15.00 Yhteenveto ja keskustelua päivän puheenvuoroista Anna Rönkä, professori, PsT, JY & Marja-Leena Laakso, PsT, professori, JY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "15.00 Yhteenveto ja keskustelua päivän puheenvuoroista Anna Rönkä, professori, PsT, JY & Marja-Leena Laakso, PsT, professori, JY"

Transkriptio

1

2 Perheet 24/7 Päätösseminaari Tervetuloa ja kahvit Perheet 24/7 -tutkimushanke pähkinäkuoressa Marja-Leena Laakso, professori, PsT, JY & Anna Rönkä, professori, PsT, JY Epätyypillinen työaika ja perheet Suomessa, Hollannissa ja Iso-Britanniassa Kaisa Malinen, PsT, tutkijatohtori, JAMK & Eija Sevon, KT, tutkijatohtori, JY Kommentaattori: Maria Kaisa Aula, Väestöliiton pj Työajan ennakoitavuus ja jaettu vanhemmuus: Avaintekijöitä 24/7-taloudessa Mia Tammelin, YTT, yliopistolehtori, JY & Riitta-Leena Metsäpelto, PsT, yliopistotutkija, JY Kommentaattori: Anu Keskinen, kehityspäällikkö, SOK Lapsen hyvinvointia tukevat lastenhoitojärjestelyt ja -käytännöt 24/7-taloudessa Marjatta Kekkonen, FT, erityisasiantuntija, THL, Pirjo-Liisa Poikonen, KT, yliopistotutkija, JY, Leena Turja, KT, yliopistolehtori, JY & Kaisu Peltoperä, KM, JY Kommentaattori: Kirsi Alila, opetusneuvos, OKM Yhteenveto ja keskustelua päivän puheenvuoroista Anna Rönkä, professori, PsT, JY & Marja-Leena Laakso, PsT, professori, JY Seminaarin päätös

3 Perheet 24/7 - tutkimushanke pähkinänkuoressa prof. Marja-Leena Laakso ja prof. Anna Rönkä Jyväskylän yliopisto

4 Lasten sosio-emotionaalinen hyvinvointi ja perheen arki 24/7-taloudessa -tutkimus Suomen akatemian rahoittama konsortiohanke ( ) JAMK: Kaisa Malinen, Timo Hintikka, Ulla Teppo JY: THL: Anna Rönkä, Marja-Leena Laakso, Eija Sevón, Pirjo-Liisa Poikonen, Eija Salonen, Piia Manninen, Mia Tammelin, Johanna Mykkänen, Leena Turja, Riitta-Leena Metsäpelto, Sanna Moilanen, Kaisu Peltoperä & Minna Murtorinne-Lahtinen Marjatta Kekkonen University of Utrecht (Department of Cultural Anthropology and Sociology): Tanja van der Lippe, Anne Roeters, Melissa Verhoef University of Manchester, Morgan Centre for the Study of Relationships and Personal Life: Vanessa May

5 YHTEISKUNNALLINEN KONTEKSTI 24h -talous kolmessa maassa, joissa erilainen työ- ja perhepolitiikka, kulttuuriset odotukset ja palvelurakenne Työaikamuodot Työajan pituus ja ajoitus Ennustettavuus & vaikutusmahdollisuudet Perhe-elämä Työ-perhe ristiriita Myönteinen vanhemmuus, vanhemmuus stressi Perheaika, perheen rutiinit Lastenhoito Hoitojaksojen pituus Hoitotuntien määrä Yöhoito Muutokset Kasvatusyhteistyö Moderaattorit (muuntavat tekijät) Perhemuoto; tulotaso Vanhemman sukupuoli, koulutus Lapsen ikä, sukupuoli, temperamentti Mahdollisuudet ja riskitekijät Lasten ja perheiden hyvinvointi ja osallisuus

6 Tutkimusaineistot Vanhempien web-kysely (FI, UK, NL) 10/2012-1/2013 Vuorohoidon työntekijöiden web-kysely (FI) 2-3/2013 Laadulliset menetelmät (FI) Postia Illiltä-kännykkätutkimus lapsille (FI) 2012 Kysymyksiä vanhempien työajoista, työn ja perheen vuorovaikutuksesta, vanhemmuudesta, lasten hoidosta ja lasten hyvinvoinnista Noin 1300 vanhempaa FI: 483 NL: 374 UK: 437 Kysymyksiä lasten vuorohoidon hyvistä käytänteistä ja haasteista lasten hyvinvoinnin tukemisessa ja kasvatuskumppanuudessa Vuorohoidon työntekijät (N=227) n. 30 vuorohoitoyksiköstä eri puolilta Suomea Lasten tarinataikurituokiot ja lhavainnoinnit, vanhempien ja työntekijöiden haastattelut lasta, n. 60 vanhempaa ja n. 30 työntekijää Satuhahmo-Illi kyselee mobiili-sovelluksessa lasten mielialoja ja kokemuksia sekä aikuisten havaintoja lapsesta Vastaaminen viikon ajan, 3 krt/viikko 17 lasta vuorohoidosta, 15 päiväkodeista

7 Tutkimustulosten esittelyä Kaisa Malinen & Eija Sevón: Vanhempien web-kysely Mia Tammelin & Riitta-Leena Metsäpelto: Vanhempien web-kysely & vanhempien haastattelut Marjatta Kekkonen & Kaisu Peltoperä: Vanhempien web-kysely, työntekijöiden webkysely & laadulliset menetelmät

8 Epätyypillinen työaika ja perheet Suomessa, Hollannissa ja Iso-Britanniassa: Tuloksia kansainvälisestä vertailusta Kaisa Malinen, PsT, tutkijatohtori, JAMK Eija Sevon, KT, tutkijatohtori, JY Kommentaattori: Maria Kaisa Aula, Väestöliiton pj.

9 Kolme maata ja erilaista regiimiä REGIIMI Hyvinvointivaltio Liberaali/konservatiivinen/ hyvinvointivaltio ANSAINTA- MALLI TAVOITE Liberaali 2 1+ ½ 1 (+ ½ ) Sukupuolten tasa-arvo Kokopäivätyön ja perheen yhteensovittaminen Työn ja perheen yhteensovittaminen Lasten kotihoiva Vapaus valita työn ja perheen yhteensovittamisen tavat VANHEMPAIN- VAPAAT Pitkiä, tuettuja Suhteellisen lyhytkestoisia, täysin korvattuja Kohtuullisen pitkiä, eivät julkisesti korvattuja PÄIVÄHOITO Lakisääteinen oikeus Vuorohoito Osa-aikaisesti saatavilla Jonkin verran laajennettuja aukioloaikoja Kallista Ei vuorohoitoa

10 Epätyypillisen työajan ajoitus Iltaisin Paljon vuorotyötä, erityisesti naiset Iltaisin Viikonloppuisin Vähän vuorotyötä Satunnaisesti iltaisin Syyt Työn luonne (matalasti ja korkeasti koulutetut) Iltaisin Joskus Työn luonne (matalasti koulutetut) Työkiireet ja lasten kotihoidon arvostus (korkeasti koulutetut) Päivähoidon kalleus (matalasti ja korkeasti koulutetut) Työn luonne (matalasti koulutetut) henkilöitä. Lähde: Eurostat (2014) Työkiireet (korkeasti koulutetut) Yleensä Öisin Joskus 6 10 Yleensä 5 8 Lauantaisin Joskus Yleensä Vuorotyössä Luvut ovat prosenttiosuuksia; koskee vuotiaita työssäkäyviä

11 Yhteiskunnallinen konteksti määrittää työaikojen sopivuutta perheille Hollanti: epätyypillinen työaika sopii perheille Vanhemmuus myönteisempää kuin päivätyötä tekevillä (äidit) Vanhemmuus jaetaan äidin ja isän kesken, vuorovanhemmuus Vanhemman arvio lapsen hyvinvoinnista myönteisempi Sukulaisverkostot mukana lasten ja perheiden elämässä

12 Yhteiskunnallinen konteksti määrittää työaikojen sopivuutta perheille Suomi ja Iso-Britannia: epätyypillinen työaika kuormittaa perheitä Aikaperustainen työstä kotiin suuntautuva ristiriita voimakkaampaa kuin päivätyötä tekevillä Vähemmän myönteistä vanhemmuutta (äidit) Erityisesti äidit kuormittuvat Vanhemman arvio lapsen hyvinvoinnista kielteisempi

13 Millaiset tekijät nousevat keskeisiksi vedenjakajiksi kaikissa maissa? Työajan ennustettavuus Epäsäännöllisten työaikojen pituus ja rytmitys Taloudellinen tilanne Päivähoidon saatavuus ja laatu (erityisesti yksivanhempaiset perheet) Puolison tuki

