Rakennuslautakunta Sivu 1 / 45. Rakennuslautakunnan kokoushuone, Kirkkojärventie 6 B, Espoon keskus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakennuslautakunta 01.11.2012 Sivu 1 / 45. Rakennuslautakunnan kokoushuone, Kirkkojärventie 6 B, Espoon keskus"

Transkriptio

1 Espoon kaupunki Pöytäkirja Rakennuslautakunta Sivu 1 / 45 Kokoustiedot Aika torstai klo 17:00-18:20 Paikka Rakennuslautakunnan kokoushuone, Kirkkojärventie 6 B, Espoon keskus Saapuvilla olleet jäsenet Juha-Veikko Kurki, puheenjohtaja Merva Mikkola Johanna Ahvenainen Marita Hirvonen Vilho Juutinen Juhani Kytö Carl-Uno Lindqvist Helena Paimela, varajäsen Johanna Pekkanen Eero Rantala Atte Leppänen, varajäsen Sirkka-Liisa Pikkusaari Muut saapuvilla olleet Veronica Rehn-Kivi Petri Hellsten Marjatta Kaukovaara rakennusvalvontapäällikkö lakimies sihteeri

2 Espoon kaupunki Pöytäkirja Rakennuslautakunta Sivu 2 / 45 Allekirjoitukset Juha-Veikko Kurki puheenjohtaja Marjatta Kaukovaara sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: Juhani Kytö Pöytäkirjan nähtävänäolo julkipannun kuulutuksen mukaan on pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä osoitteessa Kirkkojärventie 6 B, Espoon keskus.

3 Espoon kaupunki Pöytäkirja Rakennuslautakunta Sivu 3 / 45 Käsitellyt asiat Pykälä Liitteet Otsikko Sivu 194 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjan tarkastajan valitseminen Rakennuslautakunnan kokousaikataulu vuonna Oikaisuvaatimus katselmuspöytäkirjaan ja määräykseen, , Katri Valan tie 12, Espoo Uhkasakon tuomitseminen ja uuden uhkasakolla 11 tehostetun päävelvoitteen asettaminen keskeneräisen rakennuspaikan siistimiseksi, rauennut lupa , kiinteistö , Vehkaniityntie 5b, Espoo Uhkasakolla tehostetun päävelvoitteen asettaminen 16 rakennusluvan mukaisten töiden loppuun saattamiseksi ja kiinteistön piha-alueen siistimiseksi, , Satulamaakarintie 6, Espoo 200 Kiinteistön kunnossapitoa koskevan toimenpidepyynnön 22 saattaminen rakennuslautakunnan käsiteltäväksi, , Seilikaari 10, Espoo 201 Rakennuslupa-asia, As. Oy Espoon Elena, lupatunnus Rakennuslupa-asia, Helsingin seudun ympäristöpalvelut - 33 kuntayhtymä, lupatunnus Rakennuslupa-asia, As Oy Espoon Victoria, lupatunnus Rakennuslupa-asia, Espoon Asunnot Oy / Kilvoituksentie 35 7, lupatunnus Otto-oikeuden käyttäminen rakennusvalvontakeskuksen virkamiesten päätöksiin 37

4 Espoon kaupunki Pöytäkirja 194 Rakennuslautakunta Sivu 4 / Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Päätös Selostus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Rakennuslautakunta oli kutsuttu koolle rakennuslautakunnan puheenjohtajan päivätyllä rakennuslautakunnan jäsenille ja kaupunginhallituksen sekä nuorisovaltuuston edustajille toimitetulla kokouskutsulla.

5 Espoon kaupunki Pöytäkirja 195 Rakennuslautakunta Sivu 5 / Pöytäkirjan tarkastajan valitseminen Päätös Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Juhani Kytö.

6 Espoon kaupunki Pöytäkirja 196 Rakennuslautakunta Sivu 6 / / / Rakennuslautakunnan kokoukset vuonna 2013 Valmistelijat / lisätiedot: Kaukovaara Marjatta, puh. (09) Päätösehdotus Rakennusvalvontapäällikkö Veronica Rehn-Kivi Rakennuslautakunta päättää pitää alkuvuonna 2013 seuraavat kokoukset: ja Kokoukset pidetään klo 17 rakennuslautakunnan kokoushuoneessa, Kirkkojärventie 6 B, 2. kerros. Käsittely Päätös Esittelijä muutti kokouksessa esitystään siten, että kokous pidetään Rakennuslautakunta päätti pitää alkuvuoden 2013 kokoukset ja Selostus Tiedoksi - Olavi Louko, Tekninen ja ympäristötoimi

7 Espoon kaupunki Pöytäkirja 197 Rakennuslautakunta Sivu 7 / / / Oikaisuvaatimus katselmuspöytäkirjaan ja määräykseen, , Katri Valan tie 12, Espoo Valmistelijat / lisätiedot: Juvalainen Ulpu, puh. (09) Päätösehdotus Rakennusvalvontapäällikkö Veronica Rehn-Kivi Rakennuslautakunta päättää ottaa oikaisuvaatimuksen käsiteltäväkseen ja katsoo esitetyin perustein, että rakenneinsinöörin antama määräys on aiheellinen eikä katselmuspöytäkirjaa ole syytä muuttaa. Oikaisuvaatimus hylätään. Päätösehdotuksen perustelut Espoon kaupungin rakennusjärjestyksen 14 :n (jota vastasi edellisen, asti voimassa olleen rakennusjärjestyksen 15 ) mukaan pihamaan korkeussuhteita ei saa ilman rakennusvalvontaviranomaisen lupaa olennaisesti muuttaa siitä, mitä rakennusluvan yhteydessä vahvistetut piirustukset osoittavat. Olennaisena pidetään yli 20 senttimetrin muutosta. Katselmuksella marraskuussa 2011 on todettu, että rakennuspaikan kulkutietä ja naapuritontin vastaista rajaa on korotettu enimmillään noin metrin, mitä on pidettävä olennaisena muutoksena. Muutokselle ei ole haettu rakennusvalvontaviranomaisen lupaa. Rakennusjärjestyksen 15 :n (jota vastasi edellisen rakennusjärjestyksen 16 ) mukaan pihamaat voidaan tarvittaessa tasata pengertämällä tai tukimuurein kokonaan oman tontin alueella siten, etteivät maa-ainekset sekä sade- ja pintavedet valu naapuritontille. Pengertäminen on tehtävä enintään 1:2 kaltevuudessa, ellei erityisistä syistä muuta johdu. Katselmuksella marraskuussa 2011 on todettu, että tontin pengerrykset ovat valuneet tontin puolelle ja että pengertäminen on tehty jyrkemmin kuin 1:2 kaltevuudessa. Katselmuspöytäkirja ja siinä annettu määräys koskee koko rakennuspaikkaa Ajotietä on mahdollista leventää kapeasta kohdasta oikaisuvaatimuksen tekijöiden omalle tontille aiheuttamatta haittaa naapurikiinteistölle. Tontin omistajien mahdolliset keskinäiset erimielisyydet tontilla sijaitsevan ajotien käytöstä eivät oikeuta poikkeamaan myönnetystä rakennusluvasta ja Espoon kaupungin rakennusjärjestyksestä. Katselmuksella marraskuussa 2011 on todettu, että myös tontille tulevaa ajoliittymää on levennetty myönnettyjä rakennuslupia leveämmäksi sinä aikana, kun tontilla on tehty kolmen eri rakennusluvan mukaisia töitä.

8 Espoon kaupunki Pöytäkirja 197 Rakennuslautakunta Sivu 8 / 45 Kaikissa mainituissa kolmessa luvassa ovat hakijoina kaikki tontin omistajat. Maankäyttö- ja rakennuslain 119 :n mukaan rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Näin ollen kaikki tontin omistajat ovat tontin hallinnanjakosopimuksesta riippumatta vastuussa siitä, että tontin ajoliittymä korjataan myönnettyjen lupien mukaiseksi. Sovelletut oikeusohjeet Päätöksen perusteluissa mainittujen lisäksi Maankäyttö- ja rakennuslaki 149 :n 1 momentti ja 150 :n 2 momentti Suomen rakentamismääräyskokoelman A määräys Päätös Oheismateriaali Selostus Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - Valituskirjelmä Katselmuspöytäkirja ja määräys Oikaisuvaatimus Rakenneinsinöörin kuva-aineisto Oikaisuvaatimuksen tekijä Tiina Harju ja Jukka Harju Rakennuspaikka ja sen omistaja , Lintuvaara Katri Valan tie 12, Espoo Höijer Mika Petri Höijer Leena-Kaisa Zhang Xu Xu Jiaping Harju Jukka Pekka Harju Tiina Johanna Aiempi käsittely Rakennuslupa myönnetty (Höijer Leena-Kaisa ja Höijer Mika), yksiasuntoinen pientalo (rak 4) ja autokatos (rak 5) / lupatarkastaja Käyttöönottokatselmus tehty Rakennuslupa myönnetty (Xu Jiaping ja Zhang Xu), yksiasuntoinen pientalo (rak 6) / lupatarkastaja Käyttöönottokatselmus tehty Rakennuslupa myönnetty (Harju Tiina ja Harju Jukka), yksiasuntoinen pientalo (rak 7) / lupatarkastaja

9 Espoon kaupunki Pöytäkirja 197 Rakennuslautakunta Sivu 9 / 45 Rakennuspaikan naapurikiinteistön omistajien valitus rakennusvalvontakeskukselle Valituksen johdosta rakennusvalvontakeskuksen rakenneinsinööri Tomi Koljonen kävi rakennuspaikalla katselmuksella marraskuun 2011 loppupuolella ja totesi, että: 1. Rakennuspaikan kulkutietä ja valittajan kiinteistön välistä rajaa oli korotettu enimmillään noin metrin, mikä on myönnettyjen lupien ja Espoon rakennusjärjestyksen 14 :n ja 15 :n (vanhan, kumotun rakennusjärjestyksen 15 :n ja 16 :n) vastaista. Maan pengerrykset ovat myös valuneet naapuritontin puolelle. 2. Tontin ajoliittymä on tehty myönnettyä lupaa leveämmäksi. Tämän perusteella Koljonen on määräsi katselmuspöytäkirjassa seuraavaa: Rakennushankkeeseen ryhtyvien tulee korjata em. virheet myönnetyn luvan ja rakennusjärjestyksen mukaisiksi. Vastaavien työnjohtajien tulee tarkastaa, että kyseiset toimenpiteet tehdään toukokuun loppuun 2012 mennessä tai ennen luvan käyttöönottoa. Heidän tulee ilmoittaa mahdollisista laiminlyönneistä ja viivästyksistä välittömästi rakennusvalvontakeskukseen. Oikaisuvaatimus Oikaisuvaatimuksen tekijät pyytävät, että määräys mitätöidään aiheettomana. Oikaisuvaatimuksen perustelut Kaikille tontin rakennuksille on myönnetty rakennuslupa ja rakennukset ja pihat on rakennettu lupien mukaisiin korkoihin ja korkokatselmukset on suoritettu. Rakenneinsinööri Tomi Koljonen on käynyt tontilla katsastamassa tukimuurirakenteen, jonka hän totesi olevan määräysten mukainen. Hän ei kommentoinut mitään ajotien korosta. Oikaisuvaatimuksen tekijät purkivat tukimuurin myöhemmin naapurien vaatimuksesta saadakseen pitää ajotien leveämpänä ja saadakseen rakennettua talonsa valmiiksi. Ajotie on yhdestä kohdasta niin kapea, että sitä ei pysty ajamaan kuroma-autolla oikaisuvaatimuksen tekijöiden pihaan ilman levennystä. Oikaisuvaatimuksen tekijät ovat sopineet suullisesti tontin omistajien kanssa, että he poistavat edellä mainitun muurin ja saavat siitä hyvästä leventää ajotietä kapeasta kohdasta siihen asti kunnes rakennukset ovat valmiit. He ovat kertoneet tontin omistajille, että kyseinen ajotien kohta hoidetaan kuntoon kun rakennustyöt ovat valmiit. Ajotie pengerryksineen on oikaisuvaatimuksen tekijöiden mukaan suullisesti sovittua kohtaa lukuun ottamatta rakennusluvan ja -määräysten mukainen eivätkä he tiedä, miksi tontin omistajat eivät ole kunnioittaneet tätä suullista sopimusta ja ovat tehneet valituksen.

10 Espoon kaupunki Pöytäkirja 197 Rakennuslautakunta Sivu 10 / 45 Rakennusten pihat ovat Espoon rakennusjärjestyksen 15 :n mukaisesti luonnollisella tasolla, mikä on helppo todeta vertaamalla tontin länsi- ja pohjoisrajoja ja tontin maaperätutkimusta, johon korot on merkitty. Oikaisuvaatimuksen tekijät ovat laskeneet talon korkoa maaperätutkimuksesta 30 cm samalle tasolle kuin naapurin talo. Itärajalla ajotie on pengerretty rakennusjärjestyksen 16 ;n mukaisesti. Ajotien pengerrys estää hulevesien valumisen naapurin puolelle ja on siten välttämätön. Oikaisuvaatimukset tekijät eivät ole leventäneet tontin ajoneuvoliittymää kaupungin puolelle eivätkä tiedä kenen toimesta levennys on tehty. Heidän rakennuslupansa koskee ainoastaan heidän tonttiaan eivätkä he ole tehneet töitä luvatta kaupungin puolella. Vaatimukset ja niiden perustelut käyvät tarkemmin ilmi oheismateriaalina olevasta oikaisuvaatimuksesta. Tiedoksi - Tiina Harju, ote - Jukka Harju, ote - Leena-Kaisa Höijer ja Mika Höijer, ote - Xu Jiaping ja Zhang Xu, ote

11 Espoon kaupunki Pöytäkirja 198 Rakennuslautakunta Sivu 11 / / / Uhkasakon tuomitseminen ja uuden uhkasakolla tehostetun päävelvoitteen asettaminen keskeneräisen rakennuspaikan siistimiseksi, rauennut lupa , kiinteistö , Vehkaniityntie 5b, Espoo Valmistelijat / lisätiedot: Hellsten Petri, puh. (09) Päätösehdotus Rakennusvalvontapäällikkö Veronica Rehn-Kivi Rakennuslautakunta päättää: 1. tuomita Olavi Tuomiston maksamaan rakennuslautakunnan lainvoimaisen päätöksen kohdassa 2. a. asetun kolmentuhannen (3 000) euron uhkasakon, kohdassa 2. b. asetetun viidensadan (500) euron uhkasakon sekä kohdassa 2. c. asetetun viidensadan (500) euron uhkasakon, 2. velvoittaa Olavi Tuomiston mennessä a. purkamaan ja poistamaan kiinteistöltä sinne tehdyt perustus ja kellarirakenteet, b. poistamaan kiinteistöltä siellä varastoitavat kevytsoraharkot, kuormalavat, viemäriputket ja puutavara, sekä c. tasaamaan rakennuspaikka siten, ettei sinne jää tehdyn rakennustyön johdosta vaarallisia tasoeroja, 3. asettaa Olavi Tuomistolle a. kohdan 2. a. päävelvoitteen noudattamisen tehosteeksi kuudentuhannen (6 000) euron uhkasakon, b. kohdan 2. b. päävelvoitteen noudattamisen tehosteeksi tuhannen (1 000) euron uhkasakon, c. kohdan 2. c. päävelvoitteen noudattamisen tehosteeksi tuhannen (1 000) euron uhkasakon, 4. veloittaa Olavi Tuomistolta päätöksestä hyväksytyn rakennusvalvonnan taksan mukainen 480 euron suuruinen maksu, 5. että asiasta ei ilmoiteta poliisille esitutkintaa varten. Rakennuslautakunta voi tuomita asetetut uhkasakot maksettavaksi, ellei päävelvoitetta ole noudatettu määräaikaan mennessä. Perustelut Kiinteistölle (tontti 15) on myönnetty uudisrakennuslupa Rakennustyöt on aloitettu , jolloin

12 Espoon kaupunki Pöytäkirja 198 Rakennuslautakunta Sivu 12 / 45 on myös suoritettu pohjakatselmus. Viimeisimpänä katselmuksena on suoritettu sijaintikatselmus Rakennuksen kellarikerroksen seinät on muurattu, minkä jälkeen rakennustyö on jäänyt kesken. Rakennustyötä ei ole suoritettu loppuun. Luvan voimassaolo on päättynyt ja lupa on siten rauennut. Tontilla on varastoituna kevytsoraharkkoja, kuormalavoja, viemäriputkia ja puutavaraa. Rakennuspaikka sijaitsee asemakaavoitetulla pientalojen korttelialueella ja naapurikiinteistöltä ja tieltä on esteetön näkymä paikalle. Rakennuspaikka rumentaa ympäristöä. Tarkastuskertomuksesta sekä päätöksen liitteenä olevista valokuvista on todettavissa, että rakennuslautakunnan päätöksen kohdassa 1 asetettuja päävelvoitteita ei ole osaksikaan noudatettu. Velvoitettu ei ole esittänyt päävelvoitteiden noudattamatta jättämiselle pätevää syytä. Rakennuslautakunnan asettamat uhkasakot on näin ollen tuomittava kokonaisuudessaan maksettaviksi. Velvoitetulla on kiinteistön omistajana oikeudellinen ja tosiasiallinen mahdollisuus noudattaa päävelvoitteita. Päävelvoitteiden täyttämiselle asetettu määräaika on kohtuullinen työn luonne ja laatu huomioon ottaen. Uhkasakkojen määrää arvioitaessa on otettu huomioon vaadittavien toimenpiteiden laatu ja laajuus sekä niiden suorittamisesta aiheutuvat kustannukset siten, että uhkasakon voidaan olettaa johtavan päävelvoitteen täyttämiseen. Asetettujen uhkasakkojen suuruutta harkittaessa on otettu huomioon myös asetetun päävelvoitteen noudattamatta jättäminen. Edellä mainittua tekoa on, olosuhteet huomioon, pidettävä vähäisenä eikä yleisen edun ole katsottava vaativan syytteen nostamista. Sovellettavat säännökset Maankäyttö- ja rakennuslain 143 :n 1 momentin mukaan jollei rakennustyötä ole aloitettu kolmessa vuodessa tai saatettu loppuun viiden vuoden kuluessa, lupa on rauennut. Muuta toimenpidettä koskeva lupa tai viranomaishyväksyntä on rauennut, jollei toimenpidettä ole suoritettu kolmen vuoden kuluessa. Määräajat alkavat luvan tai hyväksynnän lainvoimaiseksi tulosta. Maankäyttö- ja rakennuslain 170 :n 1 momentin mukaan jollei aloitettua rakennustyötä tai muuta toimenpidettä ole saatu valmiiksi ennen luvan tai viranomaishyväksynnän raukeamista, kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tulee velvoittaa asianomainen määräajassa saattamaan työ loppuun taikka ryhtymään muihin toimenpiteisiin, jotka terveellisyyden, turvallisuuden taikka ympäristölle aiheutuvat haitan tai häiriön vuoksi ovat tarpeen. Pykälän 2 momentin mukaan jos rakennus on kokonaan tai osaksi tuhoutunut, rakennustyö on jätetty kesken tai rakennuksen käyttämisestä on luovuttu, rakennuspaikka ympäristöineen on saatettava sellaiseen kuntoon, ettei se vaaranna

13 Espoon kaupunki Pöytäkirja 198 Rakennuslautakunta Sivu 13 / 45 turvallisuutta tai rumenna ympäristöä. Rakennus on myös riittävästi suojattava säältä ja mahdolliselta vahingonteolta. Maankäyttö- ja rakennuslain 182 :n 1 momentin mukaan, jos joku ryhtyy toimiin tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten vastaisesti taikka lyö laimin näihin perustuvan velvollisuutensa, kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi päätöksellään velvoittaa niskoittelijan määräajassa oikaisemaan sen, mitä on tehty tai lyöty laimin. Säännöksen 2 momentin mukaan viranomaisen antamaa kieltoa tai määräystä voidaan tehostaa uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella. Maankäyttö- ja rakennuslain 186 :n 1 momentin mukaan kunnan rakennusvalvontaviranomaisen on uhkasakon tai teettämisuhan käyttämistä edellyttävän teon tai laiminlyönnin todettuaan ilmoitettava asiasta poliisille esitutkintaa varten. Säännöksen 2 momentin mukaan ilmoitus saadaan jättää tekemättä, jos tekoa tai laiminlyöntiä olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä vähäisenä, eikä yleisen edun ole katsottava vaativan syytteen nostamista. Maksu jatkuvan valvonnan toimenpiteistä Maankäyttö- ja rakennuslain 145 :n 1 momentin mukaan luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa. Espoon kaupungin rakennusvalvonnan taksan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä 17 :n 1 kohdan mukaan rakennuslautakunnan päätöksestä, jolla on asetettu päävelvoite ja hallintopakon uhka, peritään päätöstä kohden riippuen valmistelun ja käsittelyn työmäärästä 120 /h, kuitenkin vähintään 240 ja enintään Päätöksestä perittävä yhteensä 480 euron suuruinen maksu perustuu valvonta-asian valmistelusta ja käsittelystä aiheutuneeseen työmäärään ja kustannuksiin. Ilmoitusvelvollisuus Jos kiinteistö, sen osa tai sitä koskeva käyttöoikeus luovutetaan, on tässä päätöksessä asetetusta velvoitteesta ja uhkasakosta ilmoitettava luovutuksensaajalle uhkasakkolain 18 :n mukaisesti luovutuskirjaan otetuin maininnoin tai muutoin todisteellisesti. Velvoitetun on lisäksi ilmoitettava rakennuslautakunnalle kirjallisesti luovutuksensaajan nimi ja osoite. Ilmoitus maanmittaustoimistoon Tästä päätöksestä ja sen mukaisesta kiinteistöä koskevasta päävelvoitteesta ja sen tehosteeksi asetetusta uhasta lähetetään ilmoitus Etelä-Suomen maanmittaustoimistoon merkinnän tekemiseksi kiinnityksistä pidettävään rekisteriin.

14 Espoon kaupunki Pöytäkirja 198 Rakennuslautakunta Sivu 14 / 45 Sovelletut oikeusohjeet Perusteluissa mainittujen lisäksi Uhkasakkolaki 6, 7 :n 1 momentti, 8, ja 22 Hallintolaki 34 Päätös Liite Oheismateriaali Selostus Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 1 Valokuvat (4 kpl) Tarkastuskertomus Selityspyyntö Rakennuspaikka ja sen omistaja Mankkaa Vehkaniityntie 5b, Espoo Tuomisto Olavi Velvoitettu Tuomisto Olavi Toimenpide Asetetun uhkasakon tuomitseminen, määräys keskeneräisen rakennuspaikan siistimiseksi, päävelvoitteen tehosteeksi asetettava uhkasakko sekä maksu jatkuvan valvonnan toimenpiteistä. Asian selostus Rakennusvalvontakeskukseen on valitettu kiinteistöllä (tontti 15) sijaitsevasta keskeneräisestä rakennuksesta ja epäsiististä rakennusmateriaalien varastoinnista, joka rumentaa ympäristöä. Tontille 15 on myönnetty uudisrakennuslupa Rakennustyön aikana on pidetty seuraavat katselmukset: - paikan merkitseminen aloituskokous töiden aloitus pohjakatselmus perustuskatselmus sijaintikatselmus Rakennusvalvontakeskuksen valvontakäynnillä on todettu, että ainoastaan kellarikerroksen seinät on muurattu ja rakennustyö on tässä vaiheessa jäänyt kesken. Tontilla on myös varastoituna kevytsoraharkkoja, kuormalavoja, viemäriputkia ja puutavaraa.

15 Espoon kaupunki Pöytäkirja 198 Rakennuslautakunta Sivu 15 / 45 Rakennuslautakunta Rakennuslautakunta päätti: 1. velvoittaa Olavi Tuomiston mennessä a. purkamaan ja poistamaan kiinteistöltä sinne tehdyt perustus- ja kellarirakenteet, b. poistamaan kiinteistöltä siellä varastoitavat kevytsoraharkot, kuormalavat, viemäriputket ja puutavara, sekä c. tasaamaan rakennuspaikka siten, ettei sinne jää tehdyn rakennustyön johdosta vaarallisia tasoeroja, 2. asettaa Olavi Tuomistolle a. kohdan 1.a. päävelvoitteen noudattamisen tehosteeksi kolmentuhannen (3 000) euron uhkasakon, a. kohdan 1 b. päävelvoitteen noudattamisen tehosteeksi viidensadan (500) euron uhkasakon, b. kohdan 1 c. päävelvoitteen noudattamisen tehosteeksi viidensadan (500) euron uhkasakon, 3. veloittaa Olavi Tuomistolta päätöksestä hyväksytyn rakennusvalvonnan taksan mukainen 480 euron suuruinen maksu, 4. että asiasta ei ilmoiteta poliisille esitutkintaa varten. Asian jatkokäsittely ja asianosaisten kuuleminen Rakennusvalvontakeskuksen valvontatarkastaja totesi valvontakäynnillä , että rakennuslautakunnan määräystä ei ole noudatettu. Kiinteistön omistajalle on varattu tilaisuus tulla kuulluksi rakennusvalvontakeskuksen päivätyllä ja saantitodistuksin tiedoksi annetulla selityspyynnöllä. Kiinteistön omistaja ei ole antanut selitystä asiassa. Tiedoksi - Olavi Tuomisto, ote - Etelä-Suomen maanmittaustoimisto

16 Espoon kaupunki Pöytäkirja 199 Rakennuslautakunta Sivu 16 / / / Uhkasakolla tehostetun päävelvoitteen asettaminen rakennusluvan mukaisten töiden loppuun saattamiseksi ja kiinteistön piha-alueen siistimiseksi, , Satulamaakarintie 6, Espoo Valmistelijat / lisätiedot: Hellsten Petri, puh. (09) Päätösehdotus Rakennusvalvontapäällikkö Veronica Rehn-Kivi Rakennuslautakunta päättää: 1. jättää tuomitsematta Elise Rakel Penttiselle rakennuslautakunnan lainvoimaisessa päätöksessä asetetut uhkasakot, 2. velvoittaa Elise Rakel Penttisen saattamaan kiinteistöllä sijaitsevan asuinrakennuksen pihoineen, luvan mukaisesti ja lupaehtoja noudattaen, sellaiseen kuntoon, että loppukatselmus voidaan pitää ja pidetään mennessä, 3. asettaa kohdan 2. päävelvoitteen noudattamisen tehosteeksi Elise Rakel Penttiselle viidentuhannen (5.000) euron uhkasakon, 4. velvoittaa Elise Rakel Penttisen siistimään kiinteistön pihaalueen pinoamalla keskitetysti yhteen paikkaan siellä säilytettävät rakennusmateriaalit sekä suorittamaan rakennusmateriaalien suojaaminen edellä mainitulla kiinteistöllä siten, että rakennusmateriaalit eivät turmellu, mennessä, 5. asettaa kohdan 4. päävelvoitteen tehosteeksi kahdentuhannen (2.000) euron uhkasakon, 6. veloittaa Elise Rakel Penttiseltä päätöksestä hyväksytyn rakennusvalvontataksan mukainen neljänsadankahdeksankymmenen (480) euron suuruinen maksu, 7. että asiasta ei ilmoiteta poliisille esitutkintaa varten. Rakennuslautakunta voi tuomita asetetut uhkasakot maksettavaksi, ellei päävelvoitteita ole noudatettu määräaikaan mennessä. Perustelut Osoitteessa Satulamaakarintie 6 sijaitsevalle kiinteistölle (tontti 3) on velvoitetun hakemuksesta myönnetty uudisrakennuslupa yksiasuntoiselle pientalolle. Uudisrakennusluvan voimassa oloa on lupatarkastajan päätöksellä (lupatunnus ) pidennetty saakka. Rakennuksessa ei ole mainittujen lupien voimassaoloaikana suoritettu loppukatselmusta.

17 Espoon kaupunki Pöytäkirja 199 Rakennuslautakunta Sivu 17 / 45 Kiinteistön omistaja on hakenut rakennusluvan voimassaoloajan jatkamista ja kyseessä olevan rakennusluvan voimassa oloa on annetulla lupapäätöksellä (lupatunnus ) edelleen jatkettu. Luvan voimassaolo on päättynyt , eikä myöskään tämän luvan voimassaoloaikana ole suoritettu loppukatselmusta. Kiinteistön omistaja on hakenut rakennusluvan voimassa olon jatkamista saakka. Ottaen huomioon, että kiinteistölle on tehdyn velvoitepäätöksen jälkeen myönnetty jatkolupa , edellytyksiä päätöksen kohdassa 2. asetetun uhkasakon tuomitsemiselle ei ole. Velvoiteasian jatkokäsittely on luvan voimassaolon johdosta olennaisesti pitkittynyt ja tästä syystä myös rakennuslautakunnan päätöksen kohdassa 4. asetettu uhkasakko jätetään tuomitsematta. Rakennustyöt kiinteistöllä on aloitettu Rakennustyössä on pidetty vuonna 2001 katselmus paikan merkitsemiseksi sekä pohja-, perustus-, ja sijaintikatselmus. Muita luvassa määrättyjä katselmuksia ei ole pidetty, eikä rakennuksen turvallisuuden, terveellisyyden ja käyttökelpoisuuden huolehtimisesta ole voitu varmistua siten, että rakennusta olisi voitu ottaa käyttöön. Tämän päätöksen liitteenä olevista valokuvista voidaan todeta rakennuksen rakennetun harjakorkeuteen, lähes valmiiksi. Rakennusvalvontakeskuksen valvontatarkastaja on puheena olevalla kiinteistöllä suorittamallaan valvontakäynnillä todennut rakennuksen olevan edelleen keskeneräinen ja että loppukatselmusta ei ole suoritettu. Keskeneräinen rakennus sekä rakennuksen piha-alueelle varastoidut rakennustavarat rumentavat ympäristöä asemakaavoitetulla asuinrakennusten korttelialueella. Rakennus on väestörekisteritietojen mukaan ollut vuodesta 2004 lähtien kiinteistön omistajan vakinaisessa asuinkäytössä. Rakennuslautakunnan Espoon rakennusvalvontaviranomaisena tulee velvoittaa asianomainen määräajassa saattamaan työ loppuun. Mikäli velvoitettu ei suorita tämän päätöksen kohdassa 2. määrättyjä toimenpiteitä määräaikaan mennessä, rakennuslautakunnalle esitetään, että se sakon uhalla kieltää rakennuksen käytön asuinrakennuksena, kunnes se on loppukatselmuksessa käyttöön hyväksytty. Rakennustyön aikana rakennusvalvontaviranomainen voi, jos se on tarpeen rakennushankkeen arvioimiseksi, vaatia luvan hakijan esittämään asiantuntijalausunnon siitä, täyttääkö suunniteltu ratkaisu tai rakentaminen sille maankäyttö- ja rakennuslain nojalla asetetut vaatimukset (ulkopuolinen tarkastus). Velvoitetulla on kiinteistön omistajana ja haltijana oikeudellinen ja tosiasiallinen mahdollisuus noudattaa päävelvoitteita. Päävelvoitteiden täyttämiselle asetettu määräaika on kohtuullinen työn luonne ja laajuus sekä vuodenaikojen mahdollinen vaikutus rakennustyön olosuhteisiin huomioon ottaen. Uhkasakkojen suuruutta harkittaessa on otettu

18 Espoon kaupunki Pöytäkirja 199 Rakennuslautakunta Sivu 18 / 45 huomioon vaadittavien toimenpiteiden laatu ja laajuus sekä niiden suorittamisesta aiheutuvat kustannukset siten, että uhkasakon voidaan olettaa johtavan päävelvoitteen täyttämiseen. Edellä mainittua laiminlyöntiä on, olosuhteet huomioon ottaen, pidettävä vähäisenä, eikä yleisen edun ole katsottava vaativan syytteen nostamista. Sovellettavat säännökset Maankäyttö- ja rakennuslain 143 :n 1 momentin mukaan jollei rakennustyötä ole aloitettu kolmessa vuodessa tai saatettu loppuun viiden vuoden kuluessa, lupa on rauennut. Muuta toimenpidettä koskeva lupa tai viranomaishyväksyntä on rauennut, jollei toimenpidettä ole suoritettu kolmen vuoden kuluessa. Määräajat alkavat luvan tai hyväksynnän lainvoimaiseksi tulosta. Maankäyttö- ja rakennuslain 149 :n 1 momentin mukaan rakennustyö on suoritettava siten, että se täyttää tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan vaatimukset. Maankäyttö- ja rakennuslain 153 :n 1 momentin mukaan rakennusta tai sen osaa ei saa ottaa käyttöön ennen kuin se on loppukatselmuksessa käyttöön hyväksytty. Muuhun lakiin perustuvat ja rakennuksen käyttöturvallisuuteen olennaisesti vaikuttavat tarkastukset on suoritettava tätä aikaisemmin. Maankäyttö- ja rakennuslain 169 :n mukaan varastointi ulkosalla on järjestettävä niin, ettei se turmele tieltä tai muulta yleiseltä kulkuväylältä tai alueelta näkyvää maisemaa taikka häiritse ympäröivää asutusta. Asemakaava-alueella ei aluetta saa käyttää häiriötä aiheuttavaan tai ympäristöä rumentavaan varastointiin taikka pitkäaikaiseen tai laajaan tavaroiden ulkosäilytykseen, jollei asemakaavasta muuta johdu. Maankäyttö- ja rakennuslain 170 :n 1 momentin mukaan jollei aloitettua rakennustyötä tai muuta toimenpidettä ole saatu valmiiksi ennen luvan tai viranomaishyväksynnän raukeamista, kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tulee velvoittaa asianomainen määräajassa saattamaan työ loppuun taikka ryhtymään muihin toimenpiteisiin, jotka terveellisyyden, turvallisuuden taikka ympäristölle aiheutuvat haitan tai häiriön vuoksi ovat tarpeen. Pykälän 2 momentin mukaan jos rakennus on kokonaan tai osaksi tuhoutunut, rakennustyö on jätetty kesken tai rakennuksen käyttämisestä on luovuttu, rakennuspaikka ympäristöineen on saatettava sellaiseen kuntoon, ettei se vaaranna turvallisuutta tai rumenna ympäristöä. Rakennus on myös riittävästi suojattava säältä ja mahdolliselta vahingonteolta. Maankäyttö- ja rakennuslain 182 :n 1 momentin mukaan, jos joku ryhtyy toimiin tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten vastaisesti taikka lyö laimin näihin perustuvan velvollisuutensa, kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi päätöksellään velvoittaa niskoittelijan määräajassa oikaisemaan sen, mitä on tehty tai lyöty laimin. Säännöksen 2 momentin mukaan viranomaisen antamaa kieltoa tai määräystä voidaan

19 Espoon kaupunki Pöytäkirja 199 Rakennuslautakunta Sivu 19 / 45 tehostaa uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella. Maankäyttö- ja rakennuslain 186 :n 1 momentin mukaan kunnan rakennusvalvontaviranomaisen on uhkasakon tai teettämisuhan käyttämistä edellyttävän teon tai laiminlyönnin todettuaan ilmoitettava asiasta poliisille esitutkintaa varten. Säännöksen 2 momentin mukaan ilmoitus saadaan jättää tekemättä, jos tekoa tai laiminlyöntiä olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä vähäisenä, eikä yleisen edun ole katsottava vaativan syytteen nostamista. Maksu jatkuvan valvonnan toimenpiteistä Maankäyttö- ja rakennuslain 145 :n 1 momentin mukaan luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa. Espoon kaupungin rakennusvalvonnan taksan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä 17 :n 1 kohdan mukaan rakennuslautakunnan päätöksestä, jolla on asetettu päävelvoite ja hallintopakon uhka, peritään päätöstä kohden riippuen valmistelun ja käsittelyn työmäärästä 120 /h, kuitenkin vähintään 240 ja enintään Päätöksestä perittävä yhteensä 480 euron suuruinen maksu perustuu valvonta-asian valmistelusta ja käsittelystä aiheutuneeseen työmäärään ja kustannuksiin. Ilmoitusvelvollisuus Jos kiinteistö, sen osa tai sitä koskeva käyttöoikeus luovutetaan, on tässä päätöksessä asetetusta velvoitteesta ja uhkasakosta ilmoitettava luovutuksensaajalle uhkasakkolain 18 :n mukaisesti luovutuskirjaan otetuin maininnoin tai muutoin todisteellisesti. Velvoitetun on lisäksi ilmoitettava rakennuslautakunnalle kirjallisesti luovutuksensaajan nimi ja osoite. Ilmoitus maanmittaustoimistoon Tästä päätöksestä ja sen mukaisesta kiinteistöä koskevasta päävelvoitteesta ja sen tehosteeksi asetetusta uhasta lähetetään ilmoitus Etelä-Suomen maanmittaustoimistoon merkinnän tekemiseksi kiinnityksistä pidettävään rekisteriin. Sovelletut oikeusohjeet Päätöksessä mainittujen lisäksi Maankäyttö- ja rakennuslaki 119 Maankäyttö- ja rakennusasetus 76 Uhkasakkolaki 6, 7 :n 1 momentti, 8, 12, ja 22 Hallintolaki 34 Espoon kaupungin rakennusvalvonnan taksa tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä

20 Espoon kaupunki Pöytäkirja 199 Rakennuslautakunta Sivu 20 / 45 Päätös Liite Oheismateriaali Selostus Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 2 Valokuvat (6 kpl) Tarkastuskertomus Selityspyyntö Rakennuspaikka ja sen omistaja (tontti 3), Vanttila Satulamaakarintie 6, Espoo Penttinen Elise Rakel Velvoitettu Penttinen Elise Rakel Toimenpide Aiemmassa päätöksessä asetetun uhkasakon käsittely, määräys rakennustöiden loppuunsaattamiseksi ja kiinteistön piha-alueen siistimiseksi, päävelvoitteen tehosteeksi asetettava uhkasakko sekä maksu jatkuvan valvonnan toimenpiteistä. Asian tausta Rakennusvalvontakeskukseen on toimitettu toimenpidepyyntö koskien osoitteessa Satulamaakarintie 6 sijaitsevan tontin 3 kesken jätettyä rakennushanketta ja siihen liittyvää epäsiistiä piha-aluetta. Rakennusvalvontakeskuksen valvontarakennusmestari on todennut, että kiinteistölle myönnetyn uudisrakennusluvan voimassaolo on päättynyt, eikä rakennuksessa ole pidetty loppukatselmusta. Rakennus on otettu väestörekisteritietojen mukaan vakinaiseen asuinkäyttöön. Rakennusvalvontakeskus on lähettänyt kiinteistön omistajalle päivätyn kehotuksen saattaa rakennus pihoineen sellaiseen kuntoon, että loppukatselmus voidaan pitää. Omistajaa kehotettiin tilaamaan loppukatselmus viimeistään mennessä. Rakennusvalvontakeskuksen päivätyssä tarkastuskertomuksessa todetaan, että rakennuslupa ja sille luvalla myönnetty voimassaolon pidennys on päättynyt, eikä rakennusvalvontakeskuksesta ole pyydetty loppukatselmusta. Kiinteistön omistajalle varattiin tilaisuus tulla kuulluksi asian johdosta rakennusvalvontakeskuksen päivätyllä, tiedoksi annetulla selityspyynnöllä. Kiinteistön omistaja ei ole antanut kirjallista selitystä.

21 Espoon kaupunki Pöytäkirja 199 Rakennuslautakunta Sivu 21 / 45 Rakennuslautakunta Rakennuslautakunta päätti: 1. velvoittaa Elise Rakel Penttisen saattamaan kiinteistöllä sijaitsevan asuinrakennuksen pihoineen, luvan mukaisesti ja lupaehtoja noudattaen, sellaiseen kuntoon, että loppukatselmus voidaan pitää ja pidetään mennessä, 2. asettaa kohdan 1. päävelvoitteen noudattamisen tehosteeksi Elise Raken Penttiselle kolmentuhannen (3 000) euron uhkasakon, 3. velvoittaa Elise Rakel Penttisen poistamaan kiinteistöltä , tasoittamaan piha-alueen sekä siistimään pinoamalla keskitetysti yhteen paikkaan siellä säilytettävät rakennusmateriaalit sekä suorittamaan rakennusmateriaalien suojaaminen edellä mainitulla kiinteistöllä siten, että rakennusmateriaalit eivät turmellu, mennessä, 4. asettaa kohdan 3. päävelvoitteen noudattamisen tehosteeksi Elise Rakel Penttiselle tuhannen (1 000) euron uhkasakon, 5. veloittaa Elise Rakel Penttiseltä päätöksestä hyväksytyn taksan mukainen neljänsadanviidenkymmenen (450) euron suuruinen maksu, 6. että asiasta ei ilmoiteta poliisille esitutkintaa varten. Rakennuslautakunta Velvoitettu teki oikaisuvaatimuksen rakennuslautakunnan velvoitepäätöksestä veloitetusta rakennusvalvontataksan mukaisesta maksusta. Rakennuslautakunta päätti ottaa oikaisuvaatimuksen käsiteltäväkseen ja katsoi, ettei siinä ole esitetty sellaisia seikkoja, joiden perusteella rakennuslautakunnan päätöksellä määräämä taksan mukainen 450 euron maksu jatkuvan valvonnan toimenpiteistä tulisi poistaa. Oikaisuvaatimus hylättiin. Asian jatkokäsittely ja asianosaisen kuuleminen Rakennusvalvontakeskuksen valvontatarkastaja on kiinteistöllä suorittamallaan valvontakäynnillä todennut rakennuksen olevan edelleen keskeneräinen ja että loppukatselmusta ei ole suoritettu. Velvoitetulle on varattu tilaisuus tulla kuulluksi lähetetyllä, saantitodistuksin tiedoksi annetulla selityspyynnöllä. Velvoitettu ei ole antanut vastinetta selityspyyntöön. Tiedoksi - Elise Penttinen, ote - Etelä-Suomen maanmittaustoimisto

22 Espoon kaupunki Pöytäkirja 200 Rakennuslautakunta Sivu 22 / / / Kiinteistön kunnossapitoa koskevan toimenpidepyynnön saattaminen rakennuslautakunnan käsiteltäväksi, , Seilikaari 10, Espoo Valmistelijat / lisätiedot: Hellsten Petri, puh. (09) Päätösehdotus Rakennusvalvontapäällikkö Veronica Rehn-Kivi Rakennuslautakunta päättää olla ryhtymättä velvoitetoimenpiteisiin kiinteistöä koskevan toimenpidepyynnön johdosta. Perustelut Asunto Oy Mankkaanlehdon omistamalla kiinteistöllä sijaitsee neljä rivitaloa sekä yksi kahden asunnon talo, joissa on yhteensä 20 huoneistoa. Kohde on valmistunut vuonna 1983 ja uudisrakennusluvan mukainen rakennustyö on loppukatselmoitu Kiinteistölle on lisäksi myönnetty muutoslupa katoksen rakentamiselle asunnon V päätyyn sekä vähäisille sisärakenteiden muutoksille asunnossa V. Muutosluvan mukaiset rakennustyöt on loppukatselmoitu Loppukatselmuksissa ei ole todettu rakennuksiin liittyviä puutteita, jotka olisivat antaneet aihetta huomautuksiin. Asiassa on kysymys siitä, onko Asunto Oy Mankkaanlehto kiinteistön omistajana laiminlyönyt maankäyttö- ja rakennuslaissa 166 :n 1 momentissa säädettyä rakennusten kunnossapitovelvoitettaan. Jotta rakennuslautakunta voisi maankäyttö- ja rakennuslain 166 :n 3 momentin ja 182 :n nojalla määrätä ja antaa velvoitteen rakennusten korjaamiseksi, lautakunnan tulisi voida todeta, että rakennusten kunnossapito on laiminlyöty. Velvoite maankäyttö- ja rakennuslain 166 :n 4 momentin mukaisen kuntotutkimuksen suorittamiseksi puolestaan edellyttäisi tarvetta rakennuksen terveellisyyden ja turvallisuuden johdosta ilmeisen välttämättömien korjaustoimenpiteiden selvittämiseen. Toimenpidepyynnön tekijän sekä kiinteistön omistajan esittämistä selvityksistä on todettavissa, että kiinteistöllä on ilmennyt korjaustarpeita muun muassa salaojitukseen, kattovesien johtamiseen, ryömintätilojen tuuletukseen sekä alapohjien läpivientien tiiviyteen liittyen. Lisäksi on ilmennyt, että perustuksia ja salaojia ympäröivissä maantäytöissä käytetyt maa-ainekset eivät ainakaan kaikilta osin vastaa sitä, mitä rakennusaikaisissa suunnitelmissa on esitetty. Kiinteistön omistaja on asiassa antamansa vastineen, esitettyjen selvitysten sekä kohteessa suoritetun valvontakäynnin perusteella ryhtynyt toimenpiteisiin kiinteistöllä olevissa rakennuksissa ilmenneiden

23 Espoon kaupunki Pöytäkirja 200 Rakennuslautakunta Sivu 23 / 45 korjaustarpeiden kuntoon saattamiseksi. Korjaussuunnittelussa ja korjausten toteuttamisessa on käytetty apuna ulkopuolisia asiantuntijoita. Kiinteistön omistaja on suorittanut myös Espoon kaupungin terveystarkastajan edellyttämät korjaukset ja selvitykset. Mistään asiassa esitetystä asiantuntijaselvityksestä ei ilmene, että toimenpidepyynnön tekijän hallinnassa olevassa asunnossa V tai muissakaan kiinteistön rakennuksissa olisi terveyshaittaa aiheuttavia vaurioita. Koska kiinteistön omistaja on tässä tapauksessa asunto-osakeyhtiö, tulee kiinteistön kunnossapitoa koskevassa päätöksenteossa noudattaa asuntoosakeyhtiölaissa säädettyjä menettelyjä. Vaihtoehtoisiin korjaustapoihin liittyvät yhtiön osakkaiden väliset erimielisyydet eivät siten yksinään ole osoitus siitä, että yhtiö olisi laiminlyönyt kunnossapitovelvoitettaan. Asunnon V päädyssä olevan lisärakennuksen kunnossapitovastuun ja - kustannusten jakautumista koskeva toimenpidepyynnön tekijän ja kiinteistön omistajan välinen erimielisyys on yksityisoikeudellinen asia, joka ei kuulu rakennusvalvontaviranomaisen arvioitavaksi. Asiassa ei edellä kerrotun perusteella ole todettavissa, että kiinteistön omistaja olisi laiminlyönyt maankäyttö- ja rakennuslain 166 :n 1 momentissa säädettyä rakennusten kunnossapitovelvollisuuttaan. Aihetta velvoitepäätöksen antamiselle ei näin ollen ole. Toimenpidepyynnössä vaaditun katselmuksen järjestämiselle ei myöskään voida katsoa olevan tässä tilanteessa perustetta. Sovellettavat säännökset Maankäyttö- ja rakennuslain 166 :n 1 momentin mukaan rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset eikä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä. Saman pykälän 3 momentin mukaan jos rakennuksen kunnossapitovelvollisuus laiminlyödään, kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi määrätä rakennuksen korjattavaksi tai sen ympäristön siistittäväksi. Edelleen saman pykälä 4 momentin mukaan ennen korjauskehotuksen antamista rakennusvalvontaviranomainen voi määrätä rakennuksen omistajan esittämään rakennusta koskevan kuntotutkimuksen terveellisyyden ja turvallisuuden johdosta ilmeisen välttämättömien korjaustoimenpiteiden selvittämiseksi. Maankäyttö- ja rakennuslain 182 :n mukaan jos joku ryhtyy toimiin tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten vastaisesti taikka lyö laimin näihin perustuvan velvollisuutensa, kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi päätöksellään velvoittaa niskoittelijan määräajassa oikaisemaan sen, mitä on tehty tai lyöty laimin. Viranomaisen antamaa kieltoa tai määräystä voidaan tehostaa uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella.

