uiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwerty- qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm- qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm- qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm-

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "uiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwerty- qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm- qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm- qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm-"

Transkriptio

1 qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm VARKAUDEN KAUPUNGIN SIVISTYS- TOIMEN TILA- JA PALVELUSUUNNI- TELMA Koulu- ja päiväkotiverkko 08/2014 qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmrty- uiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwerty- uiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwerty- 1

2 TAUSTAT JA TEHTÄVÄNANTO Varkauden kaupunginhallitus nimesi työryhmän, jonka tarkoituksena on tuoda ratkaisumalli oppilasmäärän vähenemiseen Varkauden kaupungissa. Työryhmään puheenjohtajana toimii sivistysjohtaja Timo Tuunainen. Sivistyslautakunnan edustajina toimivat lautakunnan puheenjohtaja Kaisa Hartikainen-Herranen sekä varapuheenjohtaja Tuula Savolainen. Viranhaltijoista työryhmässä ovat mukana kulttuuri- ja vapaaaikajohtaja Kimmo Kainulainen, sivistystoimen talouspäällikkö Sirpa Paloranta, Soisalo-opiston rehtori Jorma Pesonen, varhaiskasvatuspäällikkö Anne Kumpulainen. Henkilöstöjärjestöjen edustajana ovat olleet Kirsi Nykänen ja Mari Teittinen. Asiantuntijoina työryhmässä ovat rehtorit Paavo Tervonen ja Merja Laitinen. Työryhmän työskentelyyn on lisäksi osallistunut tilapalvelusta Ari Kupiainen ja Markku Miettinen. Kaupunginhallitus on nimennyt työryhmän jäsenet, jonka lisäksi työryhmä voi käyttää apunaan tarvittavia asiantuntijoita. Käytännön asioiden valmisteluista vastaa työryhmän ohjeistuksen perusteella sivistysjohtaja. Tavoitteena on, että muutokset kouluverkkoon toteutetaan vuonna 2016, jolloin on suunniteltu yhden yläkoulun malliin siirtymistä. Päätöksenteossa tulee päästä pitkäaikaisiin ratkaisuihin ja niiden tulee tuoda taloudellista ja toiminnallista säästöä sekä parantaa toiminnan laatua. Selvitystyössä huomioidaan tilaratkaisut, kouluverkon laajuus, esiopetusjärjestelyt sekä hallinnolliset ratkaisut. Päätös tulee valtuuskäsittelyyn syyskuussa Kaupungin talouden tasapainottamistarve on noin yhdeksän miljoonaa euroa. Talous on tarkoitus tasapainottaa vuoden 2016 loppuun menneessä. Talouden tasapainottamisen näkökulmasta tarvitaan toimenpiteitä sekä tulojen lisäämiseen että menojen vähentämiseen. Sivistystoimen talousarvion raami vuodelle 2014 on noin miljoona euroa pienempi kuin kuluvan vuoden talousarvio. Menojen vähentäminen edellyttää sivistystoimessa palvelurakenteisiin liittyviä ratkaisuja. Kaupungin valtuusto vuoden 2014 talousarviota hyväksyessään otti tavoitteeksi yhteen yläkouluun siirtymisen lv alusta lukien. Toinen työhön liittyvä tavoite oli yhteisen kampuksen mahdollistaminen Osmajoentie 75:een. Tässä kokonaisuudessa SAKKY, Savonia ja LUT muodostaisivat vetovoimaisen oppimisympäristön, jolla turvattaisiin ammattikorkeakouluasteen, toisen asteen ja elinkeinoelämän tutkimuspalveluiden säilyminen Varkaudessa. (Kolmas talousarvion tavoite oli Svenska skolan i Varkauden lakkauttaminen, jonka valtuusto kuitenkin päätti säilyttää tietyillä reunaehdoilla.) Työryhmässä on tarkasteltu myös kulttuuri- ja vapaa-ajanpalveluiden sekä Soisaloopiston tilatarpeita. Nämä etenevät päätöksentekoon omana prosessinaan, joskin niillä on yhtymäkohtia yhden yläkoulun mallissa. 2

3 KOULUVERKON JA PÄIVÄKOTIVERKON NYKYTILANNE Varkauden kaupungissa toimii tällä hetkellä kaksi yläkoulua, Kuoppakankaalla ja Päiviönsaaressa. Alakouluja (luokat 1-6) toimii Puurtilassa, Luttilassa, Könönpellossa, Kuoppakankaalla, Repokankaalla, Lehtoniemessä ja Kangaslammilla ja Svenska skolan i Varkaus. Esiopetusta järjestetään Luttilaa lukuun ottamatta kaikissa edellä mainituissa alakouluissa ns. pienten koulun mallin mukaisesti, jossa esi- ja alkuopetusta toteutetaan joustavasti eri oppimistyylit huomioiden. Esiopetusta järjestetään edelleen neljässä päiväkotiyksikössä. Kouluverkkoa on yhdistetty vuonna 2006, jolloin valtuuston päätöksellä päätettiin lakkauttaa Tehtaankoulun ja Joutenlahden ala-aste. Vuonna 2007 lakkautettiin Harjurannan koulu ja vuonna 2010 siirryttiin kahden yläkoulun malliin, jolloin Könönpellon yläkoulu yhdistettiin Päiviönsaaren yläkouluun. Svenska skolan i Varkaus siirtyi Könöpellon koulun yhteyteen lv alussa. Joutenlahden päiväkotiyksikkö lakkautettiin rakennuksen huonon kunnon vuoksi vuonna Sitä ennen vuorohoitoa keskitettiin Taulumäen yksikköön vuonna 2008, jolloin Kinnulan yksikkö poistui varhaiskasvatuksen käytöstä. Ryhmäperhepäivähoitoyksiköt lakkautettiin Kangaslammin yksikköä lukuun ottamatta vuonna Tämän lisäksi kaupungissa on toiminut vuodesta 2012 palvelurahalla toimiva yksityinen päiväkoti Aarrearkku sekä ostopalvelu päiväkoti Nappula, joka muuttui myös palvelurahalla toimivaksi. Päiväkoti Nappulan (54 paikkaa) ja Käpykankaan (80 paikkaa) päiväkotirakennusten huonokuntoisuus pakottaa katsomaan päiväkotiyksiköiden kokonaistilanneratkaisuja vuodelle 2016 kouluverkkotarkastelun yhteydessä. 3

4 KOULUT, KUSTANNUKSET, OPPILASENNUSTEET JA INVESTOINTITARPEET Kokonaisoppilasmääräennuste kouluittain ja lukuvuosittain Alakoulut lk Kangaslampi Kuoppakangas Könönpelto Lehtoniemi Luttila Puurtila Repokangas/yl Repokangas/erlo Svenska yht Yläkoulut lk Kuoppakanags Päiviönsaari Yht lk Kuoppakangas yht lk Oppilasmäärä yht Yllä olevassa oppilasennusteessa ei ole otettu huomioon lv:sta alkaen: - Kuoppakankaan koulun muista kouluista siirtyviä musiikkiluokan oppilaita (3. vuosiluokka) - Könönpellon koulun englantipainotteisella luokalla aloittavia (1. vuosiluokka) - ruotsinkielisessä koulunsa aloittavia - Repokankaan koulun erityisluokille siirtyviä oppilaita LUTTILAN KOULU Luttilan koulu on vuonna 1951rakennettu koulu, joka on pääosin kivikoulu. Koulussa ei ole tehty mittavaa remonttia, koulussa toimii painovoimainen ilmastointi. Koulu sijoittuu Varkauden pohjoisosaan, josta on n. viisi kilometriä keskustaan. Lähin alakoulu on Puurtilassa, jonne on matkaa 4 km. Luttila on asuinalueena pääosin omakotitaloaluetta. Koulun tiloihin sopii enimmillään n. 220 oppilasta. Koulu toimii ns. yksisarjaisena alakouluna antaen opetusta vuosiluokille 1-6. Päätoimisia opettajia koululla on 12. Työsuojelupiirin kehotuksesta koulun teknisten töiden purunpoistoyksikkö tulisi saada kuntoon. Sen kustannusarvio on euroa. Lisäksi koulussa on tulevina vuosina laaja peruskorjaustarve rakennuksen elinkaaresta aiheutuen, joiden kokonaiskustannukset ovat 3,5 miljoonaa euroa. Oppilaskohtaiseksi tilakustannus vuonna 2013 oli 555,75 /oppilas. 4

5 PUURTILAN KOULU Puurtilan koulu on vuonna 1937 rakennettu koulu, joka on pääosin kivikoulu. Koulussa ei ole tehty mittavaa remonttia, koulussa toimii painovoimainen ilmastointi. Koulu sijoittuu Puurtilan kaupunginosaan, josta on n. viisi kilometriä keskustaan. Lähin alakoulu on Luttilassa, jonne on 4 km matkaa. Puurtila on asuinalueena pääosin omakotitaloaluetta. Koulu toimii ns. yksisarjaisena alakouluna antaen opetusta vuosiluokkien 1-6 oppilaille ja lisäksi esiopetusta ns. pienten koulussa. Päätoimisia opettajia koululla on 7, joiden lisäksi esiopetuksesta vastaa yksi opettaja. Työsuojelupiirin kehotuksesta koulun teknisten töiden purunpoistoyksikkö tulisi saada kuntoon. Sen kustannusarvio on euroa. Lisäksi koulussa on tulevina vuosina laaja peruskorjaustarve rakennuksen elinkaaresta aiheutuen, jonka kokonaisarvo on 3,5 miljoonaa euroa. Oppilaskohtaiseksi tilakustannus vuonna 2013 oli 888,06 /oppilas. LEHTONIEMEN KOULU Lehtoniemen koulu on vuonna 1951rakennettu koulu, joka on pääosin kivikoulu. Koulussa ei ole tehty mittavaa remonttia, koulussa toimii painovoimainen ilmastointi. Koulu sijoittuu Häyrilän kaupunginosaan, josta on n. viisi kilometriä keskustaan. Lähin alakoulu on Kuoppakankaalla, jonne on neljä kilometriä matkaa. Lehtoniemi on asuinalueena pääosin omakotitaloaluetta. Alueelle on rakennettu runsaasti vielä luvulla, mutta tällä hetkellä uusien tonttien tarjontaa alueella ei merkittävästi ole. Koulun mahtuu enimmillään n. 280 oppilasta. Koululla annetaan opetusta vuosiluokilla 1-6 sekä esiopetusta ns. pienten koulussa. Päätoimisia opettajia koululla on 13, joiden lisäksi yksi opettaja vastaa esiopetuksesta. Koululla on lähivuosina peruskorjaustarve ikkunoiden uusimisen sekä WC-tilojen osalta. Kustannusarvio kohteen osalta on euroa. Lisäksi koulun elinkaaresta aiheutuva peruskorjaustarpeen suuruus on 5 miljoona euroa. Oppilaskohtaiseksi tilakustannus vuonna 2013 oli 610,23 /oppilas. KÖNÖNPELLON KOULU Könönpellon koulurakennuksessa toimii tällä hetkellä luokat 1-6 sekä esiopetusta ns. pienten koulussa (suomenkielinen ja englanninkielinen esiopetus). Koulu järjestää myös englantipainotteista perusopetusta vuosiluokilla 1-6. Koululla toimii alkaen Svenska Skolan vuosiluokilla 1-6, jossa myös annetaan esiopetusta ruotsinkielellä. Koulu on rakennettu vuosina 1953 ja Koulussa ei ole tehty mittavia kunnostuksia. Könönpellon koulu vaatii täyden remontin, jonka kustannusarvio on 7 miljoonaa euroa. Päätoimisia opettajia koulussa on 16. Oppilaskohtainen tilakustannus vuonna 2013 oli 732,08 /oppilas (luvuissa ei ole huomioitu ruotsinkielisen koulun oppilaita). 5

6 KANGASLAMMIN KOULU Kangaslammin koulu on kaupungin pienin koulu, joka on myös ainoa kuntaliitoksen jälkeen jäljelle Kangaslammilla. Koululla annetaan vuosiluokkien 1-6 opetusta sekä esiopetusta ns. pienten koulussa yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa. Koululla on kolme luokanopettajaa. Koulun tiloihin sopii enimmillään noin 70 oppilasta. Lähivuosina koulun peruskorjaustarve vaatii euron investoinnit. Päätoimisia opettajia koululla on 3. Koulu vastaa myös vastaa esiopetuksen toteuttamisesta. Oppilaskohtaiset tilakustannukset vuonna 2013 olivat 1248,27 /oppilas. KUOPPAKANKAAN KOULU Kuoppakankaan koulu on saneerattu vuonna Rakennus on valmistunut vuosina 1961 ja Koulu on tiloiltaan nykyaikainen. Kuoppakankaalla on rivi-, kerros- ja omakotitaloja. Asuinalueena lapsiperheiden osuus on vähenemässä, eikä alueelle ole suunnitteilla uusia rakennusalueita. Viimeisimpänä on valmistunut Kalastajankadun alue, johon on rakennettu tai rakenteilla viitisentoista omakotitaloa. Kuoppakankaan yhtenäiskoulussa on päätoimisia opettajia 49. Kuoppakankaan alakoululla alkaa esiopetustoiminta ns. pienten koulun mallissa alkaen. Korjaustarvetta koululla on lähivuosina euron edestä. Kuoppakankaan koulun oppilasennusteista puuttuvat musiikkiluokkien vaikutukset, valinta tehdään 3 luokalla. Oppilaskohtaiset tilakustannukset vuosiluokilla 1-6 olivat 401,37 /oppilas ja vuosiluokilla ,53 /oppilas. REPOKANKAAN KOULU Repokankaan koulu sijaitsee kaupungin länsi-osassa. Koulurakennus on uusin koulu, se on rakennettu Kouluun on tehty merkittäviä saneerauksia siellä olleiden kosteusvaurioiden vuoksi. Repokankaan kouluun on keskitetty erityisopetusta, mutta yleisopetus on tiiviisti integroitu sen yhteyteen. Esiopetusta järjestetään ns. pienten koulun mallissa integroidussa erityisryhmässä. Päätoimisia opettajia koululla on 20. Erityisoppilaiden osalta päätökset tehdään vuosittain ja tämä tulee huomioida taulukkoa tulkittaessa. Repokankaan koulun oppilaskohtaiset tilakustannukset olivat 840,58 /oppilas. 6

7 PÄIVIÖSAAREN KOULU Päiviösaaren koulu on yläkoulu, joka antaa opetusta vuosiluokilla 7-9. Koulurakennus on suunniteltu nykyiseen käyttötarkoitukseensa ja se sijaitsee kaupungin keskustassa ja on rakennettu vuosina 1956 ja Koululla joudutaan uusimaan lähivuosina vanhemman osa lämpö- vesi- ja viemäriverkosto, joiden kustannusarvio euroa. Peruskorjauksen kustannusarvio on 10,1 miljoonaa euroa. Päätoimisia opettajia koululla on 31. Päiviönsaaren koulun oppilaskohtaiset tilakustannukset olivat 822,44 /oppilas. SVENSKA SKOLAN I VARKAUS Koulu toimii alkaen Könönpellon alakoulun yhteydessä antaen esiopetusta ja perusopetusta vuosiluokille 1-6 ruotsin kielellä. Koulussa on kaksi päätoimista opettajaa, joista toinen toimii koulun luottamustoimisena johtajaopettajana. Merkittävä osa koulun rahoituksesta tulee ruotsinkielisiltä säätiöiltä (n ). Kaupunginvaltuuston päätöksen ( ) mukaan koulun toiminta lakkautetaan, jos oppilasmäärä laskee alle 12 oppilaan erikoululaiset mukaan lukien. Oppilasmäärä tarkistetaan kunkin vuoden helmikuussa siten, että ensimmäisen kerran tarkistus tehdään helmikuun lopussa Mikäli tehtävissä tarkistuksissa todetaan, että koulun oppilasmäärä jää alle 12 seuraavan lukuvuoden alkaessa, koko koulun toiminta loppuu sen lukuvuoden päättyessä, jona tarkistus on tehty. Koulun jatkamisen ehtona on lisäksi, että sen saama yksityinen ulkopuolinen rahoitus säilyy nykyisentasoisena. VARHAISKASVATUSTOIMINTA JA YKSIKÖT Varkauden kaupungilla on kuusi kunnallista päiväkotia (Taulumäen, Könönpellon, Käpykankaan, Päiviönsaaren, Repokankaan ja Kankunharjun päiväkodit) ja yksi ryhmäperhepäivähoitokoti (Kangaslammilla). Kangaslammin ryhmäperhepäivähoitokoti on Kangaslammin terveystoimen kanssa samassa rakennuksessa. Päivähoidossa toimii lisäksi 25 kunnallista perhepäivähoitajaa. Varkauden kaupungissa on kaksi yksityistä päiväkotia (Nappulan ja Aarrearkun päiväkoti) ja 8 yksityistä perhepäivähoitajaa, joiden palvelut toimivat palvelurahalla. Esiopetusta järjestetään neljässä päiväkotiyksikössä ja kuudella alakoululla (ns. pienten koulu malli). Ruotsinkielinen esiopetus on Svenska Skolan i Varkaus yhteydessä. Koululla esiopetuksessa oleville esioppilaille on järjestetty leikkitoimintaa ennen ja jälkeen esiopetuksen. Leikkitoimintaa ja koululaisten iltapäivätoimintaa on integroitu yhteen mm. tila- ja toimintaratkaisuissa. Avoin varhaiskasvatuspalvelu (perhekerhot, leikkikoulutoiminta ja vertaistukiryhmät) toimii Repokankaan päiväkodin viereisessä rakennuksessa, Revonhännässä (entinen nuorisotila), jossa toimii myös kunnallisen perhepäivähoidon varahoitoryhmä. Päiväkotirakennuksilla ei ole suojelumerkintää. 7

8 Varkauden kaupungin päiväkodit, lapsilukumäärät, perustamisvuosi ja tilakustannukset v Päiväkoti hoitopaik- perutamisv./ Hoito- Pääoma- Yht. / kojen lkm peruskorj.v vuokra vuokra hoitopaikka TAULUMÄEN PÄIVÄKOTI / ,77 KÖNÖNPELLON PÄIVÄKOTI ,97 KÄPYKANKAAN PÄIVÄKOTI / ,30 PÄIVIÖNSAAREN PÄIVÄKOTI / ,97 REPOKANKAAN PÄIVÄKOTI ,41 KANKUNHARJUN PÄIVÄKOTI ,86 KANGASLAMMIN RYHMÄPPH ,75 PIENTEN KOULUT ,35 Varkaudessa on päivähoidon ja esiopetuksen piirissä n. 850 lasta. Heistä noin 200 lasta on esiopetuksessa. Yksityinen päivähoito ja avoin varhaiskasvatus mukaan lukien päivähoidon piirissä on kaiken kaikkiaan reilut 900 lasta. Tämä tarkoittaa, että keskimäärin 63 % ikäisistään on varhaiskasvatuksen piirissä. Varhaiskasvatus on ollut vuodesta 2009 lähtein OKM/sivistyslautakunnan alaista toimintaa. Varhaiskasvatuksen palvelualueesta vastaa varhaiskasvatuspäällikkö. Päiväkotiyksiköiden johtajilla (6) on lähijohdettavanaan päiväkotiyksikön lisäksi alueensa perhepäivähoito ja ryhmäperhepäivähoito Kangaslammilla. Perhepäivähoidossa ei ole omaa perhepäivähoidonohjaajaa. Yksityisestä palvelutuotannosta sekä kuntayhteistyöstä (yhteinen päivähoidon palvelualue 5 kunnan kanssa) vastaa varhaiskasvatuspäällikkö. Päivähoidon lisäksi esiopetusta on järjestetty neljässä kunnallisessa päiväkotiyksikössä ja yhdessä yksityisessä päiväkodissa (Aarrearkku). Kuudella koululla toimivista kahdeksan esiopetusryhmän toiminnasta vastaa henkilöstöhallinnon osalta yhden koululla toimivan esiopetusryhmän lastentarhanopettaja (puolikas virka). Myös kouluilla toimiva esiopetus on osa varhaiskasvatusta. Toiminnan arjen sujuvuudesta vastaa koulun rehtori. Vastuujako on kirjattu ylös ja käsitelty sivistyslautakunnassa. Koulu vastaa Kangaslammin ja Svenska Skolanin esiopetuksesta, joka on integroitu perusopetuksen kanssa. Esiopetuksen ja pienten koulun pääsääntöinen keskittäminen kouluille edesauttaa sitä, että pienemmille lapsille vapautuu päiväkodeista hoitopaikkoja. Erityisvarhaiskasvatuksesta toteuttaa kaksi alueellista erityislastentarhanopettajaa, joille päivähoidon kenttä on jaettu kahteen alueeseen. Päiviönsaaren päiväkodissa toimii kaksi integroitua erityisryhmää erityistä tukea tarvitseville lapsille. Kouluilla esioppilaiden erityisvarhaiskasvatuksesta vastaa koulun erityisopettaja. Taulumäen päiväkodissa kaikki hoitopaikat on tarkoitettu vuorohoitoon (vuorohoitoa on päivähoito klo ulkopuolella, myös viikonloppuisin) Avointa varhaiskasvatustoimintaa, perhekerho- ja leikkikoulutoimintaa, järjestetään Repokankaan päiväkodin viereisessä yksikössä. 8

9 Päiväkoti Nappulassa on 54 hoitopaikkaa ja päiväkoti Aarrearkussa on 66 hoitopaikkaa. Päiväkodit toimivat palvelurahalla. Palvelurahalla toimiminen tarkoittaa sitä, että yhdelle hoitopaikalle on sovittu kattohinta, josta vähennetään huoltajien tulojen mukaan laskettu, kunnallinen asiakasmaksu. Loppuosa on palvelurahaa, jonka kaupunki maksaa palveluntuottajalle, jotta yksityinen palveluntuottaja voi tuottaa päivähoitopalvelua. Yksityinen palveluntuottaja perii asiakkaalta päivähoitomaksun. Myös yksityinen perhepäivähoito toimii palvelurahalla. Palvelurahalla toimivan yksityisen palveluntuottajan hyväksyy lautakunta. KULTTUURI- JA VAPAA-AJAN PALVELUT SEKÄ SOISALO-OPISTO Nuorisopalvelut integroituu yhteisen asiakaspohjansa vuoksi kiinteästi perusopetukseen ja koulukiinteistöjä tulevaisuudessa peruskorjattaessa nuorisotoimella on paremmin mahdollista hyödyntää koulujen tiloja omassa alueellisessa toiminnassaan. Erillisenä nuorisotilana ollut Savontien yksikkö lopetetaan kuluvan vuoden loppuun. Tällä hetkellä kaupungissa on nuorisolle tarkoitettuja tiloja Könönpellon koululla sekä kaupungin kirjaston alakerrassa toimiva nuorisokahvila. Savontien nuorisotilat ovat käytössä ainakin vuoden 2014 loppuun saakka. Nykyisten nuorisotilojen tilakustannukset ovat yht / vuosi. Liikuntapalveluiden tekninen henkilöstö siirtyi teknisen toimeen tilapalveluyksikkö Vaaterin alaisuuteen alkaen. Liikuntapalveluilla on liikuntatalo kaupungissa ja Kangaslammin taajamassa. Kämärillä toimivat varsinainen jäähalli sekä harjoitushalli ja tekojäärata. Liikuntapalveluilla on hallinnassaan Kisapuiston urheilukenttä ja jalkapallokenttiä ympäri kaupunki. Kaupungissa on myös uimahalli, joka on lähivuosina peruskorjauksen tarpeessa. Peruskorjauksen suuruus on vähintään 5 miljoonaa euroa. Museo toimii kahdessa tilassa, entisellä Tehtaan koululla sekä taidemuseo Wredenkadulla. Tehtaankoululle on keskittynyt museon varastot ja arkisto sekä henkilöstö. Näyttelytoiminta tapahtuu Wredenkadulla. Kaupunki on mukana myös Taipaleen kanavamuseon toiminnassa. Ennen kaikkea Tehtaankoulun kiinteistö vaati usean miljoonan suuruisen peruskorjauksen. Kaupungin kirjasto toimii kahdessa toimipisteessä: kaupungilla Osmajoentiellä sekä Kangaslammilla koulun yhteydessä. Kaupungin kirjasto vaatii tulevina vuosina peruskorjauksen. Peruskorjauksen suuruus on noin 4 miljoonaa euroa. Kulttuuripalvelut toimii verkostomaisesti kaupungintalolta käsin tehden yhteistyötä Navitas kehityksen ja kolmannen sektorin sekä yksityisten toimijoiden kanssa. Soisalo-opisto toimii viiden kunnan alueella vapaan sivistystyön sekä musiikkiopiston osalta. Naapurikunnissa toiminta tapahtuu kuntien omistamissa tiloissa tai vuokralla yksityisissä tiloissa. Varkauden kaupungissa toiminta on pääosin omissa tiloissa. Soisalo opisto on osa Varkauden kaupungin sivistystoimea, jossa se toimii omana palvelualueenaan. Opistolla on oma seutujaosto, jonka jäsenet on valittu kaikista jäsenkunnista. 9

10 TOINEN ASTE, KORKEAKOULUASTE, SAKKY, SAVONIA JA LAPPEENRANNAN TEKNINEN YLIOPISTO Koulutusjärjestelmä on murroksessa Varkaudessa ja koko Suomessa myös toisen asteen sekä korkea-asteen osalta. Rahoitusjärjestelmää on uudistettu ja opetuksen aloituspaikkoja vähennetty. Ammattikorkeakoulujen osalta tämä on merkinnyt niiden yhtiöittämistä sekä rahoitusperusteiden muuttumista suoritusperusteisiksi. Samalla aloituspaikkoja on vähennetty sekä ohjattu uudelleen valtakunnan tasolla. Savonia ammattikorkeakoulussa tämä on ilmentynyt siten, että Varkaudessa ainoa nuorisoasteen koulutusmuoto on energiatekniikan opetus, jolloin ammattikorkeakoulun tilantarve kaupungissa on vähentynyt. Savonia tullaan yhtiöittämään vuoden 2015 alusta ja Varkauden kaupunki on tässä mukana. Toisen asteen opetuksesta mukaan lukien lukio-opetus vastaa Varkaudessa SAKKY. Kaupunki on mukana kuntayhtymässä 22,97 % ääniosuudella. Ikäluokkien pieneneminen sekä aloituspaikkojen väheneminen tarkoittavat sitä, että myös koulutuskuntayhtymän tilantarve kaupungissa vähenee. Tulevaisuudessa myös toisen asteen koulutuksen rahoitusperusteet muuttuvat yhä enemmän suoritusperusteisiksi. On myös odotettavissa, että toisen asteen koulutuksenjärjestäjien määrä tulee vähentymään. Lukio-opetuksen osalta on tulossa myös muutoksia. Lakiluonnoksessa esitetään, että oppilasmäärä koulutuksen järjestäjällä olisi 500 opiskelijaa. Varkauden kaupunki, Savonia ja Lappeenrannan tekninen yliopisto ovat solmineet keskenään sopimuksen ns. innovaatioalustasta, jonka tarkoituksena on tiivistää toimijoiden yhteistyötä alueellisen tutkimuksen kehittämiseksi sekä alueen yritysten toimintaedellytysten parantamiseksi. Innovaatioalusta toimii Osmajoentie 75:ssä, nykyisissä Savonian tiloissa. Tällä toimintamallilla pyritään myös lisäämään opiskelijoiden mielenkiintoa energiatekniikan opiskeluun sekä turvaamaan alueen yritysten työvoimatarvetta. Osapuolet ovat käyneet keskenään neuvotteluita tilaratkaisuista ja ne ovat päättymässä. Ratkaisussa SAKKY siirtäisi koko toimintansa Osmajoentie 75:een joko omistajaksi tai vuokralaiseksi. Näillä ratkaisuilla Osmajoentie 28 kävisi SAKKY:lle tarpeettomaksi. Kaupungin ja SAKKY:n välisissä neuvotteluissa kaupunki lunastaisi ns. vihreän rakennuksen kirjanpitoarvolla (n ), joka vähentäisi kaupungin äänimäärää n. 21 %:iin. Tämä ratkaisu mahdollistaa yhteisen kampuksen syntymisen Osmajoentie 75:een. Erityisesti lukio-opetuksen siirtyminen pois nykyisistä tiloista on edellytys yhden yläkoulun syntymiselle. VARKAUDEN KAUPUNKISTRATEGIA Varkauden kaupungin valtuusto vahvisti kaupunkistrategian vuoden 2013 kesäkuussa. Kouluverkkotyöryhmän työskentelyssä on linjattu, että kouluverkkotyöryhmän selvityksen tulee tukea kaupunkistrategiaa. Kaupunkistrategiassa ei määritellä tarkemmin, mitkä palvelut tuotetaan lähipalveluina ja mitkä palvelut voidaan hakea kauempaakin. Varkaudessa kaupunkialueella palvelut ovat lähellä ja ihmisten helposti saatavissa. Strategiassa korostetaan palveluiden laatua, taloudellisuutta sekä vaikuttavuutta. Syr- 10

11 jäytymisen ehkäisyyn tulee kiinnittää erityistä huomiota ja toiminta tulee järjestää prosessinomaisesti yli hallintokuntarajojen. KAUPUNGIN MAANKÄYTTÖ- JA KAAVOITUSSUUNNITELMAT Varkauden kaupungin omistuksessa on vapaita rakennustontteja joka puolella kaupunkia, luovutuskelpoisia tontteja n. 100 kpl, suurimman tarjonnan painottuessa Taipaleeseen, Lehtoniemeen, Luttilaan ja Puurtilaan. Tonttien kysyntä on viime vuosina hiipunut ja tulevaisuuskaan ei näytä tonttikysynnän kannalta lupaavalta. Maankäyttöstrategiana onkin laadukkaan tonttitarjonnan lisääminen määrällisen tarjonnan sijasta, tämä tarkoittaa ranta- tai rannanläheisten tonttien tarjontaa. Tällä hetkellä tarjontaa näistä on käytännössä vain Luttilassa ja Taipaleessa. Tulevaisuudessa tarjonta painottuu Luttilaan (Saviniemi, Ranta-Luttila) ja Puurtilaan (useampi alue). ESITYKSET TILA- JA PALVELURATKAISUT: VARHAISKASVATUS JA PERUSOPETUS Varkauden kaupungissa oppilasmäärät vähenevät ennusteen mukaisesti n. 180 oppilaalla. Kuluvana vuonna toukokuun loppuun mennessä kaupunkiin on syntynyt 57 lasta ja ikäluokat näyttävät pienentyneen pysyvästi alle 200 lapsen. Investointitarpeet nykyisellä kouluverkolla ovat lähivuosien aikana 30,8 miljoonaa euroa. Päivähoidon akuutit investointitarpeet nykyisellä päiväkotiverkolla ovat vuosikymmenen puoliväliin mennessä noin 5 miljoonaa euroa. Kaupungissa siirrytään yhden yläkoulun malliin lv alusta lukien. Kuoppakankaalle syntyy noin 860 oppilaan yhtenäiskoulu, jossa on myös kaksi esiopetusryhmää. Kouluratkaisu perustuu ns. uudisrakennusmalliin, jonka alustava kustannusarvio on n. 5, 5 miljoonaa euroa. Käyttötalouteen saadaan noin vuosittainen nettosäästö. Investoinneissa säästetään n. 4,6 miljoonaa euroa. Ratkaisu mahdollistaa myös kahden heikkokuntoisen päiväkodin (Nappula ja Käpykangas) sulkemisen. Toiminta voi olla joko yksityistä palvelurahalla tapahtuvaa toimintaa tai kaupungin omaa toimintaa. Päiväkodissa olisi noin 100 paikkaa. Yksityinen päivähoitoratkaisu säästää käyttötaloudessa vuosittain n ja kunnallinen päivähoitoratkaisu n Päiväkodin rakentaminen maksaa noin 3 miljoonaa euroa ja siitä tulee tehdä päätös vuoden 2015 talousarviota hyväksyttäessä. Kahden nykyisen päiväkodin (Käpykangas, Nappula) uudelleen rakentamiseen verrattuna investoinneissa säästetään n Ehdotuksen toteutuminen edellyttää sitä, että varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluntuotantoratkaisuja katsotaan yhtenä kokonaisuutena. Edelleen SAKKY:n ja Savonian on päästävä keskinäiseen sopimukseen omista keskinäisistä tilaratkaisuistaan. Kaupungin ja SAKKY:n on tehtävä keskenään erillinen sopimus tilaratkaisuista ja peruspääoman sekä äänimäärän muutoksista, jonka molempien osapuolien päättävät elimet hyväksyvät. 11

