uiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwerty- qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm- qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm- qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "uiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwerty- qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm- qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm- qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm-"

Transkriptio

1 qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm VARKAUDEN KAUPUNGIN SIVISTYS- TOIMEN TILA- JA PALVELUSUUNNI- TELMA Koulu- ja päiväkotiverkko 08/2014 qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmrty- uiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwerty- uiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwerty- 1

2 TAUSTAT JA TEHTÄVÄNANTO Varkauden kaupunginhallitus nimesi työryhmän, jonka tarkoituksena on tuoda ratkaisumalli oppilasmäärän vähenemiseen Varkauden kaupungissa. Työryhmään puheenjohtajana toimii sivistysjohtaja Timo Tuunainen. Sivistyslautakunnan edustajina toimivat lautakunnan puheenjohtaja Kaisa Hartikainen-Herranen sekä varapuheenjohtaja Tuula Savolainen. Viranhaltijoista työryhmässä ovat mukana kulttuuri- ja vapaaaikajohtaja Kimmo Kainulainen, sivistystoimen talouspäällikkö Sirpa Paloranta, Soisalo-opiston rehtori Jorma Pesonen, varhaiskasvatuspäällikkö Anne Kumpulainen. Henkilöstöjärjestöjen edustajana ovat olleet Kirsi Nykänen ja Mari Teittinen. Asiantuntijoina työryhmässä ovat rehtorit Paavo Tervonen ja Merja Laitinen. Työryhmän työskentelyyn on lisäksi osallistunut tilapalvelusta Ari Kupiainen ja Markku Miettinen. Kaupunginhallitus on nimennyt työryhmän jäsenet, jonka lisäksi työryhmä voi käyttää apunaan tarvittavia asiantuntijoita. Käytännön asioiden valmisteluista vastaa työryhmän ohjeistuksen perusteella sivistysjohtaja. Tavoitteena on, että muutokset kouluverkkoon toteutetaan vuonna 2016, jolloin on suunniteltu yhden yläkoulun malliin siirtymistä. Päätöksenteossa tulee päästä pitkäaikaisiin ratkaisuihin ja niiden tulee tuoda taloudellista ja toiminnallista säästöä sekä parantaa toiminnan laatua. Selvitystyössä huomioidaan tilaratkaisut, kouluverkon laajuus, esiopetusjärjestelyt sekä hallinnolliset ratkaisut. Päätös tulee valtuuskäsittelyyn syyskuussa Kaupungin talouden tasapainottamistarve on noin yhdeksän miljoonaa euroa. Talous on tarkoitus tasapainottaa vuoden 2016 loppuun menneessä. Talouden tasapainottamisen näkökulmasta tarvitaan toimenpiteitä sekä tulojen lisäämiseen että menojen vähentämiseen. Sivistystoimen talousarvion raami vuodelle 2014 on noin miljoona euroa pienempi kuin kuluvan vuoden talousarvio. Menojen vähentäminen edellyttää sivistystoimessa palvelurakenteisiin liittyviä ratkaisuja. Kaupungin valtuusto vuoden 2014 talousarviota hyväksyessään otti tavoitteeksi yhteen yläkouluun siirtymisen lv alusta lukien. Toinen työhön liittyvä tavoite oli yhteisen kampuksen mahdollistaminen Osmajoentie 75:een. Tässä kokonaisuudessa SAKKY, Savonia ja LUT muodostaisivat vetovoimaisen oppimisympäristön, jolla turvattaisiin ammattikorkeakouluasteen, toisen asteen ja elinkeinoelämän tutkimuspalveluiden säilyminen Varkaudessa. (Kolmas talousarvion tavoite oli Svenska skolan i Varkauden lakkauttaminen, jonka valtuusto kuitenkin päätti säilyttää tietyillä reunaehdoilla.) Työryhmässä on tarkasteltu myös kulttuuri- ja vapaa-ajanpalveluiden sekä Soisaloopiston tilatarpeita. Nämä etenevät päätöksentekoon omana prosessinaan, joskin niillä on yhtymäkohtia yhden yläkoulun mallissa. 2

3 KOULUVERKON JA PÄIVÄKOTIVERKON NYKYTILANNE Varkauden kaupungissa toimii tällä hetkellä kaksi yläkoulua, Kuoppakankaalla ja Päiviönsaaressa. Alakouluja (luokat 1-6) toimii Puurtilassa, Luttilassa, Könönpellossa, Kuoppakankaalla, Repokankaalla, Lehtoniemessä ja Kangaslammilla ja Svenska skolan i Varkaus. Esiopetusta järjestetään Luttilaa lukuun ottamatta kaikissa edellä mainituissa alakouluissa ns. pienten koulun mallin mukaisesti, jossa esi- ja alkuopetusta toteutetaan joustavasti eri oppimistyylit huomioiden. Esiopetusta järjestetään edelleen neljässä päiväkotiyksikössä. Kouluverkkoa on yhdistetty vuonna 2006, jolloin valtuuston päätöksellä päätettiin lakkauttaa Tehtaankoulun ja Joutenlahden ala-aste. Vuonna 2007 lakkautettiin Harjurannan koulu ja vuonna 2010 siirryttiin kahden yläkoulun malliin, jolloin Könönpellon yläkoulu yhdistettiin Päiviönsaaren yläkouluun. Svenska skolan i Varkaus siirtyi Könöpellon koulun yhteyteen lv alussa. Joutenlahden päiväkotiyksikkö lakkautettiin rakennuksen huonon kunnon vuoksi vuonna Sitä ennen vuorohoitoa keskitettiin Taulumäen yksikköön vuonna 2008, jolloin Kinnulan yksikkö poistui varhaiskasvatuksen käytöstä. Ryhmäperhepäivähoitoyksiköt lakkautettiin Kangaslammin yksikköä lukuun ottamatta vuonna Tämän lisäksi kaupungissa on toiminut vuodesta 2012 palvelurahalla toimiva yksityinen päiväkoti Aarrearkku sekä ostopalvelu päiväkoti Nappula, joka muuttui myös palvelurahalla toimivaksi. Päiväkoti Nappulan (54 paikkaa) ja Käpykankaan (80 paikkaa) päiväkotirakennusten huonokuntoisuus pakottaa katsomaan päiväkotiyksiköiden kokonaistilanneratkaisuja vuodelle 2016 kouluverkkotarkastelun yhteydessä. 3

4 KOULUT, KUSTANNUKSET, OPPILASENNUSTEET JA INVESTOINTITARPEET Kokonaisoppilasmääräennuste kouluittain ja lukuvuosittain Alakoulut lk Kangaslampi Kuoppakangas Könönpelto Lehtoniemi Luttila Puurtila Repokangas/yl Repokangas/erlo Svenska yht Yläkoulut lk Kuoppakanags Päiviönsaari Yht lk Kuoppakangas yht lk Oppilasmäärä yht Yllä olevassa oppilasennusteessa ei ole otettu huomioon lv:sta alkaen: - Kuoppakankaan koulun muista kouluista siirtyviä musiikkiluokan oppilaita (3. vuosiluokka) - Könönpellon koulun englantipainotteisella luokalla aloittavia (1. vuosiluokka) - ruotsinkielisessä koulunsa aloittavia - Repokankaan koulun erityisluokille siirtyviä oppilaita LUTTILAN KOULU Luttilan koulu on vuonna 1951rakennettu koulu, joka on pääosin kivikoulu. Koulussa ei ole tehty mittavaa remonttia, koulussa toimii painovoimainen ilmastointi. Koulu sijoittuu Varkauden pohjoisosaan, josta on n. viisi kilometriä keskustaan. Lähin alakoulu on Puurtilassa, jonne on matkaa 4 km. Luttila on asuinalueena pääosin omakotitaloaluetta. Koulun tiloihin sopii enimmillään n. 220 oppilasta. Koulu toimii ns. yksisarjaisena alakouluna antaen opetusta vuosiluokille 1-6. Päätoimisia opettajia koululla on 12. Työsuojelupiirin kehotuksesta koulun teknisten töiden purunpoistoyksikkö tulisi saada kuntoon. Sen kustannusarvio on euroa. Lisäksi koulussa on tulevina vuosina laaja peruskorjaustarve rakennuksen elinkaaresta aiheutuen, joiden kokonaiskustannukset ovat 3,5 miljoonaa euroa. Oppilaskohtaiseksi tilakustannus vuonna 2013 oli 555,75 /oppilas. 4

5 PUURTILAN KOULU Puurtilan koulu on vuonna 1937 rakennettu koulu, joka on pääosin kivikoulu. Koulussa ei ole tehty mittavaa remonttia, koulussa toimii painovoimainen ilmastointi. Koulu sijoittuu Puurtilan kaupunginosaan, josta on n. viisi kilometriä keskustaan. Lähin alakoulu on Luttilassa, jonne on 4 km matkaa. Puurtila on asuinalueena pääosin omakotitaloaluetta. Koulu toimii ns. yksisarjaisena alakouluna antaen opetusta vuosiluokkien 1-6 oppilaille ja lisäksi esiopetusta ns. pienten koulussa. Päätoimisia opettajia koululla on 7, joiden lisäksi esiopetuksesta vastaa yksi opettaja. Työsuojelupiirin kehotuksesta koulun teknisten töiden purunpoistoyksikkö tulisi saada kuntoon. Sen kustannusarvio on euroa. Lisäksi koulussa on tulevina vuosina laaja peruskorjaustarve rakennuksen elinkaaresta aiheutuen, jonka kokonaisarvo on 3,5 miljoonaa euroa. Oppilaskohtaiseksi tilakustannus vuonna 2013 oli 888,06 /oppilas. LEHTONIEMEN KOULU Lehtoniemen koulu on vuonna 1951rakennettu koulu, joka on pääosin kivikoulu. Koulussa ei ole tehty mittavaa remonttia, koulussa toimii painovoimainen ilmastointi. Koulu sijoittuu Häyrilän kaupunginosaan, josta on n. viisi kilometriä keskustaan. Lähin alakoulu on Kuoppakankaalla, jonne on neljä kilometriä matkaa. Lehtoniemi on asuinalueena pääosin omakotitaloaluetta. Alueelle on rakennettu runsaasti vielä luvulla, mutta tällä hetkellä uusien tonttien tarjontaa alueella ei merkittävästi ole. Koulun mahtuu enimmillään n. 280 oppilasta. Koululla annetaan opetusta vuosiluokilla 1-6 sekä esiopetusta ns. pienten koulussa. Päätoimisia opettajia koululla on 13, joiden lisäksi yksi opettaja vastaa esiopetuksesta. Koululla on lähivuosina peruskorjaustarve ikkunoiden uusimisen sekä WC-tilojen osalta. Kustannusarvio kohteen osalta on euroa. Lisäksi koulun elinkaaresta aiheutuva peruskorjaustarpeen suuruus on 5 miljoona euroa. Oppilaskohtaiseksi tilakustannus vuonna 2013 oli 610,23 /oppilas. KÖNÖNPELLON KOULU Könönpellon koulurakennuksessa toimii tällä hetkellä luokat 1-6 sekä esiopetusta ns. pienten koulussa (suomenkielinen ja englanninkielinen esiopetus). Koulu järjestää myös englantipainotteista perusopetusta vuosiluokilla 1-6. Koululla toimii alkaen Svenska Skolan vuosiluokilla 1-6, jossa myös annetaan esiopetusta ruotsinkielellä. Koulu on rakennettu vuosina 1953 ja Koulussa ei ole tehty mittavia kunnostuksia. Könönpellon koulu vaatii täyden remontin, jonka kustannusarvio on 7 miljoonaa euroa. Päätoimisia opettajia koulussa on 16. Oppilaskohtainen tilakustannus vuonna 2013 oli 732,08 /oppilas (luvuissa ei ole huomioitu ruotsinkielisen koulun oppilaita). 5

6 KANGASLAMMIN KOULU Kangaslammin koulu on kaupungin pienin koulu, joka on myös ainoa kuntaliitoksen jälkeen jäljelle Kangaslammilla. Koululla annetaan vuosiluokkien 1-6 opetusta sekä esiopetusta ns. pienten koulussa yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa. Koululla on kolme luokanopettajaa. Koulun tiloihin sopii enimmillään noin 70 oppilasta. Lähivuosina koulun peruskorjaustarve vaatii euron investoinnit. Päätoimisia opettajia koululla on 3. Koulu vastaa myös vastaa esiopetuksen toteuttamisesta. Oppilaskohtaiset tilakustannukset vuonna 2013 olivat 1248,27 /oppilas. KUOPPAKANKAAN KOULU Kuoppakankaan koulu on saneerattu vuonna Rakennus on valmistunut vuosina 1961 ja Koulu on tiloiltaan nykyaikainen. Kuoppakankaalla on rivi-, kerros- ja omakotitaloja. Asuinalueena lapsiperheiden osuus on vähenemässä, eikä alueelle ole suunnitteilla uusia rakennusalueita. Viimeisimpänä on valmistunut Kalastajankadun alue, johon on rakennettu tai rakenteilla viitisentoista omakotitaloa. Kuoppakankaan yhtenäiskoulussa on päätoimisia opettajia 49. Kuoppakankaan alakoululla alkaa esiopetustoiminta ns. pienten koulun mallissa alkaen. Korjaustarvetta koululla on lähivuosina euron edestä. Kuoppakankaan koulun oppilasennusteista puuttuvat musiikkiluokkien vaikutukset, valinta tehdään 3 luokalla. Oppilaskohtaiset tilakustannukset vuosiluokilla 1-6 olivat 401,37 /oppilas ja vuosiluokilla ,53 /oppilas. REPOKANKAAN KOULU Repokankaan koulu sijaitsee kaupungin länsi-osassa. Koulurakennus on uusin koulu, se on rakennettu Kouluun on tehty merkittäviä saneerauksia siellä olleiden kosteusvaurioiden vuoksi. Repokankaan kouluun on keskitetty erityisopetusta, mutta yleisopetus on tiiviisti integroitu sen yhteyteen. Esiopetusta järjestetään ns. pienten koulun mallissa integroidussa erityisryhmässä. Päätoimisia opettajia koululla on 20. Erityisoppilaiden osalta päätökset tehdään vuosittain ja tämä tulee huomioida taulukkoa tulkittaessa. Repokankaan koulun oppilaskohtaiset tilakustannukset olivat 840,58 /oppilas. 6

7 PÄIVIÖSAAREN KOULU Päiviösaaren koulu on yläkoulu, joka antaa opetusta vuosiluokilla 7-9. Koulurakennus on suunniteltu nykyiseen käyttötarkoitukseensa ja se sijaitsee kaupungin keskustassa ja on rakennettu vuosina 1956 ja Koululla joudutaan uusimaan lähivuosina vanhemman osa lämpö- vesi- ja viemäriverkosto, joiden kustannusarvio euroa. Peruskorjauksen kustannusarvio on 10,1 miljoonaa euroa. Päätoimisia opettajia koululla on 31. Päiviönsaaren koulun oppilaskohtaiset tilakustannukset olivat 822,44 /oppilas. SVENSKA SKOLAN I VARKAUS Koulu toimii alkaen Könönpellon alakoulun yhteydessä antaen esiopetusta ja perusopetusta vuosiluokille 1-6 ruotsin kielellä. Koulussa on kaksi päätoimista opettajaa, joista toinen toimii koulun luottamustoimisena johtajaopettajana. Merkittävä osa koulun rahoituksesta tulee ruotsinkielisiltä säätiöiltä (n ). Kaupunginvaltuuston päätöksen ( ) mukaan koulun toiminta lakkautetaan, jos oppilasmäärä laskee alle 12 oppilaan erikoululaiset mukaan lukien. Oppilasmäärä tarkistetaan kunkin vuoden helmikuussa siten, että ensimmäisen kerran tarkistus tehdään helmikuun lopussa Mikäli tehtävissä tarkistuksissa todetaan, että koulun oppilasmäärä jää alle 12 seuraavan lukuvuoden alkaessa, koko koulun toiminta loppuu sen lukuvuoden päättyessä, jona tarkistus on tehty. Koulun jatkamisen ehtona on lisäksi, että sen saama yksityinen ulkopuolinen rahoitus säilyy nykyisentasoisena. VARHAISKASVATUSTOIMINTA JA YKSIKÖT Varkauden kaupungilla on kuusi kunnallista päiväkotia (Taulumäen, Könönpellon, Käpykankaan, Päiviönsaaren, Repokankaan ja Kankunharjun päiväkodit) ja yksi ryhmäperhepäivähoitokoti (Kangaslammilla). Kangaslammin ryhmäperhepäivähoitokoti on Kangaslammin terveystoimen kanssa samassa rakennuksessa. Päivähoidossa toimii lisäksi 25 kunnallista perhepäivähoitajaa. Varkauden kaupungissa on kaksi yksityistä päiväkotia (Nappulan ja Aarrearkun päiväkoti) ja 8 yksityistä perhepäivähoitajaa, joiden palvelut toimivat palvelurahalla. Esiopetusta järjestetään neljässä päiväkotiyksikössä ja kuudella alakoululla (ns. pienten koulu malli). Ruotsinkielinen esiopetus on Svenska Skolan i Varkaus yhteydessä. Koululla esiopetuksessa oleville esioppilaille on järjestetty leikkitoimintaa ennen ja jälkeen esiopetuksen. Leikkitoimintaa ja koululaisten iltapäivätoimintaa on integroitu yhteen mm. tila- ja toimintaratkaisuissa. Avoin varhaiskasvatuspalvelu (perhekerhot, leikkikoulutoiminta ja vertaistukiryhmät) toimii Repokankaan päiväkodin viereisessä rakennuksessa, Revonhännässä (entinen nuorisotila), jossa toimii myös kunnallisen perhepäivähoidon varahoitoryhmä. Päiväkotirakennuksilla ei ole suojelumerkintää. 7

8 Varkauden kaupungin päiväkodit, lapsilukumäärät, perustamisvuosi ja tilakustannukset v Päiväkoti hoitopaik- perutamisv./ Hoito- Pääoma- Yht. / kojen lkm peruskorj.v vuokra vuokra hoitopaikka TAULUMÄEN PÄIVÄKOTI / ,77 KÖNÖNPELLON PÄIVÄKOTI ,97 KÄPYKANKAAN PÄIVÄKOTI / ,30 PÄIVIÖNSAAREN PÄIVÄKOTI / ,97 REPOKANKAAN PÄIVÄKOTI ,41 KANKUNHARJUN PÄIVÄKOTI ,86 KANGASLAMMIN RYHMÄPPH ,75 PIENTEN KOULUT ,35 Varkaudessa on päivähoidon ja esiopetuksen piirissä n. 850 lasta. Heistä noin 200 lasta on esiopetuksessa. Yksityinen päivähoito ja avoin varhaiskasvatus mukaan lukien päivähoidon piirissä on kaiken kaikkiaan reilut 900 lasta. Tämä tarkoittaa, että keskimäärin 63 % ikäisistään on varhaiskasvatuksen piirissä. Varhaiskasvatus on ollut vuodesta 2009 lähtein OKM/sivistyslautakunnan alaista toimintaa. Varhaiskasvatuksen palvelualueesta vastaa varhaiskasvatuspäällikkö. Päiväkotiyksiköiden johtajilla (6) on lähijohdettavanaan päiväkotiyksikön lisäksi alueensa perhepäivähoito ja ryhmäperhepäivähoito Kangaslammilla. Perhepäivähoidossa ei ole omaa perhepäivähoidonohjaajaa. Yksityisestä palvelutuotannosta sekä kuntayhteistyöstä (yhteinen päivähoidon palvelualue 5 kunnan kanssa) vastaa varhaiskasvatuspäällikkö. Päivähoidon lisäksi esiopetusta on järjestetty neljässä kunnallisessa päiväkotiyksikössä ja yhdessä yksityisessä päiväkodissa (Aarrearkku). Kuudella koululla toimivista kahdeksan esiopetusryhmän toiminnasta vastaa henkilöstöhallinnon osalta yhden koululla toimivan esiopetusryhmän lastentarhanopettaja (puolikas virka). Myös kouluilla toimiva esiopetus on osa varhaiskasvatusta. Toiminnan arjen sujuvuudesta vastaa koulun rehtori. Vastuujako on kirjattu ylös ja käsitelty sivistyslautakunnassa. Koulu vastaa Kangaslammin ja Svenska Skolanin esiopetuksesta, joka on integroitu perusopetuksen kanssa. Esiopetuksen ja pienten koulun pääsääntöinen keskittäminen kouluille edesauttaa sitä, että pienemmille lapsille vapautuu päiväkodeista hoitopaikkoja. Erityisvarhaiskasvatuksesta toteuttaa kaksi alueellista erityislastentarhanopettajaa, joille päivähoidon kenttä on jaettu kahteen alueeseen. Päiviönsaaren päiväkodissa toimii kaksi integroitua erityisryhmää erityistä tukea tarvitseville lapsille. Kouluilla esioppilaiden erityisvarhaiskasvatuksesta vastaa koulun erityisopettaja. Taulumäen päiväkodissa kaikki hoitopaikat on tarkoitettu vuorohoitoon (vuorohoitoa on päivähoito klo ulkopuolella, myös viikonloppuisin) Avointa varhaiskasvatustoimintaa, perhekerho- ja leikkikoulutoimintaa, järjestetään Repokankaan päiväkodin viereisessä yksikössä. 8

