Kuntarakenneselvitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntarakenneselvitys"

Transkriptio

1 1 Kuntarakenneselvitys Varkaus Heinävesi Joroinen - Leppävirta Sivistystoimen selvitystyöryhmän loppuraportti Sivistystoimen työryhmä Koulutoimenjohtaja Taisto Kainulainen, työryhmän puheenjohtaja, Leppävirta Sivistystoimenjohtaja Timo Tuunainen, Varkaus Sivistysjohtaja Maarika Kasonen, Heinävesi Sivistysjohtaja Timo Smolander, Joroinen Sivistysjohtaja Petri Vainikka, Joroinen Henkilöstön edustaja Kirsi Nykänen, Varkaus (Vara: henkilöstön edustaja Eero Holopainen, Leppävirta) Sivistysjohtaja Johanna Vesterinen, työryhmän sihteeri, Leppävirta

2 2 TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTIN SISÄLTÖ Työryhmien tehtävä 1. Nykytilan kuvaus 1.1 Sivistystoimen kuvaus kunnittain 1.2 Sivistystoimen lautakunnat kunnissa 1.3 Sivistystoimen hallinnon viranhaltijat 1.4 Varhaiskasvatus 1.5 Koulutoimi: esiopetus, perusopetus, lukiokoulutus 1.6 Kansalaisopisto Soisalo-opisto 1.7 Kirjastotoimi 1.8 Nuorisotoimi 1.9 Liikuntatoimi 1.10 Kulttuuritoimi 2. Palvelujen tavoitteet ja organisointi uudessa kunnassa 2.1 Esi- ja perusopetus 2.2 Lukiokoulutus 2.3 Hallinnon organisointi 2.4 Palvelujen organisointi 3. Arvio uuden kunnan perustamisvaikutuksista 4. Erityiskysymykset 5. Kunta- ja palveluyhteistyömahdollisuudet LIITTEET: Kuntakohtaiset oppilasennusteet, Koulu- ja oppilaskohtaiset kustannukset Työryhmien tehtävä Työryhmien tehtävänä oli valmistella kuntaliitosselvityksen ohjausryhmälle oman vastuualueensa osalta selvitykset 1. alueen ja kuntien nykytilanteesta, 2. yhdistymisen mahdollisuuksista ja vaikutuksista sekä 3. organisoitumisen ja palveluiden järjestämisen uudessa kunnassa. Sivistystoimen työryhmä kokoontui kaikkiaan 5 kertaa, tapaamisten muistiot löytyvät osoitteesta 1. Nykytilan kuvaus: Sivistyspalveluiden organisointi kunnissa Kuntien sivistyspalveluihin kuuluu Varhaiskasvatus (Leppävirtaa lukuun ottamatta) Perusopetus Lukiokoulutus (Varkaus: SAKKY järjestäjänä) Kansalaisopisto ja taiteen perusopetus Soisalo-opisto

3 3 Ammatillinen koulutus (Leppävirta ja Varkaus ovat mukana SAKKY:n jäsenkuntina) Kulttuuritoimi Kirjastotoimi Liikuntatoimi Museotoimi (vain Varkaus) Nuorisotoimi 1.1 Sivistystoimen kuvaus kunnittain Varkaus Varkauden kauden kaupungin sivistystoimi koostuu neljästä palvelualueesta, jotka ovat varhaiskasvatus, perusopetus, kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut sekä vapaa sivistystyö (seudullinen Soisalo-opisto). Sivistysjohtaja johtaa toimialaa sekä oto:na perusopetusta. Muilla kolmella palvelualueella on oma palvelualueen esimies. Toiminta on sivistyslautakunnan alaista, mutta Soisalo-opistolla on seutujaosto, jossa on edustus Varkauden lisäksi Heinävedeltä, Joroisista ja Leppävirralta. Sivistystoimen hallinto TP 2013: TA 2014: Varhaiskasvatuksen toimintakulut TP 2013: TA 2014: Perusopetuksen toimintakulut TP 2013: TA 2014: Kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluiden toimintakulut TP 2013: TA 2014: Vapaan sivistystyön toimintakulut TP 2013: TA 2014: Sivistystoimen toimintakulut TP 2013: TA 2014: Heinävesi Heinäveden kunnan sivistystoimi muodostuu neljästä osastosta varhaiskasvatus, perusopetus, toisen asteen opetus ja vapaa sivistystyö. Sivistysjohtaja johtaa koko toimialaa sekä kaikki osastot lukuun ottamatta varhaiskasvatusta, jota johtaa varhaiskasvatusjohtaja. Sivistystoimen hallinto TP2013: TA2014: (=koulutoimisto) sisältyvät perusopetuksen toimintakuluihin Varhaiskasvatuksen toimintakulut TP 2013: TA 2014: Perusopetuksen toimintakulut TP 2013: TA 2014: Kulttuuri- ja vapaa-ajan TP2013: TA2014: palveluiden toimintakulut Vapaan sivistystyön toimintakulut TP2013: TA2014: (Musiikkiopisto, Soisalo-opisto) Lukiokoulutuksen toimintakulut TP 2013: TA 2014: Sivistystoimen toimintakulut TP 2013: TA 2014: Joroinen Joroisten kunta tuottaa Joroisissa varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukio-opetuksen, koululaisten iltapäivätoiminnan, vapaa-aikatoimen (kulttuuri, liikunta, nuoriso) ja kirjaston palvelut

4 4 (Toenperän kirjasto: Joroinen, Juva, Rantasalmi). Vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen palvelut ostetaan Soisalo-opistolta. Määräaikainen sivistysjohtaja, asti, vastaa toimialasta apunaan varhaiskasvatuksen esimies, kirjastotoimenjohtaja ja vapaa-aikatoimen päällikkö. Sivistystoimen hallinto TP 2013: TA 2014: Sivistystoimen hallinnonkulu sisältyy toimialojen kuluihin. Hallintokulu laskutetaan toimialan yleiskuluna yksiköiltä prosentuaalisesti välittömien kulujen suhteessa. Varhaiskasvatuksen toimintakulut TP 2013: TA 2014: Perusopetuksen toimintakulut TP 2013: TA 2014: Kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluiden toimintakulut TP 2013: TA 2014: Vapaan sivistystyön toimintakulut TP 2013: TA 2014: Lukion toimintakulut TP 2013: TA 2014: Kirjaston toimintakulut TP 2013: TA 2014: Sivistystoimen toimintakulut TP 2013: TA 2014: Leppävirta Leppävirran kunnan sivistysosasto muodostuu koulutoimen ja sivistystoimen tulosalueista. Sivistysosastoa johtaa osastopäällikkö. Koulutoimesta vastaava virkamies on koulutoimenjohtaja, toimielin koululautakunta. Sivistysosastosta vastaa sivistysjohtaja, toimielin kulttuuri- ja vapaaaikalautakunta. Sivistysosaston hallinto (koulu+siv.) TP2013: TA2014: Perusopetuksen toimintakulut TP2013: TA2014: Lukion toimintakulut TP2013: TA2014: Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimintakulut TP2013: TA2014: Vapaan sivistystyön toimintakulut TP2013: TA2014: Koulutoimen toimintakulut TP 2013: TA 2014: Sivistystoimen toimintakulut TP 20123: TA 2014: Sivistysosasto yhteensä TP 2013: TA 2014: Varhaiskasvatus (perusturva) TP2013: TA2014: Sivistystoimen lautakunnat kunnissa Varkaus Sivistyslautakunta, 11 jäsentä Sivistyslautakunnan toimialaan kuuluvat: varhaiskasvatus, perusopetus, kirjastopalvelut, kulttuuripalvelut, liikuntapalvelut, museopalvelut, nuorisopalvelut ja Soisalo-opisto. Sivistyslautakunta huolehtii toimialansa lainsäädännössä, muissa säädöksissä määritellyistä sekä muista erikseen määrätyistä tehtävistä.

5 5 Lisäksi lautakunnan tehtävänä on järjestää laadukkaat ja monipuoliset koulutus-, kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut. Tehtävänsä toteuttamiseksi lautakunta ja sen alainen organisaatio toimivat tiiviissä yhteistyössä vapaan kansalaistoiminnan, yrityselämän, eri viranomaisten, ympäristökuntien ja muiden tahojen kanssa. Heinävesi Sivistyslautakunta, 7 jäsentä Sivistyslautakunta vastaa opetustoimesta ja vapaan sivistystyön palvelujen sekä varhaiskasvatuksen järjestämisestä. Toimiala vastaa yleissivistävästä koulutuksesta, johon kuuluu esiopetus, perusopetus ja lukiokoulutus sekä kirjasto-, nuoriso-, liikunta- ja kulttuuripalveluista ja vapaasta sivistystyöstä (Soisalo opisto, musiikkiopisto, taiteen perusopetus) sekä varhaiskasvatuksesta (perhepäivähoito, päiväkotihoito, esiopetus, avoin varhaiskasvatus, lastenhoidontuki). Lautakunnan esittelijänä toimii toimialapäällikkö. Joroinen Sivistyslautakunta, 5 jäsentä Lautakunta hoitaa seuraavissa laeissa säädetyistä tehtävistä ja toimii laeissa tarkoitettuna toimielimenä: laki lasten päivähoidosta (36/73), perusopetuslaki (628/98), lukiolaki (629/98), kirjastolaki (904/98), kunnan kulttuuritoiminnasta annettu laki (728/92), taiteen perusopetuksesta annettu laki (633/98), nuorisolaki (72/06), liikuntalaki (1054/98) ja museolaki (729/92). Sivistyslautakunta päättää 1. varhaiskasvatuksen suunnitelmasta, esiopetuksen, perusopetuksen ja lukio-opetuksen opetussuunnitelmista 2. koulujen lukuvuoden työajasta 3. koulukuljetusperiaatteet 4. lukion opiskelijaksi ottamisen perusteista 5. nuoriso-, liikunta- ja kulttuuritoimen avustusten jakamisperiaatteista ja ohjeista 6. kunnassa järjestettävästä esiopetuksesta 7. kirjallisen varoituksen antamisesta ja oppilaan erottamisesta koulusta määräajaksi, 8. perusopetuslain mukaisen aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämistavasta, 9. perusopetuksen oppilaan ottamisesta tai siirrosta erityisopetukseen tai 11-vuotiseen opetukseen mikäli vanhemmat vastustavat siirtoa 10. perusopetukseen valmistavan tai lisäopetuksen järjestämisestä 11. toimialansa hankkeisiin ja kokeiluihin osallistumisesta 12. palvelujen ostamisesta Soisalo-opistolta/kansalaisopistolta. Lisäksi lautakunnalla tehtäviin kuuluu ratkaista muut lautakunnille annetut yleisen ratkaisuvallan tehtävät. Leppävirta Koululautakunta, 9 jäsentä Perusopetuksesta ja lukiosta annetussa lainsäädännössä kunnan ratkaistavaksi säädetyt muut kuin viranhaltijoiden ratkaistavaksi siirretyt asiat, mutta esiopetuksen osalta vain yhdysluokissa tapahtuvaa esiopetusta koskien. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, 9 jäsentä Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ratkaistavat asiat: 1. Kirjastolaitoksen käyttösäännöt 2. Seurojen, yhdistysten ja yhteisöjen toiminta-avustusten jakamisperusteet 3. Liikuntatoimen sekä kansalais- ja musiikkiopiston ostopalvelut 4. Ulkoilureittien sijoittamissopimusten ja käytön

6 6 korvausten perusteet 5. Liikuntapaikkojen käyttömaksuista päättäminen 6. Kotiseutumuseon käytöstä perittävät maksut ja taksat 7. Kirjastotoimen maksut ja taksat 1.3 Sivistystoimen hallinnon viranhaltijat Varkaus Heinävesi Joroinen Leppävirta Sivistysjohtaja Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Varhaiskasvatuspäällikkö 4 Toimistosihteeriä Sivistysjohtaja Varhaiskasvatusjohtaja 2 Toimistosihteeriä Sivistysjohtaja (määräaik., asti) Vapaa-aikatoimen päällikkö Varhaiskasvatuksen esimies Sivistystoimen sihteeri Toimistosihteeri, 50 % Koulutoimenjohtaja Sivistysjohtaja Toimistosihteeri, koulutoimi 1.4 Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus koostuu hoidon, kasvatuksen ja esiopetuksen kokonaisuudesta. Keski-Savossa (Heinävesi, Joroinen, Leppävirta, Pieksämäki, Varkaus) on yhteinen päivähoidon palvelualue, jossa asiakkaat voivat hakeutua päivähoitoon yli kuntarajojen. Varkaus Päivähoito Varkaudessa on kuusi kaupungin omaa päiväkotia, kaksi palvelurahalla toimivaa yksityistä päiväkotia, 24 kunnallista perhepäivähoitajaa, 8 yksityistä perhepäivähoitajaa (palvelurahalla), yksi ryhmäperhepäivähoitokoti sekä avoimen varhaiskasvatuksen palveluja (leikkikerho, perhekerho ja vertaistukiryhmät). Päiväkotiyksiköt ovat suuria. Jokaisella kunnallisella päiväkodilla on hallinnollinen johtaja ja jokaisella johtajalla on oman yksikkönsä lisäksi vastuullaan alueensa perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, avoin varhaiskasvatustoiminta sekä muita vastuukokonaisuuksia, kuten erityispäivähoidon koordinointi, vuorohoidosta vastaaminen, jne. Koulujen esiopetuksen henkilöstöhallinnosta vastaa yhden koulun esiopetusryhmän lastentarhanopettaja. Varhaiskasvatuspäällikkö ja seitsemän lähiesimiestä muodostavat varhaiskasvatuksen johtoryhmän. Päivähoidon erityisvarhaiskasvatuksen toteuttaa varhaiskasvatuksen kaksi alueellista erityislastentarhanopettajaa.

7 7 Varkauden perhepäivähoidossa toimii 24 kunnallista ja 8 yksityistä perhepäivähoitajaa. Kunnalliset perhepäivähoitajat toimivat alueensa päiväkodin johtajan alaisina. Yksityisestä päivähoidosta, palvelurahapäätöksistä ja kuntien välisistä maksusitoumuksista sekä hoidon valvonnasta kunnassa vastaa varhaiskasvatuspäällikkö. Esiopetus Esiopetusta järjestetään neljässä kunnallisessa päiväkodissa, yhdessä yksityisessä päiväkodissa sekä kuudella koululla kahdeksassa eri ryhmässä. Ruotsinkielinen ja englanninkielinen esiopetusryhmä toimivat Könönpellon koulussa. Kangaslammin esiopetus on integroitu perusopetuksen ykkösluokkaan. Kouluilla toimivat esiopetusryhmät ja alakoulun 1-2 luokat muodostavat koululleen ns. pienten koulun, jossa päivittäinen yhteistyö on erittäin tiivistä. Koulujen esiopetuksen erityisopetuksen toteuttaa koulun erityisopettaja. Esiopetuksen lähiesimiehinä kouluilla toimii koulun rehtori. Esiopetuksen jälkeistä leikkitoimintaa on integroitu perusopetuksen APIP toiminnan henkilöstöresurssin osalta. Heinävesi Päivähoito Heinävedellä päiväkotihoitoa annetaan Päiväkoti Päivänpesässä 3-6 v. lapsille sekä lisäksi esiopetuksen jälkeistä päivähoitoa esiopetusikäisille Otto Kotilaisen koulun erillisen esiopetusryhmän tiloissa. Kirkonkylässä toimii tällä hetkellä lisäksi kaksi ryhmäperhepäiväkotia, joista toinen toimii keskitetysti vuorohoitoryhmäperhepäiväkotina. Pohjois-Heinävedellä Karvion koulun yhteydessä toimii ryhmäperhepäiväkoti Pohjois-Heinäveden lapsille. Kunnallisia perhepäivähoitajia on tällä hetkellä kolme vakituista. Yksityistä päivähoitoa on Heinävedellä satunnaisesti. Varhaiskasvatusjohtaja toimii varhaiskasvatuksen esimiehenä. Hänellä on kokonaisvastuu varhaiskasvatuksen (perhepäivähoito, päiväkotihoito, esiopetus, aamu- ja iltapäivätoiminta, lastenhoidon tuki) henkilöstöhallinnosta, toiminnasta ja taloudesta (järjestäminen, ohjaus ja valvonta, kehittäminen). Hän vastaa myös yksityisestä päivähoidosta ja seudullisista sopimuksista ja yhteistyöstä. Päivähoidon erityisvarhaiskasvatusta toteuttaa päiväkodin erityislastentarhanopettaja koko päivähoidossa ja lisäksi esiopetuksessa erityislastentarhanopettajan koulutuksen saanut lastentarhanopettaja. Joroinen Joroisten varhaiskasvatuksen piirissä on noin 210 lasta sisältäen puolipäivähoidossa olevat esiopetuksen oppilaat. Joroisissa on kaksi päiväkotia: Kirkonkylässä ja Kuvansissa. Kirkonkylässä annetaan laajennettua hoitoa ja Kuvansissa vuorohoitoa (myös viikonloppuisin). Yöhoito ostetaan Varkaudesta. Lisäksi päivähoitoa antavat 3 ryhmäperhepäiväkotia (Kirkonkylässä, Kolmalla, Kaitaisissa) sekä 10 omassa kotona hoitavaa perhepäivähoitajaa. Avointa varhaiskasvatusta annetaan Kirkonkylässä ja Kuvansissa. Esiopetus järjestetään päiväkotien yhteydessä, mutta haja-astusalueen esiopetus perusopetuksen luokissa (Kolmalla ja Kaitaisissa).

8 8 Leppävirta Muista selvityskunnista poiketen Leppävirran varhaiskasvatuksen kokonaisuus kuuluu perusturvan alaisuuteen ja toimintaa johtaa varhaiskasvatusjohtaja. Leppävirralla on neljä päiväkotia (Kirkonkylä, Sorsakoski, Viitosvintiöt Paukarlahdella ja Oravikoskella sekä Timola). Lisäksi eri puolella kuntaa toimii useita perhepäiväkoteja Koulutoimen kuvaukset Esiopetus, perusopetus, lukiokoulutus Varkaus Varkauden kaupungissa on 10 perusopetusta antavaa koulua, joista yksi antaa perusopetusta vuosiluokille 0-6. Kaupungissa on kaksi vuosiluokkien 7-9 opetusta antavaa koulua. Valtuusto on tehnyt päätöksen, että lv alusta yläkouluopetus keskitetään yhdelle yhtenäiskoululle. Esiopetusta annetaan kahdeksalla koululla, mutta hallinnollisesti se on varhaiskasvatuksen alaisuudessa. Erityisopetusta on keskitetty Repokankaan koululle. Varkauden lukio toimii Savon ammatillisen koulutuskuntayhtymän alaisuudessa ja siellä on noin 300 oppilasta. Varkaudessa annetaan myös 2. asteen ammatillista opetusta SAKKY:n toimesta, jonka osakkaana Varkauden kaupunki on noin 22 % äänimäärällä. Liitteenä Varkauden kaupungin koulut ja niiden oppilasennusteet. Heinävesi Esiopetusta annetaan pohjoisen oppilaaksiottoalueen esioppilaille Karvion koulussa integroituna alkuopetukseen. Esiopetusta varhaiskasvatuksen alaisuudessa annetaan eteläisen oppilaaksiottoalueen esioppilaille Päiväkoti Päivänpesässä yhdessä ryhmässä ja Otto Kotilaisen koululla erillisessä esiopetusryhmässä (tällä hetkellä kaksi ryhmää). Henkilöstö on varhaiskasvatuksen henkilöstöä ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Heinävedellä on 2 alakoulua (Otto Kotilaisen koulu ja Karvion koulu) sekä yläkoulu ja lukio. Karvion koulussa esiopetusta annetaan yhdistettynä perusopetukseen yhdysluokassa 0-2. Opetusta antaa luokanopettaja. Otto Kotilaisen koulussa on varhaiskasvatuksen alainen erillinen esiopetusryhmä ja henkilökunnan palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTESin mukaan. Liitteenä Heinäveden kunnan koulut ja niiden oppilasennusteet. Joroinen Joroisten kunnassa on 3 alaluokkien koulua (vuosiluokat 1-6) ja yksi yhtenäiskoulu (vuosiluokat 1-9). Yhtenäiskoulu aloitti toimintansa syksyllä 2014 Joroisten kirkonkylässä. Muut koulut sijaitsevat Kaitaisissa sekä Kuvansissa ja Kolmalla, mutta Kolman koulun oppilaat ovat väistötiloissa Kirkonkylällä keväästä 2014 alkaen. Kunta on jaettu neljään koulupiiriin (koulunkäyntialueeseen). Lukuvuoden alusta alkaen valtuusto on päättänyt, että koko kunnan perusopetus liitetään yhtenäiskouluun, hallinnollisesti. Kouluverkkosuunnitelma on nähtävissä

9 9 t.pdf Esiopetusta annetaan kyläkouluilla (Kolma, Kaitainen) perusopetuksen oppilaiden yhteydessä. Kuvansissa ja Kirkonkylällä esiopetus on liitetty päiväkotien toimintaan. Lukio-opetusta annetaan Kirkonkylän koulukeskuksessa ja siinä on 94 opiskelijaa. Opettajat ovat pääosin yhteisiä perusopetuksen kanssa. Liitteenä Joroisten kunnan koulut ja oppilasennusteet. Leppävirta Leppävirralla esiopetus kuuluu muista selvityskunnista poiketen perusturvan kokonaisuuteen. Esiopetusta annetaan kuudessa toimipisteessä (Esikoulu Omenatarha, Kirkonkylän päiväkoti, Kurjalan esikoulu, Sorsakosken päiväkoti, Päiväkoti Viitosvintiöt Oravikosken toimipiste ja Timolan päiväkoti). Esiopetus on Leppävirran kunnassa hallinnollisesti joko koululautakunnan tai perusturvalautakunnan alaista. Leppävirran kunnassa on 6 perusopetuksen alakoulua, joissa on vuosiluokat 1-6, yksi yläkoulu (Kivelän koulu), jossa on vuosiluokat 7-9 sekä 2-sarjainen lukio. Perusopetuksessa on yhteensä noin oppilasta, lukiossa 137 opiskelijaa. Liitteenä Leppävirran kunnan koulut ja niiden oppilasennusteet. 1.6 Kansalaisopisto Soisalo-opisto Soisalo-opisto toimii Varkauden kaupungin ylläpitämänä oppilaitoksena Heinäveden, Joroisten, Leppävirran ja Varkauden alueilla sekä taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän osalta myös Pieksämäellä. Soisalo-opiston toimintaa säätelee Varkauden sivistyslautakunnan alaisena toimiva seutujaosto, jossa on edustus jokaisesta Soisalo-opiston sopimuskunnasta. Kansalaisopiston opetus rahoitetaan valtionosuuksin, kurssimaksuin ja kuntien maksuosuuksin. Kukin kunta päättää itse paljonko vapaan sivistystyön (=kansalaisopiston) tunteja kunnan alueella järjestetään kalenterivuoden aikana sekä maksaa niistä sovitun tuntihinnan mukaisen korvauksen. Soisalo-opisto toteuttaa tunteja kunnan tilauksen ja toiveiden mukaisesti sekä opiskelijapalautteen ja -toiveiden mukaisesti. Kurssihinnoittelu ja muut käytännöt ovat koko opiston alueella yhteneväiset. Taiteen perusopetus Taiteen perusopetus rahoitetaan valtionosuuksin, lukukausimaksuin ja kuntien maksuosuuksin. Taiteen perusopetukseen on vapaa hakeutumisoikeus kaikista Soisalo-opiston sopimuskunnista, kuntakohtaisia opiskelijakiintiöitä ei ole. Taiteen perusopetuksen ryhmiä järjestetään sen mukaan, missä opiskelijoita on riittävästi. Sopimuskunnat maksavat opetuksesta oppilasmäärän mukaisesti.

10 10 Pieksämäen kaupungin kanssa on erillissopimus musiikin laajan oppimäärän mukaisesta opetuksesta. Joroisissa käsityön opetus toteutetaan yhteistyössä Taito Itä-Suomi ry:n kanssa. Opiston hallinto (Varkauden kaupungin alainen) Rehtori Koulutuspäällikkö Suunnittelija 6 opistosihteeriä Opiston vuosibudjetti TA 2014: TP 2013: Kirjastotoimi Taustalla Kirjastolaki (904/1998, 3 ) Kunnan tehtävänä on tässä laissa tarkoitettujen kirjasto- ja tietopalvelujen järjestäminen. Kunta voi järjestää kirjasto- ja tietopalvelut itse taikka osittain tai kokonaan yhteistyössä muiden kuntien kanssa tai muulla tavoin. Kunta vastaa siitä, että palvelut ovat tämän lain mukaisia. Asiakkaiden käytettävissä tulee olla kirjasto- ja tietopalvelualan henkilöstöä sekä uusiutuva kirjastoaineisto ja -välineistö. Varkaus, Heinävesi ja Leppävirta ovat kukin järjestäneet kirjastopalvelunsa itse, Joroinen yhdessä Juvan ja Rantasalmen kanssa (Toenperän kirjasto). Varkaus Varkauden kaupunginkirjastolla on kaksi toimipistettä: pääkirjasto sekä Kangaslammin lähikirjasto. Pääkirjasto on avoinna 48 tuntia/vko, lähikirjasto 37,5 tuntia/vko. Kirjastolla on käytössään Axiell Origo-kirjastojärjestelmä. Vuoden 2014 ennakoidut toimintakulut euroa. Vuoden 2013 toimintakuut olivat euroa, toimintakate Vuosilainaus oli n , lainat/asukas: 16,4 kpl. Kirjaston vakituisen henkilöstön määrä on 12,5, josta kirjastoammatillisia 11 htv. Heinävesi Heinäveden kunnankirjastolla on 2 toimipistettä: pääkirjasto ja kirjastoauto. Pääkirjasto on avoinna 40 tuntia viikossa, kirjastoauton pysäkkejä on 78. Kirjastolla on käytössä Axiell Origo kirjastojärjestelmä. Vuoden 2014 ennakoidut toimintakulut euroa. Vuoden 2013 toimintakuut olivat euroa. Vuosilainaus oli n ja lainauksia asukasta kohti 15,6 kpl. Kirjaston vakituisen henkilöstön määrä on 4, joista kirjastoammatillisia 3,1 htv. Leppävirta Leppävirran kunnankirjastolla on kaksi toimipistettä: pääkirjasto ja kirjastoauto. Pääkirjasto on avoinna 46 tuntia viikossa, kirjastoauton pysäkkejä on 117. Kirjastolla on käytössä Axiell Origo - kirjastojärjestelmä.

11 11 Vuoden 2014 ennakoidut toimintakulut euroa. Vuoden 2013 toimintakulut: euroa, toimintakate euroa. Vuosilainaus oli n vuodessa ja lainauksia asukasta kohti 20 kpl. Vakituisen henkilöstön määrä 8, josta kirjastoammatillisia 6,5 htv. Joroinen (kuvaus: kirjastotoimenjohtaja Jaana Sopanen) Toenperän kirjasto toimii Joroisten, Juvan ja Rantasalmen alueella. Kirjastopalvelut tuottaa Joroinen ja kirjastopalvelujen tuottamisesta on allekirjoitettu kahdenväliset yhteistyösopimukset Sopimukset ovat toistaiseksi voimassa ja se voidaan irtisanoa päättyväksi kalenterivuoden lopussa sopimuksen päättymistä edeltävän vuoden loppuun mennessä. Toenperän kirjaston henkilökunta ja kokoelma palvelevat koko aluetta; aineiston kuljetuksista huolehtii yhteinen kirjastoauto. Joroinen, Juva ja Rantasalmi omistavat kirjastoauton yhdessä samansuuruisilla osuuksilla. Toenperän kirjaston toimintasuunnitelma on hyväksytty alueen kuntien päätöksentekoelimissä vuonna Toimintasuunnitelman visio on olla osa laajempaa eteläsavolaista seutukirjastoa vuonna Toimintasuunnitelmassa ennakoidaan myös Joroisten kunnan osalta mahdollinen muu yhteistyösuunta: Mikäli Joroisten kunta liittyy mahdollisesti syntyvään Keski-Savon kaupunkiin ja uusi kaupunki ei osallistu eteläsavolaiseen kirjastopalveluyhteistyöhön voidaan Joroisten kirjaston osuus erottaa eteläsavolaisesta yhteisjärjestelmästä ja liittää mahdollisesti syntyvään uuteen keski/pohjoissavolaiseen yhteisjärjestelmään. Vastuulautakunnat: Joroisten sivistyslautakunta, Juvan sivistyslautakunta, Rantasalmen sivistyslautakunta Toimipisteet (4): Joroisten, Juvan ja Rantasalmen kirjastot, aluekirjastoauto Vakituinen henkilöstö 2013: Kirjaston palkkaamat: Joroinen 3,60, Juva 6,56, Rantasalmi 3,31, auto 2,00 yht. 15,46 kirjastoammatilliset: Joroinen 3,25, Juva 6,14, Rantasalmi 3,31, auto 2,00 yht. 14,69 Toimintakulut: TP2013 TA2014 Joroisten toimipiste , ,00 Juvan toimipiste , ,00 Rantasalmen toimipiste , ,00 kirjastoauto , , Nuorisotoimi Varkaus Vuonna 2014 toimipisteitä on kolme: kaupunginkirjaston alakerta, Savontien nuorisotalo ja Könönpellon koulun nuorisotila. Vuoden 2014 ennakoidut toimintakulut euroa; vuoden

12 toteutuneet toimintakulut euroa, toimintakate euroa. Vuonna 2013 Varkauden kaupungin nuorisopalveluihin käytettiin 21 /asukas Nuorisotoimen henkilöstömäärä on 8 htv. Heinävesi Toimivia nuorisotiloja on yksi, Monitoimitila. Vuoden 2014 ennakoidut toimintakulut euroa, vuoden 2013 toimintakulut puolestaan euroa. Henkilöstömäärä on 0,5 htv (vapaa-aikaohjaaja). Joroinen Nuorisotoimeen kuuluvat ns. perusnuorisotyö, nuorten työpaja, työpaja II ja etsivä nuorisotyö. Toimipisteitä on neljä: kirkonkylän nuorisotila, Kuvansin nuorisotila, Nuorten työpaja ja Työpaja II:n toimitila. Vuoden 2014 ennakoidut toimintakulut euroa, vuoden 2013 toimintakulut euroa. Nuorisotoimen alaiset avustukset: euroa. Vakituista henkilökuntaa on 3,3 htv. Leppävirta Nuorisotyötä tehdään lähialuetyönä ja toiminnan tavoitteena on tarjota nuorille ohjattua tekemistä: nuorisotalo-, kerho- ja leiritoimintaa. Etsivä nuorisotyö on toteutettu kunnan omana toimintana osana erityisohjaajan työtä. Lisäksi kunnan alueella toimiva Tukevatyövalmennussäätiö osallistuu etsivään nuorisotyöhön (etsivä nuorisotyöntekijä). Leppävirralla on nuorisotalo Nuokkari keskustaajamassa, lisäksi säännöllistä toimintaa järjestetään Sorsakosken koululla. Vuoden 2014 ennakoidut toimintakulut: euroa; toimintakulut vuonna 2013: euroa Vakituista henkilökuntaa on 3,5 htv ( alk.). 1.9 Liikuntatoimi Varkaus Varkaudella on valtakunnallisen LIPAS-liikuntapaikkarekisterin mukaan 142 liikunta-, retkeily- tai ulkoilupaikkaa. (LIPAS-rekisterin www-osoite: Liikuntapalveluiden vakituisen henkilöstön määrä jakaantuu sivistystoimen ja teknisen toimen kesken siten, että sivistystoimen palveluksessa on 6 htv. (hallinto ja uimahalli) ja teknisen toimen alaisessa tukipalveluyksikössä 15 htv. Henkilöstön siirto tapahtui Liikuntatoimen toimintakulut v. 2014: toimintakuluennuste euroa. Vuoden 2013 toteutuneet toimintakulut: , toimintakate Vuonna 2013 Varkauden kaupungissa käytettiin liikuntatoimeen 104,2 /asukas. Heinävesi

13 13 Heinävedellä on liikuntatoimen ylläpidettynä tilana monitoimitalo sekä urheilukenttä. Valtakunnallisen LIPAS-rekisterin mukaan Heinävedellä on 88 liikunta-, retkeily- tai ulkoilupaikkaa. Vakituista henkilökuntaa on 1,3 htv. Vuoden 2013 liikuntatoimen kulut olivat euroa, vuoden 2014 talousarvio on euroa. Joroinen Liikuntatoimeen kuuluvat liikuntatoimi ja urheilutalo, lisäksi kunnassa LIPAS-rekisterin mukaan 55 liikunta-, retkeily- tai ulkoilupaikkaa. Vakituista henkilökuntaa on 3,3 htv. Vuoden 2013 liikuntatoimen kulut olivat euroa, vuodelle 2014 on budjetoitu euroa. Liikuntatoimen alaisia avustuksia myönnetään euroa. Leppävirta Leppävirran kunta ostaa liikuntapalvelut tytäryhtiöltään Leppävirran Virkistysuimala Leppäkerttu Oy:ltä vuosittain lautakunnan hyväksymän hoitosopimuksen puitteissa. Hoitosopimuksessa määritelty yksityiskohtaisesti ostopalveluun liittyvät tehtävät. Liikunta-, retkeily- tai ulkoilupaikkojen lukumäärä on n. 70 kpl (LIPAS-rekisteri). Vakituisen henkilöstön määrä 10 kokoaikaista. Liikuntatoimen toimintakulut v yhteensä euroa, tuotot euroa (ostopalvelusopimus , sisäiset kulut euroa) Kulttuuritoimi Varkaus Vakituista henkilöstöä 1 (kulttuurisihteeri). Toimintakulut v. 2014: , joka sisältää Varkauden Teatterin yhteistoiminta-avustamisen ; muu kulttuuritoiminta Vuoden 2013 toteutuneet kulttuuritoiminnan toimintamenot euroa ja toimintakate euroa, sisältää Varkauden Teatterin yhteistoiminta-avustamisen euroa. Varkauden museotoimi Varkaus on selvityskunnista ainoa, jolla on ammattimaisesti toimiva museotoimi. Toimipisteitä on 2, eli Wredenkatu museo ja Tehtaan koulun tilat. Vakituista henkilöstä on 5,5 htv (joista yksi vakanssi avoinna). Toimintakulut v. 2014: euroa. Vuoden 2013 toteutuneet toimintakulut euroa ja toimintakate euroa. Museotoimintaan Varkauden kaupungissa käytettiin vuonna ,2 /asukas Heinävesi Heinäveden kulttuuritoimen toimintakulut 2103: euroa, vuonna 2014: euroa. Sivistysjohtaja vastaa kunnan kulttuuritoimesta. Kotiseutumuseo kuuluu kulttuuritoimen kokonaisuuteen, museo avoinna kesäisin noin 1 kuukauden, aukiolosta huolehtii kesätyöntekijä. Museon kustannukset kulttuuritoimen budjetissa. Joroinen Kulttuuritoimeen kuuluvat yleinen kulttuuritoimi ja Karhulahden kotiseutumuseo. Kulttuuritoimen vakituisen henkilöstön määrä 0,4 htv, museolla ei ole henkilöstöä. Tilinpäätös 2013: ,95, talousarvio 2014: ,00. Kulttuuritoimen myöntämät avustukset: euroa.

14 14 Leppävirta Sivistysjohtaja vastaa kunnan kulttuuritoimesta. Kulttuuritoimen tehtävänä on huolehtia kunnan monipuolisesta kulttuuritoiminnasta. Kulttuuritoimi järjestää vuosittain sekä itsenäisesti että yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa erityyppisiä tapahtumia, kuten konsertteja, vierailuja ja näyttelyitä. Tavoitteena on, että kunnan alueella ja lähiympäristössä on laadukasta kulttuuritarjontaa eri-ikäisille. Seudullisen yhteistyön tiivistäminen tapahtumatuotannossa mahdollistaisi asukkaille monipuolisempaa tarjontaa. Museotoimi: kotiseutumuseo on avoinna kesäkuukausin, vuosittain kävijöitä noin 1 000, ei pääsymaksua. Vakituisen henkilöstön määrä: 0 (kuuluu sivistysjohtajan alaisuuteen). Toimintakulut v. 2014: Palvelujen tavoitteet ja organisointi uudessa kunnassa Sivistystoimen palvelujen järjestämisestä on huolehdittu asianmukaisten lakien mukaan taikka muutoin tarkoituksenmukaisesti. Sivistystoimen palvelut ovat lähipalveluita, joista jokainen kunta on vastannut pääosin itsenäisesti. Poikkeuksena on ollut Soisalo-opisto, joka vuodesta 2008 alkaen on järjestänyt kuntiin kansalaisopistopalvelut sekä taiteen perusopetuksen Varkauden toimiessa isäntäkuntana. Tavoitteena on järjestää sivistystoimen palvelut jatkossakin lähipalveluina. Mahdollisen uuden kunnan pinta-ala on varsin suuri, joten fyysisten palveluverkkojen tai toimipisteiden supistaminen myös huonontaa palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta. Tästä näkökulmasta on myös arvioitu mahdollisia taloudellisia ja toiminnallisia hyötyjä uudessa kunnassa. 2.1 Esi- ja perusopetus Esi- ja perusopetuksen palveluverkon optimointia on tarkastelu yli kuntarajojen. Mahdollisuudet toiminnan tehostamiseen lähipalveluperiaatteen mukaisesti löytyvät 5-tien varren kouluista huomioiden kuntien oppilasennusteet lv mukaisesti. Tarkastelun kohteena ovat olleet Kuvansi, Lehtoniemen ja Repokankaan koulut sekä Luttilan, Puurtilan ja Timolan koulut. Tarkastelun pohjana on käytetty kunkin yksittäisen kunnan omaa sivistysjohtajien näkemyksen mukaista optimaalista kouluverkkoa, joka ei ole valtuustojen hyväksymä. Kuvansin, Lehtoniemen ja Repokankaan osalta on pohdittu yhden koulun perustamista nykyisten kolmen sijasta. Varkauden nykyistä kouluverkkosuunnitelmaa tehtäessä on pohdittu, että neljän koulun malli olisi taloudellisesti edullisin tulevaisuudessa. Lehtoniemen ja Repokankaan koulut yhdistämällä olisi mahdollista säästää käyttötaloudessa vuosittain n , jossa on huomioitu myös uudisrakennuskustannukset. Jos tarkasteluun otetaan mukaan Kuvansin koulu, oppilasryhmät kasvavat sen suuruisiksi, että opettajien lukumäärässä ei tapahdu muutosta eikä järjestely toisi tullessaan lisäsäästöä. Joroisten kunta saisi suuremman taloudellisen hyödyn järjestäessään opetuksen Kuvansin koulun opetuksen yhdysluokkaopetuksena tai siirtäessään sen Kirkonkylän koululle. Tilanne muuttuu merkittävästi, mikäli Kolman koulua ei päätetä peruskorjata. Kolman koulu on nyt suljettu käyttökiellon takia ja oppilaat käyvät koulua Kirkonkylässä. Silloin Kolman

15 15 koulunkäyntialueen oppilaat voitaisiin ohjata ainakin osittain Kuvansin kouluun. Ikäluokkien pienentymisen ja valtionosuuden vähenemisen seurauksena näyttää joka tapauksessa siltä, että mahdollisista kuntaliitoksista huolimatta nykyisen Joroisten kunnan alueella tarvittaisiin vain yksi alauokkien koulu esimerkiksi Kuvansissa ja yksi yhtenäiskoulu Kirkonkylässä. Varkauden kaupungin kouluverkkosuunnitelman yhteydessä pohdittiin Luttilan ja Puurtilan koulun yhdistämistä uudeksi Kankun kouluksi uudisrakennusvaihtoehdolla. Nykyisten oppilasennusteiden pohjalta käyttötaloudessa ei saavutettaisi juurikaan hyötyä. Mikäli tarkasteluun otettaisiin mukaan Timolan koulu, saataisiin oppilasryhmät optimoimalla aikaan 4-6 opettajan määrän väheneminen, jolloin käyttötalouteen saataisiin vuositasolla säästö. 2.2 Lukiokoulutus Hallitus on päättänyt maaliskuussa 2014 rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta osana julkisen talouden suunnitelmaa. Päätöksen mukaan toisen asteen koulutuksen järjestäjäverkkoa uudistetaan rakenteellisesti. Hallituksen ohjelmassa todetaan myös, että toisen asteen ammatillisen ja yleissivistävän koulutuksen rahoitusta ja rakennetta uudistetaan vuoteen 2017 mennessä. Tavoitteena on muodostaa järjestäjäverkko, joka muodostuisi toimintaedellytyksiltään vahvoista koulutuksen järjestäjistä. Koulutuksen järjestäjät tulisivat olemaan nykyistä merkittävästi suurempia. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lukiolain, ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain 4 :n muuttamisesta on parhaillaan lausuntokierroksella kunnissa. 2.3 Hallinnon organisointi Hallinnon organisoimisessa uudessa kunnassa joudutaan huomioimaan valtakunnallisen SOTEratkaisun vaikutukset erityisesti tukipalveluiden osalta. Samalla joudutaan miettimään uuden kaupungin hallinnon organisointia kokonaisuutena. Kaupungin laajuus huomioiden uusi kaupunki tarvitsee jonkinlaisen aluemallin. Säästöt sivistystoimen hallinnossa syntyvät lähinnä siitä, että pystytään säästämään kaksi henkilötyövuotta sivistysjohtajien työpanoksessa ja kolme henkilötyövuotta varhaiskasvatuksen hallinnossa. Hallinnon tukipalveluiden tehostuminen riippuu siitä, minkä verran tietotekniikkaa pystytään hyödyntämään nykyistä enemmän. Osan hallinnon säästöistä syö aluemallin järjestäminen. Arvioitu säästö on 4 henkilötyövuotta (n ). 2.4 Palvelujen organisointi Palvelut järjestetään lähipalveluina aluemallin mukaisesti. Lähipalvelumääritelmän mukaisesti varhaiskasvatus ja perusopetus (vuosiluokat 0-6) ovat lähipalveluita, samaten kirjastopalvelut. Hallintomallin visiointi, nk. keskusjohtoinen ja aluevastaavat Kulttuuri- ja vapaa-ajanpalveluiden tavoitteena on tuottaa seudullisesti laadukkaita ja taloudellisesti tuotettuja palveluita kuntalaisille. Palvelualueeseen kuuluvat kulttuuripalvelut, kirjastopalvelut, liikuntapalvelut ja museopalvelut. - Palvelualueella on palvelualueen päällikkö, joka vastaa palvelukokonaisuudesta palveluprosessin omistajan ominaisuudessa.

16 16 - Liikuntapalveluista muodostetaan alueellinen osakeyhtiö, jonka palveluiden tilaamisesta päällikkö huolehtii tilaajajohtajana. - Kirjastopalvelujen alueella on yksi kirjastotoimenjohtaja/kirjastopalvelupäällikkö, jonka esimiehenä on palvelualueen päällikkö, kuten myös kulttuuripalveluiden esimiehenä. Kirjastopalvelut tuotetaan uuden kunnan alueella edelleen lähipalveluina (toimipisteet Varkaudessa, Heinävedellä, Joroisissa ja Leppävirralla sekä kirjastoautot); lähi-/aluekirjastojen päivittäisjohtamisesta ja -toiminnasta huolehtivat vastaavat kirjastonhoitajat, lähiesimies: kirjastotoimenjohtaja. Tavoitteena laadukkaat ja kehittyvät kirjastopalvelut yhtenäisin käytäntein, päällekkäisten työvaiheiden vähentäminen ja henkilökunnan osaamisen kehittyminen. Säästöä on mahdollista saada henkilöstökustannuksissa (johtamisvastuu yhdellä kirjastotoimenjohtajalla) sekä keskitetyillä toiminnoilla (aineiston valinta, hankinta, käyttökuntoon saattaminen jne.). - Nuorisopalvelujen alueella on yksi nuorisopalvelujen johtaja /nuorisotoimen päällikkö, jonka esimiehenä toimii palvelualueen päällikkö. Nuorisotoimen palvelut tuotetaan uuden kunnan alueella edelleen lähipalveluina entisten kuntien nuorisotiloissa; päivittäisjohtamisesta ja - toiminnasta huolehtivat vastaavat nuorisotyöntekijät. Tavoitteena on tukea nuoren kasvua ja itsenäistymistä nuorisolain mukaisesti. Paineita on erityisnuorisotyön lisäresursointiin sekä koulun ja nuorisotoimen yhteistyön lisäämiseen. Yhtenäisen nuorisotiedotuksen kehittäminen parantaa nuoren osallistumisen mahdollisuuksia sekä tuo nuorisopalvelut paremmin saavutettavaksi. 3. Arvio uuden kunnan perustamisvaikutuksista Uuden kunnan sivistystoimessa on yksi lautakunta, jossa on 11 jäsentä. Lautakunta vastaa myös vapaasta sivistystyöstä. Lautakunnassa on yksi esittelijä. Henkilöstöllä on viiden vuoden irtisanomissuoja, joten eläköitymiset ja määräaikaiset työsuhteet tulee pystyä optimoimaan, jotta taloudelliset säästöt pystytään aikaansaamaan. Kuntaliitoksen vaikutukset valtionosuuksiin tulee selvittää. Edut/mahdollisuudet Johtamisen näkökulma Haitat/uhat Säästöjä hallintoon, erikoisosaaminen lisääntyy, suuruuden ekonomia Päällekkäisten rakenteiden karsiminen lisää kustannustehokkuutta Henkilöstö yhtenä resurssina, erikoistuminen, sijaistaminen, eläköityminen Palveluiden suunnittelu, aluekeskukset/kuntakeskukset Alueen koko, kuntien toimintakulttuuri Tarvitaan aluejohtamista, ihmisten kokoisia johdettavia alueita Päätöksenteko etääntyy Byrokratia voi lisääntyä

17 17 Palveluluiden saatavuuden näkökulma Palveluiden säästöt Toimivat lähipalvelut jatkossakin Kuntalaiset voisivat hyödyntää palveluita kuntarajojen rajaamatta Taloudellinen näkökulma Keskittäminen lisää taloudellisuutta Päällekkäisten rakenteiden karsiminen lisää kustannustehokkuutta Rahoitus ja palvelut kaikille yhdenvertaiset Hallintorakenteiden tiivistäminen Lähipalvelut karkaavat kauemmas, aika palveluiden saatavuuteen lisääntyy Väestö keskittyy keskustaajamiin Palvelut keskittyvät keskustaajamiin Irtisanomisturva haaste 4. Erityiskysymykset Uuden kunnan maantieteellinen koko asettaa omat haasteensa palveluiden tuottamiseen. Esi- ja perusopetuksessa opetusta ei pystytä keskittämään kaikilta osin perusopetuslain vuoksi. Kuljetusajat 2,5-3 tuntia odotuksineen/päivä (lähipalvelun aikaraja). Toisaalta pitkät kuljetusmatkat syövät taloudellisen hyödyn ja poliittinen vastustus on sitä suurempaa, mitä pienemmästä koulusta on kysymys. Etäopetusta ei perusopetuksessa pystytä hyödyntämään (normitus, laki, OPS). 5 Kunta- ja palveluyhteistyömahdollisuudet Työryhmän mukaan sivistystoimen alueella on löydettävissä palveluyhteistyön mahdollisuuksia ilman mahdollisen uuden kunnan syntymistä. Alla esimerkkejä mahdollisuuksista. Päivähoidon yhteinen palvelualue mahdollistaa asiakaan joustavan päivähoitoon hakeutumisen nykyisellään. Perusopetuksessa oppilaat voivat siirtyä naapurikuntaan tapauskohtaisesti. Periaatteista olisi hyvä tehdä kirjallinen sopimus. Perusopetuksen tukipalveluita voisi toteuttaa yli kuntarajojen (esim. erityisopetus). Kansalaisopisto (Soisalo-opisto) Työryhmän näkemys on, että Soisalo-opiston mahdollisuuksia ja asiantuntemusta olisi mahdollista käyttää kuntien kulttuuritapahtumien tuottamisessa nykyistä enemmän. Kunnilla Varkautta lukuun ottamatta ei ole omaa kulttuuritoimea ja tapahtumia tuotetaan nyt oman työn ohella. Kirjastopalvelut Mahdollisina toimenpiteinä muun muassa kirjastojärjestelmän päivittäminen/kilpailutus, yhteiset käyttösäännöt ja taksat sekä verkkopalvelut, kokoelmien yhteiskäytön lisääminen ja seudullisen kirjastoautotoiminnan selvittäminen. Tavoitteena on tarjota asiakkaalle joustavammat seudulliset kirjastopalvelut. Lisäksi esimerkiksi yhteiskilpailutuksilla saadaan taloudellista hyötyä. Henkilöstön

18 18 erikoisosaamisen (kielitaito, muu koulutus) hyödyntäminen on mahdollista koulutuksissa, asiakaspalvelussa sekä verkko- ja lähipalvelujen sisältöjen tuotannossa. Nuorisopalvelut Seudullisen yhteistoiminnan mahdollisuudet rajalliset, sillä nuorisotyötä tehdään paikallisesti, lähityönä. Tiedostetaan, että kuntien nuorisotoimi on muutoksessa, mm. internetin ja sosiaalisen median merkitys kasvaa lähivuosina. Verkkonuokkari-toiminta olisi mahdollista toteuttaa seudullisesti. Lisäksi työryhmä esittää seudullisen nuorisovaltuustotoiminnan ja/tai foorumin kokeilemista. Liikuntatoimi Perehdytään tarkemmin Leppävirran kunnan ja Leppävirran virkistysuimala Leppäkerttu oy:n väliseen liikuntapalvelujen ostopalvelusopimukseen. Kulttuuritoimi Työryhmä esittää, että selvitetään kulttuuritoimen ja elinkeinotoimen yhteistyön tiivistämisen mahdollisuudet (tapahtumat ja niiden tuottaminen, matkailumarkkinointi ). Seudullisen kulttuurija tapahtumatarjonnan kehittäminen suunnittelusta kustannusten jakamiseen, tapahtumien kierrättäminen alueella nykyisen kerta/kunta mallin sijaan.

19 19 LIITTEET Varkaus, oppilasennuste Lv Koulu/lk yht. Kangaslampi Kuoppakangas Könönpelto Lehtoniemi Luttila Puurtila Päiviönsaari Repokangas/yl. op Repokangas/er.lk Svenska yht Lv Koulu/lk yht. Kangaslampi Kuoppakangas Könönpelto Lehtoniemi Luttila Puurtila Päiviönsaari Repokangas/yl. op Repokangas/er.lk Svenska yht Lv Koulu/lk yht. Kangaslampi Kuoppakangas Könönpelto Lehtoniemi Luttila Puurtila Päiviönsaari Repokangas/yl. op Repokangas/er.lk Svenska yht Lv

20 20 Koulu/lk yht. Kangaslampi Kuoppakangas Könönpelto Lehtoniemi Luttila Puurtila Päiviönsaari Repokangas/yl. op Repokangas/er.lk Svenska yht Lv Koulu/lk yht. Kangaslampi Kuoppakangas Könönpelto Lehtoniemi Luttila Puurtila Päiviönsaari Repokangas/yl. op Repokangas/er.lk Svenska 1 1 yht Lv Koulu/lk yht. Kangaslampi Kuoppakangas Könönpelto Lehtoniemi Luttila Puurtila Päiviönsaari Repokangas/yl. op Repokangas/er.lk Svenska 0 yht Lv Koulu/lk yht. Kangaslampi Kuoppakangas Könönpelto Lehtoniemi Luttila Puurtila

SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne)

SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne) SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne) KOULUTUSLTK Esittelijä sivistystoimen johtaja KULTTUURILTK Esittelijä museonjohtaja VAPAA-AIKALTK Esittelijä vapaa-aikatoimen päällikkö SIVISTYSVIRASTO Sivistystoimenjohtaja

Lisätiedot

Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin seuraavasti:

Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin seuraavasti: JOHTOSÄÄNTÖ / SIVISTYSPALVELUT Hyväksytty Kv 28.3.2013 6 Voimaantulo 1.1.2013 1 Luku SIVISTYSPALVELUIDEN PALVELUALUE 1 Organisaatio Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU... 2 SIVISTYSTOIMEN YLEISET TOIMINTAPERUSTEET... 2 1 Toiminta-ajatus... 2 2 LUKU... 2 ORGANISAATIO... 2 2 Lautakunnat... 2 3 Lautakuntien

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 28.08.2014 Liite 80 Tark. /

Sivistyslautakunta 28.08.2014 Liite 80 Tark. / SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2014-2018 Siikajoen kunnan sivistystoimen strategia on ohjeellinen, suunnittelua ja päätöksentekoa ohjaava asiakokonaisuus, joka muodostuu yhdeksästä tulosalueesta. Toteuttaminen

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö.

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö. Heinolan kaupunki Kunnallinen johtosääntö III/SIV Sivistystoimi Kaupunginvaltuuston 11.11.2013 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 17.2.2014 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 hyväksymä Sivistystoimen johtosääntö

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU...2 TOIMINNAN YLEISET PERUSTEET...2 1 Toiminta-ajatus...2 2 LUKU...2 ORGANISAATIO...2 2 Lautakunnat...2 3 Lautakunnan kokoonpano...3

Lisätiedot

Talousarv. 2016. 003006 Opetussuunnitelma 2014-2016 0003 TULOSLASKELMA. 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -4 000 4300 Palvelujen ostot -4 688

Talousarv. 2016. 003006 Opetussuunnitelma 2014-2016 0003 TULOSLASKELMA. 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -4 000 4300 Palvelujen ostot -4 688 Joroisten kunta Sivu 1 07.01. Ulkoinen/Sisäinen 01.01. - 31.12. 003006 Opetussuunnitelma 2014-4001 Henkilöstökulut -4 000 4300 Palvelujen ostot -4 688-8 688 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -8 688 6999 VUOSIKATE

Lisätiedot

Vasite -tiimi on Utajärven kunnan vapaan sivistystyön ja vapaa-aikapalveluiden henkilöstön tiimi.

Vasite -tiimi on Utajärven kunnan vapaan sivistystyön ja vapaa-aikapalveluiden henkilöstön tiimi. Sivistyspalvelut Liite 1/28.10.2014 Utajärven kunnan sivistyspalvelut tarjoaa osaavan organisaationsa ja verkostoituneen palvelurakenteensa avulla kuntalaisille kehittyneet, asiakaslähtöiset palvelut,

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 1.8.2011 SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU SIVISTYSLAUTAKUNTA 1 Sivistyslautakunta ja jaostot Sivistystoimen toimialalla on sivistyslautakunta. Sivistyslautakunnalla

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6.

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6. Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 1 Soveltaminen Tämä johtosääntö kattaa sivistystoimen päävastuualueen. Johtosäännön määräyksiä sovelletaan opetus- ja kulttuuritoimeen, varhaiskasvatukseen

Lisätiedot

Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 ja tulee voimaan 1.1.2013. Muutoksia KV 25.2.2013, 49 6, 7 Muutoksia

Lisätiedot

Lautakunnan esittelijänä toimii vapaa-aikatoimenjohtaja.

Lautakunnan esittelijänä toimii vapaa-aikatoimenjohtaja. 1 SIMON KUNTA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Simon kunnanvaltuusto 15.6.2015 36 Voimaantulo 1.8.2015 1 Toiminta-ajatus Sivistystoimen tehtävänä on varhaiskasvatuksen, koulutuksen

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ NASTOLAN KUNTA SIVISTYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 6.2.2006 5 Voimaantulo 7.2.2006 Muutos Valtuusto 18.12.2006 53 Valtuusto 15.11.2010 42 Voimaantulo 1.1.2011 Valtuusto 5.11.2012 44 Voimaantulo 1.1.2013

Lisätiedot

KV 23.6.2014 48 Liite 6D 1(5)

KV 23.6.2014 48 Liite 6D 1(5) KV 23.6.2014 48 Liite 6D 1(5) SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNNÖT YLEISEN MAARÄYKSET 1 Soveltamisala Sivistystoimen luottamuselimiin, viranhaltijoihin ja työntekijöihin sovelletaan tämän johtosäännön määräyksiä.

Lisätiedot

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset.

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset. Sivistyslautakunta Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä tukea kaikkia

Lisätiedot

Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut. 13.2.2013 Anjariitta Carlson

Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut. 13.2.2013 Anjariitta Carlson Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut Yhteistyö on toiminnallista kehittämistä Kehittämistoimenpiteistä päätetään yhdessä - jokainen kunta tekee

Lisätiedot

JOROISTEN YHTENÄISKOULU - HANKEPROSESSI

JOROISTEN YHTENÄISKOULU - HANKEPROSESSI 7.4.2014 JOROISTEN YHTENÄISKOULU - HANKEPROSESSI PVM LOPULLINEN MÄÄRÄAIKA PÄÄMÄÄRÄ SAAVUTETTU Joroisten sivistystoimi/ Perusopetus Joroisten perusopetus kokonaan yhtenäiskoulussa lukuvuoden 2015-2016 alussa

Lisätiedot

VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI

VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI TOIMINTASÄÄNTÖ 1. LUKU Varkauden sivistyslautakunta päättää toimintasäännöllä alaistensa palvelualueiden tehtävistä

Lisätiedot

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä. PORIN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUIDEN TOIMIKUNNAN 1. KOKOUS. 9.2.2010 Lahti. nykytila, tavoitteet, palveluiden kuvaus

SIVISTYSPALVELUIDEN TOIMIKUNNAN 1. KOKOUS. 9.2.2010 Lahti. nykytila, tavoitteet, palveluiden kuvaus SIVISTYSPALVELUIDEN TOIMIKUNNAN 1. KOKOUS 9.2.2010 Lahti Selvittäjän toiveet toimikunnalle: A. Tiivis informaatio: nykytila, tavoitteet, palveluiden kuvaus B. Rajaus muihin toimikuntiin C. Aikataulu: Mitä

Lisätiedot

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 x.xx.2013 xx ja tulee voimaan 1.1.2013 1.1.2014 Muutos KV 10.12.2012 134

Lisätiedot

Sivistystoimen talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma vv 2016-2017. Kouluverkkoon ja kirjastojen määrään ei ole ennakoitu muutoksia.

Sivistystoimen talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma vv 2016-2017. Kouluverkkoon ja kirjastojen määrään ei ole ennakoitu muutoksia. Sivistyslautakunta 117 23.10.2014 Sivistystoimen talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma vv 2016-2017 3488/04.040/2014 SIVLK 117 Koulunjohtajat ja rehtorit ovat saaneet talousarvion laatimiseen tarvittavat

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27. Voimaantulo: 1.8.2014.

SUONENJOEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27. Voimaantulo: 1.8.2014. SUONENJOEN KAUPUNKI 1 KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27 Voimaantulo: 1.8.2014 1 Soveltamisala Koulutuslautakunnan alaisen toiminnan järjestämisessä noudatetaan

Lisätiedot

Palveluverkkotyö. Tilannekatsaus 4.6.2009

Palveluverkkotyö. Tilannekatsaus 4.6.2009 Palveluverkkotyö Tilannekatsaus 4.6.2009 koulutus alakoulut 1.-6.lk yläkoulut 7.-9.lk lukio varhaiskasvatus päivähoito esikoulu iltapäivätoiminta nuorisopalvelu kirjasto ja tietopalvelut museopalvelut

Lisätiedot

I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA

I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA SISÄLTÖ Sivu I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA 1 Tehtävä 1 2 Toimiala 1 3 Toimivalta 1 4 Toimivallan siirtäminen 3 5 Lautakunnan kokoonpano 3 6 Esittely lautakunnassa 3 II PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN

Lisätiedot

Kasvatus- ja sivistystoimen palvelukorit - kuntalainen edellä

Kasvatus- ja sivistystoimen palvelukorit - kuntalainen edellä Kasvatus- ja sivistystoimen palvelukorit - kuntalainen edellä Palveluverkkomuutosten taustalla I Toiminnan laatu Kaiken palvelutuotannon ja toiminnan lähtökohtana pitää olla kuntalainen (tuotantolähtöisyys

Lisätiedot

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 211Sivistystoimen hallinto Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Terveyden ja elämänhallinnan Strategianäkökulmat:

Lisätiedot

LAIHIAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN JA VARHAISKASVATUKSEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

LAIHIAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN JA VARHAISKASVATUKSEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 (9) LAIHIAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN JA VARHAISKASVATUKSEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Sivistystoimen ja varhaiskasvatuksen päävastuualueen tehtävänä on kehittää, suunnitella ja järjestää

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUJEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSPALVELUJEN JOHTOSÄÄNTÖ SIVISTYSPALVELUJEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 9.2.200 (muutos KV 24.4.2002 7 muutos KV 25.9.2002 34 muutos KV 5.6.2004 3) Voimaantulopäivä 0.0.2002 Sivistyspalvelujen toiminta-ajatus Sivistyspalvelujen

Lisätiedot

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 3.12.2012 tulevaksi voimaan 1.1.2013. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 3.12.2012 tulevaksi voimaan 1.1.2013. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä. PORIN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 3.12.2012 tulevaksi voimaan 1.1.2013. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTO- SÄÄNTÖ

SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTO- SÄÄNTÖ 1 ILMAJOEN KUNTA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTO- SÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 28.1.2013, 28 - Tulee voimaan 5.3.2013 1 TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen päämääränä on tarjota kuntalaisille monipuolisia

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 11.6.2015 36 Voimaantulo 1.8.2015 2 SISÄLTÖ 1 TOIMINTA-AJATUS... 3 2 PÄÄVASTUUALUEEN TOIMIELIMET,

Lisätiedot

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus 1 Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Kasvatus- ja opetustoimen tehtävänä on kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisena järjestää varhaiskasvatuspalveluita,

Lisätiedot

2.1 - Peruskoulun tonttia kunnostetaan vuokratyövoimalla. Miten kustannukset ilmoitetaan taulukossa 41?

2.1 - Peruskoulun tonttia kunnostetaan vuokratyövoimalla. Miten kustannukset ilmoitetaan taulukossa 41? 2. Syventävä - opetustoimen tiedonkeruu 2.1 - Peruskoulun tonttia kunnostetaan vuokratyövoimalla. Miten kustannukset ilmoitetaan taulukossa 41? kiinteistöjen ylläpito, sar. 02 2.2 - Minkä rivien tulee

Lisätiedot

1. Nuorisotyö, nuorisotoiminta ja nuorisopolitiikkaan liittyvät yhteydenpitotehtävät.

1. Nuorisotyö, nuorisotoiminta ja nuorisopolitiikkaan liittyvät yhteydenpitotehtävät. SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Sivistystoimen tehtävänä on luoda edellytykset tietojen, taitojen ja myönteisten asenteiden avulla kuntalaisten henkiseen ja fyysiseen aktiivisuuteen ja kasvuun.

Lisätiedot

Vantaan sivistystoimi

Vantaan sivistystoimi Vantaan sivistystoimi Paula Ylöstalo-Kuronen Apulaiskaupunginjohtaja 12.9.2012 Sivistystoimen visio ja toiminta-ajatus Vantaa on kasvuun, oppimiseen, uudistumiseen ja sivistykseen luottava lasten, nuorten

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1042/00.01.01/12 1 LOHJA SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 13.12.2012 37 Voimassa 1.1.2013 12.6.2013 Kaupunginvaltuusto 12.6.2012 105, muutos :ään 9 Voimassa 13.6.2013 alkaen Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet SIVISTYSLAUTAKUNTA HALLINTO Strategiset painopistealueet / kriittiset menestystekijät ovat niitä asiakokonaisuuksia, joissa onnistuminen on välttämätöntä tavoitetilan saavuttamiseksi. Strategiset painopistealueet

Lisätiedot

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT. Toteutunut

SIVISTYSPALVELUT. Toteutunut SIVISTYSPALVELUT Sivistyspalvelujen vastuualueet ovat esi- ja perusopetus kansalaisopisto musiikkiopisto kirjastopalvelut nuorisotyö museo muu kulttuuritoiminta liikuntapalvelut raittiustyö Sivistyslautakunta

Lisätiedot

Sivistysosasto. Toiminta- ja palveluajatus

Sivistysosasto. Toiminta- ja palveluajatus Sivistysosasto Toiminta- ja palveluajatus Sivistyslautakunnan tehtävänä on johtaa kunnan opetus-, kulttuuri- ja vapaa-aikatointa ja vastata palvelujen järjestämiseen liittyvistä tehtävistä varhaiskasvatuksen,

Lisätiedot

ajantasaisilla turvallisuussuunnitelmilla (0-100%) 100

ajantasaisilla turvallisuussuunnitelmilla (0-100%) 100 3.2 Sivistystoimen tulosalue Tilivelvollinen sivistysjohtaja Jorma Harju 3101 Sivistystoimen hallinto Sivistystoimi tukee kaustislaisten kehittymistä hyvinvoiviksi ja monipuolisiksi tulevaisuuden osaajiksi

Lisätiedot

Muonion kunta/sivistystoimi KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET

Muonion kunta/sivistystoimi KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET Muonion kunta/sivistystoimi KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET Sivistyslautakunta 6.8.2012 Sisällys 1. JOHDANTO...3 2. PERUSOPETUS...3 2.1 OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN...3 2.2 OPPILAAT...3 2.3 OPPILASKULJETUKSET...4

Lisätiedot

76 Asianro 1144/00.01.01/2014. Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueiden toimintasäännön tarkistaminen

76 Asianro 1144/00.01.01/2014. Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueiden toimintasäännön tarkistaminen 76 Asianro 1144/00.01.01/2014 Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueiden toimintasäännön tarkistaminen Vs. henkilöstö- ja hallintopäällikkö Pekka Savolainen Kasvun ja oppimisen palvelualue

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 141 18.10.2007 Kunnanhallitus 594 12.11.2007 Valtuusto 160 04.12.2007 SIVISTYSLAUTAKUNNAN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2008

Sivistyslautakunta 141 18.10.2007 Kunnanhallitus 594 12.11.2007 Valtuusto 160 04.12.2007 SIVISTYSLAUTAKUNNAN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2008 Sivistyslautakunta 141 18.10.2007 Kunnanhallitus 594 12.11.2007 Valtuusto 160 04.12.2007 SIVISTYSLAUTAKUNNAN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2008 600/04/040/2007 SIVLK 141 Sivistyslautakunta on käsitellyt 19.9.2007

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNNAN

ULVILAN KAUPUNGIN OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNNAN ULVILAN KAUPUNGIN OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1.1.2010 alkaen Hyväksytty: Koulutuslautakunta 17.11.2009 Kaupunginhallitus Valtuusto 2 ULVILAN KAUPUNKI Opetus-ja kasvatuslautakunta JOHTOSÄÄNTÖ

Lisätiedot

uiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwerty- qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm- qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm- qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm-

uiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwerty- qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm- qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm- qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm- qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm VARKAUDEN KAUPUNGIN SIVISTYS- TOIMEN TILA- JA PALVELUSUUNNI- TELMA Koulu- ja päiväkotiverkko 08/2014 qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmrty- uiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwerty-

Lisätiedot

Hallinnon tehtävänä on johtaa, ohjata ja koordinoida sivistyspalvelujen järjestämistä siten, että toiminta on mahdollisimman tuloksellista.

Hallinnon tehtävänä on johtaa, ohjata ja koordinoida sivistyspalvelujen järjestämistä siten, että toiminta on mahdollisimman tuloksellista. 31 SIVISTYSPALVELUT Sivistyspalvelujen tehtävänä on tukea ja kannustaa ihmisen jatkuvaa henkistä kasvua, vastata kasvun tarpeisiin ja kuntalaisten lisääntyvän koulutustarpeen ja vapaa-ajan tuomiin haasteisiin.

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIPALVELUIDEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI VARHAISKASVATUKSEN PALVELURAKENNE

OPETUS- JA KULTTUURIPALVELUIDEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI VARHAISKASVATUKSEN PALVELURAKENNE 1 Jyväskylän erityinen kuntajakoselvitys OPETUS- JA KULTTUURIPALVELUIDEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI 1. PALVELUIDEN NYKYTILAN KUVAUS Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen hallinnollinen järjestämistapa vaihtelee kunnittain.

Lisätiedot

1 (8) NILSIÄN KAUPUNKI SIVISTYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

1 (8) NILSIÄN KAUPUNKI SIVISTYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ NILSIÄN KAUPUNKI 1 (8) SIVISTYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 11.3.1997, 41, muutos 27.4.1999, 29, muutos 14.11.2000, 68, muutos 11.6.2002, 36, muutos 14.1.2003, 5, muutos 9.11.2004, 84, muutos 25.4.2006,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2016. Sivistyslautakunta 18.04.2016 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2016. Sivistyslautakunta 18.04.2016 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2016 Sivistyslautakunta 18.04.2016 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Maanantai 18.04.2016 klo 18.00 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Oksanen Annika

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 153. 153 Lukuvuoden 2016-2017 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

Espoon kaupunki Pöytäkirja 153. 153 Lukuvuoden 2016-2017 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa 23.09.2015 Sivu 1 / 1 3991/12.01.00/2015 153 Lukuvuoden 2016-2017 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh.

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Lempäälän kunnanvaltuuston hyväksymä 26.11.2014, voimaan 1.1.2015. 1. TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimi turvaa kuntalaisille mahdollisuudet henkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen

Lisätiedot

Osastosihteeri Kirsi Köönikkä puh. 044 7475911 kirsi.koonikka@nakkila.fi

Osastosihteeri Kirsi Köönikkä puh. 044 7475911 kirsi.koonikka@nakkila.fi 16.8.2012 Nakkilan kunnan järjestämä varhaiskasvatus siirtyi 1.8.2009 alkaen osaksi Nakkilan kunnan kasvatus- ja opetustointa. Varhaiskasvatuksen hallinnollinen ohjaus, seuranta ja valvonta on sivistyslautakunnalla

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 25 /13.6.2012. Hangon kaupungin sivistystoimen johtosääntö. 1 Toiminta-ajatus ja toimiala

Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 25 /13.6.2012. Hangon kaupungin sivistystoimen johtosääntö. 1 Toiminta-ajatus ja toimiala Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 25 /13.6.2012 Hangon kaupungin sivistystoimen johtosääntö 1 Toiminta-ajatus ja toimiala Opetustoimen toiminta-ajatuksena on tukea lapsen ja nuoren kehittymistä ja kasvua yhteistyökykyiseksi,

Lisätiedot

Opetus ja kulttuuri. Pohjatietoa kuntavaaleihin. Kaikki yhteen ääneen. 28.10.2012 Använd din röst.

Opetus ja kulttuuri. Pohjatietoa kuntavaaleihin. Kaikki yhteen ääneen. 28.10.2012 Använd din röst. Opetus ja kulttuuri Pohjatietoa kuntavaaleihin Kaikki yhteen ääneen. 28.10.2012 Använd din röst. Kunta huolehtii kuntalaisten opetusja kulttuuripalveluista Kunnat ja kuntayhtymät käyttävät vuosittain yli

Lisätiedot

KULTTUURILAUTAKUNTA 73

KULTTUURILAUTAKUNTA 73 KULTTUURILAUTAKUNTA 73 Palvelu: Kulttuuripalvelut Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT. Sivistyslautakunta. Jäsenet

SIVISTYSPALVELUT. Sivistyslautakunta. Jäsenet SIVISTYSPALVELUT Sivistyspalveluiden tulosalueena ovat esi- ja perusopetus kirjastopalvelut kulttuuripalvelut kansalais- ja musiikkiopisto vapaa-aikapalvelut ja raittiustyö. Sivistyslautakunta Jäsenet

Lisätiedot

Tavoitteena on sivistynyt, aktiivinen ja osallistuva kansalainen, joka ottaa vastuun omasta ja muiden hyvinvoinnista sekä elinympäristöstä.

Tavoitteena on sivistynyt, aktiivinen ja osallistuva kansalainen, joka ottaa vastuun omasta ja muiden hyvinvoinnista sekä elinympäristöstä. SIVISTYSTOIMEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET 1.1. - 30.11.2015 SIVISTYSLAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: Sivistystoimenjohtaja Sivistystoimen toiminta-ajatus: Sivistystoimen tehtävänä on kasvua, oppimista ja osallisuutta

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA Suomenkielisen opetuksen 3.1.2 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta 26.1.2012

Lisätiedot

Liite 7 38 5.6.2012 KUOPION KAUPUNGIN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS. Juankoski, Kaavi, Rautavaara

Liite 7 38 5.6.2012 KUOPION KAUPUNGIN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS. Juankoski, Kaavi, Rautavaara Liite 7 38 5.6.2012 KUOPION KAUPUNGIN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS Juankoski, Kaavi, Rautavaara n kaupunki, Juankosken kaupunki, Kaavin kunta ja Rautavaaran kunta ovat sopineet

Lisätiedot

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Kauhavan kaupunki Sivistystoimi NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Varhaiskasvatus-esiopetus, esiopetus-alkuopetus, alakoulu-yläkoulu ja yläkoulu-toinen aste Oppilaanohjauksen, tehostetun ja erityisen tuen -KELPO

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS 1 27.8.2014

SOPIMUSLUONNOS 1 27.8.2014 SOPIMUSLUONNOS 1 Kannuksen kaupungin, Toholammin, Kaustisen, Perhon, Vetelin ja Halsuan kuntien, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän ja Kaustisen evankelisen opiston keskeinen sopimus kuraattoripalvelujen

Lisätiedot

Moniammatillinen yhteistyö ja oppilashuolto Vihdissä

Moniammatillinen yhteistyö ja oppilashuolto Vihdissä Moniammatillinen yhteistyö ja oppilashuolto Vihdissä Vihdissä tehtyjä linjauksia Päiväkodit ja koulut pyritään rakentamaan samaan yhteyteen aina kun se on mahdollista Äitiys- ja lastenneuvolat rakennetaan

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 53 14.10.2015

Sivistyslautakunta 53 14.10.2015 Sivistyslautakunta 53 14.10.2015 Ehdotus päivähoidon, ruotsinkielisen koulutuksen, suomenkielisen koulutuksen ja joukkoliikenteen vuoden 2016 talousarvioksi ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelmaksi 2391/02.02.00/2015

Lisätiedot

kanslia O:/strategiat SIVISTYSTOIMIALAN TASAPAINOTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2015-2020

kanslia O:/strategiat SIVISTYSTOIMIALAN TASAPAINOTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2015-2020 kanslia O:/strategiat SIVISTYSTOIMIALAN TASAPAINOTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2015-2020 Tasapainotusohjelman tekstiosa Palveluverkko rationalisoidaan SIVISTYSTOIMI brutto netto Punkaharjun ja Punkasalmen koulujen

Lisätiedot

SOPIMUS ESI- JA PERUSOPETUKSEN YLEIS- JA ERITYISOPETUSPALVELUJEN MYYMISESTÄ

SOPIMUS ESI- JA PERUSOPETUKSEN YLEIS- JA ERITYISOPETUSPALVELUJEN MYYMISESTÄ 1 SOPIMUS ESI- JA PERUSOPETUKSEN YLEIS- JA ERITYISOPETUSPALVELUJEN MYYMISESTÄ 1 Sopijaosapuolet 1. Lappeenrannan kaupunki 2. X kunta 2 Sopimuksen tarkoitus Sopimuksen tarkoituksena on sopia esiopetuksen,

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan talousarvio 2016

Sivistyslautakunnan talousarvio 2016 1 Oheismateriaali / sivltk 1.9.2015 69 Sivistyslautakunnan talousarvio 2016 Toimintaympäristön muutokset Yhteispalvelut-vastuualue tuottaa sivistysosaston hallinto- ja opiskeluhuollon palveluja, maastouttaa

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan johtosääntö

Sivistyslautakunnan johtosääntö 1 (7) Sivistyslautakunnan johtosääntö Kaupunginvaltuuston 20.6.2011 hyväksymä Voimaantulo 1.7.2011 Toiminta-ajatus 1 Sivistyslautakunta huolehtii kunnan varhaiskasvatus-, koulutus- ja kirjastopalvelujen

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin sivistyskeskuksen johtosääntö

Seinäjoen kaupungin sivistyskeskuksen johtosääntö 1 Seinäjoen kaupungin sivistyskeskuksen johtosääntö I LUKU SIVISTYSKESKUKSEN LAUTAKUNNAT 1 Lautakunnat Valtuusto nimeää sivistyskeskuksen toiminta-alueelle seuraavat lautakunnat: Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelut

Lasten ja nuorten palvelut Lasten ja nuorten palvelut 1.1.2014 Varhaiskasvatuksen johtamismallin muutos 1 Marja-Liisa Akselin 3.4.2014 Muutoksen tavoitteet (Kh 18.2.2013) Valmistelun keskeisenä tavoitteena on kehittää uudelle palvelualueelle

Lisätiedot

Ehdotus SOPIMUS YHTEISESTÄ KOULUTOIMESTA

Ehdotus SOPIMUS YHTEISESTÄ KOULUTOIMESTA 1 Ehdotus SOPIMUS YHTEISESTÄ KOULUTOIMESTA Loviisan kaupungin, josta jäljempänä käytetään nimitystä sijaintikunta ja Lapinjärven ja Myrskylän kuntien, joista jäljempänä käytetään nimitystä muut sopimuskunnat,

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA YLEISHALLINTO Turvataan säädösten ja valtuuston päätösten mukaiset resurssit palveluyksiköille

Lisätiedot

KUULEMINEN RUOVEDEN KUNNAN KOULULAITOKSEN PEKKALAN JA VISUVEDEN KYLÄKOULUJEN LAKKAUTTAMISASIASSA (Kuntalaki 29 ja Hallintolaki 34 ) 3.6.

KUULEMINEN RUOVEDEN KUNNAN KOULULAITOKSEN PEKKALAN JA VISUVEDEN KYLÄKOULUJEN LAKKAUTTAMISASIASSA (Kuntalaki 29 ja Hallintolaki 34 ) 3.6. KUULEMINEN RUOVEDEN KUNNAN KOULULAITOKSEN PEKKALAN JA VISUVEDEN KYLÄKOULUJEN LAKKAUTTAMISASIASSA (Kuntalaki 29 ja Hallintolaki 34 ) 3.6.2014 Urheilutalolla Ruovesi Ruoveden valtuusto on strategiassaan

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2009, Taloussuunnitelma 2010-2011. A) Toimielin: Koululautakunta B) Puheenjohtaja: Tuija Palosaari

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2009, Taloussuunnitelma 2010-2011. A) Toimielin: Koululautakunta B) Puheenjohtaja: Tuija Palosaari 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2009, Taloussuunnitelma 2010-2011 A) Toimielin: Koululautakunta B) Puheenjohtaja: Tuija Palosaari C) Palvelualue: Koulutoimi D) Vastuuhenkilö: Jaakko Junes E) Tulosalueet:

Lisätiedot

Opetusviraston 2015 tulosbudjetin vastuuhenkilöt ja määrärahat Liite 2/4.2.2015. Tulot yhteensä 13 486 000 Perusopetuslinja linjanjohtaja

Opetusviraston 2015 tulosbudjetin vastuuhenkilöt ja määrärahat Liite 2/4.2.2015. Tulot yhteensä 13 486 000 Perusopetuslinja linjanjohtaja KÄYTTÖTALOUS 2015 4 02 OPETUSVIRASTO Tulot yhteensä 26 839 000 Menot yhteensä 671 863 000 4 02 02 KAUPUNGIN TUOTTAMAT PALVELUT Tulot yhteensä 26 369 000 Menot yhteensä 587 251 000 SUOMENKIELINEN PERUSOPETUS

Lisätiedot

Tositteet hyväksyy sivistystoimenjohtaja, varalta lukion rehtori. Sivistystoimenjohtajan laskut hyväksyy lukion rehtori.

Tositteet hyväksyy sivistystoimenjohtaja, varalta lukion rehtori. Sivistystoimenjohtajan laskut hyväksyy lukion rehtori. SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2015 Sivistyslautakunta hyväksyy sitovat käyttösuunnitelmat tulosyksikkö I-tasolla. Sivistystoimen toimintaa ohjaa sivistystoimen visio

Lisätiedot

Sivistyspalvelujen käyttösuunnitelma 2016

Sivistyspalvelujen käyttösuunnitelma 2016 Sivistyspalvelujen käyttösuunnitelma 2016 Käyttösuunnitelmalla toimielimet asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet sekä jakavat käyttötalousosan rahat

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA

LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA Loviisan kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Lapinjärven kunnanvaltuusto xx.xx.2014 xx 2

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kasvo LTK 7.3.2012/23 Voimaantulo: 1.4.2012

KERAVAN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kasvo LTK 7.3.2012/23 Voimaantulo: 1.4.2012 KERAVAN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty: Kasvo LTK 7.3.2012/23 Voimaantulo: 1.4.2012 Hyväksytty: Kasvo LTK 13.6.2012/68 Voimaantulo: 1.8.2012 Hyväksytty: Kasvo LTK 19.12.2012/136

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 31.8.2010 57

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 31.8.2010 57 Sivistyslautakunta 31.8.2010 57 Aika: 31.8.2010 klo 17.00-18.50 Paikka Läsnä Kunnanhallituksen kokoushuone Pia Komppa, puheenjohtaja Varpu Järvinen Riikka Kiesilä Jaana Kuitunen Jorma Kuhmonen Petri Ollikainen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala 1 Kuva 1 Erityisopetukseen otetut tai siirretyt oppilaat 1995-2009 Lähde: Tilastokeskus

Lisätiedot

SOPIMUS ESI- JA PERUSOPETUKSEN YLEIS- JA ERITYISOPETUSPALVELUJEN MYYMISESTÄ

SOPIMUS ESI- JA PERUSOPETUKSEN YLEIS- JA ERITYISOPETUSPALVELUJEN MYYMISESTÄ 1 SOPIMUS ESI- JA PERUSOPETUKSEN YLEIS- JA ERITYISOPETUSPALVELUJEN MYYMISESTÄ 1 Sopijaosapuolet 1. Lappeenrannan kaupunki 2. X kunta 2 Sopimuksen tarkoitus Sopimuksen tarkoituksena on sopia esiopetuksen,

Lisätiedot

No 3/2015 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 23. Lautakuntien kokoushuone, kunnantalo

No 3/2015 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 23. Lautakuntien kokoushuone, kunnantalo KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 3/2015 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 23 KOKOUSAIKA 28.5.2015 klo 18-18.43 KOKOUSPAIKKA MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Lautakuntien kokoushuone, kunnantalo

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät vuodelle 2015. Asian on valmistellut sivistysjohtaja.

Sivistyslautakunnan laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät vuodelle 2015. Asian on valmistellut sivistysjohtaja. Sivistyslautakunta 140 10.12.2014 Sivistyslautakunta 13 18.02.2015 Sivistyslautakunta 78 19.08.2015 Sivistyslautakunnan laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät vuodelle 2015 361/04.042/2012 Sivistyslautakunta

Lisätiedot

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 1 Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 19100 Vaalit Tasavallan presidentin vaalien järjestämiseen saadaan valtionkorvausta 1,70 äänioikeutettua kohti. Kaksien vaalien osalta korvauksia kertyy

Lisätiedot

Kansanopistojen kuulemistilaisuus Tampere 9.10 Oulu 15.10 Helsinki 22.10. Kirsi Kangaspunta, johtaja

Kansanopistojen kuulemistilaisuus Tampere 9.10 Oulu 15.10 Helsinki 22.10. Kirsi Kangaspunta, johtaja Kansanopistojen kuulemistilaisuus Tampere 9.10 Oulu 15.10 Helsinki 22.10 Kirsi Kangaspunta, johtaja Toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenteellinen uudistaminen Taustalla julkisen talouden

Lisätiedot

Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus

Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus Iitin kunta Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus 1 1 Työsuunnitelmaa ohjaava lait ja asetukset Laki ja asetus lasten päivähoidosta Perusopetuslaki, esiopetus Päivähoidon ohjaaja

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sivistyslautakunnan toimintasääntö

Nurmijärven kunnan sivistyslautakunnan toimintasääntö Nurmijärven kunnan sivistyslautakunnan toimintasääntö www.nurmijarvi.fi SIVISTYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Sivistyslautakunnan hyväksymä 25.2.2009 7, voimaantulo 1.3.2009. Muutettu 10.12.2009 136, 25.2.2010

Lisätiedot

Opettajien tehtäväkohtaisen palkan TVA-perusteet 1.8.2011 lukien

Opettajien tehtäväkohtaisen palkan TVA-perusteet 1.8.2011 lukien Ylöjärven kaupunki Opettajien tehtäväkohtaisen palkan TVA-perusteet 1.8.2011 lukien 1. Laaja-alainen pedagoginen ja/tai muu kunnallinen kehittämistehtävä 1.1. Erityisopetuksen ja/tai oppilashuollon kunnallinen

Lisätiedot

Sisällys. Esipuhe... Koulutuksen sisäinen tehokkuus eli koulu tuotantolaitoksena... 15. Kenen pitäisi maksaa koulutuksesta?... 27

Sisällys. Esipuhe... Koulutuksen sisäinen tehokkuus eli koulu tuotantolaitoksena... 15. Kenen pitäisi maksaa koulutuksesta?... 27 Sisällys Esipuhe.................................................................. 11 Simo Juva Inhimillinen pääoma ja koulutuksen tehokkuus koulutus taloustieteen tutkimuskohteena...................................................

Lisätiedot