PROJEKTIRAPORTTI MOTIVOIDU OPPISOPIMUKSELLA TYÖLLISTY II LOPPURAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PROJEKTIRAPORTTI MOTIVOIDU OPPISOPIMUKSELLA TYÖLLISTY II 1.7.2011-31.12.2012 LOPPURAPORTTI"

Transkriptio

1 PROJEKTIRAPORTTI MOTIVOIDU OPPISOPIMUKSELLA TYÖLLISTY II LOPPURAPORTTI

2 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. PROJEKTIN KUVAUS PROJEKTIN TAVOITTEET PROJEKTIN AIKATAULU PROJEKTIN TOTEUTTAJAT PROJEKTIN TOTEUTUS JA TOIMENPITEET RESURSSIT BUDJETTI JA TALOUS TULOKSET YHTEENVETO JA KEHITTÄMISAJATUKSET... 9 AIKUISKOULUTUS Käyntiosoite Postiosoite Puh Teknologiapuisto 1 A PL 102 Faksi Y-tunnus Kauhajoki Kauhajoki

3 2 LOPPURAPORTTI M.O.T. II PROJEKTI Hanke: Motivoidu Oppisopimuksella Työllisty (M.O.T.) II Aika: Rahoitus: Opetusministeriön erityisavustus harkinnanvaraisten oppisopimuskoulutusten tukemiseen; päätös DNRO 310/522/2010, erityisavustuksen myöntäminen, ja päätös DNRO 310/522/2010, valtionavustuksen käyttöoikeuden pidentäminen, Viittaus: Aiempi M.O.T. I -projektiraportti ajalta PROJEKTIN KUVAUS 1.1. Taustaa Suupohjan koulutusyhtymä/suupohjan ammatti-instituutti (SAI) on toisen asteen ammatillinen oppilaitos, johon kuuluvat kolme yksikköä: ammattioppilaitos (AOL), kauppaoppilaitos (KOL), maatalousoppilaitos (MOL) ja aikuiskoulutusosasto itsenäisenä yksikkönä. SAI:n aikuiskoulutusosasto tarjoaa oppisopimuskoulutusta ja muuta aikuiskoulutusta työ- ja elinkeinoelämän tarpeisiin sekä erilaisia ajankohtaisia projekteja Projektin kuvaus M.O.T. I projektia toteutettiin Opetusministeriön (OPM), nykyisen Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM), erityisavustuksella Lisäksi saatiin jatkoaika rahoituksen käytölle kesäkuun 2011 loppuun saakka. Projektin aikana kehitettiin toimintamallia ja toimintatapoja toisen asteen koulutuksen ja oppisopimuskoulutuksen välillä, jotta ne opiskelijat, jotka olivat aikeissa lopettaa toisen asteen ammatilliset opiskelunsa, saivat mahdollisuuden jatkaa opiskelua oppisopimusopiskelijana ja sen myötä valmistua ammattiin ja työllistyä. Hanketta toteutettiin Suupohjan seudulla. M.O.T. II on jatkanut toimintamallin juurruttamista SAI:lle. Rahoitus saatiin vuodelle 2011 ja jatkoanomuksella käyttöaikaa vuoden 2012 loppuun saakka. 2. PROJEKTIN TAVOITTEET Kuten M.O.T. I myös M.O.T. II projektin pitkän tähtäimen tavoite oli ehkäistä nuorten syrjäytymistä ammattiin valmistumisen kautta. Päätavoitteena oli sekä jatkuvasti kehittää että juurruttaa pysyvää toimintamallia keskeyttämisuhan alla olevien tai keskeyttäneiden opiskelijoiden opintojen saattamiseksi loppuun. Näin haluttiin samalla luoda hyvät mahdollisuudet työllistymiselle. AIKUISKOULUTUS Käyntiosoite Postiosoite Puh Teknologiapuisto 1 A PL 102 Faksi Y-tunnus Kauhajoki Kauhajoki

4 3 3. PROJEKTIN AIKATAULU M.O.T. II projekti on toiminut , josta vuosi 2012 rahoituksen käytölle saadulla jatkoajalla. M.O.T. II on jatkanut M.O.T. I projektia ( ), joka päättyi jatkoajan jälkeen Hankkeen rahoitus käytettiin silloin loppuun ja raportti kirjoitettiin. 4. PROJEKTIN TOTEUTTAJAT Projektia hallinnoi SAI ja sitä toteutti aikuiskoulutusosasto. Projektin johtajana toimi aikuiskoulutusosaston johtaja Riitta Uusi-Kokko ja projektipäällikkönä työskenteli Airi Rummukainen osa-aikaisesti ( ). Projektiin ovat osallistuneet pääasiassa opettajat (SAI), kuraattori, opinto-ohjaajat, erityisopettajat, koulutusjohtajat ja oppisopimustoimisto. Yhteistyötä on tehty opiskelijahuoltoryhmän (OHR), Kolmas Ovi -hankkeen, TE toimiston, vanhempien, alueen nuorisotoimijoiden sekä yrittäjien kanssa. Ohjausryhmä Ohjausryhmän pohja luotiin M.O.T. I projektin aikana. Kokouksia pidettiin kuusi kertaa vuoden 2011 aikana ja viisi kertaa vuoden 2012 aikana. Ohjausryhmän kokoonpano oli edellisen vuoden tapaan toimiva, keskustelua syntyi ja uusia toiminta-ajatuksia pohdittiin vilkkaasti. Ohjausryhmään kuuluivat: 1. Koivula Anna-Leena, henkilöstöpäällikkö, Pesmel Oy 2. Marttila Arja, koulutustarkastaja, oppisopimustoimisto/ Riitta Uusi-Kokko aikuiskoulutusosaston johtaja, SAI 3. Riekkinen Armi, projektipäällikkö, Kolmas ovi hanke ja Outi Latva-Reinikka-Courela, palveluohjaaja, Kolmas oven etsivä nuorisotyö sekä Marjo Junnila, Focus 2 -hanke 4. Rintatalo Maarit, työvoimaneuvoja, Suupohjan TE toimisto 5. Rouru Markku, lehtori (kone-, metalli- ja energiatekniikka), ammattioppilaitos, SAI 6. Rummukainen Airi, projektipäällikkö, SAI 7. Vainionkulma Hannu, koulutusjohtaja, kauppaoppilaitos, SAI 8. Vallin Jouni Vallin, kuraattori, SAI 5. PROJEKTIN TOTEUTUS JA TOIMENPITEET Projektin pääasiallisimpia tapahtumia vuoden aikana: 5.1. Yhteistyö opiskelijahuollon kanssa Projektin pääkohderyhmä on ollut toisen asteen koulupudokkaat. Pitkäjänteinen työ oppisopimukseen ohjaamiseksi on jatkunut. Mallin kehityksen aikana on ollut tärkeää pitää säännöllistä yhteyttä opiskelijahuoltoryhmään (OHR). Varsinkaan alkuun viestintä soveltuvista opiskelijoista OHR:ltä ei ole ollut kovin oma-alotteista. Opiskelijahuollolle on sittemmin projektin aikana vakiintunut toiminto kutsua ryhmän kuultavaksi sellaisia opiskelijoita, joilla opinnot eivät suju. Projektipäällikkö on osallistunut säännöllisesti OHR:n kokouksiin ja heidän kanssa on kartoitettu yhdessä oppisopimukseen soveltuvia opiskelijoita. Projektipäällikkö on pitänyt AIKUISKOULUTUS Käyntiosoite Postiosoite Puh Teknologiapuisto 1 A PL 102 Faksi Y-tunnus Kauhajoki Kauhajoki

5 opiskelijahuoltoryhmään yhteyttä eri opiskelijatapausten yhteydessä. Tämän työn kautta toimintamallia on juurrutettu. 5.2 Opiskelijalähtöinen työ Eri lähteistä ilmoitetuille opiskelijoille on oppisopimusinfon jälkeen järjestetty tarvittavia ohjaustoimia. Ohjausta on tehty yhteistyössä oppisopimustoimiston, SAI:n kuraattorin, opintoohjaajien, luokanvalvojien ja koulutusjohtajien kanssa. Erityisesti yhteistyötä on tehty Kolmas Ovi 2 -hankkeen (yksilö- ja ryhmävalmennuksia) palveluohjauksen ja etsivä nuorisotyön kanssa. Heidän kanssaan on kehitetty Start Up valmennusohjelma koulupudokkaille (LIITE 1 ja 2). Tarpeen mukaan projektipäällikkö on etsinyt yhdessä opiskelijan kanssa oppisopimusyritystä. Asiaankuuluvasti TE toimiston kanssa on pidetty yhteyttä. Opiskelijoiden vanhempien kanssa on ollut tapaamisia ja yhteydenottoja. 5.3 Viimeinen vuosi oppisopimuksella 2+1 mallista opittiin PAO:lta ja PIRKO:lta ja sen toteuttamisesta keskusteltiin SAIn johtoryhmän kanssa. Erilaisten opetusmuotojen järjestämiseen nykyisellä opetusmallilla ja päivärytmillä koettiin olevan esteitä. Lopulta tultiin siihen tulokseen, että opiskelijamäärä, joka väestörakennetilastojen mukaan tulee jatkossa jopa laskemaan, ei mahdollista nykyisillä resursseilla 2+1 -mallin toteuttamista. Sen sijaan 3+1 malli näyttää kokemusten mukaan olevan Suupohjan ammatti-instituutilla toimivampi. Jos opinnot venyvät ohjaustoimista huolimatta neljännelle vuodelle, opinnot viimeisteltäisiin oppisopimuksella. Tämä voisi olla neljättä vuotta motivoivampi tapa. Näin toimien ei-valmistuvan opiskelijan opintojen loppuun viemiselle olisi yksi mahdollisesti motivoivampi vaihtoehto lisää. Katsottiin, että 3+1 malli voisi myös selkeyttää opettajien työtä opintojaan venyttävien opiskelijoiden opetuksessa. 5.4 Oppisopimustoiminnan laajentaminen, maahanmuuttajat ja aliedustetut ryhmät INKA hankkeen (international Kauhajoki) kanssa oli sovittu oppisopimusinfo maahanmuuttajille. Heidän hankkeessa tapahtui suuria aikataulumuutoksia erään maahanmuuttajaryhmän tarvitessa laaja-alaisia selvitystöitä. Info peruuntui ja muukin yhteistyö jäi sen vuoksi toteuttamatta. 5.5 Oppisopimuksen rekrymessut Syksyllä 2011 järjestettiin SAI:n avoimien ovien yhteyteen oppisopimuskoulutuksen yritysmessut (Kuva 1). Paikalle kutsuttiin niitä yrityksiä, jotka ovat oppisopimusmyönteisiä tai/ja joilla on hyviä kokemuksia oppisopimuskoulutuksesta. Yritykset Antti Lindfors Oy, Kauhajoen kaupunki/siivoustoimi, Kolmas ovi hanke, Kuljetusliike Prosi, Latvalan puutarha, Pienkoti Tähti ja Suupohjan osuuspankki kertoivat esilläolollaan peruskoululaisille oppisopimuskoulutuksesta. Yritykset olivat erittäin tyytyväisiä osallistumismahdollisuuteensa. Tapahtuman myötä syntyi ainakin yksi oppisopimus yrityksen ja messuilla vierailleen nuoren kesken. 4 KUVA 1. Oppisopimuskoulutuksen yritysmessut AIKUISKOULUTUS Käyntiosoite Postiosoite Puh Teknologiapuisto 1 A PL 102 Faksi Y-tunnus Kauhajoki Kauhajoki

6 5 Uusinta oppisopimustietoa jaettiin oppisopimuskoulutuksen ständeillä kolmessa koulutusyksikössä ja oppisopimustoimistossa, joka oli päivien aikaan pidempään avoinna. Tilaisuudesta tiedotettiin lehti-ilmoituksilla ja julisteilla. TE toimisto lähetti omia asiakkaitaan käymään. Suunnitelmista poiketen messuilla ei pidetty aiheeseen liittyviä luentoja, koska tilaisuus päätettiin järjestää muutoinkin tapahtumarikkaiden avoimien ovien yhteydessä. Tapahtuman kutsu ja juliste liitteissä (LIITE 3 ja 4) Paneelikeskustelu Projekti järjesti syrjäytymistä estämään paneelikeskustelun SAI:n syyskauden aloitukseksi otsikolla Koodi 12 onko mitään tehtävissä (Kuva 2). Paneelissa keskustelivat Esa Saarinen, rikosylikonstaapeli, Etelä-Pohjanmaan poliisilaitos, Jaana Mäkiranta, ammatinvalintapsykologi, Suupohjan TE toimisto, Paula Uusi-Hakala, johtava sosiaalityöntekijä, lapsiperheiden sosiaalityö, LLKY ja Seppo Palomäki, ylilääkäri, lasten- ja nuorisopsykiatria, Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiiri. Yleisönä oli Suupohjan ammattiinstituutin henkilökunta ja alueen nuorisotoimea, seurakuntaa ja TE -toimistoa. Lopputulos oli että vain yhdessä tekemällä voimme vaikuttaa. Nuoret eivät ole huonontuneet vuosien varrella vaan yhteiskunta on muuttunut ja seurantamme. Kuva 2. Paneelikeskustelu syrjäytymistä vastaan. 5.6 Seminaari Projektin suunnitelmissa oli loppuseminaari. Koululaisesta opiskelijaksi mistä innostusta reppuun -seminaari pidettiin Paikalle kutsuttiin Suupohjan koulutuskuntayhtymän yläkoulujen opiskelijahuolto, opettajia ja alueen nuorisotoimet. Seminaarissa kerrottiin projektin lopputulokset ja siellä puhui yrittäjä Pauli Ojala (Nordautomation), toimitusjohtaja Jouni Korpela (Nuorisokoti Valokki) ja musiikkiterapeutti, nuorisoasiantuntija Jukka Tervo. Samalla käynnistettiin yhteistyötä yläkoulujen suuntaan. Sillä tavoitellaan toisen asteen koulupudokkuuden estämistä, ammattiopintoihin motivointia ja työelämätietouden parantamista. Seminaarissa tuotiin esiin fakta, että oppisopimus on sopiva ja OKM:n kannattama koulutusmuoto nuorelle. Tilaisuuteen osallistui 35 henkilöä. 5.7 Tiedotus Projektin aikana sisäistä tiedotusta on tehty SAI:lla verkkolehden kautta koko henkilökunnalle, mm. aikuiskoulutusosastolla, yhteisissä tapahtumissa (mm. avoimet ovet), avainhenkilöiden kautta ja projektin nettisivuilla (www.saiedu.fi/aikuiskoulutusosasto/projektit). Yrittäjille järjestetyt rekrymessut olivat mitä parhainta suoramarkkinointia ja oppisopimuksesta tiedottamista. Lisäksi alueen oppilaitoksiin, etenkin yläkouluihin vuoden 2012 loppupuolella, on otettu henkilökohtaisesti yhteyttä. Projektin järjestämä paneelikeskustelu syksyllä 2011 sai erityisen paljon huomiota lehdistössä (Ilkka, Suupohjan seutu, Kauhajoki lehti) (LIITTEET 5-8). Syksyllä 2012 seminaarin lehdistötiedotteen myötä Yle Pohjanmaa haastatteli radioon projektipäällikköä Motivoidu AIKUISKOULUTUS Käyntiosoite Postiosoite Puh Teknologiapuisto 1 A PL 102 Faksi Y-tunnus Kauhajoki Kauhajoki

7 oppisopimuksella työllisty projektin tuloksista. Seminaarissa oli myös lehdistön edustaja, joka ei ilmoittanut kuka ja mistä lehdestä on. Se selvinneen myöhemmin. Tiedottamisessa on käytetty myös M.O.T. I aikana valmistettua videota. Sen on tehnyt nuori yrittäjä Esa Pasanen ja se on nähtävissä salatun linkin kautta YouTubessa (http://www.youtube.com/watch?v=btion1qa2bq). Videolla näkyy sekä parin opiskelijan että työnantajan edustajan tyytyväiset kommentit oppisopimuksesta. 6. RESURSSIT Projektiin on ollut palkattuna yksi henkilö, projektipäällikkö. Rahoitusta on käytetty järkevästi ja budjetti on pitänyt. Projekti on pysynyt varsin hyvin suunnitellussa aikataulussa. Oppisopimuksien solmiminen etenkin nuorille korkeiden työttömyyslukujen varjossa ja yritysten yleisessä epävarmassa taloudellisessa tilanteessa aiheuttaa omia haasteita ja on tarvinnut pitkäjänteisyyttä. Jatkoaika oli tarpeellinen BUDJETTI JA TALOUS Opetusministeriön myöntämää valtion avustusta (erityisavustus) saatiin Budjettiin laskettiin erityisavustuksen sääntöjen mukaan omia varoja koulutuskuntayhtymältä 20 %. (Taulukko 1.) Rahoituksen käytön jatkoajan alkaessa vuoden 2012 alussa rahoitusta oli jäljellä yhteensä (OKM ja SAI ). Rahoitus käytettiin loppuun vuoden 2012 loppuun mennessä. Rahoituksen käytöstä on laadittu erillinen kirjanpidon raportti. Taulukko 1. Projektin budjetti Rahoituslähde Osuus Summa Erityisavustus, OKM 80 % Koulutuskuntayhtymä, SAI 20 % Yhteensä Projektin menot Kokonaismenot olivat Budjetti ylittyi Tämä summa lisätään Suupohjan koulutuskuntayhtymän osuuteen. (Summat on ilmoitettu kokonaislukuina.) Palkkakustannuksia Palkkakustannukset koostuivat projektipäällikön palkasta sivukuluineen sekä oppisopimustoimistosihteerin ja yhden opettajan projektiyhteistyötunneista tuntikirjanpidon mukaan. Matkakustannukset 200 Matkakustannuksia syntyi koulutusmatkoista, muiden opsoprojektien tapaamisseminaarista ja loppuseminaarin valmistelusta. AIKUISKOULUTUS Käyntiosoite Postiosoite Puh Teknologiapuisto 1 A PL 102 Faksi Y-tunnus Kauhajoki Kauhajoki

8 Muut kustannukset Muut kustannukset koostuivat kokouskustannuksista ja tilavuokrista, hallintokustannuksista, puhelinkuluista ja toimistotarvikkeista. Budjettia rasittivat vieritetyt hallintokustannukset. Lisäksi projektipäällikön työsuhteen päättyessä vuoden lopussa, vuoden aikana tulivat maksettavaksi kaksi kertaa loma-ajan palkat ja lomarahat, koska lomat oli määrä pitää pois ennen työsuhteen loppua TULOKSET 8.1 Opiskelijalähtöinen työ M.O.T. -projekteille I ja II ilmoitettiin yhteensä 77 opiskelijaa arvioitavaksi oppisopimukseen soveltuvuutta varten. Näistä 40 tuli M.O.T. II aikana. Opiskelijalähtöisen työn tulokset: Solmittuja oppisopimuksia 7, joista 3 M.O.T. II aikana kone- ja metallialan perustutkinto 4 autotekniikan perustutkinto 1 liiketalouden perustutkinto 1 sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 1 Valmistuneita 2 Koulutus jatkuu 3 Purettu työnantajan puolesta (lomautuksia) 1 Palasi kouluun (oma ilmoitus) 15 Jatko-ohjatut 56 Lisätietoja jatko-ohjatuista: ohjaustyö jatkui/jatkuu koululla, tai Kolmas Ovi projekteissa (yksilövalmennus, palveluohjaus), vaihtoi koulua ja koulutusalaa, erosi koulusta ja meni töihin, erosi koulusta ja meni armeijaan, ohjattu kielikurssille ja harjoitteluun ennen oppisopimuskoulutusta (mamu), ei sovellu nyt oppisopimuskoulutukseen (terveydentila), ei saa enää yhteyttä (ilmoitettu etsivä nuorisotyölle). Osa koulussa jatkavista halusi hakea oppisopimuspaikkaa koulun rinnalla. Kaikkia on kehotettu jatkamaan koulu loppuun tai hakeutua oppisopimuskoulutukseen esim. armeijan jälkeen. 8.2 Toimintamallin kehitys, oppisopimukseen ohjaamisen liittäminen toimintaan pysyvästi Toimintamalli Projektin lopputuloksena muodostui toimintamalli, josta on muodostettu kaavio (Kuva 3.). Kaavio kuvaa opiskelijan ohjausprosessin luokanvalvojista oppisopimukseen saakka. AIKUISKOULUTUS Käyntiosoite Postiosoite Puh Teknologiapuisto 1 A PL 102 Faksi Y-tunnus Kauhajoki Kauhajoki

9 Koulupudokkuusuhan alla oleva opiskelija siirtyy opettajien ja luokanvalvojien opintojen seurannan jälkeen opiskelijahuoltoryhmän arvioitavaksi. Opiskelijahuollon prosessin jälkeen oppisopimukseen soveltuva opiskelija siirtyy oppisopimustoimiston arvioitavaksi. Tässä vaiheessa opiskelija pysyy vielä oppilaitoksen kirjoilla. Kun työhaku käynnistyy ja kun työpaikka lopulta on varma, vasta silloin opiskelija eroaa koulusta ja siirtyy oppisopimuksen myötä oppisopimusopiskelijaksi. Tärkeä osa koulupudokkaan opinnoissa on oppisopimuskoulutuksen etenemisen tehostettu seuranta sekä vastuukouluttajan että oppisopimustoimiston puolelta. Yritys voi antaa oman tukensa seurannassa yhteisiin palavereihin osallistumalla. Toimintamallin kehityksessä nousi erityisesti esille, että lukuvuoden lopulla kartoitetaan ne opiskelijat, jotka eivät tule oppilaanohjaustoimista huolimatta saamaan koulutustaan määräajassa loppuun. Mikäli jäljellä oleva opintoviikkomäärä on oppisopimukseen riittävän suuri, heille esitellään myös oppisopimuskoulutus vaihtoehdoksi. Näin etenkin, jos työssäoppiminen on sujunut hyvin. Tässä voidaan siis soveltaa 3+1 mallia. Tällä toiminnalla saadaan paremmin kiinni ne opiskelijat, joilla opinnot ovat keskeytymisuhassa. Samoin syyslukukauden lopulla tai varhain vuoden vaihteen jälkeen kartoitetaan ne opiskelijat, jotka eivät ole edenneet opinnoissa ja pohditaan oppisopimuskoulutusmahdollisuutta. Syyslukukauden alussa tarkkaillaan kouluun saapumattomia ja ei-motivoituneita ja OHR ottaa heihin yhteyttä. Toimintamallin lisäksi opiskelijahuoltoryhmän toimintajärjestelmä/prosessikaavioon on luotu järjestelmä, missä tilanteessa opiskelijahuollon prosessia oppisopimuskoulutusta voisi tarjota Koulupudokkaan oppisopimukseen ohjaus opiskelijahuollon toimintatapana Opiskelijahuolto on liittänyt toimintatapakaavioonsa osuuden vaihtoehtoisiin koulutusmuotoihin ohjauksesta. Projektin aikana havaittiin ja nostettiin esille lisäksi toiminnan nivelkohdat, jossa oppisopimusta voi opiskelijalle tarjota (Kuva 4). Alustavaa viestiä oppisopimukseen soveltuvista opiskelijoista OHR saa opettajilta ja erityisesti luokanvalvojilta, jotka seuraavat opiskelijan opintojen etenemistä. OHR tutkii opiskelijan soveltuvuuden ja kertoo oppisopimustoimistolle niistä opiskelijoista, joille tämä koulutusmuoto sopisi. OHR myös kartoittaa opiskelijan muun tuen tarpeen ja ohjaa tarvittavaan palveluun tai palvelunkartoitukseen (esim. Kolmas ovi hankkeelle). Suunnitelmissa on ollut, että nuorisososiaalityöstä tulisi olemaan säännöllisesti edustus oppilashuoltoryhmässä. Tämä helpottaisi yhteistyötä ja tiedon vaihtoa. Koulutusjohtaja tai rehtori voi niin ikään itsenäisesti lähettää opiskelijan oppisopimuksen kartoittamista varten joko OHR:lle tai oppisopimustoimistoon. Mikäli opiskelija eroaa koulusta ilman jatkosuunnitelmaa, yksiköiden opintotoimistojen pitää ilmoittaa nuorisolain mukaan nämä opiskelijat etsivälle nuorisotyölle. Oppisopimustoimisto jatkaa oppilaan oppisopimuskoulutukseen soveltuvuuden arvioimista ja lähtee valmistelemaan oppisopimuskoulutusta. Tarvittaessa se ohjaa nuoren esim. TE toimistoon tai työpajan palveluohjaukseen. Sieltä opiskelija voi kasvettuaan tai työpaikan löydettyään tulla uudelleen oppisopimustoimistolle Opettajien ohje Opettajille on laadittu erillinen ohje oppisopimukseen ohjauksesta. Sen taustalla on luokanvalvojalle asetetut tehtävät. Opettajat toimivat yhteistyössä opiskelijahuollon kanssa. (LIITE 9). AIKUISKOULUTUS Käyntiosoite Postiosoite Puh Teknologiapuisto 1 A PL 102 Faksi Y-tunnus Kauhajoki Kauhajoki

10 9 KOULUPUDOKKAAN OHJAUS OPPISOPIMUSKOULUTUKSEEN SAI:lla OPISKELIJA, josta on tulossa KOULUPUDOKAS OPPI LAITOKSEN (esim. SAI) Oppisopimuksen vastuuopettaja Henkilökohtaistamissuunnitelman päivitys ja oppisopimustoimistolle opintojen etenemisestä tiedottaminen. OPETTAJAT JA LUOKANVALVOJAT 1) SEURAAVAT OPISKELIJAN OPINTOJEN ETENEMISTÄ JA POISSAOLOJA SAI:n ohjeistuksen mukaan 2)KERTOVAT OPISKELIJALLE ALUSTAVASTI OPPISOPIMUS KOULUTUSVAIHTOEHDOSTA 3)OTTAVAT ENSISIJAISESTI YHTEYTTÄ OPINTOJEN OHJAAJAAN ja OPPILASHUOLTORYHMÄÄN OPISKELIJAHUOLTORYHMÄ (opot, kuraattori, erityisopettaja, terveydenhoitaja) 1)TUKEE TOIMINNALLAAN OPETTAJIEN TYÖTÄ 2) ANTAA PUOLUEETONTA JA PÄIVITETTYÄ TIETOA OPPISOPIMUSKOULU TUKSESTA OPISKELIJALLE JA OPETTAJILLE 2)ARVIOI OPSOON PYRKIVÄN OPISKELIJAN SOVELTUVUUDEN 3) TARKISTAA (OPO) ALUSTAVASTI JÄLJELLÄ OLEVIEN OPINTOVIIKKOJEN MÄÄRÄN JA JAKAUTUMISEN 4) OHJAA OPISKELIJAN TARVITTAESSA ULKOPUOLISEEN PALVELUOHJAUK SEEN (ESIM. YKSILÖ TAI RYHMÄVALMENNUKSEEN ELÄMÄNHALLINTAA TAI TYÖNHAKUA VARTEN) TYÖHARJOITTELUUN TAI AMMATINVALIN NANOHJAUKSEEN (TE TOIMISTO) 5) ILMOITTAA SOVELTUVAT OPPISOPIMUSTOIMISTOON T O I M I N T A T A V A T OPPISOPIMUSTOIMISTO 1) JATKAA OPPISOPIMUSOPISKELIJAKSI SOVELTUVUUDEN ARVIOINTIA 2) MIKÄLI TYÖPAIKKAA EI LÖYDY, EHDOTTAA OPISKELIJALLE SOPIVAN PALVE LU TAI OHJAUSTOIMEN (ESIM. TE TOIMISTO, NUORTEN TYÖPAJA TMS.) TOIMENPITEET OPPISOPIMUSTA VARTEN OPPISOPIMUS OPINTOJEN SEURANTA Tehostettu opintojen seuraaminen: Kutsutaan sopimuksen asianosaiset säännöllisesti tilannekatsaukseen. Tehdään ripeästi tarvittavat korjaustoimenpiteet (esim. henkilökohtaistamisen päivitys). Tavoitteena huolehtia nuoresta yhdessä kokonaisvaltaisesti. TUTKINTO JA TYÖELÄMÄ Kuva 3. Koulupudokkaan oppisopimuskoulutukseen ohjauksen toimintamalli AIKUISKOULUTUS Käyntiosoite Postiosoite Puh Teknologiapuisto 1 A PL 102 Faksi Y-tunnus Kauhajoki Kauhajoki

11 10 Koulupudokkaan OPPISOPIMUSKOULUTUKSEEN OHJAUS SAIn opiskelijahuoltoryhmän toimintatapoihin liitettynä Opso (1) Opso (2) ilmoitus opolle tai OHR:lle opiskelijan soveltuvuudesta ja/tai halukkuudesta oppisopimuskoulutukseen. Opso (3) Kuva 4. Oppisopimuskoulutuksen tarjonta opiskelijahuollossa OPSO 1 Opiskelijahuollon kautta opiskelija ohjautuu oppisopimustoimistoon. OPSO 2 Oppilas voi myös itse hakeutua oppisopimuskoulutusinfoon. OPSO 3 Koulutusjohtaja ja rehtori voi ohjata oppisopimuskoulutukseen, etenkin jos opiskelija on tuomassa eroilmoitusta. 9. YHTEENVETO JA KEHITTÄMISAJATUKSET 9.1 Yhteenveto Projekti onnistui sekä sisällöllisesti että toiminnallisesti. Projektisuunnitelman osa-alueet saatiin toteutettua hyvän yhteistyön ja tiedottamisen myötä. Toimintamalli ja opas opettajille keskeyttävien opiskelijoiden ohjaamiseksi oppisopimukseen kehitettiin. Projektin toimien myötä alueellista yhteistyötä kehitettiin mm. yritysten opsomessujen, syrjäytymisen estämiseen liittyvän paneelikeskustelun ja koulupudokkuuteen huomiota kiinnittävän seminaarin myötä. Erityisesti Kolmas ovi hankkeen nuorten palveluohjauksen ja etsivän nuorisotyön kanssa yhteistyö lisääntyi ja se solmi uusia yhteyksiä SAI:lle päin. Lähes kahdeksankymmentä kohderyhmään kuuluvaa opiskelijaa ilmoitettiin projektille ohjattavaksi. Tästä voidaan päätellä, että koetaan tärkeäksi, että nuoret saavat tietoa vaihtoehtoisista opiskelumuodoista. Nuoria saatiin ohjattua sekä oppisopimukseen että takaisin koulunpenkille. Ohjattavien nuorien taustalla on usein muutakin kuin vain kouluhaluttomuus ja siksi heidän ohjaus oppisopimukseen on haasteellista monella tavoin. Ohjaus tarvitsee useamman nuorisotyön ja terveydenhoidon ammattilaisen yhteistyötä. Kun tähän yhdistetään yritysten AIKUISKOULUTUS Käyntiosoite Postiosoite Puh Teknologiapuisto 1 A PL 102 Faksi Y-tunnus Kauhajoki Kauhajoki

12 rajalliset työllistämismahdollisuudet erityisen epävarman taloudellisen ajan vain jatkuessa, on jokainen nuorelle saatu oppisopimus hieno saavutus. Niiden opiskelijoiden kohdalla, joille saatiin solmittua oppisopimus tai jotka asioita ajateltuaan päättivät palata koulun penkille, syrjäytymisen ehkäisy on toteutunut hyvin. Näiden kaikkien nuorien tutkintoon valmistuminen vähentää merkittävästi yhteiskunnan syrjäytymisestä syntyviä korkeita kustannuksia, kun nuori jatkaa ammattioppimisen tiellä ja myöhemmin ammatissaan. Vaikka taantuma on hidastanut oppisopimustyöpaikkojen löytymistä ja sopimusten solmimista onneksemme se ei ole vaikuttanut paljonkaan jo solmittuihin sopimuksiin. Projektin aikana oppisopimus on tullut koulutuksena tutummaksi sekä Suupohjan ammattiinstituutissa että muiden toimijoiden kesken. Muun muassa opettajat ovat saaneet kaikkien M.O.T. projektin kolmen vuoden aikana lisäinfoa oppisopimuksesta. Heille on tiedotettu onnistuneista opiskelijatarinoista. Osittain asenteet on muuttumassa positiivisempaan suuntaan ja osa opettajista vaikuttaa entistä kiinnostuneemmalta oppisopimuskoulutuksesta vaihtoehtona koulupudokkaalle. Silti aiempi mielipide, että oppisopimus ei sopisi nuorelle, varsinkaan koulupudokkaalle, näyttää istuvan joissakin henkilöissä tukevasti. Haastetta on jossain määrin aiheuttanut opiskelijahuolto, jonka kanssa säännöllisen yhteistyön kehittäminen on vaatinut sitkeää asennetta. Sitä pehmentääkseen projektilla on ollut strategiana opiskelijahuollon kokouksiin osallistuminen, jatkuva yhteydenpito, opiskelijoiden ohjauksesta tiedottaminen, tilan antaminen ja tulosten kautta tarpeellisuuden osoittaminen sekä ylemmän tahon ohjaus ja käskytys. Projektitoiminnan lisäys ryhmään on nostanut esille toiminnan kulmakiviä, esimerkiksi salassapitoasioista on keskusteltu, muistion pitämisestä ja lähettämisestä kokoukseen osallistuville on neuvoteltu. Näistä on kuitenkin luovittu läpi ja saatu oleellista aikaan, nuoren asioihin paneutumista. Projektin toteutusta ja läpimenoa olisi todennäköisesti helpottanut etukäteen tehty tehostettu oppisopimuksesta tiedottaminen, selvitys SAI:n valmiuksista näyttötutkintojen antamisessa, positiiviset esimerkit ja muu vastaava esityö ennen projektin alkua. 9.2 Kehittämisajatuksia Oppisopimus sopii mainiosti koulupudokkaalle, mutta vaatii tehostettua ohjausta koululta ja ulkopuolisilta tahoilta. Oppisopimuskoulutuksen tärkeyden korostaminen syrjäytymisen ehkäisijänä tarvitsee selvästi lisäponnisteluja. Koska oppisopimukseen kohdistuva asennemuutos ottaa aikaa, oppisopimuskoulutuksesta tulisi tiedottaa jatkuvasti suoraan opettajille, ei vain ylimmälle johdolle. Onkin hienoa että opetus- ja kulttuuriministeriö lähtee yhteiskunta- ja koulutustakuun siivittämänä vahvasti tukemaan nuorten oppisopimuskoulutusta vuonna Tiedottamiseen olisi hyvä apuväline luentokiertue, joka kohdistetaan yläkoulujen ja ammattikoulujen opettajistolle. Nuorten yritysyhteyksien ja työelämäosaamisen vahvistamiseen tulisi löytyä lisämalleja ja myös lisää työssäoppimista. Lisäksi koulupudokkuuteen johtaviin tekijöihin olisi osattava kiinnittää hyvin huomiota läpi lapsen kasvatuksen ja tehostettava sitä varsinkin yläkoulussa ennen ammattikouluun siirtymistä. Suupohjan ammatti-instituutti haluaa osaltaan kiinnittää asiaan huomiota ja se on hakenut uutta projektirahoitusta, jonka kautta pyritään estämään ammattikoulupudokkuutta jo yläkoulusta lähtien sekä lisäämään työelämätietoisuutta ja edelleen estämään syrjäytymistä. Tärkeä asia tässä Takoo projektihakemuksessa on oppisopimuksen kehittäminen peruskoulusta valmistuville nuorille OKM:n linjauksen mukaisesti. AIKUISKOULUTUS Käyntiosoite Postiosoite Puh Teknologiapuisto 1 A PL 102 Faksi Y-tunnus Kauhajoki Kauhajoki 11

13 Suupohjan ammatti-instituutissa M.O.T. -projektin tuottama malli otetaan varmasti jokapäiväiseen koulutoimintaan mukaan. Paljon työtä tarvinnut toimintamalli jatkaa hyvien tulosten tekemistä hyvän henkilökunnan kautta johtajistonsa ohjaamana. 12 LIITTEET 1. Start up pienryhmävalmennus 2. Start up pienryhmävalmennusesite nuorille 3. Opsomessut ; yritysrekryilmoitus 4. Opsomessut ; tapahtumailmoitus 5. Kutsu Koodi 12 onko mitään tehtävissä -paneelikeskusteluun 8/ Lehdistötiedote; Koodi 12 -paneelikeskustelu 8/ Lehtileike Koodi 12 -paneelikeskustelusta, Kauhajoki lehti, pääkirjoitus Lehtileikkeet Koodi 12 -paneelikeskustelusta, Kauhajoki lehti ja Suupohjan seutu ja Opettajien opas oppisopimukseen ohjaamiseksi 10. Koululaisesta opiskelijaksi -seminaarin ohjelma Lehdistötiedote; Koululaisesta opiskelijaksi seminaari AIKUISKOULUTUS Käyntiosoite Postiosoite Puh Teknologiapuisto 1 A PL 102 Faksi Y-tunnus Kauhajoki Kauhajoki

14 Etsivä nuorisotyö & Työpaja Focus 2 START UP! - pienryhmävalmennus Kokoontuminen: 6 krt ryhmätapaamisia. Lisäksi itsenäistä työskentelyä, kotitehtäviä ja mahdollisia yksilötapaamisia. Kokoontumiskertojen pituus: Ryhmätapaamiset 3 x 45 min kerrallaan kuutena päivänä ajalla Yksilöaikoja sovitaan tarpeen mukaan tälle ajalle tai ryhmävalmennuksen päätteeksi. Valmennusta täydentää annettava etätehtävä. Ryhmätapaamiset: 1. tapaaminen Ryhmäytymisharjoituksia Tilanteen kartoitus 2. tapaaminen Itsetuntemus ja omat voimavarat/resurssit Yksilöllisten tavoitteiden asettaminen Motiivi ja päämäärä 3. tapaaminen Työnhaun työkalut (tekniikat ja omat vuorovaikutustaidot) 4. tapaaminen Työelämätuntemus ja oman alan työnantajat alueella Käytännön tehtävä: Käynti kolmessa oman alan yrityksessä. (Tapaamisen sopiminen, keskustelu työnantajan kanssa harjoittelu-, oppisopimus- tai kesätyöpaikan mahdollisuudesta.) 5. tapaaminen Etätehtävien purku 6. tapaaminen Koonti ja jatkosuunnitelmat. Mahdollisen yksilövalmennuksen jatkaminen. Valmentajat: Palveluohjaaja Outi Latva-Reinikka-Courela, Etsivä nuorisotyö, p Työvalmentaja Rita Hietalahti, Työpaja Focus 2, p Sähköpostit ovat muotoa:

15 Ryhmävalmennus Oletko lähtöruudussa, risteyskohdassa, pysähdyksissä, vailla uutta suuntaa? -ryhmässä saat valmennusta vahvuuksiesi ja oman alasi löytämiseen tukea tavoitteidesi saavuttamiseksi vinkkejä opiskeluun ja/tai työllistymiseen -ryhmä kokoontuu sopimuksen mukaan voi sisältää ryhmä- ja yksilötapaamisia sekä tutustumiskäyntejä kokoontuu seuraavan kerran maalishuhtikuussa 2012 Yhteystiedot: Palveluohjaaja Outi Latva-Reinikka-Courela, Etsivä nuorisotyö, p Työvalmentaja Rita Hietalahti, Työpaja Focus 2, p Sähköpostit ovat muotoa:

16 AIKUISKOULUTUSOSASTO/Motivoidu Oppisopimuksella Työllisty -projekti Te tiedätte nuoret, vaan tietävätkö nuoret teidät ja yrityksenne? Yritys, tule näkyville nuoria varten ja varmista tulevaisuuden rekrytointisi! Suupohjan ammatti-instituutin (SAI) avoimien ovien yhteydessä nostetaan nähtäville alueen oppisopimusmyönteiset yritykset. Kutsumme ständillä mukaan etenkin sellaisia yrityksiä, joilla on parasta aikaa oppisopimusopiskelija tai jonka opiskelija on valmistunut tai jotka haluaisivat rekrytoida oppisopimusopiskelijan lähiaikoina! Tavoitteemme on estää nuorten syrjäytymistä ja saada heitä hakeutumaan koulutukseen. Kysy lisää tai ilmoittaudu mennessä puh projektipäällikkö Airi Rummukainen . Oppisopimustoimisto p OPPISOPIMUSKOULUTUS hanki sillä ammattitaito, puuttuva todistus, jatkokoulutus tai kouluttaudu uuteen ammattiin! Oppiminen tapahtuu pääasiassa omalla työpaikalla. Osaamista täydennetään tietopuolisella opiskelulla. Sopii nuorelle ja aikuiselle. Teknologiapuisto 1 A 2.krs, Kauhajoki

17 NUORI, MITÄ TEET? Ilman koulu- tai työpaikkaa? Oppisopimustarinoita ja -mahdollisuuksia Latvalan Puutarha Suupohjan ammatti-instituutin avoimilla ovilla Kauppaoppilaitoksella (Prännärintie 17) to klo 9 20, pe klo 9 14 Tule tutustumaan ja löydä ideoita tulevaisuuteesi!!! Aikuiskoulutusosasto Motivoidu Oppisopimuksella - Työllisty - projekti Oppisopimuskoulutus, Teknologiapuisto 1 A, KAUHAJOKI p

18 KUTSU Koulumaailmassa liian monella nuorella on liikaa poissaoloja, opinnot eivät etene. He eivät saavu tapaamisiin, joissa tilannetta korjattaisiin ja elämä on menossa sivuraiteille. Ovatko nuoret mielestänne hukassa? Onko alueellamme paljon alle 25 -vuotiaita nuoria työvoiman ja opiskelun ulkopuolella, joita ei näy missään tilastoissa? Kutsumme teidät keskustelemaan tästä otsikolla KOODI 12 onko mitään tehtävissä? seuraavan lukuvuoden avajaisiin Suupohjan ammatti-instituutille (SAI), maanantaina klo 9.30 kauppaoppilaitoksen auditorioon, Prännärintie 17, Kauhajoki. Aikataulu: Aloitamme aamukahvilla klo 9.30, jonka jälkeen siirrymme keskustelutilaisuuteen. Se päättyy viimeistään klo 12, jonka jälkeen on mahdollisuus jäädä nauttimaan lounas kanssamme. Aiheen alustaa opiskelijahuoltoryhmä instituutilta. He kertovat näkemyksensä nuorison tilasta tällä hetkellä, miten asiat ovat vuosien varrella muuttuneet, miltä tulevaisuus näyttää ja mahdollisista omista ideoistaan tulevaisuuden varalle. Yleisö koostuu nuorten kanssa työtä tekevistä ammattilaisista. Kaikki keskustelijoiksi kutsuttu ovat: Esa Saarinen, rikosylikonstaapeli, Etelä-Pohjanmaan poliisilaitos Jaana Mäkiranta, ammatinvalintapsykologi, Suupohjan TE toimisto Kirsti Kähärä, terveyspalvelujohtaja, LLKY Paula Uusi-Hakala, johtava sosiaalityöntekijä, lapsiperheiden sosiaalityö, LLKY Seppo Palomäki, ylilääkäri, lasten- ja nuorisopsykiatria, Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiiri Pyydämme ystävällisesti vastaustanne mennessä Mikäli jostain syystä ette itse pääse osallistumaan, tilaisuuden onnistumisen vuoksi toivomme, että lähettäisitte organisaatiostanne jonkun muun keskustelijaksi. Tiedusteluihin vastaa projektipäällikkö Airi Rummukainen Motivoidu oppisopimuksella Työllisty projektista, , aikuiskoulutus Kehittämisterveisin Matti Voutilainen rehtori, Suupohjan ammatti-instituutti SUUPOHJAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käyntiosoite Postiosoite Puh. (06) Oppitie 4 PL 6 Faksi (06) Y-tunnus Kauhajoki Kauhajoki

19 Lehdistötiedote; Kauhajoki, Asiantuntijakeskustelu; Syrjäytymisuhassa olevat nuoret, onko mitään tehtävissä? Airi Rummukainen Vastaanottaja: ; ; ; ; ; ; ; ; LEHDISTÖTIEDOTE Kauhajoki, maanantaina klo 10.00, paneelikeskustelu+yleisö Kauppaoppilaitoksen auditorio, Prännärintie 17, Kauhajoki kahvit klo 9.30 Onko mitään tehtävissä syrjäytymisuhassa oleville nuorille? lukuvuoden aloituspäivänä, asiantuntijoiden keskustelupaneeli Suupohjan ammatti-instituutilla (SAI) koulumaailmassa liian monella nuorella on liikaa poissaoloja, opinnot eivät etene ja elämä on menossa sivuraiteille. Alueellamme on myös alle 25 -vuotiaita nuoria työvoiman ja opiskelun ulkopuolella. Syrjäytymisen uhka leijuu ilmassa. keskustelun ydinryhmä koostuu asiantuntijoista; Esa Saarinen, rikosylikonstaapeli (Etelä- Pohjanmaan poliisilaitos), Jaana Mäkiranta, ammatinvalintapsykologi, (Suupohjan TE toimisto), Kirsti Kähärä, terveyspalvelujohtaja, (LLKY), Paula Uusi-Hakala, johtava sosiaalityöntekijä, (lapsiperheiden sosiaalityö, LLKY), Seppo Palomäki, ylilääkäri, lasten- ja nuorisopsykiatria, (Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiiri). keskustelua seuraa ja kommentoi yleisö, yleisössä tulee olemaan nuorten kanssa työtä tekeviä tahoja mm. opettajia Suupohjan ammatti-instituuttiin kuuluu kolme oppilaitosta ja aikuiskoulutusosasto. Nuorisoasteen ammatillista koulutusta antavat ammattioppilaitos, kauppaoppilaitos ja maatalousoppilaitos, yhteensä noin 700 opiskelijaa. Aikuiskoulutusosasto huolehtii oppisopimuskoulutuksesta ja erilaisista aikuiskoulutuksista, osastolla on yhteensä noin 450 opiskelijaa. syrjäytymisen estämiseksi toimii myös Motivoidu oppisopimuksella Työllisty projekti, joka tukee opintojen keskeyttämisvaarassa olevia opiskelijoita ja tarjoaa vaihtoehtoista ammatillista koulutusta. Lisätietoja: Airi Rummukainen, projektipäällikkö, Motivoidu oppisopimuksella Työllisty, Suupohjan ammatti-instituutti, aikuiskoulutus, , ja Matti Voutilainen, rehtori, Suupohjan ammattiinstituutti, , TERVETULOA! SAIn puolesta %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Airi Rummukainen projektipäällikkö, Motivoidu Oppisopimuksella-Työllisty Suupohjan ammatti-instituutti / Aikuiskoulutusosasto Teknologiapuisto 1, Kauhajoki gsm: SUUPOHJAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄKäyntiosoite Oppitie 4, KAUHAJOKI, (06) , faksi (06) Postiosoite PL 6, KAUHAJOKI

20

21

22 Oppisopimuskoulutukseen ohjaus SAI:lla nivoutuu opiskelijahuoltoryhmän toimintatapaan. Koulupudokkaan OPPISOPIMUSKOULUTUKSEEN OHJAUS SAIn opiskelijahuoltoryhmän toimintatapoihin liitettynä Luokanvalvojan ja opettajan koulupudokkuutta ennaltaehkäisevät toimet kuuluvat luonnollisena osana oppisopimukseen ohjauksen edeltäviin tehtäviin. Opettaja ottaa yhteyttä oppisopimukseen ohjausta varten ensisijaisesti opoihin tai opiskelijahuoltoryhmään, vaihtoehtoisesti suoraan oppisopimuskoulutukseen. Soveltuvuus arvioidaan tietoja yhdistellen ja opiskelijaa kuullen. Motivoidu oppisopimuksella työllisty, OKM:n erityisavustus ilmoitus opolle tai OHR:lle opiskelijan soveltuvuudesta ja/tai halukkuudesta oppisopimuskoulutukseen Opso (3) OPSO 1 Opiskelijahuollon kautta opiskelija ohjautuu oppisopimustoimistoon. OPSO 2 Oppilas voi myös itse hakeutua oppisopimuskoulutusinfoon. Opso (1) 12/12 OPSO 3 Koulutusjohtaja ja rehtori voi ohjata oppisopimuskoulutukseen, etenkin jos opiskelija on tuomassa eroilmoitusta. Opso (2)

23 Oppisopimukseen soveltuvan opiskelijan erityispiirteitä: - kouluallergia vaivaa -opinnot ovat jäämässä tai jääneet kesken -työssäoppiminen sujuu ja motivoi -on tekemällä oppija -yleisaineet eivät kiinnosta -opiskelijalla ei ole työelämää haittaavaa sairautta tai elämänhallinnan ongelmaa -opintoviikkoja on ammattiaineissa vähintään 30 jäljellä. HUOM! Koulustamme eronneet ilmoitetaan nuorisolain mukaan etsivälle nuorisotyölle. Muistamme, että opiskelijat ovat kukin yksilöitä. Mikä sopii yhdelle, ei sovi toiselle. Mikäli tarjoat opiskelijalle oppisopimuskoulutusta ja sopimus tehdään instituuttimme oppisopimustoimistossa, lasketaan opiskelija edelleen koulumme opiskelijaksi, vain eri osastolle. Lisätietoa tästä koulutusmuodosta ja esitteitä saat oppisopimustoimistostamme, puh Motivoidu oppisopimuksella työllisty, OKM:n erityisavustus Opettajan opas OHJAUS OPPISOPIMUSKOULUTUKSEEN OPPISOPIMUSKOULUTUS VAIHTOEHTONA OPINTOJEN JAT- KAMISEKSI Tämä opas esittää SAI:lla oppisopimuskoulutukseen ohjauksen toimintamallin. Kohderyhmänä ovat koulusta putoamisuhassa olevat tai koulusta eroamassa olevat. Oppisopimuskoulutus on vaihtoehto perustutkinnon suorittamiseksi. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee oppisopimuskoulutusta nuorille sopivana vaihtoehtona. 12/12

24 Olisiko ammattikoululla yhdessä yläkoulujen kanssa jotain tehtävissä, jotta koulupudokkuutta estettäisiin, ammattiopintoihin motivointia ja työelämätietoutta parannettaisiin? SAI järjestää seminaarin yhteistyössä Kolmas Ovi2 hankkeen kanssa Koululaisesta opiskelijaksi mistä innostusta reppuun? to klo 12 alkaen Suupohjan ammatti-instituutti, ammattioppilaitos, Suupohjasali, Oppitie 4, Kauhajoki OHJELMA Klo Get together tervetuloa paikan päälle Verkostoitumista, tarjoilua Posterit; Seutukunnalliset keinot nuorten tukemiseksi Avaussanat, yhtymähallituksen puheenjohtaja Olli Kiukkonen, Suupohjan koulutuskuntayhtymä Klo Syrjäytymistä vastaan jo yläasteelta lähtien -alustus Motivoidu oppisopimuksella työllisty projekti, M.O.T. projektin tulokset Airi Rummukainen, SAI/aikuiskoulutusosasto Nuorisokotikokemuksia ja -havaintoja, Jouni Korpela, toimitusjohtaja, Nuorisokoti Valokki Nuori työvoima ja koulutus yrittäjän näkökulmasta, Pauli Ojala, toimitusjohtaja, Nordautomation Kommentteja ja keskustelua Klo Verkostoituva tauko, tarjoilua Posterit: Seutukunnalliset keinot nuorten tukemiseksi Klo Nuoruusiän normaali ja vaikeutunut kehitys, nuorisokulttuuri, nuoruusiän kriisit Jukka Tervo, musiikkiterapeutti, nuorisoasiantuntija Klo n Keskustelua ja yhteenveto Ilmoittautumiset viimeistään lisätiedot , m.o.t. projektipäällikkö Airi Rummukainen SUUPOHJAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käyntiosoite Postiosoite Puh. (06) Oppitie 4 PL 6 Faksi (06) Y-tunnus Kauhajoki Kauhajoki

25 Lehdistötiedote; Kauhajoki, to klo 12-16; "Koululaisesta opiskelijaksi -voimmeko yhdessä estää ammattikoulupudokkuutta" Airi Rummukainen Vastaanottaja: ; ; ; ; ; ; ; ; LEHDISTÖTIEDOTE Kauhajoki, torstaina klo Ammattioppilaitoksen auditorio, Oppitie 4, Kauhajoki järjestää SAI ja Kolmas Ovi 2 -hanke Seminaari: Koululaisesta opiskelijaksi -mistä innostusta reppuun? mm. musiikkiterapeutti, nuorisoasiantuntija Jukka Tervo luennoi syrjäytymisen uhkaa ja merkkejä voi olla jo yläkoululaisilla, mutta millaisia? tunnistammeko ne? yksi uhkatekijä syrjäytymiseen on ammattikoulun keskeyttäminen, miksi opinnot keskeytyvät? mitä tehdä eristäytyvälle nuorelle? Olisiko ammattikoululla yhdessä yläkoulujen kanssa jotain tehtävissä, jotta koulupudokkuutta estettäisiin, ammattiopintoihin motivointia ja työelämätietoutta parannettaisiin? näiden kysymyksien pohjalle järjestämme seminaarin musiikkiterapeutti ja nuorisoasiantuntija Jukka Tervo valottaa nuorten elämästä laajasti, ammatillisten perhekotien liiton puheenjohtaja Kari Kokko tuo mukaan arkirealismia ja yrittäjä Pauli Ojala yritysnäkökulman nuoriin yleisössä tulee olemaan Suupohjan koulutuskuntayhtymän yläkoulujen oppilashuolto ja opettajia, nuorisotoimen työntekijöitä ja ammattikoulun opettajistoa syrjäytymisen estämiseksi on Suupohjan ammatti-instituutilla toiminut Motivoidu oppisopimuksella Työllisty projekti, joka tukee opintojen keskeyttämisvaarassa olevia opiskelijoita ja tarjoaa vaihtoehtoista ammatillista koulutusta. Tämän seminaarin myötä projekti päättyy. Suupohjan ammatti-instituuttiin kuuluu kolme oppilaitosta ja aikuiskoulutusosasto. Nuorisoasteen ammatillista koulutusta antavat ammattioppilaitos, kauppaoppilaitos ja maatalousoppilaitos, yhteensä noin 700 opiskelijaa. Aikuiskoulutusosasto huolehtii oppisopimuskoulutuksesta ja erilaisista aikuiskoulutuksista, osastolla on yhteensä noin 450 opiskelijaa. Kolmas Ovi muodostuu Seutukunnallinen Työpaja 2- ja Työpaja Focus 2 -projekteista. Hankkeeseen kuuluu edellä mainittujen projektien lisäksi myös etsivä nuorisotyö. Toimintaalueemme on Kauhajoki, Teuva, Isojoki ja Karijoki. Hankkeen toteuttamisesta vastaa Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä. Palveluihimme kuuluu asiakkaan tarpeiden mukaisesti Yksilö- ja työvalmennusta, Ryhmävalmennusta ja/tai Palveluohjausta. Hanke auttaa omien vahvuuksien löytämisessä, työ-ja koulutusvalinnoissa, työnhaussa ja elämäntilanteen kartoittamisessa. Kolmannen Oven rahoituksesta vastaa Euroopan sosiaalirahasto ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Lisätietoja: Airi Rummukainen, projektipäällikkö, Motivoidu oppisopimuksella Työllisty, Suupohjan ammatti-instituutti, aikuiskoulutus, , ja Matti Voutilainen, rehtori, Suupohjan ammattiinstituutti, , Tiina Ketola, projektipäällikkö, Kolmas Ovi 2, ,

26 TERVETULOA! SAI:n ja Kolmas Ovi 2 puolesta %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Airi Rummukainen projektipäällikkö, Motivoidu Oppisopimuksella-Työllisty Suupohjan ammatti-instituutti (SAI) / Aikuiskoulutusosasto Teknologiapuisto 1, Kauhajoki gsm: SUUPOHJAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käyntiosoite Oppitie 4, KAUHAJOKI, (06) , faksi (06) Postiosoite PL 6, KAUHAJOKI

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 27.8.2014 päivitetty Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteistyötavoitteet lukioiden ja peruskoulujen kanssa Jokaisen peruskoulunsa päättävän nuoren tulisi löytää

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI VERKKOLEHTI , vk 33

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI VERKKOLEHTI , vk 33 SUUPOHJAN AMMATTIINSTITUUTTI INSTITUUTTIA KOSKEVAT ASIAT ma 12.8.2013 Syyslukukauden yhteinen aloitus ammattioppilaitoksella klo 8.00. Opettajien kokous klo 10.00. Yhteinen lounas klo 11.30, sen jälkeen

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ENNAKKOJAKSO

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ENNAKKOJAKSO OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ENNAKKOJAKSO Peruskoulusta suoraan työelämään Oppisopimuksen ennakkojakso osana Turun mallin monityönantajaista oppisopimusta Julkaisu on toteutettu osana Oppisopimuskoulutuksen

Lisätiedot

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotakuu koulutus 21.3.2014 Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi 25.3.2014 1 Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuusta

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Sähköisen arvioinnin opas Kouluttajalle/Opiskelijalle

Oppisopimuskoulutus. Sähköisen arvioinnin opas Kouluttajalle/Opiskelijalle Oppisopimuskoulutus Sähköisen arvioinnin opas Kouluttajalle/Opiskelijalle https://opso.saiedu.fi/ YLEISINFO Oppisopimuskoulutuksessa pääpaino on työssä oppimisessa. Tämän vuoksi työssä oppimisen arvioinnilla

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Sähköisen arvioinnin opas Kouluttajalle/Opiskelijalle

Oppisopimuskoulutus. Sähköisen arvioinnin opas Kouluttajalle/Opiskelijalle Oppisopimuskoulutus Sähköisen arvioinnin opas Kouluttajalle/Opiskelijalle https://opso.saiedu.fi/ YLEISINFO Oppisopimuskoulutuksessa pääpaino on työssä oppimisessa. Tämän vuoksi työssä oppimisen arvioinnilla

Lisätiedot

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta.

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta. Yleistä oppisopimuksesta Oppisopimustoimisto laatii virallisen oppisopimuksen yhdessä työnantajan ja opiskelijan kanssa. Oppisopimus on juridisesti pätevä määräaikainen työsopimus, jossa noudatetaan normaaleja

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten?

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Taustaksi toisen asteen tutkinto edellytys jatko-opinnoille ja/tai siirtymiselle työelämään tavoite, että kaikki jatkavat peruskoulusta toiselle

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI VERKKOLEHTI 04.03.2013 10.03.2013, vk 10

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI VERKKOLEHTI 04.03.2013 10.03.2013, vk 10 INSTITUUTTIA KOSKEVAT ASIAT ma 4.3.2013 talousjohtaja Sjoella klo 12.45 alkaen klo 8.15, Johtoryhmä klo 13.00, Voutilainen maakuntaliitossa ke 6.3.2013 klo 9.00, Tuulivoimakoulutus alkaa, samalla lehdistötilaisuus

Lisätiedot

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunta Nuorisopalvelut xx.xx.2015 Johdanto Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin (Nuorisolaki, Kuntien nuorisotyö ja

Lisätiedot

Oppisopimuksella ammattiin

Oppisopimuksella ammattiin Oppisopimuksella ammattiin Video: oppisopimuskoulutus: Puualan perustutkinto https://www.youtube.com/watch?v=pvxiyx zaivm Oppisopimus on Työssä oppimista, jota täydennetään opiskelulla oppilaitoksessa

Lisätiedot

Nuorten Oppisopimuskoulutus

Nuorten Oppisopimuskoulutus Nuorten Oppisopimuskoulutus Oppisopimuksella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä harjoitettavia ammatillisia opintoja, joita täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. Työ + koulu

Lisätiedot

KE TU 2011 Keskeytynyt opiskelu tutkinnoksi. Sini Sarvilahti

KE TU 2011 Keskeytynyt opiskelu tutkinnoksi. Sini Sarvilahti KE TU 2011 Keskeytynyt opiskelu tutkinnoksi Sini Sarvilahti 11.3.2013 Projektin taustaa Opiskelijoiden kyselyt mahdollisuudesta saattaa opinnot loppuun ja valmistua Työelämän imu vie mennessään Oma opiskeluporukka

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Sopimus Opiskelija oppii työssä

Sopimus Opiskelija oppii työssä Oppisopimus Työpaikka/ työpaikkakouluttaja - kouluttaa - arvioi Sopimus Opiskelija oppii työssä Tietopuolinen koulutus oppilaitoksessa monimuotoisesti Opettaja koordinoi, ohjaa, arvioi Tutkintotodistus:

Lisätiedot

Ohje työpaikkaohjaajalle

Ohje työpaikkaohjaajalle Ohje työpaikkaohjaajalle oppisopimusopiskelijan ammattitaidon arvioinnista Vain oppilaista voi tulla mestareita. (intialainen sananlasku) AJATUKSIA OPPISOPIMUSOPISKELIJAN AMMATTITAIDON KEHITTYMISEN ARVIOINNISTA

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

TEEMA 3 Opintojen alkuvaihe. Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat

TEEMA 3 Opintojen alkuvaihe. Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat TEEMA 3 Opintojen alkuvaihe Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat - Kierros I klo 10.15-11.10 (55 min) - Kierros II klo 11.15 11.45 (35 min) - Kierros III klo 11.50 12.20 (30 min) - Yhteenveto

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi. Mirja Hannula 20.4.2016

Ammatillisen koulutuksen reformi. Mirja Hannula 20.4.2016 Ammatillisen koulutuksen reformi Mirja Hannula 20.4.2016 Toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformi - hallitusohjelman kirjaukset Vahvistetaan ammatillisen koulutuksen yhteiskunnallista merkitystä.

Lisätiedot

Aikuiskoulutuksen rahoitusmuodot ja hakeutumisvaiheiden prosessit. EKA Opin Ovi -projekti 1.12.2009 30.6.2012

Aikuiskoulutuksen rahoitusmuodot ja hakeutumisvaiheiden prosessit. EKA Opin Ovi -projekti 1.12.2009 30.6.2012 Aikuiskoulutuksen rahoitusmuodot ja hakeutumisvaiheiden prosessit EKA Opin Ovi -projekti 1.12.2009 30.6.2012 EKA Opin Ovi -projektissa toimii neljä kehittämisryhmää, jotka on muodostettu aikuiskoulutuksen

Lisätiedot

Lisätietoja ja syvempää tietoa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja koulutuksesta ja

Lisätietoja ja syvempää tietoa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja koulutuksesta  ja Starttikoulutus 1 Sisällys Mitä oppisopimuskoulutus tarkoittaa? 2 Yhteistyön osapuolet, roolit ja tehtävät 3-5 Oppisopimuksen alussa sovittavat asiat 7-8 Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen suunnittelu

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN VALMISTUVIEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE kevät 2016 Vastausprosentti: 87,6 % Työ, työnhaku ja työllistyminen Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijakyselyt 2013 alkaen

Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijakyselyt 2013 alkaen mod. 1 Ohjaus ja neuvonta 1 (5) Taustakysymykset: Kysymyksien arviontiasteikko, ellei kysymyksessä ole toisin esitetty ja vastauksen painoarvo oppilaitos Täysin samaa mieltä. 5 sukupuoli Jokseenkin samaa

Lisätiedot

Työpaikalla tapahtuva koulutus Oppisopimuksella ammattilaiseksi. Jyväskylän oppisopimuskeskus

Työpaikalla tapahtuva koulutus Oppisopimuksella ammattilaiseksi. Jyväskylän oppisopimuskeskus Työpaikalla tapahtuva koulutus Oppisopimuksella ammattilaiseksi 1 Jyväskylän oppisopimuskeskus HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUOHJELMA SUUNNITTELU OPPISOPIMUSKOULUTUS PÄHKINÄNKUORESSA TYÖSSÄ OPPIMINEN JA OHJAAMINEN

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset

Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia toimia, joiden avulla kaikenikäiset kansalaiset voivat määritellä valmiutensa, taitonsa

Lisätiedot

Opsotäppä X. Vastaus asiakaslähtöisyyteen. Taitajapedagogiikkaa parhaimmillaan. Lisäarvoa asiakkaille opiskelijalle ja työnantajalle.

Opsotäppä X. Vastaus asiakaslähtöisyyteen. Taitajapedagogiikkaa parhaimmillaan. Lisäarvoa asiakkaille opiskelijalle ja työnantajalle. Opsotäppä X Vastaus asiakaslähtöisyyteen. Taitajapedagogiikkaa parhaimmillaan. Lisäarvoa asiakkaille opiskelijalle ja työnantajalle. https://www.youtube.com/watch?v=hudvcsibcyo https://www.youtube.com/playlist?list=plmhprup4imy4hrconl7cujhtcjl5ygerf

Lisätiedot

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Satu Hekkala Johdanto Tämä artikkeli kertoo Oulun Diakoniaopiston opinto-ohjaussuunnitelman kehittämistyöstä ja esittelee lyhyesti opinto-ohjaussuunnitelman

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen tulevaisuuden näkymiä -tilaisuus 15.6.2016 Satu Ågren Ketä EK edustaa? EK edustaa kattavasti kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia yrityksiä.

Lisätiedot

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Liisi Mattila ja Anu Parantainen 3.5.2016 M.O.T. monenlaisia oppijoita työpaikalla Mukana menossa: Turun kaupungin sivistystoimiala, ammatillinen

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki 23.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014

Lisätiedot

ELO -toiminnan organisoitumisen vaihe alueilla

ELO -toiminnan organisoitumisen vaihe alueilla ELO -toiminnan organisoitumisen vaihe alueilla Opin ovi klinikka, Tampere 19.11.2013 Mervi Sirviö LAITURI projekti Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Alueellisten ELO - ryhmien kyselyn vastausten yhteenvetoa

Lisätiedot

Opiskelijakysely toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoille Tulosyhteenveto koulutuskuntayhtymän hallitukselle

Opiskelijakysely toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoille Tulosyhteenveto koulutuskuntayhtymän hallitukselle Opiskelijakysely toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoille Tulosyhteenveto koulutuskuntayhtymän hallitukselle Anne Mähönen 15.9.2016 SISÄLTÖ OPISKELIJAPALVELUT... 1 1. Tiedätkö, kuinka saat tarvittaessa

Lisätiedot

VAL211 OSAAMISEN ARVIOINTI OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN

VAL211 OSAAMISEN ARVIOINTI OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Rovaniemen koulutuskuntayhtymä koulutuksen osa Osaamis- n itsetuntemus Hyväksymismerkinnät 1 (6) ryhmä- tai vertaisarviointia. n itsearviointi selvittää fyysisiä, sosiaalisia ja psyykkisiä edellytyksiään

Lisätiedot

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012 Anu Anttila Yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa on kiteytetty viiteen toimintamalliin 1. Työpajalla

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Valmistaudu tuleviin opintoihin!

Valmistaudu tuleviin opintoihin! Valmistaudu tuleviin opintoihin! Perusopetuksen jälkeinen valmistava koulutus 2017 2018 Oletko vailla opiskelupaikkaa? Ei hätää, tarjolla on useita mahdollisuuksia! Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013

Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013 Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013 24.10.2012 Turku Kjell Henrichson Yhteiskuntatakuun taustoja 110 000 perusasteen varassa olevaa alle 30-vuotiasta. 55 000 työtöntä alle 30-vuotiasta, joista

Lisätiedot

AMMATINVALINTAA SELKIYTTÄVÄN JA VAHVISTAVAN RYHMÄN TOIMINTA AMMATTISTARTTILAISTEN JA KYMPPILUOKKALAISTEN AMMATINVALINNAN TUKENA

AMMATINVALINTAA SELKIYTTÄVÄN JA VAHVISTAVAN RYHMÄN TOIMINTA AMMATTISTARTTILAISTEN JA KYMPPILUOKKALAISTEN AMMATINVALINNAN TUKENA AMMATINVALINTAA SELKIYTTÄVÄN JA VAHVISTAVAN RYHMÄN TOIMINTA AMMATTISTARTTILAISTEN JA KYMPPILUOKKALAISTEN AMMATINVALINNAN TUKENA 9.5.2013 Jenni Kiiskilä 1. Ammatinvalintaa selkiyttävän ja vahvistavan ryhmän

Lisätiedot

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 Markku.haurinen@jns.fi Yrityskansio sisältö Työllisyyden kuntakokeilu Koulutus- ja työhönvalmennus Työkokeilu Palkkatuki Esimerkkilaskelmat palkkatuesta

Lisätiedot

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008 Opetushallitus Pvm 31.3.2008 PL 380 Dnro 00531 HELSINKI 7/521/2008 Asia: NUORTEN SYRJÄYTYMISEN EHKÄISYYN JA TYÖLLISYYDEN PARANTAMISEEN VALTION TALOUSARVIOSSA VUODELLE 2008 VARATUN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Seinäjoki, 13.3.2013 Nuorisotakuun taustoja Perusasteen varassa olevat nuoret Työttömät alle 30-vuotiaat nuoret Työn ja koulutuksen

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

Digitarinat. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: Oppiminen on yhteispeliä

Digitarinat. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: Oppiminen on yhteispeliä Digitarinat Oppiminen on yhteispeliä Qr-koodi Youtube soittolistaan: Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS

Lisätiedot

Virtuaalinen ohjaus paljon mahdollistajana. Ohjattu etäopiskelun malli aikuisten perusopetuksessa

Virtuaalinen ohjaus paljon mahdollistajana. Ohjattu etäopiskelun malli aikuisten perusopetuksessa Virtuaalinen ohjaus paljon mahdollistajana Ohjattu etäopiskelun malli aikuisten perusopetuksessa Päivi Peltoniemi ja Paula Santapakka Raudaskylän Kristillinen Opisto 2013 Aikuisten perusopetus Raudaskylän

Lisätiedot

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 markku.haurinen@jns.fi

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 markku.haurinen@jns.fi Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 markku.haurinen@jns.fi Yrityskansio sisältö Työllisyyden kuntakokeilu Koulutus- ja työhönvalmennus Työkokeilu Palkkatuki Esimerkkilaskelmat palkkatuesta

Lisätiedot

SATAEDU Satakunnan ammattiopisto, Satakunnan aikuiskoulutuskeskus

SATAEDU Satakunnan ammattiopisto, Satakunnan aikuiskoulutuskeskus SATAEDU Satakunnan ammattiopisto, Satakunnan aikuiskoulutuskeskus AIKUISTEN OPINTO-OHJAUS Koonti: Johanna Rantalainen opinto-ohjaaja, Harjavallan yksikkö AIKUISOPISKELIJOIDEN MÄÄRÄT SATAEDUSSA SATAKUNNAN

Lisätiedot

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 1 Yhteystiedot Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 www.jao.fi/fi/jyvaskylan-oppisopimuskeskus oppisopimus@jao.fi 2 Oppisopimuskoulutus

Lisätiedot

Ylitalo Arto Kuntayhtymän johtaja

Ylitalo Arto Kuntayhtymän johtaja Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki OPH Selvityslomake erityisavustus Hankeryhmä > selvitys valtionavustuksen käytöstä Koulutustaso * Ammatillinen koulutus Hakuryhmä * Muu, mikä? Mikä? * Laatustrategian

Lisätiedot

Nuorten oppisopimuskoulutus ja koulutussopimus

Nuorten oppisopimuskoulutus ja koulutussopimus Nuorten oppisopimuskoulutus ja koulutussopimus Suomen Yrittäjien näkökulma Miikka Venäläinen Päijät-Hämeen Yrittäjät 1 Suomen Yrittäjät Yrittäjien oma järjestö Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998, 8 ) Koulutuksen järjestäjä päättää näyttötutkintoon valmistavan

Lisätiedot

Miten kavennamme terveyseroja tehokkaasti kohdentaen Koulupudokkuuden ehkäisy

Miten kavennamme terveyseroja tehokkaasti kohdentaen Koulupudokkuuden ehkäisy Terveyden edistämisen ajankohtaispäivä Miten kavennamme terveyseroja tehokkaasti kohdentaen 22.5.2012 Koulupudokkuuden ehkäisy Arja Kukkonen, ohjauspalveluiden päällikkö Opetusvirasto, nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja

Lisätiedot

Yleistietoa yrittäjän oppisopimuksesta - Unikan ja Omnian oppisopimustoimiston järjestämänä

Yleistietoa yrittäjän oppisopimuksesta - Unikan ja Omnian oppisopimustoimiston järjestämänä Yleistietoa yrittäjän oppisopimuksesta - Unikan ja Omnian oppisopimustoimiston järjestämänä Yrittäjän oppisopimus Parturi-kampaajan oppisopimuskoulutus on parturi-kampaamossa työn ohessa tapahtuvaa oppimista,

Lisätiedot

Lapin ammattiopistossa

Lapin ammattiopistossa VALMA JA TELMA Lapin ammattiopistossa Mitä on Valma? Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA) on yhdistetty neljä aiempaa eri kohderyhmille suunnattua valmistavaa, valmentavaa,

Lisätiedot

Oppisopimus on HyväDiili

Oppisopimus on HyväDiili Oppisopimus on HyväDiili Nuoret osaajat yritysten voimavarana- Yritykset oppisopimuksen mahdollistajana Minna Sainio 040 868 0631 minna.sainio@sedu.fi OpsoDiili Länsi-Suomi 1.4.2015 31.12.2017 Nuorten

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

Nivelvaihe peruskoulun päättäville nuorille HENKILÖKUNNAN OPAS

Nivelvaihe peruskoulun päättäville nuorille HENKILÖKUNNAN OPAS Nivelvaihe peruskoulun päättäville nuorille HENKILÖKUNNAN OPAS Vantaan nivelvaihe peruskoulun päättäville nuorille Peruskoulun päättyminen on tärkeä askel nuoren elämässä. Siirtyminen jatko-opintoihin

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 2 KOKOUSTIEDOT. Aika 3.3.2009 klo 16.30-18.35

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 2 KOKOUSTIEDOT. Aika 3.3.2009 klo 16.30-18.35 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 3.3.2009 klo 16.30-18.35 Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone

Lisätiedot

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Lahden diakonian instituutti Vastuuta ottamalla opit 3- hanke Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015 Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Anne-Maria Karjalainen kehittämisvastaava Lahden diakonian

Lisätiedot

TEEMA 2: Sisäiset organisatoriset muutokset

TEEMA 2: Sisäiset organisatoriset muutokset TEEMA 2: Sisäiset organisatoriset muutokset Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat - Kierros I klo 10.15-11.10 (55 min) - Kierros II klo 11.15 11.45 (35 min) - Kierros III klo 11.50 12.20

Lisätiedot

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 1. Y1 OPPILAITOS -Toimiala / yksikkö 2. Y2. Ikä 3. S0 Valmistutko tänä kevään? 4. S 1a Millaisen arvioit elämäntilanteesi olevan 4 kuukauden kuluttua valmistumisesi

Lisätiedot

Ammatillisen aikuiskoulutuksen lainsäädännön uudistusnäkymät. Markku Kokkonen Johtamisen erikoisammattitutkinnon kehittämispäivä 13.4.

Ammatillisen aikuiskoulutuksen lainsäädännön uudistusnäkymät. Markku Kokkonen Johtamisen erikoisammattitutkinnon kehittämispäivä 13.4. Ammatillisen aikuiskoulutuksen lainsäädännön uudistusnäkymät Markku Kokkonen Johtamisen erikoisammattitutkinnon kehittämispäivä 13.4.2010 Rahoitus Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009)

Lisätiedot

Opintopolku.fi. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta. Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi. Opintopolku.

Opintopolku.fi. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta. Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi. Opintopolku. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi Oppija ja elinikäinen oppiminen Hakeutujan palvelut Opintojen aikaiset palvelut Siirtymävaiheen

Lisätiedot

työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä

työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä Hanki tutkinto tai kehitä osaamistasi! OPISKELE AMMATTI OPPISOPIMUKSELLA. Oppisopimuskoulutus on työsuhteeseen tai yrittäjyyteen perustuvaa

Lisätiedot

Oppisopimuksella uudistuvaa osaamista

Oppisopimuksella uudistuvaa osaamista Oppisopimuksella uudistuvaa osaamista EK:n henkilöstö ja koulutustiedustelu 2016 Joka neljäs yritys solmi oppisopimuksia vuosina 2014 2015 On solmittu oppisopimuksia 23 % Ei ole solmittu oppisopimuksia

Lisätiedot

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Turun ammattikorkeakoulu, TYT:n Innovointiraha 2012 LOPPURAPORTTI Projektin nimi Monialaiset tutkimuspajat pvm 20.12.2012 1 (7) PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Monialaiset tutkimuspajat Tekniikka, ympäristö ja

Lisätiedot

O H J A U S H E N K I L Ö S T Ö L L E klo Omnia Sampola rehtori Maija Aaltola

O H J A U S H E N K I L Ö S T Ö L L E klo Omnia Sampola rehtori Maija Aaltola O M N I A N I N F O O H J A U S H E N K I L Ö S T Ö L L E 23.9.2016 klo 11.30-15.00 Omnia Sampola rehtori Maija Aaltola OHJELMA Uudistuva Omnia, yksi oppilaitos Opiskelijatilanne syksyllä 2016 Ammatilliset

Lisätiedot

Itä-Lapin Ammattiopisto Nuorten Aikalisä

Itä-Lapin Ammattiopisto Nuorten Aikalisä Itä-Lapin Ammattiopisto Nuorten Aikalisä 30.3.2009 Itä-Lapin Ammattioppilaitos 30.3.2009 Sirkku Valve, Mt ja Päihdehanke ja Erkki Vartiainen, LaPsyKe-hanke Kuva: Sirkku Valve Sirkku Valve ja Erkki Vartiainen

Lisätiedot

Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala

Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala 13.3.2015 Valma-työryhmä: Hannele Siekkinen, Jaana Haikara, Tytti Sydänmetsä, Paula Jaakkonen, Arto Huuskonen, Ritva Joki-Kolehmainen

Lisätiedot

Ohjaukseen liittyvät hankkeet ja Oppimisympäristöjen kehittämiseen liittyvät hankkeet. Ryhmä nro

Ohjaukseen liittyvät hankkeet ja Oppimisympäristöjen kehittämiseen liittyvät hankkeet. Ryhmä nro Ryhmä nro 1 ja 3 Ohjaukseen liittyvät hankkeet ja Oppimisympäristöjen kehittämiseen liittyvät hankkeet Ryhmä 1 Aura Nina Sataedu Oppi-Apaja -hanke Eklöf Tarja Sataedu Oppi-Apaja -hanke Harju-Vahekoski

Lisätiedot

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN 1(5) NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN Ammattitaitovaatimukset : tunnistaa sosiaalista vahvistamista tarvitsevan nuoren ja/tai hallitsee varhaisen tukemisen ja kohtaamisen menetelmiä pystyy toimimaan moniammatillisessa

Lisätiedot

OPPILAANOHJAUS PERUSOPETUKSESSA

OPPILAANOHJAUS PERUSOPETUKSESSA OPPILAANOHJAUS PERUSOPETUKSESSA Perusopetuksen yleisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistustyöryhmälle 27.1.2010 Helena Kasurinen Osaamisen ja sivistyksen asialla OPPILAANOHJAUS PERUSOPETUKSESSA OHJAUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

KOULUTUSSOPIMUKSEN KÄYTTÖÖNOTTO AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA Koulutussopimusmallin esittely

KOULUTUSSOPIMUKSEN KÄYTTÖÖNOTTO AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA Koulutussopimusmallin esittely KOULUTUSSOPIMUKSEN KÄYTTÖÖNOTTO AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA Koulutussopimusmallin esittely Aamukahvi- ja keskustelutilaisuus Päijät-Häme10.6.2016 Maija Aaltola Selvityshenkilö OKM, rehtori Omnian ammattiopisto

Lisätiedot

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 15.3 Vuosiluokkien 7-9 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 15.3.1 Siirtyminen kuudennelta luokalta

Lisätiedot

Ajankohtaista etsivästä nuorisotyöstä

Ajankohtaista etsivästä nuorisotyöstä Ajankohtaista etsivästä nuorisotyöstä 29.-30.10.2014 Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi, Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto 31.10.2014 2 lukumäärä 1 700 1 600 1

Lisätiedot

Harppaa elämäsi muutokseen!

Harppaa elämäsi muutokseen! Bongaa putoava Harppaa elämäsi muutokseen! Miksi en juuri minä? Odotatko ihmettä? Toiveista todeksi? KEVÄÄN 2012 TOIMINTA OSAAVA OHJAUS KEVÄÄN 2012 UUDET RYHMÄT Tietokone tutuksi, opiskelutaidot käyttöön!

Lisätiedot

Monimuotoisen ohjauksen foorumi OHJAUSTYÖTÄ YRITYKSISSÄ Ohjattu harjoittelu nuorten työllistymispalveluna

Monimuotoisen ohjauksen foorumi OHJAUSTYÖTÄ YRITYKSISSÄ Ohjattu harjoittelu nuorten työllistymispalveluna Monimuotoisen ohjauksen foorumi 16.10.2012 OHJAUSTYÖTÄ YRITYKSISSÄ Ohjattu harjoittelu nuorten työllistymispalveluna Projektipäällikkö Riina Hiipakka-Lahti, Ohjaaja Outi Lahtinen Nuorten Verkostotyöpaja

Lisätiedot

Hakevan vaiheen merkitys ja soveltuvuuden arviointi opintojen henkilökohtaistamisen tukena. Eeva-Kaisa Pakkala Ttm, opinto-ohjaaja Edupoli

Hakevan vaiheen merkitys ja soveltuvuuden arviointi opintojen henkilökohtaistamisen tukena. Eeva-Kaisa Pakkala Ttm, opinto-ohjaaja Edupoli Hakevan vaiheen merkitys ja soveltuvuuden arviointi opintojen henkilökohtaistamisen tukena Eeva-Kaisa Pakkala Ttm, opinto-ohjaaja Edupoli Henkilökohtaistaminen KOMMENTOI! Ammatillis et opinnot Ammatillis

Lisätiedot

Kyselyn tarkoitus. Rita Koivisto

Kyselyn tarkoitus. Rita Koivisto Kyselyn tarkoitus Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa Lapin ammattiopiston aikuiskoulutuksen opettajien näkemyksiä Työräätäli -toimintamallin kehittämiseksi opettajien ja opiskelijoiden hyödyksi. Työräätäli

Lisätiedot

Nurmeksen etsivänuorisotyö on osa Nuoriso- ja matkailukeskys Hyvärilä Oy:n toteuttamista paikallisista nuorisopalveluista.

Nurmeksen etsivänuorisotyö on osa Nuoriso- ja matkailukeskys Hyvärilä Oy:n toteuttamista paikallisista nuorisopalveluista. ETSIVÄNUORISOTYÖ Vuosiraportti 2015 Paula Timonen Nurmeksen etsivänuorisotyö on osa Nuoriso- ja matkailukeskys Hyvärilä Oy:n toteuttamista paikallisista nuorisopalveluista. Etsivien tyypillinen asiakas

Lisätiedot

Koulutuksenjärjestäjät Ohjaamopalveluiden. tuottajana ja käyttäjänä. Sujuvat siirtymät seminaari

Koulutuksenjärjestäjät Ohjaamopalveluiden. tuottajana ja käyttäjänä. Sujuvat siirtymät seminaari Koulutuksenjärjestäjät Ohjaamopalveluiden tuottajana ja käyttäjänä Sujuvat siirtymät seminaari 2.-4.5.2016 Mervi Huttula mervi.huttula@ortonpro.fi puh. 040 628 1800 Koulutuksenjärjestäjän suhde Ohjaamo-toimintaan.

Lisätiedot

Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin

Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin Tiina Myllymäki Projektivastaava / Työhönvalmentaja 3kk Ohjaava työhönvalmennuspalvelu projekti 3kk Ohjaava työhönvalmennuspalvelu projekti (2015 2017)

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen kokeilu - Väliraporttien kertomaa Ammattistartista

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen kokeilu - Väliraporttien kertomaa Ammattistartista Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen kokeilu - Väliraporttien kertomaa Ammattistartista Helsingin tekniikan alan oppilaitos, Vallilan koulutusyksikkö Aira Rajamäki 14.3.2007

Lisätiedot

Case: Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK

Case: Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK O S A A M I S P E R U S T E I S U U S J A A S I A K A S L Ä H T Ö I S Y Y S - Y K S I L Ö L L I S E T O P I N T O P O L U T J A E R I L A I S I L L E A S I A K K A I L L E T U O T E T TAVAT PA LV E L U

Lisätiedot

inka Koulutuksen arviointijärjestelmä Apuväline ammatillisille oppilaitoksille palautteenkeruuseen ja itsearviointiin

inka Koulutuksen arviointijärjestelmä Apuväline ammatillisille oppilaitoksille palautteenkeruuseen ja itsearviointiin inka Koulutuksen arviointijärjestelmä Apuväline ammatillisille oppilaitoksille palautteenkeruuseen ja itsearviointiin Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuskeskus tarjoaa tukipalveluja koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia 3.6.2015 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Käsiteltävät selvitykset: Selvitys nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimenpideohjelman tuloksellisuudesta

Lisätiedot

Opiskelijahuollon kesäpäivät

Opiskelijahuollon kesäpäivät Opiskelijahuollon kesäpäivät 9.6.2010 Monimuotoinen opinpolku johtaa ammattiin Kesto: 01/2009-11/2011 Kohderyhmä: Sedun opiskelijat, opintoohjaajat, erityisopettajat, kuraattorit, koulunkäyntiavustajat,

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN VALMISTUVIEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE 2015 Vastausprosentti: 80,1 % Työ, työnhaku ja työllistyminen 1. Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

AIKUISTEN OHJAUS JA NEUVONTATYÖ, 30 op ESITE

AIKUISTEN OHJAUS JA NEUVONTATYÖ, 30 op ESITE AIKUISTEN OHJAUS JA NEUVONTATYÖ, 30 op ESITE Aikuisten ohjaus ja neuvontatyö, 30 op ERKKERI on aikuisten ohjaus- ja neuvontatyötä tekevän henkilöstön ohjausosaamista sekä moniammatillista verkostotyötä

Lisätiedot

OPI kurssin sisältö ja toteutus

OPI kurssin sisältö ja toteutus OPI kurssin sisältö ja toteutus tiedotustilaisuus palveluntuottajille 4.2.2015 Irja Kiisseli Suunnittelija Kuntoutusryhmä 2 Esitys sisältää OPI-kurssien taustaa Hankevaiheesta pysyvään toimintaan Tietoa

Lisätiedot

Läpäisyn tehostamisohjelma osana koulutustakuuta Elise Virnes

Läpäisyn tehostamisohjelma osana koulutustakuuta Elise Virnes Läpäisyn tehostamisohjelma osana koulutustakuuta 6.5.2013 Elise Virnes Nuorisotakuu nyt Väliraportti, Nuorten yhteiskuntatakuu 2013, TEM raportteja 8/2012, valmistui 15.3. Ensimmäisessä työryhmän raportissa

Lisätiedot

Tutkintojen suorittamiseen ja suunnitteluun, osaamisen arviointiin ja tutkintotodistusten antamiseen liittyvä laadunvarmistus

Tutkintojen suorittamiseen ja suunnitteluun, osaamisen arviointiin ja tutkintotodistusten antamiseen liittyvä laadunvarmistus Tutkintojen suorittamiseen ja suunnitteluun, osaamisen arviointiin ja tutkintotodistusten antamiseen liittyvä laadunvarmistus PROJECT NUMBER 574310-EPP-1-2016-1-FI-EPPKA3-EQAVET NRP Henkilö- kohtaista-

Lisätiedot

OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Monialakoulutus Etelä-Pohjanmaa v. 2009-2011 hakeutumisen vaiheeseen

OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Monialakoulutus Etelä-Pohjanmaa v. 2009-2011 hakeutumisen vaiheeseen 1. TYÖNHAKIJAN PERUSTIEDOT OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Työnhakijan nimi Sosiaaliturvatunnus Lähiosoite Postinumero Sähköpostiosoite 2. AIKAISEMPI KOULUTUS Postitoimipaikka puh. gsm Pohjakoulutus, suoritusvuosi

Lisätiedot

Työelämän odotukset ammatillisten perustutkintojen uudistuessa

Työelämän odotukset ammatillisten perustutkintojen uudistuessa Työelämän odotukset ammatillisten perustutkintojen uudistuessa SAK SAK syksy 2009 1 Työmarkkinoiden joustavuus haastaa ammatillisen peruskoulutuksen Työmarkkinoiden muutokset ja joustavuus lisääntynyt

Lisätiedot

Nuorten yhteiskunta- ja koulutustakuu

Nuorten yhteiskunta- ja koulutustakuu Nuorten yhteiskunta- ja koulutustakuu Mitä NYT? Toinen yhteinen seminaari seudun toimijoille. Aika: Torstai 14.3.2013 klo 8.30-12.00 Paikka: Oulun kaupungintalo, valtuustosali, Kirkkokatu 2a Työpaja 1:

Lisätiedot

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia.

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia. LIITE 4 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry on OAJ:n Ammatilliset Opettajat OAO ry:n jäsenyhdistys ja Opetusalan Ammattijärjestö

Lisätiedot