9 Päiväkoti Nappulassa on 54 hoitopaikkaa ja päiväkoti Aarrearkussa on 66 hoitopaikkaa. Päiväkodit toimivat palvelurahalla. Palvelurahalla toimiminen tarkoittaa sitä, että yhdelle hoitopaikalle on sovittu kattohinta, josta vähennetään huoltajien tulojen mukaan laskettu, kunnallinen asiakasmaksu. Loppuosa on palvelurahaa, jonka kaupunki maksaa palveluntuottajalle, jotta yksityinen palveluntuottaja voi tuottaa päivähoitopalvelua. Yksityinen palveluntuottaja perii asiakkaalta päivähoitomaksun. Myös yksityinen perhepäivähoito toimii palvelurahalla. Palvelurahalla toimivan yksityisen palveluntuottajan hyväksyy lautakunta. KULTTUURI- JA VAPAA-AJAN PALVELUT SEKÄ SOISALO-OPISTO Nuorisopalvelut integroituu yhteisen asiakaspohjansa vuoksi kiinteästi perusopetukseen ja koulukiinteistöjä tulevaisuudessa peruskorjattaessa nuorisotoimella on paremmin mahdollista hyödyntää koulujen tiloja omassa alueellisessa toiminnassaan. Erillisenä nuorisotilana ollut Savontien yksikkö lopetetaan kuluvan vuoden loppuun. Tällä hetkellä kaupungissa on nuorisolle tarkoitettuja tiloja Könönpellon koululla sekä kaupungin kirjaston alakerrassa toimiva nuorisokahvila. Savontien nuorisotilat ovat käytössä ainakin vuoden 2014 loppuun saakka. Nykyisten nuorisotilojen tilakustannukset ovat yht / vuosi. Liikuntapalveluiden tekninen henkilöstö siirtyi teknisen toimeen tilapalveluyksikkö Vaaterin alaisuuteen alkaen. Liikuntapalveluilla on liikuntatalo kaupungissa ja Kangaslammin taajamassa. Kämärillä toimivat varsinainen jäähalli sekä harjoitushalli ja tekojäärata. Liikuntapalveluilla on hallinnassaan Kisapuiston urheilukenttä ja jalkapallokenttiä ympäri kaupunki. Kaupungissa on myös uimahalli, joka on lähivuosina peruskorjauksen tarpeessa. Peruskorjauksen suuruus on vähintään 5 miljoonaa euroa. Museo toimii kahdessa tilassa, entisellä Tehtaan koululla sekä taidemuseo Wredenkadulla. Tehtaankoululle on keskittynyt museon varastot ja arkisto sekä henkilöstö. Näyttelytoiminta tapahtuu Wredenkadulla. Kaupunki on mukana myös Taipaleen kanavamuseon toiminnassa. Ennen kaikkea Tehtaankoulun kiinteistö vaati usean miljoonan suuruisen peruskorjauksen. Kaupungin kirjasto toimii kahdessa toimipisteessä: kaupungilla Osmajoentiellä sekä Kangaslammilla koulun yhteydessä. Kaupungin kirjasto vaatii tulevina vuosina peruskorjauksen. Peruskorjauksen suuruus on noin 4 miljoonaa euroa. Kulttuuripalvelut toimii verkostomaisesti kaupungintalolta käsin tehden yhteistyötä Navitas kehityksen ja kolmannen sektorin sekä yksityisten toimijoiden kanssa. Soisalo-opisto toimii viiden kunnan alueella vapaan sivistystyön sekä musiikkiopiston osalta. Naapurikunnissa toiminta tapahtuu kuntien omistamissa tiloissa tai vuokralla yksityisissä tiloissa. Varkauden kaupungissa toiminta on pääosin omissa tiloissa. Soisalo opisto on osa Varkauden kaupungin sivistystoimea, jossa se toimii omana palvelualueenaan. Opistolla on oma seutujaosto, jonka jäsenet on valittu kaikista jäsenkunnista. 9

10 TOINEN ASTE, KORKEAKOULUASTE, SAKKY, SAVONIA JA LAPPEENRANNAN TEKNINEN YLIOPISTO Koulutusjärjestelmä on murroksessa Varkaudessa ja koko Suomessa myös toisen asteen sekä korkea-asteen osalta. Rahoitusjärjestelmää on uudistettu ja opetuksen aloituspaikkoja vähennetty. Ammattikorkeakoulujen osalta tämä on merkinnyt niiden yhtiöittämistä sekä rahoitusperusteiden muuttumista suoritusperusteisiksi. Samalla aloituspaikkoja on vähennetty sekä ohjattu uudelleen valtakunnan tasolla. Savonia ammattikorkeakoulussa tämä on ilmentynyt siten, että Varkaudessa ainoa nuorisoasteen koulutusmuoto on energiatekniikan opetus, jolloin ammattikorkeakoulun tilantarve kaupungissa on vähentynyt. Savonia tullaan yhtiöittämään vuoden 2015 alusta ja Varkauden kaupunki on tässä mukana. Toisen asteen opetuksesta mukaan lukien lukio-opetus vastaa Varkaudessa SAKKY. Kaupunki on mukana kuntayhtymässä 22,97 % ääniosuudella. Ikäluokkien pieneneminen sekä aloituspaikkojen väheneminen tarkoittavat sitä, että myös koulutuskuntayhtymän tilantarve kaupungissa vähenee. Tulevaisuudessa myös toisen asteen koulutuksen rahoitusperusteet muuttuvat yhä enemmän suoritusperusteisiksi. On myös odotettavissa, että toisen asteen koulutuksenjärjestäjien määrä tulee vähentymään. Lukio-opetuksen osalta on tulossa myös muutoksia. Lakiluonnoksessa esitetään, että oppilasmäärä koulutuksen järjestäjällä olisi 500 opiskelijaa. Varkauden kaupunki, Savonia ja Lappeenrannan tekninen yliopisto ovat solmineet keskenään sopimuksen ns. innovaatioalustasta, jonka tarkoituksena on tiivistää toimijoiden yhteistyötä alueellisen tutkimuksen kehittämiseksi sekä alueen yritysten toimintaedellytysten parantamiseksi. Innovaatioalusta toimii Osmajoentie 75:ssä, nykyisissä Savonian tiloissa. Tällä toimintamallilla pyritään myös lisäämään opiskelijoiden mielenkiintoa energiatekniikan opiskeluun sekä turvaamaan alueen yritysten työvoimatarvetta. Osapuolet ovat käyneet keskenään neuvotteluita tilaratkaisuista ja ne ovat päättymässä. Ratkaisussa SAKKY siirtäisi koko toimintansa Osmajoentie 75:een joko omistajaksi tai vuokralaiseksi. Näillä ratkaisuilla Osmajoentie 28 kävisi SAKKY:lle tarpeettomaksi. Kaupungin ja SAKKY:n välisissä neuvotteluissa kaupunki lunastaisi ns. vihreän rakennuksen kirjanpitoarvolla (n ), joka vähentäisi kaupungin äänimäärää n. 21 %:iin. Tämä ratkaisu mahdollistaa yhteisen kampuksen syntymisen Osmajoentie 75:een. Erityisesti lukio-opetuksen siirtyminen pois nykyisistä tiloista on edellytys yhden yläkoulun syntymiselle. VARKAUDEN KAUPUNKISTRATEGIA Varkauden kaupungin valtuusto vahvisti kaupunkistrategian vuoden 2013 kesäkuussa. Kouluverkkotyöryhmän työskentelyssä on linjattu, että kouluverkkotyöryhmän selvityksen tulee tukea kaupunkistrategiaa. Kaupunkistrategiassa ei määritellä tarkemmin, mitkä palvelut tuotetaan lähipalveluina ja mitkä palvelut voidaan hakea kauempaakin. Varkaudessa kaupunkialueella palvelut ovat lähellä ja ihmisten helposti saatavissa. Strategiassa korostetaan palveluiden laatua, taloudellisuutta sekä vaikuttavuutta. Syr- 10

11 jäytymisen ehkäisyyn tulee kiinnittää erityistä huomiota ja toiminta tulee järjestää prosessinomaisesti yli hallintokuntarajojen. KAUPUNGIN MAANKÄYTTÖ- JA KAAVOITUSSUUNNITELMAT Varkauden kaupungin omistuksessa on vapaita rakennustontteja joka puolella kaupunkia, luovutuskelpoisia tontteja n. 100 kpl, suurimman tarjonnan painottuessa Taipaleeseen, Lehtoniemeen, Luttilaan ja Puurtilaan. Tonttien kysyntä on viime vuosina hiipunut ja tulevaisuuskaan ei näytä tonttikysynnän kannalta lupaavalta. Maankäyttöstrategiana onkin laadukkaan tonttitarjonnan lisääminen määrällisen tarjonnan sijasta, tämä tarkoittaa ranta- tai rannanläheisten tonttien tarjontaa. Tällä hetkellä tarjontaa näistä on käytännössä vain Luttilassa ja Taipaleessa. Tulevaisuudessa tarjonta painottuu Luttilaan (Saviniemi, Ranta-Luttila) ja Puurtilaan (useampi alue). ESITYKSET TILA- JA PALVELURATKAISUT: VARHAISKASVATUS JA PERUSOPETUS Varkauden kaupungissa oppilasmäärät vähenevät ennusteen mukaisesti n. 180 oppilaalla. Kuluvana vuonna toukokuun loppuun mennessä kaupunkiin on syntynyt 57 lasta ja ikäluokat näyttävät pienentyneen pysyvästi alle 200 lapsen. Investointitarpeet nykyisellä kouluverkolla ovat lähivuosien aikana 30,8 miljoonaa euroa. Päivähoidon akuutit investointitarpeet nykyisellä päiväkotiverkolla ovat vuosikymmenen puoliväliin mennessä noin 5 miljoonaa euroa. Kaupungissa siirrytään yhden yläkoulun malliin lv alusta lukien. Kuoppakankaalle syntyy noin 860 oppilaan yhtenäiskoulu, jossa on myös kaksi esiopetusryhmää. Kouluratkaisu perustuu ns. uudisrakennusmalliin, jonka alustava kustannusarvio on n. 5, 5 miljoonaa euroa. Käyttötalouteen saadaan noin vuosittainen nettosäästö. Investoinneissa säästetään n. 4,6 miljoonaa euroa. Ratkaisu mahdollistaa myös kahden heikkokuntoisen päiväkodin (Nappula ja Käpykangas) sulkemisen. Toiminta voi olla joko yksityistä palvelurahalla tapahtuvaa toimintaa tai kaupungin omaa toimintaa. Päiväkodissa olisi noin 100 paikkaa. Yksityinen päivähoitoratkaisu säästää käyttötaloudessa vuosittain n ja kunnallinen päivähoitoratkaisu n Päiväkodin rakentaminen maksaa noin 3 miljoonaa euroa ja siitä tulee tehdä päätös vuoden 2015 talousarviota hyväksyttäessä. Kahden nykyisen päiväkodin (Käpykangas, Nappula) uudelleen rakentamiseen verrattuna investoinneissa säästetään n Ehdotuksen toteutuminen edellyttää sitä, että varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluntuotantoratkaisuja katsotaan yhtenä kokonaisuutena. Edelleen SAKKY:n ja Savonian on päästävä keskinäiseen sopimukseen omista keskinäisistä tilaratkaisuistaan. Kaupungin ja SAKKY:n on tehtävä keskenään erillinen sopimus tilaratkaisuista ja peruspääoman sekä äänimäärän muutoksista, jonka molempien osapuolien päättävät elimet hyväksyvät. 11

12 Tulevaisuudessa oppilasmäärän lasku mahdollistaa esi- ja perusopetuksen keskittämisen neljälle koululle, jotka olisivat Kuoppakangas, Könönpelto, Repokangas sekä uusi perustettava Kankun koulu, johon yhdistyisivät Luttilan ja Puurtilan koulut. Lehtoniemen koulu yhdistyisi Repokankaan kouluun, jonne rakennettaisiin tarvittavat lisätilat. Kangaslammin koulu yhdistyisi Könönpellon kouluun, joka tulee peruskorjata. Järjestelyillä säästettäisiin investoinneissa n. 3 miljoonaa euroa. Edellä mainittu järjestely edellyttää erillistä päätöksentekoa, kaupungilta kykyä riittäviin investointeihin sekä sitä, että kuntarakenteessa ei tapahdu olennaisia muutoksia. TILA- JA PALVELURATKAISUT: KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT SEKÄ SOISALO-OPISTO Kulttuuri- ja vapaa-ajanpalveluiden tilaratkaisujen osalta tehdään erilliset päätökset. Ns. vihreän rakennuksen osalta jatketaan selvitystä sen muuttamista Nuorten taloksi, johon kootaan toimijoita eri palvelualueilta, kolmannelta sektorilta sekä valtionhallinnosta. Varkauden kaupunki on saanut tämän vaihtoehtoon hankerahoituksen ELYkeskukselta. Hankkeen tarkoitus on luoda kaupunkiin toimintamalli, jolla pystytään vähentämään nuorten syrjäytymistä sekä kehittämään prosessinomaista toimintaa yli hallintokuntarajojen. Rakennuksen kunnostamiseen joudutaan varaamaan määräraha, riippumatta siitä, mihin käyttöön se otetaan. UUDEN YHTENÄISKOULUN HALLINNOINTI Kaupungissa on tehty periaatepäätöksiä prosessinomaiseen toimintaan siirtymisestä. Laajemmassa mittakaavassa tämä on mahdollista seuraavalla valtuustokaudella, sillä tämä edellyttää muutoksia myös luottamushenkilöorganisaatiossa. Tähän tuo oman paineensa myös SOTE-uudistus, sillä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestäminen keskittynee viidelle SOTE-alueelle. Esityksessä lähdetään liikkeelle siitä, että uusi koulu on yhtenäiskoulu. Tällöin koululla on yksi toiminnasta vastaava rehtori ja koulun koko huomioiden se tarvitsee myös apulaisrehtorin. Kaupungin kouluille on muodostettu johtoryhmiä tukemaan rehtoria sekä kehittämään koulujen toimintaa. Järjestelyt eivät ole aiheuttaneet ylimääräisiä kustannuksia, sillä niissä on käytetty virkaehtosopimukseen käytettävää TVA-rahaa. Uuden yhtenäiskoulun hallintojärjestelyihin on käytettävä koulun koon vuoksi erityistä huomiota. Rehtorin paikka tultaneen laittamaan julkiseen hakuun vuoden 2016 aikana. PEDAGOGISET JA STRATEGISET PERUSTEET Yhteen isoon yhtenäiskouluun siirtyminen luo haasteita toiminnan järjestämiseen niin tilaratkaisujen, pedagogiikan kuin hallinnonkin osalta. Ratkaisulla saadaan aikaan säästöjä niin investointien kuin käyttötaloudenkin osalta. Ratkaisu lisää yläkoulun oppilaiden tasa-arvoa tilojen käytön osalta, oppilashuollon palveluiden osalta sekä valinnaisuuden osalta. Haasteen luo koulun koko sekä tilojen hajanaisuus koulun osalta, koska toimintaa joudutaan järjestämään useammassa eri rakennuksessa. Tämän vuoksi päätös asiasta tulee tehdä jo nyt. 12

13 LIITTEET 1. Käyttökustannusmuutokset Päiviönsaaren koulun yhdistämisestä Kuoppakankaan kouluun ( /vuosi) 2. Varhaiskasvatuksen kahden päiväkodin (Käpykangas ja Nappula) purkaminen ja yhden uuden päiväkodin rakentaminen. Uusi päiväkoti / käyttökustannusten vertailu oman toiminnan ja yksityisen päiväkodin välillä 3. Rakennusinvestointitarpeet nykyisessä perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen verkossa 2020 luvun loppuun 13

14 Liite 1. Varkauden kaupungin sivistystoimen palvelusuunnitelmaan/koulu- ja päiväkotiverkko Käyttökustannusmuutokset, yksi yläkoulu Kuoppakankaalle ( /vuosi) Kustannussäästö Kustannuslisäys Opetuksen palkkakulusäästö (= tuntikehyssäästö) Päiviönsaaren koulun tilavuokrat Nykyisen lukion tilavuokrat Uudisrakennuksen tilavuokrat Oppilasruokailukulut Koulukuljetuskustannusten nousu Päiviönsaaren koulun tilojen ulkopuolisen käytön tulot Yht Kokonaissäästö

15 Liite 2. Varkauden kaupungin sivistystoimen palvelusuunnitelmaan/koulu- ja päiväkotiverkko Varhaiskasvatuksen kahden päiväkodin (Käpykangas ja Nappula) purkaminen ja yhden uuden päiväkodin rakentaminen. Uusi päiväkoti / käyttökustannusten vertailu oman toiminnan ja yksityisen päiväkodin välillä Toimenpide Kustannussäästö / vuosi Yhden esiopetusryhmän siirto päiväkodista Kuoppakankaan koululle (Pienten koulu) Päiväkoti Nappulan lakkautus Kustannukset omana toimintana Kustannukset yksityisenä päiväkotina Käpykankaan päiväkodin lakkautus Uuden 100-paikkaisen päiväkodin käyttökustannukset/vuosi Yhteensä Kokonaissäästö (ilman rakennusinvestointeja)

16 Liite 3. Varkauden kaupungin sivistystoimen palvelusuunnitelmaan/koulu- ja päiväkotiverkko Rakennusinvestointitarpeet nykyisessä perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen verkossa 2020 luvun loppuun Perusopetus, nykyinen palveluverkko Koulu rakennusinvestointi milj. (noin). Könönpellon koulu 7 Lehtoniemen koulu 5 Luttilan koulu 3,5 Puurtilan koulu 3,5 Kangaslammin koulu 0,7 Päiviönsaaren koulu 10,1 Repokankaan koulu 1 Yhteensä 30,8 milj. Investointivaihtoehdot Kuoppakankaalle A. Uudisrakennusvaihto (vuosiluokat 0-6) Alustava kustannusarvio n. 5,5 miljoonaa euroa. Lukio saneerataan, tekniseen opetukseen lisätiloja, Osmajoentie 28 B (vihreä rakennus) Nuorten taloksi tai muuhun käyttöön. B. Ns. Vihreä rakennus opetuskäyttöön Alustava kustannusarvio 3,3 3,7 miljoonaa euroa. Lukio saneerataan, tekniseen opetukseen lisätiloja, Osmajoentie 28 B (vihreä rakennus), lisäluokkien rakentaminen. Varhaiskasvatuksessa rakennusinvestoinnit lähivuosina n. 5 miljoonaa euroa (Käpykankaan päiväkoti ja päiväkoti Nappula). Uusi n. 100-paikkainen päiväkoti, investoinnin suuruus n. 3 miljoonaa euroa 16

Svenska skolanin ja varhaiskasvatuksen tilaratkaisujen talousvaikutukset sekä johtopäätökset

Svenska skolanin ja varhaiskasvatuksen tilaratkaisujen talousvaikutukset sekä johtopäätökset Svenska skolanin ja varhaiskasvatuksen tilaratkaisujen talousvaikutukset sekä johtopäätökset Svenska skolan- taustaa Koululla pitkät historialliset perinteet Oppilasmäärä on ollut viime vuosina laskeva,

Lisätiedot

Varkauden kaupunki Sivistystoimen kouluverkkosuunnitelma. Kouluverkkotyöryhmä Sivistyslautakunta x.x.2017 x

