UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI"

Transkriptio

1 Tarjouspyyntö 1 (9) Uudenkaupungin kaupungin viestintä- ja markkinointipalvelujen tuottaminen Hankintamenettely Taustaa ja tavoitteet Uudenkaupungin kaupunki pyytää tarjoustanne viestintä- ja markkinointipalveluista vuosille sekä kahdelle erilliselle optiovuodelle 2018 ja 2019 tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Optiovuodella tarkoitetaan mahdollisuutta sopimuksen jatkamiseen alkuperäisin ehdoin ja mahdollisesti muiden kuin tässä tarjouspyynnössä mainittujen palvelujen tuottamiseen. Option käytöstä päätetään erikseen kirjallisesti. Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Hankintailmoitus kansallisen kynnysarvon ylittävästä hankinnasta on jätetty Hilmakanavaan osoitteessa Tarjouspyyntö on julkaistu Uudenkaupungin kaupungin internet-sivuilla osoitteessa uusikaupunki.fi/tarjouspyynnöt. Uudenkaupungin kaupunki on melkein 400 vuotta vanha, vireä merenrantakaupunki. Vireys kuvastuu hyvin myös kaupungin strategiasta: Elinvoimainen uusi kaupunki 2020, jonka läpileikkaavina teemoina ovat sujuvat arjen palvelut, investoinnit tulevaisuuteen sekä elävät taajamat. Uudenkaupungin strategia löytyy kaupungin internet-sivuilta uusikaupunki.fi/kaupunkitietoa/strategiat. Uudessakaupungissa on asukkaita noin ja kaupungin vakituinen henkilöstömäärä on noin 800. Markkinoinnissa jatketaan vuodesta 2007 aloitettua Uudenkaupungin omintakeista, visuaalista päälinjaa, sitä päivittäen. Jo valmistettua markkinointiaineistoa toimitetaan pyynnöstä tätä tarkoitusta varten kootussa materiaalipaketissa UUSI UUSI UUSI

2 Tarjouspyyntö 2 (9) Pyynnöt toimitetaan elinkeinopalveluihin vain sähköpostitse osoitteella:. Sähköpostin otsikkona tulee ehdottomasti olla Materiaalipaketti: Uusikaupunki 2014 viestintä- ja markkinointitarjouspyyntö. Markkinoinnin tavoitteena on Uudenkaupungin tunnettuuden ja kiinnostavuuden lisääminen, matkailija- ja asukasmäärän kasvattaminen, ammattitaitoisen työvoiman saaminen paikkakunnalle ja uusien yritysten saaminen paikkakunnalle. Kohderyhmät: 1. Pääkohderyhmänä demografisesti Varsinais-Suomi ja Satakunta sekä pääkaupunkiseutu. Muut painotusalueet (tämän sisällä): 2. lapsiperheet 3. kaupungin omat asukkaat 4. matkailijat 5. yritykset Markkinoinnin mielikuvatavoitteita voi kuvata seuraavilla sanoilla: aito, merellinen, idyllinen, laadukas, vireä. Muita kuvaavia adjektiiveja ovat: sympaattinen, huumorintajuinen, omintakeinen. Uudenkaupungin ydinviesti: Uusikaupunki, aidosti sinua varten. Ydinviestiä halutaan tukea seuraavilla lauseilla: Kaikesta, mitä Uusikaupunki tekee ja mitä siellä kokee huokuu aitous: ei kikkailua, ei sokerikuorrutusta, ei tehtyä kivaa. Aito idylli, aitoa elämisen laatua, aitoja ihmisiä, aitoa palvelua, aitoa toimintaa, aidosti aikaa, aidosti rauhaa, aitoa merellisyyttä. Uudenkaupungin kaupunki ei sitoudu tiettyyn määrään toimeksiantoja sopimuskaudella, vaan sopimuksessa tullaan määrittelemään puitteet yhteistyön sisällölle ja kustannuksille. Yksittäiset hankinnat tehdään erillisinä toimeksiantoina ja niistä laskutetaan yksittäin tehtävän sopimuksen mukaisesti. Hankinnan kohde 1. Viestintä- ja markkinointivälineiden suunnittelu ja toteutus vuosille a. Uudenkaupungin matkailuesitteen suunnittelu ja tuotanto Nykyisen matkailuesitteen sivun koko on leveys 150 mm x korkeus 250 mm. Esite sisältää rivi-ilmoitukset, toimituksellisia ilmoituksia (1 ja 1/2 sivua) sekä mainosilmoituksia (koot 1, 1/2 ja 1/4 -sivua). Viimeksi esite on valmistettu vuodelle UUSI UUSI UUSI

3 Tarjouspyyntö 3 (9) Tarjouksessa tulee eritellä hinnat seuraaville osakokonaisuuksille: Kansisivun suunnittelu ja toteutus Sisältösivun suunnittelu Toimitukselliset ilmoitukset 1 sivu ja 1/2 sivua Ilmoitussivujen ja rivi-ilmoitussivujen asemointi Koko esite painovalmiiseen pdf-muotoon b. Uudenkaupungin matkailun verkkosivujen päivitys ja kehittäminen Matkailulla on omat mobiilikäyttöiset verkkosivut osoitteessa: /matkailu Verkkosivujen päivitys vuosittain matkailuesitteen sisällön pohjalta. Sisällön lisäksi kehitetään myös verkkosivujen rakennetta ja tekniikkaa. c. Muiden matkailuesitteiden valmistus Muita matkailun tuote- ja kampanjaesitteitä valmistetaan kampanjoiden ja tarpeen mukaisesti. d. Sosiaalisen median hyödyntäminen Olemassa olevien Kesä Uudessakaupungissa ja Haavi auki -Facebooksivujen aktiivinen hyödyntäminen markkinoinnissa ja kampanjavälineinä. Optiohankinta Lisäksi pyydämme tarjoustanne seuraavista, mahdollisesti hankittavista välineiden suunnittelusta ja toteutuksesta. Toivomme ehdotuksia myös muista mahdollisista välineistä. e) muu painettu materiaali f) liikuteltava messuosasto g) muu sähköinen materiaali h) liike- ja give away lahjojen ideointi ja suunnittelu 2. Kampanjoiden ja tapahtumien suunnittelu ja toteutus vuosille Asukashankintakampanja / Yleiskampanjat Kampanjaidea Lehti-ilmoitukset Sähköiset kanavat Muut markkinointimateriaalit ja -välineet UUSI UUSI UUSI

4 Tarjouspyyntö 4 (9) Kampanjoiden suunnittelussa on erityisesti kiinnitettävä huomio kunnan jo olemassa oleviin tapahtumiin, niiden merkitykseen pitäjäidentiteetin kannalta ja hyödyntämiseen kaupungin tapahtumia suunniteltaessa. Optiohankinta Lisäksi pyydämme tarjoustanne seuraavasta, mahdollisesti hankittavasta viestinnän ja markkinoinnin toimenpiteen suunnittelusta ja toteutuksesta. Internet-sivujen uudistaminen Uudenkaupungin kaupungin verkkosivut löytyvät osoitteesta: Verkkosivujen uudistaminen nykyaikaisiksi, mobiilikäyttöisiksi ja niin ulkonäöltään kuin sisällöltäänkin selkeiksi ja helppokäyttöisiksi. Verkkosivujen visuaalisen ilmeen tulee olla Uudenkaupungin brändin mukainen. Uusikaupunki-Facebook -sivusto Uudenkaupungin kaupungin virallisen Facebook-sivuston käyttöönotto ja kehittäminen. Hinnat Tarjoajan tulee antaa kustakin osa-alueesta arvioidut kokonaiskustannukset, sekä mahdollisia lisätöitä varten tuntihinnoittelu. Lisäksi tarjouksessa tulee ilmetä toimittajan antama arvio jokaisen osa-alueen työmäärästä tunteina. Suuremmista lisätyökokonaisuuksista tullaan pyytämään tarjous/hintaarvio projektikohtaisesti. Tarjouksen ja siinä ilmoitetun kokonaiskustannuksen tulee sisältää kunkin osa-alueen kustannukset kokonaisuudessaan, sisältäen suunnittelun, toteutuksen, siihen liittyvät mahdolliset yhteistyöpalaverit ja workshopit, sekä projektin valvonta kaikkine henkilöstökuluineen. Tarjouksen hinnat pyydetään ilmoittamaan arvonlisäverottomina. Tarjouksen hinnat tulee ilmoittaa hintaerittelytaulukossa määritellyin kokonaisuuksin. Laskutus-, toimitus- yms. lisiä ei hyväksytä. Tarjottujen markkinointi- ja viestintäpalveluiden tuntihintoja voidaan tarkistaa ensimmäisen kerran Mahdolliset hinnanmuutosperusteet tulee esittää tarjouksessa (esim. palkka-, UUSI UUSI UUSI

