Tutkimus asiakaslähtöisestä tilintarkastajan vaihtumisesta sekä uuden tilintarkastajan valinnasta. Hyväntekeväisyyttä lasten asialla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tutkimus asiakaslähtöisestä tilintarkastajan vaihtumisesta sekä uuden tilintarkastajan valinnasta. Hyväntekeväisyyttä lasten asialla"

Transkriptio

1 Tutkimus asiakaslähtöisestä tilintarkastajan vaihtumisesta sekä uuden tilintarkastajan valinnasta Tuokko Tilintarkastus Oy Suomalaisen Työn Liiton jäsenyritykseksi Hyväntekeväisyyttä lasten asialla

2 PÄÄKIRJOITUS Ajankohtaiskatsaus Tuokkosessa esittelemme perinteisten joulutervehdysten ohella yhtiömme toimintaa ja toimipisteitä. Lisäksi saamme tässä numerossa tyytyväisenä esitellä yhtiömme kaksi uutta vaativan KHT-tutkinnon suorittanutta henkilöä. Rahoituskriisin seurauksena käynnistetyt rahoitusalaan kohdistuvat sääntelyhankkeet ovat edenneet. Odotettavissa voi olla uusien sääntelytoimien ulottumista myös tilintarkastukseen ja tilintarkastuksen valvontaan. Euroopan komissio julkaisi tilintarkastusalaa koskevan Green Paper -tiedotteen Audit Policy: Lessons from the Crisis, jonka kysymyksenasettelut ovat yleisesti kommentoitavana. Julkaisun taustalla lienee muun muassa komission huoli Euroopan tilintarkastusmarkkinoiden liiallisesta keskittymisestä neljälle suurelle toimijalle. Komissio ehdottaa suurimmille yhtiöille mallia, jonka mukaan listattujen yhtiöiden tulisi valita kaksi tilintarkastajaa. Kannanotossa pyydetään lisäksi tarkastelemaan tilintarkastusyhteisöjen tilintarkastusasiakkailleen tarjoamia konsultointipalveluita riippumattomuuden näkökulmasta. Keskustelua tilintarkastusjärjestelmän uudistamisesta käydään myös kotimaassa työ- ja elinkeinoministeriön selvitysmies Anderssonin tilintarkastusjärjestelmää koskevan alkuvuonna julkaistun selvityksen jatkona. On mielenkiintoista nähdä, tuleeko muutoksia ja jos tulee niin minkälaisia. Toivottavaa olisi, että sääntelyssä otettaisiin huomioon riittävästi eri kokoluokan yritysten erityispiirteitä ja ettei luoda liian byrokraattista sääntelyä pk-yritysten tilintarkastukseen. Uuden vuoden ensimmäisiä toimia on monella asiakkaallamme tilinpäätöksen 2010 laadinta. Tilinpäätössäännöksiin ei ole tullut merkittäviä muutoksia kuluneen vuoden aikana. Sen sijaan verolainsäädäntöön on ennakoitavissa merkittäviä muutoksia lähitulevaisuudessa. Nykyinen osinkoverotus ja pääomatulojen verotus ovat voimakkaiden muutospaineiden alla ja niiden odotetaan jatkossa kiristyvän. Kevät 2011 voikin jäädä mahdollisesti viimeiseksi ajankohdaksi toteuttaa varojen jakoa nykysäännöksin. Siirryttyäni neljän vuoden olympiadin päättyessä yhtiön toimitusjohtajan tehtävistä takaisin yhtiön erityistoimeksiannoista vastaavaksi osakkaaksi esitän lämpimät kiitokseni asiakkaillemme, yhteistyökumppaneille ja yhtiön henkilökunnalle kuluneesta antoisasta ja mielenkiintoisesta ajasta toimitusjohtajana sekä hyvästä yhteistyöstä. Samalla toivotan seuraajalleni, toimitusjohtaja Timo Tuokolle menestystä asiakaslähtöisen, ammattitaitoisen ja sinivalkoisen tilintarkastustoimiston luotsaamisessa. Toivotan kaikille lukijoille rauhallista joulua ja menestyksellistä uutta vuotta 2011! Terveisin, Seppo Suontausta 2 TUOKKONEN 4/10

3 AJANKOHTAISTA Tuokko Tilintarkastus Oy Suomalaisen Työn Liiton jäsenyritykseksi Suomalaisen Työn Liiton jäseninä voivat olla suomalainen oikeuskelpoinen osakeyhtiö, osuuskunta, yhdistys tai muu yhteisö sekä yksityinen Suomen kansalainen. Liiton jäseneksi pyritään osoittamalla hakemus liiton johtokunnalle. Kuvassa Yrjö Tuokko ja Suomalaisen Työn Liiton toimitusjohtaja Pekka Tsupari. Kuva: Atte Kajova. Suomalaisen Työn Liitto halusi palkita Tuokko Tilintarkastus Oy:n, kun se valittiin liiton jäsenyritykseksi lokakuussa Toimitusjohtaja Pekka Tsupari ja talouspäällikkö Erja Antell Suomalaisen Työn Liitosta luovuttivat Tuokolle muistoksi tästä kunniakkaasta tapahtumasta upean Yhteistyö-nimisen veistoksen, jossa graniittijalkaan on valettu pronssista avaimet. Suomalaisen Työn Liitto on asiantuntijaorganisaatio, jonka tehtävänä on vahvistaa suomalaisen työn asemaa edistämällä suomalaisten yritysten menestymistä ja yrittäjyyttä. Vuonna 1912 perustetulla liitolla on noin yritys- tai yhteisöjäsentä, joista suurin osa käyttää Avainlippu-alkuperämerkkiä tuotteissaan tai palveluissaan. Jäsenyritykset työllistävät noin suomalaista. Avainlippu-alkuperämerkki kertoo, että tuote tai palvelu on suomalainen. Avainlipun myöntää ja sen käyttöä valvoo Suomalaisen Työn Liitto. Tuokko Tilintarkastus Oy:lle uusi toimitusjohtaja Yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty alkaen KHT Timo Tuokko. Yhtiön aikaisempi toimitusjohtaja KHT Seppo Suontausta siirtyy omasta aloitteestaan erityistilintoimeksiannoista vastaavaksi osakkaaksi ja koordinoi yhtiön liitännäispalveluita. Hän jatkaa edelleen yhtiön hallituksen jäsenenä. Tuokko Tilintarkastus Oy kuuluu Tuokko-ryhmään, johon mainitun yhtiön lisäksi kuuluvat Tuokko Laskenta Oy ja Tallinnassa toimiva Tuokko Oü. Tuokko-ryhmän henkilökunta on kokonaisuudessaan lähes sata ammattilaista. Tuokko Tilintarkastus Oy:n kansainvälinen yhteistyökumppani on vaihtunut ja uutena kansainvälisenä yhteistyökumppanina on Praxity, joka muodostuu eri maissa toimivista yksityisistä tilintarkastusyhteisöistä. Praxity on globaalisti toimiva tilintarkastusketju. NIMITYKSIÄ HTM, KTM Tuija Siuko on suorittanut hyväksytysti KHTtutkinnon. Tuija toimii Tampereen aluetoimiston johtajana. KTM Suvi Suonsivu on suorittanut hyväksytysti KHT-tutkinnon. Suvi toimii Helsingin toimistossa. TUOKKONEN 4/10 3

4 TILINTARKASTUS Tutkimus asiakaslähtöisestä tilintarkastajan vaihtumisesta sekä uuden tilintarkastajan valinnasta Susanne Kilpi Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää suomalaisten pk-yritysten halukkuutta vaihtaa tilintarkastajaansa koskien lakisääteisiä tilintarkastuksia. Sen avulla pyrittiin saamaan selville, millaisissa tilanteissa asiakasyritykset haluavat vaihtaa tilintarkastajansa ja mitkä tekijät vaikuttavat siihen, kenet yritys palkkaa vanhan tarkastajan tilalle. Suomessa tilintarkastajien vaihtumista on tutkittu hyvin vähän, sillä tilintarkastusala on ollut yksi asiakastyytyväisimmistä aloista. Tilintarkastusyhteisöiden olisi kuitenkin hyvä tunnistaa tekijöitä, joiden perusteella asiakasyritys valitsee itselleen uuden tarkastajan. Tutkimusprojekti lähti liikkeelle tammikuussa 2010 suorittaessani työharjoittelua Tuokolla Tampereen aluetoimistossa ja se saatiin päätökseen syyskuussa. Tutkimus toimi opinnäytetyönä Tampereen ammattikorkeakoululle ja siihen osallistui 72 yritystä, joista 60 % oli Pirkanmaalta ja 40 % Uudeltamaalta. Tutkimustuloksia arvioitaessa onkin otettava huomioon otoksen koko. Tilintarkastuspalkkiolla ei suurta vaikutusta haluun vaihtaa tarkastajaa Tutkimuksen tuloksena havaittiin, että merkittävimmät syyt asiakaslähtöisiin tilintarkastajien vaihtumisiin ovat päävastuullisen tarkastajan sekä tilintarkastustiimin jäsenten nopea vaihtuminen. Näistä varsinkin päävastuullisen tarkastajan vaihtuminen nähdään hyvin negatiivisena asiana. Toisin kuin tutkimuksen alussa oletettiin, eivät tilintarkastuspalkkio ja tilintarkastajan antama mukautettu tilintarkastuskertomus vaikuta suuresti yritysten haluun vaihtaa tarkastajaa. Mielenkiintoista on, että tilintarkastuspalkkiolla on vähäisempi merkitys liikevaihdoltaan pienemmille kuin suuremmille yrityksille. Tilintarkastajan valintaan vaikuttavia tekijöitä vertailtaessa kaikkein merkittävimmäksi nousi tilintarkastusyrityksen maine. Myös päävastuullisen tarkastajan maine sekä tilintarkastusyrityksen erityisosaaminen mainittiin tärkeiksi tekijöiksi. Yllättävää on se, että tilintarkastusyrityksen maineella on sitä suurempi merkitys, mitä pienempi asiakasyrityksen liikevaihto on. Suurin osa tutkimukseen osallistuneista yrityksistä ostaisi tilintarkastuspalvelun suomalaiselta yritykseltä. Vain muutama vastaajista ostaisi ensisijaisesti tilintarkastuksen kansainväliseltä yritykseltä. Tilintarkastajaksi valitaan selvästi mieluummin yksittäinen auktorisoitu tarkastaja, kuin yhteisö. Vain harva vastaajista valitsisi tilintarkastajakseen ensisijaisesti HTM-yhteisön. Tilintarkastusyrityksen yritysmuodolla ei näyttänyt olevan suurtakaan merkitystä vastaajille. Alueelliset erot tilintarkastajan valinnassa Tutkimustulokset osoittivat myös sen, että pk-yritykset Pirkanmaalla ja Uudellamaalla valitsevat tilintarkastajansa eri perustein toisiinsa nähden. Uudellamaalla sijaitseville yrityksille merkittävin tekijä valinnassa on sekä tilintarkastusyrityksen maine että päävastuullisen tilintarkastajan maine. Nämä yritykset valitsevat tilintarkastajakseen ensisijaisesti joko KHT-tarkastajan tai KHT-yhteisön. Pirkanmaalla sijaitseville yrityksille tilintarkastusyrityksen erityisosaaminen on selkeästi merkittävin tekijä. Näillä yrityksillä valinnassa korostui se, että tilintarkastaja on auktorisoinniltaan HTM-tarkastaja ja kotoisin Pirkanmaalta. Lisäksi nämä yritykset ilmoittivat ottavansa huomioon käyttämänsä tilitoimiston ja kirjanpitäjän mielipiteen valintatilanteessa. Tilintarkastajien kannattaakin ainakin Pirkanmaalla luoda hyviä kontakteja tilitoimistoihin, joiden suosituksesta he voivat saada uusia asiakkaita. Tulevaisuudessa olisi tärkeää kehittää tilintarkastajien erottamistilanteisiin liittyvää raportointia. Yritykset eivät ole riittävän tietoisia velvollisuudesta ilmoittaa Keskuskauppakamarille tai kauppakamarille kesken kauden tapahtuneista tilintarkastajan vaihdoksista. Raportointivelvollisuuden noudattaminen toisi lisää läpinäkyvyyttä yritysten toimintaan, jolloin myös sidosryhmät saisivat entistä tarkempaa tietoa yrityksen syistä vaihtaa tilintarkastajaansa. 4 TUOKKONEN 4/10

5 Tampereen koulutustilaisuuksissa hyvä osanotto AJANKOHTAISTA Tampereen aluetoimisto on järjestänyt syksyn aikana kaksi ajankohtaistilaisuutta asiakkaillemme ja muille sidosryhmille. Lokakuussa teemana oli kiinteistö- ja rakennusala. KHT Tuire Mannila kertoi asunto-osakeyhtiölain tuomista uudistuksista lähinnä tilinpäätöksen ja tilintarkastuksen näkökulmasta. Arvonlisäveroasiantuntijamme Leena Juusela alusti voimaan tulevasta rakennusalan käännetystä alv:sta. Tilaisuuden päätteeksi HTM Tuija Siuko raotti vielä perustajaurakoinnin tilinpäätöksen ja verotuksen peruskäsitteitä ja ongelma-alueita. Koulutuksen suosio yllätti järjestäjät positiivisesti: mukana oli yli 60 kiinnostunutta kuulijaa eivätkä kaikki halukkaat mahtuneet mukaan. Joulukuun alussa järjestettiin yhdistyksille ja säätiöille sekä tilitoimistoille suunnattu koulutus yhdistyslain uudistuksista sekä verotuksen ajankohtaisasioista. HTM Hanna Keski- nen kertoi uuden yhdistyslain tuomista muutoksista, säätiölain uudistushankkeesta sekä ajankohtaisista asioista tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa. Lisäksi Hanna valotti erilaisten tukien ja avustusten käsittelyä. Toisena luennoitsijana esiintynyt veroasiantuntijamme Alpo Ronkainen kertoi yleishyödyllisten yhteisöjen viimeaikaisesta verotuskäytännöstä. Tilaisuus keräsi yli 40 kuulijaa. Viimeistään ensi syksynä jatkamme näiden tilaisuuksien järjestämistä. Kevätsesonki kun vie sekä järjestäjät että suuren osan kuulijakunnastakin tilinpäätöskiireiden pariin. Yrjö Tuokon tarina Tuokko facebook -yhteisöpalvelussa Franck Media Oy on yhteistyössä Perheyritysten liiton kanssa tuottanut videon Yrjö Tuokon tarina. Se on dokumentaarinen kertomus Tuokko Yhtiöiden historiasta ja kasvumatkasta Suomen suurimmaksi perheyritysmuotoiseksi toimijaksi alallaan. Video on katsottavissa osoitteessa tietoa-meista. Kiitämme Franck Mediaa ja Perheyritysten liittoa videon tekemisestä. Tutustu Tuokon Facebook -profiiliin osoitteessa tuokko.fi. Tarjoamme sivuilla ajankohtaista tietoa palveluistamme, tapahtumista ja mielenkiintoisista artikkeleista. Liity Tuokon facebook-faniksi ja vastaanota viimeisimmät tiedot reaaliajassa! TUOKKONEN 4/10 5

6 TUOKKO VIERAILEE Hyväntekeväisyyttä lasten asialla Lastenklinikoiden Kummit kummit ry on Tuokko Tilintarkastus Oy:n monivuotinen asiakas. Haastattelimme yhdistyksen toiminnanjohtajaa Maria Ekrothia. Lastenklinikan Kummit ry on perustettu vuonna Miten Kummien toiminta on muuttunut näiden vuosien aikana? Aikoinaan työt aloitettiin silloisen toiminnanjohtajan Kalevi Tuomisen kanssa pienen pienessä kopissa Lastenklinikalla. Silloin ei olisi kyllä voinut koskaan haaveillakaan siitä, että joku päivä Kummit on Suomen nykyaikaisin ja yksi tunnetuimmista hyväntekeväisyysjärjestöistä. Nykyään Kummeilla on jo niin hyvä maine, että saamme lahjoituksena apuja huippuammattilaisilta kuten esimerkiksi Mainostoimisto Kingiltä, joka on suunnitellut vuosittain meille upeita puhuttelevia kampanjoita. Alkuvuosina ei voinut haaveillakaan mistään mainostoimistojen käytöstä. Kun loimme ensimmäisiä Elämä Lapselle -konsertteja, lähdimme rohkeasti liikkeelle varaamalla Stadionin, valitsemalla esiintyjät itse, suunnittelemalla ohjelman sisällön sekä keksimme tarinoita insertteihin ja suunnittelimme omakätisesti julisteiden ja bussitarrojen ulkoasun leikkaa-liimaa -periaatteella. Stadion myytiin loppuun ja muistan ikuisesti sen huiman tunteen, kun kävelin stadionin kentällä ja katsoin täyttä hengen katsomoa, joka teki innoissaan aaltoja. Silloin oli niin voittajan fiilis, että se on jäänyt mieleen yhtenä urani kohokohtana. Toiminnan muodot ovat olleet perusperiaatteiltaan hyvin samanlaiset kautta Kummien toiminnan. On saatu lahjoituksia, järjestetty tapahtumia ja ihmiset ovat maksaneet osallistumisestaan niihin, yritysten kanssa on tehty yhteistyötä ja on myyty tukituotteita, Kummi-vieraat käyvät ilahduttamassa potilaita. Jatkuva uudistuminen ja uusien keräystapojen ideointi on pitänyt virkeänä ja kehittänyt toimintaamme vuosi vuodelta. Kummit onkin ollut tutkimusten mukaan pitkään Suomen nykyaikaisin hyväntekeväisyysjärjestö ja se sija velvoittaa pysymään mukana kehityksessä. Yritysten halukkuus yhteiskuntavastuun kantamiseen ja hyvän tekemiseen on kasvanut näinä vuosina. Muistan sen ajan, kun yhteiskuntavastuuajatus alkoi tulla Suomeen. Monet yritykset soittivat samoihin aikoihin ja sanoivat, että nyt on tullut Amerikan pääkonttorista käsky tehdä jotain hyvää ja kirjata se vuosikertomukseen. Vuosikertomus on menossa nyt painoon, mitä ehdittäisiin tehdä? Tänä päivänä konsertit ovat näyttävämpiä ja mukana talkootiimissä on huippuammattilaisia. Olemme ideoineet ohjelmiemme aikana TV-ruudussa näkyvät lahjoitukset ja tuo lahjoitusmuoto on tuonut viime vuosina lähes euroa vuodessa. Yritysyhteistyö on tarkkaan yrityksen tarpeisiin räätälöityä. Tänä päivänä se on vähemmän pelkkää hyväntekeväisyyttä, vaan taustalla pitää olla win to win asetelma. Pystymme panostamaan paljon aiempaa enemmän potilaiden ja heidän perheidensä virkistystoimintaan. Yritykset ja Kummit lähtevät mielellään tukemaan sitä työtä. Takana on valtava määrä tunteja, työtä ja vaikeitakin hetkiä. Silti on uskomattoman hienoa katsoa matkaa taaksepäin ja huomata, mitä on saatu aikaan. Sairaalois- 6 TUOKKONEN 4/10

7 TUOKKO VIERAILEE sa on tänä päivänä aika viihtyisää, siellä on moderni laitekanta ja tukivaroillamme on tehty huikea määrä tutkimustyötä, jonka avulla sairauksien parantamisessa ja niiden ennaltaehkäisyssä on saavutettu suuria läpimurtoja. Kun mietitään rahallisesti, markka-ajan lähtökohdasta katsoen, on hyväntekeväisyyteen lahjoitettu yli 100 miljoonaa markkaa. Tulos on varmasti ylittänyt sekä perustajajäsenten että meidän työtä tehneiden kaikki unelmat. Kummit keräävät varoja pikkupotilaiden hoitoon mm. järjestämällä erilaisia viihdeja urheilutapahtumia, joissa on mukana useita tunnettuja suomalaisia. Huomattava osa varainhankintaa ovat lahjoitukset ja testamentit. Lisäksi varoja saadaan lipaskeräyksillä, arpajaisilla sekä myymällä Kummit-tuotteita. Mitkä ovat mielestäsi varainkeruun tulevaisuuden haasteet? Kummit lahjoittavat koko tuloksensa hyväntekeväisyyteen. Kilpailu on koventunut, yhä uusia hyväntekeväisyysjärjestöjä tulee markkinoille. Kummit ry ei saa mitään ulkopuolista apua mistään ja lahjoitamme koko tuloksen hyväntekeväisyyteen. Näin ollen meidän on oltava todella luovia ja ketteriä pärjätäksemme suurten kansainvälisen, suuria tukia saavien järjestöjen seassa. Suurin uhka kaikelle hyväntekeväisyydelle ovat epärehellisyydet hyväntekeväisyydessä. Ne vievät ihmisten uskoa hyvään ja vähentävät ihmisten halua auttaa ja siitä kärsivät kaikki järjestöt. Mitä tämä työ on sinulle merkinnyt ja antanut näiden vuosien aikana? Työ on ollut äärimmäisen antoisaa ja mielenkiintoista, toki ajoittain vaikeaa ja raskastakin. Potilaiden ja heidän perheidensä tapaaminen ja meidän avun konkreettinen näkeminen sairaalassa saa antamaan kaikkensa. Olet ollut Kummien toiminnassa mukana alusta lähtien, joista viimeiset kahdeksan vuotta toiminnanjohtajana. Olet nyt kuitenkin siirtymässä uusien haasteiden pariin. Millaisen Kummit ry:n luovutat seuraajallesi? Tunnen suurta ylpeyttä ja iloa, kun katson yhdistystä tänä päivänä. Yli 22 miljoonaa euroa on kerätty ja kymmeniä tuhansia lapsipotilaita ja heidän perheenjäseniään on ilahdutettu erilaisten Kummivierailuiden ja virkistystapahtumien avulla. Seuraajani sai johdettavakseen hyvässä kunnossa ja maineessa olevan yhdistyksen. Uusien tapahtumien ideointi ja luonti sekä ihmisten ilahduttaminen on ollut Kummeissakin työtä, jota olen rakastanut tehdä. Lähdin yrittäjäksi Kummeistakin tutun entisen työkaverini Tarja Pakkalan kanssa ja perustimme Zelante-nimiset yritykset. Olemme luoneet tunnelmallisten ja kaupallisesti merkittävien tapahtumien konseptin, jota sovellamme erilaisiin tapahtumiin ja koulutuksiin. Haaveenamme on mm. tarjota uudenlaisia elämyksiä yrityksille ja kaupunkilaisille Suomen eri kaupungeissa. Miten vietät tulevan joulun? Joulunalusaika menee kiireisissä merkeissä, sillä ensimmäinen tapahtumamme tulee olemaan Helsingin Joulumaailma Kampin Narinkkatorilla Ihmiset ovat vuosikausia kaivanneet kunnon keskieurooppalaistyyppistä joulutapahtumaa Suomeen ja nyt se on tulossa. Sieltä löydät todellisen joulutunnelman ja unelmiesi lahjat. Tarjolla on kaikki suomalaiseen jouluun kuuluvat herkut, merkkituotteet, juomat, kukat, koristeet, musiikki, tuoksut ja oma postikonttori. Joulumaailmassa voi mm. tavata Joulupukin, nauttia hevoskarusellikyydistä, nähdä jouluseimen ja kuunnella kaunista joulumusiikkia. Perinteisten ostettavien lahjojen lisäksi voit kirjoittaa runon, tehdä käsityölahjoja tai koristella pipareita. Nyt ei enää tarvitse lentää sankoin joukoin Keski- Eurooppaan hakemaan joulutunnelmaa vaan kaupunkilaisten olohuone, tunnelmallinen joulukylä löytyy keskeltä Helsinkiä ja sieltä saa aidon joulumielen sydämeen. TUOKKONEN 4/10 7

8 TILINTARKASTUS Ollin oppivuosi KHT-yhteisössä Olli Rantanen Oikeustieteen opintojeni ajoilta Lapin yliopistossa yhdeksänkymmentäluvulta on jäänyt mieleeni erään laskentatoimen lehtorin tokaisu, että juristin täytyy tietää tilinpäätöksestä sen verran ettei se ole mitään syötävää. Lehtorin näkemys mielessäni suoritin vuosien aikana laskentatoimen maisterin tutkinnon Oulun yliopistossa Finnvera Oyj:n aluejuristin työni ohessa. Opintojeni myötä kiinnostukseni tilintarkastusalaa kohtaan kasvoi entisestään. Opinnoissani keskityin ulkoiseen laskentatoimeen, erityisesti tilintarkastukseen, ja suoritinkin opinnot siinä laajuudessa, että minulla olisi kelpoisuus suorittaa mielenkiintoni kohteena oleva KHT-tutkinto. Kirjanpitolaki ja Työ- ja elinkeinoministeriön asetus määrittävät KHT-tilintarkastajan hyväksymisen edellytykset. Hyväksymisvaatimuksista kohdallani täyttyivät siis yleiset edellytykset, korkeakoulututkinto ja opinnot. Mutta vaadittua laskentatoimen työkokemusta minulla ei ollut riittävästi, ja ilman riittävää työkokemusta ei pääse edes osallistumaan KHT-tenttiin. Kirjanpitostandardit ja -asiakirjat tutuiksi Pian kauppatieteellisestä valmistumiseni jälkeen minulle tarjoutui mahdollisuus päästä syventämään oppimaani ja saamaan uutta ammatillista pätevyyttä Tuokko Tilintarkastus Oy:n palveluksessa. Työnantajalleni Finnveralle olen kiitollinen siitä, että sain mahdollisuuden mennä vuodeksi kehittämään itseäni ja hankkimaan KHTtutkintoon vaadittavaa työkokemusta. Hyvissä ajoin ennen Tuokolla aloittamista sain sieltä sähköpostilla 12 megabitin kokoisen tiedoston, joka sisälsi erilaisia tilinpäätösstandardeja. Tulipa mieleen, että mihinkä oikein olin ryhtymässä Syksyllä 2009 aloittaessani työskentelyn Tuokon Oulun toimipisteessä minua oli vastassa kaksi työntekijää, KHT Hannu Lähdesmäki ja HTM Raili Prokkola sekä monta riviä mappeja. Keskellä tulevaa työhuonettani oli laatikollinen kirjanpitoasiakirjoja ja niiden päällä keltainen lappu Tästä on hyvä aloitella. Tuokolla kuuluin erityistarkastusryhmään, joka toimii Oulun ja Helsingin lisäksi Jyväskylässä ja Tampereella. Tehtäväni oli tehdä erityistarkastuksia konkursseissa ja saneerauksissa. Lisäksi toimenkuvaani kuului lakisääteisten tilintarkastuksien ja erilaisten asiantuntijalausuntojen tekeminen. Useassa toimeksiannossa käsiteltiin samantapaisia ongelmia, joihin olin Finnverallakin juristin työssäni törmännyt. Sisälle tilintarkastusmaailmaan Ensimmäiset viikot menivät uuden opettelussa. Finnveralaiselle oli uutta se, että Tuokolla jokainen työntekijä olikin oma tulosyksikkö, kaikki työaika tuli merkitä järjestelmään. Tehoja, laskutusta ja tulosta seurattiin tarkoin. Tarkastajan normityöpäiväkin vaikutti olevan noin12 tuntia! Alun ihmettelyn jälkeen hommat alkoivat luistaa, ja havaitsin tilintarkastusmaailman yllättävänkin mielenkiintoiseksi. Vaikka tilintarkastusalaa pidetään yleisesti tylsänä, Tuokon innostava ja avulias henkilökunta sai minut innostumaan maailmastaan. Sellaista kysymystä ei löytynyt, johon ei olisi saanut vastausta. Kaikille sai soittaa vaikka keskellä yötä, jos esim. jokin IFRS-standardeihin liittyvä epätietoisuus esti unen saannin. Sain osallistua erityistarkastuksien ja vuositarkastuksien ohella moneen muuhunkin projektiin. Niille kaikille oli yhteistä haastavuuden lisäksi tiukat aikataulut ja palkintona suuri ammatillinen kehittyminen. Projektien myötä minulla putosi paino viitisen kiloa ja vaimo sekä lapset alkoivat ihmetellä huonoa läsnäoloani vapaa-ajalla Opitun soveltaminen käytännössä Olin hämmästynyt, miten paljon opin sellaista, mikä tukee työtäni Finnveralla. Toimenkuvaani Finnveralla kuuluu koko rahoitusjuridiikan skaala alkavista yrityksistä yrityssaneerauksiin ja konkursseihin. Konkurssiin menneiden 8 TUOKKONEN 4/10

