Tutkimus asiakaslähtöisestä tilintarkastajan vaihtumisesta sekä uuden tilintarkastajan valinnasta. Hyväntekeväisyyttä lasten asialla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tutkimus asiakaslähtöisestä tilintarkastajan vaihtumisesta sekä uuden tilintarkastajan valinnasta. Hyväntekeväisyyttä lasten asialla"

Transkriptio

1 Tutkimus asiakaslähtöisestä tilintarkastajan vaihtumisesta sekä uuden tilintarkastajan valinnasta Tuokko Tilintarkastus Oy Suomalaisen Työn Liiton jäsenyritykseksi Hyväntekeväisyyttä lasten asialla

2 PÄÄKIRJOITUS Ajankohtaiskatsaus Tuokkosessa esittelemme perinteisten joulutervehdysten ohella yhtiömme toimintaa ja toimipisteitä. Lisäksi saamme tässä numerossa tyytyväisenä esitellä yhtiömme kaksi uutta vaativan KHT-tutkinnon suorittanutta henkilöä. Rahoituskriisin seurauksena käynnistetyt rahoitusalaan kohdistuvat sääntelyhankkeet ovat edenneet. Odotettavissa voi olla uusien sääntelytoimien ulottumista myös tilintarkastukseen ja tilintarkastuksen valvontaan. Euroopan komissio julkaisi tilintarkastusalaa koskevan Green Paper -tiedotteen Audit Policy: Lessons from the Crisis, jonka kysymyksenasettelut ovat yleisesti kommentoitavana. Julkaisun taustalla lienee muun muassa komission huoli Euroopan tilintarkastusmarkkinoiden liiallisesta keskittymisestä neljälle suurelle toimijalle. Komissio ehdottaa suurimmille yhtiöille mallia, jonka mukaan listattujen yhtiöiden tulisi valita kaksi tilintarkastajaa. Kannanotossa pyydetään lisäksi tarkastelemaan tilintarkastusyhteisöjen tilintarkastusasiakkailleen tarjoamia konsultointipalveluita riippumattomuuden näkökulmasta. Keskustelua tilintarkastusjärjestelmän uudistamisesta käydään myös kotimaassa työ- ja elinkeinoministeriön selvitysmies Anderssonin tilintarkastusjärjestelmää koskevan alkuvuonna julkaistun selvityksen jatkona. On mielenkiintoista nähdä, tuleeko muutoksia ja jos tulee niin minkälaisia. Toivottavaa olisi, että sääntelyssä otettaisiin huomioon riittävästi eri kokoluokan yritysten erityispiirteitä ja ettei luoda liian byrokraattista sääntelyä pk-yritysten tilintarkastukseen. Uuden vuoden ensimmäisiä toimia on monella asiakkaallamme tilinpäätöksen 2010 laadinta. Tilinpäätössäännöksiin ei ole tullut merkittäviä muutoksia kuluneen vuoden aikana. Sen sijaan verolainsäädäntöön on ennakoitavissa merkittäviä muutoksia lähitulevaisuudessa. Nykyinen osinkoverotus ja pääomatulojen verotus ovat voimakkaiden muutospaineiden alla ja niiden odotetaan jatkossa kiristyvän. Kevät 2011 voikin jäädä mahdollisesti viimeiseksi ajankohdaksi toteuttaa varojen jakoa nykysäännöksin. Siirryttyäni neljän vuoden olympiadin päättyessä yhtiön toimitusjohtajan tehtävistä takaisin yhtiön erityistoimeksiannoista vastaavaksi osakkaaksi esitän lämpimät kiitokseni asiakkaillemme, yhteistyökumppaneille ja yhtiön henkilökunnalle kuluneesta antoisasta ja mielenkiintoisesta ajasta toimitusjohtajana sekä hyvästä yhteistyöstä. Samalla toivotan seuraajalleni, toimitusjohtaja Timo Tuokolle menestystä asiakaslähtöisen, ammattitaitoisen ja sinivalkoisen tilintarkastustoimiston luotsaamisessa. Toivotan kaikille lukijoille rauhallista joulua ja menestyksellistä uutta vuotta 2011! Terveisin, Seppo Suontausta 2 TUOKKONEN 4/10

3 AJANKOHTAISTA Tuokko Tilintarkastus Oy Suomalaisen Työn Liiton jäsenyritykseksi Suomalaisen Työn Liiton jäseninä voivat olla suomalainen oikeuskelpoinen osakeyhtiö, osuuskunta, yhdistys tai muu yhteisö sekä yksityinen Suomen kansalainen. Liiton jäseneksi pyritään osoittamalla hakemus liiton johtokunnalle. Kuvassa Yrjö Tuokko ja Suomalaisen Työn Liiton toimitusjohtaja Pekka Tsupari. Kuva: Atte Kajova. Suomalaisen Työn Liitto halusi palkita Tuokko Tilintarkastus Oy:n, kun se valittiin liiton jäsenyritykseksi lokakuussa Toimitusjohtaja Pekka Tsupari ja talouspäällikkö Erja Antell Suomalaisen Työn Liitosta luovuttivat Tuokolle muistoksi tästä kunniakkaasta tapahtumasta upean Yhteistyö-nimisen veistoksen, jossa graniittijalkaan on valettu pronssista avaimet. Suomalaisen Työn Liitto on asiantuntijaorganisaatio, jonka tehtävänä on vahvistaa suomalaisen työn asemaa edistämällä suomalaisten yritysten menestymistä ja yrittäjyyttä. Vuonna 1912 perustetulla liitolla on noin yritys- tai yhteisöjäsentä, joista suurin osa käyttää Avainlippu-alkuperämerkkiä tuotteissaan tai palveluissaan. Jäsenyritykset työllistävät noin suomalaista. Avainlippu-alkuperämerkki kertoo, että tuote tai palvelu on suomalainen. Avainlipun myöntää ja sen käyttöä valvoo Suomalaisen Työn Liitto. Tuokko Tilintarkastus Oy:lle uusi toimitusjohtaja Yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty alkaen KHT Timo Tuokko. Yhtiön aikaisempi toimitusjohtaja KHT Seppo Suontausta siirtyy omasta aloitteestaan erityistilintoimeksiannoista vastaavaksi osakkaaksi ja koordinoi yhtiön liitännäispalveluita. Hän jatkaa edelleen yhtiön hallituksen jäsenenä. Tuokko Tilintarkastus Oy kuuluu Tuokko-ryhmään, johon mainitun yhtiön lisäksi kuuluvat Tuokko Laskenta Oy ja Tallinnassa toimiva Tuokko Oü. Tuokko-ryhmän henkilökunta on kokonaisuudessaan lähes sata ammattilaista. Tuokko Tilintarkastus Oy:n kansainvälinen yhteistyökumppani on vaihtunut ja uutena kansainvälisenä yhteistyökumppanina on Praxity, joka muodostuu eri maissa toimivista yksityisistä tilintarkastusyhteisöistä. Praxity on globaalisti toimiva tilintarkastusketju. NIMITYKSIÄ HTM, KTM Tuija Siuko on suorittanut hyväksytysti KHTtutkinnon. Tuija toimii Tampereen aluetoimiston johtajana. KTM Suvi Suonsivu on suorittanut hyväksytysti KHT-tutkinnon. Suvi toimii Helsingin toimistossa. TUOKKONEN 4/10 3

4 TILINTARKASTUS Tutkimus asiakaslähtöisestä tilintarkastajan vaihtumisesta sekä uuden tilintarkastajan valinnasta Susanne Kilpi Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää suomalaisten pk-yritysten halukkuutta vaihtaa tilintarkastajaansa koskien lakisääteisiä tilintarkastuksia. Sen avulla pyrittiin saamaan selville, millaisissa tilanteissa asiakasyritykset haluavat vaihtaa tilintarkastajansa ja mitkä tekijät vaikuttavat siihen, kenet yritys palkkaa vanhan tarkastajan tilalle. Suomessa tilintarkastajien vaihtumista on tutkittu hyvin vähän, sillä tilintarkastusala on ollut yksi asiakastyytyväisimmistä aloista. Tilintarkastusyhteisöiden olisi kuitenkin hyvä tunnistaa tekijöitä, joiden perusteella asiakasyritys valitsee itselleen uuden tarkastajan. Tutkimusprojekti lähti liikkeelle tammikuussa 2010 suorittaessani työharjoittelua Tuokolla Tampereen aluetoimistossa ja se saatiin päätökseen syyskuussa. Tutkimus toimi opinnäytetyönä Tampereen ammattikorkeakoululle ja siihen osallistui 72 yritystä, joista 60 % oli Pirkanmaalta ja 40 % Uudeltamaalta. Tutkimustuloksia arvioitaessa onkin otettava huomioon otoksen koko. Tilintarkastuspalkkiolla ei suurta vaikutusta haluun vaihtaa tarkastajaa Tutkimuksen tuloksena havaittiin, että merkittävimmät syyt asiakaslähtöisiin tilintarkastajien vaihtumisiin ovat päävastuullisen tarkastajan sekä tilintarkastustiimin jäsenten nopea vaihtuminen. Näistä varsinkin päävastuullisen tarkastajan vaihtuminen nähdään hyvin negatiivisena asiana. Toisin kuin tutkimuksen alussa oletettiin, eivät tilintarkastuspalkkio ja tilintarkastajan antama mukautettu tilintarkastuskertomus vaikuta suuresti yritysten haluun vaihtaa tarkastajaa. Mielenkiintoista on, että tilintarkastuspalkkiolla on vähäisempi merkitys liikevaihdoltaan pienemmille kuin suuremmille yrityksille. Tilintarkastajan valintaan vaikuttavia tekijöitä vertailtaessa kaikkein merkittävimmäksi nousi tilintarkastusyrityksen maine. Myös päävastuullisen tarkastajan maine sekä tilintarkastusyrityksen erityisosaaminen mainittiin tärkeiksi tekijöiksi. Yllättävää on se, että tilintarkastusyrityksen maineella on sitä suurempi merkitys, mitä pienempi asiakasyrityksen liikevaihto on. Suurin osa tutkimukseen osallistuneista yrityksistä ostaisi tilintarkastuspalvelun suomalaiselta yritykseltä. Vain muutama vastaajista ostaisi ensisijaisesti tilintarkastuksen kansainväliseltä yritykseltä. Tilintarkastajaksi valitaan selvästi mieluummin yksittäinen auktorisoitu tarkastaja, kuin yhteisö. Vain harva vastaajista valitsisi tilintarkastajakseen ensisijaisesti HTM-yhteisön. Tilintarkastusyrityksen yritysmuodolla ei näyttänyt olevan suurtakaan merkitystä vastaajille. Alueelliset erot tilintarkastajan valinnassa Tutkimustulokset osoittivat myös sen, että pk-yritykset Pirkanmaalla ja Uudellamaalla valitsevat tilintarkastajansa eri perustein toisiinsa nähden. Uudellamaalla sijaitseville yrityksille merkittävin tekijä valinnassa on sekä tilintarkastusyrityksen maine että päävastuullisen tilintarkastajan maine. Nämä yritykset valitsevat tilintarkastajakseen ensisijaisesti joko KHT-tarkastajan tai KHT-yhteisön. Pirkanmaalla sijaitseville yrityksille tilintarkastusyrityksen erityisosaaminen on selkeästi merkittävin tekijä. Näillä yrityksillä valinnassa korostui se, että tilintarkastaja on auktorisoinniltaan HTM-tarkastaja ja kotoisin Pirkanmaalta. Lisäksi nämä yritykset ilmoittivat ottavansa huomioon käyttämänsä tilitoimiston ja kirjanpitäjän mielipiteen valintatilanteessa. Tilintarkastajien kannattaakin ainakin Pirkanmaalla luoda hyviä kontakteja tilitoimistoihin, joiden suosituksesta he voivat saada uusia asiakkaita. Tulevaisuudessa olisi tärkeää kehittää tilintarkastajien erottamistilanteisiin liittyvää raportointia. Yritykset eivät ole riittävän tietoisia velvollisuudesta ilmoittaa Keskuskauppakamarille tai kauppakamarille kesken kauden tapahtuneista tilintarkastajan vaihdoksista. Raportointivelvollisuuden noudattaminen toisi lisää läpinäkyvyyttä yritysten toimintaan, jolloin myös sidosryhmät saisivat entistä tarkempaa tietoa yrityksen syistä vaihtaa tilintarkastajaansa. 4 TUOKKONEN 4/10

5 Tampereen koulutustilaisuuksissa hyvä osanotto AJANKOHTAISTA Tampereen aluetoimisto on järjestänyt syksyn aikana kaksi ajankohtaistilaisuutta asiakkaillemme ja muille sidosryhmille. Lokakuussa teemana oli kiinteistö- ja rakennusala. KHT Tuire Mannila kertoi asunto-osakeyhtiölain tuomista uudistuksista lähinnä tilinpäätöksen ja tilintarkastuksen näkökulmasta. Arvonlisäveroasiantuntijamme Leena Juusela alusti voimaan tulevasta rakennusalan käännetystä alv:sta. Tilaisuuden päätteeksi HTM Tuija Siuko raotti vielä perustajaurakoinnin tilinpäätöksen ja verotuksen peruskäsitteitä ja ongelma-alueita. Koulutuksen suosio yllätti järjestäjät positiivisesti: mukana oli yli 60 kiinnostunutta kuulijaa eivätkä kaikki halukkaat mahtuneet mukaan. Joulukuun alussa järjestettiin yhdistyksille ja säätiöille sekä tilitoimistoille suunnattu koulutus yhdistyslain uudistuksista sekä verotuksen ajankohtaisasioista. HTM Hanna Keski- nen kertoi uuden yhdistyslain tuomista muutoksista, säätiölain uudistushankkeesta sekä ajankohtaisista asioista tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa. Lisäksi Hanna valotti erilaisten tukien ja avustusten käsittelyä. Toisena luennoitsijana esiintynyt veroasiantuntijamme Alpo Ronkainen kertoi yleishyödyllisten yhteisöjen viimeaikaisesta verotuskäytännöstä. Tilaisuus keräsi yli 40 kuulijaa. Viimeistään ensi syksynä jatkamme näiden tilaisuuksien järjestämistä. Kevätsesonki kun vie sekä järjestäjät että suuren osan kuulijakunnastakin tilinpäätöskiireiden pariin. Yrjö Tuokon tarina Tuokko facebook -yhteisöpalvelussa Franck Media Oy on yhteistyössä Perheyritysten liiton kanssa tuottanut videon Yrjö Tuokon tarina. Se on dokumentaarinen kertomus Tuokko Yhtiöiden historiasta ja kasvumatkasta Suomen suurimmaksi perheyritysmuotoiseksi toimijaksi alallaan. Video on katsottavissa osoitteessa tietoa-meista. Kiitämme Franck Mediaa ja Perheyritysten liittoa videon tekemisestä. Tutustu Tuokon Facebook -profiiliin osoitteessa tuokko.fi. Tarjoamme sivuilla ajankohtaista tietoa palveluistamme, tapahtumista ja mielenkiintoisista artikkeleista. Liity Tuokon facebook-faniksi ja vastaanota viimeisimmät tiedot reaaliajassa! TUOKKONEN 4/10 5

6 TUOKKO VIERAILEE Hyväntekeväisyyttä lasten asialla Lastenklinikoiden Kummit kummit ry on Tuokko Tilintarkastus Oy:n monivuotinen asiakas. Haastattelimme yhdistyksen toiminnanjohtajaa Maria Ekrothia. Lastenklinikan Kummit ry on perustettu vuonna Miten Kummien toiminta on muuttunut näiden vuosien aikana? Aikoinaan työt aloitettiin silloisen toiminnanjohtajan Kalevi Tuomisen kanssa pienen pienessä kopissa Lastenklinikalla. Silloin ei olisi kyllä voinut koskaan haaveillakaan siitä, että joku päivä Kummit on Suomen nykyaikaisin ja yksi tunnetuimmista hyväntekeväisyysjärjestöistä. Nykyään Kummeilla on jo niin hyvä maine, että saamme lahjoituksena apuja huippuammattilaisilta kuten esimerkiksi Mainostoimisto Kingiltä, joka on suunnitellut vuosittain meille upeita puhuttelevia kampanjoita. Alkuvuosina ei voinut haaveillakaan mistään mainostoimistojen käytöstä. Kun loimme ensimmäisiä Elämä Lapselle -konsertteja, lähdimme rohkeasti liikkeelle varaamalla Stadionin, valitsemalla esiintyjät itse, suunnittelemalla ohjelman sisällön sekä keksimme tarinoita insertteihin ja suunnittelimme omakätisesti julisteiden ja bussitarrojen ulkoasun leikkaa-liimaa -periaatteella. Stadion myytiin loppuun ja muistan ikuisesti sen huiman tunteen, kun kävelin stadionin kentällä ja katsoin täyttä hengen katsomoa, joka teki innoissaan aaltoja. Silloin oli niin voittajan fiilis, että se on jäänyt mieleen yhtenä urani kohokohtana. Toiminnan muodot ovat olleet perusperiaatteiltaan hyvin samanlaiset kautta Kummien toiminnan. On saatu lahjoituksia, järjestetty tapahtumia ja ihmiset ovat maksaneet osallistumisestaan niihin, yritysten kanssa on tehty yhteistyötä ja on myyty tukituotteita, Kummi-vieraat käyvät ilahduttamassa potilaita. Jatkuva uudistuminen ja uusien keräystapojen ideointi on pitänyt virkeänä ja kehittänyt toimintaamme vuosi vuodelta. Kummit onkin ollut tutkimusten mukaan pitkään Suomen nykyaikaisin hyväntekeväisyysjärjestö ja se sija velvoittaa pysymään mukana kehityksessä. Yritysten halukkuus yhteiskuntavastuun kantamiseen ja hyvän tekemiseen on kasvanut näinä vuosina. Muistan sen ajan, kun yhteiskuntavastuuajatus alkoi tulla Suomeen. Monet yritykset soittivat samoihin aikoihin ja sanoivat, että nyt on tullut Amerikan pääkonttorista käsky tehdä jotain hyvää ja kirjata se vuosikertomukseen. Vuosikertomus on menossa nyt painoon, mitä ehdittäisiin tehdä? Tänä päivänä konsertit ovat näyttävämpiä ja mukana talkootiimissä on huippuammattilaisia. Olemme ideoineet ohjelmiemme aikana TV-ruudussa näkyvät lahjoitukset ja tuo lahjoitusmuoto on tuonut viime vuosina lähes euroa vuodessa. Yritysyhteistyö on tarkkaan yrityksen tarpeisiin räätälöityä. Tänä päivänä se on vähemmän pelkkää hyväntekeväisyyttä, vaan taustalla pitää olla win to win asetelma. Pystymme panostamaan paljon aiempaa enemmän potilaiden ja heidän perheidensä virkistystoimintaan. Yritykset ja Kummit lähtevät mielellään tukemaan sitä työtä. Takana on valtava määrä tunteja, työtä ja vaikeitakin hetkiä. Silti on uskomattoman hienoa katsoa matkaa taaksepäin ja huomata, mitä on saatu aikaan. Sairaalois- 6 TUOKKONEN 4/10

7 TUOKKO VIERAILEE sa on tänä päivänä aika viihtyisää, siellä on moderni laitekanta ja tukivaroillamme on tehty huikea määrä tutkimustyötä, jonka avulla sairauksien parantamisessa ja niiden ennaltaehkäisyssä on saavutettu suuria läpimurtoja. Kun mietitään rahallisesti, markka-ajan lähtökohdasta katsoen, on hyväntekeväisyyteen lahjoitettu yli 100 miljoonaa markkaa. Tulos on varmasti ylittänyt sekä perustajajäsenten että meidän työtä tehneiden kaikki unelmat. Kummit keräävät varoja pikkupotilaiden hoitoon mm. järjestämällä erilaisia viihdeja urheilutapahtumia, joissa on mukana useita tunnettuja suomalaisia. Huomattava osa varainhankintaa ovat lahjoitukset ja testamentit. Lisäksi varoja saadaan lipaskeräyksillä, arpajaisilla sekä myymällä Kummit-tuotteita. Mitkä ovat mielestäsi varainkeruun tulevaisuuden haasteet? Kummit lahjoittavat koko tuloksensa hyväntekeväisyyteen. Kilpailu on koventunut, yhä uusia hyväntekeväisyysjärjestöjä tulee markkinoille. Kummit ry ei saa mitään ulkopuolista apua mistään ja lahjoitamme koko tuloksen hyväntekeväisyyteen. Näin ollen meidän on oltava todella luovia ja ketteriä pärjätäksemme suurten kansainvälisen, suuria tukia saavien järjestöjen seassa. Suurin uhka kaikelle hyväntekeväisyydelle ovat epärehellisyydet hyväntekeväisyydessä. Ne vievät ihmisten uskoa hyvään ja vähentävät ihmisten halua auttaa ja siitä kärsivät kaikki järjestöt. Mitä tämä työ on sinulle merkinnyt ja antanut näiden vuosien aikana? Työ on ollut äärimmäisen antoisaa ja mielenkiintoista, toki ajoittain vaikeaa ja raskastakin. Potilaiden ja heidän perheidensä tapaaminen ja meidän avun konkreettinen näkeminen sairaalassa saa antamaan kaikkensa. Olet ollut Kummien toiminnassa mukana alusta lähtien, joista viimeiset kahdeksan vuotta toiminnanjohtajana. Olet nyt kuitenkin siirtymässä uusien haasteiden pariin. Millaisen Kummit ry:n luovutat seuraajallesi? Tunnen suurta ylpeyttä ja iloa, kun katson yhdistystä tänä päivänä. Yli 22 miljoonaa euroa on kerätty ja kymmeniä tuhansia lapsipotilaita ja heidän perheenjäseniään on ilahdutettu erilaisten Kummivierailuiden ja virkistystapahtumien avulla. Seuraajani sai johdettavakseen hyvässä kunnossa ja maineessa olevan yhdistyksen. Uusien tapahtumien ideointi ja luonti sekä ihmisten ilahduttaminen on ollut Kummeissakin työtä, jota olen rakastanut tehdä. Lähdin yrittäjäksi Kummeistakin tutun entisen työkaverini Tarja Pakkalan kanssa ja perustimme Zelante-nimiset yritykset. Olemme luoneet tunnelmallisten ja kaupallisesti merkittävien tapahtumien konseptin, jota sovellamme erilaisiin tapahtumiin ja koulutuksiin. Haaveenamme on mm. tarjota uudenlaisia elämyksiä yrityksille ja kaupunkilaisille Suomen eri kaupungeissa. Miten vietät tulevan joulun? Joulunalusaika menee kiireisissä merkeissä, sillä ensimmäinen tapahtumamme tulee olemaan Helsingin Joulumaailma Kampin Narinkkatorilla Ihmiset ovat vuosikausia kaivanneet kunnon keskieurooppalaistyyppistä joulutapahtumaa Suomeen ja nyt se on tulossa. Sieltä löydät todellisen joulutunnelman ja unelmiesi lahjat. Tarjolla on kaikki suomalaiseen jouluun kuuluvat herkut, merkkituotteet, juomat, kukat, koristeet, musiikki, tuoksut ja oma postikonttori. Joulumaailmassa voi mm. tavata Joulupukin, nauttia hevoskarusellikyydistä, nähdä jouluseimen ja kuunnella kaunista joulumusiikkia. Perinteisten ostettavien lahjojen lisäksi voit kirjoittaa runon, tehdä käsityölahjoja tai koristella pipareita. Nyt ei enää tarvitse lentää sankoin joukoin Keski- Eurooppaan hakemaan joulutunnelmaa vaan kaupunkilaisten olohuone, tunnelmallinen joulukylä löytyy keskeltä Helsinkiä ja sieltä saa aidon joulumielen sydämeen. TUOKKONEN 4/10 7

8 TILINTARKASTUS Ollin oppivuosi KHT-yhteisössä Olli Rantanen Oikeustieteen opintojeni ajoilta Lapin yliopistossa yhdeksänkymmentäluvulta on jäänyt mieleeni erään laskentatoimen lehtorin tokaisu, että juristin täytyy tietää tilinpäätöksestä sen verran ettei se ole mitään syötävää. Lehtorin näkemys mielessäni suoritin vuosien aikana laskentatoimen maisterin tutkinnon Oulun yliopistossa Finnvera Oyj:n aluejuristin työni ohessa. Opintojeni myötä kiinnostukseni tilintarkastusalaa kohtaan kasvoi entisestään. Opinnoissani keskityin ulkoiseen laskentatoimeen, erityisesti tilintarkastukseen, ja suoritinkin opinnot siinä laajuudessa, että minulla olisi kelpoisuus suorittaa mielenkiintoni kohteena oleva KHT-tutkinto. Kirjanpitolaki ja Työ- ja elinkeinoministeriön asetus määrittävät KHT-tilintarkastajan hyväksymisen edellytykset. Hyväksymisvaatimuksista kohdallani täyttyivät siis yleiset edellytykset, korkeakoulututkinto ja opinnot. Mutta vaadittua laskentatoimen työkokemusta minulla ei ollut riittävästi, ja ilman riittävää työkokemusta ei pääse edes osallistumaan KHT-tenttiin. Kirjanpitostandardit ja -asiakirjat tutuiksi Pian kauppatieteellisestä valmistumiseni jälkeen minulle tarjoutui mahdollisuus päästä syventämään oppimaani ja saamaan uutta ammatillista pätevyyttä Tuokko Tilintarkastus Oy:n palveluksessa. Työnantajalleni Finnveralle olen kiitollinen siitä, että sain mahdollisuuden mennä vuodeksi kehittämään itseäni ja hankkimaan KHTtutkintoon vaadittavaa työkokemusta. Hyvissä ajoin ennen Tuokolla aloittamista sain sieltä sähköpostilla 12 megabitin kokoisen tiedoston, joka sisälsi erilaisia tilinpäätösstandardeja. Tulipa mieleen, että mihinkä oikein olin ryhtymässä Syksyllä 2009 aloittaessani työskentelyn Tuokon Oulun toimipisteessä minua oli vastassa kaksi työntekijää, KHT Hannu Lähdesmäki ja HTM Raili Prokkola sekä monta riviä mappeja. Keskellä tulevaa työhuonettani oli laatikollinen kirjanpitoasiakirjoja ja niiden päällä keltainen lappu Tästä on hyvä aloitella. Tuokolla kuuluin erityistarkastusryhmään, joka toimii Oulun ja Helsingin lisäksi Jyväskylässä ja Tampereella. Tehtäväni oli tehdä erityistarkastuksia konkursseissa ja saneerauksissa. Lisäksi toimenkuvaani kuului lakisääteisten tilintarkastuksien ja erilaisten asiantuntijalausuntojen tekeminen. Useassa toimeksiannossa käsiteltiin samantapaisia ongelmia, joihin olin Finnverallakin juristin työssäni törmännyt. Sisälle tilintarkastusmaailmaan Ensimmäiset viikot menivät uuden opettelussa. Finnveralaiselle oli uutta se, että Tuokolla jokainen työntekijä olikin oma tulosyksikkö, kaikki työaika tuli merkitä järjestelmään. Tehoja, laskutusta ja tulosta seurattiin tarkoin. Tarkastajan normityöpäiväkin vaikutti olevan noin12 tuntia! Alun ihmettelyn jälkeen hommat alkoivat luistaa, ja havaitsin tilintarkastusmaailman yllättävänkin mielenkiintoiseksi. Vaikka tilintarkastusalaa pidetään yleisesti tylsänä, Tuokon innostava ja avulias henkilökunta sai minut innostumaan maailmastaan. Sellaista kysymystä ei löytynyt, johon ei olisi saanut vastausta. Kaikille sai soittaa vaikka keskellä yötä, jos esim. jokin IFRS-standardeihin liittyvä epätietoisuus esti unen saannin. Sain osallistua erityistarkastuksien ja vuositarkastuksien ohella moneen muuhunkin projektiin. Niille kaikille oli yhteistä haastavuuden lisäksi tiukat aikataulut ja palkintona suuri ammatillinen kehittyminen. Projektien myötä minulla putosi paino viitisen kiloa ja vaimo sekä lapset alkoivat ihmetellä huonoa läsnäoloani vapaa-ajalla Opitun soveltaminen käytännössä Olin hämmästynyt, miten paljon opin sellaista, mikä tukee työtäni Finnveralla. Toimenkuvaani Finnveralla kuuluu koko rahoitusjuridiikan skaala alkavista yrityksistä yrityssaneerauksiin ja konkursseihin. Konkurssiin menneiden 8 TUOKKONEN 4/10

9 TILINTARKASTUS Kuvassa vasemmalta Olli Rantanen sekä Oulun aluetoimiston työntekijät Raili Prokkola, Eelis Salo ja Hannu Lähdesmäki yritysten erityistarkastuksia tehdessäni mietiskelin usein, olisiko konkurssi voitu jotenkin välttää. Uskon, että tästä kokemuksesta on paljon hyötyä työssäni Finnveralla etenkin kriisiytyneiden yritysten terveyttämishankkeissa, joihin juristitkin pääsevät toisinaan osallistumaan. Suosittelen kaikille näkemyksen avartamista sillä, että tekee tilaisuuden tullen jotakin ihan muuta kuin mihin on tottunut. Minulle KHT-yhteisössä opissa oleminen oli valtavan hieno kokemus, joka toi minulle paljon työtäni tukevaa uutta osaamista ja avarsi näkökulmia. Tilinpäätöstenkin tulkitseminen on ihan eri tasolla kuin ennen, eikä tilinpäätöksistä tule enää mieleen mikään syötävä. Finnveralle oli mukava tulla takaisin, mutta haikeaa oli jättää vanhat työkaverit. Mutta sitä taksamittarin raksutusta ei ole ollut hirveästi ikävä! KHT-tutkinto? Ai niin, se KHT-tutkinto. Vuosi on lyhyt aika valmistautua tenttiin. Tuokolla kaikilla halukkailla on ollut mahdollisuus osallistua koko vuoden kestävään tutkintoon valmistavaan talon sisäiseen koulutukseen. Jotkut ovat jopa vuokranneet kesäksi joko saunamökin tai yksiön kaupungilta, että voisivat rauhassa lukea tenttiin. Siltikään läpimeno ei ole taattu, erittäin harva pääsee tentistä läpi ensi yrittämällä, vaikka olisi valmistautunut siihen vuoden. Pidän peukkuja niille ex-kollegoille, jotka ovat olleet tänä syksynä tentissä ja odottavat marraskuun lopussa tietoa kirjaimien saamisesta. Tilintarkastusalan osaaminen on tärkeää Finnveralle, joten ehkäpä ensi vuonna tai sitten seuraavana meikäläinenkin TUOKKONEN 4/10 9

10 AJANKOHTAISTA Lappeenrannan aluetoimiston kuulumisia Mirja Saarnia Tuokko rantautui Lappeenrantaan vuonna 2007, kun itsenäisenä tilintarkastajana oman toimiston puitteissa 15 vuotta toiminut HTM Mirja Saarnia siirtyi Tuokko Tilintarkastus Oy:n aluetoimiston johtajaksi. Tuokon toimitilat sijaitsevat Lappeenrannan keskustassa Raatimiehenkadulla. Hissillisessä talossa kaupungin keskustassa sijaitseva toimisto on ollut yhden henkilön toimistona ihanteellinen. Helmikuussa 2010 tapahtuneen henkilöstölisäyksen myötä olemme alkaneet haaveilemaan lisäneliöistä, vaikka hyvin olemme toimeen tulleet kaksi naista näissäkin tiloissa. Pyrimme laajentamaan aluetoimintaamme edelleen, ja suurempien toimitilojen hankkiminen onkin ajankohtaista, kunhan vain tarpeisiimme sopivat tilat löytyvät. Aluetoimiston johtaja HTM Mirja Saarnia on ennen itsenäisenä tilintarkastajana aloittamista työskennellyt tilitoimiston toimistopäällikkönä, ja suoritti tuona aikana alan arvostetut KLT -kirjaimet. HTM-tutkinnon hän suoritti vuonna 1988 ja kauppatieteiden maisterin opinnot hän sai päätökseen vuoden 2005 alussa. Mirja on ollut vahvasti mukana myös tilintarkastusalan luottamustoimissa kuten HTM-tilintarkastajien hallituksessa ja tilintarkastajien valvontaa suorittavissa lautakunnissa. Tuokolle siirryin, koska hain uusia haasteita ja turvallisuutta sekä mahdollisuutta toimia tilintarkastusyhteisössä. Aivan sattumalta kosinnan jälkeen minulle tuli mahdollisuus siirtyä Tuokolle lokakuussa Koska olen aina arvostanut Grand Old Controller Yrjö Tuokkoa, minun oli helppo astua sisään suomalaisen perheyrityksen ovesta, kertoo Mirja. Vahvistuksena Tuokon riveihin palkattiin helmikuussa 2010 tilintarkastusassistentiksi KTM, KLT Tuija Suomalainen. Tuijalla on 17 vuoden työkokemus tilitoimistoalalta, ja paraikaa hän suorittaa Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa opintopisteitä mm. oikeustieteen ja rahoituksen alalta, tähtäimessään tilintarkastajan tutkinto. Toimimme yhteistyössä myös alueen oppilaitosten kanssa. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa Mirja pitää vierailevana luennoitsijana tilintarkastuksen luentoja ja hän on toiminut Saimaan ammattikorkeakoulun työhön tutustumisohjelmassa opiskelijoiden mentorina. Monipuolinen asiakaskunta Aluetoimistomme asiakkaat koostuvat hyvin erilaisilla toimialoilla toimivista pienistä ja keskisuurista osake- ja henkilöyhtiöistä sekä keskisuurista yhdistyksistä, ja joukkoon mahtuu muutama yksityisliikkeen harjoittajakin. Useat yritykset ovat ulkoistaneet taloushallinnon asioiden hoitamisen joko kokonaan tai osittain tilitoimistolle, jotka muodostavat merkittävän osan yhteistyöverkostostamme. Yrityssaneeraus- tai konkurssitilanteissa tehtävien erityistarkastusten myötä olemme yhteistyössä myös alueemme asianajotoimistojen kanssa. Asunto-osakeyhtiöiden ja erilaisten muiden yhteisöjen tilintarkastukset hoituvat myös meillä. Vuonna 2007 voimaan tulleen tilintarkastuslain myötä alallemme on tullut merkittävänä lisävaatimuksena kansainvälisten tilintarkastusstandardien noudattaminen. Tilitoimistoja puolestaan on käsityksemme mukaan työllistänyt kovasti käyttöönotettu verotilimenettely sekä verojen ilmoittamiseen tulleet muutokset. Jotta selviämme näistä ulkoa tulevista, meihin kohdistuvista jatkuvista lisävaatimuspaineista, sujuvan yhteistyön merkitys eri sidosryhmien välillä korostuu. Järjestimme Lappeenrannan Kasinolla yrityksille ja muille mahdollisille yhteistyökumppaneillemme tarkoitetun tilaisuuden, jossa yhtenä teemana oli yhteistyö eri sidosryhmien välillä. Lisäksi Etelä-Karjalan Kauppakamarin toimitusjohtaja Mika Peltonen kertoi meille alueemme talousnäkymistä, ja oman vero-osastomme johtaja Tom Hoffström käsitteli varojenjakoa eri yhtiömuodoissa ottaen huomioon mahdolliset tulevaisuudessa olevat muutostilanteet. Päivän annista nautimme noin kolmenkymmenen henkilön voimin. Kuvassa Mirja Saarnia 10 TUOKKONEN 4/10

11 AJANKOHTAISTA Kun uskoo Joulupukkiin Pia Tuokko-Tuominen Tokaluokkalainen on kirjoittanut Joulupukille jo hyvän aikaa sitten: Rakas Joulupukki, mitä sinulle kuuluu? Hyvää vai huonoa? Toivottavasti olet ollut terveenä. Minä olen ollut kiltti ja toivon joululahjaksi. Ajattelin joskus, että hänen uskonsa Joulupukkiin loppuu kouluunmenoon, mutta ei. Eikä ole loppunut tokaluokkalaisen kavereiltakaan. Tuntuu, että koko meidän kylä tietää, että Joulupukki onkin olemassa. Kukaan ei pilaa uskoa, eikä tähän mennessä ole ollut epäilyksen häivääkään ilmassa. Kauppakeskusten pukit ja muut naamiopukit ovat varamiehiä, se nyt on ihan selvä. Jos on nimittäin käynyt joskus Rovaniemellä Napapiirin pajakylässä Joulupukin kammarissa, niin tietää, että oikea Joulupukki hääriikin kiireisenä sadunomaisessa paikassa Lapissa tonttujen keskellä ja tapaa lapsia. Ei sieltä ehdi ihan jokaista lasta juuri jouluaattona tapaamaan tänne Etelä-Suomeen, mutta lahjat laitetaan sieltä matkaan ihan varmasti. Tarkkasilmäinen neljävuotias serkkupoika tokaisi viime jouluna lahjoja jakavalle varapukille, että pukki, sulta tippuu kohta parta! Pukki siinä takeltelemaan jotakin selitystä ja aikuiset mykistyivät jännittämään, että miten tästä nyt selvitäänkään. Hyvin meni ja pukki päästettiin aika pian seuraavaan kohteeseen ja toivottavasti sai partansa paremmin paikoilleen matkalla. Pari joulua sitten kävi niin, että tontut olivat varomattomia lahjoja pakatessaan ja piilotellessaan. Silloinen muistaakseni viisivuotias löysi aatonaatoniltana säkin vaatehuoneesta, tutki yhden paketin sisältöä ja vaati selitystä, miten vaatehuoneessa voi olla lahjapaketteja. Muutaman ohikiitävän sekunnin ajan aikuinen mietti, että nyt on kerrottava miten asia on: Joulupukkia ei ole, ja äiti ja isi ne paketit tässä pakkaa, jotka jouluna jaetaan. Mutta onneksi ei sittenkään. Salamannopeasti aikuinen keksikin selityksen, että jouluna voi laittaa lahjoja myös niille, jotka eivät ehkä ole itse pystyneet kirjoittamaan Joulupukille tai jaksaneet toivoa juuri mitään. Paketit olivat siis menossa sairaille lapsille sairaalaan. Viisivuotias oli ymmällään ja tolaltaan: miten juuri hänen toivomiaan tavaroita voi olla menossa toisille lapsille. Voi sitä surua ja hämmennystä. Ei meinannut tulla uni sinä iltana ja aikuisia harmitti. Seuraavana päivänä lahjat olivatkin piilopaikasta hävinneet ja asia pois päiväjärjestyksestä. Kun ne toivotut lahjat sitten löytyivätkin jouluaattona viisivuotiaan omista paketeista, ilo oli tietysti suuri. Toivottavasti kuitenkin tapahtumasta jäi itämään ajatus, että joulu on myös antamisen juhla. Osa paketeista päätyykin joka vuosi todella myös sinne sairaalaan. Ripaus satua arjen keskellä tekee hyvää aikuisellekin. Voi lapsen lailla uskoa sadun lumoon ja siihen, että toiveet toteutuvat. Unelmista kannattaakin tehdä totta ja pyrkiä siihen, että omat toiveet toteutuvat. Onkin paljon mahdollista, että meillä uskotaan joulupukkiin vielä monta vuotta, koska tarina on tullut eläväksi ja todeksi. Lahjoitamme tämän vuoden joulukorttirahat Lastenklinikan Kummit ry:lle ja Suomen Sydänliitto ry:lle. Haluamme kiittää asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneita kuluneesta vuodesta sekä toivottaa Rauhallista ja Hyvää Joulua sekä Menestyksellistä Uutta Vuotta 2011! TUOKKONEN 4/10 11

12 Muistilista Maksuprosentit % % Eläkevakuutusmaksut Yksityisten alojen palkansaajia koskevat eläkelait TEL, TaEL ja LEL yhdistyivät yhdeksi työntekijän eläkelaiksi eli TyEL:ksi. TyEL -ansion raja 52,49 /kk 51,75 /kk Tilapäinen työnantaja, vain tilapäisiä työntekijöitä ja palkkasumma v.2011 alle 7518 /6kk 23 v.2010 alle 7386 /6kk 22,40 Sopimustyönantaja, pysyviä työntekijöitä tai palkkasumma v.2011 vähintään 7518 /6kk v.2010 vähintään 7386 /6kk TyEL- maksu, perusmaksu, ilman asiakashyvitystä ja hoitokustannusalennusta palkkasumma alle , palkkasumma alle ,80 - Palkkasumma nousee liukuvasti 22, Palkkasumma nousee liukuvasti 21,80-22, palkkasumma yli palkkasumma yli ,40 Työntekijän osuus TyEL- maksusta - alle 53 v. työntekijä 4,7 4,5 - vähintään 53 v. työntekijä 6,0 5,7 YEL 21,6 21,2 53 vuotta täyttäneiltä 22,9 24,4 Työttömyysvakuutusmaksu % % työnantajan osuus 0,80 0,75 työntekijän osuus 0,60 0,40 Palkkasumman euroa ylittävältä osalta työnantajan osuus 3,20 Palkkasumman euroa ylittävältä osalta työnantajan osuus 2,95 Sotumaksu Korot % Viivästyskorko korkolain mukaan 8,0 Peruskorko ,50 Peruskorko ,25 Määräaikoja verotuksessa - Veroilmoitus 4 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. - Verotus päättyy 10 kuukauden kuluttua tilikauden päättymisen jälkeen. - Jäännösverot maksetaan viimeistään verotuksen päättymistä seuraavan kuukauden 25. päivänä. - Vuoden 2010 alussa käyttöönotettu verotilimenettely muuttaa oma-aloitteisten verojen ilmoittamista, maksamista ja palauttamista. Verotilimenettelyyn kuuluvat kaikki oma-aloitteiset verot lukuunottamatta varainsiirtoveroa ja ennakontäydennysmaksua. Verotiliverot ilmoitetaan verohallinnolle kausiveroilmoituksella. - Työnantajasuoritukset (sotu ja ennakkopidätykset) maksetaan maksukuukautta seuraavan kuukauden 12. päivänä. Arvonlisäverot maksetaan kohdekuukautta seuraavan toisen kuukauden 12. päivänä, huom. työnantajasuoritukset myöhenevät ja arvonlisäverot aikaistuvat kahdella päivällä. - Sähköisen ilmoituksen on oltava perillä verohallinnossa kuukauden 12. päivä ja paperisen ilmoituksen kuukauden 7. päivä. - Huomioithan, että kannattaa maksaa ennakontäydennystä, jos verolaskelma osoittaa, että ennakot ovat liian pienet. Näin vältytään jäännösveron koroilta, jotka ovat vähennyskelvottomia. Liikaa maksettua ennakkoa voi vielä hakea takaisin neljän kuukauden kuluessa ja ennakkon kokonaan poistamista kahdeksan kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Näin saat liikaa maksetut ennakot nopeammin takaisin. Seuraava numero ilmestyy maaliskuussa! maksuluokka 1 2,12 2,23 Koska työnantajan kansaneläkevakuutusmaksu poistui vuoden 2010 alusta, kaikkien työnantajien sosiaaliturvamaksu on sama ja maksuluokat poistuvat. Helsinki Munkkiniemen puistotie Helsinki Puh. (09) Fax (09) Tampere Hämeenkatu Tampere Puh. (03) Fax (03) Turku Aurakatu Turku Puh. (020) Fax (020) Oulu Hallituskatu 11 B Oulu Puh. (08) Fax (08) Jyväskylä Väinönkatu 26 A Jyväskylä Puh. (0400) Fax (014) Lappeenranta Raatimiehenkatu 22 A Lappeenranta Puh. (0400) Fax (05) Tallinna Pärnu mnt Tallinn, Estonia Puh Fax Tässä julkaisussa olevat tiedot on esitetty yleisluonteisesti, ja se on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan yleisluonteisena tiedon lähteenä. Tämän julkaisun ei ole tarkoitus korvata asioiden yksityiskohtaista selvitystä tai oikeudellista tulkintatarvetta. Tuokko Yhtiöt Oy ei vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet, kun joku on toiminut tai jättänyt toimimatta tämän julkaisun sisällön perusteella. Suosittelemme ottamaan yhteyttä yksittäistapauksissa asiantuntijaan, joka voi avustaessaan ottaa huomioon tapauksen erityispiirteet.

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Työ- ja elinkeinoministeriön asetus KHT- ja HTM-tilintarkastajan hyväksymisvaatimuksista Annettu Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 2008 Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 13 päivänä

Lisätiedot

Valvontatietoilmoitus Raportointikausi 1.7.2014 30.6.2015

Valvontatietoilmoitus Raportointikausi 1.7.2014 30.6.2015 Valvontatietoilmoitus Raportointikausi 1.7.2014 30.6.2015 Olen KHT-tilintarkastaja Olen HTM-tilintarkastaja Ilmoitusta voi tarvittaessa täydentää erillisillä liitteillä 1 Tiedot tilintarkastajarekisteriä

Lisätiedot

Ajankohtaista kirjanpitäjälle

Ajankohtaista kirjanpitäjälle Ajankohtaista kirjanpitäjälle Marjo Salin kirjanpidon asiantuntija, KTM Veronmaksajat Tilinpäätöksen antama oikea ja riittävä kuva Kirjanpitolain oikean ja riittävän kuvan vaatimusta koskevasta säännöksestä

Lisätiedot

TOIMIVIA TALOUSHALLINNON RATKAISUJA

TOIMIVIA TALOUSHALLINNON RATKAISUJA Tilitalo Emma Oy TOIMIVIA TALOUSHALLINNON RATKAISUJA Tilitalo Emman erikoisosaamista ovat taloushallinnon palvelut asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöille. Palvelemme mielellämme myös pieniä ja keskisuuria

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 126/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tilintarkastuslain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tilintarkastuslain siirtymäsäännöstä siltä

Lisätiedot

Tervetuloa Partneripäiville!

Tervetuloa Partneripäiville! Tervetuloa Partneripäiville! Hallituspartnereiden Partneripäivät Oulussa 12.9.2014 Yhteistyössä: Partneripäivät 12.9.2014, ohjelma 10.30 Ilmoittautuminen alkaa Radisson Blu hotelli, Hallituskatu 1, Oulu

Lisätiedot

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille 1. Tässä opintojaksossa painotetaan työelämätaitoja ja yrittäjyyttä. Lisäksi käsitellään lyhyesti oman talouden suunnittelua.

Lisätiedot

TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE

TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE ASIAKASKIRJE 15.01.2016 TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE Oikein Hyvää alkanutta Uutta Vuotta 2016! Uuden vuoden alkaessa olen taas koonnut tähän ajankohtaisia asioita

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

Usein kysyttyä PRH. Lähde: Patentti- ja rekisterihallitus https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/ usein_kysyttya.html#prh.ukk.item_2 11.9.

Usein kysyttyä PRH. Lähde: Patentti- ja rekisterihallitus https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/ usein_kysyttya.html#prh.ukk.item_2 11.9. Usein kysyttyä PRH Lähde: Patentti- ja rekisterihallitus https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/ usein_kysyttya.html#prh.ukk.item_2 11.9.2015 K: Voiko yhdistyksen kokouksessa äänestää valtakirjalla? V:

Lisätiedot

TILINTARKASTUSALAN SÄÄNTELYMUUTOKSIA. Sanna Alakare Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Tampereen yliopisto

TILINTARKASTUSALAN SÄÄNTELYMUUTOKSIA. Sanna Alakare Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Tampereen yliopisto TILINTARKASTUSALAN SÄÄNTELYMUUTOKSIA Sanna Alakare Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Tampereen yliopisto 8.6.2017 Sisältö Tutkinto- ja valvontauudistus EU-sääntely Tulevia muutoksia Suomen Tilintarkastajat

Lisätiedot

uudenvuoden kirjoittamishaaste

uudenvuoden kirjoittamishaaste uudenvuoden kirjoittamishaaste Unelmointi on yksi suosikkiasioistani. Toki tässä hetkessäkin on ihana ja hyvä olla. Elämä on nyt. Mutta tämä hetki pohjustaa seuraavaa. Se mitä ajattelet nyt, se mihin uskot

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Pienten lasten kerho Tiukuset

Pienten lasten kerho Tiukuset Pienten lasten kerho Tiukuset Kerhotoiminnan varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 Oi, kaikki tiukuset helähtäkää, maailman aikuiset herättäkää! On lapsilla ikävä leikkimään, he kaipaavat syliä hyvää. (Inkeri

Lisätiedot

Tervetuloa Pakilan seurakunnan rippikouluun! Kuka voi tulla rippikouluun?

Tervetuloa Pakilan seurakunnan rippikouluun! Kuka voi tulla rippikouluun? Tervetuloa rippikouluun! Pakilan seurakunnan rippikoulut 2016 Tervetuloa Pakilan seurakunnan rippikouluun! Ja onnittelut jo valmiiksi; täytät 15 vuotta vuonna 2016! Olet siis mitä parhaassa ripari-iässä.

Lisätiedot

Tekninen ja ympäristötoimiala

Tekninen ja ympäristötoimiala Lahden seudun ympäristöpalvelut Tekninen ja ympäristötoimiala 6.11.2006 24.11. alkaa kaamos. Aurinko painuu alas Suomen pohjoisimmassa kolkassa, Nuorgamissa noustakseen seuraavan kerran taivaanrantaan

Lisätiedot

Terveydenhuollon kuntayhtymä, pelastuslaitos, lähikunnat, Kela, hoito- ja palvelukodit ovat yleisimmät sidosryhmät.

Terveydenhuollon kuntayhtymä, pelastuslaitos, lähikunnat, Kela, hoito- ja palvelukodit ovat yleisimmät sidosryhmät. YRITTÄJYYSTARINA Rautalammin Sairaankuljetus Oy on osakeyhtiö, joka aloitti toimintansa 1.7.2001. Osakkaita oli aluksi kolme, joiden osakkuudet olivat 50%, 30% ja 20%. Tästä piti tehdä ilmoitus kaupparekisteriin.

Lisätiedot

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Tarjoamme lapsille niin kodinomaista elämää kuin se on mahdollista laitoksessa.säännöllisen päivärytmin avulla luomme lapsille turvallisuutta.

Lisätiedot

Läpinäkyvyysraportti. Idman Vilèn Grant Thornton Oy

Läpinäkyvyysraportti. Idman Vilèn Grant Thornton Oy Läpinäkyvyysraportti Idman Vilèn Grant Thornton Oy Header 2 1 Oikeudellinen muoto ja omistussuhteet Idman Vilén Grant Thornton Oy on suomalainen osakeyhtiö. Yhtiön omistavat henkilöinä sen palveluksessa

Lisätiedot

Yrityksen talouden seuranta, tilintarkastajan näkökulma

Yrityksen talouden seuranta, tilintarkastajan näkökulma Yrityksen talouden seuranta, tilintarkastajan näkökulma Arto Saarinen, KHT 23.4.2013 1 YRITYKSEN TALOUDEN SEURANTA Sisältö Mitä hallituksen tulisi muistaa yrityksen talouden seurannasta Hallituksen rooli

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Tilitoimisto- ja tilintarkastuspalvelut

Tilitoimisto- ja tilintarkastuspalvelut Tilitoimisto- ja tilintarkastuspalvelut Rantalainen Rantalainen on kotimainen tilitoimistokonserni ja alan suurin perheyritys. Perinteikäs, vuonna 1972 perustettu perheyritys tuottaa asiakkailleen taloushallinnon

Lisätiedot

Lehdistömateriaali Julkaisuvapaa 5. kesäkuuta 2013 klo 18.00

Lehdistömateriaali Julkaisuvapaa 5. kesäkuuta 2013 klo 18.00 Lehdistömateriaali Julkaisuvapaa 5. kesäkuuta 2013 klo 18.00 The Veuve Clicquot Business Woman Award 2013 Catharina Stackelberg Toimitusjohtaja ja perustaja Marketing Clinic Oy Valintalautakunnan lausunto

Lisätiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Jag vill veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Tämä esite on tarkoitettu nuorille, joilla on suojatut henkilötiedot. Sen ovat laatineet yhdessä Rikosuhriviranomainen (Brottsoffermyndigheten)

Lisätiedot

YHDESSÄ YRITYSTEN PUOLESTA

YHDESSÄ YRITYSTEN PUOLESTA 1 YHDESSÄ YRITYSTEN PUOLESTA KAUPPAKAMARI Työskentelemme elinvoimaisen Suomen puolesta. Suomi ilman hyvinvoivia yrityksiä on Suomi ilman hyvinvointia. Keskuskauppakamari ja 19 alueellista kauppakamaria,

Lisätiedot

Lahjaksi Elämä lapselle!

Lahjaksi Elämä lapselle! Lahjaksi Elämä lapselle! Ole mukana tukemassa lastemme hyvinvointia. Tämän vuoden teeman mukaisesti varoja ohjataan lasten ja nuorten mielenterveystyöhön. Yhdessä mahdollistamme heille lämpimän joulumielen.

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely

Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely Johdanto Tämä diaesitys ohjaa työyhteisöä lisäämään yhteistä ymmärrystä toimintaan liittyvistä muutoksista ja vähentämään muutoksiin liittyviä pelkoja.

Lisätiedot

TOIMINNANTARKASTUS. Toiminnantarkastus vs. tilintarkastus

TOIMINNANTARKASTUS. Toiminnantarkastus vs. tilintarkastus TOIMINNANTARKASTUS Toiminnantarkastus vs. tilintarkastus Toiminnantarkastus Asunto-osakeyhtiöissä ja yhdistyksissä on oltava yhtiökokouksen valitsema toiminnantarkastaja, jos sillä ei ole tilintarkastajaa.

Lisätiedot

TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ 2015 2 LUONTOISEDUT 2015 2. Ravintoetu 2. Puhelinetu 3 PÄIVÄRAHAT JA KILOMETRIKORVAUKSET 3. Kotimaan päivärahat 2015 3

TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ 2015 2 LUONTOISEDUT 2015 2. Ravintoetu 2. Puhelinetu 3 PÄIVÄRAHAT JA KILOMETRIKORVAUKSET 3. Kotimaan päivärahat 2015 3 Tärkeitä lukuja vuodelle 2015 Sisällysluettelo: TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ 2015 2 LUONTOISEDUT 2015 2 Ravintoetu 2 Puhelinetu 3 PÄIVÄRAHAT JA KILOMETRIKORVAUKSET 3 Kotimaan päivärahat 2015 3 Kilometrikorvaus

Lisätiedot

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Sisältö Sosiaalinen media järjestöissä Twitter Blogit Instagram Lähteet: Sosiaalinen media koulutus Oulussa 2.9.2015 sekä oma

Lisätiedot

Oletko sinä seuraava cimcorpilainen?

Oletko sinä seuraava cimcorpilainen? Oletko sinä seuraava cimcorpilainen? Cimcorpin kanssa voit kasvaa, oppia ja valloittaa maailmaa kasvuyrityksen mukana. Mukavien työkavereiden ja yhteishengen ansioista työtä tehdään isolla sydämellä ja

Lisätiedot

Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:n varsinainen yhtiökokous

Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:n varsinainen yhtiökokous Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:n varsinainen yhtiökokous Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 6.5.2015 klo 15 Porin

Lisätiedot

Useasti Kysyttyä ja Vastattua

Useasti Kysyttyä ja Vastattua 1. Miksen ostaisi tykkääjiä, seuraajia tai katsojia? Sinun ei kannata ostaa palveluitamme mikäli koet että rahasi kuuluvat oikeastaan kilpailijoidesi taskuun. 2. Miksi ostaisin tykkääjiä, seuraajia tai

Lisätiedot

Veroasiat oikein heti alusta lähtien. Infopaketti uudelle yrittäjälle Yritys2017-messut

Veroasiat oikein heti alusta lähtien. Infopaketti uudelle yrittäjälle Yritys2017-messut Veroasiat oikein heti alusta lähtien Infopaketti uudelle yrittäjälle Yritys2017-messut 5.-6.9.2017 Esityksen sisältö Yrityksen perustaminen Verohallinnon rekisterit Verojen ilmoittaminen ja maksaminen

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA VEROTUKSESTA JA TALOUSHALLINNOSTA

AJANKOHTAISTA VEROTUKSESTA JA TALOUSHALLINNOSTA AJANKOHTAISTA VEROTUKSESTA JA TALOUSHALLINNOSTA Oheisesta tiedotteesta löydät tärkeää tietoa mm. vuodenvaihteen veromuutoksista, eläkeuudistuksesta sekä verovapaista kustannusten korvauksista. Tulevista

Lisätiedot

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10 Auvo Turpeinen Uusyrityskeskus toiminta: Elinkeinoelämän perustama yhteistoimintajärjestö 31 alueellista yhdistystä, yli 80 neuvontapistettä Suomessa vuodesta -89 saakka Jäseninä

Lisätiedot

nen Konsernirakenteen suunnittelulla parempaan kannattavuuteen Esko Nurmisen Maalaamo Oy taitaa haastavat kohteet Perheyrityksiä tarkastamassa

nen Konsernirakenteen suunnittelulla parempaan kannattavuuteen Esko Nurmisen Maalaamo Oy taitaa haastavat kohteet Perheyrityksiä tarkastamassa nen Konsernirakenteen suunnittelulla parempaan kannattavuuteen Esko Nurmisen Maalaamo Oy taitaa haastavat kohteet Perheyrityksiä tarkastamassa PÄÄKIRJOITUS Carpe diem tartu hetkeen Tätä kirjoittaessani

Lisätiedot

TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE

TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE ASIAKASKIRJE 17.01.2017 TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE Oikein Hyvää alkanutta Uutta Vuotta 2017! Uuden vuoden alkaessa olen taas koonnut tähän ajankohtaisia asioita

Lisätiedot

TALOUSHALLINNON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

TALOUSHALLINNON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) TALOUSHALLINNON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2015 joulukuu 2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Ketunpolku 3, PL 52, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi TALOUSHALLINNON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

NUORET OSAAJAT TYÖELÄMÄSSÄ 2017

NUORET OSAAJAT TYÖELÄMÄSSÄ 2017 NUORET OSAAJAT TYÖELÄMÄSSÄ 2017 GRADUATES AT WORK Millaisia ajatuksia ja odotuksia nuorilla osaajilla on työelämästä? Nuoret Osaajat työelämässä -tutkimus on Studentworkin vuosittain toteuttama selvitys

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444.

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. 30.3.2009 muutettujen sääntöjen pykälät on hyväksytty yhdistysrekisterissä

Lisätiedot

ROCKTAIL NEWS. Ilmoitushinnat: Toistuvaisilmoitus 4 X ilmoitushinta koon mukaan 25% Rivi-ilmoitus (5 riviä)

ROCKTAIL NEWS. Ilmoitushinnat: Toistuvaisilmoitus 4 X ilmoitushinta koon mukaan 25% Rivi-ilmoitus (5 riviä) 3/2014 1 ROCKTAIL NEWS RockTail News ilmestyy kolme kertaa vuodessa. Mainosmyynti, artikkelit, ilmoitukset ja tiedustelut Anna-Riitta Forss, Vierutie 3 15560 Nastola 040-5956529 rocktail@netti.fi Lehden

Lisätiedot

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Petri Kallio Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Asiantuntijaryhmän jäsen Petra Tiihonen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Henkilökohtainen avustajatoiminta Syyskuu 2014

Lisätiedot

TEHDÄÄN YHDESSÄ HYVÄÄ TYÖTÄ!

TEHDÄÄN YHDESSÄ HYVÄÄ TYÖTÄ! TEHDÄÄN YHDESSÄ HYVÄÄ TYÖTÄ! VMP PÄHKINÄNKUORESSA Mikä VMP Group on? Olemme yksi Suomen suurimmista työnantajista ja rekrytoijista. Toimimme Suomen lisäksi Virossa, Ruotsissa, Espanjassa ja Romaniassa.

Lisätiedot

Etätyökysely henkilöstöstölle 22.1.-2.2.2015

Etätyökysely henkilöstöstölle 22.1.-2.2.2015 Etätyökysely henkilöstöstölle 22.1.-2.2.2015 Olen kokenut etätyön hyväksi työskentelytavaksi Saan etätyöpäivän aikana pääosin tehtyä suunnittelemani työt Ohjeistus etätyön tekemiseen on ollut riittävää

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013 JÄSENKIRJE 2/2013 13.9.2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY Syksyn tuuli jo puissa puhaltelee ja on tullut aika ryhtyä hommiin. Syksyn toimintakalenteriin on koottu tuttuun tapaan yritysvierailuja ja

Lisätiedot

Kristillinen Eläkeliitto ry

Kristillinen Eläkeliitto ry Kristillinen Eläkeliitto ry Piirin mallisäännöt Mallisäännöt Hyväksytty PRH 1 Sisällys I PERUSSÄÄNNÖKSET... 2 Nimi, kotipaikka... 2 Tarkoitus... 2 Toiminta... 2 II JÄSENYYS... 3 Jäsenet... 3 Jäsenen velvollisuudet...

Lisätiedot

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut Tohtoreiden uraseurannan tulokset Urapalvelut Aarresaaren uraseuranta Aarresaari-verkosto on suomalaisten yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden yhteistyöverkosto, johon kuuluu 12 yliopistoa Aarresaari

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2010 vahvistettavan taseen perusteella ei makseta osinkoa. Hallituksen ehdotus koskien

Lisätiedot

Saa mitä haluat -valmennus

Saa mitä haluat -valmennus Saa mitä haluat -valmennus Valmennuksen jälkeen Huom! Katso ensin harjoituksiin liittyvä video ja tee sitten vasta tämän materiaalin tehtävät. Varaa tähän aikaa itsellesi vähintään puoli tuntia. Suosittelen

Lisätiedot

Kauppakamarin kysely: Miten Venäjän talousromahdus ja -pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 17.2.2015

Kauppakamarin kysely: Miten Venäjän talousromahdus ja -pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 17.2.2015 Kauppakamarin kysely: Miten Venäjän talousromahdus ja -pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 17.2.2015 Laaja valtakunnallinen otanta Kyselyyn vastasi lähes 1700 kauppakamarien jäsenyritystä eri

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium 2015 kommenttipuheenvuoro. Tilintarkastajajärjestelmä ja valvonta

Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium 2015 kommenttipuheenvuoro. Tilintarkastajajärjestelmä ja valvonta Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium 2015 kommenttipuheenvuoro Tilintarkastajajärjestelmä ja valvonta 21.5.2015 Tapani Vuopala KHT, Toimitusjohtaja tapani.vuopala@dhsaudit.fi 5/26/2015 Kommenttipuheenvuoron

Lisätiedot

Calculare Oy Aamiaisseminaari 26.10.2009 Nina Heikkinen

Calculare Oy Aamiaisseminaari 26.10.2009 Nina Heikkinen Calculare Oy Aamiaisseminaari 26.10.2009 Nina Heikkinen otetaan käyttöön 1.1.2010 verohallinnon ylläpitämä veronmaksajakohtainen tili ensi vaiheessa koskee oma-aloitteisia veroja, joista yleisimmät ovat

Lisätiedot

LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle)

LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle) LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle) Lapsi Haastattelija Päivä ja paikka 1 LAPSI JA HÄNEN PERHEENSÄ Vanhempasi ovat varmaankin kertoneet Sinulle syyn siihen, miksi olen halunnut tavata Sinua.

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Tavoite Oppia menetelmä, jonka avulla työyhteisöt voivat yhdessä kehittää työkäytäntöjään. Milloin työkäytäntöjä kannattaa kehittää? Työkäytäntöjä

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

Yrittäjäilta Ajankohtaista asiaa verotuksesta, tietosuojasta ja tulorekisteristä

Yrittäjäilta Ajankohtaista asiaa verotuksesta, tietosuojasta ja tulorekisteristä Yrittäjäilta 14.11.2017 Ajankohtaista asiaa verotuksesta, tietosuojasta ja tulorekisteristä 1 Ennakonkannon uudistus Yhteisöjen ennakonkanto uudistui 1.11.2017 1.11.2017 alkaen yhteisöt eivät enää voi

Lisätiedot

Tukea ja kumppanuutta yrittäjille

Tukea ja kumppanuutta yrittäjille Pieksämäen mentorifoorumi Tukea ja kumppanuutta yrittäjille Useat pieksämäkeläiset yrittäjät ja yrittäjähenkiset ovat kouluttautuneet mentoreiksi tarkoituksena antaa kokemustaan ja verkostojaan muiden

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

1 (6) Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO 19.4.2010. Lausuntopyyntönne TEM050:00/2009 (3.2.2010)

1 (6) Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO 19.4.2010. Lausuntopyyntönne TEM050:00/2009 (3.2.2010) 1 (6) Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO Lausuntopyyntönne TEM050:00/2009 (3.2.2010) TILINTARKASTAJAJÄRJESTELMÄN UUDISTAMINEN HTM-tilintarkastajat ry GRM-revisorer rf:n jäsenenä on

Lisätiedot

Millainen on hyvä työhakemus?

Millainen on hyvä työhakemus? TYÖHAKEMUS- OPAS Millainen on hyvä työhakemus? Hyvä hakemus erottuu joukosta ja vastaa kysymykseen, miksi sinä olisit hyvä valinta tehtävään. Hakemuksessa voit tuoda omaa persoonaasi esiin, jopa ehkä enemmän

Lisätiedot

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy + Toimiala: Rakentaminen ja remontointi Yritys: Tampereen Rakennustiimi Oy Olemme saaneet Fonectalta selkeää näyttöä

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen

ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen tukisäätiön hallitus 17.9.2015 1 (4) ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen 1 Säätiön nimi on Etelä-Karjalan ammatillisen koulutuksen tukisäätiö sr ja kotipaikka

Lisätiedot

Suomalaisen Työn Liitto Avainlippu, Design from Finland, Yhteiskunnallinen yritys 10.2.2015. Reetta Mentu

Suomalaisen Työn Liitto Avainlippu, Design from Finland, Yhteiskunnallinen yritys 10.2.2015. Reetta Mentu Suomalaisen Työn Liitto Avainlippu, Design from Finland, Yhteiskunnallinen yritys 10.2.2015 Reetta Mentu 103 vuotta suomalaisen työn puolesta Suomalaisen työn arvostuksen ja menestyksen puheenjohtaja ja

Lisätiedot

Risk Advisory Services. Ernst & Young Oy. Suomen Riskienhallintayhdistys Seminaari 3.11.2006 3.11.2006

Risk Advisory Services. Ernst & Young Oy. Suomen Riskienhallintayhdistys Seminaari 3.11.2006 3.11.2006 Risk Advisory Services Ernst & Young Oy Suomen Riskienhallintayhdistys Seminaari 1 Asiakkaamme arvostavat työtämme Henkilöstön ammattitaito/ asiantuntemus Vastaajien mielestä tärkein tekijä Asiakaspalvelu

Lisätiedot

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle 8.4.2015

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle 8.4.2015 8.4.2015 1 Osinkopolitiikka: Osinkona jaetaan vähintään 35 % tilikauden voitosta. Nokian Renkaat Oyj:n voitonjakokelpoiset varat 31.12.2014 olivat 519,1 miljoonaa euroa, tilikauden voitto 2014 oli 305,3

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset)

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) SÄÄNNÖT Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) 1 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Lahden Seudun Insinöörit ry. Yhdistys on Insinööriliitto IL ry:n

Lisätiedot

Minun elämäni. Kirjoita 10 lausetta sinun elämästäsi. Voit laittaa myös kuvan. :) SANNA JANUARY 11, 2017

Minun elämäni. Kirjoita 10 lausetta sinun elämästäsi. Voit laittaa myös kuvan. :) SANNA JANUARY 11, 2017 Minun elämäni Kirjoita 10 lausetta sinun elämästäsi. Voit laittaa myös kuvan. :) SANNA JANUARY 11, Nid Minä olen syntynyt Buriramissa Thaimaassa. Minun perheeni oli iskä äiskä 2 veljeä ja 2 siskoa. Minun

Lisätiedot

Agricolan Monenlaista luettavaa 2

Agricolan Monenlaista luettavaa 2 Helikopteri Jo 500 vuotta sitten italialainen keksijä Leonardo da Vinci suunnitteli helikopterin. Silloin sellaista ei kuitenkaan osattu vielä valmistaa. Vasta 70 vuotta sitten tehtiin ensimmäinen toimiva

Lisätiedot

6. 31.10.2013 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen, konsernin tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. 31.10.2013 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen, konsernin tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Panostaja Oyj Pörssitiedote YHTIÖKOKOUSKUTSU Panostaja Oyj Pörssitiedote 13.12.2013 klo 10:30 Panostaja Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona tammikuun 29. päivänä 2014 kello 13:00 Technopolis

Lisätiedot

TOIMINNALLINEN ESIOPETUS HENNA HEINONEN UITTAMON PÄIVÄHOITOYKSIKKÖ TURKU

TOIMINNALLINEN ESIOPETUS HENNA HEINONEN UITTAMON PÄIVÄHOITOYKSIKKÖ TURKU TOIMINNALLINEN ESIOPETUS HENNA HEINONEN UITTAMON PÄIVÄHOITOYKSIKKÖ TURKU Toiminnallinen esiopetus on: Toiminnallinen esiopetus on tekemällä oppimista. Vahvistaa vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, sekä

Lisätiedot

Tutkimuksen tausta. Uuden työn valmiudet ja reitit työelämään -tutkimus, 2016

Tutkimuksen tausta. Uuden työn valmiudet ja reitit työelämään -tutkimus, 2016 Uuden työn valmiudet ja reitit työelämään Kyselytutkimuksen tuloksia 2016 Tutkimuksen tausta Sitra tutki, miten suomalaiset ovat saaneet viimeisen työpaikkansa, ovatko he aikeissa hakea uutta työtä, miten

Lisätiedot

TILINTARKASTUKSEN JA TALOUSHALLINNON AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (30 op) 14.1. 16.12.2010

TILINTARKASTUKSEN JA TALOUSHALLINNON AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (30 op) 14.1. 16.12.2010 1 TILINTARKASTUKSEN JA TALOUSHALLINNON AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (30 op) 14.1. 16.12.2010 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutuspalvelut 2 TILINTARKASTUKSEN JA TALOUSHALLINNON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

Hakuopas KHT-tilintarkastajaksi

Hakuopas KHT-tilintarkastajaksi Hakuopas KHT-tilintarkastajaksi Helmikuu 2015 Tilintarkastuslautakunta Keskuskauppakamari Aleksanterinkatu 17, PL 1000, 00101 Helsinki Puh. (09) 4242 6200 www.tilintarkastuslautakunta.fi tila@chamber.fi

Lisätiedot

Yt-lakikysely Suomen Yrittäjät

Yt-lakikysely Suomen Yrittäjät Yt-lakikysely 2007 Suomen Yrittäjät 28.12.2007 1 YT-lain keskeiset velvoitteet 20 29 työntekijää työllistäville yrityksille Tiedottamisvelvollisuus vähintään 2 kertaa vuodessa yrityksen taloudellisesta

Lisätiedot

Yritysjärjestelyihin ja -kauppoihin valmistautuminen. Pasi Kinnunen, toimitusjohtaja Raahen Tili Oy

Yritysjärjestelyihin ja -kauppoihin valmistautuminen. Pasi Kinnunen, toimitusjohtaja Raahen Tili Oy Yritysjärjestelyihin ja -kauppoihin valmistautuminen Pasi Kinnunen, toimitusjohtaja Raahen Tili Oy Esmo-yhtiöt pähkinänkuoressa Esmo-yhtiöt edistävät arvojensa mukaisesti suomalaista kilpailukykyä ja yrittäjyyttä.

Lisätiedot

Lahjan Päivä 2006: Lahjoita iloa kaikille aisteille

Lahjan Päivä 2006: Lahjoita iloa kaikille aisteille Lahjan Päivä 2006: Lahjoita iloa kaikille aisteille Kerro kokemuksia ja mielipiteitä Lahjan Päivästä. Tänä vuonna kampanjaa vietetään uudella konseptilla ja senkin vuoksi on tärkeää kuulla sinun mielipiteesi

Lisätiedot

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen Aito HSO ry Hyvä sijoitus osaamiseen Aidossa elämässä tarvitaan oikeaa kumppania Työelämä on iso osa elämäämme. Se kulkee aivan samoin periaattein kuin muukin meitä ympäröivä maailma. Siellä on haasteita,

Lisätiedot

bab.la Sanontoja: Yksityinen kirjeenvaihto Onnentoivotukset suomi-suomi

bab.la Sanontoja: Yksityinen kirjeenvaihto Onnentoivotukset suomi-suomi Onnentoivotukset : Avioliitto Onnittelut! Toivomme teille molemmille kaikkea onnea maailmassa. Onnittelut! Toivomme teille molemmille kaikkea onnea maailmassa. Vastavihityn Lämpimät onnentoivotukset teille

Lisätiedot

Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012

Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012 Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012 Raportin kohderyhmä: Yrityspalvelu Pirjo Lundeqvist Oy Vastaajia yhteensä: 19 1 Raportin lukuohjeet - Raportin alussa näytetään tää indeksit: it Indeksi tarkoittaa

Lisätiedot

Terveisiä Poutapilvestä! Kesä sujui Imatralla oikein mukavasti. Sää oli vaihteleva koko Suomessa ja niin meilläkin. Välillä satoi ja välillä paistoi.

Terveisiä Poutapilvestä! Kesä sujui Imatralla oikein mukavasti. Sää oli vaihteleva koko Suomessa ja niin meilläkin. Välillä satoi ja välillä paistoi. 2007 Terveisiä Poutapilvestä! Kesä sujui Imatralla oikein mukavasti. Sää oli vaihteleva koko Suomessa ja niin meilläkin. Välillä satoi ja välillä paistoi. Nyt on hyvä muistella mennyttä kesää ja sen tapahtumia.

Lisätiedot

Myllyhoitoyhdistys ry:n säännöt. Yhdistysrekisterinumero

Myllyhoitoyhdistys ry:n säännöt. Yhdistysrekisterinumero Myllyhoitoyhdistys ry:n säännöt Yhdistysrekisterinumero 138.725 Sääntömuutos rek. 17.5.2017 Myllyhoitoyhdistys ry:n säännöt 2(6) Nimi: Myllyhoitoyhdistys ry Kotipaikka: Helsinki Osoite: Oksasenkatu 10

Lisätiedot

Miten toimit, kun löydät sopivan työpaikkailmoituksen? Lue ilmoitus huolellisesti läpi.

Miten toimit, kun löydät sopivan työpaikkailmoituksen? Lue ilmoitus huolellisesti läpi. Miten toimit, kun löydät sopivan työpaikkailmoituksen? Lue ilmoitus huolellisesti läpi. Selvitä ilmoituksesta pyydetäänkö sinua ottamaan yhteyttä: soittamalla, lähettämällä hakemus tai täyttämällä lomake.

Lisätiedot

hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja teknistä

hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja teknistä ASPOCOMP GROUP OYJ:N Aika: 26.4.2012 klo 13:00 Paikka: Läsnä: Fondia Oy:n toimitilat, Lönnrotinkatu 5, 4 krs., Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta

Lisätiedot

Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä. 8.2.2010 Paasitorni

Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä. 8.2.2010 Paasitorni Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä 8.2.2010 Paasitorni Verkostot sihteerin ja assistentin työssä ammatilliset yhdistykset kollegat muissa yrityksissä henkilökohtaiset kontaktit

Lisätiedot

Facebook-opas tilitoimistoille

Facebook-opas tilitoimistoille Facebook-opas tilitoimistoille Joko tilitoimistollanne on Facebook-sivu? Jos ei, tähän oppaaseen on koottu 10 askeleen polku, jota seuraamalla sivu on helppo perustaa. MUUTAMA FAKTA SOSIAALISESTA MEDIASTA

Lisätiedot

TEOLLISUUSTAITEEN LIITTO ORNAMO RY Rekisteröity PRH:ssa 18.3.2010

TEOLLISUUSTAITEEN LIITTO ORNAMO RY Rekisteröity PRH:ssa 18.3.2010 TEOLLISUUSTAITEEN LIITTO ORNAMO RY Rekisteröity PRH:ssa 18.3.2010 SÄÄNNÖT I LUKU TARKOITUS JA TOIMINTA Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Teollisuustaiteen Liitto ORNAMO ry, ruotsiksi käännettynä

Lisätiedot

PAMin vetovoimabarometri 2012. PAMin vetovoimabarometri 2012

PAMin vetovoimabarometri 2012. PAMin vetovoimabarometri 2012 Barometrin teki TNS-Gallup Toteutettu Gallup Forumissa lokamarraskuussa Tehty aikaisemmin 2010 ja 2011 Selvittää kaupan, majoitus-ja ravitsemisalan sekä kiinteistöpalvelualan vetovoimaisuutta (mukana joissain

Lisätiedot

Kouluttajan ja tutkintojen järjestäjän vastuu tutkintojen laadusta. Veikko Ollila

Kouluttajan ja tutkintojen järjestäjän vastuu tutkintojen laadusta. Veikko Ollila Kouluttajan ja tutkintojen järjestäjän vastuu tutkintojen laadusta Tehtävä? Mikä on ammatillisen aikuiskoulutuksen tehtävä nykyisessä yhteiskunnassamme? Entä näyttötutkintojen tehtävä? Yhteiskunta sekä

Lisätiedot

Tervetuloa Partneripäiville! Hallituspartnereiden Partneripäivät Oulussa 12.9.2014

Tervetuloa Partneripäiville! Hallituspartnereiden Partneripäivät Oulussa 12.9.2014 Tervetuloa Partneripäiville! Hallituspartnereiden Partneripäivät Oulussa 12.9.2014 Hallituspartnereiden Partneripäivät Oulussa 12.9.2014 Hallituspartnereiden kolmannet valtakunnalliset Partneripäivät järjestetään

Lisätiedot

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Riikka Niemi, projektipäällikkö ja Pauliina Hytönen, projektityöntekijä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Palveluntuottajien eettinen näkökulma

Palveluntuottajien eettinen näkökulma Palveluntuottajien eettinen näkökulma Pirkanmaan sote-uudistuksen eettiset ulottuvuudet, Tampere 15.3.2017 Hyvinvointialan liitto lyhyesti Hyvinvointialan liitto edistää yksityisten sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle. Ekokem Oyj:n yhtiökokous

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle. Ekokem Oyj:n yhtiökokous Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksu Hallitus esittää, että Kertyneistä voittovaroista jaetaan osinkoa 11 266 560 euroa eli 3,20 euroa kutakin A-osaketta

Lisätiedot

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1 (5) SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS Aika Lauantai 24.4.2010 klo 9.30-11.35 Paikka Sokos Hotel Lappee, kokoustila Saimaa, Brahenkatu 1, Lappeenranta Läsnä Liitteen mukaan

Lisätiedot

Tilintarkastusyhteisön valvontatietoilmoituksen täyttöohje

Tilintarkastusyhteisön valvontatietoilmoituksen täyttöohje valvontatietoilmoituksen täyttöohje Avaamme 1.9.2017 tilintarkastusyhteisöille sähköisen asiointipalvelun, jossa tilintarkastusyhteisö voi vuositn tarkistaa yhteisön tilintarkastajarekisteriin merkityt

Lisätiedot

TUKEVASTI ALKUUN, VAHVASTI KASVUUN -HANKE Riikka Pallari, opiskelija Oulun seudun ammattikorkeakoulu

TUKEVASTI ALKUUN, VAHVASTI KASVUUN -HANKE Riikka Pallari, opiskelija Oulun seudun ammattikorkeakoulu 52 TUKEVASTI ALKUUN, VAHVASTI KASVUUN -HANKE Riikka Pallari, opiskelija Oulun seudun ammattikorkeakoulu Kvartti-malli MURROSIKÄÄN TULEVAN LAPSEN VANHEMMUUS Tavoitteena: - vanhemmat pohtivat vanhemmuutta

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Varsinais-Suomi. Yhdistys

Lisätiedot