12 Tulevaisuudessa oppilasmäärän lasku mahdollistaa esi- ja perusopetuksen keskittämisen neljälle koululle, jotka olisivat Kuoppakangas, Könönpelto, Repokangas sekä uusi perustettava Kankun koulu, johon yhdistyisivät Luttilan ja Puurtilan koulut. Lehtoniemen koulu yhdistyisi Repokankaan kouluun, jonne rakennettaisiin tarvittavat lisätilat. Kangaslammin koulu yhdistyisi Könönpellon kouluun, joka tulee peruskorjata. Järjestelyillä säästettäisiin investoinneissa n. 3 miljoonaa euroa. Edellä mainittu järjestely edellyttää erillistä päätöksentekoa, kaupungilta kykyä riittäviin investointeihin sekä sitä, että kuntarakenteessa ei tapahdu olennaisia muutoksia. TILA- JA PALVELURATKAISUT: KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT SEKÄ SOISALO-OPISTO Kulttuuri- ja vapaa-ajanpalveluiden tilaratkaisujen osalta tehdään erilliset päätökset. Ns. vihreän rakennuksen osalta jatketaan selvitystä sen muuttamista Nuorten taloksi, johon kootaan toimijoita eri palvelualueilta, kolmannelta sektorilta sekä valtionhallinnosta. Varkauden kaupunki on saanut tämän vaihtoehtoon hankerahoituksen ELYkeskukselta. Hankkeen tarkoitus on luoda kaupunkiin toimintamalli, jolla pystytään vähentämään nuorten syrjäytymistä sekä kehittämään prosessinomaista toimintaa yli hallintokuntarajojen. Rakennuksen kunnostamiseen joudutaan varaamaan määräraha, riippumatta siitä, mihin käyttöön se otetaan. UUDEN YHTENÄISKOULUN HALLINNOINTI Kaupungissa on tehty periaatepäätöksiä prosessinomaiseen toimintaan siirtymisestä. Laajemmassa mittakaavassa tämä on mahdollista seuraavalla valtuustokaudella, sillä tämä edellyttää muutoksia myös luottamushenkilöorganisaatiossa. Tähän tuo oman paineensa myös SOTE-uudistus, sillä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestäminen keskittynee viidelle SOTE-alueelle. Esityksessä lähdetään liikkeelle siitä, että uusi koulu on yhtenäiskoulu. Tällöin koululla on yksi toiminnasta vastaava rehtori ja koulun koko huomioiden se tarvitsee myös apulaisrehtorin. Kaupungin kouluille on muodostettu johtoryhmiä tukemaan rehtoria sekä kehittämään koulujen toimintaa. Järjestelyt eivät ole aiheuttaneet ylimääräisiä kustannuksia, sillä niissä on käytetty virkaehtosopimukseen käytettävää TVA-rahaa. Uuden yhtenäiskoulun hallintojärjestelyihin on käytettävä koulun koon vuoksi erityistä huomiota. Rehtorin paikka tultaneen laittamaan julkiseen hakuun vuoden 2016 aikana. PEDAGOGISET JA STRATEGISET PERUSTEET Yhteen isoon yhtenäiskouluun siirtyminen luo haasteita toiminnan järjestämiseen niin tilaratkaisujen, pedagogiikan kuin hallinnonkin osalta. Ratkaisulla saadaan aikaan säästöjä niin investointien kuin käyttötaloudenkin osalta. Ratkaisu lisää yläkoulun oppilaiden tasa-arvoa tilojen käytön osalta, oppilashuollon palveluiden osalta sekä valinnaisuuden osalta. Haasteen luo koulun koko sekä tilojen hajanaisuus koulun osalta, koska toimintaa joudutaan järjestämään useammassa eri rakennuksessa. Tämän vuoksi päätös asiasta tulee tehdä jo nyt. 12

13 LIITTEET 1. Käyttökustannusmuutokset Päiviönsaaren koulun yhdistämisestä Kuoppakankaan kouluun ( /vuosi) 2. Varhaiskasvatuksen kahden päiväkodin (Käpykangas ja Nappula) purkaminen ja yhden uuden päiväkodin rakentaminen. Uusi päiväkoti / käyttökustannusten vertailu oman toiminnan ja yksityisen päiväkodin välillä 3. Rakennusinvestointitarpeet nykyisessä perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen verkossa 2020 luvun loppuun 13

14 Liite 1. Varkauden kaupungin sivistystoimen palvelusuunnitelmaan/koulu- ja päiväkotiverkko Käyttökustannusmuutokset, yksi yläkoulu Kuoppakankaalle ( /vuosi) Kustannussäästö Kustannuslisäys Opetuksen palkkakulusäästö (= tuntikehyssäästö) Päiviönsaaren koulun tilavuokrat Nykyisen lukion tilavuokrat Uudisrakennuksen tilavuokrat Oppilasruokailukulut Koulukuljetuskustannusten nousu Päiviönsaaren koulun tilojen ulkopuolisen käytön tulot Yht Kokonaissäästö

15 Liite 2. Varkauden kaupungin sivistystoimen palvelusuunnitelmaan/koulu- ja päiväkotiverkko Varhaiskasvatuksen kahden päiväkodin (Käpykangas ja Nappula) purkaminen ja yhden uuden päiväkodin rakentaminen. Uusi päiväkoti / käyttökustannusten vertailu oman toiminnan ja yksityisen päiväkodin välillä Toimenpide Kustannussäästö / vuosi Yhden esiopetusryhmän siirto päiväkodista Kuoppakankaan koululle (Pienten koulu) Päiväkoti Nappulan lakkautus Kustannukset omana toimintana Kustannukset yksityisenä päiväkotina Käpykankaan päiväkodin lakkautus Uuden 100-paikkaisen päiväkodin käyttökustannukset/vuosi Yhteensä Kokonaissäästö (ilman rakennusinvestointeja)

16 Liite 3. Varkauden kaupungin sivistystoimen palvelusuunnitelmaan/koulu- ja päiväkotiverkko Rakennusinvestointitarpeet nykyisessä perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen verkossa 2020 luvun loppuun Perusopetus, nykyinen palveluverkko Koulu rakennusinvestointi milj. (noin). Könönpellon koulu 7 Lehtoniemen koulu 5 Luttilan koulu 3,5 Puurtilan koulu 3,5 Kangaslammin koulu 0,7 Päiviönsaaren koulu 10,1 Repokankaan koulu 1 Yhteensä 30,8 milj. Investointivaihtoehdot Kuoppakankaalle A. Uudisrakennusvaihto (vuosiluokat 0-6) Alustava kustannusarvio n. 5,5 miljoonaa euroa. Lukio saneerataan, tekniseen opetukseen lisätiloja, Osmajoentie 28 B (vihreä rakennus) Nuorten taloksi tai muuhun käyttöön. B. Ns. Vihreä rakennus opetuskäyttöön Alustava kustannusarvio 3,3 3,7 miljoonaa euroa. Lukio saneerataan, tekniseen opetukseen lisätiloja, Osmajoentie 28 B (vihreä rakennus), lisäluokkien rakentaminen. Varhaiskasvatuksessa rakennusinvestoinnit lähivuosina n. 5 miljoonaa euroa (Käpykankaan päiväkoti ja päiväkoti Nappula). Uusi n. 100-paikkainen päiväkoti, investoinnin suuruus n. 3 miljoonaa euroa 16

Kuntarakenneselvitys

Kuntarakenneselvitys 1 Kuntarakenneselvitys Varkaus Heinävesi Joroinen - Leppävirta Sivistystoimen selvitystyöryhmän loppuraportti Sivistystoimen työryhmä Koulutoimenjohtaja Taisto Kainulainen, työryhmän puheenjohtaja, Leppävirta

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Varhaiskasvatuksen. Uudessakaupungissa. Palveluverkkoselvitys

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Varhaiskasvatuksen. Uudessakaupungissa. Palveluverkkoselvitys UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Varhaiskasvatuksen perusopetuksen Uudessakaupungissa ja kiinteistöt Palveluverkkoselvitys Palveluverkkoselvitys 1 (35) FCG KONSULTOINTI OY P24201P001 Palveluverkkoselvitys 2 (3)

Lisätiedot

Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025

Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025 Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025 Luonnos KUNLA 23.4.2013 Ehdotus KUNLA 1.10.2013 KH 21.10.2013 KUNLA 21.11.2013 KH 2.12.2013 www.nurmijarvi.fi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Palveluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Salon kaupunki. Kouluverkkoselvitys. Hyvinvointipalvelut, Lasten ja nuorten palvelualue

Salon kaupunki. Kouluverkkoselvitys. Hyvinvointipalvelut, Lasten ja nuorten palvelualue Salon kaupunki Kouluverkkoselvitys Hyvinvointipalvelut, Lasten ja nuorten palvelualue 25.02.2014 Sisällysluettelo Työryhmän ehdotus 1. Toimeksianto 2. Työryhmän tavoitteet työskentelylle 3. Lähtökohdat

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetusvirasto

Kasvatus- ja opetusvirasto Kasvatus- ja opetusvirasto Versio 7.0, 21.3.2014 EK Sivu 1 Sisältö TAUSTAA... 5 Asian aikaisempi käsittely... 6 Opetustoimen palveluverkon kehittämisen peruslinjaukset... 7 Oppilasmäärät... 7 Nykytila...

Lisätiedot

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Lopullinen versio 150611 Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Oy Audiapro Ab Aija Tuimala 2 Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustaa...3 1.1.Kuntalaiskysely palveluverkosta...3

Lisätiedot

KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUALUE

KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUALUE KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUALUE Sisällysluettelo 1 VARHAISKASVATUSPALVELUT... 3 2 PERUSOPETUS JA NUORISOTOIMI... 8 3 LUKIOKOULUTUS... 21 4 KASVUN JA OPPIMISEN TUEN PALVELUT... 29 2 1 VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Sivistyspalvelut kuntarakenne-selvityksessä

Sivistyspalvelut kuntarakenne-selvityksessä Sivistyspalvelut kuntarakenne-selvityksessä Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta ja Tammelan kunta tekevät vapaaehtoisen kuntarakenneselvityksen. Hankkeen tavoitteena on mm. tehdä selvitys

Lisätiedot

Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa

Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa 6.5.2012 Sisältö 1. Taustaksi 3 2. Varhaiskasvatuksen kokonaisuus

Lisätiedot

SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN KEHITTÄMISEKSI

SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN KEHITTÄMISEKSI Pöytyän kunta SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN KEHITTÄMISEKSI Suunnitelma nähtäväksi kuntalaisten ja muiden itsensä osallisiksi katsovien vaikuttamismahdollisuuksia sekä lausuntojen antamista varten

Lisätiedot

Pohjois-Euran varhaiskasvatuspalvelut 495/12.05.00/2012

Pohjois-Euran varhaiskasvatuspalvelut 495/12.05.00/2012 Kasvatus- ja opetuslautakunta 78 17.10.2012 Kasvatus- ja opetuslautakunta 90 21.11.2012 Kasvatus- ja opetuslautakunta 19 03.04.2013 Kasvatus- ja opetuslautakunta 23 19.06.2013 Kunnanhallitus 188 12.08.2013

Lisätiedot

Varhaiskasvatusverkkoselvitys

Varhaiskasvatusverkkoselvitys Salon kaupunki Varhaiskasvatusverkkoselvitys Hyvinvointipalvelut, Lasten ja nuorten palvelualue 03.06.2014 1 Sisällysluettelo 1. Toimeksianto... 3 2. Työryhmän tavoitteet työskentelylle... 3 3. Varhaiskasvatus...

Lisätiedot

Työryhmäraportti. Nykytilan kuvaus sekä uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen

Työryhmäraportti. Nykytilan kuvaus sekä uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Työryhmäraportti Nykytilan kuvaus sekä uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Kasvatus-, opetus- ja vapaa-aikatoimen työryhmä 20.3.2014 1 Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 Työryhmän

Lisätiedot

Palveluverkkosuunnitelman liitteet 1. Investointisuunnitelma 2. Varhaiskasvatuksen kustannusvertailu eri kokoisista päiväkodeista 3.

Palveluverkkosuunnitelman liitteet 1. Investointisuunnitelma 2. Varhaiskasvatuksen kustannusvertailu eri kokoisista päiväkodeista 3. Palveluverkkosuunnitelman liitteet 1. Investointisuunnitelma 2. Varhaiskasvatuksen kustannusvertailu eri kokoisista päiväkodeista 3. Nummelanharjun koulukeskus 4. Vihdin kunnan koulutoimen painopisteet

Lisätiedot

Nokian kouluverkko- ja johtamisjärjestelmä

Nokian kouluverkko- ja johtamisjärjestelmä FCG KONSULTOINTI Nokian kouluverkko- ja johtamisjärjestelmä Selvitys FCG KONSULTOINTI OY P26251 FCG KONSULTOINTI OY Selvitys 1 (48) Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 Tehtävän rajaus... 3 1.2 Selvityksessä

Lisätiedot

KAJAANI VUOLIJOKI KUNTALIITOSSELVITYS

KAJAANI VUOLIJOKI KUNTALIITOSSELVITYS KAJAANI VUOLIJOKI KUNTALIITOSSELVITYS 8.3.2006 2 Sisältö Johdanto........................................... 5 1 Yleistä.......................................... 6 1.1 Historiaa........................................

Lisätiedot

LUONNOS 3.2.2014. Sodankylän kunnan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 2014 2017

LUONNOS 3.2.2014. Sodankylän kunnan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 2014 2017 LUONNOS 3.2.2014 Sodankylän kunnan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 2014 2017 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 1 1. Johdanto... 2 2. Sodankylän varhaiskasvatuksen ja koulutuksen

Lisätiedot

KOULUVERKKOSUUNNITELMA

KOULUVERKKOSUUNNITELMA 1 EURAN KUNNAN KOULUVERKKOSUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2020 10.5.2015 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 NYKYTILA 2.1 Varhaiskasvatus 2.2 Perusopetus 2.3 Toisen asteen koulutus 2.4 Yleistä 2.5 Koulukiinteistöt

Lisätiedot

Hiiden koulun tulevaisuutta koskeva selvitys

Hiiden koulun tulevaisuutta koskeva selvitys 2014 Hiiden koulun tulevaisuutta koskeva selvitys Kasvatus- ja opetuslautakunta HIIDEN KOULUN TULEVAISUUTTA KOSKEVA SUUNNITTELMA 29.10.2014 30.9.2014 Selvitys Sivistystoimi Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

LAUKAAN KOULUVERKKOSELVITYS LAUKAAN KOULUTUSLAUTAKUNTA

LAUKAAN KOULUVERKKOSELVITYS LAUKAAN KOULUTUSLAUTAKUNTA LAUKAAN KOULUVERKKOSELVITYS LAUKAAN KOULUTUSLAUTAKUNTA LOKAKUU 2005 2 SISÄLTÖ 1. KOULUVERKON SELVITYSTYÖN TAUSTAA 3 2. NYKYINEN KOULUVERKKO 3 3. OPPILASENNUSTEET V. 2006 2012 12 4. ERITYISOPETUS 15 5.

Lisätiedot

LOIMAAN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA SELVITYS JULKISISTA PALVELUISTA

LOIMAAN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA SELVITYS JULKISISTA PALVELUISTA FCG Finnish Consulting Group Oy Loimaan kaupunki LOIMAAN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA SELVITYS JULKISISTA PALVELUISTA Raportti 137-P14421 7.10.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Raportti I 7.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

YHDISTYMISSELVITYKSEN SIVISTYSTYÖRYHMÄN VÄLIRAPORTTI

YHDISTYMISSELVITYKSEN SIVISTYSTYÖRYHMÄN VÄLIRAPORTTI ASKOLA LAPINJÄRVI LOVIISA MYRSKYLÄ PORNAINEN PORVOO SIPOO LAPPTRÄSK LOVISA MÖRSKOM BORGNÄS BORGÅ SIBBO ASKOLAN, LAPINJÄRVEN, LOVIISAN, MYRSKYLÄN, PORNAISTEN, PORVOON JA SIPOON YHDISTYMISSELVITYKSEN SIVISTYSTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (65) Kaupunginhallitus 24.02.2014. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (65) Kaupunginhallitus 24.02.2014. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (65) Kokoustiedot Aika maanantai klo 15:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja Leila

Lisätiedot

kehittämistarpeet Seinäjoella

kehittämistarpeet Seinäjoella VARHAISKASVATUS 2012 Varhaiskasvatuksen kehittämistarpeet Seinäjoella 2016 saakka SISÄLLYSLUETTELO 1. VISIO, ARVOT JA TOIMINTA-AJATUS... 3 1.1. Visio... 3 1.2. Arvot ja periaatteet... 3 1.3. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Perusopetuksen ja päivähoidon palveluverkkoselvittys

Perusopetuksen ja päivähoidon palveluverkkoselvittys RAAHEN KAUPUNKI Perusopetuksen ja päivähoidon palveluverkkoselvitys FCG KONSULTOINTI OY P21270P001 1 (74) Oksanen Raila Sisällys 1 Johdantoo... 1 1.1 Tehtävän rajaus ja selvityksen materiaalista sopiminen.........

Lisätiedot

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS FCG KONSULTOINTI OY Mikko Kenni, Anna Laiho, Jussi Kukkonen LUONNOS Työvaliokunnan elinvoima-tarkastelu Kuntien elinvoima voidaan nähdä kattavan laajemmin eri elementtejä

Lisätiedot

LOVIISAN JA LAPINJÄRVEN YHDISTYMISSELVITYS

LOVIISAN JA LAPINJÄRVEN YHDISTYMISSELVITYS LOVIISAN JA LAPINJÄRVEN YHDISTYMISSELVITYS VÄLIRAPORTTI OHJAUSRYHMÄ 28.08.2014 Risto Nieminen 29.7.2014 2 Sisältö 1. JOHDANTO... 3 1.1 SELVITYKSEN TAUSTA... 3 1.2 SELVITYKSEN TOIMEENPANO... 3 1.3 YHDISTYMISSELVITYSTÄ

Lisätiedot

SIVI-TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI

SIVI-TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI 24.6.2014 SIVI-TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI Sisällysluettelo 1. Sivi-työryhmän loppuraportti... 2 2. Työryhmän organisointi ja työskentelytapa... 2 3. Työryhmän tarkastelun kohteena olevien palveluiden tai

Lisätiedot

Tiivistelmä 1 Palvelustrategian ja tuottavuusohjelman lähtökohdat 2 Palveluihin vaikuttavien tekijöiden muutoksia 3 Tuottavuusohjelma

Tiivistelmä 1 Palvelustrategian ja tuottavuusohjelman lähtökohdat 2 Palveluihin vaikuttavien tekijöiden muutoksia 3 Tuottavuusohjelma !! " # $ ## 1 Sisällysluettelo Tiivistelmä 3 1 Palvelustrategian ja tuottavuusohjelman lähtökohdat 4 2 Palveluihin vaikuttavien tekijöiden muutoksia 4 2.1 Väestörakenteen muutos ja palvelutarpeen muuttuminen

Lisätiedot

1. Varhaiskasvatuksen käsitteitä ja valtakunnalliset reunaehdot

1. Varhaiskasvatuksen käsitteitä ja valtakunnalliset reunaehdot 1. Varhaiskasvatuksen käsitteitä ja valtakunnalliset reunaehdot 1.1 Varhaiskasvatus ja päivähoito Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaan varhaiskasvatus on pienten lasten eri elämän piireissä tapahtuvaa

Lisätiedot