3 NÄKÖKULMAA LUOVUUTEEN JA YRITTÄJYYTEEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "3 NÄKÖKULMAA LUOVUUTEEN JA YRITTÄJYYTEEN"

Transkriptio

1 3 NÄKÖKULMAA LUOVUUTEEN JA YRITTÄJYYTEEN Asenne, motivaatio, (sisäinen) yrittäjyys ja luovuus ja TULOS kulkevat usein käsi kädessä! Luovuuden ilmapiirin edistäminen on yksi pitkäkestoisempia investointeja työhyvinvointiin, viihtyvyyteen ja sitä kautta myös organisaation kilpailukykyyn. Kaikille Sinä valitset 3 seuraavista: Mato Valtonen Helena Tornberg Patrick Pata Degerman Kaisa Kautto-Koivula Stefan Lindfors Aku Louhimies Tommi Vuorinen Antti Eklund Yksittäisen luennon kesto on min. Luennot voivat olla samana päivänä tai ne voidaan toteuttaa kehitysohjelmaanne sopivina ajankohtina kuitenkin siten, että ensimmäisen ja kolmannen luennon väli on enimmillään 1 vuosi. Yrittäjyys, Luovuus ja Innovatiivisuus ovat usein nykypäivän Suomeen rinnastettuja sanoja, joiden merkitystä korostetaan niin medioissa kuin yritysten arvotauluissa! Mikä on totuus Teidän organisaatiossa Pulppuaako Teillä uusia ideoita? Mikäli luovuuden ilmapiiri ei vielä hohda tarpeeksi vahvana jokaisesta kollegastasi, niin pyydä seuraavia persoonia Teille käymään! Mato Valtonen Luovuus ja luovuuden ilmapiiri, motivaatio ja sisäinen yrittäjyys Helena Tornberg Luovuus ja vuorovaikutusalan yrittäjä. Luovuusenergian kanavointi tärkeäksi voimavaraksi. Patrick Pata Degerman Miten valmistautua ennen kokemattomaan ja mahdottomalta tuntuvaan? sekä Out of Box- ajattelua muutosten äärellä. Kaisa Kautto-Koivula Monitieteinen Kaisa (DI, TkL (tekoäly), FT) on yksi Suomen johtavia tulevaisuuden tutkijoita, jolle radikaalit murrokset ja innovaatiot ovat tuttuja. Stefan Lindfors Design, luovuus, rohkeita kokeiluja ja tavanomaisen ravistelua Aku Louhimies Elokuvaohjaaja Kuinka johtaa luovia ihmisiä? Projektityö asiantuntijatiimien ja luovien ihmisten kanssa. Tommi Vuorinen Luova yrittäjyystarina, kulttuuri ja yrittäminen Antti Eklund - hänessä yhdistyy luovuus, kokemus, akateemisuus ja maalaisjärki. Muotoilujohtaminen, brandin rakentaminen ; Muotoilun, innovaatiotoiminnan ja markkinointiviestinnän sparraus, luovat workshopit - luovuuden tason nostaminen.

2 ASENNETTA MYYNTIIN Myynti on 80 % asennetta ja 20 % taitoa tämän tosiasian myöntäminen on peruslähtökohta myynnin kehittämiselle organisaatiosta riippumatta. Asenteet ovat ajatustapoja ja ajatustapoja voidaan muuttaa aloita asenteen kehittäminen jo tänään! Osallistuja saa keinoja ja työkaluja myyntinsä kehittämiseen. Asenteen ja uusien ajattelu- ja toimintatapojen lisäksi perehdytään vuorovaikutustaitojen parantamiseen, jotta viestisi menisi perille! Valmennus on tarkoitettu myynnin ja asiakkaiden parissa työskenteleville myös myyntijohdolle. Patrick Pata Degerman, tutkimusmatkailija Antti Airaksinen, myyntivalmentaja Kesto: 1/2 2 päivää valmentajien ja asiakkaan tapaamisessa. Saatavana myös englanninkielisenä Myyntitekniikatkin ovat toki tärkeitä, mutta Myynnin pyörä on jo keksitty eikä sitä tarvitse keksiä uudelleen kymmenien päivien myyntivalmennuksissa. Asiakkaidemme mielestä Vuoden 2006 puhujamme ja Mount SISU-vuoren nimeäjä ja valloittaja Patrick Pata Degerman vie kuulijat asenteen, motivaation ja rohkeuden lähteille. Kyseessä on visuaalisestikin puhuttava luento, jota myyntijohtajat, liiketoimintajohtajat sekä henkilöstön kehittämisestä vastuussa olevat suosivat henkilöstötilaisuuksissaan. Kyseessä on aina asiakaskohtainen toteutus, joka on poikinut palautekyselyissämme keskiarvon 4,80 (skaala 1-5) Pata on luennoissaan painottanut mm. seuraavia seikkoja: Asennetta & motivaatiota Tiimi- ja joukkuehenkeä Rohkeutta ja kovia tavoitteita Rohkeutta tulla ulos työroolistaan ja toimia työyhteisön hyväksi Out of box ajattelua ja uusien toimintatapojen kulttuuria Jokainen on Myyjä! Jokaisen tulisi nähdä punainen lanka työnsä/roolinsa sekä asiakkaalle tarjotun palvelun välillä. Tätä mieltä on innostava myyntivalmentajamme Antti Airaksinen. Antilla on yli kymmenen vuoden kokemus yritysten ja organisaatioiden innostamisesta parempiin tuloksiin. Myyntivalmennuksissaan Antti teroittaa mm: Palveluasennetta ja miten sitä ylläpidetään Hyödyillä argumentointia, joka johtaa yhteistyön alkamiseen ja lisämyyntiin Keskustelukumppanin tunnistamista eli asiakkaasi käyttäytymismalli vaikuttaa myyntityyliisi Asennetta, kontrollia ja pelisilmää neuvottelutilanteissa Myyjän tavoitteellisuutta ja asioiden rohkeaa loppuunsaattamista Tähän valmennukseen liittyviä muita valmennuksiamme: Value Added Sales (Patrick Pata Degerman & Thomas Burzler) Peak Motivation & Peak Performance (Jörgen Oom & Gurra Krantz) Life Cycle Costs, Pay Back time, Service/Product Argumentation (Vesa Kainu & Thomas Burzler & Johan Bygge)

3 ASIAKKAAN KOHTAAMINEN HAASTAVISSA PALVELUTILANTEISSA Miten asiakkaan voi yllättää positiivisesti palvelu- ja neuvontatilanteessa? Miten valitustilanteen voi hoitaa niin, että luottamus palautuu ja asiakas kertoo hyvästä kokemuksesta eteenpäin? Annikan käytännönläheisissä valmennuksissa osallistujat saavat valmiuksia palvelu- ja myyntitilanteiden ammattimaiseen hallintaan kasvokkain ja puhelimitse. Valmennus on tarkoitettu myynnin ja asiakkaiden parissa päivittäin työskenteleville asiakaspalvelijat, myyjät, esimiehet ja yrittäjät Annika Juonela, Asiakaspalvelun ja myynnin sparraaja sekä ammattinäyttelijä Kesto: 1/2 2 päivää valmentajien ja asiakkaan kanssa. Näihin kysymyksiin saat vastaukset ja työkalut Suomen asiakaspalveluvalmentajien eliittiin kuuluvalta Annika Juonelalta. Annika on tehnyt yli 20 vuotta yhteistyötä yritysten ja julkishallinnon organisaatioiden kanssa. Annikan erityisosaamista on asiakaskontaktin hallinta palvelu- ja myyntitilanteissa. Hänellä on runsaasti kokemusta erityisesti puhelinpalvelun kehittämisestä. Annika Juonela käyttää valmennuksissa paljon käytännönläheisiä harjoituksia, joiden tavoitteena on, että saatuja oppeja ja oivalluksia voi välittömästi soveltaa omassa työssä. Annikan avustajana toimii valmennuksissa ammattinäyttelijä, jonka avulla asiakaspalvelutilanteiden simulointi ja demonstraatio saadaan aivan uudelle tasolle. Esimerkkitilanteet valitaan osallistujien todellisista asiakaskohtaamisista, jolloin valmennuksessa saa konkreettisia keinoja hankalankin tilanteen hoitamiseksi. Harjoittelu on opettavaista ja samalla erittäin hauskaa. Päivämäärä ja saatavuus ratkaisee kuka ammattinäyttelijä kulloinkin on. Verkostossa ovat mm. Jussi Puhakka, Jaana Saarinen ja Maria Sid. Toteutettava valmennus on aina yksilöllinen - tavoitteisiin ja tarpeisiin räätälöity kokonaisuus. Tähän valmennukseen liittyviä muita valmennuksiamme: Asennetta myyntiin (Patrick Pata Degerman & Antti Airaksinen) Palveluloisto ketjussa (Heikki Peltola & Tomi Miininen) Value Added Sales (Patrick Pata Degerman & Thomas Burzler)

4 Eväitä esimiestyön murrokseen Millaiset ovat virtuaalijohtamisen tulevaisuuden näkymät? Työelämä muuttuu mitä vaikutuksia sillä on esimiestyöhön ja johtamiseen? Muutos mahdollisuus vaiko uhka? Näihin kysymyksiin Helka Pirinen antaa yhden totuuden ja useamman näkökulman interaktiivisissa ja innostavissa esimiesvalmennuksissaan (saatavilla myös englanniksi). Esimies saa valmennuksessa paremmat eväät päivittäisiin vuorovaikutustilanteisiin Esimies ymmärtää paremmin sekä virtuaalijohtamisen haasteet että muutoksen mekanismit Esimies työhyvinvoinnin rakentajana ja tehokkaana viestijänä on selkeä hyöty koko organisaatiolle. Sekä esimiestehtävissä oleville henkilöille että projektivastuissa oleville. Helka Pirinen, esimiesvalmentaja ja johdon sparraaja Kesto: 1/2 4 päivää valmentajien ja asiakkaan kanssa. Helka Pirinen, FK, MBA, toimii tällä hetkellä johdon konsulttina ja valmentajana (Senior Manager) kansainvälisessä asiantuntijaorganisaatiossa (KPMG). Hänen työnsä sisältää asiakkaiden liiketoiminnan kehittämisprojekteja, liikkeenjohdon ja henkilöstöhallinnon strategista suunnittelua, palkitsemisjärjestelmien luomista, sekä organisaation ylimmän johdon ja esimiesten valmentamista. Hän on mukana myös yritysjärjestelyissä johdon sparraajana. Aloittelevien esimiesten sparrausten lisäksi Helka on ollut monessa haasteessa mukana. Helka Pirinen onkin CompetenceForumin kysytyimpiä ja arvostetuimpia esimiesvalmentajia. Arvostus johtuu Helkan todella laajasta kokemuksesta henkilöstön kehityspalveluissa sekä positiivisten että kipeiden muutosten muutosagenttina. Myös Osaamisen hallinta ja sen johtaminen on Helkan luentoaiheita, mutta sitä ei käsitellä tässä esitteessä. Helkan valmennusten laadun lisäksi organisaatiot arvostavat hänen monikäyttöisyyttä ja laaja katsantokantaa. Seuraavassa onkin lueteltu toteutuneiden valmennusprojektien otsikoita tunnistatko oman organisaationne kehitystarpeet ja tuskatilat niistä. Virtuaalijohtaminen - Virtuaalisen johtamisen työkalut, haasteet & hyödyt - Mitä taitoja virtuaalisessa ympäristössä työskentely edellyttää työntekijältä & esimieheltä? - Tiimien toiminta virtuaalisessa ympäristössä - Kulttuurierojen huomioiminen - Tulevaisuuden näkymät Esimiestyön murros - Työelämän muutokset mitä vaikutuksia esimiestyöhän ja johtamiseen - Työntekijän odotukset omasta työstä ja esimiestehtävistä - Tavoitteellinen johtaminen miten saan ihmiset toimimaan oikeaan suuntaan - Esimiestyö ja työhyvinvointi - Esimiestyö ja palautteen antaminen - Esimies haasteellisissa vuorovaikutustilanteissa - Esimiehen työajan hallinta Muutosjohtaminen - Muutos mahdollisuus vaiko uhka? - Muutoksen johtaminen ja esimiestyö keppiä vaiko porkkanaa? - Muutos työntekijän, esimiehen ja organisaation näkökulmasta - Erilaiset ihmiset erilaiset tavat vastaanottaa muutos - Muutoksen erivaiheet ja niihin valmistuminen - Muutoksen sudenkuopat - Tavoitteellinen muutoksen johtaminen miten estät tukehtumisen ja paluun vanhalle mukavuusalueelle

5 JOHTORYHMÄN SPARRAAMINEN VOITTAJAJOHTORYHMÄKSI Johtoryhmät ovat hallituksia aktiivisemmin kiinni organisaation peräsimessä! Eli johtoryhmät ovat koko ajan mukana strategiatyöskentelyssä sekä operatiivisen toiminnan johtamisessa ja ohjaamisessa. Johtoryhmien kehittäminen ja sparraaminen on usein laiminlyöty alue organisaation kehitysohjelmissa (syy: koska todellisia osaajia on harvassa) Johtoryhmien kehittämiseen on nyt tarjolla parasta mahdollista osaamista Johtoryhmän kehittyminen vaikuttaa koko organisaatioon Hallitus voi entistä enemmän luottaa johtoryhmän toimintakykyyn erilaisissa poikkeus- ja muutostilanteissa Sekä uusille ja muutostilanteessa oleville johtoryhmille että pidempään yhdessä toimineille johtoryhmille ja johtoryhmien jäsenille Helena Åhman Ilari Anttila Laura Santasalo Urpo Karjalainen Annika Vatanen Tuija Pulkkinen Miten sitten kehittää johtoryhmää ja sen työskentelyä? Vastauksia ja ratkaisuja johtoryhmän elinkaaren eri vaiheisiin tarjoavat valttikorttimme eli Suomen arvostetuimmat ja kysytyimmät johtoryhmien sparraajat: Helena Ilari Laura Urpo Annika Tuija Åhman Anttila Santasalo Karjalainen Vatanen Pulkkinen Nämä maailmalla mainetta niittäneet Mind Hunterit tarjoavat ratkaisuja mm. seuraaviin johtoryhmien tilanteisiin ja haasteisiin: Johtoryhmien ihannetilan, nykytilan ja kehittämiskohteiden arviointi Johtoryhmä tulevaisuuden ennakoijana ja muokkaajana Toimitusjohtajien ja johtoryhmän vetäjän/jäsenten henkilökohtainen sparraus Johtoryhmän ja hallituksen yhteistyö Johtoryhmän sisäinen yhteistyö ja sparrauskulttuurin luominen johtoryhmään Johtoryhmän toiminta johtoryhmästä ulospäin Johtoryhmä strategian luojana ja toteuttajana Johtoryhmä muutosten johtajana Johtoryhmän ja jäsenten arviointi ja valinta Aloittavan johtoryhmän kehittäminen Johtoryhmät yrityskauppatilanteissa Virtuaalinen johtoryhmätyöskentely Johtoryhmän viestintä Päätösten teko ja toimeenpano Johtoryhmän yhteinen ajankäyttö ja kokousseuranta Johtoryhmäsimulaatiot Kokoonpano riippuu asiakkaan tarpeista, taustoista, nykytilanteesta ja sparraajien työtilanteesta Kesto: organisaatiokohtainen valmentajien ja asiakkaan kanssa yhteisessä tapaamisessa.

6 LUOVA YDINASENNE Valmennus antaa työkaluja ja henkilökohtaisia oivalluksia kiireenhallintaan ja jaksamiseen Henkilökohtaisten voimavarojen valjastaminen positiiviseksi luovuudeksi ja muutosvoimaksi Valmennus tarjoaa reseptejä vuorovaikutukseen, yhteistyöasenteeseen ja työhyvinvointiin Osallistujat saavat rohkaisua luovaan asenteeseen ja arjen improvisaatioon Kaikille työyhteisön jäsenille Mikko Kuustonen Jouko Paananen Jukka Perko Iiro Rantala Kesto: 3 h 1 pv (1-3 taukoa) valmentajien ja asiakkaan kanssa yhteisessä tapaamisessa. Uusi, luova, koskettava ja EI-konsulttimainen valmennus, joka tukee niin yksilön kehittymistä, kuin työyhteisön hyvinvointia ja joukkuehenkeä. Mukana kuvassa olevien neljän kansainvälisen suomalaisen näkökulma ja toteutus. Työelämää ja vuorovaikutusta konkretisoidaan elävän musiikin avulla. Takuulla yksilöllisen ja yllätyksellisen valmennuksen aikana käsitellään mm. seuraavia teemoja: Oikea tempo Hidas aika ja aikaansaaminen Kiireenhallinta ja jaksaminen Aikasairaus ja tyyneys Muuttuva työympäristö Ihmisen puolustusvoimat Työn mielekkyys ja mielettömyys Vaihtuvat roolit Suomalaiset voimavarat Nuoren kulttuurin kyky ja halu Kylähulluus Häpeän hyötykäyttö Kasvaminen luovaan ydinasenteeseen Arvojen arki ja armo arjessa Uskallus, epäonnistuminen ja pelko Suvaitsevaisuus, solidaarisuus ja samanarvoisuus Luova työyhteisö Yhteisöllisyys & turvavyöhyke Rohkeus - uuteen heittäytyminen Luovan työn todellisuus Vuorovaikutus Jaettu tekeminen Arjen improvisaatio Ilmapiirin yhteisvastuu Asiakkaan tarpeet, toiveet ja painotukset huomioidaan räätälöintipalaverissa.

7 Luovuus ja miten uudet ideat syntyvät? Kuuluuko luovuus ja tulevaisuuden kilpailukykyyn liittyvä ideointi organisaationne arkeen? Huokuuko organisaationne työilmapiiri luovuutta vai epäonnistumisen pelkoa? Osallistujat saavat konkreettisia työkaluja organisaationsa luovuus- ja innovaatioprosesseihin Osallistujat ymmärtävät luovuuden ilmapiirin tärkeyden työpaikoillaan Luovuus ja ideointi kuuluvat tämän päivän kilpailukykyisen organisaation arkijohtamiseen eikä vuosittaiseen innovointitapahtumaan. Kaikille. Kohderyhmän organisaatio, tehtävät, kokemus ja asetetut tavoitteet vaikuttavat valmennuksen sisältöön ja painotuksiin. Saku Tuominen, chief creative officer ja tuottaja Kesto: 1/2 päivää valmentajan ja asiakkaan kanssa. Mikäli luovuuden edistämisen eteen on mielestäsi vielä työsarkaa jäljellä, niin varaa Saku Tuomisen interaktiivinen luovuus- ja ideointivalmennus meiltä. KTM Saku Tuominen on Zodiak Television:in CCO, chief creative officer, ja tuotantoyhtiö Broadcastersin vastaava tuottaja. Työn toimenkuvaan kuuluu mm. uusien, yllättävien ja raikkaiden ohjelmaideoiden kehittäminen, myyminen ja toteuttaminen. Tuominen on toiminut luovuutta vaativalla alalla ja houkutellut menestyksekkäästi katsojia itse keksityillä tai ulkomailta tuoduilla ohjelmaformaateilla vuodesta toiseen. Saku Tuomisen mielestä luovuus ei tule laiskottelemalla, vaan se vaatii kovaa työtä ja ajattelua. Tämä tarkoittaa, että luovuudelle pitää varata aikaa. Turhat palaverit kannattaa karsia töissä pois ja satsata tehokkaisiin ideointi-istuntoihin. Ideointipalaverissa pitää arvostaa toisia ja luoda ilmapiiri, jossa ideoita voi heitellä vapaasti ilmaan ilman kritiikin pelkoa. Ideoita kannattaa suoltaa vapaasti eikä välittää, ovatko ne hyviä vai huonoja - tärkeintä on, että ideoita on paljon. Jossain palaverissa saattaa syntyä 50 uutta ideaa, joista 40 on huonoja, mutta kymmenessä voi olla jo ainesta jatkokehittelyyn, Saku toteaa. Saku Tuominen on kirjoittanut yhdessä Jussi Kosken kanssa kirjan "Kuinka ideat syntyvät?". Kirjassaan tekijät pohtivat ideoiden ja luovuuden myyttiä, ja päätyvät lopputulokseen, jonka mukaan lahjakkuus jalostuu luovuudeksi ainoastaan intohimoa polttoaineenaan käyttävän sitkeyden avulla. Tuominen kehottaa kuuntelemaan muita, mutta samanaikaisesti hän rohkaisee luottamaan oman intuitioonsa ja alitajunnan voimaan. Luovuuden kehittäminen on Tuomisen mukaan elinikäinen prosessi. Sakun mukaan suurin este luovuudelle on kiire tuo tunnettu laadun tappaja. Luennossaan Saku kertoo oman reseptinsä siitä, mitä luovuus vaatii motivoinnin lisäksi: Syvyyttä (kymmenen vuoden kokemus omalta alalta.) Leveyttä (työn ulkopuolista elämää.) Aikaa (aikaa pohtia ja elämä tasapainossa ) Itsetuntoa (uskallusta myös epäonnistua ) Workshop-osuudessa: Käydään läpi 3-4 kpl konkreettista ideointitekniikkaa, jotka kannattaa ottaa osaksi organisaationne arkea. Lopullinen sisältö räätälöidään valmentajan ja asiakkaan yhteispalaverissa.

8 MENESTYVÄN JOUKKUEEN KULMAKIVET Onko menestyvän joukkueen rakentamiseen selkeää reseptiä tai oikotietä? Mitkä asiat (kulmakivet) pitää olla kunnossa, jotta menestymiselle on edellytykset? Nykyään yhä harvempi menestyy yksin vaan toimivat kokonaiset tiimit ja joukkueet ovat usein menestyksen takana Menestyvissä joukkueissa ja projekteissa on samoja nimittäjiä, jotka on hyvä tuntea, jotta saat oman joukkueesi/projektisi käännettyä varmuudella menestyksen suuntaan. Esimiehelle asetetut tavoitteet tulee saavuttaa usein nykyisillä henkilöstöresursseilla opit valmennuksessa miten puhaltaa uutta motivaatiota vanhoihin konkareihin. Valmennus on tarkoitettu lähinnä esimiehille ja johdon edustajille sekä projektien vastuuhenkilöille. Jyrki Heliskoski, Thomas Johanson Kesto: 1/2 1 päivää valmentajien ja asiakkaan kanssa. Liike-elämässä tilanne on harvoin niin ruusuinen, että esimies saa valita alaisensa vaan yleensä pelataan valmiiksi annetuilla korteilla mitkä asiat silloin ovat tärkeimpiä menestyksen kannalta? Jalkapallovalmentaja, Suomen Palloliiton valmennuspäällikkö Jyrki Jyrä Heliskoski on värikäs ja sanavalmis mies. Hän kertoo miten menestyvä joukkue rakennetaan. Liikunnanopettajaksi aikanaan valmistunut Jyrki Heliskoski on tehnyt pitkän päivätyön Suomen Palloliiton valmennustehtävissä. Suureen julkisuuteen hän nousi vuonna 2005 otettuaan Suomen jalkapallomaajoukkueen päävalmentajan pestin puoleksi vuodeksi. Jyrki on omien sanojensa mukaan harjoitellut tehtävään 37 vuotta. Vuoden 2006 alusta lähtien, jolloin Roy Hodgson astui valmennusvastuuseen, Heliskoski on jatkanut tehtävässään valmennuspäällikkönä ja kakkosvalmentajana. Thomas Johanson on yksi Suomen kaikkien aikojen menestyneimpiä purjehtijoita, sillä hänellä on EM-kultaa, MM-kultaa ja Olympiakulta Sydneyn olympiakisoista vuodelta Purjehduksen olympiavoittaja Thomas Johanson on monipuolisen taustan omaava analyyttinen urheilija. Hän jos kuka osaa katsoa peiliin ja oppia virheistään mm. Sydneyn olympiaprojekti oli mennä karille jo alkuvaiheissa. Työmaailmassa maisema ja ympäristö ovat erilaisia, mutta lainalaisuudet kuitenkin samoja. Kaikki on loppujen lopuksi kiinni ihmisistä, heidän motivaatiosta ja oikeanlaisesta ohjauksesta. Onko mahdollisuutta tulla maailman parhaaksi, jos osa tavoittelee piirimestaruutta tai jos osa ei tiedä mihin tähdätään. Voidaanko ihmiset ohjata tavoittelemaan maailmanmestaruutta? Myyvätkö meillä vain myyntimiehet vai koko organisaatio? Yritysten tärkein voimavara on sen henkilöstö kuten miehistö veneessä. Kuinka motivoimme henkilöstömme alisuoriutumisen sijaan ylittämään itsensä? Kuinka saamme parhaat pysymään pidempään yrityksessämme? Miten estämme mahdollisen burn outin? Yksikään vene ei kulje purjeet pullollaan oikeaan suuntaan, jos sen miehistö ei tiedä, mitä tehdä ja jos he eivät ole sitoutuneita työhönsä. Tähän valmennukseen liittyviä muita valmennuksiamme: Miten johdetaan huipputuloksiin? (Mika Kojonkoski) Peak Motivation & Peak Performance (Jörgen Oom & Gurra Krantz)

9 MITEN HUIPPUTULOKSIIN JOHDETAAN? Kaikki haluavat huipputuloksia, mutta mitä siihen oikeasti tarvitaan? Huipputulokset kiinnostavat kaikkia. Mika Kojonkoski kertoo tärkeitä reseptejä siitä miten huipputuloksiin päästään yhä uudestaan. Liike-elämän muutokset ja elämämme kvartaalitalous edellyttävät oikeisiin asioihin keskittymistä ja toistuvia huipputuloksia nopeasti. Vuodesta 2002 Norjan maajoukkeen päävalmentajana toiminut Mika Kojonkoski kertoo tähän oman reseptinsä, joka onkin tuottanut uusia huippuja ja huipputuloksia vuodesta toiseen. Pelkillä monoilla ja voiteilla ei hyppykisaa voiteta tarvitaan lahjakas hyppääjä, jota taustaorganisaatio johtaa ja valmentaa sekä menestykseen että keskittyneeseen toimintaan menestyksen paineissa. Valmennus on tarkoitettu lähinnä johto- ja esimiesasemassa oleville henkilöille Mika Kojonkoski, Huippuvalmentaja Kesto: 1/2 1 päivää valmentajien ja asiakkaan kanssa. Norjan tunnetuin suomalainen Mika Kojonkoski uskoo systemaattisen prosessijohtamisen voimaan. Luennoissaan Kojonkoski kertoo omalla rauhallisella ja vakuuttavalla tavallaan tiimityöskentelystä kannustuksesta paineensietokyvystä ja keskittymisestä ja tietenkin huipputuloksiin pääsemisestä! Arvostetun asiantuntijan maineesta kertoo myös se, että hänelle tarjottiin vuoden 2005 lopulla sopimuksen jatkamisen vaihtoehtona erittäin merkittävää toimea Norjan Olympiakomiteassa, minkä Kojonkoski hylkäsi perhesyihin vedoten. Valmentamisen ja konsultoinnin ohella Kojonkoski valmistelee omaa väitöskirjaansa, joka käsittelee paineensietoa ja keskittymistä urheilussa. Tähän valmennukseen liittyviä muita valmennuksiamme: Menestyvän joukkueen kulmakivet (Jyrki Heliskoski & Thomas Johanson) Peak Motivation & Peak Performance (Jörgen Oom & Gurra Krantz)

10 TAHTOA TIETOA Esimiesosaaminen SISÄLTÖ TAITOA Osallistuja saa työkaluja arjen ja muutoksen johtamiseen Henkilöstö saa osaavamman esimiehen Organisaatio voi valmennuksen kautta parantaa johtamisen käytäntöjä Vai onko teidän organisaatiossa sitoutuminen, motivaatio, hyvinvointi ja tuloksentekokyky jo huipussaan? Valmennus on tarkoitettu kokeneille ja tuleville esimiehille etenkin henkilöille, jotka ovat esimiestehtävissä oman asiantuntijaroolinsa lisäksi. Jaakko Heinimäki, pappi ja kirjailija Riitta Hyppänen, FM ja MBA Esimiesvalmentaja ja johtoryhmien sparraaja Kesto: 1/ 2 10 päivää Lopullinen sisältö ja valmennuksen kesto räätälöidään valmentajien ja asiakkaan tapaamisessa. ONNISTU OSAAVANA ESIMIEHENÄ Miten jaksaa motivoida muita arjen aherruksessa? Miten onnistua muutoksien johtamisessa? Miten ihmisten erilaisuuden haasteen voi kääntää voimavaraksi? kun on omatkin hommat vielä kesken näin asioita pohtii moni esimiesasemassa oleva henkilö. Mm. näihin kysymyksiin vastaavat Jaakko Heinimäki & Riitta Hyppänen. Jaakko Heinimäki on yksi monipuolisimmista puhujistamme koko 7000 puhujan ja valmentajan verkostosamme. Jaakko on kokenut ja arvostettu esimies- ja johdonpäivien puhuja. Esimiesteemoista kysytyin luentorunko on: Esimiehen 7 hyvettä ja kuolemansyntiä Luento alkaa antiikin kardinaalihyveistä: Rohkeudesta, Järkevyydestä, Kohtuullisuudesta ja Oikeudenmukaisuudesta. Tarina jatkuu hyveiden ja paheiden läsnäololla ja taistelulla arjessamme loppuhuipentumana on hyvän johtajan ominaisuudet, joka antaa käytännön työkaluja ja pohdiskeltavaa kaikille esimiehille. Jaakko tekee aina asiakaskohtaisen toteutuksen, joka on poikinut palautekyselyssämme keskiarvon 4,75 (skaala 1-5). Painavan asiasisällön lisäksi myös Jaakon keskusteleva ja pohdiskeleva esitystyyli on arvostettu piristysruiske kvartaalitalouden oravanpyörän kiireorganisaatiolle. Jaakko käsittelee myös seuraavia esimiehille/henkilöstölle tärkeitä seikkoja: Työhyvinvointi Motivaatio Jaksaminen sekä oman rytmin kunnioittaminen Itsensä ja toisten sietäminen Esimiestoiminnan ei tarvitse olla uuvuttavaa nuorallatanssia puun ja kuoren välissä. Esimiesosaaminen voi olla liiketoiminnan menestystekijä, jonka varaan organisaation tuloksentekokyky ja uusiutuminen rakentuu. Tätä mieltä on henkilöstöjohtamisen moniosaajamme Riitta Hyppänen. Riitta on todella kysytty nimi esimiesvalmennuksiin syyt ovat Riitan laajaalainen kokemus ja osaaminen, laatu sekä ajankohtaisuus. Riitalta on valmistunut toukokuussa 2007 kirja: Esimiesmiesosaaminen Liiketoiminnan menestystekijä Riitan valmennuksien perustana ovat mm. seuraavat kirjan kohdat: Esimies liiketoimintastrategian toteuttajana ja varmistajana Yksikön johtamisen haasteet ja mahdollisuudet Henkilöstön osaamisen johtaminen Motivoinnista ja hyvinvoinnista huolehtiminen Työsuhteiden onnistuneet alkamiset ja taidokkaat päättymiset Muutosten menestyksekäs johtaminen Itsensä johtaminen ja kehittäminen Lisäksi Riitta on kirjoittanut artikkeleita Kauppalehden Johtamisen käsikirjaan.

11 PALVELULOISTO KETJUSSA Miten voi synnyttää loistokasta palvelua, miten erottua asiakaspalvelulla kiireen ja suurten asiakasvirtojen keskellä? Tarvitaan kiehtova konsepti, innostuneet ihmiset ja palvelukulttuuri, jossa jokainen tietää tarkasti mitä häneltä odotetaan. Tavallisen hyvä palvelu ei enää asiakkaille riitä. Palveluasennetta pitää päivittää koko ajan. Palveluloiston kulttuuri syntyy vain, jos jokainen yrityksessä sisäistää, miksi ja miten asiakkaat hurmataan. Valmennus on tarkoitettu myynnin ja asiakkaiden parissa päivittäin työskenteleville asiakaspalvelijat, myyjät, esimiehet, yrittäjät sekä johto. Heikki Peltola, KTM, nostemestari Tomi Miininen, Robert s Coffeen toimitusjohtaja Kesto: 1/2 1 päivää valmentajien ja asiakkaan kanssa. Nostemestari Heikki Peltola vie osallistujat palveluasenteen, palveluloiston ja omasta työstä innostumisen lähteille. Heikin kysytyimpiin alustuksiin lukeutuva Kahdeksan teesiä palveluun on pikatie parempaan yhdessä tekemiseen, hyvinvointiin ja arjessa jaksamiseen. Heikki Peltola on asiakaspalvelun ja ketjutoiminnan kiistattomia guruja Suomessa. Hänen referenssilistauksensa tekisi tästä dokumentista monisivuisen. Heikki on työskennellyt yli 50 Suomessa toimivan ketjun kanssa ja hänen tuore kirjansa Palveluloisto ja kiehtomisen aito taito (Edita 2007) on arvostelu- ja myyntimenestys. Heikin valmennuksen avulla asiakkaamme ovat saavuttaneet mm. seuraavat tavoitteensa: Omasta työstä innostuminen Kohentunut työssä jaksaminen Parantunut palvelu ja sen menestyksekäs johtaminen Oman kilpailukyvykkyyden kirkastuminen Yrittäjänä onnistuminen Oikein johdettu asiakaslähtöinen palvelukonsepti, joka muuttuu ketterästi asiakkaiden toiveiden mukaan on keskeinen elementti palveluloiston synnyttämisessä. Tätä mieltä on asiakkaitamme piristävä luennoitsijamme Tomi Miininen. Tomilla on yli kymmenen vuoden kokemus sekä konseptoidun liiketoimintamallin johtamisesta että kauppakeskusliiketoiminnan erityispiirteistä. Tomi käsittelee asiakkaan tarpeen mukaan mm. seuraavia aihealueita: Asiakaspalvelu & palveluasenne Asiakaspalvelun johtaminen Franchising & yrittäjyys ja niiden tukeminen Konseptoidun liiketoimintamallin johtaminen käytännössä Palvelukulttuurin toteuttaminen Kauppakeskusliiketoiminta: erityispiirteet & innovaatiot Tähän valmennukseen liittyviä muita valmennuksiamme: Asennetta Myyntiin (Patrick Pata Degerman & Antti Airaksinen) Value Added Sales (Patrick Pata Degerman & Thomas Burzler) Peak Motivation & Peak Performance (Jörgen Oom & Gurra Krantz)

12 PEAK MOTIVATION & PEAK PERFORMANCE DESCRIPTION How to motivate for excellence? How to change attitude? We had a perfect year dare we be the best, again? WHY? Training provides inspiration, motivation and courage so you can reach your targets Training gives practical advice how to motivate for excellence, how to change attitude Participant gets tools for building a winning team! FOR WHOM? Top management Business Unit directors Sales professionals Project leaders etc. WHO IS TRAINING? Jörgen Oom Gurra Krantz DURATION? 1/2-3 days Frequently asked topics: Jörgen Oom,( Ph. D. Psychologist) has specialized in motivation, communication and attitude change. From working with mental training and motivational work with top athletes ( several olympic gold medalists, Wimbledon winners and top ice hockey teams) he has created methods of how to establish winning attitudes and peak performance also in business organisations. How to motivate for excellence? You can be the greatest! Dare to be the best! Again! Attitude change management - How it really works! Jörgen Oom has a vast practical experience of attitude change after having worked for more than 20 years in 20 different countries with more than 200 different companies. He has co-starred together with other highprofile keynote speakers, for example with Jack Welch in Washington DC in Gurra Krantz is one of Sweden s most merited sailors and has a vast experience from motivation, team work and leadership from his 4 Whitbread Round the World-races and one America s Cup-race. He was the captain for Team SEB in the Volvo Ocean Race. To sail around the world means adjusting to an extreme environment where the team members often are big personalities and come from different cultural backgrounds. The team lives in a fairly small boat under extreme pressure and very hard conditions. From these experiences Gurra Krantz has gathered his knowledge and experience - why it is so crucial importance to work together as a team in order to reach your goals and get results. ADDITIONAL INFORMATION Gurras lecture is entertaining and has some intense videoclips, yet presents important questions regarding teamwork and motivation. The topics include comradeship, goalsetting, preparations, leadership, group dynamics and reaching your targets. Gurra emphazises about the importance of clearly defined goals in order for the different personalities to move in the same direction. Gurra and Jörgen are very popular speakers in corporations and organisations. They have the ability to capture the audience and their lectures will inspire you regardless of your background.

13 VALUE ADDED SALES How do successful companies achieve their high profit goals and increase their turnover? WHY? To combine insight and inspiration, theory and proven, best business practices. To provide tools and spirit to fight for your customers, prices and EBIT. FOR WHOM? Sales professionals, sales management and top management TRAINERS? Thomas Burzler, Sales Trainer o Value added strategy o Fight for your prices! o Using effective presenting as a sales tool o Maximizing profits through efficient negotiations o Getting into your client s head: The key to selling successfully o Creating sales optimized proposals and correspondence o Sales workshop practical knowledge for successful selling o Converting customer complaints into sales opportunities Patrick Pata Degerman, Explorer and Adventurer o Attitude & motivation o Teams and (multicultural) teamspirit o Courage and high goals o Courage to give up the working role and do something good to colleagues and working community o Out of box thinking and new methods when encountering changes DURATION? 0,5-3 days DESCRIPTION ADDITIONAL INFORMATION Thomas Burzler gives you the answer to this question in his sales trainings. He is one of the best sales trainers in Germany, specializing in Value Added Sales Strategy and Price Negoations. To succeed with this strategy, we also need to focus on relationship-building techniques and closing techniques because without them we only have Value Added Telling. Burzler blends professional experiences with just the right amount of humour, practical insights and entertaining components. Participants particularly love his informal style and talent to present even the most complex subject matters in a way that can be easily understood and effectively turned into value. Summary of the Value Added Sales -training: Use consultative approaches focus solutions not products or sales commissions Listen & Seek to uncover needs avoid product based solutions Sit the same side of the table as customer and work as a partner focus is to be long-term partner Create attractive win-win solutions demonstrate win-win-paybacks Build Trust and Relationships, then sales trust is the only way to long term relationship Add value to client recommend valuable services and features Patrick Pata Degerman was chosen by our customers Speaker of the year Patrick "Pata" Degerman is most likely the only person in Finland who can call himself an Explorer. To this day Patrick Degerman has attended and planned several expeditons on all seven continents. Expeditions of this caliber can easily be compared to bigger projects done in the business world. There can be problems which nobody knows even existed, far more how to deal with them, and still you have to close the deal or get the project done. He gives the audience a possibility to benchmark these expeditions and enlighten the possibility to solve problems with different standards of activity or thoughts. Pata s stories are filled with his incredible attitude and motivation, and several examples of setting high goals, which he achieves time after time. His presentations are also very visual with beautiful pictures to set the mood. Pata customizes his lecture based on the client needs and his average feedback is 4,80 on a scale 1-5. Our other linking training programs : Peak Motivation & Peak Performance (Jörgen Oom & Gurra Krantz) Life Cycle Costs, Pay Back time, Service/Product Argumentation (Vesa Kainu & Thomas Burzler & Johan Bygge)

14 VUOROVAIKUTUSVALMENNUS Jännittääkö esiintyminen? Valmistaudutko esittelyn pitämiseen työpaikallasi? Oletko menossa lehtihaastatteluun? Oletko ensimmäistä kertaa TV-kameroiden edessä? Hyvään vuorovaikutukseen tarvittavat palaset ovat kaikki opittavissa Myös esiintymisjännitys saadaan muunnettua esiintymisrohkeudeksi Ammattilaisten vetämillä lyhytkestoisillakin valmennuksilla voidaan saada pitkäkestoinen parannus valmennettavan esiintymis- ja vuorovaikutustaitoihin Kaikille. Kohderyhmän organisaatio, tehtävät, kokemus ja asetetut tavoitteet vaikuttavat valmennuksen sisältöön ja painotuksiin. Ismo Jokinen, viestintävalmentaja ja esiintymiskouluttaja Kesto: 1/2 2 päivää valmentajan ja asiakkaan kanssa. Ismo Jokisen johtama esiintymiskoulutus antaa valmiuksia kohdata vaikeatkin haastattelut ja esiintymistilanteet kahdenvälisistä keskusteluista aina ison yleisön kohtaamiseen. Toimittuaan pitkään TV-juontajana ja toimitettuaan yli 1000 TV-inserttiä, hänen erityisosaamisenaan on myös TV-esiintymisiin valmentaminen. Valmennuksiin linkitetyt videoidut harjoitukset auttavat meitä kaikkia! Esim. häiritsevien maneerien poisto ja muiden omien kehityskohteiden selkeä havainnointi. Lisäksi Ismon johdolla käydyt tiukat haastatteluharjoitukset ovat saaneet kiitosta erityisesti yritysjohdolta. Seuraavassa on esitetty yleisimmin tilatun valmennuksen sisältö: HARJOITUS 1 - Harjoituksessa tarkastellaan osallistujakohtaisesti esiintymisen perusasioita, esiintymisjännitystä, sekä maneereja ja kehonkieltä Esiintyminen osa jokapäiväistä elämää - Vuorovaikutustaidot - Kahden ihmisen kohtaamisesta työpalaveriin Äänenkäyttö ja -huolto - Perusasioita äänenkäytöstä - Kuinka pidän ääneni kunnossa Kehonkielen merkitys ja sanaton käyttäytyminen - Tarvitaanko viestintään sanoja? - Mitä kehosi kertoo jo ennen kuin avaat suusi? HARJOITUS 2 - Ennakkoon valmisteltu esitys, PowerPoint (tai niin haluttaessa fläppitaulu), kesto n. 3-5 min. - Kehonkieli ja katsekontakti - Rakenne ja oleellisen esittäminen Esityksen rakenne ja valmistautuminen - Esimerkkejä tehokkaista ja toimivista rakenteista - Mitä valmistautuminen vaikuttaa kokonaisuuteen - Tärkeimmät asiat valmistautumisessa Lopullinen sisältö räätälöidään valmentajan ja asiakkaan yhteispalaverissa.

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

JS PARTNERS OY:N VALMENNUKSET

JS PARTNERS OY:N VALMENNUKSET JS PARTNERS OY:N VALMENNUKSET Palaute Ajankäyttö Työhyvinvointi Myynti Yhteistyö Työyhteisötaidot Kehityskeskustelu Esimiestaidot Asiakaspalvelu Vuorovaikutus Rekrytointi Tutkimukset ja kartoitukset Vaativat

Lisätiedot

Norpe Winning Culture

Norpe Winning Culture Norpe Winning Culture TEKES Ideat vaihtoon 2.4.2014 Mona Hokkanen Smarter retailing Elämykselliset ostokokemukset Yksilölliset myymäläkonseptit Alhaisimmat kokonaiselinkaarikustannukset Seite 2 Miksi?

Lisätiedot

Lean käytännössä Vaiheistettu Lean kehittämisen matka

Lean käytännössä Vaiheistettu Lean kehittämisen matka Lean käytännössä Vaiheistettu Lean kehittämisen matka JTO LEAN LEARNING CENTER OY Vuoden 2016 kevään valmennukset: - 26.-27. tammikuuta - 7.-8. maaliskuuta - 11.-12. toukokuuta Ilmoittautuminen peter.kanerva@lean-jto.fi

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo Windows Phone Module Descriptions Mikä on RekryKoulutus? Harvassa ovat ne työnantajat, jotka löytävät juuri heidän alansa hallitsevat ammatti-ihmiset valmiina. Fiksuinta on tunnustaa tosiasiat ja hankkia

Lisätiedot

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Ostamisen muutos muutti myynnin Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Taking Sales to a Higher Level Mercuri International on maailman suurin myynnin konsultointiyritys. Autamme asiakkaitamme parantamaan

Lisätiedot

Esiintymisvalmennus. Hissipuhe kuntoon!

Esiintymisvalmennus. Hissipuhe kuntoon! Esiintymisvalmennus Hissipuhe kuntoon! Koko valmennus toteutettiin learning by doing -metodilla. Teoria täydensi omaksumista, mutta harjoitukset ja palaute olivat pääasia. Kolmen tunnin jälkeen oli nähtävissä

Lisätiedot

Our Purpose. Henkilöstöteko 2013/HENRY ry Sanofi Oy/Sari Ek-Petroff

Our Purpose. Henkilöstöteko 2013/HENRY ry Sanofi Oy/Sari Ek-Petroff Our Purpose Henkilöstöteko 2013/HENRY ry Sanofi Oy/Sari Ek-Petroff SANOFI LYHYESTI Toimintaa 100 maassa Suomessa noin 90 työntekijää Yli 110 000 työntekijää MISTÄ LÄHDIMME LIIKKEELLE JA MIKSI? Engagement

Lisätiedot

Strategia käytäntöön valmentavalla johtamisella. JohtamisWirtaa 10.5.2011

Strategia käytäntöön valmentavalla johtamisella. JohtamisWirtaa 10.5.2011 Strategia käytäntöön valmentavalla johtamisella JohtamisWirtaa 10.5.2011 Työpaja 2, haasteet ja ratkaisut Riikka Laine-Tolonen (Nordea) Tapani Pöllänen (Sales Energy) Valmentava esimies Strategia ja visio

Lisätiedot

Lean Leadership -valmennusohjelma

Lean Leadership -valmennusohjelma Lean Leadership -valmennusohjelma Näkökulmia johtajuuteen Tule kehittämään ja kehittymään! Valmennuksen tavoitteet Arjen kehittäminen: yksinkertaisilla kehitystoimenpiteillä merkittäviä parannuksia Henkilöstö

Lisätiedot

HR! TÄMÄN PÄIVÄN 5 PARASTA KÄYTÄNTÖÄ, SEKÄ 3 KÄYTÄNTÖÄ, JOITA TE EHDOTTOMASTI TULETTE KÄYTTÄMÄÄN TULEVANA VIITENÄ VUOTENA 19 ELOKUU, 2015

HR! TÄMÄN PÄIVÄN 5 PARASTA KÄYTÄNTÖÄ, SEKÄ 3 KÄYTÄNTÖÄ, JOITA TE EHDOTTOMASTI TULETTE KÄYTTÄMÄÄN TULEVANA VIITENÄ VUOTENA 19 ELOKUU, 2015 HR! ü TÄMÄN PÄIVÄN 5 PARASTA KÄYTÄNTÖÄ, ü SEKÄ 3 KÄYTÄNTÖÄ, JOITA TE EHDOTTOMASTI TULETTE KÄYTTÄMÄÄN TULEVANA VIITENÄ VUOTENA 19 ELOKUU, 2015 HUMAN PERFORMANCE EQUATION 3 THE HUMAN PERFORMANCE EQUATION

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

Lean Management käytännössä - Arjen kehittäminen ytimessä - tuottavuuden kehittämistilaisuus

Lean Management käytännössä - Arjen kehittäminen ytimessä - tuottavuuden kehittämistilaisuus Lean Management käytännössä - Arjen kehittäminen ytimessä - tuottavuuden kehittämistilaisuus JTO LEAN LEARNING CENTER OY 6.11.2015 klo 11.00 16.00 Finlandia Hotel Airport Oulu Vihiluoto 10, Kempele JTO

Lisätiedot

Lean käytännössä Vaiheistettu Lean kehittämisen matka

Lean käytännössä Vaiheistettu Lean kehittämisen matka Lean käytännössä Vaiheistettu Lean kehittämisen matka JTO LEAN LEARNING CENTER OY 2015 syksyn valmennukset: - 20. -21. lokakuuta - 23.-24. marraskuuta Ilmoittautuminen peter.kanerva@lean-jto.fi Lisätietoja

Lisätiedot

Esiintymisvalmennus, 6h

Esiintymisvalmennus, 6h Esiintymisvalmennus, 6h Vaikuttavuudella epäreilua kilpailuetua " Erilaisuus, avoimuus, aitous ja rohkeus huokui valmentajasta. Mari Seppänen 1 / 9 Oletko esiintyessäsi epämukavuusalueella? Kuunnellaanko

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Arkkitehtuuritietoisku eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Esikysymys Kuinka moni aikoo suunnitella projektityönsä arkkitehtuurin? Onko tämä arkkitehtuuria?

Lisätiedot

Palveluliiketoimintaa verkostoitumalla

Palveluliiketoimintaa verkostoitumalla 2009-2011 Palveluliiketoimintaa verkostoitumalla Mekatroniikkaklusterin vuosiseminaari Lahti 16.12.2010 Esitys pohjautuu hankkeeseen: VersO Vuorovaikutteinen palvelukehitys verkostossa Taru Hakanen, tutkija

Lisätiedot

PALVELUKULTTUURI KASVUN MOOTTORINA. 16.10.2013 2013 3 Step IT Group / Palvelukulttuuri / Artti Aurasmaa

PALVELUKULTTUURI KASVUN MOOTTORINA. 16.10.2013 2013 3 Step IT Group / Palvelukulttuuri / Artti Aurasmaa PALVELUKULTTUURI KASVUN MOOTTORINA 1 Päivän kolme kysymystä Miksi, miten, mitä? Mitä? Miten? Mitä? 1. Oravanpyörästä ulkoilemaan 2. Työntekijät ensin 3. Arvoista asenteeseen 4. Kasvun Kasvot Miksi? 2 KASVUN

Lisätiedot

Tiimivalmennus 6h. Tiimienergian pikaviritys

Tiimivalmennus 6h. Tiimienergian pikaviritys Tiimivalmennus 6h Tiimienergian pikaviritys Hienoa kuinka hyvin valmennus pysyi kasassa ja sai kaikki mukaan. Kukaan ei ollut passiivisena tässä koulutuksessa. TeliaSonera Oyj 1 / 9 Miksi investoisit tiimityöhön?

Lisätiedot

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot

RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET. Mitkä tekijät vaikuttavat hyvien käytänteiden käyttöönottoon yrityksissä ja organisaatioissa? SITOUTUMINEN

RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET. Mitkä tekijät vaikuttavat hyvien käytänteiden käyttöönottoon yrityksissä ja organisaatioissa? SITOUTUMINEN HYVÄT KÄYTÄNTEET TYÖPAIKOILLA - KOKEMUKSIA KEHITTÄMISTYÖSTÄ TYÖELÄMÄN KEHITTÄMISOHJELMISSA (TYKES) Keskiviikkona 26.11.2008 kello 12.00-18.00 Fellmannissa RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET ILMAPIIRI Hyvinvointi Sallivuus

Lisätiedot

Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2014

Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2014 Dinno Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2014 Sari Tappura DI, tutkija Turvallisuuden johtaminen ja suunnittelu Teollisuustalous sari.tappura@tut.fi www.dinno.fi Yksilön ja tiimien luovuus Osaaminen,

Lisätiedot

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Case Saudi Arabia EduCluster Finland Ltd. Anna Korpi, Manager, Client Relations AIPA-päivät Kouvolassa 11.6.2013 11.6.2013 EduCluster Finland Ltd Contents

Lisätiedot

Millainen on onnistunut ICT-projekti?

Millainen on onnistunut ICT-projekti? Millainen on onnistunut ICT-projekti? Ohjelmistotuotannon lehtori Tero Tensu Ahtee Ohjelmistotekniikan laitoksella 1990- Projektityö-kurssilla 1991- pesunkestävä yliopistohampuusi ei päivääkään oikeissa

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖTAIDOILLA JAKSAMISTA ELÄMÄÄN. Jyväskylä 20.10.2009

TYÖYHTEISÖTAIDOILLA JAKSAMISTA ELÄMÄÄN. Jyväskylä 20.10.2009 TYÖYHTEISÖTAIDOILLA JAKSAMISTA ELÄMÄÄN Jyväskylä 20.10.2009 Jaksaisimmeko työelämässä pidempään, jos osaisimme olla ihmisiksi keskenämme? Löytyykö apu työssä jaksamiseen ja jatkamiseen työyhteisötaidoista?

Lisätiedot

Kilpailukyky, johtaminen ja uusi tietotekniikka. Mika Okkola, liiketoimintajohtaja, Microsoft Oy

Kilpailukyky, johtaminen ja uusi tietotekniikka. Mika Okkola, liiketoimintajohtaja, Microsoft Oy Kilpailukyky, johtaminen ja uusi tietotekniikka Mika Okkola, liiketoimintajohtaja, Microsoft Oy k Agenda Kansallinen kilpailukyky: Tietoalojen kasvu ja kilpailukyky Liiketoiminnan odotukset tietohallinnolle:

Lisätiedot

Ihmisten johtaminen asiantuntijaorganisaatiossa. Heikki Wiik 15.3.2016

Ihmisten johtaminen asiantuntijaorganisaatiossa. Heikki Wiik 15.3.2016 Ihmisten johtaminen asiantuntijaorganisaatiossa Heikki Wiik 15.3.2016 Johtajan paikka? 4 5 Johtaminen on palvelutehtävä. Palvelutehtävän ytimessä on kyky ja halu auttaa toisia ihmisiä kasvamaan täyteen

Lisätiedot

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa Aloitustapaaminen 11.4.2016 Osa II: Projekti- ja tiimityö Sisältö Projektityö Mitä on projektityö? Projektityön tekeminen: ositus, aikatauluhallinta, päätöksenteon

Lisätiedot

ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet

ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet.0.0 JS Partners Oy Toimiva työyhteisö selkeät tavoitteet ja yhteiset pelisäännöt tarkoituksenmukaiset työvälineet

Lisätiedot

Tehokas monimuotokoulutus verkko- ja mobiilioppimisratkaisuja hyödyntäen. Virpi Slotte, FT Corporate e-learning 26.9.2007

Tehokas monimuotokoulutus verkko- ja mobiilioppimisratkaisuja hyödyntäen. Virpi Slotte, FT Corporate e-learning 26.9.2007 Tehokas monimuotokoulutus verkko- ja mobiilioppimisratkaisuja hyödyntäen Virpi Slotte, FT Corporate e-learning 26.9.2007 Monimuotokoulutuksesta tehokkuutta Vanhasta uutta kehittämisen kulttuuria Miten

Lisätiedot

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE November 7, 2014 Paula Kilpinen 1 7.11.2014 Aalto University

Lisätiedot

Miten asiakas tekee valintansa?

Miten asiakas tekee valintansa? Miten asiakas tekee valintansa? ja miten me voimme vaikuttaa siihen? TkT Asiantuntija Harri Karkkila Strategia Asiakkaan kokema arvo Asiakastyytyväisyys ja asiakaskokemus Kilpailuedut Yrittäjä Kouluttaja

Lisätiedot

Miten Time to Profit on toteutettu yritysten tuotekehitysprojekteissa?

Miten Time to Profit on toteutettu yritysten tuotekehitysprojekteissa? Miten Time to Profit on toteutettu yritysten tuotekehitysprojekteissa? Väitän että puutteellisesti. Tuotekehityksen tavoite on harvoin Time to Profit. Tomi Kankainen M.Sc. (Konetekniikka / TTY) M.A. (Teollinen

Lisätiedot

Johdonmukaista markkinointia yrittäjille 2013 09/13/13

Johdonmukaista markkinointia yrittäjille 2013 09/13/13 Johdonmukaista markkinointia yrittäjille 2013 09/13/13 Pari vinkkiä lisätuloksen tekemiseksi ilman lisäkuluja. 09/13/13 Markkinointi, myynti, menestys. Kaupallistamista, kontakteja, kassavirtaa! Helsinki

Lisätiedot

FARAX johtamisstrategian räätälöinti

FARAX johtamisstrategian räätälöinti FARAX johtamisstrategian räätälöinti Sisältö Taustaa Johtamisstrategian luominen ja instrumentin luominen Hyödyt ja referenssit Esimerkkejä matriiseista Prosessi Taustaa Esityksessä käydään läpi FaraxGroupin

Lisätiedot

Mistä vetovoimaiset työpaikat on tehty? - voimavaroja ja voimavarkaita työssä? Eija Lehto Kehittämispalvelut Kultala

Mistä vetovoimaiset työpaikat on tehty? - voimavaroja ja voimavarkaita työssä? Eija Lehto Kehittämispalvelut Kultala Mistä vetovoimaiset työpaikat on tehty? - voimavaroja ja voimavarkaita työssä? Eija Lehto Kehittämispalvelut Kultala 1 Vetovoimaisia työpaikkoja yhdistäviä tekijöitä: ü Henkilöstön saanti helppoa ü Henkilöstön

Lisätiedot

Perheystävällinen työpaikka. Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015

Perheystävällinen työpaikka. Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015 Perheystävällinen työpaikka Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015 Miksi perheystävällisyys kannattaa? Top 3 1.Perheystävällinen työpaikka houkuttelee parhaita osaajia ja sitouttaa heidät

Lisätiedot

Guidebook for Multicultural TUT Users

Guidebook for Multicultural TUT Users 1 Guidebook for Multicultural TUT Users WORKPLACE PIRKANMAA-hankkeen KESKUSTELUTILAISUUS 16.12.2010 Hyvää käytäntöä kehittämässä - vuorovaikutusopas kansainvälisille opiskelijoille TTY Teknis-taloudellinen

Lisätiedot

OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN CASE KONE Johanna Saarinen 6.6.2012

OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN CASE KONE Johanna Saarinen 6.6.2012 OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN CASE KONE Johanna Saarinen 6.6.2012 KONE Suomessa ja maailmalla 2 KONE lyhyesti KONEen liiketoiminta: hissejä, liukuportaita ja automaattiovia monipuolisia ratkaisuja

Lisätiedot

TIEDÄTKÖ TUKEEKO HR YRITYKSESI LIIKETOIMINTAA? mittaamalla oikea suunta johtamiseen

TIEDÄTKÖ TUKEEKO HR YRITYKSESI LIIKETOIMINTAA? mittaamalla oikea suunta johtamiseen TIEDÄTKÖ TUKEEKO HR YRITYKSESI LIIKETOIMINTAA? mittaamalla oikea suunta johtamiseen Uudista ja Uudistu 28.9.2011 Sirpa Ontronen ja Jori Silfverberg MARTELA OYJ SISÄLTÖ Mittaamalla oikea suunta johtamiseen

Lisätiedot

Muutoksessa elämisen taidot

Muutoksessa elämisen taidot Muutoksessa elämisen taidot Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK paivi.rauramo@ttk.fi Työelämän muutosvirtoja Teknologian kehitys Tietotekniikan ja siihen liittyvien sovellusten kehitys

Lisätiedot

METSÄNHOITOYHDISTYSTEN TOIMINNANJOHTAJIEN JA JOHTORYHMIEN JÄSENTEN KOULUTUS Strategia toimimaan. Yhteistyössä:

METSÄNHOITOYHDISTYSTEN TOIMINNANJOHTAJIEN JA JOHTORYHMIEN JÄSENTEN KOULUTUS Strategia toimimaan. Yhteistyössä: METSÄNHOITOYHDISTYSTEN TOIMINNANJOHTAJIEN JA JOHTORYHMIEN JÄSENTEN KOULUTUS Strategia toimimaan Yhteistyössä: Mhy-johto johtamishaasteiden äärellä Metsänhoitoyhdistykset elävät suurta muutoksen aikaa.

Lisätiedot

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio 27.9.2012 Oskari Uotinen Intosome Oy on yhteisöllisen bisneskehityksen asiantuntijayritys. Autamme asiakkaitamme ymmärtämään ja hyödyntämään yhteisöllisiä

Lisätiedot

KASVA KANNATTAVASTI: Kasvuhakuisten pk-yritysten coaching-valmennusohjelma

KASVA KANNATTAVASTI: Kasvuhakuisten pk-yritysten coaching-valmennusohjelma KASVA KANNATTAVASTI: Kasvuhakuisten pk-yritysten coaching-ohjelma Valmennuksen tavoite Valmennuksen tavoitteena on auttaa kasvuyrityksiä rakentamaan hallittu kasvusuunnitelma, tehostamaan kasvuaan sekä

Lisätiedot

Tiimivalmennus DIVENTI

Tiimivalmennus DIVENTI Tiimivalmennus DIVENTI Tiimienergialla huipputuloksiin, 6 pv Tavoitteellinen kehitystyö tuottaa konkreettisia tuloksia, jotka näkyvät myös kassavirrassa. Arto Saksola, toimitusjohtaja 1 / 11 Menestyvät

Lisätiedot

Myynnin Pyöreä Pöytä

Myynnin Pyöreä Pöytä Myynnin Pyöreä Pöytä Myynnin Arvostus Suomessa Havaintoja selvityksestä keväällä 2009 Petteri Laine, Customer Centric Selling Finland Petteri.laine@customercentric.fi 050 3229107 Sisältö Miksi Myynnin

Lisätiedot

KASVU KOHTI KORKEUKSIA ON INHIMILLISESTI MAHDOLLISTA. Experis TM a different kind of talent company

KASVU KOHTI KORKEUKSIA ON INHIMILLISESTI MAHDOLLISTA. Experis TM a different kind of talent company KASVU KOHTI KORKEUKSIA ON INHIMILLISESTI MAHDOLLISTA Experis TM a different kind of talent company 2 Huippuosaajat erottavat sinun organisaatiosi kilpailijoista ja ratkaisevat liiketoimintasi menestyksen.

Lisätiedot

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges Lappeenranta, 5th September 2014 Contents of the presentation 1. SEPRA what is it and why does it exist? 2. Experiences

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala Markkinointi-instituutti Pirjo Hallipelto pirjo.hallipelto@markinst.fi p. 040 7321 784 Faunatar Johanna Valo Liiketalouden perustutkinto,

Lisätiedot

SCIENTIX - LUMA-opettajien. uusia ideoita opetukseen. M ij P ll i. Maija Pollari LUMA-keskus Suomi MAOL-kevätkoulutuspäivä 18.4.

SCIENTIX - LUMA-opettajien. uusia ideoita opetukseen. M ij P ll i. Maija Pollari LUMA-keskus Suomi MAOL-kevätkoulutuspäivä 18.4. SCIENTIX - LUMA-opettajien verkkoportaalista t uusia ideoita opetukseen M ij P ll i Maija Pollari LUMA-keskus Suomi MAOL-kevätkoulutuspäivä 18.4.2015 Mitä ajatuksia herättävät nämä yhdistelmät: Opettaja

Lisätiedot

MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE

MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE 8 ASIAA, JOTKA KANNATTAA HUOMIOIDA, KUN OSTAA MYYNTI- VALMENNUSTA 8 ASIAA, JOKTA KANNATTAA HUOMIOIDA KUN OSTAA MYYNTI- VALMENNUSTA Olen kerännyt

Lisätiedot

TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv )

TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv ) Karl-Magnus Spiik Ky Tiimityöskentely / sivu 1 TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv ) Asiakas: Ryhmä: Uusi päiväkoti Koko henkilöstö Tämän kolmiosaisen valmennuksen päätavoitteena on tiimityöskentelyn kehittäminen.

Lisätiedot

Henkilöstötuottavuuden johtaminen ja työelämän laadun merkitys organisaation tuottavuudessa Tauno Hepola 11.2.2010

Henkilöstötuottavuuden johtaminen ja työelämän laadun merkitys organisaation tuottavuudessa Tauno Hepola 11.2.2010 Henkilöstötuottavuuden johtaminen ja työelämän laadun merkitys organisaation tuottavuudessa Tauno Hepola 11.2.2010 Organisaatioiden haasteita Työelämän laadun rakentuminen Työhyvinvointi, tuottavuus ja

Lisätiedot

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 17.2.2011 Hannele Waltari Mitä työhyvinvointi on? Työhyvinvointi tarkoittaa turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset

Lisätiedot

Perspectives on the future

Perspectives on the future Perspectives on the future Pemamek Oy Perustettu 1970 Loimaalle Established 1970 in Loimaa, Finland Pemamek Oy Henkilöstömäärä 130 Liikevaihto EUR 40 miljoonaa (2011) Vientiin yli 90% vuotuisesta tuotannosta,

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Minna Kohmo, Henki-Tapiola 30.11.2011 23.11.2011 1 Tämä on Tapiola Noin 3 000 tapiolalaista palvelee noin 960 000 kuluttaja-asiakasta 63 000 yrittäjää 60 000 maa- ja metsätalousasiakasta

Lisätiedot

Miten työyhteisökokemus synnyttää asiakaskokemuksen? Merja Fischer Merja@posemotions.com Seinäjoki 8.5.2014

Miten työyhteisökokemus synnyttää asiakaskokemuksen? Merja Fischer Merja@posemotions.com Seinäjoki 8.5.2014 Miten työyhteisökokemus synnyttää asiakaskokemuksen? Merja Fischer Merja@posemotions.com Seinäjoki 8.5.2014 Ihmiset haluavat olla synny0ämässä jotain itseään suurempaa. Työelämän arvot vastuu on jokaisella

Lisätiedot

HENKINEN VALMENNUS MITÄ, MIKSI JA MITEN? Satu Kaski PsL, urheilupsykologi Huippu-urheiluseminaari 17.11.2012 Kotka

HENKINEN VALMENNUS MITÄ, MIKSI JA MITEN? Satu Kaski PsL, urheilupsykologi Huippu-urheiluseminaari 17.11.2012 Kotka HENKINEN VALMENNUS MITÄ, MIKSI JA MITEN? Satu Kaski PsL, urheilupsykologi Huippu-urheiluseminaari 17.11.2012 Kotka SISÄLTÖ Henkinen valmennus mitä? (tavoitteista, keinot ym) Mitä henkinen valmennus edellyttää

Lisätiedot

ELÄKÖÖN ELÄMÄ JA TYÖ V työhyvinvoinnin ja johtamisen koulutuspäivä 22.10.2014 Palvelu tapana toimia. FM Jukka Oresto LAMK / Paideia Oy

ELÄKÖÖN ELÄMÄ JA TYÖ V työhyvinvoinnin ja johtamisen koulutuspäivä 22.10.2014 Palvelu tapana toimia. FM Jukka Oresto LAMK / Paideia Oy ELÄKÖÖN ELÄMÄ JA TYÖ V työhyvinvoinnin ja johtamisen koulutuspäivä 22.10.2014 Palvelu tapana toimia FM Jukka Oresto LAMK / Paideia Oy 1 . KAIKKI MUUTTUU Ansaintalogiikka on muuttumassa tavaroiden saatavuuden

Lisätiedot

Työelämän ja koulutuksen vuorottelu

Työelämän ja koulutuksen vuorottelu Työelämän ja koulutuksen vuorottelu Työelämästä korkeakoulutukseen ja takaisin elinikäistä oppimista käytännössä 15.6.2011 Helsinki Marjo Pääkkö KM, VTK HRD Manager Siemens IT Solutions and Services Oy

Lisätiedot

Matkalla työn tulevaisuuteen

Matkalla työn tulevaisuuteen Matkalla työn tulevaisuuteen Luovuus ja työhyvinvointi Riitta Eiskonen Johtaja, Palvelut Microsoft Oy Mistä työssä on kyse? Työn kokonaistuloksen kaava, tehdyn työn tulos ja tase, on funktio kiinnostuksesta

Lisätiedot

Data Quality Master Data Management

Data Quality Master Data Management Data Quality Master Data Management TDWI Finland, 28.1.2011 Johdanto: Petri Hakanen Agenda 08.30-09.00 Coffee 09.00-09.30 Welcome by IBM! Introduction by TDWI 09.30-10.30 Dario Bezzina: The Data Quality

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi. Sampsa Puttonen & Mikael Sallinen 1 06.11.2014

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi. Sampsa Puttonen & Mikael Sallinen 1 06.11.2014 Hyvinvointia työstä 06.11.2014 Sampsa Puttonen & 1 Metsähyvinvoinnin kehitysohjelman ajankohtaistapahtuma Ihmiset ja osaaminen menestymisen kivijalka Energiaa tuloksentekoon 06.11.2014 2 Konteksti Tuottavuus

Lisätiedot

Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute

Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute 28.5.2013 Minna Lappalainen, TtM, TRO, työnohjaaja minna.lappalainen@apropoo.fi Tavoitteena: Erilaisten näkökulmien ja työvälineiden löytäminen arjen vuorovaikutustilanteisiin:

Lisätiedot

Askel-hanke 09.04.2014 Business-ajattelu ja asiakkaan liiketoimintahaasteiden ymmärtäminen Ilkka Wäck, Faros Group. Huhtikuu.

Askel-hanke 09.04.2014 Business-ajattelu ja asiakkaan liiketoimintahaasteiden ymmärtäminen Ilkka Wäck, Faros Group. Huhtikuu. Askel-hanke 09.04.2014 Business-ajattelu ja asiakkaan liiketoimintahaasteiden ymmärtäminen Ilkka Wäck, Faros Group Huhtikuu Toukokuu Miten ymmärrän asiakkaan liiketoimintahaasteen Miten ratkaisen asiakkaan

Lisätiedot

Työelämän ilmiöt ja työkyvyn tukeminen Johanna Ahonen 1.9.2015

Työelämän ilmiöt ja työkyvyn tukeminen Johanna Ahonen 1.9.2015 Työelämän ilmiöt ja työkyvyn tukeminen Johanna Ahonen Työkykyjohtaminen Ilmiöitä Tiedolla johtaminen 2 Ilmiöitä ja huolia yritysten arjessa Kannattavuus, tehokkuus, kasvu "Liikevaihto jää alle budjetin

Lisätiedot

PALVELUKULTTUURIN JA MINDSETIN KEHITTÄMINEN 3 STEP IT. 15.3.2013 2013 3 Step IT Group / Palvelukulttuuri / Artti Aurasmaa

PALVELUKULTTUURIN JA MINDSETIN KEHITTÄMINEN 3 STEP IT. 15.3.2013 2013 3 Step IT Group / Palvelukulttuuri / Artti Aurasmaa PALVELUKULTTUURIN JA MINDSETIN KEHITTÄMINEN 3 STEP IT 1 Päivän kolme kysymystä Miksi, miten mitä? Mitä? Miten? Mitä? 1. 3 Step IT 3 minuutissa 2. Työntekijät ensin 3. Arvoista asenteeseen 4. PPPP -> SAVE

Lisätiedot

Pentti Heikkinen, toimitusjohtaja Gateway Technolabs Finland Oy Copyright 2011 Gateway TechnoLabs Finland Oy

Pentti Heikkinen, toimitusjohtaja Gateway Technolabs Finland Oy Copyright 2011 Gateway TechnoLabs Finland Oy Kansainvälisesti verkottuneet organisaatiot kilpailukyvyn lähteenä Pentti Heikkinen, toimitusjohtaja Gateway Technolabs Finland Oy Copyright 2011 Gateway TechnoLabs Finland Oy Sisältö Globaalit muutosdriverit

Lisätiedot

Kehityskeskustelut työhyvinvoinnin välineenä Työpaikkojen työhyvinvointiverkoston tapaaminen 2.10.2013

Kehityskeskustelut työhyvinvoinnin välineenä Työpaikkojen työhyvinvointiverkoston tapaaminen 2.10.2013 Kehityskeskustelut työhyvinvoinnin välineenä Työpaikkojen työhyvinvointiverkoston tapaaminen 2.10.2013 FT Nina Laine Ohjelmajohtaja, työhyvinvointi Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopisto

Lisätiedot

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska

Lisätiedot

Voimaantuminen 2h. Stressin nujertaja -valmennus. Valmentaja Päivin rentoutusharjoitus sai erityistä kiitosta. 1 / 10

Voimaantuminen 2h. Stressin nujertaja -valmennus. Valmentaja Päivin rentoutusharjoitus sai erityistä kiitosta. 1 / 10 Voimaantuminen 2h Stressin nujertaja -valmennus Valmentaja Päivin rentoutusharjoitus sai erityistä kiitosta. Tuula Kortelainen, ammatinvalintapsykologi 1 / 10 Nykypäivän hektisessä arjessa eläminen sekä

Lisätiedot

TRIPLEWIN KEHITYSTARINA

TRIPLEWIN KEHITYSTARINA TRIPLEWIN KEHITYSTARINA Mistä olemme tulossa, mitä olemme tänään ja mihin olemme menossa? will invest into customer xperience leadership TripleWinin juuret ovat General Motorsissa (GM) ja Saturn automerkissä

Lisätiedot

Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan. Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013

Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan. Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013 Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013 Today we're still just scratching the surface of what's possible Technology should do the hard work so that people can get on

Lisätiedot

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS erityisenä painopisteenä PROJEKTIJOHTAMISEN HAASTEET

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS erityisenä painopisteenä PROJEKTIJOHTAMISEN HAASTEET JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS erityisenä painopisteenä PROJEKTIJOHTAMISEN HAASTEET Johdanko projekteja vai ihmisiä? Vai molempia? Miten saan ihmiset toimimaan tiiminä ja pysymään

Lisätiedot

Työn mielekkyys. 19.11.2015 Metsäalan ajankohtaistapahtuma Motivaatio ja osaaminen menestymisen avaimet

Työn mielekkyys. 19.11.2015 Metsäalan ajankohtaistapahtuma Motivaatio ja osaaminen menestymisen avaimet Työn mielekkyys 19.11.2015 Metsäalan ajankohtaistapahtuma Motivaatio ja osaaminen menestymisen avaimet Kati Järvinen Johtava konsultti - Hyvinvointi ja tuottavuus Kokenut henkilöstön ja johtamisen kehittäjä

Lisätiedot

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 Tuottavuutta ja hyvinvointia kannustavalla johtamisella Tuulikki Petäjäniemi Hyvä johtaminen on tuotannon johtamista sekä ihmisten osaamisen ja työyhteisöjen luotsaamista.

Lisätiedot

CxO Mentor Oy. Tarvitaanko Talousjohtajaa? 7.5.2014 Kai Tihilä. CxO Mentor Oy 2014

CxO Mentor Oy. Tarvitaanko Talousjohtajaa? 7.5.2014 Kai Tihilä. CxO Mentor Oy 2014 CxO Mentor Oy Tarvitaanko Talousjohtajaa? 7.5.2014 Kai Tihilä Mikä on tärkeintä? Talousosaaminen Johtaminen Joku muu? Ei ole yhtä oikeaa vastausta Ulkoiset tekijät Yleinen taloustilanne Liiketoiminnan

Lisätiedot

BRIAN TRACY - VALMENNUSOHJELMAT

BRIAN TRACY - VALMENNUSOHJELMAT BRIAN TRACY - VALMENNUSOHJELMAT KEVÄT 2014 Lauri Vihonen Leader s Beacon Group Oy Leaders Beacon Group Oy YLLÄ PARHAIMPAASI KASVA HUIPPUTOIMIJAKSI (Perform At Your Best) Avaimet huippusuorituksiin ja oman

Lisätiedot

Fintran Venäjä-tarjonta. Venäjä-seminaari 6.5.2010 SITRA ja Teknologiateollisuus ry Tuija Eloranta

Fintran Venäjä-tarjonta. Venäjä-seminaari 6.5.2010 SITRA ja Teknologiateollisuus ry Tuija Eloranta Fintran Venäjä-tarjonta Venäjä-seminaari 6.5.2010 SITRA ja Teknologiateollisuus ry Tuija Eloranta Fintra pähkinänkuoressa Suomen johtava kansainvälisen liiketoiminnan valmentaja lähes 50 vuoden kokemuksella

Lisätiedot

Ohjauskysymys. Mikä sinua työssäsi motivoi?

Ohjauskysymys. Mikä sinua työssäsi motivoi? Frank Martela Ohjauskysymys Mikä sinua työssäsi motivoi? Siirtymä jälkiteolliseen aikakauteen Korkea aktivaatiotaso Ahdistus & työstressi Draivi Mielipaha Mielihyvä Työhön leipääntyminen & masennus Työtyytyväisyys

Lisätiedot

Navigoi urallasi Uraohjaus Deloittella

Navigoi urallasi Uraohjaus Deloittella Navigoi urallasi Uraohjaus Deloittella Sisältö Deloitte keitä me olemme? Oma ura Case Deloitte: career well-being Uraohjaus käytännössä Q&A 2 2013 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies Deloitte Keitä

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään 8.5.2014 MARJUKKA LAINE, TYÖTERVEYSLAITOS 0 Verkoston lähtökohta ja tehtävät Hallitusohjelma 2011: Perustetaan Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

HYVINVOINTIIN JOHTAMINEN. - mitä hyvinvointi on ja miten siihen johdetaan? Erika Sauer Psycon Oy Seniorikonsultti, KTT, FM

HYVINVOINTIIN JOHTAMINEN. - mitä hyvinvointi on ja miten siihen johdetaan? Erika Sauer Psycon Oy Seniorikonsultti, KTT, FM HYVINVOINTIIN JOHTAMINEN - mitä hyvinvointi on ja miten siihen johdetaan? To be or Wellbe 11.2.2010 Oulu Erika Sauer Psycon Oy Seniorikonsultti, KTT, FM Nuoret työntekijät muuttavat työelämää: MEGATRENDIT

Lisätiedot

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015 Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Mie tahtoisin ihan tavallisen työpaikan semmosen missä pomo on paikalla kun sitä tarvii työkaveri ei

Lisätiedot

psyykkinen valmennus valmentajien täydennyskoulutus Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta, Viveca

psyykkinen valmennus valmentajien täydennyskoulutus Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta, Viveca psyykkinen valmennus valmentajien täydennyskoulutus Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta, Viveca psyykkinen valmennus valmentajien täydennyskoulutus, 20 op Jyväskylän yliopiston liikunta- ja terveystieteiden

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin kohtaamispaikka sähköinen työalusta työhyvinvoinnista vastaaville

Työhyvinvoinnin kohtaamispaikka sähköinen työalusta työhyvinvoinnista vastaaville Työhyvinvoinnin kohtaamispaikka sähköinen työalusta työhyvinvoinnista vastaaville Jarna Savolainen Asiantuntija, Työhyvinvoinnin palvelut Finnsec-messut 13.10.2011 Työhyvinvoinnin tinkimätön rakentaja

Lisätiedot

Työkykyjohtamisen opintopolku Lähipäivä 1 Työkykyjohtaminen johtoryhmän vastuulla 6.2.2014

Työkykyjohtamisen opintopolku Lähipäivä 1 Työkykyjohtaminen johtoryhmän vastuulla 6.2.2014 Työkykyjohtamisen opintopolku Lähipäivä 1 Työkykyjohtaminen johtoryhmän vastuulla 6.2.2014 OPINTOPOLKU 2014 LIITY OPINTOPOLKU LINKEDIN RYHMÄÄN! Mukana jo 467 ihmistä! LIITY OPINTOPOLKU LINKEDIN RYHMÄÄN!

Lisätiedot

Win Win Win Työkyvyn kokonaishallinta avaa monia mahdollisuuksia

Win Win Win Työkyvyn kokonaishallinta avaa monia mahdollisuuksia Win Win Win Työkyvyn kokonaishallinta avaa monia mahdollisuuksia Satu Huber 17.11.2011 17.11.2011 1 Kysymys Jos yrityksenne palkkasumma on > 30mio 30 vuotias henkilö jää työkyvyttömyyseläkkeelle; palkka

Lisätiedot

Elinkeinoelämän tulevaisuuden osaamistarpeita

Elinkeinoelämän tulevaisuuden osaamistarpeita Elinkeinoelämän tulevaisuuden osaamistarpeita 29.10.2007 Tiedosta kompetensseihin Räjäytetään rajat mielissä ja järjestelmissä Satu Ågren Esityksen sisältö Muutosvoimat uudistumisen moottoreina Arvot ja

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot Työhyvinvointikysely 2011 n yliopisto / Muut yliopistot Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 1215 100% 80% 60% 55% 60% 40% 45% 40% 20% 0% Nainen (KA: 1.452, Hajonta: 1.117)

Lisätiedot

Vallataan varainhankinta. Salla Saarinen 24.2.2014

Vallataan varainhankinta. Salla Saarinen 24.2.2014 Vallataan varainhankinta Salla Saarinen 24.2.2014 1 Salla Saarinen Varainhankinnan Kampanjoinnin Markkinoinnin Sparrausta * Koulutusta * Suunnittelua * Toteutusta Lisää tunnetta ja tulosta järjestökentälle

Lisätiedot

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hanketyöpaja LLP-ohjelman keskitettyjä hankkeita (Leonardo & Poikittaisohjelma) valmisteleville11.11.2011 Työsuunnitelma Vastaa kysymykseen mitä projektissa

Lisätiedot

Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella

Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella 26.4.2012 1 "There is often a property bubble around catchment areas. If a school makes a house more saleable or desirable,

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

Oma ääni kuuluviin omat taidot näkyviin

Oma ääni kuuluviin omat taidot näkyviin Oma ääni kuuluviin omat taidot näkyviin Hyvää Ikää Kaikille seminaari Seinäjoella 18.9.2014 Marjut Mäki-Torkko Vammaispalvelujen johtaja, KM Mitä ajattelet ja sanot minusta Sitä luulet minusta Sinä olet

Lisätiedot

Totuudet ja myytit myynnistä TECHNOPOLIS OULU 29.11.2013

Totuudet ja myytit myynnistä TECHNOPOLIS OULU 29.11.2013 Totuudet ja myytit myynnistä TECHNOPOLIS OULU 29.11.2013 Pekka Sinervo Adeptus Partners Oy Myynnin tunneälyn valmennustalo YKSILÖN TEHOKKUUS Myynnin rakenne 0% 100% Tiedot & Taidot Asenne Miten myynnissä

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot