Hyvinvointia työstä! Työterveyslaitos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvinvointia työstä! Työterveyslaitos www.ttl.fi"

Transkriptio

1 Hyvinvointia työstä!

2 Perhevapaalta työelämään paluun tukemiseksi vertaisryhmätoimintaa kuntiin Salla Toppinen-Tanner, tiimipäällikkö

3 Suomalaiset nuoret naiset perhevapailla pois työelämästä Synnyttäjien keski-ikä ensisynnyttäjät 28 vuotta synnyttäjien keski-ikä 30,4 vuotta. Suomessa syntyy keskimäärin lasta vuosittain Kotihoidon tuen saajia (4/2012), joista miestä noin puolet alle 30-vuotiaita Keskimääräinen työurakatko n. 1,5 vuotta

4 Perhevapaiden pituus koulutus yhteydessä perhevapaan pituuteen ja puolison perhevapaan käyttöön vähemmän koulutetut naiset pidempään perhevapailla akateemisesti koulutetut isät jakavat vapaata muita isiä useammin korkeakoulututkinnon suorittaneet äidit töihin vanhempainvapaan jälkeen muita useammin ja heidän kotihoidontuen jaksonsa ovat lyhyempiä kuin muilla Lähde: Salmi, Lammi-Taskula & Närvi (2009). Perhevapaat ja työelämän tasaarvo. Työ ja yrittäjyys 24/2009. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Helsinki: TEM. monilapsisissa ja pienituloisissa lapsiperheissä lapset halutaan hoitaa pitempään kotona Lähde: Miettinen (2012). Perhevapaakäytännöt Suomessa ja Euroopassa 2012, Väestöliiton Väestöntutkimuslaitoksen Työpaperi 2012 (1). pitkä vapaa on yhteydessä työttömyyteen ennen ja/tai jälkeen vapaan (30 %) lyhyt vapaa yhteydessä määräaikaiseen työsuhteeseen ennen vapaita (17 %) Lähde: Rissanen (2012). Kotiin, töihin, työttömäksi siirtymät työelämän ja kotihoidon tuen välillä. Sipilä, Rantalaiho, Repo & Rissanen (toim.) Rakastettu ja vihattu lasten kotihoidontuki. Vastapaino. Perhevapaalta työelämään /

5 Perhevapaalla olevien äitien työtilanne koulutustason mukaan (Äitiyspakkauskysely, Kela) Peruskoulu Ylioppilas Ammatti-tai opisto Työsuhde voimassa Ei työsuhdetta Alempi/AMK Ei tiedä/ei vastaa Ylempi korkekoulututkinto % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

6 Siirtymä kahden elämänvaiheen välillä ajankäyttö, oma aika, jaksaminen odotukset suku, puoliso, kaverit arvojen muutos tukiverkostot Työnhaku sosialisaatio työn ja perheen yhteensovittaminen lastenhoito työhön perehdyttäminen Työhön paluu työajat, joustot, työn vaativuus, työn mielekkyys, laatu työpaikan sijainti ja kulkuyhteydet lasten hoitopaikalle sairaan lapsen hoito Perhevapaalta työelämään /

7 Työn ja perheen yhteensovittamisesta vuorovaikutus työn ja kodin välillä voi olla myönteistä ja kielteistä työn koetaan useammin häiritsevän kotielämää kuin kotona tapahtuvien toimien työelämää yli puolet vanhemmista sanoo voivansa irrottautua työasioista perheen parissa 4/5 äideistä ja 2/3 isistä koki työn auttavan jaksamista perheen parissa Lähteitä: Kinnunen & Mauno (2002).Työ ja perhe-elämä vanhempien ja lasten näkökulmasta. teoksessa Rönkä & Kinnunen (toim.): Perhe ja vanhemmuus. Suomalainen perhe-elämä ja sen tukeminen. PS-kustannus, Keuruu. Rantanen, Kinnunen, Feldt & Pulkkinen (2008). Work-family confllict and psychological well-being: Stability and cross-lagged relations wwithin one- and six-year follow-ups. JoVB 73, Lammi-Taskula & Salmi (2009). Puhelin, mummo vai joustava työaika? Työn ja perheen yhdistämisen arkea. Stakes, Helsinki. Perhevapaalta työelämään /

8 Miksi perhevapaalta työelämään siirtymää tulisi tukea? Siirtymävaiheen riskit Synnyttäneet masennuksen riskiryhmä Yksilölliset voimavarat vaikuttavat yleisinä voimavaroina yksilöllisiä voimavaroja tukemalla mielenterveys ja työuralle kiinnittyminen paranevat

9 Perhevapaalta työelämään - hanke Kohderyhmänä ovat osallistuvissa kunnissa kaikki äidit ja isät, jotka ovat perhevapaalla ja suunnittelevat työhön paluuta tai työmarkkinoille hakeutumista Hankkeessa hyödynnetään valmista Työuran uurtaja - vertaisryhmämenetelmää Tavoitteena on edistää työuran hallintaa, perheiden terveyttä ja hyvinvointia sekä ehkäistä mielenterveyden ongelmia Ryhmämenetelmän toteuttaminen tarjoaa eri toimijatahoille kunnassa mahdollisuuden tehdä ja kehittää yhteistyötä pienten lasten äitien ja perheiden tukemiseksi Tavoitteena on, että menetelmä jää pysyväksi käytännöksi hankkeen päättymisen jälkeen Hankkeen pohjalta tehdään suosituksia työhön paluun ja työn ja perheen käytäntöjen kehittämiseksi ja työllistymisen edistämiseksi Hanketta rahoittaa STM:n Manner-Suomen ESR-rahasto Hankkeen aikataulu 3/2012-6/2014

10 Perhevapaalta työelämään -toimijatahot Neuvola, (terveydenhuolto) kaikki perheet Päivähoito työhön paluun mahdollistaja TE-toimisto työnhakijat asiakkaina Työpaikat 40% ei työpaikkaa

11 Hankkeessa hyödynnetään Työterveyslaitoksen Työuran uurtaja ryhmämenetelmää Perhevapaalta työelämään /

12 Työuran uurtaja -menetelmän tavoitteet perhevapaasovelluksessa Valmistautuneisuus työelämään paluuseen Tiedot ja taidot Motivaatio Tunnistaa paluuseen liittyvät tavoitteet, haasteet ja ratkaisut x Uskoo pystyvänsä ja haluaa suunnata tulevaan ja ratkaista paluun haasteet ja vastoinkäymiset Hallittu työelämään paluu, onnistunut työn ja perheen yhteensovittaminen Myönteinen mieliala Työn imu, psyykkiset voimavarat Työhön paluu Työn ja perheen yhteensovittaminen Tyytyväisyys parisuhteeseen ja vanhempana Työuran uurtaja -ryhmämenetelmä perhevapaalta työelämään palaaville Työelämä perheen tukena Neuvolan ja päivähoidon yhteistyö TE-toimistot ja työpaikat mukaan perheystävällisten käytäntöjen kehittämiseen! Salla Toppinen-Tanner /

13 Perhevapaahankkeen vaikuttavuustutkimusasetelma; Tampere, Kouvola, Seinäjoki, Pirkkala, Tuusula ja Hämeenlinna Kuntien neuvola- ja päivähoitoyksiköt Koeryhmä 20 ryhmää alkukartoitus Osallistujia N=400 N=200 Satunnaistaminen N=200 N=200 N= kysely Välittömät vaikutukset 3. kysely 6 kk seuranta N= kysely 1 vuoden seuranta Suositukset ja johtopäätökset N=200 N=200 N=200 Kontrolliryhmä Perhevapaalta työelämään /

14 Ryhmään osallistumisen välitön päävaikutus tilastollisesti erittäin merkitsevä (p<0.001; n=152) Valmistautuneisuus työelämään paluuseen koe- ja kontrolliryhmässä (15 kysymystä) Perhevapaalta työelämään /

15 Osallistujien kokemuksia vertaisryhmästä Valmennus antoi välineitä.. (n=93; 1=ei lainkaan, 5=erittäin paljon) Perhevapaalta työelämään /

16 Osallistujien kokemuksia "Suosittelisin ehdottomasti! Ryhmä on hyödyllinen paikka pohtia työhön paluuseen liittyviä asioita yhdessä muiden samassa tilanteessa olevien kanssa. Lisäksi sieltä sai uusia eväitä ja uusia näkökulmia työhön paluuseen ja siihen liittyviin asioihin." "Enää työhönpaluu ei ahdista, vaikka ajankohta on sama" "Sai katsomaan omaa työpaikkaa toisella tavalla, näkemään positiivisia puolia. Itsetuntemus lisääntyi. Selkeni se, mitä hakee, mitkä on omia vahvuuksia. Auttoi ajattelemaan, miten lasten hoidossa olo muuttaa myös kotona oloaikaa aktiivisesta leppoisampaan suuntaan" Perhevapaalta työelämään /

17 Ohjaajien kokemuksia "Ohjaamisessa tärkeintä on se, että saa heräteltyä ryhmäläisiä keskustelemaan omista kokemuksista. Oma rooli on ikään kuin taustalla luomassa puitteet ja mahdollisuudet ryhmän toiminnalle." "Itseäni helpotti ja rikastutti valtavasti, kun sain olla toisen alan asiantuntijan - kuitenkin lasten kanssa päivittäin työskentelevän kanssa toteuttamassa tätä projektia..kunnioitus sekä kiinnostus toisen työtä kohtaan oli molemminpuolista. Suosittelen tällaista parityöskentelyä!" "Vaikka olin jo etukäteen aiheesta innostunut, vasta ryhmässä näin ja koin kuinka tärkeää tämäntapainen toiminta olisi jatkossakin." Perhevapaalta työelämään /

18 Tervetuloa yhteistyöhön! Työ ja perhe-elämä ohjelma

19 Työ ja perhe-elämä -ohjelma 5 toiminnallista osahanketta (vastuuhenkilö): 1. Tiedon kokoaminen ja julkaiseminen (Salla Toppinen- Tanner) 2. Lainsäädännön ja työsuojeluvalvonnan arviointi (Anne Alvesalo) 3. Perhevapaalta työelämään paluun tukeminen (Heli Kuitunen) 4. Työpajat ja pilottihankkeet (Anna Vanhala) 5. Koordinaatio ja viestintä (Salla Toppinen-Tanner)

20 Ota yhteyttä! Salla Toppinen-Tanner, tiimipäällikkö Pia Pulkkinen, tutkija perhevapaa/sivut/default.aspx Meidät löytää myös Facebookista! Perhevapaalta työelämään /

Perhevapaalta työelämään

Perhevapaalta työelämään Tietoa työstä Perhevapaalta työelämään voimavaroja vertaisryhmätoiminnalla Pia Pulkkinen Salla Toppinen-Tanner Perhevapaalta työelämään voimavaroja vertaisryhmätoiminnalla Pia Pulkkinen, Salla Toppinen-Tanner

Lisätiedot

Perhevapaalta takaisin työelämään

Perhevapaalta takaisin työelämään Riitta Luoto, Kaisa Kauppinen, Aino Luotonen (toim.) Perhevapaalta takaisin työelämään Työ ja ihminen Tutkimusraportti 42 Työ ja ihminen Päätoimittaja Tieteelliset toimittajat Toimittaja Toimituksen osoite

Lisätiedot

Työuran uurtaja Perhevapaalta työelämään

Työuran uurtaja Perhevapaalta työelämään Työuran uurtaja Perhevapaalta työelämään Ohjaajan käsikirjan lisäosa Salla Toppinen-Tanner, Pia Pulkkinen, Paula Pajunen, Tommy Larvi, Mikko Nykänen, Heli Kuitunen, Jukka Vuori Työterveyslaitos TTL-Kirjakauppa

Lisätiedot

ISÄTIETOA. Asiaa isyydestä ja sen merkityksestä, työn ja perheen yhteensovittamisesta sekä isien kohtaamisesta lapsiperheiden palveluissa

ISÄTIETOA. Asiaa isyydestä ja sen merkityksestä, työn ja perheen yhteensovittamisesta sekä isien kohtaamisesta lapsiperheiden palveluissa ISÄTIETOA Asiaa isyydestä ja sen merkityksestä, työn ja perheen yhteensovittamisesta sekä isien kohtaamisesta lapsiperheiden palveluissa Milla Kekkonen Johanna Lilja Karoliina Nieminen 3 ESIPUHE Perhevapaiden

Lisätiedot

HALLITTUA JA VÄHEMMÄN HALLITTUA KAAOSTA. Työn ja perheen yhteensovittaminen suurten perheiden äitien kokemana

HALLITTUA JA VÄHEMMÄN HALLITTUA KAAOSTA. Työn ja perheen yhteensovittaminen suurten perheiden äitien kokemana HALLITTUA JA VÄHEMMÄN HALLITTUA KAAOSTA Työn ja perheen yhteensovittaminen suurten perheiden äitien kokemana SAIJA PAJUNEN Tampereen yliopisto Sosiaalitutkimuksen laitos Sosiaalipolitiikka Pro gradu-tutkielma

Lisätiedot

Kotitalouspalvelut osana työn ja perheen yhteensovittamista Tuloksia PALAPELI perheiden arkea helpottavien palveluiden kehittämishankkeesta

Kotitalouspalvelut osana työn ja perheen yhteensovittamista Tuloksia PALAPELI perheiden arkea helpottavien palveluiden kehittämishankkeesta Tia Ristimäki, Henna Meriläinen, Eeva Kylä-Setälä ja Milla Holmberg Kotitalouspalvelut osana työn ja perheen yhteensovittamista Tuloksia PALAPELIperheiden arkea helpottavien palveluiden kehittämishankkeesta

Lisätiedot

PERHEVAPAAKÄYTÄNNÖT SUOMESSA JA EUROOPASSA 2012

PERHEVAPAAKÄYTÄNNÖT SUOMESSA JA EUROOPASSA 2012 PERHEVAPAAKÄYTÄNNÖT SUOMESSA JA EUROOPASSA 2012 Anneli Miettinen Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos anneli.miettinen@vaestoliitto.fi Väestöliiton Väestöntutkimuslaitoksen Työpaperi 2012 (1) Aihe Tämä selvitys

Lisätiedot

Lastenneuvolan perhetyö. Hyvinvoinnin kehittämisen työskentelyjakso Sodankylässä 2.8. - 31.10 2010

Lastenneuvolan perhetyö. Hyvinvoinnin kehittämisen työskentelyjakso Sodankylässä 2.8. - 31.10 2010 Lastenneuvolan perhetyö Hyvinvoinnin kehittämisen työskentelyjakso Sodankylässä 2.8. - 31.10 2010 Anita Tervo 31.10.2010 2 Sisältö 1. Johdanto...3 2. Lastenneuvolan perhetyö...5 3. Lastenneuvolan perhetyön

Lisätiedot

PERHEYSTÄVÄLLISYYTTÄ PUHEISSA ENTÄ KÄYTÄNNÖSSÄ? Työn ja perheen yhteensovittaminen organisaation näkökulmasta

PERHEYSTÄVÄLLISYYTTÄ PUHEISSA ENTÄ KÄYTÄNNÖSSÄ? Työn ja perheen yhteensovittaminen organisaation näkökulmasta PERHEYSTÄVÄLLISYYTTÄ PUHEISSA ENTÄ KÄYTÄNNÖSSÄ? Työn ja perheen yhteensovittaminen organisaation näkökulmasta Hennamari Toiviainen Pro gradu-tutkielma Sosiologia Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos

Lisätiedot

Väestöliiton Väestöntutkimuslaitos. PL 849 (Iso Roobertinkatu 20-22 A) 00101 HELSINKI (09) 228 050. ISBN 951-9450-42-4(nid.) ISBN 951-9450-43-2 (PDF)

Väestöliiton Väestöntutkimuslaitos. PL 849 (Iso Roobertinkatu 20-22 A) 00101 HELSINKI (09) 228 050. ISBN 951-9450-42-4(nid.) ISBN 951-9450-43-2 (PDF) 1 Väestöliiton Väestöntutkimuslaitos PL 849 (Iso Roobertinkatu 20-22 A) 00101 HELSINKI (09) 228 050 ISBN 951-9450-42-4(nid.) ISBN 951-9450-43-2 (PDF) ISSN 1455-2191 Helsinki 2006 www.vaestoliitto.fi 2

Lisätiedot

Mikä selittää lastenhoitoon käytetyn ajan kasvua viime vuosikymmeninä?

Mikä selittää lastenhoitoon käytetyn ajan kasvua viime vuosikymmeninä? Anneli Miettinen ja Anna Rotkirch Mikä selittää lastenhoitoon käytetyn ajan kasvua viime vuosikymmeninä? Kiire ja ajanpuute nousevat usein esiin, kun vanhemmilta tiedustellaan arkielämän haasteista ja

Lisätiedot

-- Perheystävällinen työpaikka. Perheen ja työelämän yhteensovittamisen parhaita käytäntöjä tanskalaisilta työpaikolta

-- Perheystävällinen työpaikka. Perheen ja työelämän yhteensovittamisen parhaita käytäntöjä tanskalaisilta työpaikolta -- Perheystävällinen työpaikka Perheen ja työelämän yhteensovittamisen parhaita käytäntöjä tanskalaisilta työpaikolta Perheystävällinen työpaikka Perheen ja työelämän yhteensovittamisen parhaita käytäntöjä

Lisätiedot

Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön

Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Selkokielinen opas Suomen Pakolaisapu ry Suomen Pakolaisapu ry 1 ZZ Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Toim. Yuko Kametani, Anne Korppinen ja

Lisätiedot

Työ, perhe ja tasa-arvo

Työ, perhe ja tasa-arvo Työ, perhe ja tasa-arvo Valtakunnalliset lastensuojelupäivät, Helsinki 3.10.2012 Johanna Lammi-Taskula 3.10.2012 1 Esityksen sisältö Taustaa Politiikan painopisteitä ja kestotavoitteita Vanhempainvapaajärjestelmä

Lisätiedot

1 JOHDANTO...1 1.1 Tutkimusasetelma ja tutkimuksen esittely... 2 1.2 Keskeiset käsitteet... 3 1.3 Tutkimusmenetelmä ja tutkimuksen suorittaminen...

1 JOHDANTO...1 1.1 Tutkimusasetelma ja tutkimuksen esittely... 2 1.2 Keskeiset käsitteet... 3 1.3 Tutkimusmenetelmä ja tutkimuksen suorittaminen... 1 JOHDANTO...1 1.1 Tutkimusasetelma ja tutkimuksen esittely... 2 1.2 Keskeiset käsitteet... 3 1.3 Tutkimusmenetelmä ja tutkimuksen suorittaminen... 4 1.4 Tutkimuksen rakenne... 6 2 TYÖN JA MUUN ELÄMÄN

Lisätiedot

Perhe kannattaa. Väestöliiton perhepoliittinen ohjelma

Perhe kannattaa. Väestöliiton perhepoliittinen ohjelma Perhe kannattaa Väestöliiton perhepoliittinen ohjelma Sisältö Esipuhe 1 Mihin perhepolitiikkaa tarvitaan? 3 Perhe on tärkeä yksilölle ja yhteiskunnalle 3 Perheet ovat erilaisia silti samanarvoisia 4 Vanhemmuus

Lisätiedot

Lasku lapsensaannista

Lasku lapsensaannista Lasku lapsensaannista Perhevapaakustannukset ja sukupuolten tasa-arvo Konferenssiraportti Reetta Siukola, Social- och hälsovårdsministeriet, Finland TemaNord 2010:511 Lasku lapsensaannista Perhevapaakustannukset

Lisätiedot

Kristiina Hänninen, Maria Kiiskilä & Tarja Vähähyyppä KOKEMUKSIA EPÄSÄÄNNÖLLISEN TYÖN JA PERHE- ELÄMÄN YHDISTÄMISESTÄ

Kristiina Hänninen, Maria Kiiskilä & Tarja Vähähyyppä KOKEMUKSIA EPÄSÄÄNNÖLLISEN TYÖN JA PERHE- ELÄMÄN YHDISTÄMISESTÄ Kristiina Hänninen, Maria Kiiskilä & Tarja Vähähyyppä KOKEMUKSIA EPÄSÄÄNNÖLLISEN TYÖN JA PERHE- ELÄMÄN YHDISTÄMISESTÄ Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan koulutusohjelma Huhtikuu

Lisätiedot

MONINKERTAISIA ONNENHETKIÄ JA ARJEN HAASTEITA

MONINKERTAISIA ONNENHETKIÄ JA ARJEN HAASTEITA HYVÄ ALKU monikkovanhemmuuteen -hanke 2009 2011 MONINKERTAISIA ONNENHETKIÄ JA ARJEN HAASTEITA MONIKKOPERHEIDEN VANHEMPIEN KOKEMUKSIA PERHEEN HYVINVOINNISTA Johanna Hyväluoma MONINKERTAISIA ONNENHETKIÄ

Lisätiedot

Vanhempainpuhelimen ja -netin vuosiraportti 2007

Vanhempainpuhelimen ja -netin vuosiraportti 2007 Vanhempainpuhelimen ja -netin vuosiraportti 2007 1 Mannerheimin Lastensuojeluliitto Vanhempainpuhelimen ja -netin vuosiraportti 2007 Teksti: Janne Telén Työryhmä: Janne Telén, Ulla Tanttu, Anne Ryhänen

Lisätiedot

NEUVOLAN RATKAISU- JA VOIMAVARALÄHTÖINEN KOTI- JA PERHETYÖ KOKEILUHANKKEEN ARVIOINTI AJALLA 1.9.2011 21.9.2012 LOPPURAPORTTI

NEUVOLAN RATKAISU- JA VOIMAVARALÄHTÖINEN KOTI- JA PERHETYÖ KOKEILUHANKKEEN ARVIOINTI AJALLA 1.9.2011 21.9.2012 LOPPURAPORTTI Arjen Mieli-hanke 2011-2013 Neuvolan koti- ja perhetyön arviointi: loppuraportti NEUVOLAN RATKAISU- JA VOIMAVARALÄHTÖINEN KOTI- JA PERHETYÖ KOKEILUHANKKEEN ARVIOINTI AJALLA 1.9.2011 21.9.2012 LOPPURAPORTTI

Lisätiedot

Etelän vapaaehtoisohjelman vaikutukset vuosina 2006-2010 vapaaehtoisena olleiden työllistymiseen ja järjestötoimintaan

Etelän vapaaehtoisohjelman vaikutukset vuosina 2006-2010 vapaaehtoisena olleiden työllistymiseen ja järjestötoimintaan Etelän vapaaehtoisohjelman vaikutukset vuosina 2006-2010 vapaaehtoisena olleiden työllistymiseen ja järjestötoimintaan Tammikuu 2012 Kepa ry Johanna Harjunpää Sisällysluettelo 1.Tiivistelmä...3 2.Johdanto...4

Lisätiedot

monikko monikko Perhe työssä, työ perheessä

monikko monikko Perhe työssä, työ perheessä Merja Turpeinen ja Minna Toivanen Perhe työssä, työ perheessä Työn ja perheen yhteensovittamisen rajat ja mahdollisuudet työorganisaatiotoimijoiden, perheen ja sukupuolen näkökulmasta monikko monikko MONIKKO-hanketta

Lisätiedot

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

Perheystävällinen työpaikka

Perheystävällinen työpaikka Perheystävällinen työpaikka HANKKEEN LOPPURAPORTTI 2013 Anna Kokko, Väestöliitto Perheystävällinen työpaikka Hankkeen loppuraportti 1 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä...3 2. Hankkeen tavoitteet...4 3. Uudet

Lisätiedot

Veljiä. vertaisia Työkaluja maahan muuttaja - miesten ryhmätoimintaan

Veljiä. vertaisia Työkaluja maahan muuttaja - miesten ryhmätoimintaan M iksi maahanmuuttajamiehet tarvitsevat omaa toimintaa? Saako vain jalkapallo miehet kokoon? Kenelle pakolaispoika kertoo unelmansa? Entä kuinka kovia kokenut maahanmuuttajamies tutustui hämäläismummoon?

Lisätiedot

Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008

Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KY. Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008 ESLH-2006-03839/So-62 Loppuraportti 11.9.2008 Arto Honkala Taina Kultanen Satu Kujala Laila Mäki-Kerttula

Lisätiedot

V ä e s t ö l i i t t o 1 / 0. Osa-aikatyö helpottaa elämää. Lapsiperheissä rahat tiukilla 11. Koulukiusaamista. voi ehkäistä 1

V ä e s t ö l i i t t o 1 / 0. Osa-aikatyö helpottaa elämää. Lapsiperheissä rahat tiukilla 11. Koulukiusaamista. voi ehkäistä 1 V ä e s t ö l i i t t o 1 / 0 Osa-aikatyö helpottaa elämää Lapsiperheissä rahat tiukilla 11 Koulukiusaamista voi ehkäistä 1 Tässä numerossa Ilmestyy 4 kertaa vuodessa Ensimmäinen vuosikerta Päätoimittaja

Lisätiedot

ISÄT HOIVAISYYDESTÄ KESKUSTELEMASSA

ISÄT HOIVAISYYDESTÄ KESKUSTELEMASSA Susanna Nummi ISÄT HOIVAISYYDESTÄ KESKUSTELEMASSA - Kun aikaisemmin on vaan ollu leiväntuoja ja nyt illat menee kun vie jätkiä jääkiekkoharkkoihin Pro gradu -tutkielma Syyslukukausi 2007 Kasvatustieteen

Lisätiedot

Tuikku. Loppuraportti 2008. Esiselvitys työttömille yksinhuoltajille ja heidän nuorille perheenjäsenilleen sekä palveluverkoston virkailijoille

Tuikku. Loppuraportti 2008. Esiselvitys työttömille yksinhuoltajille ja heidän nuorille perheenjäsenilleen sekä palveluverkoston virkailijoille Tuikku Esiselvitys työttömille yksinhuoltajille ja heidän nuorille perheenjäsenilleen sekä palveluverkoston virkailijoille Loppuraportti 2008 www.odl.fi Ulla Kaipainen TUIKKU ESISELVITYS PROJEKTI työttömille

Lisätiedot