LIIKUNTAPALVELUT. Liikunta- ja nuoriso- TP 2006 TA 2007 TA 2008 Muutos % Muutos % palvelut 2007-> >2008 PERUSTEHTÄVÄ JA TOIMINNAN SISÄLTÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIIKUNTAPALVELUT. Liikunta- ja nuoriso- TP 2006 TA 2007 TA 2008 Muutos % Muutos % palvelut 2007->2008 2006->2008 PERUSTEHTÄVÄ JA TOIMINNAN SISÄLTÖ"

Transkriptio

1 Liikunta- ja nuoriso- TP 2006 TA 2007 TA 2008 Muutos % Muutos % palvelut 2007-> >2008 Toimintakulut ,5 7,7 Toimintatuotot ,1-27,5 Toimintakate (netto) ,2 11,9 Suunnitelmapoistot Netto poistojen jälkeen Sisäiset kulut Sisäiset tuotot 81 Netto sisäisten erien jälkeen LIIKUNTAPALVELUT PERUSTEHTÄVÄ JA TOIMINNAN SISÄLTÖ Liikuntapalveluiden tarkoituksena on edistää väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä tukea lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä liikunnan alueella. Tavoitteena on liikuntaharrastuksen laajentaminen myös uusiin ja liikunnallisesti passiivisiin väestöryhmiin. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET Liikunnan toimintaolosuhteisiin sekä palvelurakenteeseen tuo merkittävän lisän uimahallin valmistuminen. Liikuntapaikkarakentaminen suuntautuu vielä lähivuosina muutamaan suureen liikuntapaikkaan. Esimerkiksi Sääksjärven urheilukentän valmistuminen on palvelujen toteuttamisen kannalta oleellinen parannus. Voimavaroja suunnataan myös runkolatureitistön jatkorakentamiseen sekä lähiliikuntapaikkaverkoston toteuttamiseen. Uimarantoja peruskorjataan sekä palveluja niillä tuotetaan suoritettuun riskiarviointiin perustuen. Liikuntapoliittisen ohjelman painoalueet ja kehittämistavoitteet 1. Lasten ja nuorten liikuntamahdollisuuksien lisääminen. 2. Aikuisten terveysliikunnan edistäminen ja erityisliikunnan palveluiden kehittäminen 3. Kattavan ja laadukkaan liikuntapaikkaverkoston rakentaminen. 4. Liikuntapalveluiden tarkoituksenmukainen tuottaminen (rakentaminen, kunnossapito ja toiminta).liikuntapalvelut Tavoite Mittari Välitavoite Terveysliikunnan edistäminen ja erityisliikunnan palveluiden kehittäminen Aikataulun mukainen toteuttaminen Vuosittainen olosuhteiden ja palvelutason paraneminen laadittujen kehittämisohjelmien mukaisesti Tavoite Mittari Välitavoite

2 Monikäyttöisen ja perustoiminnot turvaavan liikuntapaikkaverkoston kehittäminen suunni-telmallisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla KEINOT Osallistujien määrän kasvu. Asiakastyytyväisyys-kyselyt tapahtumien yhteydessä sekä kunnan verkkosivuilla Uusia ryhmiä, osallistujia ja palvelujen monipuolistaminen paikallisia olosuhteita hyödyntämällä liikuntapaikkainvestointien toteuttaminen laaditussa aikataulussa tilavarausjärjestelmän uudistaminen lasten ja nuorten liikuntapalvelusetelin palvelujärjestelmän käyttöönotto sekä vastaavan toiminnan laajentaminen aikuisväestöön kolmen vuoden kuluessa lähiliikuntapaikkaverkoston toteuttaminen viiden vuoden kuluessa tiivistetään hallinnonalojen sekä kolmannen sektorin välistä yhteistyötä markkinoidaan tietotekniikkaa hyödyntäen sähköistä terveysliikuntaesitettä kuntalaisille liikuntapalvelut tukee lisääntynyttä yhdistysten kimppaliikuntatoimintaa kouluttamalla vertaisohjaajia sekä tarjoamalla tiloja käyttöön erityisryhmien yhteistyöryhmä toimii ja keskittää kunnan resurssit kuntouttavaan, lähetteeseen perustuvaan erityisliikuntaan tiivistetään kunnallisten liikuntapalvelujen alueellista yhteistoimintaa laaditun selvityksen pohjalta. SUORITTEET Liikunta-avustus euroa/asukas 3,12 3,09 3,11 Stipendit euroa/asukas 0,64 0,66 0,70 Kunnanmestaruuskilpailuihin osallistuneet Uimakoululaisia (+esikoululaiset) 300 (269) 320 (250) 350 (290) Koululaisten kesäliikunta

3 MENOKOHTAISET PERUSTELUT (JAOSTOTYÖSKENTELYÄ VARTEN) (kustannuspaikkojen, kohteiden ja toimintojen numerointi Raindance-ohjelman mukaisesti) 4600 Liikuntapalvelujen hallinto ta 2008 tuotot - kulut netto Menokohta pitää sisällään seuraavat kohteet ja toiminnot: Kohde Toiminto: 3480 Kilpaliikunta Hallinnon palkkoja ja yleisiä toimintakuluja, kokouspalkkioita sekä asiantuntijapalkkioita. Liikuntapoliittisen ohjelman osatavoitteita toteutetaan valmistelemalla mm. lasten ja nuorten liikuntaseteli-malli yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. TIMMI-tilavarausohjelman koulutus ja hankinta (8.000 euroa) yhteistyössä Tampereen ja ympäristökuntien PARAS-hankkeena. Kilpa- ja kuntoliikuntatapahtumien palkinnot sekä tapahtumien järjestelykulut yhteistyö-kumppaneille seuraavasti: hiihto (Kisa 50, Jyry 25, Loiske 25 euroa), pilkkionginta (Lempäälän Pilkkimiehet 50 euroa), maastojuoksu (Jyry 50 euroa), tennis/sisähalli- ja ulkokenttätennis 3+3 pv (Lempäälän Tennisseura euroa),yleisurheilu (Kisa 70, Jyry 70 ja Loiske 70 euroa), suunnistus (Tarpian Suunta 120 euroa), golf (Hiisi-Golf 90 euroa), petankki (Jyry 80 euroa) ja pienoissähköautoilu (Lempäälän Urheiluautoilijat 50 euroa). Sisäratakartingin, keilailun sekä tikanheiton osalta ei makseta yhteistoimintakorva uksia, koska ne järjestetään talkooperiaatteella ilman seuroja. Kaikki yhteensä euroa. Järjestöavustukset ovat euroa ( ) sekä stipendeihin ja huomionosoituksiin euroa ( ) Liikuntatilat ja alueet ta 2008 tuotot

4 kulut netto Menokohta pitää sisällään seuraavat kohteet ja toiminnot: Kohde Toiminto: 8070 Hakkarin liikuntahalli 8074 Sääksjärven kuntosali 8076 Lempoisten uimala 8078 Innilä 8080 Rantala 8082 Hakkarin urheilukenttä 8084 Keskuskenttä 8088 Muut liikuntapaikat 8090 Birgitan polku 8092 Liikuntareitit ja ladut (Pirkan Taival ym.) 8094 Innilän ratsastuskenttä Liikuntatilojen ja alueiden kaluston ja välineistön hankintakuluja euroa. Kaluston uusimista Hakkarin liikuntahallin kuntosaliin n eurolla (mm. vetolaitteet ja kuntopyörät). Jäähallin yhteistyösopimuksen mukainen avustus euroa. Birgitan polun huoltosopimus euroa. Asetettu työryhmä määrittelee kehittämisohjelman päivittämisen yhteydessä myös esityksen tulevasta kunnostus- ja huoltojärjestelmästä tuleville vuosille. Tuotot: Innilän hiihtomajan ja Rantalan saunan sekä Lempoisten uimalan vuokra- ja käyttömaksutuottoja, Hakkarin ja Sääksjärven kuntosalikorttien tuottoja sekä Hakkarin ulkokenttien tennisvuoromaksut yleisöltä Liikunnanohjaustoiminta ta 2008 tuotot 2000 kulut netto

