Kokemäen kaupungin perusopetuksen palveluverkkoselvitys vuosille

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokemäen kaupungin perusopetuksen palveluverkkoselvitys vuosille 2014-2030"

Transkriptio

1 Kokemäen kaupungin perusopetuksen palveluverkkoselvitys vuosille Tiedotustilaisuus henkilöstölle Tiedotustilaisuus yleisölle Kouluverkkoselvittäjä Jarno Moisala Kokemäen kaupunki

2 ?

3 Yleistä palveluverkkoselvityksestä! Kouluverkkoselvityksessä, myöhemmin perusopetuksen palveluverkkoselvityksessä, tarkastellaan ja kuvataan perusopetuksen palveluverkon nykytila ja tulevaisuuden kehittämisvaihtoehdot.! Tarkastelukulmana on laadukkaiden perusopetuksen palvelujen turvaaminen taloudellisuuden ja toiminnallisuuden näkökulmasta.! Selvityksen tarkoituksena on esittää päätöksentekoa varten kokonaiskuva perusopetuksen palveluverkon nykytilanteesta sekä talouden ja toiminnallisuuden näkökulmasta realistiset kehittämisvaihtoehdot perusopetuksen palvelujen turvaamiseksi Kokemäellä myös tulevaisuudessa.! Selvityksessä tarkastellaan lisäksi varhaiskasvatuksen palveluverkkoa siltä osin kuin se toimii samoissa tai rinnakkaisissa tiloissa perusopetuksen kanssa.! 90-sivuisessa selvityksessä esitetään nykytilanteen kuvauksen lisäksi 4 erilaista vaihtoehtoa palveluverkon kehittämiseksi. Jokainen näistä vaihtoehdoista lähtee siitä, että verkkoratkaisu astuisi voimaan lukuvuoden alusta alkaen. Näin kukin ratkaisuista kytkeytyy Tulkkilan koulun peruskorjaushankkeen valmistumiseen.

4 Aiemmat palveluverkkoselvitykset! Edellinen koulutoimen kouluverkkoselvitys on valmistunut Selvityksen lähtökohta taloudellinen. Kehittämisvaihtoehdoiksi selvityksessä esitettiin " Kuurolan koulun lakkauttaminen (lakkautettu 2006) " Kankaantaustan koulun lakkauttaminen (lakkautettu 2005) " Jalonojan koulun lakkauttaminen (lakkautettu 2009)! Sitä edeltänyt laajempi kouluverkkoselvitys, kaupungin peruskoulujen saneeraustoimikunnan peruskoulujen saneeraussuunnitelma valmistunut v Päivitetty v. 1981, 1982, 1983, 1984, Ehdotettu alustava koulujen sulkemisaikaesitys: " 1. Kulkkilan ala-aste v (lakkautettu 1982), " 2. Kuurolan ala-aste v (lakkautettu 2006), " 3. Kakkulaisen ala-aste v (lakkautettu 1998), " 4. Raition ala-aste v (lakkautettu 1998), " 5. Tuomaalan ala-aste v ja " 6. Korkeaojan ala-aste v. 1986! Viimeisen 35 vuoden aikana Kokemäeltä on lakkautettu seuraavat 10 peruskoulua: Jalonojan koulu (lakkauttamisvuosi 2009), Kuurolan koulu (2006), Ala-Haapion koulu (2005), Kankaantaustan koulu (2005), Kakkulaisten koulu (1998), Raition koulu (1998), Piilijoen koulu (1996), Järilän koulu (1996), Rajaojan koulu (1992) ja Kulkkilan koulu (1982).

5 Kokemäen perusopetuksen toimintaympäristön nykytila ja muutokset " Väestörakenteen toteutuneet ja tulevat muutokset " Perusopetuksen palvelutarpeen toteutuneet ja tulevat muutokset " Väestöllisen huoltosuhteen kehittyminen

6 Kokemäen väestöennuste vuoteen 2030 saakka # Ennustejakson aikana yli 74-vuotiaiden osuus koko väestöstä tulee nousemaan yli 40 prosenttia. # Toisaalta vuotiaiden osuus laskee noin 20 prosenttia. # Peruskoululaisten määrä ei juurikaan muutu ennustejakson aikana. # Väestörakenteen muutos näkyy selkeästi palvelutarpeiden kehitystä koskevassa ennusteessa

7 Ennuste palvelutarpeiden kehityksestä Lähde: Porin selvitysalueen kuntavertailu

8 Väestöllinen huoltosuhde " Väestöllinen huoltosuhde kertoo työikäisten ja ei-työikäisten määrien suhteen. " Suhdeluku lasketaan siten, että ei-työikäisiksi määritellään kaikki alle 15-vuotiaat ja yli 64- vuotiaat ja työikäisiä ovat näiden rajojen väliin sijoittuvat. " Esim. suhdeluku 50 tarkoittaa, että sataa työikäistä kohti on 50 alle 15-vuotiasta ja yli 64- vuotiasta. " Tulevina vuosina yhä pienempi työikäisten joukko vastaa alle 15- ja yli 64-vuotiaiden hyvinvoinnista. Tämä vaikuttaa verotulokertymiin alenevasti.

9 Kokemäen perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen nykyinen palveluverkko " Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkko tällä hetkellä " Henkilöstömäärät " Peruskouluilla työskentelevän henkilöstön eläköitymisennusteet

10 Perusopetuksen palveluverkko nyt " Kokemäellä perusopetuksen kouluja on tällä hetkellä seuraavasti:! 1 6 vuosiluokkien kouluja (sis. esiopetus) 6 kpl! 7 9 vuosiluokkien kouluja 1 kpl! Lisäksi 0 9 vuosiluokille järjestää perusopetusta Forsbyn koulu (erityisopetus) " Esi- ja perusopetuksen oppilaita Kokemäellä on seuraavasti:! Esioppilaita 76! Vuosiluokkien 1 6 oppilaita 478! Vuosiluokkien 7 9 oppilaita 236! Yhteensä 790 oppilasta

11 Oppilasmäärät nyt Oppilastilanne Esiop. 1 lk 2 lk 3 lk 4 lk 5 lk 6 lk 7 lk 8 lk 9 lk Tiedot perustuvat tilastointipäivän tietoihin. Perusopetuksen oppilaita oli yhteensä 790 Oppilasmääriä tarkasteltaessa huomataan, ettei ikäluokkien suuruuden välillä ole havaittavissa selkeitä trendejä. Ikäluokkien suuruuden vaihteluväli on enimmillään noin 20 oppilasta

12 Peruskouluilla työskentelevä henkilöstö " Peruskouluilla työskentelevän henkilöstön henkilötyövuosien määrä oli kaikkiaan 96,97 henkilötyövuotta. Työpanokset jakaantuivat seuraavasti: Nimike Henkilötyövuosia Rehtori/koulunjohtaja 7 Luokanopettaja 23 Erityisopettaja/erityisluokanopett. 8 Esiopetuksen tuntiopettaja 4 Tuntiopettaja 6 Lehtori 18 Koulunkäyntiavustaja 18,52 Koulusihteeri 0,5 Ruoka- ja siivouspalveluiden henkilöstö 9,43 Kiinteistöpalveluiden henkilöstö 2,52 Opetushenkilöstö yhteensä 66 henkilötyövuotta Kaikki yhteensä 96,97 henkilötyövuotta.

13 Varhaiskasvatuksen palveluverkko nyt

14 Päivähoidossa työskentelevä henkilöstö " Päivähoidossa työskentelevän henkilöstön henkilötyövuosien määrä oli kaikkiaan 58,37 henkilötyövuotta. Työpanokset jakaantuivat seuraavasti: Nimike Henkilötyövuosia Päiväkodin johtaja 3 Lastentarhanopettaja 7,49 Lastenhoitaja 18,88 Ryhmäavustaja 2 Perhepäivähoitaja 27 Yhteensä 58,37 henkilötyövuotta

15 Peruskouluilla työskentelevän henkilökunnan eläköitymisennuste Tiedot perustuvat kaupungin laatimiin ennusteisiin. Vuosina opetuspalveluista eläköityy arviolta 19 henkilötyvuotta. Samana aikana ruoka- ja siivouspalveluista eläköityy arviolta 9,5 henkilötyövuotta.

16 Kokemäen perusopetuksen koulukiinteistöjen kuntokartoitus ja investointitarpeet " Tilahallinnon laatima kuntokartoitus perusopetuksen käytössä olevista koulukiinteistöistä " Tilahallinnon laatima koulukiinteistöjen ns. minimitason edellyttämä investointitarvekartoitus vuosille

17 Koulukiinteistöjen kuntokartoitus " Alla olevassa taulukossa esitetyt alustavat kuntoarviot perustuvat kaupungin tilahallinnon laatimiin arvioihin. Keskiarvo Yleinen Pinnat Keittiö LVIS Rakenteet Ulkovaippa Pihaalue Korkeaojan koulu 2, Lähteenmäen koulu 1, Peipohjan koulu 3, Risten koulu 1, Tulkkilan koulu (sis. Forsbyn koulu) 3, Tuomaalan koulu 1, Yhteiskoulu 1, Keskiarvo 2,18 2,43 2,43 2,43 2,57 1,57 2,00 1,86 Kuntoluokitus 1 Hyväkuntoinen, uutta vastaava, ei korjaustarvetta 10 vuoden kuluessa 2 Tyydyttävässä kunnossa, korjaustarve vuoden kuluessa 3 Välttävässä kunnossa, korjaustarve 1..4 vuoden kuluessa 4 Huonokuntoinen, teknisesti vanhentunut, korjaustarve 0..1 vuoden kuluessa

18 Koulukiinteistöjen investointitarve vuosina " Koulukiinteistöjen ennakoitu investointitarve vuosina on yhteensä 14,3 miljoonaa euroa. " Peruskorjaustarve perustuu kuntokartoitukseen ja tilahallinnon asiantuntemukseen. Investointien allokointi perustuu arvioon niiden kiireellisyydestä. Investointitarve perustuu oletukseen, ettei nykyiseen palveluverkkoon tehtäisi muutoksia. Hinnat on arvioitu vuoden 2014 kustannustasossa. " Kustannusarviot tarkentuvat siinä vaiheessa kun kuntokartoitusta huomattavasti yksityiskohtaisempi kuntoarvio tehdään. Tämä tapahtuu silloin kun kiinteistölle suunnitellut toimenpiteet ovat konkretisoitumassa esimerkiksi talousarvioon suunniteltujen määrärahavarausten esitysten yhteydessä. " Tilahallinnon arvion mukaan koulukiinteistöissä täytyy toteuttaa vuosina seuraavat välttämättömät peruskorjaustoimenpiteet (seuraava slide)

19 Investointitarve vuosina Vuodet Koulu Tehtävä korjaus Kustannusarvio ( ) Peruskorjaus Tulkkila Punaisen rakennuksen peruskorjaus Peipohja Päärakennuksen korjaus Laajennus (500m 2 ) Korkeaoja Peruskorjaus Peltikaton maalaaminen Yhteiskoulu Lukio-osan ilmanvaihtojärjestelmän uusiminen Ikkunoiden uusimista Riste Lämmitysjärjestelmän uusiminen Tuomaala Lämmitysjärjestelmän uusiminen Lähteenmäki Ikkunaremontti Riste Sisäpuolinen remontointi Tuomaala Sisäpuolinen remontointi Yhteiskoulu Sisäpuolinen remontointi Lähteenmäki Sisäpuolinen remontointi Yhteensä

20 Kokemäen taloudellisen toimintaympäristön kehittyminen vuosina " Talouden tunnuslukujen kehittyminen ja käytettävissä olevat resurssit vertailujaksolla oletuksella ettei mitään tehdä.

21 Jos jatketaan niin kuin ennenkin " Kaupungin taloudellinen tilanne on nykytiedon valossa jo lähivuosina hyvin vaikea. " Palvelutarpeiden pohjalta laadittu painelaskelma osoittaa, että mikäli toimintatapoja ja palveluverkkoa ei kehitetä, paine tuloveroprosentin nostoon kohoaa 7,4 %-yksikköön vuoteen 2025 mennessä (verrattuna vuoteen 2012). Nettokustannukset e 2021 e 2025 e Päivähoito ja esiopetus Perusopetus ja lukio Vanhusten hoito Perusterveydenhuolto, avohoito Erikoissairaanhoito Muut tehtävät (sis. avustukset) Toimintakate Tulot Kunnallisvero Kiinteistövero Yhteisövero-osuudet Valtionosuudet Tulot yhteensä Rahoituskulut ja -tuotot Vuosikate Poistot Tilikauden tulos Kasvupaine veroprosenttiin + 0,80 + 2,70 + 4,70 + 7,40 Veroprosentti tasapainossa 20,55 23,45 25,45 28,15 Lähde: Porin selvitysalueen kuntavertailu

22 Kaupungin talouden näkymät " Kaupungin taloudellisen toimintaympäristön kehittymiseen merkittävimmän haasteen palvelutuotannon näkökulmasta tuo vanhuspalveluiden tarpeen huomattava ennakoitu kasvu. " Painelaskelmien perusteella näyttää siltä, että kaupungin tulot ovat jo vuonna 2021 runsaat 4,1 miljoonaa menoja pienemmät ja vuoteen 2025 mennessä kaikkiaan 7,2 miljoonaa euroa menoja pienemmät. Oletuksella ettei tuloveroprosenttia korotettaisi. " Kokemäki näyttää myös menettävän uusimpien valtionosuuslaskelmien perusteella 0,7 0,8 miljoonaa euroa vuodessa verrattuna vuoteen " Lisäksi kaupungin lainakanta tulee kasvamaan lähivuosina, koska investointitaso jo nykyisellä suunnitelmakaudella on vuosittain noin 3 miljoona euroa suurempi kuin käyttötaloudesta saatava vuosikate. " Erityisenä, huomionarvoisena riskinä kaupungin talouden kannalta on pidettävä nykyisen erittäin alhaisen korkotason ennakoitua nousua. " Korkotason nousu yhdellä prosenttiyksiköllä tietäisi käytännössä noin euron lisäystä vuosittaisiin korkomenoihin. Mahdollisen korkotason nousun lisäksi lainamäärän kasvaminen nykyisestä 17,1 miljoonasta vuoden 2016 suunniteltuun 28,4 milj. euroon tulee, vaikka korkotaso pysyisi nykyisellään, kasvattamaan korkomenoja noin eurolla vuodessa.

23 Palveluverkon kehittämisvaihtoehdot 1-4 " Kehittämisvaihtoehtojen taustatekijät " Palveluverkon kehittämisvaihtoehdot 1-4

24 Kehittämisvaihtoehtojen taustoista " Perusopetuslain 4 mukaan kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista edellyttävänä vuotena esiopetusta. " Lain 6 mukaan opetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden matkat ovat asutuksen, koulujen ja muiden opetuksen järjestämispaikkojen sijainti ja liikenneyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä. " Selvityksessä esitetään neljä eri vaihtoehtoa, joiden pohjalta Kokemäen perusopetuksen palveluverkkoa voitaisiin kehittää. " Kaikki nämä vaihtoehdot mahdollistavat toteutuessaan sen, että kaupunki järjestää esi- ja perusopetuksen edelleenkin edellä esitettyjen perusopetuslain vaatimusten mukaisesti. Tällä tarkoitetaan sitä, että opetus on tulevaisuudessakin järjestetty siten, että oppilaiden matkat ovat asutuksen, koulujen ja muiden opetuksen järjestämispaikkojen sijainti ja liikenneyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä.

25 Kehittämisvaihtoehtojen taustoista " Tulkkilan koulun lisäksi Lähteenmäen koulua ei esitetä lakkautettavaksi missään palveluverkon kehittämisvaihtoehdossa.! Lähteenmäen koulun säilyttäminen on perusteltua erityisesti sijainnin mutta myös sen vuoksi, että kiinteistö on vastikään peruskorjattu, eivätkä sen oppilasennusteet ennusta oppilasmäärän laskua lähivuosina.! Tulkkilan koulua ei esitetä lakkautettavaksi erityisesti sijainnin vuoksi, mutta myös sen vuoksi, että kaupunginvaltuusto on juuri päättänyt koulun laajan peruskorjauksen toteuttamisesta. " Kokemäen yhteiskoulu ei ole mukana tässä tarkastelussa muilta osin kuin 6-luokkien koulun tiloihin siirtämisen osalta, koska ko. koulu on ainoa 7 9 luokille opetusta tarjoava koulu Kokemäellä. " Kussakin kehittämisvaihtoehdossa tarkastellaan Tulkkilan koulun oppilasmäärien kehittymistä vaihtoehdon toteutuessa jo lukuvuodesta eteenpäin, vaikka oppilaat siirtyisivät kaikissa vaihtoehdoissa Tulkkilan kouluun pääosin vasta lukuvuodesta lähtien.

26 Kehittämisvaihtoehtojen taustoista " Eri palveluverkon kehittämisvaihtoehdoissa on huomioitu vaihtoehdon vaikutukset varhaiskasvatuspalveluihin siltä osin kuin päivähoitoa lakkautettavissa koulurakennuksissa tai niihin liittyvissä muissa tiloissa järjestetään.! Nykyisessä perusopetuksen palveluverkossa päivähoitoa järjestetään Korkeaojan, Lähteenmäen, Peipohjan ja Tulkkilan koulujen yhteydessä. " Kaupungin toimintapolitiikan mukaista on pyrkiä hankkiutumaan eroon palvelutuotannon käytöstä poistetuista kiinteistöistä. On kuitenkin huomioitava se mahdollisuus, ettei lakkautettavia kiinteistöjä tai jotakin niistä ei haluta myydä tai ei saada lyhyellä aikavälillä myytyä. Tästä syystä kustakin palveluverkon kehittämisvaihtoehdosta on laskettu kaksi vaihtoehtoa kustannussäästöille: näistä ensimmäisessä lakkautettavat koulukiinteistöt pysyvät kaupungin omistuksessa ja jälkimmäisessä kiinteistöjen omistuksesta luovutaan. " Laskelmissa ei oteta huomioon koulukiinteistöjen myyntihintaa, joka jää mahdollisessa myyntitilanteessa erikseen arvioitavaksi. " Seuraavaksi esitetään 4 palveluverkon kehittämisvaihtoehtoa sekä tarkastellaan vaihtoehtojen taloudellisia ja muita vaikutuksia.

27 Kehittämisvaihtoehto 1/Yleistä " Esi- ja perusopetuksen 0 6 luokkien palveluverkon muodostavat Lähteenmäen ja Tulkkilan koulut " Tässä vaihtoehdossa Tulkkilan koulu saneerataan 3- sarjaiseksi + punaisen koulun saneeraus toteutetaan " Korkeaoja, Peipohjan, Risten ja Tuomaalan koulut lakkautettaisiin siten, että koulujen oppilaat siirtyisivät lukuvuoden alkaessa pääosin Tulkkilan kouluun (Sääksjärven pohjoispuolella asuvat Lähteenmäen kouluun)

28 Kehittämisvaihtoehto 1/ Oppilasmäärät ja luokkakoot " Oppilasennusteiden mukaan Tulkkilan koulun oppilasmäärä tulisi olemaan enimmillään 388 lukuvuonna , jolloin lakkautettavien koulujen oppilaat siirtyisivät Tulkkilan kouluun. " Tässä vaihtoehdossa 6-luokkalaiset siirtyisivät Yhteiskouluun " Tulkkilan koulu kykenisi vastaanottamaan suljettavien koulujen oppilaat, kun ryhmäkokojen suosituksena käytetään opetus- ja kulttuuriministeriön perusopetuksen laatukriteerejä, joissa ryhmäkoon suositeltavaksi enimmäiskooksi asetetaan oppilasta. Tulkkilan koulun oppilasmäärät vuosiluokittain palveluverkon kehittämisvaihtoehdossa 1. Tulkkilan koulun keskimääräiset ja laskennalliset oppilasryhmäkoot luokka-asteittain palveluverkon kehittämisvaihtoehdossa 1.

29 Kehittämisvaihtoehto 1/Muutokset koulukuljetuksissa " Vaihtoehdon toteutuessa kuljetusoppilaiden määrä nousisi huomattavasti. " Tällä hetkellä kuljetusoppilaita on 88, vaihtoehdon toteutuessa määrä tulisi olemaan 163. " Muutokset oppilaaksiottoalueittain:! Korkeaoja: vaihtoehdon toteutuessa 24 kuljetusoppilasta (tällä hetkellä 8)! Peipohja: vaihtoehdon toteutuessa 14 kuljetusoppilasta (tällä hetkellä 12)! Riste: vaihtoehdon toteutuessa 24 kuljetusoppilasta (tällä hetkellä 9)! Tuomaala: vaihtoehdon toteutuessa 47 kuljetusoppilasta (tällä hetkellä 5) " Koulukuljetuskustannukset nousisivat euroa/vuosi.

30 Kehittämisvaihtoehto 1/Muutokset päivähoidon järjestämisessä " Korkeaojan koulu! Koulukiinteistössä toimii tällä hetkellä ryhmäperhepäiväkoti 8 12 lapselle.! Koulun toiminnan jatkumisesta riippumatta ryhmäperhepäiväkodin toiminnan jatkuminen haasteellista! Mikäli Korkeaojan koulun toiminta loppuu päivähoito voidaan järjestää " 1. Perhepäivähoitona Korkeaojan kylällä edellyttäen, että kylältä löytyy sopiva perhepäivähoitaja " 2. Kolmiperhepäivähoitona, jolloin hoitaja hoitaa kahden perheen lapsia lasten kodeissa vuorotellen tai aina toisen lapsen kodissa " 3. Tulkkilan ja Peipohjan päiväkodeissa tai perhepäivähoidossa keskustan alueella, mikäli toisen vanhemman työ suuntautuu Kokemäen keskustaan " 4. Mikäli vanhempien työpaikka sijaitsee esimerkiksi Porin suunnalla, voidaan päivähoito ostaa seudullisen sopimuksen mukaisesti esimerkiksi Harjavallasta, Nakkilasta, Ulvilasta tai Porista. " Peipohjan koulu! Päiväkotiryhmän tilat ovat peruskorjauksen tarpeessa joka tapauksessa.! Koulun toiminnan loppuessa Peipohjan päiväkodin sivutoimipisteen toimintaa ei ole järkevää jatkaa nykyisissä tiloissa.! Sivutoimipisteen toiminnan lakatessa tarpeellista miettiä, miten saadaan päivähoidon kapasiteettia Peipohjan alueella lisättyä.

31 Kehittämisvaihtoehto 1/Muutokset henkilöstössä " Kehittämisvaihtoehdon henkilöstövaikutukset:! Opetushenkilöstö: - 7 henkilötyövuotta! Siivoushenkilöstö: - 2,16 henkilötyövuotta! Kiinteistönhoitohenkilöstö: - 0,78 henkilötyövuotta " Tulevina vuosina henkilöstöä eläköityy siten, ettei kehittämisvaihtoehto johtane irtisanomisiin, vaan sopeuttaminen voitaisiin toteuttaa eläköitymisen ja tehtävien uudelleenjärjestelyjen kautta.

32 Kehittämisvaihtoehto 1/ Kustannussäästöt " Säästöt toimintamenoissa! Merkittävin säästö tulisi opettajien määrän vähennyksestä, joka tuottaisi noin euron säästöt vuodessa.! Kiinteistöjen ylläpitokustannuksista koituu euron säästö, mikäli kaupunki ei luovu kiinteistöistä. Mikäli lakkautetuista kouluista luovutaan, ylläpitokustannusten säästö on yhteensä noin euroa.! Ruokapalvelujen henkilöstö- ja kuljetuskustannukset lakkautettavien koulujen osalta poistuvat (yhteensä noin euroa). " Lisäkustannukset toimintamenoissa! Koulukuljetuskustannukset nousevat Korkeaojan koulukuljetuskustannusten lasku huomioiden noin euroa. Tulkkilan koulun ruokapalvelujen henkilöstö- ja kuljetuskustannukset nousevat noin euroa. " Kokonaisvaikutus toimintamenoihin! Kehittämisvaihtoehto tuottaisi vuositasolla kaupungin toimintamenoihin euron nettosäästöt (syntyvistä säästöistä vähennetty uudistuksen aiheuttamat lisäkustannukset) kiinteistöjen omistuksesta riippuen. Tässä ei ole huomioitu mahdollista kiinteistöjen myyntihintaa.

33 Kehittämisvaihtoehto 1/ Kustannussäästöt Säästöt investoinneissa " Kehittämisvaihtoehto 1 vähentäisi koulukiinteistöjen investointitarvetta Tulkkilan punaisen rakennuksen peruskorjaus huomioon ottaen yhteensä euroa vuosina " Merkittävin investointitarvetta vähentävä tekijä olisi Peipohjan koulun peruskorjaamiselta ja laajennukselta välttyminen (yhteensä euroa). " Myös Korkeaojan koulun peruskorjaamiselta välttyminen on merkittävä investointitarvetta vähentävä tekijä (kustannusarvio euroa). " Risten ja Tuomaalan koulujen lakkauttaminen vähentäisi investointitarvetta yhteensä euroa.

34 Kehittämisvaihtoehto 1/Yhteenveto " Kehittämisvaihtoehto 1:ssä perusopetuksen 0 6 luokkien palveluverkon muodostavat Lähteenmäen ja Tulkkilan koulut (syyslukukauden 2016 alusta). " Tulkkilan koulun peruskorjaushanketta laajennetaan niin, että hanke mahdollistaa koulun toiminnan 3-sarjaisena (kaupunginvaltuusto tekee erillisen euron investointipäätöksen ns. punaisen koulun peruskorjaamisesta). " 6-luokkien opetus siirretään Kokemäen yhteiskoulun tiloihin (syyslukukauden 2016 alusta). " Korkeaojan, Peipohjan, Risten ja Tuomaalan koulut lakkautetaan (syyslukukauden 2016 alusta). " Toimintamenojen nettosäästöt ovat arviolta vähintään noin euroa kalenterivuosi (mikäli kaupunki ei luovu kiinteistöistä). " Toimintamenojen nettosäästöt ovat arviolta vähintään noin euroa/ kalenterivuosi (mikäli kaupunki luopuu kiinteistöistä). " Investointimenojen nettosäästöt tarkastelujaksolla ovat arviolta vähintään noin euroa.

35 Kehittämisvaihtoehto 2/Yleistä " Esi- ja perusopetuksen 0 6 luokkien palveluverkon muodostavat Lähteenmäen, Tulkkilan ja Tuomaalan koulut " Tässä vaihtoehdossa Tulkkilan koulu saneerataan 3-sarjaiseksi + punaisen koulun saneeraus toteutetaan " Korkeaoja, Peipohjan ja Risten koulut lakkautettaisiin siten, että koulujen oppilaat siirtyisivät lukuvuoden alkaessa pääosin Tulkkilan kouluun (Sääksjärven pohjoispuolella asuvat Lähteenmäen kouluun)

36 Kehittämisvaihtoehto 2/ Oppilasmäärät ja luokkakoot " Kokemäen kaupungin oppilasennusteiden mukaan Tulkkilan koulun oppilasmäärä tulisi olemaan enimmillään 355 lukuvuonna , jolloin lakkautettavien koulujen oppilaat siirtyisivät Tulkkilan kouluun. " 6-luokkalaiset siirtyvät Yhteiskouluun. " Luokka-asteittainen ryhmäkokojen tarkastelu osoittaa, että Tulkkilan koulu kykenisi vastaanottamaan suljettavien koulujen oppilaat, kun ryhmäkokojen suosituksena käytetään opetus- ja kulttuuriministeriön perusopetuksen laatukriteerejä, joissa ryhmäkoon suositeltavaksi enimmäiskooksi asetetaan oppilasta. Tulkkilan koulun oppilasennusteen mukaiset oppilasmäärät vuosiluokittain palveluverkon kehittämisvaihtoehdossa 2. Tulkkilan koulun oppilasennusteen mukaiset keskimääräiset ja laskennalliset oppilasryhmäkoot luokka-asteittain palveluverkon kehittämisvaihtoehdossa 2.

37 Kehittämisvaihtoehto 2/Muutokset koulukuljetuksissa " Vaihtoehdon toteutuessa kuljetusoppilaiden määrä nousisi nykyisestä noin kolmellakymmenellä. " Kehittämisvaihtoehto 2:ssa koulukuljetuskustannukset palveluverkon nousisivat nykyhinnoin euroa. " Korkeaojan koulua lukuun ottamatta koulukuljetuskustannukset nousisivat. " Muutokset oppilaaksiottoalueittain:! Korkeaoja: vaihtoehdon toteutuessa 24 kuljetusoppilasta (tällä hetkellä 8)! Peipohja: vaihtoehdon toteutuessa 14 kuljetusoppilasta (tällä hetkellä 12)! Riste: vaihtoehdon toteutuessa 24 kuljetusoppilasta (tällä hetkellä 9)

38 Kehittämisvaihtoehto 2/Muutokset päivähoidon järjestämisessä " Korkeaojan koulu! Koulukiinteistössä toimii tällä hetkellä ryhmäperhepäiväkoti 8 12 lapselle.! Koulun toiminnan jatkumisesta riippumatta ryhmäperhepäiväkodin toiminnan jatkuminen haasteellista! Mikäli Korkeaojan koulun toiminta loppuu päivähoito voidaan järjestää " 1. Perhepäivähoitona Korkeaojan kylällä edellyttäen, että kylältä löytyy sopiva perhepäivähoitaja " 2. Kolmiperhepäivähoitona, jolloin hoitaja hoitaa kahden perheen lapsia lasten kodeissa vuorotellen tai aina toisen lapsen kodissa " 3. Tulkkilan ja Peipohjan päiväkodeissa tai perhepäivähoidossa keskustan alueella, mikäli toisen vanhemman työ suuntautuu Kokemäen keskustaan " 4. Mikäli vanhempien työpaikka sijaitsee esimerkiksi Porin suunnalla, voidaan päivähoito ostaa seudullisen sopimuksen mukaisesti esimerkiksi Harjavallasta, Nakkilasta, Ulvilasta tai Porista. " Peipohjan koulu! Päiväkotiryhmän tilat ovat peruskorjauksen tarpeessa joka tapauksessa.! Koulun toiminnan loppuessa Peipohjan päiväkodin sivutoimipisteen toimintaa ei ole järkevää jatkaa nykyisissä tiloissa.! Sivutoimipisteen toiminnan lakatessa tarpeellista miettiä, miten saadaan päivähoidon kapasiteettia Peipohjan alueella lisättyä.

39 Kehittämisvaihtoehto 2/Muutokset henkilöstössä " Kehittämisvaihtoehdon henkilöstövaikutukset:! Opettajat: - 5 virkaa! Siivoushenkilöstö: - 1,96 henkilötyövuotta! Kiinteistönhoitajat: - 0,67 henkilötyövuotta " Tulevina vuosina henkilöstöä eläköityy siten, ettei kehittämisvaihtoehdon pitäisi johtaa irtisanomisiin, vaan sopeuttaminen voitaisiin toteuttaa eläköitymisen ja tehtävien uudelleenjärjestelyjen kautta.