24 Espoon kaupunki Pöytäkirja 200 Rakennuslautakunta Sivu 24 / 45 Sovelletut oikeusohjeet Päätöksessä mainittujen lisäksi Hallintolaki 6, 34 Päätös Oheismateriaali Selostus Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - Toimenpidepyyntö liitteineen - Asunto Oy Mankkaanlehdon vastine liitteineen - Asunto Oy Mankkaanlehdon vastine , vastineen liitteet ovat nähtävillä lautakunnan kokouksessa - Toimenpidepyynnön tekijän lausuma , lausuman liitteet ovat nähtävillä lautakunnan kokouksessa - Toimenpidepyynnön tekijän lausunto Asunto Oy Mankkaanlehdon vastine Katselmusmuistio valvontakäynti Rakennuspaikka ja sen omistaja Seilikaari 10, Espoo Asunto Oy Mankkaanlehto Vaatimuksen tekijä ja hänen osoitteensa Seilikaari 10 V, Espoo Ritva Siikaluoma Toimenpidepyyntö Asunto Oy Mankkaanlehdon osakas Ritva Siikaluoma pyytää, että rakennusvalvontaviranomainen antaisi maankäyttö- ja rakennuslain 166 :n 3 momentin mukaisen velvoitteen yhtiölle saattaa rakennus vähintään rakennusluvan edellyttämään kuntoon tai nykyisten rakennusmääräysten edellyttämälle tasolle. Rakennusvalvonnan tulisi lisäksi järjestää katselmus talon V perustusten korjausmääräyksen antamiseksi, johon yhtiön asukkailla olisi mahdollisuus osallistua rakennuksen kunnon selvittämiseksi. Toimenpidepyynnön perusteet Asunto Oy Mankkaanlehdon hallinnassa olevalla tontilla sijaitsevasta talosta V puuttuu rakennuslupaan merkitty salaojituskerros, suoraviivaisesti ja anturan pohjan tasalle asennetut salaojaputket sekä alapohjatuuletus. Rakennuksen alkuperäiseen rakennuslupaan liittyvän pohjatutkimuksen ja pohjarakennussuunnitelman mukaan salaojakerroksen vaatima

25 Espoon kaupunki Pöytäkirja 200 Rakennuslautakunta Sivu 25 / 45 täyttö tehdään 0,2 m leveydeltä käyttäen hyvin vettä läpäisevää salaojasoraa. Salaojatäytön ulkopuolinen täyttö enintään 0,3 metrin leveydellä tehdään soralla tai hienojakoisella louheella. Perustusten leikkauskuvan mukaan täyttö tehdään anturan sisäpuolella vähintään 500 mm paksuisena kerroksena ja kussakin erillisessä alapohjatilassa (asunnossa V niitä on neljä) on oltava vähintään 2 kpl 100 mm x 200 mm suuruista tuuletusaukkoa. Asunnossa V tehdyn alapohja-avauksen perusteella rakennuksen anturan ympärillä ei ole lainkaan kapilaarikatkoa, vaan perustusten ympärillä on hienojakoista hiekkaa. Espoon kaupungin terveystarkastaja on tarkastuspöytäkirjassaan velvoittanut yhtiötä toimenpiteisiin salaojaverkoston toimivuuden tarkastamiseksi. Alapohja-avauksen tuloksista voi selkeästi päätellä, että asuntojen S-V perustuksista puuttuu salaojituskerros, jota ilman salaojaverkosto ei voi olla toimiva nykyisessä muodossaan. Hiekan olemassaolo perustuksissa estää salaojajärjestelmän toimivuuden, koska kosteuden liikkumiselle vaaditut kallistukset ja isorakeinen salaojasora puuttuvat. Vaadittu salaojakerros sekä sen ulkopuolinen täyttö puuttuvat. Salaojien korkeusasema tulisi olla anturan maanvastaisen pohjan tasalla. Asunnon V osalla salaojaputki kulkee kuitenkin välillä huomattavasti anturan pohjan yläpuolella ja siinä on tiukkoja lähes pystysuoria kaatoja alaspäin sekä yhtä tiukkoja nousuja ylöspäin. Nousujen johdosta salaoja sijaitsee ajoittain lähtevästä kaivosta noin cm syvyydellä, kun anturan pohja taas on 90 cm syvyydellä. Salaojaputken mutkat välillä jyrkästi ylös ja välillä alas rikkovat putkelta edellytettyä suoraviivaisuutta. Minkään asunnon alapohjan osastoissa ei ole tuuletusaukkoja. Esimerkiksi asunnossa V on neljä suljettua alapohjaosastoa, jossa kussakin tulisi olla 2 kpl tuuletusaukkoja. Toimenpidepyyntö on kokonaisuudessaan oheismateriaalissa. Asianosaisten kuuleminen ja selitys Kiinteistön omistajalle Asunto Oy Mankkaanlehdolle on varattu tilaisuus tulla kuulluksi asian johdosta rakennusvalvontakeskuksen päivätyllä vastauspyynnöllä sekä päivätyllä selityspyynnöllä. Asunto Oy Mankkaanlehto on sekä päivätyissä vastauksissaan todennut muun muassa seuraavan: Asuntoon V on sen asukkaan vaatimuksesta tehty vuosien mittaan useita taloyhtiön kustantamia tutkimuksia. Näissä kaikissa on todettu, ettei asunto V poikkea kuntonsa puolesta muista taloyhtiön asunnoista. Asunto Oy Mankkaanlehdon hallitus ja isännöitsijä toteavat, ettei heillä ole hallussaan mitään sellaista tutkimustulosta tai -tietoa, joka indikoisi asunnossa V olevan kosteusvaurion.

26 Espoon kaupunki Pöytäkirja 200 Rakennuslautakunta Sivu 26 / 45 Asunto Oy Mankkaanlehto on vastineessaan viitannut myös päivättyyn lausumaansa, joka on oheismateriaalissa päivätyn vastineen liitteenä. Yhtiön suorittamat korjaukset ja selvitykset Taloyhtiössä ryhdyttiin suunnittelemaan salaoja-/sadevesiviemäriremonttia Insinööritoimisto Mikko Vahanen Oy:n päivätyn raportin perusteella. Keväällä 2005 taloyhtiön hallitus tilasi remonttisuunnitelmat, jotka käsittivät koko kiinteistön osalta sadevesiviemärien ja salaojien saneerauksen; tätä suunnitelmaa karsittiin osakkaiden ehdotuksesta ja hallituksen päätöksellä kulujen kurissa pitämiseksi. Koska kattovesistä aiheutuvat ongelmat ovat suurimmat A-D-talossa sen epäedullisen korkeusaseman vuoksi, päätettiin yhtiökokouksen päätöksellä aloittaa remontti ko. rakennuksesta ja piha-pysäköintialueelta. Muiden rakennusten osalta saneeraustyöt oli tarkoitus toteuttaa lähivuosina. Syksyllä 2006 toteutettuun remonttiin sisältyivät A-D-talon ja pysäköintialueen sadevesiviemärityöt sekä lisätöinä jv-viemäripainaumien korjauksia A-D talon alla ja lämpöputken korjausta R-S -asuntojen kohdalla. Vuosina 2007 ja 2008 taloyhtiö joutui priorisoimaan korjausohjelmaa, koska vesikatteen uusiminen jouduttiin vesivuotojen takia tekemään vuonna 2007 ja lämmönjakohuoneen kaukolämmön alajakokeskus laitteineen uusimaan vuonna Sadevesiviemäreiden saneeraustyön 2-vaiheen suunnittelu käynnistettiin näin ollen syksyllä Olemassa olevien salaojien toimivuutta tutkittiin useaan otteeseen Tapiolan Lämpö Oy:n teknisen isännöitsijän Esko Monosen toimesta. Monosen mukaan mitään ongelmia salaojajärjestelmässä ei ollut havaittavissa. Ainoa selkeä ongelma oli sadevesien ohjautuminen salaojajärjestelmään asuntojen E-V kohdalla. Yhtiökokouksessa päätettiin sadevesiremontin tekemisestä Monosen suunnitelman mukaisesti. Sadevesiviemäröinti uusittiin kesällä 2010 asuntojen E-I ja M-R välillä maanvaraisella viemäröinnillä, joka kytkettiin pysäköintialueella olevaan valmiiseen sadevesijärjestelmään. Kattovedet ohjattiin E-V asuntojen vesikatoilta uusittujen vaakakourujen kautta rakennusten päädyistä rännikaivojen kautta rakennettuun sadevesiviemäröintijärjestelmään. Patolevyn asentamisesta V-asunnon päädyn maanpaineiselle sokkeliosuudelle on lisäksi sovittu hallituksen kokouksessa tehdyssä salaojien huuhtelussa salaojat on todettu toimiviksi. Kaivutöiden yhteydessä varmistui se, ettei asunnon ryömintätilaan pääse, koska ryömintätila on korkeudeltaan ainoastaan cm. Kaivualueen maa-ainekset olivat kaivukohdassa kuivia. Salaojaputket olivat kaivualueella puhtaat ja toimivat. Tarkastuksen aikana tekninen isännöitsijä Esko Mononen ei huomannut alustatilasta tulevan voimakasta mikrobien tai homeiden aiheuttamaa hajua. Syksyllä 2010 asunnon V sokkelin vierusta kaivettiin auki maapohjan ja rakenteiden tutkimiseksi. Tutkimuksen mukaan alustilasta ei tullut voimakasta mikrobien ja homeiden aiheuttamaa hajua ja asunnon V

27 Espoon kaupunki Pöytäkirja 200 Rakennuslautakunta Sivu 27 / 45 alustila todettiin huomattavasti kuivemmaksi kuin esimerkiksi asuntojen E ja F ryömintätilat. Lämpötilaeroista johtuvan ontelolaatan alapintaan muodostuvan kondenssiveden määrä minimoidaan tuuletusputkien asennuksella. Seilikaari 10:n eri rakennusten kaivuutöiden perusteella salaojat ovat oikeassa korossa perustuksiin nähden. Myös asunnon V kohdalla tehty kaivutyö syksyllä 2010 vahvistaa havainnot oikeasta korkeusasemasta. Missään tutkimuksissa tai maanrakennustöissä ei ole yksiselitteisesti todettu maa-aineisten koostumusta V-asunnon alla. Silmämääräisesti arvioituna täyttömaana on käytetty hiekkaa ja toteutustapa vastaa siten rakennusaikaista yleisesti käytettyä rakennustapaa. Kapilaarikatkosepelin puuttuminen V-asunnon alta ei ole ratkaiseva seikka, koska asunto V sijaitsee maastollisesti muuttuvalla korkeusasemalla rinteessä. Perusvedet ja hulevedet pääsevät painovoimaisesti ohjautumaan rakenteesta poispäin, eivätkä täten aiheuta rakennuksen alla perustuksiin nähden padotustilannetta. Tapiolan Lämpö Oy:n teknisen isännöitsijän Esko Monosen toimesta rakennuksen ulkovaipasta on mitattu kosteuksia pintakosteusindikaattorilla esimerkiksi asunnon V kohdalla useita kertoja vuosina Näissä mittauksissa ei ole todettu merkittäviä koholla olevia kosteusarvoja. Seilikaari 10:n kaikki asunnot ovat varustettu painovoimaisella ilmanvaihdolla, minkä seurauksena asunnot vaativat aktiivista tuuletusta ja korvausilman saantia. Satunnaisesti huonon sisäilman voi siten päätellä johtuvan asuntojen rakennustavasta sekä kyseiselle aikakaudelle tyypillisestä ilmanvaihtoratkaisusta, eikä mistään asunnossa V ilmenevästä viasta. Korvausilmajärjestelmän asentaminen taloyhtiön kaikkiin asuntoihin on kirjattu taloyhtiön PTS:ään. Terveystarkastajan edellyttämät selvitykset ja korjaukset Kaikki terveystarkastajan ja taloyhtiön teknisen asiantuntijan edellyttämät tutkimukset on suoritettu ja toimenpiteet tehdään joko kesällä 2012 tai ne on laitettu taloyhtiön PTS:ään. Kaikkia toimenpiteitä ei ole mahdollista tehdä yhtä aikaa, koska ne koskevat kaikkia taloyhtiön 20 asuntoa. Huoneistossa V on suoritettu rakenteiden suhteellisen kosteuden mittaukset seitsemästä mittauspisteestä huoneiston sisätiloista huhtikuussa Suoritetuissa mittauksissa ei todettu rakenteissa suhteellisen kosteuden kohollaan olevia arvoja ja tutkimuksen mukaan perustuksista ei ole noussut kapilaarisesti kosteutta huoneiston sisäpuolisiin rakenteisiin. V-asunnon läpiviennit tarkastettiin ja mahdollisuuksien mukaan tiivistettiin Taloyhtiö on yhtiökokouksessaan päättänyt asennuttaa rakennuksen alapohjan tuuletusputket rakennusten sisäänkäyntijulkisivuille. Sisäpihoilla asennus suoritetaan talkootöinä. Taloyhtiön rakennuksissa on jo tällä hetkellä tuuletusputkia seuraavien asuntojen kohdalla: A-D, F, H, R ja V. Osa asunto V:n alapohjan

Espoon kaupunki Pöytäkirja 197. Rakennuslautakunta 01.11.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 197. Rakennuslautakunta 01.11.2012 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 01.11.2012 Sivu 1 / 1 4532/10.03.00/2012 197 Oikaisuvaatimus katselmuspöytäkirjaan ja määräykseen, 49-50-15-12, Katri Valan tie 12, 02660 Espoo Valmistelijat / lisätiedot: Juvalainen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 198. Rakennuslautakunta 01.11.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 198. Rakennuslautakunta 01.11.2012 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 01.11.2012 Sivu 1 / 1 2377/10.03.00/2011 198 Uhkasakon tuomitseminen ja uuden uhkasakolla tehostetun päävelvoitteen asettaminen keskeneräisen rakennuspaikan siistimiseksi, rauennut lupa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 209. Rakennuslautakunta 22.11.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 209. Rakennuslautakunta 22.11.2012 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 22.11.2012 Sivu 1 / 1 4912/10.03.00/2012 209 Uhkasakolla tehostetun päävelvoitteen asettaminen kiinteistöllä varastoitavan merikontin poistamiseksi, 49-61-71-1, Viherkalliontie 8, 02710

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 55. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 55. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 23.03.2017 Sivu 1 / 1 55 Uhkasakolla tehostetun velvoitteen asettaminen luvattomien, tilapäisten majoitusrakennusten poistamiseksi, kiinteistö 49-76-2-1, Siikajärventie 88-90 Valmistelijat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 5. Rakennuslautakunta 07.06.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 5. Rakennuslautakunta 07.06.2012 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 07.06.2012 Sivu 1 / 1 2596/10.03.00/2012 5 Uhkasakolla tehostetun päävelvoitteen asettaminen tilan siistimiseksi, 49-441-6-47, Uudenpellontie 9 (Uudenpellonkuja 4), 02860 Espoo Valmistelijat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 40. Rakennuslautakunta 13.03.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 40. Rakennuslautakunta 13.03.2012 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 13.03.2012 Sivu 1 / 1 97/10.03.00/2012 40 Uhkasakon tuomitseminen ja uuden uhkasakolla tehostetun velvoitteen asettaminen varastoinnin lopettamiseksi, 49-457-4-22, Jakoniityntie 5 b,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 126 05.12.2013. 126 Asianro 5964/10.03.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 126 05.12.2013. 126 Asianro 5964/10.03.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2013 1 (1) 126 Asianro 5964/10.03.00/2013 Uhkasakon asettaminen päävelvoitteen noudattamiseksi / 37-6-9 / Ratsupolku 3 / luvaton tontin käyttö Vs. rakennustarkastaja Ilkka

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 107 09.10.2014. 107 Asianro 5559/10.03.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 107 09.10.2014. 107 Asianro 5559/10.03.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (1) 107 Asianro 5559/10.03.00/2013 Teettämisuhan määrääminen täytäntöön pantavaksi / 778-424-9-57 / Simolantie 8, 77630 Lempyy / palaneen rakennuksen purkaminen ja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 123. Rakennuslautakunta 22.08.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 123. Rakennuslautakunta 22.08.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 22.08.2013 Sivu 1 / 1 2819/10.03.00/2013 123 Oikaisuvaatimus rakenneinsinöörin 23.5.2013 antamaan määräykseen, lupatunnus 2009-1833, kiinteistö 49-54-146-16, Degerbyntie 23, 02600 Espoo

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 91 12.09.2013. 91 Asianro 1758/10.03.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 91 12.09.2013. 91 Asianro 1758/10.03.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013/2013 1 (1) 91 Asianro 1758/10.03.00/2013 Uhkasakolla tehostetun päävelvoitteen asettaminen kaarihallin rakenteiden tarkistamiseksi ja käyttökieltoon määrääminen / 462-4-139

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 135. Rakennuslautakunta 28.06.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 135. Rakennuslautakunta 28.06.2012 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 28.06.2012 Sivu 1 / 1 2979/10.03.00/2012 135 Betoniharkkorakenteisen tukimuurin ja muiden piharakenteiden rakentamista koskevan toimenpidepyynnön saattaminen rakennuslautakunnan käsiteltäväksi,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 200. Rakennuslautakunta 01.11.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 200. Rakennuslautakunta 01.11.2012 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 01.11.2012 Sivu 1 / 1 3493/10.03.00/2012 200 Kiinteistön kunnossapitoa koskevan toimenpidepyynnön saattaminen rakennuslautakunnan käsiteltäväksi, 49-26-106-3, Seilikaari 10, 02180 Espoo

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 557/ /2012

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 557/ /2012 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 (1) 18 Asianro 557/10.03.00/2012 Uhkasakon tuomitseminen ja uuden uhkasakolla tehostetun päävelvoitteen asettaminen / 20-4-5 / Varpukuja 1 / ylimääräisten maamassojen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 127 05.12.2013. 127 Asianro 6125/10.03.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 127 05.12.2013. 127 Asianro 6125/10.03.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2013 1 (1) 127 Asianro 6125/10.03.00/2013 Uhkasakon asettaminen päävelvoitteen noudattamiseksi / 34-190-1 / Savolanrannantie 33 / luvaton laituri Vs. rakennustarkastaja Ilkka

Lisätiedot

Valvonta ja pakkokeinot. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.

Valvonta ja pakkokeinot. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9. Valvonta ja pakkokeinot Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.2017 MRL 24 luku Pakkokeinot ja seuraamukset Rakennustyön keskeyttäminen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5. Rakennuslautakunta 17.01.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5. Rakennuslautakunta 17.01.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 17.01.2013 Sivu 1 / 1 1442/10.03.00/2011 5 Aiemmalla päätöksellä asetetun uhkasakon käsittely ja uuden uhkasakolla tehostetun päävelvoitteen asettaminen luvattomasti rakennetun uudisrakennuksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 3377/10.03.00/2014 103 Luvattoman rakennustyön keskeyttäminen, kiinteistö 49-13-20-17, Westendintie 61 B, 02610 Espoo Valmistelijat / lisätiedot: Petri Hellsten,

Lisätiedot

Rakennuksen kiireellisistä kunnostustoimista ja ympäristön siistimisestä määrääminen

Rakennuksen kiireellisistä kunnostustoimista ja ympäristön siistimisestä määrääminen Ympäristölautakunta 31 21.05.2014 Rakennuksen kiireellisistä kunnostustoimista ja ympäristön siistimisestä määrääminen YMPL 31 Tarkastusten ja katselmuksen perusteella liikerakennus ja sen ympäristö tontilla

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Rakennustyön keskeyttäminen / 11-6-1 / Pohjolankatu 18 / käyttövesiputkiston korjaustyö Vs. rakennustarkastaja Ilkka Korhonen Alueellinen

Lisätiedot

Rakentaminen vastoin lupapäätöstä tai vanhaksi menneet luvat. Risto Levanto Rakenneyksikön päällikkö

Rakentaminen vastoin lupapäätöstä tai vanhaksi menneet luvat. Risto Levanto Rakenneyksikön päällikkö Rakentaminen vastoin lupapäätöstä tai vanhaksi menneet luvat Risto Levanto Rakenneyksikön päällikkö 17.11.2015 Rakentaminen vastoin lupapäätöstä tai vanhaksi menneet luvat ei ylipäätään pitäisi tapahtua

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 18. Rakennuslautakunta 26.01.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 18. Rakennuslautakunta 26.01.2012 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 26.01.2012 Sivu 1 / 1 6232/10.03.00/2011 18 Vaatimus rakennusluvan 2011-1366 rakennusvalvontamaksun nro 114701171 poistamiseksi, kiinteistö 51-280-3, Sotarovastintie 5, 00370 Helsinki

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 33. Rakennuslautakunta 28.02.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 33. Rakennuslautakunta 28.02.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 28.02.2013 Sivu 1 / 1 6440/10.03.00/2011 33 Selityksen antaminen Korkeimmalle hallinto-oikeudelle vastaavan työnjohtajan hyväksymisen peruuttamista koskevasta valituksesta, lupatunnus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 2888/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 2888/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (1) 53 Asianro 2888/10.03.00/2013 Oikaisuvaatimus / rakennustarkastaja Esa Koposen päätös 26.11.2012 1067 / osittaiset loppukatselmukset 26.3.2013 ja 2.4.2013 / 8-49-12

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 39 03.03.2015 58 14.04.2015 Juoksevan uhkasakon tuomitseminen maksettavaksi korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen perusteella kiinteistölle

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta. 18 Asianro 119/10.00.02/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta. 18 Asianro 119/10.00.02/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (1) 18 Asianro 119/10.00.02/2013 Lausunnon antaminen Kuopion hallinto-oikeudelle Nilsiän ympäristölautakunnan valvontajaoston päätöksestä 11.12.2012 73 Rakennuslupainsinööri

Lisätiedot

Luvattoman rakennustyön keskeyttäminen, 529-30-29-3, Pehtoorinkuja 4, 21110 Naantali

Luvattoman rakennustyön keskeyttäminen, 529-30-29-3, Pehtoorinkuja 4, 21110 Naantali Rakennuslautakunta 43 26.10.2011 Rakennuslautakunta 17 23.05.2012 Rakennuslautakunta 55 21.11.2012 Rakennuslautakunta 61 18.12.2012 Rakennuslautakunta 54 06.11.2013 Rakennuslautakunta 1 29.01.2014 Luvattoman

Lisätiedot

Juoksevan uhkasakon asettaminen luvatonta rakentamista/laajentamista sekä ennallistamismääräystä koskevassa asiassa/osmo Roukala, Morsiussaarentie 8

Juoksevan uhkasakon asettaminen luvatonta rakentamista/laajentamista sekä ennallistamismääräystä koskevassa asiassa/osmo Roukala, Morsiussaarentie 8 Rakennus- ja ympäristölautakunta 74 15.04.2015 Juoksevan uhkasakon asettaminen luvatonta rakentamista/laajentamista sekä ennallistamismääräystä koskevassa asiassa/osmo Roukala, Morsiussaarentie 8 Rakennus-

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 3087/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 3087/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (1) 86 Asianro 3087/10.03.00/2013 Rakennustyön keskeyttäminen / 428-5-21 / luvaton laituri Rakennuslupainsinööri Antti Kankkunen Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 162. Rakennuslautakunta 31.10.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 162. Rakennuslautakunta 31.10.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 31.10.2013 Sivu 1 / 1 4298/10.03.00/2013 162 Kiinteistön pihan ja raja-aidan korkeusasemia ynnä muuta koskevan toimenpidepyynnön saattaminen rakennuslautakunnan päätettäväksi, 49-30-111-14,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (6) Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristöja lupajaosto Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (6) Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristöja lupajaosto Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 (6) 12 Määräyksen antaminen ja uhkasakon asettaminen Sorters Finland Oy:lle HEL 2012-010110 T 11 01 00 00 Päätös Päätökseen velvoitettu Asian vireilletulo Asian käsittely

Lisätiedot

TERVEYDENSUOJELU- JA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN YHTEISTYÖSTÄ RAKENNUSTEN TERVEYSHAITTAKORJAUKSISSA

TERVEYDENSUOJELU- JA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN YHTEISTYÖSTÄ RAKENNUSTEN TERVEYSHAITTAKORJAUKSISSA TERVEYDENSUOJELU- JA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN YHTEISTYÖSTÄ RAKENNUSTEN TERVEYSHAITTAKORJAUKSISSA Ylitarkastaja Vesa Pekkola Sosiaali- ja terveysministeriö 17.11.2014 Hallintolaki 10 Viranomaisten yhteistyö

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEIDEN TAKSA

ASIKKALAN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEIDEN TAKSA ASIKKALAN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEIDEN TAKSA Ympäristölautakunta 4.3.2014 16 Sisällys 1 Yleistä... 2 2 Rakentamisen ja siihen verrattavien muutoksien valvonta (MRL 125

Lisätiedot

LUVATON RAKENTAMINEN JA LUVATON KÄYTTÖTARKOITUS

LUVATON RAKENTAMINEN JA LUVATON KÄYTTÖTARKOITUS LUVATON RAKENTAMINEN JA LUVATON KÄYTTÖTARKOITUS Rakennusvalvonnan ajankohtaisseminaari 17.11.2015, Savoy-teatteri Minna Mättö, rakennuslakimies, OTM, VT Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto 1 MILLOIN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/ (5) Ympäristölautakunta Ytp/ Asunto Oy Tulustie 8.a, Tulustie 8a, HELSINKI.

Helsingin kaupunki Esityslista 8/ (5) Ympäristölautakunta Ytp/ Asunto Oy Tulustie 8.a, Tulustie 8a, HELSINKI. Helsingin kaupunki Esityslista 8/2017 1 (5) 2 Asunnon terveyshaitta-asia HEL 2017-004848 T 11 02 02 02 Päätösehdotus Päätöksen kohde Vireilletulo ja taustaa päättää asunnon terveyshaitta-asiassa seuraavaa.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 80. Rakennuslautakunta 05.06.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 80. Rakennuslautakunta 05.06.2014 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 05.06.2014 Sivu 1 / 1 2509/10.03.00/2014 80 Purkamislupa-asia, 2014-736, Lippajärventie 44 02940 ESPOO, Espoon kaupunki / Tekninen ja ympäristötoimi Päätöspäivämäärä 05.06.2014 Päätös

Lisätiedot

Luvaton maantäyttö Nevaksen kylässä kiinteistöllä RN:o 3:322 (KALLIORINNE) / Olovligt utfyllnad i Nevas, fastighet RN:r 3:322 (KALLIORINNE)

Luvaton maantäyttö Nevaksen kylässä kiinteistöllä RN:o 3:322 (KALLIORINNE) / Olovligt utfyllnad i Nevas, fastighet RN:r 3:322 (KALLIORINNE) Lupajaosto/Lovsektionen 240 18.08.2004 Lupajaosto/Lovsektionen 77 13.05.2009 Luvaton maantäyttö Nevaksen kylässä kiinteistöllä RN:o 3:322 (KALLIORINNE) / Olovligt utfyllnad i Nevas, fastighet RN:r 3:322

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (8) Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristöja lupajaosto Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (8) Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristöja lupajaosto Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2017 1 (8) 97 Velvoitteen asettaminen roskakorien siirtämiseksi (tontti 10582/13, osoite Antareksenkatu 6) HEL 2017-011345 T 10 04 10 Facta 10-0040-17-HAL Päätös Toimenpidepyyntö

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 106. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 106. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 2864/10.03.00/2014 106 Hulevesien johtamista ynnä muuta koskevan toimenpidepyynnön saattaminen rakennuslautakunnan päätettäväksi, 49-26-10-4, Nygrannaksentie 15,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 121. Rakennuslautakunta 17.09.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 121. Rakennuslautakunta 17.09.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 17.09.2015 Sivu 1 / 1 3125/10.03.00/2015 121 Uudelleenkäsittely oikaisuvaatimuksen johdosta, Laajennuslupa-asia, 2013-1095, Räisäläntie 5, Bique Tomi Matti Johannes ym. Päätöspäivämäärä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 163. Rakennuslautakunta 31.10.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 163. Rakennuslautakunta 31.10.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 31.10.2013 Sivu 1 / 1 4299/10.03.00/2013 163 Kiinteistön etupihan koron tarkistusmittausta, pihakorkeuden tason alentamista ynnä muuta koskevan toimenpidepyynnön saattaminen rakennuslautakunnan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 98. Rakennuslautakunta 26.06.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 98. Rakennuslautakunta 26.06.2014 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 26.06.2014 Sivu 1 / 1 2833/10.03.00/2014 98 Purkamislupa-asia, 2014-828, Länsituulentie 7 02100 ESPOO, Tapiolan Toimitalo Oy c/o Corbel Oy Päätöspäivämäärä 26.06.2014 Päätös annetaan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 24.09.2015 Sivu 1 / 1 3831/11.01.05/2015 77 Jätelain mukaisen puhdistamismääräyksen antaminen ja uhkasakon asettaminen / Espoo, Mynttilä Valmistelijat / lisätiedot: Lea Salonpää, puh.

Lisätiedot

Rakennuspaikka DÅVITS, Brakeudden 37, JORVAS. Rakennettu kerrosala 157 m²

Rakennuspaikka DÅVITS, Brakeudden 37, JORVAS. Rakennettu kerrosala 157 m² Rakennus- ja ympäristölautakunta 105 09.06.2015 Rakennuslupa 15-64-A, Dåvits 410-1-81 / Oikaisuvaatimus 15-12-OIK 490/10.03.00.02/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 105 Asia Rakennuslupa Hakemus on

Lisätiedot

Rakentajailta 16.09.2014 Lupapäätös Rakennusvalvonta Juha Vulkko

Rakentajailta 16.09.2014 Lupapäätös Rakennusvalvonta Juha Vulkko Rakentajailta 16.09.2014 Lupapäätös Rakennusvalvonta Juha Vulkko Rakennuslupapäätös Rakennuslupapäätöksen tekee rakennustarkastaja. Rakennuslupapäätös annetaan ns. julkipanon jälkeen ( 14 vrk oikaisuvaatimusaika

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 4/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Esityslista 4/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Esityslista 4/2017 1 (5) 7 Määräyksen antaminen ja uhkasakon asettaminen Kiertotie Oy:lle HEL 2013-016454 T 11 01 00 00 Päätösehdotus Päätökseen velvoitettu Asian vireilletulo Asian

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.04.2017 Sivu 1 / 1 1790/2017 10.03.00 93 Purkamislupa-asia, 2017-233, Tontunmäentie 33 02200 ESPOO, Asunto Oy Riihitonttu c/o Talohallinta Oy Martinlaakso Päätöspäivämäärä 20.04.2017

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI RAKENNUSLAUTAKUNTA PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT RAKENNUSLAUTAKUNTA 03.12.2009 34 PIEKSÄMÄEN

Lisätiedot

Lupatunnus R Sivu 1

Lupatunnus R Sivu 1 Lupatunnus 12-0111-R 01.10.2012 64 Sivu 1 Kerimäen kunta Kerimäentie 10 58200 Kerimäki RAKENNUSPAIKKA Jouhenniemi, 246-408-0004-0629 Teollisuustie, 58200 KERIMÄKI Kiinteistön nimi HERTTUALA pinta-ala 4000

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT VIHDIN KUNNASSA, MAKSUTAKSA

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT VIHDIN KUNNASSA, MAKSUTAKSA ympa 11.3.2015 14 ympa liite 2 RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT VIHDIN KUNNASSA, MAKSUTAKSA Voimaantulo 1.5.2015 1 Yleistä Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖÄ RUMENTAVA RAKENNUKSEN YMPÄRISTÖ ORIVEDEN KAUPUNGIN PAPPILAN KYLÄSSÄ TILALLA VANHA-PAPPILA RN:O 26:2

YMPÄRISTÖÄ RUMENTAVA RAKENNUKSEN YMPÄRISTÖ ORIVEDEN KAUPUNGIN PAPPILAN KYLÄSSÄ TILALLA VANHA-PAPPILA RN:O 26:2 Ympäristölautakunta 94 15.06.2004 Ympäristölautakunta 127 13.10.2004 Ympäristölautakunta 124 30.06.2009 Ympäristölautakunta 157 13.10.2009 Ympäristölautakunta 21 26.01.2010 Ympäristölautakunta 139 26.10.2010

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 178. Rakennuslautakunta 20.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 178. Rakennuslautakunta 20.11.2014 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.11.2014 Sivu 1 / 1 178 Maa-aineksen valumista ynnä muuta koskevan toimenpidepyynnön saattaminen rakennuslautakunnan käsiteltäväksi, 49-60-117-7, Kaivosmäki 8, 02730 Espoo Valmistelijat

Lisätiedot

VETELIN KUNTA MAA-AINESMAKSUT

VETELIN KUNTA MAA-AINESMAKSUT VETELIN KUNTA MAA-AINESMAKSUT 2 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMIS- TOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1. YLEISTÄ Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan

Lisätiedot

Lupa nro 2014-192 / Lappeenrannan Arvokiinteistöt Oy, rakennuslupahakemus

Lupa nro 2014-192 / Lappeenrannan Arvokiinteistöt Oy, rakennuslupahakemus Rakennuslautakunta 53 03.06.2014 Rakennuslautakunta 59 01.07.2014 Lupa nro 2014-192 / Lappeenrannan Arvokiinteistöt Oy, rakennuslupahakemus 187/10.03.00.04.00/2014 RAKLA 53 Valmistelija/lisätiedot: Rakennustarkastaja

Lisätiedot

Ymp.ltk. 13.12.2011 Liite 10 RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET

Ymp.ltk. 13.12.2011 Liite 10 RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 1 Ymp.ltk. 13.12.2011 Liite 10 RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 2 1 YLEISTÄ Rakennuttaja tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan rakennustyön toteuttamiseksi tarpeellisista

Lisätiedot

Lupahakemuksen ja ottamissuunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava kunnalle seuraavat maksut:

Lupahakemuksen ja ottamissuunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava kunnalle seuraavat maksut: KAJAANIN KAUPUNGISSA MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT Hyväksytty ympäristöteknisessä lautakunnassa

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT LUPA- JA VALVONTAMAKSU (MRL 145 ) 1 Yleistä Luvan haltija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastusja valvontatehtävistä sekä muista

Lisätiedot

PIRKANMAAN LAATUHALLIT OY, PUOLILÄMMIN HALLI, RAKENNUSLUPA NRO 15-77-R

PIRKANMAAN LAATUHALLIT OY, PUOLILÄMMIN HALLI, RAKENNUSLUPA NRO 15-77-R Kaavoitus- ja rakennusjaosto 85 25.06.2015 PIRKANMAAN LAATUHALLIT OY, PUOLILÄMMIN HALLI, RAKENNUSLUPA NRO 15-77-R KAAVRAKJ 25.06.2015 85 ASIA Rakennuslupa nro 15-137-R RAKENNUSPAIKKA Herrala, 418-406-0002-0232

Lisätiedot

Lupanumero 2015-7 Päätöspäivä 21.4.2015 41

Lupanumero 2015-7 Päätöspäivä 21.4.2015 41 / 8 Lupanumero 205-7 Päätöspäivä 2.4.205 4 HAKIJA As Oy Porvoon Stenbockinkatu 2 c/o Sisco Asunnot Oy Linnavuorentie 28 C, 00950 HELSINKI RAKENNUSPAIKKA Kiinteistötunnus Kaupunginosa 638-026-2406-000 KAUPUNGINOSA

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (6) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (6) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (6) RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU Rakenneyksikön muiden viranhaltijoiden tekemät rakennuslupapäätökset Päätökset annetaan julkipanon jälkeen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/ (6) Ympäristölautakunta Ytp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/ (6) Ympäristölautakunta Ytp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2017 1 (6) 157 Samaadi Minimutu Oy, terveydensuojelulain 27 :n mukaisen määräyksen antaminen HEL 2017-004596 T 11 02 02 02 Päätös Päätöksen kohde Vireilletulo ja taustaa

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMIS- TOIMINNAN VALVONNASTA PERITTÄVÄT MAKSUT. Laihian kunnanvaltuuston hyväksymä.

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMIS- TOIMINNAN VALVONNASTA PERITTÄVÄT MAKSUT. Laihian kunnanvaltuuston hyväksymä. 1 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMIS- TOIMINNAN VALVONNASTA PERITTÄVÄT MAKSUT Laihian kunnanvaltuuston 27.9.2010 73 hyväksymä. Laihian kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman

Lisätiedot

Tontin pinta-ala: 2082m2

Tontin pinta-ala: 2082m2 Rakennuslautakunta 23 20.05.2015 Rakennuslupahakemus R2-2015 (6. kaupunginosan korttelin 82 tontti 5, Alppitie 10A, olohuoneen ja eteistilan laajennus ja muutos sekä terassin laajennus, lupaa haetaan jo

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 7

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 7 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2015 Nro 7 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT (Hyväksytty ympäristölautakunnassa 26.2.2015) 1 Yleistä

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT K A U H A J O E N K A U P U N K I MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT VOIMAANTULO 1.1.2015 Kauhajoen kaupungissa maa-ainesten ottamissuunnitelman

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Kaustisen kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta, ottamistoiminnan valvonnasta sekä

Lisätiedot

Maa-aineslain mukainen taksa

Maa-aineslain mukainen taksa SODANKYLÄN KUNTA Ymp.ltk 26.9.2013 61 Maa-aineslain mukainen taksa Lapin Tähtikunta Kunnanvirasto Puhelin 0400 618 870 PL 60 Telefax (016) 618 102 99601 Sodankylä Y-tunnus 0193169-1 2 Sisältö 1 Yleistä

Lisätiedot

Maa-aineslain mukaisen lupapäätöksen antamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut sekä maa-aineslain ja ympäristösuojelulain

Maa-aineslain mukaisen lupapäätöksen antamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut sekä maa-aineslain ja ympäristösuojelulain Maa-aineslain mukaisen lupapäätöksen antamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut sekä maa-aineslain ja ympäristösuojelulain mukaisten lupien yhteiskäsittelyn ja valvonnan taksa 1 YLEISTÄ

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 9. Anja Kurki, puheenjohtaja Marianne Ehrnstén Seppo Lintunen Marjut Lindroos Markus Soronen

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 9. Anja Kurki, puheenjohtaja Marianne Ehrnstén Seppo Lintunen Marjut Lindroos Markus Soronen Keskusvaalilautakunta 07.04.2017 Sivu 1 / 9 Kokoustiedot Aika 07.04.2017 perjantai klo 19:00-21:15 Paikka Asemakuja 2 C, kokoushuone Arvo, 5. kerros Saapuvilla olleet jäsenet Anja Kurki, puheenjohtaja

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 10.4.2012, kello 17.30 18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja Haapala

Lisätiedot

MAA-AINEKSEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT PAIMION KAUPUNGISSA

MAA-AINEKSEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT PAIMION KAUPUNGISSA MAA-AINEKSEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT PAIMION KAUPUNGISSA 1 YLEISTÄ Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT HAMINAN KAUPUNGISSA

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT HAMINAN KAUPUNGISSA 1 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT HAMINAN KAUPUNGISSA Haminan kaupungissa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta, ottamistoiminnan

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Kalajoen kaupunki MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Valtuuston 1.11.2016 hyväksymä Voimaantulopäivä 1.1.2017. 1 Yleistä Maa-ainesten

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Tammelan kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta, ottamistoiminnan valvonnasta sekä

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Urjalan kunnan valtuuston päätös 18.6.2012 17 1 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Urjalan kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta,

Lisätiedot

Lupatunnus R Sivu 1. HAKIJA Master Kodit Oy perustettavan yhtiön lukuun, Hietalantie 7, LEHMO

Lupatunnus R Sivu 1. HAKIJA Master Kodit Oy perustettavan yhtiön lukuun, Hietalantie 7, LEHMO Lupatunnus 17-0143-R 24.05.2017 53 Sivu 1 HAKIJA Master Kodit Oy perustettavan yhtiön lukuun, Hietalantie 7, 80710 LEHMO RAKENNUSPAIKKA 753-423-0004-0131-M-0601 Karttakuja 1, 04130 SIPOO Kaavatilanne N

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Voimaantulopäätökset: Joutsa RAKLTK 20.02.2006 KH 10.04.2006 KV 05.06.2006 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ...3

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 15/ (6) Ympäristölautakunta Etp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 15/ (6) Ympäristölautakunta Etp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 15/2016 1 (6) FitnessOnline Simonkatu 9 00100 Helsinki 325 Elintarvikelain 55 :n mukaisen määräyksen antaminen ja uhkasakon asettaminen FitnessOnlinelle HEL 2016-001895

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Leppävirran kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta, ottamistoiminnan valvonnasta

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNNASSA MAA-AINESTEN OTTAMIS- SUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

SONKAJÄRVEN KUNNASSA MAA-AINESTEN OTTAMIS- SUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT SONKAJÄRVEN KUNNASSA MAA-AINESTEN OTTAMIS- SUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 1 YLEISTÄ Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 20.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 20.11.2014 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.11.2014 Sivu 1 / 1 3569/10.03.00/2014 176 Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle purkamislupaa koskevasta valituksesta, lupatunnus 2014-654, 49-13-18-18, Westendintie 43,

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA Liite Ryk 4. Rakennus- ja ympäristölautakunta (5)

KANGASALAN KUNTA Liite Ryk 4. Rakennus- ja ympäristölautakunta (5) KANGASALAN KUNTA Liite Ryk 4 Rakennus- ja ympäristölautakunta 2.6.2016 1 (5) Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut Kangasalan kunnassa 1

Lisätiedot

Hallintopakkopäätös ja uhan asettaminen Putajan SEOn kiinteistön piha-alueen puhdistamisesta ja polttoainesäiliöiden poistamisesta

Hallintopakkopäätös ja uhan asettaminen Putajan SEOn kiinteistön piha-alueen puhdistamisesta ja polttoainesäiliöiden poistamisesta Rakennuslautakunta 37 10.05.2016 Hallintopakkopäätös ja uhan asettaminen Putajan SEOn kiinteistön piha-alueen puhdistamisesta ja polttoainesäiliöiden poistamisesta 302/10.03.00/2016 RAKLTK 10.05.2016 37

Lisätiedot

2.1 Suunnitelmaa kohti 350,00. + ottamisalueen pinta-alan mukaan ( min 1 ha ) 100,00 / ha. sekä lisäksi hakemuksessa otettavaksi esitetyn

2.1 Suunnitelmaa kohti 350,00. + ottamisalueen pinta-alan mukaan ( min 1 ha ) 100,00 / ha. sekä lisäksi hakemuksessa otettavaksi esitetyn PARKANON KAUPUNKI 1 MAA-AINESTAKSA Parkanon kaupungissa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta, ottamistoiminnan valvonnasta sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut. 1 YLEISTÄ Maa-ainesten

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 11 12.02.2015. 11 Asianro 7103/10.03.00.03/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 11 12.02.2015. 11 Asianro 7103/10.03.00.03/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) 11 Asianro 7103/10.03.00.03/2014 Oikaisuvaatimus / Vs. tarkastusarkkitehti Saara Revon päätös 24.11.2014 943 / 12-14-2 / Hiihtäjäntie 15 / jätekatos Vs. rakennustarkastaja

Lisätiedot

MAA-AINESMAKSUT HALSUAN KUNTA

MAA-AINESMAKSUT HALSUAN KUNTA MAA-AINESMAKSUT HALSUAN KUNTA 2 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Halsuan kunnassa maa-ainesten ottosuunnitelman tarkistamisesta, ottotoiminnasta,

Lisätiedot

Inkoon Kunta Maa-ainestaksa

Inkoon Kunta Maa-ainestaksa Inkoon Kunta Maa-ainestaksa Hyväksytty Inkoon rakennus- ja ympäristölautakunnassa 12.11.2013 183 Otetaan käyttöön 1.12.2013 Sisällys 1 YLEISTÄ...2 2 TARKASTUSMAKSU...2 3 VALVONTAMAKSU...3 4 KUULEMINEN...4

Lisätiedot

Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone, Espoonkatu 5

Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone, Espoonkatu 5 Espoon kaupunki terveyslautakunnan sosiaali- ja Pöytäkirja 11.05.2016 Sivu 1 / 8 Kokoustiedot Aika 11.05.2016 keskiviikko klo 17:00-19:15 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone, Espoonkatu 5 Saapuvilla

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/ (6) Ympäristölautakunta Ytp/

Helsingin kaupunki Esityslista 8/ (6) Ympäristölautakunta Ytp/ Helsingin kaupunki Esityslista 8/2017 1 (6) 4 Marainvest N&K Oy, terveydensuojelulain 27 :n mukaisen määräyksen antaminen HEL 2017-004593 T 11 02 02 02 Päätösehdotus Päätöksen kohde Vireilletulo ja taustaa

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA MAA-AINESTAKSA MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

ALAVIESKAN KUNTA MAA-AINESTAKSA MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT MAA-AINESTAKSA MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Hyväksytty Alavieskan kunnanvaltuustossa 13.2.2008, 5 Voimaantulo 1.4.2008 alkaen 1

Lisätiedot

Ottamissuunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava kunnalle seuraavat maksut: 2.1 Suunnitelmaa kohti 370

Ottamissuunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava kunnalle seuraavat maksut: 2.1 Suunnitelmaa kohti 370 Riihimäen kaupunki TAKSAT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Hyväksytty 12.12.2011 Voimaantulo 1.2.2012 1 YLEISTÄ Maa-ainesten ottamissuunnitelman

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 46. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 46. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.04.2016 Sivu 1 / 1 1765/2016 10.03.00 46 Oikaisuvaatimus koskien lupainsinöörin 8.3.2016 antamaa päätöstä vastaavan työnjohtajan hakemukseen, rakennuslupa 2015-1011-A Valmistelijat

Lisätiedot

Suunnitelmaa kohti perusmaksu 180,00. sekä lisäksi peritään hakemuksessa otettavaksi esitetyn maa-ainesmäärän tilavuuden mukaan

Suunnitelmaa kohti perusmaksu 180,00. sekä lisäksi peritään hakemuksessa otettavaksi esitetyn maa-ainesmäärän tilavuuden mukaan MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Ympäristölautakunta 5.11.2014 Tekninen lautakunta 13.11.2014 Voimaantulo 1.1.2015 1 YLEISTÄ Maa-ainesten

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMIN- NAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT JÄMSÄN KAUPUNGISSA

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMIN- NAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT JÄMSÄN KAUPUNGISSA MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMIN- NAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT JÄMSÄN KAUPUNGISSA Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 8. Anja Kurki, puheenjohtaja Marianne Ehrnstén Seppo Lintunen Marjut Lindroos Markus Soronen

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 8. Anja Kurki, puheenjohtaja Marianne Ehrnstén Seppo Lintunen Marjut Lindroos Markus Soronen Espoon kaupunki Pöytäkirja Keskusvaalilautakunta 09.04.2017 Sivu 1 / 8 Kokoustiedot Aika 09.04.2017 sunnuntai klo 10:00-24:30 Paikka Asemakuja 2 C, kokoushuone Arvo, 5. kerros Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

2.1 Suunnitelmaa kohti 350. + ottamisalueen pinta-alan mukaan 170 /ha. sekä lisäksi hakemuksessa otettavaksi esitetyn

2.1 Suunnitelmaa kohti 350. + ottamisalueen pinta-alan mukaan 170 /ha. sekä lisäksi hakemuksessa otettavaksi esitetyn NAANTALIN KAUPUNKI MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TAR- 1(5) KASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVON- NASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1.6.2011 alkaen Kaupunginhallitus 26.4.2011 184 1 YLEISTÄ Maa-ainesten

Lisätiedot

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut. Hangon kaupunki Tekninen ja ympäristövirasto

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut. Hangon kaupunki Tekninen ja ympäristövirasto 1(6) 1 Yleistä 2 Tarkastusmaksu tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta sekä muista viranomaistehtävistä luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan maaaineslain (555/81)

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN MAA-AINESVALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA ALKAEN

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN MAA-AINESVALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA ALKAEN LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN MAA-AINESVALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA 1.1.2014 ALKAEN Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta 10.12.2013 134 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAK- SUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAK- SUT KOKEMÄEN KAUPUNKI TAKSA 2016 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAK- SUT Ympäristölautakunta hyväksynyt 09.12.2015 78 Voimaantulo 01.02.2016

Lisätiedot

LAPPAJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSVALVONTA

LAPPAJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSVALVONTA KUN RYHDYT RAKENTAMAAN: 1. Tontin hankinta ja rakennusoikeuden varmistus Lappajärven kunnan omistamia tontteja voi tiedustella kunnan Teknisestä toimistosta. Tontteja on kaupan myös avoimilla markkinoilla.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 65. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 65. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 12.05.2016 Sivu 1 / 1 2063/2016 10.03.00 65 Purkamislupa-asia, 2016-291, Miestentie 2 02150 ESPOO, Espoon kaupunki / Tekninen ja ympäristötoimi Päätöspäivämäärä 12.05.2016 Päätös annetaan

Lisätiedot