5 Tarjouspyyntö 5 (9) Valinta- ja vertailuperusteet materiaali- tms. kulujen nousu). Mikäli toimittaja haluaa muuttaa tarjoamiensa palveluiden hintoja, on siitä esitettävä neuvottelupyyntö kaksi kuukautta ennen muutosta tilaajalle, joka joko hyväksyy tai hylkää esityksen. Hinnanmuutosvaatimukset tulee perustella tarjouspyynnössä ja tarjouksessa mainittujen hinnanmuutosperusteiden mukaisesti. Tarjous tulee tehdä tarjouspyyntöä vastaavassa muodossa sisältäen vähintään tässä tarjouspyynnössä vaaditut tiedot. Tarjouksen laatimiskielen tulee olla suomi. Tarjouksen valintaperusteena on hinnaltaan kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Kokonaistaloudellisuutta arvioidaan seuraavasti: laatu 60 % hinta 40 % Laatua arvioitaessa painotetaan toimittajan yhteistyökykyä, joustavuutta ja proaktiivisuutta sekä kykyä sitoutua pitkäjänteiseen kumppanuuteen. Työskentely kaikissa eri hankinnan kohteissa tapahtuu projekteittain tiiviissä yhteistyössä tilaajan edustajien kanssa, jotka määritellään tarkemmin sopimusvaiheessa. Laadun arvioinnin valintaperusteet ja painoarvot ovat seuraavat: 1. Toimiston kokemus ja asiakkuudet, 20 pistettä - Toimittajan kokemus Uudenkaupungin kaupunkiin verrattavien organisaatioiden vastaavista ja vastaavan kokoisista viestinnällisistä uudistushankkeista (suunnittelu, toteutus, projektinjohto). - Toimittajan kokemus julkisen sektorin kampanjoista sekä kunta-alan asiantuntemus. - Toimiston mahdolliset laatu- ja ympäristösertifikaatit sekä työskentelyssä noudatettavat kestävän kehityksen periaatteet. - Toimittajan asiakkuudet, niiden vakuuttavuus ja vaativuus, asiakassuhteiden pituus ja kumppanuuspainotteisuus. Tilaaja voi ottaa yhteyttä asiakkaisiin laadun, palvelukyvyn, ammattitaidon, työnäytteiden ja toimeksiantojen vastaavuuden sekä toimintavarmuuden toteamiseksi. 2. Henkilöstön kokemus, erityisosaaminen ja pätevyys, 15 pistettä - Suunnitteluun ja toteutukseen osallistuvan henkilöstön työkokemus, erityisosaaminen ja pätevyys. - Tiimihenkilöt tulee nimetä jo tarjouksen jättövaiheessa, jotta ammattitaito ja erityisosaaminen ovat arvioitavissa kokemuksen ja alalla toimittujen vuosien kautta. - Toimittajan on osoitettava, että käytettävissä on riittävä määrä toimittajan omia henkilöresursseja asiantuntijatehtävissä, vähintään 3 henkeä UUSI UUSI UUSI

6 Tarjouspyyntö 6 (9) - Toimittajan käytettävissä olevat erityisosaajat (ei välttämättä itse tiimiin kuuluvina), joita voidaan tarvittaessa käyttää alihankinta- ja konsulttitehtävissä. - Tarjouksen antaja kykenee antamaan riittävästi resursseja kaupungin käyttöön kiireisimpinäkin aikoina. 3. Työnäytteet, 15 pistettä - Pyydämme alustavaa ideaa kaupungin markkinointiin. Ideat esitellään tarkemmin yrityksen esittelyssä tilaajalle (kohta 4). - Pyydämme esittelemään isomman viestintäkokonaisuuden/kampanjaesimerkin mediavalintoineen sekä jollekin organisaatiolle tehdyn viestintästrategian/viestintäohjelman/ viestintäsuunnitelman. Pyydämme myös ilmoittamaan työnäytteiden toteutuneet kustannukset. Työnäytteitä esitellään tarkemmin yrityksen esittelyssä tilaajalle (kohta 4). - Työnäytteiden avulla arvioidaan toimiston kykyä ennakkoluulottomiin ja positiivisesti erottuviin mutta kuitenkin tarkoituksenmukaisiin viestintäratkaisuihin, työnjäljen laatua sekä töiden hinta-laatusuhdetta. - Tarjoukseen voi liittää myös toimiston mahdolliset alan tunnustukset. 4. Yrityksen esittely tilaajalle, 10 pistettä Pyydämme toimittajalta suullista esittelyä Uudenkaupungin kaupungissa tilaajan edustajille. Pyydämme toimittajaa varaamaan esittelyajan tarjousajan päättymisen jälkeen. Esittelytilaisuus saa kestää enintään yhden tunnin. Tilaisuuden runko: - Toimittajan lyhyt yritysesittely ja toimiston toimintafilosofia. - Asiakkuudet ja kokemus vastaavista hankkeista. - Toimittaja esittelee kohdassa 3 pyydettyjä työnäytteitä, niiden ideoita ja toteutusta. - Toimittajan näkemys kaupungin viestinnän keskeisistä haasteista ja mahdollisuuksista. - Esittelyssä tulisi olla mukana niitä henkilöitä, jotka tulevat mahdollisesti tekemään kaupungin viestintää ja markkinointia. - Toimittaja maksaa esittelystä aiheutuneet kulut. Korostamme, että yritysesittelyssä ei neuvotella tarjouksen sisällöstä tai sen hinnoista. Yritysesittelyssä kuullaan ainoastaan kohdassa 4 mainitut asiat. Esittelystä laaditaan muistiot. Esittely pisteytetään osana tarjousta. 4. Tarjouksen hinta, 40 pistettä Vertailussa tarjouksen hintaa arvioidaan koko hankittavan palvelun kokonaishintana (30 pistettä) ja annettujen tuntihintojen keskiarvona (10 pistettä) UUSI UUSI UUSI

7 Tarjouspyyntö 7 (9) Tarjoajan kelpoisuus Tarjoajan tulee ilmoittaa tarjouksessaan Y-tunnus ja tarjoajan tulee kuulua ennakkoperintärekisteriin. Tarjoaja, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi, tai joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen Suomessa tai siinä maassa, jossa toimittajan päätoimipaikka sijaitsee (sijoittautumismaa), voidaan sulkea pois kilpailusta. Tarjoajan on esitettävä tarjouksen yhteydessä seuraavat asiakirjat: verovelkatodistus ja todistus lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisesta. Todistukset eivät saa olla kahta kuukautta vanhempia. Hankintayksikkö voi pyytää täydentämään tai toimittamaan kyseisiä asiakirjoja. Toimittajan oman alan ehdot Toimittajan omien toimitusehtojen tai alan yleisten ehtojen liittäminen tarjoukseen saattaa johtaa tarjouksen hylkäämiseen niissä olevien tarjouspyynnön vastaisten ehtojen (esim. hintavaraumien ja poikkeavien maksuehtojen) vuoksi. Mikäli tarjoaja ilmoittaa tarjouksessaan käyttävänsä omia toimitusehtoja ja oman alansa ehtoja, tarjouksesta on selkeästi käytävä ilmi, miltä osin niitä sovelletaan. Osatarjous Laskutus Valinta Alihankinta Osatarjouksia ei oteta huomioon. Laskutus verkkolaskutuksena. Maksuehtona käytetään 21 pv/netto, kun palvelu on hyväksytysti suoritettu ja lasku on saapunut. Laskutuseristä ja seurannasta sovitaan tarkemmin tehtävässä hankintasopimuksessa. Tarjousten vertailun ja kokonaistaloudellisen edullisuuden arvioinnin suorittaa hankinnan valintaryhmä. Hankintapäätöksen tekee kaupunginhallitus. Alihankintakumppanit ja sovitut vastuusuhteet on ilmoitettava tarjouksessa tai sen liitteissä. Selvityksestä on käytävä ilmi ne alihankkijat, joita aiotaan käyttää ja alihankkijoiden hoidettavaksi annettavat tehtävät. Toimittaja vastaa alihankkijan töistä kuin omistaan. Lisähankintaoikeudet Kaupunki varaa mahdollisuuden lisähankintaoikeuteen eli optioihin tehdä tähän hankkeeseen liittyviä uusia projektisopimuksia suoraa neuvottelumenettelyä käyttäen. Hylkäämisperusteet UUSI UUSI UUSI

