SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA"

Transkriptio

1 1/ Iniön lähipalvelulautakunta TID - AIKA kl. 13:00-16:40 PLATS - PAIKKA Aluekonttori 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 4 3 Saariston jätehuollon järjestämisestä päättäminen 5 4 Iniön yksityistien avustushakemus (yhdistymisavustus) 9 5 Elokuvien esittäminen saaristossa: Iniö 10 6 Kansalaisopiston kurssitarjonta Iniössä 11 7 Iniön lähipalvelulautakunnan toiminta ja tavoitteet vuonna Iniön pankkitoiminta 13 9 Ajankohtaiset asiat Ilmoitusasiat Iniön Norrbyn satamahanke 16 Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään ylei sesti nähtävänä alkuperäisenä Iniön aluekonttorissa ja jäljennöksenä kaupungintalolla Paraisil la sekä Korppoon, Houts ka rin ja Nauvon alue kont toreissa Ordförande/Puheenjohtaja: Tove Mattsson

2 1/ Iniön lähipalvelulautakunta TID - AIKA kl./klo 13:00-16:40 PLATS - PAIKKA Aluekonttori NÄRVARANDE LEDAMÖTER - SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Mattsson Tove Puheenjohtaja Lindberg-Jaakkola Lotta Varapuheenjohtaja läsnä klo lukien Åkerfelt Bertil jäsen Söderlund Ann-Mari jäsen poistui klo Gröning Janne jäsen Lindroth Jarl jäsen poistui klo Hilke Hannu Merja Lehden varajäsen poistui klo ÖVRIGA NÄRVARANDE - MUUT SAAPUVILLA OLLEET Knuts Åsa Sihteeri Jensen Matias Tekninen suunnittelija 3 Huhta Cati TSJ:n edustaja 3 Hindersson Cecilia Rehtori, Medborgarinstitutet 6 Enckell Joakim Rakennusmestari 11 FRÅNVARANDE - POISSAOLLEET Lehti Merja jäsen UNDERSKRIFTER ALLEKIRJOITUKSET Tove Mattsson Ordförande/Puheenjohtaja Åsa Knuts Sekreterare/Sihteeri BEHANDLADE ÄRENDEN KÄSITELLYT ASIAT 1-11 PROTOKOLLET JUSTERAT PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU PROTOKOLLET HAR VARIT FRAMLAGT TILL PÅSEENDE Bertil Åkerfelt Väståboland / Länsi-Turunmaa PÖYTÄKIRJA ON OLLUT NÄHTÄVÄNÄ Intygar/Todistaa: Åsa Knuts Informationssekreterare/Tiedotussihteeri

3 1/ Iniön lähipalvelulautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Iniön lähipalvelulautakunta 1 Todettiin kokouksen olevan laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

4 1/ Iniön lähipalvelulautakunta Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Iniön lähipalvelulautakunta 2 Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Bertil Åkerfelt.

5 1/ Miljönämnden Miljönämnden Iniön lähipalvelulautakunta Saariston jätehuollon järjestämisestä päättäminen 3398/ /2011 Miljönämnden Valmistelija: Tekninen suunnittelija Matias Jensén, puh Esittelijä: Vt. kaupungininsinööri Manne Carla, puh Turun Seudun Jätehuolto Oy (TSJ) on laatinut ehdotuksen kiinteistöjen jätteenkeräyksen uudelleenjärjestelyistä Nauvossa, Korppoossa, Houtskarissa ja Iniössä. Aluesuunnittelija Cati Huhta Turun Seudun Jätehuolto Oy:stä esittelee kokouksessa ehdotusta saariston jätteenkeräyksen uudelleenjärjestelyiksi. Nykyisin kiinteistöjen haltijat vievät kotitalousjätteensä yleisiin alueellisiin jätteenkeräyspisteisiin, joissa on vaihtelevat mahdollisuudet paperin, lasin ja pienmetallin lajitteluun. Jätepisteet ovat TSJ:n ylläpitämiä ja aliurakoitsijat huolehtivat niiden tyhjentämisestä. Kiinteistöjen haltijat maksavat tästä TSJ:lle vuosimaksun, joka kattaa jätehuollosta aiheutuvat kuljetus-, käsittelyja muut hallintokulut. TSJ:n nyt laatimassa ehdotuksessa lähtökohtana on jätehuollon järjestäminen pääsaarilla tulevaisuudessa kiinteistökohtaisesti, ja muilla alueilla käytettäisiin jatkossakin yleisiä alueellisia jätteenkeräyspisteitä. Tämä on osa saariston jätehuollon kehittämistä, ja samalla pyrkimyksenä on palvelutason parantaminen ja kustannusten entistä oikeudenmukaisempi jakautuminen. Suunnitelmassa on huomioitu vuonna 2012 voimaan tuleva uusi jätelaki ja sen aiheuttamat muutokset mm. hyötyjätteen keräämiseen. TSJ on aluekohtaisesti kartoittanut nykytilaa jätepisteiden lukumäärän, hyötyjätteen lajittelumahdollisuuksien ja hyötyjätemäärien osalta. Tämän pohjalta on tehty ehdotus uusien hyötyjätepisteiden sijoituksesta ja tilavuuksista. Uudet hyötyjätepisteet toteutettaisiin pääasiassa Molok-syväkeräysastioiden avulla TSJ:n vastatessa kustannuksista. Yhteensä ehdotetaan 20 (18) uutta hyötyjätepistettä: Nauvoon kuusi, Korppooseen viisi, Houtskariin neljä ja Iniöön viisi. Samalla nykyiset hyötyjätepisteet otettaisiin pois käytöstä. Kerättävät hyötyjätejakeet vahvistetaan vasta uutta jätelakia koskevien asetusten antamisen jälkeen. Nauvossa, Korppoossa ja Houtskarissa on tarvetta yleisille polttokelpoisen jätteen keräysastioille, jotka ovat käytössä ainoastaan kesäisin palvellen ilman kiinteää autotietä olevia kiinteistöjä. Jäteastiat varustetaan lukolla ja avain jaetaan ainoastaan niille kiinteistöjen omistajille, joilla on oikeus käyttää astioita. Myös muut yleiset polttokelpoisen jätteen alueelliset keräyspisteet varustetaan lukolla. Jätehuollon uudelleenjärjestelyjä koskevasta ehdotuksesta aiheutuu suurimmat muutokset pääsaarilla asuville kiinteistöjen omistajille. Sen sijaan, että

6 1/ Miljönämnden Miljönämnden Iniön lähipalvelulautakunta he veisivät kotitalousjätteensä yleisiin alueellisiin jätepisteisiin, heillä olisi tulevaisuudessa kiinteistökohtaiset keräysastiat polttokelpoista jätettä varten. Tällöin kiinteistön omistaja solmii sopimuksen TSJ:n kanssa tyhjennysväleistä ja maksaa jatkossa tyhjennyksistä kiinteän vuosimaksun sijaan. Vaihtoehtoisesti useampi kiinteistön omistaja voi lyöttäytyä yhteen ja kerätä polttokelpoiset jätteen yhteiseen jäteastiaan. Näin kiinteistön omistaja pystyy itse vaikuttamaan jätemaksuunsa lajittelua tehostamalla ja tyhjennysvälejä harventamalla. Uudelleenjärjestelyt eivät koske Iniötä, koska siirtyminen yleisistä alueellista keräyspisteistä kiinteistökohtaiseen jätekeräykseen ei siellä ole käytännössä mahdollista maantieteellisten olosuhteiden johdosta. Jätepisteiden tyhjennys on täysin riippuvainen yhteysalusten aikatauluista, ja tyhjentäminen koordinoidaan ja ohjataan näiden aikataulujen pohjalta. Tämän johdosta TSJ:n ehdotuksen lähtökohtana on Iniön jätehuollon hoito edelleen yleisten polttokelpoisen jätteen ja hyötyjätteen alueellisten keräyspisteiden avulla. Syväkeräysastiat ovat mahdollisia myös Iniön osalta maaperä- ja omistusolosuhteiden salliessa niiden asentamisen. Ajallisesti TSJ:n tarkoituksena on noudattaa työssään seuraavaa alustavaa aikataulua edellyttäen, että ympäristölautakunta päättää hyväksyä kyseiset jätehuollon uudelleenjärjestelyt: - esittely ympäristölautakunnalle, joulukuu päätös asiassa (ympäristölautakunta), tammikuu ensimmäiset uudelleenjärjestelyjä koskevat tiedotteet lähetetään asiakkaille vuoden 2012 alussa laskun yhteydessä - tietojen kerääminen ja asiakasrekisterin luominen, touko-joulukuu kuljetusten kilpailutus, helmikuu uuden järjestelmän käyttöönotto, tammikuu 2014 Iniön osalta uudelleenjärjestelyt voivat mahdollisesti toteutua hieman nopeammassa aikataulussa maaperä- ja omistusolosuhteiden selvittämisen ja kokonaissuunnitelman laatimisen jälkeen. Oheismateriaali: Länsi-Turunmaan saariston jätehuollon kehittämissuunnitelma Lautakunta merkitsee informaation tiedoksi ja päättää ottaa asian uudelleen käsiteltäväksi tammikuun 2012 kokouksessa. Puheenjohtaja ehdotti seuraavaa lisäystä: Asian seuraavaan käsittelyyn laaditaan yritysvaikutusten arviointi Länsi-Turunmaan kaupungin elinkeinopoliittisen ohjelman mukaisesti. Esittelijä yhtyi lisäykseen. Esittelijän muutettu ehdotus hyväksyttiin.

7 1/ Miljönämnden Miljönämnden Iniön lähipalvelulautakunta Jakelu: Turun Seudun Jätehuolto Oy Miljönämnden Valmistelija: Tekninen suunnittelija Matias Jensén, puh Esittelijä: Vt. kaupungininsinööri Manne Carla, puh Aluesuunnittelija Cati Huhta Turun Seudun Jätehuolto Oy:stä esitteli pidetyssä kokouksessa ehdotusta saariston jätteenkeräyksen uudelleenjärjestelyiksi. Ympäristölautakunta päätti, että asiassa laaditaan yritysvaikutusten arviointi elinkeinopoliittisen ohjelman mukaisesti. Yritysvaikutusten arviointi on laadittu ja arviointi osoittaa, että ehdotetulla kotitalousjätteen keräysjärjestelmän muuttamisella ei ole mainittavaa vaikutusta tai seurauksia alueen yrityksille. Oheismateriaali: Vaikutusten arviointi Ympäristölautakunta päättää hyväksyä Turun Seudun Jätehuolto Oy:n ehdotuksen kiinteistöjen jätteenkeräyksen uudelleenjärjestelyistä Nauvossa, Korppoossa, Houtskarissa ja Iniössä. Käytännössä ehdotus merkitsee sitä, että kotitalousjätteiden keräys järjestetään kiinteistöittäin Nauvon, Korppoon ja Houtskarin pääsaarilla vuodesta 2014 alkaen ja Iniön osalta työ yleisten alueellisten jätteenkeräyspisteiden uusimiseksi aloitetaan kartoituksen tekemisellä. Puheenjohtaja ehdotti Brita Söderlundin kannattamana, että lautakunta palauttaa asian pyytääkseen lähipalvelulautakunnilta lausuntoa. Tarvittaessa Cati Huhta Turun Seudun Jätehuolto Oy:stä, ympäristölautakunnan luottamushenkilöt tai ympäristöosaston viranhaltijat voivat osallistua lähipalvelulautakuntien kokouksiin esitelläkseen ehdotusta ja osallistuakseen keskusteluun. Puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin, lautakunta päätti palauttaa asian. Jakelu: Turun Seudun Jätehuolto Oy, lähipalvelulautakunnat Iniön lähipalvelulautakunta 3 Valmistelija ja Puheenjohtaja Tove Mattsson, puh esittelijä:

8 1/ Miljönämnden Miljönämnden Iniön lähipalvelulautakunta Lähipalvelulautakunta on kutsunut aluesuunnittelija Cati Huhtan Turun Seudun Jätehuolto Oy:stä ja kaupungin teknisen suunnittelijan Matias Jensénin esittelemään ehdotusta saariston jätteenkeräyksen uudelleenjärjestelyiksi. Lähipalvelulautakunta merkitsee esittelyn tiedoksi ja antaa asiasta kommenttinsa. Lähipalvelulautakunta merkitsi esittelyn tiedoksi ja päätti keskustelun jälkeen seuraavaa: - Lautakunta painottaa, että nykyinen yhteisistä keräyspisteistä koostuva järjestelmä soveltuu hyvin Iniön olosuhteisiin ja saman järjestelmän tulisi jatkossakin olla käytössä kaikkien kiinteistöjen, myös yritysten, kohdalla. - Lautakunta kannattaa jäteasemien uudelleen järjestämistä ja jäteastioiden kaivamista maahan (esim. Molok). - Jumon hyötyjätteen keräysastiat ehdotetaan sijoitettavaksi Kannvikin pysäköintipaikalle. - Norrbyn rannan jäteaseman tulisi jatkossakin sijaita sataman läheisyydessä, koska kesäasuntojen jätteet toimitetaan sinne. Asema voitaisiin kuitenkin sijoittaa kunnan entisen infotaulun tuntumaan. - Romu- ja ongelmajätteiden lajittelu sekä suuret jätemäärät on tärkeä ottaa huomioon. Jakelu: Ympäristölautakunta Turun Seudun Jätehuolto Oy