40 Kehittämisvaihtoehto 2/ Kustannussäästöt " Säästöt toimintamenoissa:! Merkittävin säästö tulisi opettajien määrän vähennyksestä, joka tuottaisi noin euron säästöt vuodessa.! Kiinteistöjen ylläpitokustannuksista koituu euron säästö, mikäli kaupunki ei luovu kiinteistöistä. Mikäli lakkautetuista kouluista luovutaan, ylläpitokustannusten säästö on yhteensä noin euroa.! Ruokapalvelujen henkilöstö- ja kuljetuskustannukset lakkautettavien koulujen osalta poistuvat (yhteensä noin euroa). " Lisäkustannukset toimintamenoissa:! Koulukuljetuskustannukset nousevat Korkeaojan koulukuljetuskustannusten lasku huomioiden noin euroa.! Tulkkilan koulun ruokapalvelujen henkilöstö- ja kuljetuskustannukset nousevat noin euroa. " Kokonaisvaikutus toimintamenoihin:! Kehittämisvaihtoehto tuottaisi vuositasolla kaupungin toimintamenoihin euron nettosäästöt (syntyvistä säästöistä vähennetty uudistuksen aiheuttamat lisäkustannukset) kiinteistöjen omistuksesta riippuen. Tässä ei ole huomioitu mahdollista kiinteistöjen myyntihintaa.

41 Kehittämisvaihtoehto 2/ Kustannussäästöt Säästöt investoinneissa " Kehittämisvaihtoehto 2 vähentäisi koulukiinteistöjen investointitarvetta Tulkkilan punaisen rakennuksen peruskorjaus huomioon ottaen yhteensä euroa vuosina " Merkittävin investointitarvetta vähentävä tekijä olisi Peipohjan koulun peruskorjaamiselta ja laajennukselta välttyminen (yhteensä euroa). " Myös Korkeaojan koulun peruskorjaamiselta välttyminen on merkittävä investointitarvetta vähentävä tekijä (kustannusarvio euroa).

42 Kehittämisvaihtoehto 2/Yhteenveto " Kehittämisvaihtoehto 2:ssä perusopetuksen 0 6 luokkien palveluverkon muodostavat Lähteenmäen, Tulkkilan ja Tuomaalan koulut (syyslukukauden 2016 alusta). " Tulkkilan koulun peruskorjaushanketta laajennetaan niin, että hanke mahdollistaa koulun toiminnan 3-sarjaisena (kaupunginvaltuusto tekee erillisen euron investointipäätöksen ns. punaisen koulun peruskorjaamisesta). " 6-luokkien opetus siirretään Kokemäen yhteiskoulun tiloihin (syyslukukauden 2016 alusta). " Korkeaojan, Peipohjan ja Risten koulut lakkautetaan (syyslukukauden 2016 alusta). " Toimintamenojen nettosäästöt ovat arviolta vähintään noin euroa/ kalenterivuosi (mikäli kaupunki ei luovu kiinteistöistä). " Toimintamenojen nettosäästöt ovat arviolta vähintään noin euroa/ kalenterivuosi (mikäli kaupunki luopuu kiinteistöistä). " Investointimenojen nettosäästöt tarkastelujaksolla ovat arviolta vähintään noin euroa.

43 Kehittämisvaihtoehto 3/Yleistä " Esi- ja perusopetuksen 0 6 luokkien palveluverkon muodostavat Lähteenmäen, Peipohjan ja Tulkkilan koulut " Tässä vaihtoehdossa Tulkkilan koulu saneerataan 3-sarjaiseksi + punaisen koulun saneeraus toteutetaan " Korkeaojan, Risten ja Tuomaalan koulut lakkautettaisiin siten, että koulujen oppilaat siirtyisivät lukuvuoden alkaessa pääosin Tulkkilan kouluun (Sääksjärven pohjoispuolella asuvat Lähteenmäen kouluun)

44 Kehittämisvaihtoehto 3/ Oppilasmäärät ja luokkakoot " Kokemäen kaupungin oppilasennusteiden mukaan Tulkkilan koulun oppilasmäärä tulisi olemaan enimmillään 336 lukuvuonna , jolloin lakkautettavien koulujen oppilaat siirtyisivät Tulkkilan kouluun. " Tässä vaihtoehdossa 6-luokkalaiset eivät siirry Yhteiskouluun. " Luokka-asteittainen ryhmäkokojen tarkastelu osoittaa, että Tulkkilan koulu kykenisi vastaanottamaan suljettavien koulujen oppilaat, kun ryhmäkokojen suosituksena käytetään opetus- ja kulttuuriministeriön perusopetuksen laatukriteerejä, joissa ryhmäkoon suositeltavaksi enimmäiskooksi asetetaan oppilasta. Tulkkilan koulun oppilasennusteen mukaiset oppilasmäärät vuosiluokittain palveluverkon kehittämisvaihtoehdossa 3. Tulkkilan koulun oppilasennusteen mukaiset keskimääräiset ja laskennalliset oppilasryhmäkoot luokka-asteittain palveluverkon kehittämisvaihtoehdossa 3. Tässä vaihtoehdossa Tulkkilan koulu tulisi todennäköisesti olemaan osin 2-sarjainen ja osin 3- sarjainen.

45 Kehittämisvaihtoehto 3/Muutokset koulukuljetuksisssa " Vaihtoehdon toteutuessa kuljetusoppilaiden määrä nousisi huomattavasti. " Tällä hetkellä kuljetusoppilaita on 88, vaihtoehdon toteutuessa määrä tulisi olemaan 149. " Muutokset oppilaaksiottoalueittain:! Korkeaoja: vaihtoehdon toteutuessa 24 kuljetusoppilasta (tällä hetkellä 8)! Riste: vaihtoehdon toteutuessa 24 kuljetusoppilasta (tällä hetkellä 9)! Tuomaala: vaihtoehdon toteutuessa 47 kuljetusoppilasta (tällä hetkellä 5) " Koulukuljetuskustannukset nousisivat euroa/vuosi.

46 Kehittämisvaihtoehto 3/Muutokset päivähoidon järjestämisessä " Korkeaojan koulu! Koulukiinteistössä toimii tällä hetkellä ryhmäperhepäiväkoti 8 12 lapselle.! Koulun toiminnan jatkumisesta riippumatta ryhmäperhepäiväkodin toiminnan jatkuminen haasteellista! Mikäli Korkeaojan koulun toiminta loppuu päivähoito voidaan järjestää " 1. Perhepäivähoitona Korkeaojan kylällä edellyttäen, että kylältä löytyy sopiva perhepäivähoitaja " 2. Kolmiperhepäivähoitona, jolloin hoitaja hoitaa kahden perheen lapsia lasten kodeissa vuorotellen tai aina toisen lapsen kodissa " 3. Tulkkilan ja Peipohjan päiväkodeissa tai perhepäivähoidossa keskustan alueella, mikäli toisen vanhemman työ suuntautuu Kokemäen keskustaan " 4. Mikäli vanhempien työpaikka sijaitsee esimerkiksi Porin suunnalla, voidaan päivähoito ostaa seudullisen sopimuksen mukaisesti esimerkiksi Harjavallasta, Nakkilasta, Ulvilasta tai Porista.

47 Kehittämisvaihtoehto 3/Muutokset henkilöstössä " Kehittämisvaihtoehdon henkilöstövaikutukset:! Opetushenkilöstö: - 7 henkilötyövuotta! Siivoushenkilöstö: - 1,16 henkilötyövuotta! Kiinteistönhoitohenkilöstö: - 0,37 henkilötyövuotta " Tulevina vuosina henkilöstöä eläköityy siten, ettei kehittämisvaihtoehto johtane irtisanomisiin, vaan sopeuttaminen voitaisiin toteuttaa eläköitymisen ja tehtävien uudelleenjärjestelyjen kautta.

48 Kehittämisvaihtoehto 3/ Kustannussäästöt " Säästöt toimintamenoissa! Merkittävin säästö tulisi opettajien määrän vähennyksestä, joka tuottaisi noin euron säästöt vuodessa.! Kiinteistöjen ylläpitokustannuksista koituu euron säästö, mikäli kaupunki ei luovu kiinteistöistä. Mikäli lakkautetuista kouluista luovutaan, ylläpitokustannusten säästö on yhteensä noin euroa.! Ruokapalvelujen henkilöstö- ja kuljetuskustannukset lakkautettavien koulujen osalta poistuvat (yhteensä noin euroa). " Lisäkustannukset toimintamenoissa! Koulukuljetuskustannukset nousevat Korkeaojan koulukuljetuskustannusten lasku huomioiden noin euroa. Tulkkilan koulun ruokapalvelujen henkilöstö- ja kuljetuskustannukset nousevat noin euroa. " Kokonaisvaikutus toimintamenoihin! Kehittämisvaihtoehto tuottaisi vuositasolla kaupungin toimintamenoihin euron nettosäästöt (syntyvistä säästöistä vähennetty uudistuksen aiheuttamat lisäkustannukset) kiinteistöjen omistuksesta riippuen. Tässä ei ole huomioitu mahdollista kiinteistöjen myyntihintaa.

49 Kehittämisvaihtoehto 3/ Kustannussäästöt Säästöt investoinneissa " Kehittämisvaihtoehto 3 vähentäisi koulukiinteistöjen investointitarvetta Tulkkilan punaisen rakennuksen peruskorjaus huomioon ottaen yhteensä vain euroa vuosina " Merkittävin investointitarvetta vähentävä tekijä olisi Korkeaojan koulun peruskorjaamiselta välttyminen (kustannusarvio euroa). " Risten ja Tuomaalan koulujen lakkauttaminen vähentäisi investointitarvetta yhteensä euroa.

50 Kehittämisvaihtoehto 3/Yhteenveto " Kehittämisvaihtoehto 3:ssä perusopetuksen 0 6 luokkien palveluverkon muodostavat Lähteenmäen, Peipohjan ja Tulkkilan koulut (syyslukukauden 2016 alusta " Tulkkilan koulun peruskorjaushanketta laajennetaan niin, että hanke mahdollistaa koulun toiminnan 3-sarjaisena (kaupunginvaltuusto tekee erillisen euron investointipäätöksen ns. punaisen koulun peruskorjaamisesta). " Tulkkilan koulu toimisi tässä vaihtoehdossa osin 2- ja osin 3-sarjaisena. Osa Tuomaalan koulun oppilaista voisi siirtyä käymään koulua peruskorjatussa Peipohjan koulussa. " Korkeaojan, Tuomaalan ja Risten koulut lakkautetaan (syyslukukauden 2016 alusta). " Toimintamenojen nettosäästöt ovat arviolta vähintään noin euroa/ kalenterivuosi (mikäli kaupunki ei luovu kiinteistöistä). " Toimintamenojen nettosäästöt ovat arviolta vähintään noin euroa/ kalenterivuosi (mikäli kaupunki luopuu kiinteistöistä). " Investointimenojen nettosäästöt tarkastelujaksolla ovat arviolta vähintään noin euroa.

51 Kehittämisvaihtoehto 4/Yleistä " Esi- ja perusopetuksen 0 6 luokkien palveluverkon muodostavat Lähteenmäen, Peipohjan, Risten, Tulkkilan ja Tuomaalan koulut " Tässä vaihtoehdossa Tulkkilan koulu saneerataan 2- sarjaiseksi " Korkeaojan koulu lakkautettaisiin siten, että koulun oppilaat siirtyisivät lukuvuoden alkaessa pääosin Tulkkilan kouluun (Sääksjärven pohjoispuolella asuvat Lähteenmäen kouluun)

52 Kehittämisvaihtoehto 4/ Oppilasmäärät ja luokkakoot " Oppilasennusteiden mukaan Tulkkilan koulun oppilasmäärä tulisi olemaan enimmillään 255 lukuvuonna , jolloin Korkeaojan koulun oppilaat siirtyisivät pääasiassa Tulkkilan kouluun. " Tässä vaihtoehdossa 6-luokkalaiset eivät siirry Kokemäen yhteiskouluun. " Korkeaojan koulun oppilaiden siirtyminen Tulkkilan kouluun ei opetusryhmien koon näkökulmasta tuottaisi ongelmia, kun ryhmäkokojen suosituksena käytetään opetus- ja kulttuuriministeriön perusopetuksen laatukriteerejä, joissa ryhmäkoon suositeltavaksi enimmäiskooksi asetetaan oppilasta. Tulkkilan koulun oppilasmäärät vuosiluokittain palveluverkon kehittämisvaihtoehdossa 4. Tulkkilan koulun keskimääräiset ja laskennalliset oppilasryhmäkoot luokka-asteittain palveluverkon kehittämisvaihtoehdossa 4.

53 Kehittämisvaihtoehto 4/Muutokset koulukuljetuksissa " Vaihtoehdolla vaikutuksia vain Korkeaojan koulun koulukuljetustarpeisiin. " Tällä hetkellä kuljetusoppilaita on 88, vaihtoehdon 4 toteutuessa määrä tulisi olemaan 104.! Korkeaoja: vaihtoehdon toteutuessa 24 kuljetusoppilasta (tällä hetkellä 8) " Koulukuljetuskustannukset laskisivat 3952 euroa/vuosi.

54 Kehittämisvaihtoehto 4/Muutokset päivähoidon järjestämisessä " Korkeaojan koulu! Koulukiinteistössä toimii tällä hetkellä ryhmäperhepäiväkoti 8 12 lapselle.! Koulun toiminnan jatkumisesta riippumatta ryhmäperhepäiväkodin toiminnan jatkuminen haasteellista! Mikäli Korkeaojan koulun toiminta loppuu päivähoito voidaan järjestää " 1. Perhepäivähoitona Korkeaojan kylällä edellyttäen, että kylältä löytyy sopiva perhepäivähoitaja " 2. Kolmiperhepäivähoitona, jolloin hoitaja hoitaa kahden perheen lapsia lasten kodeissa vuorotellen tai aina toisen lapsen kodissa " 3. Tulkkilan ja Peipohjan päiväkodeissa tai perhepäivähoidossa keskustan alueella, mikäli toisen vanhemman työ suuntautuu Kokemäen keskustaan " 4. Mikäli vanhempien työpaikka sijaitsee esimerkiksi Porin suunnalla, voidaan päivähoito ostaa seudullisen sopimuksen mukaisesti esimerkiksi Harjavallasta, Nakkilasta, Ulvilasta tai Porista.

55 Kehittämisvaihtoehto 4/Muutokset henkilöstössä " Kehittämisvaihtoehdon henkilöstövaikutukset:! Opetushenkilöstö: - 2 henkilötyövuotta! Siivoushenkilöstö: - 0,35 henkilötyövuotta! Kiinteistönhoitohenkilöstö: - 0,15 henkilötyövuotta " Tulevina vuosina henkilöstöä eläköityy siten, ettei kehittämisvaihtoehto johtane irtisanomisiin, vaan sopeuttaminen voitaisiin toteuttaa eläköitymisen ja tehtävien uudelleenjärjestelyjen kautta.

56 Kehittämisvaihtoehto 4/ Kustannussäästöt " Säästöt toimintamenoissa! Merkittävin säästö tulisi opettajien määrän vähennyksestä, joka tuottaisi noin euron säästöt vuodessa.! Kiinteistöjen ylläpitokustannuksista koituu euron säästö, mikäli kaupunki ei luovu kiinteistöistä. Mikäli lakkautetuista kouluista luovutaan, ylläpitokustannusten säästö on yhteensä noin euroa.! Ruokapalvelujen henkilöstö- ja kuljetuskustannukset Korkeaojan koulun osalta poistuvat (vähennys noin euroa). " Lisäkustannukset toimintamenoissa! Kehittämisvaihtoehdosta 4 ei aiheudu lisäyksiä toimintamenoihin. " Kokonaisvaikutus toimintamenoihin! Kehittämisvaihtoehto tuottaisi vuositasolla kaupungin toimintamenoihin euron nettosäästöt (syntyvistä säästöistä vähennetty uudistuksen aiheuttamat lisäkustannukset) kiinteistön omistuksesta riippuen. Tässä ei ole huomioitu mahdollista kiinteistön myyntihintaa.

57 Kehittämisvaihtoehto 4/ Kustannussäästöt Säästöt investoinneissa " Kehittämisvaihtoehto 1 vähentäisi koulukiinteistöjen investointitarvetta vuosina yhteensä euroa (= Korkeaojan koulun peruskorjaamiselta välttyminen).

58 Kehittämisvaihtoehto 4/Yhteenveto " Kehittämisvaihtoehto 4:ssä perusopetuksen 0 6 luokkien palveluverkon muodostavat Lähteenmäen, Peipohjan, Tulkkilan, Tuomaalan ja Risten koulut (syyslukukauden 2016 alusta). " Tulkkilan koulun peruskorjaushanke toteutetaan kaupunginvaltuuston päättämässä laajuudessa niin, että koulu toimii 2-sarjaisena. " Korkeaojan koulu lakkautetaan (syyslukukauden 2016 alusta). " Toimintamenojen nettosäästöt ovat arviolta vähintään noin euroa/ kalenterivuosi (mikäli kaupunki ei luovu kiinteistöstä). " Toimintamenojen nettosäästöt ovat arviolta vähintään noin euroa/ kalenterivuosi (mikäli kaupunki luopuu kiinteistöstä). " Investointimenojen nettosäästöt tarkastelujaksolla ovat arviolta vähintään noin euroa.

59 Palveluverkkoselvityksen aikataulusuunnitelma TOUKOKUU 12.5 Kaupunginhallituksen kokous - Kaupunginhallitus valitsee kaupunginjohtajan esittelystä palveluverkon kehittämisvaihtoehdon. - Kaupunginhallituksen valitsema palveluverkon kehittämisvaihtoehto (+selvitys) lähetetään hallintolain 34 ja 42 edellyttämälle lausuntokierrokselle asianosaisille sekä kunnan toimielimille Kuntalaisten kuulemistilaisuus palveluverkkoselvityksestä ja kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesta verkkoratkaisuehdotuksesta Kaupunginvaltuuston kokous - Kaupunginvaltuusto käy selvityksestä keskustelun ja merkitsee asian tiedoksensa. ELOKUU Kaupunginhallituksen kokous - Kaupunginhallitus päättää selvitystä koskevan ehdotuksen tekemisestä kaupunginvaltuustolle Kaupunginvaltuuston kokous - Kaupunginvaltuusto päättää palveluverkkoratkaisusta Selitysten ja lausuntojen antamisten määräaika päättyy KESÄKUU 3.6. Kaupungin yhteistyötoimikunnan kokous - Yhteistyötoimikunta käsittelee asian ja antaa lausuntonsa siitä Kaupunginhallituksen kokous - Kaupunginhallitus käsittelee saapuneet lausunnot ja selitykset ja antaa vastineensa niiden johdosta

60 Kiitos! " Palveluverkkoselvityksen materiaali on tutustuttavissa kaupungin verkkosivuilla osoitteessa -> Oikopolkuja -> Kouluverkkoselvitys 2014

Kokemäen kaupungin perusopetuksen palveluverkkoselvitys vuosille

Kokemäen kaupungin perusopetuksen palveluverkkoselvitys vuosille Kokemäen kaupungin perusopetuksen palveluverkkoselvitys vuosille 2014-2030 Mielipiteiden esittämistilaisuus 19.5.2014 Kouluverkkoselvittäjä Jarno Moisala Kokemäen kaupunki Yleistä palveluverkkoselvityksestä!

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Kouluverkkoselvittäjä Jarno Moisala. Kokemäen kaupunki

Kasvatus- ja opetuslautakunta Kouluverkkoselvittäjä Jarno Moisala. Kokemäen kaupunki Kokemäen kaupungin perusopetuksen palveluverkkoselvitys Eli katsaus kouluverkkoselvityksen selvitysvaiheessa tiedossa oleviin seikkoihin, kuten toimintaympäristöön, taloudellisiin tekijöihin, kiinteistöjen

Lisätiedot

Palveluverkkoselvityksen kuntalaistilaisuus Koulukeskuksen auditorio, Kouluverkkoselvittäjä Jarno Moisala.

Palveluverkkoselvityksen kuntalaistilaisuus Koulukeskuksen auditorio, Kouluverkkoselvittäjä Jarno Moisala. Kokemäen kaupungin perusopetuksen palveluverkkoselvitys Eli katsaus kouluverkkoselvityksen selvitysvaiheessa tiedossa oleviin seikkoihin, kuten toimintaympäristöön, taloudellisiin tekijöihin, kiinteistöjen

Lisätiedot

Perusopetuksen palveluverkkoselvitys Eli kouluverkkoselvityksen toteuttamisaikataulu, sisältö ja tavoitteet

Perusopetuksen palveluverkkoselvitys Eli kouluverkkoselvityksen toteuttamisaikataulu, sisältö ja tavoitteet Perusopetuksen palveluverkkoselvitys Eli kouluverkkoselvityksen toteuttamisaikataulu, sisältö ja tavoitteet Kuntalaisinfo 27.2.2014 Jarno Moisala Kokemäen kaupunki Palveluverkkoselvitys ja tavoitteet!

Lisätiedot

Rahoituskulut ja tuotot Vuosikate

Rahoituskulut ja tuotot Vuosikate HARJAVALTA 2012 2017e 2021e 2025e Veroprosentti 18,75 19,75 19,75 19,75 Päivähoito ja esiopetus 4 3111 3219 3137 3167 Perusopetus ja lukio 6195 6149 6136 6191 Vanhusten hoito 5 8 524 10 302 12 522 15 523

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN PALVELUVERKKOSELVITYS 2014-2030

KOKEMÄEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN PALVELUVERKKOSELVITYS 2014-2030 KOKEMÄEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN PALVELUVERKKOSELVITYS 2014-2030 Kokemäen kaupunki Kouluverkkoselvittäjä Jarno Moisala 7.5.2014, versio 1.1 2 Sisällysluettelo Kouluverkkoselvittäjän saatesanat 6 1. Johdanto

Lisätiedot

Painelaskelmat. Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys Page 1

Painelaskelmat. Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys Page 1 Painelaskelmat Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys 28.5.2014 Page 1 Laskelmien lähtötiedot 2012 tilinpäätöstiedot (Tilastokeskus) Hoitoilmoitustiedot (THL) Väestöennuste (Tilastokeskus 2012) Painelaskelmat

Lisätiedot

Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta

Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta LIITEOSA (liite 16) Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta Selvitysalue, Keuruu, Multia ja Mänttä-Vilppula Lähde: Miettinen/FCG 5/2015 Lähtötiedot Kuntatalouden trendiennusteen lähtötiedot

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden muutos ja kuntatalous. Jyväskylän selvitysalue 17.12.2013 Heikki Miettinen

Asukkaiden palvelutarpeiden muutos ja kuntatalous. Jyväskylän selvitysalue 17.12.2013 Heikki Miettinen Asukkaiden palvelutarpeiden muutos ja kuntatalous Jyväskylän selvitysalue 17.12.2013 Heikki Miettinen Kuntatalouden ennakoinnin rajoitukset Useissa asioissa kehitys on epävarmaa: yleinen talouskehitys

Lisätiedot

päivitetty YHDEN ALAKOULUN MALLIN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET

päivitetty YHDEN ALAKOULUN MALLIN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET päivitetty 30.11.2015 YHDEN ALAKOULUN MALLIN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET 2 1. JOHDANTO Perusopetuslain mukaan kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta

Lisätiedot

Kuntatalouden trendit ja painelaskelmat. Raahen selvitysalue 1.9.2014 Heikki Miettinen

Kuntatalouden trendit ja painelaskelmat. Raahen selvitysalue 1.9.2014 Heikki Miettinen Kuntatalouden trendit ja painelaskelmat Raahen selvitysalue 1.9.2014 Heikki Miettinen Kuntatalouden trendiennusteen lähtötiedot ja oletukset Lähtötiedot 2012 tilinpäätöstiedot ja 2013 tilinpäätösten ennakkotiedot(tilastokeskus)

Lisätiedot

Kuntatalouden trendi. Oulun selvitysalue Heikki Miettinen

Kuntatalouden trendi. Oulun selvitysalue Heikki Miettinen Kuntatalouden trendi Oulun selvitysalue 2.12.2014 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Kuntatalouden trendi. Oulun selvitysalue Heikki Miettinen

Kuntatalouden trendi. Oulun selvitysalue Heikki Miettinen Kuntatalouden trendi Oulun selvitysalue 7.5.2014 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

TALOUSLUKUJEN VERTAILUA

TALOUSLUKUJEN VERTAILUA TALOUSLUKUJEN VERTAILUA Keuruu vs. selvitysalue Tero Mäkelä LUVUT ON LASKETTU SEURAAVASTI: Tuloslaskelmista on poistettu kertaluonteiset erät, koska ne eivät ole pysyviä Verotulot on laskettu Keuruun veroprosenteilla,

Lisätiedot

Liite 1: Oppilasmäärät alueen kouluissa Liite 2: Laskentamallin perusteet ja koulujen sijainti alueella

Liite 1: Oppilasmäärät alueen kouluissa Liite 2: Laskentamallin perusteet ja koulujen sijainti alueella Keskusta-Ounasjoen palveluverkkoselvitys Liite 1: Oppilasmäärät alueen kouluissa Liite 2: Laskentamallin perusteet ja koulujen sijainti alueella Koulutuslautakunta 17.12.2015 148 Ylikylän Vennivaaran alueen

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Heinävesi 23.5.2014 Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Heinävesi 23.5.2014 Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi 23.5.2014 Tuomas Jalava Joroinen Leppävirta Keski-Savon selvitysalue Varkaus Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Nokian kaupunki 11.2.2015 Heikki Miettinen

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Nokian kaupunki 11.2.2015 Heikki Miettinen Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi Nokian kaupunki 11.2.2015 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Joroinen 27.5.2014 Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Joroinen 27.5.2014 Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi 27.5.2014 Tuomas Jalava Heinävesi Leppävirta Keski-Savon selvitysalue Varkaus Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Varkaus 27.5.2014 Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Varkaus 27.5.2014 Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi 27.5.2014 Tuomas Jalava Heinävesi Joroinen Leppävirta Keski-Savon selvitysalue Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunnan iltakoulu Kouluverkkoselvittäjä Jarno Moisala. Kokemäen kaupunki

Kasvatus- ja opetuslautakunnan iltakoulu Kouluverkkoselvittäjä Jarno Moisala. Kokemäen kaupunki Perusopetuksen palveluverkkoselvitys Eli kouluverkkoselvityksen tavoitteet, sisältö ja aikataulu. Lisäksi katsaus kaupungin toimintaympäristön nykytilaan, tuleviin ennusteisiin, juridiikkaan ja palautteeseen.

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Pyhäjoki 15.8.2014 Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Pyhäjoki 15.8.2014 Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi 15.8.2014 Tuomas Jalava Raahe Siikajoki Raahen seudun selvitysalue Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Siikajoki 15.8.2014 Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Siikajoki 15.8.2014 Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi 15.8.2014 Tuomas Jalava Raahe Pyhäjoki Raahen seudun selvitysalue Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset

Lisätiedot

FORSSAN PALVELUVERKKOSELVITYS - vaihtoehtoluonnokset

FORSSAN PALVELUVERKKOSELVITYS - vaihtoehtoluonnokset FORSSAN PALVELUVERKKOSELVITYS - vaihtoehtoluonnokset 2.11.2015 ESKO KORHONEN & RAILA OKSANEN FCG KONSULTOINTI OY Toimeksianto Toimeksianto Etenemissuunnitelma Aloituspalaveri ja tehtävän tarkentaminen

Lisätiedot

Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen

Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen Juvan kunta 10.2.2016 12.2.2016 Page 1 Toimeksiantona määritellä toimitilojen tarve Kunnanjohtaja perusti marraskuussa työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää

Lisätiedot

Suunnitelmavaihtoehtoluonnokset ja niiden kustannukset

Suunnitelmavaihtoehtoluonnokset ja niiden kustannukset Suunnitelmavaihtoehtoluonnokset ja niiden kustannukset Tehtävänä oli laatia palveluverkkoselvitys, joka sisältää kuvauksen kiinteistöistä ja niiden toiminnan nykytilasta sekä kolme vaihtoehtoista mallia

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ja kuntatalouden ennakointi. Kuhmoinen Heikki Miettinen

Asukkaiden palvelutarpeiden ja kuntatalouden ennakointi. Kuhmoinen Heikki Miettinen Asukkaiden palvelutarpeiden ja kuntatalouden ennakointi 14.11.2014 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ja kuntatalouden ennakointi. Jämsä Heikki Miettinen

Asukkaiden palvelutarpeiden ja kuntatalouden ennakointi. Jämsä Heikki Miettinen Asukkaiden palvelutarpeiden ja kuntatalouden ennakointi 17.11.2014 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Leppävirta Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Leppävirta Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi 27.5.2014 Tuomas Jalava Heinävesi Joroinen Keski-Savon selvitysalue Varkaus Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ja kuntatalouden ennakointi. Jämsä-Kuhmoinen selvitysalue Heikki Miettinen

Asukkaiden palvelutarpeiden ja kuntatalouden ennakointi. Jämsä-Kuhmoinen selvitysalue Heikki Miettinen Asukkaiden palvelutarpeiden ja kuntatalouden ennakointi selvitysalue 14.11.2014 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Keski-Savon selvitysalue Heikki Miettinen

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Keski-Savon selvitysalue Heikki Miettinen Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi Keski-Savon selvitysalue 15.5.2014 Heikki Miettinen Heinävesi Joroinen Leppävirta Keski-Savon selvitysalue Varkaus Miten kuntalaisten palvelutarpeet

Lisätiedot

TAMMELAN KOULUVERKKOPÄÄTÖKSEN KUSTANNUSVAIKUTUKSET

TAMMELAN KOULUVERKKOPÄÄTÖKSEN KUSTANNUSVAIKUTUKSET TAMMELAN KOULUVERKKOPÄÄTÖKSEN KUSTANNUSVAIKUTUKSET Tammelan kunnanvaltuuston päätös 6.2.2017 4 SELVITYS PÄÄTÖKSEN PERUSTEENA KÄYTETYN FCG:N RAPORTIN TALOUSTIETOJEN VIRHEISTÄ Tiedoksi sivistyslautakunnalle

Lisätiedot

TAMMELAN KOULUVERKKOPÄÄTÖKSEN KUSTANNUSVAIKUTUKSET

TAMMELAN KOULUVERKKOPÄÄTÖKSEN KUSTANNUSVAIKUTUKSET TAMMELAN KOULUVERKKOPÄÄTÖKSEN KUSTANNUSVAIKUTUKSET Tammelan kunnanvaltuuston päätös 6.2.2017 4 SELVITYS PÄÄTÖKSEN PERUSTEENA KÄYTETYN FCG:N RAPORTIN TALOUSTIETOJEN VIRHEISTÄ Tiedoksi sivistyslautakunnalle

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Kouluverkkoselvitys. Lausunto

NOUSIAISTEN KUNTA. Kouluverkkoselvitys. Lausunto NOUSIAISTEN KUNTA Kouluverkkoselvitys Lausunto FCG KOULUTUS JA KONSULTOINTI OY P19874P001 Lausunto 1 (6) Oksanen Raila Sisällys 1 Johdanto... 1 1.1 Vaihtoehto 1. Valpperin koulun toiminta jatkaa korjaamattomassa

Lisätiedot

Palvelutarpeiden ja kuntalouden ennakointi Sulkava

Palvelutarpeiden ja kuntalouden ennakointi Sulkava Palvelutarpeiden ja kuntalouden ennakointi 7.6.2007 Mallin pohjatiedot Kuntajako 2007 Väestöennusteet vuoteen 2025 (Tilastokeskus) Talous- ja toimintatilasto 2005 (Tilastokeskus) Verotustiedot 1998-2005

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Raahen seudun selvitysalue Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Raahen seudun selvitysalue Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi selvitysalue 15.8.2014 Tuomas Jalava Raahe Pyhäjoki Siikajoki selvitysalue Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset

Lisätiedot

Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi. Janakkala Heikki Miettinen

Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi. Janakkala Heikki Miettinen Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi 24.1.2014 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Perusopetuksen kouluverkko ja varhaiskasvatuksen toimipaikkaverkko Kirkonkylällä, Ämmänsaaressa ja Pitämällä

Perusopetuksen kouluverkko ja varhaiskasvatuksen toimipaikkaverkko Kirkonkylällä, Ämmänsaaressa ja Pitämällä Sivistyslautakunta 85 27.08.2014 Sivistyslautakunta 106 30.09.2014 Perusopetuksen kouluverkko ja varhaiskasvatuksen toimipaikkaverkko Kirkonkylällä, Ämmänsaaressa ja Pitämällä SIVLTK 85 Sivistyslautakunta

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi

Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi Koulutuslautakunta 60 13.08.2014 Koulutuslautakunta 65 08.09.2014 Koulutuslautakunta 76 23.09.2014 Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi 395/02.01.00/2014 Koulutuslautakunta

Lisätiedot

Miehikkälän taloustarkastelu Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Ohjausryhmän kokous 13.10.2014 Riitta Ekuri

Miehikkälän taloustarkastelu Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Ohjausryhmän kokous 13.10.2014 Riitta Ekuri Miehikkälä Hamina Pyhtää Kotka Virolahti MML, 2012 Miehikkälän taloustarkastelu Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Ohjausryhmän kokous 13.10.2014 Riitta Ekuri Kuntatalouden trendiennusteen lähtötiedot

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Raahe Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Raahe Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi 15.8.2014 Tuomas Jalava Pyhäjoki Siikajoki n seudun selvitysalue Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset

Lisätiedot

Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi. Hattula Heikki Miettinen

Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi. Hattula Heikki Miettinen Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi 24.1.2014 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi. Hattula, Hämeenlinna ja Janakkala yhdessä Heikki Miettinen

Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi. Hattula, Hämeenlinna ja Janakkala yhdessä Heikki Miettinen Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi Hattula, Hämeenlinna ja Janakkala yhdessä 24.1.2014 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti

Lisätiedot

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA LOUNAIS-SUOMESSA

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA LOUNAIS-SUOMESSA PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2016 2017 LOUNAIS-SUOMESSA Lounais-Suomen aluehallintovirasto 1.6.2016 Kansikuva taiteilija Pekka Vuoren luvalla. Helsingin

Lisätiedot

Vuoden 2009 talousarvion toteutuma Kaupunginjohtaja Mauri Gardin

Vuoden 2009 talousarvion toteutuma Kaupunginjohtaja Mauri Gardin Vuoden 2009 talousarvion toteutuma 31.8.2009 Kaupunginjohtaja Mauri Gardin Budjettivertailua vuoteen 2008 25.9.2009 Ulkoinen laskelma 2008 2009 Muutos % Tilanne 31.8.2009 8kk 8kk Toimintatuotot 36 536

Lisätiedot

Vuodeosasto- ja päivystysinvestointi Armilan toimintojen siirtyminen keskussairaalan huomioitu. Hallitus 14.1.2015

Vuodeosasto- ja päivystysinvestointi Armilan toimintojen siirtyminen keskussairaalan huomioitu. Hallitus 14.1.2015 Vuodeosasto- ja päivystysinvestointi Armilan toimintojen siirtyminen keskussairaalan huomioitu Hallitus 14.1.2015 Yhteenveto Armilan ja keskussairaalan toiminnan yhdistäminen näyttää kannattavalta sekä

Lisätiedot

Läntisen alueen palveluverkkoselvitys. Kasvu ja kulttuuri ydinprosessi Pekka Kares

Läntisen alueen palveluverkkoselvitys. Kasvu ja kulttuuri ydinprosessi Pekka Kares Läntisen alueen palveluverkkoselvitys Kasvu ja kulttuuri ydinprosessi Pekka Kares 18.11.2015 Tausta Kaupunginvaltuusto on päättänyt lakkauttaa vaiheittain Mouhijärven lukion ja Äetsän Sarkia- lukion Tilat

Lisätiedot

Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta:

Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta: Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta: Kuntakohtainen paine veroprosentin korottamiseksi 2012 2017e 2021e 2025e Harjavalta 23,6 23,4 25,0

Lisätiedot

TIEDOTUSTILAISUUS PALVELUVERKKOSELVITYKSESTÄ JA SELVITTÄJÄN KEHITTÄMISVAIHTOEHDOISTA (YLEISÖ)

TIEDOTUSTILAISUUS PALVELUVERKKOSELVITYKSESTÄ JA SELVITTÄJÄN KEHITTÄMISVAIHTOEHDOISTA (YLEISÖ) PÖYTÄKIRJA 13.5.2014 TIEDOTUSTILAISUUS PALVELUVERKKOSELVITYKSESTÄ JA SELVITTÄJÄN KEHITTÄMISVAIHTOEHDOISTA (YLEISÖ) Aika: Keskiviikko 7.5.2014 kello 18.00 Paikka: Koulukeskuksen auditorio (Haapionkatu 13,

Lisätiedot

Miten kunnan tulos lasketaan?

Miten kunnan tulos lasketaan? Miten kunnan tulos lasketaan? TP 213 Laihia Toimintamenot - 48,826 M (sisältää kaikki kunnan käyttötalousmenot, mutta ei investointeja) Toimintatulot + 7, 78 M (toimintatuloja ovat mm. lasten päivähoitomaksut,

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN PALVELUVERKKOSELVITYKSEN KOULUTILAISUUS 2

PERUSOPETUKSEN PALVELUVERKKOSELVITYKSEN KOULUTILAISUUS 2 MUISTIO 17.4.2014 PERUSOPETUKSEN PALVELUVERKKOSELVITYKSEN KOULUTILAISUUS 2 Aika: Perjantai 4.4.2014 kello 18.00 20.50 Paikka: Korkeaojan koulu (os. Kullaantie 690, Kokemäki) Tarkoitettu: Erityisesti Korkeaojan

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden, rekrytointitarpeiden ja talouden ennakointi (ART) Savonlinnan kaupunki 19.2.2013 Heikki Miettinen

Asukkaiden palvelutarpeiden, rekrytointitarpeiden ja talouden ennakointi (ART) Savonlinnan kaupunki 19.2.2013 Heikki Miettinen Asukkaiden palvelutarpeiden, rekrytointitarpeiden ja talouden ennakointi (ART) n kaupunki 19.2.2013 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti

Lisätiedot

Koulutuslautakunta. Valtuustoseminaari

Koulutuslautakunta. Valtuustoseminaari Koulutuslautakunta Valtuustoseminaari 16.9.2013 VARHAISKASVATUS Kaupungin päiväkoteja 32 Ostopalvelupäiväkoteja 13 Perhepäivähoitajia 45 Kaupungin ryhmäperhepäiväkoteja 3 Avointa päiväkotitoimintaa 6 toimipisteessä

Lisätiedot

Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi. Hämeenlinna Heikki Miettinen

Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi. Hämeenlinna Heikki Miettinen Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi 24.1.2014 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Valtuustoaloite yli 3 kilometrin koulumatkan kulkevien esikoululaisten ja ekaluokkalaisten liittämisestä ympärivuotisen koulukuljetuksen piiriin

Valtuustoaloite yli 3 kilometrin koulumatkan kulkevien esikoululaisten ja ekaluokkalaisten liittämisestä ympärivuotisen koulukuljetuksen piiriin Kaupunginhallitus 196 17.09.2012 Kasvatus- ja opetuslautakunta 133 30.10.2012 Kaupunginhallitus 270 26.11.2012 Kasvatus- ja opetuslautakunta 48 29.04.2013 Kaupunginhallitus 144 20.05.2013 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 53 14.10.2015

Sivistyslautakunta 53 14.10.2015 Sivistyslautakunta 53 14.10.2015 Ehdotus päivähoidon, ruotsinkielisen koulutuksen, suomenkielisen koulutuksen ja joukkoliikenteen vuoden 2016 talousarvioksi ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelmaksi 2391/02.02.00/2015

Lisätiedot

Heinolan kaupunki. Sivistystoimi Palveluverkkoselvitys 9.3.2015. Johannes Rinkinen

Heinolan kaupunki. Sivistystoimi Palveluverkkoselvitys 9.3.2015. Johannes Rinkinen Heinolan kaupunki Sivistystoimi Palveluverkkoselvitys 9.3.2015 Johannes Rinkinen Lähtökohdat Seminaarin koulu ja Myllyojan koulu väistötiloissa Peruskorjaustarve lukiolla, Niemelä-talon kouluosassa ja

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Ii Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Ii Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi 9.4.2014 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen käyttötiedot

Lisätiedot

Loimaan linja Keskusta-alueen päivähoitoselvitys 2015

Loimaan linja Keskusta-alueen päivähoitoselvitys 2015 Loimaan linja Keskusta-alueen päivähoitoselvitys 2015 Koulutuslautakunta 27.4.2015 Kaupunginhallitus 11.5.2015 1. Keskusta-alueen päivähoidon nykytilanne 1 Päiväkodit ym. päivähoitopaikat keskusta-alueella

Lisätiedot

Kuva: Kunnallisveron trendilaskelma sekä palvelujen nettokustannusennusteet

Kuva: Kunnallisveron trendilaskelma sekä palvelujen nettokustannusennusteet Meur 1 (5) FCG Konsultointi Oy 9.3.2015 Palvelutarpeen muutos kumpuaa väestörakenteen muutoksesta Alla olevassa kuvaajassa on kuvattu koko Hämeenlinnan osalta kunnallisveron trendilaskelmaa sekä palveluiden

Lisätiedot

päivähoito ja varhaiskasvatus Tulkkilan päiväkoti Peipohjan päiväkoti perhepäivähoito esiopetuksen päivähoito esiopetus ja perusopetus

päivähoito ja varhaiskasvatus Tulkkilan päiväkoti Peipohjan päiväkoti perhepäivähoito esiopetuksen päivähoito esiopetus ja perusopetus KOKEMÄEN KAUPUNKI Kasvatus- ja opetuslautakunta JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 17.12.2007 65 Voimaantulo 1.1.2008 1. luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Toimiala Kokemäen kaupungin kasvatus- ja opetushallintoa varten kaupungissa

Lisätiedot

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

KUNTA 2030 Kunnan palvelutarpeiden sekä talouden ennakointi. Rovaniemen kaupunki. Heikki Miettinen

KUNTA 2030 Kunnan palvelutarpeiden sekä talouden ennakointi. Rovaniemen kaupunki. Heikki Miettinen KUNTA 2030 Kunnan palvelutarpeiden sekä talouden ennakointi Rovaniemen kaupunki Heikki Miettinen 132.2012 Miten palvelutarpeet muuttuvat seuraavien 20 vuoden kuluessa? Väestökehityksen vaikutukset voidaan

Lisätiedot

Porin selvitysalueen vertailutilastoja

Porin selvitysalueen vertailutilastoja Merikarvia Siikainen Pomarkku Pori Lavia Ulvila Luvia Nakkila Harjavalta Kokemäki Porin selvitysalueen vertailutilastoja Sisältö Taloudellisten tunnuslukujen vertailua Porin selvitysalueen kunnissa Väestörakenteeseen

Lisätiedot

KUNTA 2030 Kunnan palvelutarpeiden sekä talouden ennakointi. Sulkava Heikki Miettinen ja Sari Pertola

KUNTA 2030 Kunnan palvelutarpeiden sekä talouden ennakointi. Sulkava Heikki Miettinen ja Sari Pertola KUNTA 2030 Kunnan palvelutarpeiden sekä talouden ennakointi Heikki Miettinen ja Sari Pertola 21.4.2010 Miten palvelutarpeet muuttuvat seuraavien 15 vuoden kuluessa? Väestökehityksen vaikutukset voidaan

Lisätiedot

Esi- ja perusopetuksen kouluverkkoselvitys

Esi- ja perusopetuksen kouluverkkoselvitys Esi- ja perusopetuksen kouluverkkoselvitys 29.01.2015 Lähtökohdat Esi- ja perusopetusverkkoselvitys on laadittu sellaisessa taloudellisessa tilanteessa, jossa Lohjan kaupungin on kyettävä tekemään pysyviä

Lisätiedot

Palveluverkon uudistaminen. Kuulemistilaisuus

Palveluverkon uudistaminen. Kuulemistilaisuus Palveluverkon uudistaminen Kuulemistilaisuus 3.12.2015 Tarkastelun lähtökohtia oppilaslähtöisyys ja pedagoginen tasa-arvo oppimisympäristöissä opetusvälineet ja teknologia uuden opetussuunnitelman tuomat

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Kontiolahti Olli Hokkanen

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Kontiolahti Olli Hokkanen Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) 23.5.2013 Olli Hokkanen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Lumijoki Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Lumijoki Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi 9.4.2014 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen käyttötiedot

Lisätiedot

Kuntien talouden ennakoimisen vaikeudet

Kuntien talouden ennakoimisen vaikeudet Vertailukunta 1 Kunta1 Selvitysalue Kunta2 Kunta_n Vertailukunta 2 Vertailukunta n Vertailualueet Koko maa Kuntien talouden ennakoimisen vaikeudet Heikki Miettinen 11.11.2014 Kuntatalouden trendiennuste

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 423/02.02/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 423/02.02/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (1) 6 Asianro 423/02.02/2014 Perusopetuksen palveluverkostomuutos: Kettulan koulun lakkauttaminen 1.8.2014 alkaen Perusopetusjohtaja Kari Raninen Perusopetus- ja nuorisopalvelut

Lisätiedot

SUOMENKIELISEN PERUSOPETUKSEN PALVELU- JA KOULUVERKKOSELVITYS 2015 / Jatkoselvitys

SUOMENKIELISEN PERUSOPETUKSEN PALVELU- JA KOULUVERKKOSELVITYS 2015 / Jatkoselvitys SUOMENKIELISEN PERUSOPETUKSEN PALVELU- JA KOULUVERKKOSELVITYS 2015 / Jatkoselvitys Vaasan kaupunki Suomenkielinen koulutoimi Lokakuussa 2015 Sisällys: 1. Lautakunnan toimeksianto 2. Alueen 1 alakoulujen

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan selvitys talouden sopeuttamisen mahdollisuuksista vuonna 2013

Sivistyslautakunnan selvitys talouden sopeuttamisen mahdollisuuksista vuonna 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 276/02.02.00/2012 45 Sivistyslautakunnan selvitys talouden sopeuttamisen mahdollisuuksista vuonna 2013 Raision kaupungin alustavan vuoden 2012 tilinpäätöksen mukaan

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Kempele Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Kempele Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi 9.4.2014 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen käyttötiedot

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Muhos Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Muhos Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi 9.4.2014 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen käyttötiedot

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Liperi Olli Hokkanen

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Liperi Olli Hokkanen Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) 24.5.2013 Olli Hokkanen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN PALVELUVERKON SELVITYS 2016 KUNTALAISILTA. Keskiviikko klo Harjuniityn koulu

PERUSOPETUKSEN PALVELUVERKON SELVITYS 2016 KUNTALAISILTA. Keskiviikko klo Harjuniityn koulu PERUSOPETUKSEN PALVELUVERKON SELVITYS 2016 KUNTALAISILTA Keskiviikko 5.10.2016 klo 18.00 Harjuniityn koulu LÄHTÖKOHDAT SELVITYSTYÖLLE Kaupunginvaltuusto 14.9.2016 Koulukiinteistöjen merkittävä korjausvelka

Lisätiedot

Kiukaisten yhteiskoulun lakkauttaminen

Kiukaisten yhteiskoulun lakkauttaminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 68 26.10.2015 Kunnanhallitus 193 02.11.2015 Kiukaisten yhteiskoulun lakkauttaminen 250/12.00.00/2015 Kasvope 26.10.2015 68 Euran kunnan kouluverkkosuunnitelmaa on käsitelty

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Liminka Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Liminka Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi 9.4.2014 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen käyttötiedot

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Tyrnävä Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Tyrnävä Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi 9.4.2014 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen käyttötiedot

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Oulu Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Oulu Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi 9.4.2014 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen käyttötiedot

Lisätiedot

Asukastilaisuus Myllypuron alueen palveluverkko Outi Salo Linjanjohtaja Helsingin opetusvirasto

Asukastilaisuus Myllypuron alueen palveluverkko Outi Salo Linjanjohtaja Helsingin opetusvirasto Asukastilaisuus Myllypuron alueen palveluverkko 12.5.2015 Outi Salo Linjanjohtaja Helsingin opetusvirasto Miksi Myllypuron alueella tarkastellaan kouluverkkoa? Väestö alueella kasvaa, ja koulutilaa tarvitaan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta 4 22.01.2014. 4 Asianro 260/02.02/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta 4 22.01.2014. 4 Asianro 260/02.02/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (1) 4 Asianro 260/02.02/2014 Perusopetuksen palveluverkostomuutokset 1.8.2014 alkaen Perusopetuksen palveluverkostomuutos: Kemppaanmäen koulun lakkauttaminen 1.8.2014

Lisätiedot

- 1 - Varhaiskasvatuksen ja sosiaalitoimen tiivistä moniammatillista yhteistyötä jatketaan.

- 1 - Varhaiskasvatuksen ja sosiaalitoimen tiivistä moniammatillista yhteistyötä jatketaan. - 1-1.1 Koululautakunta 1.1.1 Varhaiskasvatus Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa (VASU) toteutetaan kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä ja lasten vanhempien kanssa käydään kasvatuskumppanuusneuvottelu

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Hailuoto Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Hailuoto Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi 9.4.2014 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen käyttötiedot

Lisätiedot

Hallintosäännön delegointi, koulutuslautakunta, lähikoulun osoittaminen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet

Hallintosäännön delegointi, koulutuslautakunta, lähikoulun osoittaminen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Koulutuslautakunta 56 23.09.2015 Koulutuslautakunta 64 14.10.2015 Hallintosäännön delegointi, koulutuslautakunta, lähikoulun osoittaminen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet 561/00.01.01/2015 Koulutuslautakunta

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%)

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) KOULUTUSLAUTAKUNTA 70 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/ Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2013 2014 2015 2016 2016

Lisätiedot

Meilahden ja Pikku Huopalahden alueen kouluverkko. Ideariihi klo 18 Meilahden ala-asteen koulu

Meilahden ja Pikku Huopalahden alueen kouluverkko. Ideariihi klo 18 Meilahden ala-asteen koulu Meilahden ja Pikku Huopalahden alueen kouluverkko Ideariihi 30.9. klo 18 Meilahden ala-asteen koulu Miksi? Hyvän oppiminen ja kasvu Laadukas oppimisympäristö, hyvät toimintaedellytykset ja monipuolinen

Lisätiedot

Ruotsinkielisen peruskouluverkoston kehittäminen Pohjois-Kirkkonummella Oitbacka skolan lakkauttaminen (kv)

Ruotsinkielisen peruskouluverkoston kehittäminen Pohjois-Kirkkonummella Oitbacka skolan lakkauttaminen (kv) Kunnanhallitus 126 10.04.2017 Ruotsinkielisen peruskouluverkoston kehittäminen Pohjois-Kirkkonummella Oitbacka skolan lakkauttaminen (kv) Kunnanhallitus 10.04.2017 126 Ruotsinkielinen varhaiskasvatus-

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Outokumpu Olli Hokkanen

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Outokumpu Olli Hokkanen Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) 23.5.2013 Olli Hokkanen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

MIELIPITEIDEN ESITTÄMISTILAISUUS PALVELUVERKKOSELVITYKSESTÄ

MIELIPITEIDEN ESITTÄMISTILAISUUS PALVELUVERKKOSELVITYKSESTÄ Muistio kirjatuista mielipiteistä tilaisuudessa 19.5.2014 MIELIPITEIDEN ESITTÄMISTILAISUUS PALVELUVERKKOSELVITYKSESTÄ Aika: Maanantai 19.5.2014 kello 18.00 Paikka: Koulukeskuksen auditorio (Haapionkatu

Lisätiedot

Ennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu.

Ennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu. 2013=. 2013=. KEURUU Ennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu. 1 6-vuotiaat ja kunnallisessa päivähoidossa olevat Muutos

Lisätiedot

Kouluverkkoselvityksen. julkistus. Kaupunginjohtaja Matti Pennanen

Kouluverkkoselvityksen. julkistus. Kaupunginjohtaja Matti Pennanen Kouluverkkoselvityksen julkistus Kaupunginjohtaja Matti Pennanen Kaupunginvaltuuston toimeksianto talousarviopäätöksen yhteydessä (7.12.2015/kh 15.2.2016) Sivistys- ja kulttuuripalveluita kootaan ehyiksi

Lisätiedot