖKULMASTA 2014 PORIN SEUDUN KUUDEN KUNNAN ELINVOIMA-ANALYYSI ALUEELLISESTA, VÄESTÖLLISESTÄ JA TALOUDELLISESTA NÄKÖKULMASTA Kehittämispäällikkö Timo Aro Porin kaupunki 20.11.2014 1 PORIN SELVITYSALUEEN KUUDEN KUNNAN

Lisätiedot

Lastensuojelun kustannusten jako asiakasmaksut, perintä ja kuntien välinen kustannusvastuu sosiaali- ja opetustoimessa

Lastensuojelun kustannusten jako asiakasmaksut, perintä ja kuntien välinen kustannusvastuu sosiaali- ja opetustoimessa Lastensuojelun kustannusten jako asiakasmaksut, perintä ja kuntien välinen kustannusvastuu sosiaali- ja opetustoimessa Lastensuojelulain perusteella sijoitettujen oppilaiden kotikunnan maksuosuuden määräytyminen

Lisätiedot

VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ

VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ Sivistyslautakunta 49 12.05.2016 Kaupunginhallitus 258 05.09.2016 VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ 108/40.400/2016 SIVLK 12.05.2016 49 Valmistelu ja lisätiedot:

Lisätiedot

- 1 - Kaikki varhaiskasvatuksen yksiköt toimivat perhepäivähoidon varahoitopaikkoina.

- 1 - Kaikki varhaiskasvatuksen yksiköt toimivat perhepäivähoidon varahoitopaikkoina. - 1-1.1 Koululautakunta 1.1.1 Varhaiskasvatus Uuden 1.8.2015 voimaan tulleen varhaiskasvatuslain mukaisia tavoitteita viedään eteenpäin mm. varhaiskasvatussuunnitelmia ja lasten ja vanhempien osallisuutta

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion valmistelutilanne. Kaupunginvaltuuston seminaari 21.9.2015

Vuoden 2016 talousarvion valmistelutilanne. Kaupunginvaltuuston seminaari 21.9.2015 Vuoden 2016 talousarvion valmistelutilanne Kaupunginvaltuuston seminaari 21.9.2015 22.9.2015 YHTEENVETO KOLMANNESVUOSIKATSAUKSESTA - Elokuu 2015 - Käyttötalouden toteutumisennuste Käyttötalouden ylitysuhka

Lisätiedot

Paperittomana peruskoulussa. Pentti Arajärvi Paperittomat -hanke 11.4.2014

Paperittomana peruskoulussa. Pentti Arajärvi Paperittomat -hanke 11.4.2014 Paperittomana peruskoulussa Pentti Arajärvi Paperittomat -hanke 11.4.2014 Perustuslain 16.1. Jokaisella on oikeus maksuttomaan perusopetukseen. Oppivelvollisuudesta säädetään lailla. Lapsen oikeuksien

Lisätiedot

Sorkkisten koulun lakkauttaminen

Sorkkisten koulun lakkauttaminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 67 26.10.2015 Kunnanhallitus 192 02.11.2015 Valtuusto 53 09.11.2015 Sorkkisten koulun lakkauttaminen 250/12.00.00/2015 Kasvope 26.10.2015 67 Euran kunnan kouluverkkosuunnitelmaa

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelut Toisen asteen koulutus

Lasten ja nuorten palvelut Toisen asteen koulutus LUKIOVERKKOSELVITYS 2013- Lasten ja nuorten palvelut Toisen asteen koulutus 1 TAVOITTEET LUKIOVERKON KEHITTÄMISELLE Laadullisesti korkeatasoinen lukiokoulutus Riittävät valinnanmahdollisuudet takaava resurssointi

Lisätiedot

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2014 2015 LOUNAIS-SUOMESSA

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2014 2015 LOUNAIS-SUOMESSA PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2014 2015 LOUNAIS-SUOMESSA Lounais-Suomen aluehallintovirasto 16.5.2014 Kansikuva taiteilija Pekka Vuoren luvalla. Helsingin

Lisätiedot

KOULUINVESTOINNIT /VAIHTOEHDOT /TOIMINNALLISET VAIKUTUKSET

KOULUINVESTOINNIT /VAIHTOEHDOT /TOIMINNALLISET VAIKUTUKSET KOULUINVESTOINNIT /VAIHTOEHDOT /TOIMINNALLISET VAIKUTUKSET Marja-Leena Meriläinen 10.5.2016 Oppilasennuste kouluittain 2014-2021 Ketolanperän koululta siirtyy 4. lk oppilaat Ylikylän yhtenäiskouluun 5.

Lisätiedot

Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta

Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta Viitekehyksenä perusopetuksen laatukriteerit ja varhaiskasvatuksessa viitekehyksenä on käytetty Valtakunnallisia varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto 8.12.2011. Talousarvio 2012. Tuomas Lohi Kunnanjohtaja

Kunnanvaltuusto 8.12.2011. Talousarvio 2012. Tuomas Lohi Kunnanjohtaja Kunnanvaltuusto 8.12.2011 Talousarvio 2012 Tuomas Lohi Kunnanjohtaja YLEISET TALOUSNÄKYMÄT 2012 Kasvunäkymiä varjostavat erityisesti Euroopan velkakriisi ja epävarmat kansainväliset talouden näkymät Kuntatalouden

Lisätiedot

Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013

Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013 Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013 Investointien rahoitus v. 2015-2025 Tulevien vuosien välttämättömien investointien aiheuttamaan rahankäyttöön voidaan varautua kassan riittävyyden osalta ottamalla

Lisätiedot

Kuntien taloudellisen aseman muutoksia Sote uudistuksessa

Kuntien taloudellisen aseman muutoksia Sote uudistuksessa Kuntien taloudellisen aseman muutoksia Sote uudistuksessa Kymenlaakson kunnat Luonnos 5.4.2016 Heikki Miettinen 2014tp_2014ktal_2015 väestöenn_v52 Lähtökohdat Lähtökohdat Tavoitteena arvioida kuntien jäljelle

Lisätiedot

Ylöjärven kaupungin koulutilatarpeet vuosille 2010-18 Oheismateriaali/koultk 1.6.2010 46

Ylöjärven kaupungin koulutilatarpeet vuosille 2010-18 Oheismateriaali/koultk 1.6.2010 46 Ylöjärven kaupungin koulutilatarpeet vuosille 2010-18 Oheismateriaali/koultk 1.6.2010 46 SOPPEENHARJUN ALUE Siivikkala 1-6 303 kasvaa ta-suunnitelma: peruskorjaus 2012-13 yhteistyö Tampereen laajennetaan

Lisätiedot

PORIN SELVITYSALUEEN KUNTIEN ELINVOIMA ALUEELLISESTA, VÄESTÖLLISESTÄ JA TALOUDELLISESTA NÄKÖKULMASTA

PORIN SELVITYSALUEEN KUNTIEN ELINVOIMA ALUEELLISESTA, VÄESTÖLLISESTÄ JA TALOUDELLISESTA NÄKÖKULMASTA 2014 PORIN SELVITYSALUEEN KUNTIEN ELINVOIMA ALUEELLISESTA, VÄESTÖLLISESTÄ JA TALOUDELLISESTA NÄKÖKULMASTA Kehittämispäällikkö Timo Aro Porin kaupunki 29.9.2014 PORIN SELVITYSALUEEN KUNTIEN ALUEELLINEN,

Lisätiedot

INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA

INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA Sastamalan kaupunki Pääbudjetti INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA Palkat ja palkkiot -306 000-309 500-309

Lisätiedot

Taloustoimikunnan loppuraportin esitykset sivistystoimen vuoden 2016 talousarvioon. Konkreettiset talouden tervehdyttämistoimenpiteet

Taloustoimikunnan loppuraportin esitykset sivistystoimen vuoden 2016 talousarvioon. Konkreettiset talouden tervehdyttämistoimenpiteet Taloustoimikunnan loppuraportin esitykset sivistystoimen vuoden 2016 talousarvioon Kaupunginhallitus antoi 1.6.2015 hallintokunnille vuoden 2016 talousarvion sekä taloussuunnitelman 2016 2018 laadintaohjeet.

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2015 2016 LOUNAIS-SUOMESSA

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2015 2016 LOUNAIS-SUOMESSA PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2015 2016 LOUNAIS-SUOMESSA Lounais-Suomen aluehallintovirasto 21.5.2015 Kansikuva taiteilija Pekka Vuoren luvalla. Helsingin

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Joensuu. 16.5.2013 Heikki Miettinen

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Joensuu. 16.5.2013 Heikki Miettinen Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) 16.5.2013 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNNAN TALOUDEN TASAPAINOTUSOHJELMAN JATKOVALMISTELTAVAT HANKKEET

LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNNAN TALOUDEN TASAPAINOTUSOHJELMAN JATKOVALMISTELTAVAT HANKKEET Lasten ja nuorten lautakunta 39 20.05.2014 LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNNAN TALOUDEN TASAPAINOTUSOHJELMAN JATKOVALMISTELTAVAT HANKKEET Lanu 39 Oriveden kaupunginvaltuusto on päättänyt kokouksessaan 10.2.2014

Lisätiedot

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Liite 23 Opetus- ja kasvatusltk 27.11.2014 Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Kuntaliitto (Lahtinen & Selkee) on vuonna 2014 tehnyt selvityksen varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 422/02.02/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 422/02.02/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (1) 5 Asianro 422/02.02/2014 Perusopetuksen palveluverkostomuutos: Pitkälahden koulun lakkauttaminen 1.8.2014 alkaen Perusopetusjohtaja Kari Raninen Perusopetus- ja

Lisätiedot

2.1 - Peruskoulun tonttia kunnostetaan vuokratyövoimalla. Miten kustannukset ilmoitetaan taulukossa 41?

2.1 - Peruskoulun tonttia kunnostetaan vuokratyövoimalla. Miten kustannukset ilmoitetaan taulukossa 41? 2. Syventävä - opetustoimen tiedonkeruu 2.1 - Peruskoulun tonttia kunnostetaan vuokratyövoimalla. Miten kustannukset ilmoitetaan taulukossa 41? kiinteistöjen ylläpito, sar. 02 2.2 - Minkä rivien tulee

Lisätiedot

Esi ja perusopetuksen palveluverkkoselvitys

Esi ja perusopetuksen palveluverkkoselvitys LUHANGAN KUNTA Esi ja perusopetuksen palveluverkkoselvitys Selvitys ja lausunto FCG KONSULTOINTI OY P25492P001 Selvitys ja lausunto 1 (25) Oksanen Raila Sisällys 1 Johdanto... 1 1.1 Selvityksen tausta-aineisto...

Lisätiedot

- 1 - Lasten kotihoidontuen kuntalisää maksetaan edelleen ajalla 1.1.2015-31.12.2016 (nykyinen sopimus Kelan kanssa päättyy 31.12.2014).

- 1 - Lasten kotihoidontuen kuntalisää maksetaan edelleen ajalla 1.1.2015-31.12.2016 (nykyinen sopimus Kelan kanssa päättyy 31.12.2014). - 1-1..1 Koululautakunta 1..1.1 Varhaiskasvatus Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa (VASU) toteutetaan kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä ja lasten vanhempien kanssa käydään kasvatuskumppanuusneuvottelu

Lisätiedot

Kuntatalouden tulevaisuuden näkymiä

Kuntatalouden tulevaisuuden näkymiä LUKIO SUOMESSA TULEVAISUUSSEMINAARI 3.4.2014 Kuntatalouden tulevaisuuden näkymiä Pääekonomisti Minna Punakallio Suomen Kuntaliitto Google: Kuntien tulevaisuus -> positiivisia osumia vähän -> näkymät lukuisten

Lisätiedot

Verkostotyön eteneminen. Yleinen kuuleminen 3.11.2014 Opetusjohtaja Leena Auvinen

Verkostotyön eteneminen. Yleinen kuuleminen 3.11.2014 Opetusjohtaja Leena Auvinen Verkostotyön eteneminen Yleinen kuuleminen 3.11.2014 Opetusjohtaja Leena Auvinen Verkostotyön ja valmistelun perusteet Kuopion kaupunginvaltuuston 26.9.2011 71 hyväksymä Kuopion päivähoito-, koulu- ja

Lisätiedot