SYKE MONITOIMITILAKSI 1. JOHDANTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SYKE MONITOIMITILAKSI 1. JOHDANTO"

Transkriptio

1 SYKE MONITOIMITILAKSI 1. JOHDANTO Nuorisolain 1 tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvua ja elinoloja. Sekä nuorisolain 7 pykälän mukaan nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Nuorisotyön toteuttamisesta vastaavat kunnat, nuorisoyhdistykset ja muut nuorisotyötä tekevät järjestöt. Nuorisotyön palveluja voidaan tuottaa myös alueellisesti kuntien yhteistyönä. Kunnan nuorisotyöhön ja -politiikkaan kuuluvat nuorten kasvatuksellinen ohjaus, toimintatilat ja harrastusmahdollisuudet, tieto- ja neuvontapalvelut, nuorisoyhdistyksien ja muiden nuorisoryhmien tuki, liikunnallinen, kulttuurinen, kansainvälinen ja monikulttuurinen nuorisotoiminta, nuorten ympäristökasvatus sekä tarvittaessa nuorten työpajapalvelut tai muut paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin sopivat toimintamuodot. Nuorisotyötä ja -politiikkaa toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä paikallisten viranomaisten sekä yhteistyönä nuorten, nuorisoyhdistysten ja muiden nuorisotyötä tekevien järjestöjen kanssa. Kiimingin pääkirjaston ja vapaa-aikakeskuksesta käyty arkkitehtikisa pidettiin jo vuonna Siinä huonetilaohjelman mukaan vapaa-aikakeskuksen suunnittelu jaettiin kolmeen vaiheeseen. Niistä ensimmäinen vaihe on toteutettu nuorisotilojen osalta. Suunnitelmaan sijoitettavaksi määrätyt 2 ja 3 vaihetta ei ole toteutettu, johon suunnitelmassa sisältyi kerho -ja liikuntatiloja. 2. NYKYTILANNE Vapaa-aikatoimella on tällä hetkellä kirkonkylällä 240m2 nuorisotila ja auditorio, jonka pinta-ala on 278 m2. Nuorisotoiminnan kehittäminen lisää sellaisen tilan tarvetta, joka mahdollistaa myös nuorisotilan yhteydessä olevan auditorion käytön erilaisissa vapaa-ajan toiminnassa sekä laadukkaana kokous- että luentotilana.

2 Käytössä oleva tila ei pysty tällä hetkellä tarjoamaan harrastustoimintaa niin laajasti ja tehokkaasti jos se jätetään nykyiseen tilaan. Puolet auditorion tilasta vie kiinteä katsomo, joka vie yli puolet lattiatilasta. Auditoriota käyttävät tällä hetkellä vain järjestöt ja yhdistykset sekä kunnan hallintokunnat kokoontumistilana. Muuhun se ei sovellu, mm. nuorisotoimen käyttöön, jonka toimintapiste on samassa tilassa nuorisotiloineen sekä toimistotiloineen. Sykkeen nuorisotila sijaitsee keskellä kuntakeskusta, joten vapaa-aikapalveluiden toiminnan pystyisi keskittämään hienosti yhteen paikkaan. Kiimingissä on asukkaita , joista 0-19 vuotiaita on 4610 asukasta. Tilalla toimii tällä hetkellä kaksi nuoriso-ohjaajaa, jotka valvovat nuorisotilatoimintaa. Talossa toimii myös vapaa-aikatoimen toimistotilat, joten päivisin tila on auki lähellä olevan lukion oppilaille hyppytuntien ajan sekä auditoriota käyttävät muut aamupäivästä ennen kuin tilat aukeavat. Tilassa toimii myös isona organisaationa kirkonkylän kirjasto sekä vapaa-aikatoimella vuokralla Kiimingin 4H:n kahvila. Sykkeen tilassa toimii tällä hetkellä myös vapaa-aikatoimen toimistotilat, jotka sijaitsevat tällä hetkellä nuorisotilaan tarkoitetussa kerhotilassa. Nuorilta on näin ollen viety yksi iso kerhotila. 3. VAIHTOEHDOT Nykyiset tilat eivät pysty tarjoamaan niin laadukasta ja monipuolista toimintaa ilman auditorion peruskorjausta ja katsomorakenteen muuttamista teleskooppikatsomoksi. Ilman muutosta toiminta jatkuu samanlaisena eli auditorion käyttö nuorisotoiminnassa ei huomioida vaan se toimii ainoastaan järjestöjen ja muun kunnan toimielinten kokoontumistilana. Kaikkea hyötyä paikasta ei saa ilman muutosta. Auditoriossa on tällä hetkellä videotykki, jota hyödynnetään kokouskäytössä. Suunnitelmissa on saada auditorion ylähuoneeseen bänditila varusteineen, kiinteä katsomo teleskooppikatsomoksi, liikutettava esiintymislava näytöksiin sekä pieni kerhotila videokuvausten editointiin ja askarteluun. Lattiatilaa tulisi huomattavasti enemmän, jolloin tilassa voisi järjestää diskoiltoja, bändi-iltoja, teatteri-ilmaisua sekä monenlaisia liikuntalajeja vapaa-aikatoimen, päiväkotien sekä järjestöjen ylläpitämänä. Myös auditoriotila tulisi laadukkaammaksi kokous - ja luentotilaksi Tila muuttuisi nykyisestä tilasta monitoimisaliksi.

3 Tila toimisi monipuolisena kerhotilana, nuorisotilana, kokoontumistilana, sekä luentotilana jota voisivat käyttää kaikki kiiminkiläiset toimijat. 4. TILATARPEEN YLEISPERUSTELUT Tällä hetkellä auditorio on hyvä vain kokous- ja neuvottelutilana, sillä katsomo vie suuren osan lattiatilasta, jolloin katsomon lisäksi lattiatilaa jää hyvin vähän muuhun harrastustoimintaan. Nuorisotoimi pitää muutamia kerhoja auditoriossa, mutta tilat eivät sovellu siihen toimintaa hyvin. Kiiminkijoen opiston teatteriryhmä hyödyntää katsomon takia tilaa näytelmäryhmän harjoitteluun. Mutta muuten tila on tällä hetkellä suurimmaksi osaksi tyhjänä tai kokoustilana. Muutosten myötä tila siirtyy osaksi vapaa-aikatoimintaa, joka mahdollistaa erilaisten liikuntalajien, diskojen, sekä erilaisten tapahtumien keskittämisen sykkeeseen, jolloin mm. nuorisotoimi ei tarvitsisi enää salivuoroa koulujen saleista. Lisäisimme ja kehittäisimme nuorisotila,- kerho- ja tapahtumatoimintaa monipuolisemmaksi. Tulossa mm. bänditila sekä editointitila nuorille sekä myös näytelmälava esiintymiseen. Nuorisopalveluja tulee kehittää koko ajan, että pysymme ajanhermoilla. Ja koska kunnassa lasten ja nuorten kasvu lisääntyy koko ajan, on hyvä myös kehittää toimintamuotoja monipuolisemmaksi ja saavutettavammaksi. Tila sijaitsee keskellä kylää, joten paikkana tila on erinomainen myös muiden toimijoiden hyödyntämiseen. Mm. kirkonkylällä olevien päiväkotien lapset voisivat aamupäivästä hyödyntää tilaa liikuntatuokioille jne. Sykkeen nuorisotila on tällä hetkellä auki 3-4 kertaa viikossa, sillä olemme vuonna 2007 siirtyneet parityöskentelyyn turvallisuuden takaamiseksi. Nuorisotalotoiminnan kehittäminen sekä toiminnan aktiivinen lisääminen parantaisivat huomattavasti auditorion käyttöastetta. Tilassa on tällä hetkellä kaksi nuoriso-ohjaajaa, jotka pystyisivät muutoksilla lisäämään ja kehittämään talotoimintaa tarkoituksenmukaiseksi ja toimivaksi sekä monipuolisemmaksi. Myös vapaa-aikapalvelut kokonaisuudessaan tulisivat keskittämään toimintansa monitoimitilaan. Jotta tilaa voitaisiin hyödyntään 100 prosenttisesti, on muutoksia tehtävä. Vapaa-aikapalvelut tarvitse-

4 vat siis täyden remontin auditorioon, josta tulisi monitoimisali. Tarvitsemme kerhotilan, sekä myös nuorisopuolen että liikuntapuolen tavaroille säilytyspaikan eli varastotilan. Tällä hetkellä suunnitelmissa oleva bändi-että editointitilat toimivat vapaa-aikatoimen varastotilana. Joka on taas poissa kunnan nuorilta. 5. TILAVAATIMUKSET Auditorion koko tila 278m2 tarvitaan monipuolisen vapaa-aikapalveluiden takaamiseksi kirkonkylällä sekä vapaa-aikapalveluiden toiminnan keskittämiseen. 6. HANKINTAVAIHTOEHDOT Toista samanlaista monitoimitilaa eli nuoriso- ja liikuntatilaa että kokouspaikkaa ei ole tarjolla kunnassa. 7. AIKATAULU Auditorion peruskorjaus aloitetaan vuonna Haetaan opetusministeriöltä avustusta nuorisotilojen rakentamiseen, peruskorjaukseen sekä varustamiseen. 8. KUSTANNUKSET JA VAIKUTUKSET Kustannusarvio sykkeen auditorion muuttamisesta montoimisaliksi liitteessä. Korjauksen hinnaksi on arvioitu yhteensä (alv 0%). Auditorion peruskorjaukseen voidaan hakea avustusta opetusministeriöltä, joka jakaa avustusta kun-

5 tien nuorisotilojen rakentamiseen, peruskorjaukseen ja varustamiseen. Avustus voi olla 20-50% hankkeen kustannusarviosta eli n Auditorion lisäksi hankkeeseen voi liittää nuorisotilan varustamiseen varattavan kuusi tietokonetta nuorten tiedon hakuun että lavan esiintymiseen. Peruskorjauksen myötä auditorion käyttöaste kasvaisi huomattavasti vapaa-aikatoimen, kolmannen sektorin sekä moniammatillisen yhteistyön kautta. Sijainniltaan tila on erinomaisella paikalla keskellä kuntakeskusta. Muutos sisältäisi SYKE auditorion muutoksen monitoimisaliksi. Peruskorjaus sisältäisi katsomorakenteiden purun, uuden teleskooppikatsomon laiton, lattian peruskorjaus ja lakkaus sekä ilmanvaihdon. Tällä muutoksella saataisiin huomattava määrä tilaa lisää, joka monipuolistaa tilan käytön monikertaisesti. Sykkeen monitoimitalon suunnitellussa tuleekin lähteä siitä, että tila on nuorisotilaksi suunniteltu, mutta käytettävissä myös erilaisiin harrastustoimintaan sekä kokoustamiseen. Sykkeen nuorisotilan käyttöaste nousisi sekä kävijämäärät suurenisivat, koska tilaa käytettäisiin nuorisotoimen järjestämän toiminnan lisäksi yhdistysten, yhteisöjen, kunnan muiden hallintokuntien ja yksityishenkilöiden kokoontumis- ja juhlatilana. Vuokratulot kasvaisivat ainakin puolella nykyisestä.

11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet

11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet 11. KIRJASTOT 11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalvelujen tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden

Lisätiedot

Lappajärven kunnan vapaa-aikatoimen strategia 2014-2020. Vapaa-aikalautakunta 9.10.2013 35 Kunnanhallitus 2.12.2013 222 Kunnanvaltuusto 16.12.

Lappajärven kunnan vapaa-aikatoimen strategia 2014-2020. Vapaa-aikalautakunta 9.10.2013 35 Kunnanhallitus 2.12.2013 222 Kunnanvaltuusto 16.12. Lappajärven kunnan vapaa-aikatoimen strategia 2014-2020 Vapaa-aikalautakunta 9.10.2013 35 Kunnanhallitus 2.12.2013 222 Kunnanvaltuusto 16.12.2013 93 LAPPAJÄRVEN KUNNAN VAPAA-AIKATOIMEN STRATEGIA 2014-2020

Lisätiedot

ORIMATTILAN URHEILUTALO TARVESELVITYS

ORIMATTILAN URHEILUTALO TARVESELVITYS ORIMATTILAN URHEILUTALO TARVESELVITYS 2015 Liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja Teemu Mäkipaakkanen ORIMATTILAN KAUPUNKI SIVISTYSPALVELUT SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 28.4.2015 42 Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

NUORISOAVUSTUKSET 2015

NUORISOAVUSTUKSET 2015 NUORISOAVUSTUKSET 2015 Joensuun kaupunki Nuorisopalvelut Joensuun kaupunki Nuorisopalvelut Torikatu 21 C 80100 JOENSUU Yleistä Nuorisolain (27.1.2006/72) tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäisyyttä,

Lisätiedot

Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025

Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025 Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025 Luonnos KUNLA 23.4.2013 Ehdotus KUNLA 1.10.2013 KH 21.10.2013 KUNLA 21.11.2013 KH 2.12.2013 www.nurmijarvi.fi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Palveluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016

HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016 HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016 Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 13.10.2014, 34 Lapsi ja nuori elää tässä ja nyt. Siksi aikuistenkin on toimittava jo nyt,

Lisätiedot

Palveluverkkosuunnitelman liitteet 1. Investointisuunnitelma 2. Varhaiskasvatuksen kustannusvertailu eri kokoisista päiväkodeista 3.

Palveluverkkosuunnitelman liitteet 1. Investointisuunnitelma 2. Varhaiskasvatuksen kustannusvertailu eri kokoisista päiväkodeista 3. Palveluverkkosuunnitelman liitteet 1. Investointisuunnitelma 2. Varhaiskasvatuksen kustannusvertailu eri kokoisista päiväkodeista 3. Nummelanharjun koulukeskus 4. Vihdin kunnan koulutoimen painopisteet

Lisätiedot

HYVINVOINNIN EDISTÄMI- SEN PALVELUALUE

HYVINVOINNIN EDISTÄMI- SEN PALVELUALUE HYVINVOINNIN EDISTÄMI- SEN PALVELUALUE Sisällysluettelo 1 HYVINVOINTIPALVELUT... 3 2 KANSALAISOPISTOTOIMINTA... 14 3 KIRJASTOPALVELUT... 19 4 TAPAHTUMAPALVELUT... 23 2 1 HYVINVOINTIPALVELUT A. Nykyinen

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUKSET ETSIVÄN NUORISOTYÖN TUKEMISEEN VUONNA 2013

VALTIONAVUSTUKSET ETSIVÄN NUORISOTYÖN TUKEMISEEN VUONNA 2013 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Nuorisoyksikkö 25.9.2012 VALTIONAVUSTUKSET ETSIVÄN NUORISOTYÖN TUKEMISEEN VUONNA 2013 1. YLEISTÄ Nuorisolain 13 mukaan määräraha etsivään nuorisotyöhön varataan valtion budjettiin

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN NUORISOTYÖOHJELMA 2013-2016. Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti, Ylöjärvi

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN NUORISOTYÖOHJELMA 2013-2016. Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti, Ylöjärvi TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti, Ylöjärvi SISÄLLYS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN 1 JOHDANTo 3 2 MIKSI SEUDULLINEN OHJELMA TARVITAAN? 4 3 TAMPEREEN

Lisätiedot

SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012

SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012 SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012 Toim. Merja Haapakorva Lapsi ja nuori elää tässä ja nyt. Siksi aikuistenkin on toimittava jo nyt, sen sijaan että jäisimme odottamaan

Lisätiedot

Kontiolahden terveysliikuntasuunnitelma 2015-2020

Kontiolahden terveysliikuntasuunnitelma 2015-2020 Kontiolahden terveysliikuntasuunnitelma 2015-2020 Julkaisija Kontiolahden kunta Vapaa-aikatoimi 12/2014 Tekijä Jenna Hiltunen, liikunnanohjaaja AMK Ohjausryhmä Veijo Sallinen, vapaa-aikapäällikkö, Kontiolahden

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNNAN SIVISTYSPALVELUDEN YHTEISTOIMINTASUUNNITEMA 2015-2020

MÄNTSÄLÄN KUNNAN SIVISTYSPALVELUDEN YHTEISTOIMINTASUUNNITEMA 2015-2020 MÄNTSÄLÄN KUNNAN SIVISTYSPALVELUDEN YHTEISTOIMINTASUUNNITEMA 2015-2020 Mäntsälän kunta/ Taija Lehtinen SISÄLLYS Sisällys... 2 1 Johdanto... 3 2 Suunnitelmatyöskentely... 4 3 Yksiköiden tilanne ja tulevaisuuden

Lisätiedot

ELÄMÄLLE SIIVET LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA. Kinnula Pihtipudas Viitasaari 20.3..2013

ELÄMÄLLE SIIVET LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA. Kinnula Pihtipudas Viitasaari 20.3..2013 ELÄMÄLLE SIIVET LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA Kinnula Pihtipudas Viitasaari 20.3..2013 SISÄLLYS 1. ALKUSANAT... 3 2. LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN NYKYTILA... 5 3. LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA 2010-2012

LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA 2010-2012 EURAN KUNTA KÖYLIÖN KUNTA SÄKYLÄN KUNTA LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA 2010-2012 Lastensuojelulaki (417/2007) 12 SISÄLLYSLUETTELO 2(29) 1. JOHDANTO 3 2. LASTENSUOJELUN SUUNNITELMAN LAATIMINEN PROSESSINA 3

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki, Kuntalaisfoorumi kirjastoverkosta 28.9.2010 klo 18 20 Pääkirjaston Minnansali, Vapaudenkatu 39-41

Jyväskylän kaupunki, Kuntalaisfoorumi kirjastoverkosta 28.9.2010 klo 18 20 Pääkirjaston Minnansali, Vapaudenkatu 39-41 Jyväskylän kaupungin kirjastoverkosta 28.9. ja 5.10.2010 järjestämien kuntalaisfoorumien keskustelun ylöskirjaus. Kommentteja, kysymyksiä ja vastauksia ei ole kirjattu sanatarkasti. Jyväskylän kaupunki,

Lisätiedot

Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2013. Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2013 1

Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2013. Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2013 1 Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2013 Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2013 1 Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry Suomen Kuntaliitto Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi nuorisolain sekä opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Sisällysluettelo JOHDANTO

Sisällysluettelo JOHDANTO 1 2 3 Sisällysluettelo JOHDANTO 1. OSALLISUUS KOTOUTTAA KOTOUTTAMISTYÖN LÄHTÖKOHDAT PUDASJÄRVELLÄ 3 1.1. Laki kotoutumisen edistämisestä 3 1.2. Pudasjärven kuntasuunnitelma 2012-2018 4 1.3. Kotouttamistyö

Lisätiedot

Miten liikuntapaikat aktivoivat ihmisiä liikkumaan?

Miten liikuntapaikat aktivoivat ihmisiä liikkumaan? Julkaisusarja 2013 Miten liikuntapaikat aktivoivat ihmisiä liikkumaan? Uudis ja peruskorjaushankkeiden vaikutus väestön liikuntaaktiivisuuteen 1 Sisällys JOHDANTO... 2 TULOSOSIO... 4 Miten liikuntapaikkojen

Lisätiedot

NUORISOTYÖ JA -POLITIIKKA

NUORISOTYÖ JA -POLITIIKKA Sisällysluettelo 1. Nuorisotyön rakenne 2. Nuorisopolitiikan rakenne 3. Nuorisolaki 4. Nuorisotyön ja -politiikan rahoitus 5. Kuntien nuorisotyö 6. Aluehallinto - Läänien nuorisotoimi 7. Valtakunnalliset

Lisätiedot

Katsaus helsinkiläisiin asukastiloihin 2012

Katsaus helsinkiläisiin asukastiloihin 2012 Katsaus helsinkiläisiin asukastiloihin 2012 Kesäkuu 2013 Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helka Viestintä- ja projektivastaava Päivi Savolainen Sisällys 1. JOHDANTO 3 2. YLEISTÄ HELSINKILÄISISTÄ ASUKASTILOISTA

Lisätiedot

SIIKALATVAN KUNTA Kunnanhallitus 08.12.2014, 245 liite 101 Kunnanvaltuusto 18.12.2014, 76 liite 40 SIIKALATVAN KUNTA

SIIKALATVAN KUNTA Kunnanhallitus 08.12.2014, 245 liite 101 Kunnanvaltuusto 18.12.2014, 76 liite 40 SIIKALATVAN KUNTA SIIKALATVAN KUNTA Kunnanhallitus 08.12.2014, 245 liite 101 Kunnanvaltuusto 18.12.2014, 76 liite 40 SIIKALATVAN KUNTA Maapinta-alaltaan Pohjois-Pohjanmaan viidenneksi suurin, 2 170,73 km 2. Raahe TALOUSARVIO

Lisätiedot

VIHTIJÄRVEN KYLÄSUUNNITELMA 2011-2016

VIHTIJÄRVEN KYLÄSUUNNITELMA 2011-2016 VIHTIJÄRVEN KYLÄSUUNNITELMA 2011-2016 Vihtijärven kyläyhdistys ry 2010 Kannen kuva: Seppo Ranta-aho Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin. Vihtijärven kyläsuunnitelma

Lisätiedot

Asia Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkotyöryhmä 5. kokous. Lautakuntien kokoushuone, Mikkelin kaupungintalo, 2.

Asia Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkotyöryhmä 5. kokous. Lautakuntien kokoushuone, Mikkelin kaupungintalo, 2. Mikkelin kaupunki Sivistystoimi Muistio 11.4.2014 Asia Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkotyöryhmä 5. kokous Aika Perjantai 11.4.2014 klo 12.30-15.04 Paikka Työryhmän jäsenet: Muut:

Lisätiedot

Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista. Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista

Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista. Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista Sisällysluettelo Johdanto 4 OSALLISUUS RAKENTEISSA 7 Oppilaskunnan hallituksen vaalit 8 Oppilaskunta opettajien

Lisätiedot

ILMAJOEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016

ILMAJOEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016 ILMAJOEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. HYVINVOINNIN NYKYTILA... 6 VÄESTÖTIEDOT... 6 VÄESTÖN ELINOLOT... 8 NUORTEN TERVEYDENTILA JA HYVINVOINTI... 10

Lisätiedot

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.)

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.) LAPSEN PARHAAKSI tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan Riitta Rajala (toim.) Aamu- ja iltapäivätoiminnan logon kuvaus Jokaisen tuntema sympaattinen noppa kuvastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitetta

Lisätiedot

SYRJÄSEUTUJEN KIRJASTO AUTO PALVELUT KOTIOVELLE Loppuraportti

SYRJÄSEUTUJEN KIRJASTO AUTO PALVELUT KOTIOVELLE Loppuraportti SYRJÄSEUTUJEN KIRJASTO AUTO PALVELUT KOTIOVELLE Loppuraportti Lapin maakuntakirjasto Sinikka Tuohino 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto...4 2. Taustaa...4 2.1. Tietoa Kittilän ja Kolarin kunnista...4 2.2.

Lisätiedot

BRICKA Nuorisotyön ja koulun duetto. Enemmän duona kuin soolona!

BRICKA Nuorisotyön ja koulun duetto. Enemmän duona kuin soolona! HANKEAVUSTUKSEN KÄYTTÖTARKOITUS BRICKA Nuorisotyön ja koulun duetto! Enemmän duona kuin soolona on kehittämishanke, jota koordinoi Porvoon kaupungin nuorisopalvelut. Hankkeen yhtenä tavoitteena on kehittää,

Lisätiedot