9 TILINTARKASTUS Kuvassa vasemmalta Olli Rantanen sekä Oulun aluetoimiston työntekijät Raili Prokkola, Eelis Salo ja Hannu Lähdesmäki yritysten erityistarkastuksia tehdessäni mietiskelin usein, olisiko konkurssi voitu jotenkin välttää. Uskon, että tästä kokemuksesta on paljon hyötyä työssäni Finnveralla etenkin kriisiytyneiden yritysten terveyttämishankkeissa, joihin juristitkin pääsevät toisinaan osallistumaan. Suosittelen kaikille näkemyksen avartamista sillä, että tekee tilaisuuden tullen jotakin ihan muuta kuin mihin on tottunut. Minulle KHT-yhteisössä opissa oleminen oli valtavan hieno kokemus, joka toi minulle paljon työtäni tukevaa uutta osaamista ja avarsi näkökulmia. Tilinpäätöstenkin tulkitseminen on ihan eri tasolla kuin ennen, eikä tilinpäätöksistä tule enää mieleen mikään syötävä. Finnveralle oli mukava tulla takaisin, mutta haikeaa oli jättää vanhat työkaverit. Mutta sitä taksamittarin raksutusta ei ole ollut hirveästi ikävä! KHT-tutkinto? Ai niin, se KHT-tutkinto. Vuosi on lyhyt aika valmistautua tenttiin. Tuokolla kaikilla halukkailla on ollut mahdollisuus osallistua koko vuoden kestävään tutkintoon valmistavaan talon sisäiseen koulutukseen. Jotkut ovat jopa vuokranneet kesäksi joko saunamökin tai yksiön kaupungilta, että voisivat rauhassa lukea tenttiin. Siltikään läpimeno ei ole taattu, erittäin harva pääsee tentistä läpi ensi yrittämällä, vaikka olisi valmistautunut siihen vuoden. Pidän peukkuja niille ex-kollegoille, jotka ovat olleet tänä syksynä tentissä ja odottavat marraskuun lopussa tietoa kirjaimien saamisesta. Tilintarkastusalan osaaminen on tärkeää Finnveralle, joten ehkäpä ensi vuonna tai sitten seuraavana meikäläinenkin TUOKKONEN 4/10 9

10 AJANKOHTAISTA Lappeenrannan aluetoimiston kuulumisia Mirja Saarnia Tuokko rantautui Lappeenrantaan vuonna 2007, kun itsenäisenä tilintarkastajana oman toimiston puitteissa 15 vuotta toiminut HTM Mirja Saarnia siirtyi Tuokko Tilintarkastus Oy:n aluetoimiston johtajaksi. Tuokon toimitilat sijaitsevat Lappeenrannan keskustassa Raatimiehenkadulla. Hissillisessä talossa kaupungin keskustassa sijaitseva toimisto on ollut yhden henkilön toimistona ihanteellinen. Helmikuussa 2010 tapahtuneen henkilöstölisäyksen myötä olemme alkaneet haaveilemaan lisäneliöistä, vaikka hyvin olemme toimeen tulleet kaksi naista näissäkin tiloissa. Pyrimme laajentamaan aluetoimintaamme edelleen, ja suurempien toimitilojen hankkiminen onkin ajankohtaista, kunhan vain tarpeisiimme sopivat tilat löytyvät. Aluetoimiston johtaja HTM Mirja Saarnia on ennen itsenäisenä tilintarkastajana aloittamista työskennellyt tilitoimiston toimistopäällikkönä, ja suoritti tuona aikana alan arvostetut KLT -kirjaimet. HTM-tutkinnon hän suoritti vuonna 1988 ja kauppatieteiden maisterin opinnot hän sai päätökseen vuoden 2005 alussa. Mirja on ollut vahvasti mukana myös tilintarkastusalan luottamustoimissa kuten HTM-tilintarkastajien hallituksessa ja tilintarkastajien valvontaa suorittavissa lautakunnissa. Tuokolle siirryin, koska hain uusia haasteita ja turvallisuutta sekä mahdollisuutta toimia tilintarkastusyhteisössä. Aivan sattumalta kosinnan jälkeen minulle tuli mahdollisuus siirtyä Tuokolle lokakuussa Koska olen aina arvostanut Grand Old Controller Yrjö Tuokkoa, minun oli helppo astua sisään suomalaisen perheyrityksen ovesta, kertoo Mirja. Vahvistuksena Tuokon riveihin palkattiin helmikuussa 2010 tilintarkastusassistentiksi KTM, KLT Tuija Suomalainen. Tuijalla on 17 vuoden työkokemus tilitoimistoalalta, ja paraikaa hän suorittaa Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa opintopisteitä mm. oikeustieteen ja rahoituksen alalta, tähtäimessään tilintarkastajan tutkinto. Toimimme yhteistyössä myös alueen oppilaitosten kanssa. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa Mirja pitää vierailevana luennoitsijana tilintarkastuksen luentoja ja hän on toiminut Saimaan ammattikorkeakoulun työhön tutustumisohjelmassa opiskelijoiden mentorina. Monipuolinen asiakaskunta Aluetoimistomme asiakkaat koostuvat hyvin erilaisilla toimialoilla toimivista pienistä ja keskisuurista osake- ja henkilöyhtiöistä sekä keskisuurista yhdistyksistä, ja joukkoon mahtuu muutama yksityisliikkeen harjoittajakin. Useat yritykset ovat ulkoistaneet taloushallinnon asioiden hoitamisen joko kokonaan tai osittain tilitoimistolle, jotka muodostavat merkittävän osan yhteistyöverkostostamme. Yrityssaneeraus- tai konkurssitilanteissa tehtävien erityistarkastusten myötä olemme yhteistyössä myös alueemme asianajotoimistojen kanssa. Asunto-osakeyhtiöiden ja erilaisten muiden yhteisöjen tilintarkastukset hoituvat myös meillä. Vuonna 2007 voimaan tulleen tilintarkastuslain myötä alallemme on tullut merkittävänä lisävaatimuksena kansainvälisten tilintarkastusstandardien noudattaminen. Tilitoimistoja puolestaan on käsityksemme mukaan työllistänyt kovasti käyttöönotettu verotilimenettely sekä verojen ilmoittamiseen tulleet muutokset. Jotta selviämme näistä ulkoa tulevista, meihin kohdistuvista jatkuvista lisävaatimuspaineista, sujuvan yhteistyön merkitys eri sidosryhmien välillä korostuu. Järjestimme Lappeenrannan Kasinolla yrityksille ja muille mahdollisille yhteistyökumppaneillemme tarkoitetun tilaisuuden, jossa yhtenä teemana oli yhteistyö eri sidosryhmien välillä. Lisäksi Etelä-Karjalan Kauppakamarin toimitusjohtaja Mika Peltonen kertoi meille alueemme talousnäkymistä, ja oman vero-osastomme johtaja Tom Hoffström käsitteli varojenjakoa eri yhtiömuodoissa ottaen huomioon mahdolliset tulevaisuudessa olevat muutostilanteet. Päivän annista nautimme noin kolmenkymmenen henkilön voimin. Kuvassa Mirja Saarnia 10 TUOKKONEN 4/10

11 AJANKOHTAISTA Kun uskoo Joulupukkiin Pia Tuokko-Tuominen Tokaluokkalainen on kirjoittanut Joulupukille jo hyvän aikaa sitten: Rakas Joulupukki, mitä sinulle kuuluu? Hyvää vai huonoa? Toivottavasti olet ollut terveenä. Minä olen ollut kiltti ja toivon joululahjaksi. Ajattelin joskus, että hänen uskonsa Joulupukkiin loppuu kouluunmenoon, mutta ei. Eikä ole loppunut tokaluokkalaisen kavereiltakaan. Tuntuu, että koko meidän kylä tietää, että Joulupukki onkin olemassa. Kukaan ei pilaa uskoa, eikä tähän mennessä ole ollut epäilyksen häivääkään ilmassa. Kauppakeskusten pukit ja muut naamiopukit ovat varamiehiä, se nyt on ihan selvä. Jos on nimittäin käynyt joskus Rovaniemellä Napapiirin pajakylässä Joulupukin kammarissa, niin tietää, että oikea Joulupukki hääriikin kiireisenä sadunomaisessa paikassa Lapissa tonttujen keskellä ja tapaa lapsia. Ei sieltä ehdi ihan jokaista lasta juuri jouluaattona tapaamaan tänne Etelä-Suomeen, mutta lahjat laitetaan sieltä matkaan ihan varmasti. Tarkkasilmäinen neljävuotias serkkupoika tokaisi viime jouluna lahjoja jakavalle varapukille, että pukki, sulta tippuu kohta parta! Pukki siinä takeltelemaan jotakin selitystä ja aikuiset mykistyivät jännittämään, että miten tästä nyt selvitäänkään. Hyvin meni ja pukki päästettiin aika pian seuraavaan kohteeseen ja toivottavasti sai partansa paremmin paikoilleen matkalla. Pari joulua sitten kävi niin, että tontut olivat varomattomia lahjoja pakatessaan ja piilotellessaan. Silloinen muistaakseni viisivuotias löysi aatonaatoniltana säkin vaatehuoneesta, tutki yhden paketin sisältöä ja vaati selitystä, miten vaatehuoneessa voi olla lahjapaketteja. Muutaman ohikiitävän sekunnin ajan aikuinen mietti, että nyt on kerrottava miten asia on: Joulupukkia ei ole, ja äiti ja isi ne paketit tässä pakkaa, jotka jouluna jaetaan. Mutta onneksi ei sittenkään. Salamannopeasti aikuinen keksikin selityksen, että jouluna voi laittaa lahjoja myös niille, jotka eivät ehkä ole itse pystyneet kirjoittamaan Joulupukille tai jaksaneet toivoa juuri mitään. Paketit olivat siis menossa sairaille lapsille sairaalaan. Viisivuotias oli ymmällään ja tolaltaan: miten juuri hänen toivomiaan tavaroita voi olla menossa toisille lapsille. Voi sitä surua ja hämmennystä. Ei meinannut tulla uni sinä iltana ja aikuisia harmitti. Seuraavana päivänä lahjat olivatkin piilopaikasta hävinneet ja asia pois päiväjärjestyksestä. Kun ne toivotut lahjat sitten löytyivätkin jouluaattona viisivuotiaan omista paketeista, ilo oli tietysti suuri. Toivottavasti kuitenkin tapahtumasta jäi itämään ajatus, että joulu on myös antamisen juhla. Osa paketeista päätyykin joka vuosi todella myös sinne sairaalaan. Ripaus satua arjen keskellä tekee hyvää aikuisellekin. Voi lapsen lailla uskoa sadun lumoon ja siihen, että toiveet toteutuvat. Unelmista kannattaakin tehdä totta ja pyrkiä siihen, että omat toiveet toteutuvat. Onkin paljon mahdollista, että meillä uskotaan joulupukkiin vielä monta vuotta, koska tarina on tullut eläväksi ja todeksi. Lahjoitamme tämän vuoden joulukorttirahat Lastenklinikan Kummit ry:lle ja Suomen Sydänliitto ry:lle. Haluamme kiittää asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneita kuluneesta vuodesta sekä toivottaa Rauhallista ja Hyvää Joulua sekä Menestyksellistä Uutta Vuotta 2011! TUOKKONEN 4/10 11

12 Muistilista Maksuprosentit % % Eläkevakuutusmaksut Yksityisten alojen palkansaajia koskevat eläkelait TEL, TaEL ja LEL yhdistyivät yhdeksi työntekijän eläkelaiksi eli TyEL:ksi. TyEL -ansion raja 52,49 /kk 51,75 /kk Tilapäinen työnantaja, vain tilapäisiä työntekijöitä ja palkkasumma v.2011 alle 7518 /6kk 23 v.2010 alle 7386 /6kk 22,40 Sopimustyönantaja, pysyviä työntekijöitä tai palkkasumma v.2011 vähintään 7518 /6kk v.2010 vähintään 7386 /6kk TyEL- maksu, perusmaksu, ilman asiakashyvitystä ja hoitokustannusalennusta palkkasumma alle , palkkasumma alle ,80 - Palkkasumma nousee liukuvasti 22, Palkkasumma nousee liukuvasti 21,80-22, palkkasumma yli palkkasumma yli ,40 Työntekijän osuus TyEL- maksusta - alle 53 v. työntekijä 4,7 4,5 - vähintään 53 v. työntekijä 6,0 5,7 YEL 21,6 21,2 53 vuotta täyttäneiltä 22,9 24,4 Työttömyysvakuutusmaksu % % työnantajan osuus 0,80 0,75 työntekijän osuus 0,60 0,40 Palkkasumman euroa ylittävältä osalta työnantajan osuus 3,20 Palkkasumman euroa ylittävältä osalta työnantajan osuus 2,95 Sotumaksu Korot % Viivästyskorko korkolain mukaan 8,0 Peruskorko ,50 Peruskorko ,25 Määräaikoja verotuksessa - Veroilmoitus 4 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. - Verotus päättyy 10 kuukauden kuluttua tilikauden päättymisen jälkeen. - Jäännösverot maksetaan viimeistään verotuksen päättymistä seuraavan kuukauden 25. päivänä. - Vuoden 2010 alussa käyttöönotettu verotilimenettely muuttaa oma-aloitteisten verojen ilmoittamista, maksamista ja palauttamista. Verotilimenettelyyn kuuluvat kaikki oma-aloitteiset verot lukuunottamatta varainsiirtoveroa ja ennakontäydennysmaksua. Verotiliverot ilmoitetaan verohallinnolle kausiveroilmoituksella. - Työnantajasuoritukset (sotu ja ennakkopidätykset) maksetaan maksukuukautta seuraavan kuukauden 12. päivänä. Arvonlisäverot maksetaan kohdekuukautta seuraavan toisen kuukauden 12. päivänä, huom. työnantajasuoritukset myöhenevät ja arvonlisäverot aikaistuvat kahdella päivällä. - Sähköisen ilmoituksen on oltava perillä verohallinnossa kuukauden 12. päivä ja paperisen ilmoituksen kuukauden 7. päivä. - Huomioithan, että kannattaa maksaa ennakontäydennystä, jos verolaskelma osoittaa, että ennakot ovat liian pienet. Näin vältytään jäännösveron koroilta, jotka ovat vähennyskelvottomia. Liikaa maksettua ennakkoa voi vielä hakea takaisin neljän kuukauden kuluessa ja ennakkon kokonaan poistamista kahdeksan kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Näin saat liikaa maksetut ennakot nopeammin takaisin. Seuraava numero ilmestyy maaliskuussa! maksuluokka 1 2,12 2,23 Koska työnantajan kansaneläkevakuutusmaksu poistui vuoden 2010 alusta, kaikkien työnantajien sosiaaliturvamaksu on sama ja maksuluokat poistuvat. Helsinki Munkkiniemen puistotie Helsinki Puh. (09) Fax (09) Tampere Hämeenkatu Tampere Puh. (03) Fax (03) Turku Aurakatu Turku Puh. (020) Fax (020) Oulu Hallituskatu 11 B Oulu Puh. (08) Fax (08) Jyväskylä Väinönkatu 26 A Jyväskylä Puh. (0400) Fax (014) Lappeenranta Raatimiehenkatu 22 A Lappeenranta Puh. (0400) Fax (05) Tallinna Pärnu mnt Tallinn, Estonia Puh Fax Tässä julkaisussa olevat tiedot on esitetty yleisluonteisesti, ja se on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan yleisluonteisena tiedon lähteenä. Tämän julkaisun ei ole tarkoitus korvata asioiden yksityiskohtaista selvitystä tai oikeudellista tulkintatarvetta. Tuokko Yhtiöt Oy ei vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet, kun joku on toiminut tai jättänyt toimimatta tämän julkaisun sisällön perusteella. Suosittelemme ottamaan yhteyttä yksittäistapauksissa asiantuntijaan, joka voi avustaessaan ottaa huomioon tapauksen erityispiirteet.

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 126/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tilintarkastuslain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tilintarkastuslain siirtymäsäännöstä siltä

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444.

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. 30.3.2009 muutettujen sääntöjen pykälät on hyväksytty yhdistysrekisterissä

Lisätiedot

Kristillinen Eläkeliitto ry

Kristillinen Eläkeliitto ry Kristillinen Eläkeliitto ry Piirin mallisäännöt Mallisäännöt Hyväksytty PRH 1 Sisällys I PERUSSÄÄNNÖKSET... 2 Nimi, kotipaikka... 2 Tarkoitus... 2 Toiminta... 2 II JÄSENYYS... 3 Jäsenet... 3 Jäsenen velvollisuudet...

Lisätiedot

Lehdistömateriaali Julkaisuvapaa 5. kesäkuuta 2013 klo 18.00

Lehdistömateriaali Julkaisuvapaa 5. kesäkuuta 2013 klo 18.00 Lehdistömateriaali Julkaisuvapaa 5. kesäkuuta 2013 klo 18.00 The Veuve Clicquot Business Woman Award 2013 Catharina Stackelberg Toimitusjohtaja ja perustaja Marketing Clinic Oy Valintalautakunnan lausunto

Lisätiedot

Millainen on hyvä työhakemus?

Millainen on hyvä työhakemus? TYÖHAKEMUS- OPAS Millainen on hyvä työhakemus? Hyvä hakemus erottuu joukosta ja vastaa kysymykseen, miksi sinä olisit hyvä valinta tehtävään. Hakemuksessa voit tuoda omaa persoonaasi esiin, jopa ehkä enemmän

Lisätiedot

TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE

TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE ASIAKASKIRJE 17.01.2017 TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE Oikein Hyvää alkanutta Uutta Vuotta 2017! Uuden vuoden alkaessa olen taas koonnut tähän ajankohtaisia asioita

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA VEROTUKSESTA JA TALOUSHALLINNOSTA

AJANKOHTAISTA VEROTUKSESTA JA TALOUSHALLINNOSTA AJANKOHTAISTA VEROTUKSESTA JA TALOUSHALLINNOSTA Oheisesta tiedotteesta löydät tärkeää tietoa mm. vuodenvaihteen veromuutoksista, eläkeuudistuksesta sekä verovapaista kustannusten korvauksista. Tulevista

Lisätiedot

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun:

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun: Lapsen oma KIRJA Lapsen oma kirja Työkirja on tarkoitettu lapsen ja työntekijän yhteiseksi työvälineeksi. Lapselle kerrotaan, että hän saa piirtää ja kirjoittaa kirjaan asioita, joita hän haluaa jakaa

Lisätiedot

Yt-lakikysely Suomen Yrittäjät

Yt-lakikysely Suomen Yrittäjät Yt-lakikysely 2007 Suomen Yrittäjät 28.12.2007 1 YT-lain keskeiset velvoitteet 20 29 työntekijää työllistäville yrityksille Tiedottamisvelvollisuus vähintään 2 kertaa vuodessa yrityksen taloudellisesta

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi?

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistyksen toiminta-ajatus Onko meillä yhteinen näkemys siitä, miksi yhdistys on olemassa?

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Mielenterveysongelmien vaikutus omaisten vointiin

Mielenterveysongelmien vaikutus omaisten vointiin Mielenterveysongelmien vaikutus omaisten vointiin EUFAMI (European Federation of Family Associations of People w ith Mental Illness) 2014 Tutkimukseen osallistui 1111 omaista ympäri Eurooppaa, joista 48

Lisätiedot

Osallistumislupahakemus ja ilmoittautuminen tilintarkastajatutkintoon

Osallistumislupahakemus ja ilmoittautuminen tilintarkastajatutkintoon Hakemusta voi tarvittaessa täydentää erillisillä liitteillä Haen osallistumislupaa (Ohje 1) HT-tutkintoon KHT- tutkintoon JHT- tutkintoon Ilmoittaudun tutkintokokeeseen HT-tutkinto KHT-tutkinto JHT-tutkinto

Lisätiedot

TEOLLISUUSTAITEEN LIITTO ORNAMO RY Rekisteröity PRH:ssa 18.3.2010

TEOLLISUUSTAITEEN LIITTO ORNAMO RY Rekisteröity PRH:ssa 18.3.2010 TEOLLISUUSTAITEEN LIITTO ORNAMO RY Rekisteröity PRH:ssa 18.3.2010 SÄÄNNÖT I LUKU TARKOITUS JA TOIMINTA Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Teollisuustaiteen Liitto ORNAMO ry, ruotsiksi käännettynä

Lisätiedot

ROCKTAIL NEWS. sekä sekalaista muuta tavaraa. kysy koulutus-kentällä Jannelta tai puhelimitse p tai sähköpostilla

ROCKTAIL NEWS. sekä sekalaista muuta tavaraa. kysy koulutus-kentällä Jannelta tai puhelimitse p tai sähköpostilla 3/2015 1 ROCKTAIL NEWS RockTail News ilmestyy kolme kertaa vuodessa. Mainosmyynti, artikkelit, ilmoitukset ja tiedustelut Anna-Riitta Forss, Vierutie 3 15560 Nastola 040-5956529 rocktail@netti.fi Lehden

Lisätiedot

Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium 2015 kommenttipuheenvuoro. Tilintarkastajajärjestelmä ja valvonta

Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium 2015 kommenttipuheenvuoro. Tilintarkastajajärjestelmä ja valvonta Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium 2015 kommenttipuheenvuoro Tilintarkastajajärjestelmä ja valvonta 21.5.2015 Tapani Vuopala KHT, Toimitusjohtaja tapani.vuopala@dhsaudit.fi 5/26/2015 Kommenttipuheenvuoron

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ TARKASTUSVALIOKUNNANTYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

Ota yhteyttä, autamme mielellämme! Intrum Justitia Oy PL 47, Helsinki p PUHTIA BISNEKSEEN

Ota yhteyttä, autamme mielellämme! Intrum Justitia Oy PL 47, Helsinki p PUHTIA BISNEKSEEN Ota yhteyttä, autamme mielellämme! Intrum Justitia Oy PL 47, 00811 Helsinki p. 09 2291 1600 www.intrum.fi 10.2016 LUOTTOTIETO- JA PERINTÄPALVELUT TEHOSTA YRITYKSESI RAHANKIERTOA JA MINIMOI LUOTTOTAPPIORISKIT.

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU a) TEKSTIVIESTIN KIRJOITTAMINEN Hei Minna! (Hei!) (Kiitos viestistä(si).) Asia lyhyesti Terveisin Minna / T. Minna / Terveisin Minna Aho (MUISTA LÄHETTÄJÄ!!!) Kirjoita tähän

Lisätiedot

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Yhdistyslain muutos 1.9.2010 Yhdistyslain (678/2010) muutos tullut voimaan 1.9.2010 Keskeisimmät muutokset Toiminnantarkastus Tämän lain

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu kaupunki. Yhdistyksen toimialue on entinen Oulun lääni.

Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu kaupunki. Yhdistyksen toimialue on entinen Oulun lääni. 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu kaupunki. Yhdistyksen toimialue on entinen Oulun lääni. 2 TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Suunnittele ja toteuta lukuhetki!

Suunnittele ja toteuta lukuhetki! Minä luen sinulle -kampanja (2017) Suunnittele ja toteuta lukuhetki! Tietoa ja vinkkejä oppilaitoksille ja vammais- ja vanhustyön yksiköille Hyvä lukija, Selkokieli - yhteinen kieli tämä pieni opas tarjoaa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Pörssin Alumnit ry www.porssinalumnit.fi Yleistä Yleistoiminta Jäsenhankinta Kokoukset Opinto ja koulutustoiminta JSBE:n luennot Helsingissä Yritysvierailut/ esittelyt Yhteistoiminta Jyväskylän yliopiston

Lisätiedot

Opiskelijatiedote - Studerande info 5.

Opiskelijatiedote - Studerande info 5. Metsäalan Asiantuntijat Skogsbranschens Experter 23. helmikuuta / 23. februari 2016 Opiskelijatiedote - Studerande info 5. HAAPA 2015 HAAPA eli metsäalan opiskelijoiden harjoittelupalkkauskysely tehtiin

Lisätiedot

KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA

KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA Hyvä vastaaja! Kysely on osa kartoitustyötä, jolla keräämme tietoa työssäoppimisesta toisen asteen ammatillisen perustutkinnon opiskelijoilta.

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliiton. Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.16

Mannerheimin Lastensuojeluliiton. Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.16 Mannerheimin Lastensuojeluliiton Toijalan yhdistys ry Hallituksen kokous Laaksola 9.12.2014 klo 17.30 PÖYTÄKIRJA nettiversio PÖYTÄKIRJA 1. Kokouksen avaaminen Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen

Lisätiedot

Tutkimuksen tausta. Uuden työn valmiudet ja reitit työelämään -tutkimus, 2016

Tutkimuksen tausta. Uuden työn valmiudet ja reitit työelämään -tutkimus, 2016 Uuden työn valmiudet ja reitit työelämään Kyselytutkimuksen tuloksia 2016 Tutkimuksen tausta Sitra tutki, miten suomalaiset ovat saaneet viimeisen työpaikkansa, ovatko he aikeissa hakea uutta työtä, miten

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Partiolippukunta Vihterä ry Toimintasuunnitelma 2016 Mahdollistamme alueen lapsille ja nuorille laadukasta ja mielekästä partiotoimintaa Yleistä toiminnasta Partiolippukunta Vihterä ry:n tarkoituksena

Lisätiedot

YTK TIETOA YTK:STA JÄSENPALVELUT ANSIOTURVAN ABC AJANKOHTAISTA YHTEYSTIEDOT

YTK TIETOA YTK:STA JÄSENPALVELUT ANSIOTURVAN ABC AJANKOHTAISTA YHTEYSTIEDOT 1 of 5 UUTISKIRJE joulukuu 2014 Kerro kaverille YTK TIETOA YTK:STA JÄSENPALVELUT ANSIOTURVAN ABC AJANKOHTAISTA YHTEYSTIEDOT Tässä kirjeessä: Vuoden 2015 lakimuutokset Asiakastyytyväisyyskysely 2014: Otamme

Lisätiedot

Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen

Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen UUDISTUVA TILINTARKASTUSKERTOMUS Toukokuu 2016 Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen Tilintarkastuskertomus uudistuu sekä sisällöllisesti että rakenteellisesti lainsäädännön ja kansainvälisten

Lisätiedot

RAKENTEIDEN MEKANIIKAN SEURA RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VAALIKOKOUS sekä

RAKENTEIDEN MEKANIIKAN SEURA RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VAALIKOKOUS sekä RAKENTEIDEN MEKANIIKAN SEURA ry Rakentajanaukio 4 A, 02150 Esp0o JÄSENTIEDOTE Puh. 09-451 2264, http://rmseura.tkk.fi 6.11.2006 RAKENTEIDEN MEKANIIKAN SEURA RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VAALIKOKOUS sekä EXKURSIO

Lisätiedot

TILINTARKASTUKSEN JA TALOUSHALLINNON AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (30 op) 14.1. 16.12.2010

TILINTARKASTUKSEN JA TALOUSHALLINNON AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (30 op) 14.1. 16.12.2010 1 TILINTARKASTUKSEN JA TALOUSHALLINNON AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (30 op) 14.1. 16.12.2010 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutuspalvelut 2 TILINTARKASTUKSEN JA TALOUSHALLINNON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Työttömyyden kehityksestä maalis Vuodet ja 2013

Työttömyyden kehityksestä maalis Vuodet ja 2013 Työttömyyden kehityksestä maalis 2013 Vuodet 2007-2012 ja 2013 Työttömyyden kehitys 17 työttömyys % 15 13 11 9 7 työttömyys % vertaillen 07-08-09-10 -11-12-13 20 15 10 5 0 työttömyys % 07 työtömyys % 08

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Emännäntie 3-5 G 90 p. 045-1241080 www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMAN TÄYDENNYS VUODELLE 2015 1. Toimintasuunnitelman täydennyksen perustelut 2. Verkostoituminen

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5).5.2015 Tämä asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

Vuokratyöntekijän palkka verotetaan Suomessa myös, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta.

Vuokratyöntekijän palkka verotetaan Suomessa myös, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta. Ulkomaisen vuokratyövoiman verotusta koskeva uudistus 2007: tyypillisiä kysymyksiä vastauksineen Sisällysluettelo 1. Yleiset kysymykset 2. Enintään kuusi kuukautta Suomessa olevat 3. Yli kuusi kuukautta

Lisätiedot

Teknologiateollisuus ry:n hallitukselle JÄSENYYSHAKEMUS. Pyydämme, että allekirjoittanut toiminimi otettaisiin Teknologiateollisuus ry:n jäseneksi.

Teknologiateollisuus ry:n hallitukselle JÄSENYYSHAKEMUS. Pyydämme, että allekirjoittanut toiminimi otettaisiin Teknologiateollisuus ry:n jäseneksi. Teknologiateollisuus ry:n hallitukselle JÄSENYYSHAKEMUS Pyydämme, että allekirjoittanut toiminimi otettaisiin Teknologiateollisuus ry:n jäseneksi. Sitoudumme noudattamaan Teknologiateollisuuden sääntöjä

Lisätiedot

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ke klo

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ke klo TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutus HARJOITTELU VUONNA 2013 Tiedotustilaisuus ke 21.11.2012 klo 12.30-13.30 Harjoittelu osana opintoja KM-tutkintoon

Lisätiedot

KOUVOLAN YDINKESKUSTA RY:N JÄSENTIEDOTE 3/2016 maaliskuu

KOUVOLAN YDINKESKUSTA RY:N JÄSENTIEDOTE 3/2016 maaliskuu KOUVOLAN YDINKESKUSTA RY:N JÄSENTIEDOTE 3/2016 maaliskuu Kouvolan Ydinkeskusta ry I Keskikatu 9, 3.krs, 45100 Kouvola I 044 311 8250, 044 311 8251 I toimisto@kouvolanydinkeskusta.fi Toiminnanjohtaja Marja-Leena

Lisätiedot

STARTIAN YHTEISTYÖVERKOSTOSSA MUKANA

STARTIAN YHTEISTYÖVERKOSTOSSA MUKANA MIKÄ ON STARTIA? Vaasanseudun Uusyrityskeskus Startia yksi Suomen 32 uusyrityskeskuksesta toimii osana Vaasanseudun Kehitys Oy VASEKia uusien yrittäjien neuvontapalvelut seitsemän kunnan alueella käytettävissä

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUSKUTSU. 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

YHTIÖKOKOUSKUTSU. 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen YHTIÖKOKOUSKUTSU Kuntarahoitus Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 26.3.2013 kello 14.00 alkaen Helsingissä Kuntarahoituksen toimitiloissa, osoitteessa

Lisätiedot

HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT. ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008. Sisällysluettelo

HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT. ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008. Sisällysluettelo HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008 Sisällysluettelo Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Tarkoitus ja sen toteuttaminen 2 Jäsenyyttä koskevat

Lisätiedot

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 Aika: Maanantai 29.8.2011 klo 18.00 Paikka: Vähä-Heikkilän yksikön ruokala Läsnä: Katrine Arbol-Lilleberg (saapui klo 18.35), Mia Enlund, Sanna Ketonen-Oksi,

Lisätiedot

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS AIKA: PAIKKA: LÄSNÄ: 24.3.2015 klo 18.00 alkaen Sibeliustalo, Ankkurikatu 7, Lahti Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja

Lisätiedot

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN PUHUMISEN HARJOITUSTESTI Tehtävä 1 KERTOMINEN Kerro, mitä teet, kun sinua jännittää. Sinulla on kaksi minuuttia aikaa miettiä, mitä sanot ja 1,5 minuuttia aikaa puhua. Aloita puhuminen, kun kuulet kehotuksen

Lisätiedot

Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Vuonna 2014 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään koulutusohjelmittain

Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Vuonna 2014 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään koulutusohjelmittain Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Vuonna 2014 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään koulutusohjelmittain 8.3.2016, Meet Your Community 2.0 @Saha Kauppakorkeakoulun ura- ja rekrytointipalvelut

Lisätiedot

KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 (5) 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka

KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 (5) 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka 1 (5) Kuopion kauppakamari Kuopio handelskammare toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

ASIAKASPALVELU ILKKA KOPPELOMÄKI. kouluttaja, itsensä johtamisen valmentaja, yrittäjä

ASIAKASPALVELU ILKKA KOPPELOMÄKI. kouluttaja, itsensä johtamisen valmentaja, yrittäjä Tärkeimpiä asioita luennon osallistujalle. M IELEENPAINUVA ASIAKASPALVELU ILKKA KOPPELOMÄKI kouluttaja, itsensä johtamisen valmentaja, yrittäjä M ITÄ ON MIELEENPAINUVA ASIAKASPALVELU? Mieleenpainuvan asiakaspalvelun

Lisätiedot

Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen

Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen TILINTARKASTUSKERTOMUS UUDISTUU 30.8.2016 Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen Tilintarkastuskertomus uudistuu sekä sisällöllisesti että rakenteellisesti lainsäädännön ja kansainvälisten tilintarkastusstandardien

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen

Yrittäjäkoulutus. Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen 1 Yrittäjäkoulutus Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen 2 YRITYSMUODOT Ammatti- tai elinkeinotoimintaa voi harjoittaa: yksityisenä elinkeinonharjoittajana (= toiminimi, Tmi) - liikkeenharjoittaja

Lisätiedot

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 1 Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 Hyvä yhdistysväki Tässä kirjeessä kerrotaan seuraavista asioista: Liiton organisaatiouudistus Revanssin toimituksen uudet yhteystiedot Yhdistysten juhlista ja tapahtumista

Lisätiedot

EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 12.4.2017 Copyright Bittium Corporation Bittium Corporation, Tutkijantie 8, FI-90590 Oulu, FINLAND, +358 40 344 2000, +358 8 343 032 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia.