5 Menokohta pitää sisällään seuraavat kohteet ja toiminnot: Kohde Toiminto: 3484 Erityisryhmien liikunnanohjaus Muu liikunnanohjaus KKI-toiminta Erityisliikunnan tavoitteena on liikuntapoliittisen ohjelman mukaisesti toimintojen kehittäminen ja uusien asiakkaiden mukaan saaminen hallintokuntien ja järjestöjen yhteistyötä lisäämällä; Erityisryhmien yhteistyöryhmän toiminnalla on saatu aikaan erityisliikunnanohjaajan vetämä kuntoutuksen jatkoryhmä Hakkarin kuntosalilla ja lähetteeseen perustuva kuntouttava erityisliikunta on toteutunut vesivoimisteluissa mutta toimintatavat vaatii vielä kehittämistä. Vertaisohjaajia on 20 ja seitsemän heistä aloitti syksyllä 2007 HLU:n liikuttajatutkinnon. Heidän panoksensa on merkittävä 60+ kuntalaisten liikuttamisessa. Heidän ohjaamiaan kuntosaliryhmiä on 12 kpl Lempäälän eri kuntosaleissa, kävijöitä näissä ja heidän ohjaamissaan muissa liikuntaryhmissä on n. 160 hlöä/viikko. He toimivat myöskin liikuntaystävinä ja vastikkeettomia tunteja kevät- ja syyslukukauden aikana on tullut yli Työikäisten terveysliikuntaa on edistetty tukemalla Jyryn järjestämää Liiku, laihdu kurssia ja kimppaliikuntaryhmiä. Erityislasten liikuntaryhmä Pandojen kanssa on myös yhteistyöryhmä. Toiminnot: 3484 Erityisliikunnanohjaajan palkka, avustajat, tuntiohjaajia ja kuljetuksia 3486 Uimaopettajien ja -valvojien palkat. Eskareitten uinnin opetus ja Ehtookodon uimakoulu sekä koululaisten kesän kenttäohjaus KKI-toimintaan on varattu rahaa mm. vertaisohjaajien huoltoon ja koulutukseen. INVESTOINNIT Sääksjärven urheilukenttä kentän rakentaminen alkaa pohjatöiden osalta hankkeen osalta toimitettu valtionavustushakemus lääninhallituksen kautta opetusministeriöön; kokonaishankkeen osalta pitää kuitenkin eriyttää jalkapallokenttä,

6 jääkiekkoradat ja huoltorakennus ( euroa) omiksi hankkeiksi. Näihin haetaan valtionavustusta kunkin liikuntapaikan tyyppikoodin mukaisesti kuhunkin erikseen Kuljun lähiliikuntapaikka koulun piha-alueella, josta hankkeesta tehdään ns. alakentälle peliareena-tyyppinen lähiliikuntapaikka toimitettu läänin liikuntalautakunnalle hakemus euron saamiseksi pienhankkeeseen valmistellaan koko kuntaa koskeva lähiliikuntapaikkasuunnitelma LPO:n mukaisesti Siisjärven tauko- ja tulipaikka uuden hiihtoreitin ja Birgitan polun laavu tulisijoineen Siisjärven alueelle reittien tuntumaan (laavu, tulisija, huussi, puuvaja, roskahuolto) Hakkari-Kulju-reitin pinnan tasoitustyön jatkaminen Uimhalli uimahallin rakennustyöt menossa ensimmäinen valtionosuuden maksatuspyyntö suoritettu ja opetusministeriö maksanut ensimmäisen osuuden euroa euron valtionavustuksesta. NUORISOPALVELUT PERUSTEHTÄVÄ JA TOIMINNAN SISÄLTÖ

7 Nuorisopalveluiden tarkoituksena on tukea nuorten kasvua eri elämäntilanteissa. Tehtävänä on tarjota monipuolista toimintaa lapsille ja nuorille, ehkäistä syrjäytymistä ja vaikuttaa nuorten osallistumiseen. Nuorisopalveluiden toimintaan kuuluvat nuorten kasvatuksellinen ohjaus, toimintatilat ja harrastusmahdollisuudet, nuorisoyhdistyksien ja muiden nuorisoryhmien tuki, liikunnallinen nuorisotoiminta, lasten ja nuorten osallistumismahdollisuuksien edistäminen, ehkäisevä päihdetyö, leiri- ja retkitoiminta ja tapahtumatoiminta. Nuoria tuetaan suunnitelmallisesti yksilö- ja ryhmätoiminnan kautta. Nuorisotiedotus ja kansainvälinen toiminta ovat perustehtävän laajenevia osa-alueita. Toiminnan painopisteenä ovat vuotiaat nuoret. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET Nuorisopalveluiden toimintaa on suunnattu nuorisolain mukaisesti nuorten aktiivisen kansalaisuuden edistämiseen, nuorten sosiaalinen vahvistamiseen sekä nuorten kasvu- ja elinolojen parantamiseen. Lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman toteuttaminen (hyväksytty kunnanvaltuustossa) on keskeisellä sijalla toiminnassa. Haasteena on, että lasten ja nuorten hyvinvointi ja palvelut nähdään kaikkien yhteisenä asiana, ei vain nuorisopalveluiden toimintana. Asiaa edistämään on perustettu lapsi- ja nuorisoasioita koordinoiva työryhmä. Yhteistyö naapurikuntien kanssa lisääntyy. Tampereen seutukunnan nuorisopalvelut ovat laatineet PARAS-hankesuunnittelun yhteydessä suunnitelman nuorisopalveluiden järjestämisestä ja seutuyhteistyön kehittämisestä. Lasten ja nuorten vaikuttajajärjestelmän toimintaa kehitetään edelleen. Sääksjärven Nuorisotalon remontoidut tilat tarjoavat uusia toimintamahdollisuuksia. Nuorisotilojen kunnostukset jatkuvat Lempoisten Nuorisotalo Snadissa. Nuorisopolitiikan ketjukolari hanke päättyy vuoden 2007 lopussa. Hankkeen aikana kehitettyjen toimintamuotojen vakinaistaminen on osa taloussuunnittelun sisältöä. Tavoite Mittari Välitavoite Monipuoliset ja korkeatasoiset nuorisopalvelut Osallistuja- ja asiakasmäärät Kaksi kolmasosaa vuotiaista osallistuu nuorisopalveluiden järjestämään toimintaan Moniammatillisen yhteistyön kehittäminen Toimintaraportit Lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman tavoitteiden siirtyminen käytännön toimintaan. KEINOT: Lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman toteuttaminen painopistealueiden kautta. Alueet ovat 1) Lapsi- ja nuorisopolitiikan koordinointi Lempäälän kunnassa, 2) Seutukunnallinen toiminta yli kuntarajojen, 3) Lasten ja nuorten palvelujen kehittäminen ja 4) Lasten ja nuorten hyvinvoinnin mittarit.

8 Jatkuva ja järjestelmällinen toimintatapa nuorisopalveluiden kehittämiseksi, henkilöstön koulutus ja motivointi. Asiakaskyselyjen ja palautteen perusteella määritellään palveluiden tasoa. SUORITTEET Nuorisopalveluiden asiakas- ja osallistujamäärät - asiakkaita - osallistujia * * suorite on uusi, otetaan käyttöön 2008 Asiakkaitten (toiminnassa mukana oleva nuoret) ja osallistujien (käyntikerrat) määrät koostuvat nuorisotilojen toiminnasta, nuorisopalvelujen järjestämistä tapahtumista, suunnitelmallisesti tuetuista nuorista sekä osallistumis- ja vaikuttamistoiminnasta. MENOKOHTAISET PERUSTELUT (JAOSTOTYÖSKENTELYÄ VARTEN) (kustannuspaikkojen, kohteiden ja toimintojen numerointi Raindance-ohjelman mukaisesti) 4700 Nuorisopalvelujen hallinto ta 2008 tuotot kulut netto Menokohta sisältää nuorisopalveluiden hallinnolliset menot sekä liikunta- ja nuorisojaoston kokouspalkkioita ja muita toimintakuluja. Nuorisotoiminnan avustuksiin on varattu euron määräraha (v euroa). Avustusten hakuaika päättyy pe klo Alkuvuodesta 2008 järjestetään yhteistyöseminaari nuorisoyhdistysten kanssa. Lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman toteuttaminen ohjaa lapsi- ja nuorisoasioita koordinoiva työryhmä. Kevään 2008 työskentelyn teemana on vaikeassa elämäntilanteessa olevien lasten ja nuorten auttaminen (sivuaa monia lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman tavoitteita). Lisäksi toteutusvaiheessa ovat lasten ja nuorten palvelut sivusto ja ennaltaehkäisevän päihdetyön toimintaohjelman päivittäminen (Pilvi-ryhmä). Lasten ja nuorten mielipiteen selvittäminen liittyy myös ohjelman osioiden toteuttamiseen Nuorisotoiminta ta 2008 tuotot kulut netto Menokohta pitää sisällään seuraavat kohteet ja toiminnot:

9 Kohde Toiminto: 8050 Lempäälän nuorisotalo Snadi 3490 Erityisnuorisotyö 8052 Kuljun nuorisotila 3492 Nuorten vaikuttamismahdollisuuksien edistäminen 8054 Sääksjärven nuorisotalo 3494 Tapahtumat 8056 Säijän nuorisotalo 3496 Kerhotoiminta 8058 Puntalan leirikeskus 3498 Kouluyhteistyö 8060 Bänditilat 8062 Nuorisokahvila Enter Kustannuspaikkaan on yhdistetty hallintoa lukuun ottamatta kaikki muut aikaisemmat kustannuspaikat. Kohteet sisältävät nuorisotoiminnan ohjaajien, tuntiohjaajien ym. palkkaukseen liittyvät kulut, nuorisotalojen ja nuorisokahvilan toiminnan, tiloihin ja alueisiin liittyvät ylläpitokulut ja kalustomäärärahat ( , sis. henkilöstökulut kokonaisuudessaan, nuorisotilojen ja nuorisokahvilan toimintakulut, tilojen ja alueiden yleiskulut, elintarvikkeet, kaluston hankinnat ym. Palkkauskuluja jakautuu myös toimintoihin) Toiminnot (ilman palkkauskuluja): 3490 Erityisnuorisotyöhön ja siihen liittyviin projekteihin varattavat määrärahat (3.000 ) Nuorten vaikutusmahdollisuuksien edistäminen sisältää nuorisovaltuuston ja vaikuttamistoimintaan varattavat määrärahat (4.000 ) Tapahtumat sisältää nuorisopalveluiden järjestämiin tapahtumiin, retkiin ja leireihin sekä ehkäisevään päihdetyöhön varattavat määrärahat ( ) Suurimpana tapahtumana tulossa jälleen Selvä Perjantai syksyllä 2008, uutena osana Youth in Action nuorisovaihtoa. Lempäälä isännöi syksyllä 2008 nuorisovaihtoa, osallistujia tulossa Skotlannista ja vielä määrittelemättömästä kolmannesta maasta. Toimintaa toteutetaan yhteistyössä Nokian kaupungin kanssa Kerhotoiminnasta aiheutuvat kulut (1.000 ) 3498 Kouluyhteistyö sisältää Hyvä Mopo-toimintaan, joustavaan lisäluokkaan ja muuhun yhteistyöhön koulujen kanssa varattavat määrärahat (4.000 ). Tuotot: nuorisotilojen vuokratuloja, nuorisotalojen kioskien myyntituloja, nuorisokahvilan myyntituloja, osanottomaksuja, yhteistyökumppaneiden maksuosuuksia ( ). INVESTOINNIT Puntalan leirikeskus (alueen kiertävä aita) Lempoisten Nuorisotalo Snadin peruskorjaus (sisältyy teknisen toimen talousarvion kohtaan muut talonrakennuskohteet, jossa hankkeita ei ole yksilöity kustannuksittain) HENKILÖSTÖ

10 Määräaikainen nuorisotoiminnan ohjaaja vakinaistettu valtuuston hyväksymän henkilöstöohjelman mukaisesti lukien. Lisäopetuksen ohjaaja vakinaistettu valtuuston hyväksymän henkilöstöohjelman mukaisesti lukien. Nuorisokahvilan valvoja 30 t/vko, määräaikainen tehtävä saakka. Aloitettu kokoaikainen oppisopimusopiskelujakso nuoriso- ja vapaa-aikatoiminnan ohjaajaksi

VAPAA-AIKAPALVELUT PERUSTEHTÄVÄ JA TOIMINNAN SISÄLTÖ

VAPAA-AIKAPALVELUT PERUSTEHTÄVÄ JA TOIMINNAN SISÄLTÖ VAPAA-AIAPALVELUT PERUSTETÄVÄ JA TOIMINNAN SISÄLTÖ Liikuntapalveluiden perustehtävänä on tukea kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä liikunnan avulla. Ylläpitämällä erilaisia liikuntatiloja ja ohjaamalla

Lisätiedot

VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUJEN TOIMIALA

VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUJEN TOIMIALA 201 VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUJEN TOIMIALA 202 203 16 VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUJEN LAUTAKUNTA KAIKKI YHTEENSÄ Vastuuhenkilö: Heidi Nygren Toimielin: Vapaa-ajan ja asukaspalvelujen lautakunta Puheenjohtaja:

Lisätiedot

LIIKUNTAPOLIITTINEN OHJELMA 2010 2013

LIIKUNTAPOLIITTINEN OHJELMA 2010 2013 LIIKUNTAPOLIITTINEN OHJELMA 2010 2013 LIIKUNNALLINEN KUNTA KEHITTYVÄ KUNTA! SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 4 1 TILANNE TÄNÄÄN... 6 1.1 TÄMÄNHETKINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 6 1.2 LIIKUNTAPAIKAT... 7 1.3 LIIKUNTATOIMINTA

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN NUORISOTYÖOHJELMA 2013-2016. Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti, Ylöjärvi

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN NUORISOTYÖOHJELMA 2013-2016. Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti, Ylöjärvi TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti, Ylöjärvi SISÄLLYS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN 1 JOHDANTo 3 2 MIKSI SEUDULLINEN OHJELMA TARVITAAN? 4 3 TAMPEREEN

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 7 / 2014 Sivu 1 27.08.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 7 / 2014 Sivu 1 27.08.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 7 / 2014 Sivu 1 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 27.08.2014 Kokoustiedot Aika 27.08.2014 Keskiviikko klo 17:00-20:13 Paikka Kaupungintalo, 2. kerros, lautakuntien

Lisätiedot

Lappajärven kunnan vapaa-aikatoimen strategia 2014-2020. Vapaa-aikalautakunta 9.10.2013 35 Kunnanhallitus 2.12.2013 222 Kunnanvaltuusto 16.12.

Lappajärven kunnan vapaa-aikatoimen strategia 2014-2020. Vapaa-aikalautakunta 9.10.2013 35 Kunnanhallitus 2.12.2013 222 Kunnanvaltuusto 16.12. Lappajärven kunnan vapaa-aikatoimen strategia 2014-2020 Vapaa-aikalautakunta 9.10.2013 35 Kunnanhallitus 2.12.2013 222 Kunnanvaltuusto 16.12.2013 93 LAPPAJÄRVEN KUNNAN VAPAA-AIKATOIMEN STRATEGIA 2014-2020

Lisätiedot

SIIKALATVAN KUNTA Kunnanhallitus 08.12.2014, 245 liite 101 Kunnanvaltuusto 18.12.2014, 76 liite 40 SIIKALATVAN KUNTA

SIIKALATVAN KUNTA Kunnanhallitus 08.12.2014, 245 liite 101 Kunnanvaltuusto 18.12.2014, 76 liite 40 SIIKALATVAN KUNTA SIIKALATVAN KUNTA Kunnanhallitus 08.12.2014, 245 liite 101 Kunnanvaltuusto 18.12.2014, 76 liite 40 SIIKALATVAN KUNTA Maapinta-alaltaan Pohjois-Pohjanmaan viidenneksi suurin, 2 170,73 km 2. Raahe TALOUSARVIO

Lisätiedot

Parkanon kaupunki. Talousarvio 2008

Parkanon kaupunki. Talousarvio 2008 Parkanon kaupunki Talousarvio 2008 Taloussuunnitelma - 2011 Parkanon kaupunki 2 Talousarvio 2008 Parkanon kaupunki 3 Talousarvio 2008 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus...5 Talousarvion ja taloussuunnitelman

Lisätiedot

70 Vapaan s:v:stystyon lautakunta

70 Vapaan s:v:stystyon lautakunta 70 Vapaan s:v:stystyon lautakunta TP 2013 TA 2014 TP 2014 Toimintatuotot Myyntituotot 181 023 226 800 204 864 Maksutuotot 256 378 318 460 235 269 Tuet ja Avustukset 90 240 83 800 108 797 Muut toimintatuotot

Lisätiedot

VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN TOIMIALAN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET

VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN TOIMIALAN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET VANTAAN KAUPUNKI VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN LAUTAKUNTA VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN TOIMIALAN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET 1. VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN LAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET

Lisätiedot

SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 1. Toiminta-ajatus tulosalueittain 2. Toiminnalliset tavoitteet tulosalueittain/tulosyksiköittäin 3. Tunnusluvut tulosalueittain 4. Toimintaympäristö ja

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI. Palvelujen järjestämis- ja hankintapoliittinen ohjelma

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI. Palvelujen järjestämis- ja hankintapoliittinen ohjelma VALKEAKOSKEN KAUPUNKI Palvelujen järjestämis- ja hankintapoliittinen ohjelma FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY 1 (43) SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 1 1 Palvelujen järjestämis- ja hankintapoliittisen

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNNAN LIIKUNTASTRATEGIA 2014-2020

SUOMUSSALMEN KUNNAN LIIKUNTASTRATEGIA 2014-2020 SUOMUSSALMEN KUNNAN LIIKUNTASTRATEGIA 2014-2020 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 2 LÄHTÖKOHDAT 2 3 NYKYTILAN KARTOITUS 4 3.1 Liikuntapaikat ja niiden käyttö 5 3.1.1 Sisäliikuntapaikat 5 3.1.2 Ulkoliikuntapaikat 7

Lisätiedot

Luontevasti lähellä kaiken keskellä KIIKOISTEN KUNNAN LIIKUNNAN KEHITTÄMISOHJELMA

Luontevasti lähellä kaiken keskellä KIIKOISTEN KUNNAN LIIKUNNAN KEHITTÄMISOHJELMA Luontevasti lähellä kaiken keskellä KIIKOISTEN KUNNAN LIIKUNNAN KEHITTÄMISOHJELMA Kiikoisten kunnan liikunnan kehittämistyöryhmä 2008 Liikunta- ja nuorisolautakunta 19.08.2008 Kunnanhallitus 25.08.2008

Lisätiedot

Mikkelin kaupungintalo, 2. kerros, lautakuntien kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta

Mikkelin kaupungintalo, 2. kerros, lautakuntien kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta Mikkeli Kokouskutsu 1 (14) Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 20.08.2015 Aika 26.08.2015, klo 17:00 Paikka Mikkelin kaupungintalo, 2. kerros, lautakuntien kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013. Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013. Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013 Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

NUORISOTYÖ JA -POLITIIKKA

NUORISOTYÖ JA -POLITIIKKA Sisällysluettelo 1. Nuorisotyön rakenne 2. Nuorisopolitiikan rakenne 3. Nuorisolaki 4. Nuorisotyön ja -politiikan rahoitus 5. Kuntien nuorisotyö 6. Aluehallinto - Läänien nuorisotoimi 7. Valtakunnalliset

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN LOUSSUUNNITELMA 2016 LOUSARVIO Sisällys 1. Kunnanjohtajan katsaus... 2

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2011-2014

TALOUSSUUNNITELMA 2011-2014 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2011-2014 Kunnanvaltuusto 13.12.2010 60 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

380 LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN KÄYTTÖSUUNNITELMAN TEKSTIOSA (TOIMINTA) Suunnitelma 2015 liikunta- ja nuorisopalvelut, yhteinen osa

380 LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN KÄYTTÖSUUNNITELMAN TEKSTIOSA (TOIMINTA) Suunnitelma 2015 liikunta- ja nuorisopalvelut, yhteinen osa 380 LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN KÄYTTÖSUUNNITELMAN TEKSTIOSA (TOIMINTA) Suunnitelma 2015 liikunta- ja nuorisopalvelut, yhteinen osa Liikunta- ja nuorisopalveluiden johto allekirjoitti helmikuussa

Lisätiedot

Palveluverkkosuunnitelman liitteet 1. Investointisuunnitelma 2. Varhaiskasvatuksen kustannusvertailu eri kokoisista päiväkodeista 3.

Palveluverkkosuunnitelman liitteet 1. Investointisuunnitelma 2. Varhaiskasvatuksen kustannusvertailu eri kokoisista päiväkodeista 3. Palveluverkkosuunnitelman liitteet 1. Investointisuunnitelma 2. Varhaiskasvatuksen kustannusvertailu eri kokoisista päiväkodeista 3. Nummelanharjun koulukeskus 4. Vihdin kunnan koulutoimen painopisteet

Lisätiedot

Liitteet: Kunnan talousarvio- ja suunnitelmarakenne... Liite 1 Henkilötyövuodet yhteensä... Liite 2 Kuntakonserni... Liite 3

Liitteet: Kunnan talousarvio- ja suunnitelmarakenne... Liite 1 Henkilötyövuodet yhteensä... Liite 2 Kuntakonserni... Liite 3 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO VUODELLE 2012 JA VUOSIEN 2012-2016 TALOUSSUUNNITELMA 1 YLEISET PERUSTELUT... 1 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE... 1 1.2 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.3

Lisätiedot

HYVINVOINNIN EDISTÄMI- SEN PALVELUALUE

HYVINVOINNIN EDISTÄMI- SEN PALVELUALUE HYVINVOINNIN EDISTÄMI- SEN PALVELUALUE Sisällysluettelo 1 HYVINVOINTIPALVELUT... 3 2 KANSALAISOPISTOTOIMINTA... 14 3 KIRJASTOPALVELUT... 19 4 TAPAHTUMAPALVELUT... 23 2 1 HYVINVOINTIPALVELUT A. Nykyinen

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

ALAVIESKAN KUNTA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 ALAVIESKAN KUNTA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Kunnanhallitus 8.12.2014 Kunnanvaltuusto 15.12.2014 Verotulojen kehitys 1000 euroa 2009-2017 8000 7500 7000 6500 6000 5500 5000 4500 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

ERITYISLIIKUNNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2008-2010

ERITYISLIIKUNNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2008-2010 ERITYISLIIKUNTAA KIIMINGISSÄ ERITYISLIIKUNNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2008-2010 KIIMINGIN KUNNAN ERITYISLIIKUNNAN TYÖRYHMÄ 2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN 2007 2009 PROJEKTI

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma ALAVUS 2013-2016 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Työn keskeiset käsitteet... 4 2.1 Ehkäisevä lastensuojelu... 5 2.2 Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu...

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016

ALAVIESKAN KUNTA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 ALAVIESKAN KUNTA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Kunnanhallitus 26.11.2013 9.12.2013 Kunnanvaltuusto 16.12.2013 ALAVIESKAN KUNTA TALOUSARVION LAADINNASSA KÄYTETTYJÄ TUNNUSLUKUJA VÄESTÖ Ikäryhmä 2008 2009 2010

Lisätiedot

Helsingin kaupungin liikuntapoliittinen ohjelma vuosiksi 2001 2010. Helsingin kaupungin. liikuntaviraston julkaisuja, sarja A

Helsingin kaupungin liikuntapoliittinen ohjelma vuosiksi 2001 2010. Helsingin kaupungin. liikuntaviraston julkaisuja, sarja A Helsingin kaupungin liikuntapoliittinen ohjelma vuosiksi 2001 2010 Helsingin kaupungin liikuntaviraston julkaisuja, sarja A Esipuhe Liikunnan harrastaminen on lisääntynyt, mutta samalla hyötyliikunnan

Lisätiedot

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma V E S I L A H D E N K U N T A Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2015 2017 Kunnan toiminta-ajatus: Vesilahden kunta on Tampereen seutukuntaan kuuluva maaseutumainen, viihtyisä ja turvallinen asuinkunta,

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUT

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUT YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUT Ylöjärven kaupungin liikuntapalvelut ovat osa vapaa-aikapalveluja ja kuuluvat sivistysosaston alle. Liikuntapalveluiden tehtävänä on toimia yksikkönä, jolla on kokonaisnäkemys

Lisätiedot