Varkauden kaupunki Sivistystoimen kouluverkkosuunnitelma. Kouluverkkotyöryhmä Sivistyslautakunta x.x.2017 x Varkauden kaupunki Sivistystoimen kouluverkkosuunnitelma Kouluverkkotyöryhmä 23.11.2017 Sivistyslautakunta x.x.2017 x TAUSTAA JA TEHTÄVÄNANTO Varkauden kaupungissa oppilasmäärät vähenevät ennusteen mukaisesti

Lisätiedot

VAIHTOEHTOTARKASTELU LÄNSIALUEEN KOULUT JA PÄIVÄKODIT

VAIHTOEHTOTARKASTELU LÄNSIALUEEN KOULUT JA PÄIVÄKODIT VAIHTOEHTOTARKASTELU LÄNSIALUEEN KOULUT JA PÄIVÄKODIT Tutkitut vaihtoehdot Nykyverkko, parannettuna VE 0 + Kahden koulun malli VE 1 Kolmen koulun malli VE 2 Neljän koulun malli VE 3 Huom! Molemmat eivät

Lisätiedot

Koulutuslautakunta. Valtuustoseminaari

Koulutuslautakunta. Valtuustoseminaari Koulutuslautakunta Valtuustoseminaari 16.9.2013 VARHAISKASVATUS Kaupungin päiväkoteja 32 Ostopalvelupäiväkoteja 13 Perhepäivähoitajia 45 Kaupungin ryhmäperhepäiväkoteja 3 Avointa päiväkotitoimintaa 6 toimipisteessä

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Kouluverkkoselvitys. Lausunto

NOUSIAISTEN KUNTA. Kouluverkkoselvitys. Lausunto NOUSIAISTEN KUNTA Kouluverkkoselvitys Lausunto FCG KOULUTUS JA KONSULTOINTI OY P19874P001 Lausunto 1 (6) Oksanen Raila Sisällys 1 Johdanto... 1 1.1 Vaihtoehto 1. Valpperin koulun toiminta jatkaa korjaamattomassa

Lisätiedot

Kajaanin varhaiskasvatus SK

Kajaanin varhaiskasvatus SK Kajaanin varhaiskasvatus 2014- SK 15.05.2014 Valtakunnalliset suuntaukset 2013- Varhaiskasvatuksen tulevaisuuden tarpeiden arviointia vaikeuttaa: Valmistelussa laki varhaiskasvatuksesta. Lakiesitys tulee

Lisätiedot

Kasvatus- ja sivistystoimen palvelukorit - kuntalainen edellä

Kasvatus- ja sivistystoimen palvelukorit - kuntalainen edellä Kasvatus- ja sivistystoimen palvelukorit - kuntalainen edellä Palveluverkkomuutosten taustalla I Toiminnan laatu Kaiken palvelutuotannon ja toiminnan lähtökohtana pitää olla kuntalainen (tuotantolähtöisyys

Lisätiedot

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut. Ohjausryhmän seminaari

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut. Ohjausryhmän seminaari Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut Ohjausryhmän seminaari 4.2.2014 Nykytilan kuvaus / Varhaiskasvatus Kunta Päivähoidossa olevien lasten määrä / Päiväkodit

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI- JA KOULUVERKKO

PÄIVÄKOTI- JA KOULUVERKKO PÄIVÄKOTI- JA KOULUVERKKO 18.5.2012/ 10.9.2012/28.11.2012 Anna-Liisa Sairanen, Tuija Kauppinen ja Paula Kokkonen Itäinen päiväkotiverkko Nykyinen tilanne: Nojanmaan päiväkoti: 78 hp Miekkoniemen päiväkoti:

Lisätiedot

Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen

Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen Juvan kunta 10.2.2016 12.2.2016 Page 1 Toimeksiantona määritellä toimitilojen tarve Kunnanjohtaja perusti marraskuussa työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää

Lisätiedot

ITÄINEN PÄIVÄKOTIVERKKO 10.9.2012. Anna-Liisa Sairanen, Tuija Kauppinen ja Paula Kokkonen

ITÄINEN PÄIVÄKOTIVERKKO 10.9.2012. Anna-Liisa Sairanen, Tuija Kauppinen ja Paula Kokkonen ITÄINEN PÄIVÄKOTIVERKKO 10.9.2012 Anna-Liisa Sairanen, Tuija Kauppinen ja Paula Kokkonen Itäinen päiväkotiverkko Nykyinen tilanne: Nojanmaan päiväkoti: 78 hp Miekkoniemen päiväkoti: 66 hp, joista noin

Lisätiedot

Perusopetuksen kouluverkko ja varhaiskasvatuksen toimipaikkaverkko Kirkonkylällä, Ämmänsaaressa ja Pitämällä

Perusopetuksen kouluverkko ja varhaiskasvatuksen toimipaikkaverkko Kirkonkylällä, Ämmänsaaressa ja Pitämällä Sivistyslautakunta 85 27.08.2014 Sivistyslautakunta 106 30.09.2014 Perusopetuksen kouluverkko ja varhaiskasvatuksen toimipaikkaverkko Kirkonkylällä, Ämmänsaaressa ja Pitämällä SIVLTK 85 Sivistyslautakunta

Lisätiedot

Läntisen alueen palveluverkkoselvitys. Kasvu ja kulttuuri ydinprosessi Pekka Kares

Läntisen alueen palveluverkkoselvitys. Kasvu ja kulttuuri ydinprosessi Pekka Kares Läntisen alueen palveluverkkoselvitys Kasvu ja kulttuuri ydinprosessi Pekka Kares 18.11.2015 Tausta Kaupunginvaltuusto on päättänyt lakkauttaa vaiheittain Mouhijärven lukion ja Äetsän Sarkia- lukion Tilat

Lisätiedot

SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne)

SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne) SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne) KOULUTUSLTK Esittelijä sivistystoimen johtaja KULTTUURILTK Esittelijä museonjohtaja VAPAA-AIKALTK Esittelijä vapaa-aikatoimen päällikkö SIVISTYSVIRASTO Sivistystoimenjohtaja

Lisätiedot

Eteläisen alueen koulujen hallinto-ja tilakysymyksiä,

Eteläisen alueen koulujen hallinto-ja tilakysymyksiä, Eteläisen alueen koulujen hallinto-ja tilakysymyksiä, Taustaa Launeen ja Liipolan peruskoulujen hallinnolliselle yhdistämiselle aluepäällikkö Mika Silvennoinen mika.silvennoinen@lahti.fi Lähtökohtana Talousohjelma

Lisätiedot

SUOMENKIELISEN PERUSOPETUKSEN PALVELU- JA KOULUVERKKOSELVITYS 2015 / Jatkoselvitys

SUOMENKIELISEN PERUSOPETUKSEN PALVELU- JA KOULUVERKKOSELVITYS 2015 / Jatkoselvitys SUOMENKIELISEN PERUSOPETUKSEN PALVELU- JA KOULUVERKKOSELVITYS 2015 / Jatkoselvitys Vaasan kaupunki Suomenkielinen koulutoimi Lokakuussa 2015 Sisällys: 1. Lautakunnan toimeksianto 2. Alueen 1 alakoulujen

Lisätiedot

Palveluverkkotyö. Tilannekatsaus 4.6.2009

Palveluverkkotyö. Tilannekatsaus 4.6.2009 Palveluverkkotyö Tilannekatsaus 4.6.2009 koulutus alakoulut 1.-6.lk yläkoulut 7.-9.lk lukio varhaiskasvatus päivähoito esikoulu iltapäivätoiminta nuorisopalvelu kirjasto ja tietopalvelut museopalvelut

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 28.08.2014 Liite 80 Tark. /

Sivistyslautakunta 28.08.2014 Liite 80 Tark. / SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2014-2018 Siikajoen kunnan sivistystoimen strategia on ohjeellinen, suunnittelua ja päätöksentekoa ohjaava asiakokonaisuus, joka muodostuu yhdeksästä tulosalueesta. Toteuttaminen

Lisätiedot

TOLKKISTEN ELINKAARIHANKE

TOLKKISTEN ELINKAARIHANKE TOLKKISTEN ELINKAARIHANKE SIVISTYSLAUTAKUNTA Kaupunginhallitus valitsi kokouksessaan 5.10.2015 ( 281) Lemminkäinen talo Oy:n elinkaarihankkeiden palvelutuottajaksi. Palvelusopimus Porvoon kaupungin ja

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi

Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi Koulutuslautakunta 60 13.08.2014 Koulutuslautakunta 65 08.09.2014 Koulutuslautakunta 76 23.09.2014 Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi 395/02.01.00/2014 Koulutuslautakunta

Lisätiedot

Esi- ja perusopetuksen kouluverkkoselvitys

Esi- ja perusopetuksen kouluverkkoselvitys Esi- ja perusopetuksen kouluverkkoselvitys 29.01.2015 Lähtökohdat Esi- ja perusopetusverkkoselvitys on laadittu sellaisessa taloudellisessa tilanteessa, jossa Lohjan kaupungin on kyettävä tekemään pysyviä

Lisätiedot

KOULUN JA PÄIVÄKODIN YHTEISTOIMINTASUUNNITELMA

KOULUN JA PÄIVÄKODIN YHTEISTOIMINTASUUNNITELMA 1(3) PERUSOSA (liitetään osaksi koulun tai päiväkodin opetussuunnitelmaa) 1. Nimet: koulut ja yhteistyöpäiväkodit Herttoniemenrannan ala-aste, rehtori Kirsi Myllymäki kirsi.myllymaki@hel.fi Varhaiskasvatusyksikkö

Lisätiedot

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Kauhavan kaupunki Sivistystoimi NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Varhaiskasvatus-esiopetus, esiopetus-alkuopetus, alakoulu-yläkoulu ja yläkoulu-toinen aste Oppilaanohjauksen, tehostetun ja erityisen tuen -KELPO

Lisätiedot

KOULUVERKKOSELVITYSTYÖRYHMÄN VÄLIKATSAUS 2016

KOULUVERKKOSELVITYSTYÖRYHMÄN VÄLIKATSAUS 2016 KOULUVERKKOSELVITYSTYÖRYHMÄN VÄLIKATSAUS 2016 KOULUVERKKOSELVITYSTYÖRYHMÄN VÄLIKATSAUS Kouluverkkoselvitys on osa sivistysverkkoselvitystä, joka valmistuu syksyllä 2016 Tämän välikatsauksen tarkoituksena

Lisätiedot

Päiväkoti- ja kouluverkosta Kaupunginhallituksen, teknisen lautakunnan ja sivistyslautakunnan iltakoulu 10.2.2014 Markku Kankkunen, Tuija Kauppinen

Päiväkoti- ja kouluverkosta Kaupunginhallituksen, teknisen lautakunnan ja sivistyslautakunnan iltakoulu 10.2.2014 Markku Kankkunen, Tuija Kauppinen Päiväkoti- ja kouluverkosta Kaupunginhallituksen, teknisen lautakunnan ja sivistyslautakunnan iltakoulu 10.2.2014 Markku Kankkunen, Tuija Kauppinen 11.2.2014 muutettu dioja 7 ja 23 iltakoulun keskustelun

Lisätiedot

Ylöjärven kaupungin koulutilatarpeet vuosille 2010-18 Oheismateriaali/koultk 1.6.2010 46

Ylöjärven kaupungin koulutilatarpeet vuosille 2010-18 Oheismateriaali/koultk 1.6.2010 46 Ylöjärven kaupungin koulutilatarpeet vuosille 2010-18 Oheismateriaali/koultk 1.6.2010 46 SOPPEENHARJUN ALUE Siivikkala 1-6 303 kasvaa ta-suunnitelma: peruskorjaus 2012-13 yhteistyö Tampereen laajennetaan

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 1.8.2011 SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU SIVISTYSLAUTAKUNTA 1 Sivistyslautakunta ja jaostot Sivistystoimen toimialalla on sivistyslautakunta. Sivistyslautakunnalla

Lisätiedot

päivitetty YHDEN ALAKOULUN MALLIN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET

päivitetty YHDEN ALAKOULUN MALLIN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET päivitetty 30.11.2015 YHDEN ALAKOULUN MALLIN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET 2 1. JOHDANTO Perusopetuslain mukaan kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta

Lisätiedot

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%)

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) KOULUTUSLAUTAKUNTA 70 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/ Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2013 2014 2015 2016 2016

Lisätiedot

Tukevasti päivähoidosta esiopetuksen kautta kouluun ja alakoulusta yläkouluun. Merja von Schantz, projektisuunnittelija

Tukevasti päivähoidosta esiopetuksen kautta kouluun ja alakoulusta yläkouluun. Merja von Schantz, projektisuunnittelija Tukevasti päivähoidosta esiopetuksen kautta kouluun ja alakoulusta yläkouluun Merja von Schantz, projektisuunnittelija Toimintaperiaatteet Ehkäisevä työ / varhainen tuki Universaali Monialainen yhteistyö

Lisätiedot

Sivistyspalvelujen kehitysnäkymät Keljonkangas-Säynätsalo alueella. Eino Leisimo Toimialajohtaja

Sivistyspalvelujen kehitysnäkymät Keljonkangas-Säynätsalo alueella. Eino Leisimo Toimialajohtaja Sivistyspalvelujen kehitysnäkymät Keljonkangas-Säynätsalo alueella Eino Leisimo Toimialajohtaja 8.12.2016 8.12.2016 Lähtökohdat (1) Palveluverkkoja kehitettävä aina niin alueiden kuin koko kaupungin näkökulmasta

Lisätiedot

Asukastilaisuus läntisen Palokan opetus-, varhaiskasvatus- ja nuorisopalvelujen suunnitelmista. Eino Leisimo Toimialajohtaja 7.9.

Asukastilaisuus läntisen Palokan opetus-, varhaiskasvatus- ja nuorisopalvelujen suunnitelmista. Eino Leisimo Toimialajohtaja 7.9. Asukastilaisuus läntisen Palokan opetus-, varhaiskasvatus- ja nuorisopalvelujen suunnitelmista Eino Leisimo Toimialajohtaja 7.9.2017 7.9.2017 Lähtökohdat (1) Palveluverkkoja kehitetään sekä alueiden että

Lisätiedot

Esitys sivistystoimen palveluverkkosuunnitelmaksi Sipoon kunta

Esitys sivistystoimen palveluverkkosuunnitelmaksi Sipoon kunta Esitys sivistystoimen palveluverkkosuunnitelmaksi 2015-2025 Sipoon kunta 1. Johdanto 1. Palveluverkkoselvityksen tavoitteet Mitä Tuottaa palveluverkkosuunnitelmat ja ehdotukset tarvittavista investoinneista

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Ajankohtaistilanne perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta ja koulun kerhotoiminta

Lisätiedot

AVOIMET OVET OHJELMA

AVOIMET OVET OHJELMA AVOIMET OVET OHJELMA Perjantai 14.9.2012 ja Lauantai 15.9.2012 Toimintojen yleisesittelyjä seuraavissa toimipisteissä: - KAUPUNGINTALOLLA - PÄIVÄKODEISSA - PERUSKOULUISSA - NUORISOTILOISSA - PÄÄKIRJASTOLLA

Lisätiedot

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY Sisältö: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Hyvinvointilautakunta Lautakunnan alaiset jaostot Sote-neuvottelukunta Toimialan organisoituminen Palvelualueiden toiminnot

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUOHJAUS JA YKSITYINEN PERHEPÄIVÄHOITO JYVÄSKYLÄSSÄ 24.9.2014 Auli Majuri-Naappi

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUOHJAUS JA YKSITYINEN PERHEPÄIVÄHOITO JYVÄSKYLÄSSÄ 24.9.2014 Auli Majuri-Naappi VARHAISKASVATUKSEN PALVELUOHJAUS JA YKSITYINEN PERHEPÄIVÄHOITO JYVÄSKYLÄSSÄ 24.9.2014 Auli Majuri-Naappi 29.9.2014 Varhaiskasvatuksen palveluohjaustiimi Yksityisen pph:n ohjaajat (2½ hlöä) (5 hlöä) Palvelupäällikkö

Lisätiedot

Asukastilaisuus Myllypuron alueen palveluverkko Outi Salo Linjanjohtaja Helsingin opetusvirasto

Asukastilaisuus Myllypuron alueen palveluverkko Outi Salo Linjanjohtaja Helsingin opetusvirasto Asukastilaisuus Myllypuron alueen palveluverkko 12.5.2015 Outi Salo Linjanjohtaja Helsingin opetusvirasto Miksi Myllypuron alueella tarkastellaan kouluverkkoa? Väestö alueella kasvaa, ja koulutilaa tarvitaan

Lisätiedot

TOLKIS SKOLAN LAAJENNUS- JA PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITTELUVAIHEEN KUSTANNUSARVION JA LUONNOSSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN

TOLKIS SKOLAN LAAJENNUS- JA PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITTELUVAIHEEN KUSTANNUSARVION JA LUONNOSSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN Kaupunginhallitus 157 08.05.2017 Kaupunginvaltuusto 38 17.05.2017 TOLKIS SKOLAN LAAJENNUS- JA PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITTELUVAIHEEN KUSTANNUSARVION JA LUONNOSSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN 2063/58/2014 KH

Lisätiedot

Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelut. Maija-Riitta Anttila Kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus-, opetus- ja kulttuuriasiantuntijaryhmä 23.10.

Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelut. Maija-Riitta Anttila Kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus-, opetus- ja kulttuuriasiantuntijaryhmä 23.10. Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelut Maija-Riitta Anttila Kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus-, opetus- ja kulttuuriasiantuntijaryhmä 23.10.2013 28.10.2013 Tietoja pähkinänkuoressa 0-6 - vuo(aita n. 11 300

Lisätiedot

Loimaan linja Keskusta-alueen päivähoitoselvitys 2015

Loimaan linja Keskusta-alueen päivähoitoselvitys 2015 Loimaan linja Keskusta-alueen päivähoitoselvitys 2015 Koulutuslautakunta 27.4.2015 Kaupunginhallitus 11.5.2015 1. Keskusta-alueen päivähoidon nykytilanne 1 Päiväkodit ym. päivähoitopaikat keskusta-alueella

Lisätiedot

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN TOIMINTA JA TALOUS VUONNA 2018 Hyvinvointilautakunnan tehtävänäon vastata toimialansa palveluista kokonaisuutena ja palvelujen yhteensovittamisesta.

Lisätiedot

Kuntarakenneselvitys

Kuntarakenneselvitys 1 Kuntarakenneselvitys Varkaus Heinävesi Joroinen - Leppävirta Sivistystoimen selvitystyöryhmän loppuraportti Sivistystoimen työryhmä Koulutoimenjohtaja Taisto Kainulainen, työryhmän puheenjohtaja, Leppävirta

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIPALVELUIDEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI VARHAISKASVATUKSEN PALVELURAKENNE

OPETUS- JA KULTTUURIPALVELUIDEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI VARHAISKASVATUKSEN PALVELURAKENNE 1 Jyväskylän erityinen kuntajakoselvitys OPETUS- JA KULTTUURIPALVELUIDEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI 1. PALVELUIDEN NYKYTILAN KUVAUS Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen hallinnollinen järjestämistapa vaihtelee kunnittain.

Lisätiedot

Osastosihteeri Kirsi Köönikkä puh. 044 7475911 kirsi.koonikka@nakkila.fi

Osastosihteeri Kirsi Köönikkä puh. 044 7475911 kirsi.koonikka@nakkila.fi 16.8.2012 Nakkilan kunnan järjestämä varhaiskasvatus siirtyi 1.8.2009 alkaen osaksi Nakkilan kunnan kasvatus- ja opetustointa. Varhaiskasvatuksen hallinnollinen ohjaus, seuranta ja valvonta on sivistyslautakunnalla

Lisätiedot

Kuulemistilaisuudet. Nojanmaan ja Nätkin koulujen 6.-luokkalaisten siirtyminen Mertalan kouluun alkaen

Kuulemistilaisuudet. Nojanmaan ja Nätkin koulujen 6.-luokkalaisten siirtyminen Mertalan kouluun alkaen Kuulemistilaisuudet Nojanmaan ja Nätkin koulujen 6.-luokkalaisten siirtyminen Mertalan kouluun 1.8.2013 alkaen Perusopetuksen oppilasmäärän kokonaisennakointi 3500 3000 2963 2929 2860 2770 2709 2500 2634

Lisätiedot

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015 Tehtäväalue: 209150 Varhaiskasvatus Tehtäväalueen palveluajatus: Varhaiskasvatus käsittää lasten päivähoidon, esiopetuksen ja koululaisten iltapäiväkerhotoiminnan. Päivähoidon tarkoituksena on tarjota

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset

Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset Kaupunginhallitus 7.5.2015 1 Miksi selvitystyöhön ryhdyttiin? Kaupungin talous ei kestä nykyisellä mallilla jatkamista enää pitkään Kuntaliitosten

Lisätiedot

Heinolan kaupunki. Sivistystoimi Palveluverkkoselvitys 9.3.2015. Johannes Rinkinen

Heinolan kaupunki. Sivistystoimi Palveluverkkoselvitys 9.3.2015. Johannes Rinkinen Heinolan kaupunki Sivistystoimi Palveluverkkoselvitys 9.3.2015 Johannes Rinkinen Lähtökohdat Seminaarin koulu ja Myllyojan koulu väistötiloissa Peruskorjaustarve lukiolla, Niemelä-talon kouluosassa ja

Lisätiedot

Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin seuraavasti:

Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin seuraavasti: JOHTOSÄÄNTÖ / SIVISTYSPALVELUT Hyväksytty Kv 28.3.2013 6 Voimaantulo 1.1.2013 1 Luku SIVISTYSPALVELUIDEN PALVELUALUE 1 Organisaatio Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 153. 153 Lukuvuoden 2016-2017 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

Espoon kaupunki Pöytäkirja 153. 153 Lukuvuoden 2016-2017 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa 23.09.2015 Sivu 1 / 1 3991/12.01.00/2015 153 Lukuvuoden 2016-2017 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh.

Lisätiedot

Urjalan kouluverkkoa koskeva kokonaissuunnitelma 2010 2016

Urjalan kouluverkkoa koskeva kokonaissuunnitelma 2010 2016 Urjalan kouluverkkoa koskeva kokonaissuunnitelma 2010 2016 Kouluverkkotyöryhmä toukokuu 2010 1 Johdanto Urjalan sivistyslautakunta asetti 6 / 18.2.2010 työryhmän laatimaan Urjalan kouluverkkoa koskevan

Lisätiedot

Raimo Salo Erityisen tuen keskus Oulun kaupungin opetustoimi raimo.salo@ouka.fi 044 703 9689

Raimo Salo Erityisen tuen keskus Oulun kaupungin opetustoimi raimo.salo@ouka.fi 044 703 9689 Maahanmuuttajien opetus Oulun kaupungin opetustoimessa hallinnon näkökulmasta Raimo Salo Erityisen tuen keskus Oulun kaupungin opetustoimi raimo.salo@ouka.fi 044 703 9689 Oulun kaupunki Opetustoimi Erityisen

Lisätiedot

Talouden tasapainottamisohjelma 2014-2016 (tarkistettu, 18.11.2013)

Talouden tasapainottamisohjelma 2014-2016 (tarkistettu, 18.11.2013) 1.3 Strategiset kehittämishankkeet 2014 Talouden tasapainottamisohjelma 2014-2016 (tarkistettu, 18.11.2013) Valtuustokauden tavoitteena on tehtyjen linjausten mukaisesti talouden tasapainon saavuttaminen

Lisätiedot

Kouluverkkoselvitys. Tammi-maaliskuu 2016

Kouluverkkoselvitys. Tammi-maaliskuu 2016 Kouluverkkoselvitys Tammi-maaliskuu 2016 Kaupunginvaltuuston toimeksianto talousarviopäätöksen yhteydessä (7.12.2015) Sivistys- ja kulttuuripalveluita kootaan ehyiksi palvelukokonaisuuksiksi palvelukeskittymittäin.

Lisätiedot

Selvitys Raision kaupungin päivähoidosta syksyllä 2015

Selvitys Raision kaupungin päivähoidosta syksyllä 2015 29.10.2015 Selvitys Raision kaupungin päivähoidosta syksyllä 2015 Sivistysjohtaja Matti Sivonen Päivähoidon johtaja Päivi Rantanen Päiväkodinjohtaja Satu Ojala Päiväkodit Raisiossa on syksyllä 2015 toiminnassa

Lisätiedot

Mikko Laaksonen Poliitikon näkökulma opetustoimen uudistuksiin

Mikko Laaksonen Poliitikon näkökulma opetustoimen uudistuksiin Mikko Laaksonen 11.9.2013 Poliitikon näkökulma opetustoimen uudistuksiin RVS 2009-2012 4) KESKITYTÄÄN YDINPALVELUIHIN Palveluverkkoselvitys tehdään kaikkien palveluiden osalta poikkihallinnollisesti ja

Lisätiedot

Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut)

Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut) Hyvinkään varhaiskasvatus ja perusopetus Lapsi Kasvun ja oppimisen asiantuntijat Luokanopettaja Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut) Esiopetuksesta perusopetukseen lastentarhanopettajan,

Lisätiedot

Sivistystoimiala opetus

Sivistystoimiala opetus Sivistystoimiala opetus PALVELU MITTARI TP 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Perusopetuspalvelut Peruskoulut kpl 24 23 23 23 Oppilaita kpl 5 903 5 891 5 860 5 860 * joista erityistä tukea tarvitsevia kpl 431

Lisätiedot

Sivistysvirastossa valmistellaan kuulemiseen päivitetty asiakirjamateriaali. Päivitetty materiaali laitetaan nettisivulle

Sivistysvirastossa valmistellaan kuulemiseen päivitetty asiakirjamateriaali. Päivitetty materiaali laitetaan nettisivulle TÄMÄN ASIAKIRJAN LUKIJALLE TIEDOKSI, ETTÄ TÄSSÄ sivistyslautakunnan iltakoulussa 1.12.2016 esitellyssä materiaalissa on monia kohtia, jotka ovat muuttuneet asian valmistelun edetessä. Sivistysvirastossa

Lisätiedot

Liite 1: Oppilasmäärät alueen kouluissa Liite 2: Laskentamallin perusteet ja koulujen sijainti alueella

Liite 1: Oppilasmäärät alueen kouluissa Liite 2: Laskentamallin perusteet ja koulujen sijainti alueella Keskusta-Ounasjoen palveluverkkoselvitys Liite 1: Oppilasmäärät alueen kouluissa Liite 2: Laskentamallin perusteet ja koulujen sijainti alueella Koulutuslautakunta 17.12.2015 148 Ylikylän Vennivaaran alueen

Lisätiedot

3. Ylöjärven varhaiskasvatussuunnitelma otettiin käyttöön Vuonna 2018 toteutetaan varhaiskasvatussuunnitelman toteutumisen arviointi.

3. Ylöjärven varhaiskasvatussuunnitelma otettiin käyttöön Vuonna 2018 toteutetaan varhaiskasvatussuunnitelman toteutumisen arviointi. Sivistyslautakunta Strategian toteutumista tukevat toiminnalliset tavoitteet 1. Yhteispalvelut: Sivistyslautakunnan alaisilla vastuualueilla (varhaiskasvatus, perusopetus, koululaisten iltapäivätoiminta,

Lisätiedot

Sivistyspalvelut. Tarkastuslautakunta / / 2013

Sivistyspalvelut. Tarkastuslautakunta / / 2013 Sivistyspalvelut Tarkastuslautakunta 17.12.2014 164 / 00.02.01 / 2013 Perustiedot Sivistyspalveluihin kuuluu: Varhaiskasvatus ( perhepäivähoito, päiväkotihoito ja esiopetus) Perusopetus Lukio Vapaa sivistystyö:

Lisätiedot

Kauhava. Nivelvaiheiden vuosikello - esi- ja perusopetus

Kauhava. Nivelvaiheiden vuosikello - esi- ja perusopetus 9.12.2016 Kauhava Nivelvaiheiden vuosikello - esi- ja perusopetus NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO, VARHAISKASVATUS - ESIOPETUS Kuukausi Mitä tehdään/toimenpiteet Vastuuhenkilö/taho Tammikuu Helmikuu Tiedotetaan

Lisätiedot

Vuoden 2012 talousarvio / palvelusopimus / Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut

Vuoden 2012 talousarvio / palvelusopimus / Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 76 05.10.2011 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 87 19.10.2011 Vuoden 2012 talousarvio / palvelusopimus / Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut Opetvarh 76 Sivistys-

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö.

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö. Heinolan kaupunki Kunnallinen johtosääntö III/SIV Sivistystoimi Kaupunginvaltuuston 11.11.2013 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 17.2.2014 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 hyväksymä Sivistystoimen johtosääntö

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelut. (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska)

Varhaiskasvatuspalvelut. (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska) Varhaiskasvatuspalvelut (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska) Puheenvuoron sisältö Peruspalvelukuntayhtymä Kallion esittelyä Varhaiskasvatuspalveluiden esittelyä Kehittämistyö varhaiskasvatuspalveluissa

Lisätiedot

Perusopetuksen kouluverkkoselvitys 2015 (Yleisötilaisuus ) LUONNOS

Perusopetuksen kouluverkkoselvitys 2015 (Yleisötilaisuus ) LUONNOS Perusopetuksen kouluverkkoselvitys 2015 (Yleisötilaisuus 30.11.2015) LUONNOS Kuulemistilaisuus 30.11.2015 Tilaisuuden tarkoitus on kertoa perusopetuksen kouluverkkoon esitettävistä muutoksista Koulujen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lukuvuoden työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lukuvuoden työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa 23.09.2014 Sivu 1 / 1 3815/12.01.00/2014 177 Lukuvuoden 2015-2016 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh.

Lisätiedot

Palveluverkon kehittäminen Suutarila-Tapanilan alueiden johtokuntien tapaaminen

Palveluverkon kehittäminen Suutarila-Tapanilan alueiden johtokuntien tapaaminen Palveluverkon kehittäminen Suutarila-Tapanilan alueiden johtokuntien tapaaminen 8.10.2014 Outi Salo linjanjohtaja Peruskoulut Helsingissä 1.8.2014 yhteensä 143 Peruskoulun oppilasmäärät Helsingissä 20.9.2014

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta 4 22.01.2014. 4 Asianro 260/02.02/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta 4 22.01.2014. 4 Asianro 260/02.02/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (1) 4 Asianro 260/02.02/2014 Perusopetuksen palveluverkostomuutokset 1.8.2014 alkaen Perusopetuksen palveluverkostomuutos: Kemppaanmäen koulun lakkauttaminen 1.8.2014

Lisätiedot

Toimialan ajankohtaiset

Toimialan ajankohtaiset Toimialan ajankohtaiset 7.6. 2017 Taloustilanne Toukokuu/2017 Tulosyksikkö 1000SIVISTYS 1000SIVIST YS Sivistystoimiala Sivistystoimi ala TA 2017 TP 2016 (EUR) (EUR) 1000SIVISTYS Sivistystoimiala 1000SIVIST

Lisätiedot

KOULUTUSLAUTAKUNTA 67

KOULUTUSLAUTAKUNTA 67 KOULUTUSLAUTAKUNTA 67 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/Koulutus Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2012 2013 2014

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (7) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (7) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/216 1 (7) 25 Helsingin kaupungin päättämä varhaiskasvatuksen laajuus ja yksityisen hoidon tuen Helsinki-lisä 1.8.216 alkaen HEL 216-2236 T 2 5 1 Päätös päätti, että yksityisen

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelut ja kustannukset vuonna 2014 (päivitetty 17.6.2015)

Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelut ja kustannukset vuonna 2014 (päivitetty 17.6.2015) Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelut ja kustannukset vuonna 2014 (päivitetty 17.6.2015) Päivähoitoikäisten (10kk 6v) lasten määrän muutos vuosina 2010 2014, kun vuosi 2010=1 1,140 1,120

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) Kaupunginhallitus Sj/3 07.03.2016

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) Kaupunginhallitus Sj/3 07.03.2016 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) 213 Eräiden opetusviraston virkojen perustaminen, lakkauttaminen ja nimikkeiden muuttaminen HEL 2016-000596 T 01 01 00 Päätös päätti 1 perustaa opetusvirastoon

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat

Espoon kaupunki Pöytäkirja Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat 16.12.2015 Sivu 1 / 1 5253/2015 05.10.00 219 Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Mattila, puh. 09 816 23022 Juha Nurmi, puh.

Lisätiedot

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 1 Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 19100 Vaalit Tasavallan presidentin vaalien järjestämiseen saadaan valtionkorvausta 1,70 äänioikeutettua kohti. Kaksien vaalien osalta korvauksia kertyy

Lisätiedot

Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta

Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta Viitekehyksenä perusopetuksen laatukriteerit ja varhaiskasvatuksessa viitekehyksenä on käytetty Valtakunnallisia varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2012 1 (7) Opetuslautakunta OTJ/6 30.10.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2012 1 (7) Opetuslautakunta OTJ/6 30.10.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2012 1 (7) 184 Suomalaisen Yhteiskoulun Osakeyhtiön laina-anomus HEL 2012-012276 T 02 05 03 00 Päätös päätti antaa Suomalaisen Yhteiskoulun Osakeyhtiön 245 000 euron suuruisesta

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan talousarvio 2016

Sivistyslautakunnan talousarvio 2016 1 Oheismateriaali / sivltk 1.9.2015 69 Sivistyslautakunnan talousarvio 2016 Toimintaympäristön muutokset Yhteispalvelut-vastuualue tuottaa sivistysosaston hallinto- ja opiskeluhuollon palveluja, maastouttaa

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE OPETUSVIRASTO Perusopetuslinja Linjanjohtaja

HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE OPETUSVIRASTO Perusopetuslinja Linjanjohtaja HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 032 1 Meilahden ala-asteen koulun johtokunta Pikku Huopalahden ala-asteen koulun johtokunta Meilahden yläasteen koulun johtokunta LAUSUNTOPYYNTÖ PALVELUVERKON KEHITTÄMISESTÄ

Lisätiedot

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset

Lisätiedot

Päiväkoti- ja Kouluverkko. Toinen luonnos

Päiväkoti- ja Kouluverkko. Toinen luonnos Päiväkoti- ja Kouluverkko Toinen luonnos 6.11.2009 Sipoon kunnan kasvustrategiassa varaudutaan 35 000 uuteen asukkaaseen vuoteen 2025 mennessä. Kaavoitusohjelman mukaiset asukasmäärälisäykset ja palveluiden

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

Vasite -tiimi on Utajärven kunnan vapaan sivistystyön ja vapaa-aikapalveluiden henkilöstön tiimi.

Vasite -tiimi on Utajärven kunnan vapaan sivistystyön ja vapaa-aikapalveluiden henkilöstön tiimi. Sivistyspalvelut Liite 1/28.10.2014 Utajärven kunnan sivistyspalvelut tarjoaa osaavan organisaationsa ja verkostoituneen palvelurakenteensa avulla kuntalaisille kehittyneet, asiakaslähtöiset palvelut,

Lisätiedot

Palveluverkkotoimikunnan esitys Nurmijärven palveluverkon tiivistämiseksi. Palveluverkkotoimikunnan raportin tiivistelmä

Palveluverkkotoimikunnan esitys Nurmijärven palveluverkon tiivistämiseksi. Palveluverkkotoimikunnan raportin tiivistelmä Palveluverkkotoimikunnan esitys Nurmijärven palveluverkon tiivistämiseksi Palveluverkkotoimikunnan raportin 29.2.2016 tiivistelmä Nurmijärven palveluverkon tiivistäminen: yhteenveto Lähtökohtana ehdotuksille

Lisätiedot

Koulutuslautakunta Talousarvio 2017

Koulutuslautakunta Talousarvio 2017 Koulutuslautakunta Talousarvio 2017 100,00 90,00 80,00 Toteumat ja talousarviot (Ei sisällä aluelautakunnan resurssia) 80,68 47,70 85,64 49,60 90,03 90,15 51,65 51,41 91,87 52,60 93,13 52,92 94,50 93,79

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulu Askolan kouluverkko kuntalaisilta 3.3.2015

Tulevaisuuden koulu Askolan kouluverkko kuntalaisilta 3.3.2015 Tulevaisuuden koulu Askolan kouluverkko kuntalaisilta 3.3.2015 Kouluverkkotyöryhmän työskentelyn lähtökohdat: Kaikissa alakouluissa investointitarve Oppilasmäärien kasvu Opetussuunnitelmauudistus Prosessi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 197. 197 Lukuvuoden 2014-2015 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

Espoon kaupunki Pöytäkirja 197. 197 Lukuvuoden 2014-2015 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa 25.09.2013 Sivu 1 / 1 4015/12.01.00/2012 197 Lukuvuoden 2014-2015 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Valmistelijat / lisätiedot: Marjo Tuoriniemi,

Lisätiedot

Skenaariot Meilahden ja Pikku Huopalahden kouluverkon kehittämiseksi

Skenaariot Meilahden ja Pikku Huopalahden kouluverkon kehittämiseksi Skenaariot Meilahden ja Pikku Huopalahden kouluverkon kehittämiseksi Haaste ja reunaehdot Meilahden ja Pikku Huopalahden alueen kouluverkkotarkastelussa keskitytään erityisesti seuraaviin haasteisiin.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 13/ (6) Opetuslautakunta OTJ/

Helsingin kaupunki Esityslista 13/ (6) Opetuslautakunta OTJ/ Helsingin kaupunki Esityslista 13/2014 1 (6) 8 Palveluverkkotarkastelun keskeiset linjaukset ja tavoitteet HEL 2014-014402 T 12 00 00 Päätösehdotus Päivähoito Perusopetus Lukiokoulutus päättää palveluverkkotarkastelun

Lisätiedot

Vihdin kunnan johtamisjärjestelmän periaatteet sekä valtuuston koko

Vihdin kunnan johtamisjärjestelmän periaatteet sekä valtuuston koko Vihdin kunnan johtamisjärjestelmän periaatteet sekä valtuuston koko Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se toteaa lausuntonaan oikeusministeriölle, että Vihdin kunnanvaltuustoon valitaan vuoden

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta 63 11.11.2014. 63 Asianro 7202/00.01.02.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta 63 11.11.2014. 63 Asianro 7202/00.01.02.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (1) 63 Asianro 7202/00.01.02.00/2014 Perusopetuksen palveluverkoston muutos 1.8.2016 alkaen: Kemppaanmäen koulun lakkauttaminen ja opetuksen ja oppilaiden siirtäminen

Lisätiedot

VUORENMAAN KOULUN LAKKAUTTAMINEN ALKAEN

VUORENMAAN KOULUN LAKKAUTTAMINEN ALKAEN Sivistyslautakunta 30 03.11.2015 Sivistyslautakunta 34 22.12.2015 Sivistyslautakunta 7 09.02.2016 VUORENMAAN KOULUN LAKKAUTTAMINEN 1.8.2016 ALKAEN 257/12.00/2015, 249/12.00/2014 SIVLTK 30 (Asian valmistelija

Lisätiedot

Kehittämisjohtaja Kari Hakari Etelän infotilaisuus Tilaajaryhmä/kehittämis- ja suunnittelupalvelut

Kehittämisjohtaja Kari Hakari Etelän infotilaisuus Tilaajaryhmä/kehittämis- ja suunnittelupalvelut Tulevaisuuden palvelumalli 2025 Etelän palvelualue Muotiala, Turtola, Nekala, Jokipohja, Taatala, Koivistonkylä, Veisu, Korkinmäki, Viinikka, Nirva, Vihioja, Multisilta, Lahdesjärvi, Sarankulma, Lakalaiva,

Lisätiedot

Korson alueen kouluverkkosuunnitelman tiedotus- ja kuulemistilaisuus klo

Korson alueen kouluverkkosuunnitelman tiedotus- ja kuulemistilaisuus klo Korson alueen kouluverkkosuunnitelman tiedotus- ja kuulemistilaisuus 11.9.2017 klo 18.00-20.30 Ohjelma tilaisuuden puheenjohtajana Katja Syvärinen Tarveselvityksen ja kouluverkkoasian käsittely Ilkka Kalo

Lisätiedot

Lukuvuoden opetusresurssi SIVISTYSTOIMI, OPETUSPALVELUT

Lukuvuoden opetusresurssi SIVISTYSTOIMI, OPETUSPALVELUT Lukuvuoden 2017-2018 opetusresurssi SIVISTYSTOIMI, OPETUSPALVELUT TA 2017 VALMISTELU OPPILASMÄÄRÄ KOULUN ALKAESSA 2012-2016 luokka-aste 13.8.2012 13.8.2013 7.8.2014 11.8.2015 11.8.2016 0 371 383 397 403

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat

Espoon kaupunki Pöytäkirja Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat 10.09.2015 Sivu 1 / 1 3801/05.10.01/2015 25 Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Mattila, puh. 09 816 23022 Elina Pulli, puh.

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot