3 NÄKÖKULMAA LUOVUUTEEN JA YRITTÄJYYTEEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "3 NÄKÖKULMAA LUOVUUTEEN JA YRITTÄJYYTEEN"

Transkriptio

1 3 NÄKÖKULMAA LUOVUUTEEN JA YRITTÄJYYTEEN Asenne, motivaatio, (sisäinen) yrittäjyys ja luovuus ja TULOS kulkevat usein käsi kädessä! Luovuuden ilmapiirin edistäminen on yksi pitkäkestoisempia investointeja työhyvinvointiin, viihtyvyyteen ja sitä kautta myös organisaation kilpailukykyyn. Kaikille Sinä valitset 3 seuraavista: Mato Valtonen Helena Tornberg Patrick Pata Degerman Kaisa Kautto-Koivula Stefan Lindfors Aku Louhimies Tommi Vuorinen Antti Eklund Yksittäisen luennon kesto on min. Luennot voivat olla samana päivänä tai ne voidaan toteuttaa kehitysohjelmaanne sopivina ajankohtina kuitenkin siten, että ensimmäisen ja kolmannen luennon väli on enimmillään 1 vuosi. Yrittäjyys, Luovuus ja Innovatiivisuus ovat usein nykypäivän Suomeen rinnastettuja sanoja, joiden merkitystä korostetaan niin medioissa kuin yritysten arvotauluissa! Mikä on totuus Teidän organisaatiossa Pulppuaako Teillä uusia ideoita? Mikäli luovuuden ilmapiiri ei vielä hohda tarpeeksi vahvana jokaisesta kollegastasi, niin pyydä seuraavia persoonia Teille käymään! Mato Valtonen Luovuus ja luovuuden ilmapiiri, motivaatio ja sisäinen yrittäjyys Helena Tornberg Luovuus ja vuorovaikutusalan yrittäjä. Luovuusenergian kanavointi tärkeäksi voimavaraksi. Patrick Pata Degerman Miten valmistautua ennen kokemattomaan ja mahdottomalta tuntuvaan? sekä Out of Box- ajattelua muutosten äärellä. Kaisa Kautto-Koivula Monitieteinen Kaisa (DI, TkL (tekoäly), FT) on yksi Suomen johtavia tulevaisuuden tutkijoita, jolle radikaalit murrokset ja innovaatiot ovat tuttuja. Stefan Lindfors Design, luovuus, rohkeita kokeiluja ja tavanomaisen ravistelua Aku Louhimies Elokuvaohjaaja Kuinka johtaa luovia ihmisiä? Projektityö asiantuntijatiimien ja luovien ihmisten kanssa. Tommi Vuorinen Luova yrittäjyystarina, kulttuuri ja yrittäminen Antti Eklund - hänessä yhdistyy luovuus, kokemus, akateemisuus ja maalaisjärki. Muotoilujohtaminen, brandin rakentaminen ; Muotoilun, innovaatiotoiminnan ja markkinointiviestinnän sparraus, luovat workshopit - luovuuden tason nostaminen.

2 ASENNETTA MYYNTIIN Myynti on 80 % asennetta ja 20 % taitoa tämän tosiasian myöntäminen on peruslähtökohta myynnin kehittämiselle organisaatiosta riippumatta. Asenteet ovat ajatustapoja ja ajatustapoja voidaan muuttaa aloita asenteen kehittäminen jo tänään! Osallistuja saa keinoja ja työkaluja myyntinsä kehittämiseen. Asenteen ja uusien ajattelu- ja toimintatapojen lisäksi perehdytään vuorovaikutustaitojen parantamiseen, jotta viestisi menisi perille! Valmennus on tarkoitettu myynnin ja asiakkaiden parissa työskenteleville myös myyntijohdolle. Patrick Pata Degerman, tutkimusmatkailija Antti Airaksinen, myyntivalmentaja Kesto: 1/2 2 päivää valmentajien ja asiakkaan tapaamisessa. Saatavana myös englanninkielisenä Myyntitekniikatkin ovat toki tärkeitä, mutta Myynnin pyörä on jo keksitty eikä sitä tarvitse keksiä uudelleen kymmenien päivien myyntivalmennuksissa. Asiakkaidemme mielestä Vuoden 2006 puhujamme ja Mount SISU-vuoren nimeäjä ja valloittaja Patrick Pata Degerman vie kuulijat asenteen, motivaation ja rohkeuden lähteille. Kyseessä on visuaalisestikin puhuttava luento, jota myyntijohtajat, liiketoimintajohtajat sekä henkilöstön kehittämisestä vastuussa olevat suosivat henkilöstötilaisuuksissaan. Kyseessä on aina asiakaskohtainen toteutus, joka on poikinut palautekyselyissämme keskiarvon 4,80 (skaala 1-5) Pata on luennoissaan painottanut mm. seuraavia seikkoja: Asennetta & motivaatiota Tiimi- ja joukkuehenkeä Rohkeutta ja kovia tavoitteita Rohkeutta tulla ulos työroolistaan ja toimia työyhteisön hyväksi Out of box ajattelua ja uusien toimintatapojen kulttuuria Jokainen on Myyjä! Jokaisen tulisi nähdä punainen lanka työnsä/roolinsa sekä asiakkaalle tarjotun palvelun välillä. Tätä mieltä on innostava myyntivalmentajamme Antti Airaksinen. Antilla on yli kymmenen vuoden kokemus yritysten ja organisaatioiden innostamisesta parempiin tuloksiin. Myyntivalmennuksissaan Antti teroittaa mm: Palveluasennetta ja miten sitä ylläpidetään Hyödyillä argumentointia, joka johtaa yhteistyön alkamiseen ja lisämyyntiin Keskustelukumppanin tunnistamista eli asiakkaasi käyttäytymismalli vaikuttaa myyntityyliisi Asennetta, kontrollia ja pelisilmää neuvottelutilanteissa Myyjän tavoitteellisuutta ja asioiden rohkeaa loppuunsaattamista Tähän valmennukseen liittyviä muita valmennuksiamme: Value Added Sales (Patrick Pata Degerman & Thomas Burzler) Peak Motivation & Peak Performance (Jörgen Oom & Gurra Krantz) Life Cycle Costs, Pay Back time, Service/Product Argumentation (Vesa Kainu & Thomas Burzler & Johan Bygge)

3 ASIAKKAAN KOHTAAMINEN HAASTAVISSA PALVELUTILANTEISSA Miten asiakkaan voi yllättää positiivisesti palvelu- ja neuvontatilanteessa? Miten valitustilanteen voi hoitaa niin, että luottamus palautuu ja asiakas kertoo hyvästä kokemuksesta eteenpäin? Annikan käytännönläheisissä valmennuksissa osallistujat saavat valmiuksia palvelu- ja myyntitilanteiden ammattimaiseen hallintaan kasvokkain ja puhelimitse. Valmennus on tarkoitettu myynnin ja asiakkaiden parissa päivittäin työskenteleville asiakaspalvelijat, myyjät, esimiehet ja yrittäjät Annika Juonela, Asiakaspalvelun ja myynnin sparraaja sekä ammattinäyttelijä Kesto: 1/2 2 päivää valmentajien ja asiakkaan kanssa. Näihin kysymyksiin saat vastaukset ja työkalut Suomen asiakaspalveluvalmentajien eliittiin kuuluvalta Annika Juonelalta. Annika on tehnyt yli 20 vuotta yhteistyötä yritysten ja julkishallinnon organisaatioiden kanssa. Annikan erityisosaamista on asiakaskontaktin hallinta palvelu- ja myyntitilanteissa. Hänellä on runsaasti kokemusta erityisesti puhelinpalvelun kehittämisestä. Annika Juonela käyttää valmennuksissa paljon käytännönläheisiä harjoituksia, joiden tavoitteena on, että saatuja oppeja ja oivalluksia voi välittömästi soveltaa omassa työssä. Annikan avustajana toimii valmennuksissa ammattinäyttelijä, jonka avulla asiakaspalvelutilanteiden simulointi ja demonstraatio saadaan aivan uudelle tasolle. Esimerkkitilanteet valitaan osallistujien todellisista asiakaskohtaamisista, jolloin valmennuksessa saa konkreettisia keinoja hankalankin tilanteen hoitamiseksi. Harjoittelu on opettavaista ja samalla erittäin hauskaa. Päivämäärä ja saatavuus ratkaisee kuka ammattinäyttelijä kulloinkin on. Verkostossa ovat mm. Jussi Puhakka, Jaana Saarinen ja Maria Sid. Toteutettava valmennus on aina yksilöllinen - tavoitteisiin ja tarpeisiin räätälöity kokonaisuus. Tähän valmennukseen liittyviä muita valmennuksiamme: Asennetta myyntiin (Patrick Pata Degerman & Antti Airaksinen) Palveluloisto ketjussa (Heikki Peltola & Tomi Miininen) Value Added Sales (Patrick Pata Degerman & Thomas Burzler)

4 Eväitä esimiestyön murrokseen Millaiset ovat virtuaalijohtamisen tulevaisuuden näkymät? Työelämä muuttuu mitä vaikutuksia sillä on esimiestyöhön ja johtamiseen? Muutos mahdollisuus vaiko uhka? Näihin kysymyksiin Helka Pirinen antaa yhden totuuden ja useamman näkökulman interaktiivisissa ja innostavissa esimiesvalmennuksissaan (saatavilla myös englanniksi). Esimies saa valmennuksessa paremmat eväät päivittäisiin vuorovaikutustilanteisiin Esimies ymmärtää paremmin sekä virtuaalijohtamisen haasteet että muutoksen mekanismit Esimies työhyvinvoinnin rakentajana ja tehokkaana viestijänä on selkeä hyöty koko organisaatiolle. Sekä esimiestehtävissä oleville henkilöille että projektivastuissa oleville. Helka Pirinen, esimiesvalmentaja ja johdon sparraaja Kesto: 1/2 4 päivää valmentajien ja asiakkaan kanssa. Helka Pirinen, FK, MBA, toimii tällä hetkellä johdon konsulttina ja valmentajana (Senior Manager) kansainvälisessä asiantuntijaorganisaatiossa (KPMG). Hänen työnsä sisältää asiakkaiden liiketoiminnan kehittämisprojekteja, liikkeenjohdon ja henkilöstöhallinnon strategista suunnittelua, palkitsemisjärjestelmien luomista, sekä organisaation ylimmän johdon ja esimiesten valmentamista. Hän on mukana myös yritysjärjestelyissä johdon sparraajana. Aloittelevien esimiesten sparrausten lisäksi Helka on ollut monessa haasteessa mukana. Helka Pirinen onkin CompetenceForumin kysytyimpiä ja arvostetuimpia esimiesvalmentajia. Arvostus johtuu Helkan todella laajasta kokemuksesta henkilöstön kehityspalveluissa sekä positiivisten että kipeiden muutosten muutosagenttina. Myös Osaamisen hallinta ja sen johtaminen on Helkan luentoaiheita, mutta sitä ei käsitellä tässä esitteessä. Helkan valmennusten laadun lisäksi organisaatiot arvostavat hänen monikäyttöisyyttä ja laaja katsantokantaa. Seuraavassa onkin lueteltu toteutuneiden valmennusprojektien otsikoita tunnistatko oman organisaationne kehitystarpeet ja tuskatilat niistä. Virtuaalijohtaminen - Virtuaalisen johtamisen työkalut, haasteet & hyödyt - Mitä taitoja virtuaalisessa ympäristössä työskentely edellyttää työntekijältä & esimieheltä? - Tiimien toiminta virtuaalisessa ympäristössä - Kulttuurierojen huomioiminen - Tulevaisuuden näkymät Esimiestyön murros - Työelämän muutokset mitä vaikutuksia esimiestyöhän ja johtamiseen - Työntekijän odotukset omasta työstä ja esimiestehtävistä - Tavoitteellinen johtaminen miten saan ihmiset toimimaan oikeaan suuntaan - Esimiestyö ja työhyvinvointi - Esimiestyö ja palautteen antaminen - Esimies haasteellisissa vuorovaikutustilanteissa - Esimiehen työajan hallinta Muutosjohtaminen - Muutos mahdollisuus vaiko uhka? - Muutoksen johtaminen ja esimiestyö keppiä vaiko porkkanaa? - Muutos työntekijän, esimiehen ja organisaation näkökulmasta - Erilaiset ihmiset erilaiset tavat vastaanottaa muutos - Muutoksen erivaiheet ja niihin valmistuminen - Muutoksen sudenkuopat - Tavoitteellinen muutoksen johtaminen miten estät tukehtumisen ja paluun vanhalle mukavuusalueelle

5 JOHTORYHMÄN SPARRAAMINEN VOITTAJAJOHTORYHMÄKSI Johtoryhmät ovat hallituksia aktiivisemmin kiinni organisaation peräsimessä! Eli johtoryhmät ovat koko ajan mukana strategiatyöskentelyssä sekä operatiivisen toiminnan johtamisessa ja ohjaamisessa. Johtoryhmien kehittäminen ja sparraaminen on usein laiminlyöty alue organisaation kehitysohjelmissa (syy: koska todellisia osaajia on harvassa) Johtoryhmien kehittämiseen on nyt tarjolla parasta mahdollista osaamista Johtoryhmän kehittyminen vaikuttaa koko organisaatioon Hallitus voi entistä enemmän luottaa johtoryhmän toimintakykyyn erilaisissa poikkeus- ja muutostilanteissa Sekä uusille ja muutostilanteessa oleville johtoryhmille että pidempään yhdessä toimineille johtoryhmille ja johtoryhmien jäsenille Helena Åhman Ilari Anttila Laura Santasalo Urpo Karjalainen Annika Vatanen Tuija Pulkkinen Miten sitten kehittää johtoryhmää ja sen työskentelyä? Vastauksia ja ratkaisuja johtoryhmän elinkaaren eri vaiheisiin tarjoavat valttikorttimme eli Suomen arvostetuimmat ja kysytyimmät johtoryhmien sparraajat: Helena Ilari Laura Urpo Annika Tuija Åhman Anttila Santasalo Karjalainen Vatanen Pulkkinen Nämä maailmalla mainetta niittäneet Mind Hunterit tarjoavat ratkaisuja mm. seuraaviin johtoryhmien tilanteisiin ja haasteisiin: Johtoryhmien ihannetilan, nykytilan ja kehittämiskohteiden arviointi Johtoryhmä tulevaisuuden ennakoijana ja muokkaajana Toimitusjohtajien ja johtoryhmän vetäjän/jäsenten henkilökohtainen sparraus Johtoryhmän ja hallituksen yhteistyö Johtoryhmän sisäinen yhteistyö ja sparrauskulttuurin luominen johtoryhmään Johtoryhmän toiminta johtoryhmästä ulospäin Johtoryhmä strategian luojana ja toteuttajana Johtoryhmä muutosten johtajana Johtoryhmän ja jäsenten arviointi ja valinta Aloittavan johtoryhmän kehittäminen Johtoryhmät yrityskauppatilanteissa Virtuaalinen johtoryhmätyöskentely Johtoryhmän viestintä Päätösten teko ja toimeenpano Johtoryhmän yhteinen ajankäyttö ja kokousseuranta Johtoryhmäsimulaatiot Kokoonpano riippuu asiakkaan tarpeista, taustoista, nykytilanteesta ja sparraajien työtilanteesta Kesto: organisaatiokohtainen valmentajien ja asiakkaan kanssa yhteisessä tapaamisessa.