8 Tarjouspyyntö 8 (9) Tarjous hylätään, jos tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset eivät täyty, tarjous ei vastaa tarjouspyyntöä tai tarjous saapuu myöhässä. Tilaaja pidättää oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista perustellusta syystä. Tarjouksen tekemisestä ei makseta palkkiota eikä korvausta. Sopimus Hankintapäätös voidaan panna täytäntöön ja hankintasopimus tehdä aikaisintaan 21 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja hakemusosoituksen tiedoksi. Hankinnassa noudatettavat asiakirjat tärkeysjärjestyksessä: 1. Sopimus 2. Hankintapäätös 3. Tämä tarjouspyyntö liitteineen 4. Toimittajan tarjous liitteineen 5. Julkisten hankintojen yhteiset sopimusehdot, JYSE 2009 palvelut Muut ehdot Tilaajalle, Uudenkaupungin kaupungille, siirtyy täydelliset omistus- ja käyttöoikeudet tilattuihin tuloksiin. Kaupungilla on kaikki oikeudet toimeksiantojensa perusteella valmistettuun aineistoon, kun työ on kokonaan maksettu. Tilaajalla on tuolloin oikeus muokata toimeksiantotyön tuloksia sekä tehdä niihin haluamiansa muutoksia. Lisäksi aineisto voidaan luovuttaa myös kolmannen osapuolen käyttöön ilman eri korvausta toimeksiantajan sitä halutessa. Toimittaja vastaa, että toimeksiannon perusteella valmistetun aineiston tekijänoikeuksiin ei kohdistu vaateita kolmansilta osapuolilta. Toimeksiannoissa käytettyjen valokuvien hinnoista ja oikeuksista neuvotellaan projektikohtaisesti. Tarjouksessa esitetään arvio valokuvakustannuksista. Hankinta suoritetaan projekteittain ja optioittain. Kaupunki pidättää itsellään oikeuden toteuttaa vain harkitsemansa määrän projekteja ja optioita. Toimittajan tulee ilmoittaa hyvityskäytännöt, joita sovelletaan, kun sovitut toteutukset tai tilaukset eivät ole käytettävissä, ovat myöhässä tai eivät vastaa laatuvaatimuksia tilaajasta riippumattomista syistä. Tilaaja pidättää itsellään oikeuden mahdollisesti käyttää paikallista toimijaa nopeisiin ja yksittäisiin toimeksiantoihin. Asiakirjojen julkisuus Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain perusteella tarjoukset ovat päätöksenteon jälkeen pääsääntöisesti julkisia. Tarjous on pyrittävä laatimaan siten, ettei se sisällä liike- ja ammattisalaisuuksia. Mahdolliset liike- ja ammattisalaisuudet on merkittävä erillisille liitteille. Hinta ei ole liikesalaisuus UUSI UUSI UUSI

