Päihtyneet tapaturmapotilaat päivystyspoliklinikan arjessa- faktoja ja ratkaisuja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päihtyneet tapaturmapotilaat päivystyspoliklinikan arjessa- faktoja ja ratkaisuja"

Transkriptio

1 Päihtyneet tapaturmapotilaat päivystyspoliklinikan arjessa- faktoja ja ratkaisuja Ilona Nurmi-Lüthje, dosentti, FT, Helsingin yliopisto, Hjelt-instituutti Päihdepäivät Sessio 21: Humalan huonot puolet ja arjen turvallisuus Helsinki

2 Potilastietojärjestelmän tapaturmatiedot Pohjois- Kymen sairaalassa 2 vuoden aikana normaalit: potilastiedot, hoitoontuloaika, lähettävä yksikkö, jatkohoito, jatkohoitoyksikkö, toimenpide jne. tapaturman ulkoinen syy (ICD -10 tapaturmatyyppi (ICD-10) vammadiagnoosi(t) (ICD-10) (lääkäri) minimi Lisäksi: tapaturman sattumispäivä, kellonaika urheilu- ja liikuntatapaturma: laji (1-33) alkoholipuhallustulos (promillelukema) pyöräilytapaturma: kypärän käyttö itsensä vahingoittamiset: psykiatrinen konsultaatio

3 Miten alkoholi näkyi Pohjois-Kymen sairaalan kahden vuoden tapaturma- aineistossa? päihtyneiden (erityisesti vuotiaiden miesten) osuus lisääntyi tarkasteluaikana joka neljäs oli päihtynyt, viikonloppuisin joka toinen miehet kolme kertaa useammin kuin naiset miesten promillet keskimäärin 1,8 (0,1-5,0 ) ja naisten 1,5 (0,1-3,6 ) joka kolmas mies ja joka 10.nainen oli kaatuessaan nauttinut alkoholia toistuvissa tapaturmakäynneissä (10%) puolet päihtyneitä Nurmi-Lüthje ym. Suom Lääkäril 2007

4 Nuoret (15-29-vuotiaat)(n=1416) joka kolmas poikien ja joka neljäs tyttöjen tapaturma sattui humalassa alaikäisten poikien tapaturmista 18 % ja alaikäisten tyttöjen tapaturmista 16 % sattui alkoholin vaikutuksen alaisena Karjalainen ym. Suom Lääkäril 2013

5 Päivystyspoliklinikalle tulleet tapaturmat kahden vuoden aikana ja alkoholitapausten (A+) osuudet niissä Tapaturman ulkoinen syy (ICD -10) n (%) A+ n (%) Liikenne 623 (11) 115 (19) Kaatumiset, putoamiset (yleisin tapaturma) 2839 (51) 588 (21) Laitteiden, koneiden aiheuttamat 888 (16) 99 (11) Ihmisen, eläimen aiheuttamat 177 (3) 31 (18) Altistumiset 92 (2) 12 (13) Pahoinpitelyt 437 (8) 285 (65) Itsensä vahingoittamiset ja im-yritykset 272 (5) 179 (66) Muut 223 (4 ) 21 (9) Yhteensä 5551 (100) 1330 (24) Nurmi-Lüthje ym.julkaisematon

6 Pyöräily alkoholin vaikutuksen alaisena ja pään vammat joka kolmas tapaturmaan joutunut pyöräilijä oli päihtynyt, erityisesti keski-ikäiset miehet päihtyneistä yli 1,2 promillen puhallustulos 90 %:lla pään vammoja päihtyneillä 60 % kaikista vammoista, kun selvin päin pyöräilijöillä niitä oli 29 % pyöräily humalassa lisäsi pään vamman riskiä (1,5 promillea-> 7-kertainen riski) promilleraja? (useimmissa EU-maissa) Airaksinen ym.suom Lääkäril 2013

7 Miesten itsensä vahingoittamiset (n=122) ja alkoholin osuus niissä (71% päihtyneitä) n Ikäryhmä (v) Itsensä vahingoittamiset miehet (n=122) Alkoholiehtoiset (n=87) Nurmi-Lüthje ym. Suom Lääkäril 2011

8 Naisten itsensä vahingoittamiset (n=150) ja alkoholin osuus niissä (61% päihtyneitä) n Ikäryhmä (v) Itsensä vahingoittamiset naiset (n=150) Alkoholiehtoiset (n=92) Nurmi-Lüthje ym. Suom Lääkäril 2011

9 Pahoinpitelyt kaksi kolmesta uhrista oli humalassa kolme neljästä uhrista miehiä tyypillinen uhri on vuotias, humalainen mies viikonloppuna, yöllä, tekijä tuntematon Nurmi-Lüthje ym. Duodecim 2008

10 Pahoinpitelyn miesuhrit (n=332) ikäryhmittäin ja alkoholin osuus niissä (70% päihtyneitä) (42% uhreista yli 1,5 humalassa) Lkm yli 80 Ikä (v) Pahoinpitelyt (n=332) Alkoholi (n=234) Nurmi-Lüthje ym. Duodecim 2008

11 Alkoholi ja kaatumiset/murtumat kaatuminen on vanhuksen yleisin tapaturma päivystykseen johtanut kaatuminen tai murtuma ikääntyneellä voi olla merkki alkoholin väärinkäytöstä (Curtis ym.1989) joka kolmas Pohjois-Kymen sairaalan päivystykseen lonkkamurtuman takia tulleesta yli sadasta vanhuksesta (keski-ikä 80v.) oli nauttinut alkoholia ennen murtumaa (Kaukonen ym.2006)

12 Alkoholistatuksen selvittäminen päivystyksessä päivystyksessä puhallutus on nopea keino seulontaan koska alkoholi ja tapaturmat ovat vahvasti yhteydessä toisiinsa, puhalluttaminen on perusteltua (tapaturmaalkoholipuhallutus, huimaus-verenpaineen mittaus, diabetes-verensokerit jne.) alkoholistatuksen selvittäminen on hoidon (leikkaus, kipsaus, hoitotoimenpiteet ) kannalta olennaista

13 Alkoholistatuksen selvittäminen puhallutus on luotettava ja objektiivinen seulontaväline puhallutus itsessään on jo interventio haastattelu/itseraportointi (audit) seuraa puhallutusta, jos on aihetta pelkän itseraportoinnin luotettavuus on todettu huonoksi sekä vanhoilla (Kaukonen ym.2006) että nuorilla (Ehrlich ym. 2010)

14 Alkoholistatuksen selvittäminen.. tasapuolisesti kaikkia tapaturmapotilaita koskeva puhallutus ei leimaa ketään puhallustulos on salassapidettävää tietoa kuten muutkin potilastiedot voiko interventiota toteuttaakaan ilman todistetta (puhallutustuloksen antamaa evidenssiä)?

15 Tapaturmatilanne on etsikkoaikaa tapaturmatilanne on otollinen alkoholin käytön selvittämiseen ja sen muuttamiseen, jos alkoholilla oli osuutta tapaturmaan (Apodaca ja Schermer 2003, Berends ja Roberts 2012) potilas on vastaanottavainen mini- interventio päivystyspoliklinikalla on tehokas erityisesti toistuvien alkoholiehtoisten tapaturmakäyntien ehkäisyssä (mm.gentilello ym.1999) intervention tavoitteet: herättää henkilö tiedostamaan ongelmansa alkoholin käyttössä ja pohtimaan mahdollisuuksiaan muuttaa juomistaan

16 Tapaturmapotilaan interventio suunniteltu niille, jotka eivät ole vielä alkoholiriippuvaisia ja joilla on riittävästi kykyä kontrolloida juomistaan tai lopettaa se kokonaan vain pienen avun turvin (Charbonney ym.2010) interventio on kustannusvaikuttavampi näille kuin ongelmajuojille tai alkoholiriippuvaisille (Schermer 2005) perinteisesti terveydenhuollossa on tapana tunnistaa vain pitkälle alkoholisoituneet, joita on vaikeinta hoitaa ja muut jäävät huomiotta (Stahre ym.2006)

17 Interventio min. (Kanada, Toronto, St. Michael s hospital, Dpt.of Critical care) seulonta puhallutuksella (päivystyshenkilökunta tekee rutiinisti) tämän jälkeen interventio niille, joilla lievä tai kohtalainen ongelma (päihdehoitaja ) käsitellään puhallustulos ja keskustellaan miltä henkilön alkoholinkäyttö puhallustuloksen ja haastattelun perusteella näyttää sekä kuvataan vaihtoehdot alkoholin käyttötavan muuttamiseksi toimitaan rakentavassa ja positiivisessa, ei tuomitsevassa hengessä Charbonney ym.2010

18 Mitä interventio vaatii (Kanada) vaikka kyseessä olisi kiireinen tapaturmayksikkö, yksi puolipäiväinen henkilö (päihdehoitaja) pystyy hoitamaan intervention (ainakin Kanadassa) työ on pääasiassa neuvontaa ja halpaa (vrt. toistuvasti alkoholin takia tapaturmaan joutuvien kustannuksiin) Charbonney ym.2010

19 Alustavia tuloksia (Kanada) tapaturmapotilaat suhtautuivat myönteisesti perusteltuun puhallutukseen ja lyhyeen interventioon päivystyksen yhteydessä, päinvastoin kuin oletettiin 94% traumapotilaista piti interventiota täysin hyväksyttävänä tai hyväksyttävänä 86% oli tyytyväisiä saamansa neuvonnan määrään toiminta jatkuu Charbonney ym.2010

20 Nuoret nuoret ovat potentiaalinen ryhmä, koska juominen ei vielä ole vakiintunut /tapa nuoren tapaturmakäynti päivystyspoliklinikalla on otollinen hetki lyhytinterventiolle promilletulos kiinnostaa nuoria-> usein promillet aliarvioidaan toivottavaa olisi, että interventiossa käsiteltäisiin nuoren alkoholinkäytön ohella myös hänen elämäntilannettaan ja ohjattaisiin syrjäytymisvaarassa oleva nuori asiantuntijapalveluihin

21 Iäkkäät ongelmakäyttö jää usein huomaamatta (paljon muita ongelmia ja diagnooseja) tai jos tunnistetaan, siihen ei puututa kuten nuorempien kohdalla (O Connell 2003) iäkäs itse/omaiset eivät yleensä ota asiaa puheeksi puhallutus yhtä tärkeä kuin muilla ryhmillä ja alkoholinkäytöstä kysymisen tulisi olla rutiinia (vrt. lääkitys)) iäkkään alkoholiongelman hoito on vähintään yhtä tehokasta kuin nuorempien (Curtis ym.1989 ), usein tehokkaampaa

22 Australia, Victorian osavaltio, henkilökunnan kokemukset sairaalaan tulevien potilaiden interventiotoiminnasta 3 vuoden projekti 2 aluesairaalassa: seulonta, lyhytinterventio ja tarvittaessa ohjaus hoitoon (SBIRT) 10-kohtainen AUDIT: keskinkertainen riski -> ohjaus lyhytinterventioon, suuri riski ->lyhytinterventio ja hoitoonohjaus päihdehoitajan antama koulutus ja päihdehoitajan säännölliset ja toistuvat käynnit päivystyspoliklinikalla säännölliset kyselyt SBIRT-toiminnasta henkilökunnalle Berends ja Roberts 2012

23 Australia, kokemukset 64% hk:sta koki että projekti auttoi hoitamaan ongelmallisia alkoholinkäyttäjiä: suurin osa (75%) oli ottanut AUDIT-10 käytännöksi, 50% totesi, että lyhytinterventio oli muodostunut rutiiniksi projekti paransi henkilöstön asennetta interventiotyötä kohtaan ajan mittaan varhainen alkoholiongelman tunnistus ja interventio tulivat käytännöksi sen sijaan, että huomio olisi kiinnittynyt vain vakavasti alkoholisoituneisiin ja oireileviin potilaisiin Berends ja Roberts 2012

24 Intervention tuloksia tulee seurata henkilökunnan kannalta: miten toiminta toteutuu ja miten henkilökunta sen kokee (jatkuva motivointi) ja miten henkilökunta ylläpitää interventiotoimintaa väestötasolla: väestön alkoholinkäytön suuntaukset ajassa potilastasolla: vähenevätkö riskihenkilön toistuvat alkoholiehtoiset tapaturmat nämä kaikki edellyttävät, että potilastietojärjestelmissä pitää olla mahdollisuus seurata alkoholiehtoisia tapaturmia

25 Haitallinen alkoholinkäyttö on kansanterveysongelma ydinkysymys on, halutaanko alkoholin (haitallista ) käyttöä ehkäistä vai ei tapaturmatilanne on vain yksi, mutta potentiaalinen tilaisuus, jossa alkoholinkäyttöön voidaan puuttua vaatii ennen kaikkea asennemuutosta ja jonkin verran resursseja sekä potilastietojärjestelmään yhden tietokentän (puhallustulos promilleina) toimisiko Kanadan malli Suomessa?

26 Kiitos mielenkiinnosta

Alkoholi usein osallisena päivystykseen tulevien nuorten tapaturmissa

Alkoholi usein osallisena päivystykseen tulevien nuorten tapaturmissa Alkuperäistutkimus tieteessä Kirsi-Marja Karjalainen TtM, erikoissuunnittelija Tapaturmien ja väkivallan ehkäisykeskus (Start), Kouvola kirsi-marja.karjalainen@kouvola.fi Ilona Nurmi-Lüthje FT, dosentti,

Lisätiedot

Itseään vahingoittaneiden potilaiden psykiatrinen konsultaatio toteutuu päivystyksessä vain osittain

Itseään vahingoittaneiden potilaiden psykiatrinen konsultaatio toteutuu päivystyksessä vain osittain ALKUPERÄISTUTKIMUS TIETEESSÄ ILONA NURMI-LÜTHJE FT, dosentti, keskuksen päällikkö Kouvolan perusturva, tapaturmien ja väkivallan ehkäisykeskus (Start) Helsingin yliopisto, kansanterveystieteen osasto,

Lisätiedot

ALKOHOLIN YHTEYS ENSIAVUSSA TODETTUIHIN TAPATURMIIN HOITOHENKILÖKUNNAN ASENTEET JA OSAAMINEN PÄIHTYNEEN POTILAAN KOHTAAMISESSA

ALKOHOLIN YHTEYS ENSIAVUSSA TODETTUIHIN TAPATURMIIN HOITOHENKILÖKUNNAN ASENTEET JA OSAAMINEN PÄIHTYNEEN POTILAAN KOHTAAMISESSA ALKOHOLIN YHTEYS ENSIAVUSSA TODETTUIHIN TAPATURMIIN JA HOITOHENKILÖKUNNAN ASENTEET JA OSAAMINEN PÄIHTYNEEN POTILAAN KOHTAAMISESSA Anne Heikkilä Pro gradu tutkielma Hoitotiede Itä- Suomen yliopisto Hoitotieteenlaitos

Lisätiedot

Poliisin tietoon tulleet pahoinpitelyt lisääntyivät. Väkivallan uhrit aluesairaalan päivystyspoliklinikassa. Alkuperäistutkimus

Poliisin tietoon tulleet pahoinpitelyt lisääntyivät. Väkivallan uhrit aluesairaalan päivystyspoliklinikassa. Alkuperäistutkimus Alkuperäistutkimus Ilona Nurmi-lüthje, Peter Lüthje, Kalevi Karjalainen, Kimmo Salmio, Janne Pelkonen, Jari Hinkkurinen, Lasse Lundell, Kirsi-Marja Karjalainen ja Antti Virtanen Väkivallan uhrit aluesairaalan

Lisätiedot

Lapin koti- ja vapaa-ajan tapaturmat

Lapin koti- ja vapaa-ajan tapaturmat Lapin koti- ja vapaa-ajan tapaturmat Lapin aluehallintoviraston tapaturmakatsaus Kevät 2011 Johanna Kamunen Riitta Pöllänen PERUSPALVELUT, OIKEUSTURVA JA LUVAT 1 / 2012 Lapin aluehallintoviraston julkaisuja

Lisätiedot

Sosiaalivirasto. AUDIT-testi. Helsingin kaupunki TOIMITTANUT MARJA HEINÄNEN OPPAITA JA TYÖKIRJOJA 20 07: 4

Sosiaalivirasto. AUDIT-testi. Helsingin kaupunki TOIMITTANUT MARJA HEINÄNEN OPPAITA JA TYÖKIRJOJA 20 07: 4 AUDIT-testi A L K O H O L I N K Ä Y T Ö N P U H E E K S I O T T O S O S I A A L I A L A L L A Helsingin kaupunki Sosiaalivirasto TOIMITTANUT MARJA HEINÄNEN OPPAITA JA TYÖKIRJOJA 20 07: 4 A U D I T 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Koti- ja vapaa-ajan tapaturmat. Tilastokatsaus 2010

Koti- ja vapaa-ajan tapaturmat. Tilastokatsaus 2010 Koti- ja vapaa-ajan tapaturmat Tilastokatsaus 2010 1 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Tapaturmatilanne kansainvälisessä vertailussa... 4 3. Tapaturmakuolemat... 5 4. Sairaalahoitoa vaatineet tapaturmat... 8

Lisätiedot

Tapaturmien tilastointi. ( Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn tavoiteohjelma vuosille 2014 2020 )

Tapaturmien tilastointi. ( Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn tavoiteohjelma vuosille 2014 2020 ) Liite 2. Tapaturmatilanne ( Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn tavoiteohjelma vuosille 2014 2020 ) Lähes 90 % tapaturmaisista kuolemista sattuu kotona ja vapaa-ajalla Lähes 80 % vammaan johtaneista

Lisätiedot

TAPATURMAKATSAUS 2012. Kymenlaakson Pelastusalue

TAPATURMAKATSAUS 2012. Kymenlaakson Pelastusalue TAPATURMAKATSAUS 2012 Kymenlaakson Pelastusalue SAATTEEKSI Tämä tilastokatsaus kuvaa onnettomuuksien aiheuttamia henkilövahinkoja eli tapaturmia. Katsaukseen on koottu perustiedot alueen tapaturmatilanteesta

Lisätiedot

Tapaturmapotilaiden puhalluttaminen ensiavussa ei vain tapaturmien hoitoa

Tapaturmapotilaiden puhalluttaminen ensiavussa ei vain tapaturmien hoitoa Tapaturmapotilaiden puhalluttaminen ensiavussa ei vain tapaturmien hoitoa Aluekoordinaattori Anne Heikkilä Etelä- Kymenlaakso anne.heikkila@kotka.fi 13.9.2011 pro gradu tutkimus aiheesta Tutkimus suoritettiin

Lisätiedot

TAPATURMAKATSAUS 2012. Lapin Pelastusalue

TAPATURMAKATSAUS 2012. Lapin Pelastusalue TAPATURMAKATSAUS 2012 Lapin Pelastusalue SAATTEEKSI Tämä tilastokatsaus kuvaa onnettomuuksien aiheuttamia henkilövahinkoja eli tapaturmia. Katsaukseen on koottu perustiedot alueen tapaturmatilanteesta

Lisätiedot

Arjen ja asumisen turvallisuuden parantaminen

Arjen ja asumisen turvallisuuden parantaminen Arjen ja asumisen turvallisuuden parantaminen Sisäisen turvallisuuden ohjelman alatyöryhmäraportti/2012 Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Toimintaympäristön analyysi ja keskeiset haasteet... 3 2.1 Arjen turvallisuus...

Lisätiedot

PUHEEKSIOTTO JA MINI-INTERVENTIO ALKOHOLI JA TUPAKKA

PUHEEKSIOTTO JA MINI-INTERVENTIO ALKOHOLI JA TUPAKKA PUHEEKSIOTTO JA MINI-INTERVENTIO ALKOHOLI JA TUPAKKA Sirpa Moilanen, hankevastaava, terveyden edistämisen suunnittelija Jaana Huohvanainen, terveyden edistämisen suunnittelija Pohjois-Karjalan kansanterveyden

Lisätiedot

VÄKIVALTA JA PÄIHTEET

VÄKIVALTA JA PÄIHTEET Raskauden ehkäisy liian herkkä aihe terveysneuvontapisteisiin? Hyvä vanhempi huolehtii ja elää ihmisiksi Korvaushoito kaipaa selkeämpiä tavoitteita ja käsitteitä Nettiryhmä tukee mutta myös kyseenalaistaa

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdeongelmien varhainen tunnistaminen

Mielenterveys- ja päihdeongelmien varhainen tunnistaminen OPAS Mielenterveys- ja päihdeongelmien Opas ennaltaehkäisevän työn ammattilaisille 5 Kirjoittajat Mauri Aalto Heli Bäckmand Henna Haravuori Jouko Lönnqvist Mauri Marttunen Tarja Melartin Airi Partanen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖN KOTI- JA VAPAA-AJAN TAPATURMIEN JA NIIDEN TORJUNNAN MERKITYS TYÖYHTEISÖISSÄ: tapausesimerkeistä kohti yleistettävää tietoa

HENKILÖSTÖN KOTI- JA VAPAA-AJAN TAPATURMIEN JA NIIDEN TORJUNNAN MERKITYS TYÖYHTEISÖISSÄ: tapausesimerkeistä kohti yleistettävää tietoa Liisa Yrjämä ja Anne Ollanketo (toim.) HENKILÖSTÖN KOTI- JA VAPAA-AJAN TAPATURMIEN JA NIIDEN TORJUNNAN MERKITYS TYÖYHTEISÖISSÄ: tapausesimerkeistä kohti yleistettävää tietoa KOTVA hankkeen loppuraportti

Lisätiedot

Vanhemman alkoholinkäytön vaikutukset lapseen

Vanhemman alkoholinkäytön vaikutukset lapseen Vanhemman alkoholinkäytön vaikutukset lapseen Marja Holmila 24.9.2013 Alkoholi- ja huumetutkijain seuran seminaari 25.9.2013. Marja Holmila 1 Esityksen rakenne 1. Juominen lasten seurassa 2. Vanhempien

Lisätiedot

Alkoholin riskikäytön puheeksi ottaminen

Alkoholin riskikäytön puheeksi ottaminen Alkoholin riskikäytön puheeksi ottaminen Mika Heikkinen Ehkäisevän päihdetyön suunnittelija Turun sosiaali- ja terveystoimi Luentomateriaali: Ilkka Helamo Alkoholi ja kansanterveys Alkoholi on yleisin

Lisätiedot

SELLASTA SATTUU. EKA NÄKEE PUNASTA JA SIT ONKI JO TAPAHTUNU HIRVEITÄ.

SELLASTA SATTUU. EKA NÄKEE PUNASTA JA SIT ONKI JO TAPAHTUNU HIRVEITÄ. SELLASTA SATTUU. EKA NÄKEE PUNASTA JA SIT ONKI JO TAPAHTUNU HIRVEITÄ. Kouvolan seudun ammattiopiston tapaturmakyselyn tuloksia 2011 Louna Karjalainen (toim.) RAPORTTI 2012 Sellasta sattuu. Eka näkee punasta

Lisätiedot

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMAN PUHEEKSI OTTO JA ASIAKKAAN KOHTAAMINEN. Aki Kuikka Psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttaja Evipro Oy

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMAN PUHEEKSI OTTO JA ASIAKKAAN KOHTAAMINEN. Aki Kuikka Psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttaja Evipro Oy PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMAN PUHEEKSI OTTO JA ASIAKKAAN KOHTAAMINEN Aki Kuikka Psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttaja Evipro Oy KOULUTUKSEN SISÄLTÖ Tiivistetyt kuvaukset keskeisimmistä päihde- ja

Lisätiedot

Tapaturmakatsaus 2010. Varsinais-Suomen Pelastusalue

Tapaturmakatsaus 2010. Varsinais-Suomen Pelastusalue Tapaturmakatsaus 2010 VarsinaisSuomen Pelastusalue TEKIJÄT Julkaisun suunnitteluun ja valmistamiseen vuonna 2010 ovat osallistuneet Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Tapaturmat ja toimintakyky yksiköstä:

Lisätiedot

NUORTEN LIIKUNTAVAMMOJEN YLEISYYS SEKÄ TAPATURMA-ALTTIIT LAJIT KOULUSSA, VAPAA- AJALLA JA URHEILUSEUROISSA

NUORTEN LIIKUNTAVAMMOJEN YLEISYYS SEKÄ TAPATURMA-ALTTIIT LAJIT KOULUSSA, VAPAA- AJALLA JA URHEILUSEUROISSA NUORTEN LIIKUNTAVAMMOJEN YLEISYYS SEKÄ TAPATURMA-ALTTIIT LAJIT KOULUSSA, VAPAA- AJALLA JA URHEILUSEUROISSA Lotta Karhola Syventävien opintojen opinnäyte Tampereen yliopisto Lääketieteen yksikkö Elokuu

Lisätiedot

AUDIT-TESTI VÄLINE ALKOHOLIN RISKIKULUTUKSEN TUNNISTAMISEEN KIRURGISESSA HOITOTYÖSSÄ

AUDIT-TESTI VÄLINE ALKOHOLIN RISKIKULUTUKSEN TUNNISTAMISEEN KIRURGISESSA HOITOTYÖSSÄ AUDIT-TESTI VÄLINE ALKOHOLIN RISKIKULUTUKSEN TUNNISTAMISEEN KIRURGISESSA HOITOTYÖSSÄ Mitra Korpela Hanne Väyrynen Opinnäytetyö, Kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Pohjoinen, Oulu Hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

Sosiaalityön käytäntötutkimus. Päihdepotilaat erikoissairaanhoidon sosiaalityön haasteena

Sosiaalityön käytäntötutkimus. Päihdepotilaat erikoissairaanhoidon sosiaalityön haasteena Sosiaalityön käytäntötutkimus Päihdepotilaat erikoissairaanhoidon sosiaalityön haasteena S25 Asiantuntijuus toimintaympäristöissään Helsingin yliopisto/sosiaalityön oppiaine HYKS/Medisiinisen tulosyksikön

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN PÄIHDESUUNNITELMA

SUONENJOEN KAUPUNGIN PÄIHDESUUNNITELMA SUONENJOEN KAUPUNGIN PÄIHDESUUNNITELMA Sosiaalilautakunta 2013 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. PÄIHDETILANNE SUONENJOELLA... 4 3. EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ... 4 3.1. LAPSET JA NUORET... 4 3.1.1 Koulut... 4 3.1.2

Lisätiedot

Lasten kanssa työskentelevien ammattilaisten näkemyksiä vanhempien päihteidenkäytöstä kärsivien lasten auttamisesta

Lasten kanssa työskentelevien ammattilaisten näkemyksiä vanhempien päihteidenkäytöstä kärsivien lasten auttamisesta LASINEN LAPSUUS ammattilaiskysely 2010 Lasten kanssa työskentelevien ammattilaisten näkemyksiä vanhempien päihteidenkäytöstä kärsivien lasten auttamisesta Tyyne Hakkarainen Kesäkuu 2010 Sisällys Aineisto...

Lisätiedot

Tapaturmat päivähoidossa Kouvolan seudulla

Tapaturmat päivähoidossa Kouvolan seudulla TIETEESSÄ ILONA NURMI-LÜTHJE FT, kansanterveystieteen dosentti, keskuksen päällikkö Tapaturmien ja väkivallan ehkäisykeskus (Start) Kouvolan terveyskeskus ilona.nurmi-luthje@kouvola.fi PETER LÜTHJE LKT,

Lisätiedot

Turvallinen elinympäristö on hyvän elämän edellytys

Turvallinen elinympäristö on hyvän elämän edellytys TAPATURMAPÄIVÄ 13.8.2004 KAMPANJAKIRJE TOUKOKUU 2004 Turvallinen elinympäristö on hyvän elämän edellytys Ihmisen hyvinvointi perustuu arjen turvallisuuteen. Elämästä voi nauttia täysipainoisesti vaaroja

Lisätiedot

Alkoholi- ja muiden päihdesidonnaisten turvallisuusuhkien torjuminen

Alkoholi- ja muiden päihdesidonnaisten turvallisuusuhkien torjuminen Alkoholi- ja muiden päihdesidonnaisten turvallisuusuhkien torjuminen Sisäisen turvallisuuden ohjelman alatyöryhmäraportti / 2012 Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 Työryhmän toimeksianto ja työskentely... 3

Lisätiedot

Tanja Laatikainen. Vanhustenhuollon ammattilaisten kokemuksia vanhusten kotona asumisen vaikeutumisesta ja tukemisesta 16 kunnassa 66/2009

Tanja Laatikainen. Vanhustenhuollon ammattilaisten kokemuksia vanhusten kotona asumisen vaikeutumisesta ja tukemisesta 16 kunnassa 66/2009 Tanja Laatikainen Vanhustenhuollon ammattilaisten kokemuksia vanhusten kotona asumisen vaikeutumisesta ja tukemisesta 16 kunnassa 66/2009 Sosiaali- ja terveysturvan selosteita Kelan tutkimusosasto Tanja

Lisätiedot