6 LUOVA YDINASENNE Valmennus antaa työkaluja ja henkilökohtaisia oivalluksia kiireenhallintaan ja jaksamiseen Henkilökohtaisten voimavarojen valjastaminen positiiviseksi luovuudeksi ja muutosvoimaksi Valmennus tarjoaa reseptejä vuorovaikutukseen, yhteistyöasenteeseen ja työhyvinvointiin Osallistujat saavat rohkaisua luovaan asenteeseen ja arjen improvisaatioon Kaikille työyhteisön jäsenille Mikko Kuustonen Jouko Paananen Jukka Perko Iiro Rantala Kesto: 3 h 1 pv (1-3 taukoa) valmentajien ja asiakkaan kanssa yhteisessä tapaamisessa. Uusi, luova, koskettava ja EI-konsulttimainen valmennus, joka tukee niin yksilön kehittymistä, kuin työyhteisön hyvinvointia ja joukkuehenkeä. Mukana kuvassa olevien neljän kansainvälisen suomalaisen näkökulma ja toteutus. Työelämää ja vuorovaikutusta konkretisoidaan elävän musiikin avulla. Takuulla yksilöllisen ja yllätyksellisen valmennuksen aikana käsitellään mm. seuraavia teemoja: Oikea tempo Hidas aika ja aikaansaaminen Kiireenhallinta ja jaksaminen Aikasairaus ja tyyneys Muuttuva työympäristö Ihmisen puolustusvoimat Työn mielekkyys ja mielettömyys Vaihtuvat roolit Suomalaiset voimavarat Nuoren kulttuurin kyky ja halu Kylähulluus Häpeän hyötykäyttö Kasvaminen luovaan ydinasenteeseen Arvojen arki ja armo arjessa Uskallus, epäonnistuminen ja pelko Suvaitsevaisuus, solidaarisuus ja samanarvoisuus Luova työyhteisö Yhteisöllisyys & turvavyöhyke Rohkeus - uuteen heittäytyminen Luovan työn todellisuus Vuorovaikutus Jaettu tekeminen Arjen improvisaatio Ilmapiirin yhteisvastuu Asiakkaan tarpeet, toiveet ja painotukset huomioidaan räätälöintipalaverissa.

7 Luovuus ja miten uudet ideat syntyvät? Kuuluuko luovuus ja tulevaisuuden kilpailukykyyn liittyvä ideointi organisaationne arkeen? Huokuuko organisaationne työilmapiiri luovuutta vai epäonnistumisen pelkoa? Osallistujat saavat konkreettisia työkaluja organisaationsa luovuus- ja innovaatioprosesseihin Osallistujat ymmärtävät luovuuden ilmapiirin tärkeyden työpaikoillaan Luovuus ja ideointi kuuluvat tämän päivän kilpailukykyisen organisaation arkijohtamiseen eikä vuosittaiseen innovointitapahtumaan. Kaikille. Kohderyhmän organisaatio, tehtävät, kokemus ja asetetut tavoitteet vaikuttavat valmennuksen sisältöön ja painotuksiin. Saku Tuominen, chief creative officer ja tuottaja Kesto: 1/2 päivää valmentajan ja asiakkaan kanssa. Mikäli luovuuden edistämisen eteen on mielestäsi vielä työsarkaa jäljellä, niin varaa Saku Tuomisen interaktiivinen luovuus- ja ideointivalmennus meiltä. KTM Saku Tuominen on Zodiak Television:in CCO, chief creative officer, ja tuotantoyhtiö Broadcastersin vastaava tuottaja. Työn toimenkuvaan kuuluu mm. uusien, yllättävien ja raikkaiden ohjelmaideoiden kehittäminen, myyminen ja toteuttaminen. Tuominen on toiminut luovuutta vaativalla alalla ja houkutellut menestyksekkäästi katsojia itse keksityillä tai ulkomailta tuoduilla ohjelmaformaateilla vuodesta toiseen. Saku Tuomisen mielestä luovuus ei tule laiskottelemalla, vaan se vaatii kovaa työtä ja ajattelua. Tämä tarkoittaa, että luovuudelle pitää varata aikaa. Turhat palaverit kannattaa karsia töissä pois ja satsata tehokkaisiin ideointi-istuntoihin. Ideointipalaverissa pitää arvostaa toisia ja luoda ilmapiiri, jossa ideoita voi heitellä vapaasti ilmaan ilman kritiikin pelkoa. Ideoita kannattaa suoltaa vapaasti eikä välittää, ovatko ne hyviä vai huonoja - tärkeintä on, että ideoita on paljon. Jossain palaverissa saattaa syntyä 50 uutta ideaa, joista 40 on huonoja, mutta kymmenessä voi olla jo ainesta jatkokehittelyyn, Saku toteaa. Saku Tuominen on kirjoittanut yhdessä Jussi Kosken kanssa kirjan "Kuinka ideat syntyvät?". Kirjassaan tekijät pohtivat ideoiden ja luovuuden myyttiä, ja päätyvät lopputulokseen, jonka mukaan lahjakkuus jalostuu luovuudeksi ainoastaan intohimoa polttoaineenaan käyttävän sitkeyden avulla. Tuominen kehottaa kuuntelemaan muita, mutta samanaikaisesti hän rohkaisee luottamaan oman intuitioonsa ja alitajunnan voimaan. Luovuuden kehittäminen on Tuomisen mukaan elinikäinen prosessi. Sakun mukaan suurin este luovuudelle on kiire tuo tunnettu laadun tappaja. Luennossaan Saku kertoo oman reseptinsä siitä, mitä luovuus vaatii motivoinnin lisäksi: Syvyyttä (kymmenen vuoden kokemus omalta alalta.) Leveyttä (työn ulkopuolista elämää.) Aikaa (aikaa pohtia ja elämä tasapainossa ) Itsetuntoa (uskallusta myös epäonnistua ) Workshop-osuudessa: Käydään läpi 3-4 kpl konkreettista ideointitekniikkaa, jotka kannattaa ottaa osaksi organisaationne arkea. Lopullinen sisältö räätälöidään valmentajan ja asiakkaan yhteispalaverissa.

8 MENESTYVÄN JOUKKUEEN KULMAKIVET Onko menestyvän joukkueen rakentamiseen selkeää reseptiä tai oikotietä? Mitkä asiat (kulmakivet) pitää olla kunnossa, jotta menestymiselle on edellytykset? Nykyään yhä harvempi menestyy yksin vaan toimivat kokonaiset tiimit ja joukkueet ovat usein menestyksen takana Menestyvissä joukkueissa ja projekteissa on samoja nimittäjiä, jotka on hyvä tuntea, jotta saat oman joukkueesi/projektisi käännettyä varmuudella menestyksen suuntaan. Esimiehelle asetetut tavoitteet tulee saavuttaa usein nykyisillä henkilöstöresursseilla opit valmennuksessa miten puhaltaa uutta motivaatiota vanhoihin konkareihin. Valmennus on tarkoitettu lähinnä esimiehille ja johdon edustajille sekä projektien vastuuhenkilöille. Jyrki Heliskoski, Thomas Johanson Kesto: 1/2 1 päivää valmentajien ja asiakkaan kanssa. Liike-elämässä tilanne on harvoin niin ruusuinen, että esimies saa valita alaisensa vaan yleensä pelataan valmiiksi annetuilla korteilla mitkä asiat silloin ovat tärkeimpiä menestyksen kannalta? Jalkapallovalmentaja, Suomen Palloliiton valmennuspäällikkö Jyrki Jyrä Heliskoski on värikäs ja sanavalmis mies. Hän kertoo miten menestyvä joukkue rakennetaan. Liikunnanopettajaksi aikanaan valmistunut Jyrki Heliskoski on tehnyt pitkän päivätyön Suomen Palloliiton valmennustehtävissä. Suureen julkisuuteen hän nousi vuonna 2005 otettuaan Suomen jalkapallomaajoukkueen päävalmentajan pestin puoleksi vuodeksi. Jyrki on omien sanojensa mukaan harjoitellut tehtävään 37 vuotta. Vuoden 2006 alusta lähtien, jolloin Roy Hodgson astui valmennusvastuuseen, Heliskoski on jatkanut tehtävässään valmennuspäällikkönä ja kakkosvalmentajana. Thomas Johanson on yksi Suomen kaikkien aikojen menestyneimpiä purjehtijoita, sillä hänellä on EM-kultaa, MM-kultaa ja Olympiakulta Sydneyn olympiakisoista vuodelta Purjehduksen olympiavoittaja Thomas Johanson on monipuolisen taustan omaava analyyttinen urheilija. Hän jos kuka osaa katsoa peiliin ja oppia virheistään mm. Sydneyn olympiaprojekti oli mennä karille jo alkuvaiheissa. Työmaailmassa maisema ja ympäristö ovat erilaisia, mutta lainalaisuudet kuitenkin samoja. Kaikki on loppujen lopuksi kiinni ihmisistä, heidän motivaatiosta ja oikeanlaisesta ohjauksesta. Onko mahdollisuutta tulla maailman parhaaksi, jos osa tavoittelee piirimestaruutta tai jos osa ei tiedä mihin tähdätään. Voidaanko ihmiset ohjata tavoittelemaan maailmanmestaruutta? Myyvätkö meillä vain myyntimiehet vai koko organisaatio? Yritysten tärkein voimavara on sen henkilöstö kuten miehistö veneessä. Kuinka motivoimme henkilöstömme alisuoriutumisen sijaan ylittämään itsensä? Kuinka saamme parhaat pysymään pidempään yrityksessämme? Miten estämme mahdollisen burn outin? Yksikään vene ei kulje purjeet pullollaan oikeaan suuntaan, jos sen miehistö ei tiedä, mitä tehdä ja jos he eivät ole sitoutuneita työhönsä. Tähän valmennukseen liittyviä muita valmennuksiamme: Miten johdetaan huipputuloksiin? (Mika Kojonkoski) Peak Motivation & Peak Performance (Jörgen Oom & Gurra Krantz)

9 MITEN HUIPPUTULOKSIIN JOHDETAAN? Kaikki haluavat huipputuloksia, mutta mitä siihen oikeasti tarvitaan? Huipputulokset kiinnostavat kaikkia. Mika Kojonkoski kertoo tärkeitä reseptejä siitä miten huipputuloksiin päästään yhä uudestaan. Liike-elämän muutokset ja elämämme kvartaalitalous edellyttävät oikeisiin asioihin keskittymistä ja toistuvia huipputuloksia nopeasti. Vuodesta 2002 Norjan maajoukkeen päävalmentajana toiminut Mika Kojonkoski kertoo tähän oman reseptinsä, joka onkin tuottanut uusia huippuja ja huipputuloksia vuodesta toiseen. Pelkillä monoilla ja voiteilla ei hyppykisaa voiteta tarvitaan lahjakas hyppääjä, jota taustaorganisaatio johtaa ja valmentaa sekä menestykseen että keskittyneeseen toimintaan menestyksen paineissa. Valmennus on tarkoitettu lähinnä johto- ja esimiesasemassa oleville henkilöille Mika Kojonkoski, Huippuvalmentaja Kesto: 1/2 1 päivää valmentajien ja asiakkaan kanssa. Norjan tunnetuin suomalainen Mika Kojonkoski uskoo systemaattisen prosessijohtamisen voimaan. Luennoissaan Kojonkoski kertoo omalla rauhallisella ja vakuuttavalla tavallaan tiimityöskentelystä kannustuksesta paineensietokyvystä ja keskittymisestä ja tietenkin huipputuloksiin pääsemisestä! Arvostetun asiantuntijan maineesta kertoo myös se, että hänelle tarjottiin vuoden 2005 lopulla sopimuksen jatkamisen vaihtoehtona erittäin merkittävää toimea Norjan Olympiakomiteassa, minkä Kojonkoski hylkäsi perhesyihin vedoten. Valmentamisen ja konsultoinnin ohella Kojonkoski valmistelee omaa väitöskirjaansa, joka käsittelee paineensietoa ja keskittymistä urheilussa. Tähän valmennukseen liittyviä muita valmennuksiamme: Menestyvän joukkueen kulmakivet (Jyrki Heliskoski & Thomas Johanson) Peak Motivation & Peak Performance (Jörgen Oom & Gurra Krantz)

10 TAHTOA TIETOA Esimiesosaaminen SISÄLTÖ TAITOA Osallistuja saa työkaluja arjen ja muutoksen johtamiseen Henkilöstö saa osaavamman esimiehen Organisaatio voi valmennuksen kautta parantaa johtamisen käytäntöjä Vai onko teidän organisaatiossa sitoutuminen, motivaatio, hyvinvointi ja tuloksentekokyky jo huipussaan? Valmennus on tarkoitettu kokeneille ja tuleville esimiehille etenkin henkilöille, jotka ovat esimiestehtävissä oman asiantuntijaroolinsa lisäksi. Jaakko Heinimäki, pappi ja kirjailija Riitta Hyppänen, FM ja MBA Esimiesvalmentaja ja johtoryhmien sparraaja Kesto: 1/ 2 10 päivää Lopullinen sisältö ja valmennuksen kesto räätälöidään valmentajien ja asiakkaan tapaamisessa. ONNISTU OSAAVANA ESIMIEHENÄ Miten jaksaa motivoida muita arjen aherruksessa? Miten onnistua muutoksien johtamisessa? Miten ihmisten erilaisuuden haasteen voi kääntää voimavaraksi? kun on omatkin hommat vielä kesken näin asioita pohtii moni esimiesasemassa oleva henkilö. Mm. näihin kysymyksiin vastaavat Jaakko Heinimäki & Riitta Hyppänen. Jaakko Heinimäki on yksi monipuolisimmista puhujistamme koko 7000 puhujan ja valmentajan verkostosamme. Jaakko on kokenut ja arvostettu esimies- ja johdonpäivien puhuja. Esimiesteemoista kysytyin luentorunko on: Esimiehen 7 hyvettä ja kuolemansyntiä Luento alkaa antiikin kardinaalihyveistä: Rohkeudesta, Järkevyydestä, Kohtuullisuudesta ja Oikeudenmukaisuudesta. Tarina jatkuu hyveiden ja paheiden läsnäololla ja taistelulla arjessamme loppuhuipentumana on hyvän johtajan ominaisuudet, joka antaa käytännön työkaluja ja pohdiskeltavaa kaikille esimiehille. Jaakko tekee aina asiakaskohtaisen toteutuksen, joka on poikinut palautekyselyssämme keskiarvon 4,75 (skaala 1-5). Painavan asiasisällön lisäksi myös Jaakon keskusteleva ja pohdiskeleva esitystyyli on arvostettu piristysruiske kvartaalitalouden oravanpyörän kiireorganisaatiolle. Jaakko käsittelee myös seuraavia esimiehille/henkilöstölle tärkeitä seikkoja: Työhyvinvointi Motivaatio Jaksaminen sekä oman rytmin kunnioittaminen Itsensä ja toisten sietäminen Esimiestoiminnan ei tarvitse olla uuvuttavaa nuorallatanssia puun ja kuoren välissä. Esimiesosaaminen voi olla liiketoiminnan menestystekijä, jonka varaan organisaation tuloksentekokyky ja uusiutuminen rakentuu. Tätä mieltä on henkilöstöjohtamisen moniosaajamme Riitta Hyppänen. Riitta on todella kysytty nimi esimiesvalmennuksiin syyt ovat Riitan laajaalainen kokemus ja osaaminen, laatu sekä ajankohtaisuus. Riitalta on valmistunut toukokuussa 2007 kirja: Esimiesmiesosaaminen Liiketoiminnan menestystekijä Riitan valmennuksien perustana ovat mm. seuraavat kirjan kohdat: Esimies liiketoimintastrategian toteuttajana ja varmistajana Yksikön johtamisen haasteet ja mahdollisuudet Henkilöstön osaamisen johtaminen Motivoinnista ja hyvinvoinnista huolehtiminen Työsuhteiden onnistuneet alkamiset ja taidokkaat päättymiset Muutosten menestyksekäs johtaminen Itsensä johtaminen ja kehittäminen Lisäksi Riitta on kirjoittanut artikkeleita Kauppalehden Johtamisen käsikirjaan.

11 PALVELULOISTO KETJUSSA Miten voi synnyttää loistokasta palvelua, miten erottua asiakaspalvelulla kiireen ja suurten asiakasvirtojen keskellä? Tarvitaan kiehtova konsepti, innostuneet ihmiset ja palvelukulttuuri, jossa jokainen tietää tarkasti mitä häneltä odotetaan. Tavallisen hyvä palvelu ei enää asiakkaille riitä. Palveluasennetta pitää päivittää koko ajan. Palveluloiston kulttuuri syntyy vain, jos jokainen yrityksessä sisäistää, miksi ja miten asiakkaat hurmataan. Valmennus on tarkoitettu myynnin ja asiakkaiden parissa päivittäin työskenteleville asiakaspalvelijat, myyjät, esimiehet, yrittäjät sekä johto. Heikki Peltola, KTM, nostemestari Tomi Miininen, Robert s Coffeen toimitusjohtaja Kesto: 1/2 1 päivää valmentajien ja asiakkaan kanssa. Nostemestari Heikki Peltola vie osallistujat palveluasenteen, palveluloiston ja omasta työstä innostumisen lähteille. Heikin kysytyimpiin alustuksiin lukeutuva Kahdeksan teesiä palveluun on pikatie parempaan yhdessä tekemiseen, hyvinvointiin ja arjessa jaksamiseen. Heikki Peltola on asiakaspalvelun ja ketjutoiminnan kiistattomia guruja Suomessa. Hänen referenssilistauksensa tekisi tästä dokumentista monisivuisen. Heikki on työskennellyt yli 50 Suomessa toimivan ketjun kanssa ja hänen tuore kirjansa Palveluloisto ja kiehtomisen aito taito (Edita 2007) on arvostelu- ja myyntimenestys. Heikin valmennuksen avulla asiakkaamme ovat saavuttaneet mm. seuraavat tavoitteensa: Omasta työstä innostuminen Kohentunut työssä jaksaminen Parantunut palvelu ja sen menestyksekäs johtaminen Oman kilpailukyvykkyyden kirkastuminen Yrittäjänä onnistuminen Oikein johdettu asiakaslähtöinen palvelukonsepti, joka muuttuu ketterästi asiakkaiden toiveiden mukaan on keskeinen elementti palveluloiston synnyttämisessä. Tätä mieltä on asiakkaitamme piristävä luennoitsijamme Tomi Miininen. Tomilla on yli kymmenen vuoden kokemus sekä konseptoidun liiketoimintamallin johtamisesta että kauppakeskusliiketoiminnan erityispiirteistä. Tomi käsittelee asiakkaan tarpeen mukaan mm. seuraavia aihealueita: Asiakaspalvelu & palveluasenne Asiakaspalvelun johtaminen Franchising & yrittäjyys ja niiden tukeminen Konseptoidun liiketoimintamallin johtaminen käytännössä Palvelukulttuurin toteuttaminen Kauppakeskusliiketoiminta: erityispiirteet & innovaatiot Tähän valmennukseen liittyviä muita valmennuksiamme: Asennetta Myyntiin (Patrick Pata Degerman & Antti Airaksinen) Value Added Sales (Patrick Pata Degerman & Thomas Burzler) Peak Motivation & Peak Performance (Jörgen Oom & Gurra Krantz)

12 PEAK MOTIVATION & PEAK PERFORMANCE DESCRIPTION How to motivate for excellence? How to change attitude? We had a perfect year dare we be the best, again? WHY? Training provides inspiration, motivation and courage so you can reach your targets Training gives practical advice how to motivate for excellence, how to change attitude Participant gets tools for building a winning team! FOR WHOM? Top management Business Unit directors Sales professionals Project leaders etc. WHO IS TRAINING? Jörgen Oom Gurra Krantz DURATION? 1/2-3 days Frequently asked topics: Jörgen Oom,( Ph. D. Psychologist) has specialized in motivation, communication and attitude change. From working with mental training and motivational work with top athletes ( several olympic gold medalists, Wimbledon winners and top ice hockey teams) he has created methods of how to establish winning attitudes and peak performance also in business organisations. How to motivate for excellence? You can be the greatest! Dare to be the best! Again! Attitude change management - How it really works! Jörgen Oom has a vast practical experience of attitude change after having worked for more than 20 years in 20 different countries with more than 200 different companies. He has co-starred together with other highprofile keynote speakers, for example with Jack Welch in Washington DC in Gurra Krantz is one of Sweden s most merited sailors and has a vast experience from motivation, team work and leadership from his 4 Whitbread Round the World-races and one America s Cup-race. He was the captain for Team SEB in the Volvo Ocean Race. To sail around the world means adjusting to an extreme environment where the team members often are big personalities and come from different cultural backgrounds. The team lives in a fairly small boat under extreme pressure and very hard conditions. From these experiences Gurra Krantz has gathered his knowledge and experience - why it is so crucial importance to work together as a team in order to reach your goals and get results. ADDITIONAL INFORMATION Gurras lecture is entertaining and has some intense videoclips, yet presents important questions regarding teamwork and motivation. The topics include comradeship, goalsetting, preparations, leadership, group dynamics and reaching your targets. Gurra emphazises about the importance of clearly defined goals in order for the different personalities to move in the same direction. Gurra and Jörgen are very popular speakers in corporations and organisations. They have the ability to capture the audience and their lectures will inspire you regardless of your background.

13 VALUE ADDED SALES How do successful companies achieve their high profit goals and increase their turnover? WHY? To combine insight and inspiration, theory and proven, best business practices. To provide tools and spirit to fight for your customers, prices and EBIT. FOR WHOM? Sales professionals, sales management and top management TRAINERS? Thomas Burzler, Sales Trainer o Value added strategy o Fight for your prices! o Using effective presenting as a sales tool o Maximizing profits through efficient negotiations o Getting into your client s head: The key to selling successfully o Creating sales optimized proposals and correspondence o Sales workshop practical knowledge for successful selling o Converting customer complaints into sales opportunities Patrick Pata Degerman, Explorer and Adventurer o Attitude & motivation o Teams and (multicultural) teamspirit o Courage and high goals o Courage to give up the working role and do something good to colleagues and working community o Out of box thinking and new methods when encountering changes DURATION? 0,5-3 days DESCRIPTION ADDITIONAL INFORMATION Thomas Burzler gives you the answer to this question in his sales trainings. He is one of the best sales trainers in Germany, specializing in Value Added Sales Strategy and Price Negoations. To succeed with this strategy, we also need to focus on relationship-building techniques and closing techniques because without them we only have Value Added Telling. Burzler blends professional experiences with just the right amount of humour, practical insights and entertaining components. Participants particularly love his informal style and talent to present even the most complex subject matters in a way that can be easily understood and effectively turned into value. Summary of the Value Added Sales -training: Use consultative approaches focus solutions not products or sales commissions Listen & Seek to uncover needs avoid product based solutions Sit the same side of the table as customer and work as a partner focus is to be long-term partner Create attractive win-win solutions demonstrate win-win-paybacks Build Trust and Relationships, then sales trust is the only way to long term relationship Add value to client recommend valuable services and features Patrick Pata Degerman was chosen by our customers Speaker of the year Patrick "Pata" Degerman is most likely the only person in Finland who can call himself an Explorer. To this day Patrick Degerman has attended and planned several expeditons on all seven continents. Expeditions of this caliber can easily be compared to bigger projects done in the business world. There can be problems which nobody knows even existed, far more how to deal with them, and still you have to close the deal or get the project done. He gives the audience a possibility to benchmark these expeditions and enlighten the possibility to solve problems with different standards of activity or thoughts. Pata s stories are filled with his incredible attitude and motivation, and several examples of setting high goals, which he achieves time after time. His presentations are also very visual with beautiful pictures to set the mood. Pata customizes his lecture based on the client needs and his average feedback is 4,80 on a scale 1-5. Our other linking training programs : Peak Motivation & Peak Performance (Jörgen Oom & Gurra Krantz) Life Cycle Costs, Pay Back time, Service/Product Argumentation (Vesa Kainu & Thomas Burzler & Johan Bygge)

14 VUOROVAIKUTUSVALMENNUS Jännittääkö esiintyminen? Valmistaudutko esittelyn pitämiseen työpaikallasi? Oletko menossa lehtihaastatteluun? Oletko ensimmäistä kertaa TV-kameroiden edessä? Hyvään vuorovaikutukseen tarvittavat palaset ovat kaikki opittavissa Myös esiintymisjännitys saadaan muunnettua esiintymisrohkeudeksi Ammattilaisten vetämillä lyhytkestoisillakin valmennuksilla voidaan saada pitkäkestoinen parannus valmennettavan esiintymis- ja vuorovaikutustaitoihin Kaikille. Kohderyhmän organisaatio, tehtävät, kokemus ja asetetut tavoitteet vaikuttavat valmennuksen sisältöön ja painotuksiin. Ismo Jokinen, viestintävalmentaja ja esiintymiskouluttaja Kesto: 1/2 2 päivää valmentajan ja asiakkaan kanssa. Ismo Jokisen johtama esiintymiskoulutus antaa valmiuksia kohdata vaikeatkin haastattelut ja esiintymistilanteet kahdenvälisistä keskusteluista aina ison yleisön kohtaamiseen. Toimittuaan pitkään TV-juontajana ja toimitettuaan yli 1000 TV-inserttiä, hänen erityisosaamisenaan on myös TV-esiintymisiin valmentaminen. Valmennuksiin linkitetyt videoidut harjoitukset auttavat meitä kaikkia! Esim. häiritsevien maneerien poisto ja muiden omien kehityskohteiden selkeä havainnointi. Lisäksi Ismon johdolla käydyt tiukat haastatteluharjoitukset ovat saaneet kiitosta erityisesti yritysjohdolta. Seuraavassa on esitetty yleisimmin tilatun valmennuksen sisältö: HARJOITUS 1 - Harjoituksessa tarkastellaan osallistujakohtaisesti esiintymisen perusasioita, esiintymisjännitystä, sekä maneereja ja kehonkieltä Esiintyminen osa jokapäiväistä elämää - Vuorovaikutustaidot - Kahden ihmisen kohtaamisesta työpalaveriin Äänenkäyttö ja -huolto - Perusasioita äänenkäytöstä - Kuinka pidän ääneni kunnossa Kehonkielen merkitys ja sanaton käyttäytyminen - Tarvitaanko viestintään sanoja? - Mitä kehosi kertoo jo ennen kuin avaat suusi? HARJOITUS 2 - Ennakkoon valmisteltu esitys, PowerPoint (tai niin haluttaessa fläppitaulu), kesto n. 3-5 min. - Kehonkieli ja katsekontakti - Rakenne ja oleellisen esittäminen Esityksen rakenne ja valmistautuminen - Esimerkkejä tehokkaista ja toimivista rakenteista - Mitä valmistautuminen vaikuttaa kokonaisuuteen - Tärkeimmät asiat valmistautumisessa Lopullinen sisältö räätälöidään valmentajan ja asiakkaan yhteispalaverissa.

Myyntivalmentajan valmennusopas. Kalle Ek

Myyntivalmentajan valmennusopas. Kalle Ek Myyntivalmentajan valmennusopas Kalle Ek Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 21.11.2011 Tiivistelmä Liiketalouden koulutusohjelma 20.10.2011 Tekijä tai tekijät Kalle Ek Raportin nimi Myyntivalmentajan

Lisätiedot

Veera Väisänen. USKO IHMISIIN, AUTA KEHITTYMISESSÄ Valmentavan esimiestyön kehittäminen suomalaisessa contact centerissä

Veera Väisänen. USKO IHMISIIN, AUTA KEHITTYMISESSÄ Valmentavan esimiestyön kehittäminen suomalaisessa contact centerissä Veera Väisänen USKO IHMISIIN, AUTA KEHITTYMISESSÄ Valmentavan esimiestyön kehittäminen suomalaisessa contact centerissä Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon

Lisätiedot

Valmentava johtaminen myynninohjauskeskustelussa. Kristiina Laaksonen

Valmentava johtaminen myynninohjauskeskustelussa. Kristiina Laaksonen Valmentava johtaminen myynninohjauskeskustelussa Kristiina Laaksonen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2012 Tiivistelmä Koulutusohjelma Tekijä tai tekijät Kristiina Laaksonen Opinnäytetyön nimi

Lisätiedot

Projektitoiminta 1/2009

Projektitoiminta 1/2009 Projektitoiminta 1/2009 Projektiyhdistys ry:n jäsenlehti Vol. XXXII, ISSN 1455-4178 STOP AND REFRESH! Projektipäivät 2009 = IPMA World Congress 15.-17.6.2009 Vuosikymmenen merkittävin projektialan ammattitapahtuma

Lisätiedot

Kun hiljattain sain kysymyksen voiko

Kun hiljattain sain kysymyksen voiko Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry JOHTAMINEN - LEADERSHIP Voiko hyvä johtaminen olla kilpailuetu Kun hiljattain sain kysymyksen voiko hyvä johtaminen olla kilpailuetu, oli helppo vastata: KYLLÄ. Tutkimukset

Lisätiedot

Renew and regenerate!

Renew and regenerate! H e n k i l ö s t ö j o h d o n r y h m ä H E N R Y r y Renew and regenerate! Tutustuessani uutena hallituksen jäsenenä HENRYn strategiaan, asiakaskuntaan ja jäsenistön toiveisiin, esille on noussut kaksi

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden tiedekunta Diplomityö Petri Keronen VALMENTAVA JOHTAMINEN JA SEN KEHITTÄMINEN KOULUTUSORGANISAATIOSSA Työn tarkastajat: Professori Helinä Melkas Professori

Lisätiedot

B2b myynnin ongelmakohdat ja ratkaisut Case Helsinki Sales Academy

B2b myynnin ongelmakohdat ja ratkaisut Case Helsinki Sales Academy B2b myynnin ongelmakohdat ja ratkaisut Case Helsinki Sales Academy Jauhiainen, Sirkku 2009 Laurea Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Liiketalouden koulutusohjelma Pääaine: Markkinointi

Lisätiedot

VALMENTAVAN JOHTAMISEN HYÖDYNTÄMINEN ETÄJOHTAMISESSA YHTEYSKESKUSALALLA

VALMENTAVAN JOHTAMISEN HYÖDYNTÄMINEN ETÄJOHTAMISESSA YHTEYSKESKUSALALLA POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden Koulutusohjelma Henna Viljanen VALMENTAVAN JOHTAMISEN HYÖDYNTÄMINEN ETÄJOHTAMISESSA YHTEYSKESKUSALALLA Opinnäytetyö Helmikuu 2010 OPINNÄYTETYÖ Helmikuu

Lisätiedot

The meta programme now created is the best of the ones known so far and its rules are grounded and tested (van Aken, 2004).

The meta programme now created is the best of the ones known so far and its rules are grounded and tested (van Aken, 2004). ABSTRACT There has been a growing interest in the meaning of emotions in working life and as a part of leadership in recent years. On the whole, a human being has been a research subject since the late

Lisätiedot

Elina Pekkarinen. Innovaatiojohtaminen. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Liiketalouden koulutusohjelma. Tradenomi. Opinnäytetyö

Elina Pekkarinen. Innovaatiojohtaminen. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Liiketalouden koulutusohjelma. Tradenomi. Opinnäytetyö Elina Pekkarinen Innovaatiojohtaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Tradenomi Opinnäytetyö Maaliskuu 2015 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Elina Pekkarinen Innovaatiojohtaminen

Lisätiedot

Niina Polso PIENYRITYKSEN JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN CASE NAISTEN KUNTOKLUBI PIUKKIS

Niina Polso PIENYRITYKSEN JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN CASE NAISTEN KUNTOKLUBI PIUKKIS Niina Polso PIENYRITYKSEN JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN CASE NAISTEN KUNTOKLUBI PIUKKIS Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous huhtikuu 2008 KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Kohti innostunutta työyhteisöä

Kohti innostunutta työyhteisöä Kohti innostunutta työyhteisöä Innostava työ Avoimuus Yhdessä osaaminen Innostavat ja luovuutta tukevat puitteet Rohkeus Luovuus Arvostus Sitoutuminen Positiivisuus Me-henki Työyhteisötaidot Luottamus

Lisätiedot

David Clutterbuck: uusia sävyjä johtamiseen. www.hrviesti.fi. Mustavalkoista ajattelua vastaan. 4/2013 Johtaminen Taltuta johtoryhmätaudit!

David Clutterbuck: uusia sävyjä johtamiseen. www.hrviesti.fi. Mustavalkoista ajattelua vastaan. 4/2013 Johtaminen Taltuta johtoryhmätaudit! 4/2013 Johtaminen Taltuta johtoryhmätaudit! Koulutus Kiire jyrää oppimisen Työ & hyvinvointi Työntekijöille elvyttävää tilaa Mustavalkoista ajattelua vastaan www.hrviesti.fi HINTA 14,50 EUR David Clutterbuck:

Lisätiedot

Tiia Poussu & Veronika Zaburchik JÄÄNMURTAJA VALMENTAVAN JOHTAMISEN YDINTAIDOT VALMENNUSPROSESSIN LÄPIMURTOON

Tiia Poussu & Veronika Zaburchik JÄÄNMURTAJA VALMENTAVAN JOHTAMISEN YDINTAIDOT VALMENNUSPROSESSIN LÄPIMURTOON Tiia Poussu & Veronika Zaburchik JÄÄNMURTAJA VALMENTAVAN JOHTAMISEN YDINTAIDOT VALMENNUSPROSESSIN LÄPIMURTOON JÄÄNMURTAJA VALMENTAVAN JOHTAMISEN YDINTAIDOT VALMENNUSPROSESSIN LÄPIMURTOON 1 Tiia Poussu

Lisätiedot

Myyntityöhön perehtymisen käsikirja

Myyntityöhön perehtymisen käsikirja Myyntityöhön perehtymisen käsikirja Kuutti, Saara 2010 Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava Myyntityöhön perehtymisen käsikirja Saara Kuutti Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö Kesäkuu,

Lisätiedot

TUOTTAJAN ROOLIT JA TOIMENKUVA DOKUMETTISARJAN KRIGENS PRIS TUOTANNOSSA

TUOTTAJAN ROOLIT JA TOIMENKUVA DOKUMETTISARJAN KRIGENS PRIS TUOTANNOSSA TUOTTAJAN ROOLIT JA TOIMENKUVA DOKUMETTISARJAN KRIGENS PRIS TUOTANNOSSA SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 1.1. Krigens Pris Sodan hinta... 3 1.2. Tutkimusongelma ja tutkimusmenetelmä... 6 1.3. Keskeiset

Lisätiedot

Hiljaisen tiedon ja osaamisen siirtyminen omistajanvaihdoksessa

Hiljaisen tiedon ja osaamisen siirtyminen omistajanvaihdoksessa SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUS, KUOPIO Hiljaisen tiedon ja osaamisen siirtyminen omistajanvaihdoksessa Antti Karvinen, Saara Kontkanen Tradenomin opinnäytetyö Liiketalous, Kuopio Johtaminen Helmikuu

Lisätiedot

MYYNNIN KEHITTÄMINEN MYYNTIKILPAILUJEN AVULLA

MYYNNIN KEHITTÄMINEN MYYNTIKILPAILUJEN AVULLA Opinnäytetyö (AMK) Myyntityön koulutusohjelma Myynnin johtaminen 2011 Emmi-Maria Hellstén MYYNNIN KEHITTÄMINEN MYYNTIKILPAILUJEN AVULLA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Myyntityön

Lisätiedot

Finanssialan kyvykkyydet 2020 Luotaus tulevaisuuteen

Finanssialan kyvykkyydet 2020 Luotaus tulevaisuuteen Finanssialan kyvykkyydet 2020 Luotaus tulevaisuuteen raportti 20. 1. 2012 Finanssialan kyvykkyydet 2020 Luotaus tulevaisuuteen 1 Finanssialan kyvykkyydet 2020 Luotaus tulevaisuuteen raportti Teksti Ritva

Lisätiedot

Arvot ja arvojohtaminen esimiestyössä Case ISS Palvelut Oy. Pirita Tossavainen

Arvot ja arvojohtaminen esimiestyössä Case ISS Palvelut Oy. Pirita Tossavainen Arvot ja arvojohtaminen esimiestyössä Case ISS Palvelut Oy Pirita Tossavainen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2013 Tiivistelmä Liiketalouden koulutusohjelma 7.11.2013 Tekijä Pirita Tossavainen

Lisätiedot

Tavoitteellinen ja toimiva työyhteisö Case: Ferenda & Justitum

Tavoitteellinen ja toimiva työyhteisö Case: Ferenda & Justitum Tavoitteellinen ja toimiva työyhteisö Case: Ferenda & Justitum Pörsti, Jenna Rautio, Anni 2013 Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila Tavoitteellinen ja toimiva työyhteisö Case: Ferenda & Justitum

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen - yrityksissä ja organisaatioissa

Osaamisen johtaminen - yrityksissä ja organisaatioissa SEFEN RAPORTTEJA 1/2014 Osaamisen johtaminen - yrityksissä ja organisaatioissa Onway Oy SUOMEN EKONOMILII INLANDS EKONOMFÖRBUN 1 JOHDANTO... 5 2 OSAAMISEN JOHTAMINEN... 6 2.1 Osaamisen määrittely... 6

Lisätiedot

Suorituksen johtaminen - Case-tutkimus kolmessa huonekaluyrityksessä

Suorituksen johtaminen - Case-tutkimus kolmessa huonekaluyrityksessä Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous, Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Markkinointi Elli Heiskanen ja Sami Hirvonen Suorituksen johtaminen - Case-tutkimus kolmessa huonekaluyrityksessä Opinnäytetyö

Lisätiedot

Seminaarit. Ilmoittaudu heti osoitteessa www.bbm.fi. Tervetuloa S & A -päiville 6. 7.9.2007 Helsingin Messukeskukseen!

Seminaarit. Ilmoittaudu heti osoitteessa www.bbm.fi. Tervetuloa S & A -päiville 6. 7.9.2007 Helsingin Messukeskukseen! Mukana luennoimassa Tuija Piepponen Vesa Heikkinen Pirkko Vesterinen Marjut Nieminen Kaisa Kautto-Koivula Taru Koivula & Heikki Launila Tuija Rummukainen Asko Ahokas Kai Vakkuri Torfinn Slåen Terttu Grönfors

Lisätiedot

TAIDE KÄY TYÖSSÄ TAIDELÄHTÖISIÄ MENETELMIÄ TYÖYHTEISÖISSÄ 1

TAIDE KÄY TYÖSSÄ TAIDELÄHTÖISIÄ MENETELMIÄ TYÖYHTEISÖISSÄ 1 TAIDE KÄY TYÖSSÄ TA I D E L Ä H TÖ I S I Ä M E N ET E L M I Ä T YÖY H T E I S Ö I S S Ä 1 TAIDE KÄY TYÖSSÄ TAIDELÄHTÖISIÄ MENETELMIÄ TYÖYHTEISÖISSÄ Lahden ammattikorkeakoulun julkaisusarjat A Tutkimuksia

Lisätiedot

Laatu & Design. EFQM-malli 2013 julkaistaan 10.10.2012. Kilpailukyvyn, johtamisen ja laadun ammattilehti

Laatu & Design. EFQM-malli 2013 julkaistaan 10.10.2012. Kilpailukyvyn, johtamisen ja laadun ammattilehti 2 2012 1 Kilpailukyvyn, johtamisen ja laadun ammattilehti Laatu & Design EFQM-malli 2013 julkaistaan 10.10.2012 JOHTAJAPROFIILISSA Nanso Groupin Leena Syrjälä 2 Suomen Laatuyhdistys edistää laatujohtamista

Lisätiedot

Innovaatiojohtaminen matkailunkehittämisyhtiöissä

Innovaatiojohtaminen matkailunkehittämisyhtiöissä Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketoiminta ja kulttuuri Imatra Hotelli ja ravintola - ala Matkailun koulutusohjelma Anne-Marie Koponen Innovaatiojohtaminen matkailunkehittämisyhtiöissä Opinnäytetyö 2013

Lisätiedot

Muutosjohtaminen Päijät-Hämeen. Koulutuskonsernin Kiinteistöpalveluissa

Muutosjohtaminen Päijät-Hämeen. Koulutuskonsernin Kiinteistöpalveluissa Muutosjohtaminen Päijät-Hämeen Koulutuskonsernin Kiinteistöpalveluissa Veli-Pekka Limmeri Opinnäytetyö Marraskuu 2014 Palveluiden tuottaminen ja johtaminen Kiinteistöpalvelut TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

MUUTOSJOHTAMINEN TYÖVALMENNUSSÄÄTIÖSSÄ

MUUTOSJOHTAMINEN TYÖVALMENNUSSÄÄTIÖSSÄ MUUTOSJOHTAMINEN TYÖVALMENNUSSÄÄTIÖSSÄ Case Avitus Tiia Rautiala-Rantanen Opinnäytetyö Huhtikuu 2014 Palveluliiketoiminnan koulutusohjelma, ylempi AMK Matkailu-, ravitsemis- ja talousala KUVAILULEHTI Tekijä(t)

Lisätiedot