Lämpötilahallittavien elintarvikekuljetusten logistiikkaopas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lämpötilahallittavien elintarvikekuljetusten logistiikkaopas"

Transkriptio

1 Lämpötilahallittavien elintarvikekuljetusten logistiikkaopas Lämpötilahallittavien elintarvikekuljetusten logistiikkaopas

2 Lämpötilahallittavien elintarvikekuljetusten logistiikkaopas YTL Yleinen Teollisuusliitto Helsinki 2007

3 Logistiikkaopas Julkaisija: Yleinen Teollisuusliitto Toimittaja: Leena Luoto Taitto ja ulkoasu: PixPoint ky Kannen suunnittelu: Leena Luoto Kieliasun tarkistus: Riitta Tuomola, Yleinen Teollisuusliitto Paino: Forssan kirjapaino Oy, Forssa 2007 ISBN (nid.) ISBN (PDF) Yleinen Teollisuusliitto 2

4 Logistiikkaopas 4 Oppaan kirjoittajat Leena Luoto Pekka Rantti Flowerpecker, MTT Mittaus ja standardisointi (Vakola) (oppaan osa D2, ATP-sopimus) Yleinen Teollisuusliitto Lars Rask Antti Seppälä Seppo Tolonen Heimo Torkkel Markku Touru Oppaan laatimisessa ovat olleet asiantuntijoina Eero Alanne VTA Tekniikka Oy Janne Hakala VTA Tekniikka Oy Sebastian Hielm Sosiaali- ja terveysministeriö Terhen Järvi-Kääriäinen Pakkausteknologia PTR ry Hillevi Latvalahti Elintarviketeollisuusliitto ry Tiina Läikkö Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Mikko Maunu Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Jukka Viitala Lumikko Oy Riikka Åberg Helsingin kaupungin ympäristökeskus Ulkomaan- ja Sopimusliikenteen Kuljetusyrittäjät USL ry Elintarvikealan Kuljetusyrittäjät ry Tampereen Aikuiskoulutuskeskus Fokor Oy Lisäksi aineiston kokoamisessa ovat avustaneet Liisa Niemi Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Taina Niskanen Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Mari Raahemaa Elint arviketurvallisuusvirasto Evira Kyösti Siponen Elintarviketurvallisuusvirasto Evira sekä hankkeen ohjausryhmän jäsenet Oppaan kaaviot ja kuvat kuormatilan havainnekuvat Markku Touru/Fokor Oy kaavio 23, osa B Jukka Viitala/Lumikko Oy kaavio 24, osa B VTA Tekniikka Oy kaaviot 26 a 27, osa C MTT Mittaus ja standardointi (Vakola) valokuva 4, osa B EL-Kori Oy muut kaaviot Leena Luoto/Flowerpecker ja lähdeaineisto Hankkeen ohjausryhmä Henrik Enström Tullihallitus Sebastian Hielm Sosiaali- ja terveysministeriö Hillevi Latvalahti Elintarviketeollisuusliitto ry Miikka Lumme Päivittäistavarakauppayhdistys ry Leena Luoto Flowerpecker Kari Marjamäki Tullihallitus Mikko Maunu Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Kari Rantaniitty Tuko Logistics Oy Pekka Rantti MTT Mittaus ja standardisointi (Vakola) Lars Rask Yleinen Teollisuusliitto Antti Seppälä Ulkomaan- ja Sopimusliikenteen Kuljetusyrittäjät USL ry Heli Tammivuori Elintarviketeollisuusliitto ry Seppo Tolonen Elintarvikealan kuljetusyrittäjät ry Markku Touru Fokor Oy Reijo Väre HK-Ruokatalo Oppaan toimitus Leena Luoto Flowerpecker

5 Osa A Esipuhe Elintarvikkeiden turvallisuus ja hyvä laatu ovat meille kaikille tärkeitä asioita. Jokapäiväiset toiminnot vaativat tietoja ja osaamista, jotta kaikki osapuolet pystyvät käsittelemään elintarvikkeita oikein ja varmistamaan niiden hyvän laadun. Tämä opas on toteutettu kansallisen elintarviketalouden laatustrategian tuella. Opas konkretisoi osaltaan laatustrategiaa antamalla välineitä koko elintarvikeketjun kilpailukyvyn ja elintarviketurvallisuuden vahvistamiseen. Lämpötilahallittavien elintarvikekuljetusten eri osa-alueita käsittelevää suomenkielistä, ajan tasalla olevaa vastaavaa opasta ei ole aiemmin ollut saatavilla. Elintarvikeketjun toimijat, erityisesti kuljetusala, laitevalmistajat, kauppa ja elintarviketeollisuus sekä vakuutusala ovat katsoneet oppaan laatimisen tarpeelliseksi, etenkin kun alan työntekijöiden koulutustarve tulevaisuudessa kasvaa sekä EU:n ja kansallinen lainsäädäntö ovat tuoneet uusia velvoitteita. Yleisen Teollisuusliiton ATP-neuvottelukunta käynnisti hankkeen tavoitteena koota lämpötilahallintaa edellyttävistä elintarvikekuljetuksista kokonaisvaltainen opas. Toimintoalue on laaja, joten tavoitteeksi asetettiin oleellisimpien tietojen kokoaminen eri osa-alueilta. Kaikkia tuotteiden, kuljetusvälineiden sekä toimintovaiheiden erityispiirteitä ei ollut mahdollista eikä tarkoituksenmukaista sisällyttää oppaaseen, joten siltä osin kyseisten aihealueiden erityisteokset ovat hyvää lisäaineistoa tietotaitoa kartutettaessa. Oppaan laadinnassa on käytetty laajasti apuna ulkomailta saatavissa olevaa aineistoa, kuljetusalan eri asiantuntijoiden sekä lukuisten viranomais- ja muiden yhteistyötahojen kanssa käytyjen keskustelujen tietoja. Opashankkeen myötä elintarvikeketjun toimijoiden vuoropuhelu ja yhteistyö ovat lisääntyneet. Yleisen Teollisuusliiton puolesta kiitän oppaan kirjoittajia ja toimittajaa sekä laajaa joukkoa asiantuntijoita, jotka monin toimin ovat edesauttaneet oppaan syntymistä. Helsingissä Markku Käppi Toimitusjohtaja Yleinen Teollisuusliitto 5

6 Osa A Sisällysluettelo Esipuhe Osa A Kylmäketju ja tuotteiden asettamat vaatimukset 1. Elintarvikekuljetukset osana elintarvikkeiden toimintoketjua Kuljetusten merkitys elintarvikkeiden laatuketjussa Kylmäketju tuottajalta loppukäyttäjälle Tuotteiden asettamat vaatimukset ja olosuhteiden vaikutus Tuotteiden ominaisuuksien ja lainsäädännön asettamat vaatimukset Helposti pilaantuvat elintarvikkeet Tuotteiden ja lainsäädännön vaikutukset kuljetuskalustoon Tuotteiden säilyvyyteen ja laatuun vaikuttavat tekijät Lämpötila Lämpötilan vaikutukset teollisiin tuoretuotteisiin Pakasteiden lämpötilan hallinta Kuumakuljetusten lämpötilan hallinta Tuoreiden hedelmien ja vihannesten lämpötilan hallinta Hedelmien ja vihannesten ryhmittely lämpötila vaatimusten mukaan Lämpötilan vaihtelun raja-arvot Sallitut poikkeamat lämpötiloissa Suhteellinen kosteus Painohäviö Kuormatilan ilmankierto Tuotteiden lämpötilan hallinta ja jäähdyttäminen ennen kuormausta Tuotteiden jäähdytys Tuotteiden kuormauslämpötilan varmistaminen Pakkaukset Pakkausten ja lavoituksen rakenteen vaikutus lämmön siirtymiseen Pakkausten, lavoituksen ja kuormauksen yhteensopivuus Kuorman yhteensopivuus ja tuotekohtaiset vaatimukset Sekakuormien muodostamisen periaatteet ja rajoitukset Einekset Tuore kala ja kalavalmisteet Tuore liha, liha- ja maitotaloustuotteet Pakasteet Hedelmät ja vihannekset Teollisuuden ja kaupan keskinäinen sopimus tuoretuotteiden kuljetus ja säilytysolosuhteista 5.1. Tuore liha ja raakalihavalmisteet

7 Logistiikkaopas Teollisuuden lähettämö ja kuljetukset Teollisuuden ja kaupan järjestämät kuljetukset Kaupan terminaalit ja jakelukeskukset Tavaran vastaanotto myymälässä Helposti pilaantuvat lihavalmisteet ja valmisruoka Kuljetukset Terminaalit Kaupan järjestämät kuljetukset Kaupan terminaalit ja jakelukeskukset Tavaran vastaanotto myymälässä Helposti pilaantuva pakattu kala ja kalavalmisteet Kylmäketju Kaupan järjestämät kuljetukset Kaupan terminaalit ja jakelukeskukset Tavaran vastaanotto myymälässä Osa B Kuljetusvälineen ja kuormatilan rakenteet ja lämmönhallintatekniikka 1. Tyypillisimmät kuljetusvälineet ja lämpötilan hallintalaitteet Elintarvikekuljetuksissa käytettävän kaluston yleiset rakennevaatimukset Rakenteissa käytettävät materiaalit ja niiden ominaisuudet Elementtien rakenteet Sivuseinät Etuseinä Lattia Katto Ovirakenteet Ovien tiivisteet Auto- ja perävaunukalusto Kuorma-autot ja perävaunut Moniosastoiset kuormatilat Kontit ja erillisyksiköt Lämpötilan hallintajärjestelmät Koneellinen jäähdytyslaite Eutektinen varaaja Kryogeeninen kylmälaite Lämmityslaitteet Lattialämmitys Kuumakaasulämmitys Polttonestekäyttöinen lämmitin Lämpötilan hallinta laivamatkojen aikana Lämpötilan mittaus- ja tallennuslaitteet Jäähdytyslaitteen yhteydessä olevat lämpötilan mittauslaitteet Kuormatilan lämpötilaa tallentavat laitteet Tuotteiden lämpötilan mittaamisessa käytettävät laitteet Kuormatilan kunnossapito ja korjaus

8 Osa A 3.1. Kuormatilan puhdistus Kuormatilan vaurioiden korjaus Kuormatilojen vaurioiden korjausohjeet Elementtien pikakorjausohje Osa C Toimintovaiheet ja niissä noudatettavat käytännöt 1. Kuormaus Kuormatilan jäähdytys ennen kuormausta Kuormatilan tuuletus Tuuletettavat kuormatilat Kuormatilan ilman koostumuksen vaikutus Kuormauksen vaikutus ilmankiertoon Eri tuoteryhmien kuormauksessa huomioitavaa Tuotteiden lämpötilan mittaaminen kuormattaessa Pakasteet Jäähdytetyt ja viilennetyt tuotteet Tuore liha Tuore kala Vihannekset ja hedelmät Olosuhteiden hallinta kuljetuksen aikana Lämpötilamuutokset ilman jäähdytystä/lämmitystä Lämpötilan mittaaminen kuljetuksissa Kuormatilan lämpötila Tuotteiden lämpötila Kosteuden hallinta kuljetuksen aikana Tuotteiden luovutus vastaanottopaikkaan Pakkausten paluulogistiikka ja tuotepalautukset Rullakoiden, muovilaatikoiden ja kuormalavojen aiheuttama lämpökuorma Kuljetusten aikataulujen asettamat vaatimukset Henkilöstön hygieniaosaamisvaateet Osa D Elintarvikekuljetuksia koskeva lainsäädäntö, ATP-sopimuksen soveltaminen sekä kuljetusten viranomaisvalvonta 1. Elintarvikekuljetuksia ja elintarvikkeiden käsittelyä koskeva lainsäädäntö (pl. alkutuotanto) EY-lainsäädäntö Kansallinen lainsäädäntö ATP-sopimus

9 Logistiikkaopas 2.1. ATP-sopimuksen soveltamisala Kuljetusvälineiden luokittelu ATP-todistus ja -sertifiointi Kuljetusvälineen merkinnät ja tunnistaminen ATP-testit ja tarkastukset ATP-testiasemat Kuljetusvälineiden maahantuonti ATP-sopimuksen soveltaminen kansallisiin elintarvikekuljetuksiin Lämpötilan rekisteröintilaitteita koskevat säädökset Tuoteryhmäkohtaiset lämpötilat (ei alkutuotantoa) ATP-sopimuksen asettamat tuotteiden kuljetuslämpötilat kansainvälisissä kuljetuksissa 6. Elintarvikekuljetusten viranomaisvalvonnan organisaatio Ministeriöt Keskusviranomainen Alueellinen elintarvikevalvonta Kunnan elintarvikevalvonta Kunnan elintarvikevalvonnan tehtävät Valvontaviranomaisen neuvontavelvollisuus Elintarvikekuljetusten tarkastukset Muut valvontaviranomaiset Osa E Elintarvikekuljetuksia koskeva omavalvonta OMAVALVONNAN YLEISKUVAUS JA OHJEISTUS 1. Omavalvonnan sisältö ja merkitys Omavalvonnan osa-alueet A. Työntekijä B. Työympäristö C. Kalusto ja kuljetettavat tuotteet Ohjeistus omavalvontailmoituksen ja omavalvontasuunnitelman hyväksyttämiseen 3.1. Alkutuotannon kuljetukset Eläimistä saatavien elintarvikkeiden kuljetukset Muiden elintarvikkeiden kuljetukset elintarvikehuoneistosta Kuljetusten omavalvontasuunnitelma ja sen hyväksyttäminen lähtöpisteen ja kuljetuksen suorittajan näkökulmasta Toimintavaiheille asetetut lainsäädännön vaatimukset, tarvittavat toimenpiteet sekä varautuminen toiminnan riskeihin 4.1. Kalustoa koskevat toimenpiteet

10 Osa A 4.2. Henkilöstöä koskevat toimenpiteet Toiminnan riskien arviointi ja poistaminen ELINTARVIKEHUONEISTOKSI HYVÄKSYMINEN Lomakepohja Elintarvikelain (23/2006) 14 :n mukaiseen hakemukseen OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAADINTA Lomakemallit toiminnan kuvaamiseen I Omavalvontasuunnitelman perustiedot II Kuvaus toiminnasta III Kuljetuksessa käytettävä kalusto IV Kuljetettavat elintarvikkeet ja niiden kuljetuslämpötila V Elintarvikekuljetusten omavalvonnan osa-alueet V 1 Toiminnan riskien arviointi ja riskien poistamiseksi tarvittavat toimenpiteet V 2 Kuljetusolosuhteiden varmistamismenetelmät OMAVALVONNAN ARVIOINTI JA TARKASTUS Yleistä Arviointilomake, joka sisältää eri osa-alueet A Työntekijät B1 Kylmäketjun hallinta, kaluston ja tuotteiden lämpötilan hallinta B2 B3 Kaluston puhdistus ja desinfiointi sekä toimenpiteiden seuranta ja haittaeläinten torjunta B4 Kaluston kunnossapito-ohjelma B5 Kuljetusten seuranta B6 Kuljetusten paluulogistiikka C1 Tiedot kuljetettavista tuotteista C2 Tiedot kuljetukseen käytettävästä kalustosta C3 Lämpötilatietojen säilyttäminen ja jäljitettävyys C4 Kuormattavien tuotteiden, pakkausten ja kuormankantajien kunnon varmistaminen C5 C6 Tiedottaminen poikkeamatilanteissa ja omavalvonta-asiakirjojen säilyttäminen Lähdeluettelo Määritelmiä

11 Logistiikkaopas Osa A Kylmäketju ja tuotteiden asettamat vaatimukset 1. Elintarvikekuljetukset osana elintarvikkeiden toimintoketjua Elintarvikkeiden toimintoketjussa on yhteinen tavoite: tuotteiden toimittaminen kuluttajille turvallisesti ja laadukkaasti. Kuljetukset, kalusto, pakkaukset sekä kaikki toiminnot luovat perustan hyvälle tuoteturvallisuudelle. Erilaisin ohjein, säännöin ja sopimuksin sekä lakien ja asetusten avulla aikaansaadaan toimintatavat, joilla tavoite saavutetaan. Työntekijöiden osaamisen varmistaminen ja omavalvonnan tinkimätön toteuttaminen varmistavat toimintojen laadun. Kaavio 1: Tuotteiden laadun varmistaminen on yhteinen tavoite, joka saavutetaan noudattamalla tuotekohtaisia vaatimuksia, käyttämällä oikeaa kalustoa sekä varmistamalla henkilöstön hyvä osaamistaso Kuljetusten merkitys elintarvikkeiden laatuketjussa Lämpötilahallittavat kuljetukset ovat tärkeässä osassa elintarvikkeiden turvallisuuden varmistamisessa. Kylmä- ja pakkasketjun katkeaminen vaikuttaa oleellisesti tuotteiden käyttökelpoisuuteen ja valmistajan ilmoittaman käyttöiän varmistamiseen. Kylmäketjun toimivuus edellyttää kaikkien toimijoiden kiinteää ja hyvää yhteistyötä. Kuljetuksen kannalta kriittisiä vaiheita ovat kuljetettavan tavaran vastaanotto kuormattavaksi, kuormaus, varsinainen kuljetus sekä siirto varastoon tai vastaanottajan haltuun. Kaupan ja teollisuuden toiminnot elintarvikelogistiikassa vaikuttavat elintarvikeketjun tehokkuuteen ja lopulliseen tuotelaatuun. Kuljetus- ja logistiikkaoperaattorit vastaavat osaltaan kuluttajalle tarjottavien tuotteiden turvallisuudesta. Kuljetusten hyvä omavalvonta ja olosuhdehallinta ovat perusasioita, joilla kylmäketjun toimivuus aikaansaadaan. 12

12 Osa A Elintarvikekuljetusten merkitys kuljetuselinkeinolle on merkittävä. Kuljetusalalla elintarvikekuljetukset ovat toiseksi suurin tuoteryhmä mitattuna tonnikilometreissä, ja tonneissa mitattuna kolmanneksi suurin ryhmä. Liha- ja meijeriteollisuuden tuotteiden osuus on lähes puolet elintarvikkeiden ja rehujen kuljetusvolyymistä, kaavio 2. Vuosivolyymiltään suurin tuoteryhmä on meijerivalmisteet, kasvikset ovat toiseksi suurin, kaavio 3. Viennissä ja tuonnissa elintarvikkeiden osuus on noin 5 % tonneissa mitattuna. Lämpötilasäädellyt kuljetukset ja siihen tarvittavan kaluston valmistus ja huolto ovat merkittävä työllistäjä. Elintarvikkeiden ja rehujen kuljetussuoritteiden osuudet tonnikilometreistä Juomat 13 % Eläinten ruuat 16 % Liha- ja meijeriteollisuuden tuotteet 47 % Muut elintarviketeollisuudetuotteet 24 % Kaavio 2: Liha- ja meijeriteollisuuden tuotteet ovat tonnikilometreinä mitattuna suurin tuoteryhmä elintarvike- ja rehukuljetusten kuljetussuoritteissa Meijerivalmisteet Lämpötilahallittavien elintarvikkeiden vuosivolyymi milj. kg Tuoreet kasvikset Liha ja lihavalmiseet, einekset & säilykkeet Rasvat ja juustot Mehut Pakasteet Kala Kananmunat Jäätelö Kaavio 3: Lämpötilahallittavien elintarvikkeiden volyymit kuljetuksessa milj. kiloa vuositasolla. 13

13 Logistiikkaopas TUONTI kuormaa vihannekset hedelmät kala maitojalosteet (esim. jogurtti) 1,7 milj tonnia 1,0 milj tonnia VIENTI kuormaa liha siipikarja voi juusto Autokuljetuksina (sis. auto laiva) jopa 90% elintarvikekuljetuksista Euroopassa Kuva 1: Elintarvikkeiden tuonnin ja viennin osuudet 1.2. Kylmäketju tuottajalta loppukäyttäjälle Kylmäketju alkaa tuottajalta ja se kattaa koko toimintoketjun vähittäiskaupan tai suurkeittiön tiloihin asti. Myös kuluttajalla on tärkeä rooli. Onnistunut kylmäketju edellyttää jokaisen vaiheen toimimista oikein. Kylmäketjun hallinnassa on tunnettava sekä tuotteiden vaatimukset että kuljetuksissa käytettävän kaluston toimintaperiaatteet. Olosuhteet vaikuttavat ratkaisevasti tuotteiden säilyvyyteen sekä laatuun. Tuotteiden mikrobiologisen laadun säilyminen edellyttää oikeaa säilytys- ja kuljetuslämpötilaa. Kylmäketjun varmistamiseksi tarvitaan lämpöeristettyä kalustoa, jossa on lämpötilan hallintalaitteet. Kuormatilan lämpötila pystytään pitämään tuotteelle asetettujen vaatimusten rajoissa. Suomen olosuhteissa tarvitaan sekä jäähdytyslaitteita että lämmityslaitteita. Pakasteita kuljetettaessa tarvitaan ympäri vuoden jäähdytystä. Kuljetuksia kutsutaan lämpötilasäädellyiksi kuljetuksiksi, usein käytetään myös termiä thermokuljetukset. Kansainvälisessä terminologiassa kuljetuksia kutsutaan pilaantuvien elintarvikkeiden kuljetuksiksi: Transport of perishable foodstuffs. Jokaisella toimijalla on tärkeä rooli elintarvikkeiden laadun ja turvallisuuden turvaamisessa. Kylmäketjun jokaisessa vaiheessa lämpötilan oikeellisuuden varmistaminen ja korjaavien toimenpiteiden käynnistäminen on oleellista. Alkutuotannon tuottajat: Varmistavat raaka-aineiden turvallisuuden ja kylmäketjun alkupään. Pakkausmateriaalien ja pakkausten toimittajat: Kehittävät pakkauksia ja materiaaleja, jotka suojaavat tuotetta ja edesauttavat lämpötilan hallintaa. 14

14 Osa A Kylmäketju tuottajalta kuluttajalle Kuljetukset eri toimijoiden välillä lämpötilasäädeltyjä Vihannespakkaamo Vähittäiskauppa Suurkeittiö Kuluttaja Kylmävarasto Pakastevarasto Kylmävarasto Pakastevarasto Lihan tuotantolaitos Meijeri Tukkukauppa Kaavio 4: Kylmä- ja pakkasketjussa on monia kuljetus- ja varastointivaiheita. Jokaisessa vaiheessa tuotteet on käsiteltävä oikeissa olosuhteissa ja varmistettava tilojen sekä kaluston puhtaus ja toimivuus. Valmistajat: Määrittävät lopputuotteelle säilytyslämpötilat, -ajan ja huolehtivat kylmäketjun vaatimista olosuhteista sekä hyvästä tuotantohygieniasta. Kalusto- ja laitevalmistajat: Kehittävät markkinoille tuotantolaitteita, kuljetusvälineitä sekä lämpötilan seurantalaitteita, joilla hyvä tuoteturvallisuus ja olosuhdehallinta saadaan aikaan. Raaka-aineen alkutuotanto Kylmäketjun vaiheet Raaka-aineen valinta ja valmistus Valmistus & jäähdytys/pakastus Pakkaaminen Pakkaaminen Kylmävarasto/ Pakastevarasto Välivarasto Kuljetus Kuljetus Jakelukeskus/ terminaali Vähittäiskauppa Kuluttajan oma kylmäketju Kaavio 5: Tuoteturvallisuuden varmistaminen ja kylmäketju alkaa jo raaka-aineen tuotannosta. Jokaisella vaiheella on tärkeä rooli tuoteturvallisuuden varmistamisessa. 15

15 Logistiikkaopas Kuljetusoperaattorit, -yrittäjät, -kuljettajat: Huolehtivat, että kaikissa kuljetuksen vaiheissa tuotteita käsitellään ja säilytetään niin, että tuotteiden lämpötila pysyy vaatimusten mukaisena. Kuljetuksessa ei aiheudu tarpeettomia viivytyksiä eivätkä tuotteiden pakkaukset vahingoitu. Kuljetusvälineen puhtaus ja hyvän hygienian noudattaminen tuotteita käsiteltäessä varmistaa niiden turvallisuuden. Omavalvonnan avulla varmistetaan toimintojen oikeellisuus. Vähittäiskaupat ja suurkeittiöt: Käsittelevät tuotteet niin, että kylmäketju ei katkea. Tuotteet säilytetään ja käsitellään valmistajan ilmoittamien lämpötilaohjeiden ja säilytysaikojen mukaan. Toiminnoissa noudatetaan hyvää hygieniaa ja toiminnot varmistetaan omavalvonnan avulla. Kuluttajat: Ovat viimeinen lenkki kylmäketjun hallinnassa. Oikeat tuotteiden säilytysolosuhteet varmistavat tuotteen käyttökelpoisuuden. 2. Tuotteiden asettamat vaatimukset ja olosuhteiden vaikutus 2.1. Tuotteiden ominaisuuksien ja lainsäädännön asettamat vaatimukset Elintarvikkeet ovat säilyvyydeltään ja olosuhdevaatimuksiltaan hyvin erilaisia. Elintarvikkeiden käsittelyn ja kuljettamisen perusvaatimus on puhtauden ja hyvän hygienian noudattaminen. Tuoreena säilytettävät raaka-aineet ja tuotteet ovat lyhytikäisimpiä ja olosuhdevaatimuksiltaan vaativimpia. Kuivat elintarvikkeet ja täyssäilykkeet säilyvät pisimpään ja niiden säilytyslämpötila on +0 ja +30 C välillä. Suomessa elintarvikelainsäädäntö asettaa eri tuoteryhmien kuljetuksille sekä lämpötilaa että kalustoa koskevia vaatimuksia. Eläimistä saataville elintarvikkeille on säädetty tuoteryhmäkohtaiset lämpötilavaatimukset koko toimintoketjulle. Myös muille helposti pilaantuville elintarvikkeille asetetaan sekä lämpötila- että kuljetuskalustovaatimuksia. Pakasteiden lämpötilalainsäädäntö määrittää pakastettujen elintarvikkeiden, jäätelön sekä mehu- ja juomajään kuljetusolosuhteita. Myös kuljetusten lähtöpiste asettaa vaatimuksia kuljetuksille, kalustolle sekä kuljetuksia koskevalle omavalvonnalle. Elintarvikehuoneistoista ja alkutuotantopaikoilta lähteville kuljetuksille säädetään kalustovaatimukset. Elintarvikkeet voidaan luokitella myös tuotteen pilaantumisherkkyyden mukaan. Helposti pilaantuvilla elintarvikkeilla tarkoitetaan elintarvikkeita, jotka koostumuksensa, rakenteensa tai muista ominaisuuksistaan johtuen tarjoavat bakteereille hyvät lisääntymismahdollisuudet, ja siksi vaativat joko alhaisia tai korkeita lämpötiloja Helposti pilaantuvat elintarvikkeet Tähän ryhmään kuuluvat elintarvikkeet pitää säilyttää niiden pilaantumisherkkyyden vuoksi jääkaappi- tai pakkaslämpötiloissa. Lisäksi tuotteiden käsitteleminen vaatii erityistä tarkkuutta ja huolellisuutta.

16 Osa A Ravinnoksi tarkoitetut elintarvikkeet Elintarvikkeet, jotka eivät vaadi erityisiä olosuhteita Helposti pilaantuvat elintarvikkeet Säilyvät elintarvikkeet Eläimistä saatavat elintarvikkeet Muut olosuhdehallintaa vaativat elintarvikkeet Säilyminen ei huomattavasti riipu lämpötilasta ja kosteudesta Säilyminen riippuu lämpötilasta Säilyminen riippuu lämpötilasta Kaavio 6: Ravinnoksi tarkoitetut elintarvikkeet voidaan ryhmitellä pilaantumisherkkyyden mukaan Helposti pilaantuvia elintarvikkeita ovat esimerkiksi: Maito, kerma ja kypsyttämätön juusto Munavalmisteet Tuore liha, elimet, veri Jauheliha ja muut kypsentämättömät lihavalmisteet Makkarat ja muut lihaeinekset, lukuun ottamatta kestomakkarat Tuore kala, mäti ja äyriäiset Suolattu ja maustettu kala, savustettu ja hiillostettu kala, lipeöity kala sekä kalaeinekset Leivokset ja kakut, joissa on täytteenä kerma-, voi- tai munavaahtoa, liivatetta tai marjatai hedelmämehuja tai niitä vastaavia aineita Käsitellyt vihannekset ja sienet Käsitellyt marjat ja hedelmät sekä niistä valmistetut einekset Pakasteet Jäätelö Valmis ruoka ja ruokaeinekset Pilaantuvia elintarvikkeita ovat esimerkiksi: Kokonaiset hedelmät, vihannekset ja marjat Liha- ja maitovalmisteet, jotka on käsitelty säilyviksi viileässä Puolisäilykkeet Kuivatut elintarvikkeet ja täyssäilykkeet muodostavat oman ryhmän. Täyssäilykkeet ovat elintarvikkeita, jotka on suljettu kestäviin, ilmatiiviisiin ja valmiisiin myyntipakkauksiin. Elintarvikkeet pakasteita lukuun ottamatta pitää pääsääntöisesti suojata jäätymiseltä Tuotteiden ja lainsäädännön vaikutukset kuljetuskalustoon Kaikissa elintarvikekuljetuksissa on käytettävä sellaista kalustoa, joka on hyväksytty ja soveltuu elintarvikekäyttöön. 17

17 Logistiikkaopas Elintarvikkeiden kotimaisia kuljetuksia ja niissä käytettävää kalustoa ohjaa elintarvikelainsäädäntö. Tuotekohtaiset lämpötilavaatimukset on esitetty kattavasti tämän oppaan osan D taulukoissa. Kaupan ja elintarviketeollisuuden keskinäisen sopimuksen mukaiset tuotteiden käsittelyja kuljetuslämpötilat pohjautuvat lakisääteisiin vaatimuksiin. Ne on esitetty tuotteiden olosuhdevaatimuksia käsittelevässä kohdassa 5. Sopimusta noudatetaan elintarviketeollisuuden ja päivittäistavarakaupan keskinäisissä sopimissa kuljetuksissa. Lisätietoja sopimuksesta on päivittäistavarakaupan ja elintarviketeollisuuden internetsivuilla pty.fi ja Kuljetusosapuolet voivat keskinäisessä sopimuksessaan sopia, että kotimaisissa kuljetuksissa käytetään ATP-sopimuksen mukaista kalustoa. Tällöin kalusto on ATP-luokiteltua ja sen on täytettävä ATP-sopimuksessa kalustolle asetettavat vaatimukset. Lämpötilan rekisteröintilaitteiden on oltava ATP-sopimuksen mukaisia ja Eviran hyväksymiä. Kuljetettaessa kansainvälisissä kuljetuksissa jäädytettyjä, pakastettuja tai helposti pilaantuvia elintarvikkeita on kaluston ja tuotteiden kuljetuslämpötilojen oltava ATP-sopimuksen mukaisia. Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisiä kuljetuksia ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävää erityiskalustoa koskeva sopimus tunnetaan paremmin nimellä ATPsopimus. Lyhenne ATP tulee sopimuksen ranskankielisestä nimestä Accord relatif aux Transports internationaux de denrées Périssables et aux engins spéciaux a utiliser pour ces transports. Elintarvikekuljetukset Kaikki elintarvikkeet Elintarvikelainsäädännön alaisia kuljetuksia KANSAINVÄLISET KULJETUKSET KANSALLISET KULJETUKSET ATP-sopimuksen piiriin kuuluvat kuljetukset Muut elintarvikekuljetukset Osapuolten välisellä sopimuksella ATP-luokitellulla kalustolla tehtävät kuljetukset Kalusto ja kuljetusolosuhteet ATPsopimuksen ja lakisääteisten vaatimusten mukaan Kalusto ja kuljetusolosuhteet lakisääteisten vaatimusten mukaan Kalusto ja kuljetusolosuhteet ATP-sopimuksen ja lakisääteisten vaatimusten mukaan Kaavio 7: Lainsäädäntö ja ATP-sopimus määrittävät sekä kansainvälisiä että kotimaisia elintarvikekuljetuksia. 18

18 Osa A 2.3. Tuotteiden säilyvyyteen ja laatuun vaikuttavat tekijät Lämpötilasäädellyissä kuljetuksissa on useita tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteiden säilyvyyteen ja kauppakelpoisuuteen. Kuljetuksen suorittaja vaikuttaa näihin tekijöihin sekä kaluston että oman toimintansa avulla. Tuotteiden lähettäjä vaikuttaa osaltaan tuotteiden säilyvyyteen säilytystilojen olosuhdehallinnalla, tuotteiden pakkaamisella, lavoituksella sekä lavojen käärintätavalla. Tuottajien pitää varmistua, että lähetettävät tuotteet ovat kunnoltaan moitteettomia ja etenkin hedelmien ja vihannesten osalta, että tuotteet on poimittu oikean laatuisina ja huolehdittu niiden oikeasta käsittelystä ja lämpötilasta pakkaamisen jälkeen. Pakkauksella on erittäin merkittävä vaikutus tuotteiden jäähtymiseen. Pakkaus vaikuttaa siihen, miten hyvin ilma pääsee kiertämään pakkauksen sisään ja kuormatilassa. Aika on merkittävä tekijä kaikissa muutoksissa. Muutokset voivat olla haitallisia, mikäli altistusaika on liian pitkä. Jokaisen olosuhdetekijän kohdalla on käsitelty myös ajan vaikutusta kyseiseen olosuhdetekijään Lämpötila Väärät lämpötilat ovat suurin syy tuotteiden pilaantumiseen ja ruokamyrkytyksiä aiheuttavien mikrobien kasvuun. Lämpötila on kaikkein tärkein tekijä lämpötilasäädellyissä kul- Olosuhteiden vaikutus kuormatilan ja tuotteiden lämpötilaan Lämmin sää Lämpötilan nousu pilaantuminen haihtuminen pehmeneminen kypsyminen Lämpötilan lasku kylmävauriot jäätyminen Kylmä sää Kaavio 8 a: Lämpimällä säällä lämpötila voi nousta kuormatilassa haitallisen korkeaksi ja vastaavasti kylmällä säällä laskea liian alhaiseksi elleivät kaluston rakenne ja lämmönhallintalaitteet ole mitoitettu ja toimi oikein. 19

19 Logistiikkaopas jetuksissa. Jos lämpötilan hallinta ei ole kunnossa, muut kuljetusolosuhteisiin vaikuttavat tekijät menettävät merkitystään. Tällä hetkellä markkinoilla on jo laitteita, joilla voidaan vaikuttaa kuormatilan ilman koostumukseen, mutta niistä saadaan hyöty vasta, kun lämpötilan hallinta on kunnossa. Lämpötila vaikuttaa tuotteisiin eri tavalla. Teollisissa tuoretuotteissa ja pakasteissa alhaisella lämpötilalla estetään tuotteiden mikrobiologinen pilaantuminen. Mikrobien kasvu tuottaa myös jonkin verran lämpöä. Hedelmissä ja vihanneksissa lämpötila vaikuttaa kahdella tavalla. Hedelmät ja vihannekset ovat ainoa tuoteryhmä, joka elää vielä poimittuna ja pakattuna sekä tuottaa lämpöä. Tuoreiden vihannesten ja hedelmien kylmäkuljetuksissa on hallittava sekä tuotteiden hengityslämmön poisto että kuormatilan pitäminen ohjeistetussa lämpötilassa. Kuormatilaan kohdistuu lämpimällä säällä ulkoapäin lämpökuormaa, joka pitää huomioida, jotta tuotteiden lämpötila saadaan pysymään oikeana. Vastaavasti talvella kuormatilan ulkopuolelta tuleva kylmyys ja mahdolliset lämpövuodot kuormatilan sisältäpäin vaikuttavat lämpötilan hallintaan. Tuoretuotteet ovat herkkiä sekä kylmä- että lämpövaurioille. Ilmasta tuleva lämpökuorma Lämpökuorma = tuotteiden lämpö + korin lämpö Tuotteiden tuottama hengityslämpö Tiestä tuleva lämpökuorma Kuva 8 b: Kuormatilan lämpökuorma muodostuu ympäristöstä tulevasta lämpökuormasta, tien pinnasta nousevasta lämmöstä sekä tuotteiden aiheuttamasta lämpökuormasta Lämpötilan vaikutukset teollisiin tuoretuotteisiin Teollisten tuoretuotteiden, tuoreen lihan ja maitovalmisteiden laatu heikkenee oleellisesti hyvinkin lyhyessä ajassa, mikäli lämpötila on liian korkea. Jo tunnin säilytys ohjelämpötilaa 5 C korkeammassa lämpötilassa, lyhentää kauppakelpoisuutta 2-3 päivää. Pilaantumisen aiheuttavien bakteerien määrä saavuttaa pilaantumisrajan jo noin kolmen vuorokauden kuluessa säilytettäessä tuotetta ohjelämpötilaa korkeammassa lämpötilassa. Kuluttajan on vaikea havaita pakatussa tuotteessa tapahtuvia muutoksia ja tästä syystä laatuongelmat tulevatkin esiin vasta, kun tuote syödään. Seurauksena saattaa olla ruokamyrkytys!

20 Osa A Perusohje: Tuotteet säilytetään ja kuljetetaan alle +5 C lämpötilassa. Riski ruokamyrkytyksiä aiheuttavien bakteerien kasvulle vähenee. Jotkut bakteerit lisääntyvät vielä +0 C:ssa ja pitkäaikainen säilytys aiheuttaa ruokamyrkytysriskin. Tuotteiden käyttökelpoisuus pakkaukseen merkittyyn päivämäärään asti voidaan taata vain, mikäli lämpötilat ovat koko ajan tuotteiden vaatimusten mukaiset. 9 8 Lämpötilan vaikutus mikrobien kasvuun. Esimerkkinä Bacillus cereus Bacillus cereus määriä log (CFU/ml) Liian korkea lämpötila lyhentää käyttökelpoisuusaikaa useita päiviä! Tuotteen käyttökelpoisuus on OK! Lämpötila +5 C Lämpötila +10 C Aika päivinä Kaavio 9: Tyypillinen bakteerien kasvukäyrä. Kylmäketjun hallinnassa on oleellista, että lämpötilan hallintaan ei tule katkoksia, koska pilaantuminen alkaa lämpötilan noustessa. Tuotteen laatu on pysyvästi heikentynyt eikä tilanne korjaannu, vaikka tuotetta säilytettäisiin toimintoketjun myöhemmissä vaiheissa oikeissa olosuhteissa Pakasteiden lämpötilan hallinta Pakasteissa lämpötilan muutokset ovat aina haitallisia. Tuotteiden rakenne muuttuu pahimmillaan sellaiseksi, että se ei enää sovi käyttötarkoitukseensa. Tuotteiden pakkaukset on suunniteltu olettaen, että lämpötila pysyy vakaana. Haitalliset lämpötilamuutokset heikentävät myös pakkausta. Tyypillisin lämpötilamuutosten aiheuttama vaurio pakasteissa on ns. lumen kertyminen pakkaukseen. Tämä on tuotteesta irronnutta kosteutta, joka tiivistyy pakkauksen sisään. Itse tuote kuivuu ja muuttuu käyttökelvottomaksi. Pakasteissa lämpötilapoikkeamat ovat haitallisia tuotteen kannalta. Jo tunnin pituisen vähäisenkin lämpötilan nousun vaikutukset vaikuttavat myös tuotteen sisäosiin. Kun lämpimässä ollut tuote siirretään uudelleen kylmään, lämmön siirtyminen jatkuu tuotteen sisäosiin. Sisäosissa tapahtuu näin ollen laatu- tai rakennemuutoksia. Suuret poikkeamat johtavat monimuotoisempiin tuotteen muutoksiin ja aiheuttavat tuotteen muuttumisen käyttökelvottomaksi. Jäätelön rakenne ja laatu heikkenevät, mikäli tuotetta säilytetään 15 C lämpötilaa korkeammassa lämpötilassa. Kertaalleen sulaneita pakasteita ei saa pakastaa uudelleen, vaan ne on käytettävä mahdollisimman pian. 21

Lämpötilahallittavien elintarvikekuljetusten logistiikkaopas

Lämpötilahallittavien elintarvikekuljetusten logistiikkaopas Lämpötilahallittavien elintarvikekuljetusten logistiikkaopas Lämpötilahallittavien elintarvikekuljetusten logistiikkaopas Lämpötilahallittavien elintarvikekuljetusten logistiikkaopas YTL Yleinen Teollisuusliitto

Lisätiedot

Elintarvikkeiden kuljetukset

Elintarvikkeiden kuljetukset Elintarvikkeiden kuljetukset Haapavesi 12.03.2015 Soila Hiltunen Oulun Maa- ja kotitalousnaiset/ ProAgria Oulu Kuljetustoiminnasta ilmoittaminen elintarvikevalvontaviranomaiselle Kuljetusalan toimijan

Lisätiedot

Elintarvikekuljetusten omavalvonta/arviointi sivu 1 (7) Pukeutumiseen ja työvaatteisiin liittyvät ohjeet: Mistä ohjeet löytyvät, noudatetaanko niitä?

Elintarvikekuljetusten omavalvonta/arviointi sivu 1 (7) Pukeutumiseen ja työvaatteisiin liittyvät ohjeet: Mistä ohjeet löytyvät, noudatetaanko niitä? Elintarvikekuljetusten omavalvonta/arviointi sivu 1 (7) Omavalvonnan arviointilomake Elintarvikealan toimijan nimi: Osoite: Puhelinnumero: Arvioinnin päivämäärä ja osallistujat: Arviointiraportin laatija

Lisätiedot

OHJE ELINTARVIKEVARASTOILLE / -TUKUILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAA- TIMISEKSI

OHJE ELINTARVIKEVARASTOILLE / -TUKUILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAA- TIMISEKSI KOKKOLAN KAUPUNKI 1(5) OHJE ELINTARVIKEVARASTOILLE / -TUKUILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAA- TIMISEKSI Omavalvonta on yrityksen omaa toimintaa, jolla se pyrkii säilyttämään käsittelemiensä elintarvikkeiden

Lisätiedot

Kansalliset säädökset

Kansalliset säädökset 1 (10) Kansalliset säädökset Elintarvikelaki 13.1.2006/23 Valtioneuvoston asetus elintarvikevalvonnasta 321/2006 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus (905/2007) eräiden elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta

Lisätiedot

Elintarvikekuljetusten valvonta. Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset koulutuspäivät 6.5.2015 Ylitarkastaja Pirjo Korpela Evira

Elintarvikekuljetusten valvonta. Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset koulutuspäivät 6.5.2015 Ylitarkastaja Pirjo Korpela Evira Elintarvikekuljetusten valvonta Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset koulutuspäivät 6.5.2015 Ylitarkastaja Pirjo Korpela Evira 1 Säädösten keskeiset tavoitteet Vaatimusten ja elintarvikevalvonnan

Lisätiedot

Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö

Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö Ajankohtaista laboratoriorintamalla, Helsinki 13.10.2010 Elintarvikkeiden mikrobiologiset

Lisätiedot

Elintarvikekuljetukset. Espoon seudun ympäristöterveys Ohje

Elintarvikekuljetukset. Espoon seudun ympäristöterveys Ohje Elintarvikekuljetukset Espoon seudun ympäristöterveys Ohje 23.3.2016 ESPOON KAUPUNKI OHJE 2 (8) ESPOON SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYS ELINTARVIKEKULJETUKSET 23.3.2016 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 ILMOITUS JA OMAVALVONTASUUNNITELMA...

Lisätiedot

OHJE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI (KALASTUSTUOTTEET)

OHJE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI (KALASTUSTUOTTEET) KOKKOLAN KAUPUNKI 1(5) OHJE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI (KALASTUSTUOTTEET) Tämä ohje koskee kalastajia, jotka toimittavat kalastustuotteita alle 5000 kg vuodessa suoraan kuluttajille tai paikalliseen

Lisätiedot

Elintarvikekuljetukset. Espoon seudun ympäristöterveys Ohje

Elintarvikekuljetukset. Espoon seudun ympäristöterveys Ohje Elintarvikekuljetukset Espoon seudun ympäristöterveys Ohje 13.10.2011 ESPOON KAUPUNKI OHJE 2 (8) ESPOON SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYS ELINTARVIKEKULJETUKSET 13.10.2011 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 ILMOITUS JA

Lisätiedot

1. Hygieniapassikoulutus. Aiheena: hygieniapassi ja elintarvikkeiden käsittely

1. Hygieniapassikoulutus. Aiheena: hygieniapassi ja elintarvikkeiden käsittely 1. Hygieniapassikoulutus Aiheena: hygieniapassi ja elintarvikkeiden käsittely Materiaalia testiä varten http://www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus/lupa-kokata-elintarvikehygienian-perusteet -> Googleen hakusana

Lisätiedot

RIIHIMÄEN SEUDUN Hakemus (EL 14 )) 1 (6) TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveysosasto. Elintarvikkeiden ammattimainen kuljettaminen

RIIHIMÄEN SEUDUN Hakemus (EL 14 )) 1 (6) TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveysosasto. Elintarvikkeiden ammattimainen kuljettaminen RIIHIMÄEN SEUDUN Hakemus (EL 14 )) 1 (6) Elintarvikkeiden ammattimainen kuljettaminen 1 Ilmoituksen aihe Perustaminen tai käyttöönotto Toiminnan olennainen muutos 2 Toimijan yhteystiedot Toiminimi Y-tunnus

Lisätiedot

Vähittäismyyntitoiminta (elintarvikehuoneiston minimivaatimukset)

Vähittäismyyntitoiminta (elintarvikehuoneiston minimivaatimukset) Esitteessä kerrotaan keskeisimmät askelmerkit elintarvikkeiden vähittäismyyntitoiminnan aloittamiseen. Kaikissa kysymyksissä sinua palvelevat oman alueesi Aitoja makuja -jäsenet sekä kuntasi elintarvikevalvontaviranomainen.

Lisätiedot

Elintarvikkeiden kuljetustoiminnan hyväksyminen elintarvikehuoneistoksi

Elintarvikkeiden kuljetustoiminnan hyväksyminen elintarvikehuoneistoksi Vastuuhenkilö Pirjo Korpela Sivu/sivut 1 / 7 Elintarvikkeiden kuljetustoiminnan hyväksyminen elintarvikehuoneistoksi 1. Johdanto 2. Ohjeen soveltamisala 3. Määritelmät 4. Vastuu kuljetustoiminnasta 5.

Lisätiedot

Elintarvikkeiden valmistaminen ja pakkaamattomien eläinperäisten elintarvikkeiden myyminen. Mahdollisuuksia: Miten pääsen alkuun?

Elintarvikkeiden valmistaminen ja pakkaamattomien eläinperäisten elintarvikkeiden myyminen. Mahdollisuuksia: Miten pääsen alkuun? Esitteessä kerrotaan keskeisimmät askelmerkit elintarvikkeiden vähittäismyyntitoiminnan aloittamiseen. Kaikissa kysymyksissä sinua palvelevat oman alueesi Aitoja makuja -jäsenet sekä kuntasi elintarvikevalvontaviranomainen.

Lisätiedot

Rakennusvalvonta ja ympäristö ULKOMYYNNIN LÄMPÖTILASEURANTA HÄMEENLINNASSA KESINÄ 2007 JA 2008

Rakennusvalvonta ja ympäristö ULKOMYYNNIN LÄMPÖTILASEURANTA HÄMEENLINNASSA KESINÄ 2007 JA 2008 ULKOMYYNNIN LÄMPÖTILASEURANTA HÄMEENLINNASSA KESINÄ 2007 JA 2008 Terveystarkastaja Päivi Lindén 15.5.2009 ULKOMYYNNIN LÄMPÖTILASEURANTA HÄMEENLINNASSA KESINÄ 2007 JA 2008 YLEISTÄ Hämeenlinnan seudullinen

Lisätiedot

OHJE ELINTARVIKEKULJETUKSILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI

OHJE ELINTARVIKEKULJETUKSILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI KOKKOLAN KAUPUNKI 1(5) OHJE ELINTARVIKEKULJETUKSILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI Omavalvonta on yrityksen omaa toimintaa, jolla se pyrkii säilyttämään käsittelemiensä elintarvikkeiden laadun hyvänä

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN TARJOILUPAIKOILLE Elintarvikelaki 2006/23 20 Omavalvontasuunnitelmavelvollisuus

OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN TARJOILUPAIKOILLE Elintarvikelaki 2006/23 20 Omavalvontasuunnitelmavelvollisuus 1 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN TARJOILUPAIKOILLE Elintarvikelaki 2006/23 20 Omavalvontasuunnitelmavelvollisuus Omavalvontasuunnitelmassa pyritään kuvailemaan elintarvikehuoneiston toimintaa mahdollisimman

Lisätiedot

Omavalvonta ja laadunhallintajärjestelmä. Elintarvikkeiden tarjoaminen julkisille keittiöille 16.8.12

Omavalvonta ja laadunhallintajärjestelmä. Elintarvikkeiden tarjoaminen julkisille keittiöille 16.8.12 Omavalvonta ja laadunhallintajärjestelmä Elintarvikkeiden tarjoaminen julkisille keittiöille 16.8.12 Omavalvonnan säädökset Elintarvikelain 23/2006 mukaisesti kaikilla elintarvikealan toimijoilla on oltava

Lisätiedot

Erityisnäytteenotto, esimerkkinä Fineli

Erityisnäytteenotto, esimerkkinä Fineli Erityisnäytteenotto, esimerkkinä Fineli Näytteenottokoulutus 19. 20.11.2016 Mikä on Fineli? Elintarvikkeiden koostumustietokanta Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ylläpitää perustettu vuonna 1984

Lisätiedot

Ateriapalvelutehtävät ammattityönä

Ateriapalvelutehtävät ammattityönä Ateriapalvelutehtävät ammattityönä Sisältö Elintarvikkeiden hankinta/-valinta Elintarvikehygienia Asiakkaan kanssa tai asiakkaan puolesta kaupassa käyminen, -ruoanvalmistus Ruokalistaideat Tuotteistaminen/hinnoittelu

Lisätiedot

Kylmälaitteet, pakastimet

Kylmälaitteet, pakastimet Kylmälaitteet, pakastimet Raja-arvo < + C tai < - C vuosi Pvm Laite 1 Lämpötila Laite 2 Lämpötila Laite 3 Lämpötila Laite 4 Lämpötila Laite 5 Lämpötila Korjaavat toimenpiteet, huomiot (esim. sulatukset)

Lisätiedot

Elintarvikkeiden myynti ja hygieniavaatimukset. Mari Mäenpää

Elintarvikkeiden myynti ja hygieniavaatimukset. Mari Mäenpää Elintarvikkeiden myynti ja hygieniavaatimukset Mari Mäenpää Milloin ilmoitusta ei tarvita Ilmoitusta ei tarvita, jos toiminnan riskit ovat elintarviketurvallisuuden kannalta vähäisiä tai jos alkutuotantotoimija,

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräitä elintarvikkeita koskevista vaatimuksista

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräitä elintarvikkeita koskevista vaatimuksista 264/2012 Dokumentin versiot Viitetiedot På svenska Annettu Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräitä elintarvikkeita koskevista vaatimuksista Maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

PORONLIHAN SUORAMYYJÄN OMAVALVONTASUUNNITELMA

PORONLIHAN SUORAMYYJÄN OMAVALVONTASUUNNITELMA PORONLIHAN SUORAMYYJÄN OMAVALVONTASUUNNITELMA Paliskuntain yhdistys 2013 Sisällysluettelo Ilmoitus poronlihan suoramyynnistä - viranomaiselle... 2 Ilmoitus poronlihan suoramyynnistä oma kappale... 3 Omavalvontasuunnitelma...

Lisätiedot

Näytteiden merkitseminen, sinetöinti ja kuljetus

Näytteiden merkitseminen, sinetöinti ja kuljetus Näytteiden merkitseminen, sinetöinti ja kuljetus NMKL Evira Tulli -näytteenottokoulutus 19.11.2015 Kristiina Ala-Fossi-Aalto 1 Näytteiden merkitseminen - Estetään näytteiden sekaantuminen - Varmistetaan

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus pakasteista

Maa- ja metsätalousministeriön asetus pakasteista LUONNOS 10.5.2012 Annettu Helsingissä -- päivänä -----kuuta 2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus pakasteista Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 13 päivänä tammikuuta 2006

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA

OMAVALVONTASUUNNITELMA OMAVALVONTASUUNNITELMA Ulkona tapahtuva myynti 1. TOIMINNANHARJOITTAJAN TIEDOT... 2 2. TOIMINNAN KUVAUS... 2 3. ELINTARVIKKEIDEN HANKINTA... 4 4. PAKKAUSMERKINTÄVAATIMUKSET... 5 5. SIIVOUSSUUNNITELMA...

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2012. 818/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. pakasteista

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2012. 818/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. pakasteista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2012 818/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus pakasteista Annettu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2012 Maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

OIVA valvontatietojen julkistaminen

OIVA valvontatietojen julkistaminen OIVA valvontatietojen julkistaminen Oiva- asteikko 2 Miten luet Oivaraporttia Tarkastettavat asiat koottu 18 ryhmään vähittäismyynti ja tarjoilu 1. Omavalvontasuunnitelma 2. Tilojen ja välineiden soveltuvuus,

Lisätiedot

Elintarvikekioskien omavalvonnan tason arviointi ja tupakan myynnin omavalvonta

Elintarvikekioskien omavalvonnan tason arviointi ja tupakan myynnin omavalvonta RAPORTTI 3/2006 OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖVIRASTO Elintarvikekioskien omavalvonnan tason arviointi ja tupakan myynnin omavalvonta SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Johdanto... 1 2. Elintarvikekioskien omavalvontasuunnitelma...

Lisätiedot

TUOREEN LIHAN JA RAAKALIHAVALMISTEIDEN SÄILYVYYSMERKINNÄT JA SÄILYVYYDEN VARMISTAMINEN

TUOREEN LIHAN JA RAAKALIHAVALMISTEIDEN SÄILYVYYSMERKINNÄT JA SÄILYVYYDEN VARMISTAMINEN TUOREEN LIHAN JA RAAKALIHAVALMISTEIDEN SÄILYVYYSMERKINNÄT JA SÄILYVYYDEN VARMISTAMINEN Elintarviketeollisuusliitto ry SUOSITUS 2 TUOREEN LIHAN JA RAAKALIHAVALMISTEIDEN SÄILYVYYSMERKINNÄT JA SÄILYVYYDEN

Lisätiedot

PORONLIHAN SUORAMYYJÄN OMAVALVONTASUUNNITELMA

PORONLIHAN SUORAMYYJÄN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALISKUNTAIN YHDISTYS, 2008 PORONLIHAN SUORAMYYJÄN OMAVALVONTASUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO sivu Ilmoitus poronlihan suoramyynnistä valvontaviranomaiselle 1 Ilmoitus poronlihan suoramyynnistä, toimijan

Lisätiedot

Kuljetusvahingot maakuljetuksissa. Kai Kultalahti 12.5.2011

Kuljetusvahingot maakuljetuksissa. Kai Kultalahti 12.5.2011 Kuljetusvahingot maakuljetuksissa Kai Kultalahti 12.5.2011 Sisällysluettelo Kuljetusvahingot maatiekuljetuksissa Mitä kaikkea asiakkaan lähetykselle voi sattua Missä tilanteissa kuljetusvahinkoja sattuu

Lisätiedot

Hyväksyttyjen elintarvikehuoneistojen valvontalomake (HEH ), päivitetty

Hyväksyttyjen elintarvikehuoneistojen valvontalomake (HEH ), päivitetty Hyväksyttyjen elintarvikehuonstojen valvontalomake (HEH01 2017), päivitetty 1.1.2017 Tarkastuksen suorittaja: Tarkastuksen päivämäärä: Huonston nimi ja osoite: Markkinointinimi: Läsnä: Toteutus 1 Hyväksymisvaatimusten

Lisätiedot

Alkutuotannon tuotteiden jatkojalostus ja suoramyynti. Monialayrittäjyys maaseudulla 6.3.2013

Alkutuotannon tuotteiden jatkojalostus ja suoramyynti. Monialayrittäjyys maaseudulla 6.3.2013 Alkutuotannon tuotteiden jatkojalostus ja suoramyynti Monialayrittäjyys maaseudulla 6.3.2013 Alkutuotannon suoramyynti = Alkutuotannon toimijoiden harjoittama omien alkutuotannon tuotteiden myynti Ei vaadi

Lisätiedot

Henkilökunnan määrä ja heidän mahdolliset vastuualueensa. Lisäksi kuvataan rakennus/huoneisto, sen sijainti ja ympäristö

Henkilökunnan määrä ja heidän mahdolliset vastuualueensa. Lisäksi kuvataan rakennus/huoneisto, sen sijainti ja ympäristö Myymälän omavalvontasuunnitelma Päiväys: Laatija: YMPÄRISTÖPALVELUT Toiminta-alue: Akaa, Urjala, Valkeakoski Elintarvikelain (23/2006) mukaan jokaisessa elintarvikealan yrityksessä tulee olla omavalvontasuunnitelma.

Lisätiedot

Näytteenotto ensisaapumisvalvonnassa ja ensisaapumistoimijoiden omavalvonnassa

Näytteenotto ensisaapumisvalvonnassa ja ensisaapumistoimijoiden omavalvonnassa Eviran ohje 18402/2 Näytteenotto ensisaapumisvalvonnassa ja ensisaapumistoimijoiden omavalvonnassa Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Vastuuhenkilö Britta Wiander Sivu/sivut 1 / 2 Laatijat Britta Wiander,

Lisätiedot

Hyvää Suomesta- Saarioisilta. 21.3.2013 Mirja Lonka

Hyvää Suomesta- Saarioisilta. 21.3.2013 Mirja Lonka Hyvää Suomesta- Saarioisilta 21.3.2013 Mirja Lonka Saarioinen yrityksenä Saarioinen Oy on kotimainen, yksityisessä omistuksessa oleva elintarvikealan yritys. Vuonna 1957 käynnistettiin Saarioinen Oy:n

Lisätiedot

OIVA -valvontatietojen julkistaminen. Elintarviketurvallisuusvirasto Valvontaosasto

OIVA -valvontatietojen julkistaminen. Elintarviketurvallisuusvirasto Valvontaosasto OIVA -valvontatietojen julkistaminen Elintarviketurvallisuusvirasto 1 Mikä Oiva? Valtakunnallista uutta elintarvikevalvonnan tietojen julkistamisjärjestelmää kutsutaan Oivaksi. Valvontatietojen julkistaminen

Lisätiedot

HELPOSTI PILAANTUVIEN PAKATTUJEN LIHAVALMISTEIDEN JA VALMISRUOKIEN SÄILYVYYSMERKINNÄT JA SÄILYVYYDEN VARMISTAMINEN

HELPOSTI PILAANTUVIEN PAKATTUJEN LIHAVALMISTEIDEN JA VALMISRUOKIEN SÄILYVYYSMERKINNÄT JA SÄILYVYYDEN VARMISTAMINEN HELPOSTI PILAANTUVIEN PAKATTUJEN LIHAVALMISTEIDEN JA VALMISRUOKIEN SÄILYVYYSMERKINNÄT JA SÄILYVYYDEN VARMISTAMINEN Elintarviketeollisuusliitto ry Päivittäistavarakauppa ry 14.10.2009 2 HELPOSTI PILAANTUVIEN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 12/2015 1 (5) Ympäristölautakunta Etp/2 25.08.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 12/2015 1 (5) Ympäristölautakunta Etp/2 25.08.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 12/2015 1 (5) 2 Elintarvikelain 13 :n mukainen hakemus Lihakauppa Roslund Ky:n liha-alan laitoksen toiminnan olennaisesta muutoksesta HEL 2015-007493 T 11 02 02 01 Päätösehdotus

Lisätiedot

Pakkausmerkintöjen valvonta ja Oiva?

Pakkausmerkintöjen valvonta ja Oiva? Pakkausmerkintöjen valvonta ja Oiva? Toimijan omavalvonta Viranomaisvalvonta Kuluttajat 16.10.2014 Toimijan omavalvonta Lähtökohta: Toimiva omavalvontasuunnitelma Toimija varmistaa vaatimusten toteutumisen

Lisätiedot

PROJEKTIYHTEENVETO KEBABIN HYGIEENINEN LAATU VUONNA

PROJEKTIYHTEENVETO KEBABIN HYGIEENINEN LAATU VUONNA PROJEKTIYHTEENVETO KEBABIN HYGIEENINEN LAATU VUONNA 2016 JOHDANTO Projektin tavoitteena oli selvittää kebabravintoloiden kebabin mikrobiologista laatua. Vantaan lisäksi projektiin osallistui Helsingin

Lisätiedot

Myymälässä pakattujen elintarvikkeiden mikrobiologinen laatu ja tuotteiden pakkausmerkinnät

Myymälässä pakattujen elintarvikkeiden mikrobiologinen laatu ja tuotteiden pakkausmerkinnät Myymälässä pakattujen elintarvikkeiden mikrobiologinen laatu ja tuotteiden pakkausmerkinnät Projektiyhteenveto 2013 Projektin tarkoitus Projektissa tutkittiin myymälässä pakattujen elintarvikkeiden mikrobiologista

Lisätiedot

Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ

Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ 2.11 Seinäjoki, 9.11 Kuopio, 17.11 Hämeenlinna, 19.1. 2012 Rovaniemi

Lisätiedot

KUORMATILOJEN LÄMPÖTILASEURANTA ELINTARVIKEKULJETUKSISSA

KUORMATILOJEN LÄMPÖTILASEURANTA ELINTARVIKEKULJETUKSISSA Petteri Leimurautio KUORMATILOJEN LÄMPÖTILASEURANTA ELINTARVIKEKULJETUKSISSA KUORMATILOJEN LÄMPÖTILASEURANTA ELINTARVIKEKULJETUKSISSA Petteri Leimurautio Opinnäytetyö 19.5.2011 Kone- ja tuotantotekniikan

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 28/2009 eräiden elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 28/2009 eräiden elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta Sivu 1/8 Maa- ja metsätalousministeriön asetus 28/2009 eräiden elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta 1 luku Yleiset säännökset 1 Soveltamisala Tätä asetusta sovelletaan hyväksyttyihin elintarvikehuoneistoihin,

Lisätiedot

OHJE ELINTARVIKKEITA ULKOTILOISSA (SÄÄNNÖLLISESTI) MYYVILLE OMAVALVON- TASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI

OHJE ELINTARVIKKEITA ULKOTILOISSA (SÄÄNNÖLLISESTI) MYYVILLE OMAVALVON- TASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI KOKKOLAN KAUPUNKI 1(5) OHJE ELINTARVIKKEITA ULKOTILOISSA (SÄÄNNÖLLISESTI) MYYVILLE OMAVALVON- TASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI Omavalvonta on yrityksen omaa toimintaa, jolla se pyrkii säilyttämään käsittelemiensä

Lisätiedot

Elintarvikekuljetusten Yleiset Hyvän käytännön ohjeet

Elintarvikekuljetusten Yleiset Hyvän käytännön ohjeet Elintarvikekuljetusten Yleiset Hyvän käytännön ohjeet 18.11.2011 1 (41) Sisällysluettelo Johdanto... 4 1. Soveltamisala... 6 2. Hygieniavaatimukset kuljetuksissa ja kriittinen hallintapiste HACCP... 6

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA

OMAVALVONTASUUNNITELMA KOUVOLAN KAUPUNKI Terveysvalvonta OMAVALVONTASUUNNITELMA (Ravintolat, kahvilat, kioskit, pubit) 2015 Kouvolan kaupunki Terveysvalvonta Puhelin: Valtakatu 33 020 61 511 45700 KUUSANKOSKI Versio: 27.1.2015

Lisätiedot

Elintarvikelainsäädännön uudistuksista

Elintarvikelainsäädännön uudistuksista Elintarvikelainsäädännön uudistuksista 27.9.2010 Eläinlääkintöylitarkastaja Joanna Kurki Maa- ja metsätalousministeriö Elintarvike- ja terveysosasto Elintarviketurvallisuusyksikkö Elintarvikelainsäädännön

Lisätiedot

Elintarvikealan perustutkinto www.kpedu.fi 1.8.2009

Elintarvikealan perustutkinto www.kpedu.fi 1.8.2009 ELINTARVIKKEIDEN PAKKAAMINEN 10 OV pakkaa elintarvikkeita ja käsittelee pakkausmateriaaleja ottaen huomioon pakkaamiseen liittyvät ympäristönäkökohdat ja elintarvikepakkausten tehtävät seuraa pakattavan

Lisätiedot

Itella Termo ja Termo Kotiin Kylmäkuljetuspalvelu

Itella Termo ja Termo Kotiin Kylmäkuljetuspalvelu Kylmäkuljetuspalvelu Vain sisäiseen käyttöön. -kylmäkuljetus laajentaa markkina-aluettasi Markkinoilla tarve pienehköille tai pienille elintarvikekuljetuksille Teollisuus, maahantuonti, tukkukauppa, lähi-

Lisätiedot

21.11.2015 Ekokokki-kurssi

21.11.2015 Ekokokki-kurssi RUOKAA TÄHTEISTÄ 21.11.2015 Ekokokki-kurssi KÄYTÄ TARKKAAN JA SÄILYTÄ OIKEIN Älä osta liikaa nopeasti pilaantuvaa ruokaa. Nykyisin monet kaupat ovat auki sunnuntaisinkin. Tutki jääkaappi ja ruokakaapit

Lisätiedot

OIVA VALVONTATIETOJEN JULKISTAMINEN

OIVA VALVONTATIETOJEN JULKISTAMINEN OIVA VALVONTATIETOJEN JULKISTAMINEN Oiva- infopäivät elintarvikealan toimijoille Kesäkuu 2013 Kalajoen kaupunki Ympäristöterveydenhuolto / terveystarkastajat Tarkastettavat asiat koottu 18 ryhmään (elintarvikkeiden

Lisätiedot

Arviointiasteikko: A = hyvä, B = tyydyttävä, C = välttävä, D = huono

Arviointiasteikko: A = hyvä, B = tyydyttävä, C = välttävä, D = huono 1 Tarkastuksen suorittajan nimi: Tarkastuksen päivämäärä: Laitoksen nimi: tulee esitäytettynä KUTI 1 -tietona Hyväksymisnumero: tulee esitäyt. KUTI 1 -tietona Läsnä: 1 Yleistä 1.1 Tilojen sijoittelu (ristikontaminaation

Lisätiedot

Ravintolisien valvonta - omavalvonta ja sen valvonta

Ravintolisien valvonta - omavalvonta ja sen valvonta Ravintolisien valvonta - omavalvonta ja sen valvonta Ravintolisäseminaari Helsingin yliopiston pieni juhlasali Ravintolisätoimijan velvollisuudet (1) - toiminta Elintarvikealan toimijan on noudatettava

Lisätiedot

MYYMA LA PROJEKTI 2013

MYYMA LA PROJEKTI 2013 MYYMA LA PROJEKTI 2013 Vähittäismyymälöissä käsitellyn kypsentämättömän lihan laatu ja säilytysolosuhteet -projektiyhteenveto Hämeenlinnan ympäristöterveydenhuolto Tiina Laurell terveystarkastaja Viranomaispalvelut

Lisätiedot

Hämeenlinna

Hämeenlinna Hämeenlinna 24.5.2016 MIKÄ OIVA? Valtakunnallista uutta elintarvikevalvonnan tietojen julkistamisjärjestelmää kutsutaan Oivaksi. Valvontatietojen julkistaminen perustuu elintarvikelakiin (23/2006). MIKÄ

Lisätiedot

ELINTARVIKKEIDEN ENSISAAPUMISVALVONTA

ELINTARVIKKEIDEN ENSISAAPUMISVALVONTA KESKUSTELU- JA TIEDOTUSTILAISUUS ENSISAAPUMISESTA JA ELINTARVIKEKULJETUKSISTA 6.9.2007 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Elintarvikehygieniayksikkö Ylitarkastaja Joni Haapanen SÄÄDÖKSET Elintarvikelaki

Lisätiedot

Mikrobiologia. Mikrobeja on kaikkialla mutta niitä ei näe paljain silmin

Mikrobiologia. Mikrobeja on kaikkialla mutta niitä ei näe paljain silmin Mikrobeja on kaikkialla mutta niitä ei näe paljain silmin Suurin osa mikrobeista on haitattomia ja niitä hyödynnetään elintarviketeollisuudessa Mikrobiologia Haitalliset mikrobit pilaavat elintarvikkeita

Lisätiedot

Sitä kylmää mitä tarvitaan

Sitä kylmää mitä tarvitaan Sitä kylmää mitä tarvitaan Kylmiöpakastimet Kotikylmiöt Kaappipakastimet Viinikylmiöt Valitse vain ulkonäkö, kylmiö huolehtii kaikesta muusta 4-7 Kylmiöpakastimet 8-11 Kotikylmiöt 12-13 Kaappipakastimet

Lisätiedot

Elintarvikelain (23/2006) mukaan jokaisessa elintarvikealan yrityksessä tulee olla omavalvontasuunnitelma.

Elintarvikelain (23/2006) mukaan jokaisessa elintarvikealan yrityksessä tulee olla omavalvontasuunnitelma. Elintarvikelain (23/2006) mukaan jokaisessa elintarvikealan yrityksessä tulee olla omavalvontasuunnitelma. Omavalvontasuunnitelma on yrityksen laatima kirjallinen kuvaus siitä, mitä kyseinen yritys tekee

Lisätiedot

VAK-velvollisuudet. Anu Häkkinen, Trafi Trafin VAK-päivä Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

VAK-velvollisuudet. Anu Häkkinen, Trafi Trafin VAK-päivä Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. VAK-velvollisuudet Anu Häkkinen, Trafi Trafin VAK-päivä 2018 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. www.trafi.fi/vak Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Vaarallisten aineiden kuljetus VAK Kuljetuksella

Lisätiedot

Fin Forelian taimilla tuottoa talousmetsiin. Taimihuolto

Fin Forelian taimilla tuottoa talousmetsiin. Taimihuolto Fin Forelian taimilla tuottoa talousmetsiin Taimihuolto Taimen tie tarhalta metsään Kuljetuksen jälkeen vastuu taimista siirtyy asiakkaalle - välivarastoi ja hoida taimet oikein! Vastaanottotarkastus Välivarastointi

Lisätiedot

Kuinka paljon ruokaketjun eri osat saavat elintarvikkeiden hinnasta? Hanna Karikallio

Kuinka paljon ruokaketjun eri osat saavat elintarvikkeiden hinnasta? Hanna Karikallio Kuinka paljon ruokaketjun eri osat saavat elintarvikkeiden hinnasta? Hanna Karikallio Miten ruokaan käytettävät kulutusmenot jakautuvat elintarvikeketjussa? Lähestymistapa perustuu kotimaisten elintarvikkeiden,

Lisätiedot

Marjatta Rahkio, LTK Satu Mustalahti, LTK

Marjatta Rahkio, LTK Satu Mustalahti, LTK Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK -yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ 2.11 Seinäjoki, 9.11 Kuopio, 17.11 Hämeenlinna, 19.1. 2012 Rovaniemi,

Lisätiedot

Maija-Liisa Välimäki Eeva-Liisa Laakso. Ruokaa hygieenisesti

Maija-Liisa Välimäki Eeva-Liisa Laakso. Ruokaa hygieenisesti Maija-Liisa Välimäki Eeva-Liisa Laakso Ruokaa hygieenisesti o p e t u s h a l l i t u s Sisältö Käyttäjälle... 6 Näin käytät kirjaa... 7 Hygienian perusteita... 8 Mitä on hygieniaosaaminen?... 10 Säilytä

Lisätiedot

Raakamaidon suoramyynti ja maidon jatkojalostus tuotantotilalla

Raakamaidon suoramyynti ja maidon jatkojalostus tuotantotilalla Raakamaidon suoramyynti ja maidon jatkojalostus tuotantotilalla 18.1. 2012 Maa- ja metsätalousministeriö Elintarvike- ja terveysosasto, Elintarviketurvallisuusyksikkö Käsitteitä *alkutuotannon tuote *alkutuotanto

Lisätiedot

Omavalvonnan toteutus elintarviketeollisuudessa. Katja Viitala

Omavalvonnan toteutus elintarviketeollisuudessa. Katja Viitala Omavalvonnan toteutus elintarviketeollisuudessa Katja Viitala 8.3.2016 Saarioinen lyhyesti Kotimainen perheyritys Yksi Suomen johtavista ruokataloista Liikevaihto vuonna 2014 oli 282,3 milj. Markkinajohtaja

Lisätiedot

Ajankohtaisia asioita

Ajankohtaisia asioita Ajankohtaisia asioita Carmela Hellsten Oivatuloksia 2016 Laitokset 537 tarkastusta 16% 1% 39% Vähittäismyynti 4099 tarkastusta 13% 1% 47% 44% 39% A B C D A B C D 1 Laitosten Oivatuloksia Kala-alan laitoksissa

Lisätiedot

Riisin ja lihan laatu 2011

Riisin ja lihan laatu 2011 Sivu 1(5) Riisin ja lihan laatu 2011 Riisin ja lihan laatu 2011 -projekti toteutettiin vuonna 2011. Projektin kohteena olivat ensisijaisesti etniset, mutta myös muut ruokaravintolat. Tutkittavaksi otettiin

Lisätiedot

11 VINKKIÄ: NÄIN PIDÄT HUOLTA RUUISTASI

11 VINKKIÄ: NÄIN PIDÄT HUOLTA RUUISTASI 11 VINKKIÄ: NÄIN PIDÄT HUOLTA RUUISTASI 1. Tarkista jääkaappisi lämpötila! Sen tulisi olla +2 -+6 ºC. Tavallisissa jääkaapeissa kylmin paikka on kaapin alaosassa ja lämpimin ylähyllyllä. Huomaa, että jääkaapin

Lisätiedot

Kasvintuotannon elintarvikehygienia

Kasvintuotannon elintarvikehygienia Kasvintuotannon elintarvikehygienia Neuvo 2020 Seinäjoki 3.12 / Vaasa (sv) 5.12 / Järvenpää 10.12 Evira / Elintarvikehygieniayksikkö 1 Ylitarkastaja Noora Tolin Esityksen sisältö Kaikelle elintarvikkeiden

Lisätiedot

UUSI ELINTARVIKELAKI 24.11.2005. Joanna Kurki eläinlääkintötarkastaja Maa- ja metsätalousministeriö

UUSI ELINTARVIKELAKI 24.11.2005. Joanna Kurki eläinlääkintötarkastaja Maa- ja metsätalousministeriö UUSI ELINTARVIKELAKI 24.11.2005 Joanna Kurki eläinlääkintötarkastaja Maa- ja metsätalousministeriö Uusi EY-lainsäädäntö Yleinen elintarvikeasetus pellolta pöytään yleiset määritelmät ja periaatteet toimijoiden

Lisätiedot

MÄÄRÄYS KORJATA ELINTARVIKEHUONEISTOSSA TODETUT PUUTTEET ELINTARVIKELAIN 55 :N NOJALLA, RAVINTOLA CHAO YANG, LOVIISA

MÄÄRÄYS KORJATA ELINTARVIKEHUONEISTOSSA TODETUT PUUTTEET ELINTARVIKELAIN 55 :N NOJALLA, RAVINTOLA CHAO YANG, LOVIISA Terveydensuojelujaosto 43 16.06.2015 MÄÄRÄYS KORJATA ELINTARVIKEHUONEISTOSSA TODETUT PUUTTEET ELINTARVIKELAIN 55 :N NOJALLA, RAVINTOLA CHAO YANG, LOVIISA TERVSJST 16.06.2015 43 Valmistelu ja lisätiedot:

Lisätiedot

- emännät - aputöissä myös asiakkaita (tiski ym)

- emännät - aputöissä myös asiakkaita (tiski ym) KYMEN A-KLINIKKATOIMI KARHULAN TOIMINTAYKSIKÖT TURVALANTIE 2 48700 KOTKA Y-tunnus: 0200924-4 A-KLINIKAN KEITTIÖN OMAVALVONTASUUNNITELMA, päivitetty 9.7.2013 Vastuuhenkilöt: Toiminta: Asiakkaat: Ateriamäärät:

Lisätiedot

Eviran ohje Raakamaidon ja ternimaidon tuotannon ja myynnin valvonnasta

Eviran ohje Raakamaidon ja ternimaidon tuotannon ja myynnin valvonnasta Eviran ohje Raakamaidon ja ternimaidon tuotannon ja myynnin valvonnasta 1 Evira / Elintarvikehygieniayksikkö Ylitarkastaja Noora Tolin Esityksen sisältö Määritelmät Ohjeen tarkoitus ja sisältö Raakamaidon

Lisätiedot

Omenoiden kaupallinen laatu

Omenoiden kaupallinen laatu Omenoiden kaupallinen laatu Monipuolinen omena seminaari, Viikki 27.11.2014 Tanja Talvenheimo, SOK Twitter: @TanjaTalve 1 Omenakauppaa S-ryhmässä / 1 Tuotteiden kotimaisuus S-ryhmälle tärkeää Kotimaiset

Lisätiedot

Ruokahuolto ja omavalvonta hoitolaitoksissa. Kati Kankare VSSHP Ravintopalvelut

Ruokahuolto ja omavalvonta hoitolaitoksissa. Kati Kankare VSSHP Ravintopalvelut Ruokahuolto ja omavalvonta hoitolaitoksissa Kati Kankare VSSHP Ravintopalvelut Kuka valvoo ruokaa? Elintarvikelaki ohjaa ruokahuoltoa. Kunnan terveystarkastajat valvovat elintarvikehygieniaa. (iva tarkastus)

Lisätiedot

Kalastustuotteiden valmistus

Kalastustuotteiden valmistus Kalastustuotteiden valmistus ETL Lars-Olof Lindroth Larscon Oy 1 Aluksi Luento on vuorovaikutteinen Kysykää jos joku asia kaivelee mieltä Toivon aktiivista osallistumista ja tavoitteellista keskustelua

Lisätiedot

Alkutuotannon tuotteiden etämyynnistä ja REKOtoiminnasta

Alkutuotannon tuotteiden etämyynnistä ja REKOtoiminnasta Alkutuotannon tuotteiden etämyynnistä ja REKOtoiminnasta Pirjo Korpela Yleistä alkutuotannosta Hygieniapaketin mukaan myynti suoraan kuluttajille on suljettu ulos alkutuotannon toiminnasta Kuitenkin pienimuotoisesta

Lisätiedot

Tuottajatapaaminen Lappeenrannassa. Elina Särmälä 13.2.2014

Tuottajatapaaminen Lappeenrannassa. Elina Särmälä 13.2.2014 Tuottajatapaaminen Lappeenrannassa Elina Särmälä 13.2.2014 Saimaan Tukipalvelut Oy Saimaan Tukipalvelut Oy aloitti toimintansa vuonna 2010. Yhtiön omistus jakaantuu siten, että Lappeenrannan kaupunki omistaa

Lisätiedot

Elintarvikepakkausmateriaalit ja lähiruoka

Elintarvikepakkausmateriaalit ja lähiruoka Elintarvikepakkausmateriaalit ja lähiruoka Kooste oppilastöiden tuloksista Ruokis hanke Forssa, 2014 Antti Sillman SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 1 2 YLEISET HUOMIOT... 1 3 LÖYTÖJÄ... 2 LÄHTEET... 3 1 JOHDANTO

Lisätiedot

Seurantalomake 2.1 Tuotteiden vastaanottotarkastukset KYLMÄ- JA PAKASTETUOTTEIDEN VASTAANOTTOTARKASTUKSET

Seurantalomake 2.1 Tuotteiden vastaanottotarkastukset KYLMÄ- JA PAKASTETUOTTEIDEN VASTAANOTTOTARKASTUKSET Seurantalomake 2.1 Tuotteiden vastaanottotarkastukset KYLMÄ- JA PAKASTETUOTTEIDEN VASTAANOTTOTARKASTUKSET Päiväys Elintarvikkeen nimi Lämpötila ºC Huomautuksia, jatka tarvittaessa kääntöpuolelle. Seurantalomake

Lisätiedot

OHJE ELINTARVIKE-, MAKEIS- JA JÄÄTELÖKIOSKEILLE OMAVALVONTASUUNNITEL- MAN LAATIMISEKSI

OHJE ELINTARVIKE-, MAKEIS- JA JÄÄTELÖKIOSKEILLE OMAVALVONTASUUNNITEL- MAN LAATIMISEKSI KOKKOLAN KAUPUNKI 1(5) OHJE ELINTARVIKE-, MAKEIS- JA JÄÄTELÖKIOSKEILLE OMAVALVONTASUUNNITEL- MAN LAATIMISEKSI Omavalvonta on yrityksen omaa toimintaa, jolla se pyrkii säilyttämään käsittelemiensä elintarvikkeiden

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2007 vp. laeiksi elintarvikelain muuttamisesta ja Elintarviketurvallisuusvirastosta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2007 vp. laeiksi elintarvikelain muuttamisesta ja Elintarviketurvallisuusvirastosta EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2007 vp Hallituksen esitys laeiksi elintarvikelain muuttamisesta ja Elintarviketurvallisuusvirastosta annetun lain 1 :n 2 momentin kumoamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

PIKAOPAS KULUTTAJALLE

PIKAOPAS KULUTTAJALLE PIKAOPAS KULUTTAJALLE Tiedätkö, mistä ruokasi tulee? Suomessa syötävästä ruuasta noin 80 % on Suomessa valmistettua. Noin 65 % ruokamme raaka-aineesta on suomalaista. Elintarviketuotanto on maailmanlaajuista.

Lisätiedot

Elintarvikelain Info-päivät 25.2.2013 Liminka 26.2.2013 Kuusamo 27.2.2013 Ylivieska 12.3.2013 Oulu. Jaana Elo KoKo Palvelut

Elintarvikelain Info-päivät 25.2.2013 Liminka 26.2.2013 Kuusamo 27.2.2013 Ylivieska 12.3.2013 Oulu. Jaana Elo KoKo Palvelut Elintarvikelain Info-päivät 25.2.2013 Liminka 26.2.2013 Kuusamo 27.2.2013 Ylivieska 12.3.2013 Oulu Jaana Elo KoKo Palvelut Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) 178/2002 Elintarvikelainsäädäntöä

Lisätiedot

OIVA valvontatietojen julkistaminen

OIVA valvontatietojen julkistaminen OIVA valvontatietojen julkistaminen Oivaasteikko 2 Veli-Matti Aittoniemi / MARA Oiva-prosessi 4 OIVA-ASIAKIRJAT Miten luet Oivaraporttia Tarkastettavat asiat koottu 18 ryhmään vähittäismyynti ja tarjoilu

Lisätiedot

Liha-alan laitoksen perustaminen

Liha-alan laitoksen perustaminen Liha-alan laitoksen perustaminen Marjo Ruusunen Webinaari, 31.10.2017 Yhteistyössä: Eviran Pk-neuvontahanke ja Lähiruoan valtakunnallinen koordinaatiohanke Yleistä elintarvikeyrityksen perustamisesta Yleisiä

Lisätiedot

Pakkauksen. rooli. SUOMEN PAKKAUSYHDISTYS RY Roger Bagge

Pakkauksen. rooli. SUOMEN PAKKAUSYHDISTYS RY Roger Bagge Pakkauksen rooli Yhteenveto» Hyvä pakkaus täyttää perustehtävänsä: suojaa ja informoi» Tuotteen valmistuksen ympäristökuorma on moninkertainen pakkaukseen verrattuna» Käytetty pakkaus voidaan kierrättää»

Lisätiedot

Ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen valvontalomake IEH (päivitetty )

Ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen valvontalomake IEH (päivitetty ) Sivu 1/6 Ilmoitettujen elintarvikehuonstojen valvontalomake IEH01 2017 (päivitetty 1.1.2017) Tarkastuksen suorittaja: Tarkastuksen päivämäärä: Elintarvikehuonston nimi ja osoite: Markkinointinimi: Läsnä:

Lisätiedot

ATP-kuljetusvälineet ja kausitarkastus

ATP-kuljetusvälineet ja kausitarkastus ATP-kuljetusvälineet ja kausitarkastus Elintarvikekuljetus- ja logistiikkaseminaari 30.9.2009 Kuopio Pekka Rantti Sertifiointipäällikkö MTT Mittaus ja standardisointi (Vakola) 900 kpl 800 MTT Vakolan antamat

Lisätiedot

Tuorekasvisten jäljitettävyys Suomessa

Tuorekasvisten jäljitettävyys Suomessa Tuorekasvisten Suomessa Pekka Siiskonen, Anne Piirainen Sari Iivonen, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti Ruralia-instituutti / Sari Iivonen/ Tuorekasvisten 14.2.2014 1 Ruoan alkuperän todentaminen

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Rysätie 11, PL 2415, 02070 Espoon Kaupunki

Toimipaikan osoite Rysätie 11, PL 2415, 02070 Espoon Kaupunki ESPOON KAUPUNKI TARKASTUSKERTOMUS 1(5) 1. TOIMIJAN JA TOIMIPAIKAN TIEDOT Toimijan nimi (Yrityksen nimi) Espoon kaupunki/sotet Toimijan osoite PL 2415, 02260 Espoo Laskutusosoite Y-tunnus 0101263-6 Puhelin

Lisätiedot

YmpäristöAgro I ja II

YmpäristöAgro I ja II YmpäristöAgro I ja II 2008-2012-> jatkohanke 2014 loppuun ProAgria Oulu Maa- ja kotitalousnaiset MTK Pohjois-Suomi Yhteistyökumppanina Pohjois-Pohjanmaan maanmittaustoimisto Suoramyyntimahdollisuudet Lampaanlihaa

Lisätiedot

Alkutuotannon elintarvikevalvonta - valvontalomake

Alkutuotannon elintarvikevalvonta - valvontalomake 1/8 lkutuotannon elintarvikevalvonta - valvontalomake Tarkastuksen suorittaja: lkutuotantopaikan nimi ja osoite: Läsnä: Toteutus 1 Ylset elintarvikkden alkutuotantoa koskevat vaatimukset 1.1. lkutuotantopaikkailmoitus

Lisätiedot

Kohti luomuelintarvikeyrittäjyyttä. Lisäarvoa Luomujalostuksesta Ulvila Jaana Elo KoKo Palvelut

Kohti luomuelintarvikeyrittäjyyttä. Lisäarvoa Luomujalostuksesta Ulvila Jaana Elo KoKo Palvelut Kohti luomuelintarvikeyrittäjyyttä Lisäarvoa Luomujalostuksesta Ulvila 20.10.2016 Jaana Elo KoKo Palvelut EU-tasoinen lainsäädäntöä Neuvoston asetus 834 /2007 Neuvosto ja parlamentti: periaatteet ja tavoitteet

Lisätiedot