14 Mitä kansainvälinen vertailu opettaa Suomelle? Politiikan ja työelämän rooli Julkinen tuki ja palvelut mahdollistavat äitien kokopäivätyön Suomessa Palveluiden laatu ratkaisevaa perheiden ja lasten hyvinvoinnin näkökulmasta Yksilöllistyvät työurat -> yhden mallin ratkaisut riittämättömiä Työaikojen suunnittelu ja säätely Miten laaja 24/7-yhteiskunta on tarpeellinen? Päivähoidon rooli Suomessa hyvin toimiva, kaikkien saatavilla oleva ja laadukas (vuoro)päivähoitojärjestelmä Päivähoidon laatutekijät korostuvat vuorohoidossa Ongelmana pienten koululaisten vuorohoito Perheiden oma osuus Puolisoiden työnjako ja vuorovanhemmuus Osa-aikatyön hyväksyttävyys ja mahdollistaminen niin äideille kuin isille Urasuunnittelu Sukulaisten tuen hyödyntäminen

15 Työajan ennakoitavuus ja jaettu vanhemmuus: Avaintekijöitä 24/7- taloudessa Mia Tammelin, YTT Riitta-Leena Metsäpelto, PsT, dosentti Jyväskylän yliopisto Kommentaattori: Anu Keskinen, kehityspäällikkö, SOK

16 Työajan keskeiset ulottuvuudet TEMPO (kiire) AUTONOMIA ENNAKOITAVUUS AJOITUS (työaikamuoto) PITUUS (tehdyt tunnit/vko, kk, vuosi)

17 (Työ)ajan ennakoimattomuus hankaloittaa arkea Työvuorojen äkilliset muutokset ja ennakoimattomuus haastavat perheitä Sijais- ja keikkatyöntekijät; työvuorojen muutokset (oma/puoliso) Noin kolmannes (28 %) kyselyyn vastanneista koki vaikeuksia järjestää lastenhoito ennakoimattomissa tilanteissa. Usein työajat voivat olla sovittavissa työnantajan kanssa, mutta joskus voi olla pakko ottaa vastaan /vaihtaa työvuoroja Perheen taloudellinen tilanne, organisaatiokulttuuri, oman aseman vahvistaminen organisaatiossa Taustalla: Hoivan aika on sidottua aikaan ja paikkaan.

18 Perhe-elämä ja perhesuhteet 24-taloudessa: ei väistämättä ongelmia Työ öisin, iltaisin ja viikonloppuisin helpottaa perhettämme. Työ öisin, iltaisin ja viikonloppuisin kuormittaa perhettämme.

19 Epätyypillinen työaika helpottaa perheen ja työn yhteensovittamista Lasten ei tarvitse olla hoidossa niin paljon (arkivapaat, vuorotahtinen vanhemmuus).. Työ öisin, iltaisin ja viikonloppuisin helpottaa perheen arkea Eipä ole aikaa turhille riidoillekaan.. Isät osallistuvat kotitöihin ja lastenhoitoon. Taloudelliset syyt: Palkka on parempi.

20 Epätyypillinen työaika haasteena perheelämälle Yhteisen ajan vähäisyys, kun eletään eri rytmeissä Epätyypillinen työaika hankaloittaa perhe-elämää, koska: Kielteinen vaikutus parisuhteeseen: vähäinen yhteinen aika, puolison kuormittuminen Huoli lapsen hyvinvoinnista: pienten lasten epäsäännöllinen rytmi ja koululaisten yksinolo iltaisin Oma kuormittuminen Lastenhoitojärjestelyjen hankaluudet

21 Keinona arjen hallintaan tag-team parenting vanhemmuusvastuita vuoroissa Tarkoittaa vanhempien kesken jaettua vastuuta perheen arjesta Mahdollisuus epätyypillistä työaikaa tekevissä perheissä: Lastenhoidon vuorotteluun ja säännöllisyyteen lasten arjessa Hankalien työaikojen ja työn ennakoimattomuuden kielteisten vaikutusten pehmentämiseen Isien osallistumiseen lastenhoitoon ja perheen arjen toimintoihin Perheen arjen muotoutumiseen oman näköiseksi

22 Yhden vanhemman perheet Toisen vanhemman puuttuminen tekee perheestä haavoittuvaisemman epätyypillisen työn kielteisille puolille Vanhemman poissaolo lapsen arjesta Arjen epäsäännöllisyys Vanhemman väsymys ja riittämättömyyden tunteet Vanhemman huoli lasten hyvinvoinnista Lastenhoito ja arjen toiminnot ajoittain isompien sisarusten vastuulla Hyvä yhteistyö etävanhemman kanssa ja vahvat sosiaaliset verkostot auttavat epätyypillisten työaikojen ja perheen yhteensovittamisessa

23 Lopuksi Työn ajoitus, pituus, kiireisyys, autonomia ja ennakoitavuus ovat kaikki olennaisia ulottuvuuksia työn ja perheen yhteensovittamisen kannalta Lasten hoito ja hoiva on aikasidonnaista -> äkilliset, ennakoimattomat muutokset voivat olla hankalia Vaikutukset vanhemman hyvinvointiin (stressi, kuormittuneisuus) ja vanhemmuuteen (vanhemmuuden stressi) Vanhempien kesken jaettu vastuu helpottaa perheen arkea Suojaa sekä vanhempia että lapsia epätyypillisten työaikojen kielteisiltä vaikutuksilta

24 Lapsen hyvinvointia tukevat lastenhoitojärjestelyt ja vuoropäivähoidon käytännöt 24/7-taloudessa Marjatta Kekkonen, FT, erityisasiantuntija, THL Kaisu Peltoperä, KM, Pirjo-Liisa Poikonen, KT, yliopistotutkija, & Leena Turja, KT, yliopistolehtori Jyväskylän yliopisto Kommentaattori: Kirsi Alila, opetusneuvos, KT, OKM

25 Taustaa Päivähoidossa oli vuonna 2012 Kaikkiaan vuotiasta lasta, joista kunnallisessa päivähoidossa oli , vuoropäivähoidossa lasta, eli 7% kaikista kunnallisessa päivähoidossa olevista, joista ympärivuorokautisessa hoidossa 52 % Vuoro(päivä)hoito tarkoittaa institutionaalista lasten hoitoa päivähoidon lisäksi myös myöhään illalla, varhain aamulla, yli yön sekä viikonloppuisin.

26 Lastenhoidon ja työajan yhteensovittaminen Epätyypillistä työaikaa tekevistä perheistä hieman pienempi osa käytti julkisia lastenhoitopalveluja Julkiset lastenhoitopalvelut vastaavat paremmin säännöllistä päivätyötä tekevien perheiden tarpeisiin Vuorohoidon käyttäjissä paljon yksinhuoltajia Kahden vanhemman perheissä vanhempien työvuorojärjestelyt mahdollistavat tavanomaisten päivähoitopalvelujen käytön myös epäsäännöllistä työaikaa tekevien osalta Käyttävät em. syystä lastenhoitopalveluja kaikkineen tavallista vähemmän

27 Lasten viettämä aika vuorohoidossa Pitkät, yli 10 tunnin yhtämittaiset hoitojaksot Suurin osa lapsista ei koskaan vietä päivähoidossa yli 10 tuntia kerrallaan Epätyypillistä työaikaa tekevien perheiden lapsista 39 % oli ainakin satunnaisesti yli 10 tuntia hoidossa yhtäjaksoisesti, Säännöllisen työajan perheiden lapsista 13 % Ylipitkät hoitojaksot syntyvät esimerkiksi tilanteissa, joissa lapsi tulee iltahoitoon, jää hoitoon yön yli ja jatkaa seuraavaan iltapäivään Kuukausittaiset kokonaishoitoajat vuorohoidossa olevilla lapsilla keskimäärin alhaisemmat (92 h/kk) kuin tyypillisen työajan perheillä (117 h) mutta korkeammat kuin ei-työllisillä (77 h) (poikkeuksena epätyypillistä työaikaa tekevien yksinhuoltajaperheiden lapset) Lasten päivähoitopäivien pituudesta ja kuukausittaisista kokonaishoitoajoista on olemassa vain vähän tietoa

28 Vuorohoitoa käyttävät perheet vuorohoidon ajoittumisen mukaan

29 Vuorohoidon arki Työntekijöiden mukaan Iltaisin ja viikonloppuisin ei toteudu esiopetus suunnitelmallisesti toteutettu pedagoginen toiminta erityisen tuen järjestäminen Haasteena lapsen yksilöllisen rytmin ja levontarpeen huomioon ottaminen se että lapsen täytyy vaihtaa ryhmää hoitopäivän aikana Etuna mahdollisuus lapsen yksilölliseen huomioon ottamiseen mahdollisuus toimia monien erilaisten aikuisten ja lasten kanssa monipuoliset toimintamahdollisuudet (pieni ryhmä) Vuoropäiväkotien välillä eroja toimintakäytännöissä, joilla pyritään turvaamaan varhaiskasvatuksen laatua

30 Lasten näkökulma Ennakoimattomuus ja keskeytykset Joskus on kauheen paljon lapsia ja joskus kauheen vähän yritettiin leipoa pullaa isä tuli hakeen kesken kaiken. Selviytyminen herkistä hoitoajoista (yö) aika tylsää, kun mä nään yleensä aika paljon pahoja unia että sitten vaan pistää silmät kiinni ja sitten vaan nukkumaan Miten aikuinen tunnistaa lasten erilaiset vireysvarastot Vuorohoidossa lapsilla hyvin yksilölliset viikko- ja päivärytmit (toinen lapsi elää perjantai iltaa tiistaina )

31 Kasvatusyhteistyö Vanhempien arviot perustana toimiva kasvatusyhteistyö vähentää vuorotyön aiheuttaman stressin kielteisiä vaikutuksia lasten hyvinvointiin ja viihtymiseen vuorohoidossa Työntekijöiden mukaan yhteistyössä haasteena löytää toimivat tiedonsiirron keinot etuna on mahdollisuus läheiseen vuorovaikutukseen vanhempien kanssa

32 Johtamisen kynnyskysymyksiä Optimaalisten olosuhteiden rakentaminen lapsille ja työntekijöille jatkuvasti vaihtelevissa hoidon tarpeissa - jatkuva säätäminen vie aikaa Toiminnan ja käytäntöjen suunnittelu lasten hyvinvoinnin näkökulmasta - mikä on lapsen kannalta parasta Työvuorojen suunnittelu pysyvät ihmissuhteet Henkilöstöpalaverit tiedonkulku, pedagoginen keskustelu, yhteiset näkemykset (jatkuvuus) Parannettava lainsäädäntöä ja ylemmän johdon ymmärrystä vuorohoidon luonteesta Mm. henkilöstömitoitus, käyttö- ja täyttöprosentit!