9 Tarjouspyyntö 9 (9) Lisätiedot Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset tulee esittää ainoastaan sähköpostilla osoitteella mennessä. Sähköpostin otsikkona tulee olla Lisätietopyyntö: Uusikaupunki 2014 viestintä- ja markkinointitarjouspyyntö. Esitetyt kysymykset ja vastaukset niihin ovat nähtävissä Uudenkaupungin kaupungin internet-sivuilla (uusikaupunki.fi/tarjouspyynnöt). Vain kirjallisesti annetut täydennystiedot ovat sitovia. Tarjouksessa tulee olla maininta siitä, että tarjoaja on käynyt määräajan jälkeen lukemassa nämä vastaukset ja tarjouspyyntöön liittyvät mahdolliset tarkennukset Uudenkaupungin kaupungin internet-sivuilta, ja että ne on huomioitu tarjousta laadittaessa. Tarjouksen voimassaolo, jättöpäivä ja toimitusosoite Tarjouksen tulee olla voimassa kolme kuukautta tarjouksen jättöpäivästä. Tarjous tulee toimittaa elinkeinopalveluihin viimeistään 2 klo mennessä osoitteeseen Uudenkaupungin kaupunki UUSI tai sähköpostitse osoitteeseen. Kuoreen tunnus Uusikaupunki 2014 viestintä ja markkinointi". Irmeli Laaksonen Matkailusihteeri Teija Isotupa Palvelusihteeri Liitteet Hintaerittelytaulukko UUSI UUSI UUSI

Tarjouspyyntö 11.11.2014 MARKKINOINNIN ASIANTUNTIJAPALVELUT

Tarjouspyyntö 11.11.2014 MARKKINOINNIN ASIANTUNTIJAPALVELUT 1 MARKKINOINNIN ASIANTUNTIJAPALVELUT pyytää tarjoustanne MARKKINOINNIN ASIANTUNTIJAPALVELUIDEN TUOTTAMISESTA vuosille 2015 2016 sekä yhdelle erilliselle optiovuodelle 2017, tämän tarjouspyynnön ja sen

Lisätiedot

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (8) Tampereen Logistiikka 563/07/02/2008 29.12.2008

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (8) Tampereen Logistiikka 563/07/02/2008 29.12.2008 TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (8) KUHMALAHDEN JA PÄLKÄNEEN PUHE- JA DATALIIKENNEPALVELUT Pyydämme tarjoustanne Kaakkois-Pirkanmaan seutukunnan (Kuhmalahden ja Pälkäneen kunnat) puhe ja dataliikennepalveluista.

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA

KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA 1 KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA Kalajoen kaupunki uudistaa kunnan verkkosivut. Kunta pyytää nyt

Lisätiedot

LEASINGRAHOITUSPALVELU. Tarjouspyyntö. Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia leasingrahoituspalvelusta Nokian kaupungille.

LEASINGRAHOITUSPALVELU. Tarjouspyyntö. Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia leasingrahoituspalvelusta Nokian kaupungille. LEASINGRAHOITUSPALVELU Tarjouspyyntö Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia leasingrahoituspalvelusta Nokian kaupungille. 18.6.2015 2 (11) 1 LEASINGRAHOITUS NOKIAN KAUPUNGILLE Nokian kaupunki, jäljempänä

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON SEUTUYHTEISTYÖN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON SEUTUYHTEISTYÖN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN TARJOUSPYYNTÖ TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON SEUTUYHTEISTYÖN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyytää tarjoustanne Tampereen kaupunkiseudun ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Oulaisten kaupungin hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista

Tarjouspyyntö Oulaisten kaupungin hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista OULAISTEN KAUPUNKI Hallintokeskus Kirje 14.1.2013 JHTT - yhteisöt Tarjouspyyntö Oulaisten kaupungin hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista Tarjous pyydetään kuntalain 72 :n mukaisesta hallinnon ja

Lisätiedot

Kemiönsaaren kunta Tarjouspyyntö 19.12.2014 Dnro 329/2014

Kemiönsaaren kunta Tarjouspyyntö 19.12.2014 Dnro 329/2014 Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2015 30.4.2017 + yhden (1) vuoden tilaajan optio Sisällys 1 Hankinnan kohde...2 1.1 Suunnittelutoimialat...2 1.2 Hankekohtaiset toimeksiannot sopimusaikana...3

Lisätiedot

KORJAUS- JA HUOLTOPAVELUT TKS119

KORJAUS- JA HUOLTOPAVELUT TKS119 KORJAUS- JA HUOLTOPAVELUT TKS119 Tarjouspyyntö Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia erialisista korjaus- ja huoltopalveluista Nokian, Oriveden ja Ylöjärven kaupungeille sekä Kangasalan, Lempäälän,

Lisätiedot

3. kustannuslaskelma työn vaiheista (hintakuoressa) 4. esitys työn kuvauksesta ja tarkemmasta aikataulusta, tarjoajan työohjelma

3. kustannuslaskelma työn vaiheista (hintakuoressa) 4. esitys työn kuvauksesta ja tarkemmasta aikataulusta, tarjoajan työohjelma TARJOUSPYYNTÖ TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KESKUSTABAROMETRIN LAATIMINEN Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyytää tarjoustanne Tampereen kaupunkiseudun keskustabarometrin laadinnasta. Pyydämme jättämään

Lisätiedot

Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet

Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet Tarjouspyyntö 1 (15) Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet Sisällys 1 Hankinnan kohde... 3 2 Tuotteille asetetut ehdottomat vaatimukset...

Lisätiedot

4. Toimittajan valinta Tuotteiden toimittajaksi valitaan edullisimman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen tehnyt toimittaja.

4. Toimittajan valinta Tuotteiden toimittajaksi valitaan edullisimman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen tehnyt toimittaja. 12.3.2012 TARJOUSPYYNTÖ RUOANKULJETUKSISTA 1. Hankinnan kuvaus Raahen kaupungin hankintapalvelut pyytää Raahen kaupungin ateria- ja puhtauspalveluille tarjouksia ruoankuljetuksista liitteen mukaisesti.

Lisätiedot

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Tarjouspyyntö 1 (11) TARJOUSPYYNTÖ Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Hankintayksikkö (Tilaaja) Järvenpään kaupunki järjestää tarjouskilpailun (Järvenpään ja Tuusulan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Perunat ja juurekset Tuorevihannekset ja hedelmät Tarjouspyynnön sisältö

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVASTUULLA OLEVIEN TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/17 Sisällysluettelo 1 Hankinnan kohde... 2 2 Sopimusaika... 3 3 Hankintaa

Lisätiedot

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana.

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana. TARJOUSPYYNTÖ 20.1.2011 MAL-VERKOSTON VERKKOSIVUSTON TOTEUTTAMINEN Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyytää tarjoustanne hallinnoimansa kansallisen MAL-verkoston verkkosivuston toteuttamisesta. Pyydämme

Lisätiedot

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon.

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon. 1(8) Porvoon kaupungin markkinointiviestintäpalvelut 2013 Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne koskien kaupunki- ja matkailumarkkinoinnin suunnittelua ja toteutusta. Hankintamenettely Hankintamenettely

Lisätiedot

Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi 8.5.2014

Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi 8.5.2014 TARJOUSPYYNTÖ 7.5.2014 HENKILÖSTÖN VUOKRAVAATTEET JA PESULAPALVELUT Loimijoen Kuntapalvelut Oy pyytää tarjousta ateria- ja puhtauspalveluhenkilöstön vuokravaatteista, joihin sisältyy pesulapalvelut ja

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014

TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014 Länsirannikon koulutus Oy WINNOVA PL 17 28101 PORI 1. Hankinnan kohde Länsirannikon koulutus Oy WINNOVA pyytää tarjoustanne pyöräalustaisesta kaivinkoneesta. Hankintailmoitus

Lisätiedot

Immersiivisen näyttölaitteistokokonaisuuden hankinta

Immersiivisen näyttölaitteistokokonaisuuden hankinta Tarjouspyyntö 27.8.2015 8425-2015 Immersiivisen näyttölaitteistokokonaisuuden hankinta 1 HANKINNAN KOHDE... 2 2 HANKITTAVALLE PALVELULLE ASETETUT VAATIMUKSET... 3 3 KÄYTTÖÖNOTTO JA HYVÄKSYMISTESTAUS...

Lisätiedot

PIENEHKÖJEN, YKSILÖIMÄTTÖMIEN LV-TEKNISTEN TÖIDEN HANKINTA PUITESOPIMUSPERIAATTEELLAKORJAUSHANKKEISIIN

PIENEHKÖJEN, YKSILÖIMÄTTÖMIEN LV-TEKNISTEN TÖIDEN HANKINTA PUITESOPIMUSPERIAATTEELLAKORJAUSHANKKEISIIN KIRKKONUMMEN KUNTA Tilahallinto 22.1.2015 TARJOUSPYYNTÖ PIENEHKÖJEN, YKSILÖIMÄTTÖMIEN LV-TEKNISTEN TÖIDEN HANKINTA PUITESOPIMUSPERIAATTEELLAKORJAUSHANKKEISIIN Hankinnan kohde Kirkkonummen kunta pyytää

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kirjojen hankinta. Kansallinen hankintailmoitus EI EU-ennakkoilmoitus EI

TARJOUSPYYNTÖ. Kirjojen hankinta. Kansallinen hankintailmoitus EI EU-ennakkoilmoitus EI Porin kaupunki, Hankintapalvelut Pohjoispuisto 7, 28100 Pori TARJOUSPYYNTÖ Hankinnan kohde Kirjojen hankinta Toimitus-/sopimusaika Hankinnassa käytettävä valintaperuste Hilma ilmoitukset Tarjouksen jättäminen

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 03/2014/GCG Lapin ammattikorkeakoulu Oy GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ Graafinen suunnittelu Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1.1 GREEN CARE Lappi hanke...

Lisätiedot

~;ma!i"f ~, ~ Loimaan kaupunki Kauppalankatu 3 I Puh. 02 76 110 www.loimaa.fi

~;ma!if ~, ~ Loimaan kaupunki Kauppalankatu 3 I Puh. 02 76 110 www.loimaa.fi ~;ma!i"f ~, ~ Loimaan kaupunki Kauppalankatu 3 I Puh. 02 76 110 www.loimaa.fi 1..111, H.:1 PL 9, 32201 LOIMAA 32200 Loimaa Fax. 02 764 1141 efunimi.sukunimi@loimaa.fi /yviillä tulevaisuudesta TARJOUSPYVNTÖ

Lisätiedot

Turun sisäisen linja-autoliikenteen liikennöinti, linjat 80, 83, 88, 18, 32A, 34, 67 ja 100

Turun sisäisen linja-autoliikenteen liikennöinti, linjat 80, 83, 88, 18, 32A, 34, 67 ja 100 Tarjouspyyntö 1 (14) Tarjouspyyntöä korjattu 11.6.2015 kohdasta 7 Kalustovaatimukset. Tarjouspyyntöä korjattu 9.7.2015 kohdasta 11.4. (Kaluston muut ominaisuudet) Turun sisäisen linja-autoliikenteen liikennöinti,

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 3.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. ETELÄ-KARJALAN HANKINTAPALVELUIDEN ESITTELY... 1 2. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE JA LAAJUUS... 1

Lisätiedot

Tarjouspyyntö koskee valtuuston toimikautta 2013-2016 vastavana aikana Äänekosken kaupungin

Tarjouspyyntö koskee valtuuston toimikautta 2013-2016 vastavana aikana Äänekosken kaupungin 1 (7) TARJOUSPYYNTÖ ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA 2013-2016 Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Äänekosken kaupungin (Y-tunnus 2045520-5) tarkastuslautakunta pyytää tarjoustanne

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 27.6.2013 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN RAKENNESUUNITELMAN 2030 UUDISTAMINEN

TARJOUSPYYNTÖ 27.6.2013 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN RAKENNESUUNITELMAN 2030 UUDISTAMINEN TARJOUSPYYNTÖ 27.6.2013 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN RAKENNESUUNITELMAN 2030 UUDISTAMINEN Hankintamenettely Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyytää tarjoustanne Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelman

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA 28.01.2013 Hallintopalvelut

SOTKAMON KUNTA 28.01.2013 Hallintopalvelut 1 SOTKAMON KUNTA 28.01.2013 Hallintopalvelut TARJOUSPYYNTÖ SOTKAMON KUNNAN JA SEN OMISTAMIEN TYTÄRYHTIÖIDEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTAMISESTA Kansallinen hankinta Sotkamon kunnan lakisääteisten ja

Lisätiedot

3.7.2015. Urakkatarjouspyyntö, jätteiden keräys ja kuljetus

3.7.2015. Urakkatarjouspyyntö, jätteiden keräys ja kuljetus Urakkatarjouspyyntö, jätteiden keräys ja kuljetus Metsäsairila Oy on Mikkelin kaupungin omistama jätehuoltoyhtiö, joka ylläpitää alueen jätekeskusta sekä pienjäteasemia. Yhtiö järjestää hyötyjätteiden

Lisätiedot