9 1/ Iniön lähipalvelulautakunta Iniön yksityistien avustushakemus (yhdistymisavustus) 3546/ /2012 Iniön lähipalvelulautakunta 4 Valmistelija ja Puheenjohtaja Tove Mattsson, puh esittelijä: Iniön kunnanvaltuusto päätti, että ns. porkkanarahoista varataan euroa paikallisten kehittämishankkeiden osarahoitukseksi tulevan lähipalvelulautakunnan päätösten mukaisesti. Lähipalvelulautakunta totesi seuraavaa: Lautakunta päättää euron käytöstä Iniön kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti. Valtuusto päätti, että rahat varataan paikallisten kehittämishankkeiden osarahoitukseksi. Rahat käytetään vuosina , ja eri osastot vastaavat rahojen ottamisesta talousarvioon. Käytännössä lautakunta tekee ehdotuksen muille osastoille ja lautakunnille, kun hankkeet ovat suunnitteilla. Lautakunta päätti myös, että varoja voidaan myöntää esim. kylätoimikunnille, kalastuskunnille, yhdistyksille ja muille, jotka haluavat toteuttaa kylän tai alueen kehittämisen kannalta paikallisesti merkittäviä hankkeita sekä että kunnan rahoitus muodostaa osan hankkeen rahoituksesta, ts. hankkeella tulee olla myös muita rahoittajia, joko paikallisia, mutta mieluusti ulkopuolisia rahoittajia. Iniön yksityistie hakee euroa tiekunnan osakassuhteiden selvittämiseksi. Kaikkien aikaisemmin tehtyjen avustuspäätösten lähtökohtana on ollut, et tä myönnetty summa muodostaa osan hankkeen rahoituksesta. Liite Iniön yksityistien avustushakemus, saapunut Lähipalvelulautakunta merkitsee hakemuksen tiedoksi ja myöntää Iniön yksityistielle euron avustuksen tiekunnan osakassuhteiden selvittämiseen. Jakelu Lähipalvelulautakunta merkitsi hakemuksen tiedoksi ja myöntää Iniön yksityistielle euron avustuksen tiekunnan osakassuhteiden selvittämiseen. Avustus voidaan maksaa vuoden 2012 aikana tiekunnan esitettyä laskun hankkeen kustannuksista. Iniö enskilda väg Elinkeinopalvelut

10 1/ Iniön lähipalvelulautakunta Elokuvien esittäminen saaristossa: Iniö 3556/ /2012 Iniön lähipalvelulautakunta 5 Valmistelija ja Puheenjohtaja Tove Mattsson, puh esittelijä: Lähipalvelulautakunnan tietoon tulleen informaation mukaan elokuvien esittäminen saaristossa on uhattuna siitä syystä, ettei vuoden 2012 talousarvioon ole varattu varoja tarvittavan digitaalisen laitteiston ostamiseen. Iniön kunta hankki 1980-luvulla Iniössä edelleen käytössä olevan elokuvaprojektorin, mutta sitä ei jatkossa enää pystytä käyttämään, koska elokuvat ovat digitaalisia. Bio Ineman elokuvaesityksillä on kuitenkin ollut ja on edelleen suuri merkitys Iniön kulttuurielämällä ja on tärkeää, että varsinkin lapsille ja nuorille on tarjolla vapaa-ajan toimintaa erityisesti talviaikaan. Koska näihin olosuhteisiin on mahdotonta kuvitella kaupallista elokuvatoimintaa, tulee yhteiskunnan taata nämä palvelut. Iniöstä Turkuun matkustaminen elokuvia katsomaan merkitsee aina yöpymistä Turussa. Sen ansiosta, että Snäckanin monitoimitalo on suunniteltu myös elokuvien esittämistä silmällä pitäen, käytössä on sopivat tilat ja muu tarpeellinen varustus. Nykyinen projektori on kuitenkin vanhentunut ja se tulee korvata uudella projektorilla, jota voidaan hyvin siirtää eri kunnanosien välillä. Lähipalvelulautakunta korostaa olevan erityisen tärkeää, että elokuvien esittäminen kaupungin saaristo-osissa voidaan tavalla tai toisella turvata myös jatkossa. Lautakunta kääntyy siksi kulttuurilautakunnan puoleen ja esittää toiveenaan, että kulttuurilautakunta ryhtyy toimenpiteisiin elokuvien esittämisen turvaamiseksi saaristossa. Ehdotus hyväksyttiin. Jakelu Kulttuurilautakunta

11 1/ Iniön lähipalvelulautakunta Kansalaisopiston kurssitarjonta Iniössä 3548/ /2012 Iniön lähipalvelulautakunta 6 Valmistelija ja Puheenjohtaja Tove Mattsson, puh esittelijä: Väståbolands medborgarinstitut on hiljattain julkaissut kevätlukukauden ohjelman. Ohjelmavihossa on erityyppisiä kursseja eri puolella kaupungin aluetta, mutta Iniössä järjestetään ainoastaan kaksi lyhytkurssia. Toinen kurssi on yhden iltaluennon mittainen iltakurssi ja toinen puolestaan on yhden lauantai-iltapäivän pituinen. Ainoastaan yksi kurssi koko kevään kurssitarjonnasta on ns. verkkokurssi, johon voi osallistua kunta-alueesta riippumatta. Vaikka kaupungilla on uudenaikaiset ja tehokkaat etäkokousvälineet käytettävissään kaikissa kunnanosissa, kansalaisopisto ei ole ryhtynyt käyttämään kyseisiä laitteita. Lähipalvelulautakunta on kutsunut kansalaisopiston rehtorin Cecilia Hinderssonin keskustelemaan Iniön kurssitarjonnasta. Lähipalvelulautakunta huomauttaa Väståbolands medborgarinstitutille, että myös Iniöön tarvitaan laajempaa kurssivalikoimaa. Lautakunta ehdottaa, että opisto ottaisi asukkaiden toiveet ja tarpeet aktiivisemmin huomioon esimerkiksi kaupungin verkkosivuilla julkaistavan ja aluekonttoreista saatavan kurssiehdotuksia koskevan kyselylomakkeen avulla. Iniön lähipalvelulautakunta ehdottaa myös, että Väståbolands medborgarinstitut päättää, että kaikkiin luentotyyppisiin kursseihin tarjottaisiin mahdollisuutta osallistua etäopetuksena tiloista, joissa on Videoneuvottelulaitteisto. Jakelu: Ehdotus hyväksyttiin. Kansalaisopiston rehtori Cecilia Hindersson kertoi opiston toiminnasta, minkä jälkeen käytiin yhdessä keskustelua jatkotoimenpiteistä. Väståbolands medborgarinstitut

12 1/ Iniön lähipalvelulautakunta Iniön lähipalvelulautakunnan toiminta ja tavoitteet vuonna / /2012 Iniön lähipalvelulautakunta 7 Valmistelija ja Puheenjohtaja Tove Mattsson, puh esittelijä: Kaupunginvaltuusto on talousarvion ja taloussuunnitelman yhteydessä vahvistanut tavoitteet lähipalvelulautakuntien toimintaa varten vuodeksi Liite: Lautakunta merkitsee talousarvion ja taloussuunnitelman tiedoksi sekä keskustelee tavoitteiden toteuttamistavoista Iniön osalta. Lähipalveluiden talousarvio ja taloussuunnitelma Lautakunta merkitsi talousarvion ja taloussuunnitelman tiedoksi. Tulevina vuosina myös Iniöön suunnitellaan järjestettäväksi tulevaisuutta käsittelevä foorumi.

13 1/ Iniön lähipalvelulautakunta Iniön pankkitoiminta 3564/ /2012 Iniön lähipalvelulautakunta 8 Valmistelija ja Puheenjohtaja Tove Mattsson, puh esittelijä: Lautakunta on ollut aktiivinen pankkiasiassa, koska pankkitoiminta on tärkeä osa lähipalveluja. Nordean ilmoitettua Iniön konttorin sulkemisesta lähipalvelulautakunta lähetti liitteenä olevan kirjelmän pankille. Nordea vastasi kirjelmään ja kirjoitti vastauksessaan pitävänsä kiinni päätöksestään sulkea konttori. Lautakunnan puheenjohtaja on ollut yhteydessä Saaristosäästöpankkiin, joka piti tiedotustilaisuuden Iniössä, ja Nauvon Osuuspankkiin, joka on osoittanut kiinnostusta Iniötä kohtaan. Toistaiseksi saadun tiedon ( ) mukaan Nauvon Osuuspankki suunnittelee avaavansa palvelupisteen aluekonttorin yhteyteen, josta he vuokraavat tilat yhdeksi päiväksi viikossa. Liite Iniön lähipalvelulautakunnan kirjelmä Nordealle Nordean vastaus kirjelmään Lähipalvelulautakunta merkitsee informaation Iniön pankkipalveluista tiedoksi ja hyväksyy tehdyt toimenpiteet. Ehdotus hyväksyttiin.

14 1/ Iniön lähipalvelulautakunta Ajankohtaiset asiat Iniön lähipalvelulautakunta 9 Ei ajankohtaisia asioita.

15 1/ Iniön lähipalvelulautakunta Ilmoitusasiat Iniön lähipalvelulautakunta 10 Lautakunta merkitsee seuraavat ilmoitusasiat tiedoksi: 1. Lautakunta on saanut kutsun Nauvon Framnäsissä klo pidettävään keskustelutilaisuuteen lähidemokratiasta ja lähipalvelulautakunnista Paraisten kaupungissa. Tilaisuuteen voi osallistua videoneuvotteluteitse Snäckanista Iniöstä. 2. Lähipalvelulautakunta toteaa myös, että lähipalvelulautakunnan ehdotus Jurmo II:n kesäaikataulun aikaistamisesta alkaen on huomioitu. Lautakunta merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi.

16 1/ Iniön lähipalvelulautakunta Iniön Norrbyn satamahanke 3626/ /2012 Iniön lähipalvelulautakunta 11 Valmistelija ja Puheenjohtaja Tove Mattsson, puh esittelijä: Lähipalvelulautakunta on kutsunut kaupunginrakennusmestari Joakim Enckellin esittelemään lautakunnalle Norrbyn satamaa koskevia suunnitelmia. Suunnitelmat ovat muuttuneet suunnittelun kuluessa sillä perusteella, että kus tan nusten tu lee pysyä annetun budjetin puitteissa. Hanke rahoitetaan EU-varoin ja Iniön kunnanvaltuuston tarkoitusta varten varaamilla porkkanarahoilla. Lähipalvelulautakunta merkitsee Joakim Enckellin esittelyn hankkeen nykytilasta tiedoksi ja antaa asiasta kommenttinsa. Lähipalvelulautakunta merkitsi informaation Norrbyn satamaa koskevista suunnitelmista tiedoksi ja päätti keskustelun jälkeen seuraavaa: - Satama-altaan ponttonilaituri poistetaan - Vierassataman ponttonilaituria pidennetään - Toinen ratkaisu kauppalaiturin luiskiksi - Jäteastioille toinen sijoituspaikka (vanhan tiedotustaulun luona) - Pysäköinti kaupan eteispäätyyn (kaupungin rajalle) - Odotuskoppi poistettu. Odotustila tulisi ratkaista jollain tavoin. - Sanomalehtien noutopaikka voitaisiin mahdollisesti siirtää postitoimiston luo.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 528. 255 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 529

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 528. 255 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 529 15/2013 526 Kaupunginhallitus TID - AIKA 04.11.2013 kl./klo 15:00-18:15 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 528 255 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 73. 28 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 74

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 73. 28 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 74 3/2014 70 Kaupunginvaltuusto TID - AIKA 01.04.2014 kl./klo 17:00-18:17 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Komentosilta 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 73 28 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2011 223 Kaupunginvaltuusto TID - AIKA 13.12.2011 klo 13:00-19:45 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo Paraisilla, Komentosilta 84 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 85 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 1/2008 1 Kaupunginvaltuusto TID - AIKA 12.02.2008 klo 17:00-20:40 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Komentosilta 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 5 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4. 2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4. 2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 5 1/2015 1 Kaupunginhallitus TID - AIKA 12.01.2015 kl./klo 14:00-17:10 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Huom! Koulutuksia yrittäjille ja viljelijöille. Turunmaalla. Vesihuoltolaitos tiedottaa: Palveluhinnasto 2010. Superlautakunta paljon vartijana

Huom! Koulutuksia yrittäjille ja viljelijöille. Turunmaalla. Vesihuoltolaitos tiedottaa: Palveluhinnasto 2010. Superlautakunta paljon vartijana 2 Saa r istomer en kaupun k i Huom! Superlautakunta paljon vartijana ILMOITUSLIITE Katso sivu 4 Koulutuksia yrittäjille ja viljelijöille Vesihuoltolaitos tiedottaa: Palveluhinnasto 2010 Lue lisää sivulta

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 229 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 229 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 20/2008 557 Kaupunginhallitus TID - AIKA 11.11.2008 klo 17:15 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Ohjaamo 229 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 560 230 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 17 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 17 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 2/2008 38 Kaupunginhallitus TID - AIKA 30.01.2008 klo 15:00-18:20 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Ohjaamo 17 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 42 18 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 4/2008 135 Kaupunginvaltuusto TID - AIKA 04.06.2008 klo 17:15-19:45 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Komentosilta 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 139 42 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 59 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 59 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 6/2008 153 Kaupunginhallitus TID - AIKA 11.03.2008 klo 17:00 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Ohjaamo 59 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 157 60 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 299 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 631. 300 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 632

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 299 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 631. 300 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 632 17/2013 628 Kaupunginhallitus TID - AIKA 16.12.2013 kl./klo 15:00-16:50 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo 299 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 631 300 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Huom! Kulttuuritiimi ryhtyy. LänsiTurunmaalla. bloggaamaan kaupungin verkkosivuilla! Tarvitsetko apua kiinteistösi jätevesijärjestelmän

Huom! Kulttuuritiimi ryhtyy. LänsiTurunmaalla. bloggaamaan kaupungin verkkosivuilla! Tarvitsetko apua kiinteistösi jätevesijärjestelmän 2011 3 Saa r istomer en kaupun k i Huom! Tarvitsetko apua kiinteistösi jätevesijärjestelmän suunnitteluun? ILMOITUSLIITE Katso sivu 9 LänsiTurunmaalla siivotaan 6.5.2011 Lue lisää sivulta 11 " Norrbyn

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto

KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto Kokouksen: Ajankohta 18.4.2002 klo 19:00 Paikka Raatihuone Asiat 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 4 18 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 153 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 153 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 13/2008 378 Kaupunginhallitus TID - AIKA 24.06.2008 klo 15:00-18:40 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Ohjaamo 153 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 382 154 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

Huom! Vesihuoltolaitos tiedottaa: Palveluhinnasto 1.7.2010 alkaen. Länsi-Turunmaa paras hajajätevesikunta 2010. LänsiTurunmaan.

Huom! Vesihuoltolaitos tiedottaa: Palveluhinnasto 1.7.2010 alkaen. Länsi-Turunmaa paras hajajätevesikunta 2010. LänsiTurunmaan. 38 2010 5 Saa r istomer en kaupun k i Länsi-Turunmaa paras hajajätevesikunta 2010 Katso sivu 3 " LänsiTurunmaan kesäkampanja sai SM-hopeaa Lue lisää sivulta 3 Huom! Vesihuoltolaitos tiedottaa: Palveluhinnasto

Lisätiedot

Huom! Mitä mieltä olet kaupungin joukkoliikenteestä? Lasten ja nuorten. Tutustu kulttuurilautakuntaan!

Huom! Mitä mieltä olet kaupungin joukkoliikenteestä? Lasten ja nuorten. Tutustu kulttuurilautakuntaan! 9 Saaristomeren kaupunki Kalakamut seikkailevat Tervetuloa tutustumaan kalakamuihin perjantaina 20.11. klo 9 Perhetalo Ankkuriin Huom Mitä mieltä olet kaupungin joukkoliikenteestä? Tutustu kulttuurilautakuntaan

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2009. Kunnanhallitus 21.1.2009 1

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2009. Kunnanhallitus 21.1.2009 1 PÖYTÄKIRJA 1/2009 Toimielin Kokouspäivä Sivu Kunnanhallitus 21.1.2009 1 Kokousaika Keskiviikko 21. tammikuuta 2009 klo 16.00-18.30 Kokouspaikka Virastotalo Taalintehtaalla Päättäjät: Nurmio Mårten puheenjohtaja

Lisätiedot

Huom! Kaupunki pyytää ehdotuksia lahjaartikkeleista. Länsi-Turunmaan ensimmäinen vauva 2010 syntyi Nauvoon

Huom! Kaupunki pyytää ehdotuksia lahjaartikkeleista. Länsi-Turunmaan ensimmäinen vauva 2010 syntyi Nauvoon 42 2010 1 Saa r istomer en kaupun k i Länsi-Turunmaan ensimmäinen vauva 2010 syntyi Nauvoon Katso sivu 3 " Saaristomme valittiin kotimaan Helmeksi Matkamessuilla Lue lisää sivulta 5 Huom! Kaupunki pyytää

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto

KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto Kokouksen: Ajankohta 18.12.2001 klo 16:00 Paikka Raatihuone Asiat 120 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 121 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 4 122

Lisätiedot

Huom! Kalakamut palasivat takaisin. LänsiTurunmaan. yritystiimi esittäytyy. Osallistu Nyttin lukijatutkimukseenn internetissä:

Huom! Kalakamut palasivat takaisin. LänsiTurunmaan. yritystiimi esittäytyy. Osallistu Nyttin lukijatutkimukseenn internetissä: 34 2010 10 Saa r istomer en kaupun k i Kalakamut palasivat takaisin Katso sivu 3 " LänsiTurunmaan yritystiimi esittäytyy Lue lisää sivulta 2 Osallistu Nyttin lukijatutkimukseenn internetissä: www.lansi-turunmaa.fifi

Lisätiedot

Huom! Taksi- ja linjaautoliikenteen. Lähipalvelulautakuntien pj:t. kokoontuivat. Perinteinen yhteistyöparlamentti

Huom! Taksi- ja linjaautoliikenteen. Lähipalvelulautakuntien pj:t. kokoontuivat. Perinteinen yhteistyöparlamentti 38 2010 7 Saa r istomer en kaupun k i Lähipalvelulautakuntien pj:t kokoontuivat Lue lisää sivulta 9 " Perinteinen yhteistyöparlamentti järjestettiin Houtskarissa Lue lisää sivulta 6 Huom! Taksi- ja linjaautoliikenteen

Lisätiedot

Huom! Terveisiä sivistyslautakunnasta! Kaupunginkirjaston. uutuuksia. Muutoksia rakennusvalvonnassa

Huom! Terveisiä sivistyslautakunnasta! Kaupunginkirjaston. uutuuksia. Muutoksia rakennusvalvonnassa 38 10 Saaristomeren kaupunki Lautakunnista ja niiden työskentelystä kertova sarjamme jatkuu sivistyslautakunnan esittelyllä. Lue lisää Petra Palmroosin haastattelusta. Lue lisää sivulta 4 " Terveisiä sivistyslautakunnasta

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 101 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 101 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 9/2008 260 Kaupunginhallitus TID - AIKA 22.04.2008 klo 15:00-16:20 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Ohjaamo 101 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 264 102 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 8/2013

KUNNANHALLITUS 8/2013 KUNNANHALLITUS 8/2013 Aika Maanantai 17.6.2013 klo 18.l05 22.55 tauko 21.30 21.35 :n 143 aikana Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen, esteellinen 144,

Lisätiedot

esityslista Tekniikka- ja ympäristötalo, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski Nro Asia Sivu

esityslista Tekniikka- ja ympäristötalo, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski Nro Asia Sivu 2/2013 1 (38) Aika 23.05.2013 klo 14:00 Paikka Tekniikka- ja ympäristötalo, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski Asialista Nro Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastajat

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 262. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 262. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 262 Kaupunginhallitus AIKA 19.05.2014 klo 17:35-20:10 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Grönberg Merja II varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kemiön kunnantoimisto 5. kesäkuuta 2015

Kemiön kunnantoimisto 5. kesäkuuta 2015 5/2015 KUTSU Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 26. toukokuuta 2015 klo 16.00 Kokouspaikka Kemiön kunnantoimisto Päättäjät Muut Asiat Allekirjoitus Wilhelm Liljeqvist Martti Murto Brita Drugge Hanna

Lisätiedot

Huom! Paraisten kotipalvelu ja kotisairaanhoito muuttivat hotelli Kalkstrandiin

Huom! Paraisten kotipalvelu ja kotisairaanhoito muuttivat hotelli Kalkstrandiin 2010 8 Huom! Paraisten kotipalvelu ja kotisairaanhoito muuttivat hotelli Kalkstrandiin Perhetalo Ankkurin leikkipuisto avataan Katso sivu 2 Lue lisää sivulta 2 Saa r istomer en kaupun k i " Uusia kasvoja

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 38 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 88. 39 Pöytäkirjantarkastajien valinta 89

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 38 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 88. 39 Pöytäkirjantarkastajien valinta 89 5/2014 86 Sivistyslautakunta TID - AIKA 02.09.2014 kl./klo 16:30-19:30 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Ohjaamo 38 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 88 39 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄN KULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ

POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄN KULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄN KULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ 1. JOHDANTO 1.1 YLEISTÄ Uusi tarkistettu jätelaki (646/2011) astui voimaan 1.5.2012. Uuden jätelain siirtymäsäännöksessä

Lisätiedot