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia. LIITE 4 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry on OAJ:n Ammatilliset Opettajat OAO ry:n jäsenyhdistys ja Opetusalan Ammattijärjestö

Lisätiedot

MSD - Kliininen lääketutkimus. IROResearch Lokakuu 2015

MSD - Kliininen lääketutkimus. IROResearch Lokakuu 2015 MSD - Kliininen lääketutkimus IROResearch Lokakuu 05 CORP-6897-000 /05 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää lääkärien suhtautumista kliiniseen lääketutkimukseen. Tutkimuksen

Lisätiedot

Kuntaneuvottelut, Palaute

Kuntaneuvottelut, Palaute Kuntaneuvottelut, Palaute 1. Oletko? VSSHP:n viranhaltija 0 1 2 3 Kuntien edustaja Muu, 2. Kutsu 0 1 2 3 3. Kokoustilat, Haartmanin, Learning cafe-tilat 0 1 2 3. Aikataulussa pysyminen 0 1 2 3 . Ajan riittävyys

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Pelkistetty ilmaus Alakategoria Yläkategoria Potilaille suunnattuja taidekokemuksia. potilaiden hyvinvointia lisääviä kokemuksia

Pelkistetty ilmaus Alakategoria Yläkategoria Potilaille suunnattuja taidekokemuksia. potilaiden hyvinvointia lisääviä kokemuksia LIITE 3 1(5) Odotuksia taidehankkeesta Potilaille suunnattuja taide potilaiden lisääviä odotuksia Potilaille sopivaa kattogalleriaa Uutta sisältöä potilaiden elämään Virkistystä potilaille Taide-elämyksiä

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

Äänestäjien liitto ry

Äänestäjien liitto ry Äänestäjien liitto ry Tilinpäätös ja toimintakertomus 2009 Äänestäjien liitto ry perustettiin vuonna 2009. Halusimme innostaa ihmisiä mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen luomalla heille työkaluja

Lisätiedot

Esimerkki 3. Sivu 1. Sivu 2

Esimerkki 3. Sivu 1. Sivu 2 Esimerkki 3 Esimerkissä on kuvattu, kuinka muu kuin tuloverolain 22 :n mukainen yleishyödyllinen yhteisö täyttää veroilmoituslomakkeen 6C. Yhdistys on kaveriporukan perustama Harrastus ry, joka on sääntöjen

Lisätiedot

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 )

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Paloinsinööriyhdistys ry, ruotsiksi Brandingenjörsföreningen i Finland r.f., ja kotipaikka on

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 ProUnioni SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. TARKOITUS JA TOIMINNAN MUODOT

Lisätiedot

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta 2/2013 Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta lappi Lisätietoja antaa Projektipäällikkö Virpi Vaarala Lapin ELY-keskus, Rovaniemi virpi.vaarala@ely-keskus.fi +358 295 037

Lisätiedot

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013 KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013 26.3.2013 KUNTARAHOITUS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 26.3.2013 klo 14 Paikka: Läsnä: Kuntarahoitus Oyj:n toimitilat, Jaakonkatu 3 A, 00100 Helsinki Kokouksessa

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS Aika Perjantaina 20.5.2016, kello 13.05-16.23 Paikka Hotelli Haaga, Nuijamiestentie 10, Helsinki 1 KOKOUKSEN AVAUS Valtuuston puheenjohtaja Eero Rämö avasi

Lisätiedot

T a m p e r e e n A - K i l t a r y : n s ä ä n n ö t

T a m p e r e e n A - K i l t a r y : n s ä ä n n ö t T a m p e r e e n A - K i l t a r y : n s ä ä n n ö t 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tampereen A-Kilta ry ja sen kotipaikka on Tampere. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Tarkoitus

Lisätiedot

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi Akuliinan tarina Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi muuten kerennyt kouluun. Oli matikan

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

YRITYS JA VEROT. Yritystoiminta Pia Niuta

YRITYS JA VEROT. Yritystoiminta Pia Niuta YRITYS JA VEROT Verohallinto Yritystoimintaan liittyvät rekisteröintitoimenpiteet (verohallinto) Toiminnan aloittaminen Muutokset toiminnassa Toiminnan lopettaminen Ennakkoperintärekisteri Ennakkoverotus

Lisätiedot

Controllerin erikoistumisopinnot 30 op

Controllerin erikoistumisopinnot 30 op Controllerin erikoistumisopinnot 30 op Kohti yritystalouden asiantuntijuutta Controllerin rooli on muuttunut laskentatoimen asiantuntijasta aktiiviseksi liiketoiminnan kehittäjäksi. Controller toimii usein

Lisätiedot

4. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta. 5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta. 5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen SOPRANO OYJ KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Soprano Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 8.5.2013 kello 14 alkaen yhtiön toimitiloissa Helsingissä

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT SÄÄNNÖT 2 LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Lasten ja nuorten säätiö Barn och ungdomsstiftelsen. Säätiön kotipaikkakunta on Helsinki. 2 Tarkoitus Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Työelämää ja opintoja iltapäivä Tampere Palaute puhuu seuranta aineistojen hyödyntäminen laitoksilla Leena Ahrio Reeta Eloranta

Työelämää ja opintoja iltapäivä Tampere Palaute puhuu seuranta aineistojen hyödyntäminen laitoksilla Leena Ahrio Reeta Eloranta Työelämää ja opintoja iltapäivä Tampere 28.8.2007 Palaute puhuu seuranta aineistojen hyödyntäminen laitoksilla Leena Ahrio Reeta Eloranta Tavoitteena on luoda kuva opiskelijoilta ja valmistuneilta kerätystä

Lisätiedot

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille.

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille. SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Lohjan Kylät ry. ja sen kotipaikka on Lohjan kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueena on Lohjan kaupunki ja siihen liittymispäätöksensä tehneet

Lisätiedot

PALKKAKYSELY PALKKAKYSELY

PALKKAKYSELY PALKKAKYSELY 1. PALKKAKYSELY 1 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin jäsenille tehtiin lokakuussa 2016 työmarkkinatutkimus internet-kyselynä. Kysely toteutettiin yhteistyössä Tekniikan Akateemisten Liitto TEKin vastaavan

Lisätiedot

Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta. Syyskuu 2014

Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta. Syyskuu 2014 Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta Syyskuu 2014 Kyselystä Kauppakamarien yritysjohtajakysely kartoitti digitalisaatioon liittyviä haasteita ja tavoitteita yrityksissä. Toteutettiin 8.9.

Lisätiedot

OU! Kirjaston yö taiteissa

OU! Kirjaston yö taiteissa OU! Kirjaston yö taiteissa Taiteiden yön toinen juhlajulkaisu 22.8.2013 1 Pääkirjoitus Taidetta ja remonttia K eskellä pääkirjaston remonttia vietettiin uuden Oulun kaupungin juhlavuoden taiteiden yötä.

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

POM2STN+TS jaksosuunnitelma, teemana joulu. Elina Lappalainen & Pia Perälä

POM2STN+TS jaksosuunnitelma, teemana joulu. Elina Lappalainen & Pia Perälä POM2STN+TS jaksosuunnitelma, teemana joulu Elina Lappalainen & Pia Perälä Suunnittelemamme käsityön kokonaisuuden teemana on joulu. Projekti on suunniteltu kuudesluokkalaisille. Projektin esittelyvaiheessa

Lisätiedot

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti YHDEKSÄN N + 1 KYSYMYSTÄ YSEILLE Pohjois-Karjalan kauppakamari ja Pohjois-Karjalan Aikuisopisto toteuttivat 13.-24.11.2006 Yhdeksän + 1 kysymystä yseille internetkyselyn Pohjois-Karjalan peruskoulujen

Lisätiedot

Arvoisa Ville Niinistö,

Arvoisa Ville Niinistö, Arvoisa Ville Niinistö, Olitte haastateltavana TV 2:ssa eräänä iltana. Suoraselkäisesti ja rohkeasti, suorastaan intohimoisesti puolustitte Suomeen tulleitten pakolaisten oikeuksia. Hienoa. Heistä saadaan

Lisätiedot

Osaamista opintojen ohessa -pilotti Jyväskylän yliopistossa

Osaamista opintojen ohessa -pilotti Jyväskylän yliopistossa Osaamista opintojen ohessa -pilotti Jyväskylän yliopistossa Leena Penttinen, projektipäällikkö Jyväskylän yliopisto leena.penttinen@jyu.fi yliopistostatyoelamaan.fi Peda-Forum-päivät 20.-21.8.2013 Tampere

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

Maailman Suurin Vanhempainilta

Maailman Suurin Vanhempainilta Maailman Suurin Vanhempainilta Maailma muuttuu nopeasti, samoin suomalainen koulu. Maailman Suurimman Vanhempainillan tavoitteena on kertoa innostavalla tavalla kaikesta siitä hienosta, mitä suomalaisissa

Lisätiedot