PROJEKTIRAPORTTI MOTIVOIDU OPPISOPIMUKSELLA TYÖLLISTY II LOPPURAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PROJEKTIRAPORTTI MOTIVOIDU OPPISOPIMUKSELLA TYÖLLISTY II 1.7.2011-31.12.2012 LOPPURAPORTTI"

Transkriptio

1 PROJEKTIRAPORTTI MOTIVOIDU OPPISOPIMUKSELLA TYÖLLISTY II LOPPURAPORTTI

2 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. PROJEKTIN KUVAUS PROJEKTIN TAVOITTEET PROJEKTIN AIKATAULU PROJEKTIN TOTEUTTAJAT PROJEKTIN TOTEUTUS JA TOIMENPITEET RESURSSIT BUDJETTI JA TALOUS TULOKSET YHTEENVETO JA KEHITTÄMISAJATUKSET... 9 AIKUISKOULUTUS Käyntiosoite Postiosoite Puh Teknologiapuisto 1 A PL 102 Faksi Y-tunnus Kauhajoki Kauhajoki

3 2 LOPPURAPORTTI M.O.T. II PROJEKTI Hanke: Motivoidu Oppisopimuksella Työllisty (M.O.T.) II Aika: Rahoitus: Opetusministeriön erityisavustus harkinnanvaraisten oppisopimuskoulutusten tukemiseen; päätös DNRO 310/522/2010, erityisavustuksen myöntäminen, ja päätös DNRO 310/522/2010, valtionavustuksen käyttöoikeuden pidentäminen, Viittaus: Aiempi M.O.T. I -projektiraportti ajalta PROJEKTIN KUVAUS 1.1. Taustaa Suupohjan koulutusyhtymä/suupohjan ammatti-instituutti (SAI) on toisen asteen ammatillinen oppilaitos, johon kuuluvat kolme yksikköä: ammattioppilaitos (AOL), kauppaoppilaitos (KOL), maatalousoppilaitos (MOL) ja aikuiskoulutusosasto itsenäisenä yksikkönä. SAI:n aikuiskoulutusosasto tarjoaa oppisopimuskoulutusta ja muuta aikuiskoulutusta työ- ja elinkeinoelämän tarpeisiin sekä erilaisia ajankohtaisia projekteja Projektin kuvaus M.O.T. I projektia toteutettiin Opetusministeriön (OPM), nykyisen Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM), erityisavustuksella Lisäksi saatiin jatkoaika rahoituksen käytölle kesäkuun 2011 loppuun saakka. Projektin aikana kehitettiin toimintamallia ja toimintatapoja toisen asteen koulutuksen ja oppisopimuskoulutuksen välillä, jotta ne opiskelijat, jotka olivat aikeissa lopettaa toisen asteen ammatilliset opiskelunsa, saivat mahdollisuuden jatkaa opiskelua oppisopimusopiskelijana ja sen myötä valmistua ammattiin ja työllistyä. Hanketta toteutettiin Suupohjan seudulla. M.O.T. II on jatkanut toimintamallin juurruttamista SAI:lle. Rahoitus saatiin vuodelle 2011 ja jatkoanomuksella käyttöaikaa vuoden 2012 loppuun saakka. 2. PROJEKTIN TAVOITTEET Kuten M.O.T. I myös M.O.T. II projektin pitkän tähtäimen tavoite oli ehkäistä nuorten syrjäytymistä ammattiin valmistumisen kautta. Päätavoitteena oli sekä jatkuvasti kehittää että juurruttaa pysyvää toimintamallia keskeyttämisuhan alla olevien tai keskeyttäneiden opiskelijoiden opintojen saattamiseksi loppuun. Näin haluttiin samalla luoda hyvät mahdollisuudet työllistymiselle. AIKUISKOULUTUS Käyntiosoite Postiosoite Puh Teknologiapuisto 1 A PL 102 Faksi Y-tunnus Kauhajoki Kauhajoki

4 3 3. PROJEKTIN AIKATAULU M.O.T. II projekti on toiminut , josta vuosi 2012 rahoituksen käytölle saadulla jatkoajalla. M.O.T. II on jatkanut M.O.T. I projektia ( ), joka päättyi jatkoajan jälkeen Hankkeen rahoitus käytettiin silloin loppuun ja raportti kirjoitettiin. 4. PROJEKTIN TOTEUTTAJAT Projektia hallinnoi SAI ja sitä toteutti aikuiskoulutusosasto. Projektin johtajana toimi aikuiskoulutusosaston johtaja Riitta Uusi-Kokko ja projektipäällikkönä työskenteli Airi Rummukainen osa-aikaisesti ( ). Projektiin ovat osallistuneet pääasiassa opettajat (SAI), kuraattori, opinto-ohjaajat, erityisopettajat, koulutusjohtajat ja oppisopimustoimisto. Yhteistyötä on tehty opiskelijahuoltoryhmän (OHR), Kolmas Ovi -hankkeen, TE toimiston, vanhempien, alueen nuorisotoimijoiden sekä yrittäjien kanssa. Ohjausryhmä Ohjausryhmän pohja luotiin M.O.T. I projektin aikana. Kokouksia pidettiin kuusi kertaa vuoden 2011 aikana ja viisi kertaa vuoden 2012 aikana. Ohjausryhmän kokoonpano oli edellisen vuoden tapaan toimiva, keskustelua syntyi ja uusia toiminta-ajatuksia pohdittiin vilkkaasti. Ohjausryhmään kuuluivat: 1. Koivula Anna-Leena, henkilöstöpäällikkö, Pesmel Oy 2. Marttila Arja, koulutustarkastaja, oppisopimustoimisto/ Riitta Uusi-Kokko aikuiskoulutusosaston johtaja, SAI 3. Riekkinen Armi, projektipäällikkö, Kolmas ovi hanke ja Outi Latva-Reinikka-Courela, palveluohjaaja, Kolmas oven etsivä nuorisotyö sekä Marjo Junnila, Focus 2 -hanke 4. Rintatalo Maarit, työvoimaneuvoja, Suupohjan TE toimisto 5. Rouru Markku, lehtori (kone-, metalli- ja energiatekniikka), ammattioppilaitos, SAI 6. Rummukainen Airi, projektipäällikkö, SAI 7. Vainionkulma Hannu, koulutusjohtaja, kauppaoppilaitos, SAI 8. Vallin Jouni Vallin, kuraattori, SAI 5. PROJEKTIN TOTEUTUS JA TOIMENPITEET Projektin pääasiallisimpia tapahtumia vuoden aikana: 5.1. Yhteistyö opiskelijahuollon kanssa Projektin pääkohderyhmä on ollut toisen asteen koulupudokkaat. Pitkäjänteinen työ oppisopimukseen ohjaamiseksi on jatkunut. Mallin kehityksen aikana on ollut tärkeää pitää säännöllistä yhteyttä opiskelijahuoltoryhmään (OHR). Varsinkaan alkuun viestintä soveltuvista opiskelijoista OHR:ltä ei ole ollut kovin oma-alotteista. Opiskelijahuollolle on sittemmin projektin aikana vakiintunut toiminto kutsua ryhmän kuultavaksi sellaisia opiskelijoita, joilla opinnot eivät suju. Projektipäällikkö on osallistunut säännöllisesti OHR:n kokouksiin ja heidän kanssa on kartoitettu yhdessä oppisopimukseen soveltuvia opiskelijoita. Projektipäällikkö on pitänyt AIKUISKOULUTUS Käyntiosoite Postiosoite Puh Teknologiapuisto 1 A PL 102 Faksi Y-tunnus Kauhajoki Kauhajoki

5 opiskelijahuoltoryhmään yhteyttä eri opiskelijatapausten yhteydessä. Tämän työn kautta toimintamallia on juurrutettu. 5.2 Opiskelijalähtöinen työ Eri lähteistä ilmoitetuille opiskelijoille on oppisopimusinfon jälkeen järjestetty tarvittavia ohjaustoimia. Ohjausta on tehty yhteistyössä oppisopimustoimiston, SAI:n kuraattorin, opintoohjaajien, luokanvalvojien ja koulutusjohtajien kanssa. Erityisesti yhteistyötä on tehty Kolmas Ovi 2 -hankkeen (yksilö- ja ryhmävalmennuksia) palveluohjauksen ja etsivä nuorisotyön kanssa. Heidän kanssaan on kehitetty Start Up valmennusohjelma koulupudokkaille (LIITE 1 ja 2). Tarpeen mukaan projektipäällikkö on etsinyt yhdessä opiskelijan kanssa oppisopimusyritystä. Asiaankuuluvasti TE toimiston kanssa on pidetty yhteyttä. Opiskelijoiden vanhempien kanssa on ollut tapaamisia ja yhteydenottoja. 5.3 Viimeinen vuosi oppisopimuksella 2+1 mallista opittiin PAO:lta ja PIRKO:lta ja sen toteuttamisesta keskusteltiin SAIn johtoryhmän kanssa. Erilaisten opetusmuotojen järjestämiseen nykyisellä opetusmallilla ja päivärytmillä koettiin olevan esteitä. Lopulta tultiin siihen tulokseen, että opiskelijamäärä, joka väestörakennetilastojen mukaan tulee jatkossa jopa laskemaan, ei mahdollista nykyisillä resursseilla 2+1 -mallin toteuttamista. Sen sijaan 3+1 malli näyttää kokemusten mukaan olevan Suupohjan ammatti-instituutilla toimivampi. Jos opinnot venyvät ohjaustoimista huolimatta neljännelle vuodelle, opinnot viimeisteltäisiin oppisopimuksella. Tämä voisi olla neljättä vuotta motivoivampi tapa. Näin toimien ei-valmistuvan opiskelijan opintojen loppuun viemiselle olisi yksi mahdollisesti motivoivampi vaihtoehto lisää. Katsottiin, että 3+1 malli voisi myös selkeyttää opettajien työtä opintojaan venyttävien opiskelijoiden opetuksessa. 5.4 Oppisopimustoiminnan laajentaminen, maahanmuuttajat ja aliedustetut ryhmät INKA hankkeen (international Kauhajoki) kanssa oli sovittu oppisopimusinfo maahanmuuttajille. Heidän hankkeessa tapahtui suuria aikataulumuutoksia erään maahanmuuttajaryhmän tarvitessa laaja-alaisia selvitystöitä. Info peruuntui ja muukin yhteistyö jäi sen vuoksi toteuttamatta. 5.5 Oppisopimuksen rekrymessut Syksyllä 2011 järjestettiin SAI:n avoimien ovien yhteyteen oppisopimuskoulutuksen yritysmessut (Kuva 1). Paikalle kutsuttiin niitä yrityksiä, jotka ovat oppisopimusmyönteisiä tai/ja joilla on hyviä kokemuksia oppisopimuskoulutuksesta. Yritykset Antti Lindfors Oy, Kauhajoen kaupunki/siivoustoimi, Kolmas ovi hanke, Kuljetusliike Prosi, Latvalan puutarha, Pienkoti Tähti ja Suupohjan osuuspankki kertoivat esilläolollaan peruskoululaisille oppisopimuskoulutuksesta. Yritykset olivat erittäin tyytyväisiä osallistumismahdollisuuteensa. Tapahtuman myötä syntyi ainakin yksi oppisopimus yrityksen ja messuilla vierailleen nuoren kesken. 4 KUVA 1. Oppisopimuskoulutuksen yritysmessut AIKUISKOULUTUS Käyntiosoite Postiosoite Puh Teknologiapuisto 1 A PL 102 Faksi Y-tunnus Kauhajoki Kauhajoki

6 5 Uusinta oppisopimustietoa jaettiin oppisopimuskoulutuksen ständeillä kolmessa koulutusyksikössä ja oppisopimustoimistossa, joka oli päivien aikaan pidempään avoinna. Tilaisuudesta tiedotettiin lehti-ilmoituksilla ja julisteilla. TE toimisto lähetti omia asiakkaitaan käymään. Suunnitelmista poiketen messuilla ei pidetty aiheeseen liittyviä luentoja, koska tilaisuus päätettiin järjestää muutoinkin tapahtumarikkaiden avoimien ovien yhteydessä. Tapahtuman kutsu ja juliste liitteissä (LIITE 3 ja 4) Paneelikeskustelu Projekti järjesti syrjäytymistä estämään paneelikeskustelun SAI:n syyskauden aloitukseksi otsikolla Koodi 12 onko mitään tehtävissä (Kuva 2). Paneelissa keskustelivat Esa Saarinen, rikosylikonstaapeli, Etelä-Pohjanmaan poliisilaitos, Jaana Mäkiranta, ammatinvalintapsykologi, Suupohjan TE toimisto, Paula Uusi-Hakala, johtava sosiaalityöntekijä, lapsiperheiden sosiaalityö, LLKY ja Seppo Palomäki, ylilääkäri, lasten- ja nuorisopsykiatria, Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiiri. Yleisönä oli Suupohjan ammattiinstituutin henkilökunta ja alueen nuorisotoimea, seurakuntaa ja TE -toimistoa. Lopputulos oli että vain yhdessä tekemällä voimme vaikuttaa. Nuoret eivät ole huonontuneet vuosien varrella vaan yhteiskunta on muuttunut ja seurantamme. Kuva 2. Paneelikeskustelu syrjäytymistä vastaan. 5.6 Seminaari Projektin suunnitelmissa oli loppuseminaari. Koululaisesta opiskelijaksi mistä innostusta reppuun -seminaari pidettiin Paikalle kutsuttiin Suupohjan koulutuskuntayhtymän yläkoulujen opiskelijahuolto, opettajia ja alueen nuorisotoimet. Seminaarissa kerrottiin projektin lopputulokset ja siellä puhui yrittäjä Pauli Ojala (Nordautomation), toimitusjohtaja Jouni Korpela (Nuorisokoti Valokki) ja musiikkiterapeutti, nuorisoasiantuntija Jukka Tervo. Samalla käynnistettiin yhteistyötä yläkoulujen suuntaan. Sillä tavoitellaan toisen asteen koulupudokkuuden estämistä, ammattiopintoihin motivointia ja työelämätietouden parantamista. Seminaarissa tuotiin esiin fakta, että oppisopimus on sopiva ja OKM:n kannattama koulutusmuoto nuorelle. Tilaisuuteen osallistui 35 henkilöä. 5.7 Tiedotus Projektin aikana sisäistä tiedotusta on tehty SAI:lla verkkolehden kautta koko henkilökunnalle, mm. aikuiskoulutusosastolla, yhteisissä tapahtumissa (mm. avoimet ovet), avainhenkilöiden kautta ja projektin nettisivuilla (www.saiedu.fi/aikuiskoulutusosasto/projektit). Yrittäjille järjestetyt rekrymessut olivat mitä parhainta suoramarkkinointia ja oppisopimuksesta tiedottamista. Lisäksi alueen oppilaitoksiin, etenkin yläkouluihin vuoden 2012 loppupuolella, on otettu henkilökohtaisesti yhteyttä. Projektin järjestämä paneelikeskustelu syksyllä 2011 sai erityisen paljon huomiota lehdistössä (Ilkka, Suupohjan seutu, Kauhajoki lehti) (LIITTEET 5-8). Syksyllä 2012 seminaarin lehdistötiedotteen myötä Yle Pohjanmaa haastatteli radioon projektipäällikköä Motivoidu AIKUISKOULUTUS Käyntiosoite Postiosoite Puh Teknologiapuisto 1 A PL 102 Faksi Y-tunnus Kauhajoki Kauhajoki

7 oppisopimuksella työllisty projektin tuloksista. Seminaarissa oli myös lehdistön edustaja, joka ei ilmoittanut kuka ja mistä lehdestä on. Se selvinneen myöhemmin. Tiedottamisessa on käytetty myös M.O.T. I aikana valmistettua videota. Sen on tehnyt nuori yrittäjä Esa Pasanen ja se on nähtävissä salatun linkin kautta YouTubessa (http://www.youtube.com/watch?v=btion1qa2bq). Videolla näkyy sekä parin opiskelijan että työnantajan edustajan tyytyväiset kommentit oppisopimuksesta. 6. RESURSSIT Projektiin on ollut palkattuna yksi henkilö, projektipäällikkö. Rahoitusta on käytetty järkevästi ja budjetti on pitänyt. Projekti on pysynyt varsin hyvin suunnitellussa aikataulussa. Oppisopimuksien solmiminen etenkin nuorille korkeiden työttömyyslukujen varjossa ja yritysten yleisessä epävarmassa taloudellisessa tilanteessa aiheuttaa omia haasteita ja on tarvinnut pitkäjänteisyyttä. Jatkoaika oli tarpeellinen BUDJETTI JA TALOUS Opetusministeriön myöntämää valtion avustusta (erityisavustus) saatiin Budjettiin laskettiin erityisavustuksen sääntöjen mukaan omia varoja koulutuskuntayhtymältä 20 %. (Taulukko 1.) Rahoituksen käytön jatkoajan alkaessa vuoden 2012 alussa rahoitusta oli jäljellä yhteensä (OKM ja SAI ). Rahoitus käytettiin loppuun vuoden 2012 loppuun mennessä. Rahoituksen käytöstä on laadittu erillinen kirjanpidon raportti. Taulukko 1. Projektin budjetti Rahoituslähde Osuus Summa Erityisavustus, OKM 80 % Koulutuskuntayhtymä, SAI 20 % Yhteensä Projektin menot Kokonaismenot olivat Budjetti ylittyi Tämä summa lisätään Suupohjan koulutuskuntayhtymän osuuteen. (Summat on ilmoitettu kokonaislukuina.) Palkkakustannuksia Palkkakustannukset koostuivat projektipäällikön palkasta sivukuluineen sekä oppisopimustoimistosihteerin ja yhden opettajan projektiyhteistyötunneista tuntikirjanpidon mukaan. Matkakustannukset 200 Matkakustannuksia syntyi koulutusmatkoista, muiden opsoprojektien tapaamisseminaarista ja loppuseminaarin valmistelusta. AIKUISKOULUTUS Käyntiosoite Postiosoite Puh Teknologiapuisto 1 A PL 102 Faksi Y-tunnus Kauhajoki Kauhajoki

8 Muut kustannukset Muut kustannukset koostuivat kokouskustannuksista ja tilavuokrista, hallintokustannuksista, puhelinkuluista ja toimistotarvikkeista. Budjettia rasittivat vieritetyt hallintokustannukset. Lisäksi projektipäällikön työsuhteen päättyessä vuoden lopussa, vuoden aikana tulivat maksettavaksi kaksi kertaa loma-ajan palkat ja lomarahat, koska lomat oli määrä pitää pois ennen työsuhteen loppua TULOKSET 8.1 Opiskelijalähtöinen työ M.O.T. -projekteille I ja II ilmoitettiin yhteensä 77 opiskelijaa arvioitavaksi oppisopimukseen soveltuvuutta varten. Näistä 40 tuli M.O.T. II aikana. Opiskelijalähtöisen työn tulokset: Solmittuja oppisopimuksia 7, joista 3 M.O.T. II aikana kone- ja metallialan perustutkinto 4 autotekniikan perustutkinto 1 liiketalouden perustutkinto 1 sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 1 Valmistuneita 2 Koulutus jatkuu 3 Purettu työnantajan puolesta (lomautuksia) 1 Palasi kouluun (oma ilmoitus) 15 Jatko-ohjatut 56 Lisätietoja jatko-ohjatuista: ohjaustyö jatkui/jatkuu koululla, tai Kolmas Ovi projekteissa (yksilövalmennus, palveluohjaus), vaihtoi koulua ja koulutusalaa, erosi koulusta ja meni töihin, erosi koulusta ja meni armeijaan, ohjattu kielikurssille ja harjoitteluun ennen oppisopimuskoulutusta (mamu), ei sovellu nyt oppisopimuskoulutukseen (terveydentila), ei saa enää yhteyttä (ilmoitettu etsivä nuorisotyölle). Osa koulussa jatkavista halusi hakea oppisopimuspaikkaa koulun rinnalla. Kaikkia on kehotettu jatkamaan koulu loppuun tai hakeutua oppisopimuskoulutukseen esim. armeijan jälkeen. 8.2 Toimintamallin kehitys, oppisopimukseen ohjaamisen liittäminen toimintaan pysyvästi Toimintamalli Projektin lopputuloksena muodostui toimintamalli, josta on muodostettu kaavio (Kuva 3.). Kaavio kuvaa opiskelijan ohjausprosessin luokanvalvojista oppisopimukseen saakka. AIKUISKOULUTUS Käyntiosoite Postiosoite Puh Teknologiapuisto 1 A PL 102 Faksi Y-tunnus Kauhajoki Kauhajoki

9 Koulupudokkuusuhan alla oleva opiskelija siirtyy opettajien ja luokanvalvojien opintojen seurannan jälkeen opiskelijahuoltoryhmän arvioitavaksi. Opiskelijahuollon prosessin jälkeen oppisopimukseen soveltuva opiskelija siirtyy oppisopimustoimiston arvioitavaksi. Tässä vaiheessa opiskelija pysyy vielä oppilaitoksen kirjoilla. Kun työhaku käynnistyy ja kun työpaikka lopulta on varma, vasta silloin opiskelija eroaa koulusta ja siirtyy oppisopimuksen myötä oppisopimusopiskelijaksi. Tärkeä osa koulupudokkaan opinnoissa on oppisopimuskoulutuksen etenemisen tehostettu seuranta sekä vastuukouluttajan että oppisopimustoimiston puolelta. Yritys voi antaa oman tukensa seurannassa yhteisiin palavereihin osallistumalla. Toimintamallin kehityksessä nousi erityisesti esille, että lukuvuoden lopulla kartoitetaan ne opiskelijat, jotka eivät tule oppilaanohjaustoimista huolimatta saamaan koulutustaan määräajassa loppuun. Mikäli jäljellä oleva opintoviikkomäärä on oppisopimukseen riittävän suuri, heille esitellään myös oppisopimuskoulutus vaihtoehdoksi. Näin etenkin, jos työssäoppiminen on sujunut hyvin. Tässä voidaan siis soveltaa 3+1 mallia. Tällä toiminnalla saadaan paremmin kiinni ne opiskelijat, joilla opinnot ovat keskeytymisuhassa. Samoin syyslukukauden lopulla tai varhain vuoden vaihteen jälkeen kartoitetaan ne opiskelijat, jotka eivät ole edenneet opinnoissa ja pohditaan oppisopimuskoulutusmahdollisuutta. Syyslukukauden alussa tarkkaillaan kouluun saapumattomia ja ei-motivoituneita ja OHR ottaa heihin yhteyttä. Toimintamallin lisäksi opiskelijahuoltoryhmän toimintajärjestelmä/prosessikaavioon on luotu järjestelmä, missä tilanteessa opiskelijahuollon prosessia oppisopimuskoulutusta voisi tarjota Koulupudokkaan oppisopimukseen ohjaus opiskelijahuollon toimintatapana Opiskelijahuolto on liittänyt toimintatapakaavioonsa osuuden vaihtoehtoisiin koulutusmuotoihin ohjauksesta. Projektin aikana havaittiin ja nostettiin esille lisäksi toiminnan nivelkohdat, jossa oppisopimusta voi opiskelijalle tarjota (Kuva 4). Alustavaa viestiä oppisopimukseen soveltuvista opiskelijoista OHR saa opettajilta ja erityisesti luokanvalvojilta, jotka seuraavat opiskelijan opintojen etenemistä. OHR tutkii opiskelijan soveltuvuuden ja kertoo oppisopimustoimistolle niistä opiskelijoista, joille tämä koulutusmuoto sopisi. OHR myös kartoittaa opiskelijan muun tuen tarpeen ja ohjaa tarvittavaan palveluun tai palvelunkartoitukseen (esim. Kolmas ovi hankkeelle). Suunnitelmissa on ollut, että nuorisososiaalityöstä tulisi olemaan säännöllisesti edustus oppilashuoltoryhmässä. Tämä helpottaisi yhteistyötä ja tiedon vaihtoa. Koulutusjohtaja tai rehtori voi niin ikään itsenäisesti lähettää opiskelijan oppisopimuksen kartoittamista varten joko OHR:lle tai oppisopimustoimistoon. Mikäli opiskelija eroaa koulusta ilman jatkosuunnitelmaa, yksiköiden opintotoimistojen pitää ilmoittaa nuorisolain mukaan nämä opiskelijat etsivälle nuorisotyölle. Oppisopimustoimisto jatkaa oppilaan oppisopimuskoulutukseen soveltuvuuden arvioimista ja lähtee valmistelemaan oppisopimuskoulutusta. Tarvittaessa se ohjaa nuoren esim. TE toimistoon tai työpajan palveluohjaukseen. Sieltä opiskelija voi kasvettuaan tai työpaikan löydettyään tulla uudelleen oppisopimustoimistolle Opettajien ohje Opettajille on laadittu erillinen ohje oppisopimukseen ohjauksesta. Sen taustalla on luokanvalvojalle asetetut tehtävät. Opettajat toimivat yhteistyössä opiskelijahuollon kanssa. (LIITE 9). AIKUISKOULUTUS Käyntiosoite Postiosoite Puh Teknologiapuisto 1 A PL 102 Faksi Y-tunnus Kauhajoki Kauhajoki

10 9 KOULUPUDOKKAAN OHJAUS OPPISOPIMUSKOULUTUKSEEN SAI:lla OPISKELIJA, josta on tulossa KOULUPUDOKAS OPPI LAITOKSEN (esim. SAI) Oppisopimuksen vastuuopettaja Henkilökohtaistamissuunnitelman päivitys ja oppisopimustoimistolle opintojen etenemisestä tiedottaminen. OPETTAJAT JA LUOKANVALVOJAT 1) SEURAAVAT OPISKELIJAN OPINTOJEN ETENEMISTÄ JA POISSAOLOJA SAI:n ohjeistuksen mukaan 2)KERTOVAT OPISKELIJALLE ALUSTAVASTI OPPISOPIMUS KOULUTUSVAIHTOEHDOSTA 3)OTTAVAT ENSISIJAISESTI YHTEYTTÄ OPINTOJEN OHJAAJAAN ja OPPILASHUOLTORYHMÄÄN OPISKELIJAHUOLTORYHMÄ (opot, kuraattori, erityisopettaja, terveydenhoitaja) 1)TUKEE TOIMINNALLAAN OPETTAJIEN TYÖTÄ 2) ANTAA PUOLUEETONTA JA PÄIVITETTYÄ TIETOA OPPISOPIMUSKOULU TUKSESTA OPISKELIJALLE JA OPETTAJILLE 2)ARVIOI OPSOON PYRKIVÄN OPISKELIJAN SOVELTUVUUDEN 3) TARKISTAA (OPO) ALUSTAVASTI JÄLJELLÄ OLEVIEN OPINTOVIIKKOJEN MÄÄRÄN JA JAKAUTUMISEN 4) OHJAA OPISKELIJAN TARVITTAESSA ULKOPUOLISEEN PALVELUOHJAUK SEEN (ESIM. YKSILÖ TAI RYHMÄVALMENNUKSEEN ELÄMÄNHALLINTAA TAI TYÖNHAKUA VARTEN) TYÖHARJOITTELUUN TAI AMMATINVALIN NANOHJAUKSEEN (TE TOIMISTO) 5) ILMOITTAA SOVELTUVAT OPPISOPIMUSTOIMISTOON T O I M I N T A T A V A T OPPISOPIMUSTOIMISTO 1) JATKAA OPPISOPIMUSOPISKELIJAKSI SOVELTUVUUDEN ARVIOINTIA 2) MIKÄLI TYÖPAIKKAA EI LÖYDY, EHDOTTAA OPISKELIJALLE SOPIVAN PALVE LU TAI OHJAUSTOIMEN (ESIM. TE TOIMISTO, NUORTEN TYÖPAJA TMS.) TOIMENPITEET OPPISOPIMUSTA VARTEN OPPISOPIMUS OPINTOJEN SEURANTA Tehostettu opintojen seuraaminen: Kutsutaan sopimuksen asianosaiset säännöllisesti tilannekatsaukseen. Tehdään ripeästi tarvittavat korjaustoimenpiteet (esim. henkilökohtaistamisen päivitys). Tavoitteena huolehtia nuoresta yhdessä kokonaisvaltaisesti. TUTKINTO JA TYÖELÄMÄ Kuva 3. Koulupudokkaan oppisopimuskoulutukseen ohjauksen toimintamalli AIKUISKOULUTUS Käyntiosoite Postiosoite Puh Teknologiapuisto 1 A PL 102 Faksi Y-tunnus Kauhajoki Kauhajoki

11 10 Koulupudokkaan OPPISOPIMUSKOULUTUKSEEN OHJAUS SAIn opiskelijahuoltoryhmän toimintatapoihin liitettynä Opso (1) Opso (2) ilmoitus opolle tai OHR:lle opiskelijan soveltuvuudesta ja/tai halukkuudesta oppisopimuskoulutukseen. Opso (3) Kuva 4. Oppisopimuskoulutuksen tarjonta opiskelijahuollossa OPSO 1 Opiskelijahuollon kautta opiskelija ohjautuu oppisopimustoimistoon. OPSO 2 Oppilas voi myös itse hakeutua oppisopimuskoulutusinfoon. OPSO 3 Koulutusjohtaja ja rehtori voi ohjata oppisopimuskoulutukseen, etenkin jos opiskelija on tuomassa eroilmoitusta. 9. YHTEENVETO JA KEHITTÄMISAJATUKSET 9.1 Yhteenveto Projekti onnistui sekä sisällöllisesti että toiminnallisesti. Projektisuunnitelman osa-alueet saatiin toteutettua hyvän yhteistyön ja tiedottamisen myötä. Toimintamalli ja opas opettajille keskeyttävien opiskelijoiden ohjaamiseksi oppisopimukseen kehitettiin. Projektin toimien myötä alueellista yhteistyötä kehitettiin mm. yritysten opsomessujen, syrjäytymisen estämiseen liittyvän paneelikeskustelun ja koulupudokkuuteen huomiota kiinnittävän seminaarin myötä. Erityisesti Kolmas ovi hankkeen nuorten palveluohjauksen ja etsivän nuorisotyön kanssa yhteistyö lisääntyi ja se solmi uusia yhteyksiä SAI:lle päin. Lähes kahdeksankymmentä kohderyhmään kuuluvaa opiskelijaa ilmoitettiin projektille ohjattavaksi. Tästä voidaan päätellä, että koetaan tärkeäksi, että nuoret saavat tietoa vaihtoehtoisista opiskelumuodoista. Nuoria saatiin ohjattua sekä oppisopimukseen että takaisin koulunpenkille. Ohjattavien nuorien taustalla on usein muutakin kuin vain kouluhaluttomuus ja siksi heidän ohjaus oppisopimukseen on haasteellista monella tavoin. Ohjaus tarvitsee useamman nuorisotyön ja terveydenhoidon ammattilaisen yhteistyötä. Kun tähän yhdistetään yritysten AIKUISKOULUTUS Käyntiosoite Postiosoite Puh Teknologiapuisto 1 A PL 102 Faksi Y-tunnus Kauhajoki Kauhajoki

12 rajalliset työllistämismahdollisuudet erityisen epävarman taloudellisen ajan vain jatkuessa, on jokainen nuorelle saatu oppisopimus hieno saavutus. Niiden opiskelijoiden kohdalla, joille saatiin solmittua oppisopimus tai jotka asioita ajateltuaan päättivät palata koulun penkille, syrjäytymisen ehkäisy on toteutunut hyvin. Näiden kaikkien nuorien tutkintoon valmistuminen vähentää merkittävästi yhteiskunnan syrjäytymisestä syntyviä korkeita kustannuksia, kun nuori jatkaa ammattioppimisen tiellä ja myöhemmin ammatissaan. Vaikka taantuma on hidastanut oppisopimustyöpaikkojen löytymistä ja sopimusten solmimista onneksemme se ei ole vaikuttanut paljonkaan jo solmittuihin sopimuksiin. Projektin aikana oppisopimus on tullut koulutuksena tutummaksi sekä Suupohjan ammattiinstituutissa että muiden toimijoiden kesken. Muun muassa opettajat ovat saaneet kaikkien M.O.T. projektin kolmen vuoden aikana lisäinfoa oppisopimuksesta. Heille on tiedotettu onnistuneista opiskelijatarinoista. Osittain asenteet on muuttumassa positiivisempaan suuntaan ja osa opettajista vaikuttaa entistä kiinnostuneemmalta oppisopimuskoulutuksesta vaihtoehtona koulupudokkaalle. Silti aiempi mielipide, että oppisopimus ei sopisi nuorelle, varsinkaan koulupudokkaalle, näyttää istuvan joissakin henkilöissä tukevasti. Haastetta on jossain määrin aiheuttanut opiskelijahuolto, jonka kanssa säännöllisen yhteistyön kehittäminen on vaatinut sitkeää asennetta. Sitä pehmentääkseen projektilla on ollut strategiana opiskelijahuollon kokouksiin osallistuminen, jatkuva yhteydenpito, opiskelijoiden ohjauksesta tiedottaminen, tilan antaminen ja tulosten kautta tarpeellisuuden osoittaminen sekä ylemmän tahon ohjaus ja käskytys. Projektitoiminnan lisäys ryhmään on nostanut esille toiminnan kulmakiviä, esimerkiksi salassapitoasioista on keskusteltu, muistion pitämisestä ja lähettämisestä kokoukseen osallistuville on neuvoteltu. Näistä on kuitenkin luovittu läpi ja saatu oleellista aikaan, nuoren asioihin paneutumista. Projektin toteutusta ja läpimenoa olisi todennäköisesti helpottanut etukäteen tehty tehostettu oppisopimuksesta tiedottaminen, selvitys SAI:n valmiuksista näyttötutkintojen antamisessa, positiiviset esimerkit ja muu vastaava esityö ennen projektin alkua. 9.2 Kehittämisajatuksia Oppisopimus sopii mainiosti koulupudokkaalle, mutta vaatii tehostettua ohjausta koululta ja ulkopuolisilta tahoilta. Oppisopimuskoulutuksen tärkeyden korostaminen syrjäytymisen ehkäisijänä tarvitsee selvästi lisäponnisteluja. Koska oppisopimukseen kohdistuva asennemuutos ottaa aikaa, oppisopimuskoulutuksesta tulisi tiedottaa jatkuvasti suoraan opettajille, ei vain ylimmälle johdolle. Onkin hienoa että opetus- ja kulttuuriministeriö lähtee yhteiskunta- ja koulutustakuun siivittämänä vahvasti tukemaan nuorten oppisopimuskoulutusta vuonna Tiedottamiseen olisi hyvä apuväline luentokiertue, joka kohdistetaan yläkoulujen ja ammattikoulujen opettajistolle. Nuorten yritysyhteyksien ja työelämäosaamisen vahvistamiseen tulisi löytyä lisämalleja ja myös lisää työssäoppimista. Lisäksi koulupudokkuuteen johtaviin tekijöihin olisi osattava kiinnittää hyvin huomiota läpi lapsen kasvatuksen ja tehostettava sitä varsinkin yläkoulussa ennen ammattikouluun siirtymistä. Suupohjan ammatti-instituutti haluaa osaltaan kiinnittää asiaan huomiota ja se on hakenut uutta projektirahoitusta, jonka kautta pyritään estämään ammattikoulupudokkuutta jo yläkoulusta lähtien sekä lisäämään työelämätietoisuutta ja edelleen estämään syrjäytymistä. Tärkeä asia tässä Takoo projektihakemuksessa on oppisopimuksen kehittäminen peruskoulusta valmistuville nuorille OKM:n linjauksen mukaisesti. AIKUISKOULUTUS Käyntiosoite Postiosoite Puh Teknologiapuisto 1 A PL 102 Faksi Y-tunnus Kauhajoki Kauhajoki 11

13 Suupohjan ammatti-instituutissa M.O.T. -projektin tuottama malli otetaan varmasti jokapäiväiseen koulutoimintaan mukaan. Paljon työtä tarvinnut toimintamalli jatkaa hyvien tulosten tekemistä hyvän henkilökunnan kautta johtajistonsa ohjaamana. 12 LIITTEET 1. Start up pienryhmävalmennus 2. Start up pienryhmävalmennusesite nuorille 3. Opsomessut ; yritysrekryilmoitus 4. Opsomessut ; tapahtumailmoitus 5. Kutsu Koodi 12 onko mitään tehtävissä -paneelikeskusteluun 8/ Lehdistötiedote; Koodi 12 -paneelikeskustelu 8/ Lehtileike Koodi 12 -paneelikeskustelusta, Kauhajoki lehti, pääkirjoitus Lehtileikkeet Koodi 12 -paneelikeskustelusta, Kauhajoki lehti ja Suupohjan seutu ja Opettajien opas oppisopimukseen ohjaamiseksi 10. Koululaisesta opiskelijaksi -seminaarin ohjelma Lehdistötiedote; Koululaisesta opiskelijaksi seminaari AIKUISKOULUTUS Käyntiosoite Postiosoite Puh Teknologiapuisto 1 A PL 102 Faksi Y-tunnus Kauhajoki Kauhajoki

14 Etsivä nuorisotyö & Työpaja Focus 2 START UP! - pienryhmävalmennus Kokoontuminen: 6 krt ryhmätapaamisia. Lisäksi itsenäistä työskentelyä, kotitehtäviä ja mahdollisia yksilötapaamisia. Kokoontumiskertojen pituus: Ryhmätapaamiset 3 x 45 min kerrallaan kuutena päivänä ajalla Yksilöaikoja sovitaan tarpeen mukaan tälle ajalle tai ryhmävalmennuksen päätteeksi. Valmennusta täydentää annettava etätehtävä. Ryhmätapaamiset: 1. tapaaminen Ryhmäytymisharjoituksia Tilanteen kartoitus 2. tapaaminen Itsetuntemus ja omat voimavarat/resurssit Yksilöllisten tavoitteiden asettaminen Motiivi ja päämäärä 3. tapaaminen Työnhaun työkalut (tekniikat ja omat vuorovaikutustaidot) 4. tapaaminen Työelämätuntemus ja oman alan työnantajat alueella Käytännön tehtävä: Käynti kolmessa oman alan yrityksessä. (Tapaamisen sopiminen, keskustelu työnantajan kanssa harjoittelu-, oppisopimus- tai kesätyöpaikan mahdollisuudesta.) 5. tapaaminen Etätehtävien purku 6. tapaaminen Koonti ja jatkosuunnitelmat. Mahdollisen yksilövalmennuksen jatkaminen. Valmentajat: Palveluohjaaja Outi Latva-Reinikka-Courela, Etsivä nuorisotyö, p Työvalmentaja Rita Hietalahti, Työpaja Focus 2, p Sähköpostit ovat muotoa:

15 Ryhmävalmennus Oletko lähtöruudussa, risteyskohdassa, pysähdyksissä, vailla uutta suuntaa? -ryhmässä saat valmennusta vahvuuksiesi ja oman alasi löytämiseen tukea tavoitteidesi saavuttamiseksi vinkkejä opiskeluun ja/tai työllistymiseen -ryhmä kokoontuu sopimuksen mukaan voi sisältää ryhmä- ja yksilötapaamisia sekä tutustumiskäyntejä kokoontuu seuraavan kerran maalishuhtikuussa 2012 Yhteystiedot: Palveluohjaaja Outi Latva-Reinikka-Courela, Etsivä nuorisotyö, p Työvalmentaja Rita Hietalahti, Työpaja Focus 2, p Sähköpostit ovat muotoa:

16 AIKUISKOULUTUSOSASTO/Motivoidu Oppisopimuksella Työllisty -projekti Te tiedätte nuoret, vaan tietävätkö nuoret teidät ja yrityksenne? Yritys, tule näkyville nuoria varten ja varmista tulevaisuuden rekrytointisi! Suupohjan ammatti-instituutin (SAI) avoimien ovien yhteydessä nostetaan nähtäville alueen oppisopimusmyönteiset yritykset. Kutsumme ständillä mukaan etenkin sellaisia yrityksiä, joilla on parasta aikaa oppisopimusopiskelija tai jonka opiskelija on valmistunut tai jotka haluaisivat rekrytoida oppisopimusopiskelijan lähiaikoina! Tavoitteemme on estää nuorten syrjäytymistä ja saada heitä hakeutumaan koulutukseen. Kysy lisää tai ilmoittaudu mennessä puh projektipäällikkö Airi Rummukainen . Oppisopimustoimisto p OPPISOPIMUSKOULUTUS hanki sillä ammattitaito, puuttuva todistus, jatkokoulutus tai kouluttaudu uuteen ammattiin! Oppiminen tapahtuu pääasiassa omalla työpaikalla. Osaamista täydennetään tietopuolisella opiskelulla. Sopii nuorelle ja aikuiselle. Teknologiapuisto 1 A 2.krs, Kauhajoki

17 NUORI, MITÄ TEET? Ilman koulu- tai työpaikkaa? Oppisopimustarinoita ja -mahdollisuuksia Latvalan Puutarha Suupohjan ammatti-instituutin avoimilla ovilla Kauppaoppilaitoksella (Prännärintie 17) to klo 9 20, pe klo 9 14 Tule tutustumaan ja löydä ideoita tulevaisuuteesi!!! Aikuiskoulutusosasto Motivoidu Oppisopimuksella - Työllisty - projekti Oppisopimuskoulutus, Teknologiapuisto 1 A, KAUHAJOKI p

18 KUTSU Koulumaailmassa liian monella nuorella on liikaa poissaoloja, opinnot eivät etene. He eivät saavu tapaamisiin, joissa tilannetta korjattaisiin ja elämä on menossa sivuraiteille. Ovatko nuoret mielestänne hukassa? Onko alueellamme paljon alle 25 -vuotiaita nuoria työvoiman ja opiskelun ulkopuolella, joita ei näy missään tilastoissa? Kutsumme teidät keskustelemaan tästä otsikolla KOODI 12 onko mitään tehtävissä? seuraavan lukuvuoden avajaisiin Suupohjan ammatti-instituutille (SAI), maanantaina klo 9.30 kauppaoppilaitoksen auditorioon, Prännärintie 17, Kauhajoki. Aikataulu: Aloitamme aamukahvilla klo 9.30, jonka jälkeen siirrymme keskustelutilaisuuteen. Se päättyy viimeistään klo 12, jonka jälkeen on mahdollisuus jäädä nauttimaan lounas kanssamme. Aiheen alustaa opiskelijahuoltoryhmä instituutilta. He kertovat näkemyksensä nuorison tilasta tällä hetkellä, miten asiat ovat vuosien varrella muuttuneet, miltä tulevaisuus näyttää ja mahdollisista omista ideoistaan tulevaisuuden varalle. Yleisö koostuu nuorten kanssa työtä tekevistä ammattilaisista. Kaikki keskustelijoiksi kutsuttu ovat: Esa Saarinen, rikosylikonstaapeli, Etelä-Pohjanmaan poliisilaitos Jaana Mäkiranta, ammatinvalintapsykologi, Suupohjan TE toimisto Kirsti Kähärä, terveyspalvelujohtaja, LLKY Paula Uusi-Hakala, johtava sosiaalityöntekijä, lapsiperheiden sosiaalityö, LLKY Seppo Palomäki, ylilääkäri, lasten- ja nuorisopsykiatria, Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiiri Pyydämme ystävällisesti vastaustanne mennessä Mikäli jostain syystä ette itse pääse osallistumaan, tilaisuuden onnistumisen vuoksi toivomme, että lähettäisitte organisaatiostanne jonkun muun keskustelijaksi. Tiedusteluihin vastaa projektipäällikkö Airi Rummukainen Motivoidu oppisopimuksella Työllisty projektista, , aikuiskoulutus Kehittämisterveisin Matti Voutilainen rehtori, Suupohjan ammatti-instituutti SUUPOHJAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käyntiosoite Postiosoite Puh. (06) Oppitie 4 PL 6 Faksi (06) Y-tunnus Kauhajoki Kauhajoki

19 Lehdistötiedote; Kauhajoki, Asiantuntijakeskustelu; Syrjäytymisuhassa olevat nuoret, onko mitään tehtävissä? Airi Rummukainen Vastaanottaja: ; ; ; ; ; ; ; ; LEHDISTÖTIEDOTE Kauhajoki, maanantaina klo 10.00, paneelikeskustelu+yleisö Kauppaoppilaitoksen auditorio, Prännärintie 17, Kauhajoki kahvit klo 9.30 Onko mitään tehtävissä syrjäytymisuhassa oleville nuorille? lukuvuoden aloituspäivänä, asiantuntijoiden keskustelupaneeli Suupohjan ammatti-instituutilla (SAI) koulumaailmassa liian monella nuorella on liikaa poissaoloja, opinnot eivät etene ja elämä on menossa sivuraiteille. Alueellamme on myös alle 25 -vuotiaita nuoria työvoiman ja opiskelun ulkopuolella. Syrjäytymisen uhka leijuu ilmassa. keskustelun ydinryhmä koostuu asiantuntijoista; Esa Saarinen, rikosylikonstaapeli (Etelä- Pohjanmaan poliisilaitos), Jaana Mäkiranta, ammatinvalintapsykologi, (Suupohjan TE toimisto), Kirsti Kähärä, terveyspalvelujohtaja, (LLKY), Paula Uusi-Hakala, johtava sosiaalityöntekijä, (lapsiperheiden sosiaalityö, LLKY), Seppo Palomäki, ylilääkäri, lasten- ja nuorisopsykiatria, (Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiiri). keskustelua seuraa ja kommentoi yleisö, yleisössä tulee olemaan nuorten kanssa työtä tekeviä tahoja mm. opettajia Suupohjan ammatti-instituuttiin kuuluu kolme oppilaitosta ja aikuiskoulutusosasto. Nuorisoasteen ammatillista koulutusta antavat ammattioppilaitos, kauppaoppilaitos ja maatalousoppilaitos, yhteensä noin 700 opiskelijaa. Aikuiskoulutusosasto huolehtii oppisopimuskoulutuksesta ja erilaisista aikuiskoulutuksista, osastolla on yhteensä noin 450 opiskelijaa. syrjäytymisen estämiseksi toimii myös Motivoidu oppisopimuksella Työllisty projekti, joka tukee opintojen keskeyttämisvaarassa olevia opiskelijoita ja tarjoaa vaihtoehtoista ammatillista koulutusta. Lisätietoja: Airi Rummukainen, projektipäällikkö, Motivoidu oppisopimuksella Työllisty, Suupohjan ammatti-instituutti, aikuiskoulutus, , ja Matti Voutilainen, rehtori, Suupohjan ammattiinstituutti, , TERVETULOA! SAIn puolesta %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Airi Rummukainen projektipäällikkö, Motivoidu Oppisopimuksella-Työllisty Suupohjan ammatti-instituutti / Aikuiskoulutusosasto Teknologiapuisto 1, Kauhajoki gsm: SUUPOHJAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄKäyntiosoite Oppitie 4, KAUHAJOKI, (06) , faksi (06) Postiosoite PL 6, KAUHAJOKI

20

21

22 Oppisopimuskoulutukseen ohjaus SAI:lla nivoutuu opiskelijahuoltoryhmän toimintatapaan. Koulupudokkaan OPPISOPIMUSKOULUTUKSEEN OHJAUS SAIn opiskelijahuoltoryhmän toimintatapoihin liitettynä Luokanvalvojan ja opettajan koulupudokkuutta ennaltaehkäisevät toimet kuuluvat luonnollisena osana oppisopimukseen ohjauksen edeltäviin tehtäviin. Opettaja ottaa yhteyttä oppisopimukseen ohjausta varten ensisijaisesti opoihin tai opiskelijahuoltoryhmään, vaihtoehtoisesti suoraan oppisopimuskoulutukseen. Soveltuvuus arvioidaan tietoja yhdistellen ja opiskelijaa kuullen. Motivoidu oppisopimuksella työllisty, OKM:n erityisavustus ilmoitus opolle tai OHR:lle opiskelijan soveltuvuudesta ja/tai halukkuudesta oppisopimuskoulutukseen Opso (3) OPSO 1 Opiskelijahuollon kautta opiskelija ohjautuu oppisopimustoimistoon. OPSO 2 Oppilas voi myös itse hakeutua oppisopimuskoulutusinfoon. Opso (1) 12/12 OPSO 3 Koulutusjohtaja ja rehtori voi ohjata oppisopimuskoulutukseen, etenkin jos opiskelija on tuomassa eroilmoitusta. Opso (2)

23 Oppisopimukseen soveltuvan opiskelijan erityispiirteitä: - kouluallergia vaivaa -opinnot ovat jäämässä tai jääneet kesken -työssäoppiminen sujuu ja motivoi -on tekemällä oppija -yleisaineet eivät kiinnosta -opiskelijalla ei ole työelämää haittaavaa sairautta tai elämänhallinnan ongelmaa -opintoviikkoja on ammattiaineissa vähintään 30 jäljellä. HUOM! Koulustamme eronneet ilmoitetaan nuorisolain mukaan etsivälle nuorisotyölle. Muistamme, että opiskelijat ovat kukin yksilöitä. Mikä sopii yhdelle, ei sovi toiselle. Mikäli tarjoat opiskelijalle oppisopimuskoulutusta ja sopimus tehdään instituuttimme oppisopimustoimistossa, lasketaan opiskelija edelleen koulumme opiskelijaksi, vain eri osastolle. Lisätietoa tästä koulutusmuodosta ja esitteitä saat oppisopimustoimistostamme, puh Motivoidu oppisopimuksella työllisty, OKM:n erityisavustus Opettajan opas OHJAUS OPPISOPIMUSKOULUTUKSEEN OPPISOPIMUSKOULUTUS VAIHTOEHTONA OPINTOJEN JAT- KAMISEKSI Tämä opas esittää SAI:lla oppisopimuskoulutukseen ohjauksen toimintamallin. Kohderyhmänä ovat koulusta putoamisuhassa olevat tai koulusta eroamassa olevat. Oppisopimuskoulutus on vaihtoehto perustutkinnon suorittamiseksi. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee oppisopimuskoulutusta nuorille sopivana vaihtoehtona. 12/12

24 Olisiko ammattikoululla yhdessä yläkoulujen kanssa jotain tehtävissä, jotta koulupudokkuutta estettäisiin, ammattiopintoihin motivointia ja työelämätietoutta parannettaisiin? SAI järjestää seminaarin yhteistyössä Kolmas Ovi2 hankkeen kanssa Koululaisesta opiskelijaksi mistä innostusta reppuun? to klo 12 alkaen Suupohjan ammatti-instituutti, ammattioppilaitos, Suupohjasali, Oppitie 4, Kauhajoki OHJELMA Klo Get together tervetuloa paikan päälle Verkostoitumista, tarjoilua Posterit; Seutukunnalliset keinot nuorten tukemiseksi Avaussanat, yhtymähallituksen puheenjohtaja Olli Kiukkonen, Suupohjan koulutuskuntayhtymä Klo Syrjäytymistä vastaan jo yläasteelta lähtien -alustus Motivoidu oppisopimuksella työllisty projekti, M.O.T. projektin tulokset Airi Rummukainen, SAI/aikuiskoulutusosasto Nuorisokotikokemuksia ja -havaintoja, Jouni Korpela, toimitusjohtaja, Nuorisokoti Valokki Nuori työvoima ja koulutus yrittäjän näkökulmasta, Pauli Ojala, toimitusjohtaja, Nordautomation Kommentteja ja keskustelua Klo Verkostoituva tauko, tarjoilua Posterit: Seutukunnalliset keinot nuorten tukemiseksi Klo Nuoruusiän normaali ja vaikeutunut kehitys, nuorisokulttuuri, nuoruusiän kriisit Jukka Tervo, musiikkiterapeutti, nuorisoasiantuntija Klo n Keskustelua ja yhteenveto Ilmoittautumiset viimeistään lisätiedot , m.o.t. projektipäällikkö Airi Rummukainen SUUPOHJAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käyntiosoite Postiosoite Puh. (06) Oppitie 4 PL 6 Faksi (06) Y-tunnus Kauhajoki Kauhajoki

25 Lehdistötiedote; Kauhajoki, to klo 12-16; "Koululaisesta opiskelijaksi -voimmeko yhdessä estää ammattikoulupudokkuutta" Airi Rummukainen Vastaanottaja: ; ; ; ; ; ; ; ; LEHDISTÖTIEDOTE Kauhajoki, torstaina klo Ammattioppilaitoksen auditorio, Oppitie 4, Kauhajoki järjestää SAI ja Kolmas Ovi 2 -hanke Seminaari: Koululaisesta opiskelijaksi -mistä innostusta reppuun? mm. musiikkiterapeutti, nuorisoasiantuntija Jukka Tervo luennoi syrjäytymisen uhkaa ja merkkejä voi olla jo yläkoululaisilla, mutta millaisia? tunnistammeko ne? yksi uhkatekijä syrjäytymiseen on ammattikoulun keskeyttäminen, miksi opinnot keskeytyvät? mitä tehdä eristäytyvälle nuorelle? Olisiko ammattikoululla yhdessä yläkoulujen kanssa jotain tehtävissä, jotta koulupudokkuutta estettäisiin, ammattiopintoihin motivointia ja työelämätietoutta parannettaisiin? näiden kysymyksien pohjalle järjestämme seminaarin musiikkiterapeutti ja nuorisoasiantuntija Jukka Tervo valottaa nuorten elämästä laajasti, ammatillisten perhekotien liiton puheenjohtaja Kari Kokko tuo mukaan arkirealismia ja yrittäjä Pauli Ojala yritysnäkökulman nuoriin yleisössä tulee olemaan Suupohjan koulutuskuntayhtymän yläkoulujen oppilashuolto ja opettajia, nuorisotoimen työntekijöitä ja ammattikoulun opettajistoa syrjäytymisen estämiseksi on Suupohjan ammatti-instituutilla toiminut Motivoidu oppisopimuksella Työllisty projekti, joka tukee opintojen keskeyttämisvaarassa olevia opiskelijoita ja tarjoaa vaihtoehtoista ammatillista koulutusta. Tämän seminaarin myötä projekti päättyy. Suupohjan ammatti-instituuttiin kuuluu kolme oppilaitosta ja aikuiskoulutusosasto. Nuorisoasteen ammatillista koulutusta antavat ammattioppilaitos, kauppaoppilaitos ja maatalousoppilaitos, yhteensä noin 700 opiskelijaa. Aikuiskoulutusosasto huolehtii oppisopimuskoulutuksesta ja erilaisista aikuiskoulutuksista, osastolla on yhteensä noin 450 opiskelijaa. Kolmas Ovi muodostuu Seutukunnallinen Työpaja 2- ja Työpaja Focus 2 -projekteista. Hankkeeseen kuuluu edellä mainittujen projektien lisäksi myös etsivä nuorisotyö. Toimintaalueemme on Kauhajoki, Teuva, Isojoki ja Karijoki. Hankkeen toteuttamisesta vastaa Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä. Palveluihimme kuuluu asiakkaan tarpeiden mukaisesti Yksilö- ja työvalmennusta, Ryhmävalmennusta ja/tai Palveluohjausta. Hanke auttaa omien vahvuuksien löytämisessä, työ-ja koulutusvalinnoissa, työnhaussa ja elämäntilanteen kartoittamisessa. Kolmannen Oven rahoituksesta vastaa Euroopan sosiaalirahasto ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Lisätietoja: Airi Rummukainen, projektipäällikkö, Motivoidu oppisopimuksella Työllisty, Suupohjan ammatti-instituutti, aikuiskoulutus, , ja Matti Voutilainen, rehtori, Suupohjan ammattiinstituutti, , Tiina Ketola, projektipäällikkö, Kolmas Ovi 2, ,

26 TERVETULOA! SAI:n ja Kolmas Ovi 2 puolesta %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Airi Rummukainen projektipäällikkö, Motivoidu Oppisopimuksella-Työllisty Suupohjan ammatti-instituutti (SAI) / Aikuiskoulutusosasto Teknologiapuisto 1, Kauhajoki gsm: SUUPOHJAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käyntiosoite Oppitie 4, KAUHAJOKI, (06) , faksi (06) Postiosoite PL 6, KAUHAJOKI

PROJEKTIRAPORTTI MOTIVOIDU OPPISOPIMUKSELLA TYÖLLISTY

PROJEKTIRAPORTTI MOTIVOIDU OPPISOPIMUKSELLA TYÖLLISTY PROJEKTIRAPORTTI MOTIVOIDU OPPISOPIMUKSELLA TYÖLLISTY 1.9.2009 30.6.2011 1 Sisällysluettelo 1. Projektin kuvaus... 2 2. Projektin tavoitteet... 2 3. Projektin aikataulu... 3 4. Projektin toteuttajat...

Lisätiedot

NAO-koulutusten käynnistyminen Syksyn 2013 kyselyn tuloksia. Erno Hyvönen Jyväskylä 25.10.2013

NAO-koulutusten käynnistyminen Syksyn 2013 kyselyn tuloksia. Erno Hyvönen Jyväskylä 25.10.2013 NAO-koulutusten käynnistyminen Syksyn 2013 kyselyn tuloksia Erno Hyvönen Jyväskylä 25.10.2013 Aineistot Pienimuotoisesta kyselystä sovittiin työseminaari I:n yhteydessä 13.6.2013 Kvantitatiivinen tieto

Lisätiedot

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET VUOSIKERTOMUS 2013 Jupiter-säätiö pähkinänkuoressa JUPITERIN VALMENNUSPALVELUT valmentavat työhön ja koulutukseen - työtä tai harjoittelua joko Jupiterin työyksiköissä tai ulkopuolisilla työpaikoilla tai

Lisätiedot

TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI

TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI Työvalta- työssäoppiminen tutkinnoksi tai sen osaksi S86134 Laadullinen raportti Toimittaja: Jari Kalliokoski Taitto: Jari Kalliokoski Projektin toteuttajaorganisaatiot:

Lisätiedot

Jupiter-säätiön vuosikertomuksen toimituksesta vastaa Mediapaja

Jupiter-säätiön vuosikertomuksen toimituksesta vastaa Mediapaja Vuosikertomus 2014 Jupiter-Säätiö Pähkinänkuoressa Jupiterin valmennuspalvelut - Valmentavat työhön ja koulutukseen - Työtä tai harjoittelua joko Jupiteriin työyksiköissä tai ulkopuolisilla työpaikoilla

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KESKEYTTÄMISEN EHKÄISY JA AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN AKTIVOINTI RAHALLA VAI RAKKAUDELLA?

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KESKEYTTÄMISEN EHKÄISY JA AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN AKTIVOINTI RAHALLA VAI RAKKAUDELLA? Anna Launonen AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KESKEYTTÄMISEN EHKÄISY JA AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN AKTIVOINTI RAHALLA VAI RAKKAUDELLA? Päättyneiden tavoite 3 -ohjelman ESR-projektien 2000 2003 loppuraporttien

Lisätiedot

Loimaan kaupunki/seutukunnallinen nuorisotoimi. JUURI- hankkeen loppuraportti 1.5.2008 28.2.2011

Loimaan kaupunki/seutukunnallinen nuorisotoimi. JUURI- hankkeen loppuraportti 1.5.2008 28.2.2011 15.4.2011 Loimaan kaupunki/seutukunnallinen nuorisotoimi JUURI- hankkeen loppuraportti 1.5.2008 28.2.2011 Nina Suominen, uraohjaaja Kehityksentie 6 21800 KYRÖ Puh. +358 40 702 7975 ura.senu@loimaa.fi SISÄLLYS

Lisätiedot

Kipinä syttyy työpajoilla

Kipinä syttyy työpajoilla Raportteja 90 2013 Kipinä syttyy työpajoilla Nuorten työpajat Kaakkois-Suomessa 2013 Veera värtinen I Kipinä syttyy työpajoilla Nuorten työpajat Kaakkois-Suomessa 2013 Veera värtinen Raportteja 90 2013

Lisätiedot

Itämeren kaupunkien liitto OHJELMA TOIMENPITEISTÄ. nuorison työllisyyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi

Itämeren kaupunkien liitto OHJELMA TOIMENPITEISTÄ. nuorison työllisyyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi Itämeren kaupunkien liitto OHJELMA TOIMENPITEISTÄ nuorison työllisyyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi Sisällysluettelo Käydään toimeen nuorten hyväksi... 5 Lukijalle... 6 Miten tätä toimenpideohjelmaa

Lisätiedot

i a i sia maakunnallinen ohjausmalli käytössä ja käytännöissä

i a i sia maakunnallinen ohjausmalli käytössä ja käytännöissä MAST i a i sia maakunnallinen ohjausmalli käytössä ja käytännöissä MASTiaisia maakunnallinen ohjausmalli käytössä ja käytännöissä Toimitus: Matti Mäkelä, Jaana Kilpinen, Anu Parantainen ja Mika Salonen

Lisätiedot

TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet VÄLIRAPORTIT

TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet VÄLIRAPORTIT TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet VÄLIRAPORTIT Vuonna 2008 Laajennetun työssäoppimisen kokeiluun valtionapua saaneiden hankkeiden väliraporttien yhteenveto Tilanne 31.12.2009 Nina Eskola

Lisätiedot

Kokemuksia Silta-Lisä-hankkeesta

Kokemuksia Silta-Lisä-hankkeesta Kokemuksia Silta-Lisä-hankkeesta Sisällysluettelo JOHDANTO SILTA-LISÄ-HANKE SILTA-LISÄN LISÄOPETUS Vanha Miika löytyi uudelleen Silta-Lisä-vuoden aikana KESÄVALMENNUS NIVELVAIHEVALMENNUS SILTA-LISÄN TULEVAISUUDEN

Lisätiedot

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja Matti Mäkelä Jaana Kilpinen HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

Lisätiedot

Ohjauksen poluilla - Ohjauspolku-projektin artikkelijulkaisu 2007. Esa Print Oy, Tampere

Ohjauksen poluilla - Ohjauspolku-projektin artikkelijulkaisu 2007. Esa Print Oy, Tampere 1 Ohjauksen poluilla - Ohjauspolku-projektin artikkelijulkaisu 2007 2 Toimittanut Valokuvat Julkaisija Graafinen työ Paino Timo Mäkelä Timo Mäkelä Koulutuskeskus Salpaus Katja Myyryläinen Esa Print Oy,

Lisätiedot

ELÄMÄNHALLINTAKURSSIN PILOTOINTI AMMATTIOPISTO LIVIASSA

ELÄMÄNHALLINTAKURSSIN PILOTOINTI AMMATTIOPISTO LIVIASSA Opinnäytetyö (YAMK) Sosiaalialan koulutusohjelma Hyvinvointipalvelut 2013 Janna Aksela ELÄMÄNHALLINTAKURSSIN PILOTOINTI AMMATTIOPISTO LIVIASSA OPINNÄYTETYÖ (YAMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan

Lisätiedot

Pesti Kii!-hankkeen loppuraportti ja vakiinnuttamissuunnitelma

Pesti Kii!-hankkeen loppuraportti ja vakiinnuttamissuunnitelma 1 Pesti Kii!-hankkeen loppuraportti ja vakiinnuttamissuunnitelma 31.12.2014 Sari Ågren Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto Novida 2 SISÄLLYS 1. Hankkeen lähtökohta...4 2. Hankkeen alkuvaiheet...5 3.

Lisätiedot

31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI. Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen

31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI. Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen 31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen 31.8.2012 TEM/TYO/Henna Keränen NUORET PALVELUISSA HYVIÄ

Lisätiedot

Tarja Frisk Pekka Antila. Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä

Tarja Frisk Pekka Antila. Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä Tarja Frisk Pekka Antila Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä 2. painos Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/95) mukaisesti kielletty

Lisätiedot

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti Lähde liikkeelle Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti syksy 2011 Opetusministeri Jukka Gustafsson taistelee aikuiskoulutuksen puolesta Työssäoppimisen arvostus kasvaa Rakentavasta yhteistyöstä hyötyvät

Lisätiedot

Sijoitus tulevaan. Yritys-oppilaitosyhteistyö osaamisen kehittäjänä. EK:n henkilöstö -ja koulutustiedustelu

Sijoitus tulevaan. Yritys-oppilaitosyhteistyö osaamisen kehittäjänä. EK:n henkilöstö -ja koulutustiedustelu Yritys-oppilaitosyhteistyö osaamisen kehittäjänä EK:n henkilöstö -ja koulutustiedustelu Henkilöstö- ja koulutustiedustelu Elinkeinoelämän keskusliitto EK selvittää vuosittain henkilöstö- ja koulutustiedustelulla

Lisätiedot

Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0

Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0 Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0 Opin Ovi Osaamiseen VÄLIRAPORTTI 2011 Sisältö 1. RAPORTOINTIKAUSI... 2 2. PROJEKTIN PERUSTIEDOT... 2 3. PROJEKTIN TOTEUTTAJAN TIEDOT... 2 4. LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄN

Lisätiedot

päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA!

päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA! päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA! Toimituskunta: Matti Mäkelä (puheenjohtaja), VaSkooli-projekti, Turun ammatti-instituutti Mia Haapasaari, kansallinen teematyöhanke, Turun ammatti-instituutti

Lisätiedot

Hyvällä mallilla II. -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille

Hyvällä mallilla II. -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille Hyvällä mallilla II -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille Hyvällä mallilla -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille II Sisältö... Johdanto 7 I Nuoren elämänhallinnan tukeminen

Lisätiedot

NUORTEN VERKOSTOITUVA SEUTUKUNTA NUVES- PROJEKTI LOPPURAPORTTI. Kaisu Lager-Ruuti. suunnittelija. NUVES-projekti

NUORTEN VERKOSTOITUVA SEUTUKUNTA NUVES- PROJEKTI LOPPURAPORTTI. Kaisu Lager-Ruuti. suunnittelija. NUVES-projekti NUORTEN VERKOSTOITUVA SEUTUKUNTA NUVES- PROJEKTI LOPPURAPORTTI Kaisu Lager-Ruuti suunnittelija NUVES-projekti TAMPERE PIRKKALA KANGASALA NOKIA LEMPÄÄLÄ YLÖJÄRVI VESILAHTI TIIVISTELMÄ Tiivistelmässä on

Lisätiedot

IDEOITA JA VÄLINEITÄ AMMATTIOPISTON RYHMÄNOHJAUKSEEN. Minulla on tavoitteita, jotka haluan toteuttaa. Onni RO-OPE

IDEOITA JA VÄLINEITÄ AMMATTIOPISTON RYHMÄNOHJAUKSEEN. Minulla on tavoitteita, jotka haluan toteuttaa. Onni RO-OPE IDEOITA JA VÄLINEITÄ AMMATTIOPISTON RYHMÄNOHJAUKSEEN Minulla on tavoitteita, jotka haluan toteuttaa. Onni RO-OPE Julkaisija: Kuntoutussäätiö Pakarituvantie 4 5 00410 Helsinki www.kuntoutussaatio.fi Helsinki

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

ISBN 978-952-5788-13-6 (pdf.) Kiipulasäätiö ja tekijät. Kuvat: Riikka Michelsson, Tomi Lindstén, Kiipulasäätiö ja AMEO-verkosto

ISBN 978-952-5788-13-6 (pdf.) Kiipulasäätiö ja tekijät. Kuvat: Riikka Michelsson, Tomi Lindstén, Kiipulasäätiö ja AMEO-verkosto Esipuhe... 3 Työammatti... 5 Työammattiajattelun keskeiset piirteet... 5 Työammatti koulutuspolitiikassa... 8 Työammattikoulutuksen menetelmät... 10 Työammatti esimerkkejä ammatillisesta erityisopetuksesta...

Lisätiedot

Töihin!-palvelu VÄLIRAPORTTI 2014 30.6.2014

Töihin!-palvelu VÄLIRAPORTTI 2014 30.6.2014 Töihin!-palvelu VÄLIRAPORTTI 2014 30.6.2014 1 Sisällys TIIVISTELMÄ... 5 Verkosto- ja vaikuttamistyö... 5 Yritys- ja työnantajayhteistyö... 5 Yli 30-vuotiaat... 5 Nuoret... 5 Muurame... 6 3. sektori...

Lisätiedot

Nitoja-hanke Nivelvaihe, toiminta ja jatko työelämään 2008 2010 Omnian julkaisuja C10

Nitoja-hanke Nivelvaihe, toiminta ja jatko työelämään 2008 2010 Omnian julkaisuja C10 Nitoja-hanke Nivelvaihe, toiminta ja jatko työelämään 2008 2010 Omnian julkaisuja C10 ISBN: 978 952-5745-07-8 (nid.) ISBN: 978 952 5745 08-5 (pdf) Toimitus: Marja Riitta Lygdman ja Päivi Saari Kirjoittajat:

Lisätiedot

Satakunnan Opin Oven toiminta

Satakunnan Opin Oven toiminta Satakunnan Opin Oven toiminta 1.8.2009 31.12.2013 Projektiryhmä: Elina Harju- Vahekoski,Ulla-Maija Heino, (Ari Tabell, Raija Vilponen,Niina Kóllar) Anu Hellesuo ja Liisa Sarasoja. Koonnut Ulla-Maija Heino

Lisätiedot