Lämpötilahallittavien elintarvikekuljetusten logistiikkaopas

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lämpötilahallittavien elintarvikekuljetusten logistiikkaopas"

Transkriptio

1 Lämpötilahallittavien elintarvikekuljetusten logistiikkaopas Lämpötilahallittavien elintarvikekuljetusten logistiikkaopas

2 Lämpötilahallittavien elintarvikekuljetusten logistiikkaopas YTL Yleinen Teollisuusliitto Helsinki 2007

3 Logistiikkaopas Julkaisija: Yleinen Teollisuusliitto Toimittaja: Leena Luoto Taitto ja ulkoasu: PixPoint ky Kannen suunnittelu: Leena Luoto Kieliasun tarkistus: Riitta Tuomola, Yleinen Teollisuusliitto Paino: Forssan kirjapaino Oy, Forssa 2007 ISBN (nid.) ISBN (PDF) Yleinen Teollisuusliitto 2

4 Logistiikkaopas 4 Oppaan kirjoittajat Leena Luoto Pekka Rantti Flowerpecker, MTT Mittaus ja standardisointi (Vakola) (oppaan osa D2, ATP-sopimus) Yleinen Teollisuusliitto Lars Rask Antti Seppälä Seppo Tolonen Heimo Torkkel Markku Touru Oppaan laatimisessa ovat olleet asiantuntijoina Eero Alanne VTA Tekniikka Oy Janne Hakala VTA Tekniikka Oy Sebastian Hielm Sosiaali- ja terveysministeriö Terhen Järvi-Kääriäinen Pakkausteknologia PTR ry Hillevi Latvalahti Elintarviketeollisuusliitto ry Tiina Läikkö Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Mikko Maunu Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Jukka Viitala Lumikko Oy Riikka Åberg Helsingin kaupungin ympäristökeskus Ulkomaan- ja Sopimusliikenteen Kuljetusyrittäjät USL ry Elintarvikealan Kuljetusyrittäjät ry Tampereen Aikuiskoulutuskeskus Fokor Oy Lisäksi aineiston kokoamisessa ovat avustaneet Liisa Niemi Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Taina Niskanen Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Mari Raahemaa Elint arviketurvallisuusvirasto Evira Kyösti Siponen Elintarviketurvallisuusvirasto Evira sekä hankkeen ohjausryhmän jäsenet Oppaan kaaviot ja kuvat kuormatilan havainnekuvat Markku Touru/Fokor Oy kaavio 23, osa B Jukka Viitala/Lumikko Oy kaavio 24, osa B VTA Tekniikka Oy kaaviot 26 a 27, osa C MTT Mittaus ja standardointi (Vakola) valokuva 4, osa B EL-Kori Oy muut kaaviot Leena Luoto/Flowerpecker ja lähdeaineisto Hankkeen ohjausryhmä Henrik Enström Tullihallitus Sebastian Hielm Sosiaali- ja terveysministeriö Hillevi Latvalahti Elintarviketeollisuusliitto ry Miikka Lumme Päivittäistavarakauppayhdistys ry Leena Luoto Flowerpecker Kari Marjamäki Tullihallitus Mikko Maunu Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Kari Rantaniitty Tuko Logistics Oy Pekka Rantti MTT Mittaus ja standardisointi (Vakola) Lars Rask Yleinen Teollisuusliitto Antti Seppälä Ulkomaan- ja Sopimusliikenteen Kuljetusyrittäjät USL ry Heli Tammivuori Elintarviketeollisuusliitto ry Seppo Tolonen Elintarvikealan kuljetusyrittäjät ry Markku Touru Fokor Oy Reijo Väre HK-Ruokatalo Oppaan toimitus Leena Luoto Flowerpecker

5 Osa A Esipuhe Elintarvikkeiden turvallisuus ja hyvä laatu ovat meille kaikille tärkeitä asioita. Jokapäiväiset toiminnot vaativat tietoja ja osaamista, jotta kaikki osapuolet pystyvät käsittelemään elintarvikkeita oikein ja varmistamaan niiden hyvän laadun. Tämä opas on toteutettu kansallisen elintarviketalouden laatustrategian tuella. Opas konkretisoi osaltaan laatustrategiaa antamalla välineitä koko elintarvikeketjun kilpailukyvyn ja elintarviketurvallisuuden vahvistamiseen. Lämpötilahallittavien elintarvikekuljetusten eri osa-alueita käsittelevää suomenkielistä, ajan tasalla olevaa vastaavaa opasta ei ole aiemmin ollut saatavilla. Elintarvikeketjun toimijat, erityisesti kuljetusala, laitevalmistajat, kauppa ja elintarviketeollisuus sekä vakuutusala ovat katsoneet oppaan laatimisen tarpeelliseksi, etenkin kun alan työntekijöiden koulutustarve tulevaisuudessa kasvaa sekä EU:n ja kansallinen lainsäädäntö ovat tuoneet uusia velvoitteita. Yleisen Teollisuusliiton ATP-neuvottelukunta käynnisti hankkeen tavoitteena koota lämpötilahallintaa edellyttävistä elintarvikekuljetuksista kokonaisvaltainen opas. Toimintoalue on laaja, joten tavoitteeksi asetettiin oleellisimpien tietojen kokoaminen eri osa-alueilta. Kaikkia tuotteiden, kuljetusvälineiden sekä toimintovaiheiden erityispiirteitä ei ollut mahdollista eikä tarkoituksenmukaista sisällyttää oppaaseen, joten siltä osin kyseisten aihealueiden erityisteokset ovat hyvää lisäaineistoa tietotaitoa kartutettaessa. Oppaan laadinnassa on käytetty laajasti apuna ulkomailta saatavissa olevaa aineistoa, kuljetusalan eri asiantuntijoiden sekä lukuisten viranomais- ja muiden yhteistyötahojen kanssa käytyjen keskustelujen tietoja. Opashankkeen myötä elintarvikeketjun toimijoiden vuoropuhelu ja yhteistyö ovat lisääntyneet. Yleisen Teollisuusliiton puolesta kiitän oppaan kirjoittajia ja toimittajaa sekä laajaa joukkoa asiantuntijoita, jotka monin toimin ovat edesauttaneet oppaan syntymistä. Helsingissä Markku Käppi Toimitusjohtaja Yleinen Teollisuusliitto 5

6 Osa A Sisällysluettelo Esipuhe Osa A Kylmäketju ja tuotteiden asettamat vaatimukset 1. Elintarvikekuljetukset osana elintarvikkeiden toimintoketjua Kuljetusten merkitys elintarvikkeiden laatuketjussa Kylmäketju tuottajalta loppukäyttäjälle Tuotteiden asettamat vaatimukset ja olosuhteiden vaikutus Tuotteiden ominaisuuksien ja lainsäädännön asettamat vaatimukset Helposti pilaantuvat elintarvikkeet Tuotteiden ja lainsäädännön vaikutukset kuljetuskalustoon Tuotteiden säilyvyyteen ja laatuun vaikuttavat tekijät Lämpötila Lämpötilan vaikutukset teollisiin tuoretuotteisiin Pakasteiden lämpötilan hallinta Kuumakuljetusten lämpötilan hallinta Tuoreiden hedelmien ja vihannesten lämpötilan hallinta Hedelmien ja vihannesten ryhmittely lämpötila vaatimusten mukaan Lämpötilan vaihtelun raja-arvot Sallitut poikkeamat lämpötiloissa Suhteellinen kosteus Painohäviö Kuormatilan ilmankierto Tuotteiden lämpötilan hallinta ja jäähdyttäminen ennen kuormausta Tuotteiden jäähdytys Tuotteiden kuormauslämpötilan varmistaminen Pakkaukset Pakkausten ja lavoituksen rakenteen vaikutus lämmön siirtymiseen Pakkausten, lavoituksen ja kuormauksen yhteensopivuus Kuorman yhteensopivuus ja tuotekohtaiset vaatimukset Sekakuormien muodostamisen periaatteet ja rajoitukset Einekset Tuore kala ja kalavalmisteet Tuore liha, liha- ja maitotaloustuotteet Pakasteet Hedelmät ja vihannekset Teollisuuden ja kaupan keskinäinen sopimus tuoretuotteiden kuljetus ja säilytysolosuhteista 5.1. Tuore liha ja raakalihavalmisteet

7 Logistiikkaopas Teollisuuden lähettämö ja kuljetukset Teollisuuden ja kaupan järjestämät kuljetukset Kaupan terminaalit ja jakelukeskukset Tavaran vastaanotto myymälässä Helposti pilaantuvat lihavalmisteet ja valmisruoka Kuljetukset Terminaalit Kaupan järjestämät kuljetukset Kaupan terminaalit ja jakelukeskukset Tavaran vastaanotto myymälässä Helposti pilaantuva pakattu kala ja kalavalmisteet Kylmäketju Kaupan järjestämät kuljetukset Kaupan terminaalit ja jakelukeskukset Tavaran vastaanotto myymälässä Osa B Kuljetusvälineen ja kuormatilan rakenteet ja lämmönhallintatekniikka 1. Tyypillisimmät kuljetusvälineet ja lämpötilan hallintalaitteet Elintarvikekuljetuksissa käytettävän kaluston yleiset rakennevaatimukset Rakenteissa käytettävät materiaalit ja niiden ominaisuudet Elementtien rakenteet Sivuseinät Etuseinä Lattia Katto Ovirakenteet Ovien tiivisteet Auto- ja perävaunukalusto Kuorma-autot ja perävaunut Moniosastoiset kuormatilat Kontit ja erillisyksiköt Lämpötilan hallintajärjestelmät Koneellinen jäähdytyslaite Eutektinen varaaja Kryogeeninen kylmälaite Lämmityslaitteet Lattialämmitys Kuumakaasulämmitys Polttonestekäyttöinen lämmitin Lämpötilan hallinta laivamatkojen aikana Lämpötilan mittaus- ja tallennuslaitteet Jäähdytyslaitteen yhteydessä olevat lämpötilan mittauslaitteet Kuormatilan lämpötilaa tallentavat laitteet Tuotteiden lämpötilan mittaamisessa käytettävät laitteet Kuormatilan kunnossapito ja korjaus

8 Osa A 3.1. Kuormatilan puhdistus Kuormatilan vaurioiden korjaus Kuormatilojen vaurioiden korjausohjeet Elementtien pikakorjausohje Osa C Toimintovaiheet ja niissä noudatettavat käytännöt 1. Kuormaus Kuormatilan jäähdytys ennen kuormausta Kuormatilan tuuletus Tuuletettavat kuormatilat Kuormatilan ilman koostumuksen vaikutus Kuormauksen vaikutus ilmankiertoon Eri tuoteryhmien kuormauksessa huomioitavaa Tuotteiden lämpötilan mittaaminen kuormattaessa Pakasteet Jäähdytetyt ja viilennetyt tuotteet Tuore liha Tuore kala Vihannekset ja hedelmät Olosuhteiden hallinta kuljetuksen aikana Lämpötilamuutokset ilman jäähdytystä/lämmitystä Lämpötilan mittaaminen kuljetuksissa Kuormatilan lämpötila Tuotteiden lämpötila Kosteuden hallinta kuljetuksen aikana Tuotteiden luovutus vastaanottopaikkaan Pakkausten paluulogistiikka ja tuotepalautukset Rullakoiden, muovilaatikoiden ja kuormalavojen aiheuttama lämpökuorma Kuljetusten aikataulujen asettamat vaatimukset Henkilöstön hygieniaosaamisvaateet Osa D Elintarvikekuljetuksia koskeva lainsäädäntö, ATP-sopimuksen soveltaminen sekä kuljetusten viranomaisvalvonta 1. Elintarvikekuljetuksia ja elintarvikkeiden käsittelyä koskeva lainsäädäntö (pl. alkutuotanto) EY-lainsäädäntö Kansallinen lainsäädäntö ATP-sopimus

9 Logistiikkaopas 2.1. ATP-sopimuksen soveltamisala Kuljetusvälineiden luokittelu ATP-todistus ja -sertifiointi Kuljetusvälineen merkinnät ja tunnistaminen ATP-testit ja tarkastukset ATP-testiasemat Kuljetusvälineiden maahantuonti ATP-sopimuksen soveltaminen kansallisiin elintarvikekuljetuksiin Lämpötilan rekisteröintilaitteita koskevat säädökset Tuoteryhmäkohtaiset lämpötilat (ei alkutuotantoa) ATP-sopimuksen asettamat tuotteiden kuljetuslämpötilat kansainvälisissä kuljetuksissa 6. Elintarvikekuljetusten viranomaisvalvonnan organisaatio Ministeriöt Keskusviranomainen Alueellinen elintarvikevalvonta Kunnan elintarvikevalvonta Kunnan elintarvikevalvonnan tehtävät Valvontaviranomaisen neuvontavelvollisuus Elintarvikekuljetusten tarkastukset Muut valvontaviranomaiset Osa E Elintarvikekuljetuksia koskeva omavalvonta OMAVALVONNAN YLEISKUVAUS JA OHJEISTUS 1. Omavalvonnan sisältö ja merkitys Omavalvonnan osa-alueet A. Työntekijä B. Työympäristö C. Kalusto ja kuljetettavat tuotteet Ohjeistus omavalvontailmoituksen ja omavalvontasuunnitelman hyväksyttämiseen 3.1. Alkutuotannon kuljetukset Eläimistä saatavien elintarvikkeiden kuljetukset Muiden elintarvikkeiden kuljetukset elintarvikehuoneistosta Kuljetusten omavalvontasuunnitelma ja sen hyväksyttäminen lähtöpisteen ja kuljetuksen suorittajan näkökulmasta Toimintavaiheille asetetut lainsäädännön vaatimukset, tarvittavat toimenpiteet sekä varautuminen toiminnan riskeihin 4.1. Kalustoa koskevat toimenpiteet

10 Osa A 4.2. Henkilöstöä koskevat toimenpiteet Toiminnan riskien arviointi ja poistaminen ELINTARVIKEHUONEISTOKSI HYVÄKSYMINEN Lomakepohja Elintarvikelain (23/2006) 14 :n mukaiseen hakemukseen OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAADINTA Lomakemallit toiminnan kuvaamiseen I Omavalvontasuunnitelman perustiedot II Kuvaus toiminnasta III Kuljetuksessa käytettävä kalusto IV Kuljetettavat elintarvikkeet ja niiden kuljetuslämpötila V Elintarvikekuljetusten omavalvonnan osa-alueet V 1 Toiminnan riskien arviointi ja riskien poistamiseksi tarvittavat toimenpiteet V 2 Kuljetusolosuhteiden varmistamismenetelmät OMAVALVONNAN ARVIOINTI JA TARKASTUS Yleistä Arviointilomake, joka sisältää eri osa-alueet A Työntekijät B1 Kylmäketjun hallinta, kaluston ja tuotteiden lämpötilan hallinta B2 B3 Kaluston puhdistus ja desinfiointi sekä toimenpiteiden seuranta ja haittaeläinten torjunta B4 Kaluston kunnossapito-ohjelma B5 Kuljetusten seuranta B6 Kuljetusten paluulogistiikka C1 Tiedot kuljetettavista tuotteista C2 Tiedot kuljetukseen käytettävästä kalustosta C3 Lämpötilatietojen säilyttäminen ja jäljitettävyys C4 Kuormattavien tuotteiden, pakkausten ja kuormankantajien kunnon varmistaminen C5 C6 Tiedottaminen poikkeamatilanteissa ja omavalvonta-asiakirjojen säilyttäminen Lähdeluettelo Määritelmiä

11 Logistiikkaopas Osa A Kylmäketju ja tuotteiden asettamat vaatimukset 1. Elintarvikekuljetukset osana elintarvikkeiden toimintoketjua Elintarvikkeiden toimintoketjussa on yhteinen tavoite: tuotteiden toimittaminen kuluttajille turvallisesti ja laadukkaasti. Kuljetukset, kalusto, pakkaukset sekä kaikki toiminnot luovat perustan hyvälle tuoteturvallisuudelle. Erilaisin ohjein, säännöin ja sopimuksin sekä lakien ja asetusten avulla aikaansaadaan toimintatavat, joilla tavoite saavutetaan. Työntekijöiden osaamisen varmistaminen ja omavalvonnan tinkimätön toteuttaminen varmistavat toimintojen laadun. Kaavio 1: Tuotteiden laadun varmistaminen on yhteinen tavoite, joka saavutetaan noudattamalla tuotekohtaisia vaatimuksia, käyttämällä oikeaa kalustoa sekä varmistamalla henkilöstön hyvä osaamistaso Kuljetusten merkitys elintarvikkeiden laatuketjussa Lämpötilahallittavat kuljetukset ovat tärkeässä osassa elintarvikkeiden turvallisuuden varmistamisessa. Kylmä- ja pakkasketjun katkeaminen vaikuttaa oleellisesti tuotteiden käyttökelpoisuuteen ja valmistajan ilmoittaman käyttöiän varmistamiseen. Kylmäketjun toimivuus edellyttää kaikkien toimijoiden kiinteää ja hyvää yhteistyötä. Kuljetuksen kannalta kriittisiä vaiheita ovat kuljetettavan tavaran vastaanotto kuormattavaksi, kuormaus, varsinainen kuljetus sekä siirto varastoon tai vastaanottajan haltuun. Kaupan ja teollisuuden toiminnot elintarvikelogistiikassa vaikuttavat elintarvikeketjun tehokkuuteen ja lopulliseen tuotelaatuun. Kuljetus- ja logistiikkaoperaattorit vastaavat osaltaan kuluttajalle tarjottavien tuotteiden turvallisuudesta. Kuljetusten hyvä omavalvonta ja olosuhdehallinta ovat perusasioita, joilla kylmäketjun toimivuus aikaansaadaan. 12

12 Osa A Elintarvikekuljetusten merkitys kuljetuselinkeinolle on merkittävä. Kuljetusalalla elintarvikekuljetukset ovat toiseksi suurin tuoteryhmä mitattuna tonnikilometreissä, ja tonneissa mitattuna kolmanneksi suurin ryhmä. Liha- ja meijeriteollisuuden tuotteiden osuus on lähes puolet elintarvikkeiden ja rehujen kuljetusvolyymistä, kaavio 2. Vuosivolyymiltään suurin tuoteryhmä on meijerivalmisteet, kasvikset ovat toiseksi suurin, kaavio 3. Viennissä ja tuonnissa elintarvikkeiden osuus on noin 5 % tonneissa mitattuna. Lämpötilasäädellyt kuljetukset ja siihen tarvittavan kaluston valmistus ja huolto ovat merkittävä työllistäjä. Elintarvikkeiden ja rehujen kuljetussuoritteiden osuudet tonnikilometreistä Juomat 13 % Eläinten ruuat 16 % Liha- ja meijeriteollisuuden tuotteet 47 % Muut elintarviketeollisuudetuotteet 24 % Kaavio 2: Liha- ja meijeriteollisuuden tuotteet ovat tonnikilometreinä mitattuna suurin tuoteryhmä elintarvike- ja rehukuljetusten kuljetussuoritteissa Meijerivalmisteet Lämpötilahallittavien elintarvikkeiden vuosivolyymi milj. kg Tuoreet kasvikset Liha ja lihavalmiseet, einekset & säilykkeet Rasvat ja juustot Mehut Pakasteet Kala Kananmunat Jäätelö Kaavio 3: Lämpötilahallittavien elintarvikkeiden volyymit kuljetuksessa milj. kiloa vuositasolla. 13

13 Logistiikkaopas TUONTI kuormaa vihannekset hedelmät kala maitojalosteet (esim. jogurtti) 1,7 milj tonnia 1,0 milj tonnia VIENTI kuormaa liha siipikarja voi juusto Autokuljetuksina (sis. auto laiva) jopa 90% elintarvikekuljetuksista Euroopassa Kuva 1: Elintarvikkeiden tuonnin ja viennin osuudet 1.2. Kylmäketju tuottajalta loppukäyttäjälle Kylmäketju alkaa tuottajalta ja se kattaa koko toimintoketjun vähittäiskaupan tai suurkeittiön tiloihin asti. Myös kuluttajalla on tärkeä rooli. Onnistunut kylmäketju edellyttää jokaisen vaiheen toimimista oikein. Kylmäketjun hallinnassa on tunnettava sekä tuotteiden vaatimukset että kuljetuksissa käytettävän kaluston toimintaperiaatteet. Olosuhteet vaikuttavat ratkaisevasti tuotteiden säilyvyyteen sekä laatuun. Tuotteiden mikrobiologisen laadun säilyminen edellyttää oikeaa säilytys- ja kuljetuslämpötilaa. Kylmäketjun varmistamiseksi tarvitaan lämpöeristettyä kalustoa, jossa on lämpötilan hallintalaitteet. Kuormatilan lämpötila pystytään pitämään tuotteelle asetettujen vaatimusten rajoissa. Suomen olosuhteissa tarvitaan sekä jäähdytyslaitteita että lämmityslaitteita. Pakasteita kuljetettaessa tarvitaan ympäri vuoden jäähdytystä. Kuljetuksia kutsutaan lämpötilasäädellyiksi kuljetuksiksi, usein käytetään myös termiä thermokuljetukset. Kansainvälisessä terminologiassa kuljetuksia kutsutaan pilaantuvien elintarvikkeiden kuljetuksiksi: Transport of perishable foodstuffs. Jokaisella toimijalla on tärkeä rooli elintarvikkeiden laadun ja turvallisuuden turvaamisessa. Kylmäketjun jokaisessa vaiheessa lämpötilan oikeellisuuden varmistaminen ja korjaavien toimenpiteiden käynnistäminen on oleellista. Alkutuotannon tuottajat: Varmistavat raaka-aineiden turvallisuuden ja kylmäketjun alkupään. Pakkausmateriaalien ja pakkausten toimittajat: Kehittävät pakkauksia ja materiaaleja, jotka suojaavat tuotetta ja edesauttavat lämpötilan hallintaa. 14

14 Osa A Kylmäketju tuottajalta kuluttajalle Kuljetukset eri toimijoiden välillä lämpötilasäädeltyjä Vihannespakkaamo Vähittäiskauppa Suurkeittiö Kuluttaja Kylmävarasto Pakastevarasto Kylmävarasto Pakastevarasto Lihan tuotantolaitos Meijeri Tukkukauppa Kaavio 4: Kylmä- ja pakkasketjussa on monia kuljetus- ja varastointivaiheita. Jokaisessa vaiheessa tuotteet on käsiteltävä oikeissa olosuhteissa ja varmistettava tilojen sekä kaluston puhtaus ja toimivuus. Valmistajat: Määrittävät lopputuotteelle säilytyslämpötilat, -ajan ja huolehtivat kylmäketjun vaatimista olosuhteista sekä hyvästä tuotantohygieniasta. Kalusto- ja laitevalmistajat: Kehittävät markkinoille tuotantolaitteita, kuljetusvälineitä sekä lämpötilan seurantalaitteita, joilla hyvä tuoteturvallisuus ja olosuhdehallinta saadaan aikaan. Raaka-aineen alkutuotanto Kylmäketjun vaiheet Raaka-aineen valinta ja valmistus Valmistus & jäähdytys/pakastus Pakkaaminen Pakkaaminen Kylmävarasto/ Pakastevarasto Välivarasto Kuljetus Kuljetus Jakelukeskus/ terminaali Vähittäiskauppa Kuluttajan oma kylmäketju Kaavio 5: Tuoteturvallisuuden varmistaminen ja kylmäketju alkaa jo raaka-aineen tuotannosta. Jokaisella vaiheella on tärkeä rooli tuoteturvallisuuden varmistamisessa. 15

15 Logistiikkaopas Kuljetusoperaattorit, -yrittäjät, -kuljettajat: Huolehtivat, että kaikissa kuljetuksen vaiheissa tuotteita käsitellään ja säilytetään niin, että tuotteiden lämpötila pysyy vaatimusten mukaisena. Kuljetuksessa ei aiheudu tarpeettomia viivytyksiä eivätkä tuotteiden pakkaukset vahingoitu. Kuljetusvälineen puhtaus ja hyvän hygienian noudattaminen tuotteita käsiteltäessä varmistaa niiden turvallisuuden. Omavalvonnan avulla varmistetaan toimintojen oikeellisuus. Vähittäiskaupat ja suurkeittiöt: Käsittelevät tuotteet niin, että kylmäketju ei katkea. Tuotteet säilytetään ja käsitellään valmistajan ilmoittamien lämpötilaohjeiden ja säilytysaikojen mukaan. Toiminnoissa noudatetaan hyvää hygieniaa ja toiminnot varmistetaan omavalvonnan avulla. Kuluttajat: Ovat viimeinen lenkki kylmäketjun hallinnassa. Oikeat tuotteiden säilytysolosuhteet varmistavat tuotteen käyttökelpoisuuden. 2. Tuotteiden asettamat vaatimukset ja olosuhteiden vaikutus 2.1. Tuotteiden ominaisuuksien ja lainsäädännön asettamat vaatimukset Elintarvikkeet ovat säilyvyydeltään ja olosuhdevaatimuksiltaan hyvin erilaisia. Elintarvikkeiden käsittelyn ja kuljettamisen perusvaatimus on puhtauden ja hyvän hygienian noudattaminen. Tuoreena säilytettävät raaka-aineet ja tuotteet ovat lyhytikäisimpiä ja olosuhdevaatimuksiltaan vaativimpia. Kuivat elintarvikkeet ja täyssäilykkeet säilyvät pisimpään ja niiden säilytyslämpötila on +0 ja +30 C välillä. Suomessa elintarvikelainsäädäntö asettaa eri tuoteryhmien kuljetuksille sekä lämpötilaa että kalustoa koskevia vaatimuksia. Eläimistä saataville elintarvikkeille on säädetty tuoteryhmäkohtaiset lämpötilavaatimukset koko toimintoketjulle. Myös muille helposti pilaantuville elintarvikkeille asetetaan sekä lämpötila- että kuljetuskalustovaatimuksia. Pakasteiden lämpötilalainsäädäntö määrittää pakastettujen elintarvikkeiden, jäätelön sekä mehu- ja juomajään kuljetusolosuhteita. Myös kuljetusten lähtöpiste asettaa vaatimuksia kuljetuksille, kalustolle sekä kuljetuksia koskevalle omavalvonnalle. Elintarvikehuoneistoista ja alkutuotantopaikoilta lähteville kuljetuksille säädetään kalustovaatimukset. Elintarvikkeet voidaan luokitella myös tuotteen pilaantumisherkkyyden mukaan. Helposti pilaantuvilla elintarvikkeilla tarkoitetaan elintarvikkeita, jotka koostumuksensa, rakenteensa tai muista ominaisuuksistaan johtuen tarjoavat bakteereille hyvät lisääntymismahdollisuudet, ja siksi vaativat joko alhaisia tai korkeita lämpötiloja Helposti pilaantuvat elintarvikkeet Tähän ryhmään kuuluvat elintarvikkeet pitää säilyttää niiden pilaantumisherkkyyden vuoksi jääkaappi- tai pakkaslämpötiloissa. Lisäksi tuotteiden käsitteleminen vaatii erityistä tarkkuutta ja huolellisuutta.

16 Osa A Ravinnoksi tarkoitetut elintarvikkeet Elintarvikkeet, jotka eivät vaadi erityisiä olosuhteita Helposti pilaantuvat elintarvikkeet Säilyvät elintarvikkeet Eläimistä saatavat elintarvikkeet Muut olosuhdehallintaa vaativat elintarvikkeet Säilyminen ei huomattavasti riipu lämpötilasta ja kosteudesta Säilyminen riippuu lämpötilasta Säilyminen riippuu lämpötilasta Kaavio 6: Ravinnoksi tarkoitetut elintarvikkeet voidaan ryhmitellä pilaantumisherkkyyden mukaan Helposti pilaantuvia elintarvikkeita ovat esimerkiksi: Maito, kerma ja kypsyttämätön juusto Munavalmisteet Tuore liha, elimet, veri Jauheliha ja muut kypsentämättömät lihavalmisteet Makkarat ja muut lihaeinekset, lukuun ottamatta kestomakkarat Tuore kala, mäti ja äyriäiset Suolattu ja maustettu kala, savustettu ja hiillostettu kala, lipeöity kala sekä kalaeinekset Leivokset ja kakut, joissa on täytteenä kerma-, voi- tai munavaahtoa, liivatetta tai marjatai hedelmämehuja tai niitä vastaavia aineita Käsitellyt vihannekset ja sienet Käsitellyt marjat ja hedelmät sekä niistä valmistetut einekset Pakasteet Jäätelö Valmis ruoka ja ruokaeinekset Pilaantuvia elintarvikkeita ovat esimerkiksi: Kokonaiset hedelmät, vihannekset ja marjat Liha- ja maitovalmisteet, jotka on käsitelty säilyviksi viileässä Puolisäilykkeet Kuivatut elintarvikkeet ja täyssäilykkeet muodostavat oman ryhmän. Täyssäilykkeet ovat elintarvikkeita, jotka on suljettu kestäviin, ilmatiiviisiin ja valmiisiin myyntipakkauksiin. Elintarvikkeet pakasteita lukuun ottamatta pitää pääsääntöisesti suojata jäätymiseltä Tuotteiden ja lainsäädännön vaikutukset kuljetuskalustoon Kaikissa elintarvikekuljetuksissa on käytettävä sellaista kalustoa, joka on hyväksytty ja soveltuu elintarvikekäyttöön. 17

17 Logistiikkaopas Elintarvikkeiden kotimaisia kuljetuksia ja niissä käytettävää kalustoa ohjaa elintarvikelainsäädäntö. Tuotekohtaiset lämpötilavaatimukset on esitetty kattavasti tämän oppaan osan D taulukoissa. Kaupan ja elintarviketeollisuuden keskinäisen sopimuksen mukaiset tuotteiden käsittelyja kuljetuslämpötilat pohjautuvat lakisääteisiin vaatimuksiin. Ne on esitetty tuotteiden olosuhdevaatimuksia käsittelevässä kohdassa 5. Sopimusta noudatetaan elintarviketeollisuuden ja päivittäistavarakaupan keskinäisissä sopimissa kuljetuksissa. Lisätietoja sopimuksesta on päivittäistavarakaupan ja elintarviketeollisuuden internetsivuilla pty.fi ja Kuljetusosapuolet voivat keskinäisessä sopimuksessaan sopia, että kotimaisissa kuljetuksissa käytetään ATP-sopimuksen mukaista kalustoa. Tällöin kalusto on ATP-luokiteltua ja sen on täytettävä ATP-sopimuksessa kalustolle asetettavat vaatimukset. Lämpötilan rekisteröintilaitteiden on oltava ATP-sopimuksen mukaisia ja Eviran hyväksymiä. Kuljetettaessa kansainvälisissä kuljetuksissa jäädytettyjä, pakastettuja tai helposti pilaantuvia elintarvikkeita on kaluston ja tuotteiden kuljetuslämpötilojen oltava ATP-sopimuksen mukaisia. Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisiä kuljetuksia ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävää erityiskalustoa koskeva sopimus tunnetaan paremmin nimellä ATPsopimus. Lyhenne ATP tulee sopimuksen ranskankielisestä nimestä Accord relatif aux Transports internationaux de denrées Périssables et aux engins spéciaux a utiliser pour ces transports. Elintarvikekuljetukset Kaikki elintarvikkeet Elintarvikelainsäädännön alaisia kuljetuksia KANSAINVÄLISET KULJETUKSET KANSALLISET KULJETUKSET ATP-sopimuksen piiriin kuuluvat kuljetukset Muut elintarvikekuljetukset Osapuolten välisellä sopimuksella ATP-luokitellulla kalustolla tehtävät kuljetukset Kalusto ja kuljetusolosuhteet ATPsopimuksen ja lakisääteisten vaatimusten mukaan Kalusto ja kuljetusolosuhteet lakisääteisten vaatimusten mukaan Kalusto ja kuljetusolosuhteet ATP-sopimuksen ja lakisääteisten vaatimusten mukaan Kaavio 7: Lainsäädäntö ja ATP-sopimus määrittävät sekä kansainvälisiä että kotimaisia elintarvikekuljetuksia. 18

18 Osa A 2.3. Tuotteiden säilyvyyteen ja laatuun vaikuttavat tekijät Lämpötilasäädellyissä kuljetuksissa on useita tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteiden säilyvyyteen ja kauppakelpoisuuteen. Kuljetuksen suorittaja vaikuttaa näihin tekijöihin sekä kaluston että oman toimintansa avulla. Tuotteiden lähettäjä vaikuttaa osaltaan tuotteiden säilyvyyteen säilytystilojen olosuhdehallinnalla, tuotteiden pakkaamisella, lavoituksella sekä lavojen käärintätavalla. Tuottajien pitää varmistua, että lähetettävät tuotteet ovat kunnoltaan moitteettomia ja etenkin hedelmien ja vihannesten osalta, että tuotteet on poimittu oikean laatuisina ja huolehdittu niiden oikeasta käsittelystä ja lämpötilasta pakkaamisen jälkeen. Pakkauksella on erittäin merkittävä vaikutus tuotteiden jäähtymiseen. Pakkaus vaikuttaa siihen, miten hyvin ilma pääsee kiertämään pakkauksen sisään ja kuormatilassa. Aika on merkittävä tekijä kaikissa muutoksissa. Muutokset voivat olla haitallisia, mikäli altistusaika on liian pitkä. Jokaisen olosuhdetekijän kohdalla on käsitelty myös ajan vaikutusta kyseiseen olosuhdetekijään Lämpötila Väärät lämpötilat ovat suurin syy tuotteiden pilaantumiseen ja ruokamyrkytyksiä aiheuttavien mikrobien kasvuun. Lämpötila on kaikkein tärkein tekijä lämpötilasäädellyissä kul- Olosuhteiden vaikutus kuormatilan ja tuotteiden lämpötilaan Lämmin sää Lämpötilan nousu pilaantuminen haihtuminen pehmeneminen kypsyminen Lämpötilan lasku kylmävauriot jäätyminen Kylmä sää Kaavio 8 a: Lämpimällä säällä lämpötila voi nousta kuormatilassa haitallisen korkeaksi ja vastaavasti kylmällä säällä laskea liian alhaiseksi elleivät kaluston rakenne ja lämmönhallintalaitteet ole mitoitettu ja toimi oikein. 19

19 Logistiikkaopas jetuksissa. Jos lämpötilan hallinta ei ole kunnossa, muut kuljetusolosuhteisiin vaikuttavat tekijät menettävät merkitystään. Tällä hetkellä markkinoilla on jo laitteita, joilla voidaan vaikuttaa kuormatilan ilman koostumukseen, mutta niistä saadaan hyöty vasta, kun lämpötilan hallinta on kunnossa. Lämpötila vaikuttaa tuotteisiin eri tavalla. Teollisissa tuoretuotteissa ja pakasteissa alhaisella lämpötilalla estetään tuotteiden mikrobiologinen pilaantuminen. Mikrobien kasvu tuottaa myös jonkin verran lämpöä. Hedelmissä ja vihanneksissa lämpötila vaikuttaa kahdella tavalla. Hedelmät ja vihannekset ovat ainoa tuoteryhmä, joka elää vielä poimittuna ja pakattuna sekä tuottaa lämpöä. Tuoreiden vihannesten ja hedelmien kylmäkuljetuksissa on hallittava sekä tuotteiden hengityslämmön poisto että kuormatilan pitäminen ohjeistetussa lämpötilassa. Kuormatilaan kohdistuu lämpimällä säällä ulkoapäin lämpökuormaa, joka pitää huomioida, jotta tuotteiden lämpötila saadaan pysymään oikeana. Vastaavasti talvella kuormatilan ulkopuolelta tuleva kylmyys ja mahdolliset lämpövuodot kuormatilan sisältäpäin vaikuttavat lämpötilan hallintaan. Tuoretuotteet ovat herkkiä sekä kylmä- että lämpövaurioille. Ilmasta tuleva lämpökuorma Lämpökuorma = tuotteiden lämpö + korin lämpö Tuotteiden tuottama hengityslämpö Tiestä tuleva lämpökuorma Kuva 8 b: Kuormatilan lämpökuorma muodostuu ympäristöstä tulevasta lämpökuormasta, tien pinnasta nousevasta lämmöstä sekä tuotteiden aiheuttamasta lämpökuormasta Lämpötilan vaikutukset teollisiin tuoretuotteisiin Teollisten tuoretuotteiden, tuoreen lihan ja maitovalmisteiden laatu heikkenee oleellisesti hyvinkin lyhyessä ajassa, mikäli lämpötila on liian korkea. Jo tunnin säilytys ohjelämpötilaa 5 C korkeammassa lämpötilassa, lyhentää kauppakelpoisuutta 2-3 päivää. Pilaantumisen aiheuttavien bakteerien määrä saavuttaa pilaantumisrajan jo noin kolmen vuorokauden kuluessa säilytettäessä tuotetta ohjelämpötilaa korkeammassa lämpötilassa. Kuluttajan on vaikea havaita pakatussa tuotteessa tapahtuvia muutoksia ja tästä syystä laatuongelmat tulevatkin esiin vasta, kun tuote syödään. Seurauksena saattaa olla ruokamyrkytys!

20 Osa A Perusohje: Tuotteet säilytetään ja kuljetetaan alle +5 C lämpötilassa. Riski ruokamyrkytyksiä aiheuttavien bakteerien kasvulle vähenee. Jotkut bakteerit lisääntyvät vielä +0 C:ssa ja pitkäaikainen säilytys aiheuttaa ruokamyrkytysriskin. Tuotteiden käyttökelpoisuus pakkaukseen merkittyyn päivämäärään asti voidaan taata vain, mikäli lämpötilat ovat koko ajan tuotteiden vaatimusten mukaiset. 9 8 Lämpötilan vaikutus mikrobien kasvuun. Esimerkkinä Bacillus cereus Bacillus cereus määriä log (CFU/ml) Liian korkea lämpötila lyhentää käyttökelpoisuusaikaa useita päiviä! Tuotteen käyttökelpoisuus on OK! Lämpötila +5 C Lämpötila +10 C Aika päivinä Kaavio 9: Tyypillinen bakteerien kasvukäyrä. Kylmäketjun hallinnassa on oleellista, että lämpötilan hallintaan ei tule katkoksia, koska pilaantuminen alkaa lämpötilan noustessa. Tuotteen laatu on pysyvästi heikentynyt eikä tilanne korjaannu, vaikka tuotetta säilytettäisiin toimintoketjun myöhemmissä vaiheissa oikeissa olosuhteissa Pakasteiden lämpötilan hallinta Pakasteissa lämpötilan muutokset ovat aina haitallisia. Tuotteiden rakenne muuttuu pahimmillaan sellaiseksi, että se ei enää sovi käyttötarkoitukseensa. Tuotteiden pakkaukset on suunniteltu olettaen, että lämpötila pysyy vakaana. Haitalliset lämpötilamuutokset heikentävät myös pakkausta. Tyypillisin lämpötilamuutosten aiheuttama vaurio pakasteissa on ns. lumen kertyminen pakkaukseen. Tämä on tuotteesta irronnutta kosteutta, joka tiivistyy pakkauksen sisään. Itse tuote kuivuu ja muuttuu käyttökelvottomaksi. Pakasteissa lämpötilapoikkeamat ovat haitallisia tuotteen kannalta. Jo tunnin pituisen vähäisenkin lämpötilan nousun vaikutukset vaikuttavat myös tuotteen sisäosiin. Kun lämpimässä ollut tuote siirretään uudelleen kylmään, lämmön siirtyminen jatkuu tuotteen sisäosiin. Sisäosissa tapahtuu näin ollen laatu- tai rakennemuutoksia. Suuret poikkeamat johtavat monimuotoisempiin tuotteen muutoksiin ja aiheuttavat tuotteen muuttumisen käyttökelvottomaksi. Jäätelön rakenne ja laatu heikkenevät, mikäli tuotetta säilytetään 15 C lämpötilaa korkeammassa lämpötilassa. Kertaalleen sulaneita pakasteita ei saa pakastaa uudelleen, vaan ne on käytettävä mahdollisimman pian. 21

Elintarvikkeiden kuljetukset

Elintarvikkeiden kuljetukset Elintarvikkeiden kuljetukset Haapavesi 12.03.2015 Soila Hiltunen Oulun Maa- ja kotitalousnaiset/ ProAgria Oulu Kuljetustoiminnasta ilmoittaminen elintarvikevalvontaviranomaiselle Kuljetusalan toimijan

Lisätiedot

OHJE ELINTARVIKEVARASTOILLE / -TUKUILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAA- TIMISEKSI

OHJE ELINTARVIKEVARASTOILLE / -TUKUILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAA- TIMISEKSI KOKKOLAN KAUPUNKI 1(5) OHJE ELINTARVIKEVARASTOILLE / -TUKUILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAA- TIMISEKSI Omavalvonta on yrityksen omaa toimintaa, jolla se pyrkii säilyttämään käsittelemiensä elintarvikkeiden

Lisätiedot

Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö

Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö Ajankohtaista laboratoriorintamalla, Helsinki 13.10.2010 Elintarvikkeiden mikrobiologiset

Lisätiedot

OHJE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI (KALASTUSTUOTTEET)

OHJE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI (KALASTUSTUOTTEET) KOKKOLAN KAUPUNKI 1(5) OHJE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI (KALASTUSTUOTTEET) Tämä ohje koskee kalastajia, jotka toimittavat kalastustuotteita alle 5000 kg vuodessa suoraan kuluttajille tai paikalliseen

Lisätiedot

Elintarvikekuljetusten valvonta. Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset koulutuspäivät 6.5.2015 Ylitarkastaja Pirjo Korpela Evira

Elintarvikekuljetusten valvonta. Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset koulutuspäivät 6.5.2015 Ylitarkastaja Pirjo Korpela Evira Elintarvikekuljetusten valvonta Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset koulutuspäivät 6.5.2015 Ylitarkastaja Pirjo Korpela Evira 1 Säädösten keskeiset tavoitteet Vaatimusten ja elintarvikevalvonnan

Lisätiedot

Rakennusvalvonta ja ympäristö ULKOMYYNNIN LÄMPÖTILASEURANTA HÄMEENLINNASSA KESINÄ 2007 JA 2008

Rakennusvalvonta ja ympäristö ULKOMYYNNIN LÄMPÖTILASEURANTA HÄMEENLINNASSA KESINÄ 2007 JA 2008 ULKOMYYNNIN LÄMPÖTILASEURANTA HÄMEENLINNASSA KESINÄ 2007 JA 2008 Terveystarkastaja Päivi Lindén 15.5.2009 ULKOMYYNNIN LÄMPÖTILASEURANTA HÄMEENLINNASSA KESINÄ 2007 JA 2008 YLEISTÄ Hämeenlinnan seudullinen

Lisätiedot

Elintarvikkeiden kuljetustoiminnan hyväksyminen elintarvikehuoneistoksi

Elintarvikkeiden kuljetustoiminnan hyväksyminen elintarvikehuoneistoksi Vastuuhenkilö Pirjo Korpela Sivu/sivut 1 / 7 Elintarvikkeiden kuljetustoiminnan hyväksyminen elintarvikehuoneistoksi 1. Johdanto 2. Ohjeen soveltamisala 3. Määritelmät 4. Vastuu kuljetustoiminnasta 5.

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN TARJOILUPAIKOILLE Elintarvikelaki 2006/23 20 Omavalvontasuunnitelmavelvollisuus

OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN TARJOILUPAIKOILLE Elintarvikelaki 2006/23 20 Omavalvontasuunnitelmavelvollisuus 1 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN TARJOILUPAIKOILLE Elintarvikelaki 2006/23 20 Omavalvontasuunnitelmavelvollisuus Omavalvontasuunnitelmassa pyritään kuvailemaan elintarvikehuoneiston toimintaa mahdollisimman

Lisätiedot

Elintarvikekuljetukset. Espoon seudun ympäristöterveys Ohje

Elintarvikekuljetukset. Espoon seudun ympäristöterveys Ohje Elintarvikekuljetukset Espoon seudun ympäristöterveys Ohje 13.10.2011 ESPOON KAUPUNKI OHJE 2 (8) ESPOON SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYS ELINTARVIKEKULJETUKSET 13.10.2011 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 ILMOITUS JA

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA

OMAVALVONTASUUNNITELMA OMAVALVONTASUUNNITELMA Ulkona tapahtuva myynti 1. TOIMINNANHARJOITTAJAN TIEDOT... 2 2. TOIMINNAN KUVAUS... 2 3. ELINTARVIKKEIDEN HANKINTA... 4 4. PAKKAUSMERKINTÄVAATIMUKSET... 5 5. SIIVOUSSUUNNITELMA...

Lisätiedot

Elintarvikekioskien omavalvonnan tason arviointi ja tupakan myynnin omavalvonta

Elintarvikekioskien omavalvonnan tason arviointi ja tupakan myynnin omavalvonta RAPORTTI 3/2006 OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖVIRASTO Elintarvikekioskien omavalvonnan tason arviointi ja tupakan myynnin omavalvonta SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Johdanto... 1 2. Elintarvikekioskien omavalvontasuunnitelma...

Lisätiedot

Pakkausmerkintöjen valvonta ja Oiva?

Pakkausmerkintöjen valvonta ja Oiva? Pakkausmerkintöjen valvonta ja Oiva? Toimijan omavalvonta Viranomaisvalvonta Kuluttajat 16.10.2014 Toimijan omavalvonta Lähtökohta: Toimiva omavalvontasuunnitelma Toimija varmistaa vaatimusten toteutumisen

Lisätiedot

Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ

Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ 2.11 Seinäjoki, 9.11 Kuopio, 17.11 Hämeenlinna, 19.1. 2012 Rovaniemi

Lisätiedot

PROJEKTIYHTEENVETO KEBABIN HYGIEENINEN LAATU VUONNA

PROJEKTIYHTEENVETO KEBABIN HYGIEENINEN LAATU VUONNA PROJEKTIYHTEENVETO KEBABIN HYGIEENINEN LAATU VUONNA 2016 JOHDANTO Projektin tavoitteena oli selvittää kebabravintoloiden kebabin mikrobiologista laatua. Vantaan lisäksi projektiin osallistui Helsingin

Lisätiedot

Arviointiasteikko: A = hyvä, B = tyydyttävä, C = välttävä, D = huono

Arviointiasteikko: A = hyvä, B = tyydyttävä, C = välttävä, D = huono 1 Tarkastuksen suorittajan nimi: Tarkastuksen päivämäärä: Laitoksen nimi: tulee esitäytettynä KUTI 1 -tietona Hyväksymisnumero: tulee esitäyt. KUTI 1 -tietona Läsnä: 1 Yleistä 1.1 Tilojen sijoittelu (ristikontaminaation

Lisätiedot

Fin Forelian taimilla tuottoa talousmetsiin. Taimihuolto

Fin Forelian taimilla tuottoa talousmetsiin. Taimihuolto Fin Forelian taimilla tuottoa talousmetsiin Taimihuolto Taimen tie tarhalta metsään Kuljetuksen jälkeen vastuu taimista siirtyy asiakkaalle - välivarastoi ja hoida taimet oikein! Vastaanottotarkastus Välivarastointi

Lisätiedot

Hämeenlinna

Hämeenlinna Hämeenlinna 24.5.2016 MIKÄ OIVA? Valtakunnallista uutta elintarvikevalvonnan tietojen julkistamisjärjestelmää kutsutaan Oivaksi. Valvontatietojen julkistaminen perustuu elintarvikelakiin (23/2006). MIKÄ

Lisätiedot

Marjatta Rahkio, LTK Satu Mustalahti, LTK

Marjatta Rahkio, LTK Satu Mustalahti, LTK Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK -yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ 2.11 Seinäjoki, 9.11 Kuopio, 17.11 Hämeenlinna, 19.1. 2012 Rovaniemi,

Lisätiedot

Omavalvonnan toteutus elintarviketeollisuudessa. Katja Viitala

Omavalvonnan toteutus elintarviketeollisuudessa. Katja Viitala Omavalvonnan toteutus elintarviketeollisuudessa Katja Viitala 8.3.2016 Saarioinen lyhyesti Kotimainen perheyritys Yksi Suomen johtavista ruokataloista Liikevaihto vuonna 2014 oli 282,3 milj. Markkinajohtaja

Lisätiedot

Kohti luomuelintarvikeyrittäjyyttä. Lisäarvoa Luomujalostuksesta Ulvila Jaana Elo KoKo Palvelut

Kohti luomuelintarvikeyrittäjyyttä. Lisäarvoa Luomujalostuksesta Ulvila Jaana Elo KoKo Palvelut Kohti luomuelintarvikeyrittäjyyttä Lisäarvoa Luomujalostuksesta Ulvila 20.10.2016 Jaana Elo KoKo Palvelut EU-tasoinen lainsäädäntöä Neuvoston asetus 834 /2007 Neuvosto ja parlamentti: periaatteet ja tavoitteet

Lisätiedot

MÄÄRÄYS KORJATA ELINTARVIKEHUONEISTOSSA TODETUT PUUTTEET ELINTARVIKELAIN 55 :N NOJALLA, RAVINTOLA CHAO YANG, LOVIISA

MÄÄRÄYS KORJATA ELINTARVIKEHUONEISTOSSA TODETUT PUUTTEET ELINTARVIKELAIN 55 :N NOJALLA, RAVINTOLA CHAO YANG, LOVIISA Terveydensuojelujaosto 43 16.06.2015 MÄÄRÄYS KORJATA ELINTARVIKEHUONEISTOSSA TODETUT PUUTTEET ELINTARVIKELAIN 55 :N NOJALLA, RAVINTOLA CHAO YANG, LOVIISA TERVSJST 16.06.2015 43 Valmistelu ja lisätiedot:

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.5.2008 KOM(2008) 336 lopullinen 2008/0108 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta

Lisätiedot

Pakkauksen. rooli. SUOMEN PAKKAUSYHDISTYS RY Roger Bagge

Pakkauksen. rooli. SUOMEN PAKKAUSYHDISTYS RY Roger Bagge Pakkauksen rooli Yhteenveto» Hyvä pakkaus täyttää perustehtävänsä: suojaa ja informoi» Tuotteen valmistuksen ympäristökuorma on moninkertainen pakkaukseen verrattuna» Käytetty pakkaus voidaan kierrättää»

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 28/2009 eräiden elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 28/2009 eräiden elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta Sivu 1/8 Maa- ja metsätalousministeriön asetus 28/2009 eräiden elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta 1 luku Yleiset säännökset 1 Soveltamisala Tätä asetusta sovelletaan hyväksyttyihin elintarvikehuoneistoihin,

Lisätiedot

- emännät - aputöissä myös asiakkaita (tiski ym)

- emännät - aputöissä myös asiakkaita (tiski ym) KYMEN A-KLINIKKATOIMI KARHULAN TOIMINTAYKSIKÖT TURVALANTIE 2 48700 KOTKA Y-tunnus: 0200924-4 A-KLINIKAN KEITTIÖN OMAVALVONTASUUNNITELMA, päivitetty 9.7.2013 Vastuuhenkilöt: Toiminta: Asiakkaat: Ateriamäärät:

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Rysätie 11, PL 2415, 02070 Espoon Kaupunki

Toimipaikan osoite Rysätie 11, PL 2415, 02070 Espoon Kaupunki ESPOON KAUPUNKI TARKASTUSKERTOMUS 1(5) 1. TOIMIJAN JA TOIMIPAIKAN TIEDOT Toimijan nimi (Yrityksen nimi) Espoon kaupunki/sotet Toimijan osoite PL 2415, 02260 Espoo Laskutusosoite Y-tunnus 0101263-6 Puhelin

Lisätiedot

Ruokahuolto ja omavalvonta hoitolaitoksissa. Kati Kankare VSSHP Ravintopalvelut

Ruokahuolto ja omavalvonta hoitolaitoksissa. Kati Kankare VSSHP Ravintopalvelut Ruokahuolto ja omavalvonta hoitolaitoksissa Kati Kankare VSSHP Ravintopalvelut Kuka valvoo ruokaa? Elintarvikelaki ohjaa ruokahuoltoa. Kunnan terveystarkastajat valvovat elintarvikehygieniaa. (iva tarkastus)

Lisätiedot

Tuorekasvisten jäljitettävyys Suomessa

Tuorekasvisten jäljitettävyys Suomessa Tuorekasvisten Suomessa Pekka Siiskonen, Anne Piirainen Sari Iivonen, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti Ruralia-instituutti / Sari Iivonen/ Tuorekasvisten 14.2.2014 1 Ruoan alkuperän todentaminen

Lisätiedot

Alkutuotannon tuotteiden etämyynnistä ja REKOtoiminnasta

Alkutuotannon tuotteiden etämyynnistä ja REKOtoiminnasta Alkutuotannon tuotteiden etämyynnistä ja REKOtoiminnasta Pirjo Korpela Yleistä alkutuotannosta Hygieniapaketin mukaan myynti suoraan kuluttajille on suljettu ulos alkutuotannon toiminnasta Kuitenkin pienimuotoisesta

Lisätiedot

Työvaihe Uhka / Vaara Kansallinen hyvä toimintatapa Valvonta ja dokumentointi Korjaavat toimenpiteet. Vastaanottotarkastus, raakaainetyypistä

Työvaihe Uhka / Vaara Kansallinen hyvä toimintatapa Valvonta ja dokumentointi Korjaavat toimenpiteet. Vastaanottotarkastus, raakaainetyypistä Työvaihe Uhka / Vaara Kansallinen hyvä toimintatapa Valvonta ja dokumentointi Korjaavat toimenpiteet Raakamaidon vastaanotto Raakamaidossa on haittamikrobeja, kasvunestoaineita tai sen aistittava laatu

Lisätiedot

Elintarvikelain Info-päivät 25.2.2013 Liminka 26.2.2013 Kuusamo 27.2.2013 Ylivieska 12.3.2013 Oulu. Jaana Elo KoKo Palvelut

Elintarvikelain Info-päivät 25.2.2013 Liminka 26.2.2013 Kuusamo 27.2.2013 Ylivieska 12.3.2013 Oulu. Jaana Elo KoKo Palvelut Elintarvikelain Info-päivät 25.2.2013 Liminka 26.2.2013 Kuusamo 27.2.2013 Ylivieska 12.3.2013 Oulu Jaana Elo KoKo Palvelut Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) 178/2002 Elintarvikelainsäädäntöä

Lisätiedot

Radioaktiivisten aineiden kuljetus

Radioaktiivisten aineiden kuljetus Radioaktiivisten aineiden kuljetus Santtu Hellstén STUK Säteilyturvallisuus ja laatu isotooppilääketieteessä Helsinki 10. 11.12.2015 Aiheita Vastuista: lähetys, vastaanotto, koulutus STUKin uusi opas turvajärjestelyistä

Lisätiedot

Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus koskee toiminnan aloittamista toiminnan olennaista muuttamista muuta, mitä?

Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus koskee toiminnan aloittamista toiminnan olennaista muuttamista muuta, mitä? 1 (5) HAKEMUS Elintarvikelain (23/2006) 13 2mom.:n mukainen toimijan elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus KALA-ALAN LAITOS Dnro (viranomainen täyttää) Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus

Lisätiedot

torstaina 15. lokakuuta 2009 Ruokafaktat

torstaina 15. lokakuuta 2009 Ruokafaktat Ruokafaktat - 0 10 % 20 % 30 % 40 % ilmastopäästöt Sähkönkäyttö Liikenne Fossiilisten polttoaineiden käyttö Teollisuustuotanto hiilidioksidi Metsäkato Maatalous Jätteet METAANI Ruoan ILMASTOPÄÄSTÖT Kauppa

Lisätiedot

Alkutuotanto ja elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäinen toiminta. Pirjo Korpela Evira 24.1.2012 Tampere

Alkutuotanto ja elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäinen toiminta. Pirjo Korpela Evira 24.1.2012 Tampere Alkutuotanto ja elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäinen toiminta Pirjo Korpela Evira 24.1.2012 Tampere 1 Alkutuotantoilmoitus /Elintarvikelaki 22 Alkutuotantopaikasta ja siellä harjoitettavasta toiminnasta

Lisätiedot

KALA-ALAN LAITOS Dnro (viranomainen täyttää)

KALA-ALAN LAITOS Dnro (viranomainen täyttää) HAKEMUS Elintarvikelain (23/2006) 13 2mom.:n mukainen toimijan elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus KALA-ALAN LAITOS Dnro (viranomainen täyttää) 1 (5) Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus

Lisätiedot

Projektin yhteenveto

Projektin yhteenveto Projektin yhteenveto 18.11.2013 1 Elintarvikemyymälöiden sähköisen omavalvontatietopankin hyödyntäminen elintarvikevalvonnassa Janne Lundén, elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osasto, Eläinlääketieteellinen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2014 1 (5) 23 Reinin Liha Oy:n elintarvikelain 56 :n mukaisen väliaikaisen käyttökiellon purkua koskeva päätös HEL 2014-007565 T 11 02 00 Päätös Toimija Kohde Elintarviketurvallisuuspäällikön

Lisätiedot

Ajankohtaiset elintarvikelainsäädännön muutokset ja niiden toimeenpano

Ajankohtaiset elintarvikelainsäädännön muutokset ja niiden toimeenpano Ajankohtaiset elintarvikelainsäädännön muutokset ja niiden toimeenpano Ylitarkastaja Mia Piipari Elintarvikehygieniayksikkö 6.3.2012 Uudistunut elintarvikelaisäädäntö Elintarvikelaki (23/2006) muutos 352/2011

Lisätiedot

Suomalaisten keittiöissä pilaantuu eniten vihanneksia ja juureksia, noin 22 miljoonaa kiloa vuodessa.

Suomalaisten keittiöissä pilaantuu eniten vihanneksia ja juureksia, noin 22 miljoonaa kiloa vuodessa. maanantai Faktaa ruokahävikistä Suomessa Suomessa heitetään henkilöä kohden 24 kiloa eli 125 euron edestä ruokaa roskiin joka vuosi. Määrä vastaa noin kuutta prosenttia kaikesta kuluttajien ostamasta ruoasta.

Lisätiedot

3. Sian ja naudan lihaa koskevat muut käsittelyvaatimukset

3. Sian ja naudan lihaa koskevat muut käsittelyvaatimukset 3926 LIITE 1 LIHATUOTTEIDEN ERITYISET KÄSITTELYVAATIMUKSET Tämän liitteen vaatimukset koskevat sellaisia tuotteita, joiden valmistukseen käytettyä lihaa ei 6 10 :n mukaan saa toimittaa käsittelemättömänä

Lisätiedot

Projektin yhteenveto

Projektin yhteenveto Projektin yhteenveto 26.9.2013 1 Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden lämpötilahallinta elintarvikemyymälöissä Janne Lundén, elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osasto, Eläinlääketieteellinen

Lisätiedot

Hakemus toimitetaan Oulunkaaren johtavalle eläinlääkärille vähintään 60 päivää ennen toiminnan suunniteltua aloittamisajankohtaa.

Hakemus toimitetaan Oulunkaaren johtavalle eläinlääkärille vähintään 60 päivää ennen toiminnan suunniteltua aloittamisajankohtaa. 1 (5) OULUNKAAREN YMPÄRISTÖPALVELUT PL 10 93101 Pudasjärvi ymparistopalvelut@pudasjarvi.fi Faksi: (08) 823 453 HAKEMUS Elintarvikelain (23/2006) 13 2mom.:n mukainen toimijan elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus

Lisätiedot

3. Puhtaanapito 3.1. Tilojen yleinen siisteys ja puhtaus Oiva-huomio: Toimenpide:

3. Puhtaanapito 3.1. Tilojen yleinen siisteys ja puhtaus Oiva-huomio: Toimenpide: Liite 1qs, Elintarvikkeiden myynti ja tarjoilu (13.1.2014) Sivu 1 / 5 Tarkastuksen suorittaja Tarkastuksen pvm Huoneiston nimi ja osoite Läsnä: Toteutus A B C D Ei sovelleta Ei tarkasteta 1. Omavalvontasuunnitelma

Lisätiedot

Laukaan ympäristöterveydenhuolto

Laukaan ympäristöterveydenhuolto 1 (5) Laukaan ympäristöterveydenhuolto HAKEMUS Elintarvikelain (23/2006) 13 2mom.:n mukainen toimijan elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus Eläimistä saatavia elintarvikkeita ennen vähittäismyyntiä käsittelevä

Lisätiedot

Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus koskee toiminnan aloittamista toiminnan olennaista muuttamista muuta, mitä?

Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus koskee toiminnan aloittamista toiminnan olennaista muuttamista muuta, mitä? 1 (5) HAKEMUS Elintarvikelain (23/2006) 13 2mom.:n mukainen toimijan elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus KALA-ALAN LAITOS Dnro ja saapumispäivämäärä (viranomainen täyttää) Hakija täyttää soveltuvin

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT 31.4.2013 OMAVALVONTASUUNNITELMAOHJE

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT 31.4.2013 OMAVALVONTASUUNNITELMAOHJE 1 OMAVALVONTASUUNNITELMAOHJE Elintarvikelain mukaan elintarvikealan toimijalla tulee olla kirjallinen omavalvontasuunnitelma. Pienissä 1-2 hengen yrityksissä suunnitelma voi olla osittain suullinen ja

Lisätiedot

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3 Liite I Liite I 2 (7) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1 Tarkastukset... 3 a) Elintarvikehuoneistojen ilmoitusten ja hakemusten käsittelyyn liittyvät tarkastukset 3 b) Säännöllisen valvonnan tarkastukset...

Lisätiedot

Myymälässä pakattujen juustojen mikrobiologinen laatu ja käsittelyhygienia

Myymälässä pakattujen juustojen mikrobiologinen laatu ja käsittelyhygienia Myymälässä pakattujen juustojen mikrobiologinen laatu ja käsittelyhygienia Projektiyhteenveto 2014 Pääkaupunkiseudun kunnissa toteutettiin touko-lokakuussa 2014 yhteinen projekti, jonka tarkoituksena oli

Lisätiedot

Miksi ruokaa pitää tuottaa Suomessa, eikö perulainen pihvi kelpaa?

Miksi ruokaa pitää tuottaa Suomessa, eikö perulainen pihvi kelpaa? Miksi ruokaa pitää tuottaa Suomessa, eikö perulainen pihvi kelpaa? -Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset Suomessa KTM Leena Viitaharju leena.viitaharju@helsinki.fi, Kouvola, 5.4.2016 9.10.2013

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 1368/2011 elintarvikkeiden alkutuotannon elintarvikehygieniasta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 1368/2011 elintarvikkeiden alkutuotannon elintarvikehygieniasta Sivu 1/7 Maa- ja metsätalousministeriön asetus 1368/2011 elintarvikkeiden alkutuotannon elintarvikehygieniasta Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään elintarvikelain (23/2006) nojalla:

Lisätiedot

Tuoreen mansikan kokeiluvienti Venäjälle

Tuoreen mansikan kokeiluvienti Venäjälle Sisä-Savon Seutuyhtymä Tuoreen mansikan kokeiluvienti Venäjälle Alexandra Bogolyubova Suonenjoki 11.12.2014 Heinäkuussa 2014 tuoreen mansikan vienti Pietariin Kolme erää = noin 1 000 kiloa Tavarantoimittaja

Lisätiedot

A7-0276/185

A7-0276/185 2.10.2013 A7-0276/185 Tarkistus 185 Lorenzo Fontana EFD-ryhmän puolesta Mietintö A7-0276/2013 Linda McAvan Tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden valmistaminen, esittämistapa ja myynti COM(2012)0788

Lisätiedot

Valvontaosasto Pvm/Datum/Date Dnro/Dnr/ DNo Tuonti- ja markkinavalvontayksikkö 6.5.2008 3451/923/2008

Valvontaosasto Pvm/Datum/Date Dnro/Dnr/ DNo Tuonti- ja markkinavalvontayksikkö 6.5.2008 3451/923/2008 AJANKOHTAISKIRJE 1(4) Valvontaosasto Pvm/Datum/Date Dnro/Dnr/ DNo Tuonti- ja markkinavalvontayksikkö 6.5.2008 3451/923/2008 Ensisaapumistoimijat VASTUU ENSISAAPUMISVALVONNASTA SIIRTYY EVIRALLE 1.5.2008

Lisätiedot

Elintarvikkeiden suoramyynti lainsäädäntö ja omavalvonta

Elintarvikkeiden suoramyynti lainsäädäntö ja omavalvonta Elintarvikkeiden suoramyynti lainsäädäntö ja omavalvonta Huomisen Osaajat hanke KASVUA HÄMEESSÄ HUOMISEN HÄMÄLÄINEN RUOKA Maatilamyynnin omavalvontaneuvoja koulutus MAATILAMYYNNIN OMAVALVONTA- NÄYTTEET

Lisätiedot

Nostetta kuormankäsittelyyn

Nostetta kuormankäsittelyyn Kuormausnosturit Vaihtolavalaitteet Ajoneuvotrukit Takalaitanostimet Puutavara- ja kierrätysnosturit Nostetta kuormankäsittelyyn www.hiab.com Hiab tuntee kuormankäsittelyn toimialat ja niiden erityispiirteet.

Lisätiedot

N:o TOIMIJAN TOIMINNAN LAATU JA LAAJUUS SEKÄ RISKINARVIOINTIIN PE- RUSTUVAT TARKASTUSTIHEYDET

N:o TOIMIJAN TOIMINNAN LAATU JA LAAJUUS SEKÄ RISKINARVIOINTIIN PE- RUSTUVAT TARKASTUSTIHEYDET N:o 111 303 Liite 1 TOIMIJAN TOIMINNAN LAATU JA LAAJUUS SEKÄ RISKINARVIOINTIIN PE- RUSTUVAT TARKASTUSTIHEYDET Toimijan toiminnan laatu, toimijaluokitus A. Tukkukauppa, tuonti A1 Tuonti kolmansista maista

Lisätiedot

Tarkastuksen aihe: Valvontasuunnitelman mukainen tarkastus Selvitys aterioiden kuljetusolosuhteista ja kuljetettavien aterioiden laadusta Kohdetiedot

Tarkastuksen aihe: Valvontasuunnitelman mukainen tarkastus Selvitys aterioiden kuljetusolosuhteista ja kuljetettavien aterioiden laadusta Kohdetiedot Liite 1 Sivu 1 /6 TARKASTUSKERTOMUS Tarkastuksen aihe: Valvontasuunnitelman mukainen tarkastus Selvitys aterioiden kuljetusolosuhteista ja kuljetettavien aterioiden laadusta Kohdetiedot Tarkastuksen suorittaja

Lisätiedot

FORSFOOD OY. Kasvisten käsittely ja käsittelylaitteet

FORSFOOD OY. Kasvisten käsittely ja käsittelylaitteet Kasvisten käsittely ja käsittelylaitteet Hyvän käytännön ohjeet tuorekasviksia pilkkoville yrityksille Seinäjoki 2016 FORSFOOD OY Perustettu 1991 Elintarviketeollisuuden koneiden ja laitteiden valmistaja

Lisätiedot

Elintarvikelaboratorioiden koulutuspäivät Workshop mikrobiologiset ohjearvot 1.10.2015

Elintarvikelaboratorioiden koulutuspäivät Workshop mikrobiologiset ohjearvot 1.10.2015 Elintarvikelaboratorioiden koulutuspäivät Workshop mikrobiologiset ohjearvot 1.10.2015 Workshop 3: Elintarvikkeiden mikrobiologiset ohjearvot Vuonna 2014 elintarviketeollisuuden, laboratorioiden ja Eviran

Lisätiedot

N:o 526 LIITE B OSA II LUOKKIEN 1-9 VAARALLISTEN AINEIDEN KULEJTUKSIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET, JOTKA TÄYDENTÄVÄT TAI KORJAAVAT OSAN I MÄÄRÄYKSIÄ

N:o 526 LIITE B OSA II LUOKKIEN 1-9 VAARALLISTEN AINEIDEN KULEJTUKSIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET, JOTKA TÄYDENTÄVÄT TAI KORJAAVAT OSAN I MÄÄRÄYKSIÄ 1644 N:o 526 11 000-11 099 11 100-11 107 LIITE B OSA II LUOKKIEN 1-9 VAARALLISTEN AINEIDEN KULEJTUKSIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET, JOTKA TÄYDENTÄVÄT TAI KORJAAVAT OSAN I MÄÄRÄYKSIÄ Yleistä LUOKKA 1. RÄJÄHTEET

Lisätiedot

Kylmä pidentää ikää. Pikajäähdytysopas kasvisten pakkaajille

Kylmä pidentää ikää. Pikajäähdytysopas kasvisten pakkaajille Kylmä pidentää ikää Pikajäähdytysopas kasvisten pakkaajille Sisällysluettelo: Kylmä pidentää ikää Kasvikset elävät kylmässä säästöliekillä 3 Tuote-erän myyntikelpoisuusaika 4 Kasviskauppa yhä keskittyneempää

Lisätiedot

Kasvihuoneen kasvutekijät. ILMANKOSTEUS Tuula Tiirikainen Keuda Mäntsälä Saari

Kasvihuoneen kasvutekijät. ILMANKOSTEUS Tuula Tiirikainen Keuda Mäntsälä Saari Kasvihuoneen kasvutekijät ILMANKOSTEUS Tuula Tiirikainen Keuda Mäntsälä Saari Kasvien kasvuun vaikuttavat: - Lämpö - Valo - Vesi - Ilmankosteus - Hiilidioksidi - Ravinteet - Kasvin perinnölliset eli geneettiset

Lisätiedot

Kaupan näkemykset luomun mahdollisuuksista

Kaupan näkemykset luomun mahdollisuuksista 9.1.2013 Päivittäistavarakaupan ketjuohjaus 1 Kaupan näkemykset luomun mahdollisuuksista Jussi Kaartinen Market- ja tavaratalokaupan toimialajohtaja, Satakunnan Osuuskauppa Luomu vastaa useisiin kuluttajatrendeihin

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan hyväksymä tammikuun 10 p:nä 1995. (Ympäristölautakunta hyväksynyt muutokset 18.4.2006)

Ympäristölautakunnan hyväksymä tammikuun 10 p:nä 1995. (Ympäristölautakunta hyväksynyt muutokset 18.4.2006) Helsingin kaupungin terveydensuojelujärjestys Ympäristölautakunnan hyväksymä tammikuun 10 p:nä 1995. (Ympäristölautakunta hyväksynyt muutokset 18.4.2006) 1 Ympäristölautakunta kumonnut 1.1.2005 2 Lintujen

Lisätiedot

Ruokajätteen elinkaaren kasvihuonekaasupäästöt.

Ruokajätteen elinkaaren kasvihuonekaasupäästöt. 25.1.2011 1 Jätteestä liikennepolttoaineeksi hankkeen seminaari Biojätteen ehkäisyllä järkevään jätepolitiikkaan 25.1.2011 klo klo 9.00-12.00 Helsinki Ruokajätteen elinkaaren kasvihuonekaasupäästöt. Professori

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2014 1 (5) 29 Elintarvikelain 55 :n mukaisen määräyksen antaminen Nimet Yildizaydin:lle HEL 2014-008718 T 11 02 00 Päätös Toimija Elintarvikehuoneisto Elintarviketurvallisuuspäällikön

Lisätiedot

Vierasainevalvontaprosessi. OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma

Vierasainevalvontaprosessi. OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma Vierasainevalvontaprosessi OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma Evira/843/0411/2014 Eviran raportti Hyväksymispäivä X.X.2014 Tuoteturvallisuus Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1999 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä tammikuuta 1999 N:o 1 5. Laki. N:o 1. alkoholilain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1999 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä tammikuuta 1999 N:o 1 5. Laki. N:o 1. alkoholilain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä tammikuuta 1999 N:o 1 5 SISÄLLYS N:o Sivu 1 Laki alkoholilain muuttamisesta... 1 2 Asetus maaseutuelinkeinoasetuksen 45 e :n muuttamisesta...

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 "s» Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä LAPE LY/217/07.00/2013 Lappi 19.2.2014 ASIA Päätös jätelain 94 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

SUURTALOUDEN OMAVALVONTASUUNNITELMA (päivitetty 24.5.2013)

SUURTALOUDEN OMAVALVONTASUUNNITELMA (päivitetty 24.5.2013) Liike Osoite Puhelinnumero Vastuuhenkilö SUURTALOUDEN OMAVALVONTASUUNNITELMA (päivitetty 24.5.2013) Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen omavalvontaohjeistusta voidaan käyttää sovellettuna ottaen huomioon

Lisätiedot

Kuivauksen fysiikkaa. Hannu Sarkkinen

Kuivauksen fysiikkaa. Hannu Sarkkinen Kuivauksen fysiikkaa Hannu Sarkkinen 28.11.2013 Kuivatusmenetelmiä Auringon säteily Mikroaaltouuni Ilmakuivatus Ilman kosteus Ilman suhteellinen kosteus RH = ρ v /ρ vs missä ρ v = vesihöyryn tiheys (g/m

Lisätiedot

Ympäristöterveyskeskus Terveydensuojelu 22.2.2016

Ympäristöterveyskeskus Terveydensuojelu 22.2.2016 Ympäristöterveyskeskus YHTEENVETO Terveydensuojelu 22.2.2016 KALAN JÄLJITETTÄVYYS MYYNTITISKEISSÄ 2015 Johdanto Kalan jäljitettävyys myyntitiskeissä 2015 oli Kanta- ja Päijät-Hämeen valvontayksiköiden

Lisätiedot

LIITTEET JA PÖYTÄKIRJAT. Luettelo 7 ja 12 artiklassa tarkoitetuista harmonoidun järjestelmän 25 97 ryhmään kuuluvista tuotteista

LIITTEET JA PÖYTÄKIRJAT. Luettelo 7 ja 12 artiklassa tarkoitetuista harmonoidun järjestelmän 25 97 ryhmään kuuluvista tuotteista LIITTEET JA PÖYTÄKIRJAT Liite I: Luettelo 7 ja 12 artiklassa tarkoitetuista harmonoidun järjestelmän 25 97 ryhmään kuuluvista tuotteista Liite II: Luettelo yhteisöstä peräisin olevista teollisuustuotteista,

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta 27. helmikuuta 2003 PE 321.965/8-16 TARKISTUKSET 8-16 Lausuntoluonnos (PE 321.965) John Purvis Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

Luonnos 1.12.2015. Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

Luonnos 1.12.2015. Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti Luonnos 1.12.2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen

Lisätiedot

Elintarvikelainsäädännön kuulumisia. Ylitarkastaja Carmela Hellsten Evira

Elintarvikelainsäädännön kuulumisia. Ylitarkastaja Carmela Hellsten Evira Elintarvikelainsäädännön kuulumisia Ylitarkastaja Carmela Hellsten Evira Tulevia muutoksia Kansallisen lainsäädännön muutoksia Elintarvikelaki (23/2006) Ns. laitosasetus (37/EEO/2006) Ns. alkutuotantoasetus

Lisätiedot

TArKASTUKSET JoHDANTo KÄSITTELYN LAAJUUS NÄYTTEENoTTo JA TUTKIMUKSET raaka-aine JA VArASToINTIAIKA TULoKSET NÄYTTEET

TArKASTUKSET JoHDANTo KÄSITTELYN LAAJUUS NÄYTTEENoTTo JA TUTKIMUKSET raaka-aine JA VArASToINTIAIKA TULoKSET NÄYTTEET Projektiyhteenveto MYYMÄLÄSSÄ VALMISTETTUJEN KALAVALMISTEIDEN HYGIEENINEN LAATU 2016 Johdanto Projektin tavoitteena oli tutkia myymälässä valmistettujen kalavalmisteiden hygieenistä laatua. Samalla tehtiin

Lisätiedot

SANASTO HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO: KOKKI

SANASTO HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO: KOKKI SANASTO HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO: KOKKI 4. TUTKINNON OSA LOUNASRUOKIEN VALMISTUS Lounasruokien valmistus 2/5 A Aistinvarainen (raaka-aineista) Ajoitus, aikataulu Alkuperä (raaka-aineen)

Lisätiedot

Elintarvikkeiden suoramyynti lainsäädäntö ja omavalvonta

Elintarvikkeiden suoramyynti lainsäädäntö ja omavalvonta Elintarvikkeiden suoramyynti lainsäädäntö ja omavalvonta Huomisen Osaajat hanke KASVUA HÄMEESSÄ HUOMISEN HÄMÄLÄINEN RUOKA Maatilamyynnin omavalvontaneuvoja koulutus MAATILAMYYNNIN MAHDOLLISUUDET- RAJOITTAVA

Lisätiedot

Mitä pakkausmerkintä - kysymyksiä on noussut valvonnassa esiin? Elintarvikeasiantuntijoiden koulutus. 26.8.2015 Tuulikki Lehto

Mitä pakkausmerkintä - kysymyksiä on noussut valvonnassa esiin? Elintarvikeasiantuntijoiden koulutus. 26.8.2015 Tuulikki Lehto Mitä pakkausmerkintä - kysymyksiä on noussut valvonnassa esiin? Elintarvikeasiantuntijoiden koulutus 26.8.2015 Tuulikki Lehto Evira / VALO / TUTU / RATI Elintarvikkeesta annettavat tiedot Pakatut tuotteet

Lisätiedot

KAUPAN LAADUNVARMENNUS - ELINTARVIKEPAKKAUKSET

KAUPAN LAADUNVARMENNUS - ELINTARVIKEPAKKAUKSET KAUPAN LAADUNVARMENNUS - ELINTARVIKEPAKKAUKSET Heta Rautpalo Tuotetutkimuspäällikkö Keskon Päivittäistavarakauppa 1 KESKON TOIMIALAT Päivittäistavarakauppa Auto- ja konekauppa Rauta- ja erikoistavarakauppa

Lisätiedot

ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN

ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN Liite nro: 3 KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveydenhuolto ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN 2006 TOTEUTUMINEN 2 Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 21. 3 2007 69 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä

Lisätiedot

Riistan laadunarviointi

Riistan laadunarviointi Metsästäjän terveys- ja hygieniakoulutus Hygienia - käsite Koulutus sisältää terveyteen vaikuttavien seikkojen tutkimisen ja terveyden ylläpitämiseen sekä tautien ennaltaehkäisyn. Sisältää myös puhtauden

Lisätiedot

Ryhtyisinkö elintarvikealan yrittäjäksi?

Ryhtyisinkö elintarvikealan yrittäjäksi? Ryhtyisinkö elintarvikealan yrittäjäksi? Salon kaupunki Ympäristöterveydenhuolto Hornintie 2-4, 24800 Halikko, terveystarkastaja p. 02 778 4608, marjo.harkonen@salo.fi Tarvittavat ilmoitukset/hakemukset

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden muutosvoimat, kehitys ja tulevaisuus. Leena Hyrylä

Elintarviketeollisuuden muutosvoimat, kehitys ja tulevaisuus. Leena Hyrylä Elintarviketeollisuuden muutosvoimat, kehitys ja tulevaisuus Leena Hyrylä Esityksen sisältö: Elintarviketeollisuuden rakenne Muuttuva toimintaympäristö Markkinoiden kehitys Taloudellinen tilanne Tulevaisuuden

Lisätiedot

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus 2 (8) Muutokset Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus Sisällysluettelo 1 KÄYTTÖTARKOITUS... 3 1.1 Rakennetyyppikohtaiset erityispiirteet... 4 1.2 Käyttö ja sijoittelu... 4 2 OPASTINPORTAALIN KÄYTTÖTURVALLISUUS...

Lisätiedot

Ruoka-apuohjeesta. Parhaat käytännöt ruoka-aputoiminnassa Pirjo Korpela Evira

Ruoka-apuohjeesta. Parhaat käytännöt ruoka-aputoiminnassa Pirjo Korpela Evira Ruoka-apuohjeesta Parhaat käytännöt ruoka-aputoiminnassa Pirjo Korpela Evira Miksi ohje tehtiin? Hyväntekeväisyysjärjestöt valittivat, että ruokaapuun annetaan vähittäismyynnistä pääasiassa vain leipää

Lisätiedot

Ilmastovaikutusten viestintä elintarvikealalla

Ilmastovaikutusten viestintä elintarvikealalla Ilmastovaikutusten viestintä elintarvikealalla 29.1.2015 LYNET-seminaari Yritysten yhteiskuntavastuu Hannele Pulkkinen Hanna Hartikainen Juha-Matti Katajajuuri Ilmastovaikutusten viestintä elintarvikealalla

Lisätiedot

Radioaktiivisten aineiden kuljetus

Radioaktiivisten aineiden kuljetus Radioaktiivisten aineiden kuljetus Santtu Hellstén STUK Teollisuuden 11. säteilyturvallisuuspäivät Helsinki 7.-8.10.2015 Aiheita STUKin uusi opas turvajärjestelyistä http://www.julkari.fi/handle/10024/126376

Lisätiedot

Käyttöohje. Parade 60 Rollaattori

Käyttöohje. Parade 60 Rollaattori Parade 60 Rollaattori 1 2 Sisältö TUOTTEISTAMME...4 KÄYTTÖTARKOITUS...6 TEKNINEN ERITTELY...7 LISÄVARUSTEET...7 KÄYTTÄJÄN OPAS...8 3 Tuotteistamme Tuotetta vastaan otettaessa Tarkista seuraavat asiat ennen

Lisätiedot

Porvoon kaupunki Terveydensuojelu Terveydensuojelun toimialue Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo, Sipoo

Porvoon kaupunki Terveydensuojelu Terveydensuojelun toimialue Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo, Sipoo 1 / 7 Porvoon kaupunki Terveydensuojelu Terveydensuojelun toimialue Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo, Sipoo HAKEMUS - LAITOKSET Elintarvikelain (23/2006) 13 :n mukainen elintarvikehuoneiston

Lisätiedot

Salaattibaarien hygienia ja tuotteiden mikrobiologinen laatu

Salaattibaarien hygienia ja tuotteiden mikrobiologinen laatu Salaattibaarien hygienia ja tuotteiden mikrobiologinen laatu Projektiyhteenveto 2015 Projektin tavoitteena oli tutkia myymälöiden yhteydessä olevien salaattibaarien hygieniaa ja tuotteiden mikrobiologista

Lisätiedot

Laskuharjoitukset s2015 Annettu to 5.11.2015, palautettava viim. ti 24.11.2015 MyCourses-palautuslaatikkoon

Laskuharjoitukset s2015 Annettu to 5.11.2015, palautettava viim. ti 24.11.2015 MyCourses-palautuslaatikkoon Annettu to 5.11.2015, palautettava viim. ti 24.11.2015 MyCourses-palautuslaatikkoon Tehtävä 1 Ajoneuvon kapasiteettitiedot ovat: hyötykuorma 20 t laskettu keskinopeus 50 km/h kuormausaika 1 h / kuorma

Lisätiedot

Alusten tarkastusta ja saniteettitodistusten myöntämistä koskeva WHO:n käsikirja Kansallinen soveltamisohje Elintarviketarkastukset

Alusten tarkastusta ja saniteettitodistusten myöntämistä koskeva WHO:n käsikirja Kansallinen soveltamisohje Elintarviketarkastukset Alusten tarkastusta ja saniteettitodistusten myöntämistä koskeva WHO:n käsikirja Kansallinen soveltamisohje Elintarviketarkastukset Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Tuuli Koskimies 18.1.2017 Taustaa

Lisätiedot

N:o 736. LUOKKA 4.1. HELPOSTI SYTTYVÄT KIINTEÄT AINEET Yleistä (Vain osan I yleismääräyksiä sovelletaan)

N:o 736. LUOKKA 4.1. HELPOSTI SYTTYVÄT KIINTEÄT AINEET Yleistä (Vain osan I yleismääräyksiä sovelletaan) 2420 41 000-41 099 41 100-41 104 LUOKKA 4.1. HELPOSTI SYTTYVÄT KIINTEÄT AINEET Yleistä (Vain osan I yleismääräyksiä sovelletaan) 1. Kuljetustapa Lähetystapa ja lähetysrajoitukset 41 105 (1) Kohtien 5E

Lisätiedot

Kuormanvarmistus maantie-, meri-, rautatieja ilmakuljetuksissa

Kuormanvarmistus maantie-, meri-, rautatieja ilmakuljetuksissa Kuormanvarmistus maantie-, meri-, rautatieja ilmakuljetuksissa Ilmakuljetus dia 2 Kuormanvarmistus ilmakuljetuksissa Yleistä Kuljetusjärjestelmä tarvitsee ilmakuljetuspalveluja pitkillä kuljetusetäisyyksillä

Lisätiedot