33 Kohti lapsi- ja perheystävällistä yhteiskuntaa 24htaloudessa? prof. Anna Rönkä ja prof. Marja-Leena Laakso Jyväskylän yliopisto

34 YHTEISKUNNALLINEN KONTEKSTI 24h talous, työ- ja perhepolitiikka, kulttuuriset odotukset ja palvelurakenne. Työaikamuodot Työajan pituus ja ajoittuminen Ennustettavuus, vaikutusmahdollisuudet Perhe-elämä Työ-perhe ristiriita Myönteinen vanhemmuus, vanhemmuuden stressi Perheaika, perheen rutiinit Lastenhoito Hoitojaksojen pituus Muutokset hoitoajoissa Koululaisten ilta- ja viikonloppuhoito Esiopetus ja varhaispedagogiikka Kasvatusyhteistyö Muuntavat ja vahvistavat tekijät Perhemuoto; tulotaso Vanhemman sukupuoli, koulutus Lapsen ikä, sukupuoli, temperamentti Lasten ja perheiden hyvinvointi ja osallisuus Riskitekijät ja mahdollisuudet

35 Perheiden hyvinvointia voidaan tukea Yhteiskunnallisella tasolla: Työaikalaeilla, perhe- ja työpolitiikalla, vuorohoidon käytänteiden lakiperustaisella ohjauksella sekä säätelemällä 24h -taloutta (esim aukiolo- ja työaikojen tarkastelu) Työyhteisöissä: Edistämällä hyvinvointia tukevaa ja perheystävällistä työaikasuunnittelua sekä lisäämällä työaikojen ennakoitavuutta Perheessä: Jakamalla vastuita, luomalla ja ylläpitämällä perheaikaa ja perheen omia rutiineja ja rituaaleja, tekemällä työ-perhe -suunnittelua sekä vahvistamalla sosiaalista verkostoa Vuorohoidossa: Huomioimalla lasten yksilölliset tarpeet ja vireystila (päivä- ja viikkorytmi), turvaamalla jatkuvuuden kokemukset ja pehmentämällä stressitekijöitä (soitot vanhemmille, kuvat & taulut kertomaan hoitovuoroista, kasvatusyhteistyöhön panostaminen)

36 POLITIIKKA, PALVELURAKENNE JA LAINSÄÄDÄNTÖ Työaikalainsäädäntö, työ- ja perhepolitiikka 24h-talouden säätely Päivähoitolaki TYÖELÄMÄ Työaikojen ennakoitavuus ja joustava rytmitys Mahdollisuus vaikuttaa työaikamuotoon Mahdollisuus työajan lyhentämiseen Tulotaso Lapsiperheet 24/7 -taloudessa PÄIVÄHOITO/VARHAIS- KASVATUS Vuorohoidon saatavuus Varhaiskasvatuksen laatu Koululaisten iltahoito Kasvatusyhteistyö Pysyvyyttä ja säännöllisyyttä tukevat käytänteet PERHE-ELÄMÄ Vanhemmuuden vastuiden jakaminen, perhe- ja urasuunnittelu Pysyvyyden ja säännöllisyyden rakentaminen

37 Tutkimuksen tuloksia Kekkonen, M., Rönkä, A., Laakso, M. L., Tammelin, M., & Malinen, K. (2014). Lapsiperheet 24/7 taloudessa Teoksessa J. Lammi Taskula & S. Karvonen (Toim.), Lapsiperheiden hyvinvointi 2013 (s ). Helsinki, Finland: THL. Malinen, K., Rönkä, A., & Sevón, E. (2014). Working day or night? Work schedules and spousal satisfaction in three European countries. Arvioitavaksi lähetetty käsikirjoitus. Malinen, K., Sevón, E., Mykkänen, J., & Murtorinne-Lahtinen, M. (2014). Shared parenthood in families with nonstandard working times. Käsikirjoitus. Manninen, P., Turja, L., & Laakso, M-L. (2014). Children s well-being in day and night care as reflected in children s stories. Käsikirjoitus. Murtorinne-Lahtinen, M., Moilanen, S., Tammelin, M., Rönkä, A., & Laakso, M-L. (2014). The double edged sword of mother s non-standard work hours to family time. Arvioitavaksi lähetetty käsikirjoitus. Rönkä, A., Laakso, M.-L., Tammelin, M., Metsäpelto, R.-L., Sevon, E., Turja, L., & Poikonen, P.-L. (2014). Aikuisten työ rytmittää lasten arjen. Hyvinvointikatsaus, Rönkä, A., Malinen, K., Sevon, E., Metsäpelto, R.-L. & May, V. (2014). Positive parenting and parenting stress among working mothers in Finland, the UK and the Netherlands: Do working time patterns matter? Arvioitavaksi lähetetty käsikirjoitus. Rönkä, A., & Sevon, E. (2014). Mobile diary in researching children s daily experiences in day care and night and day care. Artikkelikäsikirjoitus. Salonen, E., Rutanen, N., Sevon, E., & Laakso, M-L. (2014). Arrivals to care at non-standard hours: Young children s sense of belonging. Artikkelikäsikirjoitus. Tammelin, M., Malinen, K., Rönkä, A., & Verhoef, M. (2014). Work schedules and work-family conflict among dual earners in Finland, the Netherlands, and the United Kingdom. Arvioitavaksi lähetetty käsikirjoitus. Turja, L., Poikonen, P.-L., & Laakso, M.-L. (2014). The significance of parent-caregiver partnership on young children s social-emotional well-being in 24/7 economy in Finland. Artikkelikäsikirjoitus. Verhoef, M., Tammelin, M., May, V., Rönkä, A. & Roeters, A. (2014). Child care and parental work schedules: A comparison between Finnish, British and Dutch parents. Community, work and family, hyväksytty julkaistavaksi.

38

Aikuisten työ rytmittää lasten arjen Anna Rönkä, Jyväskylän yliopisto

Aikuisten työ rytmittää lasten arjen Anna Rönkä, Jyväskylän yliopisto Aikuisten työ rytmittää lasten arjen Anna Rönkä, Jyväskylän yliopisto Alustus perustuu tutkimushankkeeseen Lasten sosio-emotionaalinen hyvinvointi ja perheen arki 24/7-taloudessa (Perheet 24/7) Suomen

Lisätiedot

Vuorohoito tasapainottamassa 24/7 perheiden elämää Palvelut auki 24/7- kuka hoitaa lapset. Anna Rönkä, JY

Vuorohoito tasapainottamassa 24/7 perheiden elämää Palvelut auki 24/7- kuka hoitaa lapset. Anna Rönkä, JY Vuorohoito tasapainottamassa 24/7 perheiden elämää Palvelut auki 24/7- kuka hoitaa lapset Anna Rönkä, JY Esityksen runko Intro: Lapsiperhe-elämä 24/7: tyypillisia piirteitä Vuorohoito tasapainottamassa

Lisätiedot

Työelämän näkökulma. Lapset ja perheetkö aina joustavat?

Työelämän näkökulma. Lapset ja perheetkö aina joustavat? Työelämän näkökulma. Lapset ja perheetkö aina joustavat? Anna Rönkä Kasvatustieteen laitos Alustus Varhaiskasvatus käännekohdassa seminaarissa 30.9.2016 Työtä ja perhe-elämää 24/7 Työtahti on kova ja töitä

Lisätiedot

PERHETUTKIMUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA Virstanpylväitä ja ajankohtaisia nostoja Anna Rönkä JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

PERHETUTKIMUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA Virstanpylväitä ja ajankohtaisia nostoja Anna Rönkä JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PERHETUTKIMUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA Virstanpylväitä ja ajankohtaisia nostoja Anna Rönkä Esitelmä lastenneurologian juhlasymposiumissa Esityksen runko Perhetutkimus Jyväskylän yliopistossa: virstanpylväitä

Lisätiedot

PALETTI Töistä päiväkodin kautta kotiin: tutkimus pikkulapsiperheiden arjesta JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ

PALETTI Töistä päiväkodin kautta kotiin: tutkimus pikkulapsiperheiden arjesta JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ PALETTI Töistä päiväkodin kautta kotiin: tutkimus pikkulapsiperheiden arjesta 1 Millaisesta tutkimuksesta on kysymys? Suomen Akatemian rahoittama tutkimus Toteutuspaikkana Perhetutkimuskeskus yhteistyössä

Lisätiedot

PERHEET 24/7 TUTKIMUKSEN TULOKSIA EPÄTYYPILLINEN TYÖAIKA: Aikaisina aamuina, iltaisin, öisin ja viikonloppuisin tehtävää työtä mukaan lukien vuorotyö

PERHEET 24/7 TUTKIMUKSEN TULOKSIA EPÄTYYPILLINEN TYÖAIKA: Aikaisina aamuina, iltaisin, öisin ja viikonloppuisin tehtävää työtä mukaan lukien vuorotyö PERHEET 24/7 TUTKIMUKSEN TULOKSIA Perheet 24/7 -tutkimusprojektiin osallistui yhteensä 1294 vanhempaa Suomesta, Iso-Britanniasta ja Hollannista. Tutkimuksessa verrattiin epätyypillisinä aikoina (eli iltaisin,

Lisätiedot

Vanhempien työajat ja lasten kanssa vietetty aika onko 24/7 yhteiskunta uhka vai mahdollisuus lapsiperheille?

Vanhempien työajat ja lasten kanssa vietetty aika onko 24/7 yhteiskunta uhka vai mahdollisuus lapsiperheille? Vanhempien työajat ja lasten kanssa vietetty aika onko 24/7 yhteiskunta uhka vai mahdollisuus lapsiperheille? Anneli Miettinen Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos Luennon aiheita Kuinka yleistä on vanhempien

Lisätiedot

Vuoropuhelu perheiden kanssa

Vuoropuhelu perheiden kanssa Vuoropuhelu perheiden kanssa OHOI Henkilöstökoulutus 7.3.2016 Prof. Anna Rönkä, Jyväskylän yliopisto Asiantuntija, PsT Kaisa Malinen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Tavoitteet Raamittaa vuoropuhelun erityispiirteitä

Lisätiedot

Kotitöiden tasa-arvoon on vielä matkaa. Anneli Miettinen Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos

Kotitöiden tasa-arvoon on vielä matkaa. Anneli Miettinen Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos Kotitöiden tasa-arvoon on vielä matkaa Anneli Miettinen Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos Luennon aiheita Miksi työnjako perheessä ei muutu vai muuttuuko? Isän työt, äidin työt Onko tasa-arvolla väliä:

Lisätiedot

Työaika ja siihen liittyvän kuormituksen säätely. OHOI- osaamista vuorohoitoon Ulla Teppo

Työaika ja siihen liittyvän kuormituksen säätely. OHOI- osaamista vuorohoitoon Ulla Teppo Työaika ja siihen liittyvän kuormituksen säätely OHOI- osaamista vuorohoitoon Ulla Teppo Käsiteltävät teemat Työajan viisi ulottuvuutta Työaikaratkaisujen merkitys hyvinvoinnille Omat keinot työaikoihin

Lisätiedot

Nelivuotiaiden lasten terveys ja hyvinvointi alustavia tuloksia

Nelivuotiaiden lasten terveys ja hyvinvointi alustavia tuloksia Nelivuotiaiden lasten terveys ja hyvinvointi alustavia tuloksia Neuvolapäivät.11.2017. Tutkimuspäällikkö Johanna Lammi-Taskula, THL Taustaa THL:n Nelivuotiaiden terveys, hyvinvointi ja palvelut kysely

Lisätiedot

Asiakasraati

Asiakasraati Asiakasraati 24.3.2011 Vuorohoito Jyväskylässä Lapsia päivähoidossa n. 4800 Lapsia vuorohoidossa n. 470 Paikkoja vuorohoitoyksiköissä 712 Myllytuvan päiväkoti ma-pe klo 5.30-22.00 Kuokkalan päiväkoti ma-pe

Lisätiedot

Työntekijänä 24h taloudessa: Mobiilipäiväkirjatutkimus päivittäisestä hyvinvoinnista ja terveydestä

Työntekijänä 24h taloudessa: Mobiilipäiväkirjatutkimus päivittäisestä hyvinvoinnista ja terveydestä Työntekijänä 24h taloudessa: Mobiilipäiväkirjatutkimus päivittäisestä hyvinvoinnista ja terveydestä Anna Rönkä JY, Sanna Sihvonen JAMK, Mari Punna JAMK, Ulla Teppo JAMK & Kaisa Aunola JY Näkökulmamme epätyypilliseen

Lisätiedot

Perhevapaiden haasteet ja Väestöliiton joustomalli Helena Hiila-O Brien

Perhevapaiden haasteet ja Väestöliiton joustomalli Helena Hiila-O Brien Perhevapaiden haasteet ja Väestöliiton joustomalli 25.9.2012 Helena Hiila-O Brien KUKA LASTA KASVATTAA JA MITÄ VARTEN Lapsi työvoimana Lapsi rakentamassa kansakunnan tulevaisuutta Lapsi jatkamaan sukua

Lisätiedot

Alle kouluikäisten lasten ja heidän vanhempiensa hyvinvointi

Alle kouluikäisten lasten ja heidän vanhempiensa hyvinvointi Alle kouluikäisten lasten ja heidän vanhempiensa hyvinvointi Valtakunnalliset neuvolapäivät, Helsinki 21..214 Johanna Lammi-Taskula 3..214 Esityksen nimi / Tekijä 1 Lammi-Taskula Johanna, Karvonen Sakari

Lisätiedot

17.11.2014 www.tyojaperhe.fi 1

17.11.2014 www.tyojaperhe.fi 1 17.11.2014 www.tyojaperhe.fi 1 TYÖN JA PERHEEN YHTEENSOVITTAMISEN VERKKOAIVORIIHI Esitys on osa Työterveyslaitoksen koordinoimaa Sosiaali- ja terveysministeriön Työ ja perhe-elämä -ohjelmaa. Marja Etunimi

Lisätiedot

OHOI OSAAMISTA VUOROHOITOON HOITO, KASVATUS JA PEDAGOGIIKKA KOULUTUS 22.9 ja

OHOI OSAAMISTA VUOROHOITOON HOITO, KASVATUS JA PEDAGOGIIKKA KOULUTUS 22.9 ja OHOI OSAAMISTA VUOROHOITOON HOITO, KASVATUS JA PEDAGOGIIKKA KOULUTUS 22.9 ja 27.10.2015 Lapsen rytmit koonti välitehtävän esimerkeistä vuorohoidon työntekijöiden käyttöön. Esimerkit on kerätty vuorohoitoyksiköiden

Lisätiedot

Hoito, kasvatus ja pedagogiikka vuorohoidossa

Hoito, kasvatus ja pedagogiikka vuorohoidossa Hoito, kasvatus ja pedagogiikka vuorohoidossa OHOI- Osaamista vuorohoitoon Varhaiskasvatuslaki (2015) ja pedagogiikka Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen,

Lisätiedot

Havaintoja ja pohdintoja lasten hyvinvoinnista vuorohoidossa 24/7 tutkimustulosten valossa

Havaintoja ja pohdintoja lasten hyvinvoinnista vuorohoidossa 24/7 tutkimustulosten valossa Havaintoja ja pohdintoja lasten hyvinvoinnista vuorohoidossa 24/7 tutkimustulosten valossa OHOI - Osaamista vuorohoitoon henkilöstökoulutus JAMK, 7.3.2016 Marja-Leena Laakso, JY Esityksen sisältö Teema

Lisätiedot

Nuorten ja aikuisten ajankäyttö: arki ja vapaa-aika

Nuorten ja aikuisten ajankäyttö: arki ja vapaa-aika Nuorten ja aikuisten ajankäyttö: arki ja vapaa-aika Anneli Miettinen Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos 10.11.2016 Minkälaiset asiat huolestuttavat perheiden ajankäytössä? Viekö työ kaikki mehut: onko

Lisätiedot

Perheen yhteistä aikaa etsimässä. Anneli Miettinen Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos

Perheen yhteistä aikaa etsimässä. Anneli Miettinen Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos Perheen yhteistä aikaa etsimässä Anneli Miettinen Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos Luennon aiheita Viekö työ kaikki mehut: onko vanhemmilla enää nykyisin aikaa lapsilleen? Kouluikäisten yksinolo Ulos

Lisätiedot

Jokaiselle lapselle tulee olla tarjolla jokaisen hoitojakson aikana monipuolista, sopivan haastavaa ja mielekästä toimintaa.

Jokaiselle lapselle tulee olla tarjolla jokaisen hoitojakson aikana monipuolista, sopivan haastavaa ja mielekästä toimintaa. YKSILÖLLISYYS LAPSELLA ON OIKEUS MONIPUOLISEEN TOIMINTAAN/OPPIMISEEN (VARHAISKASVATUSLAKI) MITÄ ON ESIOPETUS? Esiopetus on myös sosiaalisten taitojen opettelua, ei pelkästään kirjatehtäviä. Eli esiopetusta

Lisätiedot

Hyvä elämä hyvä mieli Lasten ja nuorten henkinen hyvinvointi

Hyvä elämä hyvä mieli Lasten ja nuorten henkinen hyvinvointi Hyvä elämä hyvä mieli Lasten ja nuorten henkinen hyvinvointi Toiminnanjohtaja Marita Ruohonen Suomen Mielenterveysseura 5.2.2008 Marita Ruohonen 1 Lapset, nuoret ja perheet Hallituksen politiikkaohjelma

Lisätiedot

Paletti tutkimus lapsiperheiden arjesta

Paletti tutkimus lapsiperheiden arjesta Paletti tutkimus lapsiperheiden arjesta PsM, tohtorikoulutettava Kaisa Malinen Perhetutkimuskeskus, JY Metodifestivaali Mixed methods sessio Jyväskylän yliopisto 29.5.2009 Mikä Paletti? Töistä päiväkodin

Lisätiedot

Monikkovanhemmuuden ilot ja haasteet

Monikkovanhemmuuden ilot ja haasteet Monikkovanhemmuuden ilot ja haasteet Ulla Kumpula Suomen Monikkoperheet ry 6.6.2013 Ulla Kumpula 1 Luennon tarkoitus Tuoda esiin sitä, millaista on tulla kaksosten tai kolmosten vanhemmaksi Tuoda esiin

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä! Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä! Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä! Perhevapaalta työelämään paluun tukeminen - vertaisryhmätoiminnalla Pia Pulkkinen, tutkija, VTM Salla Toppinen-Tanner, tiimipäällikkö, PsT Synnyttäjät Lapsia syntyy vuosittain noin

Lisätiedot

Perhetyö. Ylikartanon päiväkodin Perheiden Villiinassa

Perhetyö. Ylikartanon päiväkodin Perheiden Villiinassa 1 Perhetyö Ylikartanon päiväkodin Perheiden Villiinassa 10.10.2012 Hanna Hirvonen, lastentarhanopettaja 2 MIKÄ ON PERHEIDEN VILLIINA? Ylikartanon päiväkodin avoimia varhaiskasvatuspalveluja tarjoava ryhmä

Lisätiedot

Työtä eri elämänvaiheissa ja ajankäyttö Äidit ja ikääntyvät

Työtä eri elämänvaiheissa ja ajankäyttö Äidit ja ikääntyvät Lehdistötiedote Julkaistavissa 8.1.07 klo.00 Työtä eri elämänvaiheissa ja ajankäyttö Äidit ja ikääntyvät Eurooppalaisten ajankäyttö on samankaltaistumassa, mutta Suomessa pienten lasten vanhemmilla ja

Lisätiedot

NEUVOLAN PERHETYÖ KAARINASSA

NEUVOLAN PERHETYÖ KAARINASSA NEUVOLAN PERHETYÖ KAARINASSA Neuvolan perhetyö Kaarinassa Vuonna 2014 neuvolan perhetyö on vakiinnuttanut paikkansa osana ennaltaehkäisevää palvelujärjestelmää. Neuvolan perhetyössä toimii kaksi perheohjaajaa

Lisätiedot

Yhden vanhemman perheiden haasteet työmarkkinoilla

Yhden vanhemman perheiden haasteet työmarkkinoilla Sivu 1 / 5 Yhden vanhemman perheiden haasteet työmarkkinoilla Yksinhuoltajat ovat motivoituneita työntekijöitä, mutta heillä on haasteita yhdistää perhe ja työ Yhden vanhemman perheet ovat erittäin motivoituneita

Lisätiedot

Vanhempien koulutus ja lastenhoitoon käytetty aika

Vanhempien koulutus ja lastenhoitoon käytetty aika Vanhempien koulutus ja lastenhoitoon käytetty aika Väestöliiton Väestöntutkimuslaitos Helsinki, 15.5.214 Anneli Miettinen, Väestöntutkimuslaitos Lapsiperheiden ajankäyttö tutkimushanketta on rahoittanut

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSESTA VASTAAVIEN MAAKUNNAL- LINEN TYÖKOKOUS

VARHAISKASVATUKSESTA VASTAAVIEN MAAKUNNAL- LINEN TYÖKOKOUS 1 (5) VARHAISKASVATUKSESTA VASTAAVIEN MAAKUNNAL- LINEN TYÖKOKOUS Aika 25.1.2012 klo 12.30-16.00 Paikka Kosken toimitalo, Matarankatu 4, 1 krs, kokoustila 100, Jyväskylän Tourulassa Osallistujat Pia Parviainen

Lisätiedot

Osaamista. vuorohoitoon Ulla Teppo & Kaisa Malinen toim. JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU JAMK.FI

Osaamista. vuorohoitoon Ulla Teppo & Kaisa Malinen toim. JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU JAMK.FI Osaamista vuorohoitoon Ulla Teppo & Kaisa Malinen toim. JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU JAMK.FI Osaamista vuorohoitoon OSA II JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUJA 227 ULLA TEPPO & KAISA MALINEN (TOIM.)

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro 29.10.2014 Maria Kaisa Aula Väestöliiton hallituksen puheenjohtaja

Kommenttipuheenvuoro 29.10.2014 Maria Kaisa Aula Väestöliiton hallituksen puheenjohtaja Lapset 24/7 yhteiskunnassa Epätyypillinen työaika ja perheet Suomessa, Hollannissa ja Iso-Britanniassa Kommenttipuheenvuoro 29.10.2014 Maria Kaisa Aula Väestöliiton hallituksen puheenjohtaja Terveellinen,

Lisätiedot

Vaikuttava varhaiskasvatus. Kirsti Karila Tampereen yliopisto OPH

Vaikuttava varhaiskasvatus. Kirsti Karila Tampereen yliopisto OPH Vaikuttava varhaiskasvatus Kirsti Karila Tampereen yliopisto OPH 7.6.2016 Kirsti Karila Vaikuttava varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen tilannekatsaus Opetushallitus, raportit ja selvitykset 2016:16 Yhteiskunta

Lisätiedot

Perhesuhteet ja lasten hyvinvointi. SKIDI-KIDS TUTKIMUSOHJELMA 3.12.2014 Kimmo Jokinen Perhetutkimuskeskus Jyväskylän yliopisto

Perhesuhteet ja lasten hyvinvointi. SKIDI-KIDS TUTKIMUSOHJELMA 3.12.2014 Kimmo Jokinen Perhetutkimuskeskus Jyväskylän yliopisto Perhesuhteet ja lasten hyvinvointi SKIDI-KIDS TUTKIMUSOHJELMA 3.12.2014 Kimmo Jokinen Perhetutkimuskeskus Jyväskylän yliopisto Lasten emotionaalinen turvallisuus moninaisissa perhesuhteissa (EMSE) Perhesuhteet

Lisätiedot

YHDESSÄ LAPSEN PARHAAKSI

YHDESSÄ LAPSEN PARHAAKSI YHDESSÄ LAPSEN PARHAAKSI Paula Loukkola Oulun yliopisto Varhaiskasvatus Yhdessä lapsen parhaaksi - seminaari 3.2.2011 Haapajärvi PUHEENVUORON SUUNTAVIIVOJA varhaiskasvattajien ja vanhempien välinen yhteistyö

Lisätiedot

Joustavaa hoitorahaa käyttävät hyvässä työmarkkina-asemassa olevat äidit

Joustavaa hoitorahaa käyttävät hyvässä työmarkkina-asemassa olevat äidit Joustavaa hoitorahaa käyttävät hyvässä työmarkkina-asemassa olevat äidit Jenni Kellokumpu Marraskuu 217 Talouspolitiikka Joustavaa hoitorahaa käyttävät hyvässä työmarkkina-asemassa olevat äidit Tämän keskustelualoitteen

Lisätiedot

Vellamon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Vellamon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Vellamon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma VELLAMON PÄIVÄKOTI Vellamon päiväkoti tarjoaa ympärivuorokautista hoitoa vuorotyötä tekevien vanhempien lapsille. Päiväkoti sijaitsee Tammelan kaupunginosassa.

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman mukainen hoito, kasvatus ja opetus - vuorohoidon erityispiirteet huomioon

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman mukainen hoito, kasvatus ja opetus - vuorohoidon erityispiirteet huomioon OHOI Osaamista vuorohoitoon Henkilöstökoulutus 7.3.2016 Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman mukainen hoito, kasvatus ja opetus - vuorohoidon erityispiirteet huomioon tuula.dahlblom@jamk.fi Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

ZA4883. Flash Eurobarometer 247 (Family life and the needs of an ageing population) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4883. Flash Eurobarometer 247 (Family life and the needs of an ageing population) Country Specific Questionnaire Finland ZA4883 Flash Eurobarometer 247 (Family life and the needs of an ageing population) Country Specific Questionnaire Finland 2008 EUROBAROMETER ON FAMILIES, AND ADAPTING TO THE NEEDS OF AN AGEING POPULATION

Lisätiedot

Lasten hyvinvoinnin nykytila ja haasteet Miten lapset voivat?

Lasten hyvinvoinnin nykytila ja haasteet Miten lapset voivat? Lasten hyvinvoinnin nykytila ja haasteet Miten lapset voivat? Maria Kaisa Aula Lapsuuden tutkijoiden ja päättäjien kohtaaminen eduskunnassa 17.10.2007 1 Lapsiasiavaltuutetun tehtävät 1) Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen tulevaisuus

Varhaiskasvatuksen tulevaisuus Varhaiskasvatuksen tulevaisuus Kulttuurinen moninaisuus ja palvelut Työelämän muutokset ja palvelut Rahalliset tuet, palvelut Kenen tuottamat palvelut (julkinen, yksityinen) Lasten, vanhempien ja ammattilaisten

Lisätiedot

KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ? Mikkeli 17.4. 2013 Kimmo Jokinen Perhetutkimuskeskus Jyväskylän yliopisto

KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ? Mikkeli 17.4. 2013 Kimmo Jokinen Perhetutkimuskeskus Jyväskylän yliopisto KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ? Mikkeli 17.4. 2013 Kimmo Jokinen Perhetutkimuskeskus Jyväskylän yliopisto Perhe ja nuorten hyvinvointi Perhe on nuorten hyvinvoinnin tärkein lähde ja tavat, joilla perhe tuottaa

Lisätiedot

Naiset ja miehet Kelan asiakkaina Viekö haikara tasa-arvon?

Naiset ja miehet Kelan asiakkaina Viekö haikara tasa-arvon? Naiset ja miehet Kelan asiakkaina Viekö haikara tasa-arvon? Ulla Hämäläinen Kelan tutkimusosasto 5.6.2012 Tässä esityksessä Esittelen lapsen saannin vaikutusta puolisoiden väliseen tulonjakoon perheen

Lisätiedot

VUOROHOIDON 2. NEUVOTTELUPÄIVÄ VARHAISKASVATUSPÄÄLLIKÖILLE

VUOROHOIDON 2. NEUVOTTELUPÄIVÄ VARHAISKASVATUSPÄÄLLIKÖILLE KUTSU VUOROHOIDON 2. NEUVOTTELUPÄIVÄ VARHAISKASVATUSPÄÄLLIKÖILLE 6.4.2016 OHOI osaamista vuorohoitoon -hankkeen neuvottelupäivien tarkoituksena on koota yhteen ja dokumentoida vuorohoidon järjestämisen

Lisätiedot

Ero lastensuojelullisena kysymyksenä. Katja Forssén Sosiaalitieteiden laitos Turun yliopisto

Ero lastensuojelullisena kysymyksenä. Katja Forssén Sosiaalitieteiden laitos Turun yliopisto Ero lastensuojelullisena kysymyksenä Katja Forssén Sosiaalitieteiden laitos Turun yliopisto Taustaa Forssen K. (1991) Asiakasperheet lastensuojelun sosiaalityössä Forssén K. (1993) Suojaverkon lapsiperheet.

Lisätiedot

Koululaisten hoitojärjestelyt ja hyvinvointi 24/7-taloudessa

Koululaisten hoitojärjestelyt ja hyvinvointi 24/7-taloudessa ARTIKKELIT Koululaisten hoitojärjestelyt ja hyvinvointi 24/7-taloudessa RIITTA-LEENA METSÄPELTO & ANNA RÖNKÄ & MARJA-LEENA LAAKSO Nyky-yhteiskunnassa on paljon töitä, joita tehdään epätyypillisinä työaikoina.

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelut. (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska)

Varhaiskasvatuspalvelut. (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska) Varhaiskasvatuspalvelut (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska) Puheenvuoron sisältö Peruspalvelukuntayhtymä Kallion esittelyä Varhaiskasvatuspalveluiden esittelyä Kehittämistyö varhaiskasvatuspalveluissa

Lisätiedot

(ESR ) Vuorohoidon raamit. Kaisu Peltoperä, Tuula Dahlblom, Leena Turja, Anna Rönkä, Kaija Collin, Timo Hintikka & Ulla Teppo

(ESR ) Vuorohoidon raamit. Kaisu Peltoperä, Tuula Dahlblom, Leena Turja, Anna Rönkä, Kaija Collin, Timo Hintikka & Ulla Teppo 2016 (ESR 2015-2016) Vuorohoidon raamit Kaisu Peltoperä, Tuula Dahlblom, Leena Turja, Anna Rönkä, Kaija Collin, Timo Hintikka & Ulla Teppo VUOROHOIDON RAAMIT Kaisu Peltoperä, Tuula Dahlblom, Leena Turja,

Lisätiedot

Vanhojen ihmisten asuminen yhteiskuntapoliittisena kysymyksenä

Vanhojen ihmisten asuminen yhteiskuntapoliittisena kysymyksenä Vanhojen ihmisten asuminen yhteiskuntapoliittisena kysymyksenä Teppo Kröger Ikäasumisen valinnat ja mahdollisuudet -seminaari Helsinki 17.8.2015 Ikäasumisen suuret kysymykset Yksin vai yhdessä? Eläkejärjestelmän

Lisätiedot

Kasvatusyhteistyö vuorohoidossa

Kasvatusyhteistyö vuorohoidossa Kasvatusyhteistyö vuorohoidossa Anne Teräväinen Kasvatustieteen pro gradu tutkielma Elokuu 2016 Kasvatustieteiden laitos Jyväskylän yliopisto TIIVISTELMÄ Teräväinen, Anne. 2016. Kasvatusyhteistyö vuorohoidossa.

Lisätiedot

Suonenjoen kaupunki Kysely lapsiperheille

Suonenjoen kaupunki Kysely lapsiperheille Suonenjoen kaupunki Kysely lapsiperheille 1. Vastaajan tiedot / Taustamuuttujaosio Vastaajaa koskeva tieto 1.1. sukupuoli mies nainen 1.2. ikä alle 20 vuotta 20 30 vuotta 31 40 vuotta yli 40 vuotta 1.3.

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakysely 2012 Lähivuosien haasteet YHTEINEN VASTUU JA VÄLITTÄMINEN.

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakysely 2012 Lähivuosien haasteet YHTEINEN VASTUU JA VÄLITTÄMINEN. Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakysely 2012 Lähivuosien haasteet YHTEINEN VASTUU JA VÄLITTÄMINEN Tuomo Lähdeniemi Aamu- ja iltapäivätoiminnan Osallistujia 4 469 seuranta 2012 Ohjaajat

Lisätiedot

Esimerkkejä Euroopasta. Koonnut (2012): Tutkija Anneli Miettinen

Esimerkkejä Euroopasta. Koonnut (2012): Tutkija Anneli Miettinen Esimerkkejä Euroopasta Koonnut (2012): Tutkija Anneli Miettinen Ruotsi Tanska Slovenia Liettua Hollanti Itävalta Latvia Portugali Ranska Kypros SUOMI Belgia Saksa Bulgaria Viro Puola Luxembourg Tsekin

Lisätiedot

TUTKIMUKSIA MAAILMALTA

TUTKIMUKSIA MAAILMALTA Vuorohoidon haasteita ja kehittämissuuntia meillä ja muualla Leena Turja KT, yliopistonlehtori Jyväskylän yliopisto OHOI-hankkeen koulutus: Lapsen hyvinvoinnin tukeminen vuorohoidon arjessa 4.4.2016 klo

Lisätiedot

Työstä poissaolot - perhevapaat. STTK:n luottamusmies 2015 -seminaarin työpaja to 7.5.2015 klo 15.05-15.45 Anja Lahermaa, lakimies, STTK

Työstä poissaolot - perhevapaat. STTK:n luottamusmies 2015 -seminaarin työpaja to 7.5.2015 klo 15.05-15.45 Anja Lahermaa, lakimies, STTK Työstä poissaolot - perhevapaat STTK:n luottamusmies 2015 -seminaarin työpaja to 7.5.2015 klo 15.05-15.45 Anja Lahermaa, lakimies, STTK Taustaa työstä poissaoloille Työstä poissaoloja voidaan ryhmitellä

Lisätiedot

Lähellä perhettä Varhaiskasvatuksen perheohjaus Liperissä. Liperin kunta

Lähellä perhettä Varhaiskasvatuksen perheohjaus Liperissä. Liperin kunta Lähellä perhettä Varhaiskasvatuksen perheohjaus Liperissä Liperin kunta Asukasluku: asukkaita 12 286 (tammikuu 2012) Taajamat: Liperi, Viinijärvi, Ylämylly Lapsia päivähoidossa yht. n. 600 lasta Päiväkodit:

Lisätiedot

Politiikkatoimet ja lapsiperheet Minna Salmi

Politiikkatoimet ja lapsiperheet Minna Salmi Politiikkatoimet ja lapsiperheet Minna Salmi Tutkimuspäällikkö Sosiaalipolitiikan tutkimusyksikkö Esityksen teemat Lapsiperheiden toimeentulo Subjektiivinen varhaiskasvatus- ja päivähoito-oikeus miksi

Lisätiedot

Vanhempien epätyypillisten työaikojen yhteys kouluikäisen lapsen psyykkiseen hyvinvointiin

Vanhempien epätyypillisten työaikojen yhteys kouluikäisen lapsen psyykkiseen hyvinvointiin Vanhempien epätyypillisten työaikojen yhteys kouluikäisen lapsen psyykkiseen hyvinvointiin Kari-Vanhatalo Pauliina & Pukkila Heidi Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Syksy 2013 Opettajankoulutuslaitos

Lisätiedot

Työaika eri elämänvaiheissa: Työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen

Työaika eri elämänvaiheissa: Työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen Työaika eri elämänvaiheissa: Työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen Dosentti, Dosentti, tutkimuspäällikkö Hannu HannuPiekkola Kauppatieteen tohtori, tohtori, tutkija tutkijaolli-pekka Ruuskanen 8.1.2007

Lisätiedot

Lapsen hyvä arki- hankkeen rakenne

Lapsen hyvä arki- hankkeen rakenne Lapsen hyvä arki- hankkeen rakenne PaKaste Pohjois-Pohjanmaa Lapsen hyvä arki Kallion kehittämistiimi Selänteen kehittämistiimi Kuusamo-Posio- Taivalkoski kehittämistiimi Varhaiskasvatuksen työryhmä Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

20-30-vuotiaat työelämästä

20-30-vuotiaat työelämästä Sakari Nurmela Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Tutkimuksen toteuttaminen Tutkimukseen vastanneet edustavat maamme 20-30-vuotiasta lapsetonta väestöä (pl. Ahvenanmaan maakunnassa asuvat). Kyselyyn

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä! Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä! Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä! Perhevapaalta työelämään paluun tukemiseksi vertaisryhmätoimintaa kuntiin Salla Toppinen-Tanner, tiimipäällikkö Suomalaiset nuoret naiset perhevapailla pois työelämästä Synnyttäjien

Lisätiedot

MILLAISTEN PAINEIDEN TAKIA VARHAISKASVATUSTA PYRITÄÄN KEHITTÄMÄÄN JA MITEN

MILLAISTEN PAINEIDEN TAKIA VARHAISKASVATUSTA PYRITÄÄN KEHITTÄMÄÄN JA MITEN MILLAISTEN PAINEIDEN TAKIA VARHAISKASVATUSTA PYRITÄÄN KEHITTÄMÄÄN JA MITEN 30.9.2016 Varhaiskasvatus käännekohdassa seminaari Jyväskylän yliopisto ja Haukkalan säätiö KT, opetusneuvos Kirsi Alila Opetus-

Lisätiedot

Vanhempainvapaan joustomalli

Vanhempainvapaan joustomalli Vanhempainvapaan joustomalli Väestöliiton ehdotus perhevapaajärjestelmään Vanhempainvapaan kokonaiskesto: Yhteensä 16 kk. Tämä koostuu: Äidin osuudesta: - ennen lapsen syntymää 1 kk - lapsen syntymän jälkeen

Lisätiedot

SUUNTA-MITTARI NUORILLE VANHEMMILLE Muutoksen arviointi yhdessä Kykyviisari Abilitator työpaja 17.5.2016 TAINA ERA JOHANNA MOILANEN

SUUNTA-MITTARI NUORILLE VANHEMMILLE Muutoksen arviointi yhdessä Kykyviisari Abilitator työpaja 17.5.2016 TAINA ERA JOHANNA MOILANEN SUUNTA-MITTARI NUORILLE VANHEMMILLE Muutoksen arviointi yhdessä Kykyviisari Abilitator työpaja 17.5.2016 TAINA ERA JOHANNA MOILANEN 1 Nuorten vanhempien suunta työuralle-hanke Manner-Suomen ESR-ohjelma,

Lisätiedot

Toimiva lapsi &perhe tutkimuksen tuloksia

Toimiva lapsi &perhe tutkimuksen tuloksia Toimiva lapsi &perhe tutkimuksen tuloksia Seinäjoki 17.11.2010 17.11.2010 Sipilä 1 Tuloksia Ovatko interventiot turvallisia haitta? Ovatko ne käyttökelpoisia? Perheenjäsenten ja työntekijöiden kokemukset

Lisätiedot

Perhehoito hoivaa, huolenpitoa ja erityistä tukea. Kehittämispäällikkö Maria Kuukkanen, Perhehoitoliitto ry

Perhehoito hoivaa, huolenpitoa ja erityistä tukea. Kehittämispäällikkö Maria Kuukkanen, Perhehoitoliitto ry Perhehoito hoivaa, huolenpitoa ja erityistä tukea Kehittämispäällikkö Maria Kuukkanen, Perhehoitoliitto ry Mitä perhehoito on? Perhehoitolaki 1.4.2015 Ympäri- tai osavuorokautisen hoivan ja muun huolenpidon

Lisätiedot

Varhainen puuttuminen kasvatus- ja perheneuvolan. 7.11.2007 Maija Rauhala Projektityöntekijä, Leevi-hanke

Varhainen puuttuminen kasvatus- ja perheneuvolan. 7.11.2007 Maija Rauhala Projektityöntekijä, Leevi-hanke Varhainen puuttuminen kasvatus- ja perheneuvolan näkökulmasta 7.11.2007 Maija Rauhala Projektityöntekijä, Leevi-hanke Alustuksen runko Varhainen puuttuminen päivähoidossa Kasperin ja päivähoidon yhteistyö,

Lisätiedot

Ensimmäisen lapsen hankinta - Vertaileva tutkimus vanhemmuuteen siirtymisen muodosista

Ensimmäisen lapsen hankinta - Vertaileva tutkimus vanhemmuuteen siirtymisen muodosista Ensimmäisen lapsen hankinta - Vertaileva tutkimus vanhemmuuteen siirtymisen muodosista Katja Forssén & Veli-Matti Ritakallio Sosiaalipolitiikan laitos Perheiden muuttuvat elinolot kirjan julkaisuseminaari

Lisätiedot

Voimaantuva vanhemmuus - Opas odottaville ja pienten lasten vanhemmille

Voimaantuva vanhemmuus - Opas odottaville ja pienten lasten vanhemmille Voimaantuva vanhemmuus - Opas odottaville ja pienten lasten vanhemmille Opas on kehitetty Laurea ammattikorkeakoulun opinnäytetyönä syksyllä 2012 Tekijät: Tia Luoto ja Mira Ponkilainen Sisällys Esipuhe

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry Perhetalo Heideken Sepänkatu 3 20700 Turku p. 02 273 6000 info.varsinais-suomi@mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

HYVINVOINTIKERTOMUS. Lapset ja nuoret

HYVINVOINTIKERTOMUS. Lapset ja nuoret HYVINVOINTIKERTOMUS Lapset ja nuoret LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI JOENSUUSSA Lapsiperheiden määrä suhteessa kaikkiin perheisiin on laskenut. Yksinhuoltajaperheitä on lähes neljännes lapsiperheistä. Lasten

Lisätiedot

VISIO PIKKULAPSIPERHEIDEN

VISIO PIKKULAPSIPERHEIDEN VISIO PIKKULAPSIPERHEIDEN VARHAISESTA TUESTA 28.9.2011 1 Jukka Mäkelä, lastenpsykiatri, lastenpsykoterapeutti ja theraplay-terapeutti kehittämispäällikkö, THL, lasten, nuorten ja perheiden osasto KEHITYKSEN

Lisätiedot

Suomalaisen varhaiskasvatuksen vahvuudet ja kansainvälinen maine

Suomalaisen varhaiskasvatuksen vahvuudet ja kansainvälinen maine Suomalaisen varhaiskasvatuksen vahvuudet ja kansainvälinen maine Varhaiskasvatuksen VII Johtajuusfoorumi 17.4.2013 Päivi Lindberg 8.5.2013 Päivi Lindberg 1 Yhteiskunnallinen varhaiskasvatus Työvoimapolitiikka

Lisätiedot

IMETYSOHJAUS ÄITIYSHUOLLOSSA

IMETYSOHJAUS ÄITIYSHUOLLOSSA IMETYSOHJAUS ÄITIYSHUOLLOSSA Tutkimusryhmä Sari Laanterä, TtT, Itä-Suomen yliopisto, hoitotieteen laitos Anna-Maija Pietilä, professori, THT, Itä- Suomen yliopisto, hoitotieteen laitos Tarja Pölkki, TtT,

Lisätiedot

Mitä kuuluu isä? Isäseminaari 5.3 2009 Mirjam Kalland

Mitä kuuluu isä? Isäseminaari 5.3 2009 Mirjam Kalland Mitä kuuluu isä? Isäseminaari 5.3 2009 Mirjam Kalland Teoreettinen lähtökohta Raskausaikana vanhemman varhaiset, tiedostamattomat, esi-verbaaliset kokemukset aktivoituvat ja vaikuttavat mielikuviin vauvasta

Lisätiedot

Työaika Suomessa ja muissa maissa. Elinkeinoelämän keskusliitto EK Joulukuu 2012

Työaika Suomessa ja muissa maissa. Elinkeinoelämän keskusliitto EK Joulukuu 2012 Työaika Suomessa ja muissa maissa Elinkeinoelämän keskusliitto EK Joulukuu 2012 Suomessa työaika on lyhyt työtunteja tarvitaan lisää Lain ja sopimusten mukainen vuosityöaika on Suomessa maailman lyhimpiä

Lisätiedot

Työryhmä: Työntekijöiden hyvinvointi, esimiestyö ja johtaminen 24h-taloudessa. Tapio Mäkelä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Työryhmä: Työntekijöiden hyvinvointi, esimiestyö ja johtaminen 24h-taloudessa. Tapio Mäkelä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Työelämän tutkimuspäivät 6. 7.11.2014 Työryhmäkoordinaattorit: Anna Rönkä, Jyväskylän yliopisto Tapio Mäkelä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Torstai 6.11.2014, klo 14.00 17.00, Päätalo, LS C5 Työntekijänäkökulma

Lisätiedot

PERHEET 24/7 TYÖNTEKIJÄKYSELYN TULOKSIA: LASTEN ARKI VUOROPÄIVÄHOIDOSSA. aikaisina aamuina, iltaisin, öisin ja viikonloppuina tarjottava lastenhoito.

PERHEET 24/7 TYÖNTEKIJÄKYSELYN TULOKSIA: LASTEN ARKI VUOROPÄIVÄHOIDOSSA. aikaisina aamuina, iltaisin, öisin ja viikonloppuina tarjottava lastenhoito. PERHEET 24/7 TYÖNTEKIJÄKYSELYN TULOKSIA: LASTEN ARKI VUOROPÄIVÄHOIDOSSA Perheet 24/7-tutkumuksessa tehtiin web-kysely vuoropäivähoidon työntekijöille vuonna 2013. Linkkiä web-kyselyyn jaettiin vuorohoitoa

Lisätiedot

Lastensuojelun huostaanotot interventioina - prosessi- ja asianosaisnäkökulma

Lastensuojelun huostaanotot interventioina - prosessi- ja asianosaisnäkökulma Lastensuojelun huostaanotot interventioina - prosessi- ja asianosaisnäkökulma Tampereen yliopisto Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö Skidi Kids -seminaari Tampere 22.5.2013 Tutkimuksen tausta Kansainvälisissä

Lisätiedot

OSALLISUUS JA YHTEISÖLLISYYS

OSALLISUUS JA YHTEISÖLLISYYS OSALLISUUS JA YHTEISÖLLISYYS OSALLISUUDEN JA YHTEISÖLLISYYDEN VAHVISTAMINEN JA TUKEMINEN RYHMÄMUOTOISILLA TOIMINNOILLA v AVOIMET RYHMÄTOIMINNOT Avoin päiväkoti ja alueelliset perheryhmät Isä lapsi toiminta

Lisätiedot

SUUNTA-MITTARI NUORILLE VANHEMMILLE Muutoksen arviointi yhdessä Kykyviisari Abilitator työpaja TAINA ERA JOHANNA MOILANEN

SUUNTA-MITTARI NUORILLE VANHEMMILLE Muutoksen arviointi yhdessä Kykyviisari Abilitator työpaja TAINA ERA JOHANNA MOILANEN SUUNTA-MITTARI NUORILLE VANHEMMILLE Muutoksen arviointi yhdessä Kykyviisari Abilitator työpaja 17.5.2016 TAINA ERA JOHANNA MOILANEN 1 Nuorten vanhempien suunta työuralle-hanke Manner-Suomen ESR-ohjelma,

Lisätiedot

Äitiys- ja lastenneuvolatoiminnan yhdistelmätyön edut perheille

Äitiys- ja lastenneuvolatoiminnan yhdistelmätyön edut perheille Äitiys- ja lastenneuvolatoiminnan yhdistelmätyön edut perheille Miia Tuominen Erityisasiantuntija, Turku AMK Tohtoriopiskelija, Turun yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta, kansanterveystiede Turun lapsi-

Lisätiedot

Auta minua onnistumaan. Miss sä oot? aikuisen läsnäolon merkitys lapselle seminaari 9.4.2014 Lahti

Auta minua onnistumaan. Miss sä oot? aikuisen läsnäolon merkitys lapselle seminaari 9.4.2014 Lahti Auta minua onnistumaan Miss sä oot? aikuisen läsnäolon merkitys lapselle seminaari 9.4.2014 Lahti Auta minua onnistumaan Vaikeuksien kasautumisen ja vakavampien käytösongelmien ennaltaehkäisy myönteisen

Lisätiedot

Lapsen elämää kahdessa kodissa -työpaja

Lapsen elämää kahdessa kodissa -työpaja Lapsen elämää kahdessa kodissa -työpaja Ajoissa liikkeelle reseptejä ehkäisevään työhön 12.6.2012 Iisalmi Mika Ketonen eroperhetyöntekijä, Eroperheen kahden kodin lapset projekti, Lahden ensi- ja turvakoti

Lisätiedot

Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 10 (2011)

Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 10 (2011) Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 10 (2011) Paras uutinen perheellesi! Vauvaperheen arki on yhteinen juttu. Työn ja perheen yhteensovittaminen helpottuu, jos isä ja äiti jakavat hoitovastuuta joustavasti.

Lisätiedot

Monitoimijainen perhevalmennus

Monitoimijainen perhevalmennus Monitoimijainen perhevalmennus Ulla Lindqvist Projektipäällikkö, VTL, KM Tukevasti alkuun, vahvasti kasvuun hanke ulla.j.lindqvist@hel.fi Monitoimijainen perhevalmennus on esimerkki Perhekeskus toiminnasta,

Lisätiedot

Lasten käsityksiä vuorohoidosta

Lasten käsityksiä vuorohoidosta Lasten käsityksiä vuorohoidosta Alli Siironen Opinnäytetyö Toukokuu 2017 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Sosionomi (AMK), sosiaalialan tutkinto-ohjelma Kuvailulehti Tekijä(t) Siironen, Alli Työn nimi

Lisätiedot

VASTAUS SILJA METSOLAN VALTUUSTOALOITEESEEN KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄSTÄ

VASTAUS SILJA METSOLAN VALTUUSTOALOITEESEEN KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄSTÄ Sivistyslautakunta 56 31.05.2017 VASTAUS SILJA METSOLAN VALTUUSTOALOITEESEEN KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄSTÄ SIVLK 31.05.2017 56 Valmistelija: varhaiskasvatusjohtaja Leila Nyberg, leila.nyberg@porvoo.fi; 0400

Lisätiedot

Liian pieni lapsi Keskosperheen tukeminen ja vanhemmuuden haasteet. Vauvaperhetyöntekijä/sh Outi Manninen 13.03.2015

Liian pieni lapsi Keskosperheen tukeminen ja vanhemmuuden haasteet. Vauvaperhetyöntekijä/sh Outi Manninen 13.03.2015 Liian pieni lapsi Keskosperheen tukeminen ja vanhemmuuden haasteet Vauvaperhetyöntekijä/sh Outi Manninen 13.03.2015 Kasvu äidiksi Nainen siirtyy vauvan myötä äitiystilaan (Stern) Pystynkö pitämään pienen

Lisätiedot

KAUPPOJEN AUKIOLOAIKOJEN VAPAUTTAMISEN VAIKUTUKSET TYÖ- JA PERHE-ELÄMÄN YHTEENSOVITTAMISEEN. Kyselytutkimuksen raportti

KAUPPOJEN AUKIOLOAIKOJEN VAPAUTTAMISEN VAIKUTUKSET TYÖ- JA PERHE-ELÄMÄN YHTEENSOVITTAMISEEN. Kyselytutkimuksen raportti KAUPPOJEN AUKIOLOAIKOJEN VAPAUTTAMISEN VAIKUTUKSET TYÖ- JA PERHE-ELÄMÄN YHTEENSOVITTAMISEEN Kyselytutkimuksen raportti Palvelualojen ammattiliitto PAM Egëzona Kllokoqi-Bublaku 2 Palvelualojen ammattiliitto

Lisätiedot

Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos: Lääkärin työolot ja terveys 2015

Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos: Lääkärin työolot ja terveys 2015 Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos: Lääkärin työolot ja terveys 2015 Kyselytutkimuksen tuloksia, julkinen 13.1.2016, klo 10.30 Lääkärin työolot ja terveys 2015 -tutkimus

Lisätiedot

Ilmainen ja vaikuttava varhaiskasvatus

Ilmainen ja vaikuttava varhaiskasvatus Ilmainen ja vaikuttava varhaiskasvatus Kuntamarkkinat 14.9.2017 12.00-12.45 Jarkko Lahtinen Erityisasiantuntija, Kuntaliitto Varhaiskasvatus mitä se on? Varhaiskasvatuslaki 1 :» Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan

Lisätiedot

Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 2003:2

Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 2003:2 Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 2003:2 Paras uutinen perheellesi! Vauvaperheen arki on yhteinen juttu. Työn ja perheen yhteensovittaminen helpottuu, jos isä ja äiti jakavat hoitovastuuta joustavasti. Isän

Lisätiedot

Lapsen levottomuus ja aggressiivisuus

Lapsen levottomuus ja aggressiivisuus Lapsen levottomuus ja aggressiivisuus Terveydenhoitajapäivät 2015 Kuntoutussuunnittelija, sh (AMK), TtM Kaisa Parviainen, Projektipäällikkö, th, psykoterapeutti Kaisa Humaljoki 10.2.2015 ADHD-liitto ry

Lisätiedot

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Hyvää hoitoa vuorotta! Amurinlinna on ympärivuorokauden auki oleva päiväkoti. Tarjoamme hoitoa lapsille, joiden vanhemmat tekevät

Lisätiedot