KÄYTTÄJÄNÄ OHJAAJAN NÄKÖKULMASTA. Prof. Esa Hyyryläinen Vaasan yliopisto Hallintotieteet / Julkisjohtamisen oppiaine

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÄJÄNÄ OHJAAJAN NÄKÖKULMASTA. Prof. Esa Hyyryläinen Vaasan yliopisto Hallintotieteet / Julkisjohtamisen oppiaine"

Transkriptio

1 Kirjastoseminaari KITO2015 Vaasa OPISKELIJA KIRJASTOPALVELUIDEN KÄYTTÄJÄNÄ OHJAAJAN NÄKÖKULMASTA Prof. Esa Hyyryläinen Vaasan yliopisto Hallintotieteet / Julkisjohtamisen oppiaine YKSILÖN OPPIMISEN LÄHTÖKOHDAT Ihminen pystyy ulkoisten tukirakenteiden (käsitteelliset, sosiaaliset, emotionaaliset) varassa suorittamaan vaativampia älyllisiä toimintoja kuin ilman niitä. Taidon kehittyessä yksilö pystyy asteittain vähentämään riippuvuuttaan tukirakenteista ja suorittamaan tehtävän itsenäisesti. (Leontjev, Vygotski / Hakkarainen, Lonka & Lipponen) Ohjaaminen on oppimisen tukirakenne Edellyttää hyvää vuorovaikutusta ohjaajan ja opiskelijan välillä Kirjasto on myös olennainen oppimisen tukirakenne Edellyttää hyvää kokoelmaa, viihtyisiä tiloja ja asiantuntevaa henkilöstöä Opiskelijan pitäisi myös ymmärtää kirjaston keskeisyys oppimishaasteidensa ratkaisemisessa 1

2 YKSILÖN OPPIMISEN LÄHTÖKOHDAT.. Kirjasto on myös ohjaamisen tukirakenne Edellyttää hyvää vuorovaikutusta ohjaajan ja kirjaston välillä Koska ohjaaja on avainroolissa, hänen pitäisi oppia tietämään kuinka opiskelijat hyödyntävät kirjastoa, mitä kirjaston tarjoamia mahdollisuuksia he jättävät syystä tai toisesta käyttämättä, ja millä tavoin kirjaston ja sen kokoelmien potentiaali voitaisiin hyödyntää paremmin YKSILÖN OPPIMISEN LÄHTÖKOHDAT.. Kriittinen ajattelu TIEDOLLINEN ULOTTUVUUS Sisällön hallinta Metakognitio (itsearviointi) Käsitteellinen muutos Opiskelijan ääni Identiteetti Minä tiedonluojana EKSISTENTIAALINEN ULOTTUVUUS Hakkarainen, Lonka & Lipponen muokaten 2

3 OHJAUS VUOROVAIKUTUKSENA Ohjaus on ohjaajan ja ohjattavan vuorovaikutusta, jolla pyritään tavoiteltuun oppimiseen liittyvään lopputulokseen Yliopistossa ohjaussuhde on selkeimmillään kandidaatintutkielmassa, gradussa tai väitöskirjassa Kaikkeen oppimiseen liittyy ohjaaminen jollain tavoin Ohjaukselle on yleisiä kriteerejä, mutta sen hyvyys määrittyy pitkälle subjektiivisesti vuorovaikutussuhteen onnistumisena tai epäonnistumisena Menestys perustuu ohjaajan kykyyn lukea ohjattavaa ja muuttaa tyyli sopivaksi Hyvä ohjaaja kykenee arvioimaan omaa toimintaansa OHJAAJAN AJATTELUTAVALLA ON VÄLIÄ Ylinegatiivinen käsitys Ylipositiivinen käsitys Realistisempi käsitys Opiskelijat ovat laiskoja ja huonosti motivoituneita Oppimisen takeena on tiukka ohjaus, jolla ohjaaja osoittaa olevansa oppimisesta vastuussa Opiskelijat ovat aikaansaavia ja motivoituneita Opiskelija ottaa vastuun oppimistaan itse, eikä vastuu siitä jää ohjaajalle Opiskelijoiden kyvyt ja motivaatio vaihtelevat Paras tulos syntyy kun motivoitunutta opiskelijaa ohjaa motivoitunut ohjaaja, joka myös ottaa vastuuta oppimisesta Ohjaajan päätehtävä on pitää ohjattava tiukasti näpeissään, muuten mistään ei tule mitään Ohjaajan pitää pyrkiä hallitsemaan myös muita oppimisen tukirakenteita, sillä vain hän tietää mitä tarvitaan Ohjaajan päätehtävä on luoda oppimiselle hyvät olosuhteet, muu hoituu niiden olemassa ollessa lähes itsestään Oppimisen muista tukirakenteista ei ohjaajan juuri tarvitse kantaa huomiota Ohjaajaa tarvitaan aina, mutta ohjaajan rooli ei ole aina samanlainen Ohjaajan ei kannata jättää muita oppimisen tukirakenteita huomiotta, sillä niillä on taatusti väliä oppimisen kannalta 3

4 HYVÄN OHJAUSKÄYTÄNNÖN PIIRTEITÄ Ohjattava työ pilkotaan loogisiin osiin ja sovitaan yhdessä aikatauluista Tapaamiset ovat säännöllisiä ja niissä saa asian ohella henkistä tukea Tapaamisten välinen yhteydenpito esim. sähköpostilla toimii On selkeät roolit, jossa substanssin paremmin hallitseva ohjaaja täydentää opiskelijaa ottamatta pääroolia Ryhmää käytetään hyväksi varsinkin alkuvaiheessa Hyvässä ryhmässä syntyy myönteinen ilmapiiri Hyvän ryhmän antamassa palautteessa korostetaan mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja enemmän kuin ongelmia HYVÄN OHJAUSKÄYTÄNNÖN PIIRTEITÄ.. Ohjaaja antaa vinkkejä hyvästä kirjallisuudesta, mutta jättää kirjojen ja artikkeleiden löytämisen pääosin opiskelijan vastuulle Kirjaston kokoelmien potentiaali on varsinkin kokeneen ohjaajan tiedossa hyvin Saatavilla olevan materiaalin valtava määrä on nyt usein pääongelma, joten ohjauksessa korostuu rajaavien valintojen tekeminen Hyvältä ohjaajalta saa lähes rajattomasti tutkimuksen käytännön neuvoja, joita ei välttämättä muualta löydä 4

5 MITÄ OPISKELIJAT TEKEVÄT TIEDEKIRJASTOSSA? (DEMAS MUOKATEN) Lukeminen, oleilu, rauhoittuminen Opiskelu kirjastossa/oppimisympäristössä Oma tutkimus Ryhmän tutkimus Surffaus ja some Tiedonhaku ja lainaaminen Tiedon tuottaminen Kahvittelu ja syöminen Kavereiden tapaaminen ja keskustelu Näyttelyt ym. kulttuuri MITEN OPISKELIJAN KANNATTAA SUHTAUTUA KIRJASTOON JA TIEDONHAKUUN? Parasta mitä opiskelija voi itselleen tehdä opintojensa aikana on oppia käyttämään omaa tiedekirjastoaan tehokkaasti Kandidaattitutkielman, gradun ja väitöskirjan tekovaiheessa erot opiskelijoiden kirjastotaitoerot tulevat selvästi näkyviin Siinäkin vaiheessa asialle on paljonkin tehtävissä, mutta pohja luodaan jo aikaisemmin oppiaineiden ja kirjaston toimesta Parhaimmillaan opiskelijasta kehittyy vähitellen tiedon käyttäjästä sen tuottaja 5

6 MITEN OPISKELIJAN KANNATTAA SUHTAUTUA KIRJASTOON JA TIEDONHAKUUN.. Opiskelija ei ole, eikä hänen tarvitse ollakaan, rationaalinen tiedonhakija Ammattitutkijatkin hakevat ensin Googlella ja siirtyvät systemaattisempaan tiedonhakuun vasta kun ovat pidemmällä Jos tietoa hakisi vain systemaattisesti, monet mielenkiintoiset jutut jäisivät löytämättä Uuden tiedon löytäminen on tutkimusmatkailuun vertautuva seikkailu Suorittajat ovat ohjaajille iso ongelma, koska heidän aikataulussaan ei ole tiedolliselle seikkailulle ja pähkäilylle, siis luovuudelle, tarvittavaa aikaa Siksi ohjaaja joutuu usein hidastamaan prosessia ENTÄ OHJAAJAT SITTEN? Ohjaajat ovat aktiivitutkijoita ja käyttävät kirjastoa aktiivisesti Tämä kokemus on pohjana myös siinä mitä ohjaajat odottavat opiskelijalta kirjaston käyttäjänä Tiedonhakijana useimmat ohjaajat ovat itseoppineita, varsinkin kokeneemmat Ohjaajilla on myös kirjallisuuden tilaajina iso rooli kokoelman kartuttajina Ohjaajat tietävät siksi hyvin mihin kokoelmat riittävät omalla alallaan Koska tilaaminen on hajautettu, kokoelma heijastaa ohjaajien tutkimusintressejä Yhteydenpito kirjaston ja ohjaajien välillä on nykyisellään vähäistä 6

7 LOPUKSI Täydellisessä maailmassa....ohjaajilla, opiskelijoilla ja kirjastolla on yhteisesti jaettu käsitys oppimisesta ja sen edellytyksistä..osapuolten välillä on hyvä keskusteluyhteys ja ymmärrys keskinäisestä riippuvuudesta, joten yhdessä saadaan aikaan ainakin pieniä ihmeitä Viime vuosina olemme heränneet uudelleen siihen, että kirjastoissa on perimmiltään kyse ihmisistä kuinka he oppivat, kuinka käyttävät tietoa, ja kuinka osallistuvat oppimisyhteisön elämään. Tämän seurauksena me alamme muokkaamaan kirjastoja takaisin historialliseen rooliinsa oppimisen, kulttuurin ja intellektuaalisen yhteisön instituutioina. (Sam Demas) 7

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 Projektioppiminen Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 päivitetty 3.9.2010 PROJEKTIOPPIMINEN 1 Projektioppimisen teoreettiset perusteet... 1 1.1 Projektioppimisen käyttöönoton perusteet...

Lisätiedot

Reeta Tenhola. Yhteisöllisen oppimisen ja vuorovaikutuksen tukeminen sosiaalisen median avulla kansalaisopistossa

Reeta Tenhola. Yhteisöllisen oppimisen ja vuorovaikutuksen tukeminen sosiaalisen median avulla kansalaisopistossa Reeta Tenhola Yhteisöllisen oppimisen ja vuorovaikutuksen tukeminen sosiaalisen median avulla kansalaisopistossa 2011 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunta Tiivistelmä opinnäytetyöstä

Lisätiedot

Itsearviointi ja motivointi verkko-oppimisympäristöissä

Itsearviointi ja motivointi verkko-oppimisympäristöissä hyväksymispäivä arvosana 29.5.2001 Magna Cum Laude Approbatur arvostelijat Jaakko Kurhila & Jorma Tarhio Itsearviointi ja motivointi verkko-oppimisympäristöissä Antti Karvonen sähköposti: kantti@iki.fi

Lisätiedot

Vinkkejä tutkielman ohjaajalle

Vinkkejä tutkielman ohjaajalle VIKSUN OHJAAJAN POAS Vinkkejä tutkielman ohjaajalle Sisällysluettelo 1. OHJAAJALLE 2 2. VIKSU-TIEDEKILPAILU 2 2.1 Viksun tarkoitus 2 2.2 Viksuun osallistuvat työt 2 2.3 Viksu-työ 3 3. TUTKIELMAN TEKEMINEN

Lisätiedot

TEKNIIKKAA, PEDAGOGIIKKAA JA ASENNETTA

TEKNIIKKAA, PEDAGOGIIKKAA JA ASENNETTA TEKNIIKKAA, PEDAGOGIIKKAA JA ASENNETTA Erityisopettajat tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön hyödyntäjinä yksilöllisessä erityisopetuksessa Maria Ihantola Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Tampereen

Lisätiedot

Opiskelijan ohjauksen hyvät käytännöt sosiaalityön käytännön opettajaksi kouluttautuvien näkökulmasta

Opiskelijan ohjauksen hyvät käytännöt sosiaalityön käytännön opettajaksi kouluttautuvien näkökulmasta Opiskelijan ohjauksen hyvät käytännöt sosiaalityön käytännön opettajaksi kouluttautuvien näkökulmasta Katriina Rinkinen Helsingin yliopisto sosiaalitieteiden laitos, sosiaalityön oppiaine Socca - Pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

Susanna Löf OSAAMISKARTTA OPPIMISEN OHJAAMISEN TYÖVÄLINEENÄ

Susanna Löf OSAAMISKARTTA OPPIMISEN OHJAAMISEN TYÖVÄLINEENÄ Susanna Löf OSAAMISKARTTA OPPIMISEN OHJAAMISEN TYÖVÄLINEENÄ Kasvatustieteen pro gradu tutkielma Syyslukukausi 2010 Opettajankoulutuslaitos Jyväskylän yliopisto TIIVISTELMÄ Susanna Löf Osaamiskartta oppimisen

Lisätiedot

1 Johdanto...1 2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti...3 2.1 Maahanmuuttaja ja maahanmuuttajien koulunkäynti...3 2.2 Viittomakielinen ja

1 Johdanto...1 2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti...3 2.1 Maahanmuuttaja ja maahanmuuttajien koulunkäynti...3 2.2 Viittomakielinen ja MINUA AHDISTAA - Maahanmuuttajien ja viittomakielisten lasten vanhempien ja opettajien ajatuksia ja kokemuksia oman kulttuurin ja kielen turvaamisesta Marko Vuoriheimo Kasvatustieteen pro gradu tutkielma

Lisätiedot

Henkilökohtaiset oppimisympäristöt digitaalisessa maailmassa

Henkilökohtaiset oppimisympäristöt digitaalisessa maailmassa Henkilökohtaiset oppimisympäristöt digitaalisessa maailmassa Jarno Korva Pro gradu tutkielma Tietojenkäsittelytieteen laitos Tietojenkäsittelytiede Heinäkuu 2015 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO, Luonnontieteiden

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO TYÖPAIKKA AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJAN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ

TAMPEREEN YLIOPISTO TYÖPAIKKA AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJAN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ TAMPEREEN YLIOPISTO TYÖPAIKKA AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJAN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ Hotelli-, ravintola- ja matkailualan opiskelijoiden kokemuksia ensimmäisestä työharjoittelusta Kasvatustieteiden yksikkö Ammattikasvatus

Lisätiedot

TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa

TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa Pro gradu tutkielma Heli Heiskanen Kauppatieteiden laitos Informaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunta Kuopion yliopisto

Lisätiedot

Koulunkäyntiavustajan roolit. Luokanopettajien ja luokanopettajaksi opiskelevien käsitykset koulunkäyntiavustajan työstä

Koulunkäyntiavustajan roolit. Luokanopettajien ja luokanopettajaksi opiskelevien käsitykset koulunkäyntiavustajan työstä Teemu Likonen Marjut Manninen Koulunkäyntiavustajan roolit Luokanopettajien ja luokanopettajaksi opiskelevien käsitykset koulunkäyntiavustajan työstä Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Luokanopettajakoulutus

Lisätiedot

JOS MOTIVAATIO EI OLE KUNNOSSA, HYVÄKIN TYÖSSÄOPPIMISPAIKKA ON HUONO

JOS MOTIVAATIO EI OLE KUNNOSSA, HYVÄKIN TYÖSSÄOPPIMISPAIKKA ON HUONO JOS MOTIVAATIO EI OLE KUNNOSSA, HYVÄKIN TYÖSSÄOPPIMISPAIKKA ON HUONO Ammattiopisto Lappian lähihoitajaopiskelijoiden kokemuksia työssäoppimisen onnistumiseen vaikuttavista asioista. Pro gradu tutkielma

Lisätiedot

LUONNONTIETEELLISEN TUTKIMUKSEN TEKEMINEN KOULUSSA

LUONNONTIETEELLISEN TUTKIMUKSEN TEKEMINEN KOULUSSA LUONNONTIETEELLISEN TUTKIMUKSEN TEKEMINEN KOULUSSA Elina Näsäkkälä Maija Flinkman Maija Aksela 2001 Alkusanat Kaikki luonnontieteellinen tieto, joka ihmiskunnalla on hallussaan tänään, on syntynyt uteliaisuuden,

Lisätiedot

Pekka Ihanainen & Aino Rikkinen (toim.) Verkko-oppimisen ja ohjauksen asiantuntijatyöryhmä. Verkko-oppiminen ja ohjaus

Pekka Ihanainen & Aino Rikkinen (toim.) Verkko-oppimisen ja ohjauksen asiantuntijatyöryhmä. Verkko-oppiminen ja ohjaus Pekka Ihanainen & Aino Rikkinen (toim.) Verkko-oppimisen ja ohjauksen asiantuntijatyöryhmä Verkko-oppiminen ja ohjaus AiHe-projektin tuloksia 2006 Opetushallitus ja tekijät Kansi: Studio Viiva Oy Graafinen

Lisätiedot

Projektinhallinta dokumentointiprojekteissa: palveluntarjoajan näkökulma

Projektinhallinta dokumentointiprojekteissa: palveluntarjoajan näkökulma Projektinhallinta dokumentointiprojekteissa: palveluntarjoajan näkökulma Sini Riihijärvi Tampereen yliopisto Kieli- ja käännöstieteiden laitos Käännöstiede (englanti) Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2008

Lisätiedot

Vastavalmistuneiden sijoittumistutkimus 2014

Vastavalmistuneiden sijoittumistutkimus 2014 Vastavalmistuneiden sijoittumistutkimus 2014 Vuonna 2013 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta Tutkimuksessa selvitetään vuonna 2013 valmistuneiden oikeustieteen

Lisätiedot

EU-rakennerahastoprojektien arkipäivän haasteet projektijohtamisen näkökulmasta

EU-rakennerahastoprojektien arkipäivän haasteet projektijohtamisen näkökulmasta Tampereen yliopisto Johtamistieteiden laitos EU-rakennerahastoprojektien arkipäivän haasteet projektijohtamisen näkökulmasta Hallintotiede Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2011 Ohjaaja: Klaus af Ursin Jenna

Lisätiedot

RIPPIKOULU, OPETUS JA NUORTENKOKEMUKSET RIPPIKOULUSTA

RIPPIKOULU, OPETUS JA NUORTENKOKEMUKSET RIPPIKOULUSTA 22 Päivi Paavola RIPPIKOULU, OPETUS JA NUORTENKOKEMUKSET RIPPIKOULUSTA Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma Toukokuu 2007 33 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Työpaikkaohjaus oppimisen tukena - Opiskelijan ohjaamisen haasteet työelämässä

Työpaikkaohjaus oppimisen tukena - Opiskelijan ohjaamisen haasteet työelämässä Työpaikkaohjaus oppimisen tukena - Opiskelijan ohjaamisen haasteet työelämässä Minkälaista on hyvä työpaikkaohjaus? SuPer 26.3.2014 Opetusneuvos Aira Rajamäki Lähtökohdat hyvälle työpaikkaohjaukselle =>

Lisätiedot

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla Opas työpaikkaohjaajille Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla SISÄLTÖ Lukijalle... 3 1. Työssäoppiminen yrityksen näkökulmasta... 4 Työssäoppimisella yritys varmistaa tulevaisuuden osaamisen Työssäoppimisesta

Lisätiedot

Oppisoppi-sivusto löytyy osoitteesta www.virka.fi/fi/oppisoppi. TIIVISTELMÄ Työn julkaisuvuosi 2012. Tekijä Savukoski Elina

Oppisoppi-sivusto löytyy osoitteesta www.virka.fi/fi/oppisoppi. TIIVISTELMÄ Työn julkaisuvuosi 2012. Tekijä Savukoski Elina Tekijä Savukoski Elina Laitos Taiteen laitos Koulutusohjelma Kuvataidekasvatus Työn nimi Oppisoppi Verkkopedagogiikkaa kuvataidekasvattajan näkökulmasta Opinnäytteen tyyppi Käytännön pedagogiikkaan liittyvä

Lisätiedot

TOIMIVA KOULU YHDESSÄ KEHITTÄEN (Opetus 2000, WSOY)

TOIMIVA KOULU YHDESSÄ KEHITTÄEN (Opetus 2000, WSOY) Asko Leppilampi Oy www.leppilampi.com p. 040-8322552 KOHONEN, VILJO & LEPPILAMPI, ASKO TOIMIVA KOULU YHDESSÄ KEHITTÄEN (Opetus 2000, WSOY) Seuraavat osiot ovat lainausta yllä mainitusta kirjasta: 2.2.

Lisätiedot

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 9 2012 Satoa ryhmästä opas hyvinvointiryhmän ohjaajalle Martin, Heiska, Syvälahti, Hoikkala Satoa ryhmästä opas hyvinvointiryhmän ohjaajalle Julkaisija: Ylioppilaiden

Lisätiedot

OPISKELIJAT TIETÄVÄT JO KAIKEN!

OPISKELIJAT TIETÄVÄT JO KAIKEN! Eeva Raunela OPISKELIJAT TIETÄVÄT JO KAIKEN! - Äidinkieltä ja kirjallisuutta keskustellen On ollut mielenkiintoista kasvaa steinerkoulun lukion opettajaksi. Vaikka kuulun steinerkoulun käyneisiin oppilaisiin

Lisätiedot

Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen. Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke

Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen. Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke Sisällysluettelo Johdanto Miksi museopalveluita kannattaa tuotteistaa? 2 2 Museotyön

Lisätiedot

ÄITI, TÄÄ PIANOTUOLI EI PYSY MUN PYLLYN ALLA! Miten ja miksi vanhemmat vaikuttavat lapsensa harrastuksiin?

ÄITI, TÄÄ PIANOTUOLI EI PYSY MUN PYLLYN ALLA! Miten ja miksi vanhemmat vaikuttavat lapsensa harrastuksiin? ÄITI, TÄÄ PIANOTUOLI EI PYSY MUN PYLLYN ALLA! Miten ja miksi vanhemmat vaikuttavat lapsensa harrastuksiin? Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta Opettajankoulutuslaitos Hämeenlinna Pro gradu

Lisätiedot

Sinikka Ojanen. Taustaa

Sinikka Ojanen. Taustaa SINIKKA OJANEN Sinikka Ojanen Ovatko teoria ja käytäntö jo yhdistyneet opetusharjoittelussa? Taustaa Tutkinnonuudistus suuntasi opettajankoulutuksen kehittämistä 1970- ja 1980-luvulla, kun opettajaseminaareista

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot